Branschaktuellt Bygg & Fastighet 2021 #4

Page 1

branschaktu llt Bygg & fastighet | NR 04/2021

www.branschaktuellt.se Nyheter för dig i karriären

TEMA GÖTEBORG

18

S.

INTERVJU MED BJÖRN SIESJÖ

"EN FUL STAD ÄR EN SÄMRE FUNGERANDE STAD"

+ TEMA S. 110

SPORTEN BRANSCHEN ÄLSKAR

BILDREPORTAGE

Vinnande tips för padelbygget, projektartiklar och intressanta intervjuer om sporten som fångat fastighetsbolagens intresse.

170

S. WINGÅRDH OM LILJEVALCHS:

”JAG ÄR EXTREMT NÖJD”

8 | SARA KULTURHUS INVIGT I SKELLEFTEÅ


TRE TUFFA

Tryckhållfasthet, brandsäkerhet, och riktig energieffektivitet – Finnfoam, FF-PIR, FF-EPS gör isoleringen snabbare, säkrare och mer hållfast. FF-EPS®, isolering för golv, väggar och tak som ger en mer kostandseffektiv lösning än traditionell EPS FF-PIR® garanterar energieffetivitet i väggar och tak med ett tunnare isoleringsskikt och därmed mera BOAREA. Finnfoam® (XPS) extruderad polystyrene, med hög tryckhållfasthet och låg fuktupptag används Finnfoam som mark- och frostisolering. Alla tre isoleringar ger fukttekniskt säkra konstruktionslösningar och en bidragande faktor att uppnå luft-och diffusionstäta konstruktioner. Du finner alla hos Finnfoam.

www.finnfoam.fi


Vi ser olycksrisker överallt. Varje dag sker flera allvarliga olyckor på byggarbetsplatser runt om i landet – helt i onödan. I värsta fall går någon till jobbet och kommer aldrig hem igen. Då är det för sent att vara efterklok. Säkerhet skapas genom ett förebyggande arbete. Det finns inga genvägar. Byggbolag och ställningsföretag måste tillsammans öka säkerheten på Sveriges byggarbetsplatser. På Sydställningar har vi en nollvision mot arbetsrelaterade olyckor. När vi ser olycksrisker gör vi något åt dem.* * Sydställningar är först i Sverige med en ISO 45001-certifiering. Den garanterar en trygg arbetsplats för både byggjobbare och ställningsmontörer.

Besök sydstallningar.se och se hur vi jobbar med säkerhet.


INNEHÅLL

08. Här är världens dyraste städer att bygga i

På listan kvalar fyra amerikanska städer in

10. Sara Kulturhus

I början av september invigdes Sara Kulturhus i Skellefteå - ett av världens högsta trähus.

52. Bostad

Tre guldskimrande huskroppar uppförs i Upplands Väsby

126. Kontor

I Edison Park vill Castellum skapa en miljö som får både människor och idéer att frodas.

138. Skola

Malmö satsar på utbildning – flera skollokaler växer fram i staden.

18. AKTUELLA TEMAN 18. Tema Expansiva Göteborg fyller 400 år:

172. Idrott, Nöje & Kultur Miljövänligt framtidstänk i Värmland.

Innerstaden ska växa till dubbel storlek.

204. Vård & Äldreomsorg

110. Tema Padel:

228. Infrastruktur

238. Tema Isolering:

Många satsar på trivsel och klimatsmart.

Hela Sverige har fått "padel-feber".

Toppmodern anläggning ska säkra Säffles fjärrvärme.

Läs det senaste om isolering.

"Entreprenören kommenterar" är annonstext och skall inte förväxlas med redaktionellt material.

OSCAR LUNDBERG

REPORTER

EMILIA GRANBERG

oscar@branschaktuellt.se

emilia.granberg@branschaktuellt.se

Branschaktuellt Sverige AB

REDAKTIONSCHEF

REPORTER

Lindhagensgatan 51, 112 43 Stockholm

MYRNA WHITAKER

MALIN ROTHENBORG

myrna@branschaktuellt.se

malin.rothenborg@branschaktuellt.se

FÖRSÄLJNINGSCHEF

REPORTER

MARCUS NILSSON

marcus.nilsson@ branschaktuellt.se

Tipsa redaktionen på redaktionen@branschaktuellt.se

Branschaktuellt är en del av Lundroskoncernen Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen

REBECCA BORNLID

ansvarar ej för insänt och ej beställt material.

rebecca.bornlid@branschaktuellt.se

Tidningen får citeras med angivande av källa.

Omslagsbild: Åke E:son Lindman Tryck: Unitedpress

Media: Branschaktuellt Sverige AB Växel: 08-400 22 620

Layout: Alice Ahlstedt & Linn Hagen

VD & ANSVARIG UTGIVARE


LEDARE

Tveksam miljönytta med Västlänken Myrna Whitaker Redaktionschef, Branschaktuellt

F

örändring kan vara svårt, förändring i allmänhet – Västlänken i synnerhet. Under många år har Västlänken skapat debatt bland göteborgarna och motståndet är fortfarande starkt på sina håll. Byggplank med konstverk är ett av medlen som staden använder för att göra bygget lite mer uthärdligt för invånarna. Allt fler negativa och allt färre positiva. Så kan svaren sammanfattas i den senaste undersökningen om göteborgarnas inställning till Västlänken. 35 procent av de 1500 tillfrågade tycker Västlänken är ett dåligt projekt – medan 31 procent är positiva. Två och ett halvt år har gått och fem återstår av jätteprojektet som ska binda ihop de villatäta kranskommunerna med Göteborgs stad, till en investering på 20 miljarder i 2009 års prisnivå. Det faktiska beloppet väntas bli 30 miljarder kronor. För göteborgarna har diskussionen om Västlänken resulterat i ett historiskt stort engagemang och i två nyutkomna böcker om Västlänken beskrivs protesterna mot det politiska beslutet, den skenande prislappen och den enorma miljöskadan i förhållande till nyttan som projektet för med sig. En del av kritiken bygger på en djup övertygelse om att Västlänkens miljönytta blir kraftigt negativ och att byggutsläppen av tågtunneln aldrig kommer kunna kompenseras i driftskedet. En infrastruktursatsning som sinkar klimatmålen och slukar pengar som skulle gå till nödvändiga investeringar i kollektivtrafiken, enligt motståndarnas mening. För att genomföra den klimatomställning som vi

,,

Att tåg- och järnvägssatsningar är rätt spår för framtiden är uppenbart. Det är vi nog alla ense om.

desperat behöver är det nödvändigt att flytta över transporter från väg till järnväg, men är alla infrastruktursatsningar bra? Är Västlänken värd den miljömässiga kostnaden? Ja säger Trafikverket, regeringen och många av stadens politiker som har hävdat att projektet kommer gynna miljön och bidra till att färre tar bilen till jobbet. Ja, säger även Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö, som i en intervju med Branschaktuellt pekar ut Västlänken som en viktig del i den hållbara omställningen av Göteborg. Enligt Trafikverket kommer byggets inverkan på miljön ha återhämtats inom 15 år medan andra experter menar att själva bygget i sig är mycket utsläppsdrivande och det finns mycket lite som tyder på att dessa utsläpp kan hämtas hem i kraftigt ökat resande med tåg. Att tåg- och järnvägssatsningar är rätt spår för framtiden är uppenbart. Det är vi nog alla ense om. Likaså att Göteborgsregionen behöver bättre infrastruktur för in- och utpendling. Det är medlet hur detta ska nås, som skiljer Västlänkensföretspråkarna och Västlänkenmotståndarna åt. Problemet med järnvägssatsningarna i Sverige just nu är inte bara att de är dyra. Visst, det kan de väl få vara om miljövinsten är stor. Men det är tveksamt.


HEMMA HÄR

SOM INGEN ANNAN Många arbetar för att göra sin verksamhet hållbar. För oss är hållbarhet själva verksamheten. Vi skapar helhetslösningar för avfall och återvinning. Tillsammans med våra kunder bygger vi ett hållbart Västsverige. renova.se/hemma


Kistamässan

24 - 25 nov Stockholm

2021 Anna Kinberg Batra

Mötesplatsen för förvaltning och utveckling av befintliga fastigheter. Över 160 utställare & 40 talare Läs mer om utställarna och vad som händer på plats:

Magnus Lindgren

Robin Rushdi

Mötesplatsen utvecklas i samarbete med: Officiell mediapartner

Hållbarhetspartner

Säkerhetspartner


b

www.branschaktuellt.se

01. 8|

Tokyo


02.

Hong-Kong

05.

03.

San Fransisco

Boston

06.

Tokyo toppar rankningen över världens dyraste stad att bygga i under 2021. På topplistan kvalar fyra amerikanska städer in, enligt en ny undersökning från det globala konsultföretaget Turner & Townsend. Tokyo toppar rankningen över världens dyraste stad att bygga i med en byggkostnad på 4 002 dollar per kvm och följt av Hongkong med en kostnad på 3 894 dollar per kvm. Bronset tar San Francisco på 3 720 dollar per kvm. New York (3 511 dollar per/kvm) Boston (3 375 dollar/kvm) och Los Angeles (3 186 dollar / kvm).

04.

New York

Los Angeles

Kostnaden på alla 11 undersökta amerikanska byggmarknader kommer sannolikt att fortsätta stiga under 2021, 2022 och 2023, enligt Turner & Townsends prognoser. Inflationstakten i San Francisco, som växte med 3,5% 2020, väntas nå 5% fram till 2022 och 2023. Den främsta drivkraften för de stigande kostnaderna förväntas vara ökade infrastrukturutgifter efter president Biden meddelat att man planerar satsa 2 000 miljarder USD på områden som bland annat vägar, broar, bredbandsnät och förnyelsebar energi.

Text av redaktionen

www.branschaktuellt.se

|9


b

www.branschaktuellt.se

VÄRLDSUNIKT TRÄHUS RIKTAR ÖGONEN MOT SKELLEFTEÅ

Fotograf: Patrick Degerman

10 |


"- Sara Kulturhus knyter samman stadens och husets energisystem på ett sätt som inte gjorts tidigare någonstans i världen. "

www.branschaktuellt.se

| 11


b

www.branschaktuellt.se

VÄRLDSUNIKT TRÄHUS RIKTAR ÖGONEN MOT SKELLEFTEÅ

Fotograf: Patrick Degerman

I

början av september invigdes Sara Kulturhus i Skellefteå - ett av världens högsta trähus. Med sina 20 våningar och 75 meters höjd är bygganden stadens nya landmärke, och med sitt hållbara energisystem har den klimatpositiva byggnaden satt Skellefteå på världskartan. I det 30 000 kvadratmeter stora huset ryms konsthall, museum, teater, stadsbibliotek och The Wood Hotel med tillhörande restaurang, spa och konferenscenter. Bygget av kulturhuset påbörjades 2018 och sedan projektets start har projektet kostat runt 105 miljoner euro. Byggherre för projektet är SBB i Norden och totalentreprenör är HENT. Det nya kulturhuset som är en hyllning till Skellefteås rika trätradition har White Arkitekter stått för, och med sina 75 meters höjd har projektet breddat an-

12 |

vändningen av trä som byggnadsmaterial. Projektet har krävt en rad innovativa lösningar inom masstillverkning av trä för att hantera spännvidder, flexibilitet, akustik och den övergripande tekniska utmaningen. - I Sara Kulturhus har trä använts i en ny skala, inte bara som ett ytskikt för syns skull. En av de största utmaningarna i projektet var att övertyga folk att bygga något som inte byggts tidigare. Men med viljan och ambitionen att bryta ny mark inom träarkitektur och hållbart byggande har vi nu realiserat projektet i trä i en skala som många aldrig hade kunnat föreställa sig, säger Robert Schmitz och Oskar Norelius, ansvariga arkitekter på White. Det 20 våningar höga hotellet är byggt av prefabricerade 3D-moduler i korslimmat trä staplade mellan två hisschakt som

Fotograf: Patrick Degerman


också är av KL-trä. Den lägre delen av byggnaden består av en prefabricerad trästomme med pelare och balkar av limträ och skjutväggar i KL-trä. Sara Kulturhus är en klimatpositiv byggnad som binder mer än dubbelt så mycket koldioxid som materialproduktion, transport och byggandet på plats gett upphov till. Energisystemet som utvecklats av Skellefteå Kraft och ABB minskar dessutom byggnadens energianvändning med hjälp av AI. Här lär sig energisystemet hur byggnaden används och anpassar värme och energiåtgång därefter. - Sara Kulturhus knyter samman stadens och husets energisystem på ett sätt som inte gjorts tidigare någonstans i världen. Det är så här framtidens städer bör byggas om vi vill vara klimatsmarta och undvika att energi går till spillo, säger Patrik Sundberg, avdelningschef för energi och miljö på Skellefteå Kraft.

Text av Emilia Granberg Illustration: White Arkitekter

En unik byggnad även ur ett ljudperspektiv. Rummen i den höga hotelldelen består av massivträmoduler som både bär och stabiliserar varandra. Vindlasterna på hotellet tas delvis upp av den angränsande konsertsalens konstruktion. Styva kopplingar krävs för att stabilisera stommen och varje styv koppling innebär en möjlighet för ljud att spridas. Varje sådan koppling mellan olika byggnadsdelar i kulturhuset har därför specialutformats – en utformning för varje knutpunkt med krav om tillräcklig statisk stabilitet och tillräcklig elasticitet för att inte överföra ljud. Många av de speciallösningar som kom till under detaljprojekteringen är på god väg att utvecklas till principer som kan tillämpas i ett bredare sammanhang. En utveckling som gör träbyggandet mer förutsägbart och konkurrenskraftigt. Vi på Brekke & Strand med Kjell Nordmark som ansvarig akustiker för Sara Kulturhus är stolta över att ha bidragit till den utvecklingen.

Bland våra uppdrag och referensprojekt finns skolor, kontor, hotell, bostäder och konsertsalar. Kontakta oss på Brekke & Strand om ni vill veta mer om hur vi jobbar med träbyggnader. Vi finns i hela Sverige och hela Norge.

NODI - Kontorshus och mötespunkt White Arkitekter

Brekke & Strand Akustik AB • www.brekkestrand.se Fotograf Åke Eson Lindman

Sauland Skola Helen & Hard

Sara Kulturhus White Arkitekter

Bild: Rebecca Gillie

www.branschaktuellt.se

| 13


b

www.branschaktuellt.se

Entreprenören kommenterar Peab är en samhällsbyggare med lokal närvaro som har verksamhet inom bygg, anläggning, industri och projektutveckling. Vid bygget av Sara kulturhus har Peab Sverige AB i Skellefteå utfört grundläggningsarbetena av betong vilket innefattar pålade plattor, källarväggar och bjälklag över källaren. Har det funnits något utmärkande med projektet? - Utmärkande med projektet är stommen av KL-trä samt det stora inslaget synligt trä.

14 |

Husets höjd och stommen av KL-trä har ställt krav på en tung och stomstabiliserande grund av betong. Speciellt utmärkande har varit den stora mängden armering samt tjocklek på platta och källarväggar under hotelldelen, säger Jens Skoglind, arbetschef på Peab. Hur har samarbetet med övriga aktörer fungerat? - Samarbetet har fungerat mycket bra, vilket varit avgörande för att klara av de omfattande betongarbetena, knappt 5 000 m3, på den relativt korta tiden nio månader.


GLASJOUR DYGNET RUNT 020-80 80 00

SMARTA GLAS – GLASETS FRAMTID Smarta fönster skapar nya möjligheter för dig som företagare då användningsområderna är många och blir allt fler, inte minst integrerat med elektronik! Glas som går från att vara transparent till frostat med en enkel knapptryckning är perfekt för rättssalar, konferensrum och andra platser där man snabbt vill kunna skärma av utan att behöva använda gardiner och textilier. Använd glasytor för budskapsexponering – ett kreativt sätt att kommunicera i skyltfönster eller att lotsa konferensdeltagare till rätt mötesrum. Här kan man enkelt skärma av utan att behöva dra för gardiner och förmörka rummet.

RYDS GLAS AB 020-80 80 00 • info@rydsglas.se • www.rydsglas.se

En snygg och iögonfallande inredningsdetalj i glas som fungerar som belysning, det fungerar även som ett smart sätt att förvandla ytan längst bak i butiken till en ljus och attraktiv plats. Användningsområdena är många och troligtvis har vi bara sett början – det lanseras hela tiden nya funktioner för att förenkla och förbättra.

Behöver du tips och råd finns våra certifierade glasmästare till hands för en personlig rådgivning. MED GLASMÄSTERIER FRÅN NORR TILL SÖDER FINNS VI DÄR DU BEHÖVER OSS Med nästan 500 medarbetare på 50 glasmästerier har Ryds Glas idag den största geografiska spridningen i Sverige. Det gör att vi alltid finns nära våra kunder och uppdragsgivare. Vi tror starkt på den personliga relationen och personliga mötet.


Samarbete och smidig leverans fixar tuff tidsplan. Johan Stark, projektledare på Takab i Jönköping berättar om ett takprojekt som i mångt och mycket var en kamp mot klockan men som också blev en sorts solskenshistoria. Fotos: Robert Mendoza Larsson

Tack vare bra hjälp med information och data från teamet på Recticel lyckades vi.


Vad har din roll varit i det här projektet? – Projektledare. Vad är det för typ av fastighet vi pratar om? – En ganska stor fastighet, 24 000 kvadratmeter i Jönköping. Byggnaden används som lager för ett e-handelsföretag. Och hur såg tidsplanen ut? – Ganska tajt. Vi startade i februari 2021 och var klara i mars 2021. Vad var utmaningen som du ser det? – Tiden. Och den viktigaste anledningen att vi valde Recticel’s PIR-isolering var just tiden. Att de kunde leverera väldigt snabbt. Vi gick faktiskt in och ändrade i specifikationen för projektet. Tack vare bra hjälp med information och data från teamet på Recticel lyckades vi. Och här var leveranstiden helt avgörande. Något annat ni behövde tänka på under jobbet? – Ja, en annan viktig sak är att isoleringen måste hålla för solcellspaneler som ska installeras. En traditionell lösning med t ex mineralull blir ju väldigt mjukt och gå på när det ska belastas så, dels behövde vi tänka på installationen av solceller men också på underhållet av dessa solcellspaneler. Har ni fått någon teknisk support från Recticel? – Visst, när vi skulle ändra det som var inskrivet i specen och presentera argumenten för kunden hade vi stor hjälp från deras team. På vilket sätt var det här projektet speciellt? – Lite som jag nämnde, var det inskrivet i specifikation att vi skulle använda en annan typ av isoleringslösning, men för att kunna leverera enligt tidsplanen behövde vi sälja in PIR-isoleringen från Recticel. Det är ganska ovanligt, men behövdes verkligen här. Fanns det andra anledningar att välja Recticel’s PIR-isolering? – Ett sånt här val handlar givetvis om en kombination av flera olika faktorer, kvalitet, pris, service, pålitlighet och så vidare. Allt sådan spelade in här, men det allra viktigast var att de kunde leverera snabbt, att vi fick hjälp snabbt med produktbeskrivningar och att isoleringen gick snabbt att installera när den väl är levererad. Kommer ni på Takab använda Recticels även i framtiden? – Ja, vi har faktiskt två andra ganska stora projekt på gång just nu där vi också använder deras PIR-isolering. Ett på 20 000 kvadratmeter och ett på 28 000 kvadratmeter.

Korta fakta: Projekt: Lagerbyggnad för e-handelsföretag Entreprenör: Takab Ab

Projektledare: Johan Stark Plats: Jönköping

Utmaningen: En tuff tidsplan ihop med storle-

ken på projektet gjorde att Recticel PIR-isolering

passade extra bra. Tack vara snabb leverans och

smidig logistik med lastning och lossning, att kunna lyfta upp den stora mängden plattor på taket och enkel installation (såga, kapa, hantera, bära).

Dessutom måste isoleringen kunna belastas när

solcellspaneler skulle installeras. Men också hålla

för att göra underhållsarbete på solcellspanelerna.

Rejäla grejer. recticelisolering.se

Yta: 24 000 kvm

Produkter: PIR-isolering med 130 mm Eurothane Silver E och Eurothane Silver E FR.


b

www.branschaktuellt.se

Längs båda sidor om Göta älv pågår just nu Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Älvstaden ska binda samman Göteborg och göra stadskärnan dubbelt så stor.

TEMA EXPANSIVA GÖTEBORG Trafikspagetti " - Göteborg är som en nordamerikansk stad i Europa, med stadsmotorvägar och jättelika trafikspagettihögar." - Björn Siesjö, stadsarkitekt

18 |


TEMA EXPANSIVA GÖTEBORG

Historiskt jubileum när Göteborg firar 400 år

| 19


b

www.branschaktuellt.se

Frihamnen – Hjärtat. Illustration: White Arkitekter

Innerstaden ska växa till dubbel storlek

E

xpansionen fortsätter och längs båda sidor om Göta älv pågår just nu Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Älvstaden ska binda samman Göteborg och göra stadskärnan dubbelt så stor. Visionen om Älvstaden som alltså ska fördubbla innerstadens storlek har tagits fram i dialog med invånarna som på olika vis har fått komma med synpunkter och önskemål under utformningsprocessen. Utöver att skapa en större, mer attraktiv stadskärna är tanken att den nya stadsdelen ska binda samman staden och göra Göteborg ”synligt för världen”. - Det blir en ny stadskärna i den redan befintliga stadskärnan och tillgången till så här stora ytor centralt är väldigt ovanligt. Jag vill försöka förmedla hur stort det här området är. Sju områden som var och en är jättestora stadsutvecklingsområden, säger Henrik Levin, avdelningschef vid stadsledningskontoret i Göteborgs stad. Den nya Älvstaden omfattar Centralenområdet, Frihamnen, Backaplan, Gullbergsvass, Ringön, Lindhol-

20 |

men och Södra Älvstranden som växer fram på en yta om ungefär fem miljoner kvadratmeter. - Den här typen av stadsutveckling är en unik möjlighet för Göteborg. Vi bygger högkvalitativa miljöer som vi kan använda oss av för att skapa en globalt attraktiv stad, en framsida. Med cirka 25 000 nya lägenheter och 50 000 nya arbetsplatser planerade, är målsättningen att skapa en levande, grön, mer inkluderande och dynamisk innerstad. - Vi har en hög kvalitetsambition i byggandet och satsar mycket på social hållbarhet. Älvstaden ska vara tillgänglig för alla göteborgare och är ett sätt att profilera Göteborg som en hållbar stad. Viktiga komponenter för att uppnå målet om en hållbar stad är satsningar på kollektivtrafiknätet, allmänna mötesplatser och centrala grönområden. - Hållbarheten går hand i hand med ett starkt fokus på kollektivtrafik. Vi utvecklar en stad som ska fungera och vara attraktiv för boende, besökare och näring-


TEMA EXPANSIVA GÖTEBORG

sliv med en ryggrad i kollektivtrafiken. Vi satsar på mer stadsgrönska och bygger en ny stadspark som blir en mötesplats för alla göteborgare. Älvstaden är ett stort stadsutvecklingsområde som inkluderar många delar, projekt och nya såväl som redan befintliga byggnader. Gällande hur stor andel bostäder som kommer att bestå av hyresrätter så ser det olika ut i olika delområden och något exakt antal finns inte spikat. -Det är beslut som tas succesivt så utfallet kan jag inte svara på, men vi har ett visionstal som varierar inom spannet 40-60 procent hyresrätter i olika områden utifrån vad områdena har för förutsättningar. Målsättningen för hela staden är att jämna ut balansen genom att öka antalet hyresrätter i områden där det finns mycket bostadsrätter och tvärtom. En stor del av marken där Älvstaden växer fram ägs av Göteborgs stad, vilket gör det möjligt för kommunen att åtminstone initialt styra hyresnivån i nya lägenheter. - Ambitionen är att gemene man ska ha råd att hyra. Sverige har ju ingen lagstiftning för att styra hyressättningar långsiktigt men vi försöker använda hela kommunens verktygslåda för att göra det här. Vi använder det kommunala planmonopolet, markägandet och allmännyttan. I visionen, som antogs av kommunfullmäktige 2012, sattes som mål att Älvstaden skulle stå klar år 2035. - Vi kan idag säga att vi kommer fortsätta med stadsutveckling i det här området till långt efter 2035. För att hantera det här stora omvandlingsområdet har vi delat upp i delområden, vilka vi valt att lägga olika i tid. De områden som är mest aktuella där vi håller på med planering och utbyggnad nu tror jag man kan uppfatta som etablerade 2035, men inte färdigt, säger Levin.

ÄLVSTADEN VISIONSBILD ÖVER MASTHUGGSKAJEN I GÖTEBORG. ILLUSTRATION: WHITE ARKITEKTER

Text av Malin Rothenborg Illustration: White arkitekter

| 21


b

www.branschaktuellt.se

"EN FUL STAD ÄR EN SÄMRE FUNGERANDE STAD" Göteborg ska växa med ungefär en tredjedel fram till 2035. Målet är att skapa en mer sammanhängande stad med hållbarhet som främsta fokus och en av nyckelpersonerna i den utvecklingsprocessen är stadsarkitekt Björn Siesjö. Han gick från privat sektor till att börja arbeta som stadsarkitekt i Göteborgs stad i början av 2012. - Det bästa med att vara stadsarkitekt är överblicken och möjligheten till påverkan på hela staden, säger Siesjö. Han ser staden i förändring som en evighetsprocess utan slut, där det primära just nu handlar om utvecklingen av en mer sammanhållen, lättillgänglig, hållbar stad. För att lyckas med den målsättningen menar Siesjö att en extra angelägen utmaning är att ersätta bilen som stadens främsta transportmedel. - Göteborg är som en nordamerikansk stad i Euro-

22 |

pa, med stadsmotorvägar och jättelika trafikspagettihögar. Fotgängarnätet är trasigt och det går inte att röra sig på alla håll i en trygg och attraktiv miljö om man går till fots eller cyklar. Vi har försummat kollektivtrafiken och stadslivet. Siesjö menar att staden är byggd som en bilstad med för många dåligt använda ytor, där man har prioriterat biltrafik och markparkeringar som tar stor plats även i centralt. När staden växer fordras därför en utveckling till förmån för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik för att nå hållbarhetsmålen. - Om du fortsätter Odinsgatan bort över till fots eller med cykel så kommer du till slut in i trafikspagetti där du utsätts för buller, partiklar, väder och vind i en tråkig och farlig bilmiljö. Den typen av miljöer ska vi bygga om och bygga bort så att vi får en stad där vi har genomgående stråk som är


Vy över Hisingsbron i Göteborg. Illustration: Göteborg Stad

motorvägsräcken runt en plats i mitten. Järntorget var ett elände med motorvägsestetik mitt i stadens kärna, men den byggdes om och man tog bort en del av bilframkomligheten vilket har blivit bra. Siesjö menar att Järntorget innan ombyggnaden är ett typiskt exempel på hur Göteborg har sett ut och fortfarande ser ut på många håll. 50 procent av stadsinvånarnas jobbresor sker fortfarande med bil, vilket ur ett hållbarhetsperspektiv inte kan klassas som annat än för mycket. - Man kan givetvis inte bygga bort ett sådant beroende av bil utan att erbjuda något alternativ. En funktionell stad är ju en stad som fungerar för sina medborgare, där det är lätt att ta sig fram mellan olika platser. Nu med klimathotet så måste vi bygga en hållbar stad där man förflyttar sig på andra vis än man har gjort tidigare. Västlänken är en viktig del i den omställningen. Den nya järnvägstunneln ökar kapaciteten för både pendel- och regionaltåg vilket inte bara skapar bättre förutsättningar att ta sig fram centralt, utan ökar möjligheterna att även bygga ut tåglinjer till grannstäderna runt omkring. trevliga och attraktiva i sin helhet. Det är en solklar målsättning. Just Odinsgatan pekar Siesjö samtidigt ut som ett av många exempel där man redan har genomfört lyckade projekt som i det lilla haft stor betydelse för att skapa en trivsammare stadsdel.

- Vi har redan idag bra pendeltåg på stambanan mot Alingsås, Trollhättan och Vänersborg och planer på att bygga ut även mot Borås där vi idag kör landets mest trafikerade busslinje. Det skulle ta ungefär 25 min med tåg till Borås, nu tar det en timme med buss för att den gamla järnvägen inte räcker till och det är inte acceptabelt.

- Där lyfte man bort busstrafiken och la den på en separat bana närmast järnvägen. Från en gata med fyra bilfiler byggdes en med två filer och cykelbana. Vid den stora rondellen från Odinsplatsen som förr var ett stort asfaltshav har man gjort en stadsdelspark som är väldigt fin, som bidrar till att det är en annan sorts stadsdel nu än det var tidigare. Det är hela tiden de där små förändringarna som blir viktiga för att skapa en vänligare stad med förutsättningar för ett fungerande stadsliv.

Ytterligare en viktig komponent för att göra staden mer hållbar är att bygga med kvalité. - Att höja nivån på kvalitén i stadsbyggandet såväl som arkitekturen är något som vi jobbar mycket med just nu för att få tillräckligt bra miljöer, säger Siesjö och fortsätter: kvalitetsbegreppet börjar värdesättas i största allmänhet i Sverige nu, vilket det har varit dåligt med tidigare jämfört med i våra grannländer men vi tycker att vi märker en islossning där nu som är positiv.

Järntorget är ytterligare ett exempel som Siesjö anser vara ett lyckat projekt i stadens utveckling. - När jag flyttade till Göteborg var där någon sorts motorvägsstandard med skyltar ovanför vägbanan och

När det gäller estetik och funktion är det två begrepp som går hand i hand enligt Siesjö. Han menar att det inte går att dra några skarpa gränser mellan >> en vacker stad och en funktionell stad. www.branschaktuellt.se

| 23


b

www.branschaktuellt.se

,,”Det där är något som

hänger kvar i vårt samhälle, att estetik är någon sorts kaksprits som man kommer och sprejar på efteråt.”

- Det där är något som hänger kvar i vårt samhälle, att estetik är någon sorts kaksprits som man kommer och sprejar på efteråt. Det fungerar inte så. En ful stad är en sämre fungerande stad eftersom människor inte trivs lika bra och då inte heller är rädda om eller tar hand om sin närmiljö. Det handlar om social hållbarhet. Text av Malin Rothenborg

24 |


DÅ, NU OCH I FRAMTIDEN

VI SKAPAR FRAMTIDENS HÅLLBARA SAMHÄLLEN

GRATTIS GÖTEBORG 400 ÅR!

360-GRADERSLÖSNINGAR GER DEN KRAFT DU BEHÖVER COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort tack vare vår helhetssyn – vi kallar det 360-graderslösningar. Vi hanterar utmaningar från olika angreppspunkter och skapar fungerande helhetslösningar för våra kunder.


b

Sponsrat inlägg

TEMA EXPANSIVA GÖTEBORG

C

”Hoppas bli ett Silicon Valley för alla som arbetar inom framtidens transport.” astellum utvecklar just nu Gateway Säve – tre miljoner kvadratmeter som ska rymma både lokaler för framtidens hållbara logistik och mobilitet samt testytor för fossilfria och självkörande fordon. Ulf Östermark, utvecklingschef för projektet Gateway Säve berättar mer. I utveckling av Gateway Säve ligger fokus framför allt på tre områden- framtidens flyg, autonoma fossilfria fordon samt flexibel logistik. I höst tas första spadtaget för vad som ska komma att bli närmare 8–900 000 kvadratmeter nya lokaler. Planen är att Gateway Säve ska bli ett ledande logistiknav i Skandinavien. Ulf har tidigare beskrivit Säve som en oslipad diamant där bitarna ska på plats. Han tycker att det är en ynnest att få jobba med ett så stort område där man kan tänka rätt från början. Där det redan finns många bitar på plats som gör det hela så mycket enklare. En av bitarna är såklart det ypperliga logistikläget på Hisingen med närheten till både Göteborgs hamn, några kilometer bort, och fordonsindustrin i form av Volvo AB och Volvo Cars bara ett stenkast bort. Göteborgs hamn, Skandinaviens största, kallas ofta Sveriges port

26 |

till världen och Göteborg har de senaste tjugo åren utsetts till Sveriges främsta logistikläge så förutsättningar finns.

Drömmar om ett delningsnav ”Dessutom finns här helt unika möjligheter i form av testytor för flyg och fordon. Ingenstans i Sverige kan man på samma sätt få tillgång till liknande landningsbanor som inte trafikeras av reguljärflyg”, berättar Ulf. ”Vi vill skapa den perfekta mixen av aktörer – aktörer som kan och vill skapa framtiden”, fortsätter Ulf. ”Här finns förutsättningar för en kraftfull mix av företag - ett ekosystem av aktörer som kan komplettera varandra.” ”Vi försöker tänka nytt kring ytor”. Förhoppningen är att kunna erbjuda ett framtida co-working space för olika logistikverksamheter där dessa kan dela på både ytor och maskiner.

En plats för innovatörer Med dessa förutsättningar på plats är det inte förvånande att man här hittar flera företag som på ett eller annat sätt arbetar med att ta fram just framtidens transporter. Bland annat anläggs här SEEL (Swedish Electric Transport Laboratory), Sveriges största


Sponsrat inlägg

”Flygbild”: Här byggs just nu framtidens logistiknav. Illustration: Castellum / White Arkitekter Bild: Poseidon

forskningsanläggning för el- och laddfordon här. Testbädden förväntas vara i drift 2023. Här finns även Heart Aerospace vilka arbetar med utveckling av världens första eldrivna passagerarflyg. Planen är att elflygplanen skall finnas på marknaden redan 2026. Nyligen fick företaget också en beställning om 200 plan från ett bolag inom United Airlines koncernen.

Därför planeras exempelvis för träning- och rekreationsområden för dem som arbetar inom området. Dessutom ska det vara lätt att ta sig på ett grönt sätt till och från arbetsplatsen.

Målet är att uppnå netto-noll koldioxidutsläpp Utmaningen gällande området ligger, enligt Ulf, i att se till de behov som finns här och nu samtidigt som man också behöver se till framtida behov. Medvetenhet om framtiden syns väl i bland annat miljöoch hållbarhetstänket som Sedan tidigare finns här genomsyrar allt Castellums det viktiga polisflyget, med arbete. Gateway Säve är inget en hangar på flygplatsen Ulf Östermark undantag. ”Man kan bygga nytt Utvecklingschef för projektet Gateway Säve med regionens enda samtidigt som man faktiskt polishelikoptrar. bidrar till en bra miljö”, säger Dessutom har polisen sin Ulf. Han har tidigare berättat flygskola här. att målet för området är att uppnå netto-noll Även sjöräddningshelikopterverksamheten har koldioxidutsläpp år 2030. Detta ska bland annat sitt huvudkontor och en av sina fem flygbaser ske genom lokalt producerad förnybar energi. ”Vi på området. Den största flygutbildningen för planerar för storskalig användning av solceller på professionell utövning i området bedrivs dock av taken, som både kommer att användas för att driva SPU Svensk Pilotutbildning, och flygklubbarna byggnaderna och ladda kundernas transportfordon, Aeroklubben samt Chalmers Flygklubb om sutbildar och ändå ge ett rejält energiöverskott”, berättar Ulf. privatpiloter.

Tar flygplatsen in i framtiden

Hoppas bidra till regionens attraktionskraft Inom en tioårsperiod hoppas man skapa möjlighet för 5000–8000 nya jobb, kopplade till ett par hundra företag inom området. ”Området kommer kunna erbjuda en mix av jobb”, säger Ulf. ”Vi hoppas att området kan öka attraktionskraften för att stanna i regionen efter avslutad utbildning. Här kommer det att växa fram en unik arbetsplats för dem som vill arbeta inom framtidens transporter. Men här kommer det också att finnas jobb för dem som kanske behöver ett första jobb - i form av jobb inom lager exempelvis.” Man kommer att satsa på att utveckla Gateway Säve till en arbetsplats där människan är i centrum.

Flygplatsen, som under en tid hette Göteborg City Airport, invigdes 1940 som militär flygplats men övergick 1979 till att verka som civil flygplats. 2013 gick här flyg till tjogofem olika destinationer i fjorton länder men 2015 tvingades man lägga ner all tung jettrafik på grund av bäringsproblem på landningsbanan. Castellum förvärvade Säve flygplats i december 2018 och har sedan dess arbetat med att omforma området. Arbetet med Gateway Säve uppskattas pågå under minst en tioårsperiod med en slutsumma som väntas hamna på omkring 10 miljarder kronor.


b

www.branschaktuellt.se

,,

”Det finns de som tror att det är Avenyn som gör Göteborg. Jag tror att den verkliga avenyn, den verkliga själen i Göteborg, finns här.” PETTER STORDALEN Grundare av Nordic Choice Hotels

Hotellet som tar järntorget till nya höjder 2023 kommer Clarion Hotel öppna ett helt nybyggt hotell vid Folkets hus på Järntorget i Göteborg. Hotellet har fått namnet Draken, och nu återstår två år till invigningen. När hotellet är färdigbyggt ska tornet vara över 100 meter högt vilket kommer göra Draken till en av Göteborgs högsta byggnader. För den icke höjdrädda byggs nu ett helt nytt hotell med hotellmiljardären Petter Stordalen i spetsen. Byggherre för projektet är fastighetsbolaget Balder och uppdraget som totalentreprenör har tilldelats byggbolaget K21 Entreprenad. – Det känns positivt att vara delaktig i ett så spännande och viktigt projekt. Jag är övertygad om att detta blir bra för både de som bor och verkar i området men också för staden som helhet, säger Balders vd Erik Selin.

28 |


TEMA EXPANSIVA GÖTEBORG

Det nya hotellet kommer att bestå av 33 våningar och med sin höjd på över 100 meter kommer cirka 470 hotellrum att rymmas. Dessutom kommer flera konferenslokaler att finnas tillgängliga i huset, och på de två översta våningarna kommer en restaurang och sky bar att öppna. Härifrån väntas besökarna få en milslång utsikt över landskapet. – Det finns de som tror att det är Avenyn som gör Göteborg. Jag tror att den verkliga avenyn, den verkliga själen i Göteborg, finns här, och här öppnar vi snart ett fantastiskt hotell med kronjuvelen biograf Draken i centrum, säger Petter Stordalen, grundare av Nordic Choice Hotels – hotellkedjan bakom Clarion.

Petter Stordalen, Balders vd Erik Selin, vid byggstarten av Clarion Hotel Draken. Foto: Nordic Choice Hotels

Biografen som Petter talar om är en anrik biograf från 1950-talet och i projektet kommer biografens femtiotalsstil att kombineras med en modern look. Biografen kommer att bevaras i botten av huset och bli en del av hotellets event- och konferensutbud.

Clarion Hotel Draken. Arkitektur och bild: Erséus Arkitekter

Helhetsleverantör av konstruktion Ju högre hus desto viktigare är samverkan mellan grundläggning och överbyggnad. Vi är glada att få vara helhetsleverantör av konstruktion för Hotel Draken på uppdrag av K21 och UPB. Läs mer på pe.se/byggkonstruktion.

| 29


b

www.branschaktuellt.se

Det nya höghushotellet kommer bli över hundra meter högt och rymma 470 hotellrum. Illustration: Adore Adore / Erséus Arkitekter

30 |

Nu är bygget i full gång och runt årsskiftet väntas stommen vara klar. Idag har runt två tredjedelar av husets 33 våningar byggts och om allt går enligt planen ska bygget vara färdigställt under 2023. - Att bygget är i full gång syns verkligen över staden, och det är väldigt spännande att se när hotellet nu växer fram på riktigt, säger Joakim Gralén, projektutvecklare på Balder.

300 bostäder, 5 000 till 6 000 nya arbetsplatser och restauranger att växa fram.

Draken är en del av detaljplanen för Masthuggskajen som ska utvecklas till ett område med puls, kulturell dynamik och internationella intryck. Här ska gammalt bindas samman med nytt och i området mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen kommer 1

– Vi tror att det blir klart utifrån tidsplan. Just nu talar ingenting för att det inte skulle bli så, säger Bäckström.

Projekttiden kommer löpa på fram till hösten 2022 och beräknas kosta 70 miljoner kronor. Just nu byggs ställningar kring tornet, och det arbetas med taket och vissa delar av den södra fasaden. Det görs också ett stenbyte.

Text av Emilia Granberg


K21 Entreprenad AB grundades 2012. Under åren som gått har vi byggt allt från bostäder, kontor, hotell till att utföra större renoveringar och ROT-projekt. Vår verksamhet är uppdelad i Entreprenad Göteborg & Bohuslän, ROT och Service.

Ș Ș Ș

www.k21.se

Hotell Draken Balder Ny- och ombyggnad Utförandetid: 2019-2023

The Weaver Husvärden Nybyggnad Utförandetid: 2018-2021

Krokslätts Fabriker Husvärden Ny- och ombyggnad Utförandetid: 2012-pågår

BRF Viva Riksbyggen Nybyggnad Utförandetid: 2016-2019

Omsätter idag 800 Mkr. 50 anställda tjänstemän och egna yrkesarbetare inom Service och ROT. Verksamhet bedrivs i hela Västsverige.

Ș Ș Ș

Utför alla projekttyper Ș (bostäder, kommersiellt, Service och ROT) Arbetar i alla förekommande entreprenadformer. Ș Samarbetar gärna i tidiga skeden.

Certifierade enligt FR2000 (likvärdigt med ISO 9001 och ISO 14001 men omfattar även fler områden) Kunder är såväl privata som offentliga.


b

Sponsrat inlägg

Arkitektkontoret Cobe vann tävlingen om det kommande universitetsbiblioteket. Bilden visar visionsskissen som ska vidareutvecklas under processens gång. Foto: Cobe

Göteborgs universitet utvecklas som cityuniversitet Ett nytt universitetsbibliotek och en ny byggnad för Konstnärliga fakulteten planeras i området Näckrosen. Bakom planerna står Göteborgs universitet och fastighetsbolaget Akademiska Hus, som tillsammans vill göra det centrala universitetsområdet till en än mer aktiv och integrerad del av staden. 32 |

Göteborgs universitet finns representerat på flera platser i staden och har en tydlig prägel av cityuniversitet. Söktrycket på fakulteternas program är högt och lokalerna från 1990-talet eller tidigare är planerade före internationaliseringens och digitaliseringens tid. Det finns därför ett stort behov av nya lokaler som har såväl fler


Sponsrat inlägg

Hus ombyggnationen av en del av gamla Humanisten, den så kallade Språkskrapan, till studentbostäder.

Sofie Bårdén

Strategisk fastighetsutvecklare på Akademiska Hus. Foto: Catharina Fyrberg

Karolina Ganhammar Fastighetschef på Göteborgs Universitet. Foto: Gunnar Jönsson, Göteborgs universitet

studie- och mötesplatser som bättre laboratorieoch forskningsmiljöer. Målet är effektiva lokaler som är hållbara i ett långt perspektiv. Sofie Bårdén, strategisk fastighetsutvecklare på Akademiska Hus, menar att man som fastighetsbolag försöker sätta sig in i olika fakulteters behov och vad som är specifikt för just dessa när de bedriver sin verksamhet. - Akademiska Hus vill bidra med att vara en strategisk partner till de som är våra kärnkunder, universitet och högskolor. Tillsammans med våra kunder förs ett ständigt pågående samtal om hur lokalerna ska utformas för att lärosätena ska kunna bedriva sin utbildning och forskning på bästa sätt. Och hon fortsätter: - Tillsammans med lärosätena utarbetar vi campusplaner, ett gemensamt mål- och visionsdokument för hur det aktuella campusområdet kan utvecklas över tid. Det som är på gång i Näckrosenområdet är ett exempel på just detta. Här har Göteborgs universitet en tydlig närvaro sedan länge. Med sitt centrala läge mitt emellan Korsvägen och Götaplatsen är Näckrosen en plats med stora möjligheter. Här skapar Göteborgs universitet och Akademiska Hus nu en ny universitetsmiljö för hela universitetet och hela staden – ett nytt centrum för humaniora, konst och kultur, för framtidens forskning och utbildning. Så sent som i slutet av 2019 stod nya Humanisten klar. Och inom kort påbörjar Akademiska

Det pågår även planer på andra byggnader i området. Ett nytt och mer funktionellt universitetsbibliotek samt en ny byggnad för Konstnärliga fakulteten är två spännande projekt som Akademiska Hus och universitetet samverkar kring. Båda projekten befinner sig ännu så länge i ett tidigt stadium. - Att i Näckrosenområdet samlokalisera Konstnärliga fakultetens unika bredd av konstnärlig utbildning och forskning, är en tanke som har funnits hos fakulteten under många år. Tanken är att byggnaden ska uppföras med integrerad uppgång från Västlänkens station Korsvägen, berättar Karolina Ganhammar, fastighetschef på Göteborgs universitet. Idag är nämligen fakultetens båda institutioner, HDK-Valand och Högskolan för scen och musik utspridda på inte mindre än tre adresser i centrala Göteborg. - Målet är en byggnad som gör det enkelt för studenter och medarbetare från olika konstnärliga ämnesområden att mötas och föra konstarterna närmre varandra. Till exempel planeras för lokaler som kan nyttjas för flera olika funktioner. Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet består i dag av åtta olika bibliotek runt om i staden. Det nya universitetsbiblioteket ska samla nuvarande Humanistiska biblioteket, Konstbiblioteket och Biblioteket för musik och dramatik. - Byggnaden ska dessutom rymma universitetets arkiv, universitetsbibliotekets kansli och enhet för digitala tjänster. Byggnaden innebär alltså en effektivisering av universitetsbibliotekets lokaler, säger hon. Genom att Akademiska Hus planerar att hyra ut delar av byggnaden till externa hyresgäster, ger det oss en flexibilitet att både minska och utöka verksamheten utifrån framtida behov, avslutar Karolina Ganhammar.


b

www.branschaktuellt.se

Kvarterets ena halva kommer bestå av lokaler för vård, omsorg och utbildning. Bild: Zynka

Karlastadens Capella – ”En spännande mix av innehåll” I Göteborgs växande stadsdel Karlastaden bygger Serneke kvarteret Capella. Kvarteret, som fått sitt namn av den starkast lysande stjärnan i stjärnbilden Kusken, kommer att innehålla både bostadsrätter, hyresrätter och lokaler för vård och utbildning.

