Page 1

een editie van:

Dinsdag 10 mei 2011 Jaargang 19

Vrouwenraad viert jubileum

Op reis in Stadsgehoorzaal

3

Jongeren naar Eilat

5

Nominaties Business Event 7

23

Wind in zeilen voor punteraars

DIGITALE

PASFOTO’S OOK VOOR

1 UUR

FOTOSERVICE

Foto Voerman

Oudestraat 138 Kampen (t.o. stadshuis) Tel. 038 - 3313688 • www.fotovoerman.nl

Halen

Foto: Tennekes

KAMPEN - Mooi zeilweer met een fijn zonnetje en een

goede wind hebben er volgens medeorganisator Mariska van Ommen voor gezorgd dat de veertiende editie van de Gait Berk Punterrace afgelopen zaterdag vlekkeloos is verlopen.

De dertien deelnemers hebben het rondje Kampereiland in drie zeil/ roei-etappes afgelegd waarbij steeds geklokt werd. De race kent twee klasses; bij de vispunters is de EB35 met Thijs en Henk Jan uit Elburg eerste geworden met een eindtijd van 302,06 min.

Bij de recreatiepunters zijn Bart Toeter en Nico van Rees uit Kampen in hun zelfgebouwde KP91, eerste geworden met een eindtijd van 280,26 min. De Zilveren Paling, een wisselbokaal die is gemaakt door Jelte Stil en bestemd is voor degenen die een

bijzondere prestatie leveren, is dit jaar uitgereikt aan Willem en Hilde Bakker van de KP36. “Zij zijn al deelnemers van het eerste uur en varen in een Kamper Punter. Helaas is het hen nog nooit gelukt om eerste te worden, maar ze blijven volhouden!”, vertelt Van Ommen enthousiast. Normaal loopt de route via de Koggewerf, Buitenhaven naar het Kattendiep, via Ramspolbrug over het Zwarte Meer richting Genenuiden, verder over het Ganzendiep met een klokfinsh bij Ganzensluis. “Maar

vanwege de stremming van de Ramsgeul zijn alle punters door de bezemboot van Schokkerhaven naar de Rampspolbrug gesleept, omdat dit recht in de wind was en er veel vrachtverkeer doorkomt”, legt van Ommen uit. Op een gebroken ‘spriet’ (houdt zeil met punt omhoog –red.) na, is er geen sprake geweest van schade en zijn er volgens Van Ommen geen rare dingen gebeurd tijdens de Gait Berk Punterrace. “Het was een hele geslaagde dag en volgend jaar vieren we ons 15-jarig bestaan.”

Geen daklozenopvang aan Loswal

KAMPEN - Het college heeft het verzoek om de bestemming van Loswal 7a te wijzigen van bedrijfswoning naar maatschappelijke opvang, afgewezen. Het gaat hier volgens het college namelijk in feite om (beschermd) wonen in plaats van om maatschappelijke opvang en dat is op deze locatie niet gewenst.

MANNENMODE VAN MEDIUM TOT XXXXXXXXL! Geerstraat 27 Kampen, 038 - 332 67 43 Stadshuisstraat 105 Lelystad, 0320 - 22 03 04

No cure, no pay

De aanvraag is in strijd met de geldende bestemmingsplannen, waar een woonfunctie niet binnen past. Bovendien wordt bij medewerking beroep verwacht tegen het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Haatland’, wat vertraging kan opleveren voor de procedure. Dit betekent dat pand aan de Loswal niet zal worden gebruikt als huis-

prakton prakton prakton prakton Hulp bij werk RE-INTEGRATIE, ASSESSMENT RE-INTEGRATIE, EN COACHING ASSESSMENT RE-INTEGRATIE, ASSESSMENT EN COACHING EN COACHING RE-INTEGRATIE, ASSESSMENT EN COACHING RE-INTEGRATIE, ASSESSMENT EN COACHING www.prakton.nl

(038) 331 09 07

vesting voor de drie mensen die de afgelopen drie jaar opvang hebben gehad aan de Haatlanderdijk. Bij de milieutoets is er vanuit gegaan dat het om een maatschappelijke functie gaat. De bewoning is in de praktijk echter nagenoeg permanent aangezien het de bedoeling is dat de bewoners terugkeren in de maatschappij. Het gaat dan feitelijk dus om een woonfunctie in plaats van een maatschappelijke

Bij bestemmingswijzigingen 038-3338357 / 06-53833384 www.lelij.nl

DAKGOOT LEK? Installatiebedrijf Alle voorkomende c.v. -en loodgieterswerkzaamheden

Kijk ook eens op www. jandiender.nl

Ambachtsstraat 36 Kampen, tel. 038-3331767 fax: 038-3331768, e-mail: info@jandiender.nl

functie. Een woonfunctie is vanuit milieuaspecten niet gewenst, omdat het beperkingen oplevert voor de omliggende bedrijven. Tot nog toe heeft dit traject naar nieuwe huisvesting niet tot een structurele oplossing geleid. Voor de tussenperiode heeft RIBW samen met de ketenpartners tijdelijke huisvesting gevonden in de Keulsestraat.

038 - 332 62 16

Brengen

2

Actie

C1000 pitloze witte druiven bak 500 gram

€ 1.00 KORTING

1.

69

2.69

De scherpste aanbiedingen van Kampen vindt u op

pagina 6 Vlaar

Industrieweg 3-v Kampen

Tel. 038 - 331 79 67 Ons advies is maatwerk! Bel ons 038 - 3314705

Hypotheken • Verzekeringen • Pensioenen Vloeddijk 7A • Kampen • www.bulthuisfd.nl


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 2

Ristorante Italiano Pizzeria

www.

Fruitverkoop

ij n de part a v g a a r n g Wij zij

uit eigen boomgaard Hollandse aardbeien

2 dozen à 500 gram ...................................... appels

4,95

Harde elstar en Jonagold

0,80 kilo ................................................................. 0,80 Jonagold kilo ................................................................. 0,80 kilo .................................................................

Harde zoete elsmie

Welkom!

KiWi’s

Elke woensdag

10% korting

Op alle pizza’s Elke donderdag

10% korting

Op alle pasta’s Bij afhalen:

Kop koffie of thee gratis

2,50 1,00 gieser wildeman 2,5 kilo .......... 1,50 10 stuks .......................................................... handperen Conference 1 kilo ............................ stOOfperen aardappelen

bildtstar

3,75 irene 10 kilo............................................................. 7,00 10 kilo..............

6,50

5 kilo .................

Feestelijke opening!

Kom langs op ons Open Huis voor en lekker hapje en een drankje! Donderdag 12 mei van 16.00 uur - 20.00 uur.

Tevens verkopen wij verschillende groenTen en fruiT.

Fruitbedrijf J. Hamberg

kwaliteitsFruit uit eigen bOOmgaard

Ons bedrijf ligt aan de Kamperstraatweg richting Wezep Vlak achter Onderdijks. Geopend: tot eind juni, wo. t/m za van 9.30 - 17.30 uur

Party Service Slump BV Stoomstraat 3b • 8263 AT Kampen T 038 - 870 01 07 • F 0527 - 27 43 30 • sales@partyserviceslump.nl • www.partyserviceslump.nl

Enr

o u ph It E vE ff BI r In In J k IJ B g ss l o El ok o s m k p u E Id

Oudestraat 192a / Karpersteeg 7 - Kampen Telefoon: 038 - 331 97 46

kiwi’s (Zespri)

dE zE

w EE k:

15% kortIng

op hEt hElE assortImEnt

Burg. van EngElEnwEg 149 | IJssElmuIdEn (038) 331 32 93

beekman@chemdry.nl www.chemdrybeekman.nl

Mooie gebruikte bureaustoelen Comforto, zwarte stof met armleggers meeneemprijs

€ 35,prijs exclusief btw

MAGAZIJN & ARCHIEF STELLINGEN, NIEUW & GEBRUIKT voor bedrijven magazijn voor particulieren schuur/garage montagewerkzaamheden keuring - reparatie - onderhoud Mail: info@intrasystem.nl | Magazijn: Energiestraat 4, Kampen (geopend op vrijdag) Telefoon: 038 - 423 92 02 | b.g.g. 06 - 53 38 53 87

Kijk voor meer acties op de website

info@kantoorinrichtingkampen.nl www.kantoorinrichtingkampen.nl Ambachtsstraat 20 - 8263 AK Kampen Tel. 038 - 331 29 86


Dinsdag 10 mei 2011 • pagina 3

‘We doen het samen’

www.

wij Hebben weer volop nieuw zeelAndse kiwi's bruiloft ArrAngement voor een perfect ontvAngst bij de bruid tHuis. - Rode lopeR en paaltjes - 2 kunststof planten - 3 belegde bRoodjes peR peRsoon - 1 koffie zetappeRaat 40 kops - soep naaR keuze - 3 x statafel met Rok prijs voor 15 personen € 125 extrA personen bijbestellen € 4.98 p.p

g. van lente

Aardappel-, groenten- & fruitspeciaalzaken Jan van Arkelstraat 75 Kampen, Tel.: 038 - 3312829 Burg. van Engelenweg 155 IJsselmuiden, Tel. 038 - 3318287

Asperge sAlAde

€ 1,59

200 grAm

mooie blAnke

witlof

€ 0,69

500 grAm

vol sAp

HAnd en pers sinAAsAppelen

€ 3,60

20 stuks

lekker en mAkkelijk

AArdAppeltjes in knoflookpepersAus

€ 1,89

500 grAm

AAnbiedingen geldig vAn A.s. woensdAg t/m zAterdAg

Informatieavond voortgang N50

De vrouwenraad komt op 18 mei bijeen voor een jubileum.

(door Hermijn Bloemhard)

KAMPEN - Stichting Vrouwenraad Kampen (SVK) werd officieel opgericht op 23 februari 1981. En er is veel gebeurd in de afgelopen dertig jaar. Zo kwamen er bijvoorbeeld vrouwen in de gemeentelijke politiek en werd gezorgd voor verlichting in het stadspark. Binnenkort wordt het nieuwe logo en de website onthuld waarmee de SVK nog meer kan betekenen voor alle vrouwen in Kampen. Dit gebeurt tijdens het feestelijke jubileum op 18 mei vanaf 19.00 uur in de foyer van de Stadsgehoorzaal.

“Ook wethouder Lidi Kievit is hierbij aanwezig en we hebben de cabaretgroep de Vla-Muzes uitgenodigd die terug- en vooruitblikt op de vrouwenraad”, vertelt voorzitter van het dagelijks bestuur Bea Lichtendahl. De SVK stelt zich ten doel vrouwen te stimuleren om zich maatschappelijk te ontwikkelen en zich bewust te laten worden van volledige medeverantwoordelijkheid in de samenleving. De vrouwenraad wil misstanden en knelpunten signaleren en deelnemen aan het proces van het doorbreken van maatschappelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dit alles met als doel het bevorderen van de mogelijkheden van gelijkwaardige ontplooiing van vrouwen en meisjes. De SVK is ook een overkoepelend orgaan van de dertien aangesloten vrouwenorganisaties en organiseert deskundigheidstraining voor de leden. Ook fungeert ze als contactadres naar de (plaatselijke) overheid en maatschappij.

Openbaar toilet en politiek “De stichting is eigenlijk vanuit de Overijsselse Vrouwenraad ontstaan, met de vraag of we geen plaatselijke afdeling wilden”, weet algemeen bestuurslid en raadsvrouw Korry Bos. Hierna heeft de Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen een afdeling opgericht die meedenkt in de ontwikkelingen van de gemeente en emancipatievraagstukken. “We hebben diverse ludieke acties gehouden zoals bijvoorbeeld de plastic boodschappentasactie in de jaren negentig.” Ook was de vrou-

wenraad verantwoordelijk voor het in 2000 opgerichte Laagdrempelige Opvoeding en Ondersteuning (LOK). Na een enquête bleek dat er veel jonge gezinnen waren die behoefte hadden aan ondersteuning”, legt algemeen bestuurslid Coosje Nammensma uit. “De LOK is nu ondergebracht bij Centrum Jeugd en Gezin”. Ook het openbare toilet bij het gemeentehuis is een initiatief van de vrouwenraad.  Elk jaar op 8 maart organiseert ze bovendien een Vrouwendag en ook het Lagerhuisdebat is populair. Met de komst van de SVK nam namelijk de politieke interesse toe.  “Hiervoor waren er geen vrouwelijke wethouders,” vertelt Lichtendahl die zelf jaren in de gemeenteraad zat.

Stichting Vrouwenraad Kampen viert dertigste verjaardag

De vrouwenraad is voor wat betreft haar inkomsten vrijwel geheel afhankelijk van subsidiegelden, die jaarlijks door de gemeente Kampen beschikbaar worden gesteld. Het gaat om een bedrag voor emancipatie en voor educatie. Van deze subsidiegelden wordt jaarlijks een bedrag verdeeld onder de aangesloten organisaties die activiteiten hebben georganiseerd die voldoen aan de eisen betreffende bewustwording, educatie van en stimulering tot deelname van vrouwen aan maatschappelijke ontwikkelingen. Betaalbare kinderopvang Met de 1990- maatregel, waarbij een

Colofon BrugMedia editie De Brug Constructieweg 41-1, 8263 BC Kampen Postbus 179, 8260 AD Kampen Klachten bezorging: Tel.: 038 - 333 10 27 woensdag en Fax: 038 - 331 05 87 donderdag tussen e-mail: info@brugmedia.nl 9.00 - 12.00 uur internet: www.brugnieuws.nl Openingstijden kantoor: ma. t/m vrij. 8.30 - 17.00 uur Druk: Hoekstra-Boom Offset Rotatie BV, Emmeloord

uitkeringsgerechtigde geen recht heeft op toeslag als deze een partner heeft die geboren is na 1971, werden vrouwen vanaf 18 jaar gestimuleerd economisch zelfstandig te zijn. Ook in Kampen werden de resultaten hiervan zichtbaar. “Zo zette iemand bijvoorbeeld zelf een gastouderbureau op,” vertelt Bos enthousiast. Is er in deze tijd dan nog wel behoefte aan een vrouwenraad?  “We zijn nog steeds nodig”, stelt Lichtendahl. “Alhoewel we veel bereikt hebben, is door meer vrijheid en keuzes de druk toegenomen en lopen veel vrouwen tegen hun grenzen aan”, vult Bos aan.  “De SVK probeert kinderopvang betaalbaar te houden. Ook willen we stimuleren dat mannen minder werken en de zorgtaken meer verdeeld worden. Maar Nederland is er nog niet zo op gericht dat mannen parttime werken. Alleenverdieners hebben we bijna niet meer en veel vrouwen belanden tussen wal en schip. Gaan we naar een maatschappij waar je het kinderen krijgen blijft uitstellen en op je 63-ste moeder wordt?”, vraagt Bos zich bezorgd af.  “Belangrijk is dat je blijft inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen”, meldt  penningmeester Jeannine van Hoof. “Bijvoorbeeld dat bevallingen niet meer thuis mogen, maar ook dat ze bij de Vispoort het openbaar toilet weer hebben weggehaald en er niets voor terug is

Editie De Brug verschijnt in Kampen, IJsselmuiden, Grafhorst, Kamperzeedijk, Kampereiland, Wilsum, Zalk, De Zande, ‘s Heerenbroek, Mastenbroek, Ens, gedeelte Kamperveen, Mandjeswaard, Noordeinde. Met onze andere kranten komen wij ook in de gemeente Zwolle, Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis, Stadshagen, Vollenhove, Sint Jansklooster, Belt-Schutsloot, Wanneperveen en buitengebied, Dronten, Elburg, Oldebroek, Wezep, Hattemerbroek, Oosterwolde. Totale oplage ruim 140.000 exemplaren. Informeer naar ons voordelige combinatietarief. Niets uit deze krant mag - zonder toestemming van de uitgever - ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook. Op advertenties en commerciële producties in deze krant die niet eigendom zijn van de opdrachtgever of reclamebureau, berust het copyright bij de uitgever. Aan zet- en/of drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

KAMPEN - Rijkswaterstaat en aannemer Infrateam N50 Ramspol houden dinsdag een informatieavond over de werkzaamheden aan de N50 tussen Ramspol en Ens. De informatieavond is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de voortgang van het project en vindt vanaf 19.30 uur plaats in Het Wapen van Ens, Baan 1 in Ens. Infrateam N50 Ramspol blikt dan terug op de werkzaamheden van de afgelopen periode en kijkt vooruit naar de werkzaamheden aan de nieuwe Ramspolbrug. Deze werkzaamheden gaan binnenkort van start. Verder zal dit najaar het eerste deel van de gezet. Dat moeten we dan maar bij de horeca doen”, meldt ze verontwaardigd. Ook met de komst van de nieuwe site gaat de SVK met de actualiteit mee. “Zo willen we ook bereikbaar zijn voor alle medelanders en genationaliseerden.” De dames willen verder duidelijk maken dat ze echt niet tegen mannen zijn.  Vooroordelen als een vrouwenraad met ‘rooie vrouwen en feministen’ willen ze dan ook wegnemen. “Hier zitten vrouwen van alle gezindten, die eerder nog behoudend zijn.  We doen het samen met elkaar, participatie vinden we daarom ook een beter woord dan emancipatie.”

Advertentieverkoop:

Voor het plaatsen van zakelijke advertenties dient u eerst telefonisch ruimte te reserveren bij een van onze verkopers. • Barry Kiel 06 - 1588 1947 • John Broelman 06 - 1588 1933 • Familieberichten 038 - 337 00 58 familieberichten@brugmedia.nl • Particuliere advertenties: brugjes@brugmedia.nl Aanleveren dient te geschieden volgens de voorwaarden van BrugMedia, welke te downloaden zijn van www.brugmedia.nl onder kopje contact.

nieuwe N50 in gebruik genomen worden. Medewerkers van Rijkswaterstaat en het Infrateam zullen de aanwezigen informeren over de planning en de eventueel te verwachten hinder en zijn ook beschikbaar om vragen te beantwoorden.

VOETPROBLEMEN?

Podologie Praktijk

Redactie:

Metselaar Voor individuele voetcorrectie met podologische inlegzooltjes van superlicht materiaal. Erkend register podoloog

(L.O.O.P.)

Vergoeding via zorgverzekeraar. Lelystraat 40 Kampen (t.o. C1000 W.C. West) Tel. 038-3327666

Nick de Vries Hermijn Bloemhard Christiaan Schutte Gerard Meijeringh (sport)

06-1588 1944 06-1588 1943 06-1588 1946 06-1588 1948

Aanleveren persberichten per e-mail: redactie@brugmedia.nl sport: sport@brugmedia.nl voor maandag 10.00 uur Vermeld in persberichten, indien mogelijk: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.

• Algemeen directeur: Bauke Hoekstra • Commercieel directeur: Johan van der Kolk


dinsdag 10 april 2011 • pagina 4

www.

Ter plekke gratis geschild.!!!!

AANBIEDINGEN DEZE WEEK

AARDBEIENVLAAI VAN 9.25 VOOR

Hollandse

8.25

BELGISCH SUIKERBROOD VAN 2.95 VOOR

6 VULKOEKEN

Asperges

dagvers en scherp geprijsd

2.35

Kom en bekijk hoe ze worden geschild Uniek in Kampen!

5,25

VAN 6,50 VOOR

De beste Kiwi’s komen uit…. Nw Zeeland

Zespri gold 8 voor

VRIJDAG EN ZATERDAG

PIZZABROOD

3 SOORTEN, PER HALVE VAN 2,50 VOOR

Zespri Green10 voor

1.95

2,99

Heerlijk!!! KIJK OOK OP BAKKERIJSCHRIJER.NL

E ET

Burg. v. Engelenweg 15 • IJsselmuiden • Tel. 3312640 Markeresplein 8 • IJsselmuiden • Tel. 3312061

MEE R

VERS E

ALLEEN WOENSDAG

Grote zak kibbeling 500 gram van 7.00

voor .............

6.00

Blauwe of Witte druiven 400 gram

V I S!

Mooie jonge

Boontjes

Vistrio met hollandaise saus

400 gram

1,69 0,99

van ................................................................................................. 6.95 nu voor ..........................................................................

4.95

Mocht u in een mooi weekend uw buitenkeuken willen testen? Zie www.deculinairegroenteman.nl voor verrassende & culinaire

Zalmpakketjes (zalm met spek)

BBQ-pakketten

2 stuks....................................................................................... 6.50 voor....................................................................................

Brado Per stuk ........................................................................

4.50 1.00

Oudestraat 264 • T (038) 33 207 91

Lekker en vers van uw slager

Even in de oven of op de BBQ

500 gram kipshoarma

Spare ribs

+ 4 broodjes + knoflooksaus

voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BBQ tip?

6.50

SPAAR LEKKER MEE VOOR GRATIS ROLLADES & ROOKWORSTEN VRAAG NAAR DE GRATIS STEMPELKAART

Uit eigen worstmakerij

Eigengemaakte kipsate Lekker voor de asperges! 5 stuks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kip van eigen bodem

5.00 Onze eigengemaakte achterham

Gevulde kipfilet

100 gram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

met ham en kaas of roomkaas/bieslook

4 stuks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gebraden gehakt

5.95 100 gram

..............................

kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kant en klaar

Macaroni kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.95 0.98

8.95 5.95

Lenterolletjes

even om en om bakken 4 stuks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.00

Tholenstraat 2 Kampen I 8266 CG Kampen • T (038) 331 37 25 I parkeren voor de deur • kijk ook eens op www.slagerijvancampen.nl


Dinsdag 10 mei 2011 • pagina 5

‘Kampenaren zijn heel trouw en stronteigenwijs’

www.

breet

ambachtelijke bakkers sinds 1907

boven nieuwstraat 111 telefoon 038-3313785 Jan van Arkelstraat 77a telefoon 038-3336900

de bakker met het ‘breet’ste assortiment.

aardbeibavaroisevlaai

met verse aardbeien 10 personen .............................................................

Walnoot caramel boterkoek van 4.95 voor .......

4.25

8.25

Waldkornbol deze week van 1.65 voor ......

1.00

Gesorteerd slaGroomGebak

aardbeislof

van 1.80 voor ....

van 6.75 voor ...

1.50

6.25

PvdA Kampen viert honderdelfde verjaardag Jelle Wouda en Gertruud Groen na de goed bezochte voorstelling van Lisa, Amy en Shelley.

(door Hermijn Bloemhard)

KAMPEN - Theaterliefhebbers kunnen op donderdag 12 mei weer ontdekken wat voor optredens er allemaal te zien zijn. De Stadsgehoorzaal heeft de programmering voor het nieuwe theaterseizoen rond. ‘Op reis in Kampen ’ is een thema wat de komende periode bijvoorbeeld tot uiting komt in de voorstellingen die niet alleen in het theater zelf te zien zijn, maar ook op locaties als het Stedelijk Museum, Quintus of bijvoorbeeld de Bovenkerk. Allereerst zal het nieuwe seizoensboekje donderdag van 19.00 uur tot 21.00 uur feestelijk gepresenteerd worden. Zo wordt in de artiestenfoyer en de kleedkamer al een tipje van de sluiter opgelicht en krijgt het publiek zicht op wat er te doen is. “We lopen er zelf ook rond om te adviseren en informatie te geven”, vertellen directeur Jelle Wouda en marketingmedewerker Gertruud Groen van de Stadsgehoorzaal. Stef Bos “Van klassiek toneel tot plat vermaak. We willen een zo breed mogelijk publiek trekken en dat betekent dat er ook minder populaire en aparte voorstellingen te zien zijn. Na jarenlange ervaring weten we wat het publiek goed vindt”, vertelt Wouda. Hij wil nog niet teveel verklappen over de artiesten die dit nieuwe theaterseizoen naar Kampen komen. “Stef Bos was eigenlijk al volgeboekt, maar wilde graag naar Kampen komen. Hij heeft ons zelf gebeld.” Ook Lenette van Dongen laat van zich horen. Op Plien en Bianco moet het publiek nog een jaartje wachten. “Een van de twee is namelijk zwanger”, lacht Groen. Ook de echte Kamper Sinterklaas zal zich het nieuwe theaterseizoen aan de Kampenaren laten zien. “En we hebben goed contact met de Nederlandse Bachvereniging, die twee concerten in de Bovenkerk en in het theater geeft en een concert met het beste koor van Nederland in de Bovenkerk. Twee van de koorleden komen ook uit Kampen”, aldus Wouda. Het publiek kan genieten van een literaire voorstelling met een schrijver in de bieb. In ’t Ukien komt cabaretier Roel C. Verburg die ook een workshop geeft, er is een docentenconcert bij Quintus en in het Stedelijk Museum vindt een toneelstuk plaats. Persoonlijk “Landelijk gezien is de kaartverkoop 10 procent teruggelopen. Toch hebben wij 5% meer kaarten verkocht”, vertelt Wouda. “Bij middelgrote en

kleine theaters merk je veel minder van de bezuinigingen dan de grote theaters. Kampenaren zijn heel trouw en bovendien stronteigenwijs. Ze kopen gewoon nog steeds de kaartjes van de voorstellingen die ze willen zien.” “Doordat we hard onderhandelen kunnen we op andere zaken korting krijgen, waardoor kaartjes niet veel duurder zijn dan vroeger. Ons theater is er namelijk voor iedereen”, stelt Groen. “Voor Wolter Kroes moeten ze naar Zwolle, maar daar is onze zaal ook te klein voor. We regelen van hieruit dan wel het vervoer. En dat geldt ook voor de opera in Enschede.” De kleinschalig- en laagdrempeligheid zien Wouda en Groen als de sterke punten van hun theater. “Het is heel persoonlijk en de artiesten komen hier ook graag. Als je op het podium staat zie je het wit van de ogen van degenen op de achter-

ste rij”, lacht Wouda. “De akoestiek is hier ook goed”, vult Groen aan. “Huub Stapel vertelde me dat we zo’n fijne zaal hebben, hij heeft hier echt contact met zijn publiek.” “Over Kampen heerst nog vaak het vooroordeel dat de Kampenaren stijf en gereformeerd zijn. Maar ze houden ook van theater en zijn veel losser dan je denkt,” weet Wouda. De plannen voor komende jaren zijn de band met de amateurverenigingen nog meer te versterken. “We hebben hier veel amateurverenigingen en dat is hartstikke leuk”, vertellen de theaterliefhebbers enthousiast. “Ze komen binnen door de artiesteningang en worden hier ook echt als artiesten behandeld. Ook als mensen bijvoorbeeld de kleine zaal willen huren dan kan dat, over alles valt te praten. Hoe meer mensen hier komen hoe beter.”

‘Op reis’ tijdens nieuw theaterseizoen van Stadsgehoorzaal

KAMPEN - De PvdA- afdeling Kampen viert op 11 mei haar honderdelfjarige bestaan. Daarom wordt er een feestelijke ledenvergadering gehouden en een speciale editie van het rode contact uitgegeven. Daarnaast zet de afdeling in de ochtend een aantal jubilarissen in het zonnetje, die al 65 jaar lid zijn.

Ondanks ‘een haar In 1900 werd door zeer vijandig gezinMaria Anna Catharina de massa arbeiders’ Mensing, en Bora van hield zij haar inspanVloten in Kampen een ningen voor de partij afdeling van de SDAP vijf jaar vol. Toen zij in opgericht. Marie Menaugustus 1905 naar sing was een Haagse Amsterdam vertrok, onderwijzeres die telde de afdeling elf zich in 1884 in Kamleden. pen vestigde. In Kampen werkte ze echter Deze geschiedenis is niet in het onderwijs, tot nu toe in Kampen maar verzorgde zij de onopgemerkt geblehuishouding van haar Een tekening van Maria Anna Catharina Mensing ven. De mogelijkheid nicht Line Liernur. van een honderdjarig Daar ontmoette ze de jubileum is dan ook stilletjes gepaseveneens uit het onderwijs afkomseerd. Maar nu dit jaar het 65-jarig stige Bora van Vloten. Mensing die bestaan van de PvdA gevierd wordt, de eerste vrouwelijke landelijk sedacht de afdeling dat een hondercretaris van de Sociaal-Democratidelf jarig jubileum een goede reden sche Partij was, zette zich onder anis voor een feestelijke bijeenkomst. dere in voor het vrouwenkiesrecht.

Bibliotheken een week gesloten KAMPEN - De Overijsselse Bibliotheken vernieuwen van maandag 16 tot en met zondag 22 mei hun automatiseringssysteem en zijn daarom gesloten. “Vanzelfsprekend hoeven bibliotheekleden deze week geen boe-

Havenvisie brengt toekomst havens in beeld KAMPEN - Het Kamper en Zwolse college van b en w hebben vorige week ingestemd met de Havenvisie Zwolle Kampen Netwerkstad. Deze visie is opgesteld door het Rotterdamse bureau Ecorys. “In de Havenvisie Zwolle Kampen Netwerkstad staan de ambities van de gemeenten Kampen en Zwolle en de provincie Overijssel verwoord. De Havenvisie maakt onderdeel uit van de logistieke visie Zwolle Kampen Netwerkstad die in ontwikkeling is. De ambities zijn gericht op het beter positioneren van Zwolle en Kampen als logistiek knooppunt voor (Noord-)Nederland richting een (inter)nationale spilfunctie tussen de zeehavens en knooppunten in het Europese achterland”, zo laten de gemeenten weten in een persbericht. Wethouder Pieter Treep, portefeuillehouder economie in

Kampen: “Havens, industrie en de logistieke sector zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De strategische ligging aan het water en ruimte voor bedrijven bieden potenties voor duurzame economische groei in de regio. Daarin past de vestiging van nieuwe logistieke en watergebonden bedrijven. Deze zorgen weer voor werkgelegenheid in andere bedrijfstakken. Daarom ben ik blij dat we binnen Zwolle Kampen Netwerkstad het onderzoek kunnen starten naar de daadwerkelijke uitbreiding van de Zuiderzeehaven in Kampen.” De Zwolse wethouder René de

Heer, in de Overijsselse hoofdstad verantwoordelijk voor onder meer Economie en Verkeer, ziet grote kansen voor meer havenactiviteiten in de regio: “Bereikbaarheid is al een belangrijke troef voor dit deel van Nederland. Een goed doordachte, marktgerichte doorontwikkeling van onze havens en waterwegen versterkt de kracht van onze regio alleen maar. Zwolle Kampen Netwerkstad kan samen met onze regionale partners nog verder bouwen aan onze slagkracht als knooppunt voor weg-, spoor- en watertransport. Onze regio is nu al een van de economisch best renderende in het land. Het maakt me enthousiast dat uit deze havenvisie naar voren komt dat we in de toekomst onze positie nog kunnen versterken.”


ken in te leveren, de uitleentermijn is met één week verlengd”, aldus Bibliotheek Kampen.

GroenLinks op zoek naar kandidaten Groene Lintje GroenLinks gaat op zoek naar kandidaten voor het Groene Lintje 2011. Wie iemand kent met een groen hart die zich inzet voor een gezondere omgeving kan voor 16 mei een mail sturen naar info@groenlinkskampen.nl. Het Groene Lintje is een onderscheiding die éénmaal per jaar door GroenLinks wordt uitgereikt aan mensen die zich bijzonder inzetten voor groen en duurzaamheid in de gemeente Kampen. Het Groene Lintje 2011 wordt uitgereikt op zaterdag 4 juni. Tijdens het Feest van de Toekomst op 5 juni 2010 mocht Martijn Karel het Groene Lintje 2010 in ontvangst nemen.


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 6

www.

Openingstijden:

maandag tot donderdag: 8.00 - 20.00 uur vrijdag: 8.00 - 21.00 uur zaterdag: 8.00 - 18.00 uur

Ambachtelijk Kloosterbrood

Platina Aardappelen Hele gerookte Makreel extra groot zak 5 kilo

Msc-gecertificeerd. Per 500 gram

2.

49

4,99

2.

99

4,49

volkoren heel brood

1.

49

2,13

EXTRA ROCKS’ KNALLERS OM UW KAART VOL TE SPAREN!!

Mona Vladuo choco/vanille

Bamiblok pak a 4 stuks

4-pack

+ 40

Hertog Jan pilsener per krat

+ 20 extra

extra

2.

1.

69

99

+ 50 extra

13.

90

Aaanbiedingen geldig van maandag 9 mei t/m zaterdag 14 mei tenzij anders vermeld.

Spaar nu tot en met 28 mei voor gratis Filmknuffels!

JESSE

Elementenbank stof: Cortina 82x273/238 x96 cm 1699,-

1359,20

DE LEUKSTE MEUBELEN, DE LAAGSTE PRIJZEN!

