Page 1

schakelpracticum

Brink Techniek BV Te c h n i e k e n I C T v o o r O n d e r w i j s & I n d u s t r i e

Schakelpracticum

Dit practicum geeft inzicht in het principe, de toepassing en werking van elektrotechnische schakelingen.

Een practicumopstelling bestaat uit een aluminium

experimenteerrek voor plaatsing van panelen en is voorzien van een voeding die in een experimenteerek geplaatst kan worden.

Dit systeem is uit te voeren op basis van 20 of 21 cm hoogte

panelen met standaardbussen of in A4 hoogte met veiligheisbussen en aanraakveilig door middel van kunststof achterbakken.

w w wB . r bi nr ki nT ke tc eh nc i he nk i Be Vk . n l


schakelpracticum

Bij het schakeltechnisch practicum zijn diverse panelensets verkrijgbaar. Alle componenten zijn gemonteerd op 20 cm kunststof panelen, voorzien van gegraveerd symbool volgens NEN5152. Verbindingen kunnen gemaakt worden met meetsnoeren met 4 mm stekerpennen. Alle componenten functioneren op veilige spanningen. • Panelen met elektrische machines Onder andere wisselstroommotoren, draaistroommotoren, poolomschakelbare motoren en universeelmotoren voor AC en DC. • Panelen met componenten voor het maken van machineschakelingen Onder andere (om)schakelaars, magnetische schakelaars, ster-driehoekschakelaars, motorbeveiligingsschakelaars.

motor op paneel

• Panelen met schakelmateriaal voor het maken van lichtschakelingen Onder andere dubbelpolige schakelaars, wissel– kruis– en serieschakelaars, wandcontactdozen, lamphouders, etc. • Panelen met componenten voor het maken van zwakstroomschakelingen Onder andere drukknoppen maak en verbreek, bel, zoemer, relais, signaallampen. Panelen met componenten voor het opbouwen van pneumatische en elektroelektro-pneumatische schakelingen Onder andere enkelwerkende en dubbelwerkende cilinders, handbediende en elektrisch bediende kleppen, EN en OF ventielen, snelheidsregelventiel, oliewaterscheider..

Paneel met cilinder

• Panelen met stuurrelais Verschillende stuurrelais/PLC’s zijn op paneel leverbaar, waaronder het in het VMBO bekende Easy stuurrelais en de PLC’s van Mitsubishi. Ook ingangssimulatoren en uitbreidingen zijn op paneel leverbaar. Easy PLC op paneel

Nikobus practicum

• Panelen met Nikobus componenten Als introductie op het toepassen van bussystemen, wordt het Nikobuspracticum aangeboden. In de basisset zitten naast de basismodule en busschakelaars een lamphouder, TL-armatuur en een CV-simulatie met digitale thermostaat. Deze set is verder uit te breiden met o.a. PIR– en hittedetectors. Voor deze set is speciaal lesmateriaal ontwikkeld. • Panelen met sensoren De meest voorkomende sensoren, zoals de hittesensor, lichtsensor en capacitieve en inductieve sensoren worden op paneel geleverd. De sensoren zijn ook weer in combinatie met een stuurrelais en eveneens met diverse actuatoren te gebruiken. • Panelen voor intercomsystemen Er worden op het gebied van intercomsystemen 3 sets aangeboden, namelijk voor een huisintercom, een telefoonintercom en een flatintercomsysteem. In alle sets zit een basisstation, waaraan verschillende subtoestellen kunnen worden gekoppeld.

Set sensoren

Brink Techniek BV

Europaweg 9 8181 BG Heerde

B r i n k

Fax (0578) 691359

T e c h n i e k

B V

E-mail: info@brinktechniek.nl

Telefoon (0578) 691324

Internet: www.brinktechniek.nl


schakelpracticum V o e d i n g e n

Voedingen voor plaatsing in experimenteerrekken. De voedingen zijn voorzien van kortsluitbeveiliging en gesimuleerde aardlekschakelaar achter scheidingstransformator indien van toepassing. Alle voedingen zijn voorzien van noodstop en sleutelschakelaars voor de uitgangen. De uitgangen worden door middel van LED’s gesignaleerd. Tevens voorzien van aansluitsnoer 230V schuko of 400V CEE 16A Artikel nr.: 2 0 1 .1 0 0. 0 5

E T 1 23 /4 0V A C, 8V A C, 2 4V A C - D C

2 0 1 .1 0 0. 0 8

E T 3 23 0/ 4 0 0V A C, 8V A C , 2 4 V A C - D C,

2 0 1 .1 0 0. 0 7

2 0 1 .1 0 0. 0 6 2 0 1 .1 0 0. 0 4 2 0 1 .1 0 0. 0 9 2 0 1 .1 0 0. 1 0

E T 2 23 0/ 4 0 0V A C, 8V A C , 2 4 V A C - D C P e rs l uc ht

V T 1 13 .8 V D C, 1 2V A C , 0- 3 0V D C , P e rs l uc ht C V 1 2 3/ 4 0V A C , 8 V A C, 2 4V A C - D C, 1 3 . 8V D C, Pe rs l uc h t

C V 2 2 4V A C- D C , 13 .8 V D C

C V 3 2 4V A C- D C , 13 .8 V D C, P e rs l uc ht

E x p e r i m e n t e e r r e k k e n

Experimenteerrekken voor het inschuiven van 20 cm, 21 cm of A4 (29,7 cm) panelen 5 mm dik, exclusief benodigde voeding. Het rek is vervaardigd uit aluminium profielen met daarin gemelamineerde beplating voor zijwanden en achterwanden. Het rek heeft een standaardbreedte van 2000 mm. De diepte is 240mm.

Artikel nr.: 2 0 1 .1 0 1. 0 7

Sc h ak el p r ac tic u m I ns c h uifs y s t e e m 20 c m

2 0 1 .1 0 1. 0 9

Sc h ak el p r ac tic u m I ns c h uifs y s t e e m A 4

2 0 1 .1 0 1. 1 3 2 0 1 .1 0 0A

Sc h ak el p r ac tic u m I ns c h uifs y s t e e m 21 c m V o e di n g om b o u w z on d e r i ns c h ui fs y s t e em

B r i n k

T e c h n i e k

B V


schakelpracticum O p b e r g s y s t e e m

Opbergsysteem voor het opbergen van 20 cm., 21 cm. Of A4 panelen. Voorzien van halftransparante melkglas schuifdeuren. Passend boven de experimenteerrekken. 2000 mm breed. Artikel nr.: 2 0 1 .1 0 2. 0 1

O p b e r gs y s t e em 2 0 c m. p a ne l en 2 r ij e n h oo g

2 0 1 .1 0 2. 0 6

O p b e r gs y s t e em 2 1 c m. p a ne l en 2 r ij e n h oo g

2 0 1 .1 0 2. 0 2 2 0 1 .1 0 2. 0 8 2 0 1 .1 0 2. 0 4

O p b e r gs y s t e em 2 0 c m. p a ne l en 1 r ij h o o g O p b e r gs y s t e em A 4 pa n el e n 1 ri j h oo g