34 |

Mitt i Karlastaden där Nordens högsta skyskrapa Karlatornet byggs, växer ytterligare sju kvarter fram. Ett av dessa är Capella som kommer att bestå av flera olika hus innehållande lägenheter och lokaler. Ett av lägenhetshusen som fått namnet Atmosfär kommer sträcka sig 17 meter upp mot himlen med en fasad av grön keramik och bronsdetaljer.


TEMA EXPANSIVA GÖTEBORG

- Kvarteret kommer bestå av flera hus som sitter ihop med ett gemensamt garage under marken. Projektet har delats upp i två delar där halva kvarteret blir bostadsrätter och hyresrätter. Andra halvan blir lokaler för vård, omsorg och utbildning, men exakt vilka verksamheter som kommer husera här är ännu inte klart, berättar Anna Tirén, projektchef på Serneke som är totalentreprenör för hela projektet. I början av 2021 påbörjades bygget av kvarteret och nu håller Serneke på att bygga garaget under husen. Garaget kommer både innehålla parkering för bil och cykel. Produktionsstart ovan mark väntas till senhösten 2021. - Det här är ett väldigt roligt kvarter att bygga då det är en spännande mix av innehåll i kvarteret. Karlastadens ambition är att skapa en blandad stadsdel där allt ska finnas, och här har man lyckats få in allt i ett kvarter, säger Anna Tirén. Exakt när kvarteret ska vara färdigbyggt finns det ännu inget datum på men det kommer bli olika tider för de olika byggnaderna. Byggherre för projektet är Karlastaden Utveckling och första byggnaden väntas vara färdigställd under 2023. ström. Text av Emilia Granberg

Tio år av nyskapande fastighetsutveckling. LÄS MER OCH SE FILMEN OM VÅR UNIKA CONTAINERLOGISTIK PÅ BLOGG.WILLHEM.SE Willhem är ett bostadsbolag som tror på idén om ett boende som människor längtar och vill hem till. Vi äger, förvaltar och utvecklar närmare hyreslägenheter på 13 tillväxtorter i Sverige. Läs gärna mer på willhem.se.

| 35


b

www.branschaktuellt.se Foto: Vasakronan/EGA/TMWR

Nybygget som speglar Göteborgshimlens skiftningar I en ny byggnad vid Hisingsbrons södra fäste i Göteborg reflekterar glasfasaden både Läppstiftet och himlens alla skiftningar. Den nya byggnaden – Platinan, ska rymma 60 000 kvadratmeter hotell, kontor, restauranger och butiker och planeras vara färdigbyggd under december i år.

naden stark och efterfrågan på moderna kontor i bästa läge är stor, så Platinan blir ett efterlängtat tillskott, säger Kristina Pettersson Post, regionchef för Göteborg på Vasakronan som är byggherre för projektet.

Med en fasad av stora glaspartier står Platinan snart färdigbyggd i ett känt industriområde i Göteborg. Området – Älvstaden, är en plats som Göteborgs stad vill omvandla till en ny och levande stadsdel. För detta blev Platinan startskottet och vid början av 2022 väntas de första hyresgästerna kunna flytta in. - Göteborg står inför stora förändringar där stadens vision Älvstaden är basen och riktningen för utvecklingen. I Göteborg är hyresmark-

www.lhventteknik.se

Akuro projektleder Platinan på uppdrag av Vasakronan. www.akuro.se

36 |


TEMA EXPANSIVA GÖTEBORG

Platinan omfattar totalt 60 000 kvadratmeter fördelat på 18 våningar och kommer att erbjuda kontor, coworking, restauranger, hotell samt takterrass och skybar med utsikt över älven och hamninloppet. Redan vid projektstart var det klart att Scandic hyr 25 000 kvadratmeter, och sedan dess har ytterligare flera bolag hakat på. - Platinan ska vara en plats med dragningskraft dygnet runt. Både för de som har sin arbetsplats i huset och för de som rör sig mellan älvstränderna. Här fyller Scandic en viktig funktion, säger Kristina Pettersson Post. I Platinan har fasadplåtar från en annan byggnad – Kromet, fått leva vidare. Anledningen är att Vasakronan valt att demontera byggnaden och i det projektet är målet att återanvända så mycket material som möjligt. Främst kommer materialet att användas i ett annat byggprojekt, men för att inget material skulle gå till spillo har

även Platinan fått en del av materialet implementerat i sitt bygge. - Vi bestämde oss för att göra Kromet till Vasakronans största återbruks- och återvinningsprojekt någonsin. Målet är 100 procent, det vill säga inget material ska gå till spillo, säger Magnus Tengberg, Affärsområdeschef för Fastighetsutveckling på Vasakronan. När Platinan, som ska vara färdigbyggd i december i år, har färdigställts ska byggnaden både gestaltningsmässigt och innehållsmässigt bidra till vitaliseringen av området, och med sin transparanta fasad ska byggnaden bidra till att Göteborgs ambition om en levande stadsdel kan uppfyllas. Text av redaktionen

SVERIGES GRÖNASTE CENTRALDAMMSUGARE

WWW.CENVA.SE | 37


b

Sponsrat inlägg

Platinan står nu stadigt vid Hisiningsbrons fäste Den mäktiga byggnaden som kommer att stå klar i slutet av 2021, kan stoltsera med Scandic som hyresgäst och kommer att bli en samlingsplats, om 60.000 kvadratmeter för kontor, coworking, restauranger och takterrass. Utsikten över både älven och hamninloppet kommer på köpet. Det är Vasakronan som uppför Platinan med PEAB som totalentreprenör i samverkan. För byggprojektledningen står Akuro, som för Platinan, lagt stor vikt vid samverkan och kommunikation i sitt arbete, för att ro det stora projektet i hamn. Byggnaden uppförs med 18 våningar, mäter 78 meter på sin högsta punkt och kommer bli ett göteborgskt landmärke, oavsett från vilket håll från staden man kommer. Byggnadens transparanta glasfasad kommer ge en känsla av liv och rörelse såväl utifrån som vid vistelse inne i byggnaden. Platinan uppförs med högsta möjliga fokus på hållbarhet och kommer därför att miljöcertifieras enligt LEED:s högsta nivån, Platinum. Stor vikt läggs på byggnadens energianvändning, vilket medför både nytänkande och innovativa lösningar. Bland annat platsbyggs ett luftbehandlingsaggregat i två våningar, på en golvyta om 800 kvadratmeter. Akuros roll som projektledare vid bygget inleddes redan 2015. - Mycket fokus för Akuro ligger på att tillsammans med beställare och entreprenör sätta upp och arbeta mot gemensamma mål för projektet. Vi tror att man genom ett engagerande ledarskap, med Jens Lundstedt gemensamma Projektledare/Delägare projektmål, uppnår Akuro

38 |

bättre projektresultat och skapar ett engagemang i hela projektorganisationen, säger Jens Lundstedt, projektledare/delägare, Akuro. Ett stort engagemang emellan medarbetare Från byggprojektledningsföretaget Akuro arbetar sju medarbetare med olika inriktningar, med projektet. Platinan är inte bara en byggnad- det är ett nytt kvarter inrymt inom fastigheten. Det är fler än 1 000 medarbetare som varit engagerade under projekterings- och utförandefasen i projektet. Från Akuros sida, har byggnadens diversitet och omfattning varit en utmaning och ställt höga krav på en god planering, tydliga processer, ett tydligt mål i sikte och ett stort engagemang, medarbetare emellan. Platinan är Vasakronans första och största bidrag till vision Älvstaden och det första huset inom Nya Centralen-området, vars syfte är att skapa ett öppet och vattennära Göteborg för alla. Vision Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt och innebär att centrala Göteborg skall växa på båda sidor om älven till en sammanlagd yta motsvarande dubbla storleken av idag. Byggverksamheten av Platinan kommer att färdigställas under hösten 2021 och just nu är man på toppen av produktionen. Några klara hyresgäster förutom Scandic är COWI och Wistrand. Uthyrningsgraden ligger nu på 89 procent och snart är hela byggnaden uthyrd. Självklart är Akuro med också, under hela inflyttningsprocessen. - Det är ju några tusen människor som skall flytta in på de här arbetsplatserna och det kommer att krävas en logistikplanering runt detta, som vi också kommer att arbeta med. Detta är ett mycket spännande och utvecklande projekt, det största som Akuro genomfört. Vi känner oss stolta att medverka i uppförandet av Platinan och vi vet med säkerhet att byggnaden, kommer innebära ett stort bidrag till samhällsutvecklingen i Göteborg, avslutar Jens.


Sponsrat inlägg


b

www.branschaktuellt.se

I Sandarna, Göteborg byggs 327 nya studentbostäder. Illustration: White Arkitekter

Storsatsning på studentbostäder På Sven Brolids väg i västra Göteborg byggs just nu ett av landets största satsningar på studentbostäder. Här bygger SGS Studentbostäder 327 studentlägenheter och projektet, där även ett bygge av en förskola inräknas, beräknas kosta runt en halv miljard.

– Det är fantastiskt roligt att i ett enda projekt kunna bygga så många lägenheter. Det är ett dilemma att vi sällan kan bygga i stora volymer så detta är en stor fördel, både för ekonomin i projektet och förvaltningsmässigt. Det kommer studenterna att få tillgodo i form av lägre hyror.

Under 2022 kommer Sandarna i Göteborg att kunna erbjuda 327 nya lägenheter för stadens alla studenter. Första spadtaget togs i början av november 2019 och nu har projektet kommit en bra bit på vägen mot ett färdigställande. – I en tid när det råder stor brist på studentbostäder i kunskapsstaden Göteborg är vi stolta över att kunna tillföra över 300 nya hem för studenter i ett projekt. Vi vet hur viktigt det är för utvecklingen av våra lärosäten och för Göteborg, säger Carl Otto Lange, ordförande i SGS Studentbostäder.

När de nya studentbostäderna är färdigbyggde kommer lägenheterna att vara fördelade på sex hus på totalt 22 000 kvadratmeter, och i en av byggnaderna kommer även en förskola med sex avdelningar att öppna. Totalentreprenör för projektet är Skanska och idag är alla husens ytterväggar och tak uppe, samtidigt som tre hus redan inretts. I december 2021 kommer de första studenterna kunna flytta in eftersom husen färdigställs en efter en. – Det är mycket glädjande att vi får genomföra byggprojektet åt SGS Studentbostäder. Vi har fört samtal under flera år om möjligheten att tillsammans skapa attraktiva studentbostäder så detta känns väldigt bra, säger Mikael Hammarfjord, distriktschef på Skanska Sverige.

Idag är efterfrågan på studentbostäder hög, både i Göteborg och i flera av landets övriga studentstäder, och Magnus Paulsson, vd på SGS Studentbostäder, tillägger:

Mjukfogning av kakel • Fasad • Fönsterfogning Tätning • Ljudtätning • Brandtätning Brandmålning • Brandskydd

031-767 40 93

sverigefog@gmail.com

www.sverigefog.com

40 |

Text av redaktionen


I Göteborg byggs den nya skolan Härlandatjärnskolan. Illustration: Fredblad Arkitekter

TEMA EXPANSIVA GÖTEBORG

Ny skola öppnar upp för 560 elever

P

å Härlanda Tjärn i Göteborg byggs en helt ny F-9-skola för 560 elever. Byggprojektet är en del av Göteborgs detaljplan Bo2021 som har som syfte att möjliggöra för cirka 260 nya bostäder i området. Därav såg Göteborgs stad även ett behov av en ny skola och under nästa hösttermin ska skolan stå redo för att ta emot sina elever. Nu är slutskedet av bygget för den nya skolan Härlandatjärnskolan i full gång. Här byggs dessutom en idrottshall och lokaler för kulturskolan, och när skolan står klar ska byggnaden vara övernattningsanpassad för att kunna användas i samband med större evenemang. - Eftersom det byggs ett stort antal nya bostäder i området finns det även ett behov av en ny skola, så det här känns väldigt bra, säger Susanne Rasmusson, byggprojektledare på Göteborgs stads lokalförvaltning.

Skolan, som ska rymma 560 elever, planeras stå färdig lagom till terminsstart hösten 2022, och nu görs ett sista ryck inför slutbesiktningen som ska hållas i maj. Totalentreprenör för projektet är byggföretaget ByggDialog och Pär Mattsson, projektchef på bolaget, tycker att samarbetet flutit på bra och smidigt under projektets gång. - Hittills har det varit en väldigt god stämning på bygget och det har funnits en väldigt god sammanhållning mellan olika yrkesgrupper och entreprenörer, berättar Mattsson. När skolan öppnas till hösten kommer Härlandatjärnskolan bli en F-9 skola med två parallella klasser i varje årskurs. Byggnaden kommer att fördelas över en yta på cirka 10 000 kvadratmeter och den uppskattade kostnaden för projektet väntas bli 290 miljoner kronor.

Text av Emilia Granberg

www.branschaktuellt.se

| 41


b

Sponsrat inlägg

Fördubblat elbehov om 20 år? Inte sedan miljonprogrammets era har det byggts lika mycket i Göteborg som idag. Att förena en hög byggtakt med Sveriges klimatmål är en utmaning. Vilken roll spelar energi för stadsutvecklingen? Sveriges näst största stad har idag ungefär 600 000 invånare. Och hela tiden ökar både antalet människor och företag i Göteborg; idag en modern kunskaps- och evenemangsstad, med varierad stadsbild och många små stadsdelar. Dessutom ligger flera av Sveriges största företag här. Och nu växer Göteborg så det dunkar från pålningsmaskinerna. Hedvig Aspenberg, stadsutvecklingschef på Göteborg Energi följer utvecklingen utifrån sin horisont.

Vad har stadsutveckling med energi att göra? — Rent konkret innebär det ju ett stort behov av våra produkter, utan energi går det inte att bygga stad! En så pass aggressiv förtätning, som Hedvig kallar det, som vi ser i Göteborg just nu är en utmaning för energisystemet. Att leverera så mycket energi som krävs när behovet är som störst, till exempel när

42 |

alla vill duscha varmt på morgonen eller ladda sin elbil på eftermiddagen – samtidigt som stora delar av stadens energisystem är gamla och i behov av upprustning.

Var ser du, utifrån ditt perspektiv, de största utmaningarna i morgondagens Göteborg? — Att hitta rätt nivå på utbyggnaden av energisystemet. Hur mycket ska vi ta i för att tillgodose behovet för hyfsat lång tid, kanske 20 år, utan att det blir för dyrt? Och vad kan vi hitta för prissättningsmodeller som medverkar till att kunderna styr sin konsumtion av energi? Till företagskunder har Göteborg Energi länge haft en prismodell som innebär att priset på energi inte bara avgörs av hur mycket du som kund använder, utan också av hur mycket effekt som används åt gången. Nu införs en motsvarande modell till privatkunder.


Ytterligare en utmaning framöver är att få tillgång till mark för Göteborg Energis anläggningar, såväl ovan som under jord. De senaste 20 åren har Göteborg vuxit rejält, samtidigt som energibehovet – tack vare effektiviseringar - stått still, på gränsen till minskat. Samtidigt; i samklang med Göteborgs Stads Miljöoch Klimatprogram och Klimatkontrakt 2030 har Volvokoncernen, Scania, Stena Line och Göteborgs Hamn inlett ett samarbete för att kraftigt minska koldioxidutsläppen kopplade till Nordens största hamn. Målet är att reducera de klimatpåverkande utsläppen med 70 procent till 2030. Tillsammans med övrig elektrifiering av transportsektorn, av personbilar och av industrin arbetar Hedvig Aspenberg och hennes kollegor utifrån scenariot att det totala elbehovet i Göteborg kan komma att fördubblas inom de kommande 15–20 åren.

Hur bär ni er åt för att göra bedömningen av framtidens behov? — Vi arbetar kontinuerligt med stadens olika aktörer och går igenom stadsplaner och förväntad byggnation och har täta dialoger med våra stora kunder om deras planer.

Finns det någonting som det senaste märkliga året lärt er om stadsutveckling?

Fotograf: Jeanette Larsson Winerö

Hedvig Aspenberg Stadsutvecklingschef på Göteborg Energi.

— När samhället digitaliseras ökar användningen av internet. Behovet av kablar ökar, även längre ut i stadsrummet. I ärlighetens namn är det rätt abstrakt att försöka ta höjd för det i en smart stadsplanering. Vi kan föreställa oss wifi i busshållplatsen, men det finns ju redan. Vad kommer vi vara helt beroende av om tio år? Det är svårt att föreställa sig! Text av redaktionen

www.branschaktuellt.se

| 43


b

Sponsrat inlägg

TEMA EXPANSIVA GÖTEBORG

Återbruk viktig del i Handelshögskolans nya byggnad Just nu bygger Akademiska Hus en ny byggnad för Handelshögskolan mitt i centrala Göteborg. Som en del i projektet står återbruk av material i fokus. I våras togs formellt det första spadtaget för den nya byggnaden som blir en del av Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Handelshögskolans utbildningar är attraktiva och bland de mest sökta i Sverige, och behovet av en ny byggnad har funnits länge. Handelshögskolan vill skapa en attraktiv lärandemiljö i internationell framkant, där forskning och utbildning inom ekonomi och juridik kan utvecklas utifrån samhällets behov. Här ska ändamålsenliga ytor för studenter och medarbetare skapas. Den nya byggnaden gör det också möjligt att samla hela Handelshögskolans verksamhet på en adress.

hörsalar, studentservice, en ny entré, kontor och studentarbetsplatser kommer lokalerna även att rymma ett café. En uppgång från Västlänken station Haga kommer dessutom att vara integrerad i den nya byggnaden och bidra till att Handelshögskolan blir en än tydligare del av staden.

Fokus på återbruk Som en del i Akademiska Hus hållbarhetsarbete har material monterats ned från den gamla byggnaden i hörnet Vasagatan – Haga Kyrkogata för att återbrukas. Det gäller material som skulle ha hög klimatpåverkan om det hade behövt nyproduceras.

- Tidigt i byggprojektet gjordes en inventering av byggnadsmaterial i den gamla byggnaden. Oersättliga material som till exempel kalkstensfasad, marmorgolv och granitsten har vi kunnat Akademiska Hus satsar 529 bevara med gott resultat för miljoner i projektet, att återbruka, både i detta och som beräknas stå klart Mia Edofsson andra byggprojekt. Exempelvis Hållbarhetschef Akademiska Hus 2025 och omfattar nästan 11 kommer marmorgolvet att Fotograf: Catharina Fyrberg 000 kvadrat-meter bruttoyta användas i en gångbro till den nya fördelat byggnaden, säger Mia Edofsson, på åtta våningar ovan mark. Förutom två hållbarhetschef på Akademiska Hus.

44 |


Sponsrat inlägg

Fotograf: Johannes Norlander Arkitektur

Hon menar att den största utmaningen var tiden, men det till trots har man ändå lyckats ta vara på en stor mängd byggnadsmaterial och samtidigt utveckla processer och modeller för cirkularitet på detta ganska nya område. - Det är stor skillnad mellan att riva och skicka material till återvinning, jämfört med att riva i syfte att återbruka material. Utöver oersättliga material har Akademiska Hus i projektet med Handelshögskolan även återbrukat artefakter som till exempel vissa armaturer, klockor i mässing och unika arkitektoniska taklampor. - Vi återbrukar till och med delar av växtligheten genom att mellanlagra dessa på en yta i väntan på att den nya byggnaden ska stå klar. En del av vinsterna med detta är att även för ögat osynliga biologiska

system följer med, vilket ger planteringen på den nya platsen en mycket bättre start. Och hon fortsätter: - Akademiska Hus har som mål att nå klimatneutralitet och kan i kraft av vår storlek som nationellt fastighetsbolag ta steg mot detta bland annat genom återbruk. I ett bredare perspektiv ser vi dock ett stort behov av att skala upp och industrialisera återbruksprocesser. Till exempel i samverkan mellan fastighetsbolag och byggföretag, främst lokalt och regionalt men även nationellt. Nya kommunikationsvägar kommer att behövas för att tidigt kunna flagga för att en större mängd byggnadsmaterial av en viss typ kommer att bli tillgänglig vid en specifik tidpunkt. Helt klart är detta en oerhört spännande resa vi har börjat, avslutar Mia Edofsson.


b

www.branschaktuellt.se

Nyöppning av Sjöfartsmuseet Akvariet är planerad till 2022. Visionsbild, Higab och GAJD arkitekter.

TEMA EXPANSIVA GÖTEBORG

Museum med gamla anor får underjordisk tillbyggnad Just nu pågår en omfattande om - och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg. När den står klart kommer det att rymma bland annat ett nytt akvarium under jord. Caroline Losman på GAJD arkitekter, en av de ansvariga för den nya arkitekturen, berättar mer. Sjöfartsmuseet Akvariet invigdes 1933 och med sina nästan nittio år på nacken fanns ett stort behov av en uppfräschning. ”Akvariet är världens äldsta fungerande kallvattenakvarium och har byggts om flera gånger. Behovet av att modernisera lokalerna är stort och museets renovering och en tillbyggnad av akvariet har diskuterats i flera år”, berättar Caroline Losman på GAJD arkitekter. Målet är att öka både standard och publikflöde, göra museet mer tillgängligt samt ge personalen en bättre 46 |

arbetsmiljö. Man vill även möjliggöra en utveckling av forskning i lokalerna. Samtidigt vill man bevara den gamla byggnadens unika karaktär. ”Byggnadens strama, klassicistiska fasad präglas av en stor tydlighet med sin granitklädda sockelvåning och två våningar i gult tegel”, säger Caroline. Det är en av anledningarna till att man bestämt att bygga det nya akvariet under mark. Caroline säger att man vill att den befintliga museibyggnaden ska vara […] fortsatt synlig och tydlig som ett landmärke i staden”. ”Det finns ett stort värde i den orörda


TEMA EXPANSIVA GÖTEBORG

anläggningen, både ur ett arkitektoniskt och byggnadsantikvariskt perspektiv”, menar hon.

Det gamla och det nya ska mötas Genom tillbyggnaden kommer museets lokalyta bli omkring 5250 kvadratmeter, en ökning med cirka 1250 kvadratmeter från dagens yta. Av den ytan kommer 1100 kvadratmeter att gå till det nya akvariet som dessutom kommer att innefatta tio gånger så stor vattenvolym som idag. Caroline berättar mer om planerna: ”Genom en uppglasning av sockelvåningens stenvalv skapas en transparens och museets slutna fasad öppnas upp mot parken och den omgivande bebyggelsen och kommunikationsstråken. Det blir välkomnande och funktionellt – en symbol för en ny årsring i museets historia”. ”Det blir [även] tydligt att det är en entré till Sjöfartsmuseet Akvariet – det är ett museum och det ska signaleras redan vid entrén. Akvariet nås direkt från huvudentrén. Den långsträckta hallen blir ett kommunikationsnav som knyter ihop det gamla med det nya”, fortsätter Caroline.

klassningssystemet Miljöbyggnad som ställer krav på bland annat energianvändning, produkt- och materialval, fuktsäkerhet och innemiljö. Målet har varit att uppnå Miljöbyggnad 3.0 Silver.”

Vill lyfta det goda samarbetet Caroline beskriver samarbetet med Akvarieverksamheten som ”mycket positivt”. ”[Det] har varit ett nära och kreativt samarbete med ansvariga för att hitta en optimal lösning i akvarietillbyggnaden.” ”En välgjord och fördjupad förstudie säkerställde att rätt prioriteringar kunde göras och förenklade projekteringen och handläggandet av tillståndsfrågorna.” Higab förvärvade fastigheten i januari 2017 men den tidigare ägaren, Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum, äger fortsatt samlingarna och stödjer även verksamheten som drivs av kulturförvaltningen i Göteborgs Stad. Bygget beräknas pågå mellan 2019 och 2021 med inflytt och utställningsbygge under 2021. Nyinvigningen är planerat till den senare delen av 2022. Text av E mmi Chartier

Inne i Sjöfartsmuseet har man bland annat installerat nya hissar och sedan tidigare har man sprängt bort en hel del berg framför museet för att göra plats åt det nya akvariet. Några träd i intilliggande Gamla Varvsparken nödgades tas bort men planen är att det ska bli fler träd än tidigare vid färdigställande. Även ett nytt kafé planeras i parken som kan vara öppet under sommartid. Nya utställningar skapas på plan 2 och 3 samt i akvariet. Gällande frågor kring hållbarhet svarar Caroline att ”projektet följer

Visionsbild över det nya akvariet. Higab och GAJD arkitekter. | 47


b

www.branschaktuellt.se

FLERBOSTADSHUS MED TRÄHUSKÄNSLA BYGGS I NATURSKÖNA KÅLLTORP Projektet Träkronan innebär 59 nya lägenheter i det populära området Kålltorp. Här planerar F O Peterson & Söner luftiga lägenheter som tar in naturen utanför och samspelar med redan existerande bebyggelse. Vi har intervjuat projektledare Anton Svensson.

48 |


TEMA EXPANSIVA GÖTEBORG Träpanelen ger fasaden en naturnära känsla. Invändigt har ledorden varit genomsikt och öppenhet. Bild: Studiosuperb

F O Peterson & Söner driver projektet i egen regi, från arkitektur till platsledning. Brojektledare Anton Svensson tycker att det är både roligt och intressant att få vara en del av projektet. ”Vi har försökt att anamma omgivningens hus och materialval vid utformningen av exteriören av vår byggnad. Invändigt finns det 59 lägenheter samt gemensamhetslokal och övernattningslägenhet. Ledorden som arkitekterna haft när de ritat planlösningarna har varit genomsikt och öppenhet.”

Materialval som utmärker sig ”Idén har sedan start varit att stommen ska byggas med KLT (korslimmat trä). För att förstärka uttrycket av att det är ett ”trähus” och för att knyta an till den befintliga bebyggelsen i Kålltorp var det ett givet val att köra på träpanel som fasad. I större delen av lägenheterna har vi även valt att exponera en av de invändiga KLT-stommarna så att de boende verkligen får känna att de bor i ett hus av trä”, berättar Anton. ”Entréplan är däremot av betong och tegel. Detta för att enklare kunna anpassa byggnaden mot terrängen och fastigheten i stort”, fortsätter Anton.

Anton berättar vidare att markarbetena är igång och att man snart kommer att starta betongarbetena. Kring årsskiftet kommer de första KLT-elementen. Allt enligt tidsplan.

Har projektet inneburit några utmaningar? ”Alla projekt har sina utmaningar och det här projektet är inget undantag. Att bygga med KLT är inte lika vanligt förekommande som stål och betong, även om det på sistone blivit alltmer populärt. Tidigare lösningar och exempel blir därmed inte likna givna för konsulterna och oss internt på F O Peterson. MEN, alla frågor och funderingar har lyfts och blivit utredda.”

Ett miljöanpassat byggande ”Sett till miljö och påverkan har förmodligen valet av trästomme (svensk leverantör) och träfasad störst betydelse”, säger Anton. ”I övrigt följer vi Göteborgs stad miljöanpassat byggande och vi har under projekteringen även försökt att sträva efter att nå kraven som finns för miljöbyggnad silver samt sett över miljövänliga alternativ vid materialval”, avslutar Anton. Inflyttning planeras till årsskiftet 2022/23. Text av Emmi Chartier

branschaktu llt

Nyheter för dig i karriären

Vill du ha koll på vad som händer inom bygg-, infrastruktur, -energi och industribranschen? Anmäl dig till våra nyhetsbrev och få utvalda nyheter direkt i din inkorg.

”Vi hjälper våra kunder att sänka sin energianvändning med hjälp av effektiva system och flexibla lösningar. Vår erfarenhet är att helhetslösningar inte behöver vara komplicerade eller kostsamma.”

www.crf.se

| 49


b

www.branschaktuellt.se

Flygbild över Lövgärdet. Bild: Poseidon

Här renoveras allt – Paprikagatan sist ut På Lövgärdet i Göteborg håller Poseidon och Protective System Svenska Productions PSAB på att renovera 378 lägenheter. Projektet är den sista etappen i ett projekt där alla Poseidons lägenheter på Övre Lövgärdet renoveras. På Övre Lövgärdet har Göteborgs stads bostadsbolag Poseidon cirka 1 400 lägenheter som nu håller på att renoveras. Projektet är indelat i fyra etapper där tre redan är färdigställda. Den första etappen påbörjades redan 2008 och sedan 2019 håller husen i den sista etappen på att renoveras. I etapp fyra renoveras Paprikagatan som består av 21 huskroppar och 378 lägenheter.

Varför behöver byggnaderna renoveras? - Byggnaderna började falla för åldersstrecket. Det var dags helt enkelt. Nu håller vi på med standardrenoveringar och hittills är vi väldigt nöjda, berättar Bo Wettervik på PSAB.

Renoveringarna på Paprikagatan innehåller både utvändig och invändig renovering, och i projektet ingår fasadarbeten, stambyte, balkongrenoveringar, renovering av allmänna utrymmen samt byte av yttertak och fönster. Husen färdigställs ett efter ett och nu har projektet kommit halvvägs. Under våren 2024 väntas alla hus vara färdigrenoverade och kontraktssumman för projektet väntas landa på 200 miljoner. Lövgärdet i Göteborg är ett område som delas av Poseidon och fastighetsbolaget Victoria Park, och renoveringarna av husen är en del av ett större projekt där båda bolagen omvandlar området till ett tryggare och modernare område. Bara ett stenkast bort från Paprikagatan har Victoria Park bland annat byggt om Lövgärdets torg från grunden med ökad belysning, nya planteringar och nya byggnader. När totalomvandlingen av området är klart önskar bolagen att stadsdelen ska kännas tryggare än förut. Text av Emilia Granberg

Specialisten på aluminium! Aluminiumdörrar Fönster - Luckor Fasader - Glastak www.preconal.se 031-350 50 90 - info@preconal.se 50 |


I

Nu byggs stadsdelens högsta byggnad

Flerbostadshus anläggs i Göteborg

I

Selma stad på Hisingen i Göteborg byggs nu stadsdelens högsta höghus. Här byggs även ett vinkelhus och totalt ska husen rymma 111 nya lägenheter. Nu bygger Göteborgs Egnahems två nya hus på Hisingen med Vestia Construction Group som totalentreprenör. Bygget väntas vara klart i början av 2022 och nu har säljstart av lägenheterna startat.

Kviberg i norra Göteborg växer nu ett helt nytt kvarter fram. Precis invid en grönskande äng ner mot Säveån, bygger Peab Bostad 40 bostadsrätter som ska stå inflyttningsklara vintern 2022/2023. Projektet Kvibergs Landeri 1 omfattar 40 bostadsrätter och täcker en bruttoyta på nästan 4000 kvadratmeter. Huset kommer att bestå av fem våningar varav en belägen under marken. Lägenheterna är Svanenmärkta.Bostäderna är ritade av Cilla Jansson och Peter Sallmén på Tengbom arkitekter, som står för projektets arkitektur. Naturligt ljus och rejäl takhöjd är genomgående för alla lägenheter, samtidigt som köparen har stora möjligheter att själv sätta sin prägel genom att välja färger Foto: Ej creddad, men pressmeddelande från Bjurfors och material.

Det ena huset på tio våningar blir Selma Egnahemsbolaget. stads högsta hus och Arkitekter: Wahlström & kommer bestå av 53 Steijner / OKIDOKI bostadsrätter. Det lägre huset på fem våningar är ett lamellhus med en tydlig vinkel och här byggs 58 lägenheter inklusive vindslägenheter. Vinkelhuset har en stomme bestående av källarvåning, platsgjutna bjälklag, stålpelare och betongväggar. Likaså har höghuset försetts med en källarvåning, och ovan mark har huset byggts av prefabricerad betong och bjälklag som består av homogena förspända plattor.

– Det bästa med en helt nybyggd lägenhet är att du kan sätta din egen personliga stil på ditt nya hem. Huset inreds också med en stor gemensamhetslokal för de boende att nyttja. Dessutom måste jag ju nämna möjligheten till odlingslott precis utanför fönstret. Enkelt men lyxigt, säger Karin Berggren. Enligt Peab kommer bostadsrätterna att ha en yta på mellan 44 och 100 kvadratmeter och projektet väntas slutföras i augusti nästa år och inflytt planeras under 2022/2023.

Text av redaktionen

epsilon_95x55mm.pdf 1 2015-02-19 12:12:01

epsilon_95x55mm.pdf 1 2015-02-19 12:12:01

Text av redaktionen

C

C

M

M

Y

Y

CM

CM

MY

MY

CY

CY

CMY

CMY

K

K

www.branschaktuellt.se

| 51


b

www.branschaktuellt.se

BOSTAD

Här skimrar bygget i guld Fasaden på de nya husen pryds av handslagen plåt av guldig tombak. Foto: Moa Andersson

I

I centrala Upplands Väsby uppförs tre guldskimrande huskroppar där den första nu är färdigbyggd. Fasaden, som består av handslagen plåt av tombak, pryder bland annat höghuset som sträcker sig 19 våningar över marken.

augusti 2019 togs första spadtaget till Drabanten – tre byggnader som byggts med en ambition för att ge människor guldkant i tillvaron. Nu, två år senare, håller de första hyresgästerna på att flytta in. De tre huskropparna rymmer ett vård- och omsorgsboende, ett bostadsrättshus för personer som är 55+, och ett hyreshus för personer som är 65+. Det sistnämnda kommer att finnas i den högsta byggnaden som försetts med en takterrass på 19:e

våningen. Totalt kommer 157 nya lägenheter att ha byggts vid projektets slut. För att få byggnaderna att vävas samman har stort fokus lagts på sociala ytor, samt på fasaderna som klätts i handslagen plåt av guldskimrande tombak. - Vi är väldigt glada att kunna erbjuda bostäder där gemenskap, rörelse och livsstil står i fokus. Ett guldskimrande boende som sätter en ny standard för både seniorbostäder och vård- och

Under sommarmånaderna var bygget av de tre guldbyggnaderna i full gång. Foto: Moa Andersson

WWW.REGTEC.SE 52 |


FAKTA: Drabanten Start: 2019 Avslutas: 2022 Vart: Centrala Upplands Väsby Antal lägenheter: 157 Typ av lägenheter: 55+, 65+, vårdoch omsorgsboende Byggherre: Sveafastigheter Totalentreprenör: H2 Entreprenad

omsorgsboenden, säger Viktor Mandel, vd för Sveafastigheter som är byggherre för projektet. Både hyreshuset och bostadsrättshuset har byggts på en två våningar hög sockel, och i sockeln ryms både lokaler, garage, cykelrum och förråd. Likaså kommer bottenplanenen på själva bostadshusen att rymma lokaler för gemenskap i området. - De som bor i Drabanten kommer bland annat ha tillgång till gym, lounge, restaurang, relaxavdelning

Rendering på de tre byggnaderna som vävs samman genom design och sociala ytor. Rendering: Sveafastigheter och takterrasser. Guldkant på tillvaron helt enkelt, avslutar Viktor Mandel. Text av Emilia Granberg

Expert på rör & ventilation Design och montage 072-228 00 33 info@eakalla.se www.eakalla.se

Vi har tillverkat och monterat plåtfasaderna på Drabantenhusen Väsby Plåtslageri vill tacka H2 och Svea fastigheter för uppdraget och ett bra samarbete info@vasbyplat.se

www.branschaktuellt.se

| 53


b

www.branschaktuellt.se

Drönarbild över det nya bostadsområdet Gullbrändan. Flerfamiljshuset består av 18 hem med stor variation av lägenhetstyper. Foto: Dardan Maloku

Nu blomstrar Trelleborgs nya bostadsområde I norra Trelleborg har byggbolaget We Construction byggt ett helt nytt bostadsområde – Lilla Orangeriet. Bostadsområdet består av 18 hem i olika bostadstyper, men de har alla en sammanhållen karaktär där vattenburen golvvärme fått en central roll.

I

norra Trelleborg har byggbolaget We Construction byggt ett helt nytt bostadsområde – Lilla Orangeriet. Bostadsområdet består av 18 hem i olika bostadstyper, men de har alla en sammanhållen karaktär där vattenburen golvvärme fått en central roll. Under drygt ett år har We Construction arbetat med att bygga ett helt nytt bostadsområde i samarbete med Våningen och Villan. Nu

54 |

står bostadsområdet Lilla Orangeriet klart och i augusti fick de första köparna tillgång till sina nya bostäder. För att kunna erbjuda energisnåla hem med låga driftkostnader har husen i Lilla Orangeriet byggts upp i betongstommar, både i ytterskal och bjälklag. Ytterväggarna består av helsandwichväggar med mellanliggande isolering och något som We Construction satsat stort på är golvvärme. I husen har vattenburen golvvärme installerats på alla ytor.


BOSTAD

” Tillsammans med vattenburen golvvärme skapas ett behagligt inomhusklimat och man slipper radiatorer som begränsar möjligheten att möblera fritt”, skriver We Construction på sin hemsida. Förutom golvvärmen har mycket energi i projektet lagts på att skapa stora ljusflöden invändigt, vilket kommit till liv genom stora fönsterpartier. Rebecka Magnusson, projektutvecklingschef på We Construction, berättar att projektet innefattar en stor variation av lägenhetstyper och att flera av lägenheterna är ovanliga på marknaden: - Projektet är ett flerfamiljshus där vi skapat flera lägenheter med egna ingångar och på så sätt gett dessa en tydlig radhuskaraktär. Överst finner man dessutom bostäder med fönster i fyra väderstreck vilket är väldigt ovanligt.

Civil Construction en stabil grund att stå på www.civilcon.se I det nya bostadsområdet har heller inte yttermiljön glömts bort. På innegården finns både sittplatser, lekytor och en gammal ek som bevarats, och här hittas även det nybyggda orangeriet. Orangeriet har stora glasväggar och glastak och är föreningens gemensamma lokal – en lokal som byggts för att bostadsföreningens medlemmars ska ha en lokal att hyra till privata tillställningar. Text av Emilia Granberg

I början av augusti fick de första köparna tillgång till sina nybyggda hem i Trelleborgs nya bostadsområde. Rendering: We Construction

| 55


b

www.branschaktuellt.se

HÖGHUSET STRATO SÖDERMALMS NYA LANDMÄRKE

I

oktober ska Södermalms nya höghus Stratos stå klart efter drygt två år av byggande. Då skaran av höghus på Södermalm är relativt liten är ska höghuset bli ett unikt hus för stadsdelen, och när byggnaden står redo för inflytt kommer 90 nya lägenheter vara redo för nya bostadsgäster.

Nu utvecklar CA Fastigheter och Panorama Properties den sista delen av kvarteret Tobaksmonopolet i Södermalm, Stockholm. Här står nu ett helt nytt höghus som höjer sig 19 våningar över staden, byggt av Stockholmsbaserade byggbolaget Zengun. - Det här är ett komplext och unikt projekt med fantastisk utsikt och kvalité. Vi är glada att få vara en del av att framställa Södermalms nya landmärke, säger Mick Salonen Högberg, vd för Zengun. Det nya huset består av 90 lägenheter och de första bostadsgästerna ska flytta in 11 oktober. Hittills har bygget av höghuset flutit på och om allt går som det ska väntas själva bygget vara klart 1 oktober. Nu håller bygget

56 |

på att slutbesiktas och förberedas inför färdigställandet. Höghuset är en betongbyggnad från insida till utsida och för stommen har prefabricerad betong använts. - Än så länge är vi väldigt nöjda med projektet. Såklart är det alltid en utmaning att bygga stora projekt i en stor innerstad men hittills har projektet Stratos gått som det ska, säger Hans Andersson, projektchef på CA Fastigheter. Förutom höjden får även designen det nya höghuset att sticka ut, bland annat via balkongerna där inglasning återkommer i ett rytmiskt mönster. Dessa balkonger består både av inglasade delar och öppna delar. - Strato kommer att bli ett nytt landmärke centralt på Södermalm och kommer genom sin höjd för alltid vara en del av Stockholms stadsiluett, säger Johan Damne, vd för CA Fastigheters moderbolag Claesson & Anderzén. Text av Emilia Granberg

Mitt på Södermalm håller det nya höghuset Stratos på att färdigställas. Foto: CA Fastigheter AB


BOSTAD

Entreprenören kommenterar Pilbäck Mark & Anläggning – PMA, är ett Stockholmsbaserat entreprenadföretag verksamt inom mark- och anläggningsbranschen. Vid bygget av Tobaksmonopolet har PMA utfört schakt och grundläggningsarbetet. När Tobaksmonopolet skulle börja byggas stötte projektet direkt på en stor utmaning platsen där höghuset skulle byggas bestod av lös lera i schaktbotten och ett berg av dålig kvalité. Det skapade stora utmaningar för

konstruktörerna och för grundläggningen, men med kompletterande pålning, ändrade betongkonstruktioner och byggvägar med stockmattor löstes problemet. - Förutsättningarna ändrades radikalt under produktionen men med en gedigen insats från alla inblandade lyckades vi trots större mängder, ändrade metoder och mer komplex grundläggning, hinna klart så att montage av stommen kunde påbörjas enligt tidsplan, säger Fredrik Pilbäck, vd för PMA.

Pilbäck Mark & Anläggning AB PMA erbjuder spetskompetens inom: - Mark & Anläggningsarbeten - Schakt - Berg - Betong - Ledningsarbeten - Finplanering Vårt KMA-arbete är certifierat enligt BF9K av DNV-GL.

http://pmastockholm.se | 57


b

www.branschaktuellt.se

BOSTÄDER INTILL UMEÄLVEN BJUDER PÅ EN STORSLAGEN UTSIKT Nu har inflytt skett i alla Bonavas nyproducerade lägenheter på Öbacka Strand som ligger endast trettio meter från Umeälven. ”Här har du naturen direkt utanför dörren”, berättar Andreas Back som arbetat med projektet. ”Projektet består av 76 lägenheter och är det sista huset som byggs på Öbacka strand i Umeå”, förklarar Andreas Back, Development Manager på Bonava. ”Lägenheterna i projektet varierar från 2–4 rum och kök och från 62 till 137 kvadratmeter. Produktionen har pågått i omkring två år och nu har inflyttning skett i alla lägenheterna”, säger Andreas. Projektet stötte dock på hinder innan byggstart. ”Bygglovet för projektet överklagades i två omgångar innan det till slut fastställdes av Mark- och miljööverdomstolen i juli 2019. Detta gjorde att byggstarten försenades med tre år”, berättar Andreas. Men, nu står lägenheterna alltså klara och alla lägenheter är sålda. Vad utmärker projektet? Det unika läget endast trettio meter från Umeälven. Här har du naturen direkt utanför dörren med sköna promenad- och löpspår längs med vattnet samtidigt som det är mindre än tio minuter på cykel till centrum. Till Umeå Östra resecentrum är det mindre än 500 meter. Samtliga lägenheter har minst en inglasad balkong som vetter mot älven. Varje lägenhet har en egen parkeringsplats i parkeringshuset där en andel av platserna är

Nyproduktion intill Umeälven. Bild: Bonava

utrustade med ladduttag för el-bilar. Övernattningslägenhet för långväga gäster finns att tillgå i huvudbyggnaden. Hur har ni arbetat med frågor kring miljö? Miljö är viktigt för oss så källsortering sker i ett gemensamt miljörum i anslutning till parkeringsdäcket medan brännbart och matavfall slängs i underjordiska behållare, säger Andreas. Alla Bonavas projekt Svanenmärks, tillägger han. Bonava är den första bostadsutvecklaren i Europa att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative. Text av Emmi Chartier

58 |


BOSTAD

Entreprenören kommenterar Svedbergs i Dalstorp AB har levererat badrumsprodukter till projektet. ” Badrummet är en väldigt viktig del av bostaden som inte bara ska möta många olika behov utan dessutom vara trevligt utformat. Det är där vi kommer in i bilden”, berättar företagets representant Thorbjörn Brorsson. På Svedbergs strävar man efter att leverera produkter som överträffar de boendes förväntningar när det gäller så väl kvalitet, funktionalitet som design. ”Vi är glada och stolta över att få vara delaktiga i utvecklingen av Öbacka Strand och hoppas att resultatet uppskattas bland kunderna”, säger Thorbjörn.

