Page 73

FORSKNING & UTDANNING

FIGUR 1. Skjematisk tegning av enkelte levercyster med korresponderende radiologiske funn. A. Pyogen leverabscess; MR-lever med diffusjonsopptak viser typisk lav diffusjon, mest uttalt i periferien. B. Biliært cystadenom, med typisk lokalisajon i leversegment fire; CT-lever viser typisk multilokulære cyster med kontrastladende vegger og tynne septa. C. Ekinokokkcyste; Ultralyd viser dattercyster i periferien og mer solid innhold sentralt. D. Simpel levercyste; CT viser en velavgrenset, tynnvegget cyste med tetthet som vann og uten kontrastladende septa eller knuter i veggen. Differensialdiagnostisk kan en ekinokokkcyste i tidlig stadium ha likt utseende som en simpel cyste.

tidlig metthetsfølelse. Komplikasjoner som cysteruptur,

tisk nyttig for å vurdere om symptomene er relatert til

intracystisk blødning og galleveisobstruksjon er sjeldne,

cysten. Laparoskopisk fenestrering kan være aktuelt ved

men øker med økende cystestørrelse.

tilbakefall etter skleroseringsterapi (7).

Diagnostikk

POLYCYSTISK LEVERSYKDOM

En simpel levercyste diagnostiseres med ultralyd, CT ­eller

Polycystisk leversykdom («cystelever») karakteriseres av

MR. Ved ultralyd har en simpel cyste typisk tynn vegg,

multiple levercyster (8) og skyldes en medfødt malforma-

anekkoisk innhold og posterior ekkoforsterkning (6). På

sjon av galleveiene. Tilstanden deles i tre ulike former:

MR og CT ses tynn vegg og signalintensitet / tetthet som

• von Meyenburg kompleks (biliære hamartomer) er

vann i cysten. Etter kontrastmiddelinjeksjon ses ingen

en ikke-arvelig form for nodulære cystiske lesjoner

oppladning verken på ultralyd, MR eller CT. Leverprøver er nesten alltid normale.

(­insidens 0,7-5,6%). • Isolert polycystisk leversykdom (PCLD) har utallige levercyster (autosomal dominant PCLD, prevalens

Behandling: Asymptomatiske simple cyster trenger ingen ­behandling

1/400 til 1/1000). • Autosomal dominant polycystisk nyresykdom

(Figur 1). Ved symptomgivende levercyster vurderes

(­ADPKD) har utallige cyster i både lever og nyre

perkutan aspirasjon og sklerosering med etanol (7).

(­prevalens 1/100.000 til 1/1000.000). Kvinner utgjør

­Aspirasjon alene gir ofte residiv, men kan være diagnos-

2/3 og diagnose­tidspunktet er ofte rundt 50 år (8).

KIRURGEN 2-2021 I 161

Profile for WebPress

Kirurgen 2/21 Hjertekirurgi  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded