Page 1

AKTUELLT

BRANSCH BYGGTIDNINGEN FÖR DIG I KARRIÄREN #3

80

SIDOR BYGG REPORTAGE

Järngrinden utvecklar ny stadsdel SIDA 66

SIDA 18

TORSPLAN 2 ”Fastigheten möter de högsta miljökraveN”

MINISTERN MOT VÄGGEN EXKLUSIV INTERVJU: SÅ VILL BOSTADSMINISTERN FÖRKORTA BYGGPROCESSEN SID. 6 www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 1


TRE TUFFA

Tryckhållfasthet, brandsäkerhet, och riktig energieffektivitet – Finnfoam, FF-PIR, FF-EPS gör isoleringen snabbare, säkrare och mer hållfast. FF-EPS®, isolering för golv, väggar och tak som ger en mer kostandseffektiv lösning än traditionell EPS FF-PIR® garanterar energieffetivitet i väggar och tak med ett tunnare isoleringsskikt och därmed mera BOAREA. Finnfoam® (XPS) extruderad polystyrene, med hög tryckhållfasthet och låg fuktupptag används Finnfoam som mark- och frostisolering. Alla tre isoleringar ger fukttekniskt säkra konstruktionslösningar och en bidragande faktor att uppnå luft-och diffusionstäta konstruktioner. Du finner alla hos Finnfoam.

www.finnfoam.fi


R I N G OSS PÅ 03 1 – 43 50 9 0 E LLE R GÅ I N PÅ W W W. M I LLETEC H . S E

BRA PRISER & SNABBA LEVERANSER Med ett av Sveriges bredaste sortiment och bästa priser när det gäller taktillbehör, infästningar och taksäkerhet erbjuder Milletech allt vad en takläggare kan tänkas behöva, bortsett från tätskikt och isolering. Vi är dessutom lyhörda för eventuella behov av nya produkter och kan även lösa svårlösta fall där en udda produkt krävs. Har du frågor och funderingar kan du tryggt vända dig till oss.

Takljuskupol 3-glas Rundad eller pyramid: Vi har de flesta storlekar i lager.

Uppstignings-/ inspektionslucka

Brand- och komfortventilatorer

• Låsningsbar från insidan • Träram med svart eller tegelröd kondensisolerad plåtlucka. • Går att måttbeställa i valfri storlek

Maila eller ring oss för offert på brandventilatorer. Skicka antal, mått och vad för innehåll ni behöver, Så återkommer vi med offert så snart vi kan. Maila till mikael@milletech.se

Värmeisolerad

Takbrunn, Rostfri Takbrunn perforerad platta.

Dukbrunn

Pappbrunn

Rostfri, syrafast. Ljus- och mörkgrå.

Rostfri, syrafast.

1,5 m självreglerande värmekabel, 1 m kallkabel. Rostfri. Lövsil ingår.

Quadro-hylsor (förmonterade) Plåt-, trä-, betong- och lättbetongskruv. Vinterhandske Getskinn. Ger ett mycket bra skydd och är extremt skön för arbete i kallt väder.

Gummistos 5 – 400 mm Material: vulkaniserat EPDM-gummi. Rostfri slangklämma ingår.

Takstos för plåttak 6-483 mm. EPDM-Gummistos i tripptrapp modell för plåttak, exkl slangklämma

Leister Triac ST Sollex kniv Svensk kvalitets kniv. Smart funktion för smidigt byte av knivblad.

Varmluftspistol. Effekt: 1600 W. Max. Temp: 700 °C

VÄ LKO M M E N T I L L O S S O M D U V I L L B LI LI K A LÖ N S A M S O M VÅ R A K U N D E R • Taksäkerhet • Träskruv/bricka • Byggskruv • Lättbetongskruv/bricka • Takstosar • Takbrunnar • Teleskophylsor • Betongskruv • Betongstift • Lättbetongskruv • Plåtskruv med borrspets • Träskruv • Dubbelgängad träskruv • Slangklämmor • Montagehjälpmedel • Brickor • Mätredskap • Verktyg • Betong- / hammarborr • Tätningsprodukter • Skyddsartiklar • Ljuskupoler • Uppstigningsluckor m.m

Bergsjödalen 55 | Göteborg | 031– 43 50 90 info@milletech.se | www.milletech.se


18

FASTIGHET: Torsplan 2 presenteras

AKTUELLT

BRANSCH Branschaktuellt.se är den självklara portalen för näringslivets beslutsfattare. Vårt redaktionella uppdrag är att leverera branschnyheter, analyser, rapportera om nya projekt och affärer. Med intervjuer från branschens främsta experter kliver våra läsare in i en miljö som anses trovärdig och respekterad. Branschaktuellt Sverige AB Lindhagensgatan 51 112 43 Stockholm Tipsa redaktionen på redaktionen@branschaktuellt.se

Marcus Rosenholm Produktionschef marcus@branschaktuellt.se Martin Zemgals Redaktör martin@branschaktuellt.se Anders Edström Frejman Reporter anders@branschaktuellt.se Oscar Lundberg VD & Ansvarig utgivare oscar@branschaktuellt.se

Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa. Omslagsbild: Semrén & Månsson Tryck: RS Gruppen Media: Branschaktuellt Sverige AB www.branschaktuellt.se Annonsera 08-400 22 620


INNEHÅLL EXKLUSIV INTERVJU 6. Bostadsministern vill se en lösning på problemen kring byggprocesserna

DIGITALT 10. En halv miljon till digitalisering av byggbranschen

NATURSTEN 12. Välj natursten - för miljön 14. Ett stensäkert val 16. SKIFFEREXPLOSIONEN

FASTIGHET 18. TORSPLAN 2

CENTRUM & GALLERIA 28. NCC bygger ut Tornby handel 30. Danderyds centrum

SJUKHUS

14

NATURSTEN: “Passar det nordiska klimatet”

32. Ny rättspsykiatrisk klinik blir landets största passivhus 36. Sjukhusområdet i Helsingborg står inför stora förändringar

SPORT & FRITID 38. Ny stugby Astrid Lindgrens Värld 40. Järfällas nya badanläggning 45. Åkeshovsbadet rustas upp och byggs ut

BOSTAD 46. NCC rustar upp miljonprogramhus i Växjö 54. Tengbom ritar Light Factory Gbg för JM 60. Trosaportens nya kvarter 66. Järngrinden utvecklar ny stadsdel

HANDELSPLATS & FLYGPLATS 68. Halvmiljard satsning på Pallas-huset 69. Halmstad City Airport moderniseras och byggs ut

SKOLA 70. Tegelrevolution för KTH Campus 74. Pedagogik, miljö och energi

Ny rättspsykiatrisk klinik blir landets största passivhus

HISS

32

78. Insidan av hissen viktigare än man tror


Peter Eriksson, Bostads- och digitaliseringsminister. Foto: Francesco Valentino 6

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016


EXKLUSIV INTERVJU

Bostadsministern vill se en lösning på problemen kring byggprocesserna Bostadsfrågan är en diskussion som alltid är på agendan, och med ett växande samhälle och ökade befolkningsantal så krävs det att man tar än mer tag i frågan om hur man ska börja bygga mer effektivt. För det är ofta som själva bygglovsprocessen är den del som drar ut på tiden. En annan fråga inom branschen är hur man ska bygga mer miljö- och energivänligt, både i drift och i produktion. Text av Martin Zemgals

D

etta var några av de frågor som

iksson och Magdalena Andersson en lista på

även tagit en del beslut inom denna fråga, ex-

Branschaktuellt diskuterade med bo-

tjugotvå punkter som de vill åtgärda inom bo-

empelvis minskandet av överklagningsproces-

stadsministerns Peter Eriksson när vi

stadsbranschen och många av dom handlar

serna. Så det finns väldigt många steg som det

träffade honom på Näringsdeparte-

om just det här med bygglovsprocesser och

nu kommer komma beslut på det närmsta året

mentet i Stockholm.

liknande.

på regeringssidan, säger Peter.

- Det första som var tydligt när jag fick uppdra-

- Dessa punkter tar upp alltifrån att länsstyrelsen

Ofta är det flera förgreningar av beslut som

get av statsministern var att se till att få igång

ska kunna ge ett förhandsbesked i ett väldigt ti-

måste tas för att få en förändring över tid, det

en process för att öka byggandet. Jag har sett

digt skede så att man inte fastnar i den saken, till

är sällan det finns en komplett och icke ifråga-

länge att det finns ett grundproblem i Sverige

att kommunerna får ner processerna där så att

satt lösning på alla befintliga problem. Utan det

att vi bygger alldeles för lite och processerna

man i större utsträckning till exempel kan ta be-

krävs flera steg och att många drar åt samma

runt omkring tar för lång tid. Så att få ner pro-

slut i kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden

håll inom branschen för att man ska lyckas få

cesserna och få ett byggande som är lite mer

när det inte är allt för stora och viktiga projekt.

till en förändring.

rationellt och mindre kostsamt. De var främst

Vi vill även att länsstyrelserna mer ska prioritera

det jag ville ta tag i när jag väl fick uppdraget,

byggfrågorna och bostadsförsörjning, för så är

- Det som jag tycker funkar nu, som gör skill-

berättar Peter Eriksson.

det inte idag. Dessutom ska boverket se över

nad och är skälet till att vi faktiskt bygger mer

det regelverk som finns och undersöka ifall man

nu än vad vi gjort på fyrtio år, det är att det nu

kan ta bort onödiga regler. Men vi har redan

finns ett stort engagemang ute i kommunerna

Tidigare under 2016 presenterade Peter Er-

www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 7


”Vi ska jobba mer med industriellt byggande och serietillverkning av byggande” Peter Eriksson, Bostads- och digitaliseringsminister.

och en drivkraft att nu ska vi klara av att lösa

vilket utmynnar i att man har möjligheten att

två våningar, vilket begränsar användningsom-

bostadsförsörjningsfrågan. Detta är ett steg i

bygga mer utan att behöva ha fler ingenjörer

rådet. Idag kan man bygga åtta våningar utan

rätt riktning. Detta bevisar att trotts att dessa

eller snickare. Och detta hänger ju mycket ihop

problem när det kommer till träbyggnader. Man

problem existerar och processerna tar för lång

med att bygga hållbart, för med mer industriellt

Peter uttrycker att man vill se över ytterligare

tid, så finns det också möjligheter att hantera

byggande kan man även bygga mer i trä istäl-

saker i regelverket för att de inte ska missgyn-

det om man planerar, jobbar proaktivt, ser till

let för betong och liknande. För betong är ju ett

na träbyggandet.

att det finns mark, ser till att det kommer fram

av de stora miljöproblemen i byggbranschen,

detaljplaner och sedan går ut, istället för att

berättar Peter.

man ska sitta och vänta på att någon ske be

- När vi nu bygger många hus med lågenergiförbrukning i driften, då blir ju själva bygg-

om att få bygga på den marken. Dom kom-

När vi pratar med Peter så nämner han ytterli-

processen den stora frågan ur en energisyn-

muner som jobbar mycket mer proaktivt visar

gare två stora utmaningar för branschen över-

punkt. Överlag är vi duktiga och medvetna

att det verkligen går att göra det, och det är

lag: kompetens och kostnader.

om miljöaspekterna här i Sverige, men vi kan

ju egentligen den viktigaste frågan för mig, att

även förbättra oss på flera punkter, bland annat

skapa ett tryck jämnt emot kommunerna och

- Vi måste se till att vi klarar kompetensfrågor-

just utsläppen av koldioxid genom att bygga

att jobba mer aktivt för att se till att det byggs,

na. Nu är vi uppe på en sådan nivå på byg-

mer industriellt och använda den kunskapen.

för det går att göra, säger Peter.

gandet så det gäller att utnyttja alla resurser.

I och med att vi använder mer trä i byggandet

Då är ju frågan hur man ska göra detta, just

så ökar också förutsättningarna att bygga mer

Dessutom har Peter Eriksson, sedan han vart

därför har jag tillsatt ett par personer som ska

sunda hus, och det är ju en annan stor miljö-

tillsatt, träffat de flesta aktörerna inom den

se över dom här frågorna och komma med

fråga i byggandet, när man bygger hus som

svenska bostadsmarknaden för att diskutera

förslag för att klara kompetensbehovet. För att

inte är sunda för människorna som bor där,

branschen och marknaden generellt.

bygga mycket är något vi måste göra i minst tio

berättar Peter.

år, och kunskapen är en väldigt viktig förutsätt- Jag har lyssnat på vad dom vill, och en sak

ning, säger Peter.

som kom upp är tillexempel att vi ska jobba

Peter berättar även om andra fördelar och nackdelar med träbyggnationer kontra betong-

mer med industriellt byggande och serietillverk-

Att bygga hållbart och miljövänligt har länge

byggnationer.

ning av byggande och få en beslutsdel runt de

varit en viktig fråga för Peter, både personligen

- Att bygga i trä ger ju som sagt en större

som gör att man faktiskt kan undanta en stor

och i jobbet. Han har i andra intervjuer tidigare

möjlighet till industriellproduktion, betong är

del av regelverket om man har en certifiering

tagit upp just fördelarna med att bygga i trä is-

mycket mer platsbundet än trä, och då kan

eller typgodkännande av serietillverkade hus.

tället för mer miljöpåfrestandematerial. Dessut-

man ju också få ner kostnaderna. Det är näs-

Bygger man mer industriellt och prefabrice-

om har man reglerat delar av regelverket på ett

tan det jag tycker är det mest spännande, att

rat så ökar hela grunden i branschen, då kan

sätt som i större mån ska gynna byggnationer

få ner kostnaderna och bygga mer hållbart drar

man använda människor som inte från början

i trä, ett exempel på detta är att för inte allt för

åt samma håll och det känns väldigt roligt att

är utbildade snickare eller så i produktionen,

länge sedan så fick träbyggnader högst vara

kunna säga, avslutar Peter.

8

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016


Foto: Francesco Valentino www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 9


DIGITALT

En halv miljon till digitalisering av byggbranschen

Petter Jurdell Chef för Fastighetsutveckling Bild: SABO Många branscher har de senaste decennierna fått uppleva hur digitaliseringen ändrat både arbetssätt och resultat. Byggbranschen står nu inför en sådan utveckling. En helt digitaliserad byggprocess ger förutsättningar för ökad automation och nya sätt att arbeta. Nu har projektet beviljats stöd till en förstudie från Vinnova på 500 000 kronor. – Sverige har idag EUs högsta byggpriser. Detta i kombination med kapacitetsbrist inom branschen och en stor brist på bostäder. Samtidigt så visar rapporter att just byggbranschen ligger långt efter andra industrier när det kommer till produktivitet genom digitalisering, säger projektledaren Lars Albinsson, Maestro Management. – Vår hypotes är att digitaliseringen inte bara ger lägre kostnader utan även medger mer innovativ byggnation, säger Lars Albinsson. En digitaliserad byggprocess ger bättre möjligheter att ta fram unika lösningar utan att kostnaderna skenar iväg. – Vårt fokus är en ökad produktivitet, vi kommer inte kunna bli många fler i byggbranschen utan vi måste sträva efter att ändå kunna bygga fler bostäder, till högre kvalitet, och till lägre kostnader. Annars kommer vi inte klara bostadsutmaningen för Sverige, säger Petter Jurdell chef Fastighetsutveckling SABO. Genom stödet från Vinnova ska projektgruppen nu se hur produktivitet skulle kunna öka via en digitalisering. Projektet kommer att titta på en helt digitaliserad byggprocess där kors-

Foto: Branschaktuellt

kopplingar görs från andra branscher som kommit längre i att nyttja digitalisering.

10

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016


GÅ MED I DEN PRISPRESSADE ELITEN Ta inte med kalkylarket till det största projektet. När du brottas med komplexa utmaningar måste du beväpna dig med verktyg som ger insikt i prestanda och möter kraven för att uppnå starkare projektresultat. Det är därför världens elitdrivna projektorganisationer standardiserar sina protokoll med Ecosys EPC Mjukvaruplattform. Är du redo att gå med? TM

Lär er hur Ecosys EPC, som är branschstandard för mjukvaruhantering av företagskontrollerade projekt, kan hjälpa er nå högre vinster och ROI. Ecosys.net/costfighter

Enterprise Project Controls Capital Planning Project Portfolio Management Workforce Planning

Budgeting & Forecasting Change Management Contract Management

Progress Measurement Performance & Earned Value Data Integration & Reporting

©Intergraph Corporation. All rights reserved. Intergraph is part of Hexagon. Intergraph and the Intergraph logo are registered trademarks and EcoSys and EcoSys EPC are trademarks of Intergraph Corp. or its subsidiaries in www.branschaktuellt.se the United States and in other countries. - Bygg & Fastighet #3 2016 | 11


NATURSTEN

Välj natursten - för miljön Bild: Sveriges Stenindustriförbund

Vilken sten är bäst i en viss

köksbänkar samt badrumsinredning. I utemiljö

kök och badrum förekommer granit, kalksten

situation?

så är det markbeläggning av olika typer, men

och marmor. Dock bör man tänka på att mar-

Hur ska man hitta rätt när man ska

även murar, pollare och utsmyckning.

mor och granit inte tål exempelvis sura medel

bygga nytt eller renovera? - Man ska se till att välja en sten som är dokumenterad, gärna med referensobjekt, säger Kaj Marklin,

medan graniten tål i stort sett vad som helst. - Vad måste man tänka på när man ska välja sten?

Har arbetet med stenar förändrats under

Se till att välja en sten som är dokumenterad,

åren? Hur såg marknaden ut tidigare?

gärna med referensobjekt.

- Arbetet har förändrats avsevärt de senaste

som är ordförande i Sveriges stenindustriförbund.

50 åren. Framför allt är det industridiamanten Hur tänker man när det gäller stenens

som har gjort det mycket effektivare vad gäller

hållbarhet?

sågning och slipning/polering. Idag finns även

Kaj Marklin är ett proffs när det handlar om ste-

- Om man väljer rätt sten så håller den mycket

lyftanordningar som gör att man egentligen

nar. Han har ett variationsrikt jobb som ordfö-

länge. Det är det som gör att natursten är ett

aldrig behöver göra tunga lyft.

rande i stenindustriförbundet. Han är chef för

både ekonomiskt och miljömässigt bra val.

tidningen Sten och ser också till att uppdatera förbundets hemsida.

Vad ska man tänka på när man bygger Vilka stenar använder man främst under

med stenar?

nya produktioner och renoveringar?

- Jag tycker att man bör kolla med någon kun-

- Jag har flera uppgifter som varierar. Allt ifrån

- I utemiljö är det graniten som är det vanligas-

nig person så att man får rätt sten. Dessutom

att ansvara för vår medlemstidning till att hjälpa

te, men man har ju även kalksten till gångar.

är monteringen mycket viktig.

medlemmarna med nödvändig dokumentation

Inomhus så är kalkstenen populärt till golv. I

eller att svara på allmänhetens och proffsens

Text av Thomas Kingdahl

frågor om natursten, säger Kaj Marklin. Han jobbar för natursten i allmänhet och svensk natursten i synnerhet... Beskriv på vilka sätt man kan använda stenar i ett byggprojekt, nyproduktion eller renovering? - När det gäller är det byggnader utomhus så tänker man givetvis på fasader och trappor. Inomhus, som inredning, är det mycket golv och 12

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016

Thorsberg, SE-533 94 HällEkiS Tel: +46 510 54 00 56 Fax: +46 510 54 00 67 info@thorsberg.se www.thorsberg.se

kinnekullekalksten, marmor och granit. Golv, fasader, trappor, köks- och fönsterbänkar, trädgårdsmiljöer.


Sveriges ledande leverantör av natursten

Natursten är ett hållbart, beständigt och vackert material som lyfter alla typer av interiörer. Med Steny som leverantör gör du ett stensäkert val: vi är en rikstäckande kedja som står som garant för hög kvalitet, yrkesskicklighet och lokal kundservice. Vi kan hantera stora volymer kombinerat med individuell kundanpassning och ledande leveranssäkerhet. Steny gör det enkelt att göra ett smart och hållbart val.


NATURSTEN

Ett STENsäkert val Kurt Johansson, professor på SLU, Alnarp och landskapsarkitektur i ämnet natursten som bygg-

”Natursten passar nordiska klimatet”

och anläggningsmaterial.

Natursten i utemiljö har ökat lavinartat under de senaste 25 åren.

K

urt Johansson är inte bara professor.

- Utemiljöanvändningen av natursten har kraf-

Han har företag för tillverkning, försälj-

tigt ökat under de senaste 25 åren. Sten är ju

ning och montering av natursten. Na-

ett hållbart, vackert och funktionellt material

turstenen ligger honom varmt om sitt

som passar väl in det tuffa nordiska uteklima-

hjärta.

tet.

Kan du beskriva på vilka sätt man kan an-

Vad måste man tänka på när man ska välja

vända stenar i ett byggprojekt, nyproduk-

sten?

tion eller renovering?

