Page 1

_________________________________________________________________________

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


__________________________________________________________________________

Donderdagmiddag 19 januari was de jaarlijkse Verkeersschouw van de St.g Dorpsbelangen met de Gemeente. Aanwezig waren: Wethouder Irene ten Seldam, StadsdeelcoĂśrdinator Mirjam ten Voorde, verkeersdeskundige Gert Bak en Petra Tangena en Jan Bartels namens de Dorpsbelangen. Er waren een 12-tal punten ingebracht door verschillende dorpsgenoten. Tijdens de schouw zijn we Bornerbroek rondgereden om deze zaken te bekijken. Over een flink deel van de wegen in het buitengebied waren klachten gekomen over het onderhoud van met name de bermen. Verantwoordelijk hiervoor is de afd. Beheer (openbare ruimte) van de Gemeente Almelo. Om over het onderhoud van genoemde wegen zo concreet mogelijke afspraken te maken gaan we â&#x20AC;&#x201C; op voorstel van wethouder ten Seldam - de Verkeersschouw wat betreft onderhoud ook doen met de afdeling Beheer op 16 maart. Er kan dan door Beheer, die het onderhoud uitvoert, direct worden aangegeven hoe en wat ze aan gaan pakken. Dus graag nog even geduld. Wat betreft de te verbeteren verkeersituaties wordt nog gestudeerd op de beste oplossingen. Hier komen we later op terug. Een aantal zaken kunnen we nu al noemen: Wenselijke fietsverbinding / oversteekplaats schoolkinderen Nijrees-Bornerbroek. Mogelijkheden fietspad Pastoor Ossestraat: aanpassing oversteek Kleine Bunder; De verkeerssituatie is eerder al beoordeeld en als vol-

doende duidelijk en overzichtelijk beschouwd. Er kan wel door de drukte bij mensen (schoolkinderen) een minder veilig gevoel ontstaan. De gemeente heeft wel de wens om deze situatie nog veiliger te maken, maar vanwege de kosten zal dit pas aan de orde zijn als er groot onderhoud op deze kruising gepland wordt. Aanleg verbreed 2-richtingen fietspad aan de oostzijde van de Pastoor Ossestraat in de toekomst.

Dit is een wens uit de Dorpsvisie 2016-2025. Hierover is Gemeente (ook verkeerstechnisch) positief. Nu al fietst veel fietsverkeer naar XL-park langs oostkant Pastoor Ossestraat. Daarnaast willen we in de toekomst graag, dat meer mensen de fiets nemen. Het grootste deel van het bestaande fietspad is in eigendom bij de Provincie en het onderhoud door de provincie van de Pastoor Ossestraat is rond 2022 gepland. De Gemeente wil meeliften met dit werk en proberen om dan een dubbel fietspad te realiseren. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


_________________________________________________________________________

De Gemeente gaat deze wens bij de provincie op de rol zetten, zodat het dan meegenomen wordt in de planvorming. De St. Dorpsbelangen heeft dit vorig jaar al aangekaart bij de Provincie. Er zal ruim voor die tijd (2022) overleg met betrokken partijen en SDB plaatsvinden hoe dit uit te voeren. Bolscher Landen en Maatkampsweg: meerdere maatregelen besproken. Deze worden uitgewerkt. Bornsestraat (bebouwde kom), Schapendrift en Sniedershof: ook hier zijn een aantal uit te werken ideeën. Workerlanden/Rammelhuiskamp/Boerenbondsweg/Bakkershof. Gevaarlijke kruising Bakkershof en te donker. Drempel Entersestraat-Rammelhuiskamp is weg: te hard rijden. Boerenbondsweg te hard rijden. Sommigen vinden draai voor Brockie richting Enter krap.

De situatie is nog nieuw: de Gemeente wil de nieuwe situatie na een jaar evalueren. Het te hard rijden zal vaak door eigen bewoners gebeuren. Houd daarom rekening met uw buurtgenoten. Afsluitingspunt Workerlanden: liever iets meer naar rotonde, zodat er uitwijkmogelijkheid c.q inham is voor elkaar passerende (vracht-) auto’s e/o landbouwverkeer.

