Bransjebladet Camping - Utgave 1 2023

Page 30

BRANSJEBLAD FOR CAMPINGPLASSEIEREN NR. 01 - 2023 NHO Reiseliv og NAF i nytt samarbeid Aktuell profil: Erik Moen Energieffektivisering: Hva bør du velge? NHO Reiseliv med offensiv inn mot kommunevalget

Bransjebladet Camping

Ansvarlig utgiver:

Polinor Media AS, Støperigata 7, 3040 Drammen

Tips oss på: post@campingbransjen.no

Redaktør:

Tore Kristensen

E-post: tore@eddapresse.no

Journalist:

Eivin Kristensen Vangsnes

Annonseansvarlig:

Tom Egil Johansen

E-post. tomegil@polinormedia.no

Daglig leder:

Aslak Hougen

E-post: aslak@polinormedia.no

Tlf.: 99256874

Opplag:

Distribueres til samtlige norske campingplasser.

Forsidefoto:

Lovisenberg Familiecamping i Kragerø

(Foto: Hamre Familiecamping AS)

Layout:

Edda Grafisk AS

Redaksjonen ble avsluttet 08.03.2023

Campingslille tørre

Hva kaller man ulver som lager middag?

Ulv i forklær.

Innhold

SIDE 2
Leder 3 Energieffektivisering for reiselivsbedrifter 4 Den store vennlige campingkjempen 10 Bra campingtrøkk på reiselivsmessene 17 NHO Reiseliv Camping og NAF i nytt samarbeid ..................................... 24 Måtte sette opp prisen på campingen 26 Spontankjøpte campingplass 26 – Må være synlig på digitale flater 28 Trender på sosiale medier: Hva kan vi forvente oss i 2023? 28 NHO Reiseliv med offensiv satsning inn mot kommunevalget 36 4 24 10

Alle skal med

En av privilegiene ved å være redaktør i et bransjeblad er at man får muligheten til å se på bransjen man jobber med fra ulike perspektiver. Noen campinger eies av store konserner, mens andre kanskje er en liten mann- og konebedrift. Det er vel knapt noen bransjer i Norge som er mer spredt ut over geografisk enn campingnæringa. Med et slikt utgangspunkt kan det fort bli slik at man sitter på hver sin tue og finner på lure eller dumme ting etter eget for godt befinnende, men slik er det ikke i campingnæringa.

Her er det på et vis det gamle slagordet til Arbeiderpartiet, «Alle skal med» som gjelder. Gjennom Nasjonal klynge for campingnæringen har Norsk Turistutvikling sammen med NHO Reiselivs campingavdeling skapt en unik møteplass der man har en utbredt delingskultur. Den som har funnet på noe lurt, deler dette med de andre. Så langt er det vel femti campinger som er med i klynga, men det er plass til mange flere. Og nå bygges det også opp en egen klynge i Nord-Norge. Alle skal med!

I denne utgaven av bladet kan du lese om energidagen som nylig ble arrangert av nettopp Norsk Turistutvikling og NHO Reiseliv. Et svært nyttig og aktuelt arrangement der folk fikk møte ulike fagfolk og spurt dem direkte om man bør satse på varmepumpe, solceller eller kanskje flisfyring. I tillegg ble det kaotiske strømmarkedet også et tema. Her var det mye å lære og folk delte villig vekk av egne erfaringer.

En annen som virkelig deler egne erfaringer er denne utgavens aktuelle profil, Erik Moen, fra Hamresanden Familiecamping i Kristiansand. Han er en foregangsmann både på deling og profesjonalisering av campingbransjen. «Jeg er opptatt av at vi engasjerer oss i et felleskap som er med på å gjøre oss alle bedre.», sier han i intervjuet. Det vitner om en kultur der man ser langt ut over egen tue, og det er slike holdninger som ligger til grunn for at campingnæringa i Norge har tatt store sprang de siste årene. Camping har blitt hipt og er kvitt harrystemplet.

Det går dessverre fortsatt ikke an å skrive en leder uten å komme innom strømkrisa. I en liten notis i denne utgaven kan du lese om at Roald Hegglund ved Tangenodden camping savner mer strømstøtte til næringslivet. Campingen hans har mottatt 18.000 kroner i strømstøtte, mens en månedsregning er på nærmere 65.000 kroner. Han beskriver at det er en byråkratisk affære å søke strømstøtte og at honorarene til konsulent- og regnskapsbyrå nå er oppe i cirka 40.000 kroner. Han angrer nesten på at han har brukt tid, energi og penger på å søke.

Det er nesten så man ikke tror at det går an, og vi får håpe at bransjeorganisasjoner som NHO Reiseliv får gjennomslag for at strømstøtteordninga må bli bedre. Ingen vet hvor lenge strømkrisa vil vare, men vi vet at den ikke er over.

På tross av denne malurten ser det ut til at bransjen er klar for nok en strålende campingsesong. La oss håpe at alle skal med i år, både norske og utenlandske turister.

SIDE 3
Tore Kristensen Redaktør, Camping tore@eddapresse.no
LEDER
«Camping har blitt hipt og er kvitt harrystemplet.»

Energieffektivisering:

Hva bør du velge?

Det er et potensial for å redusere energibruken med mellom 20-50 prosent i eksisterende bygg, ifølge ENOVA. Men hvilken teknisk energiløsning vil lønne seg for din campingbedrift? Hva er den beste strømavtalen? Dette og mer til ble presentert og diskutert på Energidagen som Norsk Turistutvikling og NHO Reiseliv arrangerte i begynnelsen av februar.

Strømkrisa preger og plager fortsatt mange i campingnæringa. Kompliserte strømavtaler og et utall mulige tekniske løsninger gjør at mange ikke helt vet hvor de skal begynne for å få ned de skyhøye kostnadene. På Energidagen fikk et trettitalls eiere av campinger og fjellstuer en god gjennomgang av ulike tekniske løsninger som solcellepanel, solfangere, ulike varmepumper, flisfyring, bergvarme og hvilke styringssystemer som finnes. Ikke minst fikk deltagerne høre mer om hva ulike strømavtaler innebærer og til slutt en gjennomgang av hvilke støtteordninger Innovasjon Norge kan bidra med.

HVILKEN STRØMAVTALE BØR DU VELGE? Lena Gravdal fra Dalane Energi fortalte at det ikke enkelt å manøvrere i dette landskapet. Noe som vel heller ikke var en bombe for de fremmøtte.

− Det er like mange varianter av avtaler som det er strømleverandører. Netteier kan dere ikke velge selv, men leverandør står dere fritt. Husk at for bedrifter er det dårligere beskyttelse enn for private, sa Gravdal og spurte forsamlingen om de trodde de som strømleverandør setter pris på høye spotpriser?

− Nei, det gjør vi ikke! Vi håper på at prisene skal gå ned. Leverandøren lager ikke strømmen, vi kjøper den gjennom Nord Pool. Det er stor konkurranse. Det er positivt, men det er et vanskelig marked. Gravdal delte sine personlige tanker om ulike strømavtaler.

− Det er mange dårlige varianter. En

SIDE 4 AKTUELT
Tekst og foto: Tore Kristensen VARMEPUMPER: Kjell Ove Solbakken (t.v.) fra Norsk Turistutvikling ledet Energidagen. Rolf Iver Mytting Hagemoen fra Norsk Varmepumpeforening fortalte om ulike typer varmepumper som et energibesparende tiltak for reiselivsbedrifter.

forvaltningsavtale er det vanskelig å komme seg ut av. Så er det flere som kjører kampanjer. Ikke hopp på, slike tilbud kan være bra en liten periode, men på langen taper du. En spotavtale med bindingstid eller spotavtale med tak vil jeg heller ikke anbefale.

Hun er også skeptisk til fastpris timesforbruk flat/profilert på tre, fem eller syv år. Det hun anbefaler for bedrifter er finansiell sikring basert på månedsforbruk kombinert med timesspot for en valgfri periode. Eller timesspotavtale uten bindingstid.

− Det er en rettferdig modell. Sjekk snittprisen for forrige måned på Nord Pool, og sammenlign med den prisen du betaler til din leverandør. Den bør ikke være veldig mye høyere, og er den det bør du vurdere en annen leverandør.

Hun oppfordrer til at man undersøker om noen kjenner til strømleverandøren man ønsker å bruke.

− Velg gjerne en lokal strømavtale og be om eksempel på hvordan strømfakturaen til leverandøren ser ut, sier Lene Gravdal.

VARMEPUMPER KUTTER KOSTNADER

Rolf Iver Mytting Hagemoen fra Norsk Varmepumpeforening startet sitt innlegg

med å spørre deltagerne om de syntes strømmen var dyr. Det ble humret litt i salen før absolutt alle rakk hånden i været. Hagemoen kunne fortelle at mange kjøper varmepumpe som aircondition når det er hetebølger, men om vinteren bruker de panelovnen.

− Man må finne løsninger som kan brukes både til oppvarming og kjøling. Nordmenn glemmer fort fjorårets vinter. Nå tyder mye på at vi vil ha høye strømpriser de nærmeste årene. Det vil lønne seg å investere. I våre naboland er de mer vant til høye priser og de kjøper flere varmepumper enn vi her i Norge.

Hagemoen mener det er et stort potensial for varmepumper. Sjekk hvilket behov din bedrift har for oppvarming og ikke glem tappevannet.

– Installerer du en luft-til-luft-varmepumpe sparer du 67 prosent strøm i forhold til å bruke panelovn. Bergvarme gir enda bedre effekt. Forventet levetid med godt vedlikehold på luft-til-luft og luft-til-vannvarmepumpe er 12-15 år. Når det gjelder bergvarme vil en boret brønn fungere i minst 100 år, men du må bytte pumpe etter rundt 20 år.

Han advarer om at det er mange useriøse aktører, men sier det er en økt profesjonalisering i bransjen.

– Installasjonen er minst like viktig som varmepumpa. Bruk en godkjent forhandler. Vi har en nettside, varmepumpeinfo. no, der kan dere lese mer om lønnsomhet og vedlikehold. Det finnes mange alternative varmepumper så sjekk med en seriøs leverandør hva du bør satse på, sier han og legger til:

– Tappevannsvarmepumpe er veldig relevant for bygg i camping- og reiselivsbransjen, gjerne i kombinasjon med solceller som kan brukes til elbillading blant annet, sa Rolf Iver Mytting Hagemoen.

TELEMARK KANALCAMPING VALGTE SOLFANGERE

Erling Skoe fra Telemark Kanalcamping fortalte at da de bygde nytt sanitæranlegg der, hadde de en lang prosess i forhold til aktuelle energiformer. Dette er en campingplass som er stengt på vinteren og hvor det største forbruket er juni, juli og august.

