Page 1

TAG ET BLAD!

Sjov golf og hygge på Korthulsbanen (side 24)

MEDLEMSNYT

LÆS BLANDT ANDET OM: Generalforsamling 5. marts (side 7) Fællesspisning og golf for hold (side 30) MEDLEMSNYT • 1/2018

FEBRUAR 2018 NR. 149

#1

38. ÅRGANG

1


SPONSORER

C. V. Christensen A/S

Den Jyske Sparekasse

Fertin Pharma A/S

Holst Sko

Rambøll

STARK, Vejle

Strøm Hansen A/S

Teknikgruppen, Vejle

Østergaard A/S

Flexbelt A/S

ProShine

PwC

R2Group

2

Gren & Lund Reklamebureau

MEDLEMSNYT • 1/2018


Regelændringer side 18

Greenkeeperne side 26

Restauranten side 16

INDHOLD Nyt fra sekretariatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Generalforsamling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Formandens beretning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Restauranten med nye tiltag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Nye regler forude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Turneringsudvalget er klar til sæson 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Turneringskalender2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Turneringer på Korthulsbanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Greenkeeperne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Fællesspisning og golf for hold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Ladies Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Senior Section. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Men’s Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 TRYOUT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

MEDLEMSNYT udgives af Vejle Golf Club, Fællessletgård, Ibækvej 46, 7100 Vejle Redaktion: Thorkild Høj, telefon 22 61 88 68, thpresse@gmail.com Annoncer: Bo Vaaben, telefon 75 85 81 85 Layout/design: Gren & Lund Reklamebureau, telefon 28 76 45 38, www.gren-lund.dk Foto: Poul Willow Sørensen, telefon 40 68 90 37 Tryk: Digitalhuset.dk, telefon 75 85 96 97. Oplag: 400 stk. Bladet optager artikler fra bestyrelse, komiteer og udvalg i Vejle Golf Club samt fra klubbens medlemmer. Bladets synspunkter og meninger dækker ikke nødvendigvis klubbens officielle synspunkter. Enhver fotografisk gengivelse af hele eller dele af bladet er ikke tilladt. Citater fra bladet dog med kildeangivelse. Næste nummer udkommer 25. marts 2018. Oplag: 1500 stk. Deadline for stof og annoncer 27. februar 2018. Annoncer (leveres som trykklar pdf): 1/4 side: bxh 80x122 mm 1/2 side: bxh 170x122 mm eller 210x145 mm + 3 mm beskæring 1/1 side: bxh 170x257 mm eller 210x297 mm + 3 mm beskæring

MEDLEMSNYT • 1/2018

Vejle Golf Clubs bestyrelse: Stig Brogård Andersen, formand, telefon 21 18 20 46 Claus Svold, telefon 75 72 47 16 Jørgen Ejlskov, telefon 75 72 15 97 Judith Domino, telefon 24 25 32 01 Gert Nielsen, telefon 75 83 35 63 Jan Haugsted Petersen, telefon 40 70 78 08 Men’s Section: Peter Leth Kjær, telefon 29 49 26 17 Ladies Section: Ellen Aagaard, telefon 21 28 71 50 Senior Section: Lis Sørensen, telefon 25 36 01 18 Sekretariatet: telefon 75 85 81 85 Bo Vaaben, manager, bv@vgc.dk Marlene Mortensen, sekretær/bogholder, mm@vgc.dk Proshop: telefon 75 85 81 43 Restaurant: telefon 25 77 77 22 / 75 85 81 40 WWW.VGC.DK

3


NYT FRA SEKRETARIATET

Af manager Bo Vaaben

!

Ikke mere vand, tak! Ingen kan vist mindes at der er kommet så meget regn i så lang tid. Samtidig har vejret artet sig, så den naturlige fordampning har været minimal.

Nej, der er ikke behov for mere væde til banen lige nu. Sammen med sikkert mange af jer, håber og krydser jeg fingre for at vejret sidste halvdel af 2017 var en meteorologisk 100 års hændelse og vejret i 2018 bliver mere normalt og gerne til den tørre side. Uanset vejrsituationen har klubbens mange frivillige og sekretariatet benyttet de mørke vintermåneder til at planlægge en ny og dejlig golfsæson. Og vi er klar. TRYOUT 2018 Vi har til stadighed behov for nye medlemmer, hvis vi skal fastholde medlemstallet. Derfor fortsætter succesen TRYOUT også i 2018 og på uændrede vilkår. Begynderudvalget er klar, så kender du nogen der kunne være interesseret, så fortæl dem endelig om TRYOUT. Mangler du lige at blive opdateret om konceptet, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet eller søge oplysninger på hjemmesiden. CLUB37 Skal vi fastholde medlemstallet gør TRYOUT-konceptet det ikke alene. Der skal mere til. Udfordringen er, hvorledes får vi de nye medlemmer endnu bedre integreret i golfklubben. Det er en opgave, som Club37 har taget på sig. Gennem forskellige aktiviteter på korthulsbanen, den store bane og i klubhuset, har Club37 særlig fokus på at skabe sociale relationer mellem de nye medlemmer og klubbens mere erfarne. De kan altid bruge en hånd fra erfarne medlemmer, så kontakt sekretariatet, hvis du kan finde tid til at støtte op om Club37 indsats. JUSTERING AF GREENFEEPRISERNE Med det formål at øge klubbens samlede indtægter fra greenfeespillere har bestyrelsen justeret greenfeepriserne i de forskellige prisintervaller. Priserne varierer fremover indenfor kr. 450, 400 og 350 afhængig af tee-off tidspunktet. De kendte tidsintervaller fortsætter uændret. Rabatordningerne fortsætter uændret men dog således at en 18 hullers runde altid vil koste minimum kr. 200 og en 9 hullers runde minimum kr. 125.

4

DRIVING RANGE OG GREENFEESPILLERE Greenfeespillere skal fremover betale kr. 25,- for fri benyttelse af rangen hele dagen. Betaling i ProBox24-automaten samtidig med betaling af greenfee. KORTHULSBANEN – MED MEDLEM Medlemmer af golfklubben må fortsat tage potentielle golfspillere med på Korthulsbanen uden betaling af greenfee. Det kan være det lille ”skub”, der skal til for at vække interessen og få dem i gang. Bestyrelsen har besluttet at hvert medlem maksimalt må have 3 ”gæster” med af gangen (en flight). Som noget nyt skal gæsterne tjekke ind på ProBox24automaten i klubhuset. Automaten hvor andre gæster betaler greenfee. Efter registreringen udskrives et scorekort til korthulsbanen og en ”kvittering”, som skal bæres synligt. Samtidig har golfklubben mulighed for efterfølgende at følge op med tilbud om TRYOUT osv. KORTHULSBANEN – PAY & PLAY Fra sæsonen 2018 har bestyrelsen vedtaget at der skal være mulighed for Pay & Play også på Korthulsbanen. Greenfee betales via ProBox24-automaten i klubhuset, som efterfølgende udskriver scorekort og kvittering. GREENFEECLUB NO. 1 Vi fortsætter samarbejdet med golfklubberne Breinholtgård, Haderslev, Kolding, Gyttegård og Stenballegård i fritspilsordningen Greenfeeclub No. 1. For kun kr. 800,- må du spille alle disse baner lige så mange gange du har lyst i hele 2018 på hverdage hele dagen og i weekender og på helligdage efter kl. 12.00 uden at skulle betale greenfee. Bestil og læs mere på hjemmesiden. ERHVERVSKLUBBEN Erhvervsklubben er også i 2018 et tilbud om med golfen som omdrejningspunkt at møde og skabe længerevarende relationer til andre beslutningstagere i en vækstende region og i et stærkt marked.

MEDLEMSNYT • 1/2018


!

Erhvervsklubben gennemfører fælles arrangementer med erhvervsklubber i omkringliggende golfklubber. Læs mere på hjemmesiden. GOLFHÆFTET Igen i år kan du købe golfhæftet gennem klubben. Har man købt Golfhæftet, må man spille et antal golfbaner i Danmark og flere andre lande i øvrigt med 50% rabat på greenfee én gang. Er du interesseret i at købe Golfhæftet, kan du gøre det via klubbens hjemmesiden. GREENFEEAFTALER Tidligere sæsoners greenfeeaftaler videreføres uændret. Fuldtidsmedlemmer kan fortsat spille Horsens Golfklub, Give Golfklub, Holstebro Golfklub, Odense Golfklub og Aalborg Golfklub til ½ pris. I Silkeborg Golfklub er greenfeerabatten 33% og i Køge Golfklub er rabatten på kr. 100.

