Page 1

GR ATIS HUIS-A AN-HUIS FAMILIEKR ANT

JA ARG A NG 20

d i n s d a g 11 m a a r t 2 0 1 4

Winkels open tijdens Sailzondag

ACTUEEL 3

OPL AGE 23.800

EEN EDITIE VAN BRUGMEDIA

CDA

w w w.b r u g n i e u w s.n l

Subsidie voor strip- en ridderspektakel

Mister M kampt met spanningen

ACTUEEL 5

ACTUEEL 9

De Brug helpt kiezen

VERKIEZINGEN19

Music Club Kampen uitverkocht tijdens opening

Stem 19 maart ! Fris & Verstandig

Schinkel

Installatietechniek

Sinds 1928 het adres voor al uw installatiewerkzaamheden!

HANDELSSTRAAT 11 KAMPEN 038 - 331 23 65 WWW.SCHINKELTECHNIEK.NL

Kijk op pagina 6 Kennismakingsactie All you can eat sushi & grill restaurant

MIZUMI maand MAART

20,- p.p.* (ma t/m do) Foto: Tennekes. Jeroen van der Boom.

KAMPEN - De Music Club Kampen opende zaterdagavond officieel haar deuren. Het eerste optreden van Danny Froger, René Froger en Jeroen van ren Boom was direct uitverkocht. Maar liefst 1500 bezoekers namen een kijkje in de club. Vrijdagavond was de

eerste kennismakingsavond. Iedereen die nieuwsgierig was, kon gratis naar binnen lopen om alvast een eerste blik te werpen. Het volgende optreden staat gepland op 15 maart. Dan viert Stef Ekkel zijn jubileum.

kinderen 1-9 jr 2,- per jaar en kinderspeelhoek aanwezig reserveer snel 038 - 333 71 09 * incl. frisdrank Flevoweg 85 8264 PA Kampen T. 038 – 333 7109 www.mizumi.nl

Burgernet schiet wortel in Kampen (door Christiaan Schutte)

KAMPEN - Nog voor het officiele startsein donderdag in het gemeentehuis hadden zich reeds 760 Kampenaren aangemeld voor Burgernet. Maandag meldde burgemeester Koelewijn dat de teller inmiddels stond op 1544 leden. Als het aan het college ligt, staat de teller op 1 juni op liefst negenduizend.

Waarmee Staphorst als ‘recordhouder aantal deelnemers in de regio’ wordt voorbijgestreefd. “Dat lijkt misschien een beetje hypocriet, omdat Kampen pas als een van de laatsten aansluit bij Burgernet. Maar ik hoop dat de ‘Wet van de Stimulerende Achterstand’ ook in dit geval koop-begeleiding egeleiding opgaat”, sprak burgemeester Bort Koelewijn de ambitie van de gemeente uit.

VERKOPEN?

Op basis van een motie van PvdA en GroenLinks, aangenomen door de raad is, de gemeente aan de slag gegaan met het idee voor Burgernet, kort gezegd een samenwerkingsverband tussen burgers en politie. De meldkamer van de politie kan er met Burgernet voor kiezen om deelnemers met een sms-je of telefonische boodschap op de hoogte te stellen van bijvoorbeeld een inbraak

• Scherpe tarieven • Unieke acties! • Goede referenties

in vastgoed nergoed uw partner uw inpartvast

Industrieweg 3-v Kampen

Tel. 038 - 331 79 67

HOE LANG SLAAPT U AL OP UW KUSSEN? 5, 8 OF 10 JAAR??

Slaapadvies centrum.nl

Goed uitgerust!

Kijk in het hart van dit katern www.slaapadviescentrum.nl

www.slaapadviescentrum.nl

RONDEWEG IJSSELMUIDEN Deze week: gratis

Brug to business, de ondernemersbijlage voor de gemeente Kampen.

www.hanzestaetemakelaardij.nl www.hanzestaetemakelaardij.nl tel: (038) 355 67 70

Lees verder op pagina 37.

Brengen? mpen Dieselstraat 2, Ka tot 16.00 Dagelijks van 8.00 tot 12.00 Zaterdag van 9.00

Wij halen uw ! spullen gratis op Bel 038 - 332 62 16

kringloopkampe

n.nl

Straat van de week:

MEDEDELING VOOR ONDERNEMERS!

Sterk in verkoopbegeleiding!

LEKKER FRIS!

of een vermissing. Zo weet je als inwoner van een stad dat je kunt uitkijken naar een mogelijke dader of slachtoffer. Landelijk gezien is 8,8 procent van de mensen aangesloten bij het netwerk en die zien gezamenlijk meer dan de politie ooit zou kunnen waarnemen. In ongeveer tien procent van de gevallen leidt een Burgernet-actie tot een aanhouding.

Het kan echter ook worden ingezet voor een getuigenoproep die pas later bijdraagt aan een reconstructie van een misdrijf. In lang niet alle gevallen is er sprake van een overval, inbraak of zwaar misdrijf met lichamelijk letsel. Het kan net zo goed gaan om een verdenking van brandstichting of een vorm van oplichterij. Zo werd dankzij Burgernet al eens met succes gewaarschuwd voor valse eurobiljetten nadat die waren ontdekt bij een horecaexploitant.

zǿǿȀȆoȀ

WASPROGRAMMA 1. Zie uw bon in Carlsonstraat de brievenbus 25

Carlsonstraat 25 Carlsonstraat 25

Carwash Carwash KAMPEN Carwash KAMPEN

Nieuw in onze showroom

KAMPEN www.carwashkampen.nl www.carwashkampen.nl Tijdens happy hour, www.carwashkampen.nl

KEUKENS - TEGELS - SANITAIR

vanaf € 4,50

Bedrijfsstraat 4 • Kampen

www.juwelierreuyl.nl

wassen, drogen en stofzuigen

WEEKACTIE


ACTUEEL

dinsdag 11 maart 2014

Winkels binnenstad mogen open tijdens Sail-zondag (door Nick de Vries)

KAMPEN - Alle winkels in de Kamper binnenstad tussen de IJssel en de Burgel mogen tijdens de Sail-zondag hun deuren openen tussen 13.00 en 21.00 uur. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders dinsdagmiddag besloten. Collegeleden Lidi Kievit (CU) en Gerrit Jan veldhoen (CU) waren tegen het besluit. Het besluit is een gevolg van de motie die de PvdA en VVD op 30 januari indienden. Zij verzochten het college om nog in deze raadsperiode te beslissen dat de winkelopenstelling tijdens Sail is toegestaan. Oorspronkelijk was afgesproken dat hier na de gemeenteraadsverkiezingen (19 maart) over gepraat zou worden, maar dat zit volgens de partijen te kort op de Sailzondag (21 april). De motie werd overgenomen door een meerderheid van de raad (alleen de SGP, ChristenUnie en Albert Holtland COLOFON

ADRES Weekblad De Brug is een editie van BrugMedia Constructieweg 41-1, 8263 BC Kampen Tel.: 038 - 333 10 27 Fax: 038 - 331 05 87 E-mail: info@brugmedia.nl Internet: www.brugnieuws.nl OPENINGSTIJDEN Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur DRUK EN OPMAAK Hoekstra Krantendruk Emmeloord Opmaak: Bco reclameburo KLACHTEN BEZORING bezorging@brugmedia.nl VERSPREIDING Editie De Brug verschijnt in Kampen, IJsselmuiden, Grafhorst, Kamperzeedijk, Kampereiland, Wilsum, Zalk, De Zande, ‘s Heerenbroek, Mastenbroek, Ens, gedeelte Kamperveen, Mandjeswaard en Noordeinde. Met onze andere kranten komen wij ook in de gemeente Zwolle, gemeente Zwartewaterland, Vollenhove, Sint Jansklooster, Belt-Schutsloot, Wanneperveen. ADVERTENTIEVERKOOP Voor het plaatsen van zakelijke advertenties dient u eerst telefonisch ruimte te reserveren bij één van onze verkopers voor maandag 10.00 uur. • Barry Kiel 06 - 1588 1947 • John Broelman 06 - 1588 1933 FAMILIEBERICHTEN 038 - 337 00 58 familieberichten@brugmedia.nl PARTICULIERE ADVERTENTIES brugjes@brugmedia.nl AANLEVEREN Aanleveren dient te geschieden volgens de voorwaarden van BrugMedia, welke te downloaden zijn van www.brugmedia.nl onder kopje contact. Aanleveren persberichten per e-mail: redactie@brugmedia.nl sport@brugmedia.nl voor maandag 10.00 uur. Vermeld in persberichten, indien mogelijk: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. REDACTIE Nick de Vries Christiaan Schutte Gerard Meijeringh (sport)

06 - 1588 1944 06 - 1588 1946 06 - 1588 1948

Niets uit deze krant mag -zonder toestemming van de uitgever- ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook. Op advertenties en commerciële producties in deze krant die niet eigendom zijn van de opdrachtgever of reclamebureau, berust het copyright bij de uitgever. Aan zet- en/of drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend. DIRECTIE Algemeen directeur: Bauke Hoekstra Commercieel directeur: Johan van der Kolk

www.brugnieuws.nl

van GBK stemden tegen). Burgemeester Bort Koelewijn betoogde in de vergadering op 30 januari al dat een openstelling van de winkels tijdens Sail niet in zou gaan tegen de afspraken die de coalitie in de evenementennota over winkelopenstelling maakte. Deze redenatie wordt nu door het college weer gevolgd. In de nota wordt gezegd dat er geen toestemming gegeven wordt voor het organiseren van koopzondagen of andere grootschalige commerciële activiteiten. Wel wordt er toestemming gegeven voor vier grootschalige evenementen. De openstelling tijdens Sail ziet het college als onderdeel van het evenement. CU tegen De wethouders Veldhoen en Kievit kunnen zich niet vinden in deze uitleg van de nota en waren daarom tegen het collegebesluit. Wethouder Pieter Treep (CDA) die samen met Janita Tabak (PvdA), Martin Ekker (VVD) en Bort Koelewijn wel voorstander is van de openstelling, benadrukte dinsdag dat het punt ondanks het meningsver-

schil, toch in een open gesprek besproken is. “Dat zegt wat over de kracht van dit college.” De ambtenarij adviseerde het college aanvankelijk om de ontheffing te verlenen voor een groter gebied, van IJssel tot Ebbingestraat. In dat geval zou ook de Albert Heijn haar deuren kunnen openen. Dit ging het college echter te ver. IJssel en Burgel Het college wil de ontheffing beperken tot het gebied waar het evenement ook plaatsvindt, dus van de IJssel tot de burgel. De ruimere ontheffing had de gemeente ook een bezwaarschrift opgeleverd, want de Coop Compact had aangegeven bezwaar te maken als de Albert Heijn wel open mocht, maar de Coop niet. De beslissing om winkels open te stellen op zondag is bijzonder voor Kampen. In 2007 lag burgemeester Oosterhof zwaar onder vuur omdat hij toestemming gegeven had voor de openstelling van vier kermisattracties tijdens de Sail-zondag. De crisis leidde bijna tot zijn vertrek.

Nieke Jansen, GroenLinks

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.brugnieuws.nl

AANBIEDINGEN GELDIG VAN A.S. WOENSDAG T/M ZATERDAG

G. van Lente

Aardappel-, groenten- & fruitspeciaalzaken

Jan van Arkelstraat 75 Kampen, Tel.: 038 - 3312829 Burg. van Engelenweg 155 IJsselmuiden, Tel.: 038 - 3318287

VERHUUR VAN : • Partytenten • StatafelS • Barkrukken • BiertaPS • SPringkuSSenS • WiPe-out • rodeo Stier

• Stoelen • ServieS • StormBanen • geluidSinStallatie • rode-loPerS • HeaterS • BBq’S

WWW.VAN-LENTE.NL

GroenLinks maakt zich sterk voor een sociale, groene en eerlijke gemeente. Een gemeente waar je goed kunt wonen, werken en ontspannen. Wat dat concreet betekent? GroenLinks kwam met het idee voor geveltuinen en een natuurspeelplaats. We hebben met succes geknokt voor behoud van het persoonsgebon-

PER STUK . . . . . . . . . .

HANDPEREN

CONFERENCE

2 KILO . . . . . . . . . . . .

ELSTAR

APPELEN

2 KILO . . . . . . . . . . . .

WITLOF

500 GRAM . . . . . . . . .

0.99 2.50 2.50 0.69

KAMPEN - De verkiezing van het beste raadslid van Nederland gaat door zonder een Kamper kandidaat. Lijsttrekker Nieke Jansen van GroenLinks stond bij het sluiten van de eerste stemronde op 4. Jansen: “Een vierde plek in de publieksprijs, dat is een Olympisch diploma. Als sporter kun je daarmee thuiskomen.” Een jury heeft vervolgens bepaald welke 12 mensen door mochten naar de tweede ronde. Er is daarbij gekeken naar partijen en regionale spreiding. Per partij mocht slechts één raadslid doorgaan. Jansen viel daarbij buiten de top twaalf. Nieke Jansen: “Iemand

die mij in Kampen aan het werk ziet nomineerde me. Dat was prachtig. En ik ben blij met alle stemmen en de positieve reacties over mijn inzet, zichtbaarheid en betrouwbaarheid. De echte verkiezingen zijn op 19 maart. Dan bepaalt de publieksstem voor de volle 100 procent de uitslag. Ik ga enthousiast door, voor GroenLinks en voor Kampen.”

Raadspraat tengebied groen houden en meer groen maken in alle woonwijken. Meer kansen voor zonnepanelen en andere schone energie, zodat gasboringen niet nodig zijn. En de vervuiler betaalt.

Edwin Burgman, Niels Jeurink, Nieke Jansen, Annemarie Ponte, Wijnand Medendorp (foto Nanda Rave).

den budget, zodat mensen die zorg of begeleiding nodig hebben zoveel mogelijk zelf zeggenschap houden. Wij redden de Bovenhavenstraat van de slopershamer. En GroenLinks is van meet af aan de aanvoerder geweest van het protest tegen woningbouw over de Zwartendijk. De komende jaren worden financieel moeilijk. Door blind vertrouwen in groei verloor de gemeente vele miljoenen op grond. En

Ikea opent over een jaar in Zwolle HESSENPOORT - Op het bouwterrein op bedrijventerrein Hessenpoort heeft wethouder Rene de Heer vrijdag de bouwgrond voor de Zwolse IKEA-vestiging officieel overgedragen. “Vanaf nu is het volstrekt helder dat IKEA zich definitief in Zwolle vestigt”, sprak hij verheugd.Hij overhandigde daarop symbolisch een schep aan Egbert Dijkstra, Property & Expansion Manager IKEA Nederland. Die zei ook ‘waanzinnig blij en trots’ om in Zwolle te kunnen gaan bouwen. De Zweedse meubelgigant investeert vijftig miljoen euro in

BLOEMKOOL

Strijd om Beste raadslid gaat door zonder Kampen

“De gemeenteraad van 20102014 is uitvergaderd. Als laatste wapenfeit stemde een raadsmeerderheid in met het bestemmingsplan Buitengebied. Dankzij dat plan mogen bestaande intensieve veehouderijen nog uitbreiden. Bij intensieve veehouderij komen stoffen vrij die slecht zijn voor mens en milieu. En het verlaagt dieren tot een ding waaraan je kunt verdienen. GroenLinks was als enige partij tegen deze extra ruimte voor intensieve veehouderij. Daarmee zijn we toe aan de vooruitblik. De verkiezingen naderen. Nu bent u als inwoner aan zet om de koers te bepalen voor de komende jaren.

3

de bouw van IKEA Zwolle. “Binnen een jaar willen we hier onze meest duurzame grootschalige winkel van Nederland openen”, zei Dijkstra. De winkel gaat onder meer gebruikmaken van grondwater voor warmte- en koudeopslag, het terugwinnen van warmte en het assortiment komt volledig in de led-verlichting te taan.

door het overhevelen van sociale taken naar de gemeente worden de keuzes van de raad nog veel belangrijker. GroenLinks wil het verschil maken. Juist nu is onze inzet belangrijk voor sociaal, eerlijk en groen. Kampen sociaal, dat is: een reële kans bieden op werk en meedoen voor mensen die nu aan de kant staan in onze samenleving. En zekerheid geven aan mensen die afhankelijk zijn van goede zorg en begeleiding. Kampen groen, dat is: het bui-

Rijden onder invloed KAMPEN - De politie heeft op vrijdag 7 maart rond 23.10 uur een 37-jarige man uit Kampen aangehouden voor rijden onder invloed. De man werd op de Flevoweg in Kampen voor controle aan de kant van de weg gezet; onderzoek wees uit dat de man gedronken had: 610 ugl, zo’n 7 glazen teveel. De man kreeg procesverbaal; bovendien werd zijn rijbewijs ingevorderd.

Kampen eerlijk, dat is: politiek die zich verantwoordelijk voelt voor gemeenschapsgeld en geen miljoenen vermorst aan grond. Een gemeente waar ieder mens waardevol is. En GroenLinks kiest voor ‘beginspraak’: ruimte voor inwoners om vanaf het begin mee te denken over gemeentelijke plannen. GroenLinks heeft sinds eind januari een huis in Geerstraat 12. Ons GroenLinksHuis blijft open, ook na de verkiezingen. U bent daar welkom met uw verhalen en vragen. GroenLinks Kampen heeft in de afgelopen jaren laten zien waar de partij voor staat. Met Niels Jeurink, Edwin Burgman, Annemarie Ponte en Wijnand Medendorp sta ik klaar voor een nieuwe periode. Met (jo)uw stem op GroenLinks kunnen we na 19 maart nog krachtiger verder.”

VOETPROBLEMEN?

Podologie Praktijk

Metselaar

Voor individuele voetcorrectie met podologische inlegzooltjes van superlicht materiaal. Erkend register podoloog

(L.O.O.P.)

Vergoeding via zorgverzekeraar. Lovinkstraat 39 Kampen (t.o. AH van Mierlo) Tel. 038-3327666


www.brugnieuws.nl

d i n s d a g 11 m a a r t 2 0 1 4

4

KLEINTJE SPELT DONKER VAN 1,75 VOOR

1,40

APPELCAKE

3,30

VAN 4,10 VOOR

KAMPERSLOF

3,95

YOGHURTVLAAI 8 PERS.

8,25

VAN 4,95 VOOR VAN 9,25 VOOR

Burg. v. Engelenweg 15 • IJsselmuiden • Tel. 3312640 Markeresplein 8 • IJsselmuiden • Tel. 3312061

KIJK OOK OP BAKKERIJSCHRIJER.NL

E ET

MEE R

VERS E

ALLEEN WOENSDAG

Grote zak kibbeling 500 gram van 7.95

voor .............

6.95

V I S!

ALLEEN DONDERDAG Garnalen in filodeeg portie van 3.60 nu voor ................... 2.50 + GRATIS CHILISAUS

Torpedo Garnalen portie van 3.60 nu voor ...................

Runderlasagne Stamppot Boerenkool Stamppot Zuurkool Hollandse Bakschotel Macaroni bolognese Babi pangang Basmatirijst Tagliatelle carbonara met spinazie, spek, ui en champignons Rijstschotel met kip & mango Zalm lasagne met spinazie

2.50

+ GRATIS CHILISAUS

Provençaalse pasta schotel Hete bliksem Zomerse spaghetti met kip, courgette en kerrie Oma’s Gehaktbal in jus Oerhammetjes

Elke dag ook 2 vegetarische gerechten!

3

500 gram

99

ALLEEN DONDERDAG

Lekker bekken 3 stuks............

Lelystraat 44 Kampen Tel. (038) 331 29 99 Fax (038) 333 28 51

6.75

www.deculinairegroenteman.nl info@ deculinairegroenteman.nl

Oudestraat 264 • T (038) 33 207 91

Puur rundvlees

Oma’s draadjesvlees 1 kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rundervinken

MVO

2013 AWARD 2014

Kip van eigen bodem

Kipschnitzels

13. 5.00 95

4 stuks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 stuks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SPAAR LEKKER MEE VOOR GRATIS ROLLADES & ROOKWORSTEN VRAAG NAAR DE GRATIS STEMPELKAART

Alleen woensdag gehaktdag Bij aankoop van 1 kilo

Rundergehakt

Even om en om

Bos-ui rolletjes

DE 6e GRATIS

5. GRATIS 00

8.95

t.w.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 gram half om half gehakt

5 stuks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.

95

Kip shoarma pakket 500 gram vlees, 4 broodjes en saus samen voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.95

Van de worstmaker

Shoarma grillworst

GRATIS BAKJE SAUS

per stuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.50

Tholenstraat 2 Kampen I 8266 CG Kampen • T (038) 331 37 25 I parkeren voor de deur • kijk ook eens op www.slagerijvancampen.nl


ACTUEEL

dinsdag 11 maart 2014

Kampen schikt met De Dijken en neemt miljoenenverlies KAMPEN - Het college van b en w heeft met enkele voorbehouden een zogeheten parapluovereenkomst gesloten met het consortium De Dijken BV voor een volgens het colelge evenwichtige verdeling van de kosten door grondaankopen die in het verleden gedaan zijn. Kampen neemt in deze regeling een verlies van ruim 8,3 miljoen euro. Het consortium had tot en met 28 februari 2014 de gelegenheid van de Kamper gemeenteraad om in te stemmen met het voorstel van de gemeente om het grondbankdossier voor wat betreft het verleden af te wikkelen. Het consortium heeft ingestemd met het voorstel en de parapluovereenkomst is door beide partijen op 28 februari 2014 getekend. Het college heeft hier op 4 maart haar goedkeuring aan verleend. Toets staatssteun In de overeenkomst zijn enkele voorbehouden gemaakt. Deze

www.

brugnieuws .nl

Tigerclub presenteert Afterbeat KAMPEN - De Tigerclub Kampen presenteert op 16 maart de Eindhovense band Afterbeat. Een band die kriskras door de jaren zestig gaat met muziek van bands als Chuck Berry, The Beatles, The Stones, CCR, The Who en meer. Aftertbeat richt zich op Engelse en Amerikaanse groepen uit de jaren zestig en wil zoveel mogelijk de bijbehorende sound recreëren. Deze editie van De Tigerclub vindt plaats in Grand Café De Majesteit en begint om 16.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij Blue Music, Trendy Woman, Cafe de Lantaarn, Cafe de Unie, De Majesteit en Cafe de Bastaard voor 8 euro. Kaarten aan de zaal kosten 10 euro.

Klaverjas IJSSELMUIDEN - Op vrijdag 14 maart wordt om de eer en en gezelligheid gespeeld in het Kulturhus in IJsselmuiden aan Laanzicht bij ASCW. Om 19.45 uur begint de strijd.

Mishandeling IJSSELMUIDEN - Een 34-jarige man uit IJsselmuiden is woensdagavond 5 maart op de Bergweg aangehouden voor bedreiging met de dood en mishandeling van een 21-jarige Deventenaar. Daarbij liep het slachtoffer een bloedende hoofdwond op. De aangehouden man is ingesloten.

hebben met name betrekking op een toets op staatsteun, onderzoek naar vrijstelling van belastingen (BTW en overdrachtsbelasting) en het opstellen van een uitwerkingsovereenkomst. In de uitwerkingsovereenkomst worden de gemaakte afspraken gedetailleerd vastgelegd. Er wordt onder andere in vastgelegd op welke locaties het consortium 1025 woningen mag realiseren in de komende jaren en of en hoe de gronden gelegen boven de Hanzelijn (Zwartendijk) worden verkocht. Ontwikkeling ‘s-Heerenbroek Ook worden er afspraken in vastgelegd over onderzoek naar de mogelijke ontwikkeling bij ‘s-Heerenbroek/Stadshagen, in samenspraak met de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel. Daarnaast moet de uitwerkingsovereenkomst afspraken bevatten over mogelijke samenwerking tussen consortium en gemeente op de locatie Reeve, in het geval de gemeenteraad in 2016 besluit tot ontwikkeling van woningbouw in Reeve over te gaan. Afgesproken is dat er in principe op 1 oktober 2014 invulling gege-

ven moet zijn aan de voorbehouden van de overeenkomst, voordat de overeenkomst definitief in werking treedt. Zowel de gemeente als het consortium moeten hun goedkeuring geven aan de nadere invulling van de voorbehouden. Het sluiten van de parapluovereenkomst betekent dat er een minnelijke afwikkeling van het grondbank dossier mogelijk is. Wethouder grondzaken Gerrit Jan Veldhoen vind het positief dat een langslepend en lastig dossier gesloten kan worden. “We kunnen nu een punt gaan zetten achter het verleden en stappen zetten naar de toekomst.” Het daadwerkelijk sluiten van het dossier ‘grondbank’ leidt in totaal voor de gemeente Kampen tot een negatief resultaat van 8,3 miljoen euro. De afgelopen twee jaar heeft de gemeente al een voorziening getroffen van 5,1 miljoen euro. Er resteert nu nog een bedrag van 3,2 miljoen (bijdrage aan het consortium) waarvoor een voorziening getroffen moet worden. Dit wordt meegenomen in het proces van het opstellen van de jaarrekening 2013.

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.brugnieuws.nl

BREET

AMBACHTELIJKE BAKKERS SINDS 1907

Boven Nieuwstraat 111 Telefoon 038-3313785 Jan van Arkelstraat 77a Telefoon 038-3336900

De bakker met het ‘Breet’ste assortiment.

APPELTAART

VOOR. ................................................................................

HOLLANDS VOLKOREN VOOR ........................

2.00

5

4.00

BANANENSOES VOOR. .........................

1.50

GEVULDE KOEK WITTE BOLLEN VOOR. ........................

1.00

6 + 2 GRATIS

Voorgeschiedenis Grondbank Vanaf 2005 was de gemeente in gesprek met het consortium over de strategische verwerving van gronden in de gebieden Onderdijks II, Zwartendijk, ‘s-Heerenbroek en Mastenbroek. Een idee was om een gezamenlijke grondbank op te richten om meer regie te krijgen op de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties in Kampen. Het consortium heeft gronden aangekocht in Kampen Zuidwest en geleverd aan de gemeente. Er is toen geprobeerd om afspraken te maken tussen gemeente en consortium om gezamenlijke grondexploitaties op te stellen. Dit is niet gelukt. De gemeenteraad heeft in 2009 met de vaststelling van de Struc-

tuurvisie besloten om bepaalde gebieden in de gemeente aan te wijzen als woningbouwlocatie en het gebied Zwartendijk te bestemmen als reserve bouwlocatie. Daarnaast is ook de crisis van invloed geweest. Deze ontwikkelingen hebben een rol gespeeld bij het niet tot stand komen van een gezamenlijke grondbank.

Subsidie voor Strip- en ridderspektakel

geld aan de Kamper Ui(t)dagen, Beach Kampen, de Sinterklaasintocht, het Stripspektakel en het Ridderspektakel. De OVK wil vanuit het ondernemersfonds zoveel mogelijk de financiering voor de Kamper Ui(t)dagen op zich nemen. Ook denken zij dat financiering van het Sinterklaasfeest tot de mogelijkheden behoort. De overige organisatoren waarvan bekend is dat zij subsidie kregen van Steck worden door de gemeente op de hoogte gesteld.

(door Nick de Vries)

KAMPEN - Het college van b en w heeft in samenwerking met het nieuwe Evenementen Platform Kampen (EPK), de OVK en Marketing Oost besloten dat het stripspektakel en het ridderspektakel in 2014 beiden 10.000 euro subsidie krijgen. In totaal zou de op 1 januari opgeheven Steck 35.500 euro te verdelen krijgen, deze rol wordt nu door EPK overgenomen. De gemeente heeft het subsidiebedrag voor EPK in overleg met vertegenwoordigers van het EPK, de OVK en MarketingOost al voor een groot deel verdeeld. Na verstrekking van subsidie aan bovengenoemde evenementen is 2.500 euro over voor bureau- en organisatiekosten en zo’n 13.000 euro voor nieuwe initiatieven. De gemeente heeft samen met vertegenwoordigers van EPK enkele voorwaarden opgesteld waaraan de nieuwe initiatieven moeten voldoen. Allereerst moet het gaan om een niet-commercieel

Foto: Tennekes. (archief) Het stripspektakel is volgens het college een bovenregionale trekker.

evenement, de organisator van het evenement mag dus niet aan het evenement zelf verdienen; het evenement moet economische impact op de binnenstad hebben; er moet een toeristische aantrekkingskracht van het evenement uitgaan; het moet passen bij het thema Kampen Moderne Hanzestad; en het moet een (boven)regionale aantrekkingskracht hebben. Als motivatie om de subsidie van de eerder genoemde evenementen

Man verliest huis door hennepplantage ZWOLLE - Een Kampenaar die werd betrapt op het telen van een grote hoeveelheid hennepplantjes op zolder, is dankzij diezelfde plantjes zijn huis kwijt. Aanvankelijk weigerde hij zijn huurwoning te verlaten zoals woningcorporatie DeltaWonen had geëist, maar dinsdag gaf hij tijdens een kort geding in Zwolle toch toe. De politie stond in december plots bij de man op de stoep en trof op zolder een professioneel ingerichte hennepkwekerij aan, waar 450 plantjes stonden te bloeien. Bovendien werd de

elektriciteit om de plantage draaiende te houden illegaal afgetapt, waardoor er een groot risico was op brand. DeltaWonen werd op de hoogte gesteld van de vondst en gaf in januari te kennen dat het huurcontract van de Kampenaar werd ontbonden. Die liet echter weten dat hij niet van plan was om zijn woning vrijwillig te verlaten en dat hij slechts had gehandeld uit geldgebrek.

al veilig te stellen, zegt het college het volgende: “Het ridderspektakel is een spektakel dat uitstekend past bij de positionering van Kampen. Bovendien heeft de editie van 2013 laten zien dat het de potentie heeft om een bovenregionale aantrekkingskracht te krijgen.” Het stripspektakel is volgens het college een uniek evenement dat inmiddels 15 jaar georganiseerd wordt, en ook een bovenregionale waarde heeft. “Daarnaast geeft het ‘meerwaarde aan het evenementenpalet in Kampen”. EPK Het EPK is een overkoepelend platform voor de grotere evenementen in Kampen. Hier zijn nu twee stichtingen in vertegenwoordigd: Kerst in Oud Kampen (KiOK) en Sail Kampen. Ook de Ondernemersvereniging Kampen (OVK) gaat zich aansluiten bij het EPK. De gemeente en MarketingOost worden als adviseurs betrokken bij het EPK. Door in te stemmen met de overgang van het voor Steck bestemde geld naar EPK, krijgen een aantal evenementen in 2014 waarschijnlijk geen subsidie meer. De Steck verstrekte in 2013 onder andere

Wethouder Pieter Treep: “Ik ben blij dat de grote organisaties elkaar blijven opzoeken en kennis blijven delen. Mooi dat ook de OVK aanschuift bij het EPK. Die verbreding is goed voor de stad en haar bezoekers. Het EPK wil ook vraagbaak zijn voor de organisatie van de minder grote evenementen. Zo worden we samen sterker.”

Beach Kampen De organisatie van Beach Kampen heeft al weet van de nieuwe situatie en zegt spannende tijden tegemoet te gaan. ”Wij zijn helaas wel afhankelijk van een eventuele subsidie. Er zijn aanvragen uitgegaan, maar we zijn nog in afwachting wat de gemeente voor ons kan betekenen”, aldus medeorganisator Jorn Diender. De organisatie had eerder dit jaar nog laten weten dat zij dit jaar wilde uitbreiden. Hiervoor wordt ook nog naar sponsoren en vrijwilligers gezocht.

Uw wijnadviseur! WIJNHANDEL

slijterij HENGST

Tussen de middag geopend! Wij bezorgen ook!

Lelystraat 48, Kampen tel: (038) 331 09 45


www.brugnieuws.nl

dinsdag 11 maart 2014

EXTRA GOEDKOOP

Bovenop onze laagsteprijsgarantie

Gegarandeerd de goedkoopste van Kampen! nu voor

1

99

nu voor

1

00

Vers banket:

Macaroni-spaghetti pakket

Mini soesjes

Per bak à 400 gram van 1.49

doosje à 11 stuks van 2.49

Per 100 gram 1.89

1+1 GRATIS

Literpak 0.99/1.72, alle soorten

089

Div soorten Per 100 gram van 1,25

Jumbo Vlaar Kampen

Dr Oetker American Pizza 3 stuks

500

Alle soorten Per stuk 2.61 deze week 3 stuks van 7.83

Wapenaer plakken kaas

nu voor

2

99

Heerlijke ambachtelijke vruchtenkoeken

Jumbo Grillgehakt Openingstijden:

25 % korting

Campina volle of halfvolle melk, volle of magere yoghurt of vanillevla

nu voor

Kabeljauwfilet

SUPERDEALS

1+1 GRATIS

Alle soorten van jong tot oud

Slagersrundergehakt

Aardbei, ananas of kersen 4 stuks van 3.99 Maandag t/m donderdag Vrijdag Zaterdag

nu voor

8.00 - 20.00 uur 8.00 - 21.00 uur 8.00 - 20.00 uur

Penningkruid 25, 8265 Ex Kampen, telefoon: 038 - 337 21 60 Industrieweg 12, 8263 AD Kampen, telefoon: 038 - 339 61 60

Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 12 maart tot en met dinsdag 18 maart 2014 tenzij anders vermeld.

1

89

Per 500 gram van 2.99

DE HOOGSTE

G N I T R O K OP DE LEUKSTE

T I U S E DAGJ ORTING DE HOOGSTE

K OP DE LEUKSTE

Korting per entreekaart tot maximaal € 15,-

Bij Jumbo spaar je nu eenvoudig voor de leukste dagjes uit. Bij elke € 10,- krijg je namelijk een gratis uitzegel voor flinke korting op meer dan 40 verschillende parken. Daarnaast maak je ook kans op een Gouden Ticket met onze kleurplaat-actie in het Dagje Uit Magazine. Hiermee mag je een jaar lang met 5 personen gratis en onbeperkt naar alle deelnemende parken. Doe dus ook mee! Deze spaaractie loopt t/m 13 mei 2014 Kijk voor meer informatie op dagjeuitactie.nl

Veel bekende deelnemende parken doen mee waaronder: Julianatoren Dolfinarium Plopsa Indoor Wunderland Kalkar Avonturenpark Hellendoorn Dierenpark Emmen Attractiepark Slagharen Walibi Holland Ouwehands Dierenpark Bij Jumbo spaar je nu eenvoudig voor de leukste dagjes uit. Rhenen Bij elke € 10,Bij 5 zegels is uw spaarkaart alkrijg volje namelijk een gratis uitzegel voor flinke korting Totaal keuze liefst 40 parken en/of musea. op meer dan 40 verschillende parken. Daarnaast maak jeuit ook maar kans Kampen: Penningkruid 25  Kampen: Industrieweg 12 wat recht geeft op 5.00opkorting op uw een Gouden Ticket met onze kleurplaat-actie in het Dagje Uit Magazine. Hiermee mag entreebewijs. U kunt tot maximaal 3 je een jaar lang met 5 personen gratis en onbeperkt naar alle deelnemende parken. Doe dus ook mee! spaarkaarten per entreebewijs inleveren. Deze spaaractie loopt t/m 13 mei 2014 Kijk voor meer informatie op dagjeuitactie.nl

T I U S E J G A D

Kampen: Penningkruid 25  Kampen: Industrieweg 12

6


www.brugnieuws.nl

dinsdag 11 maart 2014

E D L A N E R A W IJ .... 4 W 1 0 2 N A V N E IO P PVC VLOERENKAM

r o o v e d r e e n i m o n e g e d n e . . .

n e o i p m a k t a a n i Lam

OOK TE HOREN OP

. . . s i 4 1 0 2 n a v

BINNENKORT OOK IN APELDOORN!

5

OP ONZE GEHELE VOORRAAD TAPIJT

LAMINAAT

V-GROEF LAMINAAT

INCLUSIEF LEGGEN, ONDERVLOER EN PLAKPLINTEN. 10 kleuren leverbaar, prijs per m2

INCLUSIEF LEGGEN, ONDERVLOER EN PLAKPLINTEN. 10 kleuren leverbaar, prijs per m2

29.95

19.

39.95

27.

95

95

*

*

e METER

GRATIS FEERD!

F TRAP GRATIS GESTO PVC VINYL*

BIJ UW GORDIJNEN & INBETWEENS

INCLUSIEF LEGGEN. 9 kleuren leverbaar, 400 cm breed. Prijs per m2. INCLUSIEF EGALISEREN, LIJMEN EN LEGGEN. Diverse kleuren leverbaar. Prijs per m2.

5

2.0 mm

39.

95 *

29.95

2.5 mm

49.

19.

RAILS

95

95 *

e METER

*

GRATIS

*

*

BEDDEN ALTIJD INCLUSIEF BEZORGEN LAMINAAT ALTIJD INCLUSIEF ONDERVLOER, PLAKPLINTEN EN LEGGEN PVC-VLOEREN ALTIJD INCLUSIEF EGALISEREN, LIJMEN EN LEGGEN

GRATIS

RAAMDECORATIE ALTIJD INCLUSIEF METEN, MAKEN EN OPHANGEN TAPIJT ALTIJD INCLUSIEF LEGGEN RESERVEREN VOOR LATERE LEVERING ZONDER AANBETALING EN PRIJSVERHOGING IS MOGELIJK!

IN KAMPENN! OOK BEDDE KAMPEN Ambachtsstraat 29 Vlakbij McDonald’s

T (038) 333 37 70

ma. op afspraak • di. t/m vrij. 09.00 - 18.00 u • zat. 09.30 - 17.00 u • KOOPAVONDEN: KAMPEN op vrijdag • ZWOLLE op donderdag

info@floorever.nl • www.floorever.nl Volg ons op

en

ZWOLLE Wipstrikkerallee 35 Hoek Brederostraat

T (038) 453 56 44

* Alle aanbiedingen zijn geldig 1 week na uitgifte, prijs- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden niet voor lopende orders. Acties uitgezonderd. Vraag naar onze vriendelijke voorwaarden.

7


www.brugnieuws.nl

dinsdag 11 maart 2014

Kamper genot

nhuis

ng het Dolfijne di te es gb da n va l ee rd de on

NIEUW!

Theehuis Kado Genot

Graafschap 34, Kampen Dinsdag t/m zaterdag van 12:00 - 17:00 uur

Snoephuis Kauw Genot

Graafschap 28, Kampen Dinsdag t/m zaterdag van 12:00 - 17:30 uur

Koffiebar Koffie Genot

Oudestraat 3, Kampen Maandag t/m zaterdag van 10:00 - 17:30 uur Op vrijdagavond van 17:30 - 21:00 uur

Het Dolfijnenhuis, Graafschap 28, Kampen t 038-3374384 w www.dolfijnenhuis.nl

GRATIS UITZEGEL BIJ ELK €10

www.c1000.nl

Geldig van WOENSDAG 12 t/m DINSDAG 18 MAART 2014

C1000 Magere runderlappen

Croma bakken&braden

500 gram

5.99

2 flacons à 450 ml

3.99

Beckers snacks

2 flacons

3.

50 GRATIS 4 C1000 SLAVINKEN T.W.V. € 2.98

alle combinaties mogelijk

2 pakken

6.

3.99

7.

78

10.68

BOKMA JONGE JENEVER

GLEN TALLOCH WHISKY

fles 1 liter

fles 0,7 liter

15.19

10.99

2.69

Alle Bavaria

kroketten, frikandellen en hamburgers uit het vriesvak 2 pakken a 8-20 stuks alle combinaties mogelijk

78

C1000 Panklare groenten

7.

13.69

12

Bijv.: Radler 2 sets à 6 flesjes à 300 ml

boerenkool, andijvie fijn, worteltjes, rodekool of spitskool 2 zakken a 500 gram alle combinaties mogelijk

Taksi 1,5 liter

10.99

2 zakken of pakken alle combinaties mogelijk

3 pakken

2.

64

GORTER JACHTBITTER fles 0,7 liter

1.79 1.99

8.99

2.

97

1.89

DUJARDIN VIEUX fles 1 liter

13.19

1.49

Alle A-merk pasta

alle varianten alle combinaties mogelijk

3 halen = 2 betalen

9.99

naturel, citroen chili of Maleisische curry uit het vriesvak, zak 200 gram

2.50

3.18 3.98

2+1

Queens pangalicious roerbakvis

10.99

1.