De planvorming is aangepast: de Gemeente legt “naald” een stukje verder naar de rotonde. Parkeren langs de Muldersweg: dit is toegestaan. Mensen die parkeren wordt vriendelijk verzocht voldoende ruimte te laten voor passerend vrachtverkeer. De weg is al een keer geblokkeerd door een te ver op de weg geparkeerde auto. I.vm. krappe ruimte is het advies spiegels in te klappen.

Petra Tangena en Jan Bartels.

.

Keuring binnen 5 dagen op 3 dagen per week. Gemakkelijk bereikbaar vanuit Bornerbroek, Almelo, Delden N.W. Drijber, arts, Pr Bernhardlaan 23, Borne Tel: 06-3089 2073 (09.00—13.00 uur)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

3 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


__________________________________________________________________________

Misschien heeft u wat berichten in het nieuws gezien. Hierover hebben wij een aantal vragen gekregen. Het lijkt ons goed om u daarom te informeren. Voor de bewoners van Bornerbroek en Hof van Twente geldt dat het aanbod ongewijzigd blijft; het blijft bestaan uit een maandelijkse Vastrechtvergoeding van € 9,97 en een glasvezelabonnement bij één van de dienstaanbieders. Voor u en de andere bewoners van het deelgebied Hof van Twente verandert hierin niets. Voortgang van de aanleg We hebben ook een aantal vragen gekregen over de voortgang van de aanleg. In december heeft Cogas Kabel samen met de wethouder en de aannemer de schop al in de grond gezet. We hebben dit gedaan om u te laten zien dat de bouw van het glasvezelnetwerk in het deelgebied Hof van Twente en Bornerbroek zeker doorgaat. Maar u heeft misschien ook gemerkt dat de bouwwerkzaamheden nog niet op gang zijn gekomen. Helaas duren de voorbereidingen langer dan we vooraf hadden ingeschat. Dit vinden wij erg vervelend, maar wij willen u laten weten dat we er achter de schermen hard aan werken om de bouw van het glasvezelnetwerk zo snel mogelijk te laten starten. We houden u graag op de hoogte van de voortgang en de planning. Zodra de aannemer start met de aanleg dan komt er een planning op onze website te staan. Mochten mensen nog vragen hebben over de voortgang van glasvezel in Hof van Twente dan kunt u onze website bezoeken.

21 februari houden wij onze maandelijkse bingo in ’t BROOKSHOES van 14.00 tot 16.30 uur. Hopelijk k0men jullie hier allemal aan meedoen en maken we er weer een gezellige middag van. Tot 21 februari.

Het bestuur

om vrijblijvend evangeliebijeenkomsten bij te wonen, waarin het leven en de leer van de Heere Jezus centraal staat. Waar: Dorpshuis ‘t Brookshoes, Past. Ossestraat 21, Bornerbroek Wanneer: De zondagmiddagen 19 en 26 februari en 5 maart 2017 Tijd: 17.00 - 18.00 uur Er wordt geen ander boek dan de bijbel gebruikt. U bent van harte welkom. Sprekers: M. Lucas en D. Heusinkveld, 06 23705256 Komt de tijd u niet uit, maar heeft u wel belangsstelling, nem u dan gerust contact op. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


_________________________________________________________________________

Dinsdag 30 en woensdag 31 mei wordt de Wandel-2-daagse Bornerbroek gehouden. Noteer het vast in uw agenda. Jan Bartels, Ilse Arkink, Judith Rutjes, Marjo Breteler. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 5 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


__________________________________________________________________________

Zaterdagavond 11 februari 2016, aan het eind van de weekendviering, ontving het Sint Stephanuskoor uit Bornerbroek de Stadspenning van de gemeente Almelo. De stadspenning met bijbehorende oorkonde werd uitgereikt ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van het Koor. (100 jaar heren en 50 jaar dames om exact te zijn) De penning werd uitgereikt door burgemeester Arjen Gerritsen en wethouder Irene ten Seldam en werd in ontvangst genomen door koorlid en voorziter Herman Holtkamp. De burgemeester refereerde in zijn toespraak dat de stadspenning wordt uitgereikt aan degenen die zich onderscheidend verdienstelijk maken. Voor het St. Stephanuskoor is dit zeker van toepassing daar zij al 100 jaar zich inzetten met hun gezangen bij vieringen. En dat niet alleen, Ook zingen zij in verzorgingshuizen, ziekenhuizen, verpleeghuizen enz. Daarmee aangevend dat zij ook sociaal zeer betrokken zijn. Het koor bestaat momenteel nog uit 29 leden. In 2016 zijn helaas vier actief zingende leden overleden. Zij zouden heel graag nieuwe leden willen verwelkomen. Dus jonge mensen die graag zingen zijn van harte welkom bij ons koor. Ze repeteren op de dinsdagavond om 19.30 uur in de Stephanuskerk. Na afloop werd er onder het genot van een kop koffie nog even gezellig nagepraat.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

