Page 1

BRANDSÄKER KUNSKAP 2013 Förlag – Utbildning – Rådgivning


innehåll Introduktion 2

Brandskyddsföreningen – vi ger brandsäker kunskap

Anders har ordet

2 3

Allmän information

4

Kontakta oss

4

Brandforsk

5

CFPA

5

Övergripande brandskydd 6 Brandskyddsansvarig

Systematiskt brandskyddsarbete

8 10

Brandskyddsledare

14

Hotell

23

Brandfarlig och explosiv vara 24

Brandfarlig vara

24

Farligt gods

31

Byggnadstekniskt brandskydd 34 Byggsektorn

34

Utrymning

38

Brandlarm och sprinkler

40

Regler och normer

43

Anlagd brand

48

Heta Arbeten 50

Om Heta Arbeten

Certifiering

50 51

Brandskydd på fartyg 54 Sjöfartsutbildningar

54

Brandskydd lantbruk 56 Lantbruk

56

Elsäkerhet 58 Elrelaterade bränder

58

Räddningstjänst 60 Räddningstjänsten

60

Ledarskap

63

Restvärderäddning

66

Utbildningsfilmer

70

70

Utbilda med film

Stöd till den enskilde 74 Bostaden

74

77

Barn och ungdomar


INTRODUKTION

BRANDSKYDDSFÖRENINGEN – vi ger brandsäker kunskap Vår uppgift är att informera alla i samhället om hur man gör för att undvika att brand uppstår. Vi sprider kunskap om hur man gör för att begränsa skadorna om det trots allt börjar brinna. Till vår hjälp har vi bland annat vårt rikstäckande nätverk av de regionala brandskyddsföreningarna och räddningstjänsten. Inte nog med det. Vi går också på offensiven för att övertyga våra opinionsbildare och styrande om hur viktigt det är att driva utvecklingen framåt, bland annat genom att stimulera forskningen. Det ekonomiska stödet till vår verksamhet kommer dels från medlemsföretagen runt om i landet och försäkringsbolagen, dels från våra kunskapsspridande produkter och tjänster. Under den senaste femårsperioden har vi utbildat omkring 300 000 personer i ämnet brandskydd. Och närmare en halv miljon skolbarn har fått lära sig allt om brandrisker och hur man förebygger brand. I den första upplagan av Brandskyddsföreningens kunskapskatalog har vi valt att slå ihop våra förlags- och utbildnings-

4

kataloger i en. Vi har också strukturerat upp den efter ämnesområden. Det vill säga, om du är intresserad av till exempel byggnadstekniskt brandskydd så hittar du både våra utbildningar, böcker och filmer om byggnadstekniskt brandskydd, under en och samma rubrik. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig att hitta det du söker utan att behöva gå igenom katalogen från pärm till pärm. Du hittar givetvis fortfarande våra standardutbildningar och produkter i utbudet. Här finns också flera nya utbildningar och förlagstitlar.

Helt nytt för i år är att vi erbjuder företagsanpassade interaktiva webbutbildningar. Ett bekvämt sätt att utbilda sig i den takt man önskar, när man vill och där man vill. Oavsett bransch och kunskapsnivå hoppas vi att du finner det du söker.


INFORMATION

!

Anders HAR ORDET Brandskydd är att bry sig om. Vare sig det handlar om företaget, sommarstugan eller barnens skola. Det handlar om att värna om sina närstående, om miljön runt omkring oss och de investeringar som har gjorts i affärsverksamheten. Brandskyddsföreningens vision är ett brandsäkrare Sverige. Vi tar ett helhetsgrepp på brandskyddet och arbetar med både förebyggande, skadeavhjälpande och efterföljande åtgärder i samband med brand. Brandskyddsföreningen är en ideell och opartisk medlemsorganisation. Vi samarbetar med andra seriösa aktörer för att offensivt förhindra eller begränsa bränder i Sverige. Brandskyddsföreningen erbjuder brandsäker kunskap. Brandskyddsföreningens verksamhetsidé är att sprida kunskap och beprövad erfarenhet som hjälper människor att bättre förstå faran med brand och hur man gör för att förhindra att brand uppstår. Brandskyddsföreningens verksamhet ska inte generera något ekonomiskt överskott. Överskottet av den kommersiella verksamheten används för att finansiera viktiga ideella brandskyddsaktiviteter i syfte att åstadkomma ett brandsäkrare Sverige. Med rätt kunskap gör man skillnad.

Genom att till exempel arbeta med systematiskt brandskyddsarbete minskas riskerna, säkerheten ökar och man säkerställer att lagkraven uppfylls. Om olyckan är framme och det börjar brinna är det avgörande att veta hur man ska handla. Det kan vara skillnaden mellan en liten materialskada och ett brinnande inferno med stora skadekostnader och driftstopp som följd. Det krävs kunskap för att kunna agera rätt. Genom att vända dig till Brandskyddsföreningen gör du ett aktivt och medvetet val för att öka din kunskap om att skydda dig mot brand. Ditt val stärker också vår verksamhet. Ju fler utbildningar och böcker vi levererar, desto större möjlighet och kraft har vi att påverka och argumentera för ökad brandsäkerhet. Jag vill uppmärksamma dig på möjligheterna att bli medlem i Brandskyddsföreningen och på så sätt ytterligare stödja verksamheten. Det gör att vägen till målet – ett brandsäkrare Sverige – blir kortare!

BLI MEDLEM – STÖD VÅRT ARBETE

Brandskyddsföreningen är en ideell medlemsorganisation. Som medlem i Brandskyddsföreningen är du med och skapar ett brandsäkrare Sverige. Genom ditt medlemskap blir vi starkare och har tillsammans större möjlighet att påverka i brandsäkerhetsfrågor. Ditt företag får förstås medlemsrabatt på föreningens utbildningar och förlagsprodukter och du får tidningen BrandSäkert sju gånger om året med reportage om aktuella händelser inom brand, skydd och säkerhet. Dessutom får du

• prenumeration på Brandskydds föreningen Sveriges digitala nyhetsbrev • 10 procents rabatt på Brandskydds föreningen Sveriges utbildningar, rådgivningstjänster och utvalda förlags produkter. Observera att rabatten endast gäller Brandskyddsföreningen Sveriges utbildningar, kontakta din regionala brandskyddsförening för pris uppgift på deras utbildningar • inbjudningar till olika utbildningar • brandforskningsresultat från Brandforsk • medlemskap i din regionala brand skyddsförening som är vår förlängda arm ute i landet. För företag med högst 49 anställda är årsavgiften 1 230 SEK (varav 870 SEK är en avdragsgill serviceavgift).

Anders Bergqvist, vd

För företag med 50 anställda eller fler är årsavgiften 2 970 SEK (varav 2 610 SEK är en avdragsgill serviceavgift).

5


introduktion INFORMATION

allmän information Vi skickar enligt Postens portotabell.

(ej seminarier), se medlemspris för respektive utbildning. Samtliga priser är exklusive moms.

Leverans

Avbokning

Beställda produkter levereras normalt inom 4–5 arbetsdagar.

Anmälan är bindande. Avbokar du din plats efter anmälningstidens slut debiterar vi hela avgiften samt eventuellt uppkomna kostnader för kost och logi med mera. Undantag kan göras vid till exempel sjukdom, styrkt med läkarintyg.

Litteratur och abonnemang Fraktkostnad

Betalningssätt

Faktura skickas separat. Priser

Alla priser anges exklusive moms och porto. Som medlem i Brandskyddsföreningen får du 10 procents rabatt på utvalda produkter. Momsen är 6 procent på litteratur och 25 procent på våra utbildningar. Vid köp av stora kvantiteter ger vi mängdrabatt, kontakta oss för mer information. Vi reserverar oss för eventuella fel i artikelinformationen och förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående avisering.

Inställd utbildning

Utbildning

Utbildningsgaranti

Anmälan

Vi garanterar att du efter genomgången utbildning har kunskaper som motsvarar målen. Är du inte nöjd gör vi en plan tillsammans med dig för att du ska nå den utlovade nivån.

Enklast bokar du din utbildning på webben. Vi tar också emot din anmälan per e-post eller fax (se nedan). Deltagarna bereds plats i den ordning som anmälningarna kommer in. Så fort vi får din anmälan skickas en bekräftelse till dig. Sista anmälningsdag är fyra veckor före utbildningsstart. Pris

Priserna som anges avser utbildning, utbildningsmaterial, dokumentation, lunch och kaffe. Övrig kost och logi ingår endast om detta anges i utbildningsinbjudan. Om du är medlem i Brandskyddsföreningen får du 10 procents rabatt på utbildningar

I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att senast två veckor före utbildningsstart ställa in eller senarelägga en utbildning. Detta gäller även om handledaren akut insjuknar och vi inte kan hitta lämplig ersättare. Vi svarar inte för, hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av utbildning. I övrigt tillämpas köplagen.

Force majeure

Vi ansvarar inte för de fall då utbildningsverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, brand eller annat som står utanför Brandskyddsföreningens kontroll. Vi förbehåller oss även rätten att justera våra priser och ovanstående villkor. Läs mer om våra villkor på www.brandskyddsforeningen.se.

kontakta oss

6

Kundservice

Utbildning

Svarar på frågor om våra förlagsprodukter, allmän information och försäljning.

Hjälper till med anmälan och svarar på frågor om våra utbildningar.

Telefon 08-588 475 00 E-post sbf@svbf.se Fax 08–662 35 07

Telefon 08-588 475 00 E-post utbildning@svbf.se Fax 08-662 35 07

!

BRANDINFO HÅLLER DIG UPPDATERAD

Vi bevakar allt som händer inom brandsäkerhet och ger dig alla nyheter du behöver. Det här får du som abonnent på Brandinfo • löpande bevakning av allt som händer inom området förebygga och begränsa brand • samlad information, nyheter, lag ändringar, uppdaterade regler, ny utgiven litteratur från myndigheter och andra utgivare • alltid våra egna förlagstitlar till rabat terat pris, helt färska från tryckeriet. Abonnemanget är rullande per kalenderår. Årskostnaden faktureras vid årets slut. Ett årsabonnemang på Brandinfo (cirka fyra utskick) kostar max 1 500 SEK exklusive frakt per kalenderår (urvalet av produkter under året styr priset). Abonnera på film

Brandskyddsföreningens utbildningsfilmer förmedlar brandkunskap på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Våra filmer vänder sig till dig som arbetar med brandskydd både internt och externt inom näringsliv, kommunal räddningstjänst och industribrandförsvar. Till filmerna hör ett handledarmaterial som ger information om hur du som handledare kan skapa utvecklande diskussioner. Hur skulle man på just din arbetsplats hantera en brand? Varje år utkommer två filmer som skickas till dig. Abonnemanget tecknas per år och kostnaden är 2 200 SEK per år (ordinarie pris per film är 1 500 SEK). Faktureringen delas upp så att du betalar efter varje ny filmtitel som skickas ut (1 100 SEK två gånger per år). Är du medlem får du 10 procents rabatt på abonnemanget. Kontakta Kundservice för mer information och beställning, telefon 08-588 475 00 eller e-post sbf@svbf.se.


Brandforsk Brandforsks övergripande mål är att förbättra kunskapsläget för att bland annat minska antalet dödsfall och personskador på grund av brand samt att begränsa bränder till antal och storlek. Om Brandforsk

Brandforsk är statens, försäkringsbranschens och industrins gemensamma organ för att initiera, bekosta och följa upp olika

slag av brandforskning. Huvudman för Brandforsk är Brandskyddsföreningen och verksamheten leds av en programstyrelse och bedrivs i form av projekt vid universitet och högskolor, forskningsinstitut, myndigheter och företag.

rensgrupper och projektkommittéer. Dessutom får de många personliga kontakter med experter och kollegor inom brandområdet. Andelstecknaren har en kostnadsfri plats på våra informationsdagar samt får information om aktuella projekt.

Gör forskningen möjlig –

Information och stöd

bli andelstecknare

Om du har frågor om vår verksamhet, kontakta oss gärna på telefon 08–588 474 14 eller e-posta till brandforsk@svbf.se.

Du och ditt företag kan vara med och påverka den framtida brandforskningen i Sverige. Tillsammans kan myndigheter, organisationer och företag åstadkomma resultat som alla har nytta av. Andelstecknare har möjlighet att delta i olika refe-

CFPA Genom CFPA Europe sker samarbete över gränserna. Idéer och innovationer får spridning över kontinenten och brandskyddsregler och praxis harmoniseras mellan fler och fler länder. CFPA samlar en enorm kompetens inom brandskyddsområdet och utgör en resurs som kommer miljontals européer till del. Unikt samarbete inom Europa

CFPA Europe, eller ofta förkortat CFPA E, står för ”Confederation of Fire Protection Associations Europe”. Det är en samverkansorganisation av Europas brandskyddsföreningar och bildades 1974. Det ursprungliga syftet med organisationen var att utbyta erfarenheter mellan de olika medlemsländernas brandskyddsföre­ningar. Detta har med tiden förändrats och sedan slutet av 1990-talet finns det kommissioner som utför konkret arbete som de nationella brandskyddsföreningarna kan använda i sina respektive länder. Gemensam utbildningsnivå

Utbildningskommissionen tar fram gemensamma utbildningar/kurser som respek-

tive land kan genomföra nationellt. I Sverige finns några av dessa kurser hos oss och i utbildningskatalogen är de märkta med CFPA E:s logotype. Väljer du till exempel vår brandskyddsledarutbildning erkänns den i flera europeiska länder. Kursintygen är naturligtvis skrivna på engelska.

laddas ner från hemsidan eller CFPA E:s hemsida www.cfpa-e.eu. Det unika är att man tillsammans med experter hos systerorganisationerna runt om i Europa försöker finna gemensamma ståndpunkter för hur ett bra brandskydd kan ordnas och att resultaten sedan publiceras.

Gemensamma brandskydds-

Erfarenhetsutbyte inom

rekommendationer

brandforskning

Rekommendationskommissionen tar fram gemensamma brandskyddsrekommendationer som sedan kan användas fritt av medlemsorganisationerna. Flera av dessa europeiska rekommendationer återfinns bland våra förlagsprodukter, i sin helhet eller delvis som del i en bok. Fastställda rekommendationer kan kostnadsfritt

Slutligen finns en forskningskommission där man utbyter kunskap om brandforskning. Syftet är att identifiera områden där det finns stort forskningsbehov och därefter initiera större europeiska forskningsprojekt. Läs mer på www.cfpa-e.eu.

7


ÖVERGRIPANDE BRANDSKYDD !

UTBILDNING

företagsanpassad utbildning Företagsanpassad utbildning är precis vad det låter som. Vi skräddarsyr en utbildning utifrån just era behov och förutsättningar. Vi utgår från möjligheter och risker i ert företags verksamhet. Vi kommer till er och jobbar i den miljö ni verkar i. Efter utbildningen finns vi förstås till hands om ni behöver stöd, handledning eller uppföljning. Förslag på företagsanpassade ut-

Rikstäckande organisation med

Under 2012 har vi bland annat ut-

regionala föreningar

bildat

Brandskyddsföreningens regionala föreningar finns nära dig med utbildningar och stöd när det gäller brandskyddsfrågor. Vi finns på 22 platser i landet och har ett nära samarbete med de lokala räddningstjänsterna. Hos oss hittar du erfarna instruktörer inom en rad olika brandskyddsområden.

ABB Air BP Sweden AB Ekobrottsmyndigheten Forex Mälarenergi AB Stockholms stad Tetra Pak Trioplast AB Frälsningsarmén

bildningar

• Brandfarliga varor • Brandskyddsansvarig • Byggnadstekniskt brandskydd • Gasmätning • Gasolhantering • IBK Webb • Intern brandskyddskontroll • Interaktiv brandskyddsutbildning • Ledarskap • Restvärderäddning • Systematiskt brandskyddsarbete • Utrymning

BrandSäkert – tidningen för dig i branschen Håll dig uppdaterad och prenumerera på vår tidning BrandSäkert. Det är den ledande tidningen för dig som vill hålla dig aktuell med brandskyddsarbetets tekniska, ekonomiska och politiska villkor och rör brandskydd för både enskilda, företag och organisationer. BrandSäkert kom ut första gången 2005 och efterträdde då Brandskyddsföreningens tidigare publikation Brand & Räddning. Ett av målen med tidningen är att sprida Brandskyddsföreningens budskap om ett brandsäkrare Sverige. BrandSäkert har sedan dess varit framgångsrik och uppskattad. 2008 blev tidningen belönad med Svenska Publishingpriset i kategorin verksamhetstidningar och 2012 blev den nominerad i kategorin medlemstidningar.

8

– Jag är både stolt och glad över att vår medlemstidning håller denna höga klass, eftersom det ger oss goda förutsättningar att föra ut budskap och information till våra medlemmar, säger Anders Bergqvist, vd för Brandskyddsföreningen Sverige. För endast 445 SEK inklusive moms per år får du sju fullmatade nummer av den tryckta tidningen direkt till dig. Vill du prenumerera, annonsera eller läsa utdrag ur artiklar? Gå in på www.brandsakert.se eller kontakta oss direkt på telefon 08-588 475 00.


!

UTBILDNING

INTERAKTIV UTBILDNING Behov av brandkunskaper men ont om tid? Då heter lösningen interaktiv utbildning. Ett enkelt och roligt sätt att lära sig nya saker och sätta sig in i olika ämnen.

och prova igen om det var något avsnitt eller ämne som du kände dig osäker på. Hur kan interaktiv utbildning passa dig?

Vad är interaktiv utbildning?

Interaktiv utbildning, eller e-learning som det ibland kallas, är en utbildning som genomförs via datorn. Poängen med interaktiv utbildning är att du kan ta del av din utbildning på flera olika sätt. Genom en variation av filmer, bilder, ljud, animationer, information och eget agerande blir du aktiverad och tar lättare in kunskapen. Det är också enkelt att testa din kunskap och få information snabbt då det är en naturlig del i inlärningen. Du kan alltid gå tillbaka

Interaktiv utbildning är både flexibel och kostnadseffektiv. Den går att genomföra när som helst och var som helst så länge du har tillgång till en dator. Till utbildningen går det att koppla ett kunskapstest. På en arbetsplats kan det vara ett bra sätt för till exempel en nyanställd att lära sig en viss rutin eller ett ämnesområde. Man kan också repetera utbildningen med jämna tidsintervall och därmed känna sig trygg i att personalen håller sig uppdaterad.

Exempel på interaktiva utbildningar

• Grundläggande brandskyddsutbildning • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning, HLR • Brandfarlig vara • Systematiskt brandskyddsarbete • Utrymning/utrymningsledare • Egenkontroll • Hotellbrandskydd • Brandsäkert hem Vill du veta mer?

Kontakta utbildningsenheten på telefon 08-588 475 00 eller e-posta till utbildning@svbf.se.

9


ÖVERGRIPANDE BRANDSKYDD Brandskyddsansvarig Som brandskyddsansvarig har du det övergripande ansvaret för företagets brandskydd. Det är din uppgift att säkerställa att ni har det tekniska skydd ni behöver såväl som att personalen har rätt kompetens när det gäller förebyggande riskmedvetenhet och hur man ska agera i händelse av brand. Den brandskyddsansvarige är företagets och personalens trygghet

Brandskydd är inte bara tekniska lös­ningar. Det är kombinationen av klok organisation, kunniga medarbetare och tekniska lösningar som är den stora skillnaden mellan en olycka och ingen olycka alls. Skulle olyckan ändå ske kan dessutom rätt organisation och planering vara skillnaden mellan en fortsatt funge­rande verksamhet och att försvinna från marknaden. Varför ska det finnas en brandskyddsansvarig?

För att inte drabbas av onödiga kostnader vid en olycka måste företaget ha god beredskap för att förebygga och hantera skador. Det krävs bred kunskap och en medvetenhet om hur riskexponeringen ser ut. På varje företag ska det därför finnas en person som svarar för det totala brandskyddsarbetet.

eller verksamhet ger denna utbildning en bra grund att stå på. Att upprätthålla och kontrollera det inbyggda brandskyddet i en byggnad är väsentligt under byggnadens hela livslängd. Att dessutom kunna identifiera brandrisker och vidta åtgärder mot dessa är en viktig uppgift i det totala brandskyddet. 1 utbildningsdag (se sid 11).

För dig som ska arbeta med det praktiska genomförandet av kontroll när det gäller brandskydd och brandrisker i en byggnad

10

• dig som ska bli brandskyddsledare • riskingenjörer/underwriters i försäkringsbolag • brandskyddskonsulter. 15 utbildningsdagar (se sid 17).

”CFPA Principles of Fire Safety

Brandskyddsledare del 2

at Work”

”CFPA Fire Safety Management

Grundläggande brandskyddsutbildning som efter examination ger CFPA Europecertifikatet ”Principles of Fire Safety at Work”. Utbildningen riktar sig till dig som har ett funktionsansvar för brandskyddet i mindre och medelstora företag eller dig som av andra skäl behöver en god grundutbildning som till exempel behörig ingenjör brandlarm/sprinkler eller instruktör Heta Arbeten. 5 utbildningsdagar (se sid 12).

egenkontroll

Utbildningen är lämplig för

Brandskyddskoordinator

Fyra utbildningsnivåer

För dig som ansvarar för brandskyddet i ditt företag erbjuder vi utbildning i fyra nivåer. Välj den utbildning som passar dig och din organisation bäst.

Utbildningen är tre veckor lång uppdelade på tre block. Examen utgörs av ett skriftligt prov.

Brandskyddsledare del 1

Cycle”

På den här utbildningen går vi på djupet i de organisatoriska frågorna. Utbildningen är på två veckor uppdelade på två block. Mellan blocken ska du göra ett examensarbete. Utbildningen är lämplig för

• dig som ska bli brandskyddsledare • riskingenjörer/underwriters i försäkringsbolag • konsulter med inriktning på systematiskt brandskyddsarbete.

”CFPA Fire Safety Technical Cycle”

Det här är en utbildning med både bredd och djup inom det brandtekniska området. Utbildningen är lämplig för dig som har en uttalad roll som brandskyddsledare eller av andra skäl behöver en mera omfattande brandteknisk kunskap.

10 utbildningsdagar (se sid 17). Utbildningarna CFPA Fire Safety Technical Cycle och Fire Safety Management Cycle i kombination leder till examen för Diplomerad Brandskyddsledare.


!

TJÄNST

Brandskyddsdiagnos Har du rätt brandskydd?

Det kan vara svårt att veta vilka aspekter man ska väga in när man inte har brandskydd som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Därför har vi tagit fram en tjänst som heter Brandskyddsdiagnos™, där vi hjälps åt att ta tempen på just ert brandskydd. Det är det egna behovet som ska avgöra nivån på brandskyddet. Brandskyddet är en kombination av människa, organisation och teknik. Att göra en Brandskydds­ diagnos™ passar alla organisationer och företag. Hur går Brandskydds­diagnos™ till?

En brandingenjör kommer ut till din organisation eller ditt företag och går igenom hur brandskyddet fungerar idag. Vi tittar på helheten, allt från byggnadens brandskydd till utbildning av personal och rutiner för att kunna kontrollera verksamheten i vardagen. Det ger en bra bild av nuläget. Efter genomgången som vi gör tillsammans med dig får du en opartisk nulägesanalys.

INFORMATION

!

TM

Regionala föreningar

Brandskyddsdiagnosen resulterar i en rapport som ger dig rekommendationer och förslag på åtgärder vid eventuella brister. Allt för att uppnå ett fullgott brandskydd. Efter denna fas handlar det om att välja väg och åtgärder. Då får kunden fatta beslut om vad man vill göra själv eller om man vill ta hjälp utifrån. Nästa steg vi kan hjälpa till med är en handlingsplan. En handlingsplan som talar om vad just ditt företag behöver förstärka eller åtgärda för att leva upp till lagen om skydd mot olyckor och vilka kommande steg ni behöver ta. Vi kan även hjälpa till med handledning och uppföljning av brandskyddet. Vill du veta mer?

Om du vill ha kontakt med någon av våra brandtekniker eller om du har frågor, r­ ing vår kundservice på telefon 08-588 475 00. Vill du läsa mer om produkten gör du det på www.brandskyddsforeningen.se.

Brandskyddsföreningens regionala föreningar finns nära dig med utbildningar och stöd när det gäller brandskyddsfrågor. Vi finns på 22 platser i landet och har ett nära samarbete med de lokala räddningstjänsterna. Hos oss hittar du erfarna instruktörer inom en rad olika brandskyddsområden. Företagsanpassad utbildning

Företagsanpassad utbildning är precis vad det låter som. Vi skräddarsyr en utbildning utifrån just era behov och förutsättningar. Vi utgår från möjligheter och risker i ert företags verksamhet. Vi kommer till er och jobbar i den miljö ni verkar i. Efter utbildningen finns vi förstås till hands om ni behöver stöd, handledning eller uppföljning. Medlemskap

Som medlem i Brandskyddsföreningen är du med och skapar ett brandsäkrare Sverige. Genom ditt medlemskap blir vi starkare och har tillsammans större möjlighet att påverka i brandsäkerhetsfrågor. Ditt företag får förstås medlemsrabatt på föreningens utbildningar och förlagsprodukter och ni får tidningen BrandSäkert sju gånger om året. Prenumerera på BrandSäkert

BrandSäkert är tidningen om brandskydd för dig i branschen. För endast 445 kronor per år får du sju nummer av den tryckta tidningen direkt till dig, fullmatade med information som gör ditt arbete, ditt hem och din fritid brandsäkrare. Läs mer på www.brandsakert.se eller kontakta oss direkt på telefon 08-588 475 00 eller e-posta till prenumerera@brandsakert.se.

