Page 1

D E S I G N M A N U A L


OBSAH 1. LOGO

1.1. Základný variant loga 1.2. Konštrukcia loga 1.3. Segmentácia loga 1.4. Farebné varianty loga

07 15 27 41

51

59 67

2. FARBY

2.1. Definícia farieb

3. GRAFICKÉ PRVKY

3.1. Typografia 3.2. Ďalšie grafické prvky


1. LOGO


1.1. ZĂĄkladnĂ˝ variant loga


1.1. Základný variant loga

1.1.1. Filozofia loga Podstatou loga City Gate je monogram zložený zo začiatočných písmen názvu projektu. Monogram má symbolizovať výnimočnosť a exkluzivitu. Každé písmeno monogramu je z iného písma, čo naznačuje, že sa tu spájajú dva zdanlivo protichodné princípy (klasická stavba a moderný prístup) do jedného, avšak harmonického celku. Tento grafický symbol je podčiarknutý názvom projektu City Gate, ktorý je vytvorený z veľmi klasického písma pripomínajúceho rímsku antikvu. Subtílna, nie príliš výrazná farebnosť loga má naznačovať luxus a zároveň vďaka zlatistým až hnedým tónom luxus exkluzívneho bývania a tepla domova.

City Gate Designmanual

08 - 09


City Gate


1.1. Základný variant loga

1.1.2. Logo s claimom vektorový variant Pre potreby marketingovej komunikácie je logo opatrené claimom. V základnej verzii je to „Developed by Orco Property Group“, no v prípade segmetnovania značky a reklamnej kampane môže tento claim variovať, pričom by ale mala zostať dodržaná kompozícia ako je to v tomto základnom tvare. Vektorový variant slúži na aplikácie, kde nie je možné narábať s farebnými prechodmi, ale je možné využiť tóny farieb.

City Gate Designmanual

10 - 11


City Gate developed by orco property group


1.1. Základný variant loga

1.1.3. Logo s claimom bitmapový variant Pre potreby marketingovej komunikácie je logo opatrené claimom. V základnej verzii je to „Developed by Orco Property Group“, no v prípade segmetnovania značky a reklamnej kampane môže tento claim variovať, pričom by ale mala zostať dodržaná kompozícia ako je to v tomto základnom tvare. Bitmapový variant slúži pre všetky potreby komuniácie, kde je možné takýto plnofarebný variant použiť. Je vhodné uprednostniť tento variant pred vektorovým, pokiaľ to produkčné podmienky dovoľujú.

City Gate Designmanual

12 - 13


1.2. konštrukcia loga


1.2. Konštrukcia loga

1.2.1. Stavebné prvky loga Logo City Gate sa skladá z troch prvkov: 1. Monogram Je vizuálnym identifikátorom loga a zároveň nositeľom pridanej hodnoty značky. Skladá sa z dvoch vzájomne prepletených písmen C a G, pričom dohromady vytvára špecifický ornament. 2. Meno projektu Je podčiarknutím grafického symbolu a zároveň nsiteľom hlavnej informácie loga - názvu projektu. Je vytvorené z klasického antikvového písma, vysádzané verzálkami. 3. Claim Je bodkou, akoby podpisom celej značky. Môže to byť meno developera alebo ďalšia pridaná hodnota značky definovaná komunikačnou stratégiou alebo segmentáciou značky.

City Gate Designmanual

16 - 17


1. Monogram

3. Claim 2. Project name


1.2. Konštrukcia loga

1.2.2. Konštrukcia loga Logo City Gate má svoju presnú konštrukciu, ktorá nesmie byť svojvoľne pozmeňovaná. Všetky stavebné prvky loga sú usporiadané na stredovú vertikálnu os. Základnou mierou loga je jeho šírka. Od nej sú odvodené ostatné proporcie konštrukcie loga. Presné definície jednotlivých pomerov sú zobrazené na protiľahlej strane.

City Gate Designmanual

18 - 19


0.23 A

0.54 A

0.23 A

0.61 A 0.9 A

0.07 A 0.14 A 0.05 A 0.03 A

City Gate developed by orco property group A


1.2. Konštrukcia loga

1.2.3. Ochranná zóna Logo City Gate má definovanú ochrannú zónu, do ktorej nesmie zasahovať žiaden text ani grafika, aby sa zabránilo dezinterpretácii loga, aby nebolo logo vizuálne vnímané ako súčasť nejakého väčšieho grafického celku. Táto ochranná zóna je definovaná výškou písmena G z nápisu City Gate, ktorá je aplikovaná na všetky štyri strany značky tak, ako je to znázornené na protiľahlej strane.

