Page 1Din sikkerhed for kvalitet med mere end 40 års erfaring

2015/16

Fyringsanlæg Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder

Dansk t en produc CN Maskinfabrik A/S har specialiseret sig i udvikling og produktion af kedler og biobrændselsanlæg. Samt udbygningsog forbedringsmuligheder for eksisterende anlæg, uanset mærke og kapacitet. CN’s fleksible løsninger sikrer både høj udnyttelse af brændsel, minimal askemængde og høj driftssikkerhed. CN fyringsanlæg til træ, træpiller, flis, briketter og øvrige biobrændsler. Kontakt os for evt. specialønsker omkring Deres fyringsanlæg.


www.cn-maskinfabrik.dk ILTSTYRING

Manuel fyring med træ som supplement

Alle stoker er monteret med iltsonde, der måler ilt-%, dvs. den overskydende luft, som passerer ubrugt gennem ked­len. Derfor kan bræn­d­sels­ mængden styres optimalt i forhold til luften. Ved æn­ dret træk i skorstenen sker der således en automatisk finjustering af anlægget. Anlægget styres ved trinløs regulering af stokersnegl og blæser i forhold til kedeltemp. og røgens iltindhold. Derved op­nås variabel kedelydelse fra 100% - 20%; under 20% kører anlægget på pausefyring.

Omrører & Brandslukningsudstyr Alle CN løse stoker findes i 4 standard udgaver med 250, 400, 700 og 1000 liters beholder. De er alle udstyret med automatisk brandslukningsudstyr, omrører, vedlige­holdelsesfri lejer, kraftig bundsnegl i 8 mm st 52, overkogstermostat, temperaturføler, lambdasonde, kedelhunt, renseværktøj samt ilt styring.

CN 25 KEDEL monteret med CN 400 STOKER Pga. modulerede (patentanmeldt) drift dvs. en glidende æn­dring af luft- og brændselsmængde, er det muligt at fyre ma­nuelt. Når fastbrændslet lægges i kedlen antændes dette af flammen fra stokeren. Når forbrændingen kommer igang ned­drosler styringen for stokersneglen, da det håndfyrede brændsel bruger ilten. Lufttilførslen kommer fortsat fra blæseren på stokeren, og når brændet udbrænder regulerer styringen igen op for stokersneglen. Manuel fyring kræver dog en kedelydelse på min. 50%.

Hele forbrændingen foregår i en lukket herd som er støbt i 50 mm ildfast keramik. Temp. er ca. 1100 grader i herden, hvilket giver den optimale forbrænding. Det betyder også at man kan bruge en støbejernskedel med vandfyldt bundrist, eller andre kedler at sætte stokeren på. Mulighederne er overvældende. Stokeren og lågerne kan placeres i højre eller venstre efter eget valg.

Nyt omrørerprincip speciel til flis Standard STOKER med 1000 liter magasin. Egnet til mange typer brændsel

Omrører CN’s effektive omrører sikrer at flisen ikke bygger bro ovenover stokersneglen.

2


www.cn-maskinfabrik.dk CN 15 UNIT Hele forbrændingen foregår i en lukket herd som er støbt i 50 mm ildfast keramik. Temperaturen er ca. 1100 grader i herden, hvilket giver den optimale forbrænding. Rengøring er meget nemt pga. de to frontmonterede låger hvor asken nemt kan udtages og rensebørsten kan bruges fra. Alle stålflader som er i berøring med røgen er lavet i korrosionstrængt stål. Lågerne kan placeres i højre eller venstre side, efter eget valg. Alle kedler leveres med shuntventil og brandslukningsudstyr. Akkumuleringstank er unødvendig, idet kedelydelsen reguleres fra 100% - under 3 kW, derved er der heller ingen problemer med sommerfyring. Omrører i brændselstanken er ekstraudstyr.

