Page 1

woensdag 1 december 2010

Duidelijkheid over ‘reclamezuilen’ pagina 3

Sfeervol tafelen met de kerst?

w w w.d e s ta d s ko e r i e r.n l

Expo ‘Kannen en Kuiken’ pagina 5

Ontmoeting met Polen pagina

7

‘School Chamis vordert flink’ 11 pagina

Kijk op pagina 12

Kaartverkoop bekerwedstrijd gestart GENEMUIDEN - 782 kaarten

zijn er maandagavond verkocht voor de KNVB Bekerwedstrijd van Sportclub Genemuiden tegen FC Groningen op donderdag 23 december. Hoeveel dit er dinsdag waren, was bij het ter perse gaan van deze Stadskoerier niet duidelijk. Ook woensdag kunnen leden nog kaarten kopen, van 19.30 tot 21.00 uur. Vanaf donderdag start de vrije verkoop voor niet-leden, ook van 19.30 tot 21.00 uur. Vijfhonderd kaarten gaan naar de supporters van FC Groningen, zo’n honderd naar sponsoren. “De verwachting is dat we de 3.500 kaartenuit gaan verkopen”, laat penningmeester Gert Heij weten. “We hebben al erg veel aanvragen van niet-leden gehad.” Het duel tussen Sportclub Genemuiden en FC Groningen wordt ook live uitgezonden op Eredivisie Live. Er wordt gebruik gemaakt van vier camera’s. De hoofdcamera komt op de tribune. De overige drie camera’s op het veld.

Foto: Boertienfoto

Zwartewaterland heeft duurste bouwvergunning (door Bas Wilberink)

ZWARTEWATERLAND - Van alle Nederlandse gemeenten rekent Zwartewaterland de hoogste prijs voor een bouwvergunning bij een bouwsom van 100.000 euro. Met 4.503 euro is dat bijna het dubbele van het landelijk gemiddelde (2.284 euro). Dit blijkt uit het rapport ‘Gemeentelijke leges 2010’, dat in opdracht van de Koninklijke Horeca Nederland is samengesteld. De goedkoopste gemeenten zijn Terneuzen en Maasdonk, waarbij een bouwvergunning 1.000 euro kost. Zwartewaterland staat samen

Zonweringsystemen Rolluiken

met Zandvoort en Montfoort in de top 3 van duurste vergunningen. Bij een bouwsom van 500.000 euro valt Zwartewaterland buiten de top 10 van duurste gemeenten, maar ligt het met een bedrag van 15.996 euro nog steeds meer dan de helft boven het landelijk gemiddelde (10.509 euro). Wie een bouwwerk gaat ‘plaatsen,

geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten’, ofwel kort gezegd gaat bouwen, heeft een bouwvergunning nodig. Een bouwvergunning was tot 1 oktober 2010 geregeld in de Woningwet, na die datum werd het geïntegreerd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Gesproken wordt nu over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk. Gemeenten baseren het tarief van een bouwvergunning op de aannemingssom. De meeste gemeenten gaan uit van een bouwsom exclusief BTW, maar in een aantal gemeenten wordt eerst 19 procent

BTW bij de bouwsom opgeteld voordat de leges worden berekend. Kostendekkend De gemeente laat in een reactie weten dat in Zwartewaterland wordt uitgegaan van het principe dat ‘leges worden geheven op basis van het kostendekkend zijn van de vergunningen’. “De legesverordening steunt op een besluit van de gemeenteraad”, laat wethouder Dick Visserman weten. “Het gaat om een tarief waarin ook de brandpreventietoets is opgenomen. Deze doorberekening vindt niet bij iedere gemeente op dezelfde manier plaats. Aangezien bij alle

bouwvergunningen een brandpreventietoets wordt gedaan, worden de kosten daarvan doorberekend. Deze kosten maken dat een vergunning voor een bouwwerk van ongeveer 100.000 euro in vergelijking met andere gemeenten duur is. Bij een bouwwerk in een hogere categorie is sprake van een andere verhouding tussen gemeenten onderling.”

VERHUUR VAN

HOOGWERKERS GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES

TEL. 038 - 385 93 48

AANHANGER NODIG? Schering 47 8281 JW Genemuiden 038 - 3856085

REWA TRAILERS

Klaas Fuitestraat 41-45 | Genemuiden Tel.038-3854750 | www.autobreman.nl

CAD Cam tandheelkunde: Kronen klaar in één behandeling

Merel 7, 8281 GX Genemuiden Tel.: (038) 385 61 84, Fax: (038) 385 94 50 Mobiel: 06 - 11 34 31 56, E -mail: henk@h-deleeuw.nl Merel 7, 8281 GX Genemuiden Tel.: (038) 385 61 84, Fax: (038) 385 94 50 Mobiel: (06) 11 34 31 56, E-mail: henk@h-deleeuw.nl

meubels, scheepsstoffering en caravans

Tel. 038 - 386 99 47 www.stoffeerderijcalypso.nl

Zie 18 Zieverder verder pagina pagina ??

Het oude diep 2 8064 PN Zwartsluis

Vr ijdagmiddag g r atis spreekuur

Genemui den, Ni jverhei dstraat 45

Welkom in onze tandartsengroepspraktijk! 038 - 4213800 | zwolle@dentalclinics.nl

STOFFERING VAN:

tel. 038 - 385 97 43

Brouwers Accountants B.V. Puttenstraat 34a, 8281 BP Genemuiden telefoon (038) 85 15 200, fax (038) 85 15 204 E-mail: info@brouwers.nl


Woensdag 1 december 2010 • pagina 2

www.destadskoerier.nl

Zomergidsen 2011 zijn binnen!*

OP = OP, alleen van toepassing op boekingen uit Holland International brochures

Holland International Reisbureau Tédété Genemuiden Langestraat 22 Tel 038 3854961 genemuiden@hireisbureau.nl

Hasselt Markt 2 Tel 038 4772524 hasselt@hireisbureau.nl

Zwartsluis Schoolstraat 9 Tel 038 3866519 zwartsluis@hireisbureau.nl

www.hireisbureautedete.nl * vooral de populaire bestemmingen! NIEUW BINNEN Openingstijden:

kerstcollectie Isla Ibiza

Maandag: 13.30 tot 17.30 Dinsdag: 10u tot 12u 13.30 tot 17.30 Woensdag: 10u tot 12u 13.30 tot 17.30 Donderdag: 10u tot 12u 13.30 tot 17.30 Vrijdag: 10u tot 12u 13.30 tot 17.30 Koop avond 19.00 tot 21.00 Zaterdag: 10u tot 16u

NIEUW BINNEN collectie Cassiopee

4 dolle dagen Deze week

€ 25,- korting

op een Cambio broek en op de gehele collectie van Desiqual Et Compagnie • R867 • Desiqual • Summum woman • Cass iopee • Elsewhere • L’ Argentina • Arma leder • Deca Paris • Daite • Isla Ibiza • Scarva jeans compagny • Mart Visser • Kaylee Tankus • Pazza d’amore • Fille des sables • Juffrouw Jansen • Nioi by northland• Elly italia • Cambio • Nanni riemen • Diddi sieraden • Chesterfield bags

Kerkplein 21 | 8281 AZ Genemuiden Tel. 038 - 385 65 13 | www.pand-21.nl

VerrassendVan lekker Gildeslager Ingen verrassend lekker en voordelig! en voordelig! weekaanbieding

runderSnitSelS

weekaanbieding

SpeklapjeS

Naturel of gekruId

4 stuks

5,95

3,49

500 gram

Vleeswaren trio

100 gr rOllade 100 gr katenSpek & 100 gr SnijwOrSt lekker beleg

Filet american Naturel, peper, ItalIaaNs of bakje met 3 soorteN

OF SnacktriO

lekker makkelijk, uit eigen keuken

SaucijzenbrOOdjeS per stuk 1.35

eI-salade, fIlet amerIcaN eN kIpkerrIesalade

per bakje

2,50

weekend tip

bieFStukreepjeS met rOerbakgrOenten bIj 500 gram eeN bakje aardappelpuree voor 2 persoNeN gratIs!

500 gram

5,59

3,65

samen

4 stuks

4.00

maandagVoordeel

gehaktSchijven keuze uIt gelderse-, boereN-, groeNte- of kerrIesmaak

5 stuks

2,99

RIOOLTECHNIEK INSPECTIE LEIDINGEN • met camera (vanaf 20 mm Ø) • digitale beeldopnames • detectie en in kaart brengen van riolering • rook (nevel) apparaat voor kleine lekkages REINIGING • onder druk tot 150 bar • vanuit 600 liter reservoir • zonder chemicaliën • evt. met gebruik van freeskoppen REPARATIE/RENOVATIE • PVC buizen reparatie en renovatie • Plaatsen van diverse putten • Incl. straatwerk DEELRENOVATIE • Geen graaf- en breekwerk • Reparatie met glasvezeldoek

ZIE VOOR MEER INFO: WWW.HOEKMAN-BEKENDAM.NL NU 13% KORTING DOOR VERLAAGD BTW TARIEF

Gildeslager Evert van Ingen Dorpsweg IJsselmuiden, 038-3332439 Langestraat 65 Genemuiden, 038 85, 3855113 / Dorpsweg Tel. 85 IJsselmuiden, 038 3332439 www.slagerijvaningen.nl, De Gildeslager www.slagerijvaningen.nl, De Gildeslager verrast jeverrast smaak! je smaak!

Puttenstraat 5, Genemuiden, Tel. 038 - 385 54 49 www.hoekman-bekendam.nl


woensdag 1 december 2010 • pagina 3

www.destadskoerier.nl

Duidelijkheid over ‘reclamezuilen’ bij Sportclub (door Bas Wilberink)

GENEMUIDEN - De gemeente Zwartewaterland, Sportclub Genemuiden en drie bewoners aan de Sportlaan zijn het eens geworden over wat er met de bij de voetbalvereniging geplaatste reclamezuilen/ballenvangers moet gebeuren. Na een bemiddelingstraject hebben de betrokkenen dit vastgelegd in een ‘vaststellingsovereenkomst’. Daarin is te lezen dat de twee 7 meter hoge zuilen aan de noordzijde worden verplaatst (of verwijderd). Daarvoor wordt een nieuwe aanvraag voor een bouwvergunning ingediend. Sportclub en de gemeente hebben apart overleg over de financiële afhandeling hiervan. Na de vergunningverlening vindt de verplaatsing direct plaats. “Verplaatsing van de twee 7 meter hoge reclamezuilen naar bijvoorbeeld de entree van het sportpark is om planologische redenen niet zomaar mogelijk”, schrijft het college aan de gemeenteraad. “Het bestemmingsplan ‘Randweg’ bestemt de gronden voor ‘recreatiedoeleinden’. De bebouwingsvoorschriften bepalen dat de hoogte van ‘andere bouwwerken’ maximaal 4 meter hoog mogen zijn. Bekend is dat de reclamezuilen hieraan niet voldoen. Wij kunnen overwegen hieraan via een ‘ontheffingsprocedure’ medewer-

king te verlenen, waarbij van belang is dat er volledige instemming is van alle partijen, er een positief welstandsadvies komt en er een aanvraag komt voor een nieuwe bouwvergunning.” In de overeenkomst staat dat twee nog geplande ‘ballenvangers’ niet worden geplaatst. Ook is afgesproken dat de borden achter de tuinen van de Sportlaan-bewoners mogen worden verhoogd van 3,30 tot 4 meter. Verder gaat de geluidsapparatuur terug naar de tribunezijde. Er komen geen luidsprekers meer achter de woningen aan de Sportlaan. Daarnaast respecteert Sportclub de voorschriften van het bestemmingsplan voor de groenstrook achter de woningen van de Sportlaan. ‘Ballenvangers’ Ruim een jaar geleden riep de gemeenteraad het college van b en w op het matje, omdat zij onterecht

College vraagt 1,7 miljoen euro voor reconstructie Kamperdijk

GENEMUIDEN - Het college van b en w vraagt de gemeenteraad om 1.718.340 euro beschikbaar te stellen voor de reconstructie van de Kamperdijk, inclusief aanleg van een fietstunnel.

Foto: Pedro Sluiter

een vergunning had verleend aan Sportclub voor het plaatsen van vier 7 meter hoge reclamezuilen. Volgens het al bestaande bestemmingsplan was realisatie van de zuilen niet mogelijk, waarnaar de term ‘reclamezuilen’ werd veranderd in ‘ballenvangers’, die wel geplaatst mochten worden. De

“Zij kunnen zich vinden in het voorstel. Wel zijn er nog enkele uitvoeringsgerichte vragen gesteld, deze worden in de uitvoeringsfase met de betrokken opgelost. De huidige begroting, inclusief 618.340 euro subsidie van de provincie Overijssel, voorziet in voldoende krediet.” Mocht de raad het voorstel goedkeuren, wordt het ontwerp verder uitgewerkt en kan de uitvoeringsfase opgestart worden. Het streven is om eind 2010 begin 2011 te starten met de werkelijke uitvoering. Afronding zou dan eind 2011 plaats kunnen vinden. Donderdag 2 december wordt het voorstel in de eerste gemeenteraadsvergadering behandeld.

Colofon

BrugMedia editie De Stadskoerier Constructieweg 41-1, 8263 BC Kampen Postbus 179, 8260 AD Kampen Tel.: 038 - 333 10 27 Fax: 038 - 331 05 87 e-mail: info@brugmedia.nl internet: www.brugmedia.nl Openingstijden kantoor: Klachten bezorging: ma. t/m vrij. 8.30 - 17.00 uur woensdag en Druk: donderdag tussen Hoekstra-Boom Offset 9.00 - 12.00 uur Rotatie BV, Emmeloord

delingstraject op te zetten, omdat er geen juridische mogelijkheid was tot intrekking van de bouwvergunning voor vier reclamezuilen. De drie partijen hebben in de onlangs gesloten overeenkomst afgesproken niet afzonderlijk te reageren op de uitkomsten van de bemiddeling.

Schrootverwerker in verzet tegen aanscherping milieunormen ZWARTSLUIS - Een onnodige en onuitvoerbare aanscherping van de normen. Dat is volgens de advocaat van schrootverwerker HKS in Zwartsluis het geval met het besluit van de provincie om het bedrijf schoner te laten werken. HKS ging donderdag bij de Raad van State in beroep tegen dat besluit. Volgens het bedrijf aan De Kalkovens wordt HKS met dat besluit feitelijk voor de keuze gesteld om fors te investeren om aan de nieuwe eisen te voldoen of te verkassen. Dat laatste zou vooral de gemeente Zwartewaterland goed uitkomen, omdat in de omgeving natuurgebieden liggen. Het industrieterrein waar HKS ligt moet dan omgevormd worden voor lichtere bedrijven. HKS verzet zich vooral tegen de eis om bij de overslag van metalen te sproeien. Daarmee wordt dan voorkomen dat stof wordt verspreid tot buiten de bedrijfsgrenzen. Klachten van omwonenden over stofoverlast, waaronder roest, vormden juist de aanleiding om strengere eisen te gaan stellen. HKS zegt wel aan die eis te kunnen voldoen, maar niet aan de korte afstand die de provincie daarvoor stelt. Op twee meter

Aanrijdingen met blikschade “Door verschillende ontwikkelingen, zoals de bouw van de school, kerk en de appartementengebouwen van de Tagborgh is de behoefte ontstaan om een verkeersveilige aansluiting op de Kamperdijk”, schrijft het college in het raadsvoorstel. Over de oplossingsvarianten is lang gediscussieerd. Uiteindelijk is in de raadsvergadering van 18 december 2008 het besluit genomen om te kiezen voor de plateauvariant, inclusief de aanleg van een fietstunnel. Op basis van dit raadsbesluit is het ontwerp verder uitgewerkt. “Met de bewoners van Taghof, de manege, de sportvereniging, de school en de kerk is overleg gevoerd”, aldus het college.

Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Zwartewaterland zei destijds dat ‘de vergunning is verleend in flagrante strijd met het bestemmingsplan’. De handelswijze van de gemeente was volgens de commissie ‘laakbaar’. De bewoners voelden zich ‘belazerd’ door het college. Besloten werd een bemid-

REGIO - Door de gehele regio IJsselland hebben de afgelopen dagen diverse aanrijdingen plaatsgevonden door de sneeuwval en de daarmee gepaard gaande gladheid. Er ontstond behoorlijk wat blikschade. De politie adviseert bij deze weersomstandigheden extra afstand te houden, de snelheid te verlagen en geen abrupte stuurcorrecties te maken.

Editie De Stadskoerier verschijnt in Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis, Stadshagen, Vollenhove, SintJansklooster, Belt-Schutsloot, Wanneperveen, Cellemuiden en buitengebied. Met onze andere kranten komen wij ook in de gemeente Zwolle, Kampen, IJsselmuiden, Grafhorst, Kamperzeedijk, Kampereiland, Wilsum, Zalk, de Zande, ‘s Heerenbroek, Mastenbroek, Ens, gedeelte Kamperveen, Mandjeswaard, Noordeinde, Dronten, Elburg, Oldebroek, Wezep, Hattemerbroek, Oosterwolde. Totale oplage ruim 140.000 exemplaren. Informeer naar ons voordelige combinatietarief. Niets uit deze krant mag - zonder toestemming van de uitgever - ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook. Op advertenties en commerciële producties in deze krant die niet eigendom zijn van de opdrachtgever of reclamebureau, berust het copyright bij de uitgever. Aan zet- en/of drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

afstand van de bron mag geen stof meer te zien zijn. Tijdens de zitting bij de Raad van State in Den Haag meldde de woordvoerder van de provincie dat die afstand toch mag worden verruimd tot tien meter. Maar met dit goede nieuwe zegt HKS nog niet genoeg uit de voeten te kunnen. Een

ander probleem is namelijk dat er met leidingwater moet worden gesproeid. Dat is niet voldoende voorhanden en bovendien kan de riolering zoveel sproeiwater niet voldoende afvoeren. Volgens de provincie is dit niet echt een probleem. De strenge voorschriften gaan pas gelden als de riolering is vernieuwd. De provincie vindt het overigens geen probleem als HKS op deze locatie blijft. Maar dan moet de omgeving wel beter worden beschermd. De Raad van State doet over zes weken uitspraak.

Man bedreigt en steelt auto

HASSELT/ZWOLLE - Op de Kranenburgerweg in Zwolle is woensdagmiddag na een achtervolging een 40-jarige man uit Steenwijkerland aangehouden voor onder andere diefstal van een auto, waarbij hij de eigenaar bedreigde. De auto was gestolen in Hasselt. De politie kreeg melding dat op de Prinsenstraat in Hasselt deze 40-jarige man een steen door de ruit van een woning had gegooid en dat hij enkele mensen woordelijk had bedreigd. Aanrijdend hoorde de politie dat de dader vervolgens op de Stenendijk een auto gestolen had van een 41-jarige man uit Lochem. Laatstgenoemde stond bij zijn auto toen de 40-jarige hem bedreigde en hem dwong zijn autosleutels en portemonnee af te geven. Vervolgens ging de 40-jarige man er in de gestolen auto vandoor over de Verkavelingsweg in de richting Zwolle.

De politie zette de achtervolging in en kon de man op de Kranenburgerweg in Zwolle aanhouden. Hier veroorzaakte de 40-jarige man een aanrijding door tegen zijn voorganger aan te rijden bij de verkeerlichten bij de kruising met de Haersterveerweg. De auto heeft veel schade opgelopen en moest weggesleept worden. De 40-jarige man is aangehouden voor onder andere diefstal auto, het rijden zonder geldig rijbewijs en bedreiging. De man is ingesloten op het politiebureau. De politie heeft een nader onderzoek ingesteld.

‘s lands grootste verkooppunt! de geluksmakelaar van Zwolle: het adres voor:

decemBer-staatsloten en

kadotip!

oudejaarsloten Kosterman Hogenkampsweg 41 Zwolle (Noord)

Beiden verkrijgBaar als ons nu al Beroemde Boulevardspel zie voor info: www.geluksmakelaar.nl onder ”akties”

Advertentieverkoop:

Voor het plaatsen van zakelijke advertenties dient u eerst telefonisch ruimte te reserveren bij een van onze verkopers. • Johan Schurink 06 - 1588 1939 • Hermieke L’Amie-Kampherbeek 06 - 1588 1937

Redactie:

Bas Wilberink 06 - 1588 1940 Algemeen: 038 - 333 10 27 Tiplijn: 06 - 1588 1944

• Particuliere advertenties: koeriertjes@brugmedia.nl

Aanleveren persberichten per e-mail: redactie.stadskoerier@brugmedia.nl sport: sport@brugmedia.nl voor maandag 12.00 uur

Aanleveren dient te geschieden volgens de voorwaarden van BrugMedia, welke te downloaden zijn van www.brugmedia.nl onder kopje contact.

Vermeld in persberichten, indien mogelijk: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.

Familieberichten familieberichten@brugmedia.nl

038 - 337 00 58

• Algemeen directeur: Bauke Hoekstra • Commercieel directeur: Johan van der Kolk


Woensdag 1 december 2010 • pagina 4

INSTALLATIEBEDRIJF

STEGEMAN ECO 1050 GASHAARD KACHEL (speksteen)

www.destadskoerier.nl

Bent u al klaar voor de winter?

Winterbanden bij v.d. Berg!! Conradsweg 6a Zwartsluis

Ook uw adres voor: * Opslag van zomer- en winterbanden * APK en onderhoud * Accu’s en vloeistoffen

Grote Kranerweerd 25 Zwartsluis

StrOOiZOut

Bel of kom gerust eens langs, de koffie staat klaar! 06-27120005

TEVENS

Groeten Wicher

HET

25 kg

€5.95

Kerstbuffet 2010 • met live-muziek Inhoud kerstbuffet Kerstbuffet

ADRES

Eerste en tweede kerstdag Aanvang om 16.30 uur start buffet om 17.00 uur Per persoon € 39,50 Kinderen van 4 tot 10 jaar € 19,75 Kinderen t/m 3 jaar gratis

VOOR ONDERHOUD GAS-, WATER-,

Kerstbrunch

C.V INSTALLATIES

GESPECIALISEERD IN:

LUCHTVERWARMING • HAARDEN CV TOESTELLEN • AIRCONDITIONING Gemeenteweg 268 - 7951 PD Staphorst Tel. 0522-461202

Tweede kerstdag Aanvang om 10.30 uur start buffet om 11.00 uur Per persoon € 23,75 Kinderen van 4 tot 10 jaar € 14,75 Kinderen t/m 3 jaar gratis De kerstman zal u persoonlijk ontvangen!

Reserveren kunt u per telefoon of email: info@zalkerbroek.nl

Soep

Diverse soorten koude vlees- en visgerechten, salades, stokbrood met diverse boter- en tapenade soorten. Diverse vlees- en visgerechten, diverse groenten- en aardappelgarnituren, geserveerd met diverse sauzen. Diverse soorten ijs, taart en bavarois. Diverse soorten sauzen en slagroom

Rijksweg 3 (N50) 8276 BZ Zalk Tel. (038) 363 62 82


woensdag 1 december 2010 • pagina 5

www.destadskoerier.nl

Opening expositie ‘In kannen en kruiken’

College vraagt gemeenteraad begrotingsgat SZZ te dichten ZWARTEWATERLAND - Het college van burgemeester vraagt de gemeenteraad een eenmalige bijdrage van 64.000 euro voor de overschrijding van de jaarrekening 2009 van Stichting Zwembaden Zwartewaterland (SZZ). Dit voorstel wordt donderdag 2 december behandeld in de raadsvergadering.

