Page 1

EDITIE

KAMPEN Koelewijn op melkbus pagina

3

Lekker diĂŤten pagina

DINSDAG • 4 JANUARI 2011 • JAARGANG 19

2010 speciaal voor Hooisma

Foto’s Oud en Nieuw 5

pagina

15

pagina

31

Kijk op pagina 29

Vlammend 2011 in DIGITALE

PASFOTO’S CE RT IF IC AATT CE RT IF IC AA PASFOTO’S

PASFOTO’S

- ENIGE IN KAMPEN - ZIE ARTIKEL ELDERS - ENI INE BRU INGE KAMP DEZ G! EN

Foto Voerman

Oudestraat 138 Kampen (t.o. stadshuis) 5FMtXXXGPUPWPFSNBOOM

KAMPEN - Bij de Reflexhal in de wijk Brunnepe, werd het fenomeen ‘piramide’ melkbusschieten weer eens duidelijk zichtbaar.

KRINGLOOP KAMPEN HALEN: 038 - 332 62 16 BRENGEN: GILDESTRAAT 5

(Voor meer Oud en Nieuw foto’s kijk op pagina 15 en www.brugmedia.nl) Foto: Tennekes

Politie spreekt van een erg rustige jaarwisseling

Weinig wanklanken, veel plezier

(door Christiaan Schutte) KAMPEN - De jaarwisseling in Kampen is verlopen zonder gewonden en noemenswaardige incidenten. Dat zegt de politie, die spreekt van een erg rustig en dus goed Oud en Nieuw, net zoals dat elders in de regio IJsselland het geval was. “Er waren een paar kleine dingetjes, maar die waren alcoholgerelateerd en hadden niet met de jaarwisseling zelf te maken�, laat een woordvoerder van de politie weten.

Zo werd er een man opgepakt die zich agressief zou hebben gedragen op een feest, sloeg een zoon zijn moeder en werd er door een man illegaal afval verbrand. Dat laatste is weliswaar iets dat de laatste jaren steevast gebeurde tijdens de jaarwisseling -bij voorgaande keren werd er afval dat daar niet voor was bestemd op vreugdevuren gegooid- maar meer dan dit ene voorbeeld meldde de politie nu niet. Al met al vielen er niet meer incidenten te noteren dan in een normaal weekend.

“Het enige echt grote voorval in de hele regio was het uitbrandden van een kerkspits in Wijhe. Ook dat had niet met de jaarwisseling zelf te maken, vermoedelijk is

De scherpste aanbiedingen van Kampen vindt u op

pagina 6 Vlaar

kortsluiting de oorzaak. Het is wel erg sneu, zeker als je bedenkt dat de toren net was gerestaureerd�, zegt de woordvoerder. De zegsman denkt dat bij het rustige verloop van Oud en Nieuw in Kampen wellicht ook de communicatie van de gemeente vooraf een rol heeft gespeeld, evenals de samenwerking tussen gemeente en politie. De gemeente liet in de aanloop naar de jaarwisseling weten er voor iedereen een feest van te willen maken -vreugdevuren op aangewezen plekken en carbidschieten binnen afgesproken tijden waren toegestaan- maar ook dat er hard zou worden opgetreden tegen onruststokers en mensen die illegaal

afval, zoals witgoed op de vreugdevuren zouden gooien. Op het illegaal afval verbranden werd extra gesurveilleerd waarbij eenieder die aanstalten maakte om, rijdend met auto en aanhangwagen richting een vuur, dit afval te lozen een waarschuwing kreeg om alsnog door te rijden naar de vuilstortplaats. Wie die waarschuwing in de wind sloeg, kon rekenen op een dwangsom van duizend euro. Meer in het algemeen werd de capaciteit aan handhavers verhoogd door naast politieagenten ook andere toezichthouders met bevoegdheden in te zetten. Carbidschieten Burgemeester Bort Koelewijn onderschrijft dat de jaarwisseling goed is verlopen en ging kijken op verschillende locaties om daar ook het feest mee te vieren. Eerst samen met raadsleden, later alleen met wethouder Bert Boerman. Hij

Cv-ketel stuk? De Ruiter advocatuur Telefoon: 038 - 333 74 78 Email: info@deruiter-advocatuur.nl. Internet: www.deruiter-advocatuur.nl

Installatiebedrijf

kijk ook eens op www. jandiender.nl

Alle voorkomende c.v. -en loodgieterswerkzaamheden Ambachtsstraat 36 Kampen, tel. 038-3331767 fax: 038-3331768, e-mail: info@jandiender.nl

ging in op de uitnodiging van jongeren om zelf plaats te nemen op een melkbus. “Aan het einde van de dag had ik een lege aansteker en een warme kont�, zegt Koelewijn lachend. “Ik denk dat het goed heeft gewerkt om aan de ene kant iedereen de ruimte te geven om er een mooi feest van te maken en aan de andere kant duidelijk grenzen aan te geven. De aankondiging van de dwangsom zal zeker effect hebben gehad. Bij mijn weten zijn er geen spullen op de vreugdevuren gegooid die daar niet op horen, al ben ik niet op alle locaties geweest. Maar ik vind dat de jongeren en andere feestvierders allereerst een compliment verdienen omdat ze zich aan de regels hebben gehouden en er een leuk feest van maakten, evenals de politie die in de aanloop naar Oud en Nieuw al veel werk heeft verricht. Wijkvereniging Hagenbroek heeft al laten weten ook tevreden te zijn.�

Lees verder op pagina 3

RT ERKA A K C I T S RO GRATIS E 10 EU BIJ ELK

VERHUUR VAN

HOOGWERKERS GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES

TEL. 038 - 385 93 48

Industrieweg 3-v Kampen

Tel. 038 - 331 79 67 Ons advies is maatwerk! Bel ons 038 - 3314705

Hypotheken • Verzekeringen • Pensioenen Vloeddijk 7A • Kampen • www.bulthuisfd.nl


dinsdag 4 januari 2011 • pagina 2

Begin januari start nieuwe dans- en streetdancelessen

WIJ KNALLEN HET NIEUWE JAAR IN MET

25 EURO

EXTRA KASSAKORTING! OP DE VOLLEDIGE COLLECTIE NAJAAR / WINTER 2010!* Voorbeeld: Dameslaarzen van 159,- voor 109,- NU 84,-!! Herenschoenen van 109,- voor 79,- NU 54,-!!

ALLE KINDERSCHOENEN - 50%!

Oudestraat 31 kampen tel: 038 - 333 25 24

* M.U.V. MUILEN EN PANTOFFELS Veerweg 5 • Kampen • Telefoon • 038 - 332 23 52 • www.dans-party-vdberg.nl

OPRUIMING BRILMONTUREN Van 5 januari t/m 5 februari

30% 50% 70% korting op alle monturen

korting op alle monturen

korting op alle monturen

GROENE STIP

GELE STIP

RODE STIP

50% (&;*&/

ZONNE;0//&#3*--&/ BRILLEN dinsdagmiddag en zaterdagmiddag gesloten

#&5&3

;*&/ .BSLFSFTQMFJO*+TTFMNVJEFO5FM


Dinsdag 4 januari 2011 • pagina 3

Vervolg van de voorpagina In de wijk Hagenbroek zorgde het vreugdevuur in voorgaande jaren voor overlast. Overigens waren het volgens Koelewijn niet zozeer jongeren als wel oudere mensen die illegaal afval verbrandden. Een ander probleem was dat er door verkeersopstoppingen ontstonden en er sprake was van lawaaioverlast. Dat werd nu ondervangen

door een samenscholingsverbod voor deze plek en even verderop bij de Hilbert van Dijkstraat een feesttent. Daar ging het feest tot zo’n twee uur door. Koelewijn: “We hebben jongeren gevraagd op tijd te stoppen en daar hebben ze zich keurig aan gehouden. Of iedereen de jaarwisseling als prettig en rustig heeft ervaren? Dat vind ik een moeilijke vraag om te beantwoorden. We moeten de definitieve rap-

Koelewijn op de melkbus

IJSSELMUIDEN - Het schuttersgilde uit IJsselmuiden kreeg vrijdagmiddag versterking van een bijzondere gast.

Foto: Patrick Zieleman

portage nog afwachten. Ik weet dat de mensen van de Dikke Bertha uit IJsselmuiden (een reusachtig grote melkbus red.) niet blij waren dat ze hiervoor naar het buitengebied moesten. Ik wil in april met ze om tafel en ze zullen diverse andere locaties aandragen. Ik heb begrepen dat de Dikke Bertha een sterke constructie heeft. Maar ik ben geen kenner en wil wel zeker weten dat het veilig is.”

Nieuwe locatie voor daklozen Haatlanderdijk KAMPEN - Op dit moment wordt gezocht naar een nieuwe locatie voor de daklozenopvang, die nu nog aan de Haatlanderdijk gevestigd is.

Burgemeester Bort Koelewijn inspecteerde samen met wethouder Bert Boerman de plaatsen in de gemeente waar melkbus geschoten werd en toen begon het bij de heren zelf te kriebelen.

Manager Ben de Fooy, die namens de RIBW de coördinatie hiervan regelt, meldt dat de locatie aan de Haatlanderdijk gesloten gaat worden in verband met uitbreiding van het industrieterrein. Wanneer dit gebeurt en welke locatie het wordt, is nog niet bekend. Hij is nog met de gemeente in gesprek over vervangende huisvesting.

De jongens van Keet Stiflers waren aan het schieten aan de Goudplevier en boden de burgermeester en Boerman graag een melkbus aan. Ook assisteerden zij het tweetal bij het schieten.

G. van Lente

Aardappel-, groenten- & fruitspeciaalzaken Jan van Arkelstraat 75 Kampen, Tel.: 038 - 3312829 Burg. van Engelenweg 155 IJsselmuiden, Tel. 038 - 3318287

zo, en dan nu weer Gezond eten!!

witLof

Geschrapte worteLtjes

0.79

500 gram � � � � � � � � �

op yoGhurtbasis dus maGer

naGano saLade

met appeL, ananas en spitskooL

1.59

200 gram � � � � � � � � �

500 gram � � � � � � � � �

0.89

eLstar appeLen

kilo � � � � � � � � � � � � �

0.89

aardappeLen, friesLanders

5 kiLo € 2.98 aanbiedinGen GeLdiG van a.s. woensdaG t/m zaterdaG

Een goed begin is het halve geld! Nicola vastkokende aardappelen

Rundergehakt

2 x kilovoordeelpak, van 11,98

2 zakken á 5 kilo, van 8,98

Kampenaar op lijst Provinciale Staten

KAMPEN - De SP gaat de verkiezingen van de Provinciale Staten van maart in met een, naar eigen zeggen, stevig vernieuwde lijst met jonge kandidaten. Onder hen is ook een Kampenaar aanwezig namelijk: Sybren Gerlofsma. Gerlofsma stond eerder op plaats drie op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Gerlofsma is, naast een deeltijd baan als logistiek medewerker, als zzp-er werkzaam in de boe-

kenbranche. Hij stelt zich op de site van de SP voor als een uitgesproken christen die voor

de SP gekozen heeft. “Er zijn veel verschillen tussen christendom en socialisme, maar zeker ook punten van overeenkomst. Wat te denken van de vergelijking van het christelijke begrip naastenliefde met de idee van solidariteit? Of van rentmeesterschap met economische duurzaamheid?”

4.

5.

49

99

Betere ontsluiting voor bedrijventerreinen KAMPEN - De provincie Overijssel en de gemeente Kampen gaan de

doorstroming van het verkeer van en naar de bedrijventerreinen in Kampen-Noord, waaronder de Zuiderzeehaven, verbeteren. Zij willen twee maatregelen nemen. De N50 krijgt een extra halve aansluiting ter hoogte van de bestaande tunnel bij de Haatlanderdijk en de aansluiting van de Zambonistraat op de Flevoweg wordt opgewaardeerd.

De opwaardering van de Zambonistraat vindt plaats door de bestaande rotonde te vergroten tot een zogeheten turborotonde en het aantal in- en uitvoegstroken op de Flevoweg te vergroten. Deze maatregelen zijn in overleg met Rijkswaterstaat

VOETPROBLEMEN?

Podologie Praktijk

Metselaar Voor individuele voetcorrectie met podologische inlegzooltjes van superlicht materiaal. Erkend register podoloog

(L.O.O.P.)

Vergoeding via zorgverzekeraar. Lelystraat 40 Kampen (t.o. C1000 W.C. West) Tel. 038-3327666

ontwikkeld. De gemeente gaat mede namens de provincie de minister toestemming vragen voor de aanleg van de halve aansluiting. De gemeente en provincie zijn van mening dat een goede ontsluiting, nu en in de toekomst, een belangrijke bijdrage levert aan de economische ontwikkeling van de regio. Met de plannen is een bedrag gemoeid van 4,6 miljoen euro. Een deel van dit bedrag wordt gedekt door Europese subsidie. Daarnaast betalen de gemeente en de provincie elk 1,55 miljoen euro. Veilingweg Naast de afspraken over de ontsluiting van de bedrijventerreinen in Kampen, is de provincie samen met de gemeente bereid te investeren in de verbetering van de Veilingweg in IJsselmuiden. Zo kan de weg bijvoorbeeld worden opgewaardeerd tot een weg met gescheiden rijbanen per richting met een vrij liggend

Colofon BrugMedia editie De Brug Constructieweg 41-1, 8263 BC Kampen Postbus 179, 8260 AD Kampen Klachten bezorging: Tel.: 038 - 333 10 27 woensdag en Fax: 038 - 331 05 87 donderdag tussen e-mail: info@brugmedia.nl 9.00 - 12.00 uur internet: www.brugmedia.nl Openingstijden kantoor: ma. t/m vrij. 8.30 - 17.00 uur Druk: Hoekstra-Boom Offset Rotatie BV, Emmeloord

fietspad. Door de aanpak van deze weg ontstaat een goede ontsluiting voor de bedrijven in de Koekoekspolder. Bovendien wordt de oversteek bij Oosterholt-Noord verkeersveiliger ingericht door middel van een opstelplaats tussen de rijbanen. De opwaardering van de Veilingweg voorkomt ook de aanleg van een rondweg door de polder Mastenbroek. Voor het project is een bedrag van ruim een miljoen euro nodig. De provincie draagt hieraan 715.830 euro bij en de gemeente 300.000 euro. De provincie Overijssel investeert tot en met 2011 extra in de Overijsselse woon-, leefen werkomgeving. Het gaat daarbij om projecten die de provincie en de gemeenten gezamenlijk uitvoeren en financieren. De extra investeringen worden mogelijk gemaakt doordat de Overijsselse gemeenten hun Essentaandelen hebben verkocht, met een gezamenlijke waarde van ruim 140 miljoen euro. De provincie, die eenzelfde bedrag investeert, maakt nu afspraken met de gemeenten over hoe dit geld duurzaam wordt geïnvesteerd in de Overijsselse samenleving. Een belangrijke voorwaarde is dat de schop uiterlijk eind 2011 de grond in kan. Dit is de derde ronde in de investeringsoverleggen tussen de provincie

Editie De Brug verschijnt in Kampen, IJsselmuiden, Grafhorst, Kamperzeedijk, Kampereiland, Wilsum, Zalk, De Zande, ‘s Heerenbroek, Mastenbroek, Ens, gedeelte Kamperveen, Mandjeswaard, Noordeinde. Met onze andere kranten komen wij ook in de gemeente Zwolle, Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis, Stadshagen, Vollenhove, Sint Jansklooster, Belt-Schutsloot, Wanneperveen en buitengebied, Dronten, Elburg, Oldebroek, Wezep, Hattemerbroek, Oosterwolde. Totale oplage ruim 140.000 exemplaren. Informeer naar ons voordelige combinatietarief. Niets uit deze krant mag - zonder toestemming van de uitgever - ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook. Op advertenties en commerciële producties in deze krant die niet eigendom zijn van de opdrachtgever of reclamebureau, berust het copyright bij de uitgever. Aan zet- en/of drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. De aanbiedingen in deze advertentie zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. De aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 8 januari 2011. week 1

en de gemeenten. Eerder hebben de provincie en de gemeente Kampen afspraken gemaakt over onder andere Dorps bouwen, een verkenning naar

het doortrekken van de Regiotram en aardwarmteproject Koekoekspolder en de duurzame teelt van producten in de Koekoekspolder.

Stadsherstel is tegen sloop glasfabriek KAMPEN - De Stichting Stadsherstel Kampen is het niet eens met het besluit van het Kamper college om de villa aan de Bovenhavenstraat te restaureren, maar de glasfabriek te slopen. Ze vragen het college om het besluit te heroverwegen. Dit kan volgens de stichting door een van de ambtelijke adviezen alsnog over te nemen. Het gaat om het volgende advies. “In te stemmen met de uitvoering van een variantenstudie als voorbereiding op besluitvorming ten aanzien van

volledig of gedeeltelijk handhaven van de panden Bovenhavenstraat 10 en 14 (glasfabriek en villa)” De brief zelf is op de site van SSK in te lezen. Het college was voor het ter perse gaan van De Brug niet voor commentaar bereikbaar.

Snel naar de geluksmakelaar van Zwolle voor

januariStaatSloten Kosterman Hogenkampsweg 41 Zwolle (Noord)

Advertentieverkoop:

Voor het plaatsen van zakelijke advertenties dient u eerst telefonisch ruimte te reserveren bij een van onze verkopers. • Barry Kiel 06 - 1588 1947 • John Broelman 06 - 1588 1933 • Familieberichten 038 - 337 00 58 familieberichten@brugmedia.nl • Particuliere advertenties: brugjes@brugmedia.nl Aanleveren dient te geschieden volgens de voorwaarden van BrugMedia, welke te downloaden zijn van www.brugmedia.nl onder kopje contact.

Korte verkoopperiode!

Trekking is alweer snel op 10 januari verkoop t/m 10 januari 13.00 uur

Redactie:

Nick de Vries Hermijn Bloemhard Christiaan Schutte Gerard Meijeringh (sport)

06-1588 1944 06-1588 1943 06-1588 1946 06-1588 1948

Aanleveren persberichten per e-mail: redactie@brugmedia.nl sport: sport@brugmedia.nl voor maandag 10.00 uur Vermeld in persberichten, indien mogelijk: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.

• Algemeen directeur: Bauke Hoekstra • Commercieel directeur: Johan van der Kolk


dinsdag 4 januari 2011 • pagina 4

AANBIEDINGEN DEZE WEEK

ONTBIJTKOEK

2.35

VAN 2.90 VOOR

SUIKERBROOD

CHAMPIGNON

ROERBAKMIX

1.75

VAN 2.25 VOOR

1.69

SCHAAL 450 GRAM .......

