Page 1

Oktober 2006

Nr 87

4. kvartal 22. årgang

Brødeskov Gruppe ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår


Redaktion Hanna Lieberkind, Slettebjerget 59, 3400 Hillerød 48 25 39 60 eller hanna@brodeskov.dk

Deadlines 1. januar 1. april 1. august 1. oktober

Udkommer Midt januar Midt april Midt august Midt oktober

Dækker periode Februar, marts, april Maj, juni, juli (august start) August, september, oktober November, december, januar

AKTIVITETSKALENDER FOR BRØDESKOV GRUPPE TID

AKTIVITET

DELTAGERE

24-25 november 23- december

Juletur Juletur

mini Junior

2


Nyt fra gruppelederen. Så er vi midt i spejderåret! Dette er en påstand på trods af at kalenderen siger at spejderåret lige er begyndt, men faktum er noget andet. Vi har netop afholdt ledermøde i Brødeskov gruppe, hvor et af punkterne på dagsordenen var sommerlejr. Vi vil gerne være i så god tid med vores planlægning at I forældre kan nå at tage hensyn til dette i familiens ferieplanlægning. Det er nemlig noget, som er rigtig spændende, udviklende og meget ærgerligt at gå glip af. Vi har valgt at mikroerne, minierne og juniorerne tager på fælles sommerlejr i uge 27. Samtidigt har vi rent faktisk planlagt nogle arrangementer i den kommende måneder, så kig i videre i bladet eller på vores hjemmeside og sørg for at få skrevet disse datoer ind i familiens kalender. Sidst i september måned var der korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps og her talte man maget om den attraktive spejdergruppe, hvad er det der gør det så specielt at være spejder. Er der forskel på at ”at gå til fodbold” eller ”at gå til spejder” og kan man overhovedet tale om at gå til spejder, hedder der ikke nærmere at være spejder? Disse ting er noget som ledergruppe i Brødeskov gruppe på de kommende ledermøder vil tale lidt om. Samtidigt har vores korps opsat nedenstående punkter for den attraktive gruppe. Jeg håber, at vi kan få nogle interessante diskussioner på de kommende ledermøder om vi selv syntes at vi er attraktive nok og hvordan vi vil forholde os til det. Korpset punkter for den attraktive gruppe. 1) Holdånd i ledergruppen handler om at have et godt samarbejde og have plads til fleksibilitet. 2) Ambitioner for gruppen handler om at lave spændende og udfordrende aktiviteter for spejderne. 3) Forenkling af gruppepraksis handler om at gøre ledernes arbejde simpelt og overskueligt, for eksempel med gode rutiner. + Ledelse, der er ramme og omdrejningspunkt for de tre øvrige elementer, ved at være både solid og visionær. Med venlig hilsen gruppelederen Lise 3


Hej alle Mariehøner og forældre! Først vil vi sige godt gået og et stort tak for en rigtig god 5 km’s tur i skoven. Det var rigtig hyggeligt. Som vi har talt om på møderne vil vi have at alle der har en uniform, og et tørklæde for så vidt muligt altid har uniform og tørklæde på til alle spejder arrangementer, dette er vigtigt for os da det er uniformen og tørklædet der viser at vi er spejdere. Vi vil også minde alle forældre om at en spejder uniform er en rigtig god julegave, så derfor ser vi gerne at alle har en uniform efter jul. Som spejder for 10 % rabat i Spejder Sport hvis man har et rabatkort som kan fås af en af os ledere i hytten. Nu går vi meget hurtigt de mørke og våde tider i møde, derfor vil det være smart hvis man har et par hjemmesko med til møderne, vi vil gerne opbevare dem i hytte hvis det er en hjælp. Til møderne i november kommer vi bl.a. til at have om første hjælp, og før juleferien, skal vi have lidt julehygge og bage lidt. (Se kalenderne på modsatte side, hvad vi skal lave til møderne). Mette vil ikke være til stede på møderne i november måned, så derfor vil Hanna komme og hjælpe Stine og Louise (indtil hun flytter) med møderne. Vi har ikke planer om at have møder i december, da det er noget med at der er julekalender i fjernsynet. Senere vil der komme mere info om den mulige novembertur. Med spejder hilsen Louise, Stine og Mette 4


Kalender for Mariehønsene for – november december 2006 – januar – februar 2007 November Lørdag 4. Mandag 6. Mandag 13. Mandag 20. Mandag 27.

Novembertur Første hjælp Første hjælp Bage Julehygge

December Ingen møder. Vi ser julekalender Januar Mandag 8. snelygter Mandag 15. Mandag 22. Mandag 29.

Fødselsdags kalender Vi leger forskellige lege Navnekarse

Februar Mandag 5. Mandag 12. Mandag 19. Mandag 26.

Fastelavns klippe-klistre Lysestage Vi finder dyrespor i skoven Vi maler vores egne dyrespor

Hvis der er sne, leger vi i den og bygger

5


Bjørneungerne

Hej alle Bjørneunger og forældre. Nu er vi kommet godt i gang efter sommerferien, vi har taget kniv- og bålbevis så alle kan bruge begge dele uden der sker de store ulykker. Efterårets første tur skulle have været den 23. september, men da der kun var to tilmeldinger aflyste vi, så vi håber på bedre tilslutning næste gang, da vi har besluttet at vi skal have mindst 4 tilmeldinger for at turene bliver til noget. Vi prøvede også at holde et forældremøde, men også her dukkede kun to forældre op. Så hvis der er nogle som mangler information må de jo sige til i forbindelse møderne eller ringe til en af os. Inden jul skal vi alle have lavet et foderbræt som I kan få med hjem til fuglene i haven, samt lidt forskelligt julestads i slutningen af november. Sidste weekend i november fredag den 24. til lørdag den 25., skal vi på vores årlige juleweekend, med hygge og julegaver, her kommer turen til at starte med en tur til Christmas Night i Hillerød. Mere herom senere på en tilmeldingsseddel. Vores sidste møde før juleferien er onsdag den 29. november 06, så vi i december har tid til at se julekalender. Første møde i det nye år er onsdag den 3. januar 2007. Husk at minimøderne er om onsdagen fra kl. 19:00 til 20:30. Ha’ altid tøj/sko på efter vejret så vi både kan være ude og inde. Mini hilsner fra Lene, Camilla og Anita 6


Bjørneungerne

2006 Oktober November

Januar 2007

Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Fre. – Lørdag Onsdag

18 25 1 8 15 22 24-25 29

Efterårsferie Flokmøde Flokmøde Flokmøde Flokmøde Flokmøde Juleweekend Flokmøde

Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag

3 10 17 24

Flokmøde Flokmøde Flokmøde Flokmøde

7


Oldeklanen til Klosterinvielse.

Søndag d. 15 november var Klan Ok inviteret til indvielse af klosteret på Brødeskovvej. Klokken 14.00 mødtes 10 klanmedlemmer udenfor klosteret, alle spændte på hvad vi skulle ind til. Vi bænkede os på stolene i våbenhuset, hvor vi havde mulighed for at følge med på et opstillet fjernsyn. Klokken 14.30 skulle ceremonien starte. Ceremonien startede med en procession, bestående af den katolske biskop, biskopper fra Sverige og Tyskland samt præster fra andre steder i Danmark, de blev anført af messedrenge med røgelse og de hellige skrifter. Derefter blev det holdt en del taler og prædikener fra prædikestolen i kirken. Der blev talt til menigheden og til de nonner som skulle bo i klosteret. Efter dette blev der holdt nadver for alle katolikkerne. Da dette var overstået gik hele processionen igen ud af kirken for at foretage selve indvielsen af klosteret, dette foregik ude foran klausurporten. Der velsignede biskoppen klosteret. Efter velsignelsen gik biskoppen sammen med nonnerne ind i klosteret og stænkede det med vievand. Da biskoppen kom ud af klosteret igen oprettede han den pavelige klausur. Derefter blev klausurporten lukket og klausurloven trådte i kraft. Det betyder at nonnerne skal forblive i klosteret i hele deres liv. Derefter havde vi mulighed for at kigge nærmere på kirken og dens interiører. Det er et meget flot byggeri. Vi sluttede med en kop kaffe og en sandwich i teltet som var opstillet ved siden af klosteret. En spændende og anderledes oplevelse. Læs mere om Sankt Josefs Karmel på hjemmesiden www.karmel.dk