Met een 2000 jaar oude vuursteen opende wethouder Lucas Boshove de expositie. Foto: Pedro Sluiter

ROUVEEN/HASSELT - Voor leerlingen van de groepen 6 en 7 van basisschool Het Anker uit Hasselt kwam afgelopen week het verleden tot leven. Archeologische objecten uit de collectie van SWARS (Stichting Werkgroep Archeologie Regio Staphorst), Veldschuur en de gemeentes Staphorst en Zwartewaterland werden door de kinderen van dichtbij bekeken en ‘gedetermineerd’. Doel was om uit de collectie díe objecten te kiezen die samen een interessante tentoonstelling zouden vormen. Wethouder Lucas Boshove en leerlingen van Het Anker hebben de expositie ‘In kannen en kruiken’ vrijdagmorgen in de Veldschuur geopend. De tentoonstelling is onderdeel van het provinciale project ‘Schatgraven in eigen collectie’. In dit project maken leerlingen kennis met hun eigen streekhistorie. Ze bekijken oude voorwerpen en onderzoeken het verhaal erachter. Dit

SGPJ organiseert eerste avond GENEMUIDEN - Een bustour naar een verkiezingsavond in Apeldoorn. Een nieuwe site. Een eerste nieuwsbrief die de brievenbus al heeft gevonden. En nu ook een eerste avond van de jongerenafdeling van SGP Zwartewaterland staat op het programma. Deze wordt gehouden in de Eben-ëzerschool school in Genemuiden, op 10 december om 20.00 uur. Vanaf 19.30 is de zaal geopend. “We hebben de afgelopen tijd niet stil gezeten”, laat het bestuur weten. “Er is de laatste weken dan ook hard gewerkt. Dit allemaal door jonge bestuursleden die de politiek dichter bij de jongeren willen brengen.” Deze avond staat in het teken van de huidige politieke situatie. SGPTweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf gaat hier in een statement uitgebreid op in. “Je kunt dan denken aan vragen als: Wat gaat er nu eigenlijk in Nederland veranderen? Hoe zit het eigenlijk met het gedoogakkoord van Geert Wilders? Zal de coalitie de SGP in de toekomst nog nodig hebben? Uiteraard is het ook mogelijk om zelf vragen te stellen”, aldus het SGPJ-bestuur. Deze avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Voor meer informatie kun je kijken op www.stemsgp.nl.

doen ze samen met leden van de lokale historische vereniging, de amateurarcheologen uit de regio of een museum. De medewerkers van de Veldschuur hebben samen met de leerlingen en de archeoloog van Het Oversticht, Marijke Nieuwenhuis en Judith Jansen van het archeologisch depot in Deventer begeleid bij het determineren. De expositie van de leerlingen valt samen met een bredere expositie over het werk van de amateurarcheologen die ondersteunend werk verrichten. Een opgraving in

Harderwijk werd geheel begeleid door groepen amateurarcheologen uit de provincie Overijssel waarbij de Veldschuur fungeerde als archeologisch zenuwcentrum onder leiding van archeoloog Kasper van den Berghe, gemeentelijk archeoloog in Arnhem. Zo kunnen bezoekers zien wat er bij komt kijken voordat een archeologisch voorwerp in een expositie kan worden geplaatst. Ook worden in de komende periode lezingen georganiseerd die het werk van amateurarcheologen laten zien in al zijn facetten.

Thema-avond over ‘het puberende brein’ GENEMUIDEN - Het Centrum voor Jeugd en Gezin Zwartewaterland houdt woensdag 8 december in samenwerking met Dimence-afdeling Preventie een thema-avond over ‘het puberende brein’. De avond wordt gehouden in het Centrum voor Jeugd en Gezin (Jan van Arkelstraat 5) in Genemuiden en begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Deze avond is voor ouders, opvoeders en andere betrokkenen van kinderen en jongeren in de leeftijd van tien tot achttien jaar. Tijdens deze avond staat de ontwikkeling van de hersenen bij pubers centraal met als doel inzicht te geven in de ontwikkeling van het brein, het effect op het gedrag van de jongere en hoe opvoeders daar hun voordeel mee kunnen doen. “De ontwikkeling van de hersenen loopt nog door tot na het twintigste jaar”, laat de organisatie weten.

SZZ heeft aangegeven dat de overschrijding voortvloeit uit werkzaamheden die moesten worden uitgevoerd in het kader van wet- en regelgeving. Met name het bad in Hasselt voldeed na de renovatie nog niet aan enkele eisen. SZZ is gevraagd om een nadere rapportage van de overschrijding. Deze is besproken in een bestuurlijk overleg op 1 juli. De overschrijding is vervolgens door het college gemeld in de zomernota. Het college stelt de raad nu voor om de overschrijding van 64.000 euro te bekostigen uit de post ‘onvoorziene uitgaven’. Binnen het programma ‘leven en wonen’ (thema ‘onderwijs en voorzieningen’) is namelijk onvoldoende ruimte aanwezig. Tussen de gemeente en SZZ zijn afspraken vastgelegd in een exploitatieovereenkomst. Op grond hiervan moet de stichting jaarlijks haar jaarrekeningen en begrotingen

ter kennisneming aanleveren bij de gemeente. Op basis van de jaarrekeningen wordt de al verleende exploitatiesubsidie in het voorgaande jaar vastgesteld. Volgens de overeenkomst is er voor 2009 een exploitatiesubsidie vastgesteld van 754.000 euro. SZZ heeft aangegeven dat de in 2010 voorlopig ontvangen exploitatiebijdrage voldoende is voor de exploitatie van de zwembaden. Ook uit de begroting 2011 is op te maken dat de bijdrage van 2010 voldoende is voor de exploitatie van de drie zwembaden. “Te verwachten is dat de overschrijding in 2009 dan ook eenmalig is omdat het voortvloeit uit de renovatiewerkzaamheden”, meent het college. “Door de overschrijding over 2009 voor onze rekening te nemen wordt ervoor gezorgd dat SZZ een gezonde financiële basis voor de komende jaren behoudt.”

Tiempien (Tijmen Breman) “”Tiempien” wörd’ ie enuumd, mær die naeme dækt niet æcht zien lengte of persoonlijkeid; “Tiem Breman” dut meer ræcht. Een fiesemaekeri-jgien bezat ie, an de diek en i-j verkocht ook angeldes, en laeter ook techniek. Zien zaek’ is onerkenbaar, zien zeuns kreegn ’t leste woord, mær in de naeme ‘Tiempien’ leeft ie nog altied voort! Jannie Bakker

“Vooral aan het begin en aan het eind van de puberteit verandert er veel in het hoofd van de jongere. Als ouders en begeleiders lopen we allemaal van tijd tot tijd aan tegen het ‘bijzondere’ gedrag van de puber. Voor aanmelding en informatie: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Zwartewaterland, (038) 385 31 45 of info@cjgzwartewaterland.nl. Ook kunnen geïnteresseerden langskomen op het spreekuren van het CJG op maandag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.

Kerstbomenverkoop bij Landstede In Balans HASSELT - Op het plein van Landstede In Balans aan de Mulertstraat is vanaf woensdag 1 december een grote kerstbomenverkoop. Het hele plein staat er vol mee. sen te koop. De verkoop duurt de hele week. Er worden telkens verse “Ook bekende merken als Nordbomen aangevoerd. De verkoopmann en Omorika zijn te koop”, laat tijden zijn maandag tot en met de organisatie weten. “De grootte vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en van de bomen varieert maar ze zijn zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. De vanaf 1 meter te koop in diverse bomen kunnen ook thuis bezorgd prijsklasses. Extra grote kerstbomen worden. In Hasselt worden ze gratis zijn ook te koop maar dan wel op bezorgd, buiten Hasselt wordt een aanvraag.” kleine bijdrage gevraagd. Info en Voor belangstellenden zijn, ook op bestellingen: (038) 477 56 60. aanvraag, kerstbakjes en kerstkran-

Zwartewaterland kampen ijsselmuiden Telefoon (038) 332 55 55


Woensdag 1 december 2010 • pagina 6

www.destadskoerier.nl

Evert van Ingen Wij schotelen u feestelijk opgemaakte dagen voor!

Voor uw gemak, van salade tot sukade of rollade Lekkere rollades

Hand geknoopt en heerlijk gekruid

Sint Nicolaas actie

• Runder filetrollade • Runder braadrollade • Varkensfilet- of ribrollade • Varkens schouderfiletrollade • Half om half rollade • Kip en kalkoen rollade

Salades • Huzarensalade • Rundvleessalade • Scharrrel-eisalade • Kipkerriesalade • Zalmsalade Per persoon vanaf €

1.50

Feestelijk opgemaakt met vers fruit, heerlijke vleeswaren en verpakt in een feestelijke doos!

Lever deze week uw kassabon in en maak kans op een heerlijke

kerstrollade!

Maak de puzzel en lever de oplossing in voor 8 december!

Gourmet

Standaard/luxe, fondue en steengril Gourmet schaal standaard: • Biefstukje • Varkensoester • Snitsel • Shoarmareepjes • Kipfilet met ontbijtspek • Gelders schijfje • Mini vinkje Per persoon €

6.00

De winnaar ontvangt een geheel verzorgde gourmet voor 4 personen! WEGSTREPER

boek mantel roe sint wortel

boot myter schimmel spanje zak dak

pakje schoen speculaas zoet gedicht pepernoten

Oplossing: naam: adres: telefoonnummer:

Kijk op www.slagerijvaningen.nl voor uw kerstbestellijst

schoorsteen staf lied piet schuimpje stoom

Langestraat 65 Genemuiden, 038 3855113 / Dorpsweg 85 IJsselmuiden, 038 3332439 www.slagerijvaningen.nl, De Gildeslager verrast je smaak!


woensdag 1 december 2010 • pagina 7

College zet in op ‘combinatiefuncties’ voor cultuur en sport

www.destadskoerier.nl

Afronding baggerwerkzaamheden in Zwartewaterland

ZWARTEWATERLAND - Als de gemeenteraad er mee instemt, krijgt Zwartewaterland vanaf begin 2011 twee zogenoemde ‘combinatiefunctionarissen’. Deze zijn actief op twee of meerdere plekken in het onderwijs, sport en/of cultuur. Donderdag 2 december wordt dit voorstel in de raad behandeld. Door de inzet van combinatiefuncties krijgen kinderen te maken met één persoon in twee of meer verschillende situaties. “Eén gezicht, onder en na schooltijd”, schrijft het college in het raadsvoorstel. “De samenhang tussen het onderwijs en de sectoren sport en/of cultuur wordt door de inzet van combinatiefunctionarissen versterkt. Activiteiten onder en na schooltijd, bij school en in de buurt, worden beter op elkaar afgestemd.” Met de inzet van combinatiefunctionarissen streeft het kabinet ernaar om een samenhangend aanbod te creëren tussen onderwijs, sport en cultuur. In Zwartewaterland is het de bedoeling dat er een naschools sport-, beweeg- en cultuuraanbod komt voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Dit moet gerealiseerd worden door samenwerking met lokale sport- en cultuurinstellingen en naschoolse opvangorganisaties. Daarnaast moet het gymonderwijs op basisscholen een kwaliteitsimpuls krijgen door

coaching van leerkrachten en waar nodig door de inzet van vakleerkrachten. Verder wordt geprobeerd kinderen op de basisschool actief deel te laten nemen aan kunst- en cultuurlessen. Bij jongeren van twaalf tot achttien jaar wordt interesse gewekt voor sport en cultuur. Sportverenigingen moet versterkt worden door het verbeteren van het verenigingen vrijwillig kader en het werven en behouden van jeugdleden. In het voorjaar van 2010 heeft er een verkenning plaatsgevonden met het maatschappelijk werkveld voor draagvlak en inzicht te krijgen in de behoeftes en knelpunten in Zwartewaterland. Deze gemeente moet uiteindelijk in 2012 4,2 fte (1 fte is 38 uur) realiseren. Het college zet in op een projectperiode van twee jaar. Gezien de economisch ongunstige situatie lokaal, maar ook landelijk, wordt afgewacht of deze regeling ook na 2012 kan worden doorgezet in Zwartewaterland.

Foto: Pedro Sluiter

ZWARTEWATERLAND - Gedeputeerde Theo Rietkerk van de Provincie Overijssel heeft vrijdag in aanwezigheid van wethouder Dick Visserman en bestuurder Jan Laarman van het Waterschap Groot Salland de baggerprogrammering voor sanering van het stedelijk water in Zwartewaterland afgesloten. Tegelijk was dit de afronding van een fase van de programmering van het Nationaal Landschap IJsseldelta, waarbij een aantal projecten is gerealiseerd voor het recreatief ontsluiten van de grachten in Hasselt. In de Hanzestad zijn de Stadsgracht, Binnengracht, Buitengracht en de Dedemsvaart uitgebaggerd. In totaal is er 40.000 kuub bagger verwijderd en afgevoerd naar ver-

Vogeltentoonstelling in korenmolen De Zwaluw HASSELT - De leden van De Vogelvriend houden op 3 en 4 december weer hun jaarlijkse vogeltentoonstelling. De ruim 200 ‘gevederde vrienden’ zijn dit jaar te bewonderen in korenmolen De Zwaluw aan de Stenendijk 7 in Hasselt. Voor de leden is het een spannende tijd, want wie heeft de mooiste vogel gekweekt en wie zal het be-

geerde bondskruis winnen? Ook de middenstand heeft De Vogelvriend gesteund door prijzen beschikbaar

te stellen voor de prijzenboom. Geïnteresseerden kunnen op vrijdagmiddag en -avond en op zaterdag altijd leden aanspreken als ze meer over de vogelsport willen weten of over hun eigen pietje of parkiet. De toegang is, als vanouds, gratis.

Ontmoeting met Polen in Hervormde kerk

GENEMUIDEN - In het kerkgebouw van de Hervormde kerk in Genemuiden heeft zaterdag een ontmoeting plaatsgevonden met een aantal Poolse werknemers dat in Genemuiden verblijft. De ontmoeting was georganiseerd door de Werkgroep Polen, die vanuit het evangelisatiewerk van deze kerk is opgezet. Sinds enkele jaren is de Werkgroep Polen actief in het leggen van contacten met de groep Poolse werknemers in Genemuiden. De in de Taptijstad woonachtige Ma-

ria Barneveld, getrouwd met een Genemuidenaar, treedt sindsdien op als tolk namens de werkgroep. In de eerdere gesprekken met Polen kwam van alles aan bod. Zo-

wel Nederlandse als Genemuider gewoonten als vragen over kerk en geloof. Veel vragen van de Polen gaan over de praktische zaken waar ze tegenaan lopen, zoals for-

schillende baggerdepots. Met het gereedkomen van het baggeren in Hasselt worden twee projecten afgerond. Het eerste betreft het afronden van de baggerprogrammering voor sanering van stedelijk water, met de partners Provincie Overijssel en het Waterschap Groot Salland. “In 2006 heeft de gemeente een baggerprogrammering vastgesteld voor het saneren van verontreinigde

waterbodems in Genemuiden, Zwartsluis en Hasselt”, geeft wethouder Dick Visserman aan. “Met het afronden van het baggeren van de Stadswateren in Hasselt is een einde gekomen aan deze programmering.” Na de vaststelling van de baggerprogrammering is op initiatief van gedeputeerde Rietkerk het ‘Pact van Carpe Diem’ opgericht, een gezamenlijke aanpak van verontreinigde waterbodems. Dit heeft geresulteerd in samenwerking tussen provincie, gemeente en waterschap in het cluster Zwarte Water. “In de toekomst gaan we ons richten op het saneren van verontreinigde waterbodems in en grenzend aan het Zwarte Water. Onze voornaamste partner hierbij is Rijkswaterstaat”, aldus de wethouder.

In de nu afgesloten fase is in Hasselt de Jennegiebrug beweegbaar gemaakt, de Stadsgracht en de Binnengracht verdiept, een afmeervoorziening gerealiseerd en ruim 1.300 meter beschoeiing aangebracht. Deze projecten passen in het recreatief ontsluiten van de grachten in Hasselt. “Ook zijn de contouren van de vesting nadrukkelijker in beeld gebracht en is er bijgedragen in het saneren van de grachten”, vertelt Visserman.

‘Creatief met Kerst’ bij Steunpunt Mantelzorg ZWARTEWATERLAND - Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige Thuiszorg houdt voor mantelzorgers drie koffie-ochtenden met als thema ‘Creatief met Kerst’. Op woensdag 8 december is er een koffie-ochtend in Cultureel Centrum het Teeuwland in Hasselt, op donderdag 15 december in Woon- Diensten-/Zorgcentrum de Meente in Genemuiden en op donderdag 16 december in de Toesebolte in Zwartsluis. Alle ochtenden zijn van 10.00 tot 12.00 uur. “Mantelzorgers worden steeds belangrijker”, laat een medewerker van het Steunpunt weten. “Het is belangrijk dat ze ondersteuning krijgen van het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige Thuiszorg, want ze houden zich bezig met taken waar ze eigenlijk helemaal niet in thuis zijn. Waar ze niet voor gekozen hebben zelfs. Dat is zwaar en daarom is een steuntje in de rug nodig. Het steunpunt organiseert koffie-

ochtenden om mantelzorgers te ontlasten.”

mulieren die ze moeten invullen of vragen over hun woonruimte. Omdat alle Polen in eenzelfde situatie zitten, heeft de werkgroep een middag georganiseerd, waarbij alle Polen uit Genemuiden werden uitgenodigd. Van de circa 25 aanmeldingen bleek door omstandigheden  uiteindelijk ongeveer de helft te komen. Na een welkom werd de groep rondgeleid in het kerkgebouw. De kennismaking met het Protestanse gebouw leverde de nodige vragen op, aangezien in Polen vrijwel iedereen Rooms-Katholiek is. Het orgel werd bespeeld. Bij het horen van het Poolse volkslied begon de groep spontaan mee te zingen. Na de kerkbezichtiging werd in de Garfkamer de ontmoeting voortgezet. Namens de werkgroep werd uitgelegd waarom men vanuit de kerk aandacht gaf aan de Polen in Genemuiden. Dit werd belicht, vanuit bijbelse motieven

waarbij de boodschap van Gods liefde aan de Poolse mensen werd doorgegeven. Alle woningen kregen hierna een Nieuwe Testament in het Pools uitgereikt. Aan de Poolse arbeiders werd vervolgens een maaltijd aangeboden, waarna de ontmoeting eindigde met een voorlichting over Nederlandse les en enkele andere praktische zaken. Hierbij bleek dat een groot deel van de Poolse mensen graag de Nederlandse taal wil leren en zich uiteindelijk in dit land wil vestigen. De Werkgroep Polen treedt waar mogelijk coördinerend op en beraadt zich over verdere mogelijkheden om de contacten te onderhouden.

Deze ochtenden hebben een informatief of creatief karakter. Onder leiding van Anneke Jansen maken deelnemers een Kerstattentie. Neemt wel een schaar, liniaal en een potlood mee. Voor opgave/informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met: Lia Ruitenberg; 06-13014955 of mantelzorgzwartewaterland@hetnet.nl.


Woensdag 1 december 2010 • pagina 8

www.destadskoerier.nl

________________________

_________________

_______________

Kassabon Zilveren Kruis Achmea met 3 ster (voorheen

_______________

___________

Kassabon basisverze kering premie orthodontist

1

(geen vergoeding)

fysiotherapie2 (geen

vergoeding)

apotheek3 (geen vergoedin g eigen chiropractor4 (geen opticien5 (geen

bijdrage)

vergoeding)

vergoeding)

psycholoog6 (geen vergoedin g eigen

2.400,00

2.500,00

810,00 360,00

450,00

350,00

bijdrage)

 720,00 ------------+  7.590,00 _______________ _______________ ___________ De in 2011 gebru ikte zorg voor dit gezin (Man, vrouw en twee kinderen) 1 beugel kind  2.500,00 2 fysiotherapie 30 behandelingen à (niet chronisch /  27,00 volwassene) 3

medicijnen

wettelijke eigen bijdrage

(concerta) 4

chiropractie 10 behand elingen à

 45,00

5

bril

 350,00

6

psychologische zorg 16 behandelingen à  80,00

U HEEFT TEVEEL BETA ALD TOT ZIENS! kijk ook eens op www.veltman.nl

1. ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering 2. Avero / Veltman + Excellent

+ Superfit

466

Vrije keuze

385

3. Stad Holland Basispolis + Lux 4. A'foortse Optimaal + Opt

Vrije keuze

359

5. Avero / Veltman + Royaal + Topfit 6. ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering

249

8. Kiemer Basispolis + Ayla 9. CZ Zorg-op-maat + STop

368

+ 7. Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie

Top

Vrije keuze

348 413 469

10. A'foortse Optimaal + Uitg + Comf 11. Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie 12. De Friesland Basispolis NN + Excellent 4 Sterren 13. Interpolis Basisverzekering + ZA 4 ster 14. Zilveren Kruis Beter Af Polis + ster 4 + Polis Principe 15. DVZ 16. OHRA Zorgverzekering + Ex Uitg 17. Stad Holland Basispolis + Riant 18. Zorg en Zekerheid Zorg Zeker 19. OHRA Zorgverzekering + Uitg

Vrije keuze

273

+ Tot

+ Optifit 20. ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering + Compl 21. Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie 22. Avero Keuze Zorg Plan + Extra 23. CZ Zorg-op-maat + Exc

24. Agis Basispolis Basic + ComfPlus

288 299 333 295 292 292 317 297 370 275 281 272 256 409 303

Vrije keuze Vrije keuze Vrije keuze

Beperkte keuze

Geen vrije keuze Vrije keuze Vrije keuze

Beperkte keuze

Geen vrije keuze

Geen vrije keuze

Geen vrije keuze Vrije keuze Vrije keuze

Geen vrije keuze Vrije keuze Vrije keuze Vrije keuze Vrije keuze

Geen vrije keuze

Geen vrije keuze

25. Pro Life basispolis Basic + ExLarge Bas + AV 2 26. IZZ Basisverzekering Natura + 27. A'foortse Optimaal + Bas 28. Salland Basis NL + Top 29. Trias Natura + GEZ

303 312

Geen vrije keuze

260

Vrije keuze

307

Vrije keuze

284

+ GeZZin 30. Zorg en Zekerheid Zorg Zeker Vit 31. OHRA Zorgverzekering + Uitg 32. De Friesland Basispolis NN + Opt 33. Goudse Restitutie + Top 34. IZA Zorgverzekering + Perfect 35. Unive Zorg Geregeld + Gezin

296 281 264 313 341 287

36. VGZ Natura + Gezin Uitg 37. Stad Holland Basispolis + Extr

280 285

38. Agis Basispolis Basic + Comf Plus 39. SIZ Basisverzekering Natura +

40. Pro Life basispolis Basic + Large 3 Sterren 41. Interpolis Basisverzekering + ZA 42. Zilveren Kruis Beter Af Polis + 43. DVZ Principe Polis + 3 ster

Geen vrije keuze

3 ster

+ Benfit 44. ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering 45. De Friesland Basispolis NN + Gzn 46. TakeCareNow! + t@ke 3

47. IZA Zorgverzekering + Classic + Top 48. Zorg en Zekerheid Zorg Zeker



   

    

266 279 266 261 258 258 252 258 247 286 286

Geen vrije keuze

Geen vrije keuze Vrije keuze

Beperkte keuze Vrije keuze

Beperkte keuze

Geen vrije keuze

Geen vrije keuze Vrije keuze

Geen vrije keuze

Geen vrije keuze

Geen vrije keuze

Geen vrije keuze

Geen vrije keuze

Geen vrije keuze Vrije keuze

Beperkte keuze

Geen vrije keuze Beperkte keuze

49. Kiemer Basispolis + Femke Bas + AV 1 50. IZZ Basisverzekering Natura +

51. Avero Keuze Zorg Plan + Start + Extra 52. Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie 53. OZF Zorgpolis + AV Roy 54. OHRA Zorgverzekering + Ex Aanv 55. Menzis ZorgVerzorgd + EV 4 56. DSW Basis + Top

57. Stad Holland Basispolis + Uitg 58. Goudse Restitutie + Tot

59. SIZ Basisverzekering Natura + 60. Trias Natura + AVT

65. Salland Basis NL + Plus 66. Salland Basis NL + 55+

69. Trias Natura + VIT 70. De Friesland Basispolis NN + Extra 71. De Friesland Basispolis NN + 55+

Geen vrije keuze

72. Unive Zorg Geregeld + Vitaal

  



Vrije keuze

Beperkte keuze

Geen vrije keuze

2

apotheek3 (360 chiropractor

 

810,00 200,00

x  27,-)

1

x eigen bijdr. orthodontist

-

4

(10 x

(100%  1,-) vergoed)  2

 5,-) fysiotherapie

-

 (100% vergoed)

3.276,00

-

orthodontist

50,00 

-

fysiotherapie

opticien5 (max.

