Prezentácia trasovania električky cez Nové centrum

Page 1

Obsluha územia Nové centrum Trasa električky v území


NovĂŠ centrum


Nové centrum

199 931 ľudí v území denne návštevníkov - 107 710 zamestnancov - 76 350 rezidentov - 15 331


Autobusová stanica

Koncentrácia Heat mapa hustoty návštevníkov, ľudí v zóne zamestnancov a rezidentov

Eurovea 1 a 2


Hlavný problém územia Doprava Vysoká intenzita automobilovej dopravy na príjazdových cestách do územia Zložité prepojenie územia s okrajovými mestskými časťami mestskou hromadnou dopravou Koncentrácia dopravy v križovatke Landererova-Košická-Prístavná-Apollo


DĂĄta z dopravnĂŠho modelu


Nárast individuálnej dopravy v území 2024 Landererova-Košická-Prístavná-Apollo Počet áut v križovatke: 10 rok 2016, 6 755 áut/hod t.j.

346 áut/hod

+ 53%

Dostojevského rad-Landererova Počet áut v križovatke: 6 rok 2016, 3 471 áut/hod t.j.

286 áut/hod

+ 81%


Intenzita dopravy v popoludňajšej špičke 2024


Nové centrum nevyhnutne potrebuje električku! Električková trať, ako nosný dopravný systém Bratislavy, prinesie do územia najkapacitnejší systém dopravy.


Pokles automobilovej dopravy po spustenĂ­ elektriÄ?ky


Pokles IAD 2024 križovatka Landererova-Košická-Prístavná-Apollo

10,346 áut/hod bez električky 9,830 áut/hod s električkou o 516/hod vozidiel menej s električkou (kolóna dlhá 3,6 km rozložená v jednotlivých pruhoch)


Pokles IAD 2024 križovatka Landererova-Košická-Prístavná-Apollo


Základné body pre trasovanie električky


Napojenie na existujúce a budúce električkové radiály ● ● ● ●

Petržalská radiála (Starý most) Ružinovská radiála (Miletičova) Dúbravsko-Karloveská radiála (Nábrežie) Podunajsko-Biskupická radiála (2 alternatívy)


Trnavské mýto Saleziáni Legionárska

Americké námestie

Napojenie na Podunajsko -Biskupickú radiálu Existujúce trasy električiek

Mariánska Kamenné nám. SND

Šafárikovo nám.


Trnavské mýto Saleziáni Legionárska

Americké námestie

Mariánska Kamenné nám. SND

Šafárikovo nám.

Základné body pre trasovanie električky


Vylúčené varianty, pretože nepokrývajú základné body pre trasovanie električky


Variant Dunajská Mlynské Nivy


Variant Dostojevského rad - Karadžičova


4

Varianty trasy elektriÄ?ky


Odborné podklady a dáta ● ● ● ●

Dopravná štúdia STU, Stavebná fakulta, 2019 Aktualizovaný dopravný model, 2019 - 2034 Technické posúdenie vedenia trate na Landererovej ulici, REMING 2019 Posúdenie hlukovej záťaže SND, 2019


Kritériá 1. Dopravno-technické prekážky a realizovateľnosť 2. Dopravná obslužnosť električky 3. Investičné a prevádzkové náklady 4. Verejný priestor 5. Čas realizácie


Spoločná mapa 4 variantov s priamym napojením na Petržalskú, Ružinovskú, Podunajsko-Biskupickú a Dúbravsko-Karloveskú radiálu


1

Dopravno-technické prekážky a realizovateľnosť


Dopravno-technické prekážky Landererova

Dostojevského - Landererova Čulenova

Landererova - Košická


Dostojevského rad Obmedzenie kapacity vnútorného dopravného okruhu ●

Električková trať vedená po vnútornom mestskom okruhu by natrvalo zobrala dva jazdné pruhy s intenzitou dopravy až 2300 áut/hod v jednom smere Električková trať by mala negatívny dopad na jazdné doby nosných autobusových liniek, pretože by znemožnila vytvorenie bus pruhov Vnútorný mestský okruh lemujúci štvrť z 200.000 obyvateľmi, zamestnancami a návštevníkmi nemôže mať len jeden jazdný pruh pre motorovú dopravu