APPELTAART

HOLLANDSE

6 PERSONEN

ELSTAR KILO 0.69

5.55

VAN 6.95 VOOR

.......................................

+ BAKJE BOLERO SALADE GRATIS!!

MOOIE VERSE

KIJK OOK OP BAKKERIJSCHRIJER.NL

E ET

Burg. v. Engelenweg 15 • IJsselmuiden • Tel. 3312640 Markeresplein 8 • IJsselmuiden • Tel. 3312061

VERS E V I S! ALLEEN DONDERDAG Team vishandel Grote zak de Buitenhaven wenst u

WITLOF 500 GRAM

..............................

MEE R

kibbeling

een voorspoedig

500 gram van 7.00

voor .............

6.00

GEZINSGEMAK

BAMI 4 PERS.

10.-

.....................................

BLOEMKOOL PER STUK ......................

2011!

0.99

OP=OP!!!

0.99

Dinsdag en woensdag zijn wij gesloten Oudestraat 264 • T (038) 33 207 91

Wij willen goed en verantwoord beginnen!

Kip van eigen bodem

Verse kipschnitzels

Supermals rundvlees Lendelappen

14.95 Oma's draadjesvlees Uit eigen worstmakerij kilo 13.95 Grove of fijne rookworst kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SPAAR LEKKER MEE VOOR GRATIS ROLLADES & ROOKWORSTEN VRAAG NAAR DE GRATIS STEMPELKAART

.............................

500 gr. hachéevlees + 1 kilo uien

samen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gesneden kipfilet 500 gram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kiprollade GRATIS 6.50 500 +gram zuurkool kilo

Een paar kilo er af? Duitse Biefstuk 0% vet

4 stuks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e IS 5 voor . . . . . . . . de . . . .6 . . . GR . . . .AT ..........

..................................

00 Gebraden gehakt

5.

100 gram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.98

6.50 5.00 9.95

± 1 uur braden, superlekker!

Tholenstraat 2 Kampen I 8266 CG Kampen • T (038) 331 37 25 I parkeren voor de deur • kijk ook eens op www.slagerijvancampen.nl


Dinsdag 4 januari 2011 • pagina 5

Ook een ‘lekkerbek’ hoeft met een dieet niet in zijn maag te zitten

breet

ambachtelijke bakkers sinds 1907

boven nieuwstraat 111 telefoon 038-3313785 Jan van Arkelstraat 77a telefoon 038-3336900

de bakker met het ‘breet’ste assortiment.

aardbeibavaroisevlaai

10 personen ............................................................

appeltaart

Weiland brood

deze week van 4.95 voor .......

deze week van 1.60 voor ......

3.95

Gesorteerd slaGroomGebak van 1.75 voor ...

(door Christiaan Schutte)

KAMPEN / ZWOLLE - “Het beste dieet is dat waar je het minst van merkt en blijvend resultaat heeft. Waarbij mensen misschien zelfs zeggen: ik eet eigenlijk lekkerder dan ooit tevoren.” Aan het woord is de Zwolse diëtiste Elly van Dam. Als geen ander weet zij dat afvallen ook nu weer goed voornemen nummer één is. Voor iedereen die niet volgend jaar met dezelfde goede bedoelingen en te weinig resultaat in de maag wil zitten, heeft ze goede tips. Hoewel ze zich haast te zeggen dat geen lichaam hetzelfde is en persoonlijke omstandigheden sterk kunnen verschillen, zijn er een paar vuistregels voor een goed dieet. Elly van Dam somt ze op en helpt en passant wat misverstanden uit de wereld. “Het belangrijkste is dat je dieet niet voelt als een dieet maar een levensgewoonte wordt die je vol kunt houden. Er worden in de commercie veel verschillende methodes en middelen voor afvallen aangeboden, die weliswaar een wetenschappelijke basis hebben en resultaat opleveren, maar waarvan het de vraag is of je er voor wilt blijven betalen. Met goede, gezonde voeding heb je blijvend resultaat. Groenten en fruit zijn heel belangrijk. Van de meeste

groenten krijg je bovendien vaak een lekker vol gevoel, zodat je minder snel behoefte hebt aan nog meer eten. Dat geldt ook voor vezelrijk voedsel, dat bovendien je spijsvertering beter op gang helpt. Brood heeft ook een positieve invloed op de spijsvertering, omdat daar jodium in zit.” Drinken Een goed ontbijt is dus eerder een aanrader dan een afrader. “Het is niet goed dat je pas ‘s avonds stevig eet. Zeker als je werkt, heeft je lichaam overdag voedingsstoffen nodig om te verbranden”, legt Elly van Dam uit, waarbij ze benadrukt dat het gezonde maaltijden moeten zijn en je zeker niet te vaak naar de al dan niet gezonde tussendoortjes

moet grijpen. “Je hebt tegenwoordig veel koeken waar minder calorieën in zitten, net zoals je de zogeheten light chips hebt. Daar zit inderdaad minder in, maar niet zoveel minder dat je er niet van zou aankomen. Dat terwijl veel mensen de neiging hebben om er iets meer van te eten, zodat zij alsnog teveel binnenkrijgen.” Een echte aanrader is volgens de diëtiste voldoende drinken. “Een gemiddeld mens heeft anderhalve liter water per dag nodig en veel mensen komen daar niet aan. Als je voor het avondeten een glas water drinkt, krijg je een wat voller gevoel met als gevolg dat je minder eet. Het kan zelfs zo zijn dat je lichaam in de war is en als signaal geeft dat het honger heeft, terwijl er juist sprake is van dorst. Dat kun je met een glas water oplossen.” Stress Behalve gezond eten -denk aan de schijf van vijf- het laten staan van tussendoortjes en vezelrijk voedsel nuttigen voor een snelle spijsvertering, noemt Elly van Dam als belangrijke speerpunten voor afvallen ‘het regelmaat aanbrengen in je eetpatroon’ en ‘voldoende bewegen’. “Bewegen

Nieuwjaarsreceptie

1.40

van 6.50 voor ......

is heel belangrijk, maar je moet wel minstens een half uur bewegen, bijvoorbeeld lopen, voordat je lichaam vet gaat verbranden. Wat heel belangrijk is en veel mensen zich misschien onvoldoende realiseren is dat sporten ontspannend is en dus goed is tegen stress. Door stress kun je aankomen. Dat komt doordat bij stress als eerste een stresshormoon als cortisol wordt afgegeven en dan pas hormonen volgen die de schildklier, betrokken bij de spijsvertering, regelen. In een enkel geval kun je iemand beter adviseren om op vakantie te gaan dan om te diëten. Het moeilijke is dat iedereen anders is en een ander leven heeft. Soms zit het in de genen dat iemand makkelijk aankomt -dat ieder pondje door het mondje gaat is niet altijd een terecht verwijt- maar vaak is het toch de levensstijl van iemand. Bovendien zijn mensen vaak onbewust geneigd hun eetgewoonte rooskleuriger voor te stellen dan die is. Daar houd ik rekening mee. Ik probeer vaak allereerst te achterhalen waar mensen in hun eetgedrag moeite mee hebben, wat ze van mij verwachten en wat voor hen reëel is. Want alleen met haalbare doelstellingen blijf je gemotiveerd.”

5.95

Tweehonderd euro voor KIKA WILSUM - In het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Wilsum werd afgelopen donderdag sportief gestreden voor het goede doel. Met een volleybaltoernooi werd geld ingezameld voor het goede doel. Zo’n vijftig personen deden mee aan het volleybaltoernooi. De opbrengst was bestemd voor KIKA. De deelnemers kwamen tot een bedrag van tweehonderd euro. Aansluitend was er een verloting in het MFC, waarvan de opbrengst bedoeld was voor de aanschaf voor screens. Ook Univé Kampen (Unifonds) deed een duit in het zakje voor het MFC met een bedrag van 150 euro.

Expositie ‘Wij gaan knallen’ KAMPEN - Wie trots is op zijn melkbus kan deze laten zien in januari en februari in ‘t Huys der Kunsten in Kampen. Kunstenaars van stichting Werk in Uitvoering geven je bus met jouw foto’s en verhalen, een mooie plaats in de expositie ‘Wij gaan knallen’. Dinsdagavond 4 januari 2011 tussen 19.30 - 21.30 uur kun je de melkbus komen brengen naar Voorstraat 20 in Kampen. Daarnaast houdt Brugmedia een mooiste melkbusverkiezing. Hoe doe je mee? Je mailt een foto naar info@ brugmedia.nl onder vermelding van MELKBUS. Zet je naam, adres en telefoonnummer in de mail.

Zaterdagmiddag 8 januari om 16.00 uur wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens de opening van de expositie in het Huys der Kunsten. De expositie is op zaterdag 8 januari al vanaf 13.00 uur geopend. De melkbussen zijn elke zaterdagmiddag te bekijken tussen 14.00 - 17.00 uur.

Stuur je verhaal naar: info@brugmedia.nl of naar BrugMedia, Postbus 179 8260 AD Kampen. Het meest aangrijpende of leukste verhaal wint.

OPROEP VALENTIJN

KAMPEN - Tijdens de nieuwjaarsreceptie, die maandagavond in het stadhuis werd gehouden, hief burgemeester Bort Koelewijn samen met interviewer Wim Schluter het glas op het nieuwe jaar. Schluter interviewde de burgemeester over het thema van de avond: “Kampen bouwt aan een mooie toekomst met al haar inwoners”.

1.00

Caramelslof

Wie gun je een romantisch weekend weg in een luxe hotel en waarom vind jij dat dit stel dit verdient? Foto: Tennekes

7.95


DINSDAG 4 januari 2011 • pagina 6

4 weken lang tientallen artikelen met 50% korting!

n re a sp l e sn a tr x e k e e w e z e D * ls e g e z s met 2 grati n e p p a h sc d o o b n a a ,0 1 € e lk e bij

Pakket en m no ge ee M i oo M t he or vo en U kunt nog spar tot en met 30 januari 2011.

Boerenkool

Kippenbouten

zak 250 gram

voordeelpak kilo

1.

0.

1,19

Ambachtelijk kloosterbrood volkoren

Kipfi let naturel of bieslook vers van het mes 100 gram

heel

0.

Maître Paul luxe schnitt slagroom, mokka of schwarzwalderkirsch per stuk 400 gram

2,89

1,79

Koffi epads alle soorten

19

Rookworst

alle soorten 2 zakken à 200-350 gram naar keuze Bijv: Gelderse rookworst 2 zakken à 250 gram

2,36

1.

18

Mineola’s kilo

2 zakken à 36 pads naar keuze

1.

44

Kips’ leverworst per stuk 250 gram

0.

57

1,15

0.

89

77

1,55

3.

59

94

3,89

6,39

2.

76

5,52

1.

24

2.49

99 9

Mona Boordevol yoghurt alle soorten

Hele gerookte makreel MSC-gecertificeerd

2 bekers à 500 gram naar keuze

per 500 gram

3,38

1.

69

1.

99

3.99

Aaanbiedingen geldig van maandag 3 januari t/m zaterdag 8 januari 2011 tenzij anders vermeld.

naturel of gekruid kilo voordeelpak bijv. naturel

Extra mager rundergehakt


Dinsdag 4 januari 2011 • pagina 7

Bijna 3.000 euro na veiling Buitenkerk

KAMPEN- De veiling, die afgelopen dinsdagmiddag in de Buitenkerk werd gehouden, heeft bijna 3.000 euro opgeleverd. Het geld wordt gebruikt voor de restauratie van de kerk die met Pasen weer officieel open gaat. Tijdens de veiling kon het publiek bieden op diverse stukken zoals

Biedermeier-tafeltjes, ‘gapers’, Zulumaskers en schilderijen van onder

meer het Grafisch Atelier en Johan van den Noort. Ook een ‘stukje kerk’ met een speciaal certifcaat van de Buitenkerk, ging voor 2 euro naar een bieder. Met de nodige grappen van veilingmeester Tjiebe Hennephof, kwam er langzaam beweging in het aanvankelijk niet zo scheutige publiek. Vooral de keramiek bleek erg gewild. De veilig werd bezocht door zo rond de negentig bezoekers en omdat er dinsdagmiddag ook een ‘kijkmiddag’ was, konden bezoekers getuige zijn van de restauratievorderingen van de Buitenkerk, die voorlopig gesloten blijft. De organisatie meldt dat er tussendoor nog een actie voor de kerk wordt georganiseerd waarover later nog een bericht komt. En tijdens Kerst in Oud Kampen 2011 komt er weer een religieuze markt waar onder meer heilige beelden kunnen worden gekocht.

Eerste Nieuwjaarsborrel ZP Kampen KAMPEN - ZP Kampen, ofwel de Vereniging Zelfstandige Professionals Kampen, organiseert op maandag 10 januari, een bijeenkomst met nieuwjaarsborrel. Deze wordt gehouden van 19.30 uur tot 21.00 in Het Netwerkplein, aan de Neringstraat 1 in Kampen. Om 2011 inspirerend te beginnen nodigt ZP Kampen iedereen die als zelfstandige professional onderneemt, of deze Kamper ondernemers een warm hart toe draagt, uit voor deze nieuwjaarsborrel. Tijdens de borrel, die iedereen de gelegenheid geeft tot informeel kennismaken, worden de deel-

nemers toegesproken door Gerrit Koersen, voorzitter van ZP Kampen. Hij ontvouwt de plannen voor 2011 van de in het afgelopen jaar opgerichte vereniging voor zelfstandige professionals. 2010 was het jaar waarin langzaam duidelijk werd wat de gevolgen zijn van de kredietcrisis: een langdurige terugval in de economische ontwik-

Tedora - Bij aankoop van 5 bedels, armband GRATIS Bij aankoop van 3 bedels Glasbedel Kadora GRATIS Sparen voor GRATIS bedels

KCC leert video overzetten naar dvd KAMPEN - De Kamper Computer Club organiseert dinsdagavond 11 januari een bijeenkomst die in het teken staat van het overzetten van videobestanden naar dvd. Veel mensen hebben tegenwoordig nog films op oude videobanden staan die ze graag op dvd over willen zetten. De organisatie van de KCC laat zien hoe dat op een eenvoudige manier gedaan kan worden. Op deze avond kan ook informatie uitgewisseld worden over hard- en software en bezoekers kunnen vragen stellen over de besturingssystemen Windows en Linux. Ook voor vragen over problemen met de computer kan de bijeenkomst bezocht worden. Tevens staat er een groot aantal PC’s on-line zodat men kan surfen over het World Wide Web. Op de gereedstaande computers kunnen bezoekers spelletjes tegen

keling, maar ook een waardeverschuiving in onze samenleving naar meer wij en minder ik. Het is wellicht niet altijd gemakkelijk om te accepteren, maar juist deze crisis biedt volgens ZP Kampen ook enorme kansen. “Zelfstandige professionals die nu toekomstgerichte keuzes maken, zijn de winnaars van morgen! Het bestaande cynisme lijkt langzaam plaats te maken voor een realistisch optimisme. Voor 2011 en verder is samenwerken het werkwoord voor ZP Kampen.”

elkaar spelen. De bijeenkomst wordt gehouden in de Dr. H. Bouwmanschool Ommelandsingel 1 en begint om 20.00 uur. De entree is 2,50 euro. Leden hebben gratis toegang. Kijk op de site: www. kampen.org/kcc.

4 5 6

BORREL Jonge Jenever, Beerenburg of Vieux

Een nieuw jaar, een nieuwe kans voor uw huid. Beauty Balance, de schoonheidssalon met een andere kijk op de huid, wenst in de eerste plaats iedereen een gelukkig en stralend 2011. Om de nieuwe kans voor uw huid mogelijk te maken biedt Beauty Balance u een heerlijke ontspannende Nieuwjaarsbehandeling aan. Als u deze maand een afspraak maakt voor een basis gezichtsbehandeling krijgt u een GRATIS upgrade naar de superiorbehandeling om uw vermoeide huid een extra oppepper te geven na de zware decembermaand. Tevens krijgt u d.m.v. de huidscan inzicht in de gesteldheid van uw eigen huid. Deze huidscan wordt standaard uitgevoerd bij nieuwe klanten die voor een gezichtsbehandeling komen. Dit apparaat kijkt d.m.v. speciaal UV licht in de verschillende lagen van de huid. Door een spiegeltje binnenin het apparaat ziet u hetzelfde als de schoonheidsspecialiste. Deze Nieuwjaars-aanbieding is geldig tot 31-01-2011. Tiana Dopmeijer hoopt u graag te verwelkomen in haar schoonheidssalon. Voor informatie of prijzen kunt u bellen op 06-41092602 of u kunt kijken op haar website www.tiana.nu.

ER 1½ LIT DE VOOR AN PRIJS V ER! EEN LIT

9.

150 CL | ONZE PRIJS 13.99

99

uw voordeel

4.00

AANBIEDINGEN GELDIG VAN MAANDAG 3 T/M ZATERDAG 15 JANUARI 2011 EN ALLEEN BIJ: MITRA INDUSTRIEWEG 12 KAMPEN 038-3323765

www.mitra.nl

MITRA HEEFT WAT U SCHENKT! 'Geniet, maar drink met mate'

Beauty Balance • Andoor 04 • 8265 KM Kampen • www.tiana.nu

MITRA


dinsdag 4 januari 2011 • pagina 8

SUPERAANBIEDING

weekenddiensten

BIJ RM FASHION!

Huisartsen Kampen / IJsselmuiden Wanneer u buiten de normale praktijktijden van uw huisarts met spoed een dokter nodig heeft, kunt u bellen met het speciale huisartsennummer tel. 0900-3336333. Dit geldt voor de volgende tijden en dagen: op werkdagen tussen ‘s middags 17.00 uur en ‘s morgens 8.00 uur. tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur), tijdens feestdagen

Alle leren jassen NU 99,per stuk!!

TANDARTS op 8 Januari 09.00-09.30 uur G. Huisman, Silene 2c, 8265 GZ KAMPEN, tel. 038-3324420, en op 9 Januari 12.00-12.30 uur, G. Huisman, Silene 2c, 8265 GZ KAMPEN, tel. 038-3324420. Voor zeer dringende gevallen buiten spreekuurtijden: tel. 06-53537743. Klik voor meer informatie op www. tandartsinkampen.nl.

