Page 1

GRZEJNIKI PŁYTOWE THERM X2.

Dystrybucja w Polsce BritexRadiators.com britex@britex.pl 22 219 6462, 801 698 531

GRZEJNIK ENERGOOSZCZĘDNY.

CENNIK

I/2 0 1 0


Grzejniki płytowe – informacje i ceny

Niewiążące ceny netto. Zastrzega się prawo do zmian technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki ani błędy w druku. Ilustracje przedstawiają warianty przykładowe, przedstawione na zdjęciach wyposażenie dodatkowe nie wchodzi w zakres dostawy.

SPIS TREŚCI

Ze względów technicznych możliwe są różnice w odcieniach kolorów między materiałem drukowanym a produktem.

Wykorzystywanie poza ścisłymi granicami prawa autorskiego bez zezwolenia autora jest niedopuszczalne i karalne.

Obowiązują ogólne warunki handlowe Kermi Sp. z o.o.

Odnosi się to w szczególności do powielania, tłumaczenia, mikrofilmowania oraz zapisywania i przetwarzania w systemach elektronicznych.

© by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling, Niemcy Niniejsze dzieło i wszystkie jego części są chronione prawem autorskim.


PRZYJAZNY K L I M AT

NOWY STANDARD W TECHNICE GRZEWCZEJ GRZEJNIKI PROFILOWANE

GRZEJNIKI PLAN

O S P R Z Ę T, CZĘŚCI ZAMIENNE

OPIS

CENNIK

Strona

Strona

Kermi to kompetencja.

2

High Quality. Made in Germany.

4

Tradycyjna innowacyjność.

6

X2. Technologia przynosząca oszczędność energii.

8

Therm X2 Profil-K

10

20

Therm X2 Profil-K modernizacyjny

10

22

Therm X2 Profil-K higieniczny

10

28

Therm X2 Profil-V

11

24

Therm X2 Profil-VM

11

26

Therm X2 Profil-V higieniczny

11

29

Verteo profilowany

14

39

Dane techniczne

16

Dane techniczne Verteo

18

Therm X2 Plan-K

12

30

Therm X2 Plan-K higieniczny

12

36

Therm X2 Plan-V

13

32

Therm X2 Plan-VM

13

34

Therm X2 Plan-V higieniczny

13

37

Verteo Plan

14

38

Dane techniczne

17

Dane techniczne Verteo

18

Osprzęt Verteo Osłona przeciw wypromieniowaniu ciepła

40 44

45

Mocowanie na ścianie

46

Mocowanie na podłodze

48

Wkładki kv

49

Lakier

49

Osłony

50

Świeże barwy ciepła

54

1


Silna marka daje poczucie

KERMI TO KOMPETENCJA.

bezpieczeństwa.

Woda i ciepło kształtują nasze życie.

Dostarczamy jakość życia.

Gwarancja przytulności i świeżości. Kermi

W Kermi jakość zawsze była najwyższym

pomoże Państwu stworzyć w domu wymarzo-

priorytetem. Poczynając od rozwoju produktu

ną atmosferę. Dzięki najnowszemu Know-how

poprzez surowy dobór materiału, poddawanie

i 40-letniemu doświadczeniu. Należymy do

produktów bezwzględnym próbom i bezkom-

grupy AFG Arbonia-Forster-Group, główna

promisowa kontrola jakości - standard Kermi

siedziba naszego przedsiębiostwa mieści

realizowany jest na każdym etapie produkcji.

się w Bawarii. Zaliczamy się do wiodących

Potwierdzają to zarówno znak jakości

producentów w Europie, zarówno w zakresie

RAL-Gütezeichen, oznaczenie CE, jak i

techniki grzewczej jak i kabin prysznicowych.

certyfikacja systemu kontroli jakości wg

Zatrudniamy ok. 1500 wykwalifikowanych

DIN EN ISO 9001:2008 oraz 14001:2004.

pracowników, którzy przy pomocy najnowszej techniki wyznaczają trendy wzornicze na rynku. „High Quality. Made in Germany“. Przyjemna i przytulna atmosfera w domu. 2


Tworzymy piękny kształt ciepła.

Prekursorskie działania w odpowiedzi

Dążenie do najwyższej jakości widać wyraźnie

na coraz wyższe wymagania.

we wzornictwie produktów. W dziale rozwoju

Rozwiązania firmy Kermi były i często nadal

Kermi powstają formy, które na nowo defi-

są rozwiązaniami pionierskimi. Świadczą o

niują kształt ciepła i sposób postrzegania

tym liczne innowacje, które do dziś nie zostały

kabiny prysznicowej. Ponadczasowe wzornic-

zastąpione lepszymi. Pomysły na innowacje.

two. Wyjątkowo indywidualne i charaktery-

Nowoczesna, przyjazna środowisku produkcja,

styczne. Nie bez przyczyny modele grzejników

przemyślane rozwiązania montażowe, opty-

i kabin prysznicowych są wyróżniane ważnymi

malna funkcjonalność i komfort, a także

nagrodami z zakresu wzornictwa.

zupełnie aktualny, rewolucyjny koncept efek-

Na stronie internetowej www.kermi.pl znajdziecie Państwo więcej informacji o marce i firmie Kermi oraz szczegóły dotyczące techniki grzewczej i kabin prysznicowych Kermi.

tywnego oszczędzania energii w procesie przekazywania ciepła.

3


Wyjątkowa jakość nowoczesnych

HIGH QUALITY. MADE IN GERMANY.

rozwiązań.

Najwyższa jakość. Od ponad 40 lat produkowane w Niemczech.

Znak jakości RAL-Gütezeichen gwarantem najwyższej jakości.

Moc cieplna według PN EN 442.

Niezawodna jakość produktów odpowiadająca wymogom normy EN 442. Kermi GmbH Pankofen-Bahnhof 1 D-94447 Plattling 09 EN 442

Bezkompromisowy system zapewniania jakości certyfikowany wg DIN EN ISO 9001:2008. Odpowiedzialny system zarządzania środowiskowego DIN EN ISO 14001:2004.

W firmie Kermi jakość ma najwyższy priorytet. Poczynając od rozwoju produktu poprzez surowy dobór materiału, poddawanie produktów bezwzględnym próbom i bezkompromisowa kontrola jakości - standard jakości Kermi realizowany jest na każdym etapie produkcji. Potwierdzają to zarówno znak jakości RAL-Gütezeichen, europejska norma EN 442, oznaczenie CE, jak i certyfikacja systemu kontroli jakości wg DIN EN ISO 9001:2008 i 14001:2004.

4


Znak jakości RAL-Gütezeichen gwarantem

Dokładne spawanie, próby ciśnieniowe

najwyższej jakości.

wykonywane dużo powyżej wymagań norm,

Grzejniki płytowe Kermi są wyróżnione

najwyższa jakość gruntowania i lakierowania

znakiem jakości RAL-Gütezeichen, którego

to kolejne cechy jakości potwierdzonej

nadanie uwarunkowane jest potwierdzeniem

znakiem RAL, gwarantujące znakomity

cech jakościowych daleko wybiegających poza

wygląd oraz bezpieczeństwo użytkowania.

normę. Przykładem tutaj może być dokładnie zdefiniowana jakość materiału. Podlega ona ciągłemu nadzorowi tak jak cały proces produkcyjny oraz nominalna moc cieplna.

5


Postępowe posunięcia wyznaczające kierunki.

TRADYCYJNA INNOWACYJNOŚĆ.

Pomysły na innowacje.

Także wprowadzenie dwuwarstwowego lakie-

Rozwiązania firmy Kermi są często rozwiąza-

rownania było przykładem dla całej branży.

niami pionierskimi. Dowiodły tego liczne

Pierwszy grzejnik niskotemperaturowy był

innowacje produktowe. Zarówno w zakresie

wprowadzony na rynek przez firmę Kermi.

wyznaczającej kierunki techniki grzewczej,

Zintegrowany zawór z wkładką o nastawionej

optymalnego wykorzystania energii jak i

wstępnie wartości kv jest do dziś niedoścignio-

oszczędzających czas ułatwień w montażu.

nym rozwiązaniem ułatwiającym projektowa-

Już zastosowanie pierwszej w pełni automa-

nie, oszczędzającym energię i skracającym czas

tycznej linii produkcyjnej było kamieniem

montażu.

milowym. 6


Prekursorskie działania w odpowiedzi na

Ponadto po raz pierwszy w grzejnikach

W zakresie ogrzewania powierzchniowego

coraz wyższe wymagania.

płytowych stosowana jest powłoka Kermi

Kermi także ma do zaproponowania przeko-

Dzięki zastosowaniu wyjątkowej, opatento-

Hygienic, podobna to wielu stosowanych już

nujące rozwiązania. I tak na przykład zestaw

wanej technoligii X2 przepływu szeregowego

w urządzeniach gospodarstwa domowego,

xlink to idealne pod względem wizualnym i

w grzejnikach kilkupłytowych Kermi ponow-

armaturach. W sposób naturalny uniemożli-

technicznym ogniwo łączące wyjątkowe wzor-

nie wprowadza nowe standardy. Nowa tech-

wia ona przenoszenie i osadzanie się szero-

nictwo grzejników dekoracyjnych i ogrzewanie

nologia umożliwia efektywne oszczędzanie

kiego spektrum szkodliwych bakterii i grzybów

podłogowe. Natomiast system xnet C15 to

energii na etapie przekazywania ciepła,

na powierzchni grzejnika. Jest to wartościowy

wyjątkowy przykład dostosowania produktu

zapewniając jednocześnie komfort cieplny.

wkład w higieniczne i zdrowe środowisko.

do potrzeb rynku renowacji, zapewniający komfort ogrzewania podłogowego w starym budownictwie. 7


X2. Nowość w grzejnikach płytowych gwarantuje Państwu podwójny zysk.

X2. TECHNOLOGIA PRZYNOSZĄCA OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Oszczędność energii. Państwa Klienci oszczędzają kosztowną energię, a Państwo unikacie presji cenowej i zyskujecie przewagę nad konkurencją.

Jedyna w swoim rodzaju technologia X2 umożliwia rzeczywistą oszczędność energii podczas przekazywania ciepła -aż do 11 %, w przeciwieństwie do tradycyjnych grzejników płytowych. Skuteczne dopełnienie efektywnych źródeł ciepła. Dla Państwa jest to wyjątkowa szansa na rozszerzenie sposobów oszczędzania energii. Dla właścicieli domów i mieszkań technologia X2 to przekonujące argumenty. Gwarantuje ona także pozyskiwanie nowych klientów, ich zadowolenie i przewagę nad konkurencją. Oto przykład, który przedstawia ilość energii zaoszczędzonej dzięki zastosowaniu Therm X2 w okresie 10 lat.

Podstawa obliczenia: stare budownictwo, pow. użytkowa 190 m², cena 1 m³ gazu ziemnego 1,6 PLN, przyjęto wzrost kosztów gazu rocznie o 3%. 8


Oszczędność kłopotów.

Oszczędność czasu.

Państwa Klienci oszczędzają

Państwa Klienci oszczędzają

kosztowną energię, a Państwo

kosztowną energię, a Państwo

unikacie niepotrzebnych reklamacji.

oszczędzacie cenny czas pracy.

Przez większą część sezonu grzewczego

Therm X2 urzeka nie tylko szybką reakcją,

grzejnik pracuje przy częściowym obciążeniu

lecz ponadto o 25 % krótszym czasem

i niskim strumieniu masy wody. Średnia

nagrzewania, dzięki wyjątkowej dynamice

temperetura powierzchni grzejnika znacznie

w instalacji. Każdy grzejnik Therm X2 posiada

wtedy spada - a wraz z nią komfort cieplny

ustawioną fabrycznie wartość kv dopasowaną

Państwa klientów. Temperatura powierzchni

do jego mocy cieplnej. W ten sposób grzejnik

na poziomie znacznie poniżej 40 °C wystarcza

gwarantuje nie tylko wyjątkowo wydajne

wprawdzie, aby osiągnąć wymaganą

wykorzystanie energii, lecz także znacznie

temperaturę pomieszczenia, nie zapewnia

oszczędza czas pracy na budowie, ponieważ

jednak przyjemnego uczucia ciepła.

w większości przypadków układ hydrauliczny

Konsekwencje tego zjawiska są Państwu

możemy uznać za zrównoważony. Wykonanie

dobrze znane: czasochłonne i kosztowne

kompaktowe natomiast znakomicie odnajduje

opracowywanie niepotrzebnych reklamacji.

się na rynku renowacji i wymiany starych

Technologia X2 pozwoli Państwu o tym

instalacji. Rozstaw przyłączny w grzejnikach

zapomnieć. Zasilanie szeregowe grzejnika

modernizacyjnych jest bowiem taki sam jak

powoduje uzyskanie znacznie wyższej

w starych grzejnikach żeliwnych.

temperatury powierzchni płyty przedniej,

Technologia X2 pracuje według nowej, opatentowanej zasady przepływu szeregowego. Oznacza to, że najpierw zasilana jest przednia płyta. W typowych warunkach pracy wydajność przedniej płyty jest wystarczająca i kolejna płyta przejmuje funkcję ekranu przeciw wypromieniowaniu ciepła. Dopiero przy zwiększonym zapotrzebowaniu na ciepło kolejne płyty przyczyniają się - dzięki zwiększonej konwekcji, do szybkiego ogrzania pomieszczenia. Wynik: taki stopień sprawności energetycznej nie jest możliwy do osięgnięcia przez tradycyjne grzejniki płytowe.

Do 25 % krótszy czas nagrzewania grzejnika. Wymuszony przepływ szeregowy powoduje krótszy cykl nagrzewania, krótszy czas działania i szybsze zamknięcie zaworu.

Do 100 % większy udział promieniowania do pomieszczenia dzięki wyższej średniej temperaturze powierzchni przedniej płyty grzewczej.

a co za tym idzie do 100 % większy udział promieniowania. Możecie Państwo zapomnieć o reklamacjach, a Państwa klienci mogą cieszyć się przyjemnym komfortem cieplnym nawet wtedy, gdy ogrzewanie pracuje przy częściowym obciążeniu.

Zmniejszona strata promieniowania w kierunku powierzchni zewnętrznych, dzięki mniejszej średniej temperaturze powierzchni płyty tylnej.

Większa efektywna oszczędność energii i zmniejszenie strat dzięki większemu Δt pomiędzy zasilaniem i powrotem.

9


Profilowane grzejniki kompaktowe Therm X2. Grzejnik modernizacyjny profilowany kompaktowy Therm X2. Higieniczne profilowane grzejniki kompaktowe Therm X2.

THERM X2 PROFIL-K THERM X2 PROFIL-K MODERNIZACYJNY THERM X2 PROFIL-K HIGIENICZNY

Uniwersalna technika grzewcza o gwarantowanej jakości. W Wyrazista profilowana optyka. W Grzejniki Profil-K seryjnie dostarczane wraz z osłonami bocznymi i górną. W Dostosowane do pracy w systemie zarówno jedno- jak i dwururowym. W Podłączenie z boku. W Możliwość montażu w opakowaniu. W Dostępne wykonanie higieniczne. W Nowość: na zapytanie dostępne są grzejniki modernizacyjne o rozstawie przyłączy 500 lub 900 mm Profilowane grzejniki kompaktowe. Uniwersalna technika grzewcza o gwarantowanej jakości. Współczesna forma nowoczesnej techniki grzewczej. Najwyższa precyzja wykonania i doskonała jakość lakierowania – standard Kermi. Wysokie wydajności grzewcze – idealne do niskich temperatur zasilania. Precyzyjna i dynamiczna regulacja dzięki niewielkiej pojemności wodnej. Uniwersalny sposób na oszczędność energii. Technika grzewcza do wszystkich źródeł ciepła. Zarówno olejowej, gazowej i ciepłowniczej instalacji centralnego ogrzewania, jak również do zasilania energią słoneczną lub metodą tradycyjną. Nowoczesną technikę grzewczą doskonale prezentuje typ 12 – wysoka moc grzewcza przy małej pojemności wodnej. Dzięki głębokości zabudowy 64 mm nie wymaga projektowania wnęki na grzejnik.

Wersja podstawowa w wysokim standardzie jakości Kermi. Nowoczesne lakierowanie, łatwy montaż, specjalne opakowanie, seryjnie dostarczany z zestawem montażowym.

10

Grzejniki higieniczne Profil-K

co umożliwia dokładne czyszczenie między

Grzejniki przeznaczone do pomieszczeń o

płytami. Powłoka lakiernicza Kermi jest

podwyższonych wymaganiach sanitarnych.

odporna na dostępne w handlu środki

Nie posiadają osłon bocznych ani górnej,

czystości i dezynfekcji. Grzejniki higieniczne

pozbawione są także konwektorów,

Kermi posiadają wymagany atest higieniczny.


Profilowany grzejnik zaworowy Therm X2. Higieniczny profilowany grzejnik zaworowy Therm X2.

THERM X2 PROFIL-V THERM X2 PROFIL-VM THERM X2 PROFIL-V HIGIENICZNY

Jakość Kermi i innowacyjna technika grzejników profilowanych. W Wyjątkowa technika X2. W Wyrazista profilowana optyka. W Zintegrowany zawór z nastawioną wstępnie wkładką kv. W Podłączenie dolne z prawej lub lewej strony albo podłączenie środkowe. W Seryjnie dostarczane osłony boczne i górna. W Możliwość montażu w opakowaniu. W Dostępne wykonanie higieniczne.

Nowatorska technika zaworowa. Każdy grzejnik Therm X2 posiada zintegrowany garnitur zaworowy. Zawór dopasowany jest do wydajności grzewczej. Podłączenie z prawej lub z lewej strony – bez dopłaty.

Optymalne wyregulowanie. Oszczędność energii i czasu montażu. Kermi wykorzystuje technikę regulacji stosując wkładki o różnych nastawach wartości kv, fabrycznie ustawione na odpowiednią wydajność grzejnika. Gwarantuje to dużą swobodę regulacji. W grzejniku następuje taki przepływ wody, który jest niezbędny do pokrycia zapotrzebowania ciepła. Biorąc pod uwagę cały proces ogrzewania prowadzi to do oszczędności 6 % energii i 20 % mocy napędowej pompy. W połączeniu z innowacyjną technologią X2 otrzymuje się oszczędnośc energi zą do 11 %. Dzięki temu uproszczony zostaje montaż, a regulacja hydrauliczna w miejscu zamontowania grzejników nie jest już konieczna.

Nowoczesna technika

Grzejniki higieniczne Therm X2 Profil-V.

i praktyczne wzornictwo.

Grzejniki zaworowe Kermi dostępne są także

Zaworowe grzejniki profilowane to zarówno

w wykonaniu higienicznym. Ich głównym

nowoczesna technika Therm X2, która pozwala

atutem jest konstrukcja, pozwalająca

na oszczędności energii, jak i najwyższa

łatwo utrzymać grzejniki w czystości oraz

jakość użytych materiałów, wykonania oraz

powłoka lakiernicza odporna na silne

wbudowany zawór z optymalnie nastawioną

środki dezynfekujące. Grzejniki higieniczne

fabrycznie wkładką kv.

Kermi posiadają wymagany atest higieniczny.

Dzięki podłączeniu środkowemu typ oraz wymiary grzejnika można określić nawet po wykonaniu instalacji.

11


Grzejniki Plan kompaktowe Therm X2. Higieniczne grzejniki Plan kompaktowe Therm X2.

THERM X2 PLAN-K THERM X2 PLAN-K HIGIENICZNY

W Idealnie gładka, doskonale polakierowana płyta przednia. W Z osłonami górną i bocznymi. W Dostosowane do pracy w systemie zarówno jedno- jak i dwururowym. W Podłączenie z boku. W Dostępne wykonanie higieniczne. W Możliwość montażu w opakowaniu. W Prosty montaż.

Grzejniki Kermi Plan kompaktowe.

Grzejniki higieniczne Kermi Plan. Do

Gładkie oblicze, wysoka wydajność.

pomieszczeń o wysokich wymaganiach.

Idealnie gładka płyta przednia, osłony boczne

Grzejniki te przeznaczone są do pomieszczeń

i górna powodują, że grzejnik kompaktowy

o podwyższonych wymaganiach sanitarnych,

Kermi Plan doskonale sprawdzi się w każdym

takich jak szpitale, przychodnie, żłobki.

pomieszczeniu. Nowoczesna technika

Posiadają wymagany atest higieniczny.

grzewcza w najlepszej formie. Dostosowana

Plan-Hygiene pozbawione są osłon bocznych

do każdego źródła ciepła, nadająca się do

i górnej oraz konwektorów. Taka konstrukcja

systemów jedno- jak i dwururowych. Wysoka

ułatwia czyszczenie grzejników między

wydajność grzewcza, dokładna i dynamiczna

płytami. Natomiast powłoka lakiernicza

regulacja dzięki niewielkiej pojemności

Kermi jest odporna na środki dezynfekujące.

wodnej. Grzejnik typ 12 o głębokości zabudowy 66 mm nie wymaga projektowania wnęk pod grzejnik.

12


Grzejnik zaworowy Therm X2 Plan-V. Higieniczny grzejnik zaworowy Therm X2 Plan-V.

THERM X2 PLAN-V THERM X2 PLAN-VM THERM X2 PLAN-V HIGIENICZNY

Oszczędna forma nowoczesnego ogrzewania. W Z wykorzystaniem nowoczesnej techniki X2. W Idealnie gładka, doskonale polakierowana płyta przednia. W Zintegrowana wkładka z fabrycznie ustawioną wartością kv. W Podłączenie dolne z prawej lub lewej strony albo podłączenie środkowe. W Dostępne wykonanie higieniczne. W Seryjnie dostarczane z osłonami górną i bocznymi.

