Samen bouwen aan Stompwijk

Page 1

Stompwijk: een kleinschalige en gezellige dorpskern

tussen landelijk gebied

In de afgelopen 20 jaar is er nauwelijks gebouwd in Stompwijk. Jongeren konden geen woning vinden en moesten noodgedwongen het dorp verlaten. Ouderen werd geen perspectief geboden op een geschikte ouderenwoning.

Dit gaat ten koste van de vitaliteit van Stompwijk!

Hoe zorgen we ervoor dat de basisvoorzieningen voor Stompwijk behouden blijven zoals:

• Een goede basisschool;

• Een supermarkt;

• Florerende sportverenigingen en

• Zorgvoorzieningen in de 1e lijn zoals een huisarts.

Wij zijn van mening dat het in stand houden van bovengenoemde voorzieningen alleen mogelijk is als er ook perspectief geboden wordt aan zowel jong als oud om wél nieuwe woningen in Stompwijk te kunnen bewonen.

NIETS DOEN
GEEN OPTIE! 2023-2040
IS

Hoe het plan er precies uit moet komen te zien, bepalen we graag samen met alle Stompwijkers.

We hebben al met verschillende maatschappelijke organisaties, ondernemers en de woningcorporatie gesproken. Nu zijn we benieuwd naar uw mening!

Wat vindt u belangrijk? Hoe moet een zo’n woonwijk eruit zien? Wat zijn uw eigen woonideëen voor de toekomst? Waar moeten we rekening mee houden?

We horen en lezen uw reactie graag bij de volgende panelen.

Veel plezier en bedankt!

BOUWEN
SAMEN
AAN STOMPWIJK 2023-2040

WAAR?

Het gebied waar wij aan denken:

De Westeinderpolder, binnen de nieuwe Veenpolderseweg:

Verkeersontsluiting mogelijk zonder extra verkeersdruk op de Doctor van Noortstraat

Genoeg ruimte voor een landelijke wijk met lekker veel groen

Op loop- en fietsafstand van de voorzieningen in het dorp

Westeinderpolder

HOE?

Lage woningdichtheid per hectare (geen 40 maar ongeveer 20 woningen per hectare)

Veel groen in de wijk

Betaalbare woningen (65% sociaal/middenduur)

Plan ontwikkelen samen met Stompwijk in participatie proces

Waar komt het landschapspark te liggen?

Gefaseerd tussen 2023 en 2040

20 woningen per hectare 1 2 4 3
Waar gaat uw voorkeur naar uit?

EEN NIEUW LANDSCHAPSPARK

De ontwikkeling biedt ook kansen voor een groot landschapspark!

Zou u dit leuk vinden?

Hoe zou zo’n park er volgens u uit moeten zien? En wat zou er in zo’n park allemaal kunnen gebeuren?

Bijvoorbeeld hardlopen, schaatsen, spelen, een evenement op zijn tijd, een theetuin? We zijn benieuwd naar uw ideëen!

Plak ze op de post-it’s...

Welk nummer spreekt u aan? En waarom?

Plak uw post-it’s hiernaast.

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A10 A13 A9 A12
WELKE BEELDEN SPREKEN U AAN? EN WAAROM?
Plak
B1 B2 B3 B4 B6 B7 B11 B10 B9 B8 B5
Welk nummer spreekt u aan? En waarom?
uw post-it’s hiernaast.

Hoe ziet uw ideale woning in deze toekomstige woonwijk eruit?

Plak op deze poster uw post-it’s met droomwensen!

Heeft u zelf verhuiswensen, nu of in de toekomst?

Gemeenschappelijke tuin?

Denkt u aan huren of kopen?

EVEN WOONDROMEN...
Eengezinswoning of appartement?
WELKE BEELDEN SPREKEN U AAN? EN WAAROM? Welke sprekenbeelden u het meest aan? C1 C6 C8 C9 C10 C11 C7 C2 C4 C5 C3

Hoe ziet uw ideale woning in deze toekomstige woonwijk eruit?

Eengezinswoning ofappartement?

Plak op deze poster uw post-it’s met droomwensen!

Heeft u zelf verhuiswensen, nu of in de toekomst?

Gemeenschappelijke tuin?

Denkt u aan huren of kopen?

EVEN WOONDROMEN...
WANNEER? De globale planning: Samenstelling klankbordgroepen: begin 2023 Gezamenlijke planontwikkeling: 2023 - 2024 Vaststellen omgevingsvisie: 2024 Start woningbouwontwikkeling: 2025

SAMEN BLIJVEN MEEDENKEN OVER STOMPWIJK?

Fijn als u blijft meedenken!

Meld u aan via de website: www.samenbouwenaanstompwijk.nl voor een van de klankbordgroepen of om op de hoogte te blijven van de plannen.

Bedankt voor uw betrokkenheid en graag tot binnenkort!

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.