Brugge Plus jaarverslag 2020

Page 1

Brugge Plus brengt leven in de stad …

20 20 Dit was
Inhoud 1. Missie

10

2. Evenementen

12

2.1 Feest in ’t Park 2.2 Pre-Triënnale Brugge 2.3 Film op het Strand 2.4 Urban Beach 2.5 Cirque Plus 2.6 Lichtfeest Lissewege 2.7 Uitzomerlijk 2.8 Cultuurvolle Zondag 2.9 Kookeet 2.10 Iedereen Klassiek 2.11 Krikrak 2.12 Wintergloed 2.13 Ondersteuning projecten

3. Projecten

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

3.1 Culturele wijkwerking

4

14 16 20 22 24 28 30 32 34 36 38 42 46 48 50

3.1.1 Uitwijken 3.1.2 House of Time 3.1.3 Belgiek 3.1.4 Buurtcheques

50 58 64 65

3.2 Cultuurcommunicatie

66

3.3 Jong Volk

70

3.4 Brugge Studentenstad 3.4.1 Activiteiten en evenementen Brugge Studentenstad 3.4.2 Verwelkoming internationale studenten 3.4.3 Preventie 3.4.4 Financiering & personeel 3.4.5 Studentenfietsen 3.4.6 Samen studeren 3.4.7 Studentenhuisvesting

74 75 76 77 77 78 78 79


5

Brugge Plus brengt leven in de stad...

3.5 The Student Village 3.6 Vel tegen Vel 3.6.1 Vergeten verhalen & verzonnen vertelsels 3.6.2 OOG in OOG

4. In&Uit 4.1 Toeristische dienstverlening 4.2 Ticketverkoop 4.3 Andere diensten 4.4 Ticketsysteem en -netwerk 4.5 Ticketwebsite 4.6 Helpdesk

5. Middelen 5.1 Infrastructuur 5.2 ICT

6. Interne keuken 6.1 Juridische structuur 6.1.1 Rechtspersoonlijkheid 6.1.2 Beheersorganen 6.1.2.1 Samenstelling Raad van Bestuur 6.1.2.2 Samenstelling Algemene Vergadering 6.1.2.3 Samenstelling Dagelijks Bestuur 6.1.2.4 Vergaderingen in 2020 6.2 Personeel Organogram 6.2.1 Medewerkers 6.2.2 Studenten en kortlopende contracten 6.2.3 Indiensttredingen 6.2.4 Uitdiensttredingen 6.2.5 Vrijwilligers 6.2.6 Opleidingen

80 82 83 83 84 86 88 90 91 92 93 94 96 97 98 100 100 100 100 100 101 101 102 102 104 106 106 106 106 107


Voorwoord


In 2020 bleven onze cultuurplekken veelal noodgedwongen leeg. Hoop op beterschap en ontmoediging - door de zoveelste opflakkering van het virus - wisselden elkaar af. Helaas hebben we daarmee moeten leren leven – en ja, dat is in de lente van 2021 eigenlijk nog steeds zo. Waar we ons als stadsbestuur vooral zorgen over maakten, was dat lege zalen, lege pleinen en straten ook zouden leiden tot een gevoel van leegte in de hoofden van de mensen. Dat de zin om te ontmoeten weg zou ebben, dat angst ons bestaan zou sturen, dat eenzaamheid zou toenemen. Op zo’n moment heb je nood aan mensen die blijven creëren, die bereid zijn om dingen ánders te organiseren als dat moet, die de zeilen bijzetten als de wind draait, die zelfs nieuwe opportuniteiten ontdekken waar anderen enkel woestijn zien. Mensen die de hoop levendig houden en het hart vol, daar is nood aan als veel gaat wankelen. Brugge Plus heeft zo’n mensen. Daardoor viel hier moed te rapen en kon Brugge, op kleinere schaal en voor een beperkt aantal mensen, af en toe schitteren, zelfs in een coronajaar. Reden tot groot vuurwerk was er niet, maar als het donker is, dan lichten vuurvliegjes op. En als er van alles minder is, is cultuur de plus die verbindt. Dit jaarverslag brengt vuurvliegjes samen; bij hun licht werd ook het pad uitgestippeld naar hoopvolle post-coronatijden. Het komt goed. Burgemeester Dirk De fauw Voorzitter Brugge Plus


Wanneer u dit leest, wordt de wereld al ruim een jaar lang geconfronteerd met het coronavirus. De impact daarvan op de cultuur- en evenementensector is nog steeds niet te overzien. We staan voor een berg en we weten nog niet wanneer we aan de andere kant zullen uitkomen.

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

Wat duidelijk is, is dat de culturele weg terug uit deze maatschappelijke crisis lang en zoekend zal zijn. Dit virus heeft tere plekken en problemen blootgelegd zoals de precaire tewerkstelling in onze sector. Maar evenzeer is de onstuitbare creativiteit en weerbaarheid van onze sector naar voren gekomen. Er ligt veel werk op de plank dat in moeilijke omstandigheden vorm zal moeten krijgen.

8

Cultuur heeft, door quasi volledig afwezig te zijn, zijn noodzakelijkheid voor het mentale welzijn aangetoond. Cultuur verbindt en geeft positieve energie. Cultuur zet aan tot ontmoeten, delen en beleven. Maar cultuurbeleving is schaars geworden en door de economische onzekerheid staan heel wat privé-initiatieven, ook in de komende periode, onder druk. Mensen zijn sociale wezens en ze zitten al een hele tijd op hun honger. Dat laat zijn sporen na, ook en zeker bij de meest kwetsbaren in de samenleving, een doelgroep waar Brugge Plus steevast aandacht voor heeft. Ik durf daarom te stellen: de rol van Brugge Plus als regisseur en (co-) producent van cultuurbeleving was wellicht nooit essentiëler dan nu.

Even terug naar het voorjaar van 2020. Toen de coronapandemie uitbrak in maart 2020 - aan de vooravond van ons hoogseizoen dat loopt van mei tot en met september – kwamen we op heel korte tijd terecht in een periode van ongeloof, vertwijfeling en niet weten. Er werd intern hard doorgewerkt aan de voorbereidingen van onze evenementen, van thuis uit weliswaar. We wilden absoluut paraat staan om opnieuw in cultuur en ontmoeting te voorzien van zodra de pandemie de kop was ingedrukt. Weken werden maanden en het werd duidelijk dat het einde nog lang niet in zicht was. Conform de op het moment van de voorbereiding geldende maatregelen, dokterden we coronaveilige versies van onze initiatieven uit. Het mocht niet baten: onze evenementen werden één voor één geannuleerd. Op dat moment komen we terug naar de kernvraag: wat is de opdracht van Brugge Plus? Het antwoord: ‘bijdragen aan een levendige en leefbare stad.’ We zijn dus dienstbaar aan de stad, haar bewoners en bezoekers. Maar hoe maak je dat waar in coronatijden? Onze missie indachtig bleven/blijven we het als onze plicht beschouwen om onverminderd te zoeken naar wat er in de gegeven omstandigheden wel zou kunnen. Naar een manier om veilig kunst


en cultuur aan te bieden. De zoektocht naar alternatieven fysiek en digitaal - ging van start en gaat nog steeds voort.

In dit verslag leest u wat we wilden doen, maar niet mochten of konden doen door de coronapandemie. U leest ook wat we dan in de plaats ervan hebben gedaan. We geven ook een glimp van wat we hopen te doen in 2021. Want ook de zomer van 2021 zal nog de sporen dragen van dit vermaledijde virus. Dit verslag is een eerbetoon aan een team waar ik trots op ben en bewondering voor heb. Ik ben hen dankbaar voor hun motivatie en inzet in deze onzekere tijden. Zonder hen geen Brugge Plus. En zonder Brugge Plus kunnen minder Bruggelingen en liefhebbers van onze stad hun cultureel en sociaal hart ophalen. Bedankt Anne Bontinck, Ann Perneel, Carmen Van Roij, Charlotte Forrier, Dorothy Van Cauwenberge, Dries Notredame, Ellen Verstraete, Elise Blancquaert, Elise Vandeplancke, Els Degryse, Els Wuyts, Flor Vandevelde, Geertrui Carpentier, Griet De Prest, Isabelle Matthys, Janes Zeghers, Jasper van het Groenewoud, Jennifer Weijts, Joeri Van Quaethem, Joke Geldhof, Karel Standaert, Kim Stockx, Lawrence Vanhoorne, Léonie Espeel, Lowie Vandenberghe, Luka Franck, Marec Zeghers, Manon Billiet, Mathias Timmermans, Meggie De Decker, Nele Vermeire, Nicholas Van Vlaardingen, Okita Daels, Peggy Slingeneyer, Peter Alleman, Peter Grymonprez, Rien Vandermeersch, Ruth D’hauwer, Sabrina Spronk, Santiago De Waele, Shendy Gardin, Siham Soltani, Stef De Blieck, Stefaan Geldhof, Tania Van Brabant, Tim Billiet, Tom Willems en Vanessa Aneca. Lieve Moeremans Directeur Brugge Plus

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Daaraan hebben de 46 medewerkers van Brugge Plus het voorbije jaar onvermoeibaar doorgewerkt. Bedenken, herdenken, annuleren, iets anders bedenken, evalueren, toch weer herdenken, hopen dat het nu wel kan doorgaan. Zaken die effectief konden plaatsvinden, bleven we ondertussen in de moeilijkste omstandigheden in goede banen leiden. Het vraagt creativiteit, wendbaarheid en veerkracht van het team om dit nu al een jaar vol te houden.

9


Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

1. Missie

10


De vzw maakt dit waar door het op touw zetten van maatschappelijke en culturele activiteiten op (inter)nationaal, regionaal en (hyper)lokaal niveau, en door de organisatie van het vrijetijdsonthaal In&Uit. Bij de organisatie van de activiteiten wordt altijd uitgegaan van een netwerk- en samenwerkingsmodel, en van de kernwaarden kwaliteit, participatie en duurzaamheid. De stadsdiensten en de vele culturele en maatschappelijke organisaties in de stad zijn onze partners. We nodigen Bruggelingen en bezoekers uit om deel te nemen aan het openbare en culturele leven met het oog op de bevordering van ontmoeting en gemeenschapsvorming. Brugge Plus werkt in opdracht van de stad Brugge en binnen de uitgezette beleidslijnen.

11

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Brugge Plus draagt bij tot de levendigheid en de leefbaarheid van de stad. Ze versterkt het positief imago van de stad Brugge als hedendaagse, inclusieve en dynamische cultuurstad.


Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

2. Evenementen

12


Onze karavaan aan evenementen, elk met hun eigen karakter en kleur, stond aan het begin van het jaar vertrekkensklaar toen bleek dat we door corona zouden moeten afwijken van het uitgestippelde parcours. Wat volgde was een verhaal van nooit opgeven, maar noodgedwongen uitwijken én van die nood een deugd maken als dat kon. Belangrijk was dat we, ook in onzekere tijden, positieve signalen uitstuurden. En dat we in contactarme tijden zochten naar alternatieve manieren om te verbinden. Dat betekent dat we slechts enkele evenementen echt moesten afgelasten, maar ook dat we van de gelegenheid gebruik maakten om die initiatieven te analyseren, evalueren en herdenken. Het uitwijken bracht ons ook op avontuurlijke zijpaden. Zo lieten we Kookeet vervellen van belevenisvol foodfestival tot levendig magazine. We leerden omgaan met beperkingen en we pasten onze koers aan, desnoods meermaals per week, om onze pluswaarde ook in coronatijden waar te maken. Wintergloed was daar een mooi voorbeeld van. We slaagden er in geen enkele schakel van onze evenementenkaravaan te laten crashen. We hielden de motoren draaiend. Een evenement dat even in de garage werd gezet, kreeg een onderhoudsbeurt om straks weer blinkend aan de start te verschijnen. In 2021 wordt het zeker uitkijken. Zoals 2019 wordt het (nog) niet, daar houden we rekening mee. Het wordt uitkijken om ons publiek in veilige omstandigheden weer te laten genieten van cultuurbeleving en inspirerende ontmoetingen. Maar het wordt ook uitkijken naar prikkelend programmeren in een wereld die zijn horizon weer ziet verruimen. Dat is voor een cultuurstad als Brugge een hoopgevend vooruitzicht.

13

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Als we ons evenementenbeleid in 2020 zouden omschrijven met de naam van een van onze evenementen, dan zou ‘Uitwijken’ een passende keuze zijn.


2.1 Feest in ‘t Park

“ Geparkeerd en het interieur aangepast tegen de volgende rit.”

Feest in ’t Park is al 30 edities lang een gratis, mondiaal festival voor jong en oud, door Stad Brugge georganiseerd in samenwerking met diverse NGO’s en vierde pijlerorganisaties. De Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen sinds 2020 de leidraad doorheen het festival: bezoekers krijgen uitleg over de doelstellingen en er zijn talrijke tips om bij te dragen aan een duurzamere wereld.

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

Het was de bedoeling om de coördinatie van Feest in ’t Park – die de voorbije jaren in handen van de Noord-Zuiddienst was – voor de editie van 27 juni 2020 over te hevelen naar Brugge Plus. Het campagnebeeld was klaar, ideeën kregen vorm … toen bleek dat het feest door corona niet zou doorgaan.

14

Tijdens het warme feest van de solidariteit bekommeren we ons in 2021 meer dan ooit om elkaars welzijn. De comeback van Feest in ’t Park gaat uit van het behoud van het authentieke kader en van de gekende doelstellingen, gekoppeld aan een heldere flow die zorgt voor een veilig verloop. We duimen dan ook dat het festival op een coronaveilige manier mag doorgaan.

27 JUNI MINNEWATERPARK GEANNULEERD


15

Brugge Plus brengt leven in de stad...

“ Voor het eerst in 30 jaar geen Feest in ’t Park in Brugge. Ons antwoord op die ontgoocheling: werken aan een veilig en gezellig festival dat hopelijk mag plaatsvinden op 26 juni 2021.”


2.2 Pre-Triënnale Brugge

10 JULI TOT 13 SEPTEMBER SINT-MICHIELS

“ Het circulair tentoonstellingspaviljoen PLATFORM hield, samen met een aantal andere initiatieven, het debat over hedendaagse kunst en architectuur in de stad levendig. Zo begon Triënnale Brugge 2021 al wat te zinderen.”

PLATFORM 10 juli tot 13 september 2020 dinsdag tot zondag, 14.00 uur tot 18.00 uur Rijselstraat 98, 8200 Sint-Michiels

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

Pre-Triënnale Brugge 2020 was het resultaat van een nauwe samenwerking tussen Howest - Toegepaste Architectuur en Triënnale Brugge. Sinds september 2019 werkten elf studenten in het kader van hun bachelorproef aan PLATFORM. Dat was een toonplek, maar ook

16

een experimenteerplek waar zowel jonge als gevestigde namen met een Brugse achtergrond negen weken lang carte blanche kregen. Omwille van de duurzaamheidsgedachte werd voor het circulair tentoonstellingspaviljoen vertrokken van drie balkvolumes, afkomstig van aftandse zeecontainers. Ze werden op een vernuftige manier aan elkaar geschakeld om binnen maximaal vrije ruimte te scheppen. Negen kunstenaars en ontwerpers creëerden en presenteerden er elk gedurende een week schilderkunst, architectuur, grafiek, sculptuur…; Brugs getint, maar met een vernieuwend karakter. PLATFORM verwees naar de Howest Campus verderop, maar ook naar het thema van Triënnale Brugge 2021: TraumA. Een hittegolf en de coronapandemie brachten uitdagingen met zich mee, maar uiteindelijk konden meer dan 2000 bezoekers negen weken lang op een veilige manier genieten van hedendaagse kunst en cultuur op een onverwachte plek in Sint-Michiels.


17

Brugge Plus brengt leven in de stad...

De geldende regels voor coronapreventie voor tentoonstellingsplekken werden toegepast. Dat betekende bijvoorbeeld dat maar vier bezoekers tegelijkertijd in het paviljoen mochten zijn, dat oppervlakken voortdurend gereinigd werden en dat er ontsmettende handgel werd voorzien. Bezoekers mochten ook maar in één richting lopen. Door als organisator flexibel bij te sturen, ondervond de bezoeker weinig hinder. Tijdens uitZOMERlijk was PLATFORM de aanleiding voor een interessant gesprek omtrent de nood aan tentoonstellingsruimtes in Brugge. Het gesprek RUIMTE VOOR KUNST op zaterdag 18 juli in de binnentuin van het Gezellehuis was een organisatie van Brugge Plus, Cactus Muziekcentrum, Concertgebouw Brugge, Cultuurcentrum Brugge, KAAP, Musea Brugge, Openbare Bibliotheek Brugge, MOOOV, Cinema Lumière en Stad Brugge. De initiatiefnemers van Pleasure Island vzw, kunstenaar-curator Laurens Mariën en Jessica Gysel (Girls Like Us) bogen zich over de vraag of tijdelijke ingrepen zoals PLATFORM een antwoord kunnen bieden op de nood aan ruimte voor hedendaagse kunst. Ze namen een 25-tal aanwezigen mee in hun verhaal waarin traditie, mogelijkheden en opportuniteiten aan bod kwamen. Els Wuyts van het curatorenteam van Triënnale Brugge 2021 was de moderator van RUIMTE VOOR KUNST.


