Page 1

AKTUELLT

BRANSCH BYGGTIDNINGEN FÖR DIG I KARRIÄREN 2017 #4

PÅ SIDA 6

DEBATTARTIKEL AV BYGGCHEFERNASSTYRELSE:

#MEETOO BEHÖVS I BYGGRBANSCHEN

+TEMA:

SMARTA STÄDER AKUSTIK PASSIVHUS

116 SIDOR BYGG REPORTAGE

www.branschaktuellt.se

UPPSALAS EXPANSION FORTSÄTTER MED

PROJEKTET K57 www.branschaktuellt.se | 1


TRE TUFFA

Tryckhållfasthet, brandsäkerhet, och riktig energieffektivitet – Finnfoam, FF-PIR, FF-EPS gör isoleringen snabbare, säkrare och mer hållfast. FF-EPS®, isolering för golv, väggar och tak som ger en mer kostandseffektiv lösning än traditionell EPS FF-PIR® garanterar energieffetivitet i väggar och tak med ett tunnare isoleringsskikt och därmed mera BOAREA. Finnfoam® (XPS) extruderad polystyrene, med hög tryckhållfasthet och låg fuktupptag används Finnfoam som mark- och frostisolering. Alla tre isoleringar ger fukttekniskt säkra konstruktionslösningar och en bidragande faktor att uppnå luft-och diffusionstäta konstruktioner. Du finner alla hos Finnfoam.

www.finnfoam.fi


100% 50% 40% 30%

miljövänligare starkare mindre CO 2 snabbare installation

Foglös betong teknik som inte krymper Det är inte alltid lätt att prata om sig själva, speciellt inom betongbranschen. Vi vill dock dela vår passion och vision för en positiv förändring i branschen. www.primekss.com


INNEHÅLL 4 | 2017 INNEHÅLL S. 6 Byggchefernas styrelse: #METOO Behövs i byggbranschen S. 8 Smarta Städer en mötesplats för uppkopplad stad och hållbart byggande S. 10 Smarta wifi-bänkar och sopkärl som bekämpar råttor S. 12 Nollenergihus är standard för Alingsåshem S. 14 Gröna tak hanterar dagvatten och biologisk mångfald S. 16 Social miljö med biologisk mångfald på tak ökar S. 18 Rummets akustik kan vara avgörande S. 23 Rätt ljudisolering på kontoret S. 24 Sockellist med akustikdämpande effekt S. 25 Akustik på Nya Jönköping Arena S. 26 Luft som värmekälla fungerar i bostäder S. 28 Innovativa och klimatsmarta betong golv med flexibla leveranser S. 30 Sveafastigheter Bostad utvecklar Sveriges första större plusenergihus S. 32 Bostäderna i Ekbacken inspireras av Mälaren

8

SMARTA STÄDER EN MÖTESPLATS FÖR UPPKOPPLAD STAD OCH HÅLLBART BYGGANDE

16

6

SOCIAL MILJÖ MED BIOLOGISK MÅNGFALD PÅ TAK ÖKAR

#METOO behövs i byggbranschen

Trenden att skapa mångfald och upplevelser på tak blir allt vanligare som en del i det hållbara boendet.

DEBATTARTIKEL BYGGCHEFERNA

AKTUELLT

BRANSCH Branschaktuellt.se är den självklara portalen för näringslivets beslutsfattare. Vårt redaktionella uppdrag är att leverera branschnyheter, analyser, rapportera om nya projekt och affärer. Med intervjuer från branschens främsta experter kliver våra läsare in i en miljö som anses trovärdig och respekterad. Branschaktuellt Sverige AB Lindhagensgatan 51 112 43 Stockholm 08-400 22 620 Tipsa redaktionen på redaktionen@branschaktuellt.se 4

| www.branschaktuellt.se

Myrna Whitaker Redaktör myrna@branschaktuellt.se

Oscar Lundberg VD & Ansvarig utgivare oscar@branschaktuellt.se

Hans Grindal Layout hans@branschaktuellt.se

Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.

Marcus Rosenholm Produktionschef marcus@branschaktuellt.se Maria Ridelius Marknad maria.ridelius@branschaktuellt.se

Omslagsbild: Aros Bostad / Reierstam Arkitektur Tryck: TEXTHUSET Media: Branschaktuellt Sverige AB www.branschaktuellt.se


69

INDUSTRIFASTIGHET FÅR NYTT LIV

Yllefabriken har ett unikt läge precis intill Strömmen, industrilandskapet, universitetet och centrala Norrköping. S. 34 Karlshamnsbostäder bygger 24 marklägenheter i Mörrum S. 35 Örebros mest attraktiva nybyggnads område växer S. 36 Lulebos nya trygghetsboende är invigt S. 37 Kongahälla får ett nytt kvarter S. 38 Källehöjden utökas med 75 kvalitets bostäder S. 39 Tellusgatan får ett rejält ansiktslyft S. 40 Peabs tillskott: kvarteret Gustavsborg S. 42 HSB bygger parknära bostäder i södra Örebro S. 44 Tidigare brandstation omvandlas till bostäder S. 45 Norrtälje får 16-våningshus S. 46 EOL - centralt läge i Uddevalla S. 47 Stort intresse för bostadsrätter i Eskilstuna S. 48 Light Factory Nyx & Nova S. 49 Lyxigt med high tech - BRJ geijer i Ystad S. 50 Stort intresse för radhuslägenheter i Övre Tjärna S. 51 Inflyttningsklara hyresrätter i Sollentuna S. 52 Renovering lyfter Östanvindsvägen i Uddevalla S. 53 Nordiska Kvalitetshus bemöter stor efterfrågan i Knivsta S. 54 Här byggs Vetlandas mest attraktiva lägenheter S. 56 Malmös nya kvarter där hela livet får plats S. 58 Besqab bygger för bred målgrupp S. 59 Bo modernt på Öster i Katrineholm bostad

96

NY INNOVATIONSARENA BYGGS PÅ CHALMERSOMRÅDET I maj 2017 startade Akademiska Hus byggnationen av Johanneberg Science Park etapp 2 (JSP2) på södra Chalmersområdet.

S. 60 Fokus på klimatoptimerade träkon- struktioner när Midroc bygger nytt S. 62 Scanbygg bygger hyresrätter med havsutsikt S. 63 RE Fastigheter bygger nytt i Sturefors S. 64 Växjöbostäder bygger hyresrätter S. 65 Veidekke bygger i nytt kvarter S. 66 Skoglunds bygger lägenheter med ski in/ out läge i Kläppen Ski Resort S. 67 Rydlers Bygg bygger i Västra Bodarna S. 68 Byggstart för kvarteret Lågan i Växjö S. 69 Industrifastighet får nytt liv S. 70 Här är fler lägenheter på gång i Rosendal S. 72 Nya bostäder med bättre arkitektur i Steninge Slottsby S. 74 Götenehus satsar på trähusbyggande S. 76 Stor renovering av höghus på Södra Herrhagen S. 77 Götenehus bygger nytt i Uddevalla S. 78 Tobin Properties bygger i Sundbyberg S. 80 Lorentzon bygger i expansiva Skövde S. 81 Midroc utvecklar bostadshus i Solna S. 82 Eksta bygger energieffektiva passivhus S. 83 Värmländska bostäder byggs av nybildade Karlstad Stockfallet Invest S. 84 Skola med stort pedagogiskt fokus byggs i Bjuv S. 85 Centrala Vallentuna utvecklas med småstaden som förebild S. 86 NCC bygger skola i Flen S. 88 Gumaeliusskolan byggs ut för att

dubbla elevantalet S. 90 Helsingborg stad bygger skola i Rydebäck S. 92 Lingenässkolan - största skolprojektet i modern tid S. 93 Creacon S. 94 Ny gymnastikhall klar innan årsskiftet samhällsbyggnad S. 95 Studenthus Valla – det nya navet på Linköpings universitet S. 96 Ny innovationsarena byggs på Chalmersområdet S. 101 Ny kyrka med bostäder byggs i Umeå S 102 Lundbergs investerar 100 mnkr i Linden Köpcentrum i Norrköping S. 103 Vasakronan startar projekt i Göteborg motsvarande 1,8 mdkr S. 104 Kungsleden bygger lägenhetshotell i Kista S. 105 Såhär bli Lisebergs nya berg- och dalbana S. 106 Bockasjö bygger Sveriges modernaste postterminal S. 107 Parkeringshuset akilles byggs om S. 108 Nytt parkeringshus med 600 platser S. 108 Cross-docking terminal byggs åt Bring S. 110 Snart invigs den nya Ica-butiken S. 112 Inflyttat i nya elefanthuset S. 114 Största satsningen sedan Sundsvalls sjukhus byggdes S. 115 Tallen utökas med 39 nya bostäder

www.branschaktuellt.se | 5


Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna. Bildkälla: Byggcheferna

6

| www.branschaktuellt.se


DEBATTARTIKEL

BYGGCHEFERNAS STYRELSE:

#METOO BEHÖVS I BYGGBRANSCHEN Varför har byggbranschen förskonats från

ma fram. I den arbetsmiljö som vi vill erbjuda finns

branschen att rannsaka sig själva. Hur har du

#metoo-skandaler? Vi önskar att det kunde

ingen plats för övergrepp. Om det ändå sker ska

som individ bidragit till problemet? Har du skrat-

bero på att det faktiskt inte finns några.

den drabbade få fullt stöd från sin arbetsgivare.

tat med åt unkna anspelningar? Har du hört sexistiska kommentarer och låtit bli att säga ifrån? Vi

Som chefer måste vi berätta att det finns alldeles för många.

Enligt en undersökning har 50 procent av våra

begär inga bekännelser, men vi kräver att varje

kvinnliga medlemmar upplevt sexuella trakasse-

man, varje dag, är medveten om sin makt.

Under hashtaggen #metoo berättar kvinnor om

rier. Det är ofattbara siffror. När vi fick höra dem

sexuella trakasserier. Under #ihave bekänner

beslutade vi att inleda en bred, fokuserad och

I trakasserier av en minoritet är det majoritetens

män hur de själva gått över gränsen. I många

långvarig satsning på jämställdhet – något som

ansvar att sätta stopp. Att inte ta det ansvaret

fall handlar det om kränkningar som har skett på

sedan 2015 har märkts genom kampanjen Stop-

innebär att man är medskyldig.

svenska arbetsplatser. Detta ger företag i sam-

pa machokulturen. Under arbetet har vi tagit del

Med den här texten vill vi inte dra fokus från de

hällsbyggnadssektorn skäl att känna oro.

av chockerande berättelser från våra arbetsplat-

kvinnor som delar med sig av personliga trau-

ser, skapat utbildningsverktyg för ökad kunskap

man. Vi vill bara göra klart att #metoo behövs i

På våra byggen är 99 procent av hantverkarna

och uppmanat alla arbetsgivare att jobba aktivt

byggbranschen, både bland hantverkare och

män. I ledningsposition är bara tio procent kvin-

för en jämställd arbetsmiljö.

tjänstemän. Vi ska inte tolerera att kvinnor kränks.

nor. Att vår bransch präglas av machokultur är en uppfattning som ofta stämmer.

Ingen ska känna oro över att bli sexualiserad på Förhoppningsvis kan #metoo bidra till att kolleger

sitt jobb. Att vi driver Stoppa machokulturen, i

som blir utsatta vågar berätta vad som hänt. Att

samarbete med Byggnads, beror på att vi an-

Hur många #metoo-historier lär inte finnas bland

deras företag tar det på allvar ska vara en absolut

ser att problemet är akut. Som chefer i Sveriges

oss? Hur många skandaler pyr? Hur många an-

självklarhet. Vi är skyldiga att motverka en tyst-

manligaste bransch är det vår plikt att ge män

mälningar om brott riskerar vi att drabbas av?

nadskultur där brott viftas bort som skämt.

och kvinnor samma möjligheter att känna sig

Som branschförening hoppas vi att allt ska kom-

Vi hoppas samtidigt att #ihave ska få män i bygg-

trygga på jobbet.

AKTUELLT

BRANSCH

SURFA IN PÅ BRANSCHAKTUELLT.SE OCH HÅLL DIG UPPDATERAD MED DE SENASTE BYGGNYHETERNA

www.branschaktuellt.se | 7


SMARTA STÄDER 2017

SMARTA STÄDER EN MÖTESPLATS FÖR UPPKOPPLAD STAD OCH HÅLLBART BYGGANDE Text av Kim Hall

Smarta Städer är Sveriges nya konferens

utbyte, samverkar, inspiration och diskussion på

arbetar med samhällsutveckling med välpla-

och mässa som arrangeras på Kistamäs-

Kistamässan, säger Maria Olsson Tunebro, pro-

nerade byggnader, landskap och gårdar. ÅWL

san den 22-23 november i syfte att bli en

jektledare för Smarta Städer Mötesplatsen.

kommer visa exempel i montern G41 där de väl-

mötesplats för morgondagens uppkopplade

komnar till en värld av hållbara lösningar. I mon-

stad och hållbart byggande. Eventet är en

Fackmässan är kostnadsfri medan konferen-

tern kommer man bl.a. kunna bläddra i deras två

vidareutveckling av EkoBygg, som belyste

serna kostar. Ett 50-tal utställare och en mängd

publikationer med tema stadsmiljö och bostaden

hållbart byggande.

intressanta föredragshållare kommer att finnas på

som visar upp inbjudna skribenter och illustratö-

plats.

rer.

dande mötesplatsen för smarta städer och håll-

– Det blir en massa spännande aktiviteter på

– Viktiga grundstenar i hållbart byggande är social

bart byggande i Sverige. Ämnet är oerhört aktuellt

golvet med virtuella lösningar och nyheter samt

hållbarhet, material, energi och ekonomi.

och det är en efterlängtad svensk satsning, vilket

workshops. Första kvällen har vi lagt in mingel ef-

Vi arbetar med en metodik som inkluderar stra-

märks inte minst på alla branschorganisationer,

tersom nätverkande är en viktig del i konceptet,

teger inom social hållbarhet, erfarna stadsplane-

myndigheter och kommuner som har slutit upp

säger Maria Olsson Tunebro.

rare, hus- och landskapsarkitekter samt experter

– Smarta städer är den första branschöverskri-

och medverkar som partners. Vi ser fram emot två fullspäckade dagar med nya insikter, kunskaps-

8

| www.branschaktuellt.se

på lågenergibyggnader. Lågenergitänk går hand i En av utställarna på plats är ÅWL Arkitekter som

hand med naturens principer och ger god ekono-


mi både kortsiktigt och långsiktigt, säger Michael Englund, hållbarhetsansvarig på ÅWL Arkitekter. För att uppnå högsta komfort och lägst energianvändning vill ÅWL arbeta med den internationella passivhusstandarden som grund. Då uppnås pålitliga resultat och maximal effekt av t.ex. solcellslösningar så att den förnybara energiproduktionen på jorden räcker så långt som möjligt. De delar monter med Intressegrupp passivhus som har en enorm erfarenhet inom den internationella passivhusstandarden. – Ett led i utvecklingsarbetet är ett projekt i egen regi som nu drar igång där vi bygger ett 20-tal lägenheter där vi ser till att producera mer energi än hushållen använder med minsta möjliga mate-

Smarta städer är den första branschöverskridande mötesplatsen för smarta städer och

rialåtgång. Vi vill visa hur man kan åstadkomma

hållbart byggande i Sverige. En aktuellt och efterlängtad satsning som är en vidareutveck-

spännande arkitektur med hållbart byggande,

ling av EkoBygg.

säger Michael Englund som vill påverka politiker,

tion. Det andra handlar om ”Hållbar mobilitet”, vil-

nomi där matavfallet omvandlas till biogas för last-

visa på goda exempel och inleda nya samarbe-

ket innefattar elbilspooler och cykelpooler samt

bilar och bussar, förklarar Mika Hakosalo och til�-

ten.

att man bygger leveransboxar där boende som

lägger att detta ger staden en erfarenhet hur man

beställer produkter på nätet får paketet levererat

ska bli fossilfri stad och minska klimatutsläppen

direkt hem till leveransutrymmet och slipper på så

samtidigt som man ökar levnadskvaliteten med

sätt ta sig till ombudet (Posten). Den tredje delen

smarta lösningar.

är integrerad infrastruktur. Området kring Slakthuset som staden planerar

Genom att samarbeta över kompetensgränser och inspirera varandra som arkitekter kan man flytta gränser och berika marknaden med goda lösningar Michael Englund, hållbarhetsansvarig på ÅWL Arkitekter

– Vi har tittat på hur vi kan förbättra befintlig infra-

omvandla till kontors- och bostadsområde med

struktur genom att införa adaptiv LED-belysning

caféer och studentbostäder, genomför Stock-

utomhus som när mörkret faller på är ljuslågan

holm stad en analys där de kartlägger trafiken

endast 40 procent men höjs till 100 procent när

kring Globen, Tele2 Arena och Hovet, där det ofta

det är någon som går förbi så att tryggheten och

blir långa trafikköer i samband med evenemang,

säkerhetskänslan i området bibehålls. Det kan gå

i syfte att hitta nya smarta lösningar. Vid årsskiftet

många timmar på dygnet då ingen går förbi och

planeras utrustningen monteras upp.

då kan vi spara mängder med energi, säger Mika Hakosalo, projektledare i Stockholm stad. Idag finns det mer än 170 000 belysningspunkter

Genom att samarbeta över kompetensgränser

i Stockholm. Kan staden spara energi på detta

och inspirera varandra som arkitekter kan man

sätt blir det stora mängder samtidigt som de får

flytta gränser och berika marknaden med goda

erfarenhet av hur folk rör sig.

lösningar, menar Michal Englund. Smart avfallshantering är en annan del i projektet Stockholm stad kommer att presentera projek-

där olikfärgade soppåsar separerar avfallet auto-

tet ”GrowSmarter”. I projektet finns två demo-

matiskt. En censor registrerar färgen på påsen

områden, ett bostadsområde i Årsta och ett i

och nyckeln registrerar den boende när luckan

Slakthus/Globenområdet. I bostadsområdet im-

öppnas till sopinkastet på gården.

plementeras smarta lösningar inom tre temaområden, där det för det första handlar om energief-

– Det är som en stor dammsugare som leder

fektivisering byggnader. Sex bostadshus går från

soppåsen rätt i rörsystemet till en container där

155 KWh per kvadratmeter och år till 55 KWh per

avfallet komprimeras så att sopbilen inte behöver

kvadratmeter och år, samma nivå som nyproduk-

hämta soporna lika ofta. Det ger en cirkulär eko-

Smart avfallshantering är en annan del i projektet om det smarta samhället där olikfärgade soppåsar separerar avfallet automatiskt. Foto: Stockholm stad. www.branschaktuellt.se | 9


SMARTA WIFI-BÄNKAR OCH SOPKÄRL SOM BEKÄMPAR RÅTTOR Text av Kim Hall. Foto av EWF ECO

Antalet råttor har ökat lavinartat spe-

Den smarta soptunnan som drivs av solenergi,

tillväxten i företaget överstigit 450 procent och de

ciellt i storstäder där det byggs många

har blivit en succé. Överfulla sopkorgar elimineras

räknar med en 60 procentig tillväxt under 2018.

nya hus. Råttor letar föda och söker sig

och skapar en rapportering med BigBelly Solar,

gärna till sopkärl nära människor, vilket

som drivs av solceller i realtid till webbläsaren,

På mässan kommer EWF ECO även att presen-

skapar bekymmer för alla. Som en del

surfplattan eller smartphone där olika indikationer

tera en helt ny smart parkbänk med WiFi-lösning-

i råttbekämpningen har mer än 200 be-

av fyllnadsnivåer sparas och ger användaren ett

ar. Förutom att bänken har en stilistisk design har

tesstationer, som består av fastskruvade

underlag när det är tid att planera och utföra töm-

den innovativa lösningar där allmänheten kan

plåtlådor innehållande råttgift, monterats på

ning av BigBelly stationerna.

ladda sin smartphone eller iPad och samtidigt

BigBelly tunnor i bara Stockholmsregionen.

njuta av utsikten. Bänken har även belysning som

En smart innovativ lösning som presen-

– När vi startade fanns det i princip ingen motsva-

teras på Smarta Städermässan i Kista den

rande enhet och idag har vi 1 500 BigBellys i mer

22-23 november 2017.

än 50 kommuner. Stockholm, Uppsala, Helsing-

– Bänken har en censorbas som drivs av solen-

skapar trygghetskänsla i det offentliga rummet.

fors och Jönköping kommuner är våra största

ergi. Den inte bara förstärker det sociala kontakt-

RatAte-R8 är en patentsökt foderbox för råttgift,

brukare men vi räknar med att fler orter använder

nätet i staden, utan även tydliggör förnyelsen av

som tillkom primärt för att komplettera BigBelly i

våra produkter, säger Per Järnebrink.

staden ur ett hållbarhetsperspektiv. Tillsammans

det offentliga rummet och som EWF Eco AB in-

med BigBelly får vi ett renare och mer hållbart

riktar sig på att lansera globalt. De är exklusiva

Sedan EWF ECO etablerade BigBelly i Sverige

distributörer för BigBelly och Include´s produkter

2012 har efterfrågan ökat konstant och idag har

och tjänster i Sverige, Norge & Finland.

företaget åtta anställda och har nyligen öppnat

De smarta bänkarna är en ny uppfinning från

nytt kontor i Malmö. Under de senaste tre åren har

Kroatien medan BigBelly lanserades i USA 2003.

samhälle, säger Per Järnebrink,

– Vi har inriktat oss i första hand på större sopkorgar i innerstaden och på hårt drabbade koloniträdgårdar i ytterområdena där vi sett en ökning av antalet råttor. Giftet är sådant sammansatt att råttan inte kan lokalisera var giftet kommer ifrån, utan först efter andra eller tredje gången som råttan besöker betesstationen börjar giftet värka. Då återvänder råttan gärna till boet eftersom den känner att den håller på att dö, förklarar Per Järnebrink, vd för EWF Eco, som dessutom är en av grundarna till den nya branschorganisationen Gröna Städer. 10

| www.branschaktuellt.se

På Smarta Städermässan i Kista den 22-23 november kommer EWF ECO att presentera en helt ny smart parkbänk med WiFi-lösningar. Foto: EWF ECO


ÅWL Arkitekter – Välkommen till en värld av hållbara lösningar. Vi ses i monter G:41

awlark.se www.branschaktuellt.se | 11


PASSIVHUS

NOLLENERGIHUS ÄR STANDARD FÖR ALINGSÅSHEM Text av Kim Hall För att komma till botten med energiproblemet och verka för en hållbar utveckling har det kommunala bostadsbolaget Alingsåshem Nollenergihus/Passivhus som standard. Under en femårsperiod med början 2016 ska ca 500 lägenheter vara renodlade passivhus. 56 lägenheter är under

Att bygga Nollenergihus eller Passivhus handlar om management. Allt material finns, men måste sättas ihop så att det blir bra. Projektet Noltorpshöjd i Alingsås är ett exempel. Illustration: Robin Lindmark, Skanska.

byggnation och fler är under upphandling. Men även Miljonprogrammen byggs om till

minska värmeförlusterna som kommer från flera

nollenergihus, där gamla fasader byts ut

delar. Tätningen i fasaden och andra delar som

mot nya mer energieffektiva.

vetter utåt är en väsentlig del av passivhusproduktionen.

– När vi fick veta att EU-kraven kommer 2020 ansåg vi att det var lika bra att redan nu börja

– Svårigheten är att få ihop hållbarheten. Man

bygga nollenergihus, säger Ing-Marie Odegren,

måste ta hänsyn till ekologiska, ekonomiska och

VD på Alingsåshem.

sociala aspekter i samma beslut. Det är inte de traditionella investeringsanalyserna vana vid. Man

Ing-Marie Odegren, vd Alingsåshem.

För Ing-Marie Odegren är ensam inte stark. Det

måste tänka och våga investera långsiktigt. Det

krävs ett team av kompetenta konsulter och en-

blir lite dyrare, men samtidigt blir driftkostnader

treprenörer som tillsammans med Alingsåshem

och miljöpåverkan med hållbarhet lägre, säger

boende med sig i processen, för det är ju deras

samverkar. Sedan de första energieffektiva hu-

Ing-Marie Odegren som understryker att vi ska-

hem, tillägger Ing-Marie Odegren.

sen kom har konsulter och entreprenörer hunnit

par boende där boendet inte skall belasta kom-

ikapp utvecklingen och idag är det betydligt lätt-

mande generationer.

– Ett passivhus kräver noggrann planering och en

Utvecklingsprojektet Brogården var den första miljonprogramombyggnaden i passivhusteknik i

are att hitta både kompetenta byggentreprenörer och energieffektivt material.

Bildkälla: Sweco

Man måste våga tro att det som byggs gör skill-

Alingsås. Att de var med i ett EU-projekt bidrog

nad jämfört med traditionellt byggande, samtidigt

till att de kunde utveckla ombyggnaden för kom-

som det måste vara ekonomiskt lönsamt.

mande ombyggnader. Man började med badrumsrenovering och stambyte i 200 lägenheter.

uttömmande entreprenad med arkitekter, byggare och olika energikonsulter som tillsammans

– Kunskap och byggmaterial anpassade för låg-

De boende fick betala stamregleringen medan

med oss utarbetar passande lösningar, tillägger

energihus finns att tillgå på marknaden. Det går

för energin betalar hyresgästerna endast för

hon.

att byta ut gamla fasader till nya energieffektiva i

komforten. Alingsåshem har erhållit investerings-

Miljonprogrammen. Husen är rationellt produce-

stimulansstöd motsvarande 25 procent av den

Ett passivhus är en komplex systemlösning där

rade, vilket gör det lättare. Största arbetet ligger

totala produktionskostnaden för de 56 lägenhe-

husets effekt planeras in i minsta detalj för att

i planeringsfasen. Sedan är det viktigt att ha de

ter som de nu uppför.

12

| www.branschaktuellt.se


www.branschaktuellt.se | 13


GRÖNA TAK

GRÖNA TAK HANTERAR DAGVATTEN OCH BIOLOGISK MÅNGFALD Text av Kim Hall Trenden att välja gröna tak eller gröna växter på bjälklag, innergårdar och hårda ytskikt ökar konstant. Växter är inte bara vackra att titta på och ger ro för själen, det är ett effektivt sätt att hantera skyfall från översvämning. Samtidigt kan gröna tak rädda den biologiska mångfalden från att försvinna helt i ivern att odla säd på all ängsmark. Humlor och bin som surrar runt bland de vilda ängsblommorna är allt mer sällsynt. Samtidigt har tio-årsregnen med skyfall blivit allt vanligare.

På taket av Emporia köpcenter har en grön parkliknande miljö anlagts,

Dagvattenhanteringen är inte dimensionerad

varav BG Byggros har anlagt hälften. Bildkälla: BG Byggros

för mängden vatten som kommer på en gång. Dessutom är det ibland fastighetsägarens skyl-

största äng på tak (cirka 9 000 kvadratmeter) när

Där är vi inte ännu i Sverige, men jag tror att det

dighet att hantera dagvattnet och det görs enklas

det färdigställs. Bostadsområdena Augustenborg

kommer. Vattenskador är en stor samhällskost-

genom att anlägga gröna tak på husen.

och Holma har klarat hantera skyregnen tack var

nad, säger Torgny Henriksson.

sina gröna tak. Alla gröna tak lockar inte till sig insekter i samma

– Många ser grönt tak som estetiskt tilltalande i arkitekturen. Det upplevs ofta som en vacker

– När det blir skyfall tar växterna på taket hand

utsträckning. Fetblandsväxter är ett sedumtak

parkmiljö på tak. Men egentligen är det till för att

om vattnet. Överskottet går sedan till fasadväxter

som inte gör det. Där emot vilda ängsblommor,

hantera dagvattnet inom den egna fastigheten.

för att sedan rinna ut i ”raingarden” som infiltrerar

men dessa kräver brandgator för att fastigheten

Då hjälper gröna tak till att ta hand om regnvatt-

vattnet i marken, detta system maximerar om-

skall brandskydd klassas. En brandskyddsingen-

net samtidigt som det isolerar och skonar bygg-

händertagande av dagvatten. Raingarden är en

jör måste godkänna brandvägarna före slutbe-

naden från yttre påfrestning, säger Torgny Hen-

yta som kan tillåta översvämning, en slags damm

siktningen av en fastighet.

riksson, teknisk konsult på BG Byggros AB. Ett

som hanterar vattnet utan att det riskerar rinna in

danskägt företag med säte i Önnestad. Företaget

vatten i källarutrymmen och skapa översvämning,

– Många är rädda att halmtak och gröna tak kan

arbetar med all form av markanläggning där ett

säger Torgny Henriksson.

orsaka fuktskador. Bygger man upp det gröna taket enligt leverantörens anvisningar så skyd-

av benen är just gröna tak. Gröna tak (sedumtak) kom för cirka 25 år sedan

Det har hänt att räddningstjänsten har hindrats

dar man tätskiktet mot mekanisk åverkan samt

från utryckning på grund av översvämning.

påverkan från UV-ljus, så fuktskador är inget problem tillägger Torgny Henriksson.

till Sverige och har fått ordentlig fart på marknaden under de senaste 12 åren. Emporia köp-

– I länder som Tyskland och Holland får fastig-

center i Malmö är ett exempel på en grön park-

hetsägarna bidrag från staten om de lägger gröna

miljö på tak. ESS i Lund kommer att bli Sveriges

tak för att reducera dagvatten från fastigheten.

14

| www.branschaktuellt.se


BGreen-it - komplett system för

GRÖNA VÄGGAR, GRÖNA TAK OCH TAKTERRASSER Hållbara lösningar med stor vikt på säkerhet BGreen-it skapar gröna oaser i städerna med effektiva och kundanpassade lösningar till alla typer av gröna väggar, gröna tak och takträdgårdar. Det ställs höga krav på hållbarhet och CO2-neutralitet i konstruktioner. Därför har gröna miljövänliga tak och väggar blivit en eftertraktad och efterfrågad modern lösning. När vi med vår erfarenhet och specialkunskap deltar i processen med gröna taklösningar ligger alltid funktionalitet, kvalitet och visuellt uttryck i fokus. Våra BGreen-it Gröna tak- och vägglösningar är ett komplett system till både ekstensiva och intensiva gröna tak, takträdgårdar, takterrasser och gröna väggar. Byggros erbjuder professionell hjälp under hela processen, från detaljplanering till anläggningsfas. Vi har således expertisen till att hjälpa och rådgiva både före och under etableringen av det gröna taket.