18

5.

78

0. 2.89 59

+1 1GRATIS

Kuiper Dr. Damstraat 15 038 - 337 03 90 Joosten Markeresplein 2 038 - 331 27 28

8


ACTUEEL

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.brugnieuws.nl

dinsdag 11 maart 2014

rabbels K

Literair Café KAMPEN - Het Literair Café van zondag 16 maart heeft als thema ‘Bejaarden’. ’t Kroegje klopt voor deze gelegenheid de Perzische kleedjes op de tafeltjes extra goed uit.

van Mister M

“Bij bejaarden denken we vaak aan allerlei lichamelijke ongemakken als gevolg van de leeftijd en het afhankelijk zijn van wandelstok, looprek, rollator, scootmobiel, maaltijden van tafeltje-dek-je en zakken vol met pillen”, aldus de organisatie.

Spannend?!

We gaan een spannende tijd tegemoet. Daarvoor hoeven we niet eens achter elke voordeur te kijken. Dat gaat te ver. Al missen we daarmee wel spannende laatste dagen. Bijvoorbeeld van een blijde zwangerschap of van een droevig sterfbed. In het publieke domein is er echter ook genoeg spannends te beleven. En zo niet, dan wordt dat ons wel aangepraat. Dictee spannender. Het Dictee werd praktisch ingevuld door de politieke afgevaardigden in het Kampers te laten pleiten voor hun partij. Gesproken Kampers is nog een graadje lastiger dan geschreven. De SP had zich voorbereid door hun partijprogramma in het Kampers te laten vertalen. Op het thuisfront van de deelnemers en op het partijbureau werden ze bijna overspannen. Wekenlang hebben ze het programma in het Kampers moeten aanhoren. Te lering - niet ter vermaak. Spanning op de langere termijn wordt opgebouwd met de Sail volgende maand en de Hanzedagen over drie jaar. We gaan fantastische evenementen tegemoet. Over verwachte overlast mag je niet reppen. Hoewel voor de doorsnee Kamper burger het gewone leven

lees je juist regelmatig! Door de vermiste lieve pitbull ontbeert de buurvrouw haar waakhond en trouwe maatje. De Perzische kater van de achterburen kan wel eens ontvoerd zijn voor losgeld. Dat is een waardevolle en spannende aanvulling van Burgernet! Nee, zullen sommigen zeggen, die ook ontkennen dat het Dictee spannend was of de verkiezingen dat zullen zijn. En inderdaad. Het boek Prediker houdt het ons al eeuwen voor en Einstein bewees het begin vorige eeuw: Alles is relatief. Mister M   Contact: Krabbels@MrM.nl Of (archief in eigen beheer): http://www.Facebook.com/gekrabbel

De gezelligste dierenspeciaalzaak in de regio

5. 95 10.

95

Vaste Hengel 3 meter + tuigje

5. 95 8. 95

25 kg van 7,95 voor ....................................

van 9.95 voor

BEMESTE TUINAARDE

4 meter + tuigje

5 zakken à 25 ltr. nu voor .......... Aanbiedingen zijn alleen geldig in week 10

TOT ZIENS BIJ:

nu voor

FA. A. BOER & ZN

CONSTRUCTIEWEG 35 | T. 038 - 331 31 65 | WWW.DIERTOTAAL.NL

Al 50 jaar de nummer... voor trouwringen voordeel! Keuze uit meer dan 2500 modellen van de beste designers.

ACTIE

1 450,-

Varkens Rollade 1 kilo

van

van 2433,nu

trouwringen per paar!

di./wo. gehaktdag donderdag en weekend zaterdag

van 3199,nu

Diezerstraat 111 | Zwolle

Arnhem | Groningen | Sneek

*Vraag naar de voorwaarden

www.juwelierklaasoosterhof.nl

8.

95

- gegrilde lenteham - gegrild spek - shoarma rollade 100 gram per soort 95

a.s. maandag

van 799,- nu

Bij aankoop vanaf €99

voor

samen

1999,1379,899,N * of LEKKER EE * WEEK GRATIS VAKANTIE r 2 pers.) (voo G E WE WEEKENDJvana r 2 pers.) in LUXE HOTEL5,-(voo €395,- per paar! f oop aank Bij per paar!

+

11.

00

Vleeswarentrio

Maandag vrijdag en van 1599,nu

Filmfestival Filmhuis KAMPEN - In het filmhuis worden zaterdag 3 films uitgezonden onderbroken door een hapje en een drankje. De zaal gaat om 13.45 uur open. De avond duurt tot 22.15 uur. Het festival bijwonen kost pasthouders 40 euro, zonder pas kost het 45 euro. De films die vertoont worden zijn La Tendresse, Winter Nomads en The Lunchbox.

lekker • ambachtelijk • culinair • verantwoord

Culinairtje

KALKKORRELS VOOR UW GAZON

VAN DE WEEK:

Vers en voordelig

TUINZADEN VOOR MOES- EN SIERTUIN

Locatie: ’t Kroegje, Geerstraat 17, Kampen. Aanvang 17.00 uur. Toegang gratis. Deelnemers worden verzocht om 16.45 uur aanwezig te zijn.

ALEX V VAN INGEN

AANBIEDING

Lekker beleg

VANAF HEDEN WEER VERKRIJGBAAR!

3.

Lente ui rolletjes 100 gram

voor Lekker broodje

In de politieke pels verhoogt Bladluis de spanning. Hij suggereert dat de VN waarnemers stuurt naar de Kamper verkiezingen! Toch was misschien het Groot Kamper

gewoon door zal (moeten) draaien. Sail Kampen 2014 vindt plaats met Pasen. Een misschien nog wel veel groter en spannender gebeuren. Met Pasen vieren we immers de kruisiging en opstanding van onze Verlosser. Zoals dat beschreven wordt in de Bijbel. Diverse boeken en passages daarin overtreffen hedendaagse thrillers. Al meer dan tweeduizend jaar houden de Bijbel en onze Heiland de spanning er in. Onze Bort vindt het allemaal nog niet spannend genoeg. Hij wil al zijn Kamper burgers mee laten doen met Burgernet. Iedereen is daarvoor aangeschreven – het mag blijkbaar wat kosten. Burgernet mist één belangrijke functie. Het is gericht op het opsporten van vermiste personen of voertuigen. Maar wat te denken van vermiste huisdieren? Dergelijke oproepen

“Maar de ouderen van nu zijn over het algemeen gezonder en fitter dan vroeger. Hoe is dat in jouw omgeving?”

Roerbak

Zo storten de media zich op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Of duikt de politiek op de media? Ook de landelijke politici laten zich niet onbetuigd. Zij komen graag langs in de meest onbekende plaatsen. Zo kan hun roem en glorie afstralen op plaatselijke partijgenoten. De vraag rijst op voor wie de verkiezingen nu echt spannend zijn. Voor de kandidaten op de kieslijst of voor de burgers in het stemhokje? Het weldenkend klootjesvolk heeft goed door dat dit democratisch feestje maar één dag duurt. De dag na de verkiezingen wordt het spel intern afgehandeld in het gemeentehuis.

9

1.

09

Pistolet Kipsaté 2 stuks

3.50

Varkens Poulet

lekker voor de bami of de nasi

500 gram

3.99

Gehaktschijven

5 halen = 3 betalen

Rundergehakt

750 gram

5.50

per liter

3.95

Groentensoep

“Lekker gevuld”

Runder schnitzels 4 halen = 3 betalen De ambachtelijke slager voor (h)eerlijk vlees

Slagerij Alex van Ingen Dorpsweg 85 IJsselmuiden

Tel.: 038-333 24 39 www.slagerijalexvaningen.nl

VRIJ

parkeren voor de deur


www.brugnieuws.nl

dinsdag 11 maart 2014

10

Kumar’s specerijenpasta

Alle varianten, Combineren mogelijk Bijv. red curry 2 schaaltjes à 80 ml

2

e HALVE PRIJS

3.78

2.83

2

ALLE A-merk noedels

e HALVE PRIJS

Combineren mogelijk

Bijv. Unox goodnoodles kip 2 zakjes à 70 gram

1.12

0.84

Bijv. Yum Yum chicken flavour 2 zakjes à 60 gram

2

0.72

e HALVE PRIJS

0.54

2

e HALVE PRIJS

ALLE Conimex

Combineren mogelijk Bijv. boemboe voor sajoer boontjes 2 schaaltjes à 75 gram

Bijv. Conimex woknoedels

2 zakken à 248 gram

2

2.18

2.16

e HALVE PRIJS

1.63

1.62

2

e HALVE PRIJS

Gewoon bij Albert Heijn.

Albert Heijn van Mierlo, Lovinkstraat 20-22 Kampen

BONUS BONUS BONUS BONUS Chiquita bananen Los per kilo

33% KORTING

Deze aanbiedingen gelden in week 11 van 10 t/m 16 maart 2014.

1.89

Ontdek

Aziatisch wokken

AH Broccoli

AH Zalmfilet

Los Per 500 gram. Actieprijs per kilo 1.38

1.

25

0.99

Diverse varianten, Bijv. schaal 175 gram Actieprijs per kilo 17.14

0.69

4.00

3.

00

25% KORTING

Alle Heineken

Combineren mogelijk

AH Stevig brood Vers uit eigen oven.

Schaal 1 kilo

6.50 11.10.14

AH Kipfilet Schaal 1 kilo

6.50

€2 €KORTING 2

4.50 50

4.

KORTING

Spelt, volkoren, meergranen of wit Combineren mogelijk Bijv. Spelt 2 hele broden e

2 4. 3.73 98

Albert Heijn van Mierlo, Lovinkstraat 20-22 Kampen

Mona gezinspudding

HALVE PRIJS

Alle varianten, per pak.

1.09 1.25

1.00

max 6 krat p.p.

AH Kipfilet

bijv. 6-pack blik à 0,33 liter, 2 stuks van 9.86 voor 7.39 bijv. doos 12 flesjes à 0,25 liter, 2 stuks, van 15.70 voor 11.77 bijv. krat 24 flesjes* e à 0,3 liter, 2 stuks HALVE PRIJS van 27.98 voor 20.98

Gewoon bij Albert Heijn.

2


ACTUEEL

dinsdag 11 maart 2014

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.brugnieuws.nl

11

Rutte bezoekt Kampen Minder verzuim en schooluitval KAMPEN - Het bezoek van Mark Rutte aan Kampen werd dinsdagavond afgesloten met een druk bezochte debatavond in De Vier aan de IJsselkade.

Foto: Tennekes. Rutte en wethouder Ekker.

In de middag bezocht hij eerst de bedrijven De Graansloot en Impact. Tijdens het politieke café benadrukte Rutte dat het dankzij de lokale VVD is dat de gemeentebegroting op orde is en dat de lokale VVD afdeling zich hard maakt voor een gezond ondernemersklimaat. “De ondernemers hier in Kampen, de middenstand, zij zijn de motor van de economie

en zorgen voor werkgelegenheid”, aldus Rutte. Hij prees de huidige VVD wethouder Martin Ekker als lijsttrekker. Rutte: “Ik ken Martin al jaren, we hebben elkaars mobiele telefoonnummer. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij zorgt voor een nog mooier en bruisender Kampen de komende raadsperiode.”

KAMPEN - De gemeente is volgens het college goed op weg met het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters en het verzuim. Uit het jaarverslag Leren en Kwalificeren schooljaar 20122013 blijkt dat het aantal verzuimmeldingen tot 18 jaar is gedaald. Ook zijn er dit jaar meer jongeren met succes begeleid in het vinden van een nieuwe opleiding of werk. Het aantal jongeren dat de school verliet zonder een diploma is wel gestegen. In verhouding tot vorig jaar zijn deze jongeren echter wel weer vaker teruggegaan naar school of werk. Afgelopen schooljaar telde de gemeente Kampen 11.004 leer- en kwalificatieplichtigen. Er zijn 337 verzuimmeldingen binnengekomen van leerlingen die zonder geldige reden van school wegbleven, waarvan 196 meldingen tot 18 jaar en 141 meldingen vanaf 18 jaar. In 14 gevallen ging het om luxeverzuim. Dit is de helft minder dan het jaar ervoor en volgens de gemeente het gevolg van de handhavingsacties van de leerplichtambtenaren. In de andere gevallen ging het om het zogenoemde relatief verzuim. Bij deze vorm van verzuim wordt het niet regelmatig naar school gaan, gezien als een signaal voor achterliggende problemen. In

Kampen wordt actief gehandhaafd op verzuim. Naast 50 waarschuwingen (bij eerstgemeld verzuim) is 17 keer verwezen naar Halt en 27 keer een procesverbaal opgemaakt. Voortijdig schoolverlaters Daarnaast hebben 113 jongeren tussen de 18 en 23 jaar een school voortijdig verlaten zonder een diploma op zak. Vorig jaar waren dit 107 jongeren. Hiervoor zijn diverse redenen. Dit kan zijn door een verkeerde schoolkeuze, door ziekte, of het hoogst haalbare is bereikt of er zijn problemen thuis. De RMC-coördinator heeft het schooljaar 25 jongeren ondersteund in het teruggaan naar een opleiding en/of een traject naar werk. Niet elke jongere die uitvalt heeft begeleiding van het RMC nodig. Er zijn ook jongeren die op eigen kracht of met andere begeleiding terug gaan naar een opleiding en/of werk. In totaal stroomden vorig jaar 54 jongeren terug naar werk en/of opleiding.

Wethouder Lidi Kievit: “Kampen wil een gemeente zijn waar iedereen kan en mag meedoen aan de samenleving. Dit betekent dat elk kind opgroeit in een veilige en kansrijke omgeving. Wij gunnen elk kind een goede start. Met een diploma op zak hebben jongeren een grotere kans op werk en een betere kwaliteit van leven. Onze ondernemers hebben bovendien de toekomstige werknemers hard nodig. Het onderwijs speelt daarin een belangrijke rol. Ik ben blij dat de actieve aanpak van onze leerplichtambtenaren hieraan bijdraagt”. De aanpak van de leerplichtambtenaren is actief op alle fronten. Zo controleren zij voor en/of na de schoolvakanties op luxeverzuim op zowel de basisscholen als op het voortgezet onderwijs. Luxeverzuim houdt in dat ouders hun kinderen zonder toestemming buiten schoolvakantie mee op vakantie nemen. Wanneer sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim gaat de leerplichtambtenaar in gesprek met de jongere, volgt een waarschuwing of wordt proces-verbaal opgemaakt tegen de ouders.

‘Coalitie maakt huishoudens 1818 euro armer’ KAMPEN - Wouter Koolmees, lid van de Tweede Kamer voor D66, maakte vrijdag een tour door de IJsseldelta. In Kampen ontving hij uit handen van Pascal Jacobs de rekening voor de burger vanwege buitensporige gemeentelijke grondaankopen. De Kamper fractie van D66 verwijt het zittende college dat zij elk huishouden maar liefst 1818 euro armer gemaakt heeft. Deze week werd de minnelijke schikking in de grondbankkwestie door het consortium van projectontwikkelaars ‘de Dijken’ aanvaard. “Daarmee kwam het totaal van afschrijvingen door het huidige college deze raadsperiode uit op een bedrag van 40 miljoen euro. [...] Als D66 vinden we dat in de afgelopen pakweg 10 jaar de gemeente onverantwoord financieel en grondbeleid heeft gevoerd.” Om de burger hier voor de verkiezingen nog eens even nadrukkelijk bewust te maken, ontving Wouter Koolmees, de financieel expert van D66 in de Tweede Kamer, de rekening op station Kampen Zuid, met uitzicht op de kale bouwvlakte van het Stationskwar-

tier. Koolmees: “Partijen als ChristenUnie, PvdA, CDA en ook de VVD hebben teveel alleen maar op groei gerekend. Ze hebben het vizier teveel gericht op de gedachte dat Kampen zou met maar liefst 20 procent zou groeien, tot een gemeente van maar liefst 60.000 inwoners. Natuurlijk hebben ze met die actieve grondpolitiek ook goed geld verdiend, maar er zijn onvoldoende reserves gemaakt om ook forse tegenvallers te kunnen opvangen. D66 zet zich in voor een gezond en nuchter grondbeleid, daarvan was bij de grondaankopen door de gemeente Kampen geen sprake.” Koolmees staat volgens D66 bekend als ‘de architect van de Lente- en Herstakkoorden, waar-

SP programma in dialect

Foto: Tennekes. Links Pascal Jacobs, rechts Wouter Koolmees.

mee ons land weer uit het financiële slop kon worden getrokken’. Een boodschap voor de gemeente Kampen had hij als het gaat om dat andere risicovolle dossier waarmee Kampen de komende jaren aan de slag mag: de decentralisaties in het sociale domein. “We moeten in Den Haag niet de illusie hebben dat we daar alsnog

Jacob stopt na 40 jaar KAMPEN - Jacob Netjes is al 40 jaar vrijwilliger bij Jeugdsoos Reload, maar hij vind het tijd om er mee te stoppen. Afgelopen zaterdag kwam hij nog één keer terug om met de bezoekers op de foto te gaan. Eens in de drie weken komen tientallen jongeren op zaterdagavond tussen 19.30 uur en 22.30 uur bijeen in kerkgebouw De Open Hof om elkaar te ontmoeten. Reload kruipt langzaam uit een diep dal. Inmiddels komen er per avond ongeveer tachtig kinderen bijeen. Dit was 2 jaar geleden anders. Toen waren er slechts 20 kinderen per avond. Door actief te zijn op onder andere Facebook en Twitter hebben

KAMPEN - Het SP verkiezingsprogramma is nu ook in Kampers dialect te lezen. De SP kandidaten Lenie van Asselt en Arend de Lange maakten de vertaling ter voorbereiding op het Groot Kamper Dictee.

moeten proberen alles te regelen wat we hebben uitgezet richting de gemeente. De gemeente Kampen zal zich heel goed moeten beseffen dat ze financieel alle ruimte hebben en vooral moeten nemen binnen het sociale domein.”

Kamper Taalkringe, onderdeel van de historische vereniging Jan van Arkel, houdt het dictee volgende week maandag in de raadszaal dat in het teken zal staan van de gemeenteraadsverkiezingen. www.kampen.sp.nl.

Grote inruildeals bij Pouw! Uw voordeel kan oplopen tot meer dan

€ 7.000,van een inruilpremie tot actiepakketten.

Foto: Tennekes. In het midden in het zwart staat Jacob Netjes.

de vrijwilligrs dit om weten te keren. Reload zit nog lang niet aan het maximaal aantal bezoekers, want er is ruimte voor 200 kinderen.

Wie meer wil weten, kan kijken op www.jeugdsooskampen.nl of vriend worden op Facebook www.facebook.com/jeugdsoosreload.jeugdsoosreload

pouwvolkswagenacties.nl


dinsdag 11 maart 2014

www.brugnieuws.nl

12


www.brugnieuws.nl

d i n s d a g 11 m a a r t 2 0 1 4

Uit eigen worstmakerij

Varkensvlees specialiteit

Cordon bleu

Stuk fijne leverworst

gevuld met ham en kaas

6.95

3 stuks .................................

Witlof schotel per 1 pers. portie.............

1.95

250 gram ...........................

Poelier aanbieding

Maaltijd van de week

met gebraden varkensvlees

13

4.50

Dagelijks vers gegrilde kippen

9.95

2 stuks .................................

Oudestraat 212 Kampen 038 - 331 36 78

GEZELLIG WINKELEN

in de binnenstad van Kampen!

Van Muntplein tot Hagenkade

IN DE KONDITOREI:

HEERLIJK HUIS-GEMAAKTE SOEP, DIVERSE SOORTEN, DEZE MAAND:

COURGETTESOEP

HEERLIJK VOOR THUIS,

INGAG: ANBIET/MDDIN SD WEIGEVAKN A WOENSDAG

SOEP OM MEE TE NEMEN!

GELD

KERSENSLOF VAN 9.

50

VOOR

...........

NBIEDING: ZATERDAG AA

8.

25

VULKOEKEN PER 10 VERPAKT 20 VAN 8.

VOOR

...........

APPELSPECIALITÉTAARTJE

6 PERS. VAN 8. VOOR ........................................... OP=OP 70

6.95

5.

00

Oudestraat 148, Oudestraat 170, tel: 038 - 331 36 52 www.banketbakkerijsmit.nl

20

Wij moeten ruimte maken voor de nieuwe collectie! Daarom tegen inlevering van deze advertentie:

Oudestraat 143 • 8261 CK Kampen (038) 333 59 05 • mode • accessoires • kleuranalyse • stijladvies • webwinkel

e • mode 3x Vonti viert haar 14 verjaardag S C • accessoires H

• kleuradvies • stijladvies Van 12 t/m 22 maart • webwinkel vieren we dit feest. Demerken slingers oa. : hangen in de Elsewhere winkel. VoorMasai iedere kopende klant Simclan hangt er een Vetono verrassingsRimini envelop aan!

• • • • • • Ultimate Mik’s • HappyRainyDays Kom gauw kijken

JAARRIKKEL... du s

12 jaar!

leren tassen:

• Voi leather design • Stickes and Stones • Tadei

wat de lente (en debijpassende envelop) sieraden en sjaals u brengt!

maat 34 t/m 48

www.vontimode.nl volg ons op twitter &

%

KORTING op alle meubelen, lampen en accessoires in onze showroom

Geldig t/m zaterdag 15 maart 2014. Geldt niet voor lopende orders, op nieuwe bestellingen krijgt u 10% korting.

Oudestraat 141 IJsselkade 53 / 54 Kampen (038) 331 21 68 info@hellemankampen.nl


www.brugnieuws.nl

dinsdag 11 maart 2014

BEKENDMAKINGEN 2014-11 | 11 MAART 2014 Voor meer nieuws en informatie kunt u terecht op www.kampen.nl

Postadres Postbus 5009 8260 GA Kampen

14

bezoekadres Burgemeester Berghuisplein 1 8261 DD Kampen

T 14 038 E info@kampen.nl I www.kampen.nl

Openingstijden publieksbalies Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

Floris V straat 26 in Kampen: plaatsen van een dakopbouw (ontvangstdatum 14-02-2014); Geerstraat 40 in Kampen: overkappen van de binnenplaats (ontvangstdatum 19-02-2014); Goudplevier in IJsselmuiden: kappen van vijf populieren (ontvangstdatum 19-02-2014); Jaagpad 36 in IJsselmuiden: bouwen van een vrijstaande woning (ontvangstdatum 18-02-2014); Oosterholtseweg 1F in IJsselmuiden: bouwen van een woning en aanleggen van een in- of uitrit (ontvangstdatum 18-02-2014);

Spoorstraat 56 in IJsselmuiden: plaatsen van tien vlaggenmasten (ontvangstdatum 18-02-2014); Waterkers 96 in Kampen: kappen van een sierkers (ontvangstdatum 26-02-2014); Zwolseweg 69 in ‘s-Heerenbroek: vergroten van de woning (ontvangstdatum 17-02-2014). Voor inzage zie colofon.

Ontwerp omgevingsvergunning Bouwkamp 4 in Kampen: brandveilig gebruik basisschool Onderdijks Iris; Bouwkamp 4 in Kampen: brandveilig gebruik basisschool Onderdijk O.O.K. Het indienen van zienswijzen is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon).

Bekendmakingen Wilt u op de hoogte blijven van besluiten van de overheid, dan kunt u zich hiervoor gratis aanmelden via kampen.nl/abonnement. U ontvangt dan automatisch via e-mail alle bekendmakingen waar u zich voor heeft aangemeld.

Melding

R. van der Weerd Landouwmechanisatiebedrijf bv: veranderen van een landbouwmechanisatiebedrijf aan de Reigerweg 18 in Kampen. Tegen de melding kunnen geen zienswijzen worden ingediend.

Milieubeheer Verleende evenementenvergunning

Vergunningen

Kamper Uienkoor: verzorgen van een benefietconcert op het Van Heutszplein in Kampen ten bate van het MS fonds op zaterdag 7 juni 2014 (verzenddatum 27-02-2014); Stichting Beach Kampen: organiseren van een beachvolleybalcompetitie op het Van Heutszplein in Kampen van 13 tot en met 21 juni 2014 (verzenddatum 04-03-2014); IJsseldeltadag: organiseren van de IJsseldeltadag op 24 mei 2014 van 10.00 tot 17.00 uur in de polder Mastenbroek, een open dag op diverse bedrijven in Mastenbroek (verzenddatum 05-03-2014);

INFORMATIE 2014-11 | 11 MAART 2014

Werkzaamheden onderhoud openbare ruimte Straatnaam

Planning

Werkzaamheden

Contactpersoon

Wijk Binnenstad

17 maart t/m 30 april

Reinigen en inspecteren riolering

j.dijkslag@kampen.nl

Wandelpad Van Gelderplantsoen

12 maart t/m 21 maart

Asfalteren

p.vellinga@kampen.nl

Wandelpad Broederbroeksweg

12 maart t/m 21 maart

Asfalteren

p.vellinga@kampen.nl

Omgevingsvergunning verleend (regulier)

Woensdag Burgerzaken: 13.00-19.00 uur Belasting en Inning: 13.00-16.00 uur

Oslokade 9 in Kampen: plaatsen van een portaalkraan (verzenddatum 28-11-2013);

Openingstijden MEEDOEN-balie Werk en Inkomen/Wmo: alle dagen 9.00-16.00 uur

Wilhelminalaan 93 en 95 in Kampen: vervangen van een dakkapel op twee woningen (verzenddatum 03-03-2014).

Openingstijden Klant Contact Centrum Iedere werkdag van 8.30-17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur)

Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon).

Besluit buiten behandeling stellen aanvraag Mandjeswaardweg 13 in Kampen: uitbreiden van een ligboxenstal (ontvangstdatum 30-12-2013); Schansdijk in Kampen: bouwen van een verenigingsgebouw (ontvangstdatum 18-12-2013). Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon).

Verleende stookontheffingen

Oude Wetering 135 in Mastenbroek: verbranden van takkenhout, snoei- en rietafval op het weiland (verzenddatum 04-03-2014). Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon). Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

HKSV Kampen en Omstreken: houden van de Hanzeshow (kleindierententoonstelling) op 19 december 2014 van 18.00 tot 22.00 uur en op 20 december 2014 van 10.00 tot 16.30 uur in de KHC-hal in Kampen (verzenddatum 05-03-2014). Bezwaar is mogelijk bij de burgemeester (zie colofon).

Verleende ontheffing winkeltijdenverordening Ondernemers Vereniging Kampen: geopend mogen hebben van winkels gelegen in het gebied tussen de IJssel en Burgel in Kampen op zondag 20 april 2014 van 13.00 tot 21.00 uur (verzenddatum 06-03-2014). Bezwaar is mogelijk bij de burgemeester (zie colofon).

Servicemeldpunt openbare ruimte U kunt problemen in de openbare ruimte melden met het meldformulier in het Digitaal Loket op www.kampen.nl. U kunt uw melding ook van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur) doorgeven bij de receptie in het stadhuis of telefonisch via telefoonnummer 14 038. Buiten de openingstijden wordt u voor spoedgevallen doorverwezen naar het piketnummer. Inzage • Voor inzage van stukken kunt u tijdens openingstijden terecht bij de receptie van het stadhuis. Voor stukken van het team Vergunningen moet u vooraf een afspraak maken. Ook als u een toelichting wilt, kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 038 (voor 12.00 uur). Het is mogelijk om tegen een vergoeding van de kosten een kopie te krijgen van de ter inzage gelegde stukken. Dit geldt niet voor stukken van het team Vergunningen. Zienswijze • Ontwerpbesluiten liggen vanaf de dag na publicatie zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Vergunningen. Beroep tegen een definitieve vergunning is alleen mogelijk als u tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit. Bezwaar • Voordat u een bezwaar indient, vragen wij u eerst telefonisch contact met ons op te nemen om het genomen besluit te bespreken. U kunt ook direct een bezwaar indienen. Digitaal bezwaar maken kan door gebruik te maken van het digitale bezwaarformulier. Ook kunt u een brief sturen aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (burgemeester/college/raad), postbus 5009, 8260 Ga Kampen. Vermeld altijd uw naam-, adresgegevens, telefoonnummer en motiveer uw bezwaarschrift. Tenzij anders vermeld, moet uw bezwaar binnen zes weken na bekendmaking van het genomen besluit door ons zijn ontvangen. Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. Meer informatie over de bezwaarprocedure en het vragen van voorlopige voorziening vindt u op www.kampen.nl/bezwaar. Beroep • Tenzij anders vermeld kunnen belanghebbenden, die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen een ontwerpbesluit, binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van een besluit een beroepschrift indienen. Dit is ook mogelijk als u kunt aantonen dat u tijdens de periode van terinzageligging van het ontwerpbesluit hier redelijkerwijs niet toe in staat bent geweest. Naast het indienen van een beroep kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen. Een beroepschrift kunt u indienen bij: Rechtbank Overijssel, Sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle; of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (alleen met DigiD). Voorlopige voorziening • Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die een bezwaar of beroep heeft ingediend kan daarnaast bij spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter (tenzij anders vermeld): Rechtbank Overijssel, Postbus 10067 8000 GB Zwolle; of digitaal via http://loket. rechtspraak.nl/bestuursrecht (alleen met DigiD). Voor meer nieuws en informatie kunt u terecht op www.kampen.nl.

Volg de gemeente kampen op twitter via twitter.com/gemkampen


www.brugnieuws.nl

dinsdag 11 maart 2014

Zaterdag 22 maart van 9.00 tot 12.30 uur

Gratis compost op landelijke compostdag

De gemeente Kampen en ROVA nodigen de inwoners van Kampen uit gratis compost op te halen tijdens de landelijke compostdag op zaterdag 22 maart aanstaande. Met deze actie worden de inwoners bedankt voor hun inspanning om het GFT-afval goed te scheiden en te stimuleren dit blijven te doen. Bovendien kan nu iedereen kennismaken met compost, een product dat zowel voor de bodem als voor het milieu van grote waarde is!

Compost als bodemverbeteraar Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar en heeft een aantal grote voordelen boven het gebruik van kunstmatige bodemverbeteraars. De milieuvriendelijke compost stimuleert de groei van gewassen, omdat: • minder (kunst)mest nodig is; • compost de waterhuishouding van de bodem op een natuurlijke manier regelt, hoeft er minder gesproeid hoeft te worden en dit leidt tot een grote besparing van het water; • compost zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem; • in grond- en potgrondmengsels die verrijkt zijn met compost bodemziekten worden onderdrukt; • compost de structuur van de grond verbetert en zorgt voor een goede verdeling van water-, lucht- en gronddeeltjes. Een goede bodemstructuur bevordert weer de ontwikkeling van het wortelstelsel van planten; • compost veen vervangt in potgrond. Door gebruik van compost in plaats van veen beperken we de afgraving van veengebieden;

15

Rioolreiniging en inspectie binnenstad 2014

• compost een echt kringloopproduct is: organisch materiaal van de bodem komt weer terug in diezelfde bodem. Het begint met afval scheiden! Vroeger was afval een ongewenst eindproduct, terwijl het tegenwoordig een waardevolle grondstof is. Van de meeste afvalstromen kunnen we namelijk nieuwe spullen maken. Van glas, oud papier en plastic verpakkingen maken we bijvoorbeeld nieuw glas, nieuw papier en allerlei plastic producten. Ook GFT-afval kunnen we recyclen tot nieuwe, duurzame producten, zoals groen gas en compost. Maar wàt we ook maken van uw afval, het kan alleen worden gerecycled als u thuis uw afval scheidt: 100% gescheiden = 100% gerecycled! Wanneer en waar? De compostdag vindt plaats op zaterdag 22 maart. U bent van harte welkom aan de Haatlandhaven 19 (openingstijden van 9.00 tot 12.30 uur) om compost op te halen. Let op! Maximaal twee zakken en op=op! U moet zich kunnen identificeren als inwoner van Kampen. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij het ROVA klantcontactcentrum, telefoonnummer (038) 427 37 77 of via klantenservice@rova.nl. Op www.rova.nl/compostdag staat alle informatie over de actie vermeld.

Woensdag 19 maart vanaf 21.30 uur in het stadhuis van Kampen

Uitnodiging Verkiezingsavondm

Vanaf maandag 17 maart tot en met 30 april inspecteert de firma Dusseldorp de riolering in de binnenstad. De bewoners zijn geïnformeerd over de planning en de aard van de werkzaamheden. In een aantal smalle straten is doorgaand verkeer tijdelijk niet mogelijk. Dit geven we dan met borden aan. De actuele planning kunt u lezen via

www.kampen.nl/riolering. Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen de heer A. Kip (uitvoerder Dusseldorp Rioolservice). Hij is te bereiken via telefoonnummer (0544) 39 55 55.

Collectes 2014 Periode

10 t/m 15-03

17 t/m 22-03

Naam instelling

Waar

Reumafonds

Gemeente Kampen

Volleybalvereniging Set Up

IJsselmuiden

Simavi

Gemeente Kampen

Experiment centraal tellen Op woensdag 19 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor belangstellenden organiseert de gemeente Kampen een verkiezingsavond in het stadhuis van Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1.

De gemeente Kampen doet bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 mee aan een experiment, waarbij de stemmen centraal worden geteld. Kampen is één van de vijf gemeenten in Nederland die aan dit experiment meedoen.

De deuren van het stadhuis gaan om 21.30 uur open en het duurt tot circa 00.00 uur.

De stembureaus maken op 19 maart alleen een voorlopige telling van het aantal stemmen per

In de loop van de avond, rond 22.00 / 22.30 uur, worden de eerste voorlopige stemmenaantallen per partij en de voorlopige zetelverdeling verwacht.

U bent van harte welkom op 19 maart!

Schriftelijke toestemming peuren

De gemeente Kampen heeft (via Noorderstaete rentmeesters) de bezitters van een schriftelijke toestemming peuren 2014 een brief gestuurd, dat zij de toestemming 2014 tussen 10 en 24 maart a.s. kunnen afhalen bij het VVV-agentschap Readshop Bos aan de Oudestraat 41 tegen betaling van € 10.

Mocht u deze brief niet hebben ontvangen, dan kunt u bellen met Noorderstaete rentmeesters

via telefoonnummer (038) 338 88 68 (bereikbaar maandag tot en met vrijdag 8.30 – 17.00 uur).

Op donderdag 20 maart wordt in het stadhuis de definitieve telling op kandidaatniveau uitgevoerd. De uitslag met de zetelverdeling en de gekozen raadsleden is naar verwachting aan het eind van de middag bekend. De telling begint op 20 maart om 9.00 uur en is openbaar.

Voorzichtig met kwik Kwik is veel gevaarlijker voor de gezondheid dan de meeste mensen denken. De verkoop van de meeste kwikhoudende producten is sinds een aantal jaren verboden. Toch gebeuren er nog vaak ongelukken met kwik. De laatste jaren blijkt dat kwik meer risico’s voor de gezondheid heeft dan iedereen dacht. Kwik komt vrij als een voorwerp met vloeibaar kwik, zoals een ouderwetse koortsthermometer, buitenthermometer of barometer kapot valt. Het kwik verspreidt zich in piepkleine bolletjes. Ze zijn zo klein dat het moeilijk is om ze allemaal op te ruimen. Uit het gemorste kwik ontstaat kwikdamp. Als u deze kwikdamp langere tijd inademt, krijgt u ernstige klachten. Het ingeademde kwik kan het centrale zenuwstelsel en de nieren aantasten. Kinderen zijn

RAADSNIEUWS 2014-11 | 11 MAART 2014

Dinsdag 25 maart 2014 Raadsvergadering; afscheid ‘oude’ raad Donderdag 27 maart 2014 Raadsvergadering; installatie ‘nieuwe’ raad Alle vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het stadhuis en beginnen om 19.30 uur tenzij anders vermeld. Omroep IJsselmond zendt de raads- en commissievergaderingen uit op de radio via de frequenties 106.4 (ether) en 104.1 (kabel) en op TV. U kunt de vergaderingen ook live volgen en achteraf terugkijken via www.kampen.nl/uitzending.

Vergaderingen

partij. ‘s Avonds kan dan een voorlopige uitslag worden gepresenteerd.

gevoeliger voor kwikdamp dan volwassenen. Ook zwangere vrouwen vormen een risicogroep, want kwikdamp kan schade toebrengen aan het ongeboren kind. Om ongelukken te voorkomen, kunt u het beste producten met veel kwik inleveren als klein chemisch afval bij Recycling Kampen. Meer informatie vindt u op de website www.kampen.nl.


www.brugnieuws.nl

dinsdag 11 maart 2014

16

Vragen, spreekrecht en raadsspreekuur raadsleden. Aansluitend aan die raadsvergadering wordt in de centrale hal van het stadhuis een afscheidsreceptie gehouden, waarin u de gelegenheid wordt geboden de vertrekkende raadsleden de hand te drukken.

Besluitenlijst

Raadsvergadering van 6 maart 2014

De besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van donderdag 6 maart staat online. U kunt deze vinden op www.kampen.nl/raad, kiest u dan voor Raadskalender.

Raadsvergaderingen 25 en 27 maart en aansluitende recepties Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 25 maart wordt afscheid genomen van de vertrekkende

Heeft u vragen over of naar aanleiding van deze informatie, dan kunt u contact opnemen met de griffie via (038) 339 41 57. Ook als u gebruik wilt maken van het spreekrecht tijdens een commissievergadering, kunt u via dit telefoonnummer bij de griffie terecht. Dit moet u voor 12.00 uur op de dag van de desbetreffende commissievergadering doen. Het is niet mogelijk om in te spreken bij een raadsvergadering. Voor het raadsspreekuur hoeft u zich niet vooraf aan te melden. Voor meer informatie over het spreekrecht in de raadscommissies en het raadsspreekuur verwijzen wij u naar www.kampen.nl/raad.

In de raadsvergadering van donderdag 27 maart –de zogenaamde installatieraad– worden de raadsleden toegelaten. Aansluitend aan die raadsvergadering wordt in de centrale hal van het stadhuis een receptie gehouden, waarin u de gelegenheid wordt geboden de raadsleden de hand te drukken.

Meld u aan voor de cursus op 15 april

Veilig elektrisch fietsen voor senioren seniorenK Cursus E-bike Dinsdag 15 april Van 8.45 tot 15.30 uur Inclusief lunch. lokatie: stadhuis Kampen slechts 35 plaatsen beschikbaar gratis deelname!

Gebruikt u een elektrische fiets? Of denkt u erover om een elektrische fiets te gaan gebruiken? Meld u dan snel aan! Er zijn maar 35 plaatsen beschikbaar. Aanmelden U kunt zich aanmelden bij Jolanda den Haan van de gemeente Kampen via: • e-mail: j.denhaan@kampen.nl • schriftelijk: postbus 5009, 8260 GA Kampen of • telefonisch: (038) 339 26 39 of 06 - 238 271 31

Al enkele jaren is er een flinke stijging van het aantal elektrische fietsen in het verkeer en daarmee ook het aantal ongevallen. Jaarlijks komen in heel Nederland 9.000 elektrische fietsers terecht op de EHBO, waarvan een kwart in het ziekenhuis moet blijven. Om het aantal ongevallen te verminderen organiseert de gemeente Kampen samen met de Fietsersbond en de provincie Overijssel een cursus elektrisch fietsen voor 65 plussers. U komt hiervoor met uw eigen gewone of elektrische fiets naar de cursus. Op een afgezet parcours wordt onder professionele begeleiding uw reactiesnelheid, evenwicht en behendigheid in verschillende situaties geoefend. Er wordt aandacht besteed aan de verkeersregels, elektrische fiets en er komen diverse

(lokale) verkeerssituaties aan bod. Ook is er een rijwielhandelaar aanwezig om te kijken of uw fiets goed is afgesteld. En natuurlijk kunt u verschillende elektrische fietsen uitproberen. De cursusdag eindigt met een korte fietstocht door Kampen.

Aanmelden kan tot 18 maart 20142

Check a aanbiedinlle op halford gen s.nl

50 Van 47.99

32.50

Comfortabel voor- en achterzitje. Voorzien van een veilige driepuntsgordel en verstelbare voetenbakjes.