Nowoczesna technika zaworowa. Każdy grzejnik Therm X2 posiada wbudowany garnitur zaworowy. Zawór dopasowany jest w zależności od potrzebnej wydajności cieplnej. Grzejniki dostarczane są seryjnie z zaworem z prawej strony lub na życzenie z lewej – bez dopłaty. Fabryczna nastawa wstępna. Oszczędza energię i czas montażu. Kermi wykorzystuje technikę regulacji stosując wkładki o różnych nastawach wartości kv, fabrycznie ustawione na odpowiednią wydajność grzejnika. Gwarantuje to dużą swobodę regulacji. W grzejniku następuje taki przepływ wody, który jest niezbędny do pokrycia zapotrzebowania ciepła. Biorąc pod uwagę cały proces ogrzewania prowadzi to do oszczędności 6 % energii i 20 % mocy napędowej pompy. W połączeniu z innowacyjną technologią X2 otrzymuje się oszczędnośc energi zą do 11 %. Dzięki temu uproszczony zostaje montaż, a regulacja hydrauliczna w miejscu Wyjątkowa, oszczędna technika

Therm X2 Plan-V Higieniczny.

i atrakcyjny wygląd.

Rozwiązanie do zadań specjalnych.

Therm X2 Plan-V zapewnia przytulne

W przeciwieństwie do wykonania standardo-

ciepło i komfort, harmonijnie dopasowuje

wego grzejnik ten pozbawiony jest osłon

się do każdego pomieszczenia. Zintegro -

oraz konwektorów. Taka konstrukcja oznacza

wany zawór jest fabrycznie nastawiony

łatwe czyszczenie grzejnika między płytami,

na odpowiednią wydajność cieplną.

taki wymóg jest niezbędny np. w szpitalach.

Oznacza to oszczędność energii oraz

Powłoka lakiernicza Kermi jest odporna na

możliwość rezygnacji z wyrównania

środki czystości, krawędzie zabezpieczone są

hydraulicznego w miejscu montażu.

listwami ochronnymi. Grzejniki higieniczne

zamontowania grzejników nie jest już konieczna.

Kermi posiadają atest higieniczny. Wersja grzejnika z podłączeniem środkowym zezwala na określenie typu i wymiarów grzejnika nawet po wykonaniu instalacji.

13


Pionowy grzejnik płytowy Kermi

VERTEO PLAN / VERTEO PROFILOWANY

Smukły grzejnik, jako przykład nowego wzornictwa oraz energooszczędności. Współczesna forma nowoczesnej techniki grzewczej. Rozwiązanie, które zajmuje niewiele miejsca i doskonale pasuje do każdego pomieszczenia. Grzejnik dostępny w wykonaniu z gładką płytą przednią lub profilowany. Wyposażony w nowoczesną technikę X2, gwarantującą małe zużycie energii i komfort cieplny.

14


Nowoczesne ciepło w najlepszej formie. W Innowacyjna, niepowtarzalna technika Therm X2. W Idealnie gładka, doskonale polakierowana lub wyrazista, profilowana płyta przednia. W Seryjnie dostarczane osłony boczne. W 6 uniwersalnych możliwości podłączenia. W Grzejnik opcjonalnie dostępny ze śrubunkiem przyłączeniowym Kermi. W Możliwość montażu w opakowaniu.

Zróżnicowane spektrum mocy cieplnych, od

Idealnie nałożona dwuwarstwowa powłoka

650 do 3100 watów, ułatwia dobór grzejnika.

lakiernicza. Grzejnik z osłonami bocznymi.

Grzejnik występuje w 4 różnych wysokościach i

Szybki i łatwy montaż, także w opakowaniu.

długościach. Odpowiedni do wszystkich źródeł

Zróżnicowane możliwości podłączenia z góry

ciepła, zarówno do ogrzewania olejowego,

i od dołu.

gazowego jak i z instalacji ciepłowniczej lub energii solarnej. Grzejnik dostarczany jest wraz z osprzętem montażowym.

15


DANE TECHNICZNE GRZEJNIKÓW PROFILOWANYCH Opis artykułu

Nr rejestra- Wysokości cyjny (BH) mm

Długości (BL) mm

Głębokości (BT) mm

Typ 10 jednopłytowy, bez konwektora, bez osłon

0112

300 - 900

400 - 3000

61

Typ 11 jednopłytowy, z jednym konwektorem, z osłonami

0113

300 - 900

400 - 3000

61

Typ 12 dwupłytowy, z jednym konwektorem, z oslonami, zasilany szeregowo

0114

300 - 900

400 - 3000

64

Typ 22 dwupłytowy, z dwoma konwektorami, z oslonami, zasilany szeregowo

0116

Typ 33 trzypłytowy, z trzema konwektorami, z oslonami, zasilany szeregowo Therm X2 Profil-K grzejnik modernizacyjny

0117

Typ 12 dwupłytowy, z jednym konwektorem, z osłonami, zasilany szeregowo

0114

554, 954

400 - 3000

64

Typ 22 dwupłytowy, z dwoma konwektorami, z osłonami, zasilany szeregowo

0116

554, 954

400 - 3000

100

Typ 33 trzypłytowy, z trzema konwektorami, z osłonami, zasilany szeregowo Therm X2 Profil-V

0117

554, 954

400 - 3000

155

Typ 10 jednopłytowy, bez konwektora, bez osłon

0112

300 - 900

400 - 3000

61

Typ 11 jednopłytowy, z jednym konwektorem, z osłonami

0113

300 - 900

400 - 3000

61

Typ 12 dwupłytowy, z jednym konwektorem, z osłonami, zasilany szeregowo

0114

300 - 900

400 - 3000

64

Typ 22 dwupłytowy, z dwoma konwektorami, z osłonami, zasilany szeregowo

0116

300 - 900

400 - 3000

100

Typ 33 trzypłytowy, z trzema konwektorami, z osłonami, zasilany szeregowo Therm X2 Profil-VM

0117

300 - 900

400 - 3000

155

Typ 10 jednopłytowy, bez konwektora, bez osłon

0112

Typ 11 jednopłytowy, z jednym konwektorem, z osłonami

0113

Typ 12 dwupłytowy, z jednym konwektorem, z osłonami, zasilany szeregowo

0114

300 - 900

400 - 2600

64

Typ 22 dwupłytowy, z dwoma konwektorami, z osłonami, zasilany szeregowo

0116

300 - 900

400 - 2600

100

Typ 33 trzypłytowy, z trzema konwektorami, z osłonami, zasilany szeregowo Profil-K higieniczny / Therm X2 Profil-V higieniczny

0117

300 - 900

400 - 2600

155

Typ 10 jednopłytowy, bez konwektora, bez osłon

0112

300 - 900

400 - 3000

61

Typ 20 dwupłytowy, bez konwektora, bez osłon, V – zasilany szeregowo

0606

300 - 900

400 - 3000

100

Typ 30 trzypłytowy, bez konwektora, bez osłon, V – zasilany szeregowo

0607

300 - 900

400 - 3000

155

Therm X2 Profil-K

16

300 - 900

400 - 3000

100

Kompaktowy grzejnik profilowany Therm X2 Rozstaw przyłączy: Wysokość w mm – 54 mm Przyłącza 4 x G 1/2“ gwint wewnętrzny Warunki eksploatacji Maksymalna temperatura robocza 110° C, maks. ciśnienie robocze 10 bar (ciśnienie próbne 13 bar). Zakres dostawy Typ 10: z korkami zaślepiającym i odpowietrzającym Typ 11-33: z osłonami górną i bocznymi, korkami zaślepiającym i odpowietrzającym. Typ 12-33 : z zatyczkami rozdzielającymi Therm X2

300 - 900

300 - 900

300 - 900

400 - 3000

400 - 2600

400 - 2600

155

Do grzejnika każdego typu dołączony jest zestaw montażowy z kołkami rozporowymi. Mocowanie 4 uchwyty mocujące na tylnej stronie grzejnika (przy dł. 1800 mm i pow. – 6 uchwytów), kołki rozporowe, uchwyty dystansowe i elementy zabezpieczające dostarczane są seryjnie. Lakierowanie Biel Kermi (RAL 9016), możliwe jest także lakierowanie w kolorze z palety na str. 54. Zaworowy grzejnik profilowany Therm X2 Przyłącza 2 x G 3/4“ gwint zewnętrzny do zaciskowych złączy śrubowych po prawej stronie od dołu (na zamówienie dostępne jest również podłączenie z lewej strony – bez dopłaty), w systemie jednorurowym niezbędne jest złącze śrubowe z by-passem, 3 x G 1/2” gwint wewnętrzny Podłączenie środkowe VM 2 x G 3/4“ gwint zewnętrzny do zaciskowych złączy śrubowych od dołu na środku, zasilanie zawsze z lewej strony, niezależnie od pozycji zaworu, standardowo = zawór z prawej strony (zawór z lewej strony dostępny bez dopłaty), 4 x G 1/2” gwint wewnętrzny z boku. Warunki eksploatacji Maksymalna temperatura robocza 110° C, maks. ciśnienie robocze 10 bar (ciśnienie próbne 13 bar).

61

Zakres dostawy Typ 10: z nastawionym wstępnie zaworem, korkiem zaślepiającym i odpowietrzającym.

61

Typ 11-33: z nastawionym wstępnie zaworem, osłonami górną i bocznymi, korkiem zaślepiającym i odpowietrzającym. Do grzejnika każdego typu dołączony jest zestaw montażowy kołków rozporowych. Mocowanie 4 uchwyty mocujące na tylnej stronie grzejnika (przy dł. 1800 mm i pow. – 6 uchwytów), wsporniki mocujące, uchwyty dystansowe i elementy zabezpieczające dostarczane są seryjnie. Lakierowanie Biel Kermi (RAL 9016), możliwe jest także lakierowanie w kolorze z palety na str. 54. Higieniczne grzejniki profilowane Therm X2 Dane techniczne jak w grzejnikach profilowanych zaworowych lub kompaktowych. Wyjątek: Zakres dostawy: grzejniki higieniczne nie posiadają osłon bocznych i górnej oraz zestawu montażowego. Zalecamy stosowanie zestawu montażowego do grzejników higienicznych, patrz str. 47. Śrubunki przyłączeniowe wszystkich grzejników płytowych Kermi odpowiadają normie DIN V 3838.


DANE TECHNICZNE GRZEJNIKÓW PLAN Opis artykułu

Nr rejestra- Wysokości cyjny (BH) mm

Długości (BL) mm

Głębokości (BT) mm

Typ 10 jednopłytowy, bez konwektora, bez osłon

0124

305 - 905

405 - 3005

63

Typ 11 jednopłytowy, z jednym konwektorem, z osłonami

0125

305 - 905

405 - 3005

63

Typ 12 dwupłytowy, z jednym konwektorem, z oslonami, zasilany szeregowo

0126

305 - 905

405 - 3005

66

Typ 22 dwupłytowy, z dwoma konwektorami, z oslonami, zasilany szeregowo

0128

Typ 33 trzypłytowy, z trzema konwektorami, z oslonami, zasilany szeregowo Therm X2 Plan-V

0129

Typ 10 jednopłytowy, bez konwektora, bez osłon

0124

305 - 905

405 - 3005

63

Typ 11 jednopłytowy, z jednym konwektorem, z osłonami

0125

305 - 905

405 - 3005

63

Typ 12 dwupłytowy, z jednym konwektorem, z osłonami, zasilany szeregowo

0126

305 - 905

405 - 3005

66

Typ 22 dwupłytowy, z dwoma konwektorami, z osłonami, zasilany szeregowo

0128

305 - 905

405 - 3005

102

Typ 33 trzypłytowy, z trzema konwektorami, z osłonami, zasilany szeregowo Therm X2 Plan-VM

0129

305 - 905

405 - 3005

157

Typ 10 jednopłytowy, bez konwektora, bez osłon

0124

305 - 905

405 - 2605

63

Typ 11 jednopłytowy, z jednym konwektorem, z osłonami

0125

305 - 905

405 - 2605

63

Typ 12 dwupłytowy, z jednym konwektorem, z osłonami, zasilany szeregowo

0126

305 - 905

405 - 2605

66

Typ 22 dwupłytowy, z dwoma konwektorami, z osłonami, zasilany szeregowo

0128

305 - 905

405 - 2605

102

Zakres dostawy Typ 10: z nastawionym wstępnie zaworem, korkiem zaślepiającym i odpowietrzającym.

Typ 33 trzypłytowy, z trzema konwektorami, z osłonami, zasilany szeregowo Plan-K higieniczny / Therm X2 Plan-V higieniczny

0129

305 - 905

405 - 2605

157

Typ 11-33: z nastawionym wstępnie zaworem, osłonami górną i bocznymi, korkiem zaślepiającym i odpowietrzającym.

Typ 10 jednopłytowy, bez konwektora, bez osłon

0124

305 - 905

405 - 3005

63

Typ 20 dwupłytowy, bez konwektora, bez osłon, V – zasilany szeregowo

0130

305 - 905

405 - 3005

102

Typ 30 trzypłytowy, bez konwektora, bez osłon, V – zasilany szeregowo

0131

305 - 905

405 - 3005

157

Therm X2 Plan-K

Φ = ΦSL

305 - 905

405 - 3005

102

Kompaktowy grzejnik Plan Therm X2 Rozstaw przyłączy: Wysokość w mm – 59 mm Przyłącza 4 x G 1/2“ gwint wewnętrzny Warunki eksploatacji Maksymalna temperatura robocza 110° C, maks. ciśnienie robocze 10 bar (ciśnienie próbne 13 bar). Zakres dostawy Typ 10: z korkami zaślepiającym i odpowietrzającym Typ 11-33: z osłonami górną i bocznymi, korkami zaślepiającym i odpowietrzającym. Typ 12-33 : z zatyczkami rozdzielającymi Therm X2

(

ΔT ΔTn

)

305 - 905

405 - 3005

157

Do grzejnika każdego typu dołączony jest zestaw montażowy z kołkami rozporowymi. Mocowanie 4 uchwyty mocujące na tylnej stronie grzejnika (przy dł. 1800 mm i pow. – 6 uchwytów), kołki rozporowe, uchwyty dystansowe i elementy zabezpieczające dostarczane są seryjnie. Lakierowanie Biel Kermi (RAL 9016), możliwe jest także lakierowanie w kolorze z palety na str. 54. Zaworowy grzejnik Therm X2 Plan Przyłącza 2 x G 3/4“ gwint zewnętrzny do zaciskowych złączy śrubowych po prawej stronie od dołu (na zamówienie dostępne jest również podłączenie z lewej strony – bez dopłaty), w systemie jednorurowym niezbędne jest złącze śrubowe z by-passem, 3 x G 1/2” gwint wewnętrzny Podłączenie środkowe VM 2 x G 3/4“ gwint zewnętrzny do zaciskowych złączy śrubowych od dołu na środku, zasilanie zawsze z lewej strony, niezależnie od pozycji zaworu, standardowo = zawór z prawej strony (zawór z lewej strony dostępny bez dopłaty), 4 x G 1/2” gwint wewnętrzny z boku. Warunki eksploatacji Maksymalna temperatura robocza 110° C, maks. ciśnienie robocze 10 bar (ciśnienie próbne 13 bar).

Do grzejnika każdego typu dołączony jest zestaw montażowy kołków rozporowych.

n

Φ = wydajność cieplna grzejnika w warunkach eksploatacyjnych ΦSL = nominalna wydajność cieplna ΔTn = nominalna różnica średniej temperatury między średnią temperaturą grzejnika a temperaturą otoczenia ΔT = różnica średniej temperatury między temperaturą grzejnika a temperaturą otoczenia dla warunków eksploatacji podanych w obliczeniach n = wykładnik grzejnika

Mocowanie 4 uchwyty mocujące na tylnej stronie grzejnika (przy dł. 1800 mm i pow. – 6 uchwytów), wsporniki mocujące, uchwyty dystansowe i elementy zabezpieczające dostarczane są seryjnie. Lakierowanie Biel Kermi (RAL 9016), możliwe jest także lakierowanie w kolorze z palety na str. 54. Higieniczne grzejniki Plan Therm X2 Dane techniczne jak w grzejnikach Plan zaworowych lub kompaktowych. Wyjątek: Zakres dostawy: grzejniki higieniczne nie posiadają osłon bocznych i górnej oraz zestawu montażowego. Zalecamy stosowanie zestawu montażowego do grzejników higienicznych, patrz str. 47. Śrubunki przyłączeniowe wszystkich grzejników płytowych Kermi odpowiadają normie DIN V 3838.

17


DANE TECHNICZNE VERTEO Opis artykułu

Nr rejestra- Wysokości cyjny (BH) mm

Długości (BL) mm

Głębokości (BT) mm

Verteo Plan / Verteo profilowany Przyłącza

Verteo-Plan Typ 20

dwupłytowy, bez konwektora z osłonami, zasilany szeregowo

0907

1600 - 2200 400 - 700

66

4 x 1/2" gwint wewnętrzny na dole (typ 20/21/22) 2 x 1/2" gwint wewnętrzny na dole (typ 10) 2 x 1/2" gwint wewnętrzny u góry

Typ 21

dwupłytowy, z jednym konwektorem, z osłonami, zasilany szeregowo

0908

1600 - 2200 400 - 700

66

Typ 22

dwupłytowy, z dwoma konwektorami, z osłonami, zasilany szeregowo

0909

1600 - 2200 400 - 700

102

możliwość podłączenia od dołu lub od góry, podłączenie środkowe na dole z rozstawem przyłączy 50 mm (typ 20/21/22) umożliwia zastosowanie złącza śrubowego.

Verteo profilowany Typ 10

jednopłytowy, bez konwektora

0903

dwupłytowy, bez konwektora, z osłonami, zasilany szeregowo

0904

Typ 21

dwupłytowy, z jednym konwektorem, z osłonami, zasilany szeregowo

0905

1600 - 2200 400 - 700

64

Typ 22

dwupłytowy, z dwoma konwektorami, z osłonami, zasilany szeregowo

0906

1600 - 2200 400 - 700

100

Typ 20

1600 - 2200 400 - 700

61

Warunki eksploatacji Maksymalna temperatura robocza 110° C, maksymalne ciśnienie robocze 10,0 bar (ciśnienie próbne 13,0 bar). Zakres dostawy

1600 - 2200 400 - 700

64

Grzejnik płytowy Verteo z uchwytami mocującymi, zagruntowany i lakierowany proszkowo. Osłony boczne. Osprzęt montażowy (wieszaki kątowe, śruby, kołki rozporowe, haczyki zabezpieczające, klipsy izolujące, korki odpowietrzający i zaślepiający) dostarczany jest wraz z grzejnikiem, bez dopłaty. Mocowanie 4 uchwyty mocujące na tylnej stronie grzejnika. Łatwy i szybki montaż umożliwiają wieszaki kątowe dostarczane wraz z grzejnikiem. Możliwość wyregulowania grzejnika w poziomie i pionie. Lakierowanie

08

Standardowy kolor: biel Kermi (RAL 9016) Możliwość zamówienia koloru z palety Kermi.

18


19


BH

NA

BL

THERM X2 PROFIL-K

Cena grzejnika wraz z osprzętem

NA = BH - 54 mm

Przykł. zamówienia Typ 10 600 x 700 mm = nr art. FK0100607 Typ 11 600 x 100 mm = nr art. FK0110610 Typ 12 500 x 1200 mm = nr art. FK0120512 Wysokość w mm Wykładnik grzejnika Wat/m 75/65/20º C Długość w mm wat 70/55º C 400 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 500 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 600 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 700 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 800 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 900 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1000 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1100 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1200 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1300 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1400 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1600 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1800 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 2000 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 2300 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 2600 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 3000 55/45º C cena w PLN

Typ 10

Typ 11

jednopłytowy jednopłytowy z konwektorem głębokość 61 mm, nr art. FK0 10 … głębokość 61 mm, nr art. FK0 11 … 300 400 500 600 750 900 300 400 500 600 750 900 1,23610 1,25500 1,27390 1,29280 1,29320 1,29350 1,21960 1,23710 1,25460 1,27210 1,28830 1,30440 335 425 514 602 736 872 551 697 840 979 1185 1390 Wydajność cieplna w watach / temperatura otoczenia 20° C 109 137 166 193 236 280 179 226 272 316 381 446 71 89 106 123 151 179 117 147 176 203 244 283 148,- 155,- 171,- 184,- 215,- 218,- 192,- 213,- 220,- 225,- 263,- 306,136 172 207 242 296 350 224 283 339 394 476 557 88 111 133 154 189 223 147 184 220 254 304 354 157,- 177,- 184,- 192,- 240,- 242,- 216,- 242,- 246,- 249,- 275,- 320,163 206 248 290 355 420 269 339 407 473 571 668 106 133 160 185 226 268 176 221 264 304 365 425 167,- 184,- 192,- 199,- 254,- 256,- 232,- 257,- 266,- 271,- 305,- 359,190 240 290 338 414 490 314 396 475 552 667 780 124 156 186 216 264 313 205 257 307 355 426 496 171,- 192,- 199,- 213,- 267,- 269,- 257,- 285,- 288,- 295,- 335,- 393,217 275 331 387 473 560 358 452 543 631 762 891 141 178 213 247 302 358 235 294 351 406 487 567 178,- 199,- 213,- 227,- 284,- 288,- 275,- 303,- 306,- 315,- 363,- 429,244 309 373 435 532 630 403 509 611 710 857 1003 159 200 239 278 340 402 264 331 395 457 548 638 184,- 206,- 224,- 245,- 298,- 313,- 300,- 331,- 333,- 335,- 397,- 464,272 344 414 483 591 700 448 565 679 789 952 1114 177 222 266 309 377 447 293 368 439 507 609 708 192,- 219,- 232,- 264,- 300,- 326,- 306,- 336,- 345,- 361,- 429,- 501,299 378 456 532 650 770 493 622 747 868 1048 1225 195 244 293 339 415 492 323 405 483 558 670 779 202,- 232,- 242,- 278,- 330,- 347,- 323,- 356,- 375,- 393,- 460,- 540,326 412 497 580 709 840 538 678 815 947 1143 1337 212 267 319 370 453 536 352 441 527 609 731 850 212,- 239,- 256,- 291,- 357,- 369,- 333,- 371,- 390,- 410,- 493,- 581,353 447 538 628 768 910 582 735 883 1026 1238 1448 230 289 346 401 490 581 381 478 571 660 792 921 216,- 247,- 263,- 298,- 362,- 388,- 355,- 392,- 410,- 445,- 526,- 618,380 481 580 677 827 980 627 791 951 1105 1333 1560 248 311 373 432 528 626 411 515 615 710 853 992 219,- 256,- 269,- 305,- 366,- 405,- 375,- 414,- 429,- 464,- 557,- 656,435 550 663 774 946 1120 717 904 1086 1262 1524 1783 283 355 426 494 604 715 469 588 703 812 974 1133 234,- 269,- 298,- 333,- 386,- 450,- 420,- 464,- 474,- 519,- 619,- 728,489 618 745 870 1064 1260 806 1017 1222 1420 1714 2005 318 400 479 556 679 804 528 662 791 913 1096 1275 256,- 298,- 313,- 369,- 413,- 497,- 464,- 516,- 526,- 583,- 820,- 961,543 687 828 967 1182 1400 896 1130 1358 1578 1905 2228 354 444 532 617 755 894 587 736 878 1015 1218 1417 269,- 307,- 347,- 390,- 442,- 540,- 516,- 572,- 587,- 632,- 886,- 1042,625 790 952 1112 1359 1610 1030 1300 1562 1815 2190 2562 407 511 612 710 868 1028 675 846 1010 1167 1401 1629 285,- 326,- 376,- 426,- 536,- 596,- 556,- 615,- 647,- 706,- 984,- 1166,706 893 1077 1257 1821 1165 1469 1765 2051 2897 460 578 692 802 1162 763 956 1142 1319 1842 305,- 355,- 412,- 475,654,- 617,- 686,- 722,- 803,1316,815 1031 1242 1450 2101 1344 1695 2037 2367 3342 531 667 798 926 1341 880 1103 1318 1522 2125 333,- 426,- 469,- 526,742,- 713,- 787,- 832,- 922,1514,-

W Grzejniki o wymiarach podanych na 05

ciemnych polach są pozycjami magazynowymi. Pozostałe grzejniki dostępne są na zamówienie.