11


ÖVERGRIPANDE BRANDSKYDD FÖRLAGSPRODUKTER

Systematiskt brandskyddsarbete

Handbok Systematiskt brandskyddsarbete utgivningsår 2008

Alla ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att du metodiskt ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och utrustning som är nödvändig för att förebygga brand. Vem gäller det?

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare i sammanhanget.

företaget. Det är dessutom ett krav från lagstiftaren. Dagens krav enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 § anger i princip att ansvaret för att vidta förebyggande åtgärder faller direkt på ägaren eller nyttjanderättshavaren av en byggnad eller anläggning.

En praktisk steg-försteg-handledning för att påbörja och underhålla ditt systematiska brandskyddsarbete. Du får verktygen så att du själv kan kontrollera brandskyddet. Alla typer av verksamheter, stora som små, har nytta av det här materialet. Arbetar du som brandskyddsansvarig är handboken det bästa hjälpmedlet. Du får underlag för nulägesinventering och upprättande av handlingsplan. Checklistor och mallar följer med i digital form. Best nr PRIS

Varför behövs det?

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gör det lättare att skydda medarbetare och lokaler från skador som kan bli följden av en brand. Det kan vara avgörande för verksamhetens fortlevnad. Det ökar säkerhetsnivån och därmed förtroendet för

!

Systematiskt brandskyddsarbete ”CFPA Fire Protection Management System”

1 250 SEK (medlem 1 125 SEK)

IBK Webb är ett webbaserat verktyg som utgår från metoden Intern brandskyddskontroll. Du får tillgång till en webbplats där du enkelt kan samla all dokumentation inom ditt systematiska brandskyddsarbete. Det kan vara ritningar, inventarier, kontroller, brandskyddspolicy, utrymningsplaner, regler, riskhantering, organisation med mera.

På den här utbildningen får du enkla verktyg som hjälper dig att sköta brandskyddet i vardagen.

Avsedd för

Mål

pris

Litet företag 5 MB

Efter utbildningen kan du dokumentera, planera och följa upp företagets brandskyddsarbete med vår metod Intern brandskyddskontroll IBK®.

3 850 SEK (medlem 3 465 SEK)

Best nr

• policy, organisation och regler för brandskydd • underlag till kontrollronder och uppföljningsrutiner • byggnads- och verksamhetsbeskrivning • utbildningsplaner • brandskyddsbeskrivning, drifts och underhållsinstruktioner.

Passar alla som ska organisera och dokumentera företagets brandskyddsarbete.

Abonnemang för minnesutrymme

(betalas i förskott årsvis)

pris/år

310461

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK)

Tid och plats

13 februari 2013, Stockholm 14 maj 2013, Stockholm 17 september 2013, Stockholm 12 november 2013, Stockholm litteratur som ingår

Handbok Systematiskt brandskyddsarbete

MedeLstort företag 15 MB Best nr pris/år

310561

2 700 SEK (medlem 2 430 SEK)

Tillägg 10 MB Best nr pris

310661

1 200 SEK (medlem 1 080 SEK)

startavgift Best nr pris

12

310110

IBK Webb

UTBILDNING

Ämnesområden

!

310360

1 750 SEK (medlem 1 575 SEK)


!

UTBILDNING

FÖRLAGSPRODUKTER

egenkontroll Lär dig se det som ännu inte har hänt. Då kan du skapa större trygghet på din arbetsplats. Vår utbildning ger dig metoderna för att kontrollera brandskyddet. Mål

Efter utbildningen ska du kunna hitta brandrisker och veta hur du hanterar dem. Du ska också kunna genomföra kontroller för ett säkert brandskydd.

!

Egenkontroll av brandskyddet utgivningsår 2006

pris

3 850 SEK (medlem 3 465 SEK) tid och plats

14 februari 2013, Stockholm 15 maj 2013, Stockholm 18 september 2013, Stockholm 13 november 2013, Stockholm litteratur som ingår

Egenkontroll av brandskyddet

Boken Egenkontroll av brandskyddet innehåller lättlästa, instruktiva kapitel som tar dig med på en komplett kontrollrunda för att förhindra brand, säkra utrymningsvägar och hindra att branden sprids. Detta för att säkra att byggnaden inte ska rasa ihop vid brand och att släckningen ska fungera när den måste fungera.

Ämnesområden

Här får du goda råd och idéer till kontrollsystem för alla tänkbara byggnader och lokaler, till exempel hotell och pensionat, skolor, vård- och omsorgslokaler, samlingslokaler, industrilokaler och flerbostadshus. 152 sidor.

• riskidentifiering och riskbedömning • grundläggande byggnadstekniskt brandskydd • kontrollmetoder • dokumentation och uppföljning. Avsedd för

Dig som praktiskt ska kunna kontrollera brandskydd och brandrisker på din arbetsplats. Utbildningen passar också för dig som är ansvarig för brandskyddet i mindre företag och organisationer.

Best nr pris

204500

495 SEK (medlem 446 SEK)

Interaktiv utbildning SBA

Systematiskt brand-

Vi erbjuder en interaktiv utbildning i systematiskt brandskyddsarbete. Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att skydda människorna, verksam­ heten och företaget mot brand. Du lär dig att komma igång med arbetet samt får en insikt i hur det systematiska brandskyddsarbetet fungerar.

Avsedd för

DVD

Mål

Kontakta utbildningsenheten på telefon 08-588 475 00 eller e-posta till utbildning@svbf.se.

Efter utbildningen kan du dokumentera, planera och följa upp företagets brandskyddsarbete.

Alla som ska organisera, dokumentera eller få en insikt i det systematiska brandskyddsarbetet. pris

Priset varierar beroende på antalet användare.

skyddsarbete, utgivningsår 2004

Filmen inspirerar till att komma igång med systematiskt brandskyddsarbete. I slutet av filmen får du lära dig hur du kan möta problematiken kring onödiga automatiska brandlarm. Filmen ger information om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär och vad lagen om skydd mot olyckor kan få för konsekvenser. Den redovisar också bra exempel på hur man kan gå tillväga.

Ämnesområden

• policy, organisation och regler för brandskydd • kontrollronder och uppföljningsrutiner • byggnads- och verksamhetsbeskrivning • utbildningsplanering • brandskyddsbeskrivning samt drifts- och underhållsinstruktioner.

Filmen är 12+5 minuter och riktar sig till alla yrkesgrupper.

Best nr pris

283220

1 500 SEK (medlem 1 300 SEK)

13


ÖVERGRIPANDE BRANDSKYDD FÖRLAGSPRODUKTER

!

Kontrollrundan, DVD utgivningsår 2004

Filmen kan användas som komplement när du utbildar de anställda som ska genomföra kontrollronder. I filmen följer programledaren en kontrollrond i en industri och i en butik och diskuterar vad som är väsentligt att tänka på. Filmen är 11 minuter och riktar sig till närings­livet, säkerhetschefer med flera, men framför allt till utbildningsinstruk­ törer. Lärarhandledning medföljer.

Best nr pris

283420

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK)

!

UTBILDNING

Brandskyddskoordinator ”CFPA Principles of Fire Safety at Work” Är det du som har ansvaret? Här är fem dagar för dig som behöver en bra grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag. Brandskyddsfrågor är viktiga för alla organisationer och med rätt utbildning kommer du känna dig tryggare i rollen.

14

Ämnesområden

pris

21 900 SEK (medlem 19 710 SEK)

Du får känna på brandskydd i teori och praktik och möta andra som står inför samma frågor som du. Efter examen får du ett CFPA Europe-certifikat.

• brandkunskap • lagar och ansvar • systematiskt brandskyddsarbete • byggnadstekniskt brandskydd • automatiska brandlarm och släckanordningar • riskhantering och brandorsaker • brandfarliga varor • Heta Arbeten • försäkringslära • laborationer och praktiska övningar.

Mål

Avsedd för

Du ska efter utbildning och examination ha de grundläggande brandskyddskunskaper som erfordras för att kunna organisera, planera och följa upp brandskyddsarbetet på företaget.

Alla som är ansvariga för brandskyddet eller arbetar med brandskyddsfrågor. Utbildningen är även avsedd för dig som ska bli behörig ingenjör (brandlarm eller sprinkler) eller instruktör för Heta Arbeten.

Tid och plats

28 januari–1 februari 2013, Stockholm 18–22 mars 2013, Stockholm 13–17 maj 2013, Stockholm 9–13 september 2013, Stockholm 21–25 oktober 2013, Stockholm 25–29 november 2013, Stockholm Litteratur som ingår

Deltagarpärm Brandskyddsguiden Handbrandsläckare Egenkontroll av brandskyddet Heta Arbeten arbetsbok Heta Arbeten tillstånd – block Heta Arbeten säkerhetsregler


!

FÖRLAGSPRODUKTER Heta Arbeten arbets­bok,

Brandskyddsguiden

tillståndsblock och

Det här är informationsbanken för dig som arbetar med brandskydd. Här finns allt från hur du ska strukturera brandskyddsarbetet till hur du väljer släckmedel.

säkerhetsregler

Ingår i konceptet Heta Arbeten. Se www.hetaarbeten.se för utförligare beskrivning av de olika delarna som ingår i utbildningen Brandskyddskoordinator. Vid utbildningen blir du också certifierad för att utföra brandfarliga Heta Arbeten.

Det byggnadstekniska brandskyddet har sin egen avdelning, liksom risker och skyddsåtgärder. Flera avsnitt är skrivna för att passa det systematiska brandskyddsarbetet och ett modernt förhållningssätt till brandskydd. Best nr pris

220311

1 940 SEK (medlem 1 746 SEK) Brandskyddsguiden,

Lagen om skydd

Tillsynsguiden

abonnemang

mot olyckor

Utgivningsår 2010

Brandskyddsguiden uppdateras två gånger per år. På så sätt har du alltid en aktuell källa till information.

Utgivningsår 2004

Här är den kompletta boken för dig som vill veta vilket ansvar lagen om skydd mot olyckor ställer på dig när det gäller brandskydd. Boken fungerar mycket bra som en uppslagsbok. Boken beskriver bland annat olika processer som lagen ger upphov till hos den enskilde, kommunen och staten. 383 sidor.

Best nr pris

220411

Best nr

530 SEK/år (medlem 477 SEK/år)

PRIS

203800

Best nr

690 SEK (medlem 621 SEK)

PRIS

220511

1 495 SEK (medlem 1 346 SEK)

Brandskydds­

egenkontroll av

utgivningsår 2004

kalender

brandskyddet

Utgivningsår 2013

Utgivningsår 2006

Brandskyddskalendern är en uppslagsbok för alla som är verksamma inom räddningstjänst, industribrandskydd och angränsande områden. Här hittar du namn, adresser, telefonnummer, faxnummer och e-postadresser till de som arbetar med brandskydd i Sverige. 330 sidor

Boken utgör ett bra hjälpmedel både vid utbildning och självstudier. 64 sidor.

PRIS

Tillsynsguiden svarar på frågor som till ­exempel; Hur går tillsynen till praktiskt? Hur upprättar jag en tillsynsplan? Vad finns det för möjligheter att överklaga? Vad gäller för sotning och brandskyddskontroll?

Handbrandsläckare

Du som behöver känna till lite mer om olika handbrandsläckares konstruktion, verkningssätt och användningsområde har nytta av den här boken. Bland annat kan du läsa om myndighetskrav, olika typer av släckmedel samt användnings­område och släckteknik.

Best nr

Tillsynsguiden ger dig råd och tips i olika tillsynssituationer. Du får veta hur myndigheternas tillsyn går till och vad du förväntas presentera för dem.

203900

315 SEK (medlem 284 SEK)

Best nr PRIS

206400

269 SEK (medlem 242 SEK)

Boken Egenkontroll av brandskyddet innehåller lättlästa, instruktiva kapitel som tar dig med på en komplett kontrollrunda för att förhindra brand, säkra utrymningsvägar och hindra att branden sprids. Detta för att säkra att byggnaden inte ska rasa ihop vid brand och att släckningen ska fungera när den måste fungera.

Best nr PRIS

204500

495 SEK (medlem 446 SEK)

15


ÖVERGRIPANDE BRANDSKYDD Brandskyddsledare Som Brandskyddsledare blir du företagets expert på brandskydd. Du kan se riskerna och vet vilka åtgärder som behövs för ett bra brandskydd. Brandskyddsledaren är en avgörande bricka i spelet att förhindra bränder och begränsa dem i förväg. Det finns både utbildning, tematräffar och nätverk för dig som är eller ska bli brandskyddsledare. Syftet med dessa är att ge stöd i rollen som brandskyddsledare, men själva mötet är minst lika viktigt för att lyfta aktuella frågor, ta del av varandras erfarenheter och utbyta kunskaper. Brandskyddsledarutbildningen består av fem block uppdelade i två delutbildningar. Du kan delta på enstaka block, men för att bli diplomerad Brandskyddsledare måste du genomgå hela utbildningen. Deltagare i brandskyddsledarutbildningen har förtur till utbildningsplatserna. Utbildningen sträcker sig över två terminer och är uppdelad på fem veckoblock, sammanlagt 200 utbildningstimmar. Med ett CFPA-diplom kan du styrka din kompetens i hela Europa.

!

UTBILDNING

Brandskyddsledardagarna Nätverket BRANDSKYDDSLEDARNA arrangerar varje år en sammankomst där medlemmar i nätverket BRANDSKYDDSLEDARNA kan träffas och utbyta erfarenheter och där brandskyddsfrågor av gemensamt intresse behandlas.

Avsedd för

Dig som arbetar med att förhindra bränder och begränsa konsekvenserna i företag och organisationer. Pris

Pris för 2013 ej fastställt Under Brandskyddsledardagen genomförs ett antal föreläsningar och diskussioner i aktuella ämnen. Föreläsare är både de brandskyddsledare som är medlemmar i nätverket och andra experter inom de ämnesområden som behandlas. Under dagen ges rikligt med tillfällen för erfarenhetsutbyten mellan näringslivets brandskyddsledare och brandskyddsansvariga.

16

Tid och plats

18–19 september 2013, Stockholm


INFORMATION

Nätverket BrandskyddsledarnaTM Jobbar du med brandskydd? Behöver du stöd och nya intryck i ditt arbete? Då är BRANDSKYDDSLEDARNA något för dig. BRANDSKYDDSLEDARNA är ett nätverk för personer som arbetar med brandskydd i företag och organisationer. Sammanhållande för nätverket är Brandskyddsföreningen. BRANDSKYDDSLEDARNA är ett nätverk

för personer som deltagit i Brandskyddsföreningens brandskyddsledarutbildning. Dörrarna är numera öppna även för andra intresserade. Syftet med nätverket är att skapa förutsättningar att ytterligare stärka de medverkandes brandskydd genom att medlemmarna drar nytta av varandras kunskaper och erfarenheter.

Röster om brandskyddsledar-

Vad kan Brandskyddsledarna erbjuda?

BRANDSKYDDSLEDARNA anordnar varje

år följande aktiviteter • brandskyddsledardagen – ett semina rium som tar upp aktuella frågor om brandskydd. • tematräffar med fokus på aktuella frågor i respektive bransch anordnas årligen. BRANDSKYDDSLEDARNAs aktiviteter

administreras av en arbetsgrupp med representanter från olika branscher. Kunskapsbank på nätet

Som medlem i BRANDSKYDDSLEDARNA får du en egen inloggning till en kunskapsbank på Brandskyddsföreningens hemsida där omvärlden bevakas med fokus på brandskydd. Kommunicera på LinkedIn

BRANDSKYDDSLEDARNA har också en

kommunikationsplattform på LinkedIn.

UTBILDNING

!

Tematräffar Nätverket BRANDSKYDDSLEDARNA anordnar träffar som är anpassade för de olika branscher som är representerade i nätverket, men kan också anordnas kring något dagsaktuellt ämne som är av gemensamt intresse. Träffarna har två syften, dels att ta upp aktuella frågor som är specifika för branschen och dels att ge utrymme för att knyta kontakter och utbyta erfarenheter mellan deltagarna.

!

rollen:

”Brandskyddsledaren kommer i framtiden att bli mycket viktig för ett företags överlevnad. Marknadens krav och lagstiftningens fokus på det egna ansvaret gör att denna kompetens måste finnas. Både som intern resurs och som beställare av externa resurser. Det bästa sättet att vidareutveckla sin kompetens är genom nätverkskontakter. Det ger både kunskap och bekräftelse.” ”Museer har ovärderliga föremål och samlingar som aldrig kan ersättas efter en brand, skadegörelse eller stöld. Vi har ett stort ansvar beträffande säkerhet och trygghet för våra många besökare. För att trygga detta har vi försökt skapa en bred och djup kompetens inom brand- och säkerhetsområdet med diplomerad säkerhetschef och säkerhetshandläggare samt diplomerade brandskyddsledare.” ”Det systematiska brandskyddsarbetet kommer att ställa helt andra krav på en brandskyddsledare inom landstinget framöver. Med brandskyddsledarkursen i bagaget kommer jag att få bekräftelse, vägledning och de kunskaper som kommer att behövas i mitt arbete som brandskyddsledare inom landstinget. Eventuella frågetecken rätas ut, pusselbitar faller på plats och dimman lättar.” Information

Frågor om BRANDSKYDDSLEDARNA:s branschvisa träffar besvaras av Lars Brodin på telefon 08-588 474 16. Håll utkik efter datum på www.brandskyddsforeningen.se. Du som är medlem i BRANDSKYDDSLEDARNA får också en inbjudan via e-post.

Hur man väljer att utforma den brandskyddsansvariges roll och funktion beror helt på företagets egna förutsättningar, till exempel storlek och verksamhet. Vill du veta mer? Kontakta någon av våra rådgivare på telefon 08-588 474 00 eller e-posta radgivning@svbf.se.

17


ÖVERGRIPANDE BRANDSKYDD !

UTBILDNING

Brandskyddsledare ”CFPA Fire Safety technical cycle & fire safety management cycle” Som brandskyddsledare blir du företagets expert på brandskydd. Du kan se riskerna och vet vilka åtgärder som behövs för ett bra brandskydd. Brandskyddsledarutbildningen består av fem block uppdelade i två delutbildningar. Du kan delta på enstaka block, men för att bli diplomerad brandskyddsledare måste du genomgå hela utbildningen. Deltagare som deltar i samtliga block har förtur till utbildningsplatserna. Utbildningen sträcker sig över två terminer och är uppdelad på fem veckoblock. Med ett CFPA-diplom kan du styrka din kompetens i hela Europa. pris

Pris per block: 18 800 SEK

18

(medlem 16 920 SEK) Totalpris 87 000 SEK (medlem 78 300 SEK) OBS! Det rabatterade totalpriset gäller endast vid samtidig betalning av samtliga fem block. Tid och plats

Block 1: 14–18 januari 2013, Stockholm Block 2: 18–22 mars 2013, Stockholm Block 3: 27–31 maj 2013, Stockholm Block 4: 30 september–4 oktober 2013, Stockholm Block 5: 2–6 december 2013, Stockholm Litteratur som ingår

Deltagarpärm (5 pärmar) Brandskyddsguiden Lagen om skydd mot olyckor

Handbrandsläckare Utrymningslarm Riskanalys Riskanalys 3 – Tekniska riskanalysmetoder Egenkontroll av brandskyddet BBR, Brandskydd i Boverkets byggregler Brandskyddsdokumentation Automatiskt brandlarm Sprinklerhandbok Tolkning av viktig data – farligt gods Inomhusbranden Internrevisionspärm


!

UTBILDNING

Brandskyddsledarutbildning del 1: (BLOCK 1–3) CFPA ”Fire Safety Technical Cycle” Block 1–3 har teknisk inriktning och leder fram till ett CFPA-diplom, ”Fire Safety Technical Cycle”. Det här är en utbildning med både bredd och djup inom det brandtekniska området. Utbildningen är lämplig för dig som har en uttalad roll som brandskyddsledare eller av andra skäl behöver en mera omfattande brandteknisk kunskap. Utbildningen är tre veckor uppdelade på tre block (1–3). Examination utgörs av ett skriftligt prov i block 3. Inga förkunskaper krävs, men vi rekommenderar att du skaffar dig kompetens om de specifika risker som finns i just din verksamhet, till exempel brandfarliga varor och Heta Arbeten. Har du arbetat i räddningstjänsten och har dokumenterad brandutbildning är det inte säkert att du behöver delta i alla delar av block 1. Kontakta utbildningsenheten för ytterligare information på telefon 08-588 475 00.

Ämnesområden

Avsedd för

• lagar och regler • brandkunskap • brandsläckningsteknik • byggnadstekniskt brandskydd • larm- och släckanläggningar • riskhantering med riskanalys • brandfarlig vara • Heta Arbeten.

• dig som ska ta ansvar för det tekniska brandskyddet i en verksamhet • riskingenjörer/underwriters i försäkringsbolag • brandskyddskonsulter.

Mål

Efter examen ska du kunna • ansvara för larm- och släckinstallationer • ansvara för underhåll av det byggnadstekniska brandskyddet • medverka i verksamhetens riskhanteringsarbete.

Brandskyddsledarutbildning del 2: (BLOCK 4–5) CFPA ”Fire Safety MANAGEMENT Cycle” Utbildningen har en organisatorisk inriktning och leder fram till CFPAdiplomet ”Fire Safety Management Cycle”. Här går vi på djupet i de organisatoriska frågorna. Mellan block 4 och 5 ska du göra ett examensarbete som du väljer fritt i samråd med din handledare och din arbetsgivare. Utbildningen är två veckor uppdelade på två block (4–5). För att delta på den här utbildningen förutsätts att du har förkunskaper om det tekniska brandskyddet och riskhantering.

Ämnesområden

Mål

• systematiskt brandskyddsarbete • ansvarsfrågor • försäkringar • insatsplanering • krisledning och mediahantering • utbildningsplanering • presentationsteknik • projektledning • revisionsmetodik • redovisning av examensuppgift • restvärdeskydd • MTO, människa-teknik-organisation.

Efter examen ska du kunna • organisera brandskyddsarbetet • ansvara för brandskyddsutbildning • medverka i företagets krisledning • utföra internrevision av brandskyddsarbetet. Avsedd för

• dig som ska ta ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet • riskingenjörer/underwriters i försäkringsbolag • brandskyddskonsulter med inriktning på det systematiska brandskyddsarbetet.

19


ÖVERGRIPANDE BRANDSKYDD !

FÖRLAGSPRODUKTER Vem…jag? – en film

utrymningslarm

om ansvar, DVD

utgivningsår 2003

utgivningsår 2011

Vem har ansvar för brandskyddet? Filmen tar upp begreppet ansvar ur många olika perspektiv. Filmen är tänkt att användas som underlag för diskussioner. 24 minuter.

Best nr PRIS

286720

Best nr

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK) Brandskydd i

Brandskydd i kyrkor

Boverkets bygg-

Utgivningsår 2012

Utgivningsår 2008

regler, BBR 19

204900

utgivningsår 2012

Boken är heltäckande och rör byggregler som är relevanta för räddningstjänsten, kommunen, byggherren med flera. Den behandlar föreskrifterna och de allmänna råden i Boverkets byggregler. 244 sidor.

BEST NR

485 SEK (medlem 437 SEK)

PRIS

20

PRIS

204400

995 SEK (medlem 896 SEK) Skydd mot anlagd

dokumentation

brand, fastighet

Utgivningsår 2005

utgivningsår 2009

220100

345 SEK (medlem 311 SEK)

Syftet med boken är att beskriva de enkla metoder som kan förhindra att någon anlägger en brand. Det kan vara insatser som byggare, fastighetsägare eller verksamhetsutövare själva kan göra. 115 sidor.

Best nr PRIS

Rekommendationen kan användas som grund för att tillhandahålla ökad kunskap om brandrisker och ökad medvetenhet om aktivt brandskydd i kyrkobyggnader och andra byggnader med kulturhistoriskt värde. Boken är avsedd för alla som arbetar i kyrkobyggnader; kyrkans ledning, försäkringsbolag, räddningstjänsten, konsulter med flera. 91 sidor.

Best nr

Brandskydds-

Denna handbok ger en lättöverskådlig hjälp vid upprättandet av en brandskyddsdokumentation. Upplägget passar för både stora och små byggprojekt. 64 sidor.

Best nr

345 SEK (medlem 311 SEK)

eldstäder

Boken återger även de delar av BBR som berör just detta område. 126 sidor.

PRIS

PRIS

231100

Skorstenar och

Här kan du läsa om hela det komplexa området som rör eldstäder och rökkanaler. Du får även svar på vad du ska tänka på när du eldar, reparerar eller ska köpa eller installera en eldstad eller skorsten.

