BOVAGkrant 2019-4

Page 22

OCCASIONVERKOOP

DRIE ONDERNEMERS DELEN HUN ERVARINGEN OVER DE OCCASIONWEBSITE

Groeiend succes:

viaBOVAG.nl ViaBOVAG.nl ging vorig jaar in mei live. Deze occasion­ portal van en voor leden geeft de regie in de online occasionverkoop weer terug aan BOVAG-ondernemers. Met succes, want het aanbod aan occasions en klikkende consumenten groeit ondertussen elke dag. BOVAG-autobedrijven zijn dan ook in toenemende mate tevreden, zo blijkt uit een kleine rondgang langs drie deelnemers.

Stap ook in ViaBOVAG.nl heeft inmiddels meer dan een half miljoen bezoeken per maand en levert maandelijks zo’n 20.000 leads op. Wilt u daarvan meeprofiteren? Ga dan naar mijn. bovag.nl/viabovag en sluit u aan!

Stefan van Houdt Stefan is verkoopadviseur bij Van der Burg Automotive, Opel-dealer in Zoeter­meer. Het autobedrijf is al vanaf het prille begin aangesloten bij viaBOVAG.nl. Waarom zijn jullie actief op viaBOVAG.nl? “Er zijn meerdere portalen waarop wij adverteren, maar als BOVAG-bedrijf vind ik het goed om ook op viaBOVAG.nl aanwezig te zijn. Het straalt vertrouwen uit, ook al omdat de BOVAG Garantie er duidelijk bij hoort. Die garantie hoef je niet meer uit te leggen aan klanten, die weten dat dit goed zit.” Kun je iets zeggen over het verschil met andere occasionportals? “Het is voor ons lastig om uit te vinden waar mensen de advertentie hebben gezien. Als je het ze vraagt, weten ze het vaak zelf ook niet meer, omdat ze de auto waarvoor ze komen op meerdere portals hebben gezien. Bij de leads die via e-mail binnenkomen, is dit natuurlijk wel meteen duidelijk. Ik gok dat het aantal ver­kopen via viaBOVAG.nl nu ongeveer gelijk is aan de andere sites. Maar er komt wel steeds meer mail binnen via viaBOVAG.nl.”

22 BOVAGkrant NUMMER 4 / MEI 2019

Hoe reageren de klanten op de BOVAG-portal? “Wij zijn Opel-dealer en dit dealerschap wekt al vertrouwen. Dit laatste geldt ook voor BOVAG. Het is één en één optellen en dat maakt de verkoop een stuk gemakkelijker.” Hoe gaan jullie om met de omruilgarantie? “Als Opel-dealer verkopen wij onze Opel-gelabelde occasions met een omruilgarantie. Uit ervaring kan ik zeggen dat je daar niet bang voor hoeft te zijn. Het komt vrijwel nooit voor. Wij hebben het ooit een keer meegemaakt, en toen lag het initiatief bij ons omdat we tijdens het rijklaarmaken zelf een defect zagen. We hebben de klant toen een andere auto aangeboden. De klant was erg blij met deze mogelijkheid en krijgt hierdoor extra vertrouwen.”


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.