Q Grzejniki o wymiarach, których ceny nie zostały podane, są niedostępne.

20

Typ 12

dwupłytowy z konwektorem głębokość 64 mm, nr art. FK0 12 … 300 400 500 600 750 900 1,27310 1,28100 1,28890 1,29690 1,31560 1,33430 720 894 1063 1229 1475 1723 232 288 342 395 149 184 218 251 242,- 266,- 275,- 289,290 360 427 493 186 231 273 314 266,- 292,- 306,- 315,348 432 513 592 224 277 328 377 292,- 320,- 333,- 353,406 504 598 690 261 323 382 440 306,- 336,- 356,- 382,464 576 683 789 298 369 437 503 331,- 363,- 379,- 411,522 647 769 888 336 415 491 566 363,- 397,- 418,- 454,580 719 854 986 373 461 546 629 382,- 420,- 441,- 479,638 791 940 1085 410 507 601 692 414,- 453,- 498,- 538,696 863 1025 1184 447 553 655 754 435,- 479,- 503,- 556,754 935 1111 1282 485 599 710 817 479,- 528,- 554,- 610,812 1007 1196 1381 522 646 765 880 522,- 576,- 602,- 664,928 1151 1367 1578 597 738 874 1006 581,- 637,- 670,- 740,1044 1295 1538 1775 671 830 983 1132 632,- 698,- 730,- 820,1160 1439 1708 1973 746 922 1092 1257 698,- 765,- 803,- 894,1334 1655 1965 2268 858 1061 1256 1446 803,- 879,- 1057,- 1183,1508 1870 2221 2564 970 1199 1420 1635 902,- 994,- 1193,- 1334,1740 2158 2563 2959 1119 1383 1638 1886 1042,- 1146,- 1381,- 1544,-

472 299 325,590 374 363,708 448 401,826 523 455,944 598 493,1062 673 550,1180 747 585,1298 822 630,1416 897 676,1534 972 725,1652 1046 772,1888 1196 1033,2124 1345 1145,2360 1495 1245,2714 1719 1492,-

550 346 379,687 432 420,824 519 464,962 605 526,1099 692 572,1237 778 632,1374 865 677,1511 951 743,1649 1038 787,1786 1124 837,1924 1210 889,2198 1383 1193,2473 1556 1324,2748 1729 1442,3160 1989 1660,3572 2248 1876,4122 2594 2167,-


BH

NA

BL

NA = BH - 54 mm

Typ 22

Typ 33

Przykł. zamówienia Typ 22 600 x 800 mm = nr art. FK0220608 Typ 33 400 x 1000 mm = nr art. FK0330410

dwupłytowy z dwoma konwektorami trzypłytowy z trzema konwektorami głębokość 155 mm, nr art. FK0 33 … głębokość 100 mm, nr art. FK0 22 … 300 400 500 600 750 900 300 400 500 600 750 900 1,27760 1,28270 1,28790 1,29300 1,30000 1,30690 1,28390 1,29000 1,29620 1,30230 1,31570 1,32900 959 1207 1441 1666 1987 2295 1381 1744 2081 2394 2824 3214 Wydajność cieplna w watach / temperatura otoczenia 20° C 309 388 463 535 638 735 444 560 668 768 904 1026 198 249 296 342 406 467 285 358 426 489 572 647 309,- 341,- 342,- 344,- 388,- 435,- 461,- 503,- 522,- 532,- 600,- 690,386 485 579 669 797 919 555 701 835 960 1130 1283 248 311 370 427 507 584 356 448 533 611 715 809 324,- 356,- 363,- 381,- 445,- 497,- 498,- 542,- 568,- 572,- 661,- 760,463 583 695 803 956 1103 666 841 1002 1152 1355 1539 297 373 444 512 609 701 427 537 639 733 858 970 345,- 379,- 382,- 415,- 493,- 556,- 540,- 591,- 615,- 627,- 727,- 832,540 680 811 937 1116 1287 778 981 1169 1344 1581 1796 347 435 518 598 710 818 498 627 746 855 1002 1132 371,- 406,- 410,- 447,- 557,- 630,- 591,- 647,- 673,- 690,- 811,- 929,618 777 927 1070 1275 1471 889 1121 1336 1536 1807 2052 396 498 593 683 812 934 569 716 852 977 1145 1294 420,- 441,- 448,- 491,- 628,- 705,- 617,- 661,- 686,- 736,- 894,- 1028,695 874 1042 1204 1434 1655 1000 1261 1503 1728 2033 2309 446 560 667 769 913 1051 640 806 959 1099 1288 1455 445,- 477,- 492,- 533,- 696,- 811,- 670,- 725,- 736,- 792,- 978,- 1122,772 971 1158 1338 1594 1839 1111 1401 1670 1919 2259 2565 496 622 741 854 1015 1168 711 895 1065 1221 1431 1617 474,- 510,- 522,- 561,- 765,- 889,- 702,- 765,- 787,- 847,- 1062,- 1218,849 1068 1274 1472 1753 2023 1222 1541 1837 2111 2485 2822 545 684 815 939 1116 1285 782 985 1172 1343 1574 1779 498,- 557,- 573,- 619,- 822,- 957,- 745,- 813,- 850,- 915,- 1145,- 1307,927 1165 1390 1605 1913 2206 1333 1681 2004 2303 2711 3078 595 746 889 1025 1218 1402 854 1074 1278 1466 1717 1941 519,- 608,- 617,- 664,- 876,- 1028,- 787,- 863,- 912,- 977,- 1220,- 1398,1004 1262 1506 1739 2072 2390 1444 1822 2171 2495 2937 3335 644 809 963 1110 1320 1518 925 1164 1385 1588 1860 2102 546,- 651,- 676,- 748,- 933,- 1090,- 831,- 912,- 972,- 1044,- 1303,- 1489,1081 1359 1621 1873 2231 2574 1555 1962 2338 2687 3163 3591 694 871 1037 1196 1421 1635 996 1254 1491 1710 2003 2264 572,- 694,- 708,- 806,- 991,- 1155,- 873,- 961,- 1032,- 1112,- 1382,- 1578,1235 1554 1853 2141 2550 2942 1777 2242 2672 3071 3615 4104 793 995 1185 1366 1624 1869 1138 1433 1704 1954 2289 2588 627,- 765,- 777,- 906,- 1077,- 1249,- 958,- 1065,- 1151,- 1241,- 1700,- 1951,1390 1748 2085 2408 2869 3310 1999 2522 3006 3455 4066 4618 892 1120 1333 1537 1827 2102 1280 1612 1917 2198 2575 2911 677,- 835,- 879,- 1020,- 1444,- 1685,- 1038,- 1164,- 1285,- 1384,- 1901,- 2174,1544 1942 2316 2676 3188 3677 2221 2802 3340 3839 4518 5131 991 1244 1481 1708 2030 2336 1423 1791 2130 2443 2862 3234 730,- 905,- 958,- 1106,- 1567,- 1823,- 1127,- 1263,- 1401,- 1514,- 2081,- 2383,1776 2233 2664 3077 3666 4229 2555 3223 3842 4415 5196 5900 1140 1431 1703 1964 2334 2687 1636 2059 2450 2809 3291 3720 826,- 977,- 1034,- 1179,- 1619,- 1904,- 1220,- 1450,- 1630,- 1642,- 2217,- 2580,2008 2525 3011 3478 4781 2888 3643 4343 4991 6670 1288 1617 1926 2220 3037 1849 2328 2769 3175 4205 951,- 1115,- 1188,- 1296,2094,- 1381,- 1769,- 1843,- 2134,2920,2316 2913 3475 4014 5516 3332 4204 5011 5758 7696 1487 1866 2222 2562 3504 2134 2686 3195 3664 4852 1158,- 1260,- 1342,- 1471,2377,- 1548,- 2039,- 2126,- 2466,3369,-

Na zapytanie dostępne jest również wykonanie ocynkowane.

Wysokość w mm Wykładnik grzejnika Wat/m 75/65/20º C Długość w mm wat 70/55º C 400 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 500 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 600 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 700 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 800 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 900 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1000 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1100 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1200 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1300 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1400 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1600 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1800 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 2000 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 2300 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 2600 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 3000 55/45º C cena w PLN

21


BH

NA

BL

Ceny wraz z osprzętem

THERM X2 PROFIL-K MODERNIZACYJNY

NA = BH - 54 mm

Przykł. zamówienia Typ 12 554 x 1200 mm = nr art. FK012D512 Typ 22 554 x 800 mm = nr art. FK022D508 Typ 33 954 x 600 mm = nr art. FK033D906 Wysokość w mm Wykładnik grzejnika Wat/m 75/65/20º C Długość mm 400 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 500 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 600 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 700 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 800 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 900 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 1000 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 1100 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 1200 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 1300 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 1400 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 1600 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 1800 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 2000 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 2300 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 2600 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 3000 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN

Typ 12

Typ 22

dwupłytowy z konwektorem dwupłytowy z dwoma konwektorami głębokość 64 mm, nr art. FK012D... głębokość 100 mm, nr art. FK022D... 554 954 554 954 1,2936 1,3400 1,2899 1,3290 1153 1812 1564 2402 Moc cieplna w watach / temperatura otoczenia 20° C 370 577 503 767 236 363 321 483 288,428,343,482,463 722 628 959 295 453 402 604 314,474,370,547,555 866 754 1150 355 544 482 725 344,524,400,611,648 1010 880 1342 414 635 562 846 368,593,433,693,741 1155 1005 1534 473 725 642 967 407,647,481,776,833 1299 1131 1725 532 816 723 1088 447,715,521,860,926 1444 1257 1917 591 907 803 1209 472,765,550,944,1018 1588 1382 2109 650 997 883 1329 528,839,607,1015,1111 1732 1508 2301 709 1088 964 1450 550,889,653,1090,1204 1877 1634 2492 768 1179 1044 1571 606,947,721,1158,1296 2021 1760 2684 827 1269 1124 1692 650,1003,790,1226,1481 2310 2011 3067 945 1451 1285 1934 728,1348,888,1328,1666 2598 2262 3451 1064 1632 1445 2176 816,1495,999,1788,1852 2887 2513 3834 1182 1813 1606 2417 866,1629,1084,1936,2129 3320 2890 4410 1359 2085 1847 2780 1136,1875,1135,2022,2407 3753 3267 4985 1536 2357 2088 3142 1284,2120,1269,2224,2777 4331 3770 5752 1773 2720 2409 3626 1487,2448,1447,2524,-

Typ 33

trzypłytowy z trzema konwektorami głębokość 155 mm, nr art. FK033D... 554 954 1,2987 1,3348 2252 3346

W Grzejniki o wymiarach podanych na 05

22

ciemnych polach są pozycjami magazynowymi. Pozostałe grzejniki dostępne są na zamówienie.

723 460 528,903 576 569,1084 691 619,1265 806 675,1445 921 721,1626 1036 776,1807 1151 830,1987 1266 897,2168 1381 957,2349 1496 1023,2529 1611 1090,2891 1842 1216,3252 2072 1356,3613 2302 1485,4155 2647 1633,4697 2993 2091,5420 3453 2417,-

1067 671 717,1334 839 790,1601 1007 863,1868 1175 965,2134 1343 1066,2401 1511 1166,2668 1679 1266,2935 1846 1358,3202 2014 1452,3468 2182 1547,3735 2350 1639,4269 2686 2027,4802 3021 2258,5336 3357 2476,6136 3861 2681,6937 4364 3034,8004 5036 3501,-


POMOC W DOBORZE Tabela porównawcza dla stalowych radiatorów członowych Nazwa Wysokość Rozstaw Głębokość Długość Moc cieplna [wat / ogniwo] [mm] przyłączy [mm] [mm] 90°/70°/20° C 1) 70°/55°/20° C 2) „Brzeg“ sześciokanałowy

590

„Cegielski“ czterokanałowy

600

„Cegielski“ trzykanałowy

1000

„Cegielski“ czterokanałowy

1000

500

900

220

51

117

73

220

50

145

91

160

50

163

102

220

50

207

130

Tabela porównawcza dla żeliwnych radiatorów członowych Nazwa Wysokość Rozstaw Głębokość Długość Moc cieplna [wat / ogniwo] [mm] przyłączy [mm] [mm] 90°/70°/20° C 1) 70°/55°/20° C 2) TIR – 1

580

S130

585

T–1

588

TA – 1

590

500

73

100

123

77

130

80

123

77

140

80

125

78

140

98

148

93

1)

Moc cieplna radiatorów członowych według polskich norm.

2)

przeliczone według wykładnika charakterystyki grzejnika n = 1,35

1)

Moc cieplna radiatorów członowych według polskich norm.

2)

przeliczone według wykładnika charakterystyki grzejnika n = 1,35

Aby odpowiednio dobrać grzejnik modernizacyjny Kermi należy z tabelki odczytać moc cieplną 1 członu wymienianego radiatora i pomnożyć przez liczbę wszystkich jego członów. Przykład Wymieniony ma zostać radiator stalowy – wys. 600 mm, głębokość konstrukcji 220 mm ze 20 członami. Przy założeniu temperatury systemowej wynoszącej 70/55 °C daje to przy 20 członach x 91 wat/człon moc całkowitą 1820 wat. Pasującym do niego grzejnik na wymianę typu Profil-Kompakt jest: typ 33, wysokość konstrukcji 554 mm, głębokość konstrukcji 1000 mm, całkowita moc cieplna 1807 wat. Wskazówka Proponowana przez nas pomoc w doborze jest metodą przybliżoną. Podane moce radiatorów stalowych i żeliwnych mogą niewiele różnić się od podanych, moc cieplna grzejników Kermi podana jest na podstawie normy PN EN 442.

23


BL

THERM X2 PROFIL-V

BH

Cena grzejnika wraz z osprzętem

50 mm

Przykł. zamówienia

Nowy numer artykułu F T V 22 060 100 1 R 1 K

R = zawór / podłączenie z prawej strony L = zawór / podłączenie z lewej strony kolor biel Kermi (RAL 9016)

długość wysokość typ V = grzejnik zaworowy T = seria F = profilowany P = Plan

Na zapytanie dostępne jest również wykonanie ocynkowane.

Typ 10

Typ 11

Typ 10 600 x 1000 mm = nr art. FTV10060100... Typ 11 600 x 1000 mm = nr art. FTV11060100...

Wysokość w mm Wykładnik grzejnika Wat/m 75/65/20º C Długość w mm wat 70/55º C 400 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 500 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 600 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 700 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 800 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 900 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1000 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1100 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1200 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1300 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1400 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1600 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1800 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 2000 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 2300 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 2600 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 3000 55/45º C cena w PLN

jednopłytowy jednopłytowy z konwektorem głębokość 61 mm, nr art. FTV10… głębokość 61 mm, nr art. FTV11… 300 400 500 600 750 900 300 400 500 600 750 900 1,23610 1,25500 1,27390 1,29280 1,29320 1,29350 1,21960 1,23710 1,25460 1,27210 1,28830 1,30440 335 425 514 602 736 872 551 697 840 979 1185 1390 Wydajność cieplna w watach / temperatura otoczenia 20° C 109 137 166 193 236 280 179 226 272 316 381 446 71 89 106 123 151 179 117 147 176 203 244 283 290,- 296,- 313,- 320,- 333,- 355,- 281,- 309,- 324,- 331,- 371,- 406,136 172 207 242 296 350 224 283 339 394 476 557 88 111 133 154 189 223 147 184 220 254 304 354 291,- 305,- 317,- 325,- 340,- 367,- 306,- 336,- 353,- 363,- 406,- 449,163 206 248 290 355 420 269 339 407 473 571 668 106 133 160 185 226 268 176 221 264 304 365 425 296,- 313,- 320,- 330,- 366,- 376,- 324,- 359,- 371,- 382,- 433,- 477,190 240 290 338 414 490 314 396 475 552 667 780 124 156 186 216 264 313 205 257 307 355 426 496 301,- 320,- 333,- 344,- 386,- 397,- 345,- 382,- 397,- 405,- 468,- 519,217 275 331 387 473 560 358 452 543 631 762 891 141 178 213 247 302 358 235 294 351 406 487 567 305,- 326,- 344,- 364,- 405,- 414,- 363,- 401,- 414,- 419,- 490,- 545,244 309 373 435 532 630 403 509 611 710 857 1003 159 200 239 278 340 402 264 331 395 457 548 638 313,- 336,- 355,- 379,- 421,- 441,- 390,- 429,- 441,- 450,- 532,- 591,272 344 414 483 591 700 448 565 679 789 952 1114 177 222 266 309 377 447 293 368 439 507 609 708 320,- 344,- 362,- 397,- 432,- 454,- 401,- 445,- 461,- 467,- 554,- 617,299 378 456 532 650 770 493 622 747 868 1048 1225 195 244 293 339 415 492 323 405 483 558 670 779 330,- 362,- 376,- 405,- 457,- 475,- 426,- 473,- 483,- 498,- 596,- 683,326 412 497 580 709 840 538 678 815 947 1143 1337 212 267 319 370 453 536 352 441 527 609 731 850 334,- 364,- 382,- 412,- 479,- 493,- 445,- 493,- 510,- 516,- 614,- 690,353 447 538 628 768 910 582 735 883 1026 1238 1448 230 289 346 401 490 581 381 478 571 660 792 921 341,- 375,- 389,- 424,- 490,- 513,- 464,- 516,- 531,- 562,- 679,- 798,380 481 580 677 827 980 627 791 951 1105 1333 1560 248 311 373 432 528 626 411 515 615 710 853 992 345,- 384,- 397,- 433,- 500,- 532,- 483,- 538,- 551,- 573,- 745,- 905,435 550 663 774 946 1120 717 904 1086 1262 1524 1783 283 355 426 494 604 715 469 588 703 812 974 1133 356,- 397,- 426,- 461,- 524,- 574,- 522,- 581,- 599,- 637,- 840,- 1034,489 618 745 870 1064 1260 806 1017 1222 1420 1714 2005 318 400 479 556 679 804 528 662 791 913 1096 1275 376,- 413,- 443,- 493,- 606,- 617,- 576,- 632,- 656,- 698,- 922,- 1146,543 687 828 967 1182 1400 896 1130 1358 1578 1905 2228 354 444 532 617 755 894 587 736 878 1015 1218 1417 392,- 433,- 469,- 519,- 626,- 659,- 637,- 690,- 702,- 746,- 991,- 1234,625 790 952 1112 1359 1610 1030 1300 1562 1815 2190 2562 407 511 612 710 868 1028 675 846 1010 1167 1401 1629 412,- 455,- 495,- 557,- 672,- 723,- 670,- 772,- 788,- 803,- 1113,- 1316,706 893 1077 1257 1821 1165 1469 1765 2051 2897 460 578 692 802 1162 763 956 1142 1319 1842 433,- 490,- 532,- 596,782,- 813,- 902,- 951,- 1017,1675,815 1031 1242 1450 2101 1344 1695 2037 2367 3342 531 667 798 926 1341 880 1103 1318 1522 2125 458,- 540,- 574,- 647,861,- 941,- 1038,- 1095,- 1172,1924,-

W Grzejniki o wymiarach podanych na 07

ciemnych polach są pozycjami magazynowymi. Pozostałe grzejniki dostępne są na zamówienie.

Q Grzejniki o wymiarach, których ceny nie zostały podane, są niedostępne.