Professionell rådgivning ger de bästa resultaten.

Kontakta våra tekniska konsulter Tel. 771 48 9000 Se mer på www.byggros.com BG Byggros AB

Tel.: 771 48 9000

www.byggros.com

www.branschaktuellt.se | 15


GRÖNA TAK

SOCIAL MILJÖ MED BIOLOGISK MÅNGFALD PÅ TAK ÖKAR

Trenden att skapa mångfald och upplevelser på tak blir allt vanligare som en del i det hållbara boendet. I Malmö är det allt fler hus som får biotoptak med ängsblommor.

Text av Kim Hall

Foto: Scandinavian Green Roof Association

Det är allt fler fastighetsägare som satsar

– Det har blivit en hel del utvecklingsprojekt ge-

är att utveckla produkter, tjänster och processer

på att skapa sociala miljöer med biotopisk

nom åren, där vi bland annat haft samarbete

som främjar och ökar stadens biologiska mång-

mångfald på taket för att skapa upplevelser

med SLU och kommunala fastighetsbolaget

fald med visionen om en grönare, mer attraktiv

för de boende samtidigt som växterna tar

MKB samt Malmö stad. Just nu utvecklar vi ett

och hälsosam stad. Projektet avslutas med en

hand om dagvattnet.

Grönblått testbäddsprojekt i Malmö där vi upplå-

konferens den 22-23 november 2017 på Studio

ter ytor på tak, fasad och mark åt för att verifiera

i Malmö. Konferensen kommer bland annat inne-

– Trenden att skapa mångfald och upplevelser på

olika produkters funktion och nyttor säger Jona-

hålla spridning av den kunskap och erfarenhet

tak går hand i hand. Riklig blomning uppskattas

tan Malmberg.

som projektet har samlat på sig samt studiebe-

generellt av de boende och allt fler fastighetsä-

sök till några av projektplatserna.

gare satsar på takmiljöer med annat än traditio-

Målet är att skapa större trygghet hos behovsä-

nellt sedumtak, säger Jonatan Malmberg, pro-

gare vid upphandling av grönblå lösningar såsom

– Cykelhuset Ohboy, som ägs och uppförs av

jekt- och utvecklingschef på Scandinavian Green

gröna tak, väggar, regnbäddar mm, genom ökad

Hauschild + Siegel, i Västra Hamnen är en fast-

Roof Association, eller Gröna takinstitutet som

produktkännedom. Testerna utvärderas av SLU

ighetsägare som inom projektet satsade på att

det kallas i folkmun.

och IVL.

bygga ett trädäck med orangeri på taket där alla

En organisation som bildades 2001 med huvud-

– Efterfrågan på grönblå lösningar ökar, men det

biotoptak med ängsblommor, berättar Jonatan

saklig inriktning på att sköta och utveckla Augus-

finns få produkter som testats och verifierats av

Malmberg.

tenborgs Botaniska takträdgård, som täcker mer

en oberoende testorganisation. Genom att testa i

än 9500 kvadratmeter, i Malmö. De har även ett

verklig miljö och i stor skala vill vi bidra till spridning

De sociala miljöerna på tak är en trend som kom-

uppdrag att möjliggöra forskning och utveckling

av innovativa lösningar med bättre dagvattenhan-

mer allt mer. Det är lättskötta miljöer som behöver

inom gröna tak, -väggar och mark.

tering, bullerdämpning och andra nyttor säger

ses till endast ett par gånger om året. Trenden att

Jonatan Malmberg.

skapa mångfald och upplevelser på tak är något

hyresgäster kunde vistas. Runt trädäcket finns ett

De deltog i utvecklingen av Grönatakhandboken

som vi kommer att få se mer av i framtiden, tror

– en serie publikationer som gavs ut i mars, däri-

Det Grönblåa testbäddsprojektet är sprunget ur

bland Sveriges första vägledning för gröna tak.

ett annat projekt, kallad BiodiverCity, där målet

16

| www.branschaktuellt.se

Jonatan Malmberg.


från

Eurotema

Gröna tak – Sedumtak

Stockholm Klara

NKS-Nya Karolinska Sjukhuset. Utförande entreprenör LW Sverige AB

Världsledande producent av sedum för tak och mark

Alltid garanterade och snabba leveranser 

 Medlem i:

Skanska / Nordea kontor

Säkra system för Nordiskt klimat

Garanterat 95% sedumtäckning redan vid leverans

För mer information, konsultation och rådgivning inför kommande projekt kontakta oss på telefon 08-612 11 30 alt. e-mail bjorn@eurotema.se

www.eurotemagreen.se


Bildkälla: Olive Sverige AB

AKUSTIK

Zlatan Idnert, Affärsområdeschef på ÅF. Foto: ÅF-Infrastructure AB.

RUMMETS AKUSTIK KAN VARA AVGÖRANDE Text av Myrna Whitaker

Bullret ökar i samhället och det byggs allt mer bostäder i buller-

umgänge. De ska också utformas för så lite ljudstörningar som möjligt.

utsatta lägen. Vad sätter det för krav på ljudmiljön? Vi intervjuar

Boverkets undersökning 2013 visar att näst efter fukt och mögel handlar

Zlatan Idnert som är Affärsområdeschef inom Ljud och vibratio-

de absolut flesta klagomålen som inkommer till landets miljöförvaltningar

ner på ÅF, där han leder verksamheten och är ansvarig för över

om buller och ljudproblem. Det i sig tycker jag visar vilka förväntningar vi

100 konsulter på området.

har och hur viktigt det är med en god ljudmiljö i våra bostäder!

Akustik är ju en viktig hörnsten för ökad trivsel och optimal ar-

Det byggs alltmer i centrala lägen i dag, vad sätter det för krav

betsmiljö – hur skiljer sig exempelvis lösningarna från bostads-

på ljudmiljön?

områden till arbetsplatser?

En utmaning i samband med bostadsbyggande är förstås förekomsten

Rent fysiskt är det ju samma akustiska faktorer med ljudisolering, buller

av externt buller i närheten av de planerade byggnaderna. Den 1 juli i år

från installationer, efterklangstid etc. men bullerkällorna och utmaningarna varierar. Den största skillnaden är att i våra bostäder är vi instänga i en volym, medan arbetsplatser delar vi med många andra och aktiviteterna är fler och ändras ständigt. Det viktigaste är att vi projekterar och designar miljöer för den funktion de är avsedda för. En arbetsplats ska anpassas för både kommunikation, effektivitet men även för fokus och koncentration. En väl genomtänkt ljudmiljö bidrar faktiskt till högre effektivitet och trivsel och kan till syvende och sist visa sig på företagens resultaträkning. Bostäderna är ju plats för daglig samvaro, sömn och vila, matlagning och 18

| www.branschaktuellt.se

Akustiker till ÅF i Sverige

Vi söker modiga och hängivna lagspelare till vårt team. Har du dessutom gedigen erfarenhet som konsult inom ljud och vibrationer och vill utvecklas hos Skandinaviens ledande expert är du välkommen att ansöka redan idag. Kontaktuppgifter för frågor Regionchef: Bengtolof Stenmark +46 10 505 40 16 eller bengtolof.stenmark@afconsult.com


Hur låter dina fastigheter? Förhoppningsvis väldigt lite. Man presterar nämligen bättre och mer effektivt när man slipper störande ljud. Dessutom ökar trivseln, vilket stimulerar kreativitet och samarbete. Det spelar ingen roll om man ska arbeta, bo, studera, handla, roa sig eller koppla av i dina fastigheter. Bra ljudmiljö gör dem mer attraktiva för köpare och hyresgäster.

motiv Valfria g på i fyrfär bästa adens er. markn t sorben ljudab

Akustiktryck® är ett snyggt sätt att dämpa störande ljud. Ecophon SaintGobains ljudabsorbenter och Akustiktrycks tryckteknik garanterar högsta kvalitet i fråga om ljuddämpning, brandsäkerhet och färgbeständighet. Mer om design, kvalitet och referenser hittar du på akustiktryck.se

Skype, Stockholm

Pasta Contorni, Göteborg

Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg

akustiktryck.se

Nordea, Göteborg

Ring oss så berättar vi mer, 031-701 64 50


En annan viktig sak är tillgång till utemiljöer med goda ljudmiljöer även i centrala lägen. Det kan handla om uteplatser, parker etc. Vad är de viktigaste delarna för en god ljudmiljö? Det beror självklart på ändamålet och byggnadens funktion och skiljer sig mellan industrier, sjukhus, skolor, bostäder och utemiljöer. På våra sjukhus finns mängder med ljud som ofta uppfattas störande och forskning visar att ljuden har en negativ effekt på patienters tillfrisknande. Men ett enkelt svar på denna fråga är att hänsyn måste tas till helheten. Med det menar jag dels samtliga akustiska parametrar, ljudnivåerna, men även en design av ljud som bidrar till sammanhanget och funktionen! Vad är den senaste utvecklingen i ditt område? Akustik är ett område på frammarsch och det pågår mycket forskning. Realtids 3D-ljud i VR-miljöer, soundscaping och ljuddesign, byggande med trähus, utveckling av prognosmodeller för stomljud (tex. vid tunSAS-ordförande Zlatan Idnert överlämnar ljudpriset till Hans

nelbyggen), utveckling av tystare däck etc. Avslutningsvis vill jag vill upp-

Jonasson vid SAS årsmöte i Stockholm den 23 mars 2017.

muntra fler att söka sig till akustikområdet. Det är en resursbrist, finns

trädde ytterligare nya regler för trafikbuller i samband med bostadsbyg-

gott om jobb och stora utvecklingsmöjligheter.

gande i kraft. De innebär att det numera är tillåtet att bygga bostäder i områden som är ännu mer utsatta för trafikbuller än hittills tillåtet. Detta är en direkt följd av urbaniseringstrenden. Vår förhoppning är att de nya reglerna ska medföra en ökad samsyn vad gäller tolkningen av buller-

Vi levererar och monterar era undertak med 25 års erfarenhet i branschen

reglerna. Hittills har nämligen olika kommuners och Länsstyrelsers tolkwww.krylbobygg.se

ningar av bestämmelserna varierat, vilket förstås komplicerat saker och ting både för oss men även för byggföretag och investerare.

SVERIGES BREDASTE RESURS INOM LJUD OCH VIBRATIONER • • • • • • • • • •

Forskare, ingenjörer och beteendevetare med helhetsfokus Ackrediterad verksamhet i labb och fält Bygg, infrastruktur, fordon och maskiner Ljudisolering, fasader, partier, dörrar, fönster och små byggdelar Ljud från installationer och VVS tex. avloppsrör och värmepumpar Absorption, material och produkter Fältmätningar, bullerutredning och beräkningar Kalibrering och kvalitetsmärkning Hand-arm och helkroppsvibrationer, hälsa och komfort Sensorik och psykoakustik

Från idé till kundupplevelse Fråga oss om möjligheterna med tredjepartsfinansiering! jan.almqvist@ri.se 010-516 5460 RISE – SVERIGES FORSKNINGSINSTITUT. Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

22

| www.branschaktuellt.se


RÄTT LJUDISOLERING PÅ KONTORET Oavsett om önskemålet är glasade eller täta väggar, har Moelven Modus väggtyper och dörrar som uppfyller i princip alla förekommande ljudklasser. Viktigt är också att förhindra ljudläckage ovan undertak. Moelven Modus är marknadsledande av prefabricerade rumslös-

ligheten skall definieras – vad är ”korridorläge” och vad är ”annat ut-

ningar för kontor och kommersiella lokaler.

rymme”? Det finns stora risker att hyresgästen får rumslösningar som

Erik Björnbom, avdelningschef i Stockholm, har sett hur ljudkra-

inte motsvarar deras behov avseende rätt ljudisolering.

ven i lokaler förändrats de senaste 10 åren.

En annan utmaning är den låga kunskapen om ljud. Det blir ofta tydligt

Erik nämner att ljudfrågor idag är den största frågan när de möter

när gällande standard ska tolkas. Det är inte ovanligt att man blandar

sina kunder.

tekniska begrepp, ex. lab (rw)- och fältvärden (r´w) och misstolkar gällande föreskrifter.

Hur skiljer sig dåtidens rumslösningar mot nutidens rumslösningar avseende akustik?

Ett annat exempel är de ”nya” rummen som är resultat av gällande trend

Då hade nästan alla anställda eget kontorsrum vilket möjliggjorde av-

av ABW kontor. Benämningar som kommunicerar direkt till hyresgästen

skildhet för individen och ljudkravet på övriga rumslösningar i lokalen, ex.

såsom ”tystarum” eller ”fokusrum”. Ofta är dessa rum inte projekterade

mötesrum och konferensrum, kunde hållas lägre.

med högre ljudklass än något annat rum, trots att så borde med tanke på funktionen som avspeglas i namnet.

Kontorsrummen, mötesrummen och konferensrummen återfanns nästan alltid mot fasad, byggda i serie, med ett tydligt korridorläge och ytor

Hur ser ni på morgondagens utformning av kontor avseende

som vätte mot ”annat utrymme” var oftast bredvidliggande rum.

akustik? Det arbetas för närvarande fram en ny Svensk Standard som förhopp-

Idag är kontorsrummen betydligt färre representerade, i vissa fall helt

ningsvis ska underlätta för alla i kedjan där risken minskas för feltolkning

borttagna, till fördel för fler samtalsrum, mötesrum och tystarum. Hy-

och som bättre stämmer överens med dagens sätt att utforma kontors-

resgästerna arbetar istället i öppna ytor vilket ger större exponering för

lokaler. Det är ett bra första steg att få gemensam målbild.

oönskat ljud. Kraven på rumslösningarna avseende ”rätt ljudisolering” blir därför betydligt högre.

Idag är kunskapsnivån i akustik hämmande för utveckling av rumslösningar för kontor. Det är lätt att man bygger ”som man alltid gjort” för att

Rummen återfinns ofta centralt i lokalen. Det är inte ovanligt att det finns

man själv inte har kunskapen om akustik och var påverkan ligger. Om vi

arbetsplatser strax utanför.

alla blir bättre kan vi bli mer innovativa.

Vilka utmaningar ser ni med dagens rumslösningar?

Jag hoppas att morgondagens rumslösningar för kontor bättre tillvara-

En utmaning är Svensk Standard (SS25268) som generellt nyttjas som

tar hyresgästens behov avseende rätt ljudisolering. Att hyresgästerna på

vägvisare vid utformning av kontorslokaler. Standarden brukas av samt-

förhand skall kunna uppleva skillnader mellan olika konstruktioner och

liga i kedjan såsom fastighetsägare, arkitekter, entreprenörer, konsul-

därefter göra aktiva val. Ett val som resulterar i bättre lokaler anpassade

ter och hyresgäster. Standarden är inte fullt tillämpningsbar för dagens

efter deras behov. Det arbetar vi på Moelven Modus själva mycket med.

rumslösningar och dess placeringar. Problemen börjar oftast när rums-

Allt börjar och slutar med en hyresgäst!

www.branschaktuellt.se | 23


METAL LINE 90 TYST - SOCKELLIST MED AKUSTIKDÄMPANDE EFFEKT Olive Sverige AB har etablerat sig på den svenska bygg och interiörmarknaden med profillister utöver det vanliga med motiveringen: låt smarta idéer och funktioner ta form. - Vi arbetar för att utveckla och förnya den svenska byggbranschen genom att framhäva listens betydelse med fokus på design, funktion och kvalitet, säger Sven-Åke Blombacke, marknadsansvarig på Olive Sverige AB. Med utvalda profillister kan man på ett enkelt och effektfullt sätt höja den

En funktion som behövs i alla miljöer och som Olive Sverige kan er-

estetiska känslan i ett rum samtidigt som den löser problematiken med

bjuda till deras sockellister i aluminium och rostfritt stål i standard höjder

skarvar och övergångar på ett snyggt och stilrent sätt.

från 40–100 mm. Men behoven är olika och flexibelitet att tillverka efter

- Några av våra storsäljande produkter är sockellister i metall / Metal Line

kundens önskan är viktig. Breda socklar till offentliga miljöer kan vara

90 Aluminium / Metal Line 790 RF stål polerad/borstad.

150–200 mm höga och går utmärkt få på begäran. - Alla sockellister finns med självhäftande funktion och färdiga detaljer

Metal Line är ett typexempel på hur produkter utvecklas. Sockellisten

som inner/ytterhörn/skarvar/ändavslut, enkelt montage med funktioner

har en stilren design, enkelt montage och nu med den unika funktionen:

som ger ett slutresultat utöver det vanliga. Avslutar Sven-Åke Blom-

akustikdämpande effekt.

backe.

- Ljudnivån reduceras redan vid källan, som är golvet i detta fall. Genom

Metal Line 90 Tyst är en metallsockel med egenskaperna som ger ett

att absorbera ljud som färdas längs golvet så motverkar listen ytterligare

kliniskt, stilrent och kvalitetshöjande intryck och lugnar ljudnivån i den

spridning av ljudet med upp till 6 dB A.

offentliga såväl som den privata miljön.

Metal Line 90 Tyst Den nya generationens sockellist som absorberar ljud. En stilrent designad produkt, med funktioner utöver det vanliga.

www.olivesverige.se

24

| www.branschaktuellt.se


AKUSTIK

Bildkälla: Tengbom

AKUSTIK PÅ NYA JÖNKÖPING ARENA Text av: Johan Ekebergh och Lennart Nilsson, LN Akustikmiljö AB, en del av Projektengagemang Akustik i en arena – vad är det? Vid en första

En bra arenaakustik ska verka för publiken och

Två välbesökta arenor i Stockholm är Friends

anblick så tänker man antagligen att arenor

spelarna och inte motverka dem.

Arena och Tele2 Arena som har olika akustisk ka-

inte har någon särskild akustik. Akustik är

raktär. Friends är en arena för musikevenemang.

istället något som förknippas med konsert-

En väl fungerande fotbollsarena ska ge stort en-

Akustiken är således väldigt dämpad. Tele 2 är en

salar, auditorium och musikstudios.

gagemang genom med hejarop, talkörer, sång

arena för framför allt fotboll. Akustiken är därför

o.s.v. och fordrar så mycket ljudreflexer som möj-

inte särskilt dämpad och ljudreflexerna är många.

Faktum är dock att akustik i en arena kan vara

ligt. Ljudreflexerna ska spegla tillbaka ljudenergin

Resultatet har blivit två arenor som skiljer sig mar-

precis lika komplex som i en konsertsal. Behoven

mot publiken för att ge känslan av att man är en

kant ur ett akustiskt perspektiv.

av akustikbehandling ser däremot väldigt olika ut.

del i ett stort sammanhang och att hejarklacken

Det mest grundläggande för en ny arena är att ha

har betydelse för det som utspelar sig på planen.

På Jönköping Arena ska det i huvudsak spelas

helt klart för sig hur arenan ska användas. Fotboll

Känslan av att stå 100 personer och heja på sitt

fotboll. Det gäller därmed att att ta till vara på alla

och liknande idrottsevenemang har diametralt an-

favoritlag går inte att jämföra med känslan när

ljudreflexer inom arenan för att skapa stämning.

dra behov än konserter. Gör man en kompromiss

man är 10 000 personer. Det är precis den käns-

Men, utöver att man vill ha så kraftigt ljud som

så blir akustiken inte riktigt bra för varken det ena

lan man vill skapa. Ju fler personer desto mer om-

möjligt inne på arenan så måste man samtidigt

eller det andra.

tumlande blir upplevelsen.

begränsa ljud sprider till omgivningen.

I Jönköping projekteras för närvarande en arena

Vid musikevenemang på arenor är det precis

Utöver akustiken i själva arenarummet finns an-

för bredd- och elitfotboll. Fotboll, och liknande

tvärtom. Då vill man inte höra något annat ljud

dra utmaningar med krav för bl.a. tillgänglighet,

idrottsevenemang, med många åskådare är till

än det som kommer direkt från musikerna, oftast

högtalarsystem - framförallt på talat larm - och

stor del en upplevelse och folkfest. Stämningen

via högtalare. Det betyder alltså att för fotboll ska

mediaproduktion. Sammanfattningsvis är akus-

under match är en del av upplevelsen och fram-

man ha så mycket ljudreflexer som möjligt och för

tikprojektering för en arena som den i Jönköping

hålls ofta som en viktig aspekt under match av

konserter bör man inte ha några ljudreflexer alls

vida mer omfattande än vad de flesta kan före-

både supportrar, arrangörer och fotbollsklubbar.

eftersom.

ställa sig.

www.branschaktuellt.se | 25


VENTILATION

Bildkälla: Rec Indovent

LUFT SOM VÄRMEKÄLLA FUNGERAR I BOSTÄDER Text av Kim Hall När man normalt pratar om ventilation för

terligare ett steg för att leva upp till energikraven vi

att få bästa möjliga och energieffektiva inneklimat,

en byggnad är det oftast enbart till- och

har i Sverige och i världen, så måste vi bygga täta

säger Claes Jäderholm.

frånluft. Men i kopplingen till passivhus och

och välisolerade hus med bra U-värden på föns-

lågenergihus handlar ventilationen oftast

ter, väggar, golv och tak. Då hamnar ventilationen

Historiskt sett är det inget nytt med att värma

att inte bara ventilera luft, utan även värmer

i ett annat läge eftersom man då bygger täta sys-

med luft. Exempel på detta är Borohus som

och kyler med luft. Med ökade energikrav på

tem med FTX-ventilation i hjärtat av byggnaden,

byggt och levererat luftburna värmesystem sedan

bostäder och byggnader där husen blir tä-

säger Claes Jäderholm, affärsområdeschef för

70-80 talet. Skillnaden mot dagens bostäder är

tare krävs det ett väl fungerande FTX aggre-

Ventilation på Rec Indovent i Mölndal, utanför Gö-

att eftersom man bygger så energieffektivt idag

gat för att huset skall fungera och ventilera

teborg. Företaget grundades 1954 och har idag

så blir värmeeffekterna och därmed luftflödena

emissioner, dålig lukt m m. Installerar man

ett 40-tal anställda och omsätter ca 100 miljoner

så mycket mindre än äldre hus. Eftersom det inte

ändå ett FTX aggregat är kopplingen till att

kr. Förutom huvudkontoret i Mölndal har de sälj-

finns möjlighet till samma marginaler i energikalky-

även värma och kyla huset med ventila-

kontor i Stockholm och Malmö.

len måste det göras rätt från början.

och radiatorer används alltså FTX-ventila-

FTX generellt ger ett behagligt inomhusklimat

Noggrannhet med kalkylering och dimensione-

tion som huvudsaklig värmekälla.

med rätt inblåsningstemperatur, lufthastighet och

ring är alltså avgörande för resultatet. Därför hjäl-

luftmängd. Jämför med system med frånluftsvär-

per Rec Indovent till med vatten-, luft- effekt och

Globalt sett står byggnader för 40 procent av en-

mepump där tilluften tas in via fönsterventiler som

energiberäkningar i partnerskap med kunden får

ergianvändningen i världen, vilket motsvarar 50

ger kallras vid fönster och ökad risk för luktöver-

att få fram rätt dimensionerat system.

procent av världens CO-utsläpp.

föring från grannar. Samtidigt ställs det höga krav

tionen inte långt borta. Istället för golvvärme

på att FTX-aggregaten installeras på rätt sätt. Det

– Cirka 80 procent av våra kunder bygger passiv-

– Det är inte främst under byggnationen som

är här Rec Indovents kunskaper och erfarenheter

hus eller lågenergihus som värms upp med luft.

siffran är så hög utan det är energianvändningen

behövs.

Är man bara noggrann från början med dimen-

under byggnadens livslängd som är den stora

sioneringen så fungerar det alldeles utmärkt. Vi

boven. Detta är anledningen till att det är så otro-

– Systemet kräver en noggrann effektbehovsbe-

på REC vill gärna vara partner i processen, vilket

ligt viktigt att bygga energisnåla hus för att minska

räkning per rum för att optimera rätt flöde, luft-

säkerställer att systemet både skall bli energief-

klimatpåverkan i världen. För att bryta ner det yt-

tempretur, lufthastighet, donplacering, m m för

fektivt, ge lägre byggkostnad (då golvvärme och

26

| www.branschaktuellt.se


Bildkälla: Rec Indovent – Med vår kunskap och erfarenhetsåterföring om hur man värmer med luft, arbetar vi som partner i processen från projektering till färdig byggnad. Att värma med luft fungerar utmärkt men det är viktigt att göra rätt från början, säger Claes Jäderholm, affärsområdeschef för Ventilation på Rec Indovent i Mölndal.

radiatorer försvinner) samt ge bästa möjliga inneklimat, säger Claes Jäderholm. Som experter på inneklimat i lågenergihus tar REC mer ansvar än förväntat. Att enbart sälja FTX aggregat utan kunskapen runtomkring leder till att systemet inte fungera. Det är så pass komplicerat. Man måste gå in detaljerat i processen, från projektering fram till färdig byggnad, säger Claes Jäderholm, som tillägger att förr gick det att överdimensionera värmesystemet i byggnaderna men dagens hårdare energiregler tillåter inte det. I samband med att Sveriges första passivhusområde, radhusområdet Lindås utanför Göteborg byggdes 2001 vann Rec Indovent upphandlingen som hovleverantör av FTX aggregat. Det blev startskottet för fler passivhus och lågenergihus i hela landet och idag levererar Rec Indovent FTX till merparten av de passivhus och lågenergihus som byggs.

Bildkälla: Rec Indovent

www.branschaktuellt.se | 27


DENNA ARTIKELN ÄR EN ANNONS FRÅN PRIMEKSS

INNOVATIVA OCH KLIMATSMARTA BETONGGOLV MED FLEXIBLA LEVERANSER Text av Myrna Whitaker

Betong är ett av de äldsta byggmaterialen

30% snabbare, eftersom en stor del av en normal

Företaget firade nyligen 20 år och har via en

och armerad betong är vår tids mest använ-

installationstid går åt till att knyta armeringsjärn.

jubileums kampanj lyckats spara in över sju

da konstruktionsmaterial. Samtidigt finns

Krympning är inte heller ett problem och är prak-

och en halv miljon kilo koldioxidutsläpp genom

det krav på att det som byggs är långsiktigt

tiskt taget helt eliminerat.

PrīmXComposite systemet bara under 2017,

hållbart, att konstruktionerna klarar ett fram-

upp till oktober månad. När det kommer till miljö-

tida klimat och att materialen i sig har en så

Det går även åt mindre betong när man gju-

aspekten finns det ett flertal fördelar. Till exempel

låg miljö- och klimatpåverkan som möjligt.

ter golvet. Traditionella betonggolv gjuts of-

så passar produkten utmärkt vid olika certifiering-

Det lettiska företaget Primekss har sedan

tast med en tjocklek på 150–200 mm medan

ar för gröna byggprojekt som exempelvis LEED,

slutet av 90-talet, genom egen forskning,

PrīmXComposite systemet möjliggör en tjocklek

BREEAM och Miljöbyggnad av olika standarder.

tagit fram och utvecklat betonglösningen

på endast 100–130 mm. Kombinationen av att

PrīmXComposite som ett perfekt svar på

använda mindre betong och att inte använda ar-

Flexibla leveranser med snabba resultat

byggindustrins framtida utmaningar.

meringsjärn har också en positiv effekt på miljön

Primekss har sedan 2004 arbetat mot den nord-

med ca 40% mindre koldioxidutsläpp per instal-

iska marknaden och har redan levererat över två

PrīmXComposite är en högteknologisk metod för

lerat golv.

miljoner kvadratmeter av deras unika betong-

betongtillverkning och betongläggning. Produk-

- Betong och stålindustrin står idag för fem

golvssystem i Sverige. Något som Primekss

ten är en kombination av stålfiberarmering och

procent av världens koldioxidutsläpp och

själva har märkt de senare åren är att dom större

anti-krympnings betong med speciella tekniker

eftersom vi använder mindre armeringsstål

byggbolagen har blivit mer intresserade av sys-

för kvalitetshantering. Genom att använda detta

och mindre betong när vi installerar ett golv

temet. Ett exempel på detta är samarbetet med

välutvecklade system, blir materialet märkbart

så bidrar vi till att sänka dessa utsläpp i våra

NCC som har växt fram organiskt där Primekss

starkare och stålarmeringsjärn är inte längre nöd-

projekt. Uträkningar visar att våra betongpro-

har sedan 2008 gjutit över 200 000 kvadratmeter

vändiga. Ett direkt resultat av att ta bort behovet

dukter jämfört mot traditionell betong sparar

i deras olika projekt.

för armeringsjärn gör

22,5 KG per kvadratmeter lagd betong, be-

- Just nu så har vi ett projekt tillsammans med

också att gjutnings-

rättar Gatis Jasko, försäljningsansvarig syd för

NCC, med flera av deras avdelningar involverade,

processen

Primekss Sverige.

där valet föll på vårt system men även oss som

28

| www.branschaktuellt.se

blir

ca

WWW.PRIMEKSS.COM


”VÅRA KUNDER SER NU RESULTATEN”

Gatis Jasko, försäljningsansvarig syd för Primekss Sverige.

Vi är väldigt flexibla när det kommer till ritningar och dokument, möten och kan komma med snabba besked. Det vägde rätt tungt när det kom till deras slutgiltiga val säger Baiba Gailite, Försäljningschef för Primekss Sverige.

företag då vi är väldigt flexibla när det kommer till

anledningar som gör att framtida projektmoment

- Det blir allt vanligare att kunder som vi har in-

ritningar och dokument, möten och kan komma

sjukts fram och då har Primekss även möjlighet

stallerat golv till, hör av sig och frågar om vi kan

med snabba besked. Det vägde rätt tungt när

att undsätta med extra personal och resurser för

göra reparationer på andra golv som vi inte har

det kom till deras slutgiltiga val säger Baiba Gai-

att se till att projektet kommer ikapp, tidsmässigt.

gjutit från början, vilket är väldigt roligt. Ett kvitto

lite, Försäljningschef för Primekss Sverige.

kan man säga på att tidigare arbeten har varit väl Helhetskoncept

godkända.

