Page 1

EDITIE

KAMPEN Winnaar Busje Knalt Zo pagina

3

Van Kruistum wint popquiz pagina

DINSDAG • 11 JANUARI 2011 • JAARGANG 19

5

Fontein wint schoolschaak

Alpha begint weer pagina

11

pagina

21

Schoenmaatjes zoeken vrijwilligers

Kijk op pagina 8&9

Schinkel

Installatietechniek

Specialist in aangepast sanitair

Sinds 1928 het adres voor: • gas- water en sanitair • lood, koper en zinkwerken • centrale verwarming • duurzaam energie • elektrotechniek • ventilatietechniek

handelsstraat 11 Kampen 038 - 331 23 65 www.schinKeltechnieK.nl

DIGITALE

PASFOTO’S CE RT IF IC AATT CE RT IF IC AA PASFOTO’S

PASFOTO’S

- ENIGE IN KAMPEN - ZIE ARTIKEL ELDERS - ENI INE BRU INGE KAMP DEZ G! EN

Foto Voerman

Oudestraat 138 Kampen (t.o. stadshuis) 5FMtXXXGPUPWPFSNBOOM

KRINGLOOP KAMPEN

KAMPEN - Het verwerkingscentrum van actie Schoenmaatjes in Kampen zoekt in januari nog vrijwilligers. Schoenmaatjes zijn kinderen die schoenendozen versieren en vullen als cadeaus voor kinderen in ontwikkelingslanden. Tienduizenden van deze schoenendozen worden gecontroleerd, gesorteerd en verpakt in de loods van Van Dijk Educatie aan de Dieselstraat 1.

Edukans is de organisatie die jaarlijks de schoenendoosactie organiseert. Jong en oud helpt mee op het verwerkingscentrum.

HALEN: 038 - 332 62 16 BRENGEN: GILDESTRAAT 5

Belangstellenden kunnen binnenlopen in de loods en zich melden bij de coĂśrdinator Roel Akse. De werktijden zijn flexibel, van enkele uren vrijwil-

ligerswerk tot hele dagen. Iedereen die een handje wil helpen is welkom tot en met vrijdag 28 januari op alle werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Eenrichtingsverkeer Stadsbrug ‘nu brug te ver’

(door Christiaan Schutte) KAMPEN - Of een stadsbrug met eenrichtingsverkeer nu juist de sterkste of de zwakste schakel is in het verkeerscirculatieplan, is iets waar de meningen sterk over verschillen. Maar feit is dat meerdere raadsleden maandagavond tijdens een commissievergadering hebben aangekondigd een amendement in te dienen om voorlopig in elk geval nog geen groen licht te geven voor een brug die alleen in de Kamper binnenstad inkomend autoverkeer toelaat. Waarmee dit onderdeel van de zogeheten variant 4 van het verkeerscirculatieplan uit het plan wordt gelicht.

SGP’er Koert Meuleman is faliekant tegen het afsluiten van de stadsbrug aan ĂŠĂŠn kant, omdat het volgens hem een strop betekent voor de ondernemers in de binnenstad. Hij refereerde aan een gesprek met een ondernemer in IJsselmuiden die had gezegd dat als er een HEMA in die kern zou komen de bewoners daar Kampen niet meer nodig zouden hebben. “Dat werd gekscherend gezegd, maar wel met een serieuze ondertoonâ€?, aldus Meuleman, die betwijfelt of bezoekers uit de richting IJsselmuiden bereid zijn om een stuk om te rijden over de Molenbrug. Wim Rill (GroenLinks) daarentegen ziet geen probleem -’’waarom zouden bezoekers uit IJsselmuiden niet hun auto bij de stationslocatie zetten of

op de fiets komen’’- en onderschrijft de lezing van wethouder Pieter Treep dat het eenrichtingsverkeer maken van de brug past binnen het kader om de binnenstad autoluw te maken. Oftewel minder sluipverkeer en dus ontlasting van pijnpunt de IJsselkade, minder schadelijke autogassen, meer plek voor groen en dus een leefbaarder stadshart, aldus Rill die zich afvroeg hoe je dit doel anders moet bereiken. Hij wees daarbij op de prognose dat het verkeer en de druk op de binnenstad in de toekomst toenemen. Andere commissieleden plaatsten daar echter de nodige kanttekeningen bij. Want wat gebeurt er met de verkeersstroom als bijvoorbeeld het Hanzestation er is? Onder

andere Cor Adema (CDA) is er voor om eerst deze ontwikkeling in de gaten te houden en dan allicht later in 2013 nog eens te kijken naar de eventuele noodzaak om de stadsbrug tot eenrichtingstraject te maken. Een andere vraag is welke ontwikkelingen er plaatsvinden op het gebied van parkeerruimte aan de rand van de binnenstad en dan met name ook wat betreft de locatie bij de afgebrande Buitenwacht. Het aantal automobilisten dat je aan de stadsrand opvangt, is immers van invloed op de verkeersdrukte in de binnenstad zelf. Bert Weever (VVD), die het afsluiten van ĂŠĂŠn rijrichting voor autoverkeer op de stadsbrug onacceptabel vindt, wilde mede om die reden weten of wethouder Pieter Treep bereid was het voorstel om te kiezen voor variant 4 terug te nemen. “Neeâ€?, was het antwoord van Treep. De wethouder vindt dat het plan aan besluitvorming toe is en vroeg de commissieleden om met een amendement te komen als ze (nog) niet akkoord willen gaan met het planonderdeel betref-

fende de brug. Janita Tabak (PvdA) hinkt op twee gedachten. Aan de ene kant snapt ze de argumenten van GroenLinks, maar anderzijds vindt ze dat de noodzaak voor een andere verkeerscirculatie met zo’n ingrijpende maatregel eerst heel goed moet worden uitgelegd aan de burgers om draagvlak te krijgen. Nu ja zeggen tegen het gehele plan is voor haar ‘’een brug te ver’’ maar ze zou het erg jammer vinden als het plan op dat ene onderdeel sneuvelt en daarom deed ze een oproep om een consensus te bereiken op basis van die onderdelen (het eenrichtingsverkeer maken van de Ebbingestraat en een knip in de Plantsoenstraat red.) waar een meerderheid zich wel in kan vinden.

De scherpste aanbiedingen van Kampen vindt u op

pagina 6 Vlaar

tel. 038 - 331 67 77

ART KERKA C I T S S O GRATI 10 EUR E K L E J BI


dinsdag 11 januari 2011 • pagina 2

‘t Sfeerhuis, toonaangevend in wonen!

Grieks specialiteiten Restaurant

Kom binnen kijken bij ‘t Sfeerhuis

Sirtaki

Tapijt

Op maandag, woensdag en donderdag

Laminaat

hebben wij vier hoofdgerechten geselecteerd voor

€ 11,50 per gerecht

Behang

Oudestraat 262, 8261 CB Kampen Tel: (038)-331 28 17 www.grieks-sirtaki.nl

Gordijnen Vitrage

Gratis Proefles

Binnenzonwering Shutters

T’ai Chi Ch’uan

Voor iedere portomonnee hebben wij een compleet advies!

Mindfulness in beweging

Aanmelden via Tel. 038 - 422 51 53 of Roland.theStudio@live.nl

Verenigingsgebouw Rehoboth Cellebroedersweg 19, Kampen

Geerstraat 15 Kampen (038) 331 36 79 www.sfeerhuis.nl

Maandag 17 januari

van 19.00 tot 20.15 uur

The Studio (www.welstone.nl)

online veiling i.o.v. belanghebbende

15 t/m 20 januari 2011

CONSUMENTENGOEDEREN TE KAMPEN .

.

.

Diverse audiovisuele apparatuur laminaat gereedschap mode w.o.: tassen accessoires partijgoederen tuin- en glaswerk etc.

.

.

.

.

Bieden vanaf 10 euro

Bieden vanaf 75 euro

Bieden vanaf 5 euro

kijkdag: Zaterdag 15 januari 2011 van 10.00 tot 16.00 uur. kijkadres: Haatlandhaven 6, 8263 as Kampen (roc kampen). Voor meer info, uitgebreide kavelomschrijvingen en foto’s:

BVA-AUCTIONS.COM

Altijd wat te bieden

Bieden vanaf 75 euro


Dinsdag 11 januari 2011 • pagina 3

Nieuwe CvdK Bijleveld: ontwapenende strijder (Door: Pedro Sluiter )

ZWOLLE / KAMPEN - ‘Ontwapenend. Strijdvaardig, maar met een glimlach’. Met deze lovende typering werd de nieuwe Commissaris van de Koningin (CvdK) Ank Bijleveld woensdagmiddag in het provinciehuis tijdens een bijzondere vergadering welkom geheten. Bijleveld werd geboren in IJsselmuiden en keert met deze stap terug naar de provincie waar ze ook voor het eerst politiek actief werd. Het nieuwe boegbeeld van de provincie voldoet volgens de vertrouwenscommissie van de Provinciale Staten volledig aan het gestelde profiel, een eisenpakket dat mede werd opgesteld na een onderzoek onder de inwoners van Overijssel. Met het geluid van schallende hoorns van de Haarlese midwinterhoornblazers, vanaf de tribune in de Statenzaal, werd Bijle-

stamppot buffet

G. van Lente

Aardappel-, groenten- & fruitspeciaalzaken

warm thuis geleverd o.a.

Jan van Arkelstraat 75 Kampen, Tel.: 038 - 3312829 Burg. van Engelenweg 155 IJsselmuiden, Tel. 038 - 3318287

Lekker makkeLijk

Gekookte + Gesneden bietjes

• Andijvie • boerenkool • Zuurkool • Hutspot

€ 4,50

500 Gram

LiGht

YoGhurt-ei saLade 200 Gram € 1,59

p.p.

• snijboontjes • broccoli • bietjes Foto: Pedro Sluiter

veld op ludieke wijze door haar eigen partijgenoten welkom geheten. “We moeten elkaar kunnen horen, bereiken en verstaan in alle windstreken van Overijssel en tot in Den Haag en Brussel’’, legde CDA-fractievoorzitter Martin Reesink uit. “Overijssel heeft met Bijleveld een communicatief en bestuurlijk vaardige vertegenwoordiger.” In haar eerste toespraak als commissaris ging ze onder meer in op het regeerakkoord, waarin staat dat provincies zich in de toekomst moeten

beperken tot hun kerntaken. ‘’Het invullen van deze nieuwe rol vereist een volwassen samenwerking met mede-overheden. In de eerste plaats met de Rijksoverheid. Als we echt aan het nieuwe profiel willen werken, dan moet het Rijk ook daadwerkelijk durven loslaten. Bij decentraliseren hoort wat mij betreft dus minder toezicht op Rijksniveau. Minder Rijksinspecties moet kunnen.’’ CDA’er Bijleveld volgt partijgenoot Geert Jansen op, die de afgelopen acht jaar commissaris in Overijssel was.

€ 4,98

€ 1,15

hand/pers sinaasappeLen

€ 3,60

20 stuks

p.p.

sLa uw sLaG!!

lekker met een slagersworst of geHAktbAl

stoofperen Gieser wiLdeman

Zie onZe site www.vAn-lente.nl

€ 0,89

per kiLo

aanbiedinGen GeLdiG van a.s. woensdaG t/m zaterdaG

Een goed begin is het halve geld! Friesche Vlag Milk & Fruit alle soorten 2 pakken á 1000 ml, van 2,38

Culinaire beenhammetjes alle soorten 2 x 500 gram, van 10,79

Helleman: eenrichtingsverkeer brug een onheilzame weg

KAMPEN - Voorzitter Fré Helleman van Ondernemersvereniging Kampen (OVK) vreest dat winkeliers, horecamensen en marktkooplui een dure prijs gaan betalen als de stadsbrug éénrichtingsverkeer wordt vanuit de richting IJsselmuiden. Hij sprak maandagavond in tijdens een commisievergadering en noemde het idee ‘’een onheilzame weg’’. Daarnaast opperde Helleman een aantal ideeën, waaronder het driebaans maken van de IJsselkade bovenstrooms met een rijrichting voor rechtsaf over de brug en eentje voor rechtdoor.

Op die manier kun je volgens Helleman een veel snellere doorstroming van het verkeer op de IJsselkade mogelijk maken. Overigens vindt

hij het met de verkeersopstoppingen nog wel meevallen. Verder stelt Helleman voor om voertuigen die breder zijn dan twee meter te

weren op de stadsbrug. En om nog eens te kijken of de stoplichten bij de kruisingen van de brug beter kunnen worden afgestemd. Tevens vroeg Helleman zich af of het tot eenrichtingsverkeer maken van de brug als sluitstuk van het autoluw maken van de binnenstad nu wel echt zo milieuvriendelijk is. “Dat betekent dat er meer verkeer over de Europa-Allee en Molenbrug rijdt, wat meer uitlaatgassen tot gevolg heeft.

Kunstig knalwerk tentoongesteld donder van de bussen dat de aandacht trekt. Veel schutters doen jaarlijks hun best om ook met het uiterlijk van de bus op te vallen. Kunstenaarscollectief Stichting Werk in Uitvoering vond dat de bussen ook na de jaarwisseling aandacht verdienden en besloot de bussen te exposeren in het Huys der Kunsten aan de Voorstraat 20. Voor dit project zocht het collectief de samenwerking met BrugMedia.

Harry Kleijn van BrugMedia overhandigt de prijs aan winnaar Mattias van Wijnen. Foto: Tennekes

KAMPEN - In het Huys der Kunsten heeft het kunstenaarscollectief Stichting Werk in Uitvoering zaterdag in samenwerking met BrugMedia een expositie geopend waarbij Melkbusschutters de door hun gebruikte en versierde bussen tentoonstellen. Tijdens de opening is ook de winnaar van de BrugMedia actie ‘Busje Knalt Zo’, Mattias van Wijnen, beloond. Het nieuwe jaar wordt in Kampen traditiegetrouw ingeluid met de

luide knallen van melkbussen. Het is echter vaak niet alleen het ge-

Colofon BrugMedia editie De Brug Constructieweg 41-1, 8263 BC Kampen Postbus 179, 8260 AD Kampen Klachten bezorging: Tel.: 038 - 333 10 27 woensdag en Fax: 038 - 331 05 87 donderdag tussen e-mail: info@brugmedia.nl 9.00 - 12.00 uur internet: www.brugmedia.nl Openingstijden kantoor: ma. t/m vrij. 8.30 - 17.00 uur Druk: Hoekstra-Boom Offset Rotatie BV, Emmeloord

Busje Knalt Zo BrugMedia organiseert al jaren de wedstrijd ‘Busje Knalt Zo’. Melkbusschutters kunnen in de weken voor Oud en Nieuw foto’s van de door hun versierde melkbussen toesturen en hiermee maken zij kans op een prijs. De foto’s werden in het verleden ook geplaatst op een aparte website. www.busjeknaltzo.nl, maar deze functioneert helaas niet meer, nadat hij ten prooi is gevallen aan een aanval van hackers. Dit jaar is ervoor gekozen deze foto’s gewoon op de site van Brugmedia zelf te plaatsen. BrugMedia heeft het kunstenaars-

Editie De Brug verschijnt in Kampen, IJsselmuiden, Grafhorst, Kamperzeedijk, Kampereiland, Wilsum, Zalk, De Zande, ‘s Heerenbroek, Mastenbroek, Ens, gedeelte Kamperveen, Mandjeswaard, Noordeinde. Met onze andere kranten komen wij ook in de gemeente Zwolle, Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis, Stadshagen, Vollenhove, Sint Jansklooster, Belt-Schutsloot, Wanneperveen en buitengebied, Dronten, Elburg, Oldebroek, Wezep, Hattemerbroek, Oosterwolde. Totale oplage ruim 140.000 exemplaren. Informeer naar ons voordelige combinatietarief. Niets uit deze krant mag - zonder toestemming van de uitgever - ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook. Op advertenties en commerciële producties in deze krant die niet eigendom zijn van de opdrachtgever of reclamebureau, berust het copyright bij de uitgever. Aan zet- en/of drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

n:

2 x 50 0

1. 2 p a k ke

g ram

5.

19

39

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. De aanbiedingen in deze advertentie zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. De aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 15 januari 2011. week 2

collectief geholpen met het verzamelen van de melkbussen en tijdens de opening van de expositie kreeg de winnaar van de ‘Busje Knalt Zo’ actie de prijs aangeboden: een weekend weg voor twee personen. Aan de wanden van het Huys der Kunsten laten de deelnemende kunstenaars van de Stichting Werk

in Uitvoering bovendien hun interpretatie van de nieuwjaarsknallen zien. Elke zaterdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur zijn de carbidbussen en de kunst te bezichtigen aan de Voorstraat 20 in Kampen. In de ruimte is nog plaats voor meer carbidbussen, beschilderde bussen zijn nog de hele maand januari welkom.

Efes failliet verklaard KAMPEN - Eetcafé Efes in Kampen is op 21 december door de rechtbank in Zwolle failliet verklaard. Omdat de horecagelegenheid aan de Plantage het niet eens was met de uitspraak, heeft ze bezwaar aangetekend en krijgen ze veertien dagen de tijd om in verzet te komen. Het faillissement is aangevraagd door de stichting Pensioenfonds. Efes zou geen premies hebben afgedragen. “Het gaat erom dat alle schulden betaald moeten worden. Het criteria is dat men niet opgehouden moet zijn met betalen”, vertelt curator Chris Timmer. Als je als eigenaar hier

Advertentieverkoop:

Voor het plaatsen van zakelijke advertenties dient u eerst telefonisch ruimte te reserveren bij een van onze verkopers. • Barry Kiel 06 - 1588 1947 • John Broelman 06 - 1588 1933 • Familieberichten 038 - 337 00 58 familieberichten@brugmedia.nl • Particuliere advertenties: brugjes@brugmedia.nl Aanleveren dient te geschieden volgens de voorwaarden van BrugMedia, welke te downloaden zijn van www.brugmedia.nl onder kopje contact.

niet alert op bent, kan je volgens hem daarom al failliet verklaard worden. Op dertien januari is er een gesloten rechtzaak. Als Efes kan aantonen dat het bedrijf alle schulden kan betalen dan kan het faillissement nog teruggedraaid worden.

Redactie:

Nick de Vries Hermijn Bloemhard Christiaan Schutte Gerard Meijeringh (sport)

06-1588 1944 06-1588 1943 06-1588 1946 06-1588 1948

Aanleveren persberichten per e-mail: redactie@brugmedia.nl sport: sport@brugmedia.nl voor maandag 10.00 uur Vermeld in persberichten, indien mogelijk: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.

• Algemeen directeur: Bauke Hoekstra • Commercieel directeur: Johan van der Kolk


dinsdag 11 januari 2011 • pagina 4

AANBIEDINGEN DEZE WEEK

MOOIE, WITTE

6 EIERKOEKEN

BLOEMKOOL PER STUK ................................................0.99

2.20

VAN 2.70 VOOR

KANDIJKOEK VAN 3.25 VOOR

HAZELNOOTVLAAI VAN 8.95 VOOR

VOL VITAMINE’S

KIWI’S 10 GROTE..........................1.99

1.60

VERS GESNEDEN

BOERENKOOL ZONDER STRONKJES 250 GRAM ..................................

7.95

E ET

VERS E

Grote zak kibbeling 2 voor

V I S!

per stuk

........................................................................................................

20 STUKS..................................... ...

..................................................................................

BAKJE 250 GRAM ................

6.00 2 voor

........................................................................................................

..................................................................................

0.69

SLANKSALADES

DAGVERS

UIT EIGEN KEUKEN!

1/2 PRIJS

2.75

ELK 2E BAKJE ... HUISGEMAAKTE

4.50

per stuk

2.98

CHAMPIGNONS AL ONZE

KIP TANDOORI

Zalmslaatjes

500 gram voor .............

CLEMENTINES

Vers of gebakken schol

ALLEEN WOENSDAG

van 7.00

SUPERKWALITEIT

Burg. v. Engelenweg 15 • IJsselmuiden • Tel. 3312640 Markeresplein 8 • IJsselmuiden • Tel. 3312061

MEE R

0.99

KWALITEITSLABEL BONAPARTE

SPAREN VOOR EEN BROODTROMMEL MET WADDENBROOD KIJK OOK OP BAKKERIJSCHRIJER.NL

ZACHT VAN SMAAK!

MET CURRY RIJST PORTIE 500 GRAM

1.60

2.50

.............................................................

GEZOND GEMAK

3.99

Zoute haring per stuk

........................................................................................................

5 voor

..................................................................................

1.65

7.50

Oudestraat 264 • T (038) 33 207 91

Even om en om

Uit eigen worstmakerij

Varkenslevermix

Zeeuws spek 100 gram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lever met spekjes en ui 500 gram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kamperrib 4 stuks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supermals

Priklappen 1 kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

95

SPAAR LEKKER MEE VOOR GRATIS ROLLADES & ROOKWORSTEN VRAAG NAAR DE GRATIS STEMPELKAART

Wel een beetje saai

Maar donderdag weer 00 verse erwtensoep

5.

1 liter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weekend special

12.95 + 1 liter tomatensoep GRATIS

Zelfgemaakte achterham 95 100 gram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.

3.75 Lekker en gemakkelijk

Italiaanse varkenshaas 4 stuks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.25

6.95

750 gram nasi of bami + 500 gram kipsaté 50 samen voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.

Tholenstraat 2 Kampen I 8266 CG Kampen • T (038) 331 37 25 I parkeren voor de deur • kijk ook eens op www.slagerijvancampen.nl


Dinsdag 11 januari 2011 • pagina 5

Oprichtster speel-o-theek Kampen zoekt opvolgster

breet

ambachtelijke bakkers sinds 1907

boven nieuwstraat 111 telefoon 038-3313785 Jan van Arkelstraat 77a telefoon 038-3336900

de bakker met het ‘breet’ste assortiment.

aardbeibavaroisevlaai

10 personen ............................................................

5 GanGmakers van 4.50 voor .......

3.95

pain-boulet van 1.65 voor ......

4 slaGroom moorkoppen

van 1.75 voor ...

van 7.00 voor ...

1.40

aardbeislof

Janny de Ruiter in de speel-o-theek die ze medio dit jaar verlaat. Foto: BrugMedia

KAMPEN - Als zij straks de deur achter zich dicht doet, wil ze de sleutel graag overdragen aan een opvolgster. Want het zou toch wel erg jammer zijn als speel-o-theek 't Hobbelpaard, waar financieel minder draagkrachtige ouders voor vijftien euro per jaar speelgoed kunnen lenen, zou verdwijnen vindt Janny de Ruiter. Zij richtte ongeveer 25 jaar geleden de speel-o-theek op, gevestigd in het complex van de Reflexhal.

Zwerver spreekt schrijftalent aan REGIO - Jonge schrijvers die op school zitten en wonen in het gemeentelijk samenwerkingsverband Regio IJssel-Vecht kunnen hun schrijftalent nog tot eind januari 2011 beproeven bij de essaywedstrijd van de Stichting IJsselacademie Kampen. De elfde editie van de Frits de Zwerverprijs is nog in volle gang. Iedereen die tussen de 14 en 18 jaar is kan zijn of haar essays en opstellen inleveren om mee te dingen naar de prijs. Dit jaar is het thema ‘Geen vakantie en toch geen school.’ Voor de beste inzendingen worden drie prijzen beschikbaar gesteld, van 300 euro, 200 euro en 100 euro. De prijzen worden uitgereikt op 15 april 2011 in het gemeentehuis van Hardenberg. De jury bestaat uit dr. J. Slomp (voorzitter), drs. J. Hagedoorn (historicus), J.J. Janssen (wethouder gemeente Hardenberg), W.L. Zijlstra (neerlandicus) en drs. Js. Mooijweer (historicus, Stichting IJsselacademie). De wedstijd sluit op 31 januari 2011. Het wedstrijdreglement is op te vragen bij de IJsselacademie in Kampen via (038) 331 52 35 of

info@ijsselacademie. Informatie op www.ijsselacademie.nl. Onder de schuilnaam Frits de Zwerver opereerde verzetsstrijder Frederik (Frits) Slomp, die in de bezettingstijd predikant was in Heemse-Hardenberg. Hij gaf daar de aanzet voor de oprichting van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO). In 2000 is het Frits de Zwerver Fonds opgericht met het doel de belangstelling voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, speciaal bij jongeren, levend te houden. Dit jaar werd de eerste prijs in de competitie gewonnen door Hélène de With uit Rutten.

Stuur je verhaal naar: info@brugmedia.nl of naar BrugMedia, Postbus 179 8260 AD Kampen. Het meest aangrijpende of leukste verhaal wint.

OPROEP VALENTIJN

Wie gun je een romantisch weekend weg in een luxe hotel en waarom vind jij dat dit stel dit verdient?

Niet alleen zoekt ze iemand die haar taken overneemt, maar ook doet ze een oproep aan Kampenaren om vrijwilliger te worden. "Als er nu een vrijwilliger bij ons uitvalt, moeten we veelal onze openingstijden aanpassen. Het is moeilijk om aan vrijwilligers te komen. Velen willen toch wat betaald krijgen en dat kan niet. Je moet dit werk echt doen omdat je daarmee wat voor een ander wilt doen. En bovendien, zouden we vrijwilligers betalen, dan moet de abonnementskosten omhoog en dat kan niet de bedoeling zijn." De speel-o-theek krijgt subsidie van de gemeente. Ze telt circa honderd leden die voor een abonnement voor een kind vijftien euro

1.00

Gesorteerd slaGroomGebak

4.95

van 6.50 voor .........................................................

(door Christiaan Schutte)

7.95

betalen. Daarvoor kunnen ze twee stuks speelgoed lenen die ze drie weken lang thuis mogen houden om daarna weer om te ruilen voor iets anders. De Ruiter: "In het begin wilden wij vanuit de wijkvereniging een speel-o-theek oprichten voor de Hanzewijk, Brunnepe en Hagenbroek. Met name in de buurt van de speel-o-theek waren zo'n 25 jaar geleden veel financieel minder draagkrachtige ouders en had men thuis niet altijd veel ruimte voor speelgoed. De gemeente wilde echter dat als er een speel-o-theek zou komen er eentje zou komen voor heel Kampen en er bleek ook in de hele stad belangstelling voor. Het uitleensysteem van de speelo-theek kun je vergelijken met die van een bibliotheek. Er gaat ook aardig wat tijd in zitten. Zo doe ik onder andere een stuk administratie, inkoop, de uitleen zelf en de contacten met de gemeente. Een eventuele opvolgster hoeft die taken natuurlijk niet allemaal zelf te doen, die kan er ook voor kiezen om taken te delegeren."

Van Kruistum beste Popkenner van Kampen KAMPEN - De Grote Kamper Popquiz 2011 is gewonnen door Harm van Kruistum. In de finale afgelopen zondag in ‘t Ukien liet Van Kruistum zijn teamgenoten van Blue Music achter zich.

5.95

Op de vraag of de kans bestaat dat als zij voor 1 juli -de dag waarop ze afscheid neemt- geen opvolgster heeft gevonden de deur dichtgaat, antwoordt De Ruiter: "Ja, die kans bestaat, maar ik hoop echt dat het niet zover komt. Ik merk duidelijk dat er in Kampen nog veel animo is voor een speel-o-theek. Het aantal leden is wel iets afgenomen, misschien omdat sommige mensen die vijftien euro ook niet zo makkelijk kunnen missen en het toch als een extraatje zien." Een extraatje wel waar veel kinderen maar wat blij mee zijn, weet De Ruiter. "De lach van een kind, dat is waar je het toch allemaal voor doet. Mijn advies is dat ouders hier niet alleen komen, maar hun kinderen meenemen als ze hier iets uitzoeken. Kinderen vinden dat heel leuk en zoeken bovendien vaak heel andere spullen uit dan hun ouders zouden hebben gedaan. Bijvoorbeeld een grote schuifwagen of een flink poppenhuis."

Nagelstudio yvoNNe voor:

- nagelbijters

- probleemnagels

- nagelverlenging - bruidsnagels - manicure

Behandeling volgens afspraak Henk steenbeekhof 31 Kampen 06-51770210

Het team van Blue Music met als tweede van links Harm van Kruistum. Foto: Berber Bouma

Het was voor de derde keer in vier jaar tijd dat Blue Music de finale haalde. In een uitverkocht ’t Ukien won het team van Van Kruistum in een spannende ontknoping met

slechts een half punt voorsprong van Team John and the Anthony’s. Dit team met onder meer OorJournalist John Denekamp werd tweede.

Team Marco Brands eindigde op een derde plaats. Eerdere Winnaars van de popquiz waren: Gerrit van Dijk, Geert Bloupot en Mike Woning.


dinsdag 11 januari 2011 • pagina 6

Spaar voor GRATIS boodschappen t.w.v. ruim €40.-* Met ruim €300.- extra aan kortingsbonnen * Kijk voor de volledige actievoorwaarden op www.superdeboer.nl

net 1 kilo

per stuk

Bijvoorbeeld Hamlappen

1.

1,99

Mini snacks uit de diepvries

Achterham

vers van ‘t mes 100 gram

pak 32 stuks OP=OP

0.

74

1,49

0.

3.

99

99

3,99

Hamlappen of fricandeau voordeelpak

1.

49

2,99

99

7,99

Frankfurters, cocktailworstjes of knakworsten

2 blikken à 400-580 gram naar keuze Bijvoorbeeld Knakworsten 2 blikken à 400 gram 1,90

0.

95

Aanbiedingen geldig van maandag 10 januari t/m zaterdag 15 januari 2011 tenzij anders vermeld.

Mandarijnen

Roomboter appeltaartje

EN NOG TIENTALLEN EXTRA 50% AANBIEDINGEN IN ONZE BEIDE WINKELS!!

FINALE OPRUIMING WINTER COLLECTIE 2010

50% - 75%

KORTING

De Redepassage 20 8254 KD Dronten Tel.: 0321 - 33 62 15

Kijk ook eens op onze site: www.yfashion.nl MERKEN UIT ONZE

COLLECTIE

REPLAY ARMANI JEANS HANS UBBINK RARE NUDIE JEANS CO CAST IRON


Dinsdag 11 januari 2011 • pagina 7

Grote renovatie bij Van Winsum

Broers geeft lezing over ‘Blauw Haar’ KAMPEN - Herman Broers (1970), oud-student in Kampen, auteur en ook bekend als de biograaf van kunstnieruitvinder Willem Kolff, publiceerde in november 2010 het boek ‘Blauw Haar, het mirakel van academiestad Kampen’. Voor de vereniging Jan van Arkel zal Broers hier op 11 januari om 20.00 uur een lezing over geven in het gebouw ‘De Regenboog’ aan de Broederweg.

Margaretha gaat tegen de vlakte Al veertig jaar is autobedrijf Van Winsum actief in Kampen, tien jaar in de binnenstad en dertig jaar aan de Loriestraat. Omdat nieuwbouw met de huidige kwakkelende economie niet verantwoord is, wordt het huidige pand van binnen en buiten grondig gerenoveerd. Een paar jaar geleden heeft de jongere generatie de leiding overgenomen en die wil op dezelfde wijze service blijven verlenen als voorheen. Er zijn wel wat verschuivingen binnen de bedrijfsvoering. Het Fiat-dealerschap is door de importeur toebedeeld aan Auto Palace Zwolle. Hierdoor heeft Van Winsum meer vrijheid om ook andere merken in onderhoud te nemen. De nieuwe naam wordt Vakgarage Van Winsum. Vanaf nu kunnen de bezitters van alle merken voor apk en onderhoud van hun auto terecht bij Van Winsum. De service en garantie voor Fiat-rijders blijft bij de Fiat-specialist gewaarborgd. In het nieuwe jaar levert Van Winsum tot nu toe dertig nieuwe Fiats af en de verkoop van het merk blijkt geen enkel probleem. Hierdoor is de verkoop van andere merken nu ook mogelijk en doordat de kosten voor een niet-dealer minder zijn, kunnen

KAMPEN - Na lange tijd van voorbereiding en planontwikkeling, is de realisatie van de nieuwbouw van het Margaretha–complex begonnen. Allereerst wordt plaats gemaakt voor het nieuwe gebouw door de sloop van het oude Myosotis gebouw bij de Boven Nieuwstraat 45 op dinsdag 18 januari van 16.30 tot 18.00 uur. De directeuren Henk Foekens van IJsselheem en Evert Leideman van deltaWonen, en wethouder Jan

de uurlonen op een acceptabel niveau blijven. De werkplaats krijgt een totaal nieuwe indeling, waardoor het onderhoud van campers en bestelwagens nog beter tot zijn recht komt. De schadestroomregeling wordt al sinds jaar en dag tot volle tevredenheid van veel klanten afgehandeld. Als alles klaar is, rond februari 2011, worden de klanten op de hoogte gesteld en uitgenodigd om het resultaat zelf te aanschouwen. Ook voor het nieuwe jaar geldt: Uw auto is in goede handen bij Van Winsum. Fiat van Winsum Loriestraat 4 (038) 331 61 61 www.fiatvanwinsum.nl

Wieten luiden de sloop op passende wijze in.

Rectificatie IJsselglas BV Op de ‘Duurzaam wonen’ pagina in de Brug van woensdag 21 december, is per abuis een oud artikel geplaatst met informatie over IJsselglas BV die op dat moment achterhaald en feitelijk onjuist was. Zo stond in het artikel vermeld dat er nog 1,7 milljoen euro subsidie beschikbaar was voor isolatieglas en dat wie gebruik wilde maken van de subsidieregeling voor isolatiebeglazing  voor 31 december 2010 subsidie kon aanvragen.   Dit klopt niet, omdat op 3 december bekend werd dat de subsidie voor isolatieglas niet

meer aangevraagd kan worden, omdat het budget op is. Door de onjuiste informatie  die in de Brug stond, heeft IJsselglas BV veel verontruste telefoontjes binnengekregen. BrugMedia biedt hiervoor haar excuses aan. IJsselglas BV Handelsstraat 6-a Kampen (038) 333 20 05

Aan de hand van meer dan 120 interviews en aanvullend archiefonderzoek, schreef hij dit tijdsdocument over de stad en haar academies, hun wording, hun medewerkers, de huisvesting, de confrontaties onderling, de worsteling met de christelijke identiteit en de fascinerende herinneringen van de eerste lichtingen studenten en docenten die letterlijk met niets begonnen. Als in 2012 de Theologische Universiteit na 158 jaar Kampen verlaat, wordt de academiestad definitief ‘ten grave gedragen’. In Broers ‘lezing ‘Blauw Haar, het mirakel van academiestad Kampen’ komt ze weer tot leven. Ook niet-leden zijn welkom om de lezing bij te wonen. In verband met de stijgende onkosten heeft het bestuur echter besloten om voortaan van niet-leden van de vereniging een bijdrage van 2 euro per lezing te vragen.

