Page 1

_________________________________________________________________________

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


__________________________________________________________________________

Geachte inwoners van Bornerbroek, In december zijn er meerdere gesprekken geweest met de bewoners van de Maatkampslanden. Daarnaast is er een inloopbijeenkomst geweest waarbij een inventarisatie is gehouden over het wel of niet fysiek afsluiten van de Maatkampsweg. Hieronder treft u puntsgewijs een korte weergave aan van de uitkomst van deze gesprekken, inclusief de maatregelen die de gemeente zal gaan treffen. Aparte ontsluiting voor de bewoners van De Mors Een aparte ontsluiting is op dit moment geen optie omdat de nadelen niet opwegen tegen het eventuele voordeel. Maatkampsweg (zandweg) De Maatkampsweg wordt niet fysiek afgesloten. Wel gaat de gemeente de volgende verkeersmaatregelen in combinatie met handhaving toepassen: Snelheid verlagen van 80 km/uur naar 60 km/uur. Verkeersbesluit om zware voertuigen te weren en uitzoeken welke verkeersmaatregel kan worden genomen ter regulering van het (sluip)verkeer in de vorm van verbodsbebording. Voor de route Pastoor Ossestraat, Bornsestraat bewegwijzering optimaliseren om het gemotoriseerd verkeer op deze wijze te sturen. Om de effecten van de maatregelen te kunnen objectiveren wordt een nulmeting verricht gevolgd door een meting na 6 en 12 maanden na implementatie van de maatregelen. Indien de maatregelen niet leiden tot het gewenste effect, zal opnieuw overleg plaatsvinden over welke alternatieven mogelijk en realiseerbaar zijn. Woningen aan de Wolbert andersom positioneren De gemeente geeft aan niet over te gaan tot het aanpassen van het bestemmingsplan. Als men denkt dat men wordt gedupeerd door het bestemmingsplan dan kan men een verzoek tot een financiële tegemoetkoming voor planschade indienen. Verkeer remmende maatregel Hoonbrink Het realiseren van een “punaise“ op de driesprong Hoonbrink Moats wordt zowel vanuit de bewoners als vanuit de gemeente als beste optie en locatie beoordeeld. Snelheid beperken Pastoor Ossestraat De gemeente gaat in overleg met de provincie Overijssel om een snelheidsmeting uit te laten voeren bij binnenkomst van de bebouwde kom van Bornerbroek komende vanaf Almelo en voor het kruispunt Pastoor Ossestraat, Hoonbrink en Eierbaan. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


_________________________________________________________________________

Kruising Hoonbrink – Maatkampsweg – De Mors veiliger maken De gemeente biedt aan om waarschuwing ledverlichting in het wegdek te plaatsen, na analogie van de proef die momenteel wordt gehouden op meerdere kruispunten in de wijk Windmolenbroek. Met de provincie Overijssel zal worden overlegd of de waarschuwing ledverlichting ook kan worden toegepast bij de kruising Pastoor Ossestraat/Hoonbrink/Maatkampsweg. Indien u naar aanleiding hiervan nog vragen heeft kunt u contact met mij opnemen. Met vriendelijke groet, Fons Reekers

De burgerwacht in Bornerbroek groeit gestaag, maar uiteraard willen we het gebied dat wordt bestreken door de leden nog verder uitbreiden. Er is ook al een aantal keren gebruik gemaakt van de app om berichten van inbraak of onveilige- of verdachte situaties door te geven. De politie kijkt mee en is/wordt dus ook geïnformeerd. Overigens is de app NOOIT een vervanging van het telefoonnummer 0900-8844 (algemeen) of het alarmnummer 112. Bij een acute situatie bel altijd eerst en app daarna. Wilt u zich aanmelden dan kan dat via 06-51370512. Vermeld in uw bericht uw naam en adres en uw mailadres. Dit gebruiken wij om relevante informatie te sturen. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Uw ogen zijn onze veiligheid ! Namens St. Dorpsbelangen en St. Kulturhus, Petra Tangena