Best nr

Rekommendationen för planering, installation och underhåll av anläggning för utrymningslarm. Här anges kvalitetskraven för en utrymningslarmsanläggning. 70 sidor.

202400

475 SEK (medlem 428 SEK)

PRIS

231600

375 SEK (medlem 338 SEK)

Brandskydd i vindkraftverk Utgivningsår 2012

Bränder och andra driftstörningar i vindkraftverk blir normalt mycket kostsamma. Detta som följd av att de nästan alltid är placerade mycket svårtillgängligt. Den här rekommendationen riktar sig till alla som uppför, driver och försäkrar vindkraftverk. 34 sidor.

Best nr PRIS

231750

295 SEK (medlem 266 SEK)


FÖRLAGSPRODUKTER

!

utan spaning ingen aning, DVD utgivningsår 2004

En film om riskmedvetenhet. Nästan alla olyckor har inträffat tidigare. Utredningar efter olyckor visar att det i regel är flera samverkande faktorer som leder fram till en olycka. 12 minuter.

Best nr PRIS

283820

Riskhantering brand Det finns ingen riskfri tillvaro. Är riskerna för stora kan du antingen minska sannolikheten eller begränsa konsekvenserna. Ett bra underlag är avgörande för att fatta rätt beslut och riskanalysen är ett sådant underlag. Utbildningen ger dig metoderna. I ett verklighetsförankrat exempel lär du dig riskhantering i praktiken.

Avsedd för

Efter examination får du ett CFPA Europecertifikat. Riskhantering Brand utgör ett av blocken i utbildningen Brandskyddsledare.

Förkunskaper

Mål

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK) måla fan på väggen,

!

UTBILDNING

Du ska kunna delta i företagets riskhanteringsarbete. Du ska också kunna göra enklare former av riskanalyser och ta fram beslutsunderlag.

Dig som har behov av att göra enklare riskanalyser själv eller behöver kompetens för upphandling av sådana tjänster, till exempel säkerhetschef, skyddsingenjör, brandskyddskonsult, brandbefäl inom räddningstjänsten eller riskingenjör på försäkringsbolag.

Du bör ha någon form av brandskyddsutbildning och grundläggande kunskap om riskerna i din verksamhet. Är du tveksam om du har rätt kunskaper kan du kontakta oss. pris

19 200 SEK (medlem 17 280 SEK)

dvd utgivningsår 2006

En film om beredskapsplanering. Vi vet inte vad som händer idag eller imorgon. Det bästa vi kan göra är att vara beredda på att något kan hända. En fungerande beredskapsplanering kan vara avgörande för om företaget ska överleva eller inte. 15 minuter.

BEST NR PRIS

Ämnesområden

Tid och plats

• identifiering av brandrisker • riskanalysmetoder • värdering av brandrisker • riskreducerande åtgärder.

27–31 maj 2013, Stockholm litteratur som ingår

Riskanalys

284420

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK) riskanalys utgivningsår 2003

Syftet med denna bok är att underlätta valet av rätt riskanalysmetod. De olika metoderna beskrivs översiktligt med betoning på fördelar och begränsningar. Boken riktar sig till dig som kommer i kontakt med riskanalyser i egenskap av beställare, utförare eller granskare. 100 sidor.

Best nr PRIS

203700

495 SEK (medlem 446 SEK)

21


ÖVERGRIPANDE BRANDSKYDD UTBILDNING

!

Krisledning Produktionen står still, kundregistret är förstört. Det som var din arbetsplats finns inte kvar. Att en byggnad brinner ner kanske företaget kan leva med, men ett avbrott i produktionen och ett skadat varumärke kan vara förödande. Den här situationen måste så långt som möjligt lösas i förväg genom planering. På den här utbildningen får du uppleva vad som kan hända och hur det kan kännas. Du får tips om hur krisledning kan gå till och hur övningar kan genomföras. Du ska kunna hantera krisen. Är du beredd?

Ämnesområden

Avsedd för

• faktorer som påverkar ledningsarbetet i en kris • stressreaktioner och hur du hanterar dessa • verktyg för nödlägesplanering • olyckssimulationer • massmediahantering.

Dig som är brandskyddsledare, säkerhetschef eller beslutsfattare i skydd- och säkerhetsfrågor.

5 050 SEK (medlem 4 545 SEK) Tid och plats

3 oktober 2013, Stockholm

Utbildningsdagen är en del av brandskyddsledarutbildningen. I utbildningen ingår förstudieuppgifter. Mål

Du ska efter utbildningen kunna planera för att din organisation ska klara en kris. Du får också personlig erfarenhet av att hantera en krissituation.

MTO-analys

22

pris

Det är lätt att skylla på tekniken om något går snett men det är oftast i samspel mellan människa, teknik och organisation som bristerna finns. Att förstå och ta hänsyn till detta är en viktig del i säkerhetsarbetet. I utbildningen MTO-analys får du lära dig metoder för att hitta brister i din verksamhet, innan olyckan inträffar.

• MTO-perspektivet i säkerhetsarbetet/säkerhetskultur • exempel från verkligheten • kunskap om mänskligt beteende • metodik för MTO-analys • egen MTO-analys • uppföljning av analysarbete.

Mål

Avsedd för

Du ska ha förståelse för de händelsekedjor som leder fram till en olycka. Du ska kunna använda de verktyg du får för att hitta brister i verksamheten både efter en händelse och i förebyggande syfte. Efter utbildningsdagen får du prova på praktisk MTO-analys i egen verksamhet. Några veckor senare träffas vi igen för att följa upp deltagarnas erfarenheter.

Dig som jobbar med att förhindra bränder och andra olyckor i företag och organisationer.

Ämnesområden

pris

5 700 SEK (medlem 5 130 SEK) Tid och plats

2 oktober 2013, Stockholm


UTBILDNING

!

Nyhetsseminarium – brandskydd Seminariet behandlar de viktigaste och största förändringarna och nyheterna inom brandskyddsområdet. Ämnen som behandlas är nyheter inom byggnadstekniskt brandskydd, brandfarlig vara, brandlarm, sprinkler, Heta arbeten, brandskydd på arbetsplatser samt brandskydd i hemmiljö.

Mål

Efter seminariet ska du ha fått en uppdatering av de viktigaste förändringarna inom brandskyddsområdet.

förvaltare, brandskyddsansvariga, handläggare, tillsynsförättare, brandskyddsprojektörer. pris

Avsedd för

Dig som har grundläggande kunskaper inom brandskydd men som behöver uppdatera dina kunskaper, till exempel fastighetsägare, byggherrar, projektledare,

4 000 SEK (medlem 3 600 SEK) Tid och plats

11 april 2013, Stockholm

restvärderäddning Att göra rätt sak vid rätt tillfälle och i rätt ordning. Det är det bästa sättet att spara både pengar och miljö efter en brand eller en annan olycka. Utbildningen ger dig grunderna i restvärderäddning och kunskap i hur RVR-konceptet fungerar med de administrativa rutiner som gäller för rapportering efter RVR-insats.

Avsedd för

Skadehandläggare från försäkringsbolag och captivebolag, skadereglerare, säkerhetsansvariga inom industri, försäkringsmäklare och personal inom sanerings­företag. pris

7 300 SEK (medlem 6 570 SEK) Mål

Efter utbildningen ska du kunna känna till RVR-konceptet i Sverige och ha kännedom om lagen om skydd mot olyckor samt förstå kriterierna för räddningstjänst.

Tid och plats

26–27 november, Stockholm

Du ska även ha kännedom om risker vid kloridangrepp samt känna till olika saneringsmetoder vid brand- och vattenskador. Du får också en inblick om konsekvenser i samband med en miljöolycka. Ämnesområden

• RVR-konceptet i Sverige • räddningstjänstens organisation • lagen om skydd mot olyckor – ­avslutning av räddningsinsats • korrosion vid kloridangrepp • saneringsmetoder • miljörestvärderäddning.

23


ÖVERGRIPANDE BRANDSKYDD !

FÖRLAGSPRODUKTER Brandskydd

Vägledning till

Hotell Safety

kontor

skäligt brandskydd

Utgivningsår 2012

utgivningsår 2003

i vårdanläggning

Det här är den perfekta hjälpen för dig som behöver grundläggande kunskaper i hur du arbetar med brandskyddet på din arbetsplats. Boken behandlar brandrisker och brandskyddsåtgärder samt hjälper dig att sätta mål och skapa rutiner för hur ni kan planera ert förebyggande brandskyddsarbete. 38 sidor.

203500 PRIS 250 SEK (medlem 225 SEK) Best nr

PRIS

PRIS

205850

Best nr

365 SEK (medlem 329 SEK)

PRIS

163050

3 SEK måla fan på

processindustrin

väggen, dvd

utgivningsår 1997

utgivningsår 1996

Utgivningsår 2006

163150

Boken ger en översikt över olika industrislag och tar därefter upp kringutrustning, brandstiftare och brandskydd. Den vänder sig till produktionsansvarig, inte bara inom processindustrin och värmeverk, utan också i verkstadsindustri och lagringsverksamhet. 93 sidor.

Best nr PRIS

202100

En film om beredskapsplanering. Vi vet inte vad som händer idag eller imorgon. Det bästa vi kan göra är att vara beredda på att något kan hända. En fungerande beredskapsplanering kan vara avgörande för om företaget ska överleva eller inte. 15 minuter.

Best nr

135 SEK (medlem 122 SEK)

PRIS

284420

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK)

Tio punkter

Brandpersonal

När allt gick fel, DVD

industribrand-

­Industri

Utgivningsår 2007

skydd

utgivningsår 2000

Denna publikation är avsedd som en lätttillgänglig regelbok och minneslista för de väsentligaste brandförebyggande åtgärderna inom industrin. Den riktar sig till dig som leder eller övervakar brandskyddet men även till dig som är anställd i en verksamhet där brand eller explosion kan utgöra en fara för tryggheten på arbetsplatsen. 51 sidor.

24

Best nr

Brandrisker inom

utgivningsår 1995

PRIS

Brandskyddsföreningens tolkning stödjer sig på lagstiftning, publikationer, redovisade rättsfall, författarnas erfarenheter och synpunkter från remissinstanser. 27 sidor.

brand

14 SEK

Best nr

Publikationen beskriver både tekniskt och organisatoriskt brandskydd.

Kunskap är trygghet. Folder riktad till hotellgäster. Vad man som hotellgäst ska tänka på återges på svenska, finska, engelska, tyska, spanska och franska.

Instruktion vid

Den 4-sidiga foldern beskriver vad varje anställd bör veta om de viktiga stegen Rädda–Larma–Släck.

Best nr

utgivningsår 2011

202500

65 SEK (medlem 59 SEK)

Boken är i första hand tänkt som kursdokumentation vid utbildning av industripersonal. Den belyser de flesta områden som man som verksam inom branschen bör känna till. Boken har initierats av Industrins brandskyddsforum och är ett samarbete mellan Brandskyddsföreningen, industribrandchefer och brandskyddsledare inom företag och organisationer. 112 sidor. Best nr PRIS

203200

475 SEK (medlem 428 SEK)

En film om en dödsbrand. Filmen bygger på en verklig händelse. Vi får följa några personer som bor på ett hotell som under natten börjar brinna. En tragisk händelse som slutar med att två personer omkommer. Det här är en instruktörsfilm som fungerar som ett bra underlag för diskussion under utbildningen. Vilka fel och brister fanns på hotellet och hur kunde det gå så fel? 15 minuter. Best nr PRIS

285120

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK)


hotell En brand på ett hotell medför stora risker, eftersom människor här befinner sig i en okänd miljö där säkerheten är beroende av hur verksamhetens ledning har organiserat brandskyddet. Egenkontroll är en av hörnstenarna för att skapa ett fungerande brandskydd i den här typen av anläggningar. Tillsammans med Visita (f.d. SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare) har vi tagit fram certifieringen Brandskyddat hotell. Certifieringen förbättrar inte bara brandskyddet i anläggningen, utan sänder också positiva signaler om trygghet till gästerna. Dessutom lägger den grunden för ett effektivt samarbete med räddningstjänsten. Det yttersta ansvaret för brandskyddet i en hotellanläggning delas av vd och ägaren av verksamheten. Som vid allt brandskyddsarbete i offentliga anläggningar är det dock en god idé att fördela ansvaret även till andra personer i verksamheten. Och kunskapen om brandskyddet är givetvis något som alla medarbetare ska känna till.

Aktivt brandskyddsarbete

Att kunna hantera riskerna och ha ett bra förebyggande brandskyddsarbete behöver inte vara krångligt. Brandskyddsföreningen och Visita har tagit fram ett paket med brandskyddsstöd till hotellen. Under perioden som hotellet har utmärkelsen Aktivt brandskyddsarbete får hotellet en skylt med märkningen. Hotellet har rätt att använda sig av märkningen ”Aktivt brandskyddsarbete” på sin hemsida och vid marknadsföring. Hotellet får även hjälp och stöd från experter med bland annat brandskyddsdiagnos, åtgärdslistor med uppföljning, rådgivning med mera. Grunden för Aktivt brandskyddsarbete bygger på normen där man kan hitta kraven som ställs på hotell enligt lag. Aktivt brandskyddsarbete visar att hotellet arbetar för att uppnå kraven i normen.

Certifiering Brandskyddat hotell

Certifikatet Brandskyddat hotell visar att hotellet uppnår kriterierna i lagen om skydd mot olyckor samt de allmänna råden om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar. Certifieringen grundar sig på normen för certifiering. Under brandskyddsdiagnosen kontrolleras alla delar av hotellet. Läs mer om certifierings-processen och Brandskyddat hotell på www.brandskyddathotell. se.

!

UTBILDNING

Brandskyddsansvarig hotell ”CFPA Introduction to the Management of Hotel Fire Safety” Två gånger i veckan rycker räddningstjänsten ut till hotell eller pensionat i Sverige. Anledningen är ofta tekniska fel, levande ljus eller sängrökning. Du har ansvaret. Det är utgångspunkten i all lagstiftning som har med brandskydd att göra. Alla i organisationen ska ha kunskap om hotellets brandskydd både för att förhindra bränder och för att göra rätt om det börjar brinna. Ett bra brandskydd består av både tekniska och organisatoriska lösningar.

Mål

Avsedd för

Efter genomförd utbildning ska du ha fått förståelse och insikt i det du behöver veta för att verka som brandskyddsansvarig på hotell.

Dig som är hotellchef, säkerhetschef, brandskyddsansvarig eller fastighetsägare. Pris

3 850 SEK (medlem 3 465 SEK) Ämnesområden

• brandförlopp • ansvar och lagar • systematiskt brandskyddsarbete • brandrisker • utbildning • byggnadstekniskt brandskydd • utrymning.

Tid och plats

2 maj 2013, Stockholm 16 oktober 2013, Stockholm Litteratur som ingår

Deltagarpärm

Utbildningen uppfyller kraven enligt norm för Brandskyddat hotell och är framtagen i samarbete med Visita.

25


Brandfarlig och explosiv vara INFORMATION

Brandfarlig vara

Information och stöd

Brand- och explosionsrisker finns alltid i vår närhet; i varuhuset, på restaurangen, på bensinmacken och inom industrin. Riskerna ligger i att i alla dessa miljöer finns brandfarliga varor.

Har du frågor kring brandfarlig och explosiv vara? På Brandskyddsföreningens hemsida hittar du information kring regler och hantering. Du kan också kontakta föreningen direkt för att få svar från en expert inom området.

Det handlar om vardagsvaror såsom tändvätska, målarfärg, spolarvätska eller gasol. Brandfarliga varor finns också i laboratorier, verkstäder och andra miljöer där människor använder dem i sina jobb. Då kan det vara fråga om acetylen, vätgas eller bensin. Den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor ska ha tillstånd.

Utbildningsmatris

Ämnesområdet brandfarliga varor är stort. Brandskyddsföreningen erbjuder sex olika utbildningar som du själv kombinerar så att de passar de behov du har i ditt jobb. Varje utbildning kan läsas separat, men för en heltäckande kompetens i ämnet rekommenderas samtliga utbildningar. Brandfarliga varor

Vad är brandfarlig vara?

Brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor hänförs till brandfarliga varor. Risken för brand i dessa varor och i dess omgivning utgör ett allvarligt hot för skador på människor, egendom och miljö då de normalt antänds lättare. En brand med brandfarliga varor kan betyda ett snabbare brandförlopp och ett mer omfattande släckningsarbete. Därför finns det krav från samhället på hur brandfarliga varor ska förvaras, hanteras och transporteras. Det kan handla om enkla åtgärder som att man använder säkerhetsutrustning och förvarar dem i låsta skåp eller om avancerade rutiner för både användning och transport.

26

!

Nivå 1 Grundutbildning

Företagsanpassat

Hanterar ditt företag brandfarlig och explosiv vara? Arbetar ni under ovanliga förhållanden och har särskilda behov när det gäller utbildning? Vi kan skräddarsy en företagsanpassad utbildning för just er. Då tar vi hänsyn till just era behov och förutsättningar och utformar utbildning i samarbete med någon från företaget. Allt för att ni ska få ut så mycket som möjligt.

(1 dag) Filmabonnemang

Föreståndare (2 dagar) Arbete i explosionsfarlig miljö/ATEX (2 dagar) Klassning av explosionsfarliga områden (2 dagar) Nivå 2

Nivå 3 Explosionsskydd

(2 dagar)

CFPA

Flera av våra utbildningar kring brandfarliga varor är framtagna av Training Commission inom CFPA. Läs mer om CFPA på sidan 5.

Med ett filmabonnemang försäkrar du dig om att inte missa några titlar. Du slipper lägga beställningar själv och får våra nya fräscha filmproduktioner skickade direkt till dig. Det är ett smidigt sätt att bygga upp en allsidig samling av dvd-filmer med brandskyddstema.


!

UTBILDNING

FÖRLAGSPRODUKTER

!

Nivå 1, Brandfarliga varor grundutbildning Grundutbildningen är en endagsutbildning som ger dig en bra inblick i brandfarliga varors egenskaper och de risker som är förknippade med hanteringen.

farliga gaser eller andra brandfarliga varor.

Mål

Tid och plats

Du ska efter utbildningen känna till olika brandfarliga varors egenskaper och veta vilka risker som är förknippade med hanteringen. Du ska också veta hur du ska agera för att undvika riskfyllda situationer.

22 januari 2013, Stockholm 12 mars 2013, Göteborg 16 april 2013, Stockholm 14 maj 2013, Malmö 11 juni 2013, Stockholm 10 september 2013, Stockholm 8 oktober 2013 Göteborg 22 oktober 2013, Stockholm 12 november 2013, Malmö 10 december 2013, Stockholm

Ämnesområden

• vanliga begrepp • ämnens egenskaper och risker • exempel på skyddsåtgärder • kortfattad orientering om lagstiftning. Avsedd för

Dig som arbetar med lösningsmedel, brand-

pris

5 200 SEK (medlem 4 680 SEK)

explosiva varor Litteratur som ingår

grundbok

Deltagarpärm Brandfarliga och explosiva varor, grundbok

Utgivningsår 2007

Nivå 2, Brandfarliga varor – Föreståndare ”CFPA Explosion” Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare. Efter examination erhåller du ett CFPA Europe-certifikat.

Brandfarliga och

Fokus i denna grundbok ligger på att redovisa de egenskaper som olika ämnen har – och som utgör en fara. Syftet är att beskriva och göra läsaren uppmärksam på riskerna i handhavandet med dessa ämnen. 36 sidor.

Avsedd för

Dig som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är omfattande, och för dig som är handläggare av tillståndsoch tillsynsärenden.

Best nr PRIS

204700

295 SEK (medlem 266 SEK)

pris Mål

10 900 SEK (medlem 9 810 SEK)

Du ska kunna verka som föreståndare och ansvara för hanteringen av brandfarliga varor.

Tid och plats

Ämnesområden

• föreståndarens ansvar • tillståndshantering • hantering av brandfarliga varor • tillsyn • riskutredning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor • riskbedömning enligt ATEX.

23–24 januari 2013, Stockholm 13–14 mars 2013, Göteborg 17–18 april 2013, Stockholm 15–16 maj 2013, Malmö 12–13 juni 2013, Stockholm 11–12 september 2013, Stockholm 9–10 oktober 2013, Göteborg 23–24 oktober 2013, Stockholm 13–14 november 2013, Malmö 11–12 december 2013, Stockholm

Brandfarliga och explosiva varor, en lagkommentar Utgivningsår 2011

I boken får du information om vad den nya lagstiftningen innebär, viktigare förändringar samt den nya gällande lagtexten med förtydligande kommentarer. Du får också hjälp att tolka lagtexten för att enklare se konsekvenserna för den egna verksamheten. 159 sidor.

Förkunskaper

Du ska ha god kännedom om brandfarliga varors risker och känna till lagstiftning och begrepp. Du får dessa kunskaper genom att gå Brandfarliga varor – grundutbildning.

Litteratur som ingår

Deltagarpärm och SEK Handbok Brandfarliga och explosiva varor, en lagkommentar

Best nr PRIS

205900

545 SEK (medlem 491 SEK)

27


Brandfarlig och explosiv vara FÖRLAGSPRODUKTER

!

Arbete i explosionsfarlig miljö Utgivningsår 2013

Boken hjälper användaren till ett säkert arbete och beskriver de lagkrav som finns. Med arbete i explosionsfarlig miljö menas här ett område där explosiv atmosfär kan förekomma, men även intilliggande områden där personal kan utsättas för fara. Boken är en uppdatering av boken från 2010. 96 sidor.

Best nr PRIS

200800

595 SEK (medlem 536 SEK) Tickande bomber, DVD Utgivningsår 2006

En film om brandfarliga varor i små behållare. Vad händer om det börjar brinna bland brandfarliga varor i ett varuhus, på en bensinstation, i en verkstad eller hemma? Hur utvecklas branden? Hur reagerar de olika produkterna? 18 minuter.

Best nr PRIS

284620

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK) Brandrisker inom processindustrin Utgivningsår 1996

Boken ger en översikt över olika industrislag och tar därefter upp kringutrustning, brandstiftare och brandskydd. Den vänder sig till produktionsansvarig, inte bara inom processindustrin och värmeverk, utan också i verkstadsindustri och lagringsverksamhet. 93 sidor.

Best nr PRIS

28

202100

135 SEK (medlem 122 SEK)

!

UTBILDNING

Nivå 2, Brandfarliga varor – Arbete i explosionsfarlig miljö/ATEX Att utföra heta arbeten där det finns brandfarliga varor innebär stora risker. En svetsloppa kan antända den brandfarliga varan och olyckan är ett faktum. Den här utbildningen är förlagd till verklig processmiljö och ger därför en rättvisande bild av problematiken med heta arbeten.

Förkunskaper

Du ska ha god kännedom om brandfarliga varors risker och känna till lagstiftning och begrepp. Du får dessa kunskaper genom att gå Brandfarliga varor – grundutbildning. pris

Mål

Du ska efter utbildningen kunna utfärda tillstånd och upprätta rutiner för arbete i explosionsfarlig miljö på anläggningar med brandfarliga varor.

10 900 SEK (medlem 9 810 SEK) Tid och plats

22–23 maj 2013, Uppsala 15–16 oktober 2013, Malmö

Ämnesområden

Litteratur som ingår

Under utbildningen studerar vi särskilda risker med tändkällor, praktiska skyddsåtgärder, administrativa rutiner, villkor för utfärdande av gasfrihetsförklaringar, tillstånd för arbete i explosionsfarlig miljö och grunderna med gasvarnare. Grupparbeten sker i realistisk miljö.

Deltagarpärm Arbete i explosionsfarlig miljö

Avsedd för

Föreståndare brandfarliga varor eller andra som utfärdar tillstånd för arbete i explosionsfarlig miljö.


!

UTBILDNING

Nivå 2, Brandfarliga varor – klassning av explosionsfarliga områden ”CFPA Classification of explosive hazardous areas” En klassningsplan visar var olika brandfarliga varor finns och även vilken riskbild som föreligger. För dig som föreståndare, driftansvarig, projektör eller konstruktör är klassningsplanen ett viktigt underlag för valet av rätt utrustning i anläggningen. Efter examination erhåller du ett CFPA Europe-certifikat. Mål

Du ska efter utbildningen kunna upprätta en klassningsplan enligt gällande lagstiftning och standard.

Avsedd för

Alla som ska kunna upprätta och granska klassningsplaner, till exempel driftansvariga i industrin, projektörer och konstruktörer av anordningar för brandfarliga varor och Föreståndare brandfarliga varor.

FÖRLAGSPRODUKTER

!

Brandfysik 2, DVD Utgivningsår 2009

Brandfysik 2 innehåller trettiofem filmklipp till undervisning. Avsnitten visar förbränning under olika eld- och brandsituationer. Avsnitten är utan tal och idén är att handledaren vid visningstillfället själv förklarar vad som sker vid de olika scenarierna.

Förkunskaper

Du ska ha god kännedom om brandfarliga varors risker och känna till lagstiftning och begrepp. Du får dessa kunskaper genom att gå Brandfarliga varor – grundutbildning.

