Page 1

Kovert Kultural Kombatants Kumu Keahi’ena’ena V. Renaud Hawaiian Language, Leadership, Religion, and Oral History =click=>

Hana Waimea <=click=

Hana Waimea i ka ‘upena a ka makani

Waimea wields a net of wind

Ka ‘alihi pīkoi a ke Kīpu‘upu‘u

Its leading edge is made of the Kīpu‘upu‘u rain

‘O ka ua lei koko ‘ula i ke pili

It is like rainbow-hued rain on the pili grass

Me he ‘ahu‘ula i luna o ka lā‘au

Like a feather cloak spread over the trees

Ka pua i ka nahele o Malule‘ia

The flowers in the forest of Malule‘ia

I ana ‘ia e ka pali loa

Are encompassed by the tall cliffs

Ka ua mālana lele koa uli

The buoyant, wind-blown rain on the dark koa trees

He ua aloha ‘ia e kō laila kupa

It is a rain much loved by the natives of that place

E walea ai i ka hau pā Kaiāulu lā

Who enjoy the chilly touch of the Kaiāulu winds

O‘u hoa i ke anu o Kawaiahulu

My companion in the cold of Kawaiahulu

E lala ai [ke ahi] kapa o ia kini

Will be warmed at the kapa-like fires of these people

He kini he‘e pu‘ewai o Uluomalama

A people who surf the river mouth at Uluomalama

Ke kaha a‘ela i Lanima‘oma‘o

Who swoop now toward Lanima‘oma‘o

Pā kai i nā ‘ale wai o Mahiki

Who are touched by the gusty rains of Mahiki

‘Uwā ka pihe i Pu‘umoe‘awa

A shout is raised at Pu‘umoe‘awa

Ka ‘ikena a‘ela Poliakamanu

At the sight of Poliakamanu

Manu ‘aikepakepa i ka pua [o] ka lehua

Bird tearing at the lehua flower

Hana Waimea  
Hana Waimea  

A battle waged by Kamehameha against his cousin Keoua-kuahu'ula in the plains of Waimea under the "warrior" (rain) of Kipu'upu'u in the Mala...

Advertisement