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

3 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


__________________________________________________________________________

Wie helpt het paasvuur van Bornerbroek aan een nieuwe locatie? Door nieuwbouw is het niet …. mogelijk om aan de Weersweg het paasvuur te houden. Nu dreigt bij gebrek aan een meer nieuwe locatie, het paasvuur 2017 niet door te gaan. Dit kunnen we toch niet laten gebeuren? Heeft u, of kent u iemand met een geschikte locatie voor het paasvuur, het liefst in de nabijheid van het dorp? Heeft u een vraag of weet u een geschikt stukje grond meld u dan snel bij de organisatie van het paasvuur! Robert Timmerhuis06-20254795 Frank Ketelaar06-13663217 U wilt toch ook graag dat deze traditie blijft bestaan?? Met vriendelijke groet,

de Boak’nbouwers

Geef je dan nu op! Stuur een mail aan: bestuur@knollntrekkers.nl Dweilen op zondag 26 februari a.s., vertrek 13:45 uur Naar Duitsland op Rosen Montag, vertrek 12:30 uur Kosten voor de bus bedragen € 15,- per persoon (kids tot 16 jaar € 5,-). Opgeven kan tot donderdag 16 februari a.s. Wees op tijd, want vol = vol! .

Wij als EHBO-vereniging willen voor zover het toelaat EHBO staan bij u evenement, graag voor 27 maart laten weten om welk evenement het gaat, hoeveel EHBO-ers er nodig zijn, de datum en tijden van het evenement(de kosten zijn € 50 per dagdeel). U zult na 4 april van ons horen of de bezetting rond is. We kunnen niet garanderen dat alle Evenementen bezet kunnen worden door de ehbo, als dit niet lukt hoort u dit na 4 april! Reageren kan via ehbo.bornerbroek@hotmail.com

Donderdag 16 februari a.s. komt Gerda Middelkamp ons wat vertellen over paarden en koetsen. Het belooft een interessante avond te worden. De avond begint om 20.00 uur in de koffiezaal van het Trivium. Bestuur Zij Actief Bornerbroek >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 4 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


_________________________________________________________________________

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


__________________________________________________________________________

ALLLAAAAAAFFFFFF!!!!!

Uiteraard feliciteert de ASB het nieuwe prinselijke paar, prins Raymond II en prinses Dianne. Dat ze de scepter met grote wijsheid en drinkgelag mogen hanteren. Ook nemen we afscheid van onze vorige prins en prinses, onze eigen ASB-ers Rob en Anke! We zijn blij dat de ASB toch nog een connectie heeft met de Knollntrekkers, daar Prins Raymond II toch alweer jaren tot onze vaste vrijwilligers behoort. Succes Raymond! Verder willen we jullie informeren dat de cross dit jaar wat eerder dan normaal is omdat we een ietwat meer permanentere locatie hebben die niet afhankelijk is van de staat van de mais. Besloten is om het dit jaar op 7 mei te organiseren, een aantal weken voor het eerste NK Autocross. Dus dat belooft een groot startveld te worden met veel testende NK-rijders. Gruwelijk völle spektakel en motorgeweld. Wederom op het terrein van de gebroeders Schroten aan de Langevoort. Komt dat zien, komt dat zien! Eerst un betje Carnaval, dan wat autocross misschien.... Groeten,

Jeroen Heijmer, Autosportbornerbroek.nl

Uitslag van donderdag 2 februari j.l. 1e prijs Marcel Slamp met 4009 punten 2e prijs Johan Freriksen met 3948 punten 3e prijs Marie Hesselink met 3818 punten 4e prijs Siny Keur met 3814 punten 5e prijs Tonny Pigge met 3786 punten De poedelprijs was deze keer voor Mien Kamphuis met 3044 punten.

