Page 1

Efter olyckan ett steg i r채tt riktning


Din kontakt Du har träffat restvärdeledare: Telefon: Ditt försäkringsbolag: Kontaktperson: Telefon:

Egna noteringar: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

www.rvr.nu


Att drabbas av en olycka Att återhämta sig från en brand eller annan olycka kan vara jobbigt både fysiskt och psykiskt. Det kan vara svårt att veta vad som ska göras och vilka som ska kontaktas. Vi är måna om att du ska få den hjälp du behöver, både med praktiska saker och med stöd och krishantering. I denna folder har vi samlat information för att hjälpa dig på vägen.

Ring ditt försäkringsbolag Oavsett vilken typ av olycka du har varit med om är det viktigt att du så fort som möjligt tar kontakt med ditt försäkringsbolag och gör en skadeanmälan. Försäkringsbolagets skadereglerare registrerar eventuella skador som uppstått, både materiella skador och personskador. Kontaktinformation till några av försäkringsbolagen hittar du på sidan 12.

Prata med någon Att vara med om en olycka kan vara traumatiskt och det är helt naturligt med fysiska och psykiska reaktioner på det som inträffat. Ett sätt att bearbeta upplevelsen är att prata med någon. Dina nära och kära, din familj och dina vänner kan vara till stor hjälp men ibland kan det vara skönt att prata med någon utomstående. På sidan 11 finner du en lista med exempel på organisationer som erbjuder samtalsstöd, de flesta kostnadsfria.

3


Försäkringsbranschens Restvärderäddning Försäkringsbranschens Restvärderäddning är en organisation i Brandskyddsföreningen som arbetar med att begränsa sekundärskador vid olyckor. Uppdraget innebär framför allt att rädda egendom undan onödig förstörelse vid brand-, vatten-, miljö- och transportskador. Arbetet sparar pengar för såväl försäkringsgivare som försäkringstagare, vilket i sin tur medför lägre premier. Försäkringsbranschens Restvärderäddning har avtal med samtliga kommunala räddningstjänster samt cirka 80 restvärdeledare, vilket innebär en tillgänglighet över hela landet. Om du vill veta mer om Försäkringsbranschens Restvärderäddnings verksamhet är du välkommen att kontakta oss: www.rvr.nu

telefon: 08-588 474 00

E-post: rvr@svbf.se

Restvärdeledare Restvärdeledare kallas framför allt ut vid skador för att rädda egendom undan onödig förstörelse. De arbetar på uppdrag av Försäkringsbranschens Restvärderäddning som i sin tur har avtal med försäkrings- och captivebolag samt en del myndigheter. Många skador kräver samordning och koordination både vad gäller materiella och personella resurser. Här har restvärdeledaren en viktig roll. Försäkringsgivarnas fullmakter ger restvärdeledarna behörighet och möjlighet att ta in de resurser, till exempel entreprenörer, som behövs för att utföra arbetet.

4


Restvärdeledaren •

kan dygnet runt inom någon timme infinna sig på skadeplatsen

är brandbefäl med specialutbildning

kan utföra kloridmätningar för bedömning av saneringsbehov

tillvaratar försäkrings- och ägarintressen vid restvärdeinsatser

kan utföra restvärdeledaruppdrag genom telefonkonsultation.

Restvärdeledarens roll spänner inte bara över hela försäkringsområdet utan innebär även ett socialt omhändertagande av den skadelidande på skadeplatsen. För den skadelidande kan situationen kring olyckan vara svår att hantera, då finns restvärdeledaren som ett stöd och en hjälpande hand. Restvärdeledarens uppdrag pågår till dess att varje objekts försäkringsgivare eller ägare själv är beredd att ta ansvaret för sin skada. Generellt är uppdragstiden högst 48 timmar. Om det behövs mer tid krävs det en särskild beställning. Restvärdeledare

Överlämnande av ansvar Efter att räddningstjänsten bedömt att ”räddningstjänst är avslutad” informeras enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) fastighetsägaren, oftast skriftligen, om behovet av eventuell bevakning, restvärderäddning, sanering med mera.