24


BH

BL

50 mm

Typ 12

Typ 22

dwupłytowy z konwektorem dwupłytowy z dwoma konwektorami głębokość 64 mm, nr art. FTV12… głębokość 100 mm, nr art. FTV22… 300 400 500 600 750 900 300 400 500 600 750 900 1,27310 1,28100 1,28890 1,29690 1,31560 1,33430 1,27760 1,28270 1,28790 1,29300 1,30000 1,30690 720 894 1063 1229 1475 1723 959 1207 1441 1666 1987 2295 Wydajność cieplna w watach / temperatura otoczenia 20° C 232 288 342 395 472 550 309 388 463 535 638 735 149 184 218 251 299 346 198 249 296 342 406 467 333,- 367,- 377,- 383,- 441,- 477,- 401,- 429,- 434,- 441,- 516,- 551,290 360 427 493 590 687 386 485 579 669 797 919 186 231 273 314 374 432 248 311 370 427 507 584 371,- 406,- 426,- 429,- 493,- 540,- 441,- 483,- 490,- 491,- 585,- 632,348 432 513 592 708 824 463 583 695 803 956 1103 224 277 328 377 448 519 297 373 444 512 609 701 393,- 433,- 454,- 474,- 526,- 581,- 472,- 489,- 499,- 528,- 626,- 679,406 504 598 690 826 962 540 680 811 937 1116 1287 261 323 382 440 523 605 347 435 518 598 710 818 426,- 472,- 493,- 519,- 582,- 640,- 503,- 541,- 544,- 576,- 689,- 760,464 576 683 789 944 1099 618 777 927 1070 1275 1471 298 369 437 503 598 692 396 498 593 683 812 934 449,- 493,- 516,- 551,- 619,- 686,- 510,- 583,- 584,- 615,- 729,- 817,522 647 769 888 1062 1237 695 874 1042 1204 1434 1655 336 415 491 566 673 778 446 560 667 769 913 1051 483,- 532,- 556,- 594,- 671,- 746,- 542,- 621,- 629,- 664,- 796,- 912,580 719 854 986 1180 1374 772 971 1158 1338 1594 1839 373 461 546 629 747 865 496 622 741 854 1015 1168 503,- 556,- 583,- 627,- 707,- 792,- 563,- 642,- 649,- 671,- 840,- 961,638 791 940 1085 1298 1511 849 1068 1274 1472 1753 2023 410 507 601 692 822 951 545 684 815 939 1116 1285 538,- 588,- 616,- 664,- 729,- 847,- 588,- 685,- 696,- 741,- 879,- 1029,696 863 1025 1184 1416 1649 927 1165 1390 1605 1913 2206 447 553 655 754 897 1038 595 746 889 1025 1218 1402 563,- 617,- 654,- 702,- 803,- 894,- 615,- 722,- 732,- 783,- 941,- 1089,754 935 1111 1282 1534 1786 1004 1262 1506 1739 2072 2390 485 599 710 817 972 1124 644 809 963 1110 1320 1518 592,- 651,- 686,- 742,- 865,- 985,- 644,- 785,- 785,- 840,- 998,- 1155,812 1007 1196 1381 1652 1924 1081 1359 1621 1873 2231 2574 522 646 765 880 1046 1210 694 871 1037 1196 1421 1635 621,- 686,- 719,- 782,- 929,- 1076,- 670,- 792,- 808,- 866,- 1054,- 1218,928 1151 1367 1578 1888 2198 1235 1554 1853 2141 2550 2942 597 738 874 1006 1196 1383 793 995 1185 1366 1624 1869 677,- 744,- 782,- 855,- 1119,- 1381,- 722,- 857,- 880,- 948,- 1166,- 1366,1044 1295 1538 1775 2124 2473 1390 1748 2085 2408 2869 3310 671 830 983 1132 1345 1556 892 1120 1333 1537 1827 2102 744,- 820,- 857,- 941,- 1234,- 1517,- 784,- 935,- 988,- 1040,- 1390,- 1714,1160 1439 1708 1973 2360 2748 1544 1942 2316 2676 3188 3677 746 922 1092 1257 1495 1729 991 1244 1481 1708 2030 2336 805,- 883,- 925,- 1017,- 1327,- 1637,- 840,- 1008,- 1059,- 1123,- 1497,- 1846,1334 1655 1965 2268 2714 3160 1776 2233 2664 3077 3666 4229 858 1061 1256 1446 1719 1989 1140 1431 1703 1964 2334 2687 925,- 1017,- 1224,- 1342,- 1694,- 1886,- 944,- 1105,- 1136,- 1227,- 1689,- 1990,1508 1870 2221 2564 3572 2008 2525 3011 3478 4781 970 1199 1420 1635 2248 1288 1617 1926 2220 3037 1042,- 1146,- 1384,- 1517,2131,- 1069,- 1244,- 1265,- 1366,2209,1740 2158 2563 2959 4122 2316 2913 3475 4014 5516 1119 1383 1638 1886 2594 1487 1866 2222 2562 3504 1205,- 1324,- 1595,- 1754,2464,- 1234,- 1438,- 1459,- 1578,2559,-

Typ 33

Przykł. zamówienia Typ 12 500 x 1200 mm = nr art. FTV12050120... Typ 22 300 x 900 mm = nr art. FTV22030090... Typ 33 600 x 600 mm = nr art. FTV33060060...

trzypłytowy z trzema konwektorami głębokość 155 mm, nr art. FTV33… 300 400 500 600 750 900 Wysokość w mm 1,28390 1,29000 1,29620 1,30230 1,31570 1,32900 Wykładnik grzejnika 1381 1744 2081 2394 2824 3214 Wat/m 75/65/20º C Długość w mm 444 560 668 768 904 1026 wat 70/55º C 285 358 426 489 572 647 400 55/45º C 522,- 576,- 599,- 602,- 683,- 754,cena w PLN 555 701 835 960 1130 1283 wat 70/55º C 356 448 533 611 715 809 500 55/45º C 583,- 637,- 664,- 677,- 768,- 857,cena w PLN 666 841 1002 1152 1355 1539 wat 70/55º C 427 537 639 733 858 970 600 55/45º C 621,- 684,- 706,- 728,- 835,- 933,cena w PLN 778 981 1169 1344 1581 1796 wat 70/55º C 498 627 746 855 1002 1132 700 55/45º C 684,- 744,- 777,- 805,- 925,- 1042,cena w PLN 889 1121 1336 1536 1807 2052 wat 70/55º C 569 716 852 977 1145 1294 800 55/45º C 763,- 763,- 820,- 855,- 989,- 1115,cena w PLN 1000 1261 1503 1728 2033 2309 wat 70/55º C 640 806 959 1099 1288 1455 900 55/45º C 765,- 820,- 886,- 929,- 1077,- 1224,cena w PLN 1111 1401 1670 1919 2259 2565 wat 70/55º C 711 895 1065 1221 1431 1617 1000 55/45º C 803,- 857,- 933,- 977,- 1135,- 1296,cena w PLN 1222 1541 1837 2111 2485 2822 wat 70/55º C 782 985 1172 1343 1574 1779 1100 55/45º C 843,- 912,- 991,- 1040,- 1244,- 1423,cena w PLN 1333 1681 2004 2303 2711 3078 wat 70/55º C 854 1074 1278 1466 1717 1941 1200 55/45º C 883,- 958,- 1042,- 1105,- 1324,- 1544,cena w PLN 1444 1822 2171 2495 2937 3335 wat 70/55º C 925 1164 1385 1588 1860 2102 1300 55/45º C 925,- 1008,- 1099,- 1166,- 1419,- 1674,cena w PLN 1555 1962 2338 2687 3163 3591 wat 70/55º C 996 1254 1491 1710 2003 2264 1400 55/45º C 965,- 1057,- 1155,- 1227,- 1513,- 1802,cena w PLN 1777 2242 2672 3071 3615 4104 wat 70/55º C 1138 1433 1704 1954 2289 2588 1600 55/45º C 1047,- 1155,- 1269,- 1357,- 1744,- 2131,cena w PLN 1999 2522 3006 3455 4066 4618 wat 70/55º C 1280 1612 1917 2198 2575 2911 1800 55/45º C 1143,- 1265,- 1387,- 1444,- 1860,- 2275,cena w PLN 2221 2802 3340 3839 4518 5131 wat 70/55º C 1423 1791 2130 2443 2862 3234 2000 55/45º C 1227,- 1347,- 1471,- 1608,- 2064,- 2525,cena w PLN 2555 3223 3842 4415 5196 5900 wat 70/55º C 1636 2059 2450 2809 3291 3720 2300 55/45º C 1310,- 1548,- 1832,- 1846,- 2493,- 2903,cena w PLN 2888 3643 4343 4991 6670 wat 70/55º C 1849 2328 2769 3175 4205 2600 55/45º C 1511,- 1990,- 2073,- 2402,3281,cena w PLN 3332 4204 5011 5758 7696 wat 70/55º C 2134 2686 3195 3664 4852 3000 55/45º C 1744,- 2295,- 2393,- 2775,3786,cena w PLN

25


BL

THERM X2 PROFIL-VM

BH

Cena grzejnika wraz z osprzętem

50 mm

Przykł. zamówienia

Nowy numer artykułu F T M 22 060 100 1 R 1 K

R = zawór / podłączenie z prawej strony L = zawór / podłączenie z lewej strony kolor biel Kermi (RAL 9016)

długość wysokość typ M = podłączenie środkowe T = seria F = profilowany P = Plan

05

Typ 10

Wysokość w mm Wykładnik grzejnika Wat/m 75/65/20° C Długość w mm 400 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 500 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 600 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 700 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 800 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 900 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 1000 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 1100 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 1200 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 1300 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 1400 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 1600 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 1800 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 2000 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 2300 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 2600 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN 3000 wat 70/55º C 55/45º C cena w PLN

jednopłytowy jednopłytowy z konwektorem głębokość 61 mm, nr art. FTM10… głębokość 61 mm, nr art. FTM11… 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 1,23610 1,25500 1,27390 1,29280 1,29350 1,21960 1,23710 1,25460 1,27210 1,30440 335 425 514 602 872 551 697 840 979 1390 Wydajność cieplna w watach / temperatura otoczenia 20° C 109 137 166 193 280 179 226 272 316 446 71 89 106 123 179 117 147 176 203 283 334,340,360,369,407,320,352,369,377,463,136 172 207 242 350 224 283 339 394 557 88 111 133 154 223 147 184 220 254 354 335,352,364,374,422,348,384,402,414,513,163 206 248 290 420 269 339 407 473 668 106 133 160 185 268 176 221 264 304 425 340,360,369,379,432,369,410,424,434,544,190 240 290 338 490 314 396 475 552 780 124 156 186 216 313 205 257 307 355 496 346,369,383,397,456,393,434,452,461,591,217 275 331 387 560 358 452 543 631 891 141 178 213 247 358 235 294 351 406 567 352,375,397,419,476,414,457,472,477,622,244 309 373 435 630 403 509 611 710 1003 159 200 239 278 402 264 331 395 457 638 360,387,407,435,506,445,489,502,510,674,272 344 414 483 700 448 565 679 789 1114 177 222 266 309 447 293 368 439 507 708 369,397,416,456,521,457,506,521,527,704,299 378 456 532 770 493 622 747 868 1225 195 244 293 339 492 323 405 483 558 779 379,416,432,467,546,486,540,546,562,779,326 412 497 580 840 538 678 815 947 1337 212 267 319 370 536 352 441 527 609 850 384,419,439,474,568,506,562,576,583,787,353 447 538 628 910 582 735 883 1026 1448 230 289 346 401 581 381 478 571 660 921 391,431,448,487,589,529,588,600,635,909,380 481 580 677 980 627 791 951 1105 1560 248 311 373 432 626 411 515 615 710 992 398,442,456,499,612,550,613,625,648,- 1032,435 550 663 774 1120 717 904 1086 1262 1783 283 355 426 494 715 469 588 703 812 1133 409,456,490,531,660,596,661,676,727,- 1178,489 618 745 870 1260 806 1017 1222 1420 2005 318 400 479 556 804 528 662 791 913 1275 432,475,510,568,710,656,720,747,796,- 1306,543 687 828 967 1400 896 1130 1358 1578 2228 354 444 532 617 894 587 736 878 1015 1417 452,499,539,597,759,727,787,800,851,- 1406,625 790 952 1112 1030 1300 1562 1815 407 511 612 710 675 846 1010 1167 474,522,569,640,763,880,899,916,706 893 1077 1257 1165 1469 1765 2051 460 578 692 802 763 956 1142 1319 499,563,612,685,927,- 1029,- 1085,- 1159,-

Q Grzejniki o wymiarach, których ceny nie zostały podane, są niedostępne.

26

Typ 11

Typ 10 600 x 1000 mm = nr art. FTM10060100… Typ 11 600 x 1000 mm = nr art. FTM11060100…


BH

BL

50 mm

Typ 12

Typ 22

Typ 33

Przykł. zamówienia Typ 12 500 x 1200 mm = nr art. FTM12050120… Typ 22 300 x 900 mm = nr art. FTM22030090… Typ 33 600 x 600 mm = nr art. FTM33060060…

dwupłytowy z konwektorem dwupłytowy z dwoma konwektorami trzypłytowy z trzema konwektorami głębokość 155 mm, nr art. FTM33… głębokość 64 mm, nr art. FTM12… głębokość 100 mm, nr art. FTM22… 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 Wysokość w mm 1,27310 1,28100 1,28890 1,29690 1,33430 1,27760 1,28270 1,28790 1,29300 1,30690 1,28390 1,29000 1,29620 1,30230 1,32900 Wykładnik grzejnika 720 894 1063 1229 1723 959 1207 1441 1666 2295 1381 1744 2081 2394 3214 Wat/m 75/65/20° C Długość w mm Wydajność cieplna w watach / temperatura otoczenia 20° C 232 288 342 395 550 309 388 463 535 735 444 560 668 768 1026 wat 70/55º C 149 184 218 251 346 198 249 296 342 467 285 358 426 489 647 400 55/45º C 379,419,430,435,544,457,481,487,493,618,586,645,671,674,844,cena w PLN 290 360 427 493 687 386 485 579 669 919 555 701 835 960 1283 wat 70/55º C 186 231 273 314 432 248 311 370 427 584 356 448 533 611 809 500 55/45º C 424,463,486,489,615,502,541,548,549,707,653,715,745,759,960,cena w PLN 348 432 513 592 824 463 583 695 803 1103 666 841 1002 1152 1539 wat 70/55º C 224 277 328 377 519 297 373 444 512 701 427 537 639 733 970 600 55/45º C 449,495,517,541,661,539,547,559,591,761,696,766,791,815,- 1045,cena w PLN 406 504 598 690 962 540 680 811 937 1287 778 981 1169 1344 1796 wat 70/55º C 261 323 382 440 605 347 435 518 598 818 498 627 746 855 1132 700 55/45º C 486,539,562,591,729,573,605,610,645,851,766,833,872,902,- 1167,cena w PLN 464 576 683 789 1099 618 777 927 1070 1471 889 1121 1336 1536 2052 wat 70/55º C 298 369 437 503 692 396 498 593 683 934 569 716 852 977 1294 800 55/45º C 513,562,588,629,783,581,653,654,689,916,855,855,919,957,- 1249,cena w PLN 522 647 769 888 1237 695 874 1042 1204 1655 1000 1261 1503 1728 2309 wat 70/55º C 336 415 491 566 778 446 560 667 769 1051 640 806 959 1099 1455 900 55/45º C 550,606,633,678,851,617,696,704,745,- 1021,857,919,992,- 1041,- 1372,cena w PLN 580 719 854 986 1374 772 971 1158 1338 1839 1111 1401 1670 1919 2565 wat 70/55º C 373 461 546 629 865 496 622 741 854 1168 711 895 1065 1221 1617 1000 55/45º C 573,633,663,715,903,642,719,727,750,- 1076,899,960,- 1045,- 1095,- 1452,cena w PLN 638 791 940 1085 1511 849 1068 1274 1472 2023 1222 1541 1837 2111 2822 wat 70/55º C 410 507 601 692 951 545 684 815 939 1285 782 985 1172 1343 1779 1100 55/45º C 613,671,702,758,965,671,768,779,830,- 1151,945,- 1021,- 1109,- 1165,- 1594,cena w PLN 696 863 1025 1184 1649 927 1165 1390 1605 2206 1333 1681 2004 2303 3078 wat 70/55º C 447 553 655 754 1038 595 746 889 1025 1402 854 1074 1278 1466 1941 1200 55/45º C 642,704,745,800,- 1019,701,809,820,876,- 1220,989,- 1074,- 1167,- 1237,- 1730,cena w PLN 754 935 1111 1282 1786 1004 1262 1506 1739 2390 1444 1822 2171 2495 3335 wat 70/55º C 485 599 710 817 1124 644 809 963 1110 1518 925 1164 1385 1588 2102 1300 55/45º C 676,743,783,845,- 1122,734,878,878,941,- 1293,- 1035,- 1129,- 1231,- 1306,- 1875,cena w PLN 812 1007 1196 1381 1924 1081 1359 1621 1873 2574 1555 1962 2338 2687 3591 wat 70/55º C 522 646 765 880 1210 694 871 1037 1196 1635 996 1254 1491 1710 2264 1400 55/45º C 707,783,819,890,- 1226,763,887,905,971,- 1363,- 1081,- 1183,- 1293,- 1374,- 2018,cena w PLN 928 1151 1367 1578 2198 1235 1554 1853 2141 2942 1777 2242 2672 3071 4104 wat 70/55º C 597 738 874 1006 1383 793 995 1185 1366 1869 1138 1433 1704 1954 2588 1600 55/45º C 772,848,890,974,- 1575,825,960,987,- 1062,- 1530,- 1173,- 1293,- 1421,- 1519,- 2388,cena w PLN 1044 1295 1538 1775 2473 1390 1748 2085 2408 3310 1999 2522 3006 3455 4618 wat 70/55º C 671 830 983 1132 1556 892 1120 1333 1537 2102 1280 1612 1917 2198 2911 1800 55/45º C 848,935,976,- 1073,- 1730,893,- 1047,- 1106,- 1165,- 1919,- 1279,- 1418,- 1553,- 1617,- 2548,cena w PLN 1160 1439 1708 1973 2748 1544 1942 2316 2676 3677 2221 2802 3340 3839 wat 70/55º C 746 922 1092 1257 1729 991 1244 1481 1708 2336 1423 1791 2130 2443 2000 55/45º C 918,- 1006,- 1055,- 1159,- 1866,957,- 1129,- 1187,- 1258,- 2067,- 1374,- 1508,- 1647,- 1802,cena w PLN 1334 1655 1965 2268 1776 2233 2664 3077 2555 3223 3842 4415 wat 70/55º C 858 1061 1256 1446 1140 1431 1703 1964 1636 2059 2450 2809 2300 55/45º C 1055,- 1159,- 1396,- 1530,1076,- 1237,- 1273,- 1374,1467,- 1734,- 2052,- 2067,cena w PLN 1508 1870 2221 2564 2008 2525 3011 3478 2888 wat 70/55º C 970 1199 1420 1635 1288 1617 1926 2220 1849 2600 55/45º C 1188,- 1306,- 1578,- 1730,1219,- 1393,- 1418,- 1530,1693,cena w PLN wat 70/55º C 3000 55/45º C cena w PLN

27


BH

NA

BL

THERM X2 PROFIL-K HIGIENICZNY

NA = BH - 54 mm

Przykł. zamówienia

Typ 20

Typ 30

dwupłytowy głębokość 100 mm, nr art. FH0 20…

trzypłytowy głębokość 155 mm, nr art. FH0 30…

Typ 20 500 x 1200 mm = nr art. FH0200512 Typ 30 400 x 1000 mm = nr art. FH0300410

Wysokość w mm

300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 Wykładnik grzejnika 1,27700 1,27730 1,27750 1,27780 1,29550 1,26600 1,26720 1,26840 1,26960 1,28440 Wat/m 75/65/20° C 582 736 883 1027 1437 823 1034 1236 1429 1973 Baulänge Długość w mm mm Wärmeleistungen Wydajność cieplna w in watach Watt / Raumtemperatur / temperatura otoczenia 20 ° C 20 ° C 331 461 266 334 399 461 635 187 237 284 400 wat 70/55° C 55/45° C 152 182 212 294 171 215 256 296 406 120 cena w PLN 281,356,377,419,446,459,547,239,260,274,234 413 577 332 417 498 576 793 296 355 500 wat 70/55° C 55/45° C 150 190 228 265 368 214 268 321 370 507 cena w PLN 295,383,386,425,452,482,585,247,268,288,281 496 692 398 500 598 691 952 356 427 600 wat 70/55° C 55/45° C 180 228 274 318 441 256 322 385 444 609 cena w PLN 268,288,310,315,419,391,431,465,484,603,328 579 807 465 584 698 807 1111 415 498 700 wat 70/55° C 55/45° C 210 266 319 371 515 299 376 449 519 710 cena w PLN 274,301,320,330,452,419,459,492,534,671,375 474 569 662 923 531 667 797 922 1269 800 wat 70/55° C 55/45° C 240 304 365 424 588 342 429 513 593 812 cena w PLN 295,330,350,356,492,421,479,520,551,705,422 744 1038 598 751 897 1037 1428 533 640 900 wat 70/55° C 55/45° C 270 477 662 385 483 577 667 913 342 410 cena w PLN 319,355,369,391,534,452,501,547,596,774,469 827 1154 664 834 997 1152 1587 593 711 1000 wat 70/55° C 55/45° C 301 530 735 427 537 641 741 1015 380 456 cena w PLN 426,562,470,520,574,618,809,358,379,398,1100 wat 70/55° C 55/45° C cena w PLN 1200 wat 70/55° C 55/45° C cena w PLN 1300 wat 70/55° C 55/45° C cena w PLN 1400 wat 70/55° C 55/45° C cena w PLN 1600 wat 70/55° C 55/45° C cena w PLN 1800 wat 70/55° C 55/45° C cena w PLN 2000 wat 70/55° C 55/45° C cena w PLN

516 331 379,562 361 405,610 391 433,656 421 460,750 481 514,844 541 578,937 601 629,-

652 418 409,711 456 434,771 494 467,830 532 498,948 608 561,1067 684 633,1185 760 689,-

782 501 436,853 547 467,924 593 500,995 638 532,1138 729 603,1280 821 679,1422 912 749,-

910 583 476,992 636 505,1075 689 538,1158 742 570,1323 848 641,1488 954 717,1654 1060 789,-

1269 809 589,1384 882 630,1500 956 680,1615 1029 730,1846 1176 811,2076 1323 886,2307 1470 1001,-

730 470 498,797 513 536,863 555 572,930 598 607,1062 684 685,1195 769 763,1328 855 837,-

917 590 555,1001 644 589,1084 698 629,1168 751 668,1334 859 750,1501 966 840,1668 1073 917,-

1096 705 603,1196 769 633,1296 833 682,1395 898 729,1595 1026 812,1794 1154 903,1994 1282 978,-

1267 815 664,1383 889 685,1498 963 728,1613 1037 770,1843 1185 861,2074 1333 968,2304 1482 1056,-

1745 1116 898,1904 1218 911,2063 1320 963,2222 1421 1016,2539 1624 1120,2856 1827 1255,3174 2030 1382,-

2300 wat 70/55° C 55/45° C cena w PLN 2600 wat 70/55° C 55/45° C cena w PLN 3000 wat 70/55° C 55/45° C cena w PLN

1078 691 721,1219 781 797,1406 902 915,-

1363 874 785,1541 988 873,1778 1140 1006,-

1635 1048 839,1849 1185 935,2133 1368 1077,-

1902 1219 897,2150 1378 1006,2481 1590 1144,-

2653 1691 1156,2999 1911 1280,3461 2205 1487,-

1527 983 931,1726 1111 1038,1992 1282 1179,-

1918 1234 1028,2168 1395 1159,2502 1610 1331,-

2293 1475 1109,2592 1667 1236,2990 1923 1428,-

2650 1704 1202,2996 1926 1370,3457 2222 1542,-

3650 2334 1574,4126 2639 1779,4760 3045 2044,-

W Grzejniki o wymiarach podanych na 05

28

ciemnych polach są pozycjami magazynowymi. Pozostałe grzejniki dostępne są na zamówienie.