Woensdag 15 februari van 9 uur tot 12 uur Kijk op www.obsazelo.nl voor alle informatie over onze school! Secr. Engelbertinkstraat 16 - Azelo info@obsazelo.nl of tel. 074-2664425

obs Deldenerbroek en Kindcentrum Deldenerbroek Dinsdag 14 februari van 9 uur tot 12 uur OBS Deldenerbroek – Kindcentrum Deldenerbroek Schoolstraat 3 – Ambt Delden - tel. 074-3762745 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

6 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


_________________________________________________________________________

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

7 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


__________________________________________________________________________

Beste toneelvrienden, Nog even en dan is het weer zo ver, onze toneeluitvoeringen! Wij spelen dit jaar wat later dan u misschien van ons gewend bent, namelijk: Vrijdag 17 maart Zaterdag 18 maart

Vrijdag 24 maart Zaterdag 25 maart

Vrijdag 31 maart Zaterdag 1 april

Wij beginnen daarom ook wat later met de kaartverkoop en wel op maandag 27 februari vanaf 18.00 uur! Kaarten zijn vanaf die datum te bestellen bij Marion Sulmann (074-3841802) Wij hopen u te zien bij een van onze voorstellingen! Groetjes,

De spelers van het Brookertoneel!

Afgelopen zaterdag, 4 februari, gaf Ledo ook weer acte de prĂŠcense op de Oost Nederlandse Kampioenschappen Jazzdance in de IISPA. Er was weer keihard getraind door de dames van zowel de C- als de D-selectie en dat was te zien ook! Beide selecties hebben erg goed gepresteerd en de Dselectie wist zelfs een podiumplek te bemachtigen. Zij namen de 3e prijs mee naar Bornerbroek. Wat een mooie prestatie! Dames en leiding van de C- en D-selectie van harte, top gedaan allemaal!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

8 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


_________________________________________________________________________

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

9 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


__________________________________________________________________________

Bereikbaarheid locatie secretariaat: Tel.nr.: 074 â&#x20AC;&#x201C; 3841202, E-mailadres: secretariaat@stephanusbornerbroek.nl Website: www.sintmarcellinus.nl Fons Meulenkamp: Tel. 3841748 b.g.g. 06-30426873 Openingstijd locatiesecretariaat: dinsdags 10.00 u - 11.30 u

Zaterdag

11 februari

19.00 uur:

Zondag

12 februari

09.30 uur:

Woord en Comm.viering Stephanuskoor Voorganger: Past. G. Legtenberg Schelpjesviering en Kleuterkerk Jeugdkoor â&#x20AC;&#x153;Eigen Wijs Voorganger: past. J. van de Bosch

Bernard Kemna; Johan Kemna; Gerhardus Johannes Schothorst en overl. fam. ; Henriette Kemna-Wilmink; Johan Berg; jaargedachtenis van Henk en Marie Dood-Knoef; Betsie en Bennie Krooshoop-Snellers; Bernard Exterkate; Marie Lummen-Muurlink;

Overleden:

Maandag 6 februari 2017 is Marie Lummen-Muurlink, wonende aan de Bolscherdwarsweg, op 94 j.. leeftijd overleden . Wij gedenken haar in onze gebeden en wensen kinderen, kleinkinderen en de familie, heel veel kracht en sterkte.

Collecte:

Zaterdag 11 februari is de opbrengst van de 1e collecte voor onze eigen kerk en de 2e collecte is voor een bijdrage in de onderhoudskosten van het kerkhof Zondag 12 februari is de opbrengst van de collecte voor een bijdrage in de liturgiekosten. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

10 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


_________________________________________________________________________

Zondag 12 februari om 09.30 uur is er een bijzondere viering samen met de kleuterkerk. In het jaar 2016 heeft u uw kind laten dopen in onze parochiekerk, de St. Stephanus te Bornerbroek. Daarbij is ook de doopschelp aan de speciale herinneringswand geplaatst. Tijdens deze viering willen wij stilstaan bij de doopvieringen van het afgelopen jaar. Tevens willen wij u dan in de gelegenheid stellen om de doopschelp van uw kind op te halen en mee te nemen. Daarom nodigen wij u, samen met uw kinderen en familie, van harte uit in deze viering met als thema: â&#x20AC;&#x153;Lichtpuntjesâ&#x20AC;?. Ons kinderkoor zal deze viering ondersteunen. Iedereen is bij deze viering van harte welkom