6 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


_________________________________________________________________________

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

7 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


__________________________________________________________________________

ALLLAAAAAAFFFFFF!!!!!

We zijn blij dat de ASB een connectie heeft met de Knollntrekkers, omdat Prins Raymond II toch alweer jaren tot onze vaste vrijwilligers behoort. Succes Raymond! Verder willen we jullie informeren dat de cross dit jaar wat eerder dan normaal is omdat we een ietwat meer permanentere locatie hebben die niet afhankelijk is van de staat van de mais. Besloten is om het dit jaar op 7 mei te organiseren, een aantal weken voor het eerste NK Autocross. Dus dat belooft een groot startveld te worden met veel testende NK-rijders. Gruwelijk völle spektakel en motorgeweld. Wederom op het terrein van de gebroeders Schroten aan de Langevoort. Komt dat zien, komt dat zien! Eerst un betje Carnaval, dan wat autocross misschien.... Groeten,

Jeroen Heijmer, Autosportbornerbroek.nl

Wij als EHBO-vereniging willen voor zover het toelaat EHBO staan bij u evenement, graag voor 27 maart laten weten om welk evenement het gaat, hoeveel EHBO-ers er nodig zijn, de datum en tijden van het evenement(de kosten zijn € 50 per dagdeel). U zult na 4 april van ons horen of de bezetting rond is. We kunnen niet garanderen dat alle Evenementen bezet kunnen worden door de ehbo, als dit niet lukt hoort u dit na 4 april! Reageren kan via ehbo.bornerbroek@hotmail.com

Wie helpt het paasvuur van Bornerbroek aan een nieuwe locatie? Door nieuwbouw is het niet meer mogelijk om aan de Weersweg het paasvuur te houden. Nu dreigt bij gebrek aan een nieuwe locatie, het paasvuur 2017 niet door te gaan. Dit kunnen we toch niet laten gebeuren? Heeft u, of kent u iemand met een geschikte locatie voor het paasvuur, het liefst in de nabijheid van het dorp? Heeft u een vraag of weet u een geschikt stukje grond meld u dan snel bij de organisatie van het paasvuur! Robert Timmerhuis06-20254795 Frank Ketelaar06-13663217 U wilt toch ook graag dat deze traditie blijft bestaan?? Met vriendelijke groet, de Boak’nbouwers >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

8 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


_________________________________________________________________________

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

9 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


__________________________________________________________________________

Bereikbaarheid locatie secretariaat: Tel.nr.: 074 â&#x20AC;&#x201C; 3841202, E-mailadres: secretariaat@stephanusbornerbroek.nl Website: www.sintmarcellinus.nl Fons Meulenkamp: Tel. 3841748 b.g.g. 06-30426873 Openingstijd locatiesecretariaat: dinsdags 10.00 u - 11.30 u

Zondag

19 februari

Theresiahuis/Trivium Donderdag

23 februari

09.30 uur:

Woord en Comm.viering St. Stephanuskoor Voorganger: Past. G. Legtenberg

19.00 uur:

Eucharistieviering Voorganger: Past. T. van Ewijk

Johan Berg; Bernard Kemna; Johan Kemna; Gerhardus Johannes Schothorst en overl. fam. ; ouders en Johan Hofste; fam. Derkman; Gerrie Platenkamp; Wim en Rie Platenkamp; Jan en Marie Slot-Kemna en kleinzoon Marno Bosch; Nico van Rijn; Marie Lummen-Muurlink; ouders Semmekrot-Groothuis;

Collecte:

Zondag 19 februari is de opbrengst van de 1e collecte voor onze eigen kerk en de 2e collecte is bestemd voor een bijdrage in de liturgiekosten.