PBS/NETS Gør det nemt for dig selv og ikke mindst for administrationen i golfklubben. Betal dit kontingent gennem banken. Kontakt din bank eller tilmeld dig via hjemmesiden. På forhånd – tak for hjælpen. Den ene mariehøne jeg har set, var ved at smide waders, regntøj og sydvest og var på vej tilbage i sin klædelige røde dragt med sorte prikker. Efter den megen nedbør var jeg ellers kommet helt i tvivl om Mariehønen i et forsøg på at overleve var ved at mutere til en vadefugl. Det ser heldigvis ikke ud til at være tilfældet. Så hjælp den godt på vej og frygt ikke de tørre pletter, der kan opstå, når Mariehønen lykkes med missionen. Vi har både vandingsanlæg og en velfungerende restaurant, som står klar med læskende drikke.

CADDYSKABE Priserne for leje af caddyskabe er justeret. Prisen på el-skab til opladning af batterier er sænket til kr. 325,- årligt inkl. elforbrug. Vi har både ledige el-skabe og overskabe. Kontakt sekretariatet eller bestil via hjemmesiden. Se alle priserne på hjemmesiden.

MEDLEMSNYT • 1/2018

5


RÅDGIVNING, REVISION OG REGNSKAB

2 + 2 = SUCCESFULD RÅDGIVNING GENNEM GENERATIONER De statsautoriserede revisorer Frank Lau og Jørgen Egstrand Andersen fra BDO har rådgivet først Jens og nu Andreas Buhl fra Variant.

Variant har produceret trailere siden 1975. I dag har Variant mere end 150 forhandlere spredt over hele landet, og firmaet er Danmarks største danskejede trailerproducent. De to statsautoriserede revisorer Jørgen Egstrand Andersen og senere også Frank Lau fra BDO har været sparringspartner hele vejen – både i forhold til skat, moms og afgifter men også ved generationsskiftet. Jørgen og Frank har stor viden og indsigt i drift, vækst og generationsskifte, og de hjælper også gerne dig. Ring til Jørgen på mobil 40 57 01 43 eller til Frank på mobil 20 70 94 20, og læs mere på www.bdo.dk/syd

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited 6 - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. MEDLEMSNYT • 1/2018


GENERALFORSAMLING I VGC

Indkaldelse til ordinær GENERALFORSAMLING på Munkebjerg Hotel MANDAG DEN 5. MARTS 2018 KL. 19.30

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse 5. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO, Vejle 6. Indkomne forslag ingen 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Claus Svold (modtager genvalg) Jan Haugsted Pedersen (modtager genvalg) Jørgen Ejlskov (modtager ikke genvalg) Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus Svold og Jan Haugsted Pedersen og valg af Lars Skou 8. Eventuelt

Vejle Golf Club Stig Brogård Andersen formand

MEDLEMSNYT • 1/2018

7


GENERALFORSAMLING I VGC

Af formand Stig Brogård Andersen

X

Formandens beretning Det er lidt ligesom før jul – vi tæller dagene... og i mellemtiden er der tid til at gøre status for året der gik. Og det gik jo egentlig meget godt, men…

I Mens Section havde vi meget grin med forrige års Captain – vi kaldte ham Rain Man. Han dannede par med Captain anno 2017, som gik under navnet Captain Skybrud. Lad os håbe Captain får et lidt mere klædeligt kælenavn i 2018, for vi trænger til en tør golfsæson. BANEN Vejret afspejlede sig i greenkeeperaktiviteterne på banen, for i lighed med forrige sæson blev der i 2017 gennemført omfattende arbejde med dræning af banen. Det blev igangsat før sæsonstart med dræning af fairway op mod green på Parken 7, og det er fortsat efter sæsonafslutning, hvor der er påbegyndt dræning af Parken 6 samt første del af Parken 7. Det betyder, at såfremt vejret holder, så det er muligt at køre med kædegraver og grusnedlægger, så vil vi som planlagt være nået langt gennem Parken 5, 6 og 7, når sæsonen 2018 starter. Vi vil også opleve effekten af den fortsatte oprydning langs skovkanterne, f.eks. langs Parken 6, hvor stubbe er fjernet, enten ved opgravning eller stubfræsning. Og så har vi haft stort fokus på vore greens. Vi har lavet analyser af jordbund og græsmiljø, forsøgt med varianter af slidsedræn for at afvande greens og brugt mange ressourcer på at styrke græsset og forebygge svampeskader. Resultaterne er bare ikke så synlige – endnu. Men vi er ikke færdige, og vi er heldigvis ikke alene om opgaven, for ud over egen ekspertise trækker vi både på DGU og udenlandske specialister. Greenkeeperne var i øvrigt ikke ene om at arbejde i skovkanterne i 2017. Banens Dag var et nyt tiltag, som blev gennemført af medlemmer og greenkeepere anført af Paul Sørensen fra Baneudvalget. Formålet var at lave nogle af de ting, der ikke havde haft fokus i løbet af sæsonen. Det var naturligvis spændende at se om der ville være opbakning blandt medlemmerne, så det er dejligt at kunne konkludere, at det var et flot arrangement, med deltagelse både nogle af de gamle kendinge og en masse nye ansigter. Og resultaterne er synlige på alle 3 sløjfer. Der blev ryddet op i skovkanten til højre for Skoven 1, opstammet træer og ryddet op mellem fairways på Parken 1 og 9, og så blev der fældet og opstammet træer og ryddet op i skovbunden omkring søerne mellem Slet-

8

ten 1 og 4. Måske resultaterne kan ses på scorekortet hos alle os, der ikke altid rammer fairways. REGNSKAB Regnskabet viser et overskud på t.kr. 41, hvilket er en smule mindre end det budgetterede resultat. Vore indtægter er som sidste år, men væsentligt mindre end budgetteret. Det er især indtægterne fra aktiviteter på banen, der afviger. De er ikke blot mindre end budgetteret, men også væsentligt mindre end realiseret i 2016. De er fordelt på greenfeeindtægter og company days. De manglende greenfeeindtægter kan formentlig i nogen grad tilskrives vand, det er i hvert tilfælde et billede, vi ser i mange klubber i 2017. Hvad angår company days har vi faktisk haft mange, men størrelsen er ikke, som de plejer at være. På udgiftssiden er det væsentligt at komme med samme kommentar som sidste år vedr. vore omkostninger til baneafdelingen. Det ser umiddelbart ud som om vi har brugt færre kræfter på banen i 2017 end budgetteret, for der er bogført t.kr. 4.795 mod budgetteret t.kr. 5.300. Hertil skal imidlertid lægges t.kr. 505, som er anvendt til dræning af Parken 7 og 6. Vi har valgt at aktivere og afskrive denne investering. Det betyder derfor, at det samlede beløb anvendt på banen i 2017 er 5.3 mio. kr. Vi har aldrig tidligere prioriteret dette højere i driften, og det er et udtryk for vores fokus på banen, ikke kun i 2017, men også de kommende år. Det ses også i budgettet for 2018. NY RESTAURATØR Noget af det første vi skulle vænne os til i 2017 var at møde nye mennesker bag baren i restauranten. Det var spændende efter mange år, pludselig at skulle prøve det der med nye restauratører. Godt nok havde vi kun hørt positiv omtale, men kunne de nu også leve op til det?, hvilken slags mad serverede de mon?, og hvad med ølpriserne? Vi blev hurtigt beroliget, for Pia, Martin og deres medarbejdere har forkælet os både før og efter golfrunderne i 2017. Vi tilstræbte naturligvis at gøre det attraktivt at være restauratør i Vejle Golf Club, både gennem det daglige

MEDLEMSNYT • 1/2018


X

GENERALFORSAMLING I VGC

samarbejde, men også ved sammen at prøve nogle nye tiltag. Et af disse var restaurantugen i sommer, hvor vi gennem en uge tilbød greenfeegæster en kombination af greenfee, som tilfaldt restauranten, og bespisning til en attraktiv pris. Arrangementet var en succes, som vi forventer at gentage i 2018, for jeg hører, at Pia og Martin er glade for at være i VGC, og det er gensidigt, så vi ser frem til at nyde deres service igen i 2018. FORENINGSARRANGEMENTER Jeg vil starte med at sige tak til et par medlemmer, som i den grad har været med til at trække læsset de seneste år. Finn Lund har som formand for turneringsafdelingen haft afgørende indflydelse på introduktionen af nye turneringer, og har nu overladt styringen til Jan Groth. Niels Svenningsen har gennem en årrække været formand for foreningsafdelingen og dens samlende ansvar og aktiviteter og han er nu klar til at overdrage opgaven. Vi har bare endnu ikke fundet en afløser, så Niels træder stadig til, når vi trænger til hjælp. Lad det være en opfordring til jer andre – hjælp os med at finde en formand for foreningsafdelingen. Og til Finn og Niels ”tak fordi I trak” INFORMATIONSAFTEN Flere havde efterspurgt supplement til banevandringer, nyhedsposts ol. og derfor afholdt vi en informationsaften sidst i oktober, for første gang siden baneombygningen. Vi var lige knap 100 medlemmer, som startede aftenen med tapasanretning og hygge, og derefter orienterede flere af bestyrelsens medlemmer om forskellige projekter og initiativer i klubben. Blandt andet orienteres om medlemsundersøgelsen ”Golfspilleren i Centrum”, klubbens sponsorkoncept samt det nye fokus på fastholdelse af medlemmer i Vejle Golf Club. Fastholdelse vender jeg tilbage til. Først vil jeg nævne at tilbagemeldingerne fra arrangementet, alle var af en karakter, der indikerer, at vi bør overveje en gentagelse i løbet af næste sæson.

