Page 1

GR ATIS HUIS-A AN-HUIS FAMILIEKR ANT

JA ARG A NG 11

OPL AGE 23.000

EEN EDITIE VAN BRUGMEDIA

Kijk op de achterpagina! d i n s d a g 6 m a a r t 2 0 12

Schrikkelbaby van 96

Raadspraat PvdA

w w w.b r u g n i e u w s.n l

Kinderboek over de dood

Ongeval Oranjesingel

 ACTUEEL 3  ACTUEEL19  ACTUEEL27 ACTUEEL 5 

Bus rijdt van station naar Haatland

Schinkel

Installatietechniek

Sinds 1928 het adres voor:

• • • • • •

gas- water en sanitair lood, koper en zinkwerken centrale verwarming duurzaam energie elektrotechniek ventilatietechniek HANDELSSTRAAT 11 KAMPEN 038 - 331 23 65 WWW.SCHINKELTECHNIEK.NL

DIGITALE

PASFOTO’S OOK VOOR

1 UUR

FOTOSERVICE Foto: Pedro Sluiter

Foto Voerman

KAMPEN - Vanaf deze week rijdt buslijn 10: een rechtstreekse busverbinding van station Kampen naar bedrijventerrein Haatland. Wethouder Pieter Treep gaf maandagochtend samen met gedeputeerde Gerrit Jan Kok het officiële startsein voor buslijn

10 bij de opstapplaats van het station Kampen-IJsselmuiden. De buslijn is ontstaan vanuit de wens om bedrijventerrein Haatland beter bereikbaar te maken. Voor werknemers van op Haatland gevestigde bedrijven

Dierenpension mag nog niet uitbreiden MASTENBROEK/DEN HAAG – De verleende milieuvergunning voor uitbreiding van dierenpension De Wetering in Mastenbroek is nog niet in orde. Dat heeft de Raad van State woensdag beslist in een rechtszaak die was aangespannen door enkele omwonende van het beoogde pension. De gemeente Zwartewaterland krijgt van de Raad zes weken de tijd om nader onderzoek te doen naar het verwachte lawaai. Blijkt uit het nadere onderzoek dat de uitbreiding van het pension niet zorgt voor overschrijding van de geluidsnormen, dan kan de vergunning in stand blijven.

onderzoek niet was uitgegaan van wat de vergunning toelaat. De Raad wil nu ook weten of er extra maatregelen bij het pension aan de Nieuwe Wetering nodig zijn om het lawaai te beperken en of die maatregelen wel voldoende helpen.

Straat van de week:

M

Maak kennis met...

Y

Kampen Deze week GRATIS een autowasbeurt. Zie uw bon in de brievenbus. CM

MY

CY

CMY

Kijk op pagina 6

Kijk snel op pag. 36

K

Tuinland Zwolle

bestaat 12,5 jaar en trakteert!

Carlsonstraat 25

Carwash

www.carwashkampen.nl

Buslijn 10 rijdt op werkdagen ieder half uur tijdens de ochtendspits vanaf 6.33 uur tot 8.33 uur en tijdens de avondspits vanaf 16.03 en 18.03 uur. De dienstregeling sluit aan op de aankomsten vertrektijden van treinen op station Kampen.

5 JAAR VAST VANAF 3,2% 3,75% www.terpstrahypotheken.nl • Tel. 038 - 333 62 41

Gratis bos tulpen tegen inlevering van deze advertentie. Keuze uit verschillende kleuren. Alleen geldig op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart. Maximaal 1 bon per persoon. Charles Storkstraat 2, ZWOLLE, www.tuinland.nl

DB

C

KAMPEN

Rijtijden

Dit wordt in de komende weken Lawaai onderzocht. Onlangs bleek al tijdens een zit1 3/5/2012 12:51:39 PM ting bij deAdv-Sport-inn-DeBrug-klein.pdf Raad dat het geluids-

Geluidsonderzoek Volgens de Raad zijn er fouten

Esdoornhof

gemaakt bij het geluidsonderzoek dat in opdracht van het dierenpension is uitgevoerd. Daardoor staat het niet vast dat aan de normen kan worden voldaan. Die normen zijn juist bedoeld om omwonenden te beschermen tegen het lawaai.

Oudestraat 138 Kampen (t.o. Stedelijk Museum Kampen) Tel. 038 - 3313688 www.fotovoerman.nl


www.brugnieuws.nl

dinsdag 6 maart 2012

ling contante beta LEEUWARDEN – Kleine Kerkstraat 11 8911 DK - TEL. 058-2896762

Monique Boer BV Monique Boer BV kraamzorg kraamzorg

thuiszorg thuiszorg o rrgg i sist ete zzo o momd edej uju it t a i a ra rg a d o r z d es e s t ll s e i A l lA ait om de ju Alles dra

Vo o r m e e r i n f o r m a t i e : 0 5 2 7 - 2 9 Vo 1 6o r3 7m e| e r wi nwfw. o rm moa n t iieq:u e b o e r. n l nw i qw. u embooneir.qnule b o e r. n l 0 5 2 7 - 2 9 1i6n f3o7@ |m ow i n f o @ m o n i q u e b o e r. n l

C ZELF HET RO G N I T L A O S N ME ✔ Christelijk

✔ Kleinschalig ✔ Gezellige sfeer

IJSSALON DONDO

Opening nieuwe seizoen Zaterdag 10 maart 2012! U bent van harte welkom om te genieten van onze ambachtelijke ijssoorten! Vers gemaakt. HEERLIJK

eenvoudig snel discreet

2

AMBACHTELIJK

VERSIJS

OUDESTRAAT 115, T.O. DE PLANTAGE

alles onder één dak! keukens • tegels • sanitair •

✔ Dynamisch

E L L O W Z D N O V A IE T A M R O INF 0 - 21.30 UUR 12 > 18.3 DINSDAG 13 MAART 20

WWW.ROCMENSOALTING.NL

Keukendesign Kampen Perfectie in details voor betaalbare keukens en sanitair KeuKens » Tegels » saniTair

> gereformeerd mbo > voor christenen

Bedrijfsstraat 4 • Kampen • Tel. 038 - 332 70 41 06 - 20 20 69 12 • www.keukendesignkampen.nl


ACTUEEL

‘Slaap zacht’ trekt veel publiek naar Kofferbak ziet het uiteindelijk niet meer zitten. Hij koopt een pistool en pleegt zelfmoord, in bijzijn van Lotte. Het publiek ziet hoe de monitor van Lotte weer aanslaat en hoe ze opschrikt. Dan valt het doek.

Jordi Kwakkel op een archieffoto.

KAMPEN - Slaap zacht, dat is de naam van de voorstelling die onlangs werd gespeeld in theater de Kofferbak. Die naam is echter niet van toepassing op de schrijver van het stuk dat werd opgevoerd. Schrijver en regiseur is de talentvolle Jordi Kwakkel uit Kampen. Voor Jordi (eindexamenklas HAVO) kwam met deze voorstelCOLOFON

ADRES Weekblad De Brug is een editie van BrugMedia Constructieweg 41-1, 8263 BC Kampen Postbus 179, 8260 AD Kampen Tel.: 038 - 333 10 27 Fax: 038 - 331 05 87 e-mail: info@brugmedia.nl internet: www.brugnieuws.nl OPENINGSTIJDEN Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur DRUK EN OPMAAK Hoekstra-Boom Offset Rotatie BV, Emmeloord Opmaak: bco reclameburo KLACHTEN BEZORING info@brugmedia.nl VERSPREIDING Editie De Brug verschijnt in Kampen, IJsselmuiden, Grafhorst, Kamperzeedijk, Kampereiland, Wilsum, Zalk, De Zande, ‘s Heerenbroek, Mastenbroek, Ens, gedeelte Kamperveen, Mandjeswaard en Noordeinde. Met onze andere kranten komen wij ook in de gemeente Zwolle, gemeente Zwartewaterland, Vollenhove, Sint Jansklooster, Belt-Schutsloot, Wanneperveen, Dronten, Elburg, Oldebroek, Wezep, Hattemerbroek, Oosterwolde. Totale oplage ruim 140.000 exemplaren ADVERTENTIEVERKOOP Voor het plaatsen van zakelijke advertenties dient u eerst telefonisch ruimte te reserveren bij één van onze verkopers voor maandag 10.00 uur. • Barry Kiel 06 - 1588 1947 • John Broelman 06 - 1588 1933 FAMILIEBERICHTEN

038 - 337 00 58 familieberichten@brugmedia.nl PARTICULIERE ADVERTENTIES brugjes@brugmedia.nl AANLEVEREN Aanleveren dient te geschieden volgens de voorwaarden van BrugMedia, welke te downloaden zijn van www.brugmedia.nl onder kopje contact. Aanleveren persberichten per e-mail: redactie@brugmedia.nl sport@brugmedia.nl voor maandag 10.00 uur. Vermeld in persberichten, indien mogelijk: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. REDACTIE Nick de Vries 06 - 1588 1944 Hermijn Bloemhard 06 - 1588 1943 Christiaan Schutte 06 - 1588 1946 Gerard Meijeringh (sport) 06 - 1588 1948 Niets uit deze krant mag -zonder toestemming van de uitgever- ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook. Op advertenties en commerciële producties in deze krant die niet eigendom zijn van de opdrachtgever of reclamebureau, berust het copyright bij de uitgever. Aan zet- en/of drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend. DIRECTIE Algemeen directeur: Bauke Hoekstra Commercieel directeur: Johan van der Kolk

www.brugnieuws.nl

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.brugnieuws.nl

dinsdag 6 maart 2012

ling een droom uit. Maar liefst 110 bezoekers kwamen naar het theatertje in de Ambachtsstraat om het gelegenheidsgezelschap van het Almere College te zien optreden. Het verhaal gaat over Lotte, zij heeft een droom, actrice worden. Buiten school doet ze er alles aan om haar droom waar te maken. Dat lukt aardig, tot ze Bram tegenkomt. Ze hebben een klik en ze zoenen. Lotte wordt later in het verhaal aangereden en raakt in coma. Bram wil alles doen om haar te helpen, maar

Zenuwen “Uiteraard waren er op de grote dag zenuwen, de hele dag werd er gerepeteerd, en het ging steeds beter. De finale was prima”, aldus de jeugdige regisseur en schrijver. “Supergaaf”, antwoordt hij op de vraag hoe het is om de door jezelf bedachte voorstelling te zien spelen. “Toen we bezig waren realiseerde ik mij ineens ‘dit heb ik gemaakt’. Hij kwam ook tot de ontdekking dat sommige dingen net iets anders op het toneel komen, maar: “Over het algemeen was het zoals ik het had bedoeld.” Jordi’s toekomst lijkt op de planken te liggen. Na zijn eindexamen gaat hij naar de MBO Theaterschool in Arnhem en momenteel werkt hij met Theater de Young Ones uit Zwolle aan een productie voor het Bevrijdingsfestival.

AANBIEDINGEN GELDIG VAN A.S. WOENSDAG T/M ZATERDAG

G. van Lente

Aardappel-, groenten- & fruitspeciaalzaken

Jan van Arkelstraat 75 Kampen, Tel.: 038 - 3312829 Burg. van Engelenweg 155 IJsselmuiden, Tel.: 038 - 3318287

MANDARIJNEN (WILDE MANDARIJN)

GESNEDEN KOOLRAAP

BLOEMKOOL

500 GRAM . . . . . . . .

0.49

KAMPEN – Kampen heeft een financiële bijdrage gestort in het Fonds voor Cultuureducatie Kunst en Kind voor ontwikkeling van het culturele programma binnen het basisonderwijs. Aanbieders van cultuureducatie binnen de gemeente Kampen kunnen door het indienen van een projectvoorstel voor een tegemoetkoming in aanmerking komen. De projecten worden in het schooljaar 2012-2013 ontwikkeld en in 2013-2014 aan meerdere scholen aangeboden. De aanvraag wordt getoetst door een adviescommissie die een project honoreert en vervolgens

een bedrag toekent. De aanvraag moet binnen zijn vóór 1 mei 2012. Op de website www. kunstenkindkampen.nl onder het kopje ‘Formulieren’ is het aanvraagformulier ‘Instellingen & Criteria’ te downloaden, hierin staan alle voorwaarden. Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met Mariëlle van Zanten, via e-mail m.vanzanten@quintuskampen.

VOETPROBLEMEN?

Podologie Praktijk

Metselaar

Voor individuele voetcorrectie met podologische inlegzooltjes van superlicht materiaal. Erkend register podoloog

(L.O.O.P.)

Vergoeding via zorgverzekeraar. Lelystraat 40 Kampen (t.o. C1000 W.C. West) Tel. 038-3327666

Mevrouw Rill met haar cadeaus

wordt ingevoerd om te voorkomen dat het kalenderjaar te veel

gaat afwijken van het tropisch jaar.

Tot 3,5 jaar cel voor hennepbende IJSSELMUIDEN/ZWOLLE (JPZ) – In het grote Kleiput-onderzoek naar georganiseerde hennepteelt in Zwolle en omgeving zijn twintig personen donderdag door de rechtbank Zwolle veroordeeld. Vier bendeleden kregen de hoogste straffen. De hoofdverdachte kreeg een celstraf van 3,5 jaar opgelegd. Hoofdverdachte Ü.B. (35) uit Zwolle werd gezien als de leider van de bende. Ook zijn

vrouw en zijn broer stonden terecht. Zijn vrouw kreeg 18 maanden cel opgelegd. De andere twee bendeleden kregen 21 maanden cel, waarvan 7 maanden voorwaardelijk, en

Wouter Berns exposeert KAMPEN - Kamper kunstschilder Wouter Berns exposeert van 8 maart tot en met 22 april in Galerie Lauswolt in Olterterp. Medeexposanten zijn Rein Pol, Henk Helmantel en Pieter Pander. De feestelijke opening vindt plaats op zondag 11 maart om 16.00 uur. Ook in zijn meest recente werk toont Berns zich een verhalenschilder; de acht schilderijen die op deze expositie te zien zijn, verbeelden ongewone voorvallen en verhalen uit de wereldliteratuur. Optimist Een voorbeeld hiervan is het

1.49

PER STUK . . . . . . . . .

Bijdrage voor kunst en kind

KAMPEN – In verpleeghuis Myosotis vierde mevrouw De Leeuw-Rill op woensdag 29 februari haar 96-ste verjaardag. Ze is hiermee de oudste schrikkelbaby van Kampen. Ze werd deze dag uitgebreid in het zonnetje gezet.

Een schrikkeljaar is een jaar met 366 dagen in plaats van 365. Deze extra dag, een schrikkeldag

1.50

10 STUKS . . . . . . . . .

Feest oudste schrikkelbaby

Tussen de vele kaarten en cadeautjes die de dame, die eigenlijk maar eens in de vier jaar jarig is, ontving, wilde ze graag poseren. Wat haar mooiste verjaardagscadeau was? Dat is de badjas waarmee ze wel op de foto wilde.

3

schilderij ‘de optimist’ (61 x 52 cm, acryl op doek geplakt op paneel). Een man in wit pak komt vanuit een duistere achtergrond de kijker tegemoet. Zijn gezicht gaat schuil achter een schilderij waarop geen vuiltje aan de lucht lijkt te zijn. Voor een routebeschrijving en de openingstijden, zie www. galerielauswolt.nl.

12 maanden cel opgelegd. Op 28 maart vorig jaar werden tijdens een gecoördineerde actie vier hennepkwekerijen in Zwolle en drie in IJsselmuiden, Elburg en Harderwijk opgerold. Tegelijk vonden op nog eens vier adressen in Zwolle en een in Balkbrug huiszoekingen plaats.

Stolpersteine in Venestraat KAMPEN - De Duitse kunstenaar Gunter Demnig komt op 18 juni naar Kampen om 14 stolpersteine te plaatsen ter herdenking aan joodse slachtoffers van de nazi’s. De stenen worden geplaatst in de Venestraat, en ‘op Zuid’. Het is de tweede fase in het project van de stichting Kamper Struikelstenen.

Bijeenkomst Prakton KAMPEN – Aan de Gildestraat 1 vindt woensdag een bijeenkomst plaats voor werkzoekenden. De bijeenkomst van Prakton begint om 10.00 uur en duurt tot en met 11.30 uur. In deze ondersteuningsgroep steunt men elkaar op zoek

naar een baan. Iedereen die woont in de plaatsen Kampen, IJsselmuiden, Grafhorst, Zalk of Wilsum werkzoekend is, is welkom.

Snel naar de geluksmakelaar van Zwolle voor

MAART-STAATSLOTEN jackpot 7,5 miljoen en voor loten

Kosterman Hogenkampsweg 41 Zwolle (Noord)

Miljoenenspel

meer mensen één miljoen! Aktie! Zie www.geluksmakelaar.nl


www.brugnieuws.nl

d i n s d a g 6 m a a r t 2 0 12

VLAAIENFESTIVAL BIJ BAKKERIJ SCHRIJER

VLAAIEN FESTIVAL VAN 9,25 VOOR

ZE ZIJN ER WEER

6,95

• CREME BRULEE VLAAI • PERZIK VLAAI

Raapsteeltjes 300 gram

KANDIJKOEK 2,75 HOORNSE BROEDER 3,95 KIJK OOK OP BAKKERIJSCHRIJER.NL

E ET

Heerlijke

VERS E

Grote zak kibbeling

6.50

Visschnitzels Boeren en/of stroganoff,

500 gram van 7.50

voor .............

PARELWIT!!!

1,69

Grote

Heerlijk zoet

V I S!

Vers of gebakken schol p/st ....................... 2,75

ALLEEN WOENSDAG

GRATIS GESNEDEN

Bloemkool

Burg. v. Engelenweg 15 • IJsselmuiden • Tel. 3312640 Markeresplein 8 • IJsselmuiden • Tel. 3312061

MEE R

1,99

2 voor....................

2,75 4.50

Makreelsalade

OP=OP

1,49

LEKKER ZOET EN ZONDER PIT

2,99

Grote

Nieuwe oogst

Clementines 15 stuks Blauwe

4.50

p/st ....................... 2 voor....................

Ananas

DELMONTE AT GR IS GESCHILD

Druiven    

PITLOOS

0,99

doos 500 gram

Nieuw!

Oudestraat 264 • T (038) 33 207 91

Verantwoord Rundvlees

Uit de worstmakerij

Kinnebakspek

Entrecôte

Gratis kruidenboter 500 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pepersteak

naturel / gemarineerd per stuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lekker en gemakkelijk

Voorgegaarde spare-ribs 1 kilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.95

100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPAAR LEKKER MEE VOOR GRATIS ROLLADES & ROOKWORSTEN VRAAG NAAR DE GRATIS STEMPELKAART

Kip van eigen bodem

Beenham

100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.25 1.75 2.50

grillworst 50 Kip shoarma pakket Saté groot stuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 4 broodjes + saus 50 Weekend-topper 500 gram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varkenshaasmedaillons Gegrilde mini lekker in championsaus 20 min in de oven 180 ºC kamperbrugjes 95 50 95

1.

8.

6.

10 stuks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.

Tholenstraat 2 Kampen I 8266 CG Kampen • T (038) 331 37 25 I parkeren voor de deur • kijk ook eens op www.slagerijvancampen.nl

4


ACTUEEL

dinsdag 6 maart 2012

Rubriek: Raadspraat PvdA

BREET

WALDKORNBOL

PER STUK....................

± 400 GRAM...............

1.25

STEENOVEN GEBAKKEN CIABATTA WIT OF TARWE

PER STUK..................

lammetjes doorliet werd het voer afgeschermd voor andere dieren. Geiten hebben niet veel met het solidariteitsbeginsel, maar de boer gelukkig wel. Voor de kleinere varkens was geen oplossing. De groten aten alles op en de kleintjes werden weggemept. Die kleintjes en mezelf troostte ik met de gedachte dat zij volgende week dichter bij de voerbak kwamen. Dan zouden hun grotere broers en zussen naar de slacht gaan namelijk. De dieren met de sterkste

schouders gaan op de boerderij het eerst naar de slager. Dat klinkt zuur, maar zo is het wel. Ik heb ook nagedacht over verantwoordelijkheid. Als (oppas)boerin ben ik verantwoordelijk voor de rust in de stal. Wanneer ik brokken voer, zorg ik dat de dieren mijn emmer niet zien en het geluid van de brokken in de emmer niet horen. Dat geeft onrust in de stal. Zo heb je als politicus ook verantwoordelijkheid. Daar dacht ik aan toen ik de berichtgeving las

0.75

over het verdwijnen van de VVVwinkel. De VVV verkoopt spullen van de ANWB. Mensen kopen dat tegenwoordig makkelijker online. Dat de winkel verdwijnt is dus niet zo raar. Dit kost mensen hun baan en dat feit betreur ik enorm. De VVV zelf echter, met haar informerende functie voor toeristen sluit niet per definitie. Dat die indruk wordt gewekt door politieke partijen creëert onrust en dat is iets wat je als politicus niet moet willen. Ik beveel de onrust creërende partijen daarom van harte aan een weekje op een boerderij te passen. Het zal ze zeker goed doen.”

Bijschrift foto: Muntgewichtdoosje Abraham Groengraft (1673-1745), hout, papier, koper, begin 18e eeuw Collectie: Stedelijk Museum Kampen

1.25

TOMPOUCE PER STUK.................

1.00

Stadsboerderij houdt rommelmarkt KAMPEN – De Stadsboerderij houdt op 17 maart een grote rommelmarkt die begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Het museum aan de Groenestraat 94 is voor haar voortbestaan afhankelijk van geld dat zij zelf binnenhaalt. Met de rommelmarkt probeert de stichting hieraan dit jaar weer wat bij te dragen. Vorig jaar was de rommelmarkt volgens de stichting een groot succes.

Eigenaar Roodrug gezocht KAMPEN - Hij kwam zo maar aanvliegen en werd meteen herkend. Groene veren, gele snavel. “Dit is een roodrug”, dacht Kampenaar Van der Weerd die zich direct over het beestje ontfermde.

afgebeelde muntgewicht doosje is begin 18e eeuw gemaakt door Abraham Groengraft, een fabrikant van muntgewichten die in 1701 een zaak begon in de Kalverstraat in Amsterdam. Trots prijkt de naam Groengraft op het etiket midden op het deksel. Het doosje telt 21 muntgewicht-

jes. Ieder muntgewichtje heeft de waarde van één van de vele muntsoorten die in omloop zijn. Ook is de afbeelding van de bijbehorende munt op de gewichtjes weergegeven. Op het etiket staan ook nog afbeeldingen van veel voorkomende munten, zoals rozenobel, ducaat, Spaanse

pistolen, goudgulden en zilveren rijder. De muntgewichtjes zijn voorzien van het merk van de vervaardiger, dit als een garantie voor echtheid. Het afgebeelde ‘Muntgewicht doosje’ en bijbehorend weegschaaltje zijn te zien in het Stedelijk Museum Kampen.

Gemeente zoekt PGB-houders voor enquête KAMPEN - De gemeente vraagt iedereen in de gemeente die houder is van een PGB met de zorgfunctie begeleiding en/of kortdurend verblijf mee te doen aan de gemeentelijke enquête. De gemeente wordt vanaf 2013 verantwoordelijk voor bovengenoemde groep mensen én voor de begeleiding van alle PGB (Persoonsgebonden Budget) houders die onder de overheveling vallen. Zo melden vanaf 1 januari 2013 alle nieuwe cliënten zich bij de gemeente met hun begeleidingsvraag en vanaf uiterlijk 1 januari 2014 geldt dat voor alle cliënten. Inwoners die de zorgfunctie bege-

Boven Nieuwstraat 111 Telefoon 038-3313785 Jan van Arkelstraat 77a Telefoon 038-3336900

AARDBEIENSCHELPJE MET SLAGROOM

Rubriek Stedelijk Museum: Muntgewichtdoosje tegen snoeiers

Geld snoeien was vroeger een populaire maar bijzonder riskante bezigheid waarop zware lijfstraffen stonden. Snoeien betekent in dit geval namelijk het verwijderen van metaal van de rand van een munt en aangezien munten hun waarde ontleenden aan het edelmetaal waarvan ze gemaakt werden kon het een lucratieve bezigheid zijn. Tenminste zolang je niet gepakt werd. Met de invoering van het randschrift aan het eind van de 17e eeuw werd het ‘snoeiers’ al een stuk moeilijker gemaakt om ongemerkt stukjes edelmetaal van nieuwe munten te snijden. Bij oudere munten kon het echter nog steeds. De waarde van een munt werd bepaald door zijn gewicht. Om te controleren of munten niet gesnoeid waren en zij de juiste waarde hadden, gebruikten handelaren en geldwisselaars muntgewicht doosjes. Het

5

AMBACHTELIJKE BAKKERS De bakker met het SINDS 1907 ‘Breet’ste assortiment.