DE ZOMER IN JE BOL MET

MARNIX

20% KORTING

Elementenbank stof: Bolton 87x303/303 x108 cm * rvs poten tegen meerprijs

1995,-

1596,-

OP DEZE BANKEN

20% korting geldt op al deze banken, in alle stoffen, kleuren en uitvoeringen! De actie loopt van 9 t/m 21 mei 2011

Kom naar onze winkel vo or

Elementenbank

BURTON

stofgroep C 78x278/333x105 cm

nog meer s pectaculair e aanbiedin gen!

1196,-

956,80

WILLY

Elementenbank stof: Manhatten 78x259/244 x87 cm

OTAK IJSSELMUIDEN • Veldoven 9 B-C • tel. 038 333 78 22 U vindt ons boven de Formido bouwmarkt. Kijk voor openingstijden en de nieuwste folder op www.otak.nl • GRATIS parkeergelegenheid

1934,-

1547,20


DINSDAG 10 MEI 2011 • PAGINA 7

Voetbalwedstrijd ‘Different and United’ bij Prisma Court

www.

Kunstenares maakt natuurlijk domein van Stadsgehoorzaal

Kamper jongeren naar partnerstad Eilat FOTO: Tom Kuper

KAMPEN - Cisca de Kreek-Wild-

vank exposeert vanaf 26 april met haar olieverfschilderijen in de Stadsgehoorzaal. In haar werk staat de natuur centraal. Cisca haalt haar inspiratie uit bloeiende planten, boslandschappen en dieren. Het liefst schildert zij op een groot formaat doek met veel verf en kleuren. De expositie is te bekijken in de gangen van de Stadsgehoorzaal tot 30 mei.

Foto: Jacob Vinke

KAMPEN - Jongeren van The Cape uit Kampen hebben onder het motto ‘Different en United’ een voetbalwedstrijd georganiseerd die op zaterdag 14 mei van 9.00 tot 17.30 uur plaatsvindt aan het Prisma Court aan de Marinus Postlaan 1a. Acht uiteenlopende teams gaan de strijd met elkaar aan. “Het is een heel diverse mix, van boefje tot modeljongen”, lacht Jan Hakvoort, ambulant jongerenwerker van The Cape. Iedereen wordt uitgenodigd om de voetballers aan te moedigen en er zijn diverse activiteiten waarmee prijzen te verdienen zijn. Ook kinderen worden niet vergeten; ze kunnen smullen van suikerspinnen, er zijn springkussens en ze kunnen zich laten schminken. Verder is er rond 17.00 uur een ballonnenwedstrijd en kan kans worden gemaakt op een leuke prijs. Jongeren uit de omgeving trakteren het publiek bovendien op diverse optredens. The Cape is een ontmoetingsplek

KAMPEN - Twaalf jongeren nemen in mei onder auspiciën van de gemeente Kampen deel aan een culturele reis naar partnerstad Eilat. De reis is onderdeel van een cultureel uitwisselingsprogramma dat is opgezet door Stichting Kampen Internationale samenwerking. De jongeren, in de leeftijd van dertien tot achttien jaar, zijn leerlingen van Stichting Jeugdtheater Ventura. Zij worden begeleid door dansdocente Lianne ten Napel. In Eilat gaan zij samen met Israëlische jongeren van de ‘Eilat Music Conservatory’ een

aan de Boven Nieuwstraat 105-1 waar jongeren centraal staan. Meer over dit café en het jongerenwerk is te lezen in de Brug van aanstaande dinsdag.

dans- en musicalavond voorbereiden en verzorgen voor de inwoners van Eilat, onder wie de burgemeester. Tussen de repetities door is ruimschoots gelegenheid om kennis te maken met de cultuur en wijze van leven in de woestijnstad Eilat.

Amsterdam Klezmer Band als afsluiter op Full Color KAMPEN - De eerste naam voor het Full Color Festival is bekend. De Amsterdam Klezmer Band sluit zaterdag 18 juni het festival in Stadspark De Wijde Blik af. In de tien jaar van haar bestaan heeft de Amsterdam Klezmer Band een stevige reputatie opgebouwd. Niet alleen in eigen land, maar ook over de grens; binnen de wereldmuziek is dat een opmerkelijke prestatie. De Amsterdam Klezmer band voert je mee naar een wereld waarin vrolijke waanzin de dienst uitmaakt. Het Full Color Festival in Kampen vindt op zaterdag 18 juni vanaf

13.00 uur weer plaats in Stadspark De Wijde Blik. Het festival

Uitnodiging zaterdag 28 mei 2011

staat inmiddels al weer voor haar zestiende editie. Gestart als een bescheiden feest in Jongerencentrum ’t Ukien, is dit evenement inmiddels niet meer weg te denken uit het culturele landschap van Kampen. Bijna 7.500 mensen bezochten stadspark De Wijde Blik tijdens de editie vorig jaar. Het festival biedt overdag een variëteit aan activiteiten voor het hele gezin

Dit zal plaats vinden op zaterdag 28 mei 2011. Met als startplaats de winkel aan de Veenstraat.

Om deze dag in goede banen te leiden organiseren we op dinsdag 17 mei 2011 een informatie avond in de Oosterholthoeve, Oosterholtseweg 11 8271 PS IJsselmuiden van 20.00 tot 22.00 uur. Hier zal het een en ander uitgelegd worden over de fietsdag en kunt u zich inschrijven voor de barre tocht. (inschrijfgeld, €17,50). Koffie klaar. Verder gaan we deze avond besteden aan uitleg van elektrische fietsen en kunnen we vragen over elektrische fietsen beant woorden. Na de uitleg en de rondvraag nemen we tijd voor een borreltje en kan iedereen zich alvast een beetje aan elkaar voorstellen. Tot 17 mei in de Oosterholthoeve, met vriendelijke groet,

Mulder Tweewielers en de organisatie.

De toegang tot het festival is gratis en het duurt tot middernacht. Informatie: www.ukien.nl

ALEX VAN INGEN lekker • ambachtelijk • culinair • verantwoord

Uit eigen worstmakerij

Mulder Tweewielers organiseert voor de 4 de keer de elektrische fietstoertocht.

en ’s avonds een programma met artiesten van nationaal kaliber. De avondprogrammering richt zich hoofdzakelijk op de jongere volwassene: op eerdere edities speelden Bertolf, Skik, Opgezwolle, Blof en Di-rect.

Verse worst

Dinsdag & woensdag gehaktdag

1 kilo van € 9.00 voor

1 kilo van 8.90 voor

5,00

Vers voor u gegrild

Varkensfricandeau 100 gram

Rundergehakt

1,89

Rosbief

2,35

Runderrollade

2,30

100 gram

100 gram

5,95

Zie zo al klaar

Babi pangang

500 gram + 400 gram nasi of bami GRATIS voor

4,95

Kip shoarma pakket + GRATIS saus Per stuk

4,95


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 8

www.

Hoofdsponsor:

Alle genomineerden en winnaars van het Business Event gemeente Nijkerk 2010

Ondernemers reserveer nu uw toegangskaart(en)! De eerste editie van het Business Event gemeente Kampen wordt maandag 23 mei 2011 gehouden in de Stadsgehoorzaal. Tijdens deze avond wordt de ‘Ondernemer van het jaar’ bekend gemaakt in de gemeente Kampen .

De podiumsetting van het Business Event

De avond wordt gepresenteerd door de bekende TV persoonlijkheid en journalist Gijs Wanders. De juryvoorzitter, notaris mr. R.J. Tjeenk Willink, zal de Award winnaars bekend maken in de volgende categorieën: - Ondernemer van het jaar Industrie en Dienstverlening - Ondernemer van het jaar MKB - Starter van het jaar - Rabo Award met het thema ‘Innovatie’ Ondernemers uit de gemeente Kampen nodigen we uit op deze avond aanwezig te zijn. Het programma ziet er als volgt uit:

Een winnaar toont vol trots zijn Award

19.30 uur Ontvangst gasten 20.00 uur - Welkomstwoord door Gijs Wanders - Presentatie bedrijfsfilms van de 9 genomineerden - Speciale Act - Uitreiking oorkondes en Awards 21.30 uur Netwerkterras Het 2e programmadeel staat geheel in het teken van netwerken. Juist nu het voor ondernemers wat moeilijker gaat, is netwerken of onderdeel uitmaken van netwerken van belang. Op het netwerkterras kunt u contacten leggen, onderhouden en verder uitbouwen. U kunt hierbij gebruik maken van het drank- en hapjesassortiment. Reservering kaarten:

U kunt nu uw kaarten reserveren via onze webstie: www.nbe.nu. De toegangsprijs voor deze geheel verzorgde avond bedraagt € 45,00 per persoon (all in, exclusief BTW). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Network Business Events, organisator van het evenement, telefoonnummer 0318-658740.

Contacten leggen op het netwerkterras

Comité van aanbeveling

- M. Joosten, voorzitter Ondernemers Vereniging IJsselmuiden

- B. Koelewijn, burgemeester gemeente Kampen

- F. Helleman, voorzitter Ondernemers Vereniging Kampen

- P. Treep, wethouder Economische Zaken gemeente Kampen

- M. Santman, voorzitter Vereniging Ondernemers Contacten Kampen

- H. Both, voorzitter (a.i.) Industriële Club Kampen

- G. Koersen, voorzitter ZP Kampen

Official partner:

Media partner:

Businesspartner:


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 9

www.

topVoordeel

HELE LITER

10.99 LITER

10.99 LITER

11.99 70cl

HELE LITER

HELE LITER

Duque de Sevilla

25.99 2 34.99 10.99 19.99 70cl 70 70cl 70cl 70cl

7.99 70cl

WIN EEN EXCLUSIEF BBQ FEEST! BIJ TOPSLIJTER

Bols

10.

99

EXCLUSIEF

BIJ TOPSLIJTER

6 flessen voor

Jonge Jenever

LITER

DO Campo de Borja Tinto Joven Blanco Joven Rosado Joven Per fles 75 cl 3.99

18.

99

PA PARADE V VIEUX

JACHTBITTER KRUIDENBITTER

BOSWANDELING CRÈMELIKEUR

BOWMORE 12 YEARS MARTELL SCOTCH WHISKY VSOP COGNAC

OUZO 12 JACK DANIELS CAMPAGNE DE RUSSIE ANIJSLIKEUR TENNESSEE WHISKEY BRANDY VSOP

Tholen Markeresplein 10a IJsselMuIden Tel. 038-3328275 Geniet, maar drink met mate Alcohol onder de 16, natuurlijk niet

W W W.U W TOPSLIJTER .NL

Hypotheek

Vertrouwd Prettig Uniek

st 10 jaar va

Aanbiedingen geldig van 9-5-2011 t/m 21-5-2011

KAMPEERSHOP

CARAVANS NIEUW&GEBRUIKT

% 0 , 5 f a n Va met NHG

AANHANGWAGENS

%

JKP is 5,1 Univé Overijssel Oudestraat 222, Kampen (038) 333 07 88 (0529) 48 90 48

DE ONDERLINGE Boer Caravans A28 - www.bca28.nl Rondweg 68 - 8091 XK Wezep - Tel. 038-3765211

Daar plukt ú de vruchten van!

www.unive.nl

Geluk komt vanzelf, je moet het alleen wel pakken

WEGENBELASTING

VRIJ

Rij de nieuwe Hyundai i10 voor

Rij de nieuwe Hyundai i20 voor

€ 3.997,

€ 5.497,

50

50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

Rij de nieuwe Hyundai i30 voor

€ 7.247,50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

2 jaar 0% rente.

Daar word je vrolijk van. De actie is simpel. Je betaalt de helft nu (vaak is de inruil van je huidige auto al voldoende). En de andere helft over twee jaar. In de tussentijd betaal je geen rente. En ontvang je wel meteen 5 jaar garantie. Hoeveel kilometers je ook rijdt. Sommigen herkennen kansen. Anderen grijpen ze. Wat doe jij?

Aankoopprijs

Aanbetaling/ inruil (50%)

Kredietlimiet

Termijnbedrag per maand

Effectieve rente op jaarbasis

Looptijd in maanden

Kredietvergoeding

Totale prijs van het krediet

Hyundai i10

€ 7.995,00

€ 3.997,50

€ 3.997,50

€ 0,00

0,0%

24

€ 0,00

€ 3.997,50

Hyundai i20

€ 10.995,00

€ 5.497,50

€ 5.497,50

€ 0,00

0,0%

24

€ 0,00

€ 5.497,50

Hyundai i30

€ 14.495,00

€ 7.247,50

€ 7.247,50

€ 0,00

0,0%

24

€ 0,00

€ 7.247,50

Hyundai i30 CW

€ 15.245,00

€ 7.622,50

€ 7.622,50

€ 0,00

0,0%

24

€ 0,00

€ 7.622,50

Na 2 jaar kunt u gebruikmaken van het doorlopend krediet met een effectief rentepercentage van 5,9% (op basis van de huidige rentestand). Genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaar maken, laktoeslag en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaarduitvoering. Dit aanbod betreft een uitgestelde betaling en doorlopend krediet van Hyundai Financial Services. Hyundai Financial Services bemiddelt in financiering van Alpha Credit Nederland (Vergunningnummer 12012518). Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Prijs- en rentewijzigingen voorbehouden. Prospectus verkrijgbaar via www.hyundai.nl.

TM

www.hyundai.nl/bertwieten

Genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaar maken, laktoeslag en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering. Afgebeelde Hyundai i30 CW heeft een meerprijs. Energielabel en wegenbelastingvrijstelling is afhankelijk van de verkrijgbare uitvoering. Actie is alleen geldig op de Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai i30 en Hyundai i30 CW en geldt op de consumentenprijs excl. opties, accessoires en overige kosten. Betaling 2e helft uiterlijk 2 jaar na registratiedatum. Geldt niet op actiemodellen. Voor de voorwaarden verwijzen wij naar de brochure. Druk- en zetfouten voorbehouden. Actie geldig met datum koopovereenkomst vanaf 15 april 2011 met een uiterste registratiedatum van 30 juni 2011. Vraag uw dealer naar de voorwaarden.

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,7 - 6,9 (l/100 km) / 27 - 14,5 (km/l); CO2 - emissie: 98 - 162 (g/km). Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.

AUTOBEDRIJF BERT WIETEN BOEIERWEG 11, ZWOLLE, TELEFOON 038-4212128


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 10

www.

WIE JARIG IS TRAKTEERT!! 20 JAAR SLAAPADVIESCENTRUM!

20% KORTING OP ONZE GEHELE COLLECTIE

MIDSEASON SALE

HOOFDKUSSENS * SILVANA SUPPORT

30% TOT 50%

* DONS HOOFDKUSSENS * ANTI ALLERGISCHE

G

KORTIN

HOOFDKUSSENS * OOK OP ALLE SPECIALS GELDT NIET VOOR LOPENDE ACTIES

WWW.SLAAPADVIESCENTRUM.NL

(advertorial)

Specsavers biedt topkwaliteit en professionele service tegen een eerlijke prijs. En de komende weken kunt u óók kiezen voor een gratis product naar keuze.

product naar keuze!

Wanneer u in periode van 9 mei t/m 5 juni een montuur vanaf €99 met gratis standaard enkelvoudige glazen koopt, kunt u kiezen voor een gratis tweede bril of één van de andere drie aanbiedingen.

kies uit ÉÉn van deze gratis producten:

Professionele oogzorg Specsavers biedt zeer betaalbare prijzen en verliest professionele zorg nooit uit het oog. Zo mogen alleen minimaal MBO-gediplomeerde opticiens uw ogen meten. Ook voor

Bianca van der Weerd (Opticien en contactlensspecialist) Specsavers Kampen

gratis

Hoe slaagt Specsavers erin een hoge kwaliteit monturen en glazen te leveren tegen zulke voordelige prijzen? In ruim 1.500 Specsavers-winkels wereldwijd kopen we gezamenlijk rechtstreeks in bij fabrikanten. Zonder tussenkomst van de groothandel, want dat drukt de prijzen enorm. Bij Specsavers kunt u daarom vaak de helft besparen. Zo komt het dat u bij Specsavers al voor €29 een complete bril met standaard enkelvoudige glazen heeft. Zijn de opticiens bij Specsavers gediplomeerd? Professionaliteit staat bij Specsavers hoog in het vaandel. Daarom zijn onze opticiens

nazorg kunt u bij onze professionals terecht. Zo roepen we u na één jaar op voor controle. Bijvoorbeeld om uw ogen te meten of om uw bril opnieuw af te stellen, zodat deze weer een jaar goed zit.

minimaal MBO-gediplomeerd. Uw gezichtsvermogen is immers te belangrijk om aan ongeschoold personeel over te laten. Waarin verschilt Specsavers van andere optiekketens? Specsavers streeft naar een breed assortiment stijlvolle, modieuze brillen. Kwaliteit en service leveren tegen een betaalbare prijs. Wat is er mooier dan dat aan je klanten te bieden? Loop gerust bij ons binnen als u nog vragen heeft.

Van 9 mei t/m 5 juni ontvangt u een van deze producten gratis, bij aankoop van een montuur vanaf €99 in combinatie met enkelvoudige, varifocale of bifocale glazen.

UW VEStiging! Specsavers Kampen Oudestraat 85 (in het oude pand van Handyman) 038 333 6965

Kiest u voor een 2e bril dan kunt u uw 2e montuur kiezen uit dezelfde of lagere prijsklasse met dezelfde type glazen. Bij randloze monturen adviseren wij dunne glazen. Voor glasopties zoals dunne glazen gelden vaste toeslagen. Dit aanbod geldt voor één persoon en niet in combinatie met andere aanbiedingen. © 2011 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

www.specsavers.nl

specsavers, waar voor je geld!


Dinsdag 10 mei 2011 • pagina 11

www.

Fietstocht voor elektrische fietsen

Foto: Willem de Zeeuw

Mulder Tweewielers uit IJsselmuiden houdt deze zomer weer een fietstocht speciaal voor berijders van elektrische fietsen. Het initiatief dat uniek is in Nederland, wordt dit jaar voor de vierde keer door de fietsspecialist georganiseerd. De tocht, die bedoeld is voor actieve senioren gaat deze keer over een afstand van zestig kilometer. Wie nieuwsgierig is naar het evenement of naar elektrische fietsen in het algemeen is van harte welkom op een speciale door Mulder georganiseerde informatieavond op 17 mei in de Oosterholthoeve. De tocht van Mulder was voorgaande jaren een groot succes. Tijdens de eerste editie meldden 22 enthousiaste senioren zich bij de start, het

jaar daarop waren dat er 45 en in het derde jaar bestegen 66 personen de pedalen. “Dit jaar reken ik op honderd personen”, aldus eigenaar. Mulder

Hardlopen bij Argendos De zon schijnt de laatste weken volop. Een prachtige tijd om heerlijk buiten te sporten. Voor heel veel mensen is dit ook weer de tijd om te starten met hardlopen. Maar hoe en waar kan dat? Sportcentrum Argendos biedt iedereen de mogelijkheid om kennis te maken met deze sport. Op 23 mei start er bij Argendos een startersclinic van zes dagen. Op 11 mei is er een infoavond om 19.00 uur over deze clinic. Tijdens deze avond krijgen de deelnemers alle informatie over de clinic en kunnen deelnemers zich ook inschrij-

ven. Wie eerder meer informatie wil of zichzelf al wil inschrijven voor deze clinic kan terecht in het sportcentrum aan de Boven Nieuwstraat 116 in Kampen. (038) 332 44 50.

die vol enthousiasme is over het evenement. Het idee voor het evenement ontstond vier jaar geleden (vorig jaar ging de tocht vanwege omstandigheden niet door). Mulder wilde graag een fietstocht voor senioren organiseren. “Bijna altijd als iets georganiseerd wordt, is dit voor de jeugd. Het oudere segment wordt vaak vergeten. Dat terwijl het een hele gezellige groep is. Een uitje met deze mensen is altijd een succes. Daar willen wij dus wat voor doen. Vandaar dat we kozen voor een tocht speciaal voor elektrische fietsen. Die worden toch vooral bereden door de wat oudere fietsers. Op die manier bereik je de doelgroep het best”. Voor wie graag fietst, maar wel een klein zetje in de rug kan gebruiken zijn de hedendaagse elektrische fietsen een uitkomst. Deze tweewielers geven de bestuurder het gevoel alsof hij of zij altijd wind mee heeft. Ideaal voor senioren die nog graag actief willen zijn. Zonder moeite leggen ze op deze fietsen grote afstanden af. Ze trappen zelf, maar de vrijwel onzichtbare motor in de fiets helpt een handje. Op 17 mei wordt een uitgebreide informatieavond gehouden in de Oosterholthoeve. Geïnteresseerden kunnen hier alles te weten komen over de tocht die duurt van 08.30 tot 17.00 uur. Overigens is de avond ook bedoeld voor personen die informatie over de fietsen zelf willen. Op locatie staan een aantal elektrische fietsen die getest kunnen worden en een team specialisten is ter plaatse om alle vragen over de fietsen te beantwoorden. De avond begint om 20.00 uur. Vragen kunnen ook gesteld worden bij Mulder Tweewielers in IJsselmuiden, Veenstraat 1b (038) 331 45 57.

Communicatie, communicatie en nog eens communicatie Daar waar mensen zijn wordt gecommuniceerd, of je wilt of niet. Op allerlei manieren, bewust en onbewust, met woorden, maar nog veel meer met onze wijze van gedrag, onze kleding, ons uiterlijk, oftewel met zogenaamde nonverbale uitingen. Als we iemand voor de eerste keer ontmoeten, geeft hij of zij ons al een eerste indruk, voordat er ook nog maar een woord is gezegd. Dat is ook communicatie. Niet reageren op een vraag of op een brief of mail, ook daarmee geven we een signaal af, ook dat is communicatie. In ons dagelijkse werk gaan we om met collega’s, leidinggevenden, medewerkers,

klanten, leveranciers en anderen. We communiceren heel wat af. Soms geeft de communicatie problemen, soms bestaat het gevoel dat de communicatie beter kan. Signalen daarvoor zijn een onplezierige werksfeer, klachten van klanten, stroef lopende samenwerking, sluimerend ongenoegen of conflicten. In een training van 1 dag leren wij u de beginselen van communicatie,en reiken we u handvatten aan voor een betere communicatie. In een ongedwongen sfeer, heel praktisch, met maximaal 12 deelnemers. In bepaalde gevallen, voor chauffeurs bijvoorbeeld, kan deze training onderdeel zijn van …

Onze cursusagenda: (opgave voor deelname nog mogelijk): Klein Vaarbewijs, (5 avonden), 11, 18 en 25 mei, 1 en 8 juni; Klantgericht Werken, (1 dag), 14 juni; Time Management, (1 dag), 21 juni; Communicatie (1 dag), 29 juni; Conflicthantering (1 dag), 16 juni; Basiscursus Heftruck (1 dag), 9 juni;

Stoomstraat 7 Kampen Tel. 038 - 333 58 61 • Fax 038 - 333 58 62 email: info@hofstra-trainingen.nl • www.hofstra-trainingen.nl

Koops Bedden na 90 jaar nog altijd goed wakker Autobedrijf Naberman, gevestigd in Genemuiden, volledig uitgeruste Ford Service Dealer met schadeherstelafdeling, tankstation en taxiafdeling. Op korte termijn zoeken wij voor onze administratie een:

Administrateur (fulltime) Functiebeschrijving Verantwoordelijk voor de afdeling administratie en facturering en alle daaruit vloeiende werkzaamheden. Taakinhoud - is verantwoordelijk voor alle administratieve en boekhoudkundige taken binnen ons bedrijf; - zorgt voor een adequate rapportage aan de directie; - verder alle overige voorkomende werkzaamheden. (opvang bezoekers, verstrekken van inlichtingen etc.) Functie eisen - minimaal MBO-niveau aangevuld met enige jaren administratieve ervaring; - geen 9 tot 5 mentaliteit; - initiatiefvol en zelfstandig zijn; - ervaring in soortgelijke functie is een pré; - flexibel. Vaardigheden - accuraat; - teamplayer; - goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal; - goede beheersing van MS Office. Wij bieden u een passend salaris binnen een prettige werkomgeving. Reageren Belangstellenden kunnen hun reactie binnen 10 dagen richten aan Autobedrijf Naberman Naam: Johan Naberman Adres: Nijverheidstraat 53 Postcode: 8281 JD Plaats: Genemuiden E-mail: mail@naberman.nl Telefoon: 038 - 3854000

Koops Bedden uit Wezep bestaat deze maand officieel negentig jaar. De grootste beddenspecialist van de regio viert dat met tal van aanbiedingen voor haar klanten. “Op diverse showroommodellen geven wij tot vijftig procent korting, verder hebben we aanbiedingen binnen het hele assortiment, krijgt elke klant een blijvend cadeau en wie voor vijfhonderd euro of meer besteedt een waardecheque”, somt Ente Bosma senior op. Hij nam begin jaren negentig Koops Bedden over en inmiddels is zijn zoon, Ente junior, er directeur. Eigenlijk bestaat Koops al ruim honderd jaar, maar ‘pas’ in 1921 liet het bedrijf zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Het bedrijf begon met het inzamelen van wol in ruil voor waardecheques waar klanten dekens van konden kopen. Na de Tweede Wereldoorlog groeide het bedrijf uit tot een slaapkamerspeciaalzaak om haar leidende rol in de markt niet meer af te staan. Koops is nog altijd een familiebedrijf dat haar trouwe klantenkring door en door kent en topservice verleent. Of het nu gaat om de verkoop van boxsprings, matrassen, lattenbodems, dekbedden, kussens of accessoires. Koops is veertig jaar lid van Slaapvoorlichters, dat garant staat voor niet zomaar slapen maar gezond slapen. Bosma: “Koops is altijd een pionier geweest op het gebied van slapen. En we gaan nog altijd met onze tijd mee. We zijn aangesloten bij het kwaliteitskeurmerk Sleep & Dream en hebben onlangs onze website vernieuwd.”

Koops Bedden is dus helemaal up to date en zogezegd nog altijd goed wakker. Van de andere kant geldt de slogan ‘slapen is ons vak’ meer dan ooit tevoren. De twaalf medewerkers van Koops Bedden bewijzen het gelijk ervan graag in de kopende actieperiode. Koops Bedden Rondweg 72, 8091 XK Wezep Tel 038-3761212 Fax 038-3764382 www.koopsbedden.nl

Op alle tuinmeubelen en tuinbanken 25% korting Handelsond. H. van Dalfsen Kokosstraat 2, Genemuiden tel. 038-3855445 Mobiel: 06-12066067


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 12

www.

2011-19 • 10 MEI 2011

Stadhuis Burgemeester Berghuisplein 1 8261 DD Kampen Postbus 5009 8260 GA Kampen

BEKENDMAKINGEN

Gemeente Kampen VOOR MEER NIEUWS EN INFORMATIE KUNT U TERECHT OP WWW.KAMPEN.NL.

Tel: (038) 33 92 999 Fax: (038) 33 92 655 E-mail: info@kampen.nl Internet: www.kampen.nl

COLOFON Openingstijden publieksbalies Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur Woensdag Burgerzaken: 13.00-19.00 uur Belasting en Inning: 13.00-16.00 uur Werk en Inkomen/Wmo: 9.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur Openingstijden stadhuis Iedere werkdag van 8.30-17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur)

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN Gildestraat 1 in Kampen: kappen van twee essen (ontvangstdatum: 15-04-11); Kievitstraat 129 in Kampen: slopen van diverse opstallen (ontvangstdatum: 22-04-11); Toon Slurinkhof 1 in Kampen: kappen van een boom (ontvangstdatum: 25-04-11). Voor inzage zie colofon. OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND (REGULIER) Westenbergstraat 29 in Wilsum: slopen van een schuur (asbesthoudend dak) (beschikkingsdatum: 29-04-11).

BOUWEN EN WONEN

(zie ook de rubriek Omgevingsvergunningen)

MILIEU

(zie ook de rubriek Omgevingsvergunningen)

VERKEER

Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon). OMGEVINGSVERGUNNING 1E FASE VERLEEND (REGULIER) Trekvaart 17 in IJsselmuiden: vernieuwen van een kerkgebouw (beschikkingsdatum: 02-05-11). Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon). BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAAG Morgenster 16 in IJsselmuiden: plaatsen van een blokhut en een schutting (ontvangstdatum: 24-02-11). Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon)

VERLEENDE RIJKSMONUMENTENVERGUNNINGEN Oudestraat 194 in Kampen: wijzigen van een gedeelte van het pand van winkel naar horeca (verzenddatum 03-05-11).

Het indienen van een zienswijze is mogelijk (zie colofon).

VERLEENDE STOOKONTHEFFING op de weilanden nabij: Zwolseweg 58 in ’s-Heerenbroek: voor het verbranden van takkenhout, snoei- en rietafval (verzenddatum 03-05-11); Melmerweg 17 in Kampen: voor het verbranden van takkenhout, snoei- en rietafval (verzenddatum 03-05-11).

Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon). Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

WERKZAAMHEDEN ORANJESINGEL Op maandag 9 mei 2011 is aannemersbedrijf Van der Weerd Grafhorst gestart met het herstraten van de Oranjesingel. De weg is daarom enkele maanden afgesloten.

de stenen twee weken niet te belasten. In de tijdsplanning van elke fase is hier rekening mee gehouden. De planning is wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

Werkzaamheden Tussen de Noordweg en Arent toe Boecopsingel worden de rijbaan en de fietsstroken opnieuw bestraat. De trottoirs en de parkeervakken blijven liggen. Tussen de Arent toe Boecopsingel en Louise de Colignysingel komt een busdrempel met bushalte.

Fase 1: (9 mei tot eind mei) Vanaf de Noordweg tot het TNT postkantoor Fase 2: (eind mei tot eind juni) Vanaf het TNT postkantoor tot aan het kruispunt Oranjesingel/ Wilhelminalaan/ 3e Ebbingestraat Fase 3: (begin juli tot eind juli) Vanaf het kruispunt Oranjesingel/ Wilhelminalaan tot het kruispunt Arent toe Boecopsingel

Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen van 11 mei tot en met 21 juni 2011. Schriftelijk kunt u deze indienen bij burgemeester en wethouders. Mondeling Beroep is mogelijk bij de rechtbank in Zwolle kan dit op afspraak via (038) 33 92 (zie colofon). 835. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen VERZOEKEN OM ONTHEFFING van het ontwerpbesluit de zienswijzen BESTEMMINGSPLAN betrekking hebben. Dient u geen Oudestraat 194 in Kampen: wijzigen van een gedeelte van het pand van winkel zienswijze in, dan heeft u later geen beroepsmogelijkheden. naar horeca.

Planning Het werk wordt opgedeeld in drie fases. Na de herstraatwerkzaamheden is het nodig

Servicemeldpunt openbare ruimte U kunt problemen in de openbare ruimte melden via het meldformulier op de digitale balie op www.kampen.nl. U kunt uw melding ook van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur) doorgeven bij de receptie in het stadhuis of telefonisch via telefoonnummer (038) 33 12 414. Buiten de openingstijden wordt u voor spoedgevallen doorverwezen naar het piketnummer. Inzage • Voor inzage van stukken kunt u tot 12.00 uur terecht bij de receptie van het stadhuis. Voor stukken van het team Vergunningen moet u vooraf een afspraak maken. Ook als u een toelichting wilt, kunt u een afspraak maken via (038) 33 92 999 (tot 12.00 uur). Het is mogelijk om tegen een vergoeding van de kosten een kopie te krijgen van de ter inzage gelegde stukken. Zienswijze • Aanvragen om een omgevingsvergunning en ontwerpbesluiten liggen vanaf de dag na publicatie zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 5009, 8260 GA Kampen (niet via e-mail). Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Vergunningen. Beroep tegen een definitieve vergunning is alleen mogelijk als u tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit. Bezwaar • Tenzij anders vermeld is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar te maken tegen een besluit. Het is niet mogelijk om een bezwaar in te dienen op een aanvraag. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (burgemeester / burgemeester en wethouders / gemeenteraad), Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten. Naast het indienen van een bezwaar kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen. Beroep • Tenzij anders vermeld kunnen belanghebbenden, die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen een ontwerpbesluit, binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van een besluit een beroepschrift indienen. Dit is ook mogelijk als u kunt aantonen dat u tijdens de periode van terinzageligging van het ontwerpbesluit hier redelijkerwijs niet toe in staat bent geweest. Naast het indienen van een beroep kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen. Een beroepschrift kunt u indienen bij: Rechtbank Zwolle-Lelystad, Sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle; of digitaal (alleen met DigiD) via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Voorlopige voorziening • Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die een bezwaar of beroep heeft ingediend kan daarnaast bij spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter (tenzij anders vermeld): Rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle; of digitaal (alleen met DigiD) via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bekendmakingen • Wilt u op de hoogte blijven van besluiten van de overheid, dan kunt u zich hiervoor gratis aanmelden via www.kampen.nl/abonnement. U ontvangt dan automatisch via e-mail alle bekendmakingen waar u zich voor heeft aangemeld.

