Daltec_Wire_DK V2

Page 1

Daltec Wire Enkel. Lydløs. Driftssikker

En original Daltec Wire og vores Daltec friktionstræk er en unik, driftssikker og enkel løsning til fodertransport rundt i dine stalde. I forhold til andre træksystemer minimerer wiren både støj og energiforbrug, fordi den både er let og smidig. Daltec Wire er på mange måder en teknisk optimal løsning, men også rent fodringsmæssigt er den optimal, for risikoen for afblanding undervejs er minimal, og pillerne beskadiges ikke. Specielt i portionsfodringsanlæg er der den ekstra fordel, at foderrester har mindre tendens til at lægge sig på en wire end på andre transportører. Det minimerer både spild og utilsigtet sammenblanding af de forskellige fodertyper. Daltec Wire er produceret af en speciel, certificeret ståltype med høj trækstyrke og sejhed.

Nem at installere Driftssikker Fleksibel Høj hygiejne Minimal afblanding Lavt energiforbrug Enkel og hurtig installation Minimal vedligeholdelse Lang levetid Mange anvendelsesmuligheder Forskellige skivestørrelser: Ø29, Ø34, Ø38, Ø44, Ø49, Ø52, Ø55 mm samt Ø1” og Ø1¼” Kan anvendes sammen med Daltec rensebørster

7680

• • • • • • • • • • •

Daltec A/S · Tybovej 1 · DK-6040 Egtved · +45 76 64 04 40 · daltec@daltec.com · www.daltec.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.