De Brug biedt de partijen van de Kamper raad in 2012 de mogelijkheid om een column in te sturen. Deze week Xandra Koster van de PvdA-fractie. “Afgelopen week had ik vakantie. Ik paste op de boerderij van vrienden in Groningen. Zo’n boerderij is heel rustgevend. De dieren moeten drie keer per dag gevoerd en verder hoeft er eigenlijk niks. Ik heb geprobeerd het politieke gebeuren buiten mijn denken te houden, maar dat lukte niet. Zo druppelden de CPB-prognoses binnen, met de daarbij behorende zorgen over de toekomst en ook het sluiten van de VVV-winkel in Kampen drong door. Ik had veel tijd om te filosoferen. Zo viel het op dat de geiten en varkens met de sterkste schouders het meeste vraten. De kleinere dieren werden hardhandig aan de kant gebeukt. De boer had voor de lammetjes, die nooit in de buurt konden komen van de voerbakken, een hokje gemaakt met wat geitenvoer. Met een hekje dat alleen

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.brugnieuws.nl

leiding en/of kortdurend verblijf in de vorm van Zorg In Natura (ZIN) krijgen, worden in een later stadium benaderd. Het kabinet Rutte-Verhagen heeft zich voorgenomen een aantal taken over te hevelen naar gemeenten. Eén van deze taken is de functie extramurale begeleiding van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

inclusief de functie kortdurend verblijf. Op 1 juli 2011 ging het in Kampen om 540 personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of psychogeriatrisch en psychiatrisch probleem. Zij krijgen zorg om verwaarlozing of opname te voorkomen. De zorg wordt in de vorm van dagbesteding of individuele begeleiding in verschillende activiteiten aangeboden. “Als gemeente willen we graag de mening van PGB-houders meenemen in het beleid dat we

hiervoor gaan maken, zodat we ruim voordat de eerste cliënt zich meldt klaar zijn met het uitwerken van beleid voor deze cliëntgroep”, aldus wethouder Lidi Kievit. “Hierbij willen wij de keuzevrijheid voor onze inwoners zo veel mogelijk behouden.” PGB-houders met de zorgfunctie begeleiding en/of kortdurend verblijf die wonen in Kampen, worden verzocht mee te werken aan de enquete. Deze is te vinden op www.kampen.nl onder het kopje ‘zorg en welzijn’ bij ‘Wmo’.

Enkele maanden later begon de nieuwe verzorger zich echter af te vragen of de vogel wellicht door een baasje gemist wordt. Daarom roept hij op om contact op te nemen via 038-3314760 als iemand de Roodrug al enkele maanden mist.

Glasgevaar in speeltuin IJSSELMUIDEN - Omwonenden van een speeltuin in IJsselmuiden bij Groenendael, klagen over het vele glas dat ‘hangjeugd’ iedere avond in de speeltuin achterlaat. Hierdoor is het voor kinderen overdag te gevaarlijk om in de speeltuin te spelen. De politie is op de hoogte van het probleem en wil met de jongeren in gesprek om te voorkomen dat zij het afval in de speeltuin achterlaten. “Er zijn verschillende plaatsen waar jongeren gezellig uurtjes hebben. Prima eigenlijk, maar het glas dat blijft liggen is wel een probleem”, aldus Jan Veenstra op zijn twitterkanaal.


Openingstijden:

Maandag t/m donderdag Vrijdag Zaterdag

6

www.brugnieuws.nl

dinsdag 6 maart 2012

Er zijn in totaal 4 verschillende series te sparen

8.00 - 20.00 uur 8.00 - 21.00 uur 8.00 - 20.00 uur

IEDERE ZATERDAG TOT 20.00 UUR GEOPEND

Jumbo Vlaar Kampen

Penningkruid 25, 8265 Ex Kampen, telefoon: 038 - 337 21 60 Industrieweg 12, 8263 AD Kampen, telefoon: 038 - 339 61 60

Gegarandeerd de goedkoopste van Kampen! Elke dag: voor al uw boodschappen

nu 2 voor

Let op: deze week de laatste week Sluban zegels sparen. Inleveren van uw spaarkaart kan tot en met 17 maart 2012

nu 2 voor

3

2

00

00

Van maandag 30 januari t/m zaterdag 10 maart ontvangt u bij besteding van iedere 15 euro* een SLUBAN-zegel. Ook hebben we verschillende artikelen waarbij u extra zegels kunt sparen. Bij 5 zegels is uw spaarkaart al vol. Inleveren van de spaarkaarten kan t/m zaterdag 17 maart 2012.

MET 1 SLUBAN ZEGEL

MET 1 SLUBAN ZEGEL

Knorr Wereldgerechten

Aquarius Energydrink

Alle soorten. Nu 2 stuks naar keuze van 4.18

Alle soorten 2 flesjes a 330 ml van 2.28

nu voor

nu 2 voor

1

1

MET 1 SLUBAN ZEGEL

MET 1 SLUBAN ZEGEL

Filet Americain

Smiths Bugles, Nibb-it of Hamka’s chips

Diverse soorten. Bakje 150 gram naar keuze van 1.99

2 zakken naar keuze van 1.88

1+1

1

79

49

65

nu

nu voor

gratis

MET 1 SLUBAN ZEGEL

Waldkorn

Heel brood, per stuk van 2.16

MET 1 SLUBAN ZEGEL

Mora Kroketten voor fijnproevers

Pak a 4 stuks, keus uit diverse soorten.

Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 7 maart tot en met 13 maart tenzij anders vermeld. Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door:

Nieuwe locatie z.s.m. bekend FILMHUIS KAMPEN Burgwal 84, 8162 ES Kampen

038 3317373

Kassa open op werkdagen van 10.30 tot 12.30, reserveren via www.filmhuiskampen.nl of www.stadsgehoorzaalkampen.nl Entree € 8,00 voor pashouders € 7,00 Aanschaf filmpas € 10,00 • Kassa open 20.00 uur Aanvang avondfilms om 20.15 uur • Aanvang zondagmiddagfilms om 16.00 uur

INLOOPAVOND Dinsdag 13 maart

19.00 - 20.00 uur

Aanvang avondfilms om 20.15 uur DO 8 / VR 9 MAART

GIANNI E LE DONNE Italië 2011 regie: Gianni di Gregorio – duur: 90 min. Met o.a.: Gianni di Gregorio,Alfonso Santagata,Valeria de Franciscis In deze warme, geestige opvolger van het wereldwijd succesvolle Pranzo di Ferragosto, creeërt Gianni di Gregorio opnieuw een ode aan de vrouwen in zijn leven. Maar deze keer speelt hij een gepensioneerde man van middelbare leeftijd die helemaal onzichtbaar is geworden voor de vrouwen in Rome, ongeacht zijn band met hen of hun leeftijd. In Gianni e le Donne strijdt hij opnieuw met zijn veeleisende oude moeder, een vrouw die liever bevelen uitdeelt dan zijn liefhebbende partner is, en een dochter met een sukkel als vriend, met wie Gianni geheel tegen zijn wil in bevriend raakt. Als hij zijn ouwe vrienden mooie jonge vrouwen ziet strikken, doet Gianni op hoffelijke wijze zijn best zijn liefdesleven wat nieuw leven in te blazen. Met hilarisch en pijnlijk resultaten als gevolg...

Wij maken ruimte voor de nieuwe collectie

NU 50% KORTING op de gehele wintercollectie! ook op jassen en leren jassen

op de gehele basiscollectie

15% KORTING

Geerstraat 27 8261 HL Kampen 038-3326743

Kijk en koop ook eens op Stadhuisstraat 105 8232 VG Lelystad www.rmfashion.nl 0320-220304 info@rmfashion.nl

Groenhorst

Emmeloord MBO-Groen W!

NIEU

logie o i B aste p e g den Toe n i b m Bloe • Hovenier rk e w n o o L • • Akkerbouw j ri e d u o h e • Ve erking j • Visverw ri e d u o h n e • Paard

VMBO-Groe

n

• Basisbero epsgerichte Leerweg • Kaderbero epsgerichte Leerweg • Gemengd e Leerweg Ook Leerweg ondersteunen d Onderwijs

NIEUW!

Lyceum Het Groenee jaa r) (GL in dri

Meer weten? www.groenhorstemmeloord.nl De Balkan 16, Emmeloord, tel. 0527 - 256 400


www.brugnieuws.nl

dinsdag 6 maart 2012

t r a a m vr 16

r Blok

met Loes Luca en Pete

Doek!

Donderdag 8 maart

Donderdag 15 maart

De allerlaatste kans om Kees Torn in het theater te zien.

Gogol und Mäx Humor in Concert!

20.15 uur | grote zaal

Slapstick, pantomime en heel veel muziek.

Kees Torn Loze Kreten

20.15 uur | grote zaal Vrijdag 9 maart

Nilgün Yerli Weer met Henk NRC: ‘Vlinderlichte spot en uitdagende flair.’ **** 20.15 uur | grote zaal

Vrijdag 16 maart

Doek! Met Loes Luca en Peter Blok Tragikomedie geschreven door Maria Goos.

Woensdag 14 maart

Vet Kindercabaret 5+ Nu nog vetter! Ouders, wees gewaarschuwd! Dit is cabaret, maar dan voor kinderen. 14.30 uur | grote zaall Woensdag 14 maart

Ingmar Heytze en Ralph Rousseau SPELEN Een literair theaterconcert in De Bibliotheek van Kampen met dichter Heytze en muzikant Rousseau. 20.30 uur | de bibliotheek

www.stadsgehoorzaalkampen.nl

20.15 uur | grote zaal

N FILMHUIS KAMPE donderdag 8 maart vrijdag 9 maart

Gianni e le donne

Italië 2011 lbare er een man van midde ov l aa rh ve h isc om ik Trag en met de vrouwen. leeftijd en zijn problem ter 20.15 uur | vestzakthea

7


www.brugnieuws.nl

dinsdag 6 maart 2012

DE GOEDKOOPSTE AANBIEDINGEN VIND JE BIJ C1000 C1000 Conference handperen

C1000 Paprika rood, geel en groen 3 stuks naar keuze

2.97 3.57

1.98 2.38

2+1 GRATIS

Uw Eigen Bakker brood

C1000 Handsinaasappelen net à 2 kilo

kilo

0.79

1.19

Bij de kassa krijgt u 33,34% korting op de totaalprijs

alle combinaties mogelijk

4.77

3.18

2+1 GRATIS

corned beef, boerenschouderham en coburgerham 3 pakjes à 100 gram

2+1 GRATIS

alle combinaties mogelijk

1.46 1.98

2+1 GRATIS

Royal Club frisdrank alle combinaties mogelijk

2.04 2.48

1.02 1.24

1+1 GRATIS

morgenfris, puur & zacht, sensation passiebloem of tiarebloem 2 flacons à 1,5 liter

Alle combinaties mogelijk

10.88 12.84

5.44 6.42

alle varianten wit, rosé, rood en Reserva 2 flessen à 750 ml alle combinaties mogelijk

4.99 5.99

2.49 2.99

C1000 Van Mierlo

Malibu cocktail

C1000 Joosten

Markeresplein 2 - 038 - 331 27 28

Fles 0,7 liter

Jägermeister

C1000 Rijst

1+1 GRATIS 1+1 GRATIS

Alle combinaties mogelijk

3.44 4.80

1.72 2.45

1+1 GRATIS

Bij de kassa krijgt u 50% korting op de totaalprijs

3 kratten à 12 flesjes à 300 ml

20.67

79

69

11.89

13.78

2+1 GRATIS

Legner lichte borrel of fine

49 Olifant jonge 79 jenever Fles 1 liter

10. 12. 10. 69 10. 12. 11.99

SHORT + GRATIS BOXER

Fles 0,7 liter

1.04

pandan, snelkook, zilvervlies en basmati 2 pakken of zakken à 1 kilo

Bij de kassa krijgt u 50% korting op de totaalprijs

Sonnema Beerenburg Fles 1 liter

25% KORTING

Brand bier

C1000 Kuiper

Lovinkstraat 20 - 038 - 337 06 10

Bij de kassa krijgt u 33,34% korting op de totaalprijs

alle varianten blik 800 ml

Bij de kassa krijgt u 50% korting op de totaalprijs

Alpaca Chileense wijn

Bij de kassa krijgt u 50% korting op de totaalprijs

Dr. Damstraat 15 - 038 - 337 03 90

3.58 4.38

2+1 GRATIS

C1000 maaltijdsoep

1.39

Robijn wasverzachter grootformaat

Bij de kassa krijgt u 33,34% korting op de totaalprijs

alle varianten 2 flessen à 1 liter

5.37 6.57

3.24

4.84

Taksi vruchtensap

2.19 2.97

alle combinaties mogelijk

33% KORTING

2.09 2.46

alle combinaties mogelijk

alle varianten uit het vriesvak 3 pakken à 300-450 gram

3.70 3.78

5.85 5.67

25% KORTING alle varianten 3 pakken à 1,5 liter

2.99 C1000 Gepaneerde vis

C1000 Varkensfi letlapjes 500 gram

half-om-half of rund 500 gram

2.

00

Bij de kassa krijgt u 33,34% korting op de totaalprijs

C1000 Mager gehakt

2.79 3.29

33% KORTING

C1000 fijne vleeswaren

bruin, wit en volkoren 3 hele broden

8

Fles 1 liter

9.99

9.99

7.99


Tweede bijeenkomst Open Coffee Kampen druk bezocht

KAMPEN - De Open Coffee Kampen is afgelopen woensdag druk bezocht. De koffiegeuren trokken opnieuw veel ondernemers naar de Stomme van Campen. Te midden van een gemoedelijke sfeer werden nieuwe contacten gelegd, gesprekken gevoerd en kaartjes uitgewisseld. Er waren ditmaal negentig ondernemers aanwezig. Een iets minder afgeladen Stomme van Campen dan

de vorige keer dus, waardoor er meer ruimte was voor goede gesprekken. De Open Coffee Kampen

een keer bijwonen? De volgende bijeenkomst is op woensdag 28 maart om 10.00 uur. De organisatie, bestaande uit Kompbaan, Felix Accountants & Belastingadviseurs en Smash Sound, ziet u dan graag. Meer informatie staat op www.opencoffeekampen. nl.

www.brugnieuws .nl

SUPER

TANKVOORDEEL IEDERE ZATERDAG IN MAART! 11 CENT KORTING OP DIESEL* 14 CENT KORTING OP EUROLOODVRIJ* 17 CENT KORTING OP LPG* * Deze korting geldt op de landelijke adviesprijs van ESSO

Alleen geldig voor Installatieweg 7 IEDERE ZATERDAG IN MAART

www.brugnieuws.nl

O N DE RN E M E N D

d i n s d a g 6 m a a r t 2 0 12

Hilarische boerenklucht in de Vinkehorst

Al vele generaties lang wordt er door de RKCJ iedere twee jaar een toneelstuk opgevoerd in de Vinkehorst in IJsselmuiden. Gegarandeerd goed voor drie uitverkochte voorstellingen. Deze keer heet de boerenklucht: “Het minnespel der maagden”. Het verhaal speelt zich af op het platteland waar eigenlijk normaal niet veel spannends gebeurt, behalve een romance tussen Remmeltien en Kareltje, de plaatselijke bakker. Tussen de vrijgezelle zusters Wemeltien, Remmeltien en Peuzeltien en hun knecht BoksenTeun gebeurt ook niet heel veel spannends.

9

Totdat er een auto in hun buurt uit de bocht vliegt. Deze auto wordt bestuurd door de antiquair Antoine Heyboer samen met de belegen actrice Nella Kornoelje. Antoine ontdekt een verdwenen schilderij van Rubens; “het minnespel der maagden”.

uit vol met lachsalvo’s. De voorstellingen in de Vinkehorst zijn op zaterdag 17, vrijdag 23 en zaterdag 24 maart. Aanvang 19.30 uur. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar op donderdag 8 en dinsdag 13 maart tussen 20.00 uur en 21.00 uur aan de Dorpsweg 7 in IJsselmuiden. Telefonisch reserveren kan ook via (038) 332 25 72.

Al met al een doldwaze boerenklucht met hilariteit, verwarring, romance en gegarandeerd goed voor een gezellig avondje

De kaarten kosten slechts 7,50 euro per stuk en dit is inclusief 1 koffie/thee. Reserveer op tijd, want vol is vol.

ALEX VAN INGEN

lekker • ambachtelijk • culinair • verantwoord

Wij zijn pas tevreden als onze cliënten op hun best zijn. En jij?

ALEX VAN INGEN

lekker • ambachtelijk • culinair • verantwoord Logeerhuis De Rietvlinder biedt logeermogelijkheden voor kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.

ALEX VAN INGEN

Kom een kijkje bij ons nemen op de Open Dag van Zorg en Welzijn op 17 maart 2012!

lekker • ambachtelijk • culinair • verantwoord Stichting Philadelphia Zorg is een landelijke organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking die zorg en/of ondersteuning nodig hebben.Vanuit een christelijke visie willen wij eraan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking het beste uit zichzelf kunnen halen.

Tussen 14.00 en 16.00 uur bieden wij leuke activiteiten voor kinderen, zoals cake bakken, goochelen en je uitleven op een springkussen. Daarnaast kunt u tijdens een rondleiding ons logeerhuis bezichtigen. Bel voor meer informatie met Ellen Buurstra, locatiemanager, via (038) 385 93 06 of (06) 13 47 58 34.

LOGEERHUIS DE RIETVLINDER

Spil 1-9

8281 NN Genemuiden

www.philadelphia.nl/ijsselmond

Het beste uit jezelf

ALEX VAN INGEN

PROGRAMMA 1

lekker • ambachtelijk • culinair • verantwoord

AUTOWASSEN

Kijk in de lokaal totaal gids voor de nieuwe maandbon!

VAN € 6,95

NU € 2,50 BIJ MINIMAAL 20 LITER BRANDSTOF

Alleen geldig voor Installatieweg 7

Per abuis heeft vo rige week de verkeerde inho ud in advertentie gestaa de n. Dit is de juiste ad vertentie!

Esso Vermeulen

www.vermeulenesso.nl

Kogelbiefstuk 100 gr. van 2,55

voor

1,98

Kijk voor meer informatie op www.slagerijalexvaningen.nl of op TV IJsselmond


www.brugnieuws.nl

dinsdag 6 maart 2012

Mazda 323 1.5i LX SEDAN 102.000 KM, 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.950,Mazda 323 1.6i EXLUSIVE FASTBREAK 127.128 km, 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.950,-

• ONDERHOUD • APK • REPARATIE ALLE MERKEN

Mercedes 190 2.0 automaat 1990 . . . . . 1.950,Mazda 6 1.8.i Sportbreak touring 40.300 km, 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.950,Toyota Yaris Verso 72.000 km, 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.750,Hyundai Matrix 1.6

ook voor uw oldtimer!

72.500 km 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.750,OLDTIMERS Mercedes 190 automaat

BOVAG AUTOBEDRIJF

107.000 km, 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.750,-

W W W. B O K O B V. N L

REPARATIE ALLE MERKEN Industrieweg 4B Kampen • Tel. 038-3319460

Op zoek naar een

passende baan? Wij bieden vele mogelijkheden in diverse sectoren. 3-in-1 Dienstverlening is een personeelsvoorziener aan bedrijven in verschillende sectoren. Wij onder scheiden ons door het uitsluitend verhuren van ervaren personeel in de grond-, weg- en waterbouw, bouw en aanverwante sectoren. Onze waarden zijn dan ook betrouwbaar, accuraat en ervaren. Wij zijn voortdurend op zoek naar vakkundige mensen voor allerlei werkzaamheden, waaronder: -machinisten diverse machines, -tractorchauffeurs, -diverse bouwwerkzaamheden, -grondwerkers, -enz.

Bisschopswetering 81, 8293 PC Mastenbroek Tel. 038-385 12 10 Fax: 038-385 12 11 Gerard Flier: tel.06-249 107 60 Vlotbrugweg 3,1332 AE Almere email: gerard@3-in-1dienstverlening.nl

TIJDELIJK AANBOD COMPLETE ENKELVOUDIGE BRIL

VAN ¤229 VOOR ¤159 COMPLETE MULTIFOCALE BRIL

VAN ¤379 VOOR ¤259 UIT DE COLLECTIE VAN HET HUIS OP BASIS VAN ONTSPIEGELDE EN KRASWERENDE 1.5 GLAZEN EN MONTUUR UIT DE COLLECTIE VAN HET HUIS. GELDIG T/M 25 MAART 2012

VAN DEN NOORT

HET HUIS VAN DEN NOORT Oudestraat 52 8261 CR Kampen T 038 331 23 37

10


dinsdag 6 maart 2012

www.brugnieuws.nl

GROTE VERZEKERINGSACTIE

100 euro voor uw verzekeringen! VERANDERINGEN! De laatste jaren is er veel veranderd op verzekeringsgebied. Premies voor autoverzekeringen zijn omhoog gegaan, levensverzekeringen zijn juist goedkoper geworden. Daarnaast zijn een aantal assurantiekantoren uit Kampen vertrokken. Tijd om uw zaken eens goed te regelen!

GRATIS CHECK! Wij bieden u bij deze de gelegenheid uw portefeuille vrijblijvend door te laten lichten. De kans is groot dat u kunt besparen op de premies. Bovendien kunt u vertrouwen op een goede service!

“Servi

ce”

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN? - gratis doorlichten van uw verzekeringsportefeuille - overbodige verzekeringen worden opgezegd - dure verzekeringen worden omgezet naar goedkopere - kwaliteit van de verzekeringen blijft intact - vertrouwd aanspreekpunt in Kampen - gratis service en afwikkeling van schades - het kost u weinig tijd; wij zoeken op kantoor alles voor u uit - gratis hypotheek check (indien van toepassing) WIE DEZE WEEK CONTACT OPNEEMT, ONTVANGT BIJ OMZETTING EEN WAARDEBON VAN 100 EURO VOOR DE GENOMEN MOEITE.

“Vertr ouwd aanspr eekpunt in Kampe n”

” N E G N I R E K E Z R E V W U R O O V “100 EURO

11


www.brugnieuws.nl

dinsdag 6 maart 2012

12

2012-10 • 6 MAART 2012

Stadhuis Burgemeester Berghuisplein 1 8261 DD Kampen Postbus 5009 8260 GA Kampen

BEKENDMAKINGEN Gemeente Kampen VOOR MEER NIEUWS EN INFORMATIE KUNT U TERECHT OP WWW.KAMPEN.NL.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING Betonstraat 17 in Kampen: oprichten van een catering (ontvangstdatum 20-02-2012); Broekgeuterweg 3 in Kampen: plaatsen van een vlaggenmast en drie wegwijzers (ontvangstdatum 26-02-2012); Fluitekruid 15 in Kampen: plaatsen van een kas (ontvangstdatum 23-02-2012); Fonteinkruid in Kampen: kappen van een berk (ontvangstdatum 21-02-2012); Goudplevier 70 in IJsselmuiden: plaatsen van een dakkapel (ontvangstdatum 20-02-2012); Groenestraat 199 in Kampen: wijzigen van de gevel en plaatsen van een dakkapel en twee dakramen (ontvangstdatum: 20-02-2012); Hofstraat 128 in Kampen: wijzigen van de gevel, begane grond en verdieping (ontvangstdatum 23-02-2012); Otello 39 in Kampen: plaatsen van een dakkapel (ontvangstdatum 20-02-2012);

MILIEU

VERGUNNINGEN

Paardebloem 36 in Kampen: plaatsen van een dakkapel (ontvangstdatum 25-02-2012); Wederiklaan 60 in Kampen: slopen van een school (ontvangstdatum 24-02-2012); Westenbergstraat 39 in Wilsum: kappen van een populier (ontvangstdatum 22-02-2012); Zandrug 2 in Kampen: bouwen van een stallingsruimte met carport (ontvangstdatum 24-02-2012). Voor inzage zie colofon. ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING Haatlandhaven 17 in Kampen: een veranderingsvergunning milieu; Vloeddijk 147 in Kampen: verbouwen van de woning en diverse sloopwerkzaamheden. Het indienen van zienswijzen is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon). OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND (UITGEBREID): Oudestraat 36 in Kampen: schilderen van de gevel en plaatsen van reclame en haakse uitsteker (verzenddatum: 02-03-2012). Beroep is mogelijk bij de rechtbank in Zwolle (zie colofon). OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND (REGULIER): De Opera 8 in Kampen: plaatsen van een dakkapel (verzenddatum 23-02-2012);

Genuakade 8 in Kampen: bouwen van vier brandwerende opslagcontainers (verzenddatum 27-02-2012); Groenestraat 266 in Kampen: plaatsen van een dakkapel op de achterzijde van de woning (verzenddatum 24-02-2012); Hagendijk 4A in IJsselmuiden: plaatsen van een boorkelder en een pompruimte (verzenddatum 28-02-2012); Hartogsweg 6 in IJsselmuiden: plaatsen van een waterbehandelingsinstallatie (verzenddatum 29-02-2012); Oudestraat 73 in Kampen: plaatsen van twee reclame-uitingen op de voorgevel (verzenddatum 29-02-2012); Refterstraat 5 in IJsselmuiden: bouwen van een blokhut (verzenddatum 24-02-2012); Toon Slurinkhof 77 in Kampen: kappen van een robinia pseudoacacia (verzenddatum 06-03-2012); Uiterwijkseweg 1 in Wilsum: bouwen van een ligboxenstal (verzenddatum 28-02-2012); Veecaterdijk 12 in ‘s-Heerenbroek: kappen van een zomereik (verzenddatum 06-03-2012); Vloeddijk 7A in Kampen: plaatsen van een gevelbord (verzenddatum 27-02-2012); Wederiklaan 60 in Kampen: slopen van een school (verzenddatum 01-03-2012). Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon).

VERLEENDE STOOKONTHEFFINGEN Scholtensteeg 1 in ’s Heerenbroek: verbranden van takkenhout, snoei- en rietafval (verzenddatum 28-02-2012); Cellesbroeksweg in Kampen: verbranden van takkenhout, snoei- en rietafval (verzenddatum 28-02-2012).

AANVRAAG ONTHEFFING ROUTE GEVAARLIJKE STOFFEN GBV Weco: vervoeren en afleveren van consumentenvuurwerk in de periode van 1 november 2012 tot en met 31 januari 2013 aan de Veenstraat 1 en Spoorstraat 33 in IJsselmuiden.

Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon). Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen van 7 tot en met 20 maart 2012. Schriftelijk kunt u die indienen bij burgemeester en wethouders. Mondeling kan dit op afspraak bij het team Vergunningen.

VERLEENDE COLLECTEVERGUNNING Chr. Gemengde Zangvereniging “Hosanna”: houden van de jaarlijkse verkoop van kipproducten in Wilsum van 12 t/m 17 november 2012 (week 46) (verzenddatum 23-02-2012). Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon).

BOUWEN EN WONEN

AANVRAGEN BOUWVERGUNNINGEN Panjanplein 27 in Kampen: bouwen van een woning.