Wij nodigen onze leden uit voor het verrassingsreisje d.d. 22-4-2017 in verband met ons 70 jarig bestaan. Zaterdag 22 -4-2017 om 08.30 uur verzamelen op de parkeerplaats bij de bistro voor een geheel verzorgde dag, die tot ca. 20.30 uur gaat duren . Opgave tot 13 april bij Gonnie Spoler tel. 3841674 of bij Cilia Wensink, tel. 3841807 Wie door omstandigheden niet mee kan kan contact opnemen met het bestuur om eventueel een deel van het programma mee te maken . Met vriendelijke groet, >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Het bestuur

10 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


_________________________________________________________________________

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

11 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


__________________________________________________________________________

Het blijft maar prijzen regenen bij Ledo. In het afgelopen weekend vonden de Dance 2 Demo-dagen weer plaats in de IISPA en op zondag deed Ledo daar ook aan mee. In totaal streden zo’n 40 groepen om een felbegeerde prijs en Ledo werd perfect vertegenwoordigd door maar liefst 11 groepen. Ook nu werd het harde trainen weer beloond. Alleen was het dit keer geen doorgewinterde groep maar een compleet nieuwe selectie streetdancegroep van 13-14 jarigen die voor het eerst meededen onder de naam ‘Repeat’. Een primeur die gelijk beloond werd met de Dance2 Impress Award. Uiteraard met dank aan het vele oefenen van de dames van deze groep, de mooie choreografie van de leiding maar ook zeker met dank aan de sponsoren die dit mede mogelijk gemaakt hebben en waarvoor de Ledo erg dankbaar is; Assurantiekantoor Wigger, GEWI Wanden & Plafonds, Hoekwater Afbouw, Bouwbedrijf Stamsnijder Homan en Ed Home & Garden. Zij sponsoren naast de nieuwe groep ook de selectiegroepen streetdance ‘Explosion’ en de demogroep ‘2Move’. Nu maar hopen dat de nieuwe groep zijn naam ‘eer aan doet’ en deze prestatie zich nog vaak zal “Repeat-en” ;-)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

12 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


_________________________________________________________________________

Er moet veel georganiseerd worden en in één dag zit het er weer op: De negentiende kaartmarathon georganiseerd door de kaartclub “Harten Vrouw”. Ook dit jaar was de marathon een knipmarathon, met dag en avondprijzen, dit werd enorm gewaardeerd. Ook dit jaar was wederom een goede opkomst. Ze zijn gekomen van Ommen, Geesteren, Tubbergen, Almelo, Borne, Bornerbroek, Zenderen, Hengelo, Wierden, Enter, Goor, Diepenheim, Markelo enz. Na 14 rondes werden de prijzen bekend gemaakt van deze dag. De hoofdprijs van overdag ging naar Henri Tjoink uit Markelo. De hoofdprijs van ’s avonds ging naar Gerrit Pongers uit Markelo en Diny Besselink (ne Bornerbrooker) had ’s avonds de derde prijs. Volgens ons was iedereen tevreden, het was zoals gewoonlijk weer een gezellige dag. Er werd weer veel gelachen. Alles was tot in de puntjes geregeld. Als eerste willen wij onze kaartvrienden bedanken voor hun komst, want zonder hen konden wij deze dag niet organiseren. Petra en Vera, de beheersters bedankt voor de prettige samenwerking. Speciaal willen wij Annie en Vera bedanken voor de geweldige inzet (en dit geheel vrijwillig) als bardienst. Om verder niemand te vergeten, willen we hierbij alle leden van de organisatie en alle vrijwilligers(sters ) hartelijk bedanken voor hun inzet. Mede hierdoor is deze dag een geweldige dag geworden, waar wij met veel plezier op terug kunnen kijken. Verder willen wij onze hierna te noemen sponsors bedanken: Rabobank Rijssen-Enter Ketelaar Accountancy en Belastingadviseur Assurantiekantoor Wigger Letteboer computers Logic Medical Bolborn EMC Solutios, Henk Bolk Slagerij Schroten Spar Supermarkt Draayer Organisatie marathon kaartclub “Harten Vrouw” >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

13 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


__________________________________________________________________________

VOETBAL PUPILLEN & JUNIOREN PROGRAMMA Datum Aanv. 18-feb 10.00 18-feb 09.30 18-feb 10.00 18-feb 09.00 18-feb 09.00 18-feb 11.15 18-feb 08.30 18-feb 13.00