Voor

• Herkleuren • Kleur veranderen • Repareren • Opvullen • Opnieuw stofferen • Versleten delen vervangen A LL

EEN DEZE MAAND

BIJ BOVENSTAA

N

DE www.kleuruwlerenbank.nl NST DIE

Geef kleur aan uw leren bank ATIS GR (GLD) Oostendorperstraatweg 90, 8097 PN Oosterwolde Tel. 0900 - 34 53 453, info@kleuruwlerenbank.nl

Na

Voo

BIJ BOVENSTAA ND ATIS E GR

EN NST DIE

Polisport fietszitje

Kleur uw leren s

Kleur uw leren stoel of bank • Herkleuren • Kleur veranderen • Repareren • Opvullen • Opnieuw stofferen • Versleten delen vervangen

Van 42.99

27.

U ontvangt ongeveer anderhalve week voor de cursus een bevestiging van uw deelname.


www.brugnieuws.nl

dinsdag 11 maart 2014

17

Help uw mede-inwoners

word Burgernetdeelnemerg

Iedere 1000e burgernetdeelnemer wint een luchtballonvaart met burgemeester Koelewijn! Meld u dus snel aan! De gemeente Kampen zet Burgernet in om bij te dragen aan de veiligheid in onze gemeente. U kunt daarbij helpen. Niet alleen helpt u uw mede-inwoners, maar u kunt hulp via Burgernet ook zelf nodig hebben. Aarzel daarom niet, maar schrijf u direct in op www.burgernet.nl en word deelnemer van Burgernet. Zo maken we onze gemeente samen veiliger. Deelname aan Burgernet is volledig gratis. De teller staat nu op ruim 1500 deelnemers. De eerste ballonvlucht is dus een feit!

Meld u vandaag nog aan op www.burgernet.nl2

Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken, zoals: • Diefstal of inbraak • Doorrijden na een aanrijding • Tasjesroof • Geweld • Vermiste personen

Foto's: programmabureau Burgernet/Politie Den Haag


www.brugnieuws.nl

dinsdag 11 maart 2014

Nog 5 bedrijfruimten beschikbaar

10 Multifunctionele

Bedrijfsruimten Spoordwarsstraat 39 IJsselmuiden Units vanaf 40 m2

Koopprijs vanaf € 25.000 k.k. Huurprijs vanaf € 250 per maand Verkoop: Meer informatie: Tel. (038) 785 12 28 info@ijsselbouwenontwikkeling.nl

Unit 1

80 m² bedrijfshal

Verkocht

Unit 2

100 m² bedrijfshal

TE HUUR

Unit 3

40 m² bedrijfshal

Verkocht

Unit 4

50 m² bedrijfshal

€ 32.500,- k.k. excl. btw

Unit 5

40 m² bedrijfshal

Verkocht

Unit 6

50 m² bedrijfshal

Verkocht

Unit 7

40 m² bedrijfshal

€ 25.000,- k.k. excl. btw

Unit 8

50 m² bedrijfshal

Verkocht

Unit 9a

180 m² bedrijfshal +50 m² buitenruimte € 110.000.- k.k. excl. btw

Unit 9b

275 m² bedrijfshal +100 m² buitenruimte +100 m² kantoor € 275.000,- k.k. excl. btw

Unit 10

165 m² bedrijfshal + 250 m² buitenruimte € 145.000,- k.k. excl. btw

Afwijkende oppervlaktes mogelijk.

violen Diverse kleuren. Groot- of kleinbloemig. Per draagtray à 10 stuks 1.99

violen 3 trays voor

5.-

vorstbestendig tot -3 °C

Kampen

potgrond 40 liter. Per liter 0.08 3.79 3.-

bemeste tuinaarde 40 liter. Per liter 0.05 2.89 2.-

1.-

Met 300 Air Miles

plankdikte 38 mm

99.-

30%

op al het Sencys laminaat

7 mm

jaar jaar ans g arantie garantie

laminaat original Verkoop per pak (ca. 2,48 m²) 24.78 17.35

Per m2 9.99

Praxis Kampen Reigerweg 5-7-9, Kampen

6.99

2014 Geldig tot en met 29 juni

korting

1.-

Met 200 Air Miles

1.-

Met 100 Air Miles

2 0% % 20 2014

149.-

keuzekorting n op tuinmeubele

ering Deze korting geldt tegen inlev l van deze bon voor één artike nt naar keuze uit het assortime ge tuinmeubelen. Niet i.c.m. overi voorkortingsacties. Voor overige es. waarden zie praxis.nl/acti

Geldig tot en met 29 juni

picknicktafel met opklapbare banken Geïmpregneerd Europees hout. Bladmaat 180 x 70 cm.

boomschors 40 liter. Per liter 0.10 4.99 4.-

keuzekortin g

op tuinmeub elen

Deze korting geldt tege n inlevering van deze bon voor één artikel naar keuze uit het ass ortiment tuinmeubelen. Niet i.c.m . overige kortingsacties. Voor overige voorwaarden zie praxis. nl/acties.

18


ACTUEEL

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.brugnieuws.nl

dinsdag 11 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 DE BRUG HELPT KIEZEN De Brug helpt kiezers met het bepalen van hun keuze voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Op de website www.brugnieuws.nl is een stemwijzer te vinden, maar ook in de krant

besteden wij de nodige aandacht aan de politieke standpunten. Deze week laten we de partijen reageren op een politieke vraagstelling namelijk:

Wat zou er de komende jaren concreet en merkbaar veranderen voor de burgers van Kampen als jullie partijprogramma volledig uitgevoerd zou worden? Hieronder de reacties van de partijen.

CDA, Hilde Palland-Mulder. “Het CDA Kampen gaat voor een plezierige en economisch sterke gemeente om in te wonen, werken en te leven. Over 4 jaar zijn de zorgdecentralisaties in Kampen soepel ingevoerd in samenwerking met verschillende lokale zorgverleners en met behoud van de grote verenigingsstructuur en vele vrijwilligers in Kampen vanuit welzijn en preventie. Langer thuiswonen is plezierig omdat er hulp in de wijk is en voorzieningen om eenzaamheid tegen te gaan. Bedrijven hebben 1 aanspreekpunt en worden door de gemeente gefaciliteerd bij vestiging, uitbreiding en inzet van werkelozen. Monumenten in Kampen zijn opgeknapt en toegankelijk, de bereikbaarheid en parkeren verbeterd, Koggewerf opgeknapt, breedband in dorpen en industrieterreinen aangelegd en werkgelegenheid versterkt!”

GBK, Albert Holtland “Het verkiezingsprogramma van GBK geeft een duidelijke richting aan, maar meedoen aan een coalitie zal betekenen dat er compromissen gesloten moeten worden. Voor GBK zijn echter twee dingen belangrijk: Het afwikkelen van een aanvraag binnen het gemeentelijk apparaat moet sneller en kan ook sneller en tegelijkertijd ziet GBK mogelijkheden om ook in het eigen ambtelijk apparaat nog verder te bezuinigen. Ambtenaren dienen aanspreekbaar te zijn voor de burger van 9 tot 3. Zonder vergaderingen en werkoverleg. Dat laatste moet soms ook, maar kan na 3 uur ’s middags. Dan weten we tenminste dat het om 5 uur is afgelopen, immers dan wil iedereen naar huis.”

GroenLinks, Nieke Jansen. “GroenLinks kiest consequent voor sociaal, groen en eerlijk. Wat dat betekent? Kwetsbare mensen krijgen zorg en begeleiding op maat, thuis of in de buurt. Wij willen geen ‘red-je-zelf-maar’. Wij kiezen voor ‘doe-het-samen’. Ook als het gaat om werkgelegenheid. Energiebesparing en duurzame energie krijgen voorrang. Wijken worden groener, en veiliger voor fietsers en voetgangers. GroenLinks bouwt niet over de Zwartendijk en de N50. We bouwen niet op de groei maar voor de vraag. Er komt beginspraak: inwoners, ambtenaren en politiek praten vanaf het begin samen over plannen. Dan gaat het beter, sneller en vaak ook voordeliger. Sociaal, groen, eerlijk. Dat is GroenLinks. Met uw stem kunnen we dat waarmaken.”

SP, Richard Boddeus “De SP is een echte zorgpartij. Dat houdt in dat de zorg die thuis geleverd wordt uitgevoerd wordt door wijkverpleegkundigen en verzorgenden. Om laaggeletterden een betere toekomst te geven krijgen ze meer aandacht dan nu. Succesvolle cursussen worden ook in Kampen uitgevoerd zodat meer mensen goed kunnen lezen, dit verhoogt hun kans op een betaalde baan. De binnenstad loopt vol met toeristen. Synagoge en Koornmarktspoort blijven open voor tentoonstellingen, de Nieuwe Toren opent haar deuren weer. Jonge mensen kunnen hun eigen woning gaan bouwen. Hun wens wordt werkelijkheid. Ze kunnen dit doen doordat de prijs voor een stuk grond gezakt is.”

PvdA, Manfred Haveman “Een overheid en samenleving die oog heeft voor de mensen en minder voor getallen en gevallen. Communiceren met respect en luisteren naar elkaar. Mensen worden individueel naar werk en inkomen begeleid. Zorg en ondersteuning komen dáár waar het echt nodig is. De woningmarkt wordt met acties gestimuleerd. Er komt géén 2e Zuiderzeehaven in de Melmer. De toekomstige vliegtuigen vanuit Lelystad vliegen niet laag boven Kampen. De Binnenstad wordt autoluw en er komt een waardige expositieruimte voor de Kogge. Het toerisme krijgt veel meer aandacht en ook op zondag is meer mogelijk. Kampen werkt goed samen in de regio en profiteert daar maximaal van.”

ChristenUnie, Gerrit Jan Veldhoen. “De inwoners van Kampen zullen blij zijn dat ze op 19 maart 2014 op de ChristenUnie gestemd hebben. De belofte dat iedereen mee doet en dat we omzien naar elkaar wordt door de inzet van de ChristenUnie dagelijks ervaren. Dat komt omdat we onze daadkrachtige werkwijze en beleid op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn verder gaan uitwerken. Zorg op maat voor iedereen die het nodig heeft staat bij ons voorop. Werkgelegenheid en voorzieningen voor jong en oud. De inwoners zullen een schone, veilige omgeving en de komst van veel toeristen ervaren. Ondernemers en verenigingen zullen merken dat ze een overheid hebben die hen werkelijk steunt en helpt. Niet alleen, maar samen!”

D66, Pascal Jacobs “Als D66 in 2018 haar verkiezingsprogramma heeft verwezenlijkt is Kampen een ondernemende en levendige stad. Toeristen bevaren de burgel of brengen een bezoekje aan de IJsselkogge. In de bruisende binnenstad vol winkelend publiek werken zzp’ers op flexibele werkplekken. Kunstenaars hebben hun ateliers in panden die vier jaar eerder nog leegstonden. Buren werken samen aan een prettige omgeving met veel groen en krijgen meer mogelijkheden om bijvoorbeeld hun eigen huis te bouwen. De gemeente werkt volledig klimaatneutraal en ambtenaren en burgers realiseren samen duurzame initiatieven. Maar bovenal: In een sociaal-liberaal Kampen zijn toponderwijs en de beste zorg de hoogste prioriteit.”

VVD, Marieke Spijkerman. “Het Groene Hart is autovrij en er is een prachtige stadscamping te vinden. Er zijn meerdere evenementen mogelijk die de stad levendig maken en veel bezoekers trekken, ook omdat de winkels dan open zijn. De IJsselkade is in twee richtingen berijdbaar en daardoor is er minder doorgaand verkeer in de binnenstad. Je kan op meerdere plekken aan de rand van het centrum gratis parkeren. De gemeentelijke lasten zijn niet verzwaard. Mensen met een uitkering gaan daar een dienst voor leveren, zo maakt men meer kans op een betaalde baan. De zorg is adequaat en lokaal ingepast zonder “etiketten” en bureaucratie en door maatwerk succesvol geïmplementeerd. Kortom Kampen is een gemeente waar het fijn wonen is en waar mensen de ruimte krijgen!”

PBBO, Johannes Witte “De PBBO wil werk maken van goede, optimale zorgverlening. De huisartsenpost in Kampen komt er. Zo snel mogelijk noodzakelijke zorg. Dus werken aan een stuk preventie. Dat spaart kosten uit. Er komen nieuwe banen bij. Van belang daarbij is dat de eigen bevolking aan de slag kan. De omgeving rond station Kampen Zuid verbetert. Het gebied wordt verder ontwikkelt. Sociale veiligheid wordt daardoor groter. Er wordt werk gemaakt van behoud voorzieningen in de kleine kernen. Communicatie tussen overheid en burgers verbetert. Het is echt belangrijk dat daar een inhaalslag gemaakt wordt. We gaan ervoor.”

SGP, Eibert Spaan “Het verkiezingsprogramma van de SGP Kampen heeft als thema: solide, getrouw en principieel. We willen de sterk opgelopen schulden van de gemeente Kampen terugdringen. Niet door aan te kloppen bij de burgers maar door zelf scherp te letten op de gemeente-uitgaven. De burgers die zorg nodig hebben zullen merken dat de gemeente oprecht betrokken is bij haar inwoners. Mensen zonder werk zullen merken dat de SGP actief inzet op het vinden van werk. De zondag blijft een collectieve rustdag. We besteden als gemeente minder geld aan grote evenementen, sport en aan cultuur. Daadkrachtig, betrokken, ruimte voor ondernemerschap en met beide benen op de grond.”

19


dinsdag 11 maart 2014

www.brugnieuws.nl

20

Open brief aan de kiezer Het is 20 maart. Aan de stadsbrug wapperen nog de vaandels van allerlei politieke partijen. Op gepaste afstand van elkaar verkondigen ze allemaal hun eigen boodschap. Die van de VVD schreeuwt “#daadkracht”, hoewel de VVD natuurlijk nooit trending wordt als ze hun hashtags aan de brug hangen. D66‘ers zijn ondernemender en hebben hun standpunten letterlijk in de etalage gezet, aan de Oudestraat 30. Eén van de vaandels is half losgeschoten. Hopelijk is er nog iemand om ze weer netjes weg te halen. Want op deze winderige dag na de verkiezingen maken de partijen zich op voor coalitie-onderhandelingen. Dan pas wordt de gepaste afstand tussen de partijen achterwege gelaten en begint het te schuren. Dan pas worden de verschillen zichtbaar en wordt duidelijk waar de politieke pijn zit. Natuurlijk komt dit voor de kiezer schromelijk laat. Ik vertel u daarom nu vast waar het bij mij begint te kriebelen als ik de verkiezingsprogramma’s van de andere partijen lees. Neem het utopische plan van GroenLinks. Het gaat geheel voorbij aan de werkloosheid, het meest gevoelde probleem van het moment. Aan werk wordt maar één regel gewijd: “De arbeidsmarkt van Kampen biedt iedereen kans op werk op zijn of haar niveau.” Een belofte die elke partij graag maakt, maar hoe gaat iedereen die kans dan krijgen? Daarover leest u in het GroenLinksprogram vrijwel niets. D66 en GroenLinks hebben dezelfde ambitie op het gebied van duurzaamheid, maar waar D66 inzet op een duurzame economie met ruimte voor innovatief ondernemerschap hoor je GroenLinks vooral over strengere normen en meer groen praten. Kortom, D66 legt het vertrouwen en het initiatief bij u neer, terwijl GroenLinks de burger liever in een dwangbuis hijst. En als het om duurzaamheid gaat, wat te denken van de PvdA?! De partij schrijft in haar voorwoord dat het verkiezingsprogramma op basis van de beginselen van de PvdA is geschreven: “opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, solidariteit en duurzaamheid vormen daarbij de uitgangspunten”. Dat is meteen ook de laatste keer dat de PvdA het woord ‘duurzaamheid’ in de mond neemt. De VVD wil graag een verplichte tegenprestatie van iedereen in de bijstand. Maar dat mag de re-integratie niet in de weg staan, niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt én het moet in aanvulling op gewoon werk worden verricht. O ja, bijna vergeten: “bovendien moet het werk zijn waar niemand loon voor wil betalen”. Hopelijk heeft het werk wat meer waarde voor degenen die het moeten uitvoeren, want wie in het kader van de re-integratie verplicht 25 sollicitatiebrieven per week schrijft op kansloze vacatures, wil ook wel eens wat afwisseling. Wat ons betreft is het verplichtende VVD-gedachtengoed een illusie. Wie in deze tijd werk zoekt en wil vinden, kan maar beter investeren in goede scholing.

Pascal Jacobs, lijsttrekker D66 Kampen

“Waar moet ik dan met mijn stem heen?”, zult u zich misschien afvragen. Welke partij heeft aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en ondernemerschap zodat de economie weer op gang komt? Waar kan ik terecht als ik wil dat we de wereld goed aan volgende generaties doorgeven zonder het klimaat te schaden? Welke politicus helpt mensen die het niet makkelijk hebben verder? Als u zich die vragen stelt, als u dus op zoek bent naar dat sociaal-liberale geluid, komt dan op 19 maart als D66-stemmer uit het stemhokje.

Nu bent u aan zet! BENT U TEVREDEN OVER DE AFGELOPEN VIER JAAR? Als u niet gaat stemmen weet u zeker dat er niets gaat veranderen.

Zie ons volledige verkiezingsprogramma op: www.gbkampen.nl. GB Kampen Like ons op


dinsdag 11 maart 2014

Marieke Spijkerman nr. 2 Lijst 6 VVD

www.brugnieuws.nl

ZORG IS MAATWERK MET KEUZEVRIJHEID VOOR HET INDIVIDU! #DAADKRACHT Kampen/IJsselmuiden

21


www.brugnieuws.nl

dinsdag 11 maart 2014

22

CDA-bezoek in kader ‘Zorg en Welzijn’ GBK stelt mens

en omgeving centraal

CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom heeft vrijdag een bezoek gebracht aan Kampen. Het bezoek samen met CDA Kampen stond in het teken van ‘Zorg en Welzijn’. Er is een bezoek gebracht aan Stichting Welzijn aan de Vloeddijk en IMpact. Daarnaast onthulde zij met lijsttrekker Hilde Palland een thema-etalage in de Oudestraat met daarin de veranderingen in de zorg en langer thuis wonen als belangrijk thema. Alsook Kampen als toeristische trekpleister en moderne Hanzestad in het Nationaal Landschap. Bij Stichting Welzijn gaf CDA jongerenkandidaat Gerben de Koning Gans aan dat het CDA de maatschappelijke stage wil behouden. Het

kabinet heeft dit afgeschaft tegen de zin van vele schoolbesturen en maatschappelijke organisaties. “De maatschappelijke stage is de kans om jongeren vroegtijdig kennis te laten maken met ‘participatie’ en het is succesvol; meer dan dertig procent van de scholieren blijven na de stage bij de instelling vrijwilligerswerk doen! Zonde om dat nu alweer de nek om te draaien. In Kampen moeten we dat met de scholen weten te behouden.”

Bij IMpact heeft het CDA team gesproken over de omschakeling van het bedrijf van een traditionele sociale werkvoorziening naar een re-integratie bedrijf die mensen met een (verschillende) afstand tot de arbeidsmarkt een plek bieden en begeleiden bij reguliere bedrijven zoals IMpact Social Media/ Zalsman en Webasto. Overigens had Ruth Peetoom nog leuk nieuws voor de vrouwelijke CDA kandidaten uit Kampen: Hun initiatief voor de CDA Ladies Night in de bioscoop is gewaardeerd door het CDA als meest ludieke actie en daarmee is een geldprijs door de dames gewonnen.

PvdA Kampen 19 maart 2014

In harmonie naar een socialere gemeente VOOR ELKAAR!

VEUR MEKANDER!

Gemeente Belang Kampen (GBK) wil zich opmaken voor een duidelijk beleid richting 2015, als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning helemaal ter uitvoering in handen van de gemeente komt. De partij staat voor een duidelijk beleid op ‘mensenmaat’ in dit dossier. GBK: “Dat zal best lastig worden en zal offers vragen. Echter de mensen die zorg nodig hebben, verdienen dat te krijgen. Het zou toch te gek voor woorden zijn als we in onze maatschappij, waar veel mensen het nog steeds erg goed hebben, we een grote groep minder draagkrachtigen en hulpbehoevenden aan hun lot zouden over laten. Om alles te kunnen betalen, wil GBK

ook ruimte geven om te ondernemen. Zij zijn immers de motor van de economie. Kijk naar ruimte binnen bestemmingsplannen, samen oplossingen zoeken als er zich een probleem voordoet. GBK wil bij u kijken in buitenkernen en uw eigen leefomgeving (wijken). GBK wil de inwoners betrekken bij het bepalen van standpunten in belangrijke onderwerpen. Dat zeggen we niet alleen nu, nu de verkiezingen er aan zitten te komen. Met GBK gaat u straks mee

beslissen over onderwerpen die u aangaan!” Daar voegt GBK aan toe: “Er zit duidelijk meer in Kampen. Natuurlijk zijn er problemen te overwinnen, wat te denken bijvoorbeeld van de trek van de detailhandel naar het Melmerpark in relatie tot het aantrekkelijk houden van de Oudestraat als winkelstraat. GBK denkt echter dat het een het ander kan versterken, door samenwerking. GBK wil samen met de winkeliers en ondernemers zoeken naar oplossingen. Samen doen en elkaar versterken Daar staat GBK voor: ‘Met een hart voor Kampen’.”

BEURSVLOER KAMPEN TOHOPESATE NOG 15 DAGEN! Ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen zich nog tot 14 maart via www.tohopesate.nl aanmelden. Kom op 26 maart naar Quintus en sluit prachtige deals. Met lekkere hapjes van Verrassend Culinair. En met de volgende Vip-aanbiedingen:

Musicalster Marcel Visscher

sportman v.h. jaar geert plender

topkok dennis van de Beld

peC Zwolle

College van B&W

Music Club Kampen

Meer informatie: kampen.pvda.nl twitter.com/pvdakampen facebook.com/pvdakampen

woensdag 26 maart 2014 • 17.00 - 20.00 uur Quintus • www.tohopesate.nl


www.brugnieuws.nl

dinsdag 11 maart 2014

ONS THEATER www.stadsgehoorzaalkampen.nl

Pluk

theateragenda

van de Pettef let

19 maart 14.00 en 16.00 uur

Naar het beroemde boek van

Annie M.G.

Schmidt en Fiep Westendorp Met kinderen in de hoofdrol!

----------------------------WERELDMUZIEK wo 12 mrt Fling – De Vuurtorenwachter Traditionele Ierse melodieën en ontroerende ballades ----------------------------TONEEL wo 12 mrt Cassandra – Annemarie de Bruijn ----------------------------KOMEDIE do 13 mrt Harrie en de twee Meesters De nieuwe komedie van Jon van Eerd! ----------------------------LITERAIR do 13 mrt Anna Enquist 19.30 uur ----------------------------DANS vr 14 mrt Vuur&Vlam Produkties-Stadslicht Nieuw dansproject van choreografe Germa Scholten ----------------------------za 15 mrt Filmfestival Drie topfilms onderbroken door een hapje, drankje en diner. Aanmelden kan tot 13 maart.

23


www.brugnieuws.nl

dinsdag 11 maart 2014

Wij maken het u wel makkelijker!

€ Deskundige verzorging en advisering

24

• administratie MKB • alle belastingaangiften • bedrijfsoverdracht • huwelijkse voorwaarden • testamentvormen • schenken en erven Kampen | IJsselmuiden 038-3320545 06-23873387 info@kloppers-advies.nl www.kloppers-advies.nl

Goede en niet al te dure boekhouder nodig? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Wij zijn een klein administratiekantoor waardoor wij veel contact hebben met onze cliënten. Wij richten ons speciaal op kleine bedrijven, zzp’ers en particulieren. Door onze efficiënte manier van werken kunnen wij met zeer scherpe tarieven uw complete boekhouding en belasting aangiften verzorgen. De tarieven vindt u op onze site. Veelal werken wij met all in pakketten welke in maandelijkse termijnen worden voldaan zodat u niet in één keer grote uitgaven heeft. U weet op deze manier precies waar u aan toe bent en krijgt u geen nare verrassingen achteraf.  Bij deze prijs zit alles ingegrepen: Verwerken administratie, kwartaal btw aangiften, aangiften inkomstenbelasting (inclusief partner) en eventueel verzorgen wij uw uitgaande facturen!  Voor vragen en telefoontjes rekenen wij niks extra. Ook voor de belastingaangiften particulieren bent u bij ons aan het juiste adres!   Barneveld Administratie  Hogehuisstraat 17a  8271 BR IJsselmuiden 06-11119378 barneadmin@ziggo.nl www.barneveldadministratie.nl

Datum: 13 maart 2014 Locatie: Hotel van Dijk Aanvang: 20.00 uur

De blauwe envelop

Het is weer zover. De blauwe brief ligt op de deurmat. Als u een aangiftebrief hebt ontvangen, moet u aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen doen. Hebt u geen aangiftebrief voor 2013 ontvangen? Maar verwacht u wel dat u belasting moet betalen of denkt u dat u meer dan 14 euro terugkrijgt? Doe ook dan aangifte. Doe digitaal aangifte!

Digitaal aangifte doen kan dit jaar op 2 manieren: met het aangifteprogramma met de Mijn Aangifte-app. U kunt deze aangiften niet gebruiken als u in 2013: in het buitenland woonde; ondernemer was; aangifte doet voor een overledene Aangifte vooraf laten invullen? Dat kan nu! Als u digitaal aangifte doet, vult de belastingdienst een aantal van uw gegevens alvast voor u in. De gegevens, zoals uw loon en de WOZ-waarde van uw huis, gaan over 2013. Deze gegevens krijgt de belastingdienst van andere instanties, zoals uw werkgever, uitkeringsinstantie of gemeente. Kunt of wilt u het aangifteprogramma niet gebruiken? Dan kunt u op papier aangifte doen met het P-formulier 2013. U vraagt dit formulier aan bij de belastingtelefoon.

Hebt u geen aangiftebrief of formulier ontvangen, maar verwacht u geld terug? Vraag ook dan een P-formulier 2013 aan. BelastingTelefoon 0800 - 0543 (gratis). Voor vragen over belastingen en toeslagen. Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. In maart is de BelastingTelefoon voor vragen over de aangifte inkomstenbelasting extra geopend: op vrijdagavond tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Houd uw burgerservicenummer bij de hand. Dit staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs. Als wij uw vraag niet meteen kunnen beantwoorden, wordt u later teruggebeld. Bron: Www.belastingdienst.nl.


bijlage voor de gemeente Kampen

Deze Brug to Business staat weer boordevol nieuws voor bedrijven uit de regio Kampen. Op pagina 3 een tweeluik over gaswinning in Kampen. Raadslid Wim Rill is bang dat de vergunning voor een proefboring naar gas, uiteindelijk leidt tot boringen naar schaliegas. Lees hierover op pagina 3. Op pagina 8 een verhaal over de windmolens (foto) die, als de planning gehaald wordt, over een jaar gebouwd zijn en draaien op Haatland. Foto: Pedro Sluiter.

2

Wethouders bezoeken Melmerpark

3

Winning schaliegas is volgende stap

7

Rutte bezoekt Zalsman Kampen


dinsdag 11 maart 2014

2

Vertrouwen in snelle volgende fase bedrijvenpark Melmerpark

veel arbeidsplaatsen opgeleverd. Dat is iets om

KAMPEN - Ondernemers op het Melmerpark zijn zeer tevreden over de voortvarende start van het nieuwe Kamper bedrijvenpark. Dat trekt veel publiek uit een brede regio naar Kampen. Mede daarom heeft directeur Wim Groothuis van Melmerpark BV goede hoop dat binnen een jaar de volgende fase van start gaat. “Grote landelijke ketens hebben belangstelling voor een plek in dat nieuwe deel”, aldus Groothuis dinsdagmiddag in de Melmertoren tijdens een werkbezoek van het college van b en w.

Het college is onder de indruk van Melmerpark

trots op te zijn.” De ondernemers zijn bijna verbaasd over de goede eerste periode op hun nieuwe plek. “De parkeerplaatsen staan dagelijks vol. Onze verhuizing werpt vanaf dag één zijn vruchten af”, zegt bijvoorbeeld Henk van Dijk van Hubo/’t Sfeerhuis. Ook voorzitter Jan van Wendel van de inmiddels opgerichte Ondernemersvereniging

Burgemeester Bort Koelewijn toonde zich onder

economische tegenwind is dat heel bijzonder”,

Melmerpark is opgetogen. “Wij merken dat veel

de indruk van de activiteiten aan de rand van

aldus Koelewijn. “Wij staan hier dan ook met een

bezoekers van buiten de stad komen. Dit park

de N50 en de Flevoweg. “Een kale vlakte is

voldaan gevoel”, stelde Wim Groothuis, daarbij wi-

heeft alles in zich om van Kampen iets moois te

omgetoverd in een stuk Kampen vol bedrijvigheid.

jzend op de roerige geschiedenis van het park dat

maken. Daarom moeten wij samenwerken met

De bedrijven hebben veel aantrekkingskracht

ooit als Polderpoort op de tekentafel lag. “Melmer-

de ondernemers in de binnenstad, zodat ieder-

op mensen uit de hele regio. In een tijd van

park voldoet in een duidelijke behoefte en heeft

een profiteert.”

Jur Zandbergen jurilid Business Event Kampen

Onbevangen kijken naar succesverhaal Kamper ondernemer Business Event Kampen heeft in de persoon van Jur Zandbergen een nieuw jurylid gevonden die zijn licht laat schijnen over de inzendingen voor de prijs ‘Ondernemer van het Jaar Kampen’.

Gemeente wil mening ondernemers over uitstraling binnenstad KAMPEN - "Als je op een willekeurige dag een foto maakt in de Oudestraat, dan wordt driekwart van de foto beslagen door vlaggen en vaandels", aldus Pieter Treep. "Wat kunnen we daaraan doen?" Die vraagstelling staat centraal tijdens de zogenaamde beeldvormingssessie die op 10 maart op het Stadhuis gehouden wordt over de kwaliteit van de Oudestraat.

Genodigden zijn alle ondernemers uit de OudDe algemeen directeur van AGK Kunstof Groep

stverlening gaat kijken wie de beste is? Zandber-

estraat, Geerstraat, Broederstraat en Gasthuisstraat,

BV -tevens voorzitter van VNO NCW IJsseldelta-

gen: “Dat je er als ondernemer helemaal voor

plus de wijkvereniging Binnenstad Kampen. "Een

komt zelf niet uit Kampen. Dat maakt dat hij zich

gaat, is niet voldoende. Met een plan dat niet

aantrekkelijk winkel- en horecagebied zorgt voor

in alle onbevangenheid kan laten verrassen. En

goed of onderscheidend genoeg is, kom je er

tevreden ondernemers, toeristen en bewoners",

dat er onder de 35 nominaties heel goede zitten,

niet. De wijze van aanpak en een beetje geluk

aldus de gemeente. "Het draagt bij aan een

is iets waarvan Zandbergen zich inmiddels heeft

zijn daarnaast ook van belang. Dat alles moet

positief vestigingsklimaat, hogere vastgoedwaarde

overtuigd. “Ik heb de inzendingen bekeken en

leiden tot een zichtbaar goed resultaat dat als

en trekt werkgelegenheid aan. De gemeente

let erg goed op de motivatie van de inzenders.

voorbeeld kan dienen.”

erkent het belang van een kwalitatief hoogwaardig

Daaruit moet blijken dat ze er echt helemaal voor

en gastvrij winkelgebied." Een aantrekkelijk en

gaan en op en top ondernemer zijn. Tevens heb

Daarbij is succes wel een ruim begrip erkent

ik de websites bekeken om een nog beter beeld

Zandbergen. De ene ondernemer zal voldoende

geslaagd experiment, als de oorspronkelijke doel-

bereikbaar binnenstadscentrum is één van de speerpunten in de toekomstvisie ‘Kampen Merk-

te krijgen. De volgende stap is dat we als jury bi-

genoegdoening putten uit een nieuw product

stelling maar is gehaald.

baar beter’.

jeen komen en er samen naar gaan kijken.”

waar mensen plezier aan beleven en hijzelf een

Een goed voorbeeld van ondernemerszin, in-

goed belegde boterham aan overhoudt. Een

novatie en succes is volgens Zandbergen De

Samen met de ondernemers uit de binnenstad

Waar let je verder op als je in de categorieën

ander zal meer expansiedrift aan de dag leggen.

Stadsbakker die destijds starter van het jaar werd

wil de gemeente een actieplan maken waarmee

Starters, MKB detailhandel en Industrie & Dien-

In beide gevallen kun je echter spreken van een

in Zwolle. “De Stadsbakker is er in geslaagd om bij

aan de kwaliteit van de Oudestraat wordt gewerkt.

een eeuwenoud ambacht als het dat van bakker

Vertrekpunt van dit actieplan is een gedeelde

een nieuw concept te bedenken dat heel anders

ambitie over de kwaliteit. De kwaliteit van de Oud-

en verfrissend is ten opzichte van datgene dat we

estraat wordt door meerdere facetten bepaald en

al kenden. Vernieuwing hoef je lang niet altijd ver

iedereen kijkt hiernaar vanuit een eigen bril. "Het

van huis te zoeken of ingewikkeld te zijn. Dat is de

is belangrijk om van elkaar te horen wat vanuit de

les die je er uit kunt trekken.”

optiek van een ander kwaliteit is. Dit levert inzicht

Brug to Business is een uitgave van BrugMedia Oplage: 23.000, verspreiding op dinsdag samen met weekblad de Brug Verschijningsdata: week: 3-7-11-15-19-23-27-31-35-39-43-47-51 Sluitingstijden: de dinsdag voor verschijning om 16.00 uur Brug to Business is een maandelijkse business to business bijlage van weekblad de Brug en bericht over zakelijke bewegingen in de gemeente Kampen, brengt interviews, bedrijfsportretten, interessante columns van lokale specialisten en informatieve artikelen, gepresenteerd in een frisse en leesbare stijl. Alles bestemd voor de ondernemer in de gemeente Kampen, maar door de huis- aan- huis verspreiding ook voor de ondernemende consument. Deze unieke formule bouwt uw brug to business. BrugMedia editie De Brug Constructieweg 41-1, 8263 BC Kampen Postbus 179, 8260 AD Kampen Tel.: 038 - 333 10 27 Fax: 038 - 331 05 87 e-mail: info@brugmedia.nl internet: www.brugnieuws.nl Openingstijden kantoor: ma. t/m vrij. 8.30 - 17.00 uur Druk: Hoekstra-Boom Offset Rotatie BV, Emmeloord

Colofon

Klachten bezorging: woensdag en donderdag tussen 9.00 - 12.00 uur

Niets uit deze krant mag - zonder toestemming van de uitgever - ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook. Op advertenties en commerciële producties in deze krant die niet eigendom zijn van de opdrachtgever of reclamebureau, berust het copyright bij de uitgever. Aan zet- en/of drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend. Eindredactie: Nick de Vries: 06 15 88 19 44 Freelancers: Michiel Satink Aanleveren persberichten per e-mail: redactie.brugtobusiness@brugmedia.nl Opmaak: bco reclamebureau Algemeen directeur: Bauke Hoekstra Commercieel directeur: Johan van der Kolk

bijlage voor de gemeente Kampen

en begrip op voor elkaars opvatting en biedt de Een en ander roept de vraag op of er onder de

basis voor gezamenlijke afspraken. Tijdens een

Kamper ondernemers een is die er met kop en

werksessie willen we met elkaar in gesprek gaan

schouders bovenuit steekt. De kwaliteit is hoog

over de volgende vragen: Wat is kwaliteit en uit-

en dat maakt dat het nog lang geen uitgemaakte

straling? Wat maakt een winkelstraat aantrekkelijk

zaak is wie er gaat winnen, verklapt Zandbergen

en gastvrij?"

zonder er verder op in te gaan. Hij heeft hoe dan ook veel zin zijn jury-lidmaatschap en verzekert dat

De gemeente heeft de ondernemers uitgenodigd

wie de winnende ondernemer ook mag zijn, hij of

op maandag 10 maart om 19.00 uur in het stad-

zij er een mooi duwtje mee in de rug krijgt. “Elke

huis van Kampen voor een beeldvormingssessie,

ondernemer wordt er graag in bevestigd dat hij

waarin we de gedeelde kwaliteitsambitie geformu-

op de goede weg zit. Laat ik het zo zeggen: ‘Wie

leerd wordt. Dit proces wordt begeleid door bu-

deze prijs wint, heeft een leuk sterretje achter zijn

reau Cyber. Dit bureau is specialist op het gebied

naam staan’.” BrugMedia is businesspartner van

van meten van kwaliteit van de buitenruimte en

het event.

geeft tevens adviezen over het gebruik daarvan.


dinsdag 11 maart 2014

‘Winning schaliegas is volgende stap’ door Michiel Satink

IJSSELMUIDEN/KAMPEN – Het verlenen van een opsporingsvergunning naar gas in de bodem in onder meer de gemeente Kampen aan het van oorsprong Canadese Vermillion baart GroenLinks Kampen zorgen. “Ze zeggen wel dat het om conventionele gaswinning gaat, maar staan die torens er en ze vinden schaliegas, dan breken ze die echt niet af”, zegt lijsttrekker Wim Rill. Verhaal 1 van een tweeluik.

3

bouw van een toren voor een proefboring tussen de 50 en 55 vrachten nodig zijn. Ook als er een toren komt voor een proefboring en er blijkt voldoende gas te winnen, dan zal de uiteindelijke winning ook via die toren plaatsvinden. Rill: “Het moet niet zo zijn dat als de boortorens er staan dat men dan pas in beweging komt.

Vermillion kreeg in januari toestemming van

De strijdlust van Rill en zijn fractiegenoten wordt

Het balletje moet nu rollen. Sommige mensen

het ministerie van Economische Zaken gas op

aangewakker door de angst dat het hier om een

denken dat het slechts om een proef gaat. Maar

te sporen. Het zoekgebied, dat de naam ‘IJs-

verscholen aanvraag gaat voor de winning van

als die torens er eenmaal staan, dan blijven ze.

selmuiden’ bedraagt, beslaat een oppervlakte van

schaliegas, iets waar de partij fel tegen is. Het win-

Een proef is zeker niet zo onschuldig als het klinkt.

447 vierkante kilometer en ligt in de gemeenten

nen van schalie- of steenkoolgas wordt als zeer ver-

Als we er wat tegen willen doen, dan moet dat

Kampen, Zwolle, Olst-Wijhe, Ommen en Twen-

vuilend gezien. Met chemicaliën wordt de bodem

nu.” Hij vergelijkt de situatie met de uitbreiding

Wim Rill is tegen het boren naar gas in

terand. Meer dan een korte bekendmaking van

‘gekraakt’ om bij het gas te komen, het zogeheten

van vliegveld Lelystad. “Door zienswijzen over

Kampen.

het ministerie van EZ is er niet. “Het is mij niet

‘fracking’. “We zijn lang bezig geweest om schalie-

geluidsoverlast boven Kampen is daar de discussie

bekend waar de torens eventueel zouden komen.

gas tegen te houden. Deze zoekgebieden komen

opnieuw op gang gebracht. Dan kun je vervolgens

Bewoners van het buitengebied weten het ook

ongeveer overeen. Dit is een extra zorg.” En zelfs al

in de politiek nog wat betekenen in die kwestie.”

niet. We zoeken nu uit waar ze eventueel gepland

zou het om conventionele gaswinning gaan, dan

zijn”, zegt Wim Rill. Op de vergunningverlening kon

nog ziet Rill het project, als het doorgaat, niet zitten.