M e e r p rij s v oo r h et pl a ats e n v a n c i ll in d e rs l ot

O p b e r g k a s t e n

v o o r

p a n e l e n

Zwarte roldeurkasten voor het opbergen van panelen. Kasten zijn voorzien van cilinderslot. Inclusief schuifsysteem voor panelen, gemaakt van MDF platen met lichtgrijze HPL toplaag. De diepte van al deze kasten is 45 cm en de breedte 121 cm. Artikel nr.: 2 0 1 .1 0 3. 0 6

R o l d e u rk a s t 20 c m. p a n el e n 20 0 c m h o og

2 0 1 .1 0 3. 0 6 -A 4

R o l d e u rk a s t A 4 p an e l en 2 0 0 c m ho o g

2 0 1 .1 0 3. 0 6 - 21 2 0 1 .1 0 2. 0 7

2 0 1 .1 0 2. 0 7 - 21

2 0 1 .1 0 2. 0 7 -A 4 2 0 1 .1 0 2. 0 8

2 0 1 .1 0 2. 0 8 - 21

2 0 1 .1 0 2. 0 8 -A 4

R o l d e u rk a s t 21 c m. p a n el e n 20 0 c m h o og R o l d e u rk a s t 20 c m. p a n el e n 10 5 c m h o og R o l d e u rk a s t 21 c m. p a n el e n 10 5 c m h o og R o l d e u rk a s t A 4 p an e l en 1 0 5 c m ho o g

R o l d e u rk a s t 20 c m. p a n el e n 78 c m h o o g R o l d e u rk a s t 21 c m. p a n el e n 78 c m h o o g R o l d e u rk a s t A 4 p an e l en 7 8 c m h oo g

B r i n k

T e c h n i e k

B V


schakelpracticum P r a c t i c u m t a f e l

m e t

o p b e r g s y s t e e m

Opbergsysteem voor het opbergen van 20 cm., 21 cm. of A4 panelen onder werkblad van de tafel. Voorzien van halftransparante melkglas schuifdeuren. Tafelblad heeft een lichtgrijze HPL toplaag. Op aanvraag andere afmetingen leverbaar en kleur of uitvoering topblad mogelijk. Hoogte bovenkant blad 82 cm. Frame van gelast staal en voorzien van krasvaste poedercoating. Standaard blauw RAL 5007, op aanvraag elke RAL-kleur mogelijk. Daarnaast is een verrijdbare uitvoering eveneens mogelijk Artikel nr.: 2 0 1 .1 0 4. 0 1

O p b e r gs y s t e em 2 0 c m. p a ne l en 3 r ij e n

2 0 1 .1 0 4. 0 1 -A 4

O p b e r gs y s t e em A 4 pa n el e n 2 ri j en

2 0 1 .1 0 4. 0 1 - 21 2 0 1 .1 0 5. 0 2

2 0 1 .1 0 5. 0 1 - 21

2 0 1 .1 0 5. 0 1 -A 4

O p b e r gs y s t e em 2 1 c m. p a ne l en 3 r ij e n V e r ri jd b a a r o pb e r gs y s t e em 2 0 c m. p a ne l en 3 r ij e n V e r ri jd b a a r o pb e r gs y s t e em 2 1 c m. p a ne l en 3 r ij e n V e r ri jd b a a r o pb e r gs y s t e em A 4 pa n el e n 2 ri j en

P r a c t i c u m t a f e l

Bladmaat: 200 x 80 cm met lichtgrijze HPL toplaag. Op aanvraag andere afmetingen leverbaar en kleur of uitvoering topblad mogelijk Hoogte bovenkant blad 82 cm. Frame van gelast staal en voorzien van krasvaste poedercoating. Standaard blauw RAL 5007, op aanvraag elke RAL-kleur mogelijk. Artikel nr.: 6 5 0 .2 5 0

P r ac t ic u mt af el 2 0 0 x 8 0 c m

B r i n k

T e c h n i e k

B V


schakelpracticum L i c h t s c h a k e l i n g e n

o p

p a n e e l

Componenten voor het aanleren van de basisprincipes verlichting voor huis– en utilliteitsinstallaties op veilige spanning (23V AC). Op de panelen zijn alle veelvoorkomende componenten en materialen uit de elektrische verlichtingsinstallaties. Gemonteerd op 20 cm, 21 cm. met standaardbussen of op A4 panelen met veiligheidsbussen en kunststoffen achterbak.

Artikel nr.: 2 0 1 .4 0 1

S L 1 p a ne e l m et e nk el p ol ig e s c h ak el a a r

2 0 1 .4 0 3

S L 3 p a ne e l m et w is s els c h ak el a a r

2 0 1 .4 0 2 2 0 1 .4 0 4 2 0 1 .4 0 5 2 0 1 .4 0 6 2 0 1 .4 0 7 2 0 1 .4 0 9

2 0 1 .4 0 9A 2 0 1 .4 1 0 2 0 1 .4 1 1

2 0 1 .4 1 1A 2 0 1 .4 1 1B

2 0 1 .4 1 1 C 2 0 2 .4 0 1

2 0 2 .4 0 1A 2 0 2 .4 0 2 2 0 2 .4 1 1

S L 2 p a ne e l m et d u b be l po li g e s c h ak el a a r S L 4 p a ne e l m et k r uis s c h ak e la a r

S L 5 p a ne e l m et s e ri es c h ak el a a r

S L 6A p a n ee l m et wa n dc o nt ac t d oos m et B C S L 7 P a n e el me t l am p h o u de r E2 7 S L 9 p a ne e l m et z ek e ri n g h ou d e r

S L 9A p a n ee l m et 1 p o li g e aut o m aa t 6A

S L 1 0 p an e el m et a a rd l ek s c ha k e l aa r 3 0 mA

Ook uit te voeren met Antraciet

L a m p 2 4V E 2 7 2 5 W

en sterling Niko Intense

L a m p 2 4V E 2 7 4 0 W L a m p 2 4V E 2 7 6 0 W

schakelmateriaal. Vul het

L a m p 2 4V E 2 7 1 0 0 W

artikelnummer hiervoor aan met

P H 1 Pa n e el m et k W h m et e r 2 3V A C

een N.

P H 1A P an e e l m et di g it al e k W h -m et e r 2 30 V 1f

P H 2 Pa n e el m et g ro e p e nk as t 3 g ro e p e n + A LS

Bijvoorbeeld 201.401N 201.401N-A4

P H 1 1 P a n e el me t k ru is d oos

Let op! Voor het bestellen van 21 cm of A4 panelen wordt het artikelnummer aangevuld met – 21 respectievelijk – A4

B r i n k

T e c h n i e k

B V


schakelpracticum N i k o b u s

d o m o t i c a

o p

p a n e e l

Voor een kennismaking met domotica en bussystemen in huis– en utilliteitsinstallaties is het practicum Nikobus ontwikkeld. Het practicum gaat in op het uitvoeren van huisschakelingen met een bussysteem en de integratie van apparatuur in domotica-installaties. Het practicum wordt compleet met lesmateriaal geleverd. Gemonteerd op 20 cm, 21 cm. met standaardbussen of op A4 panelen met veiligheidsbussen en kunststoffen achterbak.