er der lagt et stort arbejde i forberedelserne. Det blev indledt med et stort analysearbejde, som blev gennemført at nye og rutinerede golfere under ledelse af Hans Lauge og Jørgen Ejlskov. Der er efterfølgende nedsat et udvalg, som hen over vinteren har gennemført en række arrangementer på korthulsbanen og i klubhuset. Det bliver spændende at følge aktiviteterne i Club 37. Måske nogle af dem skal gennemføres fra de nye tee-steder, som vi arbejder på at få etableret, så vi kan få en rated ”kort-bane”. PROER OG SEKRETARIAT Kvaliteten af arbejdet fra proer og sekretariat er afgørende for oplevelsen af at komme i en golfklub, uanset om man er gammel eller ny - gæst eller medlem. Service er absolut noget af det, vi scorer højt på i Vejle Golf Club, og sådan var det også i 2017. Det er en fornøjelse, når man som bestyrelsesmedlem får roser for det arbejde, der udføres i klubben – de er hermed givet videre. PÅ GENSYN I 2018 Jeg vil slutte næsten som jeg plejer, med en tak til alle jer der bruger tid og kræfter for at Vejle Golf Club er et dejligt sted at komme. For selv om klubledelsen var uden indflydelse, skylder vi nu en ordentlig tak. Klubbens frivillige plejer jo at slutte sæsonen af sammen, med en gang golf og lidt god mad. Men som om vi ikke havde fået vand nok i 2017 – så det regnede arrangementet væk. Så - til jer og alle I andre. På gensyn i 2018, vi ses på banen. Vi satser på en tør sæson.

CLUB 37 Nogle af de aktiviteter vi prioriterer højt i 2018 går under overskriften Club 37, og handler i bund og grund om at fastholde nye medlemmer i klubben. Gennem hele 2017

MEDLEMSNYT • 1/2018

9


GENERALFORSAMLING I VGC

10

MEDLEMSNYT • 1/2018


GENERALFORSAMLING I VGC

MEDLEMSNYT • 1/2018

11


GENERALFORSAMLING I VGC

12

MEDLEMSNYT • 1/2018


GENERALFORSAMLING I VGC

MEDLEMSNYT • 1/2018

13


GENERALFORSAMLING I VGC

14

MEDLEMSNYT • 1/2018


Weekendophold, reception, selskab, dagsmøde, konference, kursus eller en hyggelig aften i byen... På Munkebjerg Hotel sørger vores erfarne personale i køkken, bageri, konditori, slagteri, røgeri, blomsterbinderi samt tjenerstaben for, at din oplevelse bliver helt unik. Besøg Tree-Top restauranten og få en gastronomisk oplevelse udover det sædvanlige. Alle vores arrangementer starter i den unikke vinkælder med Champagne og appetizers. Restauranten har åben tirsdag - lørdag. Se vores arrangementer på www.munkebjerg.dk

Munkebjergvej 125 • DK-7100 Vejle • Tlf. +45 7642 8500 • info@munkebjerg.dk • munkebjerg.dk

MEDLEMSNYT • 1/2018

15


RESTAURANT FÆLLESSLETGÅRD

Af Pia Kristensen og Martin Elkjær

Nye tiltag til sæsonstart Restauranten er klar til en ny spændende golfsæson, og det betyder nye åbningstider, ny menu og masser af nye spændende tiltag.

Restauranten har i vinterens løb gennemgået en tiltrængt make-over, der er skiftet tapet og der har været gang i det helt store indretningsprojekt, er købt vinkøleskab og stempelkande til forskellig slags frisk ristet kaffe, som der kan vælges imellem og meget mere. Restauranten fortsætter sidste sæsons succes med fredagsåbent, fredagsbøffen vil selvfølgelig også vende tilbage. Til gengæld har restauranten grundet lav omsætning valgt at holde lukket om mandagen. DET NYE MENUKORT På den nye sæsons menukort introduceres smørrebrød, hvor der kan bestilles Black Angus Roastbeef, Grambogård Rullepølse, hønsesalat, de populære rødspætter fra Ryan i Børkop og lun leverpostej fra Grambogård. Aftenkortet er lavet efter et helt nyt koncept, som Pia & Martin håber kan få stor succes blandt medlemmer og gæster udefra. Det nye koncept lader dig designe din helt egen menu. Menukortet kan allerede ses nu på restaurantens nye hjemmeside.

16

”Vi har valgt at udvide menukortet med det nye ”design selv” koncept Det betyder, at retten altid kan varieres på en ny måde. Desuden vil der komme dagens fisk på kortet”, fortæller Martin Elkjær. ”Hold godt øje med tavlerne, der vil altid være nye spændende specials og tilbud, som f.eks. kunne være dampede muslinger, tapas, lækre stege og hvad det gode danske land ellers byder på af sæsonvarer”. ”Vi har ansat en ny kok, som skal være med til at sørge for nye spændende ting, så det aldrig bliver kedeligt at besøge os i restauranten. Vi vil også stable nogle gourmetaftenener på benene, baseret på varierende temaer, f.eks. Côtes du Rhône”, fortæller Martin Elkjær. MARRENON TURNERINGEN Lørdag d. 2. juni kommer Julien fra Marrenon og Kristian fra Vestergaard Wines, hvor restauranten afholder deres Marrenon turnering vol. 2. ”Vi satser på at skabe en fantastisk dag i golfklubben med masser af forkælelse til deltagerne. I år afvikles

MEDLEMSNYT • 1/2018


RESTAURANT FÆLLESSLETGÅRD

turneringen om eftermiddagen. Efter runden vil der igen være mulighed for at smage spændende vine, samt vil der være en lækker grillbuffet med vin inkluderet i turneringsfeen”, fortæller Martin Elkjær. HÅBER PÅ BEDRE VEJR ”Først og fremmest bliver det en god sæson, for vejret kan jo kun blive bedre. Så glæder jeg mig også til at byde gæsterne indenfor i vores nyindrettet restaurant, og til der kommer liv i lokalerne og på terrassen”, siger Pia Kristensen. ”Det glæder mig også at se, at så mange vælger at fejre deres mærkedage, bryllup, fødselsdag, jubilæum, barnedåb hos os. Vi kan se mange medlemmer vælger at holde arrangementer hos os, hvilket gør os rigtig glade. Også når der kommer folk udefra, som at blevet anbefalet af et medlem fra klubben, det er en tillidserklæring, som vi er super glade for”, siger Pia Kristensen.

Af Pia Kristensen og Martin Elkjær

NEM MAD TIL HELE FAMILIEN Vil du have nem mad med hjem efter golfrunden? Så tilbyder restauranten også lækre menuer ud af huset, blandt andet byder vi på nogle super attraktive weekendpakker til kun 129 pr. pers. Du finder vores take-away funktion på hjemmesiden, hvor der også er inspiration, f.eks. På menuer til små og større selskaber. Som noget helt nyt står restauranten også klar med en catering funktion til små og mellemstore firmaer, hvor der kan bestilles dag-til-dag catering til firmaet. Aftalerne kan kombineres med en attraktiv firmaaftale. Hele cateringdelen står klar i februar, hvor der kan bestilles morgen komplet, frokostborde, sandwich, smørrebrød, aftenmenuer med mere.

Overvejer du at holde et selskab i golfklubben, så book et møde, hvor vi over en kop kaffe finder frem til dine livretter og dine ønsker for arrangementet”.

MEDLEMSNYT • 1/2018

17


REGELUDVALGET

Gennemgribende regelændringer på vej Der er nye golfregler på vej. Efter den 1. januar 2019 træder et markant revideret regelsæt i kraft, og i den anledning vil Vejle Golf Clubs regeludvalg, ved Niels Svenningsen og Torben Friis, igennem sæson 2018 sætte fokus på en række af reglerne, så klubbens medlemmer holdes ajour med spillets regler, både før og efter 1. januar.

I dag er golfreglerne meget omfattende, og de forenkles og bliver også sprogligt mere forståelige. Intentionerne er, at golf skal spilles hurtigere (end det sker i dag), og en af regelændringerne, som mange allerede har hørt om, er at søgetiden ændres fra 5 min til 3 min i det nye regelsæt. En anden tidsrøver er droppereglerne, der ændres markant med det nye regelsæt. ”Et eksempel er vandhazarder, hvor vi i dag har to forskellige fremgangsmåder, alt efter om der er gule eller røde pæle. Med de nye regler bliver der kun en fremgangsmåde, og dermed ikke så meget at være i tvivl om”, fortæller Niels Svenningsen. Der kommer nye sproglige betegnelser for de forskellige områder på golfbanen. F.eks. erstattes ”Through the green” af det mere forstålige ”The general area” (det generelle område), og så kommer der nye begreber/definitioner af områder af banen, hvor særlige fremgangsmåder gælder. Udtryk som ”køllelængde” erstattes af eksakte mål, eksempelvis 2 meter (for 2 køllelængder).

