Page 1

JAARGANG 34 Nummer 11 15 maart 2018


PALMPASENVIERING MET OPTOCHT

25 maart

Palm, palm poasen, loat de koekoek roazen, loat de kievit zingen dan krieg wie lek're dingen Palmpasenviering met optocht Zondag 25 maart is het palmzondag. Net als vorig jaar is er weer een palmpaasoptocht. Het begint om 10.30 uur in de kerk met een Palmpasen-gezinsviering. Tijdens deze viering mag je natuurlijk je palmpaas meebrengen. De grote palmpaas staat ook in de kerk. De peuters en kleuters (t/m groep 2) gaan (als het weer het toelaat, anders blijven ze tijdens de viering in de kerk) samen met de werkgroep Kleuterkerk tijdens deze viering iets leuks doen. Ze komen aan het eind van de viering weer terug in de kerk. Na de viering vertrekt de fanfare rond 11 uur bij de kerk. De route van de Palmpasen optocht zal vanaf de parkeerplaats naast de kerk, door het dorpspark richting het Trivium gaan. In het Trivium wordt de grote palmpaas aan de bewoners aangeboden. In het Trivium krijgen jullie allemaal een verrassing. Wij hopen dat jullie allemaal komen! ActCie & Werkgroep Gezinsviering & Juf Judith Graag zouden wij iedereen willen verzoeken om de parkeerplaats naast de kerk indien mogelijk vrij te houden

2


Demogroep 2Move Kom je ook?

Zaterdag 17 maart a.s. om 19.30 uur Open Podium Rabotheater/Schouwburg Hengelo

3


UITSLAG KAARTAVOND RKSV 1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: Poedelprijs:

T.Spoler G.Perik H.Slot E.Moshuis

9 maart 2018

23 punten 22 punten 22 punten -22 punten

De volgende kaartavond is op 6 april, aanvang 19.30 uur.

COLLECTE REUMAFONDS VAN 19 TOT 24 MAART 2018 Reuma. Een ziekte waar ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland op één of andere manier aan lijden. Vaak pijnlijke aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Handen, voeten , benen enz. Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen ! Wilt u helpen dat het uit de wereld komt, steun dan de collecte die volgende week gehouden wordt. Dank uw wel voor uw gift aan de collectant die ook bij u aan de deur komt !

BINGO SOB Dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur is er bingo . Wie het gezellig vindt kan gerust komen. HET BESTUUR 4


5


6


MUSICAL “HET VERHAAL VAN MOZES” en presentatie communicantjes Vrijdagavond 16maart a.s. om 19.00 uur zullen de kinderen van groep 4 van basisschool St. Stephanus de musical “het verhaal van Mozes” uitvoeren in onze St. Stephanuskerk te Bornerbroek. Tevens gaan de kinderen zich tijdens deze musicaluitvoering presenteren als voorbereiding op de eerste Heilige communie. Naast groep 4 zullen ook kinderen van groep 3 een rol spelen bij de uitvoering van de musical. Wij nodigen u, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes, andere familieleden, bekenden en parochianen uit om deze feestelijke musical samen met de kinderen en ouders van groep 3 en 4 te vieren. Er zal een vrije gift gevraagd worden. U komt toch ook?

7


Kaarten kosten â‚Ź 13,- en zijn te bestellen via ‘t Brookshoes, 074-3841790/06-51370512 of info@kulturhusbornerbroek.nl 8


DORPSPARK KRIJGT WEER GREEN FLAG AWARD Het dorpspark heef voor de 4e keer de Britse Green Flag Award gekregen. Om in aanmerking te komen voor een deze onderscheiding moet een park gastvrij en veilig zijn, milieuvriendelijk en moeten eventuele oude landschapselementen zoveel mogelijk in stand zijn gehouden. Tijdens een onverwacht bezoek van de Engelse jury voldeed het park aan al deze voorwaarden. Alle vrijwilligers die het dorpspark onderhouden weer heel hartelijk dank voor het vele werk dat wordt gedaan!