Artikel nr.: 2 0 1 .4 6 0

B as is s et Nik o b us p ra c tic um , b es ta a n d e uit

2 0 1 .4 6 1

U i tb r ei d in gs s et Nik o bu s p r ac t ic um, b es t a a n de u it

2 0 1 .4 6 2 2 0 1 .4 6 3 2 0 1 .4 6 4 2 0 1 .4 6 5 2 0 1 .4 6 6 2 0 1 .4 6 7 2 0 1 .4 6 8 2 0 1 .4 6 9 2 0 1 .4 7 0 2 0 1 .4 7 1 2 0 1 .4 7 2 2 0 1 .4 7 3 2 0 1 .4 7 4 2 0 1 .4 7 5 2 0 1 .4 7 6 2 0 1 .4 7 7 2 0 1 .4 7 8

G B N 1, GB N 2 ( 2x ), GB N 3, GB N 4, GB N 5, GB N 8 G B N 6, GB N 7, GB N 3 ( 2x )

G B N 1 p an e e l m et N ik ob us s c h ak el m o du l e G B N 2 p an e e l m et N ik ob us b us s c h ak el a a r G B N 3 p an e e l m et E 2 7 la m p ho u d e r

G B N 4 p an e e l m et T L- a r ma tu u r e n T L l am p G B N 5 p an e e l m et N ik ob us t h e rm os t a at G B N 6 p an e e l m et N ik ob us PI R -m el d e r G B N 7 m et Nik o b us hitt e d et ec t or

G B N 8 p an e e l m et C V- i ns t all at i e s i mu l ati e

G B N 9 p an e e l m et N ik ob us P C -L o gic & s oft w a r e G B N 1 0 pa n e el m et Ni k o b us P C - L ink & s oft w a r e G B N 1 1 pa n e el m et Ni k o b us D im me r m od u le G B N 1 2 pa n e el m et Ni k o b us R ol l uik mo d ul e

G B N 1 3 pa n e el m et Ni k o b us 1V s c h ak el a a r + LE D G B N 1 4 pa n e el m et Ni k o b us 1V s c h ak el a a r

G B N 1 5 pa n e el m et Ni k o b us me t 4V b us s c ha k e l aa r

G B N 1 6 pa n e el m et Ni k o b us R F— o ntv a n g er e n R F 4 k a n aa ls z e n de r

G B N 1 7 m et N ik o bus i nt e rf ac e

Let op! Voor het bestellen van 21 cm of A4 panelen wordt het artikelnummer aangevuld met – 21 respectievelijk – A4

B r i n k

T e c h n i e k

B V


schakelpracticum D r a a d l o o s

b e v e i l i g i n g s s y s t e e m

o p

p a n e e l

Set voor het leren installeren en inregelen van een draadloos beveiligingssysteem. Het practicum gaat in op de begripsvorming rond beveiligingssystemen Het practicum wordt compleet met lesmateriaal geleverd. Gemonteerd op 20 cm, 21 cm. met standaardbussen of op A4 panelen met veiligheidsbussen en kunststoffen achterbak.

Artikel nr.: 7 5 3 .1 0 1

C o m p let e s et m et al l e pa n el e n e n l es m ate r i aa l

7 5 3 .1 0 1B

P B D2 P an e e l m et afs t a n d be d i en i ng

7 5 3 .1 0 1A 7 5 3 .1 0 1 C 7 5 3 .1 0 1 D 7 5 3 .1 0 1E 7 5 3 .1 0 1 F

7 5 3 .1 0 1 G 7 5 3 .1 0 1 H 7 5 3 .1 0 1I

7 5 3 .1 0 1J

P B D1 P an e e l m et b ev ei li gi n gs c e nt ra l e P B D3 P an e e l m et d e u rtj e

P B D4 P an e e l m et P I R be w e gi n gs me l d er P B D5 P an e e l m et c o d es l ot

P B D6 P an e e l m et hi tt ed et ec t o r P B D7 P an e e l m et s i re n e

P B D8 P an e e l m et f lits l am p

M e ets n o e re ns et b ev ei li gi n g P B D9 P an e e l m et in te rf ac e

Let op! Voor het bestellen van 21 cm of A4 panelen wordt het artikelnummer aangevuld met – 21 respectievelijk – A4

B r i n k

T e c h n i e k

B V


schakelpracticum P a n e l e n

v o o r

d e u r i n t e r c o m s y s t e e m

Set voor het leren installeren van een deurintercomsysteem Gemonteerd op 20 cm, 21 cm. met standaardbussen of op A4 panelen met veiligheidsbussen en kunststoffen achterbak.

Artikel nr.: 2 0 1 .7 1 1

S TI 1 p an e el m et t el ef o o n m as te rs t at i on J E

2 0 1 .7 1 3

S TI 3 p an e el m et d e ur s ta ti o n J E R - 2

2 0 1 .7 1 2 2 0 1 .7 1 4 2 0 1 .7 1 5 2 0 1 .7 1 6

S TI 2 p an e el m et d e ur s ta ti o n J E - D C

S TI 4 p an e el m et g es t a bil is ee r d e v o e di n g 12 - 1 6 V S TI 5 p an e el m et d e ur o p e n er EI 9S

S TI 6 p an e el m et bi n n e np os t J F - 1M D

P a n e l e n

v o o r

f l a t i n t e r c o m s y s t e e m

Set voor het leren installeren van een flatintercomsysteem Gemonteerd op 20 cm, 21 cm. met standaardbussen of op A4 panelen met veiligheidsbussen en kunststoffen achterbak.

Artikel nr.: 2 0 1 .7 2 1 2 0 1 .7 2 2 2 0 1 .7 2 3

S FI 1 p an e el m et d e ur s ta ti o n

S FI 2 p an e el m et t el ef o o n m et o n t gr e n d el in gs d r uk k n op

S FI 3 p an e el m et 2 4V A C i n ga n g e n 1 2V D C ui tg a n g

Let op! Voor het bestellen van 21 cm of A4 panelen wordt het artikelnummer aangevuld met – 21 respectievelijk – A4

B r i n k

T e c h n i e k

B V


schakelpracticum M o t o r e n

o p

p a n e e l

Motoren voor het testen van schakelingen op 23/40V of op 230/400V, voorzien van ingegraveerd aansluitschema. As is volledig afgeschermd door middel van gepolijst acrylaat blok . Gemonteerd op 20 cm, 21 cm. met standaardbussen of op A4 panelen met veiligheidsbussen en kunststoffen achterbak.