Det är viktigt att kunna vara flexibel i dagens

För varje lagt golv så åtar sig Primekss enligt

bygg- och anläggningsbransch, speciellt under

avtal att sköta service och underhåll när själva

Sverige och en växande världsmarknad

den pågående byggboom som vi upplever just

byggprocessen är klar. Här sätter man slutkun-

Efter att Primekss etablerade sig på den svenska

nu i Sverige där rekordmånga projekt är igång

den i fokus och anpassar underhållsplanen efter

marknaden 2004 har företaget vuxit upp på an-

samtidigt. Därför har Primekss utvecklat den

deras behov i form av omfattning och längd. I

dra marknader som ett direkt resultat av dom väl

egna logistiken inför deras projekt så att bygg-

normala fall tecknas underhållsavtalen på två,

genomförda projekten som avslutas här. Genom

processen kan anpassas snabbt vid varje enskilt

fem eller i speciella fall tio år där Primekss tar fullt

kontakter och referenser så har företaget lokala

fall. Värt att nämna här är också att företaget har

ansvar så länge garantin gäller.

kontakter och projekt i över 20 olika länder. En

investerat kraftigt i olika typer av maskiner som

ny marknad som nyligen öppnade sig är Indien

underlättar arbetet.

Underhållskonceptet har även öppnat dörren för

där IKEA planerar att etablera sig där Primekss

- Det hör inte till ovanligheten att kunder hör av

nya samarbeten då kunder som har ett Primekss

golvsystem kommer att vara användas.

sig bara någon månad innan deras golv ska gju-

installerat golv i en lokal, och ett annat typ av golv

- Vi har utvecklats enormt sedan vi etablerade

tas, och genom vårt planeringsarbete så finns det

i en annan lokal, hört av sig för underhållstjänster.

oss här i Sverige. Den stora delen har varit att få

nästan alltid en möjlighet fortsätter Baiba Gailite.

Primekss serviceteam är specialister på under-

komma in på projekten och få bevis på att våra

håll och reparationer av alla typer av betonggolv,

produkter och lösningar fungerar bättre, och våra

inte bara PrīmXComposite systemet.

kunder ser nu resultaten avslutar Baiba Gailite.

Ibland så uppstår förseningar av olika slag och

www.branschaktuellt.se | 29

ARTIKELN ÄR EN ANNONS FRÅN PRIMEKSS SWEDEN AB


BOSTAD

SVEAFASTIGHETER BOSTAD UTVECKLAR SVERIGES FÖRSTA STÖRRE PLUSENERGIHUS Text av Myrna Whitaker Till sommaren 2018 beräknas Kvarteret Neptun vara klar för inflyttning. Det blir då Sveriges första större flerbostadshus enligt konceptet plusenergihus. Kvarteret byggs i nya Kajstaden vid Öster Mälarstrand i Västerås. Både Mälardalens högskola och KTH är

Bildkälla: Alessandro Ripellino Arkiteker

genheter fördelade på tre huskroppar. Fastigheten utvecklas som plusenergihus genom en kombination av 1 250 kvm solceller och bergvärme som i genomsnitt över året genererar mer energi än det förbrukar. - Fastigheten kommer även att certifieras enligt miljöbyggnad Guld. Det innebär höga miljökrav på alltifrån energianvändning, byggteknik och ma-

involverade i projektet avseende miljö och social hållbarhet.

terial till boendekvaliteter.

- Målet med projektet är att lämna ett så lågt Co2-avtryck som möjligt. Be-

Mälardalens högskola skall utvärdera energianvändning och solcellsproduk-

tydelsen av att kommunerna lyfter fram frågan på agendan är viktigt för att standardisera formatet för framtidens byggande. Det är en ekvation som gynnar både samhället, brukarna och oss som utvecklar, säger Viktor Gärde, projektledare på Sveafastigheter Kvarteret Neptun omfattar cirka 7 000 kvm uthyrningsbar yta om 121 lä-

tion i de uppförda husen och analysera hur de uppfyller ställda målsättningar. En viktig del för högskolan i projektet är att definiera hur plusenergihus fungerar i energisystemet. - Vi vill bidra till utvecklingen mot ett resurssnålt och hållbart samhälle, därför är ett aktivt inom både miljö och social hållbarhet en naturlig del av vår verksamhet. Genom god planering, modern teknik och förbättrade produktionsmetoder bygger vi resurssnåla hus med möjlighet för våra hyresgäster att göra smarta val, säger Lars Gärde, vice vd och affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad i ett pressmeddelande. I samarbete med KTH kommer även konceptet ”LocalLife” implementeras

Byggkonstruktion Kontrollansvarig Besiktning Byggledning www.stiba.se

och utvärderas. ”LocalLife” handlar om social dynamik och hållbarhet, vilket innefattar att de boende via en mobilplattform på ett enklare sätt ska kunna kommunicera med varandra inom grannskapet och med samhällsfunktioner såsom kommunen, polisen och brandtjänsten. Genomförandet av kvarteret Neptun sker i samarbetet med Totalentreprenören H2 Entreprenad AB från Ulricehamn Som beskriver projektet som ett utmanande men spännande projekt och poängterar vikten av att det finns beställare som SVEA som vågar utmana med lite nytänkande.

30

| www.branschaktuellt.se


SMARTA STÄDER Sveriges nya konferens och mässa för morgondagens smarta och hållbara stad!

22-23 NOV 2017, KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM Två fullspäckade dagar med senaste nytt för framtidens smarta stad och hållbart byggande!

Grupprabatt

Delta på den fördjupande konferensen eller besök den kostnadsfria mässan och ta del av senaste nytt för framtidens smarta och hållbara stad.

• •

Ta del av hur ledande kommuner och regioner arbetar och bygger den uppkopplade och hållbara staden

• •

Hur kan du visualisera stadsbyggnadsidéer med AR, VR och 3D?

Gå 4 för 3!

Medborgardialog – människan i fokus Effektivisering av byggprocesser med ny teknik och digitalisering Hållbara byggmaterial, plusenergihus och cirkulär ekonomi

Besök konferensen

Pris 5490:- per person I priset ingår deltagande under konferensen (2 dagar) med frukost, lunch, fika och nätverksmingel.

Besök mässan

Fri entré Boyd Cohen

Professor of Entrepreneurship & Sustainability, EADA Business School

Peter Eriksson

Palle Lundberg

Pernille Tranberg

Eric Jeansson

Bostads- och digitaliseringsminister

Stadsdirektör Helsingborgs stad

Rådgivare i dataetik och grundare av DataEthics Consulting

Geostrateg Göteborgs stad

Besök mässan och ta del av kostnadsfria seminarier och aktiviteter

Se program och anmäl dig på smartastader.com Arrangör

Medarrangör

Guldsponsor

Silversponsorer

Bronssponsorer

Mediepartners


BOSTAD

Foto: Lindberg Stenberg Arkitekter Den unika naturen och Mälarens omgivande vatten har inspirerat till inredningen i bostäderna i Ekbacken.

BOSTÄDERNA I EKBACKEN INSPIRERAS AV MÄLAREN Text av Myrna Whitaker I kvarteret Ekbacken nära Ekerö centrum är det nära till det mesta

Husen byggs i tre till fyra våningar samt indragen takvåning. En av bygg-

som gör livet bekvämt. Naturen och Mälarens omgivande vatten har

naderna är försedd med källare som inrymmer lägenhetsförråd och cy-

varit en inspirationskälla till inredningen i bostäderna i Ekbacken.

kelrum. Fasaden mot Ekerövägen får en solid karaktär av ljus puts med avvikande färg på indragna våningar och i färgfält. Insidan mot gården

Byggnaderna

och parkvägen blir i en varm kulör med inslag av ljus puts. Den skyddade

Kvarteret Ekbacken består av 96 välplanerade bostäder om ett till fem

gården erbjuder skön kvällssol, och för dig med gröna fingrar finns möj-

rum och kök, samtliga med minst en balkong eller uteplats. Husen som

lighet till egen köksträdgård i någon av odlingslådorna. Samtliga bostä-

uppförs med stilrena putsade fasader är slutna mot Ekerövägen och

der i Ekbacken får generösa balkonger eller uteplatser mot gården som

öppna mot den inre parkvägen. Husen är självklart energieffektiva.

ger bostaden ett extra uterum att njuta av under soliga kvällar. Tidlös inredning Den unika naturen och Mälarens omgivande vatten har inspirerat till inredningen i bostäderna i Ekbacken. Den ljusa bostaden får en tidlös inredning där basen är en mattlackad ekparkett som är genomgående för samtliga rum utom badrummet. Vitmålade väggar ger dig en ren fond och framhäver dina personliga inredningsdetaljer och färgklickar.

R

32

Allt inom VVS Nyproduktion, ROT och service 08 - 29 50 10 | www.branschaktuellt.se


Det lätta valet

SMARTA I-BALKSYSTEM FÖR TAK, VÄGGAR OCH GOLV Lätt • Stark • Rak • Lång

Masonite Beams AB är en av Europas ledande producenter av träbaserad I-balk, anpassad för allt från villor till höghus i trä. Produkterna skräddarsys efter kundens önskemål och är mycket enkla att hantera och bearbeta.

masonitebeams.se

www.branschaktuellt.se | 33


BOSTAD

Foto: Karlhamnsbostäder

KARLSHAMNSBOSTÄDER BYGGER 24 MARKLÄGENHETER I MÖRRUM

Text av Myrna Whitaker

På Fruktgården i Mörrum bygger Karlhams-

mer däremot vara kvar.

- Eftersom det har varit en efterfrågan hos äldre människor har man även lagt ner mycket fokus

bostäder (Kabo) 24 marklägenheter. Lägenheterna, som karakteriseras av hög taklut-

Joakim Svanhall konstaterar att intresset för just

ning och underhållsfria material hyrdes ut

marklägenheter är stort och att marklägenheterna

på bara två veckor.

hyrdes ut på bara 2 veckor.

Samarbetet har enligt Joakim fungerat mycket

- Många som bor i villor i Mörrum vill hellre bo i en

gott. Totalentreprenör för projektet är Näbo Bygg.

Projektet avser 24 marklägenheter där alla får en

marklägenhet. Vi har ett begränsat utbud på just

- Näbo bygg är ett mindre byggbolag men har

inglasad uteplats och carport med förråd. Joakim

marklägenheter vilket innebär att det är en lång

fram tills nu gjort ett fantastiskt jobb och är kun-

Svanhall, projektledare på (Kabo), berättar att

kö. Förhoppningen är att vi kan få lite rotation på

niga på sitt område. Målet med projektet är att

man Inför bygget av de nya marklägenheterna

marknaden.

husen ska signalera en traditionell känsla och smälta in i den historiska miljön på ett naturligt

rivit två gamla lador. - Det är en gammal fin släktgård. Boningshuset,

Förutom att marklägenheterna är populära har

som heter Sonagården men även kallas riksdags-

Karlhamnsbostäder lagt ner fokus på underhålls-

mannagården eller landshövdingegården, kom-

fria och miljövänliga material.

34

| www.branschaktuellt.se

på ut- och invändig tillgänglighet.

sätt. Inflyttning beräknas ske första mars 2018.


ÖREBROS MEST ATTRAKTIVA NYBYGGNADSOMRÅDE VÄXER Text av Myrna Whitaker

Illustration: Reflex Arkitekter

I Örebros nya prestigeprojekt Södra Ladugårdsängen bygger Jeff Fastighetsutveckling 88 yteffektiva lägenheter med närmsta grannen parken Hagen med sitt stora utbud av friluftsaktiviteter. Bostadskvarteret består av fyra hus kopplade två och två med trapphus. Under ena huset finns garage och mellan husen en gård med odlingsmöjligheter och utegrill. Kvarteret inordnar sig i ett större gårds-sammanhang som tagits fram i en gemensam förstudie av samtliga fastighetsägare i området och av kommunen. Sammanlagt rymmer husen 88 lägenheter fördelat på fem våningar med små smarta 1: or, 2: or och 3: or med ytor på 24,9 kvm till 65,5 kvm. Husen

“När arkitekturen blir en god affär”

byggs som volymelement i trä med en fasad av Thermowood panel och stora fönsteröppningar. Byggstart är startade i början av 2017. Inflyttning beräknas till 2018.

www.branschaktuellt.se | 35


BOSTAD

Bildkälla: Lulebo

LULEBOS NYA TRYGGHETSBOENDE ÄR INVIGT I mitten av september invigdes Lulebos nya trygghetsboende.

Sedan tidigare har Lulebo trygghetsboende i Gammelstad och på Örnäset.

Intresset har varit stort och i mars hade redan 600 intresseanmäl-

Inkluderat Mjölkuddens och Bergnäsets trygghetsboende kommer Lulebo

ningar har inkommit för de 80 nybyggda lägenheterna i trygghets-

att ha närmare 300 lägenheter i kategorin.

boendet på Mjölkudden.

Trygghetsboende är en boendeform för de som är 70 år eller äldre. Det är inte ett vårdboende utan ett boende anpassat till äldres fysiska och sociala

- Det stora intresset är över våra förväntningar och det känns väldigt bra

behov. I syfte att förebygga ensamhet och isolering planeras och genomförs

att Lulebo kan erbjuda ännu ett trygghetsboende och på Mjölkudden där

gemensamma aktiviteter i samråd mellan de boende och trivselvärden som

det idag inte finns något, sa Lulebos Vd Anna-Stina Nordmark Nilsson i ett

är knuten till boendet. Lulebo har precis påbörjat rekrytering av en Trivselvärd

pressmeddelande i mars.

till trygghetsboendet på Mjölkudden.

I samband med inflyttning som påbörjades i juli var även det nybyggda parkeringshuset intill trygghetsboendet klart. Bilplatserna kommer att erbjudas till boende i trygghetsboendet och övriga hyresgäster på Mjölkudden. Lulebo bygger för närvarande även ett nytt trygghetsboende på Bergnäset. Det blir 120 lägenheter fördelat på två hus, investeringen uppgår till cirka 205 Mkr. Inflyttning beräknas till sensommaren 2018. - Vi får redan många förfrågningar gällande trygghetsboendet på Bergnäset. De lägenheterna kommer att släppas för intresseanmälan under våren 2018, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Vi utför Ventilation, Styr och övervakning samt VS installationer Bravida Sverige AB - Jakobsbergs simhall 200x55mm.indd 1

36

| www.branschaktuellt.se

2016-03-23 11:23:10


BOSTAD

KONGAHÄLLA FÅR ETT NYTT KVARTER Text av Myrna Whitaker

För exakt ett år sedan startade byggnationen av 134 lägenheter i

*I Kongahälla utvecklar Balder tillsammans med Förbo, JM, Kungälvsbostä-

Kongahälla, Kungälv. Det är Balder som uppför moderna, miljövän-

der och Riksbyggen en ny och levande stadsdel med 900 lägenheter och

liga hyresrätter med smarta planlösningar i storlekar från 1–4 rum

Adapta fastigheter kommer att bygga ett stort shoppingcenter i området.

och kök om 36–89 kvm. Kv Stopet skall bli certifierat enligt Miljöbyggnad silver, arbetet med att säkerställa detta pågår för fullt. Uthyrningen är igång, med preliminär inflyttning runt sommaren/ hösten 2018. Området får en tydlig miljöprofil där det ska vara lätt att göra miljösmarta val i vardagen. Förutom lägenheter byggs ett nytt köpcentrum tvärs över gatan med service såsom livsmedelsbutik, affärer, service och restauranger. Det nya resecentrumet som är beläget två minuter från Kv. Stopet tar dig knappt 25 minuter med grön express till Göteborg. Kv Stopet blir därför ett bekvämt boende för dig som vill bo centralt men ändå ha nära till havet och naturen. Västerut ligger havet med Marstrand och den anrika Carlstens fästning och i det gamla Kungälv finner du den unika och medeltida borgen, Bohus fästning.

Ställningar, fallSkydd & väderSkydd Inom ställning, väderskydd och fallskydd arbetar vi genom Ramirent Safe Access - en del av Ramirent AB. Det ger dig fördelen av tillgång till hög specialistkompetens när det gäller helhetslösningar och entreprenader - montage, demontage, belastningsberäkningar och hyra. Göteborg 031-576700 ramirent_200x55mm.indd 1

2017-05-18 15:31:23

www.branschaktuellt.se | 37


BOSTAD

KÄLLEHÖJDEN UTÖKAS MED 75 KVALITETSBOSTÄDER

Foto: Egnahemsbolaget

Text av: Erik Windt Wallenberg / Myrna Whitaker Berätta om projektet Källehöjden

Hur har ni arbetet med frågor som rör miljö,

stora krav på Egnahemsbolagets projektledning

Källehöjden är ett projekt där Egnahemsbolaget

energi och hållbarhet?

och entreprenörernas platsorganisationer. Under

har utvecklat området med villor, kedjehus, par-

Entreprenaderna är upphandlade med komplet-

hela resan har samarbetet i projektet mellan Eg-

hus och radhus. Upplåtelseformen är äganderät-

teringsregler framtagna för byggande i Göteborgs

nahemsbolaget, entreprenörer och myndigheter

ter med totalt 75 stycken bostäder.

kommun, Miljöanpassat byggande i Göteborg.

har fungerat bra.

Vid tiden för upphandlingen ställde dessa komHur ser tidplanen ut och vad görs i dagsläget?

pletteringsregler strängare krav än BBR på en-

Projekt Källehöjden har ett antal kvalitéer som vi

Entreprenadarbetena var uppdelade på två tota-

ergiförbrukning, ljudkrav och materialkrav. Hela

är väldigt stolta över:

lentreprenader. En för mark med PEAB som tota-

området byggdes ut med fjärrvärme. Projektet

- Vi bygger småhusområde på Hisingen mellan

lentreprenör och en för hus med Tommy Byggare

genomsyras även av sociala hållbarhetsaspekter.

Backa och Stora Aröd. Tillbaka till rötterna för Eg-

AB som totalentreprenör. Respektive entrepre-

De båda entreprenaderna har haft krav på att er-

nahemsbolaget med historia från 30-talets Göte-

nads arbeten är indelade i fem etapper. Entrepre-

bjuda personer som står långt från arbetsmark-

borg.

nadarbetena började hösten 2014 med markar-

naden praktikplats, genom etablering av ett flertal

beten för etapp 1 och färdigställdes sommaren

gångvägar i området knyter projektet ihop Backa

- Flera av bostäderna har fantastisk utsikt över

2017. Bostäderna i etapp 1 hade tillträden under

med Stora Aröd, hustyperna har varierat i storlek

Göteborg och hamninloppet.

2015. Etapp 5 tillträddes våren 2017. Entreprena-

för att skapa bredd och möjlighet för flera att köpa

- Områdets naturliga utformning och gemytliga

derna är slutbesiktade och kvarstående arbeten

sitt egna hem.

atmosfär. De olika hustyperna är valda och inpassade i terrängen efter naturens förutsättningar.

rör åtgärdande av besiktningsanmärkningar. Hur har samarbetet fungerat? Det har varit ett långdraget projekt som ställt

38

| www.branschaktuellt.se


Det kommer bli en rejäl ansiktslyftning och bli både hållbart och energieffektivt. Illustration: Okidoki Arkitekter

TELLUSGATAN FÅR ETT REJÄLT ANSIKTSLYFT Text av Myrna Whitaker I det stora miljonprogramshuset i Bergsjön

siktslyftning och bli både hållbart och energieffek-

kombination av förbättringar av klimatskal och in-

i Göteborg skämdes man över sin adress.

tivt. Bygget startade hösten 2015 och beräknas

stallationer och säkerställa en energiförbrukning.

Huset på Tellusgatan upplevdes som otryg-

vara klart sommaren 2018. - Familjebostäders målbild är ”Vi skapar trivsam-

gt och var så slitet att rivning diskuterades. Men istället valde Familjebostäder att

Det blir nybyggnadsstandard med nytt klimatskal,

ma livsmiljöer tillsammans med allt fler götebor-

totalrenovera sin största fastighet. Efter

nya balkonger, fönster, tak. Man kommer byta

gare” och här har vi uppenbarligen lyckats med

förnyelseprojektet är hyresgästerna tillbaka

ut installationer, elanläggning, värmesystem och

det. Det har blivit det där positiva lyftet som vi ville

på Tellusgatan – stolta och glada. Och fler

ventilation samt utföra stambyte inklusive nytt

åstadkomma – både för våra hyresgäster och

står i kö för att få bo där.

badrum.

för Bergsjön. Och det som är bra för Bergsjön är på längre sikt bra för hela Göteborg, säger Sara

Det är byggbolaget Serneke som bygger om Tel-

I totalrenoveringen kommer det även installera

lusgatan i Bergsjön. Det kommer bli en rejäl an-

solceller på taket. Energiåtgärderna ska vara en

Hamon på familjebostäder.

www.branschaktuellt.se | 39


BOSTAD

Illustration: Peab

PEABS TILLSKOTT: KVARTERET GUSTAVSBORG Text av Myrna Whitaker I Gustavslund bygger Peab just nu kvarteret

der fyra olika hustyper. Villa Rosenkrans i 1 plan,

Gustavsborg med totalt 70 nya hem. Det

och Villa Guldborg i 2 plan och i två olika storlekar.

handlar om ett projekt uppdelat i två delar. Ett bostadsrättsprojekt och ett äganderätt-

Här finns även radhus som tillsammans bildar

sprojekt.

Bostadsrättsföreningen Apeloxen. Det är inte bara hustyp och storlek på hemmen som varierar

- Vi satte igång med projektet i våras och be-

utan även fasadmaterial och kulörer skiftar bland

räknas vara klara under 2019. Försäljningen har

huset för att skapa variation i den gemytliga kvar-

gått bra så då får vi se över tidplanen, men under

terskänslan.

2019 kommer allt vara klart som det ser ut nu, säger Anders Klasson, utvecklingsansvarig på

- Radhusen i Brf Apeloxen är gedigna med avskil-

Peab.

jande väggar i betong på bottenvåningen. Även mellanbjälklagen har vi valt att bygga i betong

Illustration: Peab

Du når Kv Gustavsborg och de 70 nya hemmen

vilket ger ett väldigt lugnt inomhusklimat utan stö-

från Mangårdsvägen som går genom Gustavs-

rande ljud, avslutar Anders Klasson.

lund. Bebyggelsen i kvarteret varierar och erbju-

40

| www.branschaktuellt.se


Gustavsborg Helsingborg Trappdesign från Agunnaryd Det finns många fördelar med att välja ATAB som trappleverantör till era projekt, här är några: - Bra miljöval! - Total ansvar med upp mätning och montering på plats. Illustration: Peab ATAB-trappan AB har fått i uppdrag att leverera byggtrappor till projektet kvarteret Gustavsborg. Som namnet antyder arbetar ATAB-trappan med trappor och erbjuder ett unikt, flexibelt trapp-

- Flexibel och modern svenskbaserad produktion. - Unik lösning med byggtrapor.

sortiment och system som både sparar tid och resurser. - Vi kom in tidigt i projektet Gustavsborg och har levererat vanger (det som steget vilar på) samt byggsteg av lite sämre kvalité som byggjobbarna kan skita ner så mycket de vill. Man slipper då bygga provisoriska lösningar eller hyra in dyra trappor. När byggtrappan är monterad är halva montagejobbet klart eftersom vangerna sitter på den plats de ska sitta på i framtiden, berättar Per-Ola Ström, försäljningschef på ATAB-trappan. Andra fördelar med byggtrappan är att de går att återanvändas i senare projekt om trappan får samma planmått. Byggstegen fungerar även som en mall för att få vangerna i exakt rätt position så de passar för ”finstegen” som levereras i senare skede. ATAB-trappan har tidigare samarbetat med Peab i liknande projekt där de använt sig av det här systemet som från deras sida är väldigt uppskattat. - När man är färdig med alla väggar samt målning så skickar vi de så kallade ”finstegen”. På detta sätt så undviker man skador på stegen under byggtiden. Dessutom går stegen att bytas ut i framtiden om slutkunden av någon anledning vill byta ett skadat steg eller skifta till något helt annat i samband med ett golvbyte. Ett högt miljötänkande ingår i ATAB-trappans vardag. Trapporna levereras i platta paket för att minimera utrymmet i transporterna. De jobbar även med energibesparande åtgärder i produktionen. - Vi har gjort investeringar i hur man hanterar fläktar och varvtal i maskiner. Vi jobbar även med ytbehandling där vi i princip inte har några utsläpp. Endast vattenbaserade lackar används och vi har jobbat fram fyra olika ytbehand-

®

lingar som uppfyller Svanens kriterier, avsluter Per-Ola Ström.

Tel.+46 (0)372-655 00 www.atab-trappan.se www.branschaktuellt.se | 41 www.instagram.com/atabtrappan


BOSTAD

HSB BYGGER PARKNÄRA BOSTÄDER I SÖDRA ÖREBRO Text av Myrna Whitaker I april byggstartade HSB bostadsprojek-

HSB projekterar för att huset ska miljöklassas och

Tillsammans med andra bostadsaktörer utvecklar

tet brf Vingen med 51 lägenheter i Södra

nå certifiering enligt Miljöbyggnad nivå silver.

HSB etapp 1B i Södra Ladugårdsängen. Garagen byggs under husen och innergårdarna för att

Ladugårdsängen i södra Örebro. Här ska ett helt nytt bostadsområde utvecklas med

- Stort fokus på ligger på energiförbrukning och

skapa bilfria zoner mellan husen. Byggnationen

ca 2000 nya bostäder. Brf Vingen är en del

framför allt har vi höga krav på innemiljön, att den

utförs i totalentreprenad av OBK Sverige AB.

av första etappen och byggs längs med

ska vara hälsosam att bo i med bra och giftfria

Kabingatan i kvarter Fallskärmen.

material och tillgång till frisk luft, berättar Göran

Fakta HSB brf Vingen

Fahlström, projektledare från HSB Projektpartner.

Bostäder: 51 lägenheter med 2 – 4 rum och kök,

- Vingen har ett bra läge i direkt anslutning till par-

Samarbetet beskriver Göran Fahlström som

53 – 111 kvm

ken Hagen, gaveln på huset mynnar i princip ut till

mycket gott.

Antal våningar: 5 våningar + vindsvåning Gemensamma utrymmen: föreningslokal med

själva parken. Dessutom ska parken renoveras av kommunen. Det är ett perfekt läge för ett boende

- Samarbetet med andra aktörer har fungerat

pentry och uteplats, gästrum med wc/dusch,

med livskvalité, säger Göran Fahlström, projektle-

väldigt bra. Det har pågått under en lång tid och

tvättstuga, garage

dare från HSB Projektpartner.

kommer resultera ut i ett hus som ser och trevlig

Säljstart: januari 2017

ut och förhoppningsvis blir bra.

Byggstart: april 2017 Inflyttning: preliminärt våren 2019

42

| www.branschaktuellt.se


Det är Örebrobaserade Hållén arkitekter

- Uttrycket mot parken har varit väldigt viktig. Vi

som har fått i ansvar att rita huset, som

blev tilldelade gatufasaden längst åt öster så vi

består av fem våningar, vindsvåning, garage

har orienterat uteplatser och gemensamhetsytor

under gården samt en fasad med puts och

som gör att parken blir en förlängning av den ge-

inslag av trä.

mensamma gården.

- HSB har alltid en hög standard på lägenheterna.

Huset får en sober grågrön fasad i kontrast till de

Det här projektet har inte varit något undantag

omkringliggande husen. Fasaden har partier av

utan vi har försökt skapa generösa, ljusa lägenhe-

obehandlat lärkträ som med tiden får en silvergrå

ter utifrån HSB:s normala standard. Det är väldigt

nyans och ger huset en personlighet.

kul att samarbeta med HSB i och med att man får ta till det lilla extra, säger Crister Grönberg, ar-

- Det är inget hus som man tar ut svängarna på

kitekt på Hållén arkitekter.

eftersom det finns en gatumiljö. I det här fallet har vi försökt hitta ett bra samspel med resten av om-

Arkitekt HallÈns arkitekter. Visualisering av WEC360

I projektet har kommunen varit delaktiga och haft

rådet. Det finns bland annat trä som en genom-

en vision om hur uttrycket ska vara i området.

gående faktor i området.

- Vi har försökt uppfylla denna uttalade vilja som

- Vi försöker rita så bra bostäder som möjligt med

egentligen handlar om en god vardagsarkitektur

de förutsättningar vi får. Här har vi haft gynnsam-

såsom enkla, putsade hus med stora ljusinsläpp

ma förutsättningar. Jag tror det kommer bli bra ett

och en tydlighet i formspråket.

tillskott i stadsdelen på Ladugårdsängen, avslutar

Parken Hagen som ligger intill huset har spelat in

Crister Grönberg.

i utformningen av Brf Vingen.

Vi står för arkitektur med balans mellan skönhet, hållbarhet och funktion Hållén Arkitekter har säte i Örebro med 14 medarbetare. Vi erbjuder även inredning och projektering. Kontakta oss gärna på 019-670 80 60 eller läs mer om oss och våra projekt på www.hallenarkitekter.se.

www.branschaktuellt.se | 43


BOSTAD

Bildkälla: JM, producerad av Sightline. “ Tomten är kanske den mest attraktiva i Linköping just nu med sitt strandnära och centrala läge nere vid Stångån.”

