Page 1

jaargang 10 / nummer 1/2 februari 2013

Internationale BouwBeurs 2013 gaat voor Bewust Bouwen Verdeeld over elf sectoren presenteren 550 exposanten hun bouwinnovaties op de Internationale BouwBeurs 2013. De beurs heeft als thema meegekregen ‘Bewust Bouwen’, het expositieprogramma is opgebouwd rond de begrippen ‘Duurzaam’, ‘Innovatief’ en ‘Ambitieus’. Aan de beurs is een groot aantal themapresentaties en activiteiten gekoppeld. In deze dubbeldikke beursspecial van BouwTotaal en RenovatieTotaal treft u al het nieuws aan van exposanten en beursorganisatie. Wij zien u graag terug op de beursvloer!

BEURSSPECIAL

11 13 14

FD Gazellen 2012 Lezers testen Hoteltoren met gevel composiet en glas

Lees verder op pagina 19

Nieuwe veiligere opbouw van rolsteigers

19 34 40

van rolsteigers over veiligheid en de achtergronden van de nieuwe veiligere opbouw.

Tot ziens in hal 3 stand B024

BouwBeurs Special Plattegrond en deelnemerslijst Beursnieuws

69 Bouwgebreken 71 Fiscaal & Personeel Lees verder op pagina 32

FORECO 30 JAAR Innovatief in hout

• 60.000 m2 voorraad • prefab inclusief montage • speeltoestellen op maat • bergingen en gevelbekleding

stand: 03.C084

Altrex ActieWeken Acties en innovaties!

www.altrex.com

groene levende gevel

65 Bouwkosten

Online bestellen op www.forecowoodshop.nl

i

Brede school met

EN VERDER

Luchtdicht bouwen, Nullifire en nog veel meer op onze Bouwbeurs stand!

WWW.STABILIGHT.NL

17

www.roval.eu

WWW.OMNICOL.INFO VOOR UW TEGELWERKADVIEZEN

Standnummer 03.C084

74 Productnieuws

(Vellingkant)-lijmblokken Metselblokken Gevelstenen Profielstenen Splitstenen BIA-ECO blokken Nieuw BIA LockBlock

stand: 01.D060

zie www.bia-beton.nl

Bouw Match.nl vacatures voor bouwprofessionals

TEL.: 024 - 648 84 84

Schilders, gevelwerkers, installateurs, zzp’ers en particulieren: allemaal maken ze gebruik van de rolsteiger voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. Maar de veiligheid laat daarbij nog wel eens te wensen over. Bij de totstandkoming van het A-blad Rolsteigers werden daarom afspraken gemaakt over een veiligere manier om een rolsteiger op te bouwen. Tijdens het opbouwen van een rolsteiger mag het platform nu pas worden betreden nadat deze rondom beveiligd is met heupleuningen. Die nieuwe, veiligere opbouw is door fabrikanten ‘vertaald’ naar hun rolsteigers. De Internationale BouwBeurs 2013 is het podium waarop die oplossingen worden gepresenteerd. Vooraf sprak BouwTotaal tijdens een forumdiscussie met de fabrikanten en leveranciers


”Een comfortabele, gezonde en betaalbare woning met een lage energierekening. Geen wonder dat de makelaar binnen drie maanden alle CO2-neutrale starterswoningen

verkocht heeft.”

Patrick Harting Projectontwikkelaar PMB Marsaki

”Het project Nimmerdor bewijst dat de bouwvisie massief passief succesvol is in de traditionele Nederlandse bouw.” Roland van der Hoek Commercieel Manager Recticel Insulation

Deze advertentie is verrijkt met Layar®, zodat u met de Layar-app meteen naar extra informatie wordt doorverwezen.


www.recticelinsulation.nl

Vraag nu ons gratis passiefhuisboek aan op: www.recticelinsulation.nl en bekijk hier ook het filmdocument over de massief passief bouwvisie.

Revolutionaire bouwvisie: netto maandlasten voor bewoners blijvend lager! Huurders en kopers van het passief project Nimmerdor in het Zeeuwse Grijpskerke profiteren van een enorme besparing in hun maandlasten: zij betalen voor hun energienota nog maar een paar tientjes per maand. Dat is te danken aan de massief passief bouwvisie van Recticel Insulation, die in Nederland voor het eerst werd toegepast in het multifunctionele complex Nimmerdor. Nimmerdor ontving hiervoor het certificaat PassiefBouwen Keur. Recticel Insulation biedt dan ook de beste polyurethaan isolatieproducten voor een passiefhuis. Heeft u plannen voor een economisch en ecologisch voordelig passief project? Maak dan kennis met de mogelijkheden van Recticel Insulation tijdens de Bouwbeurs 2013. Mail voor een afspraak met een van onze adviseurs naar: vanderhoek.roland@recticel.com. Of kijk voor meer informatie op: www.massiefpassief.nl VIP op de Bouwbeurs

Maak kans op een VIP-toegangsbewijs voor de Bouwbeurs in Utrecht! Mail uw contactgegevens naar: vanderhoek.roland@recticel.com.

www.recticelinsulation.nl


Welkom op de IsoBouwBeurs Met IsoBouw is duurzaam bouwen betaalbaar

Hal 11, stand D010

IsoBouw is ook dit jaar weer prominent aanwezig op de BouwBeurs met nieuwe isolatiesystemen voor nieuwbouw- ĂŠn renovatiedoeleinden. Wij gaan u verrassen met spetterende productshows en spraakmakende innovaties. IsoBouw = betaalbare duurzaamheid Met EPS als basismateriaal behoren onze prestaties op het gebied van duurzaamheid tot de allerbeste in de markt. Dat was, is en blijft zo. Bezoek onze stand! Wij gaan u hiervan overtuigen. IsoBouw neemt u mee naar een nieuwe dimensie Wij gaan u niet alleen verbazen met nieuwe innovaties maar ook met indrukwekkende productshows. Mis deze unieke ervaring niet want wij nemen u mee naar een nieuwe dimensie.

Innovaties! Nieuw assortiment dakelementen Nieuw gevelisolatiesysteem Nieuw renovatie-oplossing plat dak

www.isobouw.nl/bouwbeurs 20128654_BouwBeursAdv_Bouwtotaal_264x375.indd 1

11-01-13 15:19


ACTUEEL

Utiliteitsnieuwbouw groeit weer vanaf 2014 De nieuwbouwproductie van utiliteitsgebouwen bereikt in 2013 na enkele jaren van forse dalingen toch eindelijk de bodem. In augustus 2012 lijkt namelijk in diverse sectoren het ergste achter de rug als we kijken naar de waarde van de verleende vergunningen. Dat werkt met enige vertraging door op de productie, die in 2013 op € 4.375 miljoen het dieptepunt bereikt. Dat is een daling van circa 40% ten opzichte van de vorige productietop op ruim € 7,2 miljard in 2009. Dit blijkt de jongste nieuwbouwprognoses van BouwKennis. ter de economie, de export, groeit nog maar mondjesmaat. In feite is dit vooral wederuitvoer, wat betekent dat de Nederlandse industrie hier nauwelijks van profiteert.

Budgetsector voelt beleid

De prognoses zijn neerwaarts bijgesteld ten opzichte van september. De reden daarvoor is tweeledig. Ten eerste is de economie in het derde kwartaal nogmaals verslechterd. Tekenen van herstel blijken keer op keer ijdele hoop te zijn. Dit heeft het CPB ook genoopt de verwachte economische groei in 2013 licht neerwaarts bij te stellen. Een negatievere outlook voor de EU hindert de exportgerichte sectoren. Hierdoor verslechteren ook de vooruitzichten voor de marktsector, omdat bouwprojecten nog laat in de projectfase kunnen worden uitgesteld indien de economie tegen zit. Ten tweede is het pakket maatregelen van Rutte en Samsom reden voor een tempering van de vraag naar nieuwe gebouwen. Weliswaar staat energiebesparing hoog op de agenda, maar dat leidt vooral tot herstel en verbouwactiviteiten. Bovendien bevat het regeerakkoord tal van bezuinigingen en ombuigingen die de koopkracht van burgers raken. Dat zal ten koste gaan van de binnenlandse bestedingen. Sectoren die afhankelijk zijn van consumenten hebben het daarom moeilijk. De motor ach-

Het overheidsbeleid van Rutte en Samsom wordt gekenmerkt door vele bezuinigingen en ombuigingen. Hierdoor krijgt met name de budgetsector klappen. De Rijksoverheid moet inkrimpen, wat per saldo tot een lagere ruimtebehoefte leidt. Dat betekent vooral het afstoten van kantoorruimte. Op de overige diensten (voornamelijk de kunst- en cultuursector) wordt niet gekort, maar er komt ook geen extra geld bij. Hier zal de gebouwbehoefte weinig ruimte voor groei kennen. De zorg krijgt te maken met een hoger eigen risico voor de zorgverzekering. Tevens wordt het intramurale segment wederom iets verder uitgekleed. Veel zorginstellingen zijn nog altijd onzeker met betrekking

5

tot het vastgoedbeleid sinds de liberalisering van de zorgmarkt. Dit heeft drukkende effecten op de zorgbouw. Daartegenover staat dat de vergrijzing onverminderd voortzet. In het onderwijs lijkt de vergunningverlening weer wat aan te trekken. De vooruitzichten voor de nieuwbouwproductie van scholen in de komende jaren zijn stabiel. Per saldo komt de bouwproductie voor de budgetsector in 2013 en 2014 uit op respectievelijk € 1.800 miljoen en € 1.750 miljoen.

Angst triple dip raakt marktsector

De bouw voor de marktsector zal ietwat getemperd worden door de verslechtering van de economische vooruitzichten in 2013. Met name de industrie reageert hierop, waardoor de vooruitzichten iets minder gunstig zijn dan in onze vorige prognoses. De agrarische sector krijgt waarschijnlijk te maken met een korting op de subsidiëring. Strengere energienormen maken echter ruimte vrij voor extra bouwactiviteiten. De handel heeft het lastig door een combinatie van een nog altijd zwakke binnenlandse vraag en een afnemende exportgroei, terwijl de horeca last zal krijgen van de verhoging van de alcoholgrens en de verhoogde accijnzen. Tot slot zal de bouw voor de zakelijke dienstverlening op een laag niveau blijven hangen in de komende jaren. Deze sector bevat vooral kantorenbouw en dat staat momenteel op een laag pitje, gezien de overcapaciteit in de markt. BouwKennis verwacht een productie voor de marktsector van € 2.575 miljoen en € 2.650 miljoen in respectievelijk 2013 en 2014.

Bouwproductie per sector, 2010-2014, in mln. euro’s, prijzen 2010

Bron: CBS Voortgangsstatistiek (2011)/berekening BouwKennis, november 2012 *Prognose

Innovatie in zonwering dankzij studenten TU Delft De samenwerking tussen Romazo, de brancheorganisatie voor de zonweringbedrijven en Bucky Lab (TU Delft) levert inspirerende en innovatieve ideeën voor de zonweringsector op. In september 2012 kregen studenten tijdens een symposium inspiratiecases over nieuwe zonweringproducten en technologieën. Innovatie en duurzaamheid waren de sleutelwoorden. In januari 2013 toonden de studenten hun ideeën in een ‘final presentation of the Bucky Lab’. Studenten van de TU Delft zijn gevraagd om na te denken over innovatieve toepas-

singen en vormen van zonwering. Meer toegepaste kennis is nodig om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid en verblijfswaarde van gebouwen door een flexibel inzetbaar instrument als regelbare zonwering. Op 25 januari presenteerden de studenten hun beste 20 ideeën in ’Why Factory’. Romazo is dé branchevereniging van zonweringleveranciers en –fabrikanten. In het Bucky Lab en de Bucky Lab-seminars van de TU Delft worden architectuur en bouwkunde op een hoger niveau samengebracht. Een betere plek voor samenwerking en kennisuitwisseling is dus bijna niet te bedenken. Meer informatie over Bucky Lab vindt u op http://buckylab.blogspot.nl.

15:19

Crisis tussen de oren ‘De dynamiek is volledig uit onze economie verdwenen. Door de crisis, zegt u. Doordat wij in de crisis geloven, zeg ik’, aldus onze vaste fiscalist mr. Frank Kerkhof in zijn column in dit blad. Die opmerking is mij volledig uit het hart gegrepen. Omdat wij alom horen dat het crisis is, gaan we daar naar handelen. We beperken ons uitgavepatroon en uiteindelijk krijgen alle sectoren met teruglopende omzet te maken. Het effect versterkt zich vervolgens doordat werknemers in alle getroffen sectoren hun uitgaven beperken, omdat ze horen en lezen dat het minder gaat met hun bedrijf of branche. De grote vraag is natuurlijk hoe we het tij kunnen keren. Eén van de medicijnen kan de Internationale BouwBeurs 2013 zijn. Hier laat de bouw immers zien wat we wel kunnen, in plaats van niet. Op de beursvloer voel je altijd een gezonde dynamiek, aangewakkerd door de talrijke innovaties en het aanstekelijke enthousiasme van de standhouders. Juist in deze moeilijke tijden moet je eigenlijk je gezicht laten zien op de vakbeurzen. Dat kan als standhouder zijn, of als bezoeker. Ook het vakblad BouwTotaal laat zich niet onbetuigd. U hebt nu het dikste nummer in het tienjarige bestaan van dit toonaangevende vakblad in de uitvoerende bouwsector in handen. Bomvol bouwnieuws! Hoezo crisis? Daarnaast gaat BouwTotaal inzetten op Slimbouwen. In samenwerking met de Stichting Slimbouwen gaan we u helpen de faalkosten te verlagen, de flexibiliteit van gebouwen te vergroten, efficiënter te bouwen, de exploitatiekosten te verlagen, de restwaarde van gebouwen te verhogen en de milieubelasting te verminderen. Positief denken begint in ieder geval op de Internationale BouwBeurs en met deze BouwTotaal!