 150,-) 3  200,00  apotheek (100% vergoed)   360,00  240,00 psycholoog6  240,00 ------------+ 4 ing) (8 x  10,- eigen bijdr. + 2   (100% vergoed) 4 450,00 x  80,-) chiropractor ------------+   (100% vergoed) 4.527,00 chiropractor 5 optici en ________  (geen vergoeding) ________ 4.527,00 ________________ 5  ________ _ 350,00  ________ ________ (100% vergoed) 5 opticien ________ _________________  (100% vergoed) 6 Deopticien in loog psycho 2011 gebruikt e (geen zorg vergoeding eigen voor dit gezin bijdrage) De in 2011 gebruikte6 zorg (Man, vrouw en twee kinderen) 720,00 voor dit gezin  (100% vergoed) 6 psycholoog 1 (Man, vrouw en twee ----------- (100% vergoed) kinderen) psycholoog + beugel kind ------------+ 1 2.500,00   7.590, beugel kind ------------+ 00 _______________  2.500,00  3.276,00 2 _______________  3.276,00 fysiotherapie 30 _____ _____ behandelingen _ 2 à  27,00 (niet chronisch fysiotherapie 30 behandelingen De in volwassene) 2011 /gebru ______________ à ikte  27,00 _____________ zorg voor dit _____________ (niet chronisch______________ / volwassene) ______________ gezin ______________ (Man, vrouw en twee 3 kinderen) 1medicijnen wettelijke eigen beugel kind 3 gebruikte zorg voor dit gezin bijdrage (concerta)in dit gezin medicijnen De in 2011 2011 gebruikte zorg voor De wettelijk eigen 2.500,00 twee kinderen) en bijdrage (Man, evrouw (concerta) 2 (Man, vrouw en twee kinderen) 4fysiotherapi 1 30 behandeli chiropractiee 10 behandelinge  2.500,00 n àà (niet1 chronisch beugel kind 4 ngen  2.500,00  27,00 45,00 volwassene) chiropractie 10 behandelingen beugel /kind à  45,00 5 3 bril 2  27,00 medici 5  à350,00  27,00 fysiotherapie 30 behandelingen à 2 jnen bril wettel behandelingen ijke eigen bijdra 30 (concerfysiotherapie ta) ge chronisch / volwassene) 350,00 (niet 6 / volwassene) psycholog (niet chronisch ische zorg 16 behandelingen à  80,00 6 4 psychologische zorg 16 behandeli chiropractie 10 behand ngenwettelijke à  80,00 3 bijdrage eigen elingen à medicijnen 3 eigen bijdrage  45,00 wettelijke medicijnen 5 (concerta) bril(concerta)  350,00 4 6  45,00 chiropractie 10 behandelingen à 4 logisc psycho  45,00 à behandelingen 10behand he zorg 16 chiropractie elingen à  80,00

U HEEFT TEVEEL BETAALD TOT ZIENS!

5

kijk ook eens op

U HEEFT TEVEEL BETAALD TOT ZIENS!

 350,00

Ubril HEEFT www.vel TEVEtman.nl EL BETAALD 6 zorg 16 behandelingen à  psychologische TOT ZIEN S!

80,00

5

bril

 350,00

kijk ook eens op 6 www.veltman.nl psychologische zorg 16 behandelingen à  80,00

U HEEFT BETAALD GRAAG TOT ZIENS!

U HEEFT BETAALD GRAAG TOT ZIENS!

kijk ook eens op www.veltman.nl

kijk ook eens op www.veltman.nl

kijk ook eens op www.veltman.nl

premie

 81,00 360,00

1

255

apotheek

4

chiropractor 5

opticien

336

254 270 273 267 257 324 284 321 285 286 238 280 289

6

psycholoog

De in 2011 gebr

(Man, v

1

beugel kind

2

fysiotherapie 30

(niet chronisch / volw 3

medicijnen

(concerta) 4

chiropractie 10

5

bril

6

psychologische z

Beperkte keuze Vrije keuze

Geen vrije keuze Vrije keuze Vrije keuze Vrije keuze

Geen vrije keuze

Geen vrije keuze

Geen vrije keuze

Geen vrije keuze

Geen vrije keuze Vrije keuze Vrije keuze Vrije keuze

Geen vrije keuze Vrije keuze

Geen vrije keuze Beperkte keuze

Beperkte keuze

Geen vrije keuze





Profiteer van onze verhoogde collectiviteitkorting!

(100% ve

________________

      



(100%

(100% vergo

Vrije keuze

245

(100

(100% vergo

Vrije keuze

256

(100% 2

3

Geen vrije keuze

241

303

67. Azivo Basis + TopEx + Goud 68. Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie

fysiotherpremie apie (3 3.276,00

Kassabon Avéro

Beperkte keuze

294

292

63. Agis Basispolis Basic + Gezin 64. Salland Basis NL + 55+ Max

81,00

500,00



248

263

61. Unive Zorg Geregeld + EZ Best 62. VGZ Natura + Plus

2.400,00 360,00 2.500,00 50,00

wets kunnen Wilt u ouder met vragen binnenlopen verzekering? over uw zorg onze zorgDat kan! Met kunt u altijd verzekering t. Wij beharbij ons terech ngen graag! tigen uw bela

259

Acc

ook eens op U HEEFkijk T TEVEtman.nl EL BETAALD www.vel TOT ZIENS!

   

met Excellent Achmea  3.096,00

De kassabon van Avéro Achmea Excellent laat gelukkig zien dat een tweedeling niet hoeft. Met de keuze voor deze zorgverzekering staat u aan de goede kant van de streep.







U HEEFT TEVEEL BETAALD TOT ZIENS!

premie _______________ _______________  _____ 3.096,00 premie ______ Kassabon Avéro Avéro Achmea met Excellent Kassabon orthodont ist1 (max. Kassa 2.000,-) bon basis  verzekerin orthodontist1 (max.  2.000,-) g 500,00

fysiotherapie2 (3 x  27,-) premie premie apotheek3 (360 x eigen bijdr.  1,-) orthodontist1 (geen 1 vergoed) vergoed (100% orthodontist chiroprac tor4 (10 x  5,-) ing) fysiotherapie2 (geen 2 vergoed 5 ing) vergoed) (100% opticien fysiotherapie (max.  150,-) apotheek3 (geen vergoedin g eigen psycholoo g6 3 (100% vergoed)bijdrage) apotheek (8 4 x  10,chirop eigen bijdr. + 2 x  80,-) ractor (geen vergoed

Zie hier, de tweedeling in de zorg is daar. Een beangstigend beeld!

U hebt met het Keuze Zorg Plan en uw aanvullende verzekering van Avéro Achmea een geweldig gevulde zorgwinkelwagen tegen een bijzonder scherpe prijs. Zie de positie van deze zorgverzekering op het ‘marktplaatje’ hieronber. De premie van Avéro Achmea is inclusief collectiviteitkorting. Voor de overige verzekeringen hebben wij de reguliere premies gehanteerd, deze kunnen in de praktijk dus nog wat lager zijn in verband met een eventuele collectiviteitkorting.



500,00

 81,00  2.400,00 apotheek3 (360 x eigen bijdr.  1,-)  orthodontist1 (geen 360,00 vergoeding)  2.500,00 chiropractor4 (10 x  5,-)  fysiotherapie2 (geen 50,00 vergoeding)  810,00 opticien53(max.  150,-)  apotheek (geen vergoedin 200,00 g eigen bijdrage)  360,00 psycholoog6 4  chirop 240,00 ractor (geen vergoeding) (8 x  10,- eigen bijdr. + 2 x  80,-)  --------450,00 ---+  4.527,00 opticien5 (geen vergoed ing) ________________________  350,00 ________ ________ _ psycholoog6 (geen vergoedin De in 2011 gebruiktgeeigen bijdrage) zorg voor dit gezin 720,00 (Man, vrouw en twee kinderen) ------------+ 1 beugel kind   7.590,00 2.500,00 _______________ _______________ ___________ 2 fysiotherapie 30 behandelingen De à 2011 /gebru  27,00 (nietin chronisch ikte zorg voor volwassene) dit gezin (Man, vrouw en twee kinderen) 1 3 beugel kind medicijne n wettelijke eigen bijdrage (concerta)  2.500,00 2 fysiotherapie 30 behandelingen à 4 (niet chronistie chiroprac  27,00 ch / volwass 10 behandeli ene) ngen à  45,00 35 medici bril jnen wettelijke eigen  350,00 (concerta) bijdrage 6 4 psychologische zorg 16 behandeli ngen à  80,00 chiropractie 10 behand elingen à  45,00 5 bril  350,00 6 psychologische zorg 16 behandelingen à  80,00

verzekeringen Bro 8261 ________________

• goede zorg waar u al - via uw verzekering - voor betaald heeft; • of goede zorg die u dan zelf (bij)betaalt; • of van goede zorg moeten afzien omdat u die zorg niet kunt of wilt betalen.

Op 1 januari ‘koopt’ u uw zorgverzekering voor 2011. Dit moment ligt gelukkig hopelijk ‘ver’ voor het moment dat u er vanwege ziekte gebruik van moet maken. Hierdoor lopen wij het risico dat wij ons bij het kopen van de zorgverzekering voornamelijk op de prijs focussen. In plaats van dat u zich focust op de zorgverzekering met de meeste waar (= vrije toegang tot goede zorg ingeval van ziekte) voor uw geld (= een betaalbare premie). En laat u met de zorgverzekering van Avéro Achmea nu juist deze hebben gevonden.

x  27,-)

________________________ _________________ - hypotheken - pensioenen ________verzekeringen ________________________ verzekeringen - hypotheken - pensioenen ________ 37 _ Broederweg Kassabon ZilverenBroederweg 37 Kruis Achmea met 3 ster GS Kampen Kassabon Zilveren Kruis 8261 (voorheen GSLand Kampen Achmea met 3 ster Groene 8261 Achmea) _____________ (voorheen ______________ Groene Land ______________ Achmea) _________________________________________

Wij schetsen u de mogelijke kassabonnen van 3 zorgwinkelwagentjes eind 2011. Dit maakt duidelijk dat wat u in uw winkelwagentje legt, uiteindelijk bepaalt welke zorg u betaald krijgt:

Er bestaat geen enkele twijfel over wat wij mensen willen op het moment dat wij gezondheidsklachten hebben, namelijk er zo spoedig mogelijk weer vanaf komen. Dan staat gezondheid echt op nummer 1. De weg naar die goede zorg bij ziekte wordt geopend door uw zorgverzekering.



fysiotherapie2 (3 premie

kijk ook eens op www.veltman.nl

Voorkom goedkoop = duurkoop



_____ premie ______________________________  ______ 3.096,00

bon basis orthodontKassa ist1 (max. 2.000,-)verzekerin g 

Groene Land Achmea)

In de wereld van restitutie geldt vrije keuze van zorgverlener.

Wij zijn blij u deze winkelwagen voor 2011 te kunnen aanbieden. Met Avéro Achmea hebt u een waanzinnig goede zorgverzekering. Met opnieuw de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Wij helpen u graag. Het zorgteam van Veltman.

U HE GRAA

kij ww


Woensdag 1 december 2010 • pagina 9

www.destadskoerier.nl

10 tot

3 WEKEN

50% KORTINGrraad

op gehele voo

S G N I W U VERBO

ONGEMAKKEN VOORDEEL! Wij stappen over op Ledverlichting. Dat is goed voor het milieu en geeft een betere belichting in onze showroom. Hierdoor zitten we echter 3 weken in de rommel en van die ongemakken profiteert u! Wij geven maar liefst 3 weken lang 10-50% korting op de gehele voorraad boxsprings, slaapkamers, tienerbedden, bodems, matrassen, overtrekken, dekbedden...

LAATSTE WEEK!

Direct aan de

A28

Rondweg 72 Wezep

Tel: 038 376 12 12

www.koopsbedden.nl


Woensdag 1 december 2010 • pagina 10

www.destadskoerier.nl

GevraaGd: IJzerman Kampen B.V. is een verhuis- en transportbedrijf dat in 1936 is opgericht. Wij zijn gespecialiseerd in verhuizingen, grootkeukenvervoer, distributie en vervoer met kraanauto.

Kom binnen en kijk uw ogen uit!

Hulp in de huishouding

Wegens aanhoudende groei van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar:

2 distributie chauffeurs

Voor de mooiste Sinterklaascadeaus!

Fam. G. eenkhoorn Wulp 10 Genemuiden

(vraag naar Greet IJzerman)

T.a.v. Greet IJzerman

voor inlichtingen, bel: 038-38 568 24

Oudestraat 136 Kampen 038-33 36 147

Voor uw Sint inkopen kunt u bij Expert Zet je schoen op expert.nl binnenlopen. 229.PRIJSKNALLER!

MEENEEMPRIJS NIEUWSTE MODEL

Feestelijke opening!

van 329.-

245.-

SAMSUNG 56 cm LCD-TV

APPLE iPod Touch 8GB MP4-speler

LE22C450. Met 1366 x 768 pixels, Wide Color Enhancer, USB, Dolby Digital Plus, DVB-T en DVB-Ci+ tuner en 3x HDMI. • Geschikt voor Ziggo/Digitenne

Touch8GB4G. Met 8 GB geheugen, FaceTime, 8,9 cm Multi-Touch display, HD video-opname, Bluetooth en WiFi. • Nieuwste generatie iPod Touch

Expert Genemuiden woensdag 7oktober LITHIUM ACCU

ASUS 10,1” netbook

NU

289.-

EeePC 1001PX. Met o.a. Intel Atom N450 processor, 1 GB geheugen, 160 GB harde schijf, WiFi en 10,1” Anti-Glare LED beeldscherm. • Windows 7 Starter

SONY digitale camera

van 129.-

97.-

DSC-W310S. Met 12,1 megapixels, 4x optische zoom, 6,8 cm scherm, gezichtsherkenning, Smile Shutter en Steady Shot. • Hoge gevoeligheid (ISO3200

BOSCH 1400 toeren wasautomaat

NU

749.-

WAQ28340EX. Met 7 kg vulgewicht, programmaverloop, resttijdaanduiding, startuitstel tot 24 uur, Aquastop en VarioPerfect. • Energieklasse A-20%

MIELE 1600 watt stofzuiger

van 159.-

129.-

S2111 lavagrijs. Met elektronische zuigkrachtregeling, Silence-geluidsisolatie, stofstandindicator, Air-clean-filter en luxe zuigmond. • Actieradius 9 m

Van experts kun je meer verwachten. www.expert.nl

EXPERT GENEMUIDEN, WESTERKAAI 80, TELEFOON: (038) 3854333

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m 4 december 2010. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. OP=OP.

NU


woensdag 1 december 2010 • pagina 11

www.destadskoerier.nl

‘School voor Chamis vordert flink’ ZWARTEWATERLAND - Tijdens het bezoek van Wout en Hennie van Dalfsen aan hun dochter Mariska in Peru, waren ze natuurlijk erg benieuwd hoe de bouw van de school in Chamis (2e/3e Wereldproject 2009) er voor stond. Ze waren aangenaam verrast hoe ver ze al gevorderd waren en hadden grote bewondering voor het vakmanschap en enthousiasme waarmee de school wordt gebouwd.

In Chamis wachtte hen een warm welkom door de burgemeester, de onderwijzers, ouders en leerlingen. Ze waren erg blij en dankbaar dat hun kinderen nu ook een goede vervolgopleiding krijgen en daardoor betere kansen in de maatschappij. Ze spraken grote waardering uit voor Mariska en haar stichting Warmayllu en drukten Wout en Hennie van Dalfsen op het hart de stichting 2e/3e Wereldprojecten, de enthousiaste werkgroep en de inwoners van Zwartewaterland te bedanken voor de inzet van het afgelopen jaar. Ook stichting Impulsis, die met een bijdrage van 64.000 euro een deel van de personeelskosten vergoedt, alsmede de ontwikkeling van interculturele lesprogramma’s en het opzetten van een netwerk van ontwikkelingsorganisaties om zodoende door uitwisseling

van ervaringen en ideëen het onderwijs in de arme gebieden van Peru op een hoger plan te brengen. Tot grote verrassing van Wout en Hennie van Dalfsen mochten ze een gedenksteen onthullen waarop de gemeente Chamis haar dank uitspreekt aan het 2e/3e Wereldproject, Impulsis en Mariska. Deze plaquette heeft een prominente plaats gekregen in de muur van het schoolgebouw. Onder leiding van een kundige bouwmeester waren mannen en vrouwen bezig met verschillende werkzaamheden. De bouw wordt in fases uitgevoerd in verband met de komende regentijd. Er wordt momenteel gewerkt aan de vijf theorielokalen, die voor de regentijd onder de pannen moeten zijn. Dan kan tijdens de regentijd de binnenkant worden afgewerkt en kunnen de lokalen bij de start van

het volgend schoolseizoen in gebruik worden genomen. Na de regenperiode wordt dan begonnen met de praktijklokalen, het sanitairgebouw en de aula. De school wordt gebouwd met materialen die grotendeels ter plaatse worden gewonnen. De afgegraven

Ontmoeting bezorgt weer kerstkaarten

GENEMUIDEN/MASTENBROEK - Het comité IJssel/Zwartewater van Stichting Ontmoeting verzorgt dit jaar de bezorging van kerstkaarten. De opbrengst is bestemd voor het werk onder dak- en thuislozen. Ontmoeting bezorgt in de week voor kerst kaarten in onder andere Genemuiden en Mastenbroek. De zijn van maandag 6 tot en met vrijdag 17 december 16.00 uur in te leveren bij adres-

sen die vermeld staan op de aanplakbiljetten die bij verschillende winkeliers zijn opgehangen. Kaarten met de volgende postcodes worden bezorgd: 8261 tot

en met 8266, 8271, 8274, 8275, 8277, 8281, 8293 en 8044 PE/PC. De bezorgkosten bedragen 30 cent. De kaarten worden voorzien van een sticker van Stichting Ontmoeting en op zaterdag 18 december door vrijwilligers bezorgd. Kaarten met een postbusnummer kunnen niet worden bezorgd.

kleigrond bijvoorbeeld wordt voor de adobe’s (bouwstenen) gebruikt en het stuk bos dat moest worden gekapt, levert het hout voor de dakspanten.

Iedereen is het er over eens dat het project een succes wordt en zeker zal bijdragen aan de ontwikkeling van de bevolking van Chamis.

Pechvogels gezocht BrugMedia is op zoek naar pechvogels die het afgelopen jaar extra veel tegenslagen te verwerken hebben gehad. Zij verdienen het namelijk om te worden verrast met een leuk weekend in een luxe hotel ergens in het land. Wie kent zo’n koppel waarbij het op allerlei manieren tegen zat dit jaar? Vertel het ons en wellicht gaan deze pechvogels een weekend naar een prachtig hotel ergens in het land om in een piekfijn opgemaakt nestje

even uit te blazen en op adem te komen. Voor de beste tipgever heeft BrugMedia ook een leuke verrassing in petto. Stuur het verhaal van de ‘pechvogels’ en uw gegevens naar: redactie@brugmedia.nl.

SFEERVOLLE KERST(KADO)SHOW Dijkman Autoschade verleent uitgebreide service zoals complete schade-afhandelingen met verzekeringsmaatschappijen. Dat bespaart u een hoop geregel en formulieren. En... intussen wordt uw auto snel en professioneel weer als nieuw! En Dijkman Autoschade doet véél meer...

MINI KERSTBOOMPJE

± 60 CM HOOG EXCL . VERSIERING EN MAND

KERSTSILHOUET

SLANGVERLICHTING DIVERSE VORMEN INCL. HAAK HOOGTE 60 CM

VAN 5,95 VOOR

3.

www.dijkmanautoschade.nl

Hasselt Industrieweg 19 Telefoon 038 477 21 66 hasselt@dijkmanautoschade.nl Meppel Sethweg 5 Telefoon 0522 25 62 43 meppel@dijkmanautoschade.nl

95

GROTE

VAN 12,50 VOOR

7.95

SORTERING

KERSTBOMEN! GRATIS VERPAKT!

Brocantiek ‘t Schuurtje

KERSTBALLEN

% 0

zin in een antiek half uurtje? Kom dan winkelen bij Brocantiek ‘t Schuurtje

2

De hele feestmaand december hebben wij eindejaarskoopjes

TING

OR KASSAK

WORKSHOP

KERSTSTUK MAKEN DONDERDAG 16 DECEMBER VAN 19.00 - 21.30 UUR MEEDOEN AAN DE WORKSHOP IS DEZE AVOND MET EXTRA KORTING WINKELEN INSCHRIJFFORMULIER BIJ DE KASSA VERKRIJGBAAR OF VIA

INFO@DEOOSTEINDE.NL

Meubels, kroonluchters, klokken, brocante en heel veel kleingoed.

Let op! koopavond op vrijdagavond, doorlopend tot 21.00 uur VOORDEELPARADIJS VOOR GROENE VINGERS | WWW.DEOOSTEINDE.NL

OPEN Zuiderzeestraatweg 532 • 8091 CV Wezep www.brocantiekhetschuurtje.nl • Tel. 038 - 376 49 83

GROOT ASSORTIMENT BIJ AANKOOP VAN EEN VOLLE KARTONNEN DOOS

Aanb. geldig van 01-12 t/m 07-12-’10 | Afgehaald, zolang de voorraad strekt.

NO-CLAIM BEHOUDEN? informeer naar onze oplossingen!

PICEA CONICA

• persoonlijke benadering • 4 jaar Focwa/ANWB garantie • Gratis reparatie van ster in voorruit (vanaf WA-extra) • Autoruit service en graveren kenteken (anti-diefstal) • Uitdeuken zonder spuiten (50% goedkoper!) • Schade-afhandeling met elke verzekeringsmaatschappij • Onderhoud en reparatie airco • Al 45 jaar vakwerk voor bedrijf en particulier.

ma. di. don. en vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur en zaterdag tot 17.00 uur wo. gesloten

50% KORTING BLOEMBOLLEN! ma. t/m do. 09.00 - 18.00 uur vrij. 09.00 - 21.00 uur zat. 08.30 - 17.00 uur

Koekoeksweg 4 8271 PC IJsselmuiden (koekoekspolder) Tel. 038-331 20 35


Woensdag 1 december 2010 • pagina 12

www.destadskoerier.nl

Gezellig uit eten met de kerstdagen

Live entertainment

Great Pianos On Tour

2011 Zaterdag 5 februari Entreekaartje: € 15,-

Kersttip Traditionele Krullepudding Nu te bestellen

AGENDA DECEMBER Ma. 6 dec:

Start kaartverkoop Great Pianos On Tour

Ma. 13 t/m wo. 15 dec:

Kerstpakkettenmarkt

Ma. 20 dec:

Laatste besteldag Krullepudding

Vr. 24 dec.:

Extra lang geopend: gezellig borrelen & eten!

Ma. 27 t/m vr. 31 dec:

Gesloten voor lunch (incl. lunchservice)

Di. 28 dec:

Prijskaarten: Klaverjassen & Hartenjagen

Reserveer tijdig een tafel in een van onze restaurants en kijk voor alle mogelijkeden op

- Kerstbrunch - Familiebuffet - Dineren in “de Combuys” - Brasserie “In ‘t Vooronder”

www.hotelzwartewater.nl

1e en 2e kerstdag is ons bowlingcentrum geopend van 13.00 tot 23.00 uur.

Aanvang 20.00 uur

Kijk voor meer informatie op www.dekaaihof.nl Drostenhofstraat 3 | 8281 BC Genemuiden | Tel.: 038 - 385 45 33

Hotel Zwartewater bv, De Vlakte 20, 8064 PC Zwartsluis t: 038 386 64 44, f: 038 386 62 75, e: info@hotel-zwartewater.nl, i: www.hotelzwartewater.nl

Lekker culinair eten met de kerst

2e KERSTDAG

HEERLIJK Á LA CARTE ETEN met een keuze uit diverse kip, vlees of visgerechten!

2e kerstdag geopend vanaf 16.00 uur

Heeft u geen zin om met de kerst een vast menu te eten? Wij hebben een prachtig kerst keuze menu samengesteld. Stel zelf u 4- of 5-gangendiner samen voor € 45,- of € 50,Brunchen met familie en vrienden? fetvorm voor Op 1e en 2e kerstdag uitgebreide brunch in buf

€ 17,50 p.p.

