Page 1

JAARGANG 34 Nummer 20 17 mei 2018


SPECTACULAIRE OPENING BROOKERAVOND Op aanstaande vrijdag zullen de muzikanten van St. Caecilia, samen met de kinderen van groep 5 & 6 van de basisschool, de Brookeravond op grootse wijze openen. Na vele weken van flink oefenen zijn de kinderen helemaal klaar om het dak van de feesttent af te blazen! Komt allen op tijd, want om 20:30 uur begint het spektakel waar de kinderen zo hard voor geoefend hebben!

Graag tot dan! St. Caecilia Bornerbroek

AANKONDIGING 8e BROOKSE WANDELDAGEN 2018 Op dinsdag 5 juni en woensdag 6 juni zijn voor de 8e keer de Brookse wandeldagen. We hebben dit jaar twee startplaatsen. Starttijd: 18.00u -19.00u. Dinsdag 5 juni starten we vanaf de parkeerplaats bij restaurant het Maatveld op Tusveld. Woensdag 6 juni starten we in het Dorpspark. Noteer het alvast in uw agenda! 2


Op dinsdag is de ingebruikname van een nieuw stuk wandelpad rondom de Doorbraak bij het Maatveld: een van de allermooiste stukjes met een verrassende passage van de Doorbraak. Op woensdag gaan we vanuit het Dorpspark richting natuurvriendenhuis Krikkenhaar. Beide dagen hebben we zowel een route van circa 5 - 6 km en een route van 10 -11 km. Iedereen van 1 tot 100 mag meelopen. U kunt zich alvast opgeven via de mail: brookerwandeldagen@hotmail.com Geef aan of u meedoet aan de korte of de lange route: met hoeveel volwassenen en hoeveel kinderen. De Activiteitencommissie van het Brookshoes en Jan Bartels, Ilse Arkink, Judith Rutjes, Marjo Breteler.

3


4


FEESTELIJKE OPENING BELEEFTUIN BORNERBROEK ! Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op de feestelijke opening van de beleeftuin in Bornerbroek op zaterdag 26 mei om 14.00 uur. Sociaal Vitaal De beleeftuin in Bornerbroek is voortgevloeid uit de Provinciale subsidie Sociaal Vitaal, waar Sportbedrijf Almelo penvoerder is geweest. Deze subsidie ondersteunt de kleine kernen rondom Almelo voor een sociaal en vitaal bestaan van de inwoners. Uit onderzoek is gebleken dat ouderen in Bornerbroek nog meer behoefte hebben aan beweging. Hiervoor is in samenspraak met de senioren 55+ in Bornerbroek een passende beleeftuin aangelegd. Theresiahof De tuin van Theresiahof is de basis geworden van de beleeftuin, die voor het hele dorp toegankelijk is. De tuin is voorzien van onder andere een schommelbank, verhoogde tuinier bakken, een waterpomp, een xylofoon, diverse vogelhuisjes en een insectenhotel. Feestelijke opening Zaterdag 26 mei wordt om 14.00 uur de beleeftuin feestelijk geopend door o.a wethouder Irene ten Seldam. Ook zijn de kinderen van Basisschool St Stephanus aanwezig. Zij overhandigen een zelfgemaakte wensboom voor de senioren in Bornerbroek. De dag zal aangekleed worden met gezellige muziek, activiteiten voor jong en oud en een gezamenlijke rondleiding om 14.00 uur. Samenwerkende partijen De beleeftuin is tot stand gekomen door een prachtige samenwerking van vele partijen. De regiegroep bestaat uit: Sportbedrijf Almelo, Stichting Dorpsbelangen en TMZ Theresiahof.

5


Noaberschap De tuin is tot stand gekomen dankzij vele vrijwilligers uit het hele dorp. Diverse zaterdagen is er gesloopt, geklust en gebouwd. Dit alles onder toeziend oog en adviezen van de senioren uit het dorp en van Theresiahof. Zonder dit prachtige noaberschap was de tuin niet gerealiseerd geweest. Praktische informatie Datum: 26 mei 2018 Inloop 13:30 uur, opening 14:00 uur, einde 16:00 uur.

