Page 1

S [[

Januar 2018

Nr. 132

1. kvartal 34 årgang

GRUPPERÅDSMØDE 20 FEBRUAR


Redaktion Hanna Lieberkind, Slettebjerget 59, 3400 Hillerød 48 25 39 60/26916777 eller hanna@brodeskov.dk /hanna.lieberkind@gmail.com

Deadlines

Udkommer

Dækker periode

1. 1. 1. 1.

Midt Midt Midt Midt

Februar, marts, april Maj, juni, juli (august start) August, september, oktober November, december, januar

januar april august oktober

januar april august oktober

AKTIVITETSKALENDER FOR BRØDESKOV GRUPPE

TID

AKTIVITET

DELTAGERE

3-4 februar 20 februar 23-25 februar 24-31 marts 6 maj

patruljetur grupperådsmøde gruppetur påskekurser ZOO tur

Trop Alle forældre Alle trop alle

2


Nyt fra gruppelederen… Godt nytår alle sammen! Så er vi klar efter en lille juleferie til at starte spejderarbejdet op igen. Selvom det er det kolde tid vi er i, er det mit intryk at rigtig mange spejdermøder bliver afholdt udendørs. Som så mange siger, så er det jo kun et sprøgsmål om påklædning I løbet er af foråret er en del af vores aktiviteter uden for de ugentlige spejdermøder lige efter årshjulet. Der er Grupperådsmøde (generalforsamling) i februar, Gruppetur i februar, ZOO dag i maj. I og ved vores hytte og grund skete der en masse i 2017 med bålplads osv. Mon ikke også der skal ske en del i 2018, men det bliver nok af lidt mindre karakter. Vi regner blandt andet med at skulle have skiftet beklædning på sydgavlen af hytten, lavet hegn mod Petras hus, renoveret el varmen i Hytten, malet, beskrået træer osv osv, så der er rigeligt at tage fat på. Forventer i skrivende stund at vi inviterer alle jer forældre til en arbejdsweekend i slutningen af foråret – husk på at alt arbejder der bliver gjort i Brødeskov Gruppen er frivilligt. Vel mødt til gruppens møder, ture og arrangementer i vinteren og foråret.

Med spejderhilsen Niels Lieberkind Gruppelederen

3


Hej Mariehøns (mikroer) og forældre. Vi har nu laver rigtig mange aktiviteter i de 3 patruljer. Vi tror at I er ved at have en fornemmelse for hvad det vil sige at være i en patrulje. Vi forsætter med patruljerne indtil sommerferie i de aktiviteter, hvor det passer. I har lige fået en indbydelse til gruppetur. Gruppetur er hvor alle spejdere fra Brødeskov Gruppe tager på weekendtur sammen. Vi har de sidste år været cirka 40-45 spejdere + 10-15 ledere inklusiv vores mad hold. Det bliver en spændende tur, hvor vi håber at i alle kommer med. Som spejder tager man også på sommerlejr. Vores mikrosommerlejr i år bliver en forlænget weekendtur inden sommerferien. I hører nærmere når vi har fået tid og sted på plads. I programmet på næste side bruger vi ordet Flokmøde – vi er en spejderflok og vi mødes til det ugentlige møde, derfor flokmøde. Husk at få skrevet turene ind i familie kalenderen så tante Odas fødselsdag ikke kommer i vejen for en rigtig god spejdertur. Husk tøj til vejret, regn med at vi er ude hver gang og meld afbud hvis ikke du kan komme! Med forårsspejderhilsen Amanda, Henrik, Lone og Niels

4


Program for Mariehønsene Januar 29. jan

Flokmøde Februar

5. feb 12. feb 19. feb 20. feb 23. – 25. 26. feb

Flokmøde Vinterferie – vi skal ikke til spejder Flokmøde Grupperådsmøde – generalforsamling for forældrene feb Gruppetur Flokmøde Marts

5. mar 12. mar 19. mar 26. mar

Flokmøde Flokmøde Flokmøde Påskeferie – vi skal ikke til spejder

2. april 9. april

April Påskeferie – vi skal ikke til spejder Flokmøde

6. maj

Maj ZOO dag – vi skal i ZOO med alle Blå spejdere i Nordsjælland

5


Bjørneungerne Hej alle Bjørneunger og forældre. Så er vi atter startet efter en god lang juleferie. Håber at I alle har nydt den og fået nogle gode gaver, som kan bruges når I er til spejder. Sidste år sluttede vi af med en rigtig hyggelig juletur i vores hytte. Vi håber at der igen på næste tur vil være rigtig mange minier med. Tirsdag den 20. februar 2018 bliver der holdt Grupperådsmøde i hytten for alle forældre, det er spejdernes Generalforsamling. Som noget nyt prøver vi at holde dette møde en dag hvor der ikke er spejder, så der kun er møde for de voksne. Den 23. – 25. februar 2018 skal vi på weekendtur med hele Brødeskov Gruppe til Ingeborg ved Ølsted strand, det vil sige alle fra 6 – 16 år samt ledere. På turen vil der være forskellige aktiviteter samt løb som skal løses på tværs af aldersgrupperne. Sæt X i kalender den 6. maj 2018, der afholdes dette års ZOO-dag, seddel kommer nok allerede ud inden påske. Grundet planlægningen af et arrangement med over 2.000 spejdere. Som leder har vi en bøn til alle vores forældre, hvis I planlægger eller har kendskab til arrangementer med skolen/klassen som afholdes om onsdagen eller i en weekend, vil vi meget gerne have besked om det, så vi kan bruge det i vores planlægning. Husk at minimøderne er om onsdagen fra kl. 19:00 til 20:30. Ha’ altid tøj/sko på efter vejret så vi både kan være ude og inde.