Tel: (038) 33 92 999 Fax: (038) 33 92 655 E-mail: info@kampen.nl Internet: www.kampen.nl

COLOFON Openingstijden publieksbalies Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur Woensdag Burgerzaken: 13.00-19.00 uur Belasting en Inning: 13.00-16.00 uur Werk en Inkomen/Wmo: 9.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur Openingstijden stadhuis Iedere werkdag van 8.30-17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur) Servicemeldpunt openbare ruimte U kunt problemen in de openbare ruimte melden met het meldformulier in het Digitaal Loket op www.kampen.nl. U kunt uw melding ook van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur) doorgeven bij de receptie in het stadhuis of telefonisch via telefoonnummer (038) 33 12 414. Buiten de openingstijden wordt u voor spoedgevallen doorverwezen naar het piketnummer. Inzage • Voor inzage van stukken kunt u tijdens openingstijden terecht bij de receptie van het stadhuis. Voor stukken van het team Vergunningen moet u vooraf een afspraak maken. Ook als u een toelichting wilt, kunt u een afspraak maken via (038) 33 92 999 (voor 12.00 uur). Het is mogelijk om tegen een vergoeding van de kosten een kopie te krijgen van de ter inzage gelegde stukken. Dit geldt niet voor stukken van het team Vergunning. Zienswijze • Aanvragen om een omgevingsvergunning en ontwerpbesluiten liggen vanaf de dag na publicatie zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 5009, 8260 GA Kampen (niet via e-mail). Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Vergunningen. Beroep tegen een definitieve vergunning is alleen mogelijk als u tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit. Bezwaar • Tenzij anders vermeld is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar te maken tegen een besluit. Het is niet mogelijk om een bezwaar in te dienen op een aanvraag. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (burgemeester / burgemeester en wethouders / gemeenteraad), Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten. Naast het indienen van een bezwaar kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen. Beroep • Tenzij anders vermeld kunnen belanghebbenden, die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen een ontwerpbesluit, binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van een besluit een beroepschrift indienen. Dit is ook mogelijk als u kunt aantonen dat u tijdens de periode van terinzageligging van het ontwerpbesluit hier redelijkerwijs niet toe in staat bent geweest. Naast het indienen van een beroep kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen. Een beroepschrift kunt u indienen bij: Rechtbank Zwolle-Lelystad, Sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle; of digitaal (alleen met DigiD) via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voorlopige voorziening • Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die een bezwaar of beroep heeft ingediend kan daarnaast bij spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter (tenzij anders vermeld): Rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle; of digitaal (alleen met DigiD) via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bekendmakingen • Wilt u op de hoogte blijven van besluiten van de overheid, dan kunt u zich hiervoor gratis aanmelden via www.kampen.nl/abonnement. U ontvangt dan automatisch via e-mail alle bekendmakingen waar u zich voor heeft aangemeld.

Voor inzage zie colofon. VOLG DE GEMEENTE KAMPEN OP TWITTER VIA TWITTER.COM/GEMKAMPEN


www.brugnieuws.nl

dinsdag 6 maart 2012

WET KINDEROPVANG Vanaf 1 januari 2010 zijn alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Alleen als een kindercentrum of voorziening voor gastouderopvang is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang kunnen ouders een deel van de kosten van de kinderopvang terug ontvangen van de Belastingdienst. Het Landelijk Register Kinderopvang is te raadplegen via de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

KINDEROPVANG

OPNAME IN HET LANDELIJK REGISTER KINDEROPVANG Gastouders - Van Gelder-Pap, Rietgors 24 in IJsselmuiden (LRK 249757400 per 28 februari 2012). VERWIJDERD UIT HET LANDELIJK REGISTER KINDEROPVANG Gastouders - Busser, Rolklaver 113 in Kampen (LRK 189333716, eigen verzoek per 28 februari 2012);

13

- Tolner-Cleveringa, Madrigaal 4 in Kampen (LRK 930514348, eigen verzoek per 28 februari 2012); - Scheer-Dijkstra, Rolklaver 189 in Kampen (LRK 150119069, eigen verzoek per 28 februari 2012); - Meuleman-Wensink, Branderdijk 12 in Grafhorst (LRK 351402809, eigen verzoek per 28 februari 2012). Voor vragen over de wet Kinderopvang kunt u contact opnemen met mevrouw Sylvia de Ruiter van het team Beleid en Subsidies Maatschappelijke Ontwikkeling via (038) 33 94 186.

2012-10 • 6 MAART 2012

WWW.KAMPEN.NL

NR. 2010-29 • 20 JULI 2010

INFORMATIE Gemeente Kampen

OPROEP AAN PGB-HOUDERS IN KAMPEN DEELNAME ENQUÊTE SNOEIWERKZAAMHEDEN SPORTPARK DE VENEN “Elk nadeel hebt z’n voordeel”, zei ooit een bekende Nederlander. Door de strenge vorst konden sporters geen gebruik maken van de grasmat bij sportpark De Venen. Zij moesten uitwijken naar overdekte locaties. De terreinmeester van Sportpark De Venen was juist blij met de kou. Harde bodem Normaal gesproken spreidt de gemeente de snoeiwerkzaamheden in dit bosplantsoen over meerdere jaren. Van dit principe is nu afgeweken omdat de ondergrond van dit bosplantsoen vaak drassig is en daarom moeilijk begaanbaar. Door de langdurige vorst was de grond in het bosplantsoen keihard, waardoor we alle bomen en struiken konden bereiken met daarvoor geschikte machines.

Houtsnippers De oude struiken zijn tot op de grond afgezaagd en laaghangende takken van de bomen zijn verwijderd. Het vrijgekomen hout is ter plekke versnipperd en verspreid tussen de bomen. In het voorjaar krijgen de struiken weer nieuwe takken, zodat er weer jonge en frisse beplanting is te zien.

De gemeente Kampen vraagt iedereen in de gemeente Kampen die houder is van een Persoons Gebonden Budget (PGB-houders) met de zorgfunctie begeleiding en/of kortdurend verblijf mee te doen aan de gemeentelijke enquête. De gemeente wordt vanaf 2013 namelijk verantwoordelijk voor deze groep mensen én voor de begeleiding van alle PGB-houders die onder de overheveling vallen. Zo melden vanaf 1 januari 2013 alle nieuwe cliënten zich bij de gemeente met hun begeleidingsvraag en vanaf uiterlijk 1 januari 2014 geldt dat voor alle cliënten. Om zich voor te bereiden op deze nieuwe taak, wil de gemeente de huidige situatie en wensen van PGB-houders in de gemeente Kampen in beeld brengen. Inwoners die de zorgfunctie begeleiding en/of kortdurend verblijf in de vorm van Zorg In Natura (ZIN) krijgen, worden in een later stadium benaderd. Het kabinet Rutte-Verhagen heeft zich voorgenomen een aantal taken over te hevelen naar gemeenten. Eén van deze taken is de functie extramurale begeleiding van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), inclusief de functie kortdurend verblijf. Op 1 juli 2011 ging het in Kampen om 540 personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of psychogeriatrisch en psychiatrisch probleem. Zij krijgen zorg om verwaarlozing of opname te voorkomen. De zorg wordt in de vorm van dagbesteding of individuele begeleiding in verschillende activiteiten aangeboden.

Wij willen de mening van PGB-houders meenemen in het beleid dat wij hiervoor maken, zodat we ruim voordat de eerste cliënt zich meldt klaar zijn met het uitwerken van beleid voor deze cliëntgroep. De keuzevrijheid voor onze inwoners willen wij hierbij zo veel mogelijk behouden. Oproep aan PGB-houders Bent u een PGB-houder met de zorgfunctie begeleiding en/of kortdurend verblijf en woont u in Kampen, dan vragen wij u mee te werken aan de enquête. U kunt de vragenlijst invullen in de periode van donderdag 1 maart tot maandag 19 maart. Op de website van de gemeente Kampen www.kampen.nl/Zorg-en-welzijn/ Wet-maatschappelijke-ondersteuning-Wmo/ Vragenlijst-PGBhouders.htm vindt u het vragenformulier. Voor meer informatie of bij vragen over de enquête kunnen PGB-houders terecht bij Lucas Booltink van het team Beleid en Subsidies Maatschappelijke Ontwikkeling via e-mail l.booltink@kampen.nl.

SPECIAL HEROES OP VOLLE TOEREN IN KAMPEN Halverwege het pilot-jaar Special Heroes in Kampen zijn de deelnemende scholen, leerlingen en sportaanbieders laaiend enthousiast. Na de lessen judo, karate, paardrijden en tennis zijn de deelnemers niet meer stoppen. Gelukkig staan de nieuwe sporten dansen, fitness, tennis en voetbal voor de tweede helft van het proefjaar op het programma. bij de sportaanbieders in Kampen. Sporten die op het programma staan zijn onder andere tennis, budosporten, paardrijden, dansen, fitness en voetbal.

JEUGDSUBSIDIE 2012

Landelijk programma Special Heroes is een gezamenlijk initiatief van Landelijke Vereniging voor Cluster 3 scholen, Gehandicaptensport Nederland en NOC*NSF. De gemeente Kampen wil dit project lokaal aanbieden en ondersteunt de scholen in samenwerking met Special Heroes Nederland.

Wij nodigen alle besturen van verenigingen en organisaties met jeugdleden in de gemeente Kampen uit om subsidieaanvragen op grond van de Jeugdsubsidieregeling 2012 in te dienen. In aanmerking komen alle leden die zijn geboren in de periode van 1 januari 1994 tot en met 31 december 2007 en wonen in de gemeente Kampen. Deze leden moeten voor 2012 per persoon minimaal € 3,72 per jaar aan contributie betalen. Dit bedrag is gelijk aan de hoogte van de jeugdsubsidie. Verder gelden de voorwaarden en criteria van de jeugdsubsidieregeling die het college in de vergadering van 13 december 2011 heeft vastgesteld.

• een begroting 2012; • een werkplan 2012; • een overzicht van de contributiebedragen die voor de jeugdleden in rekening worden gebracht; • een opgave van de huidige bestuursleden van de vereniging/organisatie.

Als uw bestuur voor het eerst een aanvraag doet voor subsidie voor de aangesloten jeugdleden moet u daarnaast insturen: Besturen van verenigingen en organisaties die van • een bewijs van rechtspersoonlijkheid. Dit is een exemplaar van de meest recente statuten, deze regeling gebruik willen maken, moeten voor een bewijs van inschrijving bij de Kamer van 1 oktober 2012 een aanvraag indienen en daarbij Koophandel en eventueel een reglement. de volgende stukken overleggen: • een overzicht van de jeugdleden op 1 januari Aanvragen moeten worden gericht aan het 2012, met naam, adres en geboortedatum; college van burgemeester en wethouders • een activiteitenverslag (inhoudelijk overzicht) van Kampen. Voor meer informatie over de 2011; jeugdsubsidieregeling en de uitvoering daarvan • een financieel verslag 2011 inclusief kunt u contact opnemen met Denise van den accountantsverklaring of verklaring van de Noort-van Iwaarden van het team Cultuur via kascommissie; (038) 33 92 967. • een balans per 1 januari 2012;

Voortzetten Special Heroes De Ambelt en het Praktijkonderwijs van het Ichthus College in Kampen zijn afgelopen schooljaar de uitdaging aangegaan en een proefjaar gestart met Special Heroes. Halverwege het programma zijn de ervaringen erg positief en wordt er gekeken naar mogelijkheden om het programma structureel aan te kunnen bieden. Waarom Special Heroes? Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Sporten moet je beleven! Special Heroes is er dan ook op gericht om leerlingen in het speciaal onderwijs zelf te laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen is. In het programma staan de leerlingen en hun sportwensen centraal. De methodiek is erop gericht om de jongeren op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met verschillende sport- en beweegactiviteiten met als doel hen blijvend deel te laten nemen aan sportactiviteiten


www.brugnieuws.nl

dinsdag 6 maart 2012

WOONPLAN KAMPEN 2012-2016

De volledige versie van het Woonplan Kampen 2012-2016 kunt u vinden op www.kampen.nl. Vul bij ‘Zoek’ de term ‘Woonplan’ in.

Gemeente Kampen wil woningmarkt stimuleren Ook in Kampen stagneert de woningmarkt. Er staan veel woningen te koop en de verkoop loopt moeizaam. De vooruitzichten voor Kampen zijn echter goed. Volgens verschillende prognoses groeit Kampen de komende decennia met ruim 4.000 huishoudens. Die hebben allemaal een woning nodig. De uitdaging is om acties te bedenken

en de woningmarkt in Kampen door de crisis te loodsen. De gemeente Kampen heeft samen met deskundigen een analyse gemaakt van de woningmarkt en van de mogelijkheden om de woningmarkt in beweging te krijgen. Het resultaat is beschreven in het Woonplan Kampen 2012-2016. Hieronder leest u in het kort wat er in het Woonplan staat.

Voldoende sociale huurwoningen De gemeente Kampen telt 5.400 sociale huurwoningen. Wij willen dat aantal minimaal op peil houden. Aan de andere kant wil de landelijke overheid stimuleren dat mensen met een hoog inkomen doorstromen naar een koopwoning, zodat meer sociale huurwoningen beschikbaar komen voor de doelgroep.

Starters helpen Iedereen wacht op elkaar. Eigenaren kiezen eerder voor verbouw van de eigen woning of zetten de woning te koop, voordat zij een andere woning kopen. Potentiële kopers wachten op verdere prijsdalingen. De starter is voor de doorstroming op de woningmarkt belangrijker dan ooit. Het probleem is dat vooral starters getroffen zijn door strengere hypotheekregels. Ze kunnen minder lenen. Daarom biedt de gemeente dit jaar opnieuw startersleningen aan, maar wel beperkt tot bestaande koopwoningen. Want alleen de verkoop van een bestaande koopwoning zorgt voor beweging op de woningmarkt. Wij verwachten in 2012 ongeveer 35 leningen te verstrekken.

Voor de periode 2010-2015 hebben de gemeente en de woningcorporaties afspraken gemaakt. deltaWonen en Beter Wonen bouwen de komende jaren gemiddeld 120 sociale huurwoningen per jaar op diverse locaties.

Bestaande woningen aantrekkelijker maken Er is meer aandacht nodig voor de bestaande woningvoorraad, met name als het gaat om energie. Het is belangrijk dat vooral oudere woningen, zoals in de binnenstad en Brunnepe, energiezuiniger worden. Anders bestaat het risico dat die woningen in de toekomst onverkoopbaar worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van een woning. De gemeente wil de eigenaren met voorlichting, subsidies en leningen stimuleren bestaande woningen duurzamer te maken.

Flexibel en kleinschalig ontwikkelen met veel ruimte voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap (c)po De koper van een woning is kritisch en neemt geen genoegen meer met een doorsnee woning uit een groot bouwproject. We willen daarom meer ruimte bieden aan (collectief) particulier opdrachtgeverschap (cpo). Door flexibeler en kleinschaliger te bouwen zijn de woningen beter te verkopen. Cpo houdt in dat een groep particulieren, georganiseerd in een vereniging of stichting, een woningbouwproject van drie woningen ontwikkelt en realiseert.

Flexibele planning Op basis van de prognoses over de groei van het aantal inwoners is de behoefte aan uitbreiding van het aantal woningen in Kampen onverminderd groot. Voor de kortere termijn moeten er keuzes gemaakt worden in het aantal jaarlijks te bouwen koopwoningen. Daarom heeft de gemeente plannen voor ongeveer 350 woningen doorgeschoven tot na 2016.

Hoe verder De woningmarkt blijft voorlopig erg onzeker. Dat vraagt om flexibiliteit in het woonbeleid. Wij willen met makelaars, financieel adviseurs, ontwikkelaars, woningcorporaties en experts in gesprek blijven. Aan de ene kant om uitvoering te geven aan het Woonplan en aan de andere kant om tijdig in te spelen op veranderingen. Wij willen hun kennis en ervaring blijven gebruiken om de woningmarkt in Kampen door de crisis heen te leiden.

We willen in De Erven in Het Onderdijks in Kampen en in Het Meer in IJsselmuiden ruimte geven om te experimenteren met het “nieuwe ontwikkelen”. Dat doen we al met de uitgifte van “Kavels op maat” waarbij de koper zelf de grootte van een kavel kan bepalen. De koper bepaalt dan zelf of daarop een vrijstaande woning of een tweeonder-een-kap woning komt.

Foto’s: Freddy Schinkel, BW Photo en John Davids.

14


www.brugnieuws.nl

dinsdag 6 maart 2012

Open huis Kulturhus Kom ook op Het Kulturhus is in gebruik genomen en voor ons aanleiding om dit te vieren. U bent namens alle gebruikers van het Kulturhus van harte welkom om een kijkje te komen nemen tijdens het Open Huis van 10.00 tot 13.00 uur.

Zaterdag 17 maart van 10.0013.00 uur

www.sonnenbergkwartier.nl namens de volgende partijen

Quintus muziekschool • OBS Wonderwijs basisschool • Service Apotheek IJsselmuiden • A.S.C.W. IJsselmuiden • De • Gezamenlijke • De

Bibliotheek IJsselmuiden • Centrum voor Jeugd & Gezin

huisartsen • Speel-o-theek • Praktijk voor Fysiotherapie

Kern maatschappelijk werk • Podotherapie Nijenhuis • Icare Thuiszorg • Logopedie praktijk het Praathuis

Starke en Starke

Allio kinderopvang • Beter Wonen • Trebbe • Gemeente Kampen • Loostad Vastgoedontwikkeling

15


www.brugnieuws.nl

dinsdag 6 maart 2012

GRATIS MOTOR t.w.v. € 276,Vraag naar de voorwaarden

Boven Nieuwsstraat 32-34 8261 HD Kampen Tel: 038-3334014 www.hubokampen.nl

Natuurbeschermingswet Vergunning Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat zij op 29 februari 2012 een vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 hebben verleend aan Millennium BV, Zuiderzeehaven, gemeente Kampen. Gedeputeerde Staten hebben de vergunning in overeenstemming met de aanvraag verleend.

13 MAART IN

Het besluit kunt u inzien op de website overijssel.nl/loket/bekendmakingen. In het besluit kunt u ook lezen over de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar. Het besluit is verzonden op 6 maart 2012 en belanghebbenden kunnen bezwaar indienen tot 18 april 2012.

MODE BIJLAGE

Nadere inlichtingen: team Vergunningverlening (telefoon 038 499 76 20).

Voorjaar 2012

EN WORDT LID

TE KOOP AANGEBODEN voor slechts €

9,- per jaar

mede mogelijk gemaakt door Brugmedia

Steun de Kamper Oranje Vereniging

TE KOOP AANGEBODEN

Ook de n’ dstrijde e w n e ‘M ctiviteit is een a van de KOV

T/M 11 MAART

Aanmelden kan via: WWW.KAMPERORANJEVERENIGING.NL

TE KOOP AANGEBODEN Benzineauto’s: Audi A4 Avant 2.0 Climat, cruise control, LM velgen, 56.000 km .......................................2004 Citroën C2 1.1 Seduction ................ 2004 + 2006 Citroën Xsara break 1.6, 16V .......................2001 Citroën Xsara 1.4 Berline..............................1999 Citroën Xsara 1.4 5-drs., st.bekr., cv ...........1998 Daihatsu Cuore 1.0 100th anniversary edition st.bekr, 13.000 km ........................................2009 Fiat Punto 1.2 Active 5drs, LM velgen.........2002 Ford Fiesta 1.3I Futura, 5drs ........................2006 Hyundai Excel. .............................................1995 Jaguar X-type 2.5 V6 automaat ...................2002 Kia Joice 2.0i 16V 7 pers. ...........................2000 Kia Joice 2.0 7-pers. MPV autom. ...............2000 Kia Carens 1.8 16V, st.bekr., lm velgen, enz. ..............................................2001 Kia Picanto 1.0, 5-drs. .................................2006 Kia Rio 1.3 RS Stationwagon, airco, LM velgen, ...................................................2005 Maserati Bi Turbo..........................................1983 Mazda 6 Sport Break Touring 1.8 Full options ...................................................2009

Nissan Primera 1.6 16V, airco, cv ................1997 Nissan Prairie 2.4E, 5 st., cv, st.bekr. ..........1995 Opel Agila 1.2 XEP airco ..............................2005 Opel Astra 1.6 16V Station, cv .....................1998 Opel Meriva 1.4 Cosmo, 5drs, trekhaak, cruise control, 73.000 km.............................2005 Opel Meriva 1.6 airco, mistlampen ..............2004 Opel Omega 2.5 V6, automaat, full options ....................................................2000 Opel Zafira 1.6 Elegance ..............................2001 Opel Vectra 1.6 XEL automaat .....................1998 Opel Vectra B 2.5 V6, climat, lm-velgen ......1997 Opel Vectra 1.8 16V airco.............................2003 Peugeot 206 CC 1.6 16V .............................2001 Peugeot 206 1.1 67.000 km .........................2009 Peugeot 206 2.0 16V GTi, airco, dikke JBLinstallatie .......................................................2001 Peugeot 306 Break 1.6.................................1997 Renault Laguna 2.0.......................................1997 Renault Megane 1.6 E, st. bekr. ...................1997 Renault Megane Coupé 1.6 LM velgen, sport edition ..................................................1997 Smart Micro Compact, cv, lm velgen, airco, grijs-zwart metallic........................................2000

Autobedrijf Nieuwbroek

KOEKOEKSWEG 15 - IJSSELMUIDEN - TELEFOON 038 - 331 65 59 Bezoek nu ook onze digitale showroom:

WWW.AUTOBEDRIJFNIEUWBROEK.NL

Subaru Impreza 2.0 GL AWD plus ...............1999 Toyota Yaris 1.0 16V VVTi.............................1999 Volvo S40 1.8 Europa Elegance ...................2005 VW Golf CL 55 kw ........................................1998

DE FIAT 500 MET EASY PACK

· LICHTMETALEN VELGEN · AIRCO · CHROOMPAKKET

NU VOOR 3 250,- EXTRA

VW Golf 2.0 GT Variant, cv, lm velgen .........1995 VW Golf Variant 1.6 ......................................2001 Diesel auto’s: Citroen Berlingo 1.6 HDI airco, cruise control met achterklep en zij-schuifwand ................2008 Citroën Xantia 2.0 HDi, airco ........................2002 Peugeot 307 SW 2.0 HDI cruise control,

De 500 uur van de Fiat 500 zijn gestart! Dat betekent 500 uur waanzinnig voordeel op diverse Fiat 500 modellen. Zoals een heel aantrekkelijk Easy Pakket voor slechts € 250,-. Dus kom voor 11 maart langs om te profiteren van deze scherpe aanbieding, want 500 uur is voorbij voordat je het weet!

GEEN BPM • GEEN WEGENBELASTING • 14% BIJTELLING • FIAT 500 AL VANAF € 12.495,Gem. brandstofverbruik: 4,7 l/100 km (1 op 21,4). CO2: 110 g/km. Fiat. De laagste gemiddelde CO2-uitstoot van Europa.*

climat.............................................................2004 Peugeot 407 1.6 HDiF 16V...........................2005 Renault Megane Scénic 1.9 DCi, airco ........2003

Prijs incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Vraag naar de voorwaarden. *Bron: JATO Dynamics. Gebaseerd op de volumegerelateerde gemiddelde CO2-uitstoot (g/km) van de best verkochte Europese automerken in 2010.

Skoda Octavia combi 140 pk 2.0 TDi, airco ..............................................................2006 Automaat: Ford Galaxy 2.3 16V, 6 persoons .................2000

Autobedrijf Nieuwbroek

KOEKOEKSWEG 15 - IJSSELMUIDEN - TELEFOON 038 - 331 65 59

www.autopalacegroep.nl AUTO PALACE ZWOLLE Nikolaus Ottostraat 11 (Marslanden), 8013 NG Zwolle Tel. 088 003 5625.

AUTO PALACE KAMPEN Kleiland 2, 8271 RV IJsselmuiden Tel. 088 003 5525 (Alleen service)

VANAF APRIL OOK IN HOOGEVEEN

16


www.brugnieuws.nl

d i n s d a g 6 m a a r t 2 0 12

17

GEZELLIG WINKELEN

in de binnenstad van Kampen!

Van Muntplein tot Hagenkade

Weekaanbieding:

GrieksGrieks specialiteiten rest specialiteiten restaurant Grieks specialiteiten restaurant

aanbiedingen geldig van woensdag t/m dinsdag

BROODAANBIEDING

ELKE WEEK EEN AANBIEDING BIJ DE

A.S. VRIJDAG & ZATERDAG

VIKORN VAN 2.45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KERSENSLOF

8. VOOR . . . . . . . . . . . . . . van

95

VOOR 1.95

VULKOEKEN

7.75 VOOR

per 10 verpakt van

7.75

..............

Z AT E R D A G A A N B I E D I N G

APPELSPECIALITÉ-TAARTJE 6 PERS. VAN 8.25

........................

KOFFIE!

VOOR

6.50

5.

00

Het Gilde van de Betere Banketbakkers. Tip! Heerlijk nieuws op www.banket.nl

Maandag, woensdag en donderdag

4 hoofdgerechten

Voor € €11,11,50,gerecht VOOR PERper GERECHT Deze geldig t/m mei 2011 met uitzondering van Deze actie actie isis niet geldig in het31 weekend of op feestdagen of i.c.m andere feestdagen. Wijziging gerechten is mogelijk. niet mogelijk. kortingen. Wijzigingvan van de de gerechten is niet Oudestraat 262 • 8261 CB Kampen • Tel 038 - 331 28 17 Vlakbij de nieuwe buitenhaven • www.grieks-sirtaki.nl

Oudestraat 148, Oudestraat 170, tel: 038 - 331 36 52, www.banketbakkerijsmit.nl

WAAR WIL JIJ IN GEZIEN WORDEN?

HOLLANDS RUNDVLEES

MAGERE LENDELAPPEN 500 gram MAALTIJD VAN DE WEEK

POELIERSAANBIEDING

TAGLIATELLE POLLO PROVINCIALE per 1 pers. portie

6.