– Derfor falt valget på solfangere og lufttil-vann varmepumper. Dette har vært både

SIDE 5 AKTUELT
SOLFANGERE: Telemark Kanalcampings nye sanitærbygg varmes opp av solfangere montert på taket. I tillegg har de installert en luft-til-vannvarmepumpe på anlegget. Denne løsningen passer godt for en camping som holder stengt i vinterhalvåret. (Foto: Telemark Kanalcamping)

moro og interessant å drive med. Strømbesparelsen har vært stor og gjestene setter pris på det campingplassen har gjort for å spare miljøet, og vi får mer forutsigbarhet.

Telemark Kanalcamping har også hatt fokus på universell utforming. Alle kraner er berøringsfrie, noe som sparer vannforbruket ifølge Skoe.

For de som ikke er fagfolk er det lett å blande solceller med solfangere. Panelene ser like ut, men der solcellepanelet produserer strøm, produserer solfangeren varme til vann forklarte Vemund N. Mathiesen i selskapet Inventa Solar som følger solfangerne fra produksjon til installasjon.

– Solvarme dekker store deler av varmebehovet selv i Norge. For campingplassene kan solvarme egne seg veldig godt, siden de har høysesong om sommeren når produksjonen fra solceller og solfangere er størst. Solfangere anbefales til sanitæranlegg for oppvarming av forbruksvann og vannbåren gulvvarme, fortalte Mathiesen.

De gjør beregninger for kunden for å vurdere om det vil være lønnsomt å installere solfangere. Modulene er 60 centimeter brede, men kan tilpasses i lengde som passer det aktuelle taket. Mathiesen fortalte at de har montert et slikt anlegg hos Evjua Strandpark. Modulene kostet 134 000 og installasjonen kostet 65 000 kroner. De har også montert et anlegg på Svalbard.

FLISFYRING OG SOLCELLER

Knut Møyner Hohle fra Bioland jobber med flisfyringsanlegg og solceller. De

syr sammen og designer komplette leveranser, alt fra små til større anlegg som egner seg for de som har helårsdrift.

– Når man driver med flisfyring så er fliskvaliteten viktig. Fordelen med bioenergi er at man kan konvertere varmen direkte. Det er 100 prosent fornybart. Grønn varme er både enkelt og effektivt. Solceller kan være attraktivt om sommeren, men er ikke så god i produksjon på vinterstid. Vær oppmerksom på at solceller har 25 års levetid og da må taket under også ha det! Og ikke minst må man tenke på vekt og kunne fjerne snø fra modulene.

Thomas Liland-Vik fra KE Automa -

sjon jobber med energieffektivisering og styresystemer for reiselivsbedrifter.

– Dette er en bransje der utviklingen går utrolig fort. Det er viktig å se på hva vi kan gjøre noe med. Det å spare energi er viktigere enn å produsere den. Hvordan få lavere strømregning? Bruk og kjøp mindre energi, og betal minst mulig for det du kjøper. Bygg utgjør ca. 40 prosent av energibruken i Norge. I de fleste eksisterende bygg finnes det et potensiale på 20-50 prosent energireduksjon, sa Liland-Vik.

Hans råd er at du starter med å få en oversikt over energien du bruker.

– Det finnes mange tekniske system som ikke snakker sammen. Energieffektiv styring er løsningen. Varmepumper og solceller er bra, men må styres riktig. Bruk energien når det er behov.

Med de nye strømreglene er det viktig å passe på effektleddet. Går du over grensen får du høyere regning. Ha et system som passer på dette og bruk energien for å styre unna toppene. Steng av varmtvannsberederen når steikeovnen kjøres på osv.

Olve Sæhlie fra Innovasjon Norge avsluttet Energidagen. Han fortalte at de som driver kombinasjon av gårdsdrift og camping kan søke om støtte til gårdsvarmeanlegg, fyringsanlegg på flis, solenergi og varmepumper til å dekke eget energibehov i landbruksproduksjon.

STRØMAVTALER: − Det er flere strømleverandører som kjører kampanjer. Ikke hopp på, slike tilbud kan være bra en liten periode, men på langen taper du, sa Lena Gravdal fra Dalane Energi.

SPARER PENGER OG MILJØET: Da vi bygde nytt sanitæranlegg valgte vi solfangere og luft-tilvann varmepumper som energiløsning. Strømbesparelsen har vært stor og gjestene setter pris på det campingplassen har gjort for å spare miljøet, og vi får mer forutsigbarhet, fortalte Erling Skoe fra Telemark Kanalcamping.

Deltagerne på energidagen mente det var bra at dette arrangementet ble laget, og at bransjen bør bli bedre til å dele erfaringer fremover etter som folk prøver ut ulike løsninger.

SIDE 6 AKTUELT
KAOTISK: Det finnes et utall ulike strømavtaler. For mange er det vanskelig å forstå hva man bør velge. Her ser du hvilke avtaler Lena Gravdal fra Dalane Energi synes er ok, tvilsom og direkte dårlige.

Campingkonferansen 2023, Kommer du?

Besøk oss da vel og prøv noen av de største nyhetene i 2023. Tror du at du kan selge mer av snack og godteri, men litt usikker på hva du kan gjøre for å øke salget, da bør komme innom for en prat, så finner vi en løsning akkurat for deg.

Thomas Ekenes Fosback

Tlf. 926 52 212

Thomas.ekenes-fosback@orkla.no

Ny ladeløsning for campingplasser:

El-aktører tar investeringen og setter opp anlegget

Notodden Energi har med seg partnerne Garo og EL-PROFFEN når de denne våren lanserer en helt ny løsning for utbygging av ladestasjoner på campingplasser. Behov for lading kom som en kule med pandemi og vekst i antall elbiler i Norge.

Norge er i ferd med å bli et land det er enkelt å være elbil-turist i. Samtidig byr campinglivet på flere utfordringer, fordi mange campingplasser ikke har satt opp ladestolper som er tilpasset lading av elbil.

– Vi lanserer nå en komplett løsning vi har kalt gLup Lading for å gjøre det enklere for campingplasser å få på plass sikker og god lading for elbiler, sier salgs- og forretningsutvikler Sindre Thunestvedt i Notodden Energi.

PARTNERSKAP

Løsningen innebærer at elektroinstallasjonsselskapet Garo leverer ladestolper tilpasset campingplassenes behov. Selve installasjonen blir gjort av lokale elektrikere fra EL-PROFFEN.

– Denne typen oppgradering er dyrt for mange campingplasser. I stedet for å legge ut kanskje 200.000 kroner for dette selv, tar vi investeringen, og så betaler de månedlige beløp til oss som nedbetaling, sier Thunestvedt. Både pandemien og norsk elbilvekst i verdenstoppen har skapt glede, men også utfordringer for mange norske campingplasser. Pandemien gjorde det tidvis umulig å feriere utenfor Norges grenser, noe som skapte økt interesse for Norges-ferie blant nordmenn. I år har det også kommet flere elbiler som kan trekke inntil 2,5 tonn. Sånt kan det bli campingferie av.

TILPASSET ALLE TYPER CAMPINGPLASSER

Dermed må campingplasser i hele landet få på plass sikker lading i høyt tempo, samtidig som de får målt hvor mye strøm som går til lading. Mens mange campingplasser har solid økonomi og hele tiden klarer å tilpasse tjenes-

tetilbudet til gjestenes behov, er det mange campingplasser med mindre ressurser.

– Nå gjør vi det lettere for alle typer campingplasser å få installert ladestolper. Dette er et grep for fremtiden. Det er mye infrastruktur som må på plass for å få løsningen opp og gå, sier Thunestvedt.

Løsningen innebærer at det er campingplassen selv som setter prisen gjestene må betale for å lade bilen.

– Pengene går rett i kassen til campingplassen, som selv kan styre det økonomiske i lys av de månedlige betalingene til Notodden Energi, sier Thunestvedt.

UTPRØVDE LØSNINGER

Løsningen innebærer også at elektroinstallasjonsselskapet Garo leverer ladestolper, som igjen blir installert av elektrikere fra EL-PROFFEN.

– Hovedfokus her er tilførsel av strøm til campingvogner og elbiler, og vi blir en utstyrleverandør til Notodden Energi der EL-PROFFEN gjør en jobb lokalt, sier Erik Bache i E-Mobility i Garo.

– Vi er en sterk aktør innenfor elbillading, med vel utprøvde løsninger som vil fungere veldig bra med den programvaren Notodden Energi stiller med, sier Bache.

Han understreker også at det legges opp til at ladingen skjer på egne områder, som sikrer trygg og effektiv ladeprosess.

– Våre produkter er av velprøvd kvalitet og setter sikkerhet i fokus. Ladestolpene leveres med jordfeilbryter pluss et filter som overvåker og kobler ut dersom det er feil i elektrisiteten. Det er også brukt solide materialer som gjør

at stolpene rett og slett tåler litt juling, legger han til.

BEFARER OG INSTALLERER

EL-PROFFEN har tatt inn denne satsingen som en av sine landsdekkende avtaler, som innebærer at de fleste lokale medlemsbedriftene til EL-PROFFEN vil bidra med befaring, infrastruktur og installasjon.

– Vi står for installasjonen og infrastrukturen rundt satsingen. Når Notodden Energi inngår avtale med en campingplass, tar de kontakt med vår nærmeste installatør. Vi er Norges største elektrikerkjede med rundt 180 medlemmer over hele landet, sier Jarle Dønnestad i EL-PROFFEN, som er salgsansvarlig for alle landsdekkende rammeavtaler kjeden inngår.

– Dette er en viktig jobb, fordi vi opplever at privatkunder kommer til campingplassen som ikke har elbillader. Det er dessuten stadig flere campingturister som kjører elbil. Da må campingplassene oppgradere, sier Dønnestad.

SIDE 8
ANNONSE
Jarle Dønnestad, EL-PROFFEN Erik Bache, Garo BRUK QR KODEN FOR MER INFORMASJON OM GLUP

Fakta: gLup

Profesjonalisering og modernisering for fremtidsrettet og miljøvennlig camping.

I tillegg til at Notodden Energi tar investeringskostnaden og kundeservicen, følger det også med en egen strømavtale, tilpasset driften. Det medfølger en ladeapp, med muligheter for campingplassen til å skille på prisen mellom de faste kundene og de som kommer på Drop In. All inntekt fra lading går til campingplassen, som deretter betaler et fast beløp.

