Page 1

- INFRASTRUKTUR & LOGISTIK #1 2021

TEMA:

Park- och vägbelysn ing

REPORTAGE

Lilla Lidingöbron Jan Werner, projektledare, berättar om utmaningar, samarbetet och kommande arbeten i projektet. Läs reportaget på sida

38

REPORTAGE:

Getingmidjan Upprustningen av Sveriges viktigaste tågsträcka håller på att färdigställas. Intervju med Trafikverkets projektledare Kent Sahlman.

www.branschaktuellt.se

S. 108


Innehåll Infrastruktur & Logistik #1 | 2021 Sida 4 6 38 49 52 56 80 86 102 108 128 130

Innehåll Karriärsbyten Getingmidjan Lilla Lidingöbron Veddestabron Folke Bernadottes bro TEMA SL Lund-Arlöv Förbifart Stockholm Marieholmstunneln TEMA Park- och vägbelysning Kardonbanan TEMA Bergsprängning

86

38

Branschaktuellt.se är den självklara portalen för näringslivets beslutsfattare. Vårt redaktionella uppdrag är att leverera branschnyheter, analyser, rapportera om nya projekt och affärer. Med intervjuer från branschens främsta experter kliver våra läsare in i en miljö som anses trovärdig och respekterad.

VD & Ansvarig utgivare Oscar Lundberg oscar@branschaktuellt.se

Branschaktuellt Sverige AB Lindhagensgatan 51 112 43 Stockholm 08-400 22 620

Reporter Linda Johansson linda.johansson@ branschaktuellt.se

Redaktionschef Myrna Whitaker myrna@branschaktuellt.se Reporter & Layout Jesper Norell jesper.norell@ branschaktuellt.se

Reportage: Förbifart Stockholm

Reportage: Lilla Lidingöbron

Tipsa redaktionen på redaktionen@branschaktuellt.se Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa. Omslagsbild: Västerbron. Foto: Trafikkontoret. Tryck: TEXTHUSET Media: Branschaktuellt Sverige AB www.branschaktuellt.se


Vi ser olycksrisker överallt. Varje dag sker flera allvarliga olyckor på byggarbetsplatser runt om i landet – helt i onödan. I värsta fall går någon till jobbet och kommer aldrig hem igen. Då är det för sent att vara efterklok. Säkerhet skapas genom ett förebyggande arbete. Det finns inga genvägar. Byggbolag och ställningsföretag måste tillsammans öka säkerheten på Sveriges byggarbetsplatser. På Sydställningar har vi en nollvision mot arbetsrelaterade olyckor. När vi ser olycksrisker gör vi något åt dem.* * Sydställningar är först i Sverige med en ISO 45001-certifiering. Den garanterar en trygg arbetsplats för både byggjobbare och ställningsmontörer.

Besök sydstallningar.se och se hur vi jobbar med säkerhet.


KARRIÄRSBYTEN

Henrik Dahlin

Vi o: Fot

kt or F rem ling

Ny vd för MTR Nordic AB Henrik Dahlin har utsetts till ny vd för MTR Nordic AB och får därmed ansvar för MTR:s nordiska verksamhet. Henrik Dahlin, som för närvarande innehar rollen som vd för MTR Pendeltågen, tillträder i sin nya roll den 1 mars och tar över efter Mark Jensen, nuvarande vd, som lämnar bolaget för en ny roll som koncernchef för omsorgsaktören Ambea AB.

Anna Westerberg

us ster s u a frB ClvIno Co FoFtoot:oN :V

ct ur e

Ny vd för Volvo Bussar Anna Westerberg har utsetts till vd för Volvo Bussar och ny medlem av Volvos ledning. Hon arbetar idag som ledare för Volvo Group Connected Solutions, påbörjade sin karriär inom Volvokoncernen 2009 och har haft en rad positioner inom företaget, bland annat som vd för Volvo Group Venture Capital. Anna tillträdde sin tjänst den 1 februari, 2021.

ct ur e

tru as r f Foto: NCC In

Henrik Enell Ny chef utsedd för NCC Infrastructure Henrik Enell har utsetts till ny divisionschef inom NCC Infrastructure med ansvar för Stockholm och norra halvan av Sverige. Han kommer närmast från rollen som regionchef inom NCC Infrastructure och har arbetat på NCC i sammanlagt 18 år i olika roller. Henrik tillträdde sin nya roll i början av december.

4

| www.branschaktuellt.se


Foto: Göteborgs hamn

Göteborg utnämnt till Sveriges bästa logistikläge För tjugonde året i rad toppar Göteborg listan när branschtidningen Intelligent Logistik rankar Sveriges bästa logistiklägen. Göteborgs hamn beskrivs som avgörande för placeringen, bland annat tack vare hamnens pågående investeringsprogram, globala linjenät och hantering av Covid-19-pandemin. Men det finns utvecklingspotential menar juryn.

Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB. Foto: Göteborgs hamn

– Vi är jätteglada över att ha fått den här utmärkelsen. Att det nu

Målet är att fortsätta skapa tillväxt som går hand i hand med

är för tjugonde året i rad är ett kvitto på att vi har en kontinuitet i

minsta möjliga miljöpåverkan. Till 2030 ska koldioxidutsläppen

det vi gör och att vi gjort bra saker längs vägen. Men vi ska bli

i godsnavet ha minskat med hela 70%, både på land, i hamn

ännu bättre, säger Elvir Dzanic, VD för Göteborgs Hamn AB.

och till havs. Det senaste greppet i den resan är det nyligen presenterade Tranzero-initiativet där AB Volvo, Scania, Stena

I motiveringen beskrivs Göteborgsregionen som ett ”excep-

Line och Göteborgs hamn AB tillsammans ska accelerera om-

tionellt distributionsläge som stått starkt genom pandemin”.

ställningen till fossilfria transporter till och från hamnen.

Hamnens investeringspaket på sex miljarder vilket bedöms ge goda förutsättningar för framtida tillväxt nämns också som

Utmaningar framåt

en viktig faktor. Elvir Dzanic menar också att hamnen har

I motiveringen till utnämningen konstateras även att det också

stärkt sina möjligheter att fortsätta utvecklingen framgent.

finns utmaningar i Göteborgsregionen på logistikområdet, bland annat i att möta framtida efterfrågan på logistikytor.

Hamnen i expansivt skede Genom Göteborgs hamn går idag 30 procent av Sveriges import och

Helsingborgsregionen och Örebroregionen blev tvåa respek-

export och över hälften av alla containerfrakter. Just nu är hamnen inne

tive trea på listan.

i ett mycket expansivt skede, och under året som gick säkrades bland annat finansieringen för det viktiga miljardprojektet Skandiaporten – en fördjupning av hamnens farled från dagens 14,5 till 17,5 meter.

KÄLLA: GÖTEBORGS HAMN www.branschaktuellt.se | 5


REPORTAGE

GETINGMIDJAN SNART I HAMN Den komplexa upprustningen av järnvägen mellan Stockholm Södra och Stockholms Central är det mest komplicerade och tidskritiska arbete som gjorts inom Sveriges tågtrafik på många år. Getingmidjan byggdes på 1950-talet och har nått sin tekniska livslängd. Trafikverket är beställare och genomför projektet tillsammans med totalentreprenören Implenia och projekterande konsult Sweco. Getingmidjan som helhet väntas stå klar i slutet av oktober 2021. TEXT AV LINDA JOHANSSON

6

| www.branschaktuellt.se


Getingmidjan badar i solljus, Foto: Trafikverket

www.branschaktuellt.se | 7


E

GETINGMIDJAN n upprustning av sträckan är nödvändig då den är

er såsom totalt sju broar, fem järnvägsbroar, två gångbroar,

bland de mest trafikerade i hela landet och påver-

två tråg och en så kallad uppfartsramp samt två tunnlar:

kar all pågående tågtrafik. Om sträckan renoveras

Söderströmstunneln och Riddarholmstunneln.

uppnår man förbättrad punktlighet i tågtrafiken och får en robust anläggning med en teknisk

– Den stora utmaningen har varit att under kort tid byta ut järn-

livslängd på ytterligare 80 år. Det resulterar även i ett verktyg

vägsbroarnas överbyggnader samtidigt som den nya järnväg-

för att kunna möta dagens och morgondagens krav på pålitli-

sanläggningen ska monteras och kopplas in. Av de sju broarna

ga, effektiva och hållbara resor och transporter.

är det fem broöverbyggnader som byts ut. Förutsättningarna för att kunna göra det är att vi har haft en avstängning varje sommar

Det enorma projektet inleddes 2016 med förberedande ar-

tre år i rad, för det är under somrarna som det är minst trafik, vilket

beten och har hållit en förhållandevis kort tid för planering och

har minst påverkan på tågtrafiken. Men längre tid än åtta veckor

genomförande. I och med öppnandet av den nya Citybanan

har inte funnits möjlighet till helt enkelt och arbetet har därför

2017 tog projektet fart. Pendeltågen flyttade till ner till den

pågått dygnet runt, säger Kent Sahlman, projektchef Trafikverket.

nya banan, vilket öppnade upp möjligheten för Trafikverket att

Han fortsätter:

kunna stänga av trafiken på Getingmidjan.

– Under sommaren 2018 var det mest reparations och förstärkning-

”Det blir som en flaskhals, när så många spår skall bli enbart

sarbeten på hela sträckan. Sommaren 2019 skedde utbytet av

två. Därav namnet, för sträckan ser ut som en getingmidja!”

broarna över Söderström och Söder Mälarstrand, ett otroligt komplicerat arbete, där broarnas utformning är väldigt exakt när det

Nedstängning under tre somrar

gäller måtten och måste placeras på plats med extra noggrannhet,

För att kunna genomföra de mest komplexa arbetena

samtidigt som det är långa och väldigt tunga konstruktioner. Bron

stängdes Getingmidjan av under tre somrar, 2018 till 2020.

över Söderström är 200 meter och väger 1300 ton.

Arbetena innefattade bland annat att byta ut broarna över Söderström, Söder Mälarstrand och Norrström. Inom projektet

En världsunik bro

handlade det om utbyte och reparation av tunga konstruktion-

Sommaren 2020 skedde utbytet av den 240 meter långa Norrströmsbron. Den hade prefabricerats i Estland och kom med båt in till Stockholm i två delar. Då hade den även åtta växlar monterade, vilket i sig var en stor utmaning vid lanserin-

Svensk Byggledning Byggledningstjänster för Beställare och Entreprenörer info@svenskbyggledning.se www.svenskbyggledning.se

gen. Någon växel kommer oundvikligen att hamna över en broskarv och därför har man utvecklat en ny produkt med en två-direktionell glidyta som placeras under växeln, vilket kommer möjliggöra rörelser i både tvär- och längdriktning. – Komplexiteten har ökat betydligt i år jämfört med de tidigare arbeten vi gjort i det här projektet. Förra året bytte vi Söderströmsbron där vi hade två rakspår. Nu har vi >>

Tack samtliga för ett bra samarbete och förtroendet vi fått gällande säkerheten kring järnvägen Pennybridge Railers AB www.pennybridgerailers.se 070-024 07 91 Info@pennybridgerailers.se 8

| www.branschaktuellt.se


Foto: Trafikverket Västerbron & Långholmen

Foto: Trafikverket

Norrströmsbron

www.branschaktuellt.se | 9


"

GETINGMIDJAN

Det har varit en väldigt bra samverkan mellan alla parter och ett mycket lyckat projekt – Kent Sahlman, Trafikverket >> åtta tätt sammanfogade växlar att ta hänsyn till, vilket

gen bytts ut och allt arbete med det är inte klart. Det mesta är

är världsunikt på en bro. Det är ju millimeter noggrannhet i

i princip utfört men arbetet ska hålls på till oktober 2021. Pro-

allting vi gör och det har varit ett gigantiskt stort planeringsar-

jektet passerar genom Riddarholmen, en plats med många

bete för att ro det här i hamn, säger Kent.

kulturhistoriska byggnader som är både känsliga och värdefulla, där hänsyn till kulturmiljön har varit en viktig aspekt.

Innan den nya bron kunde lyftas på plats var den gamla bron

Dock har allting hunnits klart i tid. Projektet håller tidsinterval-

tvungen att kapas ner i 13 delar och lyftas bort med hjälp av

len och budgeten på cirka 3,2 miljarder kronor.

kranar och pråmar. Anläggningsdykare arbetade med att renovera och förstärka de tretton brostöden som även fick fler

Den 17 augusti 2020 invigdes den nya Getingmidjan och

än 60 nya brolager för den nya bron att vila på.

tågtrafiken släpptes på igen mellan Stockholms Central och Stockholm södra. Trafikverket har tillsammans med Implenia

Hela tunnelkonstruktionen har setts över och tunnlarnas ut-

och alla underentreprenörer genomfört sitt mest komplexa

föranden är väldigt specifika. Södertunneln är till exempel

och tidskritiska järnvägsarbete. Nu blir det inga fler sommara-

byggd med 18 monoliter, samtliga med lika många konstruk-

vstängningar, utan enbart kortare helgavstängningar. En un-

tionslösningar som måste utredas var för sig. Förutom att

der vecka sju och en under Kristihimmelfärdshelgen. Sedan

man initierar arbetet kring de brister som finns och som har

kommer det att arbetas på nattetid i kanalkörningstider, vilket

skett under de gångna åren så måste båda tunnlarna noga

har pågått under hela genomföringstiden.

renoveras för att möta moderniseringskraven och få till livstidsförlängningen.

Trafiken har ökat väldigt mycket sedan 50-talet och eftersom alla regional- och fjärrtåg söder om Stockholm passerar på Getingm-

Betydelsen för projektet är enorm

idjan så blir det stora konsekvenser om sträckan inte rustas upp.

Förutom alla byggnadsverk så har hela järnvägsanläggnin-

Gör man inget måste man inom snar framtid sänka hastigheten

Vi Vibidrar bidrartill tilldagens dagenssamhällsutveckling samhällsutvecklinggenom genom konsulttjänster och konsulttjänster ochinnovativa innovativalösningar lösningar

Vi på Jakobsen Properties erbjuder konsulter med hög kompetens inom infrastruktur, mark och fastighet. Alla konsulter har samma vision att bidra till samhällets utveckling genom att skapa innovativa lösningar för att bygga ett bättre samhälle. Referenser: Getingmidjan, Nya tunnelbanestationen i Sickla, Slussen, Förbifart Skärholmen, Mälarprojektet Södertälje, Klarbäret Studentbostäder m.m. 076- 767 09 97 / offert@jproperties.se

jproperties.se

10

| www.branschaktuellt.se


Arbete med Södertunneln, Foto: Trafikverket

och stoppa all trafik helt och hållet. Det man vet från idag är att

Sedan ska gång- och cykelbron över Norrström återställas

stora trafikstörningar på sträckan kan påverka upp till 80% av all

med en ny överbyggnad som lyfts på och monteras. Överlag

tågtrafik i hela landet. Då förstår man vikten av upprustningen

har hela projektet gått lysande, och det har ju varit ett väldigt

och betydelsen av att den genomförs.

bra teamarbete för att verkligen säkerhetsställa det här med att hålla tider och få en god arbetsmiljö och att kunna genom-

Vad är det för speciella arbeten som är kvar nu som ni kommer att jobba med fram till oktober?

föra arbeten som det är tänkt och planerat. Så det har varit en

– Det är att vi framförallt skall färdigställa livstidsförlängningen

projekt, avslutar Kent.

väldigt bra samverkan mellan alla parter och ett mycket lyckat

på stöden, både på Söderströmsbron och Norrströmsbron.

NORDISK YTBEHANDLING

Vi rostskyddsmålar: Broar Cisterner Traversbalkar Belysningsstolpar Bärande konstruktioner m.m.

Vi utför även: Isblästring (Kolsyreblästring) Betongslipning Polering av betonggolv Fogfria industrigolv Fuktblästring Golvblästring Högtryckstvättning Brandskyddsmålning

Vi är st av p olta att rojek f tet G å vara en eting d midj el an

Nordisk Ytbehandling Entreprenad AB Rotevägen 6, 61192 Nyköping Kontakt: info@nordiskytbehandling.se Följ oss på sociala medier: Facebook: Nordisk ytbehandling Instagram: nordiskytbehandling www.nordiskytbehandling.se

Blästring & Industrimålning www.branschaktuellt.se | 11


SPONSRAT INLÄGG FRÅN SVENTAB

Sventab hjälper till med marin service under Getingmidjan Stockholms Vattenentreprenader har jobbat tätt ihop med Implenia, totalentreprenören för projektet, och många andra underentreprenörer. Med sina båtar har de servat de olika byggstationerna med material och även flyttat och hanterat pontoner. De har fungerat som en populär och efterfrågad ”Allt-i allo” och alltid funnits nära till hands när hjälp behövts. Medverkan i projektet betyder mycket för Sventab, då det är ett spännande och intressant referensjobb som de tar med sig. Sventab har varit yrkesverksamma som undervattensentreprenörer sedan mitten av 1970-talet och har utfört entreprenader i alla tänkbara storlekar, samt varit en servicepartner till sjöfart, varv, kommuner, kraft och

professionella beställares vattenverksamhet. – I och med att vi är inom Marcon Gruppen så blir vi störst i landet med våra tjänster. Vi är glada och ärade att vi får vara med i detta stora projekt. Det är ett spännande och komplext arbete med brobytena och vi är stolta över all den hjälp vi kan tillföra, säger han. Deras uppdrag kan generellt bestå av bland annat reparationer och nyproduktioner gällande broar, kajer, sjöförlagda ledningar, undersökningar, inspektioner men också marin geologi, marinbiologi och marin service samt mycket mer. Under Getingmidjan har de haft en stor mängd pontoner och båtar närvarande för att kunna serva med material och utrustning till ett byggarbete. De är ansvariga för logistiken på vattnet och har varit från två till sex personer närvarande varje dag.

processindustri. De har sitt säte i Stockholm med kontor även

Arbetat med Implenia i tidigare projekt

i Härnösand och är cirka 60 anställda, men utför även marina

Petter Wiström på Sventab har varit projektledare för Getingmidjan

uppdrag i övriga delar av landet med kontor i Malmö, Ängelholm,

och har jobbat där sedan start, när de gick in i projektet.

Göteborg och Sövelsborg via systerbolaget SSE AB. Royne Wretling är vd på Sventab och berättar för oss på Branschaktuellt

– Vi kom in och började arbeta runt våren 2019 och är fortfarande

att de är ett av de äldsta företagen inom sjöentreprenad, marin

kvar och jobbar. Just nu är vi bokade till vecka 9 2021, men jag

service och dykeri och vill vara den naturliga partnern för

misstänker att det kommer bli längre än så. Vi har god erfarenhet

12

| www.branschaktuellt.se


SPONSRAT INLÄGG FRÅN SVENTAB av att jobba med Implenia sedan tidigare och blev handplockade

För det är en rätt så stor apparat, säger Petter.

för uppdraget då vi gjort ett superbra jobb i tidigare projekt. Även samarbetet med SUAB fungerar ypperligt och vi hjälper dem

Vissa dagar kan det dock vara lite lugnare. Tempot varierar

mycket med utrustning och en del pontonhantering, säger Petter.

hela tiden. Men då kan det också vara lite strömt. Som när de ligger med sina båtar vid Norrströmsbron. Då skall de ligga

Sventabs båtar har kört runt i projektet sedan dag ett. De har

där och kanske lyfta grejer senare och då kan det vara svårt

en kran på båten som varit behjälplig då de kunnat montera

att hålla båten helt stilla och lyfta material.

brodelar och transportera material ut till broarna.De har även

– Men våra skeppare är duktiga och man blir tvungen att lära

varit med och hjälpt till vid gjutningen av brostöden.

sig om inte annat, skrattar Petter. Det är alltid lite utmaningar i projekt men det har gått bra!

– Har det varit större gjutning så har vi ju kört pråm med betongbilar på och har det varit mindre grejer så har vi ju fyllt

Projektet har rullat på ypperligt trots pandemi

betongbaskrar och kört ut till stöden, säger Petter.

Trots en rådande pandemi som härjat sedan mars 2020 har jobbet inte påverkats för killarna på båtarna. De har ändå

Var med på avstängningarna två somrar i rad

kunnat utföra sitt jobb och som tur är äger projektet rum

För att projektet skulle vara möjligt att genomföra, i och

utomhus och de har inte arbetat så nära varandra.

med att trafiken på Getingmidjan rullar non-stop, så var man tvungen att stänga ner området under tre somrar i rad.

– Vi har ändå varit försiktiga och vidtagit åtgärder. Det är

Sventab var med sommaren 2019 och 2020 och upplevde att

bara vår personal som får vistas på båten. Ibland så kommer

arbetet blev mer intensivt. Alla byggarbetarna passade på att

det projektledare från Implenia ombord och så står man

jobba så mycket som möjligt, vissa dygnet runt.

och pratar lite, men det fick vi strypa då, för att vi kan ju inte riskera att våra skeppare skulle bli sjuka. Så projektet har

– Vi hade dock för det mesta någorlunda normala arbetstider

rullat på väldigt bra ändå trots corona, säger han.

och körde 06-16 eller 07-16. Men vi ökade ju takten något för att se till att alla får sina leveranser ut till broarna och så har vi haft lite fler pontoner och mer material som transporterats.

Vad tycker du har varit mest positivt med att jobba med det här projektet? – Det är alltid roligt med ett stort och ganska så omtalat projekt och

– Om man ser intensitetsmässigt så är det ju alltid under de

ser man på projektet och arbetsuppgifterna så har det ju varit kul att

större arbetena som vårt arbete blir mer påverkat. När de

få visa vad vi kan, använda våra grejer på det sättet som det verkligen

lyfte den stora bron på plats så måste allting vara klart innan.

är tänkt och få göra det under så lång tid som det ändå har varit. Vi är

Brodelen har ju kommit ett bestämt datum. Då måste man ju

nu inne på ett och ett halvt år lite drygt och kommer antagligen och

alltid vara där och se till att det klaffar när den väl kommer.

förhoppningsvis fortsätta fram till projektet är helt klart, avslutar Petter.

www.branschaktuellt.se | 13


Foto: Implenia

Projektet Getingmidjan – en mäktig utmaning Implenia har löst arbetet galant i Getingmidjan, det mest komplicerade och tidskrävande projektet på många år, som löper mellan Södra station och T-centralen.

Arbetet har innefattat upprustning av en två kilometer lång järnvägssträcka, byte av tre järnvägsbroar samt två GC-broar. Allt för att kunna möta de krav som ställs och kommer att ställas på järnvägstrafiken i framtiden. Implenia Sverige AB är en del av den internationella kon-

I april 2017 anlitades Implenia Sverige AB i egenskap av

cernen Implenia Group, som har sitt huvudkontor i Schweiz.

totalentreprenör för att genomföra det komplexa och tidspres-

Under arbetets gång har totalt cirka 45 byggingenjörer från

sade infrastrukturprojektet Getingmidjan för en kontraktssum-

företaget, samt nära 300 inhyrda byggnadsarbetare, varit

ma om 885 miljoner kronor.

involverade i projektets olika faser.

LKO säkerställer Getingmidjan Applikationer: • Hindermätning på spår • Tunnelsektionering med och utan spår • Spåravstånd och ballastprofiler (+ volym) • Plattformsmätningar (avstånd vagn-plattform) Kontakta oss på: www.lko.se eller Tel. 031-27 27 89

14

| www.branschaktuellt.se


GETINGMIDJAN Utöver Implenias personal har även beställaren Trafikverket och ett flertal underentreprenörer, bland andra SUAB, Sventab, Infranord, Waterjet, Markorama och RPP Dyk varit delaktiga. Sweco har bidragit med samtliga systemhandlingar och tekniska beskrivningar till projektet. Det har därför varit en bred uppslutning av olika aktörer och personer som har varit inblandade för att få detta gigantiska projekt att fungera och röra sig framåt.

Bytet av broarna – de mest utmanande arbetena De mest tidskrävande arbetena har inbegripit bytet av den bro som går över Norrström, samt broarna över Söderström och Söder Mälarstrand. Dessa arbeten har förutom bytet av själva broarna även innefattat reparationer av befintliga brostöd.

Foto: Implenia

Projektet har också inneburit att Riddarholmstunneln och Söder-

"

tunneln har försetts med nytt brandskydd i form av sprutbetong.

Vi har passerat de tyngsta delarna nu och det som är viktigt nu är att allt jobb är klart till sista oktober 2021 – Örjan Persson

Den omgivande miljön och platsen har medfört att Getingmidjan har varit ett mycket komplext och tekniskt utmanande infrastrukturprojekt. Mycket av logistiken inom ramen för projektet har innefattat miljöer med vatten. Därför har Implenia anpassat arbetet genom att använda pontoner, båtar och annan tung marin utrustning.

Arbete med de två tunnlarna och byte av Norrströmsbron samt Söderströmsbroarna Arbetet med Getingmidjan inleddes under 2017 och de stora arbetssegmenten kommer att färdigställas under 2021. Under 2018 och 2019 har Implenia bland annat arbetat med sprutbetongsarbeten i Söderström- och i Riddarholmstunneln, men

Projektets största underentreprenör, Infranord, har under pro-

man har även hunnit med att byta tätskikt och ballast på Tegel-

jektets gång också bytt ut spår och ballast längs hela sträckan

backen och Riddarholmen, samt arbetat med vattenbilning

och man har även uppgraderat samtliga elektriska installa-

och betongreparationsarbeten i de olika tunnlarna. Infranord

tioner, vilket innefattar signal- och telekommunikationssystem.

har bytt alla spår och ballast samt allt elektriskt som signaler,

Därutöver har det satts upp nya kontaktledningar längs spåren.

telekommunikation och kontaktledningar längs hela sträckan. Infranord har under sommaravstängningen 2018 utfört arbeten

Skälet till projektets tillkomst är att den befintliga anläggnin-

på Tegelbacken i Riddarholmstunneln samt Södertunneln och

gen, som byggdes på 1950-talet, inte längre är anpassad för

samma sak har det varit även de följande somrarna 2019 och

att uppfylla de krav som ställs på dagens trafik. Renoveringen

2020.

av sträckan har därför varit oumbärlig för att sträckan ska kunna möta såväl dagens som morgondagens krav på pålitli-

Allt har inte hunnits på ett år utan man har fått ta det som skall

ga och hållbara resor och transporter.

utföras stegvis. Under sommaren 2019 bytte Implenia ut broarna över Söderström och Söder Mälarstrand. Sommaren 2020

Projektets placering i hjärtat av Stockholm har inneburit sto-

bytte Implenia ut bron över Norrström, en jättebro på över 250

ra tekniska och logistiska utmaningar då sträckan passerar

meter som väger cirka 1 800 ton. Norrströmsbron var den sista

genom Riddarholmen, en plats med många kulturhistoriska

stora pusselbiten i upprustningen av Getingmidjan och den

byggnader som är både känsliga och värdefulla. Hänsyn till

kommer att hålla för svensk järnvägstrafik i många decennier

och bevarandet av kulturmiljön har därför varit en central del

framöver. Allt detta har varit ett både utmanande och komplext

att ha i åtanke under hela projektet.

arbete, enligt Örjan Persson som är projektchef på Implenia. www.branschaktuellt.se | 15


– Detta arbete är nu i mål då tunnlarna samt järnvägsbroarna

flera miljoner för varje timma som trafiken inte har kommit ig-

är klara. De stora arbeten som återstår under det sista året i

ång, men vi höll tidsplanen. Något som jag är mycket stolt över.

projektet är att slutföra arbetet med GC-bron över Norrström,

Det viktigaste med ett projekt som Getingmidjan är, enligt Örjan,

vilken vi inom kort kommer att montera. Sist men inte minst

att det finns en god planering och framförhållning. Allting bygger

återstår även en del betongreparationer av brostöden på

på det samt att det finns tillräckligt med bra och erfaren personal.

Söderström- och Norrströmsbron, ett arbete som kommer att färdigställas under sommaren 2021, sammanfattar Örjan.

Sommarnedstängningarna oerhört viktiga Enligt Örjan har de tre avstängningarna av järnvägen som skett under sommartid varit oerhört kritiska för att projektet

Tror du det är viktigt för Implenia Sverige AB att kunna använda ett projekt som Getingmidjan som referensjobb för att vara med i kampen om liknande jobb i framtiden? – Absolut. Lyckas vi att genomföra ett projekt som detta på ett bra sätt, kommer det vara den bästa referens man kan få. Projekt som

skulle kunna genomföras i tid.

Getingmidjan är ett av de svåraste projekten man kan genomföra.

– De här åtta veckorna varje sommar har varit huggna i sten.

detta. Alla inblandade och även framtida uppdragsgivare är högst

Tågen har stannat på ett bestämt klockslag och de har rullat igång på bestämt klockslag åtta veckor senare. Under avstängningarna arbetade vi dygnet runt, sju dagar i veckan med cirka

Det är faktiskt inte helt enkelt att hitta något svårare projekt än medvetna om projektets svårighetsgrad, dess utmaningar och vilken arbetsinsats som har skett. Därför är det otroligt viktigt att man lyckas med sitt uppdrag. Något vi har gjort med besked, avslutar Örjan.