Ing. Frank de Groot Hoofdredacteur BouwTotaal

elke toep geschikt syst bouwtotaal 132x94_Opmaak 1 11/07/12 14:25 Pagina 1 (Advertentie)

Voor elke toepassing een geschikt systeem

Voor bouwprofessionals

Tegellijmsystemen

Betonreparatie en waterdichting

Bouwchemische hulpstoffen

< Egalisatie- en uitvlakmortels < Primers < Waterdichtingssystemen < Tegellijmen en vloeibedmortels < Voegmortels en kitten < XPS-bouwplaten en douche-elementen

< Reparatiemortels < Snelcementen/waterplug < Aangiet- en ondersabelingsmortels < Keldersanering < Horizontale afdichting < Gevelhydrofobering

< Kleurstoffen en vezels < Ontkistingsolie < Plastificeerders en antivries < Waterdichtingspoeder/vloeistof < Hechtemulsie < Reinigingsmiddelen

Tegellijmsystemen en bouwchemische producten

www.PCI-Afbouw.nl


972/7 Bouwtotaal advertentie.indd 1

17-01-13 11:46


ACTUEEL Bedrijfsnieuws Wienerberger neemt Steenvisie over Op 1 januari 2013 nam Wienerberger handelspartner Steenvisie uit Spijk over. Met deze acquisitie versterkt Wienerberger haar positie in de markt voor tuin- en sierbestrating. Steenvisie gaat verder onder de naam Wienerberger Steenvisie BV.

Gebakken straatstenen bieden meerwaarde aan publieke en private buitenruimtes. Wienerberger Steenvisie wordt verantwoordelijk voor de groothandelsactiviteiten binnen de markt voor tuin- en sierbestrating. De ‘nieuwe’ onderneming verhuist van Spijk naar de centraal gelegen locatie van Wienerberger Zennewijnen in Tiel. Bert Jan Koekoek, algemeen directeur Wienerberger: ‘Sinds 2012 richten we ons nadrukkelijker op de tuinmarkt, bovenop onze posities in infra en bouw. De overname van Steenvisie past uitstekend binnen onze ambities als marktleider in keramische oplossingen voor bouwen en bestraten. Gebakken straatstenen bieden meerwaarde aan publieke en private buitenruimtes.’

IsoBouw neemt Polycel Gouda over IsoBouw Systems uit Someren heeft per 1 januari 2013 Polycel Gouda overgenomen. IsoBouw zal de activiteiten in Gouda beeindigen en de klanten vanuit haar eigen productiebedrijven te Wijchen, Someren en Oldenzaal gaan bedienen.

Volgens eigenaar Peter van den Heuvel is IsoBouw de gewenste partner die de trouwe klanten van Polycel kan waarborgen dat de jarenlange relaties uitstekend kunnen worden voortgezet. Van den Heuvel is zeer verheugd over deze transactie: ‘Deze overname waarborgt de levering van goede producten en services aan onze trouwe klanten. IsoBouw is marktleider in het segment waar Polycel 50 jaar actief was. IsoBouw staat bekend om haar innovatieve producten en service-gerichtheid en daarom was de keuze voor een koper voor Polycel snel gemaakt. IsoBouw heeft veruit het grootste productassortiment in de branche waaronder de unieke PowerKist en BioFoam. Daarmee heeft het de producten van vandaag en voor de toekomst. Een betere partner is er voor onze klanten niet te vinden.’ Algemeen Directeur Will Kemperman van IsoBouw is erg tevreden met een aankoop van het bedrijf in Gouda: ‘...De activiteiten van Polycel passen naadloos bij die van ons. Wij zullen er alles aan doen om de klanten van Polycel te behouden en er aan werken dat zij zich ook snel bij ons thuis zullen voelen.’

BIM-ontwikkeling onomkeerbaar Vijf jaar geleden werd voorspeld dat de bouwsector vandaag de dag helemaal over zou zijn op BIM (Building Information Modelling). De huidige praktijk laat een ander beeld zien. BIM zit momenteel nog in een experimentele fase. Zoals wel vaker met dergelijke ingrijpende ontwikkelingen verloopt de transitie trager dan verwacht. Maar de ontwikkeling is onomkeerbaar. Steeds meer partijen maken de overstap naar BIM en naarmate de ervaring toeneemt, worden steeds meer mogelijkheden gebruikt en worden de voordelen groter. Dit blijkt uit diverse onderzoeken, die USP Marketing Consultancy in 2012 heeft mogen uitvoeren rond het thema BIM voor opdrachtgevers als ABN AMRO, Bouwend Nederland en de vereniging FBS. BIM is een methodiek voor informatie-uitwisseling tussen alle betrokken partijen bij de levenscyclus van een bouwwerk. In de praktijk zien we terug dat er veel verschillende definities voor BIM of BIMmen worden gehanteerd. Voor veel partijen is ‘iets met 3D’ al BIMmen, terwijl voor andere partijen pas sprake is van BIM wanneer informatie uit het (3D-)model ook wordt uitgewisseld met externe partijen. Welke van deze opvattingen de juiste is, is eigenlijk niet zo van belang. Het belangrijkste is dat steeds meer partijen in de bouwkolom de BIM-ontwikkeling handen en voeten geven. BIM is een nieuwe manier van werken en vraagt om een cultuuromslag in de bouw. BIM sluit goed aan op het gedachtegoed van ketensamenwerking. Voor partijen die de werkprocessen hebben ingericht op ketensamenwerking, is BIM daardoor veel gemakkelijker te implementeren dan voor partijen die BIM enkel zien als een nieuwe techniek. Beide situaties hebben gemeen dat de gebruiker moet leren werken met het (3D-)model en misschien nog wel belangrijker, dat de gebruiker vertrouwen krijgt in het (3D-)model en de functionaliteiten.

Functionaliteiten

De functionaliteiten die vrij gemakkelijk met het (3D-)model kunnen worden gerealiseerd, zoals visualisaties, clash detectie

(opsporen van ontwerpfouten) en het genereren van tekeningen, worden over het algemeen als eerste geadopteerd door de gebruikers. Het levert de gebruiker direct efficiëntere werkprocessen op doordat tekenwerk eenduidige informatie bevat, ontwerpfouten snel kunnen worden opgespoord en de communicatie zowel intern als extern gemakkelijker verloopt met een (3D-)model. Mogelijkheden als het bepalen van hoeveelheden, 4D (koppeling constructieplanning) en 5D (koppeling kosten) zijn lastiger te realiseren en vragen daardoor om meer kennis van en vertrouwen in het model. Om een stap verder te maken met BIM, experimenteren gebruikers met het uitwisselen van BIM-data. Het wordt de nieuwe gebruikers alleen niet makkelijk gemaakt. Er zijn nog geen uitontwikkelde standaards, waardoor er een wildgroei aan methodieken is ontstaan. Veel gebruikers stellen op hun eigen manier objectbibliotheken samen in een voor het vakgebied geschikt softwarepakket. Op het moment dat er dan uitgewisseld moet worden met externe partijen met een eigen methodiek ontstaan er problemen. Oplossingen worden gevonden door het maken van maatwerkafspraken tussen de betrok-

ken partijen. Het komen tot deze maatwerkafspraken, of mini-standaards, is een intensief proces. Het traditionele bouwproces waar de betrokken partijen continu verschillen, leent zich slecht voor deze maatwerkafspraken. Partijen zoeken vaste partners op, om de tijdsinvesteringen terug te kunnen verdienen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat BIM en ketensamenwerking vaak hand in hand gaan. Mocht er een gedragen standaard komen, dan zal deze nog wel enkele jaren op zich laten wachten. Tot die tijd zullen veel BIMmende partijen hun eigen methodieken blijven gebruiken. De problemen met de uitwisseling zullen blijven bestaan, maar de gebruikers zeker niet tegenhouden. Met creatieve oplossingen weten gebruikers in-

formatie toch op te nemen en met elkaar te delen. Het is voor de toeleverancier dan ook belangrijk om te weten hoe ver de primaire doelgroep is op het gebied van BIM en op welke manier de productinformatie per productgroep door deze doelgroep wordt gebruikt.

Maurice van Sante ING Economisch Bureau Maurice.van.sante@ing.nl Twitter: @MauricevanSante

Bouw voor ruim een derde verantwoordelijk voor economische krimp De impact van de bouwproductie op de Nederlandse economie is groot. De daling van het BBP in het derde kwartaal 2012 van 1,6% (j.o.j.) werd voor ruim een derde (0,6%-punt) veroorzaakt door de daling van de bouwproductie. De conjunctuurgevoelige bouw heeft zwaar te lijden onder de economische krimp. Bedrijven stellen investeringen in bedrijfspanden uit, overheden bezuinigen op infrastructuur en door de vastgelopen huizenmarkt in combinatie met een onzekere consument ligt het aantal verkopen van nieuwbouwwoningen op een historisch laag niveau. In de maand september 2012 daalde de bouwproductie wederom met 1% in vergelijking met een maand eerder. Dit is voor de zesde maal op rij dat de bouwproductie afneemt.

Licht herstel bouwproductie in 2014

Door de (nog) slechter dan verwachte cijfers voor het gehele derde kwar-

11:46

7

taal verlagen wij onze raming voor de bouwproductie voor 2012 tot een krimp van 7,3%. Ook dit jaar leidt dit tot een lagere productie waardoor ING Economisch Bureau voor 2013 een krimp verwacht van 2,0%. In 2014 is er enig herstel te verwach-

ten. Door het dan nog steeds zeer lage productieniveau zal dit voor bouwbedrijven waarschijnlijk nog onvoldoende zijn om een einde te maken aan de overcapaciteit en blijven prijzen onder druk staan.

Bouwproductie naar deelsectoren, 2012-2014 (% j.o.j.) 2012

2013

2014

-9,5%

-3,5%

2,0%

Woningbouw Nieuwbouw Verbouw

-7,5%

-3,0%

1,0%

Onderhoud

-3,0%

1,0%

2,0%

Aantal woningen gereed

53.000

49.000

50.000

Utiliteitsbouw Nieuwbouw

-8,5%

-2,5%

2,5%

Verbouw

-7,5%

-1,5%

2,0%

Onderhoud

-2,5%

0,5%

2,0%

Infrasector Nieuwbouw & verbouw

-8,0%

Onderhoud Totaal bouw Bron: Ramingen ING Economisch Bureau

-7,3%

-3,0%

1,0%

-4,0%

-2,5%

-2,0%

2,0%

1,0%


kant-en-klare raamdorpelelementen voor nieuwbouw en renovatie • Elke kozijnmaat leverbaar • Speciaal voor renovatie: 13cm raamdorpelsteen • Levering 1 tot 4 weken • Geleverd in stalen bakken en rekken • Eenvoudig en snel te plaatsen • Montage ook mogelijk • Tot 3 meter uit één stuk!

Kijk voor een razendsnelle offerte op www.HeBlad.com

nze o k e Bezo op de d stan Beurs Bouw

1

00 C . 8 0

HeBlad - Raamdorpelelementen BV Fabrieksweg 5 · 5531 PP Bladel T 0497 - 36.07.91 · F 0497 - 38.09.71 · E info@HeBlad.com · W www.HeBlad.com RDE jan2013.indd 1

12-1-2013 9:30:06


30:06

ACTUEEL

9

Introductie bijzonder lichtgewicht vloersysteem Airdeck Building Concepts nv en prefab vloerenfabrikant- en leverancier De Hoop Pekso bv, onderdeel van De Hoop Terneuzen bv, hebben onlangs een samenwerkingsverband afgesloten. De Hoop Pekso wordt hiermee exclusieve licentienemer en producent van de lichtgewicht vloer ‘Airdeck®’ op de Nederlandse markt.

De in Terneuzen en Oosterhout gevestigde vloerenfabrikant begeeft zich hiermee nog meer op de markt voor bijzondere lichtgewicht vloersystemen. Onlangs presenteerde het bedrijf ook al de droge, lichtgewicht renovatievloer ‘Rentovloer®’.

vloergewicht en het ontbreken van balken, kan er geoptimaliseerd worden op het gebied van aantal en grootte van de kolommen, dimensionering van de funderingen, hoeveelheid wapening en bouwhoogte. Airdeck vloeren zijn uitermate geschikt voor gebouwen met verdiepingen als kantoren, parkings, scholen, universiteiten, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en hotels. Ook voor bestaande hoogbouw waar nog een verdieping bovenop gebouwd wordt, is Airdeck een ideale lichtgewicht oplossing. Door het geringe gewicht van de vloeren zijn grotere overspanningen haalbaar. Ondersteuningsconstructies en funderingen

kunnen lichter worden uitgevoerd. In combinatie met betonkernactivering biedt de Airdeck vloer de perfecte harmonie tussen bouwefficiëntie en klimaatbeheersing.

Specificaties

De Airdeck vloer is verkrijgbaar in vier totaaldiktes (inclusief opstortbeton): 280 mm, 340 mm, 390 mm en 450 mm. De afmetingen en vormen zijn verder hetzelfde als de standaard breedplaatvloer. Ook in de Airdeck vloer kunnen voorzieningen voor onder andere elektriciteit, ventilatie en betonkernactivering in de schil worden gestort of eenvoudig op de schil worden aangebracht. Kijk voor meer informatie op www.dehoop-pekso.nl, www.airdeck.eu of www.airdeckbuildingconcepts.com.

Wat vinden we bij Makita van 4,0 Ah accu’s? Steeds meer gereedschapsfabrikanten komen met accu’s op de markt met hogere Ampèreuur waarden. 4,0 Ah of zelfs 4,2 Ah zijn op de markt of komen er binnenkort aan, maar wat vindt Makita hiervan? Met grote regelmaat worden we in de praktijk geconfronteerd met het misverstand dat meer Ampère-uur staat voor meer kracht. Je weet dat dit niet waar is; Ah staat voor tankinhoud, ofwel hoe lang je met een acculading doet. 4,0 Ah accu’s hebben 33% meer inhoud dan 3,0 Ah accu’s en gaan dus 33% langer door in een verder gelijkblijvende situatie. Maar dat is niet het hele verhaal. Om continu door te blijven werken met je accugereedschap is de combinatie van accu en laadtijd cruciaal. Een voorbeeld om het duidelijk te maken: als bij een bepaalde klus een 3,0 Ah accu na 20 minuten leeg is, dan is bij dezelfde klus en dezelfde machine een 4,0 Ah accu na 26 - 27 minuten leeg. De accu gaat in de lader. Makita snelladers laden een accu in iets meer dan 20 minuten, waardoor je continu kunt doorwerken. Het bijzondere aan Makita’s oplaadtechniek zit ‘m in het zogenaamde ‘Active 3 Controls’ systeem in de oplader. De chip in de accu communiceert de stroom, de temperatuur en de spanning van de accu met de oplader. De oplader gebruikt deze informatie om de accu optimaal en snel op te laden en zonodig de accu actief te koelen. Deze accu oplaadtechnologie is door Makita gepatenteerd en is dus uniek.