Wedstrijd Bornerbroek JO9-1 Heracles avc JO9-7 DRC 2012 JO11-1 Bornerbroek JO11-2 Bornerbroek JO11-3 RKSV Bornerbroek JO13-1d Excelsior'31 JO13-5 Bornerbroek JO15-1

Scheidsrechter -

WVV '34 JO9-2 Bornerbroek JO9-2 Bornerbroek JO11-1 De Zweef JO11-5 Oranje Nassau JO11-5 Excelsior'31 JO13-4 Bornerbroek JO13-2 DOS '37 JO15-3d

Henk de Jong Patrick Lucas

Vertrek: Team: Vertrek voor aanvang wedstrijd: JO17 (voorheen B jeugd) ............... 1,5 uur JO15 (voorheen C jeugd) .............. 1 uur JO13 (voorheen D jeugd) ............... 1 uur JO11 (voorheen E 1) ...................... 1 uur JO11 (voorheen E 2) ...................... 45 min. JO11 (voorheen E 3) ...................... 45 min. JO09 (voorheen F jeugd)................ 45 min. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 14 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


_________________________________________________________________________

KANTINEDIENST Voor de thuiswedstrijden van zaterdag 18 februari a.s. hebben de ouders/verzorgers van onderstaande spelers kantinedienst: Wedstrijd 9:00 9:00 10:00 11:15 13:00

B’’broek JO11-3 B’broek JO11-2 B’broek JO9-1 B’broek JO13-1 B’broek JO15-1

-

Oranje Nassau JO11-5 De Zweef JO11-5 WVV '34 JO9-2 Excelsior'31 JO13-4 DOS '37 JO15-3d

Kantinedienst Ouders/verzorgen van van tot 08.15 10.00 Ramakers, H. Driessen, K. 10.00 12.00 Wensink, S.

Ensink, D.

12.00 14.00 Lohuis, Q.

Wilmink, R.W.

VOETBAL SENIOREN PROGRAMMA Datum Aanvang 19-feb 09.00 19-feb 10.00 19-feb 11.45 19-feb 12.00 19-feb 14.00

Wedstrijd De Zweef 45+2 Bornerbroek 2 WVV '34 4 Bornerbroek 4 Sportlust Glanerbrug 1

Scheidsrechter -

Bornerbroek 45+1 Vasse 2 Bornerbroek 3 NEO 5 Bornerbroek 1

Martin te Riet Herman Ligtenberg Brouwer, H.

Kijk voor de uitslagen op www.bornerbroek.nu

HANDBAL In verband met de Krokusvakantie zijn voor het komende weekend geen handbalwedstrijden gepland. UITSLAGEN E.H.C. '95 DS1 W.H.C. DB1 Avanti Wilskracht D1 Olympia HGL D3 Bornerbroek E2 Hacol '90 DMW1

-

Bornerbroek DS1 Bornerbroek DB1 Bornerbroek D1 Bornerbroek D2 R.S.C. E2 Bornerbroek DMW1

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

19 24 8 1 13 23

-

18 4 11 15 13 14

15 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


__________________________________________________________________________

Week 11: 13 MAART T/M 17 MAART De Provincie Overijssel gaat in de week van 13 maart t/m 17 maart de oude “rammelstrook” van de rotonde vervangen door nieuwe taartpuntvormige elementen. De rotonde is dan iets gemakkelijker te passeren voor vrachtverkeer / landbouwverkeer en met minder lawaai. Voorbeeld van “rammelstrook”. De rotonde zal zoals nu gepland aan elke kant ongeveer 2 dagen gestremd zijn. De rotonde zal van Almelo richting Delden viceversa steeds te passeren zijn aan een kant d.m.v. verkeerslichtenregeling. Om beurten zullen de Bornsestraat en de Entersestraat ongeveer 2 dagen afgesloten zijn. Wat betreft omleidingroutes vanuit Borne / Enter wordt gekeken in overleg met Gemeenten wat de beste optie is. Hierover wordt u nog ingelicht. Fietsers kunnen waarschijnlijk ten alle tijd de rotonde (lopend) passeren. Wanneer de Bornsestraat afgesloten is kunnen schoolkinderen van deze kant van Bornerbroek beter via het Dorpspark naar school. De Stg. Dorpsbelangen is bezig de rotonde te adopteren. Met behulp van de kennis van hovenier Harald de Veen willen we de beplanting van de rotonde verfraaien. We willen proberen dit enigszins te combineren met genoemde werkzaamheden. Stg. Dorpsbelangen Bornerbroek.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