- Stenen är ofta en del i en konstruktion och det

väl in det tuffa nordiska uteklimatet,

- Då det gäller sten i utemiljö är offentliga rum

är viktigt alla andra delar fyller sin funktion i kon-

säger Kurt Johansson, professor på

den helt dominerade användningen. Där an-

struktionen. Vid exempelvis en konstruktion av

SLU, Alnarp och landskapsarkitektur

vänds natursten till gator, torg, rondeller, par-

en stadsgata måste de undre lagren, förstärk-

ker, begravningsplatser, säger Kurt Johansson.

nings- och bärlager vara rätt utförda för gatan

Produkterna är gatsten, markhällar, kantsten,

ska få rätt funktion och hållbarhet. Om övriga

murar, trappor, sittplatser, pollare, trafikhinder,

delar är undermåligt utförda hjälper det inte om

konstverk.

stenen har toppkvalitet, säger Kurt Johansson.

Stenen används ofta till gator, torg, parker och rondeller. - Sten är ju ett hållbart, vackert och funktionellt material som passar

i ämnet natursten som bygg- och anläggningsmaterial. Text av Thomas Kingdahl 14

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016


NATURSTEN För att få ett lyckat slutresultat gäller det att

betet på det sätt som förskrivits i handlingarna.

Detta har medfört en stor förändring i upp-

arkitekter och konstruktörer har utarbetat

Ett mycket viktigt sista moment i ett projekt är

handlingsrutinerna sedan LOU kom till. För att

kompletta tydliga handlingar så projektet kan

besiktningen. Har beställaren fått det han eller

beställaren/arkitekten ska få sitt objekt utfört

upphandlas och genomföras på det sätt be-

hon har beställt? Kompetent utförd besiktning

som det var tänkt, måste alltså anbudshand-

ställaren och arkitekten tänkt sig. Där måste

är ett måste för att upprätthålla kvalitén, säger

lingarna vara mycket kompletta och tydlig.

inte bara stenen vara tydligt beskriven utan

Kurt Johansson.

även montering och insatsmaterial.

De flesta av de offentliga upphandlingarna

- De går inte som förr med muntliga beställ-

måste följa, lagen om offentlig upphandling.

ning :”Vi ha 1000 kvadratmeter på samma sätt

Projektet måst ut på offentlig anbudsgivning.

som förra gången, säger Kurt Johansson.

- I nästa steg gäller att entreprenören utför ar-

Vi har 30 års erfarenhet av att renovera och sköta golv av natursten. Allt från marmor, kalksten, granit, terrazzo och betong.

Behöver ni hjälp? Tveka inte, kontakta oss.

Så hjälper vi dig.

Stockholm 08-604 30 00 - Göteborg 031-87 05 40

www.ajourtrading.com SPONSRAT INLÄGG

Trion Tensid – Tillverkning sedan 1983 -Vi har en helt egen tillverkning och

Styrkorna med bolaget är erfarenhet, kunnan-

med ställer också krav på produkternas

utveckling, Dessutom ett välutveck-

de, snabb teknisk respons, snabba leveranser

miljöprofil, säger Thorbjörn Bengtsson.

lat internationellt kontaktnät. Vi har

och hög lyhördhet gentemot kunderna.

en välutvecklad export säger Thor-

Hur har ni arbetat för att bemöta dessa

björn Bengtsson på TRION TENSID

Finns det ofta speciella krav eller riktlinjer

krav?

AB.

från beställare?

-Speciellt genom att låta oberoende institu-

-När det gäller användning på infrastruktur-

tioner och laboratorier verifiera produkter-

Trion Tensid AB tillverkar prestaionskemi-

objekt har Trafikverket en gedigen kravspeci-

nas profil när det gäller miljö- & hälsa avslu-

kalier för användning inom klottersanering,

fikation speciellt avseende klotterskydd och

tar Thorbjörn Bengtsson.

klotterskyddning, fasadrengöring, impreg-

impregneringar. Kemikalieinspektionen, Bygg-

nering av infrastruktursystem samt industri-

varubedömningen, Sunda Hus och Basta med

ell rengöring.

flera organisationer som beställarna arbetar

www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 15


NATURSTEN

B

jörn Jansson och hans fru Tulsa startade Nordskiffer tillsammans efter resor till kontinenten där de såg att takskiffer användes som bruksmaterial för tak

och fasad på villor och höghus. - Vi frågade oss varför detta inte fanns hemma. Sedan dess har vi missionerat om takskifferns kvaliteter i nybyggen och renoveringar i Sverige.I dag är vi fem som jobbar på kontoret, säger Björn Jansson. Hur kan man använda skiffer i ett byggprojekt, nyproduktion eller renovering?

Arkitekt: Semrén & Månsson

SKIFFEREXPLOSIONEN

Takskiffer har kommit för att stanna De blev utskrattade och utdömda när de ville sälja takskiffer till nybyggen.

- Takskiffer på fasad monteras på träläkt eller metallprofil med så kallad stormkrok. Materialet och monteringen gör att man får en lätt och ventilerad fasad i natursten som är i princip underhållsfri. Takskiffern är tvärtemot vad kan kanske tänker ett material som ser mycket modernt ut och tillåter kreativa lösningar. Plattorna går exempelvis att montera på böljande former, och de finns i olika storlekar, former och färger, säger Björn Jansson.

- Det har hänt mycket under en tioårsperiod. Marknaden har exploderat, säger

Hur ska man beskriva skiffer på bästa sätt?

Björn Jansson, som äger familjeföretaget Nordskiffer i skånska Höganäs.

- Takskiffer är natursten i sex till nio millimeter

När väl en kund sa ja – då vände allt!

tjocka plattor. De monteras i överlapp på tak

För tak, golv och fasad Underhållsfri natursten i många kulörer. Miljövänligt, vackert och lätt att montera!

16

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016

www.nordskiffer.com Tel: 042-33 13 98


och fasad. Vår skiffer är noga utvald kvalitet från några få leverantörer i Sverige, Norge, Spanien, USA och Wales i Storbritannien. Hur vanligt är det med skiffer i dag? - Takskiffer har i Sverige främst använts på slott, kyrkor och i städer på äldre flervåningshus. När vi började för tio sedan blev vi i princip utskrattade när vi ringde runt och ville sälja takskiffer till nybyggen. Men tack vare tålamod och några modiga första kunder fick vi våra första referensobjekt och sedan dess har det vänt och nu är det nästan explosionsartat, säger Björn Jansson. I dag har leverantörer till alla stora byggbolag till byggprojekt som stora bostadsområden och kommersiella byggnader skiffer. Priset, ett enkelt montage och miljövänligt och framför allt underhållsfriheten gör att det som gör att fler och fler börjar välja takskiffer till fasad. Vad måste man tänka på när man ska välja sten? - Man bör kika på de sociala hålbarhets aspekterna och välja leverantörer som har sten från länder och företag där mänskliga rättigheter respekteras och där bra lön betalas. - Sen behöver man veta att stenen är av bra kvalitet. Förr takskiffer gäller att den ska ha klarat test EN 12326 med beröm. Man kan tro att all sten är hållbar men riktigt så är det inte. En förutsättning för att man som kund ska känna sig trygg och bli nöjd är att leverantören har koll på vad det är för sten, vilka applikationer den funkar till och hur den klarar vårt klimat. Hur är stenens hållbarhet? - Sten till skillnad från i princip alla andra tak och fasadmaterial, är färgbeständig. Det betyder att man inte behöver måla om när man en gång väl monterat den. Vår takskiffer är av hög kvalitet och hållbarheten ligger på mellan 80-200 år. Det gäller dock som sagt bara kvalitetsskiffer. Är skiffer miljövänligt? - Ja, för natursten generellt gäller att det är material som bara hämtas ur marken. Det behövs ju ingen bränning eller annan tillverkningsprocess än att såga och dela stenen. Själva materialet är ju klart där det ligger. Därför har sten som skiffer mycket lite Co2 påverkan. Nordskiffer skeppar allt vi kan med båt för att få ner sin miljöpåverkan. Företagets stenar har högsta betyg i byggvarubedömningen och Sunda Hus. - Vi är särskilt nöjda med en helt ny rapport från Lunds Tekniska Högskola där vårt material hamnar i topp som fasadmaterial när det gäller hållbarhet, säger Björn Jansson. Kan du berätta om stenens glans? - Takskiffer finns i färger från rött, vinrött, grått, grönt och rostfärgad men den vanligaste färgen är fortfarande svart. Trots att svart borde vara mörkt är det på grund av glansen i stenen inte riktigt fallet. Fasader och tak ändras med

Så som det var tänkt Klotter och graffiti kan förstöra även den vackraste av fasader. Faktiskt inte bara utseendemässigt. För mycket färg på en vägg gör nämligen att den så småningom spricker eller vittrar sönder. Men är ytan behandlad med Trion Tensid klotterskydd, går saneringen att klara av med vanligt vatten. Det mår både du och miljön bra av. Och så kan husen fortsätta att vara vackra, så som det var tänkt. Trion Tensids produkter: • ags – antigraffiti system är ett system bestående av olika klotterborttagare och klotterskydd, för inom- och utomhusbruk. • bps – building protection system består av ett flertal produkter för fasadrengöring och fasadskydd, färgborttagning för tak och fasader samt bro- och kantbalksimpregnering. • tcs – tensid cleaning system är produkter för rengöring, färgborttagning, brandsanering, luktsanering samt borttagning av alger, mossa, mögel, svamp, kalk, rost, salt med mera.

ljusets skiftningar. Ytorna blir i det närmaste vita, eller silvriga när ljuset ligger på till nattsvart när det är motljus eller solen kommer i annan vinkel. Det är därför ett levande material som skiftar med vädret. Varje platta är ju dessutom unik med sin egen relief.

Text av Thomas Kingdahl Trion Tensid AB, Svederusgatan 1-3 SE-754 50 Uppsala. Tel: 018 15 61 90. Fax: 018 69 66 27. www.trion.se


FASTIGHET

TORSPLAN 2 Text av Martin Zemgals

I den nya stadsdelen Hagastaden i Stock-

en blir Torsplan 2 en av de ledande fastig-

vattenanvändning, inomhusklimat, förorening-

holm växer ett nytt och attraktivt kon-

heterna i världen när det kommer till miljö-

ar, transporter, byggnadsmaterial, avfallshan-

torskluster fram. I detta område kommer

prestanda och arbetsmiljö. Certifieringen

tering och förvaltningsprocesser är ett urval av

en unik och väldigt speciell byggnad växa

är ett objektivt bevis på att fastigheten

alla de aspekter som utvärderas. I mars 2016

fram. Torsplan 2, som byggs av NCC.

håller hög kvalitet och verkligen lever upp

tog fastigheten emot pris för Bästa handels-

Byggnaden kommer infatta kontorsloka-

till de högt ställda miljömålen som funnits

byggnad vid prestigefyllda BREEAM Awards,

ler till en yta om cirka 20 500 kvadratme-

kring projektet.

där en del av motiveringen löd ”Projektet får

ter och butikslokaler med en yta på cirka

priset för sin höga nivå på design och för en

3500 kvadratmeter. Men det som kommer

BREEAM tar ett helhetsgrepp kring byggnaden

göra bygget unikt är certifieringen inom

och den närliggande omgivningen. Godkänd

BREEAM där man når den högsta nivån,

certifiering innebär att fastigheten utvärderats

Huset kommer även energicertifieras genom

Outstanding. Genom den miljöcertifiering-

mot ett antal fastställda riktvärden, Energi- och

GreenBuilding. I Torsplan 2 finns alla förutsätt-

18

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016

förnuftig och praktisk helhetslösning”.


FASTIGHET

Foto: NCC

”Fastigheten möter de högsta miljökraven i världen” Olle Forsberg, regionchef NCC Property Development.

gör det lätt att resa till och från området. SL utvecklar en tunnelbaneuppgång i själva Torsplan 2 med entré från markplan och rulltrappor ned från parkeringsgaraget. Invigningen av den nya tunnelbanestationen beräknas ske år 2020. Arkitekt BAU. Bildkälla: NCC

- Hagastaden i Stockholm är ett bra exempel på hur NCC, tillsammans med Stockholm stad har utvecklat området till en attraktiv och

ningar för hyresgästen att arbeta klimatklokt.

Torsplan 2 har också en viktig roll i utveck-

tillgänglig stadsdel. När projektet sen väl står

Här mäts till exempel el, värme och kyla indivi-

lingen av stadsdelen Hagastaden och dess life

klart så kommer NCC att sälja byggnaden till

duellt. Den höga tekniska standarden ger låga

science-profil som vi medvetet har jobbat hårt

Castellum, före detta Brostaden, säger Carola

driftskostnader, flexibla lokaler och ett gott in-

med att tillföra stadsdelen, säger Olle Forsberg,

Lavén, affärsområdeschef för NCC Property

omhusklimat. Likaså innebär miljöcertifieringen

regionchef på NCC Property Development.

Development.

Området kring Norra Stationsområdet är en

Castellum kommer ta över och förvalta hu-

- Fastigheten möter de högsta miljökraven i

ny stadsdel i Stockholms innerstad som bin-

set. Koncernen arbetar generellt med att öka

världen både vad avser social och miljömässig

der samman Solna och Vasastaden. Det geo-

kvalitén och densiteten i fastighetsbeståndet. I

hållbarhet. Kombinationen av sunt inomhuskli-

grafiska läget är redan nu väldigt attraktivt och

detta fall innebär det att man tydligare ska växa

mat och tillgång till träning och annan service

förväntas bara att växa med tiden. Bland an-

i starka kontorskluster, och där kvalar Hagas-

gör att de som vistas här kommer att må bra.

nat ska nya och utbyggda kommunikationer

taden in.

att inomhusmiljön är hälsosam.

www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 19


FASTIGHET - Det som kategoriserar ett starkt kontorskluster är bland annat en positiv trend, en marknad som ökar och växer i densitet, och just Hagastaden är i ett väldigt tidigt skede, det är ju fortfarande under produktion. Men vi tänker att om man går in tidigt i dessa kontorskluster så har man också en resa även när man köpt färdiga hus. Tänker man om fem till tio år när området är färdigbyggt kommer det vara än mer attraktivt än vad det är idag, säger Anders Nilsson, verkställande direktör Region Stockholm i Castellum. För att lyckas nå den höga certifiering som projektet siktar på, BREEAM Outstanding, så har man behövt ha ett genomgående helhetstänk som är hållbart över tid. - Vi behöver också sätta oss in i ett sånt här projekt. I och med den klassningen som byggnaden får, som en av få i världen, så ställer det också höga krav på att det finns en apparat som kan ta hand om huset. Det handlar inte bara om hur det är när det står klart, utan kvalitén ska ju vidmakthållas på den nivån även i drift, och det ska vi säkerställa, berättar Anders Nilsson. De

flesta

klassificeringssystem,

även

BREEAM Outstanding, innebär även att man ska vidhålla och säkerställa att det som sagt i ansökan. Det gäller bland annat allt från energiförbrukning till hur man jobbar mot kunderna. - Det som NCC har bestämt att huset ska infria, måste vi säkerställa att det klarar vi av att leverera. Vi har sedan tidigare relativt stor erfarenhet av att jobba med denna typ av nischade projekt, men som precis som med mycket annat så blir kraven högre och

del bygga ihop Stockholm och Solna.

nation.

högre med att samhället utvecklas, säger

- Hela satsningen på området är mycket spän-

Många delaktiga för att få en komplett

Anders.

nande, man bygger en riktig stad och dessut-

slutprodukt

om bygger man ihop Solna och Stockholm där Klassificeringen som projektet kommer få inne-

det tidigare varit en slags trafik- och järnvägs-

Contiga

bär bland annat att man kan mäta och följa upp

barriär. Projektet är ett exempel på hur man

Eftersom projektet varit just så pass omfat-

energiförbrukning per hyresgäst, dessutom

via en överdäckning kan bryta dessa barriärer,

tande är det många olika företag som bidragit

ska man bygga ett stort cykelgarage, dels för

säger Anders.

med just sin expertis. Bland annat företaget Contiga, som är ett både välkänt och etable-

att uppmuntra till att ta färdmedel som har än låg miljöpåverkan. Med projektet hoppas man även på att till viss

20

Samarbetet runt projektet har varit mycket

rat företag som erbjuder stål- och betongkon-

bra, många delaktiga som dragit åt samma

struktioner för alla slags byggnader och man

håll för att kunna sammanställa denna bygg-

har dessutom en stor erfarenhet av prefab-

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016


FASTIGHET som möjligt utifrån sin expertis inom området. Man var även tidigare varit delaktiga i projektet Torsplan 1 som ligger i samma område, dock är projektet Torsplan 2 mycket mer unikt. - Torsplan 2 är en mycket avancerad byggnation, bland annat när det kommer till själva fasaden som till största del består av betong, stommen till Torsplan 2 är både volym-, yt- och pengamässigt större del betong än stål. Så till detta projekt har vi varit tvungna att köpa in delar av själva fasaden, för vi tillverkar inte just dom väggarna själva, för detta är avancerade betongväggar, säger Jörgen Sigurdsson på Contiga. När man ska leverera en så pass stor del av en så unik byggnad gäller det man arbetat hårt för att säkerställa att alla krav från beställaren mötts. - Vi gör stommen efter de krav som är, när arkitekten vill ha en viss typ av betongfasad så kanske vi är inne och petar i små detaljer. Sen finns det ju krav på ytor, laster och liknande, och det anpassar vi ju stommen till givetvis. I och med att det är just en totalentreprenad så är vi ju inne tidigt och tar fram kostnadseffektiva stomlösningar specifikt för detta projekt. Och skulle det vara så att stomlösningen i sig inte är kostnadseffektiv för våran del så ska den ju vara det för hela projektet. Vi vill alltid se till projektets bästa, berättar Jörgen. När Contiga sedan är klara med sitt arbete kommer man överlämna en färdig stomme till NCC. Genom hela projekteringen och byggnaArkitekt BAU. Bildkälla: NCC

tionen har samarbetet och kommunikationen varit mycket positiv.

stommar till kontor, hotell, offentliga byggnader

utanför Stockholm tillverkar man själva bland

- Vi är glada över att NCC kommer till oss då

och större flerfamiljshus.

annat stålstommar, innerväggar, hiss- och

vi redan haft större samarbeten tidigare, bland

Redan under 1980-talet tog man fram ett eget

trappschakt, betongväggar och bjälklagsele-

annat olika hotell och just Torsplan 1. NCC har

stomsystem som bygger på bärande stålstom-

ment. De flesta av dessa komponenter och

tidigare varit framgångsrika med samverkan

mar och betongelement. Contiga är idag även

produkter har man bidragit med till Torsplan 2.

och partnering genom åren, och tydligen har

en av de få svenska producenterna av prefab

Dessutom sköter man allt montage med egen

den modell vi arbetat fram överensstämt myck-

stommar som tillverkar och monterar stålkon-

personal på plats.

et väl med vad NCC efterfrågar. Det blir en

struktioner och betongelement. De siktar på

trygghet både för oss och för dom att veta att

att med sin verksamhet kunna lova kostnads-

Till detta projekt så fick Contiga en totalentre-

effektivitet, leveranssäkerhet, kvalitetssäkrade

prenad när det kommer till själva stommen. Det

produkter och säkra arbetsplatser. Men hu-

vill säga att man varit med tidigt i projekteringen

Contigas värde i projektet uppskattas till cirka

vudkontor och tillverkning beläget i Norrtälje

för att kunna effektivisera bygget till så stor del

100 miljoner kronor.

samverkan kommer fungera, avslutar Jörgen.

www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 21


”Runt röret har man byggt upp steg och ytterkant i homogenplåt”

Bildkälla: Oljibe 22

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016


FASTIGHET Oljibe

koncernen, och man har bland annat certi-

med tanke på sin miljöcertifiering, och det har

Ett annat av de delaktiga företagen är Oljibe

fieringar inom EN 1090-1 och ISO 3834 och

varit tuffa krav som ställts från beställaren för

Stålbyggnads AB, som är ett av de bolag som

9001.

att man ska lyckas uppnå ”Outstanding” enligt

bidragit med tjänster inom stål till projektet.

miljöcertifieringssystem BREEAM.

Företagets ursprung är att jobba inom industri-

- För våran del är vi lyckligt lottade. Vårat material

branschen med olika typer av smide.

är inte så ifrågasatt, utan vi använder ju mest stål.