”Dermed bliver tavlen vasket ren, og for alle medlemmer betyder det, at man skal gøre en lille indsats for at komme ajour med, hvordan de nye regler er. Men her tilbyder klubben naturligvis en række tiltag for at hjælpe”, siger Niels Svenningsen. Efter afslutningen af sæson 2018 vil klubbens medlemmer også blive inviteret til seminarer om de nye regler, ligesom klubberne-i-klubben kunne holde regelseminar i forbindelse med en spilledag. Klubbens medlemmer er altid velkomne til at rette henvendelse til VGCs regeludvalg med spørgsmål. Du finder regelforum under menupunktet Medlemmer på Vejle Golf Clubs hjemmeside. ”Vi tager gerne konkrete emner fra banen op, og beskriver spørgsmål og svar på hjemmeside og Facebook, så alle kan få udbytte af de eventuelle regelmæssige udfordringer, som Vejles bane byder på under det daglige spil”, fortæller Niels Svenningsen.

”Der bliver ingen golfregler, som ikke berøres, og derfor skrotter man det meget omfattende appendiks med afgørelser, som i dag hører til regelsættet”, fortæller Niels Svenningsen.

18

MEDLEMSNYT • 1/2018


REGELUDVALGET

MEDLEMSNYT • 1/2018

19


TURNERINGSUDVALGET

Vi er klar til sæson 2018 I turneringsudvalget har vi forsøgt at finde balancen mellem gode, afvekslende og interessante arrangementer til klubbens medlemmer, og samtidig at sørge for, at der er ”luft i kalenderen” til almindeligt spil på banen i weekenderne. Igen i 2018 sætter vi fokus på hurtigere spil og flow på banen, som klubbens medlemmer har anført som en væsentlig forudsætning for at deltage i klubbens arrangementer. På præcis samme måde som i den daglige golfrunde håber vi på, at golfspillerne vil være opmærksomme på, hvordan spillet glider og tage hensyn til, at spillet skal glide ad hensyn til ”alle andre”. Ofte hjælper det rigtigt meget at italesætte uhensigtsmæssig adfærd/ vise en korrekt fremgangsmåde på banen, og dermed fremme tempoet. Til glæde for alle. Vi kan se frem til nogle store, traditionsbundne arrangementer med Bøgematch, Museumsturneringen, Vejle Matchen og Klubmesterskaberne som de absolutte

20

højdepunkter, men vi glæder os også til at videreføre nye initiativer som 37+ (9 huller) turnering, Restaurantens Marrenon-turnering og Sidani Holdturnering, hvor det sociale aspekt ved golfsporten kommer i spil. Hvis du har gode ideer, input eller konstruktiv feedback på arrangementerne, så er du velkommen til at finde et af turneringsudvalgets medlemmer (kontaktoplysninger på klubbens hjemmeside under punktet Organisation/ foreningsafdeling), for at overbringe budskaberne, så vil vi arbejde for at realisere dem. Med ønske om en rigtig god (og tør) sæson 2018.

MEDLEMSNYT • 1/2018


Vil du også Væ re en af danm arks mest tilf redse kunder?

RÅDGIVNING I ØJENHØJDE I Middelfart Sparekasse får du personlig rådgivning i øjenhøjde. Vi lægger vægt på tilgængelighed, troværdighed og tryghed, og har de mest tilfredse kunder i Danmark.

Århus

Uldum

Vinding Esbjerg

Horsens

Hedensted

Vejle

Fredericia

Ødsted

Hørning

Kolding

Strib Middelfart

Sparekassen har fået topkarakterer i den årlige bankanalyse fra Analyse Danmark. (Juni 2014)

Roskilde

Odense

5 mio. kr og op til 20 % af resultatet før skat går til vores engagement i lokalsamfundet.

Vil du også være en af Danmarks mest tilfredse kunder? Så book et møde på midspar.dk/book. Skift til Middelfart Sparekasse fordi: • Vi er det pengeinstitut i Danmark, som har de mest tilfredse kunder • Vi tilbyder personlig rådgivning og har plads til alle • Vi tilbyder rådgivning fra kl. 8 til kl. 18 • Vi vil være en del af lokalsamfundet

Vi tror på, at glade medarbejdere giver glade kunder. Du møder begejstring og engagement i Sparekassen, og vores ambition er at være Danmarks bedste arbejdsplads.

Vejle afdeling · Vestre Engvej 1 A · 7100 Vejle · Telefon 75 83 66 66 · midspar.dk/vejle MEDLEMSNYT • 1/2018

Solidt pengeinstitut: Sparekassen har en solvens på 14,8 % med et solvensbehov på 8,6 % pr. 30. juni 2014.

21


22

MEDLEMSNYT • 1/2018

G: GUNSTART. L: LØBENDE START

DATO TURNERINGSNAVN BANEFORLØB STARTID LUKNING Skoven/Parken Sletten Parken Skoven Lørdag den 5. maj Danmarksturneringen Sletten/Parken kl. 8.00 L Søndag den 6. maj Danmarksturneringen Sletten/Parken kl. 8.00 L Lørdag den 16. juni Danmarksturneringen Sletten/Parken kl. 8.00 L Søndag den 17. juni Danmarksturneringen Sletten/Parken kl. 8.00 L Lørdag den 18. august Danmarksturneringen Sletten/Parken kl. 8.00 L Søndag den 19. august Danmarksturneringen Sletten/Parken kl. 8.00 L

DANMARKSTURNERINGEN

DATO TURNERINGSNAVN BANEFORLØB STARTID LUKNING Sletten Parken Skoven Søndag den 25. marts Åbningsturnering Sletten/Parken kl. 10.30-15.30 G G Fredag den 20. april Ægteparturnering nr. 1 Sletten/Parken kl. 15.00-16.30 L Torsdag den 10. maj Museumsturnering Holst Sko/Ecco Sko Sletten/Parken kl. 9.00-14.00 G G Lørdag den 12. maj Index 37+ - turnering 1 Sletten kl. 14.00 G Fredag den 25. maj Ægteparturnering nr. 2 Parken/Skoven kl. 15.00-16.30 L Lørdag 2. juni Marrenonturnering Sletten/Parken kl. 13.00-18.00 L L Lørdag den 9. juni Index 37+ - turnering 2 Parken kl. 14.00 G Lørdag den 23. juni Bestball-turnering for hold Sletten/Parken kl. 10.00-14.30 G G Fredag den 29. juni Ægteparturnering nr. 3 Skoven/Sletten kl. 15.00-16.30 G G Fredag den 27. juli Ægteparturnering nr. 4 Sletten/Parken kl. 15.00-16.30 L Lørdag den 4. august Index 37+ - turnering 3 Sletten kl. 14.00 G Søndag den 12. august Makkerturnering Sletten/Parken kl. 09.00-14.00 G G Lørdag den 25. august Klubmesterskab Sletten/Parken kl. 08.00-17.00 L L Søndag den 26. august Klubmesterskab Sletten/Parken/Skoven kl. 08.00-14.00 L L L Fredag den 31. august Ægteparturnering nr. 5 Parken/Skoven kl. 15.00-16.00 L Søndag den 30. september Ægteparturneringen Finale Sletten/Parken kl. 09.00-14.00 G G Søndag den 7. ktober Kaninafslutning Sletten/Parken kl. 9.30-14.30 G G Søndag den 21. oktober Løvfaldsturnering Sletten/Parken kl. 09.00-14.00 G G Søndag den 2. december Nisseturnering 9 huller Sletten kl. 10.00-13.00 G