“ Pre-Triënnale Brugge is een tussentijds initiatief; een manier om hedendaagse kunst en architectuur in de stad blijvend aandacht te geven. Het is een interessante aanloop naar Triënnale Brugge 2021 dat de focus verbreedt van lokaal naar nationaal en internationaal en een bredere doelgroep aanspreekt.”

In samenwerking met de lerarenopleiding van Howest Brugge werd een kijkwijzer opgesteld. Inhakend op het stadsplan ‘25/25 hedendaagse kunst en architectuur in Brugge’, inspireert deze digitale gids leerkrachten en begeleiders om met kinderen uit het basisonderwijs 24 projecten van hedendaagse kunst en architectuur in Brugge te ontdekken. Er werden door 27 studenten drie workshopmomenten voor kleuter- en lager onderwijs aan een kijkwijzer verbonden.

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

In juli en augustus 2020 werkte ook STAP IN DE STAD i.s.m. Schatten van Vlieg rond het stadsplan ‘25/25 hedendaagse kunst en architectuur in Brugge’. Aan de hand van een speelse zoektocht met materiaaltasje (op te halen bij In&Uit) konden kinderen van 6 tot 12 jaar drie hedendaagse kunstwerken en drie eigentijdse architectuurprojecten in de Brugse binnenstad ontdekken. Er namen 87 gezinnen deel of 170 kinderen en 147 volwassenen.

18


19

Brugge Plus brengt leven in de stad...

TRIENNALE BRUGGE 2021: TRAUMA In 2020 werd de sluier rond Triënnale Brugge 2021 tipje per tipje opgelicht. Pers en doelpubliek werden warm gemaakt voor de nakende Triënnale Brugge die als thema TraumA kreeg. Rond dat tot de verbeelding sprekende thema worden dertien hedendaagse kunst- en architectuurinstallaties in het publieke domein opgetrokken. Voorts is er een tentoonstelling in de Poortersloge en organiseert Triënnale Brugge een reeks inspirerende en verdiepende activiteiten onder de vorm van lezingen, gesprekken, filmvoorstellingen, rondleidingen… Het programma wil aanzetten tot het beleven van kunst en architectuur, terwijl het uitnodigt om Brugge op onverwachte manieren te ontdekken.


IEDERE DONDERDAG IN JULI EN AUGUSTUS ZEEBRUGGE STRAND GEANNULEERD

2.3 Film op het Strand

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

“ Corona neemt de regie over: Film op het Strand editie 2020 blijft op stal.”

20


21

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Het scenario is gekend: iedere donderdag in juli en augustus worden ’s middags en ’s avonds voor het grote scherm op het strand van Zeebrugge handdoeken gespreid in het mulle zand. Strandgangers, zeefanaten en filmadepten, jong en oud vinden de weg naar de mooiste openluchtbioscoop, ter hoogte van de Zeebrugse surfclub. De troeven van Zeebrugge komen helemaal tot hun recht en dat is het opzet: film is het medium dat mensen bij elkaar brengt én dat hen naar Zeebrugge brengt om er te genieten van een ontspannende vakantiesfeer. De kuststad krijgt schwung, zomerse vibes brengen leven in Zeebrugge.

“ Helaas was 2020 het jaar waarin mensen niet mochten worden samengebracht. Het stimuleren van meer bezoek aan de kuststeden was niet aangewezen en dus werd Film op het Strand geannuleerd.”

Missie voor 2021: na corona programmeren we een aanbod dat mensen even laat wegdromen. Gekoppeld aan de schoonheid van de locatie wordt film een moment van positiviteit, een helende factor.


15 JULI T/M 30 AUGUSTUS ZEEBRUGGE STRAND

2.4 Urban Beach

“ ‘Never let a good crisis go to waste’. De woorden van Winston Churchill zijn van toepassing op het ontstaan van Urban Beach. Geconfronteerd met de noodgedwongen annulering van Film op het Strand en Lichtfeest Lissewege, zochten we met succes een andere activiteit waarmee we Zeebrugge op een dynamische manier in de kijker konden zetten.”

Met de focus op wat wél kan als vele dingen niet kunnen, gingen we slagkrachtig in zee met WeCanDance en met Vzw Basics!, een gekende organisator van sportkampen, lessenreeksen en Urban Sports.

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

Het was immers duidelijk dat we met een badplaats met uitgestrekt strand over unieke troeven beschikten om te doen wat nu zo belangrijk was: zorgen voor beweging, een dosis fun en activiteiten in openlucht

22


23

Brugge Plus brengt leven in de stad...

tegen een achtergrond van zon, zee en vakantiesfeer. Het evenementenplatform werd een bruisend, laagdrempelig platform waar jongeren in bubbels van maximum 50 zich gratis konden uitleven. Wie na het sporten (of het kijken naar het sportspektakel) iets wou drinken, was welkom in de aanpalende beachbar met live dj-sets, uitgebaat door WeCanDance. Urban Beach liep van 15 juli tot en met 30 augustus en gemiddeld genoten een honderdtal bezoekers per dag van een sportaanbod met freerunning, skate, street workout, streetball en spikeball. Ze konden na reservering gebruik maken van het sportterrein of ze konden zich inschrijven voor initiatielessen via www.vzwbasics.be. Een hittegolf en een storm poogden nog roet in het eten te gooien, maar we blikken terug op een sportprimeur die zorgde voor zuurstof voor Zeebrugge als kwaliteitsvolle badstad. En voor uren welgekomen zorgeloos en gezond sportplezier voor haar badgasten!


2.5 Cirque Plus

10 TOT 12 JULI GROOTSEMINARIE GEANNULEERD

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

“ Jongleren, balletjes in de lucht houden, afwijken, uitwijken en soms een beetje goochelen: Cirque Plus geannuleerd, maar wel in de wijken getoerd, coronaproof Cirque Plus Minus uit de hoed getoverd en trekkersrol verder uitgebouwd.”

24


25

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Cirque Plus heeft een vaste stek in het circuslandschap. We programmeren openluchtcircus van jong Vlaams talent tot internationale toppers. Zo brengen we laagdrempelige voorstellingen en vernieuwend werk, maar ondersteunen we ook startende (semi-) professionele circusartiesten. Door de creatie van openluchtvoorstellingen te faciliteren, levert Cirque Plus een bijdrage aan de ontwikkeling van circus als kunstvorm. We spelen een trekkersrol in CIRC’UIT, een netwerk van circusorganisaties die de creatie en spreiding van outdoor circusvoorstellingen gecoördineerd wil ondersteunen. Het netwerk wordt ook een plek voor kennisdeling. Andere leden zijn circuswerkplaats/festival Miramiro (Gent) en het festival Cirk! (Aalst). CIRC’UIT werd begin 2021 gelanceerd met een eerste coproductie: “A 2 mètres” van Jesse Huygh. Met Cultuurcentrum Brugge is er sinds 2019 structureel overleg om een beleid te ontwikkelen rond ‘Circus in Brugge’. Het Cultuurcentrum presenteert circus in zalen, Cirque Plus is aanvullend een plek voor openluchtcircus. Samen zetten we in op circusvoorstellingen die een specifieke locatie vragen of een ander publieksprofiel hebben dan wat doorgaans in CC Brugge of op Cirque Plus wordt gepresenteerd. Er is ook gezamenlijke prospectie, programmaoverleg en communicatie.


Onder de titel ‘Cirque Publique’ behartigt Cirque Plus de plaats van sociaal-artistiek circus in de sector en maatschappij. Werden er achter de schermen bakens verzet, dan konden we dat helaas niet vieren met het jaarlijkse festival in de tuin van het Grootseminarie Brugge. Corona maakte het onmogelijk om in 2020 van 10 tot 12 juli circusartiesten en publiek samen te brengen.

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

Klaar voor actie (en wat acrobatie) in 2021 Cirque Plus deed in 2020 met succes een subsidieaanvraag bij de Vlaamse overheid in het kader van het circusdecreet voor 2021, 2022 en 2023.

26

Al basculerend hebben we alles in het werk gesteld om in 2020 en 2021 onze missie – op vlak van programmatie en op vlak van het geven van impulsen aan circus als kunstvorm – in bijzondere omstandigheden waar te maken.

“ Het festival Cirque Plus 2020 werd geannuleerd, maar enkele van de bevestigde Belgische gezelschappen werden opgepikt in Cirque Plus Minus, onder de virusveilige koepelprogrammatie van uitZOMERlijk Brugge. In het totaal ging het om acht voorstellingen.”

Dat de beleving in 2021 niet zal kunnen versterkt worden met open workshops, speeltuigen, publiekscatering… maken we goed met enthousiasme: dat van ons en dat van het trouwe circuspubliek!


27

Brugge Plus brengt leven in de stad...


2.6 Lichtfeest Lissewege

21 EN 22 AUGUSTUS LISSEWEGE DORP GEANNULEERD

“ Geen Lichtfeest in Lissewege, maar investeren in de toekomst… met wat ze creëerden in 2020 werpen buurtschoolkinderen in 2021 een nieuw licht op hun dorp. Voor dat jaar gaan we uit van lichtpuntjes, ook in het mooie, witte polderdorp.”

Lichtfeest Lissewege is een vaste waarde tijdens de zomer in Brugge: een van de gezelligste dorpen van Vlaanderen toont een heel weekend zijn gastvrijheid aan ruim tienduizend bezoekers. Meteen is dit een gelegenheid om dit karakteristieke, pittoreske deel van Brugge ruim onder de aandacht te brengen.

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

Helaas, het succes van het feeërieke feest met muziek, installaties met vuur, straatheater en licht- en videokunst was in 2020 geen troef, maar een probleem. Om het coronaveilig te houden, werd Lichtfeest Lissewege (productie van Brugge Plus vzw in opdracht van Toerisme Brugge) geannuleerd.

28


Onder begeleiding van geluidskunstenaar Hans Beckers werd de beeldmontage voorzien van een klankband. Omgevingsgeluiden werden opgenomen, er werd gemusiceerd met voorwerpen en gespeeld met klankkleur, tempo, volume, samenklank, herhaling en contrast.

29

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Wat wel doorging, was een samenwerking met de plaatselijke basisscholen De Lisblomme (4de leerjaar) en Ter Poorten (3de graad). Voor deze scholen – die zich in bevreemdende tijden meer dan ooit bekommerden om het welbevinden van hun leerlingen – was het motiverend en verademend hun wijk te herontdekken samen met beeldend kunstenares Frieke Verlé. Verspreid over twee workshopdagen per klas fotografeerden een veertigtal kinderen schaduwen, lichtreflecties en details. Verschillende kaders, standpunten “Zoals dat hoort, geeft de jeugd en perspectieven werden uitgetest. Met ons iets om naar uit te kijken: de stopmotiontechnieken leerde sferen die ze creëerden, kunnen Frieke Verlé de kinderen om beleefd worden op Lichtfeest de foto’s te bewerken tot bewegende beelden. Lissewege 2021 eind augustus.”


15 JULI T/M 31 JULI VERSCHILLENDE LOCATIES

2.7 UitZOMERlijk

“ Uitzonderlijke zomers vragen om uitzonderlijke acties. Toen vele evenementen moesten worden afgelast, was de nood aan culturele verbinding groot. Samen met de Brugse cultuurhuizen en Stad Brugge, en met steun van de provincie West-Vlaanderen en Vlaanderen, leverden we in sneltempo een nieuw zomerevenement af. Met coronabeperkingen, maar vooral met culturele kansen.”

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

UitZOMERlijk (gepland van 15 juli tot 30 augustus) werd georganiseerd volgens de richtlijnen die in juli 2020 golden. De gekozen locaties boden een mooie setting, maar waren ook geschikt om een beperkt publiek, medewerkers en artiesten veilig te ontvangen. Voor alle activiteiten moest je reserveren en het toeschouwersaantal werd beperkt tot maximaal 200. Er was geen bar en na afloop werden de locaties meteen ontruimd en afgesloten.

30

We hanteerden een symbolische ticketprijs van €3 per persoon en één persoon kon maximaal 10 tickets bestellen. De toegangsprijs moest verhinderen dat mensen teveel tickets ineens bestelden om dan niet op te dagen. Zo konden we garanderen dat meer mensen de kans kregen om een voorstelling mee te pikken.

Het publiek werd duidelijk geïnformeerd dat bij afgelasting de ticketprijs niet werd terugbetaald. De opbrengsten gingen volledig naar Live2020, het initiatief dat de hard getroffen live muzieksector ondersteunde.

Het programma van het alternatieve zomerevenement werd samengesteld door Brugge Plus, Cactus Muziekcentrum, Concertgebouw Brugge, Cultuurcentrum Brugge, KAAP, Musea Brugge, Openbare Bibliotheek Brugge, MOOOV en Cinema Lumière. Op twee verschillende locaties – in de tuin van het Gezellehuis en bij House of Time serveerden de deelnemende cultuurhuizen theater, dans, concerten, literaire activiteiten, lezingen, circus en film. Via uitZOMERlijk kreeg het afgelaste Cirque Plus toch nog een plek in de zomeragenda. Onder de wimpel Cirque Plus Minus werden enkele Belgische acts - die normaal een plaatsje hadden op de affiche van de editie 2020 geprogrammeerd bij House of Time. Alle voorstellingen waren snel uitverkocht. Alle acht voorstellingen waren snel uitverkocht, vijf ervan zijn uiteindelijk door kunnen gaan.


31

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Triënnale Brugge organiseerde binnen uitZOMERlijk het gesprek RUIMTE VOOR KUNST. Er stonden niet minder dan 50 voorstellingen op de agenda, we waren ervan overtuigd dat we met verenigde krachten de zomer een reddingsboei hadden toegeworpen. Twee voorstellingen in juli konden niet doorgaan door slecht weer, maar helaas viel er veel meer in het water: de 29 voorstellingen die in augustus gepland waren, moesten worden afgelast door de verslechterende coronasituatie en de daaruit voortvloeiende nog strengere maatregelen. Door de opflakkering van corona heeft uitZOMERlijk de zomer van Brugge minder culturele zuurstof kunnen inblazen dan de bedoeling was, maar het was wel een voorbeeld van solidariteit en samenwerking. De promotie van uitZOMERlijk werd gezamenlijk gevoerd door alle organiserende partners. Cactus Muziekcentrum stond in voor het ontwerp van de huisstijl. Elke partner promootte zijn eigen evenementen ook via de eigen website en social media. De reacties van het publiek en de pers waren lovend, de waardering groot en de ontgoocheling evenredig toen bleek dat we de culturele zomer van Brugge toch niet zouden kunnen redden. Er werden 7.503 tickets verkocht. Doordat het evenement vanaf 1 augustus geannuleerd werd, zijn effectief 3.389 bezoekers naar uitZOMERlijk gekomen.


2.8 Cultuurvolle Zondag

20 SEPTEMBER BRUGSE BINNENSTAD

“ Van autoloos naar cultuurvol: corona werd even de baan afgesneden toen vrijwilligers en organisaties een virusveilige zondag vol cultureel vertier presenteerden als aftrap van het nieuwe cultuurseizoen.”

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

In 2020 kon Autoloze Zondag – dat over de hele binnenstad jaarlijks een massa volk op de been brengt– omwille van corona niet plaatsvinden. Autoloze Zondag wordt steevast aangekleed met onder andere culturele prikkels en er wordt ook altijd een Cultuurmarkt gepresenteerd. Het werd mogelijk geacht deze onderdelen – mits een aantal restricties - wél conform de veiligheidsvoorschriften te organiseren.

32

Wie een activiteit had gepland op de geannuleerde Autoloze Zondag werd gecontacteerd, samen met de Brugse cultuurhuizen en culturele organisaties. Door de krachten te bundelen, konden we een ruim aanbod samenstellen van 34 activiteiten: wandelingen, tentoonstellingen, livestreaming, DJ-sessies, concerten, zoektochten, comedy, gesprekken, een picknick, volksspelen, yoga, de inhuldiging van het Anna Vercammenplein…

Ook de Cultuurmarkt kon plaatsvinden mits de toepassing van veiligheidsmaatregelen zoals een gecontroleerd publieksaantal, registratie van de aanwezigen en veel“ Dus trapten we op 20 vuldige ontsmettingsrondes. De gebruikelijke locatie van september in (corona)stijl de Markt werd verlaten voor en dankzij de inzet van vele de Burg om weg te blijven van organisaties en vrijwilligers het het doorgaand verkeer. 22 professionele organisaties nieuwe cultuurseizoen af. De of organisaties die hoofdhoopgevende boodschap? ‘Ook zakelijk werken met en voor in tijden van corona, kun je erop vrijwilligers, kregen een gratis standplaats en konden uittrekken en je laten verrassen, hun activiteiten voorstellen op want cultuur gaat door.’ ” een podium. Met wat extra hulp van het mooie weer werd het een warme editie. Brugge Plus stond samen met Communicatie


33

Brugge Plus brengt leven in de stad...

en Citymarketing Stad Brugge in voor de oproep, coördinatie, communicatie en promotie. Er werd een stevige gemeenschappelijke communicatiecampagne uitgewerkt en elke partner van de Cultuurvolle Zondag promootte het evenement ook via zijn eigen kanalen. De Cultuurmarkt zal het ook in 2021 zonder de context van de Autoloze Zondag moeten stellen, want in die periode is het WK Wielrennen te gast in Brugge. Er wordt nagegaan op welke manier en wanneer we de Brugse culturele organisaties opnieuw een aantrekkelijk forum kunnen geven.