Mevrouw Houben, eindverantwoordelijke van Airdeck Building Concepts, geeft aan in De Hoop Pekso een betrouwbare en innovatieve partner te hebben gevonden. De eerste Airdeck vloeren zullen vanaf begin april geleverd kunnen worden. ‘Ondanks de malaise op de bouwmarkt verwachten wij voor dit product toch een aanzienlijke markt de komende jaren’, aldus de heer Simons, directeur van De Hoop Pekso.

Over Airdeck®

De Airdeck vloer is een traditioneel gewapende breedplaat waarop betonbesparende kunststof dozen, zogenaamde airboxen, zijn aangebracht. Deze airboxen zorgen voor een belangrijke besparing in de hoeveelheid in het werk te storten betonmortel. Gewichtsbesparing is op de totale constructie mogelijk. Door de besparing in

Ike Vogels, producttrainer Makita Nederland B.V.

Truckmixers uitgerust met 3-camerasysteem Mebin gaat haar 180 truckmixers uitrusten met een 3-camerasysteem. Eén camera moet de dodehoek vóór de auto verkleinen. Twee andere camera’s geven extra zicht langs de linker zijkant van de mixer en bij het achteruit rijden. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid aanzienlijk beter, zowel voor weggebruikers als voor het eigen personeel. Al langere tijd doet Mebin onderzoek om de veiligheid rond truckmixers verder te verbeteren. Cijfers wijzen uit dat 75% van de ongevallen met vrachtwagens ontstaan omdat de chauffeur onvoldoende zicht heeft op de rechter voorkant van de vrachtwagen. Bij een bocht naar rechts dient hij ook het verkeer voor hem en wat van links

komt in de gaten te houden. Zowel in het verkeer, maar zeker ook bij het manoeuvreren op de bouwplaats, heeft de chauffeur onvoldoende zicht op de dodehoekspiegel aan de rechterkant. Cijfers tonen aan dat het gebruik van camera’s de kans op ongelukken met liefst 90% verkleind. Mebin heeft gekozen voor de een 3-cameraysteem. Waarbij een camera de dodehoek voor de auto verkleint en de andere camera’s extra zicht geven langs de zijkanten van mixer en bij het achteruitrijden. Eind maart moeten alle 180 truckmixers zijn uitgerust met het 3-camerasysteem. Ook worden alle loaders op de betoncentrales voorzien van een achteruitrijcamera.

Veiligheidsbeleid

Mebin streeft naar een zo veilig mogelijk werkklimaat en werkomgeving. Alle vesti-

gingen zijn VCA*-gecertificeerd en werken volgens de VCA-regels, die staan voor veiligheid, gezondheid en milieu. Op het gebied van verkeersveiligheid verzorgt Mebin dode-hoektrainingen voor de eigen chauffeurs. Ook extern investeert Mebin in verkeersveiligheid. In samenwerking met Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer Nederland (VVN) geven de chauffeurs van Mebin aan meer dan 60 basisscholen inzicht over de gevaren van de

dode hoek bij vrachtwagens. Tijdens deze trainingen worden kinderen bewust gemaakt van de gevaren en kunnen ze, vanuit de stoel van de bestuurder, zelf ervaren hoe moeilijk het is voor een chauffeur om alle verkeer goed in het oog te houden. Een andere maatregel die Mebin genomen had, was het voorzien van alle mixers van een grote sticker ‘blijf uit de dode hoek’ (stickeractie van Postbus 51).

(Advertentie)

 de perfecte oplossing  tevens leveren wij voor nieuwbouw en lichtstraten, isopanelen, renovatie! afwerkprofielen en  in diverse kwaliteiten accessoires van o.a. Corus Colorcoat,  alles klantspecifiek en Tata Steel en Ruukki met snelle levertijden!

tel. (0166) 66 70 15, fax (0166) 66 70 16 www.dutchprofiles.nl / e-mail: info@dutchprofiles.nl


www.peugeot.nl

SUCCES DWING JE AF met de nieuwe bedrijfsauto’s van Peugeot

Uw bedrijf upgraden doet u met de nieuwe Peugeot bedrijfsauto’s met Pack Pro Edition. Compleet met extra’s zoals meegespoten bumpers, RVS sidebars, lichtmetalen velgen en optioneel lederen bekledingen. Kijk, daar knapt ieder bedrijf van op. Nu tijdelijk met 1,9% Financial Lease. Ga dus snel naar de Peugeot-dealer voor meer informatie. Het financial lease actietarief van 1,9% is geldig bij orders van bedrijfsauto’s t/m 31-03-2013 en geldig voor de contractduur van de financial lease-overeenkomst (12, 24 of 36 maanden). Afgebeeld model kan afwijken van de werkelijkheid. Wijzigingen voorbehouden. Ga naar uw dealer voor meer informatie en de voorwaarden of kijk op www.peugeot.nl.

PEUGEOT PACK PRO EDITION


ACTUEEL

11

FD Gazellen 2012 als economische graadmeter

Bedrijven in bouw groeien ondanks recessie De economische recessie raakt de bouwnijverheid diep. Omzetten en bedrijfsresultaten staan zwaar onder druk. Des te groter de verrassing dat er ook bedrijven in de bouw zijn die zeer goed scoren: het zijn de genomineerden voor de FD Gazellen Awards 2012. Ondernemingen die de laatste drie jaar een omzetgroei van meer dan 20 procent kenden en financieel gezond zijn, dingen mee naar een award. Twee van deze bedrijven brengen we voor het voetlicht.

uitgangspunt is ontzorgen door een goede voorbereiding en een centrale planning. Verrassingen tijdens de bouw willen we voorkomen. Gedoe over meer- en minderwerk komt niet voor. Dat bespaart een opzichter op het werk.’

Bouwvergaderingen op hoofdlijnen

FD Gazellen

Het Financieele Dagblad wil met de FD Gazellen Awards ondernemerschap stimuleren en de aandacht vestigen op bedrijven die in Nederland snel in omzet groeien. Daarnaast brengt Het Financieele Dagblad met onderzoek het Nederlandse ondernemerschap in de verschillende provincies in kaart. De Awards 2012 is een initiatief van Het Financieele Dagblad, in samenwerking met Graydon Nederland, en wordt mede mogelijk gemaakt door ABN Amro, KPMG en Otto Work Force en Palazzo.

‘Vooraf doen we de complete engineering van een project, met alle disciplines samen, en vertalen dat naar prefab bouwdelen die we helemaal zelf produceren. Dat mineerd voor de award van 2012. We hoorwil zeggen dat je een groot deel van het arTekst en foto’s: Jan Bol, Bolster Journalistiek den bij de laatste drie in de selectie. We beidsintensieve werk doet onder goed conwonnen uiteindelijk een award. Dat betroleerbare, geconditioneerde omstandigHet Financieele Dagblad (FD) bekroont vestigt in zekere zin het succes van je onheden in de fabriek. Daarin zijn we altijd met de zogenoemde FD Gazellen Awards crisis in zicht komt. Dan kunnen we daarderneming. Dat is een stimulans, zeker in op zoek naar innovatie. Zowel qua duurde meest succesvolle ondernemingen van na weer zo snel mogelijk uit het dal komen. zaamheid, zoals Ons bedrijf is er klaar voor.’ de actiefwand voor het maken van energiezuiMond tot mond nige gevels, en Richard Tabbers van HG Bouwtechniek in concepten voor Sprang-Capelle is er eigenlijk nog een beetpassief bouwen. je beduusd van: ‘Bij een collega-bedrijf had En ook wat beik ooit iets van de FD Gazellen gezien. Dat treft mogelijkleek me wel een interessante graadmeter. heden in prefaDus de accountant heeft onze jaargegevens bricage, zoals de ingestuurd. Die zijn nog eens gescreend prefab badkadoor Graydon. En, kort na de zomervakanmer, waarmee tie kwam zowaar het bericht dat we genowe in 2012 bemineerd waren. Dat is best wel spannend gonnen.’ hoor, zo’n award krijgen.’ De komende jaHG Bouwtechniek bestaat sinds 2004. ren zijn cruciaal Prefab dakkapellen op maat gemaakt en voor bedrijven kunststof kozijnen zijn de core business in de woningvan het jonge bedrijf van Tabbers. Hij komt bouw. Aan aluit een echte ondernemersfamilie. Samen le kanten is de met een oom importeert hij kunststof kolobby gaande, zijnen uit Duitsland. Zijn vader heeft een door Bouwend schildersbedrijf en levert totaalonderhoud. Nederland, door Tabbers: ‘Ik heb altijd geleerd dat het gaat Jan Hoekstra VDM: ‘We zijn een bedrijf dat strak inzet op betrouwbaarheid, planning en kwaliteit met als motto dat je moet doen Eigen Huis, door om gunnen, omdat je een goede band hebt wat je zegt.’ Foto: JWBol. corporaties, met de klant. Eerlijk advies, afspraken navoor een imkomen, op tijd opleveren. Het is voornamepuls aan de bouwnijverheid. Hoekstra: ‘Ik lijk reclame van mond tot mond waardoor zulke economisch lastige tijden. VDM WoNederland. Het FD wil op deze manier tazou inderdaad de regering oproepen de hywe opdrachten krijgen.’ ningen kende in de jaren 2009 – 2011, de jalentvolle innovatieve, vooruitstrevende onpotheekregeling soepeler toe te passen en ‘We zetten zo’n 200 dakkapellen per jaar ren die meetellen voor de selectie, een forse dernemingen stimuleren en een bijdrage niet een verplichte aflossing van 100 proweg. Dat is gemiddeld elke werkdag eenomzetstijging. In 2012 hebben we die trend leveren aan een gezond ondernemingsklicent van de koopsom van een woning in tje. Voornamelijk bij particulieren. Ook in helaas niet vast kunnen houden. Hoofdzamaat in Nederland. kelijk in de woDe FD Gazellen-ranglijst komt tot stand op ningbouw valbasis van bekendgemaakte omzetcijfers, len sinds vorig gemeten over de laatste drie jaar. Dat wil jaar de harde zeggen in 2012 over de jaren 2009 – 2011. klappen. FinanBedrijven die 20 procent of meer aan omciering wordt zetgroei hebben gerealiseerd, in het laatste steeds moeilijjaar geen negatief resultaat hebben gereker.’ aliseerd, geen teruggang in de omzet hebGevraagd naar ben gekend en financieel gezond zijn, mode sleutel van gen zich een jaar lang FD Gazellen noemen. het succes, zegt Bovendien worden ook de snelste groeiers Jan Hoekstra: per provincie binnen de categorieën klein, ‘We zijn een bemiddelgrote en grote bedrijven bekroond drijf dat strak met de FD Gouden Gazellen 2012 Award. inzet op beTerwijl praktisch de hele bouwnijverheid, trouwbaarheid, met name de woningbouw, zucht en steunt planning en onder de lasten van de economische receskwaliteit met sie, zijn er toch nog bedrijven in de b&uals motto dat je sector die weten te voldoen aan de criteria moet doen wat om genomineerd te worden voor de FD Gaje zegt. We bouzellen Awards. Dat is voorwaar een prestawen voor partitie. BouwTotaal vroeg aan de directeuren culieren die een van twee genomineerde bedrijven om een Richard Tabbers HGB: ‘‘Ik heb altijd geleerd dat het gaat om gunnen, omdat je een goede band hebt met de klant.’ Foto: JWBol. gegarandeerd reactie: Jan Hoekstra van VDM Woningen product verlanin Drogeham en Richard Tabbers van HG dertig jaar opleggen, maar 50 procent. Dat gen. Vorig jaar realiseerden we nog altijd Bouwtechniek in Sprang-Capelle. 2012 zat er een stijgende lijn in die omzet. scheelt al aanzienlijk in de lasten. Daarzo’n 50 woningen in particuliere opdracht, We willen doorgroeien in 2013, onder andenaast is de Wet verhuurderheffing voor de en bouwden ook 60 woningen projectmare met een nieuw concept, het leveren van Doen wat je zegt woningcorporaties een dreigend nadeel. tig.’ prefab aanbouwen tot zo’n 6 bij 3 meter. Jan Hoekstra: ‘Voor het meedingen naar de Daardoor zal de bereidheid te investeren in ‘De zakelijke markt, professionele organiWe maken de fundering en plaatsen daarawards 2012 hebben we ons niet zelf aannieuwbouwprojecten of in renovatie afnesaties zoals woningcorporaties, weet VDM na alles in één dag. We leveren op tot en gemeld. Ons bedrijf VDM Woningen is gemen. Nog minder opdrachten. We hopen goed te vinden, omdat wij heel goed kunmet afwerking. Wie weet halen we nog een scout aan de hand van de omzetcijfers en met zijn allen dat in 2013 de bodem van de nen sturen op planning en uitvoering. Het keer zo’n award in onze regio.’ werd in de regio Noord-Nederland geno-


ADVERTORIAL

12

Tillen moet je niet meer willen

Tilhulpmiddelen voor de laatste meters Nog steeds tillen mensen onverantwoord zware lasten. Even die paar meters , net dat trapje op. Als het aan AWP, Aerial Work platforms ligt, behoort dat definitief tot het verleden. Vier producten uit een range van tilhulpmiddelen maken tillen, transporteren en plaatsen tot in de kleinste ruimten van de bouwplaats mogelijk.