Artikel nr.: 2 0 1 .2 0 1. 0 1

P a n e el S M 1 wis s e ls t ro o mm ot o r 2 3V

2 0 1 .2 0 2. 0 2

P a n e el S M 2A d r aa is t r o omm ot o r 2 3/ 4 0 V

2 0 1 .2 0 2. 0 1 2 0 1 .2 0 3. 0 1 2 0 1 .2 0 4. 0 1 2 0 1 .2 0 9. 0 1 2 0 1 .2 0 9. 0 2 2 0 1 .2 1 0

P a n e el S M 2 d ra a is t ro o mm ot o r 4 0/ 69 V

P a n e el S M 3 po o l oms c h ak el b a re m ot o r m et d a h l a nd e r wik k e li n g 4 0V

P a n e el S M 4 po o l oms c h ak el b a re m ot o r m et g e s c he i de n w ik k el in g 4 0V

P a n e el S M 9 d ra a is t ro o m s y nc h ro o n mo to r

De motoren zijn ook leverbaar 230

respectievelijk 400V leverbaar op A4 panelen

r e l uc t a nti e m ac h i ne 4 0/ 6 9V

P a n e el S M 9A d r aa is t r o om s y nc h r o on m ot o r p e r m a ne nt e m ag n e et 4 0/ 6 9V

P a n e el S M 1 0 u n iv er s e e lm ot o r, 2 3V A C & D C

Let op! Voor het bestellen van 21 cm of A4 panelen wordt het artikelnummer aangevuld met – 21 respectievelijk – A4

B r i n k

T e c h n i e k

B V


schakelpracticum M a c h i n e s c h a k e l i n g e n

o p

p a n e e l

Componenten voor het aanleren van machineschakelingen voor motoren en besturingen. Gemonteerd op 20 cm, 21 cm. met standaardbussen of op A4 panelen met veiligheidsbussen en kunststoffen achterbak. Artikel nr.: 2 0 1 .3 0 1

S K1 p a n e el me t 2- p ol i ge s c hak e l aa r

2 0 1 .3 0 3

S K3 p a n e el me t 3- p ol i ge o mk e er s c h ak e la a r

2 0 1 .3 0 2 2 0 1 .3 0 4

2 0 1 .3 0 4A 2 0 1 .3 0 5 2 0 1 .3 0 6 2 0 1 .3 0 7 2 0 1 .3 0 8

2 0 1 .3 0 8A 2 0 1 .3 0 8B

2 0 1 .3 0 8 C 2 0 1 .3 0 9 2 0 1 .3 1 2

2 0 1 .3 1 2A 2 0 1 .3 1 2B 2 0 1 .3 1 3 2 0 1 .3 1 4 2 0 1 .3 1 5 2 0 1 .3 1 6 2 0 1 .3 1 7 2 0 1 .3 1 8 2 0 1 .3 1 9 2 0 1 .3 2 0 2 0 1 .3 2 1 2 0 1 .3 2 2 2 0 1 .3 2 3

2 0 1 .3 2 4 -A 4 2 0 1 .3 2 5

2 0 1 .3 2 5A

S K2 p a n e el me t 3- p ol i ge s c hak e l aa r

S K4 p a n e el me t s t e r- d r ie h o ek s c h ak el a ar

S K4 A pa n e el m et c om b in at i e omk e e r- & s t e r d r i e h oek s c h ak e la a r

S K5 p a n e el me t el ek t r om a g ne tis c h e s c h ak el a ar , m et t h e rmi s c h e b ev ei li gi n g e n h ul pc on ta c te n

S K6 p a n e el me t el ek t r om a g ne tis c h e s c h ak el a ar e n h u l pc o nt ac t en

S K7 p a n e el me t 3 dr uk k n o p pe n

S K8 p a n e el me t 2 z ek e r i ng h o u de rs

S K8 A pa n e el m et 3 z ek e ri n gh o u d e rs

S K8 B pa n e el m et 3 p oli g e a ut om a at 1 0 (A )

S K8 C p a n e el me t 1 po li g e a ut om a at 1 0( A ) S K9 p a n e el me t t h er mis c h e b ev eil i gi n g

S K1 2 p a n ee l m et s i g na a ll am p r o o d & g r o en

S K1 2 A p a n e el m et 2 du b b el e 3 -k l e u r e n LE D s i g n a al la m p

S K1 2 B p a n e el m et 3 -k l e ur e n LE D -s i gn a al l am p S K1 3 p a n ee l m et m ult if u nc ti o n ee l ti j d re l ais S K1 4 p a n ee l m et 3 a a nz et w e e rs t an d e n

S K1 5 p a n ee l m et s t ar tc o n d e ns at or e n s ta rt d r uk k n op ( 1 f ) v o or w is s els t r o om m ot o r

S K1 6 p a n ee l m et 3 fa s e a a nl o o p w ee rs ta n d e n

S K1 7 p a n ee l m et m ot o rb ev e ili g in gs s c h ak el a a r

S K1 8 p a n ee l m et c o n d e ns at or t. b.v . S te i nm etz S K1 9 p a n ee l m et a ut o ma tis c h e s t e r -d r i eh o ek

S K2 0 p a n ee l m et a ut o ma tis c h e omk e e rs c h ak e l aa r S K2 1 p a n ee l m et e l ek t ro m a gn et is c h e s c ha k e l aa r m et tij d b lok .

S K2 2 p a n ee l m et m a g ne ets c h ak el a a r, me t

t h e rmi s c h e b ev ei li gi n g, h ul pc o nt ac t e n en tij d bl ok S K2 3 p a n ee l m et s o fts t a rt er m et omk e e rf u nc ti e

Let op! Voor het bestellen van 21 cm of A4

panelen wordt het artikelnummer aangevuld met – 21 respectievelijk – A4

S K2 4 p a n ee l m et f re q u e nti e r e ge l aa r 2 3 0/ 4 00 V S K2 5 p a n ee l m et f re q u e nti e r e ge l aa r 2 3/ 4 0V

S K2 5 A p a n e el m et f r eq u e nti e r e g el a a r 2 3/ 4 0V m et I O

B r i n k

T e c h n i e k

B V


schakelpracticum M a c h i n e v e i l i g h e i d

s c h a k e l i n g e n

o p

p a n e e l

Componenten voor het aanleren van de basisprincipes machineveiligheid. Veiligheid is één van de belangrijkste eigenschappen van een moderne machine. CE markering en ARBO zijn niet meer weg te denken uit het moderne productieproces. Een onderhoudsmonteur moet dan ook de juiste kennis hebben van schakelingen die machines veilig maken in gebruik en onderhoud. De volgende begrippen komen in het bijgeleverde lesmateriaal aan bod: • • • •

Machinerichtlijn, CE - markering en ARBO. Veiligheidscategorieën volgens Norm EN 954-1. Redundantie volgens veiligheidscategorie 3 & 4. Schakelingen met noodstop, veiligheidsrelais, veiligheid tijdvertragingen en het veiligheidsbussysteem (Vital).