Best nr PRIS

285720

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK) Dammexplosioner, Grundbok

Ämnesområden

pris

Lagstiftningen om brandfarliga varor utgör en stor del av utbildningen. Vi går igenom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift 2004:7 och Arbetsmiljöverkets föreskrift 2003:3, om explosionsfarlig miljö och standard SS-EN 60079-10, klassning av explosionsfarliga områden. Det ingår även många tillämpningsövningar i utbildningen.

10 900 SEK (medlem 9 810 SEK) Tid och plats

19–20 november 2013, Stockholm Litteratur som ingår

Deltagarpärm

Utgivningsår 2012

Tanken med den här boken är att väcka intresse hos dem som har eller misstänker att de har ett dammexplosionsproblem. Målet är att läsaren ska kunna göra en första grundläggande bedömning om det finns risk för dammexplosioner på sin egen anläggning. 48 sidor.

Best nr PRIS

200700

325 SEK (medlem 293 SEK) Dammexplosioner Utgivningsår 1994

Flera mer eller mindre allvarliga dammexplosioner inträffar varje år i Sverige. Den här boken tar bland annat upp egenskaper hos damm som påverkar antändlighet, medel för att förebygga och begränsa dammexplosioner och val av lämpliga medel för att förebygga och begränsa dammexplosioner. 204 sidor.

Best nr PRIS

200100

445 SEK (medlem 401 SEK)

29


Brandfarlig och explosiv vara !

UTBILDNING

Nivå 3, Explosionsskydd ”CFPA Explosions Protection Manager” Behöver du fördjupa dina kunskaper om hur du ska bedriva ditt brandskyddsarbete i förhållande till riskerna i en explosionsfarlig miljö? Då är det här utbildningen för dig. Efter examination erhåller du ett CFPA Europe-diplom, Explosion Protection Manager.

Ämnesområden

Förkunskaper

• allmänna principer för riskhantering • explosionsrisker • lagar och regler • organisatoriska och tekniska explosionsskyddsåtgärder • beredskapsplanering.

För att delta på den här utbildningen krävs att du har ett CFPA Europe-certifikat, Explosion. Läs mer om utbildningarna Föreståndare brandfarliga varor eller Dammexplosioner.

Mål

Avsedd för

6 650 SEK (medlem 5 985 SEK)

Efter genomförd utbildning har du fått en fördjupad kunskap kring hur du hanterar företagets verksamhet i förhållande till riskerna i en explosionsfarlig miljö. Allt i enlighet med EU-direktiv och lagstiftning.

Dig som är föreståndare för brandfarliga varor eller säkerhetsansvarig på företag med risker i en explosionsfarlig miljö.

Tid och plats

pris

Gasmätning – brandfarliga och explosiva gaser/ångor Behöver du lära dig mer om gasmätning? Då kommer vi till dig och lär dig hur du hanterar de instrument som ni använder för mätning av brandfarliga och explosiva gaser och ångor. Eftersom utbildningen genomförs i den miljö där du hanterar brandskyddet varje dag, kan innehållet anpassas helt efter dina behov. Mål

Utbildningen ska ge klarhet i varför du behöver mäta gaser och när och hur du ska mäta. Vi går även igenom olika begrepp och förkortningar. Ämnesområden

• brandfarliga och explosiva varor • olika typer av instrument för gasdetektering • kalibreringskontroll • mätsvårigheter.

30

Avsedd för

Alla som ska kunna utföra gasmätningar, som till exempel räddningstjänstpersonal, arbetsledare, skyddsansvariga, driftpersonal och föreståndare för brandfarliga varor. tid, plats och pris

Den här utbildningen genomför vi efter behov. Kontakta oss för ytterligare information och offert på telefon 08-588 475 00 eller utbildning@svbf.se.

26 september 2013, Stockholm (teori, introduktion till projektuppgift) 14 november 2013, Stockholm (redovisning av projektuppgift och skriftligt prov)


!

UTBILDNING

Brandfarlig vara – föreståndare mindre omfattning Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Det finns större och mindre omfattning. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär. Mål

Efter avslutad utbildning ska deltagaren erhållit kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt.

Ämnesområden

Avsedd för

• brandteori och brandförlopp • brandfarliga varors egenskaper • lagen och förordningen om brandfarliga varor • Sprängämnesinspektionens föreskrifter • arbetsmiljölagen och Arbetsmiljö verkets föreskrifter • tillstånd- och hanteringsregler för brandfarliga varor • tillsyn och kontrollrutiner • ansvarsfrågor vid Heta Arbeten • brandsläckningsutrustning • praktisk brandövning • beredskap vid olyckor.

Dig som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning. För dig som behöver en högre utbildning, läs mer om Brandfarliga varor – grundutbildning eller Brandfarliga varor – föreståndare. Tid, plats och pris

9 april 2013, Stockholm 17 oktober 2013, Stockholm Utbildningen genomförs i hela landet av Brandskyddsföreningen i ditt län. För mer information, gå in på www.brandskyddsforeningen.se/ utbildning.

Gasolhantering mindre omfattning Gasol är en både brandfarlig och explosiv gas som hanteras inom många olika områden. För att minimera riskerna är det viktigt att den som hanterar gasol har tillräckliga kunskaper.

Mål

Avsedd för

Efter utbildningen ska du känna till gasolens egenskaper och risker. Du vet hur de ska förvaras och du är bekant med lagstiftningen.

Dig som arbetar på restauranger, skolor, bensinstationer och mindre industrier eller andra företag som hanterar gasol i mindre omfattning.

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om egenskaperna och riskerna med gasol och vilka regler som gäller för en säker hantering.

Ämnesområden

tid, plats och pris

• vanliga begrepp • gasolens egenskaper och risker • föreståndare • hantering • lagstiftning och tillstånd.

Den här utbildningen genomför vi efter behov. Kontakta oss för ytterligare information och offert på telefon 08-588 475 00 eller utbildning@svbf.se.

31


Brandfarlig och explosiv vara !

UTBILDNING

Dammexplosioner ”CFPA Explosion” Damm exploderar minst en gång i veckan i svenska industrier. Sedan 2003 finns det krav på att alla dessa verksamheter ska ha samlad dokumentation, klassade riskzoner och skyltning för att kunna minska sina risker. På vår utbildning summerar vi internationell kunskap, krav och kloka erfarenheter. Efter examination erhåller du ett CFPA Europe-certifikat.

Avsedd för

Medlemspris

Produktions- och säkerhetsansvariga som arbetar inom fastbränsleanläggningar och industri (livsmedel, spannmål, trä, metall, plast, läkemedel och sågverk), räddningstjänstpersonal och yrkesinspektörer.

10 900 SEK (medlem 9 810 SEK) Tid och plats

23–24 april 2013, Stockholm Litteratur som ingår

Dammexplosioner

Mål

Efter utbildningen kan du bättre bedöma riskerna samt förebygga och begränsa skador. Ämnesområden

Vi visar hur en dammexplosion går till och varför det händer. Utbildningen tar upp hur du förebygger och minskar riskerna. Vi går också igenom gällande regelverk och ATEX-direktiven.

Säkerhet vid fyrverkeriförsäljning Är du som handlare medveten om vilka extra risker det innebär att sälja och inneha fyrverkerier? Känner du till reglerna? Har du lämpliga lokaler? Vet du hur och var du ska söka tillstånd? Utbildningen leder till ett frivilligt certifikat som visar att du har kompetens och är lämplig att sälja och inneha fyrverkerier. Certifikatet gäller under fem år och kan därefter förlängas, antingen genom att du går om utbildningen eller genom att du gör ett prov via vår hemsida. Utbildning och certifiering bygger på det obligatoriska systemet som Norsk Brannvernforening har tagit fram tillsammans med de norska myndigheterna. Observera att certifieringen är frivillig i Sverige, men är ett bra sätt att visa för tillstånds- och tillsynsmyndigheterna att du har kompetensen.

32

Mål

Efter utbildningen kan du hantera fyrverkerier på ett riktigt och säkert sätt. Du kan i din tur ge din personal grundkunskaper för att sälja fyrverkerier. Du får kompetens att informera dina kunder om risker och hantering samt hur de ska välja och planera sina fyrverkerier så det blir så säkert som möjligt. Ämnesområden

• risker och egenskaper med fyrverkerier • inträffade olyckor • lagstiftning • fyrverkeriers uppbyggnad och sammansättning • planering av uppskjutningar • släckning av brand. Avsedd för

Dig som är eller ska bli ansvarig föreståndare för explosiva varor i samband med försäljning av fyrverkerier.

pris

3 950 SEK (medlem 3 555 SEK) Tid och plats

19 november 2013, Stockholm


FÖRLAGSPRODUKTER

FARLIGT GODS

Farligt gods –

Farligt gods finns nästan överallt. Vi hanterar det i skolornas kemisalar, i sjukhusets operationssalar, på bensinstationer, i butiker, transportfordon och i kök. Det kan vara ämnen som generar farliga ångor, till exempel t-sprit, färg och aceton, men det är också ämnen som är farliga för människor och miljö genom att de är explosiva, brandfarliga och giftiga. Vem har ansvaret?

I alla organisationer som hanterar farligt gods ska det finnas en person som är ansvarig för godset. Ytterst ansvarig är alltid verksamhetschefen, men ansvaret kan delegeras. På en skola kan kemiläraren ha ansvaret, på ett sjukhus säkerhetschefen och i en butik kan det vara en avdelningschef. Det är viktigt att dessa personer har kunskap om hur de ska hantera ämnena om det sker en olycka. De ska också veta vilka skyldigheter som ställs på dem i arbetsmiljölagen. Gäller det mig?

De personer som tar hand om människor och miljö efter att en kemikalieolycka inträffat måste ha kunskap om olika ämnens egenskaper. Olika ämnen saneras på olika sätt, skadade människor behandlas olika beroende på vilket ämne de utsatts för och påverkan på miljön varierar också beroende på vilket ämne som läckt ut. Därför ska även sjukhuspersonal, miljöoch hälsoförvaltningar och saneringsföretag ha kunskap om olika farliga ämnen. Personer som är inblandade i räddningsarbetet kring en kemikalieolycka ska också veta hur de ska hantera olika ämnen. Både polis, ambulanssjukvårdare och räddningstjänst måste snabbt kunna agera på rätt sätt för att skydda människor, egendom och miljö. Vid hantering av farligt gods kan ett enda misstag vara förödande. Hantera farligt gods på rätt sätt

Hur vet jag vad jag ska göra när olyckan är framme? Vad behöver jag för skyddsutrustning? Är ämnet giftigt? Är det risk

!

för explosion? Och vad gör jag för att skydda människor och miljö från skador? Farligt Gods ger dig svar på frågorna om runt 1 000 av de vanligaste farliga ämnena i vår omgivning. Genom ”Farligt Gods” lär du dig hur du ska agera i förebyggande syfte, men du kan också snabbt få hjälp när det är riktigt bråttom. ”Farligt Gods” är ett lätthanterligt uppslagsverk uppdelat på fem pärmar. Varje ämne beskrivs på ett blad. De innehåller också flera kompendier och handböcker med information om hantering av farligt gods. Korten är lättöverskådliga, vilket gör att informationen snabbt kan registreras när det är riktigt bråttom. Över 900 ämnen finns beskrivna i våra Farligt gods-pärmar med information om vilken skyddsutrustning som krävs för att hantera ämnet, vad som är största risken med ämnet, miljöfaror, hälsofaror, brandfara med mera, samt nödvändig märkning.

pärmar

5 st A4-pärmar med farligt gods-kort (åtgärdskort), insatskort, register och informationsdel kompletterad med specialskrifter.

Best nr PRIS

321011

6 310 SEK (medlem 5 679 SEK) Farligt gods, abonnemang

Komplettering/uppdatering sker två gånger per år. De fem pärmarna innehåller för närvarande 913 kort.

Best nr PRIS

323001

995 SEK/utskick (medlem 896 SEK/år)

Farligt gods – webb

Nu finns även Farligt gods Webb som ger mer information och är ett bra komplement till pärmarna vid till exempel övning och utbildning. Det är också lätt att söka information och korten går att skriva ut. För dig som vill testa Farligt gods Webb finns en demoversion. Där kan du testa alla funktioner, förutom utskrifter, utan kostnad. Priset på Farligt gods Webb beror på antalet abonnenter. Kontakta vår kund­ service på 08-588 475 00 för information om pris, demoversion med mera.

33


Brandfarlig och explosiv vara !

FÖRLAGSPRODUKTER

UN-Nummer

Tolkning av miljö-

Tolkning av viktiga

Utgivningsår 2003

data i Farligt gods-

data – Farligt gods

korten

Utgivningsår 2003

Hazchem. Ingår i Farligt gods-abonnemanget, men kan även köpas separat.

Utgivningsår 1994

Kompendiet ingår i Farligt godsabonnemanget, men kan även köpas separat.

På framsidan av Farligt gods-korten finns rutan Viktiga data fylld med en rad tekniska data. Innehållet i detta häfte syftar till att underlätta användningen av Viktiga data.

Innehåller bland annat miljödata i Farligt gods-korten och miljöaspekter i samband med en kemikalieolycka.

Best nr PRIS

321750

Best nr

115 SEK (medlem 104 SEK)

PRIS

320100

Best nr

120 SEK (medlem 108 SEK)

PRIS

Akut skadeverkan

Farligt Gods

Utgivningsår 2003

Utgivningsår 2003

– insatskort

321950

Best nr

20 SEK (medlem 18 SEK)

75 SEK (medlem 68 SEK)

PRIS

321250

200 SEK (medlem 180 SEK)

Räddningskemi

Åtgärder vid

Utgivningsår 2006

kemikalieutsläpp

Detta häfte är ett komplement till insatskorten och avsedd som beslutsstöd till räddningstjänsten vid olyckor med farligt gods. Genom att lära sig farlighetsnummer, varningsetiketter samt deras innebörd ökar möjligheten att räddningsinsatsen blir säker och får önskat resultat. 34 sidor.

34

Best nr

olycka med farligt Utgivningsår 2002

PRIS

PRIS

320900

Korten som ingår i pärmabonnemanget ger en första information om åtgärder, risker, skyddsutrustning och riskområde. Korten är uppdelade efter transportklass, faronummer och farlighetsetiketter. 28 kort.

Riskområde vid gods

Best nr

95 SEK (medlem 86 SEK)

Kodnyckel Hazchem

Kompendiet syftar till att komplettera och ge en bakgrund till informationen som finns på Farligt gods-korten och ge utförlig information om symptom och första hjälpen vid olika exponeringsvägar, samt information till läkare. 14 sidor.

Best nr

PRIS

320800

320700

150 SEK (medlem 135 SEK)

Om man kan lära sig att känna igen de ämnen som behandlas i detta kompendium har man täckt in huvuddelen av alla ämnen som kan vara inblandade i en farligt gods-olycka. Kompendiet utgår ifrån grundläggande kemi där grundämnen och kemiska för­eningar beskrivs. 39 sidor. Best nr PRIS

204600

290 SEK (medlem 261 SEK)

Utgivningsår 2007

Handboken behandlar åtgärder som vidtas av räddningsstyrkan på eller intill en skadeplats efter olyckor med farligt gods. Innehållet i denna handbok utgår från publikationerna Överpumpning – en handbok i pumpning och uppsamling av kemikalier, Tätning och invallning och Gasindikering, som tidigare är utgivna av Brandskyddsföreningen. 83 sidor. Best nr PRIS

322100

345 SEK (medlem 311 SEK)


FÖRLAGSPRODUKTER

!

Brandskyddsguiden

Det här är informationsbanken för dig som arbetar med brandskydd. Här finns allt från hur du ska strukturera brandskyddsarbetet till hur du väljer släckmedel. Det byggnadstekniska brandskyddet har sin egen avdelning, liksom risker och skyddsåtgärder. Flera avsnitt är skrivna för att passa det systematiska brandskyddsarbetet och ett modernt förhållningssätt till brandskydd.

Best nr PRIS

220311

1 940 SEK (medlem 1 746 SEK)

Brandskyddsguiden, abonnemang

Brandskyddsguiden uppdateras två gånger per år. På så sätt har du alltid en aktuell källa till information.

Best nr PRIS

220411

530 SEK (medlem 477 SEK)

35


BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD Byggsektorn Genom tiderna har få fenomen förstört så många byggnader som bränder. Vartefter har vi lärt oss att bygga brandsäkrare, både när det gäller konstruktioner och materialval. Det finns också tekniska system och bestämmelser som ska hjälpa oss på vägen för att undvika brand. Det brandskyddsarbete som berör byggsektorn handlar dels om att den färdiga byggnaden ska motsvara de krav och regler som gäller för den verksamhet som ska äga rum där. Men det omfattar också brandskyddet på byggarbetsplatsen under själva byggtiden. De aktuella frågeställningarna kring brandskydd för byggsektorn gäller med andra ord byggprocessens samtliga skeden, från projektering via byggfasen fram till förvaltningsskedet. Det viktigaste regelverket som styr brandskyddet vid byggnation är Boverkets byggregler. Det yttersta ansvaret för brandskyddsfrågorna ligger hos byggherren – det vill säga beställaren. Men själva brandskyddsarbetet delegeras ofta till byggentreprenören. Det innebär att både byggherre och entreprenör bör ha grundläggande kunskaper om brandskydd. Vi har samlat förlagsprodukter och utbildningar som är relevanta för byggsektorn. De hjälper dig till exempel att klargöra ansvarsfrågan och att hitta rätt i floran av brandskyddsregler.

36


!

UTBILDNING

FÖRLAGSPRODUKTER

!

Byggnadstekniskt brandskydd – grundutbildning Under 2011 skedde stora förändringar inom regelverken för byggnadstekniskt brandskydd. Den nya plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft och innebar en modernisering av reglerna, en skärpt kontroll över byggandet samt att byggnadsverks­ lagen har utgått och infogats i PBL. Avsnittet om brandskydd i Boverkets byggregler (BBR) genomgick en omfattande revidering med bland annat infogade av ändringsreglerna i BBR. Dessutom gav Boverket ut föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga inom brandskydd.

avsedd för

Dig som vill ha och behöver grund­ läggande kunskap om byggnadstekniskt brandskydd, till exempel fastighetsägare, byggherrar, projektledare, förvaltare, brandskyddsansvariga, handläggare, tillsynsförrättare och projektörer av brandskyddsinstallationer. Pris

4 900 SEK (medlem 4 410 SEK) tid och plats

21 februari 2013, Stockholm 10 oktober 2013, Stockholm

Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR19 Utgivningsår 2012

mål

litteratur som ingår

Efter utbildningen ska du ha kunskap om hur riskhantering och brandskydd behandlas i plan- och byggprocessen, samt ha kunskap om kraven i Boverkets byggregler avseende brandskydd.

Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR19

Ämnesområden

Genomgång av hur risk- och brandskyddsfrågor behandlas i plan- och byggprocessen. Lagkrav varvas med goda exempel och potentiella fallgropar från översiktsplan till färdig byggnad. Genomgång av kapitel 5, Brandskydd, i Boverkets byggregler. Utbildningen omfattar krav enligt förenklad dimensionering. Områden som berörs är • allmänna byggnadstekniska begrepp • verksamhetsklasser, byggnadsklasser och klassbeteckningar • utrymning vid brand, skydd mot ut­veckling och spridning av brand • brandgas inom byggnader • förvaltning och underhåll av brand­ tekniska installationer • brandteori och brandförlopp • möjlighet till räddningsinsats. Regelgenomgång varvas med aktuell forskning, slutsatser från brandutred­ningar och dimensioneringsexempel. Enklare elevuppgifter förekommer.

Brandskydd i Boverkets byggregler vänder sig till dig som arbetar med brandskyddsfrågor, oavsett inom vilken verksamhet du arbetar. Boken är heltäckande och rör byggregler som är relevanta för både räddningstjänsten, kommunen, byggherren, brand­skydds­ansvariga med flera. Innehållet utgår från erfarenheter och praxis som använts under många år och benämns förenklad dimensionering. Boken innehåller även Brandskyddsföreningens rekommendationer. 244 sidor.

Best nr PRIS

204400

995 SEK (medlem 896 SEK) Brandskydds­ dokumentation Utgivningsår 2005

Den här handboken ger en enkel och lättfattlig beskrivning av hur en brandskyddsdokumentation bör se ut. I Boverkets byggregler, BBR, finns inga utförliga anvisningar om vad en brandskyddsdokumentation ska innehålla, däremot anges att en sådan ska upprättas. 64 sidor.

Best nr PRIS

220100

345 SEK (medlem 311 SEK)

37


BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD FÖRLAGSPRODUKTER

!

Brandskydd på ­byggarbetsplatser Utgivningsår 2011

Med den här rekommendationen kan byggherren se till att brandskyddet blir en naturlig del av byggprojektet. Den är avsedd för byggnads- och anläggningsarbete inklusive ombyggnadsoch renoveringsarbeten och riktar sig bland annat till byggentreprenörer, räddningstjänster, konsulter, beställare av byggentreprenader och andra som kan bidra till ökad brandsäkerhet på byggarbetsplatser. 56 sidor. Best nr PRIS

Brandskydd ­byggbodar Utgivningsår 2009

Brandskyddet är en viktig del av varje arbetsplats – även för bygg­bodar. I denna rekommendation ger vi exempel på godtagbara lösningar som tillgodoser föreskrifterna i plan- och bygglagstift­ningen. 62 sidor.

Best nr PRIS

231400

365 SEK (medlem 329 SEK) Brandskydd i byggprocessen Utgivningsår 2003

Boken beskriver hur brandskyddet kan fungera under byggprocessen utifrån gällande lagar och regler. Syftet är att öka förståelsen för ett brandskyddstänkande redan i projekteringsstadiet. Boken innehåller exempel och checklistor. 107 sidor.

Best nr PRIS

38

Brandskydd på byggarbetsplatser ”CFPA Fire Safety during Construction Work” Under byggtiden lever byggnaden farligt. Skyddssystem som inte är i drift, gott om brännbart material och många brandstiftare gör att brandsäkerheten inte är den bästa. Med bättre kunskaper och genom ett systematiskt arbetssätt kan du lära dig att minska både sannolikheten för bränder och konsekvenserna om branden uppstår. Efter examination erhåller du ett CFPA Europe-certifikat.

231550

425 SEK (medlem 383 SEK)

203600

495 SEK (medlem 446 SEK)

!

UTBILDNING

mål

Efter utbildningen ska du kunna organisera brandskyddsarbetet och ha kunskap om vilka åtgärder som är viktigast för att minska brandriskerna på en byggarbetsplats. Ämnesområden

• systematiskt brandskyddsarbete på byggarbetsplatser • grundläggande byggnadstekniskt brandskydd • riskidentifiering och riskbedömning • riskreducerande åtgärder • dokumentation och uppföljning.

avsedd för

Arbetsledare med ansvar för brandskyddet och andra personer inom byggsektorn som har behov av kunskap om brandskydd på byggarbetsplatser. pris

4 300 SEK (medlem 3 870 SEK). Den här utbildningen genomför vi efter behov. Kontakta oss för ytterligare information och offert på telefon 08-588 475 00 eller utbildning@svbf.se. litteratur som ingår

Brandskydd på byggarbetsplatser


!

UTBILDNING

FÖRLAGSPRODUKTER

I samarbete med BFAB genomför vi även följande utbildningar: BBR Brandskydd Den här utbildningen ger grundläggande kännedom om byggreglernas brandskyddsavsnitt samt inblick i ämnet byggnadstekniskt brandskydd. Tyngdpunkten ligger på avsnitten om utrymning, skydd mot brandspridning inom brandcell samt brandcellsindelning och brandtekniska klasser.

avsedd för

Arkitekter, projektörer, entreprenörer, byggnadsinspektörer, brandskyddsledare, säkerhets- och brandskyddsansvariga eller räddningsbefäl.

!

Cellplast i byggnader, DVD Utgivningsår 2012

Filmen beskriver riskerna med att använda cellplast som byggnadsmaterial. Experter ger olika infallsvinklar på vad en brand kan få för konsekvenser under byggperioden eller när fastigheten står färdig. 19 minuter.

tid och plats

18 april 2013, Stockholm 3 oktober 2013, Stockholm

Best nr PRIS

286820

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK) Liv och pengar står på spel, DVD

Brandprojektering Utbildningen består dels av självstudier och dels av en tredagars kompetensutbildning som bland annat omfattar genomgång av aktuell lagstiftning, brandskyddskrav, utrymning, brandförlopp, brandspridning, brandsläckning och brandskyddsdokumentationer.

Utgivningsår 2010

brandskydd. Om du har rätt yrkeserfarenhet och grundkompetens kan du certifiera dig som brandprojektör. avsedd för

Arkitekter och andra projektörer. tid och plats

Efter genomgången utbildning ska del­tagarna ha kunskap för att kunna genomföra förenklad dimensionering av

12–14 november 2013, Stockholm

Filmen handlar om den del av det byggnadstekniska brandskyddet som begränsar spridningen av en brand i en byggnad. Syftet med filmen är att förmedla kunskap om vad som är viktigt att tänka på för att skydda sig mot brandspridning. 13 minuter.