Geen boekenmarkt in januari KAMPEN - De boekenmarkt van de Stichting Kontakt Kampen -Hongarije/Roemenië in de voormalige school aan de Huismanstraat nr. 1, gaat deze maand niet door wegens reorganisatie. Wie boeken wil brengen, kan bellen met Gerda Heideveld, (038) 333 01 05.

Uw Salarisadministratie in ervaren handen De Wilde Loon- en Salarisverwerking uw partner in salaris- en personeelsadministratie

Professioneel, deskundig en betrokken - Wij zorgen ervoor dat uw salarisadministratie gegarandeerd klopt; - Wij werken uitsluitend met vaste prijzen (maken een prijsafspraak) voor uw loon- en salarisadministratie; - Dus, geen (hoge) rekeningen voor allerlei aanvullende zaken en/of telefoontjes; - We werken met plezier voor u, snel vooral goed; uw partner in deenadministratieve sector - Kijk eens op onze website www.dewildeloonensalaris.nl; - Wij signaleren aanpassingen in wet- en regelgeving en passen die ook pro-actief toe in uw loonadministratie; - Uw salarisstroken ontvangt u digitaal (als pdf) of per post en met eventueel uw logo. Dat is makkelijk, snel en goedkoper voor u; - We lopen voorop met technische en vakinhoudelijke ontwikkelingen; - Onze dienstverlening is vanwege de persoonlijke benadering en de uitstekende kwaliteit zeer geschikt voor de klanten van accountants-, administratie- en advieskantoren. U bent beiden verzekerd van continuïteit, een goede prijs en prima kwaliteit; - Bij De Wilde Loon- en Salarisverwerking is uw salarisadministratie in vertrouwde handen; - Dus, overstappen is financieel aantrekkelijk voor u; verzorgd door De Wilde Loon- en Salarisverwerking;

De Wilde Zakelijke Dienstverlening

De Wilde Loon- en Salarisverwerking uw partner in salaris- en personeelsadministratie

Tevens verzorgen wij (Administratiekantoor De Wilde Zakelijke Dienstverlening) tegen een vaste prijs (maken een prijsafspraak) de complete financiële administratie voor het MKB en zzp’ers. Ook verzorgen wij belastingaangiften voor particulieren.

De Wilde Zakelijke Dienstverlening uw partner in de administratieve sector

Tasveld 12-b 8271 RW IJsselmuiden T (038) 333 52 34 - M 06 159 022 39 - F 038 333 60 59

www.dewildeloonensalaris.nl - info@dewildeloonensalaris.nl

Mals Woensdag varkensvlees gehaktdag 4 varkensschnitzels H.O.H. gehakt naturel/gepaneerd kilo van € 7,50

voor

€ 5,00

voor

€ 4,95

Vleeswaren trio

zie zo, al klaar!

katenspek gebraden fricandeau boterhamworst 100 gram per soort

Babi pangang, kip ketjap of ajam pangang 500 gram van € 6,50

samen

€ 3,65

voor

€ 4,75

+ 400 gr. nasi of bami GRATIS

De tip van Alex! Kip cordonbleu van 100% hollands kipfilet, gevuld met ham en kaas.

4 voor € 5,50

5e GRATIS

Dorpsweg 85 • IJsselmuiden • Tel. (038) 333 24 39 • Parkeren voor de deur


dinsdag 11 januari 2011 • pagina 8


dinsdag 11 januari 2011 • pagina 9 ADVERTORIAL

wat koop je nog voor... altijd

2.50

altijd

opbergbox 10 liter

fluor tandpasta

dameslegging

altijd

2.50

3� 0.75

GRATIS proefles Salsa Salsa is weer terug in Kampen! Dansschool Fuerza de la Salsa verzorgt op vrijdag 21 januari om 19:00 een proefles Salsa bij SFC Kampen (Sport & Fitness Center Kampen). De proefles is voor jong & oud en voor zowel mannen als vrouwen. De cursus start op vrijdag 28 januari mits er voldoende animo is.

3-pak babydoekjes

altijd

altijd

3�

100 sfeerlichten

altijd

altijd

0.50

2.50

grillworst per 100 gram

Fuerza de la Salsa is al jaren actief in Zwolle en omgeving. Zo biedt Fuerza de la Salsa salsalessen aan in Zwolle, Meppel, Wolvega, Emmeloord, Epe en nu ook KAMPEN. Het demoteam van Fuerza de la Salsa maakte vele heupen los tijdens het bevrijdingsfestival van Zwolle in 2010. ‘Wij geven cursussen, workshops, arrangementen, privé lessen en organiseren wekelijks Latin feesten met top DJ’s, workshops en shows. De visie en werkwijze van de dansschool is gebaseerd op het ‘Social Salsa Dance’, dus het sociaal, gezellig en ontspannen salsadansen’, aldus Dyomar Holder (oprichter van Fuerza de la Salsa) SFC Kampen beschikt over een zaal met een dansvloer van meer dan 120m2, spiegels, sfeerverlichting en professionele audioapparatuur. Het is een multifunctionele zaal welk uiterst geschikt is voor verschillende gelegenheden. Van groepslessen tot workshops en van verjaardagsfeestjes tot grote partijen.

altijd

stuk romig jonge Goudse kaas per 500 gram

1.50

boerenmeergranenbrood

SFC Kampen is de samenwerking met Fuerza de la Salsa aangegaan omdat er in Kampen veel vraag is naar salsa. Met de salsa lessen op vrijdagavond kan Kampen de week afsluiten en het weekend swingend ingaan. Voor inschrijvingen of meer informatie kom gerust langs, kijk op www.sfckampen.nl, www.fuerzadelasalsa.nl of bel 038-3374394.

SFC Kampen Handelsstraat 1, 8263 BE Kampen


dinsdag 11 januari 2011 • pagina 10

ALMERE COLLEGE

Icare Klusbus: e13,- per uur!

Afstand tot • Emmeloord: 10 km • Kampen: 11 km

14 JANUARI 2011

gend

da … uit

Open Avond

In januari en februari kunt u als lid van Icare Ledenvereniging de Klusbus ook inzetten voor de grotere winterklussen. Bijvoorbeeld het witten van een keukenplafond of het plaatsen van een nieuwe schutting. U betaalt als lid slechts € 13,- per uur en € 7,50 voorrijkosten! Meer weten of een afspraak maken? Bel met Icare Ledenvereniging, telefoon 0900 41 42 434 (€ 0,10 p.m.) of ga naar www.ledenvereniging.nl

VAN 19.OO - 21.30 UUR VOOR LEERLINGEN VAN GROEP 8 VAN DE BASISSCHOLEN, OUDERS/VERZORGERS EN ANDERE BELANGSTELLENDEN.

U bent al lid van Icare Ledenvereniging voor € 19,50 per huishouden per jaar.

dig

elzij … ve

ALMERE COLLEGE, LOCATIE MARINUS POSTLAAN 1, KAMPEN.

nd passe

RE ALMEEGE COLL R E KOMR BIJ! MAA

VOOR MEER INFORMATIE: BEL (038) 337 12 30 OF KIJK OP WWW.ALMERECOLLEGE.NL

www.ledenvereniging.nl

ENS, Schoolstraat 2

WINTEROPRUIMING

Vraagprijs € 179.000,- k.k. Keurig onderhouden hoekwoning met vrij uitzicht! • Woonkamer met massief houten vloer. • 3 slaapkamers met vaste kasten. • Gehele woning voorzien van moderne sanitair. • Winkels op 100 meter loopafstand. • Tegenover basisscholen. • Een netto maandlast van € 595,-. • Aanvaarding: in overleg.

bij jou

Silvana

Benneton Kids

luxe nekrolkussens

alle maten van € 45,-

Badkamer + W.C. matten grote partij

27,

korting

Pip Studio

Handtassen* alle maten

20% korting

Support Royal

50% korting

*alleen uitlopende collectie

Badjassen Nu

50%

50

Veren

Hoofdkussen stevig gevuld p.st. 49,95 Nu 2 voor

75,-

Onder de Toren 4 • 8302 BT Emmeloord Tel. 0527- 620 602 Ronald Vissers 06-53265117 Martin Wiersma 06-10983102 emmeloord@woonaccent.nl

w w w. w o o n a c c e n t . n l

2 halen = 1 betalen

m.u.v. basis- en nieuwe collectie.

Toonzaalmodellen: Boxspringcombinaties tot 40% korting

er is al een complete boxspring voor € 1.098,-

Dons dekbedden

Dubbel genieten met zoveel voordeel

Texeler Dekbedden 4 seizoenen 90% dons - 4 seizoenen 140x200

179,-

140x220

199,-

200x200

269,-

240x200

319,-

240x220

349,-

Nu Nu Nu Nu Nu

129,149,189,229,249,-

25% korting

Bij aankoop van een boxspring een textiel pakket

alle maten in voorraad

t.w.v.

400,- kado

U wilt uw matras vervangen? Uw

ideale matras bestaat.

De Inside Pocketveer

Pullman Gold Collectie 2e matras voor de

½ prijs

geldt voor Colourbox de modellen: - Unique en Romance

PROFITEER VAN ONZE ENORME COLLECTIE

Nagel 36 8321 RG Urk tel: 0527-687141

maat 36 t/m 56 Every Woman, mode voor iedere vrouw.

Dekbedovertrekken - Hoeslakens (Jersey) - Dekbedden tot tot

50%

korting

50%

www.slaapadviescentrum.nl

korting


DINSDAG 11 JANUARI 2011 • PAGINA 11

Prima meel van D’Olde Zwarver

KAMPEN - De vrijwillig molenaar Sjaak Poot van d’Olde Zwarver is aangesloten bij het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde, waar jaarlijks het meel en de tarwe wordt gecontroleerd. Het meel van de molen D’ Olde Zwarver was één van de twee monsters die het predicaat “prima meel” meekregen van keurmeester molenaar Pot uit Groningen.

CATALPA Kindercentrum Pipeloi

De Kamper molenaar Poot is er trots op dat het meel van D’ Olde Zwarver niet onder doet voor het meel dat gemalen wordt door beroepsmolenaars

Buiten Nieuwstraat 51-53 8261 AR KAMPEN Tel. 038 331 71 44

Kinderopvang van 0-4 jaar

Dit resultaat is vooral te danken aan de wijze van malen. De vrijwillige molenaars van D’Olde Zwarver zijn er om de molen, als een industrieel erfgoed, aan het publiek te laten zien. Het is dan mooi om het maalproces ook te kunnen tonen. Dat betekent wel dat er op de molen geen productie gehaald hoeft te worden, er kan dus voldoende tijd besteed worden aan het maalproces. Het gemalen meel wordt aan particulieren verkocht die thuis zelf hun brood bakken en aan bakker Breet, die van het op de molen gemalen meel dagelijks enkele molenbroden bakt.

Gefrustreerd? Vrolijk? Verliefd? Schreeuw het van de daken of kalk het op de muur. Dat kan nu zonder dat de sterke arm der wet er tussenkomt. Wie op het twitterkanaal van De Dijk (de nieuwste uitgave van Brugmedia), genaamd De_Muur een bericht achterlaat maakt kans op een vermelding op de gelijknamige pagina in De Dijk.

voor deze controle. Er wordt gecontroleerd op zeven punten, waaronder uitmaling, vochtgehalte, glutengehalte, vochtopname, kneedbaarheid en rekbaarheid van het deeg en toxinen van schimmels. Op alle punten scoorde het meel van de Kamper molen ruim voldoende.

Youth Alpha begint weer KAMPEN - Is dit alles? Stel dat er meer is? De antwoorden op deze en

De Youth Alpha’s starten weer in januari in Kampen en in IJsselmuiden. Youth Alpha in Kampen start met een maaltijd op maandag 31 januari om 18.30 uur in Jongerencentrum ‘De Mix’, Venestraat 8 in Kampen. Deze Youth Alpha is er voor jongeren van 14 tot en met 19 jaar. Youth Alpha in IJsselmuiden begint op vrijdag 21 januari om 19.30 uur (de andere avonden beginnen om 19.00 uur met een warme maaltijd) en is er voor jongeren tussen de 16 en 21 jaar. Deze avonden worden gehouden in De Hoeksteen, Goudplevier 103 in IJsselmuiden. Voor beide plaatsen geldt dat de eerste drie avonden iedereen van harte welkom is om vrijblijvend sfeer te proeven. Tijdens de avonden worden jongeren geholpen om antwoorden te vinden op de kernvragen van het

christelijk geloof zoals: Wie is Jezus? en Waarom bidden? en Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof. Youth Alpha is interkerkelijk en wordt in Kampen georganiseerd door Youth for Christ Kampen. Voor meer informatie: bel 06-48037357, e-mail: youthalpha@yfckampen. nl of kijk op www.yfckampen.nl / Hyves: ya-kampen.hyves.nl. In IJsselmuiden wordt Youth Alpha georganiseerd door herv. gem. De Hoeksteen. Voor meer informatie: Maaike de Jong, 06- 292 33 574 of mydjong@ gmail.com. Ook is er een vervolgcursus op de Youth Alpha: Art of Connecting. Voor meer informatie: bel Evelien van Eekeren, (038) 332 27 15, email:aoc@yfckampen.nl of kijk op hyves: aoc-kampen.hyves.nl.

KAMPEN - In kerkgebouw de Open Hof wordt zondag 16 januari een Taizéviering gehouden. Daarin staat de Week van Gebed centraal, waarin wordt gebeden voor eenheid van de christenen. De viering is mede voorbereid door de Beraadsgroep van Kerken in Kampen. Het thema van de gebedsweek - van 16 tot en met 23 januari – is ‘Trouw en toegewijd’. Dat thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Handelingen 2: 42. Die luidt: “Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap en wijdden zich aan het gebed’. Deze Bijbelpassage is aangedragen door een groep Palestijnse christenen en verwoordt hun verlangen naar eenheid. De Taizéviering in de Open Hof aan de Lelystraat 49 begint om 19.00 uur.

De redactie van de Dijk retweet het bericht en maakt periodiek een selectie van de meest interessante, leuke, in het oog springende berichten en plaatst deze in de papieren editie van De Dijk. Zo le-

zen niet alleen de volgers van het twitterkanaal jouw hartekreet, maar komt hij ook onder de neus te liggen van maar liefst 105.000 lezers van onze krant zelf. Aan het twitteren zijn wel een aantal regels verbonden. Het openbaar maken van privacygevoelige gegevens van derden in reacties is niet toegestaan. Onfatsoenlijk taalgebruik, schelden of vloeken is niet toegestaan. Frustraties uitten mag, maar persoonlijk geuite kwetsende, smadelijke, of racistische uitspraken zijn niet toegestaan. Volg De_Muur via twitter om tweets van lezers te bekijken of reageer zelf.

Moeder gods Verlicht mijn smart

andere vragen probeert Youth Alpha te geven, een kennismaking met wat christenen nu eigenlijk geloven. In twaalf avonden en een weekend worden diverse thema’s over de zin en betekenis van het leven op een creatieve en interactieve manier uitgelegd.

Taizéviering voor eenheid christenen

Op De_Muur kunnen alle teksten gekalkt worden die iemand maar kwijt wil. Ben jij stapelverliefd op dat ene meisje uit de vierde en wil je dat graag wereldkundig maken? Wil je laten blijken hoe blij je bent met het jeugdhonk? Of heb je simpelweg een vervelende dag? Ergert u zich kapot aan de verkeerd geparkeerde auto’s voor uw huis? Wilt u dat de gemeente die speeltuin nu eindelijk eens opknapt? Plaats het op de muur.

Rijbewijskeuringen 70-plussers KAMPEN - Het eerste afspraakspreekuur voor rijbewijskeuringen voor 70-plussers van dit jaar staat gepland op 21 januari. Plaats van handeling is wijkgebouw De Flevocel in de Lamoraal van Egmondstraat 2 in Kampen. Voor de keuring moet worden meegenomen: een ingevulde Eigen Verklaring (verkrijgbaar bij het gemeentehuis), een klein flesje urine (naam erop is niet nodig), een overzicht van de medicijnen die worden gebruikt, de bril voor verzien en het rijbewijs of een andere legitimatie. De keuring kost dertig euro. Een afspraak maken kan via 038 3313294. Wie deze maand is verhinderd, kan vast een afspraak maken voor 18 februari. Meer informatie op www. rijbewijskeuringen.com

Rusland, 19e eeuw 31 x 26½ cm.

Ruim voldoende Het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde is een gilde, waar alle molenaars uit Nederland die nog beroepsmatig malen en enkele vrijwillige molenaars die een bekwaamheidsproef in het malen van graan hebben afgelegd, zijn aangesloten. Deze groep van molenaars komt enkele keren per jaar bijeen in vergadering of studiedag voor het uitwisselen van gegevens van producten. Ook wordt door het gilde jaarlijks het meel en tarwe gecontroleerd. Door alle molenaars die aangesloten zijn bij het gilde worden meel- en tarwemonsters ingestuurd

Twitter jouw bericht op de muur

De naam van deze afbeelding is ontleend aan een strofe uit de Akathistos Hymne. Kenmerkend voor dit type afbeelding is dat Moeder Gods is afgebeeld in halfformaat. Haar linkerhand legt zij op de benen van het Christuskind, dat bij haar op schoot ligt, haar rechterhand houdt zij tegen haar slaap. De uitdrukking van houding van Maria laat smart zien. Het Kind houdt een tekstrol omhoog met daarop de tekst “Oordeel een rechtvaardig

oordeel”. Het feest van de Moeder Gods Verlicht mijn smart wordt op 25 januari en 9 oktober gevierd. Ikonenmuseum Kampen, Buiten Nieuwstraat 2, Kampen di en woe: 13.00 – 17.00 uur, do t/m za 10.00 – 17.00 uur Entree: € 7,00 voor volwassenen Gratis voor kinderen tot 12 jaar en vrienden van het museum www.ikonenmuseumkampen.nl

tegen inlevering van dit artikel krijgt u

€ 2,00 korting

op de entreeprijs (normaal € 6,00) voor max. 2 personen. Ikonenmuseum Kampen • buiten nieuwstraat 2 Kampen tel. 038 - 385 84 83


Dinsdag 11 januari 2011 • pagina 12 NR. 2011-02 • 11 JANUARI 2011

Stadhuis Burgemeester Berghuisplein 1 8261 DD Kampen Postbus 5009 8260 GA Kampen

BEKENDMAKINGEN

Gemeente Kampen WWW.KAMPEN.NL

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING Buitensingel 6 in Kampen: kappen van 1 es en knotten van 4 elzen (ontvangstdatum 21-12-10); Burgwal 49 in Kampen: kappen van 6 lindebomen (ontvangstdatum 20-12-10); Goudplevier 97 in IJsselmuiden: plaatsen van een dakkapel op de achtergevel van de woning (ontvangstdatum 17-12-10); Grafhorsterweg 83 in Grafhorst: geheel vervangen van de bedrijfsruimte (ontvangstdatum 23-12-10);

BOUWEN EN WONEN

(zie ook de rubriek Omgevingsvergunningen)

IJsselkade 62 in Kampen: een interne verbouwing in een monumentaal pand (ontvangstdatum 20-12-10); J.H. Kokstraat, Arent toe Boecopsingel, Hanzelaan in Kampen: kappen van 24 bomen (ontvangstdatum 21-12-10); Nieuwstad 9 in Wilsum: kappen van 1 lindeboom (ontvangstdatum 20-12-10); Oosterholtseweg 17A in IJsselmuiden: kappen van 1 eik (ontvangstdatum 17-12-10); Oudestraat 3 in Kampen: wijzigen van de voorgevel (ontvangstdatum 22-12-10); Oudestraat 137 in Kampen: aanbrengen van gevelreclame (ontvangstdatum 23-12-10); Populierenstraat 20 in Kampen: geheel plaatsen van een tuinberging (ontvangstdatum 20-12-10); Wederiklaan 54 in Kampen: uitbreiden van de Eudokiakerk middels een berging (ontvangstdatum 22-12-10); Winterbed 3 in Kampen: bouwen van een carport (ontvangstdatum 21-12-10); Nieuwstad 1 in Wilsum: bouwen van een tweede bedrijfswoning en uitbreiding bedrijf; Otello 39 in Kampen: gedeeltelijk vergroten van de bestaande woning met bijkeuken. Voor inzage zie colofon. TOESTEMMING VOOR SLOPEN De Zande 20 in Kamperveen: verrichten van sloopwerkzaamheden (verzenddatum 04-01-11).

AANVRAGEN BOUWVERGUNNING Grafhorsterweg 43A in IJsselmuiden: bouwen van een woning;

RUIMTELIJKE ORDENING (zie ook de rubriek Omgevingsvergunningen)

GEDOOGBESCHIKKING Oslokade 1 in Kampen: geheel oprichten van een kantoorpand met loodsen (verzenddatum 22-12-10).

VASTGESTELDE BESTEMMINGSPLANNEN 1. Burgemeester en wethouders maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 16 december 2010 het volgende bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld: Bedrijvenpark Rijksweg 50, 2010 (ID-code NL.IMRO.0166.00991012). De wijziging betreft overname van een zienswijze van Rijkswaterstaat in de planregels en enkele ambtelijke aanpassingen.

VERZOEKEN OM ONTHEFFING BESTEMMINGSPLAN Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan de volgende verzoeken om ontheffing van het bestemmingsplan: Op grond van artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening voor: Middenweg 1 in IJsselmuiden: tijdelijk plaatsen van een stacaravan. Op grond van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening voor: De Zande 20 in Kamperveen: bouwen van een woning; Morgenster 18 in IJsselmuiden: vergroten van een woning. Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen van 12 januari tot en met 22 februari 2011. Schriftelijk kunt u deze indienen bij burgemeester en wethouders. Mondeling kan dit op afspraak via telefoonnummer (038) 33 92 835. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen betrekking hebben. Dient u geen zienswijze in, dan heeft u later geen beroepsmogelijkheden.

Wittensteinse allee 1 in Kamperveen: bouwen van een rijhal en werktuigenberging met bedrijfswoning (ontvangstdatum 22-12-10). Voor inzage zie colofon. VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER) Carlsonstraat 25 in Kampen: aanleggen van een nieuwe in- en uitrit (verzenddatum 05-01-11); Graspieper 70 in IJsselmuiden: vervangen van een garage en carport (verzenddatum 23-12-10); Groenendael 58 in IJsselmuiden: aanleggen van een nieuwe in- of uitrit en bouwen van een blokhut (verzenddatum 23-12-10); Klaasje van den Brinkerf 18, 20, 22 en 24 in Zalk: bouwen van vier woningen (verzenddatum 23-12-10). Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon). Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon). VERLEENDE RIJKSMONUMENTENVERGUNNING Koornmarkt 28 in Kampen: inbouwen van een toiletgroep in de toren van de Bovenkerk (verzenddatum 06-01-11). Beroep is mogelijk (zie colofon). De werking van de monumentenvergunning wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze in te dienen tegen één van bovengenoemde bestemmingsplannen tegen deze vaststellingsbesluiten beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De vaststellingsbesluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

2. Burgemeester en wethouders maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 16 december 2010 het volgende bestemmingsplan ongewijzigd heeft vastgesteld: ONTWERPBESTEMMINGSPLAN Nieuwstad 1B Wilsum Ondernemersstraat 11 IJsselmuiden: (ID-code NL.IMRO.0166.00991064-VB01). Het ontwerpbestemmingsplan maakt een bedrijfswoning mogelijk. Het plangebied ligt aan de 3. Burgemeester en wethouders maken op grond Ondernemersstraat 11 in IJsselmuiden. van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 16 december 2010 het volgende Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld: woensdag 12 januari 2011 zes weken ter inzage Woonzorgcentrum Margaretha (zie colofon). Ook kunt u het plan inzien op (ID-code NL.IMRO.0166.00991053). www.kampen.nl onder actueel > bekendmakingen > ruimtelijke ordening. De wijziging betreft een extra aangebrachte onderdoorgang op de plankaart. Tijdens de periode van terinzageligging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen op Bovengenoemde vaststellingsbesluiten en het ontwerpplan kenbaar maken. Schriftelijke bestemmingsplannen liggen vanaf woensdag zienswijzen kunnen worden gericht aan de 12 januari 2011 zes weken ter inzage (zie gemeenteraad van Kampen, Postbus 5009, colofon). Ook kunt u de besluiten en de plannen 8260 GA Kampen. Graag onder vermelding inzien op www.kampen.nl onder actueel > van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan bekendmakingen > ruimtelijke ordening. Ondernemersstraat 11 IJsselmuiden’. Voor het maken van een afspraak omtrent het naar Tijdens de genoemde termijn van terinzageligging voren brengen van een mondelinge zienswijze kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze kan contact worden opgenomen met het team bij de gemeenteraad hebben ingediend, alsmede Beleidsontwikkeling en Advisering van de eenheid belanghebbenden die kunnen aantonen dat Ruimtelijke Ontwikkeling.

Tel: (038) 33 92 999 Fax: (038) 33 92 655 E-mail: info@kampen.nl Internet: www.kampen.nl

COLOFON Openingstijden publieksbalies Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur Woensdag Burgerzaken: 13.00-19.00 uur Belasting en Inning: 13.00-16.00 uur Werk en Inkomen/Wmo: 9.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur Openingstijden stadhuis Iedere werkdag van 8.30-17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur) Servicemeldpunt openbare ruimte U kunt problemen in de openbare ruimte melden via het meldformulier op de digitale balie op www.kampen.nl. U kunt uw melding ook van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur) doorgeven bij de receptie in het stadhuis of telefonisch via telefoonnummer (038) 33 12 414. Buiten de openingstijden wordt u voor spoedgevallen doorverwezen naar het piketnummer. Inzage • Voor inzage van stukken kunt u tijdens openingstijden terecht bij de receptie van het stadhuis. Wilt u een toelichting, dan moet u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer (038) 33 92 999. Het is mogelijk om tegen een vergoeding van de kosten een kopie te krijgen van de ter inzage gelegde stukken. Zienswijze omgevingsvergunning • Aanvragen om een omgevingsvergunning en ontwerpbesluiten liggen vanaf de dag na publicatie zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Vergunningen. Beroep tegen een definitieve vergunning is alleen mogelijk als u tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit. Bezwaar • Tenzij anders vermeld is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar te maken tegen een besluit. Het is niet mogelijk om een bezwaar in te dienen op een aanvraag. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (burgemeester / burgemeester en wethouders / gemeenteraad), Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten. Naast het indienen van een bezwaar kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen. Beroep • Tenzij anders vermeld kunnen belanghebbenden, die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen een ontwerpbesluit, binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van een besluit een beroepschrift indienen. Dit is ook mogelijk als u kunt aantonen dat u tijdens de periode van terinzageligging van het ontwerpbesluit hier redelijkerwijs niet toe in staat bent geweest. Naast het indienen van een beroep kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen. Een beroepschrift kunt u indienen bij: Rechtbank Zwolle-Lelystad, Sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle; of digitaal (alleen met DigiD) via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Voorlopige voorziening • Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die een bezwaar of beroep heeft ingediend kan daarnaast bij spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter (tenzij anders vermeld): Rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle; of digitaal (alleen met DigiD) via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bekendmakingen • Wilt u op de hoogte blijven van besluiten van de overheid, dan kunt u zich hiervoor gratis aanmelden via www.kampen.nl/abonnement. U ontvangt dan automatisch via e-mail alle bekendmakingen waar u zich voor heeft aangemeld.

Voor meer nieuws en informatie kunt u terecht op www.kampen.nl.


Dinsdag 11 januari 2011 • pagina 13

Het ontwerpverkeersbesluit ligt vanaf woensdag 12 januari 2011 zes weken ter inzage (zie colofon).

VERKEER

MILIEU

(zie ook de rubriek Omgevingsvergunningen)

Belanghebbenden kunnen tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen op het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijk kunt u deze indienen bij burgemeester en wethouders. Mondeling kan dit op afspraak.

ONTWERPBESLUIT INRIJVERBOD VRACHTAUTO’S THORBECKELAAN / SINT NICOLAASDIJK Burgemeester en wethouders hebben een ontwerpverkeersbesluit vastgesteld tot het instellen van een inrijverbod voor vrachtauto’s op de Thorbeckelaan, gedeelte tussen de Beneluxweg en Schaepmanlaan en op de Sint Nicolaasdijk, gedeelte tussen de Thorbeckelaan en de Greenterweg. Met het vaststellen van het ontwerpverkeersbesluit spreken burgemeester en wethouders het voornemen uit tot het instellen van het inrijverbod voor vrachtauto’s op bovengenoemde weggedeelten.

Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met J. Riezebos via telefoonnummer (038) 33 92 962 of e-mail: j.riezebos@kampen.nl.

Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vergunning, onder het stellen van voorschriften, te verlenen. Hiervoor is een ontwerpbesluit opgesteld. Het ontwerpbesluit ligt vanaf woensdag 12 januari 2011 zes weken ter inzage (zie colofon).

VASTSTELLEN VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS GEMEENTE KAMPEN De gemeenteraad heeft op 16 december 2010 de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Kampen vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van deze bekendmaking. Per gelijke datum wordt de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente

VERORDENINGEN

ONTWERPBESCHIKKING Bij de gemeente Kampen is de volgende aanvraag om een veranderingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer ingediend: Oliehandel Vermeulen Kampen B.V.: voor een benzineservicestation met LPG aan de Installatieweg 7A in Kampen.

Tijdens de periode van terinzageligging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen op het ontwerpbesluit kenbaar maken. Schriftelijk kan dit bij burgemeester en wethouders. Mondeling kan dit op afspraak. MAATWERKVOORSCHRIFTEN Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) Burgemeester en wethouders hebben maatwerkvoorschriften gesteld bij: Postduivenvereniging De Postduif, Buitensingel 2 in Kampen (verzenddatum 05-01-11). De maatwerkvoorschriften betreffen een nadere invulling van de voorschriften voor een vetafscheider. Maatwerkvoorschriften zijn een nadere invulling of aanvulling van de voorschriften uit het Activiteitenbesluit, in het belang van de bescherming van het milieu. Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon). Degene die bezwaar heeft gemaakt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Kampen, zoals vastgesteld op 19 december 2002, van het onderwijs. De verordening bestaat uit twee delen: ingetrokken. - de procedures: wat moet wanneer worden aangevraagd en De verordening is opgenomen in het - de bijlagen met criteria: wanneer komen Gemeenteblad 2011/nr. 26 en ligt ter inzage (zie voorzieningen voor bekostiging in aanmerking. colofon). Ook kunt u de verordening inzien op www.kampen.nl onder digitale balie > regelgeving. Voor meer informatie over deze verordening kunt u terecht bij het team Onderwijs en Sport via In de Verordening staan regels rondom de telefoonnummer (038) 33 92 999. aanvraag van voorzieningen voor de huisvesting

NR. 2011-02 • 11 JANUARI 2011 NR. 2010-29 • 20 JULI 2010

INFORMATIE

WWW.KAMPEN.NL

Gemeente Kampen

WIJZIGING DECLARATIEREGELING

Wij vragen u nogmaals op het volgende te letten:

BELANGRIJK Naar alle waarschijnlijkheid is 2011 het laatste jaar waarin deze declaratieregeling wordt uitgevoerd. De gemeente Kampen is bezig met een plan voor een andere regeling die zal gaan gelden met ingang van 1 januari 2012. Bij deze regeling komt er meer nadruk te liggen op het meedoen aan (sportieve en sociaal-culturele) activiteiten in de samenleving. Gedacht wordt aan een couponnensysteem waarbij inwoners met een laag inkomen in aanmerking kunnen komen voor een coupon waarmee zij bijvoorbeeld lid kunnen worden van een sportvereniging of muzieklessen kunnen volgen. Deze regeling komt dan in de plaats van de huidige declaratieregeling. In de loop van 2011 informeren wij u hier verder over. Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur contact opnemen met het team Werk en Inkomen, telefoonnummer (038) 33 92 902.

• Kijk goed op welke dag de inzameling gepland is. Dit kan een andere dag zijn dan u gewend was. • Het tijdstip waarop de inzamelwagen bij u langs komt is niet vooraf in te schatten. Zet daarom uw container in ieder geval voor 07.30 uur op de aanbiedplaats, dan bent u in ieder geval niet te laat.

Wilt u de container op de juiste manier op de aanbiedplaats zetten? op de achterzijde van de afvalwijzer staan praktische tips hoe u de container wel en niet moet aanbieden.

ho u d e

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet u een formulier invullen en terugzenden aan het team Werk en Inkomen. Als u nog kosten over 2010 wilt declareren, moet u dit formulier vóór 31 januari 2011 versturen.

In december 2010 hebben alle huishoudens een nieuwe afvalwijzer per wijk gekregen. Vanaf 1 januari 2011 werkt het team Civiele Werken volgens deze nieuwe planning.

sa m en

DECLARATIEREGELING VOOR KOSTEN VAN SPORTIEVE EN SOCIAALCULTURELE ACTIVITEITEN Inwoners van Kampen met een inkomen beneden 115 % van het minimuminkomen kunnen - zoals gebruikelijk - een vergoeding ontvangen in de kosten van sportieve en sociaal-culturele activiteiten. Het gaat om een netto-inkomen tot maximaal 15% boven bijstandsniveau. De bedragen van de inkomensgrenzen zijn per 1 januari 2011 als volgt: vanaf 21 jaar en jonger dan 65 jaar: - alleenstaande (inclusief maximale toeslag) € 1.004,77 - alleenstaande ouder (inclusief maximale toeslag) € 1.291,84 - gehuwden € 1.435,38 65 jaar of ouder: - alleenstaande € 1.101,56 - gehuwden, beide echtgenoten 65 jaar of ouder € 1.516,56 - gehuwden, een echtgenoot jonger dan 65 jaar € 1.516,56 Kinderbijslag, vakantietoeslag en huurtoeslag worden niet meegerekend. U moet wel rekening houden met heffingskortingen van de belastingdienst. Uw vermogen mag niet hoger zijn dan € 11.110 voor gezinnen en alleenstaande ouders, en € 5.555 voor alleenstaanden. Ook bewoners van de verzorgingstehuizen kunnen gebruik maken van deze regeling. Studerenden met een inkomen op grond van de Wet op de studiefinanciering (WSF) vallen buiten de doelgroep.