Gemonteerd op 20 cm, 21 cm. met standaardbussen of op A4 panelen met veiligheidsbussen en kunststoffen achterbak.

Artikel nr.: 2 0 1 .3 6 0

C o m p let e s et m ac hi n ev eil i g he i d, be s t aa n d e uit:

2 0 1 .3 6 1

S KV 1 pa n e el m et n oo ds to p

2 0 1 .3 6 2 2 0 1 .3 6 3 2 0 1 .3 6 4 2 0 1 .3 6 5 2 0 1 .3 6 6 2 0 1 .3 6 7 2 0 1 .3 6 8 2 0 1 .3 6 9 2 0 1 .3 7 0

S KV 1 -SKV 2 -S KV 3 -SKV 4 -S KV 5 -SK V6 + ac c . S KV 2 pa n e el m et v ei li g h ei ds r el ais

S KV 3 pa n e el m et uit b r ei di n gs r el ai s

S KV 4 pa n e el m et m ac h in es im ul at i e S KV 5 pa n e el m et V it al - L oo p

S KV 6 pa n e el m et 3 d ru k k n o p p e n

S KV 7 pa n e el m et v ei li g h ei ds -P L C P lu to A 20 S KV 8 pa n e el m et v i e r Ed e n s e ns o re n

S KV 9 pa n e el m et v ei li g h ei ds I nt e rl oc k S witc h

S KV 1 0 p a n e el m et v ei li g he i ds m a g n ee tc o nt ac t

Let op! Voor het bestellen van 21 cm of A4 panelen wordt het artikelnummer aangevuld met – 21 respectievelijk – A4

B r i n k

T e c h n i e k

B V


schakelpracticum Z w a k s t r o o m s c h a k e l i n g e n

o p

p a n e e l

Componenten voor het aanleren van zwakstroomschakelingen. Gemonteerd op 20 cm, 21 cm. met standaardbussen of op A4 panelen met veiligheidsbussen en kunststoffen achterbak. Artikel nr.: 2 0 1 .5 0 1

S Z 1 pa n e el m et é én d r uk k n o p m a ak

2 0 1 .5 0 3

S Z 3 pa n e el m et d ri e d r uk k n o p p e n m a ak

2 0 1 .5 0 2 2 0 1 .5 0 4

2 0 1 .5 0 4A 2 0 1 .5 0 4B 2 0 1 .5 0 5

2 0 1 .5 0 5A 2 0 1 .5 0 5B 2 0 1 .5 0 6 2 0 1 .5 0 7 2 0 1 .5 0 8 2 0 1 .5 0 9

2 0 1 .5 0 9A 2 0 1 .5 1 0 2 0 1 .5 1 1

2 0 1 .5 1 1A 2 0 1 .5 1 2

S Z 2 pa n e el m et t w e e d ruk k n o p p en m a ak S Z 4 pa n e el m et é én d r uk k n o p v e rb r e ek

S Z 4A p a ne e l m et t w e e d r uk k no p p e n v e rb r e ek S Z 4B p a ne e l m et d ri e d r uk k n op p e n v e r br e ek S Z 5 P a n ee l m et l am p h ou d e r E 1 4

S Z 5A p a ne e l m et t w e e la m p ho u d e rs E 1 4 S Z 5B p a ne e l m et d ri e l am p ho u d e rs E 1 4

S Z 6 pa n e el m et 2 p oli g e om s c h ak e la a r (t ui m el ) S Z 7 pa n e el m et b el 5/ 8 V

S Z 8 pa n e el m et z o em e r 2 4V

S Z 9 pa n e el m et r el ais 2 4V , 2 p o li g oms c h ak el b a a r

S Z 9A p a ne e l m et r el a is 24 V, 3 p oli g o ms c hak e lb a a r S Z 10 p a n e el m et 3 enk e l po li g e t ui m els c h ak el a a rs S Z 11 p a n e el m et s i g n a all a mp j e ro o d

S Z 11 p a n e el m et s i g n a all a mp j e gr o e n

S Z 12 p a n e el m et 3- k l e ur e n LE D -s ig n a al l am p

D i g i t a l e

t e c h n i e k

o p

p a n e e l

Panelen voor basisprincipes digitale techniek Gemonteerd op 20 cm, 21 cm. met standaardbussen of op A4 panelen met veiligheidsbussen en kunststoffen achterbak. Artikel nr.: 2 0 1 .6 6 2

S DI 1. 3 p a n ee l m et A N D e n O R p o o rt o p 2 4V D C

2 0 1 .6 6 3

B O/ 0 6/ 0 8 pa n e el m et k l e p el ek t r is c h en

2 0 1 .6 6 2A

S DI 1. 4 p a n ee l m et 4 i nv er to r e n o p 24 V D C p n e u m atis c h

Let op! Voor het bestellen van 21 cm of A4 panelen wordt het artikelnummer aangevuld met – 21 respectievelijk – A4

B r i n k

T e c h n i e k

B V


schakelpracticum E a s y

P L C

s c h a k e l i n g e n

o p

p a n e e l

Eenvoudige PLC met software voor het aanleren van basisprincipes. Door middel van een USB kabel te programmeren. De software is beschikbaar in 13 talen, waaronder Nederlands. Er zijn verschillende uitvoeringen: • • •

512 serie: 8 in (2 analoog) - 4 uit 719 serie: 12 in (2 analoog) - 6 uit (XL) 719 + 618 serie: 24 in (2 analoog) - 12 uit (XXL)

Voor de 512 en 719 zijn ingangsimulatoren met LED’s beschikbaar. Door middel van een continu of pulssignaal kunnen de ingangen hoog worden gemaakt. Gemonteerd op 20 cm, 21 cm. met standaardbussen of op A4 panelen met veiligheidsbussen en kunststoffen achterbak. De IO en voedingsspanning zijn beveiligd tegen te hoge stromen en overspanning. Artikel nr.: 2 0 1 .6 6 0

2 0 1 .6 6 0A 2 0 1 .6 6 0B

2 0 1 .6 6 0 C 2 0 1 .6 6 0 D 2 0 1 .6 6 0E

P a n e el 5 1 2- D C - R C

P a n el e ns et 5 12 - D C - R C, i ng a n gs i m ul at o r, us b -k a b e l, s oft w a r e ea s y bas ic

P a n e el 7 1 9- D C - R C X L

P a n el e ns et 7 19 - D C - R C XL ,i n g an gs im ul at o r, us b k a b el, s oft w a r e e as y b as ic

P a n e el 7 1 9- D C - R C + 6 1 8 - D C- R E XX L

P a n el e ns et 7 19 - D C - R C + 6 1 8- D C - R E XX L, u s b -k a b e l, s oft w a re e as y b as ic