Gerrit Hersevoort, directeur van AWP kent de bouw en haar medewerkers erg goed. Het bekendst is zijn bedrijf om de gevelonderhoudsinstallaties voor het schoonmaken van gebouwen. Hier heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in het bieden van pasklare oplossingen voor vaak moeilijk bereikbare gevels. AWP biedt tevens haar diensten aan met til hulpmiddelen voor de bouw. “Ik constateerde dat mensen in bouw en industrie nog steeds zware bouwproducten tillen met de hand. Vooral als het gaat om kleine hoeveelheden gaat of op plaatsen waar de reguliere til hulpmiddelen moeilijk kunnen komen. Ik heb op diverse beurzen producten geselecteerd die hiervoor een oplossing bieden. Tillen van zware lasten is voor machines, niet voor mensen. Afgezien van de gezondheidsaspecten en de veiligheid waarop steeds meer gelet zal worden op de bouwplaats, verhoogt zo’n hulpmiddel ook de productie, dus is er alle reden om deze hulpmiddelen in te zetten.” De Unic mini cranes kunnen alles onder de ’10 ton meter’ ook in zeer krappe ruimten tillen. De Glas montageliften tillen glas- of andere plaatachtige materialen met grote precisie in het kozijn, vloer of tegen het plafond en met de elektrisch aangedreven laadbak van Alitrak kunnen puin en producten tot in de kleinste ruimten van de bouwplaats worden opgehaald en of afgevoerd.

Verkoop en verhuur

Alle producten zijn te koop, maar ook verkrijgbaar voor dagen of dagdelen in de verhuur. “Na een korte instructie kan iedereen de hijs- en tilwerktuigen bedienen. Ze zijn voorzien van veiligheidssystemen dus vergissingen kunnen niet optreden. Dankzij onze landelijke dekking en gunstige voorwaarden behoort tillen in de bouw wat mij

betreft tot het verleden. Onze producten zij ook bereikbaar voor de ZZPer die het, misschien nog meer dan een ander, van een scherpe prijs moet hebben. Toch wil ook hij gezond en energiek thuiskomen aan het eind van de dag. Veiligheid en gezondheid in de bouw is voor iedereen.”

De Glaslift kan worden uitgevoerd met verlengarmen voor de zuignappen en een horizontale liftarm die een last van maximaal 350 kg tilt.

Tug Trak van Alitrak

De Tug Track helpt het trekken van lasten

Unic mini kranen

Met hun vier uitschuifbare poten stabiliseert de Unic kraan zich als een spin in de kleine ruimte. Diverse typen kranen tot en met de URW 506 mogen zonder hijsbewijs bediend worden. De kleinste uitvoering, de URW-094 heeft een kraan capaciteit van 0,995 t x 1,5 m en een maximale hijshoogte van 5.6 meter. De 295 heeft een capaciteit van 2,9 t x 1,4 m en een maximale hijshoogte van 8,8 meter. De rupsaangedreven kranen komen in ingeschoven toestand gemakkelijk door een deuropening.

tot 3000 kilo. De elektrisch aangedreven Tug Trak kan gebruikt worden om ladingen op aanhangers met een trekhaak op sleeptouw te nemen. De lange bedieningsarm maakt het mogelijk goed overzicht te houden omdat deze niet per se in de trekrichting gepositioneerd hoeft te zijn.

DC-Trak 450 van Alitrak

Glaslift 351

Deze zelf aangedreven Glaslift, uitgerust met een dubbel werkend vacuüm systeem, plaatst glasplaten met een zeer nauwkeurige besturing. De besturing maakt het plaatsen zonder schokken op moeilijke locaties tot ontspannen handwerk.

Van deze zelfde fabrikant komt de DC-trak, een rupsvoertuig met ontelbare toepassingsmogelijkheden. Het voertuig vervoert in de laadbak lasten tot 400 kilo en nivelleert de lading bovendien als het voertuig een trap op moet. De compacte alleskunner past in een lift en is ook op afstand te bedienen. Aerial Work Platforms B.V. Tel. 0172 496502 www.awp.nl info@awp.nl


LEZERS TESTEN

13

BouwTotaal lezers testen gereedschappen

Makita 18V boor-/schroefmachine en 18V combihamer gratis testen! Deel jouw persoonlijke mening met je collega’s in BouwTotaal! Na het succes van de testactie met Bosch machines, heeft BouwTotaal nu ook Makita bereid gevonden testmachines ter beschikking te stellen aan lezers van BouwTotaal. Meldt je aan en maak kans op een nieuwe 18V boor-/schroefmachine of een nieuwe 18V combihamer inclusief geïntegreerde stofbox! De machines mag je namelijk na de testen behouden! Professionals gaan bij de keuze van elektrische gereedschappen vooral op hun eigen oordeel af of het advies van een collega. Maar ja; waar vind je de ervaringen van collega’s met nieuwe machines? Sinds 2012 vindt je die ervaringen in BouwTotaal. Lezers van BouwTotaal kunnen zich namelijk aanmelden voor het testen van hoog-

waardige en nieuwe gereedschappen. Het gaat hier om topmodellen van de toonaangevende fabrikanten. Ditmaal stelt Makita een 18V boor-/schroefmachine BDF458RFX en een nieuwe 18V combihamer BHR242RFEV ter beschikking. Het bijzondere aan de laatste machine is dat deze inclusief geïntegreerde stofbox is. Voorwaarde is wel dat je

De 18V boor-/schroefmachine BDF458RFX heeft

de machine uitgebreid test op diverse materialen in jouw dagelijkse praktijk. Vervolgens neemt de redactie van BouwTotaal contact met je op om de ervaringen te horen. Jouw ervaringen worden in de volgende BouwTotaal gepubliceerd, inclusief een foto.

Wil jij meedoen?

Mail naar i.vogels@makita.nl en vertel waarom jij in aanmerking komt voor de test van een nieuwe boor-/schroefmachine of combiboorhamer. Voeg daar ook aan toe wat je huidige werkzaamheden en je n.a.w. gegevens zijn. De 18V combihamer BHR242RFEV is on-

derdeel van het door TNO-gecertificeerde aanbod en de machine is erkend door Inspectie SZW. Er is sprake van een hogere productiviteit door gebruik van een energie efficiënte borstelloze motor. De combihamer is uitgerust met een uniek apart aangedreven, geïntegreerde stofbox met HEPA filter. De pasvorm van de machine is ook sterk verbeterd waardoor het gemakkelijk en prettig boren is in zowel plafond, vloer als in de muur. Een rubberen vibratie absorberende ophanging zorgt voor ongehinderde stroomtoevoer onder alle omstandigheden. Het is een ideale boorhamer voor gaten tot 14 mm, maar hij kan tot 24 mm in beton. De boorkop is geschikt voor SDS-PLUS boren en is verlengd voor minder speling. De machine is te gebruiken met Stofafzuigsysteem DX01 (195898-9) met HEPA filter. Het is verder een duurzame machine door beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading van de accu. Standaard is deze uitgerust met snellader DC18RC, waarmee Lithiumion accu´s in slechts 22 minuten zijn opgeladen. De machine is tevens verkrijgbaar met verwisselbare boorkop (BHR243RFEV).

een hogere productiviteit door een nieuwe accumotor en een verhoogd toerental (2.000 min-1) ten opzichte van zijn voorganger (BDF454RFX). De machine heeft twee versnellingen en een zacht aandraaimoment (58Nm). Verder is deze boor-/schroefmachine compact en heeft deze een gering gewicht (2,3 kilogram) door de 4-polige motor. De machine is nu nog 6 mm korter dan zijn voorganger en is voorzien van de best mogelijke ergonomische handgreep voor comfortabeler werken. Hij is uitgerust met twee LED's voor het schroeven en boren zonder schaduw van de boorkop. De verbeterde stof- en spatwaterbescherming zorgt voor een betrouwbare werking, zelfs bij slecht weer. Standaard is de machine uitgerust met de snellader DC18RC, waardoor Lithium-Ion accu’s in slechts 22 minuten zijn op te laden. De boorkop is 1,5 - 13 mm, de capaciteit van boren in hout 76 mm en in metaal 13 mm.

Lezers testen Bosch Toolbox-App De hulp van een smartphone is bij het dagelijkse werk op de bouw en de werkplaats vanzelfsprekend geworden. Bosch haakt in op deze trend met de Bosch Toolbox App. De App met functies zoals een meeteenhedencalculator, zaklamp en de mobiele catalogus van het professionele elektrische gereedschap van Bosch, is vanaf nu in het Nederlands beschikbaar voor zowel Android als iOS. Lezers van BouwTotaal werden in de november-uitgave uitgedaagd de app te testen en een smartphone te winnen. De twee winaars zijn inmiddels bekend!

Foto van Martie Valkering van de maatvoering van een wandelement.

Foto van Alfons Oude Steenhof van de maatvoering van leidingwerk op een vloer.

‘De foto is in de betonfabriek van Spaansen Bouwsystemen BV in Harlingen gemaakt. Op deze locatie maken wij wandelementen voor de woning en utiliteitsbouw’, mailt Martie Valkering van Spaansen. ‘De betreffende foto is (wordt) een gevelpunt. Deze app werkt perfect voor ons op de bouw, denkend aan bouwbezoeken en dergelijke. Wij werken nu met foto’s en losse aantekeningen. Het werkt, maar deze app zou de administratie achteraf vereenvoudigen.’ Alfons Oude Steenhof van klus & installatieservice Alfons Oude Steenhof stuurde

een foto van een project bij een klant waarbij een stuk van de slaapkamer aan de badkamer moest: ‘Met de foto en de maten kun je zo weer uitmeten waar de leidingen lopen als alles is afgewerkt. Dat is heel handig!’ Beide lezers ontvangen de SmartPhone Sony Xperia Go. Gefeliciteerd namens Bosch en BouwTotaal!

Hoe werkt het?

De digitale gereedschapskist wordt met een op de praktijk gerichte App uitgebreid:

de maatcamera. Met de maatcamera zijn omstandigheden op bouwplaatsen snel en eenvoudig vast te leggen. Op de foto’s kunnen tevens afmetingen met pijlen en hoeken worden aangegeven en er kunnen notities bij geschreven worden. Deze foto’s met extra informatie kunnen vervolgens eenvoudig worden opgeslagen en per mail worden verstuurd. De maatcamera kan potlood en papier, die op de bouwplaatsdrukte kwijt kunnen raken, vervangen en het werk door digitale ondersteuning vereenvoudigen. Zo bespaart de maatcamera bijvoorbeeld waardevolle tijd bij het maken van offertes. Alle nodige informatie, zoals gegevens waar aansluitingen of leidingen liggen, kunnen direct op de foto aangegeven worden en zijn later altijd beschikbaar. Dit vermindert het risico belangrijke details te vergeten. Ook het omslachtig indelen en aanpassen van op de bouwplaats gemaakte handmatige schetsen en digitale foto's behoort tot het verleden. Daarnaast kunnen met behulp van de App ook video's en gesproken memo’s opgenomen worden. Bovendien kunnen alle gegevens van verschillende bouwprojecten in aparte mappen bewaard worden. Zo raakt een aannemer ook bij een hele reeks opdrachten het overzicht niet kwijt.

Gratis downloaden

De maatcamera-App is gratis in de Google Play Store en in de Apple App Store voor smartphones met Android- en IOS-bestu-

De winnaars ontvangen een Sony Xperia Go!

ringssystemen verkrijgbaar. Daarnaast is een andere nieuwe digitale tool, de ‘bouwdocumentatie’, gepland. Hiermee zal het mogelijk zijn om bouwprojecten met smartphones nog uitgebreider te documenteren. Door de geplande ‘teammodus’ kunnen dan meerdere medewerkers tegelijk toegang krijgen tot hetzelfde project en eraan werken. Ook deze App zal Bosch gratis ter beschikking stellen.


TECHNIEK

14

Hoteltoren met gevel van c Al van verre is hij zichtbaar langs de A2 vanuit Utrecht richting Amsterdam: het nieuwe hotel van de Fletcher hotelketen. Niet alleen door zijn hoogte van 60 meter een opvallend gebouw, maar eveneens door de bijzondere dubbele gevel. Zowel in de composiet binnengevel als in de glazen buitenbekleding is een patroon van ‘bollen’ aangebracht, in de binnengevel ook in de vorm van ronde ramen.

Tekst: Carla Debets Bouwtekst Beeld: Benthem & Crouwel, Octatube, Carla Debets

De Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam wenste op die plek – langs de A2 in Amsterdam Zuidoost – een ‘alzijdig volume op een slanke sokkel’. Benthem & Crouwel Architekten won de prijs-

gen hoog, die 5 meter uitkragen. Deze staalconstructies staan op de plaatsen van de wanden tussen de hotelkamers en worden weggewerkt in de scheidingswanden. De staalconstructies ondersteunen tevens de prefab betonnen vloerplaten van de hotelkamers. Vanwege het ‘uitwaaierende effect’ heeft elke hotelkamer een gevelbreedte van circa 6 meter.

Wie regelmatig over de A2 van Utrecht naar Amsterdam reed, kon het bouwproces mooi volgen.

vraag van de gemeente en ontwierp in opdracht van M. Caransa BV een ronde toren van 60 meter hoog met een doorsnede van slechts 24 meter. De sokkel van drie verdiepingen oftewel 9 meter hoog werd inderdaad slank want deze heeft een doorsnede van 13,5 meter. Op de derde tot en met de vijftiende verdieping bevinden zich de 120 hotelkamers: tien identieke kamers per verdieping. Op de zestiende verdieping liggen onder andere vergaderzalen en een fitnesscentrum; de bovenste twee verdiepingen zijn gereserveerd voor de sky lounge en het ronde panoramarestaurant.

Dubbele gevel

‘Wij wilden een icoonachtig gebouw dat je ook echt duidelijk kunt zien, een karakteristiek gebouw voor de stad. Bovendien moest het hotel zich onderscheiden van een kantoorgebouw’, aldus de ontwerpers Benthem

Opbouw in beton en staal

De toren is opgebouwd met een kern in prefab betonelementen. Dit betreft niet alleen de vierkante kern met onder andere liften en trappenhuis, maar ook de rondlopende wanden daaromheen met daarin de toegangen tot de hotelkamers én de tussenliggende vloeren tussen vierkante en ronde betonkern. De vierkante en ronde kern zorgen samen voor de stabiliteit van de toren.

De hoteltoren is opgebouwd uit een kern met prefab betonelementen met daarom heen de hotelkamers die in stalen jukconstructies hangen.

De verdiepingen op de top – met onder andere het panoramarestaurant – is opgebouwd in een staalconstructie.

Het 60 meter hoge hotel is in januari 2013 geopend. Hier ontbreekt alleen de naamgeving bovenop de hoteltoren nog.