INZAMELING HUISVUIL IN 2011

n

w

ij

e mp Ka

n! choo ns


Dinsdag 11 januari 2011 • pagina 14

RESTAURATIE NIEUWE TOREN

REGIOTAXI OVERIJSSEL Wijziging tarieven regiotaxi in West-Overijssel Vanaf 1 januari 2011 zijn de tarieven van de Regiotaxi in West-Overijssel verhoogd. Dit is een gevolg van de stijgende kosten in het Regiotaxivervoer. Tariefverhoging De Regiotaxi kent drie verschillende tarieven. De gemeente stelt het Wmo-tarief voor de Regiotaxi vast. Hierbij volgen zij het landelijke tarief van de strippenkaart voor de bus. Het tarief voor deze strippenkaart bedraagt nu € 0,50 per zone (strip). Omdat de Regiotaxi voor veel reizigers de vervanging is van de bus, hebben gemeenten besloten het Wmo-tarief ook te verhogen naar € 0,50 per zone.

Zomer 2011 einde project

Tarief Wmo-tarief* OV-tarief Kortingstarief

Oud € 0,45 € 1,65 € 1,00

Nieuw telefoonnummer klantenservice Om de service van de Regiotaxi verder te verbeteren, worden vanaf 3 januari 2011 alle vragen en klachten centraal behandeld. Voorheen werd dit verzorgd door de taxivervoerder. Het nieuwe telefoonnummer van de klantenservice is (088) 13 01 030 (lokaal tarief). Het telefoonnummer voor het reserveren van de Regiotaxi blijft ongewijzigd. Regiotaxi Overijssel is een initiatief van en wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel in samenwerking met de gemeenten Steenwijkerland, Staphorst, Zwartewaterland, Kampen, Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Raalte, Olst-Wijhe en Deventer.

Nieuw € 0,50 € 1,75 € 1,00

Kijk voor meer informatie op

WWW.REGIOTAXI.OVERIJSSEL.NL

* voor Wmo pashouders

janUarI 2011 opbouwen helm (kap op de lantaarn) december 2010 monteren basklokken

INLEVERACTIE WIJKEN EN KERSTBOMEN KERNEN

november 2010 inhijsen 3 basklokken oktober 2010 ophogen steiger tot 49 meter

225 blauw 522 geel 932 roze 035 wit 803 roze 547 blauw 248 wit 112 geel

derde prijs vierde prijs vijfde prijs zesde prijs zevende prijs achtste prijs negende prijs tiende prijs

Extra prijzen Naast de winnende lotnummers zijn er twee extra prijzen beschikbaar voor diegenen die de meeste kerstbomen hebben ingeleverd. PRIJSWINNAARS Hierbij is één prijs beschikbaar voor diegene met INLEVERACTIE KERSTBOMEN de meeste kerstbomen uit Kampen/IJsselmuiden en één prijs voor diegene met de meeste Op woensdag 5 januari 2011 heeft de jaarlijkse inzameling van kerstbomen plaatsgevonden. Ook kerstbomen uit het buitengebied. Deze dit jaar was het weer een succes; in totaal zijn ruim prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. 1900 kerstbomen ingeleverd. De prijsuitreiking is op woensdag 12 januari 2011 Op de volgende lotnummers zijn prijzen gevallen: om 15.30 uur in het stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1 in Kampen. Prijswinnaars kunnen hun prijs dan op vertoon van 915 lichtblauw eerste prijs het winnende lotnummer in ontvangst nemen. 205 groen tweede prijs

eInd september 2010 start aanbrengen loodbekleding op wanden beiaardierskamer aUgUstUs / september 2010 dichtzetten wanden beiaardierskamer jULI / aUg 2010 1e fase opbouw lantaarn eiken balkstructuur meI 2010 inhijsen balken vloer 4

AANBIEDEN AFVAL TIJDENS VORST Voorkom vastvriezen van afval in containers

janUarI 2010 start bouw steiger rondom gehele toren najaar 2009 afronding demontage lantaarn en verwijderen huidige steiger jULI/ aUgUstUs 2009 start demonteren van de lantaarn 7 jULI 2009 officiële starthandeling restauratie Nieuwe Toren jUnI 2009 afbouwen van de steiger meI 2009 werkplateau plaatsen en verder opbouwen van de steiger Kunstwerk: SVB IJsselheem, vervaardigd door Jan Schilder

Hijsdagen Nieuwe Toren Op maandag 17 en dinsdag 18 januari zijn opnieuw hijsdagen ingepland voor de werkzaamheden aan de Nieuwe Toren. Op deze dagen wordt de helm van de lantaarn op de toren geplaatst. Hiervoor wordt een hijskraan opgesteld op de kruising Oudestraat – Gasthuisstraat. Ter hoogte van de Nieuwe Toren is de Oudestraat afgesloten voor verkeer en voetgangers. Winkels in de omgeving blijven bereikbaar. Vragen en/of meldingen van problemen/ calamiteiten e.d. Voor vragen of het melden van problemen, calamiteiten en dergelijke kunt u binnen kantoortijden terecht bij Monumenten

Adviesburo Delfgou, telefoon (033) 46 54 901. Buiten kantoortijden kunt u terecht bij het Servicemeldpunt van de gemeente Kampen, telefoon (038) 33 12 414. Hierbij wordt u doorverwezen naar de piketdienst. Meer informatie Kijk voor meer informatie op www.kampen.nl onder actueel > projecten.

Bij vorst kan het gebeuren dat het afval vastvriest in uw container. Er wordt wel geprobeerd het afval los te schudden tijdens het legen, maar dit lukt niet altijd. Overweeg daarom bij vorst of u de container wel aan de weg zet. De kans bestaat namelijk dat de container niet geleegd kan worden, terwijl uw aanbieding wel geregistreerd wordt. Mocht u de aanbieding kunnen uitstellen dan adviseren wij u dit te doen. Wilt u toch de container aanbieden, let u dan op de volgende tips om het vastvriezen van afval te voorkomen: •

• • • •

Plaats de container uit de wind. Bijvoorbeeld door de container de dag vóór de inzameldag in de schuur, op een overdekte plaats, of dicht bij de woning neer te zetten; Controleer op de inzameldag of het afval is vastgevroren en maak in dat geval het afval los van de wand van de container; Leg krantenpapier of zaagsel onder in de container; Laat nat afval zoveel mogelijk uitlekken; Gebruik in de gft-container een biologisch afbreekbare huisvuilzak;

• •

Gooi restafval zoveel mogelijk verpakt (in plastic vuilniszakken) in de container; Leg een stokje tussen het deksel zodat deze niet vastvriest.

De gemeente is weliswaar verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval. Voor het op een juiste wijze aanbieden van de afvalcontainers bent u zelf verantwoordelijk. Als uw container niet is geleegd omdat het afval is vastgevroren, betaalt u wel een lediging. U kunt in dit geval uw container op de volgende inzameldag van de betreffende afvalsoort opnieuw aanbieden. De inzamelaar komt niet op een later tijdstip terug om het restant uit de container te verwijderen. Vragen? Meer informatie over het aanbieden van huishoudelijk afval vindt u in de Afvalwijzer. Met vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het Servicemeldpunt van de gemeente, telefoonnummer (038) 33 12 414 of via www.kampen.nl/digitale balie.


dinsdag 11 januari 2011 • pagina 15

WABO Bouwen zonder vergunning? Het team Vergunningen informeert u graag over de Wabo.

BOUWKAVELS TE KOOP De gemeente Kampen is gestart met de verkoop van 12 bouwkavels in deelgebied De Erven in Het Onderdijks. Het gaat om acht kavels voor de bouw van een vrijstaande woning en vier kavels voor de bouw van een twee-onder-een-kapwoning. Op 2 april 2011 worden de kavels verloot tijdens De Dag van Het Onderdijks. Tot 15 maart 2011 kunt u zich aanmelden voor de verloting. Wij verwijzen u graag naar www.kampen.nl/hetonderdijks, waar u de uitgebreide informatiebrochure kunt inzien. Niet alleen vindt u daar informatie over de kavels, maar ook over het nieuwe deelgebied De Erven en de inrichting daarvan. Heeft u liever een papieren versie van de informatiemap of bent u niet in de gelegenheid

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Daarmee verandert er veel bij het aanvragen en verlenen van vergunningen. Veel vergunningen, zoals de bouw-, sloop-, monumenten-, gebruik- (brandveiligheid) en milieuvergunning worden ‘samengevoegd’ tot één vergunning: de omgevingsvergunning. Procedure Ook wordt de aanvraagprocedure in veel gevallen eenvoudiger en verloopt die sneller. Een ander belangrijk verschil is dat u met de invoering van de Wabo in meer gevallen kunt bouwen zonder vergunning. Als u nu gaat bouwen, heeft u meestal een bouwvergunning nodig. In een aantal gevallen hoeft dat dus straks niet meer. We spreken dan van vergunningvrij bouwen. Wij attenderen u erop dat vergunningvrij niet betekent dat er

geen regels gelden: de bestaande regels uit bijvoorbeeld het bestemmingsplan en het Bouwbesluit blijven van toepassing. Met vergunningvrij wordt beoogd dat u ook zonder vergunning rekening houdt met deze regels. Met de komst van de Wabo kan er in meer situaties dan nu zonder vergunning gebouwd worden. Niet alleen bij verbouwingen aan woningen en bedrijfspanden, maar ook bij andere bouwwerken worden de mogelijkheden

tot vergunningvrij bouwen verruimd. Voor u handig om te weten en om rekening mee te houden met uw plannen. Soms scheelt even wachten met de uitvoering dat u geen vergunning meer hoeft aan te vragen. Vragen? Het ministerie van VROM heeft enkele informatiefolders voor particulieren gepubliceerd. Daarin vindt u informatie over verbouwingen en bouwen van dakkapellen, dakramen, kozijnen en gevels, erf- en perceelafscheidingen, (schotel)antennes, zonnecollectoren en –panelen en aan- en uitbouwen zoals serres, carports en garages. U kunt de folders eenvoudig downloaden via

Een goed begin van

om die te downloaden, dan kunt u een papieren exemplaar tegen kostprijs (€ 15,00) aanvragen bij mevrouw A. van Dam, telefonisch (038) 33 92 812 (tussen 9.00 en 14.00 uur) of via e-mail: a.vandam@kampen.nl. Ook voor overige informatie over de bouwkavels is zij het aanspreekpunt.

de website www.omgevingsvergunning.vrom. nl. Op deze website staat ook meer informatie over de omgevingsvergunning. Zo is er vanaf een vergunningencheck beschikbaar waarmee u zelf kunt nagaan of u een vergunning nodig heeft (het Omgevingsloket). Als u bouwplannen heeft en wilt weten of uw project in aanmerking komt voor vergunningvrij bouwen, dan kunt u het beste deze folders raadplegen. Heeft u verder nog vragen hierover, neem dan contact op met het team Vergunningen, telefoonnummer (038) 33 94 122. Medewerkers van het team helpen u graag verder en kunnen u informeren of uw project in aanmerking komt voor vergunningvrij bouwen.

2011

De viering van oud en nieuw in de gemeente Kampen is goed verlopen. We zijn het nieuwe jaar samen gezellig en veilig begonnen. De gemeente Kampen heeft bij de voorbereiding van de jaarwisseling veel geïnvesteerd in de betrokkenheid van inwoners, jongeren en diverse organisaties. Langs deze weg willen wij alle inwoners – en in het bijzonder alle jongeren en iedereen die een bijdrage heeft geleverd – bedanken. Samen hebben wij laten zien hoe het moet en dat het kan. Een goed voornemen voor 2011.

Het bestuur en de medewerkers van de gemeente Kampen wensen iedereen een goed 2011 toe!


dinsdag 11 januari 2011 • pagina 16 VConsyst levert producten, diensten en oplossingen op het gebied van bezoekersregistratie-systemen

Schoonheidssalon Care & Beauty opent de deuren van een nieuwe salon. Hiervoor zijn we op zoek naar een:

Pedicure (±16 uur per week)

Bij voorkeur met een Diabetici diploma! We zoeken iemand die klantvriendelijk, flexibel, enthousiast en collegiaal is. Ben jij dit?? Neem dan zo snel mogelijk contact op. Schoonheidssalon Care & Beauty Langestraat 67, 8281 AG Genemuiden Tav Tamara Brouwer-Gregoire, 06-28250634

en afvalinzamelsystemen. VConsyst biedt

Voor onze afdeling Service zijn wij op zoek naar een:

uitgebreide service en ondersteuning aan de gebruikers hiervan. VConsyst heeft 75 medewerkers, en is ingebed in een krachtige groep van bedrijven die allen vallen onder de holdingmaatschappij Venture Group B.V.

Productspecialist (m/v) (fulltime, 40 uur per week)

VConsyst B.V. is gevestigd in Genemuiden. Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op onze website: www.vconsyst.nl

Ook lekker (bij)verdienen? Super de Boer Vlaar zoekt nieuwe collega’s in Kampen! Werken bij Super de Boer betekent vooral werken voor en met mensen. Uiteindelijk draait het allemaal om de klant, die jij samen met je collega’s het ‘graag gedaan’ gevoel moeten geven. Hoe we dat doen? Door elke dag te zorgen voor prima service, verse producten en een hoge kwaliteit. Vanwege de ombouw naar JUMBO zijn we voor onze vestigingen aan de Penningkruid en de Industrieweg op zoek naar:

Afdelingsverantwoordelijken m/v

Kassa- en Verkoopmedewerkers m/v

In deze functie ben je de spil op de afdeling AGF of Brood in de supermarkt. Je zorgt ervoor dat de afdeling prima op orde is en dat klanten goed worden geholpen. Dat doe je samen met een aantal collega’s op de afdeling. Voor deze functie zoeken we enthousiaste mensen op MBO-niveau.

In deze functie ben je de spil op één van de afdelingen (Kassa, Vers of Houdbaar). Je zorgt er voor dat de afdeling prima op orde is, dat de producten aantrekkelijk worden gepresenteerd, de klanten goed worden geholpen en de afdeling een goede omzet behaald.

Vakkenvullers m/v

Meer informatie?

Een vaste baan is gelukkig nog ver weg voor jou. Maar lekker wat bijverdienen om wat meer te kunnen besteden is natuurlijk nooit weg. Je kunt in de middag, in de avond en op de zaterdag bij ons terecht.

Solliciteren kan naar Super de Boer Vlaar, Penningkruid 25 8265 EX Kampen. Sollicitatieformulieren zijn ook in de winkels af te halen.

Penningkruid 25, Kampen, 038 - 337 21 60 Industrieweg 12, Kampen, 038 - 339 61 60

Landstede MBO Open

DOnDerDag 20 januari 15.00 - 21.00 uur • harderwijk • lelystad • raalte

vrijDag 21 januari

15.00 - 21.00 uur • zwolle

zaterDag 22 januari 10.00 - 14.00 uur • zwolle Ook voor volwassenen 0800-0245666 (gratis) www.landstede-open.nl

Laat jezelf zien


CHECK dinsdag 11 januari 2011 • pagina 17

C O R T E H F L E Z G N I T L A O S N ME ✔ Christelijk ✔ Kleinschalig

Het bestuur van de Stichting voor Prot. Chr. S.O. & V.O. voor Kampen e.o. is op zoek naar:

BESTUURSLEDEN De stichting heeft twee scholen onder haar beheer: • De Trimaran

✔ Dynamisch

• De Schakel/Spanker

SBO_school te Kampen ZML-school te Kampen

Het huidige bestuur bestaat uit vier personen. Er is een vacature. Het bestuur ontwikkelt zich in de komende tijd naar de positie van toezichthouder en sparringspartner voor de directies van de scholen. Het bestuur wil dit op een professionele en deskundige wijze inhoud geven. Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar.

OPEN HUISUAZRWI O20L1L1E 20 EN 21 JAN

VOOR MEER INFO G.NL WWW.ROCMENSOALTIN > gereformeerd mbo > voor christenen

Bent u een warm voorstander van protestants-christelijk onderwijs en geeft u zelf in uw dagelijks leven vorm en inhoud aan uw christen-zijn? Heeft u passie voor leerlingen binnen het speciaal onderwijs? Dan kan er voor u een uitdaging liggen om ons bestuur te komen versterken. Vooral mensen met een juridische achtergrond zijn hartelijk welkom, maar ook deskundigheden op andere terreinen zullen ons van pas komen. Hebt u interesse of wilt u wat meer informatie dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter de heer H. R. Schaafsma.: tel 038-3332448 Graag zien we uw reactie tegemoet. U kunt uw brief binnen drie weken na verschijning richten aan het secretariaat van het bestuur.

Namens het bestuur: Secr.: M.M Heikoop- van Splunder, Postbus 84, 8260 AB te Kampen.

Sinds 1979 produceert A4 Hydrauliek in Kampen standaard en custom-built hydraulische cilinders die wereldwijd worden toegepast in de Algemene Machine-industrie, Afval- en Recyclingtechniek, Landbouwmachines, Transportvoertuigen, Grondverzetmachines, Persen en Maritieme toepassingen.

Wij willen ons team graag uitbreiden met een:

Technisch Commercieel Medewerker (m/v) De belangrijkste taken binnen deze functie zijn: • het telefonisch contact onderhouden met onze klanten • het uitbrengen van offertes en het opvolgen daarvan • het verwerken van orders • het inkopen van materialen • het bewaken van de afgegeven levertijden

Extreme precision

Het profiel van deze medewerker ziet er als volgt uit: • een commerciële/technische opleiding • goede communicatieve vaardigheden met een service- en klantgerichte instelling • stressbestendig, accuraat en zelfstandig Imposante machines. Werktuigen met gigantische afmetingen. Reusachtige componenten. Je bouwt ze bij Breman Machinery. Wij zijn gespecialiseerd in constructies waarbij we tientallen

Aanbod Voor deze functie bieden wij voor een ambitieus persoon een uitdagende baan met veel ruimte voor eigen initiatief en ontplooiing. Tegenover de eisen zetten wij een goed salaris, prima arbeidsomstandigheden in een schone en moderne werkomgeving en opleidingsmogelijkheden. Informatie en sollicitatie Voor meer informatie over deze functie kun je contact op nemen met Guus Timmerman. Telefoon 038 333 30 01 of stuur je sollicitatie voorzien van je cv per email naar at@a4hydrauliek.nl

of honderden tonnen staal combineren met een nauwkeurigheid tot op de honderdste millimeter. Werk voor specialisten zoals jij.

Constructeur-tekenaar m/v Jouw specialisme wordt het tekenen en berekenen van complete en soms complexe constructies. Fantastische uitdagingen, waarbij je nauw samenwerkt met de werkvoorbereiders. Meer over de functie en jouw sterke kanten (HBO Werktuigbouw, Inventor, Auto-CAD 2011, Duits, Engels) vind je op www.breman-machinery.nl. Je kunt via de website meteen solliciteren. Eerst meer weten? Bel Gert-Jan Kijk in de Vegte, telefoon 038 - 385 53 73. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


dinsdag 11 januari 2011 • pagina 18

gezocht:

gediplomeerd doktersassistente

Groothandel in aardappelen, groenten en fruit

voor 16 – 20 uur per week in huisartsengroepspraktijk te Kampen

Wij zijn op zoek naar jou!!!

Schriftelijke sollicitaties voor 18 januari aan: R. van der Hoef, huisarts Vloeddijk 40, 8261 GC Kampen 038 -3330909

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde jonge mensen die in hun vrije tijd wat bij willen verdienen. Weet je van aanpakken en kun je netjes en geordend werken, dan zoeken we jou! Het werk bestaat voornamelijk uit orderpicken, laden/lossen van vrachtauto’s en het netjes houden van het magazijn.

weekenddiensten Huisartsen Kampen / IJsselmuiden Wanneer u buiten de normale praktijktijden van uw huisarts met spoed een dokter nodig heeft, kunt u bellen met het speciale huisartsennummer tel. 0900-3336333. Dit geldt voor de volgende tijden en dagen: op werkdagen tussen ‘s middags 17.00 uur en ‘s morgens 8.00 uur. tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur), tijdens feestdagen TANDARTS op 15 Januari 09.00-09.30 uur Tandheelkundig Zorgcentrum Kampen, Orkestlaan 150, Kampen, tel. 038-3336140, en op 16 Januari 12.0012.30 uur, Tandheelkundig Zorgcentrum Kampen, Orkestlaan 150, Kampen, tel. 038-3336140. Voor zeer dringende gevallen buiten spreekuurtijden: tel. 06-53537743. Klik voor meer informatie op www. tandartsinkampen.nl. Apotheek Ebbingepoort 1e Ebbingestraat 19 te Kampen, tel. 038-3312475. Geopend op vrijdag tot 19.00 uur en op zaterdag van 12.00-14.00 uur. Buiten deze uren kunt u terecht bij de apotheek, Dr. Stolteweg 17-19, Zwolle (naast de

Lijkt je dit iets?? En ben je minimaal 2 middagen/avonden beschikbaar tussen ongeveer 15:30 en 20:30, dan kun je bij ons direct aan de slag!

huisartsenpost, t.o. Sophiaziekenhuis), tel. 038-4556227. Na 23.00 uur alleen met recept! Dieren-Ambulance 24 uur per dag via tel. 06-22701040 Verloskundigen Praktijk Kampen Wanneer de bevalling gaat beginnen of voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende verloskundige, tel. 06-53109281. Wanneer de verbinding niet tot stand komt kunt u ons oproepen via de waarneemdienst te Zwolle, tel. 038-4603591. Welke verloskundige dienst heeft is terug te vinden op de poster in de wachtkamer of op www.verloskundigenkampen.nl

Interesse?? Meld je aan bij bart@postuma.nl Ook is het dan mogelijk om in je (zomer) vakantie te werken en heb je dus gelijk ook een vakantiebaantje.

Verloskundigen IJsselmuiden De dienstdoende verloskundige is bereikbaar via de mobiele telefoon 06-20002668, bij geen gehoor telefoonnummer 038-4603591. Voor vragen en het maken van afspraken is er telefonisch spreekuur van 13.00 uur tot 13.30 telefoonnummer 038-3324413.

Kijk voor meer info over ons ook op:

www.postuma.nl

Kijk voor een volledig overzicht van alle kerkdiensten op www.brugmedia.nl/kerk

HRG211KA.02

Oudestraat 239 Kampen tel: 038-3311844 kampen@hobo.nl kampen @hobo.nl

KOM LANGS VOOR NOG MEER AANBIEDINGEN KORTINGEN TOT WEL 70%

Passie voor beeld & geluid Marantz MCR-603 CD/receiver/netwerkspeler ELAC BS-63.2 luidsprekers

Denon S52 wit, €

ELAC verkrijgbaar in walnoot of zwart.

Netwerkspeler

599,€

1.147,-

399,-

999,-

699,€

3D Blu-ray speller met digitale TV ontvanger en 500 Gb harddisk

899,-

1.199,-

Philips 32PFL8605

899,-

Panasonic TXP50VT20 50 inch 3D plasma televisie

32 inch LED-LCD televisie met Ambilight

2.249,€

Marantz NR-1501 AV receiver Marantz UD-5005 Blu-ray speler ELAC FS-57.2 voorluidsprekers ELAC BS-53.2 achterluidsprekers ELAC CC-51.2 centerluidspreker Marantz verkrijgbaar in zwart of zilver. ELAC verkrijgbaar in zwartfineer of kersen.

OP=OP

1.993,€

SALE SALE

1.749,-

3.999,-

Samsung PS63C7700

63 inch 3D Plasma televisie

2.199,-

€ 329,€

499,€

99,-

2.799,ECLIPSE AUDIO 4 Verkrijgbaar in zwart of zilver.

199,€

99,-

79,-

LED/LCD/Plasma TV

LOEWE INDIVIDUAL COMPOSE 40 ZWART LOEWE MODUS L32 PLATIN LOEWE XELOS A32 LCD PLATIN LOEWE XELOS A37 HD+100 ANTARACIET LOEWE XELOS A37 HD+100 CHR. ZILVER LOEWE XELOS A37 HD+100 DR+ ANTR. LOEWE CONNECT 42 MEDIA DR LCD ZWART LOEWE MODUS L32 HD+100HZ ANTRACIET LOEWE INDIVIDUAL 40 HD+100 ALU/BRON LOEWE MODUS L37 HD+100 GRAPHIET LOEWE ART 42SL HD+100 CHROOM ZILVER LOEWE IND. 46 HD+100 DR+ ALU/ZILVER LOEWE XELOS 37SL LCD TV CHR/ZILVER LOEWE CONNECT 32 MEDIA DR+ LCD ZW PANASONIC TXl32V10 LCD TELEVISIE PANASONIC TXL32D25 32” LED-LCD TV PANASONIC TXP42G20E 42” PLASMA TV PHILIPS 42PFL9903 LCD TELEVISIE PHILIPS 56PFL9954 LCD TELEVISIE SHARP LC19S7 LCD TC ZWART SHARP LC40LE705E 40 INCH LCD TV SHARP LC46LE705 46” LED TV SONY KDL32EX700 32 INCH LED-LCD TV SONY KDL32NX500 32 INCH LCD TV SONY KDL52NX800 52 INCH LED-LCD TV SONY KDL46NX700 46 INCH LED-LCD TV

40 inch Bravia LED-LCD televisie

Samsung BDC8900

Sony KDL40EX711 € 999,-

LINEAR 60

549,-

€ 4.799,00 € 1.299,00 € 1.999,00 € 2.299,00 € 2.299,00 € 3.199,00 € 3.599,00 € 1.399,00 € 4.099,00 € 1.699,00 € 2.799,00 € 5.499,00 € 1.798,00 € 2.898,00 € 899,00 € 999,00 € 999,00 € 3.499,00 € 3.999,00 € 299,00 € 999,00 € 1.399,00 € 799,00 € 749,00 € 2.799,00 € 1.899,00

€ 3.499,00 € 999,00 € 1.499,00 € 1.999,00 € 1.999,00 € 2.199,00 € 2.899,00 € 1.099,00 € 3.199,00 € 1.449,00 € 2.499,00 € 4.999,00 € 1.399,00 € 2.299,00 € 699,00 € 899,00 € 899,00 € 2.899,00 € 2.999,00 € 199,00 € 799,00 € 999,00 € 649,00 € 649,00 € 2.399,00 € 1.499,00

Aanbiedingen met:

LED/LCD en Plasma tv’s Versterkers, CD/DVD en Blu-ray Spelers Surround versterkers en receivers Home cinema systemen Luidsprekers, hoofdtelefoons en iPod systemen

SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE

Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. Prijzen per stuk. Prijs -en drukfouten voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt.

www.hobo.nl

Alphen a/d Rijn - Amersfoort - Amsterdam - Apeldoorn - Arhnem - Breda - Den Bosch - Den Haag - Enschede - Haarlem - Kampen - Purmerend - Rotterdam - Tilburg - Zeist - Zevenaar


Dinsdag 11 januari 2011 • pagina 19

ZUMBA

SH’BAM

BODYPUMP

SPINNING

YOGA

BODYBALANCE

AFVALLEN /

TAI CHI

BODYCOMBAT

BEST BELLY

BELEEF ONS BREDE AANBOD

NIEUW! SH’BAM eenvoudige, maar geweldig leuke dansmoves. Het is de perfecte manier om in vorm te komen combinatie van populaire hiten swingende latin beats.

GROEPSLESSEN • • • • • •

CARDIO (ruim 45 toestellen) FITNESS (ruim 60 toestellen ) SPINNING ZUMBA SH’BAM (NIEUW) BODY PUMP

• BODY BALANCE • BODY COMBAT • YOGA • TAI CHI • CIRCUTTRAING voor senioren • B.B.B + CARDIO

FITNESS EN DE CARDIO VERNIEUWD!

! f e e L j i b s n e i z To t OP E N I NG STI J DE N E N P ROG R AM MA OVE R ZICHT

FITNESS

Maandag 09:00 - 22:00 uur 13:30 - 14:30 uur Virtual Spinning 13:30 - 15:00 uur BBB & Cardio 19:00 - 20:00 uur Bodypump 19:00 - 20:00 uur Spinning 20:00 - 21:00 uur Spinning 20:00 - 21:00 uur Zumba Dinsdag 09:00 - 22:00 uur 10:00 - 11:00 uur Virtual Spinning 13:30 - 14:30 uur Circuittraining 18:30 - 19:30 uur Bodycombat 19:00 - 20:00 uur Virtual Spinning 19:30 - 20:30 uur Bodybalance 20:00 - 21:00 uur Virtual Spinning Woensdag 09:00 - 22:00 uur 09:00 - 10:00 uur Yoga 13:30 - 14:30 uur Virtual Spinning 18:30 - 19:30 uur Spinning 19:00 - 20:00 uur Zumba 19:30 - 21:00 uur Spinning “Extreme” 20:00 - 21:00 uur Bodypump Donderdag 09:00 - 22:00 uur 09:30 - 10:30 uur Bodybalance 19:00 - 20:00 uur Spinning 19:00 - 20:00 uur Tai Chi 20:00 - 21:00 uur Virtual Spinning 20:00 - 21:00 uur Bodycombat Vrijdag 09:00 - 21:00 uur 10:00 - 11:00 uur Spinning 19:00 - 20:00 uur Kickboxen Zaterdag 09:00 - 13:00 uur 10:30 - 11:30 uur Virtual Spinning zondag Gesloten

U kunt bij ons al ONBEPERKT SPORTEN vanaf 15 EURO per maand! Reigerweg 11a • 8263 BB Kampen Tel: (038) 338 88 86


dinsdag 11 januari 2011 • pagina 20

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

ction.nl Kijk op w w w.a voor onze

V E R N I E U W DE W E B S ITE !

SENSEO

DROSTE

HEREN-DAMES

actuele decors

melk/puur 100 gram

voor sport en vrije tijd polyester/katoen maten S-XXL

CHOCOLADE JOGGING PASTILLES BROEK

2 VO O R Elders 1.98 2.29

0.88

Elders 1.19 1.49

0.69 3.49 Elders 6.95 7.95

KABEL/STRIKJE

NATURAL FIT

HOUTEN

2 uitvoeringen polyester/acryl één maat

4-9 kg, 32 stuks 7-14 kg, 26 stuks +11 kg, 24 stuks

met broekhanger topkwaliteit

BEEN HUGGIES WARMERS LUIERS

Elders 2.79 3.95

1.49

Elders 6.95 7.95

LEERPLEZIER OF

DECOR

365 dagen

klittenband- of drukknoopsluiting A4

KLEUR BOEK

Elders 1.98 2.49

TOUCH SCREEN

0.79

REKEN MACHINE lijkt op bekende mobiele telefoon incl. batterijen

Elders 1.79 1.98

S E T/6 Elders 3.49 4.49

diverse uitvoeringen en sterktes kunststof/metaal

2 VO O R

4 VO O R Elders 2.49 2.98

ZIJDEN

1.00

GERBERA of KLAPROOS

Elders 1.98 2.49

HEERDE • Soerelseweg 17 HEINO • Marktstraat 22 IJSSELMUIDEN • Groenendael 232

1.85

HEREN-DAMES

DOCUMENTEN LEES MAP BRIL

grote uitvoering hoogte 70 cm

0.85

DALFSEN • Wilhelminastraat 25 EMMELOORD • Zuiderkade 5a GENEMUIDEN • Prinses Irenestraat 4

4.49

KLEDING HANGERS

0.79

MEPPEL • Prinsenplein 15-19 NUNSPEET • Stationslaan 25 STAPHORST • Meesterweg 2a

0.98

Elders 1.98 2.98

KATOEN

KUSSEN HOES actuele dessins o.a. pluche of applicatie 40x40 cm

Elders 2.98 3.98

1.59

ZWOLLE I • Vechtstraat 18-20 ZWOLLE II • Assendorperstraat 64-76 zie ook onze website: WWW.ACTION.NL

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 09-01 t/m za.15-01

KOFFIE BEKER


Dinsdag 11 januari 2011 • pagina 21

De Fontein wint schoolschaakkampioenschap Foto: Tennekes

KAMPEN - De Fontein is vrijdagavond schoolschaakkampioen van Kampen geworden. In Reyersdam was er tijdens de finaleavond sprake van een zinderende strijd tussen De Fontein en Het Stroomdal. Beide teams eindigden na vijf ronden precies gelijk met acht wedstrijdpunten en 14,5 bordpunten. De 3-1 winst van De Fontein tegen Het Stroomdal, eerder op de avond, was daarom beslissend. In Reyersdam was sprake van een zinderende finaleavond. Na drie ronden stonden vier ploegen aan kop (Marnixschool, De Mirt, De Fontein en Het Stroomdal. In

de vierde ronde was De Marnixschool niet opgewassen tegen Het Stroomdal en viel het af in de titelstrijd. De andere koplopers maakten geen fout.