Fakta: Notodden Energi

Notodden Energi har en sterk posisjon, forankring og merkevare i Notodden. I bunnen har selskapet den tradisjonelle rollen som distributør og leverandør av elektrisk kraft, men er også et konsern med nettvirksomhet, kraftformidling, bredbåndstjenester og fjernvarme. Det er selskapets mål å videreutvikle posisjonen til å bli den naturlige og selvskrevne partneren på energi og digitale tjenester i sin region.

Fakta: EL-PROFFEN

EL-PROFFEN er Norges største elektrikerkjede, og kan tilby kundene høy service over hele landet. Selskapet utfører elektroarbeid innen alle fagfelt for både private og næring, samt at de gir tips og råd knyttet til belysning, energisparing og sikkerhet.

Fakta: Garo

GARO er et konsern som under eget varemerke utvikler og produserer innovative produkter og system for elektroinstallasjonsmarkedet. Virksomheten drives i Sverige, Norge, Finland, Irland, England og Polen og konsernet er organisert i 2 forretningsområder GARO Sverige, og GARO øvrige markeder. GARO AS i Norge ble etablert i 1984 og har i dag lager og kontor i Lier.

SIDE 9 ANNONSE
Sindre Thunestvedt, Notodden Energi

Den store vennlige campingkjempen

Erik Moen og familien eier og driver Hamre Familiecamping i Kristiansand og Lovisenberg Familiecamping i Kragerø. Han er regnet som en ruvende skikkelse i campingnæringa. Gjennom god drift og aktiv prising er han en av de flinkeste til å tjene penger i bransjen. Men han er også raus og har hjerterom for de som trenger en håndstrekning.

Det sies om Erik Moen at han er litt mediesky. Han stikker ikke frem nesen i utrengsmål, men når bransjebladet Camping tar kontakt deler han gjerne sine erfaringer med resten av bransjen.

Det var faren Hans Moen, møbelsnekker og industrigründer fra Lom i Gudbrandsdalen, som skiftet beite og fikk familien Moen inn i campingbransjen.

– Hva er historien bak dette karriereskiftet, hvorfor dro dere fra Lom?

– Far bygde i sin tid i møbelbransjen to møbelfabrikker og hadde på det meste tretti ansatte. Da han bygde fabrikk nummer to, måtte han inn på et nytt industriområde og kjøpte seg tomt for å vokse å utvikle selskapet på. Han bygde fabrikken på en stor trekantet tomt ved elva. Han så fremover, og planla å lage et «visitors-center» i den nye fabrikken. Det var da ideen om å lage camping på en del av tomta dukket opp. Men da han satte opp campingskiltet ble det protester. Kommunen engasjerte seg, og teknisk sjef mente at hvis det skulle bli flere campinger i Lom kommune var det en kommunal

oppgave, forteller Erik og legger til:

– Det forundrer meg for øvrig at ikke flere industribedrifter i Norge byr på seg selv på den måten med et «visitors-center». Jeg vil tro det er mange bedrifter som har mye å vise frem.

På omtrent samme tidspunkt dukket NAF Camp Hamre opp i en annonse i Aftenposten. Det var i 1984. Hans Moen hadde da solgt Skjåk Møbler og ville drive camping, og kjøpte like godt det som i dag er kjent som Hamre Familiecamping. I en alder av 86 år er han fortsatt styreleder i selskapet.

– Faderen er aktiv ennå, i tillegg til langsiktig planlegging er han med som en god støttefunksjon. Det er klart at han med en karriere i arbeidslivet som strekker seg godt over 70 år, besitter en stor mengde kunnskap og erfaringer som noen ganger kan komme til god nytte. Han er til stede ved Lovisenberg Familiecamping hele sommersesongen. Vi fikk godkjent en ny reguleringsplan i 2007 og vi skal bygge ut. I denne planen ligger det bl.a. 240-250 hytter og leiligheter. Vi har 223 mål, så det er mye å jobbe med der.

VAR LEI CAMPING

De første årene var det flere campingplasser på Hamresanden, men i 2019 ble Hamresanden Camping kjøpt opp av Hamre Familiecamping og det er nå kun én campingplass på Hamresanden. Familien Moens camping vokste fra stor til kjempestor i norsk sammenheng.

Erik måtte som de fleste barn av campingplasseiere jobbe på campingen. Det lå nok i kortene at han en dag skulle overta. Etter å ha eid Hamre Familiecamping i 6 år, i 1990, kom Lovisenberg Camping i Kragerø for salg. Dersom Erik sa ja til å overta ansvaret for Hamre Familiecamping ville Hans kjøpe Lovisenberg. Slik gikk det til at de endte opp med to campingplasser.

– Årene gikk, og jeg fikk en «overdose» med camping. Jeg hadde ikke mer å gi og måtte rett og slett bare vekk fra campingen. Jeg begynte å studere ved Hotellhøyskolen i Stavanger. Reiselivet lå meg nært. Hvis du går tilbake til tida da jeg var ferdig med å studere, var jeg også ferdig med camping, forteller han.

Men familien ville det annerledes.

Jeg snakket med foreldrene mine. Hvis jeg skulle tilbake i driften så ville jeg overta. I tillegg måtte jeg finne et mål for meg selv og en grunn for at jeg fortsatt skulle drive med camping. Målet ble at jeg skulle tjene penger!

PENGER GIR FRIHET

Erik overtok selskapet og forteller at det gikk litt sport i det med å tjene penger, slå seg selv fra det ene året til det neste. Samtidig ble familietradisjonen med å

SIDE 10 AKTUELL PROFIL
Tekst og foto: Tore Kristensen
SIDE 11 AKTUELL PROFIL
BRUKER ET ÅRSVERK: Erik Moen og familien eier og driver Hamre Familiecamping i Kristiansand og Lovisenberg Familiecamping i Kragerø. – Jeg tror ikke jeg overdriver når jeg sier at vi bruker et årsverk utelukkende på utvikling, forteller han.

pløye resultatet tilbake til selskapet holdt uendret.

– Når du tjener penger får du en frihet til å utvikle bedriften. Det gir deg et rom til å forbedre produktet ditt, sier han og legger til:

– Og så må du ha med flinke folk. Det er virkelig vanskelig å finne de riktige menneskene, men vi har et godt lag på Hamre og Lovisenberg. Jeg må skryte av dem. Det ville vært umulig å drive to campingplasser uten

dem. Har du en bra stab får du frigjort tid til å dyrke nye ideer til utvikling av bedriften. Dette har vært spesielt viktig etter at vi kjøpte opp Hamresanden Camping i 2019. Vi har investert stort i oppgraderinger og vedlikehold etter oppkjøpet. To campingplasser skal bli til en ny og bedre. Jeg tror ikke jeg overdriver når jeg sier at vi bruker et årsverk utelukkende på utvikling.

Erik forteller at da han var i Stavanger var det en veileder som tok tester på

studentene for å finne ut hvilke personlige egenskaper de hadde.

– Da kom jeg og en til ut som idémakere. Det var nok for så vidt ikke overaskende. Jeg er som min far ganske kreativ, og når du tjener penger kan du bruke mer av kreativiteten din. Nå er det kanskje uansett greit å være kreativ når det kommer til produktutvikling. Kreativiteten vært brukt til å starte opp ting som Pluscamp, Camping Sørlandet og Hjerterom. Vi startet også et

SIDE 12 AKTUELL PROFIL
«Det er også verdt å tenke på at prisen forteller gjesten noe om produktet. En for lav pris sier at dette er et dårlig produkt.»
LEK OG MORO: På Hamresanden Familiecamping har de investert i verdens største interaktive lekeplass, men fortsatt duger også en god gammeldags fotballkamp når gjestene vil ha det gøy. (Foto: Hamre Familiecamping AS)

selskap som selger husvogner. Noe av kreativiteten har han brukt på å lage verdens største interaktive lekeplass på Hamre Familiecamping!

MÅ TØRRE PRISE SEG RETT

En av suksessfaktorene som har gjort Erik Moen til en foregangsmann i bransjen er differensierte priser på campingplassen.

– Hvis det er populært for gjestene å ha utsikt eller ligge ytterst ut mot fjorden.

Da setter vi en høyere pris på den delen av campingen. Jeg synes dette med prising er veldig spennende, og ikke minst, vanskelig. Det er nok en grunn til at prising er eget fag på masternivå på Hotellhøgskolen.

Erik og kona har selv blitt aktive campere og reiser rundt og besøker kolleger når de har ferie.

– Mange vi har besøkt har et veldig bra produkt. Vi var på en camping på Vestlandet. Det var som å campe i et postkort.

Prisen var den samme uansett om du var så heldig å få plass ved vannkanten eller lenger inne på området. Jeg la merke til at en gjest brukte den dyrebare tiden av ferien sin for å flytte teltet sitt 20 meter etter første natten på campingen. Da ble nemlig en plass nede ved vannkanten ledig. Den har en høyere verdi for gjesten. Jeg forsøker noen ganger å spørre meg selv om jeg ville betalt mer for en type produkt eller tjeneste. Det kan jo i det minste være en indikator.

SIDE 13 AKTUELL PROFIL
KJØPTE CAMPINGDRØMMEN: Far til Erik Moen, Hans Moen, kjøpte Hamresanden Familiecamping da den ble lagt ut for salg i 1986. Da flyttet hele familien fra Lom i Gudbrandsdalen til Kristiansand for å leve ut campingdrømmen. (Foto: Hamre Familiecamping AS)

Erik har også et annet eksempel om faste fortelt hos sesongcampere. De som har vanlig sommerfortelt, må gjennom den samme operasjonen vår og høst. Opp med telt, og inn med utemøbler du har lagret hjemme over vinteren.

Jeg tenkte som så at dersom gjesten kan låse døren sin om høsten, og slippe bryderiet vår og høst, måtte det være verdt noen kroner. Noe som jeg for øvrig anså bekreftet når gjester var villig til å betale 100.000 til 150.000 for et slik fast fortelt. Jeg vil anbefale mine kollegaer å forsøke å leke litt med prisene, det er som kjent lov å snu. Noen ganger går det bra, andre ganger må vi korrigere oss selv. Kundene reagerer sjeldnere enn vi tror. Samtidig er det også verdt å tenke på at prisen forteller gjesten noe om produktet. En for lav pris sier at dette er et dårlig produkt.

De har også opplevd å få flere klager på prisen før de satte den opp, enn etterpå.

– De som driver camping må tørre å prise seg riktig, sier han og legger til at riktig pris er ikke det samme som lav pris. Det

er for mange som har et dårlig selvbilde på vegne av eget sted. Vi har mange flotte campingperler i vårt langstrakte land, og det er billig å campe i Norge. Og det til tross for at Norge er et høykostland.