2.9 Kookeet

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

“ De beproevingen waar de horeca mee geconfronteerd wordt, impacteerden ook ’s lands meest befaamde foodfestival. Geen Kookeet: de pil is bitter. In onzekere tijden probeerden we op een creatieve manier de Brugse gastronomie te ondersteunen met een culinaire seizoenscampagne en een publicatie.”

34

26, 27 EN 28 SEPTEMBER GROOTSEMINARIE GEANNULEERD


Om een voortrekkersrol te blijven spelen in het landschap van foodfestivals die sinds Kookeet het leven zagen, zou het festival in 2020 uitpakken met een nieuwe en vernieuwende formule. Wim Lybaert werd gekozen als inspirator voor het festival dat onder zijn impuls het thema ‘grond’ kreeg en inzette op een terugkeer naar de basis, lees: naar lokale, biologisch gekweekte seizoensproducten en eenvoudige, smaakvolle bereidingen. Het festival zou bovendien plaatsvinden in een inspirerende groene omgeving, ideaal voor een diversiteit aan culinaire belevingen: de tuin van het Grootseminarie in Brugge.

De lancering van het alternatief voor Kookeet in de herfst ging gepaard met een kwaliteitsvol magazine dat verspreid werd samen met de Knack en Feeling. In totaal werden 100.000 exemplaren verdeeld over Vlaanderen en Brussel. In het magazine kwamen, naast inspirator Wim Lybaert, chefs en producenten aan het woord. Tegelijkertijd verschenen op www.kookeet.be portretten van de deelnemende chefs. Op die manier bleef de aandacht voor de Brugse gastronomie warm. De herfstcampagne viel in de smaak en dat gold ook voor de drie typische seizoensproducten die inspirator Wim Lybaert had geselecteerd: groenlof, appel en vis van het moment. Meer dan 30 chefs hebben met deze producten een gerecht of menu in hun restaurant geserveerd. Wie meerdere Kookeet menu’s uitprobeerde, kon - gebruikmakend van de culinaire tripkaart die we ontwikkelden - sparen voor voordelen op het volgende Kookeet event. Dat zal, als corona geen roet in het eten gooit, plaatsvinden in het laatste weekend van september 2021.

“ Helaas was het onmogelijk dit te realiseren zolang het risico bestond dat het coronavirus mee aanschoof. We moesten, zoals een bedreven chef dat doet, koken met wat voorhanden was.”

We kozen ervoor om een jaar lang aanwezig te zijn met een culinaire trip in vier seizoenen in de Brugse restaurants. De vier seizoenscampagne startte in de herfst van 2020, de winter- en lentetrip van hetzelfde jaar moesten we omwille van de sluiting van de horeca jammer genoeg afgelasten. We hopen dat de volgende culinaire trip in de zomer van 2021 zal kunnen plaatsvinden.

Ondanks het feit dat tot nu toe enkel het herfstmenu kon aangeboden worden, hebben 590 mensen een culinaire tripkaart aangevraagd.

In de tussentijd houden we ook de vinger aan de pols. In deze tijden waarin de horeca het zo moeilijk heeft, houden we – bijvoorbeeld aan de hand van bevragingen - regelmatig contact met onze Brugse chefs.

35

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Kookeet was negen jaar de hoogmis voor foodies. Op een laagdrempelige en gezellige manier maakte het grote publiek kennis met de gastronomische prestaties van een dertigtal topchefs. Het culinair festival lokte jaarlijks per editie bijna honderdduizend foodliefhebbers. Brugge promoten als culinair mekka, daarin was Kookeet toonaangevend: over de topkwaliteit van de Brugse restaurants wordt gesproken in heel Vlaanderen, België en ver daarbuiten.


2.10 Iedereen Klassiek

31 OKTOBER BRUGSE BINNENSTAD GEANNULEERD

“ Van ‘Iedereen Klassiek’ naar ‘Niemand naar een cultureel evenement’, het kan snel keren in coronatijden. Slechts enkele dagen voor de bijzondere corona-editie zou worden afgetrapt, besliste de federale overheid om alle culturele evenementen te verbieden. Een pijnlijke valse noot: een zo breed mogelijk publiek laten genieten van klassieke muziek paste niet in de partituur van de pandemie.”

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

Omwille van de pandemie stond alles klaar voor een extra veilige achtste editie van Iedereen Klassiek op 31 oktober 2020. Op het programma klinkende namen, verrassende projecten voor de hele familie, heerlijke orkestmuziek en nieuwe verbindingen en samenwerkingen. De toegang bleef gratis, maar we zouden werken met een reservatiesysteem per concert. Ook aan wie geen kaartje kon bemachtigen, werd gedacht: thuis zou men alles via een livestream en Klara (radio en app) kunnen volgen. Trouw aan de visie werd een programma uitgewerkt waarmee een zo breed mogelijk publiek kan worden bereikt, op de eerste plaats zij die aarzelend, per toeval of misschien nooit de stap zouden zetten naar een live klassiek concert.

36

Dat de grote participatieve projecten (denk aan de 1000 handbellen op de

Markt of het massaconcert met de pBone-trombones) achterwege zouden blijven, was duidelijk. Ziekenhuizen en woonzorgcentra waren niet toegankelijk en dus zouden de gratis live concerten die we daar al eens programmeerden, aangeboden worden aan basis- en secundaire scholen. Met enkele muzikaal erg toegankelijke en praktisch eenvoudig te organiseren concertformules op maat van kinderen en jongeren was de interesse bij die scholen groot. Klara-presentator Sander De Keere had dan weer een bijzonder originele les in klassieke muziek (‘componisten waren de influencers van hun tijd’) in elkaar gezet, op maat van jonge luisteraars. Van het geplande schoolprogramma kon het programma ‘Iedereen klassiek on tour’ met Sander De Keere slechts éénmaal doorgaan, in het SintAndreaslyceum - SASK, Sint-Kruis. De jaarlijkse nauwe samenwerking met het Stedelijk Conservatorium Brugge moest al in het voorbereidende proces worden afgeblazen omdat het D.K.O. niet mocht deelnemen aan buitenschoolse activiteiten. Iedereen Klassiek is een organisatie van Klara, Concertgebouw Brugge, Stad Brugge, Brugge Plus en Werk en


37

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Ondernemen Brugge. Deze partners leveren zowel een organisatorische als een financiële bijdrage in het project. In 2020 zou voor het eerst ook Cultuurcentrum Brugge meewerken met voorstellingen in de Stadsschouwburg. Een samenwerking die in 2021 alvast hernomen wordt.

“ Toen de veilige editie van Iedereen Klassiek volledig geannuleerd werd, werd iedereen stil.”

Voor Iedereen Klassiek van zaterdag 30 oktober 2021 houden we nog steeds rekening met mogelijke beperkingen en veiligheidsmaatregelen. Toch hopen we dat enkele vertrouwde ingrediënten kunnen terugkeren, zoals het aanbod voor ziekenhuizen en woonzorgcentra. We duimen voor de mogelijkheid om ook weer een participatief project op te nemen.


2.11 KRIKRAK

7 EN 8 NOVEMBER BRUGSE BINNENSTAD ONLINE DOORGEGA AN

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

“ Een week voor de geplande start van het - coronaproof cultureel familiefestival moesten de speelplekken van KRIKRAK alsnog op slot. Families beleefden KRIKRAK in hun kot. Het stadsbreed festival werd noodgedwongen kamerbreed en het werd uitgerold als digitale ervaring. Toch braken we af en toe naar buiten, zoals met het vlaggenproject.”

38


39

Brugge Plus brengt leven in de stad...

KRIKRAK wil een stadsbreed cultureel festival zijn waar alle kinderen en hun families zich welkom voelen. We prikkelen hen om in de Brugse cultuurhuizen binnen te stappen en er te proeven van wat er gemaakt wordt. Maar we stimuleren hen ook om zelf te creëren. Al spelend (in het Concertgebouw, de Stadsschouwburg, House of Time en het Groeningemuseum) nemen kinderen de culturele stad in. Dat was alvast het uitgangspunt, ook van het alternatieve programma dat voorlag en dat rekening hield met alle geldende coronamaatregelen. Zo werd de capaciteit bijvoorbeeld aangepast om iedereen voldoende veilige ruimte te bieden. Toen de regels nog verstrengd werden, moesten de cultuurhuizen helaas alsnog op slot blijven. Natuurlijk zochten we naar een opening voor KRIKRAK, met diverse digitale en analoge alternatieven. Met de teasende slogan ‘De speelplekken moeten op slot, maar beleef KRIKRAK in je kot’ konden vele kinderen en hun ouders toch genieten van diverse leuke activiteiten. Dankzij het gelijknamige vlaggenproject slaagden we er - geïnspireerd door de Uitwijken septembertoer - ‘Met Vlag en Wimpel’ in om de cultuurhuizen én de herfstvakantie 2020 kleur te geven. Gezinnen gingen op vlaggenjacht, ontwierpen hun eigen vlag en brachten hun huis, straat en stad in beeld.

De cultuurhuizen ontwikkelden op korte termijn ook activiteiten waaraan de kinderen van thuis uit konden deelnemen, zoals de livequiz vanuit het Sint-Janshospitaal rond medicus Thomas Montanus, de Marc Van Ranst tijdens de Brugse Pestepidemie van 1666. Raakvlak werkte een bruggentocht uit en nadien bouwden kinderen hun eigen spaghettibrug. Via een interactieve digitale kookworkshop maakten ze hun 'pizza van de toekomst'. Pianist Jozef zorgde vanuit het Concertgebouw voor een intiem online concertje, gebaseerd op ingezonden tekeningen, er was het knikkerfeest van het Cultuurcentrum, er waren online voorleessessies... In samenwerking met Kunstencentrum KAAP en de Gezusters Hirngespinst en De Varens werden pakketten samengesteld om de wereld te repareren. Ze vonden hun weg naar welzijnsorganisaties, opvanghuizen en gezinnen met kwetsbare kinderen.


40

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw


Brugge Plus ontwikkelde twee vlaggenactiviteiten: een fotozoektocht om de vlaggeninstallaties te ontdekken en een inspirerend stappenplan om zelf vlaggen te maken. Twee welzijnsverenigingen ontvingen een materiaalpakket om vlaggen te maken, een tachtigtal kinderen op acht verschillende locaties namen deel: Binnenstad vzw (campus Wijngaardplein en campus Boninvest), kinderopvang De Blauwe Lelie (OCMW), ZOC’jes (Zeebrugge en Lissewege), Ravotterke (Assebroek) en Paddenstoel (Sint-Michiels), Team Machine (Sint-Jozef) en Hieperdepiep (Koolkerke). Verspreid over de verschillende cultuurhuizen waren er 1200 tickets beschikbaar voor de coronaproof versie van het KRIKRAK festival. Toen dat geannuleerd werd, kwamen 3900 bezoekers naar de website om de online alternatieven te bekijken.

De promotiecampagne van KRIKRAK werd in samenwerking met de deelnemende partners opgesteld. Er werd een nieuwe huisstijl ontwikkeld die verbinding bracht tussen de deelnemende cultuurhuizen die het festival ook meenamen in hun eigen communicatiekanalen (programmabrochures, flyers, website, digitale nieuwsbrieven en sociale media). Nu is het uitkijken naar de volgende KRIKRAK waarvoor we de cultuurhuizen nog meer met elkaar zullen verbinden, onder andere aan de hand van een nieuw creatief voortraject.

“ Zo werd Krikrak ondanks alles tóch een (zo) breed (mogelijk) aanwezig festival.”

41

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Het project ‘Met Vlag en Wimpel’ zette vier klassen van evenveel buurtscholen (Stedelijke Basisschool Sint-Michiels, Basisschool Sint-Andreasinstituut, SintLeo Hemelsdaele Basisschool Brugge en Basisschool Brugge Centrum) of 87 leerlingen aan het werk. De workshops onder begeleiding van de Batterie leidden tot vlaggeninstallaties met symbolische voorstellingen van de cultuurhuizen en hun omgeving. Tijdens de herfstvakantie kleedden ze de speelplekken van KRIKRAK aan.


27 NOVEMBER T/M 10 JANUARI BRUGSE BINNENSTAD

2.12 Wintergloed

“ Het thema van Wintergloed 2020 was ‘Verbinding’, een gevoel waar we met zijn allen nood aan hadden na een jaar waarin afstand op zoveel plaatsen de regel werd. Dat Wintergloed voor velen een lichtpuntje in duistere tijden was, deed deugd. Maar het had ook een impact op de organisatie van het evenement dat onder druk van corona van lichtfestival naar lichtwandeling evolueerde.”

Eind 2019 pakte Brugge voor het eerst uit met een winterconcept met lichtinstallaties: innovatief, kwaliteitsvol, prikkelend en inspelend op het sfeervolle karakter van de stad en haar historische monumenten.

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

Voor de tweede editie van Wintergloed werd als rode draad ‘Verbinding’ gekozen. Tijdens de donkerste dagen van het jaar stond licht centraal, licht dat mensen connecteerde en begeleidde langs de mooiste plekjes van Brugge. Aanvankelijk gingen we uit van veertien installaties waaronder

42


43

Brugge Plus brengt leven in de stad...

een aantal interactieve. Door corona moesten we het parcours aanpassen en vier installaties schrappen. Toen het virus opflakkerde, werd het duidelijk dat we ook het interactieve aspect moesten laten vallen. De nadruk kwam te liggen op wandelen en je laten verwonderen door de schoonheid van tien lichtinstallaties, opgesteld langs een drie kilometer lang parcours, uitgestrekt over de stad. Instappen kon je waar je wilde, je hoefde niet het hele parcours te volgen. De viertalige Wintergloed app gaf uitleg bij elke installatie en bij de plek waar die stond: ’t Zand, Onze -Lieve-Vrouwekerk, Eleonora Verbekehof, binnenhof Gruuthuse, Dijver, Vismarkt, Walplein, Wijngaardplein, Poertoren en Stationsplein. De app werd meer dan 55.000 keer gedownload. Hoe betoverend de lichtkunst ook was, corona drukte zijn stempel. Naast de implementatie van alle algemene veiligheidsmaatregelen, duidelijk gecommuniceerd langs het parcours, voerden we een druktebarometer in. Bezoekers konden vooraf zien hoeveel volk er aanwezig was en politie en stewards grepen in op te drukke momenten. Op die tijdstippen golden aangepaste wandelrichtingen en bijkomende maatregelen. Zo konden bepaalde lichtinstallaties uitgeschakeld worden. Tijdens de kerstvakantie werden de uren aangepast en tijdens de traditioneel drukste dagen was Wintergloed gesloten.


Wintergloed 2020 ging niet enkel óver verbinding, het was effectief een initiatief dat tal van spelers en talenten verbond. Het was een samenwerking tussen Visit Bruges, Brugge Plus, Werk en Ondernemen, Mobiliteit, Communicatie en Citymarketing. Het Genkse bureau Painting with Light ontwikkelde het lichtparcours in samenwerking met het jongerenplatform JONG VOLK, Young Musicians Bruges, SBSO De Varens, KTA Brugge en VTI Brugge.

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

Voor ’t Zand ontwierp de Brugse collagekunstenaar Sammy Slabbinck twee verschillende kleurrijke lichtprojecties die elk een tijdlang te bewonderen waren.

44

De installatie op het Eleonora Verbekehof was een knipoog naar het kantklossen. Het was de bedoeling dat het publiek - al trappend op de pedalen van een spinnewiel, gelast door de leerlingen van SBSO De Varens - eigentijdse kantkunst zou projecteren op de historische gevels. Door corona verviel dat interactieve gegeven en verscheen de kantkunst automatisch, in voorgeprogrammeerde patronen.