Ett konstruktivt arbete

har flutit på som förväntat. ”NCC har varit duktiga med att komma in med beställningar i ett tidigt skede gällande vilket sortiment som skall levereras till projektet och det underlättar för oss som leverantör att göra vårt jobb med leverans ut till bygget.” Han utvecklar sina tankar kring samarbetet. ”Bonava och Svedbergs har samarbetat under många år. Det handlar inte bara om att leverera en högkvalitativ produkt utan det är en ständig process gällande att utveckla och förbättra hela leveranskedjan. Där är även ämnet hållbarhet en hjärtefråga. Vi har också förmånen att ha NCC i Umeå som kund samt ansvariga för detta projekt. De har en mångårig erfarenhet utav att montera våra produkter på plats, vilket känns fantastiskt bra.”

Gällande samarbetet med övriga tycker han att allting har fungerat väldigt bra. Även leveranserna av material

Din projektpartner

Branschaktuellt_Svedbergs_180x110_2021.indd 1

| 59

2021-09-02 08:41


b

www.branschaktuellt.se

BOSTAD

Viktor Hanson bygger 150 lägenheter i den nya stadsdelen Täby park M

itt emellan Boulevarden och parkstråket Gröna Slingan i Täby uppför byggfirman Viktor Hanson nya lägenheter med hög miljöprestanda. Förhoppningen är att bostadsföreningen Stratos, som projektet heter, ska bidra positivt till den nya stadsdelen. Elisabet Johansson från Viktor Hanson berättar mer. ”Projektet ligger mitt i den nya stadsdelen Täby

www.galore.se

UTFÖR ELINSTALLATIONERNA Vi utför elinstallationerna i projektet Brf. Stratos

park och består av ett kvarter med fem olika huskroppar som alla har sin egen identitet och karaktär”, förklarar Elisabet Johansson, projektledare på Byggnadsfirman Viktor Hanson. Fasaderna är gjorda av naturmaterialet skiffer, i skiftande kulörer och mönster. ”Totalt består projektet av 150 lägenheter och fyra lokaler, med underliggande källarvåning och garage,” fortsätter hon. ”Vi hoppas att projektet bostadsrättsförening Stratos med sin centrala placering i Täby park ska bidra till att Täby får en ny, levande och hållbar stadsdel”. Inom projektet finns lägenheter från 1–5 rum och kök. ”Lägenheterna är generellt yteffektiva och vår förhoppning är att det ska finnas lägenhetstyper som kan passa såväl det lilla singelhushållet som barnfamiljen och kanske framför allt de familjer som prioriterar många rum framför stora rum”, säger Elisabet. ”Innergården utformas för rekreation och med goda förutsättningar för människor, djur och växter att trivas. Dagvatten fördröjs i planteringsbäddar,

60 |


BOSTAD

Skifferfasaderna bidrar till att skapa kvarterets unika identitet. Bild: Walk the Room

vilket är gynnsamt för både växter och mikroklimat”, fortsätter hon. Eftersom husen planeras att Svanenmärkas används material och produkter med syfte att bidra till en hälsosam inomhusmiljö. Dessutom kommer byggnadernas energianvändning vara lägre än enligt dagens krav. Intresset för projektet, beskriver Elisabet som bra, men hon pointerar också att det senaste året med

branschaktu llt

Nyheter för dig i karriären

pandemin försvårat en del. Exempelvis företagets önskan om att ha fysiska möten för att marknadsföra och presentera projektet. Företagets mäklare har fått arbeta med många enskilda kundmöten istället för med större allmänna visningar som man vanligtvis brukar ha. Bygget startade 2021 och beräknas vara färdigt för inflytt 2023. Text av Emmi Chartier

Vill du ha koll på vad som händer inom bygg-, infrastruktur, -energi och industribranschen? Anmäl dig till våra nyhetsbrev och få utvalda nyheter direkt i din inkorg. Läs mer på www.branschaktuellt.se

| 61


b

www.branschaktuellt.se

NYA SENIORBOSTÄDER I HÖGSBO 2019 fick Tommy Byggare uppdraget att bygga 79 nya seniorlägenheter i stadsdelen Högsbo i Göteborg. Riksbyggen står som beställare och inflyttning beräknas ske under hösten. Projektet omfattas av 79 bostadsrätter i olika storlekar och ingår i Riksbyggens koncept ”Bonum” för boende i hushåll där minst en person fyllt 55 år. Lägenheterna som får stora fönster och öppna planlösningar fördelas på två lamellhus i fem våningar med garage. Varje lägenhet kommer även att ha en inglasad balkong eller uteplats. Bygget som påbörjades i november 2019

62 |

Bild: Bonum, Riksbyggen

inkluderar även uthyrningsbara lokaler, en övernattningslägenhet, en gemensamhetslokal och fyra miljöhus. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver och inflyttning är beräknad att ske under hösten.

Text av redaktionen


BOSTAD

Göteborgs Konstruktionsbyrå har varit ansvarig konstruktionsfirma för projektet Brf. Guldmyntet. Ett stimulerande bostadsprojekt där en brant sluttande bergstomt, motfyllda sutterängvåningar och kravet på öppna vägar bjöd på utmaningar. För mer information om projektet eller övriga tjänster, Kontakta: Eric.kristiansson@gb-k.se

Robin.nilsson@gb-k.se

| 63


b

www.branschaktuellt.se

Fasaden har försetts med en mixad design för att fastigheten ska se ut att bestå av tio separata huskroppar. Illustration: Kontrast Arkitekter

BOSTAD

Framtidsorienterat lägenhetshus gör gammalt område modernt

I

ett nytt kvarter på Södermalm i Stockholm kommer byggherren Wallfast att bygga 117 nya lägenheter med byggbolaget Serneke som totalentreprenör. Fastigheten, som kommer ha flera olika fasadlösningar i plåt och tegel för att skapa en variation i området, är en del i en större satsning där ett helt nytt bostadsområde ska växa fram med sju nya hus.

Grundat 1971 utfört markarbeten sedan dess. Vi åtar oss kompletta grundläggningar. info@byggindustri.se

64 |

w w w. b y g g i n d u s t r i . s e

Fastigheten som nu håller på att byggas, Papayan 2, blir en betongbyggnad med stort miljöfokus. Joakim Bejtoft, projektutvecklingschef på Wallfast, berättar att valet att satsa på en klimatsmart lösning togs tidigt i projektet. - Vi beslutade tidigt att uppfylla Svanenmärket, som bland annat reglerar materialanvändning och energiförbrukning och som ställer höga krav på klimatsmarta bygglösningar, säger Bejtoft. Trots att fjärrvärme finns i närheten av området tog Wallfast beslutet att borra efter en bergvärmelösning, vilket ska spara omkring 50 procent i energiförbrukning. I kombination med cirka 125 solpaneler på taken kommer överskottsenergi att lagras i ett batteri för senare användning, för att undvika svängningar i temperatur och energiförbrukning. Redan från början har Wallfast dessutom investerat i elbilsladdare för alla parkeringsplatser.


BOSTAD

Arkitekten kommenterar Kontrast Arkitekter är en arkitektbyrå i Stockholm som har som mål att bryta normerna inom arkitekt- och byggbranschen. I projektet Papayan 2 har Kontrast både haft uppdraget som arkitekt, projekteringsledare och BIMsamordnare. - Det är ovanligt att samma företag både har rollen som arkitekt och projekteringsledare men vi ser att kombinationen alltid skapar ett mervärde. Det är något som behöver normaliseras

mer inom branschen, säger Hanif Pourghazian, grundare av Kontrast.

Vad är fördelen med att ha båda rollerna? - När vi får båda rollerna får vi en bättre insikt i projektet gällande ekonomi, produktionstid och tekniska begränsningar. Det innebär att det finns mycket större möjlighet att hitta optimerade lösningar samtidigt som man värnar om de arkitektoniska kvalitéerna, säger Hanif.

| 65


b

www.branschaktuellt.se

Det nya huset kommer bestå av 177 lägenheter med en gemensam innergård. Illustration: Kontrast Arkitekter

- Det är första gången vi använder ett batteri i ett av våra bostadshus. På Papayan 2 kommer vi att testa ny teknik som vi sedan kan införliva i framtida projekt, säger Carl Talling, marknadschef på Wallfast. Förutom att den nya byggnaden kommer få ett stort miljöfokus har Wallfast även valt att satsa stort på digitalisering. I bygget av huset, som nu kommit ungefär halvvägs, kommer installation av

digitala passersystem, gemensamma utrymmen och brevlådor, bokning av tvättider och öppen fiber att installeras. Om hyresgästen önskar kommer dessutom den egna dörren att kunna installeras med digitalt dörrlås. - Jag hoppas att den teknik och digitalisering som vi satsar på kommer att bli mycket uppskattad av våra hyresgäster, då den strävar efter att vara smart och framtidsorienterad, avslutar Carl Talling. Text av Emilia Granberg

Huvudkonstruktörer för Papayan 2 010-15 10 800 • www.civilbyran.se

66 |


Generalentreprenör

Kålltorps Bygg är ett stabilt växande bolag inom Kålltorpsgruppen. Som ett familjeägt entreprenadföretag, verksamma inom bygg sedan 1989, har vi ett engagemang i Göteborgsregionen och jobbar nära våra kunder och partners i alla vår projekt. www.kalltorpsbygg.se


b

www.branschaktuellt.se

NYRENOVERING LÖSER PROBLEM MED VATTENLÄCKOR När Kvarteret Bananen i Noltorp, Alingsås, började få problem med vattenläckor i badrummen bestämde sig Alingsåshem för att renovera alla lägenheter i fastigheten. Nu står en av trappuppgångarna färdig och under de närmsta åren ska resten av lägenheterna färdigställas. I Alingsås får kvarteret Bananen nytt liv när husen moderniseras, blir mer energieffektiva och får uppfräschningar av samtliga badrum. Byggherre är Alingsåshem och totalentreprenör är Skanska.

Genom vårt engagemang, säkerställer vi högsta kvalité på inomhusklimatet i varje projekt. Vi är gärna med igenom hela arbetet - från start till färdig produkt.

68 |

” Kvarteret Bananen byggdes mellan 1964–1967. På senare år har problemen med vattenläckor i husens badrum blivit allt vanligare. För att fastigheten ska hålla i många år framöver och för att vi ska kunna erbjuda en god boendemiljö renoverar vi nu husen”, skriver


BOSTAD

I ett projekt uppdelat på fyra år renoverar Alingsåshem samtliga lägenheter i kvarteret Bananen. Foto: Alingsåshem

färdigrenoverade. Idag står första trappuppgången färdigrenoverad och i november planeras det för inflytt i nästa. Utöver nyrenoveringarna av de befintliga lägenheterna ska även fastighetens tidigare tvättstuga omvandlas till lägenheter. I samband med det kommer en ny tvättstuga att byggas i ett gårdshus på tomten. Hur kommer det sig att ni valde att flytta tvättstugan?

Alingsåshem på sin hemsida. I fastigheten kommer alla lägenheter renoveras enligt en basnivå med uppfräschning av badrum, kök och ytskikt, och om hyresgästerna vill har de även fått möjligheten att välja en mer omfattande renovering av badrum och kök mot tillägg på hyran. I projektet görs även stambyte, installation av ny ventilation och el-central, indragning av fiber samt byten av fönster och balkongdörrar. Upprustningen på kvarteret Bananen är ett projekt som kommer att fortgå under flera år och först 2024 väntas samtliga lägenheter vara

- Genom att optimera våra ytor kan vi skapa fler bostäder vilket det finns ett stort behov av i Alingsås. De nya lägenheternas uteplatser leder också till en mer levande gård vilket både ger trivsel och trygghet. Att tvättstugan i stället blir på gården ger en bättre tillgänglighet och ökad trygghet då hyresgästerna slipper ta sig ner till källaren. Dessutom innebär det att våra hyresgäster nu kan tvätta dygnet runt, eftersom ljudet från tvättstugan inte stör. Text av Emilia Granberg

I projektet byggs även ett nytt gårdshus där kvarteret kommer ha sin tvättstuga. På så sätt kommer tvättider kunna erbjudas dygnet runt. Foto: Alingsåshem

| 69


b

www.branschaktuellt.se

BOSTAD

Gasklockan – Här byggs Örebros nya stadsdel I

Örebro håller Eyra Bostad och Peab på att bygga en helt ny stadsdel där 55 000 kvadratmeters industri- och handelsmark förvandlas till boendemiljö. Nu har etapp 2 färdigställts och kvar står bygget av lokaler och ett parkeringshus.

säger Anna Cedermark, Bygg & Projektutveckling på Eyra Bostad. På taket av det nya bostadshuset har två stora takterrasser byggts – en privat och en som hela föreningen kan dela på.

På Österplan i Örebro växer kvarteret Österplan fram. Här byggs fastigheterna Gasklockan av Eyra Bostad och Peab och i augusti 2020 blev första etappen med 73 lägenheter på 12 våningar färdigställd. Strax därefter påbörjades bygget av etapp 2.

Med bostadshuset färdigställt kvarstår bygget av nya lokaler och ett parkeringshus, och nu har bygget av parkeringshuset påbörjats. Här pågår bygget av stommen och i september 2022 väntas huset vara klart. Samtidigt håller bygget av lokalerna på att planeras.

I Etapp 2 har 36 lägenheter byggts på området och precis som väntat kunde inflytt ske i februari 2021. - Etapp 2 är en del av huskroppen i etapp 1 så det känns väldigt bra att nu ha kunnat färdigställa huset. Vi är väldigt nöjda med resultatet och har fått en fin finish, både exteriört och interiört,

ETT SJÄLVKLART VAL AV ELEKTRIKER! Vi utför alla förekommande el-, tele- och datainstallationer för både företag och privatpersoner.

70 |

Eskilstuna | 016 – 542 86 43 eskilstuna@acdcelektro.se Stockholm | 08 – 40 88 88 88 stockholm@acdcelektro.se Arboga | 0589 – 68 66 00 arboga@acdcelektro.se Örebro | 019 – 761 73 24 orebro@acdcelektro.se Västerås | 021 – 470 16 42 vasteras@acdcelektro.se www.acdcelektro.se

- I projektet har vi en tomt kvar där vi fortfarande håller på med planering. Exakt vad som kommer byggas här är fortfarande oklart, men vi planerar för att bygga lokaler, berättar Anna Cedermark. Området där Eyra Bostad bygger är ett stort omvandlingsprojekt där 55 000 kvadratmeter industri- och handelsmark ska byggas om till boendemiljö, och i slutändan ska cirka 1 000 nya bostäder finnas här. Nu är snart Eyra Bostads del färdigställd, och övriga etapper på Eyras mark har sålts till HSB och Peab Bostad. Text av Emilia Granberg


BOSTAD

På Österplan i Örebro växer kvarteret Österplan fram. Illustration: Made-up

Fönster Ekonomiskt, Komfortmässigt, Estetiskt Box 75, 592 22 Vadstena

X: 0143-131 50

EBB: www.teknova.se

Inglasningar Integrerat system,Tillvalsinglasning, Uterum

Balkonger Plattor, räcken, tak

Snickarvägen 8, 592 41 Vadstena Tel: 0143-292 20 info@teknova.se

| 71


b

www.branschaktuellt.se

BOSTAD

Serneke bygger 414 hyresrätter i Knivsta med närhet till allt Serneke och Magnolia Bostad har tecknat totalentreprenadavtal kring 414 bostäder i Knivsta. Entreprenaden är värd cirka 480 miljoner kronor och inflyttning påbörjas andra halvåret 2023.

72 |


BOSTAD

Foto: Joakim Kröger

Rätt från grunden På Hercules har vi egna geotekniker som hjälper dig att analysera platsen, välja optimal design och lösa oväntade problem på plats. Ett av våra uppdrag är Kv Ångloket. • Grundläggning, stödkonstruktioner, armering • Egen teknikavdelning löser oväntade problem direkt • Egen tillverkning med hög kvalitetskontroll

hercules.se

I

området Ängby i Knivsta kommun ska Magnolia bygga hyresrätter på bara några minuters avstånd från centrum. Entreprenaden som omfattar 414 hyresrätter med tillhörande garage i två kvarter, ska klassas som miljöbyggnad silver och kommer att innefatta bland annat bergvärme och solceller. - Vi ser fram emot att få fortsätta ett framgångsrikt samarbete med Magnolia Bostad kring Kv Ångloket.

Serneke och Magnolia Bostad har haft en rad lyckosamma projekt runtom i landet och vi ska göra allt vi kan för att detta ska bli ännu ett i raden, säger Andreas Hjertzell, arbetschef på Serneke. Första februari 2020 startades bygget av de nya hyresrätterna. De 414 lägenheterna kommer fördelas på två kvarter med 12 trapphus, och lägenheterna kommer byggas i varierande storlek. Den totala totalytan för husen kommer bli cirka 34 000 BTA. Totalentreprenör för projektet är Serneke och arkitekter är OWC Arkitekter. - Det här är ett väldigt roligt och utmanande projekt. Nu håller vi på med markarbeten och inleder terrasseringar för bottenplattor, berättar Claes Pettersson, projektchef på Serneke, och fortsätter: - Gällande material kommer de fyra första planen bestå av platsgjuten betong. Därefter följer plattbärlag och utfackningsväggar. Mansardtaken är beklädda med plåt och papp, och fasaden kommer att bestå av tegel och puts. Inflytt i de nya lägenheterna väntas till 2024, och när hyresgästerna flyttat in i sina nya boenden kommer de inte bara ha närhet till centrum. De kommer även ha promenadavstånd till natur med badsjöar, skidleder och svampskogar. Bara några minuter bort ligger dessutom Knivsta Station, och här ifrån kan hyresgästerna snabbt och smidigt ta sig både till Arlanda, Stockholm och Uppsala. Text av Emilia Granberg

I ett projekt i Knivsta först 414 lägenheter upp i två kvarter. Pressbild: Serneke

| 73


b

www.branschaktuellt.se Tullholmsvikens arkitektur har inspirerats av 1900-talets industrimiljöer. Bild: 3dHouse

BOSTAD

Nytt bostadsområde med Vänern som granne I Karlstad ska ett gammalt industriområde utmed Vänern byggas om till ett glittrande bostadsområde. Här ska Balder, Magnolia och Consto bygga cirka 900 lägenheter och nu har bygget av lägenheterna påbörjats.

Vi är med och skapar Tullholmsviken Assemblin utför VS-entreprenaden. Assemblin VS, Spärrgatan 7, 653 41 Karlstad 010-4752420, www.assemblin.com

74 |


BOSTAD

Vi är med och skapar Tullholmsviken

www.axeda.se

P

å det gamla Coopområdet i Karlstad pågår etapp 1 och 2 i Balders, Magnolias, Constos projekt Tullholmsviken. I etapp 1 byggs 217 hyresrätter fördelat på tre lamellhus och i etapp 2 byggs 222 hyresrätter – även dessa i tre lamellhus. Båda etapperna pågår samtidigt och nu har husen i etapp 1 uppförts på platsen. Här kvarstår takläggning och invändiga arbeten. För husen i etapp 2 pågår arbetet med grundläggning. - Det här är ett jättefint projekt som hittills gått väldigt bra. De två kvarteren byggs på Orrholmen i Karlstad som är en halvö, och att området förvandlas från ett gammalt industriområde till ett bostadsområde lyfter hela området, säger Erik Holmgren, affärs- och fastisghetsutvecklare på Balder.

hela Västsverige med sina produkter. Även om industribyggnaderna nu lämnar området kommer de nya fastigheterna att inspireras av industrins historia. Balder beskriver arkitekturen som rikligt inspirerad av 1900-talets industrimiljöer med senapsfärgat tegel, becksvart kol och korrugerad plåt. Förutom alla nya bostäder kommer Tullholmsviken bestå av strandpromenader, soldäck och mysiga caféer och ambitionen är att området ska bli ett glittrande bostadsområde. Här kommer de boende ha närhet till både centrum och grönska och när de nya hyresgästerna flyttat in kommer de ha Vänern som granne. Inflytt i etapp 1 som döpts till Konditoriet väntas starta i slutet av 2022 och inflytt i etapp två som fått namnet Charkuteriet planeras till höst/vinter 2023. Text av Emilia Granberg

På området där de nya bostäderna byggs fanns tidigare Coops gamla varulager som försörjde

STOMLEVERANTÖR

branschaktu llt

Nyheter för dig i karriären

Vill du ha koll på vad som händer inom bygg-, infrastruktur, -energi och industribranschen? Anmäl dig till våra nyhetsbrev och få utvalda nyheter direkt i din inkorg.

| 75


b

www.branschaktuellt.se

HALMSTADSOMRÅDE TOTALOMVANDLAS HÄR BYTS ALLT UT Sedan 2017 har Halmstads Fastighets HFAB utfört ett större projekt med upprustning av lägenheterna i området Klackerup i Halmstad. Nu pågår etapp 3 där 104 lägenheter totalrenoveras och 24 nya vindslägenheter byggs.

76 |


Bildtext: Nu totalomvandlas 104 lägenheter i området Klackerup. Foto: HFAB

I

oktober 2020 startade HFAB upp etapp 3 i ett projekt där över 400 lägenheter totalrenoveras och flertalet nya vindslägenheter byggs. - I etapp 3 totalrenoverar vi sex hus med 104 lägenheter. Lägenheterna var i originalskick från 1957 där tekniska system, badrum, el och avlopp i princip var ur tjänst, så det var dags att renovera, berättar Johan Staberg, tillförordnad chef för underhåll och nyproduktion på HFAB och fortsätter: I totalrenoveringen av lägenheterna förnyas bland annat ventilation, kall- och varmvattenrör, el och avlopp, och i kök och badrum byts allt ut. - I projektet förnyar vi i princip allt. Det blir inte mycket kvar av de gamla lägenheterna, säger Staberg.

bygget sin tidsplan, och om allt fortsätter gå som det ska väntas lägenheterna vara färdigställda i maj 2022. Budgeten på projektet rör sig runt 100 miljoner kronor, och generalentreprenör för projektet är ByggSjögren i Halmstad. - Det här är ett fantastiskt roligt projekt där vi har vunnit upphandling och utfört alla tre huvuddelar som generalentreprenör. Samarbetet med HFAB har fungerat väldigt bra och vi tycker det är kul att bolaget valt att satsa på förtätning i husen. Samtidigt läggs ett stort fokus på helheten vilket ger ett fint slutresultat för de boende i området, säger Marcus Kleinfeld, arbetschef för Entreprenad på ByggSjögren.

Text av Emilia Granberg Förutom totalrenoveringen av lägenheterna byggs även nya vindsvåningar i husens gamla förrådsvindar. Här blir lägenheterna på 25 kvadrat och redan idag har inflytt kunnat ske i åtta av lägenheterna. Samtidigt flyttas förråden ner till källaren och här kommer säkrare förråd än de tidigare att byggas. Idag har projektets tredje etapp kommit lite mer än halvvägs och efter sommaren påbörjades renoveringen av fjärde huset. Än så länge följer

SANERING - RENGÖRING - AVFUKTNING BYGGNADSMILJÖ - JOUR 0 3 5 - 3 4 2 4 5

Bravida Bravida Ventilation Ventilation 035-16 035-16 10 00 10 00 Vi ger fastigheter Vi ger fastigheter liv. liv. www.branschaktuellt.se

| 77


b

www.branschaktuellt.se

Byggställningar i Tvååker AB kommenterar Byggställningar i Tvååker AB är ett företag som erbjuder allt från byggställningar till väderskydd och fallskydd, och med säkerheten som prio ett jobbar bolaget med både stora och små projekt. Företaget monterar ställningar för allt från kontor och skolor till industrier och bostadsfastigheter, och i projektet där över 400 lägenheter totalrenoveras i Klackerup monterar bolaget ställningar för ByggSjögren AB.

ByggSjögren AB, som hittills flutit på utan hinder, ska fortsätta till sista huset är klart.

- Vi har jobbat med projektets tre etapper i snart fem år och nu börjar vi närma oss ett avslut. För oss har det varit väldigt smidigt och stabilt med ett långvarigt projekt eftersom det har underlättat vår planering väldigt mycket, säger Idriz Sadiku, vd på Byggställningar i Tvååker AB.

- Jag brukar säga att ett projekt är lite som ett kugghjul där alla delar måste röra på sig - annars står det still. Vi är oerhört bra på att hålla i gång.

Hittills har Byggställningar i Tvååker AB kunnat avsätta cirka 30 000 kvadratmeters ställningar till projektet och samarbetet med

78 |

- Under projektet har vi kunnat hålla tidsplaneringen till punkt och pricka, vilket är väldigt positivt med tanke på projektets storlek. Samarbetet med övriga aktörer har fungerat galant, och jag tror att det är just därför vi kunnat hålla oss inom tidsramen. Vi har heller inte stött på några utmaningar eller motgångar under projektet utan allt har flutit på bra, säger Idriz och avslutar:


Hyra byggställningar för arbetsplats? Vi tar er säkert mot toppen.

När ni behöver byggställningar monterade, kontakta oss. Vi monterar ställningar i Västsverige & Göteborg. Byggställningar för er arbetsplats, t.ex. villa, bostadsfastigheter, industrifastighet el. övr. fastigheter. Vi monterar väderskydd som skyddar mot regn, snö och vind. 031-23 03 00 eller 0707-32 59 73

info@hyrabyggstallningar.se

Gästgivaregatan 5, 432 78 Tvååker

www.hyrabyggstallningar.se


b

www.branschaktuellt.se

BOSTAD

Ny urban stadsdel – här byggs 382 hem för en hållbar livsstil I Södra Göteborg håller Skanska på att utveckla ett nytt och urbant bostadskvarter – Tändstickan. Här byggs 382 nya lägenheter med fokus på hållbarhet där Skanska vill att de boende enkelt ska kunna ta sig fram utan behov av egen bil.

I

ntill Mölndalsvägen i Kallebäck, Göteborg, bygger Skanska 220 bostadsrätter och 162 hyresrätter i kvarteret Tändstickan. Eftersom läget ligger precis intill en cykelbana och kollektivtrafiken mot Göteborgs centrum, har Skanska valt att erbjuda färre parkeringsplatser till de boende i husen. I stället får de boende tillgång till en bilpool och elcykelpool, och om något händer finns även en utrustad cykelverkstad att tillgå. I området har Skanska sedan tidigare utvecklat tre kontorshus, och med de nya bostadshusen vill Skanska erbjuda en levande stadsdel med restauranger, bostäder, kontor och service.

80 |

Skanska bygger 382 lägenheter i omr Pressbild: Skanska

- Kallebäck är ett utmärkt exempel på hur Skanska som samhällsbyggare kan utveckla en blandstad med arbetsplatser och bostäder, hyresrätter och bostadsrätter, nära kollektivtrafik. Vi är mycket glada att över att kunna uppföra detta projekt i ett attraktivt läge, säger Britta Cesar Munck, regionchef för hyresbostäder på Skanska Sverige. Bland de parkeringsplatser som ändå byggs till bostäderna kommer minst hälften vara utrustade med laddstolpar, och husen, som är upp till 14 våningar höga, kommer att rama in en gård med cykelförråd, sittplatser, plats för lek och ett trädäck. När bygget började planeras och materialval skulle väljas valde Skanska att även här satsa stort


BOSTAD

rådet Tändstickan.

på hållbarhet. Med noggrant utvalda material bygger bolaget nu efter sin egen standard Hållbar Hyresbostad, som bland annat innebär att energiförbrukningen i lägenheterna kommer ligga 15 procent under Boverkets byggregler.

Bygget, som påbörjades under 2020, väntas vara färdigställt under våren 2022. Text av Emilia Granberg

www.betongbyggvastra.se Telefonnummer: 0303-220125 Mail: info@betongbygg.se

SPECIALISTER PÅ BALKONGER SEDAN 1986 welandaluminium.se

| 81


b

www.branschaktuellt.se

Nu bygger MVB det sista av tre identiska hus i Grevegården. De tidigare två färdigställdes under 2019. Bild: MVB

BOSTAD

Prefabricerat lägenhetshus ger plats åt 52 nya bostäder

P

å Grevegården i Tynnered bygger MVB ett nytt flerfamiljshus åt Familjebostäder i Göteborg. Huset kommer bestå av sju våningar med 52 lägenheter där ungefär hälften kommer hyras ut till trygghetsboende för 70+.

Projektet med det tredje huset påbörjades i maj 2021 och under oktober ska prefabmontaget påbörjas. Huset kommer bli cirka 3 300 kvadratmeter stort med 52 lägenheter, och inflyttning planeras till hösten 2022.

För cirka fem år sedan fick MVB Astor Bygg uppdraget som totalentreprenör för ett projekt där tre nya bostadshus skulle byggas på Grevegården i Tynnered. De två första husen färdigställdes under sommaren 2019, och nu under 2021 har bygget av det tredje och sista huset påbörjats. Huset blir ett prefabricerat hus på sju våningar med en fasad av rött ingjutet tegel.

- Det här är ett jättefint projekt där vi jobbar i en totalentreprenad i samverkan. När jag fick projektet på mitt bord fanns endast en detaljplan och en idé, och utefter det har vi fått arbeta fram slutprodukten tillsammans med övriga aktörer, berättar Christina Nilsson, projektchef på Framtiden byggutveckling.

” Fördelen med tekniken är att det går väldigt mycket snabbare att resa husen och därmed skapas minimal störning för de när- och kringboende som annars skulle behöva stå ut med buller och störningar”, skriver Det nya huset kommer bestå av 52 lägenheter. MVB på sin Bild: Sjögren Arkitekter hemsida.

Sedan projektet startades har även nya tvättstugor byggts på gårdarna där nya och befintliga hyresgäster kan tvätta. Här kan man välja om man vill tvätta sina kläder som vanligt med tvättmedel, eller om man vill välja en mer modern teknik där avjoniserat vatten gör att inget tvättmedel behövs. Det är ett av byggets bidrag till ett hållbart byggande, och utöver detta kommer huvudbyggnaden certifieras efter miljöcertifieringen Svanen 3.0. Text av Emilia Granberg

82 |


BOSTAD

Telefon: 0733-878778 Telestad Karlslund 2, 355 91 Växjö

just

Från grop till grund ANLAB Trestad är ett lokalt mark- och anläggningsbolag med fokus på entreprenader i samverkan. Grevegården i Göteborg och Elisabeths Port i Vänersborg är två projekt där vi nu utför markarbetet, från grop till grund. Läs mer om projekten och våra tjänster på anlabtrestad.se

ANLAB TRESTAD AB 070 - 567 77 37 | www.anlabtrestad.se

Branchaktuellt 4_Anlab.indd 1

2021-08-10 13:16

| 83


b

www.branschaktuellt.se

Strax bakom de fem nybyggda husen, som alla är vridna ett kvarts varv, går tunnelbanan. Foto: Nordfeldt

107 nya hem med tunnelbanan som granne De fem nya lägenhetshusen rymmer idag 107 lägenheter i varierande storlek.

84 |

Vid Hökarängens tunnelbana i Stockholm har Nordfeldt Development byggt fem nya hus med 107 lägenheter. Strax bakom husen sträcker sig tunnelbanan fram vilket varit en stor utmaning under projektet, men med en bra logistik och ljudisolerade fönster har byggnaderna kunnat färdigställas med ett lyckat resultat.

bostäder. Totalentreprenör för projektet var H2 Entreprenad.

På Saltvägen i Hökarängen står nu fem nybyggda lägenhetshus. Projektet, som kostade runt 200 miljoner, slutbesiktades vid årsskiftet och i november 2020 flyttade de första hyresgästerna in i sina

- Det är alltid tufft att bygga nära en tunnelbana då det blir mycket restriktioner att tänka på. Dessutom kortades intervallen mellan tunnelbanetågen vilket gjorde att vi fick stå still

De nya husen ligger placerade i direkt anslutning till buss och cirka 200 meter till närmsta tunnelbanestation, och tunnelbanan, som kommit att spela en stor roll i projektet, går strax bakom husen.

Bygga nära tunnelbanan


BOSTAD

mycket i början. Det var även en tuff plats att bygga på med sluttande mark och en trång gata på framsidan, berättar Michael Schwieler, vice vd och projektchef på Nordfeldt. Trots att projektet var en utmaning och att de nya husen får en tunnelbana som granne, berättar Michael Schwieler att resultatet blev väldigt lyckat och att ljudet från tunnelbanan inte är något som hörs från lägenheterna. - Såklart har vi tagit stor hänsyn till ljudnivåer från tunnelbanan och använt oss av fönster som har ett stort djup med bra ljudisolering. När man står i lägenheterna ser man tunnelbanan men hör den inte, och vi har inte fått en enda synpunkt på ljudet. Som fastighetsägare är vi väldigt nöjda över projektet och husen är verkligen fantastiskt fina, säger Michael Schwieler.

De fem nya lägenhetshusen rymmer idag 107 lägenheter i varierande storlek, och husen är byggda av prefabricerad betong med plåttak. Tittar man noga ser man att alla hus har en identisk utformning, men för att skapa variation har husen färgsatts olika och vridits ett kvarts varv.

Text av Emilia Granberg

WWW.REGTEC.SE

Expert på rör & ventilation Design och montage 072-228 00 33 info@eakalla.se www.eakalla.se

Fri annons | 85


”Vi bygger kompletta stommar och goda relationer!” Benders Byggsystem levererade stommen till projekt ”Tetris Skottåret 4”

Det naturliga valet www.bendersbyggsystem.se


BOSTAD

Ett helt nytt bostadskoncept byggs i Uppsala. Bild: TMRW / Berg Thornton Arkitekter

BOSTAD

HALMSTADSOMRÅDE - GENOMGÅR EN TOTALOMVANDLING | 87


b

www.branschaktuellt.se

Det nya huset RAW Rosendal har byggts med betongstomme. Bild: TMRW / Berg Thornton Arkitekter

I

hjärtat av Uppsala bygger RAW Property AB Sveriges första RAW-projekt. RAW är ett helt nytt koncept på svenska marknaden där kunden köper kvadratmeter i stället för rum och kök. Nu är första projektet RAW Rosendal snart färdigbyggt och i november lämnas lägenheterna över till köparna. Nu börjar det närma sig inflytt för köparna av de 50 lägenheter som RAW Property byggt i Uppsala. De nya lägenheterna i RAW Rosendal är ett helt nytt koncept på svenska marknaden där kunden själv kan välja hur lägenheten ska designas. Förutom kök och badrum finns inga färdiga rum i lägenheten vilket innebär att de boende själva får bestämma planlösning, ytskikt och interiör. Idén till det nya bostadskonceptet föddes när RAW Property såg ett referensobjekt i Finland. - År 2012 såg vi projektet Tila housing i Finland som Pia Ilonen ritat. Vi bestämde oss då för att åka dit och träffa henne och titta på huset och när vi såg det tyckte vi att det var fantastiskt snyggt. Vi kände direkt att det här var något vi behövde införa i Sverige, berättar Oliver Thornton, vd på RAW Property. Sedan RAW Rosendal presenterades på svenska marknaden har intresset för bostäderna varit stort och nu har snart alla lägenheter sålts. I november 2021 ska byggnaden slutbesiktas och strax därefter kommer köparna kunna tillträda sina lägenheter. - I mitten av november kommer köparna börja flytta in. Då är lägenheterna fortfarande rawa så då kommer de boende börja med sina egna projekt inne i lägenheterna. Hur lång tid detta kommer ta beror

88 |

på vad de boende vill göra. Vissa kanske kommer vilja bygga flera rum medan vissa väljer att flytta in som det är och ha kvar betongstommen synlig, säger Oliver Thornton. I det nya huset har 50 lägenheter byggts på mellan 29 och 170 kvadratmeter. Här har takhöjden ökats för att ge möjlighet till ett loft eller en extra våning. Vidare har lägenheterna utformats för att fortsätta vara flexibla över tid. - Förutom att de boende själva får bestämma över sina lägenheter vilket vi tycker är väldigt viktigt, är lägenheterna även miljövänliga. Dels eftersom inga behöver flytta in och riva ut vilket minimerar slöseri av resurser, dels för att inga bärande väggar byggs inne i lägenheterna. Det gör att flexibiliteten ligger kvar även för framtida ägare och flexibiliteten har verkligen varit en drivkraft för oss, avslutar Oliver Thornton. Text av Emilia Granberg

I flertalet av lägenheterna kan loft byggas till tack vare extra takhöjd. Bild: TMRW / Berg Thornton Arkitekterb

www.branschaktuellt.se

Nya kvarter växer fram kring det gamla galoppfältet i Täby I augusti 2020 startade Riksbyggen bygget av 131 nya hyresrätter i Täby park, norr om Stockholm. Sex av lägenheterna blir LSS-lägenheter. Projektet, som går under namnet Galopphästen, väntas vara klart för inflytt våren 2022.

G

alopphästen kommer att ligga i utkanten av Täby Park, med närhet till både områdets stadskvarter samt den intilliggande naturparken. Här är det även nära till publika kommunikationer samt till Täby Centrum. Projektet består av två byggnader som delar på garage och gård och som innehåller 125 lägenheter plus ett LSS boende med sex lägenheter. Projektet är den andra etappen som Riksbyggen uppför i området och en del av ett större utvecklingsprojekt som innefattar området kring gamla Galoppfältet i Täby. ”Projektet drogs igång utan köpare men under resans gång så har fastighetsägaren Willhem förvärvat fastigheten”,

90 |

berättar Fredrik Sabelström, projektchef på Riksbyggen. Hela projektet genomsyras av ett långtgående hållbarhetstänk med målet Miljöbyggnad Silver. ”Vi på Riksbyggen gör alltid en analys av ekosystemtjänster och hållbarhet innan vi över huvud taget får starta våra projekt”, säger Fredrik. Med exempelvis tillgång till både cykel- och bilpool vill Riksbyggen underlätta för de boende att bli mer hållbara i vardagen. ”Något som vi arbetar mer och mer med överlag är frågor kring materialval. Det har blivit mycket större fokus på att välja material som har goda miljöegenskaper, från framställning till användning”, tillägger Fredrik.


BOSTAD

Riksbyggen bygger nya hyresrätter i Täby Park. Illustration: Riksbyggen

”Som för alla våra projekt i Täby Park är NCC vår entreprenör och partner”, berättar Fredrik. Vi har ett partnerupplägg med NCC som gör att vi kan dra nytta av deras projekterings- och produktionskompetens. Det har lett till ett effektivare och bättre projekt än om vi arbetat på ett traditionellt sätt. Vi har också arbetat tillsammans med Willhem så att deras förvaltning av fastigheterna ska gå så smidigt som möjligt. Det är kul att arbeta med ett projekt där alla drar åt samma håll. Där alla involverade har målsättningen att vi ska lämna över fina, hållbara och felfria bostäder till de som ska flytta in. Husen utmärks av stor variation gällande material, kulör och gestaltning. ” Vi tycker att de blir jättebra

och ett fint tillskott till bebyggelsen i Täby Park”, säger Fredrik. ”Husen ska stå i många år och bidra till att skapa trivsel och upplevelser för närboende och besökare”, utvecklar han. Första tillträdet är planerat till maj 2022 och sista tillträdet till december 2022. Uthyrningen kommer att ske via Bostadsförmedlingen och startar nu under hösten. Riksbyggens nästa projekt i området blir bostadsrättsföreningen Parkliv som har säljstart den 12 september i år.

Text av Emmi Chartier

| 91


b

www.branschaktuellt.se

Entreprenören kommenterar Procella Ventilation, ventilationsentreprenör i projektet, har bidragit med sin gedigna erfarenhet av att ha arbetat med många liknande projekt. Projektet har inte inneburit några egentliga utmaningar enligt Pierre Skelander, VD på företaget. ”Vi löser alltid eventuella problem

under projekteringstiden”, berättar han vidare. Pierre fortsätter i liknande positiv anda: ”Samarbetet med övriga inblandade har också fungerat smidigt och bra”. Procella Ventilation sysslar inte bara med nyproduktion utan utför också ROT-projekt, OVK samt service och underhåll av ventilation. Bolaget ingår i Svensk Röranalyskoncernen.

Gammalt eller nytt? Vi tar hand om ventilationen! • Nyproduktion • Service & underhåll • OVK • ROT-uppdrag • Paketlösningar

www.procellavent.se • info@procellavent.se • 08 - 590 725 60 92 |


BOSTAD De nya hyresrätterna planeras var färdiga 2022. Bild: Mitthem

132 NYA HYRESRÄTTER BYGGS PÅ BYHÖJDEN I SUNDSVALL

I

det populära området Bosvedjan som ligger cirka fem kilometer norr om Sundsvalls centrum bygger Mitthem nya lägenheter. Området som kallas Byhöjden, kommer att bestå av hyresrätter – en bostadsform som saknats i området menar Per Nässbjer, fastighetsutvecklare på Mitthem. Förra året färdigställdes 88 lägenheter i projektets första etapp. Nu är det dags för etapp två där 132 hyreslägenheterna ska byggas. Bygget planeras vara färdigt 2022.

Per Nässbjer på Mitthem berättar mer. ”För oss är det viktigt att bygga för alla olika åldrar så därför bygger man lägenheter som varierar från 1–3 rum och kök. ”Som en viktig samhällsaktör i Sundsvall vill vi på Mitthem bidra med att utveckla Sundsvallsregionen”, säger han. ”Genom vår närvaro i Bosvedjan skapas det ett större underlag av människor i området vilket skapar förutsättningar för olika företag och verksamheter att starta upp i området. Utvecklingen för både samhällsservice och infrastruktur i Bosvedjan är en direkt positiv effekt av Mitthems satsning”, menar Per. ”Kommunen förbättrar gång- och cykelvägar, en större förskola byggs just nu och kraftledningarna i området ska grävas ned av E.ON”, utvecklar han.

Vilka utmaningar har ni haft? En av utmaningarna har enligt Per varit att skapa en attraktiv utemiljö som är stimulerande att vistas i. ”Mitthem har tillsammans med hyresgästerna i

| 93


b

www.branschaktuellt.se

etapp 1 skapat en utemiljö där fokus är att umgås med vänner och grannar. Utemiljön består av odlingsmöjligheter i pallkragar, fruktträd och bärbuskar. Det finns även en grillplats.” En annan utmaning menar han handlar om kommunikationen. ”I inledningen av de båda etapperna var det omfattande sprängningar vilket orsakade en del oro bland grannar […]. Inför den första etappen skickades det ut information i brevform till boende i närområdet vilket visade sig inte vara tillräckligt.” Inför den andra etappen bjöd Mitthem in till flera (pandemisäkrade) informationsträffar istället säger han. ”Ett annat komplement var, och är, ett nyhetsbrev som kommer kontinuerligt […]. Nu upplever de boende en större trygghet.” Hur har ni arbetat med frågor gällande hållbarhet och miljö i detta projekt?

och el som gäller. IMD (individuell mätning debitering) på varm- och kallvatten samt på el motverkar att det slösas med vatten och el.” ”I de nya husen i Byhöjden finns solceller på taket där elen som produceras ska säljas till hyresgästerna. Vidare används ledarmaturer samt låg energiförbrukning på installerade vitvaror i nyproduktionen.” Per berättar att det även finns tillgång till en eldriven bilpoolsbil samt laddplatser för elbilar. Utöver detta har man även använt så kallad miljöbetong under byggperioden. ”Genom att använda miljöbetongen har koldioxid –ekvivalenten för betongstommen sänkts med 20 procent i jämförelse med svensk standardbetong. Det i sin tur innebär cirka 120 ton mindre koldioxid-utsläpp!”, avslutar han. Totalentreprenör för projektet är NCC och värdet på projektet ligger på cirka 225 miljoner kronor.