Best nr PRIS

286520

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK)

Nyhetsdag för brandprojektörer En kursdag om nya lagar, föreskrifter, råd med mera som berör brand och tekniskt brandskydd. Kursen uppfyller kravet på uppdatering och nyhetsinformation enligt normen för Certifierad brandprojektör.

och brandskydd och som vill möta andra brandprojektörer och diskutera gemensamma frågor. tid och plats

3 december 2013, Stockholm avsedd för

Brandprojektörer som vill få en uppdatering av sina kunskaper inom brand

Information och anmälan BFAB-utbildningar

Gunilla Ahrnfelt Tel: 08-586 386 62 E-post: gunilla.ahrnfeldt@stf.se www.bfab.se

Rörgenomföringar – Brandskydd Utgivningsår 1998

Handboken tar upp principer för typgodkända brandavskiljande konstruktioner. Förutom lösningar för rörgenomföringar redovisas också brandavskiljning i inklädnader och infästning av rör. De förslag till lösningar som redovisas i handboken är endast exempel och utesluter inte andra metoder som uppfyller kraven i Boverkets byggregler. 32 sidor. Best nr PRIS

202900

195 SEK (medlem 176 SEK)

39


BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD FÖRLAGSPRODUKTER

utrymning

!

Lås och utrymnings­ vägar Utgivningsår 2013

När utrymningslarmet går gäller det att ta sig ut. Det kan vara bråttom. Lokalerna kanske är rökfyllda, kanske har belysningen slagits ut och det är mörkt. Då kan det vara avgörande att veta vart man ska och hur man kommer dit. Det är viktigt att all personal vet hur de ska bete sig vid utrymning. Därför bör man informera personalen och genomföra utrymningsövningar med jämna mellanrum. Man bör också göra en utrymningsplan samt bestämma en återsamlingsplats

och försäkra sig om att alla känner till den. Det är väsentligt att informationen görs tillgänglig för alla i personalen. Därför ska hänsyn tas till de anställdas språkliga, fysiska och mentala förutsättningar.

I denna rekommendation finns förslag på lämpliga lösningar på utrymningsoch säkerhetssystem. Den riktar sig till fastighetsägare- och skötare, nyttjanderättshavare, räddningstjänst, försäkringsgivare, låsprojektörer, brandkonsulter, brandskyddsansvariga och arkitekter. Ersätter tidigare rekommendation från 2008 med samma titel. 52 sidor.

Best nr PRIS

232000

415 SEK (medlem 374 SEK) Panik- och nöd­ utrymningsbeslag Utgivningsår 2006

I denna rekommendation finns förslag på lämpliga funktionslösningar för panik- och nödutrymningsbeslag. Det ska vara lätt att ta sig ut vid en nödsituation, men svårt för obehöriga att ta sig in. Rekommendationen vänder sig främst till dig som är säkerhetsansvarig. Det finns tydliga exempel på dörrbeslag samt lämpliga kontrollrutiner. 60 sidor.

Best nr PRIS

231000

295 SEK (medlem 266 SEK) Träna utrymning, DVD Utgivningsår 2010

En film om utrymningsövningar. Syftet med filmen är att förmedla kunskap om vad som är viktigt att tänka på när utrymnings-övningar ska genomföras. I filmen finns ett bonusavsnitt som handlar om vad som framkommit i Haverikommissionens utredning av lägenhetsbranden i Rinkeby 2009, där sju personer omkom. 14+7 minuter. Best nr PRIS

40

286620

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK)


!

UTBILDNING

FÖRLAGSPRODUKTER

Lås och utrymningsvägar Tjuven ska inte komma in. Men du vill komma ut om det brinner. Går det att kombinera? Ägna en heldag åt balansgången mellan intrångsskydd och utrymningsmöjligheter. Upptäck lösningar som passar i din verksamhet. Utbildningen är ett samarbete mellan Brandskyddsföreningen och Svenska Stöldskyddsföreningen. mål

Du ska efter utbildningen självständigt kunna hitta lösningar på intressekonflikter mellan inbrotts- och brandskydd redan på projektstadiet. Du ska också kunna kombinera olika typer av lås- och utrymningslösningar.

pris

6 700 SEK (medlem 6 030 SEK) tid och plats

7 november 2013, Stockholm 12 mars 2013, Stockholm litteratur som ingår

Lås och utrymningsvägar Panik- och nödutrymningsbeslag

Vi tar trappan, DVD Utgivningsår 2005

En film om utrymning. När det börjar brinna är det viktigt att veta hur man snabbt kan ta sig ut. Vi tar trappan är en film som hjälper dig som utbildare att infor­ mera om problematiken kring utrymning. Efter huvudfilmen följer ett bonusinslag där Göran Schnell berättar om sitt arbete som insatschef för Räddningsverket under tsunamikatastrofen i Thailand 2004. 15+14 minuter. Best nr PRIS

284020

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK) utrymningslarm Utgivningsår 2003

Ämnesområden

• genomgång av myndighetsoch för­säkringskrav • byggnadsklasser, skyddsklasser och låsklasser • europeisk standard för utrymnings­beslag • utrymningsvägar och låsning av dessa. avsedd för

Alla som ska fatta beslut i inbrotts- och brandskyddsfrågor.

!

Rekommendationen anger vad som är en god nivå på utförandet av anläggningar som ska initiera utrymning i händelse av brand i byggnader. Den ger både vägledning vid planering av en utrymningslarmanläggning och specificerade krav på dimensionering, installation, besiktning, drift och underhåll. 70 sidor.

Best nr PRIS

231100

345 SEK (medlem 311 SEK) Vägledande markering Nödbelysning Utgivningsår 2009

Denna bok sammanfattar de krav och rekommendationer på vägledande markering, nödbelysning samt allmänbelysning som finns i olika lagstiftningar. Syftet är att ange en lämplig nivå avseende utformning och placering av skyltar och belysning för utrymning vid brand eller strömavbrott. 52 sidor.

Best nr PRIS

231200

325 SEK (medlem 293 SEK)

41


BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD Brandlarm och sprinkler En automatisk brandlarmanläggning är en anläggning som ska upptäcka en brand så tidigt att man kan ta till åtgärder för att släcka branden. För att brandlarmanläggningen ska uppnå sitt syfte krävs därför att den tekniska installationen samverkar med mänskliga resurser. Automatiska brandlarm

I Boverkets byggregler (BBR) finns krav på automatiskt brandlarm i vårdanläggningar, hotell och vissa andra verksamheter. Andra skäl att installera brandlarm kan vara villkor från försäkringsgivare eller som ett så kallat tekniskt byte i det byggnadstekniska brandskyddet. Tekniskt byte innebär att en byggherre väljer att installera brandlarm för att få göra undantag i något annat byggnadstekniskt brandskyddskrav. När man väl har gjort avsteget blir brandlarm­anläggningen en förutsättning för att funktionskraven i BBR ska uppfyllas.

42

Automatiskt brandlarm kan också installeras på eget initiativ för att skydda sin anläggning. Sprinklersystem

Sprinkler är den vanligaste typen av släcksystem. Ett automatiskt vattensprinklersystem upptäcker och släcker begynnande bränder eller håller dem under kontroll under tiden utrymning och manuell släckning sker. Den vanligaste typen av vattensprinkler har sprinklerhuvuden med en glasbulb som sprängs vid en temperaturhöjning. Bara de sprinklerhuvuden som är utsatta för branden aktiveras. Man väljer typ av sprinklerhuvuden beroende på hur tidigt man vill att de ska lösa ut.

Strålbilden kan också se olika ut beroende på vad de ska skydda. Vattenspray eller grupputlösningssystem är en variant av vattensprinklersystem. Skillnaden är att de har öppna munstycken. Vatten flödar ut ur samtliga mun­stycken inom sektionen samtidigt. Vattenspray aktiveras av någon typ av detekteringssystem. Boendesprinkler

Boendesprinkler är benämningen på system som är speciellt utvecklade för boendemiljöer. Systemet är optimerade för denna miljö, vilket medför att kostnaden kan hållas låg.


!

UTBILDNING

Seminarium Brandlarm & Sprinkler Seminariet Brandlarm & Sprinkler lockar fler och fler deltagare för varje år och har kommit att bli en självklar och uppskattad mötesplats för dig som arbetar i branschen. På seminariet tar vi upp nyheter och aktuella ämnen men tittar även på befintliga problem och eventuella frågeställningar som dykt upp under året. Vi lyfter frågor både kring tillämpning av regler och rekommendationer, som användning av systemen. Vi försöker att belysa ämnen ur olika synvinklar och fördjupa oss där det behövs.

avsedd för

Seminariet vänder sig bland annat till anläggarfirmor, brandskyddskonsulter, räddningstjänsten och andra som kommer i kontakt med automatiska brandlarm och/eller sprinklersystem i arbetet. pris

En dag: 2 250 SEK exklusive moms Båda dagarna: 3 800 SEK exklusive moms tid och plats

23–24 april 2013, Stockholm

Självklart är erfarenhetsutbyten och nätverkande en viktig del av seminariet varför vi också ser till att det finns utrymme för trevligt umgänge. För de som vill finns chansen att vara med på den gemensamma middagen. INFORMATION

Anläggningsskötare brandlarm Varje byggnad med ett automatiskt brandlarm ska enligt försäkringsbolagens regler ha minst två utsedda och utbildade anläggningsskötare. Den här utbildningen ger kunskap om anläggningens funktion, skötsel och handhavande. Med rätt användning av det automatiska brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas. mål

Utbildningen syftar till att ge anläggningsskötare till automatiska brandlarm ingående kännedom om brandlarmanläggningens funktion, skötsel och handhavande. Ämnesområden

• regler och föreskrifter • avtal • larmets uppbyggnad • detektering • larmöverföring • kontrollistor och rutiner.

avsedd för

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller person i företaget som är ansvarig för företagets automatiska brandlarmanläggning. tid, plats och pris

Utbildningen genomförs i hela landet av Brandskyddsföreningen i ditt län. För mer information, gå in på www. brandskyddsforeningen.se/utbildning.

!

regionala föreningarna

Hos de regionala brandskyddsföreningarna hittar du utbildningar nära dig. Vi jobbar i nära samarbete med räddningstjänsterna och andra lokala aktörer. Våra instruktörer är erfarna och välutbildade. Kontakta din närmaste regionala förening för att få reda på vilka utbildningar de erbjuder. Företagsanpassad utbildning

Har ni en ovanlig sprinklerlösning eller en verksamhet som inte liknar andras? Behöver ni en utbildning som utgår ifrån just ert företag? Om ni vill företagsanpassar vi en utbildning åt er. Då kommer vi till er och utgår från just era förutsättningar och skräddarsyr hela upplägget för att göra största möjliga nytta hos er.

43


BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD FÖRLAGSPRODUKTER

!

Automatiskt vatten­ sprinkler­system Utgivningsår 2010

En automatisk vattensprinkleranläggnings uppgift är att upptäcka, släcka eller hålla en brand under kontroll. Den ska också larma räddningstjänsten eller annan ansvarig personal. Detta är en grundbok som kan användas vid utbildning av anläggningsskötare. 72 sidor.

!

UTBILDNING

Anläggningsskötare sprinkler När stora värden står på spel är ett sprinklersystem det, utan jämförelse, effektivaste sättet att skydda sig mot brand. Rätt dimensionering, korrekt installation och fungerande material är lika nödvändigt här som i andra skyddssystem. För att säkerställa effektiviteten är det nödvändigt att skötsel och underhåll utförs regelbundet och på ett tillfredsställande sätt.

Utbildningen motsvarar krav för anläggningsskötare enligt tilläggskrav i SBF 120:7, bilaga c. avsedd för

Dig som är eller ska bli anläggnings­ skötare samt fastighetsansvariga, fastighetsförvaltare, räddningstjänstpersonal med flera. pris

4 250 SEK (medlem 3 825 SEK) mål Best nr PRIS

205500

Du ska efter utbildningen ha de grundläggande kunskaperna som krävs för att utföra skötsel och underhåll på sprinkleranläggning.

tid och plats

larm

Ämnesområden

Utgivningsår 2005

Litteratur som ingår

• förebyggande brandskyddsarbete • kravställare • regelverk – SBF 120:7/SS-EN 12845 • sprinklersystemets omfattning och funktion • komponenter, vattenkällor, systemtyper • dimensionering, riskklassificering • underhåll, service, provning, besiktning • vanliga fel på anläggning • anläggningsskötarens arbete.

Deltagarpärm Automatiskt vattensprinklersystem

395 SEK (medlem 356 SEK) Automatiskt brand-

Det är viktigt att en brandlarmanläggning är planerad, projekterad och installerad på ett korrekt sätt. Om brandlarm­anläggningen ska fungera bra krävs det att den kontrolleras och underhålls regel­bundet. Boken ger dig grundläggande kunskaper i ämnet och kan användas vid utbildning av anläggningsskötare. 72 sidor.

Best nr PRIS

220200

295 SEK (medlem 266 SEK) sprinklerhandboken Utgivningsår 2012

För att utforma en sprinkleranläggning korrekt behöver man förstå hur en mängd regelverk hänger samman och vad olika skrivningar har för innebörd. Den här boken är avsedd att förklara såväl grundläggande begrepp som vilka lösningar som ska tillämpas när flera regelverk behöver läsas tillsammans. 128 sidor.

Best nr PRIS

44

221100

765 SEK (medlem 689 SEK)

5 mars 2013, Uppsala 21 maj 2013, Uppsala 29 oktober 2013, Uppsala


INFORMATION

regler och normer

!

abonnera

Med ett abonnemang försäkrar du dig om att du alltid håller dig uppdaterad när det gäller normer och regler. Du får koll både på nya regler samt uppdateringar och nya versioner av redan existerande regelverk.

Olika begrepp

Normer

Syftet med att ta fram regler och liknande är att det finns ett behov av en gemensam beskrivning av utförande och egenskaper för produkter, personer, företag eller installationer, dels anges en minsta acceptabel kvalitetsnivå, dels blir utförandet jämförbart mellan till exempel två olika installationer. Anläggningar som är utförda enligt Brandskyddsföreningens regler skyddar och begränsar skador på människor, byggnader och lagervaror. De skyddar också mot skador på produktionsutrustning och bidrar på så sätt till kortare och färre produktionsstopp. I de här sammanhangen används flera olika begrepp även om det grundläggande syftet är lika. Brandskyddsföreningen använder sig av nedanstående begrepp.

Tekniska och/eller administrativa krav som är möjliga att objektivt prova och kontrollera. Ska kunna styrkas med certifikat.

Motsvarar rekommendation.

• Gassläcksystem – regelpärm

Regler

Standard

Beskrivning av lämpligt utförande av projektering, installation, service och underhåll. Kan också vara en beskrivning av hur något ska utföras.

Används för dokument som publiceras av SIS, SEK eller andra erkända standardiseringsorganisationer.

• Regler för automatisk brandlarmanläggning, SBF 110:6

Rekommendationer

Vägledning till hur föreskrifter, bestämmelser och liknande kan tolkas och hur något kan tillämpas så att dessa uppfylls. Anger ofta funktionslösningar. Guidelines

Motsvarar rekommendation. Används för de publikationer som tas fram genom CFPA. Riktlinje

e-norm

E-norm är det säkraste sättet att alltid ha tillgång till alla aktuella regelverk från Brandskyddsföreningen via en inloggning på webben. Priset på E-norm varierar beroende på vilken produkt du vill abonnera på och hur många användare ni är. E-normabonnemang vi erbjuder • alla regelverk • Brandlarm – regelpärm • Vattensprinkler – regelpärm

• Regelverk för koldioxidsläckanläggningar, SBF 115:2 • Regler för automatiskt vattensprinkler system, SBF 120:7 • Regler för fast monterad släckanläggning och övriga brandskydds anordningar på skogs- och anläggnings maskiner, SBF 127:14 (svensk och engelsk version) • Regler fast automatisk släckanläggning på buss, SBF 128:2 (svensk och engelsk version) • Regler för gassläcksystem, SBF 500:3. Medlemskap

Som medlem i Brandskyddsföreningen är du med och skapar ett brandsäkrare Sverige. Genom ditt medlemskap blir vi starkare och har tillsammans större möjlighet att påverka i brandsäkerhetsfrågor. Ditt företag får förstås medlemsrabatt på föreningens utbildningar och förlagsprodukter och ni får tidningen BrandSäkert sju gånger om året.

45


BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD !

FÖRLAGSPRODUKTER brandlarm

Brandlarm

Regler för

– regelpärm

– Regelpärm,

auto­matisk

abonnemang

brandlarm­

Den här pärmen innehåller regler, normer och förteckningar över anläggar-/besiktningsfirmor, materiel och behöriga ingenjörer. Regelverken ger en sammanfattning över vad som är lämplig kvalitetsnivå på utförandet av olika anläggningar.

Best nr PRIS

400111

Best nr

1 300 SEK (medlem 1 170 SEK)

PRIS

46

Separat regelverk för automatisk brandlarm­ anläggning inklusive bilaga A.

Best nr

1 200 SEK/år (medlem 1 080 SEK)

PRIS

401000

195 SEK (medlem 176 SEK)

vattensprinkler

Sprinklersystem

– regelpärm,

Regler och S ­ tandard

abonnemang

2011

400311

Se till att alltid ha den senaste versionen genom att abonnera på regelpärmen. Pärmen uppdateras cirka två gånger per år.

Best nr PRIS

400591

Utgivningsår 2011

Den här boken innehåller den svenska översättningen av standarden SS-EN 12845:2004 + A2:2009 Automatiska sprinklersystem – Utförande, installation och underhåll och regelverket SBF 120:7 Automatiskt vattensprinklersystem 2011. Tillsammans ger de en heltäckande sammanställning över lämpliga krav på sprinklersystem. 198 sidor. Best nr

1 200 SEK/år (medlem 1 080 SEK)

PRIS

402400

2 085 SEK (medlem 1 877 SEK)

Anvisningar för

Anvisningar för

Anvisningar för

­orienterings- och

anslutning av

besiktningsman

service­ritningar

vatten­sprinkler­

för brandskydds-

SBF 1021

anläggning

anläggningar,

Utgivningsår 2001

SBF 142:1

SBF 141:3

Utgivningsår 2007

Utgivningsår 2011

En beskrivning på 14 sidor över lämplig utformning av orienterings- respektive serviceritningar för automatiska brandlarmanläggningar. Lämplig text, storlek, förvaring, symboler med mera anges i respektive kapitel.

PRIS

SBF 110:6

– regelpärm

1 300 SEK (medlem 1 170 SEK)

Best nr

PRIS

400091

anläggning

vattensprinkler

Den här pärmen innehåller regler, normer och förteckningar över anläggar-/besiktningsfirmor, materiel och behöriga ingenjörer. Regelverken ger en sammanfattning över vad som är lämplig kvalitetsnivå på utförandet av olika anläggningar. De ger en gemensam referens vid revidering och bedömning av dina anläggningar.

Best nr

Se till att alltid ha den senaste versionen genom att abonnera på regelpärmen. Pärmen uppdateras cirka två gånger per år. Följande ingår också i pärmabonne­ manget:, SBF 110:6 Regler för automatisk brand­larmanläggning inklusive bilaga A samt Anvisningar för orienterings- och serviceritningar, SBF 1021.

402100

95 SEK (medlem 86 SEK)

Detta dokument anger lämpliga krav och villkor vid anslutning av vattensprinklersystem till allmän vattenledning. Ett vattensprinklersystem ansluts alltid till en vattenkälla.

Best nr PRIS

406201

150 SEK (medlem 135 SEK)

En ny utgåva av anvisningarna för leverans- och revisionsbesiktningar av brandskyddsanläggningar. Dokumentet är omarbetat och inkluderar besiktningar av utrymningslarm, boendesprinkler och vattendimma, förutom de tidigare områdena brandlarm, vattensprinkler och gassläcksystem. Best nr PRIS

404450

925 SEK (medlem 833 SEK)


!

FÖRLAGSPRODUKTER Regler för auto­

Regler för boende­

regler för

matiskt vatten-

sprinkler, SBF 501:1

Gas­släck­­system

sprinklersystem

Utgivningsår 2011

sbf 500:3

SBF 120:7 Utgivningsår 2011

SBF 120 är det svenska regelverket för automatiska vattensprinkleranläggningar. Det refererar till standarder och innehåller bland annat anvisningar för ESFRsprinkler, krav på hur projektering, installation och besiktning ska gå till och anvisningar för grupputlösningssystem.

Best nr PRIS

402350

Best nr

460 SEK (medlem 414 SEK)

Best nr

220 SEK (medlem 198 SEK)

300 SEK (medlem 270 SEK) Behörig ingenjör

– Regelpärm,

­boendesprinkler

abonnemang

SBF 2008:1

400211

Se till att alltid ha den senaste versionen genom att abonnera på regelpärmen. Pärmen uppdateras cirka två gånger per år. Följande ingår också i pärmabonnemanget: Regler för koldioxidsläckanläggningar, SBF 500:3 Regler för Gassläcksystem.

Best nr PRIS

400491

Utgivningsår 2011

Normen som innehåller lämpliga minimikrav på personer som arbetar med boendesprinklersystem. Avsikten är att säkerställa att dessa personer bidrar till att boendesprinklersystemen blir utförda på ett tillfredsställande sätt.

Best nr

1 000 SEK (medlem 900 SEK)

PRIS

402010

220 SEK (medlem 198 SEK)

Anläggarfirma

Regelverk för

Besiktningsfirma

boende­sprinkler,

kol­dioxid­släck­

brandskydds­

SBF 2009:1

anläggningar

anordningar

Utgivningsår 2011

SBF 115:2

SBF 1003:3

Utgivningsår 2001

Utgivningsår 2011

Normen som innehåller minimikrav på företag som arbetar med projektering, installation, driftsättning och underhåll av boendesprinklersystem.

Separat regelverk för koldioxid­släck­anläggningar.

Normen omfattar bland annat krav på kvalitetssystem, skriftliga rutiner för specifika moment, personalens kompetens, verksamhetens omfattning.

PRIS

PRIS

406400

Gassläcksystem

1 300 SEK (medlem 1 170 SEK)

Best nr

SBF 500:3 är det svenska regelverket för släckanläggningar med inertgas, till exempel Inergen och Argonite, som ofta är släcksystemet i datahallar, kontrollrum, ställverk och andra utrymmen med dyrbar och driftkänslig utrustning.

Gassläcksystem

Regelverken ger en sammanfattning över vad som är lämplig kvalitetsnivå på utförandet av olika anläggningar. De ger en gemensam referens vid revidering och bedömning av dina anläggningar.

PRIS

PRIS

402500

Utgivningsår 2008

– Regelpärm

Pärm innehållande regler, normer och förteckningar över anläggar-/besiktningsfirmor, materiel och behöriga ingenjörer.

Best nr

Boendesprinkler är ett sprinklersystem vars främsta uppgift är att rädda liv. Förutom det så skyddar de mot egendomsskador och bidrar till en bättre miljö. Regelverket, SBF 501 hänvisar till att standarden ska följas men kompletterar med krav på de personer och företag som involveras i processen och skötseln.

402210

220 SEK (medlem 198 SEK)

Best nr PRIS

401500

195 SEK (medlem 176 SEK)

Normen innehåller krav på besiktningsföretagen. En nyhet är att den är kompletterad med kompetenskrav för besiktningsområdena utrymningslarm, boendesprinkler och vattendimma.

Best nr PRIS

404350

220 SEK (medlem 198 SEK)

47


BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD !

FÖRLAGSPRODUKTER Äldre

Regler för fast

Termograför elan-

regelverk −

auto­matisk släck­

läggning, SBF 1031:1

brand­larm,

anläggning på buss,

Utgivningsår 2007

sprinkler, gas

SBF 128:2

Vi har skannat in äldre regelverk och sparat dem i pdf-format på en cd-skiva. Pdf-filerna är sökbara och presenterade med en detaljerad innehållsförteckning.

Best nr PRIS

400720

195 SEK (medlem 176 SEK) Norm

monterad släck­

Brandkonsult­

anläggning och

företag, SBF 2003:1

­övriga branskydds-

Utgivningsår 2010

skogs- och anläggningsmaskiner, SBF 127:14 Utgivningsår 2010

Regelverket föreskriver att samtliga självgående motordrivna transport- och arbetsmaskiner ska vara säkerhetsutrustade. Finns i svensk och engelsk version.

48

PRIS

402800 (sv), 402900 (eng)

Regler för fast

anordningar på

PRIS

För att minska antalet bränder i bussar ska bussar registrerade efter 2003 vara utrustade med en automatisk släckanläggning i motorrummet. Det här regelverket styr utformningen och den tekniska uppbyggnaden av ett sådant system samt krav på företag som tillhandahåller och monterar dessa. Best nr

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK)

Best nr

Utgivningsår 2010

402700 (sv), 402600 (eng)

195 SEK (medlem 176 SEK)

Normen anger krav för företag som i sin verksamhet arbetar med projektering och kontroll av brandskydd enligt med Boverkets byggregler. Normen anger minimikrav och anvisningar för certifiering och krav på certifieringsorgan.