Voor meer nieuws en informatie kunt u terecht op www.kampen.nl.


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 13

www.

2011-19 • 10 MEI 2011 NR. 2010-29 • 20 JULI 2010

INFORMATIE

WWW.KAMPEN.NL

Gemeente Kampen

HEEMTUINWANDELING ZATERDAGMIDDAG 14 MEI 2011 OMGEVINGSLOKET ONLINE

Aanvang 14.00 uur Thema: meibloemen

Voor het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning loggen bedrijven nu in op het Omgevingsloket online via DigiD voor bedrijven. Vanaf 1 juni 2011 kunnen bedrijven alleen nog via eHerkenning inloggen.

De toegang is gratis, de wandeling duurt ongeveer 1 uur. De heemtuin van de Gemeente Kampen ligt bij de rotonde Wederiklaan/Flevoweg. Bij onvoldoende deelname (5 of minder) kunnen

Eherkenning is, net als DigiD, een identificatiedienst waarmee bedrijven zich bekendmaken bij een overheidsdienst. Tot 1 juni 2011 kunnen bedrijven op een snelle manier overstappen op eHerkenning. Informatie hierover vindt u op www.eherkenning.nl of op de site van de gemeente Kampen www.kampen.nl.

BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER BIJ VROUWEN GEBOREN IN 1966 Baarmoederhalskanker komt bij vrouwen van alle leeftijden voor, maar het meest bij vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Daarom krijgen vrouwen uit deze leeftijdsgroep eens in de vijf jaar een uitnodiging om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Deze vorm van kanker kan door een eenvoudig onderzoek, het uitstrijkje, in een vroeg stadium worden ontdekt. Bij een vroege ontdekking en goede behandeling is genezing in bijna alle gevallen mogelijk. Deelname aan het onderzoek is gratis.

AANVRAGEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met “ja” beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich, vaak belangeloos, voor vele doelen in. Iedereen kan iemand anders voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. De aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar in het stadhuis. De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin. Als u iemand voor 27 april 2012 wilt voordragen moeten de aanvraagformulieren vóór 1 juni 2011 bij de burgemeester van Kampen ingediend zijn. Natuurlijk is het ook mogelijk iemand voor een andere gelegenheid voor te dragen, bijvoorbeeld bij een jubileumviering of een jaarvergadering.

deze wandelingen geen doorgang vinden. Voor meer informatie, of wandelingen op verzoek, kunt u contact opnemen met de beheerder van de heemtuin, Æbe Poutsma. Telefoonnummer 06 481 38 385 of per e-mail aebe.poutsma@hetnet.nl

Bent u geboren in 1966? Alle vrouwen uit de regio Twente, IJsselen Vechtstreek die in 1966 geboren zijn, hebben tussen 14 maart en 6 mei 2011 via de Bevolkingsonderzoek Oost of hun huisarts een oproep voor het bevolkingsonderzoek gekregen. Valt u in deze doelgroep en heeft u geen uitnodiging gehad? Neem dan contact op met uw eigen huisarts of Bevolkingsonderzoek Oost, via (053) 48 00 520 (maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 14.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur).

Die gelegenheid moet dan wel aansluiten bij het zwaartepunt van de verdiensten van de gedecoreerde. Het voorstel moet in dit geval ten minste vijf maanden voor de datum van uitreiking zijn ingediend. Meer informatie kunt u verkrijgen bij het kabinet van de burgemeester (038) 33 92 601.

Meer informatie? Wilt u weten wanneer u een oproep kunt verwachten, wanneer u niet hoeft deel te nemen of wat u moet doen als u zwanger bent of borstvoeding geeft? Neem dan een kijkje op de website www.bevolkingsonderzoekoost.nl.

PLANNING WIJKPLATFORMBIJEENKOMSTEN VOORJAAR 2011 Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

DATUM

WIJK

LOCATIE

WETHOUDER

Woensdag 11 mei

Binnenstad

Stadhuis Kampen

Pieter Treep

Dinsdag 24 mei

De Maten, Het Onderdijks

Bazuinkerk

Martin Ekker

Maandag 30 mei

Wilsum

Multifunctioneel centrum De Toekomst

Lidi Kievit (waarnemend)

2011-19 • 10 MEI 2011

RAADSNIEUWS

WWW.KAMPEN.NL/RIS

Gemeente Kampen

VERGADERINGEN

Alle vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het stadhuis en beginnen om 19.30 uur tenzij anders vermeld.

Dinsdag 12 mei 2011 Raadsbrede besloten commissievergadering (second opinion plan Reeve) Maandag 16 mei 2011 Commissie Ruimtelijke ontwikkeling (ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu, economische zaken, verkeer, water en wegen, groen en gebouwen) Dinsdag 17 mei 2011 om 20.30 uur Commissie Inwoners (sociale zaken, welzijnszaken, publiekszaken, recreatie en toerisme) Woensdag 18 mei 2011 Commissie Bestuur en middelen (bestuurlijke en juridische zaken, financiën, personeel en organisatie, facilitaire zaken) Woensdag 25 mei 2011 Informatieavond Donderdag 26 mei 2011 Raadsvergadering

VOORLOPIGE AGENDA’S RAADSCOMMISSIEVERGADERINGEN

RAADSBREDE BESLOTEN COMMISSIEVERGADERING (DINSDAG 12 MEI) Informatief onderwerp • Second opinion (plan Reeve) Op 18 januari 2010 heeft de raad het voorontwerp bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid (plan Reeve) behandeld. De raad heeft toen een motie aangenomen voor het laten uitvoeren van een second opinion. Het betreft hier een second opinion op de haalbaarheid van het plan Reeve en een second opinion op de grondexploitatie met een beoordeling van de financiële risico’s. In de

raadsvergadering van 28 april 2011 is besloten geheimhouding op te leggen op de second opinion Reeve, omdat gebruik is gemaakt van onderdelen van de grondexploitatie en de risicoanalyse waarop geheimhouding rust. Het onderwerp wordt daarom in beslotenheid behandeld. Op een later tijdstip wordt een opiniërende raadsbrede commissievergadering gepland. In die vergadering krijgt het college de gelegenheid om een reactie te geven op de second opinion. COMMISSIE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING (MAANDAG 16 MEI) Bespreekstukken • Raadsvoorstel samenwerkings-overeenkomst en grondexploitaties Het Meer Weidestraat/Het Meer en Paalkamp zijn beide langlopende projecten in de kern van IJsselmuiden die ruimtelijk aan elkaar grenzen. Het college stelt de raad voor de gemeentelijke en de gezamenlijke grondexploitaties vast te stellen. Ook stelt het de raad in de gelegenheid zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de concept samenwerkingsovereenkomst.


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 14 • Raadsvoorstel Havenvisie Zwolle Kampen Netwerkstad In de havenvisie is het ontwikkelperspectief aangegeven voor de havens in 2020 met een doorkijk naar 2030. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de Havenvisie Zwolle Kampen Netwerkstad (ZKN) en de havenvisie te beschouwen als een bouwsteen en kader voor beleid. Ook stelt het college voor te starten met het proces voor de uitbreiding van de Zuiderzeehaven. Informatieve onderwerpen • Cultuurhistorische inventarisatie en waardenstelling historische binnenstad Kampen In de commissievergadering van 11 april heeft de heer Adema verzocht dit onderwerp te agenderen. Hij vindt het rapport te belangrijk om enkel ter visie te leggen. • Bestrating Nijverheidsstraat In de raadsvergadering van 28 april is besloten om dit onderwerp te agenderen voor de commissie. Aanleiding is de brief van de bewoners van de Nijverheidsstraat van 12 maart. De raad wil geïnformeerd worden over de gevolgde procedure en de communicatie met de bewoners • Afboeking gronden IJsselmuiden In de raadsvergadering van 28 april is besloten om dit onderwerp te agenderen voor de commissie. Aanleiding is de antwoordbrief van het college op schriftelijke vragen van SGP-fractie. De raad wil de actieve informatieplicht van het college bespreken. • Nota Grondprijzen 2011 De nota grondprijzen is een jaarlijks door het college vast te stellen beleidsdocument gebaseerd op de door de raad vastgestelde nota grondbeleid 2009. Het college gaat uit van een reële marktwaarde van de grond. De vastgestelde grondprijzen uit deze nota worden gebruikt als input voor de te actualiseren grondexploitaties. • Deltaprogramma, verkenning IJssel Vechtdelta fase 1 In het nationaal Deltaprogramma wordt de (water) veiligheidsopgave gekoppeld aan doelstellingen voor economie, natuur, landschap, wonen en recreatie. De Commissie Veerman heeft de regio IJssel - Vechtdelta als één van de twee onderzoeksgebieden aangewezen. Verkennende berekeningen zijn uitgevoerd naar de gevolgen van peilverandering van het IJsselmeer voor de grondwaterstand en kwel in Kampen en Zwolle. Het college biedt de raad de rapportage ter kennisname aan. • Ontwerpbestemmingsplan ‘Stationsomgeving Hanzelijn’ Het voorontwerp bestemmingsplan is in november 2010 in procedure gebracht. Het bestemmingsplan wordt de raad in september van dit jaar ter besluitvorming aangeboden. Het college informeert de raad tussentijds over de gevolgde inspraak en het vooroverleg. Hamerstukken • Raadsvoorstel aanpassing Bouwverordening Kampen 2007 i.v.m. errata De raad heeft in 2010 de Bouwverordening gewijzigd op basis van het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG heeft aangegeven dat in deze wijzigings(model)verordening foutjes zijn geslopen. Met de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) moet ook een aantal andere artikelen worden aangepast. Het college stelt de raad voor de tweede wijziging van de Bouwverordening 2007 vast te stellen.

• Raadsvoorstel milieueffectrapportage Haatland Het college is van mening dat een milieueffectrapportage (MER) voor het bestemmingsplan bedrijventerrein Haatland (zie volgend agendapunt) geen toegevoegde waarde heeft. Het stelt daarom de raad voor geen MER op te stellen. Daarmee wordt onnodig onderzoek, kosten en proceduretijd voorkomen. • Raadsvoorstel bestemmingsplan bedrijventerrein Haatland Het voorliggend bestemmingsplan is hoofdzakelijk conserverend van karakter en is opgesteld in het kader van de actualisatieplicht (convenant de ruimte op orde) en de revitalisering van Haatland. Het ontwerpplan is op diverse punten aangepast en verbeterd. Het college stelt de raad voor om (1) in te stemmen met de reactienota op de ingediende zienswijzen, (2) geen exploitatieplan vast te stellen en (3) het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. • Raadsvoorstel geheimhouding second opinion Reeve Het college heeft geheimhouding gelegd op de grondexploitatie van Reeve en de daarbij behorende risicoanalyse. Die geheimhouding is door de raad bekrachtigd op 21 oktober 2010. Omdat de stukken ook zijn uitgereikt aan commissieleden, moeten ook de drie raadscommissies geheimhouding opgelegd krijgen.

www.

Informatieve onderwerpen • Informatienota evaluatierapport Masterplan Toerisme Zwolle – Kampen Op 24 oktober 2002 heeft de raad het Masterplan Toerisme Zwolle – Kampen vastgesteld. Dit plan had een looptijd tot 2010 en is inmiddels geëvalueerd. Het college biedt de raad het evaluatierapport ter kennisname aan met als bijlage de uitgevoerde projecten in de periode 2002 – 2010. Hamerstukken • Raadsvoorstel wijzigen verordening leerlingenvervoer gemeente Kampen In het kader van de bezuinigingen heeft de raad besloten de verordening leerlingenvervoer in overeenstemming te brengen met de modelverordening van de VNG. Dit betekent dat er differentiatie komt in de drempelbedragen. Om deze bezuiniging te effectueren is een wijziging van de verordening noodzakelijk. • Raadsvoorstel geheimhouding second opinion Reeve Het college heeft geheimhouding gelegd op de grondexploitatie van Reeve en de daarbij behorende risicoanalyse. Die geheimhouding is door de raad bekrachtigd op 21 oktober 2010. Omdat de stukken ook zijn uitgereikt aan commissieleden, dienen ook de drie raadscommissies geheimhouding op te leggen.

gepubliceerd op de gebruikelijke wijze. Na het wegen van de ingediende zienswijzen stelt de burgemeester het definitieve coffeeshopbeleid vast. • Jaarverslag 2010 van de Bezwaarschriftencommissie gemeente Kampen De Bezwaarschriftencommissie van de gemeente Kampen biedt de gemeenteraad haar jaarverslag 2010 ter kennisname aan. De raad heeft in zijn vergadering van 31 maart besloten het jaarverslag te agenderen voor een vergadering van de commissie Bestuur en middelen. Hamerstukken • Raadsvoorstel uitbreiding hondenvoorzieningen De raad heeft op 21 oktober 2010 besloten het hondenbeleid in de Algemene Plaatselijke Verordening per 1 januari 2011 aan te passen. Dit leverde veel reacties op bij de hondenbezitters, in het bijzonder ten aanzien van de algemene opruimplicht die per die datum is ingevoerd. Uit die reacties werd duidelijk dat men graag een uitbreiding wil van hondenvoorzieningen in de wijken en kernen. Dit raadsvoorstel voorziet daarin. • Raadsvoorstel instellen reserve kapitaallasten investeringen economisch nut Wettelijk mogen gemeenten reserves niet in mindering brengen op de investering. Er moet COMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN daarvoor een afzonderlijke reserve worden (WOENSDAG 18 MEI) ingesteld. Omdat de raad bevoegd is tot het COMMISSIE INWONERS Opiniërende onderwerpen instellen van reserves, stelt het college de raad (DINSDAG 17 MEI) • Informatienota Jaarplan politie IJsselland, voor één gezamenlijke “Reserve kapitaallasten team Kampen Bespreekstukken investeringen economisch nut” in te stellen. Het college biedt de commissie het ‘Jaarplan • Raadsvoorstel Wonen, Zorg & Welzijn; • Raadsvoorstel geheimhouding second politie IJsselland, team Kampen’ ter kennisname indelen gemeente Kampen in vijf woonopinion Reeve aan. In het teamwerkplan worden de thema’s servicegebieden ca. Het college heeft geheimhouding gelegd op De raad heeft in zijn vergadering van 16 december (prioriteiten) beschreven die in 2011 bijzondere de grondexploitatie van Reeve en de daarbij aandacht verdienen. De commissie wordt in de 2010 de missie en de uitgangspunten Wonen, gelegenheid gesteld zich uit te laten over de lokale behorende risicoanalyse. Die geheimhouding Zorg en Welzijn 2010 – 2015 vastgesteld. Het thema’s van de politie die in hoofdstuk 2.2 van het is door de raad bekrachtigd op 21 oktober college stelt de raad nu voor de gemeente 2010. Omdat de stukken ook zijn uitgereikt jaarplan worden genoemd. Kampen in te delen in vijf woonservicegebieden aan commissieleden, dienen ook de drie • Bestuursakkoord 2011 - 2015 en een zevental opgaven op het gebied van raadscommissies geheimhouding op te leggen. De raad heeft op donderdag 28 april besloten wonen, zorg & welzijn op te pakken om de op het onderwerp ‘Bestuursakkoord 2011 - 2015’ 16 december vastgestelde missie te bereiken. en de moties van GroenLinks en de SP over dit • Raadsvoorstel bijramen budget INFORMATIEAVOND onderwerp te bespreken in de commissie Bestuur (WOENSDAG 25 MEI 2011) leerlingenvervoer 2011 en middelen. De kosten van het leerlingenvervoer nemen Tijdens de informatieavond van woensdag 25 mei Informatieve onderwerpen toe. Ondanks maatregelen om die kosten te informeert het college raads- en commissieleden • Informatienota concept beperken, is het budget voor 2010 overschreden over de volgende onderwerpen: Coffeeshopbeleid Kampen met € 100.000. Daarnaast voorziet het college • Citymarketing; van 19.30 tot 21.00 uur in de ondanks die kostenbeperkende maatregelen ook De raad heeft op 23 september 2010 raadzaal besloten het voorstel ‘Handhaving nul-beleid voor 2011 een overschrijding op de kosten van • Gebiedsvisie IJsselmuiden-dorp; van 19.30 tot coffeeshops’ op vijf punten te wijzigen. Inmiddels het leerlingenvervoer van € 236.000. Het college 21.00 uur in vergaderkamer 4 heeft burgemeester Koelewijn een concept verzoekt de raad het budget leerlingenvervoer • Deeluitwerking Spoorlanden en omstreken; van coffeeshopbeleid ontwikkeld. Het concept beleid 2011 dan ook tot het bedrag € 236.000 bij te 21.00 tot 22.30 uur in vergaderkamer 4 wordt ter inzage gelegd in het stadhuis en ramen. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. • Raadsvoorstel vervolg haalbaarheidsonderzoek cultuurcluster in de Van Heutszkazerne INFORMATIE OVER TER INZAGE LIGGENDE De raad heeft het college op 16 december EN DIGITAAL OP TE VRAGEN STUKKEN 2010 gevraagd de fysieke en organisatorische mogelijkheden voor het vestigen van een cultuurcluster in de Van Heutszkazerne De agenda’s en achterliggende stukken liggen ter inzage in de leeskamer van het stadhuis. nader te verkennen. Het resultaat van die Als u de stukken wilt inzien, dan kunt u zich tijdens kantooruren melden bij de receptie van het verkenning is te lezen in het document ‘Vervolg stadhuis en vragen naar de griffie. De raadsinformatie is ook te vinden op de website www. haalbaarheidsonderzoek Cultuurcluster in de Van kampen.nl. Kies dan voor de link ‘Bestuursinformatie’. Heutszkazerne te Kampen’ (inclusief bijlagen). Het college heeft hierop geheimhouding opgelegd en van beide telefoonnummers tot de griffie Vragen en spreekrecht het verzoekt de raad en de commissie Inwoners wenden. Het is niet mogelijk om in te spreken Heeft u vragen over deze informatie, dan die te bekrachtigen. Het college verzoekt de raad bij een raadsvergadering. kunt u contact opnemen met de griffie ook de kaders voor de onderhandelingen vast op telefoonnummer (038) 33 92 694 of te stellen en ermee in te stemmen dat het de (038) 33 92 658. Ook als u gebruik wilt onderhandelingen start met beoogde participanten maken van het spreekrecht tijdens een en met eigenaar/verhuurder DeltaWonen. commissievergadering, kunt u zich via één

Auto van de week

Nu voordelig uw auto financieren bij Auto Renz

VolkswAgen golf 2.0 3drs. oceAn

Bouwjaar: 2003, Grijs metallic Exterieur: Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmbaar, Buitenspiegels in carrosseriekleur, Bumpers in carrosseriekleur, Glas getint met warmtewerende functie, Lichtmetalen velgen 15 inch Interieur: Achterbank neerklapbaar in ongelijke delen en voorzien van armsteun en hoofdsteunen, Airco, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise control, Leeslampjes achter, Ramen voor elektrisch bedienbaar, Stuurbekrachtiging, Radio voorbereiding Veiligheid: ABS (anti blokkeer systeem), Airbags, EBD (electronic brakeforce distribution), Side-airbags voor en achter

€ 6.450

Voor meer auto’s en foto’s: www.autorenz.nl Altijd 50 occasions op voorraad, incl. Bovaggarantie Industrieweg 10 Kampen T 038-3314701

2,9%*

* Looptijd maximaal 36 maanden maximaal kredietbedrag € 5000,vraag naar de voorwaarden


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 15

www.

Een frisgroen begin met het nieuwe tuinjaar De zon heeft al weer aan kracht gewonnen. Tijd om aan de slag te gaan en een heerlijk plekje te creëren op het balkon of terras om de rest van het seizoen te kunnen genieten. Zorg alvast voor een mooie basis met kleine frisgroene conifeertjes. Begin het voorjaar eens met een goede opruimbeurt. Doe alles wat overtollig is weg en maak een frisse start. Met een schone en simpele basis kunt u alle kanten uit. Dat geldt zowel voor de meubels als voor de planten. Welke meubels is een kwestie van eigen smaak. Dat kan kleurig zijn, strak van vorm, van kunststof of juist van natuurlijke materialen. In alle gevallen vormen groene planten een mooi decor waartegen de bloeiers kunnen schitteren. Hoewel alléén groene planten ook al genoeg kan zijn. Eenvoud schept rust.

Uw tuin, ons visitekaartje!

Dwergspar Ook de dwergspar Picea glauca ‘Conica’ is een dankbare gast op het balkon en terras. Het is meer dan alleen een ‘kerstboompje’. Dit sterke, winterharde boompje heeft van nature een mooie kegelvorm en fijne, heldergroen gekleurde naalden. Een paar van deze boompje naast elkaar zorgen voor een rustige achtergrond of mooie afscheiding. Natuurlijk is dit maar en greep aan de mogelijkheden die er is om een groene basis voor het terras te maken. Wie bij het tuincentrum om dwergconiferen vraagt, zal er beslist meer vinden.

WEGENS

VERHUIZING

Zorg alvast voor een mooie basis met kleine frisgroene conifeertjes.

Colour your Life Kleur je leven, kleur je tuin. Met een tuin geef je zelf letterlijk en figuurlijk kleur aan je leven. Vanuit deze gedachte is www.colour-yourlife.nl ontwikkeld. Colour your life vertelt over de sierwaarde van tuinplanten, maar ook over het nut van planten in de tuin. Praktische en sfeervolle informatie over tuinplanten, om te gebruiken in de eigen tuin. Colour your Life wordt gefinancierd met steun van de Europese Unie.

>>>

T O TA L E

Het kwaliteitskeurmerk voor groene ondernemers

LEEGVERKOOP

DELEEGVERKOOP.NL KEUZE, KWALITEIT

BBQ en TUINHAARDEN

EN KORTING

o.a. Weber, Patton en Grand hall.

20-4N0G%

EN TOCH NIETS MEER TE WENS

KORTI

KORTINGEN VAN

20- 70%

PARASOLS

keuze genoeg, diverse modellen, ook zwevend.

20-5N0G% KORTI

PLANTEN, STRUIKEN EN BOMEN

UNIEKE WATERORNAMENTEN

eigen import, heel veel keuze, al v.a. 115,-

TOT

20% KORTING

25%

KORTING

TERAZZO POTTEN / BLOEMBAKKEN

60% KORTING

GRIND EN NATUURSTEEN

15-3N0G%

TOT

KORTI

TUINGEREEDSCHAP

10-1N5G%

TOT

KORTI

TUINMEUBELEN

U heeft al een overkapping? Wellicht zijn de nieuwe ‘Cloosers’ dan wat voor u… Met een overkapping van Dépol geniet nog meer van het buitenleven. Maar wat dacht u van de mogelijkheden om uw overkapping om te bouwen naar een terraskamer. Bijvoorbeeld met een glazen vouwwand of de nieuwe ‘Cloosers’. Dit zijn screens met een crystaldoek bediend met een afstandbediening. En omdat deze winddicht zijn kunt u nóg langer genieten van uw tuin. Laat u vrijblijvend voorlichten over de verschillende mogelijkheden die er voor u zijn. Kijk op: www.hetmoetgoedzijn.nl

Dealer van:

70%

KORTING

ER IS NOG VEEL MEER! KOOP.NL TUINCENTRUM KOSTER WWW.DELEEGVER

in hardhout, teak, vlecht-werk en kunststof banken, stoelen, tafels, komplete sets.

Graag verwelkomen we u aan de Oosterlandenweg 2 in IJsselmuiden, 038 - 3312211. Ma t/m vr 8.30-18.00 uur, vr koopavond 19.00-21.00 uur, za 8.30-17.00 uur.

Ondernemersstraat 2 IJsselmuiden •Tel. (038) 331 84 27

Blyweert, Solarlux en Wilms

Kozijnen • Serres • Vouwwanden • Dakkapellen • Zonwering


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 16

www.

PROGRAMMA OVERZICHT WAK Za 14 mei

ZomerDansDag

Kunstmarkt Zo 15 mei

Ma 16 mei

Van 14 tot en met 21 mei 2011 vindt door heel Nederland de Week van de Amateurkunst (WAK) plaats. Amateurkunstenaars uit alle kunstdisciplines laten tijdens deze week zien wat zij in huis hebben, in hun eentje of in een groep. Een wervelend optreden of een mooie tentoonstelling bezoeken? Meezingen tijdens een open repetitie van het plaatselijke koor? Of gewoon rondsnuffelen op de amateurkunstmarkt? Dat kan allemaal tijdens de WAK! Quintus is het Servicepunt Amateurkunst van Kampen en zal deze hele week in samenwerking met de verschillende organisaties en verenigingen in Kampen deze hele week verzorgen. Er staan veel mooie initiatieven op het programma. Zet daarom 14 - 21 mei 2011 in je agenda! WAK wordt mede mogelijk gemaakt door medewerking van Steck, KOV, Stadsgehoorzaal en Quintus. Financiële steun van o.a. provincie Overijssel, gemeente Kampen, VSB fonds, pr. Bernhard Cultuurfonds

Word Wakker! Poëzie tijdens het literair café Toetsenfestival

middag/ avond

Jazzdanspresentatie van GV Thor, Dos, RKDos, Wilhelmina en IJVG. In de Reeve. 10.00-16.00 Markt van beeldende amateurkunstenaars Geerstr. 17.00-18.00u Extra literair café met het landelijke thema in ‘t Kroegje

19.00-21.00u Toetsenisten presenteren zich in samenspel in de Quintuszaal van Quintus. Di 17 mei Concert 19.30-21.00u Samenwerking Klezmerensemble, Christelijk gitaar en mandoline-orkest Kampen en het CKSO (Christelijk Kamper Symfonieorkest). Quintus. Musical en Theater- 20.15u Muziektheater volwassenen school Ventura in Vestzaktheater, Stadsge‘Er waren eens’ hoorzaal Doorlopende Vanaf 19.30u Ventura’s dans, show-musiinloopvoorstelling calgroepen in de grote zaal van SGZ. Wo 18 mei Korenavond 20.00u Herhaling van de Canon van Canon van Kampen Kampen met nieuwe en eerder meewerkende koren op de Nieuwe Markt. Open lessen 13.15-21.00u Ventura in het Ventura-gemusicalklassen bouw aan de Noordweg. Open inloopavond 19.30u Byzantijns Koor repetitie in Byzantijns Koor lokaal de Postduif, Buitensingel 2 Do 19 mei Drumspektakel 19.0050 drummers van Quintus op 20.30u de Nieuwe Markt Vr 20 mei Bandjesavond Avond M.m.v. bandjes van ‘t Ukien, de Muziekbrouwerij en Quintus. In ‘t Ukien. Za 21 mei Grote Hafabra dag Hele dag Alle blaasorkesten uit Kam40 jaar CKMT pen, IJsselmuiden, Zalk en Wilsum Podia optredens Optredens op 2 podia in het park en dweilorkesten spelen in de stad. Culturele markt 11.00-17.00u In het Stadspark Amfika Filmclub in het Stadspark Straatparade 15.30u Korpsen van Kampen met gezamenlijk afsluitend optreden als mammoetorkest in de stad. Straatparade gaat van start en eindigd bij de Reeve. Burgwalkerk19.30u Kamermuziekuitvoering van concert Quintus, Burgwalkerk. Za 21 mei & Musical en Theater- 16.00 & Theater+ klas Ventura in TheZo 22 mei school Ventura ‘Vroe- 19.00 u ater de Kofferbak ger was alles anders’ Hele week Expositie Amateur beeldend kunstenaar Theo Tjeerd Ploegstra in Quintus. Hele week Openbare lesweek Openbare lesweek in QuinQuintus tus.


Dinsdag 10 mei 2011 • pagina 17

www.

Boeiende optredens Week van de Amateurkunst Kampen - In de Week van de Amateurkunst’ verzorgt Stichting Jeugdtheater Ventura een aantal boeiende

optredens. Niet alleen Venturajeugd, maar ook een aantal volwassenen groepen laat zien wat ze kunnen. Zo is er op dinsdag 17 mei de reprise van de verrassende muzikale theatervoorstelling ‘Er waren eens….’ door de ‘Volwassenen Muziektheatergroep’. In november 2010 trok deze productie drie volle zalen.

“In een sprookje ontmoet een prinses haar droomprins op het witte paard, trouwt met hem en leeft nog lang en gelukkig. Maar… komen alle sprookjes wel uit? Of kan het anders lopen? Wat zijn onze verwachtingen, teleurstellingen, dromen, waarheden, schoonheidsidealen en vrijheden? Zijn we wel zo mooi, lief, onafhankelijk en vrouwelijk als we denken, willen of hopen te zijn? En voldoet onze prins op het witte paard wel aan de verwachtingen van toen?” Vragen die veertien vrouwen van de Volwassenen Muziektheatergroep Ventura (VMV) het afgelopen jaar bezig hebben gehouden. Een jaar lang hebben zij iedere donderdagavond over deze vraagstukken gesproken, gespeeld, gedanst, gezongen, geschreven, gelachen en soms ook een beetje gehuild. ‘Er waren eens…’ Regie: Luisella Lai’ Vestzaktheater van de Stadsgehoorzaal, aanvang: 20.15uur, entree 6 euro. Kaarten zijn aan de kassa verkrijgbaar of via de website van de stadsgehoorzaal Kampen: www.stadsgehoorzaalkampen.nl .

Op 17 mei vinden twee optredens in de grote zaal van de Stadsgehoorzaal plaats onder de titel ‘Ventura’s Musicalschool presenteert..…’ Dit zijn twee doorlopende voorstelling

Zelf zit ik veel te lang op dit bankje, kijk vanaf de oostelijke oever naar het tafereel. Overal mensen, bijna geen kinderen of gekrakeel en niemand lijkt zin te hebben in een warm drankje. IJspret op de voorgrond en daar achter ligt breed gemeerd Kampen: kade, poorten, vestingmuur, gevels en pannendaken. De Onze Lieve Vrouwekerk steekt haar vinger op, achtergelaten door hen die behalve bidden ook schaatsen hebben geleerd.

Een harmoniemarie praat met een naald en stoffenman en het digiwicht haalt een glaasje fris. Ik kijk met volle ogen naar een tennisrokje en haar vriendin:

en verzorgd door de Musical+ klas, de Showmusicalklas en de dansklas Streetjazz. Zij laten niet alleen een hoog niveau in prestatie, maar ook de vele mogelijkheden bij Ventura’s Musicalschool zien. Eerste voorstelling 19.30 uur, tweede voorstelling 20.30 uur. Entree: vrij. Tot slot van de WAK treedt op zaterdag 21 mei en zondag 22 mei Ventura’s Theaterklas op in theater ‘De Kofferbak’ aan de Ambachtstraat 9. Zij spelen hun fonkel nieuwe productie ‘Vroeger was alles…. ’Ventura’s Theaterklas bestaat uit zeventien getalenteerde kinderen in de leeftijd van 9 tot 13 jaar die elk jaar een ander

onderwerp spelen. Thema dit jaar: ‘Echtscheiding.’ “Hoewel het thema best heftig is, zeggen de spelers er geen moeite mee te hebben. De voorstelling vertelt het verhaal van twee broers en één zus. Cas, Lotte en Jasper. Hun ouders gaan scheiden. De jongens hebben er ogenschijnlijk minder moeite mee dan hun zus Lotte. Zij zien vooral de positieve dingen. Maar blijft dat ook zo? Dat moet de toeschouwer ontdekken. Speeldata en tijden: zaterdag 21 mei om 16.00 en 19.30 uur en zondag 22 mei om 16.00 en 19.00 uur. Kaarten vanaf 9 mei verkrijgbaar viamusicalschool@venturakampen.nl.

aquarel en olieverf, strijkje en fanfare. Veel interessante, actieve, lieve mensen. Hun familie en fans zijn in zes gemeenten op de been, podia en expo’s voor iedereen tijdens de Week van de AmateurKunst.

is homo sapiens begonnen met fluiten, kerven en kleuren. Zich te leren uiten. Dansen en taal werden niet als vanzelf een verhaal. ‘t Is de graal in ons hoofd die ons tot meer maakt dan lijf en hart.

Gezelligheid, vriendschap, kunst en kunde als water, vuur, lucht en aarde verbonden. Zij doen het niet voor een loftrompet of zilverlingen. Gewoon, zonder zonden betrokken bij het schone, het veelzijdige, kenbaar in klank, kleur, smaak of gebaar.