- Detta projekt har varit väldigt roligt och spän-

Det kravet som ställts på oss är att vi använt mil-

nande att arbeta med. Allt inom bygget har

Till detta projekt kom man in väldigt tidigt och

jöklassade leverantörer utav vårat stålmaterial, vil-

varit tvunget att vara miljöcertifierat, ända ner

har därför kunnat vara med och föra en dialog

ket vi med lätthet kunnat bemöta, säger Robert.

till exempelvis stålleverantörerna. För oss har

med bland annat arkitekterna om hur man ska skapa en så bra helhet som möjligt.

det dock inte varit några problem att bemöta Man har dessutom haft en underentreprenör till

dessa krav som funnits kring projektet. Dels

sitt arbete. Ett snickeri som hjälpt till att förse

med tanke på att vi redan innan jobbar mycket

- En rolig utmaning för oss i projektet har varit

bland annat trapporna med material. Just ste-

med denna typ av leverantörer, dessutom har

att kunna möta upp de krav och behov som

gen i trappa E kommer vara täckt i ek, och då

vi även en stor kvalitets- och teknikavdelning

NCC haft. Vi har exempelvis levererat en del

ska även det vara certifierade produkter.

inom koncernen som ser till att vi ständigt ar-

komplementsmide till Torsplan 2. Komple-

Oljibe Stålbyggnads AB har även levererat en

betar med denna typ av frågor, så detta var inte

mentssmide är sådant som både är reglerat i

kupol i rostfriplåt till som är polerad och kupad

något som skrämde oss eller fick oss att tveka.

kontraktet, men även sånt som oväntat dyker

så att den ska spegla himlen. Inspirationen till

Grundkravet i projektet har genomgående varit

upp under byggtiden och man måste lösa på

denna kupol är taget efter namnet på området,

att kunna säkerställa att allt material är miljö-

plats, säger Robert Carlson på Oljibe Stålbygg-

Isotopen.

certifierat, berättar Thomas Persson, Försälj-

nads AB.

ningschef - produkter på Peikko. Peikko

Man har dessutom varit ansvariga för att upp-

Ytterligare ett företag som varit med och ut-

Bland de medverkande har det även funnits en

föra ett antal trappor i byggnaden. Av dessa är

vecklat Torsplan 2 är Peikko, som är ett familje-

stor stolthet att kunna bidra till en byggnation

det en trappa som sticker ut rent designmäs-

företag som startade år 1965, sedan dess var

som så är så pass unik. Samarbetet och kom-

sigt, nämligen trappa E, som var för stor att

koncernen vuxit stadigt och man är idag aktiva

munikationen mellan de delaktiga företagen är

prefabricera vilket gjort att man fått upprätta

i över 30 länder runt om i världen och har cirka

också något som återkommande lyfts fram.

den största delen på plats.

1300 anställda. Företagets huvudsakliga inriktning är att koppla ihop betongprodukter ge-

- Det är med stolthet vi kan bemöta kundens

- Trappa E är mycket spektakulär. Den består

nom svetsar, bultar eller stålkopplingar. Dess-

förväntningar och krav. När kunderna kommer

av en trappspindel som hänger ifrån taket,

utom har man en division inom koncernen som

och ställer vissa specifika krav så kan vi svara

alltså ett stålrör. Runt röret har man byggt upp

även jobbar mot vindkraftsprojekt.

upp mot dessa. Vårt fokus har alltid varit att

steg och ytterkant i homogenplåt. Trappan är

kunna erbjuda kunderna en hög trygghet och

cirka 30 meter hög och är 4,60 meter i diame-

Till projektet Torsplan 2 har Peikko levererat en

kvalité nästan oavsett hur specifika eller unika

ter och hänger från en tak balk, berättar Robert

stor mängd fästplåtar av typ JPL, som möjlig-

kraven är, säger Thomas Persson.

Carlson.

gör svetsanslutningar i betongytorna. Funktionen för dessa produkter är bland annat att

Tillsammans har dessa aktörer, plus många

Att kunna möta kraven på miljöcertifieringarna

se till att byggnaden står stabilt och sitter fast

andra, bidragit till att Sverige snart stolt kan

har inte varit något problem för Oljibe, utan

ordentligt. Som tidigare nämnt så är detta pro-

presentera en av världens med miljövänliga

detta är något man arbetar med generellt inom

jektet Torsplan 2 mycket speciellt och unikt

och energieffektiva byggnader.

Vi skapar säkra lösningar ...

GRÖNA TAK

Byggros levererar kompletta system till gröna tak, takträdgårdar och takterrasser Systemet består av rotspärrsfolie, dränerings- och vattenreservoarsplattor, avloppssystem, kantavgränsningar, fallsäkring, jordsubstrat m.m. Dessutom levererar vi våra egna producerade sedummattor.

BG Byggros kommer ett bygga sedumtak åt NCC på Torsplan i Stockholm www.byggros.com BG Byggros AB, Levins väg 4, 291 73 Önnestad, Tel: 0771 48 90 00

www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 23


SPONSRAT INLÄGG FRÅN RAMIRENT

Grön Lönsamhet – framtiden för byggbranschen När allt fler byggnader blir energisnå-

arbetaren eller maskinleverantören. Ramirent,

la ställs även högre krav på energiåt-

vars ambition är en hållbar och grön bransch,

gången i byggprocessen. Ramirents

ser till att byggarbetsplatser kan möta hårda

vd Jonas Söderkvist menar att ener-

miljökrav och samtidigt spara in på sina kost-

giåtgången kan minska med nästan hälften med smarta gröna lösningar. ”Svenska byggarbetsplatser kan

nader. De kallar det EcoSolve. Jonas Söderkvist fortsätter: ”Dessutom är det så att 40 procent av energi-

spara flera miljoner på ett bättre och

förbrukningen på ett bygge går åt till personal-

effektivare arbetssätt”, säger han.

bodarna. Vad tror du händer om de värmeisoleras? Jo, då kan energiåtgången halveras och

Det var inte så länge sedan en byggarbets-

stora pengar kan sparas samtidigt som miljö-

plats hade personalbodar som var dåligt iso-

vinsten också blir stor. Det är en enkel åtgärd

lerade samtidigt som värmen och lamporna

som alla borde göra.”

stod på dygnet runt. På bygget stod värmen på trots att huset inte ännu var isolerat. Små

Förutom värmeisolering och LED-lampor finns

saker som tillsammans ledde till stora energi-

en uppsjö med åtgärder som kan göras, exem-

förluster och i förlängningen även ekonomiska

pelvis värmeåtervinning, närvarostyrning, fukt-

förluster.

styrda torkskåp, automatisk värmesänkning på natten, snålspolande kranar, bra byggbelys-

”För att kunna minska energiförbrukningen

ning med halogen och tidsstyrning av belys-

med nästan hälften krävs det energieffekti-

ningen. Allt för att åstadkomma grön lönsam-

viserings-åtgärder på många olika håll, ner

het på byggarbetsplatser.

till minsta lampa. Till exempel skulle Sveriges byggarbetsplatser spara runt 25 miljoner kro-

”Vår affärsidé handlar i grunden om att under-

nor om året om de gick över till att använda

lätta för våra uppdragsgivare så att de får mer

LED-lampor”, säger Jonas Söderkvist.

tid över att fokusera på sin kärnverksamhet. Med oss som partner slipper byggföretagen

Faktorer som kostnad, säkerhet och tidsop-

tänka på alla åtgärder som behöver göras. De

timering är också viktiga beståndsdelar i att

gör vad de kan bäst – och vi tar hand om all

skapa hållbara projekt. Det gället för samtliga

som berör maskiner och bodar på projektplat-

aktörer oavsett om det gäller arkitekten, bygg-

sen.”

24

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016


BAB Rörtryckning år under jord partner BAB RörtryckningAB AB -– 40 Din kompletta schaktfria

• Rörtryckning

Allt för ett lyckat schaktfritt projekt!

• Tunneltryckning

• Styrd borrning i jord och berg BAB Rörtryckning AB har haft ett stort åtagande med • Hammarborrning de schaktfria arbetena vid byggandet av Göteborgs nya älvförbindelse. Totalt har 36 platsgjutna sänkbrunnar utförts • Augerborrning med varierande innerdiameter upp till som störst 4,2 meter. De djupaste brunnarna har sänkts ner till 12 meters djup. • Sänkbrunnar Det har utförts ett flertal styrda borrningar för kabelrör och mer än 1745 meter betongrörstryckning i dimensioner från 300 mm och upp till som störst 1200 mm.

Kostnadseffektivt - Miljövänligt - Hög kvalité - www.bab-ab.se

Även BAB.s egenutvecklade koncept för fyrkantstunnel har nyttjats i projektet. De prefabricerade fyrkantselementen med 30 95 | Stockholm 08-730 01 91 Malmö 040-22 08 10 | Göteborg 031-51 måtten 2400 x 2400 mm har producerats av Betong & Prefab i Björröd vilket är ett bolag inom företagsgruppen.

BAB har utrustningen, kunnandet och erfarenheten som krävs för ett lyckat resultat! Som Sveriges ledande entreprenör inom schaktfritt ledningsbyggande kan vi alltid erbjuda dig rätt lösning till ett konkurrenskraftigt pris! – Vi levererar såväl utförande som totalentreprenader. Det innebär att vi alltid kan erbjuda våra kunder en helhetslösning med fokus på miljö, pris och kvalité.

Välkommen att kontakta oss!

Kunskap - Kvalité - Engagemang - Miljö - Erfarenhet - Kostnadseffektivt Filial Malmö | Huvudkontor Göteborg | Filial Stockholm 031-51 30 95 | www.bab-ab.se


ISOLERING

Effektiv isolering

TRE TUFFA av tunna Väggkonstruktioner

Tryckhållfasthet, brandsäkerhet, och riktig energieffektivitet – Finnfoam, FF-PIR, FF-EPS gör isoleringen snabbare, säkrare och mer hållfast. exempel vanligt att tilläggsisolera med en tunn man bygger en ny fabrik i Kristinehamn som Det handlar inte bara om att bygga energieffektivt. Det gäller också att maximera boytan och spara materialkostnader genom att inte bygga tjockare väggar och tak än vad man behöver.

FF-EPS®, för golv,2017. väggarHär ochkommer tak som ger skiva av PIR på insidan av gamla sten- och teblir isolering klar sommaren det en ini-mer kostandseffektiv lösning än traditionell EPS

tialt att tillverkas produkter för till exempel för

gelfastigheter. På så sätt möjliggörs en väsent-

FF-PIR® garanterar energieffetivitet i väggar och tak med ett tunnare isoleringsskikt ligt förbättrad energiprestanda utan att inkräkta grundläggning och infrastrukturprojekt, men och därmed mera BOAREA.

nämnvärt på boarean. En annan applika-

Finnfoam® (XPS) extruderad polystyrene, med hög tryckhållfasthet och låg fuktupptag används Finnfoam som mark- och frostisolering. tion är att använda en PIR-skiva som diffu-

sionsspärr på insidan av en vanlig trävägg. ”En väsentligt Det är mångsidigheten hos produkter i förbättrad XPS, EPS och PIR som gör de så attraktiva, menar han. energiprestanda www.finnfoam.fi - Det är ett oorganiskt fukt- och mögelbeständigt material som behåller isolerförmåutan att inkräkta ga och form över mycket lång tid. Det kan nämnvärt på användas i grundläggning, källarisolering, till väggar och tak. Det är en vattenavviboarean” sande värmeisolering som inte kräver se-

- Det talar för att använda högef-

Alla tre isoleringar ger fukttekniskt säkra konstruktionslösningar och en bidragande faktor att uppnå luft-och diffusionstäta konstruktioner.

fektiv isolering och här har främst

Du finner alla hos Finnfoam.

PIR unika egenskaper, säger Niklas Alexandersson på Finnfoam. Kommande strängare energikrav ställer nya villkor för hur man bygger energieffektivt. I växande storstadsregioner som till exempel Stockholm, Göteborg och Malmö där tomtpriser är höga är dessutom varje

parata fuktspärrar eller vindskyddsskivor.

vunnen kvadratmeter ytterst värdefull. - Det gäller att utnyttja byggrätten maxi-

på sikt sannolikt även PIR för vägg- och tak-

Niklas Andersson har även personliga erfa-

malt. Om man lyckas bygga med relativt

konstruktioner.

renheter av att bygga lågenergihus med PIR. - Mitt hus i södra Finland är en enplansvilla på

tunna väggkonstruktioner så är mervärdet i form av uthyrningsbar yta betydande, säger

Särskilt PIR menar han är en viktig möjliggörare

140 kvadratmeter med bergvärme och jätte-

Niklas Alexandersson på den finska isolertill-

för att bygga nya energieffektiva byggnader,

stora fönsterytor mot söder och väster. Huset

verkaren Finnfoam

men även tilläggsisolera befintliga.

har ett samlat energibehov av 57 kilowattim-

- En av de stora fördelarna är att redan en myck-

mar per kvartal för uppvärmning. Och då ingår

Företaget känner ett starkt sug från den svens-

et tunn skiva är mycket effektiv då lamdavärdet

faktiskt även varmvatten.

ka och norska byggbranschen. Så starkt att

ligger på låga 0,022. I Storbritannien är det till

26

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016

Text av Anders Edström Frejman


WITTUR SWEDEN AB

HISSDÖRRAR

KOMPLETTA HISSAR

SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND ESTLAND

EXCELLENCE IN SOLUTIONS

Witturgruppen är en av världens största oberoende leverantörer av komponenter och system till hissindustrin. I vårt produktsortiment finner ni inte enbart hissdörrar, utan även säkerhetskomponenter, maskiner, hydraulik, styrsystem, kompletta hissar och mycket mer. Från våra kontor i Stockholm, Lund, Drammen, och Tammerfors förser vi den nordiska hissmarknaden med såväl produkter som teknisk support.

SÄKERHETSKOMPONENTER

HYDRAULIK

STYRSYSTEM

HISSMASKINER

tel: +46 8 564 755 40 www.wittur.se www.wittur.com www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 27


CENTRUM & GALLERIA

NCC bygger ut Tornby handel för ny butikskedja

Foto: Oskar Lurén

D

en nya modekedjan CLUB XPRS och välkända ÖoB blir de för-

visar att området är eftertraktat, säger Johanna Hult Rentsch, region-

sta hyresgästerna i NCC:s nya butikslokaler i Tornby Handels-

chef på NCC Property Development.

gårdar. Totalt 10 000 kvadratmeter ska ge plats åt fem butiker i Linköpings största handelsområde. Butikerna öppnar under

senhösten 2016.

Denna andra etapp byggs intill NCC:s första etapp som uppfördes 2011 – 2012. Flera hundra parkeringsplatser och en busshållplats ligger i anslutning till butikerna.

– Vi väljer att lansera en av våra fyra första butiker i Sverige i Tornby Handelsgårdar. Vi bedömer att det är ett av Sveriges bästa handelsområden,

Tornby Handelsgårdar uppförs med höga ambitioner att minimera

tack vare det stora upptagningsområdet i Östergötland och synliga läget

miljöpåverkan och ambitionen är att den kommer miljöklassas för

vid E4 där många passerar, säger CLUB XPRS vd Victor Appelqvist.

nivå ”Very Good” enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM. Det ger lägre energikostnader, stärker varumärket och med-

CLUB XPRS är en helt ny svensk lågpriskedja med fokus på barn-,

arbetarna mår bra på sin arbetsplats.

dam- och herrkläder, accessoarer och hemtextil under ett eget varumärke. De hyr en yta på 2 000 kvadratmeter. Även lågpriskedjan ÖoB som har 102 varuhus i Sverige flyttar in på 2 400 kvadratmeter. – Mixen av butiker och de goda grannar som redan finns här, till exempel XXL, Elgiganten och Bauhaus, men också läget gör att vi väljer att flytta vårt varuhus i Mörtlösa hit, säger Josef Sommarkrans, etableringschef på Runsvengruppen som äger ÖoB.

DIN TIDSPLAN ÄR VÅR TIDSPLAN

– Tornby Handelsgårdar är Sveriges femte största handelsområde. Nu återstår tre lokaler på sammalagt 5 000 kvadratmeter att hyra, så redan innan vi har börjat bygga har vi hyrt ut närmare 50 procent. Det 28

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016

www.cramo.se


CENTRUM & GALLERIA

Modernisering och expandering av Märsta Centrum

Bild: Megaron Arkitekter

I mars 2017 kommer den officiella

man senare i mars kommer ha en officiell in-

dern design och bryter av mot den befintliga

invigningen ske av det större och

vigning så kommer centrumet vara öppet som

bebyggelsen. Vi vill att det tydligt ska ses att

moderniserade Märsta Centrum.

vanligt under ombyggnaden.

Märsta Centrum nu tar nästa steg och blir ett

Då har centrumet genomgått en stor upprust-

- Målet är att skapa ett stadscentrum för Sigtu-

igheterna uppförs för att kunna bli Green Buil-

ning och renovering som omfattar och innehål-

na kommun. Märsta Centrum ska vara Sigtuna

ding certifierade, berättar Patrik Arnqvist.

ler flera aspekter. Bland annat en nybyggnad

kommuns naturliga mötesplats för handel, kul-

av ett nytt hus för butiker i två plan om cirka

tur och nöje. Då ut- och ombyggnaden sker i

Redan den 16 november smygstartar starten

8000 kvadratmeter BTA.

ett redan bebyggt område är det en utmaning

för det nya centrumet när man inviger ICA

nytt och moderna stadscentrum. De nya fast-

att kunna hålla Märsta Centrum öppet som

Kvantum och det nya parkeringsgaraget. För

I det huset ska ICA Kvantum, Apotek Hjärtat,

vanligt under ombyggnaden. Omkringliggande

att få ihop helheten i projektet har det krävts

H&M och Intersport flytta in. Dessutom ingår

verksamheter ska störas så lite som möjligt

ett bra samarbete och en klar idé om vad som

en utbyggnad av ett befintligt hus med cirka

samtidigt som det är viktigt hålla byggtiden så

ska göras.

2000 kvadratmeter BTA. Där tillskapas nya

kort som möjligt så att de nya verksamheterna

butiker och nya kontorslokaler samt servicelo-

kan flytta in så fort som möjligt, säger Patrik

- Vi är stolta med att ha vänt utvecklingen för

kaler.

Arnqvist, regionchef på FastPartner.

Märsta Centrum och att över ett halvår före projektets färdigställning så är alla stora bu-

Nya hyresgäster är bland annat Folktandvår-

Märsta Centrum är och kommer fortsätta vara

tikslokaler uthyrda. Vår vision om att skapa ett

den och Lindex. Man ska även bygga ett nytt

ett utomhuscentrum. Man har satsat mycket

stadscentrum för Sigtuna kommun har visat

parkeringsgarage i tre plan med cirka 300 par-

på att bevara denna historiska känsla genom

sig varit mycket efterfrågat både bland kom-

keringsplatser. Därutöver renoveras befintliga

att förtäta staden med gågator och torg av

muninnevånare och bland butikskedjorna, av-

fastigheter i Märsta Centrum med nya tak, nya

småstadskaraktär, men man har även vilja

slutar Patrik.

fasadfärger och nyrenoverade butikslokaler i

komma med något nytt till området.

Text av Martin Zemgals

bottenvåningarna med nya fasadglas. Allt för att skapa ett modernt stadscentrum. Trotts att

- De nya byggnaderna som uppförs är av mo-

www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 29


CENTRUM & GALLERIA

Bild: Wester+Elsner arkitekter

Danderyds centrum Nu pågår förvandlingen av klassiska Mör-

- Inom vårt gebit är vi störst i Skandinavien,

alltså en del av detta mycket stora projekt, och

by Centrum till det nya och moderna Dan-

med bas i Stockholm har vi uppdrag i hela

den första etappen. Vårt uppdrag för kontors-

deryds Centrum. Centrumet utökas med

Sverige, i Norge, Finland och Baltikum. Genom

huset har varit att gestalta och utveckla bygg-

18 000 kvadratmeter butiksyta till en total

åren har vi, i takt med att samhället har föränd-

naden tillsammans med Skandiafastigheter

yta på cirka 36 000 kvadratmeter, och i det

rats, utvecklat vår verksamhet till att omfatta

– och nu projektera byggnaden tillsammans

nya köpcentrumet kommer det rymmas

multi-use projekt i alla skalor, det vill säga han-

med totalentreprenören, berättar Claes Peder-

cirka 130 butiker. Text av Martin Zemgals.

del, service, bostäder, arbetsplatser och kom-

sen och Svante Norder på Wester+Elsner.

munikation i ett gemensamt sammanhang. Det är Skandia Fastigheter som ansvarar för

För oss är arkitektur form, funktion, teknik och

Sedan starten på projekteringen så har det fun-

om- och tillbyggnaden av Mörby centrum, som

ekonomi. Vår kreativa process utgår alltid från

nits flertalet olika utmaningar man varit tvungna

förutom det nya centrumet även kommer få två

flöden, beteenden, ekonomi, nytta, livet mellan

att ta ställning till, allt för att i slutändan få en så

nya kontorshus, ett parkeringshus med 550

husen och i byggnaderna kring vilket vi formar

komplett facilitet som möjligt.

parkeringsplatser samt tre bostadshus. Pla-

gestaltningen, säger Fredrik Elsner och Ivar

nen är att nya Mörby centrum, eller Danderyds

Kandell på Wester+Elsner.