16 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


_________________________________________________________________________

Beste tennisleden, Ook dit jaar organiseren we weer het snerttoernooi (tevens voor leden van andere clubs) Wanneer: Ontvangst : Wedstrijden : Kosten:

vrijdag 3 en zaterdag 4 maart. 09.30 uur met een kop koffie. 10.00 uur(wedstrijden van 30 min. per keer) â&#x201A;Ź 5,- p.p.per dag (incl. koffie en de heerlijke snert!

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden dubbels en mixed dubbels gespeeld. Maximaal kunnen er zich 32 personen per dag opgeven (vol =vol). Er wordt gespeeld per dag om het aantal gewonnen games van de 4 wedstrijden. Aanmelden voor het snerttoernooi kan door je op te geven bij de onderstaande personen: - Hermien Lorkeers 0546-803114/0657887127 mail:hermienlorkeers@gmail.com - Anita Ketelaar 074-3841801 mail:anitaketelaar@hotmail.com De uiterste inschrijfdatum is 26 februari ! Tot vrijdag 3 en zaterdag 4 maart. met sportieve groet, Hermien Lorkeers en Anita Ketelaar

Voor de toeristische website www.bornerbroek.com willen we graag de evenementen pagina up to date brengen. Willen alle organisatoren hun evenement met bijbehorende tekst en zo mogelijk een foto via mail doorgeven aan het Kulturhus? info@kulturhusbornerbroek.nl Naar deze pagina wordt verwezen in de nieuwste versie van het toeristische boekje van Bornerbroek dat verspreid wordt in Twente. Voor info kunt u contact opnemen met Petra Tangena, 06-51370512 of via het genoemde mailadres.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

17 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


__________________________________________________________________________

Beste toneelvrienden, Nog even en dan is het weer zo ver, onze toneeluitvoeringen! Wij spelen dit jaar wat later dan u misschien van ons gewend bent, namelijk: Vrijdag 17 maart Zaterdag 18 maart

Vrijdag 24 maart Zaterdag 25 maart

Vrijdag 31 maart Zaterdag 1 april

Wij beginnen daarom ook wat later met de kaartverkoop en wel op maandag 27 februari vanaf 18.00 uur! Kaarten zijn vanaf die datum te bestellen bij Marion Sulmann (074-3841802) Wij hopen u te zien bij een van onze voorstellingen! Groetjes,

De spelers van het Brookertoneel!

Na het succes van vorige jaren willen we ook dit jaar weer het seniorencarnaval organiseren. Dit zullen we doen op woensdagavond 22 februari om 19:00 uur in het Theresiahof. We willen u hierbij graag uitnodigen. Deze avond wordt voor u verzorgd door TMZ Theresiahof, CV de Knollâ&#x20AC;&#x2122;ntrekkers en SOB. Mocht u hier graag bij aanwezig zijn, maar niet op eigen gelegenheid kunnen komen, bieden wij u de mogelijkheid om gehaald en gebracht te worden. U kunt zich hiervoor opgeven bij Herrie Engbersen via 06-51247537 of via herrie.engbersen@planet.nl Graag verwelkomen we u op woensdag 22 februari. TMZ Theresiahof, CV de Knollâ&#x20AC;&#x2122;ntrekkers en SOB.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

18 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


_________________________________________________________________________

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

19 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


__________________________________________________________________________

Wegens groot succes presenteert C.V. de Knoll'ntrekkers wederom het grandioze carnavalsfeest “Disco Fever”. Het wordt een gezellige Bornerbroekse feestavond voor jong en oud. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom, dus ook niet-leden! DJ Martijn Ketelaar van drive-in The Black Cat zal de beste dansplaatjes uit de vorige eeuw draaien zodat iedereen in Café Brockie zijn disco-dansmoves kan vertonen. Ook dit jaar is er weer een speciale prijs voor de best verklede disco-ganger. Dus haal je mooiste disco-outfit uit de kast en kom vrijdag 24 februari naar Disco Fever! Kom op tijd, want vol is vol! Wanneer: Vrijdag 24 februari Aanvang: 20.00 uur Waar: Café Brockie Entree: Gratis, vanaf 18 jaar