8


JULETRÆER SÆLGES HOS BRØDESKOV SPEJDERNE Igen i år vil det være muligt at købe familiens juletræ hos Brødeskov Gruppen. Overskuet fra salget går til indkøb af nyt materiel til spejderne. Vi findes ved hytten, Hulvejen 29D, følgende weekender i december: Søndag d. 3. dec.

11:00 – 16:00

Lørdag d. 9. dec. Søndag d. 10. dec.

11:00 – 16:00 11:00 – 16:00

Lørdag d. 16. dec. Søndag d. 17. dec.

11:00 – 16:00 11:00 – 16:00

Lørdag d. 23. dec.

10:00 – 13:00 Hilsen Brødeskov Gruppe 9


HØM HØM og miljø Ingen høm –høm på spejdergrunden

Hunde HØM HØM forurener, ikke bare på spejdergrunden, men på verdensplan. Hunde høm – høm er en del af det problem, der lige i disse år er et af jordens mest truende forureningsproblemer. 10 milliarder liter hunde høm –høm bliver efterladt på vor klode i døgnet, - dog ikke alt sammen på grunden omkring vor spejderhytte. Det er noget, der vil noget. Når en hund’s efterladenskaber bestående af høm – høm bliver efterladt af dens ejer på vor spejdergrund, æder den af ozonlaget. Dens store indhold af kuldioxid er med til, at skabe den truende ”drivhus – effekt”, der langsomt men sikkert ændre klimaet på vor klode. Det er kuldioxiden, der er skyld i den voldsomme stigning af antallet af tropiske cykloner. Og det bliver meget værre endnu. Høm – hømer’ne afgiver afgiver også svovl, som dræber skovene. Nu må der ske noget Forleden dag kom en kvinde ned af indkørslen fra P – pladsen til vor spejderhytte i rask trav med sin store hund i snor, men straks de nåede området, hvor der gror græs, som var nyslået, blev kvinden og hunden adskilt, hunden vidste lige, hvad den skulle – nemlig efterlade en høm – høm. Det tog ikke mange sekunder inden hunden igen var i snor og kursen blev sat mod P- pladsen væk fra hytten. Risikoen for, at denne høm – høm bliver betrådt og tværet ud mellem et stykke fortøj og græsset er stor. Dette medfører ofte en unødvendig rengøring på gulv m.m. i hytten.

10


Anvisning på dette rengøringsarbejde fremgår ikke af spejdernes ”grønspættebog” eller en lederhåndbog. Den yderste konsekvens vil være en lov om, at alt foder til hunde skal være iblandet kultabletter ellers bliver hundeejeren tildelt en bøde eller anden straf for aktiv medvirken til for bevist at efterlade en hunde høm – høm på et område hundeejeren ikke er ejer af. Men det ville også være et frygteligt indgreb i hundens personlige frihed. Samtidig ville det også være et indgreb mod en af hundens naturlige glæder. Der findes ikke noget, der kan sammenlignes med den befrielse hunden føler når den har lagt en rigtig trykkende varm høm – høm. Hundens indre falder til ro, både fysisk og psykisk Det er balsam for hundesjælen. Men der ville være problemer med at håndhæve et sådant forbud. Det ville indebære et nyt korps af P – vagter. Og sådan nogen har vi nok af i forvejen – vor herre bevares ! Afbrændt høm – høm forurener langt mindre end f.eks. benzin og fyringsolie, hvis en opsamling fandt sted. Der kunne f.eks. laves motorer og fyr der delvis kørte på hunde høm –høm’er, det kunne tænkes der skulle udvikles polstrede vakuum – rustfri beholdere i forskellig hundestørrelser så intet gik til spilde. Okay, det er måske lidt søgt, men kom med en bedre ide’ ! Det haster. Møller