KERSTMENU Mosterdsoep Stoofpotje van wild Kaneelijs

met warme vanillesaus en slagroom

Ook geschikt voor al uw (thema) feesten en partijen vanaf 20 personen. Stationsweg 8 - 8064 DE Zwartsluis Telefoon 038-3867389 www.horecacentrum-dealbatros.nl

Voor meer informatie of reserveringen kunt u bellen met 038 - 386 90 20 of mailen naar info@restauranthetoudegemeentehuis.nl

T 038-3869020 www.restauranthetoudegemeentehuis.nl

Kerkstraat 26, 8064 DP Zwartsluis


woensdag 1 december 2010 • pagina 13

www.destadskoerier.nl

Cultuureducatie in groepen 7 en 8

Smulpietje

5

en het geheim van het plein “Ga naar een plek waar het verleden spreekt”, las Stillepietje nog eens voor. Terwijl we buiten in de kou druk aan het overleggen waren, ving een gezellige dikke man flarden van ons gesprek op. “Ik weet waar jullie moeten zijn lieve Pieten. Dit is een stad vol historie. Jullie zijn er al bijna, even rechtdoor en dan naar rechts.” Terwijl we de aardige meneer bedankten en op weg gingen naar de bijzondere plek, bedacht ik me opeens dat we helemaal niet meer met het computerprobleem bezig waren. En dat was de reden waarom we eigenlijk de stad in waren gegaan. We waren allen volledig in de ban van ‘het geheim van het plein.’ Ondertussen kon Sinterklaas nog steeds niets regelen voor de kinderen in Zwolle, dus ik vond dat ik de Goedheiligman maar eens moest bellen om te vragen hoe het allemaal ging. Nadat de telefoon een paar keer was overgegaan hoorde ik de enthousiaste stem van de Sint. “Het probleem is opgelost. Mallepietje had stiekum wat programma’s gedownload en er was een virus in de computer geslopen. We hebben Goochelpietje gebeld en alles is nu opgelost. Er is alleen iets raars aan de hand, er verschijnen steeds berichten in onze mailbox die in een ouderwets handschrift zijn geschreven. Ik zal even lezen wat hier staat: “Schrik niet van mij, houd goede moed, hier lees je mee wat je weten moet”, sprak de Sint plechtig. “Het bericht is naar jou gestuurd Smulpietje...” Ik slikte even, wat kon dit nu betekenen. Ondertussen waren we bij een plein aangekomen waar een grote kerk stond, dus ik beëindigde het gesprek met Sinterklaas. Terwijl Blufpietje op zoek ging naar wat lekkers voor de lunch, zag ik achter de kerk een meisje staan in ouderwetse kleding, die je wel eens ziet op van die oude schilderijen. Ze liep geruisloos naar me toe terwijl ze een grote bril in haar hand hield. “Geef deze aan Cyberpiet”, sprak ze zacht. Voordat ik kon vragen waarom, was ze verdwenen. Toen Blufpiet ondertus-

sen wat dozen met chocoladebroodjes voor ons had gekocht,viel er een briefje uit een van de dozen. Het was in zulke vreemde letters geschreven dat niemand het kon ontcijferen. Cyberpietje, die ondertussen de grote bril op had, die ik hem had gegeven, snapte niet waar we zo’n moeite mee hadden. “Ik kan het prima lezen hoor”, zei hij. De letters zijn alleen wat ouderwets geschreven. “We keken hem verbaasd aan terwijl hij voorlas wat op het briefje stond. “Alleen Pietjes die niet bang voor water zijn, ontrafelen een bijzonder geheim.” Terwijl we al kletsend op zoek gingen naar iets wat met water te maken had, zag ik een oude dame met een zeer merkwaardige en ouderwetse hoed op naar me toekomen. “U hoeft straks alleen nog naar rechts en dan zult u er vanzelf iets meer van begrijpen”, zei ze met een stem die ik alleen kende van die ouderwetse zwartwit films. Toen ik de andere Pietjes vroeg wat ze van die maffe hoed van die vrouw vonden, keken ze me verbaasd aan. “Waar heb je het over Smulpietje? We hebben sinds we die vriendelijke dame van een jaar of dertig tegenkwamen geen mevrouw meer gezien.”

ZWARTEWATERLAND - “De kracht en het succes van het cultuureducatieve programma in Zwartewaterland zit hem vooral in de collectiviteit”, vertelt Richard Jansen van het coördinerende Muziekcentrum Zwartewaterland. De scholen, coördinatoren (Bibliotheek en Muziekcentrum) en de gemeente werken intensief samen. In de afgelopen jaren is een structureel cultuureducatief programma op (bijna) alle basisscholen in Zwartewaterland toegevoegd aan het standaard (onderwijs)aanbod. “De scholen ervaren het programma als een verrijking en geven in de evaluaties aan dat ze erg tevreden zijn er graag mee verder willen”, meent Jansen. Vertegenwoordigers van de scholen overleggen regelmatig wat geschikt zou kunnen zijn en welk aanbod aansluit bij de identiteit van de school. “Zo ontstaat een mooi, evenwichtig programma met doorgaande leerlijnen.” Bijkomende effecten, zoals het intensieve onderlinge contact tussen de scholen, helpen ook de algemene samenwerking in het basisonderwijs verbeteren. Nadat de groepen 1 tot en met 8 in de afgelopen maanden met de

boxen ‘Muziek’, ‘Literatuur’, ‘Cultureel Erfgoed’ en ‘Voorstellingen’ begonnen zijn, was het in november de beurt aan de ‘box Beeldend’. De groepen 7 en 8 van alle basisscholen kregen lokale kunstenaars op bezoek die vertelden over de Franse kunstenaar Matisse. Daarna maakten de kinderen onder begeleiding kunstwerken (foto) in de stijl van Matisse. Een uitgebreide lesbrief van kunstenares Herma Sybrand uit Zwartsluis hielp de leerkrachten bij de voorbereidingen. Vanaf februari 2011 komen de lokale kunstenaars ook in alle groepen 1 tot en met 6. Dan met een voor alle groepen nieuw en gevarieerd aanbod met thema’s.

Nationale Oogcollecte in Hasselt HASSELT - Onder andere in Hasselt gaan tot en met 4 december collectanten langs de deuren voor de Nationale Oogcollecte. Deze collecte is een samenwerking tussen Stichting Oogfonds Nederland en Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Met de Nationale Oogcollecte wordt geld ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek naar oogaandoeningen. Dat kunnen aangeboren beperkingen of aandoeningen zijn, maar ook aandoeningen als gevolg van vergrijzing of welvaartsziekten. De opbrengsten van de collecte worden besteed aan veelbe-

lovend onderzoek dat door geldgebrek blijft liggen. Bartiméus Sonneheerdt en Oogfonds Nederland financieren tal van projecten op het gebied van toegankelijkheid, wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en belangenbehartiging (Oogfonds). Voor meer informatie: www. oogcollecte.nl.

Zeven autoinbraken in Genemuiden GENEMUIDEN - In Genemuiden is tussen dinsdagavond (21.45 uur) en woensdagochtend (4.45 uur) in zeven auto’s ingebroken. De wagens stonden geparkeerd aan De Prikker, Dissel, Lier, Kabel (twee maal) en Scheg (twee maal). Uit de auto’s zijn voornamelijk (ingebouwde) navigatiesystemen weggenomen. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Wie meer informatie heeft over deze inbraken of iets opvallends heeft gezien dat te maken kan hebben met deze zaken, kan contact opnemen met de politie via 0900-8844 en vragen naar politieteam Horst en Waterland. Ook vraagt de politie extra alert te zijn op ver-

dachte situaties. Wie iemand ziet die opvallend veel interesse heeft in geparkeerde auto’s, kan ook contact opnemen. Ook adviseert de politie zoveel mogelijk de auto te parkeren op goed verlichte plaatsen. “Inbrekers en dieven houden niet van inbreken in de spotlights”, aldus een politiewoordvoerder.

Jaarlijkse tentoonstelling De Edelzanger ZWARTSLUIS - Na het feest van het vijftigjarig jubileum staat nu de jaarlijkse tentoonstelling van vogelvereniging De Edelzanger voor de deur. Deze vindt plaats van donderdag tot en met zaterdag. papagaaien ontbreken dit jaar niet. De tentoonstelling vindt plaats in het clubTijdens deze tentoonstelling worden vergebouw, op Buitenkwartier 35A. Er is een schillende soorten vogels geshowd, zoals lotenboom aanwezig. kanaries, tropen en parkieten. En ook de


Woensdag 1 december 2010 • pagina 14

Afwijkende openingstijden gemeentehuis

• Geen afsprakenmiddag In verband met een kerstbijeenkomst voor de medewerkers komt op woensdag 15 december de mogelijkheid om een afspraak te maken bij Burgerzaken, te vervallen. • Op maandag 3 januari 2011 is het gemeentehuis vanaf 10.30 uur geopend. • Geen avondopenstelling Burgerzaken De avondopenstelling van Burgerzaken op maandag 27 december 2010 en op maandag 3 januari 2011 komt te vervallen. Op maandag 27 december is Burgerzaken geopend van 08.30 tot 16.00 uur. Op maandag 3 januari van 10.30 tot 16.00 uur.

Openingstijden

Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.30 uur 12.30 uur. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van: • maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur • vrijdag van 8.30 uur-12.30 uur Alle producten en diensten Maandag van 08.30 uur tot 15.30 uur van 15.30 uur tot 19.00 uur Uitsluitend: - Rijbewijzen - Paspoorten en identiteitskaarten - Aangifte verhuizingen (behalve vestiging vanuit buitenland) - Verklaringen omtrent het gedrag - Uittreksels Alle producten en diensten Dinsdag van 08.30 uur tot 12.30 uur Alle producten en diensten Woensdag van 08.30 uur tot 12.30 uur van 14.00 uur tot 16.00 uur alleen op afspraak U kunt tot uiterlijk woensdag 12.30 uur een afspraak maken via T 038 385 30 94 of T 038 385 30 95

Uitsluitend: - Rijbewijzen, - Paspoorten en identiteitskaarten - Aangifte verhuizingen (behalve vestiging vanuit buitenland) - Verklaringen omtrent het gedrag - Uittreksels

Donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur

Alle producten en diensten

Vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur

Alle producten en diensten

Burgerzaken is bereikbaar op T 038 385 30 94 of T 038 385 30 95

U wilt een gesprek met de burgemeester of met één van de wethouders?

De procedure is als volgt: Het onderwerp waarover u wilt spreken legt u eerst voor aan de betreffende vakambtenaar. De vakambtenaar kan na dit gesprek op uw verzoek een vervolggesprek aanvragen met het collegelid (burgemeester of wethouder) dat dit onderwerp in portefeuille heeft. De vakambtenaar neemt ook deel aan het vervolggesprek. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt van deze procedure afgeweken. Wilt u van de uitzonderingsregel gebruikmaken en kunt u duidelijk aangeven waarom u dit wilt, neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat, T 038 385 3131.

Telefonisch spreekuur Sociale zaken

Het cluster Sociale zaken heeft dagelijks een telefonisch spreekuur waardoor u sneller en beter geholpen kunt worden. Tussen 09.00 en 10.00 uur kunt u uw

www.destadskoerier.nl

contactpersoon bereiken op T 038 3853 000. U kunt dan vragen stellen over uw eventuele recht op een WWB-, IOAWof IOAZ-uitkering, over bijzondere bijstand en over het gemeentelijk minimabeleid. Als het antwoord op uw vraag eenvoudig is, krijgt u direct antwoord. Is het een moeilijke vraag of is er voor de beantwoording meer tijd nodig, dan wordt er een afspraak gemaakt op het gemeentehuis of bij u thuis. Een vraag? • Bel tussen 09.00 uur en 10.00 uur • Eenvoudig antwoord? Snel geholpen! • Moeilijke vraag? Snel een afspraak!

Wmo-loket

Bij het Wmo-loket van de gemeente kunt u terecht voor de aanvraag van hulpmiddelen en voorzieningen die door de gemeente verstrekt kunnen worden. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en woningaanpassingen. De Wmo houdt dagelijks telefonisch spreekuur van 09.00 tot 10.00 uur, T 038 385 3000. Steunpunten Wmo-loket • De Meente Dorus Rijkersstraat 2 8281 DG Genemuiden T 038 3852 700 De Schans Purperreigerlaan 34 8064 DC Zwartsluis T 038 3867 133 Openingstijden Steunpunten Wmo maandag t/m donderdag van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur vrijdag van 08.30 - 12.30 uur E info@zwartewaterland.nl I www.wmoloket.zwartewaterland.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin

Bezoekadres: Jan van Arkelstraat 5, 8281 AA Genemuiden Inloopspreekuur CJG: Iedere maandag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur I www.cjgzwartewaterland.nl E info@cjgzwartewaterland.nl Vragen worden binnen drie werkdagen beantwoord T 038 385 8844 (24 uur per dag bereikbaar) Kijk voor meer informatie op www.zwartewaterland.nl

Servicepunt Vrijwilligerswerk Zwartewaterland

Bezoekadres: Gemeentehuis, Telvorenstraat 2, 8061 CB Hasselt Spreekuur servicepunt Vrijwilligerswerk Zwartewaterland: Vrijdag van 10.30-12.00 uur Vrijdag telefonisch 038 385 3000 I www.vrijwilligerswerkzwartewaterland.nl E info@vrijwilligerswerkzwartewaterland.nl

Nederlander worden??

Het rijk heeft besloten de leges voor naturalisatie en optie per 1 januari 2011 opnieuw fors te verhogen. Overweegt u om Nederlander te worden dan is het verstandig om het naturalisatieverzoek voor 1 januari 2011 in te dienen. U moet natuurlijk wel aan alle voorwaarden voldoen. Wilt u nadere informatie, neem dan contact op met team burgerzaken in Hasselt tel.038-3853000 of mail naar burgerzaken@zwartewaterland.nl

Meld je kampioenen

Bent u of ben jij op sportgebied de kampioen van Zwartewaterland? Of ken je iemand die een bijzondere prestatie op sportgebied heeft geleverd? Meld het via het meldpunt ‘Meld je kampioenen’ op sport@zwartewaterland.nl De volgende bijzondere prestaties komen hiervoor in aanmerking: • Het behalen van een 1e, 2e of 3e plaats op een Europees of wereldkampioenschap in een tak van sport door een team of een individuele sporter; • Het behalen van een 1e, 2e of 3e plaats op een landelijk kampioenschap in een tak van sport door een team of individuele sporter; • Het behalen van een regionaal of provinciaal kampioenschap (1e plaats) of promotie in een tak van sport door een individu of team. Het wordt op prijs gesteld om enkele bijzonderheden, zoals naam en adres van de (contact)persoon, het niveau van de prestatie, of de persoon / het team eerder succesvol is geweest en de naam van de vereniging of sportinstelling die de sporter of het team begeleidt door te geven. De gemeente Zwartewaterland voert geen actief topsportbeleid, er wordt vooral geïnvesteerd in de breedtesport. Echter de topprestaties in de gemeente willen we niet onderschatten. Met het meldpunt willen we bereiken dat wanneer er bijzondere topprestaties worden geleverd de gemeente hier wel aandacht aan kan schenken zonder topsport actief te stimuleren. De tak van sport moet tevens lid zijn van de landelijke sportkoepel NOC*NSF. Wanneer er vragen zijn hierover kunnen deze uiteraard gesteld worden via bovenvermeld e-mail adres.

Oud papier

Op de volgende data kan huishoudelijk oud papier en karton (geen bedrijfspapier en –karton) worden gebracht: • Genemuiden – Havenplein woensdag 15 december (iedere 3e woensdag van de maand) • Hasselt – Grintwal zaterdag 4 december (iedere 1e zaterdag van de maand) • Zwartsluis - Conradsweg 4 zaterdag 11 december (iedere 2e zaterdag van de maand) De containers staan op genoemde locaties van 08.00 tot 12.00 uur.

Verspreiding nieuwe afvalwijzers 2011

In de week van 6 december (week 49) worden in uw gemeente de afvalwijzers voor 2011 verspreid. Op de voorzijde van de afvalwijzer vindt u alle inzameldagen, die specifiek voor uw adres gelden. Aan de binnenkant staat een overzicht waar en hoe verschillende afvalsoorten kunnen worden aangeboden. Op de achterzijde vindt u onder andere handige telefoonnummers en adressen. U kunt de afvalwijzer ook digitaal opvragen via www.rova. nl/afvalwijzer. Meer informatie over het aanbieden van uw afval vindt u in de afvalwijzer of op www.rova.nl. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de klantenservice van ROVA, telefoonnummer (038) 427 37 77 of via e-mail klantenservice@rova.nl.

WET MILEUBEHEER

Melding algemene maatregel van bestuur Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen een melding is ingediend in het kader van het: • Besluit mestbassins milieubeheer door Maatschap van Dalfsen, voor het bouwen van een mestsilo op het perceel Korenbeltweg 15, 8281 PT te Genemuiden; De inrichting valt onder een Algemene Maatregel van Bestuur en moet voldoen aan de voorschriften in het besluit. Daarom hoeft geen milieuvergunning te worden aangevraagd. De melding ligt vanaf heden gedurende 14 dagen, tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis, Telvorenstraat 2 in Hasselt. Ontwerpbeschikking milieuvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken bekend dat zij voornemens zijn om positief te beschikken op de aangevraagde vergunningen ingevolge de Wet Milieubeheer van:


Woensdag 1 december 2010 • pagina 15

• Manege Hasselt, Zwartsluizerweg 5, 8061 AB Hasselt Het betreft de aanvraag voor een uitbreidingwijzigingsvergunning voor een rijhal met opzadelruimte, stallen en kantine. • Compaan Tankstation, Nijverheidstraat 4, 8281 JE Genemuiden Het betreft de aanvraag voor een revisievergunning voor een tankstation met wasboxen en wasstraat. Aan deze vergunningen zijn voorschriften verbonden die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Ter inzage De ontwerpbeschikkingen, aanvragen en andere ter zake zijnde stukken liggen in het gemeentehuis, Telvorenstraat 2 in Hasselt ter inzage van 2 december 2010 tot en met 12 januari 2011elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het besluit is ook in te zien op onze website onder Nu & Straks / Leven & Wonen / Milieu / Verleende vergunningen. Tijdens genoemde kantooruren kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Zienswijzen Iedereen kan tot en met 12 januari 2010 schriftelijk zienswijzen over de ontwerpbeschikkingen indienen bij het College van burgermeester en wethouders. Het college stelt gedurende voornoemde termijn een ieder in de gelegenheid tot een gedachtenwisseling over de ontwerpbeschikking. Hiervoor dient 1 week voor het verstrijken van bovengenoemde termijn een verzoek te worden ingediend bij het college. Tijdens de gedachtenwisseling wordt de gelegenheid geboden mondelinge zienswijzen in te dienen. Degene die een zienswijze indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Beschikking milieuvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland hebben besloten om positief te beschikken op de ingekomen aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van: • Dierenpension "De Wetering", Nieuwe Wetering 14, 8294 PC Mastenbroek Het betreft een revisievergunning voor een dierenpension voor honden en katten, gevestigd Nieuwe Wetering 14 te Mastenbroek. De beschikking is gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking. Aan de beschikking zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu. Ter inzage De beschikking, de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen in het gemeentehuis, Telvorenstraat 2 in Hasselt ter inzage van 2 december 2010 tot en met 12 januari 2011 elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het besluit is ook in te zien op www.zwartewaterland.nl onder Nu & Straks / Leven & Wonen / Milieu / Verleende vergunningen. Beroep en voorlopige voorziening Belanghebbenden kunnen tot en met 12 januari 2011 beroep instellen tegen de beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak. In dat geval is extra griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een beroepschrift heeft ingediend. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor die datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt dan niet van kracht voordat op dit verzoek is beslist. RECTIfICATIE Beschikking maatwerkvoorschriften Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten maatwerkvoorschriften te stellen voor: • Van Dijk Banket BV, Grote Kranerweerd 27, 8064 PE Zwartsluis De voorschriften hebben betrekking op het aspect geluid. Ter inzage De beschikking ligt ter inzage in het gemeentehuis, Telvorenstraat 2 in Hasselt van 25 november 2010 tot en met 5 januari 2011, elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. De beschikking is ook in te zien op www.zwartewaterland. nl onder Nu & Straks/Leven & Wonen/Milieu/Verleende vergunningen. Tijdens genoemde kantooruren kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Beroep en voorlopige voorziening Belanghebbenden kunnen tot en met 5 januari 2011 beroep instellen tegen de beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak. In dat geval is extra griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een beroepschrift heeft ingediend. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor die datum beroep is ingesteld en een

www.destadskoerier.nl

verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt dan niet van kracht voordat op dit verzoek is beslist.

Genomen verkeersbesluit

25 november 2010 • het plaatsen van een bord E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met kenteken TL-XT-48, waarmee een gehandicaptenparkeerplaats voor particulier gebruik wordt aangewezen naast de woning Tureluur 24, 8281 EX te Genemuiden Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen het bovengenoemde besluit gedurende zes weken, ingaand op de dag na verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland, Postbus 23, 8060 AA Hasselt.

Vernieuwde subsidieregeling voor eigenaren van rijksmonumenten

Bent u eigenaar van een rijksmonument en van plan werkzaamheden uit te voeren om dit monument te onderhouden? Dan is het goed dat u zich verdiept in de nieuwe Brim-regeling. Via Brim kunt u namelijk in aanmerking komen voor een laagrentende lening of voor een subsidie voor de onderhoudskosten. Wat is het vernieuwde Brim? Per 1 januari 2011 gaat het vernieuwde Brim in werking. Brim staat voor Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten. Dit is een subsidieregeling die planmatig onderhoud van rijksmonumenten door eigenaren stimuleert. In het kort wijzigt het Brim als volgt: • De regeling is eenvoudiger, zowel de procedure als de indeling in monumenttypen. • In een aantal gevallen is het subsidiepercentage verhoogd, net zo als de maximale subsidiabele kosten. • Groene en archeologische monumenten komen in aanmerking voor subsidie. • Een aanvraag gaat niet meer op monumentnummer, maar op zelfstandige eenheid. • De eigenaar staat nog meer centraal en kan bijvoorbeeld zelf kiezen voor een lening in plaats van een subsidie. Brim 2011: financiële ondersteuning naast fiscale aftrek Op grond van het Brim 2011 kunt u als monumenteneigenaar in aanmerking komen voor subsidie of een goedkope lening voor de instandhouding van uw beschermde monument. Zowel de subsidie als de lening kunt u combineren met fiscale aftrek van onderhoudskosten. Waar komt u voor in aanmerking als eigenaar van een monument? • U bent eigenaar van een woonhuis: lening Voor eigenaren van woonhuizen is er de zogenaamde Restauratiefonds-hypotheek. Dit is een laagrentende financiering die u aan kunt vragen als uw monument in oorsprong geheel of gedeeltelijk (meer dan 50%) een woonhuis is. De hoogte van het leenbedrag is afhankelijk van de fiscaal aftrekbare onderhoudskosten. U kunt 70% van deze kosten financieren, met een maximum van € 300.000. • U bent eigenaar van een ander rijksmonument: subsidie Voor eigenaren van andere rijksmonumenten is er instandhoudingssubsidie. Dit is beschikbaar als uw monument in oorsprong geen woonhuis is maar een boerderij, een kasteel, landhuis, molen of kerk. Als eigenaar van een kerk is het subsidiepercentage 65%, over een maximumbedrag van € 700.000. Eigenaren van overige monumenten (behalve woonhuizen) hebben recht op een subsidiepercentage van 60% over een maximumbedrag van € 100.000. • Nieuw: U bent eigenaar van een ‘archeologisch monument’: subsidie Eigenaren van archeologische monumenten kunnen vanaf 15 januari subsidie aanvragen voor de instandhouding van hun bezit. Ook nieuw is een extra keuzemogelijkheid voor u als eigenaar. Als u in aanmerking komt voor subsidie, mag u ook kiezen voor de laagrentende Restauratiefonds-hypotheek in plaats van de instandhoudingssubsidie. Voorbeeldberekeningen • Voorbeeld 1 Een particuliere moleneigenaar restaureert zijn molen voor € 100.000. De subsidiabele kosten worden vastgesteld op € 75.000. Molens vallen onder overige monumenten. Het subsidieplafond voor molens bedraagt € 100.000. Het subsidiepercentage is 60%. De maximale subsidie bedraagt dus € 45.000, -. • Voorbeeld 2 De eigenaar van een boerderij restaureert zijn boerderij voor € 145.000. De subsidiabele kosten worden vastgesteld op € 115.000. Het subsidieplafond bedraagt €100.000. De eigenaar komt in aanmerking voor 60% subsidie, dus € 60.000.