95

KIP DRUMSTICKS

NATUREL OF GEMARINEERD

4.25

1 kilo

5.00

De verlichtingsspecialist van Kampen en omstreken Loop even binnen bij:

200m 2 verlichting Altijd meer dan 115 vloerlampen op voorraad!

Oudestraat 31 kampen tel: 038 - 333 25 24

Het grootste gedeelte van de collectie voorjaar/zomer is binnen:

WIE DURFT?

Modern • Design • Klassiek Advies op maat! Een bezoek aan onze winkel is zeer de moeite waard. Bezoekadres Oudestraat 154 • 8261 CZ KAMPEN • t (038) 333 55 66 Internet @ info@klaaslichtenlampen.nl • w www.klaaslichtenlampen.nl


www.brugnieuws.nl

dinsdag 6 maart 2012

Onderstaande bedrijven feliciteren

18

met de opening van hun nieuwe pand! Bouwbedrijf Wim Selles klaart mooie klus

‘Prachtwinkel’ voor Schoenenhuis Brink

Garnaal 4 8271 KH IJSSELMUIDEN

Mobiel: 06-29627728 Telefoon: 038-3328312

www.mensinkstuc.nl E-mail: info@mensinkstuc.nl

Schoenenhuis Brink opent deze week een prachtig verbouwde zaak aan het Markeresplein. Van twee winkels is een grote ruimte gemaakt, zodat Brink een veel groter en breder assortiment kan voeren. Bouwbedrijf Wim Selles uit IJsselmuiden was verantwoordelijk voor de verbouwing. “Een schitterend project voor ons. De sfeer met de opdrachtgever was bovendien perfect”, zegt eigenaar Wim Selles.

Van den Berg INTERIEUR Baan 10, 8271 BE IJsselmuiden, tel. 038-331376, fax. 038-3324968 info@vandenberginterieur.nl, www.vandenberginterieur.nl

Veldoven 10 10 Veldoven Gefeliciteerd en 82718271 RT IJsselmuiden RT IJsselmuiden bedankt voor T (038) 331 12 T (038) 33175 12 75het F (038) 333 58 F (038) 33386 58 86 vertrouwen! E info@deruitertechniek.com E info@deruitertechniek.com > www.deruitertechniek.com > Eén ding iswww.deruitertechniek.com zeker: hiermee kunnen jullie ‘uit de voeten’!

Vakkundig en vertrouwd Vakkundig en vertrouwd

Telefoon: +31(0)38-7507474 Mobiel: +31 (0)6-41181472 Dorpsweg 58, 8271 BN IJsselmuiden www.brinkcomputers.nl

Brink Schoenen zit sinds zeventien jaar aan het Markeresplein. Daarvoor was de zaak gevestigd aan de Dorpsweg. De familie Brink nam de zaak in 1974 over van mevrouw Van Raaij. Met de huidige vernieuwingen kan de schoenenspecialist weer jaren vooruit. Bouwbedrijf Wim Selles kijkt heel positief terug op de klus, die zoals afgesproken binnen een maand is geklaard. Selles liep zelfs drie dagen voor op schema. “Zo fijn als de schoenen van Brink lopen, zo verliep ook het project”, lacht de bouwer over de behoorlijke klus. “De hele zaak is op de kop gezet. We hebben bijvoorbeeld 1,8 kilometer aan vloerverwarming aangebracht, een aantal muren verwijderd en alle leidingen vernieuwd. Verder is er een speciale ruimte voor de pedicure gerealiseerd. Wel aardig om te vermelden is dat er maar liefst 800 kilogram aan stofafval is weggebracht”, soms

Selles wat werkzaamheden op. Zijn bouwbedrijf was daarbij de hoofdaannemer. Andere betrokken waren Nijland Shopsystems, Van den Berg Interieur, Marcel Visser, De Ruiter Techniek, Brink Computers, Bekaert Films, Wanpla, Broekhuizen Keukens, Schilder Boom, Mensink Stuc en Depol Geveltechniek. “Samen hebben we gewerkt aan een schitterende winkel, echt een aanwinst voor het Markeresplein. De ruimte is nu zoveel groter, zodat Robert Brink een veel breder assortiment kan voeren en deze ook beter kan presenteren.” Bouwbedrijf Wim Selles is een allround bouwbedrijf. Met vijf medewerkers heeft Selles heeft disciplines in eigen huis. Dat is de kracht van het bouwbedrijf dat inmiddels alweer enkele decennia aan de Burgemeester van Engelenweg is gevestigd. Selles werkt door de hele regio.

NIEUWBOUW•VERBOUW•ONDERHOUD tel: 06-10 884 068

REALISATIE VAN UW PERSOONLIJKE WOONWENSEN

Wanpla Kampen B.V.

GEFELICITEERD MET JULLIE NIEUWE ZAAK! MET SCHOENEN VAN BRINK LOOP JE GESMEERD!

systeemplafonds & systeemwanden lichtarmaturen

Wanpla Kampen B.V.

systeemplafonds & systeemwanden lichtarmaturen Carlsonstraat 2, 8263 CA Kampen Postbus 352, 8260 AJ Kampen E-mail info@wanpla.nl

Telefoon 038-3326699 Telefax 038-3322389 Web wanpla.nl

Carlsonstraat 2, 8263 CA Kampen Postbus 352, 8260 AJ Kampen E-mail info@wanpla.nl

Telefoon 038-3326699 Telefax 038-3322389 Web wanpla.nl

Kleiland 1, IJsselmuiden T (038) 331 28 31 E info@bhzn.nl

www.bhzn.nl

Een NVOB initiatief

W. Selles

Burg. v. Engelenweg 35, IJsselmuiden Tel. 038-3332333 | Fax 038-3332334

Ondernemersstraat 2 IJsselmuiden Telefoon (038) 331 84 27 • www.depolgeveltechniek.nl

Gefeliciteerd met jullie onderhoudsarme kozijnen!

Kunststof en aluminium kozijnen


ACTUEEL

dinsdag 6 maart 2012

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.deswollenaer.nl

19

Ondergoed voor weeshuis in Oekraïne KAMPEN - CHOE Kampen wil de kinderen van een weeshuis in Perechyn (Oekraïne), die een groot tekort hebben aan kleding, helpen door een inzamelingsactie te houden. In maart gaat een aantal mensen met stichting CHOE naar het internaat in Perechyn waar ze de kinderen willen verrassen met nieuw ondergoed. Wie mee wil helpen kan nieuwe onderbroeken, hemden en sokken kopen en inleveren bij Werkgroep CHOE Kampen, Bevernel 4. De kleding kan men inleveren tot zaterdag 17 maart. Voor vragen

of meer informatie over Stichting CHOE, kan gebeld worden naar (038) 333 06 75 of kan men een kijkje nemen op www.choe.nl. Weeskinderen Het ondergoed gaat naar de 180 weeskinderen tussen de zes en zestien jaar die in het tehuis wonen. Zij hebben naast liefde en aandacht een groot gebrek aan eten en kleding. Deze kinderen

gaan uit school niet naar huis, ze hebben geen ouders meer, zijn door hun ouders in de steek gelaten of zijn door de overheid uit huis of van straat gehaald. De school is hun huis, het klaslokaal is de woonkamrer en de slaapkamer delen ze met een groep anderen. Eigen kleding hebben ze niet, er is een schrijnend tekort en daarom wil de werkgroep CHOE Kampen deze kinderen helpen en verrassen.

CATALPA Buitenschoolse opvang Jippo Harmoniepad 6 8265 PK KAMPEN Tel. 038 332 75 13

Veilig en uitdagend

Marcel Kalter: ‘Kinderen maken de dood niet zwaar of moeilijk’

INGEZONDEN BRIEF

De maximale lengte voor een ingezonden brief bedraagt 250 woorden. De redactie kan brieven redigeren, inkorten of besluiten niet te publiceren. Hierover vindt geen correspondentie plaats. Plaatsing van een ingezonden brief betekent niet dat de krant de geventileerde mening deelt. Anonieme bijdragen worden niet geplaatst.

(door Hermijn Bloemhard)

IJSSELMUIDEN - Een lekker leesbaar kinderboek schrijven over doodgaan en uitvaart met leuke plaatjes. Kan dat? Marcel Kalter uit IJsselmuiden bewees het met ‘Waarom is iedereen zo verdrietig vandaag?’ met illustraties van Iris Boter. Het boek is bedoeld voor kinderen van vier tot negen jaar die geconfronteerd worden met het overlijden van een bekende. In de Gouden Zaal van het Stedelijk Museum wordt het boek op dinsdag 20 maart vanaf 15.00 uur gepresenteerd. Wie de presentatie wil bijwonen kan zich aanmelden via uitgeverij@rozhanitsa.nl. “Toen mijn moeder in 2010 overleed kwam ik in contact met uitvaartbegeleider Brenda Siebrand”, vertelt Kalter, die overdag een verkoop- en marketingfunctie heeft bij Groothuisbouw in Emmeloord en daarnaast zijn tekstbureau Epistola runt. “Ik had voor mijn moeder diverse teksten geschreven, die zij voor haar dood gelukkig allemaal nog heeft kunnen lezen. Brenda kreeg die teksten ook onder ogen en merkte op dat ik zo leuk schreef.” In gesprekken met haar had hij het over de impact die een uitvaart op kinderen heeft en dat het lastig is alles wat hieromheen gebeurt op een goede manier uit te leggen. “Er zijn wel informatieve boeken maar een leesboek ontbrak en ze vroeg me dat te schrijven.” Ofschoon het geen lichte opgave lijkt om een beladen thema als de dood te verpakken in een begrijpelijk en positief verhaal, was Marcel er de man niet naar om lang te twijfelen of beren op de weg te zien. “Klatsboem, weg met die beren!”, roept hij gedre-

Aanbestedingsprocedure Burgelklus

Marcel Kalter richtte de stichting Mooier Kind op.

ven. “Ik wilde die uitdaging wel aangaan.” Toen Trudy Huigen van Rozhanitsa over zijn idee hoorde en zijn eerste schrijfsels las besloot ze het kinderboek uit te geven. Het past goed bij de filosofie van de uitgeverij: boeken uitgeven waar mensen iets aan hebben en die een positieve bijdrage leveren aan hun welzijn. Ballonnen “Mijn schrijfstijl is heel toegankelijk en eerlijk maar niet confronterend. Weet je, kinderen maken de dood niet heel zwaar en moeilijk, dat zijn de volwassenen”, vindt Kalter. “Kinderen kunnen heel snel schakelen, dan maken ze zich net na een begrafenis bijvoorbeeld zorgen of ze nog wel op tijd zijn voor het Sinterklaasjournaal.” In het verhaal over Anne en

haar lieve buurvrouw Nel die na een ziekte komt te overlijden, wordt doodgaan vergeleken met een ballon. “Dat is eigenlijk een idee van Brenda”, vertelt Kalter. “Brenda weet uit ervaring dat kinderen vaak niet begrijpen dat je een ‘goed’ lichaam begraaft of cremeert. Dat vinden ze zielig. In dit verhaal wordt op een luchtige manier uitgelegd dat dit helemaal niet zielig is.“ De schrijver laat een passage uit zijn boek zien waarbij de buurman dat aan Anne uitlegt. ‘Buurvrouw Nel is niet meer in haar kapotte lichaam. Dat is begraven. Maar ik geloof dat mijn schat er nog steeds is. Ze is alleen onzichtbaar zoals de lucht uit de ballon. Misschien is ze wel ergens hoog in de lucht. Of misschien zit ze wel in de wind die we tegen onze wangen aanvoelen.’

INFORMATIEPLICHT AAN ONTERFD KIND Het komt voor dat mensen een kind om bepaalde redenen wensen te onterven, bijvoorbeeld omdat het aan de drugs is verslaafd. Een onterfd kind kan zich echter beroepen op zijn minimum wettelijk erfdeel, de zo-geheten legitieme portie. Dit bedraagt globaal genomen de helft van zijn gewone erfdeel. Het kind krijgt dan een geldvordering op de anderen kinderen. Een kind moet binnen 5 jaar na het overlijden zich op zijn legitieme portie beroepen, anders vervalt het recht op de legitieme portie. Hoe komt een onterfd kind nu aan de informatie om de grootte van de legitieme portie te berekenen? De wet geeft het onterfde kind het recht op inzage

en afschriften van alle stukken die nodig zijn om de grootte van de legitieme portie te berekenen. Onlangs moest het Hof in Arnhem daarover een uitspraak doen. De rechter oordeelde dat de bewoordingen, die de wet gebruikt, namelijk dat “alle daartoe strekkende inlichtingen” moeten worden gegeven, ruim moeten worden uitgelegd. Het is echter wel beperkt tot de gegevens die nodig zijn voor de berekening van de legitieme portie. Op andere gegevens heeft het onterfde kind dus geen recht. Concreet oordeelde het Hof dat aan het onterfde kind moest worden verstrekt een overzicht van alle schulden op het moment van overlijden, waar-

Met het boek wil Kalter de dood ook uit de taboesfeer halen. “Ik wil het gewoon laten zien zoals het is, maak de dingen niet te ingewikkeld. Het boek kan kinderen en ouders ook helpen bij het rouwproces. Het is een voorleesboek waarvan ik eigenlijk vind dat het op alle basisscholen moet komen. Of wie het leest daarna niet bang meer is voor de dood? Dat zou ik wel heel mooi vinden..” Naar aanleiding van zijn boek heeft Kalter de Stichting Mooier Kind opgericht. Een deel van de opbrengst van het boek gaat naar deze stichting, die tot doel heeft het ondersteunen van projecten die het leven van kinderen mooier maken. Wie het kinderboek voor 20 maart via de site (www.rozhanitsa.nl) bestelt, hoeft geen verzendkosten te betalen.

onder begrepen de kosten van de uitvaart en de kosten van boedelbehandeling en de schulden uit wettelijke rechten, die het erfrecht aan sommige personen toekent. Voorts moesten worden verstrekt kopieën van alle bankafschriften waarop het saldo per overlijdensdatum stond, een kopie van de aangifte voor de erfbelasting, een overzicht van de levensverzekeringen die door de overledene waren afgesloten en een overzicht van de schenkingen die door de overledene waren gedaan. Het Hof legde aan de erfgenamen ook een boete op van € 500,00 per dag voor elke dag dat ze na een bepaalde datum met het verstrekken van de informatie in gebreke bleven. Vragen of behoefte aan een informatief gesprek?

Uit de frontpagina (Brug 14/2) begrijp ik dat twee Kamper aannemingsbedrijven met elkaar overhoop liggen. Inzet is het beschikbaar stellen van een bankgarantie bij een offerte gedaan aan de gemeente. Na het artikel kwam ik tot de volgende conclusie. Dat men in Kampen procedures hanteert,ook voor aannemingswerken is een goede zaak en waarschijnlijk verplicht. Minder is dat door de inrichting van de procedures onze gemeente verplicht is in voorkomend geval zoals nu aan de daaropvolgende in laagste prijs de klus te gunnen. Dit impliceert dat door onvolkomenheden de klus duurder uitvalt dan nodig. Een klapsigaar uit eigen doos. De prijsverschillen tussen aanbieders zijn aanzienlijk. Het verdient geen schoonheidsprijs, maar het is (nu nog) niet anders. Een voorstel: Laat aanbieders de aanvullende voorwaarden vijf werkdagen voor de eigenlijke prijsaanbieding aanleveren. Als er op dit punt onvolledigheden zijn kan dit (mogelijk) alsnog hersteld worden. Hierdoor dingt iedere genodigde mee op het uit te besteden werk. Kampen kan dan zaken doen met de aanbieder met de werkelijk laagste prijs. Tenslotte, maar zeker niet het minst onbelangrijke, is dat de rekening eigenlijk betaald wordt door ingezetenen van de gemeente. J.Bredenoort

Bel het hieronder vermelde telefoonnummer of bezoek onze website: www.ijsseloevers.nl AVONDOPENSTELLING OP AFSPRAAK.

TELEFOON (038) 332 55 55 Vragen? Bel IJsseloevers notarissen te Kampen, IJsselmuiden en Zwartewaterland, tel 038-3325555


www.brugnieuws.nl

dinsdag 6 maart 2012

Afscheidsreunie

HUISARTSEN

schaatstrainingsclub E.O.D

Vrijdag 23 maart 2012 Aanvang: 19:30 uur

WEEKEND DIENSTEN

KAMPEN / IJSSELMUIDEN Wanneer u buiten de normale praktijktijden van uw huisarts met spoed een dokter nodig heeft, kunt u bellen met het speciale huisartsennummer tel. 0900-3336333. Dit geldt voor de volgende tijden en dagen: • op werkdagen tussen ‘s middags 17.00 uur en ‘s morgens 8.00 uur. • tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur) • tijdens feestdagen TANDARTS op zaterdag 10 maart van 09.00-09.30 uur en op zondag 11 maart van 12.00-12.30 uur: E.P. v.d. Beek, Vloeddijk 61-1, 8261 GD Kampen, tel. 038-3323235. Voor zeer dringende gevallen buiten spreekuurtijden: tel. 06-53537743. Klik voor meer informatie op www.tandartsinkampen.nl. Apotheek Ebbingepoort, 1e Ebbingestraat 19 te

Waar: ijsclub V.Z.O.D Beneluxweg 88 8264 DX Kampen

Aanmelden via mailadres: jokeenwiebren@gmail.com

Kampen, tel. 038-3312475. Geopend op vrijdag tot 19.00 uur en op zaterdag van 12.00-14.00 uur. Buiten deze uren kunt u terecht bij de apotheek, Dr. Stolteweg 17-19, Zwolle (naast de huisartsenpost, t.o. Sophiaziekenhuis), tel. 0384556227. Na 23.00 uur alleen met recept! DIEREN-AMBULANCE 24 uur per dag bereikbaar, tel. 06-22701040 VERLOSKUNDIGEN PRAKTIJK KAMPEN Wanneer de bevalling gaat beginnen of voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende verloskundige, tel. 06-53109281 Wanneer de verbinding niet tot stand komt kunt u ons oproepen via de waarneemdienst te Apeldoorn, tel. 055-5399784 Welke verloskundige dienst heeft is terug te vinden op de poster in de wachtkamer of op www.verloskundigenkampen.nl VERLOSKUNDIGEN IJSSELMUIDEN De dienstdoende verloskundige is bereikbaar via de mobiele telefoon 06-20002668, bij geen gehoor telefoonnummer 038-4603591. Voor vragen en het maken van afspraken is er telefonisch spreekuur van 13.00 uur tot 13.30 telefoonnummer 038-3324413.

Maak je keuze tijdens

Landstede MBO Open Avond

DINSDAG 13 MAART 18.00 - 21.00 UUR • OOK VOOR VOLWASSENEN harderwijk • lelystad • raalte • zwolle 0800-0245666 enwatzoekjij.nl

Laat jezelf zien

Hervormd Mannenkoor presenteert Passie & Pasen CD Op zaterdag 10 maart om 20.00 uur presenteert het Hervormd Mannenkoor IJsselmuiden en Grafhorst een nieuwe CD: ‘God enkel licht’. Het concert zal plaatsvinden in de monumentale Bovenkerk van Kampen.

Concert

Hervormd Mannenkoor IJsselmuiden en Grafhorst Het Hervormd Mannenkoor IJsselmuiden en Grafhorst is een streekmannenkoor met 135 leden. Vanuit IJsselmuiden, Grafhorst, Kampen en wijde omtrek komen de mannen iedere dinsdagavond in Hervormd centrum ‘De Zaaier’ bijeen om hun

Het Hervormd Mannenkoor IJsselmuiden en

hobby te beoefenen. Naast het repertoire wordt

Grafhorst heeft onlangs een nieuwe CD opgeno-

er ook aandacht geschonken aan de verschillende

men, het is inmiddels de 9e in de reeks. Deze CD

zangtechnieken en ademhalingstechnieken om

staat in het teken van Passie & Pasen, en heeft de

een zo goed mogelijk zangresultaat neer te zetten.

toepasselijke naam ‘God enkel licht’ meegekregen.

Het repertoire bestaat uit het geestelijke en het

In de serie van geluidsdragers ontbrak nog een

vaderlandse lied. Jaarlijks terugkerende hoogte-

exemplaar met liederen die gerelateerd zijn aan de

punten zijn het Oranjeconcert op 30 april en het

lijdenstijd en Pasen. De opname heeft plaatsge-

Kerstconcert. Het mannenkoor staat onder leiding

vonden in de Bovenkerk, tevens de locatie van

van Freddy Veldkamp uit Hardenberg, een vakman

het concert. Het is een mooie opname geworden,

in hart en nieren. In 2011 vierde hij zijn 12,5 jarig

van goede kwaliteit. De liederen werden begeleid

jubileum als dirigent van het koor. De groei van

op het beroemde Hinz-orgel, vleugel en hobo.

het koor in zowel het aantal leden als de kwaliteit is

Aan de opname hebben meegewerkt: Harry

mede te danken aan zijn enthousiaste manier van

Hamer (orgel), Johan Bredewout (vleugel), Evelien

het leiden van het koor.

Heuvelmans (hobo) en Eddy Bremer (bariton). De algehele muzikale leiding lag in handen van

Welkom!

dirigent Freddy Veldkamp.

Heren, houdt u van zingen? Het mannenkoor heet

Op zaterdag 10 maart zal het mannenkoor de lie-

u van harte welkom! Is het alleen voor oudere

deren van de nieuwe CD in ruime mate ten gehore

mannen? Nee hoor, ook vele jongere leden hebben

brengen. Ook de muzikale medewerkers tijdens

inmiddels de weg naar het koor gevonden. In het

de opname zullen deze avond de begeleiding

repertoire probeert het koor hier ook rekening mee

verzorgen. De aanvang van het concert is 20.00

te houden. Zingen is ontspanning, en maakt blij!

uur, de kerk gaat om 19.15 uur open voor het publiek. De entree bedraagt voor deze avond 5,00

Informatie

euro, kinderen tot en met 12 jaar gratis! Op deze

Voor meer informatie kunt u mailen naar de secre-

avond is de nieuwe CD ‘God enkel licht’ te koop.

taris, de heer J. Kanis, s1.mannenkoor@live.nl of

Parkeertip: Burgemeester Berghuisplein (gratis).

kijk op www.hervormdmannenkoor.com.

20

Passie Paasconcert Bovenkerk Kampen

CD presentatie

D.V. 10 MAART 2012 Hervormd Mannenkoor IJsselmuiden IJsselmuiden/Grafhorst /Grafhorst algehele leiding

Freddy Veldkamp m.m.v.

Harry Hamer - orgel Johan Bredewout - vleugel Evelien Heuvelmans - hobo Eddy Bremer - bariton toegangsprijs € 5,00 kinderen t/m 12 jaar gratis aanvang 20.00 uur, kerk open 19.15 uur presentatieschermen aanwezig in de kerk


d i n s d a g 6 m a a r t 2 0 12

In prijs verlaagd

Waterkers 49 KAMPEN Vraagprijs € 179.500,- k.k. Op rustige locatie gelegen hoekwoning (circa 330 m³) met berging! * C.v. combiketel, merk: Agpo, bouwjaar: 2000. * Bij het object hoort een eigen parkeerplaats. Bouwjaar circa 1981 Inhoud circa 330 m³ Perceeloppervlakte 260 m² incl. parkeerplaats

Nijverheidsstraat 9 KAMPEN Vraagprijs € 269.500,- k.k. U treft alles GELIJKVLOERS in deze bungalow (circa 425m³), met meer woonruimte dan u zult vermoeden! De doorzonwoonkmr (ca. 32m²) geeft aan de voorzijde een leuk straatuitzicht en aan de achterzijde uitzicht over de relatief diepe tuin. In de woonkmr is een openhaard en de woonkeuken is royaal te noemen. Het perceel heeft een achterom via de Ambachtsstraat. Bouwjaar circa 1966 Inhoud circa 425 m³ Perceelsoppervlakte 820 m²

Ariohof 16 KAMPEN Vraagprijs € 219.000,- k.k.

Morrensteeg 20 KAMPEN Vraagprijs € 124.500,- k.k.

Buitenkans! Laat u verbazen over deze royale 2-onder-1 kapwoning met slaapkamer (voormalige garage) op de begane grond. De zonnige achtertuin is gelegen op het zuidoosten en beschikt over een gazon, sierbestrating, borders, achterom en vrijstaande stenen berging (circa 10 m²).

Sfeervolle binnenstadswoning met 2 slaapkamrs! Dit gerenoveerde woonhuis ligt op een goede locatie in het centrum. Op de 1e verd. bevinden zich de woonkmr. en de open keuken (1998). De badkamer bevindt zich op de 2e verdieping (1998). De woning wordt verwarmd d.m.v. een CV-combiketel, bouwjaar 2008. Bouwjaar voor 1910, gerenoveerd circa 1988 Inhoud circa 223 m³ perceelsoppervlakte 25 m²

Inhoud circa 460 m³ Bouwjaar circa 1998 Perceeloppervlakte 261 m²

Marinus Postlaan 94 KAMPEN Vraagprijs € 199.500,- k.k. Een unieke gelegenheid om te wonen in dit app. (ca. 71m²) gesitueerd in de woonwijk Hagenbroek met heerlijk uitzicht over het park! Ideaal is de eigen garage. Dit app. heeft vanuit de woonkmr en vanaf het balkon (ca. 10m²) een heerlijk groen uitzicht. Het balkon heeft een ligging op het zuidwesten. De zonwering is elektrisch bedienbaar. Bouwjaar 1990, grotendeels dubbele beglazing Woonoppervlakte circa 71 m² Bijdrage VvE € 107,64,- per maand VVE Marinus Postlaan

www.brugnieuws.nl

O N RO E RE N D G O E D

UW HUIS STAAT BIJ ONS ALTIJD OP DE VOORGROND!