Centrum, står klart 2020, men köpcentrumet

- För helhetsprojektet är största utmaningarna storleken i sig och kombinationen nybyggnad

kommer att hållas öppet som vanligt under

Wester+Elsner har varit delaktiga i projektet

och ombyggnad där all aktivitet måste fung-

hela byggprojektet.

sedan det påbörjades år 2012, och deras roll

era med pågående verksamhet. Det finns

är att tillsammans med Skandia Fastigheter ut-

också speciella utmaningar som detaljplanens

Ansvariga arkitekter för projektet är företaget

veckla hela centrumområdet, deras uppdrag

utformning, överdäckningar och en skyway

Wester+Elsner arkitekter. De grundades 1998

omfattar alla projektdelar utom landskap, för

med stora fria spännvidder, säkerhetskrav från

och har sedan starten specialiserat sig på främst

vilket man samarbetar med Fojab.

E18, grundläggning över tunnelbanan och en

kommersiella miljöer, handels- och mötesplatser.

- Södra kontorshuset i Danderyds centrum är

mäng annat att ta hänsyn till. Tillblivelsetiden är

30

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016


lång, projektorganisationen stor och intressena

”Det blir som en ask av trä inuti ett glasskrin.”

många så det gäller att ha tålamod, klara av att ha många bollar i luften, lägga kraft på rätt saker och arbeta sig igenom metodiskt, säger Ivar Kandell. Nya Danderyds Centrum kommer inte bara få ett uppsving vad gäller storlek och utbud, utan även materialet och miljön kommer göra

ask av trä inuti ett glasskrin. Olika säkerhetskrav för olika byggnader längs E18 har också styrt hur tätt eller glasat det kan vara, berättar Ivar Kandell och Claes Pedersen. Genomgående för alla som varit delaktiga i projektet är att man bygger detta med en stor stolthet och samarbetet mellan de olika delarna har fungerat mycket bra.

centrumet till ett av de modernaste i Sverige. Exempelvis så projektet att nå en hög nivå ge-

- Projektet är ett stadsutvecklingsprojekt som

nom BREEAM. Alla material skall också vara

E18 väljer vi större tag eftersom man rör sig

kommer göra Mörby Centrum till något bättre

klassade och godkända genom Byggvarube-

förbi snabbt i bil. På stadssidan vill vi arbeta

än vad det är idag. Utifrån de ramar och förut-

dömningen.

med volymer och skala som bli intressanta i

sättningar som finns bygger vi stad och stads-

promenadfart. Hela Danderyds centrum bör-

liv här som kommer påverka invånarna positivt

- Detaljplanen anvisar glas som ett huvudsak-

jar och slutar med en hög kontorsbyggnad

i Danderyd. För att klara av det är vi en av de

ligt genomgående material, och den anger

i vardera änden. Vi ser dem som glaskrop-

få arkitektkontor som förstår flöden och stadsli-

också komplexa kristallina former med terras-

par som skall vara besläktade, men inte lika.

vets grundförutsättningar. Vi har förmågan och

ser i olika nivåer som vi har att följa. Projektets

Norra huset kommer ha en mer renodlad dub-

kompetensen att klara att bygga ”stad” och

storlek och kombinationen nytt och befint-

belglasfasad, medan södra huset får en dub-

Skandiafastigheter har valt att samarbeta med

ligt, gör att vi måste bryta ner helheten i olika

belfasad med ett yttre glasskinn och en tätare

oss för detta, avslutar Ivar Kandell och Fredrik

byggnader och en mänskligare skala. Mot

vägg klädd i trä på insidan. Det blir som en

Elsner på Wester+Elsner arkitekter.

Vi gör din stad. Wester+Elsner Arkitekter är specialiserade på att gestalta mötesplatser och att utforma rum för publika verksamheter. De flesta av våra projekt finns i miljöer med stora flöden och våra dagliga utmaningar består i att hitta synergier mellan privata och allmänna förutsättningar och behov. Nominerad till Årets Stockholmsbyggnad och till ROT-priset 2014. Projekt: Hornstull Stockholm Vinnare av Public Library of the Year och Årets Bibliotek 2015. Projekt: Kista Bibliotek Stockholm Stockholms bästa stadsdelscentrum 2012, 2013, 2014 & 2015. Projekt: Liljeholmstorget Stockholm

På ritbordet just nu har vi bland annat planerna på nya Danderyds Centrum. Det har du säkert redan läst om?


Bildkälla: BSK Arkitekter

32

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016


sjukhus

Ny rättspsykiatrisk klinik blir landets största passivhus Text av Martin Zemgals Trelleborg är platsen för Sveriges

på max 50 kWh per kvadratmeter och RPC lig-

som håller för den verksamhet som vi bedriver.

modernaste rättspsykiatriska klinik.

ger på en negativ energianvändning där man

För RPC har vi också lagt mycket energi på

RPC - Rättspsykiatriskt centrum, är

istället producerar 2 kWh per kvadratmeter.

att byggnaden skall passa in i landskapet. Vi

totalt 12 700 kvadratmeter och ligger på en fastighet som har en total yta på cirka 45 000 kvadratmeter.

har bland annat sedumtaken som ligger ut mot - Målet med byggnaden är att i större omfatt-

åkrarna, berättar Mattias Wallin.

ning samla den rättspsykiatriska verksamheten i Skåne till en plats. Det som gör byggnaden

Utöver detta har man även andra funktioner

än mer unik är att den har alla dessa miljö- och

som ytterligare förstärker byggnadens profil

I projektet har man haft flera gemensamma

energiaspekter, säger Mattias Wallin, huvud-

som energi- och miljösmart. Man har bland an-

mål som grundpelare och dem ha man sat-

projektledare för bygg på Region Skåne.

nat installerat 1280 kvadratmeter solceller och

sat starkt på. Framtidens vårdmiljö för patient

130 kvadratmeter solfångare på taket. Solcel-

och personal, organisation och säkerhet och

Man har även arbetat medvetet med material-

lerna ger elektricitet och förser byggnadens

inte minst hållbar utformning med miljö och

val och arkitektur.

fläktar och pumpar med el. Totalt produceras

energi i fokus. RPC kommer certifieras enligt

- Region Skåne arbetar mycket med dessa frå-

230 000 kWh per år via dessa. Solfångarna

Miljöbyggnad Guld och klassas även som såväl

gor. Vi uppför byggnader som vi sedan skall

kommer att leverera värme, som täcker varm-

passivhus som plusenergi-hus. Exempelvis är

förvalta och sköta under många år framöver.

vattenbehovet under sommarhalvåret (april till

kravet för Miljöbyggnad en energianvändning

Då är det viktigt att bygga med bra material

september), på totalt cirka 50 000 kWh per

Sveriges Största Passivhus har precis öppnat. Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg – Framtidens vårdmiljö

www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 33


sjukhus

Bildkälla: BSK Arkitekter

år. Förutom att byggnaden görs energieffektiv,

– Vi vill göra identitetsskapande arkitektur som

vinklar har formats för att ge rymd likväl som

kommer en del av energin att produceras med

bidrar till att utveckla våra kunders verksam-

bra effekt från solceller och solpaneler. Det

grön energi på fastigheten.

het. Vi tror att bästa sättet att göra det på är

tunga betongstommen möter såväl säkerhets-

att analysera program och situation noga och

krav som energikrav, säger Anna Bergström.

- I detta projekt finns många tekniska system,

involvera kunden i vår process. Självklart vill vi

som exempelvis solceller, solfångare och vind-

även inspirera dem med vår arkitektur säger

En av utmaningarna har varit att fläta samman

kraft som skall arbeta tillsammans. Vidare så

Anna Bergström, vVD på BSK Arkitekter.

formen för ”den ideala vårdmiljön” med formen

har byggnaden många säkerhetskrav som skall uppfyllas, säger Mattias.

för ”det ideala passivhuset”, vilket i vissa delar I RPC har man varit tvungen att möta speciella

är motstridiga. Samtidigt är det precis denna

krav, exempelvis kraven på en säker och bra

utmaning som gjort den färdiga byggnaden så unik och intressant.

BSK Arkitekter har varit hus- och inredningsar-

vårdmiljö för patienter såväl som för personalen

kitekt för projektet, ända från vinsten i formgiv-

inom den rättspsykiatriska vården. Det betyder

ningstävlingen till pågående uppföljning av den

att man måste skapa en miljö som är anpassad

– Vi på BSK Arkitekter är mycket stolta över att

färdiga anläggningen.

till att personal och frihetsberövade patienter

vårt vinnande tävlingsförslag utvecklats till en

vistas dygnet runt tillsammans.

färdig byggnad med bibehållet arkitektoniskt

BSK, som fyller 50 år 2016, arbetar med stads-

koncept och struktur och att vi dessutom lyck-

byggnad, husbyggnad och inredning. Uppdra-

- Vi har skapat en byggnad som samspelar väl

ats uppnå de högt ställda kraven från byggher-

gen rör främst städer, bostäder, kontor, rätts-

med omgivningarna, där personalens miljöer

ren och verksamheten. Detta har vi många en-

väsende, utbildning och vård. Företaget står

vänder sig mot staden och patienternas miljöer

gagerade och kompetenta personer att tacka

bland annat bakom omvandlingen av Nacka

vänder sig ut mot åkerlandskapet och den inre

för, säger Anna Bergström.

Strands kontorsmiljöer till bostäder, Mojangs

gemensamma trädgården. Natur, dagsljus och

och Vasakronans huvudkontor, rättspsykiatris-

utblickar har varit viktiga i alla delar av anlägg-

Projektet står klart och invigdes den 1 septem-

ka anläggningen Helix i Flemingsberg, Söder-

ningen och därför har fönsterstorlekar och pla-

ber 2016, man beräknar att bygget landar på

tälje stadshus, Solna Tingsrätt, Nya Södertälje

ceringar optimerats för att både klara tillräck-

en totalkostnad om cirka 430 miljoner kronor.

Sjukhus och Postens huvudkontor i Solna.

liga dagsljusnivåer och passivhuskrav. Takets

34

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016


ArbetAr du med plAnering Av byggnAtion? projekterar du där det blåser, nära vattendrag eller kanske till och med i vattnet? vi kombinerar mer än 100 års erfarenhet av mätning med kompetens inom modellering av vind, vatten, vågor, strömmar och klimat. vi ger dig förutsättningarna för ditt projekt, för både idag och för framtiden. http://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/bygg-och-infrastruktur

www.smhi.se

smhi_branschaktuellt_infrastruktur.indd 1

2014-11-07 11:07:29

Lämna avtryck och bidra till att skapa Sveriges kommande infrastruktur som vår nya projektingenjör Brinner du för anläggningsbranschen och har lust till att leda, skapa och genomföra stora projekt? Om svaret är ja, så skapa din framtida karriär hos Barslund. Barslundkoncernen består i dag av över 500 medarbetare fördelade i Danmark och Sverige. Vi har genom åren utfört några av Danmarks och Sydsveriges intressantaste anläggningsprojekt. Vårt svenska dotterbolag har sin bas i Malmö. Bolaget utvecklas snabbt, med många stora projekt. Detta ger dig möjligheten att vara med från start, få inflytande över och sätta din prägel på organisationen. Vi är kända för vår höga kvalitet och duktiga medarbetare. Om jobbet Som projektingenjör är du ansvarig för att genomföra projekten enligt gällande kontrakt. Jobbet omfattas av många ansvarsområden och du kommer att jobba utifrån flera aspekter inom projektledning. Du skall bl.a. göra uppföljning på kvalitet, tid och ekonomi. Du kommer att ha inflytande över inköp av material och avtal med underentreprenörer. Som en del av Barslund kommer du att ha en givande karriär i ett företag med självständiga, engagerade och välutbildade lagkamrater, där alla sätter ribban högt. Vill du veta mer? Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Personalansvarig Susanne Sunnanväder, tlf. 0735-382408. Skicka din ansökan till jobb@barslund.se. Läs mer om Barslund på www.barslund.se och på LinkedIn.

www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 35


Sjukhus

Bildkälla: FOJAB ARKITEKTER & BSK Arkitekter

Sjukhusområdet i Helsingborg står inför stora förändringar Den stora huvudbyggnaden från 1970-ta-

24 vårdplatser per avdelning. Övriga vå-

till Peab för ombyggnaden av östra flygeln och

let renoveras och byggs om, och en ny,

ningsplan kommer att utgöras av neonatal

avtalet har nu skrivits under av båda parterna.

stor vårdbyggnad uppförs.

och ögonmottagning.

Tidpunkten för byggstart är preliminärt, men

- Ombyggnaden kommer att ge bättre vård

arbetet beräknas komma igång senare under

stra flygeln på 10 000 kvadratmeter

åt patienterna och likaså bättre arbetsmiljö åt

året.

planeras vara färdigställd hösten 2017.

medarbetarna. Vi ska bygga ett modernt akut-

– Det tar nog några månader innan det fysiska

Ö

Det är en del av den mångmiljardsats-

sjukhus som är väl rustat att möta framtidens

byggarbetet sätter igång, säger Frida Nordvall,

ning som Region Skåne investerar i utveck-

krav, säger Malin Kihlman, projektområdeschef

projektledare för huvudbyggnadens ombygg-

ling och modernisering av sjukhusområdet i

för sjukhusutvecklingen i Helsingborg.

nad, men vi jobbar ändå för fullt bakom kulisserna med projektering och evakuering som

Helsingborg. På de översta tre våningsplanen ska det finnas tre vårdavdelningar med

Byggadministration H A R A L D O LS S O N A B

MED STORT ENGAGEMANG

www.hoab.com

36

I februari 2015 meddelades tilldelningsbeslut

pågår obehindrat.

Byggadministration Harald AB Vi ärhar närvarande flera uppdrag i Universum arrangerar årligen Talent Olsson Årets Projektledare en för glädjefull, Summit & Awards målmedveten som kontinuerligtVi jobbar bl a som proärExcellence ett konsultföretag som där leder, styr ochledare Helsingborg. priset till Årets Projektledare delas ut. och utveckla administrerar byggprojekt för strävar privatefter nä-att inspirera jektledare inom ”Nya sjukhusområdet Till vår glädje gick priset till Anders Hinn sitt team för att uppnå dess fulla potential. ringsliv och offentlig verksamhet. Helsingborg” och har ett flertal kvalififrån Byggadministration Harald Olsson Dessutom har vinnaren ett digitalt fokus cerade besiktningsuppdrag. AB som blev Årets projektledare 2015. och en stark passion för projektledning, vilket gör elatt han utnämns till Årets Vi verkar även som enskild partner Årets Projektledare 2015 har Projektledare 2015.Från augusti 2016 kommer ByggadlerVinnaren som avövergripande ansvarig när flera på ett imponerande sätt lyckats få olika av företagen i HOAB Gruppen är enga- ministration Harald Olsson AB finnas intressenter att sträva mot ett och samgerade i projektet. Som oberoende och etablerade i sina nya kontorslokaler i ma mål samt skapat synergier vilka gynfristående konsulter Helsingborg med adress St Clemenswww.hoab.com nat både samhälle såväl sombistår slutkund.vi beställare med teknisk, ekonomisk och juridisk gatan 45. kompetens.

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016


VI SKYDDAR LIV

FALLSKYDDSSPECIALIST Som fallskyddsspecialist är vi med i hela byggprocessen för att hjälpa våra kunder med alla fallskyddssituationer som kan uppstå. Vi genomför beräkningar, tar fram dokumentation, producerar och levererar fallskyddslösningar till alla typer av byggprojekt. Med engagemang och kompetens står vi nära våra kunder och skapar högsta säkerhet med bästa totalekonomi.

PRODUKTUTVECKLING Grunden för vår produktutveckling är våra kunders behov av säkra byggarbetsplatser samt de lagar och normer som gäller. Utvecklingen drivs framåt av teknisk support till våra kunder samt genom innovation av nya fallskyddsprodukter och system.

TILLVERKNING Våra fallskyddsprodukter tillverkas i huvudsak i vår egna moderna fabrik. Detta skapar flexibilitet, kontroll på kvaliteten och möjlighet att styra kapaciteten. Resultatet är korta ledtider och goda möjligheter till kundanpassningar.

DEPÅER Vi erbjuder försäljning, uthyrning och montage av våra fallskyddslösningar. Logistik, showroom och tillgänglighet hanteras i huvudsak via våra egna depåer, där närheten till våra kunder är en viktig faktor.

SERVICE Med stort engagemang och tydlig närvaro hjälper vi våra kunder att hålla högsta säkerhet med kostnadseffektiva och smarta fallskyddslösningar. I vårt serviceerbjudande ingår ett antal tjänster, såsom projektering, fallskyddsanalys, utbildning, montage samt säkerhetskontroller med Safetycheck.

+46 (0)63-130400 | info@safetyrespect.se | www.safetyrespect.se


SPORT & FRITID

Ny stugby ska ge större helhets upplevelse runt Astrid Lindgrens Värld Just nu pågår ett omfattande och

- Det nya boendet heter ”Den lilla staden” och

speciella plåtarbeten på tak med mera, berät-

unikt byggprojekt vid Astrid Lindg-

det blir precis som namnet säger. En liten stads

tar Joacim Johansson.

rens värld i Vimmerby, där man håller

känsla från sekelskiftstiden. Helt unikt i sitt slag. Inget annanstans i Sverige byggs något liknan-

När man utvecklat den nya stugbyn har man

de. Material, byggnadsteknik är också tidsan-

dels jobbat internt med en egen utvecklings-

passat, allt för att det skall bli som på riktigt,

avdelning men också tillsammans med arkitekt

vid sekelskiftet. Vi här på Astrid Lindgrens Värld

och inredningsföretaget Wall & Wall. Till själva

39 objekt, som inryms i 26 stycken

arbetar med att tematisera alla miljöer hämtade

landskapsplaneringen har man tagit hjälp av

hus. Alla olika boendetyper är med

ur Astrids böcker, säger Joacim Johansson,

Urbio. Man har till samtliga objekt i projektet

toa/dusch och ett litet kök, boytorna

Vd på Astrid Lindgrens Värld AB.

valt att installera kommunal fjärrvärme.

När man bygger så pass nischade projekt som

Att göra boendet till en del av upplevelsen har

detta så medföljer nästan automatiskt ett antal

varit en genomgående viktig punkt i plane-

specifika utmaningar.

ringen av projektet, framförallt för sin största

på att bygga ett helt nytt boende för alla besökare. Projektet innefattar cirka 200 gästbäddar fördelat på totalt

varierar mellan de olika objekten från 30 till 60 kvadratmeter.

målgrupp. - Vår vision i företaget är att allt skall vara på

38

riktigt. Säger vi då att vi skall skapa ett boende

- Att skapa en genuin känsla av att man bor i

som det såg ut på sekelskiftet så sätter vi så-

en liten stad som byggdes upp under sekel-

klart begränsningar men vilket också skapar

skiftet. Unikt är det redan utifrån exempelvis

upplevelsen. Vårt mål är att boendet i sig är en

materialval och byggnadsval. I vårt byggande

upplevelse som bara adderar till den fantastis-

fokuserar vi på vår viktigaste gäst, nämligen

ka upplevelse vi ger när väl gästen är i parken.

barnen. Leken är viktig och den var otroligt

Så utmaningarna har varit delvis att finna rätt

viktigt för Astrid varför vi hela tiden placerar

material, underentreprenörer som kan leverera

det i fokus när vi tänker utveckling, avslutar

det vi vill ha i allt från exempelvis lister, dörrar,

Joacim.

sängar och fönster. Sedan också på det sättet

Text av Martin Zemgals

vi bygger med att allt målas på plats för hand,

Foto: Örjan Karlsson

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016


Jonas Levin • 076-847 48 49 Vimmerby


SPORT & FRITID

Järfällas nya badanläggning fortsätter växa fram

Bildkälla: Bremlerbrick

Arbetet fortskrider med Järfällas nya

läggning för alla. Vi kommer att ha väldigt goda

personalen ska ha bra överblick och att besö-

toppmoderna badhus. Det är Tagehus

förutsättningar att tillgodose alla tänkbara be-

kare ska ha lätt att orientera sig och röra sig

som åtagit sig att bygga och äga den

hov från simning och vattenpolo på elitnivå till

i anläggningen. Stor möda har även lagts vid

motion och friskvård på land och i vatten. Na-

att välja vackra och hållbara material för att an-

turligtvis kommer anläggningen även locka till

läggningen ska vara inbjudande även på sikt,

lek och rörelse för alla åldrar i rutschbanor och

berättar Olle Stadig.

nya anläggningen, och låta systerföretaget Medley stå för driften av verksamheten. Faciliteten kommer att

bassänger. Hela byggnaden kommer att ha

omfatta en yta om cirka 8000 kvadrat-

väldigt god tillgänglighet för att även besökare

Dessutom så har man lagt mycket kraft på att

meter BTA. Text av Martin Zemgals

med funktionsnedsättningar ska kunna använ-

göra projektet så hållbart som möjligt trots de

da aktivitetsutbudet, säger Olle Stadig, ansva-

påfrestningar som en badanläggning innebär.