Bij het ingaan van de laatste ronde stonden drie teams op zes punten. Het Stroomdal rekende vervolgens met 3-1 af met De Mirt. Omdat De Fontein met 3-1 won van de Marnixschool eindigden beide ploegen precies gelijk. Het onderlinge resultaat tussen beide ploegen gaf uiteindelijk de doorslag in het voordeel van de Fontein. Deze school mocht de wisselbeker in ontvangst nemen. De Fontein, Het Stroomdal en De Mirt hebben zich geplaatst voor de regionale kampioenschappen. Nummer vier, De Willem van Oranjeschool, mag een wild-card aanvragen voor deze regionale wedstrijden. Bij de jongens waren Thijs van der Kolk (De Fontein) en Robert Warnink (Het Stroomdal) het sterkst. Beide schakers haalden de maximale score, 13 punten in 13 partijen. Beste meisje van het toernooi was Laurien de Jonge van Het Stroomdal. Zij scoorde 9 1/2 punt uit 13 partijen. Eind februari of begin maart houdt Schaakvereniging Oefening en Ontspant het Persoonlijk Schaaktoernooi. Opgave is nu al mogelijk. Stuur een mail naar oefeningenontspanning@hotmail.com

Culturen komen samen tijdens ‘pizza party’

Foto: Anouk Nijhof

(door Hermijn Bloemhard)

KAMPEN - Diverse culturen ontmoetten elkaar vlak voor de jaarwisseling bij het Leger des Heils tijdens de ‘In between pizza party’. Zo waren er onder meer mensen uit het asielzoekerscentrum en bezoekers van het Keldertje die gezamenlijk smikkelden van lamacun, pizza en andere lekkernijen. Een Koerdische familie uit Irak, die liever niet met hun naam in de krant wil, is aangeschoven bij drie Afghaanse heren. Hun kleine dochtertje, die in Zwolle geboren is, smult van een pizzapunt en huppelt vrolijk op de muziek. “Ze is gek op dansen”, lacht haar vader. Iedereen mag deze avond zelf iets voordragen of zingen. En al snel zit de stemming er goed in. Mustafa Uzunhasanoglu begint

onder luide aanmoediging van het publiek te dansen en daagt meer mensen uit mee te doen. Gevlucht “Deze Koerdische familie uit Irak zit hier vanwege de diverse clans, familiegroepen die tegen elkaar strijden”, legt Uzunhasanoglu even later uit. “De echtgenote van deze meneer komt uit een andere familiegroep en

dat kan daar echt niet.” Aan dezelfde tafel zit de 36-jarige Afghaanse Omid Ahmad te eten van de pizza’s die gratis zijn aangeleverd door Oriental Doner Kebap, Bolat Market en New York Pizza. Hij komt ook van het asielzoekerscentrum Dronten en wacht al bijna twee jaar op een status. “Ik woonde in Kabul en had daar Europese buren, drie vrouwen die afkomstig waren uit Engeland en Frankrijk. De Taliban wilde dat ik een bom in dat huis plaatste, maar dat wilde ik niet. Ik ben gevlucht voor de Taliban.” Ahmad raakte door de oorlog zijn ouders kwijt. “Van mijn broer heb ik al twee jaar niets meer gehoord, ik denk dat hij niet meer leeft..” Even later haalt hij zijn telefoontje tevoorschijn. “Ik heb bericht van het IND dat ik ze morgen moet bellen; volgens mij hebben ze een positief bericht. Mijn advocaat zei al dat er hoop voor me is. Ik kan ook echt niet terug naar Afghanistan, dan word ik door de Taliban vermoord..” Ahmad is geboren met een handicap. “Ik loop moeilijk en in Afghanistan kunnen ze me niet helpen. In Nederland wil ik medicijnen studeren zodat ik hier gehandicapte kinderen kan helpen.“ Maar hij wil ook wel zijn computerkennis delen. “De Nederlanders zijn goed voor me en hebben me geholpen. Nu wil ik ook wat voor hen terugdoen.“

NIEUWE BEDRAGEN SUCCESSIEWET Per 1 januari van elk jaar worden de tarieven voor successiewet aangepast. Zo ook per 1 januari 2011. De tarieven voor de schenkbelasting en voor de erfbelasting zijn gelijk.Voor het tarief maakt het dus niet uit of je een bedrag geschonken krijgt dan wel een bedrag erft. er zijn drie groepen verkrijgers en in elke groep nog maar twee tarieven. tariefgroep I

Belast bedrag in euro’s

Heffing

0

118.708

118.708

en hoger

tariefgroep Ia plus

Heffing

tariefgroep II plus

Heffing

plus

0

10%

0

18%

0

30%

11.870

20%

21367

36%

35.612

40%

In de tabel worden tariefgroepen vermeld. Wie valt nu onder welke tarief groep? onder tariefgroep I vallen: de partner en kinderen. De successiewet kent een bijzonder partnerbegrip. onder

dit begrip vallen: echtgenoten, die niet van tafel en bed zijn gescheiden en samenwoners, die aan bepaalde eisen voldoen. In een volgend artikel zullen die eisen aan bod komen.

Bosch Optiek & Gehoor (voorheen Optika Kale)

StAr geregistreerd Audicien

HOORTOESTELLEN

- uitsluitend gerenommeerde merken - basistoestellen zonder eigen bijdrage incl. “in het oor” toestellen - de meest geavanceerde hoorsystemen voor zeer scherpe prijzen - aanmeten, afleveren en controle van uw nieuwe hoortoestel gratis bij u thuis - gratis hoortest, ook aan huis. - dealer ALPINE gehoorbescherming

Oudestraat 223-225 Kampen, tel: 038-3314414 boschoptiekengehoor@solcon.nl

Literair Café over ‘Ontvrienden’ KAMPEN- In Literair Café ’t Kroegje aan de Geerstraat 17, staat op zondagmiddag 16 januari vanaf 17.00 uur alles in het thema van ‘Ontvrienden.’ In het kader van de goede voornemens in januari, zijn er mensen die het voornemen hun leven daadwerkelijk van koers te laten veranderen onversaagd ten uitvoer brengen en radicaal de oude gewoontes definitief afleggen. “Zo is daar het ontvrienden, ofwel het zich vrijmaken van een al te grote vriendenschaar. Niet echt een vriendendienst zou je zeggen. Of misschien juist wel? Want zijn al die vrienden wel echt onze vrienden? Is er niet sprake van een enorme inflatie van het begrip ‘vrienden’ waardoor de echte vriendschap nauwelijks nog wordt gekend?” Kom op 16 januari met geschre-

ven beschouwingen, deel ze met een aandachtig gehoor of wees welkom als luisteraar bij het Literair Café op 16 januari over ‘Ontvrienden’.

4 5 6

Van der Horst interpreteert Kampen KAMPEN - Beeldend kunstenaar Hans van der Horst exposeert tot en met 27 januari in de hal van het stadhuis Kampen. Te zien zijn een serie van 32 werken, die bij elkaar een representatieve, en toch eigenzinnige indruk geven van het aanzien van de gemeente Kampen in het eerste decennium van de 21ste eeuw. De complete serie van vijftig tekeningen, was eerder te zien in de Gemeentelijke Expositieruimte Kampen van 5 november tot en met 18 december 2010. De in Kampen woonachtige beeldend kunstenaar, heeft op initiatief van het Gemeentearchief Kampen, de opdracht gekregen een serie tekeningen te maken van locaties op het grondgebied van de gemeente Kampen. Hoewel hierbij aan Van der

onder tariefgroep Ia vallen: kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere afstammelingen in de rechte linie. Dat er verdere afstammelingen dan achterkleinkinderen zijn, komt bijna nooit voor en nog minder dat zij dan erven van hun betovergrootmoeder/-vader. Kleinkinderen en achterkleinkinderen vallen wel onder hetzelfde tarief, maar zij hebben niet dezelfde vrijstelling. In een volgend artikel komen de vrijstellingen aan bod. tariefgroep II: alle anderen verkrijgers, zoals ouders, broers, zusters, neven, nichten en niet-familieleden. een voorbeeld: Broer Kees erft van zijn overleden broer Henk een bedrag van 150.000 euro. Hoeveel erfbelasting betaalt hij? eerst moet het bedrag worden verminderd met de vrijstelling van 2.000 euro, zodat belast is 148.000 euro. over 118.708 euro is 30 procent verschuldigd ofwel een bedrag van 35.612 euro. over de resterende 29.292 euro is 40 procent verschuldigd ofwel een bedrag van 11.716 euro. De totale erfbelasting bedraagt dus: 35.612 + 11.716 = 47.328 euro. netto houdt Henk dus over een bedrag van 102.672 euro (150.000 - 47.328).

Horst de nodige artistieke vrijheid werd gegund, stond één uitgangspunt voorop: de collectie prenten zou een beeld moeten geven van de hele gemeente Kampen, dus niet alleen van de stad, maar ook van de zogeheten ‘kleine kernen’ en de buitengebieden. Over een periode van vijf jaar maakte hij een reeks van in totaal vijftig tekeningen. Het stadhuis waar de expositie is te bekijken, is geopend tijdens kantooruren.

Vragen of behoefte aan een informatief gesprek? Bel het hieronder vermelde telefoonnummer of bezoek onze website: www.ijsseloevers.nl

telefoon (038) 332 55 55 Vragen? Bel IJsseloevers notarissen te Kampen, IJsselmuiden en Zwartewaterland, tel 038-3325555


dinsdag 11 januari 2011 • pagina 22

I I

I I

I E G I N N O I Z WA A N WINTERWEKEN BIJ FORMULE 1 ZONWERING

POINT

NEXT GENERATION

ROLLUIKEN • V e r d u i s t e r e n d • Energiebesparend • Inbraakvertragend • Geluidsisolerend

UW SUNPOINT SPECIALIST:

zonwering & rolluiken

Plantweg 16 8256 SH Biddinghuizen Telefoon (0321) 331380 Fax (0321) 331341 www.f1zonwering.nl

Openingstijden: ma t/m vrij 8.30 – 17.00 uur en zaterdag 10.00 – 15.00 uur

WWW.SUNPOINT.NL

 

HALVE PRIJZEN VANAF WOENSDAG 12 JANUARI

J.C RAGS G-STAR DSTREZZED PALL MALL CAST IRON KUYICHI RELAKZ

CHARLIES OUDESTRAAT 168 • KAMPEN • TEL: 3314877

OUDESTRAAT 162 • KAMPEN • TEL. 3335575

OXMO KUYICHI G-STAR ONLY ATTRATTIVO VILA


Dinsdag 11 januari 2011 • pagina 23

Poeder ook illustrator De kunstschilder Hendrik Poeder woonde vanaf 1929 tot aan zijn dood in 1958 in Kampen. Hier in de regio werd hij vooral bekend als landschapschilder. De natuurmens Poeder schilderde vooral waterlandschappen rondom Kampen. Talrijk zijn de ‘gezichten op Kampen vanaf het Ganzendiep’, maar ook de molens zoals die in Kamperveen, behoorden tot zijn favoriete onderwerpen. Van het schilderen alleen kon Poeder echter moeilijk rondkomen. Voor de broodwinning was het gezin Poeders deels afhankelijk van de inkomsten uit een studentenpension dat mevrouw Poeder in Kampen hield. Henk Poeder zelf verdiende vooral aan zijn werk als illustrator. In de jaren twintig had hij les gekregen van de bekende illustrator Isings en sindsdien illustreerde hij

tal van jeugdboeken voor de uitgeverijen Callenbach in Nijkerk en Kok in Kampen. Vaak stonden zijn vrouw en kinderen model voor de boekillustraties die Poeder maakte. Hij liet ze dan een bepaalde positie innemen en begon te schetsen. Een enkele keer werkte hij die schetsen dan later voor eigen plezier verder uit tot portretjes van vrouw en kindePortret van Johanna Poeder-Kroes ren. Treffend geeft hij Henk Poeder (1897-1958), olieverf op paneel, hen weer op het kleine 15X 13 cm., ca. 1935. Collectie: Erven Poeder vlak, zoals op het afgebeelde paneeltje van hanna Poeder-Kroes’, is op dit slechts 15 X 13 cm. waarop Henk moment te zien op de expositie Poeder zijn vrouw Johanna schil’Henk Poeder – Kamper Schilder’ derde. in het Stedelijk Museum Kampen. Het afgebeelde ‘Portret van Jo-

Lezing over ‘Wat is de hel?’ Zingend naar de Zondag

‘De ‘De Oudestraat Oudestraat Specialisten’ Specialisten’

Hollands rundvlees

superzacHte entrecôte

9.95

3 stuks

volop Heerlijke eigengemaakte balkenbrij

poeliersspecialiteit

maaltijd van de week

rode bieten scHotel met gebraden speklap

dagelijks vers gegrilde kip

3.

95

per 1 pers. portie

per stuk

IJSSELMUIDEN - In De Hoeksteen in IJsselmuiden houdt dominee A. H. van Veluw op woensdag 12 januari om 20.00 uur een lezing over het onderwerp ‘Wat is de hel?’.

Veel mensen geloven volgens de organisatie nog wel in de hemel. Maar hoe zit dat met de hel? “Bestaat de hel eigenlijk wel? En hoe moeten we ons dat dan voorstellen? Is de hel een plaats van eeuwige straf? Maar hoe kunnen we dat dan rijmen met de liefde van God? Hoe spreekt de Bijbel eigenlijk over de hel? Wat was

DIERENLEED Dierenbescherming Kampen e.o. Opvang honden en katten: tel. (038) 331 90 13

Opvang vogels en in ‘t wild levende dieren: tel. 06-22604478 Inspectiedienst Dierenbescherming tel. 06-22701039 Dierenambulance 06-22701040 internet: www.dierenbescherming-kampen.nl doc@dierenbescherming-kampen.nl

Vermist en gevonden dierenasiel Edo Hammers Vermist: · Europese korthaar, zwart-wit, zwarte kop, witte staart, bef, onderkin, 3 of 4 witte pootjes. Dikke vacht. Operatie aan nek gehad, litteken nog voelbaar. Kater, gecastreerd. Vermist tegenover de Molen, Beukenweg, Kampen. · Europese korthaar, zwart, kater, vermist aan de Kievitstraat, Kampen. · Noorse Boskat X Maine Coon, rood, kater, gecastreerd, langharig. Ge-

precies de Ge-henna? Of is de hel tijdelijk?” Een van de predikanten van de Hoeksteen zal op deze vragen ingaan. Ook worden een aantal dia’s bekeken over hoe men in de Middeleeuwen over de hel dacht. De lezing wordt georganiseerd door de commissie Vorming en Toerusting.

chipt. Vermist aan de Wortmanstraat, Kampen. · Noorse Boskat, rood, kater, gecastreerd, gechipt. Grote kat. Vermist bij de ijsbaan, wijk Hagenbroek, Kampen. · Europese korthaar, cypers-wit, witte vetjes. Witte snoet, borst en hals. Gecastreerd, hangbuikje. Vermist aan de Groenlandstraat, Dronten. · Europese korthaar, grijs/cypers, poes. Vermist bij de N50, Bomenweg, Emmeloord. · Europese korthaar, rood-wit, witte snoet, witte bef, witte teentjes aan de voorpootjes, witte voetjes aan de achterpootjes. Kater, gecastreerd. Vermist in Oldebroek, grens Elburg. · Europese korthaar, muisgrijs, paar witte haren op de borst, 4 witte pootjes, 3 kringen op staart. Bruine halsband om. Vermist aan de Bijselseweg, Biddinghuizen. · Valkparkiet, heeft ringnummer om. Vermist aan de Zegge, Kampen. · Hond, Yorkshire Terrier, witte halsband om, gechipt, vermist in Nagele. · Hond, Cane Corso, zwart, slipketting

KAMPEN - In de Westerkerk vindt zaterdagavond 15 januari om 19.00 uur een dienst plaats onder de titel Zingend naar de Zondag. Een dag later zingt het kinderkoor Children of Praise tijdens de Westerplusdienst om 17.00 uur. De mannengroep Odeo zingt deze zaterdag onder leiding van Allie Spaan uit Doornspijk. De algehele leiding is in handen van dominee van der Veer. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden. Voorganger op zondag is dominee Van Ark. Herman Kamp bespeelt het orgel. Iedereen is van harte welkom. De Westerkerk is gevestigd aan de Wilhelminalaan 97.

en halsband om, reu, vermist aan de Koeweg, ’t Harde (gemeente Elburg). · Hond, oud wit hondje, blind aan 1 oog. Vermist aan de Geer, Bant. · Hond, Franse Bulldog, gechipt, vermist aan de Nieuwe Wetering, Mastenbroek. · Hond, Berner Sennen, 3 kleur, halflange beharing, bruine leren halsband om, smal postuur, verdikt linker oor. Teef. Vermist aan de Ramsweg, Nagele. Gevonden: · Zwarte hond, halflangharig, teefje.

NIEUWE BEDRAGEN SUCCESSIEWET Per 1 januari van elk jaar worden de tarieven voor successiewet aangepast. Zo ook per 1 januari 2011. De tarieven voor de schenkbelasting en voor de erfbelasting zijn gelijk.Voor het tarief maakt het dus niet uit of je een bedrag geschonken krijgt dan wel een bedrag erft. er zijn drie groepen verkrijgers en in elke groep nog maar twee tarieven. tariefgroep I

Belast bedrag in euro’s 0

118.708

118.708

en hoger

tariefgroep Ia

tariefgroep II

Heffing

plus

Heffing

plus

Heffing

0

10%

0

18%

0

30%

11.870

20%

21367

36%

35.612

40%

In de tabel worden tariefgroepen vermeld. Wie valt nu onder welke tarief groep? onder tariefgroep I vallen: de partner en kinderen. De successiewet kent een bijzonder partnerbegrip. onder

plus

dit begrip vallen: echtgenoten, die niet van tafel en bed zijn gescheiden en samenwoners, die aan bepaalde eisen voldoen. In een volgend artikel zullen die eisen aan bod komen.

4.

75

Weekaanbieding: aanbiedingen geldig van woensdag t/m dinsdag

BROODAANBIEDING A.S. VRIJDAG & ZATERDAG

IEDERE WEEK EEN GEBAKSAANBIEDING BIJ DE KOFFIE!

MAISBROOD VAN 2.35 . . . . . . . . . . . . . . NU VOOR 1.90

APPELSLOF

KAMPERSLOF

van 6.50 8. 50 VOOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VOOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZATERDAGAANBIEDING van

75

7.

SLAGROOMPUNT per stuk 1.80

NU VIER VOOR . . . . . . . . . . . . . . . .

5.25

5.50

Het Gilde van de Betere Banketbakkers. Tip! Heerlijk nieuws op www.banket.nl

Oudestraat 148, Oudestraat 170, tel: 038 - 331 36 52, www.banketbakkerijsmit.nl

Rode halsband om. Gevonden in Luttelgeest. ·Z  warte herder, gevonden aan de Neushoornweg/ Zwartemeerweg, Kraggenburg. ·K  ruising, gestroomd, bruine halsband om met botjes erop, reu. Gevonden in Biddinghuizen. · Turkse Van, wit-rood, kater, groot, rode vlekken op oren. Gevonden in Urk. · E uropese korthaar, zwart-wit, witte buik, witte streep tussen neus, witte bef, borst. Rode neus, witte voorvoetjes, achterpootjes witte laarsjes, achter helemaal wit. Groot. Kater, gecastreerd. Gevonden aan de Sint Nicolaasdijk,

onder tariefgroep Ia vallen: kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere afstammelingen in de rechte linie. Dat er verdere afstammelingen dan achterkleinkinderen zijn, komt bijna nooit voor en nog minder dat zij dan erven van hun betovergrootmoeder/-vader. Kleinkinderen en achterkleinkinderen vallen wel onder hetzelfde tarief, maar zij hebben niet dezelfde vrijstelling. In een volgend artikel komen de vrijstellingen aan bod. tariefgroep II: alle anderen verkrijgers, zoals ouders, broers, zusters, neven, nichten en niet-familieleden. een voorbeeld: Broer Kees erft van zijn overleden broer Henk een bedrag van 150.000 euro. Hoeveel erfbelasting betaalt hij? eerst moet het bedrag worden verminderd met de vrijstelling van 2.000 euro, zodat belast is 148.000 euro. over 118.708 euro is 30 procent verschuldigd ofwel een bedrag van 35.612 euro. over de resterende 29.292 euro is 40 procent verschuldigd ofwel een bedrag van 11.716 euro. De totale erfbelasting bedraagt dus: 35.612 + 11.716 = 47.328 euro. netto houdt Henk dus over een bedrag van 102.672 euro (150.000 - 47.328).

Kampen. · E uropese korthaar, cypers-roodwit, poes, 10 maand. Gevonden in Dronten. · E uropese korthaar, blauw-wit, kater, gevonden in Dronten. · E uropese korthaar, rood-wit, kater, gevonden in Grafhorst. · E uropese korthaar, wit-rood, kater, gevonden in Urk. · E uropese korthaar, rood, kater, gevonden in Urk. · E uropese korthaar, zwart, poes, gevonden in Kampen. · E uropese korthaar, cypers-wit, kater, gevonden in Nagele. · E uropese korthaar, cypers, kater, gevonden in IJsselmuiden.

Vragen of behoefte aan een informatief gesprek? Bel het hieronder vermelde telefoonnummer of bezoek onze website: www.ijsseloevers.nl

telefoon (038) 332 55 55 Vragen? Bel IJsseloevers notarissen te Kampen, IJsselmuiden en Zwartewaterland, tel 038-3325555


Actie

DINSDAG 11 januari 2011 • pagina 24

Actie DINSDAG 11 januari 2011 • pagina 25

DEZE WEEK

N E G N I D E I B N A 50 A MET 50% KORTING R ALLE AANBIEDINGEN KIJK IN DE WINKEL VOOIEDINGEN PER KLANT • OP=OP

MAXIMAAL 4 DEZELFDE

C1000 mandarijnen

C1000 shoarma

6.

28

3.

14

50% KORTING

1.

99

C1000 verse worst

5.

0.

99

2.

2 gratis Maak kans op

50% KORTING

2.

wit of rood fles 750 ml

4.39

2.

19

50% KORTING

1.

63

0.

81

Milner kaas

50% KORTING

Page toiletpapier

licht gerijpt of jong stuk circa 900 gram

Bijvoorbeeld: stuk licht gerijpt 900 gram

10.

35

5.

17

50% KORTING

kaartjes voor

7.

11.19

T R A A K R E K C I T S S I T A O R R G U E 10 E K L E J BI

3.12

1.56

50% KORTING

2.24

Ajax reinigingsspray multi-oppervlakken, badkamer, keuken of shower power spray 750 ml

Bij elke €10,- aan boodschappen ontvangt u een zakje met een stickerkaart. Bovendien zijn er zakjes met een Limited Edition logo stickerkaart met een unieke wincode waarmee u kans maakt op een voetbal prijs. Kijk voor de volledige actievoorwaarden naar www.starsoffootball.nl

C1000 zuurkool

1.29

0.

64

50% KORTING

C1000 Versmarkt Voordeelmarkt

Lovinkstraat 20 Kampen 038-3370610

Dr. Damstraat 15 Kampen 038-3370390

Markeresplein 2 IJsselmuiden 038-3312728

Joosten

Uw Eigen Bakker brood

zak 500 gram

C1000 Versmarkt Voordeelmarkt

Kuiper

4.

50% KORTING

Ervaar de kracht van de sterren van het Nederlandse Voetbal.

C1000 Versmarkt Voordeelmarkt

Van Mierlo

13.

48

Bijvoorbeeld: flacon beauty care shower douchecrème 48 500 ml

De voetballegendes van vroeger, de helden van nu en de talenten van morgen zijn voor het eerst bij elkaar. Er zijn 54 verschillende stickerkaarten van alle voetbalhelden die u in een uniek verzamelalbum kunt plakken. Verzamel ze allemaal.

aardbei, appeltaart of stoofpeertjes beker 500 gram

pak 500 gram

8.

99

bus, flacon, pot of tube

Mona boordevol yoghurt

C1000 aroma snelfilterkoffie

PAK 40 ROLLEN

Dove deodorant, gezichts-, lichaamsof haarverzorging

99

50% KORTING

La Marouette Franse wijn

0.

59

KILO

gekruid 500 gram

4.49

1.

19

50% KORTING

Franse frites, pommes frites of Vlaamse frites uit het vriesvak zak 750 gram

el LIVE! t s m A n a v n e De Vriend

C1000 gepaneerde varkensschnitzel

25

panklaar boerenkool zak 300 gram of hutspot zak 500 gram

50% KORTING

krat 24 flesjes

59

Aviko frideaal frites

Amstel bier

fijn of grof gekruid varkensvlees kilo

18

C1000 boerenkool of hutspot

net à 1 kilo

gekruid varkensvlees kilo

AANB

ZATERDAG OPEN TOT 20.00 UUR

Week 2 • 2011, aanbiedingen geldig van maandag 10 januari t/m vrijdag 15 januari 2011 • Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. • Aanbiedingen niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers • Slijterijaanbiedingen alleen geldig bij C1000 Kuiper

alle varianten

Bijvoorbeeld: zak naturel 500 gram

0.

89

0.

29

Boomsma jonge jenever fles 1 liter

12.

49

9.

50% KORTING

99

boertijger wit of bruin donker meergranen of grof volkoren heel

Bijvoorbeeld: heel donker meergranen

Hooghoudt Kalmoes Beerenburg fles 1 liter

11.

19

1.79

0.

89

50% KORTING

Legner lichte borrel

9.

98

Bijvoorbeeld: spray multioppervlakken 750 ml

Absolut vodka

15.49

1.48

Blue Band margarine normaal of light pakje 250 of 500 gram

Bijvoorbeeld: pakje normaal 250 gram

fles 1 liter

9.89

2.96

50% KORTING

7.98

fles 0,7 liter

12.95

0.60

0.30

50% KORTING

Legner fine vieux

9.99

Old captain rum

12.99

fles 1 liter

7.98 fles 1 liter

10.99


DINSDAG 11 JANUARI 2011 • PAGINA 26

RM FASHION RMkleedt FASHION u voor RM FASHION WIJ KNALLEN HET NIEUWE JAAR IN MET kleedt u voor RM FASHION winter kleedtdeudewinter voor kleedt u voor

25 EURO

EXTRA KASSAKORTING! de

OP DE VOLLEDIGE COLLECTIE NAJAAR / WINTER 2010!*

winter

de winter

Voorbeeld: Dameslaarzen van 159,- voor 109,- NU 84,-!! Herenschoenen van 109,- voor 79,- NU 54,-!!

RM FASHION RM FASHION MANNENMODE VAN MEDIUM RM FASHION MANNENMODE VAN MEDIUM RM FASHION XXXXXXXXL XXXXXXXXL

TOT MANNENMODE VAN MEDIUM TOT MANNENMODE VAN MEDIUM

XXXXXXXXL IN

TOT TOT XXXXXXXXL NIEUW INZEONZE ON

NIEUWREIDE COLLECTIE! UITGEB TIE!OR DE ECZE NIIDEUE W LLON COINOD EBRE UITG VO E M , AR TIE! ECZE LL CO CAUILANTGM E IDEINVOOOR N RE EBU DE W IE OD M , AR M G!DE CALA MANAR AA ND VA OR N E VO ODAA , MND MNVA CALAVA TIE! G! EC LL O VA C E D EI R MAN GEB

ALLE KINDERSCHOENEN - 50%!

UIT MAN VAN VANDAAG! R DE CALAMAR, MODE VOO MAN VAN VANDAAG!

Oudestraat 31 kampen tel: 038 - 333 25 24 * M.U.V. MUILEN EN PANTOFFELS

Geerstraat 27 • Kampen • T 038 - 332 67 43 Geerstraat 27 • Kampen • T- 038 3324367 43 Geerstraat 27 • Kampen • T 038 332-67 Stadhuisstraat 105 • Lelystad • T 0320 - 220 304 Stadhuisstraat 105 • Lelystad • T 0320 220 304 Stadhuisstraat 105 • Lelystad • T 0320 - 220- 304

Tips voor koopjesjagers Met de uitverkoop in januari geven we vaak meer uit dan we denken. Maar shoppen hoeft geen aanslag op je budget te zijn als je de juiste keuzes maakt.

Geerstraat 27 • Kampen • T 038 - 332 67 43

Stadhuisstraat 105 • Lelystad • T 0320 - 220 304

Hieronder staan een aantal tips om als een echte fashionista 2011 in te gaan en de leukste aankopen aan te schaffen.



van den bos

ma n n e n mo de

Oudestraat 89 • Kampen • Tel: 038 - 331 25 14

Opruiming

Pak uw voordeel

jacks -50%

Shirts Elmior & Royal Cotton -50%

Goede keuzes - Kies niet voor bont maar leer; wat leuk combineert voor het voorjaar. - Vergeet het zwart en ga voor kleur om fris het voorjaar in te gaan. - Koop geen laarzen maar plateaupumps, een echte trend in 2011. - Wil je iets van denim? Kies dan niet voor donker maar voor fris lenteachtige gebleek te denim. - Kies liever geen donkerblauw, maar huidkleur en fuchsia. - Broeken met met wijd uitlopende pijpen zijn een betere investering dan de harem broek dit jaar. - Sla de pailletten dit jaar maar over maar ga voor de roesjes en strikjes. - Twijfel je tussen die feestjurk en een meer basic en lenteachtig kledingstuk? Ga voor het laatste, tenzij je binnenkort een gala hebt natuurlijk. - Ga niet voor verbleekte kleuren, maar fris citrus, lime, giforanje en pistachegroen. - Wie slim investeert in zijn nieuwe garderobe koopt geen nylon of andere synthetische stofjes, maar gaat voor de veel fijner draagbare natuurlijke stoffen. - De jaren tachtig met zijn schoudervullingen en blingbling komen dit jaar even niet aan bod. Koop liever iets uit de jaren zeventig (jumpsuits, spijkerbroeken met hoge taille,

broeken met uitlopende pijpen en haaksels). - Koop geen zwierige bohemien style modellen, maar slank afkledende chique kleding. - Ga voor suède. - Koop geen leggings, maar wen er weer aan om rokken met blote benen te dragen!

Verstandige aankopen - Basics als T-shirts en hemdjes (maar koop er in je enthousiasme niet teveel, ook basics zijn aan trends onderhevig, al was het maar vanwege de kleur.) - Sokken, panty’s en ondergoed. - Shorts. Je kunt er van de zomer niet genoeg hebben. Helemaal hot: sky leren shorts in bruintinten. - Trenchcoats. Een evergreen die vooral in het voorjaar van pas komt. - Koop eindelijk dat designerstuk dat je altijd al wilde hebben... mits ze niet al te duur meer zijn. (bron: trendsystyle.net)

TRENDY WOMAN BOUTIQUE TRENDY WOMAN ALL SIZES

50% HELE WINTERCOLLECTIE AFGEPRIJST!!!

TRENDY WOMAN BOUTIQUE • Oudestraat 93 Kampen TRENDY WOMAN ALL SIZES • T/M MAAT 54 • Oudestraat 96 Kampen


dinsdag 11 januari 2011 • pagina 27 Dorpsweg 89e - IJsselmuiden

Plasweg 54 - IJsselmuiden

T!

H KOC VER

Pluimerf 8 - Wilsum

T!

H KOC VER

T!

H KOC VER

Woning verkopen? Berg verkopen? Makelaardij, een vertrouwd adres! Woning Berg Makelaardij, een vertrouwd adres!

Onze selectie: NI

Beukenweg 9 - Kampen

EU

W

!

Een royale villa, gebouwd onder architectuur in 1976, is gelegen op markante locatie in de karakteristieke Hanzestad Kampen en geniet een schitterend uitzicht op de rivier de IJssel, de uiterwaarden en de Molenbrug!

Een appartement waar u zo in kunt! Prachtige ligging aan de rand van de Kamper binnenstad en het mooie stadspark.

VRAAGPRIJS € 139.500,- K.K. (Huur ook mogelijk!!)

Bouwjaar: 1976 PerceeloPPervlakte: 888 m2 woonoPPervlak: 260 m2 Inhoud: 1300 m3

Bouwjaar: 1975 Inhoud: ca. 150 m³. woonoPPervlak: 60 m2

Begane grond/parterre: inpandige garage. Vanuit centrale gang toegang tot de wijnkelder, 3 slaapkamers, moderne badkamer, separate toiletruimte en hobbyruimte/tuinkamer/kantoorruimte met schuifpui naar de tuin. 1e verdieping: bordes met entree, hal, trapopgang naar 2e verdieping. Ruime slaapkamer met toegang tot de badkamer. Royale woonkamer met schitterend vrij uitzicht over de IJssel. Aan de achterzijde vindt u een heerlijke zithoek met doorgang naar het balkon en toegang tot de ruime en gezellige woonkeuken. Van hieruit is de bijkeuken te bereiken welke doorgang geeft tot het deels overdekte dakterras. 2e verdieping: overloop met toegang tot 2 slaapkamers met balkon (voor- en achterzijde) en een royale bergruimte. Tuin: de zonnige achtertuin (ca. 410 m²) met zij-ingang is gelegen op het westen en is voorzien van sierbestrating. Garage/berging: inpandig ( 5 x 13 m.) en toegankelijk middels elektrische geïsoleerde deur en een inpandige tuinberging aan de achterzijde van deze garage

Perfect afgewerkte, nabij het centrum van Kampen gelegen tussenwoning met vrijstaande houten berging en een vrij uitzicht op het mooie stadspark. De woning is volledig omgetoverd tot een schitterend paleisje met behoud van de authentieke elementen aangevuld met sfeerpunten zoals bijvoorbeeld de schouw met prachtige potkachel, shutters voor ramen en terrasdeuren. Tevens beschikt de woning over een ruime en zonnige achtertuin met achterom welke uitkomt in de Wilhelminalaan.

15 januari (zaterdag), Heren 1 Berg Makelaardij Reflex vs Alfa Next Volley Dordrecht , Aanvang 16:30 uur, in de Reflexhal.

Plantsoenstraat 7 - Kampen

VRAAGPRIJS € 885.000,- K.K.

NI

Oranjesingel 20 - Kampen

13 januari (donderdag), Heren 1 Berg Makelaardij Reflex vs Zaanstad, Aanvang 20:30 uur, in de Reflexhal

EU

W

!

VRAAGPRIJS € 197.500,- K.K. Bouwjaar: 1926 PerceeloPPervlakte: 148 m2 woonoPPervlak: ca. 100 m2 Inhoud: ca. 310 m3 Begane grond: ruime entree, met toegang tot de woonkamer, trapopgang naar verdiepingsvloer, meter/trap/kelderkast, 2e toegang naar de woonkamer, toegang tot de keuken. Vanuit de keuken doorgang naar de tussenhal en toegang tot het separate toilet, de tuin en de bijkeuken. 1e verdieping: de overloop geeft toegang tot het dakterras (deze is op dit moment niet als zodanig in gebruik), 2e toilet, 2 slaapkamers, waarvan 1 zeer ruime slaapkamer welke is voorzien van een grote kastenwand/inloopkast, ook zijn vanaf de overloop de badkamer en toilet te bereiken. 2e verdieping: vliering/bergzolder, middels vlizotrap te bereiken. Tuin: de achtertuin heeft een beschut terras, is deels bestraat deels voorzien van steigerhouten vlonders en heeft een achterom. De zonnige tuin is gelegen op het noordwesten en is voorzien van mooie grote vijver. Tuinhuisje: het vrijstaande houten tuinhuisje is voorzien van elektra.