”I hela Mitthems bestånd är det fossilfri fjärrvärme Text av Emmi Chartier

Form Ställning Plywood Konstruktion

PERI visar vägen framåt i dagens byggbransch

www.peri.se

Nort Pol Sverige AB hjälper dig med allt inom murning, putsning, plattsättning, golvavjämning, fasadrenovering m.m. Vi har bred kompetens och många års erfarenhet. Med vårt breda kontaktnät så hjälper vi dig hela vägen, från planering till slutbesiktning. Företaget är noggranna och värnar om kvalitet.

www.nortpol.se 94 |


Entreprenören kommenterar Swerock AB har levererat betong och pumptjänster till projektet. Rasmus Forsman, driftledare på Swerock berättar att man just nu levererar sin egen Ecobetong till Hus 5. ”Eco-betong reducerar Co2-utsläppen och vi bidrar genom detta till ett klimatsmartare byggande. Vi ersätter delar av cementen med slagg och kan därmed få ned klimatavtrycket markant.” Samarbetet säger Rasmus har fungerat väldigt bra. ”Vi har haft en tät dialog med NCC genom hela projektet vilket har gjort att vi kunnat leverera våra produkter efter kundens önskemål på utsatta tider och till önskat resultat. Vi är glada att Mitthem som beställare och NCC som entreprenör valt att arbeta med våra produkter.”

”På sikt kommer vi få en allt större efterfrågan på Eco-betong då hela branschen går mot ett mer miljövänligt byggande och där vill vi vara delaktiga”, fortsätter han. På frågan ifall projektet inneburit några utmaningar svarar Rasmus att ”Utmaningen ligger i att med en reducerad cementhalt bibehålla nödvändiga höga korttidshållfastheter också vid kall väderlek. I denna typ av projekt som innebär stomresning behöver formarna rivas redan efter cirka arton timmar för att flyttas till nästa sektion. Ännu har vi inte kommit in i den kallare delen av hösten och vintern, men vi har tillsammans med NCC gjort flertalet tester för att förebygga eventuella tidsförluster när kylan väl smyger sig på.” ”Vi ser positivt på den fortsatta framdriften!”, avslutar han.

BÄTTRE PRESTANDA MINDRE CO2 Med Swerock blir det lite enklare! Betong har en viktig plats i hållbart byggande. Den är beständig, underhållsfri, fukttålig och brandsäker. I ECO-Betong har vi ersatt en del av cementen med slagg, en biprodukt från stålindustrin. På så sätt kan betongens klimatpåverkan upp till halveras. En väl beprövad metod som dessutom ger många tekniska fördelar. Det gör valet lite enklare!

Vill du veta mer? swerock.se


b

www.branschaktuellt.se

BOSTAD

I

132 nya lägenheter möter bostadsbehovet Värmdö ökar behovet av lägenheter då efterfrågan på hyresrätter är stor. Detta behov ska nu mötas genom att bygga 132 nya lägenheter i sex stycken 4-våningshus. De nya husen kommer att byggas i Brunn centrum och under hösten 2023 ska lägenheterna vara klara för inflytt. I april togs första spadtaget för nybyggnationen i Brunn centrum på Ingarö, Värmdö. Förutom sex stycken 4-våningshus kommer även ett lägre 1-våningshus att byggas, och i de nya husen kommer

Glaspartier med attitüd tillverkade i Öjebyn

Öjebyns Glas & Aluminium är utvald tillverkare av Schücos högkvalitativa dörrar, fönster och fasader i aluminium. Vi utmärker oss genom bästa kvalitet och service. Välkommen att beställa dina fönster, dörrar och fasader av oss. www.ojebynsglas.se

96 |

både 132 nya lägenheter och lokaler för handel och service att byggas. Husen kommer att byggas med stommar av trä och under hösten 2023 ska projektet vara färdigställt. - Behovet av nya bostäder i Värmdö kommun ökar generellt och efterfrågan på hyreslägenheter är stor. Därför känns det fantastiskt att vi nu har fått ta första spadtagen för byggnation av 132 nya lägenheter, säger Göran Jansson, styrelseordförande i VärmdöBostäder, byggherre för projektet. De nya byggnaderna ska uppföras med byggbolaget Lindbäcks Bygg som totalentreprenör, och i våras påbörjades markarbeten inför genomförandet av detaljplanen för de nya hyresbostäderna. Nu väntar Lindbäcks på att plattorna på byggarbetsplatsen ska bli klara innan nästa steg kan påbörjas. - Vi är ett företag som bygger industriellt och nu har alla volymerna till bygget tillverkats klart i fabrik. Dessa kommer att lagras till plattorna på byggarbetsplatsen är klara och montage kommer att starta upp i slutet av 2021, berättar Christina Swärd, projektledare på Lindbäcks bygg.


BOSTAD

På de nya husen i Brunn centrum kommer träpanel att pryda fasaden. Illustration: Värmdö kommun

Parallellt med bostadsbyggnationen kommer Värmdö kommun att bygga ut de allmäna platserna runt omkring området med en lokalgata, nya vägar, ett torg, parkeringsplatser och en ny yta för återvinningsstation. - Planeringsarbetet för Brunn centrum har pågått i många år och därför är det extra roligt att det nu har dragit igång, avslutar Kenneth Claesson, vd för VärmdöBostäder.

Vi ger fastigheter liv. I ett nära samarbete genom vår etablering i Piteå utför vi elarbeten åt Lindbäcks bygg.

Bravida.se

ARA sG

10

st

omma

r

oc h g å n g

• 10 år

rn

låd

or

20

I• NT

s GARA år

I• NT

• 20

Text av Emilia Granberg

| 97


b

www.branschaktuellt.se

Steni kommenterar I projektet där 132 nya lägenheter byggs i Brunn centrum levererar Steni fasadlösningar. Fasadlösningen STENI består av glasfiberarmerad sten kom¬posit med en kärna av krossad kalksten. En kombination av material med olika egen¬skaper som tillsammans ska göra slutprodukten mycket hållbar och extremt tålig. Förutom det har skivorna en låg CO2påverkan på miljön med en belastning på 14–17 kg/m2.

samt att minska vårt koldioxidav¬tryck, berättar Anders Bjärnell vd på STENI. - När du väljer STENI fasadskivor får du även tillgång till en rad olika tjänster som un¬derlättar logistiken och monteringen. Du kan beställa formatanpassade skivor, för¬borrade skivor och MA-paketering (mate¬rialadministration), vilket gör att arbetet på byggplatsen blir smidigare. Du sparar värdefull tid och pengar – och får minimalt med svinn.

- STENI arbetar kontinuerligt med att mini¬mera produkternas och företagets miljöpå¬verkan

Hög kvalitet, lång livslängd och unika uttryck Bygger du nytt eller ska renovera? Med STENI fasadskivor kan du sätta din egen prägel med en miljövänlig kvalitetsprodukt som dessutom har 60 års funktionsgaranti.

98 |


BOSTAD

Skellefteås nya skrapa har nått toppen

M

itt i centrala Skellefteå byggs ett helt nytt höghus – Höderskrapan. I huset kommer 41 lägenheter att rymmas på åtta våningar där en våning byggs under mark. Nu närmar sig slutspurten för projektet. När planeringen för det nya höghuset Höderskrapan startades var tanken att byggnaden skulle vara ett spektakulärt högt hus. Idag håller i stället Höderskrapan 2.0 på att färdigställas – en ny version som blivit en lägre byggnad på åtta våningar. Nu är toppen på bygget nått, och nu planeras inredningen för Foto: Jonas Westling lägenheterna. Tanken är att Höderskrapan ska vara färdigbyggd runt årsskiftet 2021/2022 och de 41 lägenheterna i huset kommer att bestå av trerummare, fyrarummare, och två penthouse på översta våningen.

Text av redaktionen

Vallastaden utökas med 109 nya lägenheter

U

nder juni 2020 togs det första digitala spadtaget för ett nytt bostadsområde vid Intellektet i Vallastaden, Linköping. Projektet består av tre nybyggda hus med totalt 109 lägenheter. Nu bygger Heimstaden 109 nya hyresrätter och en kommersiell lokal i Vallastaden. Totalentreprenör för projektet är Åhlin & Ekeroth Byggnads som nu håller på att bygga det sista på husen. I december planeras det för inflytt i första huset följt av inflytt i resterande under mars och maj 2022. Alla hus har ritats av olika arkitekter för att följa den variation som finns i området, och de nya lägenheterna kommer bestå av en- till trerummare med etagelägenheter på entréplan. Illustration: Sonnsjö

För att byggnaderna ska Arkitektkontor AB vara hållbara över tid och för att hyresgästerna ska känna sig trygga har bygget certifierats enligt Miljöbyggnad Silver.

Text av redaktionen

Glaspartier med attitüd tillverkade i Öjebyn

Öjebyns Glas & Aluminium är utvald tillverkare av Schücos högkvalitativa dörrar, fönster och fasader i aluminium. Vi utmärker oss genom bästa kvalitet och service.

Balkonger, Räcken & Inglasningar!

Välkommen att beställa dina fönster, dörrar och fasader av oss. www.ojebynsglas.se

0142- 29 31 00 hogstadaluminium.se | 99


b

www.branschaktuellt.se Kvarteret Styrbord blev klart 2020 och är Kajkantens första etapp av nya lägenheter. Bild: JJW Arkitekter

BOSTAD

DANSK FORMGIVNING GER KAJKANTEN EN SMAK AV GRANNLANDET På Kajkanten i Limhamns Sjöstad i Malmö står 67 nybyggda bostadsrätter klara sedan slutet av 2020. Det nya kvarteret som fått namnet Styrbord är första delen av ett större projekt som nu håller på att växa fram. Unikt för bygget är att både byggherre och arkitekter är från Danmark.

P&B Brandkonsulter stöttar projektet med

Projektering & Besiktning

www.pob.se

100 |

Nu håller det nya området Kajkanten i Limhamns Sjöstad på att växa fram. Första etappen – Styrbord, bestod av sju gatuhus och 60 lägenheter i två flerfamiljshus. Här byggdes husen med betongstomme, lätta utfackningsväggar och en fasad av skiffer. - Styrbord har blivit ett väldigt omtalat projekt med sin fina arkitektur. Man har satsat stort på en klassisk och stilren design för att göra byggnaderna tidlösa, och under projektets gång gick allting som


BOSTAD

det skulle. Serneke som var totalentreprenör gjorde verkligen ett bra jobb, säger Stefan Klemt, konsult i projektet. Nu pågår bygget av etapp 2 som fått namnet Babord. Babord består av 47 lägenheter och sju gatuhus och här väntas inflytt till augusti 2022. För projektets tredje och sista etapp – Karnaphuset, pågår projektering och här väntas köparna kunna flytta in i januari 2024. För alla tre etapper axlar danska ELF Development rollen som byggherre vilket gjort att husen inspirerats av Danmark, både invändigt och utvändigt. Likaså har danska arkitekter ritat byggnaderna. Styrbord och Babord har ritats av JJW Arkitekter och Karnaphuset av C.F. Møller Architects. För både JJW Arkitekter och ELF är bygget i Limhamns Sjöstad startskottet för en etablering på den svenska marknaden. När hela Kajkanten är färdigbyggt kommer fasaderna på kvarterens hus gå i skiffer, tegel och cederträ, och invändigt kommer köparna ha fått välja på danska och svenska inredningslinjer.

Text av Emilia Granberg

Det nya området har inspirerats av dansk formgivning och ligger placerat precis vid vattnet. Bild: JJW Arkitekter

172 nya lägenheter med fokus på cykeln

P

å Liljeholmen i Årstaberg står nu två nya lägenhetshus med 172 lägenheter. Byggherre för projektet är Besqab Projekt & Fastigheter, och med de nya husen vill bolaget inspirera till att låta cykeln bli en del av vardagen. I Årstaberg, Stockholm, har Besqab byggt 172 lägenheter med hållbarhet, låg energiförbrukning och cykeln i fokus. I bostadshusen som kallas Vélo finns cykelparkering i garaget, cykelverkstad i huset och cykelkrokar på balkongerna. Dessutom finns ett väl utbyggt cykelbanenät utanför dörren, tillsammans med pendeltåg, tvärbana och buss. De nya husen är mellan åtta och tio våningar höga och på båda hustaken Bild: Vélo finns en stor gemensam terras med utekök och grillplats. Nu har projektet nått sin slutfas och under hösten 2021 har de första lägenhetsägarna börjat flytta in.

Text av redaktionen

| 101


b

www.branschaktuellt.se

<0.004

W/mK Ecoflex VIP – revolutionerande lågt lambdavärde för isoleringsmaterial

www.hfonstret.se

Fönster för generationer

H-Fönstret AB | Gåseberg 420 | 453 91 Lysekil Tel 0523-66 54 50 | Fax 0523-478 74 102 |


BOSTAD

I

Kuststad Luleå – lägenheter med utsikt över hav och land ntill Luleås södra hamn har cirka 300 lägenheter byggts i tre etapper och nu står den slutgiltiga etappen, etapp 3 med 107 lägenheter fördelade på två huskroppar, färdigställd.

2016 inleddes första etappen i bygget av Kuststad Luleå och nu står den tredje och sista etappen klar och uthyrd. Det var Innerstadsfjärden AB som byggde bostadsrätterna Pressbild: Nåiden Bygg med Nåiden Bygg som totalentreprenör. Kuststad ligger beläget cirka 200 meter från Luleå centrum och består av tre exklusiva kvarter med separata bostadsrättsföreningar. Husen ar klassiska och tidlösa med en stilren nordisk arkitektur och formgivning. Nästan alla Kuststads lägenheter har två balkonger - en vänd in mot staden och en ut mot havet. - I projektet har samarbetet med total- och underentreprenör fungerat ypperligt. Utmaningar uppstår ju alltid i byggprojekt men vi har lyckats att ro det i hamn, säger Peo Patomella, Näiden bygg.

Nytt lägenhetshus blir klimatneutralt

U

id norra infarten i Trelleborg bygger Acrinova ett nytt flerfamiljshus med 80 lägenheter. Totalentreprenör för projektet är MVB Syd och bygget väntas vara klart under början av 2022. På Eurovägen i Trelleborg håller ett helt nytt lägenhetshus på att byggas enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad Silver. Det innebär att byggnaden bland annat kommer ha en bättre ventilation än vad som idag är lagstadgat. Förutom de krav som certifieringen kräver byggs fastigheten även som ett nollenergihus, och med hjälp av solceller på taket och geotermisk värme från berggrunden ska fastigheten bli självförsörjande. - Att få vara med och bygga en riktigt smart fastighet Pressbild: Acrinova med miljöfokus är riktigt kul. Här kommer vi ha ett helt självförsörjande hus när det gäller energiförsörjning, säger Acrinovas vd Ulf Wallén.

Text av redaktionen Text av redaktionen

Glaspartier med attitüd tillverkade i Öjebyn

Öjebyns Glas & Aluminium är utvald tillverkare av Schücos högkvalitativa dörrar, fönster och fasader i aluminium. Vi utmärker oss genom bästa kvalitet och service. Välkommen att beställa dina fönster, dörrar och fasader av oss. www.ojebynsglas.se

Vi är med och förverkligar Södra Gränstorp. VS-installationer och service för hållbara fastigheter, idag och imorgon. Assemblin VS, Trelleborg

| 103


b

www.branschaktuellt.se

BOSTAD

BLODKLÖVERN 1 SKA BIDRA TILL KARLSTADS NYA ATTRAKTIVA STADSDEL

P

å Östra Jakobsberg i Karlstad håller Karlstads Bostad KBAB på att bygga ett helt nytt bostadsområde. I projektet ska cirka 130 lägenheter byggas och nu har bygget av första etappen påbörjats. Under de kommande åren väntas Karlstads befolkning öka vilket gjort att det finns ett behov av nya bostäder i staden. Det har lett till att KBAB nu ska bygga cirka 130 lägenheter i Östra Jakobsberg. Planen är att 62 lägenheter ska byggas i två olika etapper och den 9:e december 2020 fick KBAB bygglov för sin första etapp. Nu har bygget påbörjats. - Vi påbörjade bygget i augusti 2021 och nu pågår markarbeten på platsen. Det här är ett jätteroligt projekt där vi bygger bostäder i ett bra läge som både har närhet till natur och centrum, säger Mikael Alpmyr, projektledare på KBAB.

I projektets första etapp – Blodklövern 1, kommer två byggnader på sju våningar att byggas där de två översta våningarna är indragna. Husen kommer uppföras med betongstomme och utfackningsväggar, och i ena byggnaden ska en källare med lägenhetsförråd och teknikutrymmen att byggas. Storleken på lägenheterna kommer främst vara ettor, tvåor och treor men eftersom efterfrågan på större lägenheter ökar ska även vissa femrummare byggas. Förutom bostadshusen kommer cykelförråd, parkeringsplatser, avfallsbehållare och en gemensam utemiljö att byggas i projektet. Totalsumma för hela projektet, där även andra etappen Vitklövern 1 ingår, väntas landa på runt 135 miljoner kronor. Området Östra Jakobsberg i Karlstad är en del av Jakobsberg som ska bli en stadsdel med cirka 4 000 bostäder, service, handel och skolor. Här vill Karlstads kommun utveckla en grön och levande stadsdel, och med sina nya lägenhetshus vill KBAB bidra till att utveckla området till den attraktiva stadsdel som kommunen önskar. Text av Emilia Granberg

104 |


BOSTAD I Östra Jakobsberg bygger KBAB 130 nya lägenheter. Bild: KBAB / Mondo Arkitekter

Mondo arkitekter har på uppdrag av KBAB tagit fram skisser, bygglovshandlingar och förfrågningsunderlag för Kv Blodklövern 1 i det nya bostadsområdet Östra Jakobsberg i Karlstad. Uppdraget innebar att ta fram förslag på hållbara, prisvärda, moderna och attraktiva lägenheter. I utformningen har andemeningen i gestaltningsprogrammet legat till grund för den yttre formgivningen. Med naturligt ljus sandfärgad kulör på tegel som bas kompletterar vi med laserad träpanel vid balkonger, fönster och andra detaljer i jordnära rödbrun kulör. Fönstren är stora och med låg bröstning för bra dagsljus och fina utblickar mot gård och natur. Valda fasadmaterial har lång livslängd och lågt underhållsbehov och har därmed låg miljöpåverkan. Lägenheterna är utformade med hög standard och har allmängiltig utformning och hög funktionalitet som kommer att stå sig över lång tid. Lägenhetsstorlekarna varierar i storlek och lockar därmed olika kategorier av boende. Byggnaderna är utformade med högt ställda energikrav.

| 105


b

www.branschaktuellt.se Ett av de renoverade husen med sin sjöstensfasad bevarad. Foto: Förbo

BOSTAD

Säteriet i ny kostym – snart är renoveringarna klara

P

å Säteriet i Mölnlycke har det kommunala bostadsbolaget Förbo cirka 700 lägenheter. För över tio år sedan påbörjade bolaget ett omfattande renoveringsprojekt av Säteriets övre del, och nu håller bolaget på att fräscha upp den nedre delen av området – Nedergårdarna. Under de senaste åren har Förbo renoverat Nedergårdarna i

Det personliga boendet Förbo är ett bostadsföretag med ett brett utbud av lägenheter, radhus och parhus i de fyra kommunerna Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv. Vi har cirka 5 800 bostäder i 62 områden på 19 orter. Våra bostäder finns nära naturen men aldrig långt från stadens puls. Välkommen till Förbo! Besök oss Råda torg 4 435 30 Mölnlycke

106 |

Kontakta oss Tel: 031-746 50 00 E-post: info@foerbo.se

Säteriet med Protective System Svenska AB som totalentreprenör. Några av de åtgärder som utförts i husen är ny ventilation, byte av fönsterpartier, uppfräschning av loftgångar, tilläggsisolering av tak och fasader samt montering av solfångare. Samtidigt har stamrenovering gjorts vilket medfört nya badrum.

To m a s A l e x a n d e r s s o n City Markentreprenader AB Box 329 431 24 Mölndal +46 31 868150 +46 705 868151


BOSTAD

Efter flera år av renoveringar började projektet se slutet på tunneln, men när coronan kom fick projektet sig en oväntad törn. Med cirka 50 lägenheter kvar att utföra stambyte på fick projektet sättas på paus. Fredrik Åström, byggprojektledare på Förbo, berättar:

klätterväggar. 2019 vann projektet förstapris i Sveriges Allmännyttas tävling Årets bästa renoveringsprojekt, och i motivationen nämndes bland annat att Förbo utgått från de boendes behov samtidigt som estetik kombinerats med effektiv förvaltning.

- Idag är vi i princip klara med renoveringarna. Allt yttre arbete är färdigt och även de flesta stambyten, men på grund av coronan valde vi att ta en paus innan vi började färdigställa de sista badrummen. Det kändes viktigt att de boende skulle ha tillgång till sina egna badrum under pandemin. Nu planerar Förbo att starta upp stambytet igen och framåt sommaren 2022 väntas alla renoveringar vara klara.

- Att projektet vunnit ett pris som Sveriges bästa känns naturligtvis fantastiskt. Vi har både lyckats bevara husens sjöstensfasad på ett snyggt och hållbart sätt samtidigt som vi haft ett stort helhetstänk i projektet. Genom våra renoveringar har området rustats upp i sin helhet, säger Fredrik Åström.

- Efter renoveringarna har Säteriet blivit ett helt nytt område. Innan var området ganska ruffigt men nu har det blivit fantastiskt fint, säger Fredrik Åström.

När renoveringarna är klara påbörjas sista etappen i upprustningen av Säteriet och då ska innergårdarna rustas upp med nya gångbanor och grönska. Den etappen väntas vara färdig om cirka två år. Text av Emilia Granberg

I projektet har Förbo även byggt en aktivitetspark i området med lekplatser, utegym, sagoträd och

Flatås Måleri AB Traneredsvägen 43 426 77 Västra Frölunda

Mob: 070-553 22 01 Tel: 031- 68 22 01

www.flatasmaleri.com

branschaktu llt

Nyheter för dig i karriären

Vill du ha koll på vad som händer inom bygg-, infrastruktur, -energi och industribranschen? Anmäl dig till våra nyhetsbrev och få utvalda nyheter direkt i din inkorg. Läs mer på www.branschaktuellt.se

| 107


b

www.branschaktuellt.se

Entreprenören kommenterar Det Göteborgsbaserade PSAB har fått i uppdrag av Förbo att ansvara för totalentreprenaden av renoveringen. – Vi har haft ett mångårigt samarbete med Förbo och det klingar bra mellan oss. Renovering med kvarboende anser vi är en av våra starkaste sidor. Både arbetsledningen, snickarna, murarna och platschefen som varit på plats vet hur man ska hantera det på bästa sätt. Genom en undersökning där de boende fick skriva recensioner fick vi även detta bekräftat, säger Magnus Andersson, arbetschef på PSAB.

Hur känns det att projektet vann Årets bästa renovering 2019? - Det är alltid roligt med utmärkelser och bekräftelser på att PSAB gjort ett bra arbete, och det känns fantastiskt att se den stora förbättringen för de boende och hela området. Det är något som möjliggjorts genom ett nära och väl fungerande samarbete med övriga aktörer, säger Gunnar Skåreby, platschef på PSAB.

KONTAKT Gunnar Skåreby

070 196 09 96 gunnar@psab.se www.psab.se 108 |


Vi erbjuder en sundare inomhusmiljö, till sänkta energikostnader Genom en förbättring och modernisering av ert värme- och ventilationssystem i fastigheten kan ni undvika onödigt höga energikostnader. Dessutom ger det er möjlighet att tillhandahålla jämn temperatur i alla rum, badrum och kök fria från röklukt och matos.. Vi kan med all vår erfarenhet lova att det krävs en grundlig installation och stor kunskap för att skapa en så energieffektiv fastighet som möjligt. Därför tjänar en kund alltid på att se långsiktigt på sin investering. Att då satsa mer på en grundlig installation ger en bättre och mer långsiktig ekonomisk lösning. För att säkerställa att genomfört arbete alltid resulterar i nöjda kunder ligger vårt fokus på långsiktiga och effektiva lösningar. Anlitar ni oss så besöker vi er och gör en analys av fastighetens värme- och ventilationssystem. Utifrån detta tar vi sedan fram en helhetslösning för just ert hus. Vi utför dessutom OVK-besiktningar.

VI HJÄLPER ER MED: • Utredningar och inventeringar. • Åtgärdsförslag med kostnadsberäkningar. • Beräkningar av besparingsmöjligheter på energiförbrukningar. • Kalkyler och anbud på färdiga handlingar. • Entreprenadarbeten. • Injusteringar av ventilation, värme och VVC-system. • OVK-besiktningar.

* Ekonomiskt * Effektivt * Hållbart * Långsiktigt Gällande Värme * VVC * Ventilation 031-69 61 00 • www.energi-miljoteknik.com * Ekonomiskt * Effektivt * Hållbart * Långsiktigt Gällande Värme * VVC * Ventilation

031-69 61 00 • www.energi-miljoteknik.com * Ekonomiskt * Effektivt * Hållbart * Långsiktigt Gällande Värme * VVC * Ventilation

031-69 61 00 • www.energi-miljoteknik.com * Ekonomiskt * Effektivt * Hållbart * Långsiktigt Gällande Värme * VVC * Ventilation

* Ekonomiskt * Effektivt * Hållbart * Långsiktigt Gällande Värme * VVC * Ventilation

031-69 61 00 • www.energi-miljoteknik.com * Ekonomiskt * Effektivt * Hållbart * Långsiktigt Gällande Värme * VVC * Ventilation

031-69 61 00 • www.energi-miljoteknik.com * Ekonomiskt * Effektivt * Hållbart * Långsiktigt Gällande Värme * VVC * Ventilation

031-69 61 00 • www.energi-miljoteknik.com * Ekonomiskt * Effektivt * Hållbart * Långsiktigt Gällande Värme * VVC * Ventilation

031-69 61 00 • www.energi-miljoteknik.com

031-69 61 00 • www.energi-miljoteknik.com


b

www.branschaktuellt.se

TEMA PADEL

Hela Sverige har fått "padelfeber" vilket leder till ökad byggnation av sporthallar.

Vinnande tips för padelhallbygget, artiklar om spännande projekt och intressanta intervjuer om sporten som fångat fastighetsbolagens intresse.

110 |


TEMA PADEL

| 111


b

www.branschaktuellt.se

TEMA PADEL

Historien om den tillfälliga Östermalmshallen fortsätter – ska bli Sveriges snyggaste padelhall Att padel slagit stort är det nog få som har missat. Nu sällar sig den tillfälliga Östermalmshallen till raden av lokalbyggnader som ska husera den nya favoritsporten. Padelbanan kommer att ligga i Mölnlycke på Västkusten.

H

ans Wallenstam, vd på Wallenstam berättade tidigare i år om planerna om att göra om bygganden till en padelhall på företagets sociala medier. ”Det ska ju bli Sveriges snyggaste padelhall. Det blir en väldigt fin hall med riktiga mått, högt i tak, bra belysning och alltihop. Vi påbörjar arbetet omgående och allting ska stå klart till årsskiftet”.

För arkitekturen stod arkitektbyrån Tengbom. Under sin tid fick den både ris och ros. Med tiden blev det en uppskattad mötesplats och affärerna gick till och med bättre än i den ursprungliga hallen. Under sin tid hann den tillfälliga hallen ta emot 8,6 miljoner besökare. Byggnaden hann även vinna ett antal priser samt var nominerad till Årets Stockholmsbyggnad 2017.

Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör på Wallenstam förtydligar att företaget har som avsikt att montera upp bygganden med samma exteriöra utseende som den haft när den stått på Östermalmstorg – just för att man tycker att hallen är snygg som den är.

Stockholms stad hade svårt att hitta köpare

Den tillfälliga saluhallen på omkring 2000 kvadratmeter stod på Östermalmstorg från april 2016 till juni 2021 och kostade 100 miljoner kronor att ta fram. 112 |

Att byggnaden varit populär gjorde den dock inte lättare att sälja. Ett tag såg det ut som att byggnaden inte skulle bli såld alls och staden riskerade då rivning och de kostnader en sådan skulle inneburit. Ett flertal gånger sänkte man prisförväntningen för bygganden. I februari i år klev Wallenstam in och förvärvade då byggnaden för 11,6 miljoner kronor. Den


TEMA PADEL

Byggnaden stod på Östermalmstorg i Stockholm mellan åren 2016 – 2021. Foto: Tengbom 14 juni i år hade man monterat ned hela bygganden och lasset gick mot Västkusten. Vad som nu händer med Östermalmstorg återstår att se – just nu tvistas det kring frågan om hur torget ska rustas.

Trenden med padelhallar håller i sig Att det dyker upp fler och fler padelhallar beror

inte bara på att sporten är populär, till viss del beror det även på att det är enklare att gå plus på att ha padelhall än på många andra typer av sporthallar. Det går exempelvis att få in tre padelbanor på samma yta som kws för en enda tennisplan. Text av Emmi Chartier

Skräddarsydda Stålhallar för alla verksamheter

Tel 044 - 33 70 60 info@temahallen.com | 113


b

www.branschaktuellt.se

TEMA PADEL

Stockholms studentbostäder: ”Responsen visar att vi satsar på rätt aktiviteter” I juni öppnade Stockholm studentbostäder, SSSB, en egen padelbana för sina hyresgäster. Padelbanan som ligger på Lappkärrsberget, i närheten av Stockholms universitet, är den första i Sverige att byggas av ett studentbostadsföretag. Stockholms studentbostäder, SSSB, har idag öppnat sin egen padelbana på studentbostadsområdet Lappkärrsberget. Bild: SSSB

114 |


TEMA PADEL

Byggandet och öppnandet av en egen padelbana, som studenterna kan nyttja för en låg kostnad, är en del i Stockholms studentbostäders satsning på studenternas fysiska och psykiska hälsa. Bostadsstiftelsen har utöver padelbana även byggt utegym på två studentbostadsområden, startat löpargrupper och anordnat ett löplopp, ”Students Moving 4 Health” främja studenternas välmående. ¬- Responsen från våra hyresgäster har varit fantastisk. Det visar att vi satsar på rätt aktiviteter. Padelbanan är en del av vår satsning på friskvård. Vi fortsätter med att bygga fler utegym på våra områden och anordnar även i år löploppet Students Moving 4 Health i början av oktober. Allt detta gör vi eftersom vi som hyresvärdar har ett ansvar att göra vad vi kan för att främja psykisk och fysisk hälsa. Det vet vi att studenterna, våra hyresgäster, uppskattar, vilket förstås är väldigt viktigt för oss, säger Ingrid Gyllfors, vd på Stockholms studentbostäder i ett pressmeddelande.

Padelbanan finns på Campus Lappis, men alla SSSBs hyresgäster har möjlighet att hyra den oavsett vilket område de bor i. Minst en av fyra spelare måste vara hyresgäst hos Stockholms studentbostäder för att få hyra padelbanan. Priset är 200 kronor i timmen och padelracket går att hyra för 20 kronor. Andreas Petterson Rosendal har i egenskap av förvaltare varit drivande för byggandet av padelbanan. – Jag är förstås mycket glad och stolt över att vi har öppnat banan. Padel är en populär sport och är enkel att lära sig. Det är ett bra träningspass som kan bidra till laganda och gemenskap, alltså en perfekt fortsättning på vårt arbete med fysisk hälsa för psykisk hälsa, kommenterar han.

Text av redaktionen

| 115


b

www.branschaktuellt.se

TEMA PADEL

9 tips för dig som planerar att bygga ny padelhall

116 |

Planera ytan

Ta höjd för taket

Det första du ska tänka på när du ska bygga en Padelbana är att se till så att du har tillräckligt med utrymme. Spelytan på en dubbelbana ska vara 20 meter lång och 10 meter bred, medan en singelbana har samma längd men endast 6 meter i bredd. Inräknat ett minimum om 0,5 meter extra yta som behövs runt om på varje sida krävs alltså minst 21 x 11 meter för att bygga en dubbelbana respektive 11 x 7 meter för en singelbana.

Bygger du en padelbana utomhus kan du givetvis hoppa över det här steget, men annars är takhöjden minst lika viktig som markytan att ta hänsyn till. För ett fullgott spelutrymme är det optimala att satsa på en takhöjd som är 8 meter eller mer. Som allra lägst behöver du ha åtminstone 6 meter från golv till tak.


TEMA PADEL

Var noga med underlaget

Belysning

En annan grundförutsättning för padel är ett plant underlag. När du ska bygga behöver du säkerställa att underlaget är helt jämnt och marken inte lutar. Det är därför viktigt att besiktiga ytan innan själva byggarbetet påbörjas. Sedan behöver du helst ha en grund i form av en betongplatta som är minst 10 cm tjock utan svackor eller höjningar. Ska du bygga en utomhusbana kan du använda dräneringsasfalt som gör att banan torkar snabbare vid regn.

För att belysningen ska fungera behöver det finnas uttag för 230 volt. Detta gäller både utomhus och inomhus. Det är viktigt att redan tidigt i processen fundera ut hur belysningen ska sitta för att undvika såväl skuggpartier som bländande ljus under spel, samt vilka uttag som behövs för det.

Spelunderlag Här finns lite olika rekommendationer beroende på användningsfrekvens och budgetramar. Konstgräs finns i olika prisklasser där hållbarheten skiljer sig åt och vissa kräver mer underhåll än andra. Det viktiga är att välja en sort som tål hårt slitage. Som exempel kan vi nämna monofiber som brukar anses vara ett prisvärt alternativ med bra spelegenskaper. För den med lite större plånbok är ett annat exempel krullgräs som har längre livslängd och kräver mindre underhåll. För att hålla gräset på plats och skapa ett skonsammare underlag att spela på läggs sedan även sand i mattan.

Akustik Padeltennis är en sport med hårda racketsmällar och höga ljud mellan medspelare vilket riskerar att skapa bullriga miljöer som inte är så trevliga att vistas i. Satsa därför på att installera någon form av ljudabsorbenter för en hall med trivsam akustik.

Installation Arbetet kring installationen omfattar att sätta upp strukturen, montera glas, lägga i sand och installera konstgräset. Det är viktigt att lokalen har en tillräckligt stor port för att kunna ta emot alla delar som en padelbana består av. Glasskivorna som användas är ca 3 meter breda och du behöver därför en port som är absolut minst 3 meter bred och 3 meter hög, men gärna lite större.

Glasväggar

Bygglov

Glasrutorna som används väger oftast över 100 kg. Det är viktig att glaset är av rätt kvalitet och sitter monterat i padelbanan på rätt sätt för att tåla trycket och undvika olyckor. För glas till inomhusbanor rekommenderas 10 mm härdade glasskivor tillverkade enligt DIN 1429-standard. Gäller det utomhusbanor ska glaset inte bara monteras rätt och hålla för spel, utan även vara av sådan standard att det klarar tuffa väderförhållanden.

Det här momentet är såklart bäst att börja med. Oavsett om du ska bygga padelhall från grunden eller i en redan befintlig lokal bör du vända dig till byggnadsnämnden i kommunen för att ta reda på vad som gäller för just din fastighet och det område du vill bygga i. Utöver det behöver du stämma av med brandmyndigheten för att se till så att lokalen har godkända utrymningsvägar och skyltar. Text av redaktionen

Källor: Unisport, Trafik & Fritid, PadelGrossen, Akustikmiljö

Är ert SPORTGOLV tillräckligt mjukt? RISE utför provning av sportbeläggningar i befintliga anläggningar. Det kan vara för att se om golvet har rätt stötupptagning, rätt svikt eller för att kontrollera att ni fått det ni har betalat för. För mer information hör av er till ingvar.demker@ri.se eller lars-ake.henriksson@ri.se RISE – Research Institutes of Sweden / ri.se

| 117


b

Sponsrat inlägg

TEMA PADEL

”Kvalitet är alltid 100 procent det viktigaste” Bild: Padel Zenter

Sporten tycks inte ha någon gräns för hur mycket den kan växa i popularitet och fortsätter etableringen av nya padelhallar i samma takt som nu finns snart en i varje hörn av Sverige. Men när entreprenören Thomas Sandström och Zlatan Ibrahimovic testade padel första gången för åtta år sedan såg utbudet annorlunda ut.

som den entreprenör han är fick han ganska snart en helt ny idé.

- Då fanns det bara en bana i hela Stockholm, utomhus på Ekerö. Vi testade den och tyckte att det var jävligt kul, så vi kastade ut idén om att bygga en bana till oss själva. Det var så det började, berättar Sandström.

Ursprungsidén om en bana för privat bruk övergick till planen på en stor kommersiell hall i Stockholm. Han utforskade utbudet i jakt på det bästa han kunde hitta i form av banor, belysning, gräs, akustik och allt runt omkring. Det mesta han stötte på var dock brister.

Sandström, som på den tiden hade fullt upp med att driva restauranger bland annat, lät tanken på padelbanan vila i bakhuvudet. Men i takt med att fler hallar började öppna spelade han alltmer och 118 |

2018 slog Padel Zenter upp portarna till bolagets första padelhall i Årsta. Sedan dess har verksamheten expanderat med ytterligare fyra hallar runt om i Sverige, men ägarna Zlatan Ibrahimovic och Thomas Sandström är långt ifrån klara. Med toppkvalitet som motto och hela världen som arena, har resan snarare bara börjat.

- Ju mer jag spelade desto mer fastnade jag för sporten. Jag insåg att det fanns mycket man kunde göra när dåliga hallar var fulla, så jag började sätta mig in i möjligheterna att göra något riktigt bra.

- Det första jag la märke till var takhöjden. Ju mer man spelar så inser man hur viktig den är och det var en grej som saknades på många ställen. Akustiken


Sponsrat inlägg

var också något. Jag kom in i hallar där det var jobbigt att vara på grund av ljudnivån, så jag började även titta vad man kunde göra med det. Belysningen var någonting annat och utöver det så var det såklart banorna.

- Kvalitén är alltid 100 procent det viktigaste. Jag chansar eller gamblar inte med det. Jag försöker göra mitt bästa på alla områden och tycker att jag har lyckats. Kommer jag på något som jag kan göra bättre så förändrar jag det.

Det var också viktigt att skapa en bra miljö även runt omkring själva banorna för att ha någonstans att vara före och efter, berättar han. Efter en utdragen bygglovshantering i Stockholm som till sist resulterade i ett nej, hittade kompanjonerna en industrilokal i Årsta som blev Padel Zenters första anläggning i Sverige.

Nu har ni 5 anläggningar, några fler på gång? - Vi har fler på gång men just i Sverige ligger vi lite lågt. Vi tittar lite på andra länder och har några projekt i Sverige men tar det väldigt försiktigt här, det ska vara väldigt speciella lägen för att vi ska öppna.

- I Årstahallen fanns takhöjden, sedan gjorde jag det bästa jag kunde med det övriga. Efter det har vi byggt alla hallar från grunden för att verkligen kunna göra dom exakt som jag vill. Varenda bana vi har kan jag stå för till 110 procent. 2019 öppnades hallen i Jönköping, med nio banor som är godkända för spel på högsta internationella nivå och en takhöjd på elva meter. Utöver den har Padel Zenter även nyproducerade anläggningar i Uppsala, Örebro och Skövde.

Sandström menar att padelbranschen i Sverige är turbulent och att det byggs för många hallar för nära varandra i samma områden just nu. - Padeln i sig själv har vuxit väldigt snabbt och det har varit mycket skriverier om att många tjänar en massa pengar, vilket tyvärr har lockat in en del lycksökare. Många som saknar kunskap ger sig in i branschen för att de tror att de måste hoppa på det här tåget innan det är för sent.


b

Sponsrat inlägg

Som ett resultat av detta menar han att marknaden blir mättad, vilket inte bara riskerar att skada enskilda företagare i form av framtida konkurser, utan hela branschen. -Jag ser ju tendenserna att det blir överetablerat på väldigt många ställen och framförallt ser jag hur folk agerar. Det gäller inte bara små aktörer, utan även de större som fortsätter gå ut och säga att de ska bygga 20 hallar nästa år. Jag förstår inte ens var de har tänkt bygga. Det finns ju inte många ställen i Sverige där det finns utrymme för mycket mera padel om man säger så. Fortsätter etableringen av nya hallar på samma sätt som nu kommer det ofrånkomligen att leda till desperata företagare och dumpade priser som i förlängningen leder till ett sämre padel-utbud överlag i Sverige, enligt Sandström. - Kortsiktigt vinner ju spelarna på att det finns fler banor att boka och lite billigare timpris, men långsiktigt förlorar även dom. När företagen inte har några intäkter återinvesterar man ju inte i verksamheten och då kommer många hallar stå och förfalla. Det hände exempelvis i Spanien för längesedan, i Madrid så hände precis det. Sandström menar att alla inblandade behöver ta sitt ansvar för att hålla sunt liv i branschen. Såväl stora som små aktörer, men även fastighetsägare och framför allt kommunerna. - Jag tycker faktiskt att kommunerna har ett jätteansvar att inte kasta ut bygglov utan förankring i hur det ser ut i områdena. Man kan inte ha tre padelhallar inom 500 meter. Det är inte bra för någon. Många som ger sig in i branschen för att det finns pengar att tjäna just nu, binder sig till hyresavtal som sträcker sig 10-12 år framåt i tiden. Sandström ser en fara i bristen på långsiktig hållbarhet hos många nya företag som eventuellt går med vinst ett par år, för att sedan riskera att gå med förlust resterande 3-10 år av dyra hyreskontrakt. Samtidigt vill han vara tydlig med att han inte på något vis propagerar för något totalstopp på nya hallar.

120 |

- Det får inte framstå som att jag är bitter eller rädd för mina konkurrenter, det handlar inte om det. Man måste få stopp på det här massbyggandet bara, för det kommer inte att hålla i längden och det är viktigt att folk får höra, framför allt dom som borde få höra. Att padeln är här för att stanna råder det dock ingen tvekan om hos Sandström. Han är snarare övertygad om att sporten i sig själv bara kommer fortsätta växa. - Jag tror fortfarande på det jag gör och är inte klar på långa vägar. Vi ska fortsätta bygga i Sverige men då ska det vara väldigt exklusiva lägen och kvalitet går före kvantitet för mig. Då vill jag inte ligga i samma område som tre andra och fightas med dom, långsiktigt är det inte bra för någon. Vi kommer fortsätta utveckla hela vårt koncept, framför allt i andra länder som kan bli mer intressanta. Han vill understryka att Padel Zenter handlar om så mycket mer än själva hallarna. - I konceptet ingår ju allt man kan göra i padelhallen också. Vi har Padel Zenter Academy med kurser och träningar, turneringar, företagsevent och seriespel. Alla dessa områden vill jag utveckla till det bästa. Vill du avslöja vilka länder ni tittar på? - Vi har ju ett varumärke som gör att vi i stort sett kan öppna i hela världen. Folk vet vilka vi är, i och med att jag har en kompanjon som är ganska känd. Jag har fått många förfrågningar de senaste åren men inte känt mig riktigt redo, utan ville fokusera på produkten så att man verkligen kan alla bitar innan. Italien ligger nära till hands för oss såklart. Exakt var det blir först det vet jag inte men nere i södra delarna i alla fall. Att han och Ibrahimovic driver bolaget själva, utan inblandning av någon annan, ser Sandström som en styrka för Padel Zenter både nu och framåt. - Vi har varit vänner i 20 år och har en nära relation så vi tänker samma och vill samma sak, sen är vi bra på olika saker. Det är bara han och jag, och vi har väldigt korta startsträckor om vi vill göra något så det kommer vi fortsätta med, men han får fortsätta fokusera på fotboll lite till.b

Sponsrat inlägg

Foto-Felix Gerlach/Martinsons

Stål och trä i kombination – ett vinnande koncept när du bygger stålhall! Att använda sig av olika material är ett sätt att bredda tänket av vad man kan göra när en stålhall byggs. Vanligtvis byggs hallar i antingen stål eller i trä men varför inte bygga i båda och använda fördelarna med respektive material? Med hela fyra producenter är KL-trä en jättemarknad i Sverige. Materialet passar utmärkt tillsammans med stål i stålhallar eftersom deras beteendemönster påminner om varandra. Det är en av anledningarna varför vi på Blixthuset använder oss av det. Korslimmat trä, eller så kallat KL-trä, är massiva träskivor av hyvlat senvuxet norrländskt virke som limmas ihop med vartannat skikt korslagt. Trä har en tendens att röra på sig och ändra storlek beroende på temperaturer och fuktighet. När en limmar ihop virket korslagt motverkar det krympandet och svällandet. Därför är KLträ ett grymt material när det handlar om formstabilitet. Dessutom är det ett perfekt material när en bygger stora konstruktioner för att det ger möjlighet till både stora spännvidder och rationella metoder för snabbt montage.