När Tagehus planerat badhuset så har ett stort

rig för Järfällas nya badanläggning på Tagehus. - Vårt sätt att bygga hållbart är att välja mate-

fokus legat på skapa en anläggning som ger goda möjligheter till olika typer av vattenaktivi-

Att bygga en badanläggning innebär stora ut-

rial och utföranden som håller länge. Vi lägger

teter, man kommer när bygget är klart att kun-

maningar såväl byggnadstekniskt som för de

gärna lite extra resurser på material som klarar

na erbjuda en bassäng på 50 x 25 meter, två

installationer som krävs. För att få bygganden

sig lite längre i den fuktiga miljön. För att mini-

multibassänger för simskola, rehabträning och

och dess installationer att klara badhusets fuk-

mera miljöbelastningen är vi väldigt noga med

babysim, samt bassänger för lek och rekrea-

tiga inomhusmiljö kräver hög kunskapsnivå

att alla tekniska system är väl intrimmade. En

tion. Dessutom finns två rejäla vattenrutschba-

och stor noggrannhet av alla inblandade i pro-

aktiv teknisk förvaltning med hög kompetens

nor som startar från byggnadens övervåning,

jektering och produktion.

gör det möjligt att minimera förbrukningen av fjärrvärme, el, vatten och klor, säger Olle.

slingrar sig på husets utsida för att sedan avlutas inne i byggnadens källarvåning. Totalt kom-

- Vår ambition är att skapa en byggnad som

mer det att finnas närmare 1500 kvadratmeter

är funktionell, praktisk och vacker. Krav på att

Byggnationen startade i början av 2016, och

vattenyta i byggnaden.

anläggningen skall fungera bra ur ett verksam-

anläggningen kommer att vara färdig under vå-

hetsperspektiv har genomsyrat designfasen.

ren 2018. Projektkostnaden är budgeterad till

Anläggningen är bland annat utformad så att

cirka 270 miljoner kronor.

- Badhuset kommer verkligen att vara en anepsilon_95x55mm.pdf 1 2015-02-19 12:12:01

C

M

Y

CM

MY

010-475 28 10 www.assemblin.com

CY

CMY

K

40

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016


VÄXJÖ MARKISFABRIK - BRANSCHAKTUELLT 200x110mm.pdf 1 2015-03-03 10:29:23

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Vi skärmar av solen med omsorg – för behagligt ljus och skön temperatur

Våra olika solskydd har fler funktioner än att bara avskärma för sol. De är: isolerande för värme/kyla • ljudabsorberande • vindskyddande • rumsavdelande • insynsskyddande • vackra och stilfulla!

K

0470-253 50 - Annavägen 2, 352 46 Växjö www.vaxjomarkisfabrik.se

Ditt projekt är vår verksamhet Service Vår service avdelning tar varierande uppdrag allt från mindre installationer, hyresgäst anpassningar mm. Även levererar service såsom rådgivning, underhåll, felsökning, felavhjälpning och även kontroller av er anläggning Entreprenad Vi tar totalentreprenadåtaganden, där vi står för helhetsansvaret från framtagande av handlingar till slutförd entreprenad d.v.s. vi bakar era idéer från ax till färdig limpa.

info@midcraft.se, T: 08-120 725 25 - Midcraft Elteknik AB, Västbergavägen 25, 126 30 Hägersten. www.midcraft.se

www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 41


SPORT & FRITID

Klassisk badanläggning får behövlig upprustning Nu är Nolhaga sim- och sporthall stängd för ombygg-

- Nolhaga har verkligen behov av en restaurering och det känns kul att vi får

nation. Den nya sim- och sporthallen beräknas stå klar

göra detta för Alingsåsarna. Förhoppningsvis bidrar det till ännu större att-

senhösten 2017 och då kommer Alingsås ha ett modernt

raktionskraft för kommunen, säger Daniel Åstenius, VD för Serneke Bygg.

badhus med bland annat fler bassänger samt relaxavdelning. Det är några av de förändringar som görs när den gamla simhallen från 1968 nu byggs om. Anläggningen växer från 7 100 kvadratmeter till drygt 11 000 kvadrat-

Idag har badet cirka 106 000 besökare per år, i och med om- och tillbyggnaden kan antalet besökare växa till cirka 164 000 personer. Förhoppningsvis blir också det moderniserade badet ett dragplåster för kranskommunernas invånare.

meter. Målet är fler nöjda kunder i framtiden. Nolhaga Parkbad ska till en rimlig kostnad erbjuda en möjlighet till en badupplevelse för kommuninvånare i olika åldrar, Nolhagahallen ska också vara en plats för rekreation, som passar både elitidrottaren, vardagsmotionären och den som vill sköta om sin hälsa genom en stunds

gsås Takbyrån i Alin – din takentreprenör i Västsverige!

stillhet och vila. I besökarundersökningarnas resultat säger en stor del av de yngre besökarna och barnfamiljerna att de saknar en upplevelsedel i simhallen. Men även en del av motionssimmarna önskar detta. För att både motionssimmare och mer äventyrslystna besökare ska bli

Takbyrån i Alingsås AB Telefon kontor: 0322-64 70 00 info@takbyran.se | www.takbyran.se

42

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016

nöjda är därför ett övergripande mål att få mer vattenyta. Den lösning som bäst tillmötesgår de flesta besökares behov och som samtidigt kan göras inom budget är att bygga till en upplevelsedel och en extra sim-


Bildkälla: pp arkitekter

bassäng med höj- och sänkbara bottnar med

längd i bassänger skapas den flexibilitet som

problem som kan uppkomma vid integrering av

avdelare. På så vis frigörs tid i den befintliga

krävs för att tillgodose de olika behov som

rörliga bottnar i bassänger.

25-meters bassängen för mer motionssim och

finns hos simhallens besökare. I och med en

föreningsverksamhet.

hög beläggning av bassängen med flera olika

- En simhall är en komplex byggnad med spe-

typer av aktiviteter ökar kravet på snabba om-

ciella krav. Misstag kan bli kostsamma och där-

Ett av de företag som varit delaktiga för att

ställningar. Det kravet möter vi genom att styra

för är vi måna om att ett nära samarbete med

kunna genomföra denna komplexa ombygg-

drivning av de olika delarna samtidigt, berättar

både Serneke och deras underleverantörer,

nation är Aqua Level. De levererar till Nolhaga-

Per Enmark på Aqualevel.

säger Per Enmark.

Eftersom Aqualevel tidigare genomfört mer än

Tidsplanen är att Nolhaga Parkbad ska öppna

140 liknande projekt runt om i världen så har

någon gång under senhösten 2017. Exakt vil-

- Syftet med den anläggning vi levererar är att

man samlat på sig en stor del kunskap och

ket datum är i dagsläget inte bestämt.

öka användningen av hjärtat i simhallen, bas-

erfarenhet. Detta gör att man använder väl

sängerna. Genom att kunna variera djupet och

beprövad teknik och vet hur man bemöter de

hallen en komplett utrustning att variera djup och längd i 25 meters bassängen.

Text av Martin Zemgals

Aqua Level Svenska AB Växjövägen 305, 343 71 Diö, Sweden +46 (0)476 21680

www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 43


SPORT & FRITID

Klassiskt sportområde i Hässleholm under stor utveckling Foto: Bert Wilnerzon

TyrsHovs klassiska sportområde i Hässleholms kom-

Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse samt Tyringe Multiarena AB.

mun kommer få ett rejält uppsving den kommande tiden.

För att få den nya anläggningen att bli en del av den gamla så kommer det

I

vara samma typ av arkitektur, men i en ny modern tappning. Dessutom har dag finns Tyrs Hov Sportcentra som byggdes redan år 1973 och

man generellt i projektet jobbat med exempelvis kvalitén på material för att

omfattar bland annat ishockey, sporthall, brottning, simhall, bow-

kunna säkerställa att hallen går att miljöcertifiera ifall Hässleholms kommun

ling och styrketräning. Den nya satsningen innebär en byggna-

skulle besluta att göra detta.

tion av en helt ny multiarena i anslutning till de redan befintliga

faciliteterna. Arenan skall ses som ett komplement och utveckling av

I dagsläget är stomme och tak klart och man beräknar att arenan ska vara

området TyrsHov.

klar senast i mitten av februari. Projektet har en beräknad kostnad på över 35 miljoner kronor. Inga lokaler kommer att vara i drift förrän slutbesikt-

Multiarenan kommer att bestå av en stor hall med måtten 90*65 med

ningen av hela arenan.

friidrottsgolv vid sidorna och konstgräs i mitten. Samtliga friidrottsgrenar förutom rundbana är möjliga i hallen. På konstgräsytan finns möjlighet att lägga golv och därmed ytterligare bredda användningsområdet. Det kommer även finnas en motionslokal (danslokal) med måtten 25*20 meter. Projektet är ett gemensamt projekt med Hässleholms Kommun och Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse med investe-

Vi stod för Projekt- och Byggledning

ringsfördelning 20% för Kommunen och 80% Stiftelsen. Byggherre för projektet är Tyringe Multiarena. - Vi vill inte bara skapa lokaler med möjligheter för träning, utan vi vill också bygga en mötesplats för människor i alla åldrar, en plats där samarbeten och samverkan mellan olika klubbar och byar kan växa. Förutom dessa delar så ser vi detta även som ett sätt att utveckla Tyringe för framtiden, säger Per Lind, som representerar

44

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016

040 – 18 91 05


SPORT OCH FRITID

Bild: sajt arkitektstudio AB Bild: Liljewall Arkitekter

Åkeshovsbadet rustas upp och byggs ut Simavdelningen, gymmet, bowlinghallen och serveringen i Åkeshovshallen genomgår just nu en totalrenovering och tillbyggnad. Hela byggnaden tillgänglighetsanpassas och beräknar att öppna igen i augusti 2017. Nya bassänger Den gamla 25-metersbassängen blir kvar på sin plats. Den gjuts om och den djupa delen kommer att behållas. Däremot rivs den gamla undervisningsbassängen och flyttas till en nybyggd del där ytterligare en undervisningsbassäng byggs. I den nya delen blir det också en till 25-metersbassäng och en grund bassäng för de minsta barnen. Utomhusgården byggs in Utomhusgården som i dag ligger mellan simhallens omklädningsrum och sporthallen byggs in och förvandlas till gym, aerobics och spinning. Samtidigt vrids omklädningsrummen 90 grader för att göra det lättare att nå de olika aktiviteterna. Kafét flyttas fram från badets bakre avdelning närmare receptionen och får även servering

Arenstaden i Växjö får två nya kontorshus Under 2016 byggs två nya kontorshus med 8 våningar. Fredagen den 15 januari tog ArtOn24 AB det första spadtaget för etapp 1. Fortnox blir den första hyresgästen. Varje kontorshus blir 8 våningar med en yta på 4600 kvm vardera. Etapp 1 startade i januari och beräknas inflyttningsklar i december 2016. Etapp 2 påbörjas 6-18 månader senare. Byggnaderna består av ett källarplan med garage, en entrévåning med reception/kontor samt ytterligare 7 våningsplan för kontor.

sajt ] ] ARKITEKTSTUDIO AB

in mot simhallen.

Byggspecialister i samverkan

www.interoc.se 08-20 05 10

Fasad • Balkong • Dörr & fönster VVS • Plattsättning • Bygg- & fastighetsservice www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 45


bostad

Foto: Växjöbostäder

NCC rustar upp miljonprogramhus i Växjö Kvarteret Alabastern har drygt 300 hy-

mans kunnat hitta bra lösningar, säger Carina

ergieffektiviseringsåtgärder som vi använder i

resrätter i Växjös största miljonprogram-

Herbertsson, projektchef på Växjöbostäder. Allt

hela området, kommer vi också att prova nya

område, Araby, som byggdes i slutet av

har fungerat bra och vi tar nu med oss erfaren-

lösningar i ett testhus. Där införs t ex solfångare

1960-talet. NCC har sedan 2015 renoverat

heterna och fortsätter samarbetet i partnering

för att generera el och värme, värmeåtervin-

90 av lägenheterna och de sista hyresgäs-

även under den andra etappen.

ning från avloppsvatten och it-lösningar för att

terna i den första etappen flyttar in i april i år, i enlighet med tidplanen.

visualisera el- och vattenförbrukning för hyresEnergieffektivisering är ett av de viktiga målen

gästerna.

med renoveringen och därmed en mycket vikNu har NCC fått förtroendet att renovera reste-

tig del i Växjöbostäders ständigt pågående ar-

Energianvändningen beräknas efter renove-

rande 211 lägenheter, ett uppdrag som fanns

bete med att minska miljöpåverkan. Projektet

ringen minska till 75 kilowattimmar per kva-

med som option i den tidigare upphandlingen.

ingår som en del i READY, ett EU-finansierat

dratmeter i hela området, jämfört med dagens

Den andra etappen inleddes i förra veckan och

program där Växjö som enda svenska kom-

cirka 150 kWh per kvm och år. I testhuset är

projektet avslutas i början av 2019. Som en del

mun deltar. EU-programmet syftar till att testa

målet att nå så lågt som 36 kWh per kvm och

av projektet ska även den yttre miljön förbättras

innovativa lösningar och renovera på ett sätt

år. Halveringen uppnås genom att NCC til�-

med belysning och gångstråk för att öka trygg-

som minskar energiförbrukningen till minst

läggsisolerar takbjälklagen, sätter in energief-

het och trivsel i området.

hälften.

fektiva fönster, byter ut dagens tunna väggar

- En så här omfattande renovering innehåller

- Det är intressant att vara med i en renovering

ersätter ventilationen med energieffektiva vär-

alltid en viss del överraskningar. Genom ett öp-

som ligger så i framkant, säger Niclas Couchér,

meåtervinnande FTX-aggregat.

pet och förtroendefullt samarbete har vi tillsam-

projektchef på NCC Building. Förutom de en-

innanför balkongen mot mer välisolerade, samt

46

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016


15-16 mars 2017, Kistamässan På Fastighetsmässan träffar ni över 270 utställare som visar de senaste nyheterna. Ni kan även njuta av ett gediget seminarieprogram, se prisutdelningen i Framtidens Fastighet och nätverka på mässans branschmingel.

Johnny Kellner Energi- och klimatstrateg. Är flerbostadshus av massivt trä ett sätt att minska utsläppen av koldioxid?

Henrik Landelius NCCs Sverighechef. Hur kan vi förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna?

Lars Ejeklint Energiexpert, Vattenfall Energikontrollen- varför leder den till minskad elanvändning

Britta Permats VD Svensk Ventillation. Hur kan bra ventillation spara energi?

Fri entré! Registrera dig här: easyfairs.com/fastighetsthlm

Allt inom Drift, Underhå ll Förvaltning Energi, Miljö & Säkerhet

Helén Elf Eriksson Stadsdirektör Sundbyberg, Hur tänker Sveriges snabbast växande stad?

Fredrik Reinfeldt www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 47 F.d Statsminister


bostad

KKB Fastigheter arbetar för närvarande med att uppföra cirka 250

Husen som planeras på Cirkustomten i Kävlinge blir i tre- respektive

nya hyreslägenheter med byggstart de närmaste tre åren. Fr vänster

fyra våningar liknande dem som redan finns på Notarievägen i Löd-

KKB:s VD Ulf Grönwall och ordförande Carina Ingelsson. Bildkälla:

deköpinge. Bildkälla KKB Fastigheter

KKB Fastigheter

KKB Fastigheter bygger 250 hyresrätter i Kävlinge kommun Det kommunägda bostadsbolaget i

nens bostadsbolag håller ett högt tempo på

Lägenhetsfördelning:

Kävlinge kommun, KKB Fastigheter AB,

nybyggnationen. Det är också viktigt att vi har

1 rok 8 st

storsatsar. Bolaget arbetar för närvarande

en blandad bebyggelse som gynnar ett bra bo-

1 ½ rok 5 st

med att uppföra cirka 250 nya hyreslägen-

endeklimat för alla i hela kommunen, där hyres-

2 rok 35 st

heter.

rätter har en given plats, säger Carina Ingels-

3 rok 36 st

son, ordförande i KKB:s styrelse.

4 rok 16 st

– Det är glädjande att konstatera att vi nu kan skörda frukterna av det jobb vi lagt ner de se-

Just nu byggs kvarteret Sandhammaren 4 etapp

naste åren. Det är många som vill bo i Kävlinge

2. Preliminär inflyttning oktober – december 2017.

kommun och därför är det viktigt att kommu-

100 lägenheter med totalt 6 700 kvm boyta.

-

48

Ventilation El / SRÖ Automation Kyla Konsultation Projektering Utförande Service

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016

Tegelvägen 13 232 54 Åkarp 040-6745610 www.city-air.se FÖR ETT BÄTTRE INNEKLIMAT


Inforema AB · Graphoteket.se

Prisad arkitektur med profil!

Würths prisbelönta lager och huvudkontor i Örebro där Alusols solavskärmning i aluminium spelat en viktig roll.

Arkitektbyrån White i Örebro har vunnit pris för bästa industribyggnad i Europa 2015 vid fastighetsmässan MIPIM. Priset gäller Würths nya lager och huvudkontor i Örebro, där solavskärmning med Alusols lamellsystem i aluminium spelat en central roll för byggnadens gestaltning. Byggprojektet, som färdigställdes under 2013, omfattar totalt 10.300 m2 fördelat på kontor och lager. Lamellsystemet, Alusol Dasoleil, skyddar mot solljus, värme och dämpar buller. Närmare 950 m2 av byggnadens fasad täcktes in med drygt 20 ton aluminiumprofiler;

lameller och infästningssystem. Hela systemet monterades på en stålstomme med gångbrygga bakom lamellerna. Profilerna levererades av Hydal Aluminium Profiler. Byggnadens utformning med många brutna hörn innebar utmaningar, inte minst vad gäller gerkapning. Lackat i Würths röda logofärg ger systemet byggnaden ett mycket starkt arkitektoniskt uttryck och en säregen profil. Belyst under kvällstid skapar det ett mycket effektfullt intryck. Som ett glödande hjärta mitt i hjärtat av logistiksverige!

Alusol AB · Box 34, 288 21 VINSLÖV · Tel 044 – 813 30 · info@alusol.se · www.alusol.se


bostad

DrömboendE i Södra hamn PÅ GÅNG Projektägarna Nåiden Bygg och Granec är överens med Innerstadsfjärden AB. Kuststad Luleå ska byggas i tre steg, ett boende i Södra Hamn i Luleå, just intill fritidsbåtshamnen Ettans båthamn. Den gamla hamnbassängen omvandlas till tre kvarter. Två huskroppar med 112 lägenheter och en ny båthamn är anlagd i anslutning till området med direkt tillgång till innergårdarna. Investeringen uppgår till 1,1 miljarder kronor. – Äntligen är vi i hamn. Nu har alla pusselbitar ramlat på plats, detaljplanen, exploateringsavtalet, bygglov och finansiering, allt är klart. Den första etappen av projektet med 112 lägenheter är helt slutsåld. Intresset har varit enormt, säger Peo Patomella från Innerstadsfjärden AB, i ett pressmeddelande. 50

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016


AKTUELLT

BRANSCH

LULEÅ PITEÅ UMEÅ STOCKHOLM

www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 51


bostad

Fakta Bostäder: Höghus med16 våningar, varav 14 våningar bostäder. Lamellhus med 7 våningar, varav 5 våningar bostäder. Lägenhetsstorlekar: 2-4 rum och kök Planerad inflyttning: Höst 2017 Lokaler: Cirka 200 och 10 000 kvm butiks- och verksamhetslokaler.

Bild: Fredblad arkitekter

Mölndalsbostäder bygger i Mölndals innerstad Kvarteret Hajen är en del av stadsutvecklingsprojektet Mölndals innerstad, som ska göra centrala Mölndal till en levande och attraktiv stadsdel med mötesplatser, ett stort utbud av handel samt skapa plats för många fler verksamheter och bostäder. Kvarteret kommer att präglas av en ge-

utformad stadsidyll den nya gallerian som

och kök i bottenplanet planeras det för butiker

nerös atmosfär och en stor bredd av möj-

byggs i omedelbar anslutning.

och café. Lokalerna ger mycket bra skyltlägen,

ligheter, där det finns plats för boende,

med stora ljusinsläpp genom generösa skylt-

handel och kontor. Verksamheterna blir

Kvarteret Hajen kommer att innehålla moderna

fönster och högt i tak. På andra våningsplanet

en viktig del i det lokala stadslivet och

och attraktiva hyreslägenheter och lokaler.

finns möjlighet för verksamheter såsom kontor,

kompletterar med sin egenart av elegant

Lägenheterna kommer att variera från 2-4 rum

utbildning eller vård.