Aanvraag per zelfstandig onderdeel in plaats van per monumentnummer U komt in aanmerking voor een bijdrage per zelfstandig onderdeel. Het kan zijn dat er meerdere zelfstandige onderdelen onder één monumentennummer vallen in het Monumentenregister, bijvoorbeeld een kerk en een pastorie. Voorheen kon u dan slechts één aanvraag doen. Nu kan dat per zelfstandig onderdeel. Ook de maximale bedragen en percentages gelden dan per zelfstandig onderdeel. Meer informatie? Wilt u weten waar u met uw rijksmonument voor in aanmerking komt of wilt u meer weten over de Brim-regeling? Kijk dan op www.monumenten.nl/brim. U kunt de Brimsubsidie online aanvragen op www.brimaanvraag.nl

Wegwerkzaamheden

Vanaf 2 december 2010 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Schaapsteeg, Hasselterdijk en Middenweg te Genemuiden en de Conradsweg te Zwartsluis. Daarnaast worden er vanaf 10 december 2010 werkzaamheden uitgevoerd aan de Vaartweg, Ter Wee, Grindweg, Oude Vaartdijk, Klinkerweg en Glinthuisweg te Hasselt. Werkzaamheden De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het herstellen van winterschades en overige schades in het wegdek. Bereikbaarheid Tijdens de werkzaamheden zijn de Vaartweg, Ter Wee, Grindweg, Oude Vaartdijk, Klinkerweg en Glinthuisweg afgesloten voor al het verkeer, de aanwonenden worden vooraf per brief geïnformeerd. De Schaapsteeg, Hasselterdijk, Middenweg en Conradsweg blijven open voor al het verkeer, maar er dient rekening te worden gehouden met hinder en eventuele vertraging. Afvalinzameling Tijdens de werkzaamheden vindt de afvalinzameling gewoon plaats. U kunt uw container gewoon aan de weg zetten. Mochten de containers niet bereikbaar zijn voor de afvalinzamelaar, dan verplaatst de aannemer deze naar een plaats die wel bereikbaar is. Overige werkzaamheden. • Voor de werkzaamheden aan de Greenteweg, Pieperweg en Slangenweg te Genemuiden is nog geen planning. Als blijkt dat er bij de uitvoering van de andere wegen ruimte in de planning over blijft, dan wordt er gelijk begonnen met de werkzaamheden aan de Greenteweg, Pieperweg of Slangenweg. Bewoners worden hierover vooraf geïnformeerd. • Het asfalt op de Nieuwe Weg te Genemuiden, wat in deze zomer is aangebracht, voldoet niet op alle plaatsen aan de normen, Aannemer Van Gelder gaat ervoor zorgen dat dit wordt verholpen. De planning hiervoor zal nader in een publicatie bekend worden gemaakt. Alle aangegeven planningen zijn onder voorbehoud, slechte weersomstandigheden of onvoorziene situaties kunnen de planning veranderen. Aannemer Van Gelder voert deze werkzaamheden in opdracht van de gemeente uit. De overlast proberen wij voor u tot een minimum te beperken. Heeft u hier vragen of opmerkingen over, dan kunt u contact opnemen met het team Kapitaalsgoederen T. 038 3853410.

Plaatsen van twee garages aan de Drecht 1A en 1B te Genemuiden

In verband met het doelmatig gebruiken van de gronden op de percelen Drecht 1A en 1B wordt, middels een gedoogbesluit, de mogelijkheid geboden om de als erf (zonder bebouwingsmogelijkheden) bestemde gronden ruimer te gebruiken. Gezien de stedenbouwkundige opzet van de (directe) omgeving is de toevoeging van twee garages niet ongewenst. Het college meent dat het verdedigbaar is om vooruitlopend op een herziening van het bestemmingsplan de garages te realiseren op de bestemming woondoeleinden. Het besluit met bijlagen ligt vanaf 2 december 2010 tot 13 januari 2011 ter inzage in het gemeentehuis in Hasselt. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college kenbaar hebben gemaakt of redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tegen dit besluit op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zwolle, Sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Indien onverwijlde spoed en de betrokken belangen dat eisen kan degene die beroep instelt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank schriftelijk verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden meegestuurd. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.


Woensdag 1 december 2010 • pagina 16

Herinrichting Industriehaven Genemuiden Ter inzage legging Notitie reikwijdte en detailniveau PlanMER vanaf 2 december 2010 De gemeente Zwartewaterland is voornemens om de bestaande industriehaven in de kern Genemuiden te verbeteren en uit te breiden. De bestaande kades worden verlengd en naastgelegen terreinen worden geschikt gemaakt om aan de haven te worden toegevoegd. Tevens wordt een deel van de strekdam verwijderd, waardoor een separate in- en uitgang voor de scheepvaart ontstaat. Het project draagt bij aan de verbetering van de bereikbaarheid van de binnenhavens in de regio. Er ontstaat meer overslagcapaciteit en ruimte voor watergebonden bedrijvigheid. Procedure De planvorming (bestemmingsplanwijziging) en het vergunningentraject dienen medio 2011 afgerond te zijn, waarna kan worden gestart met de werkzaamheden. Het project dient voor 2013 te zijn opgeleverd in verband met de subsidieregeling ‘Quick Wins binnenhavens en vaarwegen’ van Rijkswaterstaat. Milieu-/natuureffectenonderzoek In 2008 is een verkennende voortoets uitgevoerd voor de herinrichting van de industriehaven in Genemuiden. De Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet vormen hierbij het achterliggende kader. Het doel van de voortoets is om te onderzoeken of door de realisatie van het project er geen significante effecten optreden ten aanzien van de aanwezige planten- en diersoorten. Uit het onderzoek blijkt dat een passende beoordeling nodig is in verband met mogelijke significante effecten ten aanzien van de aantasting van het Natura 2000 gebied. In de passende beoordeling worden alle mogelijke effecten op basis van de best beschikbare wetenschappelijke gegevens op de instandhoudingdoelen in beeld gebracht. Wanneer een passende beoordeling nodig is, dan is de activiteit automatisch Plan MER-plichtig. PlanMER De PlanMER-procedure is bedoeld om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en de besluitvormingsprocedure een plaats te geven. De eerste stap in de PlanMER-procedure is deze kennisgeving van de ter inzage legging van de Notitie Reikwijdte en detailniveau (voorheen Startnotitie genoemd). Het gaat in deze fase nadrukkelijk nog niet om de vraag welke oplossing de beste is, maar om de vraag wat er onderzocht moet worden om zicht te krijgen op de beste oplossing. Met andere woorden: is de situatie volledig in beeld?

www.destadskoerier.nl

Op 2 december 2010 vindt de vergadering van de geïntegreerde welstands/ monumenten commissie plaats in het gemeentehuis van Zwartewaterland, Telvorenstraat 2 te Hasselt Agenda 09.30 1. 09.35 2. 3. 11.10 uur

11.40 uur 4. 5. 6.

Opening Ingekomen stukken en mededelingen Bouwplannen Steenwijkerland Bouwplannen Staphorst Bouwplannen Zwartewaterland Bereklauw, Genemuiden Bouw kerk voor de Hersteld Hervormde Gemeente Kastanjelaan 14, Hasselt Plaatsen van een veranda Rondvraag Evaluatie en Jaarverslag Sluiting

Aanvragen omgevingsvergunning

16 november 2010 • Hoogstraat 12, 8061 HC te Hasselt voor het onderhoud van de achtergevel 17 november 2010 • Sanssenhekkenweg 6, 8281 PZ te Genemuiden voor het uitbreiden van een woning 18 november 2010 • Kiekendiefstraat 21, 8064 CJ te Zwartsluis voor het bouwen van een erker 22 november 2010 • Scheepvaartlaan 33, 35, De Praam 3, 7 en 9, De Klipper 14,16,18 en 20, De Botter 1, 3, 5, 7, 9 en 4 De Tjalk 1, 3 en 8 te Zwartsluis voor het slopen van bergingen 23 november 2010 • Hanzeweg 29, 8061 RC te Hasselt voor het herplaatsen van een opslagloods • Roskam 16, 8061 LV te Hasselt voor het vergroten van bestaande dakkapel • De Roobol 3, 8064 XP te Zwartsluis voor het plaatsen van een dakkapel 24 november 2010 • Nieuwe Wetering 29, 8294 PD te Mastenbroek voor het bouwen van een wagenberging

Raadsinformatie

Dat vragen wij aan eenieder dmv deze ter inzage legging gedurende 6 weken vanaf 2 december 2010 op het gemeentehuis, Telvorenstraat 2 in Hasselt. Gedurende die periode is de notitie ook op de site van Zwartewaterland in te zien: www.zwartewaterland.nl.

Raadsvergadering U bent van harte welkom om op de publieke tribune de raadsvergadering bij te wonen op donderdag 2 december 2010, aanvang 19.30 uur, gemeentehuis, Telvorenstraat 2, Hasselt.

De PlanMER-procedure bestaat naast deze kennisgeving uit de volgende stappen: • Raadpleging van de betrokken bestuurlijke instanties over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen PlanMER • Opstellen van het PlanMER en het bestemmingsplan • Publicatie en tervisielegging van het MER en het voorontwerpbestemmingsplan Raadpleging van de betrokken overheidsinstanties, zoals omliggende gemeenten, betrokken regio’s, waterschappen en provincie Overijssel, zal schriftelijk geschieden. Deze instanties zal om advies worden gevraagd over de reikwijdte en detailniveau van het op te stellen PlanMER.

Inspreken Als u wilt inspreken op een onderwerp van de agenda van de raadsvergadering dan kunt u dat telefonisch, per mail of mondeling voor aanvang van de vergadering melden bij de griffie(r), T 038 385 31 06 (ma t/m vrij) of E griffie@ zwartewaterland.nl

Vervolg Na het opstellen van het milieueffectrapport wordt ook dit rapport samen met het voorontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd. Tijdens die tervisielegging kan opnieuw een ieder schriftelijk of mondeling een reactie op beide documenten geven.

Vergadering kleine welstandscommissie

Op basis van de Woningwet artikel 12b, lid 2 zijn de vergaderingen van de welstandscommissie openbaar. Op 6 december 2010 vindt de vergadering van de kleine welstandscommissie plaats in het gemeentehuis te Hasselt van 10.00 tot 12.00 uur

Vergadering geïntegreerde welstands/ monumenten commissie Waterland-Staphorst

Op basis van de Woningwet artikel 12b, lid 2 zijn de vergaderingen van de welstandscommissie openbaar.

De bespreekpunten zijn: • Reconstructie Kamperdijk, incl. tunnel Het college heeft een ontwerp, inclusief fietstunnel, uitgewerkt voor een verkeersveilige aansluiting op de Kamperdijk. Het college vraagt de raad kennis te nemen van het ontwerp en het benodigde krediet beschikbaar te stellen. • Integraal huisvestingsplan Onderwijs Het college heeft een ‘Integraal Huisvestingsplan Onderwijs’ opgesteld. Dit plan is een basisdocument voor het onderwijshuisvestingsbeleid voor de jaren 2011/2014. In het plan zijn alle aspecten van de onderwijshuisvesting samengebracht. Het college vraagt de raad het plan vast te stellen zodat het college dit kan gebruiken als uitgangspunt voor het onderwijshuisvestingsbeleid. • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Woonwijken Het college heeft het bestemmingsplan Woonwijken vastgesteld. Dit bestemmingsplan wordt een nieuw kader voor naoorlogse woonwijken van Zwartewaterland. Het college vraagt de raad om het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen. • Kaders overeenkomsten Landstede en Woonconcept vastgoed t.b.v. nieuwbouw Agnieten College In Zwartsluis wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de binnenstedelijke vernieuwing, de ontwikkeling van het aanzien van het ‘Zwartewaterlint’ en de onderwijshuisvesting. Voor de verdere realisatie van dit project zijn kaders noodzakelijk om met de betrokken partijen te komen tot een verdere concretisering van de realisatie van de plannen. Het college vraagt aan de raad om akkoord te gaan met de kaders. • Exploitatiebijdrage Stichting Zwembaden Zwartewaterland

• Grutto 23, 8281 ES te Genemuiden voor het stukadoren van een woning 26 november 2010 • Buizerdstraat 3, 8281CN te Zwartsluis voor het slopen van een aanbouw(asbest) Bovengenoemde aanvragen om omgevingsvergunning zijn in te zien in het gemeentehuis. Op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur (‘s middags op afspraak). Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvragen. Belanghebbenden worden hiermee in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvragen.

Verleende bouw/ sloopvergunningen

22 november 2010 • Otterbeek 99, 8064 JK te Zwartsluis voor het vergroten van een dakopbouw op de woning Verleende omgevingsvergunning 23 november 2010 • Dokter Baxstraat 49, 8281 ZG te Genemuiden voor het verwijderen van dakbeschot(asbest) 24 november 2010 • Katoenweversgilde 22 en 24, 8061 DE te Hasselt voor het bouwen van een twee onder een kapwoning 25 november 2010 • Korenbeltweg 15, 8281 PT te Genemuiden voor het bouwen van een mestsilo • Cellemuiden 39, 8061 RT te Hasselt voor het herbouwen van een schuur • Prinses Beatrixstraat 77, 8281 CB te Genemuiden voor het bouwen van een erker Gedurende een termijn van 6 weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met de eenheid Externe Dienstverlening, team vergunningen. Hasselt, 1 december 2010 Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland, mr. D. Leentjes, secretaris W.I. Meijer, loco-burgemeester

De jaarrekening van de Stichting Zwembaden Zwartewaterland heeft over 2009 een negatief resultaat (vanwege renovatiekosten in 2009). Het college vraagt de raad om in te stemmen met een eenmalige financiering van dit tekort. • Tijdelijke Stimuleringsregeling Hasselt om de Weede De minister van Wonen, Wijken en Integratie heeft besloten dat de aanvraag voor subsidie van 32 woningen in Hasselt om de Weede wordt toegekend. De provincie Overijssel heeft besloten deze subsidie aan te vullen. Het college vraagt de raad om de toegekende subsidie te verstrekken ten behoeve van het project Hasselt om de Weede. • Bedrijventerreinenvisie Gemeenten moeten, gelet op provinciaal beleid, zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie, een Bedrijventerreinenvisie opstellen. Het hebben van een dergelijke visie waarin de behoefte aan nieuw terrein is onderbouwd is een harde randvoorwaarde voor het toestaan van de ontwikkeling van nieuwe terreinen en voor het verkrijgen van een provinciale subsidie voor herstructurering. Het college vraagt de raad de bedrijventerreinenvisie vast te stellen en het beleid per 1 januari 2011 van kracht te laten worden. • Op weg met combinatiefuncties in Zwartewaterland Een combinatiefunctionaris is in dienst bij één werkgever maar is werkzaam voor 2 of meer sectoren op het gebied van onderwijs sport en/of cultuur. Het streven is om een samenhangend aanbod te creëren tussen onderwijs, sport en cultuur. Het college vraagt de raad om kennis te nemen van het projectplan combinatiefuncties in Zwartewaterland en rijksbijdrage voor combinatiefuncties te bestemmen voor de invoering ervan. • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD IJsselland 2009 Het college vraagt de raad om in te stemmen met een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD IJsselland 2009. Door deze wijziging kan de gemeente Deventer formeel toetreden en de gemeente Heerde formeel uittreden, uit deze regeling. • Vaststellen gemeentelijke belastingen en heffingen 2011 De raad heeft op 21 oktober 2010 de begroting vastgesteld met daarin verwerkt de nieuwe belastingtarieven voor 2011. Het college stelt de raad voor om de diverse belastingverordeningen, waarin de tarieven zijn verwerkt, vast te stellen. • Advies auditcommissie v.w.b. controleprotocol 2010 De auditcommissie is een adviesorgaan van de gemeenteraad. De auditcommissie adviseert de


Woensdag 1 december 2010 • pagina 17

www.destadskoerier.nl

opgesteld. Het college stelt de raad voor om het controleprotocol vast te stellen en kennis te nemen van het controleplan. De vergaderstukken kunt u downloaden via www.zwartewaterland.nl. De stukken kunt u ook komen inzien op het gemeentehuis.

gemeenteraad het controleprotocol vast te stellen en kennis te nemen van het verslag van de vergadering van de auditcommissie. Vaststellen controleprotocol 2010 en kennisnemen van het controleplan 2010 Ten behoeve van de accountantscontrole dient een controleprotocol te worden opgesteld. Als reactie op het controleprotocol heeft het college een controleplan

De gemeenteraad van Zwartewaterland, Mw. A. J. Kastelein-Renkema, griffier W.I. Meijer, loco-burgemeester

Planning Raadsvergaderingen 9 december 20.15 uur informatieavond over duurzaamheid 16 december 19.30 uur 2e raadsvergadering

(voorheen Optika Kale)

De gehele maand december:

openingsstunt bij Bosch Optiek & Gehoor 20% korting...

Bij aanschaf van een hoortoestel, een jaar lang gratis A-merk hoorbatterijen. (gerekend naar het gemiddelde stroomgebruik van het aangeschafte toestel)

...bij aanschaf van een montuur en glazen. Dat geldt voor alle monturen en glazen.

Zoals u van ons gewend bent: Hoortest en oogmeting het hele jaar door GRATIS! Wel op afspraak, zodat we ook echt de tijd voor u hebben!

Bij aanmeten van contactlenzen...

...20% korting

op vormvaste lenzen en op een ½ jaar pakket zachte lenzen.

Superstunt Alpine gehoorbeschermers

50% korting

MusicSafe, Motosafe, Worksafe en PartyPlug Zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding geldt niet voor op maat gemaakte gehoorbeschermers.

Vanaf 1 december gevestigd aan de Oudestraat 223-225

Bosch Optiek & Gehoor

Oudestraat 223-225 8261 CN Kampen (038) 331 44 14 boschoptiekengehoor@solcon.nl

Korterink Rouveen

Thema-avond

Voor ouders, opvoeders en andere betrokkenen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar

`Het puberende brein ́ Wat de ontwikkeling van de hersenen ons leert over het gedrag van de (beginnende) puber, én hoe u als opvoeder daar uw voordeel mee kunt doen.

Woensdagavond 8 december 2010

Toyota Avensis 1.8 Toyota Auris 1.6 Toyota Corolla Luna Luna Bus wagon 1.6 Sol 2004, 76.000 km 2007, 28.000 km 2005, 58.000 km € 11.750,€ 16.750,€ 12.750,-

Aanvang: 19:30 uur Locatie: Centrum Jeugd & Gezin Zwartewaerland Jan van Arkelstraat 5 Genemuiden

Deze avond wordt georganiseerd door Centrum Jeugd en Gezin Zwartewaterland i.s.m. de afdeling Preventie van Dimence Zwolle. Voor aanmelding en informatie info@cjgzwartewaterland.nl of tel. 038 - 385 3145 of cursuscentrum Dimence Preventie: 038 – 4269522

Toyota Verso 1.6 Sol 2004, 84.000 km

Toyota Yaris 1.3 Sol Toyota Corolla 1.4 5 drs Terra Comfort 2007, 42.000 km 2003, 105.000 km € 13.500,€ 11.950,€ 8.500,-

Autobedrijf Korterink Oude Rijksweg 482 7954 GE Rouveen t. 0522-291346 E.mail: verkoop@korterinkauto’s.nl www.korterinkautos.nl

Toyota Aygo Plus 2009, 16.000 km € 8.950,-

KIJK VOOR ONZE COMPLETE VOORRAAD OP

WWW.KORTERINKOCCASIONS.NL


Woensdag 1 december 2010 • pagina 18

November 2010

www.destadskoerier.nl

nr. 9

m a a n d e l i j k s e n i e u w s a d ve r t e n t i e vo l we t e n s w a a rd i g h e d e n v a n We t l a n d Wo n e n G ro e p

BEWONERS BETROKKEN BIJ RENOVATIEPROJECTEN Bewoners van huurwoningen willen graag betrokken worden bij de voorbereidingen van een grootonderhoudsproject en wensen regelmatig overleg met de corporatie gedurende het project. Dit bleek uit een enquête die door de bewoners in de wijk Doeveslag in Vollenhove is gehouden met behulp van de huurdersvereniging.

Wetland Wonen neemt deze wensen en adviezen ter harte. Karen Langevoort, manager klant en markt: ‘Wij zijn ons er van bewust dat grootonderhoud overlast met zich meebrengt voor de betreffende bewoners. Uiteraard proberen wij dit zo veel mogelijk te beperken. Problemen worden veelal direct opgelost met de uitvoerder. Het blijkt dat men daarnaast behoefte heeft aan meer contact met de corporatie zelf. De resultaten uit het onderzoek rondom het onderhoudsproject in Vollenhove nemen wij dan ook zeker mee naar volgende onderhoudsprojecten.‘

Bewonersvertegenwoordiging

In 2011 gaat Wetland Wonen groot onderhoud uitvoeren bij ruim 200 woningen. Eén van de grootste projecten betreft ca. 40 woningen in Hasselt. Om de bewoners bij dit grote renovatieproject te betrekken stelt Wetland Wonen een bewonersvertegenwoordiging in van ongeveer vijf bewoners om met elkaar van gedachten te wisselen over de aanstaande renovatie. Daarnaast zal deze vertegenwoordiging gedurende de renovatie het aanspreekpunt zijn voor de bewoners naar

Vleermuizen hebben het naar hun zin in Sint Jansklooster

Wetland Wonen toe, en andersom. Karen Langevoort hoopt op deze manier misverstanden te voorkomen: ‘Door een bewonersvertegenwoordiging aan te stellen zijn er korte lijnen tussen de bewoners en de corporatie, waardoor zaken goed op elkaar afgestemd kunnen worden. Tevens hopen wij dat de bewoners met elkaar zullen nadenken over het aanbrengen van isolerende maatregelen in de woning. Wij willen de woningen graag verbeteren tot energielabel C. De bewoners moeten daarin natuurlijk wel willen meedoen. Hopelijk kan de bewonerscommissie daarbij een rol gaan spelen.’

Informatieavond

In het voorjaar houdt Wetland Wonen een informatieavond voor alle bewoners van het renovatieproject in Hasselt. Hierbij worden de technische maatregelen met betrekking tot de renovatie toegelicht.

Overzicht grootonderhoud 2011

Een overzicht van het geplande grootonderhoud in 2011 in het gehele werkgebied van Wetland Wonen is binnenkort via de website www.wetlandwonen.nl te raadplegen.

Oproep deelname

Bewoners van het te renoveren gebied zijn inmiddels opgeroepen zich te melden deel te nemen aan deze bewonersvertegenwoordiging. De eerste bijeenkomst van de bewonersvertegenwoordiging staat gepland op dinsdag 7 december in Cultureel Centrum Het Teeuwland in Hasselt. Deze bijeenkomst gaat alleen door bij voldoende belangstelling voor deelname.

Te Huur

Te Huur

Te Huur

Genemuiden, Jaagpad 69

Vollenhove, J. van Dieststraat 3

Blokzijl, Beatrixstraat 18

Eengezinswoning, 3 slaapkamers, C.V. combi, vaste trap zolder

Eenpersoonswoning, 1 slaapkamer, C.V. combi

Seniorenwoning, 1 slaapkamer, C.V. combi, vaste trap zolder

Kale huurprijs € 457,46 p.mnd. Bijkomende kosten € 0,91 p.mnd.

Kale huurprijs € 341,46 p.mnd. Bijkomende kosten € 4,20 p.mnd.

Kale huurprijs € 416,46 p.mnd. Bijkomende kosten € 5,48 p.mnd.

Het is prettig leven in Sint Jansklooster. Dat vinden ook de Gewone Dwergvleermuis en de zogenaamde Laatvlieger die gesignaleerd zijn rond de woningen van Wetland Wonen in de Molenstraat en Van Isselmudenstraat. Door naleving van de flora- en fauna wet loopt de sloop van deze woningen in Sint Jansklooster flinke vertraging op. Henk Wittingen, manager projectontwikkeling: ‘Voor de Gewone Dwergvleermuis hebben wij vijftien vleermuiskasten in de omgeving laten plaatsen. Uit onderzoek is gebleken dat deze vleermuizen hier inderdaad naar toe zijn getrokken. Moeilijker is het een nieuwe voorziening te vinden voor de kraamkolonie Laatvliegers. Er zijn diverse alternatieven onderzocht en besproken met verschillende partijen, maar we hebben nog geen oplossing gevonden.’

OPROEP In de binnenstad van Vollenhove gaat Wetland Wonen verschillende koopwoningen bouwen. De verkoop van deze woningen verloopt nog niet volgens plan. Daarom organiseren wij in januari een bijeenkomst om de wensen en ideeën van potentiële kopers te inventariseren.