Cena grzejnika bez osprzętu


BL

Cena grzejnika bez osprzętu

BH

THERM X2 PROFIL-V HIGIENICZNY 50 mm

Przykł. zamówienia

Typ 20

Typ 30

Nowy numer artykułu

Typ 20 500 x 1200 mm = nr art. FTV20050120 Typ 30 400 x 1000 mm = nr art. FTV30040100

F T V 20 060 100 1 R 1 K

dwupłytowy głębokość 100 mm, nr art. FTV 20…

R = zawór / podłączenie z prawej strony

trzypłytowy głębokość 155 mm, nr art. FTV 30…

L = zawór / podłączenie z lewej strony

Wysokość w mm

300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 Wykładnik grzejnika 1,27700 1,27730 1,27750 1,27780 1,29550 1,26600 1,26720 1,26840 1,26960 1,28440 Wat/m 75/65/20° C 582 736 883 1027 1437 823 1034 1236 1429 1973 Długość Baulängew mm mm Wärmeleistungen Wydajność cieplna w in watach Watt / Raumtemperatur / temperatura otoczenia 20 ° C 20 ° C 331 461 266 334 399 461 635 187 237 284 400 wat 70/55° C 55/45° C 120 152 182 212 294 171 215 256 296 406 cena w PLN 401,479,501,536,565,577,671,367,383,398,500 wat 70/55° C 234 296 355 413 577 332 417 498 576 793 55/45° C 265 368 214 268 321 370 507 150 190 228 cena w PLN 377,398,411,419,514,514,548,583,604,705,281 356 427 496 692 398 500 598 691 952 600 wat 70/55° C 55/45° C 180 228 274 318 441 256 322 385 444 609 cena w PLN 435,542,525,555,589,610,722,391,411,427,328 415 498 579 807 465 584 698 807 1111 700 wat 70/55° C 55/45° C 371 515 299 376 449 519 710 210 266 319 cena w PLN 455,583,542,583,625,657,794,404,431,448,662 923 531 667 797 922 1269 375 474 569 800 wat 70/55° C 55/45° C 424 588 342 429 513 593 812 240 304 365 cena w PLN 478,616,544,603,648,675,829,419,452,474,744 1038 598 751 897 1037 1428 422 533 640 900 wat 70/55° C 55/45° C 477 662 385 483 577 667 913 270 342 410 cena w PLN 431,468,487,514,657,578,630,678,725,898,827 1154 664 834 997 1152 1587 469 593 711 1000 wat 70/55° C 55/45° C 301 380 456 530 735 427 537 641 741 1015 cena w PLN 446,487,514,544,683,583,645,701,740,931,1100 wat 70/55° C 55/45° C cena w PLN 1200 wat 70/55° C 55/45° C cena w PLN 1300 wat 70/55° C 55/45° C cena w PLN 1400 wat 70/55° C 55/45° C cena w PLN 1600 wat 70/55° C 55/45° C cena w PLN 1800 wat 70/55° C 55/45° C cena w PLN 2000 wat 70/55° C 55/45° C cena w PLN

516 331 459,562 361 469,610 391 487,656 421 502,750 481 560,844 541 615,937 601 670,-

652 418 501,711 456 522,771 494 542,830 532 560,948 608 617,1067 684 673,1185 760 727,-

782 501 536,853 547 548,924 593 565,995 638 583,1138 729 644,1280 821 710,1422 912 783,-

910 583 555,992 636 600,1075 689 624,1158 742 646,1323 848 694,1488 954 753,1654 1060 833,-

1269 809 713,1384 882 755,1500 956 792,1615 1029 829,1846 1176 898,2076 1323 978,2307 1470 1055,-

730 470 610,797 513 613,863 555 632,930 598 651,1062 684 729,1195 769 797,1328 855 870,-

917 590 671,1001 644 692,1084 698 713,1168 751 734,1334 859 806,1501 966 875,1668 1073 960,-

1096 705 734,1196 769 758,1296 833 788,1395 898 816,1595 1026 870,1794 1154 940,1994 1282 1028,-

1267 815 791,1383 889 809,1498 963 842,1613 1037 874,1843 1185 940,2074 1333 1031,2304 1482 1121,-

1745 1116 1012,1904 1218 1034,2063 1320 1085,2222 1421 1136,2539 1624 1239,2856 1827 1370,3174 2030 1473,-

2300 wat 70/55° C 55/45° C cena w PLN 2600 wat 70/55° C 55/45° C cena w PLN 3000 wat 70/55° C 55/45° C cena w PLN

1078 691 761,1219 781 837,1406 902 949,-

1363 874 818,1541 988 915,1778 1140 1046,-

1635 1048 873,1849 1185 975,2133 1368 1131,-

1902 1219 932,2150 1378 1048,2481 1590 1189,-

2653 1691 1176,2999 1911 1331,3461 2205 1522,-

1527 983 999,1726 1111 1105,1992 1282 1266,-

1918 1234 1103,2168 1395 1206,2502 1610 1417,-

2293 1475 1158,2592 1667 1313,2990 1923 1487,-

2650 1704 1272,2996 1926 1448,3457 2222 1582,-

3650 2334 1623,4126 2639 1814,4760 3045 2141,-

kolor biel Kermi (RAL 9016)

długość wysokość typ V = grzejnik zaworowy T = seria F = profilowany P = Plan

07

29


BH

NA

BL

Cena grzejnika wraz z osprzętem

THERM X2 PLAN-K

NA = BH - 59 mm

Przykł. zamówienia Typ 10 605 x 705 mm = nr art. PK0100607 Typ 11 605 x 1005 mm = nr art. PK0110610 Typ 12 505 x 1205 mm = nr art. PK0120512 Wysokość w mm Wykładnik grzejnika Wat/m 75/65/20º C Długość w mm wat 70/55º C 405 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 505 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 605 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 705 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 805 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 905 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1005 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1105 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1205 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1305 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1405 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1605 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1805 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 2005 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 2305 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 2605 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 3005 55/45º C cena w PLN

05

30

Typ 10

Typ 11

Typ 12

jednopłytowy jednopłytowy z konwektorem dwupłytowy z konwektorem głębokość 63 mm, nr art. PK0 10 … głębokość 63 mm, nr art. PK0 11 … głębokość 66 mm, nr art. PK0 12 … 305 405 505 605 905 305 405 505 605 905 305 405 505 605 905 1,29230 1,29320 1,29400 1,29490 1,28940 1,27660 1,27850 1,28050 1,28240 1,28710 1,31250 1,31970 1,32680 1,33400 1,33830 288 369 447 524 747 487 619 749 878 1265 657 805 954 1106 1599 Wydajność cieplna w watach / temperatura otoczenia 20° C 94 120 145 170 243 159 202 244 286 412 213 261 308 357 516 60 77 93 109 155 102 129 157 183 263 135 165 195 225 324 180,205,338,343,382,299,319,333,347,465,374,402,419,457,574,117 150 181 212 303 198 252 304 357 514 266 325 385 445 643 75 96 116 136 194 127 161 195 229 328 168 206 243 280 404 205,228,363,369,473,338,363,374,381,487,419,455,465,497,639,140 179 217 255 363 237 301 365 427 615 318 389 461 534 771 89 114 139 162 232 152 193 234 274 394 202 246 291 336 484 224,248,401,407,522,363,387,402,413,546,457,491,505,546,703,163 209 253 297 423 276 351 425 498 717 371 454 537 622 898 104 133 161 189 270 177 225 272 319 459 235 287 339 391 565 246,276,439,447,574,400,429,438,455,600,482,518,539,577,798,186 239 289 339 483 316 401 485 569 819 423 518 613 710 1026 119 152 184 216 309 203 257 311 364 524 268 328 387 447 645 269,297,473,484,639,425,460,465,487,655,515,557,574,625,865,209 268 325 381 543 355 451 545 639 920 476 582 689 798 1153 134 171 207 243 347 228 289 350 410 589 302 368 435 502 725 290,325,504,522,678,463,501,505,518,703,571,611,634,687,963,232 298 361 423 603 394 501 606 710 1022 528 647 766 886 1281 148 190 230 270 386 253 321 388 455 654 335 409 483 558 805 313,345,536,562,742,478,515,528,557,763,600,646,670,732,- 1028,256 327 397 465 663 433 551 666 781 1124 581 711 842 975 1408 163 209 253 297 424 278 353 427 500 719 368 450 531 613 885 333,369,574,601,793,502,541,561,597,820,646,694,719,788,- 1112,279 357 432 507 723 473 600 726 851 1225 634 775 918 1063 1535 178 228 276 323 462 303 385 466 545 784 402 490 579 669 965 354,392,613,639,845,522,563,591,634,877,687,740,765,844,- 1198,302 387 468 549 783 512 650 787 922 1327 686 840 994 1151 1663 193 247 299 350 501 329 417 504 591 849 435 531 627 724 1045 375,419,646,678,903,555,597,625,675,935,755,812,840,928,- 1274,325 416 504 591 843 551 700 847 992 1429 739 904 1070 1239 1790 208 266 322 377 539 354 449 543 636 914 468 572 675 780 1125 398,444,678,716,961,584,630,655,715,994,821,884,916,- 1011,- 1351,371 476 576 675 963 629 800 967 1134 1632 844 1033 1223 1416 2045 237 304 368 431 616 404 513 620 726 1044 535 653 771 891 1285 444,492,754,793,987,655,703,717,784,- 1103,916,980,- 1016,- 1124,- 1816,418 535 648 759 1083 708 899 1088 1275 1835 949 1162 1375 1592 2300 267 341 413 484 692 454 577 698 817 1174 602 735 867 1002 1445 489,539,832,884,- 1037,732,782,803,884,- 1449,- 1001,- 1076,- 1113,- 1242,- 2009,464 594 720 843 1203 786 999 1209 1416 2039 1054 1290 1527 1769 2555 296 379 459 538 769 505 641 775 907 1304 669 816 964 1113 1605 539,599,897,961,- 1112,803,865,886,963,- 1576,- 1092,- 1173,- 1217,- 1355,- 2189,533 683 827 970 1384 904 1149 1389 1628 2344 1212 1483 1756 2033 2937 340 436 528 619 884 580 737 891 1043 1499 769 938 1108 1279 1846 619,683,934,- 1012,- 1229,874,943,976,- 1079,- 1768,- 1256,- 1346,- 1605,- 1792,- 2519,603 772 935 1096 1564 1022 1298 1570 1840 2649 1370 1676 1984 2298 3320 385 493 597 699 999 656 833 1007 1179 1694 869 1060 1252 1446 2086 703,771,961,- 1063,- 1384,974,- 1054,- 1095,- 1217,- 1983,- 1417,- 1520,- 1816,- 2022,- 2847,695 890 1078 1264 1804 1178 1497 1811 2123 3056 1580 1934 2289 2650 3829 444 568 688 806 1153 757 961 1161 1360 1955 1002 1223 1444 1668 2406 805,888,- 1058,- 1115,- 1577,- 1120,- 1208,- 1259,- 1403,- 2293,- 1635,- 1759,- 2091,- 2338,- 3283,-


BH

NA

BL

NA = BH - 59 mm

Typ 22

Typ 33

Przykł. zamówienia Typ 22 605 x 805 mm = nr art. PK0220608 Typ 33 405 x 1005 mm = nr art. PK0330410

dwupłytowy z dwoma konwektorami trzypłytowy z trzema konwektorami głębokość 102 mm, nr art. PK0 22 … głębokość 157 mm, nr art. PK0 33 … 305 405 505 605 905 305 405 505 605 905 Wysokość w mm 1,30610 1,31040 1,31460 1,31890 1,33300 1,28630 1,29440 1,30260 1,31070 1,33470 Wykładnik grzejnika 902 1125 1339 1549 2164 1299 1602 1901 2201 3140 Wat/m 75/65/20º C Długość w mm Wydajność cieplna w watach / temperatura otoczenia 20° C 293 365 434 502 699 423 521 617 714 1014 wat 70/55º C 186 231 275 317 440 271 332 393 453 638 405 55/45º C 474,518,528,546,687,696,763,796,807,- 1047,cena w PLN 365 455 541 625 872 527 650 770 890 1264 wat 70/55º C 232 289 343 396 549 337 414 490 565 796 505 55/45º C 491,539,549,597,782,750,826,859,865,- 1146,cena w PLN 437 545 648 749 1044 632 778 922 1066 1515 wat 70/55º C 278 346 411 474 657 404 496 587 676 953 605 55/45º C 522,574,588,658,874,818,897,934,948,- 1262,cena w PLN 510 635 755 873 1217 736 907 1074 1242 1765 wat 70/55º C 324 403 479 552 766 471 579 684 788 1111 705 55/45º C 561,616,634,703,985,897,980,- 1023,- 1047,- 1411,cena w PLN 582 725 862 997 1389 841 1035 1227 1419 2016 wat 70/55º C 370 460 546 631 875 538 661 781 900 1268 805 55/45º C 639,670,696,771,- 1113,940,- 1006,- 1038,- 1116,- 1553,cena w PLN 654 815 970 1121 1562 945 1164 1379 1595 2266 wat 70/55º C 416 517 614 709 983 605 743 878 1012 1426 905 55/45º C 677,725,761,836,- 1234,- 1016,- 1098,- 1116,- 1202,- 1703,cena w PLN 726 905 1077 1245 1735 1050 1293 1532 1771 2516 wat 70/55º C 462 574 682 787 1092 672 825 975 1124 1583 1005 55/45º C 717,771,807,905,- 1351,- 1064,- 1159,- 1198,- 1286,- 1843,cena w PLN 799 995 1184 1369 1907 1154 1421 1684 1947 2767 wat 70/55º C 507 632 750 866 1201 738 907 1071 1235 1741 1105 55/45º C 753,845,884,985,- 1452,- 1132,- 1234,- 1289,- 1384,- 1981,cena w PLN 871 1085 1291 1492 2080 1258 1550 1837 2123 3017 wat 70/55º C 553 689 818 944 1309 805 989 1168 1347 1898 1205 55/45º C 784,919,956,- 1064,- 1553,- 1198,- 1309,- 1381,- 1481,- 2120,cena w PLN 943 1176 1398 1616 2252 1363 1678 1989 2300 3267 wat 70/55º C 599 746 886 1022 1418 872 1071 1265 1459 2056 1305 55/45º C 826,987,- 1026,- 1149,- 1652,- 1260,- 1382,- 1474,- 1583,- 2259,cena w PLN 1015 1266 1505 1740 2425 1467 1807 2141 2476 3518 wat 70/55º C 645 803 954 1101 1527 939 1153 1362 1571 2213 1405 55/45º C 865,- 1054,- 1095,- 1234,- 1751,- 1323,- 1454,- 1564,- 1685,- 2396,cena w PLN 1160 1446 1720 1988 2770 1676 2064 2446 2828 4019 wat 70/55º C 737 917 1089 1258 1744 1072 1317 1556 1794 2528 1605 55/45º C 948,- 1159,- 1202,- 1399,- 1902,- 1452,- 1613,- 1744,- 1881,- 2962,cena w PLN 1305 1626 1934 2235 3116 1885 2322 2751 3181 4519 wat 70/55º C 829 1032 1225 1414 1961 1206 1481 1750 2018 2843 1805 55/45º C 1028,- 1265,- 1334,- 1576,- 2492,- 1576,- 1764,- 1951,- 2102,- 3308,cena w PLN 1449 1806 2148 2483 3461 2094 2579 3056 3533 5020 wat 70/55º C 921 1146 1361 1571 2179 1340 1645 1944 2242 3159 2005 55/45º C 1113,- 1375,- 1452,- 1711,- 2712,- 1711,- 1912,- 2124,- 2298,- 3622,cena w PLN 1666 2076 2469 2855 3979 2407 2965 3513 4062 5771 wat 70/55º C 1059 1317 1565 1806 2505 1540 1892 2235 2577 3631 2305 55/45º C 1256,- 1481,- 1574,- 1787,- 2827,- 1853,- 2198,- 2469,- 2490,- 3921,cena w PLN 1883 2346 2791 3226 4496 2721 3350 3970 4591 6522 wat 70/55º C 1196 1489 1768 2041 2831 1741 2138 2526 2912 4104 2605 55/45º C 1439,- 1692,- 1804,- 1965,- 3112,- 2091,- 2678,- 2793,- 3238,- 4430,cena w PLN 2172 2707 3219 3722 5187 3138 3865 4580 5295 7524 wat 70/55º C 1380 1717 2040 2354 3265 2008 2466 2914 3360 4734 3005 55/45º C 1754,- 1904,- 2039,- 2232,- 3531,- 2350,- 3087,- 3219,- 3733,- 5114,cena w PLN

31


BL BH

THERM X2 PLAN-V

Cena grzejnika wraz z osprzętem

50 mm

Przykł. zamówienia

Nowy numer artykułu P T V 22 060 100 1 R 1 K

R = zawór / podłączenie z prawej strony L = zawór / podłączenie z lewej strony kolor biel Kermi (RAL 9016)

długość wysokość typ V = grzejnik zaworowy T = seria F = profilowany P = Plan

Wysokość w mm Wykładnik grzejnika Wat/m 75/65/20º C Długość w mm wat 70/55º C 405 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 505 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 605 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 705 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 805 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 905 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1005 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1105 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1205 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1305 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1405 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1605 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1805 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 2005 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 2305 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 2605 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 3005 55/45º C cena w PLN

07

32

Typ 10

Typ 11

Typ 10 605 x 705 mm = nr art. PTV10060070... Typ 11 505 x 1205 mm = nr art. PTV11050120... jednopłytowy jednopłytowy z konwektorem głębokość 63 mm, nr art. PTV 10 … głębokość 63 mm, nr art. PTV 11 … 305 405 505 605 905 305 405 505 605 905 1,29230 1,29320 1,29400 1,29490 1,28940 1,27660 1,27850 1,28050 1,28240 1,28710 288 369 447 524 747 487 619 749 878 1265 Wydajność cieplna w watach / temperatura otoczenia 20° C 94 120 145 170 243 159 202 244 286 412 60 77 93 109 155 102 129 157 183 263 293,303,405,411,450,436,469,491,501,616,117 150 181 212 303 198 252 304 357 514 75 96 116 136 194 127 161 195 229 328 296,314,431,436,541,478,515,533,549,679,140 179 217 255 363 237 301 365 427 615 89 114 139 162 232 152 193 234 274 394 305,316,469,476,591,505,546,561,577,725,163 209 253 297 423 276 351 425 498 717 104 133 161 189 270 177 225 272 319 459 314,344,508,515,644,539,577,604,630,784,186 239 289 339 483 316 401 485 569 819 119 152 184 216 309 203 257 311 364 524 338,366,541,551,707,563,606,630,658,831,209 268 325 381 543 355 451 545 639 920 134 171 207 243 347 228 289 350 410 589 359,393,572,591,746,600,648,670,703,897,232 298 361 423 603 394 501 606 710 1022 148 190 230 270 386 253 321 388 455 654 381,413,604,630,809,630,677,698,737,940,256 327 397 465 663 433 551 666 781 1124 163 209 253 297 424 278 353 427 500 719 401,436,644,669,861,660,712,736,776,993,279 357 432 507 723 473 600 726 851 1225 178 228 276 323 462 303 385 466 545 784 422,460,682,707,913,692,744,771,816,- 1047,302 387 468 549 783 512 650 787 922 1327 193 247 299 350 501 329 417 504 591 849 444,487,714,746,971,722,780,805,851,- 1212,325 416 504 591 843 551 700 847 992 1429 208 266 322 377 539 354 449 543 636 914 465,512,746,784,- 1029,753,816,836,886,- 1375,371 476 576 675 963 629 800 967 1134 1632 237 304 368 431 616 404 513 620 726 1044 512,561,822,861,- 1055,816,877,909,966,- 1574,418 535 648 759 1083 708 899 1088 1275 1835 267 341 413 484 692 454 577 698 817 1174 557,606,901,951,- 1106,890,963,994,- 1057,- 1732,464 594 720 843 1203 786 999 1209 1416 2039 296 379 459 538 769 505 641 775 907 1304 606,667,965,- 1029,- 1179,943,- 1016,- 1064,- 1135,- 1857,533 683 827 970 1384 904 1149 1389 1628 2344 340 436 528 619 884 580 737 891 1043 1499 687,750,- 1002,- 1080,- 1296,- 1013,- 1092,- 1135,- 1217,- 1983,603 772 935 1096 1564 1022 1298 1570 1840 2649 385 493 597 699 999 656 833 1007 1179 1694 771,839,- 1029,- 1132,- 1452,- 1281,- 1381,- 1437,- 1539,- 2519,695 890 1078 1264 1804 1178 1497 1811 2123 3056 444 568 688 806 1153 757 961 1161 1360 1955 874,956,- 1126,- 1181,- 1646,- 1479,- 1596,- 1657,- 1778,- 2912,-