De verleende opsporingsvergunning – danwel het

De angst dat in de bodem van Kampen

tot afgelopen zaterdag een zienswijze ingediend

“Wij zijn van mening dat je op dit moment niet in

mogelijk boren naar gas in deze gemeente – is

schaliegas gewonnen wordt, komt mede door

worden. Zeker twee GroenLinks-leden, waaronder

dit soort initiatieven moet investeren. Dit houdt de

nooit in de gemeenteraad geweest. Wel is het

een concessie die is verleend aan het Britse

Rill, deden dat. Wil een zienswijze ontvankelijk zijn,

duurzaamheidsomwenteling tegen. Bovendien blijkt

onderwerp ‘schaliegas’ eerder behandeld. De raad

Cuadrilla. Het bedrijf wil in de Noordoostpolder

dan moet deze afkomstig zijn van een belang-

de gaswinning in Groningen meer implicaties te

stemde in om van Kampen een ‘schaliegasvrije ge-

naar schaliegas boren. Daarbij zou ook gas

hebbende, denkt Rill. Maar waar eventueel naar

hebben dan we vooraf gedacht hebben: aardbevin-

meente’ te maken. Rill vreest dat als de toren om

gewonnen worden onder grondgebied van de

gas geboord gaat worden, is juist onbekend. Het

gen, maar denk ook aan de impact op het verkeer

op conventionele methode gas te gaan boren er

gemeenten Kampen en Steenwijkerland. Een

ministerie van EZ heeft Rill inmiddels te kennen

en milieu.” Wat dat laatste betreft doelt hij op de

eenmaal staan, de stap naar schaliegas zo gezet is.

besluit over het toelaten van proefboringen is

gegeven dat zijn zienswijze aan de voorwaarden

aan- en afvoer met vrachtwagens. Vermillion heeft

“Er is zo weinig over te vinden. Dat maakt dit al-

in dit project nog niet genomen.

voldoet om in behandeling te nemen.

eerder in een ander project aangegeven dat voor de

lemaal zo onduidelijk.”

Schaliegas

‘Nog geen concrete plannen voor proefboring’ door Michiel Satink

Negatief

EZ verleende vergunning. Een standpunt over het

IJSSELMUIDEN/KAMPEN – Met een opsporingsvergunning van het ministerie van Economische Zaken op zak is het voor het van oorsprong Canadese bedrijf Vermillion nu zaak om vervolgstappen te zetten. “We hebben nog geen concrete plannen voor proefboringen”, zegt de woordvoerder van het bedrijf. Deel 2 van een tweeluik.

In 2011 heeft het ministerie betreffende de

boren naar conventioneel gas in haar gemeente

aanvraag om een reactie van de provincie

heeft het college nog niet ingenomen. “Eerst is

Overijssel gevraagd. De provincie adviseerde

meer onderzoek nodig en dan pas kunnen we

aanvankelijk negatief, vooral omdat onduidelijk

een zorgvuldige overweging maken”, stelt een

was om welke methode van gaswinning het

woordvoerder. Het college is nog niet door Vermil-

ging. “Het blijkt nu te gaan om een conven-

lion benaderd.

De aanvraag voor de vergunning dateert alweer

gelijk ook door seismisch onderzoek te doen, met

tionele vorm van gaswinning. Met nieuwe

van 13 januari 2011. Toen was het Northern

geluidsgolven dus. Vermillion is specialist in het

technieken zijn kleinere gasvelden nu ook

Eerder onderzoek naar gas

Petroleum Nederland die voor een gebied ‘IJs-

exploiteren van kleine gasvelden, stelt de woord-

exploitabel te maken”, zegt woordvoerder Rob

In het gebied waar Vermillion naar gas wil

selmuiden’ een aanvraag indiende “voor het

voerder. Zodra hier is vastgesteld dat het gasveld

Heetland. Het gaat hier alleen nog om de op-

speuren, is vaker onderzoek gedaan. In de

opsporen van koolwaterstoffen”, zo blijkt uit cor-

exploitabel is, wordt de betreffende gemeente

sporingsvergunning. Wordt er gas gevonden

jaren ‘60, ‘70 en ‘80 zochten de NAM, Signal,

respondentie van het ministerie van EZ. Vermil-

ingeseind. “En dat geldt dan voor alle belangheb-

en wil de vergunningbezitter gaan winnen, dan

BP en Conoco naar gas. In 1969 is op het

lion nam uiteindelijk NPN over en verkreeg zo de

benden.”

zal er een nieuwe vergunning aangevraagd

Kampereiland gezocht naar gas door Signal.

moeten worden. Het gaat volgens de provincie

BP deed een onderzoek in 1986, op een plek

opsporingsvergunning die in januari dit jaar verleend is. Het gaat hier niet om het opsporen van

Op haar website heeft Vermillion een uitgebre-

hier niet om schalie- of steenkoolgas. “Tech-

nabij Kamperveen. Er kwam een boortoren

schalie- of steenkoolgas, benadrukt de woordvo-

ide vragenlijst met antwoorden staan, dit naar

nieken die daarbij worden gebruikt, zoals ‘frack-

te staan in een weiland waar een proefboring

erder. “Vermillion houdt zich alleen bezig met het

aanleiding van eerder boringen in kleine velden

ing’ (hydraulisch kraken met chemicaliën onder

werd gedaan. Maar in maart dat jaar meldde

opsporen en winnen van conventioneel gas.” De

in onder meer Friesland. Hierin staat te lezen dat

grote druk, MS), daar is hier geen sprake van.’’

de Duitse aannemer dat de boring niet het

vergunning is vier jaar geldig. In die tijd moet de

bij een proefboring nog geen bodemdaling te

Provinciale Staten hebben verleden jaar een

gewenste resultaat leverde. Ook de andere

Nederlandse tak van Vermillion dus haar plannen

verwachten valt, maar bij het mogelijk exploiteren

motie aangenomen waarin het college wordt

boringen in dit gebied hadden als resultaat

concreet maken. En daar zit een lang vergunnin-

van een gasveld wel. Het zou dan echter gaan

opgeroepen niet mee te werken aan de win-

‘droog’. Mogelijk zit er toch een klein gasveld

gentraject aan vast, aldus het bedrijf. Het wil eerst

om ‘enkele centimeters’, afhankelijk van het

ning van schaliegas. “Die motie wordt gewoon

dat met nieuwe technieken nu wel te exploit-

achterhalen of er voldoende gas in de bodem zit.

gebied waar het gas gewonnen wordt. Aardbevin-

uitgevoerd.”

eren is.

Dat kan middels een proefboring maar kan mo-

gen zijn niet te verwachten, aldus Vermillion.

De gemeente Kampen is bekend met de door

MKB Nederland zoekt vitaalste bedrijf van Nederland REGIO - MKB-Nederland is op zoek naar het vitaalste bedrijf van Nederland. De vereniging reikt de ElkeDagBeterAward uit aan het mkb-bedrijf dat het duurzaamst met zijn werknemers omgaat. De jury kiest drie finalisten. Daarna is het aan het publiek om te bepalen wie uiteindelijk de award verdient. De voorzitter van MKB-Nederland Michaël van Straalen reikt tijdens de Week van de Ondernemer (8-10 april) de prijs uit. Inschrijven kan nog tot en met 27 maart.

genheid (SZW).

Tijdens de Week van de Ondernemer, die van 8

Mkb-werkgevers kunnen zich nog tot en met 27

tot en met 10 april wordt gehouden in het Beat-

maart inschrijven voor de ElkeDagBeter-Award

rixtheater in Utrecht, wordt de prijs uitgereikt door

2014 via www.ElkeDagBeter.nu. Een jury onder

de voorzitter van MKB-Nederland Michaël van

leiding van Rob Slagmolen (secretaris arbeidsmarkt

Straalen.

MKB-Nederland en VNO-NCW) kiest uit de aan-

MKB-Nederland reikt de prijs voor het tweede

meldingen drie finalisten. Daarbij wordt gelet op:

achtereenvolgende jaar uit. Afgelopen jaar mocht

vitaliteit (gezondheid van de werknemers), mobil-

Hoppenbrouwers Elektrotechniek uit Udenhout

De ElkeDagBeter Award is onderdeel van de cam-

ook in de toekomst verzekerd te zijn van goede

iteit (stappen maken binnen de onderneming) en

(foto) zich het vitaalste bedrijf van Nederland

pagne ElkeDagBeter.nu, waarmee MKB-Nederland

werknemers, veel mkb-bedrijven nog niet. Elke-

excelleren (het beste halen uit medewerkers).

noemen. Volgens de jury investeerde het bedrijf

aandacht vraagt voor duurzame inzetbaarheid van

DagBeter.nu wijst werkgevers op het belang van

Het is uiteindelijk aan het publiek om te bepalen

integer in werknemers, was er een omslag in de

werknemers. Door vergrijzing ontstaat komende

investeren in bijvoorbeeld mobiliteit, gezondheid

wie van de finalisten de prijs verdient. Het publiek

bedrijfsvoering waarneembaar en waren duidelijk

jaren een tekort aan arbeidskrachten. Veel grote

en scholing. De campagne wordt mogelijk gemaakt

kan vanaf 31 maart online (via de Facebookpagina

resultaten waarneembaar door de kracht van

bedrijven hebben al maatregelen getroffen om

door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-

ElkeDagBeter.nu) zijn of haar stem uitbrengen.

werknemers te gebruiken.


dinsdag 11 maart 2014

4

dinsdag 11 maart 2014

REIN TEUNE

DINY PLENDER

RIK VAN WARVEN

TIM HUISMAN

ARJAN BEELEN

Ons werk. Onze drijfveer. De manier waarop de meeste hypotheken, levensverzekeringen en pensioenen worden verkocht, is ons al jaren een doorn in het oog. Het kan ook anders. Beter. Eerlijker. Doorzichtiger. Wij vinden dat u recht heeft op financieel advies dat echt persoonlijk en planmatig is.

Het onderhoudbedrijf die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan en u ontzorgt van uw onderhoud door middel van ons meer dan 35 tellend vakbekwaamde vaklieden die resultaat gericht werken waardoor niet alleen uw vastgoed wordt onderhouden ,maar wordt verbeterd waardoor u de levenscyclus van uw vastgoed verlengd. Dus bent u op zoek naar een moderne organisatie waar dynamiek en vakwerk hand in hand gaan.

Vivan accountants - adviseurs. Een betrokken adviseur en gesprekspartner met vestigingen in Urk, Emmeloord en Kampen. Vivan is een full service kantoor met dienstverlening op het gebied van accountancy, (salaris)administratie, fiscaal-, juridisch- en bedrijfsadvies.

ICT-BehnCon ontzorgt MKB ondernemingen waar automatisering een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering is en waar geen tijd en/of kennis is om de IT-omgeving zelf te managen. 25 jaar in de automatisering, nationaal en internationaal, leverden kennis en een wereldwijd netwerk. Omdat het

Gero Recycling houdt zich bezig met de inzameling, verwerking en afvoeren van al uw afvalstromen. Denk hierbij aan papier/ karton, folie, metalen en restafval. Wij bieden diverse logistieke oplossingen aan, variërend van een 240 liter rolcontainer tot 40 m3 afzetcontainer. Op een zo

Financieel advies dat rekening houdt met alle facetten van uw leven De la Sablonièrekade 18 Kampen 06 - 513 489 66

CHAPTER Betonstraat 7 Kampen 06 - 10 97 00 45

ERIK FIEN Installatiebedrijf Fien IJsselmuiden bestaat bijna 30 jaar en realiseert dagelijks met 15 personen de installaties bij particulieren, scholen en bedrijven. Speerpunten zijn: Riolering, hemelwaterafvoeren, sanitair, gas- en waterinstallatie, ventilatie, verwarming, koeling en duurzame energie. Kracht van ons bedrijf is ruime

10 ervaring, kennis, toegankelijkheid maar vooral het feit dat we ons werk met plezier uitoefenen. We kunnen zeggen, wij zijn energiek in de installatietechniek!!! Ondernemersstraat 21 Kampen 038 - 332 00 12

JOEP ROTH Joep Roth van ATK-RTKKOFFERBAK, Bovag/Bosch garage, revisiebedrijf en theater. Een unieke combinatie van drie bedrijven onder één dak. Begonnen als jonge ondernemer op 1 maart 1986 in de Ambachtsstraat. In april 2013 de opening van het milieuvriendelijk - sociaal cultureel - creatief - bedrijfs-

samenwerkingsgebouw in het nieuwe bedrijfspand Ambachtsstraat 21. Kijk op WWW.ATK-RTK.nl

CORSTIAAN SCHULD

5

Ik lever ICT-dienstverlening voor het MKB in de breedste zin van het woord. Wij willen ons onderscheiden door een hoge mate van flexibiliteit in de bereikbaarheid en beschikbaarheid en een direct, persoonlijk contact tussen technici en de gebruikers.

Een jaar van continueren. Klanten zijn behoudend en voorzichtig geweest met investeren. Je kunt merken dat het vertrouwen weer wat terug komt en klanten al weer wat verder gaan dan alleen vervangen van defecte zaken.

Arjan Beelen Maandag 3 maart 2014

Wat was 2013 voor jaar voor ondernemers in uw bedrijfstak?

Bezoeken van potentiele klanten regio Zwolle

2

6

Doorzettingsvermogen en steun van het thuisfront. Wanneer je echtgenoot/partner (of je gezin) er niet achterstaat, wordt het allemaal erg moeilijk.

Erg groot, ‘social media’ bieden een stuk naamsbekendheid waardoor klanten je kunnen vinden en in je richting komen, contact met je opnemen.

3

7

Ik ben nog maar goed 5 jaar bezig, dus er is eigenlijk nog maar weinig veranderd. Echter, door de groei van de laatste tijd moet je wel meer omschakelen van de techniek naar de organisatie van de onderneming.

Ik wil verder, op een verantwoorde, manier groeien naar meer klanten en meer technici voor ondersteuning van gebruikers bij die klanten. Zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening daaronder in het gedrang komt.

Wat zijn de grootste veranderingen die uw bedrijf de afgelopen jaren heeft doorgemaakt?

Wat zou u anders doen als u opnieuw kon starten met de kennis van nu?

Afspraak bij een klant Raalte

Naam Tim Huisman Functie Eigenaar Bedrij f ICT-BehnCon

8

Wat betekent het openstellen van de grenzen binnen Europa voor uw bedrijf?

CHAPTER de Kamper Steur

Afspraak bij een klant in Raalte Afspraak op ons kantoor in Genemuiden Bezoeken van potentiele klanten regio Elburg

Dinsdag 4 maart 2014

maar liefst 30 keukens, diverse luxe badkamers en een ruim assortiment wand- en vloertegels.

BNI chapter de Kamper Steur bestaat uit circa 35 leden die elke dinsdagochtend om 07.00 uur bij elkaar komen en onder een genot van een ontbijt netwerken waarbij geven loont. Wilt

1 op 1 gesprek met BNI collega in Genemuiden

Bezoeken van potentiele klanten regio Zwolle

9

Offertebespreking potentiele klant Zwolle Keuze’s: Offertebespreken potentiele klant Raalte Chinees

Pizzeria

Social media

Netwerkclubs

Bezoeken

Bellen

Bezoek gebracht aan BNI Beaufort Emmeloord

Casual

Pak

Bezoeken van potentiele klanten regio Emmeloord

1 op 1 gesprek met BNI collega in Elburg

Pretpark

Museum

Afspraak bij een klant in Steenwijk

Bezoeken van potentiele klanten

Rock

Levenslied

Afspraak bij een potentiele klant in Meppel

Evaluatiegesprek met een klant in Elburg

Offertebespreking bij een klant in Meppel

Afspraak bij een potentiele klant in Oldebroek

Bijwerken leads,offertes etc in Genemuiden

Afspraak bij een klant in Wezep

Woensdag 5 maart 2014

Donderdag 6 maart 2014

Afspraak bij een potentiele klant in Wezep

Vrijdag 7 maart 2014

u meer omzet halen en meer ondernemers ontmoeten die u daarbij kunnen helpen dan bent u welkom om eens vrijblijvend op een ochtend kennis met de BNI chapter de Kamper Steur te komen maken. Neem contact op met dhr. Aart Meijer Tel nr.: 06 – 25 28 52 61

Bijwerken lopende offertes,leads en prospects Registeren bezochte en potentiele klanten Commercieel overleg op ons hoofdkantoor in Scheemda

LEO FRANKE

RENE VAN BREEMEN

WIEBREN DE BOER

JOHAN VAN DER KOLK

JEAN PAUL SCHWAB

GERJAN VISSCHER

De technische groothandel Post is uw magazijn! We leveren ruim 35.000 artikelen uit voorraad, en een veelvoud daarvan op bestelling: electrisch gereedschap, handgereedschap, lastechniek en toebehoren, reinigingsmachines en toebehoren, artikelen op gebied van aandrijving, verspanende producten,

Flexwerk Uitzendbureau is een regionaal uitzendbureau. Door regionale focus kennen we de plaatselijke- en bedrijfscultuur waardoor we in staat zijn de behoefte van onze opdrachtgevers te interpreteren en te vertalen naar de juiste match. . Wij streven er naar u op een persoonlijke manier zo goed en zo vol-

WEEVER bouwt, sloopt en ontwikkelt. Een sterke combinatie, waar meer bij komt kijken dan de werkzaamheden pur sang. Hierbij richten wij ons op de zakelijke en non profit markt. Toegevoegde waarde creëren, dat is waarnaar wij streven. Bij WEEVER staan integraal denken, de belangen van opdrachtgevers en een goede communicatie daarom centraal. U kunt rekenen op een actieve procesbenadering

Vraagt u zich af hoe u uw bedrijf sterker in de markt kunt zetten? Dan is BrugMedia uw partner bij uitstek. Wij zijn daarin gespecialiseerd en weten als geen ander hoe een bedrijf zich moet onderscheiden. Dit in combinatie met het bereik van onze kranten, websites en app’s zorgt

Bij Slump Catering & Events maken we al 26 jaar feest met een persoonlijke touch. Of dit voor een opening, lunch, bruiloft of verjaardag is. Met feestelijke materialen en lekker eten en drinken, geserveerd door onze enthousiaste bediening. Op elke gewenste locatie zorgen we ervoor dat het echt uw feestje wordt.

Visscher B.V. is sinds 1921 actief in het grondverzet. Gevestigd in Mastenbroek en Almere. We hebben een breed scala aan grondverzetmachines van 1 tot 30 ton. We werken zowel in de verhuur als ook in de onder-aanneming . Vanaf 1997 gecertificeerd volgens de ISO 9001 en VCA** norm. Het adres voor al uw

Haatlanderdijk 16 Kampen 06 - 224 700 65

ledig mogelijk van dienst te zijn. Zodat u zich kunt blijven richten op het belangrijkste: Uw bedrijf. Broederstraat 11 Kampen 06 - 526 783 27

Genuakade 1 Kampen 06 - 524 170 80 en hoge kwaliteit. Al vier generaties lang.

REGIO - Provincie Overijssel en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben afgelopen week 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor innovatieve bedrijven. Het geld is bedoeld voor het vertalen van een uitvinding naar een prototype of demonstrator. Het nieuwe Proof of Concept fonds biedt financiering in de vorm van leningen tot maximaal 250.000 euro. Innovatieve bedrijven met een technologische vinding kunnen een businessplan indienen bij Stichting Kennispark Twente om financiering aan te vragen.

het opschalen van productie of een marktintroductie. De middelen voor het fonds zijn beschikbaar gesteld door het Ministerie van Economische Zaken en provincie Overijssel. Theo Rietkerk, gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie: “Innovaties zijn essentieel voor de versterking van de regionale economie en de werkgelegenheid. De ontwikkeling van prototypes is een onmisbare schakel maar is ook kostbaar en daarvoor biedt dit proof of concept fonds een belangrijke steun in de rug”. Meer informatie over het fonds en de bijbehorende voorwaarden en procedures is te vinden op www.kennispark.nl/poc

Het fonds staat open voor innovatieve ondernemers uit heel Overijssel die voldoen aan onder andere de volgende voorwaarden: het bedrijf is jonger dan vier jaar; de business case is innovatief en/of kennisintensief met een sterke technologische component; er is een bestaande samenwerking tussen het bedrijf en de Universiteit Twente of Saxion. De uitgekeerde leningen worden gebruikt om een technologische vinding door te ontwikkelen naar een prototype of proof of concept en is niet bedoeld voor

Uit onderzoek in opdracht van Stichting Kennispark Twente blijkt dat er veel vraag is naar financieringsmogelijkheden voor de risicovolle (pre-)seed fase waarin ondernemers hun prototype bouwen. Met het Proof of Concept-fonds bieden de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de provincie Overijssel een katalysator voor de ontwikkeling van hightech startups. De ondernemers wordt wel aangeraden om naast de leningen uit het fonds nog aanvullende financiering te zoeken via reguliere marktkanalen.

Bedrijventerrein Haatland opnieuw Keurmerk Veilig Ondernemen

Adviesgesprek bij een klant in Hoogeveen

Bedrijfsstraat 4 Kampen 038 – 332 70 41

lijmen, kitten, tapes, diverse soorten slang, bouten & moeren, bedrijfskleding, veiligheidsschoenen en persoonlijke bescherming. Hebben we het niet dan zoeken we voor u!

Nieuw fonds voor hightech innovatie in Overijssel

KAMPEN - Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) wordt op woensdag 12 maart opnieuw uitgereikt aan het bedrijventerrein Haatland. De uitreiking door wethouder Pieter Treep vindt om 10.00 uur plaats in ATKRTK-Kofferbak. Het behouden van het KVO geeft aan dat de ondernemers, gemeente Kampen, brandweer en politie de afgelopen twee jaar structureel hebben samengewerkt aan de veiligheid op het bedrijventerrein.

Bijeenkomst BNI de Kamper Steur

Beleef BNI! Succesvolle bedrijven weten wat de beste promotie is: netwerken!

Naam Arjan Beelen Functie Accountmanager Bedrij f Gero Recycling

s Avonds sporten: Hardlopen

Wat zijn de grootste uitdagingen voor u als ondernemer anno 2014?

Op dit moment (nog) niet veel. Vooralsnog heb ik geen plannen richting het buitenland.

de vastgoedsector in Nederland en combineert een sterk landelijk netwerk met zeer uitgebreide kennis van zowel de lokale als regionale vastgoedmarkt.

Afspraak bij een klant in Hardenberg

Wat is het belang van social media voor uw bedrijf?

Niets, alleen eerder starten.

Assiesstraat 2d Zwolle 06 - 10 37 35 58

Keukendesign kampen heeft al 25 jaar ervaring in de keuken- en sanitairbranche. Wij leveren de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Van tekening tot montage, van particulier tot project:   Keukendesign Kampen is úw partner. In onze royale showroom van 750 m2 presenteren wij u

Biezenstraat 3 Genemuiden • 06 - 526 526 35

10

1

4

PIETER DE HOOG

efficiënt mogelijke manier biedt Gero Recycling haar klanten een passende oplossing voor alle afvalstromen.

De agenda van Tim Huisman

Welk product biedt uw bedrijf en waarin onderscheidt dat zich van de concurrent?

anders, beter kon, startte hij in 2008 ICT-BehnCon, dè partij voor ICT dienstverlening aan ondernemingen in het MKB. Zomertalinghof 13 Zwolle 06 - 135 901 78

Scheerling 36 Kampen 038 - 331 72 72

vragen aan

Wat is de belangrijkste eigenschap die een succesvol ondernemer moet hebben?

Ambachtsstraat 21 Kampen 06 - 136 313 07

MVGM bestaat uit de bedrijfsonderdelen Vastgoedmanagement, Bedrijfshuisvesting en Vastgoedtaxaties. Met meer dan 500 medewerkers en vanuit 20 kantoren ondersteunt MVGM eigenaren, investeerders en gebruikers op het gebied van huisvestingsvraagstukken. MVGM Bedrijfshuisvesting behoort al jaren tot de top van

de Kamper Steur

Door deze disciplines te combineren komen we tot doordachte oplossingen voor al uw vragen op genoemde gebieden.

5

ervoor dat wij uw klanten weten te bereiken. Bel nu voor een gratis communicatie check! Constructieweg 41-1 Kampen 06 - 15 88 19 53

Wij vervullen uw wensen!

Ambachtsstraat 21 8263 AJ KAMPEN 038 8700107

Portefeuillehouder burgemeester Bort Koelewijn wordt bij de bijeenkomst vervangen door wethouder Treep, maar hij is blij met de hercertificering van Haatland want: “Veiligheid maken we samen. Alleen in goede samenwerking met de ondernemers, politie en brandweer kunnen we werken aan veilige bedrijventerreinen. Winst van deze aanpak is dat het niet bij mooie woorden blijft, maar dat door verschillende partijen concrete acties worden uitgevoerd.“ De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, bestaande uit een afvaardiging vanuit de Industriële Club Kampen (IC), ondernemers bedrijventerrein Haatland, gemeente, politie en brandweer, heeft een Plan van aanpak opgesteld waarin maatregelen zijn opgenomen die de veiligheid op de bedrijventerreinen bevorderen. Zo worden verkeersmaatregelen getroffen en wordt de openbare verlichting waar nodig verbeterd. Verder is er aandacht voor de onderhoudssituatie van de wegen en het openbare groen en de ordelijkheid op het bedrijventerrein. Ook komen de inbraak- en brandveiligheid aan de orde. Om de voortgang te toetsen worden veiligheidsanalyses opgesteld. Per jaar wordt een dag- en een avondschouw gehouden over het bedrijventerrein. De knelpunten die hieruit naar voren komen worden in een actielijst

gezet en zo veel mogelijk opgelost of verbeterd. Dagelijks (vooral in de nachtelijke uren) wordt er op de bedrijventerreinen gesurveilleerd door een beveiligingsbedrijf.

Een goede communicatie en samenwerking zijn belangrijke peilers van het KVO. De ondernemers worden vooral geïnformeerd op ondernemersbijeenkomsten en via nieuwsbrieven. Ook het MKB wordt bij het certificeringsproces betrokken.

Keurmerk Veilig Ondernemen Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel schade door criminaliteit, overlast en daarmee gepaard gaande onveiligheid. De overheid en het bedrijfsleven willen hier graag iets aan doen. Daarom is onder de vlag van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing een Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerrein ontwikkeld (het Keurmerk of KVO-B). Het Keurmerk is een werkwijze die het mogelijk maakt door middel van een stappenplan gestructureerd maatregelen te treffen voor de veiligheid op bedrijventerreinen. Het succes van veilig ondernemen is vooral afhankelijk van een goede samenwerking. De bestaande samenwerking dient inhoud gegeven te worden en te worden geformaliseerd door een convenant van samenwerking.

GroenLinks: ‘Geen uitbreiding van intensieve veehouderij’ REGIO - In de raadsvergadering van 6 maart heeft GroenLinks geprobeerd een rem te zetten op intensieve veehouderij met een amendement dat stelde dat er geen uitbreiding plaats vinden van bestaande bedrijven die zich hiermee bezig hielden. Alleen de partij zelf stemde voor dit amendement.

grondwerk, straatwerk, beschoeiingswerk en damwanden. Ook voor de levering van zand, grond en verhardingsmateriaal. Bisschopswetering 81 Mastenbroek 06 - 249 107 72

De raad besloot donderdag over het bestemmingsplan Buitengebied. Daarin wordt geregeld dat er geen nieuwe intensieve veehouderij mag komen in het buitengebied van de gemeente Kampen. Bestaande intensieve bedrijven mogen echter wel uitbreiden. Niels Jeurink: “Het is een flinke stap vooruit dat we geen nieuwe intensieve veehouderij toelaten binnen de gemeentegrenzen. Voor de volksgezondheid is dat van belang. De natuur en het milieu zijn ermee gediend. En ook heel belangrijk: het is een stap vooruit als

we kijken naar dierenwelzijn.” Toch is GroenLinks nog niet akkoord met het voorstel dat er nu ligt, omdat bestaande intensieve veehouderijen nog steeds mogen uitbreiden. Jeurink: “Het is niet uit te leggen dat we aan de ene kant een stop zetten op intensieve veehouderij en aan de andere kant de bestaande bedrijven ruimte bieden om zelfs nog uit te breiden. Daarmee maak je industrieterreinen in het buitengebied. Vleesindustrie.”


dinsdag 11 maart 2014

Bouwbedrijf Felix werkt aan doorstart

6

curator aan. Die moet aangeven of hij de lopende opdracht gestalte doet, of niet. Bij een doorstart zal de opdrachtgever opnieuw in onderhandeling moeten. Zonder doorstart kan een opdrachtgever meteen op zoek naar een ander bouwbedrijf. “Bij een faillissement is het wel zo dat ieder vrij is om een overeenkomst met een andere partij aan te gaan.” Om een doorstart te realiseren is echter geld nodig van financiers. Het zijn bijzondere tijden in de bouw, zegt Teunis. “Als het zo door gaat is er in dit land over zes jaar niemand meer die een hamer vast kan houden”, zegt hij beeldend. Curatoren als hij hebben het er druk mee. Eerder begeleidde hij de faillissementen van bouwbedrijven als Hekkert en Geveke. Beide door Michiel Satink

bedrijven kregen een doorstart.

IJSSELMUIDEN – Bouwbedrijf Felix werkt aan een doorstart. Het IJsselmuider familiebedrijf werd halverwege vorige maand failliet verklaard omdat het moment dichterbij kwam dat het personeel niet meer uitbetaald kon worden. Dat meldde curator Marcel Teunis.

Het CBS meldde afgelopen maand nog dat de Nederlandse economie, en daarmee ook de bouwwereld, aan een voorzichtig herstel is begonnen. De productie van de bedrijfstak bouwnijverheid steeg in het laatste kwartaal van 2013 met 0,3 procent. Het was het eerste

Onlangs leverde Felix nog een groot project af: de uitbouw van het Pieter Zandtcollege. Foto: Pedro Sluiter

groeicijfer in de bouw sinds twee jaar. Bouwend Nederland reageert positief op deze

De directie van het familiebedrijf deed half februari

dat zijn er rond de 45 geweest.’’ De malaise in de

gelijke doorstart. Twee bedrijven komen uit de om-

cijfers op haar website, maar waarschuwt dat

zelf aangifte van faillissement. Het bedrijf naderde

bouwwereld is ook hier oorzaak van de ondergang

geving, een onderneming is van verder weg. “In de

de bouw ‘laatcyclisch’ is. Het kan nog wel twee

het punt dat het de salarissen niet meer uit kon

van een bedrijf, zegt de curator. “Dit was in de om-

bouwwereld is snel bekend als er eentje omvalt.”

jaar duren eer de bouwwereld op volle kracht

betalen. De oorzaak van het faillissement is moe-

geving Kampen toch een van de grotere bouwbed-

Het was bij het ter perse gaan van deze uitgave

kan werken. En dan moet het herstel wel

ilijk in één zin weer te geven, zegt curator Marcel

rijven. En een gerenommeerde naam: ze hebben

niet bekend of er een doorstart gerealiseerd is, of

doorzetten.

Teunis. “Het gaat hier om een bouwbedrijf dat 200

veel mooie projecten gedaan.” Felix bouwde

niet. Het faillissement is op 14 februari uitgespro-

jaar bestaan heeft. Nu is de zesde generatie aan

scholen en breidde onderwijsgebouwen uit, deed

ken. De curator wil echter snel duidelijkheid heb-

In de bouw daalde ook afgelopen jaar het aan-

het roer. De orderportefeuille was mager en was

aan omvangrijke renovaties, bouwde villa’s en kan-

ben. “Je moet de tijd nemen voor een doorstart

tal banen fors. Procentueel gezien verloor deze

al aardig teruggelopen de laatste jaren. De directie

toren. Recent bouwde het de techniek-afdeling van

natuurlijk, maar opdrachtgevers hebben ook haast.’’

bedrijfstak vorig jaar de meeste banen.

heeft nog ingegrepen om de kosten te vermind-

Pieter Zandt Scholengemeenschap in Kampen.

De partijen die lopende opdrachten hebben bij

eren. Het bedrijf had nu 15 man personeel, maar

Er wordt met drie partijen gesproken over een mo-

een failliet bouwbedrijf schrijven in zo’n geval de

Ondernemen in crisistijd: Bertus de Vries door Nick de Vries

KAMPEN - Ondernemen in crisistijd lijkt een riskante onderneming. Hoe wapent een ondernemer zich tegen de gevaren? Wat doet een succesvolle crisisvechter anders dan collega’s? In de rubriek Ondernemen in crisistijd kijkt de Brug to Business naar ondernemers die schijnbaar weinig last hebben van de crisis. Wat is hun geheim? In deze editie Bertus de Vries van Van den Ham Technische Groothandel.

Vooral in de bouwwereld vallen harde klappen.

klanten. Mijn kantoor is zo gepositioneerd dat

Een recent voorbeeld is het faillissement van

ik iedereen binnen zie komen. Zodra ik nieuwe

het IJsselmuider bouwbedrijf Felix (zie elders in

klanten zie, loop ik de werkvloer op, ik maak

deze B2B). Een bedrijf dat pas nog enkele am-

een praatje en ik leer de klant en hun behoeft-

bitieuze projecten afleverde zoals de uitbouw

es kennen. Tegenwoordig zitten nog teveel di-

van het Pieter Zandtcollege in Kampen. Vlakbij

recteuren hoog in hun toren. Daardoor kunnen

de reformatorische school wordt het nieuwe

ze geen band opbouwen.”

Hoornbeeck College gebouwd. Het hang- en

Een brede marktkennis is volgens De Vries van

sluitwerk van deze school wordt verzorgd door

groot belang. “Als ik een industrieterrein op ga,

Van den Ham Technische Groothandel uit Ni-

dan weet ik meteen wat de daar gevestigde

jkerk. Een grote klus voor een bedrijf dat enkele

bedrijven nodig hebben. Zie ik een schilder dan

jaren geleden nog op het randje van sluiting

denk ik meteen: ladder, poetslap en kwasten,

stond. Het bedrijf wordt nu geleid door de IJs-

maar ook bij grotere bedrijven weet ik precies

selmuidenaar Bertus de Vries.

welke van de door ons te leveren producten

Toen het oog van De Vries vier jaar geleden

ze gebruiken. Vaak is er een grote overlap. Als

op Van den Ham Technische Groothandel viel

je daar actief op inspeelt kun je je afzetmarkt

kwamen er nog slechts zo’n 20 tot 25 klanten

vergroten.”

per dag. Toch zag de IJsselmuidenaar, met toen

bare voorraad, voor prijzen die je als eenling

die expertise wel. Door samen te werken sta je veel sterker”.

35 jaar ervaring in het vakgebied, brood in de

Samenwerking

niet kunt hanteren. Bij de klus in Kampen bij

onderneming. “Al in het eerste jaar wist ik de

De Vries denkt dat bedrijven zich ook kunnen

Hoornbeeck konden we hierdoor een concur-

bedrijfsvoering zo om te gooien dat we maar

wapenen tegen de crisis door zich te bundelen

rerende prijs neerleggen. Dat hadden we als

Bent u ook een ondernemer die ondanks zware

liefst 130 klanten per dag mochten verwelko-

en van elkaars kwaliteiten en expertises te prof-

zelfstandige groothandel nooit gekund. Door

klappen in uw bedrijfstak toch het hoofd boven

men. Terwijl onze handel landelijk zo’n 25 pro-

iteren. “Wij hebben ons onlangs aangesloten bij

samen te werken kun je ook ambitieuzere

water weet te houden en vindt u het leuk om

cent in moest leveren.”

Polvo. We zijn in feite een bescheiden ijzerhan-

klussen aannemen. Als er nu in een klus ele-

uw verhaal in de Brug to Business te vertellen?

del, maar doordat Polvo voor alle aangesloten

ktronisch hang en sluitwerk geleverd moet

Stuur een mail met motivering naar redactie@

Klantenbinding

bedrijven een centraal magazijn hanteert heb-

worden, kunnen we dat gewoon aannemen. Wij

brugmedia.nl en wie weet komt uw verhaal

Het geheim? “Ik bouw een band op met de

ben we ineens een immense, direct beschik-

kunnen het zelf niet, maar in de organisatie is

voor publicatie in aanmerking.


dinsdag 11 maart 2014

Rutte bezoekt IMpact en Zalsman

7

keten gemeenten, IMpact, bedrijfsleven, scholing en zorg is daarbij cruciaal voor dit succesvolle concept. En dat werkt.” Aldus Marij Staps, algemeen directeur IMpact, tijdens de start van het werkbezoek. Bij Zalsman Kampen vult Gerwin de Vries, directeur Zalsman Kampen, aan: “Het geheim is de mensen vertrouwen te geven en vooral hun mogelijkheden te zien en niet hun beperking. De mensen worden gedetacheerd van IMpact, maar dragen het shirt van Zalsman Kampen met trots.” Zalsman Kampen is een samenwerking tussen Zalsman B.V. en arbeidstoeleidingsbedrijf IMpact. In deze drukkerij wordt werkgelegenheid geboden aan eenentwintig mensen, die om wat voor reden dan ook, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, en allen gedetacheerd zijn aan Zalsman Kampen. Meer informatie: www.zalsmankampen.nl IMpact is een organisatie die maatschappelijk invulling geeft aan het hele pallet rond arbeidsontwikkeling en -begeleiding in de regio Kampen en Dronten. Het is de kracht van IMpact de verbinding te leggen tussen de arbeidsmarkt en mensen met een afstand tot die arbeidsmarkt de gewenste arbeidsvaardigheden te leren,hen Foto Tennekes

naar het werk toe te leiden én in het werk te begeleiden.

KAMPEN – Minister President Mark Rutte bracht dinsdag een bezoek aan Kampen. Hij bezocht daarbij ook IMpact en Zalsman. Hij was onder de indruk van de samenwerking binnen het bedrijf.

Hij sprak daar de volgende woorden: “Als voor-

meenten Kampen en Dronten, het bedrijfsleven,

malig staatssecretaris Sociale Zaken heb ik vaak

scholen en de zorg. Hier wordt niet ingewikkeld

De kennis van jobcarving, -coaching, adminis-

gedroomd hoe mensen met een afstand tot de

gedaan. Dit is een voorbeeld voor heel Nederland.”

tratieve ondersteuning en de kennis van Sociale

arbeidsmarkt duurzaam in het bedrijfsleven aan

“Voor ons maakt het niet uit door welke reden

Zekerheid komt daarbij goed van pas. Om dit mo-

de slag kunnen. Bij IMpact, Zalsman Kampen en

iemand een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Op

gelijk te maken werkt IMpact samen met partners,

diverse andere alliantiepartners van IMpact wordt

mensen plak je geen etiketten. Het is onze taak

zoals de gemeenten Kampen en Dronten, het

dat succesvol in de praktijk gebracht. En dat dankzij

hen succesvol toe te leiden naar een duurzame

UWV, scholen, zorginstellingen en het bedrijfs-

een goede samenwerking tussen IMpact, de ge-

plek in het bedrijfsleven. De samenwerking in de

leven.

Provincie Flevoland wil doorstart havenplan

Gemeenteraad Lelystad zegt nee tegen concurrent Zuiderzeehaven het gebied”, schrijft de provincie enthousiast. “De door Michiel Satink

locatie van Flevokust is ideaal”, staat in de plannen. Flevokust ligt immers op de hoofdroute van

KAMPEN/LELYSTAD – Een potentiële concurrent voor de Zuiderzeehaven leek in december nog ter ziele. De gemeenteraad van Lelystad veegde plannen voor het haventerrein Flevokust van tafel. De provincie Flevoland is het er niet mee eens en wil dat de haven er alsnog komt. Buurprovincie Overijssel houdt de ontwikkelingen in de gaten.

de binnenvaart vanuit het noorden en het oosten naar Rotterdam. “Uit verschillende onderzoeken naar ladingstromen, maar ook uit gesprekken met marktpartijen, blijkt dat er vraag is naar een overslaghaven bij Lelystad.”

Kroontje voor duurzame inzetbaarheid Siebrand Groep B.V. KAMPEN - Wijnhandel / likeurstokerij Siebrand Groep B.V. heeft van de gemeente Kampen een kroontje gekregen in het kader van de Kroontjesestafette. Door middel van de estafette kunnen werkgevers hun waardering uitspreken over de manier waarop organisaties duurzame inzetbaarheid vormgeven.