KLUBTURNERINGER TURNERINGSKALENDER 2018


MEDLEMSNYT • 1/2018

G: GUNSTART. L: LØBENDE START

DATO TURNERINGSNAVN BANEFORLØB STARTID LUKNING Sletten Parken Skoven Lørdag den 17. marts Mens Section sæsonstart TRIO-bane kl. 11.00 G G G Søndag den 18. marts Ladies Section sæsonstart Sletten Kl. 10.00 G Onsdag den 25. april Senior Section vs Hedensted Sletten/Parken kl. 9.00-14.00 G G Mandag den 7. maj Erhvervsklubben Sletten/Parken kl. 13.00-18.00 G G Tirsdag den 8. maj Bøgematch Parken/Skoven kl. 10.00-15.00 G G Tirsdag den 22. maj Ladies Section Venindematch Parken/Skoven kl. 16.00-20.30 G G Torsdag den 31. maj MOBG Parken/Skoven kl. 9.00-14.00 L L Onsdag den 6. juni Senior Section vs Kellers Park Parken/Skoven kl. 9.00-14.00 G G Torsdag den 12. juni Ladies Section vs Mens Section Parken/Skoven kl. 15.30-20.00 G G Tirsdag den 19. juni Ladies Section Pink Cup Sletten/Parken kl. 16.00-20.30 G G Torsdag den 21. juni Mens Section vs Gyttegård Parken/Skoven kl. 16.30-21.00 G G Lørdag den 30. juni Vejlematchen 36 huller Sletten/Parken start fra 1. & 10. kl. 07.00-17.00 L L Søndag den 1. juli Vejlematchen 18 huller Sletten/Parken start fra Sletten kl. 07.00-15.00 L Tirsdag den 10. juli Ladies Section vs Horsens Sletten/Parken kl. 16.00-20.30 G G Mandag den 13. august Erhvervsklubben Parken/Skoven kl. 13.00-18.00 G G Mandag den 3. september Erhvervsklubben Parken/Skoven kl. 13.00-18.00 G G Tirsdag den 4. september Ladies Section vs Lillebælt Parken/Skoven kl. 16.00-20.30 G G Torsdag den 6. september MOBG Sletten/Parken kl. 9.00-14.00 L L Lørdag den 15. september Kreds Junior Sletten/Parken kl. 7.30-11.00 L Fredag den 21. september Sponsorturneringen Parken/Skoven kl. 10.00-15.00 G G Tirsdag den 25. september Ladies Section afslutning Sletten kl. 16.00-18.00 G Lørdag den 6. oktober Mens Section afslutning Sletten/Parken kl. 13.00-17.30 G G Mandag den 8. oktober Erhvervsklubben Sletten/Parken kl. 13.00-18.00 G G Søndag den 14. oktober Lederturneringen Sletten/Parken Kl. 9.00-14.00 G G Mandag den 22. oktober Senior Section afslutning Sletten/Parken kl. 8.00-13.00 G G

ØVRIGE ARRANGEMENTER TURNERINGSKALENDER 2018

23


SOCIALT SAMVÆR

Af redaktør Thorkild Høj

Turneringer på Korthulsbanen Vi har siden slutningen af september afholdt en række arrangementer på Korthulsbanen. Det er en nyskabelse, som har et målrettet socialt sigte – spil sammen med en makker – mød andre personer, der har golf som interesse – det er ikke så vigtigt, om I vinder, for der er mad og drikke til alle deltagere.

Som tovholder for arrangementerne har det været en stor tilfredsstillelse, at klubben har medlemmer, der sætter pris på konceptet og gerne vil deltage i golfarrangementer, der hylder principper som hygge og samvær i lige så høj grad som fornemme færdigheder udi golfsving og træfsikkerhed. Det er mit indtryk, at Korthulsbanen blandt de mange erfarne medlemmer har status af at være nem og måske endda lidt kedelig, men jeg tror det blandt andet skyldes, at der gået så lang tid, siden de sidst spillede banen. Og i turneringssammenhæng oplever man bare, at alle, der har konkurreret på banen, har glød i øjnene og giver udtryk for, at de gerne deltager igen – selvfølgelig også fordi vi fra turneringsudvalget side sætter en dyd i at gøre så meget ud af arrangementerne, som budgettet tillader. Det første arrangement, vi testede turneringer på Korthulsbanen af med, var en dyst mellem klubbens elitekvinder og Men’s Section. Spillere med hcp mellem 1 og 12, og bortset fra Josephine Bertelsen, klubmester i damerækken, var alle deltagere spillemæssigt fint udfordret. Scoringsmæssigt anvendes de allermest vigtige slag i repertoiret, indspil og put, og er man bare lidt ustabil omkring de små greens, så skal der kæmpes hårdt for at holde gang i scoren.

Greensome, og vil fremover fortsætte med at udbrede kendskabet til golfens mange forskellige formater, som både kan inspirere og sætte smil på læberne. Golf er så mange andre ting end individuel stableford, og jordkloden fortsætter sin rotation, selvom man kommer til at sende bolden ved siden af hullet på et næsten-givet put. Fordi legen, hyggen og det sociale samvær opvejer præstationsræset for en stund. Ud af de allerede afviklede turneringer kan vi se, at selv medlemmer, der har spillet golf igennem mange år, kan have svært ved at udfylde scorekortet korrekt. Og det gør os faktisk bare mere opsætte på at spille de sjældnere formater, som måske er gledet lidt i glemmebogen, fordi de hverken er tv-egnede eller giver høj status i baren. Selvfølgelig skal alle VGC’s medlemmer opleve og stræbe efter at blive dygtigere til golf, men vejene dertil er mangfoldige, og håbet er, at flere medlemmer får appetit på at lege og hygge sig frem til mere erfaring og større indsigt i golfens glæder. Selvfølgelig gerne i godt selskab – og måske endda med nye bekendtskaber, som på den lange bane giver lyst til at fortsætte med at betale kontingent og være medlem af VGC.

Turneringerne er hver gang et makker-, eller holdformat. Vi har spillet Foreball, Twoball Bestball, Foresome og

24

MEDLEMSNYT • 1/2018


SOCIALT SAMVÆR

MEDLEMSNYT • 1/2018

25


GREENKEEPERNE

Af redaktør Thorkild Høj

Året er startet godt Vi kan snakke meget om vejret, men vi bliver nødt til at tage det som det kommer!

Til gengæld kan vi fortsætte det nødvendige arbejde med at dræne banen, og året er startet virkelig godt, så der er arbejdet målrettet på Parken 6 og området foran tee 46 på Parken 7. Billedet (nederst på side 27) viser venstre side af Parken 6, hvor der er ryddet grundigt op langs hele venstre side, så hullet er gjort væsentligt lettere at spille. Vinterperioden er også perfekt til at få løst opgaver, uden at vi ”går i vejen” for golfspillerne. Vi har således gravet og drænet indgangsstien ved midten af Driving Range (billedet øverst side 27), ligesom vi selvfølgelig bruger tid på at efterse og servicerer maskinparken, herunder de mange klippeskær, som skal på arbejde i perioden fra uge 15 til 45. For at sikre at banen vedligeholdes bedst har vi i vinterens løb skærpet fokus på planlægningen af arbejdet,

26

så vi får mest muligt ud af mandskabet, og vi ser frem til – igen i år – at få lavet en række forbedringer på de udvalgte fokusområder. I 2018 kommer der også et skærpet fokus på greens. Vejles greens er udsat for mange påvirkninger, og særligt i det meget fugtige vejr bliver greens sårbare. Mange af de traditionelle virkemidler er blevet udfaset, og derfor har vi en opgave for at finde nye virkemidler, for at holde græsset i bedst mulig form til golf. Planerne er tilgængelige for medlemmerne på klubbens hjemmeside og ajourføres løbende. Har du forslag eller bemærkninger til Vejle Golf Clubs bane – og arbejdet med den – så ret henvendelse til Baneudvalget, der udarbejder de overordnede retningslinjer og prioriteringer for Vejle Golf Clubs anlæg.

MEDLEMSNYT • 1/2018


GREENKEEPERNE

MEDLEMSNYT • 1/2018

27


28

MEDLEMSNYT • 1/2018


MEDLEMSNYT • 1/2018

29


NYE ARRANGEMENTER

Fællesspisning og golf for hold Vejle Golf Club har taget springet ud i nye arrangementer, som klubben ikke tidligere har entreret med her i vinterhalvåret.

30

MEDLEMSNYT • 1/2018


NYE ARRANGEMENTER

Club

37

Onsdag den 17. januar tog 25 af VGCs medlemmer imod tilbuddet om at spise aftensmad sammen i klubhuset, møde nye/andre mennesker og prøve kræfter med poker. ”Det er første gang, at vi prøver at invitere medlemmerne til at spise sammen her i den mest golffjendtlige del af sæsonen, og vi kan bare konstatere, at det har været en dejlig aften, så derfor har vi allerede fundet på det næste arrangement, hvor vi inviterer til fælles aftensmad og en spændende aktivitet”, fortæller Thorkild Høj, der er sekretær i det nye Club 37-udvalg, der bl.a. arbejder på medlemsfastholdelse. To af de øvrige udvalgsmedlemmer, Carsten Eriksen og Kaj Kohave, fortalte om behovet for at hverve mentorer, som har lyst til at medvirke aktivt til skabe gode forhold for golfspillere i VGC. ”Jeg ved, at det er vigtigt, når man gerne vil hverve frivillige til at yde en indsats, at man får afgrænset opgaven, så man ved, hvad man siger ja til; Vi søger mentorer, der har lyst til at spille med (nye) medlemmer, og som vil tage initiativ til at aftalen bliver til noget. Fx ved at sørge for at booke tid i golfbox, skrive scorekort ud og anvise mødested. På banen handler opgaven om at skærme de nye spillere lidt og hjælpe med gode anvisninger, så de får gode vaner på banen”, fortæller Kaj Kohave. Interesserede kan henvende sig til formanden for Club 37, Keld Hertz Hansen, mail: kdzhertz@aab-net.dk, eller klubbens sekretariat. Også holdturneringer på Korthulsbanen er en del af de helt uortodokse vinterarrangementer, og også her har en udvalgt flok af VGCs medlemmer taget rigtigt godt imod initiativet. Fokus er på samvær og hygge, men der bliver hver gang spillet nye matchformer for at præsentere medlemmerne for alternativer til individuel stableford. I denne vinter er der – indtil videre – prøvet kræfter med bestball, foresome og greensome. Turneringerne på Korthulsbanen fortsætter ind i foråret, altid lørdag eftermiddag, og alle klubbens medlemmer er velkommen til at deltage. Eftersom en del af formålet er at møde andre, afvikles alle arrangementerne som holdturneringer.