300 man i skift. Skulle vi inte ha gått i mål med arbetet inom denna tidsram hade det inneburit dryga böter. Vi pratar om

TEXT AV LINDA JOHANSSON

MÄRSTA FÖRENADE KOMMENTERAR Märsta Förenade vill vara det sunda valet i skapandet av

centralbron för att lyfta betong och frakta bort det skrot

det framtida samhället och Märsta Förenade Åkeriföretag

och betong som lyftes undan, säger Anders Wahlgren,

erbjuder alla tänkbara lösningar inom transport, entre-

säljare specialtransporter, Märsta Förenade.

prenad, schakt, vägarbeten och gör det tillsammans med kund. Här kan man välja mellan säker lastbilstransport,

Vad jobbar ni med just nu?

kranbilar, containrar, specialtransporter och entreprenad-

– Just nu utför vi mestadels transporter med kranbilar

maskiner. Märsta Förenade har under arbetet med Get-

sedan september 2020. Vi hjälper Implenia med Förbi-

ingmidjan fungerat som en underentreprenör.

fart Stockholm där vi transporterar ut berg från etapperna (Johannelund/Lunda) Det är 6 miljoner ton berg som

– Vi har under 2019 till pågående levererat transport-

16

skall transporteras från 2016 till 2023, berättar han.

tjänster med kranbilar i skiftande storlekar, schaktbilar,

lastmaskiner och mobilkranar till projektets arbetsplats-

Vad betyder det för er som underentreprenör att

er på Riddarholmen och Söder Mälarstrand. Under

vara delaktiga i ett sådant här projekt?

sommaren 2020 juni till augusti utförde vi lyft med

– Det betyder mycket för oss att få vara med i skapan-

mobilkran från en pråm under flera månader vid rivning

det av det framtida samhället och att vara med i stora

av gamla brofundament med mera. Under samma

infrastrukturprojekt som skapar en trygghet för våra

tidsperiod hade vi också kranbilar och containers på

delägande åkerier, avslutar han.

| www.branschaktuellt.se


Det sunda valet i skapandet av det framtida samhället! Märsta Förenade 08-400 164 00 Tillsammans skapar vi lönsamma och hållbara transport- och logistiklösningar för såväl kunder som transportörer


WATERJET ENTREPRENAD KOMMENTERAR Waterjet Entreprenad AB är underentreprenörer i projektet Getingmidjan och har uteslutande arbetat med vattenbilning till det omfattande projektet. Dock har deras systerbolag W-Tech varit med i en mindre grad till och från i projektet och utfört betongreparationer. Waterjet ägs av Delete Sweden. Under 2015 till 2018 skedde förberedande arbeten i projektet och Waterjet arbetade då främst med vattenbilning i tunneltak och tunnelväggar, men även vattenbilning av stödmurar i anslutning till tunnlar och även i en relativt stor pumpgrop på Riddarholmen. – Under 2018–2020, var sträckan nedstängd, tre somrar i rad och då arbetade vi med främst vattenbilning i tunneltak och tunnelväggar, vattenbilning av kantbalkar och fogar vid Hebbesbro. Under de stora arbetena, 2017–2021 fortsatte vi med vattenbilning i Hebbesbro samt att vi vattenbilade även brofundament och landfästen vid Söderströmsbron. Nu arbetar vi med vattenbilning av brostöd vid Söderströmsbron. Vi kommer att vattenblästra en kantbalk vid Pustegränd inför en pågjutning framöver och det avslutande projektet blir

Vattenbilning – Waterjet och Delete utgör tillsammans en av Sveriges största vattenbilningsenheter med lång erfarenhet, bred kunskap och en omfattande maskinpark. Vi erbjuder kundspecifika, skräddarsydda lösningar för varje uppdrag. Vi arbetar över hela Sverige och har kunder inom både bygg och infrastruktur.

www.delete.se/waterjet-entreprenad-ab Tel: 010-48 48 400 info@delete.se

18

| www.branschaktuellt.se

vattenbilning av brostöd vid Söderströmsbron, berättar André Jansson, Waterjet Entreprenad AB. Har samarbetet med Implenia och Trafikverket fungerat bra? – Projektet har löpt på väl med tanke på de logistiska utmaningarna samt den tidspress som varit framförallt under sommaravstängningarna. Vi har under resan haft ett väldigt gott samarbete med Implenia och byggt upp en ömsesidig samverkan i projektet, upplever jag det som. Där tillit och leverans har varit ledorden åt båda håll, svarar André. Vad betyder det för er som underleverantör att vara delaktiga i ett sådant här projekt? – Det betyder mycket! Det är ett prestigefyllt projekt som har varit kul att vara med i! Det är kul att visa att man kan och har dom här musklerna som behövs sättas in vid till exempel en totalavstängning där man vattenbilar med fyra enheter dygnet runt, sju dagar i veckan, avslutar André.


Transforming society together Att lösa vår tids stora samhällsutmaningar är mer relevant, utmanande och inspirerande än någonsin tidigare. På Sweco har vi samlat experter med olika perspektiv och kunskap för att ta fram de bästa lösningarna. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 17 500 ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Vi är alltid på jakt efter fler medarbetare som precis som vi brinner för att utveckla samhället. På Sweco får du agera expert och rådgivare med kunniga kollegor vid din sida. Kom och gör skillnad med oss! www.sweco.se/karriar

www.branschaktuellt.se | 19


SPONSRAT INLÄGG FRÅN SWECO Foto: Sweco

Foto: Sweco

Byggplatsuppföljning. Bygget på bron kontrolleras.

Sweco bidrar till samhällsutvecklingen i Getingmidjan Trafikverket har tillsammans med Sweco som projekterande konsult, och ett antal entreprenörer lyckats med det mest komplexa och tidskritiska som Trafikverket har gjort på järnvägen i modern tid – Getingmidjan. Sweco har i projektet bidragit med hela sin bredd när det gäller konsultkompetens, vilket har involverat allt från smalt nischade specialister inom signalteknik till ingenjörer, produktionsplanerare, geotekniker, projektörer och arkitekter. Getingmidjan är en viktig järnvägssträcka som påverkar tågdriften för hela landet. Att genomföra det här projektet i den befintlig miljön är en stor utmaning då tågen förväntas rulla i princip som vanligt. Att Getingmidjan är ett så komplicerat projekt beror inte minst på utmaningen att samordna alla komplexa detaljer på ett begränsat utrymme och med en pressad tidplan. – Det finns inget utrymme, eller tidsmarginaler, för att saker går fel. Allt måste vara utrett, undersökt och planerat innan man sätter i gång. Det är därför det förberedande arbetet innan produktionen är så viktigt. Att bygghandlingar, ritningar och lösningar är klara. Det är här alla våra specialister inom Sweco kommer in, säger Daniel Elofsson, ombud och uppdragschef för Sweco.

handlade det mest om att göra utredningar, ta fram systemhandlingar, tekniska beskrivningar och att på olika sätt undersöka och säkerställa genomförbarheten av projektet. Detta resulterade i ett förfrågningsunderlag till entreprenaden för Getingmidjan. Parallellt med systemhandlingar och förfrågningsunderlag för Getingmidjan arbetades det även med omfattande projekteringar för de så kallade ”förberedande arbeten” på närliggande platser, där Sweco projekterade förfrågningsunderlag och bygghandlingar samt medverkade vid byggplatsuppföljningar och ibruktagning av anläggningar. Dessa arbeten var avgörande för att tågdriften skulle kunna hållas i gång när Getingmidjan stängdes under tre somrar så att brobyten kunde genomföras. De förberedande arbetena bestod av att hitta lösningar för att dirigera om tågtrafiken på omkringliggande stationer. Det innebar bland annat att man har byggt om stationen vid Stockholm södra för att tågen ska kunna vända där. I Karlberg har man lagt in nya växlar för att kunna klara av att leda posttågen via Citybanan. Älvsjö godsbangård har byggts om för att fungera som en depå för uppställning av tåg, och skyltprogram för omdirigering av resenärsflöden på stationer under Getingmidjans avstängningar har tagits fram. – Detta har varit otroligt viktiga milstolpar i projektet. Hade inte tidsramarna klarats av att hållas i de förberedande arbetena hade inte sommaravstängningarna kunnat genomföras, säger Daniel.

Många förberedande arbeten

Samarbetet nyckel i renoveringen

Sweco kom in i projektet 2014 då man vann konsultupphandlingen i konkurrens med andra konsulter. I början av uppdraget

Att projektet kunnat hålla tidplanen trots komplexitet och utmaningar menar Daniel beror på samarbetet, som i arbetet

20

| www.branschaktuellt.se


Foto: Sweco Växelkrysset på bron.

Anders Carlsson, Roger Lundström och Magnus Gustafsson kontrollerar elbyggnation och kontaktledningsbyggnation.

med Getingmidjan tagits till en helt ny nivå, både inom Sweco och med andra aktörer. – Redan från uppdragets start inkluderades de allra flesta experter och områden som Sweco har att erbjuda. Uppdraget har även krävt mycket samarbete med andra aktörer som exempelvis entreprenörens konstruktörer och externa tågoperatörer när vi, tillsammans med Trafikverket, anpassat och ansvarat för logistiken med resenärsflödet som blivit påverkat av avstängningarna. I ett samverkansprojekt gäller det att alla kan lyfta blicken och förstå nyttan av arbetssättet. Framgångsfaktorn har varit att ha en löpande öppen och ärlig dialog mellan samtliga aktörer i projektet.

kontroller av de byggnationer som entreprenören utfört så att de uppfyller de ställda tekniska kraven, vilket utförs av Swecos byggplatsuppföljningsorganisation som ett stöd till Trafikverket. – I slutskedet ingår även upprättande av förvaltningsdata för järnvägsanläggningen, där våra projektörer syr ihop säcken efter byggnationen, säger Daniel.

Många hjältar i projektet Totalt har närmare 20 000 olika dokument, ritningar, rapporter, planer och beräkningar tagits fram. Fler än 500 konsulter från Sweco har varit involverade.

Gott om utmaningar i projektet Det har funnit gott om utmaningar i projektet. Hur får man exempelvis till de åtta växlarna på bron? De är sammanfogade och måste anpassas i millimeterskala. Det finns ingen vingelmån. Det är bara två spår på bron som sedan breder ut sig till tio inne på Stockholms Central.

– Det är en otrolig bredd av kompetens som behövs i den här typen av projekt. Det är så otroligt många detaljer som måste klaffa. Att vi har all den kompetensen samlad under ett och samma tak inom Sweco gör mig stolt och jag blir fortfarande imponerad trots många år i branschen, säger Daniel.

– Eftersom alla de tekniska lösningarna påverkar varandra har det varit otroligt viktigt med produktions- och etapplanering.Vad ska man göra och när? Hur säkerställer man att allt arbete som ska göras under sommarstängningarna hinns med? Signalanläggningen är exempelvis ett komplext område där utmaningarna är stora, säger Daniel och pekar även på tråddragningarna i ställverket på Stockholms central som en utmaning. – Ställverket är ett gammalt reläställverk, där tiotusentals tråddragningar har utförts av entreprenören. Här hade vi på Sweco en viktig roll i att säkerställa funktion, besiktning och ibruktagande.

Det finns många hjältar i detta projekt men några som Daniel lyfter fram lite extra är uppdragledarna, de tekniska specialisterna och de ledande projektörerna.

Alla funktioner och projekterade bygghandlingslösningar provas och valideras. Görs inte detta rätt så kan det innebära allvarliga konsekvenser för säkerheten i järnvägstrafiken, säger Daniel. Swecos kontrakt sträcker sig till slutet på 2021. I slutskedet handlar uppdraget mycket om granskning av bygghandlingar,

– De har bidragit till att vi har klarat av alla de här tekniska utmaningarna, kunnat väva ihop alla olika teknikområden och fått dem att fungera tillsammans. Att vara en central del i ett projekt som Getingmidjan är något som Sweco är väldigt stolta över. – Det är den här typen av projekt, där vi bidrar till samhällsutvecklingen genom att få ihop de bästa lösningarna tillsammans med våra kunder, som vi brinner för och älskar att göra. Vi är extra stolta att vi bidragit till detta viktiga infrastrukturprojekt för Sverige tillsammans med Trafikverket och entreprenörerna, avslutar Daniel. www.branschaktuellt.se | 21


ROAD RENTAL KOMMENTERAR Road Rental är en helhetsleverantör inom trafikanordningar och säkerställer en effektiv och trygg arbetsplats vid väg- och byggarbeten genom att leverera ett fungerande trafikflöde för entreprenaden och för samtliga trafikanter. De bistår med kompetens inom såväl projektledning och arbetsplatsdispositionering inför ett vägarbete, som för att upprätta nödvändiga TA-planer och andra tillstånd. Road Rental utför även de faktiska etableringarna och erbjuder uthyrning av trafikanordningar.

säger Dennis Gustafsson, Projektchef Road Rental. Vad kommer ni att arbeta med nu och framöver tills projektet är klart oktober 2021? – Trafikavstängning från Norrström till Norra Riddarholmen för den nya gångbron och även avstängning i Munkbrohamnen samt delar av Riddarholmen. Vi kommer även igång med trafikavstängning runt Söder Mälarstrand och Bockfoten för betongarbeten under våren, säger han. Hur har samarbetet med Implenia fungerat?

Vad har ni gjort i projektet fram tills nu? – Vi har hjälpt till med all projektering till trafikavstängningen av Centralbron som utfördes under påsk samt juni-augusti. Vi har arbetat många nätter och stängt av ytterligare en körbana nattetid för att entreprenören skall klara av sina gjutningsarbeten i tid. Vi leder även trafikavstängningen på Norrström och Riddarholmen för den nya gångbron som ska på plats samt betongarbeten i Munkbrohamnen och Söder Mälarstrand,

V

– Samarbetet har fungerat otroligt bra, vi har fått stort förtroende och visat våra styrkor i projektet. Under sommaren när den stora trafikavstängningen var aktiv behövde vi arbeta dygnet runt för att säkerställa så att alla leveranser skedde på ett trafiksäkert sätt och att personalen som arbetade innanför avstängningen kunde arbeta säkert utan avbrott. Implenia har visat sin breda kompetens i detta projekt och vi är otroligt glada att vi fått bidra med vår kompetens och erfarenhet, avslutar Dennis.

Prisvärda produkter för din entreprenad! Containters - Flak - Spolvagnar - Liftdumpers Vi erbjuder både standard- och specialutförande efter ditt önskemål!

Furuvägen 30, 872 32 Kramfors | 070-320 63 87 | www.aspby.se 22

| www.branschaktuellt.se


ARBETSPLATSSÄKERHET VID VÄG& BYGGARBETEN.

Road Rental är en helhetsleverantör inom arbetsplatssäkerhet vid vägoch byggarbeten. Vi bistår med kompetens inom allt från projektledning, TA-planer, tillståndsansökningar, etableringar och utbildad personal som säkerställer er arbetsplats. Vi erbjuder även uthyrning av allt material såsom skyltar, barriärer, körplåtar och trafiksignaler. Vi är med och stöttar er hela vägen för att få smidiga och lyckade projekt – tillsammans. www.branschaktuellt.se | 23


Foto: RPP Dyk

SPONSRAT INLÄGG FRÅN RPP DYK AB

De sågar under vattnet på

Getingmidjan

RPP Dyk AB är ett mindre dykföretag specialiserat på borrning och sågning såväl över som under vattenytan. I olika infrastrukturprojekt jobbar de även med grundläggning och bergarbeten och står för ett heltäckande koncept. Företaget anlitas av såväl stora anläggnings- och byggföretag som privatpersoner. RPP Dyk AB sysselsätter i dagsläget tolv anställda och har sin bas i Stockholmsområdet. Under det stora Infraprojektet Getingmidjan har de varit en underentreprenör.

men, Norrström, säger Erik Jöhnk, Projektledare på RPP Dyk. Under tre somrar, 2018–2020, var Getingmidjan helt avstängd för att man skulle kunna genomföra de mest omfattande jobben. Då arbetade RPP Dyk som intensivast. – Under sommaren 2020 vajersågade vi skivstöden till järnvägsbron, arbetade med undervattensågning av berg och rivning av järnvägsbrofästet vid Riddarholmen. Vi stod även för all kärnborrning för renoveringen av fundamenten. Detta uppdrag innefattade omkring 2 000 hål totalt och vi var sexton yrkesarbetare som jobbade dygnet runt i en vecka och vi gjorde också klart arbetet under denna period, säger han.

De har gedigen erfarenhet som krävs för att på ett säkert sätt utföra arbeten inom betonghåltagning, vajersågning och dykning. De åtar sig både större och mindre uppdrag, inriktar sig på anläggningsdyk och har självklart de certifieringar som krävs för dessa komplicerade arbeten under vattenytan. Under Getingmidjan arbetade de med olika sorters projekt.

Projektet har fungerat jättebra hittills och RPP Dyk jobbar under ledorden flexibilitet och bredd. De brinner för helhetslösningar och strävar alltid efter att göra det lilla extra för sina kunder.

– Vi arbetade med kärnborrning av kantbalk i Munkbrohamnen och kärnborrning samt vajersågning av pelare för gång- och cykelbana. Vi har även arbetat med kärnborrning i fundamenten på järnvägsbron och vajersågning av fundament samt undervattenvajersågning i berg vid en kassun. RPP Dyk har även utfört klingsågning, vajersågning och söm-borrning när de rivit det gamla järnvägsbrofästet på Riddarhol-

Vad har varit mest positivt med att arbeta med det här projektet?

24

| www.branschaktuellt.se

– Det är en av anledningarna till att många väljer att anlita oss igen och igen, säger Erik.

– Olika infrastrukturprojekt dominerar för oss. I den här typen av projekt får vi möjlighet att visa upp och ta vara på hela vår bredd och yrkesexpertis. Vi tycker självklart också att det är positivt och hedrande att få vara med och bidra till framtidens infrastruktur, avslutar han.


Mer än bara dykarbeten

Mer än bara dykarbeten RPP DYK utför all form av borrning, sågning och rivning ovan som under ytan i samtliga material. Vi inriktar oss främst mot företag men även till dig som privatperson. Vår utgångspunkt är Stockholm i öst och Göteborg i väst men hela Sverige är vår arbetsplats. Vi har bred kunskap inom våra arbetsområden och har den utrustning som krävs för att göra er ide till verklighet på ett kvalitativt och säkert sätt. Vill du veta mer om vad vi har att erbjuda eller intresserad av en offert - Tveka inte att kontakta oss!

Våra tjänster: • Vajersågning • Betonghåltagning • Rivning • Allt inom bergarbeten • Grundläggning • Allt inom undervattensarbete

Följ oss gärna på sociala medier:

Region Väst Region Öst Johannes - 073 230 17 72 Rickard - 073 535 79 29 info@rppdyk.se www.rppdyk.se


Dykaren på väg ner under vattnet på bron för att jobba. Foto: SUAB

SUAB utför undervattensarbetena på Getingmidjan I nära samarbete med Implenia utför SUAB, Svenska Undervattensentreprenader AB, samtliga undervattensarbeten i projektet Getingmidjan. De utför dykarbeten i Munkbrohamnen, på Centralbron Norrström och Söderström. Deras främsta arbetsuppgift är att bygga kassuner runt brostöden, så att byggarbetarna kan utföra betongreparationer och förstärkningar av brostöden i torrhet. De har också utfört muddrings och schaktarbete samt dykinspektioner runt brostöden.

SUAB är ett dykeriförtag som grundas av Roger Ceder i början på 70-talet. 1998 togs företaget över av nästa generation, Ronny Ceder och Pelle Hansson. Sedan 2006 drivs företaget av Pelle Hansson och SUAB har sedan dess utvecklats och medverkat i ett flertal av Sveriges större dykprojekt. I verksamheten är några av Sveriges främsta dykare anställda, som samtliga bidrar med sin erfarenhet i Getingmidjan. Det är ett projekt som ställer stora krav på precision, yrkesverksamhet och skicklighet. SUAB uppskattar förtroendet som de har fått av Implenia. – Det är glädjande att få vara med och tillföra expertis i ett projekt som är så viktigt; att säkra en hållbar framtid för resor och transporter till och från Stockholm med minimal

26

| www.branschaktuellt.se


SPONSRAT INLÄGG FRÅN SUAB miljöpåverkan, säger Markus Eriksson, platschef på SUAB. Det är ett projekt som är komplext och tidskritiskt, vilket är utmanande för alla inblandade parter. Planeringsfasen är oerhört viktig, bland annat med tanke på logistik, miljö och säkerhet. Att utföra ett sådant här stort projekt mitt i centrala Stockholm från vattnet kan likställas med att arbeta på en ö i känslig miljö. Med hjälp av SUABs erfarenhet av tidigare projekt, tar vi tillsammans med oss befintlig kunskap in i projektet. Att få förtroendet att vara med i ett sådant här strategiskt infrastrukturprojekt betyder naturligvis mycket för oss alla på SUAB. Vi har en företagskultur där kompetens, hållbarhet, kvalitet och innovativa lösningar värdesätts. Tillsammans med Implenia kan vi agera utifrån detta. Samtliga dyklag visar ett stort ansvar och en enorm motivation för att göra detta till en gemensam framgång. Det är ett roligt projekt med varierande arbetsmoment som alla kräver precision och miljötänk. SUAB startade undervattensarbeten på heltid våren 2019. Mellan två och sex dyklag arbetar samtidigt. En väsentlig del av arbetet för SUAB består i att bygga kassuner runt brostöden så att dessa kan renoveras i torrhet. Omfattande schaktarbeten har varit nödvändiga för att kunna bygga kassunerna runt brostöden. Under vissa perioder har SUABs dyklag fått arbeta i skift dygnet runt.

Viktiga förberedelseprocesser för dykaren innan dyk

– Maj, juni och juli 2020 jobbade tre dyklag med förberedande

kassunarbetena får vara med från grunden att designa och

arbeten inför brobytet av Norrströmsbron, samt med arbeten vid brolanseringen. Bland annat så arbetade vi från maj till juli med att spräcka bort berg (spräckning är en metod som används då sprängning inte tillåts på grund av känslig miljö) framför Norrströmsbron och intill två brostöd. Det var avgörande för att SARENS stora pontoner skulle kunna segla fritt över botten när den nya bron skulle lyftas och lanseras. Det var oerhört tidskritiskt. Vi är stolta över våra dykare som jobbade dag och natt för att lanseringen av bron skulle kunna göras enligt tidplanen. Spräckningen gjordes i

anpassa dessa, säger Markus och fortsätter. – Med hänsyn till omgivningen och befintlig brobana mitt i Stockholms centrum kan vi inte få hjälp av kranar som kan lyfta stora prefabricerade delar på plats. Detta medför extra utmaningar vid såväl projektering som vid byggnation och installation. Ett mycket bra samarbete med smidesfirman IPL bidrar naturligtvis också till lyckade kassunmontage. Vid dessa undervattensarbeten krävs mycket kompetenta dykare som är erfarna och duktiga problemlösare. Jag är därför oerhört stolt

samarbete med Gnesta bergbyggare, berättar Markus.

och glad som har förmånen att vara dykledare för Sveriges

Projektledning kring kassunmontagen

God stämning och positivitet i projektet

Utöver rollen som platschef, arbetar Markus i en ledande roll tillsammans med Implenia, där han hjälper till med all projektering kring kassunerna.

bästa dykare som finns på denna arbetsplats, säger Markus.

SUAB upplever att hela projektet på Getingmidjan präglas av god samverkan med Implenia och övriga underentreprenader på plats. Framgångsfaktorn är en öppen och ärlig dialog. Arbetsmiljön på arbetsplatsen är positiv, både vad gäller

– Projekteringen av dessa kassuner och samarbetet med

säkerhet och stämning.

Implenias produktionsavdelning, samt konstruktörsföretagen K-Lab och Nordiska Fallskydd, har funkat oerhört bra.

– Vi är stolta över vår kompetens och har i dagsläget flera

Det är väldigt viktigt och positivt att vi som ska utföra

spännande projekt på gång, avslutar Markus. www.branschaktuellt.se | 27


Foto: SUAB

Kunskap, erfarenhet och engagemang under ytan Med över 50 års erfarenhet av undervattensarbeten vågar vi säga att du kan känna dig trygg med oss som samarbetspartner. SUAB, Svenska Undervattensentreprenader, har en engagerad och välutbildad personal. Vi är lyhörda och produktionsorienterade för att hitta de mest kostnadseffektiva och hållbara metoderna, miljö har hög prioritet. Vi har vårt kontor och maskinpark i Strängnäs.

www.suab.nu

SUAB rustar för framtiden Vi på SUAB är stolta över att vi under många år har varit delaktiga i strategiska infrastrukturprojekt i Sverige. Genom detta är vi med och utvecklar ett säkert och hållbart samhälle för framtida generationer. Läs mer på www.suab.nu


IPL SKANDINAVIEN ApS KOMMENTERAR IPL Skandinavien är ett ingenjörs- och

pföljning i en ständigt skiftande miljö. De har arbetat

konstruktionsföretag med erfarna och rutinerade

med ett stort ekologiskt, ekonomiskt och känslomäs-

medarbetare inom administration, projektledning,

sigt påverkande, säger Martin Heitmann, General

tillverkning, montage och underhåll av industriella

Manager, IPL Skandinavien ApS.

rör- och stålkonstruktioner. IPL jobbar huvudsakligen inom kraftverk, process-industri, skeppsvarv och

Vad betyder det för er som underentreprenör att

oljeindustrin. Samtliga kategorier har mycket höga krav

vara delaktiga i ett sådant här projekt?

på kompetens, effektivitet och kvalitet. Under projektet

– Vi hos IPL känner stolthet i att fortsätta vår historik

Getingmidjan i Stockholm har IPL Skandinavien jobbat

med deltagande av monumentala projekt som Stora

med tillverkning och montering av stålkonstruktion. De

Bältbron i Danmark, Öresundsbron mellan Danmark

anlitades för projektet i september 2019.

och Sverige och nu även bro och tunnelbyggande i hjärtat av Stockholm. Detta gör att vi har tagit del av

Hur har samarbetet med totalentreprenören Imple-

historiska projekt som hjälper att knyta ihop Skandina-

nia och beställaren Trafikverket fungerat?

vien ytterligare och har skapat relationer mellan per-

– IPL har njutit av ett bra samarbete med båda Imple-

soner och företag som vi är säkra på kommer att bju-

nia och Trafikverket, som visat stort engagemang och

da på fler spännande uppdrag i många år framöver,

professionalism genom projektering, ledning och up-

säger Martin Heitmann.

STEEL BUILDING SERVICES

Tel.: 0855 386 494 www.iplab.se

www.branschaktuellt.se | 29

Annonce str. 190 mm x 133,5 mm


SPONSRAT INLÄGG FRÅN LEJT Foto: LEJT Arbete med kontaktledningsskenor.

LEJTS maskiner som de använder på arbetet på Getingmidjan.

Långsele El och Järnvägsteknik monterar kontaktledningsskivor på Getingmidjan Företaget som även kommer med förkortningen LEJT har lång erfarenhet inom järnväg-, Offshore- och kraftarbeten. Det är ett familjeägt företag som bildades 2011 och som i Getingmidjan är inhyrda som underleverantörer vars främsta uppgift har varit att arbeta med montering av kontaktledningsskenor från Furrer+Frey och även Maskintjänster.

kenor från Furrer+Frey fick de lägga om lite i sin tidplan. – Det är viktigt att vi alla bidrar till helheten. Vår personal ställde upp på att vara ledig när det kanske inte var planerat och har jobbat när det var planerat att vara ledig. Så det var nog en större utmaning för dem att ändra saker privat än för oss som företag. För detta är vi otroligt tacksamma, berättar Fredrik.

Tacksamma för deltagandet i projektet I projektet har LEJT arbetat med sina nya maskiner och visat att

– Som alltid i så här stora projekt så är koordineringen en

de går att använda till allt från bergarbeten till att montera större

stor utmaning, men jag tycker att det flutit på bra då man haft

anläggningar av typen Furrer+Frey’s kontaktlednings / OCR

möten regelbundet för att minimera krockar. Det känns som att

system. Sedan har de även haft nyanställda med i arbetet och

Implenia lyckats få till ett tänk bland alla inblandade, att vi gör

för dem så har det varit nyttigt att få vara med i ett större projekt.

detta tillsammans och på så sätt har fått in ett fint flyt. Det har

De är också mycket tacksamma för deltagandet i Getingmidjan.

varit tydliga representanter ute i spåret och en bra dialog. På detta vis har de också varit synliga, så man har kunnat ta upp

– Det är otroligt viktigt för oss att som en liten firma få vara

problem direkt. Det har känts som att det är korta beslutsvägar

med i ett sådant här projekt och synas. Vår personal och våra

vilket är ovanligt i så här stora projekt. Allt detta tycker jag de

maskiner har synts och vi har fått många förfrågningar om

ska ha en stor eloge för, både Implenia och Trafikverket, säger

dessa. Faktiskt så har vi fått en del jobb på grund av detta nu

Fredrik From, arbetsledare, Långsele El och Järnvägsteknik.

under hösten och vintern. Sedan så har både vi i ledningen och personalen lärt oss en hel del av att delta i ett sådant

Just nu har LEJT ingen personal på Getingmidjan men det kan

stort projekt, säger han och avslutar:

bli aktuellt att en eller flera maskiner ska hjälpa till med avslutande

– Vi vill så klart tacka våra kunder Implenia, Powerlines för

arbeten i tunnlarna. Deras personal kommer även att ha säker-

det förtroende vi har fått att leverera tjänster i projektet. Vi vill

hetsfunktioner i samband med sina arbeten och ifall de anlitas blir

också tacka våra fantastiska underleverantörer Wide Range

arbetet deras avslutande i projektet. Det har varit ett utmanande

Infrastructure och Pennybridge Railers för den hjälp vi fått av

projekt och när de arbetade med montering av kontaktledningss-

dem under projektet, avslutar Fredrik.

30

| www.branschaktuellt.se


Foto: LEJT

Arbete i tunnlarna med tyngre maskiner.

www.branschaktuellt.se | 31


MARKORAMA ENTREPRENAD KOMMENTERAR Markorama Entreprenad är leverantör av mark och

mest med anläggningsarbete, bytt dagvattenrör och

betongentreprenader med många års erfarenhet av

dräneringsledare samt snickrat betongformar.

bygg och entreprenad. Några byggtjänster och arbeten som Markorama utför är uthyrning av personal,

Vilka tjänster har ni bistått med på Getingmidjan?

totalentreprenader, yttre VA och el-arbeten, sprängn-

– Vi har bistått med personal som anläggare och beton-

ingar, schakt och markberedningsarbeten, färdigstäl-

garbetare och hyrt ut maskiner, bland annat grävmaski-

lande av gatumiljö och betongarbeten. Markorama är

ner och bistått med arbetsledning inom ovan nämnda

en underentreprenör i det stora projektet Getingmi-

områden, säger Adam Borsos, Markorama Entreprenad.

djan och började jobba i projektet i februari 2019. Vad har varit mest positivt med att jobba med Vad har ni jobbat med i projektet fram till nu?

Getingmidjan?

– Vi har ju varit där nästan ett och ett halvt år och det är

– Vi har ju fått sett nya saker som vi inte har sett förut

först nu vi inte är där längre. Vi slutade arbeta där för cirka

och jobbat tillsammans med dykare och med mycket

två månader sedan. Men vi har gjort lite allt möjligt, som

pråmarbeten som vi inte är så vana vid. VI har fått träffa

mycket förberedande jobb inför sommaravstängingarna,

andra yrkesgrupper och ändå jobbat nära varandra,

som att jobba på spåret och varit med och förberett

vilket är jättepositivt! Det är också ett bra referensprojekt

för brobytet och varit lite allt i allo! Men vi har arbetat

att nämna för framtida arbeten, avslutar Adam.

Vi förser byggbranschen med Mark- och Betongarbeten. Tillsammans bygger vi framtidens moderna Sverige. info@markorama.se www.markorama.se

32

| www.branschaktuellt.se


Optoschakt har specialiserat sig på arbeten inom infrastruktur och järnvägssektorn. Bolaget har en gedigen maskinpark som skapar många möjligheter. Vi hyr även ut våra specialmaskiner till andra företag. Vi har broliftar och spårgående maskiner för arbete i tunnlar och spårarbete. På Getingmedjan levererade vi teleskoplastare för en bra arbetsplatsform för de som arbetade i tunnlarna.

Kontakt Tel: +46 303 - 445770 www.optoschakt.com


SPONSRAT INLÄGG FRÅN NORRORTS BETONGHÅLTAGNING

De jobbar med betonghåltagning på Getingmidjan Norrorts Betonghåltagning har varit underentreprenör till Implenia under det stora Infra-projektet Getingmidjan, men även innan den nya gångbron och tågspårsbron mellan Riddarholmen och Slussen monterades. Jobbet på Getingmidjan har varit tufft, med jobb dygnet runt, på dagar och nätter om vartannat och i gassande sol. Men killarna på Norrort är vana vid stenhårda arbetsförhållanden.