Geerstraat 27 Kampen 038 - 332 67 43 Stadshuisstraat 105 Lelystad 0320 - 22 03 04

Apotheek Ebbingepoort 1e Ebbingestraat 19 te Kampen, tel. 038-3312475. Geopend op vrijdag tot 19.00 uur en op zaterdag van 12.00-14.00 uur. Buiten deze uren kunt u terecht bij de apotheek, Dr. Stolteweg 17-19, Zwolle (naast de

huisartsenpost, t.o. Sophiaziekenhuis), tel. 038-4556227. Na 23.00 uur alleen met recept! Dieren-Ambulance 24 uur per dag via tel. 06-22701040 Verloskundigen Praktijk Kampen Wanneer de bevalling gaat beginnen of voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende verloskundige, tel. 06-53109281. Wanneer de verbinding niet tot stand komt kunt u ons oproepen via de waarneemdienst te Zwolle, tel. 038-4603591. Welke verloskundige dienst heeft is terug te vinden op de poster in de wachtkamer of op www.verloskundigenkampen.nl Verloskundigen IJsselmuiden De dienstdoende verloskundige is bereikbaar via de mobiele telefoon 06-20002668, bij geen gehoor telefoonnummer 038-4603591. Voor vragen en het maken van afspraken is er telefonisch spreekuur van 13.00 uur tot 13.30 telefoonnummer 038-3324413.

Kijk voor een volledig overzicht van alle kerkdiensten op www.brugmedia.nl/kerk

WINTEROPRUIMING Voor een vakkundige afwerking van alle voorkomende schilderwerkzaamheden. Buiten en binnen o.a.: behangen, sausen en scan plakken. Nu winterschilderkorting en maar 6% BTW als uw huis ouder dan 2 jaar is. GF Schildersbedrijf Sterrekroos 65 - 8265 LR Kampen Tel. 038-332 69 13 www.gf-schildersbedrijf.nl

HET NIEUWE JAAR GOED BEGINNEN

Silvana

Benneton Kids

luxe nekrolkussens

alle maten van € 45,-

Badkamer + W.C. matten grote partij

27,

korting

Pip Studio

Handtassen* alle maten

20% korting

Support Royal

50% korting

*alleen uitlopende collectie

Badjassen Nu

50%

50

Veren

Hoofdkussen stevig gevuld p.st. 49,95 Nu 2 voor

75,-

Toonzaalmodellen: Boxspringcombinaties tot 40% korting

er is al een complete boxspring voor € 1.098,-

Dons dekbedden

Dubbel genieten met zoveel voordeel

Texeler Dekbedden 4 seizoenen 90% dons - 4 seizoenen 140x200

179,-

140x220

199,-

200x200

269,-

240x200

319,-

240x220

349,-

Nu Nu Nu Nu Nu

129,149,189,229,249,-

25% korting

Bij aankoop van een boxspring een textiel pakket

alle maten in voorraad

t.w.v.

400,- kado

U wilt uw matras vervangen? Hartevelt Dujardin Glen Talloch

Jonge Jenever

Vieux

Scotch Whisky

1.0 Liter

1.0 Liter

1.0 Liter

8.99 9.99 12.99 DE WERELD VAN WIJNEN!

Uw

ideale matras bestaat.

De Inside Pocketveer

Sequeral

Vino Tinto Joven Onze spaanse topper

½ prijs

Soepele drinkwijn met karakter

6 flessen voor

17.50 0.75 Liter

3.99

www.dewereldvandranken.nl

SLIJTERIJ WIJNHANDEL

POST

Geerstraat 33 KAMPEN tel.(038) 331 35 13

Pullman Gold Collectie 2e matras voor de

geldt voor Colourbox de modellen: - Unique en Romance

PROFITEER VAN ONZE ENORME COLLECTIE

Dekbedovertrekken - Hoeslakens (Jersey) - Dekbedden tot tot

50%

korting

50%

www.slaapadviescentrum.nl

korting


Dinsdag 4 januari 2011 • pagina 9

Judojeugd heeft streepje voor bij Jetze van Dijk Budo Stichting Jetze van Dijk start op 12 januari met een hele serie cursussen. Opvallend in het programma is tuimeljudo. Kinderen van 3 en 4 jaar kunnen hierbij op een speelse manier kennismaken met de judosport.

HK-Vastgoed gaat verder als Van Dijk Makelaardij Pieter van Dijk ‘de fietsende makelaar’ is al twaalf jaar een opvallend gezicht in het Kamper makelaarsland. Fietsend gaat hij van woning naar woning. Van Dijk opereerde tot voor kort samen met Henrik Koelewijn onder de vlag van HK-Vastgoed, maar het tweetal besloot de wegen te scheiden. Beiden gaan zich nu richten op hun kernkwaliteiten. Henrik Koelewijn en zijn collega’s van HK-Consultancy BV richten zich volledig op de bouw-, vastgoed- en kostenconsultancy. Pieter van Dijk gaat vanaf 1 januari verder als Van Dijk Makelaardij. De naam is veranderd en de huisstijl krijgt een nieuwe frisse look, maar verder blijft alles bij het oude. Van Dijk blijft zich voornamelijk richten op taxaties en de aan- en verkoopbegeleiding van woningen op de bestaande particuliere markt. “De klant kan van mij nog steeds dezelfde service verwachten. Ik werk transparant en houd korte lijnen met de opdrachtgevers en geïnteresseerden.”

Foto: Budo Stichting Jetze van Dijk

De cursus wordt gegeven door Marcel Kuyer. De 35-jarige judoleraar doet binnenkort examen voor zijn 6e dan. Als hij slaagt, is hij de jongste Nederlander met zo’n hoge graduatie. Tijdens de tuimelcursus leren peuters de val breken en samen te werken met andere kinderen. Spelenderwijs leren de kinderen wat judo inhoudt en wordt gewerkt aan hun zelfvertrouwen. Na de tuimelcursus kunnen kinderen op iets later leeftijd doorstromen naar de reguliere judogroepen.

De tuimelcursus judo wordt over-

dag gegeven. Dit geeft ouders de gelegenheid om te fitnessen en met de tuimelcursus hebben ze gelijk oppas voor hun kinderen. Budo Stichting Van Dijk heeft nog veel meer te bieden. Zo zijn er diverse kennismakingscursussen. Meer informatie is te vinden in de advertentie van Budo Stichting Van Dijk elders in deze Brug. Budo Stichting Jetze van Dijk Dieselstraat 2 Kampen (038) 332 17 54 Internet: www.sportschoolvandijk.nl

nieuwe website: www.vandijkmakelaardij.nl, bel met 06-55781257 of mail naar info@ vandijkmakelaardij.nl.

Bosch Optiek & Gehoor

Fietsende makelaar Van Dijk gaat vanuit huis werken en komt op de fiets bij de mensen thuis. Hij verlaat het pand aan de Graafschap 1. De etalage blijft echter voorlopig op dit adres gehandhaafd. “Een goede etalage is ook in de huidige markt belangrijk voor huizenzoekers en -verkopers”. Van Dijk wil in de toekomst de samenwerking met Van Dijk Bikes geen familie - verder intensiveren om zo leuke relatiegeschenken aan te kunnen bieden die raakvlakken hebben met de fietsende makelaar. Kijk voor meer informatie op de

(voorheen Optika Kale)

StAr geregistreerd Audicien

HOORTOESTELLEN

- uitsluitend gerenommeerde merken - basistoestellen zonder eigen bijdrage incl. “in het oor” toestellen - de meest geavanceerde hoorsystemen voor zeer scherpe prijzen - aanmeten, afleveren en controle van uw nieuwe hoortoestel gratis bij u thuis - gratis hoortest, ook aan huis. - dealer ALPINE gehoorbescherming

Oudestraat 223-225 Kampen, tel: 038-3314414 boschoptiekengehoor@solcon.nl

topVoordeel

pieter Cruythoff Wine of Origin Coastal Region

op deze exclusiviteiten van úw topslijter

8.99 LITER

8.99 LITER

9.99 70cl

7.99 70 cL

6.99 LITER

Chenin Blanc Per fles 75 cl 4.99

6.99 LITER

10.99 9.99 LITER 70cl

Merlot Per fles 75 cl 5.99

2de fles

Stoocker

halve prijs*

Jonge Jenever

8.

LITER

99

stOOCkeR vieuX

stOOCkeR BeeRenBuRg

lazzaROni aMaRettO

CaMpagne de Russie

BessenjeneveR

CitROenBRandeWijn

BRuine Of Witte RuM

sCOtCh Blended Whisky

*geldt vOOR de laagst gepRijsde fles

Portheine Bachplein 18 ZwoLLe tel. 038-4538387

w w w.uw topslijter.nl

Geniet, maar drink met mate Alcohol onder de 16, natuurlijk niet

Aanbiedingen geldig van 03-1-2011 t/m 15-1-2011

sportief afslanken gaat weer van start bij van dijk sport & fitness-centrum

10 kilo afvallen! VERGOEDING DOOR ZORGVERZEKERAAR VAAK MOGELIJK!!

haalbare resultaten in 10 11 weken: • 6 TOT 12 CENTIMETER MINDER • 2 BROEKMATEN MINDER • VERLAGING VETPERCENTAGE opzet: • MEDISCHE TEST O.L.V. EEN SPORTARTS • 2 MAAL PER WEEK TRAINEN • ONDERSTEUNING FYSIOTHERAPEUT • ONDERSTEUNING SPORTARTS • GEEN MOEILIJKE OEFENINGEN • GEEN HONGERGEVOEL • GEWICHTSCONSULENTE ELAN

PRESENTATIE DOOR SPORTARTS 15 JANUARI 11.00 UUR

Van Dijk Sport & Fitness-centrum, Dieselstraat 2, Kampen, Tel. 038-332 17 54 WWW.SPORTSCHOOLVANDIJK.NL

PER 1-1-2011 PERMANENT GEVESTIGD IN ONS FITNESSCENTRUM: Herenkapper Ekrim + Ekrem, Gewichtconsulente Elan, Fysiotherapeut Mookus, Sportmassage Jill en Schoonheidspecialist.

STARTDATUMS: DINSDAG 18 JANUARI 20.45 ZATERDAG 22 JANUARI 09.30 VOL = VOL MEDISCHE TEST: ZATERDAG 22 JANUARI 11.00 UUR TEST OP HB, SUIKER, BLOEDDRUK EN CHOLESTEROL DOOR EEN MEDISCH TEAM Maximaal 30 plekken beschikbaar!!


dinsdag 4 januari 2011 • pagina 10

Boven Nieuwstraat 32-34 Kampen • (038) 333 40 14 • www.hubokampen.com Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door:

Hofstraat 118 Kampen Reserveren op werkdagen tussen 10.30 en 12.30 uur

(038) 333 88 62

www.filmhuiskampen.nl Entree 6.50 euro (pashouders 5 euro) Aanschaf filmpas: 10 euro • Kassa open: 20 00 uur Aanvang avondvoorstelling: 20.30 uur • Aanvang zondagvoorstelling zondagvoorstelling: 16.00 uur

MA 10 / DI 11 JANUARI

TIRZA

Nederland 2010 / Regie: Rudolf van den Berg / Duur: 100 min. Met o.a.: Gijs Scholten van Aschat, Sylvia Hoeks, Johanna ter Steege, Keitumetse Matlabo Verfilming van Arnon Grunbergs gelijknamige roman. Jörgen Hofmeesters wordt ontslagen en lastig gevallen door zijn ex-vrouw. Als dat al niet lastig genoeg is, verdwijnt zijn lievelingsdochter Tirza spoorloos tijdens een vakantiereis in Namibië. Na weken van wurgende onzekerheid besluit Jörgen haar te gaan opsporen in het Afrikaanse woestijnland. Zijn vastberaden zoektocht wordt ondermijnd door de hitte, de drank en vooral door zijn herinneringen die allengs op meer wijzen dan een simpele, liefdevolle relatie tussen Tirza en haar vader Tirza is een film, met veel actie en dynamiek, en

mooie beelden die rechtstreeks afkomstig lijken uit een vakantieplakboek. De uitgestrekte, ruige zandvlaktes zijn bovendien een treffende metafoor voor de chaos in Hofmeesters hoofd. Met flashbacks legt Van den Berg uit hoe het zo ver heeft kunnen komen.

Expert Dronten heeft per 1 januari j.l. een nieuwe eigenaar! Harold Zwiers heeft, na jaren in de winkel werkzaam te zijn geweest als verkoper, de winkel overgenomen. Dit vieren wij met spectaculaire aanbiedingen. Kom dus snel naar de winkel en vier met ons mee! VAN 1199.-

999.-

VAN 1149.-

999.-

FEESTKNALLER!

VAN 699.-

649.FEESTKNALLER!

BOSCH condensdroger WTE86384NL. Met comfortabele volelektronische bediening, 8 kg vulgewicht, 9 droogprogramma’s en 2 tijdprogramma’s. • Geen afvoer nodig

FEESTKNALLER!

PHILIPS 81 cm Full HD LED-TV 32PFL8605. Met 1920 x 1080 pixels, Perfect Pixel HD, LED, 200Hz, Perfect Natural Motion, Ambilight Spectra 2 en NET TV. • Wandmontage mogelijk

ronten an Expert D v ’s a tr x e sloten e D d en aange thuis bezorg

Gratis n de leidinge op bestaan at mee oude appara w u n e m e • Wij n aad ng uit voorr ri e v le e ll e n tie door • S dige repara n u k a v n e • Snelle urs eigen monte iment liteit assort a w k p To •

VAN 729.-

649.FEESTKNALLER!

PANASONIC 107 cm Full HD NeoPDP-TV TXP42G20ES. Met 1920 x 1080 pixels, 600 Hz Intelligent Frame Creation Pro, contrastratio van 5.000.000:1, VIERA Link en 4x HDMI. • Met Vieracast

Van experts kun je meer verwachten.

BOSCH 1400 toeren wasautomaat WAE28174EX. Met 7 kg vulgewicht, VarioPerfect, TouchControl-toetsen, programmaverloopindicatie en AquaStop met garantie. • Energieklasse A

EXPERT DRONTEN, HET RUIM 68, TELEFOON (0321) 386020

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m 8 januari 2011. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. OP=OP.

Wij vieren feest!


dinsdag 4 januari 2011 • pagina 11

Opruiming ! s r e k c i t s e d Let op

P

50 % K O RT I N G NÚ TOT

Op onze wintercollectie damesmode (maat 38 t/m 52)

Zoveel moois... ...dat kunt u niet laten liggen!

Profiteer nú! • Uitgezonderd nieuwe collectie en standaard artikelen. • Alle bezoekers van onze zaak ontvangen een leuke attentie en de koffie staat klaar. • Moeilijkheden met vervoer? Bel ons! Wij halen en brengen u.

De medewerksters van Beersma Mode wensen u een gezond, goed gekleed en kleurrijk 2011! HOGENKAMPSPASSAGE 2 8022 EL ZWOLLE • TEL. 038-4532426 Openingstijden: ma 13.00 - 17.30 uur, di-vr 09.00 - 17.30 uur, za 09.00 - 17.00 uur

Bijna 50 jaar een begrip in Zwolle e.o.


dinsdag 4 januari 2011 • pagina 12

vrijdag 7/1

Nieuwjaarsconcert Sinfonia Rotterdam Een feestelijk begin van 2011 met klassiekers van Bach, Mozart en Haydn. Na afloop heffen we het glas op het nieuwe jaar. 20.15 uur | grote zaal | € 19,00 | € 16,00 sgz-pas | t/m 12 jaar gratis

Rob de Nijs Een halve eeuw zanger

zaterdag 8/1

Rob zingt nummers van zijn bejubelde nieuwe cd, maar kijkt ook terug naar zijn ontelbare grote hits. 20.15 uur | grote zaal | € 32,50 | € 29,50 sgz-pas

woensdag 12/1

Jeffrey Spalburg Spiekerboks Na ‘Brommers Kiek’n’ is Spalburg terug in het theater. Solocabaret over høken en hiphop, maar vooral over vrouwen, vrouwen en vrouwen. 20.15 uur | vestzaktheater | € 15,00 | € 13,00 sgz-pas

donderdag 13/1

Het Thrillertheater < zie grote foto Sherlock Holmes Mistig Londen aan het eind van de 19e eeuw, de ijdele geniale detective en angstaanjagende gebeurtenissen. Met o.a. Genio de Groot en Johnny Kraaijkamp jr. 20.15 uur | grote zaal | € 23,00 | € 20,00 sgz-pas

De Bankroet Jazz

donderdag 20/1

Bijzondere voorstelling met film en live muziek. Zangeres Evi De Jean en de band van Wouter van Bemmel roepen de sfeer op van het Berlijn van 1920. 20.15 uur | grote zaal | € 19,00 | € 16,00 sgz-pas Stadsgehoorzaal Kampen Kaarten bestellen? www.stadsgehoorzaalkampen.nl

Het Thrillertheater met Sherlock Holmes op donderdag 13 januari 20.15 uur

of via de kassa (038) 331 73 73


Dinsdag 4 januari 2011 • pagina 13

Nieuwe eigenaar voor Expert Dronten

VVDKAMPEN.NL � D e VVD wenst u het allerbeste toe in 2011 en wil u bedanken voor uw steun in 2010. Wij hebben gedaan wat wij u beloofd hebben en zullen dit voortzetten in 2011.�

De in Kampen wonende Harold Zwiers is met ingang van 1 januari 2011 de nieuwe eigenaar van Expert Dronten. “De familie Wouda heeft me gevraagd of ik de zaak, die een begrip is voor Dronten en omgeving, wilde overnemen,” vertelt Zwiers, die al twintig jaar werkzaam is voor deze zaak. “Ik begon hier als juniorverkoper en later werd ik assistent bedrijfsleider.“   Eigen technische dienst De elektriciteitszaak, die sinds 1961 in het Dronter centrum gevestigd is, was de pionier in de polder. Wouda begon met de verkoop van verlichting en velen kochten er hun eerste tv. In de loop der jaren is er veel veranderd. Zo groeide het bedrijf in vijftig jaar uit van 60 naar 650 vierkante meter. Sinds ‘99 werkt het bedrijf onder de formulenaam van Expert en kun je er onder meer terecht voor tv’s, audioapparatuur, wasdrogers, kookplaten; kortom alles op het gebied van bruin-, grijs- en witgoed. Wat al die tijd onveranderd bleef, is de service.   “Expert is al voor 17 jaar op rij verkozen als winkelorganisatie met de beste service en dit gaan wij ook continueren”, meldt Zwiers. Ook beschikt de zaak over vakkundig personeel die allen al jaren verbonden zijn aan de

winkel en daardoor goed advies en voorlichting kunnen geven. Klanten kunnen rekenen op een gratis aansluiting van bijvoorbeeld tv of wasmachine. Ook beschikt het bedrijf over een eigen technische dienst en zijn ze inbouwspecialist voor witgoedapparatuur. De winkel A-locatie midden in het centrum noemt Zwiers als een ander voordeel. “Het centrum is drie jaar geleden enorm veranderd en door het gevarieerde aanbod aan zaken is het hier leuk winkelen. Bezoekers van winkelcentrum Suydersee kunnen bovendien gratis parkeren.” Expert Dronten Het Ruim 68 Dronten (0321) 38 60 20

Interkerkelijke praise-avond Total Cross De interkerkelijke praise-avond van Total Cross vindt plaats op zondag 9 januari om 19.00 uur bij Baptisten Gemeente ‘de Schalmei’ aan de Triangel 1 in Kampen. De spreker is Jaap Kroeze. Total Cross is een interkerkelijke praiseband, die ontstaan is uit een verlangen naar aanbiedingsdiensten met gelovigen

uit alle christelijke gemeenten, met behulp van moderne geestelijke liederen tot eer van God. Informatie: www.totalcross.nl

SFC Kampen: ‘Sporten hoeft niet duur te zijn’ Het goede voornemen van SFC Kampen (Sport & Fitness Center Kampen) in 2011: iedereen in Kampen en omstreken ervan overtuigen dat sporten in een sportcenter helemaal niet duur hoeft te zijn.