Start sloop Dit betekent dat de herstructurering in Sint Jansklooster wederom vertraging op zou gaan lopen. Wittingen: ’We hebben nu besloten wel te beginnen met de sloop en nieuwbouw, maar we zullen drie woningen in de Van Isselmudenstraat laten staan tot het najaar van 2011. De kraamkolonie Laatvliegers hoeft zich dus komend voorjaar geen zorgen te maken over een goede kraamplek.’

Graag willen wij in contact komen met mensen die belangstelling hebben voor wonen aan de Kerkstraat. Meldt u zich aan voor deze vrijblijvende brainstormsessie via info@wetlandwonen.nl of (0527) 24 97 10. Zodat deze mooie plek in hartje Vollenhove snel kan worden ingevuld met passende, nieuwe woningen!

In de Molenstraat wordt binnenkort gestart met de bouw van 6 levensloopwoningen. Daarnaast worden de plannen voor de laatste fase (een appartementencomplex en levensloopwoningen) nu echt concreet. Deze plannen worden op 30 november met de bewonersvertegenwoordiging en het seniorencomité besproken.

29.517/ 45727

Nieuwbouw

gewoon fijn geregeld

Belangrijke adressen & nummers Bezoekadres: Vollenhove, Weg van Rollecate 11a Maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 - 17.00 uur. Postadres: Postbus 18, 8325 ZG Vollenhove Telefoon: (0527) 24 97 10 Servicenummers voor huurders van WWG: • Melding onderhoudsklachten: Tel: 0800 wetland 0800 938 52 63 of via www.wetlandwonen.nl • Melding glasschades: De Glaslijn 0800 020 50 50 • Melding rioolverstoppingen: RRS, tel: 0800 099 13 13 • Melding c.v.storing: Breman Service, tel: 0900 821 21 74 voor inwoners Genemuiden: Siebert Installatietechniek (038) 38 55 729

www.wetlandwonen.nl

Vleermuiskasten


WOENSDAG 1 DECEMBER 2010 • PAGINA 19

WWW.DESTADSKOERIER.NL

Sint op bezoek bij Vluchtelingenwerk

Martijn Dekker Appeltaart

vers uit eigen oven

HASSELT - Traditiegetrouw komt Sinterklaas elk jaar op bezoek

bij VluchtelingenWerk. Deze keer wordt het feest gehouden op donderdagavond 2 december vanaf 19.00 uur in het Teeuwland in Hasselt. De Sinterklaasbrigade van Genemuiden heeft er voor gezorgd dat Sinterklaas voldoende tijd heeft om alle kinderen te verrassen. Cor Eenkhoorn verzorgt het muzikale gedeelte van de avond. De Rabobank Genemuiden heeft een aan-

net a 2 kilo

is overgedragen aan de politie. Omdat hij een bekende veelpleger is, werd hij ingesloten.

C1000 kruidnoten

HASSELT - De werkgroep Hasselt van Amnesty International houdt een bijeenkomst om stil te staan bij de dag van de Rechten van de Mens. Deze bijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 11 december vanaf 11.00 uur in het Oude Stadhuis.

“Een heel mooi bedrag dat zeer welkom is bij deze stichting die hulp biedt aan onze

dak- en thuisloze medemens”, laat Ontmoeting weten.

Zwartewaterfokkers houdt expo GENEMUIDEN - Kleindierenvereniging de Zwartewaterfokkers houdt van donderdag 2 tot

en met zaterdag 4 december haar jaarlijkse clubshow in d’Overtoom in Genemuiden. Bezoekers kunnen dan vele soorten konijnen, kippen, watervogels, cavia’s, sierduiven en siergevogelte bewonderen. Woensdag worden de dieren ingekooid om op donderdag door de bevoegde keurmeesters te worden gekeurd en van een predikaat te worden voorzien. Op donderdagavond opent wethouder Dick Visserman om 20.00 uur de show en overhandigt hij aan de win-

naars de hoofdereprijzen. Daarnaast is dan tot 22.00 uur de show geopend, op vrijdag is dit van 10.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.0 uur. De toegang is vrij, om de onkosten te dekken heeft het bestuur een prijzenboom bij elkaar weten te krijgen.

zak a 500 gram

0.

49

0,99

Nestle Hot chocolate mix Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 1 december tot en met zaterdag 4 december

ZWARTEWATERLAND - De jaarlijkse collecte die gehouden is in Hasselt, Zwartsluis en Genemuiden voor stichting Ontmoeting heeft 5.448,89 euro opgehaald. In Genemuiden was dat 2.473,66, in Hasselt 1.574,55 en in Zwartsluis 1.400 euro.

1.

99

2,99

Bijeenkomst voor ‘rechten van mens’

5.449 euro voor Ontmoeting

10.

49

Handsinaasappelen

het Maagjesbolwerk aangehouden voor winkeldiefstal.

voor de gewetensgevangen in Myanmar. Myanmar is al decennialang het toneel van zeer ernstige schendingen van de mensenrechten. Su Su Nway (38) nam in 2007 samen met tienduizenden monniken en burgers deel aan protesteren tegen de hoge kosten voor levensonderhoud. Op 13 november 2007 werd zij opgepakt en veroordeeld tot achtenhalf jaar gevangenisstraf. Amnesty voert actie tegen haar veroordeling. Su Su Nway en ruim 2.200 politieke gevangenen leven onder zeer zware omstandigheden in deze gevangenissen. Amnesty beschouwt haar als gewetensgevangene en voert actie voor haar onmiddellijke vrijlating.

12,19

krat 24 flesjes

ZWOLLE/HASSELT - Een 30-jarige man uit Hasselt is zaterdagavond bij de Mediamarkt aan

Deze rechten, De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zijn op 10 december 1948 aangenomen door de Verenigde Naties. “Door middel van een gevarieerd programma besteden wij aandacht aan het thema van dit jaar ‘Ergens is er iemand die aan mij denkt!’”, laat de organisatie weten. “Gedichten als ‘Hoop’ van Vaclav Havel en ‘Als de zon’ van Nelson Mandela en nog meer gedichten die bij het thema passen, worden voorgedragen door Olevine Visser. Jaap Oudenampsen treedt op als mimespeler en brengt ‘Strijd’, ‘Achter tralies’ en ‘Vlinder’.” Deze bijeenkomst wordt muzikaal omlijst door Bert van Oostindie. Aanwezigen kunnen de petitielijst tekenen

2.

Hertog Jan

tal cadeautjes beschikbaar gesteld aan Sinterklaas. Wie een gezin kent die dit jaar geen mogelijkheid heeft om basisschoolleerlingen een cadeautje te geven, kan bellen naar Klasien Hoekman-Fuite, 06-22 03 70 35.

Veelpleger loopt tegen de lamp Personeel van de winkel had gezien dat de man een hoesje voor een mobiele telefoon wilde stelen. De man

3,79

99

2,00

1.

25

-topper- van de week Argentijnse Steak 500 gram

Bij aankoop van 500 gram argentijnse steak één flesje argentijnse wijn (25 cl) “trapiche” gratis

5.

99

6,24

Martijn Dekker H. van Viandenplein 6 Hasselt • Tel: 038-4771281

www.c1000.nl/hasselt


Woensdag 1 december 2010 • pagina 20

www.destadskoerier.nl

Xelvin is een technich detacheringsbureau gespecialiseerd in functies op MBO-, HBOen WO niveau in technische omgevingen.

Voor opdrachtgevers in de voedingsmiddelenindustrie zoeken wij in de regio van Zwolle een aantal technici (m/v). Het betreft functies in vast dienstverband.

Polomnis past al ruim 40 jaar een speciale techniek toe, waarbij digitale- en zeefdruktechniek gecombineerd worden met polyesterverwerking. Deze techniek wordt steeds aangepast aan de laatste technische ontwikkelingen. De eindproducten, hoogwaardige en uiterst duurzame bebordingsmaterialen, vinden hun weg naar afnemers in vele doelgroepen. Grote bedrijven in de energiewereld, waterschappen, natuur- en recreatiebedrijven in binnen- en buitenland behoren tot onze vaste afnemers.

Maintenance engineer

- Je plant en controleert correctief en preventief onderhoud. - Daarnaast stuur je 10 technici aan. - Je bent in het bezit van een HTS diploma en werkervaring in de functie.

Besturingstechnicus

Voor onze plaatmakerij, waar het drukwerk geïntegreerd wordt in het polyesterlaminaat zoeken wij op korte termijn een

- Je programmeert zelfstandig machines en lost daarnaast storingen op. - Kennis van Siemens S7 of Allen-Bradley is een eis. - Voor deze functie dien je over een MTS diploma te beschikken.

(leerling) plaatmaker

Monteur Storing en Onderhoud Elektro

Tot de taken van deze medewerker behoren het op maat snijden van glasmatten, het tappen en mengen van de polyesterharsen en het opbouwen en afwerken van de polyesterlaminaten volgens de hand-lay-up methode.

- In teamverband verricht je onderhoud aan machines en los je storingen op. - Ervaring met het uitlezen van storingen aan machines is een pré. - Voor deze functie dien je over een MTS diploma te beschikken.

Monteur Storing en Onderhoud Werktuigbouw

- In teamverband verricht je onderhoud aan machines en los je storingen op. - Kennis van aandrijftechniek is een pre. - Voor deze functie dien je over een MTS diploma te beschikken.

XX

Voor meer informatie over bovenstaande functies kun je bellen met Mathieu Niemeijer (0528-236572 of 06-83795356) of kijk op www.xelvin.nl. Je cv ontvangen we graag op m.niemeijer@xelvin.nl

Warmtestore is al 9 jaar een begrip in Nederland op het gebied van Haarden, Schouwen en Sfeerverwarming. Ondertussen is Warmtestore uitgegroeid tot een klantgerichte, landelijk werkende organisatie welke het gehele proces van eerste klantcontact tot oplevering in eigen beheer uitvoert.

Op korte termijn zijn wij op zoek naar een:

Commercieel medewerker

De dagelijkse werkzaamheden zullen bestaan uit het verwerken van e-mail aanvragen, telefonische klantondersteuning en het bedienen van klanten in onze showroom.

Schoolverlater: logistiek- en websitebeheerder

De dagelijkse werkzaamheden zullen bestaan uit het verwerken van binnenkomende orders en het bijwerken van onze website en webwinkel. Wij bieden: * Een prettige werksfeer in een sterk groeiende onderneming * Afwisselend werk * Mogelijkheid tot het volgen van cursussen * Salaris volgens CAO- Metaalnijverheid Wij vragen: * Leeftijd 18-28 jaar * Commercieel ingesteld * Goede communicatieve vaardigheden * Affiniteit met techniek is een pre * Servicegerichte instelling * Flexibele instelling en verantwoordelijkheidsgevoel Uw schriftelijke of telefonische reactie kunt u richten aan Dhr. J. Hup, Warmtestore b.v. Industrieweg 4, 8263 AC Kampen 06-20704343 of e-mail: jhup@warmtestore.nl

Haarden & Schouwen

Meen jij de juiste kandidaat te zijn voor deze functie en wil je werken in een bedrijf waar een prettige sfeer heerst en waar de arbeidsvoorwaarden beheerst worden door de Grafimedia CAO voor het Signbedrijf (www.grafimediacao.nl), neem dan voor 15 december as, contact op met de heer J.P. Lafeber, bedrijfsleider van Polomnis, te bereiken onder telefoonnummer 038-3332000 of via e-mail: janpieter@polomnis.nl.

XX

Uitdagende baan in de Verkoop?

Warmtestore

De geschikte kandidaat heeft technisch inzicht, is bekend met de gangbare handgereedschappen en is accuraat. Enige basiskennis van de materialen en gereedschappen die bij polyesterverwerking gebruikt worden is een voordeel.

Warmtestore Industrieweg 4 8263 AC Kampen E-mail: verkoop@warmtestore.nl www.warmtestore.nl

Polomnis BV Industrieweg 1a 8263 AA Kampen 038-3332000

• INTERESSE IN TECHNIEK? • Wij zoeken: Mensen die geïnteresseerd zijn in techniek en bereid zijn zich verder te ontwikkelen in onze specifieke branche. Functies: • Koelmonteur • Elektromonteur (Die intern opgeleid wil worden tot koelmonteur) Wij bieden: Gevarieerd werk. Flexabiliteit binnen het bedrijf, marktconform salaris. Interesse? Een sollicitatiebrief of email kan verstuurd worden naar: Van den Brink Koeltechniek, t.a.v. dhr. van den Brink, Eckertstraat 27, 8263 CB Kampen, tel: 038 - 333 27 35 mail: info@vandenbrinkkoeltechniek.nl Over ons Wij zijn een hoofdzakelijk regionaal werkend bedrijf dat koudetechnische, airconditionings en luchtbehandelingsystemen ontwerpt, installeert onderhoud en repareert bij een breed scala aan opdrachtgevers.


woensdag 1 december 2010 • pagina 21

Actie C1000-voetbalplaatjes Olympia succesvol

ONDERNEMEND

www.destadskoerier.nl

“We kijken met veel plezier terug op een zeer geslaagde actie”, vertelt Martijn Dekker van C1000 Martijn Dekker in Hasselt. Jacob Vinke fotografie

Gloedvolle entree van de Adventstijd met ‘Ring Out!’ een impressie van Kavóca’s 15e Adventsconcert vanuit de Burgwalkerk in Kampen Ook dit jaar nam het Kamper Vocaal Ensemble ‘Kavóca’, weer het voortouw bij het verkondigen van de geboorte van Christus. Het is immers advent. Dit jaar vierde zij haar derde lustrum met de 15e editie van het adventsconcert. Dit keer met als thema ‘Ring out!’, vertel het kerstverhaal overal.

Afgelopen woensdag is de actie afgesloten met een ruilmiddag en was er een voetbalclinic van Heerenveen. “De

reacties van ouders en kinderen waren overweldigend”, aldus Dekker. “We hebben iedereen de mogelijkheid gegeven

om alsnog het boek vol te krijgen. We hopen dat iedereen nog lang kan genieten van dit unieke exemplaar.”

Multimate De Breker geopend Multimate De Breker is vorige week woensdag officieel geopend. De kleinkinderen van eigenaar Louwrens Kuiper verrichtten de opening door een aantal verhuisdozen voor de ingang weg te halen. Kuiper bouwde zijn Doelandwinkel om tot een Multimatefiliaal. Om dat te vieren werden er donderdag, vrijdag en zaterdag speciale kortingsdagen gehouden. “We hebben erg goede reacties gekregen”, aldus Kuiper.

Sjoelvereniging speelt in Ommen Sjoelvereniging Zwartewaterland in Genemuiden reisde vrijdagavond richting Ommen om mee te doen aan een nachtmarathon sjoelen. Deze werd gehouden in vakantiecentrum Besthmenerberg. Er waren elf klassen, A tot en met K. Vier personen hebben de sjoelvereniging goed op kaart gezet. Hendrikus Rook is geëindigd op de eerste plaats in klasse F, Betsie Klasen werd tweede in klasse H, Willem Speksnijder eindigde ook op de tweede plaats in klasse K, Wim Westendorp eindigde op de derde plaats eveneens in Klasse K. De prijswinnaars gingen naar huis met een vleesschotel en de rest van de ver-

Kavóca nam ons tijdens dit concert bij de hand door een duidelijke indeling van de gebrachte werken. De verbindende lezingen werden zoals gebruikelijk verzorgd door Gert Mink. Het concert begon met liederen over de verwachting en de komst van het Licht vanuit het Oosten, zoals ‘Veni, veni Emmanuel’en ‘People, look East’. Na de samenzang van ‘Father, Lord of all creation’zat de stemming er meteen goed in. Om het maar ‘es plat te zeggen. Die platte zienswijze van mijn kant werd gelijk afgestraft met het ingetogen ‘Remember, o thou man’, dat de aandachtige toehoorders opriep dat God ons in deze tijd van bezinning in contact wil brengen met ons oorspronkelijke mens-zijn. Overigens mooi ingetogen gezongen door soliste Lucie Tromp. Young Kavóca gaf het centrale thema ‘Ring out!’knap vorm met ‘The rhythm of life’. Het snelle tempo paste goed bij hen. Ze kregen dan ook spontaan applaus! Een mooie gedachte dat ook een nieuwe generatie van jonge mensen de lofzang gaande houdt. ‘Even tell it under the Manhattan Bridge!’Nou ja, dacht ik, maar ‘es beginnen onder de Kamper brugge’. De engelenboodschap ‘Verkondigt het overal!’kreeg een prachtige invulling door het ’Mirabile Dictu’van S.J. Manning. Kavóca kwam helemaal los, inclusief de begeleidende musici. Niet voor niets werd dit lied later op de avond opnieuw gezongen als toegift. Het is al eerder gezegd: muzikale afwisseling was troef. Want even later kon je weer een speld horen vallen na de soli van Luthine Postuma en Lucie en Marjan Tromp (‘A Gaelic Blessing’van J. Rutter) en vervolgens van Yvonne Boerdam (‘O taste and see’). Met het openingskoor van J.S. Bachs Weihnachts Oratorium,’Jauchzet, frohlocket! Auf, preiset die Tage’, bracht Kavóca op schitterende wijze de verwondering en lofprijzing ten gehore. Bij het aangeven van ‘Jauchzet’meende ik te zien dat dirigente Luthine Postuma bijna even loskwam van de grond. Zó gepassioneerd was zij in haar stuurmanskunst om iedereen bij dit nummer in actie te krijgen. En zo geschiedde, en hoe! De leden uit het Harderwijker strijkorkest werden tijdens dit concert aangevuld met de gloedvolle klanken van het brasskwartet, van slagwerk, fluit, hobo en van fagot (Wietze Nijdam), piano (Jan Broekhuis) en orgel (Jurjan Lipke). Klasse! Daarna stonden allerlei (vooral) vrolijke liederen in het teken van de verschijning van Jezus als Gods Heerlijkheid. Het harmonieuze ‘Star Child’was daarin een mooie oude bekende. Ook met ‘All is well’kwam ik helemaal weer aan mijn trekken. Laat staan met de carolweerklanken. Die werden zeer origineel ingeluid met de kerkklokken van de Burgwalkerk. Ze beierden symbolisch over geheel Kampen. Het ‘Carol of the bells’ kreeg zo een extra dimensie, die zich doorzette in de ‘Birthday carol’en in de samenzang van ‘All for Jesus’. Heerlijk, om zo ‘op z’n Engels’mee te kunnen zingen.

eniging met een voldaan gevoel. “Lijkt het je leuk om te sjoelen, kom gerust

eens langs iedere woensdag avond om 20.00 uur in d’Overtoom.”

A la carte eten bij restaurant Zalkerbroek

Mensen die denken dat restaurant Zalkerbroek, aan de N50 tussen Zwolle en Kampen, een normaal wegrestaurant is, hebben het mis. Want het etablissement biedt ook een uitgebreid a la carte-menu. Zalkerbroek heeft een kaart met verscheidene wildgerechten. “We gebruiken verse ingrediënten en maken veel zelf”, legt chefkok Ray-

Kavóca en Young Kavóca zagen kans om deze periode van bezinning te omlijsten met een zeer gevarieerd en evenwichtig programma van Engelse, Russische, Duitse en Nederlandse advents- en kerstmuziek met werken van onder andere Bach, Rutter, Leddington Wright, Rachmaninov en Vaughan Williams. De bezoekers konden van zeer nabij de muzikale kwaliteit, de mimiek, de kracht en precisie in het zingen en dirigeren en het perfecte Engels van de koorleden in zich opnemen, omdat de Burgwalkerk deze keer als alternatief diende voor de in restauratie zijnde Buitenkerk. Daardoor minder sfeer en ambiance, en minder statige gewelfklanken? Ach, de genoemde voordelen maakten veel goed, evenals de wisselende bezettingen tijdens het zingen, alsook de professionele belichting van Arjan Vahl. ‘Bovendien’, hoorde ik later iemand zeggen, ‘zat ik dit jaar niet achter een grote pilaar…’

mond ten Have uit. “Vier tot vijf keer per jaar veranderen we het menu, zodat mensen steeds weer nieuwe gerechten kunnen ontdekken.” Res-

taurant Zalkerbroek is dus veel meer dan alleen de mogelijkheid om een lekkere schnitzel of uitsmijter te eten. “We bieden luxere gerechten als een Ossobucco, een Italiaans stoofgerecht van kalfsschinkel”, vertelt de kok. “Maar we bereiden ook kalfsschnitzel en spareribs. We hebben een uitgebreide kaart, waarbij vooropstaat dat mensen bij ons een heerlijk avondje uit eten kunnen.” Voor de Kerstdagen staat een groot en feestelijk koud en warm buffet met een kerstdessertbuffet op het programma. “Op tweede Kerstag hebben we ook een brunch. Om de kinderen te vermaken is dan de kerstman aanwezig.” Restaurant Zalkerbroek is makkelijk bereikbaar aan de N50 en beschikt over voldoende gratis parkeerruimte. Restaurant Zalkerbroek Rijksweg 3 (N50), Zalk www.zalkerbroek.nl

Het programmaboekje vermeldde dat het kerstverhaal een verhaal is dat alle eeuwen wordt dóórverteld, als een eeuwig durende beweging, een eeuwig doorgaande dans. Kavóca gaf daar met de ‘Lord of the Dance’(J. Rutter) zeer swingend gestalte aan. Net als met het ‘Going to Bethlehem’. Er volgde een ovationeel applaus. Met de samenzang van ‘Praise the Lord’werd het concert afgesloten. Samen dus. Heel passend. Want prijzen doe je samen. Net als het doorvertellen. Verkondig het overal. Ring out! Een bezoeker

Graag tot ziens in december, * Zondag 19 december 19.00 uur Lessons & Carols in De Bron te IJsselmuiden * 1e Kerstdag 25 december 10.00 uur in de Westerkerk te Kampen

Jacob Vinke fotografie


Woensdag 1 december 2010 • pagina 22

www.destadskoerier.nl

A AS SINT NICOL

GE SC HE N K AS T 73x50x18 cm

0.95

HEREN-DAMES

EAU DE PARFUM OF

KERSTBOOM

fleece ruimvallend zware kwaliteit ritsen in zakken maten S-XXL

Indigo dames diverse geuren 100 ml

9 meter 30 lamps

SWEAT VEST

EAU DE TOILETTE

KAARS VERLICHTING

4.99 1.19 4.99

Elders 7.95 9.95

768 microlamps CLUSTER VERLICHTING 4,5 meter

Elders 2.98 3.98

18.95

LIPGLOSS OF

ENGELEN

HEREN

Max diverse kleuren

old look silver 21,5 cm

effen wol/acryl maten M-XXL

LIPPEN STIFT

S E T/2 Elders 1.98 2.95

ZINGENDE

0.69

WINTER VOGEL op houtstam 3 uitvoeringen incl. batterijen

Elders 2.98 3.98

1.59

KAARS PLATEAU

Elders 4.95 5.95

2.95

VEST of PULLOVER

Elders 14.95 19.95

RING Ø 25 CM

SENDIL

maak zelf uw krans

geconcentreerd universal/color 20 wasbeurten 750 ml

STEEK SCHUIM

Elders 1.98 2.98

1.19

8.49

WAS MIDDEL

Elders 1.98 2.49

1.29

Nu 246 winkels in Nederland, België en Duitsland • Kijk voor


Woensdag 1 december 2010 • pagina 23

g i d e l l o v d n e s v e rra s g i l e d r o o v d n e z v e rba

www.destadskoerier.nl

KIJK VOOR ONZE

ONLINE SPEE LGOEDFOLDER OP DE WEBSITE

W W W. AC TI ON .N L

ORNAMENT-GLITTER

BUMP ‘N GO

100 LAMPS

voor schaal of kerstboom 13-16 cm glas

met licht en geluid

Kema Keur

DECO HANGER

0.95 3.79 2.99 20 lamps KERST VERLICHTING

0.98

Elders 6.95 8.95

HANDVAT

KUNSTSTOF

DIEREN

voor diverse doeleinden vanaf 21x16x8 cm

zilver/goud/rood lengte 180 cm

Newborn klittebandsluiting 6-24 maanden

ZEEGRAS MAND 26x20x9 cm 32x24x10 cm 38x28x11 cm 44x32x12 cm 50x36x13 cm

KERSTBAL BABY GUIRLANDE SLOFJES

1.79 2.29 2.79 2.99 3.49

E X TR A D E Z E W E E KE L IG D VO O R

Elders 3.99 4.99

365

1.39

Elders 3.95 4.95

1.99

STYLING FOAM OF

PRINCESS

Proset extra strong foam: 200 ml spray: 250 ml

licht en geluid lengte 42 cm incl. batterijen

VERHALEN HAIR BOEK SPRAY softcover 6 titels

Elders 5.95 8.95

3.49

Elders 3.95 4.49

Elders 1.79 1.95

0.89

1.89

PAARD met KOETS

Elders 9.95 12.95

5.95

winkeladressen en overige informatie op onze website: www.action.eu

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 28-11 t/m za. 4-12

Elders 1.98 2.98

DANSENDE KERST AUTO VERLICHTING


Woensdag 1 december 2010 • pagina 24

www.destadskoerier.nl

MEER VACATURES?