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

11 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


__________________________________________________________________________

VOETBAL PUPILLEN & JUNIOREN PROGRAMMA Datum Aanv. 11-feb 08.30 11-feb 09.00 11-feb 10.00 11-feb 08.45 11-feb 08.45 11-feb 11.00 11-feb 11.15 11-feb 09.45 11-feb 15.00 11-feb 14.30

Wedstrijd Tubantia JO9-5 Bornerbroek JO9-2 Bornerbroek JO11-1 Enter Vooruit JO11-2G PH JO11-7 Sportclub Rijssen JO13-1 Bornerbroek JO13-2 Excelsior'31 JO15-6 BSC Unisson JO17-1 Bornerbroek JO17-2

Scheidsrechter -

Bornerbroek JO9-1 Luctor Et Emergo JO9-6 ATC'65 JO11-6 Bornerbroek JO11-2 Bornerbroek JO11-3 RKSV Bornerbroek JO13-1d Heracles avc JO13-3G Bornerbroek JO15-1 RKSV Bornerbroek JO17-1d Luctor Et Emergo JO17-3d

Herman Ligtenberg Patrick Lucas

Vertrek: Team: Vertrek voor aanvang wedstrijd: JO17 (voorheen B jeugd) ............... 1,5 uur JO15 (voorheen C jeugd) .............. 1 uur JO13 (voorheen D jeugd) ............... 1 uur JO11 (voorheen E 1) ...................... 1 uur JO11 (voorheen E 2) ...................... 45 min. JO11 (voorheen E 3) ...................... 45 min. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 12 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


_________________________________________________________________________

PUPIL VAN DE WEEK Bij de thuiswedstrijd van Bornerbroek 1 a.s. zondag zijn Mees Wigger en Siem Nijstad pupillen van de week. Ouders, familie en bekenden worden hierbij uitgenodigd. Om de hoogtepunten vast te leggen dient u zelf een fototoestel mee te nemen. Mees en Siem dienen zelf te zorgen voor: voetbalschoenen, kousen en een witte broek. Zij worden verzocht zich om 13.00 uur in de kantine te melden bij Christine Lohuis, Marieke Heerink of Ilonka Meulenkamp. Het programma zal tot ongeveer 17.00 uur duren.

KANTINEDIENST Voor de thuiswedstrijden van zaterdag 11 februari a.s. hebben de ouders/verzorgers van onderstaande spelers kantinedienst: Tijd

Thuis

Uit

Begin

Eind

Ouder 1

Ouder 2

9:00 10:00 11:15 14:30

B’broek JO9-2 B’broek JO11-1 B’broek JO13-2 B’broek JO17-2

Luctor Et Emergo JO9-6 ATC'65 JO11-6 Heracles avc JO13-3G Luctor Et Emergo JO17-3d

08.15

11.00

Wilmink, J.

Nijenhuis, R.

11.00 13.30

13.00 einde

Schrooten, T. Hilbrink, J.

Klamp, v.d. G. Schroten, M.

VOETBAL SENIOREN PROGRAMMA Datum Aanv. 12-feb 09.30 12-feb 10.00 12-feb 10.00 12-feb 10.30 12-feb 13.00 12-feb 14.00

Wedstrijd Bornerbroek 45+1 Langeveen 2 Bornerbroek 3 MVV '29 3 Manderveen VR1 Bornerbroek 1

-

Hengelo 45+2 Bornerbroek 4 Enter 4 Bornerbroek 2 Bornerbroek VR1 TVV 1

Scheidsrechter Paul Lijster Henk de Jong Eijer, J.

Kijk voor de uitslagen op www.bornerbroek.nu

1e prijs: J. Scholten 27 punten 2e prijs: W. Morshuis 21 punten 3e prijs: W. Extercate 13 punten Poedelprijs: T. Spoler - 33 punten Volgende kaartavond 17 februari, aanvang 19.30 uur. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