"Mogen wij u alvast uw steun vragen voor onze kandidaat Arnita van der Weerd bij de statenverkiezingen in maart?"�

DE VVD EN IK, DE JUISTE KLIK! Kampen IJsselmuiden

Drie maanden geleden opende SFC Kampen haar deuren en sindsdien gaat alles boven verwachting. Het sportcenter, dat voorzien is van alle faciliteiten, heeft een breed aanbod aan groepslessen, fitnessprogramma’s met professionele begeleiding, Martial Arts met NOC/NSF erkende docenten, SFC Kids & Junior Club (met streetdance, kids swing, judo en kickboksen) en afslankprogramma’s zoals Better Belly. SFC Kampen is een centrum waar ook topsporters zoals Foto: www.kleurenvanholland.nl Danny Scheurs en Dennis van der Wal (FC Zwolle), Ivo Rossen (FC Eindhoven), Jelle Weever (Nevoorlichting,” aldus eigenaresse Miranda Azer. derlands kampioen Karten) en Dave van der SFC Kampen nodigt iedereen uit om vrijblijPloeg (NL & Europees kampioen Kickboksen) vend kennis te komen maken en te ervaren trainen. “Door de persoonlijke trainingen, de hoe gezelligheid, kwaliteit en betaalbaarheid kennis en ervaringen die SFC Kampen heeft, gecombineerd kunnen worden. “Dagelijks ben ik de afgelopen tijd naast de trainingen onbeperkt sporten kan bij ons al voor 10 met mijn team zowel mentaal als fysiek veel euro per maand.” Voor meer informatie: www. sterker geworden”, zegt Danny Scheurs. sfckampen.nl of bel (038) 337 43 94. “Onze doelstelling is het goedkoopste cenSport & Fitness Center Kampen trum van Kampen te zijn en onze diensten Handelstraat 1 verlenen tegen de juiste kwaliteit, zonder Kampen dat mensen zich druk moeten maken over (038) 337 43 94 stilzwijgende verlengingen of verkeerde


dinsdag 4 januari 2011 • pagina 14

Geef in 2011 je talent de ruimte en geef je op voor een cursus bij Quintus! De volgende cursussen gaan straks weer van start:

Beeldend Kinderen & Jongeren | EEN DIER VAN TEXTIEL | GRAFISCHE TECHNIEKEN | KINDERATELIER RUIMTELIJK | STRIPTEKENEN | KINDERATELIER TEKENEN EN SCHILDEREN | MAAK JE EIGEN VIDEOCLIP | TOVERWERK MET WOL | STRIP/ANIMATIE/GAMEDESIGN Beeldend Volwassenen | FOTOGRAFIE VERVOLG | PORTRETFOTOGRAFIE | TEXTIEL | GLAS-IN-LOOD/ GLASFUSION Beeldend:Cursussen i.s.m. stiching welzijn senioren kampen GLAS-IN-LOOD/GLASFUSION | WOONACCESSOIRES MAKEN | HERINNERINGSBUNDEL MAKEN Dans | MUSICALL/STREET/JAZZ GROEP diverse groepen (instroom) | PEUTERDANS Muziek Kinderen | DJEMBE | QWINKELEREN | INSTRUMENTENORIENTATIE | KINDERYOGA | KLEUTERKUNST | MUZIEK OP SCHOOT | MUZIEK MET KLEUTERS | MET DE KLARINET OP WERELDREIS Muziek Volwassenen | DJMEBE VOLWASSENEN | MET DE KLARINET OP WERELDREIS Theater Volwassenen | THEATER MET HART EN ZIEL | THEATER MET HART EN ZIEL VERVOLG Literatuur Volwassenen | HET SCHRIJFATELIER | KAMPEN LEEST

Zie

alle voor

info:

.QUIN WWW

L

EN .N

AMP TUSK

ie t a c u d e t s n ku r o o v m u r t Hèt cen iden u m l e s s J I & n e p m a K in


DINSDAG 4 JANUARI 2011 • PAGINA 15

Fotoreportage

Oud en Nieuw Kampen 2011

‘De ‘De Oudestraat Oudestraat Specialisten’ Specialisten’

Heerlijke eigengemaakte rookworst grof/fijn

5.

95

3 stuks Foto: Nick de Vries

wij wensen u een gezond en gelukkig 2011 maaltijd van de week

Hutspot met gebraden rundvlees

poeliersspecialiteit

Heerlijke gekruide kipvleugels

3.

95

per 1 pers. portie

kilo

3.

25

Weekaanbieding: aanbiedingen geldig van woensdag t/m dinsdag

BROODAANBIEDING A.S. VRIJDAG & ZATERDAG

IEDERE WEEK EEN GEBAKSAANBIEDING BIJ DE KOFFIE!

VIKORN HEEL NORMAL 2.35 . . . . . . . . . . . . NU VOOR 1.90

ADVOCAATSLOF

KAMPERSLOF

van 6.50 8. 50 VOOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VOOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZATERDAGAANBIEDING van

Foto: Aleid Kanis

75

7.

5.25

APPELKANJERS per stuk 1.50

NU 5 HALEN 4 BETALEN Het Gilde van de Betere Banketbakkers. Tip! Heerlijk nieuws op www.banket.nl Oudestraat 148, Oudestraat 170, tel: 038 - 331 36 52, www.banketbakkerijsmit.nl

Foto: Tennekes

DEALER SSANGYONG NISSAN EN LANDWIND

IMPORT AMERIKAANSE PICK-UPS, TITAN, TUNDRA DODGE • Altijd 150 occasions op voorraad • Alle auto’s nieuw en occasions zijn te leasen in onze eigen Selles Autoleasemaatschappij • Tevens Neerlands grootste 4x4 specialist

Nissan Juke

Nissan Pixo

1.6 Acenta Vanaf nu leverbaar Bekijk hem in de showroom

1.0 Acenta Geen wegenbelasting Verbruik 1 op 22

€ 20.600,-

€ 8.799,-

Daewoo Kalos 1.4 16V Benzine, Automaat, Airco 37.762 km

€ 5.950,-

150 AUTO’S OP VOORRAAD, RUIM AANBOD 3500 KG TREKGEWICHT AUTO’S.

Nissan Navara 2.5 dCi 4WD Dubbel Cabine Diesel, Grijs kenteken 2007

€ 21.500,WWW.SELLESAUTOS.NL

KAMPERZEEDIJK 87-89 • GENEMUIDEN

TEL. 038 344 61 61

E-MAIL: INFO@SELLESAUTOS.NL


Actie

DINSDAG 4 januari 2011 • pagina 16

Actie DINSDAG 4 januari 2011 • pagina 17

DEZE WEEK

EN 50 AANBIEDIRNTGIN G MET 50% KO R ALLE AANBI KIJK IN DE WINKEL VOO

Dr. Oetker Big Americans pizza’s alle varianten, uit het vriesvak

3 STUKS

5.

00

7.

77

C1000 XL frikandellen of hamburgers uit het vriesvak pak 10 of 16 stuks

2.89

Uw Eigen Bakker vol brood

1.

0.

89

50% KORTING

50% KORTING

0.

72

original, belegen of lightlife pak 6 of 8 plakken

22

50% KORTING

net à 3 kilo

50% KORTING

1.75

kruimig zak 5 kilo

4.49

2.24

50% KORTING

T R A A K R E K C I T S S I T A O R R G U E 10 E K L E J BI

alle varianten OP=OP 2 flacons à 750 ml naar keuze

C1000 Versmarkt Voordeelmarkt

Van Mierlo Lovinkstraat 20 Kampen 038-3370610

2 FLACONS 5. 6. 28

58

4.

00

C1000 Versmarkt Voordeelmarkt

Kuiper

Dr. Damstraat 15 Kampen 038-3370390

Bijvoorbeeld: flacon glans shampoo 300 ml

2.35

1.99

50% KORTING

50% KORTING

1.17

Dreft vaatwastabletten alle megapacks, OP=OP zak 82 of 100 stuks

Ervaar de kracht van de sterren van het Nederlandse Voetbal.

De voetballegendes van vroeger, de helden van nu en de talenten van morgen zijn voor het eerst bij elkaar. Er zijn 54 verschillende stickerkaarten van alle voetbalhelden die u in een uniek verzamelalbum kunt plakken. Verzamel ze allemaal.

2.

4.98

3.99

alle varianten flacon

49

Robijn wasverzachter

1.

3.49

C1000 snelschillers

Andrélon shampoo of conditioner

50% KORTING

50% KORTING

Leerdammer kaasplakken

2.45

0.35

50% KORTING

KILO

fijn of grof 100 gram

Bijvoorbeeld: pak original 8 plakken

0.71

C1000 handsinaasappelen

gekruid rund- en varkensvlees 500 gram

varkensvlees kilo

C1000 Elzasser cervelaat

1.45

regular, light of no sugar fles 1,5 liter

C1000 koteletto’s

C1000 schouderkarbonade

dubbel donker, licht meergranen of maïs heel

79

1.44

C1000 cola

EDINGEN

Bij elke €10,- aan boodschappen ontvangt u een zakje met een stickerkaart. Bovendien zijn er zakjes met een Limited Edition logo stickerkaart met een unieke wincode waarmee u kans maakt op een voetbal prijs. Kijk voor de volledige actievoorwaarden naar www.starsoffootball.nl

Witte of Color Reus wasmiddel

OP=OP flacon 5,62 liter of pak 5,04 kilo

20.00

10.

00

C1000 Versmarkt Voordeelmarkt

Joosten

Douwe Egberts Senseo koffiepads

ZATERDAG OPEN TOT 20.00 UUR

Markeresplein 2 IJsselmuiden 038-3312728

Week 1 • 2011, aanbiedingen geldig van maandag 3 januari t/m vrijdag 8 januari 2011 • Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. • Aanbiedingen niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers • Slijterijaanbiedingen alleen geldig bij C1000 Kuiper

C1000 rookworst

alle varianten 2 zakken à 36 stuks naar keuze

5.

50

6.50

Brons export jonge jenever fles 1 liter

10.

99

8.

99

Bijvoorbeeld: zak Gelderse 275 gram

Sonnema Beerenburg

pak 400 gram

fles 1 liter

11.

89

0.

50% KORTING

64

Passoa the Passion drink

10.

MAXIMAAL 3 PER KLANT

49

9.99

C1000 snelkook- of zilvervliesrijst

Gelders of mager zak 275 gram

2 ZAKKEN

50% KORTING

19.98

50% KORTING

Glen Talloch Whisky

15.69

Bijvoorbeeld: pak snelkookrijst 400 gram

fles 1 liter

12.99 fles 1 liter

15.49

12.99

0.79

0.39

50% KORTING

Dujardin Vieux

12.29

Jägermeister

12.49

fles 1 liter

9.99 fles 0,7 liter

9.99


dinsdag 4 december 2011 • pagina 18

Uw huurwoning in Kampen en IJsselmuiden HELENIUS DE COCKPLEIN 2 Kampen

HELENIUS DE COCKPLEIN 8 Kampen

Wijk: Centrum Kampen Woningtype: Aanleunwoning Slaapkamers: 2 Netto huur: € 459,96 Service kosten: € 37,85 Voorwaarden: Bestemd voor kandidaten met een zorgindicatie Aanvaarding: direct Eigenaar: Woonzorg IJsselheem Advertentienummer 0.52.008

Voorwaarden: Bestemd voor kandidaten met een zorgindicatie Aanvaarding: direct Eigenaar: Woonzorg IJsselheem Advertentienummer 0.52.009

VERMUYDENSTRAAT 236 Kampen

BENELUXWEG 60 Kampen

Voorwaarden: Bestemd voor kandidaten met een zorgindicatie. Aanvaarding: 2 februari 2011 Eigenaar: deltaWonen

Wijk: Centrum Kampen Woningtype: Aanleunwoning Slaapkamers: 2 Netto huur: € 459,96 Service kosten: € 37,85

Wijk: Hanzewijk Woningtype: Appartement met lift Woonlaag: 3 Slaapkamers: 2 Rekenhuur: € 525,60 Netto huur: € 491,00 Service kosten: € 45,56

Advertentienummer 0.52.001

Voorwaarden: Bestemd voor senioren. Aanvaarding: direct Eigenaar: deltaWonen

Wijk: Flevowijk Woningtype: Bovenwoning Slaapkamers: 1 Rekenhuur: € 359,62 Netto huur: € 350,46 Service kosten: € 80,35 Voorwaarden: Bestemd voor huishoudens met kinderen. Aanvaarding: 10 februari 2011 Eigenaar: deltaWonen

2 februari 2011 deltaWonen

Advertentienummer 0.52.007

LEEUWERIKSTRAAT 47 Kampen

Voorwaarden: Bestemd voor huishoudens met kinderen. Aanvaarding: 27 januari 2011 Eigenaar: deltaWonen

Wijk: Brunnepe Woningtype: Eengezinswoning Slaapkamers: 3 Rekenhuur: € 412,40 Netto huur: € 412,40 Service kosten: € 1,41

Advertentienummer 0.52.004

Advertentienummer 0.52.005

Noordweg 87 8262 BP Kampen Tel.: 038-851 02 00 www.deltawonen.nl deltawonen@deltawonen.nl

Voorwaarden: Bestemd voor meerpersoons huishoudens. Aanvaarding: per direct Eigenaar: deltaWonen

Wijk: Brunnepe Woningtype: Eengezinswoning Slaapkamers: 3 Rekenhuur: € 519,77 Netto huur: € 519,77 Service kosten: € 1,41

Advertentienummer 0.52.006

Dorpsweg 4 8271 BM IJsselmuiden Tel. 038 332 33 99 info@bwij.nl www.bwij.nl

Wijk: Flevowijk Woningtype: Flat met lift Woonlaag: 5 Slaapkamers: 1 Rekenhuur: € 304,62 Netto huur: € 278,78 Service kosten: € 95,99

direct deltaWonen

Advertentienummer 0.52.003

deltaWonen hanteert de volgende inkomensvoorwaarden: Via onderstaand schema vindt u snel passende woningen waar u op mag reageren met uw bruto maandinkomen. Telt uw huishouden meerdere personen, telt u alle bruto maandinkomens bij elkaar op, met uitzondering van de inkomens van inwonende kinderen jonger dan 27 jaar. • • •

LEMKERSTRAAT 8 Kampen Wijk: De Greente Woningtype: Eengezinswoning Slaapkamers: 3 Rekenhuur: € 548,00 Netto huur: € 548,00 Service kosten: € 1,41

Aanvaarding: Eigenaar:

Advertentienummer 0.52.002

EMMELOORDSTRAAT 21 Kampen

BEEKMANSTRAAT 69 Kampen

Aanvaarding: Eigenaar:

Wijk: Flevowijk Woningtype: Flat met lift Woonlaag: 3 Slaapkamers: 3 Rekenhuur: € 512,73 Netto huur: € 491,00 Service kosten: € 26,99

WORTMANSTRAAT 130 Kampen

In de linkerkolom zoekt u uw huishoudsamenstelling In de middelste kolom kijkt u in welke inkomenscategorie u valt. In de derde kolom vindt u de passende huurprijs bij uw inkomen. U kunt deze prijzen vergelijken met de reken huur die in de woningadvertentie staat vermeld. Zo kunt u zien of u in aanmerking kunt komen voor het huren van de betreffende woning. Jongeren onder de 23 jaar ontvangen geen huurtoeslag bij een rekenhuur hoger dan € 361,66. UW SITUATIE

UW INKOMEN

REKENHUUR

1 persoons huishouden < 65 jaar

< € 1875 < € 517 > € 1875 < € 2325 > € 361 < € 652 > € 2325 > € 517

2 persoons huishouden < 65 jaar

< € 2530 < € 517 > € 2530 < € 3075 > € 361 < € 652 > € 3075 > € 517

3+ persoons huishouden < € 2530 < € 554 < 65 jaar > € 2530 < € 3075 > € 361 < € 652 > € 3075 > € 554 1 persoons huishouden > 65 jaar

< € 2325 > € 2325

< € 652 > € 517

2 persoons huishouden > 65 jaar

< € 3075 > € 3075

< € 652 > € 517

3+ persoons huishouden < € 3075 > 65 jaar > € 3075

< € 652 > € 554

Postbus 89 8260 AB Kampen Tel. 038-339 44 00 IJsselheem omvat o.a.: Verpleeghuis Myosotis en de verzorgingshuizen De Amandelboom, Margaretha en De Vijverhof


dinsdag 4 januari 2011 • pagina 19

Uw huurwoning in Kampen en IJsselmuiden VERHUURDE WONINGEN Adres

Plaats

Aantal Aantal Reacties Punten

Korenbloem 3

IJSSELMUIDEN

32

1092

Panjanplein 11

KAMPEN

33

*

Marktgang 8-14

KAMPEN

3

1087

Wortmanstr 140

KAMPEN

31

967

* woning is toegewezen aan een speciale doelgroep, zoals: WMO, urgentie, vluchteling, calamiteit, instelling

MEER VACATURES? Kijk eens op: l/werk

edia.n www.brugm

Inschrijfnummer: ..........................................................................

WOONBON

Naam: ..............................................................................................

Advertentienummer:

Adres:...............................................................................................

...................................................................................

Telefoonnummer:.........................................................................

...................................................................................