Dostojevského rad - Landererova Zásadné obmedzenie kľúčovej križovatky ●

Električková trať v oblúku okolo budovy Allianz by obmedzila kapacitu križovatky, ktorá napája dopravu z Prístavnej a obchvatu na vnútorný dopravný okruh Sanovanie dopadov na križovatku by si vyžadovalo premiestnenie časti križovatky na súkromné pozemky


Umiestnenie elektriÄ?ky, DostojevskĂŠho rad-Landererova


Landererova Električková trať zhorší autobusovú aj osobnú dopravu ●

Električková trať na Landererovej by zredukovala počet jazdných pruhov

Električková trať by buď nahradila bus pruhy, čím by sa zároveň zhoršila obsluha ostatnou verejnou dopravou

Paralelné bus pruhy s električkovou traťou by zas výrazne obmedzili IAD a obsluhu na hlavnej obslužnej komunikácii v území


Landererova - Košická Obmedzenie kľúčovej križovatky Landererova - Košická Prístavná - Apollo ●

Ľavé odbočenie električky z Landererovej na Košickú pridaním samostatnej signálnej fázy by znížilo kapacitu hlavného ťahu Apollo Košická, o 360 vozidiel za hodinu v každom smere, alebo zrušenie ľavého odbočenia pre IAD

Alternatívne riešenie s nižším dopadom na kapacitu križovatky by výrazne zhoršilo kvalita obsluhy pre chodcov


Umiestnenie električky v križovatke Landererova-Košická


Čulenova Obojsmerná električka je nezlúčiteľná so schválenou dopravnou schémou jednosmernej ulice Čulenova ●

Šírka komunikácie len 7 metrov

Územné rozhodnutie ako jednosmerná komunikácia pre výjazd IAD z celej východnej časti zóny Pribinova

Súčasná schéma vedie IAD obsluhu územia pod zemou, čím minimalizuje prítomnosť vozidiel na Pribinovej


vjazd

Čulenova Schválená dopravná schéma

výjazd

výjazd


Kolízia variantov s dopravno-technickými prekážkami


Dostojevského rad - Čulenova


Variant Dostojevského radČulenova - Čulenova ● ● ●

● ● ●

Nezlučiteľnosť s dopravnou schémou Čulenova Narušenie vnútorného dopravného okruhu Negatívny dopad na jazdné doby nosných liniek MHD na Dostojevského rade v dôsledku zníženia počtu jazdných pruhov Zhoršenie autobusovej dopravy na Landererovej a dopravnej obsluhy celého územia Zníženie kapacity kľúčovej križovatky pre IAD Obstaranie súkromných pozemkov


Variant Landererova


Variant Landererova ● ● ●

Zhoršenie autobusovej dopravy na Landererovej a dopravnej obsluhy celého územia Obmedzenie obsluhy križovatky Landererova-Košická-Prístavná-Apollo Obstaranie súkromných pozemkov


Variant SluÄ?ka


Variant Slučka ●

Nezlučiteľnosť s dopravnou schémou Čulenova


Variant Pribinova


Kolízia s prekážkami Dostojevského - Landererova Narušenie vnútorného dopravného okruhu a križovatky DostojevskéhoLandererova Nezlučiteľnosť s dopravnou obsluhou Čulenova Zníženie kapacity križovatky Landererova-Košická Obmedzenie ostatnej MHD na Landererovej