Ook bij de eeuwenoude Poertoren verviel de interactiviteit. Er verschenen digitale stickers, ontworpen door Tom Roose. Het oorspronkelijke idee was dat het publiek de toren met die stickers zou pimpen, maar dan zouden mensen te dicht bij elkaar blijven staan. Deze installatie werd gerealiseerd in samenwerking met JONG VOLK. De natuur was een constante in Wintergloed: aan de Vismarkt verschenen lichtbollen die, op de tonen van een compositie van Young Musicians Bruges, golfden als de zee. Op het stationsplein stond een stadsbos, tussen de bomen van de Dijver benadrukte een hemelgewelf de verbinding tussen mens en heelal. De installatie aan het Wijngaardplein (i.s.m. de opleiding podiumtechnieken van VTI Brugge) verwees naar de ontdekking van wetenschapper Suzanne Simard dat bomen en planten ondergronds verbonden zijn via een schimmelnetwerk van felgekleurde draden. Pliejee, de dansopleiding van KTA Brugge, stond in voor de choreografie van de lichtinstallatie op het


45

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Gruuthuseplein. Daar voltrok zich achter de ramen in de historische gevel van het stadspaleis een elegant schimmenspel. De promotie van Wintergloed gebeurde vanuit de marketing Werkgroep dat getrokken werd door Visit Bruges en verder bestond uit Brugge Plus, Werk en Ondernemen, Cel Communicatie en Citymarketing en Mobliteit. Elk was verantwoordelijk voor zijn deel van de uitvoering van het communicatie- en marketingplan. Wintergloed was alomtegenwoordig in het straatbeeld, in de pers en op sociale media die vooral sensibiliserend ingezet werden om een teveel aan toeloop te vermijden. Wintergloed was goed voor 26,98% van alle Brugge.be-trafiek in de periode van november tot januari. Er staat in 2021 een nieuwe editie van Wintergloed op de verlanglijst van Stad Brugge, Brugge Plus en tal van fans van het concept. Als het meezit kunnen we dan, naast op schoonheid, ook weer inzetten op beleving met een schaatspiste en winterbar.


2.13 Ondersteuning projecten

“ In de statuten is voorzien dat Brugge Plus zich ontwikkelt als expertisecentrum voor evenementen, een opdracht die verweven zit in alle domeinen waarin onze vzw actief is.”

Zo komen we, naast onze eigen programmatie, tegemoet aan de vraag van Stad Brugge om personeel in te zetten om specifieke projecten of evenementen van Brugse culturele actoren te ondersteunen. Het gaat over een beperkt aantal projecten waar we niet de leidende rol opnemen, maar op vlak van communicatie en logistiek ondersteuning bieden. Zowel stadsdiensten als externe partners doen in dat kader een beroep op onze knowhow en expertise. Zo krijgt de Confrérie van het Heilig Bloed vanuit Brugge Plus personeelsondersteuning bij het organiseren van de jaarlijkse Heilig Bloedprocessie. Volksdansgroep dAnskedoen, Salsa de Brujas en Pasos de Brujas vzw rekenden voorbije jaren op onze logistieke ondersteuning tijdens de zomerse dansavonden op de Vismarkt. Door de coronapandemie konden noch de Heilig Bloedprocessie noch de dansactiviteiten op de Vismarkt doorgaan.

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

Ook maakten we in samenwerking met de sportdienst de realisatie van het zwemplatform aan de Coupure opnieuw mogelijk.

46


47

Brugge Plus brengt leven in de stad...


Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

3. Projecten

48


We leggen accenten die inspelen op de beleidskeuzes van het stadsbestuur. Neem nu onze wijkwerking. Om maximaal in te zetten op nabijheid in de buurten, intensifiëren we nog onze traditie om op wijkniveau aanwezig te zijn. Door daar cultuur te programmeren en ontmoetingen te stimuleren, bevorderen we het buurtcontact. Het wijkgevoel dat zo leven ingeblazen krijgt, is een vruchtbare voedingsbodem voor andere initiatieven die het communitygevoel versterken. Want als mensen door onze projecten hun buren leren kennen, zullen ze ook makkelijker en spontaner zelf initiatieven nemen om iets met de buurt te doen. Ook onze projectmatige inspanningen voor Brugge Studentenstad of stad waar jongeren zich thuis voelen, passen binnen het opzet om te verbinden en te verweven, met aandacht voor specifieke doelgroepen en in samenwerking met (culturele, sociale, sportieve…) partners. Voorts brengen we ook op vlak van cultuurcommunicatie actoren samen en spelen we daar een stimulerende, coördinerende rol.

49

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Brugge Plus doet aan projectwerk. Terugkerende initiatieven, een stevig kader ter ondersteuning van het culturele en sociale leven in de stad. Ze helpen ons om onze rol te spelen in het samenhouden en versterken van het stadsweefsel. Zo komt het dat Brugge Plus nu eens heel zichtbaar is, met een eigen programmatie, en dan weer meer in de achtergrond aan het werk is, voor toeristisch onthaal, educatieve of promotionele ondersteuning.


3.1 Culturele wijkwerking

Tot de culturele wijkwerking van Brugge Plus behoren Uitwijken, Belgiek en House of Time. Gastvrijheid, ontmoetingen, mensen verbinden, cultuur, kwaliteit en laagdrempeligheid: dat zijn onze uitgangspunten. Ze vormen de basis. Met Uitwijken en Belgiek brengen we cultuur naar de wijken, naar de voortuin van de Brugse buurtbewoners.

3.1.1 Uitwijken Uitwijken is een mobiel cultuurhuis dat naar de Brugse wijken trekt. Daar brengen we een divers en volledig gratis cultuuraanbod dicht bij de bewoners. De openbare ruimte is ons speelveld en onze doelgroep is allerbreedst: in ons cultuurhuis is iedereen welkom. We willen ook mensen bereiken die niet of weinig vertrouwd zijn met het reguliere cultuuraanbod. Ons mobiel cultuurhuis heeft een podiumwagen, barwagen, techniekwagen, atelierwagen, boekenwagen en een cinemawagen. Alles staat (en loopt) op wielen zodat we tot in de kleinste hoekjes van Brugge een toegankelijk en kwalitatief cultuurprogramma kunnen brengen.

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

Mede dankzij het mobiele karakter is Uitwijken een flexibel instrument dat zich aan de omstandigheden kan aanpassen. In 2020 moesten we inspelen op nieuwe situaties, kort op de bal spelen en onszelf telkens een beetje heruitvinden.

50

Wat een feestelijk jubileumjaar moest worden - Uitwijken bestond 10 jaar in 2020! - werd vooral een leerrijk jaar. Het werd voor Uitwijken, tussen het flexibel organiseren door, een transitiejaar, een zoeken naar nieuwe vormen, maar altijd met dezelfde lijfspreuk in ons achterhoofd:

“ Alles wat cultuur is, is ons lief. En daarom organiseren wij cultuur. Voor iedereen en een beetje overal.”


TIENJARIG JUBILEUM: NOT A PIECE OF (BIRTHDAY)CAKE

Wat overeind bleef (en er helemaal stáát) is onze nieuwe huisstijl en website. Maar er was nog méér, want bij tegenwind pasten we zo goed als mogelijk de zeilen aan. Wat we niet konden waarmaken, was ons project ‘Uitwijken op Visite’ waarmee we op bezoek zouden gaan bij organisaties zoals Viro, Vzw Binnenstad en Mintus. Het was de bedoeling om buurtbewoners bij hen achter de muren te laten kijken en samen cultuur te beleven. Wat mee teloorging, was de intentie om tijdens elke Uitwijkentoer taart te serveren. Evenmin konden we ons eigen feestbier ‘Uitdrinken’ of onze ‘Uitsapjes’ (Oxfam appelsap met aangepast etiket) zoals gepland aanbieden aan de Uitwijkenbar. Dat kon enkel tijdens de muziekoptredens op zaterdagavond en op zondagmiddag, tijdens de drie laatste weekends van september. We hadden wel voorzien in 10 jaar Uitwijken Feestpakketten met een Uitdrinken-glas, twee Uitdrinkens en twee Uitsapjes die we te koop aanboden via social media. 85 van die pakketjes leverden we op grondgebied Brugge persoonlijk af met onze barwagen. Zo was er toch nog kort en veilig even contact met ons publiek. Het Uitdrinken-biertje werd ook verkocht in De Republiek en in Paula Mostaert, tot de horeca op slot ging... De geplande Uitwijken Fietskaart realiseerden we dan weer versneld, inspelend op de lockdown die van fietsen en wandelen de nieuwe favoriete vrijetijdsbesteding van meer en meer mensen maakte. De Uitwijken Fietskaart werd door de ploeg van Uitwijken samengesteld. In juni was de kaart af, met een fietstocht langsheen 10 jaar Uitwijkenlocaties, en vijf wandelommetjes met anekdotische en historische info. Iedere Bruggeling kreeg hem in de bus als bijlage

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Natuurlijk hadden we heel wat plannen om onze tiende verjaardag te vieren. Maar zoals iedere jarige moesten we ons verjaardagsfeest wat downsizen of alvast een andere wending geven.

51


bij het Stadsmagazine. Voorts werd hij verdeeld onder het Uitwijkennetwerk en was hij gratis verkrijgbaar bij In&Uit, bij verschillende verdeelpunten van de Provincie West-Vlaanderen en bij Westtoer. Voor dit gezond verjaardagscadeau was het vruchtbaar samenwerken met Westtoer, Brugse Ommeland en de Provincie West-Vlaanderen.

UITWIJKEN WINTERTOER De coronawolken die zich verzamelden aan de horizon hadden ons bij de start van 2020 nog niet bereikt, dus kon de Wintertoer doorgaan volgens plan. We deden in de tweede helft van januari vijf locaties aan: Sint-Michiels: Groene Poortdreef, parking Casserole - Male Sint-Kruis: Kerk Sint-Thomas, Peellaertplein - Sint-Pieters: Kerk Sint-Paulus, Sint-Paulusstraat - Koolkerke: Kerkplein, Arendstraat Sint-Andries: Noordbruggestraat.

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

Gemiddeld kwamen er zich per avond 600 buurtbewoners verwarmen aan de vuurvoorstelling ‘Péplum’ van de Franse Cie. La Salamandre.

52


MEITOER VERVALT, UITWIJKEN KIEKT BEVALT

Dat werd UITWIJKEN KIEKT. In de acht wijken waar we met de Meitoer zouden passeren, organiseerden we vooraf aangekondigde fotoshoots. Bewoners werden gevraagd om achter hun raam te poseren. In iedere wijk maakte huisfotografe Griet Janssens acht foto’s die we per wijk in een boekje goten. Dat gingen we in juni persoonlijk afleveren aan de bewoners. Kieken voor Uitwijken was ook luisteren in de wijken in volle lockdownperiode. De nood aan contacten was groot en de babbels die ontstonden, bevielen zeer. Zowel voor de ploeg (Stef en fotografe Griet) als voor de vele bewoners was de menselijke interactie minstens even belangrijk als het resultaat.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Omdat het virus ons in mei volop parten speelde, werd aanvankelijk een coronaveilige Meitoer uitgewerkt. Met een mobiel podium (omgebouwde aanhangwagen) zou per wijk een tiental keer voor zeven huizen een mini-concert van een kwartier plaatsvinden. Bewoners zouden in hun voordeur of voortuin kunnen genieten van werk van Roland Van Campenhout en Pieter-Jan De Smet. In de barwagen die ook zou meerijden, zouden we het ‘10 jaar Uitwijken Feestpakket’ met ons Uitwijken fruitsap en bier verkopen om thuis te consumeren. Toen deze coronaproof versie van de Uitwijken Meitoer niet vergund raakte, zochten we naar een alternatief om toch aanwezig te zijn in de Brugse buurten.

53


De fotoreeks reisde tijdens de Septembertoer ook mee als expo en een publicatie met alle foto’s uit alle wijken wordt bewaard in het stadsarchief. De acht wijken die aan de hand van hun bewoners in april en mei in beeld werden gebracht, zijn Zeebrugge, Admiraal Keyesplein - Zwankendamme, grasplein Doornweg - Sint-Kruis, speelplein Hofdamestraat - Assebroek, kerkplein op de Koningin Elisabethsquare + grasplein Zandtiende - Sint-Michiels, SintGodelievelaan - Sint-Andries, speelplein Knotwilgenlaan Sint-Pieters, Rustenburgpark.

UITWIJKEN CIRCUSTOER

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

Cirque Plus kon in 2020 niet doorgaan, de voorafgaande Uitwijken Circustoer wel, maar dan in een afgeslankte versie. We kozen voor deze toer tussen 18 en 22 juli in vijf wijken een flatgebouw uit. Bewoners konden vrienden en familie uit hun bubbel uitnodigen om, vanop het balkon, vanachter het raam of op de begane grond, het spektakel te volgen. Door deze kleinschalige aanpak hoefde er niet gereserveerd te worden; de locatie was telkens genoeg verborgen en er was ook geen communicatie op de sociale media. Zo werd een toestroom aan publiek vermeden. Sleutelfiguren uit de betrokken flatgebouwen werden op voorhand gecontacteerd, goed ingelicht en meegenomen in het verhaal van onze komst. Bewoners kregen persoonlijk een flyer als uitnodiging. Zo leefde onze exclusieve visite op het privaat domein al op voorhand. Er werd ook samengewerkt met de Brugse Huisvestingsmaatschappij en Vivendo.

54

De voorstelling was een vervlechting van twee voorstellingen van twee vooraanstaande Belgische circusgezelschappen, Be Flat (BE) en Tripotes la Compagnie (BE). De choreografie van de act werd aangepast om ook publiek op grotere afstand te bereiken en te verwonderen.


55

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Per avond kwamen gemiddeld 150 bewoners naar de voorstelling kijken. De vijf wijken waar we de circusvoorstelling programmeerden, waren: Sint-Michiels, Parklaan 23 - Assebroek, Vestingstraat - Jan Blockxstraat , Edward Dedeenestraat - Sint-Kruis, Dampoortstraat Sint-Pieters, Handboogstraat 2 - Sint-Andries, Hoog Brabantlaan, Frederik Sanderpark Residentie TAGO MAGO.

UITWIJKEN SEPTEMBERTOER Ook de Septembertoer – verspreid over de vier weekends van september - stak in een coronajasje. Het programma werd in elk van de vier bezochte wijken opgedeeld in tien blokken. Voor elk blok kon apart worden gereserveerd, maar pas nadat we de bewoners uit de directe omgeving persoonlijk hadden aangesproken en aangeschreven over wat er te gebeuren stond. We wilden hen immers als eerste de kans geven om hun reservatie vast te leggen via het reserveringssysteem op maat, gekoppeld aan de nieuwe website uitwijken.be. Er werd met een maximum van 200 personen publiek gewerkt, in bubbels. De bar (met bediening) was open tijdens de concerten op zaterdagavond en zondagmiddag. Bij het binnenkomen stond de boekwagen er als loket, daar kon men zich aanmelden en info vragen. Uiteraard waren op al de publieksmomenten de nodige veiligheidsmiddelen voorhanden. Ontsmetting en reservemondmaskers waren standaard. Alle stoelen werden bij de wissel van publiek telkens gedesinfecteerd en de nodige afstand werd gerespecteerd. De locatie werd telkens afgebakend met lint en er was een duidelijke in- en uitgang. Het programma omvatte verteltheater, familietheater, circus (vier voorstellingen die aanvankelijk op


Cirque Plus zouden staan), twee concerten (op zaterdag Lennert Coorevits en vrienden, en op zondag Hendrik Lasure en vrienden), en workshops Tai Chi, sprookjesyoga, Klankplank, tekenen en bierviltjes maken. Uitwijken huurt geen workshopgevers in, maar bedenkt samen met creatievelingen workshops op maat. Voorts was er nog theater. Sinds 2011 investeert Brugge Plus in coproducties; omdat er in België weinig aanbod aan locatietheater is, zetten we zelf makers aan het werk. In 2020 werden, ter gelegenheid van 10 jaar Uitwijken, oudere coproducties hernomen. Tijdens de septembertoer waren de expo ‘Uitwijken Kiekt’ en de installatie ‘Met Vlag en Wimpel’ ook doorlopend te bezichtigen.

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

‘Met Vlag en Wimpel’ was een schoolproject waaraan een honderdtal leerlingen deelnamen. De buurtscholen krijgen steevast een plaatsje in het programma van Uitwijken. In de week voorafgaand aan het Uitwijkenweekend gaan ze aan de slag met een kunstenaar om hun creatief werk op Uitwijken te tonen aan het grote publiek, familie en vrienden. Dit jaar bouwden ze onder begeleiding van de Batterie met textiel en bamboe een vlaggenpoort die de bezoekers op Uitwijken verwelkomde. Inspiratie voor de vlaggen haalden de kinderen uit hun beleving van de buurt. Ankerpunten, geluiden, trajecten in hun wijk zetten ze om in abstracte vormen en composities.

56

De vier deelnemende scholen waren dit jaar Basisschool De Triangel, Sint-Leo Hemelsdaele Basisschool De Smalle, Basisschool De Tandem, Basisschool OLVA Steenbrugge. Hun werk inspireerde ook anderen, want het project ‘Met Vlag en Wimpel’ werd in oktober-november hernomen en uitgebreid: vier scholen uit het centrum gingen toen op verkenning op de speelplekken van het familiefestival KRIKRAK. Ze ontwierpen vlaggen voor


cultuurhuizen en plekken waar KRIKRAK-activiteiten gepland waren, maar door corona niet doorgingen.