Begane grond: entree, woonkamer welke is v.v. laminaatvloer. De ruime woonkamer geeft doorgang naar de open keuken, tevens is vanuit de woonkamer de royale slaapkamer te bereiken met laminaatvloer en toegang tot de badkamer met toilet, douchecabine, wastafel en radiator. Berging/bijkeuken: de berging/bijkeuken is te bereiken vanuit de keuken en vanuit het pad langszij het appartement (achteruitgang). Plaats: de plaats is gelegen op het oosten en is te bereiken vanuit de bijkeuken.

W. de Zwijgerstraat 19 - Kampen Zeer goed onderhouden tussenwoning met ruime plaats en achterom, de woning is volledig v.v. dubbele beglazing, CV(HR) 2004, en de keuken en badkamer zijn van 2006. Al met al een woning waar u zo in kan! Begane grond: ruime entree/hal, meterkast, toilet met fontein, toegang tot de royale woonkamer. De woonkamer is voorzien van houtkachel (ter overname), openslaande deuren naar de tuin en doorloop naar de half open keuken, van hieruit is er toegang tot de kelder/trapkast ook is van hieruit de moderne badkamer te bereiken, eveneens is vanuit de keuken de tuin/plaats toegankelijk. 1e verdieping: overloop welke toegang geeft tot 4 kamers waarvan 2 slaapkamers, 1 kamer is in gebruik als inloopkast en 1 slaapkamer is in gebruik als wasruimte met vaste wastafel. 2e verdieping: de zolderverdieping is te bereiken middels vlizotrap en is afgetimmerd. Tuin/plaats: de tuin/plaats is gelegen op het zuiden, is 3,50 m. x 7,00 m. en heeft een achterom. Berging: de berging is te bereiken vanaf de plaats/tuin.

VRAAGPRIJS € 157.500,- K.K. Bouwjaar: 1930 PerceeloPPervlakte: 76 m2 woonoPPervlak: ca. 100 m2 Inhoud: ca. 300 m3

AA IN NG PR EP IJS AS T

Dorpsweg 41 - IJsselmuiden Perfect gelegen karakteristieke 2-onder-1-kap woning met aangebouwde houten serre en een vrij uitzicht. Het geheel is perfect gelegen op een mooie locatie in centrum van het dorp aan de Dorpsweg 41 en op loop afstand van scholen (tegenover) en winkels (achter de woning) Begane grond: entree met meterkast, toegang tot de royale woonkamer met schouw en aansluiting voor gashaard, opgang naar verdiepingsvloer. Toegang tot de badkamer, hal naar 2 slaapkamers, vanuit deze hal is er doorgang naar de keuken van waaruit de serre te bereiken is met een doorgang naar de tuin met garage. 1e verdieping: Overloop met toegang tot 3 slaapkamers waarvan 2 slaapkamers zijn v.v. dakkapel en bergruimte. Tuin/plaats: Deze wordt gehuurd ca. 300 m2, de huur kan worden overgenomen Verdere informatie is beschikbaar op ons kantoor.

VRAAGPRIJS € 219.000,- K.K. Bouwjaar: ca. 1900 PerceelsoPPervlak: 102 m2 Inhoud: ca. 450 m2

Burg. van Engelenweg 52b 8271 AT IJsselmuiden Tel. (038) 333 56 20 www.bergmakelaardij.nl

Bekijk ons volledige aanbod op www.bergmakelaardij.nl


dinsdag 11 januari 2011 • pagina 28

Wet milieubeheer Beschikking Gedeputeerde Staten delen mee dat zij besloten hebben een ontheffing ingevolge artikel 10.63 van de Wet milieubeheer te verlenen aan TenneT TSO B.V., Arnhem voor een inrichting gelegen aan de Hagedoornweg te IJsselmuiden, gemeente Kampen. De ontheffing heeft betrekking op het storten van afvalstoffen (boomschors) buiten de inrichting. Inzage U kunt de beschikking vanaf 14 januari 2011 gedurende zes weken inzien: 1. bij de receptie van provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Gedurende de inzagetermijn staan de beschikking en de daarbijhorende voorschriften op http://www.overijssel.nl/kennisgevingen; 2. bij de receptie van het Stadskantoor aan het Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur. Woensdag van 8.30 tot 19.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking en de daarbijhorende voorschriften niet gewijzigd. Beroep en voorlopige voorziening Belanghebbenden kunnen van 14 januari 2011 tot 25 februari 2011 beroep instellen tegen de beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Bij grote spoed is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak. In dat geval is extra griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een beroepschrift heeft ingediend. De beschikking treedt met ingang van 25 februari 2011 in werking, tenzij: - voor die datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening; - de milieuvergunning betrekking heeft op het oprichten of veranderen van een inrichting, dat ook is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet en de desbetreffende bouwvergunning nog niet is verleend. Voor inlichtingen over het instellen van beroep, de juridische gevolgen daarvan en de kosten kunt u bellen met de Raad van State (070 426 44 26) of provincie Overijssel, de heer H.J. Schutte (038 499 76 87).

Sebo Personeelsdiensten is dé uitzendorganisatie wanneer het om gemotiveerde aanpakkers gaat. Dagelijks zetten wij ons met Nederlandse en Poolse medewerkers in voor de bouw, infra, groensector, transport, land- en tuinbouw, afvalinzameling en recycling. Sebo staat voor no-nonsense, persoonlijk, slagvaardig en altijd bereikbaar. Bent u op zoek naar werk, of zoekt u een gedreven medewerker in uw bedrijf, bel ons dan voor meer informatie. Sebo Personeelsdiensten een samenwerking tussen de Sebo Groep uit IJsselmuiden en de Van Werven Groep uit Oldebroek. Door de inbreng van ervaring, kennis en relaties is Sebo Personeelsdiensten een sterke speler in de regionale uitzendmarkt. Sebo Personeelsdiensten hecht veel waarde aan professionaliteit en betrokkenheid. Certificeringen als NBBU, NEN4400-1 en VCU tonen dit aan. In deze samenstelling zijn wij een betrouwbare partner voor uitzendkrachten en opdrachtgevers. Sebo Personeelsdiensten werkt vanuit vestigingen in IJsselmuiden en Nijkerk.

Wij zoeken voor komende seizoen:

• Nieuwe medewerkers

Schrijf je nu in op onze website of kom langs op één van onze vestigingen.

Momenteel hebben wij de volgende vacature:

• Medewerk(st)er

glastuinbouw

Schrijf je nu in op onze website of kom langs op één van onze vestigingen.

Verzorging administratie voor bedrijven en particulieren. Jaarrekening Omzetbelasting Loonadministratie Inkomstenbelasting Alle toeslagen Compleet pakket voor de ZZP-er, vanaf € 65.- (excl.) per maand.

IJSSELMUIDEN:

Grafhorsterweg 2a IJsselmuiden Telefoon (038) 33 22 888

NIJKERK:

Amersfoortseweg 130b Nijkerkerveen Telefoon (033) 82 00 330

www.sebo-personeelsdiensten.nl

Uitzendburo voor aanpakkers!


Dinsdag 11 januari 2011 • pagina 29

Winnaars kerstpuzzel gaan op reis Het aantal reacties op de kerstpuzzel in de kranten van BrugMedia was enorm. Afgelopen vrijdag werden de vier prijswinnaars verblijd met een weekend weg voor twee personen naar het luxe futuristisch design hotel Golden Tulip Apple Park in Maastricht. Margriet Schuit uit Zwolle, mevrouw A. van den Burg– Kalsbeek uit Kampen, Ineke van Emmen uit Zwartsluis en mevrouw A.M. Kleefstra uit Dronten werden in de bloemetjes van Bloembinderij Vrooland uit Kampen gezet.

Rijbewijs ingenomen van beschonken automobilist IJSSELMUIDEN - Aan de Grafhorsterweg is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 20-jarige automobilist uit Genemuiden aangehouden voor rijden onder invloed. De man was met zijn auto de sloot ingereden. Hij blies 465 ug/l (limiet beginnend bestuurder: 88). Aangezien hij beginnend bestuurder is, is zijn rijbewijs ingenomen.

Foto: Pedro Sluiter

Interieurspecialist MTC in Kampen heeft verder vier vrij besteedbare waardebonnen ter waarde van 100 euro beschikbaar gesteld. Die zijn

gewonnen door H. Oosterhof uit Zwolle, A.H. Ruitenberg uit Zalk, F. van Dijk-Kloosterman uit Hasselt en de heer of mevrouw Reezigt uit Elburg. Zij krijgen de bon thuis gestuurd. Namens BrugMedia allen van harte gefeliciteerd!

E-cursus ‘Actief afslanken’ bij Diëtistenpraktijk Alice Roest Blijvend afvallen is met alle diëten vaak onmogelijk. Balans in voeding, beweging en ontspanning is de sleutel naar een gezond gewicht. Geen tijdelijke voedingsaanpassingen, maar leefstijlveranderingen. ontvangen 20% korting op het cursusgeld en betalen slechts 135 euro voor drie maanden Diëtistenpraktijk Alice Roest begeleidt cursisten wekelijkse begeleiding. Naast de E-cursus kun je bij het vinden van een perfecte balans tussen bij Diëtistenpraktijk Alice Roest ook terecht voor een druk leven, gezond eten en voldoende dieet/voedingsadviezen op één van de spreekbeweging met als doel afvallen. De e-cursus uren (in Emmeloord, Kampen, Wezep of Elburg), besaat uit 12 weken, wekelijkse e-mail begeleilifestyle coaching, voorlichting en workshops. ding waarin stap voor stap wordt gekeken naar Ook aan bedrijven biedt diëtistenpraktijk Alice gezonde voeding, toegepast op de leefsituatie Roest deskundige voorlichtingsactiviteiten. Voor en de cursist zijn of haar persoonlijke doelen. meer informatie: Alice Roest, diëtist & lifestyle Doordat de cursus vanuit huis is te volgen, kan coach, (0527) 85 73 95 of 06 - 30 30 80 63, Van de cursist elk gewenst tijdstip aan de slag. PlanEngelenbergplantsoen 3 Kampen. Of mail naar: nen om gewichtsproblemen aan te pakken? info@diëtistenpraktijkaliceroest.nl Start dan nu. Deelnemers die starten in januari

Gratis T’ai Chi Ch’uan proefles

In verenigingsgebouw Rehoboth aan de Cellebroedersweg 19 in Kampen, organiseert The Studio op maandag 17 januari om 19.00 uur een gratis proefles T’ai Chi Ch’uan. Dit is een eeuwenoude Chinese bewegingsleer die door miljoenen mensen wordt beoefend. De bewegingen worden langzaam en geconcentreerd uitgevoerd en daarom wordt het ook wel ‘mindfulness in beweging’ genoemd. Door ontspanning, aandacht en harmonie met de zwaartekracht komen beoefenaars in een natuurlijk en krachtig contact met de aarde. Zoals een beoefenaar van deze Chinese bewegingsleer omschreef: “Middels Tai Chi merk ik dat ik me veel beter bewust wordt van mijn lijf.

Het is boeiend om te merken dat je door heel zacht te bewegen toch heel krachtig en stabiel kunt zijn.” T’ai Chi Ch’uan is gebaseerd op de natuurlijke principes van bewegen en toegankelijk voor bijna iedereen. Belangstellenden voor de gratis proefles op maandag 17 januari, zijn welkom na aanmelding via Roland.theStudio@live.nl of (038) 422 51 53. Informatie: www.welstone.nl.

Sfeervolle duoplanken bij Albert van der Meer parket Albert van der Meer parket heeft zijn collectie onlangs uitgebreid met duoplanken. In breedtes van 17,5 tot 40 cm, zijn deze sfeervolle vloeren met een toplaag van 6 mm eikenhout te krijgen. “Ze komen van Dennebos Flooring uit Raalte en het is echt een Nederlands product”, vertelt Gerda van der Meer. “Door de specifieke manier van belijming zal de toplaag nooit loslaten van de bovenlaag. De vloeren kunnen op verschillende manieren gelegd worden, vast of bijvoorbeeld zwevend.”

Leuke kortingen Tot het voorjaar worden er leuke kortingen gegeven op de duoplanken, waarvan grote showmodellen bij Albert van der Meer Parket te bewonderen zijn. “We zijn de enige in de buurt die deze planken verkopen”, meldt Gerda van der Meer trots. Dat Albert van der Meer Parket is uitverkozen tot dealer, is niet zonder reden. De vloerspecialist heeft meer dan twintig jaar ervaring in de parketbranche. Zowel bedrijven als particulieren doen een beroep op Albert Van der Meer, die zelf vloeren legt en reparaties van bestaan-

Rijden onder invloed ’s-HEERENBROEK – Een 32-jarige man uit Zwolle is in de nacht van maandag 3 januari op dinsdag 4 januari aangehouden en ingesloten voor rijden onder invloed van mogelijk verdovende middelen. De man liep over het fietspad langs de Zwolseweg. Hij maakte een vreemde en verwarde indruk en sprak onsamenhangend. Bij de blaastest blies hij een ‘P’. Zijn voertuig stond verderop en was zwaar beschadigd. De Zwollenaar wist niet meer wat er exact was gebeurd. Waarschijnlijk is hij uit de bocht gevlogen of in een slip geraakt. De man onderging een bloedproef omdat hij verklaarde een joint te hebben gerookt en in het weekend verdovende middelen te hebben gebruikt. De politie onderzoekt het voorval en maakt proces-verbaal op.

Tiener aangehouden voor belediging KAMPEN - In de Hofstraat is in de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 januari een 16-jarige jongen uit Kampen aangehouden voor belediging. De jongen had volgens de politie in het centrum van de stad meerdere malen beledigende taal naar de agenten geschreeuwd. Er is proces-verbaal opgemaakt.

Vrouw aangehouden voor mishandeling KAMPEN – Een 52-jarige inwoonster van Kampen is op donderdagmiddag 6 januari aangehouden voor mishandeling. De vrouw wordt er van verdacht een 39-jarige plaatsgenoot te hebben geslagen. De aanleiding voor de mishandeling is een relationeel conflict dat de beide betrokkenen al langere tijd met elkaar hebben. De vrouw werd vastgehouden op het bureau. Daar is proces-verbaal tegen haar opgemaakt.

de houten vloeren verzorgt. Albert van der Meer parket heeft naast de duoplanken ook veel keuze in traditioneel gelegd parket, zoals patroonvloeren, bourgonje en verouderde bourgonje. “We bieden bovendien een hele goede service”, vertelt Gerda van der Meer, die daarom ook wel eens attenties ontvangt van haar klanten. “We gaan net iets verder dan het gemiddelde.” Albert van der Meer parket B.V. Showroom: Industrieweg 3D Kampen, (038 ) 331 11 20 www.albertvandermeerparket.nl

Rijbewijs ingenomen van beschonken automobilist IJSSELMUIDEN - Aan de Grafhorsterweg is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 20-jarige automobilist uit Genemuiden aangehouden voor rijden onder invloed. De man was met zijn auto de sloot ingereden. Hij blies 465 ug/l (limiet beginnend bestuurder: 88). Aangezien hij beginnend bestuurder is, is zijn rijbewijs ingenomen.


dinsdag 11 januari 2011 • pagina 30

Esdoornhof 9, Kampen

Industrieweg 3 U-1, Kampen

Burgwal 64, Kampen

De Akkers 11, IJsselmuiden

De Rietlanden 1-J Giethoorn

De Zande 10-12, Kamperveen

Emmastraat 37, Kampen

Fonteinkruid 19, Kampen

Garnaal 19, IJsselmuiden

Geerstraat 10, Kampen

Hogenkampsweg 165, Zwolle

Julianastraat 17, Kampen

Keulvoet 2, Kampen

Louise de Colignysingel 9, Kampen

Noordtzijstraat 34, Kampen

Prins Bernhardstraat 10, Kampen

Slagersweg 17, Kampen

Voorstraat 114-1, Kampen

Waterkers 4, Kampen

Wortmanstraat 5, Kampen

Zilverschoon 96, Kampen

Lehmkuhlstraat 21, Kampen

Otello 6, Kampen

Valkstraat 2, Kampen

€ 149.000,- v.o.n.

€ 287.500,- k.k.

€ 675.000,- k.k.

€ 215.000,- k.k.

€ 299.500,- k.k.

€ 585,- per maand

€ 389.000,- k.k.

€ 224.500,- k.k.

€ 229.450,- k.k.

€ 219.500,- k.k.

€ 246.500,- k.k.

€ 199.500,- k.k.

€ 169.500,- k.k.

€ 149.950,- k.k.

€ 172.500,- k.k.

€ 197.000,- k.k.

€ 224.500,- k.k.

€ 337.500,- k.k.

€ 194.500,- k.k.

€ 149.500,- k.k.

€ 164.500,- k.k.

€ 189.500,- k.k.

€ 154.500,- k.k.


dinsdag 11 januari 2011 • pagina 31

D EI H JK ! LI ING E OG ON M IL N W U E R IN EIG

KOM BINNEN VOOR MEER AANBOD

KOM BINNEN VOOR MEER AANBOD KAMPEN KAMPEN Kampen Buiten Hofstraat Dorpstraat 22 Bumastraat 13 Kampen Buiten Hofstraat 4343

KAMPEN KAMPEN Nijverheidsstraat Kampen Bumastraat Kampen Burgwal 71-1 dorpstraat 2413 19

KAMPEN KAMPEN Molenstraat87 522 Kampen Sterrekroos Kampen F. Hendrikstraat 11 emmeloordstraat

KAMPEN KAMPEN Henk Steenbeekhof Kampen Hofstraat ijsselmuiDen Frieseweg68 172212 h. Viandenstraat

ALLES GELIJKVLOERS GOEDE START! GELIJKVLOERS WONEN UNIEKE KANS: WONEN EN DAT IS RUIM WONEN! PRACHTIG MONUMENTJE! KOM BINNEN VOOR MEER AANBODEEN PRAKTIJKRUIMTE ONDER 1 DAK

Dat isISmooi starten! MOOI STARTEN! 1DAT PLEK: ONDERNEMEN WONEN UnieKe Kans: wonen en EN praKtijKErg leuke woning met tuintje in binnenstad. Erg leuke met tuintje dede binnenstad. Waar vind woning je dit nog? de in rand van de Greente rUimte onder 1Aan daK De binnenzijde is mooi afgewerkt met een Deze keurige woning talmoderne van Binnenzijde isvrijstaande mooi afgewerkt metbiedt lichte staat een grote vrijstaande nieuwbouwwoning lichte moderne keuken uit 2007. Deuknusse mogelijkheden voor een eigen praktijk aan huis. keuken uit 2007. Dede knusse woonkamer heeft type “boerderij”. Via oprijlaan kunt naar deeen woonkamer heeft een bedrijf nostalgische hogeentree De praktijkruimte heeft namelijk een aparte nostalgische hoge raampartij. De 1e verdieping achterzijde waar u een kunt vestigen. De raampartij. Devan 1e verdieping heeftseparaat een royale en is voorzien een wachtkamer, toilet heeft een royale inbouwbed en grote garage c.q.slaapkamer loods biedt met ruimte voor kantoor en praktijkruimte keukenblok. De woning slaapkamer met met inbouwbed en een ruime zelf een ruime badkamer metuit douche uit De en opslag. Heerlijke ruime tuin en de grote is voorzien van een ruime lichte woonkamer enCV badkamer met douche 2007. De2007. CV ketel is ketel is ook pas vervangen. Kortom kan complete woning maken het toteigenlijk een eigenlijk unieke plek open keuken, maar liefst 6 slaapkamers en ruime ook pas vervangen. Kortom kan je erje er zo in! Kom gewoon eens keertje kijken. om te wonen en werken. achtertuin. Echt een bezoekje waard! zo in! Kom gewoon eens keertje kijken .....

Prachtig herenhuis in het centrum. Dezebetaalbare bungalow aan de Nijverheidsstraat is je . Een vrijstaande woning. DitLiggend vind aan DE gracht van Kampen. De woning biedt niet dagelijks. Deze vrijstaande woning aan de vrijstaand en staat op een zeer perceel. Alles Keurige vrijstaande woning biedtruim tal van mogelijkuis veel leefruimte en ruime is op alle Dorpstraat achtertuin enstrak een gelijkvloers en een rondom heeft ufronten een vrij uitzicht. heden voor heeft eigen praktijk aan huis: aparte entree afgewerkt. Op de b.g.g. huisvest de zeermet ruime vrijstaande stenen schuur. Aan deKampen, binnenzijde De voorzien woning staat aan de rand van en van wachtkamer, separaat e garage, ideaal De en en 2e moet er nog welals eenhobbyruimte. modernisatie slag1toilet plaatsde ontsluitingswegen nabij. Ook de supermarkt, praktijkruimte methet keukenblok. De woning zelf vinden. Kom binnen en ervaar de leuke plek verd. omvatten luxe woongedeelte. Heten sportgelegenheden zijn dichtbij. Een is voorzien van wonen! een en ruime woonkamer en het vrijstaande enorme dakterras op scholen delichte 1e verd. is fraai aanuniekekeuken, woning! open maar liefstWONEN 6 slaapkamers ruime gelegd. Kortom RUIM in eenen woning

achtertuin. Echt een die HELEMAAL AF bezoekje is en datwaard! hartje binnenstad!

gezellig wonen pUnten op de i in De oranjewijK

Deze leuke aan Frederik Hier ie:tussenwoning jouw starterswoning. Goed gelegen, Heerlijk leefhuis met ruime, woonkamer Veelstaat ruimte, een garage énlichte een de grote schuur, Hendrikstraat isen goed onderhouden. Hetserre is dichtbij de IJssel aan rand van het centrum, met parketvloer uitgebouwd door lichte 4 slaapkamers, het isde er allemaal. De achtertuin voorzien van eendiep moderne badkamer en is bijna 10 meter en hetdeWesten gelegen. maar geen drukke bedoeling in straat. Ook voor bv grote woontafel of op zitruimte. Zomers is kan keuken deze woning net dat beetje extra Erlekker moet nog wel één en ander gemodernije buiten achter de woning endeur zijn er het in dewat serre fizitten jnhet vertoeven met opensl. geeft ten opzichte van de rest. Ook zijn er worden, maar dan kunt ervoortuin. wel helemaal 2seerd slaapkamers berging opuitdeuop1e verdieping. naar tuin. Openen keuken kijkt Op De 3uw slaapkamers opvan de eerste eigen paleisje maken. verdieping en de Molenstraat is een straat welke 1e en 2e verd. extrasfeervolle ruime badkamer en 4lekker ruime zolder is te bereiken via een vaste trap. Kom centraal gelegen slaapkamers. De is. carport voor biedt ruimte voor uw gewoon een keertje binnenkijken. auto. Ervaar de LEEFruimte!

Vraagprijs € 174.900,00 k.k. VRAAGPRIJS Vraagprijs € k.k. 325.000,€ 365.000,309.000,k.k.

Vraagprijs € 159.000,00 k.k. VRAAGPRIJS Vraagprijs € k.k. 149.000,€ 155.000,209.000,k.k.

KAMPEN KAMPEN Frederik Hendrikstr. Okmastraat Kampen Kampen lehmkuhlstraat 12 42 silene 7 19

IJSSELMUIDEN KAMPEN De Noord 23 103 Plataanstraat 1 ijsselmuiden Kampen spaarbankstraat 32 trekvaart

lanDelijK wonen terUg naar de jaren ‘30

Het landelijke enbinnenstadswoning vrije leven toch Een seniorenwoning met allezijn voorzieningen Prachtig gerenoveerde met Alleechte authentieke elementen met en zorg dichtbij degebleven stad wonen! Rondom uw huis zijn bewaard in deze woning. Het is een gelijkvloers. Daarbij ook de verdieping met nog karakteristieke voorgevel. Ook de binnenzijde weilanden, boerenweggetjes. Deze goeder onderhouden geheel dielogees veel biedt. twee slaapkamers, ideaal voor en als mag zijn. water Op de en begane grond is erruimte eenook ruime vrijst. woning voorzien van maarvan liefst 5 de sl.k, Het isbergruimte. gelegenistegenover de een verextra Rondom de tuinen woning is er een masterbedroom en een lichte badkamer. Op waarvan 2 op de Er is een vrijstaande zorgingstehuis enb.g.g. voorzien van een vrijstaande ruime tuin en ook is erzich eende aangebouwde stenen 1e verdieping bevindt ruime woonkamer stenen garage garage en slaapkamers. Een prachthouten en6bijkeuken. De woning staat garage en een bijkeuken. Eenen ideaal plekje in2 een voorzien van grote raampartij de open keuken, woning op een prachtplek. op een heel ruim perceel van bijna 1400m en goed onderhouden woning. grenzend aan het balkon . De zolder heeft de er is zelfs nog de mogelijkheid een weitje erbij mogelijkheid tot een extra kamer. te kopen. Unieke kans om vrij te wonen!

€ 389.000,00 k.k. € k.kk.k. . 259.000,€ 449.000,168.000,-

Vraagprijs VRAAGPRIJS Vraagprijs

VEIN RLPR AAIJS GD

Vraagprijs € 309.000,00 k.k. VRAAGPRIJS Vraagprijs € k.k. 129.000,€ 129.000,425.000,k.k.

resiDeren De gracHt! Vrijheid is aan BetaalBaar!

IJSSELMUIDEN KAMPEN Frieseweg 17 Kamille 152260 ens Kampen H.Viandenstraat petrus aemiliusstraat

terug naar De jaren '30 LANDELIJK WONEN NET DAT BEETJE MEER… dat is mooi starten!

!

Alle authentieke elementen zijn met Echt landelijk en vrij leven! Rondom uwzorg huis Meer ruimte? Kom kijken naar deze 2-1 kap zijn 1. Ruime tussenwoning en tuin bewaard gebleven inwijk deze woning. is een weilanden, water enaan boerenweggetjes. Deze woning garage hetom eind deHet straat en 2. Leukemet en gezellige te van wonen. goed onderhouden geheel die ruimte 3. Vrijstaande stenen garage. vrijstaande woning is vv maar liefstveel 5 slaapkamers, heeft daarom geen last van doorgaand verkeer. biedt. Het gelegen tegenover tuinen Drieachtertuin goeie redenen om de woning eens een waarvan 2 is op de begane grond. Erde is een De grenst aan een groenstrook metvan alle een verzorgingstehuis enen voorzien van een keertje te bekijken. Tot slot een gunstige prijs. vrijstaande houten garage bijkeuken. De woning vrijheid van dien. Binnen is er meer dan voldoende vrijstaande garage en 6 slaapkamers. Dus voor destenen starter is deze woning nu zeker 2 staat opDe een heel ruimisperceel van bijnadus 1400m ruimte. badkamer wat gedateerd, u haalbaar. Een prachtwoning op een prachtplek. V en er is zelfs nog devervangen. mogelijkheid weitjede erbij wilt deze misschien Wijeen hebben te kopen. Unieke om vrij te wonen! vraagprijs hiervoorkans aangepast.

€ 157.000,00 k.k. 475.000,€ k.k. € 389.000,235.000,k.k.

Vraagprijs VRAAGPRIJS Vraagprijs

Helemaal aF! POTENTIE ORANJEWIJK: HET GOEDE WONING MET royale 2-onder-1-Kap

LEVEN

Goed onderhouden, in Een de bekendste enAmsterdamse gezelligste ingeDeze eindwoning leuke details uitwijken destijl jaren ‘30 Dezevan ruime, goedmet onderhouden woning heeft bouwde tussenwoning op eenteprachtig plekje Kampen is toch Pal naast het heeft potentie omwel uwde droomhuis worden. Het een vrij uitzicht, maar isOranjewijk. centraal gelegen. De in de wat wijk "Zuid". Centraal gelegen, maar toch woning heeft eenmaar ruime achtertuin èn een royale, centrum gelegen ook op een steenworp heeft aandacht nodig wat betreft afwerking, in een rustige straat, dichtbij diverse voorz., beschutte, voorzieningen, afstand vanzonnige de ontsluitingswegen van enVanuit naar bouwtechnisch is hetzijtuin. primaDiverse voor elkaar. zoals winkels, winkels scholenenenuitvalswegen speelvoorzieningen. zoals scholen, dichtKampen. Deze woning erScholen keurig uit, is voorzien woonkamer heerlijk vrij ziet zicht. enzijn Ook hetdegezellige centrum van Kampen bij. Op begane grond vindt u een kamerisdie van een lichte keuken en badkamer en is voorzien speelgelegenheid zijn nabij. Supermarkt, bakker dichtbij. De woning heeft zelfsofeen werkkamer te gebruiken is als werkkamer slaapkamer. vanslager 3 slaapkamers en bergzolder. en op steenworp afstand. 3 slaapkamers op de b.g.g. en is verder voorzien van een ro-en ruimebadkamer (berg)zolder met mogelijkheid voor 4e. yale met ligbad én vloerverwarming

€ 274.900,00 k.k. € k.kk.k. . 139.500,€ 215.000,159.000,-

Vraagprijs VRAAGPRIJS Vraagprijs

mooi aan HEERLIJK RECREËREN PRACHT ZICHT aan wonen de Vaart De spaarBanKstraat Dat kan aanbinnenvaren deze fizo jneuniek stek aan Ganzediep. Als een schilderij... is dehet plek vanaan deze Kom eens in deze woning de

Kom gerust even deze woning bekijken. Lichte Superplek aan water metde eigen steiger enprachtige vrijstaande woning. Aan rand van het Trekvaart in IJsselmuiden. Voor de woning is badkamer gebouwd in 2000, moderne keuken heerlijk vaarwater en Perceel achter het prima insteekhaven voor uw bootje. maar liefst park in derustig wijk Zuid Bovenbroek staatisis het te enontspannen grote woonkamer. Combi CV-ketel uit 2003. uween eigen achterdek het en 555 m2 met stacaravan enop houten pronken. Omdaarop uopheen alleen maar groen, water Wat wil je nog meer? Als klap op de vuurpijl Zuiden. De parkeerplaatsen woning heeft is een mooie authentieke schuur. Drie aan overzijde weg. mooie perkjes. Deook woning vv 2prachtige slaapkamers én heeft de woning een vooruitstraling met de witnog gestuukte muur en dakkaDe stacaravan is vv woonkamer met open keuken badkamer op de begane grond en 3 slaapkamers gevel. Wat tegen? en woonkamer pellen. Hethoud biedtje3 nog slaapkamers en kitchenette, 2 slaapkamers badkamer. op de 1e verdieping. Wij laten graag genieten met schouw. Kom gerust aanuen boord. Douche en 2e toilet in separate ruimte aanwezig. van het uitzicht tijdens de bezichtiging.

€ 149.500,00 k.k. € k.k. 185.000,€ 124.500,425.000,k.k.

Vraagprijs Vraagprijs VRAAGPRIJS

KAMPEN KAMPEN Burg. Oldenhoflaan Rolklaver 107 Kampen Kampen zilverschoon 72 Zilverschoon 72

71

ruim wonen RUIM ENER VERRASSEND JE WILT GEWOON WONEN! rUim wonen

Wonen aan de Zilverschoon inaan Kampen staat Aan deafgewerkte Burgemeester Oldenhofl staatstaat deze Keurig hoekwoning garage. Keuken Wonen aan de Zilverschoon in met Kampen voor wonen ineen een prettige kindvriendelijke verzorgde onder 1prettige kap woning met garage. Een (2009) heeft2lichte inrichting en vv inbouwapparatuur. voor wonen in kindvriendelijke woonwijk. De woning heeft beneden een ruime woonwijk. De woning beneden een ruime ruime lichte leefwoning met heeft een rondom de woning Grote woonkamer vv tuin laminaat met v-groef kijkt leefruimte en lichte lichte open keuken. Op leefruimte en open keuken. Op dede 1e van maar liefst 165 m2. Prettige bijkomstigheid uit op tuin. Bovenverd. met 3 royale slaapkamers e 1verdieping verdieping bevinden 3 ruime slaapkabevinden zichzich 3Achter ruime slaapkamers is de oprit op eigen terrein. de woning en moderne recente badkamer vv designradiator, mers de zolder nog 4e slaapkamer. en open deop zolder nog een 4e een slaapkamer. De bevindt zich een gezellige veranda! De woning is vrijhangend toilet, wastafel en douchegelegenheid. De achtertuin opZuidWesten het ZuidWesten gelegen achtertuin is opishet gelegen dus dat voorzien van een ruime aangebouwde keuken Zolder huisvest 1 slaapkamer en veel bergruimte. dus dat betekent dat ukunt heerlijk kuntvan genieten betekent dat u heerlijk genieten het met openslaande tuindeuren naar het terras. meer wilt. Een woning voor als jeeens net iets zonnetje. Kom gerust kijken! van het zonnetje. Kom gerust eens kijken!

€ 199.500,00 k.k. € k.k. 255.000,€ 199.500,225.000,k.k.

Vraagprijs VRAAGPRIJS Vraagprijs

WWI J DV I SKEU RN ET NU E EUNWHHYEPLOT HEEVEEKN ! E RAK EN E L D I E VO O R U W E R K T Ik nodig u uit voor een open en helder gesprek over uw

Ikoude nodig dag u uit en voor eenuopen en helder adviesgesprek over een hoe hiervoor de tijd en middelen realiseert hypotheek waar u zich prettig bij voelt. Hij is goed, betaalbaar en om echt te genieten van de dingen die er toe doen. scherp. Kortom een hypotheek die werkt voor u in plaats van dat u werkt voor de hypotheek.