Dick Schlüter Dichter bij Overijssel 28.4.2011

Vele, vele duizenden jaren geleden

(Gedicht naar aanleiding van de Week van de Amateurkunst van 14 tot en met 21 mei, in de gemeenten Kampen, Zwolle, Steenwijkerland, Twenterand, Deventer en Enschede)

Optreden bands Young Rich en Gold Fire! Tijdens de Week van de Amateurkunst zullen twee veelbelovende jonge rockbands optreden: Young Rich en Gold Fire. Beide bands bestaan uit jonge amateurmusici en zullen optreden op vrijdag 20 mei in ‘t Ukien. De leeftijd van de bandleden van beide bands ligt tussen de 12-14 jaar. De bands bestaan pas twee maanden en zijn bij elkaar gebracht door Ton Kerkhof van De Muziekbrouwerij. De Muziekbrouwerij is het muziekproduc-

tiebedrijf van Ton Kerkhof in Kampen. Naast zeer gevarieerde muziekproducties, heeft Ton zich gespecialiseerd in gitaarlessen en bandcoaching. Geïnteresseerde muzikanten van alle leeftijden en niveaus kunnen zich

hiervoor aanmelden. Ton deelt de muzikanten in groepen in, waarbij hij rekening houdt met leeftijd, stijl en ervaring. De bandjes worden om de week door hem gecoacht, wat inhoudt dat ze leren samenspelen en luisteren naar elkaar. Verder ‘regisseert’ hij hun optreden. Meer weten over de Muziekbrouwerij of over bandcoaching? Kijk dan op www.demuziekbrouwerij.nl

Programma jubileumfestival zaterdag 21 mei 9.30 uur 9.45 uur 9.45 - 10.15 uur 10.15 uur 11.00 uur

Waarom is er nog geen ui door het ijs gezakt? Met open mond, in doodsangst. Ik hoor de schreeuw die Barent Avercamp had kunnen schilderen als geeuw in zijn Kleine IJstijd op gespannen doek, transparant gelakt. In ’t Rijksmuseum Twenthe ga ik naar de volgende droom en bedenk, dat de steur is verdwenen en de Hanze vervlogen. Maar ‘t mooiste stadsgezicht, waar Overijssel op kan bogen spiegelt `unverfroren’gewoon, in die brede IJsselstroom. Dick Schlüter Provinciedichter Overijssel 24.4.2011

Quintus actief tijdens Week van de Amateurkunst

WAK Een slanke heupwieg straalt Latin uit en die bolwang daar, blaast vast op tuba. Behalve creameisjes zie ik ook zangsijsjes voorbij komen, hoor ze melodieën hummen. Zeker gisteravond geoefend. De gummen herken je aan hun handdruk en rekenblik gespitst op perspectief. Ik ben een letterdief, laat kwabstroompjes tot woorden knetteren sneller dan de cursor over ‘t scherm taalt.

Kampen De kunstenaar tekende met zijn stift in de lucht en boog zich over het witte vel. Maar ik vermoed dat hij daar niet lang is gebleven, de wind sneed bij het Gat van Seveningen als een vlijmende zucht.

Van 14 tot en met 21 mei 2011 vindt door heel Nederland de Week van de Amateurkunst (WAK) plaats. Amateurkunstenaars uit alle kunstdisciplines laten tijdens deze week zien wat zij in huis hebben, in hun eentje of in een groep. Quintus is het Servicepunt Amateurkunst van Kampen en zal in samenwerking met de verschillende organisaties en verenigingen in Kampen deze hele week verzorgen. Naast de vele andere activiteiten deze week, is Quintus actief tijdens de volgende optredens:

Maar liefst 50 drummers van Quintus laten ritmische klanken horen. Aanvang 19.0020.30 uur. Nieuwe Markt.

Maandag 16 mei: Toetsenfestival Van 19.00 tot 21.00 uur is in Quintus het Toetsenfestival. Alle instrumenten waar toetsen aan zitten, zijn te horen en te zien tijdens deze avond. De nadruk ligt op diverse vormen van samenspel, maar ook zullen er solostukken gespeeld worden op piano en orgel. De toegang is gratis, iedereen is welkom! Quintus, Vloeddijk 38, Kampen. Woensdag 18 mei: De Canon van Kampen  Om 20.00 uur begint op de Nieuwe Markt de uitvoering van het 40 coupletten tellende lied “De Canon van Kampen”, geschreven door Ton Kerkhof en Bart Oenema. Onder leiding van 2 dirigenten zullen maar liefst 700 koorleden van 10 koren uit Kampen afzonderlijk en een aantal keren gezamenlijk dit werk zingen met begeleiding van de Quintus Soul Factory band.

Zaterdag 21 mei: Burgwalkerkconcert ‘kamermuziekuitvoering’ Op zaterdag 21 mei is weer het jaarlijkse ‘Burgwalkerkconcert’. In deze kamermuziekuitvoering laten leerlingen van Quintus hun kunsten horen. Zoals gewend van Quintus kunnen de bezoekers ook deze keer weer rekenen op een gevarieerd en muzikaal programma samengesteld door projectleider Jurriën Plender. Aanvang: 19.30 uur, Burgwalkerk, Burgwal 59, Kampen. De toegang is gratis.

Donderdag 19 mei: Drumspektakel Deze avond belooft een waar drumspektakel te worden op de Nieuwe Markt.

14-21 mei: Openbare Lesweek Tijdens de Week van de Amateurkunst is er een openbare lesweek in Quintus. Ouders, verzorgers en belangstellenden kunnen dan een kijkje nemen in de lessen. Ook beeldend aanbod ontbreekt niet deze week. In Quintus is tijdens deze WAK een expositie te zien van amateur beeldend kunstenaar Theo Tjeerd Ploegstra. Voor het complete programma, zie www. quintuskampen.nl

CKMT bestaat 40 jaar Op 20 april 2011 bestaat het CKMT, Combinatie van Kamper Muziek- en Trompetterkorpsen, veertig jaar. Dit heuglijke feit zal groots gevierd worden. “Wij bieden de bevolking van Kampen, op zaterdag 21 mei 2011, namens alle muziekkorpsen die aangesloten zijn bij het CKMT, een muziekspektakel aan! Muziekkorps Joakimor uit partnerstad Pápa (Hongarije) mogen wij deze dag als gast verwelkomen.”

Opstellen per sectie in de sporthal Start repetitie Repeteren gezamenlijke CKMT mars (o.l.v. Leo Torn) Opening door BN-er, onthulling AvO bordje Start programma

Tijd

Podium 1 (tent)

Podium 2 (poort)

Binnenstad

11.00 – 11.25 11.30 – 11.55 12.00 – 12.25 12.30 – 12.55 13.00

SOK Volharding Euphonia KTK

Broederband Jachthoornkorps Jong KTK Oranje

13.30 – 13.55

Broederband

Euphonia

14.00 – 14.25

Excelsior

AMDG

14.30 – 14.55 *

AMDG majo/SOK mallet

Jokaimor

15.00 – 15.25 * 15.30 – 15.55

AMDG/Sok (jeugd) Volharding (majo/lyra)

Jong Oranje Excelsior

Brobando Jong Oranje AMDG Kamper Eilanders Jong KTK KTK 13.45 Brobando Oranje Jachthoornkorps 14.45 Zwarvers Toestebolten

16.00 uur 16.15 uur 17:15 uur

Mammoetorkest opstellen Cellesbroederweg Vertrek, Cellebroederspoort rondje door de binnenstad van Kampen Afsluiten met gezamenlijke mars.

De officiële opening is om 10.30 uur door burgemeester Bort Koelewijn en dhr. Arie van Oort, oud-secretaris van het CKMT. Op deze dag zullen alle korpsen in al hun facetten een optreden verzorgen. Optredens op verschillende podia, welke opgesteld staan in het stadspark van Kampen of een optreden marcherend door het centrum van Kampen. Dweilorkesten zullen door het centrum van Kampen lopen en als klapper wordt er om 16.15 uur een Mammoetorkest gevormd door alle muziekkorpsen die vanaf de Cel-

lebroederspoort, een rondje door de stad lopen. De dag zal rond 17.00 uur feestelijk worden afgesloten met een mars, waar alle muziekkorpsen aan mee doen en welke speciaal voor dit jubileum is geschreven en aangeboden door Quintus. Niemand hoeft zich die dag in het stadspark van Kampen te vervelen, want er is ook een markt op het gebied van sport, cultuur en kunst en attracties voor de kinderen. Deze dag is tevens de afsluiting van de Week van de Amateurkunst (WAK) in Kampen.


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 18

S UM M E R M US HAVE S

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

T

.eu op w w w.action

PLOOI-BALLON

FANTASIE

INTEX

diverse kleuren katoen/elasthan maten S-XL

7/8 lengte knoop, crinkle of strik katoen/elasthan maten XXS-XL

velours 76x191x22 cm 1-persoons

DAMES ROK uni MINIROK diverse kleuren katoen/elasthan maten XS-XL

3.29

DAMES LEGGING

4.49

Elders 5.95 7.95

3.49

LUCHT BED

idem 2-persoons 137x191x22 cm

9.49

LEDER KURKZOOL

GLAZEN VAAS OF

10x 0,2 LITER

zwart, wit of zilver maten 36-41

2 modellen 70 cm of 40 cm

vitamine C

DAMES SLIPPER

Elders 7.95 9.95

KATOENEN

BAD MAT

4.49

actuele dessins 55x85 cm

Elders 9.95 12.95

TEXTIEL

6.49

VLAGGEN LIJN 6,5 meter 14-vlags

Elders 2.49 3.49

glazen VAAS op voet 32 cm

3.29

4.95

TROPPIE ORANGE

1.49

Elders 2.29 2.49

HEAD & SHOULDERS

BESTUURBARE

alle soorten 400 ml

Fly Tribe Gyroscope Metal Edition

SHAMPOO of INFRAROOD CONDITIONER HELICOPTER

Elders 3.95 5.49

BETONLOOK

OLIE LAMP

2.75

vierkant: 14x14x14 cm rond: 18x15 cm

1.29

DALFSEN • Wilhelminastraat 25 EMMELOORD • Zuiderkade 5a GENEMUIDEN • Prinses Irenestraat 4

WIND LICHT

5.75

Elders 6.95 8.95

HEERDE • Soerelseweg 17 HEINO • Marktstraat 22 IJSSELMUIDEN • Groenendael 232

Elders 24.95 29.95

18.59

GEBRUIKSKLAAR

MIEREN BESTRIJDER poeder 250 gram

3.95

MEPPEL • Prinsenplein 15-19 NUNSPEET • Stationslaan 25 STAPHORST • Meesterweg 2a

Elders 4.95 6.95

2.98

ZWOLLE I • Vechtstraat 18-20 ZWOLLE II • Assendorperstraat 64-76 zie ook onze website: WWW.ACTION.NL

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 08-05 t/m za. 14-05

Kijk voor

www.


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 19

www.

genomineerd voor ondernemer van het jaar! ...maar we blijven heus niet naast onze schoenen lopen... voor uw auto, caravan, aanhangwagen en camper: • APK-keuringen • onderhoud alle merken • geavanceerde teststraat • lease-onderhoud • airco-service • complete revisie • accuwacht Kampen • Bosch-diagnose-systeem

REISBUREAU

ALFERINK

al meer dan

45 JAAR een begrip in Kampen

‘Deanne, we zijn dol op het Franse leven, weet je een leuke camping voor ons?'

Al

le e

n

35

BO

N

ge G l e V m dig ldig AK ax bi t A 1 j V ot 1 NT bo ak j IE n an ul KO pe ti i 2 R r b eX 01 TIN oe pe 1 G ki rts ng K am pe n

www.ATK-RTK.nl, garage@ATK-RTK.nl, Ambachtsstraat 11, 8263 AJ Kampen, Tel 038-3315940

'Ga naar de Dordogne; leuke stadjes, marktjes en heerlijk eten! Ruime stacaravan va. € 86 per nacht.' Deanne, VakantieXperts Alferink

Jersey

8-daagse vliegreis incl. guesthouse. Magnifieke vergezichten! va.

€ 587 pp

Barcelona

3-daagse vliegreis incl. hotel. Doe de fietstour met tapasstop. va.

€ 212 pp

Turkije

BOEK NU!

8-daagse vliegreis incl. hotel. Een echte vakantiebestemming! va.

€ 447 pp

Bali 10-daagse vliegreis incl.

hotel. Rust en schoonheid!

va.

€ 699 pp

Duitsland 3-daagse arrangement in kasteelhotel. Romantisch genieten! va.

€ 109 pp

VakantieXperts Alferink Oudestraat 139 tel. 038 337 03 37 kampen@vx.nl www.vx.nl/kampen BOEKEN KAN 24 UUR PER DAG!


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 20

www.

`

Seizoenpresentatie Feestelijke presentatie van nieuwe theaterseizoen.

donderdag 12/5

Het hele gebouw staat in het teken van het programma van 2011-2012. De toegang is vrij en voor alle bezoekers is er een splinternieuw seizoenboekje. 19.00 uur – 21.00 uur GRATIS ENTREE

Wibi Soerjadi Groot romantisch pianorepertoire van Liszt en

vrijdag 13/5

Chopin. Maar ook virtuoze bewerkingen van populaire muziek uit musicals. Wibi charmeert, musiceert en pakt zijn publiek feestelijk in. 20.15 uur | grote zaal | € 25,00 | € 22,00 sgz-pas

Joep Onderdelinden NAT De wereld van Joep zit vol muzikale vondsten,

zaterdag 14/5

absurde acts en poëtische overpeinzingen. ‘NAT klopt aan alle kanten’ Het Parool 20.15 uur | grote zaal | € 19,00 | € 16,00 sgz-pas

Dames voor na vieren Koude Kermis Slapstick, gekke sketches en ontroerende liedjes

donderdag 19/5

over mensen die op zoek zijn naar geluk. ‘Krachtig en prachtig’ de Volkskrant 20.15 uur | grote zaal | € 19,00 | € 16,00 sgz-pas

JOEP ONDERDE LINDEN ZATERDAG 14 MEI

Stadsgehoorzaal Kampen Kaarten bestellen? www.stadsgehoorzaalkampen.nl of via de kassa (038) 331 73 73


DINSDAG 10 MEI 2011 • PAGINA 21

www.

Smokkelen De eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog verliepen voor Kampen vrij rustig. De in mei 1940 vernielde IJsselbrug was in juli 1940 weer hersteld. Ook de treindienstregeling Kampen-Zwolle kon al snel weer hervat worden. De Duitse bezetters kondigden wel een meldingsplicht voor joden en vreemdelingen af, maar het gewone leven van alledag werd al snel hervat. Ook in latere oorlogsjaren vonden er weinig directe oorlogshandelingen plaats. Wel werd het normale leven - zeker vanaf 1942 - steeds moeilijker. Het Kamper Nieuwsblad werd verboden, de burgemeester werd vervangen door een NSB – burgemeester. Op 17 en 18 oktober werd de joodse bevolking van Kampen op transport gezet. In eerste instantie werden zij naar kamp Westerbork gebracht. Gaandeweg ontstond ook brandstof- en voedselschaarste. En hoewel de situatie in Kampen nooit zo nijpend is geweest als in de grote

steden in het Westen van het land, kreeg menigeen te maken met voedseltekort. Voedsel en tal van andere producten waren alleen nog maar via distributiebonnen te koop, tenminste als de producten er waren. Het leidde al snel tot voedsel halen bij de boer. Wie daarop betrapt werd, kon het voedsel echter direct inleveren. Het leidde soms tot vernuftige smokkelpraktijken. De afgebeelde kruik, waarmee melk werd gesmokkeld, is daar een voorbeeld van. Het is een smalle zinken kruik die onder de kleren op de buik gedragen werd.

KAMPEN - De lokale omroep zendt vrijdag 13 mei tussen 18.00 en 21.00 uur een special uit rond Bob Dylan. De legendarische zanger wordt deze maand zeventig jaar. In de studio zijn de leden van het comité Together Through Life te gast, die vrijdag 27 mei in de Stadsgehoorzaal een ode brengen aan de levende legende. Daarnaast wordt uitvoerig stilgestaan bij de roemrijke carrière van de eigenzinnige Amerikaan. Op dit moment zijn er nog toegangskaarten te koop voor het festival in het Kamper theater op 27 mei. Kaarten kosten tien euro en zijn verkrijgbaar bij muziekwinkel Blue Music, ’t Kroegje en De Blokhut.

‘De Doorbraak ’in ’t Ukien KAMPEN - Talentvolle muzikanten uit de provincie Overijssel krijgen

op zaterdag 14 mei nú de kans om de nieuwe popprijs ‘De Doorbraak’ te winnen.

Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) startte in december 2009 met de eerste editie in Oost-Overijssel. De Hengelose pop/rockband Velvet Monk won deze editie.

Nu start de editie West met voorrondes in ‘t Ukien en De Buze, Steenwijk. De zaal is open vanaf 21.00 uur en de entree is 5 euro.

‘De Oudestraat Specialisten’

De afgebeelde ‘Buikkruik’, maakt deel uit van de collectie van het Stedelijk Museum Kampen.

hollands lamsvlEEs

hEErlijk gEkruidE lamsrol

7.

50

500 gram

hEErlijkE EigEngEmaaktE bEEnham voor bij dE aspErgEs maaltijd van dE wEEk kipfilEtspEcialitEit

Buikkruik Zink, hoogte 23 cm., breedte 34 cm., dikte 4 cm., 1942-1944 Collectie: Stedelijk Museum Kampen

Lokale omroep brengt special over Bob Dylan

Tijdens het radioprogramma, dat wordt gepresenteerd door Berry Koetsier, Harald van der Haar en Lennart Rietman zijn onder meer opnames te horen, die nooit eerder op de radio te beluisteren waren. Verder heeft zowel het comité als het presentatieteam een top 10 samengesteld met de in hun ogen mooiste nummers van Bob Dylan.

Aan de bovenkant zitten twee kleine metalen ogen zodat de kruik met een touwtje om de hals op zijn plek gehouden kon worden. Knappe jongen die de smokkelaar wist te betrappen.

Dierenleed Dierenleed is deze week terug te vinden op onze site www. brugnieuws.nl.

Rijbewijskeuringen voor senioren

lEntE stamppot EigEngEmaaktE raapstEEltjEs kipfilEt schijvEn mEt gEbradEn gEhaktballEtjEs per 1 pers. portie

4.25

5 halen 4 betalen

Weekaanbieding: aanbiedingen geldig van woensdag t/m dinsdag

KAMPEN - In wijkgebouw De Flevocel in de Lamoraal van Egmondstraat 2 in Kampen, vindt op vrijdag 20 mei voor senioren weer een afspraakspreekuur plaats voor rijbewijskeuringen. De keuring kost 30 euro en een afspraak maken kan via (038) 331 32 94. De volgende keuring is op 17 juni. Voor de keuring zijn nodig: een ingevulde Eigen Verklaring (verkrijgbaar bij het gemeentehuis), een klein flesje urine (naam erop is niet nodig), een overzicht van de medicijnen die worden gebruikt, de bril voor in de auto en het rijbewijs of een andere legitimatie.

BROODAANBIEDING A.S. VRIJDAG & ZATERDAG

ELKE WEEK EEN AANBIEDING BIJ DE KOFFIE!

TIJGERTARWE VAN 2.25 VOOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.

AARDBEIENSLOF 8. VOOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . van

95

80

VULKOEKEN

7.

per 10 verpakt van 7.75

75 VOOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Z AT E R D A G A A N B I E D I N G

WALNOTENTAARTJE 6 pers. van 9.25

VOOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.50

5.00

Het Gilde van de Betere Banketbakkers. Tip! Heerlijk nieuws op www.banket.nl

Oudestraat 148, Oudestraat 170, tel: 038 - 331 36 52, www.banketbakkerijsmit.nl

Literair Café over ‘Word Wakker’ ‘KAMPEN - Word Wakker, ’ is het thema van de landelijke Week van

Duitse troepen klaar stonden om binnen te vallen. Nu wás Colijn op dat moment geen premier en heeft hij deze uitspraak dan ook tóen niet gedaan. Maar wel vier jaar eerder op 11 maart 1936, na de bezetting

van het gedemilitariseerde Rijnland door Duitsland. Op de radio zei de premier: ‘Ik verzoek den luisteraars dan ook, wanneer ze straks hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen. Er is voorshands geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn’. Misschien zou heden ten dage het ‘Ga maar rustig slapen’ vervangen kunnen worden door ‘Word Wakker’. Dit is namelijk ook het thema van de landelijke Week van de Amateurkunst.

ker Hans Anders, zilveren armband, bedeltje kinderkopje goud, bedeltje vrouwen gezicht, zilveren vriedschapsring, bedelarmbandje met 2 bedeltjes, 2 verschillende oorringetjes goud, armband met het merk Zoppini, herenhorloge merk Casio, Keycord met merk ( ! PET ), 4 sleutels waarvan 3 aparte sleutels. Verloren voorwerpen 29 april tot en met 6 mei Portemonnee met rijbewijs, I.D kaart, bankpas en wat klein geld, telefoon Samsung Toch Wiz F 480 zwart met zilverkleurig klepje, telefoon Samsung

Star Qwerty zwart prepaid vodafone, huissleutel aan ring met blauw rubberen kapje met gele letters, AXA batterij van fiets, telefoon Samsung E 1120 zwart, gehoorapparaat Comfort plus merk beter horen, sleutelbos met meerdere sleutels onder andere auto/ huis en lange sleutel met een lampje, verzekeringsplaatje van scooter, zilveren halsketting, I.D Kaart t.n.v mevr Kroeze-vos, gouden ketting met zwart leren bandje met zilverkleurig plaatje merk Diesel. Gevonden en verloren voorwerpen kunnen gemeld en gebracht worden

de Amateurkunst, die op zondagmiddag 15 mei om 17.00 uur in ’t Kroegje aan de Geerstraat 17 wordt gehouden. Ook het Literair Café van Kampen levert hier een bijdrage aan. De toegang is gratis en iedereen is welkom aanwezig te zijn en/of bijdragen te leveren rond het thema ‘Word wakker’. Speciale gast is Dirk Schlüter, dichter van de provincie Overijssel. ‘Ga maar rustig slapen’, was volgens een legende een uitspraak van Minister-President Hendrik Colijn (1869-1944), die rond mei 1940 hiermee de Nederlandse bevolking in slaap gesust zou hebben terwijl

Gevonden en verloren Gevonden voorwerpen 29 april tot en met 6 mei Meerdere sleutelbossen gevonden en verloren. Voor gevonden en verloren sleutels kan men altijd terecht bij Stadstoezicht aan de Voorstraat 26 in Kampen. Kinder bodywarmer licht lauw maat 116, Pandora armband, kinderspijkerjas met roze stiksels en 3 bloemetjes van vilt maat 9, tas met 3 strings, AXA kabelslot, AXA hangslot , dames horloge merk Haas & Cie, brillenko-

bij Stadstoezicht aan de Voorstraat 26 in Kampen, (038) 331 11 34. Bij verlies of diefstal van een Identiteitskaart / paspoort / rijbewijs moet een procesverbaal worden opgemaakt bij de politie. Elke woensdagmiddag tussen 13.30 uur en 16.30 uur en op de zaterdagmorgen in de even weken tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunnen in de Bovenhavenstraat nr. 8 te Kampen

gevonden / aangetroffen fietsen worden bekeken. Er dient rekening mee te worden gehouden dat er aangifte moet zijn gedaan van diefstal van de fiets en het proces-verbaal moet men bij zich hebben om de fiets mee te kunnen nemen.


Dinsdag 10 mei 2011 • pagina 22

www.

OVER EEN DRUPPEL OP EEN GLOEIENDE PLAAT

STICHTING POLEN-KAMPEN Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook voor Zorg Thuis kijkt u op www.ijsselheem.nl

IJsseloevers notarissen Kampen, IJsselmuiden eervol orhuis, en Zwartewaterland, tel 038-3325555

ing.

Soms kan een gebaar, een enkel woord of een tekst een mens op bepaalde gedachten of op een andere invalshoek brengen. Misschien is het wel de tekst uit de Bijbel geweest, Mattheus 25: …: “Ik was naakt en gij hebt mij gekleed.”, die Jan van Dijk en Gerda Beelen drijft voor hun stichting Polen-Kampen. Allebei de middelbare leeftijd al gepasseerd, maar nog steeds even enthousiast en gedreven. Hun doel: hulp te verlenen aan de bevolking van Polen en Litouwen. Elke maand staat de loods aan het einde van de Beltweg in Kampen propvol met allerhande spulletjes die ze graag verkopen om projecten in Polen te financieren. Want van de opbrengst hiervan zijn ze voor honderd procent afhankelijk. Net zoals al die andere vrijwilligers van Oost Europa comités zijn zij onder de indruk geraakt van de armoede en de uitzichtloosheid van grote groepen mensen achter het voormalige IJzeren Gordijn. Gerda Beelen: “Het is niet voor te stellen hoe mensen daar nog moeten leven, terwijl Polen al wel lid is van de Europese Unie.

Kinderen die je achterna lopen om te vragen of je wat voor ze hebt, ouderen in koude, vochtige huizen. Het is soms onbeschrijfelijk. Daarom moeten er nog steeds vrachtwagens vol met kleding, bedden, rollators en andere hulpgoederen daar naar toe.” Vorig jaar vertrokken twee transporten richting Litouwen om een kindersanatorium op te knappen. Dankzij partners als Wilde Ganzen en zelfs de Europese Unie wordt, mede dankzij de inzet uit Kampen, nu de laatste hand gelegd aan het gebouw dat in de jaren zeventig is opgetrokken. Daarnaast wordt ook financiële steun verleend aan

projecten in Ceszyn en Opole (Polen). Medicijnen en fruit voor ouderen en zieken (Ceszyn), geld voor het Hospice en iets extra’s voor kinderen in Opole. De vraag die dan altijd weer opkomt is: Hoe houd je het vol? Want al 25 jaar organiseert de stichting rommelmarkten en nog steeds is al die hulp bitter nodig. Jan van Dijk heeft zijn antwoord al klaar: “Het is niet voor te stellen hoe dankbaar mensen zijn als ze onze hulpgoederen in ontvangst nemen. Daar kunnen wij nog wat van leren. Een druppel op een gloeiende plaat? Als er genoeg druppels zijn, dan raakt de emmer vanzelf vol. Als je dat voor ogen houdt is het vol te houden!” Tekst Willem van Halem

Zaterdag 14 mei aanstaande organiseert de stichting weer een rommelmarkt aan het einde van de Beltweg. Van 10 tot 12 uur staat er weer een keur aan boeken, elektronica, huishoudelijke spullen en speelgoed te wachten op kopers.

NIEUWS

VACATURES

• Op de website www.vckampen.nl kunt u nog eens

Het Kamper Vakantie Komitee kan alleen met

nalezen wie, en waarom, dit jaar een lintje

vrijwillige actieve begeleiders kinderen een prima

ontvingen op 29 april. De Vrijwilligerscentrale

vakantieweek bieden in juli en augustus. Wie doet mee?

feliciteert hen van harte!

• Tientallen vrijwilligers starten de komende weken

• Bent u een betrokken persoon? Houdt u van notuleren? Een welzijnsstichting wil

met cursussen Sociale Hygiëne, Veilig computeren

graag kennismaken met een nieuwe secretaris m/v.

of Excel. Hebt u ook belangstelling voor een cursus? Laat het ons weten via info@vckampen.nl!

Een organisatie voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel zoekt voor een van haar cliënten een

De Tweede Kamer heeft het wetsontwerp

buddy (m) die stoer, maar ook begripvol is. Het is de

Maatschappelijke Stage aangenomen. In Kampen

bedoeling dat je, vooral met humor, afleiding geeft en

worden al volop stages uitgevoerd door jongeren.

samen leuke dingen gaat doen. De cliënt is rolstoel-

Zo hebben na een cursus meer dan 20 nieuwe

gebonden en heeft een scootmobiel.

jeugdscheidsrechters een certificaat behaald. Ze kunnen gaan fluiten!

Altijd al snacks willen bezorgen? De bewoners van een woonzorgcentrum kijken naar u uit! Dat doen ze

Een organisatie verandert van huisstijl en stelt

op de donderdagmiddag.

inventaris gratis beschikbaar. Een ander bedrijf stelt enkele dozen met blanco

Fietsen en begeleiden: een sportieve actie! Vindt u

s in Hotel het Zwartewater in Genemuiden

vensterenveloppen gratis beschikbaar: A4 en A5

het leuk om op de woensdagmiddag met een cliënt

nkomst gepland voor het afscheid van notaris

formaat. Verenigingen en stichtingen kunnen zich

notaris Mr R.J.Tjeenk Willink tot zijn opvolger

van Philadelphia, van het industrieterrein,

melden bij de Vrijwilligerscentrale.

naar Quintus te fietsen en weer samen terug te rijden?

aterland. Eenieder is daar welkom.

Vloeddijk 79 • 8261 GE Kampen • (038) 332 55 50 • info@vckampen.nl • www.vckampen.nl Wij zijn iedere werkdag geopend tussen 09.00 en 12.30 uur. Andere tijden op afspraak.


Dinsdag 10 mei 2011 • pagina 23

www.

Genomineerden Business Event Kampen Bosch Optiek & Gehoor

KAMPEN - Tijdens de eerste editie van Business Event Kampen op 23 mei wordt een aantal goed presterende Kamper ondernemers in het zonnetje gezet. In verschillende categorieën worden awards uitgereikt namelijk: ‘Beste Industriële Dienstverlener’, ‘Starter van het Jaar’ en ‘Beste MKB’er’. Daarnaast reikt hoofdsponsor Rabobank IJsseldelta de Rabo Award uit aan de meest innovatieve ondernemer. De Rabo Award reikt Rabobank IJsseldelta uit voor de meest innovatieve ondernemer in Kampen. Deze award staat voor een professional die zijn klanten op een verrassende, vooruitstrevende manier bereikt. Een innovatieproces omvat het geheel van menselijke handelingen, die

gericht zijn op vernieuwing van onder andere producten en diensten, aldus de organisatie. Het bedrijf dat zich het afgelopen jaar op dit vlak het best heeft onderscheiden, maakt aanspraak op deze prijs. Het Business Event is een initiatief in

samenwerking met gemeente Kampen. Een aantal sponsoren en business partners ondersteunt dit event. Daarnaast zijn alle ondernemersverenigingen en bedrijvenkringen in de gemeente Kampen betrokken.

(voorheen Optika Kale) H.J. Bosch Optometrist - Contactlensspecialist

NIET ZOMAAR EEN BRIL...

Deze week wordt bij alle deelnemers op het bedrijf een film gemaakt en deze zien de gasten terug op deze avond. In deze editie van De Brug geven enkele bedrijven een korte reactie op hun nominatie. BrugMedia is mediapartner van het Business Event.

...de optometrist Hoofdsponsor:

kijkt verder

Genomineerde ‘Starter van het jaar’

brillenglazen

Fleye - YF & Mart - Inface - Look - Gant - Lunor en vele andere topmerken!

Restaurant Binnen “Ik en mijn team zijn natuurlijk enorm vereerd met de nominatie ‘Starter van het jaar’. Dat Binnen eten en drinken als enige horecagelegenheid genomineerd is, maakt het extra bijzonder. We willen met Binnen eten en drinken iets toevoegen aan Kampen. Het is fijn om te merken dat dat gezien en gewaardeerd wordt. Deze nominatie zien we echt als een waardering voor ons restaurantconcept. En als we winnen, ja, dan is dat helemaal extra feest.”

Oudestraat 223-225 Kampen, tel: 038-3314414 boschoptiekengehoor@solcon.nl

Gastouderbureau Tante Vroesh, Bianca Diender “Het was een grote verrassing toen ik gebeld werd dat ik genomineerd was voor het Business Event Kampen. Dit had ik nooit verwacht! Ik vind het ontzettend leuk, het is een Offivoor cialmijn partner: blijk van waardering inzet en zeker een stimulans om zo door te gaan en mijn service verder te ontwikkelen. Het persoonlijke contact is en blijft een belangrijk onderdeel van mijn bedrijfsvoering, hiermee onderscheid ik mij van de rest. Door deze nominatie voel ik mij eigenlijk al een winnaar, ik ervaar het als iets bijzondersMedia en genietpartner: er met volle teugen van!”

es uw Ondernemer Genomineerden ‘MKB en detailhandel’ van het jaar” Garagebedrijf ATK Autotechniek Kampen, Joep Roth

rein Haatland. Plannen voor een totaal andere manier van ondernemen, sociaal, gezamenlijk en milieubewust. “Wij willen door onze nieuwbouw een bedrijfssamenwerkingsorganisatie realiseren waar bedrijven en instellingen zich zowel professioneel als maatschappelijk versterken door samenwerking. We blijven met ATK en RTK doen wat we al 25 jaar doen: Ons onderscheiden in de markt door het uitvoerenworden van reparaties aanburgemeester In samenwerking met een bekende TV persoonlijkheid er, door o.a. alle merken auto’s en voertuigen. Koelewijn en wethouder Treep, Awards uitgereikt in de volgende categorieën: “We zijn bijzonder trots. De nomiDit in de ruimste zin van het woord voor de nieuwbouw en uitbreiding Ondernemer vaninhet jaar Industrie/Dienstverlening natie is onder andere te danken - van en zowel op de zakelijke als de parhet bedrijf verband met de Ondernemer van MKB aan de baanbrekende plannen - revitalisering ticuliere markt”. vanhet hetjaar Industrieter- Starter van het jaar Dolco Verhuur, Per categorie worden er drie bedrijven genomineerd. Pieter Dolfsma

O p maandag 23 mei 2011 wordt de 1e editie van het Business Event gemeente Kampen georganiseerd in de s feervolle Stadsgehoorzaal te Kampen .

