Page 1

Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora Warszawa, Czerwiec 2015

1


Informacje o badaniu O BADANIU

• Badanie przeprowadził instytut Millward Brown S.A. w czerwcu 2015 r. • Badanie było elementem syndykatowego projektu zrealizowanego na rynku HoReCa przeprowadzonego z udziałem uznanej międzynarodowej firmy zlecającej reklamy w prasie branżowej HoReCa oraz wydawcy Poradnika Restauratora • Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedstawicieli placówek gastronomicznych HoReCa w Polsce, w miejscowościach powyżej 15tys mieszkańców

METODA

• Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. • Realizacja badania była monitorowana przez grupę supervisorów, którzy sprawdzili przynajmniej 5% wywiadów.

PRÓBA

• Badanie zrealizowano na próbie N=800 osób decydujących o zakupach zaopatrzenia lokalu – np. manager, właściciel, szef kuchni, zgodnej ze strukturą populacji wg GUS pod względem typu placówki. Wyodrębniono cztery rodzaje placówek: • Bary: bary, kebab, fast food (w tym KFC, McDonald, Pizza Hut etc.), pizzerie (nie będące restauracjami), burgerownie, itp. – 38% próby • Restauracje (z uwzględnieniem hotelowych) – 26% próby • Punkty gastronomiczne: puby, kawiarnie, cukiernie – 30% próby • Stołówki i catering - Żywienie zbiorowe - 6% próby • Do próby były włączone jedynie placówki znajdujące się w miejscowościach powyżej 15 tys. mieszkańców. • Dokładność wyników zależy o liczebności analizowanej grupy i odsetka odpowiedzi. Maksymalny błąd pomiaru (występujący przy 50%) dla całej próby N=800 wynosi +/- 3,5%

2

Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.


Typ działalności Udziały poszczególnych typów placówek odzwierciedlają strukturę placówek gastronomicznych w Polsce wg danych GUS STOŁÓWKI (szkolne, zakładowe, szpitalne, itp.) oraz firmy CATERINGOWE; 6%

RESTAURACJE (także hotelowe, z wykluczeniem pizzerii); 26%

BARY (bar, fast food, kebab, pizzeria (nie restauracja włoska), burgerownia, itp.); 38%

PUNKTY GASTRONOMICZNE (pub, kawiarnia, cukiernia); 30%

S2. Jakiego typu placówką jest Państwa firma? 3

Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.

Podstawa: N = 800, cała próba


Lokalizacja Do próby były włączone placówki znajdujące się w miejscowościach powyżej 15 tys. mieszkańców.

miasto powyżej 500.000 mieszkańców; 33%

miasto od 15.000 do 99.999 mieszkańców; 39%

miasto od 100.000 do 499.999 mieszkańców; 28%

S3. W miejscowości o jakiej wielkości zlokalizowana jest Państwa placówką 4

Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.

Podstawa: N = 800, cała próba


NajwaĹźniejsze ustalenia badawcze


Najważniejsze ustalenia badawcze

6

Osoby odpowiedzialne za zakupy w placówce to głównie właściciele firm (blisko dwóch na trzech respondentów ) oraz managerowie (37% ogółem a 28% jeśli pominiemy osoby będące jednocześnie właścicielami firm). Osoby pełniące inne role w firmie stanowiły jedynie 10% próby.

Najważniejszymi źródłami informacji pomagającymi podejmować decyzje o zaopatrzeniu placówki gastronomicznej są – Przedstawiciel handlowy (71%) informacje z hurtowni (67%), natomiast prasę branżową wskazuje aż 42% badanych.

Poradnik Restauratora, spośród pism branżowych, ma najwyższą znajomość wśród osób zarządzających placówkami gastronomicznymi.

Poradnik Restauratora ma zdecydowanie najwyższe dotarcie (ponad dwukrotnie wyższe niż następny tytuł) do placówek gastronomicznych. W sześciu na dziesięć placówek nie pojawia się żadne czasopismo branżowe, co oznacza, że Poradnik Restauratora jest obecny w ponad połowie placówek, do których w ogóle dociera jakaś prasa branżowa.

Poradnik Restauratora jest zdecydowanie najczęściej uznawany za pismo najbardziej przydatne w prowadzeniu placówki gastronomicznej we wszystkich segmentach rynku HoReCa.

Siłą Poradnika Restauratora jest uniwersalność – czasopismo jest czytane we wszystkich typach placówek i w różnej wielkości miejscowościach. Znajomość

Dotarcie

Unikalne dotarcie

Czyt. Cyklu Sezonowego

Czyt. Ostat. Wydania

Poradnik Restauratora

55%

23%

13%

26%

15%

Food Service

39%

11%

4%

14%

9%

Przegląd Gastronomiczny

39%

9%

3%

12%

6%

Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.