52

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016


Bostad

Willhem köpeR bostadsprojekt i Karlstad Willhem utökar sitt fastighetsbestånd genom förvärv av 352 nyproducerade hyresrätter i Karlstad och Linköping, till ett överenskommet fastighetsvärde om 595 Mkr. Säljare är Bonava AB

Bildkälla: Willhem

A

(tidigare NCC Housing).

ffären innefattar 221 lägenheter på

tal 4, 2018. I Linköping är lägenheterna under

– I och med förvärvet växer vi på två attraktiva

Rudsberget i Karlstad och 131 lä-

uppförande och de beräknas vara färdigställda

orter där vi redan idag är en stor bostadsak-

genheter i Södra Ekkällan i Linköping.

i kvartal 1 2017 med första inflyttning planerad

tör, vilket är positivt, kommenterar Willhems

Samtliga lägenheter är nyproducerade

till sommaren 2016.

vd, Mikael Granath. Nyproducerade hyresrät-

och miljöklassificerade enligt Svanen.

ter med miljöprofil passar väl in i vår befintliga Den sammanlagda uthyrningsbara ytan i båda

portfölj samtidigt som vi ytterligare breddar

Bostäderna i Karlstad kommer att uppföras i

projekten är 19 345 kvadratmeter. Willhem

vårt erbjudande till marknaden i Karlstad och

kvartal 2, 2016. Första inflyttning beräknas ske

kommer att ta över projektet och förvaltningen

Linköping.

i kvartal 1 2018 och projektet färdigställs i kvar-

efter det att bostäderna är färdigställda.

MASKINUTHYRNING Vi har ett brett utbud av liftar, byggmaskiner, bodar, anläggningsmaskiner, utbildning och säkerhet. Allt serverat och organiserat med vår personliga service. För mer info besök stavdal.se

www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 53


bostad

Tengbom ritar Light Factory Gbg för JM Arkitektkontoret Tengbom har vunnit två arkitekttävlingar avseende bostadsområdet Södra Centrum i Göteborg.

D

en nya innerstadsdelen kommer att präglas av en nyskapande hållbar urban arkitektur och stadsmiljö.

Tengbom vann uppdraget att rita Light Factory Gbg för JM, ett bostadshus med 250 lägenheter ovan ett gatuplan med butiker, caféer och restauranger. Lägenheterna har öppen planlösning och stora fönsterpartier. Den urbana studiokaraktären förstärks när hela lägenheten är ett stort sammanhängande rum. Huset är uppdelat i två segment – Light Factory Nyx är mindre lägenheter med industriell karaktär. Light Factory Nova är smarta lägenheter i ett mer sobert utförande. Arkitekt: Tengbom - Med Light Factory Gbg kommer vi skapa ett häftigt landmärke och en attraktiv stadsdel för citymänniskan. Lägenheterna har flexibla planlösningar vilket ger luftiga bostäder på en mindre yta, säger Henrik Sjölin, JM:s projektchef för Södra Centrum. Förutom butiker och restauranger ska gemensamma ytor som lounger och New York-inspirerade takterrasser fungera som naturliga mötesplatser. Genomgående för arkitekturen är stadsmässigheten. - Tengbom har förmånen att utforma en väl sammanhängande och genomtänkt stadsmiljö i Södra Centrum. Den urbana arkitekturen och stadspulsen kommer gå som en tydlig röd tråd från den yttre miljön och in till bostäderna, säger Hans Lindgren, uppdragsansvarig arkitekt för Light Factory Gbg på Tengbom.

VI GÖR FRAMTIDENS BYGGNADER SMARTARE TEKNIKKONSULTER INOM BYGG OCH FASTIGHET

54

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016

www.pqr.se | Göteborg | Malmö | Stockholm | Uppsala | Helsingfors


bostad

Utvecklingen av populär stadsdel i Jönköping fortsätter

Text av Martin Zemgals

Bildkälla: HSB Arkitekt: Tengbom Nu fortsätter utvecklingen av den om-

Jönköping, detta via att majoriteten av bostä-

och grönska från pipranka, bokharabinda mm.

tyckta stadsdelen Kålgården mitt i

derna har utblickar över och nära tillgång till

Kontakten med plantskolor och omsorgen

Jönköping. Detta projekt, Bostadsrätts-

Munksjöns vatten eller John Bauerparken med

kring växterna tog tidigt vår landskapsarkitekt

föreningen Stenhuggaren, är det andra

Rocksjön.

Larcia ansvar för under projekteringen, berättar

kvarteret av tre som HSB Göta utvecklar

Gunilla Gustafsson.

längs Aspholmsesplanaden i Kålgården.

Den samlande upplevelsen av gården kretsar

Målsättningen från HSB har varit att ut-

kring gårdsträdet, lövträdet korstörne som har

För att själva byggnaden ska matcha omgiv-

veckla tre kvarter med likartade volymer

vuxit på plantskola i Tyskland i flera år och som

ningen så har man genomgående i projektet

men med var sitt uttryck.

i våras lyftes in med kran. Idén kring det klas-

arbetat mycket med miljö och energifrågor.

siska gårdsträdet var ett tidigt beslut men även - Det första kvarteret har fasader i puts och tegel

en utmaning som lyckligtvis har burit hela vä-

- Som alla våra aktuella projekt är även detta

med limefärgade balkongglas, det är ett färg-

gen fram. En stor nersänkt volym för trädets

utfört i miljöklass miljöbyggnad silver, ett ställ-

starkt kvarter. Kv Stenhuggaren, det andra kvar-

rotsystem har avsatts från garageytan som lig-

ningstagande som ger hållbara och kvalitativa

teret har en mer stringent och maskulin gestalt-

ger under gården.

lösningar och en lägre driftkostnad för fören-

ning i puts och skiffer. Skifferplattorna som lyfter

ingen, säger Pierre Krusing, byggchef på HSB

fram entréer och trapphus skiftar i en mångfald

- Vi värnar alltid om gårdarnas utformning då

av naturens kulörer, säger Gunilla Gustafsson,

den gemensamma gården är ytterligare ett rum

arkitekt på TENGBOM som varit ansvariga för

till bostaden och en källa till sociala kontakter.

Produktionskostnaden är beräknad till 35.500

fasadgestaltningen kring alla kvarter.

Namnet Stenhuggaren förpliktigar vid val av

kronor per kvadratmeter med en synlig insats

Göta.

material så även i gårdsmiljön har skifferplat-

på 23.500 kronor per kvadratmeter och ar-

Kvarteret Stenhuggaren innehåller totalt 47

tor en framträdande roll tillsammans med be-

betet utförs av PEAB i Jönköping. Den totala

lägenheter som alla är genomgående och har

tongplattor och privata uteplatser av trä. Några

bruttoarean för projektet är på 9280 kvadrat-

var sin extra balkong in mot gården. Den geo-

fasadytor av skiffer är även försedda med rost-

meter. Man beräknar att all inflyttning har skett

grafiska platsen för lägenheterna gör att man

fria vajrar för klätterväxter, även de är förodlade

till februari 2017, då man samtidigt planerar att

även kan erbjuda en naturupplevelse i centrala

på plantskola för att få en tidig växtetablering

starta det tredje och avslutande kvarteret.

Tel. nr 036-34 15 30 www.miljohallengolv.se

www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 55


bostad

Bildkälla: Skanska

Skanska bygger toppmoderna radhus i unikt geografiskt läge Malmö stad fortsätter växa, nu har turen återigen kommit

är att väggarna är extra isolerade och att man använder fönster som

till det populära området Limhamns Sjöstad.

ger minimal värmeförlust. Den goda inomhusmiljön säkerställs genom

D

högeffektiv ventilation med FTX-system, som återvinner värmen ifrån et är Skanska som håller på med byggnationen av projekt Slu-

luften. Dessutom är allt material som används när huset byggs noga

pen, som innefattar nybyggnationen av 29 radhus i 2 storlekar,

utvalt för att innehålla så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möj-

144 kvadratmeter och 137 kvadratmeter. 17 hus är redan idag

ligt. De som flyttar till Slupen kommer förmodligen märka av Svanen-

inflyttade och inflyttningen av resterande hus är beräknad att

märkningen till största del genom att man får låga kostnader för drift

ske i oktober och november i år.

och underhåll. Energiförbrukningen beräknas till upp till 30%* lägre än Boverkets byggregler med en energiförbrukning på cirka 55-65 kWh

Området har sedan tidigare blivit omtyckt tack vare sitt geografiska

per kvadratmeter och år.

läge. Att man nu också kan bo i toppmoderna radhus med både en närhet till stadskärnan, men även med en närhet till hav, grönska och

- Vi har verkligen lyckats bygga rätt hustyp på rätt läge. Vi har gett

lugn.

barnfamiljer möjligheten att bo nära både hav, stad och skola. Dessutom är vi väldigt stolta över att hela projektet är Svanenmärkt, avslutar

Miljöarbetet runt projektet har varit omfattande och man har noga ar-

Madeleine.

betat för att kunna bygga husen så energieffektiva och miljövänliga som möjligt. Samtliga husen i projektet ska certifieras som Svanenmärka. - Vi har exempelvis bara valt moderna och hållbara material som är

Vi har levererat

PREFAB VÄGGAR OCH TAKSTOLAR

anpassade för svanen certifieringen, med så lite underhåll som möjligt för slutkunden, berättar Madeleine Andersson, projektutvecklare på Skanska. Miljöarbetet präglar hela Skanskas byggprocess, från förstaspadtaget till färdigt hem. I Slupen har de satsat på många miljövänliga åtgärder som uppfyller de hårda kraven för en Svanen märkning. Några exempel

56

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016

PRODUKTION www.npn.se/tillverkning


bostad

Havsnära bostäder när Skanska bygger koncepthus I projektet Kungskullen Bäckevik i Kungs-

ligt ett internt system. Bostäderna har väldigt

koncernen ett genomgående stort fokus och

hamn så ska Skanska upprätta 28 stycken

optimerade ytor med hög funktionalitet, säger

intresse av energibesparingar och miljöfrågor.

havsnära Boklok koncepthus på cirka 130

David Carlsson, projektledare på Skanska.

kvadratmeter styck. Skanska har tidigare

- Eftersom samarbetet varit så pass bra så har

på andra platser i Sverige jobbat med Bok-

Det är många samarbeten som ska stämma

hela projektet flutit på väldigt effektivt. För öv-

lok konceptet, men det är första gången i

för att man ska kunna erbjuda en så pass kom-

rigt är det kul att få delta i detta boklok koncept

detta område man gör detta.

plett produkt som möjligt, och samarbetet är

samt att det byggs just i Kungshamn, att jobba

något flera delaktiga lyft fram. En av dessa är

lokalt är viktigt. Vi är ett företag som vill ligga i

- Läget nära havet har varit en liten utmaning

Kungshamns El AB, som till detta projekt har

framkant när det gäller ny teknik, samt vill kun-

och att bygga i den miljön, samt att vi bygger

man gjort alla elinstallationer till radhusen, man

na erbjuda marknaden en riktigt bra kvalité till

det på en relativt trång yta. Dessutom arbetar

har även tagit hand om områdesbelysningen

rätt pris, sen är det som nämnt kul att arbeta

vi alltid extra med miljö- och energifrågor, även

samt media installationerna. De startade sin

lokalt, berättar Marcus Ivarsson, arbetsledare

om vi exempelvis inte bygger mot någon typ av

verksamhet 2008 och arbetar med service, en-

på Kungshamns El AB.

certifiering miljömässigt. Så arbetar vi mycket

treprenad, larm och fiber, man har dessutom

med miljöfrågorna både när det gäller material

nyligen expanderat sin verksamhet ytterligare

Projektet beräknas att vara färdigt i månadsskif-

men även hur vi driver projekten. Exempel på

och har även börjat med installationer av sol-

tet mars/april 2017. Boklok är ett färdigt kon-

detta är att våra etableringar miljöklassas en-

celler och laddstolpar. Man har även inom

cept som tagits fram av IKEA och Skanska.

Vi har medverkat på Kungskullen Bäckevik 1:143

El - Tele - Datainstallationer Tel: 0523-45 99 46 - www.kungshamnsel.se

www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 57


bostad

Arkitekt: LBE arkitekt AB

Satsningen i Växjö fortsätter med nytt samarbetsprojekt Satsningen på att utveckla Växjö fortsät-

utformat som en sammanbyggd huskropp med

- Arkitekturen är stadsmässigt utformad och

ter, bland annat via att man påbörjat en

4 olika hus/trapphus i olika våningshöjder, dess-

vi har satsat lite extra på det i detta projekt.

stor ombyggnation av hela stationsområ-

utom kommer det finnas garage och miljörum

Dessutom byggs huset med ett högt energik-

det där det byggs både bostäder, kontors-

samt förråd i källare under huset. Lägenheterna

rav på en max förbrukning om 55 kWh/år och

byggnader och en ny infrastruktur. Just

vi bygger kommer vara hyresrätter, berättar Sara

samtidigt så följer byggnationen miljöbyggnads

detta projekt är ett samarbetsprojekt mel-

Eliasson, projektledare på Växjöbostäder.

Silvernivå, säger Sara Eliasson.

där man har delat upp den totala tomtytan

Området ligger centralt i Växjö och är speciellt

Arkitekterna för Växjöbostäders del är LBE Ar-

på tre fastigheter, Pilgrimen 2-4. Där kom-

på flera sätt. Bland annat tack vare att man kan

kitekt AB. Just nu befinner sig projektet i en fas

mer dessa tre aktörer tillsammans upp-

erbjuda just hyresrätter i ett så centralt geogra-

där källarplanet är gjutet och väggar på plan

rätta 150 lägenheter.

fiskt läge, att ha den närheten till både stad och

1 är monterade. Projektet har en total produk-

kommunikation blir unikt. Man har även haft ett

tionskostnad inklusive moms och allt på 30

- Kv Pilgrimen 2 är Växjöbostäders fastighet, där

stort fokus på att göra huset så energieffektivt

000:-/m2 BOA. Inflyttningen kommer ske i två

bygger vi 54 lägenheter och 3 lokaler. Kvarteret är

och miljövänligt som möjligt.

etapper: november och december år 2017.

lan Växjöbostäder, Skanska och Kärnhem,

*Bilden är en tidig illustration och skiljer sig från den färdiga byggnaden

58

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016


bostad

Inflyttningsklart i Barnarp

Arkitekt: Arkitekthuset Jönköping

Projektet Brf Kronheden 2 är ett nyprodu-

Solceller installeras på taken och med hjälp av

cerat, bekymmersfritt bostadsrättsboende

detta närproduceras möiljövänlig el till bostads-

i natursköna Barnarp. Här byggs 22 nya

rättsföreningens gemensamma och hushållens

lägenheter av varierande storlek, 1-3 rok,

individuella elbehov. Låg energiförbrukning för

alla med stor inglasad balkong eller uterum

boende och möjlighet att påverka din boende-

med egen trädgård i härliga sollägen. Det

kostnad ytterligare.

är Ulricehamns betong och HP boendeuteveckling som står bakom satsningen.

Boendet Genomtänkta planlösningar och stora inglasa-

Lågenergi

de balkonger elller uterum med egen trädgård.

Projektet blir ett lågenergihus med bergvärme

Tack vare den höga rumshöjden, stora glasade

för miljön & ekonomin och kommande gene-

ytor och det öppna förhållandet mellan kök

rationer. Våra hus är mycket välisolerade och

och vardagsrum får lägenheterna en känsla

värms till stor del upp genom den värme som

av både rymd och öppenhet. Sovrummen har

alstras i byggnaden, främst i form av spillvär-

samma rumshöjd och ytorna är på rätt ställen.

me från människor och hushållsmaskiner men

Grundtonen i hemmet är ljus och utgår från vita

även genom den infallande solinstrålningen.

väggar och lackad ekparkett.

Arkitekt: Arkitekthuset Jönköping

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM BETONGSTOMMEN TILL BRF. KRONHEDEN KOMMER FRÅN OSS!

www.ubab.com

www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 59


bostad

Bildkälla: Conventor. Arkitekt: Murman arkitekter.

Kvalité och kundservice i fokus när nya bostäder växer fram i Trosa Sommaren 2017 kommer inflyttningen

- Vi är ett förhållandevis litet fastighetsbolag

Conventor har tillsammans med Murman Arki-

ske i Trosaportens nya kvarter Conventor

och vi har en nära kontakt med de hyresgäster

tekter, som ritat området, jobbat med att hålla

Landsort där byggherren är fastighets-

som nu skriver avtal. Vi träffar alla personligen

en lite högre standard jämfört med de kringlig-

bolaget med just namnet Conventor. Det

och finns tillgängliga för dem de flesta timmar-

gande bostäderna i området.

nya bostadsområdet kommer bestå av 5 huskroppar med 3 våningar vardera, totalt kommer det bli 43 lägenheter med en total BTA på 3538 kvadratmeter. Storlekarna på lägenheterna som man bygger varierar och man kan erbjuda allt från 1 rum och kök till 4 rum och kök, storlekarna kva-

na på dygnet. För oss är det mycket viktigt att våra hyresgäster känner att bemötandet från

- Vi har relativt stora klinkerytor i hallarna, hel-

vår sida är riktigt bra. Vårt fokus är just kvalitet

kaklade badrum och 2,5 meter i takhöjd. Mur-

och kundservice. Standarden på våra hus och

man har även jobbat mycket med ljusinsläpp

i våra nya lägenheter är bättre än samtliga hy-

vilket märks på de stora fönstren, franska bal-

resrätter i Trosa. Det är exempelvis riktigt stora

kongerna och tak-fönsterna, berättar Robert

fönster och balkonger, köken har induktionshäll

Lundberg.

och varmluftsugn, säger Robert Lundberg, an-

dratmetermässigt är allt mellan 32 till 100

svarig för fastighetsförvaltning och hyresfrågor

Att man har fokus och jobbar mycket med

kvadratmeter.

på Conventor.

kvalité och kundservice har utmynnat i en hel

60

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016


bostad

VI BYGGER TROSAPORTENS NYA BOSTADSOMRÅDE

Logotyp till AB El&Ventilation Sörmland Friggagatan 1 641 37 Katrineholm Tel: 0150-79420 Fax: 0150-489058 www.elventilation.se

Utan bak

Utan bak

Text av Martin Zemgals

Med vit b del positiv respons från kunderna och hyresgästerna. - Vi har fått en fin feedback från våra hyresgäster. Flera gånger har vi fått höra att hyresgäster aldrig fått ett så bra bemötande av en hyresvärd och att de känner sig trygga och ser fram

Med vit b

emot att flytta till oss, säger Robert. Just nu befinner man sig i en fas där Byggmästarna i Nyköping som bygger husen håller på och sätter tak på hus 3. Planen är att under oktobermånad skall samtliga 5 hus-

CMYK = 0, 50, 100, 0

RGB =225, 127, 0

(Pantone 151)

CMYK = 0, 0, 0, 100

RGB =0, 0, 0

(Black)

CMYK = 0, 0, 0, 0

RGB =255, 255, 255

(White)

kroppar (hus 1,2,3,4 A och B) ha täta tak. Husen beräknas att vara klara för besiktning i Maj 2017 och inflyttning kommer att vara i juni/juli 2017. Conventor ägde sedan tidigare marken och hade även tillgång till en del pantbrev. Exklusive de kostnaderna har Conventor Landsort en budget om ca 73 000 000 kronor. www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 61


bostad

Arkitekt: Fredblad Arkitekter väldigt högt. Man vill sammanställa alla dessa komponenter för att skapa en så pass komplett slutprodukt som möjligt. Arkitekt: Fredblad Arkitekter

- Vi har en hög ambitionsnivå gällande miljön med bland annat sopsugsanläggning, cykel-

Derome fortsätter utveckla Hisingen i Göteborg

satsningar, grönytor med mera. Derome tänker aktivt på miljöpåverkan när det kommer till våra transporter och verkar för att minska transportsträckorna. Derome Mark & Bostad tillverkar sina stommar, till största delen i trä, från närliggande producenter såsom vårt systerbolag AHus i Kungsbacka samt från Ulricehamn. Det gör att miljöpåverkan från transporter minskar.

Derome är nu på god väg att avsluta sin andra

exponerade sedumtak samt putsade fasader

Detta projekt kommer att certifieras i nivå SIL-

och sista lott i utbyggnaden av Kvillebäcken på

i olika gröna nyanser. Stilen på husen är djärv

VER hos Swedish Green Building Council, be-

Hisingen i Göteborg. Projektet som har benäm-

i jämförelse med de flesta nyproducerade fler-

rättar Hans.

ningen Grangläntan byggstartade i september

bostadshusen som byggs idag, dock kan man

2015 och beräknar att inflyttningen kan börja

säga att detta projekt har släktdrag med klas-

Just nu befinner man sig i en fas där man hål-

juni 2017 och slutföras i december samma år.

siska hus i Göteborg, säger Hans Palmqvist.

ler på att montera trästommen till det andra huset. Projektet har en beräknad kostnad på

Projektet innehåller 128 lägenheter i BRF-format fördelade på fyra stycken huskroppar. Tre

Genomgående i projektet har man värderat just

cirka 200 miljoner kronor exklusive markköp

av dessa hus är fem våningar högt medans det

frågor om design, material, energi och miljö

och moms.

sista huset är hela åtta våningar högt. Husens totala BTA ligger på cirka 9172 kvadratmeter. - Likt vårt första projekt i Kvillebäcken, Trädriket, försöker vi göra så stor del av husens stommar som möjligt av det miljövänligaste materialet – trä. Vi vill även visa på möjligheten som finns att använda trä för att bygga hållbara bostäder i flera våningar, berättar Hans Palmqvist, projektledare på Derome som är byggherrar för projektet. Förövrigt när det kommer till designen av bygget så har man arbetat med att få husen att både smälta in i det klassiska Göteborg, men samtidigt sticka ut ur mängden. - Formspråket utmärker sig med sina gröna,

62

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016


TAKSÄKERHET Nyhet!