Geboortedatum: ...........................................................................

...................................................................................

Maximaal 1 woonbon per week met 3 voorkeuren. Lever de bon voor a.s. maandag 8.00 uur in bij één van de corporaties of mail uw keuze naar hen door. Spelregels omtrent woonruimteverdeling kunt u lezen in de brochure ‘Hoe kom ik aan woonruimte in Kampen of IJsselmuiden’.

RIJWIELHANDEL G. GORT � reparatie � verhuur van

(bak)fietsen en tandems � grote partij 2e hands kinderfietsen

Volop nieuwe en 2e hands fietsen bij ons al vanaf

€40,-

Hofstraat 104 - Kampen Tel: 038-3323132

gespecialiseerd in - onderhoud en renovatiewerken - lood-, koperen zinkwerken - dakbedekkingen - loodgieterswerken

Zoekt u gebruikte auto-onderdelen? dan naar: Autodemontagebedrijf

BASTIAAN lle wij kopen a op o’s soorten aut Rondweg 3 - Wezep tel.038-3761337 Geopend: ma-vr 8.30-17.30 uur za 8.30-12.00 uur

gildestraat 18, 8263 aH Kampen Tel: 038 - 332 30 27

LID stiba LID stiba

officiële vrijwaringsbewijzen

RDW

officiële vrijwaring bewijze

RDW


dinsdag 4 januari 2011 • pagina 20

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

op Kijk dagelijks te si onze web de .action.nl voor w w w

100 NIEUWSTE ARTIKELEN SANEX 600 ML

SUBLIEM PREMIUM

HUGGIES

alle soorten

color of ultra wash 20 wasbeurten 1,35 kg

pure 64 stk.

WAS MIDDEL

1.95

Elders 3.79 4.49

1.95

Elders 2.98 3.59

BABY DOEKJES

Elders 1.98 2.79

COLOR CATCHER

MEISJES-DAMES

SPAGHETTI

ook in keep it white 10 stk.

blijvend elastisch katoen/elasthan maten 23-42

zwart/wit katoen/elasthan maten S-XL

WASMACHINE KNIE DOEKJES KOUSEN

Elders 2.49 2.79

Ø 27 CM

1.29

PASTA BORD uni wit of decor

Elders 2.49 2.98

WD 40

MULTI SPRAY 400+40 ml

Elders 4.49 5.95

3D DECOR

1.59

OPBERG MAP met 10 showtassen 2 rings A4

1.39

Elders 1.79 1.98

THIERRY MUGLER

0.79

WEER STATION radiografisch binnen/buiten

2.95

DALFSEN • Wilhelminastraat 25 EMMELOORD • Zuiderkade 5a GENEMUIDEN • Prinses Irenestraat 4

DAMES TOP

2 PA A R Elders 2.98 3.98

Elders 11.95 16.95

HEERDE • Soerelseweg 17 HEINO • Marktstraat 22 IJSSELMUIDEN • Groenendael 232

6.95

MEPPEL • Prinsenplein 15-19 NUNSPEET • Stationslaan 25 STAPHORST • Meesterweg 2a

0.75 1.99

Elders 3.95 4.95

TELESCOOPSTEEL

3 IN 1 PLUMEAU microvezel 45-155 cm

Elders 2.98 3.49

METALEN

AS BAK

1.49

diverse kleuren 9x12 cm

Elders 2.49 2.98

1.09

ZWOLLE I • Vechtstraat 18-20 ZWOLLE II • Assendorperstraat 64-76 zie ook onze website: WWW.ACTION.NL

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 02-01 t/m za.08-01

DOUCHE GEL


DINSDAG 4 JANUARI 2011 • PAGINA 21

Zoektocht naar Sammy duurt voort

ENS - Sammy, de hond die al sinds 2009 zoek is, lijkt onlangs weer te zijn gesignaleerd in de omgeving Ens en Nagele. Dierenvriend Bianca van der Ree stelt al jaren alles in het werk om de hond te vinden. Met behulp van de media wil zij mensen oproepen om contact op te nemen als zij de hond zien. “Na anderhalf jaar verdient hij het toch eindelijk om zijn gouden warme mand te krijgen”. Sammy is als pup van 6 weken gevonden in Turkije naast zijn moeder die was doodgeschoten. Hij is opgevangen in een stichting en kreeg toen een baasje in Nederland. Sammy was echter erg verlegen en volgens Van der Ree begrepen de baasjes hem niet goed. Ter hoogte van de Roggebotsluis sprong Sammy uit de auto. De baasjes zochten enkele dagen, maar hebben daarna aangegeven dat ze Sammy niet meer terug hoefden als hij gevonden werd.

Sammy is een reu van 4 jaar, hij is gecastreerd en gechipt, heeft wolfsgrauwe kleuren, is bruin/grijs/zwart met een witte borst, hij heeft een donkere, lange staart met een wit puntje. Hij heeft hangoren, is kortharig en ongeveer 50 tot 60 centimeter hoog. Verder heeft hij een spitse snuit en hij lijkt op een kruising met een herder. Wie Sammy dood of levend gezien heeft, wordt verzocht

Sammy lijkt sindsdien al die tijd rond te zwerven in een groot gebied. Hij is gesignaleerd in Kampen, Dronten, Emmeloord, Urk en Lemmer. Bianca hoorde van het verhaal en zet zich in om de hond terug te vinden en hem een warm onderdak te kunnen bieden. Verkeer, jagers en winter “In de periode tussen januari en april is hij meerdere malen in Zeewolde gesignaleerd en onlangs is een tip binnengekomen dat hij tussen Ens en Nagele zou zwerven. We kregen een tip dat hij de N50 ter hoogte van de Bomenweg bij Emmeloord is overgestoken. Ik hoop dat ik Sammy zo snel mogelijk op deze manier kan vinden en vangen want nog een strenge winter voor Sam dat overleeft hij vast niet. Tevens het verkeer en de jagers zijn extreem gevaarlijk voor hem en dat zal een keer fout gaan ben ik bang.”

Agressieve feestganger aangehouden KAMPEN – Een 25-jarige man uit Kampen is op oudejaarsdag bij een openbaar feest op de Marinus Postlaan aangehouden voor het niet voldoen aan een bevel. De man was volgens de politie erg lastig op het feest en andere feestgangers klaagden over hem, omdat ze bang waren dat er ruzie zou ontstaan. De politie heeft de man meerdere keren verzocht om te vertrekken, maar hij weigerde dit. Uiteindelijk is hij aangehouden. Daarbij gedroeg de man zich erg agressief en beledigde hij de agenten meerdere malen, aldus de politie.

contact op te nemen met Bianca van der Ree via 06 40303346 of sammyvermist@ hotmail.com. Foto: Aleid Kanis

Man aangehouden voor vernielen auto’s KAMPEN – Een 24-jarige man uit Kampen is tijdens nieuwjaarsnacht aangehouden voor het vernielen van een auto. Getuigen hadden gezien dat de man een spiegel van een auto had vernield.

Sleutels? Schoorsteenbrand Koraal IJsselmuiden IJSSELMUIDEN - Brandweereenheden van Kampen en IJsselmuiden zijn vorige week maandagavond voor de tweede keer uitgerukt voor een brand in IJsselmuiden. Ditmaal werd om 19.34 uur melding gemaakt van een schoorsteenbrand aan de Koraal te IJsselmuiden. De brandweer kwam ter

plaatse met een tankautospuit en een hoogwerker. Met behulp van de hoogwerker is de schoorsteen geveegd.

Boven nieuwstraat 32-24 Kampen (038) 333 40 14

www.hubokampen.com

Halt-verwijzing voor schieten met melbus KAMPEN - Een 16-jarige jongen uit Kampen is dinsdagavond 28 december door surveillerende agenten betrapt op het schieten met een melkbus aan de Schaepmanlaan. Hij krijgt een verwijzing naar Halt, omdat hij minderjarig is.

Kayakken in de ijskoude IJssel

KAMPEN - Theo Dekker en Bas Koppelman zijn fanatieke kayakkers maar de winter dreigde hun wekelijkse vaartochtje in de war te gooien. Het tweetal vaart regelmatig op het veluwemeer, maar die zat dicht. Geen probleem dacht het tweetal. Dan varen we maar in het ijskoude water van de IJssel. Het tweetal is lid van de Kakayakvereniging Dolfijnen in Harderwijk, waarmee zij wekelijks in clubverband varen. In september haakt het gros echter af. “Alleen een klein clubje die-hards vaart door”, aldus Koppelman. “Op dit moment zit het Veluwemeer

helaas dicht, maar gelukkig staat er in de IJssel genoeg stroming en varen daar veel schepen waardoor de IJssel minder snel dichtvriest.” “Het was erg koud”, aldus Koppelman. “Maar we werden verwarmd door gratis Jagermeister van café ‘t Pon-

ton. Het laatste stukje werden we, het was donker, begeleid door de kustwacht. We willen dit regelmatig gaan doen.” Meer informatie (ook voor geïnteresseerden) is te vinden op www.nobluf.nl of te volgen op www.twitter.com/ nobluf.

Dit jaar hebben de gemeente en politie Kampen nog meer dan andere jaren geïnvesteerd in het terugbrengen van de overlast door het schieten met melkbussen. “We willen met z’n allen een gezellige jaarwisseling, maar ook de periode voorafgaand hieraan met zo weinig mogelijk incidenten afsluiten”, aldus een woordvoerder van de politie. De gemeente heeft hiervoor een aantal maatregelen getroffen, zie www.kampen. nl, waarover veelvuldig gecommuniceerd is. Daarnaast is de politie volgens de gemeente iedere avond aanwezig op plekken waar overlast veel voorkomt en heeft het regelmatig contact met zowel buurtbewoners als overlastgevers. “Dit alles heeft ertoe geleid dat er een forse afname zichtbaar is in het aantal meldingen dat binnenkomt met betrekking tot overlast. Tot aan de Kerst kreeg de politie minder dan tien meldingen. In de afgelopen week is dit iets toegenomen, vermoedelijk door Oud en Nieuw.

Jongen slaat moeder IJSSELMUIDEN - Een 18-jarige man uit IJsselmuiden is op oudejaarsdag door de politie aangehouden omdat hij bij een ruzie zijn moeder heeft geslagen. Aan de betrokkenen wordt een hulpverleningstraject aangeboden.

Kampenaar aangehouden voor verbranden afval KAMPEN – Een 43-jarige man uit Kampen is op oudejaarsdag aangehouden op de Julianastraat wegens illegaal afval verbranden. Ook weigerde de man zich te identificeren. De politie ontdekte de man toen ze een melding van een woningbrand controleerde. Het bleek echter te gaan over een brandje op straat, waarbij verschillende vuilniszakken en goederen werden verbrand. De verdachte gooide daarbij net een nieuwe zak op het vuur. Toen de politie hem aansprak, gedroeg hij zich volgens de agenten vervelend en weigerde hij zich te legitimeren. De Kampenaar is aangehouden en bekeurd voor het verbranden van afval en het feit dat hij zich niet wilde identificeren.

Daling van aantal misdrijven in IJsselland REGIO - In het werkgebied van de Politie IJsselland heeft in 2010 een daling van het totaal aantal misdrijven plaatsgevonden, terwijl het ophelderingspercentage juist gestegen is. “Een gunstige ontwikkeling”, aldus een woordvoerder van de politie. De opvallendste daling in 2010 was het geweld. Dit daalde met ruim 18 procent. Ook hier steeg het ophelderingspercentage. Een andere positieve uitkomst is de aanzienlijke afname van het aantal minderjarige verdachten (12 tot en met 17 jaar). Over de hele linie nam overigens het totale aantal jeugdige verdachten (12 tot en met 24 jaar) af. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers komt in 2010 uit op 26, wat gelijk is aan 2009. Ten opzichte van 2008 is het aantal misdrijven gedaald met 4,2 procent; van 27.513 naar 26.346. Het ophelderingspercentage ligt in 2010 op 28 procent tegenover 25 in 2008. Naast geweld, autokraken en fietsendiefstallen is bijvoorbeeld ook het aantal alcoholrijders in het verkeer afgenomen. Woninginbraken -en in het kielzog daarvan de schuurinbraken- namen toe in 2010. Het aantal overvallen lag in 2010 op 46, wat ongeveer gelijk is aan 2009 (48). Voor het hele artikel kijk op: www.brugmedia.nl


dinsdag 4 januari 2011 • pagina 22

Van Bodegraven & Opgelder

Nieuwjaars wensen

wenst u een

gelukkig nieuwjaar

Wenst u een AC C O U N TA N C Y

Bezoekadres Carlsonstraat 3 8263 CA Kampen Postadres Postbus 128 8260 AC Kampen t (038) 333 36 88 f (038) 333 63 57 @ info@vbo-accountancy.nl w www.vbo-accountancy.nl

(financieel) gezond en (administratief) ordelijk 2011 Handelstraat 13, 8263 BE Kampen Tel. (038) 331 56 85/06 533 360 24 Fax (038) 331 79 95

www.vbo-accountancy.nl

Wij wensen u een gezond en...

...rijveilig 2011 Haatlanderdijk 26 KAMPEN • Tel 038 - 331 75 00 Geopend: ma-vr 8.30-18.00 uur, zat 8.30-12.00 uur en volgens afspraak.

TADEMA AREND & JAN WENSEN U EEN GELUKKIG NIEUWJAAR..

www.autofittadema.nl info@autofittadema.nl

Wij wensen u een gezond

Wij wensen u een voorspoedig 2011

Wij wensen u al het goede voor 2011 Bennie en Jenny van ‘t Veen

Slagerij Evert van Ingen Dorpsweg 85 IJsselmuiden Tel. 038-3332439 www.slagerijvaningen.nl

Oudestraat 136 Kampen 038-33 36 147 / www.regaldo.nl

Een voorspoedig 2011!

2011 ..EN VEEL MOOIE FOTO’S IN 2011

Foto Voerman

Oudestraat 138 Kampen (t.o. stadshuis) Tel. 038 - 3313688 • www.fotovoerman.nl

150 bedrijfsauto’s & 4x4’s Kleiland 4 8271 RV IJsselmuiden info@vanpijkerenautos.nl Tel. 038 - 331 47 90 www.vanpijkerenautos.nl

Eckertstraat 27 8263 CB Kampen tel: 038 - 333 27 35 mail: info@avandenbrink.nl EEN WARM EN SFEERVOL 2011!

Bedankt voor het vertrouwen in 2010! In 2011 staan wij weer voor u klaar! • Binnen- en buitenschilderwerk • Plafond- en wandafwerking • Behangen • Bel voor een vrijblijvende offerte Oranjesingel 41, 8262 EL Kampen M 06 304 189 44 | info@martijnmeuleman.nl

WELKE SFEER PAST BIJ U?

HAARDEN & SCHOUWEN

EEN ZEKERHEID!

Strak en modern of juist klassiek. Gashaard, houtkachel, open of gesloten verbranding. Kortom, de mogelijkheden zijn legio. Kagas adviseert, denkt mee en helpt u bij het maken van de beste keuze. Maatwerk, met als doel het ontwerpen en desgewenst opleveren en installeren van uw droomhaard, houtkachel en schouw. Kagas b.v. Industrieweg 4 • 8263 AC Kampen • Tel: 038 - 331 15 65

WWW.KAGAS.NL


dinsdag 4 januari 2011 â&#x20AC;˘ pagina 23

renes leven & wonen wenst u een gelukkig 2011 toe!!

Van Dijk Elektrotechniek

DE KROSSE DE KROSSE Als Kwaliteit

Wij wensen u een voorspoedig en gezond 2011!

Wij wensen iedereen een zeer geslaagd 2011

Ertsstraat 16, 8263 BN KAMPEN Tel. 038 - 333 86 43 Fax 038 - 333 86 44 Mob. 06 - 212 46 436 E-Mail info@vde.nu

40 jaar Bedankt voor het vertrouwen in de afgelopen 40 jaar.

Ambachtstraat 36A, 8263 AK Kampen tel. 038-3319695, www.dekrosse.nl

Custom Computers wenst u een voorspoedig 2011 Custom Computers Maatwerk computers en verkoop van hard-& software

Tot ziens in 2011 Van den Berg INTERIEUR Baan 10 IJsselmuiden, Tel (038) 331 37 61

Wenst u een gezonde geest in een gezond lichaam. Carlsonstraat 3, Kampen

Voor al uw: | | | | | |

(loon) administraties jaarstukken alle belastingaangiftes fiscale advisering bedrijfsadviezen hulp bij startende ondernemers

telt

Rijscho ol Time ta wenst u een ver keersve ilig

2011

Tevens probleem oplossingen voor uw computer.

voor computers op maat gemaakt Concertlaan 16, 8365 RD Kampen tel. 038-3333674 of 06-20494147

www.timeta.nl

Wij wensen u al het goede voor 2011!

Postbus 128 8260 AC Kampen

Veldoven 7a1, 8271 RT IJsselmuiden tel. 038 - 332 05 45, fax. 038 - 333 02 84

T (038) 333 54 71 F (038) 333 63 57 info@arbopretentie.nl www.arbopretentie.nl

Schoen- en sleutelservice

Oudestraat 190 - 8261 CW Kampen Tel: 038 - 338 89 38

Auto RenZ bedankt u voor het in ons gestelde vertrouwen in het afgelopen jaar. En ook in 2011 staan wij weer voor u klaar. Industrieweg 10 Kampen T 038 - 331 47 01 www.autorenz.nl

Wij bedanken onze klanten voor het vertrouwen in het afgelopen jaar en wensen iedereen een gezond en GOED LOPEND 2011! Willem en Wil.


dinsdag 4 januari 2011 • pagina 24

Wegens uitbreiding van onze organisatie zijn wij op zoek naar een doortastende en enthousiaste Vica International BV is een vooruitstrevende producent en groothandel die zich met name richt op design, ontwikkeling en confectie van tapijtproducten.

Head office Vica International Sisalstraat 85 NL - 8281 JK Genemuiden T +31(0)38-851 84 88 F +31(0)38-851 83 04 E info@vica-international.nl I www.vica-international.nl

Contact Je kunt je sollicitatiebrief met CV richten aan: Vica International afdeling HRM t.a.v. dhr. G. Merkus Postbus 20 8280 AA te Genemuiden of per email: g.merkus@visscher-caravelle.nl. Inhoudelijke informatie omtrent deze functie kunt u verkrijgen bij dhr. K.J. Barneveld tel.: 038-8518489.