Landererova

Slučka

Pribinova


Prečo je realizovateľnosť dôležitá Zásadné prekážky vnášajú do projektu nepredvídateľnosť • Ako by sme dokázali prerobiť organizáciu dopravy na Čulenovej? • Ako dlho by trvalo získať súkromné pozemky? • Ako by sa správala doprava na vnútornom mestskom okruhu pri 200,000 ľuďoch prebývajúcich v zóne Vedením električkovej trate po kľúčových dopravných tepnách staviame pevné limity a strácame flexibilitu v tom, ako budeme môcť v území v budúcnosti ďalej organizovať dopravu


2

Dopravná obslužnosť električky


Variant DostojevskĂŠho rad - ÄŒulenova


Jazdná doba Malá scéna - Prístavná

5:43 min

Nástup/výstup Malá scéna - Prístavná Maximálna intenzita cestujúcich Dĺžka trate

1,39 km

16 868 / 19 948

16 930 / 24hVariant Landererova


Jazdná doba SND - Prístavná

4:20 min

Nástup/výstup SND - Prístavná

11 808 / 12 786

Maximálna intenzita cestujúcich Dĺžka trate

1,19 km

12 870 / 24hVariant SluÄ?ka


Jazdná doba SND - Prístavná

6:17 min

Nástup/výstup SND - Prístavná

15 712 / 17 538

Maximálna intenzita cestujúcich Dĺžka trate

1,51 km

14 563 / 24hVariant Pribinova


Jazdná doba SND - Prístavná

3:26 min

Nástup/výstup SND - Prístavná

17 540 / 17 389

Maximálna intenzita cestujúcich Dĺžka trate

1,22 km

19 146 / 24hDopravná obslužnosť 4 variantov Varianty trasy Max. intenzita cestujúcich 24h Nástupy a výstupy v území Jazdná doba, M. scéna/SND - Prístavná

Dostojevského rad - Čulenova

Landererova

Slučka

Pribinova

16 930

12 870

14 563

19 146

16 868/19 948

11 808/12 786

15 712/17 538

17 540/17389

5:43 min

4:20 min

6:17 min

3:26 min


Dopravná obslužnosť 4 variantov

Najpomalšia trasa je variant Slučka Najnižšiu obslužnosť má variant Landererova


Dopady na MHD v celom území


Variant Pribinova ako jediný synergicky dopĺňa tretí priečny koridor MHD cez územie najvyššej koncentrácie ľudí


Ostatné varianty nahrádzajú jeden druh verejnej dopravy inou, ale nerozširujú sieť


Súčasné koridory MHD


DoplnenĂ˝ koridor MHD Pribinova


3

Investičné a prevádzkové náklady


Cena výstavby závislá od dĺžky trate (úsek Malá scéna/SND - Prístavná) Obstaranie pozemkov, ktoré nepatria mestu Dodatočné prevádzkové náklady závislé na dĺžke jazdnej doby (porovnané s najrýchlejšou trasou Pribinova)


Pozemky ktoré nevlastní mesto


Cena výstavby električkovej trate Ceny v nasledujúcej tabuľke sú uvedené len pre úsek Malá scéna/SND - Prístavná K celkovej cene električkovej trate treba prirátať cenu výstavby úseku Prístavná - Miletičova

cca 21,3 mil. EUR


Variant

Dĺžka trate Šafárikovo - Prístavná

Odhad ceny trate (bez DPH)

Odhadovaná cena výkupu pozemkov

Odhadované náklady: pozemky + cena trate, EUR

Dodatočné prevádzkové náklady na rok, EUR

Spoločenské straty - cestovný čas, EUR/rok (250 pracovných dní)

Dostojevského - Čulenova

1,392 km

19,0 mil.

2,3 mil.

21,3 mil.

+ 387 tis.

0,74 mil.

1,19 km

16,2 mil.

3,4 mil.

19,6 mil.

+ 153 tis.

0,29 mil.

Slučka

1,505 km

20,5 mil.

3,9 mil.

24,4 mil.

+ 484 tis.

0,93 mil.

Pribinova

1,221 km

16,7 mil.

1,7 mil.

18,4 mil.