6


Vooraankondiging van de DORPSAVOND 2018. Op donderdag 7 juni om 20.00 uur bent u van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse Dorpsavond van de Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek. Wij zullen weer een aantal actuele zaken presenteren. Ook kunt u ons vragen stellen en zaken voorleggen, die Bornerbroek aangaan. Een aantal van de onderwerpen die aan bod komen zijn:  Stimuleren van bewegen in Bornerbroek ( met name voor onze ouderen):  Peiling van uw mening over een mogelijke semi-verharding van het Processie pad.  Nieuwe ontwikkelingen m.b.t. de woningbouw op het voormalige Hoitinkterrein.  Waarom u dit jaar nog niets heeft gehoord over de verkeersschouw. De volledige agenda volgt later. Noteer het vast in uw agenda. St. Dorpsbelangen Bornerbroek.

7


GEBEDSVIERING IN DE FEESTTENT Op tweede Pinksterdag is er om 9.45 uur een gebedsviering in de feesttent, op het traptrekkerrace-circuit. De stichting Pinksterfeesten en de pastoraatsgroep van de geloofsgemeenschap St. Stephanus hebben samen voorbereidingen getroffen voor deze viering. Pastor Wichers Schreur gaat voor en ons jeugdkoor Eigenwijs zorgt voor de muzikale ondersteuning. We willen vieren dat de geestdrift en saamhorigheid die bij Pinksteren horen juist deze dagen in onze gemeenschap zo groot zijn. Ook zullen we met de aanwezige kinderen vlammen gaan maken, zodat het vuur voor de traptrekkerrace al een beetje aangewakkerd wordt. U bent allemaal van harte welkom in deze viering. We hopen veel mensen te zien.

8


BEREIKBAARHEID SECRETARIAAT Tel.nr.: 074 – 3841202 E-mailadres: secretariaat@stephanusbornerbroek.nl Fons Meulenkamp: Tel. 3841748 b.g.g. 06-30426873 Openingstijd locatiesecretariaat: dinsdags 10.00 u - 11.30 u

VIERINGEN van 19 t/m 25 mei 1e Pinksterdag 20 mei

09.15 uur:

Woord en Comm.viering Ad Fundum Voorganger: Past. J. Koopman

Pinksterfeesttent e

2 Pinksterdag 21 mei 09.45 uur:

Woord en gebedsviering Jeugdkoor “Eigen Wijs” Voorganger: Past. W. Wichers Schreur

INTENTIES Zondag 20 mei 09.15 uur Johan Kamphuis; ouders Jannink-Hondebrink en fam.; Vader en zoon Schuttenbeld en overige familieleden; Bernard Kemna; Johan Kemna; Gerhardus Johannes Schothorst en overl. fam. ; Lies Groothuis-Reinders; ouders Groothuis-Nijland; Johannus Gerhardus Groothuis; Minie WilminkSanderink; Gerard en Marie Slot-Braamhaar; Gerard Bokdam; ouders en Johan Hofste; overl. ouders Herman Kemna en Marie Kemna-ten Dam; Jan Schroten; Beata Rollema-Tuithof; Henk Schuttenbeld; ouders en Gerard Engbersen;

MEDEDELINGEN Collecte: Op zondag 20 mei is de opbrengst van de 1e collecte voor onze eigen kerk en de opbrengst van de 2e Collecte is bestemd voor het onderhoud van de Mariakapel. 9


Tevens wordt U na afloop van de viering, bij de uitgang van de kerk, een bijdrage gevraagd voor de Nederlandse Bisschoppen. De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zet zich in voor Nederlandse missionarissen en missionair werkers. Elk jaar voert de WNM campagne voor deze mensen, die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Dit jaar staan pater Bert Hagendoorn o.f.m., missionaris in IndonesiĂŤ, en Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala centraal in de campagne. Zij zetten zich in voor de ander, net als honderden missionarissen en missionair werkers wereldwijd. Vanuit hun geloof gaan zij de strijd aan tegen armoede en onrecht. Samen gaan zij op zoek naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst en een wereld waarin iedere mens meetelt. Pater Bert Hagendoorn o.f.m., missionaris in IndonesiĂŤ