Er schijnt ook een exploitant klaar te staan voor de Het Havenbedrijf Amsterdam zag er geen heil meer

van Overijssel “zich nog te oriënteren’’, aldus een

containerterminal. Eerder vorig jaar was de situatie

in. Ondernemers die gevraagd werd of ze wat za-

woordvoerder. Een standpunt wil de provincie nog

nog anders. Gedroomde partner in dit project, het

Het Nationale Inzetbaarheidsplan, een initiatief

gen in de ontwikkeling van een containerterminal bij

niet innemen, “maar we volgen de ontwikkelingen

Havenbedrijf Amsterdam, stapte eruit omdat er

van de Stichting Kroon Op Het Werk, TNO Inno-

Lelystad wezen naar Kampen. Met twee terminals

met belangstelling’’. Een zienswijze uit Zwolle lijkt

juist gebrek aan animo was voor de exploitatie van

vations For Life en Werk Van Nu, heeft een prijs

in die stad leek een nieuw initiatief in Lelystad

dus niet te verwachten.

een containerterminal. “Voor het Havenbedrijf is de

in het leven geroepen: de Kroontjesestafette.

onhaalbaar. De gemeenteraad trok in december uit-

ontwikkeling en exploitatie van de containertermi-

In het kader van het Nationaal Inzetbaarhe-

eindelijk de stekker uit deze langgekoesterde, Flevo-

Plan

nal, zoals u bekend, een voorwaarde geweest voor

idsplan kunnen werkgevers het kroontje aan

landse wens. Een heilloze missie, zo leek het. Maar

Tot komende donderdag kan hij of zij die dat wil

deelneming in het project Flevokust”, zo schreef de

elkaar doorgeven en op die manier hun waard-

de provincie Flevoland dacht er anders over. Een

nog een zienswijze indienen tegen een mogelijke

directie aan de gemeente Lelystad. De miljoenen

ering uitspreken over de wijze waarop organisa-

dag nadat het plan voor een haven bij Lelystad door

‘doorstart’ van de haven. De provincie Flevoland

van de provincie kunnen de beoogde exploitant

ties duurzame inzetbaarheid vormgeven.

de gemeenteraad aldaar werd afgeschoten, riepen

laat een ‘optimalisatie’ onderzoeken. Het hele

over de streep getrokken hebben. Van dat doem-

Provinciale Staten van Flevoland de gedeputeerden

plan behelst de aanleg van een binnenhaven, van

scenario lijkt nu weinig overeind. Verschillende

Vitaliteit

op “al het mogelijke” te doen om de ontwikkeling

faciliteiten voor de overslag van goederen tussen

partijen zouden al een intentieovereenkomst heb-

De gemeente Kampen heeft voor Siebrand

van Flevokust toch van de grond te krijgen.

verschillende vervoerswijzen, de aanleg van een

ben getekend om hun lading in de toekomst via

Groep B.V. gekozen omdat het bedrijf een

industrieterrein, buitendijks ontgronden en de ver-

Flevokust te verschepen. Het gaat hier volgens de

actief arbobeleid voert, waarbij veiligheid,

legging van een dijk.

provincie om het overslaan van circa 10.000 con-

betrokkenheid, maatwerk en gedeelde verant-

tainers. Flevokust wordt gezien als een toekomstig

woordelijkheid trefwoorden zijn. Dit resulteert in

Het eerdere voorstel van Gedeputeerde Staten om maximaal 5 miljoen euro uit te trekken voor de aankoop van gronden voor deze haven, leidde in

Er wordt al een aantal jaren gewerkt aan de reali-

multimodaal logistiek knooppunt, gelegen pal naast

tevreden en betrokken medewerkers, een laag

december al kritiek vanuit het college van burge-

satie van een overslaghaven met containerterminal

de A6 (afslag Lelystad-Noord) en met de mogeli-

ziekteverzuim en een gering personeelsverloop.

meester en wethouders van Kampen. “Regelrechte

en een industrieterrein ten noorden van Lelystad,

jkheid om containers via de Hanzelijn te vervoeren.

staatssteun”, zei wethouder Pieter Treep. Hij vond

op de locatie Flevokust. “De overslagfaciliteit zal

Goederenvervoer via de Hanzelijn is al vaker in

Maandag 10 maart vond van 11.00 uur

dat de provincie Overijssel als buurprovincie kant-

een aanzienlijke spin-off hebben op de ontwik-

Kampen en op het provinciehuis in Zwolle als

tot 12.00 uur de overdracht plaats van de

tekeningen bij deze plannen moest plaatsen. Nu die

keling van bedrijvigheid en zodoende een impuls

wens geuit. Maar telkens bleek dit geen haalbare

Kroontjesestafette bij Siebrand aan de Spoor-

plannen ter inzage liggen, stelt het provinciebestuur

geven aan de ontwikkeling van werkgelegenheid in

kaart.

straat 12 in IJsselmuiden.


dinsdag 11 maart 2014

8

Wieken windmolenpark ‘draaien over een jaar’ door Michiel Satink

KAMPEN – De bouw van vier windmolens in de havens van Kampen is aanstaande. Over een jaar draaien de wieken, zegt initiatiefnemer Bert Weever. Mogelijk draaien de wieken dan deels met gemeentelijk geld. Het college laat onderzoeken of het de helft van de aandelen in het windpark kan overnemen. Hoe lang het duurt van eerste plan tot de uiteindelijke bouw van een windmolenpark in Kampen klaar is? Dertien tot veertien jaar, blijkt nu. Zo lang geleden kwam Bert Weever, directeur van Graansloot BV, met het idee een windmolen te plaatsen bij zijn bedrijf. “Het leek mij wel logisch, om een windturbine op een industrieterrein te plannen. Maar kennelijk krijg je ze toch makkelijker in een weiland”, zegt Weever nu. Dat het zo lang zou duren, had hij nooit durven denken. Nu is hij echter bezig met het bekijken van offertes van drie Duitse bouwers van windturbines en een

In deze zichtlijn staan twee windmolens gepland. Foto: Pedro Sluiter.

Finse fabrikant. De vier turbines op de Zuiderzeehaven en Haatland worden elk 105 meter hoog,

Weever verwacht dat dit voorjaar met de bouw

de turbines zelf worden in de fabriek in elkaar

een bouwpakket.” Alle benodigde vergunningen

met een tiphoogte van maximaal 150 meter. De

begonnen kan worden. In de havens zal dit jaar

gezet. Over ongeveer een jaar worden ze met

zijn inmiddels binnen. Het landelijk subsidiebud-

vier molens gaan 12 megawatt opleveren, goed

nog niet veel te zien zijn. Wel worden dan de fun-

speciaal transport naar Kampen gereden, blikt

get voor de bouw van windmolens was vorig jaar

voor een gemiddeld stroomverbruik van enkele

damenten van de molens geplaatst en mogelijk

Weever vooruit. “Met een week of zes staan ze er

overschreven. Voor dit jaar nog niet. “De subsidie

duizenden huishoudens.

de sleuven voor de vele kabels gegraven. Maar

dan allemaal. De opbouw gaat razendsnel. Het is

is nu toegekend. Zonder subsidie kunnen de wieken niet draaien.” De energie die de molens opleveren, worden mogelijk direct aan het net

Foto: Pedro Sluiter.

geleverd. Onderzocht wordt nog of het makkelijk Gemeente als exploitant

realiseerbaar is dat MBI Beton rechtstreeks energie afneemt. Op het terrein van het betonbedrijf

In 2020 wil de provincie Overijssel dat 20

komt een van de vier molens. Een komt in de

procent van de energie duurzaam wordt

Haatlandhaven, de andere drie in de Zuiderzee-

opgewekt. Het gaat hierbij om het opwek-

haven.

ken van energie uit biomassa, uit de bodem, door de zon of via de wind. De provincie

Graansloot en Ventuse zijn samen voor 50

acht deze doelstelling noodzakelijk vanwege

procent aandeelhouder. De andere helft is in

de stijging van de prijs van fosiele energie.

handen van de Ontwikkelingsmaatschappij

Wat windenergie betreft loopt het in Overijs-

Zuiderzeehaven. Het bestuur van de ontwikkel-

sel niet bepaald storm. Een eerder plan voor

ingsmaatschappij wil echter van de aandelen af

de bouw van windmolens ten zuiden van

omdat het de exploitatie van een windpark niet

Kampen, langs de A50, strandde.

ziet als onderdeel van haar functie. Het college

Kampen is niet de enige gemeente die

van burgemeester en wethouders onderzoekt

overweegt een windpark – deels – te ex-

of het die aandelen over kan nemen, zegt weth-

ploiteren. De gemeente Breda wil nog een

ouder Pieter Treep. Met deze windmolens is de

stap verder gaan. Ze wil op eigen grond

gemeentelijke organisatie in een klap klimaatneu-

windmolens neerzetten en exploiteren.

traal, aldus de wethouder. Weever is blij met de gemeentelijke interesse, maar voor de bouw van het windmolenpark maakt het niet uit: die gaat sowieso door.“De overname van aandelen is iets waar de nieuwe gemeenteraad zich maar over moet buigen.” Mocht de gemeente er toch van af zien, dan willen de exploitanten zelf mogelijk de

Windmolens zoals deze langs de Ellerweg zouden straks ook in Kampen verrijzen.

aandelen overnemen.

De eerstvolgende Brug to Business verschijnt op dinsdag 8 april 2014 bijlage voor de gemeente Kampen

Deze Brug to Business staat weer boordevol nieuws voor bedrijven uit de regio Kampen. Wethouder Pieter Treep kijkt vooruit naar wat het jaar 2014 voor ondernemers te brengen heeft (Pagina 3). Hij denkt dat in 2014 de regio Zwolle een grote rol gaat spelen voor de lokale Kamper economie. Verder verwacht Recycling Kampen (Foto) een grotere toeloop van particulieren, nu het milieupark van de gemeente gesloten is (pagina 6).

3

Treep blikt vooruit.

7

Aanpak probleem aardwarmte

8

Ondernemers binnenstad gekiekt

Foto: Pedro Sluiter

De Brug to Business is een ondernemerskatern voor bedrijven in en om Kampen die zaken doen met andere ondernemers en zelfstandige particulieren. Zakelijk nieuws, ontwikkelingen op de markt, netwerknieuws, interessante columns, bedrijfsprofielen/ reportages en aanbiedingen op bedrijfsniveau. Met belangstelling vernemen wij graag uw kijk op de zaken in de eerstvolgende uitgave van de Brug to Business. Ook voor ander zakelijk nieuws houden wij ons aanbevolen.

Redactie: Nick de Vries, tel. 06 - 15 88 19 44 redactie.brugtobusiness@brugmedia.nl Voor bedrijfsprofielen of –reportages en reclame uitingen op bedrijfsniveau, neemt u contact op met; BrugMedia Tel. 038 - 333 10 27 info@brugmedia.nl

bijlage voor de gemeente Kampen


d i n s d a g 11 m a a r t 2 0 1 4

Winnaar wedstrijd kleurplaten gehuldigd

Afgelopen week werden op Het Stroomdal -een van de gebruikers van de nieuwe basisschool- de prijswinnaars bekendgemaakt en werden alle deelnemers in het zonnetje gezet. “Vroeger was het bijna vanzelfsprekend dat je een

technische opleiding koos en de bouw was daarbinnen een veel gekozen beroep. Wij als WEEVER bouw maken ons zorgen over de aanwas van nieuwe vaklieden. Daarom ondernemen wij initiatieven om de bouw positief onder de aandacht te brengen. Mijn

Opel-dealer Smit & Co steekt Wilsum 45+ in het nieuw

De talenten op leeftijd van het 45+-team van voetbalvereniging Wilsum werd op zaterdag 1 maart verrast door vestigingsmanager IJsselmuiden William Wemmenhove van Smit & Co. De spelers kregen een fraai nieuw tenue uitgereikt.

Foto: Mark Lemstra (links) de deelnemers en Wiebren de Boer

Naar aanleiding van de start bouw school ‘Het Onderdijks’ schreef WEEVER bouw bv eind 2013 een kleurplatenwedstrijd uit. Dit met het motto: ‘Heb jij ook passie voor slopen en bouw… en kleuren?’

www.brugnieuws.nl

O N DE RN E M E N D

bestuursfunctie binnen de vakopleiding Bouwmensen en deze kleurplaten zijn daar voorbeelden van”, aldus bedrijfsleider Wiebren de Boer van WEEVER bouw bv over de reden van de kleurplaten wedstrijd. Schooldirecteur Lemstra sprak van een geslaagde middag: “De wedstrijd leefde echt onder de kinderen, dit blijkt ook wel uit de massale deelname. Een leuk initiatief!”

Tweewielerhoek Reinier trakteert op koffiezetapparaat

Wilsum heeft mede door het nieuwe sportcomplex ‘De Wijde Blik’ en het bijbehorende kunstgrasveld een ware aanwas van nieuwe  ‘oude’ leden mogen verwelkomen. Naast 35+team heeft de club ook een 45+-team op de been kunnen krijgen. Beide teams zijn in competitieverband voor de oranjehemden. Op de foto zijn ‘slechts’ 16 spelers zichtbaar. “De gehele 45+-selectie bestaat uit maar liefst 22 man”.

geeft coach Boeve aan, die hiermee een ruime keuze heeft in het maken van zijn selectie, aangezien 45+ een 7 tegen 7 competitie speelt. „Wie dus niet presteert zit zo weer op de bank” zegt Boeve met een glimlach. Voor Opel Smit & Co was de keuze om dit team te ondersteunen logisch. “Een mooi en goed initiatief van v.v. Wilsum, waarbij mannen van 45 plus in

Cortina ECOMO heeft elektrische fietsen voor modieuze mannen en vrouwen. Wil je stijlvol en comfortabel van huis naar je werk, kinderdagverblijf of het terras, dan zijn deze e-bikes van ECOMO iets voor jou. De bekabeling is mooi weggewerkt, waardoor de e-bike erg op een ‘gewone’ fiets lijkt. Je kunt zelf de perfecte e-bike samenstellen. Kies allereerst je favoriete type elektrische fiets: Luxe,

Life, Sport of Daily. Is het de bedoeling om de e-bike voor gemiddelde afstanden te gebruiken of voor lange fietstochten? Kies afhankelijk van je wensen een M, L, XL of XXL accu. Tot slot heb je de keuze uit een normale of snelle oplader voor je accu. Tijd om de e-bike te ervaren! Ben je nieuwsgierig geworden naar de e-bikes van Cortina ECOMO? Je bent van harte welkom op 15 maart bij Tweewieler-

hoek Reinier in Kampen voor een testrit. En ga je over tot aankoop, dan profiteer je meteen van onze Dolce Gusto-actie! Tijdens de opstapdag op 15 maart kunt u de allernieuwste kinder-, elek.-, stadsfietsen bekijken en proberen onder het genot van het allerlekkerste kopje koffie van de Campenaer koffie. Voor de allerkleinsten is en een springkussen en ijs. Kijk voor meer informatie op www.ecomofietsen.nl. Tweewielerhoek Reinier Graafschap 30 Kampen

beweging blijven. Ze hebben allemaal een rijbewijs, dus dat past prima in onze doelgroepbenadering”, aldus vestigingsmanager Wemmenhove. Wilsum 45+ trapt de 2014 voorjaarscompetitie af op vrijdag 7 maart op het eigen sportpark De Wijde Blik met wedstrijden tegen Be Quick, WHC, ‘s-Heerenbroek en ZAC en verdedigt de kampioenstitel onder 45 jarigen die het team mee heeft genomen uit de najaarscompetitie van 2013. Smit & Co IJsselmuiden Kleiland 10 IJsselmuiden

Sparen voor de leukste dagjes uit bij Jumbo “Wat is er nu leuker dan een gezellig dagje uit met familie of vrienden? Dat willen we natuurlijk allemaal wel want een dagje uit met z’n allen is een belevenis voor iedereen”, zegt supermarkt Jumbo.

Tijdens de promodag op 15 maart krijg je bij aankoop van een Cortina ECOMO een NESCAFÉ Dolce Gusto koffiezetapparaat ter waarde van 119,95 euro cadeau bij Tweewielerhoek Reinier.

25

Bij Jumbo kun je nu sparen voor de allerhoogste kortingen op de veertig leukste dagjes uit van Nederland. Onder de Dagjes Uit zitten de meeste dierentuinen, een aantal attractieparken en diverse musea: dus voor ieder wat wils. De actieperiode begint op woensdag 12 maart en duurt tot en met dinsdag 13 mei 2014. Bij iedere tien euro aan boodschappen ontvangt u een gratis Uit-zegel en bij vijf zegels is de kaart al vol. Een volle kaart geeft recht op kortingsvoucher van vijf

euro. Per entreebewijs kunnen tot maximaal drie kortingsvouchers verzilverd worden. De korting op een toegangskaartje kan dus oplopen tot vijftien euro per persoon. Naast de reguliere uitgifte van zegels zullen wekelijks bij actieartikelen extra zegels uitgegeven worden om het sparen nog iets makkelijker te maken.” Kleurwedstrijd Naast deze aantrekkelijke spaaraktie wordt door Jumbo ook een kleurplaatwedstrijd gehouden

met echt aantrekkelijke prijzen. In het magazine Dagje Uit wat deze week bij u in de brievenbus valt zit een kleurplaat. De ingekleurde kleurplaat moet uiterlijk vrijdag 21 maart ingeleverd zijn bij een van beide Kamper Jumbo winkels. Per winkel wordt een dagje uit voor 5 personen wegegeven. Landelijk wordt ook nog een mooie hoofdprijs weggegeven: Een jaar lang gratis naar alle deelnemende parken met vij personen en een schoolreisje met je klas naar een van de deelnemende parken.” Jumbo Vlaar Industrieweg 12 Penningkruid 25

Dé multimediale uitgeverij met een sterke lokale en regionale binding.

Dé multimediale uitgeverij Déeen multimediale uitgeverij met sterke lokale een sterke lokale enmet regionale binding. en regionale binding.

038 333 10 27 | info@brugmedia.nl


www.brugnieuws.nl

dinsdag 11 maart 2014

Inschrijfmarathon

Van Dijk Educatie

Elke 10e vakantiekracht die zich laat inschrijven ontvangt een gratis bioscoopkaartje!

Heb jij geen geld maar wel zonnige gedachten en ben jij minimaal 15 jaar en 3 weken aaneengesloten beschikbaar? Kom dan naar de speciale inschrijfmarathon dagen/avonden.

Wij hebben speciale dagen voor inschrijving georganiseerd. Zet het in je agenda!

Dinsdag 11 maart van 15.00 uur tot 20.30 Donderdag 13 maart van 15.00 uur tot 20.30 Donderdag 20 maart van 15.00-20.30 uur Vrijdag 21 maart van 15.00-20.30 uur

Wat neem je mee: • ID Kaart / paspoort / BSN • Rekening nummer • CV • Beschikbare periode (weeknummers) • Vrienden en vriendinnen waarmee je samen wilt werken

Kun je niet op deze dagen dan ben je welkom op werkdagen tussen 08.30-17.30 uur op de vestiging aan de IJsselkade 46. Tel. 038-3370800 of je mailt je CV naar: kampen235@adecco.nl

DE NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE IS BINNEN! Ook dit seizoen ontvangt u bij iedere contante besteding van € 25,een gratis modecheque t.w.v. € 2,50 cadeau.

Eenvoudstraat 11 te Kampen

Vraagprijs € 104.500,- k.k.

Julianastraat 23 te Kampen

Vraagprijs € 125.000,- k.k.

Janse mode women Oudestraat 59 KAMPEN Tel 038 - 331 75 14

www.jansemode.nl

Open Avond DINSDAG 18 MAART 18.00 - 21.00 UUR Kijk voor locaties op: landstedembo.nl 0800-0245666 (gratis)

Laat jezelf zien

26


EU

d i n s d a g 11 m a a r t 2 0 1 4 Paardenbloem 2 - Kampen

Buiten Nieuwstraat 41 - Kampen

E

W

!

O N RO E RE N D G O E D

Burg. van Engelenweg 67-11 - IJsselmuiden

Woning verkopen? Binnenkort in Binnenkort in de verkoop de verkoop Berg Makelaardij, een vertrouwd adres! Woning verkopen? Berg Makelaardij, een vertrouwd adres!

Onze selectie: NI

Zandbergstraat 11 - IJsselmuiden Goed gelegen ruime eengezinswoning in de oude kern van IJsselmuiden met berging en achterom. De woning heeft een ruime woonkamer met aangebouwde keuken en beschikt over een vaste trap naar de 2e verdieping. Het geheel moet geüpdate worden maar is in basis een goede en nette woning! Deze woning ligt aan een brede straat in de Dorpskern van IJsselmuiden met alle dagelijkse voorzieningen op loopafstand. Een woning op een geweldige locatie!

EU

!

Dorpsweg 40a - Wilsum Op een prachtig locatie aan de Dorpsweg in Wilsum gelegen royale hoekwoning met garage en diepe vrij liggende achtertuin! Vanuit de woonkamer heeft men een prachtig zicht over de uiterwaarden en de IJssel. Op de verdiepingen bevinden zich de 4 slaapkamers en de badkamer. In de uitbouw bevindt zich een hobbyruimte/5e slaapkamer met kelder en bergzolder. Om een goed beeld te krijgen is een bezichtiging aan te raden!

VRAAGPRIJS € 159.000,- K.K.

NI

NI

EU

W

E

VRAAGPRIJS € 289.000,- K.K.

!

BOUWJAAR: 1977 PERCEELOPPERVLAKTE: 494 M2 INHOUD: 475 M³

Begane grond: entree, lichte hal met toilet en trapkast. Ruime doorzon woonkamer met aangebouwde keuken welke is voorzien van een verzorgd keukenblok. 1e verdieping: overloop met vaste trap naar de 2e verdieping, vaste kast, 3 slaapkamers en badkamer met zitbad/douche en vaste wastafel. 2e verdieping: overloop met bergruimte en toegang tot een ruime kamer met dakkapel. Tuin: keurig aangelegde voortuin en achtertuin welke is voorzien van goede bestrating, borders, berging en achteringang. Berging: ruime stenen berging voorzien van elektra en verlichting.

De woning is gelegen aan een leuk pleintje aan de Dorpsweg te Wilsum. Aan de overzijde van de straat is de rivier De IJssel met de uiterwaarden gelegen!

NI

EU

Een woning op een plekje met volop mogelijkheden! Deze woning is gedateerd, wat betekend dat u nog volledig uw eigen smaak kunt aanbrengen! De redelijk besloten tuin ( ±125m²) is naast en achter de woning gelegen. De woning is onder andere voorzien van woonkamer, woonkeuken, 1 slaapkamers, badkamer op de begane grond en toegang tot de kelder.

VRAAGPRIJS € 119.000,- K.K. BOUWJAAR: CA.1900 WOONOPPERVLAKE: 204 M² INHOUD: CA. 225 M³

W

!

Begane grond: hal, toegang kantoorruimte, woonkamer met trapkast en fraaie houten vloer. Eetkeuken en aangebouwde hobbyruimte/slaapkamer met kelder en bergzolder. 1e verdieping: overloop met vaste kast en vlizotrap naar de bergzolder. Toegang tot de 4 slaapkamers en de verzorgde badkamer met douchecabine, 2e toilet, wastafel, radiatoren de voorzieningen om te wassen en te drogen. 2e verdieping: via vlizotrap te bereiken bergzolder. Tuin: aan de achterzijde van de woning bevindt zich de diepe, vrij liggende achtertuin! Het 1e gedeelte van de tuin is gelegen voor de garage is voorzien van sierbestrating en borders. Het achterste gedeelte is vrij gelegen, een gedeelte is in aangelegd als siertuin en gedeelte in gebruik als moestuin. Schuur, fietsenschuur en berging: de ruime vrijstaande garage is voorzien van kanteldeur aan de voorzijde, een loopdeur in de zijgevel en een praktische vliering. Tevens is er elektra en verlichting aanwezig.

NI

Trekvaart 101 - IJsselmuiden Op een uitstekende locatie aan de rand van het dorp gelegen goed onderhouden jaren ’30 woning met vernieuwde vrijstaande houten schuur. Om een goed beeld van de ruimte en sfeer in deze woning te krijgen raden wij u zeker aan deze woning van binnen te bekijken! De woning is gelegen in een landelijke woonomgeving met veel groen en de diverse centrale voorzieningen zoals station (trein/ bussen), winkelcentrum, sportgelegenheid, zwembad, diverse scholen en de monumentale binnenstad van Kampen zijn op korte afstand van de woning gelegen.

Rembrandtstr. 2-10 - IJsselmuiden Goed gelegen appartement met balkon en schitterend uitzicht, over het ‘’Zodde-park’’. Het geheel is gelegen op de 2e verdieping welke te bereiken is middels een lift. Heerlijk alles op één en dezelfde woonlaag en vrij van onderhoud, houd u van veiligheid en rust? dan is dit appartement zeker een aanrader voor u! Indeling: De representatieve hoofdentree heeft een lift en trappenhuis naar de verdiepingen, de royale entree is bereikbaar vanaf de galerij, de entree met meterkast en garderobe geeft toegang tot het toilet, de woonkamer met prachtig uitzicht over het ‘’Zodde-park’’ en de dorpskerk, de halfopen hoekopgestelde keuken is vanuit de woonkamer bereikbaar en is voorzien van diverse inbouwapparatuur, in de keuken is er een toegangsdeur naar de bijkeuken v.v. aansluiting voor wasm. en droger. Vanuit de entree/hal is er toegang tot de badkamer met ligbad, douchecabine en vaste wastafel, eveneens zijn vanuit de hal de 2 royale slaapkamers (ca 16 m2 en ca. 10 m2) te bereiken. Vanuit de woonkamer is er toegang tot het balkon (ca. 7m2)

Ook voor begeleiding en advies bij aankoop van uw droomhuis.

BOUWJAAR: 1966 PERCEELOPPERVLAKTE: 178 M2 INHOUD: 300 M3

Achterstraat 3- Grafhorst

Begane grond: entree met trapopgang, toilet, toegang tot de slaapkamer met aansluitend de douche, vanuit de entree is er eveneens toegang tot de woonkeuken welke weer toegang geeft tot de kelder, vanuit de entree is er ook toegang tot de woonkamer. 1e verdieping: open zolderverdieping waar 1 slaapkamer is afgetimmerd. Tuin: de achtertuin is maar liefst +_ 125 m2. De tuin is gelegen op het noordwesten. Garage/schuur: de vrijstaande garage is bereikbaar vanaf de achterstraat en is eveneens vanuit de tuin toegankelijk, de garage/schuur is ruim opgezet en heeft een zolder.

W

27

www.brugnieuws.nl

VRAAGPRIJS € 275.000,- K.K. BOUWJAAR: 1994 WOONOPPERVLAKTE: 100 M2 INHOUD: CA. 270 M3

EU

!

VRAAGPRIJS € 175.000,- K.K. BOUWJAAR: 1922 PERCEELOPPERVLAKTE: 232 M2 INHOUD: CA. 300 M3 Begane grond: entree, meterkast, trap/provisiekast, trapopgang naar verdiepingsvloer, doorgang naar de woonkamer met mooie vloer, toegang tot de uitbouw met keuken welke is v.v. vaatwasser, koelkast, kookplaat en afzuigkap en welke eveneens toegang geeft tot de tuin, eveneens is er toegang tot de douche en toilet 1e verdieping: overloop met toegang tot 3 slaapkamers waarvan 1 slaapkamer is v.v. een dakkapel en vaste wastafel. 2e verdieping: bergzolder, te bereiken middels vlizotrap. Tuin: mooie diepe achtertuin (ca. 20 mtr.) met achterom gelegen op het zuiden. Schuur en berging: vrijstaande houten berging en nieuwe vrijstaande, geïsoleerde houten schuur met zolderverdieping.

Burg. van Engelenweg 52b 8271 AT IJsselmuiden Tel. (038) 333 56 20 www www.bergmakelaardij.nl

Bekijk ons volledige aanbod op www.bergmakelaardij.nl rdij.nl

W


www.brugnieuws.nl

dinsdag 11 maart 2014

28

NIEUWE LOOPTIJD RECLAME WEEK! DEZE WEEK GELDT ONZE ACTIE VAN ZONDAG 9 T/M DINSDAG 18 MAART

VANAF 19 MAART STARTEN ONZE WEEKACTIES OP WOENSDAG! inhoud 5 liter

HERMAN DEN BLIJKER COMPLETE MAALTIJD

GIMI DROOGTOREN

- kip-curry & rijst - lasagne bolognese - kipsaté & rijst - fusilli bolognese - kip zoetzuur & rijst 350/375 gram

verplaatsbaar d.m.v. zwenkwielen geheel inklapbaar 3-laags ca. 30 m drooglengte

! B IJ ACTI O N

EXC LUS IE F

GROENE AANSLAG REINIGER voor ca. 100 m² 1 liter

Elders 7.95 8.99

5.49

SPECTRUM GRONDVERF blik 750 ml wit

maten 128-164

6.49

nr. 6

extra sensitive 2 of extra precision 2 5 stuks

nr. 8 nr. 10 nr. 12 nr. 14 nr. 16

GILLETTE FUSION SCHEERGEL Proglide, 175 ml

0.95

1.69

battle-tol ca. 4x9 cm

diverse kleuren maten 92-122

BASIC VERFKWAST terpentinebasis

WILKINSON SCHEERMESJES

HASBRO BEYWARRIORS

JONGENS JEANS

1.49

Elders 2.49 2.95

Elders 3.95 7.95

katoen/polyester 90x200 cm

11.49

KINDER SOKKEN

diverse kleuren en prints maten 23-38

2.89

Elders 2.99 4.99

1.59

TUIN GEREEDSCHAP

diverse kleuren katoen/elastan maten 92-158 WATERDICHTE KUSSENSLOOP 60x70 cm

schep 35 cm, klauw 30 cm of voegenkrabber 25 cm houten handvat maak uw tuin klaar voor het voorjaar!

1.95

MEISJES TREGGING maten 92-158

-

DECO HOUTEN LADEKAST wit/naturel 24x9x13 cm

Elders 6.95 8.95

Elders 19.99 22.95

IT!

MEISJES BROEK

5.49

EU RO P ES E IT! TO P KWALITE

3 PAAR

ZE VERZAM EL L! ALLEMAA

2.99

5.49

WATERDICHTE MATRASBESCHERMER

0.35 0.39 0.45 0.55 0.69 0.79

TO P KWALITE

1.99

3.95

6.49 TRENDY HOUTEN DEURHANGER diverse soorten met tekst 10x24 cm of 12x22 cm

0.72

Elders 8.99 9.95

5.69

0.79

ZOEK UIT BLOEMBOLLEN

diverse kleuren premium kwaliteit dahlia: mt.2, 2 stuks lelie: mt.12/14, 4 stuks gladiool: mt.10/12, 7 stuks LIFETIME GARDEN BOLLENPLANTER maakt bollen planten makkelijk, 23 cm

1.19

0.54

Zet- en drukfouten voorbehouden.

PROGARDEN DRUKSPROEIER


Zaterdag 15 maart promo-opstapdag Tweewielerhoek Reinier

MAAK NU EEN PROEFRIT OP EEN ELEKTRISCHE FIETS!

Gazelle geeft je zin in fietsen! Met de elektrische fietsen van Gazelle bij Tweewielerhoek Reinier!

Daarom een Flyer E-Bike! FLYER NEXT GENERATION Een totaal nieuwe beleving in design, functionaliteit en techniek.

Vanaf nu kunt u bij Premium dealer Tweewielerhoek Reinier terecht voor de nieuwe elektrische fietsen van Gazelle. Van hippe lifestyle fiets tot ultiem veilige fiets, tot de meest verkochte elektrische fiets van 2013 in Nederland… Ervaar het zelf en kom gratis proefrijden op 15 maart tijdens de Gazelle Opstapdag bij Tweewielerhoek Reinier Gazelle promotieteam helpt u op weg Wie kennis wil maken met de lichtgewicht elektrische fietsen van Gazelle, kan terecht bij Gazelle-specialist Tweewielerhoek Reinier in Kampen. Want op 15 maart aanstaande vanaf 9.30u staat er een promotieteam van Gazelle klaar om u op weg te helpen. Tijdens een proefrit kunt u het gemak en comfort van elektrisch fietsen zelf ontdekken. Kortom: voldoende redenen om even langs te komen.

hierbij de keuze uit vier accu’s met elk een andere capaciteit. U kunt ook kiezen voor een fiets met een zeer krachtige middenmotor. De modellen met een Impulse middenmotor en de modellen met een Bosch middenmotor zijn net zo wendbaar als een gewone stadsfiets, dankzij de lage plaatsing van de accu. Bovendien zijn de fietsen met een Impulse middenmotor uitgevoerd met de innovatieve Shift Sensor technologie. Hierbij kun je schakelen terwijl je trapt!

Kies de elektrische fiets die bij u past! Met gemak elke dag 10 kilometer naar het werk en terug? Of fluitend de heuvel op? Met een elektrische fiets van Gazelle trapt u elke afstand moeiteloos weg! De innovatieve elektrische fietsen van Gazelle geven u precies het extra zetje dat u nodig heeft.

Testwinnaar! De Impulse EM is in 2013 uitgeroepen tot testwinnaar van het tijdschrift ElektroRad. Deze fiets heeft een stabiele wegligging, dankzij het lage zwaartepunt. Ook de Bosch motoren worden goed beoordeeld, dankzij hun kracht en de duidelijke, makkelijk te bedienen display.

Verschillende type elektrische fietsen Om de fiets te vinden die bij u past, heeft u bij Gazelle de keuze uit verschillende type elektrische fietsen met voorwielmotor of middenmotor. Met de elektrische fietsen met voorwielaandrijving kunt u zelf uw actieradius bepalen. U heeft

Interesse? Wilt u zelf ervaren wat een elektrische fiets van Gazelle zo bijzonder maakt? Kom dan op 15 maart bij Gazelle specialist Tweewielerhoek Reinier te kampen voor de Gazelle Opstapdag!

STANDAARD 5 JAAR GARANTIE* Als enige fabrikant standaard 5 jaar garantie op de fiets. PANASONIC MIDDENMOTOR Trapondersteuning door nieuwe krachtige Panasonic motor.

TESTAR WINNA

ZWITSERSE TOPKWALITEIT Altijd goed getest mede dankzij de beste materialen en componenten. ULTIEME STABILITEIT EN VEILIGHEID Onovertroffen rijeigenschappen door het unieke framedesign en de middenmotor. GROOTSTE ACCU CAPACITEIT* De standaard accu is 540Wh en is optioneel uitbreidbaar tot een capaciteit van 648Wh.

FLYER NEXT GENERATION Collectie 2014

15 maart OPSTAPDAG

Flyer presenteert de Next Generation collectie; een totaal nieuwe beleving in design, functionaliteit en techniek. De nieuwe generatie Flyers beschikken over een geheel vernieuwde middenmotor, welke onlangs door Panasonic werd geïntroduceerd. Deze modellen zijn bovendien voorzien van een geheel nieuw frame- en displaydesign. De Next Generation collectie bestaat uit de C-Serie, de T-Serie en de RS-Serie.

De allernieuwste kinder -, elek.-, stadsfietsen bekijken en proberen onder genot van het allerlekkerste kopje koffie van de Campenaer koffie.

Profiteer van diverse acties

FLYER T-SERIE: OPTIMAAL TOEREN

FLYER C-SERIE: COMFORT VOOROP!

Maakt u regelmatig een fietstocht, dan is de Flyer T-Serie dé fiets voor u. Maar ook als u uw elektrische fiets gebruikt voor woonwerkverkeer, is de T-Serie een uitstekende keuze.

De C uit de Flyer C-Serie staat voor Comfort. Want met de Flyer C-Serie doet u de boodschappen, maar fietst u ook uw dagelijks ommetje.

de laatste De fietsen uit de Flyer C-Serie hebben een goedkoopste wat rechtere zitpositie en zijn zeer stabiel.

vanaf

De Saxonette Comfort S is uitermate geschikt voor een grote groep mensen die alle mogelijkheden open willen houden:

€ 999.-*

De nieuwe RS-Serie combineert snelheid, design en comfort. Het is de ideale Flyer voor zowel de ‘vliegende forens’ als de sportieve toerfietser.

bij aankoop van

een transportfiets

t.w.v. € 200.00

fietskrat/mand

elektrische fietsen van GIANT

FLYER RS-SERIE: STRAK EN SPORTIEF

Bij aankoop van een Het innovatie framedesign, de hoogwaardige en versterkte onderdelen en de 28 of 27,5 inch nieuwe elektrische wielen vormen samen een fiets die gemaakt is voor het sportieve rijden. fiets GRATIS 2 jaar

Nu GRATIS

Plezierig toeren, dáár gaat het om. De Flyer T-Serie heeft een slank frame en sportieve 28 inch wielen. De fiets heeft een sportievere zit dan de C-Serie.

Ook de verende zadelpen en voorvork, het ergonomische stuur en de brede en hoge 26 inch banden zorgen ervoor dat de fiets lekker rijdt.

onderhoud

*De slijtagedelen zoals versnellingsnaaf, ketting en kettingbladen, banden en remsystemen zijn uitgezonderd van de garantie. Ook de accu is een slijtagedeel, hierop geeft Flyer twee jaar garantie. Hierbij garandeert Flyer de werking van de accu, niet de capaciteit. Tevens is intensief commercieel gebruik uitgesloten van de Flyer garantie. Flyer staat garant tot een max. berijders gewicht van 110 kg. Op de Flyers met een Bosch systeem geeft Flyer 2 jaar garantie. *De capaciteit van de accu is betreft de 2014 Next Generation modellen.

Movenext fietsdrager (als beste getest) nu € 365.incl. gratis wielen

1. Gewoon fietsen. 2. Elektrisch fietsen met 9 ondersteuningstanden. 3. Fietsen zonder te trappen d.m.v. ‘gashendel’. Bent u dus vermoeid geraakt door het fietsen dan houdt u de benen stil en u gebruikt gewoon de ‘gashendel’. U komt dus altijd weer gerust thuis. U kunt ook heel eenvoudig

29

www.brugnieuws.nl

dinsdag 11 maart 2014

Er is al een

Cortina transport U4 voor

voor transport

wegrijden uit stilstand zodat u niet uit evenwicht raakt bij het weg rijden. Het werkt hetzelfde als een bromfiets maar dan zonder stinkende uitlaatgassen en vervelende herrie!

€ 499.00

t.w.v. € 42.50

Kom op de koff-E! tijdens de promodag op 15 maart

Kom op de koff-E! Tijdens de promodag

Voor de allerkleinsten is er een

springkussen en ijs.

NEDERLAND IS TOE AAN EEN NIEUWE NEDERLAND IS FIETS. TOE ELEKTRISCHE AAN EEN NIEUWE ELEKTRISCHE fiETS.

DE GIANT PRIME MET DE MIDDENMOTOR VAN YAMAHA. De giant prime met de middenmotor van yamaha.

vanaf

2.4 €€2. 1999 9

Prime E+ 1 Uitvoering: Shimano Nexus 8 versnellingen met Shimano rollerbrake remmen. Gewicht: 22,4 kg (excl. accu)zActieradius: Tot 150 km*

wij praten niet over service maar geven het gewoon Koop tijdens de promodag een Cortina ECOMO en

GRATIS

ontvang een NESCAFÉ Dolce Gusto Melody 3 t.w.v. € 119,95.

JOUW E-BIKE

Jouw Cortina ECOMO dealer:

syncdrive midden - Kracht: - Gewicht: - Koppel:

250 W 3,5 kg 60 Nm

energypak achter | Power - Capaciteit: 400 Wh (36V, 11,1 Ah) - Actieradius: tot 150 km

Graafs Graafschap f chap 30-32 fs 8261 LC Kampen T : (038) 331 71 26 E.: info@tweewielerhoek-reinier.nl I . : www.tweewielerhoek-reinier.nl

ride life. ride giant.

Ridecontrol - LCD-display

* De opgegeven afstand geeft een indicatie van de maximale actieradius onder de meest gunstige omstandigheden. De adviesverkoopprijs is exclusief afleverkosten en verwijderingsbijdrage.

nieuw!


www.brugnieuws.nl

dinsdag 11 maart 2014

GROTE APK ACTIE bij APK! ALL-INincl.

NU VOOR 15,-* BTW Inbegrepen: voor dieselauto’s • incl. roetmeting • incl. koplamp stellen • incl. EOBD meting voor benzine auto’s • incl. viergasmeting • incl. koplamp stellen • incl. EOBD meting

* aanbieding geldig t/m

AIRCO CONTR OLEREN EN VUL LEN nu

KEUREN ZONDE R AFSPRA AK!