Aan de ronde betonwanden hangen stalen jukconstructies van twee verdiepin-

en Kropp. De spectaculaire glazen schil van 4050 m2 die om de toren hangt, moet het gebouw mystiek maken: van buitenaf is niet te zien hoeveel verdiepingen de toren telt. ‘De dubbele gevel is vooral een schil tegen het geluid van de snelweg die heel dichtbij is. Bovendien is de dubbele gevel goed voor de warmtehuishouding van het gebouw’, zo leggen de ontwerpers uit. ‘Tussen de glazen gevel en de gevel van de toren ontstaat een isolerende laag waardoor

de se aa m De wo bin vr ch kin ten co

Co

He


TECHNIEK

n composiet en glas Het aanbrengen van de composiet gevelelementen: één compleet element per hotelkamer.

Ten opzichte van de doorsnede van de toren van 24 meter, is een slanke sokkel ontworpen en gerealiseerd van slechts 13,5 meter doorsnede.

het in de winter minder snel koud wordt in het gebouw en in de zomer minder snel warm.’ De dubbele gevel zorgt voor een hoge geluidsisolatie: ter plaatse geldt door het intensieve autoverkeer een geluidsbelasting op de gevel van circa 70 dB. Volgens het architectenbureau is een reductie van 40 dB gerealiseerd. Bovendien waren bij het ontwerp milieuen duurzaamheidaspecten belangrijk. Door te voldoen aan hoge eisen is het hotel gecertificeerd met het hoogste keurmerk voor duurzaamheid voor bedrijven in de recreatiesector: de Green Key Goud. Dit beteken-

Het ophangen van de glazen buitengevel aan

Projectgegevens Opdrachtgever (huurwoningen): M. Caransa BV, Amsterdam Ontwerp: Benthem & Crouwel Architekten, Amsterdam Constructies: Van Rossum Ingenieurs, Amsterdam Engineering en uitvoering gevel: Octatube, Delft Uitvoering: Strukton Bouw, in samenwerking met Max Bögl (beton- en staalconstructies) Bruto vloeroppervlak: 6500 m2 Start bouw: januari 2011 Oplevering: januari 2013

De glazen gevel hangt circa 800 vóór de composietpanelen en moet, volgens de ontwerpers Benthem en Kropp het gebouw mystiek maken.

Op de bouwplaats stond een complete mock-up van de gevel, gemaakt door Octatube, om het gevelprincipe te testen.

een traditionele – lichte - houtskeletbouwgevel zou volgens Octatube nogal wat constructieve en bouwfysische problemen met zich meebrengen. Temeer omdat er tussen de binnen- en buitengevel een afstand van 800 mm moest blijven voor een glazenwasserinstallatie. Maar inmiddels had Octatube ervaring opgedaan met composiet gevels (onder andere voor INHolland) en stelde voor ook in dit project composiet gevelelementen toe te passen en de complete gevel als een geïntegreerd gevelsysteem te ontwikkelen. Composiet of GRP materialen (Glass Reinforced Plastic) kenmerken zich onder andere doordat het lichte materialen zijn en in iedere gewenste vorm zijn te maken. In dit project zijn de GRP binnengevels ook constructief ingezet. Per hotelkamer is één gebogen composiet geveldeel toegepast, circa 3 meter hoog en 7,20 meter breed. Deze geveldelen (van Holland Composites) zijn als volgt samengesteld (van binnen naar buiten): 12 mm gipsplaten op verende regels, isolatieschuim, 12 mm vezelcementplaat, 150 mm PIR isolatie in een GRP-plaat van 2 mm

De bovenste lagen van de hoteltoren zijn volledig van glas voorzien, mede in verband met het spectaculaire uitzicht.

dik. De totale gevel is circa 250 millimeter dik. Deze geveldelen zijn bevestigd aan ankerrails in de vloeren. In de verticale en horizontale aansluitingen bevinden zich rubberprofielen voor de afdichting. Op de blauwe GRP-plaat aan de buitenzijde is een patroon geprint van een donkerder kleur blauwe bollen. Voor het nodige daglicht in de hotelkamers zitten in de prefab gevelelementen ronde ramen, in twee verschillende afmetingen: ∅ 2250 mm en ∅ 4500 mm, waarbij de grote raamopeningen over twee verdiepingen lopen. In de ramen is vast glas opgenomen.

Glazen buitengevel

De glazen buitengevel is vooral esthetisch én speelt een belangrijke rol in de geluidsisolatie van de gevel. Wat de R-waarde van de gevel (4,0 m2K/W) betreft: daarin levert

de voor de geveluitwerking: hoge isolatie-eisen en zoveel mogelijk ontkoppelde details en aansluitingen. Zo was een R-waarde van minimaal 3,5 m2K/W voor de gevel gewenst. De rondlopende gevel was aanvankelijk ontworpen in een ‘traditionele’ houtskeletbouw binnengevel en een glazen buitenhuid. In een vroeg stadium werd Octatube al door het architectenbureau ingeschakeld voor de uitwerking van de cilindrisch gebogen glazen buitenhuid. En Octatube bedacht een slimmer concept voor de complete gevel.

Composiet binnengevel

15

Het uitwaaierend effect van de ronde toren is in het interieur van de hotelkamers goed zichtbaar. (foto: Fletcher Hotels)

De glaspanelen hangen met ‘zwaarden’ aan de composiet gevel. Voor de onderste glasrand werden speciale constructies ontwikkeld.

de glazen gevel geen bijdrage. Per hotelkamer – en dus vóór elk binnengevelelement – zijn vier glaspanelen aangebracht van 3 meter hoog en 1,80 meter breed. Het glas is warmgebogen en is 8.8.2 (2 x 8 mm gelamineerd). De glaspanelen hangen aan de composiet binnengevel met behulp van stalen consoles en ‘zwaarden’. Aan de zwaarden bevinden zich duo-knopen voor bevestiging van de glaspanelen. Om het gehele gevelprincipe te testen, maakte Octatube een mock-up 1:1 van de complete gevel op de bouwplaats. Ook op de glaspanelen is een digitaal patroon geprint van over elkaar heen liggende blauwe bollen in verschillende afmetingen en blauwtinten. Samen met de bollen op de achterliggende composiet panelen én de ronde ramen zorgen deze voor een bijzonder aanzicht van het hotel, ook ’s nachts. Zeker in combinatie met de compleet glazen puien van de entree én de bovenste twee (restaurant)verdiepingen.


Unilin Insulation Nederland:

HAL 11

STAND C048

Maak kennis met het uitgebreide assortiment van UNILIN

ISOLERENDE DAKELEMENTEN EN ISOLATIEPLATEN Als opdrachtgever of ontwerper stelt u hoge eisen aan de gebouwschil. UNILIN heeft het meest uitgebreide assortiment aan isolerende dakelementen en isolatieplaten. Denk daarbij aan duurzaamheid, maatwerkoplossingen en een zeer ruime keuze aan afwerkingen en toepassingsmogelijkheden. UNILIN heeft de technische kennis en jarenlange ervaring om samen met u de optimale gebouwschil te ontwerpen en te realiseren.

www.unilininsulation.com


TECHNIEK

17

Brede school met groene levende gevel wint FSC Award 2012 De Brede school Fiep Westendorp heeft een bijzondere gevel. Een geprefabriceerde houten constructie (FSC gecertificeerd) dient als ondergrond voor de begroeiing die in de zomer zorgt voor koeling, optimale ventilatie en CO2-opname. De kozijnelementen kenmerken zich door het natuurlijke hout aan de binnenzijde en de aluminium dekschalen aan de buitenzijde. Tijdens de jaarlijkse partner bijeenkomst van FSC Nederland op 13 december heeft dit project de FSC Keten Award 2012 gewonnen. Het volledige project bestaat uit 71 sociale en aangepaste huurwoningen die zijn gecombineerd met een brede school, een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf, muziekatelier en een buurtontmoetingsruimte. De school heeft een prominente plek aan het stedelijk plein. Het gebouw is met name herkenbaar aan de groene gevel die op plintniveau is ontworpen, ter plaatse

lijke hout aan de binnenzijde en de aluminium dekschalen aan de buitenzijde. De woningen beschikken over een loggia of over een ruim balkon. Grote ramen, die ook open kunnen en een zeer goede luchtbehandelingsinstallatie zorgen voor een gezond binnenklimaat, zowel in de woningen als met name ook in de klaslokalen. Binnen de beschutting van de school is een groene

zien van NobelWood® frames die door klimplanten worden bedekt. NobelWood® is een nieuwe technologie voor het biochemisch modificeren van naaldhout, waarmee een alternatief voor tropisch hardhout geboden wordt. Het idee dat aan de basis ligt van dit product, werd enkele jaren geleden in de bossen van Dalfsen uitgewerkt. Het basismateriaal is grenen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen met FSC-certificaat. De bedachte techniek behelst de bio-polymerisatie van grenen en wordt voor het eerst toegepast bij Foreco Dalfsen. Het hout word door-en-door geïmpregneerd met in water oplosbare biopolymeren, afkomstig van de afvalbiomassa van rietsuikerstengels. Na droging versterken en verduurzamen de biopolymeren de houtcelwanden. In het hout vindt een reactie plaats waardoor de kwaliteit en de

Toegepast FSC-hout  15 Km NobelWood (groene levende gevel).  15 Km SafeWood Siberisch Lariks CC (plafond + gallerij).  1,5 Km WaxedWood Siberisch Lariks (gevel). Overige gebruikte FSC-houtsoorten: Meranti, Vuren, Elliottis Pine, Okoume, Berken, Sapupira, Lariks.

van de nieuwe mogelijkheden van dit materiaal. Het effect van groen op het meso- en microklimaat is heel duidelijk: de hoeveelheid fijnstof wordt aanzienlijk verlaagd, geluidsbelasting wordt gereduceerd en de temperatuur in de omgeving wordt verlaagd. Bovendien voelen mensen zich prettiger in een natuurlijker omgeving.

Galerij en balkons

Voor de galerij en de balkons is ook gekozen voor houten plafond- en gevelbekleding. Hier is Lariks WaxedWood® toegepast. Dit levert een mooie bronsgroene natureltint, die net als het NobelWood® na verloop van jaren vergrijst. Ook voor deze producten is gebruik gemaakt van hout met FSC-certificaat. Naast alle hoogwaardige houtproducten zijn er ook Eternit Natura gevelplaten aangebracht. Deze zijn afgewerkt met een innovatieve beschermlaag. Via een ‘Gordijncoating’ wordt er een semi-transparante toplaag op de door en door gekleurde basisplaten aangebracht. De coating wordt via

van de school. Een geprefabriceerde houten constructie (FSC gecertificeerd) dient als ondergrond voor de begroeiing die in de zomer zorgt voor koeling, optimale ventilatie en CO2-opname. De gevels van de appartementen zijn, in contrast, voorzien van een aluminium gevel, die het project een luxe uitstraling geven. De kozijnelementen kenmerken zich door het natuur-

speeltuin gerealiseerd, voor zowel buurtals schoolkinderen.

Groene Levende Gevel

Voor het project ‘Brede School Fiep Westendorp’ in Amsterdam is gekozen voor een ‘Groene Levende Gevel’ omdat het een positief effect heeft op de leefomgeving. De gevels van de school zijn gemetseld en voor-

eigenschappen van het hout sterk worden verbeterd. Kortom; van duurzaam verbouwd laagwaardig grenen wordt met biobased materiaal een hoogwaardige, 100% biologische variant gecreëerd. Door het combineren van in-situ bio-polymerisatie technologie van NobelWood® en het unieke onderhoudsvrije brandvertragingssysteem van SafeWood® Select is het mogelijk een ‘Groene Levende Gevel’ van hout te maken zonder coating. SafeWood® Select is een onderhoudsvrij brandvertragingssysteem, waarbij het hout ook middels polymeren wordt beschermd. Doordat het brandvertragingssysteem geen afwerking met een verfsysteem nodig heeft kunnen materialen zoals staal of kunststof worden vervangen door hout. Planten kunnen tegen het hout opgroeien en hebben geen effect op de brandvertraging, omdat deze in het hout blijft zitten. Daarnaast maakt de NobelWood® technologie het mogelijk te voorkomen dat het hout afkomstig is van tropisch regenwoud. Een combinatie van SafeWood® Select en NobelWood® brengt de state-of-the-art op het gebied van houtmodificatie en brandvertraging samen in een onderhoudsvrij en veilig product. Het ontwerp van Architectenbureau Paul de Ruiter en de constructie van Waal bouw maakt optimaal gebruik

een rol homogeen verdeeld, waardoor het natuurlijk aspect van het materiaal op elegante wijze zichtbaar blijft. Waal Bouw en Foreco Houtconstructies te Noordeloos hebben gezamenlijk de detaillering van de gevel verzorgd, zodat er hout kon worden toegepast. In de uitvoeringsfase heeft Foreco Houtconstructies gezorgd dat al het hout en het Eternit Natura op de juiste manier aan de gevel is gemonteerd. Meer informatie over de genomineerden voor de FSC Award en het winnende project is te vinden op www.goedhoutproject.nl.


M

Greenworks is de verzamelnaam voor onze duurzame bouwmaterialen die zijn geselecteerd uit ons uitgebreide assortiment. Middels de Greenworksscore is meteen inzichtelijk wat de duurzame materiaal- en productie eigenschappen van deze bouwmaterialen zijn. Fleur en Willem zijn onze Greenworks ambassadeurs. Graag stellen wij ze aan u voor.

WILLEM Willem houdt van bouwen. Betaalbaar bouwen, want

FLEUR

hij kijkt graag naar het financiële plaatje, zowel voor

Fleur houdt van gezond,

hem als voor zijn klant.

veilig en comfortabel leven.

Daarnaast is de verwerking

Zowel binnen als buiten.

van de producten belangrijk.