Takbryg gor och nockräck e med vaje n r

Takbrygga med vajer

Nockräcke med vajer

Komplett program skyddsanordningar för din taksäkerhet. Produkterna finns på lager för omgående leverans i varmförzinkat eller lackerat utförande.

• Takbryggor • Takbryggor med wire • Snöräcken • Nock- och takfotsräcken • Takstegar • Fasadstegar • Skyddsräcken

www.branschaktuellt.se - Bygg •&www.perwikstrand.se Fastighet #3 2016 | 63 Dössjonsvägen 10 • 792 36 Mora • 0250-289 80 • info@perwikstrand.se


Bostad

Bildkälla: JM

JM fortsätter sin satsning på nytt kvarter i centrala Gustavsberg I centrala Gustavsberg, bland kulturhis-

grönt samvarorum med lekplats och sittytor.

Man har dessutom noggrant tänkt på viktiga

torisk industriarkitektur och bara några

Men det finns vissa aspekter vi har varit tvungna

frågor och aspekter som miljö och energi.

hundra meter från marinan, bygger JM

att ta hänsyn till. Det är ett stort exploaterings-

Porslinskvarteren, som i sig självt innehål-

område som är väldigt trångt och det pågår

- Vi har en låg energiförbrukning i husen och

ler två kvarter. Det första kvarteret omfat-

samtidigt verksamheter i grannfastigheten där

det har kommun även ställt krav på i exploate-

tar 117 lägenheter med 3 hus i 4-5 våningar

företag och skola finns. Vi måste ta stor hänsyn

ringsavtalet. JM jobbar generellt mycket med

och heter Brf Prunus. Det kvarteret är re-

till tredje man, säger Åsa Svedlund, projektle-

miljöfrågor i produktionsfasen för att minska

dan färdigställt och fullt inflyttat. Nu pågår

dare för Region Stockholm Syd på JM.

avfall, inte använda giftiga ämnen i material. Vi

JMs arbete med det andra kvarteret som

bygger välisolerade hus med energiåtervinning

går under namnet Brf Ranka, där ingår 132

När det kommer till designen på husen har

från luften och med fjärrvärme som spetsvär-

lägenheter också med 3 huskroppar i 4-5

man utgått från själva namnet på området,

me, varmvattenförbrukningen mäts i varje lä-

våningar. Inflyttningen är där beräknad till

Porslinskvarteret.

genhet för att få ned förbrukningen, säger Åsa.

håller man i skrivande stund på med gjut-

- Vi har valt puts och tegel på fasader som är

Det första kvarteret hade en beräknad kostnad

ning av källare och garage.

rustika material och med en blå och beige kulör

på cirka 240 miljoner kronor och när det gäl-

på putsen i första kvarteret. I andra kvarteret

let det andra kvarteret så beräknas kostnaden

- Vi bygger i kvarter runt en stor grön innergård.

blir det en rosa/vit putsfasad med klinkersock-

landa på cirka 330 miljoner kronor.

För att vara ett ganska ljusstört läge från om-

lar. Kulörer och material har inspiration från

givande gator så bildar kvarteren et lugnt och

porslinsfärger, berättar Åsa Svedlund.

september 2017-feb 2018. I det projektet

R

64

Allt inom VVS Nyproduktion, ROT och service 08 - 29 50 10

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016

Text av Martin Zemgals


CC-Fönsterdrev vi håller vad vi lovar!

från Expanderar 0 mm l3 2 mm upptil

tejp som är e li o f g g y B ! NYHET C- Hugger! C . t n ä k d o g SITAC-

Sveriges mest väldokumenterade och godkända drev! Finns hos välsorterade bygghandlare.

3-C Production AB • Porsevägen 27-29 • 311 32 Falkenberg • Tel: 0346-587 54 • Fax: 0346-587 84 • info@3c.nu • www.3c.nu


Bostad

Järngrinden utvecklar Nu skapas en ny port in till Halm-

boende. Framför bostäderna kommer även ett

rådet, bland annat kommersiella lokaler, han-

stad om du kommer norrifrån. Det är

torg att anläggas, vilket hjälper till att samman-

del och förskolor.

projektet Tegelbruket som omfattar

binda bostäderna med de övriga kommersiella

- Tegelbruket blir en helt ny stadsdel som dess-

lokalerna på tomten.

utom formar en ny slags entré eller port till Halm-

- Med hänsyn till fastighetens geografiska läge

stad. Att finna en gestaltning och innehåll som

så har mycket arbete lagts på att hitta en ge-

svarar mot detta har varit viktiga parametrar i vår

staltning av byggnaderna som både vi och

arbetsprocess. Eftersom det är hyresrätter som

Halmstad kommun är nöjda med. Tillsammans

byggs har vi varit angelägna om att hålla kostna-

med vår arkitekt, Semrén & Månsson, och en-

derna på rätt nivå men ändå ge Tegelbruket en

å den befintliga fastigheten pågår nu en

treprenör, Tornstaden, tycker jag vi har skapat

tydlig identitet och höga boendekvaliteter. Inget

byggnation av 330 hyresrättslägenheter

ett unikt objekt som alla inblandade kan vara

projekt är det andra likt. Här är platsens förut-

och 5 000 kvadratmeter kommersiella

stolta över, säger Tobias Johannesson, pro-

sättningar särskilt utmärkande med dess natur-

lokaler, innehållande handel och för-

jektansvarig på Järngrinden som är byggherre

sköna omgivningar och närhet till staden. Den

i projektet.

nya stadsdelen kommer att ha goda förutsätt-

utvecklingen av en 48 000 kvadratmeter stor fastighet, belägen vid Slottsmöllans gamla Tegelbruk utmed norra infartsleden till Halmstad.

P

skola, vilket kommer hjälpa till att skapa en ny

ningar med både närservice, rekreationsområ-

stadsdel i Halmstad. De ansvariga arkitekterna Semrén & Månsson

den och god kollektivtrafikförbindelse, berättar

De nya lägenheterna är fördelade i tre punkthus,

är ett arkitektkontor med drygt 150 medarbe-

Magnus Månsson på Semrén & Månsson.

där vardera hus inrymmer 16 bostadsvåningar,

tare. De har kontor i Göteborg, Stockholm,

källare och takterrass. Mellan husen byggs ett

St. Petersburg och Szczecin. Utifrån detalj-

För att lyckas få projektet så unikt som möj-

8200 kvadratmeter stort terrassbjälklag, vilket

planens förutsättningar så har de arbetat

ligt har man jobbat mycket med frågor om just

kommer utgöra gårds- och vistelseytor för de

med i princip hela området för Tegelbruket.

material och design, men även med frågor om

boende på området. Under terrassbjälklaget

Initialt med gestaltning och planer för de tre

energi och miljöaspekter, för att både på kort

anläggs bland annat kommersiella lokaler, par-

bostadstornen och tillhörande gård, och nu

och lång sikt göra huset så effektivt och miljö-

keringar, lägenhetsförråd och miljöhus för de

ritar de vidare på övriga byggnader inom om-

vänligt som möjligt.

Arkitekt: Semrén & Månsson 66

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016


ny stadsdel i Halmstad - Att aktivt arbeta med energi- och miljöfrågor är en självklarhet idag, inte minst för att göra den långsiktiga förvaltningen så effektiv som möjligt men också då gemene man generellt är mer insatta och värdesätter låg energiförbrukning då det i slutändan innebär ett billigare boende. Genom de tekniska lösningar vi valt i byggnaderna beräknar vi att husen kommer ha en energianvändning som är cirka 35% lägre än de myndighetskrav vi har att förhålla oss till. Dessutom kommer varje lägenhet att ha individuell mätning på el, kall- och varmvatten vilket gör att det finns incitament för hyresgästerna att se över sina boendevanor, berättar Tobias Johannesson. - Vi vill skapa hållbara och bestående lösningar. I Tegelbruket har det sociala samspelet stått i

Arkitekt: Semrén & Månsson

fokus och tagit form i bland annat gemensamma takterrasser, gröna gårdsrum och ett livligt torg med ett rikt utbud av verksamheter, berättar Magnus Månsson. Husens form ger lägenheter fantastiska utblickar och samtliga lägenheter får generösa balkonger med räcken i kopparskimrande metall som bildar horisontella band längs fasaden. Just nu befinner sig projekt i en fas där man har påbörjat stommontaget av Hus A och parallellt med detta pågår grundläggningsarbeten för Hus B & C. Inflyttning i Hus A beräknas ske under första kvartalet 2018 och sista huset beräknas stå klart våren 2019. Totalt är projektet värderat till cirka 800 miljoner kronor. - Vi är väldigt stolta över hela projektet, och att det nu äntligen är under produktion. Det geografiska läget är även något man borde lyfta fram, det känns nära till allt. Fem minuter till city med cykel, promenadslingor längs Nissan och ängarna precis utanför dörren, och dessutom havsutsikt från flera lägenheter. Vi märker att alla runtomkring är mycket positiva till projektet och att det äntligen händer något på den gamla Tegelbruksfastigheten, vilken kanske inte varit till fördel för området de senaste åren, säger Tobias Johannesson.

Text av Martin Zemgals

www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 67


HANDELSPLATS

Halvmiljard satsning på Pallas-huset På 4.000 kvm byggs Pallas Roof med en modern arkitektur som ger byggnaden en helt ny profil och uttryck i stadsmiljön. Första etappen omfattar totalt 28.000 kvm handels-, kontorsoch parkeringsytor inklusive takbostäderna. Andra etappen innebär nybyggnation av den s k kampanilen – ett 33 våningars höghus på ytterligare 14.000 kvm. Enbart första etappen har en investeringsnivå på ca en halv miljard kronor vilket gör projektet till ett av de största byggnadsprojekten i Borås Stad. Ägarna, Cernera och Järngrinden kommer tillsammans med representanter från Bor-

Bild: Cernera/Järngrinden

ås Stad, att ta det först spadtaget för Pallas.

Pallashuset

Borås

Vi konstruerar det. Vi är specialiserade på byggprojektledning, byggkonstruktion och byggnadsfysik, och har drygt 150 medarbetare i Trollhättan, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Jönköping, Linköping, Malmö och Örebro. www.integra.se

68

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016


Flygplats

HALMSTAD CITY AIRPORT MODERNISERAS OCH BYGGS UT Halmstad City Airport ansöker om bygglov för en om- och tillbyggnad av den nuvarande flygplatsterminalen. Ombyggnationen kommer att påbörjas i januari 2016 och beräknas vara klart våren 2017. Nuvarande byggnad uppfyller inte de krav som resande, personal och övriga intressenter ställer på en modern flygplats. För ett år sedan beslutade kommunfullmäktige

så viktigt att flygplatsen får bra förutsättningar

Ingela Hemberg, projektchef Skanska säger:

att terminalbyggnaden ska renoveras. Den nu-

för att kunna utvecklas på sikt och förhopp-

- Genom god planering och nära samarbete

varande byggnaden byggs till med cirka 800

ningsvis få fler resenärer, vilket gynnar besöks-

hoppas vi att kunna genomföra omställningen

kvadratmeter. Målsättningen är att göra bygg-

näringen, näringslivet och invånare i regionen,

till en modern terminalbyggnad så att verksam-

naden mer flexibel och anpassad för dagens

säger Magnus Edman, VD och flygplatschef.

heten påverkas så lite som möjligt.

tionsbyggnad är otidsenlig och uppfyller inte

En resandeundersökning visade att förbätt-

Fredblad Arkitekter är de som ritat terminal-

de krav som resande, personal och övriga

ringsmöjligheterna låg främst i terminalbygg-

byggnaden och arkitektens vision gällande

intressenter ställer. Dessutom har securityhan-

nadens komfort med önskemål om en större

byggnaden är:

teringen fått en helt annan dimension det se-

entré- och avgångshall, fler sittplatser, toaletter,

-Halmstad City Airports nya terminalbyggnad

naste decenniet.

tillgång till café. För att säkerställa driften under

annonserar framtidens flygplats med en tydlig

och morgondagens behov. Nuvarande sta-

renoveringen kommer ombyggnationen att gö-

profilbyggnad. Formen av en vit flygplansvinge

- Flygplatsen behöver moderniseras för att

ras i tre etapper där nuvarande byggnad kom-

blir ett självklart signum för sin verksamhet,

kunna möta kraven på ökad komfort, kapaci-

mer att kompletteras med provisorier. Skanska

menar AnnCharlott Castler, arkitekt Fredblad

tet, funktionalitet och tillgänglighet. Det är ock-

är upphandlad entreprenör för projektet och

Arkitekter.

www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 69


SKOLA den skiljer sig från en traditionell sådan eftersom tegelbitarna har formen av en bäversvans, så kallat bäversvanstegel. Akademiska Hus investerar cirka 130 miljoner i Undervisningshuset, som planeras stå klart för inflyttning till sent i år. – Projektet är en viktig del i vår strävan att skapa en ledande, levande och hållbar campusmiljö som i sin tur bidrar till utvecklingen av kunskapsregionen och Universitetshuvudstaden Stockholm, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm. Bild: Christensen & Co. Arkitekter

Certifieras enligt Miljöbyggnad Guld Undervisningshuset kommer framför allt att

Tegelrevolution för Undervisningshuset på KTH Campus

användas av Skolan för Arkitektur och Sam-

Undervisningshuset på KTH Campus i

Undervisningshusets utsida spelar en viktig roll

exempel, kommer inte att vara gömda, som i

Stockholm ska bli med sin fullt synliga

för arkitekturen och miljön på KTH Campus, där

vanliga fall, utan synliga i ett pedagogiskt syfte.

konstruktion och installationsteknik ett

större delen av byggnaderna är uppförda i rött

Undervisningshuset kommer också att ligger i

pedagogiskt verktyg som genererar nya

tegel från olika tidsepoker. Undervisningshuset

framkant ur ett hållbarhetsperspektiv och mål-

utbildningsmetoder för blivande arkitekter

kan ses som nästa steg i ”tegelevolutionen”.

sättningen för Akademiska Hus och KTH är att

och samhällsbyggare.

Byggnaden kommer att ha en tegelfasad, men

huset ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

hällsbyggnad. Själva huset kommer att bli ett pedagogiskt verktyg med synlig konstruktion och installationsteknik som gör att studenter och besökare på ett tydligt och handgripligt sätt kan se hur byggnaden fungerar. Installationer, till

Pågående projekt i Lund: Auditerminal Toveks Bil

Preconal utvecklar, tillverkar och installerar fasader, glastak, dörrar, fönster, säkerhetsdörrar, branddörrar i glas och metall. Hk Preconal Box 173 311 22 Falkenberg tel. 0346-554 50, Stockholm tel. 08-120 557 70, Karlstad tel. 054-85 10 80, Malmö tel. 040-12 04 22 och Arboga tel. 0589-150 30

“LIte bÄttRe” ww w.boetten.se 70

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016


SKOLA

Bild: GLANTZ ARKITEKTSTUDIO

Ny grundskola i Sparrås byggs I Sparrås byggs en ny grundskola för års-

taket. Ventilationen sker via hybridventilation

Båda byggnaden kommer att ha fjärrvärme.

kurs F-3 med kapacitet att rymma 380

vilket ger en tystare inomhusmiljö, låga drifts-

Kommunen kommer att ansöka om certifiering

elever. I skolan kommer det från start ock-

kostnader och kyleffekt på sommaren.

Miljöbyggnad guld. Båda husen byggs enligt

så att finnas fyra avdelningar förskola.

systemet Sundahus sund inomhusmiljö (vilket I anslutning till skolan byggs ett allaktivitetshus

bland annat fokuserar på giftfria materialval).

Skolan kommer att ha ett eget tillagningskök.

med fullstor idrottshall. Byggnaden blir 2 120

Byggnaden blir 4 890 kvadratmeter stor och

kvadratmeter och kommer att ha solceller på

Projektet ska vara klart till terminsstart hösten

kommer att bestå av tre plan med solceller på

taket.

2017.

www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 71


SKOLA

Historisk ombyggnation på Chalmers tekniska högskola Projektet Samhällsbyggnad är den mest

ligger på cirka 24 000 kvadratmeter. Det

omfattande ombyggnation som utförts på

är Chalmersfastigheter, som på uppdrag

Chalmers tekniska högskola på många år.

av Chalmers, beställt projektet och det är

Projektet innefattar en total ombyggnad

Akademiska Hus som kommer sköta om-

av Arkitekturhuset och Väg och vattens

byggnationen. Akademiska Hus investerar

kurshus på Chalmers Campus Johanne-

cirka 360 miljoner kronor i projektet.

berg, den totala ytan för ombyggnationen

72

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016

P

rojekteringen påbörjades redan under 2014 och man beräknar med att alla ombyggnationer kommer vara klara till augusti 2017. Totalt är ombyggnatio-

nen uppdelad i tre etapper, den första etappen blev slutbesiktigad i augusti 2016 och är tagen i bruk för undervisning, den andra etappen är


SKOLA

Skiss: White

den aktuella som man just nu arbetar på, efter

- En av de största utmaningarna är tids-

riska ombyggnation på Chalmers.

det återstår en sista deletapp.

aspekten, färdigställandetiderna är strikt

En annan viktig aspekt när det gäller byggen av

- Den bakomliggande drivkraften till projektet

styrda av lärosätets terminsstarter. För att

skollokaler är ett ansvarstagande när det kom-

är att öka samverkan mellan institutionerna Ar-

klara detta har i ett tidigt skede en minutiös

mer till miljöfrågor, vilket man har jobbat väldigt

kitektur och Bygg och Miljö och de utbildnings-

tidsplanering och bemanningsplan gjorts

hårt med i detta projekt.

program som är kopplade till dessa institutio-

upp. En annan utmaning har varit att handla

ner. I och med ombyggnaden yteffektiviseras

upp material i tid, då det ofta handlar om

- Akademiska Hus har ihop med hyresgäs-

lokalerna och även källarplanet som tidigare

stora kvantiteter. En förutsättning som identi-

terna valt att lägga ribban högt vad det gäller

varit dåligt utnyttjat öppnas upp och morda-

fierades tidigt för att klara dessa utmaningar,

miljö. Projektet skall uppfylla Miljöbyggnad sil-

niseras för utbildningsmiljöer, säger Jan Hen-

har varit att driva projektet i samverkans-

ver, som är ett högt mål för en ombyggnad.

ningsson, projektledare på Akademiska Hus.

form. Veidekke handlades upp redan under

Energi är en av Akademiska Hus viktigaste

systemhandlingsfasen och har varit aktiva i

fokusområden, och trots höga krav på att be-

Unikt för de färdiga lokalerna är att det bland

processen sedan dess, berättar Jan Hen-

vara befintlig exteriör, kommer byggnadernas

annat kommer att erbjuda många ytor för mö-

ningsson.

klimattekniska prestanda att höjas avsevärt

ten mellan olika grupper såsom forskare och

och energiförbrukning kommer att minskas

studenter från olika instutioner, ett inbjudande

Just samverkansformen runt detta projekt är

väsentligt. Dessutom så kommer en solcells-

kafé, en generös sitt-trappa och ett Samhälls-

något som lyfts fram som en positiv del. Den

anläggning monteras på båda byggnadernas

byggnadsbibliotek för att nämna några saker.

har lett till att samtliga involverade i projektet,

södertak, avlutar Jan Henningsson.

allt från konsulter till beställare och yrkesarbeMed ombyggnationer av skolfaciliteter följer

tare känner stort engagemang och stolthet i att

ofta ett antal olika specifika utmaningar.

få vara delaktiga i denna utmanande och histo-

Text av Martin Zemgals

www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 73


SKOLA

Bildkälla: Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Pedagogik, miljö och energi - Viktiga grundpelare när Uppsala får ny skola Uppsala kommun har beställt en skola

byggnaden, flexibla lokaler och det pe-

med 200 platser. Det nya köket kommer ha

och en förskola för totalt 1044 barn. Pro-

dagogiska arbetssättet. Skolan kommer

kapacitet att laga 3000 portioner mat per dag,

jektet är en nybyggnation av Tiundaskolan

innehålla årskurser från förskoleklasser

säger Niclas Jacobson, tillförordnad projekt-

som genomförs som en totalentreprenad

till årskurs 9.

chef på Skolfastigheter.

och Uppsala kommun Skolfastigheter. På

- Till ytan blir den nya skolan nästan dubbelt

Till detta projekt har man tagit fram flera grund-

samma plats låg tidigare en äldre skola

så stor, ca 13 000 kvm. Skolan kommer bestå

pelare som man satt extra stor vikt vid, några

och den revs hösten 2015 för att ge plats

av en huskropp i tegel, trä och glas som upp-

av dessa är exempelvis samarbetet och sam-

åt den nya, tomten är densamma, 26 500

förs i olika nivåer om två, tre och fyra våningar.

spelet mellan byggnad, pedagogik och verk-

kvadratmeter stor. Tiundaskolan kommer

Vi bygger också en fristående idrottshall med

samhet, då man vill bygga framtidens skola

att kännetecknas av samspelet mellan

bland annat en fullstor basketplan och läktare

med flexibla lokaler anpassad för skolans pe-

i partneringsamverkan mellan ByggDialog

DET HÄR ÄR PLATSCHEFEN. VÅRT JOBB ÄR ATT GE HENNE EN GOD NATTS SÖMN.