ZATERDAG 25 FEBRUARI 2017 CARNAVALSOPTOCHT ”Brookers doot ‘t met mekaar”

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

20 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


_________________________________________________________________________

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

21 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


__________________________________________________________________________ Geloofsgemeenschap Sint Stephanus Bornerbroek maakt deel uit van de Sint Marcellinusparochie. Website: sintmarcellinus.nl

VOOR DRINGENDE PASTORALE HULP , BELLEN 06- 57 42 90 99.

Voor alle overige vragen kunt u rechtstreeks met de pastores contact opnemen: Pastoor: Mgr. A. Woolderink, tel. 06-83 79 61 83; vicaris.a.woolderink@planet.nl (ma. vrij) Parochievicaris: Pastor H.de Vries, tel: 06-45 29 02 66, pastordevries@sintmarcellinus.nl, (ma. vrij) Pastoraal werkers: Pastor Wilhelmien Wichers Schreur; tel.nr:: 06-83229537, pastorwichersschreur@sintmarcellinus.nl (wo. vrij) Pastor Jeannette Koopman, tel.nr. 06-12573482, pastorkoopman@sintmarcellinus.nl (vr. vrij) Pastor José van den Bosch-van Os, tel: 0546-657155 of 06-22369161, jvdboschpastoraalwerkster@gmail.com, (wo. en vr. vrij, en alle schoolvakanties). Bereikbaarheid secretariaat Sint Marcellinusparochie: Jopy van Oort, tel: 0547-38 13 86. secretariaat@sintmarcellinus.nl (bereikbaar op ma, di, en vr. van 09.0 uur tot 17.00 uur; do. van 09.00 tpt12.30 uur). ————————————————————————————————————— Begrafenisvereniging Bornerbroek: contactpersoon: J. Stamsnijder, tel. 074-3841573 ————————————————————————————————————— Rekeningen t.n.v. RK parochie St. Marcellinus locatie. H. Stephanus Voor betalingen van nota’s e.d.: NL21 RABO 0108 4012 51 Kerkbijdrage: NL45 RABO 0108 4021 77 ———————————————————————————–—————————-Contactpersonen bijzondere diensten wat betreft koren Rouwdiensten: H. Holtkamp, tel. 074-3841842; Trouwdiensten: R. Koel-Platenkamp,tel. 074-3841496 Kerkversiering: Hermien Lorkeers, tel. 0546-803114 ————————————————————————————————————— Brookshoes: openingstijden: ma van 10.00 tot 15.00 uur; di en do van 10.00 tot 16.30 uur; woensdag overdag gesloten; vr. van 08.30 tot 12.30 uur. 's Avonds geopend vanaf 19.00 uur. Emailadres: info@brookshoes.nl. tel. 074-3841790 . Brooker boek: gratis boeken lenen tijdens openingstijden Brookshoes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Politie: spreekuur donderdagmiddag van 13.30 - 14.00 uur van de even weken. Wijkagent: Melanie Harberink, tel.: 0900 8844 -------------------------------------------------------------------------------------------------------Kinderdagverblijf Het Boerderijtje, tel. 074-3577431 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fysiotherapie De Haere locatie Zenderen Erve Oosterveld 1 en Bornerbroek Rammelhuiskamp 26b. tel 074-2592050 ———————————————————————————————–————— Vragen over het openbaar gebied: Call Center van de gemeente Almelo, tel. 0546 541111 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

22 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


_________________________________________________________________________

Bornerbroek en Enter

Voor dringende huisartsenzorg ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen de Spoedpost (Centrale Huisrtsen Post) Almelo bellen, tel. 088 588 05 88 of huisartsenpraktijk Hengelo bellen, tel. 088 555 11 55. OPENINGSTIJDEN APOTHEEK ENTER Bornerbroekseweg 2, Enter, tel.: 0547 - 383366 ma t/m vr: van 08.00 - 18.00 uur, gesloten van 12.30 - 13.00 uur. Zaterdags en zon– en feestdagen gesloten. Buiten deze openingstijden kan men terecht bij de Dienstapotheek Almelo (naast de ingang van het Twenteborgziekenhuis), tel. 088 7084343. Afhalen medicijnen Theresiahuis Bornerbroek: ma-wo-do-vr van 17.00 - 17.15 uur --------------------------------------------------------------------------------