Arbetet med kantbalkarna på bron var tungt i hettan. Foto: Norrorts Betonghåltagning som varmast. Solen gick ju upp fem på morgonen och ner sent på kvällen. Vi drack vatten och bjöd hela arbetslaget på isglass eftersom det var brist på skugga. Vi var sex personer

Företaget startades av Oskar Pitkonen och hans bror Hannes

totalt som jobbade i skift, så det var tre personer under 12

Pitkonen år 2015. Tillsammans har de över 20 års erfarenhet av

timmar på dagen och tre personer under 12 timmar på nat-

betonghåltagning, sågning och tungrivning i alla hårda materi-

ten. Vi körde så i ett par veckor. Sedan var det paus i någon

al. Detta gör att de kan ta sig an såväl stora som små jobb. Un-

vecka och sedan körde vi igång på andra sidan av bron. Det

der Getingmidjan låg huvudfokus på att arbeta med uppdrag

var hårt, men vi klarade det! Tack vare våra medarbetare

inom betonghåltagning, så som kärnborrning för armeringsjärn

Daniel H, Wissam J, Ari K, Niko V med flera, gick det jättebra

och gängstänger genom betongfundament för att skapa fri

för oss på Getingmidjan.

åtkomst för bergsborrarna att borra i stödpelare. Under de tre sommaravstängingarna, 2018-2020, jobbade de De utförde även borrning i betong för trycktester då de borrade

som mest och utmaningar i projektet har varit tvåhundra per-

ut betongcylinder (Borrkärna) för trycktest av gjuten betong.

soner som jobbar tillsammans. Det var även då som de hjälpte Granitgrabbar AB med hålborrning och urfräsningar, för de nya

– Vi jobbade även med tungrivning, då vi sågade bort ca

armeringsjärnen till betongpelarna som låg i vattnet.

120 meter kantbalk i en massa block samt ”strimlade” utan att skada befintliga armeringsjärn. Därefter körde min bror en

Hela arbetet skall tajmas in och stämma överens med övrigt

DXR Robot där vi krossade den resterande betongen av kant-

arbete, som skedde både på natt och dag.

balken på båda sidorna av tågbron, säger Oskar Pitkonen, vd

– Det var en ganska hård tidspress, med flera arbetsgrupper

och ägare, Norrorts Betonghåltagning.

som måste synka med varandra. Som till exempel med sågningen av kantbalken. Men är man betonghåltagare

Väldigt varmt under somrarna

är man van vid att lösa oväntade problem, samt att alltid

De kom in i projektet i mitten av 2020 och började direkt ar-

improvisera. För du vet aldrig vad som kommer hända. Det

beta hårt med att såga bort hela kantbalken. 240 meter, på

händer alltid något nytt och oväntat, varje dag, säger Oskar.

båda sidor av bron och gjöt sedan nya kantbalkar på Riddar-

– Men för Norrorts Betonghåltagning så har det varit otroligt

holmsbron. Det var också under den perioden som det var

spännande och roligt projekt att delta i. Det har varit svårt ibland

som varmast.

men de har alltid klarat det. Och det har varit en ära för dem att få

– Mitten på juni, under sågningen, det var då som det var

involvera sig i en så stor del av svensk infrastruktur, avslutar han.

34

| www.branschaktuellt.se


Vi sågar och borrar igenom allt. Med stor passion för håltagning tar vi fram en lösning anpassad för er som kund. Vi finns med hela vägen från planering och rådgivning till utförande av håltagning – allt för att underlätta för er som kund! Med över 20 års erfarenhet inom betonghåltagning utför vi jobb i Stockholm med omnejd. Vi har en fullt utrustad maskinpark och stort engagemang. Våra framgångsfaktorer • Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. • Vi är en komplett partner inom betonghåltagning, sågning och tungrivning. • Våra medarbetare innehar yrkesbevis inom betonghåltagning. • Att underlätta för er som kund kommer alltid i första hand. • Vi värdesätter nära samarbeten med leverantörer och partners. • Vi verkar för en säkrare arbetsmiljö. • Vi har en fullt utrustad maskinpark. Kontaktinformation Ingentingsgatan 4, 171 71 Solna 08-715 57 69 info@norrortsbetonghaltagning.se Oskar 0723393536 Hannes 0760491189


Vi levererar infästningar till Sveriges infrastrukturprojekt Broar Järnvägen Infästningar till räcken och bullerplank

Getingmidjan

Järnvägsbro 1 400 ton Bl.a. levererat förspända förband EN 14399-3 till monteringen av den 200 m långa bron. Bron monterades i Västerås för att sedan bogseras till Stockholm

Nordic Fastening Group AB Kvalité och lönsamhet i era infrastrukturprojekt! • CE- märkta fästelement • Certifierade enligt EN 1090-1 • Eget kontrollaboratorium Bild: Holger.Ellgaard

Nordic Fastening Group AB Kvalité och lönsamhet i era infrastrukturprojekt!

• CE- märkta fästelement • Certifierade enligt EN 1090-1 • Eget kontrollaboratorium

www.nfgab.se

tel: 0303 - 206700


TIDLÖS ELLER TRENDIG? VI HAR STENLÖSNINGAR FÖR ALLA BEHOV

VALTER EKLUND STENENTREPRENADER AB är ett specialistföretag som uför alla typer av stenarbeten och stenentreprenader. Bland annat golv, fasader, trappor, badrum, kök, markbeläggningar, murar m.m.

VE STEN AB är ett säljbolag med import och egen verkstad. Tillverkar, tillhandahåller och säljer alla typer av stenmaterial. Bland annat golv, väggplattor, gat- och kantsten, markhällar, fönsterbänkar, bänkskivor för kök och badrum, trappor, beklädnader, fasader, murar m.m.

KUNSKAP OCH TRADITION SEDAN 1938 VALTER EKLUND KONCERNEN Korgvidegränd 5-7, 162 44 Vällingby, Tel: 08-38 03 30 Mail: info@ve-sten.se, Hemsida: www.ve-sten.se


Lilla Lidingöbron i färdigt utförande.


LILLA LIDINGÖBRON – ett bygge för framtiden Nya Lilla Lidingöbron är ett långsiktigt infrastrukturprojekt för Lidingö kommun och byggs för att möta ett framtida behov av god kollektiv-, gång-, och cykeltrafik. Bron med dubbla spår beräknas vara färdig 2022. TEXT AV LINDA JOHANSSON

Bild: Lidingö Stad


LIDINGÖBRON

F

ler skall kunna transporteras över fortare, samtidigt

kunde se vilken produkt vi köpte. Implenia följde våra riktlinjer

som den nya bron också blir mycket säkrare då

och krav på ett bra sätt och lämnade ett konkurrenskraftigt

den får flerfiliga cykelbanor och bredare gångbana.

anbud. Därför valde vi dem, berättar Jan.

För spårvägen blir det dubbla spår för tätare turer

med Lidingöbanan. Med sina 750 meter blir den en unikt lång

Ett broarbete med många gjutetapper

kombinerad gång-, cykel-, moped- och spårbro. Det är Implenia

Implenia inledde arbetet 2019 med pålningsarbete, som

Sverige AB som har fått uppdraget att bygga Lilla Lidingöbron,

startade närmast Ropsten, där den första pålen slogs

med start 2019 och en total byggtid på fem år. Gamla

ned den 5 augusti. Pålningsarbetet stod den danska

Lidingöbron finns kvar och är i drift tills Lilla Lidingöbron står

underentreprenören Aarsleff för och man köpte in pålarna från

klar 2022. Den gamla bron, med över 100 år på nacken, är

Turkiet, vilka sedan fraktades med båt till Stockholm.

utsliten och behöver ersättas. En ny bro möter trafikmålet att fler trafikanter ska kunna cykla, gå eller välja kollektivtrafik.

Den första kassunen lyftes på plats över pålarna i september.

Hösten 2012 tog kommunfullmäktige beslutet att bygga en

Sedan följde undervattensgjutningar, bottenplattor och

ny bro istället för att renovera den gamla och där inleddes

pelare inom kassunernas väggar, totalt 13 stöd i vattnet.

projektet. Vi på Branschaktuellt har tagit en pratstund med Jan

På Lidingösidan lades GC-vägen om och en temporär bro

Werner, som är Lidingö stads projektledare för bygget av Lilla

anlades för att göra plats åt det nya landfästet. Arbete med

Lidingöbron. När Jan kom in i projektet 2014 togs ett nytt beslut

det norra landfästet på Lidingö startade i oktober.

om brons lokalisering. Man tog fram nödvändiga dokument för detaljplaner och vattendom samt förberedde upphandling av en

– Bron är en betongbro. Man gjuter hela tiden och det är

totalentreprenör. Upphandlingen genomfördes under 2018 och

Betongindustri som levererade betongen till bron. Under 2020

det blev Implenia som vann upphandlingen.

fortsatte arbetet med pålning och betongkonstruktioner för stöden och nu påbörjades även brons överbyggnad med hjälp av ett

– I anbuden togs ritningar och beskrivningar fram så att vi

EN KONSTRUKTION ATT LITA PÅ ELU HAR KONSTRUERAT LILLA LIDINGÖBRON. Samarbetet med entreprenörer, leverantörer och byggherrar har lärt oss vikten av att skapa byggvänliga lösningar. Med detta i bakhuvudet ger vi entreprenören möjlighet att fokusera på rätt saker under byggtiden och utföra sitt arbete på effektivaste sätt. TACK FÖR ATT VI FÅR VARA MED OCH BIDRA OCH FÖRA SAMMAN MÄNNISKOR.

40

| www.branschaktuellt.se

lanserbart fackverk som lyftes på plats med sjökranen Lodbrok.


På Lidingösidan sprängde man för det nya landfästet och i ett påldäck.

Vad kommer att ske under 2021?

Bild :L idi n

Stockholm påbörjade man landanslutningen som består av

d Sta

– Då skall vi bygga ihop bron i bägge ändar och då kommer den alltså att binda ihop hela sträckan från Ropsten till Lidingö. – Sedan skall man ju sätta belysning och broräcken samt lägga asfalt och spår, så det finns mycket kvar att jobba med efter att man har byggt ihop grundstommen, så att säga. Spårvagnen skall ju kopplas in ett år senare, så det dröjer ett tag innan allting är klart. Under 2022 koncentrerar vi oss på att bygga klart spårvägen, säger Jan. Under 2023 rivs den gamla Lidingöbron och entreprenören avetablerar.

Fler kommer att kunna transporteras över fortare och säkrare Bron kommer att vara dimensionerad för en tredubbling av

där pandemin har haft en viss inverkan. Detta är något som Lidingö

dagens gång- och cykeltrafik och med bra belysning om kvällar

Stad och Implenia hoppas att man kan hantera.

och nätter. Spårvägen kommer att kunna trafikera med tätare trafik på en bro som är mer driftsäker än den gamla. Fler kommer att

En annan utmaning i projektet som kvarstår är att koppla ihop

kunna transporteras över och även fortare och mer trafiksäkert.

bron och ersätta den gamla bron utan att stänga av gång- och

Det kommer definitivt att bli mindre olyckor med en bredare bro.

cykeltrafiken samt med minsta möjliga störning för spårtrafiken. Alla här tillsammans med Lidingö Stad kämpar ihop för att

Jan Werner tror att den nya bron kommer att betyda mycket

bygga den unika och moderna bron. Det är ett internationellt

för Lidingöborna och att de får en mer kapacitetsstark bro som

projekt som ger brobyggandet mycket styrka och energi.

främjar gång, cykel och kollektivtrafik. Statsbidraget för bron är

Implenia, som är ett schweiziskt bolag, har både svensk och

just för detta ändamål. Ur klimatperspektiv mår staden bättre

tysk personal i arbetsledningen. Specialister finns från Österrike,

om fler väljer alternativa transportmedel över bilen.

Polen, Danmark och Finland. Manskapet kommer från Polen, Slovakien och Tjeckien. Vår arkitekt är från Storbritannien.

Utmaningar i projektet Det finns såklart utmaningar i projektet. Bron är tekniskt komplicerad, har många stöd i vattnet och långa pålar djupt ner i leran. Därmed

I slutändan blir det en bro som är mycket betydelsefull för Lidingöborna, för pendlare, men också som ett landmärke i sig själv, avslutar Jan.

har grundläggningsarbetet varit krävande, men ändå klarats av på ett mycket bra sätt. Det har dock blivit en del förseningar i tidplanen,

TEXT AV LINDA JOHANSSON

Vi utför undervattensarbete och inspektioner inom vattenkraftsindustrin Arbetet utförs alltid av certifierade dykare eller ROV. För mer information, offert eller referenser hör av dig till mikael@hbm-ab.se eller på telefon 070-53 12 301.

www.hbm-ab.se www.branschaktuellt.se | 41


––

POPELI KRANSERVICE KOMMENTERAR Företaget startades 1991 av Alf Selin som varit i branschen

förankrad till landfästet i Ropsten i november 2019.

sedan 70-talet och går oftast under namnet Popeli. Verksam-

Ungefär samtidigt monterades en mindre kran för mtrl

heten täcker kranbehov över större delen av Sverige och har

hantering vid etableringen på Lidingösidan, säger han.

specialiserat sig på bygg- kranar från Liebherr, vilka större delen av deras kranar kommer ifrån. Förutom att de hyr ut kranar och

Under detta år skall Norra brogrenen på Gamla

kranförare utför Popeli även service på, samt säljer begagnade

Lidingöbron planeras att rivas, landfästet för

byggkranar. Under det stora Infra-projektet att bygga den nya

spårvägsbron på Lidingö påbörjas, och gång- och

Lidingöbron är Popeli en av flera underleverantörer.

cykelbanan skall färdigställas. Den mindre kranen, en fin kran av typen semimobil står uppställd där gång

Vad är det som ni arbetar med i Lilla Lidingöprojektet? – Vi hyr ut kranar! Projektet är extra roligt då det är mer än ett normalt byggprojekt ur lyftsynvinkel. Detta då den stora kranen längs med bron följer med på räls,

och cykelbanan kommer och kommer att serva det arbetet. Eventuellt kommer ytterligare en kran ställas dit. Bron gjuts just nu och vartefter den gjuts flyttar vi kranen, säger Niklas.

säger Niklas Tjärnberg, Chief Operating Officer, Popeli. Vad har varit mest positivt med projektet? 2019 började Implenia att grundlägga för den nya

– Det måste vara den gemensamma ”nu löser vi detta”-

bron. Sedan startade pålningen vid landfästet närmast

attityden och allas engagemang i projektet, säger han.

Ropsten och broanslutningen för gående och cyklister på Lidingösidan ersattes under hösten med en

Vad betyder det för er som underentreprenör att

temporär bro för att göra plats åt det nya landfästet.

vara delaktiga i ett sådant här projekt? – Det är så klart väldigt betydelsefullt och lite extra

Vad arbetade ni med där? – Den stora kranen monterades först på en pråm

42

| www.branschaktuellt.se

spännande just med brobygge enligt oss, avslutar Niklas.


POPELI KRANSERVICE

Våra kranar finns i många olika storlekar och utföranden för att passa alla typer av uppdrag – vi är gärna med och bygger broar som hus. Vi har kunskap och erfarenhet att skräddarsy kranen efter kundens behov.

Vi har en modern och uppdaterad kranpark med bästa funktion och högsta säkerhet. Tornkranarna hyrs ut med eller utan förare.

Telefon: 08-770 40 03 E-post: info@popeli.com Följ oss på Instagram för härliga bilder från vår vardag www.instagram.com/popeli_kranservice


Implenias betongbro vann upphandling med bravur

Fo to

LIDINGÖBRON nia ple m :I

TEXT AV LINDA JOHANSSON

Projekteringen startade i början av 2019 i ett samarbete tillsammans med Sveriges främsta brokonstruktörsföretag, ELU. Anbudstävling och beslut i kommunstyrelsen att tilldela Implenia Sverige AB totalentreprenaden för den nya bron togs i 2018. Bron kommer att stå färdig i slutet av 2023. Då kommer man även riva den gamla bron. Den nya bron, som kommer i en modern design, kommer vara öppen för gång- och cykeltrafik runt årsskiftet 2021/2022. Planen är att även spårvagnen kommer att rulla över bron under 2022. Det har varit ett väldigt lyckat projekt för alla involverade, som beställaren Lidingö Stad, Implenia och alla andra underentreprenörer, konsulter och byggnadsingenjörer. Arbetet att bygga den nya Lidingöbron, kallad ”Lilla Lidingöbron” är för Implenia ett viktigt landmärke. Det är ett sätt för företaget att demonstrera deras höga kompetens inom att bygga och utveckla tekniskt utmanande projekt. Den gamla Lidingöbron är över hundra år gammal och kostnaderna för att underhålla bron skulle bli enorma. Därför togs beslutet att bygga en ny bro. Med den nya bron kommer säkerheten för fotgängare, cyklister, mopedister och människor med funktionsvariationer bli mycket bättre och underlätta deras färd. Bron får flerfiliga gång- och cykelbanor för bättre framkomlighet och säkerhet, samt dubbla spår för tätare turer med Lidingöbanan. Av miljömässiga skäl vill Lidingö stad främja att fler människor, går, cyklar och väljer kommunala transportmedel. 44

| www.branschaktuellt.se

:I to Fo

Det var tre anbudsgivare som lämnade anbud med totalentreprenad-ansvar för den nya Lidingöbron och där det schweiziska byggföretaget Implenia var en av dem. De andra två var ett italienskt och ett spanskt företag. Alla tre lämnade in sina förslag på utförandet av Lilla Lidingöbron. Implenia valde en betongbro, vilket de också har stora erfarenheter och specialkompetens inom. Genom detta vann de upphandlingen med bravur.

m ple nia

Implenia började med grundläggningsarbetet, som infattar pålningsarbete samt byggnation och förberedning av underbyggnaden, sent under sommaren 2019. Kassunarbetet som säkerställer att arbete kan utföras i torrhet startades i september samma år. För grundläggningsarbetet anlitades företaget Per Aarsleff A/S, som är specialiserade på denna typ av jobb. För att ha möjlighet att påbörja bron från Lidingösidan var man tvungna att riva en del av den gamla gång-/cykelbron och ersätta den med en temporär bro som skulle säkerställa att gång-och cykeltrafik förblir opåverkad. Detta arbete utfördes i juni 2019. – I början hade vi en viss utmaning med vårt arbete. Att bli accepterade av grannskapet i Lidingö tog lite tid i början. Främst för att Lidingöborna var tvungna att vänja sig vid nya sätt att pendla. I och med att vi började med att stänga en del av Islinge Hamnväg, för att kunna utföra byggnation av Landfäste på Lidingösidan, var lidingöborna tvungna att vänja sig vid att trafiken påverkades. Vi kände ändå snabbt en stor acceptans för vårt projekt och när människor passerar förbi är det tydligt att lidingöborna följer broutvecklingen med stort intresse, säger Klaus Niederdrenk, projektchef, Implenia. – Man måste påpeka att majoriteten var positiva till den nya bron, även om det kändes som att vissa inte var övertygade om det som håller på att växa fram. Men jag måste säga att mycket


– Jag känner mig väldigt positiv till denna nya bro som växer fram och när jag är ute och går på den gamla bron, i mina arbetskläder, blir jag oftast stoppad och får frågor av förbipasserande om brobyggnationen. Många tycker det är väldigt intressant och spännande hur arbetet löper fram. De följer brobygget och är nyfikna på hur det kommer att se ut i slutändan. Det är jättekul, säger Klaus.

Foto: Implenia

har ändrats och idag är projektet verkligen uppskattat och människor ser fram emot en ny bro, fortsätter han.

Brodesignen är skapad av en engelsk arkitekt Brons nya design och utformning kommer att bli ett positivt tillskott för pendlarna som bor på Lidingö. Bron kommer att byggas med fyra cykelvägar och två gångvägar för fotgängare och är därför bredare än den gamla bron. Med den totala längden på 750 meter blir den en av Sveriges längsta järnvägsbroar. Lidingöbanan kommer att få dubbla spår för tätare turer och det kommer finnas möjligheter att sitta ner och njuta av utsikten, med två utsiktsterrasser på bron med bänkar. Här finns verkligen möjligheten att stanna till, koppla av och njuta av utsikten. Den engelska arkitekten Martin Knight blev anlitad av Lidingö Stad och har skapat en minimalistisk, modern och utmanande design för bron. Det blir en imponerade, men samtidigt enkel och smakfull känsla när de höga lamporna på bron understryker brons framtida roll som landmärke i området. Brons staket är i stål, med ett stadigt trähandtag. Brons uppenbarelse är en modig mix av stål och trä och representerar både det gamla och det nya. – Det är stora förändringar i jämförelse med den gamla bron. Anbudsdokumenten beskrev och begärde en layout och tanke omkring bron. På grund av kravet i anbudet att det ska finnas en möjlighet för båttrafik att passera i mitten av bron, så kommer den nya bron ha en passage upp till 7 meters höjd. Det var också viktigt för vår beställare med ett långtidsperspektiv. Detta för att matcha alla människors intresse som korsar över bron. Fotgängare som cyklister, men också båttrafiken, säger Klaus.

Ett multinationellt projekt Projektet har gått jättebra och samarbetet mellan Implenia och Lidingö Stad och alla underentreprenörer, samarbetspartners och konsulter har varit utmärkt. Implenia är stolta då det är ett multinationellt projekt där många involverade, från byggnadsarbetare till ingenjörer, kommer från många olika länder inom Europa. – Vi har utvecklat en bra och professionell relation till vår beställare och deras konsulter genom en bra dialog och många byggmöten online. Implenia har jobbat extremt nära sin beställare, konstruktörer av bron, byggnadsarbetarna samt underentre-

Många byggnadsarbetare på plats på samma gång för det tunga arbetet. prenörer, vilket har skapat ett fantastiskt samarbete, säger han. Så klart har Coronapandemin påverkat byggnadsprojektet, men Implenia behövde aldrig stoppa produktionen. – Ja, vi har påverkats av Corona. Men vi har vidhållit vår produktion och har aldrig behövt stänga ner helt, utan fick planera om så att bygget kunde fortlöpa utan större hinder. Vi fortsatte arbetet med alla restriktioner och avstånd som behövdes för att alla skulle känna sig säkra. Vi undviker fysiska möten och håller istället dessa online, säger Klaus. – Vi som är ute i produktion behöver vara på plats fysiskt. En del av materialet är utländskt och transporteras hit. Detta måste koordineras. Men även under påverkan av Corona så fortsätter vårt arbete på bron, säger han.

Vad har varit det mest positiva med att delta i ett sådant här projekt? Projektet är ikoniskt och välkänt inte bara i Sverige utan även i Europa. Den tekniska utmaningen och de andra utmaningarna som vi ställs inför i detta projekt, är också vad som gör det så intressant. Såklart är projektet ett stort referensprojekt för framtiden, där vi kan visa upp vår styrka i ett infrastrukturprojekt av denna kaliber. Det är ett attraktivt projekt för alla inblandade och det bevisar också styrkan i internationella relationer, vilket är jättebra. Vi kommer att presentera ett fantastiskt resultat i slutändan, en bro som kommer bli beundrad och som kommer ha en positiv inverkan för alla boende på Lidingö och för hela kommunen. Det har varit vårt mål från start och detta kommer vi att hålla till slutet, avslutar Klaus. www.branschaktuellt.se | 45


LIDINGÖBRON Foto: LGB Operations

Byggnadssystemet MSS –

avgörande för byggandet av Lilla Lidingöbron Det är det österrikiska företaget LGB Operations som står för utförandet och designen av alla byggnadsställningar för den nya Lidingöbron. På grund av projektets storlek och framförallt vidden på bron har speciella byggnadssystem, MSS (Moving Scaffolding System), använts där ställningarnas rörelser är uppbyggda hydrauliskt.

i sitt utförande men ändå kan flyttas enkelt. LGB Operations har bidragit med materialet och utför ihop-sättning och isärtagande av systemet på byggarbetsplatsen. De arbetar även med transporten av MSS. LGB blev kontaktade av Implenia i anbudsfasen i slutet av 2017. De började då att designa byggnadsmetoder tillsammans. I 2018 påbörjade LGB sitt arbete. – Vi förmonterade delarna in Rostocks hamn, Tyskland, och de levererades med lastfartyg till Stockholm. Där fanns en stor kran, från Marine Group, som lyfte de stora delarna och

LGB Operations har designat och tagit fram de speciella och oerhört tunga byggnadsställningarna som är avgörande för att Implenia skall kunna arbeta med sitt betongarbete av bron. Projektet har varit både intressant och tekniskt utmanande för LGB Operations, så de hoppas verkligen på att vara del av fler unika byggprojekt i Sverige i framtiden.

satte dem på plats, den största delen vägde 220 ton och var 62 meter lång! Med denna stora kran så började vi bygga vårt MSS med en total längd av 169 meter och på väldigt kort tid. Efter det kunde Implenia börja med formarbetet och betongarbetet i brobyggets första segment. När detta var klart så sänkte vi MSS:en och flyttade den till nästa steg i byggnationen. Det arbetar vi med nu, berättar Florian Wilhelm, VD och projektansvarig, LGB Operations.

LGB är specialiserade på att bygga tunga byggnadsställningar för broar och det är vad deras verksamhet bygger på. Under

Avståndet mellan bropelarna unikt

byggandet av Lilla Lidingöbron har MSS-systemet verkligen fyllt

Så just nu arbetas det för fullt med omlokalisering av bro-

sin funktion, då det är ett byggnadssystem som är väldigt tungt

pelarna, vilket görs med en enorm kran, så att man kan >>

46

| www.branschaktuellt.se


Tresfjordbru - Norway

Your partner for special bridges! • Movable scaffolding systems • Standard scaffoldings • Arch bridges • Free cantilever travelers • Special constructions Feel free to contact us: www.lgb.at LGB-operations GmbH A-6812 Meiningen www.lgb.at

LGB-operations GmbH Branch Sweden www.lgb.at

Van Randen – LGB AG CH-8134 Adliswil info@lehrgerüstbau.ch

www.branschaktuellt.se | 47

ÖBB Rheinbrücke Lustenau – St. Margrethen - Austria


LIDINGÖBRON

Foto: LGB Operations

flytta MSS byggnadssystem. Detta kommer LGB fortsätta

– Det är också utmaningarna och komplexiteten som gör pro-

med tills de är i det nionde byggsteget. Då kommer systemet

jektet intressant, säger Florian.

plockas isär. Om man följer bygget så kan man se en röd byggnadsställning under bron. Det är MSS som stöttar upp formarbetet för Implenia.

Hoppas på fler unika projekt i framtiden Samarbetet med Implenia, Lidingö Stad samt alla andra underentreprenörer och inblandade i projektet har fungerat jättebra.

– Det är en väldigt stor bro och det är inte totallängden som är så lång, utan bredden 71,5 meter mellan bropelarna, viket

– Absolut! För oss är det en stor ära att få vara del av ett så stort och

är väldigt brett för våra MSS system. Därför behövde vi göra

komplicerat projekt. Vi har generellt haft en jättebra relation med alla

tunga MSS-system. För dessa system designade vi också

fantastiska människor involverade och vi är också tacksamma och

ett nytt hydrauliskt system för att kunna röra systemen. Vi var

glada för att jobba tillsammans med Implenia och alla andra under-

tvungna att lösa många tunga och tekniska utmaningar men

entreprenörer. Vi skulle vilja tacka Lidingö Stad och Implenia för deras

fram till nu så har det fungerat jättebra, säger han.

förtroende för oss och vi ser fram emot nya och spännande projekt tillsammans med dessa partners. Detta projekt kommer bli ett oerhört

Planen är att LGB gör klart den nya bron i höst eller i slutet

viktigt referensprojekt för oss säger han.

av 2021, bland annat beroende på väderkonditionen. Många utmaningar kan uppstå på vägen. Exempelvis att hantera

LGB operations har även en filial i Stockholm, är medlem i

byggnadsställningarna över vatten. De är dock vana vid

Byggföretagen och hoppas på fler intressanta byggprojekt

prövningar i varje projekt och löser alltid detta galant.

runtom i Sverige!

48

| www.branschaktuellt.se


VEDDESTABRON Foto: Trafikverket

Veddestabron i Barkarby tar form Barkarbystaden växer fram med enorm fart. Trafiken till och från området ökar och därmed även kraven på effektiva trafiklösningar. En av dessa lösningar är nya Veddestabron som sträcker sig från Barkarbyfältet, över E18 och Mälarbanan och kommer att binda ihop Barkarbystaden och Veddesta. Bygget har pågått sedan mars 2019 och sommaren 2022 beräknas Veddestabron öppna för trafik. – Bygget rullar på med bron. Det är två parallella brobanor som Trafikverket nu har lanserat över E18 och Mälarbanan, så Veddesta och Barkarbystaden har för första gången fysisk kontakt. Nu pågår arbetet för fullt med att gjuta själva överbyggnaden, säger Toni Chmielewski, projektchef för Barkarbystaden på Järfälla kommun. Veddestabron blir 30 meter bred och 530 meter lång. Den får ett körfält för buss och ett körfält för bil i vardera riktning, samt gång- och cykelväg i båda riktningarna. Veddestabron byggs av Järfälla kommun och Trafikverket och är en av flera broar som går över Mälarbanan.

Vad händer med Barkarbybron när Veddestabron är färdig? – Barkarbybron kan eventuellt bli en gång- och cykelbro utan biltrafik. Beslut kommer att tas i samband med att kommunens nya trafikstrategi är klar, säger Toni Chmielewski. Ursprungligen planerades Veddestabron att stå klar runt

Illustration: &Rundquist www.branschaktuellt.se | 49


Foto: Järfälla kommun 2015/2016. Vid det laget planerades Barkarbystaden

projektet både vad gäller personella och materiella resurser

för en befolkningsökning motsvarande 5 000

och det är vi såklart väldigt glada för, säger Toni Chmielewski.

bostäder. Detta förändrades 2014 när avtal skrevs om tunnelbana till Barkarby och 14 000 bostäder i tunnelbanans

Hur har samarbetet med Kauno Tiltai och övriga entreprenörer fungerat?

område. Därmed ändrades förutsättningarna för Veddestabron

– Det har fungerat väldigt bra. Vi har tät samverkan i

och den fick projekteras om för att möta framtiden.

projektet. Kauno Tiltai är ju en relativt ny aktör i Sverige och

Stockholmsöverenskommelsen och beslut togs att bygga

trots Corona och stängda gränser har de lyckats bra. Det har

Hur har ni påverkats av pandemin?

inte påverkat produktionen, utan vi har kunnat jobba på enligt

– Pandemin har faktiskt inte påverkat oss så mycket. Vi hade

tidplan och är mycket nöjda, avslutar Toni Chmielewski.

farhågor om det för ett år sedan, men det har flutit på bra i

TEXT AV JESPER NORELL

KAUNO TILTAI KOMMENTERAR Kauno Tiltai är det största företaget inom transport

med byggadministration i Litauen så har vi ett gott sa-

och infrastruktur i Baltikum. Sedan grundandet år

marbete och vi uppskattar det väldigt mycket. Sedan

1949 har företaget byggt över 100 broar samt byggt

är det väldigt roligt att Trafikverkets utvärderingar av

och byggt om ett stort antal vägar i Litauen. Idag

vår säkerhet ofta får perfekt resultat, säger Rolandas

har Kauno Titlai ökat sin portfolio och erbjuder idag

Rekasius, ombud på Kauno Tiltai.

expertis inom byggnation av bland annat tunnlar, flygplatser och energinätverk.

Vad kommer ni ta med er från det här projektet?

I bygget av Veddestabron har Kauno Tiltai erbjudit

– Vårt arbetssätt har utvecklats på flera håll. När man

sina tjänster som generalentreprenör och bidragit

jämför projekt i Litauen och i Sverige så har svenska

med sin expertis inom området.

byggherrar en högre nivå av kvalitetskontroll. Vi har anpassat oss efter detta och har lärt oss att på en dju-

50

Hur fungerar ert samarbete med Trafikverket och

pare nivå följa och planera efter krav på bland annat

Järfälla kommun?

säkerhet och renlighet på arbetsplatsen. Vi vill visa

– Det fungerar väldigt bra. Vi har en bra trevägskom-

vår bästa sida och är stolta över att ha mött byggher-

munikation och ett lugnt arbetsklimat. Om man jämför

rens förväntningar på oss, säger Rolandas Rekasius.

| www.branschaktuellt.se


www.branschaktuellt.se | 51


Foto: Kasper Dudzik

Folke Bernadottes Bro knyter samman Gärdet med Museiparken och Rosendal Den nya bron invigdes med pompa och ståt den 17 september 2019 av Kungaparet Deras Majestäter Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia. Vid brons norra fäste finns en byst av greve Folke Bernadotte, som är rest till minne av hans många humanitära gärningar och bron invigdes också ceremoniöst på hans dödsdag.

av Stål- & Rörmontage. Brosektionerna levererades i juni 2019 och byggentreprenör på plats var Aros Water och byggledare, COWI Projektbyrån. – Första spadtaget togs 26 oktober 2018 av de fem museicheferna i Museiparken, där brons norra fäste ligger. Vintern 2018–2019 byggde Aros Water två fundament på var sin sida om vattnet. På dessa fundament lyftes brosektionerna på plats i juni 2019 och den 17 september invigdes bron.

Kungliga Djurgårdens Förvaltning som är både bygg-

Henrik Rundquist, &Rundquist, har varit huvudansvarig

herre och beställare av Folke Bernadottes bro, ville sprida

och det är den fjärde bron han ritat på Djurgården. Han är

Djurgårdens stora folkströmmar över delvis nya områden och

dessutom barnbarnsbarn till Erik Josephson, som ritade

att fler besökare att strömma till Museiparken och Rosendal.

själva Djurgårdsbron 1897, förklarar Magnus Andersson,

Kungaparet själva är också mycket engagerade i Djurgården

slottsfogde och chef för Kungl. Djurgårdens förvaltning.

i allmänhet och Rosendal i synnerhet. De uppskattade att få fortsätta Bernadotternas engagemang i området.

Flottbron som Karl XIV Johan lät bygga, skulle fungera som en genväg mellan Rosendals slott och det militära

Folke Bernadottes bro sträcker sig över

övningsfältet Gärdet. - Han valde den bästa platsen och vi

Djurgårdsbrunnsviken, på precis den plats där Karl XIV

följer honom i spåren, säger Magnus.

Johan lät bygga en flottbro. Brobygget inleddes 2018 av Djurgårdsförvaltningen, som en del av jubileumsåret

Nya folkströmmar i båda riktningarna

Bernadotte 200 år på Sveriges tron. Bron är ritad av

Bron överbryggar vattnet mellan Museiparken och

&Rundquist och konstruerad av Ramböll samt tillverkad

Rosendal med ett enda, 80 meter långt, smäckert spann

52

| www.branschaktuellt.se


FOLKE BERNADOTTES BRO

Bron Kasper är gjord Dudzik i rostfritt duplex och är underhållsfri. Foto:

Foto: Stål & Rörmontage

av stål. Namnet på den nya bron är till minne av greve Folke Bernadotte. Han utsågs efter andra världskriget till FN:s förste medlare. Folke Bernadotte var bosatt i Dragongården som är belägen intill Museiparken (idag Kinas ambassad). Rosendal med slott, slottspark och välkänd trädgård hamnar ibland i skymundan när besökarna trängs längs Djurgårdsvägen. Med den nya gångbron öppnas andra vägar och folkströmmarna kan ta nya riktningar. – Vi ser redan stora strömmar i båda riktningarna, vilket också märks på besöksmålen på ömse sidor. Vi har fått mycket positiva reaktioner i och med bygget av bron! Vi brukar travestera Karl XIV Johans valspråk och säga: ”Folkets kärlek, vår belöning”, ler han. Vi vill välkomna alla läsare ut på en vintrig Djurgårdspromenad över bron – den upplevs förstås bäst på plats, avslutar Magnus. TEXT AV LINDA JOHANSSON

Kungaparet var med och invigde och var de första som gick över den nybyggda bron.

www.branschaktuellt.se | 53


STÅL & RÖRMONTAGE SÖLVESBORG KOMMENTERAR Det var Blekingeföretaget Stål & Rörmontage som fick uppdrag-

delarna på en pråm och med en kran sattes alla delarna på

et att tillverka, leverera och montera upp den ståtliga Folke Ber-

plats. Själva ledstången på broräcket är gjord i trä, medan

nadottes Bro. Uppdraget kom självklart till dem då det tidigare

resten av räcket är i underhållsfritt duplex-stål kompletterat ett

med bravur tillverkat Bron vid Vasamuseet och då för samma

Rostfritt syrafast nät som är uppspänt med vajer.

beställare som denna gång, Kungliga Djurgårdens Förvaltning.

Intresset för rostfria broar har på sistone ökat markant. Med detta i åtanke har Stål & Rörmontage utvecklat vad de kallar för ”Mil-

Arbetet inleddes hösten 2018 och den 17 september 2019

jöbron”. Den första bron i detta utförande över motorväg finns

invigdes bron av Kungaparet. Bron är tillverkad i rostfritt du-

utanför Scanias anläggning i Södertälje. De designar, konstruer-

plex-stål, med en teknisk beräknad livslängd till minst 120 år

ar, tillverkar och monterar även kolståls broar men brinner lite ex-

och är materialet som Stål & Rörmontage använder på många

tra för de rostfria broarna i det miljövänliga rostfria duplex-stålet.

av de prisbelönta broar de tillverkar runtom i Sverige. Bland an-

Detta stål är fullt återvinningsbart, höghållfast och resurssnålt

nat blev Folke Bernadottes bro vald till Årets Stockholmsbygg-

och kräver minimalt med underhåll och ingen målning.

nad 2020. Att företaget fick förtroendet att tillverka och montera Folke Bernadottes Bro ser de som ett stort hedersuppdrag.

– Man ska tänka på hur bron ska utföras för att vara så kostnadseffektiv som möjligt över sin livslängd. Att använda duplex-stål lönar sig alltid.

Inom branschen är Stål & Rörmontage kallade ” Brofabriken”

Räknar man på LCC (Life Cycle Cost) vinner det höghållfast rostfri

för de har byggt broar ända sedan 1970-talet och byggt tio

duplex stålet säger Ronny.

av kanske tretton rostfria broar i Sverige. De har även tillverkat

Som exempel om man ser på investeringskostnaderna för en rostfri

bärande konstruktioner till Öresundsbron och Uddevallabron,

duplex-bro i jämförelse med en träbro på ca 8,5 miljoner och en målad

Sölvesborgsbon samt gång- och cykelbroar från Åstorp i

kolstålsbro för ca 10 miljoner då kostar den rostfria duplex bron ca 12

söder till Luleå i norr, 4st järnvägsbroar totalt 800 meter över

miljoner. Efter 120 år så är totalkostnaden för duplex-bron, fortfarande

Söderström i Stockholm. De blev också valda till Årets Före-

12 MKR, den behöver inte bytas ut och ej heller målas om.

tagare i Sölvesborg, 1996, 2012 och 2013, samt bästa Ble-

Träbron som behöver bytas ut efter ca vart 30è år kostar 8,5 x

kinge företag på Guldeken Galan 2016 och 2017. Folke Ber-

30 = 34 miljoner.

nadottes Bro har företaget tillverkat från ax till limpa och där &

Den målade kolstålsbron, behöver demonteras, blästras och

Rundquist Arkitekter stod för designen och konstruktionen av

målas om för ca 10 MKR vart 30è år, 60 och 90 år. Inköp och

Ramböll. Det är en elegant och smäcker bro, 98 meter lång,

3 ommålningar ger då ca 4 x 10 miljoner = 40 miljoner.

en spännvidd på 78 meter och 3,5 meter bred. Bron är tillver-

Så duplex-bron är ju helt enkelt den mest kostnadseffektiva

kad av ca 90 ton rostfritt duplex-stål.

investeringen alltid, säger han.

– Detaljplanen för bron godkändes redan 2015. Under hösten

En kvalitetsmässig och unik brokonstruktion

2018 inleddes gjutningen av brofundamenten. Samtidigt bygg-

När det kommer till bygget av Folke Bernadottes Bro som

des själva bron, på plats I Blekinge, hos Stål- och Rörmontage

fanns det självklart utmaningar, men de uppkommer alltid när

och lyftes på plats under juni 2019. Därefter anpassades vägar

det kommer till projekt av denna kaliber och vilket Stål & Rör-

med mera på ömse sidor av Djurgårdsbrunnsviken. Med sam-

montage har stor erfarenhet ifrån.

ma segelfria höjd som intilliggande broar – 3 meter – påverk-

– Det var utmaningar från allra första början. Som att valsa

ades inte sjötrafikens framkomlighet. Det är en sak att rita en

de här profilerna i denna tjocklek och i denna radie. Du ser ju

bro på ett papper men sedan kommer det verkligt komplic-

bron är ju som en bågbro, det var en utmaning. Det uppstod

erade och det är att kunna tillverka bron i dessa dimensioner,

även frågor hur vi skulle lägga montageskarvarna och i vilken

transportera och montera ifrån pråmar med 250 tons kranar i

ordning. Sådana här projekt är ju alltid unika och det finns ju

den precision som krävs och få till det här spektakulära utseen-

inte något facit. Man planerar för någonting och så tror man

det, säger Ronny Södergren VD, Stål & Rörmontage.

på det och ibland så måste man ändra och justera under resans gång. Till slut så säger man bara: Kör!

Intresset är stort för rostfria broar

– Det mest positiva har ju varit att få göra en sådan komplicerad

Bron är hopsvetsad av rör i med en tjocklek på 25 mm,

och intressant konstruktion och som sedan blir så oroligt bra och

rundbockade och diagonalskurna vertikaler med hästsadel-

snygg i verkligheten. Prins Carl Philip och Sofia bor ju längre in i vik-

passning. När sedan bron monterades på plats, kom de tre

en och de ses ofta promenera och använda bron, avslutar Ronny.

54

| www.branschaktuellt.se


VI BYGGER FRAMTIDENS BROAR www.srmab.com

tel. 0456-31205

Vi designar, konstruerar, tillverkar och monterar rostfria broar i det miljövänliga duplex-stålet. Detta stål är fullt återvinningsbart, höghållfast och resurssnålt. Det är även mer korrosionsbeständigt än de vanliga rostfria stålen, vilket gör det utmärkt för tuffa utomhusmiljöer. Att använda duplex-stål innebär både ekonomiska och miljömässiga vinster.

STÅL & RÖRMONTAGE har en gedigen kompetens som få andra stålföretag kan visa upp när det gäller stora komplicerade konstruktioner i duplex-stål.

Hållbarhet är en förutsättning för vår framtid. Tekniken finns, nu behöver vi stanna upp, tänka efter och agera!

ÅRETS STOCKHOLMSBYGGNAD

Vi är otroligt stolta över att Folke Bernadottes Bro som vi har tillverkat, levererat och monterat åt Kungliga Djurgårdens förvaltning, har blivit utsedd till Årets Stockholmsbyggnad 2020. Arkitekt: &Rundquist Konstruktör: Ramboll

VASABRON

SÖDERTÄLJEBRON

SÖDERSTRÖMSBROARNA

Underhållsfri gång- och cykelbro, 20m.

Bro över fyrfilig motorväg samt avfart, 60,5m.

Fyra duplex-broar med totallängd på 800m.

SÖLVESBORGSBRON

www.branschaktuellt.se | 55 Europas längsta gång- och cykelbro, 760m.


TEMA SL

56

| www.branschaktuellt.se


Miljardupphandlingar när tunnelbanan byggs ut Komplicerade entreprenader med kostnader på upp till en miljard kronor ska handlas upp i tunnelbanans utbyggnad. – Att hitta bra leverantörer och entreprenörer är en utmaning. Den svenska marknaden räcker inte till, så därför är det viktigt att få in utländska entreprenörer, säger Niklas Bergman, Förvaltningschef, Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Den årliga Leverantörsdagen är en del av det arbetet – i år blev det en digital upplaga. TEXT: ANNA SJÖSTRÖM FOTO: REGION STOCKHOLM

Trearmad borrigg, Veddesta, Blå linje till Barkarby. www.branschaktuellt.se | 57


m

an

S

g

d

rg

tu

Be

nn

la s

e lb

Ni k

ana

.

TEMA SL

,f

ör

va

ltn i

ngsc

h ef, F ö rv altni n

g fö

r

u tb

yg

Tunnelmynningen för arbetstunneln i Veddesta, Blå linje till Barkarby. tockholms tunnelbanesystem ska byggas ut med

sprängningar för stationsutrymmen, säger Niklas Bergman.

cirka tre mil spår under mark och 18 nya stationer,

Planerad trafikstart för tunnelbanan till Barkarby är 2026. Tun-

med Älvsjö inkluderat. Projektet har en budget på

nelbanan till Arenastaden ska vara klar år 2028 och tunnelba-

42 miljarder. Utbyggnaden är nu i full gång, med

nan till Nacka, Södermalm och Söderort år 2030.

flera pågående entreprenader. Bland annat arbetstunnel i

Under de kommande åren ska flera stora entreprenader han-

Arenastaden, arbetstunnel vid Londonviadukten som kommer

dlas upp, vissa med en bedömd kostnad på så mycket som

att gå ner till den framtida stationen och ner under Saltsjön

en miljard kronor.

och ledningsomläggningar och arbetstunnlar i Nacka. – Att hitta bra leverantörer och entreprenörer är en utmaning Barkarby är det projekt som startade först och där entrepre-

och ett ständigt pågående arbete. Vi vill gärna ha ett bra

naden kommit längst. Där är de tre arbetstunnlarna i Veddes-

samtalsklimat med branschen, säger Niklas Bergman.

ta, Robothöjden och Landningsbanan färdigutsprängda. Förvaltningen för utbyggd tunnelbana anordnar därför varje – Där går arbetet in i ett nytt skede. Nu pågår byggande

år en leverantörsdag. De bjuder in intressenter och informer-

av de bergtunnlar som behövs för själva tunnelbanan och

ar om projektet i stort om specifika projekt. Vanligtvis är det

58

| www.branschaktuellt.se


ta de n

Utbyggnad

Hu

sb y

Ak all a

Ba rk ar by s

Planerad utbyggnad

HJULSTA

Utbyggnad Trafikering på befintliga spår mot Farsta strand och/eller Skarpnäck

Kista centrum

Tensta ARENASTADEN

Hallonbergen

Rissne

MÖRBY CENTRUM

nd

Rinkeby

Ha ga lu

Näckrosen

Sö en og sk Vä st

Stadion

Karlaplan Östermalmstorg

at

np

sg

Od e

an

dm

an

t

lan

lan sp

Th or ild

Rå dh u

se t

Al vi

in eb

k

er g

s os

am

or

St

Kr ist

Åk es ho v Br om m ap lan Ab ra ha m sb er g

lb yg år d Jo ha nn elu nd Vä llin gb y Rå ck st a Bl ac ke be rg Isl an ds to rg et Än gb yp lan

XX en

Gärdet

Tekniska högskolan

St Fr ad id he sh m ag sp en lan S: tE rik sp lan

HÄSSELBY STRAND

ra

Huvudsta

ROPSTEN

Bergshamra Universitetet

or ge

Solna strand

Hö t

Solna centrum

ad en

Sundbybergs centrum

Hä ss e

Danderyds sjukhus

dr a

Duvbo

Ha ga st

BARKARBY

T-CENTRALEN Kungsträdgården Gamla stan

la ck Si

rla

ar m m Ha

iat ar

by

fia So

t ge or

sd en

ul st

M

Ho

nk

rn

ho lje Li

Zi

Skanstull

Årstafältet

Midsommarkransen

Sätra

Vårberg

am

m

ka

na

l

NACKA

Medborgarplatsen

Årstaberg

Bredäng

Skärholmen

l

en lm

en dd As

be ns Ör

pu

rg

rg be els Ax Mälarhöjden

SLUSSEN

GULLMARSPLAN

Östberga

Telefonplan

Skärmarbrink

XX

Hägerstensåsen

ÄLVSJÖ Slakthusområdet

Västertorp

Vårby gård

Sockenplan

FRUÄNGEN

Masmo

Svedmyra

Fittja

Stureby

Alby

Bandhagen Högdalen

Hallunda

Rågsved

NORSBORG

Blåsut Sandsborg Skogskyrkogården Tallkrogen Gubbängen

Hammarbyhöjden Björkhagen Kärrtorp Bagarmossen SKARPNÄCK

Hökarängen Farsta

HAGSÄTRA FARSTA STRAND

Nya tunnelbanesträckningarna. Tunnelbanan byggs ut till Nacka, Arenastaden och Barkarby. Blå linje byggs ut till Gullmarsplan och Söderort och kopplas samman med Gröna linjens Hagsätragren. Älvjö-sträckningen befinner sig i ett inledande skede och där räknar med att börja bygga år 2015. Planerad byggtid för den sträckningen är nio år. också en chans till spontana möten och samtal. I år blev det

arbete som ständigt pågår, inte bara under speciella dagar.

på ett annat sätt. Det blev en digital variant, ett beslut som förvaltningen tog i våras.

Halva dagen bestod av presentationer av bland annat kommande upphandlingar, och under andra halvan kunde lever-

– Det blev annorlunda, men bra. Vi gjorde det bästa av situationen

antörer boka enskilda möten med projektchefer.

och la tid på planering och förberedelser. Vi använde till exempel en riktig studio och streamade så att kvaliteten skulle bli bra.

– Vi har fått mycket positiv respons och jag är glad att vi kunde visa upp vår verksamhet på det här sättet. Det är

Leverantörsdagen hade cirka 300 deltagare från 18 olika länder.

också viktigt att berätta att det är många entreprenader

– Intresse och anbud från utländska entreprenörer är oerhört

framöver och att arbetet går framåt enligt planerna – att vi inte

viktigt. Tunnelbanan behöver erfarna entreprenörer som klarar

påverkats av pandemin på det sättet, säger Niklas Bergman.

av så här stora projekt och här räcker den svenska marknaden

Tunnelbaneutbyggnaden har flera intensiva år framför sig och

inte till. För att klara utbyggnaden är vi beroende av att få in

närmast väntar bland annat byggstart för depån i Högdalen

utländska entreprenörer. En del finns redan etablerade på den

och i Stigbergsparken på Södermalm, där station Sofia kom-

svenska marknaden, men vi jobbar för att få in fler. Det är ett

mer att ha sin station, liksom flera stora upphandlingar. www.branschaktuellt.se | 59


TEMA SL

Station Sofia ska ligga i Stigbergsparken.

Säkerheten testas i unik VR-modell Stationen i Sofia kommer att ligga 100 meter under marken och resenärerna tar sig till stationen via hissar. För att testa och utveckla säkerheten byggdes en unik VR-miljö upp där man tittade på hur man får testpersonerna att i första hand välja hissen i samband med utrymning. – Det är så nära verkligheten man kan komma utan att bygga, säger Oskar Jansson, ansvarig för brand- och personsäkerhet på nya tunnelbanan. Stationen blir Stockholms djupaste och den kommer att utrustas med åtta stora hissar som tar upp till 40 personer åt gången. Resan från markplan till stationen kommer att ta cirka 30 sekunder. Rulltrappor valdes bort eftersom det skulle ta för lång tid, cirka fem minuter. Stationen får visserligen två trapphus, men de är enbart avsedda att användas vid utrymning. Då handlar det alltså om att ta trappan 100 meter upp.

Hur säkerställer man att personerna verkligen tar de snabbare hissarna, som fungerar som vanligt även i en utrymningssituation, vid en utrymning? – Svårigheten ligger i att folk inte är vana, eller vill, att ta 60

| www.branschaktuellt.se

hissen vid utrymning. Men i det här fallet är det tvärtom: de ska ta hissen. Så det handlar om ett beteende som ska förändras, säger Oskar Jansson. LTH, Lunds Tekniska Högskola, har forskat mycket på ämnet och fick i uppdrag av Förvaltning för utbyggd tunnelbana att ta fram en rapport* och att utforma själva VR-miljön och testerna. – Det är första gången i svensk historia som man på förhand bygger upp en station i 3D för att testa utrymningssystem och utformningen av utrymningsinformation, säger Axel Mossberg, forskningschef på Bengt Dahlgren Brand och Risk, och forskare på utrymningsbeteende på Lunds tekniska högskola. En VR-modell av stationen byggdes upp, så nära verkligheten som möjligt. – Testerna gick ut på att ta reda på vilken information resenärerna behöver för att de ska välja hissarna, säger Oskar Jansson. Försökspersonerna ”släpptes av” på plattformen och sen drog utrymningslarmet igång. I det första scenariot fick försökspersonerna ingen anpassad information om hissarna när plattformen skulle utrymmas. Tre procent valde att ta hissen. Övriga valde trapphuset för att försöka gå de 100 metrarna upp.


En VR-miljö som efterliknar stationen har sattes upp för att testa säkerheten.

I scenario nummer två infördes ett antal skyltar med

Oscar Jansson, är ansvarig för brand- och personsäkerhet på nya tunnelbanan.

utrymningsinformation och i utrymningsmeddelandet framgick det tydligt att hissarna går att använda. Förändringen blev stor. – 70 procent tog hissarna. Det var egentligen ganska små

Fakta: Station Sofia

förändringar mellan de olika scenarierna, men det handlar om

När tunnelbanans blåa linje förlängs från

rätt information på rätt plats.

Kungsträdgården till Nacka och söderort får östra Södermalm en station i Stigbergsparken vid

Han ser stora fördelar med den här typen av tester.

Folkungagatan – station Sofia.

– Det är så nära verkligheten man kan komma utan att bygga.

Just nu pågår förberedande arbeten i

Det är ett smart sätt att tidigt verifiera att man gör rätt. Genom

Stigbergsparken för den nya stationen. Flytt av

sådana här tester finns det också pengar att spara eftersom

ledningar pågår just nu, i februari kommer det att

det är svårare, och dyrare att göra förändringar när bygget är

etableras ett arbetsområde i parken.

klart, säger Oskar Jansson. Under 2021 börjar arbetet med det djupa Resultaten från Sofia kommer att kunna appliceras på andra

schaktet ner till den nya stationen.

stationer när tunnelbanan fortsätter att växa.

Arbetet med Blå linje till Nacka och Söderort ska vara klart 2030.

TEXT AV ANNA SJÖSTRÖM FOTO/BILDER: REGION STOCKHOLM

Källa: Förvaltningen för utbyggd tunnelbana


SPONSRAT INLÄGG FRÅN JETAS

Att driftspersonalen hittar en båt i busskuren hör till ovanligheterna. Men om det händer går även det att rapportera in via appen.

Förenkla planerat underhåll med JETASMETODEN Ett smart verktyg för planering av underhåll i kollektivtrafiken gör arbetet effektivare, smidigare och miljövänligare. Med JETASMETODEN får användarna allt det i en och samma app. JETAS PT är särskilt anpassat för kollektivtrafikbranschen och har tagits fram i samarbete med Västra Götalandsregionen, Chalmers Industriteknik, Primär och Skånetrafiken. Målet var att utveckla funktioner anpassade för kollektivtrafiken. I verktyget finns ruttoptimering, analys av skadegörelse, felanmälningar med automatiska polisrapporter.

finns inlagda i systemet och när arbetsordrarna skickas ut till personalen följer det en optimerad rutt. Varje hållplats har en unik etikett. Personalen scannar av etiketten när de kommer och systemet genererar automatiska rapporter. Skulle personalen upptäcka skadegörelse har systemet funktioner för att direkt på platsen skapa automatiska polisrapporter. Det finns också funktioner där detaljerade arbetsordrar skickas direkt till exempelvis glasmästare för att byta ut trasiga rutor. Rapporteringen över skadegörelse kan också visas i en karta med statistik och grafer över skadegörelse, klotter, kostnader, tidpunkter med mera – praktiskt för den som snabbt vill ta fram sammanställningar.

Systemet är webbaserat och driftpersonal använder sin telefon och en app för alla uppgifter. Det är ett papperslöst sys-

Under december lanserar JETAS en nyhet som kommer att

tem som förenklar kommunikation och all planering. Praktiskt

förenkla underhållet i kollektivtrafiken ytterligare: uppkopplade

fungerar det så att underhållsteknikerna får automatiska ar-

biljettautomater som larmar vid problem och som också talar

betsordrar för återkommande arbetsuppgifter direkt i mobilen.

om vilken typ av problem det rör sig om.

Det kan exempelvis handla om hållplatser som ska städas,

JETASMETODEN är ett enkelt sätt att se till att rätt person är

byte av tidtabeller och byte av biljettrullar. Alla hållplatser

på rätt plats i rätt tid och med rätt utrustning.

62

| www.branschaktuellt.se


SPONSRAT INLÄGG FRÅN INFOSPREAD

App gör skolresekorten digitala Inför varje läsår distribueras skolkort för kollektivtrafiken till tusentals elever i landets kommuner. Infospread presenterar nu en lösning för distribution av digitala skolkort som förenklar hela hanteringen, från ansökan till fakturering.

app når de reseplanerare, realtidskarta och andra biljetter. Rätt hela vägen Skolkonto ger den skolkortsansvarige möjlighet att löpande följa upp hämtning och aktivering, och när en elev avbryter sina studier kan skolbiljetten genast göras ogiltig. Återstående giltighet krediteras då automatiskt. Att uppgifterna om distribuerade biljetter ständigt är uppdaterade gör faktureringen enkel och

Idag har kommunen uppdraget att se till att rätt elev har rätt kort. Den processen

korrekt.

innebär en rad manuella moment, där bland annat skolpersonalen får stämma av och korrigera elevlistor, distribuera korten samt manuellt rapportera förändringar.

Erik Arnalid, Marknadschef på Infospread

Skolkonto tar ett helhetsgrepp Den nya modulen Skolkonto är resultatet av ett nära och givande samarbete mellan Infospread och Värmlandstrafik som sedan höstterminen 2019 använt lösningen. Eleven väljer digital skolbiljett och anger sitt mobilnummer i kommunens e-tjänst

där de söker in till skolan. Uppgifterna för de elever som uppfyller kraven hämtas automatiskt till Skolkonto, som skickar ut biljetterna via sms till eleverna. Med ett klick på länken i sms:et hämtar och aktiverar eleven själv sin skolbiljett och ser den då i länstrafikens app. I samma

Samarbete för smarta lösningar Skolkonto är ett resultat av ett omfattande och kreativt samarbete med Värmlandstrafik. – Vi är tacksamma för den nära kontakt och det goda samarbetet vi har med våra kunder. För oss är det ett ovärderligt sätt att förstå deras utmaningar och problem och hitta den optimala lösningen, säger Erik Arnalid Marknadschef på Infospread.

Skicka busskort till alla elever med ett klick! Med enkel integration mot elevsystem distribueras mobilbiljett med ett klick till alla elever. Full tillgång till guidning för resan med traf ikinformation, buss på karta m.m. Enkel uppföljning för kommunens administratörer att alla elever fått sin biljett. infospread.se/#skolkonto www.branschaktuellt.se | 63


TEMA SL

Visionsbild vid Helenelund. Bild: SL

Första etappen av Tvärbanans Kistagren är klar Tvärbanan är färdigutbyggd till Bromma flygplats. Veidekke Anläggning har utfört entreprenaden på uppdrag av Stockholms Lokaltrafik. – En av de stora utmaningarna har varit den omgivande miljön, säger Anders Bergsten, arbetschef Veidekke Anläggning. I mitten av december var det trafikstart för den första delen av Tvärbanans Kistagren – etappen Norra Ulvsunda till Bromma flygplats.

bland annat etappvis ombyggnad av befintlig spårväg för Solnagrenen, utbyggnad av teknikhus, ny hållplats på Bromma Blocks på befintlig bro som Veidekke tidigare byggt.

– Det är ett projekt som passar oss bra eftersom det innehåller flera olika kompetenser som broar, grundläggning och ledningsarbeten. För själva spårarbetet och BEST-arbetet har vi anlitat Broby Spår. Det har varit spännande för oss alla inblandade att få vara med och bygga spårväg till flygplatsen, säger Anders Bergsten.

Veidekke Anläggning tilldelades entreprenaden som omfattar cirka 870 meter ny spårväg. I avtalet ingår också arbeten som 64

| www.branschaktuellt.se

En av de stora utmaningarna i har varit den omgivande miljön.


INFRASTRUKTUR Visionsbild Hållplats Rissne

Bild: SL

– Vi har arbetat i en miljö med tågtrafik så det har varit mycket

på arbetsmetoderna bra dialog med SL och berörda grannar,

fokus på säkerhet och planering – vi måste hålla tiderna för

säger Anders Bergsten.

annars spricker schemat. Kontraktet som Veidekke tecknade med Stockholms LokaFör att hålla tiderna och arbeta säkert har Veidekke haft ett

ltrafik är värt cirka 125 miljoner kronor.

nära samarbete och informationsutbyte med underentre-

Kistagrenen ska binda ihop Helenelund med Norra Ulvsun-

prenörerna. De har också haft dagliga morgonmöten där man

da. Hela Kistagrenen är totalt 8 kilometer och passerar 10

gått igenom dagens arbete med riskanalys.

hållplatser i de tre kommunerna Stockholm, Sundbyberg och

När arbetet närmade sig Bromma Flygplats var de också tvungna

Sollentuna. Planerad trafikstart för hela sträckan är 2023.

att ta hänsyn till omgivande biltrafik, folk i rörelse och verksamheter. – För att få det att gå så smidigt som möjligt så fokuserade vi

TEXT AV ANNA SJÖSTRÖM

MICROTUNNELING – 20 ÅRS ERFARENHET

Upplands Väsby Ø600

Sundsvall Ø800 och Ø1000

Tryckring Ø2000

Lärje Ø2200

Västra Länna Ø1200

Mälarbanan Ø2000

BAB RÖRTRYCKNING AB Tel. 031-51 30 95 www.bab-ab.se

Lärje Råvattenledning Ø2200

Mottagningsbrunn djup 13 m Ø4200

Mälarbanan Ø1400

www.branschaktuellt.se | 65


66

| www.branschaktuellt.se


”Sveriges längsta Microtunneling” BAB Rörtryckning har utfört sänkbrunn och

– För att driva en två meter i diameter stor betongrörsledning

microtunneling längs tvärbanans Kistagren. Med ursprung

krävs en hel del tryckkraft som i sin tur leder till att man behöver

i den göteborgska leran och med sina 45 år i branschen

ett stort mothåll. För att lösa både startgrop och ett fullgott

har företaget breddat sina metoder till att numera kunna

mothåll så användes en så kallad sänkbrunn som startgrop.

gå igenom såväl den mjukaste lera som det hårdaste berg. Att hantera de stora tryckkrafter som BAB Rörtryckning Under våren har BAB Rörtryckning flyttat på en större

behövde ta höjd för har varit en stor utmaning enligt Magnus

dagvattenledning mellan en bergtunnel i Solvalla ner

som berättar att den tryckkramp som användes kunde

till Bällstaån. Ledningen låg djupt och de geotekniska

lägga på en 750tons tryckkraft. Men som mothåll i brunnen

förhållandena var besvärliga med mycket lös lera.

lyckades företaget ”bara” räkna hem 650 ton.

– Till en början så var huvudspåret en så kallad rörtryckning.

– För att lösa detta fick vi bygga upp en tryckbank

Det är en metod väl lämpad för att bygga ledningar i lös

med bergskross bakom brunnen. Vi la även in en

lera. Men i projekteringsarbetet visade det sig att man

mellantrycksstation på mitten av betongrörsledningen, som

skulle bli tvungna att markförstärka leran i området med

genom aktivering kan pressa fram de främre 150 meter

kalkcementpelare, säger Magnus Tingstrand, projektledare

betongrör och på så sätt slippa trycka fram hela ledningen

på BAB Rörtryckning.

från brunnen. Betongrören som används väger 7,4 ton styck så bara rörens egenvikt blir hisnande 836 ton.

Eftersom rördrivningen nu skulle ske både genom lös lera men dessutom genom relativt hårda kalkcementpelare var

Metoden microtunneling används flitigt i stora delar av världen men

man tvungna att se över vilken metod som kunde användas

i Sverige är den fortfarande unik.

för att bygga dagvattenledningen. Man kom fram till att

– Jag hade mitt första projekt med microtunneling för tjugo år

microtunneling var den metod som skulle fungera bäst.

sedan och marknaden har sakta men säkert ökat år för år. Sedan

– Metoden är den enda som kan borra igenom pelarna.

start har vi byggt på med utrustning för att kunna erbjuda allt från

Eftersom fallet bara var någon millimeter per meter med en

800mm upp till 2m i diameter. Trots att borrningen vid Solvalla stötte

sträcka på totalt 340 meter medförde det extremt höga krav

på en del utmaningar så utfördes borrningen från start till mål 30

på precision vilket microtunneling är en av få metoder som

arbetsdagar, avslutar Magnus.

klarar av att uppfylla, säger Magnus och fortsätter:

www.branschaktuellt.se | 67


TEMA SL

Bild: Trafikförvaltningen

Visionsbild Ursvik norra Tvärbanan Kistagrenen.

Tvärbanan Kistagrenen satsar på en hållbar utveckling i kollektivtrafiken Tvärbanan byggs ut åtta kilometer från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund. I och med utbyggnaden kommer arbetsplatser i norr med bostadsområden i söder att knytas ihop och det finns möjlighet till en spårbunden kollektivtrafik till och från Bromma flygplats och Kistamässan. Det kommer även skapas effektiva byten till tunnelbana, pendeltåg och bussar. Hållbar utveckling är något Region Stockholm med Trafikförvaltningen och SL verkligen satsar på och de vill se att fler kan, vågar och vill använda kollektivtrafiken. 68

| www.branschaktuellt.se

Det förväntas att bli ett stort resande med Kistagrenen eftersom några av Stockholmsregionens mest betydelsefulla utvecklingsområden, både vad gäller arbetsplatser och bostäder, ligger längs med sträckan. De nya bytespunkterna blir attraktiva lägen för nya förstärkta bebyggelsekärnor med bostäder, arbetsplatser och affärer. Längs Kistagrenen har det planerats in 16 700 nya bostäder i områdena kring Solvalla, Rissne, Ursvik, Kista och Ärvinge. Resor med kollektiva färdmedel bidrar också till minskad klimatpåverkan. – Region Stockholm och trafikförvaltningens viktigaste bidrag till en hållbar miljö och låg klimatpåverkan handlar om att så


Foto: Trafikförvaltningen

Visionsbild Helenelund torg Tvärbanan Kistagrenen

många som möjligt ska välja kollektivtrafiken före bilen så ofta

förberedande markarbeten bland annat vid Solvalla, i norra Rissne

som möjligt. SL vill samtidigt påminna om att inte resa just

samt Helenelund. Sträckan från Bromma flygplats till Helenelund,

nu om det inte är absolut nödvändigt, säger Karin Svingby,

spår och anläggning, byggs i en totalentreprenad, säger Karin.

Avdelningschef, Investeringsprojekt, Trafikförvaltningen.

Det är olika entreprenader på sträckan. Bland annat

Kistagrenen kommer att starta efter hållplatsen Norra Ulvsunda i

tilldelades det turkiska bolaget Gülermark entreprenadkontrakt

Bromma och sträcka sig till Helenelunds pendeltågstation i Sollen-

för utbyggnad av Tvärbanan från Bromma flygplats till

tuna. Kistagrenen stannar på sin väg mellan Ulvsunda och Helen-

Helenelund. I anslutning till hållplatsen i Rissne har NCC fått

elund vid tio nya hållplatser och passerar genom tre kommuner;

i uppdrag att göra förberedande arbeten. Många delar av

Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. Arbetet sker i nära sa-

sträckan innehåller tekniskt komplicerade moment.

marbete med kommunerna som också är medfinansiärer. En resa från Alvik till Helenelund beräknas ta cirka 23 minuter.

Alla som bor i närområdet kommer i någon mån att påverkas under byggtiden, då Tvärbanan byggs ut i etapper men

– Kistagrenen ger möjlighet till smarta byten till tunnelbana,

Trafikförvaltningen arbetar för så minimal påverkan för omgivningen.

pendeltåg och bussar. Spårvägen kommer att komplettera dagens spårstruktur som i huvudsak består av förbindelser in

– Som i alla infrastrukturprojekt bygger vi intensivt samtidigt

mot de centrala delarna av Stockholm, säger hon.

som vi vill att vardagen ska flyta på längs utbyggnaden för de som bor och jobbar samt resenärer med så lite

Projektet väntas vara färdigt 2023

omgivningspåverkan som möjligt, säger hon.

Byggstart av projektet var 2018 och är tänkt att stå klart 2023. Kistagrenen planeras ha tre trafikstarter 2020 till Bromma Blocks och

– Spårvägen kommer att komplettera dagens spårstruktur

Bromma flygplats, våren 2022 till Ursvik och 2023 till Helenelund.

som i huvudsak består av förbindelser in mot de centrala delarna av Stockholm, avslutar Karin.

– Första sträckan på Kistagrenen från Norra Ulvsunda till Bromma flygplats är klar, 2020. Utöver det så sker sedan arbeten som startade 2019 löpande på flera platser längs sträckan. Detta i form av

TEXT AV LINDA JOHANSSON

Vi bygger för framtiden och gör din vardag mer värdefull

Marbit bygger och vårdar markanläggningar och utemiljöer i Stockholmsregionen. Det har vi gjort med kvalitet sedan 1986 och vi är kända för att göra snygga jobb!

Annons 180x50.indd 1

Marbit AB, Järnvägsgatan 5 172 75 Sundbyberg, www.marbit.se 2020-12-11 09:58

www.branschaktuellt.se | 69


TEMA SL

Ledningar, elkablar, telekablar, fiberkablar och vattenledningar måste flyttas så de inte är i vägen. Foto: NCC

NCC:s förberedande arbeten på Tvärbanan Kistagrenen är i full fart NCC är tilldelad en förberedande entreprenad på Deletapp KG10. Arbetet handlar om att utföra arbeten på Tvärbanan till den nya hållplatsen i Rissne, norr om Stockholm. Uppdraget är tilldelat av SL och Sundbybergs stad och har ett ordervärde som uppgår till cirka 265 miljoner kronor. NCC inledde entreprenaden i slutet av 2019 och har arbete som sträcker sig ända fram till oktober 2022. Men huvuddelen av deras arbete kommer bli klart under 2021.

av olika typer av ledningar, utföra banunderbyggnad och

I anslutning till hållplatsen i Rissne har NCC fått i uppdrag

finns även fjärrvärmeledningar och stora vattenledningar för

att göra förberedande arbeten med tekniskt komplicerade

Norrvatten. Så det är otroligt mycket att ta hänsyn till. Sedan

moment. NCC kommer att göra omfattande förflyttningar

passerar vi ju tunnelbanan också. Den går under oss här >>

bergschakt, bredda en befintlig bro över tunnelbanan samt riva befintliga broar och en tunnel för gång och cykel. Uppdraget är komplext då arbetena utförs i trafikerad stadsmiljö där många människor rör sig mellan arbete och bostad. – Det som vi gör just nu är att flytta på saker så att det inte är i vägen. Det finns otroligt mycket ledningar, elkablar, telekablar och vattenledningar på den här 500 meter långa sträckan som måste bort, säger Thomas Krekula, projektchef NCC Infrastructure, och fortsätter. – Det enda som inte finns här är gasledningar. Men det finns kraftledningar på 220 Kilovolt och ner till 10 kilovolt. Det

Rätt från grunden Foto: Joakim Kröger

Hercules Grundläggning utför grundläggning med stödkonstruktioner samt slagna och borrade pålar för Tvärbanan, Kistagrenen KG10.

hercules.se

70

| www.branschaktuellt.se

• • • •

Egen teknikavdelning Tillverkning av betongpålar Lokal förankring i hela Norden Armeringsfabrik


SOUKRA MÄTKONSULT KOMMENTERAR Sedan de startade år 2013 har Soukra Mätkonsult

40 projektet, som innebär arbete med allt spår, det är

AB alltid haft en tydlig ambition, att ständigt bli bättre,

själva spårkroppen som skall gå igenom området. Då

såväl erfarenhets- som kunskapsmässigt. Arbetsplatsen

skall vi jobba med utsättning av all konstruktion, vi skall

präglas av ett prestigelöst arbetsklimat, där man bemöter

sätta ut för spåret helt enkelt och alla byggnader som

varandra med respekt och ställer krav på medarbetare,

hör till det. Vilket innebär att vi kommer att vara kvar på

och uppmuntrar initiativförmåga och egen drivkraft. Just

projektet fram till att det avslutas i 2022, säger Fredrik

nu är de aktuella i Projektet TvärbananKistagrenen, där

Åberg, mättekniker, Soukra Mätkonsult.

de arbetar med KG 10 Projektet, Rissneleden. Vad tycker du är mest positivt med projektet? Vad är det som ni arbetar med i projektet?

– Jag tycker att arbetslaget och att alla kommer väldigt

– Vi började i oktober 2019 och så har vi haft ansvar för

bra överens. Det är en bra arbetsplats och vi har

alla markarbeten och ledningsläggningar och utsättnin-

väldigt fina lokaler och vi samarbetar bra och kommer

gen av det. Jag har varit här sedan februari 2020

väldigt bra överens allihop. Vi har mycket projekt med

men vi hade två andra killar här innan jag började. Vi

NCC och tycker om att jobba med dem. Det är alltid

kommer att fortsätta med det här till projektet är slut.

väldigt bra stämning med projektet och vi kommer ha

Sedan så har Pratap Singh, vår ägare, också fått KG

mycket att göra framöver tillsammans, avslutar Fredrik.

Vi utför betong & prefabmontage samt mättjänster i Stockholmsområdet Med en lång samlad erfarenhet från de större projekten och större bolagen så vet vi vad som är prioriterat. Kunden framför allt.

www.soukra.se

Mättekniker vid KG10 Rissne Norra.

www.branschaktuellt.se | 71


72

| www.branschaktuellt.se

www.norrlandva.se


TEMA SL >> så den måste vi också ta i konsideration. Det vi lämnar över

gör kontinuerligt. Det är ju inte bara en trafikplan som görs utan

är i princip en spårkorridor, säger han.

vi är uppe i 30 olika TA-planer. Det händer många saker under byggtiden och då får man ställa om, säger Thomas.

Många involverade i projektet Vid sin sida i projektet har NCC både underentreprenörer och

Ett lyckat projekt och ett bra samarbete

sidoentreprenörer. Bland annat är det Norrlands VA som håller

Det som återstår i projektet är Artillerivägen och att göra

på med Norrvattensledningen och Rörbolaget som arbetar

klart arbetet på den. Till sommaren kommer arbetet med alla

med Fjärrvärmeledningarna. Herkules står för grundläggning

ledningar och kabelstråk. Efter det följer gatuarbeten.

och pålning. Uppländska Schakt håller på med Berg- och

Arbetet har flutit på bra hela tiden och under utgrävningarna

schaktarbeten. Även Esab har förstärkningssprutat i tunnlarna

kan mycket hittas i backen som kanske inte är planerat. Det

och Märsta Förenade har hand om schakt samt transport av jord

uppstår ofta när man gräver i backen, men NCC löser ju

och berg. Cirka 70 personer är på plats och jobbar samtidigt.

problemet tillsammans med beställaren SLL.

Utmaningarna i projektet är att de bygger i en befintlig

– Samarbetet har fungerat bra och vi sitter ju ihop med SLL och

trafikmiljö där stort fokus är att trafiken och kollektivtrafiken

planerar alltid tillsammans, vilket flyter på bra. Sundbybergs stad är

inte får något stopp. Likaså för tunnelbanan, gång- och

ju också en av kontraktparterna i det här och alla är involverade och

cykeltrafiken.

hjälper varandra, säger Thomas och fortsätter. – Det är ett intressant projekt och det är ju megastort! Vår del är ju

– Det är ju mycket trafikomläggningar och det är en

bara en stor del av allting och vi är ju vana att bygga sådana här

planering i minsta detalj. Man måste göra TA-planer och

infra-projekt. Trots det känns detta väldigt speciellt, avslutar han.

trafikanordningsplaner som Sundbybergs stad godkänner. Det gjorde vi i början och det är ju ett införandemoment som vi

TEXT AV LINDA JOHANSSON

NORRLANDS VA TOTALENTREPRENAD KOMMENTERAR De skapar anläggningar som är livsviktiga för ett

områden, som med stålledningar exempelvis, berättar

fungerande samhälle och deras fokusområden är vatten

Tommy Kaya, projektledare, Norrlands VA.

och avlopp, markarbeten och stora som små anläggningsarbeten. I projektet Tvärbanan, Kistagrenen är före-

Har ni haft några särskilda utmaningar i projektet?

taget underentreprenör för deletapp KG 10 Rissne och

– Det har funnits en del utmaningar med förändringar

kom in i projektet november 2019 med de förberedande

och ledningssamordning att verkligen få alla

arbetena samt har varit med sedan. Norrlands VA ar-

ledningsägare att hitta sina lägen och samsas om

betar direkt under NCC som är totalentreprenör.

redan små ytor, säger Tommy.

– Vi är med och hjälper NCC på olika fronter. En del är

Vad har varit mest positivt med projektet?

att vara med och bemanna projektet med anläggare,

– Det har varit otroligt roligt med utmaningarna och

arbetsledare samt andra yrkesgrupper vid behov.

att försöka lösa uppkomna problem samt att få

Vi har även varit med och ansvarat för utbyggnaden

samarbeta med en bred organisation med en otrolig

av Norrvattens vattenledning, där vi ansvarat för

bra inställning till att verkligen samverka i projektet.

rörläggning, schaktarbeten med mera. Vi har fått

Vi är otroligt glada att få vara en del av denna

vara med och bidra med vår spetskompetens i olika

samverkan med att bygga KG10, avslutar han.

www.branschaktuellt.se | 73


TEMA SL

Utbyggnaden av Blå linjen rör sig framåt Expansionen av Blå linjen i Stockholm är i full gång. Efter färdigställning av arbetstunnlarna har en ny intensiv fas inletts. Planerad trafikstart för Blå linje till Barkarby är år 2026.

En ny och intensiv projektfas Arbetet pågår på flera platser samtidigt längs med sträckan och har nu gått in i en ny fas med högre växel. De tre arbetstunnlarna, i Veddesta industriområde och på Barkarby gamla flygfält vid Robothöjden samt Landningsbanan, är färdigut-

Blå linjen i Stockholm förlängs i nordväst med fyra kilometer spår från

sprängda och används i den fortsatta utbyggnaden.

Akalla till Barkarby, ett område i full utveckling då en helt ny stadsdel

– Vi håller nu på att spränga ut servicetunnlar och framtida tunnlar

växer fram. Järfälla kommun förväntas växa till runt 115 000 invånare

med tillhörande stationer. Det är mycket arbete som pågår under

fram till år 2030 och kollektivtrafiken behöver anpassas därefter.

mark. Under våren kommer vi även att påbörja arbeten ovan mark

På den 4,1 kilometer långa sträckan från Akalla kommer det

där vi kommer ha våra biljetthallar, och därifrån även göra vissa

byggas två nya stationer: Barkarbystaden och Barkarby.

sprängarbeten ovanifrån för att möta upp arbetet underifrån med

Hela den nya sträckan går under jord, vilket gör det möjligt

våra rulltrappsschakt som går ner till plattformsrummet säger

att förlänga tunnelbanan ytterligare i framtiden. Tanken är att

Anna Nylén, projektchef för tunnelbanan till Barkarby.

Barkarby vid färdigställning ska bli en central bytespunkt för alla som reser med pendeltåg, regionaltåg och buss. Plane-

Vad är utmaningarna i det här projektet?

rad trafikstart för utbyggda blå linjen är 2026.

– Om man tittar på bergarbeten så har vi en passage vid Förbifart Stockholm där vi måste ta det lite försiktigt. Det är viktigt att

Bild: Region Stockholm/White Ark

itekter

Visionsbild över Barkarby, uppgång Mälarbanan, mellanplan.

gångVeddesta, biljetthall 2. Visionsbild över Barkarby, upp

larbanan, ppgång Mä

Barkarby, u

74

| www.branschaktuellt.se

chakt.

rulltrappss


vi inte skadar berget som är mellan oss, så det blir att spränFoto: Region Stockholm

ga sig försiktigt framåt, säger Anna Nylén och fortsätter. – Sedan har vi även pandemin. Nu har arbetet rullat på bra för oss och vi har en hel del personal, bland annat byggledare, geologer och de som följer upp grundvattnet, ute på plats. Men många sitter även hemma och arbetar från sitt håll och det är alltid en utmaning att jobba efter de förutsättningarna.

Hur fungerar samarbetet med alla entreprenörer? – Vi har gott om utmaningar tillsammans så det är viktigt att vi har ett gott samarbete mellan oss. Något som jag dessutom är stolt över är att vi har lyckats få högsta betyg med både våra arbetstunnlar och projekteringen genom Ceequal, det verktyg som vi har för hållbarhetscertifiering. Där har vi

Anna Nylén, projektchef, Blå linje till Barkarby.

fått betyget ”Excellent” tillsammans med våra entreprenörer SBT Sverige och NCC, säger Anna Nylén. TEXT AV JESPER NORELL

VI UTFÖR • • • • • • •

Tomtplanering Vatten och avlopp Husgrunder Vägbyggen och vägunderhåll Transporter Hantering av jord, sand och asfalt Vårstädning

Helhetslösningar inom

MARK OCH ANLÄGGNING Tel. 0176-22 22 00, 0708-17 10 95, Gösvägen 26, 761 41 Norrtälje info@radmansoschakt.se, www.radmansoschakt.se

www.branschaktuellt.se | 75


I den växande regionen är en utökad, attraktiv och klimatsmart Roslagsbana en förutsättning för tågtrafikens punktlighet. Foto: SL

Projekt Roslagsbanan är inne i sitt slutskede Roslagsbanan rustas för framtiden och framtidens kollektivtrafik. Det är Stockholms mest trafikerade kollektiva tågbana, med bara tunnelbanan som har en högre resandestatistik. Roslagsbanan har cirka 50 000 påstigande resenärer dagligen och antalet resenärer ökar i takt med att kommunerna i nordöstra Storstockholm växer. I den växande regionen är en utökad, attraktiv och klimatsmart Roslagsbana en förutsättning för tågtrafikens punktlighet och för att möta antalet resenärer som hela tiden blir fler.

projektet, vad de fokuserar på nu och vad som väntar i framtiden. Tomas ansvarar för genomförandeskedet och de beräknar att vara klara med hans delar under första kvartalet av 2023. Inom programmet ingår även bland annat nya tåg av modellen X15p, första tåget levererades redan i oktober förra året och testerna har redan startat på banan för att sedan sättas i drift tillsammans med de befintliga tågen succesivt, från 2022 fram till och med 2024. Banan får även fler dubbelspårssträckor, men även stationer rustas upp och man förbättra bullerskydd, tillgänglighet och säkerhet längs hela banan. För underhåll och städning av de nya tågen bygger man en helt ny depå i Molnby i Vallentuna. Samtidigt rustas depåerna i Mörby samt Stockholms östra

Programmet Roslagsbanans utbyggnad drog igång

upp där dagens tåg står, när de inte är ute på banan.

redan 2008 och har passerat flera tunga milstolpar. Vi

– Målet är att öka andelen resande och kapaciteten på banan

på Branschaktuellt har intervjuat Tomas Lindecrantz,

och därför bygger vi nya dubbelspår. Med de nya tågen ökar

projektledare på SL, som berättar om vad som gjorts i

vi mängden tåg som finns att tillgå för trafikoperatören, som just

76

| www.branschaktuellt.se


Målet med upprustningen är att öka andelen resande och kapaciteten på banan. Foto: SL nu är Arriva. De nya 22 tågen kommer att stå och skötas om i

mark och spår och ett företag som heter Strukton för EST ( el,

Vallentunadepån, som är inne i sitt slutskede, säger Tomas.

signal och tele). Mellan Vallentuna upp till Lindholmen har vi två entreprenörer det är Rosenqvist Entreprenad på Mark och

Något som är avklarat är upprustningen av X10, de befintliga

Broby Spår på BEST (ban, el, signal och tele) Deras kontrakt

tågen, där man har gjort tillgänglighetsanpassning i mittvagnarna

gäller under mars/april 2021 säger Tomas.

så att man kan gå in i samma nivå som plattformen. Under 2010 startade de första arbetena och det byggdes dubbelspår

Och vad händer i framtiden?

mellan Åkers Runö och Åkersberga på Österskärsgrenen samt

Vi har ett upphandlingsdokument ute och på sträckan

Kragstalunds station byggdes om till mötesstation.

Lindholmen till Kårsta och där vi har valt att köpa upp ett kontrakt för helheten, för mark och BEST och sedan har vi två

– Efter det har vi byggt om Roslags Näsby station och byggt

plankorsningar vid Frescati och en vid Portvägen, som skall

dubbelspår mellan Roslags Näsby och Tibble station och

byggas om till planskilda korsningar. Där håller vi på med

mellan Tibble och Visinge. Vi har även byggt dubbelspår

detaljprojektering just nu och kommer gå ut med en förfrågan

mellan Hägernäs och Ullna Kvarnväg samt Rydbo, säger han.

i höst. Byggnationen ska genomföras under 2022, säger han.

– Vi håller på nu och slutföra byggnation mellan Täby kyrkby och Kragstalund som är den sista dubbelspårssträckan, i det

Roslagsbanans utbyggnad

här projektet, som kommer tas i bruk i oktober 2021. Sedan så

Ett annat projekt som nu startat upp är Roslagsbanan till

har vi upprustning på en jättelång sträcka mellan Vallentuna

city. I det projektet föreslås att förlänga Roslagsbanan till

och Kårsta på Kårstalinjen där vi gör markförstärkningar och

T-centralen via Odenplan. Idag är ändstationen Stockholm

säkerhetshöjande åtgärder samt bygger signalsystem för att

Östra, alltså vid KTH, planen är bygga en tunnel efter station

få signalreglerad sträcka ända upp till Kårsta. Det blir mycket

Universitet och att banan sedan går i en fyra kilometer tunnel

säkerhetshöjande åtgärder, för att kunna ta emot de nya

och in under Odenplan och sedan till Stockholm C.

tågen. De väger lite mer än de befintliga och de kommer att ha en högre hastighet, säger Tomas.

– Detta är väldigt intressant och det betyder ännu mer dubbelspår och ytterligare en depå för Österskärsgrenen.

Entreprenaderna i projektet har i huvudsak varit

Under året genomförs en lokaliseringsutredning och under

utförandeentreprenader, vi har haft en totalentreprenad. Det

2022 fattas beslut om genomförande, säger Tomas.

har förekommit olika entreprenörer bland annat Implenia, NCC, Broby spår och Veidekke bland många andra, säger han.

– Så mycket finns att vänta framför oss! För mig personligen så gillar jag att arbeta i projekt och det har varit så roligt att arbeta

Vad står framför er nu?

med Roslagsbanan eftersom den berör så många människor

Nu har vi tre pågående projekt, i produktionsfasen, med fyra

och det blir en så omedelbar effekt av det som vi gör. Det som

olika entreprenörer. Det är dels Åkersberga station och där

kommer människor till gagn känns jättebra för mig och att göra

har vi Rosenqvist Entreprenad som bygger gångbron över

någonting och skapa och göra människors situation och liv till

Åkersberga och rustar upp plattform 1. Sedan så har vi Täby

det bättre. Det känns bra. Jag gillar att jobba när mitt arbete

Kyrkby och Kragstalund som jag nämnde tidigare, projektet

påverkar och berör människor positivt, avslutar han.

har pågått i ett år och har ungefär ett år kvar, de kommer att vara klara i höst. Där arbetar vi tillsammans med NCC för

TEXT AV LINDA JOHANSSON www.branschaktuellt.se | 77


SPONSRAT INLÄGG FRÅN ROSENQVIST ENTREPRENAD

Åkersberga station. Platsen i sig har varit en utmaning då det är pågående tågtrafik och trångt med bebyggelse runt om kring.

Entreprenader i spårmiljö – då trivs Rosenqvist entreprenad Utbyggnaden av Roslagsbanan pågår för fullt. I Åkersberga har Rosenqvist entreprenad ansvarat för ombyggnationen av stationen. En av de stora utmaningarna har varit att arbeta i pågående trafik. – Det har varit en del utmaningar, men vi trivs med att arbeta i komplicerade järnvägsmiljöer, säger Thomas Lindberg, platschef.

nadsverk. Befintlig mittplattform färdig-

med en ny gångbro över spårområdet.

ställs. Den tidigare bevakade gång- och

Gångbron kopplar ihop sidoplattformen

cykelvägen över järnvägen ersätts

med mittplattformen och Järnvägsparken i söder med trappor och hissar. SL har anlitat järnvägsspecialisterna Rosenqvist entreprenad för arbetet. Kontraktet tecknades runt årsskiftet 2019/2020 och arbetet inleddes i början av 2020. – Det betyder mycket för oss att vi fick

Åkersberga Station är en viktig knut-

kontraktet. Det är ett prestigeprojekt som

punkt för många tåg och där byggs

passar oss väl, säger Thomas Lindberg.

stationen ut med ett tredje spår för att

Den största utmaningen var att arbeta i

förbättra kapaciteten. Entreprenaden omfattar i huvudsak VA, mark, kanalisation-, el och telearbeten samt bygg78

| www.branschaktuellt.se

Thomas Lindberg, platschef vid entreprenaden i Åkersberga.

närheten av pågående tågtrafik. – Det är inte arbetena i sig som är komplicerade, det är tiden och platsen


som gör det utmanande. Det finns inga

veranser. Men även det hanterades bra

spår ett och två. Det innebär cirka 15 till 20

marginaler när det kommer till tidspla-

tillsammans med SL och projektet har i

tåg varje morgon och lika många på kväll-

nen, allt och alla måste följa planerna.

huvudsak kunnat fortgå som planerat.

en. Plus regelbunden trafik under dagen.

Lösningen är att planera noggrant och i

En bit senare in i arbetet fick de också

Arbetet med gångbron har kunnat fort-

tidigt skede, samt med hög delaktighet

ett tilläggsuppdrag av SL – anläggandet

gå över trafikerat spår med hjälp av en

från alla inblandade. Rosenqvist har an-

av det tredje spåret. Det var precis före

befintlig skyddsportal som var byggd i

vänts sig av visuell veckoplanering – en stor tavla där alla kan ta del av samma information samtidigt. – Det är ett bra sätt att få ut informationen och på så sätt förebygga missförstånd och konflikter gällande tiden, säger Thomas Lindberg.

"

Vi räds inte komplicerade projekt. Tvärt om vill vi gärna ha det. – Thomas Lindberg

Att de delat platskontor med beställaren

tidigare entreprenad. I slutet av mars 2021 ska arbetet vara helt klart och nu återstår att bygga räcken på gångbron, stenläggning i trappor, rivning av skyddsportal och omkringliggande markarbeten. – Vi vill gärna arbeta med komplicerade entreprenadarbeten i järnvägsmiljö, då

SL har också underlättat planeringen

sommar och semestertider.

trivs vi på Rosenqvist entreprenad.

och kortat beslutsvägarna.

– Vi lyckades planera om och lösa

Han menar att de skiljer sig från konkurren-

resursbehovet på kort varsel. Det var

terna bland annat genom att de har lång

Det har också dykt upp en och annan

hektiskt, men det gick bra.

erfarenhet av entreprenader inom järnväg

oförutsedd händelse i projektet sedan

Det var också under sommarmånaden

och kollektivtrafik, specialutbildad personal

det startade. Rosenqvist ihop med SL

när arbetet med spår tre pågick som ar-

och en egen maskinpark, där det även

har trots det i god samverkan alltid hittat

betet var som mest intensivt. Mellan 40

ingår maskiner för smalspårig järnväg som

fram till bra tekniska lösningar som gynnat

och 50 personer var i arbete dagligen.

Roslagsbanan.

så påverkade det projektet till viss del i

– Då blir extra viktigt med kommuni-

– Vi har en bredd som gör att vi känner

form av utebliven avstängning av tågtra-

kationen när det är mycket arbete och

oss väldigt trygga i järnvägsmiljöer. Vi räds

fiken under påskhelgen och oron för brist

flertalet resurser på små ytor.

inte komplicerade projekt – tvärt om vill vi

på personal samt försenade materielle-

Och trafiken gick som vanligt hela tiden på

gärna ha det, säger Thomas Lindberg.

projektets framdrift. När pandemin tog fart

Andra projekt på Roslagsbanan för Rosenqvist Entreprenad: Vallentuna – Lindholmen Entreprenaden omfattar ombyggnation av Roslagsbanan på sträckan mellan stationerna Vallentuna och Lindholmen. Ombyggnation av plattform i Ormsta och en ny sidoplattform i Lindholmen. I Vedalund byggs en ny mötesstation och ny infart till Vallentunadepån. Beställare: SL Entreprenadform: Utförandeentreprenad Uppdrag: Förberedelse för dubbelspår Utförandetid: 2020-01 – 2021-02 Platschef: Per Stolpe

Dubbelspår Täby Kyrkby - Kragstalund Entreprenaden omfattar i stort cirka 3 200 meter spårarbeten för dubbelspårsutbyggnad samt utförande av cirka 4 200 meter spårnära bullerskärmar. Beställare: NCC Entreprenadform: Utförandeentreprenad Utförandetid: 2020 - 2021 Platschef: Mattias Eliasson

www.branschaktuellt.se | 79


Foto: NCC/OHL, Trafikverket

Bro2 i trafikplats Alnarp kommer att lanseras i maj. Då stängs E6 under 18 dagar.

Fyrspårsprojektet rullar på – ”Vi arbetar vidare” Planeringen av utbyggnaden av Södra stambanan har pågått sedan 1999. Hela projektet som innebär att Trafikverket bygger ut järnvägen från två till fyra spår på sträckan Lund och Arlöv, väntas stå klart 2024 och kommer då innebära ökad kapacitet, färre trafikstörningar och minskat buller.

göra en totalavstängning igen den 13-30 maj för att lansera in en nästan 9 000 ton tung järnvägsbro. I september 2021 kommer vi ha en ny inkoppling och stänga av spåren mellan Malmö och Lund i nio dagar. Då ska vi lansera in två tunnlar uppe vid Klostergården i Lund. Det blir en stationstunnel och en busstunnel, Z-förbindelsen som vi kallar den. Därefter är nästa fas att på ett år färdigställa samtliga arbeten till 2022. Då kopplar vi in de fyra nya spåren och kan börja riva de två tillfälliga spåren som vi kör på nu, säger Jens Eisenschmidt.

Arbetet kring utbyggnaden av spåren mellan Arlöv och Lund pågår för fullt. Södra stambanan ska byggas ut från två

”Betydligt bättre kapacitet”

till fyra spår samtidigt som stationerna i Burlöv, Åkarp och

Sträckan på Södra stambanan mellan Lund och Malmö

Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården

trafikeras av cirka 460 tåg per dygn. Till 2030 räknar

i Lund.

Trafikverket med att 645 passagerar- och godståg kommer att fara fram och tillbaka mellan de båda städerna.

– Det som sker nu är att vi arbetar vidare med schaktningen. Parallellt med det jobbar vi mycket med betong. Vi har även

– Huvudsyftet med hela operationen är att öka kapaciteten.

ett antal broar som måste färdigställas. Sen är det stödmurar,

Sedan ska vi även få ner störningarna. Det handlar bland

stationsdelar och tunnelarbetet där vi har en 400 meter lång

annat om nedrivna kontaktledningar och dåligt underhållna

tunnel där vi precis har blivit klara med slitsmurarna och

järnvägar. I och med att vi kopplat in tillfälliga spår har vi märkt

har påbörjat gjutning av valvet, säger Jens Eisenschmidt,

i statistiken att störningarna redan blivit färre. Den tredje delen

Trafikverkets projektledare på sträckan, och fortsätter:

är bullerbiten. Sträckan går genom tre hela samhällen så därför gräver vi ner spåren sex meter djupt mellan Åkarp och Hjärup,

– Vi jobbar även intensivt med bro två vid E6:an. Vi kommer 80

| www.branschaktuellt.se

säger Jens Eisenschmidt och tillägger:


Illustration: Trafikverket

– Bygga stationer, lägga räls och gjuta broar, det kan vi.

tänkt sig att större delen av Europa skulle stänga ner. Vi har

Logistiken är den stora utmaningen och att tredje man

varit beroende av materielleveranser från Europa men har löst

blir påverkad. Drygt 460 tåg per dag måste fungera utan

det bra trots viss risk för förseningar, säger Anders Söreklint,

avbrott. Byte av perronger, stationer, folkströmningar och

projektchef på NCC/OHL.

tillgänglighetskrav är också det en stor utmaning i det här projektet. När tågen rullar på de nya spåren 2024 har vi

Hur fungerar samarbetet med Trafikverket?

betydligt bättre kapacitet på sträckan, risken för störningar

– Projektet är upplagt till en hög grad av samverkan och

är betydligt mindre och miljön för de som bor utmed sträckan

projektet är förberett på ett sätt så att vi har korta vägar för

har förbättrats, avslutar Jens.

informationen att ta. Vi delar utrymme i ett öppet landskap där vi tillsammans löser de frågeställningar som uppstår under

Uppdraget utförs av NCC och spanska OHL i konsortiet

projektets gång, avslutar Anders Söreklint.

”Lund – Arlöv Fyra spår.”

Ett effektivt sätt att lägga spår på kortare sträckor – Den stora utmaningen vi har är ju pandemin. Man pratar om

Connys Entreprenad AB tillhandahåller maskinresurserna

risker i planeringsstadiet, men det var väl ingen som hade

för järnvägsdelen i projektet. I sitt arbete med sträckan

Järnväg Entreprenad & Underhåll

www.branschaktuellt.se | 81


Illustration: Trafikverket

Genom att bygga delar av de nya spåren under marknivå minskas bullernivåerna från tågtrafiken för de boende intill järnvägen.

Lund-Arlöv har Conny Andersson, vd för CEAB tillsammans med RF-System arbetat fram ett system för effektivare spårläggning.

Sedan i höstas pågår ett intensivt schaktarbete genom för att kunna bygga de fyra nya spåren i ett nedsänkt läge. I Åkarp byggs spåren på cirka sex meters djup.

Har ni haft några särskilda utmaningar i projektet? – Tiden är som sagt alltid en faktor. Dessutom är det minimalt med ytor och utrymme att arbeta på. Det har varit en

– Tiden är ständigt en utmanande faktor. Därför utvecklade vi ett koncept för att effektivisera spårläggningen på kortare etapper, säger Conny Andersson och fortsätter: – På riktigt långa sträckor använder man tåg som lägger räls, men det kräver långa sträckor som kan läggas i följd eftersom kostnaden för tåget är betydande. Traditionell läggning vid kortare sträckor kräver flera resurser, som en maskin och ett aggregat som lägger slipers, en maskin och ett aggregat som knäpper fast rälsen, samt en anläggare som mäter avstånd mellan slipers. Vårt koncept sparar tid och pengar då vi har

utmaning med logistiken och att få in och ut allt material. Det är ett väldigt omfattande projekt, med många resurser som ska samspela på en liten yta, som kräver noggrann planering och gott samspel mellan oss och beställarna. Något som vi har rakt igenom, säger Conny.

Hur fungerar samarbetet mellan er och beställarna? – Vi har ett gott samarbete. Jag tror att vi alla tycker att det har varit roligt att delta i ett så viktigt projekt för infrastrukturen, som när det är färdigt kommer att bidra till mer kostnadseffektivitet och mindre belastning på miljön, avslutar Conny.

en maskin med endast ett aggregat som kombinerar samtliga steg, vilket gör att arbetet flyter på bättre, säger Conny.

TEXT AV JESPER NORELL

Lyft- och hanteringsentreprenad 82

| www.branschaktuellt.se

Besöksadress Huvudkontor Skenvägen 8 28143 Hässleholm www.jinert.se


EXACT KOMMENTERAR Exact är en komplett leverantör av högkvalitativa mätningstekniska tjänster i hela Europa. Med hög kompetens är Exact en partner som ser till att kunden får ut så mycket information som möjligt och hjälper dig att använda den på rätt sätt. I utbyggnationen av sträckan mellan Arlöv och Lund har Exact erbjudit sina mättjänster med den senaste teknologin på marknaden.

Vad tar ni med er från det här projektet? – Exact har en lång historia av stora projekt av den här typen. Men alla projekt är unika, även detta. Vi har haft en proaktiv dialog med kunden så att vi i tid har kunnat hitta rätt lösning både gällande teknik, kompetens och metod. Det har varit en av nyckelfaktorerna i det här projektet och något som vi tar med oss, säger Joakim Ammarox.

– Vi kommer till vår rätt då projekt som detta innehåller många olika moment och utmaningar. Vi har rätt kompetens och specialistkunskap för alla delar. Ett exempel är lanseringarna av broarna i projektet. Vi har även hjälpt till med att utveckla det viktiga stomnätet för att uppnå den precision som krävs enligt Trafikverkets krav, säger Joakim Ammarox, Business Manager på Exact.

Hur har samarbetet med NCC fungerat? – Vi har haft ett väl etablerat samarbete från dag ett. Med tydliga krav och förväntningar på varandra lade vi grunden för hur det här projektet skulle fungera som bäst ur ett mättekniskt perspektiv. Vi har varit ödmjuka mot varandra under resans gång och det har resulterat i att vi utvecklat en fin relation, säger Joakim Ammarox.

Ågatan 4, 212 25 Malmö, Sverige Tel: +46 771 - 113 000 www.teamexact.com

www.branschaktuellt.se | 83


Har du Miljökoll i projekten? Använd Metrias molntjänst för insamling och rapportering av miljödata Att ha rätt miljödata är viktigt. Att den både är aktuell och visar variationer över tid är avgörande, bland annat för att övervaka hur olika ingrepp påverkar miljön. Metria Miljökoll är en molntjänst för kontrollprogram av miljöpåverkan vid infrastrukturprojekt som bland annat stöder

• insamling av mätdata – via mobilapplikation eller automatiserat • effektiv granskning och validering med stöd av AI • automatiserad rapportering till myndigheter. Metria Miljökoll ger dig ett användarvänligt stöd genom hela arbetsprocessen och datan kan dessutom delas med andra organisationer.

metria.se/miljokoll 84

| www.branschaktuellt.se

— Insikter som ritar om kartan


Ett smartare Ärendehanteringssystem för kollektivtrafiken

JETAS används i dag inom kollektivtrafiken för bl.a; Inventering och uppdatering av hållplatsregister Automatiskt genererade arbetsordrar och polisrapporter Planerat underhåll - Tillsyn - Skötsel - Reparation - Ruttoptimering - Skadevisualisering

Läs mer på JETAS.se www.branschaktuellt.se | 85


Förbifart

Foto: Trafikverket / Mikael Ullén 86

| www.branschaktuellt.se


Stockholm

Arbetet med Förbifart Stockholm är inne i de mest intensiva åren just nu. Totalt jobbar runt 1 800 personer i projektet och investeringstakten ligger på cirka fem miljarder om året. Och en stor del av allt som genomförs är sådant som trafikanterna inte kommer, eller ska, lägga märke till. >> TEXT AV ANNA SJÖSTRÖM

www.branschaktuellt.se | 87


Foto: Trafikverket / Mikael Ullén

C

irka 70 procent av den totala mängden tunnel har nu sprängts ut och den första Mälarpassagen är klar, något som Johan Brantmark beskriver som en milstolpe. På övriga arbetsplatser fortgår arbetet som planerat.

teknisk utrustning som ska in i tunnlarna och vi måste vara säkra på att allt uppfyller våra krav. Det handlar om exempelvis skyltar, brandbekämpning, belysning, övervakning och ventilation. Under sommaren gjordes de första fabrikstesterna i Kina.

– Det är otroligt intensivt, men vi har en engagerad leverantörtskår som jobbar på bra sätt och klokt sätt. Jag känner att vi står på en bra plats nu. Vi har lagt ett antal svårigheter bakom oss, som till exempel att upphandla en ny entreprenör till Lovön. Där är AF-Gruppen igång och har börjat spränga, säger Johan Brantmark, Trafikverkets projektchef för Förbifart Stockholm.

– I normala fall vill vi vara på plats, men med tanke på corona fick vi använda oss av digitala verktyg för att följa testerna. I ett första skede testas till exempel om och hur utrustningen går att rengöra och om skyltar och belysning har rätt färg. Sedan skalas testerna upp och man går igenom frågor som hur de nya systemen samverkar med befintligt system och om de funkar i den it-miljö som finns här.

Osynliga och omfattande arbeten väntar Under 2021 kommer byggverksamheten att fortsätta på samtliga arbetsplatser. Under mark sprängs tunnlar parallellt med att bland annat innerväggar och tak, markarbeten, och teknikutrymmen byggs ut och ovan jord fortsätter arbetet med att bygga trafikplatserna vilket bland annat innebär flera stora trafikomläggningar. Enligt planerna ska alla tunnlar vara klara år 2025. Men en stor och viktig del av allt arbete som pågår just nu, och som pågår långt efter att tunnelarbetet är klart, syns faktiskt inte. Och troligtvis kommer det heller inte att synas för vanliga trafikanter. – Installationsarbetet tar allt mera plats. Det är stor mängd 88

| www.branschaktuellt.se

– För att ha en säker anläggning ställer vi höga krav. Installationsoch teknikdelen av Förbifarten är oerhört stor och viktig, men förhoppningsvis är det inget trafikanterna lägger märke till – det ska finnas där och fungera utan krångel, säger Johan Brantmark. Internt planerar man för överlämnandet till driftsorganisationen. – Det går att jämföra med ett nybyggt hus: även om bygget är klart så måste det finnas personer som sköter driften. Många kritiska åsikter om projektet Johan Brantmark har jobbat som projektledare för Förbifart Stockholm i 8 år. Och han trivs med det.


70%

av den totala bergtunneln har sprängts ut. Det är cirka 4,2 mil av nästan 6 mil bergtunnel.

4,8 milj m3 berg har hittills sprängts ut från Förbifarten.

1 800

personer jobbar just nu i hela projektet. Källa: Trafikverket

som många har åsikter om. – För oss är det viktigt att ha goda relationer med omvärlden och vi är noga med att gå ut med rätt information. Sedan ska vi vara granskade och omskrivna, det är bra och en del av demokratin. Vi bygger för skattepengar och vi ska kunna svara för det vi gör. Det är en naturlig del av Trafikverkets roll. Vid varje tillfälle fattar organisationen det bästa beslutet man kan utifrån den kunskap man har då.

Johan Brantmark Trafikverkets projektchef Förbifart Stockholm Foto: Trafikverket / Mikael Ullén

– Det är spännande att jobba med infrastruktur då det innebär att man får jobba med många duktiga människor, och då med frågor som berör många i samhället. Det innebär också arbete i internationell miljö och med hög grad av teknologi vilket också är riktigt stimulerande, säger Johan Brantmark. Det är också ett projekt som fått ta emot kritiska åsikter och

– Skulle man göra om hela racet igen, så skulle man kanske fatta andra beslut. Men så ser verkligheten inte ut. 2030 ska Förbifarten öppna för trafik. Det kommer kraftigt att förändra transportsystemet och även Trafikverkets arbete i Stockholmsområdet. Då har mängden komplexa vägar, det vill säga vägar med extra övervakning och trafikledning, fördubblats och mängden tunnlar som övervakas gått från tre till åtta mil.

– När väl Förbifart Stockholm står klart så finns nya förutsättningar för Stockholmsområdets utveckling. Jag hoppas att vi då ser en avlastning av trafiken på våra infartsvägar, ännu bättre luftkvalitet i centrum, och att vi har säkra och förutsägbara restider runt om i Stockholmsområdet, säger Johan Brantmark.

www.branschaktuellt.se | 89


Foto: Harald Weidinger

Projektchefen svarar om läget i Häggvik Arbetet rör sig stadigt framåt vid trafikplats Häggvik där de tunnlar och betongbroar som ska knyta ihop E4 och Förbifart Stockholm växer fram. Joel Ahlqvist, projektchef på NCC, berättar om vad som händer i stunden på arbetsplatsen.

C Joe NC l Ah f e h lqvist, projektc

så klart vara frustrerande att se en lastbil ”försvinna” i en halvtimme för en resa som fågelvägen bara är 50 meter från ena sidan till den andra. Men genom en intensiv och inte minst lång framförhållning vad gäller planering, både internt och tillsammans med Trafikverket, tar vi oss ändå framåt, säger Joel Ahlqvist. – Uppsidan är även att arbetsmiljö blir väldigt välplanerad. Vi

Vad händer i projektet just nu?

har stort fokus på arbetsmiljön och låter inte minst personalen

– Vi klarade höstens trafikomläggningar helt enligt plan. Detta

ute på plats ha ett stort inflytande och möjlighet att vara med

medförde att vi kom igång med ”Knistaporten”, en ny bro på

och påverka.

E4:an över Knistavägen. Samtidigt har vi börjat med en bro överfart, säger Joel Ahlqvist och fortsätter:

Hur fungerar samarbetet med Trafikverket och övriga inblandade aktörer?

– Längre fram mot sommaren väntar uppemot fem

– Jag tycker att vi och Trafikverket har en bra och tydlig

trafikomläggningar i olika omfattning. Det glädjande med

målbild över vad vi vill åstadkomma. Sen kan kartan över

dessa är att det främst handlar om att lägga trafiken i sitt

vägen dit se lite olika ut emellanåt. Det hör liksom lite till

slutgiltiga läge.

spelets regler. Men krävs det ett tydligt beslut, inte minst kring

på Norra Kolonnvägen, en lokalgata jämte E4:an för blivande

säkerheten och arbetsmiljö, då hittar vi lösningar som båda

Vilka förutsättningar har ni för att arbetet ska flyta på och hur jobbar ni med säkerhet i projektet?

parter är trygga med och står upp för, säger Joel Ahlqvist.

– Det är verkligen en logistisk utmaning att ha Sveriges mest TEXT AV JESPER NORELL

trafikerade väg tvärs genom arbetsområdet och det kan

Rätt från grunden Foto: Joakim Kröger

Hercules Grundläggning utför grundläggning med stödkonstruktioner samt slagna och borrade pålar för Förbifart Stockholm, Häggvik.

hercules.se

90

| www.branschaktuellt.se

• • • •

Egen teknikavdelning Tillverkning av betongpålar Lokal förankring i hela Norden Armeringsfabrik


Le C if O NC hlss e r on, projektleda

Foto: Judy Ann Carlberger

NCC:s projektchef om arbetet med trafikplats Hjulsta Trafikplats Hjulsta avser en av Sveriges viktigaste knutpunkter där E4 och E18 möts. I denna etapp har Akallalänken lagts om, samtidigt som 160 meter betongtråg, två 370 meters tunnlar och två 20 meters bergtunnlar byggs. NCC:s projektchef Leif Ohlsson berättar om vad som händer på byggområdet. – På betongsidan håller vi på med tunnelmonoliter i de två tunnlarna. Vi håller även på med trågväggar i den södra delen av projektet och utrymningsvägar mellan tunnlarna. På marksidan håller vi bland annat på att återfylla mot tråg och tunnlar i söder, säger Leif Ohlsson, projektchef på NCC Infrastructure, och fortsätter: – Under våren ska vi färdigställa våra betongarbeten, demontera spont och fortsätta med våra återfyllningsarbeten. Vi kommer också att starta mark- och kanalisationsarbeten i tunnlarna.

Vilka förutsättningar har ni för att arbetet ska flyta på och hur jobbar ni med säkerhet i detta komplexa projekt? – Vi har stora utmaningar i logistiken. Vid minsta förändring så

rubbas den. Projektet är en ”Cut and cover” med endast tillfart från ena sidan, vilket kräver noggrann planering av placering för kranar och pumpar vid gjutning, säger Leif Ohlsson. – Gällande säkerheten så har vi stort engagemang för arbetsmiljöarbetet. Precis som alla andra har NCC fått ändra och anpassa våra rutiner under Coronapandemin. För att förbättra för vår personal på plats så har vi bland annat ökat på städningen och plockat bort stolar så att vi kan hålla distans även på raster. Vi har infört olika rasttider, besöksförbud på arbetsplatsen och försöker hålla möten via teams. Personligen är jag väldigt stolt över vårt arbete med arbetsmiljön, fortsätter han.

Hur fungerar samarbetet med Trafikverket och övriga entreprenörer? – Samarbetet med Trafikverket fungerar bra i produktion, projektering och arbetsmiljö. Inom ekonomi har vi en bra dialog även om vi inte är överens i alla frågor. Sedan fungerar samarbetet med våra under- och sidoentreprenörer väldigt bra, säger Leif Ohlsson.

TEXT AV JESPER NORELL www.branschaktuellt.se | 91


O.B. WIIK KOMMENTERAR O.B.Wiik är en av Nordens största leverantörer av tillfäl-

Med över 100 års erfarenhet har O.B.Wiik väl inar-

liga byggnader, tält och hallar. Bolaget grundades 1912

betade krav på kvalitet och service genom varje steg

och har idag 100 anställda med kontor i Sverige och

i processen. Från försäljning, köp och montering till

Norge samt dotterbolag i Danmark och Kanada. Före-

leverans och uppföljning. Vidare har O.B.Wiik gjort ett

taget växer kraftigt och bidrar med sina uthyrningsbara

aktivt val att arbeta med metoder och komponenter

hallar till Zublin och Strabag, samt ett antal väderskydd

som ger deras produkter en lång livslängd. Detta är

till Skanska i flera etapper av Förbifart Stockholm.

en del i deras fokus på att minska sin miljöpåverkan, ett arbete som samtliga i bolaget är engagerade i.

– Vi har hallar, väderskydd och ett flertal andra produkter som är optimala för arbetet kring förbifarten. Hallar

Vid byggen som förbifarten är det snabba ledtider, då

passar bra för längre etableringar där vi även kan

oförutsedda händelser kräver snabba lösningar. Med sin

ha en isolerad hall, avfuktad hall, bulkhall med mera,

mångsidiga erfarenhet kan O.B.Wiik erbjuda dig service

säger Erik Andreasen, försäljningschef på O.B.Wiik.

på hög nivå och assistans oavsett omständighet.

STOLT LEVERANTÖR TILL PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM LEDANDE LEVERANTÖR AV TÄLTHALLAR OCH PRESENNINGAR I NORDEN

92

| www.branschaktuellt.se


VÄDERSKYDD LAGERHALL Vi har väderskydd och lagerhallar som täcker alla dina behov. Stora variationer i storlek, färg och tekniskt innehåll Köp/hyr/leasa Tel.: 010-141 44 00  Mail: sales@obwiik.se

www.branschaktuellt.se | 93

www.obwiik.se


a Pe sk rE n a ltin, k projektchef S

ga

r

En

av

Xyle m

s pump

lös

nin

Arbetet rör sig vidare vid Trafikplats Vinsta Projektet avser länken mellan Stockholms väster- ning av VA, vissa trafikomläggningar och sprängningar för ort och tunnlarna för nya E4 Förbifart Stockholm. grundläggning av broar i Johannelund, säger Per Eltin. Projektet omfattar bland annat två cirkulationsDet handlar om ett komplext projekt som pågår i ett loplatser, breddning av Bergslagsvägen och omgistiskt myller. Hur jobbar ni med säkerhet i er etapp? – Vi arbetar mycket med arbetsberedningar och tidig involbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Per Eltin, Skanskas projektchef, berättar om vad som sker i vering av inblandade i riskarbetet. Detta för att vi ska kunna arbeta säkert vid trafiklösningar, där vi bland annat flyttar etappen som ska vara slutförd under 2023. Bergslagsvägen till ett temporärt läge, säger Per Eltin.

Vad händer vid Trafikplats Vinsta just nu? Och vilka arbeten väntar under våren? – I FSE401, Trafikplats Vinsta, pågår just nu stora ledningsomläggningar av VA, byggnation av betongtunnlar och grundläggningsarbeten för broar, säger Per Eltin, projektchef hos Skanska.

Hur fungerar samarbetet med Trafikverket och övriga inblandade aktörer? – FSE401 tpl Vinsta är en entreprenad i samverkan. Vi har ett mycket gott samarbete med Trafikverket, ledningsintressenter, samt intilliggande entreprenader, säger Per Eltin.

Vilka arbeten väntar under våren? – Under våren så kommer vi att arbeta vidare med omlägg-

94

| www.branschaktuellt.se

TEXT AV JESPER NORELL


XYLEM INC. KOMMENTERAR Xylem Inc. är ett globalt ledande företag inom vattenteknik

platsen på arbetsområdet samt placeringen av

som arbetar för att lösa den viktiga vattenfrågan genom att

pumparna och tryckledningen. Ledningen får inte

skapa innovativa och smarta tekniklösningar som uppfyller

störa transporter till och från arbetsplatsen, så flex-

världens behov inom vatten, avloppsvatten och energi.

ibilitet mellan beställare och leverantör är viktiga

Med sitt Rentallager i Norrköping, och 12 verkstäder från

förutsättningar för att lyckas med sådana här projekt.

Malmö till Gällivare, finns de tillgängliga i hela landet. I För-

På vissa platser måste vi pumpa direkt ur ledningarna

bifart Stockholm bidrar Xylem med sitt tekniska kunnande

för att kunna utföra själva förbipumpningen. Det är

och sin erfarenhet kring vattnets kretslopp.

dock inget vi inte klarar av, säger Sargon Melki.

– Vi leder bland annat om befintliga dag och spillvattenled-

Hur har samarbetet med Skanska fungerat?

ningar som finns på arbetsområdet under projektets gång.

– Skanska önskar vår specialkompetens för att kunna foku-

Vi har precis satt igång med vår femte etapp av cirka tio. Vi

sera helt på sin egen kärnverksamhet. Xylem har varit mer

möjliggör så att projektet har minimalt med störningar un-

eller mindre på samtliga etappområden som har med För-

der tidplanen och gör detta på ett hållbart och miljövänligt

bifarten att göra och levererar i samtliga. Vi har haft många

sätt, säger Sargon Melki, Rentalchef på Xylem.

bra samarbeten med Skanska under tidigare projekt och det här är inget undantag. Etappen är stor och komplic-

Har ni några särskilda utmaningar i projektet?

erad, så god kommunikation är A och O. Något som aldrig

– En av utmaningarna har varit begränsningen av

är ett problem med Skanska, säger Sargon Melki.

Pumputhyrning och tjänster Pumputhyrning och tjänster

TILLFÄLLIGA PUMPLÖSNINGAR FÖR AVLOPP OCH DRÄNERING

TILLFÄLLIGA PUMPLÖSNINGAR FÖR AVLOPP OCH DRÄNERING När du behöver högkvalitativ pumpkapacitet har vi sortimentet och kunnandet som krävs. Det kan röra sig om en akut punktinsats som översvämmade bostadsområden eller byggen, eller mer omfattande jobb, som en förbipumpning vid en havererad avloppsledning. Med vår samlade erfarenhet kan du lita på att vi kan lösa dina mest komplicerade och brådskande pumpbehov.

Xylem Sverige Telefon 010-603 50 00 E-post: sverige@xylem.com www.xylemwatersolutions.com/se

www.branschaktuellt.se | 95


AB GÅRDSCISTERNER KOMMENTERAR AB Gårdscisterner (ABG) är specialister på

till hands på plats att fylla diverse fordon med.

stationär och mobil bränslehantering. I deras egen

Vi levererar cisternen för att underlätta arbetet i

moderna produktionsanläggning kan de tillverka helt

etapperna, säger Sebastian Thurfjell, Projekt och

anpassade produkter och utrusta kundens cistern

större anläggningar hos ABG.

precis som de vill ha den. I Förbifart Stockholms etapper Vinsta och Kungens kurva har ABG bidragit med sina bränslecisterner.

Hur fungerar samarbetet med Skanska och Implenia? – Det fungerar jättebra. Vi har ett gott arbetsklimat och god kommunikation i alla led. Inga klagomål, säger

– Kunden hyr våra cisterner för att ha bränsle nära

Sebastian Thurfjell.

DET VI GÖR HÄR NERE, HAR STOR BETYDELSE DÄR UPPE Rent vatten och fungerande avlopp är mänskliga rättigheter. JVAB utför entreprenader inom mark, väg, anläggning vatten och avlopp. Infrastruktur som är nödvändig för att samhället ska fungera. Vår geografiska marknad är Storstockholm och vi har professionella kunder inom både den privata och offentliga sektorn. Vi har ramavtal med ett flertal kommuner och är mycket stolta över vårt mångåriga samarbete med Stockholm Vatten.

ALEXANDER, STOCKHOLMS GRUNDARE #89

G R U N DA R S TÄ D E R

96

| www.branschaktuellt.se

Läs mer på jvab.se

YMR KOMMUNKATION. FOTO: FOND&FOND

Lång erfarenhet, låg personalomsättning och en långsiktig utbildningsstrategi är framgångsfaktorer för oss. JVAB tar ansvar för hela projektet från start till mål, vi schaktar själva, utför rörledningsinspektioner med robotkamera och byter ut vatten- och avloppsrör med rörspräckning, eller bursting som det också kallas. Vår certifierade personal har stor kunskap och förståelse för hela processen och sätter stolthet i sitt arbete för ett fungerande samhälle.


BRÄNSLE DYGNET RUNT ÄR AVGÖRANDE FÖR ALLA PROJEKT Med 45 år i branschen erbjuder ABG ett komplett sortiment av driftsäkra cisterner, pumpar och registreringssystem som klarar alla dina bränsletyper. Vi skräddarsyr bränsleanläggningen efter dina behov och levererar cisterner upp till 150 m3. Hyr eller köp din anläggning hos oss på ABG.

Sebastian Thurfjell Projekt och större anläggningar Tel: 070-547 07 07 sebastian.thurfjell@abg.se

www.abg.se

ABG CISTERNER AB Oxelgrensvägen 25 | 152 42 Södertälje | www.abg.se | info@abg.se | Tel: 08-549 530 00


FÖRBIFART STOCKHOLM Bild: Trafikverket

Etapp Kungens kurva före. Visionsbild. Etapp Kungens kurva efter.

Enkel installation Diffusionstäthet Lång livslängd

Vi utför bullerskärmsentreprenaden på Förbifart Stockholm, Kungens kurva och Vinsta.

Mer info på www.gnf.eu Följ oss på Facebook: @greenestformab

98

| www.branschaktuellt.se


Foto: Trafikverket

Monteringsarbete av väggelement, betongmoduler som utgör tunnelns väggar, vid etapp Skärholmen och Sätra.

Arbetsmoment innan väggarna monteras vid Skärholmen och Sätra. Utsprängt berg lastas på en dumper för bortforsling.

Vi sprängde bron vid trafikplats Lindvreten, Kungens kurva Läs mer om oss och våra projekt på vår hemsida www.jent.se Följ oss gärna på sociala medier

Totalleverandør innen utleie, kjøp og salg av maskiner og utstyr til tunnel- og anleggsbransjen. +47 921 17 000 / post@agder-gruppen.no / www.agder-gruppen.no www.branschaktuellt.se | 99


PRETEC KOMMENTERAR Pretec är en ledande helhetsleverantör till bygg- och

leverantör, entreprenörerna, beställarna och konsult-

anläggningsmarknaden inom sina nischade seg-

erna måste arbeta tätt ihop för att ta fram de bästa

ment. Med medarbetare som är specialiserade inom

lösningarna. Det ska levereras i tid, vara god kvalitet

stålbygg, berg och tunnel samt Prefab-industrin kan

och kommuniceras väl, säger David Markblad.