ILTSTYRING Alle units er monteret med en iltsonde der måler ilt-%, dvs. den overskydende luft som passerer ubrugt gennem kedlen. Derfor kan brændselsmængden styres optimalt i forhold til luften. Ved ændret træk i skorstenen sker der således en automatisk finjustering af anlægget. Anlægget styres ved trinløs regulering af stokersnegl og blæser i forhold til kedeltemperaturen og røgens iltindhold. Derved opnås en variabel kedelydelse fra 100% - 20%; under 20% kører anlægget på pause-fyring. Nu med 1000 liters magasin til flis

Teknisk information: Ydelse kW Varmeflade m2 Volumen brandkammer m2 Prøvetryk bar Vandindhold liter Fyrboks diameter mm Fyrboks dybde mm

Type / Mål CN Unit 15 m. 200 L CN Unit 15 m. 400 L CN Unit 15 m. 700 L CN Unit 15 m. 1000 L

A 665 665 665 665

3-15 1,7 0,05 3 60 375 430

B 1230 1230 1230 1230

C 1050 1050 1050 1250

D 1560 1910 1910 2520

E 20-100 20-100 20-100 20-100

F 1230 1390 1590 1440

G 1760 2070 2280 2200

H 2270 2620 2620 3030

I 1560 1560 1560 1760

J 500 500 500 500

K 500 500 800 860

L 590 590 740 860

M 1870 2220 2220 2630

3


www.cn-maskinfabrik.dk STOKER CN 250 / 400 / 700 / 1000 Vi takker for interessen for vort produkt Stokeren lever op til myndighedernes krav vedrørende sikkerhed på maskiner, eftersom maskinen er CE mærket i henhold til maskindirektivet 2006/42/EF og 97/23/EF. Det er vigtigt, at man køber en maskine der er mærket. Maskinen er derfor konstrueret efter nogle strenge euro­pæ­ iske sikkerhedsstandarder som er listet i Stokerens overensstemmelseserklæring. Til grundlag for maskinen er der et omfattende teknisk dos­sier på maskinen som opbevares af fabrikanten. Såfremt låget åbnes ned til tanken eller stokeren køres fra kedlen, vil maskinen afbrydes (der er ingen efterløb på de roterende dele). Endvidere følger der en brugsanvisning med til maskinen ved levering. Stokeren kan monteres på eksisterende kedel. Der skal endvidere være installeret 400 volt samt nul og jord (CE-stik) max. 2 meter fra stokeren. Brændehovedet er monteret udenfor kedlen, derved bibeholdes mulighed for håndfyring med brænde. Indføringssneglen er fremstillet af 30 mm aksel med påsvejste sneglevindinger Ø110 mm i 8 mm st. 52. Brændselsbeholderen på Type 250, 400, 700 og 1000 er på henholdsvis 250, 400, 700 og 1000 liter. Beholderen er monteret med omrører, der sikrer en ensartet materiale tilførsel til sneglen.

Stokeren er forsynet med: l Kraftig hulakselgear monteret direkte på sneglakslen. l Kraftig blæsermotor med sikkerhedsgitter. l Godkendt afbryder der standser snegl og omrører under påfyldning. l Skinner til frakørsel af stoker fra kedel. l Godkendt afbryder der standser snegl og omrører når stoker køres fra kedel. l Vandslukningsudstyr som standard. l Brændehoved støbt i 50 mm ildfast beton. l Termostat der afbryder stokerens sneglfremføring ved for lav temperatur/ilt. l Stokeren kan leveres med henholdsvis 24kW, 45kW, 80kW eller 120kW brændhoved.

Kedel Betegnelse: CN 15 Unit CN250 løs stoker CN400 løs stoker CN700 løs stoker CN1000 løs stoker CN 25 + CN250 CN 25 + CN400 CN 25 + CN700 CN 25 + CN1000 CN 40 + CN250 CN 40 + CN400 CN 40 + CN700 CN 40 + CN1000 CN 80 + CN400 CN 80 + CN700 CN 80 + CN1000 CN 120 + CN700 CN 120 + CN1000

Brændsels- Ydelse Virknings- magasinets kW.: grad størrelse: (liter) 200-1000 15 92% 250 25-40 92% 400 25-80 92% 700 25-120 92% 1000 25-120 92% 250 25 91% 400 25 91% 700 25 91% 1000 25 91% 250 46 92% 400 46 92% 700 46 92% 1000 46 92% 400 81 92% 700 81 92% 1000 81 92% 700 120 92% 1000 120 92%

Teknisk information: Mål mm CN250 CN400 CN700 A 1500-1800 1900-2200 1950-2250 B 1110-1410 1110-1410 1280-1580 C 600 650 780 D 1580 1900 2040 E 870 870 870 Vægt kg: 260 270 290 Tank 250 liter 400 liter 700 liter