Vi på Blixthuset vill inte att du ska känna dig låst i hur du bygger din hall, det är kul att kunna ge dig mer än ett eller två alternativ. Vår tanke är att vara flexibla när du kommer till oss för att bygga en stålhall. Det är både en fördel för kunden och en utmaning för oss, vilket vi tycker är kul eftersom vi då får använda oss av vår kreativitet! Vi vill inte låsa oss till ett byggset utan vi vill gärna använda vår kompetens av de resterande material som finns när man bygger stålhallar.

Foto: Patrick Degerman/Martinsons

“Det är såklart en smakfråga vad en tycker är snyggt men vi anser att det är riktigt snyggt att blanda olika material!” Vedran Ladan, Blixthuset Stålhallar.

Vi är måna om att våra kunder ska kunna välja miljövänliga alternativ. KL-trä är ett av dem eftersom det framställs ur förnyelsebara råvaror i en process med minimal klimatpåverkan. Materialet är en naturlig del i kretsloppet och binder koldioxid under hela sin livslängd. “Jag blir så glad när Blixthuset har tagit initiativet till att blanda material! Jag vill verkligen förmedla att jag tror det finns en bra framtid för det vi kallar hybridkonstruktioner. Hattbalk och KL-trä tycker jag är en toppenlösning!” Daniel Wilded, Martinsons. Vi på Blixtljusets smideskoncern har, som stor koncern, ett stort ansvar när det kommer till miljö och hållbarhet. Vi bygger stålhallar för ett framtida Sverige och arbetar återanvändningsbart och återvinningsbart. Därför har du som kund möjlighet att välja klimatkompenserade val i dina projekt när du bygger stålhallar. Läs mer om vårt arbete med klimatkompenserat material här https://blixthuset.se/vi-tar-ansvar/

Foto: Johannes Rousseau/Martinsons

“Jag kommer från att bygga med trä så det ligger nära mig. Men sedan gillar vi alla mixen av trä och stål tillsammans, det ena utesluter inte det andra.” Richard Lundell, Blixthuset Stålhallar.

122 |

www.blixthuset.se


Sponsrat inlägg

VI FIXAR

VI KAN ALLT OM

AKUSTIKEN!

AKUSTIK I PADELHALLAR Besök akustikmiljo.se för mer inspiration.

Här hos Hede Padelcenter har vi levererat ljudabsorbenter till tak och väggar.

E - p o s t : f re d r i k . b j o r n l o d @ w e r m l a n d s b y g g p l a t . s e M o b i l : 073 - 810 98 5 5


b

Sponsrat inlägg

När konkurrensen ökar kan rätt ljus vara avgörande För att padelspelaren ska få en så bra upplevelse som möjligt spelar ljuset på padelbanan en stor roll. Det menar Fredrik Nilsson, vd och grundare på Mammuth som levererat belysning till närmare 1 500 padelbanor runt om i landet. Desto bättre ljus – desto större chans att spelaren väljer hallen. I takt med att allt fler upptäcker padelsporten är det också allt fler padelbanor som byggs. För drygt fem år sedan levererade Kävlingebaserade belysningsexperten Mammuth sina första armaturer till landets nya padelbanor, och sedan dess har intresset för bra belysning bara ökat. - Sedan vi levererade vår första padelbelysning för fem år sen har intresset för padeln ökat explosionsartat. Det har lett till att flera nya padelhallar byggts vilket i sin tur ökat konkurrensen. Det har nu blivit viktigt att kunna erbjuda de bästa padelanläggningarna och för att kunna göra det har belysningen en stor betydelse, säger vd:n Fredrik Nilsson och fortsätter: - När det finns fler alternativ att välja på kan spelarens val av anläggning hänga på belysningen.

Det ska vara ett bra och jämnt ljus som inte bländar och det är viktigt att vare sig åskådare eller utövare begränsas av ljuset. Det ger en bra spelupplevelse och ett mer välkomnande intryck i hallen. För det optimala ljuset på padelbanan har Mammuth bland annat utvecklat två armaturer - PT150-III som monteras på stolpe, och Luna200 Padel som monteras i taket för ett bländningsfritt resultat oavsett takhöjd. Båda armaturerna fungerar för inomhusbruk och PT150-III även för utomhusbruk. Med LUNA200 kan belysningen anpassas efter kundens önskemål och höga krav. - Med Luna går det att anpassa belysningen efter Svenska padelförbundets nivåer både för nationella och internationella tävlingar, samt lokala tävlingar och träningar. Vill man kan man anpassa styrkan

BYGG EN PADELHALL TILL KONKURRENSKRAFTIGT PRIS En byggnation från Borga är alltid en kvalitetslösning som innehåller ekonomiska och effektiva lösningar för både stora som små padelhallar. Se våra referensobjekt och läs mer på: www.borga.se

Läs om våra Padelhallar

124 |


Sponsrat inlägg

Foto: Mammuth

så att den når till världselitnivå och oavsett vilken styrka man väljer ger belysningen ett jämt och fint ljus. Samtidigt streamas allt fler tävlingar och kvalitén hänger ofta ihop med bra belysning. Första tävlingen med våra armaturer streamades redan våren 2017, så här har vi stor erfarenhet, berättar Fredrik Nilsson. Tack vare den ökade utvecklingen av padelbanor runt om i Norden har Mammuth kunnat dubblera sin personalstyrka under 2021, och sedan första padelbelysningen levererades har bolaget levererat

tusentals armaturer till hela Sverige, Danmark och Norge. Förutom padelbelysning erbjuder Mammuth även ett helhetskoncept till både padelanläggningar och övriga marknader. - För oss är det viktigt att kunna erbjuda belysning för hela anläggningen. Vi erbjuder därför allt från till exempel parkeringsbelysning och fasadbelysning till all inomhusbelysning. Med oss får kunden en totalleverantör som kan förse hela anläggningen med rätt ljus, avslutar Fredrik Nilsson.


b

www.branschaktuellt.se Arkitekturen ska bidra till att en kreativ och dynamisk miljö. I llustration: Arkitema AB

Vill skapa en miljö där nya idéer kan frodas Castellum planerar att bygga två nya kontorsbyggnader, ett mobilitetshus och ett inbjudande grönområde i redan etablerade Edison Park på Ideon Science Park i Lund. Planen är att kunna erbjuda arbetsplatser som andas miljötänk och framåtanda. Projektet, som går under arbetsnamnet Forskaren 2, och är uppdelat i två etapper. Castellum projekterar just nu båda etapperna men upphandling och byggnation kommer att ske etappvis. Första etappen är ett kontorshus på 9 400 kvadratmeter, ett mobilitetshus på 16 500 kvadratmeter samt en stor parkyta. Mattias Wallin, projektledare för nyproduktion på Castellum berättar mer.

126 |

Byggnaderna kommer bli nio och elva våningar höga och hålla hög nivå gällande arkitektur och material. Våningsplanen kommer vara på cirka 1000 kvadratmeter och kan anpassas för en till tre hyresgäster per våning. Det kommer vara lätt att ändra planlösningar, utöka eller minska antal väggar/rum och även att sätta in interntrappor om vi får någon hyresgäst som vill slå ihop två våningar. Entrévå-


KONTOR

ningarna kommer utnyttjas för att utöka utbudet i området. Här arbetar vi med att försöka få in gym, restaurang, café, apotek eller liknande verksamheter.

Arbetsplatser anpassade för framtiden I de nya delarna av Edison Park vill Castellum skapa en miljö som får både människor och idéer att frodas. På området kommer stora öppna grönytor att kunna erbjuda en plats för möten människor emellan. Castellum arbetar också med två konstnärer för att ytterligare få till en trevlig miljö i parken. Dessutom kommer man att kunna ta del av Castellums egna koncept WorkOUT - arbetsplatser under bar himmel. Inspirationen till området har man hämtat från internationella campus. ”Området är idag helt asfalterad så det är en viktig del för oss att få in grönska så vi kan höja upplevelsen även för våra befintliga hyresgäster på

tomten”, säger Mattias Wallin. Fasaderna kommer exempelvis att vara klädda i återvunnet material som säkerställer minimal energiförlust och på taken kommer solceller att installeras. ”Projektet kommer ha ett mycket stort fokus på hållbarhet och bli ett av Sveriges största (kanske det största) kontorsprojekt som blir ett så kallat Plusenergihus. Det betyder att byggnaderna kommer bli självförsörjande på el och att vi i projektet kommer producera mer ström än byggnaderna förbrukar”, fortsätter Mattias. ”Vi kommer ha cirka 4500 kvadratmeter solceller som producerar cirka 850 000 kilowattimmar per år”. Byggnaderna kommer att certifieras med Miljöbyggnad Guld, Passivhus och Plusenergihus. Pandemin satte ett tag stopp för arbetsprocessen men nu flyter arbetet på igen avslutar Mattias. Byggstart är planerad till sommaren 2022. Text av Emmi Chartier

Fågelvy över den planerade företagsparken. Illustration: Castellum

| 127


b

www.branschaktuellt.se

Nu slår Biltema upp dörrarna till sitt nya jättevaruhus i Partille. Foto: Biltema

Nu öppnar Biltemas nya megavaruhus I Partille utanför Göteborg har Biltema uppfört ett av sina största varuhus någonsin. Totalentreprenaden för bygget har småländska GBJ Bygg stått för och det nya varuhuset på två plan, plus ett tredje plan för huvudkontor, har fördelats på cirka 9 300 kvadratmeter.

128 |

I Biltemas satsning på nya varuhus och tillbyggnader av befintliga varuhus har GBJ Bygg fått vara med och bygga ett av Biltemas största varuhus någonsin. Varuhuset, som blev färdigställt i september, har byggts vid E20 i Partille och är fördelat på två plan. Om allt går som planerat kommer varuhuset öppna den 23 september.

varuhuset öppnar, säger Håkan Sibbesson, projektledare på GBJ Bygg.

- Det känns fantastiskt att vi har fått förtroendet och möjligheten att bygga varuhuset här i Göteborg och det ska bli väldigt spännande att vara med när

Konstruktionen av det nya varuhuset bygger på en pålad betongplatta med en stomme av stål och betong. Valet av bjälklag föll på HDF och ytterväggarna har

Förutom varuhusets två plan där både Biltemas Café och själva butiken får ta plats består byggnaden även av en tredje våning. Här finns numera Biltemas huvudkontor och totalt är byggnaden cirka 9 300 kvadratmeter stor.


KONTOR

förts upp av plåtsandwichelement. För taket har takpapp använts och i stil med Biltemas design och tema på övriga varuhus har stora glaspartier använts i fasaden. Projektet som började i början av juli 2020 är en av delarna i en större expanderingsfas som Biltema haft i Sverige under de senaste åren, en expanderingsfas som bland annat innehåller 16 nya varuhus. Av dessa har GBJ Bygg fått uppdraget att bygga tre och förutom megavaruhuset i Partille har bolaget även byggt Biltemas nya varuhus i Eskilstuna och Hässleholm. Text av Emilia Granberg

LEDANDE TEKNIK S C A N N A Q R - KO D E N F Ö R M E R I N F O M AT I O N O M C U R ATO R c u r a t o r. s e

Bygget med det nya varuhuset har varit i full gång sedan sommaren 2020. Foto: Biltema

| 129


b

www.branschaktuellt.se

Magasin X från järnvägen. Foto: Vasakronan/White

Magasin X öppnar för inflytt – blir Sveriges största kontorshus i trä Kontorsbyggnaden Magasin X i Uppsala beräknas stå klart 2022. Byggnaden har tagit två år att konstruera och utmärker sig med ett särskilt fokus på hållbarhet – inte minst på grund av dess trästomme.

130 |


KONTOR

Kontorshuset, som uppförs av NCC och Vasakronan, är sju våningar högt och omfattar drygt 11 000 kvadratmeter. Konstruktionen är unik då husets stomme helt är byggd i trä, och blir därmed den största av sitt slag i Sverige. Enligt Jonas Wahlström, chef för projektgenomförande hos Vasakronan Uppsala, var valet av konstruktionsmaterial naturligt. – Det var ju egentligen att plocka lågt hängande frukt. Bygg och fastighetsbranschen står för en dryg femtedel av all utsläppt koldioxid. Av allt material som används så går absolut mest åt till stommen. Därför var det naturligt att minska klimatavtrycket där, säger han. Projektet har enligt Vasakronan en stark hållbarhetsprofil överlag, med innovativa lösningar gällande bland annat energiförsörjning, och kommer att certifieras med högstanivån Platina efter miljöklassificeringssystemet LEED. Att konstruera ett sjuvåningshus i trä var, enligt Wahlström, inte en lätt uppgift. Det krävdes långa utredningar av en expertgrupp, men klubbades till

slut igenom på ett styrelsemöte. Responsen hos de blivande hyresgästerna var då ytterst positiv: – Det gick riktigt bra. Det är få projekt som är nästan fullt uthyrda redan innan man har satt spaden i marken, säger han. 80 procent av kontoren var då uppbokade. Kort därefter steg den siffran till 97 procent. På gatuplanen av Magasin X öppnar Vasakronan Arena. Det är en idé som beskrivs som en förlängning av befintliga kontor, där hyresgäster erbjuds extra kontorsplatser, mötesrum och annan service med flexibla avtal. – Vasakronan har en sådan yta i varje region. Arena är vårt koncept om kontorsuthyrning under kort tid. Av naturliga skäl är alla inte identiska, men de har samma avtalstyper och teknik. Om man har en yta i Uppsala ska man kunna gå in på samma i Stockholm eller Göteborg och veta hur det fungerar. Därför är det viktigt för oss att själva äga produkten, säger Wahlström. Första hyresgästen i Magasin X blir Skatteverket. Text av Fredrik Fahlman

010-205 11 01 info@b-mec.se www.b-mec.se

Box 198 751 04 Uppsala

VI KAN FASTIGHETSAUTOMATION www.automationsbolaget.com 0224 – 79 04 30

branschaktu llt

Nyheter för dig i karriären

Vill du ha koll på vad som händer inom bygg-, infrastruktur, -energi och industribranschen? Anmäl dig till våra nyhetsbrev och få utvalda nyheter direkt i din inkorg. Läs mer på www.branschaktuellt.se

| 131


b

www.branschaktuellt.se

Flexibla kontorslokaler i Valdemarsro snart inflyttningsklara Just nu utvecklar byggbolaget We Construction ett modernt och anpassningsbart kontor i Valdemarsro, Malmö. Här kommer fem hyresgäster att flytta in i slutet av året. Jonas Lindén berättar mer om projektet. ”Med anpassningsbart menar vi att i och med att varje våningsplan kan delas upp mellan en och fyra hyresgäster så kan vi erbjuda ett flexibelt antal kvadratmeter per hyresgäst, beroende på behov”, förklarar bolagets vd Jonas Lindén. Detta innebär också att om en hyresgästs behov ändras över tiden går detta att lösa på ett enkelt sätt inom fastigheten. Utöver detta är kontoren utformade efter modulmått som möjliggör en kostnadseffektiv anpassning av respektive kontor under själva driftskedet. Det vill säga, om en hyresgästs behov förändras inom den egna lokalen kan vi på ett enkelt sätt styra om installationerna så att rum kan delas alternativt sammanslås. ”Kontorshuset uppförs i två plan om totalt cirka 1930 lokalarea (LOA). Totalt kommer fem hyresgäster att flytta in i fastigheten”, 132 |

berättar Jonas vidare. Kontorslokalerna som erbjuds är mellan 250 - 1 000 kvm beroende på hyresgästens behov där flexibilitet är kontorets styrka. Inflytt kommer att ske i december 2021.

Hur har ni arbetat med frågor gällande hållbarhet och miljö i detta projekt? Jonas menar att frågan om hållbarhet och miljö gått som en röd tråd genom hela processen. ”Från framtagande av de första skisserna, till bygglov, till projektering, till färdigställande och inte minst under fastighetens drift”, säger han. Vidare berättar Jonas att det bland annat kommer att finnas en solcellsanläggning som ombesörjer hela fastighetens elbehov över årsbasis. Byggnaden kommer att certifieras med Miljöbyggnad Silver.


KONTOR

Kontoren är utformade efter modulmått för att var anpassningsbara. Illustration: We Contruction

Har projektet inneburit några utmaningar? Varje projekt har sina utmaningar och för detta projekt var Covid-19 en faktor som bromsade uppstarten då företag i början av epidemin var restriktiva

med att ta nya kostnader och långa åtaganden som till exempel nya kontorslokaler. Dock har vi hela tiden trott på fastigheten vi utvecklat och hela fastigheten var uthyrd innan vi ens påbörjade byggnationen på plats. Text av Emmi Chartier

YYY XX

RÖRMONTÖREN SYD AB RÖRMONTÖREN RÖRMONTÖREN SYD ABAB SYD

YYYYYY XX XX

Civil Construction en stabil grund att stå på www.civilcon.se

VVS

Service

Försäljning

Nyinstallation

Gasinstallation

Reparationer

Stambyte VVS

Fjärvärmeinstallation Service

Försäljning

VVS Försäljning VVS Service Försäljning Nyinstallation Service Gasinstallation Reparationer Nyinstallation Gasinstallation Nyinstallation Gasinstallation Reparationer Stambyte Fjärrvärmeinstallation Kontor: 046-25 01 02 Reparationer Stambyte Stambyte Fjärvärmeinstallation Fjärvärmeinstallation 040-44 74 40 Journr: 0708-89 81 00 Kontor: 01 01 02 02 Kontor:046-25 046-25 Järnvägsgatan 4 i Staffanstorp 040-44 74 74 40 40 040-44 www.rormontorensyd.se Journr: 81 81 00 00 Journr:0708-89 0708-89 Järnvägsgatan 4, Staffanstorp Järnvägsgatan 4| iwww.rormontorensyd.se Staffanstorp Järnvägsgatan 4, Staffanstorp | www.rormontorensyd.se www.rormontorensyd.se

| 133


b

www.branschaktuellt.se

Trähus i Ebbepark ska sprida kunskap I december i fjol började Sankt Kors bygga sin första byggnad helt i trä. De gör det i Ebbepark i Linköping inom ramen för områdets testbädd. Det innebär att trästommen kommer att följas upp ur flera olika perspektiv, framför allt klimat- och miljönytta. Totalt beräknas koldioxidpåverkan för stommen minska med 79 procent jämfört med konventionell byggteknik. Byggnaden kommer att bli sex våningar hög och stå klar hösten 2022. Ebbepark utvecklas i fyra olika kvarter. I områdets nordöstra del finns kvarteret Dynamiken. Här kommer det bli en blandning av bostäder, kontor, service, skola och en publik park. Det är här som Sankt Kors snart kommer att starta sin första byggnation helt i trä. Den ska certifieras enligt miljöbyggnad Silver och ska ingå i Ebbeparks testbäddsprogram där den bland annat ska stämmas av mot certifieringen NollCO2 och följas upp utifrån såväl klimatnytta som ekonomi. – Vi ser fram emot att lära oss mer av att bygga i trä, byggbranschen utvecklas mycket på hållbarhetsområdet och träbyggnation är helt klart en teknik vi behöver ha koll på. Genom att byggnationen av Magasinet är en del i Ebbeparks testbädd har vi möjlighet att både lära oss själva i processen och dela med oss av våra lärdomar längs vägen, säger Daniel Jonsson, fastighetschef på Sankt Kors. 134 |

Förutom lägre koldioxidpåverkan i byggfasen ska byggnaden också ha sedumtak som bidrar till renare luft, tar hand om regnvatten innan det rinner ut i dagvattensystemet och har isolerande effekt mot både värme och kyla. I källaren finns ett cykelrum för 154 cyklar, en delad resurs som ska göra det lättare att välja bort bilen och röra sig hållbart i staden. Byggnadens fasad består av ett mjukt vävt mönster, som hämtar inspiration i den hantverkstradition och textilindustri som finns i områdets historia då Wahlbecks Fabriker låg här, en historia som även namnet, Magasinet, hämtats ifrån. Hela stommen med pelare, balkar och bjälklag är i trä, även hisskärnan i husets mitt utförs i trä. För att visualisera att Magasinet är ett trähus kommer trästommen inomhus att vara synlig. Bottenvåningen har lokaler med stora glaspartier mot gatan vilket gör dem lämpliga för butiker och för att bidra till en levande gatumiljö. Resterande våningar består av kontorslokaler för


trahusprojekt.se

SPADEN ÄR SATT I MARKEN!

TRÄHUSPROJEKT I ÖSTERGÖTLAND Ett kunskapsforum för trähusbyggnader

Trähusprojekt i Östergötland är ett kunskapsforum där vi tillsammans lär oss mer om trähusbyggnad. Vår vision är att tillsammans med andra aktörer belysa både för och nackdelar med träbyggnadsteknik. Vad stöter man på för frågeställningar under byggprojektets gång och i de olika skedena. Hur löser vi de byggtekniska frågorna kring ljud, brand och fukt och hur påverkar det projektets tidsaspekt och ekonomi? Finns det projekt som lämpar sig bättre eller sämre för träbyggnad? Trähusprojekt i Östergötland tar inte ställning för eller emot trähusbyggnad utan vill hjälpa till att sprida smarta lösningar för ett mer kostnadseffektivt trähusbyggande. Genom detta forum hoppas vi kunna sprida kunskap i branschen och göra det enklare för byggherrar att veta vad som väntar om man bygger i trä.

FAKTA MAGASINET Plats: Linköping, Ebbepark, Kv Dynamiken. Byggstart: Hösten 2020 Färdigt: Hösten 2022 Byggherre: Sankt Kors Innehåll: Butik och kontor Kvadratmeter: 2753 m2 BTA Antal våningar: 6 st

Ta del av kunskapsforumet på trahusprojekt.se

TRÄHUSPROJEKT I ÖSTERGÖTLAND DRIVS AV: Kontaktpersoner: Johan Klasa +46 735 27 09 99 och Peter Nilsson +46 70 791 39 43

TRÄHUSPR

JEKT


b

www.branschaktuellt.se

mindre och mellanstora företag. När Magasinet står färdigt hösten 2022 kommer Stångåstaden att ta vid och bygga bostäder i trä i en angränsande byggnad. Totalentreprenören för Sankt Kors byggnation, Åhlin och Ekeroth, har uppfört flera byggnader i trä tidigare och ser att de kan bidra med sina tidigare erfarenheter och samtidigt utveckla sitt eget hållbarhetsarbete.

– Visst finns det utmaningar med att bygga stort i trä, till exempel brand- och ljudkrav, men dessa har vi redan lösningar på. Vi har lärt oss mycket i tidigare projekt och ser helt klart att fördelarna överväger. Jämfört med andra material får vi en tystare, renare och trevligare arbetsmiljö, betydligt färre transporter samt en byggprocess och byggnad med lägre miljöpåverkan, säger byggföretagets vd Göran Lundström.

Text av redaktionen

136 |


KONTOR

Ny levande stadsdel binder samman flygplats och handelsplats

I

Bromma bygger NCC Hangar 5 – ett nytt kvarter med kontor, handel, hotell och samhällsservice. Nu har första hyresgästerna flyttat in samtidigt som projektet håller på att färdigställas. I Bromma håller ett gammalt industriområde på att omvandlas till en levande stadsdel. Här bygger NCC fyra nya huskroppar bestående av ett hotell med 177 rum Bild: NCC och restaurang, samt tre kontorsbyggnader där en är rund med en fasad av glas som ger en 360 graders utsikt. Kvarteret som fått namnet Hangar 5 håller nu på att färdigställas och slutbesiktning planeras till december 2021. Redan idag har flera hyresgäster flyttat in och allt eftersom fler hyr in sig kommer hyresgästanpassningar att pågå. Alla fyra hus kommer att präglas av varsitt material och i kvarteret möts man av ett betong- och trähus, ett metallhus, ett glashus och ett tegelhus.

Text av redaktionen Det flätade mönstret i byggnadens fasad påminner om en flätad korg och är inspirerat av den hantverkstradition som fanns i Ebbepark förr. Fotograf: Illustration: ÅWL Arkitekter

branschaktu llt

Nyheter för dig i karriären

Vill du ha koll på vad som händer inom bygg-, infrastruktur, -energi och industribranschen?

Vi är stolta över att fått varit delaktiga i detta samverkansprojekt med NCC.

Anmäl dig till våra nyhetsbrev och få utvalda nyheter direkt i din inkorg.

| 137


b

www.branschaktuellt.se

Ny skola byggs i ny stadsdel I Rinkabyholm, strax söder om Kalmar, växer den nya stadsdelen Södra staden fram med nya bostäder, en idrottshall och centrum. Nu är en ny skola, som går under namnet Bågskytteskolan, under uppförande. Bakom projektet står byggherren Kalmar kommun, entreprenören Hansa Bygg och arkitektfirman Tengbom.

138 |

Planen är att nya Bågskytteskolan för årskurserna 4–6 i Södra staden ska stå klar till höstterminen 2022. De nya byggnaderna kommer förutom skoldelen även innefatta en matsal med tillagningskök och placeras i anslutning till den nya idrottshallen.

matrisgjutna Sandwichelement till matsalsbyggnad. Massiva ytterväggar som på plats isoleras och muras med tegel av TE till skolbyggnad. Massiva innerväggar, bjälklag av HD/F och massiva bjälklagsplattor (RD). Stålpelare och stålbalkar, betongpelare och betongbalkar samt betongtrappor.

Prefabsystem Syd projekterar, levererar och monterar stommen till Bågskytteskolan som består av

Text av redaktionen


SKOLA

Visionsbild över Bågskytteskolan. Skiss: Tengbom.

Bågskytteskolan Piltavlan 2 är en av dem!

Vi utför EL- och Teleinstallationer på Bågskytteskolan i Rinkabyholm

| 139


b

Sponsrat inlägg

Byggnationen av Stene skola i Kumla - klassisk i form och design men modern inuti Skolan byggdes med Baurocs hållbart luftade cementblock, ECOTERM+ vilket innebär att byggnaden uppfördes med enkla och värmehållande ytterväggar, utan behov av att använda kompletterande värmeisolering. Blocken garanterar låga energikostnader och ett rent inomhusklimat- fritt från allergener och var ett förstahandsval för projektets arkitekter. Även Kumla Kommun kunde genast märka av en minskad energiförbrukning, vilket var jättepositivt. Bauroc det första valet av kommunens arkitekter Ansvarig arkitekt för den nya skolan och som stod för ritningarna, var Kumla Kommuns stadsarkitekt Per Flodström. Valet av att arbeta med lättbetong var enkelt, då det ofta används i byggnationer, på grund av dess ursprung i Kumla och att de har bra erfarenheter av att jobba med materialet. Beslutet att använda just Baurocs lättbetong togs i samförstånd med beställaren, Kumla Stad - Vi hade ju den uppfattningen gemensamt att det var ett bra material och vi är så pass vana att arbeta med lättbetong, så de blir alltid vårt första val. Och varför vi valde just lättbetong av Bauroc var för att vi visste att de var duktiga och pålitliga leverantörer. Dessutom ville vi ha sunda och snygga hus och där är ju lättbetongen suverän. Byggnationen blev mycket uppskattad av lärare, elever, övrig personal och av oss på Kumla kommun, när allting stod klart och skolan invigdes, säger Per. Branschaktuellt har även varit i kontakt med en representant från Kumla kommun som kan intyga en avsevärd förbättring gällande energiförbrukningen i Stene Skola. - Vi är mycket nöjda med samarbetet med Bauroc. Vi kan tydligt se en minskad energiförbrukning efter implementering av Baurocs material

140 |

vilket är mycket positivt, säger Viktor Davidsson, ansvarig på Kumla kommun. Branschaktuellt har även varit i kontakt med rektor Magnus Johansson på Stene skola som intygar att både klimatet och energiförbrukningen är väldigt god efter nybyggnationen av Baurocs produkter. Produkter som är enkla att arbeta med och sparar tid och material Huvudentreprenör för projektet med Stene skola var OBK Sverige AB och där Mellansvenska fasad kom in som underentreprenör. Skolan är formad som ett enplanshus med höga gavlar - en alldeles ypperlig konstruktion för just lättbetong, enligt Mellansvenska fasad - Vi murade ytterväggarna med Ecoterm+ block som innebar att det inte krävdes någon kompletterande isolering. Ett block med mycket bra isolervärde sedan så putsade vi slätt invändigt och såg över strukturen och gjorde likadant på den befintliga skolan. Det var ju en ihopbyggd skola och den tidigare delen, var ju även den murad med lättbetong, som tidigare tillverkades i Kumla, säger Thomas Kruse, Mellansvenska fasad. Thomas jobbade också som projektledare för murningen under bygget av skolan. Han fortsätter:


Sponsrat inlägg

- Hela projektet gick jättebra och samarbetet med Bauroc fungerade ypperligt. Vi har ju handlat av dem under ett antal tillfällen och det fungerar alltid lika bra. De är ju verkligen en av de bästa tillverkarna av lättbetong i norra Europa och det gick fantastiskt bra att arbeta med deras produkter, där man både sparar tid och material. Väggstrukturer som enkelt kan användas i Revit - För arkitekter och konstruktionsingenjörer som använder sig av 3D modelleringsprogramvaran för byggnadsinformation, Revit, så har Bauroc förberett väggstrukturer med fördefinierade tekniska parametrar som brandsäkerhet, ljudisolering, värmeisolering, vikt etcetera. Dessa väggstrukturer är tillgängliga för fri nedladdning online i BIM- katalogen, ProdLib, www.prodlib.com/library/bauroc Prodlib har en suverän och tät integration med Revit – konstruktören eller planeraren kan bara ladda ner den önskade väggen från Prodlib och använda den direkt i sin husmodell i Revit. Såklart har vi också detaljerade provritningar i ett DWG-format och som är tillgängliga för användare av AutoCAD. DWG-filerna är tillgängliga i samma Prodlib-katalog, men även på Baurocs hemsida, säger Tarvo Terras, Bauroc Försäljningschef, Sverige. Norra Europas största producent av lättbetong Det var faktiskt i Kumla som lättbetong en gång uppfanns och det är anledningen till att så många av byggnaderna omkring orten är byggda av just denna konstruktion. Innovationen spred sig sedan vidare ut i världen mot olika marknader. Bauroc har sitt huvudkontor i Estland och det är inte bara i Sverige som man tar stora marknadsandelar – utan företaget kan idag stoltsera med att vara Norra Europas största producent av lättbetong. De största marknaderna är Norden och Baltikum men Bauroc levererar även till Tyskland, Polen och Schweiz, där deras lösningar lämpar sig väl för bygget av lågenergi-, passiv och nära-nolle-

nergihus. På i stort sett samtliga skolor, förskolor och fritidsgårdar finns tydliga miljökrav vilket gör det superbt att bygga med Baurocs block. Byggsystemet kombinerar det bästa av lättbetongens unika egenskaper- som mycket bra värmeisoleringsförmåga, bra värmeackumulering och lufttäthet. (lufttätheten erhålls genom blockens unika spårning). Starkare och hälsosammare samhällsbyggnationer Det är ett väldigt smidigt och enkelt sätt att bygga med Baurocs lättbetong och går tidsmässigt snabbare än med hårdbearbetade block. Plus att du också sparar material och där de energisnåla husen är bra för miljön. Bauroc vill gärna satsa mer på att vara delaktiga när dagis och skolor skall byggas, för den marknaden har de än så länge inte varit så aktiva på. - För de personer som är ansvariga för energi- och underhållskostnaderna på skolor runtom i Sverige och hela världen, är Bauroc ett smart och bra val. Lättbetongen har en superb, inbyggd värmeisolering vilket gör att de totala underhållskostnaderna för stenhuset blir nära noll. För lärare och skolbarn, är det enkelt att vistas i skolan byggd av materialet - då det är ett helt allergifritt material. - Vi hoppas att arkitekter och konstruktörer får upp ögonen för byggmaterialet och dess många fördelar. Men även kommuner som kan se fördelarna att använda materialet för att bygga skolor, förskolor, vårdinrättningar samt vård- och omsorgsboende. Att de kan förstå förmånerna med lättbetong och att det främjar och bygger starkare och hälsosammare byggnader. Detta är vår önskan att kunna bidra till. Ett hus byggt av Baurocs produkter har en enkel konstruktion, låga byggkostnader och bygger starka samhällen. Varför välja något annat?


Djupadalsskolans nybyggnad i två plan för åk F-3 Foto: Arkitektgruppen

b

www.branschaktuellt.se

MALMÖ SATSAR PÅ UTBILDNING – FLERA SKOLLOKALER VÄXER FRAM I STADEN Mängden skollokaler ökar i Malmö. I syfte att utöka kapaciteten och modernisera befintliga lokaler genomför Malmö Stad Stadsfastigheter ett flertal projekt. Här är två exempel som Arkitektgruppen i Malmö utformat. Ett av projekten som genomförts är Rönneholms förskola som öppnade i oktober 2020 på Major Nilssonsgatan. MVB Syd AB är generalentreprenör i detta projekt. Lokalerna är byggda i tre plan, med femton hemvister som har plats för totalt 295 barn. Flera gemensamma utrymmen har byggts, så som pedagogiska kök, ateljéer, bibliotek och rörelserum. Stor vikt har lagts på att skapa inspirerande och tillgängliga lärandemiljöer. Ett arbete som har Stimulerande lekmiljöer på blivit väl mottaget Rönneholms Förskola av så väl barn som Foto: Arkitektgruppen personal. – Vi har fått bra feedback. Det enda som har varit är att det blev väldigt tight med inflyttningen då vi behövde tömma den befintliga byggnaden 142 |

inför sista etappen i projektet. Vad gäller skolan så är dock alla nöjda, säger Peter Hingström, projektledare på Malmö Stad Stadsfastigheter. Rönneholms förskolas byggnader färdigställdes i tid men arbetet med utemiljön tog lite längre tid än förväntat. - Utemiljön i projektet försenades tyvärr något, bland annat på grund av miljöförvaltningens krav på marksanering, säger Peter Hingström. Arbetet med att färdigställa förskolans utemiljö har därför pågått under vår/sommar 2021 och var klart till höstterminens början.

Ny skola även för de äldre barnen I Limhamn, lite längre från Malmö centrum, får Djupadalsskolan ett ansiktslyft och nya lokaler. Det är en F–6-skola

Rönneholms förskola. Foto: Arkitektgruppen


SKOLA

med plats för cirka 590 elever i skola och cirka 450 elever i skolbarnomsorg. NBI BYGG AB är generalentreprenör i den här om-, till och nybyggnationen som stod klar i maj 2021. Arbetet har gått enligt tidplanen. – Byggnadsarbetena avslutades i början på sommaren och sedan har arbetet med inredning fortsatt fram tills det att skolan öppnade upp för sina elever i slutet på augusti, säger Therese Winqvist, projektledare hos Malmö Stad Stadsfastigheter. Den 3 september var det stor invigning för hela skolan. De befintliga skolbyggnaderna från 1960-talet, som sträcker sig över totalt ca 4 100 kvadratmeter BTA, byggs om invändigt för att uppfylla dagens krav på pedagogisk verksamhet, tillgänglighet och ventilation. En ursprunglig paviljongbyggnad som inte har förutsättningar att klara dagens krav rivs och ger plats för en ny större byggnad i två plan. Tillbyggnaderna omfattar bland annat hemvister för åk 4-5 samt en ny uppglasad entrébyggnad till mediateket på skolgårdssidan. Nybyggnaden innehåller hemvister för åk F-3 med tillhörande Fritids. Till- och nybyggnaderna omfattar totalt cirka 3 300 kvadratmeter BTA. De nya byggnaderna utformas för att passa in i den befintliga miljön, med rött tegel och vita fönster som mest förekommande kännetecken.

Om ni skulle bygga en liknande skola imorgon. Vad tar ni med er från detta?

Rönneholms Förskola har utemiljö även på taket Foto: Arkitektgruppen

Djupadalsskolan, utemiljö mellan nya och gamla byggnader Foto: Arkitektgruppen

– Vi har haft ett väldigt engagerat och kvalitetsmedvetet arbete hos alla inblandade och jag skulle gärna vilja ha det lika bra i kommande projekt. Något vi tar med oss är att man får rätta sig efter de ekonomiska ramar man får. När vi startade det här projektet fanns tyvärr inte ekonomiska förutsättningar för idrottslokaler i nära anslutning till skolan. Nu ser möjligheterna bättre ut så vi håller just nu på att ta fram ett förfrågningsunderlag för en ny idrottshall, avslutar Therese Winqvist. Text av redaktionen

Utsikt mot intilliggande park från Djupadalsskolans klassrum Foto: Arkitektgruppen | 143


b

www.branschaktuellt.se

Entreprenören kommenterar Arkitektgruppen i Malmö etablerades 1968 och har under drygt 50 år medverkat i en mängd olika projekt, de flesta lokaliserade till Skåne. Deras huvudsakliga inriktning är byggnadsoch inredningsprojektering. Något som de har bidragit med i om-, till-, och nybyggnationen av Djupadalsskolan och Rönneholms förskola.

Var det några utmaningar med projektet? – Båda dessa projekt har en utformning som bygger på ett tätt samarbete med både nyttjare och beställare. Vår mångåriga erfarenhet av liknande projekt ger oss en trygghet i de utmaningar och möjligheter som varje nytt projekt innebär. Men en så stor förskola som 14 avdelningar och ca 300 barn är ett unikt projekt även för oss, säger Niklas Olsson, arkitekt SAR/MSA och vd hos Arkitektgruppen Malmö.

Vad inspirerade utformningen av Djupadalsskolan och Rönneholms förskola? – På Djupadalsskolan har vi arbetat vidare med det formspråk och kvaliteter som finns i byggnaderna från 1962. Tegel var ett naturligt

144 |

materialval och knyter ihop byggnaderna från olika tidsepoker på ett bra sätt, säger Niklas Olsson och fortsätter. – Rönneholms förskola är en renodlad nybyggnad. Arkitektoniskt var greppet att sluta kvarteret mot gatan för att definiera gaturummet och få en skyddad utemiljö för barnen på gårdssidan. Gula tegelfasader med inslag av ljus puts och rött tegeltak harmonierar väl med den kringliggande bebyggelsen, säger han.

Har ni några liknande projekt på gång? – Vi har stor erfarenhet av att projektera skolor och förskolor och det genererar det mesta arbetet på kontoret. Projekt i olika faser avlöser varandra och jag skulle uppskatta att vi har cirka 15-20 skol- och förskole-projekt pågående samtidigt. Nyligen har vi projekterat färdigt Hököpinge skola, som är en ny stor F-9 skola, åt Vellinge kommun. Den har utformats utifrån nya och innovativa tankar kring pedagogik och kommer att bli något mycket speciellt, avslutar Niklas Olsson.


Tillsammans med dig skapar vi hus för framtiden

FOTO ALEXANDER OLIVERA

Foto: Alexander Olivera

FÅGELBACKSSKOLAN, MALMÖ

Foto: Alexander Olivera

HÄSTHAGENS SPORTHALL, MALMÖ

SÖDERTORPSGÅRDEN, MALMÖ

ANNEBERGSSKOLAN, MALMÖ

AGGARPSSKOLAN, SVEDALA

Sedan 1968 har vi hjälpt kommuner, fastighetsägare och entreprenörer att förverkliga sina behov och drömmar.

Arkitektgruppen i Malmö AB Gråbrödersgatan 2 211 21 Malmö Tel. 040 10 35 35 www.arkitektgruppen.nu

FÖLJ OS S!

Genom åren har vi byggt upp en stor och bred kompetens inom utbildningslokaler, vårdbyggnader, bostäder, fritids- och kulturbyggnader mm. Vi finns i hjärtat av Malmö, med det stora kontorets kompetens och kapacitet, och det mindre kontorets närhet till beställare och nyttjare. Har du en idé som väntar på att förverkligas? Kontakta oss redan idag.


b

www.branschaktuellt.se Bild: Kristianstads kommun

SKOLA

”ALLTID FÖRDEL ANVÄNDA BEHÖRIG ENTREPRENÖR INOM LÖSULL” Vi ger fastigheter liv. I ett nära samarbete genom vår etablering i Piteå utför vi elarbeten åt Lindbäcks bygg.

Bravida.se

146 |


Lingenässkolan, den största skolsatsningen som gjorts i modern tid, invigdes hösten 2019. Bygget har kostat kommunen drygt 300 miljoner kronor och rymmer drygt 800 elever från förskoleklasser till årskurs 6.

E

Efter två års byggarbete har fyra skolor blivit till en. Näsby skola, Gamlegårdskolan, Fröknegårdskolan särskola och Ängnässkolan. Skolan som rymmer drygt 800 elever är även en arbetsplats för runt 160 medarbetare. I skolans åtta sammanlänkade huskroppar inryms lektionssalar, fritidsverksamhet, matsalar, storkök, slöjdsalar och idrottshall. Skolan har ett sedumtak och solpaneler. Själva byggnaden och dess material samt drift är byggda med långsiktighet Sedumtak och solpaneler. Själva byggnaden med dess material och drift är byggda med långsiktighet på platsen där skolan byggts stod tidigare en lind, lever nu vidare som ett konstverk i den nya skolans huvuddel.

Totalrenovering av högstadieskola i Eslöv centrala Eslöv byggs högstadiet Ekenässkolan om för att få en uppdaterad standard och en anpassning till högre elevantal. Idag studerar drygt 370 elever vid skolan.

Foto: Planör AB

I Eslövs kommun har Ekenässkolan under det senaste året genomgått en totalrenovering av allt från installationer till dörrar och tak. Utöver renoveringen byggs även en tillbyggnad på

570 kvadratmeter. Totalkostnad för projektet beräknas till 81 miljoner, och skolan som är en gammal byggnad från tidigt 1900-tal ska slutbesiktas i början av oktober. - Det har varit en lång resa med flera tilläggsarbeten eftersom byggnaden är gammal, så det känns väldigt bra att kunna presentera en bra slutprodukt tillsammans med entreprenörerna, säger Stefan Andersson, byggprojektledare på Eslövs kommun.

Text av redaktionen

Lingenässkolan är den första nybyggda skolan på ny mark på över 40 år. -Något som är lite speciellt är resultatet av den arkeologiska undersökningen. Den visade att det har varit ett industriområde där tidigare, från järnåldern. Det fanns kvarlämningar från både smedjor och en brunn. Det fanns antagligen en udde här, när sjön var större – som tog emot sjömalm eller myrmalm från båtarna, vilka troligen kom ner uppifrån Småland, säger Torbjörn Gustafson på Kristianstad kommun.

Text av redaktionen

Renovering med fokus på hållbarhet Tantum har levererat bl.a. kök och inredning i NO-salar till Ekenässkolan. Tack för förtroendet!

www.branschaktuellt.se

| 147


b

www.branschaktuellt.se

TEGELHAGENS SKOLA – ETT BYGGE MED FOKUS PÅ UTEPEDAGOGIK Då Tegelhagens skola både var gammal och inte kunde rymma det ökade elevantalet i Sollentuna, fick Boetten Bygg uppdraget att riva den äldre skolan och bygga en ny. Nu står en helt ny skola på platsen – en skola som bland annat varit nominerad som en av landets finaste skolor.

År 2017 började Boetten Bygg riva en gammal skola i Sollentuna på uppdrag av Sollentuna kommun. Här skulle en helt ny skola byggas, och från 2017 till 2019 pågick arbetet med att färdigställa skolan. Nu står där den nya skolan Tegelhagsskolan – en skola som anpassats till skolans stora fokus på utomhuspedagogik där personalen vill inspirera eleverna till en hållbar och hälsosam livsstil.

entreprenörer. Huset har en speciell arkitektur med stora råa ytor vilket är väldigt trendigt, och det är dessutom en skola som varit nominerad som en av Sveriges finaste skolor, säger Erik Norbäck, vd på Boetten Bygg. I januari 2020 kunde eleverna flytta in på den nya skolan och sedan dess har eleverna fått ta del av skolans utomhuspedagogik. Bland annat

- Det här var ett roligt och bra bygge för oss som

Kontakta oss Tel: 08-544 408 40 E-post: info@boetten.se

Gatuadress: Mätslingan 17 A Täby Med stor omsorg och yrkeskunskap förvaltar och bygger vi unika byggnader för publika verksamheter. Byggentreprenör - Nya Tegelhagens skola

148 |


SKOLA

Den nya skolan Tegelhagsskolan är ritad av White Arkitekteter. Foto: BaraBild

kan eleverna utnyttja skolans uterum och få undervisning på skolans stora skolgård. Vid bygget användes dessutom stora fönster från Velfac för att eleverna ska känna sig nära naturen även när de är inomhus. Den nya skolbyggnaden har fått två plan och är försett med ljust fasadtegel, och i byggnaden har även idrottshallen fått flytta in. För Boetten hamnade kontraktssumman på 220 miljoner kronor, och precis som Sollentuna kommun önskat kan nu fler

elever än tidigare undervisas på Tegelhagsskolan. Samtidigt kan skolan anpassas så att den både ska vara optimal för ett färre antal elever och ett större antal elever, beroende på hur elevantalet kommer se ut i framtiden.