Som ett av de största uthyrningsföretagen vet vi att människor är viktigare än maskiner. Det är våra anställdas kunskaper och erfarenhet som gör arbetet säkrare och effektivare. Och som håller tidsplanen med tidig planering och hjälp på platsen. Det är våra anställda som ser till att det blir färre sömnlösa nätter. Vi ses på ramirent.se

74

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016


SKOLA

Bildkälla: Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Bildkälla: Uppsala kommun Skolfastigheter AB

dagogik och arbetssätt. Man har bland annat

underentreprenörer och projektörer är med i

i byggvarubedömningen och som samspelar

bjudit in till workshops och haft en ständig

processen väldigt tidigt och bidrar med sin syn

med omgivningen. Ett exempel är tegelfasa-

dialog med representanter från verksamheten

för att få det bästa beslutet för byggnaden och

den som inte bara är hållbar utan även knyter

för att förankra idéer och ge utrymme för deras

projektet, berättar Karl Sköld, projektchef på

an till platsens historia och det tegelbruk som

tankar och synpunkter.

ByggDialog.

en gång i tiden låg på platsen, säger Niclas Jacobson.

- Den främsta utmaningen har varit att lyckas

Man har dessutom haft ett stort fokus på miljö

skapa en produkt som möter verksamhetens

och energi, detta för att kunna erbjuda elev-

För själva skolbyggnaden pågår just nu pål-

önskemål om vad framtidens skola är. Speci-

erna och lärarna en toppmodern skola inom

ning och grundläggning och man beräknar att

ellt utmanande var det när vi tidigt i projektet

alla aspekter.

skolan ska stå klar till hösten 2018. Man hål-

kände oss tvungna att jobba med två parallella

ler även just nu på att montera stommen till

alternativ på utformning och planlösning för att

- Nybygget ska bli en miljöbyggnad där vi ar-

idrottshallen. Projektet har en beräknad kost-

säkerställa att vi valde rätt väg i projektet. I det

betar för att nå miljöklass silver och energiklass

nad på totalt cirka 450 miljoner kronor.

läget var det en stor fördel att jobba i ett part-

guld, skolbyggnaden certifieras enligt Miljö-

neringprojekt där både verksamhet, förvaltare,

byggnad. Vi väljer hållbara material som ingår

Text av Martin Zengals

Projekterar Mark och VA på uppdrag av Bro & Väg www.vap.se

www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 75


SKOLA

Ny skola är Varbergs kommuns

Arkitekt: Fredblad Arkitekter

I Trönninge, som ligger strax utanför Var-

145 kvadratmeter BTA och har en invändig

mensamt kunskapscentrum i mitten. De olika

bergs centrum sker en kraftig exploate-

förbindelse med ett idrottscentrum på 9

hemvisterna har separata ingångar och i direkt

ring och en ny skola och idrottscentrum

370 kvadratmeter BTA som ska användas

anslutning är utemiljön utformad för de olika ål-

är en självklar del i satsning för framtiden.

för skolidrott och föreningsverksamhet.

dersgruppernas behov. Skolan kommer även

Varbergs Fastighets AB har fått i uppdrag

innefatta ett tillagningskök för 1200 portioner,

att driva projektet, som är Varbergs kom-

- Det blir en skola med plats för 800 elever

säger Marie Sandstedt, byggprojektledare på

muns hittills största investering med en

från förskoleklass upp till årskurs 9. Skolan

Varbergs Fastighets AB.

budget på 422 miljoner kronor. Skolan,

är utformad som ”den lilla skolan i den stora”

som byggs i två plan, omfattar en yta på 9

med hemvistet för olika åldrar och med ett ge-

Generellt när det kommer till att bygga skolor

Varbergs Anläggningsservice AB Vi utför samtliga markarbeten vid nybyggnationen av Trönninge Nya skola & Idrottshall. Varbergs Anläggningsservice arbetar med markentreprenader som grundläggning, Vatten & Avlopp, finplanering, trädgårds- och parkkonstruktion.

Vi utför arbeten av alla storlekar, allt från mindre trädgårdsarbeten till stora industrier och idrottsanläggningar. Företaget är certifierade enligt FR2000 gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt är medlemmar i Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund.

Tel. nr 0340-890 95 • www.anlaggningsservice.com

76

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016


SKOLA

uns hittills största investering

MPB markprojekteringsbyrån – syd ab Arkitekt: Fredblad Arkitekter

flexibla och hållbara över tid, dessutom gäller

landskapsarkitektur utredningar och arbeten med infrastrukturutmark-AB.och va-projektering bergs Fastighets Hon fortsätter: byggnad i form av vägar och ledningsnät samt

det att ha med den pedagogiska verksamhe-

- Det är byggt solceller på skolans tak och för

planprogram, i området. Det var ursprungligen

ten i projekteringen och utförandet.

att nyttja den producerade energin till max går

en tight projekttidplan och vi valde därför att

- Vad gäller skolan har arkitekten tillsammans

tret, där efter ut på elnätet.

fick vi med oss alla aktörers kompetens i tidigt

och förskolor ligger utmaningen i att få dem

som arbetar med hållbarhetsfrågor på Var-

Drottninggatan 164 Telefon 042-32 62 92 eventuellt i första hand till idrottscenupphandla projektet i partnering. På så sätt 254överskott 33 Helsingborg www.mpbsyd.se

med barn- och utbildningsförvaltningen utar-

skede och delvis säkra resurser till projektet,

betat ett lokalprogram som stödjer den peda-

Dessutom har det kring detta projekt uppkom-

säger Marie.

gogiska visionen. Arbetet har skett i tät dialog

mit vissa speciella utomstående utmaningar.

med företrädare för verksamheten. En stor del

- En utmaning är att Varberg växer och det

Text av Martin Zengals

av arbetet har handlat om att utforma lokalerna

därför, parallellt med byggprojektet, pågår

så att de kan användas på rätt sätt i verksamheten, att hitta multifunktion för att få ett högt nyttjande, dvs att lokalerna används många timmar, berättar Marie Sandstedt. En annan aspekt man måste ta hänsyn till är val av material och arbete kring miljö och energi. - Vi arbetar med hållbara material och bedömer

MPB markprojekteringsbyrån – syd ab landskapsarkitektur mark- och va-projektering

och registrerar dem med hjälp av SundaHus. Skolan är projekterad med passivhusteknik och målsättningen är att certifiera skolan en-

Drottninggatan 164 254 33 Helsingborg

Telefon 042-32 62 92 www.mpbsyd.se

ligt Miljöbyggnad Guld, berättar Jenny Rydén, www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 77


HISS

Insidan av hissen viktigare än man tror Det kan vara väl investerade pengar att tänka till när det kommer till utformningen av hisskorgen. - Den kommunicerar vart besökaren kommit, säger Henning Beyer på Åhmans i Åhus. Text av Anders Edström Frejman

M

an får aldrig en andra chans att göra ett första intryck är ett klassiskt talesätt. När det kommer till byggnader till ex-

empel kommersiella och offentliga är utformningen av entréer, toaletter och hissar viktiga delar att slå an tonen för besökaren, menar Henning Beyer på hissinredaren Åhmans i Åhus som är underleverantör till alla stora hisstillverkare verksamma i Skandinavien. - Jag brukar säga ”Visa mig din hisskorg så ska jag säga vem du är!” Insidan av din hisskorg kommunicerar tydligt till besökaren vart denne kommit. Det är här man sätter ribban, menar han. I förhållande till den totala kostnaden för en nyinstallation av hiss så rör det sig - om en relativt liten del. - Man brukar säga att hisskorgen och dess inredning utgör tio procent av den totala installationen oavsett leverantör av hissystemet. Vi står för inredningen, det besökaren ser. Allt annat är osynlig teknik. Det är därför viktigt att man spenderar dessa tio procent vist och utformningen kan skilja sig högst väsentligt. - Hisskorgen i en hiss till tunnelbanan ska vara glasad för maximal personsäkerhet i denna utsatta offentliga miljö. Inredningen ska tåla ovarBildkälla: Åhmans i Åhus

sam behandling och ska kunna tvättas med högtryckstvätt! I den andra änden av skalan återfins lyxhotell

är det kanske klassiska träspeglar i inredningen

exempel ett högprofilerat fastighetsbolag eller

som till exempel Grand Hôtel i centrala Stock-

som behövs för att den ska harmonisera med

kanske ett företag inom IT.

holm med kristallplafond i taket, mässing och

byggnaden.

- Här är det vanligt att man använder ”moderna

heltäckningsmatta.

material” som glas som är målade på baksi-

- En hissinredning i rostfritt stål skulle vara hel-

I vissa fall kanske det är viktigt att kommuni-

dan eller högpolerad mässing. Möjligheterna är

gerån i en 30-talsfastighet på Östermalm. Här

cera exklusivitet i en modern omgivning. Till

oändliga, avslutar Henning Beyer.

78

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016


GMV - Din leverantör av hissar och hisskomponenter

Öka tillgängligheten patentsökt lösning som även klarar utbyte av befintliga skruvhissar

LaSTHiSS & BiLHiSS

HOMe LifTTM Idealisk i privatbostad eller allmän fastighet vid nybyggnation eller existerande fastighet. www.gmv.se/homelift

Stabilt drivsystem men lättviktskonstruktion www.gmv.se/bilhissar & www.gmv.se/lasthissar

pROViSiONTM

Big SpaceTM

Aggregat och elstyrning för modernisering. Läs mer på: www.gmv.se/provision

M

S

GMV Sweden AB

T

S Y S TE

Skrädarsytt hissystem som öppnar fastigheten för alla www.gmv.se/bigspace

Tel. 0472 - 456 00

www.gmv.se www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 79

LI F


Primekss siktar in sig PÅ den nordiska marknaden Primekss grundades redan år 1997. Då var

byggnationerna av de senaste IKEA varuhusen

dock inte fokusen på betong utan på den tiden

runt om i Sverige och världen. Förutom dessa

levererade man beläggningar till matindustrin.

projekt har man även flertalet internationellt eta-

Efter en tid i den branschen började kunder

blerade kunder. Man har bland annat både sa-

höra av sig och sa att beläggningarna börjat

Det Lettiska betongföretaget

marbeten med flertalet slutkunder för produk-

lossna. När man undersökte varför detta skett

Primekss tar nu sikte på att

ten, som DHL, ICA, Lidl och Volvo för att nämna

så fann man att felet till stor del handlade om

befästa sitt varumärke och sina

några, samt att man även har samarbeten med

kvaliteten på betongen som man la beläggnin-

stora byggentreprenörer, så som NCC, Skan-

gen på. Efter denna upptäckt började Primekss

ska och PEAB. Ett stort projekt Primekss är

VD Janis Oslejs att höra sig för bland betong-

delaktiga i just nu är bygget av Inex nya logistik-

leverantörerna vad felet kunde bero på och hur

lokal i Finland. När bygget är klart kommer det

man skulle åtgärda detta. Ingen av dessa lever-

ha en total golvyta på 300 000 kvadratmeter.

antörer kunde komma med en lösning eller svar

Unik historia, unika produkter

på frågan, så då beslutade Janis att Primekss

produkter än mer på den svenska och nordiska marknaden. Man har redan varit delaktiga i flertalet stora projekt runt om i norden. 80

Exempelvis så har företaget varit delaktiga i

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016

www.primekss.com


“Visionen är att i framtiden kunna erbjuda kunderna totalt sprickfribetong” Janis Oslejs, VD för Primekss

skulle ta steget in i betongbranschen för att

systematiskt. Exempelvis så är det känt att be-

kunna forska fram och erbjuda en bättre lösn-

tong spricker med tidens gång, så vår utman-

ing och produkt som inte hade dessa problem.

ing är att försöka förhindra liknande problem redan innan de uppstår. Vi försöker svara på

Produktmässigt så är målet att kunna erbjuda

de problem som finns med betong och komma

en så komplett lösning som möjligt ur flera olika

med långsiktiga lösningar på dessa problem,

perspektiv. Detta innebär bland annat att man

berättar Janis Oslejs.

noga följer upp de jobb man har gjort, skulle det uppstå problem med produkterna de lev-

Överlevde den ekonomiska krisen i Lett-

ererat så undersöker de varför problemen upp-

land

stått och sedan försöker man forska fram den

Mellan 2000 och 2006 upplevde de baltis-

effektivaste lösningen för att förhindra liknande

ka staterna ett stort uppsving vad det gäller

problem i framtiden.

ekonomin och det lades mycket pengar på både nyproduktion av renoveringar av fasti-

I början av April månad så besökte Branschak-

gheter. Men under 2008 så skedde det en

tuellt Primekss huvudkontor i Lettland och fick

dramatisk förändring i välfärden för dessa

ta del av företagets arbete och visioner. Vi pas-

länder. Det blev en stor ekonomisk kris och

sade även på att intervjua bland annat Janis

många byggen blev abrupt avbrutna medans

Oslejs, VD och grundare för Primekss.

företagen låg ute med stora summor pengar.

- Våran approach är att leverera unika produk-

Flera av dessa projekt som påbörjades innan

ter, men att även följa upp när något problem

krisen har än idag inte blivit färdigställda och

uppstår. Vi försöker åtgärda felen på betong

många företag gick i konkurs. www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 81

ARTIKELN ÄR EN ANNONS FRÅN PRIMEKSS SWEDEN AB


Primekss däremot lyckades överleva kraschen

“Det som är bra med Sverige är att människorna man möter har en stor kunskap inom området”

och har kommit stärkta ur den. Trots att företaget under en tid var riktigt pressade ekonomiskt så fann man en lösning som fick företaget på rätt köl. Man hade precis forskat fram teknologin man kallar PrimeComposite, vilket man tog patent på under 2009. Tekniken och produkten var ett unikt genombrott på marknaden och det var med denna produkt som man lyckades attrahera externa finansiärer och investerare, vilket gjorde att man inte bara överlevde krisen utan även vände den till företagets fördel.

Janis Oslejs, VD för Primekss

Produkter och innovativa lösningar Tack vare att man lyckades gå stärkta ur krisen så kunde man fortsätta sin forskning mot innovativa och nya lösningar inom betongindustrin och bli ett av de ledande företagen i Lettland inom branschen. Primekss bedriver själva en forsknings och utvecklings avdelning som ständigt jobbar med att förbättra kvalitén och egenskaperna för produkterna. Dessutom så utför man fullskaliga tester på de framtagna produkterna för att kunna säkerställa betongens kvalité och hållbarhet. En teknik man under denna tid har forskat fram är tidigare nämnda PrimeComposite, vilket är en av de produkterna företaget har haft störst framgång med. Det är en högteknologisk metod för betongtillverkning och betongläggning. Man använder sig av stålfiberarmering i kombination med anti-krympnings betong samt speciella tekniker för kvalitetshantering. Denna teknik har skapat möjligheten att producera PrimeComposite betong som är hårdare,

forsknings- och utvecklingsprogram på labo-

vilket gör att risken för öppningar i betongen

starkare, mer miljövänlig samt näst intill sprickfri

ratoriet och inom området har resulterat i för-

minskar drastiskt. Detta medför även att under-

i jämförhet med standardbetong.

bättrade betongmix-produkter, samt en stark

hållet på produkten minimeras då man redan i

utveckling av Primekss produkter överlag.

ett tidigt skede tagit fram lösningar för att und-

- Visionen är att i framtiden kunna erbjuda

vika dessa problem.

kunderna med totalt sprickfribetong, samt att

Produkten PrimeComposite skiljer sig på flera

kunna förse beställarna med produkter som

sätt mot vanlig betong inom branschen. Skill-

- Hållfastheten förbättras också till den punkten

är miljömässigt hållbara och kompletta. Vi job-

naderna märks för både arkitekter samt gen-

att det inte krävs stålarmeringsjärn, krympnin-

bar även mycket mot att förbättra och under-

eral- och totalentreprenörer, men även för

gen är praktiskt taget eliminerad och det söm-

lätta arbetet för de som installerar produkterna,

slutkund. Tekniken man använt har skapat en

lösa betonggolvet kan gjutas med en tjocklek

både när det gäller själva tillvägagångssättet

produkt som erbjuder en eliminering av krymp-

på 100-130 mm. Traditionell tjocklek på be-

men även när det gäller tiden man behöver

nings relaterade problem, som exempelvis svår

tonggolv brukar ligga på 150-200 mm, säger

lägga på jobbet, säger Janis Oslejs.

sprickbildning i betongen, samt att betongplat-

Xavier Destrée som är konsult på företaget Ar-

tan är tuffare än standardbetong och har en

celorMittal, men som under en lång tid haft ett

minimerad risk för nedböjning. Dessutom gör

tätt samarbete med Primekss och har varit en

standardbetong

PrimeComposite tekniken det möjligt att skapa

stor del av deras forskning och produktutveck-

Primekss

stora fogfria ytor på upp till 6000 kvadratmeter,

ling.

Skillnader mellan PrimeComposite och

82

omfattande

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016

www.primekss.com


Primekss Svenska team består av f.v Baiba Gailite, Gatis Jasko och Rudolfs Kreslins. Tillsammans ska de introducera Primekss innovativa lösningar och produkter på den Nordiska marknaden.

Kontakta Primekss Sverige

Baiba Gailite

Gatis Jasko

Rudolfs Kreslins

Region Stockholm och Nord

Region Syd

Region Väst

baiba.gailite@primekss.com gatis.jasko@primekss.com Mobil 0768727488

Mobil 0733296474

rudolfs.kreslins@primekss.com Mobil 0738526500

Eftersom man kan gjuta betonggolvet med en

Betongindustrin står idag för cirka 5% av

Visioner

halverad tjocklek så medför detta även resultat

världens totala utsläpp av koldioxid, men med

Primekss expanderade sin verksamhet till

inom andra aspekter av produktionen. Exem-

Prime Composite så kan man minska dessa ut-

Sverige redan år 2004. Sedan dess har

pelvis så tar själva installationen av golven tre

släpp med upp till 50% jämfört med om man

man arbetat med ett antal stora projekt och

gånger så kort tid som när man lägger stand-

använder standardbetong.

företag inom landet. Primekss VD Janis Os-

ardbetong, dessutom så innebär halveringen

lejs uttrycker att den svenska och nordiska

av tjockleken på betongen även en halvering av

Alla dessa aspekter gör att man vid använd-

marknaden passar företaget väldigt bra.

utsläppen.

ningen av Primekss produkter spar både ar-

- Det som framförallt är bra med Sver-

betstimmar och arbetar för en bättre miljö. Att

ige är att människorna man möter har en

- Med våra produkter behöver du använda min-

produkten dessutom kräver ett mindre under-

stor kunskap inom området och är väldigt

dre betong, ungefär hälften så lite, vilket inne-

håll än standardbetong gör att man även på

medvetna om olika aspekter man måste ta

bär att när vi pratar grönt byggande så halveras

långsikt gör en tydlig investering.

hänsyn till, bland annat när det gäller miljö.

även utsläppen av koldioxid. Då får man ha i

Dessutom är arbetsmiljön i Sverige väldigt

åtanke att betong är det material som har det

- Primekss produkter ger inte bara en fördel för

bra, den svenska marknaden har speciella

näst största utsläppet av koldioxid överlag, så

beställarna, utan även för miljön generellt. Be-

krav och specifikationer som passar de vi-

kan man halvera koldioxid-halten är det givetvis

sparingarna är betydande på alla fronter, säger

sioner vi har inom företaget, avslutar Janis

väldigt bra, berättar Xavier Destrée.

Xavier Destrée.

Oslejs.

www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016 | 83

ARTIKELN ÄR EN ANNONS FRÅN PRIMEKSS SWEDEN AB


MED TANKE PÅ FRAMTIDEN Vi bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer och andra intressenter. Både ekonomisk och miljömässig resurseffektivitet är viktigt för långsiktig framgång. Från tanke till ett färdigt resultat. Beroende på vilket byggmaterial du arbetar med kan resan bli kort eller tidskrävande. När du åker ifrån Bygma kan du lita på att du gör det med bästa tänkbara byggmaterial på flaket.

Välkommen till Bygma! Du hittar oss på bygma.se

84

| www.branschaktuellt.se - Bygg & Fastighet #3 2016


Branschaktuellt Bygg & Fastighet #3 2016  

Bostadsministern Peter Eriksson mot väggen i en exklusiv intervju med Branschaktuellt.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you