KERKVIERING MET KINDERKOOR Pinksteren is een Christelijk feest. Op deze dag stortte God de Heilige Geest uit over de discipelen. Hierdoor konden zij plots allerlei vreemde talen spreken en het geloof verkondigen. Logisch dus dat de Pinksterfeesten nu ook een eigen kerkviering heeft. Die vindt dan ook gewoon plaats op het feestterrein, in de tent. Het jeugdkoor Eigen Wijs zorgt voor de muzikale ondersteuning bij de viering. Dit koor, dat pas geleden nieuw leven werd ingeblazen, bestaat uit twaalf meiden die met veel plezier zingen onder leiding van Fleur en Hans Klerkx. 10


Wij hopen dan ook dat vele Bornerbroekers hierbij aanwezig zullen zijn. Past. W. Wichers Schreur Lokatieraad en Pastoraatsgroep Jeugdkoor, Fleur en Hans Klerkx.

Vastenactie 2018 De vastenactie van 2018 heeft een mooie som opgebracht van â‚Ź 1551,63. Met deze mooie opbrengst zijn we erg blij. We hebben in elk geval kunnen realiseren wat we voor ogen hadden en meer zelfs, zodat ook de kinderen van de Tawuto school, net zoals bij ons, kunnen leren aan een tafel en kunnen zitten op een stoel. We willen dan ook iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen.

RUIMTES TE HUUR Tijdelijke opslagruimte binnen en buiten Schapendrift 7 Voor informatie 06.54365393 11


Inschrijving goede doelen Glazen Café 2018 geopend! Van 12 t/m 16 december vindt het Glazen Café Bornerbroek 2018 plaats. De inschrijving voor goede doelen voor deze 7e editie is bij dezen geopend! Kan jullie vereniging, stichting of ander initiatief een financiële bijdrage gebruiken voor een goed doel in Bornerbroek en omgeving? Schrijf je dan in en maak kans op een gift van het Glazen Café Bornerbroek! De voorwaarden waar een inschrijving aan moet voldoen, het inschrijfformulier zelf en overige informatie zijn te vinden op onze website (www.glazencafebornerbroek.nl). Wees er op tijd bij, want de inschrijving sluit 15 september. Met vriendelijke groet, Organisatie Glazen Café Bornerbroek

12


Beste leden van SOB en Bornerbroekers, Ook SOB doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Wij zullen de opbrengst gebruiken voor de activiteiten die wij voor onze leden organiseren. Wij hopen dat jullie de stemmen voor deze Rabobank actie gebruiken om SOB te ondersteunen. Hartelijk dank voor jullie hulp. Het bestuur van SOB

13


VOGELSCHIETEN op 1e PINKSTERDAG Ook dit jaar zal het vogelschieten weer plaats inden op 1e Pinksterdag, 20 mei 2018. Schutterskoning Gerard Stamsnijder en Schutterskoningin Dianne Westen zullen om 14.00 uur de eerste 2 schoten lossen. Maar dit jaar zal het iets anders verlopen, we schieten namelijk gezamenlijk, dus mannen én vrouwen op één vogel! Hierdoor zal er uiteindelijk maar één iemand naar huis gaan met de titel: Schuttershoogheid 2018! Wie o wie zal deze Schuttershoogheid gaan worden? Kom en probeer het ook eens!! 1e Pinksterdag om 14.00 uur op het feestterrein. Inschrijven vanaf 13.30 uur. Inschrijfgeld € 12,00 Tot ziens op 1e Pinksterdag! Met vriendelijke groet,