Pretec erbjuda rätt kompetens och olika lösningar för varierande ändamål, små som stora. Med egen pro-

Vad kommer ni ta med er från det här projektet när

duktion inom koncernen har Pretec sett till så att det

det är färdigställt?

finns kapacitet att tillgodose större förfrågningar med

– Att vi har fått vara med om ett av Sveriges största

snabb leveranstid.

infrastrukturprojekt genom alla tider. Subterra som var ”först ut” på Förbifart Stockholm har fått visa vägen för

I stora delar av Förbifart Stockholm levererar Pretec

många där vi gemensamt har fått vara med om både

bland annat bergförstärkning och infästningar till

med- och motgångar under dessa år. Det är fantas-

membran till ett flertal etapper. Bland dessa etapper

tiskt kul och lärorikt att få göra en sådan här lång

finns exempelvis trafikplats Lovön, trafikplats Johan-

resa tillsammans med sin kund. Det gäller att leva

nelund-Lunda samt Skärholmen och Sätra.

med tunnlar dagligen, hålla sig uppdaterad i alla små

– Vi bidrar med vår samlade kunskap, vårt engage-

detaljer och ha ett samarbete utöver det vanliga. För

mang och givetvis våra produkter. Det är allt från

att kunna ta sig igenom ett sådant här stort projekt så

bergförstärkning till vatten- och frostsäkring som i

krävs det engagemang och god kommunikation, från

sig omfattar tiotusentals infästningar för att kunna

båda sidor. Det ger ett partnerskap som tillsammans

framställa tunnelns specifika form. Produkterna som

kan komma fram till de bästa lösningarna, säger Da-

vi levererar är tillverkade av material som ska klara

vid Markblad.

en teknisk livslängd på hela 120 år - det kräver med andra ord ett rostfritt syrafast duplex-stål med hög

Hur fungerar samarbetet med Subterra och övriga

hållfasthet och mycket goda korrosionsegenskaper,

entreprenörer?

säger David Markblad, segmentansvarig inom berg

– Samarbetet fungerar mycket bra. Det är en stor en-

på Pretec.

treprenör med många duktiga personer inom organisationen. Vi har en ständig dialog mellan oss där vi

100

Har ni haft några särskilda utmaningar i projektet?

tillsammans vill driva och utveckla branschen framåt,

– Utmaningarna är att få förståelse i alla led. Vi som

vilket vi också har lyckas med, säger David Markblad.

| www.branschaktuellt.se


Vi är er helhetsleverantör av infästningar till tunnel!

www.pretec.se

www.branschaktuellt.se | 101


Foto: Trafikverket

Marieholmstunneln Marieholmstunneln är klar. I mitten av december öppnade den nya älvförbindelsen för trafik, vilket både kommer avlasta och göra vägnätet i Göteborg mer robust. Det är tio år sedan Trafikverket inledde arbetet med Marieholm-

framförallt det kommande underhållsarbetet i Tingstadstunneln.

stunneln, som är ett av Västsvenska paketets största projekt och som knyter samman E6 till Oslo med E45 och E20 till Stockholm.

– Marieholmstunneln kommer att avlasta Tingstadstunneln med

Tunneln bidrar till att det blir enklare att pendla och skapar mer

cirka 50 000 fordon per dygn. Med en ny älvförbindelse minskas

plats för näringslivets transporter.

också sårbarheten i Göteborgs trafiksystem. Händer det en olyc-

Enligt projektchefen Stein Kleiven är Marieholmstunneln efterläng-

ka i Tingstadstunneln så kan trafikanter välja Marieholmstunneln

tad. Utan tunneln hade flera andra projekt inte kunnat genomföras,

och vice versa. Dessutom kommer tillgängligheten till Göteborgs

Sverigemontage AB är ett företag med bred kompetens.

102

Vi jobbar med allt ifrån torkanläggningar till montage av hammarband och stämp till grundläggning. Vi utför även maskininstallationer och rivningsarbeten.

Firman startades 2006 av bröderna Anders och Lars Johansson, och har utvecklats tillsammans med våra kunder och beställare.

Vår uppgift på Tingstadsmotet var och är service-jobb såsom glasjobb på broar och stuprörsmontering. Även plattformar och trappor.

Vi har en fullt utrustad verkstad i Agnesberg Göteborg och är certifierade enligt EN 1090-2 och ISO 3834-3.

| www.branschaktuellt.se

verige S M O N TA G E A B

Vi tillhandahåller allt som kunden vill ha eller behöver.

info@sverigemontage.se Anders: 070-3999214 Lars: 070-3999215


Stein Kleiven, projektchef Marieholmsförbindelsen, Trafikverket. Foto: Kasper Dudzik/Trafikverket.

är klar

"

Marieholmstunneln kommer att avlasta Tingstadstunneln med cirka 50 000 fordon per dygn. – Stein Kleiven, Trafikverket

hamn, Norra Älvstranden och industrierna på västra Hisingen att

plats. Därefter kopplades de ihop under vatten med gum-

förbättras, säger Stein Kleiven.

mikopplingar och ändarna togs bort. Sedan fortsatte arbetet

Den knappt 500 meter långa tunneln har byggts som en så

med att installera all komplicerad teknik. Alla system har nog-

kallad sänktunnel och endast ett fåtal tunnlar i världen per år

grant testats, först i fabrik och sedan i tunneln.

byggs med liknande teknik. – Säkerheten är en mycket viktig aspekt och här fyller de – Det är en utmaning att bygga tunnel under Göta älv eftersom

tekniska systemen en viktig funktion, säger Stein Kleiven.

det är trångt, känslig lera, olika densitet på vattnet, vattenströmmar och skiftande djup. Botten på Göta älv har muddrats för att tunneln inte ska störa fartygstrafiken, säger Stein Kleiven. Av den 500 meter långa tunneln är 300 meter sänktunnel. Den består av tre delar som vardera är cirka 100 meter långa, 30 meter breda, 10 meter höga och väger 25 000 ton styck. Delarna gjöts en åt gången i betong i en torrdocka vid älven. Ändarna förslöts och sedan fylldes torrdockan med vatten och fraktades ut i vattnet.

Rätt monterade vägräcken skyddar liv varje dag!

saferoad.se

De två första delarna förtöjdes i älven tills den sista lades på www.branschaktuellt.se | 103


Hallå där, entreprenören!

"

Det är alltid ett stolt ögonblick att ha ett sådant stort byggprojekt klart.

Z

ÜBLIN Scandinavia AB var totalentreprenör för bygget av Marieholmstunneln som inleddes 2014 och blev klart den 16 december 2020. ZÜBLIN är experter på infrastruktur och grundläggning och

har stor erfarenhet av komplexa och avancerade projekt likt Marieholmstunneln som var en stor succé som levererades i tid till allmänheten.

Hur har projektet gått? Har det funnits några utmaningar? – Det var ett jättelyckat projekt och såklart en succé att vi blev klara i tid och kunde lämna över tunneln till allmänheten. Allting har rullat på bra mellan alla involverade. Men det har definitivt funnits utmaningar, det gör det alltid i projekt av denna kaliber. Bland annat var det ett krävande arbete att sänka ner de tre tunnelelementen i Göta älv. Förutom att det är ett komplicerat arbetsmoment kunde sänkningsarbetena enbart

Vad var ert huvuduppdrag under tunnelbyggandet? – Vårt uppdrag har bestått av en 500 meter lång tunnel byggd som en 300 meter lång sänktunnel ansluten till 100 meter långa

utföras under vinterperioden då grumlande arbeten i älven var tidsbegränsat för att minimera påverkan på vattenkvalitet och bottenfauna, men det gick bra!, säger Agnes.

Cut-and-Cover-tunnlar på båda sidor. I entreprenaden ingick också byggandet av de tråg till vilka tunneln ansluter på ömse

Vad har varit det mest positiva med projektet?

sidor, samtliga installationer för tunnelns driftskede samt totalt

– Det är alltid ett stolt ögonblick att ha ett sådant stort

cirka 500 meter kaj på älvens bägge sidor. Marieholmstunneln

byggprojekt klart och överlämna det till allmänheten. Att bidra

har varit en Joint Venture tillsammans med Boskalis som har stått

till att människor lättare kan ta sig till arbetet eller skolan och

för muddring, fyllning av vatten och byggandet av kajlinjen. Vi

att transporter kommer fram smidigare. Marieholmstunneln

hade också en rad underentreprenörer och leverantörer, både

i Göteborg för Hisingen närmare fastlandet och avlastar

lokala och internationella som hjälpte oss. Alla har bidragit med

Tingstadstunneln. Varje gång man kör igenom tunneln i

sina specifika kunskaper och genom gott samarbete har vi ly-

framtiden så vet man att man har varit en del av bygget! Och

ckats tillsammans, säger Agnes Csernyak, Produktionschef för

så klart så är det väldigt roligt och för alla personer som har

Marieholmstunneln vid Züblin Scandinavia AB.

varit involverade att se det färdigt, avslutar Agnes.

104

| www.branschaktuellt.se


ZÜBLIN Scandinavia är experter inom infrastruktur och grundläggning. Vi är ett svenskt företag och en del av STRABAG, en av Europas ledande koncerner i bygg- och anläggningsbranschen. Vi erbjuder innovativa lösningar, tillgång till avancerad teknik och ett eget rederi som gör att vi kan utföra arbeten i och nära vatten. Våra medarbetare har en bred kompetens och gedigen erfarenhet av geotekniskt komplicerade projekt med pålning, spont, jetinjektering, anläggning och grundförstärkning. Vi är väl insatta i lokala markförhållanden samtidigt som våra över 75 000 kollegor världen över bidrar med både beprövade och innovativa lösningar – från konstruktion till utförande och drift. Vi tror att vägen till framgång handlar om samarbete. Därför är vårt motto „TEAMS WORK.“. Vi är ditt lokala alternativ – med en stark internationell koncern i ryggen. www.zueblin.se www.zueblin-groundengineering.com

ZÜBLIN Scandinavia AB, Vallgatan 9, 170 67 Solna

www.branschaktuellt.se | 105


Mobilkranar

Kranbilar

Larvkranar

Heavy lift

Specialtransport

Teleskopkranar

Minikranar

Självresande kranar

GÖTEBORG:

+46 (0)31 500 400

Tunggods

HEAVY LIFT/WIND: +46 (0)31 500 400

STOCKHOLM: +46 08 - 531 935 60

TUNGGODS:

+46 706 33 01 60

BOHUSLÄN:

+46 (0)303 37 15 15

TRANSPORT:

+46 31 751 04 08

HALLAND:

+46 (0)346 73 56 00

PROJEKT:

+46 (0)31 751 04 54

VÄRMLAND: +46 (0)54 771 85 00 SKARABORG: +46 (0)520 47 94 20

106

| www.branschaktuellt.se E-POST: KRAN.SE@NCKYNNINGSRUD.COM | WEB: NCKYNNINGSRUD.COM


Vi eftersträvar att alltid hålla en hög kvalitet på vår leverans till kund. Vi vill tillsammans med våra kunder bidra till ständig utveckling inom vårt och kundens verksamhetsområde. Rätt tid, Rätt plats och Rätt utrustning. Vi hjälper kunden att öka medvetenheten avseende Elsäkerhet. Vi hjälper kunden att öka anläggningens tillgänglighet genom att använda tillförlitliga och energieffektiva produkter. Vi skapar oss förståelse för kundens utmaningar och försöker komma med förslag på lösningar.

vxl 031-13 44 40 | el-connect.se

vxl 031-13 44 40 | el-connect.se www.branschaktuellt.se | 107


108

| www.branschaktuellt.se


TEMA PARK- & VÄGBELYSNING Klimatdebatten har satt fart på energifrågan och många kommuner har upptäckt fördelarna med att byta ut gammal utomhusbelysning mot nya, energisnåla och driftsäkra lampor. Det rör sig i många fall om en mer än halverad elförbrukning och miljoner kronor i rena besparingar. TEXT AV LINDA JOHANSSON

www.branschaktuellt.se | 109


TEMA BELYSNING

Obelisken på Sergels torg. Foto: Trafikkontoret

Sedan 2007 har Trafikkontoret vid Stockholm stad fokuserat på att byta ut belysningsarmaturer från ineffektiva och energislukande belysningskällor till armaturer med LED-ljuskällor. Under denna period har miljoner gigawattimmar sparats och är lönsamt för både driftskostnaden och för miljön.

Trafikkontoret ansvarar för. De finns på stadens gator, vägar, torg och i parker och armaturer sitter ofta på belysningsstolpar men även på linspänn (wire) mellan fasaderna och som belysning i räcken och framförallt i tunnlar, för både gång och cykel. Det omfattande utbytet av ljuskällor är inte klart. Ju längre tiden går desto mindre energi sparar de per ljuspunkt. – Vi har från att ha börjat med att byta ut armaturer med kvicksilverlampor och högtrycksnatrium nu gått över till att byta

Målsättningen är att byta ut cirka 6000 armaturer per år. Men

ut armaturer med metallhalogen som vi har mycket av i staden.

det stannar inte bara där, belysning som sitter på lokalgator

Sedan så kommer vi givetvis också byta bort kompaktlysrören som

runtom i staden, minskar ljuset med 30 procent under nätterna

har en begränsad livslängd och som också ger en miljöbelastning

och projekt pågår även med att vissa gång och cykelvägar

då de innehåller kvicksilver. Energibesparingen vid byte från de

skall bli dimrade till ungefär hälften av maxljuset när ingen är

ganska effektiva metallhalogenljuskällorna till LED är mindre

där. Staden sneglar också på nyskapande och moderna ljus-

än tidigare utbyten då vi sparade mycket energi per ljuspunkt.

system som anpassar sig efter ekologiska behoven i naturnära

Det är en enorm process som pågår eftersom vi har så många

områden där belysningen anpassar ljusfärg och minskar be-

ljuspunkter och det blir en hög kostnad, men målet är såklart att

lysningsnivån nattetid.

energieffektivisera så många ljuskällor som möjligt, säger Anders

Det finns ungefär 150 000 ljuspunkter i Stockholm som

Hedlund, belysningsingenjör, Trafikkontoret, Stockholm Stad.

110

| www.branschaktuellt.se


En minskning av ljuset ledde till energibesparing på 20 procent Trafikkontoret har en reinvesteringsbudget som inte täcker detta idag men de söker klimatmedel för energibesparande armaturbyten och ansökan har godkänts under ett antal år

cykelvägar så det är ju jätteintressant att titta på, säger Anders.

Man kan inte välja bort sin framtid när det gäller miljön Med hjälp av Energimyndigheten deltar Trafikkontoret idag i ett

vilket lett till att de kunnat göra den här stora förändringen.

projekt där det är sju kommunala och statliga aktörer involverade

– Men sedan så vet vi ju inte om den delen av klimatmedel

närvarostyrd belysning. Det är tre leverantörer som är med, Leading

kommer att fokusera på andra insatser, där man framöver ser att man får större energibesparing av utbyten och då behöver

där de utvecklar en funktions- och kommunikationsstandard för Light, Fagerhult och LEDMore. Förhoppningen är att man kan hitta en teknisk standard så man kan köpa och använda närvarostyrning

vi ha en annan investeringspott helt enkelt, säger han.

som är oberoende av vilken leverantör som levererat styrningen.

Melllan år 2014 och 2015 började man sätta upp LED-armaturer

kommunicera oberoende av fabrikat. Närvarostyrningen ska också

i vissa av stadens förorter som minskar ljuset med 30 procent på natten. Enligt Anders Hedlund har aldrig kommit några synpunkter eller klagomål på det och man lyckades spara in 20 procent energi på de armaturerna över året. Det är en enkel lösning som är lätt att genomföra om man använder en belysningsarmatur med standardteknik men de tittar självklart på andra idéer och tekniker. De ser gärna på möjligheten till närvarostyrning av ljuset på vissa gång- och cykelvägar, alltså då man inte släcker ned helt, utan dimmar ner 30 till 40 procent av maxljuset när ingen är där. När någon kommer gående eller cyklande så dimmar man upp till fullt ljus på en sträcka hundra meter framför och

Man kan jämföra det med WiFi där telefoner och datorer kan vara självfungerande efter installation utan att behöva använda komplicerade programvaror. Får vi det att fungera så tror vi att enkelheten gör att det kan bli ett större intresse för att använda tekniken och sannolikt medför det då också lite lägre pris, så att energibesparande projekt blir mer ekonomiskt rimliga att genomföra. – Sedan kan man ju fundera på om det får kosta när det kommer till energibesparing. Ofta när det gäller sådana här kalkyler, så skall det ju minst handla om ett nollsummespel där man totalt sett helst skall spara pengar när man gör en investering. Men är det så att vi måste ta hand om miljön på rätt sätt, så kanske insatserna måste få kosta mer än vad de sparar. Det kan vara det som krävs för att vi

hundra meter bakom den som rör sig på platsen.

skall hitta en balans i miljön och energiklimatet, säger han.

– Det som händer då, är att man är i en ljusbubbla och bortom

– Man måste välja sin egen framtid och vi kan inte välja bort vår

de här hundra meterna då uppfattar inte ögat att det är mindre ljus, det vill säga då man har 30 till 40 procenten av maxljuset.

framtid när det gäller miljön. Vi måste hela tiden sträva efter att bli bättre, säger Anders.

Det är bara om man släcker ner bortom de här hundra meterna, då det kanske blir obehagligt och otrivsamt om man går mot ett

Ljusets påverkan på människan och på hela vårt ekosystem

mörker och det vill vi inte ha. Men genom att vi utnyttjar sådan

När det kommer till den rent biologiska effekten som ljuset har

teknik, så kan vi spara uppåt femtio procent energi på gång- och

på människan och nattlevande insekter och djur så är >>

Vi hjälper dig hitta rätt Du behöver inte välja mellan snyggt eller funktionellt. Vi kan leverera stolpar som är både och. Ring 0250-59 20 90 eller mejla oss på info@moramast.se för att ta första steget!

moramast.se

www.branschaktuellt.se | 111


TEMA BELYSNING Kungsträdgården i vinterskrud. Foto: Trafikkontoret

>> det en viktig fråga som Stockholm stad gärna lär sig mer om. De ser en viktig del i att hela tiden hålla sig uppdaterade om nya ljustekniker som tas fram då de hela tiden strävar efter en mer samlad förståelse om hur prioriteringen bör se ut för att få en rimlig balans mellan människan, djur och natur.

och ambitionen är gemensamt lära sig mer och att få till ett projekt. – Det jag ser framför mig i så fall är att man tittar på naturnära områden där parkvägar och cykelvägar går nära naturen, som Järvafältet till exempel. Man skulle kunna prova där, det vore intressant och då det är ganska mörkt runt omkring så kan det räcka med ganska lite ljus för att ta sig igenom

När de såg ljussystemet NightTune på en konferens för dryga ett år

de här områdena. Och kan det främja djur, naturliv och vårt

sedan blev det en tankeväckare som Trafikkontoret gärna tittar mer

ekosystem genom att använda ett varmare ljus, så är det den

på. Även Miljöförvaltningen tittar på det hur ljus påverkar ekologiskt

vägen vi måste gå, avslutar Anders.

112

| www.branschaktuellt.se


Västerbron på långt håll. Foto: Trafikkontoret Upplysta älgar på rad.

www.branschaktuellt.se | 113


TEMA BELYSNING

Nya ekodesignkrav inom belysning styr mot LED och kontrollsystem av ljuskällor De nya lagkraven som träder i kraft den 1 september 2021 tar ytterligare ett steg mot att adressera klimatfrågan och att världen skall gå mot mer energibesparing och effektivare belysning. Kraven på ljuskällor skärps överlag. Lågenergilampor (kompaktlysrörslampor) kommer dessutom att fasas ut och två år senare, 1 september 2023, även de vanligaste T8-lysrören. Andra nyheter är att det införs krav på hur mycket flimmer en ljuskälla får avge samt nya krav på att produkter som innehåller ljuskällor ska kunna gå att reparera, om inte mycket goda skäl finns för varför det inte är möjligt. Vidare kommer en ny energimärknings-

märkningsdatabasen EPREL (European

förordning för ljuskällor träda i kraft,

Product Database for Energy Labelling).

som innebär en återgång till den gamla

Ekodesignkraven förstärker trenden mot

A-G-skalan samt omskalade klassgrän-

LED och mer innovativa kontrollsystem

ser. Till exempel kan en LED-lampa som

av ljuskällor som exempelvis kan ändra

idag har energiklass A++, att efter den

ljusstyrka och färgtemperatur efter

1 september få energiklass C. Redan 1

behov. På så sätt kan både mer energi

maj 2021 måste vissa parametrar vara

sparas och mer funktionell belysning

ifyllda i den EU-gemensamma energi-

uppnås.

114

| www.branschaktuellt.se

Ny teknik och ny kunskap om ljus och hälsa ger nya möjligheter Tio år tillbaka fanns inte vita LED-lampor på marknaden, men tack vare en mycket snabb teknikutveckling finns numera LED-baserade ljuskällor för i stort sett alla slags armaturer och tillämpningar. En LED-lampa av idag är tio gånger mer effektiv och håller mer


Peter Bennich, Energimyndigheten. Foto: Energimyndigheten

än tio gånger längre än den gamla glödlampan. Parallellt har även ny kunskap om hur ljuset är kopplat till människans hälsa och välbefinnande utvecklats. Till exempel behöver vi exponeras för dagsljus, helst på morgonen eller åtminstone någon gång under dagen, för att nollställa vår biologiska klocka. – Skulle man vara i ett rum utan någon påverkan från dagsljus skulle man så småningom släpa efter i tid, eftersom den biologiska klockan är inställd på dryga 24 timmar och behöver ljus för att nollställas. Ljuset påverkar natthormonet melatonin som i sin tur påverkar andra hormon viktiga för vakenhet respektive sömn. Det är spännande att se alla de nya belysningslösningar som utnyttjar den nya kunskapen och i samspel med dagsljuset erbjuder dynamisk belysning. Samtidigt finns det mycket gammal belysning kvar, inte minst i offentlig verksamhet som till exempel skolor och kontor, där det sitter många gamla lysrörsarmaturer, som både är ineffektiva och inte särskilt bra, säger Peter Bennich, Energieffektiviseringsexpert, Energimyndigheten. Vid nybyggnation av till exempel ett flerbostadshus, en villa eller ett kontor rekommenderas att man installerar modern ljusteknik. Det finns oändliga möjligheter, som att koppla ihop belysningsenheterna med varandra, och med andra installationer för värme, ventilation med mera. Intelligenta styrsystem, närvarosensorer och användning av väderdata från SMHI gör det möjligt att både få bättre inomhusmiljö och samtidigt energieffektivisera så mycket som möjligt. www.branschaktuellt.se | 115


Energimyndighetens Testlab, Christofer Silfvenius. Foto: Energimyndigheten

Kompetensutveckling hos beställare, förvaltare och installatörer är en strategisk fråga

nya lösningarna och deras prestanda.

allt fler modeller av LED-ersättare av

– Vi hör tyvärr ofta om sådana här exempel

ta det gamla lysröret med ett motsvaran-

När trenderna går mot mer energibespa-

och tycker därför det är en strategiskt

de LED-rör. Det mest effektiva alternativet

rande och uppkopplade ljuskällor samti-

viktig fråga för fastighetsförvaltare och -ut-

är det där det gamla drivdonet förbikopp-

digt som gammal belysning fortfarande

vecklare samt hela installationsbranschen,

las, men det gäller att läsa på vad som

finns kvar, kan det ibland leda till problem.

att säkerställa att kompetensen håller

gäller för olika armaturer så att CE-märk-

Gamla armaturer med gamla lysrör byts

jämna steg med den tekniska utveckling-

ningen fortfarande gäller. Mer information

inte ut trots att ny belysning är både

en. Dessutom är det viktigt att tänka på

finns på Elsäkerhetsverkets hemsida.

billigare i drift och ger bättre ljus. Men inte

totalkostnaden, det vill säga både inköps-

heller vid nybyggnation är det alltid nya

och driftkostnaden, där de nya lösningarna

– Att byta ut alla gamla armaturer i en

belysningslösningar installeras, utan istället

oftast blir mycket billigare för slutanvända-

lokal på en gång kräver både en viss

traditionella armaturer med lysrör, trots

ren. Samtidigt finns å andra sidan många

investering samt kompetens, så därför är

goda avsikter hos arkitekter och ljusdesig-

väldigt goda exempel att inspireras av,

det bra att alternativet med gamla arma-

ners. En förklaring kan vara att beställaren

där energisnål och dynamisk belysning

turer och nya LED-rör finns. På så sätt kan

inte ställer tillräckligt höga krav, eller säker-

samspelar med dagsljuset och får använ-

man gradvis ersätta de gamla lysrören

ställer att intentionen hos arkitekten eller

darna att trivas bättre. Här hjälper de nya

mot nya LED-rör och därmed på sikt få

ljusdesignern fullföljs. En annan förklaring

lagkraven till eftersom den just påskyndar

en helt LED-baserad belysningslösning.

är att det ofta är installatören som till slut

spridningen av effektiv och bra belysning

För några år sedan fanns det frågeteck-

väljer vad som ska installeras.

samtidigt som den gamla belysningen

en med elsäkerhet likaväl om huruvida

fasas ut, säger Peter Bennich.

LED-rören ger samma optiska egenska-

”plug&play”-typ, där det bara är att ersät-

I båda fallen kan skälen vara att det

per som lysrör, men numera tycker vi att LED-rören löst båda problemen. Dock tror

att välja nya belysningslösningar i de

LED-rör som alternativ för äldre armaturer

fall enbart inköpspriset får styra och nya

Vid byte av trasiga lysrör är det lätt att

da på LED och med integrerade smarta

lösningar kan uppfattas som dyrare, el-

köpa ett nytt lysrör av samma modell, av

kontrollsystem trots allt är det bästa alter-

ler att teknisk kännedom saknas om de

gammal vana. Det finns dock numera

nativet, avslutar Peter Bennich.

antingen saknas ekonomiska incitament

116

| www.branschaktuellt.se

vi att belysningslösningar i grunden bygg-


YOYO

En elegant och lekfull serie belysningsarmaturer för alla typer av inomhusbruk – i tak på vägg eller som pendlad. YoYo finns i sju standardfärger såväl som en rå aluminium. Dessutom är det möjligt att välja mellan prismatisk och opal avskärmning. Tak- och vägg armaturerna finns med eller utan uplight. YoYo för montering i tak eller på vägg finns i tre storlekar: Ø225, 350 och 535 mm.

tel: 08–440 85 40 info@foxbelysning.se www.foxbelysning.se


KARLAVÄGEN STOCKHOLM

Ray D RAY D kombinerar fördelarna med LED, visuell komfort och energieffektivitet för en mängd olika yttre applikationer. Ray D har en tilltalande diskret design, som man ofta önskar från en rundstrålande parkarmatur. Passar i många olika miljöer såsom gårdar, torg, parker eller andra publika områden. För montage på stolptopp Ø 60 mm. Stomme i pressgjuten aluminium och kupa av klar polykarbonat. Levereras med 5m kabel monterad. SG Armaturen AB

+46 31 81 71 10

www.sg-ab.se


SOL OCH VIND OPTIMERA ALTERNATIVET EFTER OMSTÄNDIGHETER OCH BEHOV LÅT OSS DESIGNA LÖSNINGEN!

LEDLAMPOR I SVERIGE AB www.ecobysweden.com Tel. Stockholm-073 987 2222 Skåne-073 448 4896 info@uni-lightled.com

Värmland-076 632 3344


SPONSRAT INLÄGG FRÅN ZUMTOBEL

NightTune – ljussystemet som anpassar sig efter vår biologiska rytm Tänk om det fanns en belysningsarmatur med ett inbyggt system som anpassar sitt ljus för att skapa balans för människa, djur och natur? Ett system som anpassar sig efter människans behov av ljus utan att inkräkta på levnadsmiljön för nattlevande djur och samtidigt är klimatsmart?

och det är här PLURIO, en armatur perfekt för stadsmiljö och bostadsområden, kommer in i bilden. Det anpassningsbara ljussystemet NightTune är en helt ny produkt som har funnits på marknaden i ungefär ett år. Tekniken är utvecklad av ett team av belysningsingenjörer i Frankrike och själva belysningsarmaturen PLURIO, finns i många olika modeller och varianter.

Teknologi som värnar om vårt ekosystem När mörkret infaller och människor fortfarande är i rörelse så

NightTune är utvecklad för att skydda vårt ekosystem och

behövs ett vitare ljus och med en hög belysningsnivå. Senare

säkerställa att naturen återfår sitt mörker under natten med

på kvällen och under natten när aktiviteten minskar så övergår

minimal ljusförorening och påverkan. Generellt kan man säga att

systemet till ett varmare ljus och lägre belysningsnivå för att

ett vitare ljus attraherar insekter och med ett varmare ljus under

minimera ljusets påverkan på ekosystemet.

kväll och natt lockas inte lika många insekter att flockas runt ljuset

Det varma ljuset främjar det nattliga ekosystemet och ger en

vilket är gynnsamt för vårt ekosystem. Tekniken medför också en

bättre miljö för nattaktiva djur, som insekter och fladdermöss.

energibesparing på hela 30 procent genom att den även reglerar

Det varma ljuset under natten påverkar även människans väl-

ljusnivån, vilket är klimatsmart och bra för planeten.

befinnande då det förstärker den biologiska dygnsrytmen och kan liknas med färgtemperaturen vid solens uppgång respek-

Ökat välbefinnande för människan

tive nedgång. Med en speciellt utformad design och ett spilljus

– På kvällen när vi går från jobb, skola och fritidsaktiviteter så

på <1% så bidrar även tekniken till att minimera ljusföroren-

ger PLURIO med teknologin NightTune ett vitare och samtidigt

ingar. En trevlig effekt är att man faktiskt kan se stjärnorna på

relativt mycket ljus för en ökad känsla av trygghet. Senare under

himlen under en stjärnklar natt. Något som inte är självklart i till

kvällen och natten, då det inte är lika mycket människor i rörelse,

exempel större städer.

växlar tekniken till ett varmare ljus och en lägre belysningsnivå

Det österrikiska företaget Zumtobel Group har skapat just den-

för ökad känsla av välbefinnande med en miljö som känns

na effekt, med belysningsarmaturen PLURIO och det unika

inbjudande och mysig, berättar Jan Börjesson ansvarig för

ljussystemet NightTune.

utomhusbelysning för Thorn Lighting i Sverige.

PLURIO, en armatur som passar perfekt för stadsmiljö och bostadsområden Zumtobel Group är ett internationellt företag och en ledande leverantör av innovativa belysningslösningar,

ljuskompo-

nenter och tjänster. Med

– Vi människor har ju inte förändrats i samma takt som tekniken runt omkring oss. Till exempel är synen idag inte bättre än för 500.000 år sedan. Då gällde det att träffa vilt med en pilbåge medan många idag spenderar större delen av

varumärkena Thorn och

den vakna tiden framför en

Zumtobel är företaget en av

skärm. Men människan och

de europeiska marknadsledarna inom belysningsindustrin. Huvudkontoret för koncernen ligger i Österrike men företaget finns representerade i Sverige med kon-

vår hjärna har ju inte utvecklats i samma takt som tekniken utan är skapt för det naturliga. Det är det vi vill åstadkomma med den nya tekniken NightTune.

tor i bland annat Malmö, Stockholm och Göteborg.

Att kunna erbjuda en ljusbild som återspeglar det

Varumärket THORN är expert på utomhusbelysning

naturliga ljuset, avslutar Jan.

120

| www.branschaktuellt.se


NIGHTTUNE

BELYSNING FÖR ETT HÅLLBART EKO-SYSTEM Naturen är inte i behov av artificiellt ljus. För att skydda vårt ekosystem och säkerställa att naturen återfår sitt mörker under natten har vi utvecklat NightTune för en minimal ljusförorening. En kompromiss som vi människor gärna gör – FÖR ATT VI KAN!