57

Per weekend kwamen gemiddeld 1500 buurtbewoners naar de verschillende voorstellingen kijken. De vier wijken waar we de Septembertoer organiseerden, waren: Sint-Andries, grasplein Lange Molenstraat en Molensteenstraat - Sint-Jozef, Gandhiplein Sint-Kruis, speelplein aan Paalbos – Assebroek, groenzone achter Tir, Schijfstraat.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

UITKIJKEN NAAR 2021 2020 was een speciaal jaar, zoveel is zeker. In 2021 slaat het Uitwijkenteam - na 10 jaar - een nieuwe weg in, en gaat voor nog meer aanwezigheid in de Brugse wijken. Het contact met de buurt wordt intenser en het cultuuraanbod wordt weer veelbelovend. Een nieuwe aanpak, een verfrissend cultuuraanbod én een nieuwe Uitwijkenwagen die de mobiele karavaan siert: het is uitkijken naar Uitwijken, nu meer dan ooit...


3.1.2 House of Time House of Time (Komvest 45 - Wulpenstraat 47, 8000 Brugge) is een unieke Brugse site met buitenruimte, een atelier, een keuken in een bunker, en een container die dienst doet als kantoor annex bar. Het is een uitzonderlijke deelplek in de binnenstad, opgestart in 2017 door het Berlijnse architectencollectief Raumlabor in het kader van Triënnale Brugge 2018. In 2019 en 2020 bouwden we verder aan de ontwikkeling van House of Time, onder andere met het uitschrijven van een duidelijke missie en visie.

MISSIE House of Time wil door middel van creatie, ambacht en ontmoeting het individu en de leefomgeving mee ontwikkelen in de richting van een duurzame, verdraagzame en zorgzame samenleving. Met verscherpte aandacht voor kwetsbare individuen en groepen bouwen we zoveel mogelijk drempels af. Gelijkwaardigheid, participatie en nabijheid zijn de basiswaarden waarmee we op deze gedeelde site werken. We bieden ruimte aan individuele en gezamenlijke groei, en faciliteren kruisbestuiving. Dat doen we via samenwerking met verschillende mensen, organisaties en sectoren. Onze pijlers zijn: maken, creëren, experimenteren, ontmoeten, leren, delen, doen.

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

House of Time is een site die met iedereen gedeeld wordt. House of Time is een ontmoetingsplek. House of Time werkt aan verbinding en inclusie. House of Time maakt plaats voor experimenten. House of Time is een creatieplek, zowel creatief en ambachtelijk als sociaal. 58


VISIE

House of Time is laagdrempelig. House of Time vertrekt vanuit gelijkwaardigheid. House of Time geeft plaats aan tijd en aandacht. House of Time stimuleert individuele en gezamenlijke groei. House of Time prikkelt de zinnen en juicht kruisbestuivingen toe.

WERKING EN ACTIVITEITEN Ondanks de pandemie verwerft House of Time meer en meer bekendheid als de deelsite waar individuen en organisaties hun eigen activiteiten kunnen ontplooien en tegelijk deel worden van een groter geheel. Door dezelfde site te gebruiken ontstaat automatisch ontmoeting en samenwerking. Een overzicht: Door de COVID-pandemie werden vele activiteiten van de basiswerking on hold gezet, maar onze site transformeerde zich wel geregeld tot een veilige vergaderruimte. Door z’n omvang en de vele buitenruimte is het bij HoT mogelijk om, met de nodige afstand, in openlucht te vergaderen. Daarvan werd gretig gebruik gemaakt door collega’s, partners, buren en sympathisanten. We konden ook de gastheer zijn voor een coronaproof uitZOMERlijk en in november zouden we een van de voorziene locaties van het KRIKRAK familiefestival zijn. Helaas werd het festival vanwege de nieuwe maatregelen omgebogen naar een digitaal festival, maar de vlaggen van het project ‘Met Vlag en Wimpel’ waren wel te zien op en rond House of Time. Het netwerk met de sociale jongerenorganisaties werd in 2020 uitgebreid met onderwijs-, cultuur- , vormings- en kunstenorganisaties voor jongeren en volwassenen.

EIGEN PROJECTEN In het project POTGROND, een initiatief van HoT, komen de voorzieningen Binnenstad, De Patio, De Kantel en Nieuwland uit de bijzondere jeugdzorg samen. Hun gemeenschappelijk doel: de meest kwetsbaren vanuit hun eigen motivatie en passie activeren. Zo proberen ze de neerwaartse spiraal om te buigen naar een opwaartse trekveer.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

De doelgroep bestaat uit zowel individuelen als groepen van verschillende generaties, origines en leeftijden.

59


Potgrond kon door COVID-19 niet starten in april, maar pas vijf maanden later, in september 2020. Het loopt in blokken van 10 weken, telkens op vrijdag. Het sociaal-artistieke project PAARD VAN TROJE is een samenwerking tussen De Batterie vzw en House of Time. Van december 2019 tot de lockdown in maart 2020 werd een stuk gecreëerd met in de hoofdrol zowel jongeren als de door hen zelfgebouwde constructies. Het resultaat hiervan was een theatervoorstelling door jongeren die op 21 augustus werd opgevoerd. Met het project VERSHOUT | STADSHOUT zoekt House of Time samen met de dienst Openbaar domein van de stad Brugge, Brugse Buurten en Handmade in Brugge naar mogelijkheden om hout van in de stad gevallen of gevelde bomen een nieuwe functie te geven. Het hout wordt zo (artistiek, ecologisch of sociaal) waardevol mogelijk teruggegeven aan de omgeving. Op vlak van publiekswerking kunnen we het OPEN ATELIER op de House of Time-site vermelden: onder begeleiding van atelierverantwoordelijke Lowie en ervaren vrijwilligers kunnen burgers op zaterdagvoormiddag vrijblijvend langskomen en het materiaal op de site gebruiken om een eigen project uit te voeren of samen met ons een idee uit te werken. Op 20 september 2020 nam House of Time deel aan de Cultuurvolle Zondag met ‘Woorden die blijven’.

TE GAST

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

Binnen het project AANLOOPFASE van Groep INTRO worden jongeren uit de centra voor deeltijds leren en werken ondersteund bij hun zoektocht naar werk of stage. Er vonden trajecten van vier sessies plaats op House of Time. Groep Intro en Justitiehuis Brugge werken samen aan de organisatie van opdrachten als alternatieve straf voor veroordeelde personen. House of Time is de standaard uitvalsbasis om her en der in Brugge aan de slag te gaan.

60

SWITCH is een project van het OCMW Brugge in samenwerking met Randstad RiseSmart. De doelgroep bestaat uit jongeren tussen 18 en 25 jaar die een begeleidingstraject van het OCMW volgen. Het project is bedoeld om jongeren dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Het traject werd in het voorjaar stopgezet vanwege COVID-19. caRgo is een preventief time-outproject binnen De Kade voor adolescenten met een GES- en/of ASS-problematiek. Het biedt een individueel programma op maat van de jongere. Rust is de basis insteek. House of Time is een plek die voor sommige jongeren die rust en ademruimte bevordert.


61

Brugge Plus brengt leven in de stad...

PRUSIK maakt deel uit van vzw Binnenstad. Zij organiseren startprojecten, waaronder een korte activiteit volgens de methodiek van het ervaringsleren, met een begeleider en een jongere. De site van House of Time is voor Prusik de geknipte stek voor ervaringsleren. REFU INTERIM organiseert vrijwilligerswerk voor nieuwkomers in België. Op die manier krijgen zij kansen om het Nederlands te oefenen en hun netwerk uit te bouwen. Het COLLECTIEF DER ONBEPERKTEN wil een werkplek creëren waar elke deelnemer zijn of haar plaats vindt en in alle rust kan werken. Een plek waar ook plaats is om samen te ontspannen, te brainstormen, projecten op te starten... Kortom, een artistiek labo, waar iedereen welkom is om te werken, mee te helpen bouwen of gewoon te zijn. Via de preventiedienst ontvangen we buurtcomités om in het atelier meubels te bouwen die nuttig zijn voor de buurt. Jongerenwerking ’t Salon organiseerde bij HoT een FIETSATELIER op vrijdagnamiddag. Ongeveer 25 jongeren kwamen er allerhande fietsherstellingstechnieken leren en uitvoeren. House of Time was onderdeel van de Handmade in Brugge-toer op 6 maart. Samen met de Handmade in Brugge-makers bracht het publiek een bezoek aan de open ateliers van Het Lab (Het Entrepot), House of Time en MaM (Mind- and Makerspace). Vormingplus organiseerde op onze site cursussen die gerelateerd zijn aan handwerk en ambacht: lepelsnijden, klussen/constructie en klussen/elektriciteit. Vel tegen Vel werkte, op House of Time, met lagere scholen aan het vlaggenproject voor KRIKRAK.


62

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw


VEEL PARTNERS EN AANWEZIGHEID

AWARD PARTNERSHIP Dat we in september 2020, zo snel al in ons korte bestaan, de award ‘Partnership’ (in het kader van Duurzame Gemeente) kregen, is een blijk van waardering voor onze werking en tegelijk een stimulans om verder te bouwen. Onze relatief snelle groei en de erkenning tonen de noodzaak aan van deze plek in het Brugse landschap.

2021: HOPING FOR BETTER TIMES Naast een veilige heropstart van ons open atelier en van onze werking met partners in het algemeen, plannen we om de samenwerking met Refu-interim uit te breiden. We willen nog meer plaats geven aan sociale en culturele innovatie en het ambacht, en aan creatie en ontmoeting. 2021 is ook een jaar met Triënnale Brugge, waarbij House of Time de creatieplek wordt voor de Amerikaanse textielkunstenares Amanda Browder. Zij gaat samen met de Bruggelingen een grote textielinstallatie maken met gedoneerde stukken stof.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

House of Time werkt onder andere samen met Vormingplus, Refuinterim, Buurtsport, ‘t Salon, Route 36, Arktos, CAW, De Batterie, Groep Intro, De Patio, Binnenstad, De Kantel, Nieuwland, SNT, Rise smart, De Kade, Oranje, Woesh, Openbaar domein Stad Brugge, vrijwilligers, De Driehoek, Triënnale Brugge, Uitwijken, Raakvlak, Cargo, Justitiehuis Brugge, het Collectief der onbeperkten, De Republiek/ Turbo/Servies/Handmade, dienst preventie Brugge en het Lepelhuis.

63


3.1.3 Belgiek De Belgiek is een oud lunapark uit 1975 dat werd omgebouwd tot een nieuwe mobiele culturele ontmoetingsplek. De mobiele cultuurzaal wordt sinds 2015 ingezet in de culturele wijkwerking van Brugge Plus. Buurtcomités kunnen de zaal gebruiken om lokaal ontmoetingen via cultuurbeleving te stimuleren. De Belgiek is nu eens feestzaal, dan weer volkscafé, exporuimte, tijdelijke ontmoetingsplek, theaterzaal, muziekzaal… Alle activiteiten die tot gemeenschapsvorming leiden, vinden er onderdak. Muziekcafé Belgiek wordt op vrijdagavond door het Belgiekteam voorzien als vast onderdeel, dan is iedereen vanuit de buurt én daarbuiten welkom voor een gratis concert, een babbel en een glaasje.

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

Op zaterdag en zondag verzorgen de Brugse buurtcomités de programmatie, organisatorisch, administratief en inhoudelijk gecoacht door het Belgiekteam. Door ondersteuning te bieden, stimuleert De Belgiek ook samenwerkingen met scholen, socio-culturele lokale verenigingen en individuen die aansluiten op een bestaande werking.

64

Meer nieuwjaardrinks, fietstochten, petanquetornooien dus… en bijgevolg meer ontmoetingen en verbondenheid in de wijken. En toen kwam de pandemie die – door de beperking van het toegelaten aantal personen per m² - de Belgiek op stal hield. Vanuit de gedachte ‘reculer pour mieux sauter’ werd 2020 gebruikt om zowel intern als met de partners inhoudelijk verder te sleutelen aan de formule van de Belgiek.


De focus komt te liggen op het initiëren, stimuleren en coachen van nieuwe wijkinitiatieven (en het heropstarten van ‘slapende’ initiatieven). Daarvoor gaan we intensere samenwerkingen aan met de stedelijke diensten die lokale initiatieven ondersteunen. Dankzij het veldwerk en know-how is het team culturele wijkwerking ideaal geplaatst om de brug te slaan tussen buurtbewoners, stedelijke diensten, lokale buurtactoren en bestaande buurtinitiatieven.

3.1.4 Brugse Buurtcheques Met de Brugse Buurtcheques geeft Stad Brugge financiële ondersteuning aan buurtbewoners die samen een activiteit organiseren om te bouwen aan de samenhorigheid, uitstraling, leefbaarheid… van hun buurt of straat. De Buurtcheque kan tot vier keer per jaar worden aangevraagd, waarbij men één keer een gratis culturele act kan boeken. Hiervoor wordt een aanbod van artiesten geselecteerd door Brugge Plus, in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale. Brugge Plus zorgt voor de boeking van de artiesten en legt ook het contact tussen de artiest en het buurtcomité. In volle coronaperiode mochten geen buurtfeesten georganiseerd worden. Toen evenementen weer (even) toegelaten waren, was het behalen van een groen resultaat na invullen van het Covid Event Risk Model (CERM) een vereiste om een buurtfeest te mogen inrichten. Het culturele aanbod van de buurtcheques in 2020 bestond uit tien artiesten, maar de aanvragen waren wat te verwachten viel erg beperkt (slechts 22 tegenover 67 in 2019) en uiteindelijk kon maar één artiest één keer effectief optreden. In het Engels zouden we zeggen: we go for a rain check in 2021. In het kader daarvan kijken we of we – als er al iets méér kan, mits beperkingen – acts coronaproof kunnen maken, bijvoorbeeld met mobiele muziekoptredens.

65

Brugge Plus brengt leven in de stad...

De coachende rol wordt verder uitgediept en krijgt een hoofdrol in de verdere werking, ook los van de Belgiek als mobiele cultuurzaal.


3.2 Cultuurcommunicatie

Eén van de opdrachten van Brugge Plus is het nemen van initiatieven omtrent cultuurcommunicatie. Via diverse kanalen helpen wij het gevarieerde cultuuraanbod van de stad bij een zo breed mogelijk publiek bekendmaken. We doen dat via twee grote pijlers: enerzijds door het uitbouwen van een netwerk met communicatiemedewerkers uit de culturele sector en anderzijds door het voeren van promotieacties voor diverse publieksdoelgroepen. Het spreekt vanzelf dat de pandemie ook op onze cultuurcommunicatie een impact had. Aangezien de coronalockdown toen net werd aangekondigd, moesten we het in maart 2020 geplande overleg met de communicatiemedewerkers van de Brugse cultuurhuizen annuleren.

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

Onze communicatiekanalen werden ook minder of anders ingezet.

66

ABRIBUSAFFICHES Maandelijks worden op deze affiche vier hoogtepunten uit het culturele aanbod in Brugge belicht. De abribusaffiche is te zien op de achterkant van acht stadsplannen (Astridpark, tegenover Stadsschouwburg, Smedenpoort, Ezelpoort, Snaggaardbrug, Simon Stevinplein, Hooistraat (Marieken), Katelijnestraat, Kruispoort, Boeveriestraat). Brugge Plus stelt de jaarplanning op en staat ook in voor de vormgeving. De culturele partners leveren tekst- en beeldmateriaal. Wegens corona werden de abribusborden van april tot juni gebruikt als infoborden met veiligheidsrichtlijnen.


67

Brugge Plus brengt leven in de stad...

UITDATABANK Brugge Plus beheert de input van de UiTdatabank in Brugge. Publiq (voorheen CultuurNet Vlaanderen) ontwikkelde de UiTdatabank met als doelstelling hét centrale verwerkingspunt van het cultuur- en vrijetijdsaanbod in Vlaanderen te zijn. Diverse nationale media gebruiken de gegevens van deze databank voor hun agenda (de grote krantengroepen, Ketnet, digitale tv-toepassingen, de website www.uitinvlaanderen.be...). Ook verschillende communicatiekanalen binnen Stad Brugge doen op deze databank een beroep: de digitale evenementenkalender op www.uitinbrugge.be en ook de kalender in de maandelijkse cultuurkrant Exit worden samengesteld op basis van evenementen die ingevoerd worden in de UiTdatabank. Sinds april 2007 gebeurt de opmaak en redactie van de Exitkalender door Brugge Plus. Brugge Plus is ook aanspreekpunt voor alle vragen omtrent de UiTdatabank. Brugse organisaties worden het hele jaar door gestimuleerd en geholpen om hun gegevens in te voeren. De evenementenkalender op www.uitinbrugge.be telde in 2020 in totaal 106.153 bezoekers. Maandelijks bezochten gemiddeld 8.846 bezoekers de website www.uitinbrugge.be, op dagbasis waren dat er 291.