Text av Emilia Granberg

| 149


b

www.branschaktuellt.se

När Ulriksbergskolan är färdigbyggd ska de nya byggnaderna hänga ihop med den gamla. Bild: LBE Arkitekt

SKOLA

Grundskola från 1950 byggs ut och moderniseras 150 |


SKOLA

Eftersom det fanns ett behov att ta in ett större elevantal i Växjö kommun har Vöfab börjat bygga om Ulriksbergskolan – en grundskola från 1950 som nu ska moderniseras och byggas ut.

I

centrala Växjö håller Ulriksbergskolan på att genomgå en totalomvandling. Här ska det kommunala bolaget Växjö Fastighetsförvaltning Vöfab både renovera, riva och bygga nytt. Projektet startades under 2020 vid vårterminens slut, och den första delen i projektet blev att riva den södra förskolebyggnaden. Efter sommaren kunde projektet ta nästa steg, och då påbörjades bygget av en ny idrottshall. - Vi är nu klara med idrottshallen som är den första huvuddelen av projektet, och nu har vi påbörjat rivningsarbetet av byggnaderna som tidigare innehöll gymnastiksal, förskola och slöjdsalar. Samtidigt har vi börjat föra upp tre nya byggnader som ska innehålla förskola, storkök, administrationsutrymmen, slöjdsal och musikrum. Det är tre byggnader som kommer att hänga ihop, berättar Helene Kronmar, platschef på Peab som är

generalentreprenör för projektet. De nya byggnaderna kommer byggas på två våningsplan och när skolan är färdigbyggd ska skolan utökas från två- till tre-parallellig. Det innebär att över 500 elever kommer att kunna gå på skolan, och på förskolan ska 75 barn få plats på fem avdelningar. Om allt går som det ska väntas den sista delen påbörjas under sommaren 2023, och då ska de befintliga byggnaderna som fortfarande står kvar renoveras. Detta väntas vara färdigt under sommaren 2024. Under sommaren 2023 börjar den sista delen av projektet och då ska den kvarstående delen av den gamla skolan renoveras. Renoveringen väntas ta cirka ett år, och till höstterminen 2024 ska skolan stå färdigställd med en helt ny kapacitet och ett helt nytt utseende.

Text av Emilia Granberg

Allt inom måleri, golvläggning och plattsättning

w w w. j o o d i n . s e

| 151


b

www.branschaktuellt.se

Design med flera funktioner – så blev nya förskolan I

Ingelstad strax söder om Växjö har Helentorps förskola fått en ny tillbyggnad. Den nya skolbyggnaden har byggts till två våningar och med sex nya avdelningar har skolan fått en kapacitet att rymma 130 barn. I Ingelstad skjuter den ena nya villan efter den andra upp ur marken, och i området kring Helenetorps förskola syns barnindikerande studsmattor på var och varannan tomt. Eftersom alla nya hushåll har gjort att fler och fler barn behöver förskoleplats, blev en tillbyggnad av förskolan Helenetorp ett måste. Under 2019 började Vidingehem sitt projekt med att bygga en ny tillbyggnad på 1 200 kvadratmeter som skulle få skolans kapacitet att öka från att rymma 80 barn till 130. Strax innan jul 2020 var det dags för slutbesiktning, och idag springer lekfulla barn på den nya skolgården. - Det här är naturligtvis positivt för samhället! Och det känns som att vi hittat rätt med Helenetorp, både vad gäller form och innehåll. Dessutom är utemiljön jättefin, säger Jessica Gröndahl, projektledare på Vidingehem.

152 |

Taket på den nya tillbyggnaden Projektledare Jessica Gröndahl har försetts med framför Helenetorps nya förskola. solceller, och med Foto: Vidingehem en stomme av trä och mellanbjälklag av massivträ har allt byggts och dokumenteras enligt Miljöbyggnad Silver. Till bygget av Helenetorps nya skolbyggnad fick Värends Entreprenad uppdraget som totalentreprenör och arkitekter var Gullmanders Arkitekter & Ingenjörer. När Gullmanders ritade skolan ville de få till en skola som inbjuder till lek, och det gjorde dem bland annat genom att placera fönster i de inre mellanväggarna. - Fönsterna är utställningsskåp där barnen kan visa sina alster. Men som all bra design har de fler funktioner – genomblickbarheten inbjuder ju till lek. Det här är en storskalig och stilren byggnad med många lekfulla inslag, säger Jessica Gröndahl.

Text av Emilia Granberg


SKOLA

Välkommen till

ÅKE CARLSSON HISSTEKNIK AB - Vi hjälper dig övervinna dina problem med trappan så du kan bo kvar i ditt hem!

|

Telefon: 0470-75 70 28 & 070-568 27 10

|

Hemsida: www.hissteknik.com

| 153


b

www.branschaktuellt.se

GRÖNT TAK OCH CORTENFASAD PÅ WITHALASKOLAN 2018 påbörjades en ombyggnad och renovering av Withalaskolan i Vetlanda. Generalentreprenör Brantås Bygg blev klara som planerat nu i våras. Projektet omfattar en ombyggnation på cirka 7000 kvadratmeter och en tillbyggnad på omkring 3000 kvadratmeter. Fasaden är enligt önskemål från Vetlanda kommun klädd i corten – en rosttrög och underhållsfri plåt med lång livslängd. Byggnaden har även fått ett grönt sedumtak som minskar vattenavrinning och är tåligt mot väder och vind. Byggnationen startade hösten 2018 med en beräknad byggtid på 34 månader och stod klart i våras. Brantås Bygg har haft NCC Roads AB, Bravida VS AB, El & Projektering AB, Bodafors Plåt, Nordomatic AB,

154 |

Svedomat AB och Kronobergs Kylteknik AB som samarbetspartners i projektet. Text av redaktionen


GLASJOUR DYGNET RUNT 020-80 80 00

SMARTA GLAS – GLASETS FRAMTID Smarta fönster skapar nya möjligheter för dig som företagare då användningsområderna är många och blir allt fler, inte minst integrerat med elektronik! Glas som går från att vara transparent till frostat med en enkel knapptryckning är perfekt för rättssalar, konferensrum och andra platser där man snabbt vill kunna skärma av utan att behöva använda gardiner och textilier. Använd glasytor för budskapsexponering – ett kreativt sätt att kommunicera i skyltfönster eller att lotsa konferensdeltagare till rätt mötesrum. Här kan man enkelt skärma av utan att behöva dra för gardiner och förmörka rummet.

RYDS GLAS AB 020-80 80 00 • info@rydsglas.se • www.rydsglas.se

En snygg och iögonfallande inredningsdetalj i glas som fungerar som belysning, det fungerar även som ett smart sätt att förvandla ytan längst bak i butiken till en ljus och attraktiv plats. Användningsområdena är många och troligtvis har vi bara sett början – det lanseras hela tiden nya funktioner för att förenkla och förbättra.

Behöver du tips och råd finns våra certifierade glasmästare till hands för en personlig rådgivning. MED GLASMÄSTERIER FRÅN NORR TILL SÖDER FINNS VI DÄR DU BEHÖVER OSS Med nästan 500 medarbetare på 50 glasmästerier har Ryds Glas idag den största geografiska spridningen i Sverige. Det gör att vi alltid finns nära våra kunder och uppdragsgivare. Vi tror starkt på den personliga relationen och personliga mötet.


b

www.branschaktuellt.se

FÖRSLÖVS SKOLA SAMMANFOGAR GAMLA EPOKER MED NYA Byggprojektering - Kontrollansvarig - Projektledning

Vi är mer än en byggkonsult. Vi är en partner som delar er vision. 156 |

Springpostgränden 3 252 20 Helsingborg Telefon: 042-14 70 00 Epost: info@cmbyggkonsult.se


SKOLA

I mars kunde Förslövs skola invigas efter att både ha renoverats och byggts ut. Foto: Båstad kommun

I Förslöv har Båstad kommun och Byggmästar'n i Skåne fört upp Förslövs skola. I projektet har både renovering, rivningsarbeten och nya tillbyggnader ingått. Nu står den nya skolan så gått som klar och det enda som återstår är att färdigställa skolgården. I ett projekt där Förslövs skola både moderniserats och byggts ut har gamla epoker kunnat byggas ihop med nya. Genom totalrenovering av allt från matsal och bibliotek till musiksal och loger, har vissa av skolans tidigare byggnader kunnat stå kvar och matcha kvalitén på skolans nya tillbyggnader.

Efter att eleverna kunnat flytta in i den nya skolan påbörjades starten av den sista etappen med att skapa en större skolgård. Det gjordes genom att riva de kvarstående byggnaderna som inte renoverats. Nu pågår arbetet med markarbeten och byggandet av en ny parkeringsplats. I oktober väntas skolans nya skolgård vara färdigställd.

- Det var en stor utmaning att sammanfoga byggnaderna från tidigare epoker med de nya, men det är något som vi lyckats bra med. Det blev ett fint slutresultat och idag har vi en skolfastighet som är mer sammanhängande, säger Sofia Boivie, fastighetstrateg på Båstad kommun, och fortsätter:

Text av Emilia Granberg

- I projektet har vi kunnat optimera ytorna bättre både inne och ute, och genom hela projektet har vi följt ett hållbarhetsperspektiv i allt från val av material till uppvärmning av byggnaden. Skolans nya tillbyggnad på cirka 4 200 kvadratmeter har en stomme av betong och en fasad av tegel. På taket av plåt blänker solceller och idag värms skolan upp av bergvärme och fjärrvärme.

Vid bygget av skolan har även utemiljöerna fått ett uppsving. Foto: Båstad Kommun

| 157


b

www.branschaktuellt.se

Den nya skolan Forskaren kommer få en skolgård på taket.

SKOLA

Eskilstunas nya skola får skolgård på taket 158 |


SKOLA

I

Eskilstuna byggs den nya grundskolan Forskaren, en skola som redan år 2022 inte bara kommer kunna erbjuda 14 nya och moderna klassrum inomhus. Här byggs även en gemensam yta för lektioner och skolgård på taket. I en nyproduktion på 5 500 kvadratmeter bygger Eskilstuna Kommunfastigheter en helt ny skolbyggnad vid Björktorpsskolan i Eskilstuna. Den nya skolan som fått namnet Forskaren kommer att rymma cirka 350 elever vilket blir en utökning med 225 platser. I projektet kommer även Björktorpsskolan renoveras och byggas ihop med nybyggnaden. Nu har projektet kommit en bra bit på väg och i oktober ska nybyggnaden besiktas. Efter nyår väntas de första eleverna kunna flytta in i skolans nya lokaler, och i samband med detta

Välkommen till

016-17 18 00 | www.sanda.se

ska ombyggnationen av gamla Björktorpsskolan påbörjas. Hela projektet väntas vara klart under 2023. - Nu är nybyggnaden snart färdigställd vilket känns underbart. I Eskilstuna har det inte byggts någon grundskola på länge, så det ska bli väldigt kul att se slutresultatet. Det har varit en lång resa, men det är ett väldigt roligt projekt och hittills är alla nöjda, säger Sewa Taher Nezhad, projektledare på Eskilstuna Kommunfastigheter. I den nya byggnaden byggs 14 nya klassrum där alla har varsitt tillhörande grupprum, och här byggs även idrottshall, tillagningskök, matsal och bibliotek. Totalentreprenör för projektet är Tuna Entreprenad och nybyggnaden blir tre våningar hög. På taket byggs en gemensam yta för lektioner och skolgård. - Forskaren kommer att ha en pedagogisk utemiljö på taket med utsikt långt över Eskilstuna. Givetvis har säkerheten haft ett stort fokus och ytan kommer bestå av en sockel följt av ett glasparti på en sammanlagd höjd av 180 centimeter, säger Forskarens rektor Frida Sörlisten i ett klipp på Eskilstuna kommuns Youtubekanal. På taket kommer både växthus, lekytor, en väderstation och uteklassrum att rymmas. - Elever och personal är väldigt positiva och förväntansfulla och har man jobbat på Björktorpsskolan i många år så har man väntat på det här, avslutar Frida Sörlisten. Text av Emilia Granberg

| 159


b

www.branschaktuellt.se

Foto: Felix Gerlach

SKOLA

INDUSTRIBYGGNAD FRÅN 1800-TALET FÅR NYTT LIV Efter två år av totalrenovering har Falkenbergs gymnasieskola fått en nygammal skola att undervisa i. Byggnaden, som är en industrilokal från 1800-talet, har fått en helt ny planlösning med allt från nya fönster till en ny fasad.

Stolt leverantör till KKC av: -Glasfasader -Entréer -Glaspartier -Fönster

160 |


SKOLA

F

ör att kunna samla fler gymnasieelever under samma tak har Serneke Bygg totalrenoverat Falkenbergs gymnasium. Byggherre för projektet var Falkenbergs kommun och huvudbyggnaden som renoverades är en gammal industribyggnad från slutet av 1800-talet. Nu har byggnaden byggts om helt från stommen och fått en tillbyggnad på 2 400 kvadratmeter fördelat på tre plan. – Projektet är en del av Falkenbergs kommuns största investering någonsin och vi på Serneke bygg är glada att få förtroendet för om- och tillbyggnaderna, sa Karl Wetterlund på Serneke vid projektets början. I totalrenoveringen har nästan allt från 1800-talsbyggnaden bytts ut, men för att bevara minnen och behålla känslan av den gamla industrin så har vissa tegelväggar fått vara kvar tillsammans med stommen. Idag har den nyrenoverade byggnaden fått en helt ny planlösning och idag har eleverna en byggnad med helt ny fasad, nya fönster och nya entréer att studera i. För att lärare och elever enkelt ska kunna röra sig mellan huvudbyggnaden och Falkenbergs nya kunskaps- och kulturcentrum Argus – en byggnad som Serneke färdigställde 2020, har Serneke även byggt ihop de två byggnaderna. ”Det blev ett lyckat slutresultat som med råge uppfyllt förväntningarna”, säger Stefan Andersson, arbetschef på Serneke, i ett klipp på bolagets Facebook.

Nya Björkhagaskolan – "Ser ut som en flygplansvinge”

B

jörkhagaskolan i Lindesbergs kommun, norr om Örebro, har byggts ut för att inrymma ytterligare 150 elever. Den drygt 6 000 kvadratmeter stora Björkhagaskolan har fått ett tillskott med ytterligare 3 215 kvadratmeter. Den röda skolbyggnaden i två plan har högt i tak med färgglad interiör och mycket ljusinsläpp. Byggnaden förbind med den äldre delen av skolan med en inglasad gångbro. - Utbyggnaden har en helt ny gestaltning, ett tvåvåningshus som ser ut som en typ av flygplansvinge, som ett litet V, säger Jan Källberg, projektledare från Lindesbergsbostäder. I skolans huvudbyggnad är köket rustat och matsalen är utbyggd. Nytt golv är lagt och väggarna pryds av stora akustikplattor för att dampa ljudnivån. Dessutom har gymnastikbyggnaden fått en ny gymnastiksal och omklädningsrum. Utemiljön rymmer två nya multiarenor, en ny fotbollsplan och förbättrad lekutrusning för lågstadiet.

Text av redaktionen

Text av redaktionen

Huvudbyggnaden på Falkenbergs gymnasieskola är en gammal industribyggnad från 1800-talet. Nu har byggnaden genomgått en totalrenovering. Foto: Felix Gerlach

| 161


b

www.branschaktuellt.se

NU ÄR ÖREBROS STÖRSTA SKOLA FÄRDIGBYGGD STOMLEVERANTÖR

Vid Alléskolan i Hallsberg har Sydnärkes utbildningsförbund byggt ut Alléskolan som nu är Örebro läns största skola. Gymnasieskolan färdigställdes i mitten av augusti och nu har eleverna flyttat in i de nya lokalerna. Vecka 33 var det dags för slutbesiktning av Alléskolan i Hallsberg. Under det senaste året har skolan fått en helt ny skolbyggnad på tre plan med en extra våning för fläktrum. I projektet har den nya byggnaden även byggts ihop med

162 |


SKOLA

I

Ny högstadieskola fick hjälp av framtida elever Lundby strax utanför Göteborg byggs den nya högstadieskolan Lundbyskolan. Här kommer drygt 620 elever att utbildas och i projektet byggs även två idrottshallar och en kulturskola. I ett projekt där Lundby får en helt ny högstadieskola är Peab totalentreprenör med Göteborgs stads lokalförvaltning som byggherre. Här togs första spadtaget i maj 2021, och innan dess revs vissa delar av gamla Lundby gymnasium för att skapa plats för nya skolan. När skolan skulle få sitt namn fick skolans framtida elever vara med och ta beslut. Tillsammans kom parterna fram till att välja ett namn med en bred geografisk anknytning – Lundbyskolan.

Foto: Hannah Björk, lokalförvaltningen Göteborgs Stad

Bild: Jonas Kjellander, Sweco Architects

Nu pågår bygget av skolan och idrottshallar parallellt och för idrottdelen slutfördes pålningen under augusti. I källardelen på skolan har grovbetong gjutits. Den nya skolan väntas bli klar till slutet av 2023 eller i början av 2024.

Text av redaktionen

redan befintliga byggnader på skolan. Nu står här Örebro läns största skola, och projektets totalkostnad blev cirka 75 miljoner. - Nu har vi en skola där både yrkesutbildningar och teoretiska utbildningar kan mötas på ett bra sätt. De nya lokalerna uppfyller även en hög ljudklassning vilket var något vi ställde hårda krav på, berättar Kjell Häggman, fastighetschef på Sydnärkes utbildningsförbund.

branschaktu llt

Nyheter för dig i karriären

Vill du ha koll på vad som händer inom bygg-, infrastruktur, -energi och industribranschen? Anmäl dig till våra nyhetsbrev och få utvalda nyheter direkt i din inkorg.

Text av redaktionen | 163


b

www.branschaktuellt.se

En av de största investeringarna i Åre kommuns historia Duveds skola byggs om och byggs ut, investeringen är en av de största i Åre kommuns historia och projektet utförs med Treeab Bygg i Östersund som totalentreprenör.

U

tbyggnaden av Duveds skola startade i januari 2020. Årehus står som byggherre och utförandet sker i form av partnering som hanteras av totalentreprenör Treeab Bygg i Östersund. Martinssons står för leverans av byggelement i form av 1800 kubikmeter KL-trä och 140 kubikmeter limträ.

– Allt flerbeställare väljer trä till den här typen av projekt eftersom materialet lever upp till kraven på kostnadseffektivitet och prestanda. Trä skapar även behagliga inomhusmiljöer och har mycket låg klimatpåverkan, vilket gör materialet attraktivt ur

Happy Homes Nyströms Kakel Bangårdsgatan 32 831 45 Östersund

info@nystromskakel.se 063-51 77 60

Ka i n u - I s b e r g Kö k A B Fo r m v ä g e n 16 9 0 6 21 U m e å

0 9 0 - 18 0 4 35 info@kikok.se

www.kikok.se

164 |


Visualisering: Sweco

ett hållbarhetsperspektiv, säger Marie Kauma, Key Account Manager på Martinsons. – Treeab Bygg är väldigt erfarna då det gäller att bygga i lim- och KL-trä och det känns glädjande att återigen få förtroendet som leverantör, säger Marie Kauma.

Text av redaktionen

VVS-Projektörer 063-18 13 25 www.nemkon.se

Undertak • Akustik • Väggabsorbenter 070-306 66 02 • info@akustikomiljo.se

www.branschaktuellt.se

| 165


b

www.branschaktuellt.se

Tegs Centralskola ska få nya och moderna lokaler. Bild: Umeå Kommun

TEGS CENTRALSKOLA SKA FÅ NYA MODERNA LOKALER MED PLATS FÖR FLER ELEVER Skolan som är en högstadieskola ska byggas ut för att ge plats åt ett nytt bibliotek, ny sporthall samt nya skollokaler. Skolan kommer att öka från nuvarande fyra parallella klasser till sex – uppskattningsvis blir det plats för cirka 600 elever samt skolpersonal i och med de nya lokalerna.

U 166 |

meå Kommun är beställare och OF Bygg AB är totalentrepenör för projektet som väntas pågå fram till våren 2022. Patrik Lindqvist, byggprojektledare på Umeå Kommun berättar om planerna. ”Skolan genomgåren stor invändig ombyggnad där omkring 10 000 kvadratmeter skollokaler byggs ut. Utöver

detta sker även markarbeten kring det som ska komma att bli de nya huvudentréerna till skolan och sporthallen samt ombyggnation av innegården på runt 4300 kvadratmeter. Det blir en ny sporthall som byggs ihop med den gamla hallen samt ett nytt kommundelsbibliotek”.


SKOLA

Det krävdes en forcerad tidsplan På frågan om hur man arbetat med tidsplanen svarar Patrik att man tvingats till en väldigt forcerad tidsplan under projektets första år. Han berättar att skolan har evakuerat en årskurs till en annan skola vilket frigjort ytor som man kunnat färdigställa inför den här höstterminen. ”Tidplanen har varit påfrestande för entreprenören men de har gjort ett bra jobb och vi har kunnat erbjuda skolan skollokaler så att de kan klara sin undervisning i höst”. Överlag tycker han att entreprenören har haft ett gott samarbete med skolan och kunnat underlätta inom den dagliga skolverksamheten. Utmaningarna har enligt Patrik legat i att arbetet skett parallellt med pågående skolverksamhet. ”Eftersom våra byggnadsarbeten sker med pågående verksamhet och i princip utan evakuering till paviljonger så har vi varit tvungna att dela upp

entreprenaden i många etapper för att begränsa konsekvensen av eventuella förseningar. Tanken är att en försening i en etapp inte ska drabba större del än nödvändigt eftersom alla ytor behövs för skolundervisning”, förklarar han.

Ett välfungerande samarbete Gällande samarbetet med den pedagogiska verksamheten i projektering och planering berättar Patrik att skolan i projekteringen haft en lokalplanerare med för att få med de pedagogiska aspekterna i planeringen. ”Vi har även stämt av frågeställningar med personal på plats. I entreprenadskedet så har vi ett avstämningsmöte varje måndag där vi går igenom problem, frågor och skolans och entreprenadens kommande vecka”, avslutar han.

Text av Emmi Chartier

Structor Byggteknik Umeås kund är OF Bygg AB och vi har i uppdrag att utföra konstruktionsuppdraget för projektet. Där vi tar fram konstruktionsritningar för den nya Sporthallen, Biblioteket och en tillbyggnad av klassrum, vi har även i uppdrag att utföra en del konstruktiva åtgärder i de befintliga byggnaderna. Det är ett spännande och utmanade uppdrag då det är både nytt och befintligt att ta hänsyn till. Ö s t r a S t r a n d g a t a n 2 6 B , 9 0 3 3 3 U m e å • 0 9 0 10 5 0 51 • w w w . s t r u c t o r . s e

| 167


b

www.branschaktuellt.se

Entreprenören kommenterar Beijer Byggmaterial AB har haft som uppgift att säkerställa leveranser av byggmaterialet till projektet. Allt ifrån grundmaterial, virke, isolering, dörrar, fönster till akustiktak. Johan Tedebring på Beijer Byggmaterial berättar att man just nu befinner sig i slutfasen av arbetet med idrottshallen och i början på en länk till en annan byggnad. Projektet förväntas vara klart under våren 2022. På frågan om hur samarbetet har fungerat med övriga inblandade svarar Johan: ”Jag tycker att vi har ett bra samarbete med PC Benny

Sandström och arbetsledarna Rolf Stern, Johan Sondell, Moa Moverare samt Per Johansson på inköp. De mesta av lagerbeställningarna gör OF via Beijer e-handel. Vi säljare ombesörjer större beställningar och direktleveranser. Men vi är behjälpliga till att hitta lösningar på eventuella problem som uppstått samt ge råd kring tekniska lösningar och materialval.” Angående eventuella utmaningar säger Johan att de vanligaste utmaningarna för säljare brukar handla om logistik och att säkerställa leverans från leverantörer i rätt tid. ”Sedan har pandemin påverkat tillgängligheten på material under senaste halvåret.”

Känn er trygga över helgen! Den nya populära säkerhetsmodulen Safe Tool Storage kan ni nu både; - Hyra av SKANSKA RENTAL - Köpa av Right & Bright AB Flera utsatta projekt, där inget annat hjälpt har testat och konstaterar, att ett bättre skalskydd tillsammans med larm och insatstid är bästa sättet att stoppa stölderna. Safe Tool Storage - en förvaringsmodul med dubbla skalskydd och anpassning för ID06 passage, för att skydda det värdefulla ute på byggprojekten. Inbrottstestad hos RISE och uppfyller testkraven enligt En 1143-1 Grade II. Här kan du tryggt förvara verktyg och material. Läs mer på www.safetoolstorage.com

168 |


BYGGER

DOM

SOM

BYGGER


b

www.branschaktuellt.se

Mårängsskolan får en ny skolbyggnad Bild: a och d Arkitektkontor

I

mars påbörjade bygget av en ny skolbyggnad till Mårängsskolan i Boden. När den nya byggnaden är färdigbyggd kommer denna bli skolans huvudbyggnad, och nu ska stommen strax resas. I Sävast i Boden håller Bodens kommun och Rekab Entreprenad på att totalomvandla grundskolan Mårängsskolan. Detta eftersom skolan är för trång för att rymma behovet av ett ökat antal elever. I projektet får Mårängsskolan en ny byggnad på två våningar som bland annat kommer innehålla klassrum, matsal och

gymnastikhall. Nu håller byggnadens grundplatta på att gjutas och i början av oktober ska stommen börja resas. Byggnationen har delats upp i tre etapper. I första etappen revs en tidigare förskola, och i etapp 2, som pågår nu, ingår bygget av den nya skolbyggnaden. Denna förväntas vara färdig 2023. Efter det ska den befintliga skolbyggnaden renoveras och till hösten 2024 väntas projektet vara färdigställt.

Text av redaktionen

branschaktu llt

Nyheter för dig i karriären

Vill du ha koll på vad som händer inom bygg-, infrastruktur, -energi och industribranschen? Anmäl dig till våra nyhetsbrev och få utvalda nyheter direkt i din inkorg.

Ansvarig arkitekt: Raymond Gerritsen SAR/MSA

170 |


Myråsskolan byggs ut – ska växa med 250 elever Foto: Borås Stad

I

samverkan med Borås Stad utför RO-Gruppen en om-, till- och nybyggnation av Myråsskolan. För Borås Stad innebär projektet en investering på 230 miljoner.

- I etapp 1 bygger vi alla tre byggnaderna parallellt och i mitten av februari 2022 väntas första etappen vara klar, säger Magnus Kleman, projektledare på Borås stad.

I februari påbörjades en omvandling av Myråsskolan i Borås. Här är bygget uppdelat i två etapper. I första etappen ska en ny idrottshall och en ny skolbyggnad på 3 000 kvadratmeter byggas, samtidigt som en mindre fastighet ska renoveras. I andra etappen ska den befintliga skolbyggnaden renoveras.

- Det här är ett jätteroligt projekt och att vi gör det i samverkan med Borås stad ger oss bästa möjlighet att få till den bästa produkten, säger Andreas Atleberger, entreprenadingenjör på RO-gruppen.

Arbetet väntas vara klart under sommaren 2023 och nu pågår första etappen.

Text av redaktionen

branschaktu llt

Nyheter för dig i karriären

Vill du ha koll på vad som händer inom bygg-, infrastruktur, -energi och industribranschen? Anmäl dig till våra nyhetsbrev och få utvalda nyheter direkt i din inkorg.

www.branschaktuellt.se

| 171


b

www.branschaktuellt.se

Wingårdh om Liljevalchs nya konsthall:

”Jag är

extremt nöjd” I februari 2014 vann Wingårdhs arkitektkontor, med Gert Wingårdh och glaskonstnären Ingegerd Råman i spetsen, arkitekttävlingen om en tillbyggnad till Liljevalchs konsthall. Liljevalchs+ invigdes 12 augusti i år. ”Liten” var namnet på Wingårdhs vinnande bidrag till Liljevalchs+ som den färdiga byggnaden nu heter. - Vi blev inbjudna till en arkitekttävling och var först tvungna att kvalificera oss, sedan blev vi utvalda tillsammans med fyra andra arkitektfirmor, säger Gert Wingårdh. De tävlande som bestod av två svenska, ett danskt, ett norskt och ett japanskt kontor fick sedan detaljerade direktiv om kostnad, vad som skulle lösas och hur litet hus man ville ha.

Gert Wingårdh Foto: Andy Liffner

STOCKHOLMS

KAKELHus 172 |

- Vi vann den tävlingen med ett extremt litet hus. Eftersom man skulle göra ett så litet ingrepp i den befintliga konsthallen som möjligt och ekonomiaspekten var så väsentlig, gjorde vi en så koncentrerad byggnad

Välkommen till vår butik i Länna Industriområde

stockholms Plattsättning AB Johan, Conny, Tem och Peter Nyckelvägen 7, 142 50 Skogås Tel. 08-99 09 00

www .stockholmsplatt.se

STOCKHOLMS

••••• PLATT. �


KULTUR, NÖJE & IDROTT

som möjligt. Vi gav den namnet ”liten” och valde att låta den vara i stora stycken av betong som ju är det material man lämpligen bygger en sådan här byggnad i. ”Ett förslag som med ett lätt och lekfullt uttryck anknyter till Liljevalchs folkliga anda”, skrev juryn i sin motivering att välja Wingårdhs. Invändigt består Liljevalchs+ av tre våningar, med 2400 kvadratmeter nya ytor för utställningar som gör att Liljevalchs kan ta emot mer konst och hålla öppet året om. Tack vare en avancerad klimatanläggning och styrning av ljusinsläpp kan konsthallen nu även ta emot konstverk av mer känslig karaktär.

LILJEVALCHS. INVIGNING av Liljevalchs konsthall. Illustration: Wingårdhs

Byggnadens estetik har fått såväl ris som ros men Gert Wingårdh kunde inte vara mer nöjd med resultatet. - Jag är extremt nöjd. Jag har aldrig mött en byggnad som tagits emot så positivt som den och det är verkligen jättekul. Om du nu fick välja helt fritt, har du någon dröm om en byggnad du skulle vilja rita? -Jag skulle jättegärna vilja rita ett nobelcenter i Stockholm. Kommer det att bli så då? - Nej det tror jag inte. Det har ju varit en tävling där vi inte vann utan kom på andra plats.

LILJEVALCHS. INVIGNING av Liljevalchs konsthall. Illustration: Wingårdhs

Jag tror att man vill arbeta vidare med arkitekten som vann, men du frågade mig vad jag skulle vilja, skrattar Wingårdh.

Text av Malin Rothenborg

Swerock har levererat betong till ett av Sveriges mest komplicerade betongprojekt genom tiderna. 3500 m3 av vår bästa självkompakterande betong. Tillsammans planerar vi ditt projekt för säker tidhållning,

RÄTT BETONG I RÄTT TID ÄR NYCKELN TILL ETT LYCKAT BYGGPROJEKT

god totalekonomi och minimerad miljöpåverkan. Vi gör det lite enklare!

Vill du veta mer? swerock.se

Med Swerock blir det lite enklare!

| 173


b

www.branschaktuellt.se

Entreprenören kommenterar Plåt & Stål Design kommentarer arbetet med Liljevalchs konsthall I tillbyggnaden av Liljevalchs konsthall har entreprenören Plåt & Stål Design AB utfört arbetet med alla säkerhetsdörrar, glaspartier och taklanterniner. Företaget startade sin verksamhet 1991 och ägs idag av Marcus Svanström och Lars Bringstål och arbetar mestadels med entrédörrar och glaspartier till både stora och små projekt. I tillbyggnaden av Liljevalchs konsthall har entreprenören Plåt & Stål Design AB utfört arbetet med alla säkerhetsdörrar, glaspartier och taklanterniner. Företaget startade sin verksamhet 1991 och ägs idag av Marcus Svanström och Lars Bringstål och arbetar mestadels med entrédörrar och glaspartier till både stora och små projekt. - Vi triggas och utmanas av det lite speciella och producerar och levererar exempelvis olika inredningsdetaljer till hotell och restauranger, som en ståtlig hissinredning till Steam Hotell eller innovativa och ståltrappor som levereras främst till byggindustrier och kontorsfastigheter. Vi producerar även fasadsystem och räcken, berättar Lars Bringstål. Projektet med Liljevalchs konsthall började 2016/2017 och enligt Lars har det varit ett minst sagt utmanande projekt.

174 |

- Det har varit en ganska så lång procedur eftersom projekteringen har tagit lång tid med många möten, de första åren. Det är en väldigt speciell byggnad med många specifika detaljer, vilket i sig var utmanande. Tillverkningen och montaget av taklanterninerna, alltså fönstren, var utmanande, dels för själva utformningen med tanke på ljusinsläppet, säkerheten och antalet. Totalt finns 166 taklanterniner i tillbyggnaden. Eftersom byggnaden är en säkerhetsanläggning så blir fönstren väldigt specifika och säregna, de går ej att finna någon annanstans. Bakom projektet står Stockholms Stad med Fastighetskontoret och totalentreprenören Peab och arkitektfirman White Arkitekter. Invigningen av tillbyggnaden skedde enligt plan och nu väntar fler spännande projekt för entreprenören Plåt& Stål Design AB, men som de själva kallar sig PSD. - Utmaningarna har ju egentligen legat i de tekniska detaljerna och själva tillverkningen, som vi står för, vilket i sig själv inneburit mycket detaljarbete och tagit lång tid. Exempelvis den nya tjugosex-meters glas-entrén, som vi producerat och monterat upp. Det var spännande att följa delmoment som tillverkning, montage av parti men spänningen var absolut de stora glasen på 1,5 ton styck. Den var mycket speciell med detaljer och inramning som påminner om en stor gigantisk tavla, skådespelet är individerna innanför, avslutar Lars.


KULTUR, NÖJE & IDROTT

: W in Foto

går d

hs

Liljevalchs+ består av 6860 transparenta glasbottnar skapade av konstnären Ingegerd Råman.

| 175


b

www.branschaktuellt.se

Kommunen ville skapa fler möjligheter för invånarna att mötas. Bild: Tranemo Kommun

Centralen i Tranemo ”En plats att mötas på för att utveckla gemenskap, tillit och kreativitet”

H

östen 2020 öppnade Centralen i Tranemo. Byggnaden inrymmer bibliotek, bistro samt hotell och ligger centralt placerat intill Tranemosjön. Juan Ochoa som arbetar på Tranemo kommun berättar mer.

mod och engagemang från civilsamhället och näringslivet kunde vi bygga ett attraktivt hus som består av både bibliotek, hotell, bistro samt ett så kallat andrum (ett rum för återhämtning). Här finns även ytor för såväl stora arrangemang som mindre träffar.

Själva husets utformning bjuder in till gemenskap med sitt inomhustorg, trappor och andra ytor som kan användas som scener. Serveringen som är belägen på torget inbjuder även till läsning genom att biblioteket flyttar ut sina tidningar och tidskrifter hit. De två temana vatten och ordet återspeglas i bland annat den azurblå färgen på fasaden. Att ordet har en given plats där det finns ett bibliotek säger sig själv.

Hur vill du beskriva projektet? Centralen är ett samhällsbyggande projekt, med ett idéinnehåll, starkt nog att kunna påverka och förändra. Centralen bygger på samverkan och kommunikation. En plats att mötas på för att utveckla gemenskap, tillit och kreativitet.

Byggherre för projektet var Tranemo Kommun. Juan Ochoa, verksamhets- och områdeschef kultur, bibliotek och fritid i Tranemo kommun har följt projektet.

Vad var syftet med bygget? Biblioteket fanns under lång tid i utkanten av huvudorten Tranemo. Syftet var att flytta det centralt, öka tillgängligheten men också skapa en mötesplats för alla i kommunen. Med politiskt 176 |

Hyltegärde Industriområde 8 514 91 Tranemo 556502-1085


KULTUR, NÖJE & IDROTT

Det nya biblioteket öppnade 21 augusti 2020. Bild: Tranemo Kommun

Uppstod det några utmaningar på vägen? Från politiskt håll bestämdes det att huset skulle byggas i samverkan mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv. Detta skapade ibland utmaningar berättar Juan. Men utmaningarna ledde också projektet framåt. Mötet mellan hårda och mjuka frågor skapade friktion som i sin tur gav energi till projektet. Hur skulle huset byggas kostnadseffektivt samtidigt som det skulle gestaltas utifrån ett konstnärligt och social hållbart perspektiv? Att skapa en gemensam målbild var utmanande. Likaså att fördela ansvar i de olika delarna av projektet.

Moderna Museet i Stockholm sparar miljoner på belysningsbyte

P

å Moderna Museet i Stockholm har Sweco uppgraderat museets belysningssystem. Uppdraget kom från Statens Fastighetsverk, och moderniseringen resulterade i en omfattande energieffektivisering som gett museet en miljonbesparing i driftkostnad varje år.

Idag är all belysning på Moderna Museet i Stockholm utbytt. I projektet fick byggnaden som omfattar cirka 35 000 Foto: Moderna Museet / Åsa Lundén kvadratmeter nya armaturer, kontaktskenor, uppgradering till LED-belysning och ett digitalt styrsystem. Samtidigt som belysningen moderniserades och gjordes mer energisnål hade Sweco ett stort ansvar att se till att belysningen fortfarande skulle värna om den ursprungliga gestaltningen. Det var även viktigt att förbättra ljuskvalitén och se till att belysningen gav dynamiska miljöer med optimal exponering på museets konstverk och arkitektur. Tack vare bytet sparar museet nu 800 000 KWh per år.

Text av redaktionen

Hur arbetade ni med frågor kring hållbarhet i projektet? Detta ska ses som ett projekt med fokus på social hållbarhet. Vi vill att människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle där människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. I partnerskap med civilsamhället och näringsliv har vi kunnat gestalta gemensamma mål och behov. Text av Emmi Chartier

Arkitekter och inredningsarkitekter specialiserade på restaurering.

aeow.se | 177


b

www.branschaktuellt.se

GÖTEBORG FÅR NY IS- OCH SPORTHALL I Kvibergs park i Göteborg byggs en helt ny is- och sporthall. Här ska föreningar, skolor och allmänheten få en plats att mötas och motionera, och när hallarna är färdigbyggda ska lokalerna totalt rymma runt 1 800 åskådare. När lokalerna används för kulturevenemang finns det en ännu högre kapacitet, och då kommer 2 500 åskådare rymmas i sporthallarna.

E

ftersom behovet av moderna idrottsanläggningar i Göteborg är stort byggs nu en helt ny sport- och ishall i Kviberg – Kvibergs Parks is- och sporthall. Den nya hallen beräknas vara färdigbyggd under våren/sommaren 2022 och i projektet kommer byggnaden delas in i tre separata hallar - två sporthallar och en ishall. Hallens placering blir framför den redan befintliga multisportsarenan Prioritet Serneke Arena. - Vi jobbar för att fler göteborgare ska kunna idrotta och ha en aktiv fritid. När staden växer behöver också utbudet av idrottsanläggningar öka. Det här blir ett positivt tillskott för Göteborg, men också specifikt för Kvibergs Park som epsilon_95x55mm.pdf 1 2015-02-19 12:12:01 i och med detta fortsätter att utvecklas till ett

centrum för idrott, hälsa, kultur och utbildning, säger Magnus Berntsson, ordförande i idrottsoch föreningsnämnden. Den nya ishallen blir en träningshall med plats för både föreningar, skolor, allmänhet och cirka 300 åskådare, och ska ersätta en annan ishall - Isdala ishall i Kortedala, som enligt Göteborgs stad både är gammal och tekniskt slut. - Vi kan inte längre lappa och laga utan vi behöver en ny modern ishall. Där Isdala ligger idag ska vi stället bygga en ny simhall, säger Ann-Charlotte Hellman, avdelningschef Fastighet på idrotts- och föreningsförvaltningen. Sporthallen kommer att bestå av två fullstora hallar som vid evenemang kan slås ihop till en

C

M

www.betongbyggvastra.se

Y

CM

Telefonnummer: 0303-220125 Mail: info@betongbygg.se

MY

CY

CMY

K

178 |


KULTUR, NÖJE & IDROTT

Illustration: Wahlström & Steijner Arkitekter

publik arena. Vid idrottsevenemang med läktare ska 1 500 sittande personer kunna rymmas, och vid kulturarrangemang går siffran upp till 2 500 personer. - Vi vet att föreningslivet efterfrågar nya

sporthallar för träning och matcher, men de efterfrågar också anläggningar som gör det möjligt att arrangera idrotts- och kulturevenemang, säger Bettan Andersson, 2:e vice ordförande i idrotts- och föreningsnämnden. Text av redaktionen

GRUNDLÄGGNING - INFRASTRUKTUR - UTEMILJÖER - PARKER - MASKINPARK

Ett komplett markföretag med bred kompetens KS Mark erbjuder allt inom markentreprenad från första spadtaget till färdig utemiljö.Vi utför allt från helhetslösningar till specifika tjänster inom utemiljöer.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

www.ksmark.se

SÖDRA HAMNVÄGEN 3 | 461 38 TROLLHÄTTAN | TEL 0520-41 1025 E-POST: KRISTOFFER@KSMARK.SE | WWW.KSMARK.SE | 179


b

Sponsrat inlägg

Kirunas nya badhus ska innehålla konstinslag från trakten. Illustration: We Group

Kirunas nya badhus tänjer på gränserna - ”Det finns ingenting förlåtande med att bygga badhus i Kiruna. Förhållandena är extrema.”

J

Just nu pågår byggnationen av Kirunas nya badhus, mitt i det som kommer att bli Kirunas nya stadskärna. We Group har fått i uppdrag att projektera, byggleda samt driftsätta badhuset. Prislappen förväntas i dagsläget hamna på över 600 miljoner kronor. Hela staden Kiruna ska flytta och som ett led i förnyelsen kommer staden även att få ett nytt, modernt badhus. Det nya badhuset kommer att bli dubbelt så stort som det nuvarande och bjuda sina besökare på inte bara mer bad utan också en upplevelse utöver den vanliga badhusupplevelsen. Det kommer att finnas tillgång till bland annat en 25-metersbassäng,

180 |

familjebad, hoppbassäng samt relaxavdelning. Byggnadens arkitektur vill förmedla en känsla av Norrlands natur och ge associationer till berg, malm, vatten och fiskfjäll. Förhoppningen är att öppning för badsugna ska ske i slutet av sommaren 2022.

Mille Örnmark Koncernchef på We Group. Foto: We Group

We Group kommer att projektera, byggleda samt driftsätta det nya badhuset. Mille Örnmark, koncernchef på We Group, har arbetat med badhus sedan 1980-talet och menar att bygget har inneburit flertalet utmaningar som gjort att man tvingats tänka till både en och två gånger gällande bästa tänkbara lösningarna. ”Det finns ingenting förlåtande med att bygga badhus i


Sponsrat inlägg

Kiruna. Förhållandena är extrema. Varje detalj måste sitta och man tvingas till att tänka nytt hela tiden.” Klimatet kräver nytänkande Mille utvecklar vad han menar med extrema förhållanden. ”Klimatet i Kiruna är extremt, dels kylan, dels snömängderna kan ställa till det. Skillnaden mellan sommarens ljus och vinterns totala mörker är även den extrem. Dessutom är hjälpen långt Det blir ett badhus för borta om någonting skulle hela familjen. hända. Han fortsätter: Illustration: We Group ”Snömängderna som kan komma här i Norrland har exempelvis gjort att vi byggt taket med en lutning på 32 grader. Vertikala markiser utanpå fönsterpartierna ska stoppa värme från att komma in och samtidigt stoppa strålningsenergin från att försvinna”.