Vi har vært litt tøffe på pris, samtidig har vi prøvd og feilet. Det er flere i bransjen som innvender at vi er så heldige på Sørlandet, men det er bare tre uker om sommeren. Vi har kortere sesong og stort sett fullt av nordmenn i fellesferien. Slik sett skiller det oss ut. Klart når hele Norge skal på ferie samtidig får du anledning til å prise opp, men det er ingen automatikk i det. Det er et pristak også her på Sørlandet. Det betyr selvfølgelig også at vi må prise oss betydelig ned utenfor høysesong. Noe vi også må gjøre med tanke på utenlandske gjester. Det interessante med utenlandske gjester er at de sammenligner våre priser mot prisen på andre campingplasser i Norge, ikke mot prisene i landet de kommer fra.

MÅ HA GODE SYSTEMER

Med en far som har erfaring fra industri-

virksomhet er det nærliggende å spørre om også sønnen ser på campingvirksomheten som en industri?

– Industri, ja det er litt riktig. Som mange av våre kollegaer så håndterer vi relativt store volumer. I fjor hadde vi 87 ansatte i sesongen på de to plassene. Det handler for oss litt om å koble effektivisering og industri inn i driften. Noen av våre kollegaer sier til meg at vi er så store. Vi er kanskje større enn mange, men jeg tror likevel ikke at driften nødvendigvis er så forskjellig. En forskjell er kanskje at vi tenker effektivitet fordi vi må det. Har du 2400 gjester inne må du tenke effektivitet, sier Erik.

En annen kjepphest han har er at de omfavner alle nye verktøy som kan gjøre hverdagen lettere for dem.

– En av våre «arbeidsregler» er at kan det effektiviseres/digitaliseres, så skal det effektiviseres/digitaliseres. Vi bruker bl.a. eSmiley, et dansk ik-mat system som er mye brukt av restauranter. Det koster ikke all verden og vi bruker det til alle ik-om-

SIDE 14
AKTUELL PROFIL
KAPTEIN SABELTANN: Hamresanden Familiecamping blir årlig besøkt av et stort antall barnefamilier der ungene skal få sitt første møte med Kaptein Sabeltann i Kristiansand Dyrepark, men ungene koser seg på stranda også. (Foto: Hamre Familiecamping AS)

råder, ikke bare mat. Det hjelper oss med gjennomføring av gode rutiner gjennom året. Vi har et stort antall hytter og hus å vedlikeholde. Da trenger du et godt verktøy for å sikre gode rutiner, og du kan også spare kostnader om du gjør det riktig.

For å illustrere poenget sier han:

– Mange campingplasser drives gjerne av mann og kone. De løper rundt og jobber 24/7. Noen har ikke bookingsystem, og når de skal investere har jeg hørt flere si «vi trenger ikke så avansert». De kan godt være det stemmer i forhold til dagens situasjon, at et enklere system holder for å løse oppgavene en ønsker ivaretatt der og da, men jeg tror at en mann- og konedrift kan ha like stor nytte av effektivisering og det å ta i bruk ny teknologi. Kanskje til og med mer, sier han og legger til:

– Vi forsøker imidlertid å presse oss selv til å tenke litt mer i retning av hva et nytt system kan gjøre for vår bedrift og våre gjester. Det er vanskelig å vite hva en går glipp av om en ikke vet om systemene som finnes. Vi har alltid øynene åpne for

nye ting, men synes selv det er krevende å finne frem i jungelen av nye systemer og mulige nye verktøy. Da er det gull verdt å ha gode kollegaer å dele erfaringer med, og søke kunnskap hos. Det har vi i NHO Reiseliv, og det nasjonale Campingnettverket som er et samarbeide mellom Norsk Turistutvikling og NHO Reiseliv. De to aktørene mener jeg har vært, og er, sentrale for utviklingen av campingbransjen. De arrangerer studieturer, konferanser, lager møteplasser for næringen, og hjelper næringen å sette en agenda for seg selv.

DIGITAL GJESTEKOMMUNIKASJON

Moen mener at bransjen har virkelig store muligheter gjennom digitalisering.

– Nytt hos oss i år er digital gjestekommunikasjon. Fem minutter etter innsjekk får gjestene en sms eller e-post med wifi-koden på campingen. Slik informasjon sendes gjesten automatisk ut ifra våre erfaringer om når et behov oppstår hos gjesten. Etter en dag, sender vi ut info om vaskeri osv. Vi holder på å bygge et system

for dette nå. Vi henger også opp QR-koder rundt om der folk kan laste inn info ved å skanne inn koden. Da kan gjesten f.eks. se et klipp om hvordan bruke vaskemaskinen. Hele poenget er at vi skal gjøre det enklere å være gjest.

En annen kjepphest han har er gode bilder og hjemmesider for campingen.

Det er med på løfte bransjen! Vi burde bli flinkere til å ta bilder, bestill gjerne bilder for neste sesong i mars eller april. Bilder er ferskvare, og må skiftes ut med jevne mellomrom.

Han har sittet i styret i NHO Reiseliv Sørlandet der bedriftene har vært medlemmer i «alle år», helt fra det het Forbundet for overnatting og servering, FOS. Nå heter organisasjonen NHO Reiseliv, og de har blant annet jobbet med klassifiseringssystemet for bransjen.

– Jeg er opptatt av at vi engasjerer oss i et felleskap som er med på å gjøre oss alle bedre. Når vi selv har vært rundt og campet på andre campingplasser ser vi noen ganger ting som ikke er helt etter

SIDE 15
AKTUELL PROFIL
FLINKE FOLK: Her er to av sommervikarene på Hamresanden Familiecamping. Totalt jobber det 87 personer på campingplassene til Erik Moen i høysesongen. – Du må ha med flinke folk. Det er virkelig vanskelig å finne de riktige menneskene, men vi har et godt lag på Hamre og Lovisenberg. Jeg må skryte av dem, sier Erik Moen.

standard, som for eksempel størrelsen på toaletter og dusjer. Et kombirom eller et dusjrom skal være så og så stort. Standardiserte servicebygg mm. kan være med å bidra til at bransjen oppfattes som mer profesjonell tror jeg. Hvis målene er for små vil gjestens forventninger kanskje ikke tilfredsstilles, sier han og tilføyer:

– Jo flere som får jobbet seg inn i klassifiseringssystemet dess bedre og mer profesjonell blir bransjen. Vi har vel kanskje alle vært på engelske hoteller der du aldri kan vite om varmtvannskranene sitter på høyre eller venstre side av blandebatteriet? Vi får jo ut varmt vann, men det blir en slags liten «bug» med tanke på gjestereisen, tror Erik.

ØNSKER SEG ET E-LÆRINGSSYSTEM

Selv om de engasjer hele 87 ansatte i sesongen er det ikke så mange fast ansatte i bedriften. På Hamre er det 4,5 heltidsansatte, og på Lovisenberg kun en person.

– Men vi har mange faste sesongarbeidere, og de vi vet gjorde en god jobb forrige sesong kan vi strekke oss for å få tilbake. Monica og Henriette som jobber med rekruttering er veldig flinke til å plukke de beste kandidatene. De intervjuer nok mer enn 300 personer før hver sesong, og dette starter de med i januar. Hver sesong er det mye nytt å lære, både for en resepsjonist og en renholder. Det vi ønsker oss er et E-læringssystem. Det er vår store drøm.

Dette er noe som er for kostbart for oss å ta alene, og jeg håper å få med Campingnettverket og NHO Reiseliv på det. Da snakker vi kvalitetsheving og kostnadsbesparelse av store dimensjoner for hele bransjen.

Når man møter Erik Moen er det første som slår en at han er en høyreist og vennlig mann. Av bransjefolk beskrives han som en god og sterk røst i campingnæringa og en veldig flink fyr.

– Hva tenker du selv om camping?

– Camping er moro, og det skjer en del i bransjen. Selv har jeg lite med gjester å gjøre nå om dagen. Nå er jeg mer i bakgrunnen og jobber mer i kulissene, samt med litt mer langsiktig planlegging og utvikling, men også dette blir selvfølgelig diskutert i «plenum».

Han har registrert at en del av bransjen sliter.

– Det er tøffe tak for mange, vanskelig å få tak i sommerhjelp og noen sliter med økonomien. Men jeg synes det er en artig bransje å jobbe i. Jeg har ikke møtt campingeiere eller campingverter som ikke er hyggelige. Det er mange koselige, joviale og arbeidsomme folk som jobber med camping. Sånn som presten Lloyd Tryland som drev Kristiansand Feriesenter, han har jo gått mellom kirke og camping. Før vi ble godt kjent, måtte jeg bare innrømme for han at vi går ikke i kirka i utrengsmål der vi kommer fra. Lloyd flirte mye av den.

GRATIS FERIE TIL TRENGENDE

Det var Lloyd og Erik som satte i gang med prosjektet Hjerterom, der de gir bort gratis ferie til trengende midt i høysesongen.

SIDE 16
AKTUELL PROFIL
HJERTEROM: Ideen til prosjektet Hjerterom kom fra Lloyd Tryland, men ble realisert med støtte fra Erik Moen. De fikk med seg hele Camping Sørlandet til å gi bort tusen gratis overnattinger midt i høysesongen til trengende mennesker. – Det gjorde sterkt inntrykk å høre historiene til de som fikk tilbudet og at noe som for oss betyr lite, kan bety så mye for de som trenger det, forteller Erik Moen.

Hva har det gitt dere?

Jeg må innrømme at jeg er jo litt blåruss og tenkte økonomi og markedsføring når jeg så noen som lånte ut ferieboliger gratis til folk, og fikk mediaoppmerksomhet rundt det. Men etter hvert sporet blårussen i meg av, og nå er det menneskene oppi dette som er det viktige. Dette var noe for hele Camping Sørlandet som gruppe. Arvid Solheim i Blå Kors var styreformann til Lloyd på Feriesenteret. Lloyd foreslo at vi i Camping Sørlandet skulle gi bort 1000 overnattinger til verdige trengende. Men du må jo treffe de som trenger det mest, og da ble Blå Kors invitert inn i et samarbeid for å sikre at det skjedde.

Da Erik og Lloyd presenterte ideen for Camping Sørlandet var det ingen innvendinger.

– Spørsmålet ble besvart med et unisont og høylytt «ja». Det overasket egentlig litt, siden vi snakket jo om å gi bort overnattinger gratis i vår egen høysesong. Den rausheten gjorde inntrykk. Det ga også god stemning internt blant de ansatte å hjelpe noen. Etter første runde hadde vi oppsummering med Blå Kors. Der fikk vi høre historiene til de som hadde fått gratis

ferie. Det gjorde sterkt inntrykk når noe som for oss betyr lite, kan bety så mye for de som trenger det. Nå har det vokst, og våre dører er fortsatt åpne.