POTGRONDACTIE TENNISVERENIGING SUCCESVOL Afgelopen zaterdag zijn we weer op pad geweest in en rondom Bornerbroek met zakken potgrond die we bij heel veel adressen hebben geserveerd in tuin, carport, berging of garage. We willen hierbij de inwoners van Bornerbroek bedanken voor hun fantastische ondersteuning. Voor de mensen die niet thuis waren of die we per ongeluk hebben gemist is er nog de mogelijkheid om zakken potgrond te bestellen. Deze worden dan bezorgd bij u thuis. Telefoon 06 – 53420989 Email: m.ganzeboom@falco.nl Namens de Tennisvereniging Bornerbroek 9


VERKIEZINGEN 21 MAART 2018 Beste inwoners van Bornerbroek. Graag zou ik mij aan jullie willen voorstellen. Mijn naam is Ton Trienen en ik ben voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen kandidaat voor het CDA. Ik ben vanaf 1990 tot en met 2006 ook al gemeenteraadslid voor het CDA geweest en was toen woordvoerder Financiën namens de CDA fractie. Sommigen van u kenden wellicht mijn vader nog die jarenlang wethouder van Financiën was. Leuk is het voor u om te vertellen dat mijn opa Albertus Holtkamp was die geboren is in Bornerbroek als zoon van Bernardus Holtkamp en Maria Hoeselaar. Vorig jaar ben ik benaderd door het CDA in Almelo om mij weer kandidaat te stellen voor de gemeenteraad in Almelo vanwege mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van financiën. Destijds was ik heel nauw betrokken bij de financiering van de nieuwe sporthal in Bornerbroek. Ik vind het heel belangrijk om prettig te wonen en te leven in het dorpskarakter van het gezellige Bornerbroek. Graag wil ik mij hiervoor inzetten. Als jullie mij dat graag zien doen, vraag ik hierbij beleefd op mij te stemmen op 21 maart a.s. Stem daarom graag op het CDA, lijst 2, kandidaat nr. 6 , Ton Trienen. Bij voorbaat dank ik jullie hartelijk en ontmoet ik jullie graag persoonlijk binnenkort. Groeten Ton Trienen 10


Voor al uw dier- en tuinbenodigdheden Voorjaar Het is weer tijd voor de bemesting van uw borders en gazon. De Sköppe heeft meststoffen tegen mos en onkruid maar ook voor een goede seizoenstart van uw gazon. Nu weer volop verkrijgbaar:  Kalk  NPK (kunstmest 12-10-18)  Organische meststoffen (Koemestkorrel, Culterra, DCM, etc.)  Graszaad  Groene aanslag reiniger Pinnen mogelijk. Openingstijden:

Dinsdag Vrijdag Zaterdag

Adres: Entersestraat 33 Ingang via Lange Voort

17.30u tot 20.00u 13.00u tot 17.30u 09.00u tot 16.00u Tel. 06-41759614 deskoppe@hotmail.nl 11


BELEEFTUIN BORNERBROEK Eerste vrijwilligersdag beleeftuin Bornerbroek groot succes!

BORNERBROEK – Met hulp van maar liefst 23 vrijwilligers is zaterdag veel werk verzet in de tuin van verzorgingstehuis Theresiahof. De saaie tuin wordt in de komende maand omgetoverd tot een ware beleeftuin waar heel het dorp welkom is. Een tuin vol prachtige bloemen en planten, verhoogde tuinierbakken voor de ouderen, waterbanen voor de allerjongsten, een dierenverblijf en voldoende bankjes om te genieten van de nieuwe tuin. Vele handen maken licht werk, zo bleek afgelopen zaterdag. Op de nationale vrijwilligersdag van NLdoet staken vele Bornerbroekers de handen uit de mouwen in de beoogde beleeftuin. Zo is de xylofun klaar, is de grond voor het kippenhok afgegraven, staat de schutting met door de bewoners beschilderde vogelhuisjes er en er is een ouderwetse waterpomp aangesloten. TMZ zorgde voor de koffie en voorzag alle vrijwilligers van een heerlijke lunch. De dag werd op passende wijze afgesloten. Onder luid applaus van de bewoners van de Theresiahof werden de door hen beschilderde vogelhuisjes aan een nieuwe schutting bevestigd.

12


Op zaterdag 24 maart vindt opnieuw een vrijwilligersdag plaats. Dan geeft Lars Bouwhuis, student van de hoveniersopleiding AOC Oost, een informele presentatie over de functie van een insectenhotel. Tevens wordt het insectenhotel geplaatst en gevuld in de beleeftuin. De beleeftuin komt dankzij veel vrijwilligers en verschillende financiers tot stand, te weten: gemeente Almelo, Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe, Donatiefonds Vredehof, TMZ, Sportbedrijf Almelo, RP Fonds, Sportservice Overijssel, Willem Wilmink Stichting, ANWB, Kern met Pit, Fonds NME, Kroon-Oil Foundation en Urenco.

13


ALGEMENE INFORMATIE KERK

www.sintmarcellinus.nl Geloofsgemeenschap Sint Stephanus Bornerbroek maakt deel uit van de Sint Marcellinusparochie VOOR DRINGENDE PASTORALE HULP , BEL 06- 57 42 90 99. Voor alle overige vragen kunt u rechtstreeks met de pastores contact opnemen: Pastoor: Mgr. A. Woolderink, tel. 06-83796183; vicaris.a.woolderink@planet.nl (ma. vrij) Parochievicaris: Pastor H.de Vries, tel: 06-45 29 02 66, h.devries@past-team.nl (vr. vrij) Pastoraal werkers: Pastor Wilhelmien Wichers Schreur; tel.nr:: 06-83229537, w.wichersschreur@past-team.nl (wo. vrij) Pastor Jeannette Koopman, tel.nr. 06-12573482, j.koopman@past-team.nl (vr. vrij) Pastor JosÊ van den Bosch-van Os, tel: 0546-657155 of 06-22369161, j.vandenbosch@past-team.nl (wo. vrij) Bereikbaarheid secretariaat Sint Marcellinusparochie: Jopy van Oort en, Annemarie Kamphuis, Tel: 0547-38 13 86. secretariaat@sintmarcellinus.nl (ma. t/m do van 09.00 uur tot 17.00 uur) Begrafenisvereniging Bornerbroek: contactpersoon: J. Stamsnijder, tel. 074-3841573 Rekeningen t.n.v. RK parochie St. Marcellinus locatie. H. Stephanus Voor betalingen van nota’s e.d.: NL21 RABO 0108 4012 51 Kerkbijdrage: NL45 RABO 0108 4021 77 Contactpersonen bijzondere diensten wat betreft koren Rouwdiensten: H. Holtkamp, tel. 074-3841842; Trouwdiensten: R. Koel-Platenkamp,tel. 074-3841496 , Kerkversiering: Hermien Lorkeers, tel. 0546-803114 14


BEREIKBAARHEID SECRETARIAAT Tel.nr.: 074 – 3841202 E-mailadres: secretariaat@stephanusbornerbroek.nl Fons Meulenkamp: Tel. 3841748 b.g.g. 06-30426873

Vieringen van Zondag

17 t/m 23 maart

18 maart

09.15 uur: Voorganger:

Eucharistieviering Samenzang Vicaris A. Woolderink

INTENTIES Zondag 18 maart 09.15 uur Henk Peeze; Gerard Bokdam; Jaargedachtenis van Wim Perik; jaargedachtenis ouders Stamsnijder-Kemerink; Bernard Kemna; Johan Kemna; Gerhardus Johannes Schothorst en overl. fam.; Ben Peeze; jaargedachtenis van Harry Wools; ouders en Johan Hofste;

MEDEDELINGEN Collecte: In het weekend van 18 maart is de opbrengst van de 1e collecte voor onze eigen kerk en de 2e collecte is bestemd voor onze vastenactie met als doel: twee nieuwe klaslokalen van basisschool Tawuto in Old Yundum, Gambia, te voorzien van meubilair en lesmateriaal.

KERKRADIO De kerkradio biedt u de mogelijkheid om alle vieringen van onze kerk thuis te ontvangen. De kosten zijn â‚Ź 6,- per maand . Ook voor degenen die tijdelijk, door bepaalde omstandigheden, niet naar de kerk kunnen, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de kerkradio. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: Fons Meulenkamp tel. 074-3841748