Kamille 6 KAMPEN Vraagprijs € 239.500,- k.k. Royale 2-onder-1 kapwoning (ca. 480 m³) met garage en een fantastisch vrij uitzicht over de wetering! De zeer lichte woonkamer is mede heel sfeervol door de kalkzandstenen schouw met openhaard. De woning beschikt nu over 3 royale slaapkamers, maar het is vrij eenvoudig om weer een 4e slaapkamer te realiseren. Bouwjaar circa 1976 Inhoud circa 480 m³ (inclusief garage) Perceelsoppervlakte 234 m²

Sinds 2006 de makelaar die alleen bestaande woningen verkoopt, aankoopt en taxeert. Wij kiezen heel bewust om ons niet bezig te houden met hypotheken en verzekeringen. Daarom staat u en uw huis bij ons op de voorgrond.

In prijs verlaagd

Daar teken ik voor! Noordweg 98 KAMPEN Vraagprijs € 159.500,- k.k. Ruime eengezinswoning (circa 320 m³) met heerlijke tuin op het zuiden! In de woonwijk Brunnepe, tegenover het gebouw van Delta Wonen, vindt u deze leuke eengezinswoning. De woning beschikt o.a. over een heerlijke lichte woonkamer met open keuken, 3 slpkmrs met de mogelijkheid voor 4, badkamer en separaat toilet op de 1e verdieping en een tuin op het zuiden v.v.achteringang.

Maaike Meuleman.

Bouwjaar circa 1968 Inhoud circa 320 m³ Perceelsoppervlakte 94 m²

Volg ons op

Meuleman Makelaardij & Taxatiebureau o.z. Dr. Wiersemahof 20 KAMPEN Vraagprijs € 224.000,- k.k. Deze BUNGALOW MET GARAGE geeft u een ideale gelegenheid om gelijkvloers te wonen op een leuke locatie! Gesitueerd in de woonwijk Hagenbroek met heerlijk uitzicht aan de achterzijde en een goed wooncomfort! De woning is voorzien van 3 slaapkamers en een fraaie tuin op het westen met een vrije ligging aan het water. Bouwjaar 1988, volledig geïsoleerd Perceelsoppervlakte 201 m² Woonoppervlakte circa 90 m²

Melde 1 KAMPEN Vraagprijs € 199.000,- k.k. Royale hoekwoning (circa 383m³) met maar liefst VIJF slaapkamers, een royale tuin en een GARAGE! In een kindvriendelijke woonwijk, ligt deze hoekwoning met een relatief vrij uitzicht aan de voorzijde. Kenmerkend is absoluut de hoeveelheid woonruimte in deze woning! Bouwjaar circa 1972 Perceelsoppervlakte 222 m² Inhoud woonhuis circa: 383 m³

Oudestraat 189 KAMPEN Huurprijs € 500,- excl g/w/e Bedrijfsruimte! Gezamenlijk entree (circa 8 m²) met meterkast en toegangsdeur naar deze kantoor-/winkelruimte en toegangsdeur naar bovenwoning. Kantoor-/ winkelruimte (circa 19 m²). Archief-/bergruimte (circa 10 m²) voorzien van keukenblok. Keurig toilet. • Object is voorzien van c.v. combiketel. Minimale huurperiode 1 jaar en 1 maand borg Object is voornamelijk voorzien van laminaatvloeren. Bouwjaar circa 1890

Vloeddijk 44 Kampen Tel.038 - 332 24 04 Volg ons op

www.meulemanmakelaardij.nl

21


O N RO E RE N D G O E D

d i n s d a g 6 m a a r t 2 0 12

www.brugnieuws.nl

22

INSPIRERENDE INDUSTRIËLE BEDRIJFSUNITS VAN NIVEAU HAATLANDERDIJK KAMPEN

Bouw reeds gestart!

Verkoopprijs v.a.

€ 112.512,-

PROFITEER VAN EEN BOUWMARKT MET 100.000 BEZOEKERS PER JAAR

v.o.n.

BETROKKEN PARTIJEN Verkoopinformatie:

9 LUXE BEDRIJSUNITS Bruto vloeroppervlakte vanaf ca. 92 m²

Hoogwaardige bouwkwaliteit

Tel. (038) 337 10 00 www.ijsselmakelaardij.nl

Tel. (038) 455 97 77 www.rebo-vanderworp.nl

Naar eigen inzicht in te delen

Tel. (038) 331 35 63 www.reneslevenenwonen.nl

NIEUW ELAN VOOR INDUSTRIEGEBIED HAATLAND

IJ S

Op het Bedrijventerrein Haatland wordt het project ‘de Ambacht’ gerealiseerd. Negen hoogwaardige casco bedrijfsunits, die aansluiten op een druk bezochte bouwmarkt. Iedere unit

Ontwikkeling:

SEL

Haatland

Tel. (038) 331 50 39

heeft een begane grond en een verdieping. De brutovloeroppervlakte van een bedrijfsunit is Flevoweg

-all

pa ee

zijn gericht, valt uw bedrijf gelijk op bij de passanten. Grote ramen zorgen voor veel lichtinval en een moderne uitstraling, dat bij draagt aan een prettige werkom geving. Ook heeft iedere unit eigen

ro Eu

vanaf ca. 92 m², verdeeld over twee bouwlagen. Doordat de bedrijfsunits naar de straatkant

KAMPEN

Realisatie:

N50

Tel. (038) 333 01 11 www.degilden.nl

parkeergelegenheid.

Verkoopprijs v.a.

€ 83.500,- v.o.n.

135 m2 t/m 2050 m2

Stijlvolle bedrijfsruimten

Hoek Spoorstraat met Oosterlandenweg

INFORMATIE

T (038) 333 56 20 www.bergmakelaardij.nl

ONTWIKKELING

T (038) 331 35 63 www.reneslevenenwonen.nl

T (038) 337 02 40 www.degilden.nl

REALISATIE

T (038) 333 01 11 www.degilden.nl

TE KOOP / TE HUUR

IJSSELMUIDEN


d i n s d a g 6 m a a r t 2 0 12

O N DE RN E M E N D

www.brugnieuws.nl

23

Grote Verzekeringsactie bij Terpstra Kamper ondernemers organiseren samen Kinderbeurs Diverse ondernemers uit Kampen, allen gericht op kinderen, bundelen op zaterdag 10 maart van 11.00 tot 16.00 uur in Basisschool Het Stroomdal aan de Bouwkamp 2 in Het Onderdijks hun krachten en laten hun producten zien op de tweede Kinderbeurs in Kampen.

De afgelopen jaren is er veel veranderd op verzekeringsgebied. Premies voor autoverzekeringen zijn omhoog gegaan, terwijl levensverzekeringen juist goedkoper zijn geworden. Reden genoeg om eens kritisch naar de eigen verzekeringen te laten kijken.

Bij Terpstra Assurantiën & Hypotheken kan de verzekeringsportefeuille nu gratis worden doorgelicht. En daar kun je wel tientallen tot honderden euro’s per jaar mee besparen.

Uittocht van assurantiekantoren In Kampen heeft de laatste jaren een uittocht van assurantiekantoren plaatsgevonden. Veel verzekeringen lopen nu bij grote kantoren

in Meppel, Zwolle, Wezep of Elburg. De binding is verdwenen en de klant is een nummer geworden. Alle reden dus om de verzekeringen onder de loep te laten nemen door een vertrouwd adres om de hoek.

dat bespaard kan worden op de premie en je kunt rekenen op een goede service. Het kost bovendien weinig tijd, want de adviseurs zoeken alles op kantoor uit. Wie deze week met het assurantiekantoor contact opneemt, ontvangt bij het omzetten van de verzekeringen 100 euro voor de moeite. Zie ook de paginagrote advertentie elders in dit blad.

Vrijblijvend advies Terpstra Assurantiën & Hypotheken biedt nu de gelegenheid de portefeuille vrijblijvend door te laten lichten. De kans is groot

Terpstra Assurantiën & Hypotheken, Noordweg 11, Kampen, www.terpstrahypotheken.nl, info@terpstrahypotheken.nl, (038) 333 62 41.

Op de beurs kun je slagen voor speelgoed en kinderkameraccessoires, maar je scoort er ook een complete nieuwe outfit voor de komende zomer. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. Webwinkelonderneemsters Swanita Erisman (www. stekelsenstaartjes.nl) en Corine Mulling www.kidzundy.nl) zijn de initiators van dit event.

Stekels en Staartjes Kinderkleding

Beide zijn moeder en runnen naast een andere baan een webshop gericht op kinderen. Veel moeders maken in het mobiele tijdperk gebruik van webshops, maar willen de producten (die veelal niet in plaatselijke winkels verkrijgbaar zijn) toch ook wel eens in het echt zien. Tijdens de beurs wordt deze mogelijkheid geboden.

Kunstig Kitschwerk Cadeau’s en kinderkameraccessoires

Op de beurs zijn de volgende ondernemers aanwezig:

Kidzundy Kinderondergoed & -nachtkleding De Speelhoek Houten speelgoed Drukkerij v.d. Berg Geboortekaarten en persoonlijke opdruk op textiel en cadeau’s

Allio Kinderopvang en buitenschoolse opvang D’olde Vismark Kraamfeesten Bumaround Wasbare luiers en toebehoren De beurs wordt gehouden

www.svenphoto.com op zaterdag 10 maart, in Basisschool het Stroomdal (Bouwkamp 2, Het Onderdijks) in Kampen. Het start om 11.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@ kidzundy.nl of bellen naar 06-52307796

Specsavers Kampen waarschuwt voor gevaren van UV-straling

Maak kennis met Sport-inn Kampen

Nederlanders beschermen hun ogen onvoldoende tegen de felle voorjaarszon. Zo erkent 46 procent van de automobilisten tijdens het autorijden regelmatig te worden verrast door slecht zicht bij laagstaande zon. Bovendien erkent de helft dat zij hierdoor soms in gevaarlijke situaties zijn gebracht.

Franchiseorganisatie Sport-inn heeft sinds 1 maart Frans Sport overgenomen. Verenigingen kunnen op 7 maart een kijkje nemen in de sportspeciaalzaak van Nico Overgoor en vanaf donderdag kan het publiek met hem kennismaken. Er staan lekkere hapjes en drankjes klaar en er is 20% korting op mode en 10% op sportproducten.

Dit blijkt uit onderzoek van Specsavers naar hoe Nederlanders hun ogen in het vroege voorjaar tegen zonlicht beschermen. Bijna 40 procent zegt bij aankoop van een zonnebril zelden of nooit te letten op de UV-bescherming. Veruit de meeste mensen vinden het belangrijk dat de bril leuk staat, gevolgd door de prijs en daarna pas de kwaliteit van de bescherming. Bij Specsavers Kampen

aan de Oudestraat 85 kan iedereen terecht voor een leuke, stijlvolle zonnebril met beschermende factor. Veilig Verkeer Nederland schat dat ongeveer 1.200 ongevallen per jaar deels te wijten zijn aan verblinding door de zon (2011). Uit het onderzoek van Specsavers blijkt dat 49,9 procent van de Nederlanders dit aan den lijve heeft ondervonden en hierdoor soms is

geconfronteerd met gevaarlijke situaties. Om dit te voorkomen kan een kijkje worden genomen bij Specsavers Kampen, die verschillende polariserende glazen van Polaroid® in haar assortiment heeft. Deze nemen alle schitteringen van het zonlicht volledig weg, waardoor het zicht sterk verbetert, met heldere contrasten en natuurlijke kleuren. Bovendien zorgen ze voor 100 procent UV 400-bescherming. Specsavers Kampen Oudestraat 85 (038) 333 69 65

“Net zoals Frans Sport hier een begrip was willen wij ook dé sportzaak zijn van Kampen”, meldt de Hasselter die eigenaar is van 15 Sport-inn zaken en een webshop. Specialisaties aanscherpen Overgoor hoefde niet lang na te denken over de overname. “Dit is een echte sportzaak op een prima locatie en het past exact in

onze winkelformule. Frans Sport had veel vaste klanten en goede contacten met verenigingen en dat willen we nog verder uitbouwen. “De nieuwe eigenaar heeft genoeg plannen voor Sport-inn waar men terecht kan voor: voetbal, running, wandel, badmode en fitness. “En specialisaties als voetbal en running willen we nog duidelijker neerzetten en aanscherpen

door een ruimer keuzeaanbod. Ook hebben we een voetanalyse apparaat in de zaak.” Naast ruime keuze in artikelen willen we een persoonlijke winkel blijven, waarbij klantvriendelijkheid en deskundigheid leidend zijn. We hebben wel een nieuwe naam maar de vaste medewerkers zijn gebleven. Klanten die donderdag de Sport-inn binnenstappen, zien dat de tinten wit en blauw de boventoon voeren en de inrichting is veranderd. Sport-inn Kampen Oudestraat 128 Kampen (038) 331 55 34


www.brugnieuws.nl

dinsdag 6 maart 2012

24

Paulien Diender gecertificeerd makelaar | taxateur Ideale gezinswoning met veel praktische ruimte • 1e verdieping 3 slaapkamers

Keurig onderhouden tussenwoning met 4 slaapkamers, uitgebouwde

en een royale badkamer • compleet afgewerkte 2e verdieping met 2

woonkeuken, praktische bijkeuken en royale berging • nette badkamer en toilet

slaapkamers, berging en ruimte voor de wasapp. • inhoud 425 m³ • perceel 198

• nieuwe cv (2011) • inhoud 355 m³ • perceel 153 m² • tuin van 13 meter diep

m² • 2 onder 1 kap woning voor zeer aantrekkelijke prijs en snel te betrekken!

grenzend aan een speeltuin • De ideale gezinswoning middenin in het dorp!

IJsselmuiden | Zeegravensingel 47

IJsselmuiden | Tichlerstraat 20

€ 235.000,- k.k.

nieuw in de verkoop!

€ 182.000,- k.k.

Woonstaat | Kreeft 48 | 8271 KK IJsselmuiden | T (038) 75 02 995 | M (06) 51 30 87 08 | info@woonstaat.nl | www.woonstaat.nl

Personeel gezocht VACATURES

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar

personeel voor de bediening op het gezelligste plein van Kampen. Fulltime/Parttime m/v

Info: 06 - 42 74 83 88

Plantage 2 8261 BV Kampen (038) 33 280 84

Ben jij fris of kleurrijk? Wij zoeken per direct schoonmakers & schilders

OOK ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR: • • • •

Aanpakkers DAV-ers Grondwerkers Stratenmakers

Voor meer vacatures ga naar www.gvwpersoneelsdiensten.nl en klik op ‘vacatures’ GVW Personeelsdiensten is een detacheringsbureau dat goed is voor werknemers. Niet alleen in de zin van goed werk, maar wij staan ook voor een goede beloning en goede arbeidsvoorwaarden. Ga je bij ons aan de slag dan kun je rekenen op een afwisselende baan omdat wij voor veel verschillende opdrachtgevers werken. Wij zijn onder andere actief in de sloopsector, asbestsanering, groenvoorziening, productie en de bouw. Je werkt altijd in teams en op locatie, met name in Noord/Oost Nederland.

Ben je ambitieus? Dan is er altijd ruimte om door te groeien.

GVW ONDERDEEL VAN GERRIT VAN WERVEN GROEP

GVW Personeelsdiensten - Eckertstraat 9 - 8263 CB Kampen - tel.: 0321 740 000 Solliciteer via: werken@gvwpersoneelsdiensten.nl / Kijk ook op: www.gvwpersoneelsdiensten.nl


O N RO E RE N D G O E D

d i n s d a g 6 m a a r t 2 0 12

www.brugnieuws.nl

25

in prijs verlaagd

Leuke starterswoning in de Oranjewijk • 3 slaapkamers • vrij uitzicht aan de

Luxe nieuwbouw appartement met prachtige ligging en uitzicht over de IJssel

voorzijde • voortuin, achtertuin + berging en achteringang • perceel 86 m² •

• 1e verd. van complex “IJsselstaete” • perfect afgewerkt • luxe keuken en

inhoud circa 250 m³ • CV verwarmd • Jaren 30 woning met nog veel authen-

sanitair • 3 slaapkamers • bijkeuken • zonnig balkon • parkeerkelder met eigen

tieke details!

parkeerplaats en berging • woonopp. 110 m² • Fantastisch wonen aan de IJssel!

Kampen | Julianastraat 18

€ 135.000,- k.k.

Kampen | De Omloop 38

€ 445.000,- vrij op naam

Uitgebouwde hoekwoning met veel ruimte in en om het huis • rustige

Tussenwoning met royale woonkamer voorzien van open haard • 3

locatie middenin het groen • royale berging (4 x 3,5) • 5 slaapkamers • grote

slaapkamers, zonnige achterplaats op Zuid-Westen met berging en

leefkeuken • inhoud 405 m • perceel 290 m • eigen parkeerplaats • Laat u

achteringang • moderne (in 2009) vernieuwde en vergrote badkamer op 1e

verrassen door de ruimte in en om de woning.

verdieping • Ideale woning voor de starter om zo in te trekken!

Kampen | Waterkers 42

€ 220.000,- k.k.

in prijs verlaagd

Kampen | Catharina Gillesstraat 9

€ 139.500,- k.k.

U wilt uw eigen woning verkopen?

All in tarief

€ 1.995,Moderne tussenwoning (430 m³) in woonwijk “Het Onderdijks” • royale woonkamer met openslaande tuindeuren • 3 slaapkamers en grote zolderruimte met zonnig dakterras • voortuin met eigen parkeerplaats • achtertuin van 12 meter met berging en achteringang • perceel 172 m² • Royaal wonen in het Onderdijks.

Kampen | Lange Akker 38

€ 242.000,- k.k.

Volledige verkoopbegeleiding voor een vast laag tarief

in prijs verlaagd

scherp geprijsd

Leuke binnenstadswoning met achterplaats en berging • moderne keuken

Keurig onderhouden 2 onder 1 kap woning met een fraaie ligging aan een brede

(2008) • 2 slaapkamers + nette badkamer op de eerste verdieping • royale

groenstrook met speelvoorziening • de woning is voorzien van een garage met

woonkamer (33 m²) met white wash houten vloer • kunststof kozijnen +

carport, bijkeuken en heeft 4 slaapkamers • inhoud 450 m³ • perceel 257 m² •

dubbel glas • CV verwarmd • De perfecte woning voor de starter!

Royaal wonen in een kindvriendelijke buurt!

Kampen | Groenestraat 217

IJsselmuiden | Zeester 8

€ 149.500,- k.k.

in prijs verlaagd

in prijs verlaagd

Sfeervolle tussenwoning middenin het dorp • gezellige woonkamer

€ 249.000,- k.k.

Royaal geschakeld herenhuis met fantastisch uitzicht op de “Koekoekspolder”

met openslaande deuren, houten vloer en schouw • fraaie keuken in

• kantoor / praktijkruimte aan huis mogelijk • royale woonkeuken met serre •

landhuisstijl • speeltuin achter de woning • 3 slaapkamers • perceel 149 m

5 slaapkamers (6 mogelijk) • fraai aangelegde achtertuin • perceel 317 m² •

• inhoud ca. 310 m • Perfecte woning waar u snel en zonder klussen in kunt!

inhoud ± 630 m³ • Ervaar de rust en het fraaie uitzicht vanuit uw eigen serre!

IJsselmuiden | Bloemstraat 35

IJsselmuiden | Groenendael 189

€ 179.500,- k.k.

€ 298.000,- k.k.

Woonstaat | Kreeft 48 | 8271 KK IJsselmuiden | T (038) 75 02 995 | M (06) 51 30 87 08 | info@woonstaat.nl | www.woonstaat.nl

Paulien Diender gecertificeerd makelaar | taxateur


www.brugnieuws.nl

dinsdag 6 maart 2012

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

VOORDELIG VOORJAAR .ACTION.NL KIJK OP W W W

MULTI STRAPS/BORDUUR

INTEX

SOLAR

3 modellen katoen/pol./elasthan blijvend elastisch maten S-XL

262x175x56 cm

RVS hoogte 36 cm

DAMES SINGLET

TUIN FAMILIE ZWEMBAD LAMP P VROEGKOOL E E D VOOR

3.75

KATOENEN

TUIN- OF

SUPER

voor 50/60 m² 5 kg

86 cm

DEKBED GAZON OVERTREK MEST nieuwste dessins perfecte kwaliteit 1-persoons 140x200/220 cm 2-persoons 200x200 cm

11.95

lits-jumeaux 240x200/220 cm

13.95

HOME/GARDEN

7.95

MATRAS KUSSEN uni of dessin 39x39 cm

Elders 3.99 5.99

SANEX

DOUCHE GEL

2.19

dermo protector of natural

600 ML Elders 2.79 2.99

Elders 4.95 7.95

2.99

JUMPING STICK TE DE NIEUWS R AGE!

Elders 17.95 24.95

GEBRUIKSKLAAR

BABY/PEUTER

voor 50 m² 1 kg

Little Racer of Little Princess 150 of 250 ml

GRAS ZAAD

Elders 5.95 9.95

DECO

2.99

BAMBOE SCHAAL Ø 30 cm

1.65

0.75

Elders 1.99 2.99

idem Ø 45 cm

2.59

1.59

7.95

DRINK FLES BABY SLABBER met drukknoopjes SET/2

1.99

BLINQ

0.98

MICROVEZEL DOEKJE suede look 40x40 cm

Elders 0.99 2.49

0.36

Kijk op onze website voor meer informatie, openingstijden, onze nieuwsbrief en onze productfolder: WWW.ACTION.NL DALFSEN • Wilhelminastraat 25 DEDEMSVAART • Julianastraat 82 EMMELOORD • Zuiderkade 5a

GENEMUIDEN • Prinses Irenestraat 4 HEERDE • Soerelseweg 17 HEINO • Marktstraat 22

IJSSELMUIDEN • Groenendael 232 MEPPEL • Prinsenplein 15-19 NUNSPEET • Stationslaan 25

STAPHORST • Meesterweg 2a ZWOLLE • Vechtstraat 18-20 ZWOLLE • Assendorperstraat 64-76

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 04-03 t/m za. 10-03 in Nederlandse filialen.

2.95 13.95 bijpassend AFDEK ZEIL

Elders 5.95 7.95

26


27

dinsdag 6 maart 2012

ACTUEEL

Ongeval met letsel aan Oranjesingel

FNV en Woonbond woedend over ‘botte huurverhoging’ IJSSELMUIDEN - ‘Een onacceptabel botte maatregel’. Dat is het vernietigende oordeel van vakcentrale FNV en de Woonbond over het kabinetsplan dat het verhuurders mogelijk maakt de huur met 5% extra op de inflatie te verhogen voor huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro. In een gepeperde brief roepen zij de Tweede Kamer op ’deze maatregel met kracht van de hand te wijzen’. De Huurders Vereniging groot IJsselmuiden steunt de acties. Volgens FNV en Woonbond leidt het kabinetsplan al gauw tot een koopkrachtverlies van 300 euro in 2012 en tot een veelvoud van dat bedrag in de jaren daarna. Dat treft naar schatting 300.000 tot 400.000 huishoudens en dus meer dan twee keer zoveel  personen.

Foto: Kris Brouwer

KAMPEN - De politie kreeg donderdag rond 16.30 uur een melding van een ongeval met letsel op de Oranjesingel. Ter plaatse bleken twee auto’s tegen elkaar gereden. Eén persoon is in de ambulance onderzocht, maar deze had geen letsel. De weg is enige tijd afgesloten geweest, zodat de politie de situatie

kon onderzoeken. De sleepdienst heeft de auto’s afgevoerd.

Kamper Logo, Als een veenbrand heeft het idee om het gemeentelijk logo te moeten vervangen doorgewoekerd en het steekt opnieuw de kop op. Terwijl nagenoeg de gehele Kamper bevolking er het nut en de noodzaak niet van inziet, zet een politieke in-crowd dit onzalige plan toch door. Wat is er mis met het bestaande logo enzovoort? Ettelijke tienduizenden euro’s gemeenschapsgeld worden willens en wetens over de blak gesmeten, want niet doorzetten betekent gezichtsverlies voor de bedenkers. Dit motief is ook de drijfveer om de aanleg van de Hoogwatergeul

INGEZONDEN BRIEF

De maximale lengte voor een ingezonden brief bedraagt 250 woorden. De redactie kan brieven redigeren, inkorten of besluiten niet te publiceren. Hierover vindt geen correspondentie plaats. Plaatsing van een ingezonden brief betekent niet dat de krant de geventileerde mening deelt. Anonieme bijdragen worden niet geplaatst.

en wat erbij komt kijken niet af te blazen. De politiek wil immers dichtbij de burgers staan, is het niet? E. Willems Koggesingel 137

In de brief aan de Tweede Kamer schrijven de bonden dat ’de huren in één klap worden verhoogd, in een huurmarkt die vastzit.’ Zij wijzen erop dat als gevolg van de vastzittende huurmarkt er voor deze groepen veelal geen betaalbare alternatieven zijn.

FNV en Woonbond staan overigens niet alleen in hun kritiek. In de brief aan de Tweede Kamer verwijzen zij ook naar het College Bescherming Persoonsgegevens en de Raad van State die vanwege andere aspecten uitermate kritisch op het wetsvoorstel hebben gereageerd. Woonbonddirecteur Ronald

Paping: “Het is ongehoord dat verhuurders al inkomensindicaties van hun huurders krijgen terwijl de wet nog niet is goedgekeurd door de Tweede- en Eerste Kamer”. Als een rode draad door de brief loopt de constatering dat Nederland een integrale aanpak van de woningmarkt ontbeert, terwijl alleen daarmee de woningmarkt weer vlot kan worden getrokken. ’Dat is niet alleen in het belang van huurders en kopers, maar ook in het belang van de bouwsector die kampt met een sterk teruglopende werkgelegenheid,’ aldus de FNV.