Spreekuren in de praktijk aan de Rammelhuiskamp 8a te Bornerbroek:

Dokter Oortgiesen: maandag en donderdag tel. 3841201 Dokter Ebbens: woensdag en vrijdag van 13.00 tot 13.30 u. In Enter uitsluitend volgens afspraak tel. 0547 – 381396, toets 1 voor spoed, toets 2 voor herhaalrecepten ----------------------------------------------------------------------------------------Wijkzorg Enter/Bornerbroek: Reggestraat 138, 7468 ES Enter, tel. 06 55698695 Zorgaccent TNWT Inloopspreekuur: ma. t/m vr. van 12.30-13.30 uur Contactpersonen: Bianca Westen en Hester Drees ----------------------------------------------------------------------------------------Wijkzorg nodig in Bornerbroek of omgeving? Vertrouw dan op wijkteam Bornerbroek van TMZ! Bel: 06-10157943 of kijk op www.triviummeulenbeltzorg.nl -----------------------------------------------------------------------------------------

Brooksblad digitaal (en in kleur) te lezen op facebookpagina:

https://www.facebook.com/bornerbroek Het emailadres van de digitale redactie Bornerbroek is: redactie@bornerbroek.com

Volg ons ook op Twitter!!

@infobornerbroek

Brooksblad is ook te lezen op www.bornerbroek.com —> bekijk meer —> bekijk of download het brooksblad

Almelo in je broekzak! De app ‘Uit in Almelo’ voor Android en IOS is gratis te downloaden. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

23 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


__________________________________________________________________________

SOB, bingo Ophalen GFT-container bebouwde kom C.V. de Knoll’ntrekkers, Ouderencarnaval C.V. de Knoll’ntrekkers, , Disco Fever C.V. de Knoll’ntrekkers, Carnavalsoptocht en –avond, 15.00 uur C.V. de Knoll’ntrekkers, Kindercarnaval & Leuge Knipp’nbal Muziekvereniging St. Caecilia, blauwe containerdag Papiercontainer gemeente bebouwde kom Harten vrouw, kaartavond Ophalen GFT-container bebouwde kom Shake it up, smokkeltocht groep 7-8 en VO Gezinsviering, 19.00 uur Tennisvereniging Bornerbroek, potgrondactie Ophalen restafval bebouwde kom (grijze container) Harten vrouw, kaartavond Brooker Toneel Tennisvereniging Bornerbroek, opening 3e tennisbaan SOB, bingo Ophalen GFT-container bebouwde kom KVB Brooker Toneel Muziekvereniging St. Caecilia, blauwe containerdag Papiercontainer gemeente bebouwde kom Harten vrouw, kaartavond ZijActief, paasstukje maken Brooker Toneel Ophalen GFT-container bebouwde kom Harten vrouw, kaartavond Shake it up, Disco groep 7-8 Palmpasenviering, 10.30 uur Ophalen restafval (grijze container) KVB ZijActief, visite bij de Ambonezen te Wierden

21 februari 22 februari 22 februari 24 februari 25 februari 28 februari 28 februari 1 maart 2 maart 8 maart 10 maart 11 maart 11 maart 15 maart 16 maart 17 en 18 maart 18 maart 21 maart 22 maart 23 maart 24 en 25 maart 28 maart 29 maart 30 maart 30 maart 31 maart en 1 april 5 april 6 april 7 april 9 april 12 april 13 april 19 april

Dinsdags vóór 13.00 uur via email brooksblad@home.nl. Redactie: R. Dohmen (0743841253) / T. Platenkamp (0546-800772 / 06 55884789) Advertentiekosten: dubbele pagina (=A4) € 45,--, 1/1 pagina (=A5) € 25,--, ½ pagina € 15,-- en ¼ pag. € 8,--; te koopjes voor particulieren (= Brookertje) € 3,00; folder of inlegvel € 30,- -. Giften en betalingen: bankrek. nr. NL77Rabo010 84 91 811 t.n.v. Administratie Brooksblad >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

24 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Nr 6 d d 16 februari 2017  

wekelijks informatieblad voor Bornerbroek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you