Genomineerden Industrie Hoofdsponsor Rabobank IJsseldelta stelt een speciale Rabo Award, met het thema en Dienstverlening: ‘innovatie’ beschikbaar.

Werkis, Arno Spaansen

“We zijn natuurlijk enorm blij met deze erkenning. Ook voor onze medewerkers die iedere dag weer hard meewerken aan de groei van Werkis is de nominatie een mooie waardering. Deze nominatie motiveert ons om op onze manier zaken te blijven doen en Businesspartner:iedere dag weer het beste voor zowel onze opdrachtgevers als ook onze uitzendkrachten te realiseren. We hadden niet verwacht dat het zoveel positieve reacties zou opleveren. Van bloemstukken tot telefoontjes en berichten via Twitter, op veel manieren hebben mensen ons laten weten de nominatie te steunen en dat doet ons natuurlijk goed.”

Wezenberg Groep, Benny Wezenberg

“Ik ben positief verrast door deze nominatie. Ondanks het feit dat ik probeer om op zo’n verantwoord mogelijke manier te ondernemen, had ik deze nominatie niet zien aankomen. Ik probeer voortdurend mijn bedrijf aan te passen aan de complexe en aldoor veranderende samenleving. Met name in de logistiek is het beperken van CO2-uitstoot van een enorm belang. Binnenkort krijg ik bijvoorbeeld de eerste vrachtauto van Volvo met een LNG (Liquefied Natural Gas) motor. Eens komt de tijd dat er minder olie voorhanden

In de categorie genomineerden ‘MKB en detailhandel’ is ook aardbeikwekerij Kalter genomineerd. In de categorie Industrie en Dienstverlening zijn ook de bedrijven Creative Led en M en R Micoimaging genomimeerd. Hun reacties volgen volgende week.

IMPORT AMERIKAANSE PICK-UPS, TITAN,TUNDRA DODGE

Voor onze volledige voorraad, zie onze website

WWW.SELLESAUTOS.NL Nu kandidaten worden voorgedragen, hardwerkende ondernemers met is al enkunnen tevens erzorgen de huidige dieselmotoren vooropveel CO2 uisDEALER VAN bijzondere prestaties het gebied van innovatie, klantgerichtheid, duurzaamheid en/of toot; ondanks de optimalisatie maatschappelijk verantwoord ondernemen. Chevrolet Kalos 1.4 4drs Benzine, bouwjaar 2007 € 9.500,daarvan de afgelopen decennia. --------------------------------------------------------------------------------------------Deawoo Matiz Benzine, bouwjaar 2004 € 4.750,Auto’s op LNG zijn zuiniger, stiller --------------------------------------------------------------------------------------------Isuzu D-max 2.5 D LS Dubbel Cabine Diesel, NIEUW € 30.895,Een onder leiding van notaris mr. R.J. Tjeenk Willink, zal de voordrachten en deskundige schoner. Aljury, mijn andere auto’s --------------------------------------------------------------------------------------------Kia Cerato 1.6 Benzine, bouwjaar 2004 € 6.500,zijn uitgerust metendetoetsen schoonste discreet behandelen aan de criteriavoorwaarden. Voordrachten dienen--------------------------------------------------------------------------------------------wel Mercedes-Benz SLK 200 Aut. Cabrio Benzine, bouwjaar 1999 € 10.900,dieselmotoren (klasse: euro 5) “Persoonlijk ben ik niet zo in voor voorzien te worden van een motivering. --------------------------------------------------------------------------------------------die momenteel voorhanden zijn. feestjes, maar voor alle medeNissan Navara 2.5 dCi King Cab Diesel, bouwjaar 2007 € 17.990,--------------------------------------------------------------------------------------------Daarnaast heb ik de laatste jaren werkers van Dolco Verhuur vind Nissan Navara 2.5 dCi Dub. Cabine Hardtop Diesel, bouwjaar 2008 € 22.500,--------------------------------------------------------------------------------------------Inlevering kandidaten veel geïnvesteerd in IT (Informaik het een groot compliment dat Nissan Note 1.4 Visia Airco Benzine, bouwjaar 2008 € 12.500,--------------------------------------------------------------------------------------------tie Technologie) om onder andere wij genomineerd zijn, hoe de Kandidaten kunnen voor dinsdag 1 maart a.s. worden ingediend via de website van de Note 1.4 Life+ Nissan Benzine, bouwjaar 2008 € 13.750,--------------------------------------------------------------------------------------------routeplanningen te optimaliseren. einduitslag ook mag zijn. Tevens Benzine, bouwjaar 2010 € 9.450,organisatie: www.nbe.nu en vervolgens het onderwerp ‘kandidaten voordragen’. Nissan Pixo Acenta Airco --------------------------------------------------------------------------------------------Op deze manier probeer ik ook wens ik alle genomineerden veel Nissan Primera 1.8 wagon Benzine, bouwjaar 2006 € 13.900,--------------------------------------------------------------------------------------------mijn steentje bij te dragen aan succes toe.” Opel Astra 1.6 Cosmo 5drs Benzine, bouwjaar 2004 € 8.900,--------------------------------------------------------------------------------------------eenalgemene duurzameinformatie onderneming.” Voor kunnen belangstellenden contact opnemen met Anna-Marie Opel Zafira 1.8 Elegance Benzine, bouwjaar 2004 € 10.900,--------------------------------------------------------------------------------------------Soeterboek, Event Manager bij Network Business Events via het telefoonnummer Opel Agila 1.2 Benzine, bouwjaar 2001 € 4.900,--------------------------------------------------------------------------------------------Renault Scenic 1.6 Expression Benzine, bouwjaar 2006 € 13.950,0318-658740 of per email anna-marie@nbe.nu. --------------------------------------------------------------------------------------------Saab 9-3 2.0T Vector Cabrio Benzine, bouwjaar 2004 € 19.750,--------------------------------------------------------------------------------------------Ssanyong Rexton 270 XDI Diesel, bouwjaar 2007 € 16.750,---------------------------------------------------------------------------------------------

AUTO VAN DE WEEK

Nissan Pixo

KAMPERZEEDIJK 87-89 8281 PC GENEMUIDEN

TEL. 038 344 61 61

E-MAIL: INFO@SELLESAUTOS.NL

Gratis airco t.w.v. 600 euro Wegenbelasting vrij Nieuw, vanaf

€ 7.999,-


Actie

Dinsdag 10 mei 2011 • pagina 24

Hak appelmoes en groenten

appelmoes extra kwaliteit, sperziebonen, rode bieten en rode kool met appel 2 potten à 720 ml 2 POTTEN naar keuze

+1 EXTRA UITZEGEL

1.

42

C1000 rauwkost

bistro, bont, fris en Hollands 2 zakjes à 150 gram naar keuze

2 ZAKJES

2.38

varkensvlees

2.

00

5.

18

2.89

2.16

25% KORTING

C1000 afbakbroodjes

kaiserbroodjes en pistolets wit of meergranen, vers af te bakken 2 pakken à 4 stuks naar keuze

+1 EXTRA UITZEGEL

Bijvoorbeeld: 2 pakken pistolets wit à 4 stuks

1.78

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

1.

33

2

rundvlees 500 gram

2.

98

78

3.

99

C1000 Goudse 48+ kaas

Verkade koek

Andes peaks Chileens wijn

alle varianten 4 pakken à 120-400 gram naar keuze

Bijvoorbeeld: 4 pakken San Francisco naturel à 300 gram 60

5.

4.

20

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

wit, rosé of rood fles 750 ml

3+1 GRATIS

snelfilter- of grove maling pak 500 gram

2.

PER FLES

99

3.

99

alle varianten uit het koelvak bak 500 gram

e

HALVE PRIJS

0.

99

BAK 500 GRAM

1. - 1. 05

69

0.

Lovinkstraat 20 Kampen 038-3370610

ZATERDAG OPEN TOT 20.00 UUR

Kuiper

Dr. Damstraat 15 Kampen 038-3370390

ZATERDAG OPEN TOT 20.00 UUR

bruin, wit of volkoren

alle varianten 2 pakjes à 3 zakjes naar keuze

C1000 Versmarkt Voordeelmarkt C1000 Versmarkt Voordeelmarkt

Van Mierlo

1. Uw Eigen Bakker brood

2 PAKJES

1.

58

1.

Joosten

Markeresplein 2 IJsselmuiden 038-3312728

ZATERDAG OPEN TOT 20.00 UUR

Week 19 • 2011, aanbiedingen geldig van maandag 9 t/m zaterdag 14 mei 2011 • Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers • Slijterijaanbiedingen alleen geldig bij C1000 Kuiper

09

00

C1000 Versmarkt Voordeelmarkt

1.

HEEL

1.

49

Olifant jonge graanjenever fles 1 liter

11.79

9.

99

1.

69

1.

27

Johnnie Walker red label whisky fles 0,7 liter

15.79

Bijvoorbeeld: 2 pakken vissticks à 10 stuks

13.

99

1.

2

e

3.

98

HALVE PRIJS

2.

98

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

Croma bakken en braden vloeibaar of mild met olijfolie flacon 440 of 400 ml

HALVE PRIJS

uit het vriesvak 2 pakken à 6-20 stuks naar keuze

69

C1000 1-kops soep

99

2.

2

e

Iglo groente-, kipen vissticks

KILO

6.65

3.

99

81

42

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

GRATIS

Johma maaltijdsalade

4.

79

Bijvoorbeeld: 2 pakken framboos à 1 liter

500 gram

9.98

+2 EXTRA UITZEGELS

alle varianten 2 pakken à 1 liter naar keuze

OR STUK 1,5 KILO VOILO DE PRIJS VAN 1 K

Bijvoorbeeld: stuk jong 1,5 kilo

PER PAK

Optimel drink en chocolademelk

Dole bananen

KIJK VOOR DE SPELREGELS OP WWW.C1000.NL/DAGJEUIT

www.

Douwe Egberts aroma rood koffie

jong of jong belegen stuk circa 1,5 kilo

Capri-Sun vruchtenlimonade alle varianten doos +1 EXTRA 10 zakjes UITZEGEL à 200 ml

3.

C1000 tartaartjes

KILO

69

1. - 2. 78

C1000 schouderkarbonade

Actie Dinsdag 10 mei 2011 • pagina 25

www.

Alle 2x geconcentreerde wasmiddelen

25% KORTING Bacardi Dragon Berry

15.

49

Jägermeister

€ 2.- KORTING

12.49

vloeibaar 3 flacons à 629 ml-1,47 liter naar keuze

Bijvoorbeeld: 3 flacons Robijn klein&krachtig black velvet à 730 ml

17.25

2+1 GRATIS

11.

50

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 33,34% korting op de totaalprijs.

fles 0,7 liter

9.99 fles 0,7 liter

10.

49

Smirnoff vodka

14.29

Bols likeuren alle varianten

8.95

fles 0,7 liter

11.99 fles 0,5 liter

6.99


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 26

www.

Dat ligt lekker in het gehoor Een hoortoestel is een gevoelig apparaat en het aanmeten ervan is een nauwlettend proces. Bel vrijblijvend voor een afspraak met een van onze gediplomeerde audiciëns en laat u vakkundig adviseren.

Erkend leverancier van alle zorgverzekeraars

Audicien • • • •

gratis hoortesten ringleidingen voor TV en radio

hoortoestellen

infrarood luistersystemen

• • • •

wekkers voor slechthorenden audiologische hulpmiddelen geluiddempers en bescherming zwemdoppen

DIVERSE TOESTELLEN VRIJBLIJVEND UIT TE PROBEREN Zwolle, 8011 LM Kamperstraat 6-8

Tel. 038 - 421 58 98 Fax 038 - 422 20 86

Hengelo, 7555 DL Geerdinksweg 137-9

Tel. 074 - 259 37 47 Fax 074 - 259 37 48

weekenddiensten Huisartsen Kampen / IJsselmuiden Wanneer u buiten de normale praktijktijden van uw huisarts met spoed een dokter nodig heeft, kunt u bellen met het speciale huisartsennummer tel. 0900-3336333. Dit geldt voor de volgende tijden en dagen: op werkdagen tussen ‘s middags 17.00 uur en ‘s morgens 8.00 uur. tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur), tijdens feestdagen TANDARTS op 14 Mei 09.00-09.30 uur, M. Rooker, Europa-allee 8b, 8265 VB KAMPEN, tel. 0383315288, en op 8 Mei van 12.00-12.30 uur, M. Rooker, Europa-allee 8b, 8265 VB KAMPEN, tel. 038-3315288. Voor zeer dringende gevallen buiten spreekuurtijden: tel. 06-53537743. Kijk voor meer informatie op www.tandartsinkampen.nl. Apotheek Ebbingepoort 1e Ebbingestraat 19 te Kampen, tel. 038-3312475. Geopend op vrijdag tot 19.00 uur en op zaterdag van 12.00-14.00 uur. Buiten deze uren kunt u terecht bij de apotheek, Dr. Stolteweg 17-19, Zwolle (naast

de huisartsenpost, t.o. Sophiaziekenhuis), tel. 0384556227. Na 23.00 uur alleen met recept! Dieren-Ambulance 24 uur per dag via tel. 0622701040 Verloskundigen Praktijk Kampen Wanneer de bevalling gaat beginnen of voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende verloskundige, tel. 06-53109281. Wanneer de verbinding niet tot stand komt kunt u ons oproepen via de waarneemdienst te Zwolle, tel. 038-4603591. Welke verloskundige dienst heeft is terug te vinden op de poster in de wachtkamer of op www.verloskundigenkampen.nl Verloskundigen IJsselmuiden De dienstdoende verloskundige is bereikbaar via de mobiele telefoon 06-20002668, bij geen gehoor telefoonnummer 038-4603591. Voor vragen en het maken van afspraken is er telefonisch spreekuur van 13.00 uur tot 13.30 telefoonnummer 038-3324413.

Kijk voor een volledig overzicht van alle kerkdiensten op www.brugmedia.nl/kerk

Bekendmaking Flora- en faunawet De wilde eend is in Overijssel een algemeen voorkomende soort. De afgelopen jaren hebben wilde eenden op verschillende plaatsen in Overijssel belangrijke schade aan landbouwgewassen veroorzaakt. Zo ook aan een perceel vollegrondsgroente aan de Hartogweg te IJsselmuiden. Ter voorkoming van belangrijke schade aan een perceel vollegrondsgroente aan de Hartogweg te IJsselmuiden, heeft de Faunabeheereenheid van Overijssel aan Gedeputeerde Staten van Overijssel daarom een ontheffing (ex artikel 68 Flora- en faunawet) gevraagd voor het verjagen met behulp van ondersteunend afschot van wilde eenden op het schadegevoelige perceel vollegrondsgroente aan de Hartogweg te IJsselmuiden. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 4 mei 2011, op grond van artikel 68 van de Flora- en faunawet, het volgende besloten: • een ontheffing te verlenen aan de Faunabeheereenheid Overijssel voor het doden van wilde eenden met gebruikmaking van het geweer; • op het schadegevoelige perceel vollegrondsgroente aan de Hartogweg te IJsselmuiden; • voor de periode van 1 mei tot 15 augustus voor de duur van het Faunabeheerplan, derhalve tot 15 augustus 2014. De ontheffing voor het doden van wilde eenden is verleend vanwege het wettelijke belang: ‘de voorkoming van belangrijke schade aan gewassen’. Mogelijkheid van inzien Het besluit ligt tot 17 juni 2011 ter inzage op werkdagen van 9.00-17.00 uur bij de provincie Overijssel. U kunt het besluit inzien in het provinciehuis te Zwolle, Luttenbergstraat 2. De tekst van het besluit is ook te vinden op de website van de provincie Overijssel, http://overijssel.nl/kennisgevingen. Mogelijkheid van bezwaar Belanghebbenden kunnen bij Gedeputeerde Staten bezwaar maken tegen het besluit vóór 17 juni 2011. Meer informatie hierover, en over de mogelijkheden in verband met spoedeisendheid, is vermeld aan het slot van het besluit zelf. Via de website van de provincie Overijssel, www.overijssel.nl kunt u desgewenst een digitaal bezwaarschrift invullen. Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer A. van der Wal van het team EMTV (telefoon 038 499 76 96).


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 27

www.

EXTRA ACTIE

ELKE WEEK TIEN TALLEN EURO’S VOORDE E L M E T O NZ E WEEK A ANBIEDIN GEN

VOORDEEL!

NU NOG MEER V OORDEEL

2e gratis: Schouderkarbonad

e

kilovoordeelpak

6.

49

2.

99

Slammer energy

tray 24 blikjes à 250

8.

40

ml

5.

Scharreleieren M

Witlof

los 500 gram

doosje 6 stuks

2.38

78

2.18

2 doosjes:

1.

19

kilo 1.56

cornets

patates frites

naturel, caramel of aardbei doos 6 stuks

zak 2,5 kilo

00 liter 25

1.

2.29

1.

2.39

29 kilo 52

49

H. van Viandenstraat 50 Kampen

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen op deze folder zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. De aanbiedingen zijn geldig van maandag 9 t/m zaterdag 14 mei 2011. week 19


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 28

www.

woonboulevard

zwolle

Voor uw woonen slaapcomfort!

Openingstijden maandag

13.00 - 17.30 uur

dinsdag - vrijdag 9.30 - 17.30 uur donderdag

9.30 - 21.00 uur

zaterdag

9.30 - 17.00 uur

Adres Grote Voort (Voorsterpoort) 8041 BG Zwolle

woonboulevardzwolle.nl


Dinsdag 10 mei 2011 • pagina 29

www.

Andermaal week Winterberg Biologisch genieten zonder gedoe bij Restaurant De Vijfsprong eten & drinken weggegeven op Plantagemarkt

“ Prachtig en smaakvol vlees, afkomstig van dieren die een goed leven hebben gehad en dat proef je. Bij de ontwikkeling van onze lente en

zomerkaart zijn wij dan ook op zoek gegaan naar zoveel mogelijk biologische en of duurzame leveranciers. Zo zijn we in contact gekomen met

De derde hoofdprijs van het seizoen is zaterdag weggegeven op de Plantagemarkt. De derde midweek voor twee personen naar het Duitse Winterberg is gewonnen door H. kuipers - Van de Beek. Ook na de vakantieperiode zullen er hoofdprijzen worden weggegeven, net als tegoedbonnen voor koffie met gebak en dinerbonnen.

Kijk voor de nieuwe kaarten en de speciale “Preuverij” op www.devijfsprong.com of volg via Twitter: @ devijfsprong.

Feest voor vrijwilligers en jubilarissen Myosotis In verpleeg- en revalidatiecentrum Myosotis werd afgelopen dinsdag feest gevierd. De 125 vrijwilligers werden getrakteerd op een heerlijk buffet. En omdat Myosotis ook negentien jubilarissen telt, die zich al twaalf en een half of zelfs 25 jaar inzetten voor de bewoners, zijn ze diezelfde avond in het zonnetje gezet. Ze werden verrast met een bloemetje en een Iris cheque. “In 2010 hebben we de vrijwilligersprijs behaald en hiervoor ontvingen we 500 euro ”, vertelt vrijwilligerscoördinator Dieke Koster van Myosotis.

Omdat zonder al die vrijwilligers alle activiteiten in het verpleegcentrum niet kunnen plaatsvinden, werd besloten een feestavond voor ze te organiseren.

De officiële prijsuitreiking vindt binnenkort plaats in de Museumboerderij. Bezoekers van de markt

kunnen dit jaar een bezoek aan de Museumboerderij winnen waar hen een rondleiding en koffie of thee met iets lekkers erbij wacht. Net als voor de andere prijzen geldt dat marktklanten kunnen winnen door een product te kopen van de marktkooplui en op de bon die ze krijgen hun naam- en adresgegevens in te vullen.

IJsselheem, locatie Myosotis, vanwege hun specifieke inbreng in dit verpleeghuis. “Zij houden de bewoners actief en brengen de buitenwereld naar binnen! Deze vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor Myosotis, zonder hen zou het huis niet zo kunnen functioneren”,

zo meldt het juryrapport. In Myosotis, het verpleeg- en revalidatiecentrum van IJsselheem, is een trouwe groep van meer dan 125 vrijwilligers actief. Zij zetten zich al jarenlang vol overgave en enthousiasme in voor de bewoners.

De trekking van de prijzen werd zaterdag verricht door SP-raadslid Richard Boddeus. “Het is een leuke actie. De markt zorgt altijd voor een stuk bedrijvigheid en maakt een stad aantrekkelijker”, aldus Boddeus.

Restaurant De Vijfsprong Eten & Drinken Plantage 1 (038) 333 71 58.

“Ze kregen een luxe buffet; eerst werd een voorafje gepresenteerd, toen een warm buffet en hierna een breed scala aan toetjes, afgesloten met koffie en bonbons. Deze groep ziet elkaar niet regelmatig dus ze konden lekker bijkletsen. Ook zijn dinsdag alle jubilarissen van Myosotis in het zonnetje gezet.” Vorig jaar is de Vrijwilligersprijs 2010 uitgereikt aan de vrijwilligers van

1971 40 JUBILEUMAANBIEDINGEN 2011 JAAR

PERKPLANTEN

SPAANSE MARGRIET

IN DRAAGTRAY (10 ST.)

40RT% ING!

O.A.: VLIJTIGE LIES BEGONIA, PETUNIA ETC.

40%

OSTEOSPERMUM IN DIVERSE KLEUREN

KO

VAN 1,50 VOOR

1.35

0.89

LIGBEDKUSSEN

STEMPELKAART ACTIE

ING!

KORT

VAN 2,25 VOOR

DIVERSE DESSINS 195 X 63 CM

0IN%G! 4 KORT

HAAL DE STEMPELKAART EN SPAAR VOOR GRATIS PLANTEN!

VAN 69,95 VOOR

39.

50

40 JAAR

BIJ EEN VOLLE SPAARKAART

GRATIS TUINPLANTEN T.W.V. € 5,-

WWW.DEOOSTEINDE.NL

RALO TUINSET 4 VERSTELBARE METALEN STOELEN A 149,OP=OP 1 METALEN TAFEL O105 CM 169,765,-

40% ING!

KORT

GROOTSTE AANBOD

PERKPLANTEN IN DE REGIO !!!

ma. t/m do. 09.00-18.00 u vrij. 09.00-21.00 u zat. 08.30-17.00 u

TOTAAL VAN 765,- VOOR

459.

VOORDEELPARADIJS VOOR GROENE VINGERS WWW.DEOOSTEINDE.NL Koekoeksweg 4 8271 PC IJsselmuiden (koekoekspolder) Tel. 038-331 20 35

Aanb. geldig van 11-05 t/m 17-05 2011 | Afgehaald, zolang de voorraad strekt.

Restaurant De Vijfsprong eten & Drinken aan horecaplein De Plantage in Kampen is trots op haar nieuwe lunch- en dinerkaart. “ Vorig jaar zomer zijn wij als eerste in Kampen begonnen met de verkoop van biologisch runden varkensvlees afkomstig uit de Vechtstreek” vertelt eigenaar Michel van den Bos.

viskwekerij De Kopervis uit Ens, daar kweekt men op duurzame wijze meerval. Men is trots op de vis en wij zijn trots dat wij deze lekkere vis mogen serveren. Verder werken wij nog steeds zoveel mogelijk volgens het vis & seizoen pricipe en serveren wij verse groentes uit het seizoen.” Voor de lunchkaart is gekozen voor biologisch brood wat de koks zelf afbakken. “Het klinkt cliché, maar het is zulk lekker brood. Zacht met een knapperige korst. Duurzaam Genieten zonder zweverig gedoe dus, we blijven natuurlijk gewoon lekker, lekker gewoon.”


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 30

Gevraagd: VACATURES

Parttime Chauffeur koeriersdiensten Wij zijn op zoek naar een parttime chauffeur die op de zaterdag voor vast beschikbaar is. Ook bij ziekte, vakantie en drukte dient u beschikbaar te zijn. Bent u representatief, betrouwbaar en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag, dan kunt u schrijven naar: APtrans Zeegravensingel 83 8271 KJ IJsselmuiden Of stuur een email naar: Alle@aptrans.nl

www.

In deze functie stel je met behulp van onze 7 zekerheden de klant centraal, en doe je je uiterste best om hun wensen te vervullen. Om de klant optimaal te bedienen zorg je dat er altijd voldoende produkten aanwezig zijn en dat deze perfect gepresenteerd worden. Je assisteert de afdelingsmanager en je vervangt deze bij diens afwezigheid.

Voor Jumbo Kampen, vestiging Industrieweg, zijn we op zoek naar een:

1e verkoopmedewerker m/v voor de afdeling vers/semi-vers voor minimaal 32 uur per week.

Voor deze functie is werkervaring in de levensmiddelenbranche vereist. Wat verwachten we van je: • Een commerciële en resultaatgerichte instelling. • Servicegericht en leergierig • Je hebt bij voorkeur een MBO-diploma Wij bieden je naast een goed salaris de mogelijkheid om je baan te combineren met een opleiding.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met: dhr. H. van ’t Hul, Tel.: 038 3396160 Solliciteren kan naar: Jumbo Kampen Industrieweg 12 8263 AD Kampen

Ben jij deze klantgerichte, gedreven teamplayer, dan nodigen wij je graag uit te solliciteren.

Sollicitatiebrieven dienen uiterlijk 21 mei binnen te zijn.

Bio Kwekerij Aldo van Os in IJsselmuiden zoekt Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging?

Ben jij toe aan een Ben jij toe aan een Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? uitdaging? Ben jij toe aannieuwe een Voor onze vestiging IJsselmuiden en Kampen nieuwe uitdaging? nieuwe uitdaging? zoeken wij een

Voor onze vestiging IJsselmuiden en Kampen Voor onze vestiging IJsselmuiden envestiging Kampen IJsselmuiden en Kampen Voor zoeken wij eenonze zoeken wij een Voor onze vestiging IJsselmuiden en Kampen zoeken wij een zoeken wij IJsselmuiden een Voor onze vestiging en Kampen

Hair-stylist m/v

Hair-stylist m/v zoeken wij een Hair-stylist m/v Hair-stylist m/v om ons team te komen versterken. Hair-stylist m/v om ons team te komen versterken.

Hair-stylist m/v

(assistent) bedrijfsleider. Je functie: Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van personeel. Je beschikt over de volgende talenten: affiniteit met planten en techniek, leiding gevende capaciteiten, goede communicatieve eigenschappen, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid. Je bent flexibel en hebt zin om je met een team in te zetten voor het bedrijf.

WilWil jij jijinom gemoedelijke sfeer onsleuke team gemoedelijke te komen omversterken. ons team tewerken komen versterken. ineen een leuke sfeer werken omjijons team te komen versterken. Wil indan een leuke gemoedelijke sfeer werken Wil jij in een leuke gemoedelijke sfeer werken zijn wij opzoek naar jou! dan zijn wij opzoek naar jou! Wil jij in een leuke gemoedelijke werken dan zijn wij opzoek sfeer naar Sollicitaties kun je sturen naar: danjou! zijn wij opzoek naar jou! Voor vragen ensollicitaties: sollicitaties: op met: J. PrinsJ. Prins dan ons zijn wij opzoek naarcontact jou! om team teneem komen versterken. Voor vragen en neem contact op met: info@bioaldovanos.nl Telef. 06Voor 555 06 enop Voor vragen en sollicitaties: neem contact met: J. Prins vragen neem contact op met: J. Prins Telef. 06531 531 555 06 sollicitaties: Wil jij in een leuke sfeer werken Telef. gemoedelijke 06 531 555 06 Voor vragen en sollicitaties: neem contact op met: J.Telef. Prins06 531 555 06 06 wij 531 555 06 danTelef. zijn opzoek naar jou! Voor vragen en sollicitaties: neem contact op met: J. Prins Telef. 06 531 555 06

Dekker Elektrotechniek B.V. te IJsselmuiden is een jong, snel groeiend bedrijf dat zich richt op alle voorkomende elektrawerkzaamheden in de nieuwbouw, verbouw en renovatie.

In verband met aanhoudende groei van onze opdrachten zijn wij per direct op zoek naar:

* Zelfstandig werkende elektromonteurs * Leerling elektromonteurs We zoeken iemand die ervaring heeft in de elektrotechniek, een flexibele instelling heeft, zelfstandig kan werken en bij voorkeur in het bezit is van rijbewijs B.

We bieden een afwisselende fulltime baan in een jong team, een passend salaris bij opleiding en ervaring en arbeidsvoorwaarden conform CAO.

Ben je geïnteresseerd? Dan kun je contact opnemen met de heer H. Dekker, telefoonnummer 06-25 26 62 33 of stuur een email naar dekker.electro@hetnet.nl

DEKKER Elektrotechniek BV • Koekoeksweg 17/B • 8271PC IJsselmuiden


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 31

VACATURES

OP ZOEK NAAR DE BESTE BIJVERDIENSTE? Begin een krantenwijk! Nu met Startpremie van € 50,-. Word ’s morgens bezorger van o.a. AD, Trouw en de Volkskrant. Dat is de snelste bijverdienste voor bijna alle leeftijden*.

www.

• Een unieke werkgever; professioneel, no-nonsense mentaliteit • Eén van de grootste spelers in de installatiebranche; 1600 medewerkers, 38 bedrijven • Met medezeggenschap én winstdeling • Mogelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling

Versterk jij straks het team van Breman Techniek?

Voor de vakantie of voor vast. En het betaalt prima voor een uurtje werk per dag. Plus een gratis regenpak en elke dag een gratis krant. Ben je 15 jaar of ouder dan kun je direct aan de slag in KAMPEN en IJSSELMUIDEN Interesse? surf naar www.krantenbezorgen.nl

Breman. Samen bijzonder Breman Techniek BV is onderdeel van de Breman Installatiegroep die behoort tot de grootste spelers in de installatiebranche.

De RIBW IJssel-Vecht, richt zich met haar zorgaanbod op mensen die beperkingen ervaren als gevolg van langdurige psychiatrische of psychosociale problematiek. Voor ons team in Kampen zoeken wij een:

Huishoudelijk Ondersteuner 16-24 uren per week

De werkzaamheden bestaan uit het activeren, overnemen en/of aanleren van huishoudelijke vaardigheden (AWBZ functie; huishoudelijke verzorging), het realiseren van een hygiënische woonomgeving door het verrichten van huishoudelijke taken en het onderhouden van gemeenschappelijke ruimten. Voor deze functie is een mbo diploma SPW niveau 3 of Helpende Welzijn niveau 2 vereist, tevens ben je in het bezit van een rijbewijs en auto. Je kunt tot 19 mei 2011 uitsluitend reageren via www.zorgselect.nl. Kijk voor meer informatie en onze andere vacatures op www.ribwijsselvecht.nl .

Kom werken bij

Breman Techniek is een zelfstandig bedrijf in Genemuiden met circa 40 medewerkers. Onze werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van centrale verwarmingssystemen, het individueel en projectmatig vervangen van cv-ketels, mechanische ventilatie, loodgieters- en elektrawerk. Deze werkzaamheden voeren wij uit in nieuwbouw-, utiliteits-, verbouw- en renovatieprojecten. Breman Techniek is VCA- en KOMO-gecertificeerd. Ter versterking van ons team zoeken wij kandidaten voor de volgende functies:

AUTOCADTEKENAAR Je werk - je ontwerpt installaties op het gebied van werktuigbouwkunde en elektra - je maakt installatieberekeningen - je werkt materiaalspecificaties uit - je tekent met de programma’s AutoCAD en StabiCAD

KARWEI! Werken bij KARWEI betekent werken in teamverband. Inzet en betrokkenheid staan hoog in het vaandel bij onze organisatie.