IJOV Kidzz Festijn in voorjaarsvakantie

Taizéviering in Open Hof KAMPEN – In het Open Hof wordt op zondag 18 maart om 19.00 uur een Taizéviering gehouden. Dit avondgebed is geïnspireerd op de vieringen in de oecumenische communiteit van de broeders van Taizé (Frankrijk). Het is een meditatieve viering die bestaat uit stilte, gebeden, lezingen en het herhaald zingen van eenvoudige liederen. Het zingen wordt begeleid door een muziekgroep met onder andere piano, contrabas en blokfluit. Vanaf 18.50 uur wordt er geoefend.

FOTO: Tennekes

IJSSELMUIDEN – In sporthal de Oosterholthoeve is op donderdag 1 en vrijdag 2 maart een groot Kidzz Festijn gehouden. De sporthal stond dan helemaal vol met diverse attracties zoals springkussens, stormbanen, racesimulators, ballenbak, Wii-hoek, schminksters en er was een aparte

hoek voor kinderen tot 4 jaar. Totaal is er 1000 vierkante meter speelplezier. Het evenement is georganiseerd door de IJsselmuider Oranjevereniging.

t r a a m 9 g n i n e op om de Babydro w u ie n r e v e nz n kijkje in o e e l e n s m nee

Bij besteding van € 50,00 een GRATIS goodiebag.

Tiny Love symphony luxe van 75,00 voor

Boxkleed dubbeldik

Topmark buggy

44,99

Avent Startersset van 34,95 voor

22,50

Uitknipcoupon

10% %korting M.u.v. aanbiedingen. Alleen geldig op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart.

incl. voetenzak van 119,voor

79,

00

geblokt & flours. Kleuren: zand,grijs,roze,blauw van 59,95 voor

39,

Openingstijden ma di woe do vr za

14.00-18.00 uur 09.00-13.00 & 14.00-18.00 uur 09.00-13.00 & 14.00-18.00 uur 09.00-13.00 & 14.00-18.00 uur 09.00-13.00 & 14.00-21.00 uur 10.00-16.00 uur, gehele dag geopend

95

Speelkleed

9,95

Hang jij ook nu je geboort eka in de Babydro artje om boom en maak kan s op een uitgebre id kadopakk et.

met dank aan: Kees en zoo, Schilderwerken ten Napel, en Koffeman bouw- en timmerwerken

Westwal 5 • 8321 WG • Urk • 0527-688211


www.brugnieuws.nl

dinsdag 6 maart 2012

De Volharding speelt… het jaarlijkse zaalconcert Zaterdag 10 maart – 20.00 uur Stadsgehoorzaal Kampen

n ------------ -ree de

hoo rz

º n

GINGEN I N

de

O

e

E

EUR VER ATs Theater voor i

22-23-24 mrt Ventura 31 mrt De Broederband 14 apr Stedelijk Orkest 21 apr De K.A.T. 12 mei Kamper Trompetter Korps 19 mei RKDOS 2 juni Quintus Dans 8/9 juni Ventura 16 juni Popkoor4You

in

aa

Nog meer amateurverenigingen in de Stadsgehoorzaal

••• KAMP • • Stadsge

TOP-AM ERl -------------------

Kaarten reserveren via www.stadsgehoorzaalkampen.nl of bij de kassa van de Stadsgehoorzaal

28


d i n s d a g 6 m a a r t 2 0 12

O N RO E RE N D G O E D

www.brugnieuws.nl

29

Wij werken op basis van,

Woning verkopen? Berg Makelaardij, een vertrouwd adres!

No cure no pay En wij rekenen geen opstartkosten!

Onze selectie: AANIIN P NGEURI EPWJS A!S T

Bloemstraat 3 – IJsselmuiden Op een perfecte locatie gelegen tussenwoning welke zo te betrekken is. Een woning waar weinig in hoeft te gebeuren, goede staat van onderhoud. De woning is o.a. voorzien van een sfeervolle woonkamer, aangebouwde keuken, 4 slaapkamers en een nieuw aangelegde achtertuin. Deze mooie tussenwoning is gelegen in de kern van IJsselmuiden waarbij alle voorzieningen op loopafstand zijn gelegen, ook dit alles maakt de woning zeer aantrekkelijk.

Prachtige, goed onderhouden vrijstaande woning met bijkeuken en aangebouwde garage met carport. De woning is voorzien van fraaie woonkamer met een luxe keuken, 4 slaapkamer, nette badkamer en een zeer royale achtertuin! De woning is op een goede locatie gelegen in de nabijheid van winkels, scholen, sportcentrum en zwembad.

VRAAGPRIJS € 189.000,- K.K.

VRAAGPRIJS € 399.000,- K.K.

BOUWJAAR: CA. 1956 PERCEELOPPERVLAKTE: 151 M2 INHOUD: CA. 310 M3

BOUWJAAR: 1994 PERCEELOPPERVLAKTE: 351 M2 INHOUD: 536 M3

Begane grond: entree/hal met de meterkast, toilet, en trapopgang, sfeervolle woonkamer met siergashaard en prachtige houtenvloer. Gesloten aangebouwde keuken welke is voorzien van diverse inbouwapparatuur en aansluiting voor wasmachine en toegangsdeur naar de tuin. 1e verdieping: overloop, 3 keurige slaapkamers, vanuit de overloop toegang tot de badkamer, met ruime douchecabine en vaste wastafel. Middels vaste trapopgang is er toegang tot de tweede verdieping! 2e verdieping: overloop met CV opstelling en toegang tot de 4e slaapkamer met vaste kasten. Tuin: tuin is gelegen op het oosten, is 5,00 m. x 10,00 m. en is bereikbaar via de aangebouwde keuken of via achterom! De tuin is volledig bestraat en u kunt de gehele dag heerlijk genieten van de zon. Aan de achterzijde van de tuin is over de gehele breedte een schuur geplaatst. Keurige houten schuur welke is v.v. elektra, aansluiting voor droger en veel ruimte!

Begane grond: entree met de meterkast, toilet met fontein, en trapopgang, ruime L- vormige woonkamer met vrij uitzicht aan de voorzijde. Aan de achterzijde bevindt zich de moderne luxe keuken met kookeiland, van hier uit doorgang naar de bijkeuken. De bijkeuken geeft toegang tot de garage en tot de achtertuin. 1e verdieping: overloop, met toegang tot 3 slaapkamers, de royale slaapkamer aan de voorzijde is v.v. openslaande deuren naar het balkon. Luxe badkamer (2008) is voorzien van ligbad, douchehoek, toilet, wastafelmeubilair en vloerverwarming. 2e verdieping: de ruime zolderverdieping is bereikbaar via de trapopgang en geeft toegang tot de ruime 4e slaapkamer! De verdieping is voorzien van dakraam en is keurig afgetimmerd waardoor er veel bergruimte ontstaat. Tuin: Zeer royale achtertuin welke is gelegen op het zuiden, biedt veel privacy, sierbestrating en voorzien van een houten tuinhuisje met elektra en verlichting Garage: Ruime garage met openslaande deuren aan de voorzijde en aan de achterzijde een tuindeur.

NI

Koraal 63 - IJsselmuiden In de woonwijk Zeegraven, op een ruime kavel van 360 m2, is deze royale twee onder één kap woning met garage gelegen. De woning heeft aan de achterzijde een heerlijk vrije ligging met een prachtig vrij uitzicht over de weilanden. De woning is goed onderhouden en is onder andere voorzien van een garage met opbouw! De woning is gelegen op een prachtige locatie in de ruim opgezette en kindvriendelijke woonwijk. Nabij de woning zijn speelweiden, scholen, winkels en diverse uitvalswegen aanwezig.

AANIIN P NGEURI EPWJS A!S T

Aalbershof 38 – IJsselmuiden

EU

VRAAGPRIJS € 279.000,- K.K. BOUWJAAR: 1996 PERCEELOPPERVLAKTE: 360 M2 INHOUD: 512 M3 Begane grond: Hal met de trapopgang naar de 1e verdieping en het toilet. Toegang tot de ruime L-vormige woonkamer met een fraaie houten vloer en schuifpui. Via deze schuifpui heeft men toegang tot de aangebouwde serre. De achterzijde van de serre bestaat uit een vouwwand, op deze manier kan de achterzijde volledig geopend worden! De verzorgde open keuken is v.v. diverse inbouwapparatuur en geeft toegang tot de bijkeuken. 1e verdieping: Overloop, 3 ruime slaapkamers en de badkamer. Via de overloop heeft men toegang tot de verdieping boven de garage. 2e verdieping: royale 4e slaapkamer en een ruimte die uitstekend geschikt is als werkruimte. Tuin: De achtertuin is gelegen op het zuiden en heeft een heerlijke vrije ligging met een prachtig vrij uitzicht over de weilanden. De achtertuin is voorzien van diverse terrassen, perken en gazon. zijuitgang. Garage: De ruime geïsoleerde garage is te bereiken vanuit de bijkeuken.

W

!

Baan 49 - IJsselmuiden Leuke hoekwoning met vrijstaande stenen garage en werkplaats, 4 slaapkamers en een ruime voorraadkelder. De woning is centraal gelegen in de kern van IJsselmuiden op loopafstand van het winkelcentrum van IJsselmuiden maar ook op loopafstand van het station en de historische binnenstad van Kampen. Begane grond: entree, hal, trapopgang 1e verdieping, toilet en ruime voorraadkelder. Woonkamer met voor en achterkamer, nette ruimte met douchehoek en wastafel. Gesloten keuken met toegang naar de tuin. Vanuit de woonkamer via hal toegang tot de achterzijde van de woning. Hier vindt u de grote functionele buitenruimte, momenteel in gebruik voor meerdere parkeerplaatsen maar hiervan kan uiteraard een mooie tuin worden gecreëerd. 1e verdieping: ruime overloop met 4 slaapkamers. Tuin/Garage: de beschutte tuin is gelegen op het zuidwesten. Zeer ruime vrijstaande stenen garage (afmeting 10 m. x 4 m.), welke nu is ingericht als garage en werkplaats.

rs rteing a St len

AA IN P NG RI EP JS AS T

VRAAGPRIJS € 175.000,- K.K. BOUWJAAR: CA. 1960 PERCEELOPPERVLAKTE: 313 M2 WOONOPPERVLAK: 140 M2 INHOUD: CA. 280 M3

St a le rte ni rs ng -

Lelystraat 43 - Kampen Op goede locatie in de Flevowijk gelegen tussenwoning met aangebouwde vrijstaande stenen berging en achterom, heerlijke tuin op het zuiden en op loopafstand diverse scholen en winkels. Begane grond: entree met toilet, trapopgang, meterkast, trap kast, toegang naar de gesloten keuken welke toegang geeft tot de tuin. vanuit de hal is er toegang tot de ruime woonkamer welke is voorzien laminaatvloer en een vrij uitzicht. 1e verdieping: overloop, toegang tot 3 slaapkamers waarvan 2 slaapkamers zijn voorzien van balkon, tevens vindt u hier de badkamer met douchehoek, toilet en vaste wastafel. 2e verdieping: vaste trap naar de 2e verdieping, overloop met CV opstelling en toegang tot de 4e slaapkamer Tuin: de tuin is gelegen op zuiden, heeft een achterom en is voorzien van een vrijstaande stenen berging.

VRAAGPRIJS € 169.500,- K.K. BOUWJAAR: 1963 PERCEELSOPPERVLAK: 156 M2 INHOUD: 341 M3

Burg. van Engelenweg 52b 8271 AT IJsselmuiden Tel. (038) 333 56 20 www.bergmakelaardij.nl

Bekijk ons volledige aanbod op www.bergmakelaardij.nl


www.brugnieuws.nl

d i n s d a g 6 m a a r t 2 0 12

Puzzel mee Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. De winnaar krijgt de waardebon thuisgestuurd.

Sudoku

en maak kans op een

waardebon

Oplossingen onder vermelding van ‘Puzzel’ moeten uiterlijk maandag 09.00 uur binnen zijn. Stuur ze per post onder vermelding van ‘Puzzel Sudoku’ naar: Weekblad de Brug Postbus 179 8260 AD Kampen of per mail: info@brugmedia.nl. Vergeet hierbij niet de eigen adresgegevens. De winnaar ontvangt een waardebon t.w.v. 15 euro.

Maandag brooddag!

.70 p/s Alle broden voor 11,60

Sudoku: de sport voor de hersenen

1 7

2

4 De lekkerste

Wegens succesvolle groeimogelijkheid om fulltime of parttime uitstekende (neveninkomsten) te verdienen. We zoeken iemand die: • Zelfstandig kan werken • Ambitieus en inventief is • Goede contactuele eigenschappen bezit Als internationale organisatie bieden wij o.a.: • Opleiding en begeleiding • Werken op uw eigen tijden • Uitstekende doorgroeimogelijkheden

Inlichtingen: J. Veldkamp | 06 49980820

8 2 7

4

8 Bakker Bart Oudestraat 7-11 8261 CC Kampen Tel: (038) 477 06 30

30

9 1 1 3

5 6 2 5

3 5 9 6 8

4

Voor iedereen die zijn of haar hersens lenig wil houden komt De Brug, in aanvulling op de al bestaande puzzels in het weekblad, met tweewekelijkse Sudoku’s. Een Sudoku is een puzzel die bestaat uit negen hokjes, die op hun beurt ook weer zijn onderverdeeld in negen veldjes zodat men daar de nummers één tot en met negen in kan zetten. De volgorde is echter niet willekeurig. Want van de in totaal 81 hokjes zijn er al een paar ingevuld. De andere hokjes mag u als lezer invullen maar wel zo dat in elk kleine vierkant de getallen één tot en met

negen één keer voorkomen maar deze mogen nooit op dezelfde horizontale of verticale lijn geplaatst worden met hetzelfde getal in een ander veld van negen. Succes.

De winnaar van de crypto van vorige week was G. Slont uit Genemuiden. Het winnende woord was Staplaats. De antwoorden waren: Hor.8 conditie. 9 intact. 10 motief. 11 zitkamer. 12 pers. 13 Renoir. 14 ara. 16 Google. 17 poolkap. 19 samenschakelen. 21 bluswaterschade. 22 decibel. 23 zijdeur. Vert. 1 polo. 2 adviescommissie. 3 stofbril. 4 benzine. 5 Sintnicolaasrijm. 6 staal. 7 scheurkalenders. 15 bloedheet. 16 gasolie. 18 octet. 20 na-apen.

Naam: ................................................................ telefoonnr: .............................................................. Adres: .....................................................................................................................................................

Nieuw in Kampen! Behandeling al vanaf 40,-

NAGELSTUDIO KIRSTEN

NAGELSTUDIO

Dr. Damstraat 7 Kampen 06 203 144 70

verkoopplaats.nl De goedkoopste verkoopsite van Nederland

Goederen over? Gooi ze niet weg!

Krijg er nog wat voor terug! Onze gegevens: De Kampen 3 in Vollenhove info@verkoopplaats.nl 0527-242020

Voor al uw meubelen op maat...

Meubelmakerij Kerkwetering 5 Mastenbroek tel. 038-3446200 www.meubelmakerijwielink.nl Ook ‘s avonds op afspraak kunt u bij ons terecht


SPORT

dinsdag 6 maart 2012

‘s-Heerenbroek wint derby ZALK - In eigen huis kon Zalk tegen ‘s-Heerenbroek het eerste half uur goed meekomen. Daarna was de ploeg van trainer Gerrit Bien de bovenliggende partij. Zalk had geen antwoord en ging zodoende toch nog met grote cijfers onderuit in de IJsselderby: 0-4. Bien moest voor de start van de wedstrijd een belangrijke aanpassing doen in zijn elftal. Keeper Laurens Visscher was ziek en kon niet spelen. Daarom moest veldspeler Rick Kroeze de honneurs in de goal waarnemen. “En dat heeft hij uitstekend gedaan”, zo oordeelde Bien na afloop. In de eerste helft was er lange tijd weinig krachtsverschil tussen beide ploegen. De eerste kans was voor Zalk. Aart Schreuder schoot voorlangs. Later viel Schreuder geblesseerd uit. Vlak voor rust

Knappe zege Go-Ahead

De gasten kregen in Zutphen de betere kansen. Nick Bakker was zaterdag een gevaarlijke pion en creÎerde diverse kansen. Een keer was hij heel dicht bij een treffer, maar zijn inzet werd op het allerlaatste moment van de doellijn gehaald. Een domper voor de Go-Ahead-supporters die zich al rijk hadden gerekend.

Foto: Tennekes.

kwam ‘s-Heerenbroek op voorsprong. William Meuleman rondde na een fraaie combinatie goed af. In de tweede helft had Zalk weinig meer te vertellen. In de 58e minuut maakte Gilliam Bien de 0-2. In de

1.000 euro voor een stoeptegel Anita zat met de brokken. Ze had haar pols gekneusd. Haar broek was kapot en in haar jas zaten bloedvlekken. Anita raamde de schade op 1.500 euro. De gemeente vond niet dat zij aansprakelijk was en weigerde de schade te betalen. Anita begon daarom een procedure, bij de kantonrechter.

70e minuut zorgde Rob Henniphof voor 0-3. Daarna raakten Geert Pelleboer en William Dekker de paal. De 0-4 viel uiteindelijk toch. In de 90e minuut was Wim Kwakkel de doelpuntenmaker.

Enerverend Een ander enerverend moment was een poging van Kevin Smit die eindigde op de binnenkant van de paal.

De kantonrechter kwam met de volgende overwegingen. De kantonrechter overwoog dat van een trottoir niet verwacht kan worden dat dit altijd volledig egaal is. Echter, voetgangers hoeven niet bedacht te zijn op grote hoogteverschillen. Er zijn wel normen voor trottoirs. Die normen geven aan dat een hoogteverschil van 3 centimeter of meer eigenlijk wel ernstig is. Hier ging het om een hoogteverschil van 4 à 5 centimeter. De kantonrechter constateert dat door het gebrek een gevaar was ontstaan. Het gevaar heeft zich verwezen-

lijkt. De gemeente is als gevolg hiervan aansprakelijk. Dat de gemeente niet bekend was met het gebrek, betekent niet dat zij daarvoor niet aansprakelijk is. Hoewel aannemelijk is dat de gemeente adequaat reageert op meldingen van burgers, neemt dit de aansprakelijkheid niet weg, aldus de kantonrechter in zijn uitspraak van juli 2011. De kantonrechter veroordeelde de gemeente tot betaling aan Anita van 1.000 euro voor alle schade die Anita heeft geleden. En de gemeente? Die heeft inspecteurs en inspecteurs moeten controleren of de stoep

uw auto, onze zorg!

Aan de andere kant was het af en toe ook gevaarlijk. Go-Aheadkeeper Kees Kostwinder had een belangrijk aandeel in de zege met enkele goede reddingen. Ook stond hij aan de basis van de enige treffer van de wedstrijd in de tweede helft. Met een verre trap legde hij de bal achter de FC Zutphen-verdediging neer. Kevin Smit pikte de bal op en schoot de bal in het doel. Kopballen FC Zutphen ging daarna op zoek naar de gelijkmaker. Verder dan enkele gevaarlijke kopballen kwam de thuisploeg niet. Voor Go-Ahead staat zaterdag de wedstrijd tegen DZC ‘68 op het programma.

overal egaal is. Ieder hoogteverschil van meer dan 1 à 1,5 centimeter wordt gemeld. Dit ten behoeve van de veiligheid van voetgangers en de portemonnee van de gemeente. Mr D. Warnink Warnink & Both Advocaten

wij zorgen voor: • Onderhoud en reparatie van lease auto’s • Onderhoud en reparatie van alle merken auto’s • APK-keuringen (ook campers en kleine vrachtwagens) • Preventief onderhoud • Revisie en reparatie startmotoren en dynamo’s • Cilinderkoprevisie • Testen en repareren injectoren • Dieseltechniek, i.s.m. Dieseltechniek Friesland • Auto-makelaar

Wij lossen uw problemen op! overdag druk, druk, druk? geen vervangend vervoer? Vragen over de rekening? Problemen met uw auto?

31

ZUTPHEN - Go-Ahead Kampen blijft het goed doen onder trainer Marcel van der Steege. Bij het sterke FC Zutphen boekte het voor de vierde achtereenvolgende keer een overwinning. Dit keer won de Kamper eersteklasser met 0-1. FC Zutphen was zaterdag de meest aanvallende ploeg, maar toch was de overwinning van GoAhead niet onverdiend.

Rechtstreeks Anita Jansen is gevallen. Over een stoeptegel. De ene tegel lag op de andere. Er was een hoogteverschil van ongeveer 4 à 5 centimeter. En dat was niet goed te zien. Na de val van Anita heeft de gemeente Rotterdam de stoep hersteld en iedereen kon weer veilig over de stoep lopen.

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.brugnieuws.nl

d!

onderhou

Bij ons kunt u op de woensdagavond tot 21.00 uur terecht. Bij ons altijd mobiel, dankzij twee splinternieuwe leenauto’s. Bij ons is die transparant! Kijk op www.garagetaal.nl Bel auto techniek Kampen, telefoon 038-3315940 en ze worden opgelost.

www.ATK-RTK.nl, garage@ATK-RTK.nl, Ambachtsstraat 11, 8263 AJ Kampen, Tel 038-3315940

zwaar aan Til er niet te paraties! voorkom dure re


d i n s d a g 6 m a a r t 2 0 12

ROUWADVERTENTIES

Arendina Jacoba van Heerde - Kloosterman Koby † 1 maart 2012

Kampen: Wim van Heerde Douscha Kampereiland: Geraldine Kloosterman van Heerde Peter Kloosterman Rick Jasmijn Melvin Kampen: Sandra Ekkelboom van Heerde Wout Ekkelboom Emma Nieuwe Land 1 8266 KA Kampen Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren donderdag 8 maart van 10.45 tot 11.15 uur in het crematorium Kranenburg, Kranenburgweg 9 in Zwolle.

Volkomen onverwachts is plotseling overleden ons trouwe clublid

ROUWADVERTENTIES Plotseling is uit onze familiekring weggenomen onze geliefde nicht

Arendina Jacoba van Heerde-Kloosterman Koby

Echtgenote van Wim van Heerde Wij wensen Wim, de kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte en Gods nabijheid toe om dit verlies te kunnen dragen. ‘s-Heerenbroek: K. Huzen-Hollander A.J. Huzen (in herinnering) Nieuwleusen: W. Huisman-Hollander B.J. Huisman (in herinnering) Kamperzeedijk: D. van der Kolk-Hollander H.J. van der Kolk Dalfsen: J. Holsappel-Hollander H.J. Holsappel Neven en nichten. 2 Maart 2012

Aansluitend willen wij haar herinneren in de aula aldaar. Geschokt zijn wij door het overlijden van Met droefheid geven wij u kennis dat de Heere voor ons onverwachts, uit ons midden heeft weggenomen onze zuster, schoonzuster en tante

Arendina Jacoba van Heerde-Kloosterman

* 5 november 1956

Koby

† 1 maart 2012

Harry en Dini Kloosterman Gerjan en Erika Kloosterman Gerlinde en Gert Kruithof Jan en Lyanne Kloosterman Neven en nichten Kampen, 1 maart 2012

Charl Veltman Lieve Quincy, we vinden het heel verdrietig dat je nu je vrolijke en enthousiaste papa al moet missen. Wij wensen jou, je moeder en de verdere familie heel veel sterkte toe. Medewerkers, kinderen en ouders Allio kinderopvang BSO Akelei, BSO Triangel en BSO Bouwkamp

Met verslagenheid geven wij u kennis van het plotseling overlijden van onze lieve schoonzus en tante

Koby van Heerde- Kloosterman

Charl Veltman Wij wensen zijn partner, kinderen en verdere familie heel veel sterkte toe. Team, kinderen, oudervereniging en medezeggenschapsraad van de Dirk van Dijkschool

Grafhorst: Henk van Heerde Nelie van Heerde- van Klinken Neven en nichten Kampen, 1 maart 2012

Na jarenlange vriendschap hebben wij geheel onverwachts afscheid moeten nemen van onze fijne vriend

Aart Scholten * Kampen, 27 november 1938

† Kampen, 25 februari 2012

Wij zullen je missen Roelof Plender Hettie Leusink Sanne en Cor

Nikki & Vigo

Met ontsteltenis hebben we vernomen dat veel te vroeg is overleden

Koby van Heerde Wij zijn Koby veel dank verschuldigd voor alles wat ze voor ons heeft betekend. Wij wensen Wim, Geraldine, Peter, Sandra, Wout en de kleinkinderen heel veel sterkte toe.

Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. (Matth. 11:28) De Here heeft tot Zich genomen onze lieve zorgzame moeder en oma

Dien van Schellen-Hofman

sinds 31 mei 2009 weduwe van Jan van Schellen Wij zijn de medewerkers van “de Vijverhof” zeer dankbaar voor de liefdevolle verzorging. Beppie en Willem Maarten en Esther Paulien en Joost Liesbeth en Jan Linda en Thijs Wouter en Sandy Kampen, 2 maart 2012 Correspondentieadres: Kattedoorn 95, 8265 MH Kampen De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 8 maart om 10.30 uur in het kerkelijk centrum “Open Hof” aan de Lelystraat 49 te Kampen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de oude begraafplaats van Kampen aan de Rondeweg te IJsselmuiden. Voor de dienst is er van 10.00 tot 10.25 uur gelegenheid tot condoleren.

Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve zus, schoonzus en tante

Dien van Schellen-Hofman We wensen de kinderen en kleinkinderen sterkte toe. Bep Kragt-Hofman Ep Kragt en kinderen

Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind, tot ik aan d’ eeuw ’ge stranden de ruste vind. Bewonderenswaardig was zijn levenskracht. In rust is van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader

Tjitte van der Meer Theo

in de leeftijd van 87 jaar.

echtgenote van Willem van Heerde

Kampen: Bea Kuipers- van Heerde Bennie Kuipers (in herinnering)

Gradus Timmer

We wensen naaste familie bewoners en begeleiding huize Goudplevier sterkte met dit verlies. Leden en leiding woensdagavondclub IJsselmuiden.

