__MAIN_TEXT__

Page 1

Brand bij u in de straat Hoe zit het in uw woning?


Er was brand bij u in de straat

Ieder jaar zijn er duizenden woningbranden. Vervelende, soms heftige, branden, met veel persoonlijk leed en schade. En recent dus bij u in de straat. De brandweer heeft er alles aan gedaan om de brand te blussen en de schade te beperken. Maar liever nog voor­komen we branden, samen met u. Hoe? Dat leest u in deze folder of kijk voor meer informatie op www.brandweer.nl.


Belangrijke brandoorzaken Kaarsen Zet kaarsen stevig neer op een onbrandbare ondergrond en niet te dicht bij andere brandbare stoffen, zoals gordijnen.

Elektrische apparaten Veel elektrische apparaten worden warm. Zorg daarom voor voldoende ventilatie en houd filters en roosters stofvrij!

Schoorsteenbrand Veeg minstens ieder jaar de schoorsteen en voorkom daarmee de meeste schoorsteenbranden.

Vlam in de pan Blijf nadenken als uw pannen op het vuur staan. Houd uw hoofd erbij. Voorkom zo vlam in de pan.

Watt? Let op het maximaal aantal watt dat op één stekkerdoos mag. Teveel apparaten op één stekkerdoos kunnen oververhitting van de stekkerdoos veroorzaken, waardoor brand kan ontstaan.


Brand bij u in de straat

BW-01-11-16 Dit is een uitgave van Brandweer Nederland • Vormgeving & Illustraties: Jeanne Melchels, Westervoort • Druk: De Bink, Leiden

In deze folder… ‘Een woningbrand overkomt mij niet.’ Dat denkt u misschien… Onlangs is er brand geweest in een woning bij u in de straat. In deze folder geeft de brandweer u een paar tips hoe u zelf uw huis brandveiliger kunt maken. Een checklist brandveilig wonen en meer informatie vindt u op www.brandweer.nl/wonen.

www.brandweer.nl  

Profile for Brandweer Nederland

Brand bij u in de straat  

Hoe zit het in uw woning? Door: Brandweer Haaglanden

Brand bij u in de straat  

Hoe zit het in uw woning? Door: Brandweer Haaglanden