Wyniki badania


Q2. Znajomość prasy branżowej Poradnik Restauratora, spośród pism branżowych, ma najwyższą znajomość wśród osób zarządzających placówkami gastronomicznymi.

Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora

55%

Przegląd Gastronomiczny

39%

Food Service

39%

Hotelarz

38%

Nowości Gastronomiczne Polskie Drogi Gastronomii Żadne z powyższych

Q2: Czy kiedykolwiek słyszał Pan/Pani o badanych tytułach? 8

Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.

28% 10% 21%

Podstawa: N = 800, cała próba


Q2. Znajomość prasy branżowej – typ placówki Poradnik Restauratora jest szczególnie dobrze znany wśród prowadzących restauracje. Słabiej wypada wśród zarządzających Punktami gastronomicznymi, jednak jest to ogólnie segment o najniższej znajomości tytułów branżowych. Przegląd Gastronomiczny jest liderem w mniej znaczącym liczebnie segmencie Stołówek i Cateringu.

36% 34%

56% 61%

25% 28%

Hotelarz

34% 48%

22%

Nowości Gastronomiczne

54%

Bary (N=304) Punkty gastronomiczne (N=240)

27% 31%

48%

Restauracje (N=208)

9% 9%

13% 10%

Stołówki i catering (N=48) 23%

10%

Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.

29%

19%

Q2: Czy kiedykolwiek słyszał Pan/Pani o badanych tytułach? 9

46%

34% 30%

Food Service

Żadne z powyższych

69%

54%

Przegląd Gastronomiczny

Polskie Drogi Gastronomii

54%

43%

Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora

Podstawa: N = 800, cała próba


Q2. Znajomość prasy branżowej – wielkość miejscowości Znajomość tytułów prasy gastronomicznej nie jest istotnie zróżnicowana pomiędzy klasami wielkości miejscowości.

52%

Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora

53% 35% 39% 43%

Przegląd Gastronomiczny

36% 40% 42%

Food Service

36% 37%

Hotelarz 31% 28% 24%

Nowości Gastronomiczne Polskie Drogi Gastronomii

9% 11% 10%

Żadne z powyższych

24% 20% 19%

Q2: Czy kiedykolwiek słyszał Pan/Pani o badanych tytułach? 10

60%

Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.

41%

miasto od 15.000 do 99.999 mieszkańców (N=309)

miasto od 100.000 do 499.999 mieszkańców (N=225)

miasto powyżej 500.000 mieszkańców (N=266)

Podstawa: N = 800, cała próba


Q3. Dotarcie prasy branżowej - ogółem Poradnik Restauratora ma również zdecydowanie najwyższe dotarcie (ponad dwukrotnie wyższe niż następny tytuł – Food Service) do placówek gastronomicznych i jest obecny w ponad połowie placówek, do których w ogóle dociera jakaś prasa branżowa. Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora

23%

Food Service

11%

Przegląd Gastronomiczny

9%

Nowości Gastronomiczne

7%

Hotelarz Polskie Drogi Gastronomii

6% 1%

Na wykresie nie uwzględniono udziału procentowego placówek, do których nie dociera żaden tytuł prasowy

Q3: Które z tytułów prasy branżowej docierają do Pana/Pani lub Pana/Pani placówki? 11

Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.

Podstawa: N = 800, cała próba


Q3. Dotarcie prasy branżowej – otrzymujący prasę branżową Poradnik Restauratora jest obecny w ponad połowie placówek, do których w ogóle dociera jakaś prasa branżowa.

Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora

58%

Food Service

28%

Przegląd Gastronomiczny

24%

Nowości Gastronomiczne

17%

Hotelarz

Polskie Drogi Gastronomii

15%

2%

Q3: Które z tytułów prasy branżowej docierają do Pana/Pani lub Pana/Pani placówki? 12

Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.

Podstawa: N = 313, respondenci z placówek, do których dociera jakaś prasa branżowa


Q3. Dotarcie prasy branżowej – typ placówki Siłą Poradnika Restauratora jest dotarcie do wszystkich segmentów rynku (choć największą penetrację ma na rynku restauracji). Kolejny tytuł - Food Service obecny jest przede wszystkim w Restauracjach, w pozostałych segmentach ma zdecydowanie słabszą pozycję od Poradnika Restauratora. 24%

16%

Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora

21% 5%

Food Service

9% 22%

6%

9%

8%

Przegląd Gastronomiczny 6%

3%

Nowości Gastronomiczne

2%

Hotelarz

2%

8% 9%

4% 8%

Polskie Drogi Gastronomii

12%

12%

29%

Bary (N=304) Punkty gastronomiczne (N=240) Restauracje (N=208) Stołówki i catering (N=48)

1%

0% 1% 2%

Na wykresie nie uwzględniono udziału procentowego placówek, do których nie dociera żaden tytuł prasowy

Q3: Które z tytułów prasy branżowej docierają do Pana/Pani lub Pana/Pani placówki? 13

Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.