Best nr PRIS

401450

220 SEK (medlem 198 SEK)

Termografering används för att mäta temperaturdifferenser i elektriska installationer. Om dessa blir överbelastade kan de orsaka överhettning eller kortslutning som i sin tur kan leda till brand och avbrott i produktionen. Normen innehåller även anvisningar för hur termografören ska bedöma kvaliteten på utrustningen och hur rapporterna ska utformas. Best nr PRIS

403150

180 SEK (medlem 162 SEK)


49


BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD FÖRLAGSPRODUKTER

anlagd brand

!

Skydd mot anlagd brand − Fastighet Utgivningsår 2009

Anlagda bränder är ett stort samhällsproblem som varje år kostar miljardbelopp. Det anläggs bränder i allt från papperskorgar till industrier, men skolor, fritidsanläggningar och flerbostadshus är särskilt utsatta. Ofta startar bränderna i containrar, på lastkajer, i entréer, källare, soprum och vindar. Bilar och andra fordon är också vanliga. Det finns en hel del man kan göra för att minska riskerna för anlagda bränder. Generellt handlar det om att inte ge brandanläggaren möjlighet att anlägga en brand. Det kan vara så enkelt att man ser till att hålla objudna gäster ute genom ordentliga dörrar och lås och i övrigt se till att brännbart material inte finns tillgängligt. Bra belysning runt hela byggnaden kan också minska risken för anlagda bränder.

anlagda bränder i skolor

I Sverige är cirka var fjärde brand anlagd. När det gäller skolbränder är siffran betydligt högre. Kanske så hög som åttio eller nittio procent av skolbränderna är ­anlagda och kostnaderna uppgår till över 500 miljoner kronor årligen. Många av dessa bränder anläggs av skolans elever under skoltid. Det innebär att man utsätter både sig själv och andra i skolan för stor fara.

!

UTBILDNING

konferens skolan brinner För sjätte året i rad arrangeras denna ­uppskattade konferens med ledorden ”Sedd, hörd, bekräftad” och med fokus på anlagda skolbränder. Deltagarna ­kommer från skolan och räddningstjänsten, men även från annan kommunal verksamhet samt försäkrings- och fastighetsbolag.

Syftet med boken är att beskriva de enkla metoder som kan förhindra att någon anlägger en brand. Insatser som byggare, fastighetsägare eller verksamhetsutövare själva kan göra.

pris

2 800 SEK tid och plats

10–11 oktober 2013, Stockholm

Best nr PRIS

202400

475 SEK (medlem 428 SEK)

INFORMATION

!

Upp i rök

Bränder och annan vandalisering i skolor är ett stort samhällsproblem som varje år kostar hundratals miljoner kronor. För att komma till rätta med problemet kan eleverna nu få kostnadsfri utbildning/information. Branskyddsföreningen har fått anslag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att utbilda i skolorna i syfte att förebygga anlagda bränder. Utbildningen riktar sig till ungdomar i högstadiet och behandlar konsekvenser av skolbränder samt ungdomarnas eget beteende och handlande. Utbildningen, som kallas Upp i rök, genomförs av de regionala Brandskyddsföreningarna i samarbete med räddningstjänsten. Föreningarna finns över hela Sverige. För mer information, gå in på www. brandskyddsforeningen.se/utbildning

50


!

FÖRLAGSPRODUKTER Vägledning till

Vägledning till

Skolbränder går att

skäligt brandskydd i

skäligt brandskydd i

förebygga

skolor

förskolor

Utgivningsår 2011

Utgivningsår 2012

Publikationen beskriver både tekniskt och organisatoriskt brandskydd i skolor. Brandskyddsföreningens tolkning stödjer sig på lagstiftning, andra publikationer, redovisade rättsfall, författarnas erfarenheter och synpunkter från remissinstanser. Det utesluter dock inte att det finns andra tolkningar. 28 sidor.

Best nr PRIS

206150

PRIS

PRIS

206350

Best nr

365 SEK (medlem 329 SEK)

PRIS

163650

3 SEK

Tryggare skolor

Rökspridning och

Att samtala med

­minskar risken för

­utrymning vid brand,

unga som anlagt

­anlagda bränder

DVD

bränder

Utgivningsår 2008

Utgivningsår 2009

Anlagda bränder i skolor är ett stort problem. Om vi kan se de tidiga signa­lerna kan vi undvika de stora skadorna. I den här foldern får du praktiska exempel på åtgärder som inte behöver vara varken dyra eller komplicerade. 22 sidor.

Best nr

Publikationen beskriver både tekniskt och organisatoriskt brandskydd i förskolor. Brandskyddsföreningens tolkning stödjer sig på lagstiftning, andra publikationer, redovisade rättsfall, författarnas erfarenheter och synpunkter från remissinstanser. Det utesluter dock inte att det finns andra tolkningar. 26 sidor.

Best nr

365 SEK (medlem 329 SEK)

Informationsbroschyr som beskriver problemen med anlagda bränder, vad de beror på och vad man kan göra för att förebygga dem.

205000

Filmen belyser vikten av en säker skolmiljö och bygger på en datoranimerad miljö. På ett pedagogiskt sätt beskrivs olika utrymningsvägar och och varför det är viktigt att en byggnad är brandcellsindelad. 6 minuter.

Best nr

140 SEK (medlem 126 SEK)

PRIS

286120

I foldern får du råd om hur du som arbetar inom räddningstjänsten kan genomföra samtal med personer som anlagt brand. Foldern är skriven av Stefan Hagdahl, räddningstjänsten Linköping, som har flera års erfarenhet av att samtala med barn och ungdomar som anlagt bränder.

Best nr

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK)

PRIS

163850

3 SEK

Upp i rök, DVD

Möblera brand­

På ett ögonblick,

Utgivningsår 2011

säkert, DVD

DVD

Utgivningsår 2010

Utgivningsår 2008

I den här filmen får du lära dig om konsekvenserna av en anlagd brand och träffar bland annat elever, lärare, brandmän och polis. Du lär dig mer om vad mordbrand är, vilka straff man kan få och hur det är att behöva genomföra sin undervisning i baracker därför att ens skola har brunnit ner. 15 minuter.

Filmen Möblera brand­ säkert handlar om den lösa inredningens betydelse i brandsammanhang. Avsikten är att ge tips på hur man kan höja brandsäkerheten. 17 minuter.

Varför anläggs det fler och fler anlagda bränder? Varför anlägger ungdomar bränder? Psykologen Martin Lardén, säkerhetssamordnare Gunnar Dahl och Ulf Mårtensson, arkitekten Lars Lindstaf med flera talar om varför ungdomar eldar och hur tillfällena att anlägga en brand kan minimeras.

för företag Best nr

291420  

PRIS

1 900 SEK Best nr

för skola Best nr

291320  

PRIS

790 SEK

PRIS

286420

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK)

Best nr PRIS

285520

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK)

51


heta arbeten om heta arbeten Heta Arbeten är arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder menas någon form av verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. För att få göra det måste du vara kunnig och medveten om de stora brandrisker som Heta Arbeten medför. övergripande

brandskyddsföreningens roll

Alla inblandade har ett ansvar att förhindra att brand uppstår. Om det arbetsmoment som ska utföras uppfattas som brandfarligt krävs kompetens och utbildning.

Brandskyddsföreningens verksamhet inom Heta Arbeten har ett långt förflutet. Sedan 60-talet har föreningen bedrivit ett arbete som med tiden utvecklades till en norm för Heta Arbeten 1990.

Hetarbetaren, det vill säga entreprenören, ska alltid ha ett giltigt certifikat för Heta Arbeten. Det gäller även brandvakten som ska bevaka att brand inte uppstår. Giltighetstiden för ett certifikat är fem år efter genomförd utbildning. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvarige, den som skriver på tillståndslista för Heta Arbeten (vanligtvis beställaren eller person utsedd av denna) ska ha giltigt certifikat om arbetsuppgiften att utfärda tillstånd återkommer mer än två gånger per år. Certifikat erhålls efter att man genomgått utbildning för uppgiften.

Efter att normen togs fram har skadekostnaderna för Heta Arbeten minskat till mindre än en fjärdedel. En stor majoritet av de aktiva försäkringsbolagen på den svenska marknaden hänvisar i sina försäkringsvillkor till Brandskyddsföreningens norm för Heta Arbeten. Regelgruppen och Utbildningskommittén för Heta Arbeten är de organ som styr och utvecklar konceptet. Regelgruppen består av representanter från försäkringsbolagen

och Utbildningskommittén består av representanter från försäkringsbolagen och från övriga näringslivet. Brandskyddsföreningen har en representant i varje grupp. Det finns också ett nordiskt samarbete mellan länderna vilket bidrar till samsyn och fortsatt utveckling. Brandskyddsföreningen utbildar samtliga instruktörer. Varje instruktör är sedan knuten till de arrangörer som finns inom konceptet. Arrangörerna är i sin tur ansvariga för utbildningen i Heta Arbeten för tillståndsanvariga, hetarbetesutförare och brandvakter. Godkänd kursdeltagare erhåller sedan ett certifikat utfärdat av Brandskyddföreningen.

struktur och upplägg

Regelgruppen Försäkringsbolag Utbildningskommitté Heta Arbeten Materialgruppen

Brandskyddsföreningen Sverige Nordiskt samarbete Huvudinstruktörer

Instruktörer

52

Arrangör


certifiering För att utbilda och certifiera dig i Heta Arbeten vänder du dig till någon av alla de utbildningsarrangörer som finns runt om i landet. Arrangörerna är godkända av Brandskyddsföreningen Sverige och har instruktörer med den kompetensnivå som motsvarar de krav Utbildningskommittén för Heta Arbeten ställt. Heta Arbetencertifikat utfärdade i Sverige erkänns även i de övriga nordiska länderna.

För att hitta en arrangör nära dig, besök www.hetaarbeten.se. Där hittar du namn och kontaktuppgifter till utbildare i ditt län. På Heta Arbeten-hemsidan finns mer information för dig som är beställare, utförare eller vill bli instruktör.

53


heta arbeten !

UTBILDNING

Heta Arbeten – certifiering Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik. Avsedd för

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Arrangörerna är godkända av Brandskyddsföreningen Sverige och de har instruktörer med den kompetensnivå som Utbildningskommittén för Heta Arbeten ställer krav på. För att hitta utbildning, gå in på www.hetaarbeten.se/utbildning.

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller certifikat. Ämnesområden

Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler,

behörighet

Utbildningen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år. Tid och plats

För att utbilda och certifiera dig i Heta Arbeten vänder du dig till någon av alla de arrangörer som arrangerar Heta Arbeten-utbildningar runt om i landet.

Instruktörsutbildning Heta Arbeten För att få utbilda i Heta Arbeten krävs att du kan försäkringsbolagens säkerhets­ föreskrifter och har grundläggande brandkunskaper. Vi utbildar dig till certifierad instruktör. Mål

Du ska kunna utbilda i Heta Arbeten enligt gällande norm.

förkunskaper

pris

För att få delta på instruktörsutbildning för Heta Arbeten krävs vissa förkunskaper:

8 550 SEK (medlem 7 695 SEK) Tid och plats

Utbildad till brandman/brandbefäl enligt Räddningsverkets krav för heltids- eller deltidspersonal samt minst ett års arbetslivserfarenhet inom området. Utbildningen förutsätter utöver ovanstående ett giltigt certifikat för Heta Arbeten.

Ämnesområden

• utbildningsplan och presentations­ material • organisation och norm • administration • ansvar och försäkring • pedagogik • säkerhetsregler. Avsedd för

Dig som vill utbilda i Heta Arbeten eller för dig som redan är instruktör och behöver förnya ditt instruktörscertifikat.

54

eller Ha genomgått utbildningen Brandskyddsledare (kontakta Brandskyddsföreningen) eller utbildningen Brandskyddskoordinator med godkänt resultat inom ett år från det datum instruktörsutbildningen påbörjas. Utbildningen kräver utöver ovanstående minst ett års arbetslivserfarenhet samt ett giltigt certifikat för Heta Arbeten (ingår i utbildningen Brandskyddskoordinator).

19–20 februari 2013, Stockholm 22–23 maj 2013, Stockholm 24–25 september, Stockholm 3–4 december 2013, Stockholm Litteratur som ingår

Instruktörspärm med USB Heta Arbeten arbetsbok Heta Arbeten tillstånd – block Heta Arbeten säkerhetsregler Kontrollinstruktion – gasflaskor


!

FÖRLAGSPRODUKTER Heta Arbeten

Heta Arbeten till-

Heta Arbeten

­arbetsbok

stånd – block

säkerhetsregler

Utgivningsår 2009

Utgivningsår 2009

Utgivningsår 2009

Boken ger dig nödvändiga kunskaper och färdigheter som gäller brandfarliga Heta Arbeten.

Block innehållande Säkerhetsreglerna samt Tillstånd/Kontrollista (checklistor).

Vad man måste tänka på före, under och efter det heta arbetet.

I den inledande delen finns en samman­ ställning av alla frågor i boken med svarshänvisning till avsnittet i fråga. Varje kapitel inleds med vad du förväntas kunna efter att du har gått igenom materialet i respektive kapitel. I slutet av varje avsnitt finns kontrollfrågor med plats att skriva direkt i boken. I den avslutande bilagan återges ett antal checklistor/blanketter. I boken hittar du också säkerhetsreglerna med tillhörande frågor och svar. Läroboken är en förutsättning för att du ska kunna följa den lektionsplan som har fastställts av Utbildningskommittén för Heta Arbeten. 118 sidor.

Inklusive certifikat

302600 355 SEK (medlem 320 SEK)

Folder i A6-format. Blocket används även för Tätskikt tak och balkonger.

Best nr PRIS

302700

Best nr

77 SEK (medlem 69 SEK)

PRIS

302800

8 SEK (medlem 7 SEK)

Heta Arbeten –

Kontrollinstruk-

­Paketering

tion – gasflaskor

tidigare filmer, DVD

Kontrollinstruktion för gasutrustning vid svetsning och skärning. Hålat plastkort.

Brandskyddsföreningen har tidigare gett ut flera filmer som handlar om brandfarliga Heta Arbeten på VHS. Nu har vi samlat dem på en DVD.

Best nr PRIS

exklusive certifikat

302900 335 SEK (medlem 302 SEK)

Best nr PRIS

engelsk version Inklusive certifikat

303000 355 SEK (medlem 320 SEK)

Best nr PRIS

286020

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK)

Best nr PRIS

301250

12 SEK

Best nr PRIS

Heta Arbeten och juridiken

finsk version Inklusive certifikat

303200 PRIS 355 SEK (medlem 320 SEK) Best nr

tysk version Inklusive certifikat

303100 355 SEK (medlem 320 SEK)

Best nr PRIS

polsk version Inklusive certifikat

303400 PRIS 355 SEK (medlem 320 SEK) Best nr

Utgivningsår 2010

Denna bok är utformad som ett komplement till läroboken Brandfarliga Heta Arbeten. Här behandlas frågor av juridisk karaktär där det har visat sig finnas ett behov av ytterligare information och klarlägganden. Några grundläggande försäkringsfrågor tas upp så att samspelet mellan ansvar och försäkring blir belyst. 62 sidor.

tjeckisk version Inklusive certifikat

303300 PRIS 355 SEK (medlem 320 SEK) Best nr

Best nr PRIS

303600

265 SEK (medlem 239 SEK)

55


Brandskydd på fartyg sjöfartsutbildningar Brand ombord på ett fartyg kan få förödande konsekvenser. Räddningstjänsten finns ofta långt borta och utrymmet är begränsat. Då är det viktigt att de som befinner sig ombord vet hur man ska agera för att kontrollera och släcka bränder. Varje år inträffar cirka 15 bränder ombord på svenska fartyg. Varje brand innebär en stor risk för människor, fartyg och last. Rätt utrustning för att förhindra och släcka brand kan rädda liv, men det spelar ingen roll hur bra utrustning som finns ombord om inte besättningen vet hur de ska hantera den. Brandskydd handlar inte bara om inventarier och byggnader. Nyckeln till en säker arbetsplats är kunskap, oavsett om det är på land eller till sjöss. Det handlar om att skapa en organisation där med­ arbetarna är medvetna om riskerna, både för människor och ekonomiska värden. Då blir det både tryggt och säkert ombord. Samarbete med räddningstjänsten

Utbildningarna genomförs i samarbete med personal från räddningstjänsterna i Göteborg, Helsingborg och Kalmar. Utbildningarna hålls på räddningstjänsternas övningsfält, som är godkända av

Transportstyrelsen. Under så realistiska former som möjligt får deltagarna möjlighet att träna för situationer de kan utsättas för ombord. Instruktörerna har ofta egen erfarenhet av att arbeta till sjöss och känner till de speciella förhållanden som gäller där. sjöfartsutbildningarna (stcw)

Våra tre brandskyddsutbildningar för sjöpersonal, Grundläggande utbildning i brandskydd, Fortbildningskurs i brandskydd och Advanced Fire Fighting Course, ger alla behörighetsgrundande/ behörighetsförlängande certifikat. De uppfyller såväl de nationella kraven från Transportstyrelsen, som de internationella krav som finns angivna av IMO (International Maritime Organization) i den så kallade STCW-konventionen (Standards of Training, Certification and Watchkeeping). Detta gäller både innehållet i utbildningarna, och att de genomförs av kompetenta

instruktörer med god inblick i arbetsvillkoren för ombordanställda, på av myndigheten godkända brandövningsfält. Utbildningarna är avsedda för dig som ska arbeta ombord i exempelvis styckegods-, container- och tankfartyg och olika typer av passagerarfartyg och färjor, samt för dig som har krav på specialbehörigheter för olje-, gas-, kemikalie- och torrlastning. Är du osäker vad som krävs just för dig/ för det du ska segla/mönstra som, finns utförlig information på Transportstyrelsens hemsida: www.transportstyrelsen.se/sjofart ”Behörighetsguiden”, men du är självklart även välkommen att kontakta oss.

!

UTBILDNING

Grundläggande utbildning i brandskydd Basic Fire Fighting Course I enlighet med STCW-konventionen inkluderat Manilaändringarna och TSFS 2011:116 bilaga 13

4-dagars landbaserad behörighetsgivande teori- och praktikutbildning. Brandskydd teori – allmän del om bland annat det förebyggande brandförsvaret, brandlarm, släckmetoder släckmedel, mobila och fasta anläggningar och tillhörande släcktekniker, brandventilation, kemskydd och andningsskydd.

56

Brandskydd teori – fartygsdel om inbyggt brandskydd, fasta släcksystem, transportabel släckutrustning och brandsäkerhets­ organisation.

i kök och gasolflaskor och olika fibrösa ämnen. Vatten- och skumsläcknings­ övningar. pris

Praktiska övningar i form av hantering och skötsel av andningsskydd. Rökdyk- och räddningsövningar i simulerad rökfylld fartygsmiljö. Släckövningar med olika släckmetoder och släckmedel vid olika brandtyper: gasbrand, oljebrand, brand i maskinrum, kontrollrum, hyttbrand, brand

8 411 SEK (medlem 7 570 SEK)* Tid och plats

27–30 maj 2013, Göteborg *Priser för 2013 ej fastställt (här visas 2012 års priser).


!

UTBILDNING

FÖRLAGSPRODUKTER

fortbildningskurs i brandskydd Revalidation Course I enlighet

pris

med STCW-konventionen

6 578 SEK (medlem 5 920 SEK)*

Fire Protection and Fire Drills on Board Utgivningsår 2000

En handbok som ger råd och anvisningar inom området brandskydd ombord.

inkluderat Manilaändringarna och TSFS 2011:116 bilaga 15

Tid och plats

2-dagars landbaserad Fortbildningskurs/ repetitionsutbildning av tidigare genomförd grundläggande utbildning.

14–15 januari 2013, Göteborg 4–5 februari 2013, Göteborg 11–12 februari 2013, Kalmar 4–5 mars 2013, Göteborg 11–12 mars 2013, Kalmar 21–22 mars 2013 Göteborg 25–26 mars 2013, Helsingborg 8–9 april 2013, Göteborg 15–16 april 2013, Kalmar 22–23 april 2013, Helsingborg 6–7 maj 2013, Göteborg 13–14 maj 2013, Kalmar 20–21 maj 2013, Helsingborg 3–4 juni 2013, Göteborg 17–18 juni 2013, Göteborg

Behörighetsförlängande för innehav av specialbehörighet där brandskyddsutbildning krävs. Teoriutbildningen är en kort sammanfattning av den teoretiska delen från den grundläggande utbildningen. De praktiska övningarna är i komprimerad form en repetition av övningsmomenten från den grundläggande utbildningen med släckning av olika typer av bränder och övning av rökdykning i olika fartygsmiljöer med mera.

!

Avsikten är inte att i första hand tjäna som lärobok, utan att ge dem som ansvarar för brandskyddet uppslag och idéer, kanske också vägledning vid utformningen av ett utbildningsprogram avsett för ett fartyg. 203 sidor. Best nr PRIS

221000

250 SEK

*Priser för 2013 ej fastställt (här visas 2012 års priser).

förkunskaper

Genomförd Grundläggande utbildning i brandskydd.

Utbildning i avancerad brandbekämpning Advanced Fire Fighting Course I enlighet med STCW-konventionen inkluderat Manilaändring-

ende olyckstillbud. Utbildningen varvar teoriutbildning med praktiska rök-/släckövningar och taktikspel.

arna och TSFS 2011:116 bilaga 14

4-dagars landbaserad behörighetsför­längande påbyggnadskurs till den Grund­läggande utbildningen och Fortbildningskursen, som främst vänder sig till seniorbefäl, personer som arbetar i ledande befattningar ombord, exempelvis den som enligt fartygets säkerhetsorganisation är utsedd att vara brandchef ombord och därför kommer att arbeta med att leda och organisera släckningsarbetet vid en eventuell brand. Utbildningens innehåll är upplagt för att så realistiskt som möjligt ge deltagarna träning i befälsföring ombord under pågå-

förkunskaper

Genomförd Grundläggande utbildning i brandskydd. pris

9 178 SEK (medlem 8 260 SEK)* Tid och plats

18–21 mars 2013, Helsingborg 13–16 maj 2013, Helsingborg *Priser för 2013 ej fastställt (här visas 2012 års priser)

57


Brandskydd lantbruk INFORMATION

lantbruk

Lantbrukets Brandskydds­kommitté

Bränder inom lantbruket är ett betydligt större problem än vad som är allmänt känt. Skadorna blir ofta kostsamma och innebär avbrott i verksamheten. Ett gott brandskydd kan göra stor skillnad. Som lantbrukare eller hästägare är du ansvarig för att verksamheten har ett bra brandskydd. Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK) har anvisningar och riktlinjer för hur du bygger upp ett systematiskt brandskydd. Cirka 10 procent av samhällets brandskador sker inom lantbruk och hästverksamhet. Kombinationen av brandfarlig utrustning, lättantändligt material, byggnader med många djur och ofta långt avstånd till räddningstjänsten gör att brandskyddet är en viktig del i verksamheten.

Under senare år har dessutom nya brandfarliga aktiviteter, som tidigare inte förekommit i traditionellt lantbruk, kommit in i byggnaderna. Detta samt att enkla och ofta obevakade mekaniska processer pågår i byggnader med hög brandbelastning medför särskilda risker i lantbruket. Det systematiska brandskyddsarbetet är till för att identifiera brandrisker och planera för rätt åtgärder om olyckan skulle vara framme, samt att ta fram en insatsplan för räddningstjänsten.

!

UTBILDNING

Elinstallationer i Lantbruk Utbildningen är framtagen i samarbete med Lantbrukets Brandskyddskommitté, Länsförsäkringar, EIO och ELKAB. Utbildningen leds av Länsförsäkringars elbesiktningsmän för lantbruk. Avsedd för

Utbildningen vänder sig till elinstallatörer och elektriker. Deltagarna ska ha kunskap om elinstallationsreglerna SS 436 40 00, speciellt avsnitt 705.

58

!

Inom Brandskyddsföreningens organisation finns Lantbrukets Brandskydds­ kommitté som är ett samarbetsorgan för lantbruket, myndigheter, organisationer och försäkringsbolag. Genom skade­ förebyggande arbete verkar vi för ett förbättrat brandskydd inom lantbruket och häst­näringen, så att den enskilde lantbrukaren och hästägaren tryggt kan utveckla sitt f­ öretag. Läs mer på www.lantbruketsbrandskydd.nu. Goda råd-blad

Det finns ett antal goda råd-blad som kan vara användbara för dig inom lantbruket, du laddar enkelt och gratis ner dem från vår hemsida. Vill du köpa dem tryckta och klara går det också bra. • om blinkande lysrör • om brandskydd i häststall • om elcentraler • om farliga 3-fas kontakter • om handbrandsläckare • om jordfelsbrytare.

Tid, plats, pris och anmälan

Information och stöd

Information finns på EUU:s hemsida: www.euu.se/kurser.

Har du frågor om vår verksamhet eller frågor som rör brandskydd inom om lantbruket, kontakta oss gärna på telefon 08–588 475 17 eller e-posta till lbk@svbf.se.


!