Bestuur C.V. de Knoll’ntrekkers

14


NIVON NATUURVRIENDENHUIS KRIKKENHAAR Een sfeervol huis in een mooie, veilige omgeving met een rijke geschiedenis. Sinds 1928 staat het aan Krikkenhaar 11 in Bornerbroek. Omdat het huis dit jaar 90 jaar bestaat en daarmee het oudste natuurvriendenhuis in Nederland is, wordt op 27 mei een open dag georganiseerd. De beheercommissie wil hiermee nog eens onderstrepen wat een uniek huis het is en welke mogelijkheden het biedt. Door de mooie ligging is het huis aantrekkelijk voor jong en oud, het wordt bezocht door fietsers en wandelaars, Ook het kabouterpad maakt een bezoek meer dan de moeite waard. Door de ligging en het speelterrein is het zeer geschikt voor een of meerdaagse schoolreisjes. Het huis kan daarnaast worden gehuurd voor vergaderingen, seminars, familiebijeenkomsten. Het beschikt over een professionele keuken. Het biedt voor overnachting plek aan 52 mensen. Veel vrijwilligers uit de Nivon afdelingen Almelo en Hengelo/Goor hebben een steentje bijgedragen aan het “runnen� van het huis. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. Wilt u iets doen op Krikkenhaar, deel uitmaken van een gezellige groep vrijwilligers ? Wilt u eens komen kijken op het huis ? U laten informeren over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk ? U bent altijd van harte welkom. Eerst meer weten ? Kom dan naar de open dag op 27 mei van 14.00 tot 19.00 uur. Of kijk op de website: www.nivon.nl/accommodaties.

15


Ieder einde is ook een begin. Uitvaartcentrum Almelo Bel (0546) 81 33 34 of kijk op www.vredehof.nl Vredehof.

In dienst van het leven.

Eddie Schoneveld

16


BROOKLANDRUN 26 MEI 2018 De vierde editie van de Brooklandrun gaat van start en wel op zaterdag 26 mei a.s. . Er wordt weer gestreden voor de prijs van de Beste Brooker Lopers voor zowel 5, 10 km als op de nieuwe afstand bij de 15 km. Inschrijven voor deze loop kan ook nog op de dag zelf tot een half uur voor aanvang van de desbetreffende afstand. Kom en doe mee. De routes kunt u bekijken op www.brooklandrun.nl, kom en moedig onze sportievelingen aan. De route zal deels door de Mors lopen en via de Maatkampsweg hierdoor zal er tussen 18.00 en 19.30 uur wat verkeershinder zijn. Wij hopen op uw begrip. Alle aangrenzende bewoners alvast hartelijk dank voor uw medewerking en ook alvast een dank aan alle vrijwilligers en sponsoren die dit event mede mogelijk maken. Organisatie Brooklandrun

17


Speel mee met de gezelligste Kwis van Bornerbroek op vrijdag 28 december Schrijf je nu in!!! Voor de inschrijving verwijzen wij je door naar de website: www.brookerkwis.nl Tip: Kijk tijdens de pinksterfeesten goed om je heen, wie weet komt het op vrijdag 28 december van pas… Het Spel De Brooker Kwis staat in het teken van gezelligheid, saamhorigheid, spanning, sensatie en strijd. Aan de Brooker Kwis doe je mee als team. De samenstelling bepaal je geheel zelf, met buren, vrienden, collega’s of vereniging- en sportvrienden. Ieder team wijst een captain aan die het team vertegenwoordigt. Hij/zij krijgt een Kwisboek mee met zo’n 100 vragen en hilarische opdrachten. Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan. Het dorp staat ook zeker centraal in de onderwerpen. Het kan maar zo zijn dat je het dorp in moet om antwoord op een vraag te krijgen. Gedurende de Kwis mag er gebruik worden gemaakt van alle vormen van ondersteuning. 18