13 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


__________________________________________________________________________

HANDBAL PROGRAMMA Datum Aanv. 08-feb 19.00 12-feb 09.00 12-feb 09.00

Wedstrijd Hacol '90 DMW1 Bornerbroek E2 Olympia HGL D3

- Bornerbroek DMW1 - R.S.C. E2 - Bornerbroek D2

12-feb 12-feb 12-feb

W.H.C. DB1 E.H.C. '95 DS1 Avanti Wilskracht D1

- Bornerbroek DB1 - Bornerbroek DS1 - Bornerbroek D1

13.00 13.25 13.35

UITSLAGEN Wedstrijd Bentelo DA2 Stormvogels DB1 Bornerbroek DC1 Bornerbroek D2 Bornerbroek D1 Bornerbroek E1 Bornerbroek DS1 Bornerbroek DS1

Locatie Sporthal De Kolk Sporthal IISPA Sportcentrum Hengelo (Veldwijk) Sporthal De Marke Sporthal Diekman Sporthal De Brug Opmerking

-

Bornerbroek DA1 Bornerbroek DB1 Stormvogels DC1 Borhave D3 T.V.O. D1 T.V.O. E1 T.V.O. DS2 Vasse DS1

22 15 8 13 15 2 19 14

-

14 5 10 7 14 8 19 9

wedstrijd dd 04-02 wedstrijd dd 31-01

Persbericht Inloopspreekuur voor senioren met vragen over reizen met het Openbaar Vervoer. Hoe vraag ik de OV chipkaart aan, hoe werkt de 40% samenreiskorting, welk abonnement past het beste bij mij? De OV-ambassadeurs geven graag advies op maat. Ook kunnen ze stap voor stap op de computer laten zien waar en hoe u uw reis kunt plannen. Het eerst volgende inloopspreekuur is op dinsdag 21 februari 2017 van 10.00-11.30 uur. Locatie: Centrale Bibliotheek, Het Baken 3, Almelo. We zien u graag!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

14 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


_________________________________________________________________________

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

15 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


__________________________________________________________________________

Wegens groot succes presenteert C.V. de Knoll'ntrekkers wederom het grandioze carnavalsfeest “Disco Fever”. Het wordt een gezellige Bornerbroekse feestavond voor jong en oud. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom, dus ook niet-leden! DJ Martijn Ketelaar van drive-in The Black Cat zal de beste dansplaatjes uit de vorige eeuw draaien zodat iedereen in Café Brockie zijn disco-dansmoves kan vertonen. Ook dit jaar is er weer een speciale prijs voor de best verklede disco-ganger. Dus haal je mooiste disco-outfit uit de kast en kom vrijdag 24 februari naar Disco Fever! Kom op tijd, want vol is vol! Wanneer: Vrijdag 24 februari Aanvang: 20.00 uur Waar: Café Brockie Entree: Gratis, vanaf 18 jaar

ZATERDAG 25 FEBRUARI!!! CARNAVALSOPTOCHT …..

”Brookers doot ‘t met mekaar” Het kan nog!!!!!!!!! Dus geef je gauw op middels het deelname formulier. Graag inleveren voor 10 februari bij Ellen Braamhaar. De wagenkeuring zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 11 februari!! Met vriendelijke groeten,

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Optochtcommissie cv de Knoll’ntrekkers

16 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


_________________________________________________________________________

NAAM:

TEL.:

BUURT: ADRES CONTACTPERSOON: CATEGORIE

O O O O

LOOPGROEP WAGENS (voortgetrokken door een gemotoriseerd voertuig) INDIVIDUEEL (maximaal 3-4 personen) KINDEREN t/m 12 JAAR

THEMA: EIGEN ONTWERP: AANTAL DEELNEMERS: Hierbij verklaart ondergetekende dat het (de) voertuig (en) inclusief motorrijwielen en bromfietsen dat (die) aan deze carnavalsoptocht deelneemt (men) volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen verzekerd is (zijn) en mocht er zich een calamiteit voordoen waarop bovenvermelde Wet van toepassing is, de carnavalsvereniging de Knoll’ntrekkers te Bornerbroek van elke aansprakelijkheid hetzij materieel hetzij immaterieel is gevrijwaard. Ondergetekende: Naam: Adres: Woonplaats: Handtekening: Dit formulier zo spoedig mogelijk inleveren, in ieder geval voor 10 februari a.s. Bij Ellen Braamhaar, De Korenkamp 13. Met vriendelijke groeten, >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Optochtcommissie c.v. de Knoll’ntrekkers 17 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


__________________________________________________________________________ Geloofsgemeenschap Sint Stephanus Bornerbroek maakt deel uit van de Sint Marcellinusparochie. Website: sintmarcellinus.nl

VOOR DRINGENDE PASTORALE HULP , BELLEN 06- 57 42 90 99.