FÖRLAGSPRODUKTER LBK-pärmen,

LBK:s

LBK

rekommendatio-

rekommendatio-

Informations-

ner

ner –

cd

Alla lantbruk och hästanläggningar ska enligt lagen om skydd mot olyckor ha ett systematiskt brandskyddsarbete. LBK-pärmen innehåller LBK-rekommendationer, informationsmaterial, checklistor och exempel på insatsplaner.

Abonnemang

Abonnemang med uppdateringar och kompletterande material.

Denna cd innehåller en PowerPoint-presentation som översiktligt presenterar innehållet i LBK:s rekommendationer.

Du ansluts automatiskt till abonnemanget när du beställer pärmen. Best nr PRIS

220711

Best nr

900 SEK (medlem 810 SEK)

100 SEK (medlem 90 SEK)

PRIS

272820

100 SEK (medlem 90 SEK)

Brand-

Djurliv­räddning, DVd

förebygga

sektioneringar

Utgivningsår 1994

brand och rädda liv

i lantbruk

Utgivningsår 2002

Utgivningsår 1999

Foldern är framtagen i samarbete med Jordbruksverket, Räddningsverket och Lantbrukets Brandskyddskommitté.

PRIS

Best nr

brandskydd –

I den här informativa foldern får du en översiktlig information och tips om hur du ­skyddar dina djur och din egendom mot brand.

Best nr

PRIS

220811

163550

Filmen beskriver brandoch risksituationen och redovisar ett fullskaleförsök där enkla byggnadsåtgärder effektivt hindrar brandspridning. Filmen redovisar även larm- och släckutrustning samt vikten av utrymningsvägar. DVD överförd från VHS. 15 minuter.

Best nr

2 SEK

PRIS

281330

400 SEK (medlem 360 SEK)

Räddningstjänsten och insatspersonalen ställs inför svåra och speciella problem, när till exempel djurbeståndet på en lantgård ska utrymmas i samband med brand. Detta tillsammans med tekniska och taktiska råd för djurlivräddningsinsatser behandlas i filmen. DVD överförd från VHS. 14 minuter.

Best nr PRIS

281930

900 SEK

Handbok för ­elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet Utgivningsår 2011

Handboken gäller som försäkringsföreskrift för de flesta lantbrukare från och med 1 januari 2005. Boken är ett särtryck av Lantbrukets Brandskyddskommittés rekommendation 5. 60 sidor.

Best nr PRIS

204000

130 SEK (medlem 117 SEK)

59


elsäkerhet INFORMATION

Elrelaterade bränder Felkopplingar, skarvsladd på skarvsladd, slarvinstallationer och defekt utrustning finns i vardagen och märks kanske inte förrän någonting går snett. En alltför vanlig konsekvens är brand. Vanligaste brandorsaken

Elrelaterade bränder är en av de vanligaste brandorsakerna i Sverige. Elbränder börjar normalt sett genom överhettning orsakad av överbelastning på elnätet eller av en glappkontakt. Ström är värme och blir det för mycket ström och för dålig kontakt, ja, då uppstår brand.

Det är oftast spisen som är inblandad när det gäller bränder i bostäder. Men då är det den mänskliga faktorn som är problemet och inte strömmen. Att installera en spisvakt kan vara en lösning. Den känner av om spisplattan blir för varm och när det inte är någon rörelse i köket och stänger av spisen efter tio minuter eller en kvart.

!

Elektriska Nämnden

Elektriska Nämnden är en uppdrags­enhet inom Brandskyddsföreningen med en styrelse som har det totala ansvaret för verksamheten. Den operativa delen av Elektriska Nämndens verksamhet leds från ett kansli som ingår i Brandskydds­ föreningen. Elektriska Nämndens uppdrag är att främja elsäkerheten för personer och egendom mot skador som kan uppkomma vid normal användning av elanläggningar och elmateriel. Läs mer på www.elektriskanamnden.nu.

Förebyggande arbete

Det bästa sättet att förebygga elbränder är att ta hjälp av en elyrkesman som går igenom din elanläggning. Det kan finnas brister som behöver åtgärdas. Att installera jordfelsbrytare och överspänningsskydd ger ett bra skydd mot elbränder. Att låta diskmaskinen, tvättmaskinen eller torktumlaren arbeta när du inte är hemma är farligt.

Goda råd är inte dyra

Det finns ett antal goda råd-blad som ­relaterar till elsäkerhet. Du laddar enkelt och gratis ner dem från vår hemsida. Vill du köpa dem tryckta och klara går det också bra. • om anslutningskablar • om blinkande lysrör • om elcentraler • om farliga 3-fas kontakter • om halogenlampor • om jordfelsbrytare. Information och stöd

Har du frågor om vår verksamhet eller frågor om elsäkerhet i allmänhet, kontakta gärna oss på telefon 08–588 474 40 eller e-posta till eninfo@svbf.se

60


!

FÖRLAGSPRODUKTER Elsäkerhet i

Elsäkerhet vid rädd-

praktiken

ningsinsats

Utgivningsår 2009

Utgivningsår 2011

Boken handlar om risker i elinstallationer i olika typer av anläggningar. Erfarna besiktningsingenjörer har skrivit boken som bygger på deras praktiska erfarenheter av elsäkerhet. Elsäkerhet i praktiken används som utbildningsmaterial och handbok för Elektriska Nämndens besiktningsingenjörer och kan även läsas av dig som är elinstallatör. 347 sidor.

Best nr PRIS

295 SEK (medlem 266 SEK) Inget fel på vår el,

elektricitet

DVD

i ­lantbruk och

Utgivningsår 1981

Utgivningsår 2012

204000

I denna bok förklaras på ett så enkelt och lättförståeligt sätt som möjligt statisk elektricitet. Hur den uppkommer, vad som kan hända, när det är farligt, hur vi kan mäta statisk elektricitet och vad vi kan göra för att minska förekomsten av statisk elektricitet. 19 sidor.

Best nr

130 SEK (medlem 117 SEK)

PRIS

202000

95 SEK (medlem 86 SEK)

Riskhantering av

Termograför Elanläggning, SBF 1031:1

272920

3 000 SEK (medlem 2 700 SEK)

Flera bränder uppstår på grund av slarv och okunskap kring elinstallationer. Detta är bränder som lätt kunnat undvikas om man övervakar, besiktigar och i förekommande fall åt­gärdar fel som finns. Filmen tar upp frågor kring el och brandsäkerhet. 19 minuter.

Best nr

äldre ställverk

En programvara för riskhantering av äldre ställverk är en enkel och smidig produkt som är utarbetad för att underlätta en enhetlig bedömning för användare och de personer som utför riskhantering av äldre ställverk. Programvaran är i första hand avsedd för lågspänningsställverk och för högspänningsställverk med en systemspänning upp till 36 kV som är placerade inomhus.

PRIS

PRIS

Statisk

Handboken gäller som försäkringsföreskrift för de flesta lantbrukare från och med 1 januari 2005. Boken är ett särtryck av Lantbrukets Brandskyddskommittés rekommendation 5. 60 sidor.

Best nr

1 690 SEK (medlem 1 521 SEK)

206000

Handbok för

Utgivningsår 2011

PRIS

Best nr

elinstallationer ­hästverksamhet

Best nr

205300

Den här handboken riktar sig i första hand till räddningstjänsten, men även till anläggningsinnehavare samt eldriftansvariga inom de flesta verksamheter, exempelvis större kontor och industrier. 60 sidor.

PRIS

286920

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK)

Utgivningsår 2007

Termografering används för att mäta temperaturdifferenser i elektriska installationer. Om dessa blir överbelastade kan de orsaka överhettning eller kortslutning som i sin tur kan leda till brand och avbrott i produktionen. Med termografering kan man upptäcka var sådana risker finns. 14 sidor.

Best nr PRIS

403150

180 SEK (medlem 162 SEK)

61


räddningstjänst INFORMATION

räddningstjänsten

medlemskap

Räddningstjänsten är en viktig samarbets­partner i vår strävan att skapa ett brandsäkrare Sverige. Det är vår ambition att genom information och utbildning underlätta organisationens arbete både före, under och efter en olycka. Här är några av de förlagsprodukter och utbildningar som är relevanta för dig som arbetar inom den kommunala räddningstjänsten.

!

Det handlar om allt från publikationer riktade mot olika fokusområden inom brandskydd till information och utbildning som bidrar till att höja effektiviteten och förmågan i räddningarbetet.

Du vet väl att din arbetsgivare är medlem i Brandskyddsföreningen? Vi, tillsammans med de regionala föreningarna, samverkar på olika sätt med den lokala räddningstjänsten runt om i landet. Som medlem får ni medlemsrabatt på både utbildningar och förlagsprodukter. För dig som är instruktör

Vi har mycket material som du kan ha användning av när du agerar instruktör. Bland annat finns alla våra utbildningsfilmer samlade lite längre fram i katalogen. Regionala föreningar

!

FÖRLAGSPRODUKTER Brandskydd i kyrkor

Restaurang Camel,

Utgivningsår 2012

dvd

Genom förebyggande åtgärder kan vi undvika tragiska kyrkbränder. Rekommendationen kan användas som grund för att ökad kunskap om brandrisker och ökad medvetenhet om aktivt brandskydd i kyrkobyggnader och andra byggnader med kulturhistoriskt värde. Boken är avsedd för alla som arbetar i kyrkobyggnader; kyrkans ledning, försäkringsbolag, räddningstjänsten, konsulter med flera. 91 sidor. Best nr PRIS

231600

62

PRIS

995 SEK (medlem 896 SEK) Brandfarliga och explosiva varor

1 495 SEK (medlem 1 346 SEK)

På Brandskyddsföreningens hemsida, www.brandskyddsforeningen.se, finns en sektion som särskilt riktar sig till dig som arbetar inom räddningstjänsten. Där hittar du information och kan beställa kampanjmaterial.

Restvärderäddning

287120

Utgivningsår 2005

220511

Hemsidan

Försäkringsbranschens

tillsynsguiden

Tillsynsguiden ger dig råd och tips i olika tillsynssituationer. Du får veta hur myndigheternas tillsyn går till och vad du förväntas presentera för dem. Tillsynsguiden svarar på frågor som till exempel; Hur går tillsynen till praktiskt? Hur upprättar jag en tillsynsplan? Vad finns det för möjligheter att överklaga? Vad gäller för sotning och brandskyddskontroll?

PRIS

Den 27 maj 2003 inträffade en brand i en restaurang i Norrköping. Under insatsen omkom en brandman och flera andra brandmän skadades. Filmen innehåller en animerad rekonstruktion av händelseförloppet vid räddningstjänstens insats.

Best nr

375 SEK (medlem 338 SEK)

Best nr

Utgivningsår 2012

Det finns 22 regionala brandskyddsföreningar runt om i Sverige. Föreningarna erbjuder utbildningar inom flera brandskyddsrelaterade områden. Din regionala förening kan också hjälpa till med informations- och kampanjmaterial kring flera ämnen.

en lagkommentar Utgivningsår 2011

I boken får du information om vad den nya lagstiftningen innebär, viktigare förändringar samt den nya gällande lagtexten med förtydligande kommentarer. Du får också hjälp att tolka lagtexten för att enklare se konsekvenserna för den egna verksamheten. 159 sidor.

Best nr PRIS

205900

545 SEK (medlem 491 SEK)

Försäkringsbranschens Restvärderäddning, som i dagligt tal kallas RVRtjänsten, arbetar med att begränsa sekundärskador vid olyckor. När RVR-tjänsten kopplas in leds arbetet av en restvärdeledare. Restvärdeledarna är brandbefäl med specialutbildning. Är du intresserad av att bli restvärdeledare? Kontakta RVRtjänsten eller läs mer på www.rvr.nu.


!

UTBILDNING

FÖRLAGSPRODUKTER

brand2013 BRAND-konferensen arrangeras varje år av Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och Brandskyddsföreningen. Konferensen vänder sig till anställda och förtroendevalda i kommuner som är verksamma inom området skydd mot olyckor.

Operativ juridik för räddningstjänsten Utgivningsår 2010

pris

5 550 SEK Tid och plats

21–23 maj 2013, Piteå information

Syftet med konferensen är att stimulera utveckling av det kommunala säkerhetsarbetet genom att erbjuda möten mellan människor, utbyte av erfarenheter och ny kunskap.

!

Läs mer på www.brandkonferensen.se

Denna bok kan användas både som en lärobok vid olika former av utbildningar, men även som en handbok för personal i kommunens räddningstjänst. Boken innehåller en mängd rättsfall som ger vägledande exempel från verkligheten. 203 sidor.

Best nr PRIS

200600

595 SEK (medlem 536 SEK)

skadeplats 2013

Brandfysik 2, dvd Utgivningsår 2009

Skadeplats har ända från starten varit en mötesplats för att diskutera det praktiska skadeplatsarbetet. Intresset för konferensen har stegrats och fler och fler räddningstjänster deltar. Förhoppningen är att ny kunskap och delade erfarenheter gör det möjligt att utveckla nya tekniker och arbetsmetoder.

tjänsten. Konferensen blandar teoretiska föreläsningar med praktiska förevisningar och workshops. Likt tidigare års konferenser finns det även möjlighet att träffa branschutställare på övningsfältet under dag två för att där prova på, diskutera och ta del av ny utrustning.

Konferensen Skadeplats ska stärka diskussionen och debatten kring det skadeavhjälpande arbetet inom räddnings-

25–26 september 2013, Karlstad Pris ej fastställt för 2013.

Tid, plats och pris

Brandfysik 2 innehåller trettiofem filmklipp undervisning. Avsnitten visar förbränning under olika eld- och brandsitua­tioner. Avsnitten är utan tal och idén är att handledaren vid visnings­tillfället själv förklarar vad som sker vid de olika scenarierna. Längden på de olika avsnitten varierar mellan en och tre minuter.

Best nr PRIS

285720

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK) elsäkerhet vid räddningsinsats Utgivningsår 2011

Den här handboken riktar sig i första hand till räddningstjänsten, men även till anläggningsinnehavare samt eldriftansvariga inom de flesta verksamheter, exempelvis större kontor och industrier. 60 sidor.

Best nr PRIS

206000

295 SEK (medlem 266 SEK)

63


räddningstjänst !

UTBILDNING

Grundkurs för räddningsinsats (Brandman deltid) Kursen genomförs efter upphandling och på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Genomförandet av kursen sker i samarbete med olika räddningstjänster. Mål

Kursen ska ge den studerande kompetens för att arbeta i kommunal räddningstjänst med att förbereda och genomföra räddningsinsatser av typen vardagsolyckor exempelvis brand i byggnad och trafikolycka. Den studerande ska även kunna medverka i större räddningsinsatser samt under extraordinära händelser i samhället.

64

Ämnesområden

Utbildningen genomförs enligt MSB:s kursplan för kursen Räddningsinsats och innehåller: • hälsa och arbetsinsats • arbetarskydd • brandförlopp • rökdykning • brandsläckning • miljöpåverkan • olycksstatistik • prehospitalt akut omhändertagande • byggnadstekniskt brandskydd • olycksutredning • informationsarbete • extraordinära händelser • farliga ämnen • djurlivräddning • personlivräddning • ledning • trafikolycka • psykosocialt omhändertagande.

Avsedd för

Utbildningen vänder sig enbart till kommunalt anställd personal i beredskap. Antagning och fördelning av platser svarar MSB för. Tid, plats och pris

Utbildningen genomförs utifrån de anbudsförfrågningar och avrop som MSB gör. Avrop för 2013 är inte klart när denna katalogen trycks. För mer information, gå in på www.msb.se.


ledarskap Institutet för Räddningstjänstens Ledarskapsutveckling, IRL, är ett samarbete mellan Brandskyddsföreningen och Föreningen Sveriges Brandbefäl. Uppdraget är att tillgodose kommunal räddningstjänst med unik ledarskapsutbildning. IRL, Institutet för Räddningstjänstens Ledarskapsutveckling, skräddarsyr utbildningar efter de behov som finns inom räddningstjänsten för att utmana, väcka och ge kunskap. Utbildningarna finns för alla nivåer från brandvärn till räddningschef. IRL utbildar räddningstjänstens brandmän, brandbefäl och chefer i ledarskap och medarbetarskap. Det handlar om

förståelsen för att det krävs ett utvecklat ledarskap även under icke insatstid. Största delen av arbetstiden, 97 procent, är beredskap för utryckande personal, därför är det betydelsefullt att verksamheten styrs på ett effektivt sätt. Genom IRL:s utbildningar ökas förståelsen för att använda arbetstiden på ett effektivare sätt och därmed få tid för bland annat olycksförebyggande frågor.

Utbildningsrådet med sex räddningschefer från hela landet träffades två gånger per år för att utvärdera, utveckla och förankra IRL:s verksamhet. Rådet är en viktig del av IRL så att utbildningarna utvecklas i samklang med branschens behov av utveckling.

!

UTBILDNING

heltid arbetsledning Det blir allt viktigare att leda med tydligt arbetsgivareperspektiv och att utöva ett gott ledarskap. Det kan vara en personlig utmaning, då brandbefälet har egen erfarenhet av gruppens normer, som både kan vara gynnsam och hindrande för verksamheten. Utbildningen stödjer deltagaren att få kunskap om chefsrollen och självinsikt i ledarrollen.

Avsedd för

Tid och plats

Chef och ledare på gruppnivå, till exempel styrkeledare. Det kan vara nya ledare som behöver grundutbildning, men också ledare som behöver ny kunskap och utveckling.

12–13 mars + 23–24 april 2013, Hässleholm 15–16 oktober + 19–20 november 2013, Hässleholm

pris

12 500 SEK (internatkostnad tillkommer)

Frågor

Ola Mårtensson, telefon 08–588 474 09, ola.martensson@svbf.se

Mål

Att du ökar din förmåga att vara chef och ledare i det dagliga ledarskapet. Ämnesområden

• kan jag vara både kamrat och chef samtidigt? • grunder arbetsrätt • känslomässig lojalitet • vilka är mina värderingar? • vad är etik och moral? • konflikthantering och olika kommunikationssätt • utvecklande feedback • personligt porträtt – självkännedom • hur hantera gruppdynamik? • att utforma informella regler • ledarskapsmodellen och ledarstilar • reflektion med ledningen.

65


räddningstjänst !

UTBILDNING

Politisk dialog och helhetssyn Detta är en utbildning för att utveckla styrningen av räddningstjänst. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom räddningstjänsten och som vill utveckla ditt ledarskap och anta nya ledarutmaningar. Du vill vidga ditt nätverk av kollegor och få en fördjupad inblick i olika sätt att se på styrning. Du vill dela med dig av dina erfarenheter. Efter utbildningen är du redo att utveckla styrningen och därmed också verksamheten. Mål

Efter denna två dagars utbildning har du fått ökad förmåga att styra en bredare

verksamhet, ökad förståelse för politisk styrning och kunskap om hur du kan göra skillnad i din organisation.

Pris

6 800 SEK (internatkostnad tillkommer) Tid och plats

Ämnesområden

Datum för 2013 är ej fastställt

• det politiska uppdraget • strategisk orientering.

frågor

Avsedd för

Ola Mårtensson, telefon 08–588 474 09, ola.martensson@svbf.se

Dig som har en ledande ställning eller uppdrag och arbetar med normativa och strategiska frågeställningar. Du kan vara befattningshavare som i ditt uppdrag har kontakt med politiken, till exempel framtagande av handlingsprogram, eller har en ledande befattning inom räddningstjänsten.

Rib arbetsledning Det blir allt viktigare för chefer som är räddningstjänstpersonal i beredskap att leda och styra med tydligt arbetsgivareperspektiv. Detta kan vara en utmaning då många har kamratrelationer till personalen, vilket kan vara gynnsamt, men kan också innebära en del svårigheter. Utbildningen ger förutsättningar för att få kunskap om chefsrollen och självinsikt i ledarrollen. Mål

Efter fyra dagars utbildning har du fått grundläggande kunskap om och ökad förståelse för att kunna leda personal och grupper. Avsedd för

Personal med RiB-anställning (deltidsbrandbefäl till exempel styrkeledare och platsansvariga). Ämnesområden

• chef och lojaliteter • informella regler, gruppdynamik och feedback • självkännedom, konflikt och ledarskap • praktisk pedagogik och dialog med ­ledning • grunder arbetsrätt • kan jag vara kamrat och chef samtidigt? • vilka är mina värderingar?

66

Pris

frågor

12 500 SEK (internatkostnad tillkommer)

Ola Mårtensson, telefon 08–588 474 09, ola.martensson@svbf.se

Tid och plats

5–6 mars + 16–17 april 2013, Hässleholm 8–9 oktober + 12–13 november 2013, Hässleholm


67


räddningstjänst restvärderäddning Restvärderäddning handlar om att begränsa skadorna som uppkommer vid en brand eller olycka. Ofta är tidsfaktorn av stor betydelse för att hindra följdskador som korrosion, sot och lukt som kan förstöra byggnader och inventarier där både ekonomiska och emotionella värden står på spel.

konceptet

Genom avtal med samtliga kommunala räddningstjänstorganisationer i Sverige samt genom RVR-tjänstens restvärdeledare arbetar vi med att bekämpa följdskadorna efter brand-, vatten-, transportoch miljöskador. RVR-tjänsten utför mer än 3 000 uppdrag per år. Tack vare dessa insatser sparas både materiella, personella och ekonomiska resurser genom snabba och rätta åtgärder. Innan RVR-verksamheten startades 1976 utgjorde sekundärskadorna vid brand (sot, rök, korrosion, vatten med mera) 67 procent av den utbetalda ersättningen. Idag har sekundärskadan minskat till 50 procent. Det motsvarar uppskattningsvis inbesparade kostnader på 1,5–2 miljarder kronor per år. Vi finns i hela Sverige

Via kommunens räddningstjänster och våra cirka 80 restvärdeledare som är placerade från Ystad till Kiruna, kan vi snabbt och effektivt vara på plats när våra insatser behövs. Genom vårt samarbete med SOS

68

alarm har våra avtalskunder alltid ett nummer att ringa, oavsett var i landet de befinner sig. Någon av de arton SOScentralerna tar då emot och förmedlar vidare larm om behov av restvärderäddning och RVR-ledare. Hit kan alla avtalskunder vända sig direkt med begäran om hjälp med restvärdeledare, om inte larmning redan skett via räddningstjänsten.

kräver samordning och koordination både vad gäller materiella och personella resurser.

vad gör en restvärdeledare?

Restvärdeledaren gör också en stor social insats genom att ta hand om skadedrabbade personer, som kan ha svårt att hantera en kaotisk situation.

En restvärdeledare • arbetar på uppdrag av RVR-tjänsten/ försäkrings- och captivebolag • kan dygnet runt inom någon timme infinna sig på skadeplatsen • är brandbefäl med specialutbildning • kan utföra kloridmätningar för bedömning av saneringsbehov • tillvaratar försäkrings- och ägarintressen vid restvärdeinsatser • kan utföra restvärdeledaruppdrag genom telefonkonsultation. Restvärdeledare kallas ut vid många skador för att framförallt rädda egendom undan onödig förstörelse. Många skador

Restvärdeledarens uppdrag spänner över hela försäkringsområdet, det vill säga både efter brand-, vatten-, trafik- och övriga egendomsskador, och innefattar många tekniker.

Försäkringsgivarnas fullmakter ger restvärdeledaren behörighet och möjlighet att rekvirera olika resurser, bland annat entreprenörer, som behövs för att fullgöra uppgiften. Restvärdeledarens uppdrag varar intill dess varje objekts försäkringsgivare eller ägare själv är beredd att ta över ansvaret för sin skada. Generellt gäller en uppdragstid om högst 48 timmar, tid därutöver kräver särskild beställning.


!

UTBILDNING

restvärderäddning för räddningstjänsten Allt brinner inte upp. Det finns alltid saker att rädda. Gör rätt sak vid rätt tillfälle och i rätt ordning. Restvärderäddning är mervärde för den drabbade. Ett bra utfört RVR-arbete gynnar alla parter. Den drabbade får stöd och hjälp, minskade skadekostnader för försäkringsbolagen och räddningstjänsten får betalt för utfört arbete. mål

Efter utbildningen ska du kunna RVR-konceptet med de administrativa rutiner som gäller för rapportering efter RVR-insats, samt känna till grunderna i restvärderäddning.

• restvärdeledaren och miljörestvärde ledaren • administration av RVR-ärenden • orientering i försäkringar • RVR-utrustning för räddningstjänsten • RVR-uppgifter lämpade att utföras av räddningstjänsten. Avsedd för

Brandbefäl i utryckningstjänst, RVRansvariga och RVR-administratörer inom räddningstjänsten. pris

Utbildningen är kostnadsfri. Tid och plats

Ämnesområden

• RVR-konceptet i Sverige, vad är restvärderäddning? • akut och fortsatt restvärderäddning

Gå in på www.brandskyddsforeningen.se eller kontakta oss på 08-588 475 00.

INFORMATION

!

Vill du jobba med oss?