15


Vastenactie

2018

Ons doel voor de vastenactie 2018 is de twee nieuwe klaslokalen van basisschool Tawuto in Old Yundum, Gambia, te voorzien van meubilair en lesmateriaal. Zaterdag 10 maart ontvingen wij deze foto van Fred de Bruin van stichting Geef voor Gambia waarmee stichting TwenteDakar samen het schoolmeubelproject uitvoert. Fred is (toevallig) momenteel in Gambia en begeleidt het project samen met Marloes onze contactpersoon ter plaatse. Inmiddels is er hout geleverd en bewerkt tot meubeldelen. Deze worden z.s.m. in de grondverf gezet en vervoerd naar de school alwaar deze in elkaar worden gezet en afgelakt. Wij streven ernaar om aan het einde van de vastenactie 2018 het project uitgevoerd te hebben, zodat wij u het resultaat kunnen tonen. Bij Pasen denkt men aan Chocolade. Stichting TwenteDakar verkoopt vanaf nu tabletten (H)eerlijke ambachtelijk vervaardigde Chocolade van de beste kwaliteit van 200 gram in de smaken wit, melk en puur voor â‚Ź 6,95. Van dit bedrag gaat â‚Ź 3,00 naar de stichting TwenteDakar. De tabletten zijn te koop bij de SPAR supermarkt Bornerbroek en te bestellen via: hans@twentedakar.nl of 06-29480895.

16


OPROEP AAN ALLE VERENIGINGEN…… die gebruik maken van EHBO tijdens evenementen Wij als EHBO-vereniging willen, voor zover het toelaat, EHBO staan bij uw evenement. Graag voor 22 maart laten weten om welk evenement het gaat, hoeveel EHBO-ers er nodig zijn, de datum en de tijd van het evenement. U zult na 27 maart van ons horen of de bezetting rond is. We kunnen niet garanderen dat alle Evenementen bezet kunnen worden door de EHBO. Als dit niet lukt hoort u dit na 27 maart! Reageren kan via ehbo.bornerbroek@hotmail.com

BROOKSBLAD ENQUETE de uitkomst Gedurende een aantal weken konden alle lezers van het brooksblad een enquête invullen over hun wensen t.a.v. het brooksblad voor de toekomst. Meer dan 250 reacties kwamen schriftelijk en digitaal bij ons binnen ! Met grote meerderheid kwam naar voren, dat het papieren brooksblad een gewaardeerd item is binnen Bornerbroek. Wij hebben dit ter harte genomen. Tot aan de zomervakantie zal het brooksblad in zijn huidige vorm blijven verschijnen, waarbij we al wel bezig zijn om de lay-out te wijzigen, zoals door meerdere mensen verzocht. Na de zomervakantie zal het brooksblad naar een drukker gaan, waardoor er ook mogelijkheden komen om in kleur te gaan drukken. Aan het einde van het jaar gaan we alles evalueren, omdat het kosten plaatje natuurlijk ook een rol speelt. Mocht u nog iets missen in het brooksblad of iets graag gewijzigd zien, geef dit dan aan ons door via brooksblad@home.nl of in de brievenbus bij het Brookshoes. De redactie 17


18


19


20


21


22


VOETBAL EN HANDBAL

VOETBAL PUPILLEN & JUNIOREN PROGRAMMA Datum Aanvang

Wedstrijd

17-3-2018 17-3-2018 17-3-2018 17-3-2018 17-3-2018 17-3-2018 17-3-2018 17-3-2018

RKSV Bornerbroek JO8-1G Hector JO8-1 Bornerbroek JO9-1 NEO JO10-4 Bornerbroek JO11-1 Bornerbroek JO11-2 Bentelo JO13-1 Bornerbroek JO13-2

09:00 09:00 09:00 09:30 10:00 10:00 12:00 11:15

-

Scheidsrechter 17-3-2018 17-3-2018

12:45 11:15

17-3-2018

16:00

Tubantia JO8-3 RKSV Bornerbroek JO8-2G TVO JO9-1 Bornerbroek JO10-1 Wilhelminaschool JO11-1 DES JO11-5 Bornerbroek JO13-1 Borne JO13-2

Martin Groothuis

Almelo JO15-1 Bornerbroek JO17-1

-

Bornerbroek JO15-1 Enter Vooruit JO17-3

Scheidsrechter

Herman Ligtenberg

ATC'65 JO19-3

Bornerbroek JO19-1

23


PUPIL VAN DE WEEK Bij de thuiswedstrijd van Bornerbroek 1 a.s. zondag zijn Stan Lammertink en Tim Slot pupillen van de week. Ouders, familie en bekenden worden hierbij uitgenodigd. Om de hoogtepunten vast te leggen dient u zelf een fototoestel mee te nemen. Graag voetbalschoenen mee en indien mogelijk een witte broek en blauwe kousen (wij hebben deze eventueel ook). Zij worden verzocht zich om 13.00 uur in de kantine te melden bij Christine Lohuis, Marieke Heerink, Ilonka Meulenkamp of Brigitte Tijhuis. Het programma zal tot ongeveer 17.00 uur duren. KANTINEDIENST Voor de thuiswedstrijden op zaterdag 17 maart a.s. hebben de ouders/ verzorgers van onderstaande spelers kantinedienst. Thuisteam