Commercieel / Administratief medewerker binnendienst (fulltime) Inhoud van de functie De medewerker draagt zorg voor de juiste afstemming tussen inkoop, verkoop en productie met als doel het op een zo efficiënt mogelijke wijze leveren van producten binnen de daarvoor gestelde termijn. Je taken bestaan uit: - Het opstarten en begeleiden van acties en projecten - Het aanmaken en inplannen van productieorders ter voorbereiding van de productie en/of het orderpick magazijn - Inboeken van in- en verkooporders in het BAAN systeem - Bewaken van doorloop- en levertijden van productieen verkooporders en tijdig ondernemen van actie bij (dreigende) vertraging - Contact onderhouden met klanten en onze productiefaciliteit in Polen - Zorg dragen voor tijdige en correcte facturatie en archivering - Inkopen en afroepen van materialen - Zorg dragen voor de uitvoering van de ingangscontrole (voorraad verantwoordelijkheid) Wij vragen: - MBO-4, richting administratie/groothandel - 3-5 jaar relevante werkervaring in een productie/ groothandel omgeving - Beheersing van Engelse en Duitse taal in woord en geschrift - Competenties: doortastend, nauwkeurig, klant- en resultaatgericht, kwaliteitgericht, plannen & organiseren, samenwerken. Wij bieden: - Een afwisselende baan - Informele no-nonsense omgangsvormen - Ruimte voor eigen initiatief, zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling

VD&P Juristen is sinds 1990 actief in de juridische en financiële markt als juridisch advies- en incassobureau. Wij zijn gespecialiseerd in debiteurenbeheer, incasso, het begeleiden van inname van leaseobjecten, juridische advisering en procesvoering. Consistent debiteurenbeheer, uitgevoerd door onze specialisten, zorgt voor een betere liquiditeitspositie van organisaties. Als een incasso moet worden gevolgd door een gerechtelijke procedure, dan geeft VD&P Juristen daar onmiddellijk invulling aan. VD&P Juristen is gevestigd in Genemuiden en is ingebed binnen een krachtige groep van bedrijven die allen vallen onder de holdingmaatschappij Venture Group B.V.

Wij zijn momenteel op zoek naar een:

Juridisch secretaresse (m/v) Fulltime, 40 uur per week

Functie-inhoud:

Als juridisch secretaresse beheer en archiveer je dossiers. Je beheert de agenda, je plant en bewaakt termijnen. Daarnaast handel je de schriftelijke - en telefonische communicatie af. Je voert de roladministratie en werkt processtukken af.

Functie-eisen:

- Opleiding minimaal MBO, bij voorkeur aangevuld met een (juridisch) secretariële opleiding. - Ervaring als juridische secretaresse is een pré. - Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal. - Accuraat en stressbestendig en in staat met een hoge mate van zelfstandigheid te werken.

Je beschikt verder over goede communicatieve eigenschappen en bent daarom uitstekend in staat tot het geven van ondersteuning aan onze klanten. Wij bieden een zelfstandige en veelzijdige functie met een passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden in een bedrijf met een prettige en informele werksfeer. Bij gebleken geschiktheid is een vast dienstverband mogelijk. Zie ook onze website www.vdenp.nl Geïnteresseerd? Stuur dan je brief voorzien van een uitgebreide curriculum vitae vóór 1 februari 2011 a.s. naar Venture Group B.V., Afdeling P&O, t.a.v. Joop Leferink, Postbus 88, 8280 AB Genemuiden of e-mail: jleferink@venture-groep.nl. Voor informatie kun je contact opnemen met Sanneke Naberman, tel. 038 – 385 67 24. Acquisitie naar aanleiding van de advertentie wordt niet op prijsgesteld.

XXXX Vica Intern Pers.Advertentie125x193mm.indd 1

30-12-10 11:09

• Een unieke werkgever; professioneel, no-nonsense mentaliteit • Eén van de grootste spelers in de installatiebranche; medewerkers, 39 professioneel, bedrijven • 1600 Een unieke werkgever; no-nonsense mentaliteit •• Met medezeggenschap én winstdeling Eén van de grootste spelers in de installatiebranche; • Mogelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling 1600 medewerkers, 39 bedrijven • Met medezeggenschap én winstdeling • Mogelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling

De eerste stap naar een leuke baan!

Versterk jij straks straks het het team team van van Breman BremanService KlimaatFacilitair? Service? Versterk jij straks het team van Breman Service Facilitair?

Breman. Samen bijzonder Breman. Samen bijzonder De zijnzijn gespecialiseerd in technisch advies, beheer en onderhoud van De servicebedrijven servicebedrijvenvan vandedeBreman BremanInstallatiegroep Installatiegroep gespecialiseerd in technisch advies, beheer en

alle woning- van en gebouwgebondeninstallaties. Ook voeren de bedrijven keuringen uit aan gas-, elektra-uit en aan wateronderhoud alle woning- en gebouwgebondeninstallaties. Ook voeren de bedrijven keuringen installaties. Met ruim 370 verdeeld over regionale bedrijven dragen advies, de servicebedrijven zorg voorvan de De servicebedrijven van demedewerkers Breman Met Installatiegroep zijn11gespecialiseerd in over technisch beheer en dragen onderhoud gas-, elektra- en waterinstallaties. ruim 370 medewerkers verdeeld 11 regionale bedrijven de persoonlijke aandacht van haar particuliere enOok zakelijke opdrachtgevers. alle woning- en gebouwgebondeninstallaties. voeren bedrijven keuringen uit aan gas-, elektra- en waterservicebedrijven zorg voor de persoonlijke aandacht vandehaar particuliere en zakelijke opdrachtgevers. installaties. Met Facilitair ruim 370(te medewerkers verdeeld over 11met regionale bedrijven dragen servicebedrijven voor de Breman Service Genemuiden) ondersteunt 45 medewerkers de 10 de servicebedrijven vanzorg de Breman Breman Klimaat Service een particuliere van de geboden negen operationele servicebedrijven binnen de Breman Installatiegroep. persoonlijke aandacht vanishaar en zakelijke Installatiegroep. Dienstverlening wordt op het opdrachtgevers. gebied van onder andere administratie, kwaliteit-arbo en Zij voert preventief en correctief onderhoud uit aan centraal cv-installaties en alle type cv-ketels die milieu, databeheer, opleiding en commerciële activiteiten. Breman Service Facilitair (te Genemuiden) ondersteunt met 45gestookte medewerkers de 10 servicebedrijven van de Breman onder de SCIOSDienstverlening wetgeving vallen. Breman Klimaat Service isvan ISO,onder SCIOS en VCA gecertificeerd en heeft ook een Installatiegroep. wordt geboden op het gebied andere administratie, kwaliteit-arbo en Voor Breman Service Facilitair zijn wij op zoek naar een fulltime: STEK-erkenning. milieu, databeheer, opleiding en commerciële activiteiten.

DIRECTIESECRETARESSE Je profiel DIRECTIESECRETARESSE - je hebt een afgeronde secretariële opleiding

Voor Breman BremanService KlimaatFacilitair Servicezijn zijnwij wijop opzoek zoeknaar naareen eenfulltime: fulltime: Voor

SecretareSSe

LSSO opleidingen in de avonduren • Contactonderwijs door ervaren docenten • Geschikt voor herintreders en re-integratie • Geen specifieke vooropleiding vereist • Binnen 1 jaar een erkend diploma • Geen inschrijfgeld

-

Telefoniste/ Receptioniste Secretaresse Administratief Medewerker Financieel Administratief Medewerker Commercieel Administratief Medewerker

Ga voor meer informatie naar www.deltion.nl/volwassenen-onderwijs of bezoek onze open dagen op 14 en 15 januari.

Je werk - je ondersteunt de Divisiemanager Service , die Jedewerk belangen van 11 servicebedrijven behartigt -Jejewerk ondersteunt de Divisiemanager Service , die verricht secretariële werkzaamheden zoals: - de de belangen focus ligt op de ondersteuning van debehartigt commervan 11 servicebedrijven agendabeheer, correspondentie, notuleren en ciële afdeling, daarnaast werkzaamheden bied je ondersteuning aan - archiveren je verricht secretariële zoals: de directeur van Breman Klimaat Service correspondentie, notuleren -- agendabeheer, je een echte ‘spin voor in het functie en je hebt bent verantwoordelijk hetweb’ archiefbeheer -- archiveren je en projecten voor envan bewaakt je bereidt verzorgttaken de (financiële) administratie offertes/ - de je hebt eenvoortvloeiende echte ‘spin in het web’ functie daaruit acties opdrachten -- je taken enuit projecten voor en bewaakt je bereidt werktregelmatig calculaties en zorgt voor opvolging hebt contact met directeuren van - de je bent verantwoordelijk vooracties het inkomende daaruit voortvloeiende andere Breman bedrijven telefoonverkeer - je hebt regelmatig contact met directeuren van - andere je ontvangt bezoekers Breman bedrijven Breman - je biedt biedt ondersteuning bij enkele facilitaire zaken - een aantrekkelijke en vooral veelzijdige baan Breman biedt met een grote mate van zelfstandigheid Breman biedt -- een aantrekkelijke envooral vooral veelzijdige baan prima secundaireen arbeidsvoorwaarden, een aantrekkelijke veelzijdige baan met een met grote van zelfstandigheid waaronder eenmate winstdelingsregeling groteeen mate van zelfstandigheid -- prima secundaire arbeidsvoorwaarden, prima secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uitstekende cao en pensioenvoorziening - waaronder een winstdelingsregeling een winstdelingsregeling uitstekende cao -- uitstekende caoenenpensioenvoorziening pensioenvoorziening

Je - jeprofiel functioneert op hbo werk- en denkniveau

Je - jeprofiel hebt een afgeronde secretariële enige jaren ervaring in een opleiding soortgelijke -- je een afgeronde secretariële jehebt functioneert op hbo werk- enopleiding denkniveau functie -- je functioneert op MBO werken denkniveau je hebt jaren ervaring soortgelijke bent enige organisatorisch sterkineneen communicatief - je hebt ervaring in een soortgelijke functie functie vaardig - je hebt goede communicatieve vaardigheden jehebt bentervaring organisatorisch sterk en communicatief flexibel,met accuraat en en stressbestendig -- je Windows MS Office vaardig jehebt kunteen zowel zelfstandig als in een team werken -- je flexibele en klantgerichte instelling jewerkt bent flexibel, accuraat en -- je zelfstandig en hebtbetrokken eenstressbestendig groot en je voert neemt initiatief, bent - verantwoordelijkheidsgevoel je kunt zowel zelfstandig alsuit in een team werken werkzaamheden zorgvuldig -- technische affiniteit isbent een betrokken pré je neemt initiatief, en je voert

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

werkzaamheden zorgvuldig uit Geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag je motivatie en cv : Geïnteresseerd? Breman Service Facilitair BV Geïnteresseerd? Dan ontvangen graag je motivatie T.a.v.ontvangen mevrouwwij J.wij Tijssen-Vinke Dan graag je motivatie en cven cv : Breman Service Facilitair BV Postbus 180, a.s: 8281 AC Genemuiden vóór 17 januari Breman BV t.a.v. anja edens T.a.v. J. Tijssen-Vinke T 038mevrouw -Service 385 33Facilitair 00 Postbus 180, acAC Genemuiden Postbus 180,8281 8281 Genemuiden E j.tijssen-vinke@service.breman.nl telefoonnr.: 385 33 00 T 038 - 385(038) 33 00 email: secretaresseDMS@service.breman.nl www.werkenbijbreman.nl E j.tijssen-vinke@service.breman.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

www.werkenbijbreman.nl


dinsdag 4 januari 2011 â&#x20AC;˘ pagina 25

De Stadsgehoorzaal wenst u een prachtig en inspirerend 2011 Kom vrijdag 7 januari om 20.15 uur toosten op het nieuwe jaar tijdens het traditionele Nieuwjaarsconcert. Met bekende klassiekers van Bach, Mozart en Haydn, uitgevoerd door Sinfonia Rotterdam.

Informatie en reservering www.stadsgehoorzaalkampen.nl


dinsdag 4 januari 2011 • pagina 26

Rouwadvertentie

Veilig in Jezus armen Met groot verdriet, maar vervuld met mooie herinneringen, delen wij u mee dat rustig is ingeslapen onze lieve, bijzondere en vrolijke broer, zwager en oom

Gert Luth * 17 maart 1949

† 31 december 2010

Wij zijn zeer dankbaar voor de liefdevolle begeleiding en verzorging door de medewerkers van Zeegravensingel. Betty Rieck-Luth Wim Rieck Martijn en Mareille Mirre Henry Luth Bertha Luth-Fikse Mariska en Hendri Daniël, Sonia Jeroen en Renate Lize Lydia en Remco Wietse Jan Luth Gerrie Luth-Beltman Marije en Jan Maarten Stefan en Benice

Rouwadvertentie

Toch nog onverwachts, maar verder lijden bleef hem bespaard, is overleden ons trouwe clublid

Gert Luth Sterkte voor familie en de mensen van Zeegravensingel. leden en leiding woensdagavondclub Philadelphia IJsselmuiden

Moeder zijn is alles geven, zorgen, lijden, liefde en leven. Moeder zijn is alles derven, alles… en tevreden sterven. Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, ging in vertrouwen op haar Heer in alle rust van ons heen, mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder, trotse oma en overgrootoma

Aleida Gerharda Reumer-Ophof Alie

Aansluitend zal er een afscheidsdienst worden gehouden. De begrafenis zal om ongeveer 14.30 uur plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats Bovenheigraaf te Wezep. Zij die geen kaart hebben ontvangen kunnen deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Je hoeft niet bang te zijn al gaan de lichten uit. God is er en Hij blijft als jij je ogen sluit. Wij zijn verdrietig, maar dankbaar voor zijn warme belangstelling, humor en gulle lach

Gert Luth Hij is Thuis. Wij zullen hem missen. Adrie, Jeanet, Hetty Trudie, Dorien, Ineke, Christel Simone, Gerda en medewerkers Zeegravensingel Stichting Philadelphia Zorg

We verliezen een fantastisch mens die voor iedereen belangstelling had. Groot is de leegte die hij achterlaat, mooi zijn de herinneringen die blijven. we zijn intens verdrietig na het het overlijden van

Gert Luth Wij wensen de familie, bewoners en personeel van Zeegravensingel veel sterkte toe. Kaarsenmakerij “de IJsselhoeve” Stichting Philadelphia Zorg

De Heer heeft thuisgehaald onze spontane buurman

Gert Luth Wij zullen Gert missen met de uitspraak “Dag buurman/buurvrouw lekker weertje hè” Wij wensen de familie, bewoners en medewerkers veel sterkte fam. v.d.Kamp fam. Junte fam. v.d. Kolk fam. Kattenberg fam. Hartsuiker IJsselmuiden, 31 december 2010

Gert van Mierlo

Team BrugMedia

Van ons heen gegaan, mijn broer, zwager en onze oom

Peter Riezebos wij vergeten jou niet. Wij wensen Harmke, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. Dirk en Riny Riezebos en de kinderen

in de leeftijd van 87 jaar.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 5 januari van 12.30 tot 13.00 uur in het uitvaartcentrum aan de Cotoneasterstraat 2 te Wezep.

Vorige week ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van onze oud-collega Wij wensen zijn familie veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

echtgenote van Siebrand Reumer

Correspondentieadres: W.J. Luth, Gerstakker 21, 8091 NC Wezep

Rouwadvertentie

S. Reumer Johan en Carla Reumer André en Joke Reumer Yvonne en Gerrit Boudewijn (in herinnering) klein- en achterkleinkinderen 28 december 2010 Noordweg 1- 08 8262 BM Kampen

Uitvaartverzorging

Herman Bottenberg Vo o r e e n p e r s o o n l i j k en waardig afscheid

De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag 3 januari op begraafplaats Bovenbroek in Kampen.

Dag en nacht bereikbaar.

038 33 33 323 06 412 566 62

Veel fijne herinneringen, verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart.

www.uitvaartbottenberg.nl

Koekoeksweg 5 • 8271 PC IJsselmuiden • htbottenberg@hetnet.nl

Bedroefd, maar in dankbare herinnering aan wat zij voor ons en vele anderen heeft betekend, delen wij u mede dat, in de leeftijd van 67-jaar, vrij onverwacht van ons is heengegaan onze lieve zuster, schoonzuster en tante

Cornelia Gezina Maria Roelvink Corry

Zij werd voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken. We zijn dankbaar dat hij zo lang en in goede gezondheid in ons midden mocht zijn. Kampen: Kampen: Groningen: Deventer: Venray: Stiens Kensington: Leeuwarden:

Ria en Heiko Ada † Gerda en Jan Carel †, Angelique en Jos Tineke en Bertus Ruud en Dirkje Peter en Sharon Paul en Lisette Neven en nichten

Dordrecht, 29 december 2010 Correspondentieadres: P. Roelvink Emmakade 99 8921 AH Leeuwarden. De uitvaartdienst, waarvoor wij u uitnodigen, zal plaatsvinden op donderdag 6 januari om 11.30 uur in de R.K. Parochiekerk, Oosterholtseweg 2 te IJsselmuiden. Aansluitend wordt Corry begraven op de R.K. begraafplaats aan de Plasweg 82 te IJsselmuiden. Na de begrafenis wordt u uitgenodigd voor de koffietafel bij Partycentrum de Vinkehorst, Burg. Van Engelenweg 100 te IJsselmuiden. Voorafgaand aan de uitvaartdienst is er gelegenheid tot condoleren in bovengenoemde kerk.

K a l t e r u i t v a a r t zo r g Aletta 06 - 28260254 Dat ik mijn weg mag vinden naar het hart van diegene die mij roept en nodig heeft Altaiskaya Byelka

Dag en nacht beschikbaar.


dinsdag 4 januari 2011 • pagina 27

Vrooland Bloembinderij SPECIALIST IN GRAFWERK EN ROUWARRANGEMENTEN. Oudestraat 191 Kampen 24 uur per dag bereikbaar

J. Holtland

Kerkepad 8, 8271 AX IJsselmuiden telefoon : 038 - 3331648 mobiel : 06 - 52676220

– persoonlijk en respectvol

Nijverheidsstraat 24, Kampen Telefoon (038) 331 21 75 Internet: www.eijgelaar.nl

– gespecialiseerd in

– verzorging van thuisopbaring

Bezoek onze modellentuin met meer dan 200 grafmonumenten van o.a. natuursteen, glas, brons, RVS en hout. Ook kunt u eerst ons modellenboek of onze brochure aanvragen.