4

CN1000 2150 1480-2150 900 2240 1050 430 1000 liter

Anden information Snegl: 9 omdr. pr.min Motor: 900 omdr. pr.min Blæser: 2350 omdr.pr.min Stokeren yder fra 24 kW/h i træpiller. (6% vandindhold) Effektforbrug 110 W


www.cn-maskinfabrik.dk CN KEDELSERIE Kedelserien fra CN er 3 træks-kedler som er opbygget efter de nyeste principper vedrørende konstruktion af kedler for fast brændsel og Stoker fyring. Alle dele er dimensioneret med henblik på at udnytte det indfyrede materiale bedst muligt. Forbrændingskammeret er cirkulært, hvilket giver den bedste varmeoptagelse og samler as­ken så meget som muligt.

Kedlerne er solidt udførte og velisoleret, og alle dele der kommer i kontakt med røgen er udført af korrosionsbestandigt stål. Kedlerne kan leveres med indfyringsstuds før stokeren, på højre/venstre side samt bagpå. Lågerne kan bestilles som højre-/ventre hængslede.

Ekstratilbehør: Luftklap Studs for stoker/automat Røgrør ovenud Rist til 25/15 kedel Rist til 40 kedel Rist til 80/120 kedel Kølespiral 25/15 Kølespiral 40/80 Kølespiral 120 Trækstabilisator Sodblæsning Automatisk askeudtag Askebeholder, 210 ltr. GSM modul

Type: A B C D E F G H Retur / Fremløb Ydelse træ Med automatisk fyring Varmeflade Volumen brandkammer Prøvetryk Maksimalt drifttryk Vandindhold Fyrboks diameter Fyrboks dybde Vægt

Mål: mm mm mm mm mm mm mm mm kW kW m2 m3 bar bar liter mm mm kg

CN 15 Unit CN 25 1010 825 990 1510 133* 155*

500 1" 15 15 1,7 0,05 4 2,5 60 375 430 410

650 1¼" 20 25 2,8 0,13 4 2,5 180 470 750 340

CN 40 1440 1290 1450 2140 187 230 1170 800 1½" 40 46 4,0 0,36 4 2,5 275 630 1200 720

CN 80 1700 1540 1710 2550 250 250 1420 980 2" 65 81 7,5 0,75 4 2,5 490 810 1450 860

CN 120 1840 1540 1710 2710 250 250 1540 1180 2" 90 120 9,6 1,07 4 2,5 560 950 1450 1160

CN 200 2000 2290 2460 3460 250 250 1620 1330 2½" 200 18,9 1,6 4 2,5 860 950 2000 1600

*Røgafgang ovenud som standard

5


www.cn-maskinfabrik.dk CN BIOUDMADER (BIOFEEDER) CN Maskinfabrik’s Bioudmader er et færdigt system til auto­ matisk fødning af stokerkedler med biobrændsel (træflis, spåner, piller m.m.) fra silo til stokerkedel. Udmader anlægget giver mulighed for anvendelse af flere forskellige brændsler i forbindelse med automatisk påfyldning af anlægget. Funktion: Der påfyldes X antal m3 biobrændsel i siloen og hver gang stokeren mangler brændsel starter udmaderen automatisk. To bladfjedre drejer rundt i bunden af siloen og skubber biobrændslet hen til sneglen, hvorefter sneglen transporterer bio­brændslet op til en cellesluse som fører det ned i stokeren. Når siloen er fuld, vil bladfjedrene bøje sig rundt om rotationspladen og efterhånden som der bliver mindre biobrænd­ sel i siloen, retter bladfjedrene sig op og tager derved en passende mængde biobrændsel med hele tiden. Dette er samtidig med til at forhindre brodannelse af flis i si­loen.

CN PRODUCERER KEDLER fra 15 kW op til 200 kW.

Magasin til bioudmader Kan udformes efter behov. Dog max 3,5 x 3,5 m.