Gasten

Kantine dienst van tot

Bornerbroek JO8-1G

Tubantia JO8-3

08.15

10.00

Westen, B.J

Bornerbroek JO9-1

Tubantia JO9-3

08.15

10.00

Slot, T.B.G

JO9-1

Bornerbroek JO11-1

Wilhelminaschool JO11-1

10.00

12.00

Doorn, van M.M.

JO11-1

Bornerbroek JO11-2

DES JO11-5

10.00

12.00

Jannink, N.A.

JO11-2

Bornerbroek JO13-2

Borne JO13-2

12.00

14.00

Analbers, J.

JO17-1

Bornerbroek JO17-1

Enter Vooruit JO17-3

12.00

14.00

Keurs, ter J.J.E.

JO13-2

Wedstrijd

Ouders/verzorgers van JO8-1

SENIOREN PROGRAMMA Datum

Aanvang

Wedstrijd

18-3-2018

09:30

Bornerbroek 45+1

-

Holten 45+3

Scheidsrechter

18-3-2018

11:00

TVC '28 4

-

Bornerbroek 2

18-3-2018

11:00

TVC '28 7

-

Bornerbroek 3

18-3-2018

14:00

Bornerbroek 1

-

Phenix 1

VOETBAL UITSLAGEN Kijk voor uitslagen op www.bornerbroek.nu 24

Paul Lijster

Marco Reuvekamp


HANDBAL PROGRAMMA Dag

Wedstrijd

17-3

Aan vang 10.30

Sporthal

Stormvogels F3

-

Bornerbroek F1

de Els

Haaksbergen

17-3

16.30

D.S.V.D. E2

-

Bornerbroek E1

't Hoge Vonder

Deurningen

17-3

17.30

D.S.V.D. E3

-

Bornerbroek E2

't Hoge Vonder

Deurningen

17-3

20.45

T.V.O. DS2

-

Bornerbroek DS1

De Marke

Hengevelde

18-3

10.45

Borhave D3

-

Bornerbroek D1

't Wooldrik

Borne

18-3

10.45

T.V.O. DC1

-

Bornerbroek DC1

De Marke

Hengevelde

18-3

11.10

Combinatie '64 D3

-

Bornerbroek D2

de Fakkel

Losser

UITSLAGEN Wedstrijd

Uitslag

Bornerbroek DC1

-

Stevo DC1

15

-

16

Bornerbroek DC2

-

Stevo DC2

6

-

13

Bornerbroek D2

-

Kedingen D2

6

-

13

Bornerbroek DS1

-

Stevo DS2

20

-

37

Bornerbroek DB1

-

Combinatie '64 DB2

14

-

11

Bornerbroek DMW1

-

W.H.C. DMW2

12

-

18

De Lutte DMW2

-

Bornerbroek DMW2

18

-

20

25


ALGEMENE INFORMATIE WEEKENDDIENSTEN ARTSEN Voor dringende huisartsenzorg ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen bel met de Huisartsen Posten in Almelo: 088-588 05 88 of Hengelo: 088-555 11 55.

OPENINGSTIJDEN APOTHEEK ENTER Bornerbroekseweg 2, Enter, tel.: 0547 - 383366 ma t/m vr: van 08.00 - 18.00 uur, gesloten van 12.30 - 13.00 uur. Zaterdags en zon- en feestdagen gesloten. Buiten deze openingstijden kan men terecht bij de Dienstapotheek Almelo (naast de ingang van het Twenteborgziekenhuis), tel. 088 7084343. Afhalen medicijnen Theresiahof: ma-wo-do-vr van 17.00 - 17.15 uur

HUISARTSENPRAKTIJK EBBENS EN ROSENDAL Patiënten kunnen telefonisch een afspraak maken voor het spreekuur aan de Voormors 127 te Enter via telefoon nummer 0547-381396.