75,-

incl. BTW

30 april 2014

Een greep uit ons occasion aanbod: Citroën C2 1.4i Caractère AIRCO Ford Fiesta 1.3-8V Champion AIRCO Ford Ka StreetKa 1.6 Futura Hyundai Coupé AIRCO HALF LEDER Hyundai Santa Fe 2.0i-16V Business Edition LEDER CLIMA Kia Rio 1.5 X-treme AIRCO Mercedes-Benz E-Klasse 280 CDI Avantgarde LEDER Mercedes-Benz E-Klasse 300 CDI Avantgarde AMG PAKKET Nissan Pixo 1.0 Look AIRCO 5 DEURS Opel Astra Wagon 1.6 Executive AIRCO LEDER Opel Astra Wagon 1.7 CDTi Business AIRCO Opel Corsa 1.0-12V Comfort AIRCO Peugeot 206 CC 1.6-16V Roland Garros Renault Laguna Grand Tour 3.0-24V V6 Privilège Renault Mégane Grand Tour 1.6-16V Privilège Luxe CLIMA LEDER Rolls-Royce Silver Shadow 6.8 Saloon type ll SsangYong Musso 2.9 TDL hoog AIRCO Volkswagen Passat Variant 1.9 TDI H5 AIRCO Volkswagen Passat Variant 2.0-20V Comfortline AIRCO NAVI Volkswagen Transporter 2.5 TDI 340 Trendline DC DSG AUTOMAAT AIRCO

ZO’N 40 OCCASIO NS OP VOORRAAD !

2007 2006 2004 2008 2005 2005 2005 2011 2010 2008 2007 2002 2004 2002

83.000 km 155.000 km 121.000 km 110.000 km 215.000 km 112.000 km 346.000 km 40.000 km 54.000 km 184.000 km 209.000 km 124.000 km 113.000 km 223.000 km

€ 4.950 € 3.799 € 4.499 € 8.250 € 5.250 € 3.499 € 8.499 € 49.750 € 7.250 € 7.750 € 5.750 € 2.750 € 5.250 € 2.499

2005 1980 2002 2001 2003

207.000 km 87.000 km 179.000 km 303.000 km 200.000 km

€ 2.950 € 7.950 € 3.499 € 2.750 € 3.750

2006

353.000 km

€ 6.950 (excl. BTW)

• ook voor zoekopdrachten • haal- en brengservice • afsleepdienst • leenauto op afspraak • uitlezen van alle auto’s

Ertsstraat 8 • 8263 BN Kampen • tel 038-3324411 • www.autobedrijfjdalsem.nl

30


www.brugnieuws.nl

dinsdag 11 maart 2014

31

AUTO PALACE IS ALTIJD OP ZOEK NAAR OCCASIONS Auto Palace is altijd op zoek naar occasions. Bezoekt u Auto Palace en laat u uw auto taxeren, dan krijgt u een royale inruilprijs voor uw auto bij inruil op één van onze occasions. En we doen er een LEUKE ATTENTIE bij als dank voor uw komst! Team Auto Palace info@autopalacegroep.nl

ONS I S A C C O E C oud. , al het onderh n e rk e AUTO PALA m e ll A . aad occ Meer dan 500

asions op voorr

www.autopalacegroep.nl

Inruil

OCCASIONS KAMPEN

welkom!

Brand- Bouwjaar stof

Inruil welkom!

Op alle auto’s tenminste 6 maanden BOVAG-garantie

Op alle auto’s tenminste 6 maanden BOVAG-garantie Merk/model

OCCASIONS TE LEVEREN VIA KAMPEN

Km. stand

VOOR

Merk/model

Brand- Bouwstof jaar

Km. stand

VOOR

AUTO PALACE OCCASIONS, BETEKENT:

Bovag garantie Altijd 6 maanden garantie op al onze occasions vanaf € 7.500,-.

Onderhoud Mogelijk op de Auto Palace vestiging bij u in de buurt.

Auto Palace Kampen/IJsselmuiden Kleiland 2, 8271 RV IJsselmuiden Tel: 088 - 003 55 25

B

2010

38.669

€ 6.890,-

Alfa Romeo 159 SW 1750T 200pk B

2010

87.500

€ 17.700,-

@autopalacegroep

Fiat Punto 1.3 M-Jet Dynamic

D

2011

36.479

€ 10.980,-

Alfa Romeo Giulietta 1.4T Distinc

B

2010

24.500

€ 17.400,-

AUTO PALACE Groep

107 XS 1.0-12V 5D 2Tronic

B

2012

18.818

€ 9.490,-

Audi A5 2.0 TFSI ABT 275pk S-Line B

2010

106.500

€ 26.500,-

AUTO PALACE Groep

107 1.0-12V 3D Pack Accent

B

2012

30.115

€ 6.890,-

Citroen C4 Gr. Picasso 1.6 THP Aut B

2012

33.800

€ 22.490,-

107 1.0-12V 5D XS Pack Premium B

2012

32.219

€ 7.450,-

207 X-Line 1.4 VTi 16V 5-Drs

B

2011

27.055

€ 11.890,-

207 SW XS 1.4 VTi 16V

B

2010

43.506

€ 11.880,-

208 Active 1.2VTi 82Pk 3-D

B

2013

18.891

€ 13.340,-

208 Active 1.2VTi 82Pk 5-D

B

2013

18.574

€ 13.740,-

5008 Premiere 1.6THP 156Pk 7P B

2010

43.898

€ 19.890,-

407 SW STX 1.6 HDIF

Quattro S-Line

Brandstof

ALLE OCCASIONS OP www.autopalacegroep.nl

AUTO PALACE IS GEVESTIGD IN

Benzine | 2009 | 42.500 KM

€ 29.400,Fiat 500C TwinAir 85pk Lounge Aut B

2011

48.900

€ 14.890,-

Fiat 500L TwinAir 105pk Trekking

B

2013

NIEUW

€ 20.991,-

Dronten | Emmen | Harderwijk | Heerde | Hoogeveen | Kampen/IJsselmuiden | Meppel | Ommen | Putten | Raalte | Zwolle (2x)

Ford Fiesta 1.6 120pk Titanium

B

2009

27.600

€ 10.400,-

Auto Palace sinds 1950 | 12 vestigingen | Altijd dichtbij!

Diesel | 2009 | 84.259 KM

Hyundai IX35 2.0 Dynamic

B

2010

54.600

€ 16.890,-

VESTIGINGSADRESSEN

€ 12.450,-

Mazda CX-5 2.0SKY 165pk xenon

B

2012

68.900

€ 27.700,-

zie www.autopalacegroep.nl

Renault Scenic 2.0 automaat

B

2009

62.800

€ 15.400,-

Druk- en zetfouten voorbehouden.

16V + Trekhaak

Van uw nieuwe of gebruikte auto op de door u gewenste Auto Palace vestiging.

CONTACT

Fiat Panda 1.2 Edizione Cool

Audi Q5 2.0 TFSI

Aflevering

www.vankesterenrenault.nl

GEÏNSPIREERD DOOR MUZIEK, ONTWORPEN DOOR RENAULT

RENAULT MEGANE NÚ BIJ AUTOBEDRIJF VAN KESTEREN B.V. COMFORTABELE ALL-IN ONE PRIJS VANAF € 199,- PER MAAND INCL. FINANCIERING, ONDERHOUD EN GARANTIE* TOT 1.500 KG TREKGEWICHT LEVERBAAR IN PREMIUM BOSE® UITVOERING BESCHIKBAAR MET R-LINK VANAF € 19.990,NETTO BIJTELLING VANAF € 160,EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN

RIJ IN STIJL MET UW HELE GEZIN. RIJ AL MÉGANE VOOR DE ALL-IN ONE PRIJS VANAF € 199,-

KAMPEN

KILBYSTRAAT 4

038-3313241


www.brugnieuws.nl

dinsdag 11 maart 2014

nog 8 dagen

11

MAART DINSDAG 10.00 - 17.30 uur

MAART WOENSDAG 10.00 - 17.30 uur

12

13

MAART DONDERDAG 10.00 - 17.30 uur

14

MAART VRIJDAG 10.00 - 21.00 uur

15

MAART ZATERDAG 09.30 - 17.00 uur

17

MAART MAANDAG 13.30 - 17.30 uur

MAART DINSDAG 10.00 - 17.30 uur

18

19

32

MAART WOENSDAG 10.00 - 17.30 uur

WIJ STOPPEN ERMEE

HOGE KORTINGEN WEGENS VEHUIZING BIJ TUK-INN KAMPEN

OUTLET

Boxset Borgen

Boxset elek. Halmstad

Complete boxset met stevige onderstellen, hoofdbord en een soepel binnenveringmatras. In combinatie met een gratis oplegmatras van comfortschuim een heerlijke set!

Een complete en volledig elektrisch verstelbare Scandinavische boxspringbed, met de beste prijs/kwaliteit verhouding van Nederland! De boxspring Halmstad elektrisch is uitgerust met stevige pocketveer matrassen en een gratis comfortabel split-oplegmatras.

90x200 van 599,- nu voor

€ 299,-

NU 10% EXTRA KORTING BIJ ZELF AFHALEN!!!

90x200 van 1797,- nu voor

€ 599,-

Uit voorraad leverbaar

Ook in lengtematen verkrijgbaar Uit voorraad leverbaar

120x200 van 699,- nu voor 349,140x200 van 799,- nu voor 399,-

Plint uitv. meerprijs 200,-

160x200 van 899,- nu voor 449,180x200 van 999,- nu voor 499,-

140x200 van 2698,- nu voor 899,-

160x200 van 2845,- nu voor 949,180x200 van 2998,- nu voor 999,-

DE GEHELE SHOWROOM MOET LEEG!!! KEY WEST

DRAKACEL

Diamant Slaapcomfort

TEXELSROEM

B E D D I N G

Koppelbed Eva - Geheel compleet

Box Corina

Koudschuimmatras Jeanine

Sterk koppelbed op comforthoogte, verkrijgbaar in de kleuren walnoot en naturel eiken. Inclusief 2x een 28-lats lattenbodem en 2 gezondheidsmatrassen naar keuze. Keuze uit een koudschuim- of pocketveermatras. Het koppelbed is met wieltjes en makkelijk uit elkaar te schuiven, wordt geleverd met gratis nachtkastjes.

Degelijke verende boxspring bed in de kleur antraciet. Staande op 6 blokpoten, zodat doorzakken in het midden niet kan voorkomen. De Box Corina is geschikt voor alle type matrassen.

Goed ventilerend koudschuimmatras met een dichtheid van SG40 en een dikte van ca. 17 cm. Deze koudschuimmatras is geschikt voor alle type bedbodems.

Ook in lengtemaat 210 leverbaar

70x190 van 297,- nu voor

60x200 van 198,- nu voor

€ 99,-

160x200 van 1599,- nu voor

€ 799,-

van 327,- nu voor van 345,- nu voor van 345,- nu voor van 357,- nu voor van 375,- nu voor van 375,- nu voor van 387,- nu voor van 419,- nu voor van 435,- nu voor

109,115,115,119,125,125,129,139,145,-

€ 99,-

100x200 van 435,- nu voor 120x190 van 477,- nu voor 120x200 van 507,- nu voor 130x190 van 525,- nu voor 130x200 van 537,- nu voor 140x190 van 555,- nu voor 140x200 van 567,- nu voor 160x200 van 585,- nu voor 180x200 van 597,- nu voor

145,159,169,175,179,185,189,195,199,-

Ook in elek. uitvoering vanaf 299,-

70x200 70x210 80x190 80x200 80x210 90x190 90x200 90x210 90x220

Wollen Dekbed

Topdekmatras

Lattenbodem Ergo

De wollen dekbedden zijn gemaakt van 100% zuivere Texelse scheerwol.

Heb je last van hinderlijke drukpunten of ben je op zoek naar extra comfort? Onze topdekmatrassen zijn circa 5 cm. dik en vormt zich naar de contouren van het lichaam en werkt drukverlagend. Het topdekmatras wordt vaak gebruikt om de naad tussen 2 matrassen weg te werken.

Sterke lattenbodem voor de beste ondersteunig van het matras in uw bed. Deze comfortabele 28-lats lattenbodem is verkrijgbaar in vaste- en elektrische uitvoering.

180x200 van 1799,- nu voor 899,Ook leverbaar met volledig elektrisch verstelbare bodems. Meerprijs

TEXELSROEM

200,-

140x200 van 59,- nu voor

€ 29,

95

140x220 van 70,200x200 van 90,200x220 van 99,240x200 van 110,240x220 van 119,-

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

35,45,49,95 55,59,95

Nasa neksteun kussen van 24,95 nu voor 7,50

In diverse kleuren en lengtematen verkrijgbaar

Ideaal voor: - in het hotel - in de boot - in de caravan - in de camper

70x200 van 218,- nu voor 80x200 van 238,- nu voor 90x200 van 258,- nu voor

5 cm

Ook in splituitoering. Meerprijs 50,-

Koudschuim:

Nasa:

190x200 van 139,140x200 van 199,160x200 van 219,180x200 van 239,-

190x200 van 179,140x200 van 299,160x200 van 319,180x200 van 339,-

nu voor 69,nu voor 99,nu voor 109,nu voor 119,-

109,119,129,-

nu voor 89,nu voor 149,nu voor 159,nu voor 169,-

Vaste uitvoering:

Elek. uitvoering:

170x200 van 99,- nu voor 180x200 van 110,- nu voor 190x200 van 119,- nu voor

170x200 van 359,- nu voor 180x200 van 379,- nu voor 190x200 van 399,- nu voor

49,55,59,-

179,189,199,-

ALLE ARTIKELEN, ALLE MERKEN, ALLE MATEN, ALLES.. ALLES.. ALLES MOET WEG!!! Meer dan 1.000 Matrassen, 500 Boxsprings, 100 Bodems, 50 Ledikanten, 250 Dekbedden, 500 Kussens etc. etc. Synthetisch dekbed Bodem 90x200 Wig/Liefdesbrug Moltonslopenset 2 stuks

nu voor 25,nu voor 15,nu voor 15,nu voor 15,-

Oplegmatras NASA Zomerdekbed Waterdichte molton Wollen onderdeken

nu voor 25,nu voor 19,nu voor 15,nu voor 49,-

Tuk Inn | Kampen OUTLET - Oudestraat 120, 8261 CX Kampen Voormalig pand Schoenenreus - www.tuk-inn.nl

Vouwbed Divanbed Seniorenbed Overtrekken Totale leegverkoop i.v.m verhuizing!!!

nu voor 69,nu voor 99,nu voor 99,nu voor 20,-


www.brugnieuws.nl

d i n s d a g 11 m a a r t 2 0 1 4

verlichting

De verlichtingsspecialist

van Kampen en omstreken Oudestraat 154 8261 CZ KAMPEN (038) 333 55 66 www.klaaslichtenlampen.nl

Uw huis, ons thuis!

33

traprenovatie Het complete plaatje voor het succesvol begeleiden & realiseren van uw bouwwensen

Katoenstraat 22, Genemuiden, Tel. 038 - 344 62 72

verbouwing

hypotheek

bouwen of verbouwen? geen klus is ons te gek.

• Hypotheken • Verzekeringen Ons advies is maatwerk! Bel ons 038 - 3314705

www.klussenbedrijfrdiender.nl www.klussenbedrijfrdiender.nl www.klussenbedrijfrdiender.nl www.klussenbedrijfrdiender.nl www.klussenbedrijfrdiender.nl www.klussenbedrijfrdiender.nl

Vloeddijk 7A • Kampen • www.bulthuisfd.nl

makelaar

keukens & sanitair

www.klussenbedrijfrdiender.nl

kopen of verkopen? bel:

Kleiland 14b IJsselmuiden tel. 038-344 77 27 of: 06-174 070 56

cv en kachels

glaszetter

G la ssc ha de?

Nieuwe cv ketel nodig?

ALLE TOPMERKEN:

Vaillant - Nefit - Remeha Bosch - Intergas.

Plannen om uw huis aan te pakken?

Bel IJsselglas! Wij leveren en plaatsen alle soorten beglazing

T. 038 333 2005

Kopen, verkopen of verbouwen?

zonwering

www.misolzonwering.nl

Spoorstraat 56 D/E • IJSSELMUIDEN • t (038) 332 23 32

TOT 50% KORTING OP DIVERSE VOORRAAD TAPIJT De

GOEDKOOPSTE in de regio

Duurzaam geld verdienen met zonnepanelen op uw dak?

Laat dat door één van deze lokale specialisten doen. Die zijn daarin thuis!

VOORHEEN

tapijt en gordijnen

duurzaam

tuin

Profiteer dit voorjaar nog van 6% BTW!

meubelstoffering

               

Laat ons vrijblijvend een offerte maken

Kijk op onze website: WWW.ZONNEPANELENKAMPEN.NL Neringstraat 3 Kampen tel. (038) 3313 999

Zoekt u betaalbare (sier) bestrating? Dan passen wij in uw straatje! bestrating Riviéra

GeoArdesia

Milano

Rigoletto 24 GeoColor+ Yellow cream Solid Black 8265 SK Kampen Tel. 038 331 93 71 GeoAntica Palermo Terrano www. goosenexclusief. nl

 

Handelsstraat 4 • Kampen • tel.: 038 - 331 50 47

   

Vrijblijvende prijsopgaves

Zoekt u betaalbare (sier) bestrating? Meerstraatje! dan 20.000 m Dan passen wij in uw speciale partijen uit

2

voorraad leverbaar Meer dan 20.000 m speciale partijen uit voorraad leverbaar

Steenhandel De Ruiter

Haatlanderdijk 33 Kampen

Tel. 06 10 89 17 24 of 06 53 35 34 51


d i n s d a g 11 m a a r t 2 0 1 4

www.brugnieuws.nl

O N DE RN E M E N D

34

Vonti viert haar veertiende voorjaar

Dagje Uit Campagne sterker dan ooit

Ook dit jaar vieren de Vonti dames hun winkelverjaardag.“Dat is altijd leuk om te doen”, zeggen Yvonne van Mourik en Tirtsa van den Berg.

De succesvolle Dagje Uit Campagne van C1000 is terug. Door de toevoeging van een aantal nieuwe parken kunnen klanten van C1000 Kuiper en C1000 Joosten nu met korting naar maar liefst veertig pretparken, musea en dierentuinen.

En natuurlijk is het een kennismaking met de aparte merken die in de winkel hangen. Altijd anders. Veel verschillende stijlen. Kleding uit Denemarken, Engeland en Duitsland. Daaronder twee ecologische merken, Himalaya en Braintree, met heel leuke items. En al deze jaren stralen de twee dames plezier in het vak uit. Vakbekwaamheid en eerlijkheid

Tussen woensdag 12 maart en dinsdag 13 mei krijgen klanten bij elke tien euro aan boodschappen een Uitzegel. Een volle spaarkaart van vijf zegels kan worden ingeleverd voor een ‘Dagje Uit’ voucher. Een voucher is vijf euro waard. Op de voucher staat een unieke code, die code vult de klant in op een speciale website www.dagjeuitactie.nl waar kaartjes met korting besteld kunnen worden. De korting per kaartje is stapelbaar tot maximaal vijftien euro per entreekaartje bij inlevering van drie vouchers. Het maximale aantal kortingsbonnen kan per dag en dagje uit verschillen.

staan hoog in het vaandel. En over het ‘Voorjaarsfeest’: “In de winkel hangen de feestslingers en aan de slingers enveloppen met daarin een leuke verrassing. Voor elke kopende klant is er zo’n

verrassing! Op deze manier vieren Yvonne en Tirtsa samen met de klanten hun veertiende voorjaarsfeest van 12 tot en met 22 maart. Vonti, Oudestraat 143. Zie ook www.vontimode.nl.

Happy Days bij Auto Palace Auto Palace staat vanaf maandag 10 maart in het teken van Happy Days. Er zijn volop acties op nieuwe- en gebruikte auto’s en men maakt een grote kans om een jaar lang gratis gebruik te maken van een van fonkelnieuwe auto. De Happy Days duren tot en met 31 maart.

Auto Palace, dealer van Peugeot, Fiat, Alfa Romeo Lancia en Jeep pakt groots uit. Om te beginnen maakt iedereen kans om een jaar lang gratis een nieuwe auto te gebruiken. Het enige wat men hiervoor moet doen, is de bon uit de advertentie of de folder in te leveren bij een van de twaalf Auto Palace vestigingen. Er worden vier auto’s verloot. De winnaars staan binnenkort in deze krant.

Aanbiedingen zijn er volop. Van alle populaire modellen staan er aantrekkelijk actiemodellen. Ook zijn er in totaal ruim 500 occasions van vrijwel alle merken en prijsklassen voorradig

bij de lokale Auto Palace vestiging en het Occasion Center in Zwolle. Wie tijdens de Happy Days een nieuwe- of gebruikte auto koopt, ontvangt ook nog een mooi cadeau: een iPad Air of winterbanden of een speciaal Sportpakket. Tot slot introduceert Auto Palace de Strippenkaart voor korting op onder andere onderhoud. www.autopalacegroep.nl

Persbericht niet geplaatst? Kijk op onze website:

www.brugnieuws.nl

Fit For Free Kampen geeft ‘leven lang sporten weg’

Gouden Ticket In het Dagje Uit magazine dat bij ruim 5,2 miljoen huishoudens op de mat valt zit een kleurplaat. Door deze in te kleuren en in te leveren bij C1000 maken kinderen kans op het Gouden Ticket. Met dit Gouden Ticket kan het hele gezin (maximaal 5 personen) een jaar lang gratis naar alle parken van de Dagje Uit campagne.

Daarnaast mag de winnaar van de kleurplaatactie met zijn hele klas op schoolreisje naar één van de deelnemende parken. Naast deze hoofdprijs is er ook een lokale prijs. Het kindje dat de mooiste kleurplaat van Kampen heeft, mag met zijn hele gezin gratis een dagje naar één van de parken.

De gelukkige winnaar van deze speciale prijs is Anouska de Kleine, uit Kampen. Zij kan met haar Lifetime Membership haar leven lang onbeperkt sporten bij alle 58 Fit For Free vestigingen! Fit For Free Kampen heeft een frisse en kleurrijke uitstraling . Ze hebben zijn bijna honderd uur per week open en hebben vele faciliteiten zoals ruime kleed-

kamers met douches, een zonnebank, gratis kluisjes, een gratis inloopspreekuur bij de fysiotherapeut en voedingsdeskundige en nog veel meer. Je kunt al trainen bij Fit For Free voor maar 9,95 euro per maand, inclusief gratis begeleiding. Fit For Free Kampen gaat open op 24 maart 2014 en nodigt je uit om de open dag te bezoeken op zaterdag 22 maart van 12.00 tot

16.00 uur. De speciale pre-openingsaanbieding is verlengd tot en met 23 maart 2014. Als je nu lid wordt via www. fitforfree.nl/kampen dan ontvang je tot 122 euro voordeel. Dit voordeel bestaat uit gratis inschrijven, gratis sporten tot 1 mei 2014, een gratis sportpakket en nog veel meer. Met fitness voor iedereen bedoelt Fit For Free ook echt iedereen. Het maakt namelijk niet uit of je beginner of een gevorderde sporter bent, jong of oud, iedereen is welkom bij Fit For Free.

C1000 Joosten Markeresplein 2 IJsselmuiden

bcoreclameburo.nl

In contact met uw doelgroep

www.bcoreclameburo.nl

(038) 337 00 54

Kampen in Bedrijf te gast bij Carwash Kampen

Ondernemers van Kampen in Bedrijf zijn woensdag te gast bij Carwash Kampen, gevestigd aan de Carlsonstraat. Een toonaangevend bedrijf dat zich volledig richt op de verzorging van auto’s. Fit For Free Kampen heeft tot en met 28 februari een speciale pre-openingsaanbieding gehouden. Als je in deze periode lid werd, ontving je tot 122 euro voordeel en maakte je kans op een Lifetime membership ter waarde van €995 euro.

C1000 Kuiper Dokter Damstraat 15 Kampen

De auto’s worden handmatig voorgewassen en in de volautomatische wasstraat van maar liefst vijftig meter krijgen de wasproducten de tijd om in te werken en worden er verschillende typen wasproducten en wasborstels gebruikt. Door de lengte van de wasstraat kunnen er zeven auto’s tegelijk gewassen worden. Johan de Haan van Carwash Kampen geeft deze avond ‘tips and tricks’ over onder andere het wassen en poetsen van auto’s. Het unieke van hett bedrijf is dat er milieubewust en kwaliteitsgericht gewerkt

wordt. Snelheid en gemak zijn typerende woorden van Carwash Kampen. Naast een interactieve deel in het programma krijgen de ondernemers alle gelegenheid om gezellig te netwerken onder het genot van een drankje & een hapje. “Tijdens het bedrijfsbezoek bij Carwash Kampen willen we de ondernemers energie en inspiratie meegeven! Laat je zakelijk inspireren door actieve en enthousiaste ondernemers uit Kampen en IJsselmuiden” aldus Nathalie Hagen, regiomanager van Kampen in Bedrijf.

De leden zijn al geïnformeerd middels een uitnodiging maar ook niet leden die een keer willen ervaren hoe het bij Ondernemers in Bedrijf is, nodigt Nathalie Hagen van harte uit om de sfeer te komen proeven. Aanmelden kan op www. kampen.ondernemersinbedrijf.nl. Het is een informele, gezellige maar bovenal effectieve netwerkorganisatie. Naast de regionale bijeenkomsten in Kampen worden er ook businessdagen georganiseerd. De eerstvolgende is op 7 april. Kijk op www.businessdag. nl voor dé Businessdag op 7 april met Arnold Heertje, Hans Biesheuvel en het jonge denkerspanel.


www.brugnieuws.nl

dinsdag 11 maart 2014

De week bij rtv Oost Mediapagina van RTV Oost, de omroep voor Overijssel

week 11

Special ‘Overijssel Kiest’ op TV Oost Op woensdag 19 maart worden in heel Nederland gemeenteraadsverkiezingen gehouden en inwoners van de 25 Overijsselse gemeenten kunnen dan met het traditionele rode potlood hun nieuwe gemeenteraad kiezen. RTV Oost doet uiteraard uitgebreid verslag van deze stembusgang, maar ook de weg naar de verkiezingen heeft onze aandacht. Op zondag 16 maart om 12.00 uur zenden we bijvoorbeeld de verkiezingsspecial “Overijssel Kiest” uit met presentatrice Sarah de Geest (foto). In het theater van het Landstede in Zwolle verzamelen kiezers, politici en publiek uit heel Overijssel zich om te debatteren en wetenswaardigheden te delen. Dat klinkt trouwens eenvoudiger dan het is, want hoe bepaal je je stemkeuze? Waar gaat de gemeenteraad eigenlijk wel en niet over? Vinden politici dezelfde zaken belangrijk als kiezers?

En wat zijn de belangrijkste thema’s? In de special wordt ook de uitslag meegenomen van de online-schaduwverkiezing die RTV Oost van 7 tot en met 14 maart houdt. Lijkt het je leuk om bij de opnames van deze tv-special aanwezig te zijn? Meld je dan aan door een mail te sturen naar verkiezingen2014@rtvoost.nl. De opnames vinden aanstaande zaterdag 15 maart plaats vanaf 14.00 uur in het Landstede in Zwolle. De presentatie is in handen van Maurice Velthuis, Sarah de Geest en Bart Kieft. De uitzending wordt ’s middags om 14.00, 16.00 en 19.00 uur herhaald. Op www.rtvoost.nl/dossiers ziet u trouwens alle berichten en bijdragen die te maken hebben met de Gemeenteraadsverkiezingen. Erg handig en overzichtelijk!

Stem nu al bij RTV Oost!

Tot aanstaande vrijdag houdt RTV Oost een week lang schaduwverkiezingen voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart en we nodigen u graag uit uw ‘schaduwstem’ alvast uit te brengen.

Alle bezoekers van de website en de gebruikers van de App kunnen hun stem uitbrengen op een partij in zijn of haar gemeente. U kiest eerst de gemeente, dan de partij en kunt dan stemmen. De uitslag zullen we op vrijdag 14 maart bekendmaken en die zal van invloed zijn op de inhoud van de verkiezingsuitzending (zie hierbo-

35

Weet waarover het gaat

Werken in de media? Wij ontvangen wekelijks verzoeken van studenten die een ‘kijkje in de keuken’ willen komen nemen en we vinden het belangrijk deze service te bieden. Daarom organiseren we voorlichtingsdagen. Volgende week dinsdag 18 maart is er weer eentje en er is nog plaats! Tijdens een voorlichtingsdag krijgen deelnemers een inhoudelijk beeld van RTV Oost en wat het werken bij een omroep inhoudt. Er komen medewerkers aan het woord die iets over hun vakgebied vertellen. Ook vertelt een P&O-medewerker wat werken binnen de omroep inhoudt, welke studie je gevolgd moet hebben voor een bepaald beroep, welke stages- en welke functies er zijn etc. Een voorlichtingsdag begint rond 10.00 uur met een ontvangst met koffie en thee, gevolgd door een welkomstwoord en een in-

troductie van de dag. Via enkele sprekers die iets over hun vak vertellen krijg je meer en beter inzicht in de diverse functies. Hierna kan er geluncht worden in het bedrijfsrestaurant. De lunch wordt aangeboden door RTV Oost maar uiteraard ben je ook vrij om je eigen eten mee te nemen. De Voorlichtingsdagen zijn in eerste instantie bedoeld voor studenten Journalistiek, Communicatie, Media & Entertainment en Cross Media. Studenten die een andere opleiding in de richting van media volgen, kunnen echter ook contact opnemen. De eerstvolgende Voorlichtingsdag zal dus plaatsvinden op dinsdag 18 maart 2014 in de studio van RTV Oost in Hengelo. Aanmelden kan via voorlichtingsdag@ rtvoost.nl o.v.v. naam, leeftijd, studierichting, school en adresgegevens. Meer informatie is te vinden op www.rtvoost.nl/omroep.

Presentatieteam tv-special RTV Oost zet voor haar verkiezingsspecial een ervaren presentatieteam in want het gaat wel ergens over. Hoe bepaal je je stemkeuze? Waar gaat de gemeenteraad eigenlijk wel en niet over? Vinden politici dezelfde zaken belangrijk als kiezers?

ven) die op 15 maart wordt opgenomen in Zwolle. Stemmen

kan tot vrijdag 14 maart 16.00 uur. Precies een week dus.

Maurice Velthuis zal korte debatten gaan leiden over: Economie en Werk, Infrastructuur (luchthaven, goederenspoor, etc.), Veiligheid, Stad en Platteland en Fusie of Samenwerking. Sarah de Geest houdt informatieve gesprekken over:

de schaduwverkiezingen, de opkomst, het overhevelen van rijkstaken naar gemeenten en

de stemwijzers. Bart Kieft zit in het publiek in de zaal en zal ‘inbreken’ in de debatten!

Wat stenen vertellen In Overijssel zijn ze in grote getale te vinden: industriele monumenten als oude fabrieken, stoomgemalen, silo’s en watertorens. RTV Oost maakte in 2006 een tocht langs deze markante gebouwen. Op www.rtvoost.nl/uithetarchief een bezoek aan de voormalige kaasfabriek Novac in Steenwijk. De fabriek stond in de zeventiger jaren bekend als uiterst modern maar moest in 1993 sluiten. Verder aandacht voor d’Olde Mesiene (foto) in Mastenbroek, het eerste stoomgemaal in Overijssel dat rond 1850 werd gebouwd.

STERRENPARADE

SUPERSTER

NICK & SIMON - Dans heel dicht bij mij

DRIE STERREN

THOMAS BERGE - Zonder jou DANIEL LOHUES - Op ‘t platteland ANCORA - Alleen maar water 3J’S & BART HERMAN - Man in de spiegel JAMAN - Blikken of blozen De volledige lijst kun je nalezen op www.desterrenparade.nl. Bij Radio Oost is er elke zondag aandacht voor de Sterrenparade in Overijssels Glorie (13.00 - 17.00 uur).

Henk de Velde Veel positieve reacties kregen we naar aanleiding van het bericht van afgelopen week dat we de tv-serie ‘Een zeezwerver onderweg naar huis’ van en met Henk de Velde gaan herhalen. In september 2007 besloot de stoere IJsselmuidenaar om met zijn trimaran Juniper een ongesponsorde reis te maken langs de meest ontoegankelijke eilanden van de wereld. Of hij terug zou komen, wist bij vertrek niemand. Zelfs Henk was niet 100% zeker of hij Nederland en zijn familie ooit zou terugzien. Onderweg hield hij een spannend, ontroerend en soms emotioneel videodagboek bij van zijn avonturen en RTV Oost maakte er in 2012 de tv-serie van. ‘Een zeezwerver onderweg naar huis’ wordt vanaf 22 maart elke zaterdag uitgezonden.

De Goochelaar en de Gek Carrousel in Ommen aan de beurt.“ Tijdens de try-outs werd al duidelijk: deze show is een voltreffer”, aldus Hans Kazàn. In de nieuwe voorstelling wordt de verbijsterende magie van vader Hans keer op keer onderbroken door zijn jongste zoon Steven. Dat zorgt voor onverwachte situaties, maar ook voor veel hilariteit. Een verrassend programma waar het plezier vanaf spat. Gegarandeerd een avond vol verHans Kazàn zegt: “Overreden door een goocheltruck, getroffen bazing en humor. Een kaartje door de goochelgriep, overleden aan een toverdosis en tóch on kost 17,50 euro, de show betour!” Goochelaars zijn ‘gekke’ mensen! Samen met zoon Steven gint om 20.15 uur. en een koffer vol goocheltrucs reist Hans Kazàn door Nederland. Aanstaande zaterdagavond (15-03) in Theater Carrousel in Om- Op zoek naar meer theatertips? Dit weekend zijn onder meer men met de voorstelling ‘De Goochelaar en de Gek’. Daniël Lohues, Dana Winner, Jarenlang woonde dé goo- met hun goocheltrucs - naar Jeffrey Spalburg, Frank Boechelfamilie in Bathmen, onder Nederland te vliegen. Oscar, ijen, Peter Heerschop, Pieter Deventer. In 2005 besloten de Renzo en Mara Kazàn toeren Derks en Wibi Soerjadi te zien Kazàns de zon op te zoeken door het land als Magic Unli- in de Overijsselse theaters. en naar Spanje te verhuizen. mited en Hans en Steven Ka- Waar en wanneer? Surf naar Daar woont de hele familie nog zàn zijn te zien als ‘De Gooche- OverUIT.nl of download de steeds. Gelukkig kunnen ze het laar en de Gek’. gratis OverUIT-app voor iPhoniet laten om af en toe - samen Zaterdagavond is Theater ne, iPad en Android toestellen.


www.brugnieuws.nl

dinsdag 11 maart 2014

36

SPECTACULAIRE ACTIES OP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S ACTIESG I T GE3L1D MAAR T/ M

RIJ EEN JAAR LANG HELEMAAL VOOR NIKS HAPPY DAYS bij Auto Palace betekent dat we veel weggeven. Wat dacht u ervan om een jaar lang gratis gebruik te maken van een fonkelnieuwe Alfa Romeo Mito, Fiat 500, Peugeot 208 of Lancia Ypsilon? Lever de coupon uit deze advertentie uiterlijk 31 maart 2014 in en maak zo kans op een jaar lang gratis autorijden. Vraag in de showroom naar de voorwaarden. De winnaars worden schriftelijk op de hoogte gebracht. EXTRA CADEAU Bij aankoop van een nieuwe auto of een occasion vanaf € 7.500,- krijgt u van ons een cadeau. Kiest

iPad Air

u voor een iPad Air of een set winterbanden?

WINTERBANDEN

OF

JA, IK WIL KANS MAKEN

op 1 jaar gratis gebruik maken van één van onderstaande auto’s Alfa Romeo MiTo Lancia Ypsilon Peugeot 208 Fiat 500 KNIP UIT EN LEVER DEZE BON IN BIJ ÉÉN N VAN DE AUTO PALACE VESTIGINGEN

Voorletters

Achternaam

Straat + huisnr. Plaats Telefoonnr.

Auto Palace sinds 1950 | 12 vestigingen | Altijd dichtbij!

E-mailadres

Dronten | Emmen | Harderwijk | Heerde | Hoogeveen | Kampen/IJsselmuiden Meppel | Ommen | Putten | Raalte | Zwolle (2x)

Huidige auto

www.autopalacegroep.nl

Deze actie is geldig t/m 31-03-2014. Let op: Maximaal 1coupon per persoon inleveren. Auto Palace gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Te koop: Ik hou van URK, door Jaap Bakker, Urker anekdotes, verhalen, liederen en gedichten: € 5,00. Tel.: 038-3316917

Dé multimediale uitgeverij met een sterke lokale en regionale binding. Te koop: grenen hoogslaper met bureau €50, Gazelle mountainbike i.g.st. €60, Barbie huis+auto €20, Pioneer installatie met meubel €25. Tel: 06-40307466 Gratis af te halen: 3 x opdekdeur 83 x 201,5, gebroken wit + divers beslag, tel. 038-3327307

GEZOCHT: ERVAREN TEGELZETTER BEL 0383338328

Gevraagd: defecte laptops, tegen kleine vergoeding bij u afgehaald, tel. 06-20571765

Te koop: De “Kamper-Uien”... Import, Geschiedenis van Kampen in vroeger eeuwen, Uitg. Kok Kampen Personeels038 333 10 27 | info@brugmedia.nl 1936: € 5,00. Tel.: of 038-3316917

familiefeest? www. deoase-zalk.nl

Restaurant “De Oase” Kerkplein 3 Zalk, Tel 3636270

Te koop: z.g.a.n. zwarte lange wollen jas 1 rij knopen, merk Teurnover, mt. 38 € 50,-, korte gevoerde d. blauwe winterjas met capuchon merk Reset mt. 42 . één keer gedragen, € 75,-, tel. 06-21707498

KLUSSENBEDRIJF HANSDELANGE Elektrotechnische-loodgieterssanitaire en kleine c.v. installaties de Maat 9 8265 SX Kampen 06 46372305 hansdelangeklussenbedrijf@solcon.nl

Te koop: Anker naaimachine. Veel mogelijkheden, 9 verschillende voetjes. € 125,—. tel. 038-3316947.

Te koop: meisjesfiets, 24 inch, i.g.st., computer met beeldscherm, toetsenbord en muis compl. met progr. MS Office en Windows xp, televisie (beeldbuis) geschikt voor caravan of camper, t.e.a.b., Tel. 038-3318625 Te koop: stel antieke Kamper officiersstoelen €100, antieke “rookstoel” €30, antiek grenen salontafel €75, Ahrend buizenstoel uit 1960 €25, 2 bureaustoelen samen €5. Tel:06-39233663

RIOLERING VERSTOPT?

Voor al uw ontstoppingen: o.a. toilet, aanrecht, wastafel, enz. TEL. 038-3326444 - KAMPEN

25 zak bemeste tuingrond nu

€ 24.50 Venedijk Noord 2a Kampen Tel. 038 - 332 04 16

Gevraagd: heeft u kaarsrestanten? Lever ze in op Silene 87 Te koop: dubbeldooiers (eieren). Fam. Kamminga, Leidijk 8, 8278 AT Kamperveen Te koop: stacaravan op camping Seveningen te Kampen. T.e.a.b., Tel. 0383322559

Anderen helpen hun thuisadministratie op orde te brengen? Word vrijwilliger bij Humanitas: T. 06 06-57881049, M. zwolle@humanitas. nl, I. www.humanitas.nl/afdelingen/ zwolle

GEVRAAGD:

defecte VAAT-WAS machines, aanhangwagens, pc’s, fietsen en oud ijzer. Wordt gratis afgehaald.