Är du brandingenjör eller brandmästare (RLB) och har jobbat några år i utryckningstjänst och är intresserad av att hjälpa människor och företag ett steg längre än i ditt ordinarie arbete i samband med bränder eller andra olyckor? Då kan arbetet som restvärdeledare vara intressant för dig. Vi rekryterar nya restvärdeledare varje år för att ha en lämplig geografisk täckning över landet. Dyker chansen upp i ditt område, sök jobbet! Försäkringsbranschens ­restvärderäddning

Försäkringsbranschens restvärderäddnings (RVR-tjänsten) verksamhet bygger på de avtal som finns mellan i stort sett alla sakförsäkringsbolag verksamma i Sverige och RVR-tjänsten. Avtalet ger RVRtjänsten mandat att påbörja åtgärder för att minimera följdskador i ett tidigt skede utan att fördröjning sker på grund av att betalningsansvar inte är klarlagt. Information och stöd

Har du frågor om vår verksamhet eller frågor om restvärderäddning i allmänhet, kontakta oss gärna på telefon 08–588 474 00 eller e-posta till rvr@svbf.se.

69


räddningstjänst !

FÖRLAGSPRODUKTER Det tog inte bara slut, dvd

akutsjukvård för

Utgivningsår 2009

räddningstjänsten

I filmen får du en bra förståelse för vad restvärderäddning innebär, hur en restvärdeledare arbetar och vilken roll de spelar i samarbetet med räddningstjänsten. I filmen behandlas de första åtgärderna som görs under och efter en räddningsinsats, för att minska följdskadorna. 17 min.

Best nr PRIS

286220

Utgivningsår 1999

Räddningspersonal måste utöver kunskaper i bland annat brandsläckning även ha kunskaper i akut omhändertagande av skadade på olycksplatser. Att skapa fria andningsvägar, begränsa större blödningar och att kyla brännskador är exempel på viktiga och enkla åtgärder som räddningspersonalen måste kunna. 261 sidor.

Best nr

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK)

PRIS

201600

375 SEK (medlem 338 SEK)

luktsanering

andningsskydd

djurlivräddning,

Utgivningsår 1994

Utgivningsår 2001

DVD

Boken vänder sig främst till dem som ofta kommer i kontakt med luktsanering, det vill säga sanerings- och brandpersonal samt skadereglerare inom försäkringsbranschen och även sjukvårdspersonal. 96 sidor.

Till en av vårt samhälles mest riskfyllda arbetsuppgifter hör räddningstjänstens insatser i samband med brand och kemikalieolyckor. Andningsskyddet utgör en väsentlig del av den personliga skyddsutrustningen. 171 sidor.

Utgivningsår 1994

Räddningstjänsten och insatspersonalen ställs inför svåra och speciella problem, när till exempel djurbeståndet på en lantgård ska utrymmas i samband med brand. Detta tillsammans med tekniska och taktiska råd för djurlivräddningsinsatser behandlas i filmen. DVD överförd från VHS. 14 minuter.

Best nr PRIS

200000

Best nr

105 SEK (medlem 95 SEK)

PRIS

70

Best nr

495 SEK (medlem 446 SEK)

PRIS

281930

900 SEK

restvärderäddning

rök- och

Brandskydds-

i samverkan

kemdykning

kalendern

Utgivningsår 1993

Utgivningsår 1997

Utgivningsår 2012

Avsikten med denna skrift är att ge dig som arbetar med egendomsskador eller berörs av detta område en orientering om hur verksamheten är organiserad och beskriva hur arbetet med restvärderäddning praktiskt kan genomföras. 76 sidor.

Best nr

PRIS

203300

200400

195 SEK (medlem 176 SEK)

Boken beskriver i detalj insatsmetodik och arbetssätt. Den är användbar både som grundbok för nyanställd personal och som repetition för personer med några års insatserfarenhet. 167 sidor.

Best nr PRIS

202600

345 SEK (medlem 311 SEK)

Här hittar du alla personer och organisationer som du kan behöva komma i kontakt med när det gäller brandskydd. I Brandskyddskalendern hittar du namn, adresser och kontaktuppgifter till de som arbetar med brandskydd i Sverige. 378 sidor.

Best nr PRIS

206400

269 SEK (medlem 242 SEK)


!

FÖRLAGSPRODUKTER Hjälp vid bedömning av symtom

farligt gods, pärmar

farligt gods, abonnemang

5 st A4-pärmar med farligt gods-kort (åtgärdskort), insatskort, register och informationsdel kompletterad med specialskrifter.

Komplettering/uppdatering sker två gånger per år. De fem pärmarna innehåller för närvarande 913 kort.

Best nr PRIS

321011

6 310 SEK (medlem 5 679 SEK)

Best nr PRIS

323001

995 SEK/utskick (medlem 896 SEK)

Foldern i fickformat hjälper dig som är först på en olycksplats att bedöma vad du ska göra med en patient som visar symtom på skador och sjukdomar.

Best nr PRIS

160250

12 SEK (medlem 11 SEK)

71


UTBILDNINGSFILMER Utbilda med film En bild säger mer än tusen ord – vad säger då en film? Brandskyddsföreningens utbildningsfilmer förmedlar brandkunskap på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

Våra filmer vänder sig till dig som arbetar med brandskydd både internt och externt inom näringsliv, kommunal räddningstjänst och industribrandkårer. Till filmerna hör ett handledarmaterial som ger information om hur du som handledare kan skapa utvecklande diskussioner. Hur skulle ni hantera en brand på just din arbetsplats?

Abonnera på utbildningsfilmer

Varje år utkommer två filmer som skickas till dig. Abonnemanget tecknas per år och kostnaden är 2 200 SEK per år (ordinarie pris per film är 1 500 SEK). Faktureringen delas upp så att du betalar efter varje ny filmtitel som skickas ut (1 100 SEK, två gånger per år). Är du medlem får du 10 procent rabatt på abonnemanget. Samtliga filmer som presenteras här är i DVD-format.

!

FÖRLAGSPRODUKTER Inget fel på vår el

Flera bränder uppstår på grund av slarv och okunskap kring elinstallationer. Installationer som sitter dolt och de fel som finns är ofta svåra att upptäcka. Detta är bränder som lätt kunnat undvikas om man övervakar, besiktigar och i förekommande fall åtgärdar fel som finns.

Best nr PRIS

286920

Cellplast i byggna-

PRIS

286820

Best nr PRIS

72

285230

1 500 SEK (medlem 1350 SEK)

Best nr

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK)

sista andetaget

Filmen handlar om vad konsekvenserna av att elda kan bli och hur människan psykiskt och fysiskt reagerar vid brand. Två personer som var med i diskoteksbranden i Göteborg berättar om sina gripande upplevelser då 63 ungdomar miste livet.

Varför eldar ungdomar? Hur kan man förebygga anlagda bränder? Filmen ger tips på åtgärder för att minska anlagda bränder.

Filmen behandlar riskerna med att använda cellplast som byggnadsmaterial. Experter ger olika infallsvinklar på vad en brand kan få för konsekvenser under byggperioden eller när fastigheten står färdig.

Best nr

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK)

På ett ögonblick

der – en brandrisk

PRIS

285520

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK) tickande bomber

när allt gick fel

Filmen bygger på en verklig händelse – en hotellbrand som slutar med att två personer omkommer. Filmen tar upp vilka fel och brister som fanns på hotellet och varför det kunde gå så fel som det gjorde.

Best nr PRIS

285120

1 500 SEK (medlem 1350 SEK)

Vad händer om det börjar brinna bland brandfarliga varor i ett varuhus, på en bensinstation, i en verkstad eller hemma? Filmen visar hur fort en brand utvecklas och hur varorna reagerar.

Best nr PRIS

284620

1 500 SEK (medlem 1350 SEK)


!

FÖRLAGSPRODUKTER Måla fan på väggen

Vi vet inte vad som händer idag eller imorgon. En fungerande beredskapsplanering kan vara avgörande för om företaget ska överleva eller inte vid en brand.

Best nr PRIS

om ansvar

Vem har ansvar för brandskyddet? Filmen tar upp begreppet ansvar ur många olika perspektiv. Filmen är tänkt att användas som underlag för diskussioner.

Best nr

1 500 SEK (medlem 1350 SEK)

Best nr PRIS

284420

Vem… jag? – en film

PRIS

286720

Best nr

1 500 SEK (medlem 1350 SEK)

PRIS

286620

1 500 SEK (medlem 1350 SEK)

Möblera brand-

Det tog inte bara

står på spel

säkert

slut

Filmen handlar om den del av det byggnadstekniska brandskyddet som begränsar spridningen av en brand i en byggnad.

Filmen handlar om den lösa inredningens betydelse i brandsammanhang. Avsikten är att ge tips på hur man kan öka brandsäkerheten.

286520

Best nr PRIS

286420

utrymning vid brand

Filmen belyser vikten av en säker skolmiljö och bygger på en dator-animerad miljö. På ett pedagogiskt sätt beskrivs olika utrymningsvägar och varför det är viktigt att en byggnad är brandcellsindelad.

286120

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK)

Filmen behandlar de första åtgärderna som görs under och efter en räddningsinsats för att minska följdskadorna. Syftet med filmen är att den ska kunna användas i alla sammanhang där du vill öka kunskapen om restvärderäddning.

Best nr

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK)

Rökspridning och

PRIS

Syftet med filmen är att förmedla kunskap om vad som är viktigt att tänka på när utrymningsövningar ska genomföras. Filmen kan användas som ett hjälpmedel för dig som ska planera och genomföra utrymningsövningar.

Liv och pengar

1 500 SEK (medlem 1350 SEK)

Best nr

Träna utrymning

PRIS

286220

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK) Rökrasaren

Brandfysik 2

Brandfysik 2 innehåller trettiofem filmer. Avsnitten visar förbränning under olika eld- och brandsituationer. Avsnitten är utan tal och idén är att handledaren vid visningstillfället själv förklarar vad som sker vid de olika scenarierna.

Best nr PRIS

285720

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK)

Filmen illustrerar ett brandförlopp. Vi ser hur en brand utvecklas i ett rum med stängd dörr, vad som händer när dörren öppnas och sedan jämför vi brändernas förlopp.

Best nr PRIS

283430

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK)

73


UTBILDNINGSFILMER !

FÖRLAGSPRODUKTER Vi tar trappan!

Det brinner bara en gång

Hur reagerar och agerar människan vid ett brandlarm eller vid en brand? Hur ser det byggnadstekniska brandskyddet ut? Svaren får du i denna film om utrymning.

Filmen visar hur en rumsbrand utvecklas och ger deltagarna möjlighet att själva eller i grupp diskutera frågor kring brandskydd. VHS överförd till DVD.

280720 PRIS 1 500 SEK (medlem 1350 SEK) Best nr

Best nr PRIS

284020

någon middag

Filmen handlar om hur en alldaglig händelse kan få en ödesdiger konsekvens och syftet är att inspirera till att ta ansvar för att hjälpa äldre till en tryggare vardag.

Best nr PRIS

285620

Filmen handlar om systematiskt brandskyddsarbete och ger dig vägledning om vad som är viktigt att tänka på när du gör kontrollronder i din verksamhet. VHS överförd till DVD.

PRIS

283420

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK) Utan spaning ingen aning

Utredningar efter olyckor visar att det i regel är flera samverkande faktorer som leder fram till en olycka. I händelsekedjan finns det alltid människor med på ett eller annat sätt som hade kunnat påverka förloppet om bara medvetenheten hade funnits. Det är just detta som filmen handlar om – riskmedvetenhet.

Best nr

1 500 SEK (medlem 1350 SEK)

Släck direkt

Att välja lämplig handbrandsläckare kan vara svårt om man inte vet hur de ska användas. Denna film beskriver olika typer av handbrandsläckare och deras för- och nackdelar.

PRIS

285820

Kontrollrundan

Best nr

1 500 SEK (medlem 1350 SEK)

I den här filmen behandlar vi de första åtgärder som bör vidtas vid en brand. Filmen spelar upp olika dilemman som lämnar fritt för diskussion om hur en situation ska lösas.

Best nr

1 500 SEK (medlem 1350 SEK)

Det blev aldrig

Rädda – Larma – Släck

PRIS

283820

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK) upp i rök

Systematiskt brandskyddsarbete

Tanken med denna film är att få igång det systematiska brandskyddsarbetet samt att skapa kunskap och förståelse hos personalen. Systematiskt brandskyddsarbete är något som berör alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. VHS överförd till DVD.

I den här filmen får du lära dig om konsekvenserna av en anlagd brand. Du möter bland andra elever, lärare, brandmän och polis. Du lär dig mer om vad mordbrand är, vilka straff man kan få och hur det är att behöva genomföra sin undervisning i baracker därför att ens skola har brunnit ner. 15 minuter.

för företag Best nr Best nr PRIS

74

283620

1 500 SEK (medlem 1350 SEK)

Best nr PRIS

283220

1 500 SEK (medlem 1350 SEK)

291420  

PRIS

1 900 SEK

PRIS

790 SEK

för skola Best nr

291320  


!

FÖRLAGSPRODUKTER Bränder –

Heta Arbeten –

Bruno Browns

Paketering

Paketering

brandfilm

tidigare filmer

tidigare filmer

Brandskyddsföreningen har tidigare gett ut filmer på VHS som handlar om inträffade bränder. Eftersom de fortfarande är aktuella har vi nu samlat dem på en DVD.

Best nr PRIS

285920

1 500 SEK (medlem 1350 SEK)

Brandskyddsföreningen har tidigare gett ut flera filmer som handlar om brandfarliga Heta Arbeten på VHS. Nu har vi samlat dem på en DVD.

Best nr PRIS

286020

1 500 SEK (medlem 1350 SEK)

Bruno Brown är en hjälte som hjälper andra människor att sprida brandsäker kunskap. Filmen vänder sig i första hand till barn och yngre ungdomar. Filmen är inte tecknad.

Best nr PRIS

272720

265 SEK (medlem 239 SEK)

Vad Gör jag nu?

Det är många frågetecken som ett brandbefäl ställs inför på en skadeplats och varje olycka är en ny situation. En insatsplanering kan vara det som avgör om insatsen lyckas.

Mer information om filmerna finns på www.brandskyddsforeningen.se. Är du intresserad eller vill veta mer, kontakta oss på telefon 08-588 475 00 eller e-posta till sbf@svbf.se.

Filmen ger olika infallsvinklar på varför det är viktigt med insatsplanering. Syftet med filmen är att i utbildningssammanhang vara ett komplement till muntlig information för att skapa förståelse för behovet av insatsplanering. Best nr PRIS

287020

1 500 SEK (medlem 1 350 SEK)

75


STÖD TILL DEN ENSKILDE FÖRLAGSPRODUKTER

bostaden

!

SKYDDA DITT HEM MOT BRAND OCH OLYCKOR

Hemmet är vår trygghet. Där umgås vi med familj och vänner och njuter av värme och samvaro. Det är sannolikt vårt livs viktigaste plats. Samtidigt är det samhällets vanligaste brandplats. I regel är det slarv som förorsakar brand men även tekniska fel är vanliga brandorsaker. Kom ihåg att det alltid är lättare att förebygga än att släcka en brand.

I foldern kan du bland annat läsa om vilka brandrisker som finns hemma, hur mycket brandfarlig vara du får förvara i din bostad och vilka brandskyddsregler som finns för trapphus, vindar och källare. Det finns även information om vad som orsakar de vanligaste olycksfallen i hemmet. 40 sidor.

Best nr PRIS

171150

25 SEK

OM DET BÖRJAR BRINNA

Det här piktogrammet visar på ett enkelt och tydligt sätt vad du ska göra om det brinner i din lägenhet, hos grannen eller i trapphuset. Det passar bra att sättas upp i till exempel ett trapphus.

Best nr PRIS

164950

2 SEK

goda råd-blad

Vi har en mängd goda råd-blad som handlar om brandskydd i hemmet och som går att köpa eller ladda ner gratis. En del finns översatta på andra språk. Läs mer på www.brandskyddsforeningen.se/i-hemmet

76


!

UTBILDNING

FÖRLAGSPRODUKTER

Interaktiv utbildning Brandsäkerhet i hemmet Är din och din familjs säkerhet viktig? Har du ett brandsäkert hem? Om du känner dig osäker har du nu möjligheten att på ett nytt och spännande sätt få den kunskap du behöver för att göra din bostad säker för dig och din familj. Utbildningen är gratis och genomförs framför din dator. Du kommer lära dig att förbygga och hantera de brandolyckor som dagligen inträffar i svenska hem. Efter utbildningen hoppas vi att du har förstått hur viktigt det är att ha ett brandsäkert hem. mål

Efter utbildningen har du fått kunskap och insikt om hur du skyddar ditt hem mot bränder. Om olyckan ändå är framme så har du också fått kunskap om hur du hanterar situationen på bästa sätt.

• Hitta brandrisker. Du lär dig att se och hitta brandrisker samt hur du kan reducera dem. • Hitta brandorsaken. Testa på rollen som brandutredare och hitta brandorsaken. Du får se hur bränder kan starta samt följa ett brandförlopp. • Testa ditt agerande i olika brandscenarion. • Vilken bostad är brandsäker? Vi går igenom utrustning i hemmet som bland annat brandvarnare, brandsläckare och spisvakt. Du får själv hitta fel för att lära dig vad du bör tänka på. • Vi går igenom Brandskyddsföreningens rekommendationer för Brandsäkert hem®. • Sammanfattning. • Kunskapstest. Gör det avslutande testet och skriv ut ett diplom när du blivit godkänd. Med ett godkänt diplom kan du också delta i en prisutlottning.

lilla boken om eld

Ett häfte som innehåller det mesta som du behöver veta om hur man ska handskas med eld. Lättförståelig med många illustrationer. 49 sidor.

Best nr PRIS

204300

13 SEK (medlem 12 SEK) SLÄCK LJUSEN-DEKAL

Klisterdekal med budskapet ”Släck ljusen”. Sätt upp på insidan av ytterdörren hemma så du kommer ihåg att släcka ljusen när du går hemifrån.

Ämnesområden

• Hinner du ut från den brinnande bostaden i tid? Genom att svara på frågor och göra rätt val kommer du ut innan det är för sent. Här får du ta del av statistik och fakta om bränder i Sverige.

Utbildningen är kostnadsfri och genomförs på www.brandskyddsbanken.se. För information och frågor, kontakta oss på telefon 08-588 475 00 eller utbildning@svbf.se.

!

Best nr PRIS

140190

1 SEK

Hjärt- och lungräddning, HLR Vid ett hjärtstopp ökar risken att dö med 10 procent för varje minut som går innan behandling startar. Det är med andra ord av livsavgörande vikt att omgivningen snabbt sätter i gång HLR, hjärt- och lungräddning. Varje år drabbas 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus – du kan vara den som kan ingripa.

Ämnesområden

Tid, plats och pris

Du lär dig att agera vid ett hjärtstopp, andningsstopp och medvetslöshet. Alla övar praktiskt på var sin docka.

Utbildningen varar cirka 2–2,5 timmar. Utbildningen genomförs i hela landet av Brandskyddsföreningen i ditt län. För mer information, gå in på www.brandskyddsforeningen.se/utbildning.

Förkunskaper

Inga, men deltagaren ska vara minst 15 år för att få gå utbildningen.

mål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra HLR, hjärt- och lungräddning, stabilt sidoläge och alarmering. Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas ett kompetensbevis. Utbildningen kan kompletteras med Första hjälpen (L-ABC).

77


STÖD TILL DEN ENSKILDE !

UTBILDNING

egensotning För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt.

Skorstenar och eldstäder

Utbildningens syfte är att ge deltagaren nödvändig kunskap om sotning för att fylla kriteriet för kommunens medgivande om att sota själv. Efter genomgången utbildning får deltagarna ett intyg. Ämnesområden

• styrande lagar och förordningar • anläggningskunskap • förbränningskunskap • sotningsteknik • brandrisk • säkerhet på tak • redovisning.

Utgivningsår 2008

Avsedd för

Personer som vill ha behörighet för att kunna sota själva. Tid, plats och pris

mål

!

FÖRLAGSPRODUKTER

Utbildningen genomförs i hela landet av Brandskyddsföreningen i ditt län. För mer information, gå in på www.brandskyddsforeningen.se/ utbildning.

Det här är en heltäckande beskrivning av problematiken med eldstäder och rökkanaler. Vi vänder oss i första hand till dig som ska installera en eldstad eller skorsten i en villa eller ett fritidshus. Boken är tänkt att användas som uppslagsbok och hjälper dig att ställa de rätta frågorna när du ska köpa en eldstad eller en skorsten. Du får tips om hur du gör en säker installation och hur du använder din eldstad på bästa sätt. 126 sidor.

Best nr PRIS

204900

485 SEK (medlem 437 SEK)

egensotning, cd Utgivningsår 2008

Ett utbildningsprogram på cd för blivande instruktörer. Utbildningen bygger på lagen om skydd mot olyckor och Räddningsverkets föreskrifter om sotning och brandskyddskontroll. Syftet är att ge deltagarna nödvändig kunskap i ämnet för att fylla kriteriet för kommunens medgivande om egensotning. Utbildningens längd är 4–6 timmar.

272620 500 SEK (medlem 450 SEK)

Best nr PRIS

78


SPEL

!

barn och ungdomar Brandskydd är inte någonting som bara vuxna kan ta till sig. Med hjälp av apan Flammy kan barnen vara med och lära. Brandskyddsföreningens maskot apan Flammy guidar barnen genom brandskyddskunskapen. Han lär till exempel ut vad man ska göra om det börjar brinna, var man ska sätta upp brandvarnaren och vilket nummer man ska ringa för att få hjälp av räddningstjänsten. Syftet med utbudet som riktar sig till barn är att öka barnens medvetenhet och kunskap om bränder. Barn fungerar också som budskapsbärare och kunskapsspridare. Så låt barnen vara med och skapa ett brandsäkrare Sverige.

Flammys 112-spel

Här ska man släcka elden genom att koppla ihop 1+1+2. Varje gång du parar ihop rätt siffror får du poäng. Utmana dina kompisar och kolla vem som hamnar på topplistan. Spelet hittar du på www.flammyspelet.se

Spela med Flammy

Flammys brandskola är ett animerat spel på webben där barn kan lära sig mer om brandskydd hemma. Spelet hittar du på www.flammy.nu

79


STÖD TILL DEN ENSKILDE !

FÖRLAGSPRODUKTER bruno browns brandfilm, dvd

flammy plåster

Bruno Brown är en hjälte. Han hjälper andra människor att sprida brandsäker kunskap. Med rätt kunskap om hur bränder kan uppstå, hur man kan förhindra dessa och vad de vanligaste brandskyddssymbolerna i en byggnad betyder har man tagit ett stort steg för sin och andras säkerhet.

Plåster med Flammymotiv. Innehåller 20 plåster i två olika storlekar.

Bruno Brown vänder sig i första hand till barn och yngre ungdomar. Filmen är inte tecknad.

Best nr PRIS

Best nr PRIS

272720

265 SEK (medlem 239 SEK)

flammy

Flammy

nyckelring

tatuering

Plastfigur med nyckelring. 65 x 22 mm.

Flammy tatueringen fästs lätt på huden med vatten. De är inplastade styckvis.

151690

Best nr

20 SEK

PRIS

151190

80

5 SEK

22 SEK flammy reflex

Mjuk reflex med kedja. Figuren mäter 65 x 30 mm.

PRIS

150890

9 SEK Flammy Glöm inte släcka

Klisterdekal. 62 x 79 mm. Kan sättas på Flammy plasthjälm.

Med den röda hjälmen kan barnen leka att de är en brandman. Klistra gärna en Flammy-dekal på den.

PRIS

151790

flammy-dekaler

plasthjälm

150390

PRIS

Best nr

1,50 SEK

Flammy

Best nr

Best nr

Best nr PRIS

150490

1 SEK

ljusen-dekal

Klisterdekal att sätta på insidan av ytterdörren. 73 x 93 mm.

Best nr PRIS

151590

1 SEK


!

FÖRLAGSPRODUKTER lek och lär med

flammys

flammy

brandskola

I Flammys målar- och pysselbok lär sig barn hur man förebygger bränder. Flammy lär bland annat barnen att man bör ha brandfilt, brandsläckare och brandvarnare hemma.

flammys sagovärld

Hjälp Flammy och hans vänner att möblera sitt hus och klistra in brandvarnaren, brandfilten och brandsläckaren på rätt plats.

Flammy förklarar hur viktigt det är att alla har brandvarnare hemma, att man ska vara försiktig med fyrverkerier och lär ut vad man ska göra om det börjar brinna hemma. Serietidningen är gratis – du betalar endast för portot.

Dessutom finns Flammy som klippdocka.

Best nr PRIS

151350

9,50 SEK

Best nr

150150

Best nr PRIS

150790

5 SEK

81


© Brandskyddsföreningens Service AB 115 87 Stockholm Telefon 08-588 474 00 Fax 08-662 35 07 www.brandskyddsforeningen.se

Brandskyddsföreningen är en medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information och utbildning hjälper vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd.

www.brandskyddsforeningen.se www.brandskyddsforeningen.se 82

Brandsäker kunskap - Brandskyddsföreningens förlags- och utbildningskatalog  
Brandsäker kunskap - Brandskyddsföreningens förlags- och utbildningskatalog  

Brandsäker kunskap, en katalog med Brandskyddsföreningens hela utbud av förlagsprodukter, utbildningar, tjänster och information.

Advertisement