Vrijdagavond 28 december Op vrijdagavond 28 december worden om exact 19.00 in het Brookshoes de Kwisboeken uitgereikt aan de teamcaptains. Zodra het Kwisboek is overhandigd, vertrekt de captain naar zijn/ haar thuisbasis waar het hele team vol spanning zit te wachten. Vanaf dat moment kan er worden begonnen met de vragen en opdrachten. Om uiterlijk 23.30 uur moet het Kwisboek met de antwoorden door de captain worden ingeleverd bij de organisatie in het Brookshoes. De uitslag en feestavond Alle Kwisboeken die op tijd zijn ingeleverd worden door de organisatie gecontroleerd. Het team dat de meeste punten heeft behaald wordt de winnaar van de Brooker Kwis 2018 en krijgt een prijs uitgereikt tijdens de feestavond op vrijdag 11 januari 2019 in het Brookshoes. Iedereen is dan van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Via de website: www.brookerkwis.nl houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en de voorbereidingen. Kijk dus regelmatig even op deze website, het Brooksblad en op facebook. Ook kunt u vragen en/ of opmerkingen (via de website) richten aan de organisatie of stap gerust op iemand af. Namens de Initiatiefnemers: Regina ten Asbroek, Annelies Timmerhuis, Jaap Scholten, Ans Pigge, Bart Pigge, Erik Pigge, Jan Platenkamp, Marjolein Snijders, Geke de Jong, Herman Platenkamp, Henny Kuiphuis, Janny Slot, Petra Tangena, Roy Ramakers en Karin Wes.

19


VOETBAL PUPILLEN & JUNIOREN PROGRAMMA 19-05-2018 Aanvang Wedstrijd

Scheidsrechter

10:00

Bornerbroek JO11-1

-

NEO JO11-5

10:00

Bornerbroek JO11-2

-

Holten JO11-2

14:30

Bornerbroek JO17-1

-

KOSC JO17-3

Patrick Lucas

SENIOREN PROGRAMMA 20-05-2018 Aanvang Wedstrijd

Scheidsrechter

09:30

Bornerbroek 45+1

-

Holten 45+3

Paul Lijster

14:00

Bornerbroek 1

-

La Première 1

Marco Reuvekamp

Kijk voor voetbaluitslagen op www.bornerbroek.nu

20


HANDBAL PROGRAMMA Voor het komende weekend zijn er geen handbalwedstrijden gepland.

UITSLAGEN De afgelopen week zijn er geen handbalwedstrijden gespeeld.

21


ALGEMENE INFORMATIE KERK

www.sintmarcellinus.nl Geloofsgemeenschap Sint Stephanus Bornerbroek maakt deel uit van de Sint Marcellinusparochie VOOR DRINGENDE PASTORALE HULP , BEL 06- 57 42 90 99. Voor alle overige vragen kunt u rechtstreeks met de pastores contact opnemen: Pastoor: Mgr. A. Woolderink, tel. 06-83796183; vicaris.a.woolderink@planet.nl (ma. vrij) Parochievicaris: Pastor H.de Vries, tel: 06-45 29 02 66, h.devries@past-team.nl (vr. vrij) Pastoraal werkers: Pastor Wilhelmien Wichers Schreur; tel.nr:: 06-83229537, w.wichersschreur@past-team.nl (wo. vrij) Pastor Jeannette Koopman, tel.nr. 06-12573482, j.koopman@past-team.nl (vr. vrij) Pastor JosÊ van den Bosch-van Os, tel: 0546-657155 of 06-22369161, j.vandenbosch@past-team.nl (wo. vrij) Bereikbaarheid secretariaat Sint Marcellinusparochie: Jopy van Oort en, Annemarie Kamphuis, Tel: 0547-38 13 86. secretariaat@sintmarcellinus.nl (ma. t/m do van 09.00 uur tot 17.00 uur) Begrafenisvereniging Bornerbroek: contactpersoon: J. Stamsnijder, tel. 074-3841573 Rekeningen t.n.v. RK parochie St. Marcellinus locatie. H. Stephanus Voor betalingen van nota’s e.d.: NL21 RABO 0108 4012 51 Kerkbijdrage: NL45 RABO 0108 4021 77 Contactpersonen bijzondere diensten wat betreft koren Rouwdiensten: H. Holtkamp, tel. 074-3841842; Trouwdiensten: R. Koel-Platenkamp,tel. 074-3841496 , Kerkversiering: Hermien Lorkeers, tel. 0546-803114 22


ALGEMENE INFORMATIE WEEKENDDIENSTEN ARTSEN Voor dringende huisartsenzorg ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen bel met de Huisartsen Posten in Almelo: 088-588 05 88 of Hengelo: 088-555 11 55.