Was getekend, Bert Dotinga, MKB- en Pensioenspecialist Bram van Os, Hypotheekadviseur

Vo het belangrijk om aanspreekpunttetehebben hebbenals alshet hetgaat gaatom omde deaanaan-en enverkoop verkoopvan vanuw uwhuis, huis, de de Vo o roar la ln n u uisishet belangrijk om 1 1aanspreekpunt hypotheek, verzekeringen uw financiëlehorizon. horizon.Met Metonze onzeintentie, intentie,kennis kennisen enervaring ervaringmag maguuhet hetvertrouwen vertrouwen hebben hebben hypotheek, verzekeringen enen uw financiële dat uw wensen verwachtingen doorde dejuiste juistemensen mensenop opeen eenopen openen eneerlijke eerlijkemanier manierworden wordenwaargemaakt. waargemaakt. dat uw wensen enen verwachtingen door

Burgwal 29 Kampen Burgwal 29 Kampen

Burgwal 29 Kampen


Dinsdag 11 januari 2011 • pagina 32

Bouw & Onderneming • Bouw & Onderneming • Bouw & Onderneming • Bouw & Onderneming

Bouw & Onderneming

NIEUWBOUW•VERBOUW•ONDERHOUD REALISATIE VAN UW NWENSEN PERSOONLIJKE WOO

Van Dijk Elektrotechniek

Bouwbedrijf Coupe

Voor bedrijf en particulier

W. Selles Een NVOB initiatief

Burg. v. Engelenweg 35 IJsselmuiden Tel. 038-3332333 Fax 038-3332334

Ketel stuk?

Ertsstraat 16 8263 BN Kampen Tel. 038 - 333 86 43 Fax 038 - 333 86 44 Mob. 06 - 212 46 436

Voor al uw elektrazaken van stopcontact tot complete installatie!

Aannemersbedrijf Wim Selles aangesloten bij ‘Duurzame bedrijven’ Aannemersbedrijf Wim Selles uit IJsselmuiden is sinds kort aangesloten bij het project ‘Duurzame bedrijven’ van de gemeente Kampen. Dit betekent dat opdrachtgevers van Selles die energiebesparende verbouwingen willen laten uitvoeren in aanmerking komen voor subsidies die oplopen tot 5000 euro.

• Bouw • Verbouw • Renovatie • Onderhoud Bel vrijblijvend voor meer informatie of een offerte. www.bouwbedrijfcoupe.nl

Groenestraat 148 Kampen Tel. 038 - 333 06 78 / 06 - 15246176

Een nieuwe

CV-ketel

koopt u natuurlijk bij de erkende specialist.

remeha Calenta CW-4 isense

€1.695,-

• Loodgieterswerk • Centrale verwarming

• Sanitaire Installaties • Gasapparatenservice

Al meer dan s! re 75 jaar hét ad

CW-5 isense

€1.795,-

lid van de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven

(incl.btW + plaatsen) Met het project wil de gemeente stevig inzetten op klimaat- en milieuverbetering. Zij heeft daarom de handen ineengeslagen met aannemers die gespecialiseerd zijn in het energiezuiniger en duurzamer maken van de bestaande woning. Aannemersbedrijf Wim Selles voldeed aan alle voorwaarden: het bedrijf is in het bezit van alle benodigde erkenningen, werkt volgens wettelijke normen, gebruikt uitsluitend wettelijk vereiste producten en heeft aantoonbare gedegen ervaring.

uitvoering van de bedrijven. Op de werkzaamheden wordt een subsidie verleent die op kan lopen tot 5000 euro. Volgens Wim Selles is het op dit moment erg aantrekkelijk om energiebesparende maatregelen te nemen. De overheid biedt verschillende subsidiemogelijkheden, die elkaar versterken. Op dit moment geldt ook nog de maatregel dat aannemers voor werkzaamheden aan de bestaande woning slechts 6 procent BTW hoeven te rekenen. De werkzaamheden moeten echter wel voor juli 2011 zijn afgerond. Daarnaast bieden hypotheekverstrekkers op dit moment de mogelijkheid om tot 10.000 euro op te nemen voor verbouwingen. Dit kan dan tegen een rente die 3 procent lager ligt dan die van de NVM. Geïnteresseerd naar de financiële voordelen die alle bovengenoemde regelingen kunnen opleveren? Neem dan contact op met Wim Selles. Hij kan geïnteresseerden voorzien van uitgebreide informatie en gedegen advies.

BOS

INSTALLATIETECHNIEK

Grafhorst

Grafhorsterweg 117 Grafhorst • tel. 038-3312229

E-mail: info@bos-installatie.nl of www.bos-installatie.nl

‘Subsidie tot wel 5000 euro’

OnderhOudsabOnnementen • CV Combi 66 euro incl. BTW. • Geiser 20 euro incl. BTW. • Kachel 25 euro incl. BTW.

tel. 06 - 10 40 50 55 www.installdriegen.nl info@installdriegen.nl

Werkwijze Hoe gaat het project in zijn werk? Woningeigenaren die een energiezuiniger woning willen, nemen contact op met Selles. Hij contacteert DWA, de door de gemeente aangewezen uitvoerende instantie. Vervolgens komt Selles samen met een maatwerkadviseur van DWA langs om inzicht te krijgen in de potentiële energiebesparende mogelijkheden, waarna een offerte wordt opgemaakt. Selles voert hierna de energiebesparende werkzaamheden uit. Een vereiste voor de subsidie is dat het huis minimaal twee energielabels omhoog gaat. DWA houdt toezicht op alle activiteiten en controleert de

Aannemersbedrijf Wim Selles Burgemeester van Engelenweg 35 IJsselmuiden 8271 AK (038) 333 23 33

AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. DE RUITER B.V.

Woningbouw • Utiliteitsbouw Verbouw • Renovatie Onderhoud

Groenendael 233e 8271 EM IJsselmuiden telefoon 038-3327222 Info@ruiterbouw.com


Dinsdag 11 januari 2011 • pagina 33

Nieuwe locatie voor Bulthuis Financiële Dienstverlening Bulthuis Financiële Dienstverlening is sinds het nieuwe jaar gevestigd op een nieuwe locatie.

Stikt de buule! De feestmoanden bin veurbi’j. ‘Bli’j toe,’ zeeg Ansien. ‘Want met die daagn vliegn de pundties er weer op.’ Ook al mos ‘et in december wat zuuniger an. Zelfs de karstman klopm an bi’j ‘et noodfonds. Inplaas van zien arre-slee kwam ie met arremoede. ‘Jongens allemoale nog een appelflappien! Zelf ‘emaakt.’ Ansien kwam vroluk bi’j de Rotary van de Stadsbrugge binn. Een skale met appelflapm bi’j d’r. ‘Een ressien nog van de jeurwisseling,’ lei ze uut. ‘t Wier hekstra feesteluk toen Willem Knalkorke een flessien Pikeurtien van Siebrand lus truk en de glaasies vulskunk. ‘Proost mensen! Op ‘et ni’je jeur!’ En met de arms boomm de kop zwei’jend zungn wi’j uut volle burst: ‘Op ’t uukien van d’Eiligerstege….’ Met de complete Rotary van de Stadsbrugge noa de ni’jjeursrecepsie op ’t stad’uus ‘ewest. An de gratis drankies en ‘ appies gien gebrek. Deuran zo’j niet zègn det ook de gemeente de broekriemme mut ansnoern. Wel goed te marken is de skaarste bi’j kultuur. ‘Speuln veurig jeur op ’t stad’uus nog een compleet bendtien, now sting deur allenig Wim Doeveman met zien gitaar. Skitterende liedties in Kamper dialekt zung die. Ansien zol ter plaase smeltn. Vrogger smult ze allenig maar bi’j romantiek-films met Kerrie Krent en Rooje Roggers. Ieder-ene op de recepsie wol B en W de ‘and skudn. Allenig de verslaggevert die borgemeester Bort Koelewien op ‘et podium interfiefde was de ziende kwiet. ‘Ene ‘and an de mikkrefoon, de ander in zien broekzak. Zo sting ie de borgemeester te interfieffen over ‘et veurbi ’je jeur. ‘A’j soms ‘oe ‘and zuukn, die stek in oe broekzak!’ riep Jannus Flapuut vanuut de menigte toeskouwers. Maar de verslaggevert ‘ad nog niks deur. Die proatn niet enkelt met Bort, maar ‘ad er skienbaar ook ene veur de kop…. Bi’j Wiekie-Liek koomm ie trouwens mooi geweur ‘oe of wi’j an Koelewien bin ‘ekoomm. Eerst was ie GH-(Gristen Hunie)-borgemeester van Rijssen. En een beste ook. De bewoners deur ‘em staon lipm toen ie vertruk. Maar Bort wol toch weg. Op de vlucht veur de Heavy-metalrock-festivals in die plaase. Rijssen mag dan een zweure gemeente weezn , maar zo heavy ‘oeven veur Koelewien now ook weer niet. Now wol ‘t toeval det in Kampm in die tied borgemeester Ooster ’of met vervrogd pensjoen vertruk. Met de mesiek mee van de karmisse…. Koelewien zag Kampm metene zitn. ‘Kan’k begriepm,’sprak Dark Toestebolte, ‘a’j fan bin van de Gristen Hunie! En deurbi ’j: in Kampm genog karkn en dominees in de kweek. Een stad ook in de grepe van de Evangelische Omroep. Want in de uutneudiging van de Kamper gemeenteroad las Koelewien tut zien genoegn: ‘As gemeenteroad zuukn wi ‘j een ni’je borgemeester veur Kampen EO’. Bedoeld wier: ‘En Omstreken,’ maar det begreep Koelewien eerst later. Wel vrog ie op sollicitasie-bezuuk in Kampm metene: ‘Wat veur mesiek bin jullie gek op?’ ‘ Torgel,’ antwoorden de road zonder noa te ‘oeven denkn. ‘An’ eneumm,’ sprak Koelewien. En zo is ’t ‘ekoomm …..’ Maar wat een kladde volk weer bi’j ‘et luksen op ‘t stad’uus. Uut alle windstreekn van Kampen vandoande. Ook vanuut de drei ’jwinden op ’t Kampereiland. Want die ei’j deur. Det zaaj wel an de kuif van vee’older Henk Kloosterman. En de wet ‘olders en roadsleedn allemoale in ‘t ni’j an’etrukn. ‘Et prieskaartien van C & A d’r nog an vaste. Ko ’j zien ‘oeveule ze veur Kampm over ‘em. Rie Wonink verskeen in ‘aar Skippie-jumpsuit met elastiekn

boorden. Speciaal uut Australië over loatn koomm umme met grote sprungn in de polletiek veuruut te kunn. Old onderwiezer wet’older Pieter Treep was in skoolburdnzwart met een krietstreepien. PvdA-Janieta Tebak in een rukkien van Piede-riet. Allenig Bart Wever was in sloopgoed. Wet’older Ekker van financiën ‘ad veur de gelegen’eid nog maar ies zien kurte broek an’etrukn. Maar ’t was er toch te kolt veur. Klappertandend sting ie noast de borgemeester. De koffie gutsen ‘em de komme uut. ‘Olt oe kuppien dan ook met beide anden vaste,’ roaden Koelewien ‘em an. Maar ook det wol Ekker niet lukn. Teveule eelt op zien ‘ andn deur ‘et dichte drei ’jn van de subsidiekraann. En a’j in Kampm zo metene nog blown wiln mu’j in de Boom Ni’jstroate weezn.‘Et Keldertien in de Skoolstroate giet dichte. In de Boomm Ni’jstraote kump een legale koffiesjop . Vlak bi’j de Breurkarke. ‘Kunn de blowers ook ies wat van de karke opsteekn,’ steln de road vaste. Eerst wier nog an ‘et Industrieterrein ‘edacht as ni’je lekasie veur een legaal drugs-winkeltien . Bi’jveurbeeld vlak noast de ni ’je Mc Donalds. Want deur verkoopm ze al lange Coke. Maar dan in een flessien…. ‘Jongens!’riep Ansien, ‘weur blef de opbouwende kretiek?’ Jannus Flapuut begun: ‘De onneudige bypass die zo neudig mut, dure wonings bouwn over de Zwartndiek en met ‘et ni’je verkeers-cirkulasieplan allenig nog uut ene richting de Stadsbrugge over en zwemmend weerumme. ‘Stille!’ gebeud Ansien. ‘Ik zeeg: opbouwende kretiek!’ En ze begun : ‘Een slimme borgemeester, een zakeluk warkende gemeenteroad, Cor Adema en Jan Wietn die een kladde subsidies op‘aalden veur de restaurasie van onze monnementn, ‘et olde raad’uus verbouwd tut skitterend Stedeluk Museum, anleg van de Zuuderzee’aamm en de rappe sloop en ni’jbouw van de ‘Anzewiek. Allemoale positief wat ons gemeentebestuur kleur speult!’ De Rotary van de Stadsbrugge viel eemm een stilte. Maar Ansien ‘ad geliek. As borger ma’j best kretiek ‘em op ‘et gemeentebestuur, maar dan niet de oogn sluutn veur wat er in Kampm bestuurluk allemoale goed giet. ‘Deur drink ik op!’ riep Willem Knalkorke. Allemoale ‘ieven wi’j ‘et glas. ‘Op Kampm, de mooiste stad van Nederland! ’ riepm wi’j in koor. ‘En op ons gemeentebestuur!’ galpm Ansien er boomm uut. En zo begunn wi’j alvaste ‘et ni’je jeur positief. Allo, Hendrik

"Wegens groei van het aantal relaties en uitbreiding van personeel waren we op zoek naar een locatie met meer ruimte waar wij de klanten nu en in de toekomst optimaler kunnen bedienen", vertelt eigenaar en financieel adviseur Ronald Bulthuis. Samen met collega's Freddie van den Burg en Kim Westendorp zijn zij verhuisd van het kantoor aan de Burgwal naar het sfeervolle witte pand aan de Vloeddijk 7-a, een prachtige locatie met ruime parkeermogelijkheden. “Ook op ons nieuwe adres kunnen, zowel particuliere als zakelijke relaties, terecht voor advies op het gebied van hypotheken, verzekeringen, fiscaliteiten en alle bijbehorende financiële producten”. Het uitgangspunt van Bulthuis Financiële Dienstverlening is, dat zij na een volledige inventarisatie van de wensen en behoeften van de relatie, een onafhankelijk advies geven welke op de persoonlijke situatie van de relatie is afgestemd.

Persoonlijke benadering, maatwerk en de jarenlange ervaring zijn belangrijke kenmerken van Bulthuis Financiële Dienstverlening. Dat heeft de afgelopen jaren geresulteerd in veel nieuwe relaties. “We merken inmiddels dat niet alleen onze vaste relaties, maar ook nieuwe relaties de weg naar het nieuwe kantoor aan de Vloeddijk al goed weten te vinden. Kom gerust een kijkje nemen aan de Vloeddijk 7-a, u bent van harte welkom.” Bulthuis Financiële Dienstverlening Vloeddijk 7-a 8261 GA Kampen (038) 331 47 05 www.bulthuisfd.nl

Stralende huid met diamant-microdermabrasie Schoonheidssalon Mirella werkt sinds kort met een vrij nieuwe methode op het gebied van huidverbetering. Met de diamant-microdermabrasie wordt op een pijnloze en honderd procent veilige manier, door een dieptepeeling de bovenste dode huidcellenlaag verwijderd. Dit gebeurt door middel van een diamanten kopstuk die licht schuurt over de huid en tegelijkertijd de dode huidcellen opzuigt. Hierdoor vervagen fijne lijntjes en ondiepe rimpels en wordt de doorbloeding gestimuleerd. “Het resultaat zie je gelijk”, vertelt schoonheidsspecialiste Mirella Mossel enthousiast. “Mensen met een slechte doorbloeding, bijvoorbeeld door roken, voelen en zien na enkel één behandeling al resultaat. Ze krijgen weer kleur op hun wangen en de huid ziet er schoner en frisser uit."   Introductiekorting Diamant-microdermabrasie kent nog veel meer voordelen. Zo stimuleert deze vernieuwende methode collageen en elastine, dat zorgt voor het verstevigen van de huid. Littekens van bijvoorbeeld acne en pigmentvlekken vervagen na een diamant-microdermabrasie kuur. Doordat een dode laag huid-

cellen is verwijderd, zal de huid het masker en de crème bovendien beter opnemen. Omdat diamant- microdermabrasie het beste resultaat geeft in kuurverband, heeft Schoonheidssalon Mirella nu een introductiekorting van 10 procent. Daarbij onderga je drie behandelingen in veertien dagen tijd. Het resultaat? Een huid die er jonger, frisser, schoner en vitaler uit zal zien!   Schoonheiddsalon Mirella Floris V straat 2 Kampen 06- 16 84 08 57 www.schoonheidssalonmirella.nl

Grote opruiming bij Schrijver Optiek Schrijver Optiek houdt tot en met 5 februari weer een grote uitverkoop. Zo zijn er fikse kortingen op de in rood-, geel-, en groen gestickerde brillen van gerenommeerde merken, die variëren van 30 en 50 tot wel 70 procent. In de etalage zie je slechts een paar voorbeelden, maar bij binnenkomst zie je gelijk de grote afdeling, met afgeprijsde brillen van onder meer Look, Guess, Replay, Marco Polo, Lindberg, Bellinger, Lacoste, Vanni, Shuttle en Reebok in deze moderne en mooie optiekzaak in IJsselmuiden. Bij alle gestickerde zonnebrillen gaat er vijftig procent van de prijs af. “Het is al erg druk geweest”, vertelt eigenaar en opticien Schrijver, die jaarlijks zo’n grote opruiming houdt. Klanten hebben in deze grote opruiming een royale keuze uit wel driehonderd monturen.   Bij Schrijver Optiek kan iedereen al eenentwintig jaar terecht voor de vele modemonturen en ook kinderen kunnen kiezen uit een ruim aanbod brillen.  Bovendien zijn klanten voor

een nauwkeurige, betrouwbare Brafo-gecertifceerde oogmeting hier aan het beste adres. Wie van de uitverkoop wil profiteren en rustig wil rondsnuffelen bij de diverse monturen, kan gerust eens binnenlopen in de moderne optiekzaak met de oogstrelende uitstraling. Schrijver Optiek • Markeresplein 9 IJsselmuiden • (038) 332 80 00 www.schrijveroptiek.nl Dinsdagmiddag en zaterdagmiddag is de zaak gesloten.


dinsdag 11 januari 2011 • pagina 34

Uw huurwoning in Kampen en IJsselmuiden VIJVERHOF 2 Kampen

CHRISTINASTRAAT 74 Kampen Wijk: Cellesbroek Woningtype: Aanleunwoning Woonlaag: bg Slaapkamers: 1 Rekenhuur: € 373,21 Netto huur: € 35,20

Voorwaarden: Aanvaarding: Eigenaar:

Voorwaarden:

Bestemd voor kandidaten met een zorgindicatie 1 februari 2011 Woonzorg IJsselheem Advertentienummer 1.01.011

DE SMIDSE 23 Kampen

Aanvaarding: Eigenaar:

Aanvaarding: Eigenaar:

2 februari 2011 deltaWonen

Wijk: Centrum Woningtype: Appartement met lift Woonlaag: 4 Slaapkamers: 2 Rekenhuur: € 414,33 Netto huur: € 394,77 Service kosten: € 33,01

WORTMANSTRAAT 602 Kampen

Aanvaarding: Eigenaar:

Voorrang voor urgent woningzoekenden 8 februari 2011 deltaWonen

Aanvaarding: Eigenaar:

Woningtype: Eengezinswoning Slaapkamers: 3 Netto huur: € 536,86

± 7 februari 2011 Beter Wonen IJsselmuiden

Advertentienummer 1.01.003

Noordweg 87 8262 BP Kampen Tel.: 038-851 02 00 www.deltawonen.nl deltawonen@deltawonen.nl

Advertentienummer 1.01.005

Aanvaarding: Eigenaar:

7 februari 2011 deltaWonen

8 februari 2011 deltaWonen

Voorwaarden:

Wijk: Centrum Kampen Woningtype: Zit/slaapkamer Woonlaag: Begane grond Rekenhuur: € 212,40 Netto huur: € 207,11 Service kosten: € 95,16

Bestemd voor voltijdstudenten. 2 februari 2011 deltaWonen

VERHUURDE WONINGEN Adres

Plaats

Vijverhof 118 KAMPEN J Catsstraat 89 KAMPEN Kattedoorn 79 KAMPEN Voorstraat 72 02 KAMPEN Irenestraat 26 KAMPEN Geert Van Woustraat 74 KAMPEN Burgwal 69 01 KAMPEN Witbol 28 KAMPEN Luit 40 KAMPEN Leeghwaterstraat 1 KAMPEN Pijlkruid 17 KAMPEN Erfgenamenstraat 38 IJSSELMUIDEN

deltaWonen hanteert de volgende inkomensvoorwaarden: Via onderstaand schema vindt u snel passende woningen waar u op mag reageren met uw bruto maandinkomen. Telt uw huishouden meerdere personen, telt u alle bruto maandinkomens bij elkaar op, met uitzondering van de inkomens van inwonende kinderen jonger dan 27 jaar. • • •

Advertentienummer 1.01.010

Aantal Aantal Reacties Punten 7 53 23 57 6 31 38 71 56 48 27 28

* * 901 1712 1887 1441 7651 2395 1505 1283 1228 808

* woning is toegewezen aan een speciale doelgroep, zoals: WMO, urgentie, vluchteling, calamiteit, instelling

Dorpsweg 4 8271 BM IJsselmuiden Tel. 038 332 33 99 info@bwij.nl www.bwij.nl

Wijk: Flevowijk Woningtype: Flat met lift Woonlaag: 5 Slaapkamers: 2 Rekenhuur: € 422,61 Netto huur: € 395,88 Service kosten: € 111,72

Advertentienummer 1.01.008

Advertentienummer 1.01.007

Aanvaarding: Eigenaar:

A. FLEMINGLAAN 3 IJsselmuiden

per direct deltaWonen

WORTMANSTRAAT 130 A Kampen

MARKTGANG 8-4 Kampen Wijk: Flevowijk Woningtype: Flat met lift Woonlaag: 2 Slaapkamers: 2 Rekenhuur: € 485,80 Netto huur: € 458,54 Service kosten: € 44,17

Aanvaarding: Eigenaar:

Wijk: Centrum Woningtype: Appartement zonder lift Woonlaag: 2 Slaapkamers: 1 Rekenhuur: € 336,25 Netto huur: € 322,52 Service kosten: € 14,57

Wijk: Brunnepe Woningtype: Benedenwoning Slaapkamers: 1 Rekenhuur: € 248,92 Netto huur: € 248,92 Service kosten: € 1,41

Advertentienummer 1.01.009

Aanvaarding: Eigenaar:

Wijk: Oranjewijk Woningtype: Appartement met lift Woonlaag: 1 Slaapkamers: 1 Rekenhuur: € 519,02 Netto huur: € 491,00 Voorrang voor kandidaten Service kosten: € 37,77 met een zorgindicatie. Bij geen reactie bestemd voor kandidaten vanaf 65 jaar. per direct deltaWonen Advertentienummer 1.01.004

PANNEKOEKENDIJK 67 Kampen

Advertentienummer 1.01.006

Voorwaarden:

BREGITTENPLEIN 18 Kampen

In de linkerkolom zoekt u uw huishoudsamenstelling In de middelste kolom kijkt u in welke inkomenscategorie u valt. In de derde kolom vindt u de passende huurprijs bij uw inkomen. U kunt deze prijzen vergelijken met de reken huur die in de woningadvertentie staat vermeld. Zo kunt u zien of u in aanmerking kunt komen voor het huren van de betreffende woning. Jongeren onder de 23 jaar ontvangen geen huurtoeslag bij een rekenhuur hoger dan € 361,66. UW SITUATIE

UW INKOMEN

REKENHUUR

1 persoons huishouden < 65 jaar

< € 1875 < € 517 > € 1875 < € 2325 > € 361 < € 652 > € 2325 > € 517

2 persoons huishouden < 65 jaar

< € 2530 < € 517 > € 2530 < € 3075 > € 361 < € 652 > € 3075 > € 517

3+ persoons huishouden < € 2530 < € 554 < 65 jaar > € 2530 < € 3075 > € 361 < € 652 > € 3075 > € 554 1 persoons huishouden > 65 jaar

< € 2325 > € 2325

< € 652 > € 517

2 persoons huishouden > 65 jaar

< € 3075 > € 3075

< € 652 > € 517

3+ persoons huishouden < € 3075 > 65 jaar > € 3075

< € 652 > € 554

Postbus 89 8260 AB Kampen Tel. 038-339 44 00 IJsselheem omvat o.a.: Verpleeghuis Myosotis en de verzorgingshuizen De Amandelboom, Margaretha en De Vijverhof


dinsdag 11 januari 2011 • pagina 35

Inschrijfnummer: ..........................................................................

WOONBON

Naam: ..............................................................................................

Advertentienummer:

Adres:...............................................................................................

...................................................................................

Telefoonnummer:.........................................................................

...................................................................................

Geboortedatum: ...........................................................................

...................................................................................

Maximaal 1 woonbon per week met 3 voorkeuren. Lever de bon voor a.s. maandag 8.00 uur in bij één van de corporaties of mail uw keuze naar hen door. Spelregels omtrent woonruimteverdeling kunt u lezen in de brochure ‘Hoe kom ik aan woonruimte in Kampen of IJsselmuiden’.

LET OP!

Inkomenstabel per 1 januari 2011

Met ingang van 1 januari 2011 treedt de Europese Beschikking in werking voor woningcorporaties. Bij nieuwe verhuur van woningen zijn wij verplicht om 90 procent van de vrijkomende huurwoningen met een huurprijs tot € 652,52 per maand toe te wijzen aan woningzoekenden die een verzamelinkomen hebben dat lager is dan € 33.614,-. Het gaat om de opgetelde inkomens van de echtgenoten of partners. Het salaris van inwonende kinderen blijft buiten beschouwing. De overige 10 procent van de woningen is in eerste instantie bestemd voor de bijzondere doelgroep: personen met een handicap of andere beperkingen. Ook personen die in een situatie verkeren dat dringend woonruimte beschikbaar moet worden gesteld, worden aangemerkt als categorie die geholpen moet worden. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die door brand niet meer in hun eigen huis kunnen wonen.

Deze regeling betekent dat woningzoekenden met een inkomen hoger dan € 33.614,- niet in aanmerking kunnen komen voor een huurwoning. Dit wil Beter Wonen zo veel mogelijk voorkomen. Daarom geven wij op de volgende manier gevolg aan de regeling: Woningzoekenden met een inkomen tot € 33.614,- komen in aanmerking voor een huurwoning met een huurprijs tot € 570,- Woningzoekenden met een inkomen boven de € 33.614,- tot een maximum van € 43.000,komen in aanmerking voor een huurwoning met een huurprijs vanaf € 570,-. Woningzoekenden met een inkomen boven de € 43.000,- komen in aanmerking voor een huurwoning met een huurprijs vanaf € 652,52

INKOMEN Inkomen t/m € 33.614,-

REKENHUUR t/m € 570,-

Inkomen vanaf € 33.614,- t/m € 43.000,(maximum van 10 % van mutaties)

vanaf € 570,-

Inkomen vanaf € 43.000,-

vanaf € 652,52

Mocht u aanvullende informatie wensen over wat de inhoud van de regeling voor u betekent, neem dan contact op met onze medewerkers Gerda Eibrink of Teun Post. Zij zullen u graag de benodigde informatie verstrekken. Wij zijn te bereiken via telefoonnummer 038 – 33 233 99.

Op deze manier proberen wij huurwoningen op een zo eerlijk mogelijke manier te verdelen binnen de regels. We houden daarbij wel rekening met een toewijzing van maximaal 10 procent van alle te verhuren woningen aan de bijzondere doelgroep en woningzoekenden met een inkomen dat tussen € 33.614,- en € 43.000,- ligt.

Noordweg 87 8262 BP Kampen Tel.: 038-851 02 00 www.deltawonen.nl deltawonen@deltawonen.nl

Dorpsweg 4 8271 BM IJsselmuiden Tel. 038 332 33 99 info@bwij.nl www.bwij.nl

s i u H n e p O s r e d u voorleoerlingen en

Postbus 89 8260 AB Kampen Tel. 038-339 44 00 IJsselheem omvat o.a.: Verpleeghuis Myosotis en de verzorgingshuizen De Amandelboom, Margaretha en De Vijverhof

Vrijdag 21 januari: Kampen

19.00 tot 2

1.30 uur

Donderdag 27 januari: IJsselmuiden uur 0 .3 1 2 t o t 0 .0 19

Wij werken samen met verwante scholen voor betekenisvol voortgezet onderwijs in de regio: Christelijk Vmbo (locatie Focus) Harderwijk Woensdag 12 januari Christelijk Vmbo (locatie Spectrum) Harderwijk Woensdag 19 januari Carolus Clusius College Zwolle Zaterdag 15 januari Agnieten College Nieuwleusen Donderdag 20 januari De Boog Zwolle Zaterdag 22 januari Agnieten College Wezep Maandag 24 januari Agnieten College Zwartsluis Woensdag 26 januari Thomas a Kempis College Zwolle (locatie centrum) Woensdag 26 januari JenaXL Zwolle Donderdag 27 januari Meander College Zwolle Zaterdag 29 januari

Ichthus College Kampen

Straks naar het voortgezet onderwijs? Kom vast sfeer proeven op ons Open Huis voor ouders/ verzorgers en leerlingen.

Jan Ligthartstraat 5 8265 CJ Kampen Telefoon: (038) 331 60 22 www.ichthuskampen.nl

Ichthus College IJsselmuiden

Zandbergstraat 2 8271 VH IJsselmuiden Telefoon: (038) 333 21 91 www.ichthusijsselmuiden.nl

Centre for Sports & Education Zwolle Woensdag 2 februari Thomas a Kempis College Zwolle (locatie Praktijkonderwijs) Donderdag 3 februari TalentStad Zwolle (beide locaties) Zaterdag 5 februari Ichthus College Dronten Woensdag 9 februari Ichthus College Kampen (locatie Praktijkonderwijs) Dinsdag 8 maart Meer informatie? www.kiesdeschooldiebijjepast.nl


dinsdag 11 januari 2011 • pagina 36

Volvo XC 70 2.5 turbo automaat Ocean Race 110.000 km, 07-2005, BTW auto. .............................. 26.500.-

VOLVO-SPECIALIST

Volvo C30 1.8 Momentum 18 inch 26.300. km 02-2007 .................................................... 17.250,-

VW Golf 5 drs. 1.6 16V 154.060 km, grijsmetallic, 06-2003. ............................ 7.250,-

LAAT U NIET VERRASSEN! Kom op tijd voor uw winterbanden langs bij Boko vraag naar de scherpe prijzen

Opel Vectra 1.8 78.600 km, Roodmetallic, automaat, 1994. ................2.450.-

ouwd! r t r e v n o o w Ge

Kia Carens 1.6LX 79.050 km., 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.650,Kia Rio 1.3 RS 5 drs 60.200 km., 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.950,Mazda 3 1.6 SPORT TOURING 19.000 km., 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.900,Mazda 323 1.5I LX SEDAN 89.000 km, 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.950,Mazda 323 1.6I EXCLUSIVE FASTBREAK 127.128 km, 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.950,Mercedes 190 2.0 automaat, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.250,Mercedes 190E 1.8, 210.000 km, 1992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.250,Mercedes 190 2.0 Automaat 107.000 km, 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.750,VW Golf ll 1.6 Met stuurbekr, belastingvrij!, 1983 . . . . 2.950,-

BOVAG AUTOBEDRIJVEN

WWW.AUTOBEDRIJFLOKHORST.NL Installatieweg 4 • Kampen tel. (038) 331 61 74

W W W. B O K O B V. N L

REPARATIE ALLE MERKEN Industrieweg 4B Kampen • Tel. 038-3319460

ALS U DE PRIJS ZIET BENT U VERKOCHT.

€ 6.495,-

Gem. verbr. (afh. van type motor) l/100 km:: 4,5-4,6; km/l: 22,2-21,7; CO2: 103-106 gr/km.

AUTO PALACE KAMPEN IJsselmuiden Kleiland 2 Tel.: 088 003 55 25 www.autopalace.peugeot.nl U rijdt al een Peugeot 107 vanaf € 6.495,- en de Peugeot 107 Accent, inclusief airco, vanaf € 6.995,-. In genoemde consumentenadviesprijs zijn de bonus-malusregeling op basis van CO2-uitstoot, € 1.000,- Emotion-premie en de maximale Green by Peugeot-premie van € 995,- voor auto’s ouder dan 1995 verwerkt. Acties op de 107 Accent geldig vanaf 1-1-2011 t/m 30-4-2011. Vraag in onze showroom naar de voorwaarden of kijk op Peugeot.nl. Het getoonde model kan afwijken van de werkelijkheid. Wijzigingen voorbehouden.

AUTO PALACE NU OOK FIAT-DEALER

Fiat Fi at is terug in Zwolle! Voor Fiat kunt u nuu terecht bij een vertrouwde naam: Auto Palace. Op de Marslanden aan de Nikolaus Ottostraat 11 in Zwolle hebben wij een moderne, ruime showroom waar u de Fiat-modellen kunt bewonderen. Zoals de trendy Fiat 500, de succesvolle Fiat Panda en de fraai vormgegeven Fiat Punto en Bravo. Fiat is koploper als het gaat om schone motoren: liefst 5 modellen zijn zo schoon dat ze wegenbelasting- en BPM-vrij zijn! Ons enthousiaste team medewerkers vertelt u er alles over tijdens uw bezoek in onze showroom. U bent van harte welkom.

Gem. brandstofverbruik: 3,6 – 4,8 l/100 km (1 op 20,8 – 27,8). CO2: 95 – 110 gr/km. Fiat. De laagste gemiddelde CO2-uitstoot van Europa.* *Bron: JATO Dynamics. Gebaseerd op de volumegerelateerde gemiddelde CO2-uitstoot (g/km) van de best verkochte Europese automerken in de eerste helft van 2010.