City Gate Designmanual

20 - 21


Protective zone

City Gate developed by orco property group


1.2. Konštrukcia loga

1.2.4. Minimálna veľkosť Logo City Gate má taktiež definované minimálne veľkosti použita, ktoré definujú veľkosť, kedy je ešte logo so všetkými svojimi prvkami čitateľné. Variant s claimom môže byť použitý v minimálnej veľkosti 45 mm. Variant bez claimu má povolenú minimálnu veľkosť 25 mm. Logo nesmie byť použité v menšom rozmere; zväčšovanie loga je bez obmedzení.

City Gate Designmanual

22 - 23


Logo with claim

Logo without claim

City Gate

City Gate

45 mm

25 mm

developed by orco property group


1.2. Konštrukcia loga

1.2.5. Nepovolené varianty loga Logo City Gate má svoju presnú konštrukciu, ktorá nesmie byť nijak pozmeňovaná a upravovaná. Je zakázané používať ako logo samostatný nápis City Gate (logo musí byť použité vždy spolu s monogramom). Rovanko je zakázané meniť usporiadanie jednotlivých prvkov loga, ako aj meniť ich vzájomné proporcie, prípadne naťahovať logo do všetkých strán.

City Gate Designmanual

24 - 25


City Gate

City Gate

City Gate

City Gate


1.3. Segmentรกcia loga


1.3. Segmentácia loga

1.3.1. Rozdelenie podľa segmentov Residential & Retail Logo City Gate je farebne rozdelené podľa jednotlivých segmentov. Retail segment Pre obchodnú časť je navrhnuté tmavé logo na svetlom pozadí tak, ako je to znázornené na protiľahlej strane. Konštrukcia loga je úplne rovnaká ako jeho základný tvar, líši sa iba vo farebnosti. Pre definíciu farieb pozri kapitolu Definícia farieb loga. Residential segment Pre obytnú časť je navrhnuté svetlé logo na tmavom pozadí tak, ako je to znázornené na protiľahlej strane. Konštrukcia loga je úplne rovnaká ako jeho základný tvar, líši sa iba vo farebnosti. Pre definíciu farieb pozri kapitolu Definícia farieb loga.

City Gate Designmanual

28 - 29


Retail segment logo

Residential segment logo

City Gate

City Gate

developed by orco property group

developed by orco property group


1.3. Segmentácia loga

1.3.2. Logo pre residential segment vektorový variant Na protiľahlej strane je zobrazený tvar loga pre rezidenčný segment vo vektorovej podobe.

City Gate Designmanual

30 - 31


City Gate developed by orco property group


1.3. Segmentácia loga

1.3.3. Logo pre residential segment bitmapový variant Na protiľahlej strane je zobrazený tvar loga pre rezidenčný segment v bitmapovej podobe.

City Gate Designmanual

32 - 33


1.3. Segmentácia loga

1.3.4. Logo pre retail segment vektorový variant Na protiľahlej strane je zobrazený tvar loga pre retailový segment vo vektorovej podobe.

City Gate Designmanual

34 - 35


City Gate developed by orco property group


1.3. Segmentácia loga

1.3.5. Logo pre retail segment bitmapový variant Na protiľahlej strane je zobrazený tvar loga pre retailový segment v bitmapovej podobe.

City Gate Designmanual

36 - 37


1.3. Segmentácia loga

1.3.6. Varianty loga matrix Na protiľahlej strane je zobrazený prehľad spoločných a odlišných prvkov rôznych variantov loga delených podľa segmentu.

City Gate Designmanual

38 - 39


Retail segment vector logo

Residential segment vector logo

City Gate

City Gate

Retail segment bitmap logo

Residential segment bitmap logo

developed by orco property group

developed by orco property group


1.4. FarebnĂŠ varianty loga


1.4. Farebné varianty loga

1.4.1. Farebné varianty loga matrix Na protiľahlej strane sú zobrazené 3 varianty farebnosti loga City Gate. Je nutné ich používať v tomto tvare a farebnosti.