Acc es soires 3 0 2 .5 5 1

E as y Sof t bas ic

3 0 2 .5 5 2

3 2 K G eh e u g e nm o d ul e v o or E as y P L C

3 0 2 .5 5 1A 3 0 2 .5 5 3

3 0 2 .5 5 3B 3 0 2 .5 5 4

3 0 2 .5 5 4A

E as y Sof t pr of es s i on a l

P r o g ra mm e e rk a be l v o o r E as y P L C ( RS 2 3 2 ) P r o g ra mm e e rk a be l v o o r E as y P L C ( US B ) I n g an gs s im ul at o r v o o r E as y PL C ( 8 i n)

I n g an gs s im ul at o r v o o r E as y PL C ( 1 2 in )

Let op! Voor het bestellen van 21 cm of A4 panelen wordt het artikelnummer aangevuld met – 21 respectievelijk – A4

B r i n k

T e c h n i e k

B V


schakelpracticum S e n s o r e n

o p

p a n e e l

Sensoren gemonteerd op paneel, voor het aanleren van de eigenschappen en mogelijkheden van sensoren. Allen werkend op 24 VDC en voorzien van NO-contact op bussen. Gemonteerd op 20 cm, 21 cm. met standaardbussen of op A4 panelen met veiligheidsbussen en kunststoffen achterbak. Artikel nr.: 6 2 0 .2 0 6A

C o m p let e s et s e ns o r e n ( all e hi e r o n de r g e n o em d e

2 0 2 .6 0 4

P R 4 p a n ee l m et lic hts e ns o r ( L D R)

2 0 2 .6 0 5 2 0 2 .6 0 7 2 0 2 .6 1 5 2 0 2 .6 1 6 2 0 2 .6 1 7 2 0 2 .6 1 8 2 0 2 .6 1 9

ty p e n ee n m a al )

P R 5 p a n ee l h et t em p e r at uu rs e ns o r ( NT C ) P R 7 p a n ee l m et l uc hts ens o r

P R 1 5 p a ne e l m et b e w e gi n gs s ens o r (P I R) P R 1 6 p a ne e l m et in d uc t i ev e s e ns o r

P R 1 7 p a ne e l m et c a p ac it i ev e s ens o r

P R 1 8 p a ne e l m et r e e dc ont ac t s ens o r P R 1 9 p a ne e l m et f ot oc el s e ns o r

M e e t i n s t r u m e n t e n

o p

p a n e e l

Digitale meetinstrumenten op paneel met beveiliging tegen doorbranden en overspanning Gemonteerd op 20 cm, 21 cm. met standaardbussen of op A4 panelen met veiligheidsbussen en kunststoffen achterbak. Artikel nr.: 2 0 1 .9 3 1

S D M 1 pa n e el m et di git a l e v olt me te r A C

2 0 1 .9 3 3

S D M 3 pa n e el m et di git a l e a m p èr e m et er A C

2 0 1 .9 3 2 2 0 1 .9 3 4

S D M 2 pa n e el m et di git a l e v olt me te r D C

S D M 4 pa n e el m et di git a l e a m p èr e m et er D C

Let op! Voor het bestellen van 21 cm of A4 panelen wordt het artikelnummer aangevuld met – 21 respectievelijk – A4

B r i n k

T e c h n i e k

B V


schakelpracticum P n e u m a t i e k s c h a k e l i n g e n

o p

p a n e e l

Pneumatiekcomponenten gemonteerd op paneel, voor het aanleren van de eigenschappen en mogelijkheden van pneumatiek. Geschikt voor werktuigbouwkunde, elektrotechniek en voertuigentechniek onderwijs. Gemonteerd op 20 cm, 21 cm. met standaardbussen of op A4 panelen met veiligheidsbussen en kunststoffen achterbak.

Artikel nr.: 2 0 1 .6 0 1

S P1 p a n e el me t du b b el w e rk . c il in d e r

2 0 1 .6 1 4

S P1 4 p a n ee l m et mic r os c h ak . m et r ol b ed .

2 0 1 .6 0 2

S P2 p a n e el me t t w e e d u b b el w e rk . c ili n d e rs

2 0 1 .6 1 5A

S P1 5 A p a n e el m et en k e l w er k . c i li n d er U IT -I N

2 0 1 .6 0 1A 2 0 1 .6 0 3

2 0 1 .6 0 3A 2 0 1 .6 0 4 2 0 1 .6 0 5 2 0 1 .6 0 6

2 0 1 .6 0 6A

2 0 1 .6 0 6 C 2 0 1 .6 0 7 2 0 1 .6 0 8 2 0 1 .6 0 9 2 0 1 .6 1 0

2 0 1 .6 1 0A 2 0 1 .6 1 1

2 0 1 .6 1 1A 2 0 1 .6 1 1B 2 0 1 .6 1 2

2 0 1 .6 1 2A 2 0 1 .6 1 3

2 0 1 .6 1 3A 2 0 1 .6 1 3B

2 0 1 .6 1 3 C

S P1 A pa n e el m et d ub b e l we rk . c il i nd e r + re e d S P3 p a n e el me t ro l be d ie n i ng 3/ 2 s c h ot e lk l e p S P3 A pa n e el m et m ic r os c hak . ,l uc ht b e di e nd S P4 p a n e el me t ho of ds t u u rv . 5/ 2 s c h uifk l e p

S P5 p a n e el me t he fb o om s tu u rv e nti e l 2 s t a nd S P6 p a n e el me t el ek . b ed . 3/2 v ent i el 2 4V D C

S P6 A pa n e el m et el ek . b e d. 3/ 2 v e nti el 2 4V A C

S P6 C p a n e el me t el ek . b ed . 3/2 v ent i el 1 2V D C S P7 p a n e el me t l uc htv e r de e lb l ok , 1 i n, 4 u it S P8 p a n e el me t s ne l he i ds re g el v e nt i el

S P9 p a n e el me t t w e ed r uk v e nti e l " A N D"

2 0 1 .6 1 7

2 0 1 .6 1 7A 2 0 1 .6 1 8 2 0 1 .6 1 9 2 0 1 .6 2 1 2 0 1 .6 2 2 2 0 1 .6 2 3 2 0 1 .6 2 5

2 0 1 .6 2 5A 2 0 1 .6 2 5B

S P1 0 p a n ee l m et wis s elv e nt ie l " O R "

S P1 0 A p a n e el m et s n el o ntl uc hti n gs v e nti e l

S P1 1 p a n ee l m et h a n d b ed i en d e 3/ 2 v e nti e l S P1 1 A p a n e el m et d ruk b e di e n d 3/ 2 v e nti el

S P1 1 B p a n e el m et ha n d b e d. 3/ 2 k l e p, v e r b r. S P1 2 p a n ee l m et h a n d b ed i en d e 5/ 2 v e nti e l S P1 2 A P a ne e l m et d r uk b ed i en d 5/ 2 v e nti e l

S P1 3 p a n ee l m et e l ek t r. be d. 5/ 2 m o no 2 4V D C

S P1 3 A p a n e el m et el ek t r. b e d.5 /2 m o n o 2 4 VA C S P1 3 B p a n e el m et pn e u. b e d. 5/ 2 m o n o

2 0 1 .6 1 5

S P1 3 C p a n ee l m et e l ek t r. be d. 5/ 2 m o no 1 2V D C

2 0 1 .6 2 5 C 2 0 1 .6 2 6

2 0 1 .6 2 6A 2 0 1 .6 2 7 2 0 1 .6 2 8 2 0 1 .6 2 9 2 0 1 .6 3 1 2 0 1 .6 3 2 2 0 1 .6 3 0

2 0 1 .6 3 0A 2 0 1 .6 3 0B

S P1 5 p a n ee l m et e nk el w e rk . c il i nd e r I N - UI T

S P1 7 p a n ee l m et d r uk r e ge l aa r e n m an o m ete r S P1 7 A p a n e el m et m a n om et e r

S P1 8 p a n ee l m et o li e/ w at e r s c h ei d e r S P1 9 p a n ee l m et l uc htt a nk j e

S P2 1 p a n ee l m et A N D - v e nti el p n e u. b ed . S P2 2 p a n ee l m et s m o o rv ent i el

S P2 3 p a n ee l m et 4 /2 v e nt i el h a nd b e di e n d

S P2 5 p a n ee l m et e l ek t r. be d. b is t. 5/ 2 2 4V D C

S P2 5 A p a n e el m et el ek t r. b e d.b is t. 5/ 2 2 4VA C S P2 5 A p a n e el m et pn e u. b e d. bis t. 5 /2

S P2 5 C p a n ee l m et e l ek t r. be d. b is t. 5/ 2 1 2V D C S P2 6 p a n ee l m et e l ek t r. be d. 4/ 2 v e nt. 2 4V D C

S P2 6 A p a n e el m et el ek t r. b e d. 3/ 2 v en t. 24 V D C

S P2 7 p a n ee l m et p n e u. b ed . 3/2 + m a n. ov er r id e S P2 8 p a n ee l m et l uc hts e ns o r

S P2 9 p a n ee l m et i n duc ti ev e o pn e me r 2 4V D C

S P3 0 p a n ee l t e n b eh o ev e v a n l uc htv o o rz i e ni n g S P3 2 p a n ee l m et i ns t el b. d r uk s c h ak .& w is .c o n.

P a n el e ns et S P a c c e s s o i re s (s l a ng , T k o p, d o o r ) 6 m. l uc hts l a n g P U N - 6X -B L ( 6m m ) i n s e al b a g 6 m. l uc hts l a n g P U N - 4 -B L ( 4m m) i n s e al b ag

Let op! Voor het bestellen van 21 cm of A4 panelen wordt het artikelnummer aangevuld met – 21 respectievelijk – A4

B r i n k

T e c h n i e k

B V


schakelpracticum V o e r t u i g e n v e r l i c h t i n g

o p

p a n e e l

Veel voorkomende voertuigenverlichtingscomponenten gemonteerd op paneel. Geschikt voor werktuigbouwkunde, elektrotechniek en voertuigentechniek onderwijs. Gemonteerd op 20 cm, 21 cm. met standaardbussen of op A4 panelen met veiligheidsbussen en kunststoffen achterbak.

Artikel nr.: 4 5 0 .0 0 1

M V U 1L p a n e el me t k op l am p li nk s

4 5 0 .0 1 7

M V U 13 p a n e el me t al a rm lic hts c h ak el a a r

4 5 0 .0 0 3

M V U 2 R pa n e el m et ac ht er lic ht r ec hts

4 5 0 .0 1 9

M V U 15 p a n e el me t re ml ic hts c h ak e l aa r

4 5 0 .0 0 2 4 5 0 .0 0 3A 4 5 0 .0 0 4

4 5 0 .0 0 4A 4 5 0 .0 0 5 4 5 0 .0 0 6 4 5 0 .0 0 7 4 5 0 .0 0 8

4 5 0 .0 0 8A 4 5 0 .0 0 8B 4 5 0 .0 0 9

4 5 0 .0 0 9A 4 5 0 .0 0 9B 4 5 0 .0 1 0

4 5 0 .0 1 0A 4 5 0 .0 1 1 4 5 0 .0 1 2

4 5 0 .0 1 2A 4 5 0 .0 1 3 4 5 0 .0 1 4 4 5 0 .0 1 5 4 5 0 .0 1 6

M V U 1 R pa n e el m et k o pl am p r ec hts

4 5 0 .0 1 8

M V U 2 RA p a ne e l m et ac ht e rl ic h t rec hts c o m pl. M V U 2L p a n e el me t ac h te r lic ht li nk s

M V U 2L A pa n e el m et ac ht e rlic ht li nk s c o m pl. M V U 3 pa n e el m et k e nt ek env e rl ic hti n g

M V U 4 R pa n e el m et ac ht er lic ht r ec hts a a n ha n g. M V U 4L p a n e el me t ac h te r lic ht li nk s a a nh a n g. M V U 5 pa n e el m et c o nt ac t do os 7 - p ol ig e

M V U 5A p an e e l m et c o nt ac t d o os 13 P W eST

M V U 5B p an e e l m et c o nt ac t d o os 13 P J a eg e r M V U 6 pa n e el m et s t ek e r 7 -p o li g e

M V U 6A p an e e l m et s t ek e r 1 3P W eS T M u ltic o n M V U 6B p an e e l m et s t ek e r 1 3P J e a g er

M V U 7 R pa n e el m et ric ht in g a a n wi jz e r r ec hts

M V U 7A p an e e l m et 3 ric ht i ng a a n wi jz er s rec hts M V U 7L p a n e el me t ric hti n g a a n wijz e r li nk s M V U 8 pa n e el m et d er d e r em lic ht

M V U 8A p an e e l m et d e r de r e mli c ht L E D

M V U 9 pa n e el m et s l e ut els ta rt s c h ak e la a r

M V U 10 p a n e el me t dim lic ht/ g r o otl ic hts c ha k . M V U 11 p a n e el me t k ni p p er lic ht a ut om a at

M V U 12 p a n e el me t k ni p p er lic hts c h ak el a a r

4 5 0 .0 2 0 4 5 0 .0 2 1 4 5 0 .0 2 2 4 5 0 .0 2 3 4 5 0 .0 2 4

4 5 0 .0 2 4A 4 5 0 .0 2 4B 4 5 0 .0 2 5

4 5 0 .0 2 5A 4 5 0 .0 2 6 4 5 0 .0 2 7 4 5 0 .0 2 8

4 5 0 .0 2 8A 4 5 0 .0 2 8B 4 5 0 .0 2 9 4 5 0 .0 3 0 4 5 0 .0 3 1 4 5 0 .0 3 2 4 5 0 .0 3 3 4 5 0 .0 3 5

4 5 0 .0 3 5 X

M V U 14 p a n e el me t s t u ur k o l oms c h ak el a a r M V U 16 p a n e el me t m is tl ic h ts c hak e l aa r M V U 17 p a n e el me t m is t ac hte r lic ht