EXIT ONDER 12 IN DE CULTUURKRANT EXIT Sinds mei 2019 worden de Uittips voor kinderen tot 12 jaar aangekondigd via twee vaste pagina’s in de Exit. We spelen op die manier korter op de bal door maandelijks in plaats van tweemaandelijks deze activiteiten aan te kondigen. In 2020 was er wegens corona geen Exit van april tot en met augustus en ook niet in december.

FOLDERDISTRIBUTIE Voor het UIT IN BRUGGE-folderrek in het Brugse station betalen we een maandelijkse huurprijs van 598,14 euro (incl. btw) aan Publifer. Twee keer per week vult een vrijwilliger het folderrek aan. Culturele partners betalen 76,23 euro incl. btw per folder per trimester en 762,3 incl. btw voor een heel jaar (onbeperkt het aantal verschillende flyers). Het folderrek werd uit veiligheidsoverwegingen niet aangevuld tussen maart en augustus.

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

Als compensatie stelde Publifer vier weken mediaruimte voor op de digitale schermen in het station en twee maanden gratis gebruik van het rek in 2021.

68


69

Brugge Plus brengt leven in de stad...

PRISMA’S Brugge Plus staat in voor de planning van de vijf promotiezuilen (prisma’s) langs de invalswegen: → ln de middenberm gelegen langs de N351, Bevrijdingslaan t.h.v. de Buffelbrug. → In de middenberm gelegen langs de R30, Koning Albert I laan, tussen de in- en uitrit tunnel onder ’t Zand en Unesco Rotonde → In de middenberm gelegen langs de R30, op het kruispunt van Buiten Kruisvest en N9, Maalse Steenweg tegenover de Kruispoort. → In de middenberm gelegen langs R30, op het kruispunt van Komvest en Walweinstraat, Kmpt 8, 250. → In de middenberm gelegen langs R30, op kruispunt van Gulden Vlieslaan en N351 Bevrijdingslaan, kant Bloedput – Ezelpoort. Ook de prisma’s werden van april tot juni gebruikt als infoborden met veiligheidsrichtlijnen.


3.3 Jong Volk

Het online contentplatform JONG VOLK werd opgestart een week voor de lockdown inging. JONG VOLK wil jongeren een stem geven, hen laten dromen en meewerken aan hun plek in de stad zodat Brugge voor hen aantrekkelijker wordt. Door de pandemie konden een aantal geplande projecten niet uitgevoerd worden, maar online bleef er gelukkig wel veel mogelijk. Meer nog: door corona werden ook initiatieven geïnitieerd die niet op de planning stonden; in die zin zette het virus ons aan tot verbindende creativiteit en flexibiliteit. We hadden daarvoor met JONG VOLK een geschikt online instrument in handen. ZO KONDEN WE TOCH TEGEMOETKOMEN AAN ONZE UITGANGSPUNTEN: JONG VOLK informeert jongeren over wat ‘jong zijn in Brugge’ betekent, over wat de mogelijkheden zijn, over de nieuwste projecten en over het beleid.

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

JONG VOLK inspireert jongeren door herkenbare (soms ongekende) verhalen te brengen over jongeren met een heel diverse achtergrond.

70

JONG VOLK luistert naar de ideeën van jongeren en probeert ze te faciliteren. We coachen onze doelgroep bij de realisatie van hun plannen. JONG VOLK brengt jongeren (met hun specifieke vragen) in contact met de juiste organisaties. Op die manier slaan we een brug tussen jongeren, organisatie en beleid. Ons digitaal platform ontwikkelen we samen met de partners

en de jongeren. Door onze doelgroep te laten participeren en mee verantwoordelijk te maken, is JONG VOLK echt een platform voor en door jongeren. We gaan ook het fysieke netwerk rond jongeren versterken, van zodra dat weer mogelijk is. Graag hadden we ons geprofileerd als partner van live evenementen waar we andere jongeren zouden aanspreken. Zo wilden we aanwezig zijn op BURBAN / URB / MOOOV-youtube night / SECRET POPUP. Dit kon nu niet. Jongeren zaten ook in lockdown en hadden geen sociaal contact meer, konden geen projecten meer opzetten. Door ons actieplan te herdenken en alternatieve initiatieven op te starten, slaagden we er toch in om jongeren aan te spreken. We lieten hen hun verhalen delen en hun community activeren. Tijdens de lockdown gingen jongeren op pad om te weten te komen hoe de Brugse jongeren corona beleefden. Zo werden er YouTube-sessies georganiseerd waaruit #BLOKSTROOM is ontstaan. De verhalen van jongeren zoals Ninalotte, Marie, Imhotep, Thomas… vonden de weg naar ons platform. We hielpen ook de content van partners mee verspreiden. Zo werd alle content uit BLVRD Magazine onder de hashtag #blvrdmagazine ook opgenomen op de site. Luka van JONG VOLK bleef, onder andere via videocalls, in contact met de jongeren.


71

Brugge Plus brengt leven in de stad...

#BLOKSTROOM Studenten studeren online samen via een streaming. Om het uur is er een pauze van een kwartier die ingevuld wordt door studenten of organisaties. Verspreid over drie weken in juni volgden vijfduizend jongeren tijdens #BLOKSTROOM1 de stream. #BLOKSTROOM2 liep van 4 tot 22 januari.

#JAARBOEK: 2020 WAS … 2021 ZAL … ZIJN. We vroegen aan honderd jongeren hoe ze 2020 beleefden en wat ze van 2021 verwachtten. De jongeren werden geportretteerd door andere creatieve jongeren. Hun getuigenissen en portretten werden gebundeld in een uitgave op duizend exemplaren die we verspreidden onder de Brugse jongeren, maar ook naar politici, redacties en partners stuurden. We haalden met deze offline/online campagne alle nationale media en HLN / Nina-magazine maakte er een reportage over. We stonden op 1 januari met vijftien verhalen op de homepage van HLN. De content werd ook online gedeeld.


#SAMEN8000 Dit is het onlineplatform dat we opstartten in samenwerking met de Jeugddienst en een aantal Brugse partners. We brengen hier verschillende organisaties samen die hun coronaproof programmatie presenteren, maar waar je ook doorverbonden kan worden naar hulporganisaties wanneer je het als jongere moeilijk hebt. Dit platform loopt door in 2021. Jongeren die van thuis uit projecten hebben, ondersteunen we zo goed mogelijk via JONG VOLK. Zo gaven we via de site extra aandacht aan het initiatief van onderneemster Laurence Uvin van Plant Tribe die dagelijks een online yoga sessie hield. Ook zetten we met een interview en video’s het project van jonge filmmaker Imhotep in de kijker. Hij maakte met vrienden filmpjes over hoe je mensen kan blijven helpen in tijden van corona.

OP DE RAILS… JONG VOLK zit op de rails: we hebben een actieve pool van 80 jongeren die schrijven, filmen, podcasts maken…

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

Op onze website brachten we al tweehonderd verhalen (podcast, interviews, video’s, fotoreeksen…).

72

We startten een aantal reeksen op: musicasters-podcast (muziek en jongeren), Podcar (jongeren inspireren jongeren), Bloempot (podcast over duurzaamheid en jongeren), Renée Herleef portrettenreeks (over dromen van jongeren), Hangouts (video’s over de favoriete plaatsen van jongeren...). We filmden drie Young Ones mini-documentaires waarin we jongeren een paar maanden volgen tijdens een belangrijk moment in hun leven.


Met de Openbare Bibliotheek Brugge maakten we video’s over de favoriete Brugse leesplaatsen van de jongeren. Tijdens Wintergloed hebben we met Jong Volk twee installaties gehost. Jongeren kregen zo een opgemerkt platform op een groot evenement.

… EN ONDERWEG NAAR STATION 2021 MET NOG MEER JONG VOLK In 2020 bouwden we een netwerk op van 80 organisaties. Deze organisaties koppelen we aan jongeren en hun verhalen. Dit netwerk blijft uitbreiden. Naast de bestaande doelgroepen leggen we in 2021 de focus op nieuwe doelgroepen zoals de laatstejaarsstudenten uit de humaniora, kwetsbare jongeren, bewoners van Lissewege en Zeebrugge, en andere domeinen zoals sport. Samen met deze nieuwe doelgroepen ontstaan er ook nieuwe partners. Zo plannen we bijvoorbeeld bijkomende samenwerkingen met stadsdiensten die bezig zijn met sport, cultuur, het milieu en het sociale. In 2021 willen we de samenwerking met BLVRD voortzetten. Bestaande formats zullen we evalueren en verderzetten of, als ze niet meer aan de orde zijn, stopzetten. Nieuwe formats, projecten en campagnes zullen het daglicht zien.

73

Brugge Plus brengt leven in de stad...

De samenwerking met BLVRD werd op punt gezet. De BLVRDredactie werd opgenomen in de creatieve Jong Volk pool, Jong Volk zorgt voor de online-content, BLVRD zorgt voor de content in het magazine.


3.4 Brugge Studentenstad

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

Een medewerker van Brugge Plus staat in voor de coördinatie van Brugge Studentenstad. Dat wil zeggen dat we zorgen voor de coördinatie en communicatie van alle activiteiten en evenementen van Brugge Studentenstad, het beheer van het fonds Brugge Studentenstad, de opvolging van het aanbod studentenfietsen, studeerlocaties en studentenkamers in Brugge, de verwelkoming van de internationale studenten en alle hieraan verbonden bestuurlijke en administratieve taken. De uitbating van The Student Village (Hauwerstraat 3b) hoort ook bij dit takenpakket.

74

Bij de start van het academiejaar 2020-2021 waren er 9209 studenten ingeschreven in een Brugse campus voor hoger of universitair onderwijs. In 2019-2020 telden we in Brugge 9558 studenten in het hoger onderwijs. Voor de opvolging van de activiteiten en beleidsdomeinen van Brugge Studentenstad werd een stuurgroep opgericht. Hierin zijn betrokkenen van het stadsbestuur, de hogescholen, studenten en de jeugdraad vertegenwoordigd. De stuurgroep wordt voorgezeten door de schepen voor jeugd en Brugge Studentenstad, de heer Mathijs Goderis.


In 2020 vonden er twee (online) vergaderingen plaats, op 6 mei en 20 oktober.

75

Naast de stuurgroep, ligt de operationele werking van Brugge Studentenstad in handen van een groep medewerkers van de hogescholen. Het medewerkersoverleg vond in 2020 plaats op 9 januari, 2 juli, 6 oktober en 10 december.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Daarnaast kwamen de studentenvoorzieningen van de verschillende onderwijsinstellingen op regelmatige basis samen met de stadsdiensten voor thematisch overleg over studentenfietsen en het beleid inzake studentenkamers en -studio’s. Met de provincie West-Vlaanderen was er regelmatig overleg over de voorbereiding van een grote mobiliteitsenquête onder studenten. Uit de resultaten van deze bevraging willen wij adviezen filteren om aan het stadsbestuur te overhandigen. Ze zullen ook nuttig zijn om te bepalen welke acties hogescholen zelf kunnen aanbieden om autogebruik te demotiveren.

3.4.1 Activiteiten en evenementen In het kader van Brugge Studentenstad worden culturele en sportieve activiteiten georganiseerd. TWEEDE SEMESTER ACADEMIEJAAR 2019-2020 → De slimste van Brugge: studentenquiz in de refter van Howest (Rijselstraat 5). 32 teams van 4 personen waren ingeschreven; de maximumcapaciteit. Studentenclub Aethyra baatte de bar uit. → Lockdown Game: 5 online games met telkens 15 spelers, georganiseerd samen met Das Box. → E-Sports tornooi: FIFA in samenwerking met Team Meta: 38 deelnemers. → E-Sports tornooi: League of Legends in samenwerking met Team Meta: 25 deelnemers. DEZE GEPLANDE EVENEMENTEN WERDEN OMWILLE VAN CORONA GEANNULEERD → Tropical Night Swim in Lago Brugge, Student Street Soccer op ’t Zand en een exclusieve filmvertoning voor studenten tijdens MOOOV. EERSTE SEMESTER ACADEMIEJAAR 2020-2021 → Campuscoop, coronaproof alternatief ter vervanging van Student Welcome: van campus naar campus met een gratis openluchtcinema, gerealiseerd in samenwerking met Razor Reel Flanders Film Festival. De achtergrondmuziek voor en na de film werd verzorgd door Cherry Picker Record Store. De foodtrucks met gratis hap


waren van lokale Brugse handelaars: Pasta Bouff, frietmobiel Tafel en toog van Xaverius en Cropains. De laatste geplande voorstelling, op het binnenplein van Europacollege campus Verversdijk, moest geannuleerd worden wegens een coronauitbraak in het Europacollege. Aanvullend op de lokale persaandacht kwam MNM een reportage maken. Brugge was de enige Vlaamse studentenstad dat bij de start van het academiejaar een evenement organiseerde. Met uitzondering van het startmoment – waarvoor de promotijd kort was en waarvoor 120 studenten zich inschreven – werd telkens het maximaal toegelaten aantal reservaties van 200 bereikt. → Online quiz met 40 teams en 135 deelnemers. → Online Hypnoseshow met Patrick Pickart en 60 deelnemers. → Online Hypnoseshow in het Engels met Patrick Pickart en 40 deelnemers: deze editie, speciaal voor de Erasmus- en Europacollege studenten, organiseerden we in samenwerking met Kortrijk Studentenstad. DEZE GEPLANDE EVENEMENTEN WERDEN OMWILLE VAN CORONA GEANNULEERD → Student Welcome op ’t Zand (vervangen door Campuscoop), 6 urenloop op ’t Zand, Halloweenquiz in de Rodenbachzaal van de stadshallen, Tropical Night Swim in Lago Brugge. → A dark night in Cinema Lumière, Students on ice in het Boudewijnpark, Karaoke Bowling in Bowl Inn, Stadsspel Operation Freddy in samenwerking met Upp Events. → Het minivoetbaltornooi in Garrincha, gepland op 22 en 24 oktober, moest geannuleerd worden omdat de locatie noodgedwongen gesloten werd door het einde van de huurovereenkomst van de site.

3.4.2 Verwelkoming internationale studenten

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

Begin februari 2020 werden de internationale studenten uit KU Leuven, VIVES en Howest verwelkomd in het Stadhuis. Na een welkomstwoordje door de schepen voor onderwijs kregen ze een drankje en broodjes aangeboden in de salons van de burgemeester.

76

In september 2020 was er geen live verwelkoming in het Stadhuis, maar een online bijeenkomst met verwelkomingsvideo van de schepenen voor onderwijs en jeugd. Het aantal Erasmusstudenten per instelling was in het tweede semester van het academiejaar 2019-2020: Howest: 9, VIVES: 79, KU Leuven: 17. In het eerste semester van het academiejaar 2020-2021 was dat: Howest: 23, VIVES: 26, KU Leuven: niet gekend.


3.4.3 Preventie

Dit werd gevolgd door een opleiding over het omgaan met middelengebruik in samenwerking met de stedelijke preventiedienst. Het concept - tekenen doopkader en volgen van een preventievorming koppelen aan de toekenning van de financiële ondersteuning door de Stuvo’s - is zeker een meerwaarde en willen we in de toekomst jaarlijks op die manier herhalen. De Brugse studentenclubs (die elk twee tot vier personen afvaardigden) zijn Brihos, Aethyra, Kring Brugge, De Zwoane, Sda, Sorhoma, Zwarte Kielen, M.E.L.K. en Ad Omnes.

3.4.4 Financiering & personeel Alle activiteiten en evenementen worden betaald met middelen uit het fonds Brugge Studentenstad. Dit fonds wordt sedert 2020 samengesteld uit bijdragen van de instellingen per ingeschreven student en een forfait van Stad Brugge. Daarbovenop betaalt de stad ook het loon van de coördinator Brugge Studentenstad (vanuit Jeugd). Voor de werking in The Student Village stelde de stad eenmalig €24.752,60 ter beschikking vanuit Jeugd. De komende jaren zal er €14.752,60 voorzien worden. Het loon van de half-time medewerker wordt betaald uit het fonds Brugge Studentenstad. In februari werd een jobstudent aangeworven om te ondersteunen bij de huishoudelijke taken en permanentie bij zaalgebruik buiten de kantooruren. Toen die opdracht door corona wegviel, werd de student (grafisch mediavormgever) erg nuttig ingezet voor het maken van de nieuwe website bruggestudentenstad.be, de huisstijl voor Instagram en het promomateriaal voor onze events.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Eind september 2020 ondertekenden alle Brugse studentenclubs tijdens een gezamenlijk moment in aanwezigheid van de schepen voor jeugd, Brugge Studentenstad en preventie - het Vlaams doopkader.