Han understreker at Blå Kors gjør en fantastisk jobb og at han synes det er et artig prosjekt.

Det har vært bare positivt og ikke minst en tankevekker for flere enn meg, at det er så mange som trenger dette her.

AKTUELL PROFIL

AS)

Det er også en fin måte å selge bransjen på. Hjerterom ble mer enn vi hadde tenkt. Som med andre planer går det ikke helt som planlagt eller forventet. Dette gikk langt bedre, og har nå blitt et nasjonalt prosjekt som støttes av NHO Reiseliv Camping.

CAMPINGBRANSJEN

FIKK HJELP AV KORONA

Erik Moen tror en del TV-serier om camping har vært negativ for bransjen.

– De reflekterer virkeligheten dårlig.

Men vi fikk hjelp av korona til å gjøre flere klar over at camping er et bra alternativ. Bor du på hotell må du opp til frokost, til tiden. På campingen styrer du selv. Du kan gå barbeint i gresset og ha kaffe på trammen. Jeg tror mange nye gjester oppdaget den forskjellen mellom hotell og camping.

Når folk først forstår at camping ikke er mer eller mindre Harry enn andre alternativer er det første steg på veien. Når folk ser at det som skiller er at det å overnatte på en camping er en opplevelse i seg selv, er vi på rett vei. Spør du et barn om hen vil bo i telt eller på hotell vil jeg tro de fleste velger telt. Det er spennende, og fint også for voksne. Camping har ofte en nærhet til naturen som de færreste hotell kan skilte med.

Erik og familien dro selv på campingvogntur under pandemien.

– Dette med å sette tærne i gresset og få seg en god kopp kaffe på morgenkvisten er en fin opplevelse. Det er en annen type frihet, også får vi pratet med hyggelige kolleger. Det er mye bra camping rundt omkring. Virkelig!

SIDE 17 –
«Har du 2400 gjester inne må du tenke effektivitet.»
STORE PLANER: i 1990 Kjøpte familien Moen Lovisenberg Familiecamping i Kragerø. I 2007 fikk de godkjent en ny reguleringsplan og nå skal de bygge ut anlegget. I planen ligger det bl.a. 240-250 nye hytter og leiligheter. Området er på hele 223 mål. (Foto: Hamre Familiecamping

Bra campingtrøkk på reiselivsmessene

Norsk campingbransje har vært godt representert på de store europeiske reiselivsmessene denne vinteren. Rapporter fra folket som har deltatt for norsk camping er veldig positive. Flere tusen eksemplarer av Campingguiden

er levert ut.

Tekst:

Det var 25-års jubileum for «Ferie for alle»-messen i Herning i år. Her var campingbransjen representert med blant andre campingveteranen Thorfinn Johansen-Kirkeng som har vært med på alle messene i Herning. En annen nestor som deltok, var Jan-Henrik Larsen fra NHO Reiseliv. Han har vært med de siste 15 årene.

Bransjesjef camping i NHO Reiseliv Jarle Buseth forteller at dette er Skandinavias største reiselivsmesse.

− Her er hele verden representert, sammen med oss som viser frem stjerneklassifiserte campingplasser i Norge. I år var det 57 000 besøkende over tre dager. Vi delte ut ca. 1400 Campingguider og snakket med ca. 1150 av de som skulle ha guiden. Alle som kom til oss, hadde nesten kun kommet til messen for å få guiden, forteller han entusiastisk.

Han oppsummerer messedagene slik: − Veldig mange hadde kjøpt seg, eller hadde allerede en Autocamper (bobil).

Nye lekeapparater til campingplassen?

Ikke kjøp noe som ruster, fliser eller råtner i løpet av få år.

Våre apparater har en forventet levetid på minst 30 år!

Vi bruker vedlikeholdsfrie materialer og alle apparater er NS-EN1176 godkjente.

Vi tilbyr gratis befaring og løsningsforslag.

Ta kontakt for en uforpliktende prat. info@sove.no | sove.no

Produsert i Norge siden 1975

70 % skulle til Nordkapp, for første gang eller 9 – 12 – 23 gang. Samtlige av denne gruppen var 57,5 år pluss. De resterende var barnefamilier eller par som ønsket seg en spennende Norgesferie. De ville ha fjord og fjell, samt opplevelser de kunne ha med barna på. Preikestolen, Jotunheimen, se reinsdyr, kjøre hundeslede, nordlys, slalåm på sommeren, lekeplasser og bo i hytter gikk igjen. De fleste ville ta fergen til Stavanger eller Bergen, og starte turen derifra.

NHO Reiseliv var også deltakere på Europas største reiselivsmesse i Stuttgart.

− Der fikk vi mange gode tilbakemeldinger på at Campingguiden kan lastes ned via QR-kode. Slik at folk får den både på papir og digitalt. Det satte mange pris på. Det var stor respons på messa for Norge. Det er mange som de siste årene ikke har kunnet planlegge ferie på grunn av koronaen, og flere av de yngre har vært på Instagram og

Norges eneste produsent av Svanemerkede lekeapparater

SVANEMERKET

SIDE 18
MESSENYTT

sett Jotunheimen, Lofoten og Vestlandet. Nå ønsker de å reise og gjenskape de samme bildene «live». Det man ser på Instagram vil man bli eller være en del av, sier Jarle Buseth.

Peter Brag fra Randsverk Camping har denne stemningsrapporten fra andre viktige reiselivsmesser: Knallbra messer i Hannover med 92.500 besøkende og i Hamburg 102.000. Forventer ca. 145.000 i München og 110.000 i Essen. Vi delte ut litt over 2000 guider i henholdsvis Hamburg og Hannover.

PÅ MESSETUR: Thorfinn Johansen-Kirkeng (t.v.) har vært med på alle messene i Herning. Sammen med blant andre Jan-Henrik Larsen fra NHO Reiseliv delte de ut rundt 1400 Campingguider. (Foto: Jarle Buseth)

SIDE 19 MESSENYTT

Har du riktige

på din Camping / bobil plass?

fasiliteter

Vi bygger toalett- og servicehus til

Campingplasser og Bobilplasser - med behov for:

ü WC (også HWC)

ü Dusj

ü Latrinetømming

ü Vask/tørk

ü Oppvaskbenk

ü Drikkevannsutkast

ü Betalingsløsninger

ü Etc.

Se mer på vår hjemmeside:

www.danfo.no

Kontakt oss for en hyggelig campingprat:

Danfo AS er spesialist og markedsledende leverandør av offentlige toaletter/servicebygg, vi leverer servicebygg for dine behov. Vi har levert service/toalettbygg i Norge til våre kunder som blant annet er Kommuner, Fylkeskommuner, Statens Vegvesen, bysentra, parker, døgnhvileplasser, sjåførtoaletter, marinaer, Friluftsområder, bobilplasser og campingplasser, alle steder hvor offentlig toalettbygg er et behov.

Danfo ble stiftet 1969, i Nora Sverige, og der finnes både vårt hovedkontor og våre produksjonslokaler. Fram til i dag har vi levert tusentals toalettløsninger til mer enn 40 land rundt om i hele verden.

SIDE 22 AKTUELT

NHO Reiseliv Camping og NAF i nytt samarbeid

Årets utgave av Campingguiden er et samarbeidsprosjekt mellom NHO Reiseliv og NAF. Tilbudet til de besøkende blir derfor enda bedre, med en samlet oversikt over campingplasser i Norge. − Dette er en åpenbar vinn-vinn-situasjon, sier Jarle Buseth, bransjesjef for camping i NHO Reiseliv.

Tekst: NHO Reiseliv

I mange år har NHO Reiseliv gitt ut Campingguiden som gir oversikt over de stjerneklassifiserte medlemscampingplassene. NAF har også gitt ut en egen brosjyre, og mange reisende har derfor vært nødt til å anskaffe begge brosjyrene for å få en komplett oversikt. Det slipper de år.

− Når vi samler alle campingplassene i en guide når vi ut til flere gjester, noe som vil komme bransjen til gode, og det gjør også en god campingferie mer tilgjengelig for gjestene. Det er veldig gledelig, sier Jarle Buseth og legger til:

− For gjestene er det helt åpenbart enklere å forholde seg til én guide, i stedet for to. Det blir også enklere å finne neste campingplass, dersom man skulle komme til et sted hvor det er fullt. Det kan være viktig for å skape en bedre reiseopplevelse for de besøkende, men også for å sikre at vi utnytter det potensialet og kapasiteten som finnes på norske campingplasser, sier Buseth.

Samarbeidet mellom NHO

Reiseliv og NAF er et resultat av en strategisk retning om mer tverrgående bransjesamarbeid.

− Det er viktig at campingbransjen samler seg. Som produkt ser vi at campingturismen i Norge vokser. Stadig flere norske og utenlandske turister får øynene opp for campingferien. Med denne guiden tror jeg camping-Norge fremstår mer samlet, i tillegg til at man reelt har samlet seg rundt en lik bransjestandard gjennom stjerneklassifiseringen.

− En mer samlet campingnæring vil være positivt for medlemmene, for camping-Norge og for gjestene. Vi håper at Camping i Norge vil bli godt mottatt, og at dette kan være starten på mer samarbeid mellom aktørene. Videre samarbeid på områder som bransjestandarder for eksempelvis søppelhåndtering og innsjekking vil være svært positivt for markedsføringen av campingdestinasjonen, sier bransjesjefen.

TILGJENGELIG FYSISK OG DIGITALT

I tillegg til den digitale versjonen, er Camping i Norge trykket i fysisk opplag på 150.000 eksemplarer. Det er også et resultat av en bevisst avveining.

For mange av campingturistene er det viktig å ha den fysiske boka i hånda når de er på reise. Brukerne av campingguiden er ikke bare nordmenn og skandinaver, men turister fra hele verden. Mange av disse har ikke telefonabonnement med inkludert roaming eller tilgang på internett slik vi er vant til. Om vi kun hadde hatt en digital versjon ville mange av disse mistet tilgangen til viktig informasjon på veien, sier Buseth.

SIDE 24 AKTUELT
ET RESULTAT AV EN BEVISST STRATEGI
NYTT SAMARBEID: NHO Reiseliv og NAF Camp har inngått samarbeid om å lage en felles Campingguide.