Bioudmader: Komplet stoker med styring, brandslukningsudstyr og iltstyring, overkogsthermostat temp.føler samt lambdasonde. Cellesluse med gearmotor. 3 mtr. snegl m. bladfjedre Ø3 mtr. inkl. gear og ben Som ekstra udstyr kan sneglen forlænges med op til 5 meter. Fjedrene leveres standard Ø3.5 meter men kan forlænges op til Ø4,5 meter Som ekstraudstyr kan vi levere den stråt-stående silobund, uden sider A: 310 B: 500-900 C: 1000 mm (bredde) D: 1370-2070

6


www.cn-maskinfabrik.dk

NYHED TIL FLIS Mega: Mega er en nyhed fra CN-maskinfabrik, som gør fyring med flis til en leg. Ingen problemer med brodannelse eller andre irriterende mo­menter. Mega er en stoker med et magasin, som kan rumme de store mængder. Mega fås i 3 forskellige modeller 1,25 m3, 2,5 m3 og 3,5 m3, alle kan de tilpasses kundes behov. Mega´s magasin er 1,5 x 1,5m meter, så den kan fyldes med minilæsser eller frontlæsser. Styring, virkningsgrad og forbrænding er den samme høje standard, som på CN´s andre stokere. Mega kan også køre med træpiller, eller andre alternative brændsler. Mål: Mega 1,25 m³

Højde = 1025 - 1325 mm (2575 - 2875 mm)

Brede = 1600 mm

Længde = 2700 mm

Mega 2,5 m³

Højde = 1525 - 1825 mm (3075 - 3375 mm)

Brede = 1600 mm

Længde = 2700 mm

Mega 3,5 m³

Højde = 2025 - 2325 mm (3575 - 3875 mm)

Brede = 1600 mm

Længde = 2700 mm

Ydelse fra 25 - 200 kW 7


www.cn-maskinfabrik.dk SODBLÆSNING OG VIRKNINGSGRAD Med nutidens priser på brændsel, drejer det sig om at få hver en joule, ud af biobrændslet. Sodblæsning er et godt alternativ, til den traditionelle ma­nuelle rensning af røgrørerne. Med trykluft fjernes de partikler som sætter sig på indersiden af rørene. Denne rensning bevirker, at der hele tiden er det optimale træk i anlægget, som igen sikrer den optimale virkningsgrad. Med nutidens brændselspriser er det en meget vigtig faktor, for at kunne holde en god fyrings økonomi.

På billedet ser man, hvordan røgrørene er hvide og fine, det er en indikator for at forbrændingen er optimal.

gsgrad Virknin ed 1 mm v % 8 ed falder m grørene ø r i v ø t s

AUTOMATISK ASKEUDTAG Kedlerne fra 25-200 kW kan udstyres med automatisk askeudtag. Det letter arbejdet med håndtering af asken ganske betragteligt. 8

ASKESPAND

TRÆKSTABILISATOR

Afhængig af hvordan kunden ønsker at asketransporten skal ske, tilbyder CN også en praktisk askespand der kan indeholde 210 liter aske.

CN Maskinfabrik anbefaler at alle anlæg monteres med trækstabilisator på røgrøret for at minimere risikoen for tilbagebrand.


www.cn-maskinfabrik.dk CN Maskinfabrik tilbyder også ”Nøglefærdige varmeunits” Vi tilbyder at bygge vores nuværende biobrændselsanlæg ind i stål-containere, komplet med rørføring, trykekspansions beholder og elinstallationer. På installationsstedet skal der kun tilkobles fremløb, returløb og vandtilførsel samt et 16A kraftkabel. Den medleverede rustfrie stålskorsten skal selvfølgelig også monteres. Der er lysarmaturer i loftet, galvaniseret stålplade på gulvet i hele kedelrummet og sågar en slangevinde med strålespids.

• - Ofte viser en containerløsning sig at være billigere end et traditionelt fyrrum. • - Kedelstørrelser op til 80kW tager kun halvdelen af pladsen i en 20 fods container. I den resterende halvdel kan vi lave et brændselsmagasin med et rumfang på op til 11 m³. • - Kedelstørrelser større end 80kW anvender al pladsen i en 20 fods container, så her skal brændselsmagasinet etableres separat ved siden af.

Ovenstående 4 billeder viser en meget anvendt løsning, hvor en 20 fods container er udstyret med en CN120 kW kedel med udmader-stoker som er tilkoblet i bagenden af kedlen. Ovenpå stokeren er der monteret en kraftig cellesluse til flis. Denne løsning kan også anvendes til træpiller.

Ved installationen hos kunden bliver CN’s kraftige flissnegl med tallerkenudmader tilkoblet på celleslusen. Dette gør at der, helt efter kundens ønske, kan bygges et flismagasin i nær tilknytning til containeren. Flismagasinet kan næsten laves uendeligt stort. Alternativt kan der evt. opstilles en glasfibersilo til træpiller. 9


www.cn-maskinfabrik.dk

Herover vises en containerløsning med en CN80 kW kedel med udmader-stoker og cellesluse. Bagerst i containeren er der bygget et brændselsmagasin med en volumen på ca. 11 m³. CN´s kraftige flissnegl med tallerkenudmader fører brændslet fra magasinet ind til celleslusen.