0

0,00

Landererova


4

VerejnĂ˝ priestor


Námestie M.R. Štefánika


Pohyb chodcov


Pohyb chodcov pracovný deň


Pohyb chodcov v sobotu


Pohyb chodcov v sobotu


ElektriÄ?ka vo verejnom priestore


ElektriÄ?ka je mestotvornĂ˝ prvok


S lepšou obsluhou prináša do územia život


Budapešť


BerlĂ­n


Divadlo La Scala - Milรกno


Oslo - Nรณrsko


Dijon - FrancĂşzsko


Nice - FrancĂşzsko


Posúdenie hlukovej záťaže divadelných priestorov


Meranie hlukovej záťaže


Posudok konštatoval najnižšie hlukové zaťaženie budovy SND pri variante Pribinova. Vyššie hlukové zaťaženie pri ostatných posudzovaných trasách tvoria oblúky s minimálnymi polomermi.


Rozsah hodnôt hlukovej záťaže, večer (dB) Varianty trasy

Landererova

Slučka

Pribinova

Opera SND

33 - 42

37 - 45

31 - 42

Činohra SND

35 - 44

36 - 44

30 - 41


Rozsah hodnôt hlukovej záťaže na povraziská, večer (dB)

Variant Pribinova

Variant Slučka


5

ฤ as realizรกcie


Porovnanie termínu spustenia variantov

Dostojevského Landererova Landererova Slučka Pribinova

Predpokladané spustenie električky

Možné Komplikácie

2026 a neskôr

Pozemky súkromných vlastníkov, prestavba križovatky, kompletná zmena dopravnej schémy Čulenova

2026 a neskôr

Pozemky súkromných vlastníkov, prestavba križovatky

2026 a neskôr

Kompletná zmena dopravnej schémy Čulenova, pozemok SND

2024

Pozemok SND


Prečo je čas realizácie dôležitý Každý rok ďalšie desaťtisíce ľudí v zóne bez zodpovedajúcej dopravnej obsluhy územia Dopady každého roku meškania novej električky spôsobujú priame ekonomické aj spoločenské škody 2 mil EUR spoločenské straty za každé 2 roky bez električky


Najlepší variant pre električku v zóne


Trnavské mýto Saleziáni Legionárska

Americké námestie

Mariánska

SND Šafárikovo nám.


Variant Pribinova Obchádza dopravno-technické prekážky v území


Variant Pribinova Obchádza dopravno-technické prekážky v území Najkratšia jazdná doba


Variant Pribinova Obchádza dopravno-technické prekážky v území Najkratšia jazdná doba Najvyššia intenzita cestujúcich električkou


Variant Pribinova Obchádza dopravno-technické prekážky v území Najkratšia jazdná doba Najvyššia intenzita cestujúcich električkou Pridáva tretí MHD koridor cez územie


Variant Pribinova Obchádza dopravno-technické prekážky v území Najkratšia jazdná doba Najvyššia intenzita cestujúcich električkou Pridáva tretí MHD koridor cez územie Najskoršia realizácia trate


Variant Pribinova Obchádza dopravno-technické prekážky v území Najkratšia jazdná doba Najvyššia intenzita cestujúcich električkou Pridáva tretí MHD koridor cez územie Najskoršia realizácia trate Najnižšie prevádzkové náklady


Variant Pribinova Obchádza dopravno-technické prekážky v území Najkratšia jazdná doba Najvyššia intenzita cestujúcich električkou Pridáva tretí MHD koridor cez územie Najskoršia realizácia trate Najnižšie prevádzkové náklady Najnižšie náklady na výstavbu


Variant Pribinova Obchádza dopravno-technické prekážky v území Najkratšia jazdná doba Najvyššia intenzita cestujúcich električkou Pridáva tretí MHD koridor cez územie Najskoršia realizácia trate Najnižšie prevádzkové náklady Najnižšie náklady na výstavbu Najnižšie hlukové zaťaženie SND


Trasa električky po Košickej


ÄŽakujem za pozornosĹĽTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.