Werken bij KARWEI betekent ook veel

Voor onze bouwmarkt in Kampen zijn wij op zoek naar een enthousiaste

VAKANTIEKRACHT m/v ( Periode juli t/m september )

Als Vakantiekracht krijg je te maken met allerlei werkzaamheden in de bouwmarkt. Zo werk je mee aan het vullen van de schappen, het helpen van onze klanten en het bedienen van de kassa. Wij verwachten van een Vakantiekracht een klantgerichte houding en affiniteit met ons assortiment. Je bent beschikbaar voor de periode juli t/m september.

mogelijkheden tot persoonlijke

VERKOOPMEDEWERKER m/v

ontwikkeling. Wij

( Parttime - 6 uur )

bieden een goed inwerktraject en prima opleidingsen doorgroeimogelijkheden.

www.karwei.nl

Als Verkoopmedewerker heb je direct contact met de klanten om ze te adviseren en artikelen te verkopen. Je bewaakt de voorraad, bestelt bij waar nodig en ziet erop toe dat het assortiment goed wordt gepresenteerd.

Je profiel - je hebt een relevante diploma op mbo-niveau - je hebt kennis van AutoCAD en StabiCAD of bent bereid hiervoor een opleiding te volgen - je bent bekend met Officeprogramma’s - je hebt een klantgerichte instelling - je toont inzet en initiatief - je bent zelfstandig, accuraat en flexibel

VOLSLAGEN MONTEURS (LG/CV/E) Je werk - je bent het visitekaartje van het bedrijf en draagt zorg voor tevreden particuliere en zakelijke klanten - je voert zelfstandig alle voorkomende installatiewerkzaamheden uit in (bewoonde) woning- en utiliteitsbouw - je overlegt met opdrachtgevers

Je profiel - je hebt enkele jaren ervaring in de installatietechniek - je toont inzet en initiatief - je bent flexibel, zelfstandig, doortastend en je kunt goed in een team werken - je bent in het bezit van rijbewijs B - je hebt een klantgerichte instelling

LEERLING MONTEURS (LG/CV/E) Je werk - je bent het visitekaartje van het bedrijf en draagt zorg voor tevreden particuliere en zakelijke klanten - je voert onder begeleiding alle voorkomende installatiewerkzaamheden uit in (bewoonde) woning- en utiliteitsbouw

Je profiel - je hebt interesse in de installatietechniek - je bent bereid om een studie en/of specifieke trainingen te volgen (via de Breman Bedrijfsschool) - je bent flexibel, zelfstandig, doortastend en je kunt goed in een team werken - je hebt een klantgerichte instelling

Breman biedt - een aantrekkelijke en veelzijdige baan met een grote mate van zelfstandigheid - een goede beloningsstructuur waaronder een winstdelingsregeling - mogelijkheid tot het volgen van opleidingen

Geïnteresseerd in één van de functies? Stuur dan je motivatie en cv naar: Breman Techniek BV T.a.v. de heer R. Kroes Postbus 80, 8280 AB Genemuiden T 038 - 385 63 55 E techniek@breman.nl

Wij verwachten van een Verkoopmedewerker een klantgerichte instelling en affiniteit met ons assortiment. Je beschikt over MBO werk- en denkniveau.

Heb je interesse ? Stuur dan je brief met c.v. naar: KARWEI Kampen, t.a.v. de Bouwmarktmanager. Ertsstraat 13, 8263 BN Kampen. Je kunt ook een sollicitatieformulier invullen via www.vanneerbosbouwmarkten.com Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Kijk voor meer informatie over deze vacatures op www.werkenbijbreman.nl


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 32

www.

Puzzel mee Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. De winnaar krijgt de waardebon thuisgestuurd.

Crypto

en maak kans op een

waardebon

Jan Nuyens Crypto brengt het ouderwetse puzzelplezier terug in De Brug. Een cryptogram is een puzzel die draait om creativiteit met taal. De puzzelaar moet op basis van een cryptische zin, of soms een enkel woord, raden welke oplossing in de vakjes hoort. De letters uit de gekleurde vakjes vormen samen een woord.

Jan Nuijens Crypto

Oplossingen onder vermelding van ‘Puzzel’ moeten uiterlijk maandag 09.00 uur binnen zijn. Stuur ze per post: BrugMedia Postbus 179 8260 AD Kampen of per mail: info@brugmedia.nl. Vergeet hierbij niet de eigen adresgegevens. De winnaar ontvangt een waardebon ter waarde van € 15,- van Slik Tuincentrum.

Gratis af te halen: stoeptegels 20x30x6cm, antraciet, c.a. 5m2, alles in 1x weg, tel. 06-10186994 na 18.00 uur

LENTE WEKEN

Te koop: 7 Verkade-albums, compl. met alle originele plaatjes, 30,-, tel. 038-3316917

Verloren: op de vrijmarkt met Koninginnedag Mobiel Siemens A52, het is een oudje maar ik zou hem toch graag terugwillen, al is het maar voor alle telefoonnummers die erin staan, adres: Bovensingel 76.

VINHA DO ROSÁRIO Branco, Rosado, of Tinto 0.75 Liter

Te koop: Mercedes 190 1.8 E Benzine, automaat, APK april 2012, trekhaak, getint glas, ABS, airbags, Electr. ramen, compl. auto, rijdt perfect, tel. 06-12223660

5.90

Oproep: wie heeft onze picknickoffer gekocht maar niet opgehaald, tel. 038- 3311760

Te koop: in nette staat verkerend 3-zits Blank Hollands eiken bankstel met 2 fauteuils, en blank eiken salontafel met plavuizen ingelegd, tel. 038-3319379

Oproep: voor woningruil, ik woon in Brunnepe in een groot eengezins woning waar u direct in kunt, woining is in uiterst goede staat, graag ruil ik met een eengezins woning in de buurt van West, Zuid of de Oranjewijk, tel. 06-12134514

Gratis af te halen: 2 schoenendozen met theezakjes, tel. 038-3326747

Gevraagd: voor een verzamelaar, documenten, fotos, passen, brieven en andere materialen uit de Tweede Wereldoorlog, evt. geringe vergoeding mogelijk, geen interesse voor boeken over de oorlog, tel. 038-3335110 . Te koop: 1-pers. senioren bed 90X200 incl. matras en verstelbare bodem 65,-, witte hangkast met schuifdeuren 100x60x180 15,-, tel. 038-3317135 Verkoop: op vr.13 en za.14 mei van 10.00-18.00 uur houden wij Boedag van onze overtollige meubels enz., zoals antieke kabinetten, tafels, klokken, curiosa en huishoudelijke artikelen, adres: Broederweg 6, Kampen, tel. 038-3330951 Te koop: z.g.a.n. wit kinderbed in hoogte verstelbaar 25,-, 2 hardhouten klapstoeltjes 12,50, Tel. 0645908107 Te koop: z.g.a.n. home trainer 55,-, buiktrainer 35,-, traytafeltje 7,50, kinderstoel kunstof wit met rugsteun 7,50, tel. 038-3313237 Te koop: boek, In het Spoor van de Pioniers 35 jaar Noordoostpolder, 7,50, tel. 06-13442580 Te koop: 2 Datura brugmansia, planten, tel. 0383388371

Oplossingen 03-05: Hor:5.kliekje.7.maopak.9.vlot.10.eindspel.11.sofa.12slotetappe.13.nepper.14.epotest.16. drankzucht.17.raap.18.navelstaarders.23.spijtbetuigingen.vert:1.mistlampen. 2.wederom.3.amandelpit. 4.waterpas.5.kalkoen.6.kloosterzuster.8.opslagterrein.15.schaduw.18.amstel.20.arpa.21.erts.22.rage.

Horizontaal: 5. Die 500 schapen blijven aandringen als een kind.(7). 7. Je hebt geen benul van dit begrip.(5). 9. Daar word je wel vrolijk van.(15) 10. Kan zowel je man als vrouw zijn.(4). 11. Hij is niet welkom als lid van de bibliotheek.(10). 12. Drijvende gasthuizen.(5). 13. Die luizen van een Alkmaarse club kwamen uit Zuid-Amerika. (7). 15. Onderduiker.(10). 17. Deel van het kabinet.(4). 19. Met deze zege is het koor groter geworden.(12). 22. Bij die partij is het gebruik een flesje fris te nemen.(6). 23. De lengte van een straf.(8).

Jonge Graanjenever 1.0 Liter

DE KUYPER Vieux

1.0 Liter

11.99 GRANT’S

Scotch Whisky 1.0 Liter

14.99 www.dewereldvandranken.nl geldig t/m 25 mei 2011

SLIJTERIJ WIJNHANDEL

POST

Adres: .....................................................................................................................................................

Geerstraat 33 KAMPEN tel.(038) 331 35 13

Oplossing:....................................................................................................................

Nieuwe locatie Slik Tuincentrum. Veldoven 5a in IJsselmuiden. Naast keukencentrum De Trekvaart. Industrieterrein Zendijk.

SUPERLENTEAANBIEDING

Uw tuinplant specialist

Stekgeranium In diverse kleuren hang of staand Normaal p. st. 1,25

Uw betrouwbare partner in uw financiële administratie Een accountant hoeft niet duur te zijn! Ismail Sen MSc RA Neringstraat 1 • 8263 GB Kampen • 06 - 218 38 242 www.attent-ra.nl

15.00

9.99

Verticaal: 1. Bezigheid op de grond.(15). 2. Deur,poort en soep.(6). 3. Dieren die nu al tegen de kerst opzien. (10). 4. Kerkscheuring? Integendeel.(8) 5. Slecht humeur.(9). 6. Verfrommelde bloem.(8). 8. Geen koper van een skybox.(12). 14. Het Openbaar Ministerie de rug toe draaien.(7). 16. Geen gestreken plooi.(6). 18. Deze plant is goed voor de bloedsomloop.(6). 20. Zo licht veranderlijk kan een meisje zijn. (4) 21. Waterplaats.(3).

Naam:................................................................. telefoonnr: . .............................................................

Accountancy Belastingen Loonadministratie Bedrijfsadvies

3 VOOR

BOOMSMA

De winnaar van vorige week was A. Verbeek uit Kampen. Het gezochte woord was: monsterzege.

Ook voor aanleg en onderhoud van tuinen!

Nu 5 voor

5,00

Nu 5 voor

5,00

Nu p. st.

5,00

Struikmargriet Normaal p. st. 1,50

Grote hangpot Diverse soorten Normaal p. st. 7,95

Graszoden op bestelling Slik Tuincentrum Veldoven 5a, IJsselmuiden Tel. 038-3376417

Openingstijden: Ma. t/m donderdag Vrijdag Zaterdag

9:00 - 18:00 uur 9:00 - 21:00 uur 9:00 - 17:00 uur


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 33

www.

Onze seizoen presentatie voor iedereen We hebben voor het komend theaterseizoen weer meer dan 100 voorstellingen in huis. Wilt u weten welke? Kom naar de feestelijke seizoenpresentatie in de Stadsgehoorzaal! Donderdag 12 mei 19.00 – 21.00 uur De toegang is vrij Iedereen is welkom Haal gratis het kakelverse seizoenboekje op en bestel als eerste! 12 mei-4 juni :

• GRATIS •

start abonnementenverkoop ontvang korting op de toegangsprijs en wees verzekerd van de mooiste plaatsen

4 juni

:

start losse kaartverkoop

www.stadsgehoorzaalkampen.nl


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 34

www.

Twee-onder-één-kapwoning

HAMBURG

Ontdek het zelf!

2 moderne woningen aan de Koggesingel, Kampen Type A (de linkerwoning) heeft standaard een mooie, ruime erker en heeft een vrijstaande berging. Type B (de rechterwoning) heeft standaard een aangebouwde berging, deze is optioneel uit te breiden tot garage. Tevens kunt u uw auto op eigen grond parkeren. Op de verdieping treft u drie slaapkamers aan en een compleet ingerichte badkamer. De tweede verdieping is bereikbaar via een vaste trap. Voor deze verdieping zijn meerdere indelingsopties mogelijk.

Verkoopprijs vanaf € 248.000,v.o.n

.

Europa-allee 8, Kampen Burg. van Engelenweg 72 IJsselmuiden T (038) 337 10 00 www.ijsselmakelaardij.nl

Wilt u meer informatie over deze woningen en/of de verkoopbrochure downloaden, kijk dan op www.denieuwehanzewijk.nl

Burgwal 29 8261 EN Kampen T (038) 331 35 63 E info@reneslevenenwonen.nl www.reneslevenenwonen.nl

r u open 20 mei a.s. e m i r P Houdt u de Brug van volgende week in de gaten!

appartementen Van 13.00 tot 16.00 uur dag U kunt dan zonder afspraak een kijkje nemen in zowel bestaande

Kampen Europa-allee 8 IJsselmuiden Burg. van Engelenweg 72 (038) 33 71 000 www.ijsselmakelaardij.nl

Burgwal 29 8261 EN Kampen (038) 331 35 63 info@reneslevenenwonen.nl www.reneslevenenwonen.nl

appartementen als in verschillenden nieuwbouwappartementen.


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 35

www.

KOM BINNEN VOOR MEER AANBOD KOM BINNEN VOOR MEER AANBOD KOM BINNEN VOOR MEER AANBOD ID HE

JK ! LI ING E G N MO W O L I N Kampen RU E e IN EIG 3 Ebbingestraat 10

Kampen akelei

41

Kampen ariohof

1

Kampen de

omloop 24

SEniorEnappartEmEnt mEt parKzicht!

op dE hoEK mEt Vrij zicht...

nEt dat bEEtjE Extra!

WonEn aan dE ijSSEl!

Aan de rand van het Stadspark van Kampen ligt het appartementencomplex “ Campen “. De appartementen zijn dusdanig ingericht dat er op latere leeftijd prettig gewoond kan worden. De woonkamer van het appartement is “verwend” met prachtig uitzicht op het stadspark. De keuken is licht ingericht. De aanwezige slaapkamer is royaal te noemen, maar liefst 13 m2. Het balkon ligt op het Zuidwesten. De boodschappen zijn lopend te doen en een wandeling naar KAMPEN de winkelpromenade is echtBuiten niet ver. Kortom een heerlijk 43 Kampen Hofstraat leefappartement op een prachtplekje in Kampen.

...daar staat deze goed onderhouden woning! In de kindvriendelijke woonwijk CellesbroekMiddenwetering en op steenworp afstand van scholen, sportgelegenheden en uitvalswegen. De woning is voorzien van 4 slaapkamers en biedt veel ruimte. Achter de woning is een verzorgde tuin op het Noordwesten. Niet verder KAMPEN zoeken dus, ditKampen is ‘m! Bumastraat Burgwal 71-113

Aan de Ariohof staat deze speelse 2 onder 1 kap woning met garage. De garage is inpandig bereikbaar. De woning heeft een royale woonkamer met openslaande deuren naar de tuin en een lichte open keuken. Lichte badkamer, 3 slaapkamers en ruime zolder met de mogelijkheid tot een 4e slaapkamer. De gunstige ligging in de luwte van het hof en de speeltuinen in de buurt maken deze woning tot de KAMPEN perfecte familie woning met speels uiterlijk. Kortom Kampen F. Hendrikstraat 11 plaatje van een familiewoning met net dat beetje extra!

Deze perfect afgewerkte halfvrijstaande woning staat op een prachtige plek in Kampen nabij de molen d’Olde Zwarver. Vanuit de woonkamer, die op de eerste verdieping gelegen is, heeft u een fenomenaal uitzicht over de rivier de IJssel. De modern vormgegeven keuken is van alle gemakken voorzien. Op de begane grond vindt u nog een extra, uitgebreide woonkeuken, zodat u ook vanuit de KAMPEN Frieseweg 17 unieke woning tuinijsselmuiDen alles dichtbij voor handen heeft. Deze is zeker een bezichtiging waard!

KOM BINNEN VOOR MEER AANBOD Dorpstraat 22

Sterrekroos 87

Hofstraat 68

EN WONEN UNIEKE KANS: WONEN EN DAT IS RUIM WONEN! EEN PRACHTIG MONUMENTJE! € 192.000,k.k. € AANBOD 249.500,- k.k. € 469.000,- k.k. KOM BINNEN VOOR MEER PRAKTIJKRUIMTE ONDER 1 DAK

Dat is mooi starten! 1 PLEK: ONDERNEMEN

€ 159.000,- k.k.

Erg leuke met tuintje in de VraagprijS Waar vind woning je dit nog? Aan de rand vanbinnenstad. de Greente De binnenzijde is mooi afgewerkt met een staat een grote vrijstaande nieuwbouwwoning lichte moderne Via keuken uit 2007. Deuknusse type “boerderij”. de oprijlaan kunt naar de woonkamer heeft een nostalgische hoge achterzijde waar u een bedrijf kunt vestigen. De raampartij. De 1e verdieping heeft een royale grote garage c.q. loods biedt ruimte voor kantoor slaapkamer met inbouwbed en een ruime en opslag. Heerlijke ruime en de badkamer met douche uittuin 2007. Degrote CV ketel is complete woning maken het toteigenlijk een unieke ook pas vervangen. Kortom kanplek je er omin! te Kom wonen en werken. zo gewoon eens keertje kijken .....

VRAAGPRIJS Vraagprijs € k.k. € 129.000,425.000,k.k.

Kampen Emmeloordstraat

22

resiDeren aan De gracHt!

Prachtig herenhuis in het centrum. Liggend . VraagprijS aan DE gracht van Kampen. De woning biedt Keurige vrijstaande woning biedt tal van mogelijku veel leefruimte en is op alle fronten strak heden voor eigen praktijk aan huis: aparte entree afgewerkt. Op de b.g.g. huisvest de zeer ruime en voorzien van als wachtkamer, separaat e garage, ideaal hobbyruimte. De 1toilet en en 2e praktijkruimte methet keukenblok. De woning zelf verd. omvatten luxe woongedeelte. Het is voorzien van een ruime woonkamer en enorme dakterras op delichte 1e verd. is fraai aanopen keuken, maar liefstWONEN 6 slaapkamers ruime gelegd. Kortom RUIM in eenen woning achtertuin. Echt een die HELEMAAL AF bezoekje is en datwaard! hartje binnenstad!

VRAAGPRIJS Vraagprijs

Kampen

€ k.k. € 365.000,309.000,k.k.

lorentzstraat 8

gezellig wonen in De oranjewijK

Deze leuke tussenwoning aan de Frederik VraagprijS Heerlijk leefhuis met ruime, lichte woonkamer Hendrikstraat goed onderhouden. Hetserre is met parketvloerisen uitgebouwd door lichte voorzien van woontafel een moderne badkamer en is voor bv grote of zitruimte. Zomers keuken deze net dat beetjedeur extra het in dewat serre fijn woning vertoeven met opensl. geeft ten opzichte van de rest. Ook zijn er naar tuin. Open keuken kijkt uit op voortuin. Op 3 slaapkamers op de eerste verdieping en de 1e en 2e verd. extra ruime badkamer en 4 ruime zolder is te bereiken via een vaste trap. Kom slaapkamers. De carport voor biedt ruimte voor uw gewoon een keertje binnenkijken. auto. Ervaar de LEEFruimte!

VRAAGPRIJS Vraagprijs

€ k.k. € 155.000,209.000,k.k.

Kampen plataanstraat

pErSpEctiEf!?

ErVaar EEn lEVEn lang WonEn!

Veel ruimte, een garage én een grote schuur, 4 slaapkamers, het is er allemaal. De achtertuin is bijna 10 meter diep en op het Westen gelegen. Er moet nog wel het één en ander gemoderniseerd worden, maar dan kunt u er wel helemaalKamille uw eigen paleisje KAMPEN 1522 Kampen H.Viandenstraat van maken. terug naar De jaren '30 ! NET DAT BEETJE MEER… Alle met Meerauthentieke ruimte? Komelementen kijken naarzijn deze 2-1zorg kap bewaard gebleven in deze woning. is een woning met garage aan het eind van deHet straat en goed onderhouden geheel die veel ruimte heeft daarom geen last van doorgaand verkeer. VraagprijS € 149.000,k.k. biedt. Het is gelegen tegenover de tuinen De achtertuin grenst aan een groenstrook metvan alle een verzorgingstehuis en voorzien van een vrijheid van dien. Binnen is er meer dan voldoende vrijstaande stenen garage en 6 slaapkamers. ruimte. De badkamer is wat gedateerd, dus u Een prachtwoning op een prachtplek.

Deze royale eengezinswoning staat in een ruim opgzette buurt. Verschillende scholen en winkels zijn op loopafstand. De woning heeft nog wel op bepaalde punten modernisatie nodig, maar de ruimte is ideaal. Een ruime woonkamer met open haard. Een dichte keuken die je dmv een verbouwing KAMPEN Kampen lehmkuhlstraat 12 ook een open variant kunt maken. Drie ruime slaapkamers en eenHelemaal badkamer. En MET totaF! slot een heerlijke leeftuin om lekker WONING POTENTIE Goed onderhouden, in Amsterdamse stijl gete kunnen genieten van een zomerse dag. Kortom Deze eindwoning met leuke details uit deeen jaren ‘30 tussenwoning op eenteprachtig woningbouwde met perspectief! heeft potentie om uw droomhuis worden.plekje Het

In de ruim opgezette groene wijk “Bovenbroek” staat deze halfvrijstaande villa met stenen garage. De woning heeft een royale entree met vide. De woonkamer heeft een prachtig uitzicht op de tuin. Op de begane grond bevindt zich tevens een studeerkamer, een slaapkamer en badkamer.32 De 1e KAMPENspaarbankstraat Kampen verdieping huisvest 2 slaapkamers, 2e badkamer en een mooi wonen aan hobbyruimte. Kortom een woning met perspectief voor een PRACHT ZICHT De spaarBanKstraat leven langschilderij... heerlijk wonen! Als een zo uniek is de plek van deze

wilt deze misschien vervangen. Wij hebben de vraagprijs hiervoor aangepast.

VRAAGPRIJS Vraagprijs

€ k.k. € 389.000,235.000,k.k.

in de wat wijkaandacht "Zuid". Centraal maar toch heeft nodig watgelegen, betreft afwerking, VraagprijS € 174.500,k.k. in een rustige straat, dichtbij diverse voorz., bouwtechnisch is het prima voor elkaar. Vanuit zoals winkels, scholen en speelvoorzieningen. woonkamer heerlijk vrij zicht. Scholen en Ook het gezellige centrum van Kampen is speelgelegenheid zijnheeft nabij.zelfs Supermarkt, bakker dichtbij. De woning een werkkamer en slager op steenworp afstand. 3 slaapkamers op de b.g.g. en is verder voorzien van een ro-en ruimebadkamer (berg)zolder met mogelijkheid voor 4e. yale met ligbad én vloerverwarming

VRAAGPRIJS Vraagprijs

€ k.kk.k. . € 215.000,159.000,-

Plataanstraat 1

Kom gerustwoning. even deze woning bekijken. Lichte vrijstaande Aan de rand van het prachtige badkamer gebouwd in 2000, moderne keuken park in de wijk Zuid Bovenbroek staat het te VraagprijS €Combi 375.000,k.k. en grote woonkamer. CV-ketel uit 2003. pronken. Om u heen alleen maar groen, water en Wat wil je nog meer? Als klap op de vuurpijl mooie perkjes. De woning is vv 2 slaapkamers én heeft de woning ook nog een prachtige voorbadkamer de begane grond en 3 slaapkamers gevel. Watop houd je nog tegen? op de 1e verdieping. Wij laten u graag genieten van het uitzicht tijdens de bezichtiging. Vraagprijs VRAAGPRIJS

Het echtegerenoveerde landelijke enbinnenstadswoning vrije leven en toch VraagprijS Prachtig met dichtbij de stadvoorgevel. wonen! Rondom uw huis zijn karakteristieke Ook de binnenzijde weilanden, boerenweggetjes. mag er zijn. water Op de en begane grond is er eenDeze ruime vrijst. woning is en voorzien vanbadkamer. maar liefst sl.k, masterbedroom een lichte Op5 de waarvan 2 op de b.g.g. Er is een vrijstaande 1e verdieping bevindt zich de ruime woonkamer houten garage en bijkeuken. De woning staat voorzien van grote raampartij en de open keuken, op een heel ruim perceel van bijna 1400m2 en grenzend . De zolder deerbij er is zelfs aan noghet de balkon mogelijkheid eenheeft weitje mogelijkheid tot een extra kamer. te kopen. Unieke kans om vrij te wonen!

VRAAGPRIJS Vraagprijs

€ k.k. € 124.500,425.000,k.k.

€ k.kk.k. . € 449.000,168.000,-

Kampen

13

pUntEn op dE i

Okmastraat 19

lanDelijK wonen

Sterrekroos 29

rUimtE! Deze heerlijk royale woning biedt zowel in als buiten de woning extra ruimte. Doordat er in het verleden een naastgelegen perceel is bijgetrokken is er een bijzonder ruime achtertuin ontstaan. De royale woonkamer is uitgebouwd en is voorzien van een lichtkoepel. Verder KAMPEN Kampen zilverschoon 72 heeft de woning maar liefst 4 slaapkamers en een ruime ruim wonen DeGEWOON aangebouwde stenen garage geeft deze JE badkamer. WILT ER WONEN! Wonen aannog de eens Zilverschoon in Kampen woning een extra pluspunt. Keurig afgewerkte hoekwoning met garage. staat Keuken voor wonen inwoning een prettige Kom deze bekijken! (2009) heeft lichte inrichting enkindvriendelijke vv inbouwapparatuur.

Rolklaver 107

woonwijk. woning heeft beneden ruime Grote lichteDe woonkamer vv laminaat met een v-groef kijkt 224.500,leefruimteVraagprijS en lichte open€keuken. Op de k.k. uit op tuin. Bovenverd. met 3 royale slaapkamers 1e verdieping bevinden zich 3 ruime slaapkaen moderne recente badkamer vv designradiator, mers en op de zolder nog een 4e slaapkamer. vrijhangend toilet, wastafel en douchegelegenheid. De achtertuin is op het ZuidWesten gelegen Zolder 1 slaapkamer en veel dus dathuisvest betekent dat u heerlijk kuntbergruimte. genieten Eenhet woning voor als je net iets meer van zonnetje. Kom gerust eenswilt. kijken!

VRAAGPRIJS Vraagprijs € k.k. € 199.500,225.000,k.k.

W I J A DV I S E R E N E E N H Y P OT H E E K D I E VO O R U W E R K T Ik nodig u uit voor een open en helder adviesgesprek over een hypotheek waar u zich prettig bij voelt. Hij is goed, betaalbaar en scherp. Kortom een hypotheek die werkt voor u in plaats van dat u werkt voor de hypotheek.

Was getekend, Bram van Os, Hypotheekadviseur

Vo o r a l n u

is het belangrijk om 1 aanspreekpunt te hebben als het gaat om de aan- en verkoop van uw huis, de

hypotheek, verzekeringen en uw financiële horizon. Met onze intentie, kennis en ervaring mag u het vertrouwen hebben dat uw wensen en verwachtingen door de juiste mensen op een open en eerlijke manier worden waargemaakt.

Burgwal 29 Kampen Burgwal 29 Kampen

Burgwal 29 Kampen

Burgwal Kampen Burgwal 2929 Kampen


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 36

www.

ZONWERINGSPECIALIST • Screens • Rolluiken • Markiezen • Knikarmschermen • Uitvalschermen

www.hubokampen.nl

Knikarmscherm Breedte 350 cm. IBIZA Antraciet structuurlak gemoffeld frame. Grijs/crème gestreept doek. Uitval 300 cm. Breedtematen 350, 400, 450 en 500 cm.

OOSTERHOLTSEWEG 17, IJSSELMUIDEN

Van € 1130,-

VOOR € 854,

Aanvaarding in overleg • Vraagprijs e 525.000,- k.k.

Te koop aangeboden wordt u deze karakteristieke stadswoning. Gelegen op een rustige locatie aan de rand van de binnenstad van Kampen. De woning is recent aan de buitenzijde gerenoveerd. Dit vertaald zich in een nieuw dak, nieuwe kozijnen en een nieuwe dakkapel. Ind.: beg. gr.: entree, hal, m.k., woonkamer, open keuken, wasruimte, berging/provisieruimte en toilet. 1e Verd.: overloop, ruime slaapkamer en badkamer v.v. wastafel en douchehoek. 2e Verd.: zolderverdieping met bergruimte

Aanvaarding in overleg • Vraagprijs e 115.000,- k.k.

GRAFHORSTERWEG 111, GRAFHORST Vrijst. woning (385 m³) met schuur, garage en riante tuin gelegen nabij het centrum van Grafhorst. Gelegen op een perceel van 282 m². Ind.: beg. gr.: Entree met trapopgang en grote kelder, woonk. en zitk. v.v. gashaard, keuken, tussenhal, wasruimte, toilet, douche v.v. douchehoek wastafel en badmeubel, grote slaapk, via de tuin met achteruitg. is de berging met kelder te bereiken. De garage is te bereiken d.m.v. de oprit langs de woning. 1e verd.: overl. met 3 slaapk. waar van 2 met inb. kasten en 1 met een wast., dakterras te bereiken via de slaapk. 2e verd.: vliering te bereiken via losse trap.

Aanvaarding in overleg • Vraagprijs e 199.500,- k.k.

k Streepdoe voor rijs! unidoekp

KORAAL 29, IJSSELMUIDEN Zeer sfeervolle oude stadsboerderij met heel veel ruimte, grote tuin, een berging en een schuur. Het geheel is aangepast aan de eisen van deze tijd. Woning met vele mogelijkheden.

Ind.: beg. gr.: hal, woonkamer v.v. sfeervolle gaskachel, m.k., keuken v.v. inbouwapp., Kelder, tuinkamer, toilet, trap naar de 2e verdieping. 1e Verd: overloop met bergruimte, badkamer (v.v. douchehoek, 2e toilet, wastafelmeubel) en 3 slaapkamers. Riante tuin met houten berging en nieuwe schuur.

Sfeervolle villa met serre, veranda, 6 slaapkamers, 2 badkamers en kantoor/vergaderruimte. De schitterende tuin met vrij uitzicht en diverse terrassen is voorzien van een tuinhuis, grote garage met inbouwkeuken, schuur en een wellnessruimte met o.a. 6 persoons spa.

Aanvaarding in overleg • Vraagprijs e 287.000,- k.k.

Aanvaarding in overleg • Vraagprijs e 645.000,- k.k.

TORMENTIL 26, KAMPEN

DIJKSTRAAT 8, KAMPEN

vraag naar de voorwaarden

GREENTERWEG 6, KAMPEN

Landelijk gelegen vrijstaande woning op perceel van ca. 5.000 m² met grote garage, werkruimte, veestal, duiven verblijf en tuinhuis Ind.: beg. gr.: entree met trapopgang naar de 1e verd., kelder, m.k., slaapkamer en woonkamer. De keuken is vv. gaskookplaat met afzuigkap, vaatwasser, magnetron en wasmachine aansl. Vanuit de keuken is er toegang tot de badkamer en de tuin. De badkamer is vv. bad, douchehoek, wastafel, toilet en cv-opstelling. 1e verd.: overloop en drie slaapkamers waarvan één met ingebouwde kasten.

GRATIS MOTOR t.w.v. € 276,-

in prijs verlaag d!

Deze unieke woning is een bezichtiging waard!

OOIEVAARSTRAAT 17, KAMPEN Ruime tussenwoning met garage, voor- en achtertuin en vrijuitzicht op stadsgroen

Ind.: beg. gr.: entree, ruime hal met trapopgang naar de 1e verd., m.k., gesloten woonkeuken vv gaskooktoestel met afzuigkap, oven en koel- vriescombinatie. Doorzon woonkamer met haardpartij. Vanuit de keuken is er toegang tot de achtertuin. Aan de voorzijde van de woning bevindt zich de garage met beton vloer, elektra, water en wasmachine- en drogeraansluiting. 1e Verd.:overloop, vier slaapkamers en badkamer vv wastafel, bad, 2e toilet en douchehoek. 2e Verd.: de overloop geeft toegang tot de vijfde ruime slaapkamer met dakkapel, bergruimten en CV-opstelling.

Aanvaarding in overleg • Vraagprijs e 173.500,- k.k.

Zeer riante 2 onder 1 kap woning met loungeruimte (sauna, douche-/ stoomcabine) en garage met zolder. De riante tuin met meerdere terrassen biedt veel privacy. Gelegen in de wijk de Greente te Kampen Ind.: Beg. gr.: entree met meterkast, toilet, trapopg. naar de eerste verd. en toegang tot de woonk. met open keuken vv inb..app., bijkeuken, tuin met 2 terrassen en luxe loungeruimte met sauna, douche-/ stoomcabine en garage (ca. 22 m²) met zolder. 1e Verd.: overloop met trapopg., 2e toilet, badk. v.v. ligbad, wastafelmeubel en 4 slaapk. 2e Verdieping: open zolder met bergruimte achter de knieschotten.

Aanvaarding in overleg • Vraagprijs e 314.000,- k.k.