TIDIGARE BRANDSTATION OMVANDLAS TILL BOSTÄDER Text av Myrna Whitaker Det var för 14 år sen som JM AB första gången påbörjade planer-

och med att platsen är förknippad med just brandstationen så valde JM att

ingen av Brandstationsprojektet. I januari togs det efterlängtade

behålla namnet ”Brandstationen”.

första spadtaget till projektet som byggs på ett av Linköpings mest

- Det är riktigt kul att få vara med och förnya en stadsdel framförallt att få

attraktiva områden.

omvandla en mark som tidigare varit en form av industribyggnad. Det är en

- Tomten är kanske den mest attraktiva i Linköping just nu med sitt strand-

ande behovet, avslutar Per Meinecke.

ständig bostadsbrist och lägenheterna behövs för att bygga ifatt det växnära och centrala läge nere vid Stångån, säger Per Meinecke, projektledare på JM. Sammanlagt kommer det byggas 197 lägenheter i en variation på ettor till femmor. Den första planerade inflyttningen beräknas ske i juni 2019 och det sista trapphuset planeras till 2020. - Det är ett väldigt vackert projekt och från kommunens sida har man höga mål vad gäller arkitekturen. Det kommer bli väldigt fina hus. Förutom lägenheterna byggs även garage i två plan under husen. Tomten där lägenheterna byggs tillhörde tidigare Linköpings brandstation. I

44

| www.branschaktuellt.se


Det blir tvåor, treor och fyror som varierar mellan storlekarna 49 till 96 kvm. Det kommer även finnas två fyror på 130 kvm samt en exklusiv takvåning på 250 kvm. Det blir en öppen planlösning med stora kök och fönster med mycket ljusinsläpp. - Intresset har varit jättestort. Jag tror det tror beror på det unika söderläget med havsutsikten. Vi hade säljstart förra sommaren och vi fick in 500 bokningar på lägenheterna. Vi sålde 90 procent av lägenheterna på en vecka, säger Anna Rensvik. Huset får träfasader och balkonger som sträcker sig runt hela huset. Det blir totalt 1.8 kilometer balkongräcken. Enligt Magnus Ekman kommer träpane-

Illustration: Index Residence

len få en grå färg för att återskapa den gamla siloskänslan. - För oss är det viktigt att arbeta med lokala entreprenörer. Contiga AB är en

NORRTÄLJE FÅR 16-VÅNINGSHUS

stor stomleverantör som både har sin fabrik och tillverkning här i Norrtälje,

På första parkett i Norrtälje hamn reser sig Brf Soltornet. Det är

Sommaren 2017 uppförde bolaget en visningslägenhet och säljkontor på

Index Residence som köpt Lantmännens mark i hamnen där det

en ponton i hamnen, vad dom kallar för sitt ”flytande showroom” och på-

tidigare stod två silor. Första etappen som byggstartades i somras

minner om en husbåt.

beräknas vara färdig till sommaren 2019.

- Vårt flytande showroom var verkligen ett vinnande koncept. Den innehåller

- Brf Soltornet kommer innehålla 87 bostadsrätter fördelat på ett 16 vå-

ett vardagsrum och kök i naturlig storlek om cirka 40 kvm. Vi sitter där just

ningar. Huset blir 54 meter högt, alltså lika högt som den gamla silo som en

nu och totalt har vi haft ungefär 18 000 besökare, avslutar Anna.

säger Magnus.

gång stod där, berättar Magnus Ekman, projektledare vid Index Residence.Text av Myrna Whitaker

Stombyggnation i det nya Stockholm www.contiga.se Vi kan med vår mer än 20 års långa erfarenhet, vårt stora kunnande och breda maskinpark ta hand om alla typer av markentreprenader stora som små. Vi har också lång erfarenhet av VA-arbeten och kan ta hand om hela eller delar av entreprenader. Vi arbetar också på privatmarknaden där vi sköter allt från första spadtaget till plantering av det sista grässtråt. Läs mer på ljungdahlsentreprenad.se Kontakt: växel 0176-169 85, Jörgen: 0706-92 90 07 Micke: 0706-76 71 01 Mail: info@ljungdahlsentreprenad.se

www.branschaktuellt.se | 45


BOSTAD

Illustration: Uddevallahem

EOL - CENTRALT LÄGE I UDDEVALLA Text av Myrna Whitaker Just nu bygger Uddevallahem 78 hyres-

inrymma kontor åt Länsförsäkringar Bohuslän

att få det klart till oktober 2018, att få ekonomi i

lägenheter i ett utmärkt centrumläge vid

och ett serviceboende för socialkontoret, säger

det samt sanering av marken.

Brattgatan/Bastionsgatan, ett kort promena-

Margaretha Johnsson på Uddevallahem. På Uddevallahem arbetar de aktivt med frågor

davstånd från Kampenhof och järnvägsstationen. Från Eol är det även nära till det

Just nu pågår gjutning av bottenplattor och kon-

spännande inre hamnområdet - och från

toret beräknas vara klart för inflyttningen under

några lägenheter kan man även blicka ut

hösten 2018. Enligt Margaretha Johnsson ligger

- Vi granskar allt ingående material, gör kontinu-

över havet.

den stora utmaningen i tidplanen.

erliga energibalansberäkningar och eventuella åt-

- Förutom hyreslägenheterna kommer huset även

- Några av utmaningarna har varit tidplanen och

som rör miljö, energi och hållbarhet.

gärder, avslutar Margaretha Johnsson.

46

| www.branschaktuellt.se


STORT INTRESSE FÖR BOSTADSRÄTTER I ESKILSTUNA Intresset för Magnolia Bostads projekt

har generösa terrasser med en vacker vy över

Gjuteriet i Eskilstuna har varit mycket stort.

Norra Munktellstaden.

På knappt fyra månader har samtliga 49 bostadsrätter i projektets första etapp sålts.

Projektet kännetecknas av de höga takhöjderna

Idag, torsdag den 14 september, inleds

– från 2,7 upp till 3,5 meter. Alla lägenheter utom

försäljningen av projektets andra etapp.

ettorna är placerade i hörn och har därmed stora fönster i två väderstreck, vilket frambringar ett

I ett före detta industriområde i Norra Munktell-

ljusflöde i rummen som både öppnar upp och

staden håller Gjuteriet, ett av Eskilstunas mest

skapar en tilltalande rymd.

intressanta bostadsprojekt, på att ta form. Husen, ritade av Hidemark & Stintzing Arkitekter,

Förutom stora balkonger och höga takhöjder

blickar ut över det som ska bli Munktellstadens

karakteriseras husen även av generösa fönster-

nya stadsdelspark som omgärdas av lummiga

partier som låter landskapet och parken runtom-

grönområden och sociala ytor.

kring flytta in och bli en del av bostäderna. Den lummiga parken blir en vacker och levande kuliss

Gjuteriet innehåller ett varierande utbud av så-

Vi erbjuder möjligheterna. Elinstallation, service, fastighetsautomation, larmsystem, kameraövervakning eller passerkontroll?

som varierar med årstiderna.

väl små som stora lägenheter – från unika takvåningar med stora terrasser till smarta, yteffek-

Den första etappens 49 bostadsrätter släpptes till

Midroc Electro AB

tiva mindre lägenheter med generösa balkonger.

försäljning den 18 maj i år och är nu slutsålda.

Lägenhetsstorlekarna varierar mellan 24 och 93

Etapp två består av 49 bostadsrätter och försälj-

Stationsgatan 6, Leksand

kvadratmeter. Takvåningarna högst upp i huset

ningen inleds idag, torsdag den 14 september.

Tel kontoret: 0247-100 50 Kenneth: 070-508 49 60 www.midrocelectro.se

AKTUELLT

BRANSCH

SURFA IN PÅ BRANSCHAKTUELLT.SE OCH HÅLL DIG UPPDATERAD MED DE SENASTE BYGGNYHETERNA

www.branschaktuellt.se | 47


BOSTAD

LIGHT FACTORY NYX & NOVA

Illustration: JM. Arkitekt: Tengbolm

Text av Myrna Whitaker Vad innebär urbanisering och digitalisering

är det förvaring som står högst på våra kunders

I Light Factorys entréplan finns totalt 1 000 kvm

för det framtida boendet? De frågorna ställs

önskelista och nu skapar vi nya möjligheter för

yta för verksamhetslokaler.

på sin spets i JM:s första bostadskvarter i

det. Ett annat exempel är att underlätta för stans

Södra centrum i Göteborg. Här tas ett nytt

växande skara cyklister. Förutom plats för under-

– Café med nybakat bröd, kvalitativ kvarters-

steg mot att anpassa boendet till hushål-

håll och skötsel erbjuds de boende att hyra lås-

restaurang med take away, kemtvätt och cykel-

lens levnadsvanor, med funktioner som

bara cykelboxar för säkrare förvaring av cykeln.

verkstad är exempel på sådant vi tror fungerar, men vi planerar att låta de boende komma med

trådlös ljudanläggning i badrum, lägenhetsförråd bredvid bostaden och låsbara

JM:s första kvarter Light Factory blir ett koncept-

önskemål. Det är viktigt för oss att utbudet lyfter

cykelboxar.

boende på 10 våningar med fokus på belysning,

området, säger Henrik Sjölin.

inredning och sociala mötesplatser. Här finns På platsen som en gång var Willys parkering vid

plats för 234 bostäder om 1–5 rok. Försäljning

JM byggstartade projektet den 1 januari 2016

Mölndalsvägen pågår ett intensivt förändringsar-

påbörjas under oktober 2015.

och planerar att de nya lägenheterna är färdiga för inflytt Q1 2018.

bete. JM och Skanska kommer att förtäta området genom att göra plats för 600 nya bostäder,

– Modern design kräver modern teknologi. Alla

kaféer, restauranger och butiker.

badrum får en trådlös ljudanläggning. I loungerna kommer det att finnas trådlöst nätverk, rejäla soff-

– Här bygger vi för stadsmänniskor och lägger

grupper och kaffemaskin. Vi försöker bemöta det

in funktioner i boendet som gör livet bekvämare.

växande intresset för umgänge utanför den egna

Bland annat har vi placerat lägenhetsförråden di-

bostaden, säger Anna Dahl, inredningsansvarig

rekt i anslutning till bostaden säger Henrik Sjölin,

på JM.

U-värden från 0,7

Upp till Rw 53db

projektledare på JM. Enligt våra undersökningar

Fönsterleverantör Wäst Bygg AB Fönsterlevernatör till Kv Björnlandet Fönsterleverantör tilltill ARKENS VÄG Fönsterleverantör tillLight Hökerum bygg/ Fönsterleverantör till Factory, NyxByggvesta & Nova Byggentreprenör WÄSTBYGG Objekt: Arkens väg Byggnadsentreprenörer Serneke AB Objekt: Kv Fullriggaren Entreprenör JM

LJUD OCH ENERGIFÖNSTER www.domlux.net www.domlux.se

48

| www.branschaktuellt.se


Illustration: Np Arkitekter

LYXIGT MED HIGH TECH - BRJ GEIJER I YSTAD Text av Myrna Whitaker På Malmövägen 9 i Ystad utvecklar Najdovs-

nybyggnadsprojekt. Brf Geijer, med inflyttning ok-

Fakta

ki Invest nu BRF Geijer, ett nytt flerbostad-

tober 2018, blir Ystad kommuns mest högtekno-

Antal lägenheter: 36 st

shus i 7 våningar med lokaler för affärsverk-

logiska fastighet med stort fokus på trygghet och

Lokaler: 4 st

samhet i botten-plan. Byggnaden består av

säkerhet. Alla funktioner i hemmet kan du styra

Garageplatser källare: 26 st

36st lyxiga och toppmoderna bostäder, 2:

via din mobil - oavsett var i världen du själv befin-

Parkeringsplatser: 17st

or, 3: or och 4: or samt två stycken pent-

ner dig. Denna fyrarummare på 100 kvm med öp-

Totalentreprenad: Skanska

houselägenheter. Brf Geijer beräknas vara

pen planlösning passar dig som vill bo bekvämt,

Byggår: Pågående

färdigställt med inflyttning i oktober 2018.

ha gott om plats för långväga gäster, kanske ett

Välkommen till din nya drömbostad!

hemmakontor och självklart utrymme för en aktiv vardag. Den 13 kvm stora terrassen är inglasad

High Tech i Fokus

och ger boendet ytterligare ett rum - för livskva-

Idag räcker det inte att tänka på den smakfulla

litet!

planlösningen och de exklusiva materialen vid

- schakt - grundarbeten - trädgård - gräv - dränering - vatten/avlopp -

Vi har utfört kvalitetsarbeten sedan 1936. Vi kan vår grej!

Mats Nilsson: 0709-14 77 47 mats.nilsson@ktv-sjobo.se

www.branschaktuellt.se | 49


BOSTAD

STORT INTRESSE FÖR RADHUSLÄGENHETER I ÖVRE TJÄRNA

Fotograf: Pierre Andreasson

Text av Myrna Whitaker Bostadsbristen i Borlänge kommun är stor,

centrum och har ett gott rykte med en väldigt fin

sad. Samarbetet förklarar Pierre Andersson som

och byggen planeras på flera håll i kom-

miljö.

mycket gott. - Vi tog ett initiativ om att alla inblandade varje

munen. Ett projekt ligger i Övre Tjärna där intresset för de nya radhuslägenheterna

Pierre Andersson konstaterar att intresset har va-

fredag ses och grillar tillsammans. Resultatet har

varit stort. Den första etappen såldes slut på

rit stort och säger att det bland annat kan bero på

visat sig vara väldigt bra. På bygget har det varit

två timmar. Nu har det byggts ytterligare 21

storleken på radhuslägenheterna.

en väldigt god stämning, vem vet - det kanske

lägenheter.

- Lägenheterna är väldigt yteffektiva och passar

beror på det. Vi på Erlandssons kommer definitivt

både förstagångsköpare, äldre och barnfamiljer.

fortsätta med det, avslutar Pierre Andersson.

Pierre Andreasson, arbetsledare på Erlandssons

Det är en orsak till att lägenheterna sålts slut så

bygg i Dalarna berättar att byggherren köpt loss

snabbt.

Inflyttningen till etapp ett skedde under hösten. Inflyttningen till etapp två kommer att ske innan

villatomter som man gjort om till radhustomter. - Första etappen som består av 9 radhuslägen-

I dagsläget jobbar man med det invändiga, in-

heter såldes slut direkt, likaså med etapp två som

stallationer, golvläggning, sätter lister samtidigt

omfattar 21 lägenheter. Området är beläget nära

som det sista huset på längan får sitt tak och fa-

jul.

Premium installer

50

| www.branschaktuellt.se


Illustration: Fidjeland arkitektkontor

INFLYTTNINGSKLARA HYRESRÄTTER I SOLLENTUNA Text av Myrna Whitaker

Illustration: Fidjeland arkitektkontor

Sista Inflyttningen till de nyproducerade hyreslägenheterna skedde

Balkonger och fasader på den sidan av husen som vetter mot trafiken kom-

i september 2017. I projektet Topplocket som Sollentunahem byggt

mer delvis att vara inglasade. Det dämpar ljudet effektivt, och bidrar också

har efterfrågan varit störst på lite mindre lägenheter, därför består

till en bättre isolering.

hälften av bostäderna ettor och tvåor. Husen ligger i korsningen Bygdevägen /Bagarbyvägen/Bygatan och är tre och fyra våningar höga. Lägenheterna håller samma höga standard som Sollentunahems övriga nyproduktion med moderna ytskikt, trägolv i de flesta rum utom badrum som får kakel och klinker. Höga miljökrav Topplocket kommer att uppfylla minst samma höga miljökrav som grannen Terrinen. Dessutom går Sollentuna hem ett steg längre och kommer bland annat att installera solceller för elproduktion. Modern ventilationsteknik med balanserad ventilation svarar för ett behagligt inomhusklimat, samtidigt som det sparar energi.

Vi har med stolthet utfört målningsentreprenaden på kv topplocket vnmaleri.se - 070 4501025

www.branschaktuellt.se | 51


BOSTAD

RENOVERING LYFTER ÖSTANVINDSVÄGEN I UDDEVALLA

Bildkälla: Uddevallahem

Text av Myrna Whitaker På Unneröd ska Uddevallahem ROT-reno-

för att göra husen mer energieffektiva och dessut-

vera sammanlagt 231 lägenheter. Arbetet

om byter man fönster. Höghusen på Östanvinds-

totalentreprenör., som ventilationsentreprenör ar-

startade i mars 2017 och kommer att pågå

vägen 12–16 kommer också få en ny fasad, som

betade Bravida Sverige Division Syd och Bravida

under 2017 och 2018.

går i grått. De här husen på Unneröd byggdes i

Sverige Division Syd anlitades som VS-entrepre-

mitten av 1960-talet och är således omkring 50

nör. Elinstallationerna hanterades av Bravida Sve-

år gamla.

rige Division Syd samtidigt som AB Kakel i Väst

Arbetet innefattar en totalrenovering av kök och

Göteborg utsågs till golventreprenör och Udde-

badrum. Dessutom installerar man en ny ventilations- och elanläggning, man satsar på åtgärder

hanterades av Per Jacobsson Byggnads som

Byggherre var Bostadsstiftelsen Uddevallahem.

vallamålarna hade hand om måleriarbetet.

Projektet utfördes i form av totalentreprenad som

0304 - 678 560

52

| www.branschaktuellt.se


NORDISKA KVALITETSHUS BEMÖTER STOR EFTERFRÅGAN I KNIVSTA Text av Myrna Whitaker I det expansiva Alsikeområdet har Nordiska Kvalitetshus uppfört 56 bostadsrätter fördelat på två fristående hus, ritade av Arkitema Architects. I september 2016 startade inflyttningen i Brf Almynta som sedan skett etappvis. - De två sista våningsplanen är inflyttningsklara och de sista hyresgästerna

Illustration: Fastighetsbyrån. Arkitekt: Arkitema

flyttade in innan sommaren. Vi har klarat tidplanen med marginaler i båda etapper, berättar Olle Larsson, som äger Nordiska Kvalitetshus tillsammans med Peter Dynasius. Marknaden, den låga räntan och den stora efterfrågan på bostadsrätter är enligt Olle Larsson några faktorer till varför samtliga lägenheter såldes direkt. - Efterfrågan är stor, framförallt i Knivsta eftersom det är en kommun som växer så det knakar. Det är även en väldigt trevlig kommun att bo i. I det här

Vi erbjuder möjligheterna.

projektet har vi fokuserat på att lägenheterna ska vara underhållsfria och yteffektiva. Nordiska Kvalitetshus återvinner luften med en FTX-anläggning som minskar koldioxidutsläpp och energianvändandet. För att undvika merkostnader har de valt bergvärme som värmekälla. - Strängbetong AB har bytt stommen och installerat de väl beprövade systemtest TermoDeck som distribuerar värme, kyla och luft via ett håldäcksbjälklag. Den lösningen innebär att vi slipper de traditionella radiatorerna, säger Olle Larsson. Husen är ritade av Arkitema Architects. Fasaden är utformad för att dels vara spännande och underhållsfri. Det är en betongfasad där alla utsmyckningar består av aluminium som tål väder och vind. Arkitekterna har lagt till friser, linjer och urgröpningar med en dov, grön färg som passar bra med zinkplåten. Träet som används är tryckimpregnerat för att slippa underhåll. I projektet har Nordiska Kvalitetshus även lagt ner tid och omtanke på utemiljön. - Vi har använt oss av en trädgårdsarkitekt sin bland annat valt japanska

Elinstallation, service, fastighetsautomation, larmsystem, kameraövervakning eller passerkontroll? Midroc Electro AB Stationsgatan 6, Leksand Tel kontoret: 0247-100 50 Kenneth: 070-508 49 60 www.midrocelectro.se

körsbärsträd och andra lättskötta växter som ska blomstra hela sommarhalvåret. Vi har även förberett för framtiden genom att installera eluppvärmning vid parkeringarna som möjliggör en konvertering till eluttag för elbilar, avslutar Olle Larsson.

www.branschaktuellt.se | 53


BOSTAD

HÄR BYGGS VETLANDAS MEST ATTRAKTIVA LÄGENHETER Text av Myrna Whitaker

Under 2017/18 uppför Aptare Fastigheter tre 4-våningshus med

Projektet Kv Spinnaren utförs av det multikompetenta Byggbolaget i Vet-

49 moderna lägenheter med bostadsrätt i ett läge som är ett av

landa som totalentreprenör.

Vetlandas absolut mest attraktiva: mitt i centrum, med utblick mot stadshuset, och med torghandel, affärsliv, uteliv och promenad-

- Allt har flutit på väldigt bra med projektet. Stommen på hus ett är uppe och

vägar runt knuten. I projektet satsar man lite extra på exteriör och

första våningen på hus två monteras den här veckan. Även sista grunden

gårdsmiljö,

blir färdiggjutet i dagarna, säger Magnus Sjölyck, på Byggbolaget i Vetlanda.

Lägenheterna är från 43 kvm och uppåt, alla ljusa och moderna med ingla-

Samarbetet med beställaren Aptare Fastigheter beskriver Magnus som gott.

sad balkong. Den fasta inredningen är vald med tanke på funktion, design

- Det är inte första gången vi samarbetar med Aptare och det funkar väldigt

och hållbarhet. I gatuplan finns två ljuga butikslokaler med stora fönster ut

bra. Vi har varit med sedan markinköpet och har kunnat bidra med bra

mot gatan.

lösningar till projektet.

Den fasta inredningen är noga utvald med tanke på funktion, design och

Byggbolaget i Vetlanda startade 2011 och har vuxit rejält sedan dess. Fram-

hållbarhet. Bänkar och skåp ska tåla dagligt slitage, därför rustas lägenhe-

gångsfaktorerna bakom expansionen tror Magnus Sjölyck beror på den

terna med välutrustade kök från HTH och vitvaror från Miele.

kompletterande kompetens som företaget besitter. - När vi startade så kom jag från byggbranschen medan de två andra i led-

Själva byggnationen startade februari 2017 med en beräknad byggtid på

ningen har stor erfarenhet från beställarsidan, markinköp och fastighetsut-

16 månader.

veckling. Den mixen av erfarenhet tror jag kompletterar varandra väldigt bra. Byggbolaget i Vetlanda är en erkänt duktig byggare av flerbostadshus. Med

Byggherre var Aptare Fastigheter och som arkitekter anlitades Arkitekthuset

erfarna medarbetare och starka resurser så kan de hantera projekt från start

Jönköping. Projektet utfördes i form av totalentreprenad som hanterades av

till slut.

Byggbolaget i Vetlanda som totalentreprenör.

- Vi vet vad som krävs som entreprenör. Vanligtvis arbetar byggbolag utifrån anbudsupphandlingar, vilket vi också gör - men vi har dessutom vanan att

Bland företag som har deltagit i projektet hittar vi exempelvis: Transab Näs-

driva projekt från markinköp till nyckelfärdigt. Det unika med oss är att vi kan

sjö som markentreprenör, som ventilationsentreprenör arbetade Climvent

vara med från allra början när det bara finns en tomt eller när det kanske

och Sandbäckens Rör i Vetlanda anlitades som VS-entreprenör. Elinstal-

finns ett befintligt hus där vi kan räkna fram lönsamheten för att istället satsa

lationerna hanterades av El & Projektering Vetlanda.

på att bygga nytt på den tomten, avslutar Magnus Sjölyck.

54

| www.branschaktuellt.se


Utöver nybyggnation erbjuder Byggbolaget i Vetlanda tjänster såsom byggservice och entreprenad där det finns ett stabilt nätverk av underentreprenörer. - Om man bedömer hur bostadsmarknaden ser ut så finns det ett behov av fler bostäder. Det känns som vi ligger rätt till med ett stabilt nätverk av underentreprenörer med fokus på väl utförda jobb och ett starkt engagemang, avslutar Magnus Bergman. Byggbolaget i Vetlanda hoppas på att hitta och driva fler projekt runt om i Sverige. Bland deras referensprojekt hittar vi bland annat: Kv Spinnaren, Brf Lokstallarna 13 st radhus i Brf ägande, Kv Älgen 3 st nyproducerade flerfamiljshus med hyresrätt totalt 54 st lägenheter

Illustration: Byggbolaget i Vetlanda / Arkitekthuset i Jönköping

Byggbolaget - en erfaren byggare av flerbostadshus Tack vare vår gedigna erfarenhet och våra kompetenta medarbetare vet vi vad som krävs för att bygga flerbostadshus effektivt och systematiskt. Vi hanterar ditt projekt från idé till slutleverans! Läs mer på vår hemsida.

www.byggbolagetivetlanda.se

info@byggbolagetivetlanda.se

0383 - 100 60

www.branschaktuellt.se | 55


Kontorshuset Auras tydliga arkitektoniska

BOSTAD

profil med gyllene tak, takfönster och terrasser. Här sett från Nordväst med Neptunigatan i förgrunden. Bildkälla: Skanska

MALMÖS NYA KVARTER DÄR HELA LIVET FÅR PLATS Text av Myrna Whitaker

Skanska har utvecklat flera fastigheter kring

Den nya promenaden och läget vid Malmöhus

För att lyckas med ett så stort och komplext projekt

Malmö C och bygger nu vidare på Univer-

slott, parkerna och kanalen erbjuder en rogivande

i ett så speciellt sammanhang krävs bra samarbete

sitetsholmens västra del. Med en vision om

miljö samtidigt som det är nära till livet kring Malmö

mellan många parter. En god stadsmiljö kan bara

kvarter där hela livet får plats skapas här en

C, saluhallen, samt Malmö Live med stadens kon-

skapas med gemensamma mål och visioner bland

modern och hållbar stadsmiljö med kontor,

serthus och kongresscenter. En av utmaningarna

alla inblandade.

bostäder och service.

är satsningarna på infrastruktur i området.

- Vi är särskilt glada för det goda samarbetet mellan

- Projektet är komplext då allt ska byggas på en

Skanska och Malmö stad. Tillsammans kommer

- Citadellstaden byggs i två etapper, färdiga 2019

och samma gång. Bland annat kommer biltrafiken

vi att skapa en helt ny stadsdel i centrala Malmö.

respektive 2021. Totalt kommer det att byggas

att flyttas från Citadellsvägen till den nya boulevar-

Vårt mål är att göra Citadellsstaden till en modern

220 bostadslägenheter och arbetsplatser för över

den Neptunigatan. Citadellsvägen byggs om till

blandstad där hela livet får plats och där kvarteret

1 200 personer. Intresset för bostadsrätterna har

en kajpromenad med gång- och cykelväg som

blir levande dygnet runt, avslutar Jessica Anders-

varit stort och första etappen är redan slutsåld. Hy-

kopplar ihop Ribersborg och Västra Hamnen med

son.

resrätterna kommer att förmedlas genom Boplats

Malmö Live och Malmö C. Allt hänger samman

Syd, berättar Jessica Andersson, marknadsansva-

och tillsammans skapas nya möjligheter centralt i

Christer Larsson höll tal under Citadellsstadens

rig på Skanska Öresund.

Malmö.

förstaspadtags-ceremoni och satte då in de nya

Kontorshuset Aura byggs i den första etappen och

För Skanska har det länge varit viktigt att integrera

har en uthyrningsbar yta om 6 500 kvm fördelade

miljöarbete i våra projekt. Hållbarhet är ständigt i

Det här är en pusselbit som knyter samman den

på sju plan. Kontorshuset har ritats av danska

fokus. I Skanskas projekt väljs rena och enkla ma-

gamla innerstaden med Västra hamnen. Malmö

stjärnarkitekten Dorte Mandrup. Aura har en tyd-

terial med omsorg. Samtliga material i byggnaden

ska vara en stad som håller sin historia levande och

lig arkitektonisk profil med ett gyllene tak och stora

kontrolleras så de inte är skadliga för naturen eller

inom ett begränsat område får vi nu Gamla Väster,

fönster. Designen är tidlös, klassiskt och elegant.

människan.

saluhallen med sin 1800-talsarkitektur och så de

På entréplan planeras förskola och butiker.

- Materialvalen tillför en utstrålning som är bestän-

helt nya byggnader som Skanska nu uppför.

- I kvarterets centrum skapas en lummig gård och

dig över tid. Kontoret byggs efter miljöcertifierings-

under hela kvarteret byggs ett garage för bilar och

systemet LEEDs högsta nivån Platinum, LEED, bo-

cyklar. I kvarterets hörn skapas ytor för exempelvis

stadsrätterna är Svanen märkta och hyresrätterna

café, bageri eller butik.

certifieras enligt Miljöbyggnad.

kvarteren i ett större perspektiv.

56

| www.branschaktuellt.se


TA EN SMYGTITT PÅ FRAMTIDEN Effektivt FTX-system i kombination med kompakt luft/vatten-värmepump. Naturlig kraft för nybyggda och passiva hus.

www.aircon.panasonic.se

Arkitektur för ett hållbart samhälle BBH Arkitektur & Teknik är professionella specialister som genom ständig utveckling och nytänkande bidrar till att göra kollektivtrafiken attraktiv och det byggda samhället tillgängligt för alla. Genom kreativ samverkan mellan arkitektur och teknik höjer vi nivån på gestaltning, projektering och genomförande. Lär känna oss bättre på www.bbh.se

KOLLEKTIVTRAFIK

BOENDE & LOGISTIK

TILLGÄNGLIGHET

CAD / BIM

www.branschaktuellt.se | 57


BOSTAD

Bildkälla: Besqab

BESQAB BYGGER FÖR BRED MÅLGRUPP Text av Myrna Whitaker Längs den vackra björkallén på Dag Hammarskjölds väg uppför

växthus, grillplats, pergola, lekplatser, cykelparkering, grovingång med vat-

Besqab nu flerfamiljshus med ca 85 välplanerade och ljusa lägen-

tenslang i sin bostadsrättsförening.

heter. Vem tror du flyttar in i Björkallén? Hur ser tidplanen ut?

Lägenhetsstorlekar mellan 1–5 rok gör att det blir blandad målgrupp. Både

Projektet ingår i området Ultuna Trädgårdsstad som totalt för vår del om-

yngre som köper sin första lgh, äldre par som flyttar från villan och barnfamil-

fattar cirka 500 bostäder. Tillsammans med den del som Uppsalahem AB

jer som kommer till bekväma bostäder i en redan uppvuxen trädgård.

behärskar kommer det bli drygt 1000 bostäder som en del av Södra staden i Uppsala. Björkallén är det första projektet med lägenheter och är klart för

Hur har ni arbetat med miljöfrågor i projektet?

inflyttning våren 2019.