City Gate Designmanual

42 - 43


Basic logo

Retail logo

Residential logo

City Gate

City Gate

City Gate

developed by orco property group

developed by orco property group

developed by orco property group


1.4. Farebné varianty loga

1.4.2. Čiernobiele varianty loga matrix Na protiľahlej strane je zobrazený prehľad použitia loga v čiernobielej podobe. Pozitívny variant (tmavé logo na bielom podklade) je vytvorené tak, že všetky stavebné prvky loga sú 100% čierne. Naopak, negatívne varianty sú vytvorené zo 100% bielej. Primárne sa odporúča používať farebný variant loga. Čiernobiely variant je možné použiť iba vtedy, ak produkčné náležitosti nedovoľujú použitie farebného variantu (ako napr. gravírovanie, razba a pod.).

City Gate Designmanual

44 - 45


Black & white positive logo

City Gate

Black & white negative logo

City Gate

Black & white positive logo with claim

City Gate developed by orco property group

Black & white negative logo with claim

City Gate developed by orco property group


1.4. Farebné varianty loga

1.4.3. Nepovolené farebné varianty loga matrix Logo City Gate má svoju presnú farbnosť. Nie je dovolené používať logo v inej farebnosti ako to definuje tento dizajnmanuál. Nie je dovolené pozmeňovať ani kombinovať farby pri jednotlivých stavebných prvkoch loga. Pre definíciu farien pozri kapitolu Definícia farieb loga.

City Gate Designmanual

46 - 47


City Gate

City Gate

City Gate

City Gate

City Gate

City Gate

City Gate

City Gate

City Gate

developed by orco property group

developed by orco property group

developed by orco property group

developed by orco property group

developed by orco property group

developed by orco property group

developed by orco property group

developed by orco property group

developed by orco property group


2. FARBY


2.1. DefinĂ­cia farieb


2.1. Definícia farieb

2.1.1. Definícia farieb loga Na protiľahlej strane sú definované farby všetkých farebných variantov loga v rôznych farebných priestoroch.

City Gate Designmanual

52 - 53


City Gate developed by orco property group

1

4

7

2

5

8

3 2

City Gate developed by orco property group

6 5

City Gate developed by orco property group

1

4

7

C: 0 ∕ M: 28 ∕ Y: 82 ∕ K: 24 R: 205 ∕ G: 159 ∕ B: 53 Pantone: 100 Oracal 651: 00 RAL: 00

C: 22 ∕ M: 50 ∕ Y: 74 ∕ K: 86 R: 60 ∕ G: 41 ∕ B: 21 Pantone: 100 Oracal 651: 00 RAL: 00

C: 0 ∕ M: 40 ∕ Y: 93 ∕ K: 30 R: 189 ∕ G: 131 ∕ B: 24 Pantone: 100 Oracal 651: 00 RAL: 00

2

5

8

C: 0 ∕ M: 40 ∕ Y: 93 ∕ K: 40 R: 170 ∕ G: 118 ∕ B: 23 Pantone: 100 Oracal 651: 00 RAL: 00

C: 22 ∕ M: 57 ∕ Y: 93 ∕ K: 57 R: 113 ∕ G: 71 ∕ B: 24 Pantone: 100 Oracal 651: 00 RAL: 00

C: 0 ∕ M: 28 ∕ Y: 77 ∕ K: 18 R: 216 ∕ G: 168 ∕ B: 168 Pantone: 100 Oracal 651: 00 RAL: 00

3

6

9

C: 22 ∕ M: 58 ∕ Y: 93 ∕ K: 60 R: 108 ∕ G: 66 ∕ B: 23 Pantone: 100 Oracal 651: 00 RAL: 00

C: 0 ∕ M: 28 ∕ Y: 77 ∕ K: 18 R: 216 ∕ G: 168 ∕ B: 68 Pantone: 100 Oracal 651: 00 RAL: 00

C: 22 ∕ M: 50 ∕ Y: 74 ∕ K: 86 R: 60 ∕ G: 41 ∕ B: 21 Pantone: 100 Oracal 651: 00 RAL: 00

9 7


2.1. Definícia farieb

2.1.2. Definícia farebných prechodov Na protiľahlej strane sú definované 3 základné gradienty, ktoré je možné používať ako podklad pod logo. Farebné prechody sú definované vo farebných prostediach, ktoré takéto prechody umožňujú.