Duurzaam leven met duurzame

“Ben ik sneller klaar als ik

materialen. Daarom kiest zij

deze producten gebruik?”,

bewust; “hoeveel energie kan ik

maar ook “is het verwerken

besparen met dit isolatie-

van deze producten beter

materiaal?” of “zijn de

voor mijn rug?”. Want ook

producten die ik gebruik

Willem houdt van een

recyclebaar?”. Maar dat niet

gezond, veilig en comfortabel

alleen. Ook bekijkt ze produc-

binnen- en buitenleven.

tie, vervoer en verpakking van materialen nauwgezet, want

Het milieu wint en u verdient

ook dat draagt bij aan een beter milieu. Het milieu wint en u verdient

WWW.GREENWORKS.NU


/ ESTEST W EE CE W R T EN TRAN EN

2

HAL

/

L1 L A H

/ HAL LL 11 HA

19

/ HAL LL 3 HA

/ HAL LL 10 HA

, nten window f e m a en -ele ements, window d n l n e Leg elsysteme ems and e / Door andbouw/ Re f Gev de syst itwerk en a el / Co d u a u l c o Fa terie ou en s nderh a g m o en b Han vatie, en t s u e o o ,h hin da Ren mac tructies ls, woo w u ia Bo ns n pr ater e wco r m u i l o a B ita uc ctur san nstr Stru llaties, o C / a ICT nnis Inst e & k n w o Bou matie e n, is r e o f m n I e syst pp Dak edscha e en Ger fast , s l Too / 2 L L reca o A H /H ne Plei HAL Mat P

/ HAL LL 4 HA

L9 L A /H HAL

P

L8

AL L/H

HA

REE / T N E OST CE O RAN ENT EAST

/ HAL LL 1 HA

BEURSSPECIAL REE / T N E AL 1 CE H RAN ENTHALL 1

Internationale BouwBeurs 2013 ‘Bewust Bouwen’ Wanneer

Maandag 4 t/m zaterdag 9 februari 2013

Waar

Jaarbeurs Utrecht

Openingstijden 9:30 tot 17:30 uur, maar op zaterdag tot 16:00 uur. Entree

Informatie

Toegang tot de Internationale BouwBeurs 2013 regelt u eenvoudig online. Ga naar www.BouwBeurs.nl.  Heeft u een uitnodigingskaart? Registreer u online voor met de persoonlijke registratiecode in uw uitnodiging voor gratis toegang. U ontvangt uw toegangsbadge per post.  Heeft u een digitale uitnodiging? Klik op de link in uw uitnodiging en registreer voor gratis toegang. U ontvangt uw toegangsbadge per post.  Heeft u geen uitnodiging? Aan de kassa koopt u een kaartje voor € 35,-.  Heeft u geen uitnodiging en wilt u € 10 besparen? Registreer u online voor met korting en neem uw registratiebewijs mee naar de beurs. U ontvangt bij de kassa € 10,- korting op uw toegangsbewijs en betaalt slechts € 25,- in plaats van €35,-. www.BouwBeurs.nl


Jongeneel voor alle dakoplossingen Jongeneel feliciteert Opstalan en Unilin met de nieuwe naam: Unilin Insulation Op het gebied van dakelementen en dakplaten is het beste uit twee werelden samen gebracht tot één assortiment. Jongeneel, al ruim 200 jaar leverancier van hout, plaatmaterialen en afbouwproducten, levert alle dakelementen en dakplaten uit het Unilin leveringsprogramma. Wij helpen u graag bij het vinden van het juiste dakelement voor uw bouwtoepassing. Kijk op www.jongeneel.nl voor een vestiging bij u in de buurt.

Naast het leveringsprogramma van Unilin Insulation, voeren wij ook de merken: Kingspan Unidek en De Mâr.

Dé totaalleverancier van bevestigingsmiddelen

Kranige jongens!

353 SRC SVC

Nieuwste generatie 5 kg boor- en hakhamer met uniek anti-rotatiesysteem (SRC)

NIEUw heid 100% veilig Hal 12 stand A032

Minder Uren Minder Mensen Minder Inspanning ADV_Bouwbeurs_2013_V3_.indd 1

17/01/13 13:52

Minder Kosten Minder Zorgen Minder Onderhoud

Meer Rendement

+31 (0)546-544724 www.all-up.nl


21

BEURSSPECIAL

Op zoek naar betrouwbare leverancier en goede prijs/kwaliteit Project Manager Martijn Carlier van de Internationale BouwBeurs houdt niet van doemdenken. Hij is niet van plan zich te laten verlammen door de crisis. ‘Die zal niemand ontkennen, maar tegelijkertijd merk ik in de bouw een mentaliteit van volharding. We zijn met mooie dingen bezig, die nuttig zijn voor de mensheid. Het overgrote deel van de bouw is zich ervan bewust dat oude tijden niet meer zullen herleven. En denk jij dat ze ermee zitten? Nee hoor, realiteitszin overheerst.’ waarop er wordt gebouwd. Anderen zien in het thema ‘Bewust Bouwen’ veel meer de noodzaak om verspilling in het bouwproces uit te bannen. Het valt me op dat een grote groep ondervraagden ‘Bewust Bouwen’ uitlegt als bouwen waaraan behoefte is. Dus markt- en klantgericht. Tenslotte zien potentiële bezoekers het thema als een roep om de kosten onder controle te houden.’

poespas meer, maar creatieve, functionele oplossingen. Die kunnen we alleen realiseren als we samenwerken met partners die bereid zijn die creativiteit te leveren. Dat leidt tot een nieuwe vorm van inspiratie. We werken met gemotiveerde aannemers die bereid zijn tot het uiterste te gaan, met veel ruimte voor nieuwe oplossingen.’ En daar komt volgens Carlier de BouwBeurs in zicht: ‘Die architect eist van de partners een andere kijk op oplossingen. Er is geen ruimte meer in de trant van ‘zo doe ik het al jaren’. Het is voor iedereen lastig gebaande paden te verlaten. Heel veel oplossingen en producten zijn gewoon op de markt, en toch heb je ze niet gezien. Je was er niet ontvankelijk voor. Ik wil de BouwBeurs 2013 positioneren als de Beurs voor de ontvankelijke geesten. Tussen al het nieuwe – en dat is er ook – zie je producten voor het eerst die al lang bestaan. Die ontvankelijkheid maakt je tot de ware, gemoti-

digd. Bedrijven zien de beurs gelukkig nog steeds als een uniek instrument om met de bouw in contact te komen. Ik zal niet ontkennen dat we een aantal exposanten missen, tegelijkertijd zie ik exposanten die lang zijn weggeweest terugkomen. Velux – van de dakramen – is er zo een. Eens in de tien jaar bieden ze de markt een compleet nieuwe range aan producten. Ze zoeken het moment om dat te communiceren, en dat is de BouwBeurs.’

Inspiratie

Carlier doet geen uitspraken over bezoekersaantallen: ‘Die aantallen zeggen me niet zoveel. Een geslaagde beurs hangt vooral af van de vraag of we bezoekers hebben kunnen inspireren zodat ze na afloop zeggen: ‘Goh, dat wist ik nog niet. Goed dat ik dat nu weet. Daarmee kan ik verder’. Het expositieaanbod in combinatie met alle activiteiten bieden daarvoor alle handvatten.

Ruim aan bod

Project Manager Martijn Carlier van de Internationale BouwBeurs: ‘Ik wil de BouwBeurs 2013 positioneren als de Beurs voor de ontvankelijke geesten. Tussen al het nieuwe – en dat is er ook – zie je producten voor het eerst die al lang bestaan.’

Thema van de komende Internationale BouwBeurs is ‘Bewust Bouwen’. Carlier: ‘Dat thema is niet zomaar gekozen, het komt op verschillende manieren terug op de beurs. In een enquête hebben we onze potentiële bezoekers gevraagd hoe zij deze term interpreteren. We zien vier typen antwoorden terug. We hebben de ‘groene’ interpretatie. Bewust omgaan met het milieu en dat terug laten komen in de manier

Op de BouwBeurs worden ze op hun wenken bediend. Al deze invalshoeken komen ruim aan bod. Er is volgens Carlier een uitgebreid kennisaanbod met het Renovatietheater, het Bouwhuis en de seminars op Bouw & ICT. ‘Wie ‘bewust bouwen‘ koppelt aan milieu kan zijn hart ophalen met de Greenbuild Selectie, het beste van het beste wat toeleveranciers in Nederland te bieden hebben op dit gebied. Hoge ogen scoort Material Xperience, waar de allernieuwste materialen worden gepresenteerd. Met sommige wordt al gewerkt, andere materialen werpen een blik op de nabije toekomst.’ Hij vervolgt: ‘We hebben het terecht over krimp van het volume. Maar het beperkte volume is nog steeds enorm. Dat vergeten we wel eens. Ik zie wel een andere trend. Ik werd daar onlangs door een architect op gewezen, toen ik hem vroeg hoe het met zijn business gaat. ‘Tot onze verbazing hebben we nog steeds werk’, zei hij. ’Weliswaar alles voor de korte termijn, maar toch. Ik merk wel dat de opdrachten interessanter zijn. Onze opdrachtgevers willen geen

veerde partner van die architect.’ ‘De BouwBeurs is ook in deze woelige tijden een ijzersterk baken. Wie bereid is verder te kijken dan wat hij al weet, ontdekt heel veel nieuws. De hele branche is over de volle breedte uitstekend vertegenwoor-

Een beurs is voor ons geslaagd als we exposanten die bezoekers hebben gebracht waarmee hij een commerciële relatie kan opbouwen.’ Onlangs heeft VNU Exhibitions een onderzoek gehouden onder bezoekers van de BouwBeurs in 2011. Bijna negen van de tien ondervraagden zeggen vast van plan te zijn de editie in 2013 te bezoeken. Commerciële kansen zien de ondervraagden vooral in de renovatie van woningen en de renovatie en transformatie van kantoorpanden. Over één ding zijn de meeste ondervraagden het wel eens: het wordt nooit meer zoals het was. Op de vraag of we ‘over vijf jaar weer bouwen als vanouds’, antwoord 82 procent ontkennend, tegelijkertijd zegt twee derde van de ondervraagden dat de crisis leidt tot de ‘broodnodige’ vernieuwing. Volgens de respondenten (87%) leidt de crisis tot nieuwe werkwijzen. Carlier: ‘Uit de enquête blijkt realiteitszin. Iedereen ziet dat nieuwe werkwijzen meer dan ooit noodzakelijk zijn. Ondervraagden zijn het dan ook niet eens met de stelling dat de crisis innovatie blokkeert. En die innovatie wordt gevonden op de BouwBeurs, waar men op zoek is naar toeleveranciers die voldoen aan twee criteria. Ik citeer uit het onderzoek: betrouwbaar en een goede prijs/kwaliteitverhouding. Criteria als imago en een ‘vaste zakenrelatie’ spelen nauwelijks nog een rol. Het speelveld ligt hierdoor voor alle exposanten over de volle breedte open.’


De nieuwe FORD TRANSIT CUSTOM

Meteen ‘International Van of the Year 2013’, en niet voor niets. Volledig nieuw design, ook van binnen. Geavanceerde functies als Ford SYNC Voice Control en MP3/telefoon-aansluitingen. Door Natuur & Milieu en de ANWB uitgeroepen tot zuinigste bestelwagen dankzij technologieën als Auto-Start-Stop en Smart Regenerative Charging. Plus laagste onderhoudskosten: service-intervallen om de 2 jaar of na 50.000 km. En of dat allemaal nog niet genoeg is, door Euro NCAP als eerste in zijn klasse ook nog eens onderscheiden met vijf sterren voor veiligheid. Dat schoonheid bij de nieuwe Transit Custom nu ook van binnen zit, is daarmee wel bewezen. Maak een proefrit en ontdek dat hij ook nog als een personenauto stuurt. Hoeveel mooier wilt u het nog hebben?

Nu met een aantrekkelijk introductieaanbod: 4 jaar gratis onderhoud en 4 jaar garantie voor 1,- per week* (max. 100.000 km). U rijdt de Transit Custom al vanaf 17.900,-. Prijzen in euro’s excl. BTW/BPM en excl. kosten rijklaarmaken. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde model kan afwijken van standaardspecificaties. *Totaalbedrag over de gehele looptijd van 4 jaar bedraagt 208,-.


23

BEURSSPECIAL

Licht aan het eind van de tunnel ‘We zijn volgens Frank Kalshoven in zijn laatste column in de Volkskrant aan het doorslaan in ons pessimisme. Er zijn volgens hem minstens acht redenen voor optimisme’, aldus ir. Maarten van Hezik tijdens zijn inmiddels traditionele marktbeschouwing bij de perspresentatie van de Internationale BouwBeurs 2013. ‘Er schijnt dus licht aan het eind van de tunnel’, zegt de voorzitter van de Adviescommissie BouwBeurs.

Ir. Maarten van Hezik, voorzitter van de Adviescommissie BouwBeurs: ‘De bedrijven die de crisis overleven zijn gemiddeld beter dan de bedrijven die verdwijnen. De bedrijven die nu op de BouwBeurs staan zijn de winnaars van straks!’

‘Nederland heeft een welvarende uitgangspositie. We worden steeds rijker; we delen eerlijk; de armoede daalt gestaag; we zijn vermogend. Dat zijn geen fabels, dat zijn feiten’, aldus Kalshoven in de Volkskrant. Van Hezik heeft daar nog wel een paar getallen bij: ‘We hebben 350 miljard euro op de banken en 850 miljard euro pensioengeld. We worden inderdaad steeds rijker.’ Toekomstige groei ligt volgens Kalshoven voor de hand door de hoge kwaliteit van de beroepsbevolking, de goede infrastructuur, de up to date kapitaalgoederenvoorraad, de technische ontwikkeling, investeringen in BIM en de gigantische ontwikkelingen bij materialen. Van Hezik: ‘Ook moeten we nu geld op tafel leggen om een gebouw te mogen slopen. Verder houdt Nederland zijn openbare financien op orde. Er is geen risico op een explosief groeiende staatsschuld. De hoge kredietwaardigheid van de staat is veilig. De wereld is al stappen aan het zetten sinds 2008.’

Herstel in zicht

De crisis in de huizenmarkt is volgens de voorzitter bijna over: ‘De overheid stelt nu helder hoe met moet. De marktwerking neemt iedere maand toe: nog tien procent daling van de huizenprijzen en dan hebben we het gehad. Dan loopt de crisis in de huizenmarkt ten einde. Verder zijn de bedrijven die overleven gemiddeld beter dan de bedrijven die verdwijnen. De bedrijven die nu op de BouwBeurs staan zijn de winnaars van straks! Ook ontstaan er nieuwe samenwerkingsvormen in de bouw: hoe kunnen we samen overleven?’ Hij vervolgt: ‘Budgetschaarste dwingt publieke sectoren te veranderen. Meer publieke waarde leveren voor minder belastinggeld is nu een algemeen aanvaard uitgangspunt bij bestuurders. Nederland heeft in de toekomst een effectievere en efficiëntere publieke sector dan nu, zegt van Kalshoven in de Volkskrant. De tegenslag zet Nederlanders met beide benen op de grond. Van een natie van spaarders werden we een volk van leners. Van een natie van noeste werkers werden we een natie met verworven werknemersrechten.