77


3.4.5 Studentenfietsen Er waren in 2020 vijfhonderd studentenfietsen beschikbaar. De stad stelde daarvoor een budget van € 22.500 ter beschikking. Stuvo Howest en Stuvo VIVES betalen een bijdrage per student die van deze service gebruikt maakt. De student zelf betaalt € 6 per maand. In die prijs is onderhoud en een fietsslot inbegrepen. Huren kan voor een periode tussen drie en twaalf maanden. Het aanbieden van studentenfietsen gebeurt in samenwerking met Fietspunt. We blijven inzetten op fietsmobiliteit. 2020-2021 330 contracten 2020-2021 209 studenten 2019-2020 418 contracten 2019-2020 289 studenten

3.4.6 Samen studeren Door de coronamaatregelen konden we dit jaar geen beroep doen op het opgebouwde netwerk van studeerlocaties, verspreid over de stad. Maar Brugge Studentenstad zorgde in samenwerking met Stad Brugge voor alternatieve studeerplaatsen. Overal werden de nodige veiligheidsvoorschriften in acht genomen: voldoende m² per persoon, voldoende verluchting, handgel, mondmasker, looprichting, dagelijks ontsmetten van tafels en stoelen, reservaties vooraf, registratie van de aanwezigen in functie van contact tracing.

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

STUDEERLOCATIES TIJDENS DE BLOKPERIODE IN MEI-JUNI

78

→ The Student Village en fuifzaal Cachot: 45 plaatsen (voorrang voor studenten uit kwetsbare situaties die doorverwezen werden door de stuvo’s) → Stadshallen: 200 plaatsen STUDEERLOCATIES TIJDENS DE BLOKPERIODE IN DECEMBER → The Student Village en fuifzaal Cachot: 45 plaatsen → Garemijnzaal: 70 plaatsen


Howest stelde 83 studieplaatsen ter beschikking voor haar eigen studenten. Om de studenten die thuis of op kot studeerden te motiveren, werd in juni samen met Jong Volk #BLOKSTROOM georganiseerd, de livestream met het motto ‘samen studeren en plezant pauzeren’. Een aftelklok toonde hoe lang er nog gestudeerd moest worden voordat er een pauzemoment was. Tijdens de pauzes waren er gevarieerde acts en interventies met yoga, stand-up comedy, wedstrijdjes, muziek, motivational speeches...

3.4.7 Studentenhuisvesting Studenten die een studentenkamer zoeken in West-Vlaanderen kunnen met al hun vragen op www.kotwest.be terecht. Voor deze online database van studentenkamers werken de studentenvoorzieningen VIVES en Howest al enkele jaren samen. Kosten voor onderhoud en beheer van deze website worden door beide instellingen gedeeld. Enkel kamers die volledig in orde zijn met hun vergunning komen op de website. Het stadsbestuur kiest er namelijk voor om enkel kwaliteitsvolle kamers aan te bieden en dreef de controles verder op. Er waren in elke prijscategorie kamers beschikbaar. Er zijn in Brugge 1.866 studentenkoten of -studio’s. Uit contacten met uitbaters van studentenhuisvesting weten we dat er een overaanbod is op deze huurmarkt. De coördinator Brugge Studentenstad, Stuvo VIVES, Stuvo Howest en de woondienst van de stad houden elkaar op de hoogte over de kotvergunningen, het signaleren en oplossen van probleemgevallen, dialoog over reglementering...

79

Brugge Plus brengt leven in de stad...

→ Wijkcentrum Xaverianen: 40 plaatsen → MaZ: 50 plaatsen → Leeszaal bibliotheek Biekorf: 16 plaatsen


3.5 The Student Village

De werking in The Student Village – die haar deuren opende op 26 september 2019 – was nog maar net goed en wel uit de startblokken geschoten toen corona de werking weer stil deed vallen. 2020 werd dus een jaar waarin The Student Village studenten vooral faciliteerde om op een veilige manier te studeren, voor de leuke, sociale en informele kant van de werking was helaas weinig tot geen ruimte. JAAROVERZICHT THE STUDENT VILLAGE Januari open voor blok Februari normale werking Tweede helft maart gesloten door corona April gesloten door corona Mei open voor blok vanaf 18 mei Juni open voor blok Juli gesloten wegens vakantie van zaterdag 11 juli t.e.m. zondag 2 augustus Augustus open voor blok September normale werking

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

Tweede helft oktober gesloten door corona

80

November gesloten door corona December open voor blok vanaf 14 december


81

Brugge Plus brengt leven in de stad...

In totaal maakten 4646 personen gebruik van The Student Village: 2777 studenten kwamen er studeren tijdens de blok, 1497 waren niet-studenten die er kwamen via zaalverhuur of interne vergaderingen Stad/Brugge Plus. De overige 372 personen die over de vloer kwamen, waren studenten via zaalverhuur of individuele studenten die kwamen zonder reservatie.


3.6 Vel tegen Vel

Vel tegen Vel is de kunsteducatieve werking van Brugge Plus. De naam van de werking symboliseert het dichter brengen van het culturele aanbod in Brugge bij scholen en families. Dit doen we in nauwe samenwerking met de Brugse culturele actoren en met de nadruk op kunstbeleving. We organiseren trajecten met leerlingen onder begeleiding van een artistieke partner, werken verkennende activiteiten uit waarmee leerkrachten en kinderen zelf aan de slag kunnen, en zetten samenwerkingen op met scholen binnen de visie van brede school.

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

Vel tegen Vel staat voor inspirerende en verdiepende trajecten die enthousiasmeren en zin geven in cultuur, kunst en creativiteit. De projecten vertrekken vanuit de waarde gelijkheid en stimuleren verbinding en betrokkenheid. Ze zijn steeds verbonden aan een Brugse cultuurorganisatie of aan een evenement van Brugge Plus. Op een speelse en actieve manier worden de bouwstenen van een bepaalde kunstdiscipline onderzocht, door waar te nemen, te interpreteren en zelf creatief te zijn.

82

UITmetjeklas presenteert een overzicht van het aanbod voor scholen door verschillende Brugse cultuurhuizen, niet-culturele organisaties en stadsdiensten. De UITmetjeklasmarkt werd dit schooljaar vervangen door een digitale nieuwsbrief die werd verstuurd naar leerkrachten, cultuurverantwoordelijken, directies en secretariaten van scholen in Brugge.


Jongeren en musea, het is niet altijd evident. Maar wat als ze creatief aan de slag gaan met de collectie? Een audiogids met kortverhalen geschreven en ingesproken door Sylvia Vanden Heede nam de leerlingen in februari/maart mee doorheen het museum O.L.V. Ter Potterie. Geïnspireerd door de spannende verhalen achter de collectie en de fantasierijke teksten van Sylvia gingen de leerlingen zelf aan de slag. Onder begeleiding van Voxx werden aan de hand van improvisatieopdrachten verhalen verzonnen, creatieve teksten geschreven en dialogen opgenomen. Stap voor stap en spelenderwijs ontstond een hoorspel met verrassende verwijzingen en kwinkslagen naar vandaag. Het project omvatte 4 workshops die gevolgd werden door 38 leerlingen van O.L.V.H Spes Nostra en Basisschool Sint-Andreasinstituut.

3.6.2 OOG in OOG In het Groeningemuseum, i.s.m. 5 freelancers (Mei 2020, 7de editie) In mei zou het Groeningemuseum klassen ontvangen voor het portrettenproject OOG in OOG. Het coronavirus stak daar helaas een stokje voor. Maar de freelancers die de workshops zouden begeleiden, ontwikkelden creatieve prikkels waarmee de leerlingen thuis aan de slag konden. Vijf opdrachten vertrekken vanuit een kunstwerk of kunstenaar die te zien is in het museum. Dankzij de virtuele tour kunnen de kinderen het Groeningemuseum binnenwandelen vanuit hun kot. Ze maken kennis met de schilders Jan van Eyck, Peter Lely, Rik Wouters en Roger Raveel en verkennen de beeldelementen vorm, licht en schaduw, kleur, kadreren en abstraheren. In totaal namen 99 kinderen uit vijf klassen deel, afkomstig van Sint-Leo Hemelsdaele basisschool Brugge, Sint-Lodewijkscollege basisschool Zandstraat en Basisschool Paalbos. De versie van het portrettenproject OOG in OOG onder begeleiding ging helaas niet door. Toch willen we de leerlingen uit BuSO De Varens OV2 bedanken voor hun hulp bij het verzagen, het schuren en het schilderen van de houten (gerecupereerde) panelen waarop portretten geschilderd zouden worden tijdens de workshops.

83

Brugge Plus brengt leven in de stad...

3.6.1 Vergeten verhalen & verzonnen vertelsels


Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

4. In&Uit

84


85

Brugge Plus brengt leven in de stad...

In&Uit is het centrale infopunt van Brugge waar bezoekers en toeristen terecht kunnen voor culturele informatie, tickets en toeristische dienstverlening. De baliebedienden zijn meertalig (Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans en Arabisch) en volgen regelmatig op maat gemaakte cursussen/opleidingen.


4.1 Toeristische dienstverlening

In&Uit Brugge kreeg vorig jaar 79.931 bezoekers over de vloer. Hiervan werden 16.046 klanten effectief bediend aan de balie. Dit is een respectievelijke daling van 65 en 56% ten opzichte van 2019. Door Covid-19 werden we genoodzaakt om ons kantoor meerdere weken te sluiten (van 18 maart tot 17 mei en van 2 november tot 30 november). Het culturele leven ging grotendeels op slot en het buitenlands toerisme daalde met 90%. De jaaromzet op ticketverkoop daalde met 73%. De pandemie drukte een stevige stempel op alle cijfers van In&Uit (bezoekers & ticketverkoop).

Bezoekersaantallen In&Uit 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

100.000

86

0 Reeks 1

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

801072

813421

674771

655039

674423

593019

434756

384656

347983

274904

204378

244732

225577

79931


87

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Bezoekersaantallen In&Uit 2020 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Reeks 1

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

11,114

17,464

4,265

0

312

3,148

11,588

9,471

8,343

5,294

54

8,878

Aantal bediende klanten 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Reeks 1

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

71315

68422

59183

49315

56399

44828

29877

43309

36133

16046


4.2 Ticketverkoop

In&Uit Brugge verkocht in totaal 43.136 tickets, waarvan 5.236 via de balie en 37.900 online. Dit is goed voor een omzet van 826.299 euro. In de maand januari (8.655) werden de meeste tickets verkocht, gevolgd door februari (7.220) en oktober (6.013). Algemeen is dit een daling in het aantal verkochte tickets van 66% ten opzichte van 2019 (127.766). In&Uit verkocht naast de concerten van de Brugse cultuurhuizen (Concertgebouw, Cultuurcentrum, KAAP, Cactus Muziekcentrum) ook tickets voor de grote evenementen zoals MAfestival, Heilig Bloedprocessie (later geannuleerd), Moods (later geannuleerd), Cactusfestival (later geannuleerd), schoolvoorstellingen en organisaties zoals Symfonieorkest Vlaanderen, Brussels Philharmonic/Vlaams Radio Koor, Musica Gloria, Speranza Symphonic, Rembetika, Stedelijk Conservatorium, Aramé, Concertevents, Swing Time Society, Euroconcert Suisse, Senf Producties, Bryggen Bruges Strings, Openbare Bibliotheek Brugge, KRC, Uitzomerlijk, Zonta, Anima Eterna, Scoutsharmonie Sint-Leo, Snuffel Hostel, Gezinsbond, Prima Donna Events, Music Hall, Poppentheater Uilenspiegel, Republiek... In&Uit bood in het coronajaar 2020 tickets aan van meer dan 35 verschillende organisatoren.

Aantal verkochte tickets aan de balie 70,000 60,000 50,000 40,000

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

30,000

88

20,000 10,000 0 Reeks 1

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

55420

51077

49875

56736

52453

55838

59183

49572

50828

44279

58295

37832

37496

5236


89

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Ook in 2020 stond In&Uit garant voor uitgebreide culturele dienstverlening/ infoverstrekking. De baliebedienden scholen zich constant bij in het culturele aanbod om zo de bezoekers optimaal te adviseren/informeren.

Online ticketverkoop 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Reeks 1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

22994

24005

30378

27917

31643

63249

55722

65971

79750

90270

37900

Als laatste krijg je hieronder een volledige grafiek van de ticketverkoop sinds 2010. Hier zien we dat 2020, betreffende het aantal verkochte tickets, het slechtste jaar is sinds de oprichting van In&Uit in 2005.

Totaal ticketverkoop 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Reeks 1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

79730

76458

86216

87100

81215

114077

100001

124266

117582

127766

43136


4.3 Andere diensten

In&Uit functioneert ook als vrijetijdsbalie. In&Uit verkoopt voor de sportdienst sportshopkaarten en sportkaarten voor senioren. Daarnaast verkocht In&Uit ook filmtickets voor Kinepolis en Cinema Lumière en een beperkt aantal zwemtickets voor Lago Olympia.

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

In&Uit stelde zich ook ten dienste van Monumentenzorg voor de verspreiding van 5000 erfgoedbrochures. Voor Brugge Shoppingstad verdeelden we 8.000 zomerzoektochten voor gezinnen met kleine kinderen, 400 goodiebags en honderden Cosh shoppingplannen.

90


Het ticketnetwerk van Brugge Plus werd via een Europese aanbesteding in 2012 gegund aan de firma Seatgeek Benelux (voorheen ESB.TSB) met het ticketsysteem SRO4. Door dit netwerk zijn gedeelde ticketverkopen mogelijk tussen de partners. Dit bevordert ook samenwerkingen. Dit netwerk zorgt ook voor een gunstige licentieprijs voor elke aangesloten partner. Het aansluiten van andere organisaties is mogelijk daar de aanbesteding bestaat uit een opdrachtencentrale. Het ticketnetwerk telde in 2020 volgende partners: BRUGGE → Concertgebouw → Cultuurcentrum Brugge → Musea Brugge → In&Uit → Symfonieorkest Vlaanderen → Mafestival → KAAP ZEDELGEM → Dienst cultuur & toerisme met o.a. CC De Groene Meersen OOSTENDE → Uitloket Oostende (met ook Taz, Filmfestival…) → CC De Grote Post → Toerisme Oostende → Dienst Cultuur BEERNEM → OC De Kleine Beer TORHOUT → CC De Brouckère

WAREGEM → CC De Schakel MECHELEN → Uit in Mechelen → Musea Mechelen → CC Mechelen BREDENE → Staf Versluys Centrum Brugge Plus neemt een coördinerende rol waar en bewaakt de afspraken binnen de aanbesteding naar de leverancier toe. Elke partner heeft een rechtstreeks contract en verbintenis met Seatgeek en richt specifieke vragen zelf aan de leverancier. Eind 2020 liet Seatgeek weten zich te zullen ontplooien op de Amerikaanse markt. Hierdoor zal de samenwerking en het aanbieden van het ticketsysteem SRO in Europa stopgezet worden. Een nieuwe Europese aanbesteding en zoektocht naar een nieuw ticketsysteem is inmiddels opgestart. De aanbesteding verloopt via Brugge Plus in nauw overleg met Concertgebouw Brugge en Cultuurcentrum Brugge. Bedoeling is om tegen januari 2022 met een nieuw ticketsysteem te starten. Het ticketnetwerk zal ook beperkt worden tot de Brugse regio. In aanvang wordt enkel gestart met de culturele instellingen Concertgebouw Brugge, Cultuurcentrum Brugge en Brugge Plus vzw met In&Uit.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

4.4 Ticketsysteem en -netwerk

91


4.5 Ticketwebsite

Op de ticketwebsite (bereikbaar via www.inenuitbrugge.be en via www. ticketsbrugge.be) kan je tickets kopen van ongeveer 35 organisatoren die in Brugge en regio evenementen organiseren. De bezoeker die tickets koopt, kan zelf kiezen om de tickets via post of als e-ticket (voor beperkt aantal evenementen niet beschikbaar) toegestuurd te krijgen. Vóór 2015 had In&Uit niet echt een ticketwebsite, maar louter een ticketpagina met een opsomming van alle evenementen en een verkoopknop. Deze pagina werd standaard vanuit het ticketsysteem geleverd. Extra informatie, fotomateriaal… kon niet op deze pagina vertoond worden.

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

In 2015 werd de ticketwebsite grondig vernieuwd en sindsdien regelmatig aangepast en verbeterd.

92

Er is een moderne homepagina met mogelijkheid om voorstellingen extra in de kijker te zetten, met nieuwsberichten van nieuwe voorstellingen of speciale aanbiedingen, met de mogelijkheid om in te schrijven op een nieuwsbrief en met een ticketzoekertjes-pagina. Hier kunnen klanten die tickets kochten, maar om een of andere reden niet aanwezig kunnen zijn, hun tickets als zoekertje beschikbaar zetten. De boekingsflow werd de voorbije jaren nog overzichtelijker gemaakt voor de klant en enkele minder gebruikte modules werden weggelaten.