BH

BL

50 mm

Typ 12

Typ 22

Typ 33

Przykł. zamówienia Typ 12 505 x 1205 mm = nr art. PTV12050120... Typ 22 305 x 905 mm = nr art. PTV22030090… Typ 33 605 x 605 mm = nr art. PTV33060060…

dwupłytowy z konwektorem dwupłytowy z dwoma konwektorami trzypłytowy z trzema konwektorami głębokość 66 mm, nr art. PTV 12 … głębokość 102 mm, nr art. PTV 22 … głębokość 157 mm, nr art. PTV 33 … 305 405 505 605 905 305 405 505 605 905 305 405 505 605 905 Wysokość w mm 1,31250 1,31970 1,32680 1,33400 1,33830 1,30610 1,31040 1,31460 1,31890 1,33300 1,28630 1,29440 1,30260 1,31070 1,33470 Wykładnik grzejnika 657 805 954 1106 1599 902 1125 1339 1549 2164 1299 1602 1901 2201 3140 Wat/m 75/65/20º C Wydajność cieplna w watach / temperatura otoczenia 20° C Długość w mm 213 261 308 357 516 293 365 434 502 699 423 521 617 714 1014 wat 70/55º C 135 165 195 225 324 186 231 275 317 440 271 332 393 453 638 405 55/45º C 528,567,588,604,725,606,670,677,696,874,792,871,909,916,- 1143,cena w PLN 266 325 385 445 643 365 455 541 625 872 527 650 770 890 1264 wat 70/55º C 168 206 243 280 404 232 289 343 396 549 337 414 490 565 796 505 55/45º C 577,627,646,677,818,670,737,740,771,994,880,966,- 1011,- 1028,- 1303,cena w PLN 318 389 461 534 771 437 545 648 749 1044 632 778 922 1066 1515 wat 70/55º C 202 246 291 336 484 278 346 411 474 657 404 496 587 676 953 605 55/45º C 625,667,687,717,877,707,776,784,826,- 1066,943,- 1033,- 1076,- 1105,- 1417,cena w PLN 371 454 537 622 898 510 635 755 873 1217 736 907 1074 1242 1765 wat 70/55º C 235 287 339 391 565 324 403 479 552 766 471 579 684 788 1111 705 55/45º C 670,722,744,784,974,763,836,857,897,- 1181,- 1028,- 1131,- 1176,- 1219,- 1583,cena w PLN 423 518 613 710 1026 582 725 862 997 1389 841 1035 1227 1419 2016 wat 70/55º C 268 328 387 447 645 370 460 546 631 875 538 661 781 900 1268 805 55/45º C 703,761,782,836,- 1038,771,884,905,948,- 1262,- 1152,- 1189,- 1242,- 1296,- 1692,cena w PLN 476 582 689 798 1153 654 815 970 1121 1562 945 1164 1379 1595 2266 wat 70/55º C 302 368 435 502 725 416 517 614 709 983 605 743 878 1012 1426 905 55/45º C 761,816,844,905,- 1135,826,945,974,- 1028,- 1381,- 1159,- 1242,- 1344,- 1411,- 1861,cena w PLN 528 647 766 886 1281 726 905 1077 1245 1735 1050 1293 1532 1771 2516 wat 70/55º C 335 409 483 558 805 462 574 682 787 1092 672 825 975 1124 1583 1005 55/45º C 796,857,884,948,- 1202,857,985,- 1016,- 1083,- 1454,- 1217,- 1303,- 1417,- 1481,- 1965,cena w PLN 581 711 842 975 1408 799 995 1184 1369 1907 1154 1421 1684 1947 2767 wat 70/55º C 368 450 531 613 885 507 632 750 866 1201 738 907 1071 1235 1741 1105 55/45º C 839,904,934,- 1006,- 1280,897,- 1040,- 1077,- 1145,- 1553,- 1277,- 1378,- 1499,- 1578,- 2154,cena w PLN 634 775 918 1063 1535 871 1085 1291 1492 2080 1258 1550 1837 2123 3017 wat 70/55º C 402 490 579 669 965 553 689 818 944 1309 805 989 1168 1347 1898 1205 55/45º C 884,952,985,- 1064,- 1355,934,- 1095,- 1135,- 1204,- 1650,- 1336,- 1452,- 1583,- 1677,- 2342,cena w PLN 686 840 994 1151 1663 943 1176 1398 1616 2252 1363 1678 1989 2300 3267 wat 70/55º C 435 531 627 724 1045 599 746 886 1022 1418 872 1071 1265 1459 2056 1305 55/45º C 929,- 1001,- 1036,- 1123,- 1493,975,- 1149,- 1191,- 1271,- 1746,- 1400,- 1529,- 1667,- 1773,- 2538,cena w PLN 739 904 1070 1239 1790 1015 1266 1505 1740 2425 1467 1807 2141 2476 3518 wat 70/55º C 468 572 675 780 1125 645 803 954 1101 1527 939 1153 1362 1571 2213 1405 55/45º C 974,- 1051,- 1086,- 1181,- 1631,- 1016,- 1202,- 1245,- 1336,- 1843,- 1463,- 1603,- 1751,- 1865,- 2733,cena w PLN 844 1033 1223 1416 2045 1160 1446 1720 1988 2770 1676 2064 2446 2828 4019 wat 70/55º C 535 653 771 891 1285 737 917 1089 1258 1744 1072 1317 1556 1794 2528 1605 55/45º C 1064,- 1143,- 1181,- 1296,- 2096,- 1095,- 1303,- 1364,- 1463,- 2074,- 1592,- 1751,- 1922,- 2054,- 3235,cena w PLN 949 1162 1375 1592 2300 1305 1626 1934 2235 3116 1885 2322 2751 3181 4519 wat 70/55º C 602 735 867 1002 1445 829 1032 1225 1414 1961 1206 1481 1750 2018 2843 1805 55/45º C 1171,- 1259,- 1303,- 1428,- 2303,- 1189,- 1421,- 1494,- 1605,- 2545,- 1734,- 1919,- 2104,- 2192,- 3451,cena w PLN 1054 1290 1527 1769 2555 1449 1806 2148 2483 3461 2094 2579 3056 3533 5020 wat 70/55º C 669 816 964 1113 1605 921 1146 1361 1571 2179 1340 1645 1944 2242 3159 2005 55/45º C 1262,- 1355,- 1405,- 1542,- 2490,- 1273,- 1532,- 1605,- 1734,- 2747,- 1865,- 2046,- 2232,- 2438,- 3840,cena w PLN 1212 1483 1756 2033 2937 1666 2076 2469 2855 3979 2407 2965 3513 4062 5771 wat 70/55º C 769 938 1108 1279 1846 1059 1317 1565 1806 2505 1540 1892 2235 2577 3631 2305 55/45º C 1452,- 1560,- 1857,- 2039,- 2863,- 1435,- 1677,- 1723,- 1865,- 2951,- 1992,- 2350,- 2778,- 2803,- 4404,cena w PLN 1370 1676 1984 2298 3320 1883 2346 2791 3226 4496 2721 3350 3970 4591 6522 wat 70/55º C 869 1060 1252 1446 2086 1196 1489 1768 2041 2831 1741 2138 2526 2912 4104 2605 55/45º C 1640,- 1764,- 2102,- 2303,- 3238,- 1621,- 1890,- 1919,- 2074,- 3283,- 2293,- 3011,- 3141,- 3640,- 4987,cena w PLN 1580 1934 2289 2650 3829 2172 2707 3219 3722 5187 3138 3865 4580 5295 7524 wat 70/55º C 1002 1223 1444 1668 2406 1380 1717 2040 2354 3265 2008 2466 2914 3360 4734 3005 55/45º C 1890,- 2032,- 2421,- 2658,- 3733,- 1873,- 2182,- 2211,- 2396,- 3797,- 2649,- 3475,- 3622,- 4197,- 5748,cena w PLN

33


BL

THERM X2 PLAN-VM

BH

Cena grzejnika wraz z osprzętem

50 mm

Przykł. zamówienia

Nowy numer artykułu P T M 22 060 100 1 R 1 K

R = zawór / podłączenie z prawej strony L = zawór / podłączenie z lewej strony kolor biel Kermi (RAL 9016)

długość wysokość typ M = podłączenie środkowe T = seria F = profilowany P = Plan

05

Typ 10

Wysokość w mm Wykładnik grzejnika Wat/m 75/65/20° C Długość w mm wat 70/55º C 405 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 505 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 55/45º C 605 cena w PLN wat 70/55º C 705 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 805 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 905 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1005 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 55/45º C 1105 cena w PLN wat 70/55º C 1205 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1305 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1405 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1605 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 1805 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 2005 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 2305 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 2605 55/45º C cena w PLN wat 70/55º C 55/45º C 3005 cena w PLN

jednopłytowy jednopłytowy z konwektorem głębokość 63 mm, nr art. PTM10… głębokość 63 mm, nr art. PTM11… 305 405 505 605 905 305 405 505 605 905 1,29230 1,29320 1,29400 1,29490 1,28940 1,27660 1,27850 1,28050 1,28240 1,28710 288 369 447 524 747 487 619 749 878 1265 Wydajność cieplna w watach / temperatura otoczenia 20° C 94 120 145 170 243 159 202 244 286 412 60 77 93 109 155 102 129 157 183 263 344,360,458,464,510,489,525,549,561,691,117 150 181 212 303 198 252 304 357 514 75 96 116 136 194 127 161 195 229 328 350,367,488,493,611,536,577,597,615,761,140 179 217 255 363 237 301 365 427 615 89 114 139 162 232 152 193 234 274 394 362,383,529,539,669,567,612,629,646,812,163 209 253 297 423 276 351 425 498 717 104 133 161 189 270 177 225 272 319 459 374,389,574,582,727,603,646,676,705,877,186 239 289 339 483 316 401 485 569 819 119 152 184 216 309 203 257 311 364 524 382,413,611,625,800,631,678,705,737,930,209 268 325 381 543 355 451 545 639 920 134 171 207 243 347 228 289 350 410 589 405,445,647,669,843,672,726,749,788,- 1003,232 298 361 423 603 394 501 606 710 1022 148 190 230 270 386 253 321 388 455 654 430,468,683,713,915,705,759,782,826,- 1052,256 327 397 465 663 433 551 666 781 1124 163 209 253 297 424 278 353 427 500 719 453,493,727,755,973,740,797,825,871,- 1113,279 357 432 507 723 473 600 726 851 1225 178 228 276 323 462 303 385 466 545 784 477,520,771,800,- 1032,775,833,863,915,- 1173,302 387 468 549 783 512 650 787 922 1327 193 247 299 350 501 329 417 504 591 849 501,549,806,843,- 1098,809,874,902,952,- 1357,325 416 504 591 843 551 700 847 992 1429 208 266 322 377 539 354 449 543 636 914 526,578,843,885,- 1161,843,915,937,992,- 1539,371 476 576 675 963 629 800 967 1134 1632 237 304 368 431 616 404 513 620 726 1044 578,634,930,973,- 1191,915,983,- 1019,- 1083,- 1762,418 535 648 759 1083 708 899 1088 1275 1835 267 341 413 484 692 454 577 698 817 1174 629,685,- 1018,- 1076,- 1249,998,- 1078,- 1114,- 1183,- 1939,464 594 720 843 1203 786 999 1209 1416 2039 296 379 459 538 769 505 641 775 907 1304 685,753,- 1090,- 1161,- 1333,- 1056,- 1137,- 1192,- 1272,- 2079,533 683 827 970 904 1149 1389 1628 340 436 528 619 580 737 891 1043 776,848,- 1132,- 1220,1134,- 1223,- 1272,- 1362,603 772 935 1096 1022 1298 1570 1840 385 493 597 699 656 833 1007 1179 872,948,- 1161,- 1279,1435,- 1548,- 1609,- 1724,-

Q Grzejniki o wymiarach, których ceny nie zostały podane, są niedostępne.

34

Typ 11

Typ 10 605 x 705 mm = nr art. PTM10060070… Typ 11 505 x 1205 mm = nr art. PTM11050120…


BH

BL

50 mm

Typ 12

Typ 22

Typ 33

Przykł. zamówienia Typ 12 505 x 1205 mm = nr art. PTM12050120… Typ 22 305 x 905 mm = nr art. PTM22030090… Typ 33 605 x 605 mm = nr art. PTM33060060…

dwupłytowy z konwektorem dwupłytowy z dwoma konwektorami trzypłytowy z trzema konwektorami głębokość 157 mm, nr art. PTM33… głębokość 66 mm, nr art. PTM12… głębokość 102 mm, nr art. PTM22… 305 405 505 605 905 305 405 505 605 905 305 405 505 605 905 Wysokość w mm 1,31250 1,31970 1,32680 1,33400 1,33830 1,30610 1,31040 1,31460 1,31890 1,33300 1,28630 1,29440 1,30560 1,31070 1,33470 Wykładnik grzejnika 657 805 954 1106 1599 902 1125 1339 1549 2164 1299 1602 1901 2201 3140 Wat/m 75/65/20° C Długość w mm Wydajność cieplna w watach / temperatura otoczenia 20° C 213 261 308 357 516 293 365 434 502 699 423 521 617 714 1014 wat 70/55º C 135 165 195 225 324 186 231 275 317 440 271 332 393 453 638 405 55/45º C 591,634,659,671,812,678,743,751,765,961,879,966,- 1011,- 1016,- 1267,cena w PLN 266 325 385 445 643 365 455 541 625 872 527 650 770 890 1264 wat 70/55º C 168 206 243 280 404 232 289 343 396 549 337 414 490 565 796 505 55/45º C 646,702,723,751,917,749,818,820,848,- 1093,977,- 1073,- 1121,- 1141,- 1446,cena w PLN 318 389 461 534 771 437 545 648 749 1044 632 778 922 1066 1515 wat 70/55º C 202 246 291 336 484 278 346 411 474 657 404 496 587 676 953 605 55/45º C 699,746,770,796,983,792,862,854,907,- 1174,- 1046,- 1147,- 1194,- 1227,- 1573,cena w PLN 371 454 537 622 898 510 635 755 873 1217 736 907 1074 1242 1765 wat 70/55º C 235 287 339 391 565 324 403 479 552 766 471 579 684 788 1111 705 55/45º C 749,809,833,870,- 1091,855,929,933,976,- 1301,- 1141,- 1256,- 1306,- 1353,- 1758,cena w PLN 423 518 613 710 1026 582 725 862 997 1389 841 1035 1227 1419 2016 wat 70/55º C 268 328 387 447 645 370 460 546 631 875 538 661 781 900 1268 805 55/45º C 788,852,875,929,- 1163,863,980,987,- 1034,- 1389,- 1279,- 1319,- 1378,- 1439,- 1878,cena w PLN 476 582 689 798 1153 654 815 970 1121 1562 945 1164 1379 1595 2266 wat 70/55º C 302 368 435 502 725 416 517 614 709 983 605 743 878 1012 1426 905 55/45º C 852,915,946,- 1005,- 1272,925,- 1048,- 1062,- 1120,- 1534,- 1287,- 1378,- 1491,- 1566,- 2066,cena w PLN 528 647 766 886 1281 726 905 1077 1245 1735 1050 1293 1532 1771 2516 wat 70/55º C 335 409 483 558 805 462 574 682 787 1092 672 825 975 1124 1583 1005 55/45º C 892,960,990,- 1052,- 1347,960,- 1092,- 1107,- 1179,- 1616,- 1351,- 1446,- 1573,- 1644,- 2182,cena w PLN 581 711 842 975 1408 799 995 1184 1369 1907 1154 1421 1684 1947 2767 wat 70/55º C 368 450 531 613 885 507 632 750 866 1201 738 907 1071 1235 1741 1105 55/45º C 940,- 1013,- 1046,- 1127,- 1434,- 1003,- 1153,- 1184,- 1247,- 1723,- 1417,- 1530,- 1664,- 1752,- 2392,cena w PLN 634 775 918 1063 1535 871 1085 1291 1492 2080 1258 1550 1837 2123 3017 wat 70/55º C 402 490 579 669 965 553 689 818 944 1309 805 989 1168 1347 1898 1205 55/45º C 990,- 1066,- 1103,- 1192,- 1517,- 1046,- 1216,- 1249,- 1313,- 1832,- 1484,- 1613,- 1758,- 1861,- 2599,cena w PLN 686 840 994 1151 1663 943 1176 1398 1616 2252 1363 1678 1989 2300 3267 wat 70/55º C 435 531 627 724 1045 599 746 886 1022 1418 872 1071 1265 1459 2056 1305 55/45º C 1041,- 1121,- 1160,- 1258,- 1673,- 1092,- 1276,- 1310,- 1399,- 1938,- 1553,- 1696,- 1850,- 1967,- 2818,cena w PLN 739 904 1070 1239 1790 1015 1266 1505 1740 2425 1467 1807 2141 2476 3518 wat 70/55º C 468 572 675 780 1125 645 803 954 1101 1527 939 1153 1362 1571 2213 1405 55/45º C 1091,- 1177,- 1216,- 1324,- 1826,- 1137,- 1334,- 1370,- 1470,- 2046,- 1624,- 1779,- 1944,- 2070,- 3033,cena w PLN 844 1033 1223 1416 2045 1160 1446 1720 1988 2770 1676 2064 2446 2828 4019 wat 70/55º C 535 653 771 891 1285 737 917 1089 1258 1744 1072 1317 1556 1794 2528 1605 55/45º C 1192,- 1279,- 1324,- 1452,- 2348,- 1226,- 1446,- 1515,- 1609,- 2302,- 1766,- 1944,- 2134,- 2280,- 3591,cena w PLN 949 1162 1375 1592 2300 1305 1626 1934 2235 3116 1885 2322 2751 3181 4519 wat 70/55º C 602 735 867 1002 1445 829 1032 1225 1414 1961 1206 1481 1750 2018 2843 1805 55/45º C 1310,- 1409,- 1459,- 1600,- 2579,- 1331,- 1577,- 1660,- 1765,- 2824,- 1924,- 2130,- 2335,- 2434,- 3830,cena w PLN 1054 1290 1527 1768 2555 1449 1806 2148 2483 3461 2094 2579 3056 3533 wat 70/55º C 669 816 964 1113 1605 921 1146 1361 1571 2179 1340 1645 1944 2242 2005 55/45º C 1414,- 1517,- 1574,- 1728,- 2790,- 1425,- 1700,- 1781,- 1908,- 3049,- 2070,- 2270,- 2477,- 2707,cena w PLN 1212 1483 1756 2033 1666 2076 2469 2855 2407 2965 3513 4062 wat 70/55º C 769 938 1108 1279 1059 1317 1565 1806 1540 1892 2235 2577 2305 55/45º C 1626,- 1747,- 2079,- 2284,1607,- 1861,- 1914,- 2070,2211,- 2609,- 3084,- 3111,cena w PLN 1370 1676 1984 2298 1883 2346 2791 3226 2721 wat 70/55º C 869 1060 1252 1446 1196 1489 1768 2041 1741 2605 55/45º C 1836,- 1977,- 2353,- 2579,1815,- 2097,- 2130,- 2302,2545,cena w PLN wat 70/55º C 3005 55/45º C cena w PLN

35


BH

NA

BL

THERM X2 PLAN-K HIGIENICZNY

NA = BH - 59 mm

Przykł. zamówienia Typ 20

Typ 30

Typ 20 500 x 1200 mm = nr art. PH0200512 Typ 30 400 x 1000 mm = nr art. PH0300410 dwupłytowy głębokość 102 mm, nr art. PH0 20…

trzypłytowy głębokość 157 mm, nr art. PH0 30…

Wysokość w mm

305 405 505 605 905 305 405 505 605 905 Wykładnik grzejnika 1,28640 1,28810 1,28980 1,29150 1,29800 1,28330 1,28420 1,28510 1,28600 1,30360 Wat/m 75/65/20° C 538 674 806 937 1328 776 961 1141 1321 1868 Długość Baulängew mm mm Wärmeleistungen Wydajność cieplna w in watach Watt / Raumtemperatur / temperatura otoczenia 20 ° C 20 ° C 175 219 262 305 432 253 313 372 430 606 405 wat 70/55° C 55/45° C 112 140 167 195 275 162 200 238 275 385 cena w PLN 452,- 467,- 474,- 487,- 610,641,- 647,- 654,- 673,- 692,218 274 327 380 538 315 390 463 536 756 505 wat 70/55° C 55/45° C 140 175 209 243 343 202 250 296 343 480 cena w PLN 455,- 474,- 492,- 505,- 673,650,- 659,- 673,- 685,- 911,262 328 392 455 645 378 468 555 643 906 605 wat 70/55° C 55/45° C 167 209 250 291 410 242 299 355 411 576 cena w PLN 464,- 512,- 557,- 570,- 769,674,- 719,- 763,- 769,- 1046,305 382 457 531 751 440 545 647 749 1056 705 wat 70/55° C 55/45° C 195 244 291 339 478 282 349 414 479 671 cena w PLN 479,- 547,- 617,- 633,- 852,685,- 763,- 839,- 859,- 1161,348 436 521 606 858 502 622 739 855 1205 805 wat 70/55° C 55/45° C 223 279 333 387 546 322 398 472 547 766 cena w PLN 505,- 589,- 670,- 692,- 948,698,- 813,- 917,- 943,- 1303,391 490 586 681 964 565 699 830 961 1355 905 wat 70/55° C 55/45° C 250 313 374 435 614 361 447 531 614 861 cena w PLN 544,- 633,- 723,- 749,- 1023,749,- 873,- 994,- 1026,- 1431,435 544 651 756 1071 627 777 922 1067 1505 1005 wat 70/55° C 55/45° C 278 348 416 483 682 401 497 590 682 956 cena w PLN 596,- 698,- 782,- 813,- 1110,813,- 943,- 1070,- 1122,- 1534,478 599 716 832 1177 1105 wat 70/55° C 55/45° C 306 382 457 531 750 cena w PLN 640,- 763,- 844,- 878,- 1181,521 653 780 907 1284 1205 wat 70/55° C 55/45° C 333 417 498 579 817 cena w PLN 685,- 827,- 904,- 943,- 1255,564 707 845 982 1391 1305 wat 70/55° C 55/45° C 361 452 540 627 885 cena w PLN 721,- 851,- 930,- 1000,- 1286,608 761 910 1058 1497 1405 wat 70/55° C 55/45° C 388 486 581 675 953 cena w PLN 755,- 876,- 955,- 1058,- 1317,694 869 1039 1208 1710 1605 wat 70/55° C 55/45° C 444 555 664 771 1089 cena w PLN 847,- 921,- 1016,- 1191,- 1405,781 978 1169 1359 1923 1805 wat 70/55° C 55/45° C 499 625 746 867 1224 cena w PLN 930,- 973,- 1078,- 1251,- 1514,867 1086 1299 1509 2137 2005 wat 70/55° C 55/45° C 554 694 829 963 1360 cena w PLN 1007,- 1022,- 1136,- 1325,- 1623,-

690 441 874,752 481 931,815 521 989,877 561 1046,1002 641 1164,1127 721 1214,1252 801 1265,-

997 1249 1493 1735 2456 2305 wat 70/55° C 55/45° C 637 798 953 1107 1564 cena w PLN 1033,- 1097,- 1228,- 1370,- 1788,1127 1411 1687 1961 2776 2605 wat 70/55° C 55/45° C 720 901 1077 1251 1767 cena w PLN 1058,- 1171,- 1316,- 1482,- 1946,1300 1628 1946 2262 3202 3005 wat 70/55° C 55/45° C 831 1040 1242 1443 2039 cena w PLN 1083,- 1265,- 1437,- 1625,- 2164,-

1439 1782 2115 2448 3452 921 1140 1352 1565 2193 1339,- 1536,- 1774,- 1923,- 2504,1626 2013 2390 2767 3901 1041 1288 1528 1769 2479 1419,- 1638,- 1855,- 2075,- 2725,1876 2323 2757 3192 4500 1200 1486 1763 2040 2859 1520,- 1775,- 2066,- 2279,- 3030,-

05

36

854 546 1011,931 596 1078,1009 645 1170,1086 695 1259,1241 794 1300,1395 892 1405,1550 991 1459,-

1014 648 1159,1106 707 1245,1197 766 1316,1289 824 1389,1473 942 1459,1656 1059 1645,1840 1176 1731,-

1174 750 1226,1280 818 1328,1386 886 1396,1492 954 1465,1705 1090 1592,1917 1226 1801,2130 1361 1898,-

1655 1051 1644,1804 1147 1752,1954 1242 1849,2104 1337 1945,2403 1527 2075,2703 1717 2120,3002 1908 2273,-

Cena grzejnika bez osprzętu


BL BH

THERM X2 PLAN-V HIGIENICZNY

Cena grzejnika bez osprzętu

50 mm

Przykł. zamówienia Typ 20 Typ 20 505 x 1205 mm = nr art. PTV20050120... Typ 30 405 x 1205 mm = nr art. PTV30040120...

