Elektrische apparatuur (PL)

Page 1

Urządzenia elektryczne Wskazówki przeciwpożarowe dotyczące urządzeń


Każdego roku są ofiary śmiertelne

Nieostrożne użytkowanie urządzeń elektrycznych jest częstą przyczyną pożarów w domach. Straż pożarna gasi każdego roku tysiące pożarów domów. Czasami straty są wyłącznie materialne. Niemniej jednak co roku setki osób doznają obrażeń w wyniku pożaru, a dziesiątki innych giną.

Ciepło musi gdzieś uciec Prawie wszystkie urządzenia elektryczne nagrzewają się podczas użycia. To ciepło musi zostać uwolnione. Jeśli tak się nie stanie, może dojść do pożaru.


Zwracaj szczególną uwagę na: • Urządzenia zabudowane. • Urządzenia wyposażone w wentylator zapobiegający przegrzewaniu. Dotyczy to, m.in. suszarek, kuchenek mikrofalowych, piekarników elektrycznych, systemów wentylacji mechanicznej, termowentylatorów, komputerów, drukarek laserowych i suszarek do włosów.

Czego należy szukać: • •

Nagromadzony kurz zwiększa ryzyko powstania pożaru. Regularnie usuwaj kurz. Utrzymuj urządzenia elektryczne w czystości, ale zachowaj ostrożność podczas czyszczenia za pomocą wody (może prowadzić do zwarć). Podłączaj urządzenia elektryczne z rozwagą. Przykładowo zawsze całkowicie rozwijaj przewody, aby zapobiegać ich przegrzaniu. Staraj się podłączać duże urządzenia elektryczne, np. grzejniki i frytkownice, bezpośrednio do gniazdka zasilania.

Wyłączaj urządzenia, nie przełączaj ich w tryb czuwania Jeśli urządzenie elektryczne jest włączone, jego komponenty wewnętrzne będą się nagrzewać. Dotyczy to elementów, takich jak dysk twardy komputera lub komponenty telewizora (zwłaszcza telewizorów kineskopowych (CRT) – można je rozpoznać po wystającej obudowie z tyłu). Komponenty pozostają gorące, jeśli urządzenie działa w trybie czuwania (uśpienia).

WŁ./ AAN

Ciepło w połączeniu z kurzem znajdującym się wewnątrz urządzenia może spowodować pożar. Telewizory z płaskim ekranem, np. LCD i LED, wytwarzają znacznie mniej ciepła i przyciągają znacznie mniej kurzu. Jeśli możesz pozostawić w trybie czuwania tylko telewizor o płaskim ekranie, ryzyko powstania pożaru będzie niskie.


Zwróć uwagę na oświetlenie halogenowe Niebezpieczeństwo związane z oświetleniem halogenowym jest często lekceważone. Lampy o niskim napięciu także mogą powodować przypalenia i wzniecać pożary. Upewnij się, że znajdują się z dala od zasłon i mebli. Ciepło wytwarzane przez zabudowane oświetlenie halogenowe w (podwieszanym) suficie też musi zostać uwolnione. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa.

Zwróć uwagę na koce elektryczne Koce elektryczne również stanowią zagrożenie pożarowe, ponieważ ich okablowanie jest podatne na zużycie. • Przechowuj koce elektryczne luźno zwinięte, aby zapobiegać uszkodzeniu okablowania. • Każdorazowo przed użyciem rozwiń koc całkowicie i przestrzegaj instrukcji.

N/WYŁ. / UIT


Czyść filtry Suszarki Suszarka bezsprzecznie zajmuje pierwsze miejsce na liście urządzeń elektrycznych, które mogą powodować pożary. Dzieje się tak, ponieważ ciepłe powietrze i kurz są.„idealnym” połączeniem. Zapobiegaj przegrzewaniu się urządzenia, czyszcząc filtry po każdym użyciu. Ponadto usuwaj raz w roku wszystkie zanieczyszczenia i kurz z węża wylotowego. Zablokowany wąż może spowodować przegrzanie suszarki, a w rezultacie doprowadzić do pożaru. Nie zostawiaj uruchomionej suszarki, gdy jesteś poza domem. Przeprowadzaj profesjonalne inspekcje urządzenia co pięć lat.

Okapy kuchenne Czyść lub wymieniaj filtr co trzy miesiące. Tłuszcz zgromadzony w filtrze może zająć się ogniem.


Kuchenki mikrofalowe Używaj kuchenek mikrofalowych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Zwróć szczególną uwagę na czas przygotowania potraw. Kuchenki mikrofalowe włączone przez zbyt długi okres czasu regularnie powodują pożary.

Więcej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa •

Podłącz pralkę do specjalnego gniazdka przeznaczonego do pralek. Nigdy nie podłączaj pralki do gniazdka bez uziemienia. Podpisz umowę na coroczną konserwację kotła centralnego ogrzewania i/lub systemu nagrzewania wody. Regularnie testuj czujniki dymu i wymieniaj baterie w razie potrzeby.

Co robić, gdy nagle pojawi się ogień? Może dochodzić do pożarów nawet w przypadku podjęcia wszystkich środków zapobiegawczych. Ważne, aby się dobrze do nich przygotować. Dzisiejsze zwiększone wykorzystanie materiałów syntetycznych i urządzeń elektrycznych sprawia, że ogień w domu może rozprzestrzeniać się bardzo szybko. Masz zaledwie trzy minuty na bezpieczne opuszczenie domu. Pamiętaj: przed przyjazdem straży pożarnej musisz radzić sobie we własnym zakresie. Dlatego warto wiedzieć, jak postępować w przypadku pożaru.


Co mam robić? • • • • • • • •

Zachowaj spokój. Ostrzeż innych domowników. Nie otwieraj drzwi i okien. Zamknij drzwi za sobą. Jeśli pojawi się dym, staraj się trzymać blisko podłogi. Opuść dom najkrótszą drogą. Udaj się do uzgodnionego punktu zbiórki i sprawdź, czy wszyscy wyszli na zewnątrz. Zadzwoń pod nr 112, przekaż straży pożarnej swoje dane i dokładny adres. Poczekaj na strażaków i przekaż im wszelkie istotne informacje.


Urządzenia elektryczne

W tej broszurze...

BW-01-01-17 Jest to publikacja firmy Brandweer Nederland • Projekt i ilustracje: Jeanne Melchels, Westervoort • Druk: De Bink, Lejda

Urządzenia elektryczne są częstą przyczyną powstawania pożarów w domach. Straż pożarna gasi każdego roku tysiące pożarów domów. Czasami straty są wyłącznie materialne. Niemniej jednak co roku setki osób doznają obrażeń w wyniku pożaru, a dziesiątki innych giną.

www.brandweer.nl / elektriciteit


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.