De uitvaartverzorger met zorg en aandacht

of in elk uitvaartcentrum

voorbespreking van uitvaarten – kostenopgave vooraf

Wij verzorgen begrafenissen, o.a. in Kampen, IJsselmuiden en omstreken. - ongeacht waar men (eventueel) verzekerd is - dag en nacht bereikbaar - geen crematies -

• Uitgaande van onze christelijke levensovertuiging verzorgen wij alleen begrafenissen.

Ditmar Markusse

     

begrafenisverzorger

bij aankoop van een kop koffie

• U kunt te allen tijde een beroep op ons doen, ongeacht waar u woonachtig bent.

tel. 06-53363828

• Wij zijn dag en nacht telefonisch bereikbaar.

Begrafenisverzorging Vos

Telefoon 038 - 33 12 7 34 Mobiel 06 - 20 96 45 58

Leendert en Agatha van der Sluys

 Met deze bon   bij Bakker Bart: 

GRATIS 

Aardhuisweg 74, 3888 MG Uddel tel. 0577-401689, fax 0577-401027

 

vlaaipunt



BEGRAFENISVERZORGING VOS - VERTROUWD VERZORGD

naar keuze*

*vlaaipunt die in de winkel op dat moment voorradig is.

Fruitverkoop

Met deze bon bij Bakker Bart:

uit eigen boomgaard

bij aankoop van een kop koffie

appels

GRATIS

Harde elstar, Jonagold en goureinet

Doorgroeien in je eigen vak?

0,80 Harde zoete elsmie kilo ............................................................... 0,90

vlaaipunt

kilo ...............................................................

handperen

doyenne de Comice

1,00 kilo ............................................................... 1,00 kilo ...............................................................

naar keuze*

*vlaaipunt die in de winkel op dat moment voorradig is.

Conference aardappelen

bildtstar 10 kilo............

6,50 5 kilo ............... 3,75

10 kilo............

6,50 5 kilo ............... Bakker Bart3,75

eigenheimerGeldig bij:

Oudestraat 7-11 8261 CC Kampen Fruitbedrijf J. Hamberg Tel: (038) 477 06 30 Tevens verkopen wij AArdAppels en Uien en verschillende groenTen, sinAAsAppelen en mAndArijnen

kwaliteitsFruit uit eigen boomgaard

Ons bedrijf ligt 2 kilometer buiten Kampen aan de Kamperstraatweg richting Wezep Vlak achter Onderdijks. Ma. & di. gesloten. Geopend: wo. t/m zat. 9.30 - 17.30 uur.

Geldig bij:

Bakker Bart Oudestraat 7-11 8261 CC DeKampen lekkerste Tel: (038) 477 06 30

AVOND

De Lekkerste

De lekkerste

zondag 9 januari 2011 aanvang: 19.00 uur

BAPTISTEN GEMEENTE ‘DE SCHALMEI’

Management opleidingen • Deltion is de opleider voor het regionale MKB - Nemas Basis Management • Geselecteerd opleider voor het MKB - Nemas Middle Management Groeicertificaat™ - Praktijkdiploma Ondernemer (PDO) • Gedegen managementkennis en -vaardigheden voor ondernemers • Binnen 1 jaar een erkend diploma Ga voor meer informatie naar www.deltion.nl/volwassenen-onderwijs of bezoek onze open dagen op 14 en 15 januari.

aan de Triangel 1 te Kampen Kosten: Geen! Er is alleen een collecte bij de uitgang

Wilt u meer weten over de avond of over Total Cross? Bel 06-13890063 (Hans de Ruiter) of mail: totalcross@live.nl

WWW.TOTALCROSS.NL

Ps. 69 :31 De naam van God wil ik loven met een lied, Zijn grootheid met een lofzang prijzen.


dinsdag 4 januari 2011 • pagina 28

Ja heus het is waar Jolanda is 50 jaar!

Hoera!

Henny ziet donderdag Sara.

Hoera!

Hiep hiep Hoera (O)ma 50 jaar!!! Gefeliciteerd!

8 januari alweer 40 jaar

Veel liefs

A ANGEBODEN

GEVRAAGD:

je vrouw en kinder

TE KOOP

en

Gefeliciteerd! De familie Diender en Holtland

TE HUUR

€12,00 Bildtstar 20 kilo ........................... €10,00 Patat aardappelen 5 kilo .............. €2,00 Uien 5 kilo......................................... €3,00 eigenheimers en Irene

akkerbouwbedrijf

20 kilo .

‘t rechterveld

f. v/d linde • rechterveldweg 8 8267 Al kAmpereilAnd &038-3388233

Hulpfonds voor de minima: initiatief van 2 kerken om mensen met een minimum inkomen in noodsituaties te helpen aan eerste levensbehoeften, tel. 0634712936

Te huur: Winnie the Poohof geboorteooievaar 10,-, tijdens de kraamdagen, opbrengst bestemd voor bejaardenzorg in Roemenie, tel. 038-3324280 Te koop: herenfiets, tel. 038*3318382 Aangeboden: voor woningruil: prachtige eengezinswoning op Zeegraven, Beter Wonen, 3 slk., tuin op zd, graag verhuizen wij naar het centrum van IJsselmuiden, tel. 06-25192419

Te koop: Honeywell kamerthermostaat, nagenoeg nieuw, 50,-, tel. 038-3330511

Computerproblemen ? pcsupportkampen Hulp aan huis.

Kampfoort

Te koop gevraagd: originele playstation 1 spellen o.a. the godfather, pro evolution soccer 2010 / 2011 en andere titels, tel. 06-36463116

BINGO

Damescomité Stedelijk Orkest Donderdag 6 januari 2011 Bolwerk 10 Aanvang 19.30 Hoofdronde. Gratis kopje koffie en verloting Voor vervoer bellen: 038-3332560

onderhoudsarme DAKKAPELLEN, kunststof KOZIJNEN en gevelbekleding. Bel 06 233 087 81 www.kampfoort.nl

Oproep: guldenbankbiljetten omwisselen tegen 85 % van de eurowaarde, tel. 0651186691 na 18.00 uur

ongediertebestrijding voor bedrijf en particulier

Voor een snelle service: Baltes bellen Lemelerveld: Zwolle: Mobiel: Fax: Internet:

0572 - 37 11 66 038 - 465 44 50 06 - 216 334 26 038 - 465 53 34 www.boktor.nl info@boktor.nl

Te koop: ecru hangmat nieuw 80 cm br en 2 m lang, 7,50, tel. 038-4214894 Te koop: Rˆmer King autostoel 9/36 kg, Bobike voorop, buggydrager, houtjes, tel. 038-3763503

ReseRveeR nu vasT vOOR OnZe

spareribsavond www.deoase-zalk.nl

Altijd prijsafspraak vooraf prijzen vanaf € 20,= pc traag, e-mail problemen of herïnstallatie bel:

pcsupportkampen 038 8883977 06 22 410 716

Gevraagd: Quiny Zapp buggy, tel. 06-40310390 Gevraaagd: oude brommers, heeft u nog wat in uw schuurtje staan, tel. 0630305941

Gevraagd: overtollige huisraad en inboedel, t.b.v. Polen en Rusland, tel. 0383329271 of 06-42558722 Vermist: sinds 30 November, omgeving Kievitstraat, onze kat Piepo, wit met zwart bruine vlekken, Cypers op de rug, witte pootjes en bekje, tel. 06-14442050

Houtworm- en Boktor bestrijding Ongedierte bestrijding Gevelreiniging-Impregnering

Gezocht: goed tehuis voor een lieve ruwh. jack-russel reu, gewend aan bus, trein en kan bij kinderen, beslist niet eenkennig, houdt van knuffelen en spelen en is ingeent, gechipt en gecastreerd en krijgt zijn halsbandjes, eetbakjes, mandje ect. mee, pr. n.o.t.k., tel. 038-3376704

Restaurant “De Oase” Kerkplein 3 Zalk, Tel 3636270

Gevraagd: kaarsenrestanten, in te leveren aan de Silene 87 Kampen, tel. 0611000356 Te koop: Theologische boeken, nieuwe en gebruikt, tel. 0519-571914

Wilt u direct uw woning of bedrijfsgebouw verkopen?

06 - 55 88 60 01 06 - 53 25 52 71

Tel:

06-13759050

Uw kapster aan huis.

BOEKEN

Single’s en LP’s Stripboeken Suske & Wiske, etc. Jeugdboeken Speldjes enz.

038-4660582

Verloren: een trouwring, inscriptie Marian 28-06-59, tel. 06-23204017 of 03804659459 Tel. 038-331 56 90

(geen commerciële advertenties, vacatures, onroerend goed, klussers e.d.) kunt u sturen naar De Brug, Postbus 179, 8260 AD in Kampen of mailen naar brugjes@brugmedia.nl De gratis advertenties worden geplaatst zolang er ruimte is. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.

aardappelen

bildtstar, eigenheimer, nicola

10 kg .................. 6.00 25 kg ...............13.00

irene

10 kg voor .......... 7.00 25 kg voor .......15.00 gratis bezorging vrijdagmiddag

Mts. Kasper, Brinkweg 2 Kampereiland

TE KOOP GEVRAAGD

Te huur: Winnie the Pooh- of geboorteooievaar 10,-, tijdens de kraamdagen, opbrengst bestemd voor bejaardenzorg in Roemenie, tel. 038-3324280

GRATIS BRUGJE

te koop

Wij doen u graag een bod. Onze diensten:

Willem, Erwin & Ingrid, Antoinette & Derrick, Alishia, Silvana, Sarina & Esmee.

OUTLET

RUILEN STRIPBOEKEN BABYKLEERTJES FIETSEN ZEGELS MEUBELS SPEELGOED HUISHOUDELIJK SINGLES/LP’S AUTO-ONDERDELEN

KLEINTJES

Vers Van het land naar de klant

E-mail:

Hartelijk gefeliciteerd Davy, Anshela, Mark.

tel. 038 - 33 88 262

Penningkruid 43 Kampen

Verloren: zilveren armband met S sluiting, omgeving Scheerling richting Oostzeestraat, lopende over het fietspad, armband is een aandenken, tel. 038-3323357

Te koop: melkbussen, tel. 06-45832959

Tineke’s Knip & Naaicursus Voor beginners en gevorderden die de fijne kneepjes van het vak willen leren. Start: 31 januari, 1 februari en 2 februari Duur: 10 lessen van 2 uur per week Wanneer: maandag-, dinsdagen woensdagavond. Cursusleidster: Tineke Otte Vermuydenstraat 134, Kampen Telefoon: 038 - 331 35 28 / 06 - 10 37 24 77

Voor het actuele nieuws kijkt u op:


Dinsdag 4 januari 2011 • pagina 29

Maandelijkse informatierubriek van:

Vloeddijk 79 8261 GE Kampen 038 - 331 64 11 www.sws-kampen.nl info@sws-kampen.nl

Maak kennis met Yoga voor senioren In het nieuwe jaar gaat yoga voor senioren van start. Tijdens de lessen worden ontspanningsoefeningen gedaan en oefeningen die het lichaam op een vriendelijke manier in beweging brengen. Deze vorm van yoga (hatha Yoga) past zich aan, aan uw behoeftes en mogelijkheden.

Yoga voor senioren is ontwikkeld voor mensen vanaf 65 jaar en ouder. De lessen vinden plaats op woensdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur. Dit is inclusief een pauze voor een kopje koffie of thee.

Annemarie Diender is kinderyogadocent en geeft yogales aan kinderen in Kampen. Daarnaast volgt Annemarie de Yogaopleiding voor volwassenen en ouderen in Utrecht.

15 MAALTIJDEN PER WEEK

GEGARANDEERD DAGVERS, HEERLIJK EN GEZOND!

Inloophuis

RELAXFATEUIL/RUNDLEER VAN € 1099,- NU VANAF:

€ 799,Met opstaphulp!

Onder het genot van koffie, thee of soep kunt u een praatje maken, activiteiten bijwonen zoals sjoelen, gezelschapsspellen, film of bingo. De middag is een gezellige onderbreking van de zondag. waar? socioruimte Havenoord, Noordweg 1-38 wanneer? elke zondagmiddag vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur kosten? koffie/thee € 0,50 soep € 0,25

Bridge club Elke woensdagmiddag wordt er door senioren gebridged. Heeft u nog nooit gespeeld of is het heel lang geleden, geen probleem. Gaat u gerust eens kijken. Er zijn hulpvaardige vrijwilligers die u bridgen willen leren.

Bij de 27e editie van het waterpolotoernooi kwamen twaalf ploegen in actie in zwembad De Steur. De ploegen waren verdeeld over twee poules. Net als in voorgaande edities werden familie, buren en vrienden weer opgetrommeld om op sportieve wijze de kerstkilo’s er af te sporten. Ook dit jaar weer veel

KEUZE UIT

Doen en ontmoeten

RUG + VOETENKLEP VERSTELBAAR

KAMPEN - De waterRotten hebben afgelopen woensdag de 27e editie van het Oliebollentoernooi van de waterpoloafdeling van Deltasteur op hun naam geschreven. De ploeg was in de finale te sterk voor de Appelflappen.

MAALTIJDBEZORGING DOOR UW AMBACHTELIJKE SPECIALIST!

Lelystraat 44 Kampen, 038-3332851 www.deculinairegroenteman.nl

Felix, Savannah Brink en Aniek Holtland. Bij de paarden gingen de overige prijzen naar Henriette Felix en Linda

Succes voor Kamper amazones VOLLENHOVE - Wendy uijt de Boogaardt en Mellany van de Vorstenbosch waren vorige week succesvol bij de laatste selectiewedstrijd voor het kringkampioenschap. Beide Kamper amazones reden in de prijzen en plaatsten zich voor het kringkampioenschap, dat op 21 januari wordt verreden in Hasselt. In de klasse L1 was er een succesvol optreden van Mellany van de Vorstenbosch. Namens de Haatlandruiters wist ze met haar paard Bowie 204 punten bij elkaar te rijden. Hiermee was ze het sterkst en mocht ze ook nog een oranje lint in ontvangst nemen. In de klasse M1 viel Wendy Uijt de Boogaardt met haar paard Zan Remo in de prijzen. De amazone van de Landelijke

Rijvereniging Kampen reed 202 punten bij elkaar. Dat leverde haar een tweede plaats op en een rood lint. Wendy Spijker van Toi Toi kwam goed voor de dag bij een sterk bezet Indoor SGW in Wanroij. In de klasse B, categorie D/E behaalde ze met haar pony Diego in de dressuur 200 punten. In het springparcours bleef ze foutloos. Het leverde haar een vijfde plaats op.

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.SWS-KAMPEN.NL

45 km zonder rijbewijs!

nieuwe AIXAM brommobielen

Ruim assortiment electrische fietsen!

Monica Borger kwam afgelopen woensdag nog in actie op een concours in het Friese Sonnega. Ze eindigde hier met haar pony Rocky als eerste in de klasse L2 met 193 punten.

bekende namen in het water, maar ook een aantal nieuwe gezichten.

In de finale kwamen beide poulewinnaars tegen elkaar uit. De Appelflappen, een gezonde mix van jeugdige en oudere waterpoloërs en de WaterRotten, grotendeels gevormd door familie en buren van de familie Rotman. In de finale ging het gelijk op. Uiteindelijk kwamen de WaterRotten als winnaar uit het water door nipt met 4-3 te winnen.

Tentoonstelling bij PV de Postduif KAMPEN - PV de Postduif houdt op zaterdag 15 januari een duivententoonstelling. Plaats van handeling is het verenigingsgebouw aan de Singel. Het betreft een tentoonstelling van vier duiven per liefhebber (oude doffer, oude duivin, jonge doffer en jonge duivin). De duiven worden door een keurmeester gekeurd op hun vliegwaarde. Ook is er een verloting en zijn er diverse duivenbonnen van sterk spelende duivenliefhebbers te koop. De duivententoonstelling is vanaf 15.00 uur te bezoeken.

Rebothschool heeft beste tafeltennissers

waar? Vijverhof, tweede verdieping. wanneer? elke woensdag 14.30-16.30 uur

Wij helpen u graag op weg!

Kok. Wendy uijt de Boogaardt pakte twee zeges (M1 en Z1).

WaterRotten winnen Oliebollentoernooi

Opgave bij Stichting Welzijn Senioren Kampen, Sara Wind (038) 33 16 411 of info@sws-kampen.nl

De eerste les is op woensdag 5 januari 2011 om 10.30 uur. De kosten van 10 introductielessen: € 10,00 (€ 1,00 per les) incl. koffie/ thee. De locatie: socioruimte Ommeland, Schaepmanlaan Kampen. De yogadocente is Annemarie Diender.

Elke zondagmiddag ontvangen onze gastvrouwen u in de socioruimte van Havenoord.

IJSSELMUIDEN - Tussen Kerst en Oud en Nieuw staat bij De Deltaruiters altijd het Oliebollenconcours op het programma. Dit keer ging de hoofdprijs bij de paarden naar Jolanda van der Kooy en was Julie Spaargaren het sterkst bij de pony’s. Bij de pony’s waren er verder zeges voor Justin Meuleman, Priscilla Ilbrink, Kim Kloosterman, Monica Borger, Else

OPENINGSTIJDEN: kantoordagen van 9.00 tot 14.00 uur

Gedurende de lessen wordt rekening gehouden met eventuele klachten en beperkingen. De oefeningen die we doen kunnen worden aangepast. Een voorbeeld: wanneer het lastig voor u is om te bukken of te liggen dan maken we gebruik van een stoel in plaats van een yogamat op de grond.

Spaargaren en Van der Kooy winnen bij Deltaruiters

KAMPEN - Sporthal De Reeve stond afgelopen woensdag in het teken van de 40e editie van het tafeltennistoernooi voor scholieren. De Rehobothschool was goed voor de meeste finaleplaatsen en mocht derhalve de wisselbeker voor scholen in ontvangst nemen. De tweede plaats was voor Het Stroomdal. De Mirt eindigde als derde.

Maar liefst 130 deelnemers streden om de eer in Sporthal De Reeve. Op het toernooi werden nog twee wisselbekers uitgereikt. Jelte Steen was het grootste talent bij de jongste jongens en kreeg de Henk Krans wisselbeker overhandigd. Bij de meisjes legde Anne Mirthe Wittekoek beslag op de Jan Spijker wisselbeker.

In de andere klassen ging de winst naar Timo Holtland (jongens 10 jaar), Ynze Steen (jongens 11 jaar), Stan Karsten (jongens 12 jaar), Imke Steen (meisjes 10 jaar), Esmee Horstman (meisjes 11 en 12 jaar) en Thomas Niemeijer (NTTB-leden).


dinsdag 4 januari 2011 • pagina 30

Oudestraat 254, Kampen, 06-23884177

(tegenover De Hagenpoort)

Bij- of omscholen in de avonduren?