Mini hilsner fra Louise, Stine og Anita

6


Bjørneungerne 2018 Januar

Februar

Marts

April

Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Tirsdag

3 10 17 24 31 7 14 20

Flokmøde Flokmøde Flokmøde Flokmøde Flokmøde Flokmøde Vinterferie

Onsdag Fre. – Søndag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag

21 23 – 25 28 7 14 21 28 4 11 18 25

Flokmøde Gruppetur Flokmøde Flokmøde Flokmøde Flokmøde Påskeferie Flokmøde

Grupperådsmøde

Flokmøde Flokmøde Flokmøde

7


Indkaldelse til Grupperådsmøde (generalforsamling) 20-Februar-2018 DAGSORDEN: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra bestyrelse og ledergruppen. c. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år – til godkendelse. Sendes ud på mail inden mødet. d. Behandling af indkomne forslag (skal være gruppen i hænde inden 6.februar (2 uger inden)) e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid 1. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år. 2. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v. 3. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent. Sendes ud på mail inden mødet. f. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer g. Valg til bestyrelsen af – 1. Bestyrelsesformand, kasserer, unge, ledere og øvrige forældre. h. Valg af 2 til korpsrådet i. Valg af 5 til divisionrådet j. Valg af revisor og en revisorsuppleant k. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen.

l. Eventuelt

8


I forlængelse af grupperådsmødet afholder Brødeskov Gruppes Støtteforening Virkelyst sin generalforsamling

Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning for den foregående periode og planer for fremtidige aktiviteter 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 5. Behandling af indkomne forslag (skal være Virkelyst i hænde inden 6.februar) 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor 8. Eventuelt

9


GNAVERNE Hej Juniorer Velkommen i det nye år. Vi har siden sidst været på Juletur, hvilket var utroligt hyggeligt, med tinstøbning i kartofler, pakkeleg og julehygge. Vi arbejder i det nye år videre i patruljerne og skifter lidt imellem patruljelederne sådan at alle får prøvet det. Det næste stykke tid er der nogle forskellige ture som den årlige vinterhike hvor juniorerne selv er med til at bestemme rammerne og kort tid derefter gruppeturen. I kan se programmet for det næste stykke tid på næste side. Generelt forsøger vi at være ude, da det giver patruljerne bedre mulighed for at arbejde selvstændigt, så husk tøj der passer til vejret. Info og tilmeldinger til ture kommer løbende, men i kan se de ture hvor man kan tilmelde sig på denne side: https://medlem.dds.dk/member/event/id/526 (eller brug QR koden). Med de allerbedste spejderhilsener Hjalte, Signe og Nicolaj

10


GNAVERNE

Dato

Aktivitet 15/1 Morse med lygte 22/1 Planlægning af vinterhike Kælkebakke uanset været - husk 29/1 tøj der kan tåle at blive beskidt 3-4/2 Vinterhike 5/2 Orientering/kort tegning 12/2 Vinter ferie 19/2 Snælgab mk 5 26/2 Kulsø Under planlægning men det 5/3 bliver fedt:) 12/3 Cykel møde 19/3 Mad på rågårdshus

11


Forår 2018 Julen er slut og vi skal i gang med foråret. Kollektivet gik som det plejer, med hygge og masser af kage  Vi skal bruge lidt tid på patruljearbejdet. Det betyder flere patruljemøder, og flere opgaver, som skal løses. Foråret byder på patruljekursus i påsken, husk at kigge på det sammen, og finde ud af om i skal afsted. Vi hjælper gerne med tilmeldingen. Sommerlejren er som var planlagt til uge 27, er blevet flyttet til uge 28, hvor den står på Kanotur. Husk tøj til alt slags vejr, og godt humør til alle møder. Husk afbud hvis du ikke kommer. Spejder Hilsen Katrine, Brian, Jesper

12


Kalender Januar 18 25

Tropsmøde Tropsmøde

1 3-4 8 15 20 22 23-25

Tropsmøde Patruljetur Patruljemøde Tropsmøde Grupperådsmøde Tropsmøde Gruppetur

1 8 15 22 24-31 29

Patruljemøde Patruljemøde Tropsmøde Tropsmøde Påske Kurser Intet Møde

5 12 19 26

Patruljemøde Patruljemøde Tropsmøde Tropsmøde

3 10 17 24 31

Patruljemøde Kr. Himmelfart – Intet møde Bålaften – Frydenborg Patruljemøde Tropsmøde

7

Tropsmøde

Februar

Marts

April

Maj

Juni

13


HUSK !! VORES GRUPPETUR 23-25 FEBRUAR

14


15


Telefonliste Mikroberne (Familiespejd) leder assistent assistent

Trine Mandrup Jensen Mette Sørensen Anne Dorthe Holgersen

40359182 29919609

mette@brodeskov.dk

leder

Lone Neve

25329403

lone@brodeskov.dk

assistent assistent assistent

Henrik Niels Lieberkind Amanda

20150604

niels@brodeskov.dk

28227670/ 48247361 27446802

anita@brodeskov.dk

Mariehønsene

Bjørneungerne leder

Anita Kauffmann

assistent assistent

Stine Nielsen Louise

Gnaverne leder assistent

Nicolaj Neve Hjalte Sandvang

22547781 28863266

Jesper Løwe Kathrine Nørrelund Brian Jørgensen

21677361 61331450 22429134

Signe,Marie,Maria, Maiken Niels Lieberkind

61696673

Bettina Alsing

20627816

Susanne Beeck Gerda Hauerslev Hulvejen 29 D

48265342

Falkene. leder assistent assistent

jesper@brodeskov.dk

Klan N°n@m3. leder

Gruppeleder Gruppestyrelses -formand Gruppekasserer Hytteudlån Hytte

16

20150604

niels@brodeskov.dk


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.