Met weer wat meer spaarzin en een opgepoetst arbeidsethos gaan we de toekomst verstandiger in.’

Politieke invloed

De invloed van de politiek op de markt is groot, volgens Van Hezik. ‘Denk aan de hypotheekrente, liberalisering van de sociale huursector, verhuurdersbelasting en mobiliseren van kapitaal richting de hypotheekmarkt. In de Groeiagenda bouw van het EIB,van oktober 2012, staat dat de verhuurdersbelasting en in mindere mate de annuïtaire renteaftrek voor de middellange termijn inkomsten opleveren richting de rijksbegroting. In combinatie met het eventueel aftoppen van toegestane renteaftrek op een (zeer) hoge plafondwaarde kan ruim € 1 miljard worden bijgedragen aan verbetering van het overheidstekort in de komende kabinetsperiode. De annuitaire renteaftrek uit het lenteakkoord levert daarnaast een structurele budgettaire opbrengst op van ruim € 5 miljard. Daarnaast zal het budgettaire beslag van de renteaftrek ook autonoom gaan dalen als gevolg van vergrijzing en het vrijvallen van spaar- en beleggingspotten vanaf 2015. In de periode 2015-2030 gaat dit naar schatting € 200 miljard aan aflossingen van bestaande hypotheken opleveren.’ Investeringsherstel is volgens de notitie te combineren met algemene lastenverzwaringen, zoals voorzien in het lenteakkoord. Specifieke lastenverzwaringen die direct aangrijpen bij de bouwinvesteringen in scholen, ziekenhuizen en andere accommodaties hebben daarentegen wel serieuze negatieve effecten op de bouwinvesteringen. ‘De belangrijkste specifieke lastenverzwaring op het wonen is de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Ook het afschaffen van de renteaftrek in kleine stappen kan vanwege anticipatie-effecten volgens het EIB een harde landing op de woningmarkt niet voorkomen. Maar de effecten van het lenteakkoord zijn richting de bouwinvesteringen wel duidelijk minder ongunstig dan van alternatieve plannen, waarin de renteaftrek geleidelijk (vrijwel) geheel wordt afgeschaft. Ook heeft de liberalisatie van huren in de sociale sector positie-

ve effecten op de woningvraag en de bouwinvesteringen.’ De verhuurderbelasting heeft volgens de notitie negatieve effecten op de cash flow van de corporaties als de omvang hiervan uitgaat boven de huurverhoging die de corporaties aan zittende huurders in rekening mogen brengen. Om de cash flow zo goed mogelijk op peil te houden zouden corporaties de reeds bestaande huurruimte beter kunnen benutten en de verkoop van corporatiebezit aan zittende bewoners en eventueel aan beleggers kunnen opvoeren. ‘De verlaging van de overdrachtsbelasting tot 2% blijft een effectieve en efficiënte maatregel om de woningvraag en woningmobiliteit te stimuleren, lezen we in de bouwagenda’, zegt Van Hezik. Het EIB schrijft volgens Van Hezik ook dat de terugval van de investeringen in de Nederlandse economie tijdens de crisisjaren bijna volledig is toe te schrijven aan de daling van de investeringen in woningen en

overige gebouwen. Hier is € 12 miljard aan productiewaarde verloren gegaan, waarmee cumulatief 2% economische groei is ingeleverd.

Toekomst

‘Draai het negatieve gevoel om naar positief denken!’, zegt Van Hezik. Lange termijnonderzoek door EIB op verzoek van Bouwend Nederland, Aedes en het ministerie van BZK geven vier scenario’s voor 2020. Al die scenario’s gaan in de woningmarkt uit van groei ten opzichte van 2012. Twee scenario’s geven zelfs groei te zien ten opzichte van 2008. De utiliteitsbouw blijft moeilijk, maar ook daar zijn bescheiden groeipotenties ten opzichte van 2012. Een duidelijke groei zit er in de onderhoud van woningen, utiliteitsgebouwen en gww. De nieuwbouw bij gww tot slot laat ook een groei zien ten opzichte van 2012. Conclusie: er is licht aan het einde van de tunnel!’

(Advertentie)

BOUWEN MET ENVOFIX IS KIEZEN VOOR: DRIE GENERATIES SPECIALISME op het gebied van afstandhouders en andere materialen voor de bouw, betonbouw en prefab industrie; EEN GROOTS ASSORTIMENT kunststof, betonnen en metalen afstandhouders voor elke denkbare situatie; EEN SNELLE LEVERING door onze ruime voorraad, centrale ligging en logistieke service.

OP AFSTAND DE BESTE

ENVO-FIX B.V. - Willem de Zwijgerstraat 18 - 2411 VV Bodegraven T: 0172 61 22 88 - F: 0172 61 73 36 - www.envo-fix.nl

Adv-Bouwtotaal-132x97-cs4.indd 1

17-01-13 15:15


BEURSSPECIAL

24

Internationale BouwBeurs 2013 gaat voor Bewust Bouwen Verdeeld over elf sectoren presenteren 550 exposanten hun bouwinnovaties op de Internationale BouwBeurs 2013. De beurs heeft als thema meegekregen ‘Bewust Bouwen’, het expositieprogramma is opgebouwd rond de begrippen ‘Duurzaam’, ‘Innovatief’ en ‘Ambitieus’. Aan de beurs is een groot aantal themapresentaties en activiteiten gekoppeld. In de huidige markt draait het om meer dan alleen het aanbieden van degelijke producten en diensten. Succesvolle bedrijven nemen de eindgebruiker serieus, komen de bouwer tegemoet met slimme en efficiënte bouwconcepten en houden rekening met de eisen die de maatschappij stelt. Bewust Bouwen is: de gebruiker centraal stellen, bouwen op de juiste locatie en duurzaam, innovatief en ambitieus bouwen. Bewust Bouwen is ook inspelen op de toekomst. Op de Internationale BouwBeurs 2013 vindt u wat de markt u te bieden heeft. Wilt u Bewust Bouwen aan uw succes, nu en in de toekomst? De Internationale BouwBeurs is uw startpunt. Hier doet u de kennis en con-

tacten op die u nodig heeft en maakt u kennis met nieuwe producten, systemen en ideeën. Aandachtsgebieden op de beurs zijn:  Hal 1, Material Xperience: ‘The making off’.  Hal 1, Barbahuis.  Hal 1, Bouwhuis.  Hal 4, Renoveren en herbestemmen.  Hal 4, VSB Plein.  Hal 8, Greenbuild: duurzaam, energiezuinig en bio-based.  Hal 8, Houtpaviljoen.  Hal 10, Bouw & ICT.  Hal 12, ZZP Plein.

Material Xperience, Hal 1

Barbahuis, Hal 1

Gelijktijdig met de Internationale BouwBeurs, vindt in hal 1 van Jaarbeurs Utrecht Material Xperience plaats. Dit vakevenement voor (interieur)architecten en creatieve professionals toont alle noviteiten op het gebied van materialen. Van 3D geprint beton tot LED-verlichte gevels en doorschijnende houten wanden: hier vindt u de nieuwste bio based materialen en hun relevantie voor de bouw. Het thema van Material Xperience is ‘The Making Of’: de processen en technieken waarmee nieuwe materialen worden ontwikkeld, onderzocht en getest. Kennis van ‘The Making Of’ geeft meer inzicht in de toepassingsmogelijkheden en uiteraard ook in de beperkingen. Dit heeft uiteraard ook alles te maken met het thema van de BouwBeurs: Bewust Bouwen. Wat is de juiste materiaalkeuze met betrekking tot duurzaamheid? Wat heeft de keuze voor alternatieve materialen voor invloed op het ontwerp- en bouwproces, of zelfs op het aanbestedingsproces? Al deze vragen komen tijdens Material Xperience aan de orde.

Het Barbahuis is een woonconcept gericht op de sociale huursector dat inspeelt op de veranderende behoeften van de bewoners. Een concept dat op elke gewenste locatie te realiseren is. Met het project Barbahuis onderzoekt woningcorporatie Portaal met onder meer toeleveranciers, architecten, conceptontwikkelaars en aannemers de mogelijkheden om een flexibel appartementengebouw te bouwen.

Materia tentoonstelling In de speciale Materia tentoonstelling vindt u nieuwe materialen van over de hele wereld. Vaak zijn dat materialen die hun toepassing eerder in een ander vakgebied kregen of speciaal daarvoor zijn ontworpen. Denk aan boten en vliegtuigen die uit steeds lichtere en sterkere materialen worden vervaardigd. Of aan de ruimtevaart waar isolatiekracht gepaard aan lichtgewicht een cruciale rol speelt. De multifunctionaliteit van materialen neemt toe en dit is duidelijk terug te zien in het aanbod op Materia. Kijk ook op www.materialxperience.com

Waarom Barbahuis? Corporaties realiseren ieder jaar meerdere appartementengebouwen. Elk gebouw is een op zichzelf staand product dat aan een specifieke eisenpakket moet voldoen. Portaal denkt dat het slimmer, duurzamer en klantgerichter kan. Hoe? Door een concept te ontwikkelen dat gebruik maakt van innovaties in de bouwsector en maximaal inspeelt op de veranderende wensen van de bewoner. Een concept dat gemakkelijk te kopiëren is, dat door opgedane ervaring steeds verder geoptimaliseerd wordt en verschillende verschijningsvormen heeft. Met uitgebreid klantonderzoek door middel van diepte-interviews, co-creatie sessies, Facebook interactie en eigen kennis en expertise brengt Portaal de klantwensen in kaart. Deze wensen vormen de basis van het Barbahuis. Werkcongres Op 25 januari 2013 vindt in Utrecht het eerste Barbahuis-werkcongres plaats. In een unieke innovatieve ruimte vinden workshops plaats over Barbahuis-onderwerpen zoals: flexibel wonen, duurzaamheid en juridische zaken. De uitdaging is om met beschikbare innovaties de klantbehoeften en de behoeften van Portaal te vertalen naar een concreet concept. Op de Internationale BouwBeurs 2013 presenteert Portaal de resultaten van het werkcongres met als doel reacties op te halen uit de markt. Ook is er de mogelijkheid voor beursbezoekers om zich aan te melden voor de verdere uitwerking van het concept. Eind 2013 start de bouw van het eerste Barbahuis. De BouwBeurs-bijeenkomst over het Barbahuis vindt plaats op vrijdag 8 februari om 10.00 uur in het Bouwhuis in hal 1.

Bouwhuis, Hal 1 In hal 1 vindt u het BouwHuis. Dit BouwBeurs-theater brengt nieuws vanaf de beurs, inhoudelijke architectensessies, interessante lezingen en actuele discussies over de bouwsector. Op maandag 4 februari vindt in het BouwHuis een uitgebreid architectenprogramma plaats, verzorgd door het blad De Architect.


BEURSSPECIAL

25

Renoveren en herbestemmen, Hal 4

Houtpaviljoen, Hal 8

Renovatie en herbestemmen hebben altijd een belangrijk onderdeel uitgemaakt van de bouw. Nu het financieel niet meezit, is dit aandeel de afgelopen jaren alleen maar gegroeid. Veel woningen voldoen niet meer aan de meest actuele eisen op het gebied van energiezuinigheid en duurzaamheid, maar nieuwbouw zit er voorlopig niet in. Renovatie biedt uitkomst. De huidige tijd vraagt om flexibele, duurzame oplossingen tegen zo laag mogelijke kosten. Om aan deze vraag tegemoet te komen, besteedt de Internationale BouwBeurs uitgebreid aandacht aan het onderwerp in de Renovatieboulevard in hal 4. Aan deze ‘straat’ vindt u een breed aanbod aan deelnemers die oplossingen bieden op het gebied van renoveren. Maak kennis met nieuwe systemen, producten en materialen, ontmoet relevante contacten en win persoonlijk advies in bij specialisten. In dezelfde hal staat ook het Renovatie Theater. Hier kunt u dagelijks deelnemen aan seminars en presentaties.

Bent u geïnteresseerd in hout en houtbewerkingsproducten? In het Houtpaviljoen in hal 8 vindt u houthandelaren, bedrijven in de houtverwerkende industrie en meer. De thema’s ‘Bewust met hout’ en ‘Energiezuinig en innovatief bouwen met hout’ staan centraal. Tijdens de BouwBeurs wordt op het Houtpaviljoen de IMI Award uitgereikt. De IMI Award is een initiatief van VNU Exhibitions en Vaktijdschrift InterieurBouw met als doel om het vakmanschap van interieurbouwers en meubelmakers in de schijnwerpers te zetten. Interieurbouwers en meubelmakers signeren hun werk gewoonlijk niet, dat staat anoniem mooi te wezen. En dat is valse bescheidenheid vinden de initiatiefnemers. Zowel de jury- als de publieksprijs worden uitgereikt op dinsdag 5 februari om 16.00 uur.

ZZP Plein, Hal 12 VSB Plein, Hal 4 Veilig werken op hoogte staat centraal op het VSB Plein in hal 4. De Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) organiseert hier onder meer het seminar ‘Veilig Werken op Hoogte’. Op het VSB Plein vindt u zo’n twintig deelnemers. Er wordt aandacht besteed aan onder meer technische innovaties, arbo en veiligheid, ergonomie, nieuwe richtlijnen voor steigers en betonbekistingen en opleidingen. Op het seminar ‘Veilig werken op hoogte’ is een centrale plaats ingeruimd voor de rolsteiger. Bezoekers van het seminar kunnen kennisnemen van een gloednieuwe opbouwmethode voor de rolsteiger en van de nieuwe oplossingen van toonaangevende producenten.

Op de Internationale BouwBeurs 2013 is er, in samenwerking met Werkspot.nl, in hal 12 een speciaal infoplein ingericht voor de ZZP’er in de bouw: het ZZP Plein. Hier kunt u netwerken, ervaringen uitwisselen en kennismaken met nieuwe producten en gereedschappen. Ook krijgt u hier praktische antwoorden op vragen als: • Hoe richt ik mijn ondernemerschap in? • Wat is een praktische manier van boekhouden? • Hoe zet ik internet slim in? • Hoe breng ik heldere en overtuigende offertes uit? • Hoe haal ik het maximale uit het contact met mijn klanten?