We blijven de website evalueren, maar in 2020 werden geen wijzigingen doorgevoerd. Als we het bezoek aan de website analyseren, dan leren we dat 22,3% terugkerende bezoekers zijn, tegenover 77,7% nieuwe bezoekers. Hoofdzakelijk komen de bezoekers uit België (90,86%), gevolgd door Nederland (4,04%), Frankrijk (1,46%), UK (0,78%), Duitsland (0,61%). Ten opzichte van 2019 is dit quasi gelijklopend. Binnen België komen de hoofdzakelijk uit Brugge (27,57% van de bezoekers), gevolgd door Brussel (17,48%), Gent (7,76%), Oostende (4,90%) en Antwerpen (4,34%). De meest bezochte pagina’s waren het evenementenoverzicht en de kalender. De meest bezochte evenementen op de website waren “Nacht van de Magie”, “Kodo meets the Voices of South Africa” en “The Elvis concert”. In 2020 raadpleegden de meeste mensen de website via smartphone (74,12% tegenover 78,53% in 2019). Via desktop/laptop kregen we 20,72% bezoekers (15,38% in 2019) en via tablet 5,17% (6,08% in 2019).


4.6 Helpdesk

93

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Sinds 2017 staat In&Uit ook in voor de telefonische verkoop van tickets voor Concertgebouw Brugge en KAAP. De helpdesk is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 14.00 uur tot 17.00 uur, behalve op feestdagen. In 2020 ontvingen we in totaal 1.164 oproepen (2019: 1.867). Dit waren de meest voorkomende vragen: Informatie

33%

Tickets reserveren

15%

Tickets boeken

13%

CGB Informatie*

6,5%

CGB boeking*

8,8%

CGB reservatie*

5,8%

Tickets via mail niet ontvangen

9,7%

Andere

2,35%

Probleem betaling

3,02%

Probleem website

1,6%

*CGB = specifieke telefoons voor het Concertgebouw Klanten kunnen de helpdesk ook bereiken via info@ticketsbrugge.be. Dagelijks worden verschillende helpdeskproblemen via mail opgelost en helpdeskvragen via mail beantwoord.


Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

5. Middelen

94


95

Brugge Plus brengt leven in de stad...


5.1 Infrastructuur

De kantoren van Brugge Plus vzw zijn sinds mei 2014 gevestigd in de Lange Vesting 112, 8200 Brugge. Sedert november 2010 huren we samen met het stadsbestuur een loods aan de Monnikenwerve die gedeeld wordt met Toerisme Brugge. Die loods wordt gebruikt als garage voor de wagens van Uitwijken en voor het stapelen van materiaal van onze talrijke projecten zoals Uitwijken, Cirque Plus, Kookeet, ... De site van House of Time is gelegen Komvest 45 - Wulpenstraat 47, 8000 Brugge. The Student Village ligt in Hauwerstraat 3B, 8000 Brugge.

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

In&Uit is ondergebracht in het Concertgebouw op ‘t Zand.

96


In 2020, in volle pandemietijd, werd thuiswerken ook bij Brugge Plus in veel gevallen de norm. Vaste werkstations werden voor een groot stuk vervangen door laptops om telewerken mogelijk te maken. Voor onze medewerkers aan evenementen en ons tijdelijk personeel hadden we al een aantal ‘uitleen’laptops die nu permanent ingezet konden worden. Voor wie nog geen laptop had, kochten we in totaal 20 laptops aan. Enkele laptops blijven in de kast, om uit te lenen aan tijdelijk personeel of om als back-up te gebruiken als toestellen uitvallen. Onze zeven jaar oude dataserver is aan vervanging toe en daarom hebben we stappen gezet om de data van onze server over te zetten naar Microsoft Azure. Gezien we via Social Ware al beschikken over office 365 abonnementen is de meerkost om over te schakelen naar Azure zeer gering, zeker ten opzichte van de aankoop van een nieuwe server. Bovendien zou deze oplossing het flexwerken en het omvormen van vaste bureaus naar flexplekken makkelijker maken. Afstandswerken, bijvoorbeeld vanop evenementen, kan zo ook vlotter verlopen. Het is de bedoeling de overstap begin 2021 uit te rollen. Bij In&Uit kwamen er compacte toestellen aan de balie in de plaats van de negen vaste PC’s die aan vervanging toe waren. Ze nemen veel minder plaats in, wat de werkplek ook voor bezoekers aangenamer maakt.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

5.2 ICT

97


Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

6. Interne keuken

98


99

Brugge Plus brengt leven in de stad...


6.1 Juridische structuur

6.1.1 Rechtspersoonlijkheid Brugge Plus is een vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging valt onder de bepalingen van het Gemeentedecreet en is een Extern Verzelfstandigd Agentschap in de Privaatrechtelijke vorm (een gemeentelijke vzw). De statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 22 april 1999 onder het nummer 6250, en gewijzigd in het Belgisch Staatsblad dd. 6 juni 2003 onder het nummer 10227, nogmaals gewijzigd 10 maart 2014 onder het nummer 59489. De Laatste versie van de statuten werd gepubliceerd op 16 september 2019 onder het nummer 19122896.

6.1.2 Beheersorganen 6.1.2.1 Samenstelling Raad van Bestuur

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

→ De heer Dirk De fauw, burgemeester (CD&V) → De heer Nico Blontrock, schepen (CD&V) → De heer Franky Demon, schepen (CD&V) → Mevrouw Hilde Decleer, raadslid (CD&V) → De heer Mathijs Goderis, eerste schepen (sp.a de Brugse Lijst) → De heer Florian De Leersnyder, raadslid (sp.a de Brugse Lijst) → Mevrouw Mercedes Van Volcem, schepen (Open VLD Plus) → Mevrouw Ann Soete, schepen (Open VLD Plus) → De heer Geert Van Tieghem, raadslid (N-VA) → Mevrouw Karin Robert, raadslid (Groen) → Mevrouw An Braem, raadslid (Vlaams Belang)

100

6.1.2.2 Samenstelling Algemene Vergadering Burgemeester Dirk De fauw vertegenwoordigt de Stad Brugge in de Algemene Vergadering. De leden van het bestuursorgaan, de cultuurbeleidscoördinator en de toerismemanager zijn lid van de algemene vergadering.


101

Brugge Plus brengt leven in de stad...

6.1.2.3 Samenstelling Dagelijks Bestuur → De heer Dirk De fauw, burgemeester - voorzitter → De heer Franky Demon, schepen → De heer Mathijs Goderis, schepen → Mevrouw Ann Soete, schepen 6.1.2.4 Vergaderingen in 2020 Raad van Bestuur 12.05.2020 18.12.2020 Algemene Vergadering 12.05.2020 18.12.2020 Dagelijks Bestuur 03.02.2020 20.04.2020 07.09.2020 09.11.2020


O RGA N O G R A M

BRUGGE PLUS

EVENEMENTEN / PROJECTEN

102

OVERHEAD

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

WERKING

TEAMMANAGEMENT

P R O J E CT Afdelingsverantwoordelijke

Projectverantwoordelijke Projectmedewerker Programma/ Concept Projectmedewerker Financiering Projectmedewerker Deelproject Projectmedewerker Algemeen

P R O D U CT I E Afdelingsverantwoordelijke

Productieverantwoordelijke Productiemedewerker Algemeen Productiemedewerker Uitvoerend Verantwoordelijke Constructie

C O M M U N I CAT I E Afdelingsverantwoordelijke

Communicatieverantwoordelijke Communicatiemedewerker Content Communicatiemedewerker Vormgeving Communicatiemedewerker Algemeen

P U B L I E K SW E R K I N G Afdelingsverantwoordelijke

Publiekswerking Verantwoordelijke Publiekswerking Medewerker Educatief Medewerker

A D M I N I ST R AT I E Afdelingsverantwoordelijke

Financieel Medewerker Hr Medewerker Onthaal En Secretariaatmedewerker Polyvalent Administratief Medewerker Verantwoordelijke

I CT / I T- M E D E W E R K E R Werkgroep


103

DIRECTEUR

STUDENT VILLAGE

Coördinator Baliemedewerkers

Coördinator Projectmedewerker

Communicatieverantwoordelijke Communicatiemedewerker

Brugge Plus brengt leven in de stad...

IN&UIT


6.2 Personeel

6.2.1 Medewerkers De Brugge Plus ploeg telt 43 medewerkers of 36.6 voltijds equivalenten, waarvan 20.4 vrouwen en 16.2 mannen. Daarvan werken 8.7 vrouwen en 12 mannen voltijds. De coördinaten van de medewerkers vindt u hier: bruggeplus.be/contact DIRECTIE Lieve Moeremans – Directeur PROJECTAFDELING Peter Grymonprez – Afdelings- en projectverantwoordelijke Stef De Blieck – Projectverantwoordelijke Ann Perneel – Projectverantwoordelijke Dries Notredame – Projectverantwoordelijke Karel Standaert – Projectverantwoordelijke Ellen Verstraete – Projectverantwoordelijke Marec Zeghers – Projectverantwoordelijke Tim Billiet – Projectmedewerker programma Peggy Slingeneyer – Projectmedewerker financiering en deelproject Mathias Timmermans – Projectmedewerker programma Els Wuyts – Projectmedewerker programma Janes Zeghers – Projectmedewerker programma

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

PRODUCTIE AFDELING

104

Okita Daels – Afdelings,- infrastructuur-en productieverantwoordelijke Tim Billiet – Productieverantwoordelijke Stef De Blieck – Productieverantwoordelijke Janes Zeghers – Productiemedewerker algemeen Rien Vandermeersch – Productieverantwoordelijke Peter Alleman – Productiemedewerker algemeen Vanessa Aneca – Productiemedewerker algemeen Santiago Dewaele – Verantwoordelijke constructie Lowie Vandenberghe – Productiemedewerker uitvoerend Lawrence Vanhoorne – Productiemedewerker uitvoerend Joeri Van Quaethem – Productiemedewerker uitvoerend


COMMUNICATIE AFDELING

PUBLIEKSWERKING AFDELING Els Degryse – Afdelingsverantwoordelijke en publieksmedewerker Shendy Gardin – Verantwoordelijke publiekswerking Flor Vandevelde – Educatief medewerker ADMINISTRATIE AFDELING Kim Stockx – Afdelingsverantwoordelijke en financieel medewerker Meggie De Decker – Onthaal en secretariaatmedewerker Léonie Espeel – Tijdelijke vervanging Kim Stockx Joke Geldhof – Projectsecretariaat Isabelle Matthys – HR medewerker Tania Van Brabant – Polyvalent administratief medewerker Jennifer Weijts – Tijdelijke vervanging Isabelle Matthys ICT AFDELING Stefaan Geldhof – Verantwoordelijke ICT en ticketing IN&UIT Anne Bontinck – Coördinator In&Uit Elise Blancquaert – Baliemedewerker Sabrina Spronk – Baliemedewerker Siham Soltani – Baliemedewerker Tania Van Brabant – Baliemedewerker Dorothy Van Cauwenberge – Baliemedewerker Lawrence Vanhoorne – Baliemedewerker Tom Willems – Baliemedewerker STUDENT VILLAGE Manon Billiet – Coördinator Luka Franck – Projectmedewerker

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Griet De Prest – Afdelings-, pers-en communicatieverantwoordelijke Geertrui Carpentier – Communicatieverantwoordelijke Nele Vermeire – Communicatieverantwoordelijke Elise Blancquaert – Communicatiemedewerker algemeen Meggie De Decker – Communicatiemedewerker algemeen Ruth D’hauwer – Communicatiemedewerker vormgeving Jasper Van het Groenewoud – Communicatiemedewerker content Carmen Van Roij – Communicatiemedewerker vormgeving

105


6.2.2 Studenten en kortlopende contracten Sielke Torremans, medewerker Student Village – Jobstudent Sien D’hauwer, Brugge Plus, Communicatiemedewerker – Jobstudent Célèstine Degrande, Brugge Plus, Polyvalent medewerker Pre-Triënnale Brugge – Jobstudent Sybylle Degrande, Brugge Plus, Polyvalent medewerker, Pre-Triënnale Brugge – Jobstudent Dorothy Van Cauwenberghe – Baliemedewerker, In&Uit Lowie Vandenberghe, Brugge Plus – Projectmedewerker Valentina Broes, In&Uit – Baliemedewerker Elodie Compere, In&Uit – Baliemedewerker Peter Alleman, Brugge Plus – Projectmedewerker Nele Vermeire, Triënnale Brugge – Communicatieverantwoordelijke Els Degryse, Triënnale Brugge – Projectmedewerker Silja De Bruyckere, Triënnale – Projectmedewerker

6.2.3 Indiensttredingen Carmen van Roij – sinds 23/03/2020

6.2.4 Uitdiensttredingen Charlotte Forrier – sinds 31/10/2020

6.2.5 Vrijwilligers

Jaarverslag 2020 Brugge Plus vzw

In normale tijden zetten vele vrijwilligers mee hun schouders onder de werking van Brugge Plus. In 2020 konden heel wat van onze evenementen niet doorgaan omwille van COVID-19.

106

Toch konden dit jaar 66 vrijwilligers aan de slag, dat is ongeveer de helft van het aantal vrijwilligers dat in 2019 meehielp. De vrijwilligers werden voornamelijk ingeschakeld bij House of Time, Student Village, Brugge Studentenstad, Jong Volk en Uitwijken. House of Time schakelde dit jaar ook vrijwilligers in via de organisatie Refu Interim. Refu Interim zoekt vrijwilligerswerk binnen de brede sociale en culturele sector voor mensen die nieuw in België zijn. Gezien het steeds stijgende aantal vrijwilligers heeft Brugge Plus sinds 2018 een coördinator voor de vrijwilligerswerking. Elke projectverantwoordelijke blijft verantwoordelijk voor de vrijwilligers


op zijn of haar evenement. De coördinator behoudt het overzicht en onderhoudt de contacten met de vrijwilligersploeg.

In het najaar organiseerden we met Brugge Plus een grote bevraging onder onze vrijwilligers. Het doel was om enerzijds onze poule van vrijwilligers te actualiseren (bevragen wie effectief nog actief wil blijven als vrijwilliger) en anderzijds onze vrijwilligers nog wat beter te leren kennen (wat zijn hun interesses en talenten, welke taken voeren ze het liefst uit...).

ENKELE LEUKE WEETJES → 76% van onze vrijwilligers woont in Brugge, 10% in de omliggende gemeentes, 7% in West-Vlaanderen en 7% buiten de provincie. → De gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers is 55 jaar. De jongste vrijwilliger is 16 jaar, de oudste 83. → Onze vrijwilligers omschrijven zichzelf het vaakst als sociaal, verantwoordelijk, vriendelijk, enthousiast en positief ingesteld.

OPLEIDINGEN → Publiek Centraal – Publiek20 inspiratie dag → Vormings-en expertisecentrum – ICT opleiding Excel Dashboards → Vormings-en expertisecentrum – ICT opleiding Excel Power Pivot → Maria Boussauw – Spaanse Les in Brugge → Vormings-en expertisecentrum – ICT opleiding Power Query → XelPlus – Visually Effective Excel Dashboards → Fediplus – Webinar: COVID-19 crisis. Wat verandert er m.b.t. het tijdskrediet, einde loopbaan en uw pensioen? → Securex – Basisopleiding preventieadviseur → Artevelde Hogeschool – PGRINC 2020-2021 → Faro – Webinar: Hoe organiseert u een interactieve online bijeenkomst?

Brugge Plus brengt leven in de stad...

In 2020 werd een structureel overleg opgestart tussen de vrijwilligerscoördinatoren van verschillende culturele partners. Ook Brugge Plus neemt deel aan dit overleg. Op de agenda stonden onder andere het beter stroomlijnen van de vrijwilligerswerking over de partners heen en het zoeken naar een goede tool voor vrijwilligersbeheer. Wordt vervolgd.

107


Fotografie © Brugge Plus, Jasper van het Groenewoud Pre-Triënnale Brugge, Urban Beach, Lichtfeest Lissewege (p.28), Iedereen Klassiek, Uitwijken, House of Time (pg 61), Belgiek. © Stad Brugge, Matthias Desmet Feest in 't Park, Film op het Strand, Lichtfeest Lissewege (pg.29), Wintergloed (pg 44, 45). © Ann Sophie-Deldycke Kookeet (pg 34). © Malu Grymonprez Cirque Plus, uitZOMERlijk, Cultuurvolle Zondag. © Toerisme Brugge, Jan Darthet Wintergloed (pg 42, 43), In&Uit. © Tom Leentjes House of Time (pg 58), Cultuurcommunicatie (pg 69). © Raumlabor House of Time (pg 62) © SEETRU Brugge Studentenstad (pg 74, 81).


Brugge Plus Lange Vesting 112, Brugge +32 50 44 20 02 info@bruggeplus.be www.bruggeplus.be