Daltec_FeedeApp_DK V2

Page 1

Daltec DSM Mobile

”Stay mobile with Daltec” Med Daltec DSM Mobile kan man følge og korrigere fodringen via sin smartphone, uanset om man er i stalden, på kontoret eller udenfor bedriften. Det er effektivt og giver maksimal tryghed i hverdagen. Daltec DSM Mobile er en app, der fungerer som fjernadgang til Daltec’s sensorstyrede tørfodringsanlæg med portionsfodring. App’en giver overblik over den øjeblikkelige status og bl.a. mulighed for at justere stiernes foderdata, hvis f.eks. dyrenes ædelyst afviger fra det planlagte. Ændringerne gennemføres nemt, mens man står ude ved de enkelte stier. Alarmer for evt. driftsforstyrrelser vises tydeligt. For at brugerne bedst muligt kan planlægge afhjælpningen, er alarmerne beskrevet i tekst. Der er mulighed for både at slette alarmer og at igangsætte systemet igen.

Daltec A/S · Tybovej 1 · DK-6040 Egtved · +45 76 64 04 40 · daltec@daltec.com · www.daltec.com

7589

Ældre Daltec portionsanlæg kan også opgraderes med DSM Mobile.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.