AUTO PALACE ZWOLLE Nikolaus Ottostraat 11 (Marslanden), 8013 NG Zwolle Tel. 088 003 5625. www.autopalacegroep.nl


Dinsdag 11 januari 2011 • pagina 37

Unieke samenwerking bij Van Dijk Sport & FitnessCentrum Van Dijk Sport & FitnessCentrum onderscheidt zich van vele andere sportcentra in Kampen en wellicht ook Nederland. En dat is niet door de overkill aan luxe maar door een uitgebalanceerd en gericht sporten ontspanningsaanbod.   Zo is sinds 1 januari het fitnesscentrum ook uitgerust zijn met een herenkapper (Ekrim Knipsalon), een fysiotherapeut, een zonnestudio en een gewichtsconsulente. En als het even meezit gaat binnenkort ook een schoonheidspecialist haar diensten aanbieden in Van Dijk Sport & Fitness-

Centrum. Deze combinaties kom je bijna (nog) nergens tegen in Nederland. Maar waar het al gerealiseerd is mag men spreken van een groot succes! Iedereen, lid of geen lid, mag gebruik maken van de extra diensten in het fitnesscentrum. Volgens Marco Dijst is dit voor veel mensen een praktische oplossing. "Zeker voor personen die op het industrieterrein werken is dit erg makkelijk". Van Dijk Sport & FitnessCentrum Dieselstraat 2 • Kampen (038) 332 17 54 www.sportschoolvandijk.nl

Super de Boer toetert aanbiedingen van de daken Super de Boer knalt het jaar in met de Super Toeter Weken. De eerste vier weken van het jaar staan bij Super de Boer in het teken van messcherpe aanbiedingen met keiharde 50 procent kortingen en het Mooi Meegenomen Pakket. Tijdens deze Super Toeter Weken kunnen klanten van Super de Boer Vlaar weer vier weken lang van groot voordeel genieten. Wekelijks worden 32 producten aangeboden met uitsluitend 50% korting. Zowel de bekende A-merken als huismerkartikelen kunnen dan voor de helft van de prijs mee naar huis genomen worden. Na de dure feestdagen zijn de Super Toeter Weken dan ook een prima actie voor de klanten van Super de Boer.

waarde van ruim 40 euro. Deze actie is evenals voorgaande jaren, weer een daverend succes door al de lekkere en nuttige producten. Daarnaast is een kortingsbonnenboekje toegevoegd met kortingen op allerlei dagjes uit. De Super Toeterweken lopen nog tot en met 30 januari 2011. De Mooi Meegenomen Pakket actie eindigt op dezelfde datum. Alle spetterende aanbiedingen van Super de Boer staan in de weekfolder of op de website www.superdeboer.nl.

Dubbele Pakketzegels Gedurende de Super Toeter Weken kan doorgespaard worden voor het Mooi Meegenomen Pakket, het gratis boodschappenpakket met een

Super de Boer Vlaar: • Penningkruid 25 • Kampen (038) 337 21 60 • Industrieweg 12 • Kampen (038) 339 61 60

Nieuwe cursussen bij Quintus In het nieuwe jaar staan er verschillende nieuwe (korte) cursussen op het programma bij Quintus. Zo starten in januari de verschillende textielcursussen en dagworkshops textiel. Ook diverse beeldende cursussen zoals glas-in-lood, glasfusion, fotografie, grafische kunst en voor de kleineren strip/ animatie/gamedesign gaan weer beginnen. Voor kinderen van zeven tot en met elf jaar is het mogelijk de succesvolle cursus striptekenen te volgen. Daarnaast kun je nog instromen in het kinderatelier en jongerenatelier. Liever bewegen en dansen? Voor de hele kleintjes start peuterdans en de iets ouderen kunnen kiezen voor musical-, street- en jazzdans onder leiding van Lianne ten Napel. En natuurlijk starten weer verschillende muzikale cursussen zoals muziek op schoot voor de hele kleintjes, spelen met muziek, muziek met kleuters, qwinkeleren, djembé, kinderyoga

en instrumentenoriëntatie. In februari gaat de populaire cursus ‘kleuterkunst’ weer van start, waarin kinderen spelenderwijs bezig zijn met beeldend, dans, muziek en theater. Op 11 januari gaat Mariëlle Koster starten met het vervolg Theater met hart en ziel en onder leiding van de nieuwe theaterdocent Geertje Boeve gaan de kinder- en jongeren-

TE KOOP AANGEBODEN

muziektheatercursussen weer van start. Ook voor de jeugd van vroeger zijn verschillende korte cursussen samengesteld in samenwerking met Stichting Welzijn Senioren Kampen. Informatie: Quintus, centrum voor kunsteducatie, (038) 337 1200, www.quintuskampen.nl, info@quintuskampen.nl

Landstede opent haar deuren Landstede zet op donderdag 20, vrijdag 21 én zaterdag 22 januari haar deuren open. Iedereen die geïnteresseerd is in een (vervolg)studie kan zich hier laten informeren over het complete opleidingsaanbod. Alle opleidingslocaties in Zwolle, Harderwijk, Lelystad en Raalte doen mee. Naast het huidige opleidingsaanbod is er ook een aantal nieuwe opleidingen, waaronder Hotel-, Congres- en Evenementen Management (niveau 4) voor iedereen die waarde hecht aan gastvrijheid en vakmanschap. Ook een nieuwe opleiding is Monteur Mobiele Werktuigen (niveau 2 en 3). Hiermee kan men bijvoorbeeld aan de slag bij een onderhoudsafdeling

TE van een mechanisatiebedrijf. Een andere unieke nieuwe opleiding is de musicalopleiding Song & Dance (niveau 4). Deze opleiding is voor mensen met een passie voor drama en dans. Een volledig overzicht is te vinden op www.landstede-open.nl of voor meer informatie kon men langskomen tijdens Landstede MBO Open. Ook volwassenen kunnen zich

KOOP AANGEBODEN laten informeren over het aanbod van Landstede Training, Opleiding & Advies (TOA). Geïnteresseerden kunnen op alle locaties in Zwolle terecht op vrijdag 21 januari van 15.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 22 januari van 10.00 tot 14.00 uur. Voor meer informatie kan men het gratis informatienummer 08000245666 bellen of kijken op www.landstede-open.nl.

TE KOOP AANGEBODEN

STOER zegt: je bent echt

WEGENBELASTING

VRIJ 5 JAAR

De nieuwe Hyundai i10. Bij Bert Wieten al vanaf €6.995,-

benzine Citroen C1 1.0 seduction, stuurbekr. 2008 Citroen C2 1.1 seduction, stuurbekr. cv, kilometers tot max 52.000 km, 2006 4x Citroen C4 Berlin 1.4 seduction, stuurbekr. cv, 5-drs, 2005 Citroën Xsara 1.4 Berline 5-drs., stuurbekr., cv 1998 Citroën Xsara Break 1.6. 2001 Daewoo Nubira 1.6 4-deurs, airco 2003 Fiat Ulysse 2.0 8 persoons 1997 Hyundai Coupe 2.0 airco, lm-velgen, mistlampen 2001 Hyundai Getz 1.1 5-deurs, stuurbekr., trekhaak, 28000 km, 2006 Jaguar X-type 2.5-V6 Executive full options o.a.: leer, cl. ctrl., cr. ctrl., 18” lm.vlgn. 2002 Kia Carens 1.8-16V c.v., stuurbekr. 2001 Kia Joice 2.0 automaat 7-pers. airco 2000 Kia Picanto 1.0, 5-deurs, stuurbekrachtiging 2006 Maserati Biturbo el. ramen, stuurbekr. 1983 Nissan 100 NX 1.6-16V 1995 Nissan Almera 1.4 GX c.v., airco, sedan 1999 Nissan Note 1.4 16v LM-velgen, clim.control, mistlampen, trekhaak, 22.000 km. 2006 Nissan Prairie 2.4 E5ST c.v., stuurbekrachtiging 1995 Nissan Primera 1.6 airco, c.v. 1997 Opel Meriva 1.6 mistlampen, airco, 2004 Opel Omega 2.5 V6 automaat, fulloptions 2000 Opel Vectra 2.5 CDX V6 irmscher, clim.control 1997 Opel Vectra, 1.6 16V, aut., stuurbekr., LM-velgen, 1998 Peugeot 206 1.4 Quicksilver clim.control, LM-velgen, mooie auto 2004 Opel Zafira Elegance 2.2, airco, 7-persoons, 117.000 km. 2001 Peugeot 206 CC 1.6 16v 2001 Peugeot 206 2.0-16V GTi JBL install. ECC, alarm, stuurbekr. 2001 Peugeot 306 break 1.6, cv, stuurbekrachtiging 1997

Autobedrijf Nieuwbroek

Inclusief: • Radio/cd-/mp3-speler • Stuurbekrachting

Renault Laguna 1.8 16v 89 kw, airco, cv, Renault Megane 1.6E 5-deurs Renault Megane Scenic 16 16V airco, cv Renault Twingo 1.2 Toyota Yaris 1.0-16V stuurbekrachtiging. VW Golf Variant 1.6 Vw Golf CL 55 kw VW Golf 2.0 Variant GT uitvoering airco, c.v., stuurbekrachtiging, lm. vlgn. VW Polo 1.4 55 KW, c.v. VW Polo 44 KW, LM-velgen

diesel Citroen C3 1.4 HDI, clim. Contr., cruise contr., 5-deurs Citroen Xantia 2.0 HDI, airco Ford Focus 1.6 tdci, break, airco Peugeot 206 1.4 HDI zeer zuinig Peugeot 307 Break 2.0 HDi navtech. Peugeot 406 break 1.9 d turbo Peugeot 407 1.6 16v, airco HDI Peugeot Partner 1.9 met zijdeur en achterklep Renault Expres 1.9 D invalidevervoer VW Bora 1.9 TDI automaat comfortline VW Bora 1.9 TDI Automaat, clim.control, cruise control, LM.velgen VW Golf 1.9 D VW Polo 1.9 D lPG-G3 Nissan Primera 1.8, clim.control

KOEKOEKSWEG 15 - IJSSELMUIDEN - TELEFOON 038 - 331 65 59 Bezoek nu ook onze digitale showroom:

WWW.AUTOBEDRIJFNIEUWBROEK.NL

GARANTIE

2001 1996 2001 1998 1999 + 2000 2001 1998 1995 2000 1995 2005 2002 2005 2003 2004 1999 2005 2002 1996 2003 2003 1996 1999 2000

Autobedrijf Nieuwbroek

KOEKOEKSWEG 15 - IJSSELMUIDEN - TELEFOON 038 - 331 65 59 Bezoek nu ook onze digitale showroom:

WWW.AUTOBEDRIJFNIEUWBROEK.NL

V E L G E N AU TO - , T R U C K - , M OTO R - , T R AC TO R BA N D E N, BA N D E N U I T L I J N E N BA L A N C E R E N Q U I C K S E RV I C E

KRACHTIGE 4-CILINDERMOTOR

Verstand van elke band

5 PERSOONS

Autobedrijf Nieuwbroek

5-DEURS

Van Dijk is de banden- en wielenspecialist

KOEKOEKSWEG 15 - IJSSELMUIDEN - TELEFOON 038 - 331 65 59 in de wijde regio van Genemuiden.Bezoek Laat nu uwook onze digitale showroom:

WWW.AUTOBEDRIJFNIEUWBROEK.NL

banden, wielen, wielophanging, balans en

www.hyundai.nl TM

• 5 jaar Garantie zonder km beperking • Zuinige en groene labels • Wegenbelastingvrij • 5 jaar Mobiliteitsgarantie • Volwassen 5-persoonsauto • USB-ingang • 5 jaar Voertuiginspectie • Pittige 1.1i of 1.2i 4-cilindermotor

Zoveel meer. Hyundai.

uitlijning door ons verzorgen. Ook bent u bij ons op het juiste adres voor elk type band.

Gecombineerd brandstofverbruik: 4,6 - 5,5 (l/100 km) / 21,7 - 18,2 (km/l); CO2 - emissie: 108 - 129 (g/km). Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW EN BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, LAKTOESLAG EN VERWIJDERINGSBIJDRAGE. WEGENBELASTINGVRIJSTELLING GELDT VOOR DE HANDGESCHAKELDE UITVOERINGEN VAN DE HYUNDAI i10. AFGEBEELDE MODELLEN KUNNEN AFWIJKEN VAN STANDAARDUITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG UW DEALER NAAR DE VOORWAARDEN.

AUTOBEDRIJF BERT WIETEN BOEIERWEG 11, ZWOLLE TELEFOON 038-4212128, WWW.HYUNDAI.NL/BERTWIETEN

Sisalstraat 50 8281 JJ Genemuiden Tel. (038) 385 70 60 Fax. (038) 385 64 15

www.vandijkbandenservice.nl


dinsdag 11 januari 2011 â&#x20AC;˘ pagina 38

VERBOUWINGSOPRUIMING

Uw laatste kans!

Actie artikelen herkenbaar aan labels in showroo m

Kortingen

50% tot wel

bedden

raambekleding

vloeren behang

kasten

meubilair

verlichting accessoires

interieuradvies... *Afbeeldingen kunnen afwijken van actie artikelen.

Totaalinrichting van advies tot realisatie. U voelt zich thuis bij MTC Kampen! Openingstijden: ma. di. t/m vr. vr. avond zat.

gesloten 10.00 - 18.00 uur 18.00 - 21.00 uur 10.00 - 17.00 uur

Ertsstraat 10, Kampen Tel. (038) 33 32 390 www.mtckampen.nl


Dinsdag 11 januari 2011 • pagina 39

Gezond & Fit

Kampen Gezond&Fit

• Kampen Gezond&Fit • Kampen Gezond&Fit • Kampen Gezond&Fit • Kampe Wilt u werken aan een platte buik, mooie benen of een betere conditie? Of zoekt u een goede warming-up? Maak dan een keuze uit de tal van ondernemers die adverteren op deze pagina.

Wij geven opleidingen voor: Wij behandelen o.a. • Voorspoedige zwangerschap en bevalling • Huilbaby's • Leer- en concentratieproblemen • ADHD • Orgaanklachten • rug- en nekklachten Heeft u als ondernemer interesse in een lager ziekteverzuim? Vraag om informatie!

Graafschap43, 43,8261 8261 LB LB Kampen, tel. Graafschap tel. 038-3325227 038-3325227 www.chiropractie-kampen.nl • Lid www.chiropractie-kampen.nl Lid CCA/SCN NCA/SCN

• SPORTMASSEUR / VERZORGER • ONTSPANNINGSMASSAGE • HOTSTONE MASSAGE • EHBO • REANIMATIE EN AED • BHV

Wilt u ook adverteren op deze pagina? Bel dan met ons kantoor:

038 333 10 27

Voor meer informatie kunt u bellen met 06-553 623 78 of 06-104 047 51 U kunt natuurlijk ook onze site bezoeken www.amicamanu-sportverzorg.nl

Body Center De waarheid over water Adonis

Wij zijn ideaal bereikbaar vanuit Zwolle, Kampen, IJsselmuiden, Mastenbroek, Westenholte en Stadshagen. Ook met de bus (halte op ± 100 mtr.)

Onze activiteiten: • Fitness • Bedrijfsfitness

Over water bestaan vaak nog veel onduidelijkheden. In hoeverre is veel water drinken goed voor je? Hieronder staan de fabels en feiten over water.

• Groepstraining • Krachttraining • Bodybuilding

Nu OOk BeTTer Belly’s

GRATIS PROEFLES onder professionele begeleiding

Abonnementen vanaf € 20,- per maand Zwolseweg 59-A • 8275 AB ‘s-Heerenbroek Tel. (038) 355 66 44

Acute en chronische pijn, stoppen met roken, vermoeidheid, slaapproblemen, enz.

www.bodycenter.nl Volop gratis parkeergelegenheid

Voel u prettig Voor persoonlijke begeleiding na een borstoperatie staan de deskundige adviseuses van J.C. Olland voor u klaar. Op afspraak kunnen wij u in alle rust adviseren in confectie- of maatwerk prothesen. Medische hulpmiddelen • corsetten en medische bandages • warmte-ondergoed

• therapeutisch elastische kousen en panty’s

• mammaprothesen, B.H.’s

• hand- en vingerspalken

• tennisarmbandages

• rechthouders

• halskragen

• infraroodlampen • massageapparaten

Erkend leverancier van alle zorgverzekeraars

Zwolle, 8011 LM Kamperstraat 6-8

Hengelo, 7555 DL Geerdinksweg 137-9

Tel. 038 - 421 58 98 Fax 038 - 422 20 86

Tel. 074 - 259 37 47 Fax 074 - 259 37 48

Water is belangrijk voor het goed functioneren van ons lichaam. Zo lost water voedingsstoffen op, waardoor ze kunnen worden opgenomen in de darm. Water helpt bij het transport van voedings- en afvalstoffen in het bloed en water is nodig voor het regelen van je lichaamstemperatuur. Zonder water kan een mens maar een paar dagen overleven en pasgeboren baby’s nog korter. Het lichaam van vrouwen bestaat gemiddeld voor 52% uit water en dat van mannen voor 63%. Baby’s bestaan zelfs voor 75% uit water. Vrouwen hebben minder water in hun lichaam omdat ze over het algemeen meer vet hebben dan mannen. Vetweefsel bevat geen water. Het water zit verdeeld over het hele lichaam: ongeveer 65% zit in cellen en weefsels, de rest in de ruimtes tussen de cellen en in het bloed. Wanneer je ongeveer 0,5% vocht verliest van je lichaamsgewicht, ontstaat een dorstgevoel. Bij volwassenen komt dat neer op een vochttekort van ongeveer een halve liter. Bij meer dan 2% vochtverlies treden de eerste verschijnselen van uitdroging op: lusteloosheid, snel vermoeid, gebrek aan eetlust en hoofdpijn. Als je meer dan 3 tot 5% vocht verliest, treden hartklachten op; een vochtverlies meer dan 20% is fataal.

Als je vaak te weinig vocht binnenkrijgt, kun je last krijgen van nierstenen en neemt de kans op infecties toe. Bij langdurige hitte, maar ook bij veel ziekten en aandoeningen, koorts en door aanhoudende diarree kun je snel een tekort aan vocht krijgen. Fabels en feiten Drinken tegen verstopping (constipatie): er wordt wel beweerd dat je moet drinken om constipatie tegen te gaan. Hoewel dit advies in de praktijk en in de voorlichting veel wordt gebruikt, bestaat er geen goed bewijs voor dit effect. Drinken als ontgifting of ontslakking: er wordt wel beweerd dat je door veel water te drinken je darmen ‘ontgift’ of ‘ontslakt’. Voldoende vocht is wel belangrijk om de urineproductie op gang te houden en daarmee de afvoer van afvalstoffen uit het lichaam, maar ‘ontslakken’ of ‘ontgiften’ van je darmen is onzin, en niet gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Drinken (beauty waters) voor de huid: er is niet of nauwelijks bewezen dat veel drinken een gunstig effect heeft op de huid. (bron: www.voedingscentrum.nl)

Therapeutische Elastische Kousen Wat is het nut van een therapeutische elastische kous? Een therapeutische elastische kous gaat vochtvorming (oedeem) tegen, verbetert de bloedafvoer van het been en herstelt de microcirculatie ter plaatse. De kous geeft van buitenaf druk op uw been en bloedvaten. De verwijde aderen (spataderen) worden samengedrukt, waardoor de kleppen in die aderen zich weer kunnen sluiten. Het bloed kan niet meer terugstromen, waardoor oedeemvorming wordt tegengegaan. Door te lopen met uw therapeutische elastische kousen aan, zal door het aanspannen van uw kuitspieren (de kuitspierpomp) de bloedafvoer extra gestimuleerd worden. Hierdoor verbetert ook de microcirculatie ter plaatse. Waar zijn therapeutische elastische kousen verkrijgbaar? Hiervoor kunt u terecht bij DA Bolwerk, Oudestraat 80 in Kampen. De kousen worden door een deskundige bandagist Marieke Kamermans zorgvuldig bij u aangemeten. Wanneer u een medische indicatie heeft worden therapeutische elastische kousen grotendeels of geheel vergoed door uw zorgverzekeraar.


dinsdag 11 januari 2011 • pagina 40

receptie

Uitnodiging

Na ruim veertig jaar gewerkt te hebben op de Hervormde basisschool Eben Haëzer neemt dhr. D.L. van Maanen afscheid van ons als directeur. Hij gaat van zijn welverdiende pensioen genieten. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u afscheid nemen van Daan in de school op D.V. 14 januari 2011 vanaf 20.30 tot 22.30 uur. Wij denken dat Daan uw aanwezigheid zeer zal waarderen. Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Hervormde vereniging voor christelijk onderwijs te IJsselmuiden, het team van de Eben Haëzer. Hervormde basisschool Eben Haëzer Dorpsweg 20 8271 BM IJsselmuiden

Dankbetuiging Na het overlijden van

Jan Dijkslag

Uitvaartverzorging

Herman Bottenberg

was het fijn om te vernemen dat ook in verdrietige tijden er zoveel mensen zijn die met ons meeleefden door een kaart te sturen, een bezoekje te brengen of door aanwezig te zijn bij de condoleance en/of begrafenis. Graag willen wij u hiervoor hartelijk bedanken.

Vo o r e e n p e r s o o n l i j k en waardig afscheid

Uit aller naam: Familie Dijkslag.

Dag en nacht bereikbaar.

038 33 33 323 06 412 566 62

IJsselmuiden, januari 2011.

www.uitvaartbottenberg.nl

Koekoeksweg 5 • 8271 PC IJsselmuiden • htbottenberg@hetnet.nl

Rouwadvertentie De Heer is mijn Herder, in Uw huis mag ik wonen tot in lengte van dagen Psalm 23 Op de zeer respectabele leeftijd van 101 jaar is toch nog vrij plotseling overleden

Voor de gevoelens van medeleven en warme belangstelling, welke wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve zorgzame vader en opa

Henk Scholten betuigen wij u onze hartelijke dank . G. Scholten – Woning Kinderen en kleinkinderen

Marchiena Vermeulen-Schimmel Chien Vreeswijk, 13 november 1909

Zwolle, 6 januari 2011

Vrouw van

P.B.C. Vermeulen in herinnering

Moeder van

Cocky en Nic beide in herinnering

Oma van Overgrootmoeder van

Chris en Karin Rob in herinnering en Andrea Nienke en Johans Renske

De begrafenis heeft plaatsgevonden maandag 10 januari te Ruurlo. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. 1 Korinthe 2 : 9 is ons voorgegaan.

Zolang wij herdenken is hij bij ons Voor alle blijken van medeleven rond het overlijden van onze vader en grootvader

Pieter Nicolaas Kraak danken wij u hartelijk. Uit de vele reacties die wij mochten ontvangen blijkt wat hij ook voor anderen heeft betekend. Dit is voor ons een grote steun. Kinderen en kleinkinderen Kampen, januari 2011

Wim Flier

We zullen hem missen ! December 2010 De Bijbelstudiekring: Annie Flier, Nienke Flier, Jan Prins, Hans & Wietske Kloosterman, Henri & Joke Sluiter.

Dankbetuiging Het heeft ons goed gedaan zoveel medeleven en deelneming te hebben ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van onze moeder, oma en overgrootmoeder

Het heeft mij goedgedaan zoveel blijken van belangstelling en medeleven te hebben ontvangen na het overlijden van mijn dochter

Geke Herssenberg Hiervoor zeg ik u hartelijk dank. H. Hup-van der Meijden Kampen, januari 2011

Dorothea Maria Bastiaan-Backers We hebben dit zeer gewaardeerd en betuigen u hiermede onze oprechte dank. Namens de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Kampen, januari 2011

      

Fijn dat er zoveel mensen meeleefden en meeleven met ons na het overlijden van onze lieve dochter, zus en tante.

Elise Held Het doet ons goed. We danken iedereen die aan ons denkt. Ook danken we iedereen voor de belangstelling die Elise tijdens haar leven mocht ontvangen in de vorm van bezoek en het krijgen van de vele kaarten. Herman en Diny Held Ellen, Jaap-Jan en Thijs ten Hoeve Anne, Ben en Levi de Jong Kampen, januari 2011 Andoorn 55

 

• Uitgaande van onze christelijke levensovertuiging verzorgen wij alleen begrafenissen. • U kunt te allen tijde een beroep op ons doen, ongeacht waar u woonachtig bent. • Wij zijn dag en nacht telefonisch bereikbaar. Telefoon 038 - 33 12 7 34 Mobiel 06 - 20 96 45 58

Leendert en Agatha van der Sluys

  


22 be

dinsdag 11 januari 2011 • pagina 41

aan de K a l t e r u i t v a a r t zo r g Aletta 06 - 28260254 Dat ik mijn weg mag vinden naar het hart van diegene die mij roept en nodig heeft Altaiskaya Byelka

Dag en nacht beschikbaar.

Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door:

24 uur per dag bereikbaar

J. HoltlandVerkoop prijzen v.a. Kerkepad 8, 8271 AX IJsselmuiden De uitvaartverzorger � 80.500,telefoon : 038 - 3331648 met zorg en aandacht mobiel : 06 - 52676220 v.o.n. excl. – persoonlijk en respectvol – gespecialiseerd in btw – verzorging van thuisopbaring voorbespreking van uitvaarten of in elk uitvaartcentrum

– kostenopgave vooraf

22 bedrijfsunits INTRODUCTIEKORTING:

Hofstraat 118 Kampen Reserveren op werkdagen tussen 10.30 en 12.30 uur

KORTING OP ONZE 22 10% bedrijfsunits aan de Industrieweg in Kampen DIAMANT MICRO-DERMABRASIEKUUR

(038) 333 88 62

www.filmhuiskampen.nl

U ondergaat 3 behandelingen in 14 in dagen tijd! aan de Industrieweg Kampen

Entree 6.50 euro (pashouders 5 euro) Aanschaf filmpas: 10 euro • Kassa open: 20 00 uur zondagvoorstelling: 16.00 uur Aanvang avondvoorstelling: 20.30 uur • Aanvang zondagvoorstelling

ZO 16 JANUARI

LA CANTANTE DE TANGO

Argentinië / België 2009 / Regie : Diego Martínez Vignatti / Duur : 102 min. Verkoop Met o.a. : Eugenia Ramírez Miori, Bruno Todeschini, Andrés Ramírez, Pieter Embrechts, Oscar Ferrari / Website: http://www.lacantantedetango.com prijzen v.a. Helena is een beloftevolle tangozangeres die zich vol overgave en liefde aan haar passie overgeeft. Ze wint met haar groep een auditie om op te treden in een prestigieus theater in Buenos Aires en haar carrière lijkt gelanceerd te zijn. Maar haar wereld stort in wanneer ze haar grote liefde verliest. Helena, die zingt en leeft voor de liefde, is geobsedeerd en gekweld door dit verlies. Ze wordt een schaduw van zichzelf en verdrinkt haar verdriet in alcohol.. Wat zou er gebeuren als ze deze kwelling achter zich liet en een nieuw leven zou beginnen in een ander land? Ze gaat bij haar broer in Frankrijk logeren.

� 80.500,Ze hoopt daar de breuk te boven te komen en een nieuw leven op te bouwen. v.o.n. excl.

Bruto unit-oppervlakte vanaf 100 m 2

Verkoop prijzen v.a.

� 80.500,-

HUUR OOK

Bruto unit-oppervlakte vanaf 100 m 2

HUUR OO MOGELIJK (bel voor info!) MOGELIJK

v.o.n. excl. btw

(bel voor inf

22 bedrijfsunits btw La Cantante de Tango (‘The Tango zanger’) is een verhaal over de liefde voor muziek, de liefde voor dans, de liefde voor het leven.

aan de Industrieweg in Kampen www.schoonheidssalonmirella.nl

Aan de Industrieweg 3-5 te Kampen ontwikkelt Cam pensis Project ont wik keling 22 bedrijfsunits.

De bedrijfsunits hebben een oppervlakte varierend van ca. 100 m2 tot 242 m2 over één of twee verdiepingen.

22 bedrijfsunits Verkoop prijzen v.a.

Aan de Industrieweg 3-5 te Kampen ontwikkelt Cam p Project ont wik keling 22 bedrijfsunits.

Bruto unit-oppervlakte vanaf 100 m 2

HUUR OOK DeMOGELIJK bedrijfsunits hebben een op

Locatie

aan de Industrieweg in Kampen � 80.500,v.o.n. excl. btw Verkoop prijzen v.a.

� 80.500,-

Bouw reeds gestart!

Aan de Industrieweg 3-5

Bruto te Kampen ontwikkelt Cam pensis unit-opper-Project ont wik keling 22 bedrijfsunits. vlakte vanaf 100 m 2

v.o.n. excl. btw

De bedrijfsunits hebben een oppervlakte varierend van ca. 100 m2 tot 242 m2 over één of twee verdiepingen.

Ontwikkeling

Beofa 1 uswe (bel voor info!) 2neofgas2e stetuaknrittsin oop.

te varierend van ca. 100 m2 tot over één of twee verdiepingen.

Informatie en verkoop

maart

Locatie

Industrieweg 3 C-1, Kampen

Burgwal 29, Kampen

(038) 333 66 04

(038) 331 35 63

Locatie

Aandede Industrieweg 3-5 Aan Industrieweg 3-5 te ontwikkelt Cam pensis teKampen Kampen ontwikkelt Cam pensis Project ont wik keling 22 Project ont wik keling 22 bedrijfsunits.

Ontwikkeling

Informatie en verkoop

bedrijfsunits.

Burg. van Engelenweg 52b

De bedrijfsunits hebben een oppervlakte varierend van ca. 100 m2 tot 242 m2 De bedrijfsunits hebben een over één of twee verdiepingen.

oppervlak2 te varierend van ca. 100 m tot 242 m2 over één of twee verdiepingen.

Ontwikkeling 8271 AT IJsselmuiden Tel. (038) 333 56 20 www.bergmakelaardij.nl

Industrieweg 3 C-1, Kampen Burg. van Engelenweg 52b, IJsselmuiden

Bekijk ons volledige 333 aanbod 6620 04op www.bergmakelaardij.nl (038) 333 56

Burgwal 29, Kampen

(038) 331 35 63


dinsdag 11 januari 2011 • pagina 42

Heyman uw meubel meubel Heyman geeft geeft uw een tweede leven! leven! een tweede Met de nieuwste stoffen van o.a. Designers guild Höpke Ploeg Gabriël Kvadrat Jab Keymer Aritex Fannyaronsen Romo

! g in p de

FUJI J38

ZILVEREN CAMERA 12.2 MEGAPIXELS • Met lader en accu • Tas • Geheugen kaart • Tafelstatief

g o en m n i i ru kort toff

ls p % e 0 b O ot 7 meu

FUJI S1800

12.2 MEGAPIXELS • 18x optische zoom • 28-504mm • Anti-Shake CCD

PANASONIC TZ10 12.1 MEGAPIXELS

• 12x optische zoom • 25-300mm • Anti shake CCD

NU

t 10 eeste m

NU

99,-

149,Foto Voerman

NU

249,-

Oudestraat 138 • Kampen (t.o. stadshuis) • Tel. 038 - 3313688 • www.fotovoerman.nl

Meubelstoffen Bootkussen Caravankussens Scheel Autofauteuils Recaro Autofauteuils Autobekleding Alle materialen voor het zelf stofferen

Stoffeer Gilde

info@heyman.nl Thomas à Kempisstraat 115 - 119, Zwolle - tel. (038) 453 49 80

s g n i uw

op

ko tVer

ui

o

Verb

HET JAAR IS NOG NOOIT ZO GOED BEGONNEN BIJ FOTO VOERMAN

e g o h a r t x n e e g nu rtin ko % Laat -40% -30 ste w eken 0% -7

-60%

oudestraat 81 - kampen - tel. 038 3312468

% 0 5 -


Dinsdag 11 januari 2011 • pagina 43

12 weken persoonlijke begeleiding door een diëtist/lifestyle coach

Lifestyle E-cursus Actief Afslanken Start in januari €135,- i.p.v. €162,Balans in Voeding Beweging en Ontspanning Meer informatie: info@dietistenpraktijkaliceroest.nl tel. 0527 85 73 95 of 06 30 30 80 63

Johan van Dorp kampioen bij VAG

DE SPORTKRANT VAN KAMPEN

KAMPEN - Johan van Dorp is kampioen biljarten (libre) 2010 geworden bij de seniorensoos VAG. Aan de biljartcompetitie werd deelgenomen door 21 spelers. Van Dorp behaalde in de reguliere competitie de 1e plaats in poule A. In de halve finale won Van Dorp van Jan Spijkers, die in poule B als tweede was geëindigd. Willem van der Kolk was de andere finalist. Hij was te sterk voor Van Staveren. Van Dorp wist ook zijn finalepartij overtuigend te winnen. Na 26 beurten had hij zijn aantal caramboles (40) gemaakt. Jan Spijkers won de strijd om de derde plaats.

DPA Plaatwerk Kampen B.V. is volop in beweging. Als leverancier van Plaatwerk in Topvorm investeert de firma sinds 1987 voortdurend in het machinepark en in vakkundig personeel. Om aan de toenemende vraag naar hoogwaardig plaatwerk te kunnen voldoen is het machinepark recent uitgebreid. Aan de basis van ons succes staan 45 gemotiveerde en vakkundige medewerkers, die in een prettige werkomgeving het beste van zichzelf kunnen laten zien. Deze eigenschappen, onderbouwd met know-how en de bereidheid en durf om te blijven investeren in geavanceerde productiemiddelen, heeft DPA Plaatwerk Kampen gemaakt tot wat ze nu zijn: Leverancier van Plaatwerk in Topvorm!

KV DOS doet goede zaken KAMPEN - De korfballers van KV DOS Kampen/Veltman zijn het nieuwe jaar goed begonnen. In Barneveld zette de ploeg van trainer Wilbert Leendertse concurrent ODIK met 19-24 opzij. Door deze overwinning staat de koploper nu vier punten los van de concurrentie in de overgangsklasse A. KV DOS wachtte een zware klus in Barneveld. Dit seizoen ging ODIK slechts een keer onderuit in eigen huis. De thuisploeg ging goed van start en stond in het eerste gedeelte van de eerste helft steeds aan de goede kant van de score. De ploeg bouwde een marge op van drie treffers.

www.dpaplaatwerk.nl

Omdat het bedrijf volop in ontwikkeling is en groeit zijn we op zoek naar nieuwe collega’s!