MEDLEMSNYT • 1/2018

31


Bedste hilsener fra Ladies Section’s bestyrelse: Eva Panduro, Lotte Bering, Lise Balle & Ellen Aagaard

LADIES SECTION

LS

Kom friskt med... – og tag del i vores meget hyggelige LS-samvær søndag den 18. marts kl. 11.00, hvor vi byder velkommen til intro-spil og møde.

Nu kan vi snart ikke vente længere, så derfor tyv-starter vi 2018-sæsonen i Ladies Section, hvor vi har intro-spil/ møde søndag den 18. marts 2018 kl. 11.00. Vi mødes på putting-green, og ved lodtrækning bliver vi delt op i 3-mands hold - og spiller så 9 huller golf.

Vi har haft travlt med planlægningen af den kommende sæson, og vi har holdt en del gode og konstruktive møder - ja, selvfølgelig også meget grin og gas - men: vi føler bestemt, at vi nu er parate og meget klar til opstarten på endnu en god LS-sæson.

Efterfølgende er Restauranten værter for en garanteret god og varm suppe, herefter vil vi i LS´bestyrelsen glæde os til at fortælle jer om den kommende sæson´s tiltag, nyheder, program m.v.

LS’ fantastiske sponsorer er også kontaktet, og endnu engang har mange tilkendegivet deres gode velvilje. Vi er utroligt taknemmelige for alle vores sponsorer - også de nye, der er kommet til. På forhånd tusind tak - vi ved, at

32

MEDLEMSNYT • 1/2018


LADIES SECTION

alle LS-kvinder igen i år bliver meget glade for endnu en sæson´s meget flotte præmier. Planlægning med venskabsklubberne er også på plads, og vi har desuden arbejdet med nogle nyheder, som vi også glæder os til at præsentere og fortælle jer om den 18. marts. Vi håber også at se mange af jer andre kvindelige golfspillere i VGC. Vi kan garantere jer for, at det ikke er kedeligt her i LS - tværtimod. Hvad vi laver i LS? Vi spiller golf - masser af golf! Og vi kalder det ovenikøbet for en sport, da vi går friskt til både bold og fremad på banen - så vi får altså pulsen op :)  En typisk spilledag i LS: Hver tirsdag i sæsonen fra 3. april til 25. september, mødes vi mellem kl. 14.15 og 15.30, herefter går vi ud i 3-bolde til forskellige matchformer. Den sidste tirsdag i hver måned har vi månedsafslutning. Her kan man aftale med 2 andre at gå sammen (hvis man ønsker dette). De andre dage bliver man sat

MEDLEMSNYT • 1/2018

LS

sammen, efterhånden som man ankommer. Kl. 20.00 er der middag, præmieoverrækkelse og ellers altid: meget hyggeligt samvær. Vi har også en fast match hvert år: Men´s Section mod Ladies Section (12/6) - absolut ikke kedeligt. Desuden en endagsudflugt, som i år går til Silkeborg Golf Klub den 26/5. Vi har også altid en weekend tur. I år er det den 15-16/9, og turen går til Volstrup Golfklub ved Hobro. Vi glæder os mere end meget til at se jer allesammen igen - både de kendte og bestemt også nye ansigter i LS-regie. Vores målsætning er selvfølgelig at spille masser af golf, havde det sjovt og hyggeligt, og mødes og spille på kryds og tværs allesammen - og dermed skabe mange gode oplevelser for alle i Ladies Section. Glæde smitter så spred det - endeligt :) Så kom friske og frejdige til intro-dagen søndag den 18. marts kl. 11 - og endelig sæsonstart bliver som tidligere nævnt tirsdag den 3. april 2018.

33


SENIOR SECTION

Af formand Lis Sørensen

SS

Derfor flyver 48 medlemmer fra Senior Section igen i år sydpå for at nyde golfspillet, det lune vejr og hinandens selskab. Den 16. marts går turen ligesom sidste år til den portugisiske ø Porto Santo. Det er et dejligt syn at se de mange glade golfere blive sluppet løs på banerne i Sydens sol for bagefter at slappe af med ”all inclusive” i baren, lækker mad i restauranten og muntert selskab, indtil sengen kalder.

Vi kan bare ikke vente... Der er for laaaaaaang tid til det danske forår!

Hvis du kan forestille dig det, er det ikke svært at forstå, at det efterhånden er blevet en tradition med disse tidlige forårs golfture. Efter Senior Sections oprettelse i 1999 gik turen flere gange til Mallorca, herefter blev golfbanerne i Belek, Tyrkiet det foretrukne rejsemål kun afbrudt af enkelte ture til Mallorca og Fuerteventura. Turene er efterhånden så eftertragtede, at man skal være hurtig med tilmeldingen for at sikre sig en plads. Sidste år fandt Annette og Niels Svenningsen et helt nyt sted – nemlig Porto Santo, den lille nabo ø til Madeira. Også denne tur blev en ubetinget succes – det kunne du læse om i Medlemsnyt nr. 3 fra 2017. Her fortalte Jørgen Pagh om turen, og du kunne i bladet se nogle af hans flotte fotos derfra. Når vi efter en uges smug træning på Porto Santo vender hjem til Vejle – så nærmer foråret sig og den dag, vi har glædet os til, hvor Senior Section igen mødes på vores egen bane i Vejle Golf Club: MANDAG 9. APRIL 2018 spiller vi åbningsturnering for alle medlemmer, der er fyldt 60 år samt disses ægtefælle/samlever. Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent på 100 kr. til konto: 3618 - 32 88 67 56 78 (husk navn og medlemsnummer). Du kan også indmelde dig, når du møder op til åbningsturneringen 9. april, hvor bestyrelsen sidder klar mellem klokken 07.00-08.00 til at modtage såvel nye som tidligere medlemmer. Vi glæder os til at se dig, så hold øje med Senior Sections hjemmeside på www.vgc.dk, opslagstavlen i klubhuset samt næste nummer af Medlemsnyt, som udkommer 25. marts 2018. Her kan du læse mere om årets program, medlemskab og turneringsbetingelser i Senior Section.

34

MEDLEMSNYT • 1/2018


SENIOR SECTION

MEDLEMSNYT • 1/2018

SS

35


MEN’S SECTION

MS

Af Captain Peter Leth Kjær

Men’s Section 2018 Men’s Section en ”herreklub i klubben” med samme fokus som Vejle Golf Club i øvrigt. Vi fokuserer nemlig på det sociale, udviklingen af både vore spille-, regel- og etikettemæssige færdigheder samt det sportslige element, hvor alle ”rigtige mænd” over 21 år er velkomne som medlemmer – og vi vil gerne have flere medlemmer.

”Lørdag den 17. marts går det løs – så kom og meld til, og bliv introduceret til sæson 2018”

par 3 huller og et par 4 hul (her i 2 slag) samt kæmpe om ”birdiepuljen” på alle par 3 huller.

Godt og vel 100 mænd kan umuligt tage fejl år ud og år ind – det er nemlig sjovt, udfordrende og meget hyggeligt, at deltage i de ca. 35 matcher, der er fordelt henover en golfsæson - (især når man har spillet sig i præmierækken). Typisk deltager 60-70 mand hver torsdag, hvor næsten alle bliver og spiser med og nyder maden fra Pia og Martin´s køkken.

Om vejrguderne vil, så har vi planlagt at fordele torsdagsmatcherne ligeligt mellem vore 3 sløjfer, ligesom vi fordeler matchformen mellem Stableford, Hallington og Slagspil henover sæsonen. Når vi spiller slagspil, gør vi det i begge rækker, så alle har muligheden for dels at spille slagspil, og dels at vinde puttekonkurrencen for færrest puts på dagen.

