Gelijkspel

Page 1

GELIJK SPEL

Door DE REDACTIE

ben slechts enkele een diversiteits- en inclusiebeleid. Samen met Blyde, Greenjobs.nl en creatief bureau Misteli lanceerde BR-ND People dit bordspel dat essentiële gesprekken over diversiteit en inclusie aankaart. Kim Cramer, oprichter van BR-ND People: ‘Op donderdagmiddag 11 mei namen we ongeveer 120 deelnemers aan de summit mee op een boottocht door Amsterdam voor een primeur van het meest oneerlijke spel ter wereld. Er waren zoveel deelnemers dat we een tweede boot moesten nemen! Heel bijzonder om te zien wat het spel teweegbracht. Het spel opende ogen, confronteerde en zorgde voor verbinding. Het was een groot succes.’

Vondelpark

Het spel is ontworpen om op een leuke manier aandacht te vragen voor maatschappelijke kwesties. Hoewel veel organisaties het belang inzien van het creëren van een diverse en inclusieve omgeving, heb-

Het idee voor het spel ontstond tijdens de coronacrisis. Verschillende Amsterdamse B Corps en B Lab Benelux kwamen samen om een dringend probleem aan te pakken: wat te doen met alle creatieve talenten in hun bedrijven wanneer hun vaste klanten projecten in de ijskast zetten? In plaats van hun creatieve krachten verloren te laten gaan, gebruikte de groep hun collectieve expertise om iets nieuws en impactvols te creëren. Alexander Koene van BRND People nam het initiatief om een aantal creatieve bureaus uit te nodigen om samen te komen in het Vondelpark terwijl ze veilig buiten zaten om elkaar te leren kennen en te bespreken hoe ze konden samenwerken en hun krachten konden bundelen. Na vele uren van discussie en gesprekken met de gemeente Amsterdam rolde daar uiteindelijk een verbindende game uit: Let’s Play Equal

Op de schop

Let’s Play Equal is een groepsspel voor vier tot acht spelers dat reflecteert op situaties uit het echte leven. Elke speler begint met een kaart die iemands kenmerken weergeeft, zoals geslacht, geestelijke gezondheid, culturele achtergrond, opleidingsniveau en seksuele voorkeur. De spelers gaan met elkaar in gesprek over verschillende levensgebeurtenissen, zoals discriminatie, promotie en liefde. Door discussie, leren en reflectie onderzoeken de spelers wie de grootste kans heeft om te winnen in ‘het spel van het leven’. Tessa van Soest, directeur B Lab Benelux: ‘Voor échte diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in organisaties, moeten vastgeroeste structuren op de schop. Dit spel faciliteert belangrijke – en vaak ook ongemakkelijke – gesprekken die in alle lagen van een organisatie moeten worden gevoerd. Van boardroom tot werkvloer.’ •

Let’s Play Equal

• Een bordspel voor teams van 4-8 spelers.

• De spelers kruipen in de huid van persona’s, gebaseerd op echte mensen.

• De uitgangspositie van het spel is ongelijk op basis van gevalideerde statistieken.

• Tijdens het spelen van het spel komen de spelers levensgebeurtenissen tegen. Hoe verloopt het verliefd worden of het kopen van een huis voor Sander? En voor Coco?

• Denk na over je eigen persoonlijke levenservaringen, kwetsbaarheden en privileges.

Het spel is voor € 276,- te bestellen via www.letsplayequal.com

Thema Spelen moet Thema Spelen moet
Ze konden geen betere plek bedenken voor de lancering van hun spel. De makers van Let’s Play Equal kozen de B
For Good Leaders Summit
uit om mensen kennis te laten maken met deze nieuwe managementtool.
1 1
Het is meer dan zomaar een spel. ‘ Let’s Play Equal helpt spelenderwijs om het bewustzijn en het begrip van gevoelige sociale onderwerpen op een veilige manier te vergroten.’
Dr. Kim Cramer van BR-ND People (links) en Emma Vos, projectleider van Let’s Play Equal
Optimist magazine • juli/augustus 2023 • 42 Optimist magazine juli/augustus 2023 43
‘VASTGEROESTE STRUCTUREN MOETEN OP DE SCHOP.’

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.