Typ 30

Nowy numer artykułu P T V 20 060 100 1 R 1 K

dwupłytowy głębokość 102 mm, nr art. PTV 20…

trzypłytowy głębokość 157 mm, nr art. PTV 30…

Wysokość w mm

305 405 505 605 905 305 405 Wykładnik grzejnika 1,28640 1,28810 1,28980 1,29150 1,29800 1,28330 1,28420 Wat/m 75/65/20° C 538 674 806 937 1328 776 961 Długość Baulängew mm mm Wärmeleistungen Wydajność cieplna w in watach Watt / Raumtemperatur / temperatura otoczenia 20 ° C 20 ° C 175 219 262 305 432 253 313 405 wat 70/55° C 55/45° C 112 140 167 195 275 162 200 cena w PLN 549,- 565,- 572,- 585,- 708,741,- 746,505 wat 70/55° C 218 274 327 380 538 315 390 55/45° C 140 175 209 243 343 202 250 cena w PLN 555,- 572,- 591,- 604,- 771,748,- 760,262 328 392 455 645 378 468 605 wat 70/55° C 55/45° C 167 209 250 291 410 242 299 cena w PLN 563,- 611,- 656,- 669,- 866,773,- 818,305 382 457 531 751 440 545 705 wat 70/55° C 55/45° C 195 244 291 339 478 282 349 cena w PLN 578,- 647,- 716,- 734,- 951,784,- 861,348 436 521 606 858 502 622 805 wat 70/55° C 55/45° C 223 279 333 387 546 322 398 cena w PLN 604,- 687,- 769,- 791,- 1048,797,- 913,391 490 586 681 964 565 699 905 wat 70/55° C 55/45° C 250 313 374 435 614 361 447 cena w PLN 644,- 734,- 822,- 849,- 1122,849,- 971,435 544 651 756 1071 627 777 1005 wat 70/55° C 55/45° C 278 348 416 483 682 401 497 cena w PLN 694,- 797,- 880,- 913,- 1209,913,- 1041,478 599 1105 wat 70/55° C 55/45° C 306 382 cena w PLN 740,- 861,521 653 1205 wat 70/55° C 55/45° C 333 417 cena w PLN 784,- 926,564 707 1305 wat 70/55° C 55/45° C 361 452 cena w PLN 819,- 949,608 761 1405 wat 70/55° C 55/45° C 388 486 cena w PLN 856,- 974,694 869 1605 wat 70/55° C 55/45° C 444 555 cena w PLN 945,- 1021,781 978 1805 wat 70/55° C 55/45° C 499 625 cena w PLN 1029,- 1073,867 1086 2005 wat 70/55° C 55/45° C 554 694 cena w PLN 1106,- 1121,-

716 457 943,780 498 1002,845 540 1029,910 581 1055,1039 664 1115,1169 746 1176,1299 829 1235,-

832 531 976,907 579 1041,982 627 1100,1058 675 1158,1208 771 1289,1359 867 1350,1509 963 1424,-

R = zawór / podłączenie z prawej strony

1177 750 1282,1284 817 1352,1391 885 1385,1497 953 1418,1710 1089 1505,1923 1224 1611,2137 1360 1721,-

997 1249 1493 1735 2456 2305 wat 70/55° C 55/45° C 637 798 953 1107 1564 cena w PLN 1132,- 1195,- 1327,- 1467,- 1887,1127 1411 1687 1961 2776 2605 wat 70/55° C 55/45° C 720 901 1077 1251 1767 cena w PLN 1158,- 1269,- 1417,- 1581,- 2047,1300 1628 1946 2262 3202 3005 wat 70/55° C 55/45° C 831 1040 1242 1443 2039 cena w PLN 1180,- 1364,- 1536,- 1723,- 2263,-

690 441 972,752 481 1030,815 521 1088,877 561 1145,1002 641 1262,1127 721 1313,1252 801 1364,-

854 546 1109,931 596 1176,1009 645 1267,1086 695 1358,1241 794 1399,1395 892 1505,1550 991 1557,-

505

605

L = zawór / podłączenie z lewej strony

905

1,28510 1,28600 1,30360 1141 1321 1868 372 430 606 238 275 385 751,- 771,- 791,463 536 756 296 343 480 771,- 784,- 1009,555 643 906 355 411 576 861,- 866,- 1145,647 749 1056 414 479 671 940,- 958,- 1260,739 855 1205 472 547 766 1016,- 1041,- 1402,830 961 1355 531 614 861 1092,- 1124,- 1531,922 1067 1505 590 682 956 1171,- 1221,- 1632,1014 648 1258,1106 707 1344,1197 766 1416,1289 824 1487,1473 942 1557,1656 1059 1744,1840 1176 1829,-

1174 750 1324,1280 818 1427,1386 886 1495,1492 954 1564,1705 1090 1691,1917 1226 1898,2130 1361 1998,-

kolor biel Kermi (RAL 9016)

długość wysokość typ V = grzejnik zaworowy T = seria F = profilowany P = Plan

1655 1051 1742,1804 1147 1851,1954 1242 1949,2104 1337 2046,2403 1527 2173,2703 1717 2219,3002 1908 2370,-

1439 1782 2115 2448 3452 921 1140 1352 1565 2193 1438,- 1635,- 1873,- 2023,- 2602,1626 2013 2390 2767 3901 1041 1288 1528 1769 2479 1517,- 1737,- 1954,- 2173,- 2825,1876 2323 2757 3192 4500 1200 1486 1763 2040 2859 1621,- 1874,- 2165,- 2377,- 3130,-

07

37


VERTEO PLAN

Przykł. zamówienia

Typ 20

Typ 21

Typ 22

Typ 20: 1800 x 500 = PSN201800501X3K Typ 21: 1600 x 600 = PSN211600601X3K Typ 22: 2000 x 400 = PSN222000401X3K

Wysokość w mm Długość w mm 400 Wykładnik grzejnika wat 75/65º C 70/55º C 55/45º C cena netto w PLN 500 Wykładnik grzejnika wat 75/65º C 70/55º C 55/45º C cena netto w PLN 600 Wykładnik grzejnika wat 75/65º C 70/55º C 55/45º C cena netto w PLN 700 Wykładnik grzejnika wat 75/65º C 70/55º C 55/45º C cena netto w PLN

dwupłytowy, bez konwektorów dwupłytowy z jednym konwektorem, głębokość 66 mm, nr art. PSN20…. głębokość 66 mm, nr art. PSN21…. 1600 1800 2000 2200 1600 1800 2000 2200 Moc cieplna w watach / temperatura otoczenia 20° C 1,2879 1,2903 1,2922 1,2998 1,3262 1,3351 1,3379 1,3392 853 969 1062 1114 1018 1117 1209 1294 686 778 853 894 813 891 964 1031 438 497 544 569 513 560 606 648 1367,1530,1639,1765,1649,1822,2001,2078,1,2879 1,2903 1,2922 1,2998 1,3215 1,3400 1,3422 1,3356 1066 1211 1327 1393 1254 1376 1489 1593 857 973 1066 1118 1002 1096 1186 1270 548 622 681 712 633 688 744 799 1458,1620,1736,1891,1811,1958,2101,2216,1,2879 1,2903 1,2922 1,2998 1,3168 1,3450 1,3465 1,3321 1279 1453 1592 1672 1487 1632 1766 1890 1028 1168 1279 1341 1190 1299 1406 1508 657 746 817 854 753 814 881 949 1524,1709,1832,2026,1910,2058,2202,2344,1,2879 1,2903 1,2922 1,2998 1,3121 1,3499 1,3508 1,3286 1492 1695 1858 1950 1718 1885 2040 2186 1200 1362 1492 1565 1375 1499 1622 1745 767 870 953 996 872 938 1015 1100 1742,1950,2090,2276,2154,2287,2445,2599,-

dwupłytowy z dwoma konwektorami, głębokość 102 mm, nr art. PSN22…. 1600 1800 2000 2200 1,3005 1324 1062 676 2140,1,3020 1638 1314 836 2385,1,3035 1950 1563 994 2524,1,3050 2259 1811 1151 2560,-

1,3122 1453 1163 737 2254,1,3150 1798 1439 911 2499,1,3179 2140 1712 1083 2631,1,3207 2480 1983 1253 2648,-

1,3138 1576 1261 799 2390,1,3192 1950 1559 986 2645,1,3247 2321 1854 1170 2775,1,3301 2689 2146 1352 2780,-

Numer artykułu 08

P S N 20 160 060 1 X3K

kolor biel Kermi (RAL 9016) długość wysokość typ F = profilowany P = Plan

38

1,3150 1691 1353 857 2508,1,3188 2092 1673 1058 2767,1,3226 2490 1990 1257 2893,1,3264 2886 2305 1454 2886,-


VERTEO PROFILOWANY

Przykł. zamówienia

Typ 10

Typ 20

Typ 21

Typ 22

jednopłytowy, bez konwektorów głębokość 61 mm, nr art. FSN10….

dwupłytowy, bez konwektorów głębokość 64 mm, nr art. FSN20….

dwupłytowy z jednym konwektorem, dwupłytowy z dwoma konwektorami, głębokość 64 mm, nr art. FSN21…. głębokość 100 mm, nr art. FSN22….

Typ 10: 2200 x 500 = FSN102200501X3K Typ 20: 1800 x 500 = FSN201800501X3K Typ 21: 1600 x 600 = FSN211600601X3K Typ 22: 2000 x 400 = FSN222000401X3K

Wysokość w mm Długość w mm 400 Wykładnik grzejnika wat 75/65º C 70/55º C 55/45º C cena netto w PLN 500 Wykładnik grzejnika wat 75/65º C 70/55º C 55/45º C cena netto w PLN 600 Wykładnik grzejnika wat 75/65º C 70/55º C 55/45º C cena netto w PLN 700 Wykładnik grzejnika wat 75/65º C 70/55º C 55/45º C cena netto w PLN

1600 1800 2000 2200 1600 1800 2000 Moc cieplna w watach / temperatura otoczenia 20° C 1,2535 1,2748 1,2831 1,2984 1,3035 1,3164 1,3198 673 746 813 903 943 1082 1158 544 601 654 725 756 866 926 352 386 419 462 481 548 585 685,- 755,- 807,- 883,- 1140,- 1274,- 1366,1,2535 1,2748 1,2831 1,2984 1,3035 1,3164 1,3198 842 933 1016 1129 1179 1353 1448 680 751 817 906 945 1082 1157 440 483 523 577 601 685 732 711,- 783,- 845,- 919,- 1215,- 1349,- 1447,1,2535 1,2748 1,2831 1,2984 1,3035 1,3164 1,3198 1010 1119 1219 1355 1415 1623 1737 816 902 981 1087 1134 1298 1389 528 579 628 693 721 822 878 754,- 827,- 905,- 998,- 1271,- 1424,- 1527,1,2535 1,2748 1,2831 1,2984 1,3035 1,3164 1,3198 1178 1306 1422 1581 1651 1894 2027 953 1052 1144 1268 1323 1515 1620 616 676 733 808 842 959 1025 876,- 961,- 1035,- 1121,- 1451,- 1625,- 1742,-

2200

1600

1800

2000

2200

1600

1800

2000

2200

1,3211 1256 1004 635 1471,1,3211 1571 1255 793 1576,1,3211 1885 1506 952 1689,1,3211 2199 1758 1111 1896,-

1,3203 1087 869 549 1375,1,3294 1342 1071 675 1510,1,3386 1594 1270 798 1592,1,3477 1844 1467 919 1795,-

1,3279 1201 959 605 1519,1,3391 1483 1182 742 1631,1,3503 1761 1401 876 1715,1,3614 2037 1617 1008 1906,-

1,3338 1319 1052 662 1667,1,3442 1629 1297 813 1750,1,3546 1935 1538 961 1835,1,3650 2238 1776 1105 2037,-

1,3481 1442 1147 718 1732,1,3544 1781 1416 884 1847,1,3608 2116 1680 1047 1953,1,3671 2447 1941 1207 2165,-

1,3277 1411 1127 710 1783,1,3281 1747 1395 879 1988,1,3284 2080 1661 1047 2104,1,3288 2410 1924 1213 2133,-

1,3299 1548 1236 779 1879,1,3341 1916 1528 962 2083,1,3384 2281 1818 1142 2192,1,3427 2644 2106 1321 2206,-

1,3304 1676 1338 843 1992,1,3409 2075 1653 1038 2204,1,3514 2471 1965 1229 2311,1,3619 2863 2273 1416 2317,-

1,3312 1797 1434 903 2090,1,3437 2224 1771 1111 2306,1,3563 2648 2104 1314 2410,1,3688 3069 2433 1513 2406,-

Numer artykułu 08

F S N 20 160 060 1 X3K

kolor biel Kermi (RAL 9016) długość wysokość typ F = profilowany P = Plan

39


Grzejniki Kermi Plan pionowe

OSPRZĘT VERTEO

Grzejniki Kermi profilowane pionowe

Opis artykułu / zdjęcie

Ilość

Cena netto w PLN

Skrócony wieszak kątowy do pionowych grzejników płytowych (zestaw) Uwaga: zestaw dołączony jest seryjnie do każdego grzejnika.

ZB01070001 ZB01070002

do uniwersalnego zastosowania, ocynkowana blacha stalowa,w skład zestawu wchodzą: 4 skrócone wieszaki kątowe, odstęp od ściany 34 mm lub 60 mm, 4 śruby z łbem sześciokątnym, 4 klipsy dźwiękochłonne, 2 haczyki zabezpieczające, 6 śrub, 6 podkładek, 6 kołków rozporowych, 1 korek odpowietrzający, 1 korek zaślepiający, 1 instrukcja montażu dla typu 10, odstęp od ściany 60 mm dla typów 20, 21, 22, odstęp od ściany 34 mm

1 szt. 1 szt.

53,53,-

1 szt. 1 szt.

130,167,-

Wieszak na ręczniki do pionowego grzejnika płytowego możliwość montażu na różnych wysokościach odpowiedni do długości 700 mm, możliwość skrócenia ZC00700001 ZC00700002

kolor biały (RAL 9016) kolor srebrny metallic

Uchwyt mocujący do osłony bocznej w typach 20, 21 8 szt. w komplecie ZA00880001 ZA00880002

kolor biały (RAL 9016) kolor RAL 7024

1 komplet 1 komplet

33,46,-

1 komplet 1 komplet

33,46,-

1 komplet

60,-

1 komplet

60,-

Uchwyt mocujący do osłony bocznej w typie 22 8 szt. w komplecie ZA00890001 ZA00890002

kolor biały (RAL 9016) kolor RAL 7024

Zestaw zamienny, uchwyt mocujący w kolorze do osłony bocznej w typach 20, 21 ZA0088*

kolor z palety Kermi 8 szt. w komplecie * składając zamówienie należy podać kolor

Zestaw zamienny, uchwyt mocujący w kolorze do osłony bocznej w typie 22 ZA0089*

40

kolor z palety Kermi 8 szt. w komplecie * składając zamówienie należy podać kolor

Odpowiednie do grzejników PSN FSN

Numer artykułu


OSPRZĘT VERTEO

Grzejniki Kermi Plan pionowe Grzejniki Kermi profilowane pionowe

Opis artykułu / zdjęcie

Ilość

Cena netto w PLN

Odpowiednie do grzejników PSN FSN

Numer artykułu

Osłona boczna do typów 20, 21 Uwaga: składając zamówienie należy podać kolor. ZA00900001 ZA00900002 ZA00900003 ZA00900004

wysokość 1600 mm wysokość 1800 mm wysokość 2000 mm wysokość 2200 mm

1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

59,59,59,59,-

1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

76,76,76,76,-

1 szt. 1 szt. 1 szt.

214,321,354,-

1 szt. 1 szt. 1 szt.

214,321,354,-

1 szt. 1 szt.

83,105,-

Osłona boczna do typu 22 Uwaga: składając zamówienie należy podać kolor. ZA00910001 ZA00910002 ZA00910003 ZA00910004

wysokość 1600 mm wysokość 1800 mm wysokość 2000 mm wysokość 2200 mm

Śrubunek kątowy śrubunek z rozstawem przyłączy 50 mm, z wbudowanym zaworem i dekoracyjną osłoną; do podłączenia grzejnika G 1/2" (gwint wewnętrzny), zawiera także nypel z gwintem zewnętrznym 1/2" x 3/4" . Podłączenie do głowicy termostatycznej M30 x 1,5. Istnieje możliwość regulacji zaworu (dostarczany zawór ustawiony jest na system dwururowy, z największą nastawą wstępną, wyposażony jest w kapturek do regulacji temperatury na budowie); możliwość dostosowania do systemu jednorurowego! ZV00410001 ZV00410002 ZV00410003

śrubunek kątowy, osłona w kolorze białym śrubunek kątowy, osłona w kolorze chromu śrubunek kątowy, osłona w kolorze stali szlachetnej

Śrubunek przelowowy śrubunek z rozstawem przyłączy 50 mm, z wbudowanym zaworem i dekoracyjną osłoną; do podłączenia grzejnika G 1/2" (gwint wewnętrzny), zawiera także nypel z gwintem zewnętrznym 1/2" x 3/4" . Podłączenie do głowicy termostatycznej M30 x 1,5. Istnieje możliwość regulacji zaworu (dostarczany zawór ustawiony jest na system dwururowy, z największą nastawą wstępną, wyposażony jest w kapturek do regulacji temperatury na budowie); możliwość dostosowania do systemu jednorurowego! ZV00400001 ZV00400002 ZV00400003

śrubunek kątowy, osłona w kolorze białym śrubunek kątowy, osłona w kolorze chromu śrubunek kątowy, osłona w kolorze stali szlachetnej

Głowica termostatyczna

ZV00380001 ZV00380002

głowica termostatyczna w kolorze chromu głowica termostatyczna w kolorze stali szlachetnej

41


Grzejniki Kermi Plan pionowe

OSPRZĘT VERTEO

Grzejniki Kermi profilowane pionowe

Opis artykułu / zdjęcie

Ilość

Cena netto w PLN

1 szt.

469,-

1 szt.

469,-

1 szt.

366,-

Kątowy zawór termostatyczny, wersja lewa ZV00300003

DN 15 ½’’ (głowica termostatyczna prawa), M30 x 1,5 pow. chromowana

Kątowy zawór termostatyczny, wersja prawa ZV00300004

DN 15 ½’’ (głowica termostatyczna lewa), M30 x 1,5 pow. chromowana

Kątowy śrubunek powrotny ZV00180002

42

DN 15 ½’’ pow. chromowana

Odpowiednie do grzejników PSN FSN

Numer artykułu


N O TAT K I

43


Aby konsekwentnie zminimalizować utratę ciepła przy szklanych powierzchniach.

OSŁONA KERMI PRZECIW WYPROMIENIOWANIU CIEPŁA

Nowoczesne wzornictwo, najwyższa jakość wykonania i przekonująca funkcjonalność: to nasz sposób na zminimalizowanie straty ciepła spowodowanej dużymi powierzchniami oszklonymi. Osłonę montuje się z wykorzystaniem uchwytów, przyspawanych do każdego grzejnika i zapina klipsem z tworzywa. Dzięki temu strata ciepła może zostać zminimalizowana aż do 80 %. Osłonę przeciw wypromieniowaniu ciepła można łatwo zamontować przy wszystkich grzejnikach Kermi na stojakach wewnętrznych lub zewnętrznych. Możliwy jest również montaż osłony na zainstalowanych wcześniej grzejnikach.

44


OSPRZĘT DO GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH OSŁONA PRZECIW WYPROMIENIOWANIU CIEPŁA

Typ grzejnika

Opis artykułu / rys.