PRODUCTIELEIDER M/V Jouw werk

Wij vragen

Je geeft leiding aan de gehele productie (ca. 30 medewerkers inclusief 3 meewerkende voormannen) verdeeld over de diverse afdelingen. Je bent verantwoordelijk voor het maken en bewaken van de productieplanning. Het is je tweede natuur om mensen te motiveren, te coachen en kennis over te dragen om zo ook de kwaliteit van de productie optimaal te bewaken. Je signaleert knelpunten en komt met concrete verbetervoorstellen. Daarnaast ben je lid van het managementteam en werk je nauw samen met de bedrijfsleider. • HBO werk- en denkniveau en goede kennis van de diverse (CNC) plaatbewerkingsprocessen • Goede leidinggevende capaciteiten • Zelfstandig en goede communicatieve vaardigheden • Praktische instelling en oplossingsgericht • Kennis van en ervaring met ERP software

MEEWERKEND VOORMAN LASSERIJ M/V Jouw werk

Wij vragen

Je geeft leiding aan de lasafdeling (6 medewerkers). Je vindt het leuk om mensen te motiveren en kennis over te dragen. In overleg met de productieleiding zorg je voor de juiste afstemming van werkzaamheden en je bent verantwoordelijk voor een goede voortgang van de productie binnen je afdeling. Waar nodig werk je mee, maak je lasmallen en bedien/programmeer je de lasrobot. • • • • • •

MTS werk- en denkniveau Brede kennis van Mig-Mag, TIG, stift- en puntlas processen Ervaring in geautomatiseerde lastechnieken (lasrobot) Leidinggevende capaciteiten Goede communicatieve vaardigheden) Bij voorkeur kennis van en ervaring met ERP software

Wij bieden voor beide functies Een marktconform salaris in een zelfstandige, uitdagende baan met veel eigen verantwoordelijkheid. Binnen DPA Plaatwerk is sprake van een prettige, informele werksfeer met een team van enthousiaste collega’s. Ook zijn wij op zoek naa r een TECHNISCH CO MMERCIEEL MEDEWE als versterking voor het RKER M/V bedrijfsbureau. Voor een uitgebreide beschrijvin functie, kijk op de we g van deze bsite www.dpaplaatwe rk.nl

Is je interesse gewekt? Neem dan contact op met Marianne Zoodsma van DZ & Partners (t 0527-619468). Een brief met CV kun je mailen naar info@dzenpartners.nl of per post versturen naar: DZ & Partners bv, Postbus 59, 8300 AB EMMELOORD

www.dzenpartners.nl

In het tweede gedeelte van het eerste bedrijf kreeg KV DOS meer controle over de wedstrijd. Aanvallend maakte de ploeg een sterkere indruk en verdedigend kon het meer druk zetten. KV DOS kwam steeds dichterbij en kroop vlak voor rust langszij. Gerlinda van Dijk zorgde vlak voor het rustsignaal zelfs voor een Kamper voorsprong: 10-11. Direct na rust stoomde DOS door en liep het uit naar een 10-13 voorsprong. ODIK rechtte echter de rug en verhoogde het tempo. De Barnevelders kwamen sterk terug en scoor-

den vijf keer op rij (15-13), zodat KV DOS weer in de achtervolging moest. De Kamper ploeg raakte niet in paniek en kwam weer langszij. Het uitvallen van Gerlinda van Dijk was een tegenvaller, maar pakte achteraf gezien toch goed uit. Haar vervangster Lynke Links speelde een kwartier mee en vervulde een belangrijke rol. Aanvallend was ze een plaag voor ODIK. Ze scoorde twee keer en forceerde een strafworp. Bij 18-18 bewees ze haar waarde door eerst van afstand te scoren en even later een strafworp mee te krijgen. Frank Oranje maakte dit karwei af. In de slotfase waren ook de dames in het andere vak van grote waarde. Eerst verdiende Yvonne ten Hove een strafworp, benut door René Bruggeman. Even later scoorde Linda Treep van afstand de 18-22 en hiermee was de wedstrijd gespeeld. Bij 19-24 klonk het eindsignaal.

Borger wint in Hasselt HASSELT - Monica Borger van de Deltaruiters was afgelopen zaterdag goed op dreef op een dressuurconcours in Hasselt. Bij deze derde selectiewedstrijd voor de kringkampioenschappen won ze in de klasse L2. Borger reed met haar pony Rocky 201 punten bij elkaar. Ze gaat met 100 plaatsingspunten naar de kringkampioenschappen. Haar clubgenote Naomie van der Vegt eindigde als tweede in de L2 met Just in Time. Ze behaalde 195 punten. Ze staat met 97 plaatsingspunten op een tweede plaats voor de kringkampioenschappen. Deze

wedstrijd wordt op 22 januari verreden bij ponyclub Toi Toi in Kampen. Priscilla Ilbrink van Toi Toi reed met haar pony Hollando voor het eerst een wedstrijd. Bij haar debuut in Hasselt eindigde ze met 183 punten op een derde plaats in de klasse B/D.

Nederlaag waterpoloërs Deltasteur ELST - De waterpoloërs van Deltasteur zijn het nieuwe jaar niet goed begonnen. In Elst verloren ze met 9-5 van EZ-PC. Deltasteur had de nederlaag aan zichzelf te wijten. De ploeg begon veel te slap aan het duel. In de eerste periode bleef de schade nog beperkt tot twee treffers. Daarna liep de thuisploeg uit naar 6-0. Deltasteur kwam vervolgens sterk terug

tot 6-5, maar EZ-PC scoorde vervolgens nog twee keer. In de laatste periode zakte Deltasteur weer weg. EZ-PC had het vizier niet op scherp staan. Met een 9-5 nederlaag kwam de Kamper ploeg nog goed weg.

Drie judoka’s Sonnenberch naar Dutch Open IJSSELMUIDEN - Henk Grolleman, Aron Abma en Bas Hobbeling doen namens Sportcentrum Sonnenberch mee aan de Dutch Open Judokampioenschappen in Eindhoven. Dit evenement staat komende zaterdag en

zondag op het programma. Henk Grolleman komt in actie in de -73kg klasse voor -20 jarigen. Aron Abma komt uit in de klasse -55kg klasse -17 jarigen. Bas Hobeling strijdt voor een goed resultaat in de klasse -60kg klasse voor -17 jarigen in actie.


dinsdag 11 januari 2011 • pagina 44

woensdag 12/1

Jeffrey Spalburg Spiekerboks Na ‘Brommers Kiek’n’ is Spalburg terug in het theater. Solocabaret over høken en hiphop, maar vooral over vrouwen, vrouwen en vrouwen. 20.15 uur | vestzaktheater | € 15,00 | € 13,00 sgz-pas

Het Thrillertheater Sherlock Holmes Mistig Londen aan het eind van

donderdag 13/1

de 19e eeuw, de ijdele geniale detective en angstaanjagende gebeurtenissen. Met o.a. Genio de Groot en Johnny Kraaijkamp jr. 20.15 uur | grote zaal | € 23,00 | € 20,00 sgz-pas

donderdag 20/1

De Bankroet Jazz Bijzondere voorstelling met film en live muziek. Zangeres Evi De Jean en de band van Wouter van Bemmel roepen de sfeer op van het Berlijn van 1920. 20.15 uur | grote zaal | € 19,00 | € 16,00 sgz-pas

vrijdag 21/1

Ontrouw < zie grote foto Een actrice en een dirigent zijn gelukkig getrouwd totdat een relatie ontstaat tussen de vrouw en een huisvriend. Een toneelstuk vol frustratie, liefde, woede en tragiek. 20.15 uur | grote zaal | € 25,00 | € 22,00 sgz-pas

zaterdag 22/1

Javier Guzman Oorverdovend De maatschappij op drift. Iedereen schreeuwt en niemand luistert. Wat doet Guzman? Komt hij met oplossingen? 20.15 uur | grote zaal | € 19,00 | € 16,00 sgz-pas Stadsgehoorzaal Kampen Kaarten bestellen? www.stadsgehoorzaalkampen.nl of via de kassa (038) 331 73 73

Ontrouw met Linda van Dyck, Tom Jansen en Marc Klein Essink op vrijdag 21 januari 20.15 uur


Dinsdag 11 januari 2011 • pagina 45

Duckside bereikt mijlpaal (door Gerard Meijeringh)

KAMPEN - De Duckside, de enthousiaste groep volgers van voetbalvereniging DOS Kampen, had vorige week alle reden voor een feestje. Vorige week bestond de website van de supportersgroepering van DOS vijf jaar. Wat begon als een manier om DOS-foto's te delen groeide uit een groot succes. "Het is een beetje uit de hand gelopen", aldus Frans Habekotté. Duckside.nl is in Kampen eigenlijk niet meer weg te denken. Veel Kamper voetbalsupporters wisten de afgelopen jaren de weg te vinden naar de alternatieve DOS-site. In vijf jaar trok de site maar liefst 373.000 bezoekers. Tijdens een voetbalweekend ligt het gemiddeld aantal bezoekers op zo'n vijfhonderd per dag. Door de week is dat zo'n driehonderd. Goede rapportcijfers voor Frans Habekotté en Henry Kruithof, die de afgelopen jaren veel tijd staken in de site. Kratje bier Habekotté stond aan de basis van de website. Hij gebruikte zijn eigen persoonlijke site om foto's te delen met andere supporters. Al snel kwam het idee om een supporterssite te beginnen. Arno Spaansen bood uitkomst. Voor slechts een kratje bier bouwde hij de site www.

Foto: Bert Zoetebier

ducksite.tk. Het was de eerste stap in de professionalisering van de site. Al snel meldde Laurens Hooisma zich bij Habekotté. Met name zijn 'Eendenvluchten' maakten de tongen los in Kampen. Ook het forum bleek een grote publiekstrekker en is dat nog steeds. Eigen smoel De bezoekersaantallen namen toe en vervolgens kwam Henry Kruithof de boel versterken. Hij gaf de site een beter uiterlijk en een eigen 'smoel'. De volgende stap was de overgang van tk naar het

domein nl. "We waren bang dat het korfbal (KV DOS Kampen.red.) er mee vandoor zou gaan. Daarom hebben we duckside.nl laten vastleggen", legt Kruithof uit. "Daarvoor moesten we uiteraard wel betalen. Dat heeft Rutger Töller van Rational Computers voor zijn rekening genomen en dat gebeurt nog steeds." De laatste opvallende stap was de het plaatsen van een reclamebord met de naam 'De twaalfde man' met een nieuw logo'. Het ontwerp van werd belangeloos gemaakt door Jeffrey van Winsum.

Fotocollage Duckside.nl heeft speciaal voor het vijfjarig jubileum een fotocollage gemaakt. Via vijfhonderd foto's worden de hoogte- en dieptepunten van de laatste vijf jaren van de Kamper voetbalclub weergegeven. Dat zal ongetwijfeld weer veel bezoekers trekken. De populariteit van duckside.nl is nog steeds stijgende. "We hebben in 2010 bijna 93.000 bezoekers getrokken. Dat is een stijging van 8 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat is gedeeltelijk toe te schrijven aan de voetbalplaatjesactie. We hebben nog nooit zoveel berichten gehad

DE SPORTKRANT VAN KAMPEN

op ons forum over één onderwerp", aldus Kruithof. Tegenover het succes van Duckside.nl staat de neerwaartse spiraal waarin in de hoofdmacht van DOS de laatste jaren is beland. "Sinds dat we uit de hoofdklasse zijn gedegradeerd, wordt het succes van de site steeds groter. Het liefst zien we DOS zo hoog mogelijk voetballen met 1.500 man aan de kant. De site wordt echter steeds beter bezocht, maar langs de lijn is het veel rustiger geworden", aldus Kruithof.

Nieuwe webmaster Gezien de populariteit van de site lijkt de toekomst rooskleurig, maar dat ligt toch even wat anders. Kruithof gaat voor zichzelf beginnen en heeft noodgedwongen moeten besluiten om te stoppen met zijn werkzaamheden voor duckside.nl en dat brengt Habekotté in een lastig parket. "Een goede webmaster is absoluut noodzakelijk om de boel draaiende te houden. Als ik er geen mensen bij krijg, stop ik ermee. Dan is voor mij de cirkel rond." Mocht het zover komen, dan blijft alleen de Duckside als supportersgroep over. Die was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor meerdere acties, zoals het wakker houden in Zwarte Piet-outfit van Go-Aheadspits Jurrian Zandbergen, het te koop aanbieden van dezelfde Kowetter op Marktplaats, het loslaten van eenden op Sportpark Middenwetering en het ludieke vlagvertoon bij de degradatie van Go-Ahead met betrekking tot trainer Gerrit Bredewold. Op de vraag wat we straks kunnen verwachten rondom de eerstkomende derby op 22 januari is het tweetal ineens opvallend stil. "We hebben altijd iets ludieks", is het enige antwoord.

sportief afslanken gaat weer van start bij van dijk sport & fitness-centrum

10 kilo afvallen! VERGOEDING DOOR ZORGVERZEKERAAR VAAK MOGELIJK!!

haalbare resultaten in 10 11 weken: • 6 TOT 12 CENTIMETER MINDER • 2 BROEKMATEN MINDER • VERLAGING VETPERCENTAGE opzet: • MEDISCHE TEST O.L.V. EEN SPORTARTS • 2 MAAL PER WEEK TRAINEN • ONDERSTEUNING FYSIOTHERAPEUT • ONDERSTEUNING SPORTARTS • GEEN MOEILIJKE OEFENINGEN • GEEN HONGERGEVOEL • GEWICHTSCONSULENTE ELAN

PRESENTATIE DOOR SPORTARTS 15 JANUARI 11.00 UUR

Van Dijk Sport & Fitness-centrum, Dieselstraat 2, Kampen, Tel. 038-332 17 54 WWW.SPORTSCHOOLVANDIJK.NL

PER 1-1-2011 PERMANENT GEVESTIGD IN ONS FITNESSCENTRUM: Herenkapper Ekrim + Ekrem, Gewichtconsulente Elan, Fysiotherapeut Mookus, Sportmassage Jill en Schoonheidspecialist.

STARTDATUMS: DINSDAG 18 JANUARI 20.45 ZATERDAG 22 JANUARI 09.30 VOL = VOL MEDISCHE TEST: ZATERDAG 22 JANUARI 11.00 UUR TEST OP HB, SUIKER, BLOEDDRUK EN CHOLESTEROL DOOR EEN MEDISCH TEAM Maximaal 30 plekken beschikbaar!!


dinsdag 11 januari 2011 • pagina 46

badmeubelen enWeijmar tegels tot Schu badmeubelen en tegels tot badmeubelen en tegels tot badmeubelen en50% tegels tot Handelsweg korting badmeubelen en tegels tot 8

50% korting 50% korting 8061 RL Hass 50% korting

badmeubelen en en tegels tegels tot tot badmeubelen

korting 50%50% korting 50% korting T 038 - 420 4 kijk voor meer www.badmeub kijk voor meer aanbiedingen op

Wim-Jan 40 jaar

www.badmeubel.ws

Ondanks zijn leeftijd houdt hij het allemaal klaar.

www.badmeubel.ws Alleen op afspraak aanbiedingen op

opAlleen afspraak op afspraak Alleen Alleen op afspraak

Alleenop opafspraak afspraak Alleen

De Kamphoffen

Weijmar Schultz Handelsweg 8 - 3 8061 Hasselt 038 - 420 46 62 www.badmeubel.ws T 038RL - 420 46 62 T Weijmar Schultz 8061 RL Hasselt T 038 - 420 46 62 www.badmeubel.ws www.badmeubel.ws Handelsweg 8 - 3 www.badmeubel.ws T 038 - 420 46 62 8061 RL Hasselt Kampfoort T 038 - 420 46 62 www.badmeubel.ws Grootste collectie, laagste prijs onderhoudsarme

Nu ook in kleur!

Zwart wit € 17,50 Full colour € 24,50

LAMINAAT NODIG?

A ANGEBODEN

GEVRAAGD:

U staat er gekleurd op...

KLEINTJES TE HUUR

Wilt u direct uw woning of bedrijfsgebouw verkopen? Wij doen u graag een bod. 06 - 55 88 60 01 06 - 53 25 52 71

Te koop: verzameling distributiebonnen 2e Wereldoorlog, textielkaarten, voedingsmiddelen, rijks-broodkaart, serviesgoed, aanvullende bonkaart en algemene bonkaarten 30,-, ook los te koop voor 5,-p.st., tel. 038-3316917

Computerproblemen ? pcsupportkampen Hulp aan huis. Altijd prijsafspraak vooraf prijzen vanaf € 20,= pc traag, e-mail problemen of herïnstallatie bel:

pcsupportkampen 038 8883977 06 22 410 716

Vermist: sinds 30 November, omgeving Kievitstraat, onze kat Piepo, wit met zwart bruine vlekken, Cypers op de rug, witte pootjes en bekje, tel. 06-14442050 Te koop: Almanak van het studentencorps Kampen “Fides Quadrat Intellectum”, 1986, in nieuwstaat, 10,-, tel. 038-3316917 Te koop: kinderledikantje, langlauflatten met prikstokken en schoenen m.43 wax en beschermhoes ook te ruilen voor m. 38/39, z.g.a.n. grijze leren heren jas met gewatteerde voering, Jvc auto-return turnable system Pick-up, Jvc cd player, eiken salontafel, tel. 038-3321374

Vers Van het land naar de klant

€12, Bildtstar 20 kilo ........................... €10,00 Patat aardappelen 5 kilo .............. €2,00 Uien 5 kilo......................................... €3,00 eigenheimers en Irene

akkerbouwbedrijf

20 kilo .

‘t rechterveld

f. v/d linde • rechterveldweg 8 8267 Al kAmpereilAnd &038-3388233

DAKKAPELLEN, kunststof KOZIJNEN en gevelbekleding. Bel 06 233 087 81 www.kampfoort.nl

te koop

TE KOOP

00

PIANOSTEMMEN, tevens reparaties goedkoop en vakkundig Bel Jos van der Wulp 038-4661058 06-42825216 Gevonden: 1 paar bruine dameshandschoenen, hoek Melde/J.Ligthartstraat, tel. 038-3323680 Te koop: heel veel setjes Lego, v.a. 2,-, tel. 0383329699

Bouwmedewerkers gezocht! Bel: Bart-Jan 06 29 48 39 38

www.badmeubel.ws

Weijmar Schultz Weijmar WeijmarSchultz Alleen Schultz op afspraak Handelsweg 8 3 Handelsweg 8 3 Weijmar Schultz Handelsweg 8-3 Weijmar Schultz 8061 8061RL RLHasselt Hasselt Weijmar Schultz 8-3 8061 RL Hasselt 8 - 3 Handelsweg TTHandelsweg 038 038--420 42046 4662 62 Alleen op afspraak Handelsweg 8 - 3 8061 Hasselt T 038RL - 420 46 62 www.badmeubel.ws 8061 RL Hasselt www.badmeubel.ws

Jippie!!

RUILEN STRIPBOEKEN BABYKLEERTJES FIETSEN ZEGELS MEUBELS SPEELGOED HUISHOUDELIJK SINGLES/LP’S AUTO-ONDERDELEN

kijk voor meerop aanbiedingen

kijk voor meer

kijk voor meer kijk voor meer kijk voor meerop aanbiedingen op aanbiedingen www.badmeubel.w aanbiedingenop op aanbiedingen aanbiedingen op kijk voor meer www.badmeubel.w www.badmeubel.ws www.badmeubel.ws www.badmeubel.ws

aardappelen

bildtstar, eigenheimer, nicola

Te koop: 4 wieldoppen Peugeot 16inch 40,-, hometrainer i.g.st. 20,-, tel. 06-55138202

10 kg .................. 6.00 25 kg ...............13.00

TE KOOP GEVRAAGD

gratis bezorging

Single’s en LP’s Stripboeken Suske & Wiske, etc. Jeugdboeken Speldjes enz.

irene

10 kg voor .......... 7.00 25 kg voor .......15.00 vrijdagmiddag Mts. Kasper, Brinkweg 2 Kampereiland

tel. 038 - 33 88 262 Te huur: Winnie the Poohof geboorteooievaar 10,-, tijdens de kraamdagen, opbrengst bestemd voor bejaardenzorg in Roemenie, tel. 038-3324280 Hulpfonds voor de minima: initiatief van 2 kerken om mensen met een minimum inkomen in noodsituaties te helpen aan eerste levensbehoeften, tel. 0634712936 Gevraagd: overtollige huisraad en inboedel, t.b.v. Polen en Rusland, tel. 0383329271 of 06-42558722

BOEKEN

038-4660582

www.badmeubel.ws garantie van Nederland. Luxury Floors

Ambachtsstraat 7 038-3374025 www.luxuryfloors.nl

Ergens anders goedkoper? Laminaat + alle toebehoren krijgt u GRATIS!! Te huur: Winnie the Poohof geboorteooievaar 10,-, tijdens de kraamdagen, opbrengst bestemd voor bejaardenzorg in Roemenie, tel. 038-3324280 Verloren: een trouwring, inscriptie Marian 28-06-59, tel. 06-23204017 of 03804659459 Oproep: verzamelaar zoekt medailles, oorkondes, onderscheidingen en WO-2 items, tel. 06-53783474 Gratis af te halen: 15 m3 paardenmest, tel. 0616885182

GRATIS BRUGJE (geen commerciële advertenties, vacatures, onroerend goed, klussers e.d.) kunt u sturen naar De Brug, Postbus 179, 8260 AD in Kampen of mailen naar brugjes@brugmedia.nl De gratis advertenties worden geplaatst zolang er ruimte is. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.

Tineke’s Knip & Naaicursus Voor beginners en gevorderden die de fijne kneepjes van het vak willen leren.

Te koop: compl. beige hoekkeuken v.v. vaatwasser combimagnetron koelkast en gasfornuis, beige 3-zits bankstel 25,-, tel. 06-43995004

Start: 31 januari, 1 februari en 2 februari Duur: 10 lessen van 2 uur per week Wanneer: maandag-, dinsdagen woensdagavond.

Te koop: z.g.a.n. leren dames jas mt. 40, binnenkant is gevoerd, 20,-, tel. 0615527699

Cursusleidster: Tineke Otte Vermuydenstraat 134, Kampen Telefoon: 038 - 331 35 28 / 06 - 10 37 24 77

Te koop: bladmuziek voor orgel elementair onderricht opus 176 en incognita organo deel 11 samen 3,50, tel. 038-4214894

Te koop: 2 kinder skipakken, merk Everest en Flags, 15,p.st., tel. 06 -26735673 Te koop: herenfiets, tel. 0383318382 Te koop: Atb Batavus Challenge, 26inch, 20,-, tel. 0383333852 Te koop: 2-pers. bed 180x200cm met 2 losse matrassen, roze Nds icl. hoesje en diverse spellen, cd-kastje met glazen deur, tel. 06-43709004

Vrouwen zoeken Vrouwen Ideaal Voor schoolVerlaters Goede sfeer Vakwerk InclusIef opleIdInG Bel 038 333 83 28

Gevraagd: kaarsenrestanten in te leveren aan de Silene 87 Kampen of bel, tel. 06-11000356

Te koop: nwe sportschoenen, Adidas Samba, wit, mt 39, 35,-, tel. 038-3329557

Te koop: beige 3-zitsbankstel 25,-, compl. beige hoekkeuken v.v. vaatwasser combimagnetron koelkast en gasfornuis, tel. 06-43995004

Te koop: wenskaarten, opbrengst bijbelverspreiding in China, 4 voor 1,-, tel. 0383315107

Tel. 038-331 56 90 Penningkruid 43 Kampen

ReseRveeR nu vasT vOOR OnZe

spareribsavond www.deoase-zalk.nl UW ADRES VOOR: KOPPELBEHANDELING BEHANDELING VAN KREUPELE KOEIEN

Restaurant “De Oase” Kerkplein 3 Zalk, Tel 3636270

SINT- JANSKLOOSTER 06-55734810


Dinsdag 11 januari 2011 • pagina 47

Naomi Hofsink zwemt NK-limiet NIJVERDAL - Deltasteur is het jaar 2011 goed van start gegaan. Tijdens de Overijsselse Winterkampioenschappen behaalde Naomi Hofsink afgelopen zaterdag een NK-limiet op de 100 meter vrije slag. De wedstrijd in Nijverdal leverde de Deltasteur daarnaast 14 limieten voor de Nederlandse Junioren Kampioenschappen (NJK), 25 medailles en 13 persoonlijke records op. Mirjam de Raad, Mitchel Doldersum, Bart Kors, Justin Doldersum, Jari Hofsink en Max de Ceuninck van Capelle slaagden er in een NJK-limiet te zwemmen op de 100 meter vrije slag. Bart Korsen Justin Doldersum zwommen ook een NJK-limiet op de 100 meter vlinderslag en de 50 meter vrije slag. Ook Max de Ceuninck van Kapelle zwom een NJK-limiet op de 50 meter vrije slag. Daarnaast behaalden Justin Doldersum, Max de van Kapelle en Jari Hofsink een NJK-limiet op de 100 meter rugslag. Deltasteur liet ook een goede indruk achter bij de derde ronde van het Zuyderzee Masters Circuit in Zwolle. De Kamper vereniging behaalde elf podiumplaatsen.

Voor het actuele nieuws kijkt u op: www.

BRUGMEDIA .nl

Moeizaam winnend Wit-Blauw doet goede zaken John Jonker wordt stevig aangepakt. In het fysieke korfbalgeweld van Revival bleef Wit-Blauw met moeite overeind. Foto: Tennekes

Isala-atleten trotseren storm in Egmond

goals van Astrid Scheer en Job van Eunen werd de marge drie. Revival kwam nog wel enkele keren terug, maar Wit-Blauw wist telkens terug te slaan. Evenals voor rust had Krista Fixe hierin een belangrijk aandeel met enkele loepzuivere afstandsschoten. In de laatste tien minuten leek Wit-Blauw het nog even moeilijk te gaan krijgen toen Revival terugkwam tot 13-12 via een benutte strafworp, maar John Jonker scoorde zo’n drie minuten voor tijd de belangrijke 14-12 na een fraaie aanval. Revival miste in de slotfase aanvallende kwaliteiten om Wit-Blauw echt pijn te doen.

(door Gerard Meijeringh)

KAMPEN - Na een kleine onderbreking van enkele weken zijn de korfballers van Wit-Blauw zaterdag moeizaam uit de startblokken gekomen in het nieuwe jaar. In de topper tegen Revival haalde de Kamper ploeg geen moment haar niveau. Toch was het genoeg voor de overwinning. Wit-Blauw won met 14-12. Omdat Sparta niet verder kwam dan een gelijkspel gaat Wit-Blauw nu alleen aan kop in de tweede klasse D. Het publiek zag zaterdag een matig duel in Sporthal De Reeve. Revival haalde het tempo uit de wedstrijd en trachtte daarmee Wit-Blauw uit haar spel te halen. Dat lukte. De ploeg van interimtrainer Gerwin Bos zat geen moment lekker in de wedstrijd. WitBlauw had moeite met een gretige tegenstander, die bovendien ook tactisch sterk speelde. In de eerste

DE SPORTKRANT VAN KAMPEN

helft gebeurde er tot de laatste minuut weinig, maar toen kwam het duel ineens los. Beide ploegen scoorden in het slot van het eerste bedrijf twee keer. Zo kwam de ruststand uit op 8-7. Na rust begon de wedstrijd weer traag en kon Wit-Blauw niet overtuigen. Toch slaagde de thuisploeg erin om een gaatje te slaan. Via

EGMOND - Een aantal atleten van av Isala ‘96 kwam afgelopen zondag in actie bij de PWN Egmond halve marathon. Jacqueline Rustigde was succesvol. Ze won in de klasse vrouwen 40. Om 12.25 uur gingen duizenden atleten van start, waaronder Rustidge, Maarten Papegaaij en Frits Malcorps. Na een rondje door het dorp was het tijd voor het echte werk en gingen de deelnemers het strand op.

Job van Eunen was na afloop alleen tevreden over het resultaat. “Je moet ook slechte wedstrijden winnen om kampioen te worden. Tactisch speelde Revival heel goed. We lieten ons van de wijs brengen. Onze tegenstander viel heel erg traag aan. Dan word je gretig en maak je fouten in aanvallend en verdedigend opzicht. Aanvallend zochten we niet de goede momenten en we zaten niet in ons ritme. In de tweede helft hebben we het toch goed opgepakt. Verdedigend ging het beter.” Krista Fixe speelde een belangrijke rol in dit duel met zes treffers. “Ze heeft zelf niet door dat ze zo goed kan schieten. Iedereen kan scoren bij ons. Dat is wel een voordeel, al was onze afronding dit keer niet goed. Voor ons is de winst dat we ondanks het slechte spel toch rustig zijn gebleven.”

Redelijk gesloopt bereikte de Kamperse de duinen van Castricum. Met de wind in de rug bleken de duinen goed te doen, maar daarna was de koek op. Uiteindelijk finishte Rustidge in een tijd van 1.24.54 uur, goed voor een eerste plaats in de categorie vrouwen 40. Ook de Isala-heren hadden het zwaar. Papegaaij liep een tijd van 1.29.06 uur, goed voor een 17e plaats in de categorie mannen 50. Malcorps haalde zijn doel om onder de 1.40 uur te lopen net niet (1.40.09 uur). Hij eindigde als 19e in de klasse mannen 60.

Hypotheken • Ve r z e k e r i n g e n • Pensioenen

Wij zijn verhuisd! Ons adres is: Vloeddijk 7-a te Kampen

Vloeddijk 7a

U b en t va n h a rt e w el ko m ! 8261 GA

Kampen

Tel. 038 - 331 47 05

info@bulthuisfd.nl

www.bulthuisfd.nl


DINSDAG 11 JANUARI 2011 • PAGINA 48

Zoals gebruikelijk worden bij de nieuwjaarsrecepties van de verschillende sportverenigingen alle jubilarissen in het zonnetje gezet. Hier is een overzicht:

DOS

Patrick Post, Richard Kroon, Mathijs Diender, Herman Westendorp, Davy Dijkstra, George Lange, Dennis Koekoek en Anton Roorda (25 jaar lid), Harry van de Weerd, Rick Jager

IJVV Rudy Wagteveld, Ron Snippe, Gerrit Holtland, Bert Smit, André Smit, Jeroen van der Zee, Jan Riezebos en Jan Dolfsma (25 jaar

DE SPORTKRANT VAN KAMPEN

en Henk Nieuwenhuis (40 jaar lid), Ab Spielhagen, Adrie Smit en Frans van der Wolde (50 jaar lid), Henk Albers en Jo Oldenbroek (60 jaar lid), Frits Smit (70 jaar lid), Lammert Reebroek en Ep Kragt (75 jaar lid).

Go-Ahead

Frits en Gerrit de Munnik (50 jaar lid), Bart Wemmenhove en Henk Schilder (60 jaar lid), Andries Westerveld (erelid).

Foto: Bert Zoetebier

Theo Rietkerk en Jos Zegger (25 jaar lid), Felix, Willem Fien en Koetsier (40 jaar lid),

Foto: Go-Ahead

lid), Klaas van der Berg, Klaas Vrieswijk (40 jaar lid), Henk Rozendaal, Rudy Wagteveld sr en Bertus Weever (50 jaar lid), Jan Willem Roeland (60 jaar lid).

Wilsum

Beens (40 jaar lid), Albert van de Belt en Asje Jager (40 jaar lid)

Foto: Bert van den Berg

Henk de Groot en Frank Rigterink (25 jaar lid), Frans Bruins, Jan Stoffer en Herman

Foto: Monique de Groot

Jan van Assen Lid van Verdienste bij IJVV Foto: Bert van den Berg

IJSSELMUIDEN - IJVV heeft afgelopen zaterdag Jan van Assen uitgeroepen tot Lid van Verdienste. Als voorzitter gaf hij gestalte aan een betere organisatie binnen IJVV. Hij moest in 2009 noodgedwongen door ziekte afstand nemen. Ook Ton van Unen werd door leden van IJVV uitgeroepen tot Lid van Verdienste. Bij Go-Ahead is Andries Westerveld voor bewezen diensten benoemd tot Erelid.

Van Assen begon op 28 november 2007 als voorzitter van IJVV en ging vervolgens hard aan de slag. "Op enthousiaste en voortvarende wijze werd jij de animator bij het verder uitwerken van de nieuwe organisatiestructuur en de verbouwingsplannen. Helaas kwam daar op 11 augustus 2009 abrupt een einde aan en kon jij niet aanwezig zijn op de bekroning van dit alles op de presentatiedag op 15 augustus", zo sprak Wijbrandts afgelopen zaterdag tegen Van Assen. Die zal worden herinnerd als de voorzitter die IJVV verder in de steigers zette en de organisatie een professioneel tintje gaf. Alle reden voor de IJVV-leden om tijdens de ledenvergadering van 17 november vorig jaar in te stemmen met het bestuursvoorstel om Van Assen te benoemen tot Lid van Verdienste. Ook waren er lovende woorden voor Ton van Unen. Als vrijwilliger droeg hij al vanaf jonge leeftijd zijn steentje bij voor IJVV. De IJVV'er was in de loop der jaren op een zeer breed scala actief ten dienste van de IJsselmuidense voetbalvereniging en heeft daarmee terecht de titel Lid van Verdienste van IJVV verdiend.

Nieuws

Reflex uit de beker ROTTERDAM - De volleyballers van Berg Makelaardij/Reflex zijn er niet in geslaagd om de kwartfinale van de beker te bereiken. Bij Fusion ging het nipt met 3-2 onderuit. In Rotterdam deden Fusion en Reflex weinig voor elkaar onder. Er was een vijfde set nodig en daarin kreeg Reflex tegen de koploper uit de B-League kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Dat gebeurde niet. Reflex verloor met 15-12 en vloog daarmee uit het bekertoernooi. Het vizier kan nu worden gericht op de competitie. De vraag is of Reflex nog kan meestrijden om de titel in de B-League. De achterstand van de Kamper ploeg op Fusion bedraagt zes punten, maar Reflex heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. Deze week kan Reflex goede zaken doen. Donderdag speelt de ploeg van trainer Jacco

Albers in de Reflex-hal een inhaalwedstrijd tegen middenmoter Zaanstad, aanvang 20.30 uur. Zaterdag speelt Reflex thuis de topper tegen Alfa/Next Volley Dordrecht, aanvang 17.00 uur.

“onze se ” rvice is een feit

Bedrijfsstraat 3 Kampen Tel: 038 - 33 11 711

www.fredfeijth.nl

Brug week 2  

Brug week 2