ØKENDE INTERESSE BLANT UTENLANDSKE TURISTER

Campingferie i Norge er populær vare i flere utenlandske land. Det er spesielt mange tyske og nederlandske turister som besøker norske campingplasser. I 2022 var det totalt 8,4 millioner overnattinger på norske campingplasser, en økning på 4,6 prosent ifølge tall fra SSB. 2,6 millioner av disse overnattingene var det utenlendingene som stod for. Buseth sier at man har en bevisst strategi for å øke eksporten av norsk campingliv fremover.

Jeg tror vi kan forvente at stadig flere vil få øynene opp campingferie i Norge, både blant nordmenn, men også utenlandske besøkende. Det er en unik måte å oppleve mangfoldet i det destinasjonen Norge har å by på, og fremover blir det viktigere å fortsette markedsføringen mot det utenlandske markedet, avslutter Buseth.

Lett å tilberede, behøver ikke avansert utstyr

Espen er på messa, og håper du kommer bortom for en prat!

Standard-burger fra JÆDER!

Hamburger standard 100g

EPD: 4141396

Hamburger standard 130g

EPD: 4141404

Hamburger standard 160g

EPD: 4141412

Hamburger standard 200g

EPD: 4839890

Mobil:906 78 610

E-post: espen@jaeder.no

TRIGONOR

Vi hjelper deg med design og utforming av

vi

SIDE 25
ER LEVERANDØR AV LEKEPLASS OG UTEMILJØ!
lekeplass og utemiljø. Tenker du på å oppgradere eller bygge ny lekeplass, da er
de rette til å hjelpe deg i prosessen. Lite eller stort, vi gjør det meste. Sammen med våre dyktige fagfolk, tar vi ansvar for hele prosessen – inkludert idéutvikling, prosjektering, montering og videre vedlikehold.
Ta kontakt for et godt tilbud! www.trigonor.no 69 27 90 10 AKTUELT
Ta kontakt med våre lekeplasseksperter på 69 27 90 10, mail lekeplass@trigonor.no eller se mer på trigonor.no/lekeplass.
Jarle Buseth bransjesjef camping NHO Reiseliv

Måtte sette opp prisen på campingen

FOR LITE STRØMSTØTTE: Roald

Hegglund ved Tangenodden camping savner mer strømstøtte til næringslivet. Campingen har han mottatt 18.000 kroner i strømstøtte, mens en månedsregning er på nærmere 65.000 kroner. (Faksimile fra Hamar Arbeiderblads nettside ha.no/Foto: Hanne Maren Torpen Hokstad)

Fra nyttår økte Roald Hegglund ved Tangenodden camping prisene med 20 prosent. De oppsparte midlene han hadde, er brukt til å dekke strømutgiftene, ifølge Hamar Arbeiderblad/ha.no.

– Å søke strømstøtte er en byråkratisk affære. Honorarene til konsulent- og regnskapsbyrå er nå oppe i cirka 40.000 kroner. Hittil har jeg mottatt 18.000. Det er nesten så jeg angrer over å ha brukt tid, energi og penger på å søke, sier driveren av den populære campingplassen på Tangen.

Tangenodden camping har 100 helårsplasser. Etter nyttår økte prisen for årsleie med 20 prosent til 18.000 kroner. Utleiehyttene har samme prosentvise leiejustering.

– Jeg har beklaget prisøkningen overfor campingfolket, men her har det vært kunder sammenhengende i opptil 15 år som gir uttrykk for at de har full forståelse for situasjonen, sier Hegglund til Hamar Arbeiderblad.

Spontankjøpte campingplass

– Vi synes det ville være fælt å legge det ned, sier Lars Aksel Larsen, ny campingplasseier i Løten til bladet Østlendingen.

Campingen har ikke blitt oppgradert de seneste årene.

– Nå begynner vi så smått med å sette i stand bygningene, og så får vi se. Vi vurderer litt hva vi skal gjøre, sier den ferske campingplasseieren, som medgir at det hele skjedde brått.

Eiendommen Villmarksporten camping i Løten ble lagt ut for salg i fjor sommer. Vel et halvt år senere var det avgjort. For om lag tre millioner kroner slo Lars Aksel Larsen fra Furnes til og sikret seg campingplassen som ligger ved gamlevegen mellom Løten og Elverum, en liten kilometer fra Myklegard. Vi i bransjebladet Camping ønsker nykommeren velkommen inn i spennende bransje.

(Kilde: Østlendingen/ostlendingen.no)

Vi fikser alt det elektriske

Våre elektrikere er lett tilgjengelige over hele landet – og leverer pro e løsninger!

Finn nærmeste elektriker på www.elpro en.no.

SIDE 26
SMÅNYTT
Solar Trade Sees vi på messen 14. – 16. mars? Møt Kristin og Gunn på vår stand og finn ut hva vi kan tilby av produkter og tjenester til din campingplass. Vi kjører konkurranse med mange fine premier. Ønsker du kontakt med oss, send en e-post til: trade@solarnorge.no eller ring oss – Kristin mobil 90406261 – Gunn mobil 41658575

– Må være synlig på digitale flater

Skal du kapre nye campinggjester må du være synlig på ulike digitale plattformer og i sosiale medier, eller SoMe som de fleste kaller det. – Mange har skjønt at dette har kommet for å bli. I framtida blir det mer og mer digitalt, sier Jarle Buseth bransjesjef camping i NHO Reiseliv.

Tekst:

Sjansen for å treffe nye campinggjester på nett er stor, men da må du ha gode og brukervennlige hjemmesider. I tillegg må du aktivt bruke ulike sosiale medier. Bransjebladet Camping har snakket med Jarle Buseth om hvordan nivået på dette er i norsk campingbransje.

– Er campingnæringa flinke til å bruke sosiale medier og har de fleste fått gode hjemmesider?

– Vi kan ikke si at hele bransjen er flinke nok nå, men mange begynner å bli mye flinkere. Det er viktig å være til stede på flest mulig flater. Du bør legge ut nye bilder på ulike sosiale medier jevnlig, og ikke minst må du sørge for at du er bookbar på hjemmesidene dine, sier Buseth og legger til at campinggjesten blir mer og

lik hotellgjesten.

Han understreker at det å ha produktet tilgjengelig til alle til alle døgnets tider, og å være synlig og tilgjengelig og bookbar blir bare viktigere og viktigere.

– Vi så under koronaen at nordmenn har mer digitale vaner enn utlendingene, men de kommer også etter her.

RISIKERER Å MISTE BOOKINGER

– Dagens campingturister går gjerne inn og sjekker årets feriemål mange måneder før de skal legge ut på tur. Da er det viktig at nettsidene har all relevant informasjon lett tilgjengelig. Som for eksempel at prisen kommer tydelig fram sammen oppdatert kontaktinformasjon med telefonnummer og e-postadresse. Hjemmesidene trenger ikke å være veldig kompliserte og påkostet. Det må være enkelt å manøvrere på nettsiden og det må selvsagt være mulig å booke inn via nettsiden. Du bør selvfølgelig legge ut bra bilder også på hjemmesidene.

Bransjesjefen sier at det for gjesten er tungvint å måtte sende en forespørsel, så vente på svar om det er ledig eller ikke, for campingen er det tungvint å måtte svare på mange mail hver dag, spesielt hvis den er stengt for sesongen og åpner om to-tre måneder.

GENIALT: – Så er det jo et godt poeng at de to flatene Facebook og Instagram er geniale fordi de er gratis. Du kan administrere sidene som du vil. Kostnaden er tiden du bruker på det, forteller Jarle Buseth bransjesjef camping i NHO Reiseliv.

– Da risikerer du å ikke få bookinger hvis du ikke er på mail hver dag, og gjesten kan ha bestilt overnatting på en annen campingplass som var mer tilgjengelig.

– Hva det viktigst å gjøre på sosiale medier?

– Bildedeling på Instagram er en no brainer. Det sies at av spesielt damer/ kvinner/jenter mellom 18-32 år, tar 40 prosent av disse beslutninger ut ifra et bilde på Instagram. Beslutninger om hva de skal ete, hvor de skal reise også videre. Det er et must å være på Instagram.

– Hvilke kanaler bør man velge?

– Instagram er det viktigste for å nå ungdommer under 40 år. Skal du treffe de over 40 år er det Facebook som gjelder enn så lenge. Hvis du skal treffe de yngste brukerene er det TikTok og Snapchat som gjelder.

GRATIS OG GENIALT

– Så er det jo et godt poeng at de to flatene Facebook og Instagram er geniale fordi de er gratis. Du kan administrere sidene som du vil. Kostnaden er tiden du bruker på det.

Bør man også satse på å skrive noe om stedet sitt?

Bilder er veldig mye viktigere enn tekst. Bilder av natur og mennesker, og det bør være bra bilder. Bilder av fulle folk og mange tomflasker bør man unngå. Sats på koselige og gjerne spektakulære bilder, sier Buseth.

Han forteller at de i NHO Reiseliv gjerne kommer med råd om campingen tar kontakt, men de må gjøre jobben selv. NHO Reiseliv kan også henvise medlemmene til proffe folk hvis de har behov for det.

– Har du for eksempel lagt ut en fin post om at dere skal ha St. Hans-feiring på campingen. Da er sjansen stor for at mange gjester tar bilder og de sprer slike arrangementer videre. Det er et bra verktøy og du når mange på kort tid.

AKTUELT
mer

SoMe tracker-rapporten om sosiale medier (SoMe) for fjerde kvartal 2022 viser at Facebook fortsatt er største kanal der 67 % av Norges befolkning daglig bruker kanalen. Nest størst er Snapchat med 50 %, Messenger følger like bak på 47 %. Instagram har 39 % av befolkningen som daglige brukere, YouTube 30 % og TikTok 21 %. Rapporten er utarbeidet av Ipsos.

Tekst: Tore Kristensen

Selv om Facebook fortsatt er størst, det er 3,49 millioner nordmenn som har en profil på der, er trenden at plattformen faller litt fra år til år. I 2018 hadde Facebook rundt 72 % av befolkningen inne hver dag. Nedgangen fra toppen er på fem prosent ved utgangen av 2022. Men den viktigste endringer for Facebook er at de har mistet de yngre brukerne som heller bruker TikTok eller lignende plattformer. Den kinesiske appen har gått fra null i andre kvartal 2019 da den ble lansert, til hele 21 % ved nyttår i år. Men Tik Tok er omstridt og flere land vurder å forby den, da kinesiske myndigheter kan bruke informasjon om brukerne til formål vi ikke ønsker.

BILDER TRIGGER

De to SoMe-kanalene som er mest relevant å bruke for campingnæringa er enn så lenge Facebook, der du treffer de over førti år, og Instagram der man deler bilder og filmer og særlig treffer kvinner mellom 18 og 40 år.