OPENINGSTIJDEN APOTHEEK ENTER Bornerbroekseweg 2, Enter, tel.: 0547 - 383366 ma t/m vr: van 08.00 - 18.00 uur, gesloten van 12.30 - 13.00 uur. Zaterdags en zon- en feestdagen gesloten. Buiten deze openingstijden kan men terecht bij de Dienstapotheek Almelo (naast de ingang van het Twenteborgziekenhuis), tel. 088 7084343. Afhalen medicijnen Theresiahof: ma-wo-do-vr van 17.00 - 17.15 uur

HUISARTSENPRAKTIJK EBBENS EN ROSENDAL Patiënten kunnen telefonisch een afspraak maken voor het spreekuur aan de Voormors 127 te Enter via telefoon nummer 0547-381396.

WIJKVERPLEGING ZorgAccent , Reggestraat 138, 7468 ES Enter, tel. 06-55698695 Wijkteam Enter-Bornerbroek TMZ, wijkteam Bornerbroek Bel: 06-10157943 of kijk op www.triviummeulenbeltzorg.nl

POLITIE: spreekuur donderdagmiddag van 13.30 - 14.00 uur in de even weken in ‘t Brookshoes. Wijkagent: Melanie Harberink, tel.: 0900-8844

GEMEENTE ALMELO: 0546-541111 BROOKSHOES Openingstijden: ma 10:00-15:00 / di 10:00-17:00 / do 10:00-17:00 / vr 10:00-12:30 ma-do ‘s avonds va 19:00

23


AGENDA 2018 Pinksterfeesten 18, 19, 20 en 21 mei Bedrijvenuurtje 18 mei Super Schlager Samstag 19 mei Muziekvereniging St. Caecilia, blauwe containerdag 22 mei Zonnebloem, bootreis 24 mei Brroklandrun 28 mei KVB, jaarlijks reisje 31 mei ZijActief, jaarlijks reisje ? Autocross ASB 3 juni Wandel 2-daagse 5 en 6 juni Dorpsavond Dorpsbelangen 7 juni Shake it Up: Disco-avond 8 juni ZijActief, fietstocht + excursie ‘t Wierke 14 juni SOB, bingo 19 juni PRO7 toernooi 23 juni RKSV, jeugdkamp 22 t/m 24 juni Muziekvereniging St. Caecilia, blauwe containerdag 26 juni KVB 28 juni Accordeon-Harmonicadag bij Zorgboerderij De Piet te Ypelo. 1 juli Shake it Up: Eindfeest 6 juli St. Caecilia, zomeravondconcert 7 juli C.V. De Knoll’ntrekkers, feestavond 7 juli Ledo, einddemo 13 juli Strandbal Festival 25 augustus Muziekvereniging St. Caecilia, blauwe containerdag 28 augustus SOB, reisje 6 september Hartenvrouw, kaartavond 6 september Ledo kamp 7-9 september Brooker Noazommer Feest 8 september Sluiting inschrijving goede doelen Glazen Cafe 15 september SOB, bingo 18 september KVB 13 september ZijActief, lezing kruidenvrouwtje Ada Vreman 19 september Wanneer u iets wilt organiseren, kijk dan eerst even of er al iets bijzonders is op die datum. Nieuw evenement? Geef het aan ons door ! Hartenvrouw, kaartavond 24 Muziekvereniging St. Caecilia, blauwe containerdag

20 september 25 september

Nr 20 d d 17 mei 2018  

wekelijks informatieblad voor Bornerbroek

Nr 20 d d 17 mei 2018  

wekelijks informatieblad voor Bornerbroek

Advertisement