Loopbaanadvies | Re-integratie | Outplacement

Werk jij aan je loopbaan? Matchcare helpt je bij jouw ideale loopbaan. Vanuit je huidige functie, bij re-integratie of wanneer je de uitdaging van outplacement aangaat: We hebben de professionals en de loopbaaninstrumenten om van de volgende stap in je loopbaan een succes te maken. Wij gaan uit van jouw mogelijkheden en interesses en kansen die daarop aansluiten. Je wordt individueel begeleid en je krijgt de beschikking over matchcareer.nl, de site waarmee je zelf met je loopbaan aan de slag kunt. Als je toe bent aan een nieuwe uitdaging, dan zoeken wij met jou de juiste werkgevers en stellen je persoonlijk voor. Wij bemiddelen in verschillende branches en leveren altijd maatwerk.

Kijk eens op: l/werk

edia.n www.brugm

Wij werken voor bedrijven, het UWV en de gemeente, maar ook direct voor jou. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging, wil je werk maken van je loopbaan en wil je weten wat Matchcare voor jou kan doen? Neem dan gerust contact met ons op en kom langs!

IJsselkade 46 8261 AE Kampen

(038) 337 64 97 kampen@matchcare.nl

AUTOTECHNIEK TECHNIEK

UW GARAGE VOOR: • Reparatie en onderhoud alle merken • APK • Reparatie en onderhoud Airco • Onderhoud Caravans en Campers Lucas Fokkert Tel: 06 - 30 01 30 14 b.g.g 038 - 477 18 34 Verburgweg 4, 8061 PM, Hasselt/Genne

Kijk voor meer informatie op www.matchcare.nl

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Kennisgeving ontwerpbeschikking Actie is geldig t/m 4 december 2010

WWW.MULTIVLAAI.NL DAGELIJKS VERS UIT LIMBURG!

ZWOLLE: Gasthuisplein 11a (centrum) • 038-422 84 66 Van Der Capellenstraat 162 • 038-460 00 38 Wade 3 (Stadshagen) • 038-460 19 10 KAMPEN: Oudestraat 1 • 038-332 73 42 Dagelijks vers, bezorgservice en maandagmorgen open.

Waterwet

Ontwerpbesluit De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen om positief te beschikken op de aanvraag van Rijkswaterstaat Oost-Nederland om een vergunning op grond van de Waterwet.

Collectie | Najaar 2010 De aanvraag betreft het maken en behouden van een afmeervoorziening voor de scheepvaart, bestaande uit acht afmeerpalen, twee afloopvoorzieningen inclusief trap en twee landhoofden in het talud van de primaire waterkering. Het werk wordt gemaakt en behouden op het perceel kadastraal bekend gemeente Zwartsluis, sectie D, nummer 1149, aan de rechteroever van het Zwarte Water, tussen kmr. 16,000 en 17,000, in de gemeente Zwartewaterland. Tevens heeft de aanvraag betrekking op een handeling of samenstel van handelingen waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is. Conform artikel 6.17 Wtw is de aanvraag in behandeling genomen door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, die in

Woontopper! Massief eiken van Nederlandse bodem Smalle hoge kast d’Oro

Dressoir d’Oro

Eetkamertafel d’Oro

Eetkamerstoel Quadrifoglio

ook leverbaar in 160/180/200/220 cm 180l x 98b x 77h 895,-

voorzien van parketwielen | in meerdere kleuren leder leverbaar 315,-

90b x 219h x 40d 1.195,-

220b x 84h x 50d 1.390,-

TV-dressoir d’Oro

Salontafel d’Oro

ook met andere indeling deur/klep/lade/vak leverbaar | als afgebeeld in 220b x 45h x 47d 990,-

als afgebeeld in 98l x 98b x 40h 680,-

dit geval het hoogste bevoegd gezag is. Terinzagelegging De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ligt vanaf 1 december 2010 tot en met 11 januari 2011 voor een periode van zes weken ter inzage bij: - Gemeente Zwartewaterland, bezoekadres: Telvorenstraat 2, 8061 CB Hasselt, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur; - Rijkswaterstaat Oost-Nederland, bezoekadres: Eusebiusbuitensingel 66, 6828 HZ Arnhem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur; - Rijkswaterstaat Oost-Nederland, waterdistrict Twentekanalen-IJsseldelta, bezoekadres: Hanzeweg 60, 7418 AT Deventer,op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Zienswijze(n) Eenieder kan binnen de bovengenoemde termijn zijn zienswijzen hieromtrent mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Postbus 90653, 2509 LR Den Haag, onder vermelding van zaaknummer Wtw 885 en in afschrift aan de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, p/a Postbus 9070, 6800 ED Arnhem. Inlichtingen

Compleet meubelprogramma in zeer veel kleuren leverbaar. maandag 13.00 - 18.00 uur dinsdag/woensdag 9.00 - 18.00 uur donderdag/vrijdag 9.00 - 21.00 uur

zaterdag 9.00 - 17.00 uur Elke donderdag en vrijdagavond koopavond, zondags gesloten

OOSTEINDE 14 - MARKNESSE • (0527) 20 12 48 • WWW.MARCOMARKNESSE.NL

www.demeubelier.nl

Voor nadere inlichtingen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met Rijkswaterstaat Oost-Nederland, afdeling JBO, telefonisch bereikbaar onder nummer 0570 - 50 37 00. Arnhem, 18 november 2010


woensdag 1 december 2010 • pagina 25

www.destadskoerier.nl

Bijna 2.000 euro voor kinderen met handicap GENEMUIDEN - In Genemuiden en Kamperzeedijk is in de week van 15 tot en met 20 november gecollecteerd

voor ‘NSGK voor het gehandicapte kind’. Een team van 21 collectanten wist in totaal 1983,91 euro op te halen.

Wie volgend jaar ook wil collecteren voor kinderen en jongeren

met een handicap, is welkom in het collecte-team van NSGK. Voor meer

informatie: Hannie Kubbenga, (038) 385 67 97 of via www.nsgk.nl.

bedank advertentie Hierbij wil ik een ieder bedanken voor de vele kaarten, attenties en bemoedigende woorden tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en thuiskomst. Heel hartelijk dank. Nico van de Bunt

Jubileum

Druk weekend voor jeugd Hasselts Fanfare HASSELT - De jeugd van Hasselts Fanfare heeft vrijdagavond als Pietenband het Sinterklaasfeest van de eigen vereniging van muzikale pepernoten voorzien. Daarna ging de Pietenband richting Genemuiden om daar bij verschillende winkels van de Middenstandsvereniging ook muzikale pepernoten rond te strooien. De jeugd is onvermoeibaar want tijdens de lampionop-

tocht in Genemuiden bliezen ze ook hun deuntje mee in de

fanfare. Het blijft druk voor ze, 11 december werken ze mee aan de afstudeeropdracht van hun dirigent Mark Bruins en 17 december verzorgen alle jeugdonderdelen van Hasselts Fanfare een avond in kerstsfeer.

Thema-avond bij Historische Vereniging

ZWARTSLUIS - De Historische Vereniging Zwartsluis heeft onlangs een thema-avond gehouden, verzorgd door correspondent Dirk Boekema van de Stichting Menno van Coehoorn. Deze stichting heeft als doelstelling het handhaven van voormalige verdedigingswerken. Boekema vertelde ons hoe Zwartsluis in de tachtigjarige oorlog een vestingdorp is geworden. De ontstaansgeschiedenis van Zwartsluis is anders dan van een vestingstad. Er werd eerst een sluis, de ‘Swarte Sluys’ aangelegd, ter beheersing van voldoende waterstand in het Meppelerdiep. Daarna werd in 1527 een blokhuis gebouwd door hertog Karel van Gelre ter bescherming van deze sluis. De sluis diende ook ter controle van het (militaire) verkeer. Bijna alle bulkvervoer (soldaten, paarden, kanonnen en munitie)

gebeurde in die tijd per vaartuig. Er werd een schans aangelegd ter bescherming van de sluis door Diederiek Sonoy in 1580; hij was de geuzenleider die in 1572 door Willem van Oranje benoemd was tot Gouverneur van het Noorderkwartier. Een dergelijke schans kreeg een bezetting van soldaten in de vorm van één of meer compagniën. Het werd één van de sterkste schansen genoemd, omdat de schansgracht gevoed werd met voldoende water vanuit het Meppelerdiep. De schans bestond uit een onregelmatige, gebastioneerde vijfhoek, versterkt met

een ravelijn (paal en plankendijk) aan de overzijde van de sluis. In 1629 werd aangedrongen op versterking van de schans, maar dit is niet uitgevoerd. Na het rampjaar 1672 verloor de schans haar betekenis door de betere doorgankelijkheid van de Moeraslinie, gelegen tussen Hasselt en Coevorden. Door ontginning en later door het turfsteken, verbeterde de afwatering van de moerassen. De noodzaak voor een garnizoen in de schans verdween. De lege gebouwtjes werden daarna gebruikt door handwerkslieden, handelaren en schippers. Er ontstond een vesting zonder stadsrechten, eigenlijk een vestingdorp. Stadsrechten werden verleend, door een landheer, aan een belangrijk wordende nederzetting en dat was hier niet het geval.

Vandaag is de dag dat onze lieve (groot)ouders in dankbaarheid mogen gedenken dat zij vijftig jaar geleden zijn getrouwd. 1 december 1960

1 december 2010

Gijsbert en Hennie Verhoek-Lindeboom Wij hopen dit op 3 december in kleine kring te vieren. Wij feliciteren hen van harte met dit gouden jubileum en danken God voor de vele zegeningen die zij samen – en wij met hen – uit Zijn hand mochten ontvangen. Anjo en Dick Ingrid & William (met Joachim en Anne-Dirk), Aline & Gerard, Annegreet, Lambert & Herna Greet en Herman Erika & Piet, Gijsbert & Jacolien, Klaas & Marieke Roelien en Salva Andreu, Maria Benita en Wout Irma, John, Sylvia Marjan en Henry Henk-Jan, Hannah, Matthijs Gijsbert en Anja Gijsbert, Sander, Annemarie Karin en René Reinier Diederik en Dennis Adres: Kiliaen van Rensselaerlaan 5 8061 KJ HASSELT

Jippie

HENRIA 25 jaar

bij Icare Hartelijk Gefeliciteerd Fam. Tuinman

20.000 diploma in De Kragge e

ZWARTSLUIS - Zwembad

De Kragge kon zaterdag de 20.000e ‘afzwemmer’ haar diploma geven. Julia Ijspeerd was de gelukkige en werd in het zonnetje gezet met een mooie fiets. Alle deelnemers kregen een aandenken aan dit diplomazwemmen. Namens het bestuur verzorgden Roel Huls en Anneke Boltje de uitreiking van de diploma’s en de presentjes. Alle kandidaten slaagden. Voor diploma A zijn geslaagd: Aline Kruidhof, Henry Balder, Karlos Tippe, Julia IJspeerd, Joëlle van der Horst, Yorrick Zandbergen, Ninah Heetebrij, Revy van Doorn, Quinten Schulte, Charlotte Kegel, Jens Pluim en Joël Timmerman. Voor diploma B waren dat: Lynn Esmee Schinkel, Anna Klomp, Mannes ten Klooster, Roanne van Benthem, Micah Lok, Rowen Terpstra, Lukas Fredriks, Julia Lameris, Thomas Stoter, Kiara Vis, Karst Doze, Rick Smelt, Wessel Benne, Jannick Bloemert, Koen Beuink, Maud Beuink, Danique de Jonge en Stephan Dany Zoutman. Voor diploma C zijn geslaagd: Stijn Jan Alfers Lindenholz, Ilona Lassche, Jarick Sieders en Tessa Leeuw.

Jos van Dijk wint met parkiet ‘Bontje Boertje’ GENEMUIDEN - Vogelvereniging Vogellust heeft vorige week woensdag in de d’Overtoom de jaarlijkse keuring gehouden. Circa vierhonderd vogels werden door de leden ingebracht. De zes keurmeesters hadden er een hele kluif aan om uit alle varieteiten van heemse en inheemse vogels weer de mooiste vogels te jureren. De keurmeesters beoordeelden de ingezonden parkieten, kanaries in Europese en tropische vogels op postuur, kleur en model. Uiteindelijk werden in het late middaguur de hoogste punten toegekend en donderdagavond werden de kampioenen bekendgemaakt. Algemeen kampioen werd Jos van Dijk met de inzending van zijn ‘Bonte Boertje’, die met 93 punten de winnaar was bij de parkietensoorten. Donderdagavond nam hij na de officiële opening het bondskruis in ontvangst van voorzitter Piet Winter. Berend van Dalfzen bekroonde zijn succesreeks dit jaar weer met de prolongatie van een ingezonden geel/zwart mozaiëk kanarie Var. 11. Met 93 punten werd deze vogel Kanariekampioen. Arjan den Boer mag zich dit jaar tropenkampioen noemen met de inzending van een grote Barmsijs van 93 punten. In het algemeen klassement (best of 5) streek Henk Klasen met de eer, met de inzending van een

fraaie reeks kleurkanaries. Onder de inzenders waren dit jaar vijf jeugdleden, waarbij Denise en Angela van Sloten in de prijzen vielen met hun Catharina parkieten. Babet Doldersum haalde veel punten met haar gloster. Jonath van Dijk deed dit met zijn agaporniden en Winno Klompenmaker met de inzending van OK catharinaas. Vogellust nodigt iedereen uit om een kijkje te nemen in d’Overtoom, waar de zaal is omgebouwd tot een natuurlijk vogeleldorado. Vrijdag is de zaal geopend van 10.00 tot 22.00 uur en is er ‘s avonds een praatuurtje, voorzien van gratis hapjes en zoute haring. Ook draait het rad van avontuur, waar mooie prijzen zijn te winnen met als hoofdprijs een half varken. Zaterdag is de zaal open van 10.00 tot 16.30 uur. De entree is gratis.


Woensdag 1 december 2010 • pagina 26

www.destadskoerier.nl

Als Wildeboer het niet heeft………!!!

zo 5 december

ma 6 december

Frankrijk 2010 - Regie: Florent de la Tullaye en Renaud Barre Duur: 85 min. Met o.a.: Cubain Kabeya, Paulin Kiara-Maigi, Roger Landu, Leon Likabu, Montana, Coco Ngambali,Theo Nsituvuidi, Djunana Tanga-Suele • www.bendabilili.com

Italië 2009 - Regie: Luca Guadagnino Duur: 120 min. Met o.a.: Tilda Swinton, Flavio Parenti, Edoardo Gabbriellini, Pippo Delbono • www.iamlovemovie.com

benda bilili

io sono l’amore

Ricky droomt er van om van de muziekgroep Staff Benda Bilili de beste band in Congo Kinshasa te maken. De muzikanten zijn lichamelijk gehandicapt en rijden rond op aangepaste fietsen. Zij zijn de sterren uit de ghetto bij wie Roger, een straatkind, zich dolgraag wil aansluiten. Door te zingen en te dansen proberen ze te overleven, en aan de ellende en gevaren van het straatleven te ontsnappen.

De film opent met een besneeuwd Milaan. Omdat regisseur Guadagnino niet bang is voor symboliek, weet de kijker meteen welke kant het opgaat: de sneeuw bedekt geheimen. Ze bevinden zich in de boezem van de steenrijke textielfamilie Recchi, die bij elkaar komt in een villa om de verjaardag van de familiepatriarch te vieren. Terwijl het keukenpersoneel strest om alles op tijd op tafel te krijgen, schept de oude man op over zijn prestaties.

KERK DIENSTEN Zondag 5 December: GENEMUIDEN Ned. herv. Kerk 09.30 uur Ds. W.G. Hulsman. 15.30 uur Ds. A.A. Floor (Barendrecht). De Meente 09.30 uur Ds. A.A. Floor (Barendrecht). Hervormd Centrum Hersteld 09.30 uur en 15.30 uur Ds. D. Heemskerk. Geref. Kerk 09.30 uur Ds. T. Noort. 19.00 uur Ds. F.J.T. Schipper (Epe). Chr. Geref. Kerk 09.30 en 15.30 uur Ds. A. Huijgen. Gereformeerde Gemeente 09.30 en 15.30 uur Ds. C. Hogchem.

A ANGEBODEN

GEVRAAGD:

HASSELT Chr. Geref. Kerk 09.30 uur Drs. J.C.L. Starreveld (Genemuiden). 16.30 uur Ds. G. van de Groep (Heerde). Geref. Kerk Bolwerk

10.00 uur Dr. R. Roukema. Geref. Kerk. Vrijgemaakt Noord 08.45 uur Ds. R.M. Meijer. 14.30 uur student F. Pathuis. Zuid 10.30 uur Ds. R.M. Meijer. 19.00 uur Ds. A.A. Kramer. Herv. kerk De Baak 10.00 uur Ds. Doorn. 19.00 uur Opendeursdienst. Herv. gem. 09.30 uur Ds. M. Maas. 19.00 uur Ds. A. Snoek. Geref. kerk, Teeuwland 09.30 en 16.30 uur Leesdienst. R.K. St. Stephanuskerk 09.00 uur Viering van Woord en Communie, Mevr. Wijermars.

ZWARTSLUIS Herv. Gemeente

     

Gronddoek Vijverfolie Landbouwfolie Bouwfolie Isolatiefolie Schaduwgaas Windbreekgaas Vervroegingsdoek

Dekkleden Eigen zeilmakerij Tuingereedschap Bindmaterialen Kunststof plaat Kunststof palen en planken  Gras- grindplaten

Te koop / Te huur Winkelpand op A1

locatie in centrum Genemuiden gelegen aan

10.00 uur Ds. W. Geerlof. 19.00 uur Ds. A.P. Davelaar. Geref. Kerk 10.00 uur Ds. J.A.L. Duijster. 19.00 uur Ds. A.P. Davelaar. Geref. kerk vrijgem. 09.30 uur Ds. P.H. van der Laan (Meppel). 16.30 uur Ds. J. Jansen (Zwolle). STADSHAGEN Pinkstergemeente Rios de Vida 10.30 uur Antilliaans, Spaans/ Nederlands aanbiddingdienst. Prot. gem. De Open Kring. 09.30 uur Ale Pietersma. New Life Church Elke vrijdag, 19.00 uur dienst.

Geref. Kerk 11.00 uur Ds. H. Offereins (Steenwijk). 16.30 uur Ds. P.L. Voorberg (Emmeloord). SINT JANSKLOOSTER Hervormde Kerk 14.30 uur Ds. K. de Graaf (Kallenkote). Gereformeerde kerk 10.00 uur Ds. J.A.J. Estie (Zwartsluis). 14.30 uur Ds. M.J.M. Systsma-van Oeveren (Kampen). Chr. Ger. Kerk 09.45 en 14.30 uur geen opgave.

WEEKEND DIENSTEN Huisarts voor Genemuiden voor spoedeisende hulp buiten de normale praktijktijden van 08.00 tot 17.00 uur Huisartsenpost Zwolle, Dr. Stolteweg 17 (tegenover Sophia ziekenhuis), tel. 0900-3336333. Consultatie uitsluitend na telefonische afspraak. Voor Hasselt en Zwartsluis, vanaf 4 December 08.00 uur A.J. Boender, Sportlaan 10, 8064 BS, Zwartsluist, tel. 038-3867077 Tandartsen uit Zwartewaterland zijn bereikbaar

de Westerkaai 70

Inlichtingen: J. Regterschot 0527-246411 of Karssen Makelaars Zwolle 038-4266666 Stalling: voor caravan, vouwwagen of bootNet buiten Zwolle. 06-12671101 (06) 12671101 MASTENBROEK SK48.0075.001 Atelier Broedplaatz: organiseert een workshop Mixed Media. thema kerst. experimenteren met acryl en medium. 14 of 21 december. 19.30-22.15 uur. 25 euro, incl alle materialen. info: 06-21530034/www. keramiex.nl schellerpad 28, zwolle (038) 4669699 ZWOLLE SN48.0058.001

TE HUUR minikraan met machinist (2,5 ton) voor bedrijf en particulier. A. Netjes Dienstverlening 06 - 52276611

Gevraagd: kamer/kosthuis voor nette jongen van 18 jr in Genemuiden, telefoonnummer 038-3858413 Gevraagd: zilveren guldens en rijksdaalders t/m 1966, originele gouden tientjes, telefoonnummer 06-50682378 Te koop: eikenhouten eettafel 180x85cm, met 6 bijpassende eikenhouten stoelen, met lederen zitting, telefoonnummer 038-3446348 Te koop: boek over IJsselmuiden /Grafhorst, Een nieuw orgel voor de Hoeksteen, 5,-, telefoonnummer 06-13442580 Te koop: Jumbo sun zonnebank, met extra gezichts bruiner, telefoonnummer 06-29294852 Oproep: verzamelaar zoekt documenten, fotoís, passen, brieven en andere materialen uit de Tweede Wereldoorlog, eventueel geringe vergoeding mogelijk, telefoonnummer 038-3335110 of verzamelaarwo@solcon.nl.

Te koop: kunstkerstboom ongeveer 120cm, plus verlichting en kerstballen, tel. 038-3316470 Te koop: boekenweekgeschenk 1939, Drie Novellen, 16,-, tel. 038-3316917

Te huur: Winnie the Pooh- of geboorteooievaar 10,-, tijdens de kraamdagen, opbrengst bestemd voor bejaardenzorg in Roemenie, tel. 038-3324280

Gratis af te halen: goed werkende Miele centrifuge, tel. 06-49979483

TE KOOP GEVRAAGD Te koop: nette Ivoren hoekkeuken, incl. alles, direct beschikbaar, tel. 06-12143230 Te koop: dames- en herenfiets, tel. 038-3318382

Te koop gevraagd: zilveren guldens en rijksdaalders t/m 1966, originele gouden tientjes, tel. 06-50682378

Te koop: aanmaakhout, hardhoutenbalkjes en bruinkoolbriketten, tel. 06-13079945

Kerstbomen

Gevraagd: Maxicosi Axxis (9-18 kilo), of autostoel die je kan draaien, tel. 06-40310390

Abies, Omorika, Abies, Omorika, Blauwspar, Nordmann. Blauwspar, Nordmann. 0,5 – 6 meter 6 meter In pot,0,5 met en- zonder kluit,

Te koop: nwe Zwarte Pietenpakken met baret, kindermaten in div. kleuren, tel. 0383324360

Henri en Jeffrey Buit! In pot, met en zonder V/d Vechtlaankluit, 112 038-4772639 Henri en Jeffrey Vanaf 8,00Buit! euro

V/d Vechtlaan 112 038 - 4772639

Vanaf 8,00

tel. 0900-2358263. Apotheken: Voor spoedgevallen is geopend Apotheek De Muiden, Pr. Julianastraat 23, Genemuiden, tel. 038-3855030, zat. 11.30 - 12.30 uur en 19.00 - 19.30 uur. Zondag gesloten Apotheek Hasselt, Burg. Royerplein 1, Hasselt, tel. 0384773238, zat. 11.30 – 12.30 uur en 17.00 - 17.30 uur, zondag 17.00 - 17.30 uur. Spoedgevallen Apothekerspost Zwolle, Dr. Stolteweg 19 (t.o. Sophiaziekenhuis Zwolle, tel. 038-4556227), gevest. in de Huisartsenpost. Verloskundige Praktijk Sifra dienstdoende verloskundige tel. 06-20002668 of antwoorddienst 038-4603 91. Tel. speekuur 13.00 tot 13.30 uur tel. 038-3324413. Verloskundige Praktijk Wijde Wieden, praktijk Vollenhove, Giethoorn, Zwartsluis, Hasselt. tel. 0527-245731. Dienstdoende verloskundige tel. 06-22224365. Dierenambulance, Alarmnummer 06-43808350, Meldkamer 0561-615330. Politie Regio IJsselland district Noord Team Zwartewaterland, tel. 0900-8844, fax 4771819. In noodgevallen 1-1-2. Spreekuur politie. Hasselt ma. t/m vr. 08.30 - 12.30 uur. Genemuiden di. 18.30 - 20.00 uur. Zwartsluis: wo.avond 18.30 20.00 uur.