Voor alle overige vragen kunt u rechtstreeks met de pastores contact opnemen: Pastoor: Mgr. A. Woolderink, tel. 06-83 79 61 83; vicaris.a.woolderink@planet.nl (ma. vrij) Parochievicaris: Pastor H.de Vries, tel: 06-45 29 02 66, pastordevries@sintmarcellinus.nl, (ma. vrij) Pastoraal werkers: Pastor Wilhelmien Wichers Schreur; tel.nr:: 06-83229537, pastorwichersschreur@sintmarcellinus.nl (wo. vrij) Pastor Jeannette Koopman, tel.nr. 06-12573482, pastorkoopman@sintmarcellinus.nl (vr. vrij) Pastor José van den Bosch-van Os, tel: 0546-657155 of 06-22369161, jvdboschpastoraalwerkster@gmail.com, (wo. en vr. vrij, en alle schoolvakanties). Bereikbaarheid secretariaat Sint Marcellinusparochie: Jopy van Oort, tel: 0547-38 13 86. secretariaat@sintmarcellinus.nl (bereikbaar op ma, di, en vr. van 09.0 uur tot 17.00 uur; do. van 09.00 tpt12.30 uur). ————————————————————————————————————— Begrafenisvereniging Bornerbroek: contactpersoon: J. Stamsnijder, tel. 074-3841573 ————————————————————————————————————— Rekeningen t.n.v. RK parochie St. Marcellinus locatie. H. Stephanus Voor betalingen van nota’s e.d.: NL21 RABO 0108 4012 51 Kerkbijdrage: NL45 RABO 0108 4021 77 ———————————————————————————–—————————-Contactpersonen bijzondere diensten wat betreft koren Rouwdiensten: H. Holtkamp, tel. 074-3841842; Trouwdiensten: R. Koel-Platenkamp,tel. 074-3841496 Kerkversiering: Hermien Lorkeers, tel. 0546-803114 ————————————————————————————————————— Brookshoes: openingstijden: ma van 10.00 tot 15.00 uur; di en do van 10.00 tot 16.30 uur; woensdag overdag gesloten; vr. van 08.30 tot 12.30 uur. 's Avonds geopend vanaf 19.00 uur. Emailadres: info@brookshoes.nl. tel. 074-3841790 . Brooker boek: gratis boeken lenen tijdens openingstijden Brookshoes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Politie: spreekuur donderdagmiddag van 13.30 - 14.00 uur van de even weken. Wijkagent: Melanie Harberink, tel.: 0900 8844 -------------------------------------------------------------------------------------------------------Kinderdagverblijf Het Boerderijtje, tel. 074-3577431 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fysiotherapie De Haere locatie Zenderen Erve Oosterveld 1 en Bornerbroek Rammelhuiskamp 26b. tel 074-2592050 ———————————————————————————————–————— Vragen over het openbaar gebied: Call Center van de gemeente Almelo, tel. 0546 541111 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

18 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


_________________________________________________________________________

Bornerbroek en Enter

Voor dringende huisartsenzorg ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen de Spoedpost (Centrale Huisrtsen Post) Almelo bellen, tel. 088 588 05 88 of huisartsenpraktijk Hengelo bellen, tel. 088 555 11 55. OPENINGSTIJDEN APOTHEEK ENTER Bornerbroekseweg 2, Enter, tel.: 0547 - 383366 ma t/m vr: van 08.00 - 18.00 uur, gesloten van 12.30 - 13.00 uur. Zaterdags en zon– en feestdagen gesloten. Buiten deze openingstijden kan men terecht bij de Dienstapotheek Almelo (naast de ingang van het Twenteborgziekenhuis), tel. 088 7084343. Afhalen medicijnen Theresiahuis Bornerbroek: ma-wo-do-vr van 17.00 - 17.15 uur --------------------------------------------------------------------------------