Osłona przeciw wypromieniowaniu ciepła do grzejników płytowych Osłona przeciw wypromieniowaniu ciepła firmy Kermi do zmniejszenia straty ciepła przez oszklone powierzchnie. Osłona ta pozwala zmniejszyć stratę ciepła do 80 %. Osłona z gładką płytą przednią i elementami mocującymi w kartonowym opakowaniu. Głębokość: 15 mm Kolor: biel Kermi (lakierowanie barwne na zapytanie)

Wysokość m.b./ cena w PLN Dodatek za sztukę

patrz strona 40 - 42

FK0 FTV FTM FH0 PK0 PTV PTM PH0

Nr zamówieniowy

Osprzęt Verteo –

Montaż osłony przy pomocy dołączonych elementów mocujących. W przypadku montażu na konsoli zewnętrznej niezbędny jest dodatkowy zestaw montażowy ZK00120001. Nr art.: PWS00 XX XX wys. dł. Przykład zamówienia: Osłona na grzejnik wysokości 400 mm u długości 800 mm: PWS000408

300 212,167,-

400 220,180,-

500 245,189,-

554 253,195,-

600 259,200,-

750 286,206,-

900 313,212,-

954 342,217,-

Długość PWS00...

400 mm

252,-

268,-

287,-

296,-

304,-

320,-

337,-

354,-

PWS00...

500 mm

273,-

290,-

312,-

322,-

330,-

349,-

369,-

388,-

PWS00...

600 mm

294,-

312,-

336,-

347,-

355,-

378,-

400,-

422,-

PWS00...

700 mm

315,-

334,-

361,-

372,-

381,-

406,-

431,-

456,-

PWS00...

800 mm

337,-

356,-

385,-

397,-

407,-

435,-

462,-

491,-

PWS00...

900 mm

358,-

378,-

410,-

423,-

433,-

463,-

494,-

525,-

PWS00...

1000 mm

379,-

400,-

434,-

448,-

459,-

492,-

525,-

559,-

PWS00...

1100 mm

400,-

422,-

459,-

473,-

485,-

521,-

556,-

593,-

PWS00...

1200 mm

421,-

444,-

483,-

499,-

511,-

549,-

588,-

627,-

PWS00...

1300 mm

443,-

466,-

508,-

524,-

537,-

578,-

619,-

662,-

PWS00...

1400 mm

464,-

488,-

532,-

549,-

563,-

606,-

650,-

696,-

PWS00...

1600 mm

506,-

532,-

581,-

600,-

614,-

664,-

713,-

764,-

PWS00...

1800 mm

549,-

576,-

630,-

650,-

666,-

721,-

PWS00...

2000 mm

591,-

620,-

679,-

701,-

718,-

778,-

PWS00...

2300 mm

655,-

686,-

753,-

777,-

796,-

864,-

PWS00...

2600 mm

718,-

752,-

826,-

853,-

873,-

950,-

PWS00...

3000 mm

803,-

840,-

924,-

954,-

977,-

1064,-

Opis artykułu / rys.

LieferDostarczana einheit ilość

Cena netto Typ grzejnika w PLN

FK0 FTV FTM FH0 PK0 PTV PTM PH0

Nr zamówieniowy

Narożniki z tworzywa sztucznego ZK00110001

narożniki z tworzywa sztucznego, 2 szt. w komplecie

1 komplet

19,-

niezbędny do montażu osłony na stojakach zewnętrznych

1 sztuka

88,-

Zestaw montażowy ZK00120001

45


OSPRZĘT DO GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH MOCOWANIE NA ŚCIANIE Opis artykułu / rys.

patrz strona 40 - 42

LieferIlość Liefereinheit einheit

Cena netto Typ grzejnika w PLN

FK0 FTV FTM FH0 PK0 PTV PTM PH0

Nr zamówieniowy

Osprzęt Verteo –

Zestaw kołków montażowych w skład zestawu wchodzą: 2 kołki rozporowe, 2 uchwyty dystansowe, 2 zaciski zabezpieczające ZB01360001

długość

95 mm

1 szt.

18,-

ZB01360002

długość

130 mm

1 szt.

18,-

ZB01360003

długość

160 mm

1 szt.

18,-

ZB01360004

długość

200 mm

1 szt.

18,-

Skrócony wieszak kątowy do grzejników zaworowych (zestaw) do uniwersalnego zastosowania, ocynkowana blacha stalowa, w skład zestawu wchodzą: 2 skrócone wieszaki kątowe, odstęp od ściany 34 lub 60 mm 2 śruby z łbem sześciokątnym i rowkiem krzyżowym (nie przedst. na zdj.), 2 klipsy dźwiękochłonne, 2 haki zabezpieczające, 2 śruby, 2 podkładki 2 kołki rozporowe, 2 uchwyty dystansowe, 2 adaptery do uchwytów dystansowych (typ 10) (nie przedst. na zdj.), 1 instrukcja montażu (nie przedst. na zdj.)

46

ZB01640002

dla typu 11-33, odstęp od ściany 34 mm

1 szt.

26,90

ZB01640001

dla typu 10, odstęp od ściany 60 mm

1 szt.

26,90


OSPRZĘT DO GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH MOCOWANIE NA ŚCIANIE Opis artykułu / rys.

patrz strona 40 - 42

LieferIlość Liefereinheit einheit

Cena netto Typ grzejnika w PLN

FK0 FTV FTM FH0 PK0 PTV PTM PH0

Nr zamówieniowy

Osprzęt Verteo –

Uniwersalny szablon montażowy ZK00150001

szablon montażowy, podłączenie G 3/4”, płynna regulacja odstępu od ściany, zestaw umożliwia wykonanie instalacji bez montażu grzejnika zaworowego.

1 szt.

100,-

Możliwe także w przypadku grzejnika Verteo z podłączeniem na środku.

Szablon montażowy ZK00570001

Szablon montażowy, podłączenie G 3/4 '', odstęp od ściany 30 mm w przypadku typów 11-33 i 50 mm w przypadku typu 10, umożliwia wykonanie instalacji bez konieczności montażu grzejnika zaworowego.

1 szt.

78,50

Uwaga: odpowiedni tylko w przypadku zamocowania grzejnika za pomocą kołków rozporowych i konsoli kątowych (długich).

Wieszak kątowy do płytowych grzejników higienicznych* Wieszak kątowy z ocynkowanej blachy stalowej, kolor bia y (RAL 9016), odległość grzejnika od ściany 100 mm, do montażu płytowych grzejników higienicznych 2 wieszaki kątowe (A) 4 klipsy dżwiękoch onne (B) 2 haki zabezpieczające (C) 4 śruby z łbem sześciokątnym (D) 4 podkładki (E) 4 kołki rozporowe (F) 1 korek zaślepiający (H) 1 korek odpowietrzający (I) ZB02190001

do grzejnika o wys. 300 mm

1 szt.

31,00

ZB02190002

do grzejnika o wys. 400 mm

1 szt.

34,20

ZB02190003

do grzejnika o wys. 500 mm

1 szt.

37,50

ZB02190004

do grzejnika o wys. 600 mm

1 szt.

40,60

ZB02190005

do grzejnika o wys. 900 mm

1 szt.

51,10

* Przeznaczone wyłącznie do grzejników higienicznych (typ 10, 20, 30)

47


OSPRZĘT DO GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH MOCOWANIE NA PODŁODZE Opis artykułu / rys.

patrz strona 40 - 42

LieferIlość Liefereinheit einheit

Cena netto Typ grzejnika w PLN

FK0 FTV FTM FH0 PK0 PTV PTM PH0

Nr zamówieniowy

Osprzęt Verteo –

Stojak wewnętrzny Kermi w skład zestawu wchodzą: 1 noga wspornika z rurą nasadową 30 x 10 mm, 1 rura nośna (z wkrętem bez łba), 1 hak (z tarczą i nakrętką), 1 kobylka wspornika, 1 podpórka dla typów 11, 12, 33 i 1 podpórka dla typu 22, 2 zamknięcia nakladane ZB01380001

stojak do grzejników o wys. 300, 400, 500, 554 mm (długość rury nasadowej 460 mm)

1 szt.

78,30

ZB01380002

stojak do grzejników o wys. 600, 750, 900, 954 mm (długość rury nasadowej 760 mm)

1 szt.

81,30

Uwaga, do zamontowania grzejnika zaworowego typ 11 przy pomocy stojaka wewnętrznego niezbędne jest użycie elementu wyrównawczego ZB01450001. Do montażu grzejnika typ 10 niezbędny jest osprzęt ZB01520001.

Element wyrównawczy do montażu zaworowego grzejnika typu 11 przy pomocy stojaka wewnętrznego (ZB0138 …) 1 szt.

13,20

przekładka, podpórka i element nośny do typu 10

1 szt.

42,90

do stopy stojaka (rura 30 x 10 mm) (do montażu na podłożu stałym)

1 szt.

17,70

rozeta podwójna z tworzywa sztucznego, odstęp 50 mm

1 szt.

7,40

ZB01450001

Osprzęt do montażu grzejnika typu 10 przy pomocy stojaka wewnętrznego (ZB0138 …) ZB01520001

Rozeta ZB00290001

Rozeta podwójna ZT00660001

48


CZĘŚCI ZAMIENNE Opis artykułu / rys.

patrz strona 40 - 42

LieferIlość Liefereinheit einheit

Cena netto Typ grzejnika w PLN

FK0 FTV FTM FH0 PK0 PTV PTM PH0

Nr zamówieniowy

Osprzęt Verteo –

Klucz do nastaw kv ZV00360001

1 szt.

10,60

Wkładka zaworowa

ZV00040001

zawór standardowy V3K-S

1 szt.

33,90

ZV00050001

zawór do regulacji precyzyjnej V3K-F

1 szt.

33,90

lakier w sprayu 150 ml, kolor biel Kermi

1 szt.

lakier w sztyfcie, kolor biel Kermi

1 szt.

Lakier w sprayu ZK00160001

37,-

Lakier w sztyfcie ZK00100001

14,70

49


CZĘŚCI ZAMIENNE / OSŁONY DO GRZEJNIKÓW PROFILOWANYCH I PLAN

Osprzęt Verteo – patrz strona 40 - 42

Górna osłona do grzejników profilowanych Grzejniki profilowane długość Typ 11, 12 Cena za numer artykułu sztukę w PLN

Typ 22 Cena za numer artykułu sztukę w PLN

Typ 33 Cena za numer artykułu sztukę w PLN

400

ZA00160001

7,40

ZA00170001

8,80

ZA00180001

11,80

500

ZA00160002

8,80

ZA00170002

10,30

ZA00180002

14,70

600

ZA00160003

10,30

ZA00170003

13,20

ZA00180003

17,70

700

ZA00160004

11,80

ZA00170004

14,70

ZA00180004

20,60

800

ZA00160005

14,70

ZA00170005

17,70

ZA00180005

22,30

900

ZA00160006

16,10

ZA00170006

19,20

ZA00180006

25,20

1000

ZA00160007

17,70

ZA00170007

22,30

ZA00180007

28,00

1100

ZA00160008

19,20

ZA00170008

23,70

ZA00180008

31,00

1200

ZA00160009

20,60

ZA00170009

25,20

ZA00180009

33,90

1300

ZA00160010

22,90

ZA00170010

27,40

ZA00180010

37,00

1400

ZA00160011

25,20

ZA00170011

29,60

ZA00180011

40,00

1600

ZA00160012

28,00

ZA00170012

33,90

ZA00180012

45,70

1800

ZA00160013

31,00

ZA00170013

38,40

ZA00180013

50,20

2000

ZA00160014

35,40

ZA00170014

42,90

ZA00180014

56,00

2300

ZA00160015

40,00

ZA00170015

48,60

ZA00180015

64,90

2600

ZA00160016

45,70

ZA00170016

56,00

ZA00180016

73,90

3000

ZA00160017

53,10

ZA00170017

64,90

ZA00180017

84,20

Górna osłona do grzejników Plan Grzejniki Plan długość Typ 11, 12 Cena za numer artykułu sztukę w PLN

50

Typ 22 Cena za numer artykułu sztukę w PLN

Typ 33 Cena za numer artykułu sztukę w PLN

405

ZA00210001

7,40

ZA00220001

8,80

ZA00230001

11,80

505

ZA00210002

8,80

ZA00220002

10,30

ZA00230002

14,70

605

ZA00210003

10,30

ZA00220003

13,20

ZA00230003

17,70

705

ZA00210004

11,80

ZA00220004

14,70

ZA00230004

20,60

805

ZA00210005

14,70

ZA00220005

17,70

ZA00230005

22,30

905

ZA00210006

16,10

ZA00220006

19,20

ZA00230006

25,20

1005

ZA00210007

17,70

ZA00220007

22,30

ZA00230007

28,00

1105

ZA00210008

19,20

ZA00220008

23,70

ZA00230008

31,00

1205

ZA00210009

20,60

ZA00220009

25,20

ZA00230009

33,90

1305

ZA00210017

22,90

ZA00220017

27,40

ZA00230017

37,00

1405

ZA00210010

25,20

ZA00220010

29,60

ZA00230010

40,00

1605

ZA00210011

28,00

ZA00220011

33,90

ZA00230011

45,70

1805

ZA00210012

31,00

ZA00220012

38,40

ZA00230012

50,20

2005

ZA00210013

35,40

ZA00220013

42,90

ZA00230013

56,00

2305

ZA00210014

40,00

ZA00220014

48,60

ZA00230014

64,90

2605

ZA00210015

45,70

ZA00220015

56,00

ZA00230015

73,90

3005

ZA00210016

53,10

ZA00220016

64,90

ZA00230016

84,20


Nr zamówieniowy

Opis artykułu / rys.

Ilość

Osprzęt Verteo – patrz strona 40 - 42

Cena netto w PLN

Osłona boczna do typów 11, 12 ZA00260002 ZA00260004 ZA00260006 ZA00260008 ZA00260010 ZA00260012 ZA00260001 ZA00260003 ZA00260005 ZA00260007 ZA00260009 ZA00260011

strona podłączenia strona podłączenia strona podłączenia strona podłączenia strona podłączenia strona podłączenia

BH 300/305 BH 400/405 BH 500/505 BH 600/605 BH 750/755 BH 900/905 BH 300/305 BH 400/405 BH 500/505 BH 600/605 BH 750/755 BH 900/905

1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

20,60 25,20 31,00 37,00 42,90 48,60 20,60 25,20 31,00 37,00 42,90 48,60

BH 300/305 BH 400/405 BH 500/505 BH 600/605 BH 750/755 BH 900/905 BH 300/305 BH 400/405 BH 500/505 BH 600/605 BH 750/755 BH 900/905

1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

20,60 28,00 35,40 41,40 45,70 50,20 20,60 28,00 35,40 41,40 45,70 50,20

Typ grzejnika PTV PTM PK0 PH0 FTV FTM FK0

CZĘŚCI ZAMIENNE / OSŁONY BOCZNE DO ZAWOROWYCH GRZEJNIKÓW PROFILOWANYCH I PLAN

Osłona boczna do typu 22 ZA00270002 ZA00270004 ZA00270006 ZA00270008 ZA00270010 ZA00270012 ZA00270001 ZA00270003 ZA00270005 ZA00270007 ZA00270009 ZA00270011

strona podłączenia strona podłączenia strona podłączenia strona podłączenia strona podłączenia strona podłączenia

51


CZĘŚCI ZAMIENNE / OSŁONY BOCZNE DO ZAWOROWYCH GRZEJNIKÓW PROFILOWANYCH I PLAN Opis artykułu / rys.

Ilość

patrz strona 40 - 42

Cena netto w PLN

Osłona boczna do grzejników zaworowych z podłączeniem z prawej str. - typ 33 ZA00280004 ZA00280008 ZA00280012 ZA00280016 ZA00280019 ZA00280024 ZA00280001 ZA00280005 ZA00280009 ZA00280013 ZA00280017 ZA00280021

prawa prawa prawa prawa prawa prawa lewa (w FTM/PTM*) lewa (w FTM/PTM*) lewa (w FTM/PTM*) lewa (w FTM/PTM*) lewa (w FTM*) lewa (w FTM/PTM*)

BH 300/305 BH 400/405 BH 500/505 BH 600/605 BH 750/755 BH 900/905 BH 300/305 BH 400/405 BH 500/505 BH 600/605 BH 750/755 BH 900/905

1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

25,20 33,90 42,90 50,20 57,60 63,30 25,20 33,90 42,90 50,20 57,60 63,30

1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

25,20 33,90 42,90 50,20 57,60 63,30 25,20 33,90 42,90 50,20 57,60 63,30

Osłona boczna do grzejników zaworowych z podłączeniem z lewej str. - typ 33 ZA00280003 ZA00280007 ZA00280011 ZA00280015 ZA00280017 ZA00280023 ZA00280002 ZA00280006 ZA00280010 ZA00280014 ZA00280018 ZA00280022

prawa (w FTM/PTM*) prawa (w FTM/PTM*) prawa (w FTM/PTM*) prawa (w FTM/PTM*) prawa (w FTM*) prawa (w FTM/PTM*) lewa lewa lewa lewa lewa lewa

BH 300/305 BH 400/405 BH 500/505 BH 600/605 BH 750/755 BH 900/905 BH 300/305 BH 400/405 BH 500/505 BH 600/605 BH 750/755 BH 900/905

*w przypadku zastosowania do grzejników profilowanych i Plan z podłączeniem środkowym należy koniecznie zaznaczyć to za zamówieniu

52

Typ grzejnika PTV PTM PK0 PH0 FTV FTM FK0

Nr zamówieniowy

Osprzęt Verteo –


Nr zamówieniowy

Opis artykułu / rys.

Ilość

Osprzęt Verteo – patrz strona 40 - 42

Cena netto w PLN

Osłona dobna do typów 11, 12 ZA00260001 ZA00260003 ZA00260005 ZA00260013 ZA00260007 ZA00260009 ZA00260011 ZA00260014

BH 300/305 BH 400/405 BH 500/505 BH 554/559 BH 600/605 BH 750/755 BH 900/905 BH 954/959

1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

20,60 25,20 31,00 34,00 37,00 42,90 48,60 63,20

BH 300/305 BH 400/405 BH 500/505 BH 554/559 BH 600/605 BH 750/755 BH 900/905 BH 954/959

1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

20,60 28,00 35,40 38,40 41,40 45,70 50,20 65,30

BH 300/305 BH 400/405 BH 500/505 BH 554/559 BH 600/605 BH 750/755 BH 900/905 BH 954/959 BH 300/305 BH 400/405 BH 500/505 BH 554/559 BH 600/605 BH 750/755 BH 900/905 BH 954/959

1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

25,20 33,90 42,90 46,50 50,20 57,60 63,30 82,30 25,20 33,90 42,90 46,50 50,20 57,60 63,30 82,30

Typ grzejnika PTV PTM PK0 PH0 FTV FTM FK0

CZĘŚCI ZAMIENNE / OSŁONY BOCZNE DO KOMPAKTOWYCH GRZEJNIKÓW PROFILOWANYCH I PLAN

Osłona dobna do typów 22 ZA00270001 ZA00270003 ZA00270005 ZA00270013 ZA00270007 ZA00270009 ZA00270011 ZA00270014

Osłona dobna do typów 33 ZA00280003 ZA00280007 ZA00280011 ZA00280026 ZA00280015 ZA00280019 ZA00280023 ZA00280028 ZA00280001 ZA00280005 ZA00280009 ZA00280025 ZA00280013 ZA00280017 ZA00280021 ZA00280027

prawa prawa prawa prawa prawa prawa prawa prawa lewa lewa lewa lewa lewa lewa lewa lewa

53


Nowy koncept kolorystyczny i innowacyjna

ŚWIEŻE BARWY CIEPŁA

powłoka. Podążając za czasem.

KOLOR SERYJNY

2 biały, RAL 9016

POWŁOKA ANTIMIKROBIELLE

biały, RAL 9016 Hygienic

KOLORY SANITARNE

śnieżnobiały, RAL 9010

manhattan

błękit egejski

beż bahama

pergamon

Kermi Hygienic Ilość bakterii odpornych na antybiotyki i powodujących choroby stale wzrasta. Jednocześnie rośnie znaczenie higieny w najbliższym otoczeniu. W przypadku wielu produktów, np. urządzeń w gospodarstwie domowym udało się już doprowadzić do zoptymalizowanego poziomu higieny. Idąc w tym kierunku firma Kermi jako pierwsza proponuje specjalną powłokę na grzejniki. Powłoka ta uniemożliwia osadzanie sie bakterii i grzybów odpornych na antybiotyki na powierzchni grzejników i w ten sposób przyczynia się do czystego i zdrowego otoczenia. Powłoka dostępna jest wyłącznie z grzejnikami w kolorze białym (RAL 9016).

54

czarny


EDYCJE SPECJALNE Edycja Nature Podstawowe kolory natury. Świeże i wyraziste. kamień Nature

cytrus Nature

kukurydza Nature

tabaka Nature

atlantyk Nature

solaris Ethno

inka Ethno

carmina Ethno

terra Ethno

grafit Metallic

srebro błyszczące Metallic*

srebro cyrkonowe Metallic

brąz matowy Metallic

Edycja Ethno Popularne jak nigdy dotąd: ciepłe, soczyste kolory egzotycznych kultur.

Edycja Metallic Pełen blasku trend retro z lat pięćdziesiątych. Klasyczne barwy edycji Metallic.

Istnieje także możliwość lakierowania w dowolnym kolorze z palety RAL CLASSIC.

* Grzejniki profilowane nie są dostępne w kolorze srebro błyszczące.

Edycje specjalne: składając zamówienie proszę podać edycję i kolor. Przykład: kolor kamień, edycja natura

Dopłata: Hygienic: kolory sanitarne: edycja Nature: edycja Ethno: edycja Metallic: Poz. kolory z RAL CLASSIC:

30 % 30 % 30 % 30 % 30 %

Ze względów technicznych możliwe są różnice w odcieniach kolorów.

30 %

55


N O TAT K I

56


Kermi proponuje Państwu kompletną paletę produktów z zakresu techniki grzewczej. Na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo więcej informacji.

Grzejniki płytowe Informacje techniczne I/2010

Kermi Sp. z o.o. ul. Graniczna 8b 54-610 Wrocław Tel. +48 (0) 71 354 03 70 Fax +48 (0) 71 354 04 63 www.kermi.pl info@kermi.pl

KERMI_GRZEJNIKI_PLYTOWE_Cennik_I-2010  

Dystrybucja w Polscee BritexRadiators.comm britex@britex.pll 22 219 6462, 801 698 531 THERM X2. GRZEJNIK ENERGOOSZCZĘDNY. GRZEJNIKI PŁYTOWE...

Advertisement