BEL of SMS naar 06-11252548. Ventura kledingverhuur: Feest? Themadag? Carnaval? Musical? Gala-avond? Kom naar Ventura voor uw kleding ! Openingstijden Woensdag 19.0021.00 uur, Zaterdag 10.00-12.00 uur, Noordweg 92, Kampen, 1e verdieping, verhuur@venturakampen.nl, www. venturakampen.nl

Nu volop voorradig bij TERRE DES HOMMES: Tijd over?? Actief worden?? Meld je dan bij:

TERRE DES HOMMES, OUDESTRAAT 151 KAMPEN

13 - 17 uur Open : ma. di. t/m vr. 10 - 17 uur za. 11 - 16 uur

Kenteken

Km stand

Ophalen: Kontakt Kampen-Hongarije/ Roemenië haalt graag uw meubels en andere spullen op voor rommelmarkt en transport. Tel. 06 16 10 69 16

Te koop:Terrarium een zeer nette terrarium er zit alles bij zoals wortel hout en slotje en waterbak en licht Afmeting 100+50+50 €130,0641010190

Te koop: eendenkorf van wilgenteen gemaakt mooi en duurzaam model, tel. 06-33365660

Te koop gevraagd: meisjes Fiets 16 Inch voor onze kleindochter, tel. 0621707498

Kinderopvang duur? Ik bied al opvang v.a. €0,50 per uur (all-in prijs).Ik ben een ervaren en gediplomeerde gastouder en biedt aan baby’s en peuters een veilig en geborgen plekje in mijn kinderopvang. Er is nog plek op dinsdag t/m vrijdag. Tel: 3317305

Groente- en bloemzaden 7 pakjes

€ 5.00 Venedijk Noord 2a Kampen Tel. 038 - 332 04 16

Opkikker: help de zieke kinderen door je oude mobieltjes in te leveren voor stichting Opkikker. Lever ze in op Silene 87 Te huur in binnenstad Kampen: leuke ruime kamer met eigen keukenblok, ca 20 m2. Huur incl. servicekosten is € 320,- per maand. Tel. 06-10091613

TE KOOP

AARDAPPELEN BILDSTAR, GLORIA EIGENHEIMER, 00 00 10 kg 5. 25 kg 11. NICOLA, IRENE

10 kg 6.

00

25 kg 13.

00

AMBACHTELIJKE ROOKWORSTEN

3 voor ................. 5.00 GRATIS BEZORGING VRIJDAGMIDDAG Mts. Kasper, Brinkweg 2 Kampereiland

tel. 038 - 33 88 262

Te koop gevraagd: Boeken, single’s en LP’s, stripboeken, Suske & Wiske, etc. Jeugdboeken, speldjes, enz. Tel: 038-4660582

Te huur gevraagd: zelfstandig 2 kamer appartement met eigen douche, wc, keuken en ingang, all incl., max. € 450,- p.mnd., tel. 0642076432

Te koop: rolator 20 euro,antieke bidstoel uit de Bovenkerk 125 euro,legkast 250 euro.038-3327785. Te koop: Lamswollen herenjas. Lengte 7/8. Maat 50. Nooit gedragen. € 450,—. tel. 038-3316947.

IK ZOEK EEN ERVAREN STRATENMAKER: BEL 0625279496 Gevraagd: overtollig huisraad / inboedel voor Polen en Rusland, tel. 0642558722 Te koop: g.o.h. stacaravan op camping Seveningen, compl. ingericht, 1 grote slaapkamer, op te splitsen in 2. Douche vv geiser, toilet, en schuur met slaapplek. Beide kanten tuin, overname incl jaarplaats. Tel. 0640490748

Gottmer

MEUBELMAKERIJ-BETIMMERINGEN

De meubelmaker voor maatwerk, betimmeringen en reparaties in div. hout-soorten plaatmaterialen MDF spuitwerk

Spoorstraat 7 • IJsselmuiden tel/fax.: 038 - 331 37 69 mob.: 06 - 225 617 61 w w w.m eu b el m ak er i j g o t t m er.n l      


ACTUEEL

Celstraf voor mensensmokkelaar

ZWOLLE / JPZ – De rechtbank in Zwolle heeft de 41-jarige D.K. uit Kampen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar wegens mensensmokkel. Er was drie jaar en 15.000 boete tegen hem geëist. De rechtbank vindt een langere celstraf gerechtvaardigd. Een 36-jarige handlanger uit Amsterdam kreeg vijf jaar cel. De mannen organiseerden dat mensen uit India via België en IJmuiden naar Groot Brittanië werden gesmokkeld. De mensen werden in kofferbakken van gehuurde auto’s gestopt en via de veerpont naar Newcastle gebracht. In 2012 en 2013 hebben opsporingsautoriteiten vier mensensmokkelincidenten vast kunnen stellen, maar er is een serieus vermoeden dat er nog 26 zaken zijn geweest. De verdachten hebben volgens de rechtbank kwetsbare mensen geronseld om bijvoorbeeld de huurauto’s te besturen. Een intimiderende werkwijze werd niet geschroomd. Ook werd in de strafmaat meegewogen dat de smokkelaars “op wrange wijze misbruik hebben gemaakt” van de vaak moeilijke omstandigheden waarin vreemdelingen verkeren en waardoor ze zich gedwongen zagen vaak hoge vergoedingen aan de smokkelaars betaalden. Beide hoofdverdachten hebben ontkend.

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.brugnieuws.nl

dinsdag 11 maart 2014

PvdA aanwezig bij jongerendebat KAMPEN - In De Kofferbak was zaterdagavond een jongerendebat waar jongeren met elkaar in debat konden gaan. Ronald Klappe de nummer 4 op de kieslijst van PvdA en de jongste op de lijst was erbij. De discussie ging onder andere over uitgaan en alcohol in Kampen. Klappe: “Het werd deze avond duidelijk dat de meeste jongeren best wel graag iets willen betekenen voor hun doelgroep op gemeenteniveau. Maar ook dat veel jongeren hun weg wel vinden en zichzelf kunnen vermaken. Het lastige blijft de doelgroep 16-18 die met de nieuwe alcohol-

Meerdere winnaars erfgoedprijs KAMPEN - De groep van kleine Kamper Erfgoedprojecten winnen samen 25.000 euro, de BNG Bank Erfgoedprijs, die de gemeente Kampen eind vorig jaar won. Wethouder Janita Tabak reikte vanavond de geldprijs uit aan de zes indieners van diverse kleine projecten. Deze zes projecten hebben elk een kleine bijdrage gevraagd en samen komen ze tot het bedrag van 25.000 euro.

Foto: Tennekes.

wet zich niet overal even gewenst voelt of de kroeg mijdt omdat ze

Vervolg VP: Burgernet schiet wortel Teamchef Pieter van der Linden van de politie noemde het fictieve voorbeeld van zakenrollers die actief zijn tijdens een groot evenement als bijvoorbeeld Sail Kampen. Ook dan maakt Burgernet de Kampenaren alert. De ambitie van het college om Staphorst in te halen met Burgernet is ambitieus. Deze gemeente, relatief bescheiden van omvang, kent maar liefst negenduizend participanten. Kampen kan daar als middelgrote stad overheen gaan, maar dat zou dan betekenen dat de stad -uitgedrukt in percentages en afgezet tegen het inwonertal- twee keer zo hoog scoort als het landelijk gemiddelde. Gelet de sociale betrokkenheid van de Kampenaar denkt Koelewijn dat het haalbaar is.

37

Als extra prikkel wordt een ballonvaart boven de stad voor elke duizendste aanmelder in het vooruitzicht gesteld. Met aan boord tevens Koelewijn en Jean Louis Becker, een van de twitterende Kamper wijkagenten. Twitter en andere sociale media waren als ‘goed alternatief’ lange tijd reden voor de gemeente Kampen om (nog) niet te investeren in Burgernet. Het zal de gemeente straks jaarlijks zo’n tienduizend euro kosten in aanvulling op een Rijksbijdrage

toch geen drankje (met alcohol) kunnen krijgen.”

van vijfduizend euro. Het voordeel dat Burgernet biedt is volgens Koelewijn evenwel dat het centraal wordt geregeld en het zich vooralsnog blijft ontwikkelen. Je aansluiten bij Burgernet in een andere gemeente dan je woonplaats, bijvoorbeeld de stad waar je werkt, is ook mogelijk. Als die plaats toevallig Staphorst heet, lijkt dat niet echt meer nodig. Koelewijn: “Als we de negenduizend niet halen is de laatste plaats in de ballon voor mijn collega Joop Alssema uit Staphorst. Onze slogan is dan ook ‘houd Joop aan de grond’. Hij weet overigens nog van niets.” Veel Kampenaren hebben al een aanmeldbrief gekregen. Aanmelden kan ook online: www.burgernet.nl.

De volgende projecten mogen de geldprijs verdelen: cultuurhistorische route Brunnepe en omgeving; onderhoud van bijzondere oude klederdrachten voor Museumboerderij Erf 29; Restauratie 19e eeuwse koperen trommels van een (militair) korps in Kampen; Fototheek Kamper Eiland; Ontwikkeling app Kamper Eiland; Interactief informatiebord en gevelrenovatie montagewerkplaats Beltweg. De jury van Kamper Koppen, Kampenaren die zich inzetten voor het Kamper erfgoed, is van mening dat de kleinschaligheid en diversiteit goed aansluit bij Kampen. Juryvoorzitter Thomas Klaphake: “Brunnepe en het Kampereiland, de gebieden die goed vertegenwoordigd zijn bij deze inzendingen, verdienen de extra aandacht en kunnen dit goed gebruiken.”

Feest!

Het Stedelijk Museum Kampen viert zijn 5 jarig jubileum. Fer Vriesman Opticiens & Optometristen is als optiekzaak een begrip in Emmeloord en omstreken. Oogmode en oogzorg zijn de pijlers van ons bedrijf. Op oogmode lopen we voorop met Alain Mikli, Theo, Anne et Valentin etc. Oogzorg vinden we belangrijk en hierin investeren we continu. Emmeloord ligt heel centraal en is zeer goed bereikbaar. We zijn op zoek naar:

Opticien m/v

Je verricht oogmetingen en adviseert bij de keuze van een mooie bril en/of lenzen. Jouw profiel: een afgeronde optiek opleiding. Verder ben je enthousiasmerend, initiatiefrijk en klantvriendelijk.

Contactlensspecialist (in opleiding) m/v Je bent contactlensspecialist of in opleiding hiervoor en vindt het leuk om nieuwe technieken te leren. We werken met de modernste apparatuur zoals Medmont corneatopograaf, een digitale spleetlamp met beeldopslag en Nidek AR en phoropters, alles digitaal gekoppeld. Uiteraard meten we alle soorten contactlenzen aan inclusief nachtlenzen. Daarnaast vind je het leuk een moderne bril te verkopen. Kortom een uitdagende baan met groeimogelijkheden. Op 19 maart 2009 (her)opende het Stedelijk Museum Kampen op de huidige locatie in het voormalige stadhuis. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart 2014 viert het museum daarom zijn 5 jarig jubileum. In de afgelopen 5 jaar is er door de medewerkers en vrijwilligers veel werk verzet. Daardoor is het museum steeds beter op de kaart komen te staan. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen en bezoekers maken soms verre reizen om onze tentoonstellingen te kunnen bezoeken. Voor ons een mooie reden voor een feestje!

Uiteraard wordt het jubileum ook met onze bezoekers gevierd. Op zaterdag 22 maart mag iedereen gratis naar binnen. Er zijn rondleidingen voor het publiek en na afloop wacht een kopje koffie, thee of frisdrank. Ook aan de kinderen is gedacht. Tussen 11.00 en 15.00 uur zijn kinderen welkom in het atelier, waar zij een speciaal ontworpen ‘papertoy’ (een soort bouwplaat) mogen versieren en in elkaar zetten. De gratis rondleidingen en kinderactiviteiten beginnen om 11.00 uur en de laatste gaat om 15.00 uur van start. ‘s Avonds bieden wij als blijk van waardering onze vrijwilligers een feest aan.

Verkoopmedewerker m/v

Heb je relevante verkoopervaring? Deze baan is een uitdaging voor een representatieve, commercieel ingestelde jonge vrouw of man met gevoel voor mode. Tot de werkzaamheden behoren o.a. het adviseren van onze klanten bij de keuze van monturen en lifestyle advies. Daarnaast het uitvoeren van brilorders en administratieve handelingen. Wij bieden: • Uitstekend salaris en secondaire voorwaarden • Enthousiast, gemotiveerd en gezellig team • Fulltime baan, parttime is bespreekbaar


d i n s d a g 11 m a a r t 2 0 1 4

Van Dijk Educatie is op zoek naar een

medewerker technische dienst De functie De medewerker technische dienst onderhoudt de gebouwen van Van Dijk Educatie, de gebouwtechnische installaties, machines en apparatuur. De nadruk ligt op dagelijks onderhoud, het oplossen van storingen en het uitvoeren van kleine technische aanpassingen. Standplaats is Kampen. Heb jij: • een werktuigbouwkundige (installatie) monteur vakopleiding niveau 3, aangevuld met kennis van elektrotechniek en bouwkunde. • 3-5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie en kennis van Word, Excel, VCA1 en NEN 3140? Solliciteer dan nu op deze fulltime functie! De uitgebreide vacature is te vinden op www.vandijk.nl of per mail aan te vragen via hrmvacature@vandijk.nl.

VAC AT U RE

www.brugnieuws.nl

38

Kom je maandag 17 maart oriënteren op een baan bij Custom Connect Met een hapje en een drankje vrijblijvend rondkijken op je mogelijk nieuwe werkplek? Dat is Tempo-Team Werkcafé! Kom op maandag 17 maart 2014 tussen 16.30 – 18.30 uur langs bij Custom Connect, Veldoven 7-A te IJsselmuiden. Dit is dé gelegenheid om je te oriënteren op een nieuwe baan en werkgever. We zijn op zoek naar (ervaren) telefonische verkoopmedewerkers (m/v). Heb jij een prettige telefoonstem, bel je graag in de baas z’n tijd en heb je een opleiding op mbo niveau? Kom dan langs bij ons werkcafé. Als het van beide kanten klikt, proost Tempo-Team met jou en je nieuwe collega’s op je nieuwe baan! Interesse? Meld je aan bij onderstaande vestiging. Opgeven kan tot en met 14 maart 2014.

Meer weten? Tempo-Team Emmeloord, Onder de toren 38, 0527-610222 of mail naar ilona.evengroen@tempo-team.nl

uitzenden | professionals | inhouse services | employability | payrolling | outsourcing

Zelfstandige elektromonteur maritiem (regio Zwolle)

Functie omschrijving Aangezien onze werkzaamheden toenemen bieden wij een zeer gevarieerde baan waarin je al je technische kwaliteiten kunt gebruiken en verbeteren. Inhoudelijk ben je verantwoordelijk voor de installatie, montage en onderhoud van elektrotechnische installaties en besturingssystemen aan boord van schepen, werkvaartuigen en jachten kortom alles wat vaart en drijft. Je lost storingen op en geeft eventuele technische verbeteringen aan.

Op het gebied van funderingen is de Altenburg Groep dé specialist in het aanbrengen van mortelschroefpalen en stalenbuispalen. In de loop der jaren hebben we onze kennis en ons vakmanschap uitgebouwd tot een unieke combinatie, waarbij we landelijk opereren in de woningbouw, utiliteitsbouw of civiele werken. Vanwege het vertrek van één van onze medewerkers zijn wij op zoek naar een enthousiaste en vakkundige

Machinist Boorstelling In deze functie zorgt u voor het aanbrengen van mortelschroefpalen op basis van opdrachten, die door de planning worden afgegeven. Tijdens uw werkzaamheden bedient u de boorstelling en geeft u leiding aan de funderingsploeg, die doorgaans uit 2 à 3 collega’s bestaat. Samen met deze ploeg draagt u zorg voor de juiste uitvoering van de opdracht aan de hand van de bijbehorende tekening. Ook voert u overleg met de projectleider en, indien nodig, met de opdrachtgever op de bouw. Wij bieden: • Een uitdagende en verantwoordelijke fulltime functie binnen een toonaangevend bedrijf • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden • Uitstekende ontwikkelen opleidingsmogelijkheden

Wij vragen: • Een afgeronde machinistenopleiding met een TCVT diploma Grote Funderingsmachine • Technische- en vakinhoudelijke opleidingen • Flexibiliteit en in teamverband kunnen werken • Bereidheid tot lange werkdagen en/of overnachten onderweg, indien de werkzaamheden dit vragen

Onze voorkeur gaat uit naar iemand, die enkele jaren ervaring heeft met het werken met een boorstelling voor mortelschroefpalen. Echter, ook ervaren funderingswerkers, die bereid zijn om opgeleid te worden tot machinist boorstelling, worden uitgenodigd om te solliciteren. Zin in deze functie? Richt dan uw sollicitatie met CV uiterlijk 21 maart 2014 aan: Altenburg Groep, t.a.v. afdeling Personeelszaken, Postbus 26, 8530 AA Lemmer, of stuur een mail naar PenO@ijbgroep.nl. Voor nadere informatie over deze vacature en ons bedrijf verwijzen wij u graag naar onze website: www.altenburggroep.com. U kunt ook contact met ons opnemen. De heer J.C. den Toom (tel. 0514-56 88 00) zal uw vragen graag beantwoorden.

Werkzaamheden • Installatie en montage van elektrotechnische installaties • Installatie en montage van navigatie apparatuur • Onderhoud aan bestaande elektrotechnische installaties • Oplossen van storingen aan bestaande elektrotechnische installaties Eigenschappen van de persoon die we zoeken • Je bent flexibel en hebt een zelfstandige instelling • Je bent gemotiveerd en draagt bij aan een goede werksfeer • Je vindt het leuk om, als het project er om vraagt, op locatie te werken Wij vragen • MBO werk en denkniveau • Enige jaren werkzaam in de elektrotechniek • In bezit van rijbewijs B • Goede werkhouding en discipline • Ambitie tot doorgroeien Wij bieden • Een afwisselende baan met veel zelfstandigheid in een goede werksfeer • Een uitdagende werkplek in een unieke branche • Opleiding en doorgroei mogelijkheden • Marktconforme arbeidsvoorwaarden en een overeenkomst op basis van een 38-urige werkweek Bedrijfsprofiel Snijder scheepselektro is gespecialiseerd in projecten op het gebied van scheepselektrotechniek, camera systemen, satteliet volgsystemen, navigatie software, tachografen, navigatie apparatuur en communicatie systemen. Wij ontwerpen, realiseren en onderhouden complete installaties voor opdrachtgevers in de marktsegmenten binnenvaart, zeevaart, offshore en bagger industrie In de afgelopen 20 jaar zijn wij uitgegroeid van een eenmansbedrijf naar een onderneming met veel gespecialiseerde medewerkers die verstand van zaken hebben, goed zijn opgeleid en aandacht hebben voor service en kwaliteit Uw belangstelling kunt u schriftelijk of telefonisch kenbaar maken bij Snijder Scheepselektro B.V. t.a.v. afdeling personeelszaken Sisalstraat 9 8281 JJ Genemuiden Tel: 038-3857123 info@snijderscheepselektro.com


BEZORGERS GEZOCHT

ACTIVITEITENAANBOD

voor INDUSTRIETERREIN

KAMPEN en IJSSELMUIDEN

NIEUW! Senioren Internetcafé IJsselmuiden

Interesse?

Informatie via e-mail bezorging@brugmedia.nl of tel. 038-3331027

Vragen of problemen met uw computer of tablet? Onze vrijwilligers staan iedere vrijdagmorgen van 10.30 uur tot 12.00 uur voor u klaar in de Maarlenhof, Slenkstraat 14 te IJsselmuiden. U kunt geheel vrijblijvend, zonder afspraak en kosteloos met uw computervragen binnenlopen. De koffie en thee staan voor u klaar.

Kamper Senioren Korendag St. Welzijn in Kampen organiseert in samenwerking met Sail Kampen op vrijdag 18 april 2014 een Kamper Senioren Korendag. Aanvang 13.00 uur in de tent bij de Buitenhaven. De gratis toegangskaarten zijn op te halen bij St. Welzijn in Kampen, Vloeddijk 79.

Klaverjassers gezocht! Klaverjassers zoeken medespelers! Iedere maandagmiddag en donderdagmorgen kunt u gezellig met elkaar klaverjassen in de Inloopkantine, de Maten 1 in Kampen. Meer informatie? Bel 038-33 25 550.

Agenda 17 maart staat er een viergangendiner klaar bij Chinees restaurant Happy Garden voor de ‘Happy Senior’. Opgeven kan via info@happygarden.nl of via het nummer 038-33 14 955. Kosten € 16,00 incl. 2 consumpties. 25 maart staat er een streekbuffet voor u klaar in restaurant zorgcentrum de Maarlenhof. U kunt zich opgeven tot 21 maart door te bellen met de receptie Maarlenhof 038-3314464. Kosten €12,50 incl. 2 consumpties 3 april kunt u genieten van het ‘Koninklijk diner’ in Myosotis. Opgave vooraf is nodig, dit kan via de receptie van Myosotis, telefoon 038-33 94 400 of e-mail receptie@ijsselheem.nl. Kosten € 17,50 incl 2 consumpties.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT Gastvrouw dinsdagmiddag bingo Voor de bingo op dinsdagmiddag in de Ommeland zijn wij op zoek naar een gezellige gastvrouw, die het leuk vindt bingo te spelen en er plezier in beleeft andere mensen een leuke, gezellige middag te bezorgen. Bent u degene die wij zoeken? Meld u zich dan via het nummer 038-33 25 550 of via e-mail vck@welzijnkampen.nl

Klusjesdienst Kunt u de klusjes in en om het huis zelf niet meer uitvoeren en heeft u geen familie, buren, vrienden die u kunnen helpen? Wij bieden u de helpende hand! Onze vrijwilligers voeren kleine reparaties en onderhoud uit aan de woning, doen klein tuinonderhoud, bieden hand en spandiensten aan zoals boodschappen doen of uw afval wegbrengen. De materialen die wij voor een klusje moeten aanschaffen betaalt u zelf. Het klusje uitvoeren is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Na het aanmelden van een klus komt de vrijwillige coördinator bij u thuis om de klus door te spreken en een afspraak te maken voor de uitvoering. De klusjesdienst is gevestigd in gebouw Havenoord, Noordweg 1. Zij zijn te bereiken op dinsdag en woensdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via het telefoonnummer 038-23 02 019. Buiten deze openingstijden om kunt u contact opnemen via telefoonnummer 038-33 25 550.

WELZIJN SENIOREN IS EEN ONDERDEEL VAN DE STICHTING WELZIJN IN KAMPEN OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur

KENNISGEVING VOOR HET GEHELE VERENIGINGSLEVEN IN DE GEMEENTE KAMPEN

SUBSIDIEREGELING VOOR VERENIGINGEN Het bestuur van de STICHTING HET GROOTBURGERWEESHUIS te Kampen maakt bekend, dat deze stichting tot taak heeft steun te verlenen aan jeugdzorg in algemene zin. Verenigingen, instellingen etc., gevestigd in de Gemeente Kampen, die menen voor het jaar 2014 voor een jeugdsubsidie in aanmerking te komen, kunnen daartoe vóór 1 mei 2014 een aanvraag indienen bij voormelde stichting (adres: Kamille 13, 8265 DH Kampen), onder overlegging van: - een exemplaar van de statuten of het reglement, voor zover die niet bij een eerdere aanvraag is overgelegd; - een alfabetische lijst van de Kamper-jeugdleden, die per 1 januari 2014 nog geen 18 jaar zijn en vermeldende de naam, het adres en de geboortedatum van elk jeugdlid;** - het financieel overzicht van de vereniging/instelling over het jaar 2013, voorzien van een accountantsverklaring of een verklaring van de kascommissie; - de begroting van de vereniging/instelling voor het jaar 2014; - een opgave van de voor het jaar 2014 vastgestelde contributiebedragen voor de jeugdleden, met daarbij indien van toepassing - een onderverdeling per leeftijd. ** Ook verenigingen met niet-specifeke jeugdleden (bijv. IJsclubs met gezinsabonnementen) komen in principe in aanmerking voor subsidie.

www.stichtinggrootburgerweeshuis.nl

jeugdsubsidie • jeugdsubsidie • jeugdsubsidie

Woensdag 16 april a.s. wordt er speciaal voor senioren een themaochtend georganiseerd over het fotobewerkingsprogramma Picasa. Onderwerpen als foto’s maken, foto’s overzetten van de camera naar de computer, foto’s bewerken, foto’s ordenen en beheren komen aan bod. U bent van harte welkom van 10.00 uur tot 11.30 uur in het senioren internet café in de bibliotheek te Kampen. Deelname is gratis en de koffie en thee staan voor u klaar!

jeugdsubsidie • jeugdsubsidie • jeugdsubsidie

• jeugdsubsidie • jeugdsubsidie •

Themaochtend digitale fotografie

Vloeddijk 79 8261 GE Kampen 038 - 332 55 50 www.welzijnkampen.nl info@welzijnkampen.nl

39

www.brugnieuws.nl

dinsdag 11 maart 2014

• jeugdsubsidie • jeugdsubsidie •

Chinees specialiteiten restaurant

‘WING-ON’

LOPEND BUFFET Vanaf 15 personen v.a. € 12.00 p.p kinderen t/m 12 jaar € 6.50 p.p. Ook mogelijk als thuisbuffet, dus meenemen. Incl. bestek, borden en warmhoud-plaatjes. Bezorgen mogelijk (vraag naar de voorwaarden)

AFHAALMENU’S VOOR 2 PERSONEN met rijst, nasi of bami Menu 1 Babi Pangang, Saté (2 stokjes), Tjap Tjoy met kip .............................. €

12.-

Menu 3 Babi Pangang, Saté (2 stokjes), Koe Loe You .............................. €

Menu 2 Babi Pangang, Saté (2 stokjes), Foe Yong Hai met kip .............................. €

Menu 4 Babi Pangang, Saté (2 stokjes), Kip met kerriesaus .............................. €

12.-

12.12.-

Penningkruid 35 8265 EE Kampen, tel. (038) 332 23 68


d i n s d a g 11 m a a r t 2 0 1 4

ROUWADVERTENTIES God zal samen wakker maken, die hij gescheiden tot zich riep. ROUWADVERTENTIES Wees niet ongerust, in het huis van mijn Vader zijn vele woningen. In de loop van de dag van 6 maart 2014 is overleden onze lieve en zorgzame vader en opa

Henk Nieuwenhuis Hennie sinds 17 maart 2008 weduwnaar van Hetty Nieuwenhuis-Kuipers Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis. Beatrijs Nieuwenhuis Henriët Kora Gunnink-Nieuwenhuis Gabe Gunnink Sara Margrietstraat 35, Kampen correspondentieadres: B. Nieuwenhuis, Avercampstraat 20, 8266 CJ Kampen Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren woensdag 12 maart van 9.30 tot 10.15 uur in gebouw De Regenboog, Broederweg 34 in Kampen. Aansluitend is er een dienst van Woord en gebed. De begrafenis vindt plaats op de algemene begraafplaats van Kampen aan de Rondeweg in IJsselmuiden. Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen kunt u dit bericht als een uitnodiging beschouwen.

Opgenomen in Heerlijkheid mijn lieve echtgenoot, onze lieve, zorgzame vader en opa

Abraham Spinder (Bram) Twijzel, 7 juli 1950

Grafhorst, 8 maart 2014

Grafhorst: Grafhorst:

Tineke Spinder-Klumpje Martien en Annemargriet Spinder-Teekman, Bram, Sien IJsselmuiden: Dries en Liesbeth Spinder-van der Molen, Marjolijn IJsselmuiden: Jelle Spinder (in herinnering) Grafhorst: Wijnand en Harriët Spinder-van de Wetering, Lotte, Daniek, Jelmer Kampen: Jeltine en Marcial Hernandez-Spinder Alyssa, Maxx, Jessie Hattem: Janneke en Rik van Dieren-Spinder Grafhorst: Jos Spinder en Nathalie Dekker Correspondentieadres: Voorstraat 6, 8277 AK Grafhorst Wij willen zijn leven en zijn betekenis voor ons dankbaar gedenken in een samenkomst op donderdag 13 maart om 11:30 uur in de Hervormde kerk, Grafhorsterweg 30a - Grafhorst. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op begraafplaats de Zandberg IJsselmuiden. Na afloop bent u van harte welkom in bovengenoemd kerkgebouw. Voor de samenkomst is er van 10:15 uur tot 11:15 uur gelegenheid tot ontmoeting en condoleren. Liever geen bezoek aan huis, geen bloemen.

Henk Nieuwenhuis S. Kuipers-Oosterbroek C. van Ommen S. van Ommen-Kuipers H. Kuipers-Winkler H. Felix A. Felix-Kuipers neven en nichten.

Langzaam vervaagden je herinneringen, gleden gedachten weg en nam je afscheid van ons. Met verdriet, maar trots op wat je voor ons en vele anderen hebt betekend, nemen wij nu afscheid van jou. Lieve Pa, wij zullen je missen.

Rolf Brassers Bremen, 29 juli 1929

Kampen, 8 maart 2014

Sinds 1977 weduwnaar van Anna Helena Muskee. Mira en Ben Kappers

“Want bij U is de bron van het leven, door Uw licht zien wij het licht”

Rolf ligt opgebaard in Myosotis. Deze dagen liever geen bezoek aan huis. Vrijdag 14 maart nemen we om 11.00 uur afscheid van Rolf in de aula van de begraafplaats aan de Bovenbroeksweg in Kampen. Aansluitend begeleiden we hem naar zijn graf. Na de begrafenis ontmoeten we u graag in de Bazuinkerk, aan de overkant van de begraafplaats. Voorafgaand aan de bijeenkomst kunt u ons van 10.30 tot 11.00 uur condoleren in de aula. Correspondentieadres: Marcel Brassers, Markeresplein 12, 8271 BV IJsselmuiden

(lied 390, 3b)

De Here heeft, na een periode van afnemende gezondheid, bij zich geroepen onze lieve, zorgzame moeder

Jentje van Dijk-van den Beld Kampen, 28 oktober 1919

Kampen, 8 maart 2014

sinds 18 augustus 1972 weduwe van Johannes van Dijk Wij zijn dankbaar voor wat moeder voor ons betekend heeft. Jan Dirk en Aly Jenny David en Johan Wij hebben een gezellige en altijd vrolijke oma en oud-oma gehad. Ellen en Erwin, Bas, Rik Tirza en Remco, Isabel, Milan Ekolien en Martijn, Maud, Tess Hannie en Romke Boven Havenstraat 7, 8261 LH Kampen. De dienst van Woord en Gebed is donderdag 13 maart om 12.00 uur in de Bazuinkerk, Cello 1 in Kampen. Aansluitend begeleiden we onze moeder en oma naar haar graf op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Bovenbroeksweg in Kampen. Voor de dienst is er van 11.15 tot 11.45 uur gelegenheid tot condoleren.

Heden heeft de Heere uit ons midden weggenomen onze geliefde broer, zwager en oom

Derk Holtland in de leeftijd van 92 jaar. J. Holtland W. Kanis - Holtland J. Holtland C.W. Holtland - Brink

Bram Spinder

G. Holtland - Plender. neven en nichten

in de leeftijd van 63 jaar.

IJsselmuiden Hoogeveen Erichem Zwolle IJsselmuiden IJsselmuiden IJsselmuiden Kampereiland

W. Klumpje-Sierksma Jaap en Iekje Klumpje Willie en Dirk Faber Alice en Roelof van den Berg André Klumpje en Marga van Limpt Wijke Klumpje Gerda en Frederik Kapitein Tabitha en Henk Last Neven en nichten

IJsselmuiden, 5 maart 2014.

Op Zijn tijd heeft de Heer van ons weggenomen onze schoonzuster

Mina Sleurink- de Ruiter In de leeftijd van 81 jaar G. Schuurman G. Sleurink H. Sleurink-Leene Neven en nichten Kampen, 27 februari 2014

‘Wat de toekomst brengen moge’ Met droefheid hebben wij afscheid genomen van onze buurman

Jaap Selles Wij wensen onze buurvrouw Gé Selles, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Marcel en Karin Brassers Ilja

Eens aan de avond van mijn leven breng ik, van zorg en strijden moe, voor elke dag, mij hier gegeven, U hoger, reiner loflied toe.

Op 08 maart jl. heeft de Here thuisgehaald mijn lieve schoonzoon, onze zwager en oom,

Wij bidden Tine, kinderen en kleinkinderen veel sterkte en troost toe.

Gezamenlijke buren Wilsum, maart 2014

Dskunig & ertrouwd

Melden Overlijden? 24 uur per dag

06 - 46210 333 of 038 - 33 260 88

40

ROUWADVERTENTIES

weduwnaar van Gerrigje Holtland - van Dieren

Psalm 36: 10 Heden heeft de Heere van ons weggenomen onze fijne zwager en oom

www.brugnieuws.nl

FA M ILIE

www.klooster-uitvaartbegeleiding.nl


www.brugnieuws.nl

FA M ILIE

d i n s d a g 11 m a a r t 2 0 1 4

41

DANKBETUIGING

Uitvaartverzorging Herman Bottenberg Dag en nacht bereikbaar 038 - 33 33 323 Uitvaartverzorging Bottenberg Voor een persoonlijkHerman en waardig afscheid

Wij hebben ervaren hoeveel mensen met ons hebben meegeleefd en ons hebben gesteund tijdens het ziekbed en na het overlijden van

Dag en nacht bereikbaar 038 - 33 33 323

Wij verzorgen met respect en deskundigheid alle uitvaarten, conform uw wensen.

Marjan Schadé - van der Kolk

Ook als u een uitvaartverzekering heeft.

Er was een overweldigende belangstelling voor de uitvaart, dit gaf ons een verwarmend gevoel en heeft het afscheid voor ons heel bijzonder gemaakt.

Uitvaartverzorging Herman Bottenberg Dag en nacht bereikbaar 038 - 33bereikbaar 33 323 Dag en nacht Uitvaartverzorging Herman Bottenberg

038 33 33 323

Dag en nacht bereikbaar 038 - 33 33 323

Alle lieve woorden, kaarten, bloemen en een luisterend oor hebben ons goed gedaan. Daar willen wij een ieder voor bedanken.

Uitvaartverzorging Herman Bottenberg Dag en nacht bereikbaar 038 - 33 33 323 Uitvaartverzorging Herman Bottenberg Dag en nacht bereikbaar 038 - 33 33 323

Wij willen iedereen bedanken voor alle lieve reacties en steun, zowel schriftelijk als persoonlijk, die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, opa en oude opa

Kerkepad 8, 8271 AX IJsselmuiden telefoon : 038 - 3331648 mobiel : 06 - 52676220

of in elk uitvaartcentrum

De uitvaartverzorger met zorg en aandacht

– gespecialiseerd in

– verzorging van thuisopbaring

htbottenberg@hetnet.nl

Kampen, maart 2014

J. Holtland

– persoonlijk en respectvol

www.uitvaartbottenberg.nl

Theo Schadé Niels & Lianne Aron & Hylkje

24 uur per dag bereikbaar

voorbespreking van uitvaarten – kostenopgave vooraf

Vrooland Bloembinderij SPECIALIST IN GRAFWERK EN ROUWARRANGEMENTEN. Oudestraat 191 Kampen

Albertus Weever Ook wil ik iedereen bedanken die met zoveel zorg en liefde, op wat voor manier dan ook, met ons meeleeft nadat ik, na een vreselijk ongeval, opgenomen moest worden in Myosotis om daar te revalideren. Uw steun en medeleven doet ons erg goed.

IJsselmuiden, maart 2014

Melden Overlijden? 038-333 22 80 24 uur per dag

Lammie Weever-Schaapman kinderen, klein- en achterkleinkinderen

• Uitgaande van onze christelijke levensovertuiging verzorgen wij alleen begrafenissen. • U kunt te allen tijde een beroep op ons doen, ongeacht waar u woonachtig bent.

www.siebrand-uitvaartbegeleiding.nl

Robert Schepers, Gerda Schouten, Wim Hendriks en Marietje Kluiver zijn uw uitvaartbegeleiders.

• Wij zijn dag en nacht telefonisch bereikbaar.

Telefoon: 038 - 332 85 66 24 uur per dag, ook in het weekend

Telefoon 038 - 33 12 7 34 Mobiel 06 - 20 96 45 58

www.monuta.nl

Leendert en Agatha van der Sluys

Bewust afscheid nemen Open en toegankelijk. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na de uitvaart.

Ook als u elders of niet verzekerd bent.

Het is echt waar

Eric is 50 jaar.

Geboren 28-02-2014

ISABEL ROSE JAMES

Marlous, Chris en Sophie van harte gefeliciteerd met jullie dochter en zusje!

Pa, ma, Anouk, Berry en Niek

Willems hoar is al heel lange gries

maar noe aj 50 bin stiet et wel wies!!

Gefeliciteerd 50 jaar!!! Ronnyboy waar is de tijd toch gebleven. Abraham is nu ook in jouw leven toegetreden.

Namens al je collega’s bij AH van Mierlo.

Tuut tuut tuut onze Sylvia giet al 50 joar vooruut!!!

Gefeliciteerd van je collega’s van Apotheek Flevowijk


www.brugnieuws.nl

dinsdag 11 maart 2014

42

DOS-NIEUWS v.v. DOS Kampen | www.doskampen.nl |

Hoofdsponsoren

CONTRACTVERLENGING TECHNISCHE STAF EERSTE SELECTIE

Sponsoren DOS Kampen

De technische staf van de eerste selectie heeft het contract verlengd. Guido Vlierhuis, Nick Karel en Patrick Post hebben hun handtekening geplaatst voor nog een jaar. Voor de belangrijkste toeleveranciers van de eerste selectie, DOS 2 en A1, zijn de nieuwe trainers eveneens vastgelegd. De tweede selectie staat komend seizoen onder leiding van Wim Hagenbeek. Hij komt over van Swift ’64 waar hij dit seizoen de tweede selectie traint. Dave Dubbink is met ingang van het nieuwe seizoen de trainer van A1. De Zwollenaar is nu nog trainer van Nieuwleusen B1.

DOE MEE MET RECREATIEVOETBAL! Elke vrijdagavond is er bij DOS de mogelijkheid om lekker te voetballen. Niet in wedstrijdverband maar gewoon recreatief. Niet alleen mannen maar ook vrouwen. Een uurtje (of iets langer…) trainen en nog wat gezellig bijkletsen! Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Meld je dan aan bij Femke Adema: femkeadema@hetnet.nl

@vvdosk

clubnieuws 11 maart 2014

AH VAN MIERLO VOETBALSCHOOL DOS KAMPEN WEER GESTART

De Albert Heijn Van Mierlo Voetbalschool van DOS Kampen is weer van start gegaan! Kinderen van 4,5 t/m 7 jaar zijn elke woensdagmiddag welkom op sportpark De Maten waar zij onder leiding van enthousiaste en gediplomeerde trainers de beginselen van het voetbal bijgebracht krijgen. Daarbij is niet alleen aandacht voor het speltechnische aspect, ook samenspelen, sociale vaardigheden en lichamelijke oefening komen aan bod. Een complete voetbaluitrusting is niet nodig. Oude kleren en schoenen die vies mogen worden zijn al voldoende en er zijn geen kosten aan verbonden! Het programma start om 14.00 uur en rond

15.00 uur kunt u uw kind(eren) weer ophalen. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om de hele training mee te maken. Meer informatie op www.doskampen.nl

RECYCLING KAMPEN STEUNT DOS

STEUN DOS EN HELP MEE!

Recycling Kampen heeft DOS Kampen uitgekozen als één van de organisaties die ze dit jaar steunen. Wie tot en met 14 april afval afgeeft bij Recycling Kampen steunt DOS. Vanaf 1 april aanstaande kan er bovendien op de website www.recyclingkampensponsort.nl worden gestemd. Lees meer op onze website.

DE VRIJWILLIGER VAN DE MAAND De vrijwilliger van de maand februari, Michiel van der Linden, is de jongste vrijwilliger van de maand tot nu toe. Pas 17 jaar, maar nu al zet hij zich als jeugdtrainer in voor de vereniging. Geboren in Hoogeveen, meldde hij zich na de verhuizing naar Kampen als 11-jarige bij DOS. Na een aantal seizoenen in de C’s en B’s besloot hij zich te melden als trainer voor D7. Dit gaf hem zo veel voldoening dat hij stopte met voetballen en zich geheel op het vak van trainer richtte. Hij is erg leergierig en wil zo ver mogelijk komen. Zijn ambitie is erop gericht elke speler beter te maken. Wat Michiel betreft moet DOS doorgaan met het huidige beleid. Hij vindt het mooi dat de club veel met eigen mensen werkt. Deze Hoogeveense jongen is intussen een echte DOS’er geworden. Door zijn werk bij Albert Heijn kan hij niet elke zaterdag bij DOS zijn. Zijn elftal komt daardoor niet in de problemen, want zijn assistenten nemen dan voor hem waar. Hoewel nog jong, heeft hij de zaken goed voor elkaar. En dat is onze waardering in de vorm

van ‘De vrijwilliger van de maand’ zeker waard! TOEKOMST Michiel hoopt nog tot in lengte van jaren actief te kunnen blijven als trainer. Als bekroning op zijn werk zou hij het geweldig vinden als jongens die hij nu als trainer onder zijn hoede heeft in de toekomst het eerste elftal halen. Michiel, we wensen je veel succes met al je plannen!