Spreekuren in de praktijk aan de Rammelhuiskamp 8a te Bornerbroek:

Dokter Oortgiesen: maandag en donderdag tel. 3841201 Dokter Ebbens: woensdag en vrijdag van 13.00 tot 13.30 u. In Enter uitsluitend volgens afspraak tel. 0547 – 381396, toets 1 voor spoed, toets 2 voor herhaalrecepten ----------------------------------------------------------------------------------------Wijkzorg Enter/Bornerbroek: Reggestraat 138, 7468 ES Enter, tel. 06 55698695 Zorgaccent TNWT Inloopspreekuur: ma. t/m vr. van 12.30-13.30 uur Contactpersonen: Bianca Westen en Hester Drees ----------------------------------------------------------------------------------------Wijkzorg nodig in Bornerbroek of omgeving? Vertrouw dan op wijkteam Bornerbroek van TMZ! Bel: 06-10157943 of kijk op www.triviummeulenbeltzorg.nl -----------------------------------------------------------------------------------------

Brooksblad digitaal (en in kleur) te lezen op facebookpagina:

https://www.facebook.com/bornerbroek Het emailadres van de digitale redactie Bornerbroek is: redactie@bornerbroek.com

Volg ons ook op Twitter!!

@infobornerbroek

Brooksblad is ook te lezen op www.bornerbroek.com —> bekijk meer —> bekijk of download het brooksblad

Almelo in je broekzak! De app ‘Uit in Almelo’ voor Android en IOS is gratis te downloaden. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

19 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


__________________________________________________________________________

Harten vrouw, kaartmarathon Schelpjesviering, 09.30 uur Ophalen restafval bebouwde kom (grijze container) Harten vrouw, kaartavond ZijActief, lezing over paarden en koetsen SOB, bingo Ophalen GFT-container bebouwde kom C.V. de Knoll’ntrekkers, Ouderencarnaval C.V. de Knoll’ntrekkers, , Disco Fever C.V. de Knoll’ntrekkers, Carnavalsoptocht en –avond, 15.00 uur C.V. de Knoll’ntrekkers, Kindercarnaval & Leuge Knipp’nbal Muziekvereniging St. Caecilia, blauwe containerdag Papiercontainer gemeente bebouwde kom Harten vrouw, kaartavond Ophalen GFT-container bebouwde kom Shake it up, Disco groep 7-8 Gezinsviering, 19.00 uur Tennisvereniging Bornerbroek, potgrondactie Ophalen restafval bebouwde kom (grijze container) Harten vrouw, kaartavond Brooker Toneel Tennisvereniging Bornerbroek, opening 3e tennisbaan SOB, bingo Ophalen GFT-container bebouwde kom KVB Brooker Toneel Muziekvereniging St. Caecilia, blauwe containerdag Papiercontainer gemeente bebouwde kom Harten vrouw, kaartavond ZijActief, paasstukje maken Brooker Toneel Ophalen GFT-container bebouwde kom Harten vrouw, kaartavond

11 februari 12 februari 15 februari 16 februari 16 februari 21 februari 22 februari 22 februari 24 februari 25 februari 28 februari 28 februari 1 maart 2 maart 8 maart 10 maart 11 maart 11 maart 15 maart 16 maart 17 en 18 maart 18 maart 21 maart 22 maart 23 maart 24 en 25 maart 28 maart 29 maart 30 maart 30 maart 31 maart en 1 april 5 april 6 april

Dinsdags vóór 13.00 uur via email brooksblad@home.nl. Redactie: R. Dohmen (0743841253) / T. Platenkamp (0546-800772 / 06 55884789) Advertentiekosten: dubbele pagina (=A4) € 45,--, 1/1 pagina (=A5) € 25,--, ½ pagina € 15,-- en ¼ pag. € 8,--; te koopjes voor particulieren (= Brookertje) € 3,00; folder of inlegvel € 30,- -. Giften en betalingen: bankrek. nr. NL77Rabo010 84 91 811 t.n.v. Administratie Brooksblad >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

20 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Nr 5 d d 9 februari 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you