WE MAKE LIGHT WORK

thornlighting.se

DU KAN OCKSÅ!

www.branschaktuellt.se | 121


SPONSRAT INLÄGG FRÅN NORTHCONE

Innovativa belysningsstolpar – krocksäkra och skyddar miljön Med hjälp av en unik 3D utformning i maskinproduktionen kommer stolparna ut endast 2 millimeter tunna. Men även om de är så sköra, står de ändå emot en bil som dundrar emot dem tex i 70 kilometer i timman. Den fångar upp bilen vid krocken och lägger sig under bilen och drar ner hastigheten. Med sin tunna utformning används även 30 procent mindre stål i stolparna och blir ett miljövänligt och hållbart alternativ mot andra konkurrenter på marknaden. Märk väl också att materialet, den slitstarka Magnelis®-legeringen har extremt starkt skydd mot korrosion och blästring. En snygg och stilren belysningsstolpe är vad det nyskapande företaget Northcone tagit fram. En produkt de är oerhört stolta över och som även kommer som en lackad variant, vilket ger liv och lyster i belysningsstolpen, där den står stolt och tronande, längs vägen. Framgångshistorien började runt 2009. Då bildades Northcone och med ORTIC:s kunskaper kring rullformning, tog man fram en exklusiv och unik maskin som möjliggjorde en mycket snabb och precis tillverkningsprocess för belysningsstolpar. Tillverkningsmetoden och maskinen kom att leda till patenterad teknik och en unik stolpkonstruktion med ökad trafiksäkerhet genom att stolpen trots sin styrka är eftergivlig om den träffas av ett fordon. Inledningsvis trodde man inte att processen skulle ta så lång tid, men det tog längre tid än beräknat och sju år senare, omkring 2016 började Northcone att marknadsföra sina nya stolpar. Maskinen var även utvecklad för att kunna leverera omgående, vilket var viktigt som ny aktör. – Det är maskinen som lägger grunden till vår framgång, säger Anders Blomqvist Key Account Manager och digital marknadsförare på Northcone. Vi pratas vid över telefon en snöig januaridag och fastän linjen bryts ibland, så förstår jag tyngden bakom produkten 122

| www.branschaktuellt.se

och förstår att den kommer revolutionera marknaden.

En helautomatisk maskin skapar revolutionerande stolpar Anders fortsätter att berätta att det är Ortic som har utvecklat grundstommen i maskinen, men att de själva adderat på tekniska funktioner när de utvecklat stolparna. Deras fabrik ligger vägg i vägg med Ortics i Borlänge och det är en helhelautomatisk maskin som gör stolparna från en platt plåt som har en liknelse av en konisk stolpe. Man har ett hål för luckan klart och sedan formar den stolpen i 12 fasetter. Sedan svetsar man med en unik svetsmetod i slutet och hela processen är helt automatisk. – Så från att du tar den här stolpen oavsett längd och kör den i maskin så får du en färdig stolpe som kommer ut. Hur lång tid tar det? -Det tar inte många minuter, man brukar säga såhär: Vi har kapacitet idag på ungefär mellan 150 och 200 stolpar per dygn. De är ju ändå ganska så stora och långa, från tre till upp till tolv meter långa, så det ligger en bra produktionshastighet bakom. Har du en zinkstolpe så släpper den ju zink hela tiden, och vi har ju legering av Magnelis® och ungefär trettio procent mindre materialåtgång jämfört med en konventionell stolpe, så att den blir mer miljövänlig och släpper inte ut zink, på samma sätt som en zinkstolpe gör, säger Anders. Mixen av deras plåt som är varmvalsad med legeringen Magnelis® gör att stolpens utsida blir helt beständig. Legeringen gör att stolpen självläker. Om du får en repa på upp till 6 millimeter, så självläker materialet. Det sker i en process av vandrande oxider som vandrar och mixen gör materialet nästan omöjlig att förstöra. Du kan i princip sätta ner stolpen i cement, det suraste som finns och den står. Den rostar inte någonting och tål surhetsgraden. Den känns som en levande belysningsstolpe, med inbyggt immunförsvar. Belysningsstolpen har sin plats längs vägen och inget rubbar dess uppenbarelse. Så den står där på vägen år efter år. Det kan gå 20 år och upp till 35 år, stolpen står kvar.


– Ja de står och vi har 20 års produktgaranti och de är skapta att hålla i drygt 35 år och detta är ett krav från Trafikverket. Men när man har gjort labb-material med det här materialet så har man kommit fram till att stolpen kan stå över 50 år, säger han. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är stolparna krocksäkra. Och det är konstruktionen med de tolv facetterna som gör den så stabil men ändå krocksäker. Så även om materialet är tunt är den inte vinglig. Den varmvalsade plåten med hög sträckgräns gör den mer hållbar också. Belysningsstolparna finns i alla regioner över hela Sverige på Trafikverkets vägar. Så du har säkert kört förbi dem någon gång. De finns även tillgängliga i kommuner som Köping, Västerås, Varberg och Linköping. De kommer även som lackade exemplar och ur designsynpunkt kan de få en annan form än de raka stolparna, beroende på vad man har för smak. – De får en mer skimrande och glänsande siluett. Och tillsammans med sin innovativa design, miljömedvetenhet, bästa skyddet mot rost och blästring samt att de är krocksäkra, så är det den bästa

Den innovativa maskinen som gör stolparna, Foto: Northcone

belysningsstolpen du finner idag, på marknaden, avslutar Anders.

NYTT LJUS PÅ MILJÖ OCH HÅLLBAR SÄKERHET Northcones belysningsstolpar är en svensk innovation som bevisar att ingenting är omöjligt. Vår patenterade tillverkningsmetod (3D rullformning) möjliggör användandet av höghållfast stål (endast 2mm) som är ytbelagt av Magnelis®, vilket ger lätta och hållbara stolpar som bidrar till reducerad miljöpåverkan , lägre livscykelkostnader och ökad trafiksäkerhet I jämförelse med traditionella varm förzinkade stolpar så sparar 20 st Northcone stolpar upp emot 1 ton koldioxid under livscykeln. Vi är en flexibel leverantör som vet vad som krävs. www.northcone.se +46 (0)8 39 00 00 info@northcone.se

www.branschaktuellt.se | 123


SPONSRAT INLÄGG FRÅN ROCH SERVICES

Med hjälp av hydraulisk mätteknik får man exakta värden.

Företaget som testar belysningsstolparnas kondition för en trygg och säker trafikmiljö. När en kommun vill säkerställa att belysningsstolpar på gator, vägar och i parker står stabilt och stadigt behövs tillförlitlig information, som visar stolpens kondition och i viss mån även om hur länge till den kommer att hålla. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är återkommande kontroller viktiga och det bästa är att regelbundet göra en säkerhetsinventering av anläggningen och arbeta efter en långsiktig underhålls- och utbytesplan. Roch Services är företaget som kan hjälpa dig med allt detta. Rochmetoden registrerar mätvärden och data som ger pålitlig information om stolpens eller mastens stabilitet och hållfasthet, det vill säga, dess förankring i marken och dess befintliga materialtillstånd. Roch Services Skandinavien AB är marknadens ledande leverantör av stabilitets- och hållfasthetsprovningar av jordförankrade master i Norden. Tillvägagångssättet bygger på 124

| www.branschaktuellt.se

en erkänd metod och är ett säkert provtagande av stolpar och master. Metoden är unik och patenterad och den håller långsamt på att ta etableras över hela Europa. Bakgrunden till företaget bygger på bröderna Rochs funderingar och tankar. ”Hur kan man se om en mast står säkert eller ej?” Utifrån denna frågeställning började bröderna utveckla sin metod under 1990-talet och där de tillsammans med experter på metallurgi och statistiska beräkningar utvecklade Rochmetoden. Teknologin sätter nya standarder och vidareutvecklas fortlöpande. – I Tyskland är det lagstadgat en kommun måste säkerställa att stolparna är säkra och inte en fara för trafikanter, gående och förbipasserande så metoden är mycket mer etablerat där. Men vår teknologi sätter standarder i hela världen och förutom i Tyskland och de nordiska länderna finns vi också i Schweiz, Österrike, Tjeckien, Frankrike och England. I dagarna har vi också fått förnyat förtroende från Trafikverket, så vi kommer även fortsättningsvis prova ett


Bild: Roch Services

Mycket växtlighet i marken kring stolpen. antal belysningsstolpar varje år på Trafikverkets vägar över hela Sverige. Det är jätteroligt och ett bevis på att vår metod är pålitlig, erkänd och unik, säger Alrun Griepenkerl, Senior Manager och Driftchef, Roch-Services.

registreras och utvärderas med bland annat den sensor som appliceras mot stolpen ca. 60 cm över marknivån. Medan sensorn mäter avvikelsen och tiden går genereras både ett kraft/väg-diagram och kraft/tid-diagram.

En hydraulisk cylinder belastar stolpen eller masten

För att säkerställa en komplett 360° utvärdering, provbelastas varje enskild stolpe i både tryck- och dragriktning utefter samma axel. Därefter flyttas testfordonet 90° från den ursprungliga positionen och provningsproceduren upprepas. Genom förflyttningen testas även de delar som i det första momentet var så kallade neutralområden.

Metodens hjärta är en mobil provningsutrustning som kan användas i princip var som helst. En finreglerad hydraulisk enhet belastar stolp- eller mastsystemet på knappt två meters höjd med en tidsstyrd, kontinuerligt tilltagande kraft som genom böjmomentet simulerar den naturliga vindlast som masten eller stolpen utsätts för. Stabilitets- och hållfasthetsprovningen består av ett tryckmoment och ett dragmoment. Provningen genomförs i två olika axlar som är förskjutna mot varandra med 90 grader. Den påförda kraften och den svängning som genereras i stolpen i kombination med den tid under vilken belastningen pågår mäts,

Insamlad och mycket användbara data presenteras sedan för kunden i ett omfattande men lätt tydbart testprotokoll. – När vi kommer fram till en stolpe kontrollerar vi höjden med en lasermätare, vi tittar på vad det är för typ av stolpe vad

Med provningsmetoden får du information om: - Materialfel på både stolpe och fundament

- Fundament och grundläggning testas för:

- Korrosion

- Frostsprängning

- Sprickbildning

- Erosion

- Placering med koordinater

- Underspolning

- Höjd

- Infästningsskador

- Typ av stolpe - Serviceluckans placering

Dessutom fotograferas samtliga stolpar och

- Eventuella skyltar på stolpen

märks ut i en Google Earth-fil.

www.branschaktuellt.se | 125


SPONSRAT INLÄGG FRÅN ROCH SERVICES Foto: Roch Services

gäller material och diameter, om det är en rak stolpe eller om den har en eller två armar och hur långa dessa i så fall är samt vilken typ av armatur som sitter där berättar Håkan Andrén som är Teknisk säljare på Roch Services. – Vi noterar också om det sitter skyltar på stolpen samt i vilken vindlastzon vi befinner oss. En stolpe på Västkusten står i en annan vindlastzon (och skall tåla mer) än en stolpe i Småland. Med hjälp av all data räknar vi ut hur mycket vindlast stolpen skall tåla och på det värdet lägger vi en säkerhetsmarginal för att komma upp i provlasten, alltså den kraft med vilken vi testar stolpen. Har stolpe och fundament ett elastiskt beteende vet vi att den kan stå kvar i ytterligare ett antal år säger Håkan Andrén, Teknisk säljare, Roch Services.

Stolparna graderas i enlighet med testresultatet Efter undersökningen analyseras resultaten och stolparna graderas från ett till fem. En etta betyder att stolpen tål provlasten i alla fyra riktningar och kan stå i ytterligare minst sex år utan vidare kontroller, om den inte utsätts för yttre åverkan. Får en stolpe kategori fyra har den ett allvarligt materialfel som till exempel kan betyda att stålet är utmattat eller kraftigt angripet av rost och måste bytas inom ett par månader. De identifierar alltså stolpar som är skadade eller försvagade, men minst lika viktig är att de påvisar vilka stolpar som INTE behöver åtgärdas, till exempel inför byte av armaturer. Att inte byta ut belysningsstolpar som är i gott skick och därmed öka livslängden är en vinst för både ekonomin och miljön. Man sparar mycket tid och därmed också pengar på att enbart åtgärda de stolpar som är i dåligt skick. – En stolpe som tilldelas kategori fem behöver ingen ytterligare analys då den utgör en akut fara eftersom den kan välta när som helst. Vårt testteam stannar kvar på platsen till dess vår uppdragsgivare eller en underentreprenör kommer och plockar ner den. Det är inte varje dag vi träffar på så pass dåliga stolpar men det händer några gånger per månad säger Håkan. Metoden används idag främst på belysningsstolpar längs gator och vägar men Roch Services understryker att den även är tillämpbar på höga master och belysningsstolpar av den typ man hittar på till exempel idrottsplatser, flygplatser, större parkeringsplatser och inom hamnområden. Både fackverksstolpar och höga konventionella stolpar kan testas. – Jag ser gärna att folk som förvaltar kommunernas idrottsanläggningar intresserar sig för detta. Den känsla jag fått är att man inte alltid tänker på att det är stora och tunga konstruktioner som står intill platser där det rör sig väldigt mycket folk, inte minst barn och ungdomar. Att låta oss testa hållfastheten för att säkerställa skicket på belysningsanläggningen är en billig livförsäkring avslutar Håkan. 126

| www.branschaktuellt.se

Noggrann besiktning av stolpens nederkant.


Styrd borrning Burstning/ledningsförnyelse

Frågor om våra metoder? Ring Björn Lithman Tel: 070-631 09 80 Mail: info@bctab.se

eller läs mer på www.bctab.se

www.branschaktuellt.se | 127


Foto: Trafikverket

Här möts triangelbenen, som startar i Åby, på Malmölandet. Även en nybyggd gång- och cykelbro syns.

Förberedelse inför Ostlänken – Kardonbanan färdigställd Efter cirka tre och ett halvt år av byggnation har konstruktionen av Kardonbanan i Norrköping gått i mål. Den nya godsjärnvägen öppnade för trafik den 1 februari 2021.

har Norrköpings kommun byggt om vägsystemet på Malmölandet. Fyra nya järnvägsbroar, två gång och cykelbroar samt två vägbroar har byggts. Även en ny gångoch cykelväg har lagts över Motala ström.

Kardonbanan ansluter hamnen på Händelö med den befintliga stambanan och utgör ett förberedande arbete inför Ostlänkens dragning genom Norrköping. I och med flytten av godshanteringen från centrala Norrköping frigörs ytor för den nya stambanan och för stadsutveckling runt den nya centralstationen. Den nya godsjärnvägen kopplades in i oktober 2020.

Nybyggnation av infrastruktur och omplacering av strategisk knytpunkt I samband med bygget av den nya järnvägsanslutningen 128

| www.branschaktuellt.se

Nya Olsson Spår Service AB Per Brahe vägen 16 599 31 Ödeshög

Jari Olsson Tel: 0706-18 74 90 E-post: jari@nossab.nu


Foto: Trafikverket

Järnvägsanläggningen är byggd på bank och bro över Motala ström.

Har ni haft några särskilda utmaningar i projektet? – Vi har haft en del produktionsutmaningar då vi jobbar i hårt trafikerade miljöer som vi behövt ta hänsyn till när vi till exempel byggt bron över E4:an, säger Youssef Hassib, projektledare på Trafikverket. Utöver utbyggnationen av vägsystemet flyttas Norrköpings godsbangård. Norrköping är utpekad som en strategiskt viktig knytpunkt för godshantering och på grund av Ostlänkens påverkan på infrastrukturen behöver den nuvarande bangården därför flyttas till en annan plats. Byggnationen av den nya bangården ska påbörjas 2022 och färdigställas till 2023. – Det här projektet har pågått i många år och betyder mycket för regionen och dess utveckling. Kardonbanan betyder även mycket för den fortsatta utvecklingen av det statliga järnvägsnätet genom att den möjliggör byggnationen av Ostlänken genom Norrköping. Det är en viktig milstolpe på många sätt som har burit sina frukter. Det ska inte underskattas, säger Youssef Hassib. TEXT AV JESPER NORELL

Illustration: Trafikverket www.branschaktuellt.se | 129


TEMA: BERGSPRÄNGNING OCH GRUNDLÄGGNING

BERGBRANSCHEN: EN BRANSCH I MEDVIND – MEN MED UTMANINGAR Svenska Bergteknikföreningens största utmaning kopplat till coronapandemin är som för många andra branschorganisationer att de tillfällen som finns för det personliga mötet i branschen helt uteblir. Det är en viktig funktion, enligt föreningen som nu försöker hitta alternativ som till exempel digitala seminarier. Men även om kanalen fyller en bra funktion så skapar möten mellan människor mycket mer, kreativitet och engagemang, konstaterar föreningen.

130

| www.branschaktuellt.se


"

Eftersom vi inte bedriver några utbildningar själva så kan vi vara objektiva i våra bedömningar – Therese Lindgren, Svenska Bergteknikföreningen Vilka är branschens största utmaningar just nu? Precis som tidigare så är branschens stora utmaning även fortsättningsvis kompetensförsörjning. Konkurrensen på marknaden ökar och det enda sättet för oss i berg- och gruvbranschen är att visa att den är attraktivare än alternativen.

Trafikverket sedan 2013 ställt krav på, och utvecklat, utbildningar för yrkescertifiering av bergarbetare inom sprutbetong, injektering och bultsättning. Den 1 november 2020 tog Svenska Bergteknikförening över ansvaret som huvudman.

Här försöker vi jobba parallellt med olika aktiviteter. Även om

Trafikverket har aldrig erbjudit utbildningar själv. Istället har man

vi idag inte kan mötas som tidigare har det skapats ett tillfälle

tagit rollen som huvudman. Det har inneburit att bland annat

att planera aktiviteter och organisera oss till dess att Pandemi

säkerställa att egna utbildningsplaner har rätt innehåll och kvalitet,

kommer till sitt slut.

ackreditera utbildare, utfärda certifikat och att examination sker på rätt sätt. Ackrediterade utbildare, externa företag, erbjuder sedan

Kompetensförsörjning – barnbok och studentengagemang Ett fantastiskt initiativ är den barnbok, för åldrarna tre till sex år som föreningen nu tar fram i samarbete med Bonnier Carlsen AB. Boken kommer att vara en del i en känd barnboksserie och fokusera på

utbildningarna. Svenska Bergteknikföreningen som är en ideell förening tar nu över huvudmannaskapet. De certifikat som sedan start har utfärdats av Trafikverket likställs med de certifikat som nu att utfärdas av Svenska Bergteknikföreningen.

bergbyggande. Föreningen kommer att göra det möjligt för alla förskolor i Sverige att få exemplar gratis. På det här sättet hoppas vi

– Eftersom vi inte bedriver några utbildningar själva så kan

att det blir lika naturligt för barn att stoltsera med att de ska bergar-

vi vara objektiva i våra bedömningar. Svenska Bergteknik-

betare och bergsprängare som det länge har varit att vilja bli sjuk-

föreningen är dessutom en ideell förening utan vinstintresse.

sköterska, polis eller brandman. Boken kommer att finnas tillgänglig

Det innebär att kostnader för utbildningsverksamheten och

för förskolor och medlemsföretag innan sommaren 2021.

certifieringsprocessen hålls på så låg nivå som möjligt för beställare och arbetsgivare, säger Therese Lindgren, kansli-

I Svenska Bergteknikföreningen finns ett antal utskott med olika

chef på Svenska Bergteknikföreningen.

fokus. Ett är Berggruppen för yngre medlemmar, BYM. Här planerar vi att skapa ett tydligare samarbete med universitet och hög-

Kravet på att man ska vara certifierad inom bultsättning, ber-

skolor där studenter redan under studietiden får en möjlighet att

ginjektering och sprutning med sprutbetong finns sedan i maj

delta i föreningens arbete och vara ambassadörer för branschen.

2020 med i Svensk byggtjänst referensverk AMA Anläggning 20 (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning). Eftersom AMA

Yrkescertifiering av bergarbetare – oavsett nationalitet

20 tillämpas av hela branschen behöver ingen längre ställa

För att höja säkerheten och kvaliteten på utfört bergarbete har

projektspecifika krav. Kravet gäller oavsett vilken nationalitet.

www.branschaktuellt.se | 131


Fakta om Svenska Bergteknikföreningen (före detta Bergsprängningskommittén) Svenska Bergteknikföreningen är en ideell förening för företag som arbetar med projektering, byggande och drift av berganläggningar och gruvor samt tillverkare av maskiner och utrustning för drivning av tunnlar. Föreningens huvuduppgift är att en gång om året anordna Bergdagarna. Då avrapporteras Svenska Bergteknikföreningens verksamhet under det gångna arbetsåret. Vidare hålls föredrag om intressanta bergarbeten, tekniska nyheter, marknadsutveckling med mera. All information tillhandahålls kostnadsfritt till allmänhet och medlemmar. En annan huvuduppgift är sedan 2020 att vara huvudman för utbildningar inom det bergtekniska området. Antal medlemmar: 91 stycken Typ av medlemmar: Statliga expert- och förvaltningsmyndigheter, gruvföretag, byggföretag, tillverkare av explosiva varor, universitet och högskolor, tekniska konsultföretag, privata utbildningsföretag, tillverkare av maskiner och material för anläggningsändamål samt branschföreningar inom det bergtekniska området.

Med mer än 25 års erfarenhet av stålpålning och tillsammans med våra dubbelutrustade lastbilar där vi byter vi från slagen till borrad påle på under 30 minuter är vi unika på marknaden. Vi är miljö och kostnadseffektiva i vårt arbete samt använder oss endast av nytillverkade CE- märkta och certifierade stålpålar från SSAB. Inget jobb är för stort eller för litet för oss! Melker Svensson med personal.

WWW.BGSSVENSSON.SE 132

| www.branschaktuellt.se


SAMMA MÄNNISKOR, NYTT NAMN, ÄNNU BÄTTRE SERVICE Vi på Bergsäker samlar med all nordisk verksamhet under ett och samma namn, FORCIT Consulting. Tillsammans kan vi erbjuda Nordens största utbud av tjänster och expertis inom omgivningspåverkan, berg- och sprängteknisk rådgivning och utbildning. Läs mer här >> FORCITCONSULTING.SE

SPECIALISTER INOM OMGIVNINGSPÅVERKAN

KUNSKAP GÖR DITT JOBB EFFEKTIVARE Vi erbjuder utbildningar som underlättar för dig att kunna optimera din sprängning, borrkvalitet och ditt slutresultat. Allt från grundkurser för Sprängkort, A och B, till kurser för att bli Sprängarbetsledare. Vi har även kurser avsedda för myndigheter, inköpare och beställare, samt för borrkort.

FÖR MER INFO:

BERGUTBILDARNA.SE

En del av FORCIT koncernen

www.branschaktuellt.se | 133


Coronaläget – hur påverkar krisen entreprenör i borr- och sprängbranschen I den här intervjun berättar Jan Johansson, ordförande för branschorganisationen BEF, Bergsprängnings Entreprenörernas Förening, om hur borr- och sprängbranschen hittills påverkats av coronakrisen. Han berättar också om vad han tror blir den största utmaningen 2021.

stora hela har de allra flesta fullt upp, säger Jan Johansson.

Hur har coronapandemin hittills påverkat entreprenörer inom sprängbranschen?

Vad har BEF:s medlemmar för rättigheter vid tex en sjukdom?

– Faktum är att de allra flesta inte har påverkats i någon större ut-

Framförallt enligt bestämmelserna i AB 04; Entreprenörerna har

Har jobben flutit på bra? – Som jag förstår så är det inte några större förändringar, utan de flesta jobb flyter på som vanligt. Möjligen kan det emellanåt uppstå personalbrist då företagen drabbas av sjukskrivningar pga, eller misstanke om sjukdom.

– Vi har informerat våra medlemmar vilka rättigheter man har.

sträckning av pandemin. Det finns givetvis undantag, men i det

Vi är specialister på bergarbeten i Sverige och Norge ENTREPRENADER | GRUVOR | TÄKTER | GRUNDLÄGGNING Nordisk Bergteknik är en koncern som består av ett tiotal bolag i Sverige och Norge som har berghantering och grundläggning som specialitet. Läs mer på nordiskbergteknik.se

134

| www.branschaktuellt.se


rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden om han hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden på grund av: krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk och så vidare.

Har produktionen eller leveranserna av reservdelar och dynamit påverkats eller gå transporterna enligt plan? – Jag har inte hört talas om att leveranser inom vår bransch har försenats eller uteblivit. Däremot så kan det säkert ha förekommit förseningar eller andra hinder hos andra entreprenörer i kedjan som i sin tur kan påverka våra medlemsföretag.

Vilken är den största utmaningen 2021 för bergsprängningsbranschen? – Den största utmaningen 2021 blir förmodligen att planerade projekt kommer igång enligt tidigare planering så att vi inte får en svacka med inställda eller uppskjutna projekt. * Bergsprägningsentreprenörernas föreningen (BEF) bildades 2002 och har gått från en handfull intresserade företag till en välrenommerad branschorganisation med cirka 100 medlemmar och 40 aktivt stödjande partners.

Foto: Erik Mårtensson

Rätt från grunden Vi på Hercules är Nordens ledande experter på grundläggning. Och vi lägger gärna grunden till ditt nästa projekt, oavsett om det gäller en anläggning, en fastighet eller ett större infrastrukturprojekt. Med egen teknikavdelning och effektiva metoder som pålning, stödkonstruktioner och armering åtar vi oss allt inom grundläggning. Läs mer och kontakta oss på hercules.se

hercules.se

www.branschaktuellt.se | 135


Grön el till alla tåg på Øresundsbron Varje tåg som rullar över Øresundsbrons järnväg drivs nu på grön el, bland annat från vindkraft. Och därmed kompletteras solel – från Øresundsbrons solcellsanläggning vid betalstationen – av ytterligare en grön energikälla för att driva förbindelsen.

Tågföretagen har tidigare kört på en så kallad elmix utan krav på hållbarhet, men med detta beslut är det nu bara möjligt att köra med grön el på Øresundsbrons järnväg. Sedan invigningen år 2000 har elförbrukningen på Øresundsbrons övriga anläggning mer än halverats från 12,7 GWh till 5,9 GWh, vilket har varit ett fokusområde för konsortiets anläggningsenhet sedan 2009. Solcellsan-

Tågtrafikens koldioxidutsläpp på förbindelsen beräknas

läggningen vid betalstationen genererar årligen omkring

sjunka med drygt 70 procent jämfört med den elmix som

250 MWh, vilket står för cirka fem procent av anläggnin-

tidigare fanns på järnvägen. Nu blir grön el ett krav. Varje

gens förbrukning. Men på den 16 kilometer långa förbin-

år förbrukar tågen på bron 12,5 GWh ström och utsläp-

delsen finns plats för betydligt fler solcellspaneler.

pen minskar nu från drygt 500 till 150 ton CO2 per år.

– Vi kommer nu att fortsätta energieffektivisera, till

– Vi vill göra resorna på Øresundsbron grönare. Vi arbetar

exempel tunnelbelysningen, och se över energikällor-

aktivt med vårt eget klimatavtryck, med målet att bli klimat-

na för att kunna göra hela förbindelsen grönare, säger

neutrala till 2030. Att tågen nu blir helt gröna är ett steg till,

Bengt Hergart, anläggningsdirektör på Øresundsbron.

där även vår trafik inkluderas. Det är ett viktigt startskott

– Under 2021 planerar vi att fördubbla solcellsanlägg-

för vår utvecklade hållbarhetsplan som presenteras under

ningen vid brofästet på den svenska sidan. På sikt

2021, säger Linus Eriksson, vd för Øresundsbron.

finns möjligheter för ytterligare utbyggnad, säger han.

Fakta: Tåg över bron • Över 11 miljoner enkelresor gjordes med drygt 50 000 persontåg över bron under 2019. Drygt 8 000 godståg passerade förbindelsen förra året. • Elen till tågen över Øresundsbron matas växelvis från Danmark och Sverige varannan vecka. Det är genom ett tilläggskrav om vindkraft för den danska delen som vi nu garanterar att all el kommer vara grön el för varje tågpassage över bron. • Hur har vi räknat? Dagens elmix bedöms motsvara en utsläppsmängd om ca 48g CO2/kWh. Enligt Svenska Naturvårdsverket är motsvarande för vindkraft 12g CO2/kWh.

136

| www.branschaktuellt.se


Foto: Johan Nilsson/Øresundsbron

Foto: Johan Nilsson/Øresundsbron www.branschaktuellt.se | 137


VAR HAMNAR ERA KOSTNADER FÖR TRAFIKSKADOR? Våra tjänster Vi avlastar er administration genom att dokumentera skadan, kostnadsberäkna den, göra polisanmälan, anmäla till försäkringsbolaget och bevaka ersättningsfrågan för er räkning. Vi åtar oss även upphandling av reparationsarbeten. Ett telefonsamtal till oss är allt som behövs när exempelvis ett trafikljus blivit nedkört, en garageport eller husfasad blivit intryckt eller en grind eller belysningsstolpe blivit demolerad. Vi rycker ut till skadeplatsen, fotograferar och antecknar skadans utseende, omfattning och eventuella spår. Vår insats gör det möjligt att snabbt åtgärda skadan. Vi vet att dessa kostnader i många fall belastar företag och kommuners underhållsbudget. Skälen till detta kan vara brist på tid och kompetens eller att hanteringen av dessa ärenden är för omständlig.

Skadeersättning

Under förutsättning att en korrekt utredning kan presteras så har den drabbade rätt till skälig ersättning för skadad egendom. Från skadekostnaden avgår en självrisk som vid varje skada motsvarar 5 procent av gällande prisbasbelopp. Gällande regler om preskription innebär att skador som upptäckts under de senaste tre åren kan ge rätt till ersättning.

Samarbetsavtal Ert avtal med oss är vår fullmakt att företräda era intressen hos Polismyndigheten, försäkringsbolagen och vid övriga kontakter som kan krävas för att återställa egendomen efter trafikskadan. Om ni vill så kan avtalet även gälla inventering av inträffade skador i era områden. Vi åtar oss också att rondera för att skador ska kunna upptäckas så snart som möjligt. Ett avtal med oss innebär inga fasta kostnader. Det ger er möjlighet att anlita oss när ni vill. När ett uppdrag överlämnas till oss tillämpar vi ett fast pris per ärende som är oberoende av skadans omfattning.

Prästkragevägen 6, 148 71 Sorunda 08-646 7040 help@trafikskadetjanst.se 138

| www.branschaktuellt.se


NIGHTTUNE

BELYSNING FÖR ETT HÅLLBART EKO-SYSTEM Naturen är inte i behov av artificiellt ljus. För att skydda vårt ekosystem och säkerställa att naturen återfår sitt mörker under natten har vi utvecklat NightTune för en minimal ljusförorening. En kompromiss som vi människor gärna gör – FÖR ATT VI KAN!

WE MAKE LIGHT WORK

thornlighting.se

DU KAN OCKSÅ!

www.branschaktuellt.se | 139


HJÄLP MED VATTENRENING?

Hyr vattenreningsutrustning utifrån ert behov. • Kemisk flockning/ fällning

• Kolfilter • Rening tungmetaller

• Lamellsedimentering

• Jonbytare

• pH-justering

• Onlinemätning/ övervakning

• Slamförtjockning • Mobila filterpressar

• Loggning

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se

• Mobil vattenanalys