Att skapa ljusa lägenheter, bra cykelparkering och att det skall finnas goda möjligheter till källsortering. Vi har återvinning på ventilationen, jobbar mot

Vad görs i dagsläget?

Miljöbyggnad Silver och använder oss av bedömningar enligt Sunda Hus

Just nu pågår försäljning brf Björkallén och i tre andra projekt intill, både små-

under byggtiden.

hus som äganderätter och bostadsrätter i radhus och flerbostadshus. På plats för Björkallén är markarbetena i princip klara. Vi jobbar med montage av garaget och kring årsskiftet kommer montage av de fyra husstommarna att starta. Vad kan man säga om lägenheterna? I Björkallén finns 85 lägenheter fördelade på fyra flerbostadshus. Unikt för Husens orientering i nord-sydlig riktning gör att det blir mycket solljus på balkongerna. Det är garage under husen som man når bekvämt via hiss. Ligger i ett fint läge för bästa möjliga solljus. Generösa balkonger md plats för odlingslådor, matplats och solstolar. På gården får de boende tillgång till

58

| www.branschaktuellt.se

Bild: Diakrit

Björkallén är det lugna läget i området med öppna ljus gårdar mellan husen.

Telegrafberget, Nacka

Klinten, Nacka

Malmudden, Luleå

WWW.AHLQVIST-ALMQVIST.SE

www.perspective-architectualgroup.com


Enligt Johan Carlsson sålde man slut samtliga lägenheter på tolv dagar. - Det är riktigt populärt. Huset är beläget på Tegnérvägen så det ligger ungefär fem minuters gångväg från Katrineholms centrum och tågstationen. Arean är på totalt 1287 BOA med en bärande träkonstruktion med betongbjälklag. Bildkälla: Sjötorpshus - Området är avskärmat från trafikbrus och kopplat till promenadstråket

BO MODERNT PÅ ÖSTER I KATRINEHOLM

som just nu anläggs i området. Just nu planeras det väldigt mycket för det populära gångstråket i Katrineholm. Det gör projektet extra kul att arbeta med, avslutar Johan Carlsson.

Text av Myrna Whitaker I kvarteret Siken bygger Sjötorpshus 21 energieffektiva bostadsrätter i stadsmiljö som delvis försörjs med solenergi på taken. Inflyttning beräknas ske sista veckan i april 2017. - Samtliga 21 lägenheter har genomgående hög standard med helkaklat badrum, kök från Marbodal, ekparkett och kombinerad tvättmaskin/torktumlare i badrummet, säger Johan Carlsson, projektledare på Sjötorpshus.

Elmontage-vingaker@telia.se

Personliga och miljövänliga golv.

CE SIN 2 197

Lättlagda, underhållsfria, dränerande och ventilerande.

www.bergoflooring.se

WORLD LEADER IN MULTIFUNCTIONAL

FLOOR TILES

www.branschaktuellt.se | 59


Bildkälla: Midroc

BOSTAD

FOKUS PÅ KLIMATOPTIMERADE TRÄKONSTRUKTIONER NÄR MIDROC BYGGER NYTT Text av Myrna Whitaker

Det började med det prisbelönta projektet

verksamhetsområdeschef på Midroc Property

Limnologen, massivträhus i åtta våningar,

Development.

som vi fått väldigt bra gensvar på. Samarbetet med entreprenören förklarar Carl von

som kom att bli Sveriges kanske mest kända flerbostadshus i bärande, klimatop-

Både Brf Vallaviken som omfattar 55 bostäder

Strokirch som gott.

timerade träkonstruktioner. Nu går Midroc

och Brf Furutåviken som omfattar 45 bostäder

- Samarbetet har fungerat jättebra. Det är ju högt

vidare och utvecklar sitt kunnande med

byggs i trä. Träbyggnadstekniken får också ett

tryck i byggbranschen vilket kan leda till att det är

projektet Vallen i södra Växjö.

estetiskt uttryck, då fasaderna har inslag av ce-

svårt att få tag i entreprenörer och leverantörer. I

derträ. Ett material som enligt Carl ger ett varmt

det här projektet har det gått jättebra. Vår totalen-

- Etapp 1 och 2, Brf Vallaviken och Brf Furutåvi-

och ombonat intryck.

treprenör, GBJ, har hög kompetens, de gör verk-

ken är belägna mellan södra Bergundasjön och

- Vi har inte haft några större utmaningar avse-

ligen ett toppenjobb, avslutar Carl von Strokirch.

Växjösjön. Det är väldigt naturskönt och fokus

ende träbyggnadstekniken eftersom vi har erfa-

har legat på miljön. Det som kännetecknar Vallen

renhet sen tidigare, och vi lär oss mer och mer

Inflyttning till Brf Vallaviken sker till hösten och till

är att vi bygger i trä, berättar Carl von Strokirch,

för varje gång. Vi är mycket nöjda med produkten

Brf Furutåviken sker inflyttningen hösten 2018.

60

| www.branschaktuellt.se


R I N G OSS PÅ 03 1 – 43 50 9 0 E LLE R GÅ I N PÅ W W W. M I LLETEC H . S E

BRA PRISER & SNABBA LEVERANSER Med ett av Sveriges bredaste sortiment och bästa priser när det gäller taktillbehör, infästningar och taksäkerhet erbjuder Milletech allt vad en takläggare kan tänkas behöva, bortsett från tätskikt och isolering. Vi är dessutom lyhörda för eventuella behov av nya produkter och kan även lösa svårlösta fall där en udda produkt krävs. Har du frågor och funderingar kan du tryggt vända dig till oss.

Takljuskupol 3-glas Rundad eller pyramid: Vi har de flesta storlekar i lager.

Uppstignings-/ inspektionslucka

Brand- och komfortventilatorer

• Låsningsbar från insidan • Träram med svart eller tegelröd kondensisolerad plåtlucka. • Går att måttbeställa i valfri storlek

Maila eller ring oss för offert på brandventilatorer. Skicka antal, mått och vad för innehåll ni behöver, Så återkommer vi med offert så snart vi kan. Maila till mikael@milletech.se

Värmeisolerad

Takbrunn, Rostfri Takbrunn perforerad platta.

Dukbrunn

Pappbrunn

Rostfri, syrafast. Ljus- och mörkgrå.

Rostfri, syrafast.

1,5 m självreglerande värmekabel, 1 m kallkabel. Rostfri. Lövsil ingår.

Quadro-hylsor (förmonterade) Plåt-, trä-, betong- och lättbetongskruv. Vinterhandske Getskinn. Ger ett mycket bra skydd och är extremt skön för arbete i kallt väder.

Gummistos 5 – 400 mm Material: vulkaniserat EPDM-gummi. Rostfri slangklämma ingår.

Takstos för plåttak 6-483 mm. EPDM-Gummistos i tripptrapp modell för plåttak, exkl slangklämma

Leister Triac ST Sollex kniv Svensk kvalitets kniv. Smart funktion för smidigt byte av knivblad.

Varmluftspistol. Effekt: 1600 W. Max. Temp: 700 °C

VÄ LKO M M E N T I L L O S S O M D U V I L L B LI LI K A LÖ N S A M S O M VÅ R A K U N D E R • Taksäkerhet • Träskruv/bricka • Byggskruv • Lättbetongskruv/bricka • Takstosar • Takbrunnar • Teleskophylsor • Betongskruv • Betongstift • Lättbetongskruv • Plåtskruv med borrspets • Träskruv • Dubbelgängad träskruv • Slangklämmor • Montagehjälpmedel • Brickor • Mätredskap • Verktyg • Betong- / hammarborr • Tätningsprodukter • Skyddsartiklar • Ljuskupoler • Uppstigningsluckor m.m

Bergsjödalen 55 | Göteborg | 031 – 43 50 90 www.branschaktuellt.se | 61 info@milletech.se | www.milletech.se


BOSTAD

Illustrationen kan avvika från verkligheten Bildkälla: Johan Sundberg Arakitektur

SCANBYGG BYGGER HYRESRÄTTER MED HAVSUTSIKT Sedan maj 2016 har Scanbygg uppfört 39 hyresrätter i Västra

stora lägenhetsförråd och ett för de boende gemensamt hobbyrum.

Sjöstaden i Ystad. I oktober blev projektet färdigt. Betongstomme ger ett tyst hus, generösa garderobsutrymmen samt tvätt Det är med stor omsorg och noggrannhet som Scanbygg tillsammans med

och torktumlare i badrum innebär ett enkelt och praktiskt boende. Köken är

arkitekten har vridit och vänt på alla detaljer för att ge mesta möjliga nytta för

omsorgsfullt planerade och har högkvalitativa vitvaror. Golven i samtliga rum

kommande hyresgäster. Det handlar om att skapa vacker arkitektur samti-

är av vacker parkett i ask. Mycket omtanke läggs på trygghet och säkerhet

digt som vi bygger med hög kvalitet.

med de bästa tekniska lösningarna. God arkitektur och en byggnad av hög kvalitet ger möjlighet till ett bekvämt

Det unika läget gör det möjligt för samtliga boende att få havsutsikt och

och modernt liv på Ystads bästa läge med såväl stad som hav inom räckhåll.

vackra vyer genom att lyfta upp det första lägenhetsplanet. Ljusinsläppet maximeras genom öppen planlösning och stora fönster i två väderstreck.

Scanbygg är ett familjebolag som har erbjudit Ystadsborna hyresrätter sedan 1980. Projektet Gladan är ett stort och viktigt projekt för oss där vår

De stora, längsgående balkongerna på 10 kvm vetter direkt eller indirekt

målsättning är att skapa Ystads mest attraktiva hyresrätter.

mot havet i söder, öster och väster. Den generösa bottenvåningen nyttjas för

Kompetens, erfarenhet och ambition – en oslagbar kombination!

Känn er trygg när ni anlitar byggföretaget på österlen 0414-515 50 | www.edstrands.se 62

| www.branschaktuellt.se


Bildkälla: M5 Arkitektur

RE FASTIGHETER BYGGER NYTT I STUREFORS Text av Myrna Whitaker RE Fastigheter som äger större delen av Sturefors centrum planerar

lägenheter med tillhörande gemensamhetslokal samt en lokal i markplan.

stora förändringar. I våras gick startskottet med första etappen. Det

Byggnadens utformning kommer likna ett trygghetsboende / seniorboende

kommer bli totalt 40 nya hyreslägenheter i totalt 5 huskroppar. Byg-

med högre tillgänglighet, hiss och invändiga korridorer. I byggnaden kom-

gnationen är indelad i 4 etapper.

mer det finnas sex lägenheter på 1 rok till 2 rok. Lägenheterna har genomgående ljusa ytskikt samt ekparkett i alla rum. På de två övre planen får alla

I etapp 1 byggs två friliggande byggnader med totalt åtta stycken lägenheter

lägenheter balkonger medans nedre plan fpr uteplats som vetter mot går-

samt 19 stycken garage. Lägenheterna är på 3,5 rum och kök med en yta

den/Ica Butiken. Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara hösten 2018.

på 72 kvm. Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara årsskiftet 2017/18. I etapp 2 byggs en byggnad med sex stycken lägenheter med tillhörande carports. I byggnader kommer det finnas två lägenheter på 2 rum och kök med en yta på 50,5 kvm samt fyra lägenheter på 3 rum och kök med ytor om cirka 69 kvm. Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara våren 2018. I etapp 3 byggs fyra sutterängradhus med egna carports rakt utanför lägenheten. Det kommer även byggas fyra suterränglägenheter fördelat på 4 rum och kök fördelat på två plan. Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara våren 2018. I den fjärde och sista etappen byggs en större byggnad med 21 stycken www.branschaktuellt.se | 63


BOSTAD

Bildkälla: Växjöbostäder / Sajt Arkitektstudio AB

VÄXJÖBOSTÄDER BYGGER HYRESRÄTTER Text av Myrna Whitaker Vid Sigfridsområdet vid sjön Trummen i

gården och sjön. Lägenheterna har generösa

Hur samarbetet fungerat?

Växjö bygger Växjöbostäder 85 hyreslägen-

balkonger och många av lägenheterna har även

- Samarbetet har fungerat jättebra. Vi har en fan-

heter fördelat på tre huskroppar.

en vädringsbalkong. I två av huskropparna finns

tastiskt duktig och lyhörd arkitekt från Sajt Arki-

det även 6 st spännande vindslägenheter med

tektstudio. Även samarbetet med entreprenören

Vilka tror du flyttar in här?

en fantastisk utsikt mot sjön. Husen byggs i trä-

Värends Entreprenad fungerar jättebra, vi har haft

- Jag kan tänka mig att det är en bred målgrupp

stomme så vi har jobbat väldigt mycket med att få

tidigare samarbeten med bra utgång.

med studenter, unga par och barnfamiljer men

in naturen i husen genom träfasad och sedumtak.

även pensionärer. Det är nog en väldigt blandad

Lägenheterna beräknas släppas via den kommu-

åldersgrupp eftersom det är så stor variation på

Vad innebär det att ni bygger i enlighet med

nala bostadsförmedlingen Boplats Växjö under

lägenheterna, precis vid ett naturområde och

Växjö kommuns träbyggnadsstrategi?

2018.

nära till stan.

- Vi ska bygga 50 procent av alla våra projekt med trästomme vilket vi gör i detta projekt. Från platta

Hur utformas lägenheterna?

på mark och uppåt består det enbart av trä. Stra-

- Lägenheterna blir funktionella med smarta plan-

tegin ska få fler att bygga i trä, både kommunens

lösningar om 1–5 rum och kök. Lägenheterna

bolag och byggindustrin i övrigt.

Inflyttning beräknas ske våren/sommaren 2019.

är genomgående och alla har utsikt mot inner-

BYGGKONSTRUKTÖR

PEHRSCO Ingenjörer inom teknik och miljö www.pehrsco.se

64

| www.branschaktuellt.se

Din VS-installatör i Växjö Vi utför installationerna för VS i Kv Arken. Assemblin VS AB 010 - 472 60 00 www.assemblin.com


Bildkälla: Veidekke “Vi är stolta över att få vara med och utveckla Borstahusen. Byn är unik, tillfället är unikt och man kan bara gratulera de som flyttar in på en av Skånes charmigaste adresser.”

VEIDEKKE BYGGER I NYTT KVARTER I april togs spadtaget för Veidekke

den övriga bebyggelsen i byn.

av de argument som attraherar. Självklart har

Bostads projekt i Borstahusen som ska

- Vi är stolta över att få vara med och utveckla

även läget i sig en viktig roll. Arkitektfirman som

bli totalt 37 nya moderna lägenheter i ett

Borstahusen. Byn är unik, tillfället är unikt och

anlitats för projektet är den danska firman Vil-

nytt kvarter i byn.

man kan bara gratulera de som flyttar in på en

helm Lauritzen som även ritat tidigare etapper

av Skånes charmigaste adresser, säger pro-

för Veidekke.

Lägenheterna är den tredje och sista etappen

jektutvecklare Tony Petäja.

av Veidekkes projekt i byn. Ambitionen har varit att arbeta med en arkitektur som passar med

Planlösning, balkonger och uteplatser är några

VI UTFÖR VS INSTALLATIONERNA PÅ

Borstahusen Etapp 3 Vi är stolta över att installera VS för Veidekke. VS LANDSKRONA TEL 0418-44 68 80 WWW.BRAVIDA.SE

www.branschaktuellt.se | 65


BOSTAD

SKOGLUNDS BYGGER LÄGENHETER MED SKI IN/ OUT LÄGE I KLÄPPEN SKI RESORT Text av Myrna Whitaker Bildkälla: Skoglunds Bygg

I Kläppen bygger Skoglunds Bygg Brf Fjällviolinen och Brf Fjällsip-

marken lutar en hel del. När vi började med markarbetena så framkom det

pan med totalt 24 stycken bostadsrättslägenheter med ett unikt

att marken hade ganska dålig beskaffenhet, med blandade massor och

Ski In/ out läge. Byggstarten gick i våras med planerad inflyttning

mycket organiskt material vilket vi fick byta ut. Den stora utmaningen är att

under vintersäsongen 2017/18.

byggperioden i fjällmiljö är kort mellan vintrarna och då skall vi hinna bygga utsidan på husen fullt färdigt så man hinner göra temperaturkänsliga arbeten

Hur ser tidplanen ut för Fjällviolen?

så som målning av utsidan innan det blir för kallt.

Tidplanen är att vi började med markarbetena så fort skidsäsongen tog slut i våras sista veckan i april och vi ska vara färdiga med huset så att ägarna ska

På vilket sätt är lägenheterna inspirerade från den nordiska fjällmiljön?

kunna flytta in innan julen 2017. Grundläggningen började vi med i mitten på

I kök/allrummet är väggarna av träpanel och det är en öppen spis där. I

juni. Väggblocks-, mellanbjälklags- och takmontage började i början på juli

fjällviolen har man utsikt mot slalombacken. I badrummet så är det en bastu.

och blev färdigt i slutet på augusti för hela huset.

Alla lägenheter har en balkong så man får kontakt med fjällmiljön.

Nu håller vi på med invändiga ytskiktsarbeten, målning, plattsättning, pa-

Hur har samarbetet fungerat med andra inblandande?

nelmontage, bastubyggnation och golvarbeten samt installationsarbeten.

Samarbetet har fungerat bra mellan alla parter vilket är ett måste när vi arbe-

Kommande arbeten är rumskompletteringar och listningsarbeten, säger Pär

tar under tidspress och i fjällmiljö med långa avstånd.

Änges på Skoglunds bygg. Hur ser tidplanen ut för Fjällsippan? Tidplanen är att vi började med markarbetena så fort skidsäsongen tog slut i våras sista veckan i april och vi skall vara färdiga med huset så att ägarna skall kunna flytta in i början på december-2017. Grundläggningen började vi med i mitten på juni. I början av aug började vi montera moduler som detta hus byggs av och huset blev färdigt i mitten på oktober. Har det förekommit några utmaningar? Utmaningen har varit att vi bygger precis intill en slalombacke vilket gör att

66

| www.branschaktuellt.se


Bildkälla: Rydlers Bygg

RYDLERS BYGG BYGGER I VÄSTRA BODARNA Uppe på en kulle med ekar och omgärdad

Verksamhet har bedrivits i fastigheten fram till bör-

Lägenheterna i föreningen kommer att finnas i två

av stengärdsgårdar och med utsikt över

jan av 2000-talet men alltsedan dess har byggna-

till fyra rum och kök i storlekarna 55 till 110 kvm.

sjön Mjörn, ligger Mangårdsbyggnaden till

den stått öde och tom. Något som det blir änd-

Alla lägenheter kommer att ha generösa altaner

det som tidigare gick under namnet Moss-

ring på. Inom ett par år kommer Mossbergska

eller balkonger. Allt detta på bara några minuters

bergska Friluftsskolan. Hästen 2016 startade

åter sjuda av ljud.

promenadavstånd från sjön Mjörn.

Här byggs det nämligen 29 bostadsrätter – va-

Västra Bodarna ligger på cykelavstånd från café-

rav 13 i huvudbyggnaden som ska genomgå en

staden Alingsås och med tåg tar man sig till Gö-

Mangårdsskolan är en byggnad som efter arvet

omfattande renovering. Runt om densamma ska

teborg på ca 35 minuter. Det lilla samhället kan

av apotekaren Fredrik Mossberg (1850–1916)

fyra nya byggnader i harmonierande stil uppföras,

också erbjuda dagis, skola (årskurs 0–6) samt ett

uppfördes för att ge vård barn och unga på den

vilka totalt kommer att inrymma 16 lägenheter till-

rikt idrotts- och föreningsliv.

tiden. Byggnaden, som är i nationalromantisk stil,

sammans.

byggnationen av Rydlers Bygg projekt av 29 bostadsrätter.

ritade av arkitekten Arvid Fuhre (1855–1959) och stod färdig 1927.

Riv & Transport AB

Jens Brandt 0708 - 55 37 56

• Rivning • Betonghåltagning • Sanering • Maskintransporter • Containertransporter

Björkvägen 6 441 92 Alingsås e-post: jens@brandtriv.se

www.branschaktuellt.se | 67


BOSTAD

Bildkälla: Skoglunds Bygg

BYGGSTART FÖR KVARTERET LÅGAN I VÄXJÖ Nu har startskottet gått för bygget av kvarteret Lågan i centrala

- Växjö är en expansiv region som växer med drygt 1 000 invånare per år.

Växjö. De 152 lägenheterna som ska byggas är Sernekes första

Givetvis ska vi vara med i detta och bygga för det framtida Växjö. Serneke

projekt i staden.

bygger nu en organisation för att expandera i regionen och ta sig an framtida projekt, säger Stefan Blomkvist.

På uppdrag av Brf Linnégatan Lågan och Brf Norrtullsgatan Lågan ska Serneke i två etapper uppföra lägenheter under projektnamnet ”Porten till staden”. Projektet är utvecklat av Scanprop Development AB. Styrelsen i Brf Norrtullsgatan Lågan har nu fattat beslut om att lämna startbesked till Serneke Bygg för att uppföra etapp I i kv Lågan Växjö. - Vi på Serneke har legat i startblocken ett tag och nu när startskottet går så är det full fart som gäller. Lågan är vårt instegsprojekt i Växjöregionen och vi ser verkligen fram emot att få komma igång. Detaljprojekteringen har pågått sedan hösten 2016 och är nyligen färdigställd. Nu avropar vi våra beställ-

ELIT

Vi utför el-, tele-, data- och säkerhetsinstallationer på kv. Lågan.

ningar och förbereder för att etablera vår Växjöpersonal på byggarbetsplatsen vilket alla längtat efter, säger Viktor Nagenius arbetschef på Serneke.

www.elit-syd.se

MER PER METER www.metrisk.se

68

| www.branschaktuellt.se


Bildkälla: Yllefabriken

INDUSTRIFASTIGHET FÅR NYTT LIV Text av Myrna Whitaker Yllefabriken är ett fastighetsprojekt i Norrköping som är ett samar-

- Inför omvandlingen av Yllefabriken har det gjorts en kulturhistorisk invente-

bete mellan Hyresbostäder i Norrköping, Heimstaden Investment

ring. Stora delar av fabrikens konstruktion bevaras som golv, väggar och tak

AB och Ståhl Invest i Norrköping AB och ägs av det gemensamma

återbrukas. Det som inte går att återbruka har vi säkerställt att det gått vidare

fastighetsbolaget Gamlebro AB.

till andra nyttor, avslutar Löfgren.

- Att samverka med privata aktörer för att utveckla staden är unikt i sig, säger

Fakta

Lars Löfgren, marknadschef på Hyresbostäder.

Fastighetens byggår: 1905–1944 Boendeform: hyresrätter och bostadsrätter

Yllefabriken har ett unikt läge precis intill Strömmen, industrilandskapet, uni-

Preliminär första inflyttning etapp 1: våren 2019

versitetet och centrala Norrköping.

Preliminär byggstart etapp 2 (tillbyggnad): 2018

- Byggnaden förvandlas från en gammal industrifastighet till en kombination av både bostadsrätter, hyresrätter och lokaler. Lägenheterna kommer ha cirka 4,5 meter i takhöjd. I de nedre våningsplanen kommer det att finnas kontor och kommersiella ytor. I projektet har vi verkligen jobbat med destinationstänk. För tre veckor sedan hade Gamlebro ett ”bosläpp” där man bjöd in intressenterna till visning. - Det gick över förväntan och vi hade nästan 2 000 besökare. Några dagar senare startade försäljningen av bostadsrätterna. Det tog cirka ett dygn innan mäklaren ringde och sa att alla lägenheterna var tecknade.

Allt inom byggnadsplåtslageri, svets, och smidesarbeten.

Projektet genomsyras av ett modernt hållbarhetstänk. www.branschaktuellt.se | 69


BOSTAD

Bildkälla: Aros Bostad. Arkitekt: Reierstam Arkitektur

HÄR ÄR FLER LÄGENHETER PÅ GÅNG I ROSENDAL Text av Myrna Whitaker I den nya stadsdelen Rosendal bygger Aros

ytor för både ungdomar och vuxna varvas med

ger mellan 30 och 40 kvm. En stor del av ettorna

Bostad 160 lägenheter, från välplanerade

parkområden.

har en generös takhöjd över fyra meter. Det är en

loftlägenheter med en takhöjd på över fyra

- Rosendal kommer bli en ny egen stadsdel som

väldigt fin studiokänsla med ett sovloft i ståhöjd.

meter till lägenheter och takvåningar med

ligger en kort cykeltur från stadskärnan, i linje med

generösa balkonger och terrasser.

Sveriges främsta kunskapstråk; Uppsala univer-

Hur ser tidplanen ut?

sitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Akade-

Vi säljstartade våren 2016 och markarbetena

- Rosendal är ett utbyggnadsområde i södra de-

miska sjukhuset. Tennisarenan USIF attraherar

startade i slutet av 2016. I dagsläget håller vi på

len av Uppsala. Här är vi med och utvecklar en ny

verkligen vår aktiva kundgrupp. Andra fördelar är

med stomresning. Inflyttningen beräknas ske un-

hållbar stadsdel genom projektet K57 som ligger

att lägenheterna ligger intill Stadsskogen som har

der hösten 2018. Allt går enligt tidplan.

i den andra etappen av tre, där vi på Aros Bostad

mängder av möjligheter för ute- och friluftsliv. Hur har samarbetet fungerat?

är sist ut. Att vi är sist ut ser vi som en stor fördel eftersom när våra kunder flyttar in så slipper de

Lägenheterna blir moderna och funktionella med

Det görs ett väldigt gediget och omfattande arbe-

byggarbetsplatser som grannar, säger Ulrika Ja-

smarta planlösningar om 1–5 rum och kök. Hög

te när man väljer totalentreprenör. I dag så är det

kobsson, försäljningschef på Aros Bostad.

standard och generös utrustning ger goda förut-

en tuffare marknad vilket innebär att man måste

sättningar till ett personligt boende med elegans

jobba hårdare för att hitta goda samarbeten. Vi

Området erbjuder en mix av bostäder, butiker,

och genomtänkta detaljer.

är väldigt nöjda med Erlandsson Bygg. Miljö och

restauranger och service. I närheten av tennisa-

- Projektet innefattar 160 lägenheter och av dom

hållbarhet är en prioriterad fråga för Erlandsson

renan USIF planeras det för en aktivitetspark där

består cirka 70 procent av ettor och tvåor som lig-

och även för oss på Aros Bostad.

70

| www.branschaktuellt.se


• LÅNGSIKTIGA RELATIONER • BRED KOMPETENS • GEOGRAFISK TILLGÄNGLIGHET

www.erlandssonbygg.se

vi utvecklar den urbana miljön tillsammans med bostadsutvecklare, fastighetsbolag och ideella organisationer över hela Sverige www.reierstam.se

www.branschaktuellt.se | 71


BOSTAD

Bildkälla: Interoc

NYA BOSTÄDER MED BÄTTRE ARKITEKTUR I STENINGE SLOTTSBY Text av Myrna Whitaker Under de kommande åren kommer en rad

och design som är av senaste snitt.

byggföretag och husproducenter att bygga

- Området där bostäderna byggs ligger i en kul-

hus i Steninge Slottsby, både villor, rad-

turhistorisk slottsmiljö vid Steninge Slott i Sig-

hus och lägenheter. Till våren byggstartar

tuna vilket har varit en viktig utgångspunkt i ut-

Interoc produktionen av totalt 85 bostäder

formningen av husen. Vi åkte bland annat ner till

med inspiration från trädgårdsstadens

Hampstead gardens i London som är ett typiskt

filosofi.

”English Town house” område. Detta inspirerade oss till portarna som används i projektet.

- Bygget består av tre olika etapper. Den första startar vi våren 2018, den andra efter somma-

Stor kraft läggs på att förstärka närheten till ute

ren och den tredje hösten 2018. Samtliga etap-

och inne, materialval och trädgård.

per beräknas vara klara för inflyttning årsskiftet

- Målgruppen är framförallt stockholmarna som

2019/20, säger Tom Lerndal, affärsområdeschef

längtar till landet och det som erbjuds som bland

på Interoc.

annat, marina, ridning, bad och natur. Här får man lite mer för pengarna. Vi tror den här målgruppen

Bildkälla: Interoc

Området som Interoc utvecklar kallas ”Väster-

gillar konceptet att bo bra, nära till naturen och

gård Tun 4”. Det kommer bli en variation av bo-

Stockholm. Ett rikare liv med lite mer pengar i

städer som omfattar villor, radhus och parhus.

plånboken, avslutar Tom Lerndal.

Husen andas historia men med material, teknik 72

| www.branschaktuellt.se


Bildkälla: Interoc

Bildkälla: Interoc

Stockholmsbaserade Rex+ Arkitektbyrå har

- Vi är stolta till att medverka till hus som är om-

miljer till pensionärer. Dessutom blir allt fler blir mer

fått uppdraget att utforma husen i området

sorgsfullt gestaltade med tanke på den bygghets

och mer angelägna om att bo nära naturen. Här

Västergård.

som råder. Vi har vävt ihop husen med trädgårds-

finns ett otroligt utbud av aktiviteter, fiske, båtliv,

arrangemang som pergolalösningar och om-

ridning, och natur. Här har alla en köksträdgård

- Vi har skapat både radhus och parhus i Väster-

sorgsfullt utformade entrédörrar. Här finns inga

med möjlighet till ett minisjälvhushåll om man vill.

gård. Genomgående har vi lagt stor omsorg på

vita väggar, istället har allt fått färg vilket ger direkt

Det är ett humanistiskt boende, kan man säga.

material, detaljer och hantverk. Vi arbetar med

stämning och harmoni. Det är ett lockande lantligt

material som är nära naturen och har lång livs-

sammanhang där vi valt att göra hus som är lite

- Mitt mål är alltid att försöka göra hus som inne-

längd; inomhus är det tidlösa val som trä, klinker

romantiska. Vi värnar om tanken om trädgårds-

håller många detaljer som man inte upptäcker på

och sten, säger Olle Rex, arkitekt och delägare på

staden. Det finns mycket för ögat att fastna på.

en gång. Kanske finns det någon fiffig detalj som

Rex+ Arkitektbyrå.

man upptäcker efter flera år, avslutar Olle Rex. Vilka tror du flyttar till Västergård?