11


GNAVERNE Hej Gnavere Så er vi ved at være kommet godt i gang med spejderåret. Vi har i år fået et patruljerum, det er ikke noget vi har prøvet hos Gnaverne før. I skal i den næste tid sætte jeres eget præg på rummet så det bliver et godt sted at lave forskellige aktiviteter. Vi har på det sidste være nødt til at aflyse en tur og det samme kommer til at ske med Novemberdagen, som vi har reklameret for i sidste nummer af Knuden. I programmet kan i se hvad vi skal lave frem til jul. Vi skal bl.a. have et madmøde hvor vi skal lave mad – i vil når vi kommer nærmere få en seddel med hjem, da vi bliver nødt til at starte lidt tidligere for at kunne nå det. Vi går på juleferie d. 4. december og har da først møde igen d. 8. januar 2007.

Husk at melde afbud hvis ikke du kan komme. Med gnaver hilsen Pernille, Lise og Niels

12


Kalender

GNAVERNE Dag Oktober Mandag Mandag November Mandag Mandag Mandag Mandag December Lør – Søndag Mandag

Dato

Arrangement

Sted

23 30.

Patruljen bestemmer Halloween

Ude / inde Ude / inde

6. 13. 20. 27.

Papir Papir Orintering / lave indbydelse Madmøde

Inde Inde Ude / Inde Inde

Juletur Julehygge JULEFERIE

Ude / Inde Inde

2. – 3. 4.

Januar Mandag 8. Første møde efter jul Lør – Søndag 27. – 28. Vintertur

Ude / Inde

13


Vinter 2006 Efter en rigtig lang sommer er det nu tid til efteråret, og hvilken debut det har haft med regn og torden. Vi har afsluttet Shorty mærket, og det har været et sjovt år, med mange kommentarer, fra forbipasserende. Vi har været i jule tivoli, i skøjtehallen, og på Gillastig i snevejr. Selvom vi har afsluttet mærket, vil vi stadig nok blive set i shorts, for det er jo meget sjovt. ☺ Også til noget af det mere alvorlige. Vi er blevet inviteret på sommerlejr år 2007 af troppen fra Frydenborg Gruppe. Planen er at vi sidst i juli tager til Kebnekaise, i Sverige, Kebnekaise er nordens højeste punkt, med sin top på 2117m. I kan se meget mere om Kebnekaise på www.kebnekaise.nu Prisen bliver ca. 2.000,- pr. person. Jeg har valgt at vi ikke skal holde nogen møder i december. Husk I selv skal planlægge og udfører patruljemøderne. Spejder hilsen Jesper

Toppen af Kebnekaise ligger til højre bag busken

14


KALENDER Oktober 5.

Patruljemøde

12.

Tropsmøde

19.

Efterårsferie

26.

Patruljemøde

2.

Patruljemøde

9.

Tropsmøde

16.

Patruljemøde

23.

Patruljemøde

November

30. December Ingen møder

Januar 11

Tropsmøde

18.

Patruljemøde

24.