Michiel van der Linden

DOS KAMPEN, SAMEN BETER


SPORT

dinsdag 11 maart 2014

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.brugnieuws.nl

Wit-Blauw blijft in overgangsklasse Kampen het kampioenschap verspeelde. Rohda maakte een dag later geen fout bij KIOS en pakte met een 18-19 zege de titel in de overgangsklasse D. Voor KIOS, dat door de verrassende zege van Wit-Blauw moest winnen tegen Rohda. Dat lukte niet, zodat KIOS de strijd met Wit-Blauw verloor en op de zevende plaats terecht kwam. De ploeg uit Ruinerwolde speelt komende zaterdag tegen Oost Arnhem om handhaving in de overgangsklasse.

Sander Fixe heeft gescoord en loopt juichend weg. Foto: Tennekes (door Gerard Meijeringh)

KAMPEN – Wit-Blauw speelt ook volgend seizoen in de zaal in de overgangsklasse. In de laatste speelronde bleek een verrassende en knappe 24-21 zege tegen De Hoeve goud waard. Zo fungeerde Wit-Blauw in de laatste speelronde als spelbre-

ker voor twee ploegen. Voor De Hoeve, die door de nederlaag in

Wit-Blauw leverde zaterdag een topprestatie door een titelkandidaat te ontmaskeren. De twee scorende spelers van De Hoeve werden aan banden gelegd. Het hechte collectief van Wit-Blauw gaf de doorslag. Daar zag het aanvankelijk niet naar uit. Naar een rustige start, kwam Wit-Blauw al snel in de problemen. De Hoeve

begon op stoom te komen en liep uit naar een 6-10 voorsprong. Daarna werden de gasten laconiek. Het gaf Wit-Blauw de kans om zich terug te knokken en vlak voor rust zelfs langszij te komen (12-12 ruststand). In de tweede helft gooide WitBlauw er nog een schepje bovenop. Wit-Blauw kwam op een voorsprong van twee punten, maar kon niet doordrukken. De gasten hadden echter geen antwoord op het hechte gretige collectief van Wit-Blauw en raakten steeds meer in paniek. In de laatste vijf minuten kwam De Hoeve met twee treffers dichterbij tot 2120, maar nooit had je als toeschouwer het gevoel dat De Hoeve nog kon winnen. Daarvoor ontbrak de overtuiging. Vervolgens besliste Wit-Blauw het duel in anderhalve minuut met drie treffers.

Wilsum doet zichzelf weer tekort MARIËNBERG - Degradatie komt steeds dichterbij voor derdeklasser Wilsum. Zaterdag verloren de oranjehemden met 3-1 van Marienberg. Wilsum was voor rust op de goede weg, maar kon een 0-1 voorsprong niet vasthouden.

Na de wedstrijd had iedereen het over de 1-1 van Mariënberg. Hierbij speelde de assistentscheidsrechter Matthijs van de Wetering van Wilsum een beslissende rol. Bij menige wedstrijd steken grensrechters ten onrechte hun vlag omhoog voor buitenspel om hun ploeg op een oneerlijke manier bij te staan. Van de Wetering toonde een voorbeeld

van eerlijk vlaggen. In de 35ste minuut trof Mariënberg doel. De treffer werd echter afgekeurd door de arbiter wegens buitenspel. Dit leidde tot protesten van de spelers van Mariënberg. De arbiter ging vervolgens voor advies naar assistent-scheidsrechter Van de Wetering. Die had geen vlagsignaal gegeven, omdat hij geen buitenspel had geconsta-

teerd en zei dit ook tegen de scheidsrechter. De arbiter keurde vervolgens de treffer toch goed. Tot vreugde van Mariënberg, die Van de Wetering na afloop op een voetstuk plaatste op internet. “Een standbeeld voor deze man”, twitterde de club na afloop. “Maar ik koop daar geen brood voor bij de warme bakker”, aldus Wilsum-trainer Jan Stoffer. “Ze zeggen dat eerlijkheid het langst duurt. Daar moeten we dan maar van uitgaan”, aldus Stoffer, die wel benadrukte dat hij Van de Wetering niets kwalijk nam.

De gelijkmaker deed geen recht aan de verhoudingen in het veld. Wilsum was in de eerste helft de betere ploeg, maar was niet slagvaardig in de afwerking. Alleen Sonke de Velde scoorde in de 28ste minuut. Ook na rust was Wilsum er niet op de belangrijke momenten. Zo liet De Velde in de 58ste minuut weer een grote kans liggen. Twee minuten later sloeg de thuisploeg toe in de omschakeling. In de 68ste minuut scoorde Mariënberg uit een goed uitgespeelde aanval.

43

Smit: ‘Trots op mijn ploeg’ (door Gerard Meijeringh) KAMPEN - Wit-Blauw richtte zich afgelopen zaterdag nog een keer op en liet zien dat het tot veel in staat is als de ploeg compleet is en als een hecht collectief opereert. Wit-Blauw-trainer Smit was trots op zijn ploeg. “Het duurde nog lang voor de beslissing viel. Na 17-15 hadden we door moeten drukken. Maar de ploeg verdient een groot compliment. Iedereen heeft keihard gewerkt. We hebben na de Kerst een moeilijke periode gehad met veel blessures. Als we compleet zijn, kun je zien waartoe we in staat zijn. Ik had de hele week al een goed gevoel. De Hoeve ligt ons wel. een ploeg die van het twee personen moet hebben.Die maken normaal gesproken twee-derde van alle goals. Die spelers hebben we uitgeschakeld.” Krista Fixe sprak van een collectieve zege tegen een ploeg met enkele individuele toppers. “We hadden veel meer inzet dan De Hoeve. We hebben ons zo knap teruggeknokt. Iedereen geloofde erin. We hebben echt als een team gespeeld.” Wit-Blauw vierde zaterdagavond al een feestje, maar was toch nog afhankelijk van KIOS dat pas een dag later in actie kwam. “Ik ga er vanuit dat Rohda wint van KIOS”, zei Smit afgelopen zaterdag vol vertrouwen. Fixe was het roerend met hem eens. Beide Wit-Blauwers kregen gelijk.

Stem 19 maart

CDA Kampen

Fris en Verstandig


www.brugnieuws.nl

d i n s d a g 11 m a a r t 2 0 1 4

44

Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. De winnaar krijgt de waardebon thuisgestuurd.

Win een dinerbon voor 2 personen bij:

Crypto

Puzzel mee

en maak kans op een

waardebon

Do e m ee en w in !

Te bereiken via entree Hotel Lumen, IJsseldelta Center in het PEC Zwolle Stadion

Oplossingen onder vermelding van ‘Crypto’ moeten uiterlijk volgende week woensdag 09.00 uur binnen zijn. Stuur ze per post naar: BrugMedia, Constructieweg 41-1 8263 BC Kampen of per mail: info@brugmedia.nl. Vergeet hierbij niet de eigen adresgegevens. Jan Nuijens Crypto Volg Jan Nuijen ook op facebook Jan Nuijen Crypto’s en op twitter @jannuijencrypto.

25 stuks

90 cent per stuk

Het winnende woord was meetlint. Oplossing: Hor.dagcreme.9.slogan.10tattoo.11.neerslag.12.sporten.14.ereloge.16.strop. 18.pigmeeeen.21.aardworm.22.scherp.23,boorolie.24.lobith.25. kampen. 26.immoreel.vert.1.mama.2.achter.3.bewogen.4.heino.5.ijsbeer.6.ho useliefhebber. 7.patatgeneratie.13.pythagoras.15.mismoedig17.onderop.19. mistlamp20.holland.

AANBIEDING:

kerstbomen! igeBeukenhaag kerstbomen!

€ 18,75

Nordmann OND Nordmann Taxus (haag) E AVOND kerstboom kerstboom€ 1,30 ND Actie Nu: € 10,OPEND Vaste planten Per stuk, vanaf

voor Actie10Nu:

nm620 t/m 20 tuingrond 50 Bemeste 25 zakken voor maar €5024,50 ber ecember ooppisisoopp

€€19, 19,

Het adres voor de complete tuin!!

Ookheel voorveel aanleg en bestrating jaar mooie kerstbomen! ben dit jaar heel veel mooie kerstbomen!

eg erhoud ten ng en anten e

specialisten groen specialisten in in ´t ´tgroen

Venedijk 2a Kampen Venedijk NoordNoord 2a Kampen Tel.3320416 (038) 3320416 oprit Molenbrug, N50) N50) Tel. (038) (Bij (Bij oprit Molenbrug, www.tuincentrumpalland.nl www.tuincentrumpalland.nl

UITNODIGING Niemand heeft ooit God gezien. Ons verlangen is om Hem steeds beter te leren kennen. Met Jezus als voorbeeld mogen we Hem zichtbaarder maken in deze wereld. We komen samen zondags om 10 uur Marinus Postlaan 1a in Kampen. www.vegk.nl tel (038) 332 30 78 Van harte welkom!

WEEKEND DIENSTEN HUISARTSEN

KAMPEN / IJSSELMUIDEN Wanneer u buiten de normale praktijktijden van uw huisarts met spoed een dokter nodig heeft, kunt u bellen met het speciale huisartsennummer tel. 0900-3336333. Dit geldt voor de volgende tijden en dagen: • op werkdagen tussen ‘s middags 17.00 uur en ‘s morgens 8.00 uur. • tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur) • tijdens feestdagen TANDARTS: Spreekuren: zaterdag van 9.00- 09.30 uur en zondag/feestdagen van 12.00-12.30 uur. Afspraak is niet nodig. Kijk op www.tandartsinkampen.nl voor de dienstdoende tandarts. Voor spoedeisende zaken buiten spreekuurtijden, kunt u de dienstdoende tandarts bereiken via het spoednummer: 06-53537743.

Horizontaal 7. Pensioen van een schipper (11) 8. kernenergie (3) 10. In Duitsland zetten ze de puntjes op de i (6) 11. Zij is proefpersoon om na de wedstrijd uitleg te geven (8) 12. Fabrikant die ’s zomers en ’s winters werk heeft (7) 14. Zeer eloquent persoon (7) 16. Het eerste deel hoort er niet bij (5) 18. Twee rivieren die ontstaan als de isolatie niet goed is (9) 21. Zij geeft niets weg. Integendeel (8) 22. Van een kader voorzien (6) 23. Bijrijder (8) 24. Een nar in bed geeft anders weinig ruimte (6)

25. Waar Bas net niet aanwezig is (6) 26.Veel voorkomende ziekte (8) Verticaal 1. Lapmiddel (4) 2. Geemancipeerd land (6) 3. Op de fiets als uitlaatklep (7) 4. FF (5) 5. Is ginds reeds ter plekke (6) 6. Specerij van de heilige Jaap (15) 9. Favoriete bingoprijzen (13) 13. Twee winkels in een vliegtuig (10) 15. Vergaan op afstand (9) 17. In die streken is het anders niet groen zonder ’t te merken (8) 19. Hier kun je goed doorheen zien (8) 20. Hij kijkt onbewogen naar het einde (6)

Naam: ................................................................ telefoonnr: ............................................................ Adres: ................................................................................................................................................... Oplossing: ...................................................................................................................

APOTHEKEN Apotheek Ebbingepoort, 1e Ebbingestraat 19 te Kampen, tel. 038-3312475. Geopend op vrijdag tot 19.00 uur en op zaterdag van 12.00-14.00 uur. Buiten deze uren kunt u terecht bij de Spoed apotheek, Dr. van Heesweg 2, Zwolle (hoofdingang Isala), tel. 038-4245474. Na 23.00 uur alleen met recept! DIEREN-AMBULANCE 24 uur per dag bereikbaar, tel. 06-22701040 VERLOSKUNDIGEN PRAKTIJK KAMPEN Wanneer de bevalling gaat beginnen of voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende verloskundige, tel. 06-53109281 Wanneer de verbinding niet tot stand komt kunt u ons oproepen via de waarneemdienst te Apeldoorn, tel. 055-5399784 Welke verloskundige dienst heeft is terug te vinden op de poster in de wachtkamer of op www.verloskundigenkampen.nl. VERLOSKUNDIGEN IJSSELMUIDEN De dienstdoende verloskundige is bereikbaar via 06-20002668 voor bevallingen, ongerustheid en dringende vragen. Bij geen gehoor kunt u ons laten oproepen via de waarneemdienst te Apeldoorn, tel. 055-5399784. Voor vragen en maken van afspraken is er een tel.spreekuur op werkdagen van 13.00-13.30, tel. 038-3324413. Onze lactatiekundige is te bereiken via 06-12087010. Meer info: www. verloskundigepraktijksifra.nl.

Viscamping

Reserveer nu. www.terranautic.nl Vechtdijk 1, Zwolle - Tel. 0529-427171

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Voor onze vestiging IJsselmuiden en Kampen zoeken wij een

Hair-stylist m/v +/- 32 uur om ons team te komen versterken. Wil jij in een leuke en gemoedelijke sfeer werken dan zijn wij opzoek naar jou! www.prins-haarmode.nl Voor vragen en sollicitaties: neem contact op met: J. Prins, Telef. 06 531 555 06

ongediertebestrijding voor bedrijf en particulier

Voor een snelle service: Baltes bellen Lemelerveld: Zwolle: Mobiel: Fax: Internet: E-mail:

0527 - 37 11 66 038 - 465 44 50 06 - 216 334 26 038 - 465 53 34 www.boktor.nl info@boktor.nl

Onze diensten: Houtworm- en Boktor bestrijding Ongedierte bestrijding Gevelreiniging-Impregnering

Laat uw dakkapel door Franken plaatsen omdat FRANKEN DAKKAPELLEN: • • • •

Al vanaf 1995 dakkapellen plaatst in alle soorten en maten Alleen gebruik maakt van de beste materialen Zeer vakbekwame timmerlieden in dienst heeft Ook de bouwtekening en aanvraagformulieren kosteloos verzorgt

Kies daarom voor een dakkapel van Franken Dakkapellen! Kom eens kijken in onze showroom of maak een afspraak voor een kosteloos en vrijblijvend bezoek aan huis. Tevens leveren en plaatsen wij kunststof kozijnen in de gevel. Bel voor info: 0525-662204 | www.franken-dakkapellen.nl Noorderbreedte 9, 8081 PX Elburg


SPORT

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.brugnieuws.nl

dinsdag 11 maart 2014

De wedstrijden DOS ‘37 DOS Kampen

5 1

VRIEZENVEEN - DOS Kampen is er zaterdag niet aan te pas gekomen tegen een gretig DOS ‘37: 5-1. Al na acht minuten was het raak. Kenny Kroeze stuitte op DOS-goalie Wilco de Vries, maar trof in de rebound alsnog doel. Drie minuten later was DOS Kampen voor het eerst gevaarlijk. Een vrije bal van Daniël van Warven werd net op tijd onschadelijk gemaakt door een verdediger. Daarna had DOS Kampen pech dat de bal niet op de stip ging na een vertreding op Jorian Wellenberg. Aan de andere kant raakte DOS ‘37 de lat. In de 36ste minuut kwam DOS op gelijke hoogte Uit een fraaie aanval kopte Van Warven raak. Lang konden de Kampenaren niet genieten. Twee minuten later gaf Wim Snippe Kroeze even teveel ruimte. Kroeze haalde uit en de bal vloog in de verre hoek. Vier minuten later viel de 3-1. Balverlies in de opbouw werd DOS fataal. Kroeze profiteerde. Vlak voor rust was DOS dichtbij de 3-2. Een schot van Matthijs Winters belandde op de kruising. Na rust was het wachten op meer treffers van de thuisploeg. DOS Kampen ontsnapte enkele keren, maar kreeg in het laatste kwartier toch nog twee tegentreffers te verwerken.

IJVV ESA

0 4

IJSSELMUIDEN - IJVV wisselt dit seizoen goede wedstrijden af met zeer matige duels. Het duel tegen ESA kan in de IJVVboeken als een zeer matige vertoning: 0-4. IJVV-goalie Albert Jan Meuleman moest direct aan de bak. In de 15e minuut kon hij een treffer niet voorkomen. Al snel viel de 0-2. Nadat Severin Simic een van de spaarzame IIJVVkansen liet liggen kwamen de gasten vijf minuten voor rust op 0-3. Direct na de pauze scoorde ESA 0-4. Daarna kregen de bezoekers nog wat kansen, maar meer leed bleef IJVV bespaard. “Het zag er niet uit”, aldus IJVV-trainer Herben Visscher. “We wonnen de duels niet en hebben er geen enkel moment een wedstrijd van kunnen maken. Dit is heel teleurstellend. Als je wint, schurk je tegen de top aan. Nu zitten we in de grijze middenmoot en hebben we nog wat punten nodig om ons veilig te spelen. Wederom spelen we slecht tegen een team dat onderin staat. Dat geeft de wisselvalligheid van de ploeg aan. We balanceren op een dun koord. Met onze kwaliteiten kunnen we niet zo maar even een ploeg als ESA aan de kant zetten. We moeten elke week alles geven.”

‘s-Heerenbroek CSV ‘28

1 1

‘S-HEERENBROEK - Vierdeklasser ‘s-Heerenbroek heeft zaterdag met 1-1 gelijk gespeeld tegen CSV ‘28. De doelpunten vielen voor rust. In de eerste helft had CSV ‘28 het betere van het spel. Bij ‘sHeerenbroek ontbrak een goede communicatie in de achterhoede. Toch kwam ‘s-Heerenbroek na een kwartier op voorsprong. De ploeg strafte balverlies van CSV op het middenveld goede weg. Rob Henniphof ging goed door en veroverde de bal. Vervolgens leek hij zich vast te lopen op de keeper, maar hij kreeg de bal toch mee en scoorde. Daarvoor had Wiljen van Ittersum een grote kans laten liggen. Tien minuten na de openingstreffer maakte CSV gelijk. Een vrije trap vanaf de zijkant werd snoeihard binnen gekopt. Vlak voor rust deed ‘s-Heerenbroek zichzelf tekort door een kansrijke situatie niet goed uit te spelen. Gert Kwakkel was te zelfzuchtig, waardoor een doelpoging slechts een corner opleverde. Na rust had ‘s-Heerenbroek meer controle. De ploeg kreeg enkele mogelijkheden, maar het bleef bij 1-1. Een juiste weergave van de krachtsverhoudingen.

Volop nieuwe collectie bij De Lange Schoenen

45

Twee Overijsselse titels voor IJGV/Wilhelmina GENEMUIDEN – IJGV/Wilhelmina heeft zaterdag twee titels behaald bij de Overijsselse kampioenschappen acrogym in Genemuiden. Bij de E-junioren paren lieten Anne Wil Barneveld en Anne Christin Hollander zich kronen tot Overijssels kampioen. Ook was er een Overijsselse titel voor Eline Hanekamp en Annemijn de Wilde bij de pupillen. Daarnaast pakte IJGV/Wilhelmina nog zeven ereplaatsen. Bij de junioren trio’s legden Iris van Keulen, Milyn Schilder en Noor Koelewijn beslag op het brons. Bij de E-senioren eindigden Marthe van Eckeveld en José van Dijk als vierde. Vanwege het grote

deelnemersveld mochten zij ook een medaille in ontvangst nemen. Hetzelfde geldt voor Rosalie Prins en Annemijn Dekker, vierde in de D-lijn bij de damesparen. Saskia Vahl en Erika Bastiaan grepen hier het brons. Bij de senioren trio’s was er een tweede plaats voor Myrthe de Kleine, Elly van Dijk en Loïs Starreveld. Bij de pupillen trio’s verdienden Lieke van der Kamp, Annina Kramer en Dominique Smid brons en bij de duo’s Annelijn Kwakkel en Denise Brink.

Tennisvereniging IJTC houdt informatiedag IJSSELMUIDEN –IJTC houdt op zaterdag 29 maart een informatiedag. Op deze dag kunnen mensen kennismaken met de tennisvereniging uit IJsselmuiden. IJTC heeft een goed onderhouden tennispark aan de rand van IJsselmuiden. Aan de Grafhorsterweg liggen vier banen van gravel en twee banen van kunstgras. Wekelijks zijn er tennisavonden en per jaar worden meerdere clubtoernooien georganiseerd. Op 29 maart houdt IJTC vanaf 9.30 uur het eerste clubtoernooi van 2014: het Dick van Oort toernooi. Een mooi moment om kennis te maken met IJTC. In de kantine

‘Sitpoint’ staat tot 14.00 uur de koffie klaar. Op het tennispark maken leden tijd vrij om bezoekers te informeren. IJTC heeft een eigen trainster die zowel senioren als junioren de basistechniek wil aanleren en helpt om de vaardigheden verder te ontwikkelen. Voor junioren is er een voordeelpakket: 15 tennislessen voor 75 euro. Een jaar lid zijn van IJTC kost 105 euro. Kijk op www.ijtc.nl.

‘Raden mobieltjes’ levert prijs op

De Lange Schoenen presenteert zijn nieuwe voorjaarscollectie in een totaal vernieuwde zaak. Vele modellen van onder andere Gabor, Durea, Wolky, Waldlaufer, Rieker en Birkenstock staan klaar om gepast te worden.

Ecco en Dr. Martens vullen de damesmodellen aan. Voor de mannen staat ook een uitgebreide collectie van onder andere Ecco, Clarks en Fluchos klaar. Stuk voor stuk comfortabele loopschoenen met een eigen karakter. “We hebben

de afgelopen weken al veel positieve reacties gehad op zowel onze collectie als ons nieuwe interieur. Vooral de oude foto’s aan de wanden maken vele verhalen los”,

aldus Marco de Lange. Kom langs aan de Oudestraat 31 in Kampen. Zie ook de website www. delangeschoenen.nl

Tijdens de Open Huis Dagen op het Melmerpark stond bij VWC Telecom een grote bak met dummy telefoons. Iedereen mocht raden hoeveel mobieltjes er in de bak zaten. Het juiste aantal

14 & 15 maart

Snelle Rally Korting Shell Kampen Zambonistraat 5

was 264 stuks. Op de foto reikt Jan Klomp van VWC Telecom een mooie telefoon

uit aan prijswinnaar van het telefoonraadspel, de heer J. van der Meer.

e p r e h c Super s f o t s d n bra * ! s j i pr * op alle brandstoffen


www.brugnieuws.nl

Foto: Henry Dijkman

dinsdag 11 maart 2014

Voorbeschouwing PEC Zwolle – Go Ahead Eagles

Aanstaande zondag staat de IJsselderby tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op het programma. Het is voor het eerst in lange tijd, dat de rivalen elkaar op Eredivisieniveau in Zwolle bestrijden. Van de vorige acht ontmoetingen op het hoogste voetbalniveau van Nederland, wisten de Zwollenaren vier keer te zegevieren, slechts eenmaal gingen de drie punten in de bus mee naar Deventer. De twee Overijsselse ploegen kunnen de punten ook nu weer goed gebruiken. De gasten uit Deventer vinden zichzelf terug op een gevaarlijke positie op de ranglijst. Ondanks een goede eerste seizoenshelft zit er na de winterstop wat zand in de motor, waardoor de ploeg van trainer Foeke Booy strijdt voor lijfsbehoud. PEC Zwolle staat op een verdienstelijke plaats bovenin de middenmoot. Een overwinning op de ploeg uit Deventer zorgt ervoor dat de Blauwvingers in de strijd blijven voor de beste eindklassering uit de clubgeschiedenis. In het seizoen 1978/1979 eindigde PEC Zwolle op een achtste plaats in de Eredivisie. Bij beide teams staat maar één speler onder contract met een verleden bij de tegenstander. Joran Pot is nu actief in Deventer, terwijl hij twee seizoenen geleden nog onderdeel uitmaakte van het kampioenselftal van het toenmalige FC Zwolle. Theo Vogelsang werd afgelopen winter op amateurbasis vastgelegd in Zwolle. De middenvelder speelde in het seizoen 2010/2011 op huurbasis voor Go Ahead Eagles. Aan de heenwedstrijd in Deventer eerder dit seizoen heeft PEC Zwolle geen goed gevoel over gehouden. In De Adelaarshorst ging het team met 4-1 hard onderuit. Een rede des te meer, om zondag voor een mooi resultaat te gaan in het eigen IJsseldelta stadion. De kaartverkoop voor dit duel loopt hard door, voorkom teleurstelling en schaf vandaag nog een kaart aan!

Koop nu je tickets: - online via www.peczwolle.nl/tickets; - bij een TicketBoxverkooppunt bij jou in de buurt; - of kom langs in de PEC Zwolle Fanshop.

Zondag 16 maart 2014 14.30 uur

Er kan één kaart worden aangeschaft per seizoenkaart of clubcard van PEC Zwolle. Ga voor de laatste ticketinformatie naar www.peczwolle.nl.

Kook wink el

zoranet

COMPELLO

46


SPORT

Zalk haakt af in strijd om titel

Er werd volop strijd geleverd bij de topper Zalk-ZAC. Foto: Tennekes

ZALK - De rol van Zalk om het kampioenschap in de vierde klasse C lijkt defenitief uitgespeeld. De ploeg van trainer Dik Runherd verloor de topper tegen koploper ZAC met 0-1 en staat nu acht punten achter op de Zwolse ploeg. Al in de eerste minuut kreeg Zalk een goede kans. Stephan van Ommen vuurde in kansrijke positie, maar schoot ZAC-keeper Mark Sikkes vol in het gezicht. Nadat Van Ommen in de 14e minuut een kans liet liggen, kwam ZAC op voorsprong. Onoplettendheid op het middenveld werd Zalk fataal. ZAC veroverde de bal en sloeg effectief toe. Daarna lukte het Zalk niet om de schade te repareren. De ploeg kreeg nog twee goede kansen. Vlak voor rust schoot Simon van Halm net naast. In de 65ste minuut raakte Sander Vinke de paal. ZAC speelde de wedstrijd

professioneel uit en liet in het restant enkele goede kansen liggen. “Wij waren de schlemiel en ZAC de gelukkige, maar geluk dwing je wel af”, aldus trainer Runherd. “ZAC heeft het professioneel gespeeld. Dit is de toekomstige kampioen.” Runherd heeft de hoop op een titel voor Zalk opgegeven. “Dit geeft ZAC niet meer weg. Wij moeten ons richten op plaats drie of vier, zodat we ons kunnen plaatsen voor de nacompetitie. Dat zal nog moeilijk genoeg worden. Zaterdag mogen we absoluut niet verliezen bij EZC ‘84.”

Knappe zege Set Up IJSSELMUIDEN - Set Up heeft afgelopen zaterdag een knappe zege behaald. In de Oosterholthoeve werd met 3-1 gewonnen van het hoog geklasseerde Donitas 2. Met deze verrassende zege heeft Set Up een grote stap gezet richting lijfsbehoud. De IJsselmuidense formatie was van het begin opgewassen tegen het sterke Donitas en wist zelfs brutaal de eerste set binnen te slepen. Set Up speelde met lef, overklaste de tegenstander en pakte ook de tweede en derde set. Daarna leek de scherpte weg bij Set Up. Donitas profiteerde en pakte de laatste set.

Verlies Reflex DENEKAMP - De dames van Reflex hadden zaterdag niets in te vertellen bij koploper Reggefiber DeVoko:4-0. Alleen in de eerste set had Reflex wat in te brengen.Halverwege was de ploeg wat minder scherp en pakte de thuisploeg een voorsprong. Reflex vocht terug, maar kon niet meer terugkomen: 25-21. In de tweede set pakte de ploeg uit Denekamp al snel een voorsprong. Reflex bood niet genoeg weerstand en verloor ook de tweede set. Daarna was het snel gedaan (25-15 en 25-16).

NAAM :.................... ADES :.................... TELF NR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.

brugnieuws .nl

O Een gevecht sport O Een fitheid programma O Een merk sportschoen

KHC blijft lijstaanvoerder KAMPEN - KHC blijft koploper in de tweede klasse G. De ploeg speelde geen sterke wedstrijd tegen BAS, maar wist een matige partij toch winnend af te sluiten. Met dank aan Jeffrey van der Vlist. Na een half uur spelen stond het al 2-0 voor KHC. In de 14e minuut profiteerde Ronald Arends van een misverstand in de BAsdefensie, na goed doorzetten van. Tom Diender. In de 30ste minuut maakte Diender gebruik van geklungel in de BAS-defensie. KHC leek op weg naar een ruime zege, maar het liep anders. In de 34ste minuut kwam BAS terug in de wedstrijd. Nadat Lesley de Munnik mistastte, sloeg BAS toe. Vier minuten later stopte KHCkeeper Kevin Dijkstra een strafschop van BAS, nadat Burak Alp

een speler in de zestien aantikte. Voor even was de KHC-keeper de held, maar al snel was hij de schlemiel. Uit de toegekende hoekschop kwam BAS tot scoren. De KHC-goalie ging in de fout en sloeg de bal via de paal in eigen doel. Vlak daarna ontsnapte KHC aan een achterstand. Zes minuten na rust claimde KHC een strafschop wegens hands, maar de arbiter liet doorspelen. Daarna kwam het moment van invaller Jeffrey van der Vlist. Met een harde knal deed hij het net trillen.

C H RDIIEEJ voornemen F J E N U voor I N !2013 HetSbeste T

Zaterdag 22 23 maart 2014 2013 Het hardloopevenement voor iedereen:

❏ 5 km ❏ 10 km

❏ 21,1 km (halve marathon) ❏ 32 km

vol Let op vol= elnemers! max. 1000 de

START- EN FINISH ZIJN OP DE ATLETIEKBAAN VAN AV ISALA ‘96 SPORTPARK HAGENBROEK, HILBERT VAN DIJKSTRAAT 7, KAMPEN MEDIAPARTNER:

Meer info: www.32vankampen.nl

1 x Een LEVEN lang gratis sporten 5 x Een JAAR lang gratis sporten 20 x Een MAAND lang gratis sporten Een DAG PAS voor sport na keuze

Wat is Yoga :

O Een ontspanning les O Een massage O Een sport drank

Leef Centrum voor sport en ontspanning Reigerweg 11a 8263 BB Kampen tel : 038 3388886

vul de bon in, knip hem uit stuur hem op of lever hem in aan de balie en maak kans op

deze super prijzen

47

VUL in en win !!!

Wat is spinning : O Een dieet O Fietsen op muziek O Een loop fiets

Wat is cardio :

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.brugnieuws.nl

dinsdag 11 maart 2014


SPORT

dinsdag 11 maart 2014

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.brugnieuws.nl

Go-Ahead leidt gevoelige nederlaag verzuipen voor Go-Ahead. Het werd verzuipen. Het stug verdedigende Drachtster Boys gaf geen krimp en pakte drie heel belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. Go-Ahead blijft vierde van onderen en moet in de resterende zeven duels nog volop aan de bak om degradatie te ontlopen.

(door Gerard Meijeringh)

KAMPEN - In de strijd tegen degradatie heeft Go-Ahead zaterdag een dure nederlaag geleden. In een wedstrijd met weinig kansen werd het afgetroefd door Drachtster Boys (0-1. Go-Ahead heeft zich versterkt met Kevin Smit. De 27-jarige rechtsbuiten maakte zaterdag zijn rentree voor de Kamper ploeg.

Vooraf werd Jeroen van den Bosch in het zonnetje gezet. De verdediger speelde zijn honderdste wedstrijd voor Go-Ahead. Daarna liet een te slap Go-Ahead zich In een typische 0-0 wedstrijd aftroeven op het fysieke vlak. Te vaak werd de tweede bal gemist. De ploeg wist niet een uitgespeelde kans te creëren. Madih Doufikar werd door Drachtster Boys aan de ketting gelegd. Daar kwam nog bij dat Go-Ahead in de eerste helft (36ste minuut) tegen een onnodige tegentreffer aanliep. Een bal werd niet goed verwerkt door verdediger Muslu Nalbantoglu. Aziz Geyik schoot vervolgens raak.

Jurrian Zandbergen haalt uit. Foto: Jan Buitenhuis

Daarvoor was er weinig gebeurd. Na de 0-1 was in het restant van de eerste helft de grootste mogelijkheid voor Edwin Starke. Hij kreeg een schietkans in de zestien, maar zijn uithaal was niet gevaarlijk. Na rust begon Go-Ahead energieker, maar de ploeg kwam aanvankelijk niet verder dan een slap schot van Zandbergen en een gevaarlijkere poging van Yoshua

van Marle. Go-Ahead moest risico’s nemen en kwam enkele keren goed weg. De thuisploeg kon daar weinig tegenover stellen. Het gevaarlijkste moment was in de 82ste minuut. Zandbergen kopte uit een goed genomen vrije trap tegen de kruising. Daarna maakte de teruggekeerde Kevin Smit zijn rentree, maar hij voegde ook weinig toe aan het matige spel van Go-Ahead. In de slotfase was het pompen of

Kevin Smit maakte in de 83ste minuut zijn rentree voor Go-Ahead. De rechtsbuiten moest afgelopen zomer vanwege zijn medische studie anesthesie noodgedwongen stoppen met voetballen bij Go-Ahead, maar heeft aangegeven weer tijd vrij te kunnen maken voor het voetballen. Smit speelde drie seizoenen (2010 tot en met 2013) bij Go-Ahead en scoorde in die periode dertien keer. “Ik heb in de sportschool duur- en krachttraining gedaan, maar ik heb nog geen wedstrijdritme.” Hij hoopt dit seizoen nog van waarde te kunnen zijn. “Maar we moeten wel realistisch blijven. Het moet gewoon passen. Ik zie mezelf dit seizoen als aanvulling van het team.”

Zenuwachtig KV DOS Kampen loopt korfbaltitel in overgangsklasse mis HOOGKERK - KV DOS Kampen/ Veltman is er zaterdag niet in geslaagd om kampioen te worden in de overgangsklasse B. De Kamper formatie ging in de laatste speelronde met 25-19 onderuit bij Hoogkerk. Medekoploper Sporting Delta maakte geen fout en pakte de titel.

48

Joost Daamen pakt brons op NK judo EINDHOVEN – Joost Daamen van Judoteam Sonnenberch heeft afgelopen weekeinde brons gepakt in de klasse tot 60 kilogram bij het NK Judo tot 15 jaar in Eindhoven. Daarmee liet hij zien bij de top van Nederland te behoren in zijn klasse. Daamen won zijn wedstrijden tot aan de kwartfinale met zeer gevarieerd judo. Vervolgens draaide de kwartfinale uit op een spannende en moeilijke partij, waarin beide judoka’s kansen hadden. Daamen verloor uiteindelijk met slechts een yuko verschil van de latere Nederlands kampioen. In de herkansingsronde herpakte hij zich. Hij versloeg twee tegenstanders met heupworpen. In de partij om het brons zorgde Daamen met een voetveeg en een heupworp, gevolgd door een houdgreep, voor de winst.

Ruime zege Kampenion KAMPEN – De tafeltennissers van Kampenion hebben vrijdag een 8-2 zege geboekt tegen Swift. Door deze zege staat de Kamper ploeg nu op een derde plaats in de hoofdklasse. Ton Ringenier en Jeroen Rotman wonnen hun drie partijen. Jordy ten Have kwam een keer tot winst. Ook de dubbel ging naar Kampenion. Het eerste jeugdteam van Kampenion won met 7-3 van Cevelum en gaat aan kop in de landelijke klasse A. Gert-Jan de Lange won al zijn drie partijen. Guido Wessels en Wiebren van de Schootbrugge pakten ieder twee punten.

Sporting Delta won met 25-17 van Tweemaal Zes. Voordat de wedstrijd van DOS begon, was de uitslag van Sporting Delta al bekend. De Kamper ploeg wist dus dat winst noodzakelijk was. In dat geval zouden beide ploegen gelijk eindigen en was een beslissingsduel noodzakelijk. Zo ver kwam het niet.

DETO 1 tegen GO-AHEAD KAMPEN 1 ZATERDAG 15 MAART Aanvang 14.30 uur in Vriezenveen

DOS was zichzelf niet en liep voortdurend achter de feiten aan tegen een scherp Hoogkerk. dat soms veel te hard speelde. Door het uitdelen van maar liefst drie gele kaarten kon arbiter Harkema de wedstrijd in de hand houden.

ploeg kon echter niet doordrukken, omdat het legio kansen onbenut liet.

Met een hoog tempo en zuiver schietend was Hoogkerk van meet af aan de betere. Na een 15-10 achterstand bij rust, kwam DOS in de tweede helft goed terug. De

Hoogkerk wist hiervan te profiteren. De Groningse ploeg liep weer weg en speelde vijf minuten voor tijd al een gewonnen wedstrijd. DOS verloor uiteindelijk met 25-

De teleurstelling druipt van de gezichten van Reinier Meijering (l) en trainer Remco Jacobs. Foto: Rein Teune

19. De nederlaag was een harde klap voor DOS. “We waren heel zenuwachtig en er was heel veel onrust. De spelers en het spel waren onrustig. Er was geen enkele afronding. We lieten ons fysiek een beetje afbluffen”, aldus DOS-

coach Remco Jacobs. “We kwamen hartstikke mooi terug tot 20-18. Daarna kregen we legio kansen, maar de bal wilde er niet in. Daarvan heeft Hoogkerk geprofiteerd. Als je het in de laatste speelronde niet redt, is dat extra zuur”, aldus een teleurgestelde Jacobs.

GA MEE EN MOEDIG ZE AAN! Voetbalvereniging

GO-AHEAD SPORTPARK MIDDENWETERING BUITENBROEKSWEG 2 KANTINE TEL 038 - 331 58 13

WWW.GOAHEADKAMPEN.NL

Reflex boekt tweede overwinning in degradatiepoule BARNEVELD - Floorever Reflex heeft zaterdag de tweede zege behaald in de degradatiepoule van de eredivisie. In Barneveld werd met 2-3 gewonnen van SSS (25-14, 21-25, 25-22, 22-25, 21-23). De volleyballers van Reflex hadden een zege nodig om perspectief te houden in de degradatiepoule. De eerste set was niet goed. “We maakten te veel fouten en passend bleef SSS goed op de been”, aldus Reflex-coach Henk Hansma. Er moest dus iets veranderen en dat lukte. “In de tweede set stonden we beter te passen, onze foutenlast halveerde en onze blokkering was ook stukken

beter”. Hierdoor ging het gelijk op, maar Reflex kon toch de set pakken met 21-25. Set drie werd nipt verloren, maar in de vierde set toonden de Kampenaren veerkracht. “We bleven die set stabiel spelen, maar SSS deed dat ook. Beide teams stonden goed in de passing, daardoor werd het een echte side-out wedstrijd”, aldus Hansma. In de

vierde set bracht hij Jorn Meijer in het veld voor Robin van Capelle: “Robin startte goed, maar kwam later niet meer zo goed uit te verf. Jorn pakte het goed op, zoals hij wel vaker doet. Hij heeft een andere slag dan Robin en ik denk dat de blokkering van SSS moeite had met deze verandering.” De wissel pakte dus goed uit en Reflex kwam op gelijke hoogte in sets. Daarna kreeg de wedstrijd een enorm spannende ontknoping. In de afsluitende set kreeg SSS

nog drie punten voorsprong, maar Reflex kwam weer bij: “We wonnen de helft van de rally’s en hadden nog steeds een stabiele side-out. Doordat het gelijk op ging vanaf 12-12 hoopten we een blokpunt te kunnen pakken om uit te lopen”, zei Hansma over de beslissende set. In de eindfase verzuimde SSS tot vijf keer toe de wedstrijd te winnen, waar Reflex pas het vierde matchpoint verzilverde. Zaterdag speelt Reflex thuis tegen Zaanstad (20.00 uur).

Kom a.s. zaterdag naar:

DOS Kampen sv DFS 15 maart 2014

Sportpark De Maten - 15.00 uur www.doskampen.nl

@vvdosk

DOS KAMPEN, SAMEN BETER Balsponsor:

110314 brug2  
110314 brug2  

brug week 11 Inclusief de Brug2Business

Advertisement