Återbruk av konst från trakten Det är ett speciellt bygge på flera sätt. Exempelvis har man använt sig av konst från trakten i själva konstruktionen. ”Vi har arbetat in konsten i själva byggnaden så att den blir till en del av huset”, berättar Mille. Till exempel har man sågat isär världens störta frihängande mosaikvägg om 70 kvadratmeter för att sedan sätta ihop den igen inuti badhuset. Det nya badhuset kommer att ha inslag från både det nuvarande badhuset samt från det gamla badhuset som en gång fanns i Kiruna. Dessutom kommer man att kunna återse konstinslag med ursprung från bland annat Kirunas gamla stadshus.

Utmaningen med det här bygget, menar Mille, har varit att få alla inblandade i projektet att förstå Det nya badhuset i Kiruna står komplexiteten som ett förhoppningsvis klart i slutet av badhusbygge faktiskt sommaren 2022. innebär. Speciellt ett som Illustration: We Group ska byggas i Kiruna, som han påpekar ligger på samma breddgrad som Sibirien. ”Vem skulle få för sig att bygga ett badhus i Sibirien?”, säger han och skrattar.

Vidare berättar Mille att projektet har haft en extrem nivå när det gäller de tekniska lösningarna. ”Ingen energi ska gå förlorad i huset. Allt ska tillvaratas. Det här badhuset blir som ett uppslagsverk för oss när det kommer till att bygga energieffektiva byggnader. Vi har gjort många fler rätt i det här projektet än någonsin tidigare. Bygget av badhuset i Kiruna har gett oss nya kunskaper som vi redan har tagit med oss in i andra projekt”. ”Det här badhuset blir som ett uppslagsverk för oss när det kommer till energieffektiva byggnader”

We Group är idag världens största projekteringsbolag för bad. Alla som arbetar på företaget arbetar uteslutande med just bad. We Group deltar bland annat i det europeiska normarbetet och är aktiva medlemmar i EUSA (den Europeiska branschorganisationen). We Groups huvudkontor hittar du i Göteborg.


b

www.branschaktuellt.se

Nu pågår etapp 2 av shoppingcentret Asecs totalomvandling Foto: Wästbygg

Totalomvandlingen fortsätter vid Jönköpings shoppingmecka 182 |


KULTUR, NÖJE & IDROTT

V

id shoppingcentret Asecs i Jönköping pågår just nu andra etappen av ett projekt där shoppingcentret både byggts ut, renoverats och fått ett nytt namn. I etapp 2, som beräknas pågå under hela 2021, har entré C byggts om och vid entré D byggs ytterligare ett restaurangtorg. Efter att Jönköpings shoppingcenter byggdes ut mellan 2016 och 2019 har projektet fortsatt att växa. Nu pågår en andra etapp med tjänstepensionsföretaget Alecta som byggherre. I första etappen där shoppingcentret inte bara fick en om- och tillbyggnad på 36 000 kvadratmeter, utan även ett helt nytt namn, fick shoppingcentret en helt ny look. I etapp nummer två kommer även den sista delen av ursprungliga Asecs att följa den nya looken. - Vi ser tillbaka på ett mycket gott samarbete med såväl Alecta som övriga aktörer i projektets första etapp. Att vi fått uppdraget även under etapp två ser jag som ett mycket gott betyg och vi ser alla

fram emot att få fortsätta vara med och utveckla Asecs, säger Susanne Liljedahl, vd på Wästbygg som är byggentreprenör i projektet. För etapp 2 investeras 400 miljoner kronor och i projektet involveras två stora delar – en ombyggnation av entré C som blev klar under 2020, och en nybyggnad av ett till restaurangtorg vid entré D. Arbetet, som kommer att genomföras i 15 block, ska vara slutfört i början av 2022 och totalt berörs 57 butiker och restauranger av ombyggnationen. I ombyggnationen görs det plats för cirka 12 nya butikslokaler samtidigt som de befintliga lokalerna kommer få ett nytt och mer modernt utseende. Det framställs genom att fler glaspartier implementeras i lokalerna vilket ska ge en ljusare känsla. Dessutom har ventilationssystemet förbättrats så att luftinflödet fördubblats, och taket som tidigare var åtta meter höjs till 12 meter. Text av Emilia Granberg

I etapp 2 kommer även den sista delen av ursprungliga Asecs att följa shoppingcentrets nya look. Foto: Wästbygg

| 183


b

www.branschaktuellt.se

Entreprenören kommenterar "Målet var att skapa en modern shoppingupplevelse och ge butikerna bättre möjligheter att utvecklas. "

Wästbygg är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag som utvecklar och bygger kommersiella byggnader, bostäder, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar. Bolaget har ett stort fokus på hållbarhet och projektutveckling, och i totalomvandlingen av shoppingcentret Asecs har Wästbygg rollen som byggentreprenör. Under första etappen av Asecs

totalomvandling fick Wästbygg uppdraget att vara byggentreprenör. Det är en roll som bolaget fått förtroendet att fortsätta som under etapp 2. - Målet var att skapa en modern shoppingupplevelse och ge butikerna bättre möjligheter att utvecklas. De ombyggda delarna är nu ljusa, luftiga och inbjudande, och vi har fått en standard som står sig väl i konkurrensen med helt nybyggda köpcentrum, säger Joakim Efraimsson, vd på Wästbygg.

184 |

Vilka har varit de främsta utmaningarna i projektet hittills? - Det här är ett stort och mycket komplext projekt. Vi har byggt i flera etapper samtidigt som verksamheten varit i full gång i delarna som vid tillfället inte påverkats av ombyggnaden, vilket har ställt stora krav på att minimera störningar för butiker och besökare. Samtidigt har det varit viktigt att hålla en hög säkerhetsnivå och att samordna logistiken.

Hur har samarbetet med övriga aktörer fungerat? - Vi är oerhört stolta över det goda samarbetsklimat som funnits i projektet. Tack vare det har det stora projektet klarat alla uppsatta tidplaner, samtidigt som alla varit väldigt måna om att hitta de bästa lösningarna på projektets utmaningar.


Vi ser behoven bakom fasaden

Vi är specialister på att utveckla och bygga kommersiella fastigheter med tydliga ekonomiska ramar och tidplaner. Alltid med hög kvalitet och utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart perspektiv

Läs mer om vårt erbjudande på wastbygg.se


b

www.branschaktuellt.se

TINNERBÄCKSBADET – LINKÖPINGS NYA JÄTTEANLÄGGNING I Linköping håller Lejonfastigheter på att bygga en helt ny simhall på 22 000 kvadratmeter fördelat på fyra våningar. Här kommer allt från upplevelsebad till gym och serveringar att rymmas och nu har projektet kommit två tredjedelar på vägen mot en färdig simhall. Då Linköpings nuvarande simhall blivit alltmer komplicerad och kostsam att underhålla håller nu en helt ny sim- och badanläggning på att byggas i Linköping. Uppdraget kommer från Linköpings kommun, och det är Lejonfastigheter som fått uppdraget som byggherre för projektet.

AB Småland trapp & träförädling levererar till projektet Tinnerbäcksbadet 0493-500 02 • info@smalandstrapp.se

186 |

- Det här är ett väldigt häftigt projekt eftersom det inte byggs så många simhallar av den här storleken. Dessutom kommer simhallen vara placerad väldigt centralt på Folkungavallen i Linköping, och när byggnaden står klar kommer simhallen bli ett


KULTUR, NÖJE & IDROTT På Folkungavallen i Linköping byggs en helt ny simhall. Pressbild: Lejonfastigheter

Ishallen Lindehov får ny cafeteria

I

Lindesberg har Fastigheter i Linde och Lindesbergs Bygg fått uppdraget att bygga en helt ny högstadieskola med två idrottshallar. Nu är skolan färdigbyggd, och i projektet har även upprustning av cafeterian i ishallen Lindehov ingått. I Lindesberg ligger ishallen Lindehov. Här håller en upprustning av cafeterian på där Lindesbergs Bygg både bygger nytt och fräschas upp - ett projekt som precis håller på att färdigställas.

landmärke som ska stå många år framöver, säger Christian Dahlén, projektchef och beställarombud på Lejonfastigheter. Bygget av den nya simhallen började i juni 2019 och väntas vara färdigbyggt under hösten 2022. Nu har projektet kommit två tredjedelar, och när simhallen är klar ska 3 200 besökare kunna röra sig i byggnaden samtidigt. - Idag står en byggnad med glaspartier, väggar, golv och tak på plats och inne i byggnaden pågår montage av kakel och klinker, samt alla installationsarbeten, berättar Dahlén. På simhallens fyra våningar kommer det rymmas tre simbassänger, en undervisningsbassäng och en rehabbassäng, en relaxavdelning och ett upplevelsebad med vattenrutschbanor, bubbelpool och strömvirvel. Högst upp på byggnaden kommer solterrasser finnas tillgängliga, och dessutom kommer ett gym, drygt 1 000 omklädningsskåp och två serveringar att finnas i byggnaden.

- Den gamla cafeterian behövde fräschas upp då den var gammal. Samtidigt behövde den byggas ut eftersom både ishallens och de nya idrottshallarnas besökare ska samsas om cafeterian, berättar Jan Källberg, projektledare på Libo – Lindesbergs kommunala bostadsbolag. Det nya idrottshallarna är precis som uppfräschningen Pressbild: LindeKultur av idrottshallen en del av ett större projekt där en ny högstadieskola byggts i Lindesberg.

Text av redaktionen

När den nya simhallen står färdig kommer den gamla simhallen att rivas, och här kommer det göras rum för nya bostäder. - Det är en helt ny stadsdel som ska växa fram på Folkungavallen, vilket simhallen kommer bli en stor del av, avslutar Dahlén. Text av Emilia Granberg | 187


b

www.branschaktuellt.se

På Folkungavallen i Linköping byggs en helt ny simhall. Pressbild: Lejonfastigheter

Entreprenören kommenterar "Vatten må vara det primära elementet i ett badhus - men luften är minst lika viktig" VentPartner har lång erfarenhet av att erbjuda skräddarsydda ventilationslösningar för olika ventilationsprojekt.

förhöjd fuktbelastning och detta i kombination med högre miljökrav kräver kreativa lösningar. Därför är det ytterst viktigt att se över just styrsystemet för ventilation inför bygget.

Bra luft får gästerna att trivas! I alla fuktiga miljöer är inomhusklimatet beroende av en välfungerande ventilation, det vill säga hur man tillför och tar bort luft.

Med expertis och lång erfarenhet skräddarsyr VentPartner de allra bästa ventilationslösningarna för respektive projekt. VentPartner kan glatt meddela att badgäster och personal trivs som fisken i vattnet i nybyggda Lögarängsbadet! Detsamma gäller snart för Hällefors badhus och Tinnerbäcksbadet.

Ventilationen styr fukt, temperatur och luftomsättning - alla tre avgörande för simmarnas helhetsupplevelse. Att bygga badhus är dock inte lika enkelt som förr. Nya temperaturkrav skapar en stor risk för en

188 |


Din ideala partner och leverantör av ventilation, kyla och service.

Besök vår hemsida ventpartner.se


b

www.branschaktuellt.se

Valbo köpcentrum totalrenoveras och får helt ny design I januari 2022 förväntas sista etappen vara klar, och då kommer fasaden ha fått ett helt nytt utseende inspirerat av vinklar och bokstaven V. Bild: Eurocommersial

I januari 2022 väntas Valbo köpcentrum i Gävle stå klart efter en totalrenovering av både fasad och interiöra miljöer. Redan idag har två av tre faser i projektet avklarats och nu pågår arbetet med att få klart det sista. I Gävle storsatsar fastighetsägaren och köpcenterspecialisten Eurocommersial Properties på sitt köpcenter Valbo köpcentrum. Med en budget på 300 miljoner kronor totalrenoveras köpcentret både invändigt och utvändigt. - Vi har flyttat 17 hyresgäster, dragit om gångstråken för att göra ett bättre gångflöde och 190 |

bytt alla glaspartier, skyltar, golv, tak och neutralzoner. Vi har även höjt den tekniska standarden på till exempel ventilationen. Än så länge är vi jättenöjda och projektet har gått över förväntan, berättar Jonas Gustavsson, fastighetschef på Eurocommersial Properties. Hittills har byggherren Eurocommersial med totalentreprenören Sehed Bygg Gävleborg i spetsen avklarat två av tre faser, och nu återstår renoveringen av fasaden samt att bygga ihop två entréer. När fasaden är


KULTUR, NÖJE & IDROTT

klar kommer byggnaden ha fått en helt ny design, och för detta har köpcentrets försetts med både ny logotyp, nya färger och nya former. Den grafiska designen har inspirerats av vinklar och bokstaven V och är ett arv från köpcentrets tidigare utseende.

I projektet har både skyltar, golv och tak bytts ut. Foto: Christopher Svensson, Gomorron Reklambyrå

Förutom Valbo köpcentrum har Eurocommersial Properties idag en portfölj på ytterligare sex köpcentrum runt om i Sverige bestående av Grand Samarkand i Växjö, C4 Shopping i Kristianstad, Elins Esplanad i Skövde, Ingelsta Shopping i Norrköping, Hallarna i Halmstad och Bergvik i Karlstad.

Text av Emilia Granberg

Foto: Christopher Svensson, Gomorron Reklambyrå

Byggledare på Valbo Köpcentrum

Montage av undertak, väggabsorbenter och övriga ljuddämpande lösningar. Försäljning av marksten, murblock och övriga sten-/ betongprodukter.

www.stejnar.se

Hemsida: www.matla.se

Måleri i Gefle AB

Kontakta oss på: 070-653 77 07

| 191


b

www.branschaktuellt.se Exakt hur den nya hallen ska se ut och vad den ska heta är ännu inte

Tyresö får ny ishall

spikat. Bilden är ett förslag. Bild: Tengbom arkitektkontor

I Norra Tyresö Centrum bygger Tyresö kommun en helt ny ishall. Den nya ishallen ska ersätta en tidigare ishall i området där det framöver kommer att byggas bostäder, och nu har projektets andra etapp påbörjats där själva byggnaden ska uppföras. 2019 började bygget av en ny ishall på området Tyresövallen i Tyresö Centrum – en stadsdel som under de närmsta åren kommer expandera med fler bostäder, handelsplatser, kontor och ett nytt torg. Den första etappen av projektet med den nya ishallen blev klar under början av 2021, och nu har arbetet med etapp 2 börjat. För etapp 2 kommer MVB Öst vara byggentreprenör. - I etapp 1 blev vi klara med själva grundläggningen och betongarbeten och nu har det blivit dags för själva byggnaden att resas. Först ska stålstommen och väggarna monteras men projektet har blivit något försenat, berättar Bernt Eklund, projektledare på Tyresö kommun. Anledningen till att bygget blivit försenat beror på stålbristen till följd av coronapandemin. Den nya ishallen i Tyresövallen kommer ersätta en tidigare ishall i området, och när ishallen är

192 |

klar kommer byggnaden även rymma planer för fotboll och amerikansk fotboll, omklädningsrum, ett gym och en cafeteria. Under mark finns redan idag ett parkeringsgarage som byggdes av SVEAB Anläggning under etapp 1. - När den nya ishallen är färdigbyggd kommer den gamla att rivas. Den gamla uppfyller inte kraven för division 1-spel, och det känns skönt att vi nu kommit i gång på riktigt med bygget av den nya hallen, säger Bernt Eklund. Till ishockeyrinken i hallen kommer en läktare för 1 000 personer att byggas och allt som allt väntas projektet stå klart under första kvartalet 2022. I projektet ingår även bygget av en avfallscentral intill hallen som ska försörja de nya bostäderna som ska byggas vid området. Totalt väntas projektet vara värt runt 277 miljoner kronor. Text av Emilia Granberg


KULTUR, NÖJE & IDROTT

Entreprenören kommenterar Gudmund Israelsson Ingenjörsbyrå är ett byggkonsultföretag med kontor i södra Sverige. Bolaget kombinerar nya idéer med mångårig erfarenhet och har kunder inom både offentlig och privat byggsektor. Vid bygget av Tyresös nya simhall har företaget varit huvudkonstruktör.

Konstruktionsritningar och beräkningar Som huvudkonstruktör har Gudmund Israelsson Ingenjörsbyrå utfört konstruktionsritningar och beräkningar

för grundläggning, garage, ispist och andra konstruktioner ovan mark. Det innebär att företaget stått för byggnadens totalstabilitet.

Geotekniska utmaningar - Det mest udda med projektet har varit garagets placering under ispisten med tanke på fuktproblematik och toleranser. Garaget ligger dessutom under grundvattenytan så det har funnits en mängd geotekniska utmaningar. Med hjälp av rätt experter har däremot alla utmaningar kunnat lösas och projektet är helt klart spännande, säger Sören Andersson, konstruktör på bolaget.

Vi fick förtroendet som huvudkonstruktörer för Nya Ishallen i Tyresö!

Hospitalstorget 2A, 582 27 Linköping | Tel: 013-31 89 30

www.gi-ing.com | 193


b

www.branschaktuellt.se

Kulturkvarteret i Örebro: Ett års invigning med kulturevenemang

I

september hölls en mindre öppningsceremoni för Kulturkvarteret i Örebro. Byggprojektet är det största i kommunens regi på 50 år och nu väntar ett helt invigningsår med gratis kulturevenemang. – Byggtiden har framförallt präglats av en gemensam syn från alla entreprenörer driva projektet gemensamt framåt mot uppsatta mål. Noga definierat projekt, hög kompetens i organisationerna hos alla inblandade entreprenörer, noggrann ekonomisk uppföljning månadsvis för att kunna prioritera och justera vägen framåt har varit framgångsfaktorerna här, sade Pontus

Nilsson projektchef NCC Building Sweden, i samband med överlämnandet.

Pontus Nilsson & Fredrik Sundin Foto: Joakim Kröger, NCC

Byggnaden består av 14 000 kvadratmeter fördelat på sex våningar och en fasad av aluminium och glas. Här finns plats för verksamheter som en kulturskola med dans- och musiksalar, bibliotek, delar av gymnasieskolans estetiska program, konsthall och en restaurang. I entréplan finns en stor multiscen med en flexibel scen och skjutbara läktare för exempelvis konserter och föreläsningar. Nästan en tredjedel av byggnaden består av entré och bibliotek som tillsammans utgör en yta på 4400 kvadratmeter. Kulturkvarter-

Det är rätt enkelt egentligen. För att lösa våra kunders utmaningar krävs rätt kompetens inom elteknik. Vårt ansvar i nya Kulturkvartet i Örebro avser alla eloch teleinstallationer. Projektet är ett gott exempel på ett betydande uppdrag där Eitech bidrar med både hjärna och hjärta. Tillsammans.

www.eitech.se

194 |


KULTUR, NÖJE & IDROTT

Foto: Joakim Kröger, NCC

et öppnade för allmänheten i samband med att biblioteket slog upp portarna 28 juli. – Vi är många som har väntat tålmodigt och länge sett fram emot detta. Vi är glada att äntligen kunna öppna biblioteket som en mötesplats, sade Lars Hilmersson, verksamhetschef för Örebro bibliotek och kulturskola. Projektet är det största i kommunens regi

på 50 år och nu väntar ett helt år av invigning i form av fri entré till föreställningar och aktiviteter för medborgarna. - Det här är vårt första stora steg för att göra kulturen tillgänglig för alla, säger Karin Beckman, verksamhetschef för Kulturkvarteret. Text av redaktionen

Tillsammans utvecklar vi smarta lösingar för din fastighet Läs mer på www.midrocelectro.se eller ring oss på 010-471 33 66

| 195


b

www.branschaktuellt.se

Trä präglar nytt sportcentrum i Karlstad Miljövänligt framtidstänk i Värmland

Nytt sportcentrum maxar träanvändandet

Illustrerad flygvy över Sannafältets sportcenter. Illustration: Sweco/Karlstads kommun

196 |


KULTUR, NÖJE & IDROTT

Sannafältets tidplan över åren: 02 Andra fasen av bygget:

01 Första fasen av bygget:

Konstgräsplanen och inomhusarenan börjar byggas. Redan våren 2022 står konstgräsplanen klar.

Avverkning av träd och infrastruktur börjar byggas

03 Tredje fasen av bygget: Utomhusarenan börjar byggas.

05

04 Fjärde fasen av bygget:

Tidplan frrån byggstart till mål.

Inomhusarenan står klar under våren 2022.

Vår 2020

Höst 2020

Sommar 2021

Vår 2022

Femte fasen av bygget: Utomhusarenan klar under sen höst år 2022.

Höst 2022

| 197


b

www.branschaktuellt.se

9.000

Totalt 9 000 kvm stor innomhusarena byggd med satsning på trä som byggnadsmaterial.

Illustrerad bild över den nya konstgräsplanen.

Utomhusarenans stomme kommer bestå av en våning betong och en våning trä. Illustration: Sweco/ Karlstads kommun

Illustration: Sweco/ Karlstads kommun

Utveckling av svensk idrott Sannafältets sportcenter är en utveckling av svensk idrott främst i Värmland, menar Erik Olsson, projektchef på ByggDialog.

I

Karlstad håller Sannafältets sportcenter på att växa fram - ett helt nytt sportcenter på området Sandbäcken. Sportcentret ska bestå av en inomhusarena, en utomhusarena, en konstgräsplan och en kastplan, och i projektet kommer trä att sätta prägeln för både konstruktion och gestaltning. Under hösten 2022 ska Karlstads nya sportcenter – Sannafältets sportcenter, stå klart. Beställare av sportcentret är Karlstads kommun och totalentreprenör är Karlstadsbaserade byggföretaget ByggDialog. - Det känns jättekul att få vara med och utveckla idrotten i Sverige och Värmland. Projektet passar oss väldigt bra och eftersom det inte är så ofta man bygger den här typen av projekt så känns det extra roligt som entreprenör, berättar Erik Olsson, projektchef på ByggDialog. >>

Vi lägger grunden för Sannafältet, och ett Karlstad i rörelse. @nrcgroupsverige www.nrcgroup.se

www.elcenterab.se

www.wermlandsbyggplat .se 198 |

STOMENTREPRENÖR TILL SANNAFÄLTETS SPORTCENTER


KULTUR, NÖJE & IDROTT

Entreprenören kommenterar Moelven är en skandinavisk industrikoncern som tillverkar byggvaror och system för byggbranschen. I bygget av Sannafältets sportcenter har Moelven konstruerat och producerat limträstommen i sin fabrik Moelven Töreboda. - Jag tycker att det här är ett jättefint projekt där vi får chansen att visa vilka fina konstruktioner man kan producera av limträ. Trä är en förnyelsebar resurs som är väldigt lätt att forma och bearbeta, vilket gör att

hållbarhet och arkitektur kan samverka på ett fint sätt, säger Johan Åhlén, vd för Moelven.

Hur säkras stora trähallar mot brand och rasrisk? - Att konstruera stora trähus kräver både erfarenhet och kunskap, vilket vi har i egenskap av världens äldsta limträfabrik. Vi tummar aldrig på säkerheten och tillämpar alltid 3:e-partsgranskning på de riktigt stora konstruktionerna för att försäkra oss om att alla krav är uppfyllda.

Illustration: Karlstads kommun/Sweco

T Ö RE B O D A L I M T RÄ

Bättre byggande, bättre värld. I över hundra år har vi skapat stora träkonstruktioner samtidigt som vi bygger för en hållbar framtid i trä.

Moelven Töreboda AB Box 49, 54521 Töreboda 010 - 1226200 info.toreboda@moelven.se www.moelven.se

| 199


b

www.branschaktuellt.se

Byggkostnaderna för projektet beräknas uppgå till 298 miljoner kronor, och när allt är färdigbyggt kommer bland annat en 9 000 kvadratmeter stor inomhusarena och en 2 300 kvadratmeter stor utomhusarena finnas på området.

>>

För projektet beslutade Karlstads kommun att så mycket trä som möjligt skulle användas i bygget, vilket gjort att båda arenorna idag byggs till stor del av trä. För inomhusarenan byggs stommen av trä i form av en limträkonstruktion från Moelven Töreboda, och likaså består utomhusarenans konstruktion till stor del av trä. Här är första plan byggt med en stomme i betong, medan stommen för plan två, takstommarna och pelare är byggda av limträ. - Karlstads kommun har tagit ett inriktningsbeslut att bygga så mycket som möjligt i trä och att vi ska utvärdera detta i all nyproduktion. I det här projektet ville vi få in så mycket trä som möjligt för att få en känsla av trä och en mjukare känsla i arenorna eftersom de är så stora. Trä ger även ett bra miljöavtryck som vi var ute efter, berättar Sixten Westlund, projektledare på Karlstads kommun. Förutom själva konstruktionen kommer även

Utför håltagning, sågning, slipning, sanering, bilning i betong samt rivning av stora som små Utför håltagning, sågning, slipning, bilning i betong50 samt av stora som små byggnader Bryngelsrud 314, 660sanering, 52, Edsvalla • 070-813 50 rivning • www.bmjbetong.se byggnader Bryngelsrud 314, 660 52, Edsvalla • 070-813 50 50 • www.bmjbetong.se

Specialisten på aluminiumdörrar och aluminiumpartier

054-85 10 80 info@preconal.se

200 |

Vi kan undertak Hasse Axelsson 070-554 13 95

gestaltningen på sportcentret att lysa av trä, och till gestaltningen har sportcentret fått en konstbudget på 6,5 miljoner kronor. Tanken är att sportcentret ska knyta an till det naturnära området runt omkring och bli ett alster av landsmärkeskaraktär.

Text av Emilia Granberg

Lyft- och hanteringsentreprenör Hitta din närmaste depå | www.jinert.se


KULTUR, NÖJE & IDROTT

Entreprenören kommenterar ByggDialog är ett Karlstadsbaserat byggföretag som vill bidra till det svenska samhällsbyggandet. Bolaget genomför alla sina projekt i partneringform och vid bygget av Härlandatjärnskolan är ByggDialog totalentreprenör. Det är inspirerande att få vara med och bygga en så stor, fin och välplanerad skola som kommer att vara grunden för många barn och ungdomars skolgång i flera år framöver, säger Erik Ahlgren, produktionschef på ByggDialog.

- Skolan är det andra projektet i en strategisk partnering med Lokalförvaltningen i Göteborg, och eftersom samarbetet omfattar flera projekt försöker vi ta vara på synergieffekter, till exempel genom att utföra gemensamma inköp. Det sparar både tid och skattepengar. Flera entreprenörer och nyckelpersoner följer med oss genom hela processen vilket skapar en stark samarbetsförmåga och ett effektivare projekt.

ByggDialog Hållbart byggande i samverkan

www.byggdialog.se | 201


UNI TRONIC

TM

ELEKTRONISKT TÄNDSYSTEM

600

uni tronic™ 600 har en robust och utprovad teknologi som är enkel att bruka och är snabb att koppla. Detta säkra och prisvärda tändsystem är betydligt mer avancerat än konventionella tändsystem, något som ger dig den flexibilitet och noggrannhet som är nödvändig för att uppnå de bästa sprängningsresultaten. Systemet är utvecklat för användning i gruvor, stenbrott likväl som mindre skjutningar. uni tronic™ 600 är också mycket uppskattat vid rivningssprängning, då det vid dessa komplicerade arbeten krävs tändare med stor noggrannhet och full kontroll vid avfyrningen Kontakta oss för mer information.

ORICA SWEDEN | orica.com


KULTUR, NÖJE & IDROTT

Badhuset utsågs som Medleys bästa

F

lexibla multibassänger, fartfyllda rutschbanor och splash zones. Det kan de badsugna som besöker Järfällabadet plaska runt i. Badhuset på 8 000 kvadratmeter invigdes 2018 har sedan dess fått pris som Medleys bästa. I Järfälla strax norr om Stockholm står Järfällabadet, byggt av Tagehus och NCC. När badhuset byggdes ersatte det ett tidigare badhus i kommunen och det nya fick en fyra gånger så stor vattenyta som det gamla. Här finns idag allt från äventyrsbad och simbassänger till gym och rehabanläggning.

Pressbild: Liljewall arkitekter

Sedan badhuset invigdes har badhuset vunnit pris som Medleys bästa, tack vare fina medarbetarundersökningar, nöjda kunder och en fin feedback från samtliga håll.

Sju våningar nytt shoppinghotell

M

TA bygg och anläggning bygger ett nytt hotell som utökar möjligheterna till övernattning vid shoppingcentret Gekås Ullared. Med 154 nya rum, restaurang och konferenslokaler fördelat på sju våningar byggs hotellet mitt emot det redan befintliga, 250 meter från varuhuset. – Jag är mycket stolt över att MTA har fått det ärofyllda uppdraget att bygga Gekås nya hotell. Vi har satt ihop en sammansvetsad grupp för att lösa uppdraget på bästa sätt och jag ser fram emot Foto: Andreas Svensson, ett långsiktigt samarbete West Photo med Gekås Ullared, sade Andreas Granberg, vd för MTA, i ett pressmeddelande vid byggprojektets start i september 2020. Det nya hotellet ökar övernattningsmöjligheterna vid shoppingcentret till sammanlagt 260 rum och beräknas stå klart hösten 2022.

Järfällabadet har byggts till att vara en funktionell, praktisk och vacker anläggning, byggd med hållbara material, och här har även stort fokus lagts på tillgänglighetsanpassning.

Vi är med och skapar Gekås Hotell 2.

Text av redaktionen

Assemblin utför installationerna för kraft, belysning, tele & säkerhet. Assemblin El 010-472 60 00 assemblin.se

VI KAN BADVATTEN

En trygg partner genom hela ditt badprojekt. Från idé till premiärdopp med egen personal. Projektering • Installation • Service www.poolwater.se

| 203


b

www.branschaktuellt.se

Vy över gatan, Foto: SBB Norden

TRYGGHETSBOENDET I HOVSHAGA UTVECKLAS MED FOKUS PÅ SOCIAL HÅLLBARHET Just nu pågår bygget av trygghetsboendet Soluppgången i Växjö som omfattar 121 lägenheter fördelade på kvarteren Solnedgången och Skymningen. Bakom projektet, som utvecklas med fokus på social hållbarhet, står Samhällsbyggnadsbolaget i Norden och totalentreprenören GBJ Bygg.

204 |


VÅRD & OMSORG

K

varteret Solnedgången består av 41 lägenheter och preliminär inflyttning är i september 2022. Skymningen omfattar 86 lägenheter, där beräknas inflyttningen påbörjas i juni 2023. Bostäderna uppförs som ett trygghetsboende. De riktar sig till äldre personer som vill ha ett tryggt och bekvämt boende samtidigt som det finns möjlighet till socialt umgänge och ett aktivt liv. På senare har det byggts alldeles för få trygghetsboenden i Växjö och behovet av dessa bostäder är stort. - Genom SBB:s projekt byggs nu det andra trygghetsboendet i kommunen och det är en bostadstyp som det finns en stor efterfrågan på. Det ökar även möjligheten att kunna erbjuda ett ändamålsenligt boende för äldre och därmed i förlängningen en bättre, fungerande bostadsmarknad, säger Erik Hävermark, SBB. Byggstart för det första kvarteret skedde i december 2020 och byggprojektet rullar på enligt plan. Husen uppförs med en massiv trästomme och genom dess arkitektur så tillför man inte bara hållbara bostäder, menar Erik Hävermark – utan även goda

Vy från gatan, Foto: SBB Norden

arkitektoniska kvaliteter till både platsen och staden. - Vi tillskapar attraktiva bostäder till äldre och gör det på ett hållbart sätt, genom att vi bygger med trä. Byggnaderna kommer även att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Det finns stora gemensamhetslokaler på bottenvåningarna och även lokaler för olika typer av verksamheter där vi hoppas på att få in ett café, gym och apotek. Dessutom tycker vi att det är vackra byggnader! Arkitekterna Detail Group har gjort ett jättebra jobb, säger han. Kvarteren ligger mellan Kungsgårdsvägen och Hovshaga kyrkogård. Här kan SBB erbjuda ett boende för äldre som till exempel vill flytta från sin villa men ändå bo kvar i samma område. Vad tar ni med er från projektet? - Detta är vårt första nyproduktionsprojekt i Växjö vilket vi är mycket glada för. Vi siktar på att genomföra fler nyproduktionsprojekt i Växjö, både inom bostäder och samhällsfastigheter, avslutar Erik Hävermark. Text av Fredrik Fahlman

Vy över innergården, Foto: SBB Norden

| 205


b

www.branschaktuellt.se

Entreprenören kommenterar MVP Syd – Mark & VA Projektering AB är anlitade av byggentreprenören GBJ Bygg i byggandet av trygghetsboendet Solnedgången och Skymningen i Hovshaga Centrum. Det som särskiljer företaget är att all projektering görs i 3D och är anpassad mot produktionen. Detta för att på smidigt sätt kunna leverera underlag till markentreprenören och deras maskiner. Vilka tjänster har ni bistått med i projektet? I projektet SBB Hovshaga utför vi projektering av mark och VA. Detta innebär utformning av yttre miljön, höjdsättning av marknivåer, dimensionering av överbyggnader och projektering av yttre VA. Vi tar även fram modeller för maskinstyrning

till markentreprenören, vilket innebär att de får 3D-modeller in i grävmaskinen som de sedan kan gräva efter, säger Sinan Gerzic, MVP Syd.

Hur kan er expertis driva projektet framåt? Vi tror på att ta ett helhetsgrepp och erbjuder komplett projektering av den yttre miljön. Detta i kombination med projektering i 3D gör att felen minimeras och inget faller mellan stolarna. Genom att vi sedan levererar modeller till maskinstyrning kan vi underlätta för entreprenören ute i fält. Under projektets gång har vi utarbetat ett bra samarbete med övriga konsulter och framför allt med markentreprenören. De har sett nyttan med våra tjänster. Genom att erbjuda detta helhetskoncept, hoppas vi kunna vara med och effektivisera byggprocessen, avslutar han.

Telefon: 0733-878778 Telestad Karlslund 2, 355 91 Växjö

206 |


VÅRD & OMSORG

Nya byggnader färdigställda på Kungälvs sjukhus

I

slutet av 2020 genomfördes slutbesiktningen av nya vårdbyggnader för somatisk vård på Kungälvs sjukhus. Totalt omfattar de nya byggnaderna ca 33 000 kvm och erbjuder 280 nya vårdplatser.

En bit utanför Göteborg har Kungälvs sjukhus fått nya byggnader ritade av Sweco. Skanska Sverige var generalentreprenör för projektet och materialvalen på Foto: Bert Leandersson utsidan är enkla, robusta och moderna. Fasaden på de nya vårdbyggnaderna har fått en egen identitet, medan de övriga är vita och på så vis knyter samman befintligt med nytt. De nya byggnaderna är utvecklade och anpassade för att motsvara de krav som verksamheten ställer på moderna arbetssätt och vårdhygien. Dessutom har en ny försörjningsbyggnad byggts för att höja sjukhusets tekniska standard och öka robustheten gällande teknisk försörjning.

Södra Älvsborgs sjukhus investerar stort

M

ellan 2017-2022 håller Peab och Västfastigheter på att rusta upp Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Bland annat har laboratoriet fått sig ett lyft där olika verksamheter nu samlats. 2022 ska Södra Älvsborgs sjukhus infektionsenhet, laboratorium och psykiatri ha byggts om. I projektet ingår ombyggnationer av befintliga sjukhusbyggnader och två helt nya huskroppar. I projektets ena delprojekt ”Framtida laboratoriemedicin” har verksamheterna för klinisk mikrobiologi, klinisk kemi och transfusionsmedicin samlats i nya lokaler. Tidigare var verksamheterna utspridda på olika platser i sjukhuset men nu ligger alla tillsammans med provtagningen precis intill sjukhusets entré. I laboratoriet har även en unik analysplattform monterats. Här jobbar en robot som ser till att analysplattformarna får rätt prover. Budgeten för omvandlingen av laboratoriet landade på 50 miljoner kronor.

Text av redaktionen Text av redaktionen

Välkommen till

031-338 74 80 | www.sanda.se | 207


b

www.branschaktuellt.se

Byggstart för Wilhelmsrogårdens äldreboende I september togs det första spadtaget för Wilhelmsrogårdens äldreboende på Strandängen i Jönköping. Ett stort boende med 90 lägenheter ska ta form – och beräknas vara klart för inflyttning hösten 2023. Wilhelmsrogårdens äldreboende kommer att rymma 90 lägenheter fördelade på nio boendeenheter. Varje enhet kommer att ha gemensamma utrymmen, kök, vardagsrum, tvättrum, förråd och reception. På entréplan kommer det bland annat att finnas träningslokaler, omklädningsrum och frisersalong. Totalt rör det sig om 13 000 kvadratmeter bruttoarea. Bakom projektet, som är en utförandeentreprenad, står Jönköpings Kommun, entreprenören Peab och arkitektfirman Tengbomgruppen. – Det är väldigt roligt att vi fått förtroendet att bygga äldreboendet på Wilhelmsro. Det är ett intressant och viktigt projekt, där vi får vara med och bidra till

den lokala samhällsutvecklingen. Vi ser fram emot att få genomföra det på bästa möjliga sätt, säger Peabs regionchef Anders Bergeling. Jenny Wiberg Larsson, områdeschef, äldreområde 3, socialförvaltningen, Jönköpings kommun: – Jönköping är en växande kommun med en ökad andel äldre, vilket föranleder ett stort behov av fler moderna äldreboenden. Vi ser fram emot byggnationen av Wilhelmsrogården och att kunna erbjuda våra äldre, men också våra medarbetare ett nytt äldreboende med god boendemiljö i framtidsanda. Förvaltningen, tillsammans med övriga aktörer, ser med spänning fram emot byggnationen på Wilhelmsrogården där boende och utemiljö kommer att anpassas för att uppfylla god livskvalitet, säger Jenny Wiberg Larsson. Text av Redaktionen

208 |


VÅRD & OMSORG

Skissbild på Wilhelmsrogården, fasaden från öster. Illustration (Peab)

HÅLLBARA TJÄNSTER FÖR SMÅ OCH STORA BYGGPROJEKT Begränsning och konkurrens om utrymmet på byggplatsen kan vara utmaningar på ett bygge. Vi anpassar oss och hanterar avfallet och återvinningen så att det passar kunden, för bästa effektivitet. Läs mer på ragnsells.se/bygg

Telefon 0771-88 88 88

Containerlösningar Schaktmassor Byggavfall* Farligt avfall – vi hjälper dig med den obligatoriska rapporteringen till Naturvårdsverket Vatten och avlopp

*enligt gällande regler för utsortering av byggoch rivningsavfall enligt avfallsförordningen

Sandhs Fönsterteknik AB är specialiserade på fönsterrenoveringar med över 30 års branscherfarenhet.

ALLT INOM FÖNSTER ÅRET OM

Vi jobbar utifrån Auktoriserat Fönsterunderhåll vilket innebär att vi återanvänder klassiska träfönster med kärnved. Vi bevarar husets karaktär och värdesätter kretsloppstänket vilket är bättre både miljömässigt och ekonomiskt än ett byte till nya fönster.

| 209


b

www.branschaktuellt.se

Bild: Region Västmanland

SKOLA

Sjukhuset i Sala byggs om för 566 miljoner I Västmanland byggs sjukhuset i Sala om för att moderniseras och bli mer tillgänglighetsanpassat. Projektet innefattar en nybyggnation på cirka 10 200 kvadratmeter. I Sala håller ett helt nytt sjukhus på att växa fram. Det ska stå klart sommaren 2022 och idag är bygget i full gång. Nu står en byggnad med väggar, tak och fönster på platsen.

Projektet är en partnering mellan Region Västmanland och ByggDialog och totalt väntas projektet kosta runt 566 miljoner. Nybygget utförs eftersom de gamla sjukhusbyggnaderna hade ett stort renoveringsbehov, och i den nya byggnaden kommer fler verksamheter kunna erbjudas samtidigt som allt blir mer tillgänglighetsanpassat. I samband med bygget av den nya anläggningen har den tidigare sjukhusbyggnaden sålts, och framöver kommer det privata bolaget ProNordic att bedriva annan verksamhet i lokalerna.

Utför håltagning, sågning, slipning, sanering, bilning i betong samt rivning av stora som små Utför håltagning, sågning, slipning, bilning i betong50 samt av stora som små byggnader Bryngelsrud 314, 660sanering, 52, Edsvalla • 070-813 50 rivning • www.bmjbetong.se byggnader Bryngelsrud 314, 660 52, Edsvalla • 070-813 50 50 • www.bmjbetong.se

210 |

Text av redaktionen


NYA PACi R32 GÖR DITT FÖRETAG LITE GRÖNARE

Panasonics värme- och kyllösning för butiker, restauranger och bostäder har både fått ett miljövänligare köldmedium och blivit ännu effektivare. · Kostnadsbesparande lösning tack vare högre energieffektivitet och billigare köldmedium · Datanavi, enkel och smidig uppkoppling till din smartphone. Ladda ner appen och håll upp telefonen mot kontrollen (CZ-RTC5B) för att få information om hela systemet.

A SEER

A SCOP

-20°C

-15°C

VÄRMELÄGE

KYLDRIFT

99%

A++ SEER / A+++ SCOP gäller för PACi Elite av kassett-typ, storlek 3,60kW (KIT-36PU2ZH5).

www.aircon.panasonic.se

FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT

5

ÅRS

GARANTI PÅ KOMPRESSOR

R32 NYTT MILJÖVÄNLIGT KÖLDMEDIUM


b

www.branschaktuellt.se

Illustration: Carlstedt Ark.

Sjukhus byggs ut för miljardbelopp Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett byggs ut med varsin ny vårdbyggnad för akutvård. Det är NCC som i samverkan med Region Sörmland uppför byggnaderna med ett ordervärde om cirka 2,4 miljarder kronor.

212 |


VÅRD & OMSORG Illustration: Carlstedt Ark.

Humana öppnar nytt äldreboende i Ängelholm

I

somras var det dags för Humanas nybyggda äldreboende Sommarsol i Ängelholm att öppna. Äldreboendet omfattar 60 platser i två plan med en gestaltning som harmoniserar med omgivningen och blir grunden i det nya Sommarsol. – Tillsammans med Odalen fastigheter har vi skapat ett unikt Illustration: Tyrens äldreboende som utöver sin funktionalitet både har tilltalande design och är väldigt hemtrevligt, säger Anders Broberg, affärsområdeschef för Humanas äldreomsorg. Mossväggar, konserverade växter och träd förstärker Humanas välutvecklade koncept för egen regiboenden och de generösa fönsterytorna bjuder in naturen från alla håll.

S

jukhus byggs ut för miljardbelopp Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett byggs ut med varsin ny vårdbyggnad för akutvård. Det är NCC som i samverkan med Region Sörmland uppför byggnaderna med ett ordervärde om cirka 2,4 miljarder kronor. Byggnaderna omfattar cirka 45 000 respektive 8 500 kvadratmeter och kommer bland annat inrymma akutmottagning, operationssalar och sterilcentraler. Vid Mälarsjukhuset som är Sörmlands största, placeras en ny huvudentré i byggnaden som även innehåller avdelningar för förlossning, neonatal och hjärtintensiv.

– Under dagtid flödar ljuset in naturligt via atriumgårdarna, fortsätter Anders. Kvällstid och under de mörka årstiderna skapar Humanas intelligenta ljussystem ett naturligt dagsljus som bidrar till ett ökat välbefinnande. Boendet har sedumtak. Det fungerar både som ett effektivt skydd mot sol och en bra isolering, som håller kylan ute på vintern. Ur miljösynpunkt är det ett bra tak eftersom det är energisparande. Text av redaktionen

– Det är stora komplexa byggprojekt där partnering är den bästa samverkansformen både gällande kvalitet och pris och vi har historiskt goda erfarenheter från vår samverkan med NCC, sade Johnny Niskanen, projektchef byggledning i Region Sörmland i ett pressmeddelande vid projektets tillkännagivande. >> | 213


b

www.branschaktuellt.se

Illustration: Carlstedt Ark.

>> Partnering är en samverkansform som blivit alltmer populär, där nyckelaktörerna samarbetar och fattar gemensamma beslut genom en öppen dialog i en transparent arbetsmiljö.

Illustration: Carlstedt Ark.