Bilder har stor gjennomslagskraft. Hva hadde nordlysturismen vært uten de millionene av nordlysbilder som spres på nettet? En historie som beskriver dette godt, er den om en turist fra Sør-Korea som måtte reddes i sterk storm ned fra fjellet Reinebingen i Lofoten tidligere i vinter. Til NRK fortalte redningsmann Bjørn Kirkhaug i Svolvær alpine redningsgruppe som berga ned den værfaste turisten, at turisten hadde sett et bilde fra fjellet på sosiale medier og tenkte det var et fint sted å besøke og fotografere. Det er ikke første gang Destinasjon Lofoten hører akkurat dette, derfor bestemte de seg for å fjerne det spektakulære bildet fra sine nettsider.

– Bildene er «triggere» for å kunne dra dit.

Så vi må prøve å gi folk andre alternativ for å ta disse bildene, sier reiselivssjef Line Renate Samuelsen i Destinasjon Lofoten til NRK.

FILMSNUTTER

Film og video på nett er ingen nyhet, men flere av de store sosiale medieplattformene har lenge sagt at de vil prioritere

visninger av videoinnhold. TikTok er den dominerende plattformen på dette området i dag, men Instagram og YouTube ligger hakk i hæl. Dette gjelder spesielt korte videoer, som de du kan se på TikTok, Snapchat og Instagram Reels.

Hvis du ser på bruken av SoMe i de nordiske landene er vi ganske like, med

SIDE 29 AKTUELT
8% 15% 39% 74 % 70 % 71 % 66 % 42 % 65 % 65 % 63 % 56 % 33 % 84 % 76 % 80 % 76 % 50 % 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+ Total Mann Kvinne 11 Resultatene viser befolkningen på totalnivå 18 år og eldre Base: Alle, N=1602 2,65 mill HAR PROFIL 54% 70% 39 % 30 % 47 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Total Menn Kvinner DAGLIG BRUK I BEFOLKNINGEN 52 % 46 % 41% 40 % 23 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+ ANDEL MED PROFIL I BEFOLKNINGEN IPSOS SOME FREKVENS 62% TRACKER Q4’22 Kun daglig Kun ukentlig Kun mnd./sjeldnere
Hva
2023? 4% 11% 67% 68 % 85 % 92 % 90 % 79 % 56 % 82 % 90 % 90 % 76 % 81 % 89 % 95 % 91 % 82 % 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+ Total Mann Kvinne 82% 8 Resultatene viser befolkningen på totalnivå 18 år og eldre Base: Alle, N=1602 3,49 mill HAR PROFIL 78% 86% 67% 60% 74% 50% 60% 70% 80% 90% Total Menn Kvinner DAGLIG BRUK I BEFOLKNINGEN 50 % 64 % 77 % 75 % 69 % 40% 50% 60% 70% 80% 90% 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+ ANDEL MED PROFIL I BEFOLKNINGEN IPSOS SOME FREKVENS TRACKER Q4’22 Kun daglig Kun ukentlig Kun mnd./sjeldnere
Trender på sosiale medier:
kan vi forvente oss i

et unntak for Snapchat der vi nordmenn bruker denne plattformen dobbelt så mye som våre naboer.

Et fellestrekk for de største SoMe-plattformene er at det er flest kvinner som har registrert en profil. Særlig Instagram skiller seg ut. Det er 2,65 millioner nordmenn som har en profil der og det er 16 % flere kvinner enn menn. For YouTube er forholdt omvendt, der er flere menn på enn kvinner. TikTok har jevn fordeling mellom gutter og jenter. Det er 1,2 millioner som har registrert en profil, men hele 58 % av disse er 29 år eller yngre.

Så hva kan vi forvente oss i 2023? Svaret på det er enkelt, det blir mer av det sammen og gode bilder er det som gjelder aller mest. Facebook og Instagram er trolig de mest fornuftige kanalene å satse på for å nå nye campinggjester, men skal du nå den yngre garde er en videosnutt på TikTok det som gir mest uttelling.

SIDE 30
Borgeskogen 8, 3160 Stokke E-post: info@stansefabrikken.no www.stansefabrikken.no STRØMSØYLE MED BETALINGSLØSNING Få full kontroll over strømforbruket med vår strømsøyle og PowerPay betalingsløsning via app! Flere varianter – Moderne og stilrent design – Selvbetjent Annonse_ Campingmagasinet_03.23.indd 1 02.03.2023 14:45
SCAN & PAY
AKTUELT
Ipsos SoMe tracker gjennomføres månedlig på web gjennom Ipsos panel. Kvartalsvis presenteres nyeste resultat med historikk tilbake til 2018. Trackeren har gått jevnlig siden 2013, og det gjennomføres omtrent 6.000 intervjuer årlig. Det er viktig å bemerke at resultatene gjengir det et utvalg av den norske befolkningen svarer at de gjør. Faksimile fra nrk.no

Laddel:

– Med enkle grep får din

campingplass lading og synlighet

Laddel er en ladeløsning for elbiler. Et ladeanlegg er rimelig å montere og Laddel-systemet kan gi noen ekstra kroner i kassen for campingplassen. Laddelappens kart viser alle ladesteder, og systemet kan kostnadsfritt kobles til elbilladere om dette allerede er montert.

– Hovedgruppen vi sikter oss mot er det vi kaller destinasjonslading, og campingplasser er perfekt for dette, sier daglig leder Marius Finsådal Jensen i Laddel.

– Vi har 22 kilowatt makseffekt på våre ladere, så dette er ikke et tilbud om hurtigladere. De passer derimot veldig godt på steder folk oppholder seg en stund, som campingplasser, legger Laddels styreleder Simen Tufteland Osberg til.

De to startet selskapet sammen med to andre i 2021 og har allerede mange kunder fra Trøndelag og sørover. Nå rulles systemet ukentlig ut på ulike campingplasser og destinasjoner i Norge. De har også inngått et strategisk og finansielt samarbeid med Acron Group, som er et konsern innenfor teknikk og teknologi for det grønne skiftet.

– Vi er nå en del av dette industrikonsernet og utgjør elbilladingsdelen deres, sier Finsådal Jensen.

PRISET SOM LADER I GARASJEN

Det er to måter å få muligheten til å tilby Laddels elbillading til campingplassens gjester. Den ene er å etablere ladepunkter på vegg eller stolper. Dette kan en selvvalgt og kvalifisert elektriker gjøre for plassen. Gjennomsnittpris for å sette opp slike ladestasjoner er som ved montering i en vanlig garasje. Det vil si rundt 15.000 kroner per ladepunkt, avhengig av hvor mye graving som må til, samt lengde fra sikringsskapet.

Den andre måten er dersom man allerede har elbilladere montert fra før.

– I begge tilfeller kobler vi oss på ladeanlegget kostnadsfritt. Vi tilbyr selvsagt utbygging også, men uansett står vi for drift og administrasjon av systemet, sier Tufteland Osberg.

De har også utviklet en betalingsløsning, der ladingen følger spotprisen på strøm.

– Vi er ikke alene i markedet, men det som skiller oss fra de fleste andre, er at vi gir en mulighet for å følge spotprisen. Det er et unikt salgspunkt, sier Tufteland Osberg.

TILTREKKER EKSTRA GJESTER

Opplegget fra Laddel legger også opp til at

ladingen også innebærer inntektsmulighet for campingplassen.

– Det er opp til campingplassen hvordan man priser dette, og det kan være en fin ekstrainntekt. Dette har også mange indirekte virkninger, som at ladestasjonen er synlig i appen vår, og at det dermed kan tiltrekke seg ekstra gjester. Ikke minst er det et opplegg som er rimelig for alle parter, sier Finsådal Jensen.

– Med antallet elbiler på norske veier i dag har ladere blitt like viktig som wifi og toaletter på enhver campingplass. Det er verdifullt å synliggjøre dette, avslutter han.

SYSTEMETS FUNKSJONER – OPPSUMMERT:

■ Ladeprisen kan følge den eksakte spotprisen time for time

■ Sett et valgfritt påslag på toppen for å få en ekstra inntektskilde

■ Campingplassen blir godt synlig i ladekartet i appen

■ Vi legger også laderne ut i andre mye brukte ladekart

■ Forutsigbarhet for brukeren ved å vise om laderne er ledig eller opptatt i appen

SIDE 31
ANNONSE
Simen Osberg (Salgssjef Laddel), Arnfinn Gaard (Daglig leder Marivold Camping) og Marius Jensen (Daglig leder Laddel).
www.laddel.no

Energiproduserende campingplass vant

Hva er god smak?

Vi i Toast Group svarer på det med vårt sortiment av alkoholholdig drikke. Vi er alltid på jakt etter den gode smaken som kommer fra gode råvarer og godt håndverk.

Vi representerer et bredt utvalg av kvalitetsprodukter.

Ta kontakt med oss for en prat om din virksomhet og hvordan vi kan verdiøke smaksopplevelsene hos deg.

campingvognene og energiplater på lekeplassen, imponerte en samstemt jury. (Foto: Faksimile fra hjemmesiden til Ungt Entreprenørskap/ue.no)

Hvis noen av bransjebladet Campings lesere trenger unge innovatører kan kanskje denne gjengen fra Træleborg skole i Tønsberg være verdt å kontakte. Rett før jul vant de superfinalen for Gunnar Knudsens Grønne Innovatører.

«Denne gjengen løser oppdraget ved lokalt å produsere energi ved hjelp av flere teknologier. Gjennom å benytte solceller på campingvognene og energiplater på lekeplassen produseres strøm gjennom blant annet løping og lek, uttalte juryen fra scenen i deres begrunnelse. Juryen syntes at idéen var kreativ og med stort potensiale for utbredelse både i regionen og landet ellers. Til slutt la juryen vekt på at presentasjonen var veldig god og ble forsterket visuelt med både film og modell.»

De glade vinnerne i gruppa Smart Camping fikk 2000 kroner i premie og for de pengene skulle de spandere kino eller noe annet gøy på klassen sin.

Om Ungt Entreprenørskap: Våre programmer gjennomføres i nært samarbeid med det lokale arbeids- og næringsliv. På denne måten bygger vi bro mellom teori og praksis, og bidrar til å øke kreativitet og relevans i læreprosessene. Ungt entreprenørskap er en brobygger mellom skole og arbeidsliv. (Kilde: Ungt entreprenørskap: ue.no)

SIDE 32
SMÅNYTT
Toast Group – på alles lepper! Scan QR-koden eller gå inn på toastgroup.no for å se vårt sortiment. Foran et publikum på 800 mennesker og jury stakk Smart Camping fra Træleborg skole av med førsteplassen i Superfinalen for Gunnar Knudsens Grønne Innovatører. Deres løsningsforslag om en energiproduserende campingplass som ved hjelp av solceller på

Ønsker du å fortsette å motta

Bransjebladet Camping?