WIJKVERPLEGING ZorgAccent, Reggestraat 138, 7468 ES Enter, tel. 06-55698695 Wijkteam Enter-Bornerbroek TMZ, wijkteam Bornerbroek Bel: 06-10157943 of kijk op www.triviummeulenbeltzorg.nl

POLITIE: spreekuur donderdagmiddag van 13.30 - 14.00 uur in de even weken in ‘t Brookshoes. Wijkagent: Melanie Harberink, tel.: 0900 8844

GEMEENTE ALMELO: 0546-541111 BROOKSHOES Openingstijden: ma 10:00-15:00 / di 10:00-17:00 / do 10:00-17:00 / vr 10:00-12:30 ma-do ‘s avonds va 19:00 Wilt u een activiteit organiseren buiten de openingstijden om neem dan contact op met de beheerder: Petra Tangena, 06-51370512 26


BROOKSBLAD digitaal (en in kleur) te lezen op facebookpagina: https://www.facebook.com/bornerbroek Het emailadres van de facebook redactie van Bornerbroek is: redactie@bornerbroek.com Volg ons ook op Twitter!! @infobornerbroek

COPY INLEVEREN Dinsdags vóór 13.00 uur via email brooksblad@home.nl. Redactie: T. Platenkamp (0546-800772 / 06 55884789) / P. Tangena (06-51370512) Advertentiekosten: dubbele pagina (=A4) € 45,--, 1/1 pagina (=A5) € 25,--, ½ pagina € 15,-- en ¼ pag. € 8,--; te koopjes voor particulieren (= Brookertje) € 3,00; folder of inlegvel € 30,- -. Giften en betalingen: bankrekeningnr. NL 77 Rabo 0108 4918 11 t.n.v. Kulturhus Bornerbroek, inzake Brooksblad.

GRATIS BIBLIOTHEEK De gratis bibliotheek in het Brookshoes is te bezoeken tijdens de openingstijden. De jeugdafdeling, in de hal tussen Brookshoes en Sportzaal, is ook toegankelijk vanuit de sportzaal wanneer deze open is (oa zaterdagmorgen). De boeken voor volwassenen staan in de kleine en grote zaal. Wilt u boeken kwijt? De bibliotheek kan altijd nieuwe aanvoer gebruiken!

27


AGENDA 2018 CV de Knoll’ntrekkers, jaarvergadering, 21.00 uur Brooker Toneel Brooker Toneel SOB, bingo Ophalen GFT (groene container) Ledo ALV, ‘t Brookshoes, 20:00 uur Kaartclub Harten Vrouw Muziekvereniging St. Caecilia, blauwe container dag Papier gemeente (blauwe container) Ophalen GFT (groene container) Kaartclub Harten Vrouw Shake it Up: Disco-avond AED opleiding, in St. Stephan Ophalen restafval (grijze container) SOB, bingo Ophalen GFT (groene container) KVB Kaartclub Harten Vrouw ZijActief, Excursie Wagyu boerderij Delden TRYO - cabaretvoorstelling, Brookshoes Muziekvereniging St. Caecilia, blauwe containerdag Papier gemeente (blauwe container) Ophalen GFT (groene container) Kaartclub Harten Vrouw Ophalen restafval (grijze container) SOB, bingo Ophalen GFT (groene container) Muziekvereniging St. Caecilia, blauwe containerdag Papier gemeente (blauwe container) Ophalen GFT (groene container) KVB ZijActief, jaarlijks reisje Wandel 2-daagse (voorstel)

16 maart 16 maart 17 maart 20 maart 21 maart 22 maart 22 maart 27 maart 28 maart 4 april 5 april 6 april 10 en 11 april 11 april 17 april 18 april 19 april 19 april 19 april 20 april 24 april 25 april 2 mei 3 mei 9 mei 15 mei 16 mei 22 mei 23 mei 30 mei 31 mei ? 5 en 6 juni

Wanneer u iets wilt organiseren, kijk dan eerst even of er al iets bijzonders is op die datum. Nieuw evenement? Geef het aan ons door ! 28

Nr 11 d d 15 maart 2018  
Nr 11 d d 15 maart 2018  

Wekelijks informatieblad voor Bornerbroek

Advertisement