Verslagen vernamen wij het bericht dat afgelopen zaterdag de vader van onze leerling Quincy uit groep 6b,

zeer plotseling is overleden.

Henk Arnet en Ron René en Henriët en kinderen

32

ROUWADVERTENTIES

Na een voorspoedig herstel van haar operaties is toch nog heel plotseling overleden mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

* 5 november 1956

www.brugnieuws.nl

FA M ILIE

Jasper en Merian Overeenkomstig de wens van Aart heeft de begrafenis op donderdag 1 maart in kleine kring plaatsgevonden.

Wij ontvingen het droeve bericht van het overlijden van ons zeer gewaardeerde lid

Aart Scholten

Hij was meer dan 55 jaar lid van onze supportersvereniging. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe met dit verlies. Bestuur supportersvereniging DOS Kampen.

M. van der Meer – van den Berg Margriet Tromp – van der Meer Evert Tromp Liesbeth van der Meer Marcel Kathusing Wilma Vrieswijk – van der Meer Siebe Vrieswijk Romkje van der Meer in herinnering Els Tromp – van den Heuvel Jan Tromp Riekje Altena – Bruins Wim Altena in herinnering Peter van den Heuvel Janny van den Heuvel – Timmerman Marijke Hengeveld – van der Meer Peter Hengeveld Rommert van der Meer Martine van der Meer – Hanekamp klein- en achterkleinkinderen 28 februari 2012 Cruquiusstraat 11 8265 WZ Kampen De begrafenis heeft maandag 5 maart overeenkomstig de wens van Theo in besloten kring plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats van Kampen te IJsselmuiden.


d i n s d a g 6 m a a r t 2 0 12

www.brugnieuws.nl

FA M ILIE

33

ROUWADVERTENTIES Toch nog onverwacht hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons sjoellid

Jan Visscher

K a l t e r u i t v a a r t zo r g Aletta 06 - 28260254

Jan was een enthousiasteling met sjoelen. Hij was altijd aanwezig: het was zijn avond.

Dat ik mijn weg mag vinden naar het hart van diegene die mij roept en nodig heeft

Wij wensen de familie sterkte met dit verlies. sjoelclub Maarlenhof

Altaiskaya Byelka

DANKBETUIGING

Dag en nacht beschikbaar.

Het was hartverwarmend dat zovelen met ons hebben meegeleefd na het overlijden van onze moeder, oma en overgrootmoeder

Margje Hoekman-Hofman Hiervoor onze hartelijke dank kinderen klein- en achterkleinkinderen

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame en altijd behulpzame vader en opa

Mense van den Belt Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun bij het verwerken van dit verlies. Vertrouwd verzorgd

G. van den Belt-Modders Kinderen en kleinkinderen IJsselmuiden, maart 2012

Uitvaartverzorging Herman Bottenberg Dag en nacht bereikbaar 038 - 33 33 323 Uitvaartverzorging Bottenberg Voor een persoonlijkHerman en waardig afscheid Dag en nacht bereikbaar 038 - 33 33 323

Wij verzorgen met respect en deskundigheid alle uitvaarten, conform uw wensen. Ook als u een uitvaartverzekering heeft.

Uitvaartverzorging Herman Bottenberg Dag en nacht bereikbaar 038 - 33bereikbaar 33 323 Dag en nacht Uitvaartverzorging Herman Bottenberg

038 33 33 323

Dag en nacht bereikbaar 038 - 33 33 323

www.uitvaartbottenberg.nl

• Uitgaande van onze christelijke levensovertuiging verzorgen wij alleen begrafenissen. • U kunt te allen tijde een beroep op ons doen, ongeacht waar u woonachtig bent.

htbottenberg@hetnet.nl

Uitvaartverzorging Herman Bottenberg Dag en nacht bereikbaar 038 - 33 33 323 Uitvaartverzorging Herman Bottenberg Dag en nacht bereikbaar 038 - 33 33 323

24 uur per dag bereikbaar

J. Holtland

• Wij zijn dag en nacht telefonisch bereikbaar.

Kerkepad 8, 8271 AX IJsselmuiden telefoon : 038 - 3331648 mobiel : 06 - 52676220

Telefoon 038 - 33 12 7 34 Mobiel 06 - 20 96 45 58

– persoonlijk en respectvol

Leendert en Agatha van der Sluys

– verzorging van thuisopbaring

Familiedrukwerk - Zakelijk drukwerk

of in elk uitvaartcentrum

www.impact-zalsman.nl of Gildestraat 1

De uitvaartverzorger met zorg en aandacht

– gespecialiseerd in voorbespreking van uitvaarten – kostenopgave vooraf

Grote opbrengst Hersenstichting collecte Kampen

Jubilarissen bij Soli Deo Gloria

KAMPEN - Ondanks het winterse weer zijn er landelijk toch ruim 14.000 collectanten de straat opgegaan om geld in te zamelen voor de Hersenstichting tijdens de zestiende Hersenstichting collecte. In de hele gemeente Kampen heeft de enthousiaste inzet van alle vrijwilligers 12.818,77 euro opgeleverd. “Het is weer meer dan vorig jaar, een fantastisch resultaat”, aldus de Hersenstichting. De opbrengst van het collectegeld wordt be-

steed aan wetenschappelijk onderzoek, aan voorlichting en aan maatschappelijke participatie, om zo een bijdrage te leveren aan een

KAMPEN - Op de jaarvergadering van Soli Deo Gloria die onlangs plaatsvond zijn J. Bruggeman en N. Flier gehuldigd, omdat zij 50 en 40 jaar lid zijn van het Hervormd Koor Soli Deo Gloria onder leiding van Sander van den Houten.

Lezing in De Hoeksteen

De leden ontvingen namens het koor een onderscheiding van de Koninklijke Christelijke Zangers Bond en een boeket bloemen. Het koor is blij met zulke trouwe leden.

Deze avond wordt georganiseerd door de commissie Kerk & Israel van de hervormde gemeente de Hoeksteen in IJsselmuiden. Dominee Vreekamp studeerde van 1963 tot

IJSSELMUIDEN – ‘Wat betekent het voor het Christelijk geloof dat Jezus een Jood is’, is het thema waarover dominee Vreekamp donderdag 8 maart gaat spreken.

Bestuur, dirigent en leden wensen de beide dames

nog veel goede jaren toe bij het koor.

1970 theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar hij onder meer les kreeg van de bekende hoogleraar Arnold van Ruler. Vervolgens stond hij van 1971 tot 1976 als

betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. De Hersenstichting bedankt alle vrijwilligers voor hun enorme inzet en bedankt de gevers voor hun bijdragen. Voor wie de collectant heeft gemist, is een gift altijd welkom op gironummer 860 in Den Haag Informatie: www.hersenstichting.nl

predikant in Oosterwolde (Gelderland) en van 1976 tot 1984 in Epe. Daarna was hij van 1984 tot 2002 predikant bij de Raad voor de verhouding van Kerk en Israël. De avond begint om 20.00 uur. Locatie: Goudplevier 103 in IJsselmuiden.


www.brugnieuws.nl

dinsdag 6 maart 2012

Onze gekke pap wordt

Dinsdag 6 maart

zijn onze lieve (schoon)ouders 25 jaar getrouwd.

40 jaar.

-x- Marco & Sander Albe rt en Lia, 25 jaar getrouwd, gefe liciteerd .

Van harte gefeliciteerd. Jeffrey & Maroesja, Brian en Joey van Dijk

Echt waar. 8 maart wordt onze New York loper

34

60.

Opa Gefeliciteerd.

60 jaa r! Gefeliciteerd. Cora, Linda en Richard, Monique en Michel.

Julian, Sven, Odissa, Bryan, Bas en Maaike.

9 maart Mama & Papa

Albert en Lia 25 jaar een paar

Henri & Esther

Joriska & Wim

gefeliciteerd met jullie onderneming!

Jeannet en Wim Van harte gefeliciteerd! Familie Van den Berg

Liefs van Annegreet, Gerjon en Cornel.

BEUKEN-

HAAG

GEFELICITEERD met jullie

12 maart

25getrouwd. jaar

12,5 jarig

huwelijk

Hartelijk gefeliciteerd! Fam. Brink

Van Natalja, Patrick, mama Duiveman, Arie

Deuren renovatie?

Trappen renovatie?

AANBIEDING 25 STUKS

SLECHTS

€ 18,75

Venedijk Noord 2a Kampen Tel. 038-3320416

www.portas.nl

Te koop: Chevrolet Corvette C4 Convertible Aut K6, 62.000 km, 02/1987, blauw, geheel gerestaureerd en als nieuw, BELASTINGVRIJ, deze auto is al 16 jaar in mijn bezit, heeft altijd binnen gestaan en is alleen met mooi weer mee gereden.

EERLIJKE, GOEDE EN BETROUWBARE AUTO Alle keuringen toegestaan. Taxatierapport = 15.000,O.a. gerestaureerd en nieuw: lak, dak, elektra, interieur en stoelen, ABS, verwarming, airco, enz. Auto heeft RVS uitlaat van EPS. Geen interesse in inruil.

Verkoopprijs: € 8.500,- • Tel. 06 - 531 568 82

Te koop: zwart leren 2-zitsbank, strak model, vr.pr. 125,-, tel. 038-3317569

Groene vingers? Leerling hovenier gezocht: bel

06-25279496 voor meer info!

www.portas.nl e-mail: info@pcsupportkampen.nl

BEL: 038-385 94 51

Workshop

‘IN JE KRACHT STAAN’ INNERHEALING, praktijk voor energetische therapie Els van der Meulen van ’t Ende 0624541062 info@innerhealing.nl www.innerhealing.nl

Te koop: z.g.a.n. hamsterkooi met div. onderdelen, prijs, 10,-, tel. 0383315316

Te koop/te huur: Vechtstraat 70 te Zwolle

C.a. 110 m fraaie winkelruimte met bovenwoning, frontbreedte c.a. 4m, pantryruimte c.a. 15 m2 v.v. toilet & keuken, magazijnruimte c.a. 30 m2, achter het pand afsluitbare buitenruimte, ook te gebruiken als parkeerplaats. Beschikbaarheid: Per direct. 2

vraagprijs € 325.000,tel. 06 - 21 71 80 11

038 888 39 77 06 44 68 00 05

Gevraagd: Super de Boer Koffie-punten over? Spaar mee voor Roemenie en Oekraine. Tel. 0383321014

TE KOOP GEVRAAGD

BOEKEN

Single’s en LP’s Stripboeken Suske & Wiske, etc. Jeugdboeken Speldjes enz.

038-4660582

HELP

VAKMANNNEN GEzocHt Start je eigen allround klusbedrijf met succesvolle en betrouwbare organisatie De Vakman FP BV. 95% slagingskans! Klusopdrachten,inkoopkortingen, reclame, internet, bedrijfsadvies en aantrekkelijke voorwaarden.

033 - 456 79 20 www.devakman.info

Gevraagd: geboortekaartjes voor een kindertehuis in Haiti, tel. 038-3321014 Hulpfonds voor de minima: initiatief van 2 kerken om mensen met een minimum inkomen in noodsituaties te helpen aan eerste levensbehoeften, tel. 06-34712936

Ben jij op zoek naar een nieuwe baan? Kom dan snel langs bij Creyf’s Uitzendbureau Plantage 16 in Kampen. Of bel naar (038) 332 85 75, mob:. 06 81 59 86 16 of 06 31 97 93 05

Bied zich aan: ervaren oppas bij de kinderen thuis, tel. 06-50652070 Weet u dat er een organisatie is met vrijwilligers die de zorg overnemen in de laatste levensfase? STTK tel. 038-3326285 Te koop: dames en herenfiets, Lexmark kleuren printer voor Windows Xp, div. Berk Kampen art., tel. 038-3318382

Reserveer nu vast voor onze

PAAS BRUNCH

2e paasdag 9 april 11.00 - 14.00 uur

Te koop: g.o.h. compl wandelwagen met winterdek 55,-, kinderstoel 6,50, buiktrainer 15,, tel. 038-3313237

BEL: 038-385 94 51

BINGO

10 kg .................. 3.50 25 kg .................. 8.00

Damescomité Stedelijk Orkest Donderdag 8 maart 2012 Bolwerk 10 Aanvang 19.30 uur. Hoofdronde. Gratis kopje koffie en verloting Voor vervoer bellen: 038-3332560

Gratis bezorging vrijdagmiddag

Gevraagd:

TE KOOP

AARDAPPELEN BILDTSTAR, GLORIA, IRENE, EIGENHEIMER NICOLA

Mts. Kasper, Brinkweg 2 Kampereiland

tel. 038 - 33 88 262

huishoudelijke hulp / werkster,

PROBLEEM MET UW GRAS

in IJsselmuiden, 4 uur, op vrijdag.

GRATIS ADVIES! Venedijk Noord 2a Kampen Tel. 038-3320416

Tel.:

06 53 53 03 53 Te koop: Chihuahua pups, 2 teefjes, prijs 400,-, tel. 0383323210

Eetcafe de Moriaan

ONBEPERKT SPARE RIBS ETEN

17,50

4e persoon eet gratis! Restaurant “De Oase”

Liefs Papa & Mama, Erwin & Marjolein en Harm, Mirjam & de kids

Te koop: Honda Vision scooter met kenteken, recent vernieuwde onderd., incl. losse nwe band, starten is lopen, prijs 200,-, tel. 0621593676 Te koop gevraagd: zilveren guldens en rijksdaalders t/m 1966, zilveren tientjes, tel. 0650682378

PRAKTIJKRUIMTE TE HUUR AANGEBODEN voor 3 dagen per wk. In nieuw Gezondheidscentrum in Kampen. Spreekkamer 25 m2. Wordt gedeeld met dietiste. T: 0513-841322 / s_winius@hotmail.com

Cursus ELW® in Zwolle vanaf 8 maart in De Enk informatie & opgave www.goedzoalsjebent.nl

UIEN

5 kg voor ............ 1.50

Op vrijdag 16 maart 2012 voor slechts

Kerkplein 3 Zalk, Tel 3636270

Succes!

Reserveren gewenst

Boven Nieuwstraat 113, Kampen | Tel. (038) 332 54 45

(Leerling) schilder gezocht! Bel

06-46361445

voor direct een baan!

Te koop: nwe Zanussi wasdroger, tel. 06-44106036 Gevraagd: blaasmuzikanten voor Egerländerkapel, geen contributie, instrumenten beschikbaar, tel. 038-3319286 Te koop: koloniale eethoek van massief teakhout tafel 165x85 en 4 bijpassende stoelen en salontafel, tel. 038-3337744

E/B + caravantraining 06 - 21 29 75 30 r.potkamp@home.nl

Te koop: 3x kinderski- winterspeelpak, mt.98, 110 en 128, 15,-p.st., tel. 06-26735673

MOOIE VIOLEN 10 STUKS

SLECHTS

€ 1,65

Venedijk Noord 2a Kampen Tel. 038-3320416


SPORT

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.brugnieuws.nl

dinsdag 6 maart 2012

35

Details brengen Set Up zege

Pass Anders was het in de eerste set. Set Up wist toen vooral het verschil te maken met een sterke pass, waar Landstede onvoldoende antwoord op had. Dat wilde niet zeggen dat Landstede niets in de melk had te brokkelen. Die ploeg had enkele goede aanvallen, maar het was onvoldoende om een vuist te maken tegen de gastheer. Het resultaat was een 25-19 setwinst voor Set Up. Druk In de tweede set slaagde Landstede er in om een antwoord te geven op de vaak korte ballen van Set Up achter het net. Het krachtsverschil

Foto: Tennekes

Rusland, 17e eeuw, 68½ x 55 cm

was andermaal niet heel groot en werd in die tweede set door de bezoekers in hun voordeel omgebogen: 21-25. In de spannende derde set zag het er lange tijd niet te best uit voor Set Up, maar de volleyballers bewezen goed om te kunnen gaan met die spanning. Bovendien bleef de marge telkens klein genoeg om de druk er op te houden bij de opponent.

na zijn 55e verjaardag niet meer op dit niveau mocht fluiten is Ad weer ‘afgedaald’ naar regioniveau (tot en met derde divisie) waar hij vervolgens aan Set Up in IJsselmuiden zijn diensten als scheidsrechter beschikbaar stelde. De Nevobo kent de regels dat voor de in de competitie uitkomende teams ook bijbehorende scheidsrechters beschikbaar moeten zijn.

Huldiging Behalve de zege voor Set Up viel er voor de IJsselmuidenaren nog een feestelijk feit te noteren. De huldiging van Ad Visser als jubilerende scheidsrechter. Het is liefst 52 jaar geleden dat Visser als arbiter begon bij volleybalvereniging SVI in Zwolle. Hij stroomde door naar het landelijk niveau waar hij als scheidsrechter rechtstreeks onder de arbitrageafdeling van de Nevobo ressorteerde. Omdat de regels golden dat men

Invalbeurt Met de scheidsrechteraanwijzer werd geregeld dat Ad een invalbeurt bij zijn thuisvereniging Set Up moest leiden. Vlak voor zijn eerste fluitsignaal werd hij verrast en is hem gevraagd even van de scheidsrechtersstoel af te komen. Vervolgens is hij toegesproken door regiobestuurder Gerard ter Haar die hem vervolgens met de bijbehorende speld decoreerde en hem de oorkonde voor meer dan 50 jaar dienst overhandigde.

Ontvang € 50,- spaartegoed! (Tegen inlevering van deze bon ontvangt u als nieuwe huurder 50 euro spaartegoed)

Openingstijden: Donderdag: 10.00 - 18.00 uur Vrijdag: 10.00 - 21.00 uur Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur Tevens vestigingen in Zwolle, Hardenberg en Amersfoort.

Intocht van Christus in Jeruzalem

Centraal is voorgesteld Christus, die gezeten op een ezelsveulen van de Olijfberg de poorten van Jeruzalem binnenrijdt. Achter het veulen lopen de discipelen, die op de ikoon als de apostelen des Heren zijn aangeduid. Zij wijzen in verwondering op het schouwspel dat zich voor hen voltrekt. Twee jonge mannen leggen hun mantels en palmtakken op de grond uitgespreid, ten teken van blijdschap en grote eer die men gewoon was alleen koningen en hooggeplaatsten daarmee te bewijzen. In de poorten van de stad staat een menigte mensen. In de voorste rangen staan de farizeeërs en schriftgeleerden die met afkeurende blikken toezien op de intocht. Christus wordt als een Koning binnengehaald, maar het is een koningschap dat niet van deze wereld is. De nederigheid van Christus blijkt

Met de rug tegen de muur leek opeens alles te lukken in die set. De mentale kracht die de spelers van Set Up er uit putten, werkte vanzelfsprekend door in de vierde set die met 20-25 werd gewonnen. In die laatste set was de marge zelfs lange tijd groter, maar Set Up liet de tegenstander op het laatst nog wat terugkomen.

IJSSELMUIDEN - Het verschil met tegenstander Landstede H4 was soms klein, maar op doorslaggevende momenten waren de volleyballers van Set Up zaterdag in het onderlinge treffen toch echt beter. En dus viel er weinig tot niets af te dingen op de 3-1 winst. De kiem van de zege werd gelegd in de spannende derde set die met 26-24 werd gewonnen na een 19-23 achterstand in die set.

uit het feit, dat Hij op een ezelsveulen, het laagste lastdier, de poorten van Jeruzalem binnengaat en niet op een edel paard, zoals alle regerende vorsten. Zelfs het veulen buigt zijn kop. Bijzonder is, dat de Intocht van rechts naar links op de ikoon is weergegeven, terwijl gewoonlijk de looprichting van links naar rechts is. Het feest van de Intocht van Christus wordt op de zondag voorafgaand aan Pasen gevierd.

Ikonenmuseum Kampen, Buiten Nieuwstraat 2, Kampen di en woe: 13.00 – 17.00 uur, do t/m za 10.00 – 17.00 uur Entree: € 7,00 voor volwassenen Museumkaart: GRATIS TOEGANG Gratis voor kinderen tot 12 jaar en Vrienden van het museum www.ikonenmuseumkampen.nl

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON GRATIS EEN KOP KOFFIE VOOR 2 PERSONEN.

Deze actie is geldig t/m 30-06-2012 Ikonenmuseum Kampen • buiten nieuwstraat 2 Kampen tel. 038 - 385 84 83

Stel, u wilt een kunstwerk huren met een waarde van € 300,- Ons uitgekiende huursysteem werkt als volgt: WAARDE KUNSTWERK:

€ 300,-

ABONNEMENTSBEDRAG PER MAAND: (3% van de waarde)

€ 9,-

WAARVAN HUUR/VERZEKERING: (1%)

€ 3,-

WAARVAN SPAARTEGOED: (2%)

€ 6,-

Met het opgebouwde spaartegoed kunt u op elk gewenst moment kunst aankopen bij IQ.

Oudestraat 241 in Kampen - Zie ook IQ.nl


dinsdag 6 maart 2012

www.brugnieuws.nl

36

MAAK KENNIS MET... ... Sport-inn Kampen Een nieuwe naam, vertrouwde gezichten...

Donderdag 8, Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart

Stikt de buule! Zalk giet op de medarne toer. Met een toeristische route die warkt met een digitale QR-code. Da’s de ni’jste maniere van communiceern met oe mobieltien. Een QRcode is een streepies-code in kompoettertaal zo’aj det kenn van de producten in de skapm van de winkels. Met det verskil det de QR-code de consument uutleg gef over toeristische hattrakties. Richt ie bi’jveurbeeld oe mobieltien op de QR-code van de meuln in Zalk, krie’j deurover de complete uutleg te zien op ‘oe skarmpien. ‘Et mobieltien wurdt zo ook oe persoonlukke VVV. Wel acht geemm da’j op de QR van een gebouw drukn en niet op eign IQ. D’r is al zurg zat in de wereld... Zalk digitaal met zien tied mee. Wie ‘ad det ooit van det rustige boerndurp ‘edacht? A’j vrogger wat over Zalk woln weetn ging ie noa Kleusien, ‘et kruudenvrouwgien van ‘et durp. Die ropm dan een zoerstengel uut ‘et land, reuk er ies an en wist oe metene te verteln in welk jeur de karke van Zalk wier ‘ebouwd. Maar ook wieze road beud ze wel an. Zo lei ze de road van Kampm uut: ‘Aj niet broaden kunt, blief dan uut de keuken.’ Maar bi’j een kladde roadsleden ging die wieze anmoedigink ‘elaas ‘et ene oor in en liniaal rektum ‘et andere weer uut...

Veural skoapmboer Alexander Morren uut Kamperveen kan wel lipm det de rellie weer deur giet. In maart lammeren de ooien van zien 1500 skoapm, maar deur ‘et kebaal van de optrekkende rellie-rieders kurt bi’j zien staln vliegn de diers in paniek teegn ‘et ‘ekwark van de iezeren kooien op. Een kladde drachtige ooien kriegn dan op slag een miskroame. Zo bin er met een rellie al ies 40 lammeren dood geboorn,’ vertul mien Alexander. ‘Ook de netuur buuten is dan compleet van slag of. Eempies ‘eur ie de kieften al vrog te keer goan in maart. Dan eerst weer een weke noa de rellie.’ Deur in zien stallen achtergrondmesiek te drei’jn prebeert Alexander weken van teveurn zien diers alvaste an vreemde geluudn te wenn. ‘Da’s niet altoos eem gemakkeluk,’ bekent ie. ‘De wollige stemme van Frans Bauer dut de skaopm ook onder ‘et skeern bekant indummelen, maar bi’j de ‘Toeteriks Boogie’ van Toby Rix ‘eur ie ze al weer bange blaatn. Repm bin ze nog ‘et gekst op,’ is Alexander now achter. En lut onze borgemeester Bort Koelewijn deur now goed in weezn.

C

M

Y

Die giet now van teveurn bi’j Alexander tussen skoapm gratis en veur niks uut eign wark repm. Bi’jwieze van goedmakertien veur ‘et ofgeemm van de vergunning veur de rellie. Succes verzekerd want Koelewijn ‘ef op ’t stad’uus ook al ies ‘erept, maar dan veur skoapm van kienders. Die moszn veur een warkstuk op skole uutfineern of d’r nog mesiek zit in de polletiek. De borgemeester repm niet enkelt, maar maakn er teems bizundere passies bi’j. As een bere op een ‘iete plate. De jeugd viel van skrik stille. De borgemeester rept in Kamperveen onder zien hartiesten-name: Bort K. Met ‘et zelf ‘ecomponeerde lied: ‘Ooi,ooi, ooi, wat bi’j mooi!’ Giet teems as resarve mee noa ‘et song-festival.

CM

MY

Kobus Pekel’erink mocht as eerste in Zalk ‘et gebruuk van de QR-code uutprobeern. In eet’uusien ‘De Oase. ‘Eel de Rotary van de Stadsbrugge was getuuge. Kobus richten zien mebieltien op de QR van de vetpanne in de keukn en metene gaf ‘et skarmpien deur: ‘Ei’j durst en culinaire trek? Wi’j ook wat goeds in de bek? Dan gien appelmoes met kers bi’j Van der Valk. Maar spaireribs bi’j de Oase in Zalk!’ ‘En ‘t riemt ook nog! ’juichen Kobus verrast. ‘A’j det maar weetn,’ sprak uutbater Flip Kanis merakels trots. ‘Onze vetpanne is ook warkeluk vet!’ En a’jt nog niet wisten: Kamperveen knalt er weer uut. Want de jeurlukse auto-rellie van de Stichtink Autosport Noordoostpolder kump er weer an! Een klassementsrit weuran 300 automobiels deelnemen. De tocht giet dwars over ‘et Haatland, ‘et Kampereiland, deur Kamperveen en Zalk. De sjaffeurs ‘em veur ‘et eerst een donkere brille op. Dut de benzinepries ze niet zo pienne an de oogn... De rit giet op zoaterdag 17 maart deur Kamperveen. An de ‘Ogeweg ku’j dan bekant de deure niet uut. Want de karavaan red oe zo van de sokn. Wi’j toch eem de neuze buutn de deure steekn mu’j det eerst bi’j horganisasie anvroagn. Die gef oe dan telefonisch ‘et moment deur det ‘et veilig kan. De melkrieder van Kamperveen ‘ef al ies een keertien zolange op ‘et sein ‘Alles Veilig’ mutn wachtn det ie de melk maar weer an de koeien weerumme ‘ef ‘egeumm. De durpm kunnen foeteren wat of ze wiln, de rellie giet toch deur. Met vergunning van de gemeente Kampen Die kan deur wetteluk niet onderuut. Volgens Jannus Flapuut stek Shell deur achter met zien benzinepriezen. ’t Bin toch 300 volle tanks die de rellie-rieders er met menare eem deurjaagn. En met old FNV-er Kok die bi’j Shell de bonussen uutdeelt telt deur elk kwartien.’