5


Försäkring Bor du i hyreshus brukar fastighetsägaren ha en fastighetsförsäkring. Denna försäkring täcker endast skador på och i själva byggnaden och inte skador på dina möbler eller andra inventarier. Du behöver en hemförsäkring för att dina egna ägodelar ska vara skyddade. Om du bor i bostadsrätt har föreningen en försäkring för byggnaden. Denna försäkring täcker dock inte ytskiktet i lägenheten. Med ytskikt menas det du ser av väggar, golv och tak som till exempel tapet, parkett och färg. En vanlig hemförsäkring täcker ägodelar och inventarier men inte ytskiktet i lägenheten. Därför måste du ha tecknat en tilläggsförsäkring som gäller just ytskikt. I vissa bostadsrättsföreningar har det tecknats en sådan tilläggsförsäkring för medlemmarna i föreningen. Kontrollera med din bostadsrättsförening vad som gäller. Även om det inte är du som har orsakat skadan får du själv stå för självrisken. Det gäller även om skadan inträffat i vinds- och källarförråd eller garage. Saknar du hemförsäkring står du själv för alla kostnader.

6


Saker du kan göra själv Efter en olycka görs en bedömning av möjligheten att sanera ditt bohag, dina kläder och dina textilier. Vid lättare skador kan du utföra ett visst saneringsarbete själv. Här följer några tips på vad du själv kan göra efter brand och vattenskada.

Brand •

Stäng dörrar till oskadade utrymmen. Vädra ut rök och röklukt.

Dokumentera skadan genom att fotografera brandplatsen och sotiga rum.

Dammsug torrt sot med en grovdammsugare, använd inte en vanlig dammsugare eftersom den kan ta skada av sotet. Sot som inte är helt torrt bör saneras av ett saneringsföretag.

Rengör hårda blanka ytor. Mjuka och porösa ytor bör rengöras av ett sanerings företag.

Tvätta sot- och rökskadade textilier och kläder. Kemtvätt och hantering av större textilier bör hanteras av ett saneringsföretag.

Diska sot- och rökskadade husgeråd.

Om branden har omfattat plastmaterial bör ett saneringsföretag anlitas för rengöring av elektronik och annan känslig egendom som kommit i kontakt med röken.

Vattenskada •

Stoppa läckan genom att stänga huvudkranen.

Dokumentera skadan genom att fotografera skadade utrymmen.

Palla upp eller flytta känsliga möbler och föremål.

Rensa golvbrunnar och torka upp våta ytor.

7


Om du inte kan bo kvar Om du inte kan bo kvar efter en brand eller vattenskada får du i normala fall hjälp med tillfälligt boende, antingen genom ditt försäkringsbolag eller genom socialtjänsten i din kommun. Ett annat alternativ är att bo hos släkt eller vänner.

Saker du bör försöka ta med dig •

Identifikation som till exempel körkort, id-handling eller pass

Försäkringsinformation

Eventuella mediciner och medicinsk information

Glasögon/linser, hörapparat, tandprotes och liknande

Värdesaker som till exempel kreditkort, kontanter och smycken

Inloggningsuppgifter/dosa för internetbank

Nycklar

Dator och mobiltelefon

Personer som behöver informeras om din omlokalisering/tillfälliga adress

8

Ditt försäkringsbolag

Din bank och/eller belåningsinstitut/hypotek (informera även om skadan)

Familj och vänner

Din arbetsgivare

Barnens skola

Eventuella servicebolag, till exempel posten, sophantering och matleveranser

Eventuell samhällsservice som till exempel hemtjänst


Efter olyckan Det finns olika sätt att reagera på efter en olycka och olika personer hanterar situationen på olika vis. Här är några tips på vad du kan göra för att bearbeta det som hänt.

Psykiska reaktioner Efter att ha varit med om eller blivit vittne till en brand eller annan olycka är det naturligt med både psykiska och fysiska reaktioner. Se till att få socialt stöd och ta gärna kontakt med någon för att prata om det du har upplevt. Om du känner behov av att prata med någon finns det ett flertal professionella organisationer att välja mellan. Några exempel finns på sidan 11.