Visionen har varit tydligt i projektet där trädgårds-

- Den här typen av boende och omgivning är an-

staden är en genomgående faktor i utformningen.

passade till ett aktivt liv för alla åldrar, från barnfa-

www.branschaktuellt.se | 73


GÖTENEHUS SATSAR PÅ TRÄHUSBYGGANDE

BOSTAD

Text av Myrna Whitaker I södra Karstorp växer ett nytt bostadsområde fram. I området bygger bostadsbolaget Götenehus den nya trästaden Frostaliden, vid foten av berget Billingen i Skövde. De två huskropparna kommer inrymma 48 lägenheter fördelade på sju våningar och kommer därmed bli Skövdes högsta trähus. - Just nu monterar vi kök och gör badrum samt den sista slutfinishen i hus A. Inflyttning kommer ske i mitten av december. Hus B har planerad inflyttning i februari 2018, säger Karolin Strandhag Projektutvecklare på Götenehus. Vi gör klart utvändigt och anlägger parkeringar, trädgård och lekplats. Lägenheterna blir bostadsrätter i form av tvåor, treor och fyror och intresset har varit stort. Götenehus har byggt trähus förut, men aldrig så höga. Karolin Strandhag menar att projektet bland annat är ett strategiskt val för att ta sig in på marknaden ytterligare. - Vi har även goda samarbetspartner i projektet genom Moelven Bildkälla: Götenehus

och Novab som är mycket duktiga på denna typen av byggnationer, säger Karolin Strandhag.

TÖREBO DA L IMTRÄ

Trä8 bygger framtidens Sverige Frostaliden i Skövde blir en av Sveriges största stadsdelar i trä och vi på Moelven Töreboda är stolta över att vara en del av det sammanhanget. Här bygger Götenehus två sjuvåningshus med vårt klimatsmarta egenutvecklade byggsystem Trä8. Det är ett effektivt sätt att bygga som ger stor frihet åt arkitekten och bra inomhusmiljö åt de boende, samtidigt som vi bidrar till att rädda planeten. Med Trä8 bygger vi framtidens Sverige.

Moelven Töreboda AB Box 49, 54521 Töreboda 010 - 12262 00 info.toreboda@moelven.se www.moelven.se

74

| www.branschaktuellt.se


Miljöprofil

betat med Götenehus tidigare, dessutom har vi

NOVAB:s vision handlar delvis om att vara med

- Att öka användningen av trä som stomme är

erfarenhet av liknande projekt. Vi har även ett nära

och utveckla byggandet av flerbostadshus i trä.

positivt för klimatet och det sägs aven att männ-

samarbete med Moelven Töreboda som projek-

De arbetar även aktivt för att vara ledande inom

iskor som mår fysiskt bättre i trähus än i betong-

terar och levererar trästommar, säger Per-Axel

deras tidigare nischade områden som lantbruks-

hus. Dessutom skapar vi tillväxt inom regionen

Brånfelt produktionsansvarig på NOVAB.

områden, men även sport- och industrianlägg-

samtidigt som vi kan ta vara på skogsråvaran som finns i Sverige, säger Karolin Strandhag.

ningar. Utmaningar som förekommer när det byggs flerbostadshus i trä är många enligt Per-Axel Brån-

Projektets tydliga miljöprofil återfinns även i andra

felt. Det handlar bland annat om ljud- och brand-

detaljer, bland annat så återanvänder Götenehus

krav samt grundläggningen som får annorlunda

allt spillmaterial genom sin egna brikettfabrik som

egenskaper med lastberäkningar på grund av sin

i sin tur går till ett fjärrvärmeverk så att det därefter

lätta vikt gentemot de så kallade ”betonghusen”.

återgår till värme.

- En annan utmaning under själva byggtiden är

- Väggarna byggs i vår fabrik i Götene och den

att montera och samtidigt skydda mot vind och

bärande stommen är från Moelven i Töreboda. I

väder, då trä är ett lite känsligare material, säger

fabriken i Götene tar vi hand om spillmaterial och

Per-Axel Brånfelt.

flisar det till träspån som sedan blir till briketter för exempelvis fjärrvärmeverk, avslutar Karolin

På NOVAB har de erfarenhet av att bygga fler-

Strandhag

bostadshus i trä och de har även erfarenhet från övriga, större projekt med att arbeta med limträ-

NOVAB

stommar. Det är vad som gör dem unika menar Per-Axel Brånfelt. På NOVAB är de även aktiva i

NOVAB har lång erfarenhet av totalentreprenader.

frågor kring miljö.

De har fokus på byggnader inom flera områden

- Vi tycker det är ytterst viktigt att man arbetar ak-

som lantbruksbyggnader, sport- och industri-

tivt för en bättre miljö och då passar inriktningen

byggnader samt flerbostadshus i trä.

på just trähus mycket bra. Flerbostadshus i trä blir

- Götenehus kontaktade oss eftersom de skulle

alltmer intressant eftersom det i allmänhet fokuse-

bygga ett flerbostadshus i trä. Novab har samar-

ras på bättre miljö och minskat koldioxidutsläpp.

Bildkälla: Götenehus

www.branschaktuellt.se | 75


BOSTAD Det är totalt fem trapphus (A-E) som renoveras. Just nu håller man på med trapphus C. Två trapphus är klara och två är kvar. Alla hyresgäster har blivit erbjudna ett evakueringsboende. - Evakueringslägenheterna ligger i samma hus vilket har uppskattats. I samband med renoveringen får alla även en säkerhetsdörr och sen har de även fått välja om de vill ha ett nytt kök mot en hyreshöjning vilket relativt många Bildkälla: Lundbergs

STOR RENOVERING AV HÖGHUS PÅ SÖDRA HERRHAGEN Text av Myrna Whitaker

valt, avslutar Nordholm. Renoveringen startade i januari 2017 och beräknas vara klar i slutet av juli 2018. Därefter kommer det pågå efterarbeten med byte av hissarna samt nytt låssystem. Arnessons Betongborrning Arnessons Betongborrning är en av Sveriges största hål- och rivningsentrepenörer med stark förankring i Värmland och Närke-regionen men med

Kvarteret Glasberget är ett höghus beläget på södra Herrhagen med

uppdrag i hela norden. Företagets kärnverksamhet är koncentrerad till att

utsikt över Karlstads yttre och inre hamn. - Huset är byggt 1970 och

borra hål i betong, både cirkelformade och kvadratiska hål. Inom detta om-

det har funnits ett behov av renovering som förelegat sedan en tid

råde har de 40 års erfarenhet.

tillbaka, berättar Anna Nordholm, förvaltare på Lundbergs. - I Projektet Glashuset innebär uppdraget total lättrivning i fastigheten och Det är en omfattande ROT-renovering som pågår på södra Herrhagen.

asbestsanering. Vi har haft ett mångårigt samarbete med både Peab och

Fastigheten som omfattar 117 lägenheter kommer få nya badrum, stam-

Lundbergs. Vi har haft tät och kontakt och ett gott samarbete i tidigare pro-

mar, värmesystem, ventilationssystem och fläktar i köket mm.

jekt, vilket också är en orsak till att vi får nya uppdrag.

- Huset är byggt 1970 med en äldre standard. Vi hade bland annat problem med vattenskador pga. bristande tätskikt i badrum så badrumrenovering

Arnessons Betongborrning AB startades år 1979 och har sedan dess ser-

var väldigt aktuell. I samband med badrumrenoveringen har man även valt

vat kunder runt om i hela Värmland med tjänster inom håltagning och de-

att förändra planlösningen.

molering. Företaget har expanderat över åren och har idag tre dotterbolag.

76

| www.branschaktuellt.se


sju våningar och sammanlagt 17 lägenheter fördelade på tvåor, treor och fyror. - I och med att vi bygger ett nytt och modernt hus bland befintlig bebyggelse så förekommer det givetvis flera svårigheter. Vi har haft långa diskussioner med arkitekten om att få fram ett hus som smälter in i stadsbilden samtidigt som det ser modernt ut och tar hänsyn till platsens historiska värde som man kan läsa om på arbetsplatsen. Samtliga lägenheter har utsikt över Bäveån med balkong i söderläge. Flertalet lägenheter är dessutom utrustade med extra stora balkonger. De översta takvåningarna har terrasser med en utsikt över betydande delar av Uddevalla. Bildkälla: Götenehus

GÖTENEHUS BYGGER NYTT I UDDEVALLA

- Det är ett geografiskt drömläge. Huset ligger centralt och precis intill Bäveån som rinner genom hela Uddevalla och mynnar ut på Västkusten. Att hitta ett sådant nyproduktionsprojekt är unikt oavsett vilken stad man kommer till.

I våras satte Götenehus den första spaden

de verkligen uppskattar att vi gör något bra av

Samarbetet förklarar Jonas som mycket gott.

i marken för byggnationen av den för första

tomten. Ett bättre läge för bostäder i centrala

- Samarbetet ihop med Peab har fungerat allde-

etappen av Kvarteret Åberg. Inflyttning är

Uddevalla är svårt att hitta, säger Jonas Friis-Liby,

les utmärkt. Peab är jätteduktiga så det är alltid

planerad till juni 2018.

projektutvecklare på Götenehus.

kul att få jobba ihop. Vid andra tillfällen har vi byggt för dom och då lägenheter i två plan. Det

- Läget där huset byggs har tidigare bara varit

Det aktuella byggprojektet gäller fastigheten med

är kul att få ge tillbaka, avslutar Friis-Liby.

en tom yta. Vi får höra från Uddevallaborna att

adress Norra Hamngatan. Huset kommer att ha

Text av Myrna Whitaker

www.branschaktuellt.se | 77


BOSTAD

Bildkälla: Tobin Properties

TOBIN PROPERTIES BYGGER I SUNDBYBERG Text av Myrna Whitaker I Sundbyberg utvecklar Tobin Properties sitt tredje bostadsprojekt

yogan.

med ett 170-tal omsorgsfullt designade bostäder. Etapp A och B är

- I vår produktframtagning utgår vi från slutkunden. Våra bostäder innehåller

färdigställda och inflyttade sedan ett tag tillbaka. Etapp C är den

en del features som är det lilla extra. Generellt handlar det om större föns-

tredje etappen av fyra och inflyttning beräknas ske under 2019.

terpartier för ett härligt ljusinsläpp. Det handlar om att vi bygger med vattenburen golvvärmesystem, vi har ett ytskikt med högre standard i entrén,

Rio är ett bostadshus som är byggt för att skapa en balans mellan sociala

badrum och kök, berättar Jami Ghofranifar, projektchef på Tobin Properties.

möten och den privata bostadens lugn. På bottenplan finns en övernattningslägenhet för gäster, som även kan användas till kalaset, bokcirkeln och

78

| www.branschaktuellt.se

Högst upp på huset ligger en gemensam grönskande takterrass med grill


och orangeri. RIO Sundbyberg är framtaget i nära samarbete med ett starkt

Schaktmiljö AB är ett entreprenadföretag med rötterna i Värmland som

team som har skapat många inspirerade miljöer i Stockholms restaurang-,

sedan 7 år har huvudverksamheten och huvudkontoret i Stockholm. - Vi

butiks och bostadsvärld.

utför alla typen av markarbeten, men vår styrka ligger ligger i grundlägg-

- Vi jobbar med prisbelönta arkitektfirman Dinell Johansson och land-

ningar och ny exploateringar.

skapsarkitekten Johan Paju som vi har jättebra samarbeten med. Har det förekommit några utmaningar i projektet Rio? - På bottenvåningen i Rio så kommer det bli en hel kommersiell våning.

I projektet Rio har det förekommit utmaningar. Utmaningen ligger i att vi

Vi har ännu inte bestämt vilka hyresgäster det blir, men ambitionen är att

grundlägger i ett tätbebyggt område med byggnader på 3 av 4 sidor, det

etablera en härlig restaurang med uteservering vid Lilla Torg för att bidra till

närmaste enbart 30cm ifrån. Den andra utmaningen handlar om att det

en levande stadsmiljö, avslutar Ghofranifar.

är ett komplext cityprojekt där logistiken måste vara ”on point” hela tiden.

Schaktmiljö

Hur har samarbetet fungerat?

I projektet Rio i Sundbyberg har man anlitat Schaktmiljö AB som mar-

Eftersom vi har fått göra två av tre etapper tyder det på att kunden är nöjd

kentreprenör. - Eftersom vi har utfört två etapper av tre så verkar det

med vårt arbete. Det som skiljer oss från våra konkurrenter är att vi är

som att kunden är nöjd med vårt arbete, säger Ola Björk, platschef på

ett medelstort företag som fortfarande jobbar med hjärtat och alltid sätter

Schaktmiljö.

kunden i fokus. Det kan lätt försvinna hos stora företag, avslutar Björk.

Vi är ett Di Gasellföretag

Den kompletta markentreprenören

Vi har mångårig yrkesvana och tillsammans har vi stor erfarenhet av projekt i alla storlekar – från husdräneringar till komplexa totalentreprenader Exempel på våra tjänster och arbetsområden:  Total- och generalentreprenader; mark och grundläggning  Markexploatering  Bergarbeten  Finplaneringar  Grundläggningsarbeten  Asfaltarbeten  Stenarbeten

     

Plattläggning VA-arbeten Betongarbeten Uthyrning av entreprenadmaskiner Pålning Spont

2016

2017

info@schaktmiljo.se | 0730-604907

www.branschaktuellt.se | 79


BOSTAD

LORENTZON BYGGER I EXPANSIVA SKÖVDE Text av Myrna Whitaker

Bildkälla: Lorentzon

På kvarteret Rönnen 2 & Rönnen 8 i Skövde bygger Lorentzon

- Vi började bygga i februari 2017 och vi beräknar att ombyggnationen ska

Rönnen AB 42 hyreslägenheter. Bostäder i centrala Skövde är en

vara klar till årsskiftet 2017/18 och nybyggnationen till årsskiftet 2018/19. I

förutsättning för att Skövde ska kunna växa som centralort.

dagsläget reser man stommen på nybygget och färdigställer i ombyggnationen.

- Vi ser detta som ett mycket bra tillfälle att få till ett centralt & attraktivt bo-

Hur har samarbetet fungerat?

ende. Det kommer bli ett riktigt genomarbetat byggmästarhus med en hög

- Vi har haft tidigare samarbeten så det har fungerat jättebra. Vi arbetar i

nivå på material och kvalité, säger Fredrik Johansson, fastighetsförvaltare

största möjliga mån med lokala eller närliggande företag och leverantörer

på Lorentzon.

för att på så vis undvika långa transportsträckor och gynna närområdet, avslutar Johansson.

Var bygger ni lägenheterna? - Vasastaden som ligger precis söder om Centrum är en äldre stadsdel och däremellan bygger vi kvarteret Rönnen som består av 28 lägenheter. På tomten har det tidigare legat en tingsrätt. Vem kommer flytta hit? - Jag tror målgruppen kommer bestå av par i övre medelåldern. Projektet är delvis ombyggnation och nybyggnation. I nybyggnationen blir lägenheter funktionella om 1,5 rok till 4 rok. I ombyggnationen är det allt från 1 rok - 6 rok. Totalt blir det 42 lägenheter. Hur ser tidplanen ut?

Vi är med och skapar Rönnen Assemblin utför elinstallationerna i projekt Rönnen, Skövde. Assemblin El AB, Batterivägen 11, Skövde 010-472 60 00, www.assemblin.com

80

| www.branschaktuellt.se


Bildkälla: Lomar Arkitekter

MIDROC UTVECKLAR BOSTADSHUS I SOLNA Text av Myrna Whitaker Midroc utvecklar ett nytt bostadshus med

kvällssol på sina balkonger och uteplatser, varav

idrottsplatserna. Det är också närhet till flera av

23 lägenheter nära centrum i Solna men

många med fantastisk utsikt över takåsarna. I

Sveriges största köpcenter, så som Mall of Scan-

med grönska ända in på knuten. Med

anslutning till entrén finns även parkeringsmöjlig-

dinavia och Kisa Centrum. Till Karolinska Sjukhu-

närheten till både service och kommuni-

heter.

set och Astrid Lindgrens barnsjukhus kommer

kationer, erbjuder vi ett unikt boende som

man på några få minuter med bil. Här finns även Grannfastigheterna är från olika tidsperioder, där

ett stort utbud av kommunikationsalternativ i form

50-talet är mest tidstypiskt för området. Arkitekt

av både tunnelbana, tvärbana, pendeltåg och

Midroc utvecklar ett nytt bostadshus med 23 lä-

Klas Åkerman från Lomar har valt att hämta sin

bussar.

genheter nära centrum i Solna men med grönska

inspiration till exteriören

ända in på knuten. Med närheten till både service

från just den tidsperio-

och kommunikationer, erbjuder vi ett unikt boen-

den, med moderna til�-

de som förenklar vardagen.

lägg som större fönster

förenklar vardagen.

och större balkonger. Huset blir fyra våningar högt och med vindsvåningar med terrass och milsvid utsikt. Bostäderna

I närområdet finns plats

har 1–4 rum och kök, med högkvalitativa mate-

för rekreation i både

rialval och genomtänkta planlösningar. Samtliga

Hagaparken och Skyt-

lägenheter har balkong, takterrass eller uteplats.

teholmsparken eller på

Flertalet av lägenheterna i Hannebergsparken har

någon av de närliggande

Vi utför betongarbeten, stomentreprenader (stål och prefab betong) stomkompletteringar samt andra snickeriarbeten.

www.plenab.se www.branschaktuellt.se | 81


BOSTAD

Bildkälla: Håkan Markgren Arkitektbyrå

EKSTA BYGGER ENERGIEFFEKTIVA PASSIVHUS Text av Myrna Whitaker Tillsammans skapar flera byggbolag ett

golfbana och fina områden för promenader.

nytt område med totalt 200 bostäder på

- Tölö Ängar är en viktig del i kommunens aktuella

Husen byggs som så kallade passivhus vilket

Tölö Ängar. En bland byggbolagen är Eksta

bostadsförsörjningsplanering och är ett exploa-

innebär att behovet av att tillföra värme är mycket

Bostads som bygger 46 energieffektiva

teringsområde som finns med i kommunens bo-

litet.

hyresrätter som delvis försörjs med solen-

stadspolitiska mål för bostadsbyggande. Det är

- Vi har skruvat till vårt passivhuskoncept så vi är

ergi på taken.

en egen detaljplan som byggs i sex etapper varav

nere i 42 kWh per kvadratmeter och år. Det blir

vi är i den sista etappen. De tidigare etapperna

fjärrvärme från statkraft i kombination med sol-

har Skanska och Sverigehuset byggt ut.

fångare och solceller i syfte att komma ner i den

- På vår fastighet bygger vi två etapper och den första etappen som omfattar 22 lägenheter be-

låga energiförbrukningen.

räknas inflyttningsklar påsken 2018. Den andra

Totalt är det 46 hyresrätter. Lägenheterna är i

etappen med 24 lägenheter beräknas vara in-

markplan och har en egen trädgård.

Samarbetet förklarar Mats Niklasson som gott.

flyttningsklar hösten 2018, säger Mats Niklasson,

- Vi bygger bara hyresrätter till skillnad från Skan-

- Upphandlingsformen är totalentreprenad med

fastighetsutvecklare på Eksta.

ska och Sverigehuset som har byggt mestadels

partneringsamverkan som vi gör ihop med Er-

bostadsrätter och egnahem. Vår målgrupp är

landsson Bygg. Samarbetet i konsortiet som är

Ekstas hyresrätter ligger fint belägna avskilt och

blandad men det är stora lägenheter så vi tänker

ihop med Skanska och Sverigehus har fungerat

lugnt längst in i området med tillgång till natur,

oss en hel del barnfamiljer.

väldigt bra, avslutar Mats Niklasson.

Samarbetspartner & markentreprenör på Tölö ängar www.utetjanst.se

82

| www.branschaktuellt.se


VÄRMLÄNDSKA BOSTÄDER BYGGS AV NYBILDADE KARLSTAD STOCKFALLET INVEST Text av Myrna Whitaker Det nybildade bolaget Karlstad Stockfallet invest AB bygger på Norra Stockfallet i Karlstad. - Den första etappen som omfattar 20 radhusbostäder längs Kolares gata på Norra Stockfallet håller på att avslutas just nu, säger Pål Hansen, vd på Karlstad Stockfallet Invest AB. Den andra etappen som planeras starta inom strax efter nyår kom-

Bildkälla: Huspartner

mer omfatta 18 radhusenheter och tio stycken parhus. - Det pågår full försäljning och i nuläget har vi sålt cirka 17 av 26 bostäder. Första etappen är helst slutsåld och inflyttning start om cirka en månad. Prislappen ligger på mellan 1 845 000 och 1 995 000 kronor och bostäderna är så värmländska de kan bli. De är ritade av Huspartner

Tillverkning och leveranser av hus och stommar till byggprojekt

och produceras av dem i husfabriken i Råda. Samarbetet beskriver Pål Hansen som gott. Vilka kommer bo här? - Jag är lite osäker, men jag tror målgruppen mest är barnfamiljer. Det är väldigt nära naturen vilket är en orsak till att det större målgruppen är barnfamiljer, avlutar Hansen.

www.huspartner.com

054-224 48 10

Gjutning, Betong, Grävmaskiner, Lastbilar & material

Betongvägen 11, Karlstad • 054-53 42 00 • kewab.se

www.tisel.se www.branschaktuellt.se | 83


SKOLA

SKOLA MED STORT PEDAGOGISKT FOKUS BYGGS I BJUV

Illustration: Codesigntbyrå

NCC ska i partneringsamarbete med Bjuvs kommun i Skåne byg-

gisk mångfald och minska volymen av dagvatten.

ga nya Brogårdaskolan i Bjuv. Den nya F-6-skolan får en innovativ

— Det är spännande och byggnadstekniskt utmanande att vara med

gestaltning, där alla ytor kan användas för pedagogisk verksam-

och skapa denna skola, som bygger på ett nytt och innovativt tankesätt

het.

om hur skolan ska arbeta, med en miljö där inlärning och högt pedagogiskt värde står i fokus. Nya Brogårdaskolan kommer att bli en fantastisk

Utformningen av skolan har tagits fram i nära samarbete mellan kom-

skola för barnen i Bjuv, säger Ulf Jönsson, affärschef på NCC Building.

munen, arkitekter och NCC. Skolan är unik då den skapats ”inifrån och ut”, med de pedagogiska behoven i främsta rummet. Alla ytor ska kunna

Markarbeten påbörjades i somras och skolan beräknas vara färdig till

användas för pedagogisk verksamhet och skolans utemiljö erbjuda en

terminsstarten våren 2019.

kompletterande pedagogisk miljö. Dessutom kommer alla klassrum ha nära kontakt med omgivande natur. — Processen fram till en ny skola har varit lång men väldigt viktig, säger Anders Månsson, kommunstyrelsens ordförande i Bjuv. Vi har valt att bygga den utifrån verksamhetens behov och genom hög delaktighet av både pedagoger och elever. På så sätt håller skolan över tid och verksamheten kan använda den på allra bästa sätt. Den nya Brogårdaskolan byggs bredvid en gamla och kommer att ha plats för 470 elever. Byggnaderna byggs som en tredelad huskropp i tegel med mycket dagsljus inomhus och undervisningsytor i norrläge. Takvegetation bidrar till en mjuk övergång mellan byggnad och landskap och påverkar den lokala miljön positivt genom att både bibehålla biolo-

WWW.SYDEL.NU

Vi utgår från ett helhetsperspektiv med fokus på hur vi uppnår bästa slutresultat. Vi finns i Helsingborg, Malmö och Säffle. 84

| www.branschaktuellt.se


CENTRALA VALLENTUNA UTVECKLAS MED SMÅSTADEN SOM FÖREBILD I slutet av 2016 började Vallentuna kommun bygga en förskola i det nya bostadsområdet Åby ängar. - Förskolan började byggas i slutet av 2016 och slutbesiktning sker i slutet av november. Verksamheten beräknas öppna under vårterminen 2018, säger Magnus Hansson, projektledare på Vallentuna kommun. Förskolan kommer att ha 6 avdelningar med plats för totalt 100 barn.

Bildkälla: Vallentuna kommun

Förskolan kommer att ha ett eget tillagningskök. - Målet är att förskolan ska få funktionella lokaler och utemiljö som stimulerar och uppmuntrar barn till nyfiket lärande och utveckling. Både lokaler och utemiljön ska utformas med trygghet som ledord. Centrala Vallentuna utvecklas med småstaden som förebild. Öster om järnvägsspåret kommer en helt ny stadskärna att växa fram med nya bostäder vid Tellusområdet och upp mot Vallentuna idrottsplats. - I och med den exploatering som sker i Vallentuna behövs också nya förskoleplatser som kompletterar de befintliga förskolorna. Därför byg-

Ansvariga för detaljprojekteringen av Åby Ängar förskola i Vallentuna Tel 08-6226870 | info@storesund.nu | www.storesund.nu

ger vi den här nya förskolan, avslutar Magnus Hansson.

Vi är markentreprenör för den nya förskolan www.globalmark.se

AKTUELLT

BRANSCH

SURFA IN PÅ BRANSCHAKTUELLT.SE OCH HÅLL DIG UPPDATERAD MED DE SENASTE BYGGNYHETERNA

www.branschaktuellt.se | 85


SKOLA

NCC BYGGER SKOLA I FLEN Text av Myrna Whitaker NCC bygger ny modern grundskola för årskurserna 5–6 i Flen.

upp ett förtroende för varandra. Det är en viktig förutsättning för att det ska

Skolan byggs i direkt anslutning till befintligt Bildningscentrum och

bli bra.

blir det första nya skolbygget i kommunen på många år. Ordern från Flens Kommunfastigheter är värd ca 140 MSEK.

Projektet utförs i partnering där alla inblandade aktörer gemensamt planerar och projekterar. NCC kom in i ett tidigt skede vilket inneburit en effektiv

- En grundtanke med den här skolan är att få integration i samhället. Flen

projektering.

är en invandrartät kommun och då är det lätt att det blir segregation, därför

- Jag är övertygad om att man får en bättre produkt när både byggaren,

väljer man att bygga den här skolan för att främja integrationen och för att få

brukaren och slutkunden får vara med att tycka och tänka, avslutar Jonas

en positiv skolutveckling i Flen, säger Jonas Bergström, projektledare NCC.

Bergström.

Skolan planeras för 600 elever från förskoleklass till sjätte klass med fyra

Markarbeten påbörjades i månadsskiftet november/december och skolan

parallella klasser i varje årskurs. Byggnaden, som får tegelfasad med detaljer

kommer stå färdig till höstterminen 2018.

i plåt, uppförs i suterräng och omfattar ca 6 000 kvadratmeter. Den kommer bestå av tre delar som binds samman av ett runt trapphus i mitten. Stora glaspartier öppnar upp mot skolgården för att släppa in mycket dagsljus. Utformningen av skolgården kommer att anpassas till utomhuslek och utomhuspedagogik. NCC har tidigare utfört projekt åt FKAB och Jonas Bergström beskriver samarbetet som gott. - Samarbetet med FKAB har fungerat fantastiskt bra. Det är en liten organisation och kommun men som använder sina resurser väl, är beslutsmässiga och jobbar på ett bra sätt. Vi har samarbetat i tidigare projekt och har byggt

86

| www.branschaktuellt.se


GMV - Din leverantör av hissar och hisskomponenter

Öka tillgängligheten patentsökt lösning som även klarar utbyte av befintliga skruvhissar

LaSTHiSS & BiLHiSS

HOMe LifTTM Idealisk i privatbostad eller allmän fastighet vid nybyggnation eller existerande fastighet. www.gmv.se/homelift

Stabilt drivsystem men lättviktskonstruktion www.gmv.se/bilhissar & www.gmv.se/lasthissar

pROViSiONTM

Big SpaceTM

Aggregat och elstyrning för modernisering. Läs mer på: www.gmv.se/provision

M

S

GMV Sweden AB

T

S Y S TE

Skrädarsytt hissystem som öppnar fastigheten för alla www.gmv.se/bigspace

Tel. 0472 - 456 00

www.gmv.se www.branschaktuellt.se | 87

LI F


SKOLA

Bildkälla: Futurum Fastigheter

GUMAELIUSSKOLAN BYGGS UT FÖR ATT DUBBLA ELEVANTALET Gumaeliusskolan i Örebro har idag ca 560

I den nya tillkommande husdel C (ca 2500 m2

elevuppehållsytor samt lärararbetsrum. På våning

elever och ett 50 tal i personalen. Skolan

fördelat på två våningsplan exklusive fläktrum)

2 trappor inrättas nytt fläktrum som försörjer den

skall expandera för att kunna ta emot

kommer ett storkök byggas på bottenvåningen

nybygga delen och delar av befintlig husdel B.

150–180 elever till under nästkommande år

som skall kunna tillaga 800 portioner mat. Maten

Skolans paviljong ingår även i ROT-renoveringen.

och öka personalantalet till ett åttiotal.

skall kunna serveras i två till tre omgångar för sko-

Till paviljongen flyttas bildsalar, keramiksal samt

lan elever i nybyggd restaurang.

bibliotek.