CY

CMY

K

Alle Brunnepers de vlagge uut. De ruum ‘onderd jeur olde visrokerij’je an ‘et Slagersplein in Brunnepe mag op zien olde plekke bliemm bestoan. Det ‘ef de Raad van State zo beslist. ‘Et Kamper gemeentebestuur wol de olde rokerj’je deur weg ‘em, maar die plann bin now in rook op’egoan. ’t Mag een wonder ‘ietn det de Raad van State B en W van Kampen asnog op de vingers ‘ef ‘etikt. ‘Oe of det kan? Wie zal ’t zègn. Wel ‘ef Jannus Flapuut Berry Zandbargen van de Stichting Be’olt Brunneper Visrokeri’je vake bi’j de Raad van State op stoeppe zien stoan. Met een mooi bussien Kamper palink in kedo-verpakkink onder zien jasse. Anbeln was niet neudig. Enkelt al op de lucht deden ze lus...

Sinds 1 maart is Frans Sport overgenomen door Sport-inn. Om kennis te maken met Sport-inn bent u van harte welkom op donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 maart.

10% korting

op alle functionele

sportartikelen

voetbal-running wandel-fitness-badkleding

20% korting

op alle mode

20% korting op alle modeschoenen

Allo, Hendrik.

Sport-inn Kampen (voorheen Frans Sport) Oudestraat 128 - T 038 331 55 34 kampen@sport-inn.org - www.sport-inn.nl


SPORT

WIJTHMEN - VV Kampen heeft zaterdag eindelijk weer eens een overwinning behaald en daarmee een negatieve cirkel doorbroken. Wijthmen werd met 2-3 verslagen. Het betekende de eerste overwinning voor VV Kampen sinds 3 september vorig jaar.

KAMPEN - DOS Kampen is er zaterdag niet in geslaagd om te stunten tegen SDV Barneveld. De Kamper eersteklasser gaf in de eerste helft weinig weg, maar keek bij rust wel tegen een 0-2 achterstand aan tegen een slagvaardig SDV Barnveld. Na rust werd het weg gecounterd door de lijstaanvoerder. DOS verloor uiteindelijk met 1-4.

De Kampenaren werden al snel gevaarlijk. Klein werd de diepte ingestuurd en leek op weg naar de 1-0, maar hij werd teruggefloten wegens buitenspel. Een beslissing die tot veel protesten leidde bij DOS. Even later was er wel de eerste grote kans voor DOS. In de 21e minuut had Jeffrey Klein de hoek voor het inschieten, maar hij mikte naast.

Domper Een minuut later scoorde SDV Barneveld wel. Een vrije bal werd terug gekopt, waarna Richard Haklander de bal binnen knikte. Een domper voor DOS, dat drie minuten later weer geen geluk had. Een vrije bal van Dennis Diender eindigde op de paal. DOS hield SDV Barneveld goed in bedwang, maar kon zelf nauwelijks

VV Kampen boekte tegen Wijthmen een collectieve zege. De spelers wilden hard voor elkaar werken en Niels Rook zorgde voor rust achterin. In de 15e minuut opende Milliyon Mekonen de score. Ook daarna bleef VV Kampen de betere ploeg. Vijf minuten voor rust ging Nebi Ozturk alleen op de keeper af en hij maakte het karwei vervolgens goed af: 0-2. Na rust ging VV

Foto: Bert Zoetebier.

iets creëren. Ver in blessuretijd kreeg DOS weer een domper te verwerken. Karim Gabara gaf teveel ruimte weg aan Marciano Mengerink. Die bediende Tom Karst met een uitstekende voorzet. De speler van SDV Barneveld kopte raak en zorgde zo voor de geflatteerde 0-2 ruststand. Eretreffer Na rust ging het snel helemaal mis voor DOS. De ploeg was iets aanvallender ingesteld en werd snel en vakkundig geslacht. Na enkele gevaarlijke momenten viel de 0-3 in de 54e minuut. De scherpte voorzet was van Christian van der Kamp, het subtiele overstapje van Tom Karst en de treffer kwam op naam van Jan Doornbos. Even later raakte Mengerink de lat en al snel viel de 0-4. Van der Kamp profiteerde van een fout van Dennis Diender. Daarna nam SDV Barenveld gas terug. Het

V.V.

stelde DOS in staat om de eer te redden. Klein bepaalde in de 84e minuut de eindstand op 1-4. Jonge groep Trainer Jan Okke Koers was tevreden over de eerste helft. “De spelers hebben alles goed uitgevoerd. Daarna zie je hoe jong de groep is en hoe geroutineerd de tegenstander is.” Koers is blij dat hij bij DOS volgend seizoen verder kan bouwen. “De doelstelling is om met zoveel mogelijk eigen jongens de top van de eerste klasse te bereiken. Daar gaan wel wat jaren overheen. De jonge jongens moeten de tijd krijgen om te rijpen.” De volgende wedstrijd voor DOS Kampen is die tegen Elburger SC. Die ploeg staat twaalfde en mocht DOS dat duel winnend afsluiten, dan nemen de Kampenaren verder afstand van de staartploegen van de competitie.

Kampen goed door. In de 62e minuut kwam het op 0-3 door een treffer van Coskun Erbilici. Daarna verzuimden de gasten om verder weg te lopen. Wijthmen kwam diep in de tweede helft nog sterk terug tot 2-3, waarna het nog even spannend werd. In de emotie kreeg Mekonen zijn tweede gele kaart wegens praten.

Zure nederlaag voor KHC EDERVEEN - KHC was zaterdag de bovenliggende partij tegen Advendo ‘57, maar uiteindelijk hielden de Kampenaren niets over aan dit belangrijke competitieduel. KHC liet teveel kansen onbenut en ging met 2-1 onderuit. KHC kende een sterk eerste kwartier, maar verzuimde in deze periode om afstand te nemen. Tom Diender was in de 15e minuut dichtbij de openingstreffer, maar hij raakte de paal. In de rebound kon KHC vervolgens ook niet toeslaan. Gas terug Na de eerste vijftien minuten nam KHC gas terug. In de 25e minuut kwam de thuisploeg op voorsprong uit een vrije trap. In de 37e minuut leidde geklungel bij KHC tot de 2-0. Zo ging KHC rusten met een 2-0 achterstand, terwijl de ploeg de betere kansen kreeg, maar

Ibrahim Tuncer en Damon Nouri hadden hun dag niet. Strafschop Vijf minuten na rust bleek dat weer eens toen Nouri alleen op de keeper af ging, maar de KHC’er verspeelde de bal. In de 67e minuut zat het KHC weer niet mee toen Ronald Arends de paal raakte. Een minuut later legde de arbiter de bal op de stip, na een overtreding op Jonathan van Marle. Nouri benutte de strafschop. KHC ging vervolgens op jacht naar de verdiende gelijkmaker. Die kwam er echter niet, ondanks enkele goede kansen. En zo droop KHC in Ederveen af met een zure 2-1 nederlaag.

GO-AHEAD KAMPEN

SPORTPARK MIDDENWETERING • BUITENBROEKSWEG 2 KANTINE TEL 038 - 331 58 13

ZIE TELETEKSTPAGINA 499 • VAN TV OOST VOOR MEER INFO

WWW.GOAHEADKAMPEN.NL

ZATERDAG 10 MAART 2012 • Aanvang 15.00 uur

GO-AHEAD KAMPEN – DZC ‘68

VOORBESCHOUWING Kees Kostwinder droeg op 8 oktober 2011 in de uitwedstrijd tegen DZC ’68 voor het eerst zijn opvallende nieuwe roze/oranje keeperstenue. Het bracht hem toen (nog) geen geluk. Al na 23 minuten kreeg hij rood, nadat hij buiten het strafschopgebied de bal met de hand raakte. Inmiddels gaat het hem goed af in dit tenue en speelde hij ook afgelopen zaterdag tegen FC Zutphen in dit tenue weer een puike partij. Afgelopen zaterdag, 3 maart 2012, de 4e competitieoverwinning op rij na de winterstop. Dit keer was het FC Zutphen dat met 0-1 het onderspit moest delven. Een goede prestatie tegen de nummer 2 op dat moment. Na een goede start van FC Zutphen -met goed keeperswerk van Kees Kostwinder- kwam Go-Ahead meer in de wedstrijd en kreeg het ook goede kansen, onder meer via Nick Bakker. Het –winnende- doelpunt werd echter gescoord uit een snelle en verre uittrap van Kees na een goede aanval van FC Zutphen. Hij bereikte de snelle Kevin Smit die met een bekeken lob doelman Ömer Dimerci van FC Zutphen verschalkte. FC Zutphen probeerde daarna

37

Kampen doorbreekt cirkel

DOS buigt voor koploper

DOS speelde in de eerste helft compact. De thuisploeg hield de ruimtes klein en daar had SDV Barneveld moeite mee. De gasten hadden dan ook moeite om iets te creëren.

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.brugnieuws.nl

dinsdag 6 maart 2012

nog wel aan te zetten, maar de Go-Ahead verdediging hield goed stand. Met een tomeloze inzet werd ook vandaag weer de nul gehouden, al kostte dit André Timmerman nog wel een hoofdwond, zodat hij de wedstrijd met tulband om moest afmaken. De trainerswissel pakt tot nu toe dus goed uit en Go-Ahead staat nu stevig op de 7e plek. En wie weet zit er nog meer in het verschiet. Maar dan zal zaterdag 10 maart a.s. ook weer met volle inzet gestreden moeten worden. Dan tegen thuis DZC ‘68. DZC ’68 speelde afgelopen zaterdag gelijk (2-2) tegen het laaggeplaatste ESC en zakte door de winst van d’ Olde Veste ’54 tegen nummer laatst

Be-Quick ‘ 28 van de 10e naar de 11e positie en komt zo in de buurt van de degradatiezone. DZC zal er dus op gebrand zijn om punten uit Kampen mee te nemen naar Doetinchem. Go-Ahead is dus gewaarschuwd om ook tegen deze lager staande tegenstander vol aan de bak te gaan. Maar daar hebben we ook alle vertrouwen in! De uitwedstrijd tegen DZC in oktober vorig jaar eindigde in een 1-1 gelijkspel. Go-Ahead moest toen wel bijna 70 minuten met 10 man spelen, na het wegsturen van doelman Kees Kostwinder. De jonge doelman Sander Dam mocht toen zijn debuut in het eerste maken. Hij deed het goed, maar moest 10 minuten voor tijd toch de gelijkmaker van DZC incasseren, nadat Go-Ahead ondanks de onderbezetting in de blessuretijd van de eerste helft door Kevin Smit op een 0-1 voorsprong was gekomen. Go-Ahead kan zaterdag niet over Yoshua van Marle beschikken die geschorst is na zijn gele kaart tegen FC Zutphen. Hopelijk vallen de blessures van Jurrian Zandbergen en André Timmerman mee en zijn zij zaterdag wel inzetbaar. We hopen in ieder geval op een goede wedstrijd met veel publiek en ook weer de steun van onze muzikale jonge supportersschare. In Zutphen waren ze er ook. Daar stonden ze achter de goal, waar ze ook voor een goede muzikale en verbale steun zorgden en na afloop van de wedstrijd hiervoor ook de spelers werden bedankt. Jan Buitenhuis

PUPIL VAN DE

WEEK Bryan Stijf Leeftijd: 10 jaar Speelt in team: E1 Positie: Beste trainers bij GA: Beste trainer van de wereld: Beste speler van de wereld: Beste voetbalclub Hobby’s: Lekkerste eten: Eet nooit: Verkering met: Leuk beroep later: Voorspelde uitslag:

links/rechts back Rick Harrewijn, Jesse Betaze Josep Guardiola Lionel Messi Go-ahead kampen voetbal,drummen pizza,patat, pannenkoeken witlof niemand profvoetballer Go-Ahead Kampen DZC’68 2-1


www.brugnieuws.nl

dinsdag 6 maart 2012

W HOUDT U IN DE BUS N E V E I R B R HET O O V N E GAT EAR G N O I H ARO FAS ZINE MAGA ste mode,

De snelst groeiende modewinkel van Nederland

tijdens de 4 openingsdagen

FEESTACTIES BIJ ARO

e nieuw en d t e m l o V cties kortingsa prijzen. e geweldig

MEER DAN 250 feestaanbiedingen

GRATIS hapje,drankje en kopje koffie

6000 m MODEPLEZIER 2

Het is bijna zov er... W

OPENINGSDAGEN BIJ ARO

ij tellen

14 15 16 17 NOG 9 NACHTJ ES deze data maart

S I T A R G SHOPPER

BIG E BIJ ELK P * O AANKO

maart

maart

maart

...

“Noteer in uw agenda”

GEOPEND Elke werkdag van 9 tot 21 uur

zaterdag van 9 tot 17 uur

MEER DAN

250 MERKEN

tijdens de 4 openingsdagen

GRATIS 25 PUNTEN

op uw klantenkaart voor de eerste 100 klanten

* Max.1 per klant

GRATIS parkeren

Ooster Oenerweg 32, 8167 PD Oene tel: 0578 - 64 12 26

www.aro-fashiongear.nl

af!

KOM NAAR DE FEESTELIJKE OPENINGSDAGE N VAN ONZE VERNIEUWDE WINKEL!

Bij aankoop van diverse merken een give-away cadeau

Maak kans op

ÉÉN VAN DE VELE PRIJZEN!

38


SPORT

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.brugnieuws.nl

dinsdag 6 maart 2012

IJVV wint, maar spaart tegenstander qua treffers HATTEM - IJVV won zaterdag met 3-4 van Hatto Heim. Deze uitslag doet een gering krachtsverschil vermoeden, maar niets was minder waar. De IJsselmuidenaren waren veel te sterk voor Hatto Heim, maar verzuimden om de ploeg uit Hattem knock-out te slaan.

Vijf minuten voor rust viel de 1-3 alsnog. Buikema scoorde uit een strafschop en tekende zo voor een hattrick.

Zo kon Hatto Hein nog terug komen tot 3-4, maar de zege van IJVV kwam geen moment in gevaar.

IJVV’er wel trefzeker. Na deze goal verslapte de concentratie bij IJVV en sloeg Hatto Heim direct toe: 1-1.

Concentratie IJVV maakte in de eerste helft een sterke indruk. Vlak na het beginsignaal had de ploeg al afstand kunnen nemen, maar Chiel Buikema liet een goede kans liggen. In de 10e minuut was de

Even later was hetzelfde scenario te zien, met het verschil dat IJVV dit keer de scorende partij was. Wederom was Buikema de doelpuntenmaker. Vlak daarna had Gerben Hamer de 1-3 op zijn schoen, maar hij schoot over.

Handsbal Drie minuten na rust tekende Hamer voor 1-4 en leek de wedstrijd gespeeld. Wederom verslapte de concentratie bij IJVV na een doelpunt. Hatto Heim strafte laks uitverdedigen bij IJVV meteen af. Daarna ging de thuisploeg risico’s nemen en ontstonden er diverse kansrijke situaties voor IJVV. De formatie van trainer

Edwin Duim verzuimde echter om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Drie minuten in blessuretijd kwam Hatto Heim nog terug tot 3-4 via een benutte strafschop, na een ongelukkige handsbal van Jeroen Meuleman. Direct daarna floot de arbiter voor het einde. De volgende tegenstander voor IJVV is laagvlieger SVV ‘56. Concurrent en achtervolger Bergentheim heeft op papier in elk geval voor de komende speelronde ook een wat mindere tegenstander: Hardenberg ‘85.

Trekkertrek Kamperveen trekt extra baantje op nieuwe snelle kleibaan (door Christiaan Schutte)

KAMPERVEEN – Nooit eerder was het aantal inschrijvingen voor de standaardklasse in de Boerentrekkertrek Kamperveen zo groot als dit jaar. Daarom heeft de organisatie voor het eerst in haar tienjarig bestaan besloten om een derde baan in te voegen.

loting ons het eerlijkst.” Spektakel De kleibaan is voor de Trekkertrek Kamperveen een noviteit die vooral ook bijdraagt aan spektakel. Simpel gezegd komt het er op neer dat de echt sterke tractoren weliswaar nog altijd met wielspin wegrijden maar geen gaten meer graven zoals je dat op een zandbaan wel hebt. “In de sportklasse wordt gereden met turbo’s en kan het vermogen oplopen tot vele honderden pk’s. Om de turbodruk op te laten lopen, wordt het toerental al voor het wegrijden omhoog gebracht. Als al dat vermogen meteen wordt losgelaten op een zandbaan graaft de tractor dus een gat uit en kan bovendien de motor, die al zijn vermogen onvoldoende kwijt kan,

als gevolg daarvan ploffen. Dat wil natuurlijk niemand en daarom houdt men op een zandbaan wat in bij de start. Op een kleibaan kan iedereen meteen los en heb je dus veel meer spektakel. Onze verwachting is dat toppers in de sportklasse, die anders misschien nog twijfelden nu wel over de streep komen”, licht Stijf toe. De Boerentrekkertrek Kamperveen is hoe dan ook populair bij zowel deelnemers als het publiek dat in grote getale op het evenement afkomt. “Waarom het zo’n populair evenement is? Goede vraag. Voor de deelnemers in de sportklasse is het een van de eerste wedstrijden op de kalender. Als je maanden hebt gesleuteld om jouw tractor zo perfect mogelijk te krijgen, wil je weten waar je staat en dan is Kamperveen een mooi ijkpunt.

Wilsum haalt hard uit tegen VSW: 1-7 WINDESHEIM - Wilsum had zaterdag weinig moeite met hekkensluiter VSW. In Windesheim won de ploeg van trainer Bart Ester met overtuigende cijfers: 1-7. Man van de wedstrijd was Gertjan Sollie met drie goals.

Henri van de Wetering zette Wilsum in de 3e minuut al op het goede spoor door de 0-1 te scoren.

Omschakeling In de 8e minuut verraste VSW Wilsum echter in de omschakeling en kwam het langszij. Wilsum liet zich door deze tegenvaller niet van de wijs brengen. De ploeg bleef geduldig en zette

Reflex geeft Fusion eerste overwinning

ROTTERDAM – De volleyballers van Zalsman/Reflex moesten vrijdag de volle drie punten mee naar huis nemen om nog een kans te maken op de playoffs. Uiteindelijk verloor Zalsman/Reflex met 3-1. Daarmee gaat de ploeg naar de play-outs waar het beter voor de dag moet komen tegen, wederom, Fusion. Play-offs of play-outs. Dat waren de sleutelwoorden van deze wedstrijd. Maar die sleutelwoorden werden gauw veranderd in ‘onverzorgd volleybal’. De eerste set waren de mannen uit Kampen erg timide. Er was nauwelijks servicedruk, iets waar Fusion wel aan voldeed. Hierdoor bleef de pass vaak rond de driemeterlijn hangen en moest spelverdeler Rutger Kamphuis veel achter de bal aan lopen. Als er dan een goede set-up uitkwam sloegen de Reflexaanvallers uit of in het blok. Een onverzorgd spelletje dus. Fusion won de eerste set afgetekend met 25-15. In de tweede set speelde Reflex niet meer als een eenheid. De Kampenaren begonnen weer te tam. Aan de hand van een goede serviceserie van Reflexaanvoerder Kay Hulsebos kwam het eigen spel weer even terug, maar dit kon niet worden vastgehouden. Met minimaal verschil ging de tweede set wederom naar de Rotterdammers: 26-24.

Voor het tweede dagdeel wordt het parcours weer omgetoverd in twee bredere banen zodat de tractoren in de sportklasse hun krachten kwijt kunnen. Mede-organisator Johan Stijf is erg blij met de kleibaan. Jammer vindt hij dat de organisatie ondanks een derde baan toch nog mensen heeft moeten teleurstellen. Wie vorig jaar niet meedeed in de klasse waarin hij nu wil uitkomen had namelijk een beetje geluk nodig bij de loting. Stijf: “De inschrijving voor de sportklasse loopt nog, maar alleen voor de standaardklasse hadden we al 256 inschrijvingen. Teveel voor ons dagprogramma op 21 april, zelfs nadat we een pauze al hadden geschrapt. Wat kun je nog meer doen om zo min mogelijk mensen teleur te stellen? Dat was voor ons als organisatie best een lastige vraag. Besloten is om in elk geval onze trouwste deelnemers en sponsoren mee te laten doen. Zo vonden we dat we geen nee konden zeggen tegen de jongens die een dag hebben meegeholpen om vanuit Biddinghuizen alle klei te laten aanrukken die nodig was voor de nieuwe baan. Het kost hen een dag en veel brandstof waarvoor ze niets krijgen en waar vind je nog zo’n vrijwillige inzet? Voor de overige deelnemers leek

39

druk op de juiste momenten. Druk zetten In de 15e minuut kwam Wilsum weer op voorsprong. Alwin van de Wetering scoorde in buitenspelpositie de 1-2. Vijf minuten later zorgde de goed druk zettende Sollie voor 1-3. Drie minuten voor rust knalde Harmen Siedsma de 1-4 tegen de touwen. Na rust bleef Wilsum geconcen-

treerd spelen. Tempo De ploeg probeerde het tempo hoog te houden, zodat VSW niet meer in de wedstrijd kon komen. Wilsum scoorde in het tweede bedrijf nog drie keer. In de 57e minuut nam Jan van Spijker een afvallende bal in een keer op zijn schoen: 1-5. In de 68e en 70e minuut tilde Sollie de score naar 1-7. Trainer Ester maakte van de gelegenheid gebruik om de Bjunioren Ramon van de Wetering, Arjen Boeve en Rik Mijnheer speeltijd te geven.

Maar vergis je niet, ook voor de deelnemers in de standaardklasse is het een echte competitie. Bijvoorbeeld de keuze voor het type band en de bandenspanning maken dat veel aankomt op inzicht. Onder het publiek heb je de tractorliefhebbers en de mensen die gewoon voor de gezelligheid komen. Die mix is denk ik het geheim en vorig jaar zaten we bij de vijf meest populaire trekkertrekevenementen.” Een extra attractie dit jaar vormt de demonstratie truckpulling waarvoor vrachtwagens met zo’n 1.500 pk aanrukken. “Een onvoorstelbaar vermogen.” Zoals elk jaar steunt de Trekkertrek Kamperveen met haar opbrengst de strijd tegen kanker met een donatie aan het KWF. Meer informatie is te vinden op de website www.btt-kamperveen.nl.

Na de twee setverliezen was de hoop op de play-offs bij Reflex vervlogen. De spanning was er vanaf, Fusion zakte wat in en Reflex begon iets beter te spelen. De hal was groot en al twee sets lang waren alleen de voetstappen van de spelers en het geluid van geslagen volleyballen te horen. Daar kwam in de derde set verandering in toen een handje vol meegereisde Kamper supporters van zich lieten horen. Iets wat de tientallen Fusionfans niet deden. De Rotterdammers kwamen nog wel wat terug, maar Reflex trok aan het langste eind in deze set en won met 22-25. Aan het begin van de vierde set werd een lange rally gespeeld die de wedstrijd typeerde. Geen van de Reflexaanvallers durfde vol uit te halen. “Dat leek echt op vrouwenvolleybal”, zei Jos Vahl na de wedstrijd. Uiteindelijk verloor Reflex de vierde set met 25-22 en daarmee de wedstrijd met 3-1.

SCHRIJF JE NU IN! Zaterdag 24 maart 2012 Het hardloopevenement voor iedereen:

❏ 5 km ❏ 10 km

❏ 21,1 km (halve marathon) vol Let op vol= ❏ 32 km ers! 00 deelnem

START- EN FINISH ZIJN OP DE ATLETIEKBAAN VAN AV ISALA ‘96

max. 10

SPORTPARK HAGENBROEK, HILBERT VAN DIJKSTRAAT 7, KAMPEN MEDIAPARTNER:

Meer info: www.32vankampen.nl


E T I S L B

N . E N W ONE

E W D N E W N U E

V E E I L S N E R

40

www.brugnieuws.nl

O N RO E RE N D G O E D

d i n s d a g 6 m a a r t 2 0 12

N E E R V W. WW

Op welke social media is Renes actief? A

Facebook, Hyves en LinkedIn

Wat was de oorspronkelijke functie van het pand van Renes?

Welk goed doel steunt Renes?

A

Woonhuis

A

Unicef

B Twitter, LinkedIn, Facebook en Hyves

B

Kantongerechtsgebouw

B

Amnesty International

C

C

Dokterspraktijk

C

Oxfam Novib

LinkedIn, Facebook en Twitter

ANTWOORDEN KUNNEN INGEZONDEN WORDEN TOT 1 APRIL 2012. OVER DE UITSLAG KAN NIET WORDEN GECORRESPONDEERD. PRIJS IS NIET INWISSELBAAR TEGEN CONTANTEN, OOK NIET DEELS

QR CODE OPLOSSING PRIJSVRAAG

STUUR UW ANTWOORDEN IN OP DE WEBSITE

gen a r v d de op een r o o tw s Bean aak kanspakket en m rassing 50,-) ver .W.V. € (t

brug week 10  

brug week 10

Advertisement