Abonner på Bransjebladet Camping!

Send GRATIS sms CAMPING til 2002, skriv inn navn og adresse (husk mellomrom mellom CAMPING og navn/adresse/e-postadresse), eller benytte vedlagt giro. Abonnement koster 590 kr per år,

Aktiv Lek er totalleverandør av produkter til lekeplass og utemiljø. Vi bistår dere fra planlegging til ferdigstilling av deres lekeplass. Vi kommer gjerne på gratis befaring for å hjelpe dere med å se mulighetene for uteområdet på deres campingplass.

• Lekeapparater

• Huskestativ

• Rollelek

• Klatretårn

• Hindertrening

• Fallunderlag

• Benker

Bestill gratis befaring og se alle våre produkter på

www.aktivlek.no

NHO Reiseliv er campingbedriftenes

viktigste støttespiller når det gjelder kvalitetssikring, utvikling og målrettet markedsføring.

Om lag 350 campingbedrifter er medlem i NHO Reiseliv. I likhet med andre deler av reiselivet er campingnæringen i vekst. Mange campingplasser har oppgradert sine anlegg og tilbyr utleiehytter av høy standard. Campingbedriftene har god standard på sanitæranlegg og øvrige fasiliteter, og trekker til seg stadig nye kundegrupper.

Camping er en bransje i vekst som satser sterkt på kvalitet, opplevelser og nye kundegrupper. Campingbedriftene bidrar til stor verdiskaping lokalt og regionalt.

Kontaktinfo NHO Reiseliv Camping:

Jarle Buseth

Bransjesjef camping

E-post: jarle.buseth@nhoreiseliv.no

Tlf.: 48225797

Avdelingsleder camping

Jan Henrik Larsen

E-post: jan-henrik.larsen@nhoreiseliv.no

Tlf.: 92879932

NHO Reiseliv har over 3 800 medlemsbedrifter og er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge. Vi arbeider målrettet for å fremme interessene til norsk reiseliv. Vi samler og styrker norsk reiseliv. Vi arbeider for å gi våre medlemmer arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker reiselivsnæringen, slik at hvert enkelt medlem kan oppnå økt lønnsomhet og sunn vekstkraft for sin bedrift. NHO Reiseliv er reiselivseksperten som er talerør og toneangivende nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for hele reiselivet i Norge.

NHO Reiseliv

Næringslivets Hus

Middelthuns gate 27

0368 Oslo

Postadresse

NHO Reiseliv

Postboks 5465, Majorstuen

0305 Oslo

Sentralbord: 23 08 86 20

E-post: post@nhoreiseliv.no

NHO Reiseliv med offensiv

Reiselivet

skaper

kommuner, og har fått økt betydning for folks sosiale liv og mentale helse. Er det én ting pandemien har vist oss så er det hvilken enorm betydning det lokale reiselivet og kulturtilbudet har for våre innbyggeres trivsel, bolyst og verdiskaping.

Under pandemien var det flere nordmenn som fikk øynene opp for verdien av lokale reiselivsopplevelser. Hoteller, campingplasser, uteliv, opplevelser og kultur er det som skaper puls både på små og store steder.

NHO Reiseliv har lenge påpekt at reiselivet er kommunens beste venn. I år er det kommunevalg. Hele Norges befolkning vil ha flere og trygge arbeidsplasser i sin kommune. Da gjelder det å stemme på det partiet som tilrettelegger for at hoteller, restauranter, serveringssteder og opplevelsesbedrifter fortsetter å vokse. De ordførerne som samarbeider og satser på reiseliv vil få flere arbeidsplasser og økte inntekter til kommunekassa, sier fagdirektør næringspolitikk i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal.

DRØMMEKAPITLER FOR REISELIVET

NHO Reiseliv utfordrer kommunepolitikerne som skal velges for de neste fire årene til fremover å legge til rette for gode forhold for reiselivet fremover.

– For å få økt bevissthet om dette, har vi laget politiske drømmekapitler for reiselivet til både kommunevalget og fylkestingsvalget og sendt disse til alle partier. I drømmekapitlene finner politikerne en rekke punkter som de kan gjennomføre, for å gjøre hverdagen enklere og mer forutsigbar for de mange reiselivsbedriftene rundt omkring i Norge, sier Bjørndal.

Bjørndal viser til flere momenter som

det er vanlig at campingbedrifter opplever frustrasjon rundt, og hvor det er ønskelig at kommunepolitikere jobber for en enklere hverdag:

Det offentlige bør aktivt forenkle næringslivets kontakt med kommunen. Kommunen skal være en aktør som heier på reiselivet og som legger til rette for vekst. Derfor skal kommunale tilsyn følge opp veiledningsplikten og de som har vist at de opptrer i tråd med lovverket skal bli kontrollert sjeldnere. Alle søknader bør være mulig å levere digitalt, sier Bjørndal, og understreker samtidig at NHO Reiseliv ønsker at kommunen skal være offensiv og gjøre lokale forsøk med løsninger som vil gjøre hverdagen enklere for reiselivsbedriftene, for eksempel rett til å si nei til kontanter eller fleksible arbeidstidsordninger innen reiselivet.

SIDE 36
NHO REISELIV
jobber og gode og attraktive
Tekst: Ida Bakken Tønder, Kommunikasjonssjef NHO Reiseliv

offensiv satsning inn mot kommunevalget

LOKALE OPPLEVELSER: Under pandemien var det flere nordmenn som fikk øynene opp for verdien av lokale reiselivsopplevelser. På bildet representert med tur til Jostedalsbreen. Foto: Anders Gjengedal - VisitNorway.com

FOR Å GI REISELIVET BEST MULIG VILKÅR I SIN KOMMUNE, FORESLÅR NHO REISELIV AT DE POLITISKE

PARTIENE SKAL VEDTA (OG FØLGE OPP) BLANT ANNET DISSE PUNKTENE I SINE PARTIPROGRAMMER:

• Aktivt samarbeide med reiselivsnæringen for å legge til rette for at reiselivet kan vokse i vår region, og særlig jobbe for å utvikle aktiviteten i skuldersesongene.

• Opprette dialogforum mellom næringsliv, reiselivsaktører, lokalbefolkning og politikere i forkant og etterkant av høysesongene for reiseliv

• Sette ut driften av reiselivsvirksomhet på kommunal eiendom til private drivere.

• Legge til rette for utslippsfrie og/eller kollektivbaserte reiselivsopplevelser i vår region

• Sørge for at kommunale tilsyn opp-

rettholder sin veiledningsplikt.

• At tilsynsutøvelsen er risikobasert og at de som har vist seg tilliten verdig, får mindre kontroller.

• Redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten på reiselivet/næringseiendom.

• Kommunen må benytte seg av muligheten til å videreføre salgs- og skjenkebevillinger uten krav om ny bevilling.

• Innføre mer fleksible skjenketider i kommunen så lenge det ikke er til vesentlig sjenanse for beboere

• Søke staten om tillatelse til å ha en kommunal forsøksordning hvor

bedriftene kan velge å si nei til kontanter.

• Holde kontroll med korttidsleiemarkedet slik at innbyggere ikke opplever sjenanse og uregulert overnattingsvirksomhet i nabolaget sitt

• Gjennomføre en tåleevneanalyse av kommunens mest besøkte destinasjoner og sette et tak på antall cruiseturister der det er relevant

• Etablere brukerbetalte toaletter, også ved naturattraksjoner, på steder som har mange besøkende.

• Følge retningslinjene i Statens Vegvesens nye veileder om enklere skilting for reiselivsbedrifter.

SIDE 37

KOMMUNEN SOM KONKURRENT

En av de tingene som campingnæringen oftest tar opp som en kilde til frustrasjon, er at kommunen etablerer konkurrende virksomhet til allerede privat eksisterende virksomhet. Gjerne samtidig som eiendomsskattebyrden økes.

– Å legge til rette for reiselivet, handler også om å ikke konkurrere med de viktige reiselivsbedriftene våre. Derfor er vi imot at kommunen skal drive cafeer, campingplasser, bobilparkering og liknende. Der vi ønsker slik drift på kommunal eiendom, skal driften settes ut til private drivere. Dette må politikere være beviste, sier Bjørndal.

I forbindelse med valgkampen tar NHO Reiseliv sikte på høy synlighet både i pressen og i lokalmiljøet, blant annet gjennom å avholde reiselivsdebatter i alle de store byene i Norge, og bidra til at det blir flere debatter i mindre regionsentrum.

– Vi planlegger også en egen campingdebatt som vi ønsker å ha på en campingplass. Her kan vi invitere både stortingspolitikere og lokalpolitikere som kan fortelle hvordan de har tenkt å tilrettelegge for best mulige rammevilkår for både reiselivsnæringen generelt, men også campingnæringen spesielt. Dette blir en spennende debatt, og vi tar gjerne imot eksempler

på både gode og dårlige kommunale handlinger som medlemmene har opplevd og som vi kan utfordre politikerne med, sier Bjørndal.

Bjørndal forteller til slutt at han ser frem til årets campingkonferanse på Kiel-fergen, hvor denne gangen også hele styret fra NHO Reiseliv vil delta.

NHO REISELIV
MØTES PÅ CAMPINGEN: – Vi planlegger også en egen campingdebatt som vi ønsker å ha på en campingplass, sier fagdirektør næringspolitikk i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal. Foto: NHO Reiseliv

Kreativ og rask

GRAFISK PRODUKSJON

Vi er et lite designbyrå som spesialiserer oss på trykte medier. Vi produserer et stort spenn av trykksaker – alt fra fagblader, kommersielle magasiner og aviser til årsrapporter, bøker, annonser og brosjyrer.

Sjekk ut eddagrafisk.no eller kontakt oss på post@eddagrafisk.no

Mccown/Unsplash.com
Foto: Joyce

Er du klar for sesongen?

På campingplasser og overnattingssteder er høy hygienestandard en av de viktigste faktorene for å få gjestene til å trives og komme tilbake.

Dispensere fra Tork er brukervennlige og har høy kapasitet samtidig som de er enkle å rengjøre og fylle på. Gjestene blir fornøyde og du sparer tid og penger – en perfekt løsning helt enkelt!

Vi sees på Campingkonferansen 2023

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.