Patruljemøde

15


Samsø. : Tropsleder m.m. Ballen maskinfabrik er kommet på nye hænder. Sidste sommer besøgte John og Jette Samsø i en forlænget weekend sammen med andre smedemestre øen ude i Kattegat. Her var der bl.a. på besøg på Ballen Maskinfabrik, som er beliggende tæt på Ballen Havn og hvis hovedaktiv er at fremstille kranarme, knækarme samt øvrigt smedearbejde bl.a. tanke fremstillet i rustfrit stål til alle mulige forskellige skibe både store og små. Ejeren af Balling Maskinfabrik havde gennem flere år forsøgt, at sælge sin virksomhed på grund af alder, men uden resultat Det satte hjernevindingerne i gang hos John, han kunne se nogle muligheder, der skulle udnyttes inden håret blev helt gråt, men først skulle Jette overtales og det tog sin tid inden der opstod enighed om, at flytte fra den ene ø til den anden. I Mårum var der en tilbygning, som skulle laves færdig og der manglede ca. halvdelen. John deltog ikke i Summer Night i år på grund af flytteriet, idet overtagelsen fandt sted den 1. juli 2006. Her var det så lige afløseren Kim Sørensen kom ind som medhjælper hos Niels C. og det gik forrygende, både lam og grise blev stegt ganske tilfredstillende efter udsagn fra publikum. Vi husker alle i gruppen ”John Carøe ”, spejderen - som Jette Rafn efter få års ophold i Jylland bragte til Hillerød og første gang jeg så ham var til et arrangement i vores hytte - klædt som græker i hvid løsthængende klædningsstykke med bælte, sandaler og fuldskæg og ikke til at komunikere med, fuldstændig tavs de første timer, der blev kun anvendt enstavelsesord - vi skulle lige ses an John og Jette var på dette tidspunkt inkarneret spejdere i Fårup gruppe beliggende mellem Randers og Hobro. Men havde besluttet sig for at rykke teltpælene op og flytte til Nordsjælland og det var vi glade for. Jette og John henvendte sig til os for om muligt, at indgå i vor lederstab, idet kravet fra John’s side var, at han ville være medlem i en gruppe, som var velfungerende og med en god økonomi. Han ville ikke anvende al sin fritid på, at deltage i pengegivende aktiviteter. Jette har en lang fortid, som spejder i ”Birgitte Gjøe” og hun var en del af divisionsledelsen i mine 6 år som divisionschef. 16


Begge har været aktive i gruppen og ikke mindst har vi haft fornøjelse af deres aktive del som juniorleder og senere John som tropsleder. Det blev efterhånden så som så med Jette efter, at Nanna blev født og John startede sit eget smedefirma - Mårum Smedie. Det var også her de havde deres bolig. Jette og John fortsatte dog i gruppen med a’hoc medarbejder bl.a. er Jette medlem af ZOO teamet, hvilket hun dog ikke har opgivet, idet meget af dette team’s planlægning foregår pr. tlf. eller e - mail. Vi kender John som den ene halvdel af grill teamet på Summer Night, hvor han sammen med Niels C. har stået for den dagsaktivitet det er, at få grisekødet tilberedt over kullene til en kulinarisk oplevelse for byens borgere og hvem husker ikke den hastigt fremstillet flotte overdækning for to år siden, hvor vejret viste sig fra den rigtige dårlige side ude fra søen, godt med regn og storm. I anledning af ejerskiftet var der på Ballen Maskinfabrik fredag den 25. august reception, hvor Niels C. og jeg deltog i en festlig og solbeskinnet dag. Det var i øvrigt en dejlig ” tur ” og det er det når Samsø skal besøges. møller

17


Telefonliste.

Mariehønsene. Mikroleder Mikromedhjælper Mikromedhjælper.

Mette Sørensen Stine Nielsen Louise

40359182 48267807

Bjørneungerne. Minileder Miniass.

Anita Kauffmann Camilla Simonsen

48247361 26968029

Gnaverne. Juniorleder Juniorass. Juniorass.

Niels Lieberkind Pernille Jensen Lise Hauerslev

45941604 40456473 35856135

Falkene. Tropsleder

Jesper Løwe

21677361

Gruppeleder.

Lise Hauerslev

35856135

Gruppestyrelsesformand. Anita Petersen

48261918

Gruppekasserer.

Niels Christensen

48170475

Hytteudlån.

Gerda Hauerslev

48265342

Hytte.

Hulvejen 29 D

48243860

18


19


20

Knuden oktober 2006  

Nr 87 4. kvartal 22. årgang Oktober 2006 24-25 november Juletur mini 23- december Juletur Junior Deadlines Udkommer Dækker periode 1. januar...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you