M V U 18 R p a n e el m et m is tv o or lic ht r ec hts M V U 18 L p a n e el m et mi s tv oo r lic ht li nk s

M V U 19 p a n e el me t 2 re l ais ( wi s s e lc o nta c t en )

M V U 19 A pa n e el m et 2 r el ais ( m aa k c o nt ac t e n ) M V U 19 B pa n e el m et 2 r el ais (v e r b r eek c o nt. ) M V U 20 p a n e el me t 5 c on tr o le l am p e n M V U 20 A pa n e el m et d as hb o a r d

M V U 21 P an e e l m et v o ltm et e r D C

M V U 22 P an e e l m et a mp è r em et e r D C

M V U 23 P an e e l m et 2 t u im el - e n 2 d r uk s c hak . M V U 23 A P a n ee l m et s c h ak e la a r ( ma ak c o nt ) M V U 23 B P a n ee l m et s c h ak e la a r (v e r br e ek . ) M V U 24 P an e e l m et c l ax o n

M V U 25 P an e e l m et s m eltv ei li g h ed e n

M V U 26 P an e e l m et 2 d e u rs c h ak e la a rs

M V U 27 P an e e l m et bi n n e nv er lic ht i ngs u ni t M V U 28 P an e e l m et ac ht e r uit ri j dlic ht

M V U 30 P an e e l m et o r a nj e z w a ail ic ht

M e ets n o e re ns et v o e rt ui g e nt ec h ni ek 4 m m.

Let op! Voor het bestellen van 21 cm of A4 panelen wordt het artikelnummer aangevuld met – 21 respectievelijk – A4

B r i n k

T e c h n i e k

B V


schakelpracticum A u t o a l a r m

o p

p a n e e l

Met dit practicum is het mogelijk een complete autoalarminstallatie te simuleren en een systeem op te bouwen. Leerlingen krijgen zo inzicht in de werking van het alarmsysteem als geheel, de sensoren die gebruikt worden en maken tevens kennis met de SCM klassenindeling. Bij dit practicum hoort ook lesmateriaal, bestaande uit een leerlingenboek met theorie en opdrachten en een docentenhandleiding met achtergronden en uitwerkingen. Van het leerlingenmateriaal zijn twee versies beschikbaar, een VMBO versie en een MBO versie. Artikel nr.: 4 5 1 .0 0 0

P r ac t ic u m a ut oa l a rm

A u t o v e r l i c h t i n g s t r a i n e r

Met dit model leren leerlingen enerzijds de afzonderlijke onderdelen van het elektrisch systeem van een auto kennen en anderzijds leren ze de samenhang tussen verschillende onderdelen begrijpen. In het model zijn o.a. een stuurkolomschakelaar, het verlichtingssysteem, een claxon en de elektrische ontsteking opgenomen. De verschillende onderdelen kunnen onafhankelijk van elkaar worden aangesloten en getest. De onderlinge verbindingen worden gemaakt door middel van meetsnoeren met 4 mm stekers die tevens worden bijgeleverd. De trainer heeft een ingebouwde 13.8V DC voeding:. De voeding is geĂŻntegreerd in het model en beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting. Artikel nr.: 4 2 5 .5 0 0

A ut ov e rl ic h ti n gs t r ai n er

Let op! Voor het bestellen van 21 cm of A4 panelen wordt het artikelnummer aangevuld met – 21 respectievelijk – A4

B r i n k

T e c h n i e k

B V


schakelpracticum C o m p l e t e

m i n i - e x p e r i m e n t e e r s y s t e m e n

De mini-experimenteersystemen zijn ideaal voor het toepassen van een enkele set panelen in een opstelling of het creĂŤren van een extra werkplek naast het standaardpracticum. De experimenteerrekken zijn tweezijdig te gebruiken. De experimenteersystemen worden vervaardig uit aluminiumprofielen en zijn indien vermeld voorzien van een voeding. Artikel nr.: 2 0 2 .1 0 1. 0 5

Ex p e ri m en te e r r ek 1 rij b = 1 6 0 c m

2 0 2 .1 0 1. 0 7

Ex p e ri m en te e r r ek 2 rij e n z o n d er v o e d in g b = 16 0c m

2 0 2 .1 0 1. 0 6 2 0 2 .1 0 1. 0 7F 2 0 2 .1 0 1. 0 8

2 0 2 .1 0 1. 0 8A 2 0 2 .1 0 1. 0 9A 2 0 2 .1 0 1. 1 1 2 0 2 .1 0 1. 1 2

Ex p e ri m en te e r r ek 1 rij + 2 4V A C b= 1 6 0c m

Ex p e ri m en te e r r ek 2 rij e n z o n d er v o e d in g b = 10 0c m Ex p e ri m en te e r r ek 2 rij e n + 2 4V A C b = 1 6 0 c m

Ex p e ri m en te e r r ek 2 rij e n + p n eu m. & 2 4V A C b= 1 6 0 c m Ex p e ri m en te e r r ek 3 rij e n + 2 4V A C / D C b= 1 6 0 c m . Ex p e ri m en te e r r ek 4 rij e n + 2 4V A C b = 1 0 0 c m. Ex p e ri m en te e r r ek 3 rij e n + 1 2V D C / 1 8A

A c c e s s o i r e s

s c h a k e l p r a c t i c u m

Verschillende accessoires voor het schakelpracticum

Artikel nr.: 2 0 1 .9 9 0

2 0 1 .9 9 0 -A 4

6 2 0 .0 2 4A 6 5 0 .2 3 2

M e ets n o e re ns et s c h ak e lp r ac t ic um 4m m 3 6 s t.

V e ili g h ei ds me ets n o e r ens et s c h ak e lp r ac t ic um 4m m 3 6 s t.

M e ets n o e rh o u d e r w an d b ev es ti g in g

V e r ri jb a r e me ets n o e r ho u d e r 56 0 mm b r e e d

Op aanvraag kunnen losse ( veiligheids ) meetsnoeren worden geleverd in kleuren: rood, zwart, geel/groen, geel, groen, bruin, blauw, paars en grijs.

B r i n k

T e c h n i e k

B V


Contact Brink Techniek BV Europaweg 9 / Postbus 4 8181 BG 8180 AA Heerde Telefoon: (0578) 691324 Fax: (0578) 691359 E-mail: Internet:

info@brinktechniek.nl www.brinktechniek.nl

http://www.brinktechniek.nl/prodinfo/Schakelpracticum  
http://www.brinktechniek.nl/prodinfo/Schakelpracticum  

http://www.brinktechniek.nl/prodinfo/Schakelpracticum.pdf

Advertisement