– Det är komplext att bygga akutvård med omfattande installationsarbeten och höga krav på avancerad medicinteknisk utrustning. Med NCC:s breda erfarenhet från sjukhusbyggnationer kan vi projektera och bygga de båda sjukhusen parallellt för att skapa synergier. Därmed kan produktionstiden kortas ner, kostnader hållas nere och vi kan nå bättre kvalitet med patientens bästa i fokus, kommenterar Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Buildings Sweden, i ett pressmeddelande om projektet. Just nu pågår grundläggningsarbeten av Mälarsjukhusets E62. Vid Nyköpings

lasarett jobbar man för tillfället interiört med installationsarbeten, montage av hissar och gipsning av akutvårdsbyggnaden N54, samt provning och städning av vårdbyggnad N55. - Vi lämnar över Vårdbyggnad N55 nu i november, säger Amelie Winberg, presschef för NCC i Sverige. Byggnaden vid Nyköpings lasarett beräknas stå klar vid årsskiftet 2022/2023 och den vid Mälarsjukhuset under våren 2025. Båda dessa får, utöver modernare vårdlokaler, även betydligt lägre energiförbrukning och driftsekonomi. Projektet ingår i ett strategiskt partneringsamarbete mellan Region Sörmland och NCC för utbyggnad och ombyggnad av tre sjukhus i Sörmland. Samarbetet tillkännagavs 2015 och omfattar utöver ovan nämnda sjukhus även Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

Vi ritar framtidens sjukhus

Text av redaktionen Hanna Börjesson Ansvarig arkitekt för Nyköpings Lasarett

214 |


LG Contracting kommenterar LG Contracting är utvalda som samarbetspartner där man bistår Rörgruppen med VS-arbeten, medicinska gaser och sprinkler i projektet Nyköpings nya sjukhus. LG Contractings systerbolag Sprinklerbolaget ansvarar för installation av sprinkler. Enligt Peter Johansson, projektledare på LG Contracting har samarbetet mellan de olika de olika yrkesgrupperna varit bra där stor vikt har lagts på planering för att undvika krockar. ”I projekteringsskedet har vi arbetat med digital tredimensionell ritning, den så kallade 3D-modellen som vi sedan tagit med oss ut i produktionen. Det ger våra montörer möjlighet att se alla installationer innan allt är uppsatt i en mobilapp. I samma app gör vi dessutom all egenkontroll. Denna samordning

har verkligen underlättat arbetet”, säger Peter Johansson. Tiden har varit den stora utmaningen i projektet, en utmaning som man varit medveten om från början, enligt Peter Johansson som beskriver planering i tidigt skede som den största framgångsfaktorn i arbetet mot klockan. ” Eftersom det är ett sjukhus och det är verksamhet dygnet runt 365 dagar om året så är det svårt att kunna koppla in sig på befintliga system. Men där har samarbetet med NCC och Region Sörmland funkat mycket bra. Det har blivit sena kvällar och tidiga mornar för att kunna göra dessa inkopplingar. Sen är det alltid problem när man ska docka ett nytt hus med ett gammalt där verksamheten är känslig för störningar men där tycker jag att alla parter försökt lösa problem så smidigt som möjligt”, avslutar Peter Johansson.

www.branschaktuellt.se

| 215


b

www.branschaktuellt.se

Entreprenören kommenterar Ramirent är en av huvudleverantörerna till projektet Nyköpings nya sjukhus. Uppdraget innebär leverans av hyrmaskiner och tjänster såsom handmaskiner, bygghissar, liftar och moduler samt projektering av tillfälliga anläggningar på värme och el. Samarbetet med NCC beskriver Victor Magdesjö, säljare på Ramirent som gott. ”Ett samarbete med daglig kontakt kring leveranser, maskiner, returer och eventuella

problemlösningar. Ett mångårigt och gott samarbete med bra förståelse för varandra”, säger Victor som berättar att Ramirent precis startat upp nattleveranser till projektet. ”Nattleveranser kommer underlätta logistiken på plats. Ihop med det kommer vi ha bemanning på plats dagtid för utleverans och mottagande av maskiner”. Läs mer om Ramirent: https://www.ramirent.se/ om-oss/om-ramirent

Hyr dina maskiner hos oss!

Hos Ramirent hittar du Sveriges största utbud av alla typer av byggmaskiner, ställningar, liftar och allt som behövs för ditt byggprojekt. Besök något av våra 80 kundcenter eller slå oss en signal så hjälper vi dig att hitta precis det du behöver. Du hittar ditt närmaste kundcenter på ramirent.se Välkommen!

Din lokala maskinuthyrare

216 |


VÅRD & OMSORG n le

e sd

ad st a ny n m. e r d fra dä xer ng ä pi n v ö e k rr mn o a iN h ge Inre a t

on

B

m od

RÄTT SAK PÅ RÄTT PLATS, I RÄTT TID. Hos oss får du alltid professionell hjälp av vår kunniga personal som hjälper dig att gå från vision till verklighet med ditt projekt.

Malmgatan 4, Norrköping | 011-32 15 70 | Öppet. vard kl 07.00-16.00

| 217


b

www.branschaktuellt.se

På uppdrag av Arwidsro har Noccon byggt vårdboendet Brädgården. Foto: Oskar Omne

VÅRD OCH OMSORG

Brädgårdens nya vårdboende ska skapa lugn och harmoni I Västmanland byggs sjukhuset i Sala om för att moderniseras och bli mer tillgänglighetsanpassat. Projektet innefattar en nybyggnation på cirka 10 200 kvadratmeter.

Vårdboendet har designats med lugn och harmoni i åtanke. Foto: Oskar Omne

Den fem våningar höga vårdboendet omfattar totalt 80 lägenheter och är designat med lugn och harmoni i åtanke. Byggarbetet har pågått sedan november 2019 och är nu färdigställt. Vårdbolaget Humana, som är hyresgäst och operatör av vårdboendet, lägger stor vikt i utformningen och funktionerna i såväl lägenheterna som de gemensamma ytorna. – Vår förhoppning är att de boende kommer trivas och att de känner att de har en bra boendemiljö, säger Magnus Ekman.

218 |


Det har även gått bra hållbarhetsmässigt i projektet. Ambitionen var att bli certifierad enligt Miljöbyggnadsnivå Silver. Det målet har nu uppnåtts. Utöver certifieringen har solceller installerats på taket. Det finns två våningar garage under mark som innehåller 90 platser och här har även laddstolpar för elfordon installerats. Projektet har gått framåt trots coronapandemin. Det fanns oro för att produktionen skulle påverkas, men enligt Magnus Ekman ska arbetet varken ha drabbats av leveransfel eller sjukdom. Text av redaktionen På taket av byggnaden har de boende fått en terrass. Foto: Oskar Omne

www.galore.se

UTFÖR ELINSTALLATIONERNA Vi utför elinstallationerna på Kv. Brädgården

www.branschaktuellt.se

| 219


b

www.branschaktuellt.se

Brädgårdens nya vårdboende ska skapa lugn och harmoni Slutbesiktningen för det nya vårdboendet i kvarteret Brädgården i Norrtälje blev godkänd och projektet står nu klart. Det är Noccon AB som har byggt kvarter Brädgården på uppdrag av Arwidsro Fastighets AB.

220 |


VÅRD & OMSORG Illustration: Oscar Omne

Den fem våningar höga vårdboendet omfattar totalt 80 lägenheter och är designat med lugn och harmoni i åtanke. Byggarbetet har pågått sedan november 2019 och är nu färdigställt.

Projektet har gått framåt trots coronapandemin. Det fanns oro för att produktionen skulle påverkas, men enligt Magnus Ekman ska arbetet varken ha drabbats av leveransfel eller sjukdom.

Vårdbolaget Humana, som är hyresgäst och operatör av vårdboendet, lägger stor vikt i utformningen och funktionerna i såväl lägenheterna som de gemensamma ytorna.

Text av redaktionen

– Vår förhoppning är att de boende kommer trivas och att de känner att de har en bra boendemiljö, säger Magnus Ekman. Det har även gått bra hållbarhetsmässigt i projektet. Ambitionen var att bli certifierad enligt Miljöbyggnadsnivå Silver. Det målet har nu uppnåtts. Utöver certifieringen har solceller installerats på taket. Det finns två våningar garage under mark som innehåller 90 platser och här har även laddstolpar för elfordon installerats. | 221


b

www.branschaktuellt.se

Äldreboende öppnat i Särö: ”Platserna är välbehövliga inför framtiden” I februari kunde de första boende flytta in på ett nytt vård- och omsorgsboende i Särö utanför Kungsbacka.

D

et beskrivs av Kungsbacka kommun som ett modernt boende med 80 platser. Prislappen landade på 215 miljoner kronor och byggentreprenören Brixly står för

”Vi hjälper våra kunder att sänka sin energianvändning med hjälp av effektiva system och flexibla lösningar. Vår erfarenhet är att helhetslösningar inte behöver vara komplicerade eller kostsamma.”

www.crf.se

222 |

konstruktionen av huset, som också inkluderar kafé och restaurang. – De nya platserna är välbehövliga inför framtiden även om vi just nu kan erbjuda alla som står i kö till ett boende plats inom tre månader som lagen kräver, säger Helene Ljungqvist, verksamhetschef för de kommunala vård- och omsorgsboendena samt hemsjukvård och rehabilitering på förvaltningen för Vård & Omsorg. Ljungkvist tillägger att ytterligare tre byggen av vård- och omsorgsboenden planeras i närliggande Björkris och Anneberg. Text av Fredrik Fahlman


VÅRD & OMSORG

Särö Foto: Kungsbacka kommun

| 223


b

www.branschaktuellt.se

Innegården till Kapellgärdets 158 nya premiumlägenheter. Pressbild: Veidekke

VÅRD OCH OMSORG

NU ÄR NORDENS STÖRSTA VÅRDHEM FÄRDIGBYGGT I Uppsala har bygg- och anläggningsföretaget Veidekke byggt Nordens största vårdhem tillsammans med Fastighetsförädlarna AB. I projektet har även ett nybygge av 158 lägenheter och en förskola ingått, och i mars blev projektet klart för överlämning.

P 224 |

å Kapellgärdet strax norr om Uppsala står nu 158 nya bostadsrätter, två sammansvetsade vårdhem och en ny förskola färdigbyggd. Vårdhemmet har med sina 200 platser blivit Nordens största vårdboende.

- Det här har varit ett stort projekt som hållit på under tre år och nu när allt är färdigbyggt kan vi presentera ett projekt som alla är väldigt nöjda med. Arbetet är mycket väl utfört och husen är av en otroligt fin kvalité, så det här är ett projekt vi är väldigt stolta över, säger Anthony Norén, regionchef för region Uppsala på Veidekke.


VÅRD & OMSORG

I projektet, som kostat runt 600 miljoner, har vårdboendet byggts ihop med lägenhetshuset via ena gaveln, samtidigt som förskolan byggts på bottenplanet av en av vårdhemmets två delar.

Har det funnits några utmaningar i projektet? - Under projektets gång hade vi ett grannbygge på andra sidan gatan som utfördes av en annan aktör. Det blev en utmaning eftersom vi var två entreprenörer som fick dela på en väldigt liten yta, men det löstes genom att samordna logistiken, säger Anthony.

Finns det något i projektet som stuckit ut lite extra? - Förutom att vi byggt Nordens största vårdboende har projektet inneburit ett bygge av 158 premiumlägenheter. Beställarna hade speciella önskemål att premiumkök skulle förbeställas till lägenheterna, och det var både roligt och utmanande att arbeta med produkter som inte tillhör det normala, säger Anthony. I mars i år kunde Veidekke överlämna det färdiga projektet till Fastighetsförädlarna och nu står byggnaderna redo för inflytt.

Text av Emilia Granberg

Flexibilitet är nyckelordet. Martinsons stomsystem i limträ och KL-trä är utvecklade för att erbjuda både frihet i utformning och möjlighet till riktigt smarta lösningar. Det kan handla om alltifrån höga flerbostadshus och kontorshus, till stora påbyggnader där den låga vikten hos våra stomsystem skapar möjligheter som andra material inte är i närheten av. Som sagt, systemet gör dig fri. Det gillar vi.

Bild: Utopia Arkitekter

KORSNINGEN ÖREBRO BYGGHERRE Castellum ARKITEKT Utopia Arkitekter ENTREPRENÖR NA Bygg

| 225


b

www.branschaktuellt.se

Entreprenören kommenterar Miele är tillverkare av högkvalitativa hushållsprodukter och kommersiell utrustning. Sedan det grundades år 1899 har bolaget levererat varor och utrustning i enlighet med sitt motto: ”Immer besser” – alltid bättre. Mieles produkter håller högsta hygien- och hållbarhetskrav med marknadens lägsta energiförbrukning på tvättutrustning och går hel i linje med Agenda 2030 för de globala miljömålen. I projekt Kapellgärdet/Kvarngärdet har Miele främst bidragit med rätt maskiner på rätt plats, men även inom ytterligare ett flertal discipliner. – Vi har hjälpt till med planering och bidragit med kunskap om hur placeringen ska vara i en modern

Högsta kvalitet i alla lägen Det som gör oss unika, förutom vår över 100-åriga historia, är att vi tillverkar professionella disk- och tvättmaskiner samt medicinteknisk utrustning. Vi har ett komplett utbud av maskiner särskilt utvecklade för krävande förhållanden. För att säkerhetsställa en god hygien gäller det att välja disk- och tvättmaskiner samt medicinteknisk utrustning med omsorg. Miele. Immer Besser.

226 |

tvättstuga. Vi har levererat en komplett installation av tvättstugor samt diskmaskiner i de olika köken. Detta har vi gjort med hjälp av JMAB, vår externa installationspartner i Uppsala, säger Håkan Abrahamsson, distriktschef hos Miele.

Hur har samarbetet med Veidekke fungerat? – Det har varit utmärkt! Vi har haft en bra och transparent dialog från dag ett. Vi har haft en väldigt bra planering i detta projekt och fick möjligheten att vara med i ett tidigt skede i projekteringen, vilket är A och O för att det ska fungera. Vi är väldigt stolta över att ha fått leverera dessa kvalitetsmaskiner till Veidekke och sedermera Attendo, säger Håkan Abrahamsson.b

www.branschaktuellt.se

Toppmodern anläggning ska säkra Säffles fjärrvärme I Säffle håller Värmevärden på att bygga en ny toppmodern fjärrvärmeanläggning för att säkra en hållbar fjärrvärme till Säffle kommuns invånare. Satsningen på 280 miljoner har kommit att kallas för Framtidssteget Säffle och beräknas kunna tas i drift i december i år. I projektet Framtidssteget Säffle har Värmevärden valt att satsa stort i liten kostym. Visionsbild: Afry

Den 30 september 2020 togs första spadtaget för Säffles nya fjärrvärmeanläggning. Nu, ett år senare, finns både en ny skorsten, en ny panna och en 50 meter hög ackumulator på plats. I början av sommaren i år nåddes en stor milstolpe i projektet när den övre delen av ackumulatorn skulle lyftas på plats. Toppen som var 25 meter hög med en vikt på 47 ton lyftes på plats av projektets totalentreprenör Brixly, och för jättelyftet krävdes en specialbeställd kran och noggrann manövrering. Idag står ackumulatorn på sin plats vid anläggningen och med sin fulla höjd mäter tornet 50 meter i höjd och 13 meter i diameter. I projektet, som även kallas Framtidssteget Säffle, har byggherren Värmevärden valt att satsa stort på fossilfria bränslen. Den nya pannan, som prefabricerats i Tjeckien, ska nämligen klara av flera sorters återvunna bränslen, vilket gör att anläggningen ska kunna möta framtidens ökade miljökrav. Dessa satsningar byggs enligt

228 |


I projektet Framtidssteget Säffle har Värmevärden valt att satsa stort i liten kostym. Visionsbild: Afry

Värmevärden ofta i en betydligt större skala, men genom projektet vill Värmevärden visa att det går att satsa stort även i liten kostym. - Vi är villiga att investera stort i våra anläggningar för att säkerställa en långsiktigt hållbar fjärrvärme på de orter där vi verkar, säger Anders Ericsson, vd på Värmevärden.

Nu börjar det närma sig ett avslut i projektet och Värmevärdens mål är att kunna tända pannan i oktober, börja elda det återvunna bränslet i november och att ta över driften strax innan jul i år. Text av Emilia Granberg

| 229


b

www.branschaktuellt.se Varulagret kommer att försörja hela Sverige med Coops varor. Pressbild: Coop

INFRASTRUKTUR

COOP BYGGER NY JÄTTEANLÄGGNING – BLIR EN AV EUROPAS STÖRSTA

F

ör att ytterligare stärka Coop för framtiden byggs en ny helautomatiserad varuterminal i Eskilstuna. Den nya varuterminalen blir en av Europas största helautomatiserade terminaler för livsmedel och beräknas vara i full drift under andra halvåret av 2024. I Eskilstuna bygger den lokala byggfirman Tommy Allström Byggproduktion Coops nya jättelager. Byggherre för projektet, som väntas kosta 1,5 miljarder, är DWS. Det nya varulagret blir helautomatiserat

Magnus Johansson och Jimmy Jansson Magnus Johansson, vd för Coop Sverige och Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, på byggplatsen. Pressbild: Coop

I Eskilstuna bygger Coop en ny helautomatiserad varuterminal. Foto: Tommy Allström Byggproduktion 230 |

och tillsammans med en ny logistiklösning blir anläggningen hjärtat i Coops varuförsörjning. Härifrån kommer hela Sverige förses med färskvaror, kolonial och nonfood-varor. - Vi ser att Coops konkurrenskraft framåt kommer att byggas utifrån snabbhet, innovation och digitalisering. Med en central och automatiserad terminal kan vi serva våra kunder bättre, effektivisera vår verksamhet och förstärka vårt hållbarhetsarbete när fler transporter kommer att gå på tåg, säger Magnus Johansson, vd Coop Sverige.

I den nya terminalen kommer alla processer från varumottagning till lastning ske automatiserat dygnet runt. Här ska den nya logistiklösningen frigöra tid för butikspersonalen när varorna beställs automatiskt och när varorna kommer mer effektivt. På det kommer terminalen även att förses med tågspår in på tomten för att Coop ska kunna utöka andelen transporter på tåg. Det första spadtaget togs i oktober 2020, och för Tommy Allström Byggproduktion är bygget ett extra spännande projekt.


INFRASTRUKTUR - Vi bygger flera logistikbyggnader men det här är vårt största kontrakt någonsin. Det är verkligen ett jätteroligt och inspirerande projekt, säger Tommy Allström, vd för bolaget, och fortsätter:

FAKTA OM: TERMINALEN

- Nu är lagret till stora delar färdigbyggt. Det som kvarstår är att färdigställa golvet och mindre invändiga arbeten så som målning. Golvet väntas vara färdigställt inom några veckor. Samtidigt som terminalen byggs färdigt har automationsentreprenaden kommit i gång på platsen. Själva bygget av den nya terminalen väntas vara klart i februari 2022 och efter det ska arbetet med automationssystemet färdigställas.

• Terminalen kommer att leverera varor till samtliga Coops cirka 800 butiker, och kommer att hantera färskvaror, kolonial och nonfood-varor.

• Coops terminal blir en av Europas största helautomatiserade terminaler för livsmedel.

TOTALENTREPRENÖR Till Coops terminal

• Full drift under andra halvåret av 2024. En av Europas största helautomatiserade terminaler för livsmedel i Eskilstuna logistikpark • Cirka 400 arbetstillfällen vid full drift, samt

Tomten som terminalen byggs på är 276 000 kvadratmeter stor och själva byggnaden får en totalyta på 109 000 kvadratmeter. Terminalen väntas vara i full drift under andra halvåret av 2024 och ska ge 400 arbetstillfällen när allt är färdigställt. Utöver det kommer anläggningen även kunna ta in 100 säsongsarbetare. Text av Emilia Granberg

ytterligare 100 säsongsarbetare. • Tomten för terminalen är 276 000 kvm stor, vilket motsvarar 51 fotbollsplaner. • Terminalbyggnaden har en grundyta på 77 000 kvm (14 fotbollsplaner), och en totalyta på 109 000 kvm. • Byggnaden har tre olika höjder; 15, 26 och 36 meter • På tomten byggs två tågspår på 1 km, där Coops 600 meter långa tåg med varor kan lasta och lossa flera gånger per dag.

tabyggproduktion.se | 231


b

Sponsrat inlägg

INFRASTRUKTUR

Samverkan bereder vägen till Jönköpings nya vattenverk Informationstavla om inblandade i projektet, Foto: Jonas Castenbrandt från NCC

Det nya vattenverket som byggs just nu kommer att stå färdigt 2023. Dessutom ska det vattenverk som finns på platsen redan i dag renoveras för att stå klart knappt ett år senare. I kommunens satsning ingår även två andra projekt, en vattenledning vid A6-området och en reservoar på Ekhagen. – Häggebergsprojektet är en del i ett långsiktigt arbete med att stärka dricksvattenförsörjningen i Jönköpings kommun med åtgärder både på vattenverk och ledningsnät, säger Thomas Rodhin, Jönköping Kommuns VA-chef.

232 |

Det finns redan ett vattenverk i Häggeberg i närheten av Kortebo norr om Jönköping. Men för att trygga dricksvattenförsörjningen en lång tid framöver bygger kommunen ett nytt vattenverk bredvid det gamla. Verkets upptagningsområde är Vättern. Norrahammar, Taberg, Månsarp, Barnarp, Bankeryd är orter i Jönköpings kommun som försörjs från Häggeberg, liksom Habo i Habo kommun – Den anläggning vi bygger idag ska kunna säkra vattenförsörjningen i minst 50 år framåt. Det gamla vattenverket är från 1950 och utan åtgärder så hade risken för problem med vattenförsörjningen blivit oacceptabelt hög, säger han. Det nuvarande vattenverket är i drift under hela byggnationen och det innebär utmaningar.


Sponsrat inlägg

Roger Rodhin, VA-chef, Jönköping Kommun, Foto: Gabriel Baho, NCC

– Den största utmaningen är att entreprenaden inte ska få påverka dricksvattenproduktionen under byggtiden. Men projektet flyter på väldigt bra och går enligt plan, konstaterar Thomas Rodhin. Projektet genomförs i samverkan med NCC som är totalentreprenör. – Det finns flera fördelar med samverkansentreprenader. För oss är väl den största nyttan att genom hela projektet vara med och påverka utformningen av verket, säger Thomas Rohdin. Även Per Johansson, från NCC, är nöjd med arbetsformen och ser många fördelar med delat ansvar. Både han och Thomas Rohdin betonar vikten av att beställaren verkligen ser sin roll och bemannar upp med kompetens inom projektets olika områden. – Samverkan är en väldigt bra arbetsform som kortar ledtider och skapar bra förutsättningar för att jobbet i slutänden ska bli så som kommunen vill ha det, säger Per Johansson, affärschef vid NCC.

För det nya vattenverket i Häggeberg har man redan färdigställt betongarbetena och påbörjat arbetet med fasaderna och taket. Nu är det framför allt det invändiga arbetet som ska göras. El, ventilation och processutrustning ska installeras. – Vad som återstår framöver är även att driftsätta, trimma och justera in den nya anläggningen så vi kan leverera ut vatten på nätet om cirka ett år, säger Roger Rhodin. Text av redaktionen

Bygget i full gång, Foto: Gabriel Baho, NCC


b

Sponsrat inlägg

Vattenverket i Häggeberg använder unik filterlösning. Med Hydrotechs filterlösningar går det att rena stora volymer vatten med hög jämn kvalitet och minimalt underhåll. Detta är en av anledningarna till att företaget fått levererat och installerat ett nytt skivfilter till Häggebergs vattenverk på uppdrag av NCC.

Varje projekt är väldigt unikt och självklart också Häggeberg.

– Vi blev initialt kontaktade av Sweco och NCC som då hade fått i uppdrag av Jönköpings kommun att ta fram ett nytt skivfilter till det nya vattenreningsverket Häggeberg. Vi har två befintliga filter där sedan tidigare. Lösningen blev ett skivfilter, av typen HSF 2612-2F från Hydrotech.

Viktiga aspekter i VA-projekt är en tät dialog och en vilja från alla berörda att vara lösningsorienterade som också kännetecknar samarbetet med vår beställare NCC.

Hydrotech är ett globalt bolag med utgångspunkt i Vellinge i södra Skåne. Företaget har över 35 års erfarenhet inom vattenrening och är en del av Veolia Water Technologies. Som en av de största tillverkarna av filter inom vattenrening med över 11 00 installationer världen över har företaget etablerat sig som en stor och viktig aktör inom området. När bygget är klart om två år kommer vattenverket i Häggeberg att fortsätta leverera rent och säkert dricksvatten. Hur känns det att få vara delaktiga i ett detta samhällsviktiga projekt? – Då Hydrotech har Världen som arbetsfält till merparten av våra installationer så är det med en stor känsla av stolthet att kunna bidra med innovativa lösningar. Att få en ytterligare möjlighet att leverera ett Diskfilter inom Sverige - säger Jonas Rosberg, Sales Engineer på Hydrotech.

234 |

Häggebergs projektet ställde lite specifika krav då det är ett dricksvattenverk med hög säkerhet, detta flöt dock på smidigt och vi vill rikta ett stort tack till alla inblandade.

Då vi ständigt arbetar med utveckling av vår produktportfölj inom vattensektorn så ställer det hela tiden krav och utmaningar för att fortsatt ligga i framkant. Både ur ett hållbarhetsperspektiv men även att våra kunder kan dra nytta av Hydrotechs expertis inom filtrering. Referenser: - Vombverket (Skåne) Dricksvatten - Duvbacken ARV (Gävle) Unik filterlösning med 3st trumfilter för Bräddvattenrening och 2 st. Skivfilter för efterpolering. Hydrotech har många intressanta projekt framöver samtidigt som vi i skrivande stund har levererat 120 st. filter till världens största vattenreningsverk Bahr El Bakar i Egypten. Vi är tacksamma för förtroendet från NCC och hoppas på fler uppdrag i framtiden, samt att även passa på att tacka all berörd personal i detta projekt avslutar Jonas Rosberg.


Driftsäker bräddvattenrening Föråldrade ledningsnät i kombination med kraftiga regn, snösmältning och höga vattenstånd gör att de kommunala avloppssystemen ibland inte mäktar med och att orenat avloppsvatten varje år släpps ut i svenska vattendrag, sjöar och hav. Med allt intensivare nederbörd i framtiden och skärpta utsläppskrav ökar riskerna för att avloppsreningsverken måste brädda och att utsläppsvillkoren kan överskridas. Ett kostnadseffektivt och snabbt alternativ till att förnya ledningsnätet eller bygga nya, större reningsverk, är att installera en bräddvattenrening. Med hjälp av Hydrotechs filterlösningar kan både mängden och koncentrationen av föroreningar till recipienten minskas i samband med bräddningar. Hydrotech levererar filterlösningar för trygg och effektiv drift med ett lågt krav på underhåll för såväl kommunala som industriella reningsverk och andra kommersiella ändamål som exempelvis akvakultur, både globalt och lokalt. Med långa kundrelationer och täta samarbeten med våra kunder utvecklar vi ständigt nya lösningar, och förbättrar befintliga, med fokus på att förenkla och förbättra för alla.

Läs mer om våra produkter och lösningar på hydrotech.se


b

www.branschaktuellt.se

Största investeringen i Finnvedens Bils historia Foto: Liljedahl Group Fastighets AB

I

Värnamo håller Liljedahl Group Fastighets AB på att bygga om Finnvedens Bil. Investeringen som innefattar både om- och tillbyggnad av anläggningen är företagets största investering någonsin. I november 2020 började Finnvedens Bils anläggning i Värnamo en totalomvandling. I projektet ingår rivning av en tidigare bilhall som ersätts av en ny och högre byggnad på cirka 1 900 kvadratmeter. Förutom nya försäljnings och visningslokaler kommer det även byggas ett nytt däckcenter med förvaring samt en utbyggnad av befintlig skadeverkstad.

Projektet med den nybyggda anläggningen ska vara färdigställt i november 2021 och kommer att bli den största investeringen i företagets historia. - Genom investeringen får vi en toppmodern anläggning och blir väl rustade att möta den spännande framtid vi står inför, säger Robert Larsson, vd för Finnvedens Bil.

Text av redaktionen

branschaktu llt

Nyheter för dig i karriären

Vill du ha koll på vad som händer inom bygg-, infrastruktur, -energi och industribranschen?

070-698 50 54 www.smamal.se

236 |

Anmäl dig till våra nyhetsbrev och få utvalda nyheter direkt i din inkorg.


Trött på tunga lyft och dyra betonginstallationer? Brunnarna och kanalerna från Melbye ger dig lösningen. Som ett av de ledande företagen inom försäljning av lösningar för infrastruktur, kan Melbye Skandinavia erbjuda brunnar och kanaler som ersätter de traditionella alternativen i betong. Ett exempel är kabelbrunnen Ultima Connect, som ger dig stor flexibilitet, enklare installation och minskade kostnader – helt utan behov av dyra maskiner. Installation på en timme! I en bransch som länge har dominerats av dyra och tunga betongkonstruktioner kan Melbye erbjuda lösningar som eliminerar tunga lyft och lång installationstid: -Våra brunnar och kanaler klarar alla belastningar och har samma egenskaper som betong när det gäller hållfasthet. Den stora fördelen är att de är modulbyggda, lätta och flexibla i storlek.

Modulbyggd, flexibelt och säkert Med den modulbyggda konstruktionen låter sig Ultima Connect enkelt anpassas efter installationsmiljön. Den gör dessutom arbetsförhållanden mer säkert, Palm berättar: - Med Ultima Connect eliminerar du stora, djupa schakter med klämrisk för anläggningsarbetare, och du undviker tunga lyft. Resultatet ger säkrare och bättre arbetsförhållanden.

Enkel integrering med multikanaler

Inget behov för dyra kranbilar

Tillsammans med Melbyes multikanalserie, QA-kanaler, bildar Ultima Connect ett unikt och komplett system för kabeldragning under jord. Även QA-kanalerna består av lätta moduler, och installeras enkelt med ett klicksystem. Vår flexibla multikanal-serie är tillverkad i återvinningsbart material, väger lite och garanterar ett lättillgängligt kabelsystem utan betongingjutna rör.

Ett exempel är den modulbyggda kabelbrunnen Ultima Connect, som produceras i GRP (glasfiberarmerad plast) med hög hållfasthet. - Ultima Connect går betydligt snabbare att installera än traditionella brunnar i betong. Eftersom varje modul väger lite, kan de lyftas av en till två personer och hanteras manuellt. Detta gör installationen snabbare och enklare, helt utan användning av fördyrande kranbilar. Hela installationen är normalt klar på cirka en timme, säger Palm.

Vill du veta mer om våra lösningar? Besök oss på: www.melbye.se


b

238 |

www.branschaktuellt.se


Tema isolering I somras uppdaterade Branschföreingen för lösullsisolering, BFL, tillsammans med Byggföretagen ett tillägg till AB-U 07. Läs om hur det gynnar beställare. Intervju med Roger Blomqvist, kanslichef på branschföreningen. Dessutom pratar vi med Johan Sjölund, verksamhetschef på Isoleringsfirmornas Förening om den nya branschstandard för teknisk isolering som efterfrågats av hela byggbranschen och som man hoppas ska driva innovation.

www.branschaktuellt.se

| 239


b

www.branschaktuellt.se

TEMA ISOLERING

”Ny standard boostar innovation” Teknisk isolering Foto: Anders Nilsson

t is

qv

s

an

N

IO

l kå

s ns

ta is

D

Det har länge saknats en branschstandard för teknisk isolering av rör och ventilationskanaler. Standarden som Isoleringsfirmornas förening, IF, tagit fram har efterfrågats av hela byggbranschen.

-Vi hoppas att den ska driva innovation, locka fler aktörer och framförallt spara energi, säger Johan Sjölund, Verksamhetschef på IF.

i hand med att minska miljöpåverkan, säger Johan Sjölund.

Framtagningen av Branschstandard Teknisk isolering är ett samlingsbegrepp Teknisk Isolering, BTI, ligger helt rätt för isolering på kanaler och rör och är i tiden. Inom Boverket pågår en större något som används både i byggnader och översyn av BBR med syfte att göra ett i industrin. Syftet med teknisk isolering förenklat och konsekvent regelverk för är bland annat att minska såväl värmeJohan Sjölund hela byggsektorn. Det övergripande syftet Foto: Anders Nilsson såväl som kylförluster. Förhindra allt från Boverket är att regler ska bli enklare, från legionellatillväxt till kondensbildning samt tydligare och främja innovation inom byggsektorn. begränsa brandspridning och skydda mot bränn- och frostskador. - Det är här som branschförbund som IF, kommer in. Boverket vill att respektive bransch ska ta ett - I grunden kan man säga att det i mångt och mycket större ansvar för att ta fram moderna de-facto handlar om att spara pengar som i sin tur går hand standarder som kan följa teknikutvecklingen och löpande anpassas. Jag vill mena att hela byggsektorn från materialtillverkare ända till fastighetsägare välkomnar detta synsätt.

Men vad är det då som IF tagit fram med hjälp av medel från byggbranschens utvecklingsfond SBUF? 40 ÅRS EXPERTIS INOM TEKNISK ISOLERING E-post t.z@vidab.nu 240 |

Mobil 070-5897647

Det är grundläggande en standard som ska göra det lätt för aktörer i byggbranschen i allmänhet

I

T RA ST U LL

H

nd Sa


Ventilation o plåt

och VVS-branschen i synnerhet att göra rätt från början. Det är en standard som utgår från en isoleringslösnings U-värde och inte – som tidigare – isoleringens tjocklek oavsett dess energiprestanda. -Till exempel hoppas vi kunna främja innovation, konkurrens och att vi kan se fler spelare på marknaden. Det har till exempel sedan länge använts effektivare och tunnare isoleringsmaterial på kontinenten, men dessa har alltså missgynnats i Sverige av en gammal standard. Nytt är även att den nya branschstandarden för teknisk isolering – för första gången någonsin – även innehåller beräkningsmallar för att räkna på termisk isolering av ventilationskanaler.

Teknisk isolering Foto: Anders Nilsson

BTI utgår från isoleringsklasser. Man har skapat R-klasser för vätskeledande rör och motsvarande V-klasser på ventilationssidan. Vidare standardiserade schabloner och beräkningsmallar för till exempel upphängningar, ingjutna rör samt rör som är inomhus- respektive utomhus. - Det som överraskade mig som arbetade aktivt med att driva på och kontakta berörda i branschen och sammanföra olika kompetenser vid framtagningen av standarden var det stora intresset. Det fanns ett stort engagemang i att vaska fram sakkunniga och ge respons på utkast, menar Johan Sjölund.

- Byggbranschen har kanske ett rykte om sig att vara konservativ, men här förstod alla vikten av att få fram ett gemensamt dokument gällande teknisk isolering som alla kunde luta sig mot. Det blir spännande att se effekten av detta under kommande år. Text av Anders Edström Frejman

www.branschaktuellt.se

| 241


b

www.branschaktuellt.se

TEMA ISOLERING

”Alltid fördel använda behörig entreprenör inom lösull”

D

Så sent som i somras uppdaterade Branschföreningen för lösullsisolering, BFL, tillsammans med Byggföretagen ett tillägg till AB-U 07. et skapar en trygghet och tydlighet för alla då man som beställare vet hur man kan ställa krav på entreprenaden, säger Roger Blomqvist på BFL.

för hur projekt ska genomföras, säger Roger Blomqvist, kanslichef på branschföreningen. Och tillägger att marknadens alla stora tillverkare och entreprenörer är medlemmar.

Branschföreningen för lösullsisolering, BFL, samlar ett 10-tal tillverkare av lösull och drygt 30 leverantörer och konsulter. Det nuvarande namnet har man haft sedan 2018.

Så sent som i somras tog BFL tillsammans med Byggföretagen fram ett tillägg till och ändringar av AB-U 07 just för lösullsentreprenader. AB-U 07 är ett generellt regelverk för underentreprenader inom Roger Blomqvist byggsektorn. Och BFL, och flera andra Branschföreningen -Det centrala för oss är förstås att driva branschorganisationer, utvecklar och förfinar kvalitetsfrågor och tillsammans ta fram regelverk var för sig specifika de-facto-branschstandarder. Syftet är förstås att säkerställa tydlighet och en hög och jämn kvalitet på utförda jobb.

Hedins

BFL erbjuder sina medlemsföretag certifieringskurser för ”Behörig Lösull”. ISOLERING AB

Telefon: 0793485282 E-post: hedinsisolering@outlook.com 242 |

-Företag vars anställda går och klarar kursens tester får alltså rätt att hänvisa till att man är ”Behörig Lösull” i sin marknadsföring och vid andra kontakter med presumtiva kunder. Man kan säga att BFL arbetar parallellt på två fronter. Dels med ett regelverk för lösulls-entreprenader som BFL utvecklat tillsammans med fristående


experter. Och dels med ett kontrollprogram som varje medlemsföretag deltar i. De senare består i att BFL via en extern operatör utför stickprovskontroller på utförda arbeten inom lösullsisolering. Här kontrolleras att entreprenader utförts utifrån de riktlinjer och regelverk som BFL tagit fram. Och att materialspecifika instruktioner från respektive lösullstillverkare följs. Alla dessa stickprovskontroller utförs var för sig av tre oberoende besiktningsmän. -Granskningen, som alla medlemsföretag måste underkasta sig, omfattar allt från dokumentation, användning av checklistor och spårbarhet till allt som omfattar det praktiska genomförandet av entreprenaden. Till exempel förarbete, klimatparametrar, metod och isoleringens tjocklek.

Och han fortsätter: - Vi ser tydligt att beställare börjat ställa krav på utförare och det välkomnar vi. ”Behörig Lösull” är ett verktyg för att veta att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt. Roger Blomqvist menar att det förstås har en stor betydelse att man gör rätt från början. Det gynnar alla. -Vi försöker därför upplysa marknaden om att det finns en branschstandard som omfattar ett antal trygghetsfaktorer. Väljer man en entreprenör som ingår i kontrollprogrammet, som är certifierad ”Behörig Lösull” så finns en viss grundtrygghet inbyggd i systemet. Vår uppfattning är att det är ett program som är väldigt uppskattat av kunderna. Text av Anders Edström Frejman

Klimatsmart isolering Ett bättre val! ✓ iCells cellulosa är ett organiskt

material – cellulosa från barrträd.

✓ iCell cellulosaisolering kan ta

upp och avge fukt som därmed tillåter att huset andas vid användande av ångbroms istället för diffusionsplast.

✓ iCells produktion av cellulosalösull, från råvara till färdig

Takduk

Ångbroms

produkt, förbrukar avsevärt mindre energi än isoleringsmaterial av mineraler eller olja.

✓ iCells produktionsanläggning använder el från vind och vattenkraft.

iCells isolering finns både som lösull och skivor.

iCell Skiva är lätt att hantera, dammar minimalt och inte minst suverän ur arbetsmiljösynpunkt, inget kli, klåda eller andra irritationer – helt enkelt en fröjd för installatören.

✓ iCells tillverkning sker mitt i vår nordiska marknad, vilket ger lägre miljöbelastning från transporter.

Vindskydd

Tejp

Cellulosaisolering från Sverige iCell cellulosaisolering är tillverkad i Sverige hela vägen från råvara till färdig produkt. Råvaran som vi använder är ocirkulerade returtidningar, som i sin tur tillverkats av rena cellulosafibrer från svenska barrträd. Att återvinna tidningar för att göra effektiv isolering är ett utmärkt sätt att spara på råvaror och energi.

Läs mer och hitta närmaste återförsäljare på icell.se

Icell_annons190x125.indd 1

www.branschaktuellt.se

2021-08-24 11:01

| 243


b

www.branschaktuellt.se

FÖRVÅNANSVÄRT NÄRA Byggplåt

Ventilation

Teknisk isolering

Bevego har filialer på 33 platser runt om i landet. För att hitta din närmaste butik gå in på bevego.se

Här hittar du EPD:n

Greenwashing? Nej tack, det behövs inte. Eller vad sägs om ett GWP på

-1,21 kg CO2 eq/kg helt utan klimatkompensation!

Du kan läsa mer om våra produkter på ISOCELL.SE 244 |


Effektiv isolering med HBS spray -skumisolering erhålls överlägsen prestanda och en grönare mer kostnadseffektiv framtid. huntsmanbuildingsolutions.se Telefon: +46 731 574 573

SPECIALISTER INOM TEKNISK ISOLERING OCH BRANDSKYDD! 0470-398 12

lg@lgcisolering.se

Svensk Isolering driver frågor av branschgemensam karaktär för att öka kunskapen om cellulosabaserade isoleringsmaterial. Besök oss gärna på svenskisolering.se

www.branschaktuellt.se

| 245


b

Sponsrat inlägg

Foto: Peter Holgersson

Roch Services arbete med stolpar bygger på unik testmetod Hur ofta tänker du på belysningsstolparnas skick på den allmänna parkeringen? De flesta skulle nog svara aldrig på den frågan men för dig som ansvarar för en allmän yta, där stolpar är en del av verksamheten, kan frågan vara högst aktuell. – Att regelbundet se över stabiliteten på sina belysningsstolpar är en billig livförsäkring, säger Håkan Andrén, teknisk säljare på Roch Services. Belysningsstolpar är som sagt knappast det du primärt tänker på när du befinner sig på en parkeringsplats men faktum är att instabila stolpar kan medföra avsevärda skaderisker för både fordon och allmänhet. Det är därför viktigt med regelbundna kontroller för att bedöma

246 |

stolparnas hållbarhet och skick. – Vi rekommenderar att man utgår från en långsiktig underhållsplan med återkommande bedömningar av stolparnas skick, säger Håkan.


Sponsrat inlägg

Kostnadseffektiv och hållbar testmetod Om belysningen fungerar eller inte är enkelt att konstatera. Betydligt svårare är det att skaffa sig en helhetsbild av stolpens skick. I egenskap av Europas ledande leverantör av stabilitets- och hållfasthetsprovningar av jordförankrade stolpar har Roch Services omfattande erfarenhet av arbete på området. Med den internationellt erkända och patenterade Roch-metoden kan Roch Services registrera mätvärden och data som ger pålitlig information om stolpars stabilitet och hållfasthet. Att därmed selektivt kunna byta ut stolpar sparar både pengar och tid för ägaren. – Stolpar som exempelvis fortfarande uppfyller kraven på säkerhet ska naturligtvis inte bytas ut i onödan. Dels för att det är förenat med en kostnad, dels för att skona miljön. Varje stolpe som kan stå kvar minskar koldioxidutsläppen och miljöpåverkan, säger Alrun Griepenkerl, Senior Manager och Driftchef, Roch Services.

Internationellt erkänd standard – Vår teknologi sätter standarder i hela världen och vi ser fram emot nya samarbetspartners här i Sverige. Under de senaste åren har vi till exempel haft ett mycket positivt samarbete med Trafikverket och vi har nu fått förnyat förtroende att testa ett stort antal belysningsstolpar varje år. Det är jätteroligt och ett bevis på att vår metod är pålitlig, erkänd och unik, avslutar Alrun.

Foto: Peter Holgersson

Med provningsmetoden får du information om: - Materialfel på både stolpe och fundament - Korrosion - Sprickbildning - Placering med koordinater - Höjd - Typ av stolpe - Serviceluckans placering - Eventuella skyltar på stolpen - Fundament och grundläggning testas för: - Frostsprängning - Erosion - Underspolning - Infästningsskador Dessutom fotograferas samtliga stolpar och märks ut i en Google Earth-fil.

Foto: Peter HolgerssonBehöver du en leverans som ska vara framme nyss? Ett framgångsrikt bygge kräver de bästa förutsättningarna. Därför är vi vana vid att våra kunder ställer höga – ja ibland faktiskt orimligt höga – krav. Det låter kanske jobbigt. Men det är faktiskt det vi gillar mest. För när vi får använda vår kunskap, erfarenhet och vårt engagemang till att hjälpa våra kunder skapa framgångsrika byggprojekt, är vi som stoltast. Och det kanske är därför de som kräver mest fortsätter att komma till oss. Precis som de gjort sedan vi startade 1952. Välkommen till Bygma.


REXEL INHOUSE SEP 2021

Har du koll på din energi? Vi hjälper dig att ta kontroll över energin i din fastighet. Läs gärna mer om våra olika energilösningar på rexolution.se

rexolution.se tel 08–12 13 19 00

OFFICIELL ENERGIPARTNER SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET


VI TAR ERA BYGGPROJEKT TILL NYA HÖJDER! Hyrex med nystartade dotterbolaget Hyrex Industri är en av de starkaste aktörerna inom ställningsbranschen i Stockholm och Uppsala.

KVALITETSSÄKRADE VÄDERSKYDD

WWW.HYREX.NU

Hyrex och Hyrex Industri - vi inte bara leder utvecklingen - vi visar vägen framåt.

STOLTA MEDLEMMAR I STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING, BYGGFÖRETAGEN SAMT STIB-AUKTORISERADE.


BYGG NATURLIGT BYGG MED BRANDSKYDD BYGG MED WOODSAFE EXTERIOR

woodsafe.se