Bezoek ons op:

MEENTEWEG 6, GRAFHORST Statige, ruime tussenwoning met tuin, berging en achteruitgang. Het geheel is goed onderhouden en tot in detail afgewerkt Perfecte ligging nabij doorgaande weg. Ind.: beg. gr.: entree met trapopgang naar de 1e verd., toilet, m.k., trapkast, woonkamer en gesloten keuken v.v. inbouwapparatuur, bijkeuken v.v. wasmachineen droger aansluiting. 1e verd.: overloop met trapopgang naar de tweede verd., badkamer en drie slaapkamers waarvan 1 met bedstee. Badkamer v.v. ligbad, 2e toilet en wastafel. 2e verd.: ruime zolder met cv-opstelling en een ruime slaapkamer met veel bergruimte achter de knieschotten en inbouwkasten.

Aanvaarding in overleg • Vraagprijs e 199.500,- k.k.

www.hoksbergen.nl

Oudestraat 172 Kampen • Telefoon 038 - 333 10 43 • info@hoksbergen.nl


Dinsdag 10 mei 2011 • pagina 37

www.

Vijftig jaar schoolkorfbal in Kampen

KAMPEN - Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 mei staat het Frans Sport Schoolkorfbaltoernooi weer op het programma. Dit keer is de organisatie in handen van KV DOS Kampen/Veltman. Het schoolkorfbal wordt al vijftig jaar georganiseerd in Kampen. In 1961 vond het eerste toernooi plaats op sportpark Seveningen bij Wit-Blauw. Het idee van Sibilla Kuiper-Spielhagen is een fenomeen in de Kamper schoolsport geworden. Op de jubileumeditie doen 19 basisscholen mee. De 133 deelnemende teams spelen 260 wedstrijden. Zeventig vrijwilligers moeten alles in goede banen leiden. Er zullen in Kampen weinig mensen zijn die korfbal niet kennen vanuit hun jeugd. Het bijzondere van het schoolkorfbal is immers dat er een onbeperkte inschrijving is. Dat was van het begin af de belangrijkste regel bij dit grootste sporttoernooi van Kampen. In de jaren veertig en vijftig kende Kampen het zogenoemde stratenkorfbal. De in 2008 overleden Sibilla Kuiper-Spielhagen van Wit-Blauw was de grote animator van dit toernooi. Ze constateerde dat het altijd gezellig was en dat er met plezier gekorfbald werd, maar dat de Kamper korfbalverenigingen er nauwelijks beter van werden. Daarom bedacht ze het schoolkorfbaltoernooi. Kampen was in 1961 één van de eerste gemeenten in Nederland, waar zo’n schoolsporttoernooi werd gehouden. Het was vanaf het begin een daverend succes. Aanvankelijk deden alleen kinderen mee uit de bovenste twee klassen, al snel werd het toernooi uitgebreid met de middelste klassen. In 1980 blikte Kuiper-Spielhagen, door de korfballers liefkozend tante Bella genoemd, tijdens de prijsuit-

reiking terug op de regel van de onbeperkte inschrijving: “Sport is voor iedereen belangrijk of je nu een uitblinker bent of niet. Het maakt niet uit of je in het eerste team van je school speelt of in het laatste. Als je maar met plezier meedoet aan sport.” Het is door de jaren heen de succesformule gebleven van het immens populaire toernooi. In de jaren negentig werd de leeftijdsgrens nog verder verlaagd. Nu doen kinderen mee van de groepen 3 tot en met 8. Sportwethouder Pieter Treep, die in zijn jaren bij Wit-Blauw twintig jaar lang organisator was van het toernooi en zelf het korfbalvirus kreeg via het schoolkorfbal, onderstreept de woorden van Kuiper-Spielhagen: “Het schoolkorfbaltoernooi past in het beleid van de gemeente om sport en bewegen in de breedte te stimuleren. Iedereen mag meedoen, talent of geen talent. Dat maakt dit toernooi ook zo bijzonder. Iedereen sport op eigen niveau en aan de kant van het veld zie je ieder jaar weer duizenden ouders en oudleerlingen een kijkje nemen. Want ook dat hoort bij dit toernooi: het

DE SPORTKRANT VAN KAMPEN

Zes turners RKDOS naar NK meerkamp NIJVERDAL - Zes turners van RKDOS hebben zich afgelopen weekeinde in een sterk veld geplaatst voor het NK turnen op de meerkamp. Ook sleepte RKDOS nog eens tien toestelfinales in de wacht tijdens de halve finale, zaterdag en zondag in Nijverdal.

Bij de verplichte oefenstof plaatste Sander Kalter zich als zesde voor het NK op de meerkamp (Instap 9, eerste divisie). Joris Bosman en Jeffrey Vos gaan respectievelijk als vijfde en elfde de finale in bij de Instap 11 (derde divisie). Bij de keuze-oefenstof komen Rommé Seinen, Michel Vos (beiden Jeugd 8, tweede divisie) en Ben van de Berg (derde divisie) uit op de meerkamp.

Foto: Archief Tennekes

is de grootste reünie van de basisscholen.” KV DOS en Wit-Blauw organiseren het toernooi al vijftig jaar om en om. De unieke formule van vier avonden voorrondes tussen zes uur en half negen en op vrijdagavond de finales is al jaren hetzelfde en zal ook niet veranderd worden. Volgens Sandra Schreurs van KV DOS Kampen krijgen de twee verenigingen elk jaar zo’n twintig nieuwe leden door het schoolkorfbal. “Maar ook andere kinderen geven vaak aan dat ze schoolkorfbal leuk vonden en daarom lid zijn geworden. Je gaat

in Kampen eigenlijk maar op twee manieren naar de korfbalsport: via je ouders of via het schoolkorfbal.”

Toestelfinales zijn er voor Sander Kalter, Sven Vos, Rommé Seinen, Michel Vos, Maurice Brink, Joris Bosman en Jeffrey Vos.

Jeugd Set Up naar finales NK IJSSELMUIDEN - Volleybalvereniging Set Up is zaterdag 14 mei goed vertegenwoordigd op de finales van het NK in Apeldoorn. De teams jongens A en B zullen hier in actie komen. Beide teams zullen met zeven andere ploegen gaan uitmaken wie zich Nederlands kampioen mag gaan noemen. Aan dit toernooi kunnen alle vol-

leybalverenigingen uit Nederland teams opgeven, waarin spelers uitkomen die qua leeftijd deel mogen nemen in de desbetreffende klasse.

NIEUW

Catharina Gillesstraat 22 te Kampen - Nette woning met 3 slaapkamers - Nieuw badkamer in 2010 geplaatst - Cv-ketel uit 2008

Van Hasselstraat 21 te Kampen

Herman

Vraagprijs € 134.500,- k.k.

- Hoekwoning op ‘Zuid’ - Moderne keuken met inbouwapparatuur - Cv-ketel uit 2007 Vraagprijs € 165.000,- k.k.

NIEUW

Trekvaart 119 te IJsselmuiden - Vrijstaande woning in ‘oude kern’ - Riante kavel van ca. 452 m2 - Royale schuur van ca. 45 m2 Vraagprijs € 295.000,- k.k.

Magnoliaplein 12 te IJsselmuiden - Hoekwoning met garage - Tuin en dakterras op zuidwesten - Sfeervolle woonkeuken Vraagprijs € 187.500,- k.k.

Oudestraat 159-1 te Kampen - Leuk 3-kamerappartement in hartje centrum - Gezellige L-vormige straatgerichte woonkamer - Zonnig dakterras op westen Vraagprijs € 155.000,- k.k.

Makelaars in beweging voor u...

Achterstraat 21 te Grafhorst - Knusse starterswoning - Volledig gemoderniseerd - Moderne keuken met granieten aanrechtblad Vraagprijs € 137.500,- k.k.

VERKOCHT

Ballade 8 te Kampen

Hogehuisstraat 35-37 te IJsselmuiden Kampen Europa-allee 8 IJsselmuiden Burg. van Engelenweg 72 (038) 33 71 000 www.ijsselmakelaardij.nl


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 38

www.

HET ONDERDIJKS, KAMPEN

21 ÉÉNGEZINSWONINGEN MET EEN EIGEN GEZICHT TYPE SLEUTELBLOEM

TYPE VALERIAAN

VERKOOPPRIJZEN VANAF € 199.000,- V.O.N. • Woning breedte 570 cm. / diepte: 928 cm • Inhoud v.a. 478 m

3

ONTWIKKELING

• Woonoppervlakte vanaf 125m2

INFORMATIE EN VERKOOP

Burgwal 29, Kampen T (038) 331 35 63 E info@reneslevenenwonen.nl

• Energiezuinig: dus lagere netto maandlasten. • Onderhoudsarm

www.onderdijkskampen.nl

#ONDERDIJKS

Meeuwenweg 2, Kampen T (038) 332 20 55 E infokampen@sinkebv.nl


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 39

www.

Uw huurwoning in Kampen en IJsselmuiden

Nieuw woonruimteverdeelsysteem op 24 mei van start! DE WONINGCORPORATIES VAN ZWOLLE, KAMPEN EN IJSSELMUIDEN INTRODUCEREN SAMEN EEN NIEUW WOONRUIMTEVERDEELSYSTEEM OP INTERNET. ALS WONINGZOEKENDE BENT U AAN ZET. U MAAKT DAN ZELF DE KEUZE HOE U EEN WONING ZOEKT. BOVENDIEN PROFITEERT U OPTIMAAL VAN DE VOORDELEN VAN HET INTERNET: DAGELIJKS ZICHT OP HET ACTUELE AANBOD, MEER EN BETERE INFORMATIE.

Op 11 mei 2011 gaat het woningzoekendegedeelte van de website www.deltawonen.nl en www.bwij.nl uit de lucht en op 24 mei gaat de nieuwe website onder de naam www.dewoningzoeker.nl van start! Het woningaanbod staat dan alleen nog op internet. De woningen staan voor het laatst op 3 mei 2011 in De Brug. Opgebouwde punten van ingeschreven woningzoekenden blijven bestaan. Vanaf 24 mei wordt dit inschrijfduur genoemd. Op 21 mei ontvangen alle woningzoekenden een brief met verdere uitleg.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.DEWONINGZOEKER.NL


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 40

Rouwadvertenties Degenen die ik lief heb, verlaat ik, om diegene die ik lief had terug te vinden. ( Dit schreef moeder op) Geef de Heiland ‘t roer in handen van uw aardse levensschip. Hij zal veilig u doen landen, Hij kent elke rots en klip. Zij uw scheepje groot of klein laat de Heiland stuurman zijn. Verdrietig om het verlies, maar dankbaar dat we haar zo lang in ons midden mochten hebben, delen wij u mee dat, vertrouwend op haar Heer en Heiland, is ingeslapen, onze zorgzame moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Elisabeth Winkler van der Weerd (Lies)

in een gezegende leeftijd van 90 jaar. Sinds 13 juni 2009 weduwe van Marten Winkler Jenny Lijster-Winkler Jan Lijster Henrique en Nancy, Rowan, Nordin Michel en Laura Louis Winkler Wilma Winkler-Liefers Lydia Diny Held-Winkler Herman Held Elise (in herinnering) Ellen en Jaap-Jan, Thijs Anne en Ben, Levi en Saar Elly Speijer-Winkler Jaap Speijer Martijn en Jolanda Rik en Andrea Yvonne en Benjamin, Britt Kampen, 3 mei 2011 Vijverhof 217

www.

Rouwadvertenties Met verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van onze buurvrouw

Henriëtte de Ruiter-Rekveldt

Mary en Ans Diender Henk en Bertha Goudbeek Herman en Thea Bouwhuis André en Hannah van de Beek Henry en Riky Rekveldt

Herinner mij niet in slechte dagen. Herinner mij in stralende zon. Herinner mij in de mooie dagen. Toen ik alles nog kon. Wij zijn heel verdrietig dat wij afscheid hebben moeten nemen van

De dankdienst voor haar leven in de ‘Nieuwe Kerk’ en de begrafenis op de algemene begraafplaats aan de Bovenbroeksweg te Kampen. heeft zaterdag 7 mei plaats gevonden. Wij bedanken alle medewerkers van “De Vijverhof ” voor de liefdevolle verzorging.

De stoel is leeg, Zijn stem is stil Die hem gekend heeft Weet wat dat zeggen wil. Erg verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn lieve man, fijne vader en trotse opa

Vriezenveen, 9 februari 1958

Annie Smit-Ilbrink Brandy en Marcel Snoeijer-Smit Anne-Ruth, Sarah

Maijon en Jaap Veenstra-Smit Joost, Maurijne Kampen, 9 mei 2011 Correspondentieadres: Karthuizerlaan 6 8271 XB IJsselmuiden Vrijdag 13 mei is er van 10.45 uur tot 11.15 uur gelegenheid tot condoleren in de aula van de Nieuwe algemene begraafplaats Bovenbroeks, Bovenbroeksweg te Kampen. Aansluitend zal er een korte plechtigheid zijn in de aula. Daarna zullen wij hem begraven.

Afscheid nemen was moeilijk maar onontkoombaar. Wij kijken terug op een mooie en waardige crematieplechtigheid, welke nog lang in onze herinnering zal voortleven. Gerard Diender Kinderen en kleinkinderen Kampen, mei 2011 IN MEMORIAM

Ad Huiberts

Kampen, 8 mei 2011

vriendin van: Elly de Velde Harsenhorst moeder van: Esmeralda Yvette zus en tante van: Karla Jansen Jochem Eelke Dirk en Rianca Jansen Lotte Diede schoondochter van: S. de Velde Harsenhorst T. de Velde HarsenhorstWagenaar

U kunt ons condoleren vrijdag 13 mei van 10.30 tot 11.15 uur in het uitvaartcentrum aan de Cello 1 in Kampen. Aansluitend is er in de daarnaast gelegen kerk een samenkomst waarin we Bertine samen gedenken. De begrafenis vindt plaats op de algemene begraafplaats van Vriezenveen om ongeveer 14.30 uur. Mensen die geen rouwbrief hebben ontvangen kunnen deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

De ontelbare kaarten, telefoontjes, bloemen en de overweldigende belangstelling die wij mochten ontvangen na het overlijden en bij de uitvaart van

10-05-1968 * 08-05-2010

* 08-05-2011

Lieve lieve schat, wat mis ik jou. Ik zou met al m’n wilskracht naar de hemel kunnen stijgen, om jou terug te krijgen. I Follow you, will you please follow me.

x Joyce

***** Lieve Papa, elke dag mis ik je maar het lukt me en dat komt door jou! x Mexime ***** Pap, ik word niet verdrietig als ik aan je denk maar blij, je bent altijd bij me. x Dean ***** Mijn allerliefste papa, Twinkle twinkle little star, how I wonder where you are. Up above the world you shine. Like a nightlight in the sky. Starlight, starbright. The first star I see tonight. I wish I may, I wish I might catch a falling star tonight. Try and catch a shooting star. Make a wish with all my heart. Star shine brightly for you, may all your wishes come true. x Coco *****

Wolter Edink hebben ons een enorme steun gegeven om zijn verlies te verwerken. Bep Edink-Selles Wichard André & Annet Kai, Tess

Frits Smit in de leeftijd van 63 jaar.

Ria Diender - de Block

Bertine

Dankbetuiging In plaats van kaarten

Wij danken iedereen voor de hartverwarmende belangstelling, mooie woorden en fijne kaarten die wij als familie ontvingen tijdens het ziek zijn en overlijden van

Albertine Hendrika Jansen

Paardebloem 6 8265 MR Kampen

Contactadres: Fam. Speijer Dr.Kolfflaan 35 8264 DJ Kampen Tel. 0383318135

Dankbetuiging

Wij wensen Wim en de verdere familie de kracht toe dit verlies te dragen.

Kampen, mei 2011

In ons verdriet om het heengaan van mijn lieve man, onze vader, opa en overgroot-opa

Uitvaartverzorging

Herman Bottenberg Vo o r e e n p e r s o o n l i j k en waardig afscheid

Berend Edelenbos mochten wij uw hartelijk medeleven ondervinden. Wij betuigen u hiervoor onze oprechte dank. Femmie Edelenbos-Hoekman Kinderen, Klein- en achterkleinkinderen Kampen, mei 2011

Dag en nacht bereikbaar.

038 33 33 323 06 412 566 62

www.uitvaartbottenberg.nl

Koekoeksweg 5 • 8271 PC IJsselmuiden • htbottenberg@hetnet.nl

Vrooland Bloembinderij SPECIALIST IN GRAFWERK EN ROUWARRANGEMENTEN. Oudestraat 191 Kampen


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 41

www.

• Uitgaande van onze christelijke levensovertuiging verzorgen wij alleen begrafenissen. • U kunt te allen tijde een beroep op ons doen, ongeacht waar u woonachtig bent. • Wij zijn dag en nacht telefonisch bereikbaar. 

 

       

Telefoon 038 - 33 12 7 34 Mobiel 06 - 20 96 45 58

Leendert en Agatha van der Sluys

  

24 uur per dag bereikbaar

K a l t e r u i t v a a r t zo r g Aletta 06 - 28260254

J. Holtland

Kerkepad 8, 8271 AX IJsselmuiden telefoon : 038 - 3331648 mobiel : 06 - 52676220

Dat ik mijn weg mag vinden naar het hart van diegene die mij roept en nodig heeft

– persoonlijk en respectvol

Altaiskaya Byelka

– verzorging van thuisopbaring

Dag en nacht beschikbaar.

of in elk uitvaartcentrum

De uitvaartverzorger met zorg en aandacht

– gespecialiseerd in voorbespreking van uitvaarten – kostenopgave vooraf

P O O K R E V G 20 % - 80% E E korting L

Bartholdi MODE

OUDESTRAAT 72 • KAMPEN

E L A T O T

Sandwich Staff Yaya Soulmate Mado

Esprit Dept Bohemia Wearhouse Mac Nick Alan Red

Jassen: Creenstone - Easy Comfort - Spoom


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 42

www.

ff geen commentaar

Ida

wil het zelf niet weten! Ze vindt het zelf maar niks, maar met

13 mei 12,5 jaar

50

getrouwd. Gefeliciteerd, jullie vrienden.

maak je toch de blits!

Raar maar waar !!!

Deze meid is

30 jaar

40 jaar getrouwd

getrouwd!

die mee willen helpen bij verschillende activiteiten Bel gerust voor meer info: 038 3394493 of mail naar: d.koster@ijsselheem.nl

te koop

aardappelen

bildtstar, eigenheimer, nicola

10 kg .................. 6.00 25 kg ...............13.00

irene

10 kg voor .......... 7.00 25 kg voor .......15.00 gratis bezorging vrijdagmiddag Mts. Kasper, Brinkweg 2 Kampereiland

tel. 038 - 33 88 262

TRIMSALON KWISPEL-INN Voor de complete vachtverzorging van uw hond! Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met: 06-50924127 of mail naar: kwispel-inn@live.nl Trimsalon Kwispel-inn koekoeksweg 14 IJsselmuiden

A ANGEBODEN

zoekt vrijwilligers

GEVRAAGD:

Pa & Ma, Patrick & Maartje, Sander & Romano.

TE KOOP

RUILEN STRIPBOEKEN BABYKLEERTJES FIETSEN ZEGELS MEUBELS SPEELGOED HUISHOUDELIJK SINGLES/LP’S AUTO-ONDERDELEN

KLEINTJES TE HUUR

Oproep: reunie belastingdienst Kampen, 24 juni in de 4 jaargetijden, aanmelden : belreuniekampen@hotmail.nl Te koop: peuterfietsje Loekie Princess 12inch, tel. 0383324065

Te koop: platenspeler met 2 geluidsboxen, tel. 0383326747 Te koop: i.z.g.st. massief eiken salontafel, 2 Datura (brugmansia) planten, tel. 038-3388371.

50!

Hans wordt 13 mei

Gefeliciteerd van Marije, Maarten en Harmen.

Gefeliciteerd

Nieuw bedrijfspand met kantoorruimte aan de Eckertstraat 29 te Kampen. Diverse opties mogelijk. Info: 06 - 53 46 86 70

Mobiel: Fax: Internet: E-mail:

0572 - 37 11 66 038 - 465 44 50 06 - 216 334 26 038 - 465 53 34 www.boktor.nl info@boktor.nl

Single’s en LP’s Stripboeken Suske & Wiske, etc. Jeugdboeken Speldjes enz.

Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.

038-4660582

Houtworm- en Boktor bestrijding Ongedierte bestrijding Gevelreiniging-Impregnering

www.goedkoperbouwen.info

Tel:

06-13759050

Uw kapster aan huis.

verkoopplaats.nl

Computerproblemen ?

Goederen over? Gooi ze niet weg!

pcsupportkampen

De goedkoopste verkoopsite van Nederland

Penningkruid 43 Kampen

(geen commerciële advertenties, vacatures, onroerend goed, klussers e.d.) kunt u sturen naar De Brug, Postbus 179, 8260 AD in Kampen of mailen naar brugjes@brugmedia.nl De gratis advertenties worden geplaatst zolang er ruimte is.

BOEKEN

Onze diensten:

Tel. 038-331 56 90

GRATIS BRUGJE

ongediertebestrijding voor bedrijf en particulier

Zwolle:

Kinderopvang: ervaren gastouder heeft v.a. 1 juni weer plek op alle dagen in mini creche, v.a. 0.40 cent per uur, tel. 038-3317305

TE HUUR:

Wytgaard-Kampen

Lemelerveld:

Gevraagd: Super de Boer Koffie-punten over? Spaar mee voor Roemenie en Oekraine. Tel. 038-3321014 Gevraagd: geboortekaartjes voor een kindertehuis in Haiti, tel. 038-3321014

Groetjes, Marianne, Jolanda en Martijn, John en Jennie

TE KOOP GEVRAAGD

Voor een snelle service: Baltes bellen

Weet u dat: er een organisatie is met vrijwilligers die de zorg overnemen in de laatste levensfase? STTK tel. 038-3326285

Hulpfonds voor de minima: initiatief van 2 kerken om mensen met een minimum inkomen in noodsituaties te helpen aan eerste levensbehoeften, tel. 06-34712936

12.5 jaar

Myosotis Verpleeghuis en Revalidatiecentrum

Bel: 038 333 8328

Ja ja,

Te huur: Winnie the Pooh- of geboorteooievaar 10,-, tijdens de kraamdagen, opbrengst bestemd voor bejaardenzorg in Roemenie, tel. 038-3324280

Papa en Mama

Liefs Raymond, Jeanine en Romy Michel, Claudia, Amy en Dean Rianca

inpakster/ algemeen medewerkster

op vrijdag de 13e wordt ze 40 jaar...

het is bijna zover ...

Van harte gefeliciteerd!

Gezocht:

Ida, van harte gefeliciteerd!

Hulp aan huis.

Krijg er nog wat voor terug!

Altijd prijsafspraak vooraf prijzen vanaf € 20,=

Onze gegevens: De Kampen 3 in Vollenhove info@verkoopplaats.nl 0527-242020

pc traag, e-mail problemen of herïnstallatie bel:

pcsupportkampen 038 8883977 06 22 410 716

O.a. - Bouwkundig tekenwerk - Offertecheck - Woninginspectie - Opleveringen - Bouwbegeleiding - Toezicht etc. Vraag vrijblijvend informatie: Tel. 058 - 255 08 49 Mob. 06 - 40 40 78 94

Sloper/bouwmedewerker gezocht!

Bel direct 06 10432104 voor een baan

BINGO

Damescomité Stedelijk Orkest Donderdag 12 mei 2011 Bolwerk 10 Aanvang 19.30 Hoofdronde. Gratis kopje koffie en verloting Voor vervoer bellen: 038-3332560

Weleens Schweinehaxe gegeten? www. deoase-zalk.nl

Restaurant “De Oase” Kerkplein 3 Zalk, Tel 3636270

Ben je oud-lid van Duikteam de Oester en nieuwsgierig naar ons nieuwe clubhuis? Kom dan vrijdag de 13e langs bij onze officiële opening. Informatie hierover op onze website bij ‘agenda en nieuws’


Dinsdag 10 mei 2011 • pagina 43

www.

Witteveen en Hollander winnen bij KBC 1911

Geen geldig rijbewijs en geen gordel om

Rijbewijzen ingenomen na teveel alcohol

KAMPEN - Een 29-jarige man uit Zaandam heeft dinsdagochtend op de IJsselkade twee processen-verbaal gekregen.

KAMPEN – Van een 37-jarige, voor rijden onder invloed aangehouden snorfietser uit Kampen, is zaterdagavond 8 mei het rijbewijs ingenomen.

De man reed met zijn auto tegen de rijrichting in, waarop hij werd gecontroleerd. Hij bleek niet in het bezit van een geldig rijbewijs (dat was al ingevorderd) en hij droeg geen gordel.

Getuigen bedreiging mes gezocht KAMPEN – De politie is op zoek naar getuigen van een incident dat op Koninginnedag 30 april in het park plaatsvond en waarbij een 19-jarige man uit Appelscha is aangehouden, omdat hij verschillende personen zou hebben bedreigd met een mes. Dit gebeurde tussen 16.30 en 17.00 uur. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de situatie ter plaatse anders verlopen is dan aanvankelijk geschetst. Aan de bedreiging ging eerst een vechtpartij vooraf, waarbij de aangehouden bedreiger door meerdere jongens is geslagen. Het slachtoffer trok hierop een mes, waarna de jongens wegstoven. Een van hen belandde daarbij in het water. Om meer duidelijkheid te krijgen over dit incident, is de politie op zoek naar getuigen. Wie die middag in het plantsoen was of andere informatie heeft die van belang kan zijn voor het onderzoek, kan contact opnemen met de politie in Kampen via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Onder invloed van GHB KAMPEN – Een 25-jarige vrouw uit Kampen is vrijdagmiddag 7 mei voor haar eigen veiligheid ter observatie en ‘ontnuchtering’ ingesloten in het politiebureau. Op de Vispoort was zij onwel geraakt en diverse keren gevallen. Zij was in het bezit van GHB en gaf aan dat ook gebruikt te hebben. Tegen haar wordt een nader onderzoek ingesteld en proces-verbaal opgemaakt.

Aangehouden voor zware mishandeling KAMPEN - Twee mannen uit Kampen (28 en 29) zijn zondagmorgenvroeg aangehouden voor zware mishandeling. Daarbij raakte een 19-jarige Kampenaar zwaar gewond. De twee waren betrokken bij een schermutseling in een horecagelegenheid aan de Oudestraat, waarbij het slachtoffer een bierglas in zijn gezicht geslagen kreeg. Hij liep daarbij ernstige snijwonden in zijn gezicht op. Het tweetal is vastgehouden en de zaak wordt nog onderzocht.

Lees meer op www.

brugnieuws.nl

Op de Flevoweg negeerde hij een rood verkeerslicht en bij controle daarna bleek dat hij teveel alcohol gedronken had. Hij kreeg een rijverbod en tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

Trappen in de Voorstraat KAMPEN – In de Voorstraat is zondagmorgen een 18-jarige Zwollenaar aangehouden voor mishandeling. Hij zou zonder aanleiding een passerende 23-jarige man uit IJsselmuiden in de rug hebben getrapt. De man werd in afwachting van zijn verhoor ingesloten. De mishandeling wordt nog onderzocht en tegen de Zwollenaar wordt proces-verbaal opgemaakt.

Veelpleger aangehouden voor winkeldiefstal KAMPEN - Aan de Dr. Damstraat is dinsdagmiddag een 56-jarige man uit IJsselmuiden aangehouden voor winkeldiefstal. De man had bij een winkel twee pakken met vlees weggenomen, maar dat werd gezien door een winkelmedewerker. Deze hield de man aan en droeg hem over aan de politie. Aangezien de verdachte een veelpleger is, zit hij nog vast.

Verdachte woninginbraak aangehouden KAMPEN – Een 32-jarige man uit Hoogeveen is woensdagavond 4 mei op de Lovinkstraat aangehouden als verdachte van een woninginbraak die op 30 april gepleegd is aan de Burgemeester Oldenhoflaan. De man is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau in Kampen en zit daar voorlopig in de cel.

DE SPORTKRANT VAN KAMPEN

KAMPEN - Bij KBC 1911 zijn afgelopen weekeinde de clubkampioenschappen afgewerkt. Grote winnaars waren Reinie Witteveen en Bert Hollander. Bij het libre was er sprake van een spannende strijd. De beslissing viel pas in de laatste wedstrijd tussen Witteveen en Benji van Kleef. Witteveen won deze partij en na wat rekenwerk werd ze uitgeroepen tot clubkampioen. Bij de driebanders was Wim Hendriks vooraf de grote favoriet, maar de praktijk pakte anders uit. Margriet van den Akker en Bert Hollander waren goed op dreef. Van den Akker moest haar laatste partij winnen om

de titel binnen te halen, maar ze verloor van Teun van Staveren en bleef op zes punten staan. Bert Hollander ging ook onderuit in zijn laatste partij tegen Wim Hendriks, maar uiteindelijk werd hij toch gekroond als driebanden clubkampioen van KBC 1911.

Uitgeblust VV Kampen verliest ook van EDON ZWOLLE - VV Kampen heeft zich zaterdag naar het einde van de competitie gesleept. De ploeg van trainer Tonny Krijn verloor met 2-1 van laagvlieger EDON. In het eerste seizoen van VV Kampen in het zaterdagvoetbal is de ploeg in de eindstand van de vierde klasse D terug te vinden op de zesde plaats. VV Kampen begon goed aan de wedstrijd. Dit leidde in de 20e minuut tot een treffer van Dirk van der Meulen, die volgend seizoen bij Zalk gaat spelen. Het doelpunt was wel gelukkig. In een poging om de bal te ruimen, verdween deze inzet van een speler van EDON via de rug van Dirk van der Meulen in het doel. Daarna verzuimde VV Kampen om verder weg te lopen. In het laatste kwartier sloop er onnauwkeurigheid in het spel van de Kamper ploeg. Dit leidde in de 40e minuut tot de gelijkmaker. Na rust kwam VV Kampen in de problemen omdat Nahid Erbilici

geblesseerd op moest geven. VV Kampen was met slechts dertien spelers naar Zwolle afgereisd. Aangezien de twee wisselspelers al in het veld stonden, moest VV Kampen in het laatste half uur verder met tien man. EDON ging gretig op jacht naar de overwinning tegen VV Kampen, dat er helemaal doorzat. Vijf minuten voor tijd kreeg het loon naar werken: 2-1 Trainer Tonny Krijn wil zo snel mogelijk een streep zetten onder dit seizoen. “De pijp is al weken leeg. Het belangrijkste is dat er een frisse wind door deze groep gaat. Daar zijn we nu mee bezig.”

Van den Berg slaat toe bij KIJGC IJSSELMUIDEN - Bij KIJGC, het overkoepeld orgaan van postduivenverenigingen uit Kampen, IJsselmuiden, Wilsum en Genemuiden, stond afgelopen zaterdag de eerste attractievlucht op het programma. IJsselmuidenaar Gerard van Den Berg pakte de felbegeerde overwinning. De eerste vlucht van KIJGC vond plaats vanuit Strombeek, zo’n 215 kilometer. De 2.394 ingekorfde duiven werden om 07:45 uur gelost. Mighty Boy van Van den Berg was iedereen te snel af en tikte de klep

aan om 10.39.57 uur. Van den Berg eiste ook de tweede plaats voor zich op.

Sterk optreden damesploeg av Isala ‘96 ASSEN - De damesploeg van atletiekvereniging Isala ‘96 is de competitie in de tweede divisie goed gestart. De jonge Kamper ploeg eindigde in de eerste wedstrijd in Assen als zevende. De damesploeg van av Isala ‘96 bestaat uit tien dames, waarvan maar liefst acht junioren. Eerstejaars B-junior Anneloes de Roo zorgde op de 100 meter voor een verrassing. Zij eindigde als eerste in 13.09 seconde. A -junior Rianne Gorter behaalde een tweede plaats bij het kogelstoten (11.19 meter). Voor Gejanne Lussenburg was er een derde plaats bij het verspringen (5.29 meter).

De herenploeg kon door blessures niet in de sterkste opstelling starten en moest genoegen nemen met een zevende plaats. Opvallend was het optreden van Jeroen van Veen. Hij won de 110 meter horden in 15.13 seconde. Bennie Thunker verbeterde het Kamper record uit 1991 van Dolf Meuleman bij de heren 40 jaar en ouder op de 5000 meter met een tijd van 17.17.79 minuten.


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 44

www.

Geheel verzorgd genieten op het water

www.vwc.nl Wij maken het u graag gemakkelijk

arrangement

varen met uitgebreide bbq, inclusief schipper.