STØT VORE SPONSORER, DE STØTTER OS Vore mange sponsorer gør det muligt at uddele fantastiske præmier til alle matcher, sæsonen igennem, hvor vi spiller i 2 lige store rækker. Føler du dig skarp på dagen, så er der mulighed for at spille om nærmest flaget, på to

DET SPORTSLIGE I Men’s Section er det ikke kun præmierne, der kan tænde den indre sportsmand, men også de gennemgående matcher, fordelt på Slagspil, Hallington og Stableford, der holder alle til ilden – og udviklingen; den følges

36

MEDLEMSNYT • 1/2018


MATCHER 2018: 26 torsdags-matcher, inkl. Venskabsmatcher 2 lørdagsture, Trehøje og Tange Sø 1 weekendtur, Timmendorfer Strand + Bad Segeberg 2 tirsdags matcher mod/med Ladies Section. Den ene i forbindelse med Pink Cup Spar Nord Cup Hulspil – her afhænger antallet af matcher helt dine evner til at holde hovedet koldt.

HURTIGERE SPIL Sidste år startede vi op på at registrere Tee time, Turn time og Return time for hver flight, netop for at få fokus på et hurtigere spil. Og det var som om, at ”bare” dette fokus, hjalp på spillehastigheden, for sjældent var der flights, der var mere end 4:15 om er runde Hallington, og hovedparten gik de 18 huller på mellem 3:30 og 3:55. Vi fik også set, at hvis det kører for ”flighten”, så kan man ”løbe” 18 huller på 2:55 på en Men’s Section aften.

KOM OG VÆR MED Kalenderen er på plads, og allerede den 17. marts går startskuddet for den pakkede kalender! Kom og vær med, uanset om du er helt ny eller blandt ”Tordenskjolds soldater”. Mød op lørdag den 17. marts kl. 11:00 og få efter matchen hele introduktionen til sæson 2018 med. Eller mød op på en hvilken som helst torsdag mellem kl. 14:00 og 15:30 – vi mødes typisk på putting green, hvor flights selv finder sammen i 3 eller 4 bolde, det er en fleksibel løsning, og du kommer nemt til at møde nye mennesker. Vi ses!

GOLF E L

ME N

MEDLEMSNYT • 1/2018

’S

UB CL

Når det nogle gange tager lidt længere tid, så er det fordi, vi er rigtigt mange, der starter mellem 14:45 og 15:15, hvor der er myldretid på første Tee.

MED HJERTET PÅ RETTE STED Men’s Section har gennem en årrække samlet ind til Læger uden grænser, og de sidste par år har vi også hjulpet pigerne med det kæmpe store arbejde, de lægger i ”Støt brysterne/Pink Cup”. Det vil vi selvfølgelig også gøre i 2018, hvor vi udvider med en ”Støt kuglerne” match, fordi vi kan, og fordi det er vigtigt.

N

HULSPIL – MÅSKE DEN SJOVESTE MATCH FORM Hvert år arrangerer vi en Single hulspilsturnering i to rækker, og en Hulspilsturnering for par, der afvikles i én række. I hulspil spilles efter ¾ hcp ,og så gælder reglen: ”vind eller forsvind”. Hulspilsmatcher kan afvikles under torsdagsmatchen, eller på en hvilken som helst dag efter aftale med modstanderen. Modstanderne findes ved live lodtrækning.

Den 30. juni skal vi besøge Trehøje Golfklubs herlige golfbane, og 15. september går turen til Tange Sø Golfklub. Men allerede inden da har vi planlagt årets weekendtur i det nordtyske, hvor vi lørdag d. 26. maj skal til Timmendorfer Strand og spille banen Seeschlösschen Golfanlage Nord. Om søndagen d. 27. maj napper vi 18 huller på Bad Segeberg på vejen hjemad.

S E C TI

O

En meget vigtig gennemgående match er kvalifikationen til Spar Nord Cup 2018: Her kæmper alle med køller og putter, for at kvalificere sig til én af de 18 pladser, til årets match mod Odder, Fredericia og måske endnu en klub (tidligere Horsens, men de har desværre meldt sig ud i slutningen af 2017). Spar Nord Cup afvikles i 2018 lørdag d. 1. september over 36 huller i Fredericia, hvor vi starter med samlet morgenmad, før vi kaster os ud i en Greensome, som første match. Efter frokost og et midtvejs resultat, afvikles en single hulspils-match efter et point system, der tæller i den samlede score for holdet. Efter matchen mødes alle til en festmiddag, socialt samvær og - selvfølgelig præmie- og pokaloverrækkelsen.

UDFLUGTER Ud over at vi i 2018 skal besøge vore venskabsklubber Fredericia og Hedensted – Gyttegård slår vi hjemme i år, har vi som de foregående år arrangeret to lørdagsudflugter og en weekendtur.

VEJ

nøje på vores hjemmeside www.vgcms.dk, hvor du kan se dagens resultater, og hvordan du ligger i de gennemgående resultater/matcher.

37


TRYOUT

TRYOUT startpakke

TRYOUT fortsætter i 2018 Igen i 2018 har vi et helt særligt tilbud til nye golfspillere...

Hvis du ikke tidligere har - været TRYOUT-medlem i Vejle Golf Club - haft DGU-kort

under punktet TRYOUT. Informationsaftener afholdes i klubhuset fra kl. 17.30 til ca. 19.30. Og her gælder ”først til mølle”-princippet.

kan du prøve golfspillets glæder i hele 2018 for kun kr. 300,- til dækning af startmaterialer og træningstilbud.

Som TRYOUT medlem må du benytte golfklubbens faciliteter og spille på korthulsbanen (træningsbane med 9 golfhuller). Vi fortsætter også ordningen med tilbud gratis holdtræning til begynderne, inkluderet opstartsbeløbet.

Vi opfordrer Vejle Golf Clubs medlemmer til at hverve nye medlemmer til klubben. Tag f.eks. et ekstra eksemplar af nærværende MedlemsNyt og forær det til venner, familie og kollegaer, læg et eksemplar i kantinen, i venteværelset hos din tandlæge eller hvor du ”kommer forbi” i de kommende måneder. Tilmelding til Tryout foregår via klubbens hjemmeside eller via sekretariatet. Vi samler alle interesserede i hold og når vi har ca. 30 navne samlet starter et hold. Du kan se de mulige opstartsdatoer på klubbens hjemmeside

38

Når du har gennemgået vores begyndersystem, får du et DGU-kort og må spille på den store golfbane. Du kan se mere om TRYOUT og hele vores begyndersystem i klubbens Begynderhåndbog. Du skal først betale rigtig kontingent fra sæsonstart 2019. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte sekretariatet.

MEDLEMSNYT • 1/2018


Pe d Tel er L e p l @ fo n u n d 2 w w gren 8 76 w.g -lun 45 ren d.d 38 k - lu nd .dk Per Gren Telefon 28 19 33 37 pg@gren-lund.dk ww w.gren-lund.dk

OFFSETTRYK OG DIGITALTRYK

rsen Lindy Grave 96 97 85 75 n Telefo uset.dk lh lindy@digita et.dk us lh ita ig .d www

MEDLEMSNYT • 1/2018

39


Min sidste vilje, er en mulighed for selv at tage stilling og samtidig tage byrden af familiens skuldre, når sorgens tid indtræffer.

Simon Simonsen

Ella Sinding Anders Buhl Pedersen

Vi rådgiver dig gennem alle dine udfordringer...

ISO9001-certificeret

tlf. 75 82 12 13

www.martinsen.dk

Vi svarer altid.

Nørrebrogade 9 - 7100 Vejle

www. archibald.dk

Vinspiritus ølfirmagaVer og meget andet

OVERBLIK | STYRING | VIDEN

Eksperter i Navision Microsoft Dynamics NAV • Kurser og undervisning • Bøger • Rådgivning • Support og implementering

Havnegade 35-377100 Vejle vin@havnens-vin.dk www.havnens-vin.dkTlf. 75 82 40 96

40

Allerød | Vejle www.logosconsult.dk MEDLEMSNYT • 1/2018


www.rt-tag.dk

• Tagreparation • Tagvedligeholdelse • Tagpapdækning • Tagfoliedækning

Dalgas Allé 10 - 6600 Vejen Telefon 75 36 42 22 DAMHAVEN 5 B, 7100 VEJLE VITUS BERINGS PLADS 5, 8700 HORSENS TELEFON 75 72 41 00 WWW.CODEXLAW.DK

Forestil dig selv i et tindrende godt humør. Og se så dig selv smile det smil, du altid har ønsket dig :) Det er her vi på DetGladeSmil :) kommer ind i billedet. I en dejlig lys og tryg atmosfære, krydret med godt humør, kan du have tillid til at vi gør vores yderste for at opfylde din drøm og vores vision: at gøre verden smukkere, et smil ad gangen :) Tandlæge Helle Steenberg Skov

MEDLEMSNYT • 1/2018

Flegborg 5, 7100 Vejle · Telefon 75 82 00 44 · www.detgladesmil.dk41


Palle Iversen Gruppen er din stærke samarbejdspartn Palle Iversen A/S er et lille firma med stor profil inden og stål. Dine behov i højsædet hoseros, vi sørg faglig kompetence ogstår gode priser – det deog værdier, for at dine ønsker bliver opfyldt. På havnen i Vejle ho på, og på det grundlag kan vi tilbyde den bedste servi et stort lager af stålplader og coils, og hos vores Sta tilbyder vi flamme-, laser-, og plasmaskæring.