Te koop: melkbussen 40lt, 30,-, tel. 06-45832959

RUILEN STRIPBOEKEN BABYKLEERTJES FIETSEN ZEGELS MEUBELS SPEELGOED HUISHOUDELIJK SINGLES/LP’S AUTO-ONDERDELEN

Te koop: Dru, goed werkende kamer kachel op gas, t.e.a.b., tel. 06-49979483

Rioleringsbuis Dakgoot Drainagebuis Tyleen Drukleiding Luchtleiding Slangen Pompen

Evenboersweg 16 7711 GX Nieuwleusen Tel.:0529-483030, Fax: 0529-484012 E-mail: info@wildeboer-groep.nl www.wildeboer-groep.nl

KLEINTJES TE HUUR

       

Kom een keer langs of bekijk onze webshop!

VOLLENHOVE Hervormde Kerk 10.00 uur Ds. H. Dekker. 19.00 uur Ds. K. de Graaf (Kallenkote). Geref. kerk Vrijgemaakt 09.30 uur Dienst. 14.30 uur Dienst.

MASTENBROEK Herv. gem. 10.00 en 14.30 uur Ds. W.M. Dekker.

TE KOOP

       

Te koop: boek, Urker spukkies, 5,-, tel. 06-13442580 Gratis af te halen: kamperplanten (sinaasappelboompjes), tot woensdagavond, tel. 038-3324273

Fikse naaimachine speciaalzaak al 105 jr BEKEND BIJ IEDEREEN gratis haal- en brengservice!

infolijn (038) 331 21 51

· reparaties · nieuwe machines · hoge kortingen, lage prijzen www.fiksenaaimachines.nl • Hofstraat 85, Kampen tel. 038 - 33 121 51

Te koop: hogedrukspuit 30,-, lps 0,35p.st., heggeschaar oplader 35,-, tel. 0623051297 Te koop: 72cm Loeve Aventos, k.tv. als nieuw, tel. 0383314905

te koop

aardappelen BIldtstar eIgenheImer, nIcola

10 kg .................. 6.00 25 kg ...............13.00

Irene

10 kg .................. 7.00 25 kg ...............15.00 Gratis bezorging in Stadshagen, Hasselt en Genemuiden op maandagmiddag

Mts. Kasper, Brinkweg 2 Kampereiland

tel. 038 - 33 88 262 Te koop: rose canvas meisjesstoel canvas t.e.a.b., bijzettafel rose Ikea 15,-, bureaustoel Ikea groen 20,-, kroonluchter meisjes 15,-, gordijnen rose gestreept 2xmbrx1.55mL 20,-, tel. 0634327636 Gratis af te halen: tienermatras 90x200, zwart lederen herenjas mt 54 25,-, 2 inklapbare stretchers 20,-p. st., tel. 06-34327636 Gevraagd: geboortekaartjes voor een kindertehuis in Haiti, ook postzegels zijn welkom, tel. 038-3321014

BOEKEN

Single’s en LP’s Stripboeken Suske & Wiske, etc. Jeugdboeken Speldjes enz.

038-4660582

Gevraagd: verzamelaar zoekt documenten, fotoís, passen, brieven en andere materialen uit de Tweede Wereldoorlog, evt. geringe vergoeding mogelijk, tel. 038-3335110 Te koop: lps 0.35p.st., kleuren tv 35,-, tel. 06-23051297 Oproep: wie heeft onze Gardena hark meegenomen, van Veenmos 217, deze willen wij graag terug, tel. 038-3312177

HEEL VEEL KERSTDECORATIE

VENEDIJK NOORD 2A, KAMPEN

Tel. (038) 332 04 16

KERSTBOMEN. IN VELE SOORTEN.

VENEDIJK NOORD 2A, KAMPEN

Tel. (038) 332 04 16

Te koop: antieke glij ijzers voor onder de schoenen, mt. 46, nw, 6,-, tel. 038-3311782

Te koop: vliegenhengels outfit, 50 st.k.vliegen, skin, hackles, tinsels, vise, spoelhouder, garens, een 8 voet vl.hengel met reel en lines en twee instr.boekjes, 100,-, tel. 038-3313234

Te koop melkbussen 30 of 40 liter. Ook losse 30 l deksels.

Prijs vanaf € 25,Tel. 06 - 13 40 50 88

ReseRveeR nu vOOR OnZe

wildavond

www.deoase-zalk.nl

Restaurant “De Oase” Kerkplein 3 Zalk, Tel 3636270


woensdag 1 december 2010 • pagina 27

www.destadskoerier.nl

Gerritsen en Boxum in vorm Alterna wint Buuzen’sniedersbokaal ZWARTSLUIS - Zwembad De Kragge stond

afgelopen zaterdag in het teken van de jaarlijkse Rabobankwedstrijd. ZvZwartsluis moest het opnemen tegen Zignea, ‘t Tolhekke, Steenwijk ‘34 en Swol 1894. Namens de club uit Zwartsluis zette Marit Boxum een kringrecord neer en zwom Martijn Gerritsen weer een limiet voor de NJK.

Marit Boxum traint hard en dat is terug te zien in haar tijden. Was er begin deze maand al een kringrecord voor haar op de 50 rugslag, zaterdag liet ze zien dat ze ook op de 100 rugcrawl erg hard kan zwemmen. Haar tijd van 1.15.98 minuut was een persoonlijk record van vier seconden en leverde haar goud op en een nieuw kringrecord. Als bij deze zwemwedstrijd elektronische tijdwaarneming aanwezig was geweest, dan had ze zich de snelste 10-jarige van Nederland mogen noemen. Martijn Gerritsen is ook in vorm. Hij had al een limiet voor de NJK in zijn bezit op de 200 vrije slag. Nu mag hij daar de 100 vrije slag bijvoegen. In een geweldige race zwom hij naar een tijd van 1.02.42 minuut. Hiermee bleef hij ruim onder de NJK-limiet. Samen met Twan Vinke gaat Gerritsen eind januari

de strijd aan met de rest van Nederland. De zwemmers van ZvZwartsluis namen heel veel medailles mee naar huis. Goud was er op de rugcrawl voor Chris van der Linden, Esther Lubberts en Michiel Jorink. Op de schoolslag behaalden Roos Eilers, Felicia Addink en Kees Vos goud. Ook de vlinderslag ging het goud naar Elianne Huitema en Christel Vinke. De 100 meter vrije slag leverde de meeste medailles op. Jorgen Gerritsen, Roos Eilers, Christel Vinke, Chris van der Linden en Marit Boxum zwommen naar goud. Het zilver op deze afstand was er voor Jana Hekman, Erik van der Linden, Daan Jansema, Elianne Huitema en Jan Wicher de Vries. Zilver was er op de rugslag voor Felicia Addink en op de schoolslag voor Jorgen Gerritsen. Het zilver op de vlinderslag was bestemd voor Michiel Jorink.

Peugeot XT 1.1

In de finale reden de amazones van de Zwartewaterruiters ieder een goede proef. Jenine Altena legde beslag op de eerste plaats. De tweede stek was voor Lilian Bakker. Gerietha Beens pakte een derde plaats. In de klasse B/C reed Gheena Busweiler met Riederland Crack naar een tweede plaats. Ze behaald 188 punten. In de klasse B/E verdiende Dian Kisteman met Saba een derde plaats (204 punten). Janine Flier behaalde in IJsselmuiden met Brios een eerste plaats.

€ 3.950.00

Peugeot 8000 85330 76521 18877

KM KM KM KM

BJ 2010 BJ 2008 BJ 2008 BJ 2007

€ 9.950.00 € 7.500.00 € 6.950.00 € 7.950.00

Peugeot + XR 3D 9822 KM BJ 2010 GENTRY PREM 1.4 16V 85038 KM BJ 2004

€ 9.950.00 € 6.950.00

X-LINE 5D SW X-LINE 1.4 5D 1.4 5D

ZWARTEWATERLAND - Elke sportvereniging maakt dankbaar en gratis gebruik van de tijd, inzet, creativiteit en kwaliteiten van haar sportvrijwilligers. “Zonder sportvrijwilligers is het niet mogelijk om een sportvereniging goed te laten functioneren”, laat Bep Theil van het Servicepunt Vrijwilligerswerk Zwartewaterland weten. “En zonder sportvrijwilligers kan een sportvereniging niet zelfstandig bestaan. Kortom, sportvrijwilligers zijn onmisbaar.” Daarom kan niet alleen de sportman, sportvrouw, sportploeg en sporttalent genomineerd worden voor de sportverkiezingen 2010, maar ook de sportvrijwilliger. Theil: “Dus bestuurders van sportverenigingen kunnen ondanks, dat zij zelf ook vrijwilliger zijn met dikwijls veel vrijwillige werkuren, binnen hun eigen organisatie eens goed kijken

naar de werkzaamheden die de vele sportvrijwilligers met plezier, enthousiasme en deskundigheid verzetten in het belang van een sportvereniging en haar leden.” Tot en met 10

Peugeot 31250 8505 18000 24000

KM KM KM KM

BJ 2010 BJ 2010 BJ 2009 BJ 2009

€ 14.500.00 € 15.950.00 € 12.500.00 € 11.950.00

1.6 PREM.

35000 58158 78103 118884 67604

KM KM KM KM KM

M2-proef en ook hier mocht ze de eerste prijs in ontvangst nemen.

BJ 2008 € 16.500.00 BJ 2008 € 15.950.00 BJ 2006 € 11.950.00 BJ 2004 € 6.950.00 BJ 2002 € 5.950.00

december kunnen vrijwilligers worden opgegeven voor een nominatie voor de sportverkiezingen 2010. Aangegeven moet worden: Voor welke sportvereniging is zij/hij actief? Welke meerwaarde heeft deze sportvrijwilliger voor uw sportorganisatie? Welke werkzaamheden worden door hem/haar uitgevoerd? Hoeveel jaren is deze vrijwilliger al actief binnen uw sportvereniging? Voordragen kan tot en met vrijdag 10 december 2010 via de website. Voor meer info: www. sportverkiezingen.com.

bedrijfswageNs 12944 KM BJ 2009 € 23.500.00

EXPERT

65935 KM BJ 2007 € 19.950.00 45000 KM BJ 2009 € 22.950.00 19201 KM BJ 2008 € 19.950.00

RENAULT MEGANE 1.6 CITROEN C1 1.0 3DRS FORD KA 1.

50 KM BJ 2010

Prijzen Ex. BTW € 17.950.00

overige merkeN

Peugeot COUPE 3.0 V6 SW 1.6 HDI XS 2.0 HDIF

Peugeot SW 1.6 SW 1.6 OXYGO SW 1.6 BREAK 1.6 XT 1.4 5D

Haar L1-proef was goed voor 189 punten. Met Zoruto reed ze een

Sportvrijwilligers gevraagd

Peugeot 48000 KM BJ 2003

XS PREM URBAN MOVE XS 5D XS 3D

GENEMUIDEN - De amazones van de Zwartewaterruiters waren afgelopen zaterdag succesvol bij een dressuurwedstrijd in eigen huis. Jenine Alterna eiste de Buuzen’sniedersbokaal voor zich op.

55445 KM BJ 2006 27509 KM BJ 2006 117891 KM BJ 2002

€ 8.950.00 € 5.950.00 € 3.950.00

cabrio 308 CC 1210 KM BJ 2010 Speciale prijs 206 CC ROL.GAR. 1.6 112966 KM BJ 2005 € 9.950.00

Peugeot

PartNer tePee

SW X-LINE 1.6 HDI 75000 KM BJ 2009 € 18.950.00 XS 1.6 HDIF 5D 27541 KM BJ 2009 € 19.950.00

PR. 1.6 MPV ZENITH 1.6

WEGENBELASTING VRIJ

16.459 KM BJ 2008 € 16.950.00 85.702 KM BJ 2006 € 9.950.00

Altijd 12 maanden garantie • Controle volgens het Peugeot keurmerk • APK gekeurd • Gegarandeerde kilometerstand • Voldoet aan de Peugeot Kwaliteitsnorm • 14 dagen of 1000 kilometer omruilgarantie • 24-uurs mobiliteitsgarantie • Landelijk servicenetwerk • Gebruik van originele onderdelen • Uitstekende mogelijkheden voor gespreide betaling • ‘t gaat tenslotte om uw nieuwe auto. Autobedrijf A. ZielemAn & Zn Hasselt Vaartweg 6 • Tel: (038) 477 13 24 • www.zieleman.peugeot.nl

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00 - 18.00 uur vrijdag 8.00 - 20.00, zaterdag 10.00 - 16.00 uur.

Kennisgeving

Kennisgeving

Besluit Wet bodembescherming Ambachtsweg 12 te Hasselt (Zwartewaterland)

Melding Besluit uniforme saneringen locatie Kerkstraat 40 te Zwartsluis (Zwartewaterland)

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben een beschikking genomen op het evaluatieverslag en nazorgplan van de uitgevoerde bodemsanering op bovengenoemde locatie. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Hasselt, sectie G, nummers 927 en 928. Gedeputeerde Staten van Overijssel stemmen in met het evaluatieverslag. Deze beschikking ligt van 2 december 2010 tot en met 12 januari 2011 ter inzage in het gemeentehuis van Zwartewaterland, Telvorenstraat 2 te Hasselt. De beschikking is tevens in te zien op internet: http://www.overijssel.nl/actueel/ kennisgevingen. Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan binnen zes weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 499 93 05), onder vermelding van de projectcode OV189608018.

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 18 november 2010 een melding op grond van artikel 28 van de Wet bodembescherming (Wbb) ontvangen van Burgemeester en Wethouders van Zwartewaterland. Het betreft het voornemen op bovengenoemde locatie te saneren overeenkomstig het Besluit uniforme saneringen (BUS). De sanering valt in de categorie immobiel, als bedoeld in artikel 1.2, onder a van de Regeling uniforme saneringen (RUS). Deze kennisgeving geschiedt onafhankelijk van de controle of de melding in overeenstemming is met artikel 39b van de Wbb, het BUS en de RUS. Binnen vier weken na ontvangst van de melding delen Gedeputeerde Staten van Overijssel schriftelijk aan de melder mee of de melding in overeenstemming is met artikel 39b van de Wbb. Deze mededeling is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Inspraak, terinzagelegging, zienswijze, bezwaar en beroep zijn niet van toepassing. Indien de melding in overeenstemming is met artikel 39b van de Wbb kan de saneerder vanaf vijf weken na de ontvangstdatum van de melding aanvangen met de sanering. Voor nadere inlichtingen over deze melding kunt u contact opnemen met de heer S.B.J. Brekelmans van het team Bodem (telefoon 038 499 78 24).


WOENSDAG 1 DECEMBER 2010 • PAGINA 28

WWW.DESTADSKOERIER.NL

Nieuwe start voor DESZ

DE SPORTKRANT VAN ZWARTEWATERLAND

(door Gerard Meijeringh)

ZWARTSLUIS -

werden getrokken. Dat hebben ze heel goed gedaan." Het nieuwe bestuur wordt gevormd door voorzitter Martin Pastink, secretaris Gerjan Kronenberg, penningmeester Herman Mones en de algemene bestuursleden Jack Bijlholt, Jeroen Strating, Ben Leeuw en Atze ten Klooster. In de loop van volgend jaar komt er nog een vijfde algemeen bestuurslid bij, die de commissie Sponsoring & PR onder krijgt.

Voetbalvereniging DESZ heeft op maandag 22 november een nieuwe start gemaakt. Na alle bestuursperikelen van de laatste tijd kozen de leden op die dag een nieuw bestuur, dat de komende jaren, onder leiding van voorzitter Martin Pastink, de kar moet gaan trekken. "We staan met z'n allen in dienst van DESZ, dat moet voorop staan. DESZ moet als vereniging voor alle mensen een thuis bieden", aldus Pastink.

Pastink was in het verleden jarenlang lid van DESZ. "Ik was geen hoogvlieger en kwam tot het derde elftal", lacht hij. Daarna ben ik zo'n twintig jaar geen lid geweest." Via zijn voetballende zoons kwam hij weer in contact met DESZ. Hij raakte weer betrokken en van het een kwam het ander. In het dagelijks leven is hij manager expeditie bij Salland Olie en deze baan heeft raakvlakken met zijn nieuwe rol als voorzitter van DESZ. Bij beide functies is het delegeren van taken essentieel.

Robaard kansloos bij koploper

Foto: BrugMedia

Maatschappelijk belang Pastink was twee jaar geleden al in beeld als nieuwe voorzitter van DESZ, maar toen vond hij het te vroeg. Drie weken geleden klopte de werkgroep bij hem aan en dit keer kende hij geen twijfels. "Ik vond het maatschappelijk belang van de vereniging te belangrijk om DESZ te laten dobberen. 'Dit moet ik oppakken', zei ik tegen mezelf. DESZ is enorm belangrijk voor Zwartsluis. Er zijn zoveel mensen bij de club betrokken. Ik was blij verrast wat ik bij DESZ heb aangetroffen. Er ligt een goede basis. De onderliggende functies zijn bijna allemaal ingevuld. Er zijn heel veel

men in een tijd waarin je moeilijk aan vrijwilligers kunt komen."

vrijwilligers actief bij DESZ." Maar dat moeten er wel meer worden. De werkgroep heeft gekozen voor een nieuwe organisatie. Onder het hoofdbestuur vallen vijf commissies. Elke commissievoorzitter is ook lid van het hoofdbestuur. Pastink wil evenals de andere bestuursleden zijn ziel en zaligheid in de club steken, maar wijst ook op de verantwoordelijkheid van de leden. "Het is te gemakkelijk om alleen lid te zijn en verder niets te doen bij de vereniging. Daar mag je mensen best op aanspreken. Daarnaast moeten we zuinig op elkaar zijn. Mensen moeten goed nadenken voordat ze wat uitkra-

Vakkundige mensen De komst van het nieuwe bestuur is het resultaat van de inspanningen van de werkgroep, die van het vorige bestuur de opdracht kreeg om een nieuwe organisatie neer te zetten. Aanvankelijk bleef resultaat uit, maar de afgelopen weken ging het snel en werden in no-time zeven nieuwe bestuursleden gevonden. "'Een hele prestatie", vindt Pastink. "Ze zijn op zoek gegaan naar vakkundige mensen die bepaalde dingen konden invullen. Ik zag vervolgens dat mensen over de streep

Sportclub Genemuiden komt sneu weg

HEINO/ZWARTSLUIS - In de laatste competitieronde van het tafeltennis kwam TTV Robaard/Hasselt tekort voor een stunt tegen koploper Heino 7. De Hasselters gingen met 9-1 onderuit. TTV Zwartsluis besloot de competitie met een 9-1 zege. TTV Robaard kon het niet bolwerken tegen koploper Heino 7. Alleen invaller Simon Nap uit het derde team haalde een punt binnen. De ploeg uit Hasselt kwam definitief op plaatst twee terecht in de vijfde klasse P met een achterstand van maar liefst veertien punten op kampioen Heino 7. TTV Zwartsluis moest het in de laatste wedstrijd opnemen tegen hekkensluiter Leogang. De Sluzigers wonnen simpel met 9-1. Het enige verloren punt kwam op naam van Fabian Santbergen. TTV Zwartsluis eindigde in de vierde klasse P op een derde plaats. Het eerste jeugdteam van TTV Zwartsluis verloor met 4-6 van de ongenaakbare kampioen Staphorst. Jan Booy won twee partijen en Kenneth van Dijk en Robin Hoen kwamen tot één winstpartij. TTV Zwartsluis is op de derde plaats geëindigd in de competitie.

RIJNSBURG - Sportclub Genemuiden had zaterdag een punt verdiend in de uitwedstrijd bij Rijnsburgse Boys, maar stond zaterdag voor de derde achtereenvolgende keer met lege handen. Vlak voor tijd was Kevin Winter de matchwinner. Een goal die tot veel protesten leidde bij Sportclub Genemuiden. Dat had alles te maken met het aanvallen van keeper Albert Flier. Enkele minuten eerder greep de arbiter wel in toen de Sportclub-goalie onreglementair werd bejegend. Bij de 2-1 deed hij dit niet. Het betekende een teleurstellend slot voor Sportclub Genemuiden, ook omdat een doelpunt van Freek van den Berg om onduidelijke redenen werd afgekeurd. De ploeg van Richard Karrenbelt toonde in het begin teveel respect voor het hoog geklasseerde Rijnsburgse Boys. Dit leidde in de 4e minuut tot de 1-0 van Jos van Beuningen, waarbij doelman Flier niet geheel vrijuit ging. Daarna viel de sluitpost in de eerste helft in positieve zin op met een enkele goede reddingen. Na ruim tien minuten viel Anne

Ondanks het slotoffensief lukt het Sportclub Genemuiden niet om de gelijkmaker aan te tekenen. Foto: Helmich Lubberts

van der Kolk geblesseerd uit. Het betekende de rentree van Tijmen Brouwer, die een uitstekende wedstrijd speelde. Na een tam begin kroop Sportclub Genemuiden uit de schulp. In de 18e minuut zorgde Siebren Visscher voor de gelijkmaker. Hij wist een voorzet van Jacco Riemens doeltreffend te verlengen. Na rust zette Rijnsburgse Boys

meer druk op Sportclub Genemuiden en zo ontstond er ruimte voor de gasten. Nick Bakker kreeg in de tweede helft de nodige kansen. Een overtreding op de aanvaller leidde tot een tweede gele kaart voor Van Beumingen. Tegen tien man kreeg Sportclub Genemuiden in de laatste twintig minuten enkele goede kansen om te scoren.

Zo was Nick Bakker wederom zeer gevaarlijk. Een keer raakte hij de paal. Een ander opvallend moment was een goal van Freek van den Berg, die de arbiter afkeurde, tot woede van Sportclub Genemuiden. De goal van Winter zorgde voor een happy-end voor de thuisploeg. Een 1-1 eindstand had de krachtsverhoudingen beter weergegeven.

DEALER SSANGYONG NISSAN EN LANDWIND

IMPORT AMERIKAANSE PICK-UPS, TITAN, TUNDRA DODGE • Altijd 150 occasions op voorraad • Alle auto’s nieuw en occasions zijn te leasen in onze eigen Selles Autoleasemaatschappij • Tevens Neerlands grootste 4x4 specialist

Vliegende start Het nieuwe bestuur moet meteen vol aan de bak. "En dat maakt het toch een bijzondere start. Normaal gesproken kun je als toekomstig bestuurslid eerst met iemand meelopen en kun je je rustig laten bijpraten. Daar is nu geen tijd voor. We moeten ons eerst goed inlezen en inleven. Voor bijna iedereen is dit vreemd. We beginnen rustig en gaan kijken wat er allemaal leeft en speelt. Daarbij is het belangrijk dat we ons gezicht laten zien. Ik merk uit gesprekken dat de leden vertrouwen hebben in de toekomst van DESZ met een nieuw bestuur." Het bestuur heeft voor de komende tijd enkele speerpunten. Zo gaat Jeroen Strating zich bezighouden met het maken van een beleidsplan. Daarnaast krijgt de trainingsstof van de jeugd aandacht. "We willen eenheid van oefenstof creëren. Alle trainers moeten straks per leeftijdsgroep dezelfde trainingen geven. Ben Leeuw is bezig om hiervoor een plan op te stellen."

Nissan Juke

Nissan Pixo

Daewoo Kalos 1.4 16V Ford Fiesta 1.3 16V

1.6 Acenta Vanaf nu leverbaar. Bekijk hem in onze showroom

1.0 Acenta Geen wegenbelasting Verbruik 1 op 22

Benzine, Automaat, Airco 34.762 km

2004, Benzine 61.263 km

€ 20.600,-

€ 8.799,-

€ 5.950,-

€ 5.250,-

KAMPERZEEDIJK 87-89 • GENEMUIDEN

WWW.SELLESAUTOS.NL

E-MAIL: INFO@SELLESAUTOS.NL

150 AUTO’S OP VOORRAAD, RUIM AANBOD 3500 KG TREKGEWICHT AUTO’S.

TEL. 038 344 61 61

stadskoerier week 48  

stadskoerier week 48