Podstawa: N = 800, cała próba


Q3. Dotarcie prasy branżowej – wielkość miejscowości Poradnik Restauratora dociera najlepiej do placówek w mniejszych i średnich miejscowościach.

Restauratora PoradnikPoradnik Restauratora

18%

Food Service

9% 10%

Przegląd Gastronomiczny

9% 10% 9%

Nowości Gastronomiczne

5%

9% 6%

miasto od 15.000 do 99.999 mieszkańców (N=309) miasto od 100.000 do 499.999 mieszkańców (N=225) miasto powyżej 500.000 mieszkańców (N=266)

6% 5% 6%

Hotelarz Polskie Drogi Gastronomii

14%

25% 25%

1% 1% 1%

Na wykresie nie uwzględniono udziału procentowego placówek, do których nie dociera żaden tytuł prasowy

Q3: Które z tytułów prasy branżowej docierają do Pana/Pani lub Pana/Pani placówki? 14

Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.

Podstawa: N = 800, cała próba


Q3. Dotarcie prasy branżowej – wielkość miejscowości (otrzymujący prasę branżową) W mniejszych i średnich miejscowościach Poradnik Restauratora dociera do 6 na 10 placówek otrzymujących prasę branżową, w największych do blisko połowy placówek.

Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora

49%

23% 24%

Food Service

Nowości Gastronomiczne

12%

21% 17%

15% 12% 17%

Hotelarz Polskie Drogi Gastronomii

38%

22% 24% 26%

Przegląd Gastronomiczny

miasto od 15.000 do 99.999 mieszkańców (N=127)

miasto od 100.000 do 499.999 mieszkańców (N=90) miasto powyżej 500.000 mieszkańców (N=96)

3% 2% 2%

Q3: Które z tytułów prasy branżowej docierają do Pana/Pani lub Pana/Pani placówki? 15

62% 64%

Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.

Podstawa: N = 313, respondenci z placówek, do których dociera jakaś prasa branżowa


Q4. Czytelnictwo cyklu sezonowego - ogółem Lider - Poradnik Restauratora w cyklu sezonowym dociera do ponad ¼ ogółu placówek gastronomicznych a zarazem – do niemal połowy placówek, których zarządzający czytali w cyklu sezonowym jakieś branżowe czasopismo. Warto zauważyć, że czytelnictwo (CCS) jest wyższe niż dotarcie do placówki.

Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora

26%

Food Service

14%

Przegląd Gastronomiczny

12%

Hotelarz

10%

Nowości Gastronomiczne Polskie Drogi Gastronomii

Q4: Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał/a Pani/Pan ….? 16

Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.

7% 2%

Czytelnictwo Cyklu Sezonowego (CCS) Wskaźnik szerokiego zasięgu tytułu wskazujący jaki procent w populacji stanowią osoby, które zetknęły się z tym tytułem choćby raz w okresie cyklu sezonowego. Okres ten wynosi dla miesięczników 6 miesięcy.

Podstawa: N = 800, cała próba


Q4. Czytelnictwo cyklu sezonowego – ogółem (otrzymujący prasę branżową) W placówkach, do których dociera jakaś prasa branżowa, prawie połowa decydentów sięgnęła po Poradnik Restauratora. To wynik blisko dwukrotnie wyższy niż następnego tytułu - Food Service.

Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora

49%

Food Service

25%

Przegląd Gastronomiczny

22%

Hotelarz

16%

Nowości Gastronomiczne Polskie Drogi Gastronomii Żadne z powyższych

Q4: Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał/a Pani/Pan ….? 17

Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.

14% 3% 15%

Podstawa: N = 313, respondenci z placówek, do których dociera jakaś prasa branżowa


Q4. Czytelnictwo cyklu sezonowego – typ placówki Poradnik Restauratora we wszystkich segmentach jest liderem czytelnictwa.

18%

Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora

24% 27%

11%

7%

Food Service

28%

4%

9%

Przegląd Gastronomiczny

11%

10%

6%

Hotelarz

9% 8%

4%

Nowości Gastronomiczne Polskie Drogi Gastronomii

36%

8%

16%

Bary (N=304) Punkty gastronomiczne (N=240)

16%

Restauracje (N=208)

9% 8%

1%

Stołówki i catering (N=48)

1%

3% 2%

Na wykresie nie uwzględniono udziału procentowego placówek, do których nie dociera żaden tytuł prasowy

Q4: Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał/a Pani/Pan ….? 18

Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.

Podstawa: N = 800, cała próba


Q4. Czytelnictwo cyklu sezonowego – wielkość miejscowości Brak jest istotnych różnic w CCS pomiędzy różnymi klasami miejscowości. Zauważalny jest jednakże powtarzający się dobry wynik Poradnika Restauratora w mniejszych i średnich miejscowościach.