6500 m2 fördelat på fyra våningsplan (exklusive

Restaurangen skall även kunna nyttjas som aula,

Gumaeliusskolan Adress: Folkungagatan 25–29

kallvind). I den delen av skolan finns lärosalar, NO-

restaurangen är därför försedd med en scen,

Yta: ca 9000 m² Ansvarig projektledare: Stefan

salar, musiksal, trä/metallslöjd, textilslöjd, hem-

mörkläggningsgardiner samt projektor och pro-

Selander Vid Gumaeliusskolan, Vitsippan 2 i Öre-

kunskap, elevcafé, lärarpausrum, skolsköterska,

jektorduk. Ny hiss anordnas i anslutning till ny

bro, skall en ROT-renovering genomföras på be-

syokonsulent, kurator, rektorsexpedition, lärarar-

entré.

fintlig husdel A och B. Befintlig husdel C rivs och

ROT-renovering av husdel A och B omfattar ca

betsrum m.m. På våning tre trappor inrättas nytt

ersätts med en nyuppförd husdel.

tempererat fläktrum på befintlig kallvind, detta

Våning en trappa i den nybyggda delen kommer

fläktrum försörjer husdel A.

att inrymma åtta lärosalar, åtta grupprum, förråd,

88

| www.branschaktuellt.se

AKTUELLT

BRANSCH

SURFA IN PÅ BRANSCHAKTUELLT.SE OCH HÅLL DIG UPPDATERAD MED DE SENASTE BYGGNYHETERNA


TH:s Måleri För tio år sedan startade Tomas Hedström TH:s Måleri som idag består av 11 stycken anställda. Kunderna består bland annat av privatpersoner, fastighetsägare och industrier. Gumaeliusskolan är deras hittills största projekt. - Vi utför i branschen alla förekommande målningsarbeten, små som stora jobb. De anställda på firman är en mix av erfarna målare som är mycket kompetenta på marknaden. Jag anser att den goda stämningen på företaget gör oss unika. För oss betyder kvaliteten allt och på Th:s löser man eventuella problem direkt, säger Tomas Hedström på TH:s Måleri. På Gumaeliusskolan utför TH:s Måleri alla målningsarbeten, som hittills är deras största projekt. - Utmaningen är att man inte riktigt visste hur mycket jobb det egentligen handlade om eftersom vi upptäckte att väggarna var i så dåligt skick. Jobbet inkluderar därför mycket underbehandling. Det är dock ett mycket roligt projekt eftersom resultatet och skillnaden när man målat klart är så stor, säger Tomas Hedström. På TH:s måleri har man som vision att fortsätta växa och anta nya utmaningar. - För oss är miljö viktigt. Vi arbetar med ett miljösystem som är ett ISO liknande system. Dessutom använder vi enbart miljövänligt material, avslutar Tomas Hedström.

För tio år sedan startade Tomas Hedström TH:s Måleri som idag består av 11 stycken anställda. Bildkälla: TH:s Måleri

FÖNSTERRENOVERING är vår specialitet. Utföres året runt. Vi har isolerade ”fönsterparaplyer”. Vi hämtar och levererar. Vi utför även tapetsering, invändig och utvändig målning, lackar om dina dörrar, köksluckor och möbler.

Passa på och utnyttja ROT-avdraget. Läs mer www.skatteverket.se

F-skattebevis samt avtal med svenska Målarförbundet.

Tfn 019-12 20 90, Tomas 070-681 93 12, Micke 070-972 97 35 Lackning, ring Lina 072-303 30 19. info@thsmaleri.se Besök gärna TH:s hemsida www.thsmaleri.se www.branschaktuellt.se | 89


nya skolan kommer vi att få nya möjligheter att

SKOLA

jobba på ett ännu bättre sätt. I ett samarbete med Skanska och fastighetsförvaltningen Helsingborg utför Assemblin el-installationer i skolan i Rydebäck. Bildkälla: Arkitektlaget Skåne AB

HELSINGBORG STAD BYGGER SKOLA I RYDEBÄCK Text av Myrna Whitaker

- Projektet är upphandlat i enlighet med samverkansavtal och omfattar tre skolor. Gustavslundsskolan som färdigställs just nu, Rydebäck som tvåa och den tredje skolan blir Maria Parkskola som vi drar igång runt årsskiftet, säger Ulf Gustavsson, projektledare på Assemblin. För Assemblins del är skolan i Rydebäck ett projekt som omfattar alla el-installationer. I klartext

Sedan i maj är man igång med att bygga

Christer Rasmusson, fyller i:

handlar det om el, tele, data, säkerhet, brandlarm

den nya skolan på Ängesögatan vid station-

- Jag vet att elever och personal har det trångt

och nätverk som de står till tjänst med.

sområdet i Rydebäck. Skolan ska stå klar

just nu på Rydebäcksskolan. Jag är stolt över att

- Idag är det mycket teknik som ska in i skolor

under hösten 2018 och ta emot 500–600

de har klarat det så bra. Nu är vi på gång med en

eftersom man eftersträvar modern teknik samti-

elever. Den nya skolan kommer att avlasta

ny skola som ger andra möjligheter för eleverna

digt som skolan ska hålla låga driftkostnader och

Rydebäcksskolan, men också ha plats för

i framtiden.

underhållskostnader. I dagsläget jobbar vi med

nya elever.

kanalisationen och förberedande håltagning. Helsingborg växer som aldrig förr och behovet av

Måndagen den 8 maj välkomnade Anna Olsson

skolor och skolplatser är stort.

- Kvalitets- och miljötänkande genomsyrar allt vi

från fastighetsförvaltningen, som är projektledare

- Vi ska bygga tre skolor för Helsingborgs stad,

gör. Vi ser till att hålla nere energikostnader och

för projektet, elever från Rydebäcksskolan och

berättar Anders Paulander, distriktschef på Skan-

att materialen håller en lång livslängd.

övriga inbjudna för att fira att bygget äntligen är

ska. Vi färdigställer just nu Gustavslundsskolan

igång. De skulle symboliskt bygga ihop de viktiga

inför skolstarten i höst. Vid årsskiftet planerar vi

Valet av Assemblin som el-installatör, baserades,

bitarna i det nya skolbygget.

byggstart för nya skollokaler och en ny idrottshall

enligt Ulf Gustavsson, dels på goda erfarenheter

- Detta område har länge haft en stor potential.

i Mariastaden och den nya skolan i Rydebäck

av Assemblins kunskap och engagemang. Sam-

För bara några år sedan fanns här bara en tom

kommer vi att bygga fram till och med hösten

arbetet med Skanska beskrivs som mycket gott.

ödemark. Nu ska vi bygga en fantastisk skol-

2018.

- Vi har samarbetet med Skanska tidigare och

byggnad. Vi ger möjligheter till barnen och ung-

det har fungerat väldigt bra. Det som är unikt i

domarna i Rydebäck att få en fantastisk resa

Kajsa Bjurbom är med i elevrådet på Rydebäcks-

detta projekt är att det är ett samverkansavtal där

framåt, berättar Richard Lundberg, ordförande i

skolan. Hon ser fram emot den nya skolan och

alla inblandade får möjlighet att hjälpas åt i pro-

fastighetsnämnden.

blickar framåt.

jekteringsarbetet och under produktionen, det

- Vi i elevrådet tycker att det är jättekul att beslutet

kommer även underlätta i senare projekt, avslutar

har fattats att bygga denna nya skola. Med den

Ulf Gustavsson.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande,

Söderåsens Mur & Kakel AB är ett entreprenad bolag med inriktning på mur- puts- kakel- och flytspackelarbete. Vi har ett stort engagemang, flexibilitet och har korta och snabba beslutsvägar. Vi har ett välutvecklat samarbete med marknadens ledande materialleverantörer. Se oss på www.smkab.com

90

| www.branschaktuellt.se


Vi är med och skapar den nya skolan i Rydebäck, Helsingborg Assemblin utför installationer för el, tele, data och säkerhet. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik i alla slags fastigheter. Vi får husen att fungera. Idag och i framtiden. Assemblin Installation AB Muskötgatan 5 254 66 Helsingborg 010-472 60 00 www.assemblin.com

www.branschaktuellt.se | 91


SKOLA

Lingenässkolan kommer att bestå av åtta sammankopplade huskroppar med en total yta på cirka 9400 kvadratmeter. Bildkälla: Kristianstads kommun

LINGENÄSSKOLAN - STÖRSTA SKOLPROJEKTET I MODERN TID Den 23 augusti togs det första spadtaget för Lingenässkolan -

(S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

det största skolprojektet i Kristianstad i modern tid. Projektet Lingenässkolan är budgeterat till 318 miljoner kronor och ska Skolan byggs för att möta det ökade behovet av skolplatser på Näsby.

stå färdig till höstterminen 2019.

Den kommer att inrymma cirka 800 elever och 150 personal i 9 400 kvadratmeter skolbyggnad som placeras på en skolgård i direkt närhet till det natursköna Lingenäset. I skolans åtta sammanlänkade huskroppar inryms lektionssalar, fritidsverksamhet, matsalar, storkök, slöjdsalar och idrottshall. Skolan får även en anpassad del för särskoleverksamhet, där separata entréer finns för elever med autismspektrum-tillstånd. På platsen för Lingenässkolan stod tidigare en stor lind, som kommer att leva vidare som ett konstverk i den nya skolans huvuddel. — Lingenässkolan är en av de stora och viktiga pusselbitarna för att erbjuda funktionella och kreativa miljöer för våra elever i den kommunala skolan. Jag ser verkligen fram emot att få den på plats, säger Anders Tell 92

| www.branschaktuellt.se

Entreprenad & Service Del av Sveriges största VVS-installationskedja Vi utför vs-installationerna Tel. 044-20 98 50 • www.rorfirman-ksd.se


SPONSRAT INLÄGG FRÅN CREACON Creacon beskriver VVS-anläggningen i Lingenässkolan

rum och grupprum vilka oftast är belägna vid fasad. Uppehållsrum som

I skolans lokaler är ventilationen behovsanpassad i stor utsträckning.

är beläget längre in i byggnaden och därmed inte påverkas i nämnvärd

Kristianstad kommun har som regel att i lokaler med sex personer eller

grad av solinstrålning betjänas av ett annat system.

fler ska ventilationen behovsstyras. Detta är inget unikt på något sätt. Det som skiljer sig från praxis är hur man utformar styrningen.

Rum med variabla flöden i det första systemet har fasta flöden över til�luftsdonen. I t.ex. ett basrum sker grundflödet i ett don, forcering nr 1

Vanligtvis används s.k. vav-spjäll vilka ser till att det önskade flödet hålls

i ett annat don och i förekommande fall forcering nr 2 i ett tredje don.

oberoende av de tryckförändringar som sker i kanalsystemet då andra

Forceringsspjällen är alltså inte reglerande utan endast till eller från.

intilliggande lokaler ändrar sina flöden.

Motivet med detta är att man har för avsikt att tillföra mycket låg til�luftstemperatur, då uteklimatet så tillåter, för att därmed kunna hålla en

Driftspersonalen i Kristianstad upplever dessa spjäll svåra att överva-

bra temperatur i lokalerna och med låga totalflöden över systemet. Låt

ka via datorundercentral (DUC) varför vi istället har valt konventionella

tilluftstemperatur kräver bra inblandning i donen vilket det blir med fullt

”dumma” spjäll. Till en begränsad mängd näraliggande lokaler går det

flöde på desamma. För att inte få för kallt i lokaler där värmelasten är låg

separata till- och frånluftskanaler i vilka trycket konstanthålls via enkla

måste därför också grundflödet vara lågt.

reglerande spjäll och konventionella tryckgivare. Efter punkten där tryck-

I den inre zonen med det andra systemet är tilluftstemperaturen inte

givaren är placerad går det sedan ut kanaler till resp. rum. Om flödet ska

tänkt var så låg som i den yttre varför man här kan tillåta en variation av

variera i något rum så sker detta via reglerande spjäll som styrs av tem-

flödet över samma don.

peraturen i rummet. De tryckstyrda spjällen till gruppen av rum ser hela tiden till att rätt tryck råder då flödet förändras. All styrning sker via (DUC)

Värmeanläggning

och är lätt att övervaka samt felsöka. Eftersom det handlar om enkla och

Samtliga rum med variabla flöden har en funktion som stänger av vär-

konventionella detaljer bör det i framtiden inte vara några problem med

metillförseln till rummet strax innan ventilationen skall forceras. För att i

att finna reservdelar.

vissa lägen motverka nedkylning i lokaler där ingen vistas för stunden har radiatorerna i någon mån överdimensionerats. Detta är särskilt aktuellt

En annan ovanlig lösning är att i byggnader med mycket skollokaler finns

vid utetemperaturer kring 10 grader då det finns tillgång till ”kall” luft

det två ventilationssystem av typ ftx. Det ena systemet betjänar s.k. bas-

samtidigt som värmesystemets framledningstemperatur är relativt sval.

HALMSTAD 035-16 03 00 WWW.CREACONHKAB.SE

www.branschaktuellt.se | 93


SAMHÄLLSBYGGNAD

NY GYMNASTIKHALL KLAR INNAN ÅRSSKIFTET Text av Myrna Whitaker Den nya gymnastikhallen på Larslunda IP

fått tider i en stor sporthall där de ägnat stor

gonting och då fick det bli läktaren. I dagsläget

kommer stå klar strax före jul 2017. - Hal-

del av sina tider att släpa fram och tillbaka på

håller vi på med inredningen och slutbesiktning

len har stått på vänt i nästan åtta år, den

utrustning. Den här hallen som vi bygger är

beräknas ske i slutet av december.

är väldigt efterlängtad, säger Peter Lund-

specialanpassad för truppgymnastik med fem

qvist, projektledare på det kommunala bo-

stycken gropar varav två har ett lyftbord med

Varför är den bara ämnad för gymnastik?

laget Strängnäs fastighets AB.

reglerbar höjd.

Truppgymnastiken kräver så otroligt specialut-

Varför bygger man den här gymnastikhal-

Vad gör ni i dagsläget?

och tillbaka. De har behovet att variera höjden

len på Larslunda IP?

Gymnastikhallen har legat på vänt i cirka sju-åt-

på nedslagsmattorna för att stegvis öka svå-

Det här kommer bli en gymnastiksal ämnad

ta år så nu har vi äntligen kommit igång. Hallen

righetsgraderna i hoppen. För att på ett säkert

för truppgymnastik. Det har inte funnits någon

kommer att bli cirka 850 kvadratmeter. Till en

sätt öka svårighetsgraden så måste man ha

för just det ändamålet lämplig hall tidigare i

början fanns det skisser på en läktare men av

den här typen av utrustning.

kommunen. Gymnastikföreningen har tidigare

ekonomiska skäl var vi tvungna att ta bort nå-

rustning som dom annars behövt släpa fram

”En självklar partner i en byggprocess”

w w w w. in s ul a n d e r s b y g g . s e

94

| www.branschaktuellt.se


Bildkälla: White arkitekter

Bildkälla: White arkitekter

STUDENTHUS VALLA – DET NYA NAVET PÅ LINKÖPINGS UNIVERSITET

service, som bibliotek, restaurang, studentkök, kafé, studentservice och

I somras drog Akademiska Hus igång bygget av Studenthus Valla

utveckling. Vi är mycket stolta och glada över att starta bygget idag och

på Linköpings universitet. Studenthuset kommer att bli campus-

tillsammans med Linköpings universitet fortsätta utveckla Campus Valla,

områdets centrala nav och bidra till att utveckla Campus Valla

säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

900 nya läsplatser. — Linköping växer, vi ser till exempel den nya Vallastaden växa fram alldeles här intill. Därför är det helt naturligt att även Campus Valla växer, detta nya studenthus med sin centrala placering på campus är en naturlig

till en kreativ och attraktiv studiemiljö. Huset beräknas stå klart sommaren 2019 och omfattar drygt 15 000 kvadratmeter.

Den nya byggnaden kommer att uppfylla höga krav på energieffektivitet och har en tydlig målsättning att uppnå Miljöbyggnad Guld. Akademiska

Linköpings universitet och Akademiska Hus arbetar tillsammans för att

Hus investerar cirka 400 miljoner kronor i projektet som beräknas stå

utveckla Campus Valla till en kreativ och attraktiv studiemiljö, där studen-

klart sommaren 2019.

terna och utbildningen står i fokus. Utgångspunkten är universitets vision om att vara ett universitet med internationell lyskraft, som står sig väl i konkurrensen med andra lärosäten runt om i landet. — Campus Valla har växt mycket under sina 40 år men först nu är det studenternas tur att äntligen få ett hus, säger Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet. Vårt nya Studenthus kommer att bli ett naturligt nav i deras studieliv, med läsplatser och med bibliotek, attraktiva miljöer för att vila ut en stund eller hänga bara med andra studenter.

Ramböll utför nu elprojektering i Studenthus Valla. Ett hus med hög miljöranking som kommer att uppnå miljöbyggnad Guld.

MODERNA FASTIGHETER (KRÄVER SLIPADE TEKNIKKONSULTER)

Studenthus Valla ska bli en central mötesplats för studenter, medarbetare och besökare. Med sina sju våningar blir det också den tydliga entré som universitetet saknat. Här kommer det att finnas ett brett utbud av

VI PROJEKTERAR FRAMTIDENS BYGGNADER MED NYTÄNKANDE INGENJÖRSKAP COWI har projekterat byggnadskonstruktionerna för Studenthus Valla. COWI är ett ledande teknikkonsultföretag som tillhandahåller tjänster över hela världen inom industri, infrastruktur, byggnad & fastighet samt miljö. Läs mer på www.cowi.se

www.branschaktuellt.se | 95


SAMHÄLLSBYGGNAD

Illustration: Tengbom arkitekter

NY INNOVATIONSARENA BYGGS PÅ CHALMERSOMRÅDET Text av Myrna Whitaker

I maj 2017 startade Akademiska Hus bygg-

kluster av kunskaper som ska kunna mötas på

av skiftande storlek och ett stort antal co-wor-

nationen av Johanneberg Science Park

ett naturligt sätt genom många mötesplatser

king arbetsplatser.

etapp 2 (JSP2) på södra Chalmersområ-

som tillskapas, vilket de flesta Science Park-

det. På samma sätt som HSB skapade ett

modeller har som bas, säger Lennart Westling,

Ni strävar att miljöcertifiera byggnaden enligt

”Living Lab” bygger Akademiska Hus en

projektledare på Akademiska Hus.

Miljöbyggnad Guld - utmaningar?

Innovationsarena ”A Working Lab”, som

- Det är alltid utmaningar när man jobbar enligt

är det nya namnet för projektet, där inno-

Den klarröda byggnaden A Working Lab ska

Miljöbyggnad guld. Utmaningarna i just det här

vationsprojekt ska pågå både under och

bli ett kontorshus, på drygt 9 500 kvm lokala-

projektet är att byggnadens utformning är gan-

efter byggnationen.

rea med ca 400 arbetsplatser, och en inno-

ska djup vilket innebär problem med att klara

vationsarena för projekt både under och efter

ljusinsläpp och dagsljusparametrarna. Därför

byggperioden.

måste vi utforma byggnaden så att mittkär-

A Working Lab kompletterar guldhuset och det svarta huset från Johanneberg Science Park

nan av huset också lever upp till Miljöbyggnad

etapp 1 och skapar en sammanhängande

Vad kommer byggnaden att innehålla? Vilka

Guld. Ur energisynpunkt installerar vi bland an-

samverkansmiljö med tydlig koppling både till

kommer att samlas här?

nat en stor solcellsanläggning.

Chalmers och till de många företagen i områ-

Här kommer man kunna erbjuda cirka 400 ar-

det.

betsplatser fördelat på olika hyresgäster. Själva

Jag läste att ni utmanar er själva i det här pro-

principen är att vi ska samla flera hyresgäster

jektet genom att hitta nya lösningar som exem-

Varför bygger ni - A Working Lab?

som verkar inom forskning och utveckling, det

pelvis bra akustik?

- A Working Lab är en utveckling av Södra

berör i synnerhet bygg-, bostad- och kontors-

När det gäller ljudmiljö och akustik så finns det

Chalmers där man vill samla näringsliv, akade-

marknaden. Byggnaden kommer att inrymma

idag inga byggnormer för träbyggnader utan

min, forskare och studenter. Det kommer bli ett

en hörsal för 200 personer, ett antal mötesrum

byggnormen är utformade för betongbygg-

96

| www.branschaktuellt.se


www.branschaktuellt.se | 97


Illustration: Tengbom arkitekter

Illustration: Tengbom arkitekter

Från vänster: Mats Bergh VD Johanneberg Science Park, Kerstin Lindberg Göransson VD Akademiska Hus, Ann-Sofie Hermansson kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs kommun, Stefan Bengtsson Chalmers rektor och VD. Bild: Sofia Sabel nader. För att klara akustik kraven mellan rum

kerställa en fuktsäker byggprocess och bygg-

garantiskador som annars är vanligt förekom-

och mellan våningsplan så samarbetar vi bland

nad. Dessutom är vi med och hjälper till så

mande.

annat med RISE. Tillsammans med RISE och

att projektet uppnår Miljöbyggnad Guld, Tord

vårt konsultteam så forskar vi nu i RISE labora-

Thunman.

torium uppe i Borås för att klara den här miljön.

Samarbetet förklarar Fredrik Herrmann som gott.

Under projekteringsfasen hjälper Polygon AK

- Ofta kommer vi in i projekt när det egentligen

Akademiska Hus satsar totalt cirka 380 miljo-

till med att upprätta kravhandlingar för bygg-

är för sent. I det här projektet får vi vara med

ner kronor i projekt A Working Lab. Inflyttning

naden.

och jobba i projekteringsfasen. Det finns en öp-

är planerat till sommaren 2019. Målsättningen

- Det ger framförallt ett stöd för arkitekter och

penhet för våra iakttagelser och förslag vilket är

är att nybyggnationen ska uppnå kraven för

konstruktörer som inte har en fullständig kun-

jättekul, avslutar Herrmann.

Miljöbyggnad Guld.

skap om fukt. Vi har dessutom en beredskap

Polygon AK fuktsäkrar JSP2

utifall det regnar eller om det händer något an-

Symetri

nat som fuktar upp bygget under byggtiden.

I samarbetsprojektet JSP2, som numera går

Kraven på miljö och hållbarhet är höga i pro-

under namnet A Working Lab, kommer Aka-

jektet JSP2 - Miljöbyggnad Guld. För att lösa

Fuktskador och dålig innemiljö är en ganska

demiska Hus verka för ett bättre informations-

uppgiften valde ByggDialog att arbeta med Po-

vanlig företeelse i svenska hus. Fuktfrågan har

flöde. Symetri har därför anlitats för att leverera

lygon AB som ansvarar för fuktfrågan genom

kommit upp på tapeten de senaste åren förkla-

molnlösningen BIMeye.

hela byggprocessen.

rar Fredrik Herrmann.

- Idag är det höga krav när det gäller att bygga

- Tanken är inte att det ska bli dyrare för att

BIMeye kommer användas som plattform för

och projektera med fuktsäkerhet. Vi är med

man jobbar med fuktsäkerhet snarare tvärtom

att samla in kravställd information. Leverans-

från projektering och under bygget för att sä-

eftersom arbetet förebygger följdproblem och

specifikationen appliceras i BIMeye där krav-

98

| www.branschaktuellt.se


Requirement Manager

Room Manager

Interior Manager

Door Manager

“Med den höga BIM-ambitionsnivån vi haft i vårt stora projekt Bispevika Nord (112.000 kvm), så var det viktigt att kunna påvisa fördelarna av det nedlagda arbetet för vår beställare. Med stöd av en pilot på BIMeye kunde detta påvisas och vi fick grönt ljus att fortsätta med en full BIM-implementation”, säger Angie A. Mendez, BIM Manager, A-Lab, Norge.

”Det är viktigt att alla inblandade aktörer i ett projekt bidrar med den information de är ansvariga för. Det ökar värdet på innehållet på modellerna och ger ett förbättrar samarbetet i projekten.”

www.bimeye.com

Revision Manager

BIM Asset Manager

Review Manager

BIMeye Nyttoeffekter • Alltid korrekt information • Bättre samarbete • Tillgängligt och enkelt • Information i databas och inte i filer • Kvalitetssäkring

www.symetri.se

Polygon AK-konsult erbjuder tjänster för skadebegränsning inom fukt- och vattenskador, konsulttjänster samt teporär klimatkontroll. Vi är cirka 170 anställd på 35 kontor runt om i hela landet

Fredrik Herrmann Sakkunnig fukt åt Byggdialog i projektet JSP2

Besöksadress: August Barksgata 30B, Västra Frölunda Växel 24h: 020 235 235

sverige@polygongroup.com www.polygongroup.se

www.branschaktuellt.se | 99


kel tillgång till värdefull data som kan användas

flertal innovationsprojekt med A Working Lab

för mängdning, kalkyl, och inköp. Akademiska

som testarena, säger Petter Bengtsson, VD på

Hus kommer uppnå det de vill, dvs att få till-

Zynka BIM.

gång till exakt den information som de krav-

BIM i förvaltning är ingenting man blir klar med

ställer på, strukturerat uppsamlat i en databas

utan det handlar om hur man jobbar med konti-

istället för en mängd olika PDF-filer, säger Pål

nuerliga processer, säger Petter och menar att

Jansson, säljansvarig för BIMeye på Symetri.

det alltid går att förbättra utifrån nya arbetssätt och behov som uppstår. Innovationsprojektet

Illustration: Tengbom arkitekter

Pål Janson fortsätter:

syftar till stor del att samverka med flertalet ak-

- Nyttoeffekterna med en databaserad, istället

törer och hitta en plattform som branschen kan

för filbaserad, informationshantering är många.

bygga vidare på.

Med BIMeye får alla projektintressenter till-

— Byggprojektet pågår bara i ett par år, men

gång till samtlig data under hela byggnadens

förvaltningen har ett perspektiv på 50 – 100

livscykel. För Akademiska Hus är den absolut

år, vilket driver helt andra frågeställningar och

enskilt största fördelen att de får en bättre in-

ställer höga krav på processerna för att skapa

formationsleverans och dokumentation på sin

värde för förvaltningsorganisationen.

byggnad. Genom BIMeye kan de aggregera,

Projektets övergripande mål är att skapa af-

validera och analysera data på ett säkrare och

färsnytta för Akademiska Hus och i samverkan

ett mer effektivt sätt.

med övriga aktörer för hela samhällsbyggnadssektorn.

Zynka BIM tillhandahåller BIM-relaterade tjäns-

— Genom en väldokumenterad fastighet kan

ter i bygg- och fastighetsbranschen med norra

vi påvisa ett högre fastighetsvärde, och med

Europa som spelplan. Verksamheten sträcker

ny teknik skapar vi även helt nya tjänster och

sig över hela byggprocessen och organiseras

behov för framtidens förvaltare och hyresgäs-

i följande fyra affärsområden: Projekt- och af-

ter. BIM i förvaltning är grunden till detta, där

färsutveckling, projektering, produktion och

vi arbetar genom en byggnads livscykel, från

förvaltning. Med ett genuint intresse för ny tek-

byggprojekt till avveckling.

nik och förståelse för byggprocessens samtliga parter och skeden levererar de digitala lösning-

I projektet fokuserar Zynka BIM på lösningar för

ar för maximal kundnytta.

förvaltningen välkända problem som ajourhåll-

ställd information på ett effektivt sätt kan arbe-

ning och validering av data, framtidssäkring av

tas upp av projektörer och byggentreprenören.

Parallellt med byggprojektet A Working Lab dri-

format, tillgänglighet och mobilitet för morgon-

Informationen valideras sedan innan den inte-

ver Zynka BIM tillsammans med Akademiska

dagens drifttekniker.

greras med underhållssystemen.

Hus innovationsprojektet; BIM i förvaltning, där

— Förutom att vi förbättrar informationsflödet

- BIMeye används för att hantera information

kontorsbyggnaden A Working Lab används

från produktion till förvaltningen har vi med vår

under samtliga projektfaser till fastighetsförvalt-

som innovationsarena.

FIM-modell (Facility Information Model) löst en

ning. Akademiska Hus och byggentreprenören

— A Working Lab är det första byggprojekt där

del andra problem som exempelvis visualise-

får en effektiv projektering och en effektiv infor-

vi implementerar Akademiska Hus övergripan-

ring och positionering av IoT-data, som ligger

mationsuppsamling i BIMeye. De får även en-

de innovationsstrategi. Det innebär att vi kör ett

till grund för hela byggnadens styr- och övervakningssystem.

Generalentreprenör i partnering

www.byggdialog.se

100

| www.branschaktuellt.se


NY KYRKA MED BOSTÄDER BYGGS I UMEÅ Text av Myrna Whitaker För ett år sedan började man riva Korskyrkan i Umeå. Det blev byggstarten för en helt ny kyrka på samma plats. Den nya kyrkan beräknas öppna sommaren 2019. Varför valde ni att riva och bygga en ny kyrka?

Vad kommer den kyrkan omfatta?

- Det har varit en diskussion under många år

- Den nya kyrkan ger plats åt cirka 300 per-

om kyrkan skulle renoveras eller byggas om.

soner. Vi får en ganska precis dubbelt så stor

Hur ser tidplanen ut?