City Gate Designmanual

54 - 55


A

B

C

C: 0 ∕ M: 0 ∕ Y: 0 ∕ K: 0 R: 255 ∕ G: 255 ∕ B: 255

C: 0 ∕ M: 27 ∕ Y: 77 ∕ K: 18 R: 217 ∕ G: 169 ∕ B: 68

C: 54 ∕ M: 69 ∕ Y: 73 ∕ K: 82 R: 45 ∕ G: 29 ∕ B: 22

C: 0 ∕ M: 0 ∕ Y: 0 ∕ K: 12 R: 232 ∕ G: 233 ∕ B: 234

C: 0 ∕ M: 33 ∕ Y: 80 ∕ K: 42 R: 168 ∕ G: 126 ∕ B: 49

C: 60 ∕ M: 67 ∕ Y: 76 ∕ K: 79 R: 44 ∕ G: 33 ∕ B: 24


3. GRAFICKÉ PRVKY


3.1. Typografia


3.1. Typografia

3.1.1. Korporátne písmo 1 Základným korporátnym písmom značky City Gate je písmo Trajan. Písmo Trajan navrhl Carol Twobly v roku 1989. Když na něm pracoval, byl ovlivněn stylem tesaných písem starých Římanů, které dělaly během prvního století našeho letopočtu. Twobly doplnil tento design číslicemi a interpunkcí a rovněž vytvořil boldovou verzi písma. Nejdůležitejší ale zůstává fakt, že interpretoval starý styl do rodiny fontů, jejíž čistota a krása se snoubí se současnými tištěnými materiály. Písmo Trajan sa odporúča používať na titulky a zvýraznenia.

City Gate Designmanual

60 - 61


Trajan Pro Trajan Pro Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 Trajan Pro Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789


3.1. Typografia

3.1.2. Korporátne písmo 2 Ďalším korporátnym písmom značky City Gate je písmo Myriad. Písmo Myriad vytvořili v roku 1992 Robert Slimbach, Carol Twombly a designéřský tým v Adobe Systems. V principu je to humanistické, bezpatkové písmo, jelikož jsou jednotlivá písmena navržena na základě klasických římských písem, jako mnoho klasických bezpatkových písem, nicméně bez serifů. Myriad má jemné geometrické tvary, jednobarevnou světlost vyváženou různými šířkami písmen a otevřenými zoblenými tvary. Dobře čitelne a příjemné písmo Myriad funguje stejně dobře v tištěné i screenové typografii. Titulkový font a hravé řezy “sketch” a “tilt” dodávají písmu univerzální uplatnění. Sada Myriad Pro, dokončena koncem devadesátých let zahrnuje také rezy od Light po Black, od Condensed po Extended a obsahuje všechny řecké a středoevropské znaky a rovněž azbuku. Písmo Trajan sa odporúča používať na bežnú sadzbu.

City Gate Designmanual

62 - 63


Myriad Pro Myriad Pro Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 Myriad Pro Regular Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 Myriad Pro Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 Myriad Pro Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789


3.1. Typografia

3.1.3. Doplnkové písmo Pre screenové a kancelárske použitie je ako doplnkové písmo definované písmo Arial. Odporúča sa používať všade tam, kde nie je možné použiť korporátne písma.

City Gate Designmanual

64 - 65


Arial Arial Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 Arial Regular Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 Arial Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789


3.2. Ďalšie grafické prvky


3.2. ďalšie grafické prvky

3.2.1. Monogram Osobitým prvkom značky je monogram. Keďže je nositeľom pridanej hodnoty a zároveň vizuálne zaujímavým grafickým prvkom, je možné ho použiť aj samostatne. Nikdy nie však ako logo, ale iba ako grafický element dotvárajúci celkový image. Monogram je nutné použiť v pevných proporciach, nie je možné ho naťahovať alebo sploľťovať, či rozdeľovať.

City Gate Designmanual

68 - 69


3.2. ďalšie grafické prvky

3.2.2. Ornament Pre dodanie exkluzivity a zdobnosti materiálov City Gate je tiež definovaný ornament, ktorý je možné použiť ako jemný background. Ornament by mal byť používaný v príbuzných farbách ako má logo a nikdy by sa nemal stať dominantným vizuálom.

City Gate Designmanual

70 - 71


City Gate Designmanual

Dessignmanual City Gate  

Dessignmanual City Gate

Dessignmanual City Gate  

Dessignmanual City Gate

Advertisement