Du kan få mer information om krisreaktioner, sorg och sorgbearbetning på www.1177.se eller genom att ringa telefonnummer 1177 som har öppet dygnet runt.

Självhjälp Ägna tid åt att vårda dina nära relationer och acceptera stöd från andra. Hitta på saker att göra och delta i sådant som får dig att må bra. Se till att du får god sömn. Utgå från att du kommer att tänka på och drömma om dina erfarenheter, men att detta är ett sätt för hjärnan att bearbeta det du varit med om och att detta kommer att avta med tiden. Undvik alkohol/droger och överanvändning av förskrivna läkemedel. Gör inga stora förändringar i ditt liv. Ägna tid åt fritidsaktiviteter, stresshantering och fysisk träning. Var uppmärksam på din hälsa och ditt näringsintag.

9


Till dig som är förälder En brand eller annan olycka är en skrämmande händelse för alla involverade, särskilt för ett barn. Det är väldigt viktigt att barn tidigt får det stöd och den hjälp som behövs efter en olycka.

Barn reagerar annorlunda och har andra behov än vuxna vid traumatiska händelser.

Vad kan du göra? För att skapa en trygghet är det bra att försöka hålla fast vid vardagliga rutiner i så stor utsträckning som situationen medger.

Barn som varit med om en olycka behöver lugna och trygga föräldrar.

Sök alltid professionell hjälp om du är orolig för ditt barn Att komma över en skrämmande händelse kan ta tid. Barn kan under en tid drabbas av så kallade posttraumatiska symtom som till exempel mardrömmar, koncentrationssvårigheter och flash-backs (bilder av den skrämmande händelsen som återkommer). Reaktioner och beteenden är individuella och det kan vara svårt att avgöra när det är dags att söka hjälp. Ta därför alltid professionell hjälp för rådgivning om du är orolig för ditt barn. För kontaktuppgifter se sid 11.

Vid brandskada delar räddningstjänsten ofta ut en Flammy till barnen. Detta är en mjuk vän att ha

10

i en svår stund.


Kontaktlista samtalsstöd 1177

Rädda barnens föräldratrelfon

1177 ger dig råd på webb och telefon, dygnet runt över hela Sverige. Bakom 1177 står den svenska sjukvården genom alla landsting och regioner i samverkan.

Rädda barnens föräldratelefon erbjuder ett lyssnande öra, medmänsklighet, stöd och hjälp att sortera tankar och känslor.

Telefon: 1177 Öppettider: Dygnet runt Anonymt: Ja

Jourhavande medmänniska Jourhavande medmänniska tar emot samtal som till exempel kan handla om ensamhet, sorg och sjukdom. Telefon: 08-702 16 80 Öppettider: Alla dagar 21–06 Anonymt: Ja

BRIS vuxentelefon Till BRIS vuxentelefon kan du ringa om frågor eller oro som rör barn. Varje samtal besvaras av en erfaren person som arbetar på BRIS.

Telefon: 020-786 786 Öppettider: Måndag-fredag 18–21, lördag 13–16 Anonymt: Ja Det går även att använda sig av föräldramejlen foraldrar@rb.se

Röda korsets telefonjour På Röda korsets telefonjour kan du tala med utbildade personer som arbetar ideellt. Telefon: 0771-900 800 Öppettider: Alla dagar 14–22 (på onsdagar 10–14 finns även arabisktalande frivilliga i telefonjouren) Anonymt: Ja

Telefon: 077-150 50 50 Öppettider: Måndag och torsdag 13–16; tisdag, onsdag och fredag 9–12 Anonymt: Ja

11


Kontaktlista försäkringsbolag Dina Försäkringar

Sveland Försäkringar

Telefon: Sök på hemsidan för journumret på din ort Hemsida: www.dina.se

Telefon: 0771-388 300 Öppettider: Skadejour dygnet runt

Folksam

Tre Kronor

Telefon: 0771-960 960 Öppettider: Måndag-fredag 7.30–17 Vid akut skada övriga tider: 020-45 00 00

Telefon: 0771-23 33 33 Öppettider: Måndag-fredag 8–17 Vid akut skada övriga tider: 020-57 16 00

Gjensidige Försäkring

Trygg-Hansa

Telefon: 0771-326 327 Öppettider: Måndag-fredag 8–17 Vid akut skada övriga tider: 020-610 100

Telefon: 0771-111 500 Öppettider: Skadejour dygnet runt

If Skadeförsäkring

Zurich

Telefon: 0771-655 655 Öppettider: Dygnet runt

Telefon: 08-579 33 090 Öppettider: Numret går till växeln, är växeln stängd kopplas det direkt till journummer.