26%

Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora

21% 11%

Food Service

17%

12% 11% 12%

Przegląd Gastronomiczny

9% 9% 10%

Hotelarz

Nowości Gastronomiczne Polskie Drogi Gastronomii

14%

29%

6% 6%

9%

2% 2% 1%

miasto od 15.000 do 99.999 mieszkańców (N=309) miasto od 100.000 do 499.999 mieszkańców (N=225)

miasto powyżej 500.000 mieszkańców (N=266)

Na wykresie nie uwzględniono udziału procentowego placówek, do których nie dociera żaden tytuł prasowy

Q4: Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał/a Pani/Pan ….? 19

Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.

Podstawa: N = 800, cała próba


Q5. Czytelnictwo ostatniego wydania – ogółem (czytający prasę branżową) Spośród kierujących placówkami gastronomicznymi, którzy sięgali w ostatnim okresie po prasę branżową, ponad połowa czytała Poradnik Restauratora.

Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora

53%

Food Service

32%

Przegląd Gastronomiczny

22%

Hotelarz

16%

Nowości Gastronomiczne Polskie Drogi Gastronomii

13% 2%

Q5: Czy czytał Pan/Pani w ciągu ostatnich 2 miesięcy następujące tytuły….? 20

Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.

Podstawa: N = 227, respondenci, którzy czytali (COW) jakąś prasę branżową


Q5. Czytelnictwo ostatniego wydania – typ placówki (czytający prasę branżową) Jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie osoby czytające prasę branżową (COW), to Poradnik Restauratora był czytany w ponad połowie placówek z segmentów Bary oraz Punkty gastronomiczne i w blisko połowie Restauracji. W segmencie Stołówek i Cateringu po tytuł ten sięgnęło 8 na 10 zarządzających.

Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora

48%

21%

Food Service 14%

17% 12%

Hotelarz

8% 10% 12% 8%

Nowości Gastronomiczne Polskie Drogi Gastronomii

46%

28% 25%

18% 20% 17%

1% 0% 4% 0%

Q5: Czy czytał Pan/Pani w ciągu ostatnich 2 miesięcy następujące tytuły….? 21

Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.

83%

26%

0%

Przegląd Gastronomiczny

54% 56%

Bary (N=75) Punkty gastronomiczne (N=46)

Restauracje (N=94) Stołówki i catering (N=12) Podstawa: N = 227, respondenci, którzy czytali (COW) jakąś prasę branżową


Q6. Czasopismo najbardziej przydatne w pracy - ogółem Poradnik Restauratora jest zdecydowanie najczęściej uznawany za pismo najbardziej przydatne w prowadzeniu placówki gastronomicznej. Wszyscy czytelnicy prasy branżowej

Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora

29,4%

Food Service

13,5%

Przegląd Gastronomiczny

13,5%

Nowości Gastronomiczne Hotelarz

7,8% 3,4%

Polskie Drogi Gastronomii

0,8%

Inne

0,3%

Żadne z powyższych

31,4%

Q6: (Jeśli respondent zna więcej niż jedno pismo branżowe) Które z pism ma największą przydatność w Pani/Pana pracy? (Jeśli zna tylko jeden tytuł) Czy to pismo jest przydatne w Pani/Pana pracy? 22

Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.

Podstawa: N = 375


Q6. Przydatność w pracy – typ placówki Poradnik Restauratora uznawany jest za najbardziej przydatny we wszystkich segmentach rynku gastronomicznego. 26%

Poradnik Restauratora Poradnik Restauratora 6%

Food Service

24%

12%

Przegląd Gastronomiczny

12%

2%

Hotelarz

Bary (N=136)

17%

Punkty gastronomiczne (N=87)

14%

13% 5%

Restauracje (N=131)

10%

1%

2%

0%

Polskie Drogi Gastronomii

38%

10% 10%

Nowości Gastronomiczne

30% 31%

7%

Stołówki i catering (N=21)

1%

0% 1% 0%

Wykres uwzględnia wskazane przez respondentów tytuły badane

Q6: (Jeśli respondent zna więcej niż jedno pismo branżowe) Które z pism ma największą przydatność w Pani/Pana pracy? (Jeśli zna tylko jeden tytuł) Czy to pismo jest przydatne w Pani/Pana pracy? 23

Raport z badania rynku HoReCa dla Poradnika Restauratora.

Podstawa: N = 375, czytelnicy prasy branżowej (CCS)


Dziękujemy

Badanie prasy gastronomicznej 2015  

Syndykatowe badania w branży gastronomicznej Millward Brown S.A., czerwiec 2015

Badanie prasy gastronomicznej 2015  

Syndykatowe badania w branży gastronomicznej Millward Brown S.A., czerwiec 2015

Advertisement