Dette anlæg er specifikt beregnet til træpiller, da der er monteret studser til blæsebil. I containerens tag, over magasinet, er der monteret en 2 x 1 m. taglem, hvorigennem der også kan ifyldes flis eller andre biobrændsler.

Herover vises en containerløsning med en CN40 kW kedel med udmader-stoker og cellesluse. Bagerst i containeren er der bygget et brændselsmagasin med en volumen på ca. 11 m³. CN´s kraftige flissnegl med tallerkenudmader fører brændslet fra magasinet ind til celleslusen.

Dette anlæg er specifikt bygget til træflis, men kan selvfølgelig også anvende træpiller og andre biobrændsler. I containerens tag, over magasinet, er der monteret en 3 x 2,5 m. hydraulisk betjent taglem, hvorigennem biobrændslet kan ifyldes.

10


www.cn-maskinfabrik.dk AKKUMULERINGSTANKE med konsol eller ben i 4 mm plade Teknisk information: Liter A mål 1.000 1060 1.600 1350 2.000 1600 2.500 2100 3.300 2600 3.600 2850 4.000 2150 5.000 2650 6.000 3150 8.000 4150 10.000 5150

B mål     RING FOR PRIS Fås også Ø1110    Ø1280 Ø1280   Ø1280    Ø1280    Ø1280    Ø1600 Ø1600 Ø1600 Ø1600 Ø1600  

isoleret - ring for pris

Priserne er ekskl. moms.

METALBESTOS MULTI50 en rustfri stålskorsten med multi-funktion Metalbestos Multi50 er et højteknologisk skorstenssystem med multi-funktion. Skorstenen kan derfor anvendes i forbindelse med traditionelle kedler og brændeovne, lavtemperatur ked­ler og kondenserende kedler. Multi50 er opbygget som en 3-lags konstruktion med 50mm CMS isolering, og er lasersvejset både indvendig og udvendig og udført helt i 0,60mm rustfrit stål. Holdbarhed vejrbestandighed effektivt træk Skorstensdelene samles enkelt med nippel/muffe samling og låsebånd. Det ydre, robuste rør beskytter skorstenen mod udvendig beskadigelse og korrosion. Det glatte inderrør giver en hurtig, jævn røghastighed og opvarmes hurtigt til optimalt træk. Det ydre rør bærer hele konstruktionens egenvægt, således at det indre rør kan arbejde frit uden spændinger. Nem og billig taggennemføring!

11


www.cn-maskinfabrik.dk

GARANTI

CN Maskinfabrik A/S har specialiseret sig i udvikling og produktion af kedler og biobrændselsanlæg. Samt udbygnings- og forbedringsmuligheder for eksistrerende anlæg, uanset mærke og kapacitet. CN's fleksible løsninger sikrer både høj udnyttelse af brændsel, minimal askemængde og høj driftssikkerhed. CN fyringsanlæg til træ, flis, briketter m.m. Kontakt os for evt. specialønsker omkring Deres fyringsanlæg. Selv om det koster mere at få installeret en stokerkedel end et oliefyr, er der flere økonomiske fordele ved at fyre med biobrændsel: • Driftsudgifterne er meget mindre end ved andre fyringsformer • Med et biobrændselsfyr dækkes hele boligens varmebehov • Man sparer op til 90% på varmeregningen i forhold til, hvad det ville koste at fyre med olie. • Besparelsen afhænger af brændselstype og indkøbspris. • CN-Maskinfabrik er en moderne maskinfabrik der lægger en ære i at fremstille et godt og solidt produkt og anvender dertil gamle hånd værksmæssige traditioner. • CN-Maskinfabrik anvender kun danske underleverandører

Landsdækkende forhandlernet. Kontakt din lokale VVS-installatør. Forhandler:

RØDDING BOGTRYKKERI ApS / 7484 1415

Så går du og overvejer at installere biobrændselsanlæg hjælper vi gerne med rådgivning om dimensionering og opstilling.

12

Ret til ændringer forbeholdes.

CN Maskinfabrik brochure DK