Länsförsäkringar Telefon: 020-59 00 00 Öppettider: Skadejour dygnet runt

Moderna Försäkringar Telefon: 0200-213 213 Öppettider: Skadejour dygnet runt

12


Ersättning av värdehandlingar Värdehandling

Vem du ska kontakta

Körkort

Transportstyrelsen, kundtjänst för körkortsfrågor Telefon: 0771-81 81 81

Inloggning till internetbank

Din bank, så snart som möjligt

Försäkring och försäkringsvillkor

Ditt försäkringsbolag, så snart som möjligt

Pass/nationellt id-kort

Polisens passexpedition i ditt län

Personbevis (behövs för att beställa id-kort)

Skatteverkets sevicetelefon Telefon: 020-567 000

Medborgarskap

Skatteverket, folkbokföring

Skilsmässopapper

Den tingsrätt som beslutar om skilsmässan, alternativt den domstol som dömt till upplösning av registrerat partnerskap

Kreditkort, kontokort, bensinkort etc.

Respektive kreditkortsbolag eller bank

Lagfart

Fastighetsregistret

13


Ersättning av värdehandlingar

Värdehandling

14

Vem du ska kontakta

Aktier, reverser

Aktuellt bolag, bankman eller aktiemäklare

Testamente

Din advokat

Recept, medicinskt register

Din läkare

Garantier

Aktuella företag

Lån

Aktuell låneinstitution


Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen För att minimera sekundärskador på objekt som är försäkrade, genomför Försäkringsbranschens Restvärderäddning olika åtgärder på skadeplatsen. Dessa åtgärder kallas för restvärderäddning. Räddningsledaren och/eller restvärdeledaren på skadeplatsen frågar dig om personuppgifter som ditt personnummer, försäkringsbolag samt eventuella försäkringsnummer för aktuell skadeplatsadress. Personuppgifterna kommer att användas i administrativt syfte och registreras hos Försäkringsbranschens Restvärderäddning för att ditt försäkringsbolag sedan ska kunna behandla och reglera din skada. Behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Försäkringsbranschens Restvärderäddning har ansvar för personuppgifterna. Då du lämnar efterfrågade uppgifter ger du samtidigt ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas av Försäkringsbranschens Restvärderäddning. Anonymiserade personuppgifter eller helt avidentifierade uppgifter kan komma att användas inom Försäkringsbranschens Restvärderäddning och Brandskyddsföreningen för statistik, analyser och forskning. Personuppgifterna används även för att kunna uppfylla rättsliga skyldigheter och fullgöra avtal, krav och åtgärder som i övrigt ställs på verksamheten.

Vad händer om jag inte vill lämna mina personuppgifter? Ett samtycke är individuellt och frivilligt och du avgör om dina uppgifter ska få behandlas. Ett samtycke är dock en förutsättning för att restvärderäddningen ska kunna utföras i samarbete med ditt försäkringsbolag.

Bilder: Framsida - Charlotte Gawell. Sida 3 - Stefan Bohlin. Sida 4 - Andreas Wall-Horgen. Sida 5 - Mattias Ermanbrix. Sida 10 - Håkan Flank

15


Försäkringsbranschens Restvärderäddning Postadress: 115 87 Stockholm Besöksadress: Årstaängsvägen 21 C, 117 43 Stockholm Leveransadress: Tegeluddsvägen 98, 115 28 Stockholm Telefon: 08-588 474 00 Fax: 08-622 35 07 E-post: rvr@svbf.se Hemsida: www.rvr.nu Org.nr.: 556711-5323

Efter olyckan - att återgå till det normala  

Informationsfolder till skadedrabbade

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you