Geheel verzorgd genieten op het water

€ 35,-* per persoon k

HP KLEURENLASERPRINTER LASERJET CP1025

(min. 10 personen) exclusief dran * de tocht duurt in totaal +/- 4,5 uur

Opstapplaats: Handelskade Zwartsluis

Kijk voor de mogelijkheden op www.otiumsloep.nl of www.restauranthetoudegemeentehuis.nl bel voor reservering 06-14330027 / 038-3869020 Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door:

• Voordelige kleurenlaserprinter voor op uw bureau. • Print tot 16ppm in zwart en 4 ppm in kleur. • 600x600dpi. • Maximum invoercapaciteit 150vel. • Standaard geheugen 8MB.

• Hi-Speed USB poort. • 266MHz processor. • Geschikt voor papier, transparanten, enveloppen, etiketten en kaarten. • Afmetingen: 400x402x252mm.

........ € 125,- excl. BTW

Telefoon: E-mail:

Puttenstraat 12 A 8281 BP Genemuiden 038-3852400 info@vwc.nl

Adres: Telefoon: E-mail:

MA 16 en Di 17 Mei incenDies

De film speelt zich af in een verloederde oude wijk in Barcelona, waar dertiger Uxball tot zijn nek in de schimmige en criminele activiteiten zit. Hij is betrokken bij drugsdeals en door illegale Chinezen aan het werk te zetten, in delen van Barcelona die níet op de ansichtkaarten staan: de wijk El Raval met name, waar illegalen uit alle delen van de wereld hun in illegale ateliers gefabriceerde handel op straat verkopen, en de politie klopjachten houdt als er niet voldoende smeergeld wordt betaald. Uxballs privéleven oogt ook niet zonnig: zijn manisch-depressieve vrouw kan het leven niet aan, zodat hij er alleen voor staat in de opvoeding van zijn twee kinderen.

De tweeling Jeanne en Simon Marwan is verbijsterd wanneer zij bij de notaris twee brieven ontvangen van hun overleden moeder Nawal. Eén brief is gericht aan hun vader, van wie ze dachten dat hij overleden was en één is voor hun broer, van wiens bestaan ze niets afwisten. Ze vertrekken naar het Midden-Oosten om meer te weten te komen over hun familiegeschiedenis. Zo begint de tocht terug naar hun geboortegrond in het Midden-Oosten en een onderzoek naar het verleden van hun gesloten moeder, die daar altijd over gezwegen heeft. Hoewel Jeanne en Simon er hun wortels hebben liggen, zijn ze vreemden in het land — overigens een gefingeerde staat, die echter dichtbij de complexe geschiedenis van Libanon ligt.

Spanje/Mexico 2010, Regie: Alejandro González Iñárritu, Duur: 147 min., Met o.a.: Javier Bardem Maricel Álvarez Hanaa Bouchaib Eduard Fernández Guillermo Estralla

Normaal € 159,-

Adres:

MA 9 en Di 10 Mei Biutiful

Betonstraat 27-1 8263 BL Kampen 038-3852406 kampen@vwc.nl

Canada/Frankrijk 2010 Regie: Denis Villeneuve Duur: 130 min. Met o.a.: Lubna Azabal Mélissa Désormeaux-Poulin Maxim Gaudette Rémy Girard

Plantagemarkt 217 jaar iedere zaterdag actiedag!

GROTE BONNENACTIE OP DE LEUKSTE EN GEZELLIGSTE MARKT VAN NEDERLAND!

De Plantagemarkt in Kampen! Wekelijks vele prijzen te winnen!

Prijs ··· Koppen koffie met appelgebak en slagroom bij ‘de Pub’ Prijs ··· 3-gangendiners bij ‘The Peppermill’

Bij iedere aankoop krijgt u een bon. Met deze bon maakt u wekelijks kans op één van de onderstaande prijzen. De prijzen worden u aangeboden door de marktkooplieden van de Plantagemarkt. Heeft u geen bon ontvangen, vraag er om, u heeft er recht op! De voorjaarsactie duurt t/m 21 mei! Elke week worden er prijzen getrokken! U mag zo vaak meedoen als u wilt, want hoe meer u koopt, hoe meer kans u maakt!!

DE HOOFDPRIJS van een midweek voor 2 PERSONEN in een LUXE APPARTEMENT in SAUERLAND gaat er dit jaar maar liefst 6 X UIT!! De hoofdprijzen worden uitgereikt in de Museumboerderij.

Prijs ··· Pizza’s bij ‘Efes’

Prijs ··· Een High-Teas bij Grandcafe de Majesteit

Prijs ··· toegangsbewijzen voor een middagje museum boerderij BIJ HOOGSTEDE DE PLANTAGEMARKT ZIET ZATERDAG ROOD VAN DE HOLLANDSE AARDBEIEN.

VERS! SCHERPE PRIJS BIJ HOOGSTEDE.

Deze week! VISTASJE MET 3 ZOUTE HARINGEN + 500 GR VERSE SCHOLFILET.

NU € 8,95,-

DE KAASKOPPEN Plantagemarkt

MARKT KOOPJE Alleen op de markt

HET IS ER WEER!!

GRASKAAS!!

VOL SMAAK EN LEKKER ROMIG

6.95 PER KILO

VEEL AANBIEDINGEN AAN DE KRAAM.

4 grote eierkoeken voor

€ Bosscher, Noten & Zuidvruchten

1,

60

VISHANDEL VAN SOEST COMBIPAKKET AANBIEDING

500 GRAM KIBBELING + 4 ZOUTE HARINGEN VOOR € 10,00


DINSDAG 10 MEI 2011 • PAGINA 45

Deltasteur succesvol op NK Masters

De succesvolle damesestafetteploeg (dames 160+) van Deltasteur pakte goud en zwom een kampioenschapsrecord. Foto: Monique Sienema

EINDHOVEN - Het Open NK Masters in Eindhoven, voor zwemmers van 20 jaar en ouder, is voor Deltasteur zeer succesvol verlopen. De Mastersploeg veroverde twee keer goud, drie maal zilver en zeven keer brons. Vooraf was ingezet op tien podiumplaatsen. Alle negen deelnemers van Deltasteur vielen in de prijzen. Goud was er voor de vier keer 100 meter wissel estafetteploeg (Dames 160+), bestaande uit Margriet Leeffers, Rianne van Vegchelen, Miranda Straetemans en Janny van der Weide. De Kamper ploeg zette met de snelle tijd van 7.33.21 minuten een kampioenschapsrecord neer. Rianne van Vegchelen (D30+) sleepte de tweede gouden medaille binnen op de 200 meter vlinderslag. Miranda Straetemans (D35+) won zilver op de 50 meter schoolslag. Johan Neevel (H45+) viel op de 1500 meter vrij net buiten de prijzen en nam op de 800 vrije slag revanche door als tweede te finishen. De derde zilveren

medaille was voor de 4x50 wissel estafetteploeg (Heren 100+), bestaande uit Rene Beens, Joeri Schutte, Jauke Hamstra en Johan Wezenberg. Individuele bronzen medailles gingen naar Rianne van Vegchelen (D30+) op de 800 meter vrije slag, Miranda Straetemans (D35+) op de 200 meter schoolslag, Janny van der Weide (D60+) op de 200 meter vrije slag en Margriet Leeffers (D30+) op de 200 meter rugslag en 400 meter wissel. De estafetteploegen 4x50 vrij (Dames 160+) met Janny, Miranda, Rianne en Margriet en 4x50 vrij en (Gemengd 100+) met Jauke, Margriet, Miranda en Joeri zwommen ook naar het brons.

www.

Sterk Go-Ahead wint bij VVOG

Drie keer prijs voor Deltaruiters

HARDERWIJK - Go-Ahead Kampen heeft zaterdag een goede beurt gemaakt door uit met 0-3 te winnen bij VVOG. Het was het eerste goede resultaat voor de Kamper ploeg na drie nederlagen op rij.

WAPENVELD - Baret van der Rijdt en Henk Kwakkel van de Deltaruiters zijn afgelopen weekeinde in de prijzen gevallen bij een wedstrijd in Wapenveld. Laura Eilander eindigde in de B-klasse als derde in Den Ham.

Go-Ahead startte aanvallend, maar kwam in de beginfase goed weg. Een inzet van Rick Boersma werd door Murat Açikgoz in de 4e minuutvan de doellijn gehaald. Vijf minuten later voorkwam Kostwinder met een geweldige redding een goal van dezelfde Boersma. Het gevaarlijkste Kamper moment was vlak voor rust. Een vrije trap van Sander Morren werd door Arjan van Keulen net over gekopt. Na rust nam Go-Ahead VVOG langzaam maar zeker in de houtgreep. In de 50e minuut zorgde Jurrian Zandbergen voor 0-1. Negen minuten later maakte Jeffrey Klein 0-2. Go-Ahead zette steeds meer druk naar voren. Namens Go-Ahead waren De Jong en Jeffrey Klein dreigend. In de 78e minuut kwam de Kamper ploeg goed weg toen Dada Bugera de hoek voor het uitkiezen had, maar naast schoot. In de 82e minuut liet Zandbergen even zijn klasse zien. De spits nam het doel met een keiharde volley onder vuur. Zijn uithaal ging via de lat over. De 0-3 kwam er uiteindelijk toch via Klein.

DE SPORTKRANT VAN KAMPEN

de L-klasse snel in de barrage en schreef deze klasse op zijn naam.

Van der Rijdt was met Buddy het sterkst in de springklasse M. Henk Kwakkel was met Blaze in

Weer zege voor KJLTC KAMPEN - Het eerste gemengde team van KJLTC blijft het goed doen in de tweede klasse. Afgelopen zondag won de Kamper formatie met 5-3 van Nylan. Komende zondag staat de confrontatie tegen koploper LTVL op het programma.

Bas de Vries was goed op dreef in zijn single, maar moest in het gemengd dubbel met Nathalie Kiel capituleren. Foto: Tennekes

Arjen Kale. Kiel en Snoeijing wonnen vervolgens het damesdubbel.

KJLTC deed het goed in de singles. Nathalie Kiel won haar partij in drie sets en Floor Snoeijing pakte de winst in twee sets. Bas de Vries maakte een sterke indruk in zijn single tegen een sterke speler en won overtuigend in twee sets. Roel Wessels slaagde er niet in om zijn enkelpartij te winnen. Hij verloor in twee sets en ging in het herendubbel onderuit met zijn partner

KJLTC slaagde er vervolgens nog in om één partij in het gemengd dubbel te winnen. Dat punt kwam op naam van Snoeijing en Kale. Nathalie Kiel en Bas de Vries hadden geen schijn van kans in hun partij in het gemengd dubbel.

Wij verzorgen uw feest graag in onze mooie

FEESTLOCATIE! Maak een afspraak met ons en wij laten u graag zien wat er allemaal mogelijk is.

Extra Landstede MBO Open

Donderdag 19 & 26 mei 16.00 - 19.00 uur • Landstede Infoshop Zwolle • Als je nog op zoek bent naar een kwalitatieve mbo-opleiding • Voor een persoonlijk advies bij het kiezen van een vervolgopleiding • Als je je direct wilt aanmelden Grote Kerkplein 14, Zwolle www.landstedembo.nl • 0800-0245666 (gratis)

Laat jezelf zien

Dans & Partycentrum v.d. Berg Veerweg 5 8262 BJ Kampen 038 - 3322352

& n e s n a D Feesten

www.dans-party-vdberg.nl


dinsdag 10 mei 2011 • pagina 46

www.

GO-AHEAD KAMPEN Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door:

V.V.

SPORTPARK MIDDENWETERING • BUITENBROEKSWEG 2 KANTINE TEL 038 - 331 58 13

ZIE TELETEKSTPAGINA 499 • VAN TV OOST VOOR MEER INFO

WWW.GOAHEADKAMPEN.NL

ZATERDAG 14 MEI 2011 • Aanvang 15.00 uur

GO-AHEAD KAMPEN – WVF

VOORBESCHOUWING Go-Ahead eindigt zaterdag als vijfde op de ranglijst in de eerste klasse D na de degradatie uit de hoofdklasse vorig jaar. Het gevaar voor Go-Ahead Kampen kwam dit seizoen zeker niet uit Harderwijk. Tegen de beide clubs Zwart Wit ’63 en VVOG werd namelijk niet verloren en in alle duels wist Kees Kostwinder en zijn achterhoede het doel schoon te houden. Vier keer werd hier dus de nul gehouden en dat is op zijn zachtst gezegd toch merkwaardig als je het aantal tegendoelpunten van de rood-gelen bekijkt. Daar kan GoAhead volgend seizoen meer winst halen als de defensie wat minder vaak open huis houdt. Afgelopen zaterdag tegen VVOG lukte dat al wonderwel en op de fraaie 0-3 zege viel dan ook niks af te dingen. Historisch ook, omdat Go-Ahead daar sinds 1952 niet meer gewonnen had in de competitie. Verrassend bovendien omdat VVOG met een goede periode bezig was en GoAhead daarentegen niet. De Veluwse ploeg, al zeker van nacompetitie, kan nu zelfs de derde periodetitel zaterdag bij verlies nog verspelen aan tegenstander DZC ’68. FC Zutphen is in dat geval uitgeschakeld voor een toetje. Zaterdag tegen WVF kunnen de Kowetters het seizoen met een goed gevoel afsluiten en wellicht zit er zelfs nog een positief doelgemiddelde in bij een duidelijke overwinning. Go-Ahead

Luchtgevecht om de bal bij VVOG - Go-Ahead. De defensieve koppers van Kowet bezorgen elkaar hoofdbrekens. scoorde dit seizoen al 44 keer en een kwart van de productie komt op rekening van Jeffrey Klein. Ook heeft Go-Ahead nog wel een appeltje te schillen met de ploeg uit Westenholte, Voorst en Frankhuis. Afgelopen najaar gaf Go-Ahead het bij WVF toch wel erg gemakkelijk weg, nadat er in de eerste helft geen vuiltje aan de lucht leek en de ploeg eigenlijk dik op voorsprong had moeten staan. Dat gebeurde niet en ver in blessuretijd ging men dan ook terecht de boot in. Enige spelers zullen zaterdag hun laat-

ste duel in het officiële rood-gele shirt spelen. Met name Arjan van Keulen zal met een goed gevoel afscheid nemen. Hij kan dan ook terugzien op een mooie respectabele carrière in het eerste van GoAhead. Maar liefst 243 competitiewedstrijden prijken er sinds 1999 achter zijn naam. Ook tien doelpunten trouwens, die in eigen doel niet meegerekend…! Hoewel er voor beide ploegen geen belangen meer op het spel staan blijft het zeker de moeite waard er op Middenwetering nog een pakkend “pöttien” van te maken.

GO-AHEAD KAMPEN LEVERT 8 JONGE VRIJWILLIGERS VOOR DE CURSUS JUNIOR SCHEIDSRECHTER ligers op te leiden tot scheidsrechter. Go-Ahead is trots dat 8 van haar leden deel uit gaan maken van een sociaal maatschappelijk voetbalgebeuren op de zaterdag. Zich belangeloos als vrijwilliger inzetten voor hun club als scheidsrechter. De scheidsrechter komt niet alleen in actie omdat hij/ zij het leuk vindt, maar bovenal doen ze dit voor het voetbalplezier van kinderen en ouders. In onze ogen hebben wij diepe bewondering voor hen die een wedstrijd leiden. Onze kinderen worden steeds mondiger, maar… ook hun ouders. Soms is het best moeilijk om met commentaar en opmerkingen om te gaan. Helaas moet je daar tegen gewapend zijn. Ongetwijfeld krijgen de cursisten handvaten om hiermee om te gaan.

Op initiatief van Vrijwilligers Centrale Kampen is de cursus junior scheidsrechter gestart. Sportservice Kampen

heeft samen met de Vrijwilligers Centrale contact gezocht met de KNVB. Deze zijn enthousiast om jonge vrijwil-

Go-Ahead Kampen wenst de jonge vrijwilligers veel succes toe bij het uitoefenen van hun functie. We hopen dat zij veel plezier mogen beleven aan het scheidsrechter zijn.

CONTRACTSPONSORS


Dinsdag 10 mei 2011 • pagina 47

www.

DOS heeft niets in te brengen tegen Bennekom DE SPORTKRANT VAN KAMPEN

KAMPEN - Vooraf had DOS Kampen nog hoop op een stunt tegen Bennekom, maar zover kwam het niet. Bennekom was veel te sterk voor de Kamper ploeg en won ruim met 1-5. Door de 1-1 remise van AVW tegen asv Dronten is DOS nog steeds niet gevrijwaard van directe degradatie. De ploeg van trainer Jan Okke Koers heeft zaterdag 14 mei een goed resultaat nodig tegen Be Quick ‘28. In de beginfase mocht DOS nog wel even hopen op een stuntje. In de 11e minuut kwam het verrassend op voorsprong. De keeper van Bennekom kreeg een vrije trap van Jord van der Weerd niet onder controle. Mathijs Winters scoorde vervolgens in de rebound. De Kamper ploeg kon niet lang genieten van deze voorsprong. In de 21e minuut stond het al weer gelijk via Clint van der Wal. In de 37e minuut kwam Bennekom op voorsprong. Een uittrap van DOS-goalie Nick Karel belandde in de voeten van

KHC start tegen CJV’ers KAMPEN - Promovendus KHC heeft de competitie afgesloten met een 3-1 zege op Avereest. De ploeg kan zich nu gaan opmaken voor de nacompetitie. In de eerste ronde van de nacompetitie speelt het zaterdag thuis tegen de CJV’ers. Een week later is de return in Deventer.

Lennart van de Peppel. Die speelde vervolgens in op Wissink, die 1-2 aantekende. Aan het doelpunt zat een buitenspelluchtje, maar de arbiter keurde de treffer goed. Na rust was het snel gedaan met DOS. De ploeg begon veel te slap aan de tweede helft en dat kostte twee treffers. In de 47e minuut liep Wissink simpel door de verdediging en scoorde 1-3. In de 52e minuut greep de DOS-verdediging weer niet in. Dit keer was Guido van Rijn de doelpuntenmaker.

Foto: Tennekes

DOS kwam niet meer aan voetballen toe en Bennekom geloofde het allemaal wel. In de 79e minuut

zorgde Altay Tomruk voor de 1-5 eindstand via een schot van zo’n twintig meter.

www. brugnieuws .nl

‘s-Heerenbroek wint van Zalk ‘S-HEERENBROEK - ‘s-Heerenbroek deed dit seizoen tot het einde mee om de prijzen, maar is er zaterdag niet in geslaagd om de nacompetitie te bereiken. De ploeg van trainer Gerrit Bien won zaterdag simpel met 4-0 van Zalk, maar omdat Wilsum won bij Wijthmen leverde dit niets extra’s op. ‘s-Heerenbroek nam in de laatste vijf minuten van de eerste helft ruim afstand van Zalk. Wiliam Dekker profiteerde van een verkeerde terugspeelbal bij Zalk, even later scoorde William Meuleman de 2-0.

Direct na rust ging het weer fout voor Zalk. In de 46e minuut was het raak via Rob Henniphof. Twee minuten later maakte Wessel van Dijk 4-0. Daarna kreeg ‘s-Heerenbroek nog legio kansen om een monsterscore

neer te zetten, maar dat bleef de vertrekkende Zalk-trainer Henk Winters bespaard. “Ik ben bij Zalk begonnen met een 3-0 nederlaag bij Nieuwleusen en eindig met een 4-0 verlies bij ‘s-Heerenbroek. Ik gun Zalk het allerbeste en heb waardering voor de jongens van Zalk”, aldus Winters, die volgend seizoen het tweede team van ‘t Harde onder zijn hoede gaat nemen. Zijn college Gerrit Bien was vooral

trots op zijn groep, ondanks het mislopen van de nacompetitie. “Drie weken geleden hebben we het laten liggen door van VSW te verliezen, maar ik ben tevreden met wat we dit seizoen met z’n allen hebben neergezet. Vorig seizoen zijn we als zesde geëindigd en nu eindigen we op een vijfde plaats en hebben we tot het laatst meegedaan. Er is stabiliteit bij ‘s-Heerenbroek.”

Avereest was in de eerste helft de betere ploeg en had een veldoverwicht. Al in de 1e minuut kwam het op voorsprong. De KHC-defensie maakte hierbij een dromerige indruk. Tien minuten later kwam KHC goed weg toen een inzet van Avereest via de paal naast ging. Na rust zag het publiek een ander KHC. De ploeg pakte het initiatief en gaf dat niet meer uit handen. In de 65e minuut viel de gelijkmaker via uitblinker Leroy Knol. Tien minuten voor tijd maakte Stefan Drost met het hoofd de 2-1. Rabbi Ezzat tekende vlak voor tijd voor de 3-1 eindstand. KHC is als derde geëindigd in de competitie. Als het de eerste ronde van de nacompetitie overleeft, dan wacht op 28 mei de eerste finale tegen de winnaar van Hulzense Boys tegen Bergentheim. De return staat op 4 juni op het programma. De winnaar speelt volgend seizoen in de tweede klasse.

25% korting op alle beplantingen! Alleen bij inlevering van deze advertentie 25% korting op alle beplantingen. (m.u.v. lopende aanbiedingen)

De tuinplant specialist!

U vindt ons op onze nieuwe locatie

Veldoven 5a • IJsselmuiden industrieterrein Zendijk (naast keukencentrum de Trekvaart in IJsselmuiden)

Groot assortiment perkgoed!

window styling

Openingstijden: Ma. t/m do. 9:00 - 18:00 uur Vrijdag 9:00 - 21:00 uur Zaterdag 9:00 - 17:00 uur

Tel. (038) 337 64 17

Op de gehele Luxaflex Zonwering collectie

* t 4 produc e

GRATIS!

HEMELVAARTSDAG

GEOPEND

van 11.00 tot 17.00 uur

*Vraag naar de voorwaarden

Openingstijden: ma. gesloten Openingstijden: di. t/m vr 10.00 - 18.00 uur ma. gesloten donderdag en vrijdag di. t/m vr. 10.00 koopavond. - 18.00 uur koopavond 21.00 uur vr. avond tot 18.00 - 21.00 uur zat. 10.00 - 17.00 uur uur zat. 10.00 - 17.00

Totaalinrichting van advies tot realisatie. U voelt zich thuis bij MTC Kampen!

meubelen | slapen | vloeren | raambekleding | interieuradvies

Ertsstraat 10, Kampen Tel. (038) 33 32 390 www.mtckampen.nl


Dinsdag 10 mei 2011 • pagina 48

www.

Zomerdansdag in De Reeve KAMPEN - Sporthal De Reeve is zaterdag 14 mei het decor van de ZomerDansDag 2011. De ZomerDansDag is een jaarlijks terugkerend evenement waar alle jazzgroepen van gymverenigingen Wilhelmina, IJGV, THOR, GV DOS en RKDOS uit Kampen en IJsselmuiden hun dans mogen laten zien. Dit jaar wordt deze dag georganiseerd door RKDOS. Het evene-

ment valt ook in de Week van de Amateurkunst. Er is een middag- en

een avondprogramma. Het middagprogramma begint om 14.00 uur. De kaartverkoop start 12.30 uur en de zaal gaat open om 13.30 uur. Het avondprogramma start om 19.30 uur. De kaartverkoop start 18.00 uur en de zaal gaat open om 19.00 uur.

DE SPORTKRANT VAN KAMPEN

De toegangsprijs voor kinderen tot en met 12 jaar bedraagt 2,50 euro. Volwassenen kunnen voor 4,50 naar binnen. Het is ook mogelijk een ‘combi-ticket’ voor 7,50 euro te kopen. Dit ticket geeft recht op toegang tot het middag- en avondprogramma.

Tam IJVV veroordeeld tot de nacompetitie (door Gerard Meijeringh)

IJSSELMUIDEN - IJVV zal zich via de nacompetitie veilig moeten spelen. Zaterdag ging het team met 1-3 onderuit tegen 't Harde. Bij de IJsselmuidenaren ontbrak lange tijd het heilige vuur en was er onvoldoende creativiteit, tot frustratie van trainer Edwin Duim. "Hier begrijp ik helemaal niets van." Het mat opererende IJVV kreeg pas in de 37e minuut de eerste kans en dat was ook meteen een hele grote. Keeper Jim van der Wijk gooide de bal zomaar voor de voeten van Koen Buikema. Die had de bal vervolgens voor het inschieten, maar de keeper kon simpel redding brengen. Vier minuten later was 't Harde voor het eerst gevaarlijk en het was meteen raak. Ronald van Putten kreeg alle gelegenheid om diep te gaan en schoot raak. Even later werd het nog erger voor IJVV. Marcel Wezenberg wilde terugkoppen op keeper Meuleman, maar zag tot zijn schrik de bal in zijn eigen doel gaan. Een duur misverstand tussen de twee, waarvoor de IJVVgoalie na afloop zijn verantwoordelijkheid nam. Na rust was IJVV wat gretiger. De ploeg werd al snel gevaarlijk. Invaller Erik Post leek te scoren met het hoofd. Zijn kopbal werd echter op de doellijn gekeerd door een speler van 't Harde. In de 58e minuut kwam IJVV wel tot scoren via Gerjon van den Berg. 't Harde zette daarna een tandje bij en kreeg enkele goede kansen om de strijd te beslissen. Keeper Meuleman verrichtte enkele goede reddingen. Aan de andere kant moest keeper Van der Wijk nog serieus in actie

Foto: Tennekes

komen bij een schot van Palland. Vervolgens besliste Henk Elskamp het duel door de 1-3 te scoren. Trainer Duim was na afloop teleurgesteld. "We hadden afgesproken om om er vol voor te gaan met veel inzet. Daar zag je niets van terug. Als je dan ook nog ziet hoe de tegendoelpunten vallen. Daar kun je niet op trainen, maar als je onderin staat, gebeurt dat soort dingen. In de rust ben ik behoorlijk kwaad geworden. Dit kun je gewoon niet maken." Duim weet ook dat alles te maken heeft met kwaliteit. Daarom vindt hij het jammer dat Henry van Wijhe, die dit seizoen een belangrijke factor is bij IJVV stopt. Van Wijhe: "Ik wil honderd procent voor mijn sport gaan. Ik wil er niet half gebakken instaan. Ik vind het wel jammer. Ik ben nog maar 29, maar ik wil

WIJTHMEN - Met veel pijn en moeite heeft Wilsum zaterdag de kroon kunnen zetten op een moeizaam seizoen. De oranjehemden sleepten met veel inzet een 0-1 zege uit het vuur bij Wijthmen en hebben zich hiermee geplaatst voor de nacompetitie. "En dat is een groot compliment waard", aldus trainer Bart Ester.

Trainer Bart Ester moest wederom improviseren vanwege perso-

ZWOLLE - De acroteams van Wilhelmina/IJGV zijn goed voor de dag gekomen bij een plaatsingswedstrijd voor het NK in Hellendoorn. De prestatie van het jeugdtrio Sara Bulthuis, Janiek van Vlijmen en Anneloes Hogenhuis sprong het meest in het oog. Het drietal behaalde met twee sterke oefeningen ruimschoots de EK-limiet. De komende tijd zullen ze vormbehoud moeten tonen omdat er meer teams azen op het EK-plekje. Bij de B-damesparen was het duo Carina Boerman en Romi Dietrich goed op dreef. Na de tempo-oefening stonden ze op een 4e plaats, maar na een mooie balansoefening klom het tweetal naar een tweede plaats. Het trio Linde van Dijk, Sandra Tuinman en Marlies Zwep lieten zien dat ze nog steeds vooruit gaan. Het drietal eindigde als tweede.

privé ook meer tijd voor mezelf hebben." Duim moet het volgend seizoen ook doen zonder Koen Buikema (DOS) en Mark Wagteveld (stopt). Ook Berthil Schinkel zal straks weer wegvallen. Het bezorgt Duim wederom kopzorgen. Vorig jaar vertrok het hele middenveld bij IJVV. "Daar is niet goed op geanticipeerd en dat werkt door de hele club heen. Toen de club vorig jaar rook aan de eerste klasse had er ook een plan B moeten zijn. Je moet altijd iets achter de hand hebben. Elke vereniging die hogerop wil houdt dat in de gaten. Dan moet je inventief zijn en op zoek gaan naar jongens die graag bij IJVV willen voetballen." Zo iemand is Niels Scholten. De verdediger die enkele jaren geleden nog in de hoofdmacht van Go-Ahead speelde, speelt volgend seizoen op Sportpark Den Uithoek. De vraag is

of dat in de tweede of derde klasse zal zijn. IJVV zal moeten vlammen in de nacompetitie. Geen gemakkelijk opgave. "Dan tref je ploegen die in een flow zitten en dan zullen we andere dingen moeten laten zien dan vandaag. Anders wordt het heel lastig", aldus Duim.

nele problemen. Zo haalde hij de gestopte Aske Riezebos terug bij de groep en deed hij een beroep op Rendal Bruins, de spits van het tweede. Die stond met Wiljan van Zuthem in de spits en had een belangrijk aandeel in de gouden treffer van Wilsum. In de 28e minuut legde Bruins goed terug op Stefan Kuiper, die de bal vervolgens in de bovenhoek schoot. Na deze goal kreeg Wilsum wat meer

grip op de wedstrijd. Na rust golfde het spel heen en weer en lag het tempo in het eerste half uur erg hoog. Wilsum bleef op de been en gaf weinig kansen weg. In de 60e minuut kwam de ervaren Aske Riezebos in het veld. Hij bracht meer voetballend vermogen en rust. Wijthmen gaf op jacht naar de gelijkmaker veel ruimte weg. Wilsum maakte hier onvoldoende gebruik van, zodat de wedstrijd tot het einde spannend bleef. Uiteindelijk behaalde Wilsum een krappe, zwaar bevochten 0-1 zege. Door deze overwinning is Wilsum als vierde geëindigd in de competitie

Het B-lijn mixpaar Simon Verbree en Sigrid Witteveen begonnen sterk en stond na een oefening op de eerste plaats. Daarna ging het mis in de tempo-oefening. Door een voetbreuk van Witteveen was er sprake van een behoorlijke trainingsachterstand. Toch behaalde het duo een tweede plaats. De twee behaalden nog geen NK-limiet, maar in de volgende wedstrijd krijgen ze een herkansing.

48e editie Flevotour in Kampen KAMPEN - Komende zaterdag wordt de 48e editie van De Flevotour afgewerkt. Dit keer vindt de start van de wielerklassieker voor nieuwelingen en junioren plaats bij de Bovenkerk. Op zaterdag 14 mei gaan om 10.00 uur 1230 nieuwelingen van start voor hun wedstrijd van 85 kilometer. De route gaat via SchoolstraatBurgwal-Ebbingestraat en de Flevoweg de polder in. De finish bij de KWC-hoeve aan de Haatlanderdijk staat gepland voor 12.00 uur.

Wilsum op het tandvlees naar nacompetitie

Wilsum speelde een moeizame wedstrijd bij Wijthmen. In de eerste twintig minuten stond de ploeg zwaar onder druk en mocht ze blij zijn dat ze geen schade opliep. Dat had het vooral te danken aan keeper Gerhard Bolt, die zijn ploeg erin deze moeilijke fase doorheen sleepte.

Jeugdtrio Wilhelmina/ IJGV haalt EK-limiet

en heeft de ploeg de periodetitel van kampioen Swift '64 overgenomen. Concurrent 's-Heerenbroek is terug te vinden op de vijfde plaats en staat met lege handen. Wilsum begint komende zaterdag in de nacompetitie met een thuiswedstrijd tegen HTC. De verliezer van dit duel speelt dinsdag tegen ZAC. Als Wilsum afrekent met HTC en ZAC, dan speelt het op 28 mei de finale van de nacompetitie tegen de klassekampioen van de vierde klasse C op neutraal terrein. De winnaar van dit duel speelt volgend seizoen in de derde klasse.

Om 14.15 uur is het de beurt aan de junioren (17- en 18-jarigen) voor hun wedstrijd over 120 kilometer. Er wordt weer gestart aan de voet van de Bovenkerk. Via Kampen, Dronten, Biddinghuizen en Elburg komen de renners weer terug in het gebied rondom de Zwartendijk. Ook hier zal de finale plaatsvinden in het gebied rondom het Melmerpark. De finish staat gepland voor 17.00 uur. Tijdens de Flevotour worden er diverse randactiviteiten gehouden bij de Bovenkerk. Zo vindt er vanaf 13.00 uur een freestyle-demonstratie plaats van de fietscrossers van KWC. Tijdens de wedstrijd van de junioren wordt er bij voldoende deelname vanaf 14.45 uur een dikke bandenrace gehouden voor de jeugd. Inschrijven kan ter plaatse vanaf 14.30 uur.

Lees meer op www.

brugnieuws.nl

Brug week 19  

Brug week 19

Brug week 19  

Brug week 19

Advertisement