Din stålsikre samarbejDspart

Hos os lægger vi vægt på at give dig som kunde en p service. Derfor er vi en bredt sammensat medarbejd imødekomme enhver forespørgsel. Palle Iversen Gruppen er din stærke samarbejdspartner, når du jern Et jErnst Palle Iversen A/S er et lille firma med stor profil indenfor jern og handler stål. Personlig service, Visørger har et stort kendskab til branchen, og vi holder kons og stål. Dine behov i højsædet hoseros, vi for et solidtvores grundlag Med Palle Ivers faglig kompetence ogstår gode priser – det deog værdier, vi har bygget virksomhed udviklingen. Derfor kan vi give dig en stålsikker vejledni for at dine ønsker bliver opfyldt. På havnen i Vejle hos Palle Iversen A/S har vi samarbejdspar på,BASELINE og på det grundlag kan vi tilbyde den bedste service til vore kunder. Høj kvalitet med vakuumpakning i poser er enkelt med et stort lager af stålplader og coils, og hos vores Staalservicecenter i Jelling tilbyder vi flamme-, laser-, og plasmaskæring. kammermaskiner, som kan betjenes af selv uerfarent personale. • En præcis o Se mere på www.palleiversen.dk • En stabil og De er effektive og pålidelige i det daglige arbejde hos slagteren, Hos os lægger vi vægt på at give dig som kunde en præcis og personlig samarbejds i restauranter og hotelkøkkener, i supermarkedets slagterafdeling, service. Derfor er vi en bredt sammensat medarbejderstab, som er klar til • Et højt servi imødekomme enhver forespørgsel. Danmark. i gårdbutikker samt inden for foodservice- og cateringsektoren. Din stålsikre samarbejDspartner • Produkter i t Vi har et stort kendskab til branchen, og vi holder konstant et vågent øje med Et jErnstærkt tEam! konkurrence udviklingen. Derfor kan vi give dig en stålsikker vejledning, når du handler hos os.

BASELINE produktprogram P100, P200, P300, P400, P600

Palle Iversen Gruppen er din stærke samarbejdspartner, når du jern Palle Iversen A/S er et lille firma med stor profil indenfor jern og handler stål. Personlig service, og stål. Dine behov i højsædet hoseros, vi sørger for et solidtvores grundlag Med Palle Iversen Gruppen som din faglig kompetence ogstår gode priser – det deog værdier, vi har bygget virksomhed bliver På den havnen i Vejle hos Palle Iversen A/S har vi samarbejdspartner er du sikret: på,for ogat pådine detønsker grundlag kanopfyldt. vi tilbyde bedste service til vore kunder. et stort lager af stålplader og coils, og hos vores Staalservicecenter i Jelling tilbyder vi flamme-, laser-, og plasmaskæring. • En præcis og personlig service. • En stabil og professionel Hos os lægger vi vægt på at give dig som kunde en præcis og personlig samarbejdspartner. service. Derfor er vi en bredt sammensat medarbejderstab, som er klar til • Et højt serviceniveau i hele imødekomme enhver forespørgsel. Danmark. • Produkter i topkvalitet til en Vi har et stort kendskab til branchen, og vi holder konstant et vågent øje med konkurrencedygtig pris. udviklingen. Derfor kan vi give dig en stålsikker vejledning, når du handler hos os.

Din stålsikre samarbejDspartner Se mere på www.palleiversen.dk

Se mere på www.palleiversen.dk

Nordkrogen T +45 7587 www.staal

Toldbodvej 9 | DK-7100 Vejle T +45 7583 4422 | F +45 7583 4220 www.palleiversen.dk | mail@palleiversen.dk

Palle Iversen Gruppen er din stærke samarbejdspartner, når du jern Et jErnstærkt tEam! Palle Iversen A/S er et lille firma med stor profil indenfor jern og handler stål. Personlig service, Et jErnstærkt tEam! og stål. Dine behov står i højsædet hos os, og vi sørger for et solidt grundlag Med Palle Iversen Gruppen som din faglig kompetence og gode priser – det er de værdier, vi har bygget vores virksomhed PalleIversen_1-1vejlegolf.indd 1 bliver På den havnen i Vejle hos Palle Iversen A/S har vi samarbejdspartner er du sikret: på,for ogat pådine detønsker grundlag kanopfyldt. vi tilbyde bedste service til vore kunder. et stort lager af stålplader og coils, og hos vores Staalservicecenter i Jelling tilbyder vi flamme-, laser-, og plasmaskæring. • En præcis og personlig service. 12 - 16 | DK-7300 Jelling Toldbodvej 9 | DK-7100 Vejle • Nordkrogen En stabil og professionel T +45 7587 2088 | F +45 7587 2588 T +45 7583 4422 | F +45 7583 4220 Hos os lægger vi vægt på at give dig som kunde en præcis og personlig samarbejdspartner. www.staalservice.dk | info@staalservice.dk www.palleiversen.dk | mail@palleiversen.dk service. Derfor er vi en bredt sammensat medarbejderstab, som er klar til • Et højt serviceniveau i hele imødekomme enhver forespørgsel. Danmark. PalleIversen_1-1vejlegolf.indd 1 • Produkter i topkvalitet til en www.multivac.com Vi har et stort kendskab til branchen, og vi holder konstant et vågent øje med konkurrencedygtig pris. udviklingen. Derfor kan vi give dig en stålsikker vejledning, når du handler hos os. Toldbodvej 9 | DK-7100 Vejle T +45 7583 4422 | F +45 7583 4220 www.palleiversen.dk | mail@palleiversen.dk

Nordkrogen 12 - 16 | DK-7300 Jelling T +45 7587 2088 | F +45 7587 2588 www.staalservice.dk | info@staalservice.dk

PalleIversen_1-1vejlegolf.indd 1

20/08/07 15:37:03

Se mere på www.palleiversen.dk

Toldbodvej 9 | DK-7100 Vejle T +45 7583 4422 | F +45 7583 4220 www.palleiversen.dk | mail@palleiversen.dk

Vi Shiner også Vejle Golf Club Nordkrogen 12 - 16 | DK-7300 Jelling T +45 7587 2088 | F +45 7587 2588 www.staalservice.dk | info@staalservice.dk

Et jErnstærkt tEam!

PalleIversen_1-1vejlegolf.indd 1

20/08/07 15:37:03

Jørn Nielsen Klinisk psykolog, Ph.d.

Enghavevej 11, 2. 7100 Vejle Telefon: 21 45 08 44 E-mail:jn@metalog.dk

Erhvervsrengøring med et smil info.proshine@gmail.com

42

MEDLEMSNYT • 1/2018


MENTALTRÆNING ER FOR ALLE Via Mentaltræning kan du lære at udnytte hjernens potentiale og samtidig opnå en større bevidsthed omkring, hvordan du bryder gamle mønstre og præsterer dit bedste.

HVAD OPNÅR DU MED MENTALTRÆNING? • Du får defineret dine mål og holdt fokus på dem • Du opnår større selvforståelse og øget bevidsthed • Du får styrke til at overvinde store udfordringer • Du får et positivt mindset og øget motivation • Du får øget dit personlige lederskab

Oftest ligger din største forhindring i de tanker, du gør om dig selv og din situation. Først når du får overblik over de tanker, der modarbejder dig, kan du komme ind på det rigtige spor mod succes. Lad dine tanker hjælpe dig mod målet.

BOOK EN GRATIS SAMTALE Du er altid velkommen til at kontakte mig for et uforpligtende møde, hvor vi sammen finder ud af, hvad jeg kan gøre for dig. Læs mere om Mentaltræning på www.mariannelinde.dk

(+45) 40 75 07 37 • Nygårdsvej 16, DK-7100 Vejle • info@mariannelinde.dk • www.mariannelinde.dk

MarianneLinde_Annonce_210x145_VejleGolfClub_jan2018_1.indd 2

26-01-2018 13:42:10

På gensyn i næste nummer af MEDLEMSNYT, der udkommer 25. marts 2018. Hvis du har lyst til at bidrage med indhold, er du hjerteligt velkommen.

Nørregade 1 · 7100 Vejle · telefon 75 83 74 54 · fax 75 83 12 07

MEDLEMSNYT • 1/2018

43


44

W W W.V G C . D K

MEDLEMSNYT • 1/2018

Medlemsnyt nr. 1 - 2018  

Vejle Golf Club, Medlemsnyt, medlemsblad

Medlemsnyt nr. 1 - 2018  

Vejle Golf Club, Medlemsnyt, medlemsblad

Advertisement