BEKENDE MERKEN ZOALS CATERPILLAR, GEVAVI, MADDOG, HOLEYS, DUNLOP, CHUVA EN BIGHORN SNOWBOOTS Maat: 28 t/m 39

NU 24,95 VACHT PANTOFFELS MET ECHTE SCHAPENVACHT.

CATERPILLAR S1 VEILIGHEIDSSCHOEN EN ANDERE DIVERSE MODELLEN EN MERKEN!

vanaf 49 49,95 MUTSEN

Diverse modellen

Economisch/administratieve avondcursussen

vanaf 49,95

vanaf 6,95

Onze openingstijden zijn: Woensdag: 13.30-18.00 uur; Donderdag: 10.00-12.30/13.30-18.00 uur; Vrijdag: 10.00-12.30/13.30-18.00/19.00-21.00 uur; Zaterdag: 10.00-12.30/13.30-17.00 uur.

• Contactonderwijs door ervaren docenten • Binnen 1 jaar een erkend diploma • Snel starten in januari of februari 2011 • Geen inschrijfgeld

-

Basiskennis Boekhouden (BKB) Basiskennis Calculatie (BKC) Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Basiskennis Loonadministratie (BKL) Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) Medewerker Personeelszaken (MPZ)

Ga voor meer informatie naar www.deltion.nl/volwassenen-onderwijs of bezoek onze open dagen op 14 en 15 januari.

SportieVe Voordelige kenniSmakingScurSuS! Karate voor de jeugd en senioren:

Goede reflexen, beheersing over lichaam en geest.

Schrijf je nu in! WiJ starten Weer met Onze l=Vol! kennismakingscursussen. Vo

De kracht van Karate. U voelt zich een stuk veiliger, uw assertiviteit en sociale vaardigheden verdiepen zich. Het aanleren van goede reflexen, gecontroleerd uitoefenen van technieken, conditie en souplese. Normen en waarden staan hoog in het vaandel bij karate. Voor wie is karate? Karate is voor iedereen, jong en oud, voor jongens en meisjes. Een ideale sport om de sleur van de dag te vergeten.

Judo: leer positief om te gaan met agressie en pesten! Laat uw kind kennismaken met Judo, dit kan al vanaf 4 jaar!! Wij geven u een Judopakje in bruikleen en uw kind kan direct beginnen met de eerste stappen in onze nieuwe en ruime Dojo. Onze kennismakingscursus start januari 2011 en duurt 8 weken. Bel voor de exacte datum en tijden.

Tijd: woensdag 15. - 16. uur • kosten € 25,15

00

Kennismakingscursus jeugdkarate 8 weken € 25,Tijd: vrijdag 18.00 - 19.00 uur.

Gratis Tuimeljudo Vanaf 3 jaar iN BrUiKLeeN

Korte cursus zelfverdediging. Vanaf 15 jaar in januari beginnen we weer met de cursus zelfverdediging voor jong en oud. tijdens de cursus leert u zich te verdedigen tegen verschillende bedreigende situaties. Voor deze cursus heeft u geen speciale kleding nodig. Duur van de cursus is 13 weken. meer info? even bellen met onderstaande telefoonnummers.

Tijd: maandag, dinsdag en woensdag 19.00 - 20.00 uur donderdag18.00 - 19.00 uur kosten € 75,-

JUDO-, Karate-, Of JiU-JitsUPaKJe

dus echt beginnen!

spelenderwijs kennismaken met stoeien, rollen, vallen en opstaan. De nadruk ligt vooral op plezier in bewegen en omgaan met andere kinderen.

Jiu Jitsu: de beste zelfverdediging voor jong en oud! maak kennis met jiu jitsu vanaf 8 jaar.

Tijd: woensdag 16.00 - 17.00 uur • kosten € 25,-

Stichting Budo Sporten Jetze van Dijk

Dieselstraat 2 Kampen • Tel. 038 - 332 17 54 • b.g.g. 038 - 331 53 87 • jetze@vandijkbudosporten.nl

www.budosporTenjeTzevandijK.nl Al meer dan 40 jaar het juiste adres voor Judo, Jiu-Jitsu, karate en kickboxing. Wij hebben Rijks-gediplomeerde leraren en wij zijn lid van de NVJJL.


Dinsdag 4 januari 2011 • pagina 31

‘DOS heeft me als mens verrijkt’

DE SPORTKRANT VAN KAMPEN

(door Gerard Meijeringh)

KAMPEN - Voor Geert Hooisma was 2010 een speciaal jaar. De Kampenaar nam in december samen met Jan de Vries afscheid als bestuurslid van DOS Kampen en werd tijdens de ledenvergadering benoemd tot erelid. In 2011 blijft Hooisma echter achter de schermen actief bij zijn DOS Kampen. De Kamper rijschoolhouder heeft zich vanaf 1982 met hart en ziel ingezet voor DOS en heeft daar in de loop der jaren ook veel voor teruggekregen. “Het heeft me als mens verrijkt. Ik heb daardoor enorm veel mensenkennis in het verenigingsleven verkregen.” In de laatste weken van december was het even wennen voor Hooisma. “Elke maandagavond was ik beschikbaar voor DOS. Dat was een vaste gewoonte. Meestal kwamen de dinsdag- en donderdagavond daar ook bij”, aldus Hooisma. Dat hij even moet overschakelen is niet vreemd. Hij trad in 1982 aan in het DOS-bestuur, dat toen onder leiding stond van Gert van ‘t Veen. Hooisma zat eerder in de zaalvoetbalcommissie van DOS. Vervolgens werd deze hele commissie op verzoek van Van ‘t Veen geheel geïntegreerd in het algehele voetbalbestuur van DOS. Warme kant van DOS Hooisma beleefde vervolgens een ‘prachtige’ periode. “Dat het sportief goed ging, speelde natuurlijk ook mee. Als het crescendo gaat met het eerste elftal, gaat het met de hele club goed. Bovendien heb ik geleerd dat het bestuur heel sterk kan zijn als het als team fungeert.” Het DOS-bestuur groeide

zelfs uit tot een soort vriendenploeg, zo mocht Hooisma ook ervaren tijdens een moeilijke periode. “De jongens hebben mij er toen doorheen gesleept. Dat is de warme kant van DOS.” Hechte band In 2000 stopte Gert van ‘t Veen als voorzitter. Hij werd opgevolgd door Jan de Vries. Onder Van ‘t Veen was Hooisma algemeen bestuurslid en voerde hij allesomvattende taken uit in het bestuur. Onder De Vries ging hij als vice-voorzitter aan de slag. Er ontstond in de loop der jaren een hechte band tussen De Vries en Hooisma. “We voelden elkaar perfect aan. Bij een vergadering hoefden we elkaar maar even in de ogen te kijken en dan wisten we precies hoe we over een bepaald onderwerp dachten. We hebben altijd goed samengewerkt, hoewel we het niet altijd met elkaar eens waren.” De samenwerking zal ook in het

Foto: Bert Zoetebier

nieuwe jaar een vervolg krijgen. Hooisma en De Vries hebben de weg vrijgemaakt voor een nieuw bestuur, maar blijven achter de schermen actief. “Alles ligt klaar. Ik kan alles zo overdragen, maar dat kan ik de club niet aandoen. We hopen dat er mensen opstaan, zodat we meer dingen kunnen overdragen. Ik voel wel dat er een stuk druk is weggevallen. Ik zit niet meer in het bestuur en draag

geen bestuurlijke verantwoordelijkheid meer.” Zakelijker Volgens Hooisma is de functie als bestuurslid in de loop der jaren enorm veranderd. “Het is net het runnen van een bedrijf. Het is veel zakelijker geworden en je hebt als bestuur steeds meer te maken met regelgeving. DOS is een club met 900 leden. Het is moeilijk om

alles in het reine te houden. Bovendien is er wat betreft normen en waarden wel wat veranderd. Tegenwoordig moet je mensen met veel meer tact benaderen. Vroeger ging dat veel spontaner.” Hooisma ziet de toekomst van DOS optimistisch in. “Er is een enthousiast nieuw bestuur. Ik hoop dat de club daardoor in een positieve flow terechtkomt. Ik ben ervan overtuigd dat er goede jaren gaan komen.”

Argendos wenst iedereen een sportief en gezond 2011!

U bent van harte welkom om de gezellige warme sfeer te proeven in ons sportcentrum en gratis deel te nemen aan één van onze activiteiten (op afspraak). Meldt u zich aan tussen 28 december en 31 januari dan ontvangt u 20 euro korting!!

Werk in 2011 aan uw persoonlijke gezondheid en volg één van onze Fitness & Cardio programma’s. , LANGS M O K Schrijf u in voor een BEZOEK BEL OF E VOOR T I S gratis proefles! B E ONZE W ATIE RM ER INFO

ME

Nieuwe groepslessen per januari!

* KICKFUN

* BODY MOVE

* PILATES

Meld u aan voor een gratis proefles en ervaar de energie en ontspanning!

Huidige lessen: * ZUMBA (vanaf 15 jaar) * ZUMBA GOLD * Nordic Walking

* Body Pump * Body Step * Body Balance

* Aeronetics * Callanetics * RPM

SLANK BELLY (12 KEER VANAF € 30.-) * Vraag naar uw mogelijkheden om in 4 weken centimeters en gewicht te verliezen!

B O V E N N I E U W S T R A AT 116, K A M P E N • B E L VO O R E E N G R AT I S P RO E F L E S: (038) 3324450 • W W W.A R G E N D O S.N L


Dinsdag 4 januari 2011 • pagina 32

Gerben Last richt vizier op Paralympische Spelen en eredivisie

DE SPORTKRANT VAN KAMPEN

(door Gerard Meijeringh)

KAMPEN - Gerben Last kan met veel plezier terugkijken op het jaar 2010. De tafeltennisser veroverde goud en brons op de wereldkampioenschappen in klasse 9 voor sporters met een beperking. Bij de valide spelers haalde hij met Tafeltennis Zwolle (TTZ) het felbegeerde ticket voor de eredivisie. De successen hebben Last allerminst verzadigd. De Kampenaar heeft zijn vizier al weer gericht op de Olympische Spelen van 2014 in Londen en wil er alles aan doen om met TTZ op het hoogste niveau actief te blijven. Last glimlacht als hij terugdenkt aan 2010. “Het was zeer succesvol en druk bewogen. Eerst goud en brons op het WK en anderhalf week later promotie naar de eredivisie in het beslissingsduel tegen Sykla. Een thriller van zes uur. Ik heb de laatste game binnengehaald en dat maakte het voor mij wel speciaal. De geschiedenis heeft zich herhaald. De vorige keer dat TTZ promoveerde naar de eredivisie gebeurde dat ook in Veenendaal. Dat maakt het wel apart. Het was voor mij het hoogtepunt. Ik snakte echter naar de eredivisie. Ik heb nu bij de validen het hoogst haalbare bereikt”, aldus Last.  TTZ was er ook aan toe om de stap te maken. Nu kan de Zwolse ploeg vanaf 29 januari laten zien dat het op het hoogste niveau thuishoort. Dat zal nog moeilijk genoeg worden. “In de eredivisie zitten sterke ploegen met heel goede kopmannen. Wij hebben een heel homogene ploeg. Een team met een

sterke basis, maar het wordt heel erg zwaar. Gelukkig hebben we de ervaring van Gert Kobes en Robert Jan van der Heijden heeft een jaar op het hoogst niveau gespeeld. Als we het hoge niveau van de laatste wedstrijd halen, kunnen we wel wat punten pakken.” Volgens Last is de promotie goed voor de club. “Kijk alleen maar naar de derby tegen Hattem. Je krijgt als vereniging veel meer publiciteit. Het wordt zwaar, maar dat geeft ook een prettig gevoel. In de eerste divisie moest je bijna altijd winnen. In de eredivisie kunnen we straks met minder druk spelen.” Het andere hoogtepunt was natuurlijk het WK. “Daar heb ik ook lang naar toe gewerkt. We wisten dat we een goede kans zouden maken. Oekraïne was er niet en China zat in een andere klasse. We zijn in de halve finale inge-

KIJGC schenkt 1000 euro aan goede doelen

GENEMUIDEN - Kampen, IJsselmuiden, Genemuiden Combinatie (KIJGC) heeft tussen Kerst en Oud en Nieuw weer haar kampioenen gehuldigd. Tijdens een speciale feestavond was er goed nieuws voor Mappa Mondo uit Wezep en Life Life Kampen. Beide organisaties mochten een cheque van 500 euro in ontvangst nemen. Het geld werd ingezameld met enkele attractieconcoursen.

2010 was een goed jaar voor KIJGC (kring 2 van regio 1, afdeling 8). De postduivencombinatie was goed voor 21 teletekstnoteringen. Tijdens een sfeervolle bijeenkomst van KIJGC was er volop aandacht voor deze winnaars en werden ook de natio-

nale kampioenen in de bloemetjes gezet. Veel aandacht ging uit naar jeugdlid Dian Stoffer uit Wilsum. Hij liet zich in 2010 kronen tot nationaal kampioen jonge duiven. Gerard van den Berg was voor de tiende keer op rij de kampioen van kring 2.

stroomd. De was een terechte beloning voor onze goede resultaten. Toen ik in het singletoernooi als derde eindigde, raakte ik in een flow. Bovendien boekten mijn teamgenoten van het Nederlands team ook goede resultaten in de singles. Dat gaf veel vertrouwen en we hadden een goede loting. Dat was fijn voor mij als kopman. De jongens zaten goed in hun vel. We hebben geen pot verloren. In de finale wonnen we na ruim een uur spelen overtuigend met 3-0. Het ging heel voortvarend. Dat

Bij de junioren kwam Stempher samen met Bert Aalberts en Rick Hakvoort uit op de eerste plaats met ieder zeven punten. Een barrage moest uiteindelijk de beslis-

sing brengen. Die viel uit in het voordeel van Kampenaar Stempher. In zijn eerste partij tegen Bert Aalberts kwam hij uit op remise. Vervolgens bracht een zege op

Last ziet met veel voldoening dat er nog steeds een stijgende lijn in zijn spel zit. Dan zijn nieuwe doelen gauw gemaakt. Zo wil hij komend seizoen wedstrijden winnen in de eredivisie en in de toekomst uitgroeien tot een volwaardige eredivisiespeler. En nu al lonken de Paralympische Spelen van 2014 in Londen. 2011 is wat dat betreft

ook een belangrijk jaar. “1 januari 2012 moet ik bij de beste acht van de wereld staan. Dan kwalificeer ik me rechtstreeks voor de Paralympische Spelen en dan kunnen mijn teamgenoten van de Nederlandse ploeg ook aansluiten. Ik sta nu tweede, maar dat is geen garantie. Je weet nooit wat er gebeurt. Ik heb de Paralympische Spelen binnen handbereik. Het zou voor de derde keer zijn dat ik dan meedoe. Spelen in de eredivisie helpt me ook bij het verwezenlijken van dit doel.”

Kok richt zich op NK 600 Supersport ELBURG/IJSSELMUIDEN - Wegracer Gert-Jan Kok gaat komend seizoen het Open Nederlands kampioenschap (ONK) Supersport 600 rijden, wederom voor Racing Team Bakker. Dat heeft zijn teammanager Jan Bakker bekendgemaakt. De eerste NK-wedstrijd in de Supersport 600 staat gepland voor 4 april in Assen. De IJsselmuidenaar was het afgelopen seizoen actief in het Duitse IDM kampioenschap. Het werd een seizoen van vallen en opstaan. “Vorig jaar heeft Gert-Jan in de IDM veel ervaring opgedaan. Hij moest veel leren in deze nieuwe klasse en had ook drie jaar niet gereden”, aldus teammanager Jan Bakker. Dit seizoen hoopt Bakker dat Kok deze ervaringen kan verzilveren in het ONK Supersport 600. Bakker mikt op een plaats bij de eerste vijf. “We gaan proberen de opwaartse lijn voort te zetten en dan moet een plaats bij de eerste vijf tot de mogelijkheden behoren. Zeker met de inbreng van Gevers.” Bakker trok voor dit seizoen oud-

Stempher Overijssels kampioen WESTERHAAR - Michel Stempher heeft het jaar goed afgesloten. Eind december liet hij zich in Westerhaar kronen tot Overijssels kampioen bij de junioren.

was heel bijzonder. Dat het op het juiste moment er zo uitkomt met zo’n overtuiging. Dat is prachtig, daar werk je hard voor.”

Rick Hakvoort hem de Overijsselse titel. In tegenstelling tot voorgaande jaren is Stempher met de Overijsselse titel op zak nog niet automatisch geplaatst voor de halve finale van het Nederlands kampioenschap, aangezien dat in 2011 op open inschrijving plaatsvindt.

coureur Gerry Gevers aan. Hij zal de blokken voor Kok prepareren en het data-gedeelte voor zijn rekening nemen. Daarnaast wordt Kok, evenals vorig seizoen, technisch bijgestaan door monteur Michael Eelman.

Als de kalender het toelaat zal Kok ook enkele IDM-races gaan rijden. Jan Bakker heeft het budget voor komend seizoen nog niet helemaal sluitend. “Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. In het begin van het jaar gaan we voor een trainingskamp naar een circuit in Spanje of Frankrijk. Ik zie het komend seizoen optimistisch tegemoet.”

Winter spelbreker voor Oudejaarsloop KAMPEN - Atleten uit Kampen en omstreken kregen aan het einde van het jaar te maken met een kleine teleurstelling. Atletiekvereniging Isala ‘96 besloot om de Rigterink Oudejaarsloop niet door te laten gaan wegens een dikke ijslaag op delen van het parcours en dat betekende voor één jaar geen vertrouwd beeld van zwoegende atleten tijdens Oudjaar in het Kamper stadspark. Op 31 december stond de 30e editie van het evenement op het programma, maar de organisatie kon niet anders dan de Oudejaarsloop te schrappen. AV Isala ‘96 heeft geprobeerd om het parcours begaanbaar te maken, maar de lichte dooi en vorst veranderden gedeelten van het parcours in een ‘ijsbaan; Te gevaarlijk voor de atleten.

Het eerstvolgende evenement van de Kamper atletiekvereniging vindt plaats op 12 maart. Dan staat de zesde editie van de 32 van Kampen op het programma. Atleten kunnen dan 5, 10 kilometer, een halve marathon of 32 kilometer lopen. De inschrijvingsperiode is sinds 1 januari geopend. Meer informatie is te vinden op 32vankampen.nl.

Brug week 01  

Brug week 01

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you