Den avgörande orsaken till att vi valde rivning

lokal än innan. Framförallt får vi lokaler som är

- Rivningen började hösten 2016 och vi beräk-

av kyrkan berodde på mögel. Dessutom hade

bättre anpassade. Vi har tidigare inte kunnat

nar att kunna öppna den nya kyrkan somma-

kyrkan sjunkit i förhållande till vår grannfastig-

nyttja nästan 50 procent på grund av skicket.

ren 2019 om allt går som planerat vilket det

bygga lägenheter på kyrkans tomt.

het. Kyrkobyggnaden som har stått där sedan

gjort hittills. Vi har redan fått förfrågningar från

1935 var nämligen en om- och tillbyggnad

Var bygger ni lägenheter ovanpå kyrkan?

folk som vill hyra kyrkan för konserter. Det är

av en tidigare kyrkobyggnad från slutet av

- Vi vill vara kvar i centrum, men hur skulle vi

självklart känsligt för de boende ovanpå kyrkan

1800-talet så det var inte mycket kvar av ur-

göra för att finansiera detta? Vi är en ideell för-

men vi jobbar hårt med att ljudet inte ska gå

sprunget, säger Jan Kollberg, vice styrelseord-

ening och det är inte lätt att få fram de peng-

vidare upp till lägenheterna, avslutar Jan Koll-

förande för Korskyrkan i Umeå.

arna som det kostar. Lösningen blev att också

berg

vi utvecklar den urbana miljön tillsammans med bostadsutvecklare, fastighetsbolag och ideella organisationer över hela Sverige www.reierstam.se

www.branschaktuellt.se | 101


SAMHÄLLSBYGGNAD

Bildkälla: Linden Köpcentrum

Foto: Kim Hellström

LUNDBERGS INVESTERAR 100 MNKR I LINDEN KÖPCENTRUM I NORRKÖPING Linden Köpcentrum har varit Norrköpings

Syftet med projektet är en uppgradering och

och Malmö, men utvecklingen av regionstäder-

modegalleria sedan 1977 som just nu

marknadsanpassning av gallerian för att möjlig-

nas cityhandel har inte varit lika offensiv, säger

genomgår en omfattande renovering och

göra en utökad butiksmix och en attraktivare

Christian Claesson.

modernisering. Fastighets AB L E Lundberg

kundupplevelse. De planerade åtgärderna skapar

investerar totalt 100 mnkr för att uppnå vi-

effektiva butiksytor, mötesplatser med lounge-

- Efterfrågan på butiksytor i Norrköping city är

sionen; Östergötlands främsta modegalleria.

delar samt en satsning på barnfamiljerna med

stor från nya spännande koncept, säger Alexan-

en lekyta för barnen samt nya och lättillgängliga

der Gil, kommersiell uthyrare hos Lundbergs. Den

- Vi vill vara en ledande utvecklare av hållbara

toaletter där även amningsrum inkluderas. Allt för

här uppgraderingen ger oss möjlighet att hitta rätt

stadsmiljöer. Vi tror på Norrköping och vill fortsatt

att skapa en attraktiv kundupplevelse och höja

butiksmix och att krydda stadskärnan med nya

vara delaktiga i stadens utveckling. Dagens kun-

servicegraden för besökaren.

aktörer.

trivsel. Därför är det viktigt för oss att förstärka vårt

- Vi ser positivt på utvecklingen av Norrköpings

Arbetet är indelat i två etapper där första delen

serviceerbjudande och erbjuda Norrköpingsbon

citykärna där efterfrågan för bostäder, kontor och

står klar till julhandeln 2017 och andra etappen

en attraktiv mötesplats i Linden, säger Christian

handelsytor ökar. Med den positiva trenden känns

under 2018.

Claesson, regionchef Öst och Affärsområdeschef

den här satsningen på en galleria i citykärnan helt

Handel på Lundbergs.

rätt. Vi har sett det tidigare i Stockholm, Göteborg

der söker sig till city för upplevelse, umgänge och

Gallerbolaget tillverkar och monterar inbrottsgaller och jalusier för fönster, dörrar och butiksentréer. Kontakta oss för offert, vi har allt inom skalskydd. Tel 011-19 06 70 www.gallerbolaget.se 102

| www.branschaktuellt.se


Bildkälla: Vasakronan/ Erik Giudice Architects

VASAKRONAN STARTAR PROJEKT I GÖTEBORG MOTSVARANDE 1,8 MDKR Vasakronan har hyrt ut 20 000 kvm till Scandic i fastigheten Plati-

liv och rörelse som ska kännas både i och utanför byggnaden. Med sitt läge

nan. Det innebär startskottet för Platinan som beräknas stå klar för

intill den nya Hisingsbron har den även en viktig uppgift att binda samman

inflyttning 2020.

stadens båda älvstränder. - Platinan ska vara en plats med dragningskraft dygnet runt. Både för de

Kvarteret Platinan i centrala Göteborg står inför en omfattande förändring.

som har sin arbetsplats i huset och för de som rör sig mellan älvstränderna.

Här planerar Vasakronan för totalt 60 000 kvm hotell, kontor och butiker.

Här fyller Scandic en viktig funktion och kommer med sin verksamhet att

Projektet är planerat att genomföras i två etapper och uthyrningen till Scan-

bidra positivt till folklivet i området, säger Kristina Pettersson Post.

dic innebär att Vasakronan fattat beslut om projektstart för etapp ett. Etapp ett omfattar 40 000 kvm och motsvarar en investering om 1,8 mdkr.

Uthyrningen till Scandic innebär att projektet redan vid projektstart når en

- Hyresmarknaden i Göteborg är stark och efterfrågan på moderna kontor i

uthyrningsgrad om 50 procent.

bästa läge är stor. Platinan blir ett efterlängtat tillskott som, i en andra etapp, kan utökas med ytterligare 20 000 kvm, säger Kristina Pettersson Post. Platinan är Vasakronans första bidrag till stadens vision om den nya Älvstaden. - Göteborg står inför stora förändringar där stadens vision Älvstaden är basen och riktningen för utvecklingen. Som största kommersiella fastighetsägare i staden är Vasakronan givetvis starkt engagerad i denna utveckling,

Det självklara kunskapsföretaget inom fukt och inomhusmiljö. Monomeet levererar tjänster inom områdena fukt och lufttäthet till byggprocessen, under projekterings- och produktionsskede.

säger Kristina Pettersson Post. Platinan blir en unik byggnad, ett nytt landmärke i staden, både konstruktionsmässigt och funktionsmässigt. Transparent arkitektur med stora glaskuber som klättrar på varandra och vertikala parker längs fasaden bidrar till

info@monomeet.se, www.monomeet.se Skiffervägen 32, 224 78 Lund, 046-145300 E A Rosengrens gata 29C, 421 31 Västra Frölunda, 031-7049050

www.branschaktuellt.se | 103


SAMHÄLLSBYGGNAD

Bildkälla: Kungsleden

KUNGSLEDEN BYGGER LÄGENHETSHOTELL I KISTA Text av Myrna Whitaker

Sedan i våras pågår arbetet med att om-

Fastigheten Holar 1, som ligger på Skalholtsga-

Kista är en av Stockholms största kontorsmark-

vandla den tidigare, omoderna, kontors-

tan 2 i Kista, har en total yta om 6 000 kvm och

nader som samlar en stor andel multinationella fö-

fastigheten Holar 1 till ett modernt lägen-

utformningen inriktas på en Silver-nivå enligt mil-

retag tack vare det strategiska läget nära Arlanda

hetshotell med cirka 162 rum. Fastigheten

jöklassningssystemet LEED.

och Bromma flygplats, närhet till centrala Stock-

byggs om för mer än 100Mkr.

- Vår ambition är att miljöcertifiera fastigheten

holm, samt områdets erkänt höga kvalitet inom

enligt miljöklassningssystemet LEED, med minst

innovation och ICT.

- Projektet startade under våren med etablering,

nivå Silver. Merparten av de 162 hotellrummen

- Företagen i Kista är i behov av flexibla bostads-

invändiga rivningsarbeten och förberedelser. I

kommer att vara så kallade ”long-stay-rum” i olika

lösningar samtidigt som Holar 1 har ett läge nära

samband med erhållet bygglov och startbesked

storlekar men det kommer även finnas ”vanliga”

grönområdena i en lugnare del av Kisa som pas-

har arbetena under sommar och höst intensifie-

hotellrum. På plan 8 kommer det att finnas en

sar utmärkt för de boende. Det här lägenhets-

rats. Invigning beräknas till hösten 2018, säger

lounge och matsal där gästerna kan umgås och

hotellet blir ett viktigt tillskott i området, avslutar

Joakim Nilsson, projektchef på Kungsleden.

äta frukost.

Joakim Nilsson.

Konvertering av kontorsfastighet till longstayboende. Kv Holar 1, Kista msib: Har utfört projektering för program- och bygghandlingsskede för samtliga el- och teleinstallationer Light Support: Har utfört ljusdesignen. Som samarbetspartner tillför msib och Light Support spetskompetens och engagemang. Räkna med oss i framtida projekt.

104

| www.branschaktuellt.se


SÅHÄR BLI LISEBERGS NYA BERG- OCH DALBANA

Bildkälla: Liseberg

Just nu pågår arbetet med Valkyria. Berg-

Efter ytterligare ett par inversioner, en tur bakom

ziska konstruktören Bolliger & Mabillard som står

och dalbanan på Liseberg som ska stå klar

Spelhuset och några svängar över ån är den näs-

bakom flera av världens mest ansedda berg- och

2018, kommer att bli Europas längsta Dive

tan 750 meter långa färden slut.

dalbanor. Den som inte kan bärga sig till 2018 kan

Coaster. Nu står det klart exakt hur ban-

prova en virtuell åktur redan i år. I det nya områArbetet med stationsbyggnaden har påbörjats på

det Myter & Legender placeras Valkyria VR – en

den nedmonterade Kanonens plats.

virtuell upplevelse som med sex simulator-stolar

Efter uppdraget från stationsbyggnaden får man

- Vi har planerat de olika byggfaserna för att det

tillsammans med VR-headset ger en försmak av

en kort stunds utsikt över Mölndalsån och en

ska bli minsta möjliga inverkan i parken men det

vad som väntar.

ångestladdad konstpaus i toppen av det verti-

går inte att undvika helt. Det tar tid att bygga en

- Det är en snygg och pampig produktion och

kala drop som kännetecknar en Dive Coaster,

berg- och dalbana, säger Lisebergs vd Andreas

det känns kul att kunna visa gästerna vad som är

och som i Valkyrias fall innebär att man störtar 50

Andersen, men lovar att det kommer att vara värt

på gång, säger Andreas Andersen. Men det blir

meter rakt ner i ett hål under marken. I 105 km/h

varenda uppoffring.

inget mot att uppleva Valkyrias domedagsdrop

sträckningen ska se ut.

kommer man upp ur underjorden för att sedan vändas uppochner och dyka ner mot JukeBox.

på riktigt! Valkyria tillverkas av den välrenommerade schwei-

Generalentreprenör www.branschaktuellt.se | 105


INFRASTRUKTUR

BOCKASJÖ BYGGER SVERIGES MODERNASTE POSTTERMINAL Text av Myrna Whitaker Fastighetsutvecklingsbolaget Bockasjö

för paketsortering och distribution i Mälarda-

AB bygger en ny paket- och postterminal

len. Paket och gods hämtas i en omkrets av

i Örebro. Den kommer bli Sveriges mest

cirka 15 mil för att sorteras i den nya terminalen

moderna postterminal och beräknas stå

för att sedan distribueras till olika destinationer

klar årsskiftet 2017/2018.

i Sverige, säger Joakim Hedin.

Den starka tillväxten inom näthandeln ligger

Anläggningen utformas som en paketsorte-

bakom bygget av den nya paket-och postter-

ringsanläggning kopplad till en så kallad cross-

minalen i Örebro. Bockasjö ansvarar för bygget

docking-terminal för optimal effektivitet. Enligt

och den färdiga byggnaden kommer att hyras

Joakim Hedin har samarbetet med PostNord

av PostNord på ett långsiktigt hyresavtal.

fungerat alldeles utmärkt.

- Terminalen är anpassad för att möta den väx-

- Vi är väldigt glada för samarbetet med

ande näthandelns krav på effektivare hantering

PostNord. Vi har tidigare samarbetat då vi upp-

av paket, säger Joakim Hedin, vd för Bockasjö

förde två Logistikanläggningar i Helsingborg

AB.

som hyrs av PostNord-koncernen, säger Joakim Hedin.

Postterminalen kommer att bli den modernaste i Sverige med cirka 27 000 kvadratmeter uthyr-

Förutom byggnationen i Örebro skall Bockasjö även

ningsbar yta och en huslängd på 450 meter.

uppföra en terminal i Västerås om 5 000 kvadrat-

Verksamheten beräknas gå i full drift februari

meter som också kommer att hyras av PostNord.

2018, efter att en ny paketsorteringsanlägg-

Denna terminal ersätter fem andra lokaliteter och

ning installerats under hösten 2017.

skall vara inflyttningsklar i december 2017.

Foto: Bockasjö AB

- Terminalen kommer att fungera som ett nav

106

| www.branschaktuellt.se

PLUGG BRANSCH

AKTUELLT

www.wetterschakt.se


Bildkälla: Winell & Jern arkitekter AB

PARKERINGSHUSET AKILLES BYGGS OM Text av Myrna Whitaker I våras starta utbyggnaden av parkerings-

och 12 laddplatser för elbilar. Samtidigt förbätt-

för att utveckla en något ansträngd parkerings-

huset Akilles. Färdigbyggt blir det dock

ras sträckningen av cykelvägen förbi Akilles

situation och på lång sikt blir detta en mycket

inte förrän till våren 2018.

och byggnaden får en ny infart på kortsidan

bra lösning, säger Johan Kristiansson d för

mot Västra vägen.

Sankt Kors som äger fastigheten och ansvarar

Antalet parkeringsplatser i det färdigställda

för byggnationen och fortsätter.

Akilles fördubblas till cirka 600 platser och

Den gamla fängelsemuren mot Gröngatan som

byggnationen påskyndas för att ersätta de

blev kvar när fängelset revs 1969 kommer att

— Den planerade utbyggnaden av Akilles har

platser som under våren försvinner från mark-

bevaras. Detaljplanen möjliggör att ett smalt

försenats på grund av tidigare överklaganden

parkeringen vid Eddan.

hus för någon typ av centrumändamål byggs

av detaljplanen. Då Stångåstaden börjat bygga

längs fasaden mot Storgatan.

nya bostäder i kvarteret Eddan försvinner drygt

Parkeringshuset Akilles, som ligger längst upp

— Målsättningen är att ha ett färdigt utbyggt

200 parkeringsplatser i centrala Linköping. Det

på Storgatan på den tomt där Linköpings fäng-

parkeringshus med dubbelt så många parke-

är därför viktigt att processen med Akilles på-

else låg kommer att få ytterligare två våningar

ringsplatser under våren 2018. Vi gör allt vi kan

skyndas.

PLUGG

SURFA IN PÅ BRANSCHAKTUELLT.SE OCH HÅLL DIG UPPDATERAD MED DE SENASTE BYGGNYHETERNA

www.diamantenab.se Linköping 013-31 06 08

Norrköping 011-10 68 60

www.branschaktuellt.se | 107


Bildkälla: Projektengagemang och Löfberg Fastigheter

NYTT PARKERINGSHUS MED 600 PLATSER Text av Myrna Whitaker Parkeringshuset som byggs strax öster om Löfbergsskrapan vid gamla postterminalen, kommer när det är färdigbyggt att ha plats för cirka 650 bilar, fördelat på sex våningar. Meningen är att parkeringsgaraget ska bli en komplettering till såväl de som jobbar i centrum som för de som ska besöka Karlstad centrum. Det nya parkeringsgaraget, Skonertskeppet, på Bryggudden började byggas årsskiftet 2016/17. Totalentreprenör för bygget är Byggbolaget i Värmland AB och till månadsskiftet 2017/18 ska allt vara klart. — Nu är vi klara med själva grovmontaget och i dagsläget arbetar vi med målning, installationer och gjuter asfalt, säger Per-Henrik Almén, platschef på Byggbolaget i Värmland. Parkeringshuset som byggs strax öster om Löfbergsskrapan vid gamla postterminalstomten, kommer när det är färdigbyggt att ha plats för cirka 650 bilar, fördelat på sex våningar. — Det är en väldigt stor brist på parkeringsplatser. Hela Bryggudden har de senaste åren byggts ut med bostäder. Det är även mycket företag som är etablerade i området, avslutar Per-Henrik Almén.

108

| www.branschaktuellt.se

..........................................................................................................................................................................................................................................................

INFRASTRUKTUR

Bildkälla: Catena AB

CROSS-DOCKING TERMINAL BYGGS ÅT BRING

Text av Myrna Whitaker Den första december beräknas den nya cross-docking-terminalen åt Bring vara klar för inflyttning. Terminalen byggs på fastigheten Härryda Solsten 1:102 och omfattar 11 500 kvm samt en befintlig kontorsbyggnad omfattande cirka 3 500 kvm. - Det här blir en framtidssäkrad byggnad med låg energiförbrukning som vi hoppas ska utveckla Brings affärer i Göteborgsområdet, säger Johan Franzén, regionchef Göteborg. Vad omfattar den här terminalen? Detta är en form av multiterminal som ska klara flera olika funktioner. Kontoret kommer förhyras av Bring men ska även inrymma Carlsbergs och Catenas regionkontor för Göteborg. Själva terminalen består av en höglagerdel för Home Delivery och Brings logistik kring e-handel med takhöjd på ca 11 meter.


Bildkälla: Catena AB

utan att godset lagras mer än några timmar får att serva linje- och internationell trafik. En sektion består av en automatiserad paketsortering med en anpassad utkörningshall för mindre paketbilar. Längst söderut i terminalen kommer det finnas en kyld och en fryst sektion för Bring Frigo samt en del som kallas Trucking där enklare servicearbeten ska utföras på fordonsflottan. Det kommer även finnas en service point där privatpersoner kan hämta ut paket. På vilket sätt kommer terminalen uppfylla Brings behov? Bring kommer kunna samordna sin verksamhet för hela göteborgsregionen. De har idag verksamhet i Mölndal, Hisings Backa samt vid Slakthusområdet. Samtliga dessa kommer flytta till den nya terminalen i Mölnlycke. De kommer kunna samköra en stor del av godset och därmed kraftigt reducera antalet körda kilometer vilket gynnar såväl miljön genom minskade CO2-utsläpp samt ekonomin. Satsningen ligger även väl i linje med Brings hållbarhetsarbete. Den

................................................................................................

En sektion kommer hantera cross-docking, alltså där omlastning sker

nya terminalen kommer värmas och kylas av en geoenergianläggning (bergvärme). Förutom detta kommer solceller monteras på taket. Dessa producerar som mest när kylbehovet för Frigos kyl-/frysterminal är som störst nämligen på sommaren. Överskottsenergin från kylaggregaten kommer sedan användas till att ladda borrhålen med, denna kan sedan omvandlas till värme under de kalla månaderna. En framtidssäkrad byggnad med låg energiförbrukning som vi hoppas ska utveckla Brings affärer i Göteborgsområdet.

VI UTFÖR GOLVENTREPRENADER VID NYBYGGNADEN AV BRINGS NYA TERMINALBYGGNAD

www.branschaktuellt.se | 109


FASTIGHET

ICA-butiken, en ICA Supermarket, ligger i den södra delen av området Telefonplan, cirka 400 meter från Telefonplans tunnelbanestation. Området fick i början av 2017 en ny detaljplan och utöver livsmedelsbutik och annan handel planeras det även för en mängd bostäder. — Genom ICA-butiken vill vi ge alla som bor och verkar i området tillgång till god mat och service i det nya spännande område som nu växer fram vid Ericssons gamla kontor.

Bildkälla: ICA Fastigheter

SNART INVIGS DEN NYA ICA-BUTIKEN Text av Myrna Whitaker

ICA-butiken har en yta på cirka 2 100 kvm med tillhörande garage på 900 kvm. Entré till butiken sker från Responsgatan, medan varutransporter till matvarubutiken sker från den nya kvartersgatan som löper parallellt med Sö-

I den södra delen av Telefonplan bygger

— Vi förvärvade fastigheten Timotejen 29

dertäljevägen.

ICA Fastigheter en ny ICA-butik som be-

hösten 2015. Därifrån så vart det en detalj-

— Lokalen är till större delen helt färdigt invän-

räknas öppna i december. Området fick i

planeprocess som omfattade det unika bo-

digt, just nu jobbar vi med inredning, det pågår

början av 2017 en ny detaljplan och utöver

stadsprojektet The Brick, säger Hans Vikner,

även installationer. Lastkajen och entrén är inte

livsmedelsbutik och annan handel plane-

projektledare på ICA Fastigheter.

färdiga men väntas vara helt klara inför öpp-

ras det även för en mängd bostäder.

GÖR RÄTT GÖR OM!

ningen, avslutar Vikner.

Vi bygger butiker där man gärna handlar! www.butiksbyggensverige.se

Butiksbyggen S V E R I G E

A B

Stockholms Golv & Plattsättning AB

Kontor-Butiker-Skolor-Byggen

Mer än 30 års erfarenhet i golvbranschen! www.golvochplatt.se • info@golvochplatt.se 110

| www.branschaktuellt.se


2018

ENHANCE

Bildkälla: ICA Fastigheter

BMV Studio

www.branschaktuellt.se | 111


SPORT & FRITID

INFLYTTAT I NYA ELEFANTHUSET Text av Myrna Whitaker

Tanken började ta form för tio år sedan,

het igång. Vi har båda haft en högsäsong och

Borås Djurparks elefanter ingår i ett europeiskt

och den sjätte oktober invigdes Borås nya

djur att ta hänsyn till men vi hade verkligen en

avelsprogram, där målet är att hålla en själv-

elefanthus. - Investeringen ger förutsätt-

bra plan och utgångsläge.

försörjande genetiskt frisk djurparkspopulation

ningar för framtida avel och för en god

i Europa. Vår avelsgrupp tillhör de främsta i Eu-

djurvälfärd för vår elefantgrupp som idag

Har det förekommit utmaningar?

ropa och därför att det speciellt glädjande att

består av sju djur, säger Jonas Svensson,

Den stora utmaningen var att vi blev tvungna

det har fötts två kalvar i år, båda av honkön.

projektledare på Borås Djurpark.

att spränga en hel del med två högdräktiga

Detta under pågående byggnation.

elefanter inne i huset. Samtidigt som vi vet att - Tanken började ta form för tio år sedan, men

elefanter är känsliga för vibrationer, men även

Kommer nya elefanthuset locka fler besö-

2015 blev det bråttom med att planera för ett

det gick bra.

kare?

nytt elefanthus. Det kom nämligen till vår kän-

Djurparkens verksamhet vilar på fyra ben, be-

nedom att vi hade två stycken dräktiga elefant-

Det nya elefanthuset är påkostat?

varande, undervisning/information, forskning

kor.

Grundtesen var redan vid projekteringen att

och rekreation. Det nya elefanthuset kan tillgo-

huset skulle ha en god innemiljö för våra elefan-

dose dessa fyra hörnstenar genom av att ska-

Byggnationen startade i januari 2017 och re-

ter, men även vara en plats där våra besökare

pa bättre förutsättningar för avel, ge utökade

dan den sjätte oktober invigdes det nya ele-

kunde i lugn och ro stanna till för att ta del av

möjligheter för den pedagogiska verksamhe-

fanthuset.

elefanternas liv.

ten, genom att fler elever från framförallt natur-

- Det har gått väldigt fort. Vi har haft ett fantas-

bruksgymnasierna kan få inblick i hur arbetet

tiskt samarbete med totalentreprenören Wäst-

Detta tycker vi att vi har uppnått med en an-

med elefanterna går till. Olika forskningsprojekt

bygg och deras underentreprenörer samt att

läggning där det finns möjlighet att berika

ges nya möjligheter beteendestudier. Vi tror att

våra djurvårdare på elefantavdelningen har varit

elefanternas liv, både dag och natt, med olika

det nya elefanthuset kommer att locka fler be-

mycket flexibla med skötselrutiner, då vi under

foderstationer där elefanterna får anstränga

sökare, framförallt på för-och eftersäsong, då

byggnationen har haft en högsäsong med full

sig för att få sin mat, detta kallas miljöberik-

vädret är ruggigt och elefanterna helst vill vara

verksamhet. Samtidigt som vi haft en verksam-

ning.

inne.

112

| www.branschaktuellt.se


- Den stora utmaningen var att vi blev tvungna att spränga en hel del med två högdräktiga elefanter inne i huset, säger Jonas Svensson, projektledare. Bildkälla: Borås Djurpark/Wäst-Bygg

- Kan ni fixa skjutportar så elefanterna kan känna sig trygga? - Självklart, när behöver ni dem? Vår erfarenhet, kunskap och inställning att ingenting är omöjligt gör att man kan lita på oss när det gäller klassade ståldörrar och portar till krävande projekt. När andra skakar på huvudet och endast erbjuder standard kommer vi med idéer och lösningar. Så när Wästbygg ringde och bad oss ta fram rejäla skjutportar med extra tjock plåt och dubbel isoleringskärna till elefanterna på Borås Djurpark fixade vi det.

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB | Tel. 0530-40 000 | www.hellbergs.se

www.branschaktuellt.se | 113


VÅRD & OMSORG

Bilder: Arkitema Architects

Bilder: Arkitema Architects

STÖRSTA SATSNINGEN SEDAN SUNDSVALLS SJUKHUS BYGGDES Om- och tillbyggnaden av den befint-

sista salarna däribland den blivande snittsalen.

och framtida krav på effektiva vårdlokaler ska-

liga operationsbyggnaden vid Sundsvalls

Dessa planeras vara klara i april 2018.

pas därför en ny lokallösning med en förlängning och påbyggnad av befintlig byggnad.

omfattar cirka 13 000 kvadratmeter med bland annat 14 operationssalar varav en

Byggnationen kommer att skapa funktionella,

hybridsal. Projektet inkluderar även dag-

ändamålsenliga och tilltalande lokaler som bi-

Genom rationella flexibla lokaler med hållbara

vård, sterilservice, godsmottagning, kon-

drar till att utveckla verksamheten. Ombygg-

val av tekniska system och beständiga mate-

tor och personalutrymmen.

nationen är den största investeringen som

rialval, uppnås ett långsiktigt tänkande kring

genomförts på sjukhusområdet sedan bygg-

utnyttjande av miljö- och energiresurser.

Just nu pågår de sista entreprenadarbetena

naden togs i bruk 1975. Ledord för projektet har varit goda samband

vid nya uppvakningsavdelningen som ska tas i drift i slutet på november. Under september har

Orsaken till ombyggnationen beror på att loka-

inom och mellan verksamheter samt ljusa, än-

ytterligare två operationssalar färdigställts. Det

lerna var slitna och inte motsvarade moderna

damålsenliga lokaler som uppfyller dagens och

innebär att nio av totalt 14 salar nu är driftsatta.

krav på bra tillgänglighet, arbetsmiljö och hy-

morgondagens krav. Stor vikt har lagts på att

gien. Den tekniska livslängden på installationer

säkerställa rationella flöden av gods och männ-

är passerad i stora delar. För att möta dagens

iskor för att understödja en effektiv vårdprocess.

Just nu pågår även resning av väggreglar till de

Edebrant & Tägtströms måleri 070-667 19 13 • info@edebrantmaleri.se Borrvägen 12, 853 50 Sundsvall Thomas Westling, thomas@edebrantmaleri.se 114

| www.branschaktuellt.se


Bildkälla: Riksbyggen

TALLEN UTÖKAS MED 39 NYA BOSTÄDER I maj tog Riksbyggen och kooperativa hyresrättsföreningen Tal-

Som arkitekter anlitades SWECO Architects. Projektet utfördes i form

len i Frövi, Lindesbergs kommun, första spadtaget för 39 nya lä-

av totalentreprenad som hanterades av Aros Bygg & Förvaltning som

genheter. Satsningen är ett bra exempel på Riksbyggens långsik-

totalentreprenör.

tiga samhällsansvar utanför storstadsregionerna. Bland företag som har deltagit i projektet hittar vi exempelvis: MARK En- Det är mycket glädjande att vi kan starta bygget av nya trygghetsbo-

treprenad Mälardalen som markentreprenör, som ventilationsentrepre-

städer i Frövi. Riksbyggen utvecklar nya bostäder med olika upplåtel-

nör arbetade Assemblin Ventilation och Imtech VS-teknik anlitades som

seformer i både storstäder och i mindre kommuner, från Ystad i söder

VS-entreprenör. Elinstallationerna hanterades av Assemblin El.

till Kiruna i norr. Satsningen på ett nytt trygghetsboende i Frövi, där det inte byggts nya bostäder under en lång tid, är ett bra exempel på Riksbyggens långsiktiga samhällsansvar utanför storstadsregionerna, säger Elin Sjöstrand Olander, regionchef för Riksbyggens affärsområde Bostad Öst. Kooperativa hyresrättsföreningen Tallen är ett trygghetsboende avsedda för personer över 65 år. Idag finns 54 lägenheter i Tallen och som nu kommer att utökas med 39 nya bostäder. - Det finns en mycket stor efterfrågan på fler bostäder. Redan idag finns över 100 personer i kö så utbyggnaden av trygghetsboendet Tallen är efterlängtad, berättar Göran Blomkvist, projektledare Riksbyggen.

Vi bygger mer än bara hus... Att bygga mer än bara hus betyder för oss att bygga ändamålsenliga lösningar för människorna som ska bo eller verka i husen, såväl interiört som exteriört. Vi bygger även relationer, kunskapsöverföring och ändamålsenliga lösningar. 021-17 71 00 • www.arosbygg.se

www.branschaktuellt.se | 115


Bygma hälsar välkommen till E kobygg på Kistamässan 22-23 nov 2017 Besök oss i monter F:41 och se hur Bygma kan bidra till hållbart byggande, genom att erbjuda verktyg för att enkelt hitta de miljövänliga alternativen.

KISTAMÄSSAN STOCKHOLM 22-23 NOVEMBER

Branschens unika mötesplats för kunskapsutveckling!

Träffa viktiga beslutsfattare och inköpare inom och fastighetsbranschen, myndigheter, komm och organisationer på en och samma plats.

Har du produkter och tjänster inom grönt byggande? Då är det här mötesplatsen för dig! Under två intensiva dagar samlas byggbranschen, både produkter och tjänster, för att möta sina beställare och uppdragsgivare på en och samma plats för att ta del av ny kunskaper, nya ideer och för att upptäcka nya produkter och varumärken. Det här är forumet där det senaste inom grönt byggande står i fokus!

Nytt fokusområde – SMARTA STÄDER 201

SMARTA STÄDER 2017

Under Ekobygg 2017 kommer vi att utveckla e nytt fokusområde – Smarta städer. Vad innebä Smarta städer? Hur kommer framtidens smarta stad att se ut? Hur kommer det att påverka sam hällsbyggandet i framtiden? Vilka nya produkte och tjänster kommer vi att få se? Det hållbara samhället i framtiden kommer att kräva en öka digitalisering, vilket gör det till en naturlig del konceptet tillsammans med Ekobygg.

Branschaktuellt #4 2017  

BA 20174

Branschaktuellt #4 2017  

BA 20174