Bouw & ICT, Hal 10 De vakbeurs Bouw & ICT vond in 2012 helaas geen doorgang. Tijdens de Internationale BouwBeurs 2013 is de ICT-sector echter ruim vertegenwoordigd. Daarbij is onder andere veel aandacht voor ketensamenwerking, lean bouwen en virtueel bouwen met BIM. In het Bouw & ICT Theater in hal 10 vindt dagelijks een inspirerend programma plaats vol lezingen en presentaties. De sprekers informeren u uitgebreid over nieuwe ICT-toepassingen en -diensten in de hele bouwkolom; van ontwerpen en bouwen tot beheren. Oplossingen die u een hoop tijd en geld kunnen besparen.

Greenbuild, Hal 8 Thema van de Internationale BouwBeurs 2013 is Bewust Bouwen. Daarbij wordt al snel gedacht aan milieubewust, duurzaam en energiezuinig. Logisch, want dit zijn eisen die alle opdrachtgevers tegenwoordig stellen. Toeleveranciers spelen in op deze vraag door nieuwe materialen en methodes te ontwikkelen. De Internationale BouwBeurs maakt deze producten en diensten gemakkelijk herkenbaar met het label Greenbuild. In hal 8 kunt u elke dag de Greenbuild Boulevard bezoeken. Hier vindt u een gevarieerd exposantenaanbod van Greenbuild-producten en -diensten. Verspreid over de beurs komt u de Greenbuild Selection tegen. Hier gaat het om oplossingen die duurzaam en/of energiezuinig zijn. U kunt ze gemakkelijk herkennen aan het Greenbuild-label.


WE DAGEN ELKE VAKMAN UIT Internationale Bouwbeurs 2013 - Hal 3 - Standnummer B070

THE BLACK FORCE


BEURSSPECIAL

27

VSB Plein, Hal 4

Veiligheid en ergonomie centraal bij VSB

VSB Symposium ‘De eerste stap naar een nieuwe toekomst’ Locatie: Juliana Congreszaal / Jaarbeursplein (expositiehallen)

De VSB-leden nemen ook in 2013 weer actief deel aan de Internationale BouwBeurs. Beursbezoekers worden er niet alleen geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen op het vlak van steigerbouw, betonbekistingen, en tijdelijke werkplekken op hoogte, ze kunnen ook actief meedoen met demo’s van de VSB-deelnemers aan de BouwBeurs. schillende leden demonstreren de nieuwe opbouwmethode voor rolsteigers om zo de innovaties hierin zichtbaar te maken. Ze gaan hier het publiek actief bij betrekken, zodat beursbezoekers bewust worden van de mogelijkheden die ze zelf hebben om veiliger met steigers te werken.

Voorlichting over richtlijnen

De Vereniging van Steiger-, Hoogwerken Betonbekistingbedrijven neemt met een collectief deel aan de Internationale BouwBeurs. De VSB-leden tonen in Hal 4 op het VSB Plein een breed aanbod van steigers, ladders, trappen, rolsteigers, hangbruginstallaties, bouwliften, hefsteigers, gevelonderhoudinstallaties en andere oplossingen om op hoogte te kun-

De vereniging gaat de bezoekers eveneens informeren over nieuwe regels waar je mee te maken hebt als je vandaag de dag met steigers werkt. Recent zijn er namelijk zowel een nieuwe Richtlijn Steigers als een Richtlijn Betonbekistingen en ondersteuning van kracht geworden. Cijfers die de Arbeidsinspectie afgelopen voorjaar bekendmaakte, laten zien dat er nog steeds onduidelijkheid bestaat over deze richtlijn, die de Europese wet- en regelgeving vertaalt. Veel steigers voldoen daardoor niet aan de wettelijke eisen. Daarom gaat de VSB beursbezoekers actief informeren over de nieuwe richtlijn. Hetzelfde geldt voor de betonbekistingen. Daarnaast verstrekken de vereniging en de leden informatie over veilig werken met arbeidsmiddelen, scholing en opleiding, kwaliteitszorg en veiligheid.

Symposium

Op donderdag 7 februari organiseert de VSB het Veilig Werken op Hoogte symposium ‘De eerste stap naar een nieuwe toekomst’. Dit vindt plaats van 8:30 uur tot

08.00 uur Ontvangst 08.30 uur Welkom door Desiree Latenstein, televisiepersoonlijkheid en gastvrouw namens de VSB. Tegen de achtergrond van het 35-jarig jubileum van de VSB, kijkt VSB voorzitter Frank Klessens ‘terug naar de toekomst’. Door VSB en aangesloten bedrijven is het leveren van een tijdelijke werkplek op hoogte gepositioneerd als erkend vakgebied. Een vakgebied waarin professionals zorgen voor een tijdelijke werkplek voor tientallen beroepsgroepen. Wat zijn de speerpunten voor de nabije toekomst? Het symposium heeft daarnaast als primeur de nieuwe veiligere opbouw van rolsteigers en een ambitieus scholingstraject voor de steigerbouw. 08.45 uur Veilig werken onontkoombaar; de rol van Inspectie. Nieuwe veiligere opbouw appelleert aan veiligheidsgevoel gebruiker. Directeur van Inspectie SZW, Marga Zuurbier, kijkt terug naar de onlangs gehouden inspectieacties en gaat in op het belang van toekomstige inspecties voor veilig werken op hoogte. Van groot belang wordt de nieuwe veiligere opbouw van rolsteigers. Hiermee maken fabrikanten het voor gebruikers gemakkelijker om veilig te monteren en te werken. De Inspectie SZW ziet erop toe dat deze verdere verbetering van de veiligheid ook daadwerkelijk wordt toegepast. Namens de VSB wordt de nieuwe veiligere opbouw kort toegelicht en aangeboden aan de Inspectie SZW. 9.15 uur Steigerbouw maakt montage tot aantoonbaar specialisme. Branche investeert in personeel en ontzorgt opdrachtgever en overheid. Er zijn nog veel onduidelijkheden over de waarde van certificaten en de vakbekwaamheid van steigermonteurs. Peter Rijnbeek, mede voorzitter van de Richtlijn Steigers, gaat hierop in. In sectoren als bouw, industrie, (petro) chemie, offshore, energie en bij de overheid, wordt reikhalzend uitgekeken naar een eenduidig, objectief en controleerbaar scholingssysteem. Met de aanvulling op de Richtlijn Steigers worden alle onduidelijkheden weggenomen. Ook vindt er in drie jaar een upgrading plaats, waarvoor samenwerking met opleider en certificeerder een must is. 09.45 uur

Pauze

10.15 uur De bouw in beweging biedt nieuwe perspectieven voor de toekomst. De economische ontwikkelingen als impuls voor efficiënte processen. Hoofd Brancheontwikkeling van Bouwend Nederland, Bob Gieskens, illustreert de ‘doorstart’ van de bouw na de crisis en de verwachtingen ten aanzien van de toekomst. Bouwbedrijven spelen daarbij in op andere bouwmethoden, waarbij moderne thema’s en uitgangspunten bepalend worden. (Kosten)efficiency en samenwerking in de keten worden daarbij van doorslaggevend belang. Veilig werken vormt een aspect dat integraal deel uitmaakt van het nieuwe bouwproces. 10.45 uur De Nederlandse bouw sterker en socialer. Krijgt met het nieuwe kabinet ook de bouw een frisse impuls? John Kerstens, Lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA laat een aantal ‘hot items’ de revue passeren. Zo vormt de instroom van nieuwe werknemers in de bouw een speerpunt. Daarnaast richt de aandacht zich op oneerlijke concurrentie in de arbeidsmarkt. Verder wordt stilgestaan bij een banenplan voor de bouw en optimale arbeidsveiligheid. Een pallet van onderwerpen die direct van invloed is op de continuïteit van de bouw.

nen werken. Met demonstraties sluiten ze aan op het thema Bewust Bouwen van de Internationale BouwBeurs 2013. ‘Zowel met demonstraties als ook metingen waarbij we bezoekers actief betrekken, laten we zien hoe je ergonomisch verantwoord werkt. Ergonomie en lichaamshouding zijn twee belangrijke thema’s’, zegt Peter Hecker, secretaris van de VSB. Ver-

11:30 uur, zodat deelnemers daarna nog alle tijd hebben om de innovaties op de beurs te bekijken. Sprekers belichten vanuit verschillende hoeken hoe je veilig op hoogte kunt werken. Aan de orde komen onder andere de nieuwe opbouwmethode voor rolsteigers, scholing en opleiding in de steigerbouw en de noviteiten op het gebied van betonbouw.

11.15 uur Afsluiting door Desiree Latenstein met daarna lunch en een bezoek aan hal 4, waar op de beursvloer ondermeer de vernieuwde opbouwmethoden voor rolsteigers worden gedemonstreerd. De kosten voor deelname aan het symposium bedragen € 70,- (excl. BTW). Dit is inclusief consumpties, lunch en toegang tot de BouwBeurs 2013. Aanmelden kan via het VSB-secretariaat (088 - 400 84 58) of via de website van de vereniging www.vsb-online.nl. Hier kan ook het volledige programma worden gedownload. Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Branche Polis en Koninklijke Jongeneel B.V.


Samen meer mogelijk met Layher Layher is de toonaangevende producent en leverancier van innovatieve en slimme steigersystemen in Europa. Of het nu gaat over steigers in de bouw, industrie, offshore, evenementen, overkappingen en afschermingen, voetgangersbruggen, ondersteuningen of steigeraccessoires. Layher heeft voor elke situatie een oplossing, denkt graag met u mee. Innovaties samen met u en voor u.

De nieuwe veilige montagemethode P2 voor Layher rolsteigers Om de kans op vallen tijdens het opbouwen en afbreken van rolsteigers te verminderen heeft Layher een nieuwe, veiligere opbouwmethode -genaamd de Layher P2- ontwikkeld. Hiervoor gebruiken we speciaal ontwikkelde montagehaken, altijd voorloopleuningen op iedere hoogte en platformen op iedere 2m. hoogte. Samen met een aantal andere leden van de VSB (commissie Rolsteigers en Ladders) hebben we afgesproken om gezamenlijk op de Bouwbeurs deze nieuwe merkgebonden opbouwmethoden te demonstreren. Voor u betekent dat altijd een veilige (de)montage en dus veiligheid en zekerheid voor u en uw personeel.

Multi-inzetbare voetgangersbrug Voor (tijdelijke) grote overspanningen kunt u onze Allround voetgangersbrug perfect inzetten. Deze voetgangersbrug wordt gebruikt bij bijvoorbeeld bouwlocaties, stations en over snelwegen waar voetgangers of werknemers op een veilige manier vrij baan moet worden geboden. De brug kan tot een lengte van 30 meter als vrije overspanning worden opgebouwd. Indien door u gewenst is deze uit te voeren met kindvriendelijke leuningen, afscherming met ons Protectsysteem en/of onze XL-dakconstructies.

TG60 Allround frame ondersteuningstoren Naast het Allround ondersteuningsmateriaal zoals het Valkopsysteem is voor het bouwen van zeer zware ondersteuningsconstructies de Layher TG60 Allround frame ondersteuningstoren beschikbaar. Deze efficiĂŤnte steiger bestaat uit nieuw ontwikkelde frame-elementen en is te combineren met het bestaande multifunctionele Allroundsysteem: eenvoudig, snel en veilig voor u. Wij zien u graag in Hal 4 stand C 050 en informeren u graag verder over deze en onze andere innovaties.

Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers.

Layher BV / Lissenveld 18 4941 VL Raamsdonksveer T 0162 - 58 68 00 E mail@layher.nl I www.layher.nl


29

BEURSSPECIAL Material Xperience, Hal 1

Nieuwste bouwmaterialen op Material Xperience Meer doen met minder. Met materialen die mooier, efficiënter en minder belastend zijn voor het milieu. Dat is de opgave voor de toekomst. Material Xperience toont de nieuwste, meest innovatieve materialen en gaat ook uitgebreid in op het verhaal achter ‘The Making Of’. Hoe zijn de materialen ontdekt? Hoe worden ze gemaakt? Material Xperience is gelijktijdig met de Internationale BouwBeurs te bezoeken.

Deze zesde Nederlandse editie van Material Xperience heeft als thema ‘The Making Of’. Er is veel informatie over de processen en technieken waarmee nieuwe materialen worden ontwikkeld, onderzocht en getest. Els Zijlstra, creatief directeur van Materia en samensteller van de expositie, liet zich inspireren door nieuwe materialen en technieken die de bouw nog beter, mooier, effectiever en duurzamer maakt. Zijlstra: ‘Worden in de toekomst gebouwen 3D geprint? Dat klinkt misschien heel futuristisch, maar wij laten op de expositie al voorbeelden zien van driedimensionaal geprint beton. Ook interessant en nu al verkrijgbaar: zelfhelende en zelfreinigende materialen en natuurlijk nieuwe duurzame, gerecyclede materialen. Bijvoorbeeld inlands hout dat is verduurzaamd via een Japanse verkolingstechniek.’

Honderd exposanten

Naast de tentoonstelling van Materia, ge-

ven bijna honderd exposanten acte de présence. Deelnemer Dekker Zevenhuizen laat een opvallende combinatie zien van vernieuwende techniek en maatschappelijke relevantie: het Greenpanel. Het is in rasters opgebouwd en onder hoge druk op elkaar geperst HDF met lucht ertussen. Accountmanager René Lousma van Dekker Zevenhuizen licht toe: ‘Greenpanel is vederlicht, extreem sterk en het buigt niet door. Ideaal voor bijvoorbeeld keukenbladen tijdens een renovatie drie hoog achter. Vergelijk dat eens met een werkblad van natuursteen of multiplex.’ Greenpanel laat zich ook moeiteloos gebruiken voor kastombouwen, tafels en displays. Lousma: ‘We krijgen architecten over de vloer die plotseling het licht zien. Blijkt Greenpanel het mate-

riaal waarnaar ze al lang op zoek waren.’ Door de prima akoestische waarde is het een waardevol afbouwmateriaal in ruimtes waar geluiddemping cruciaal is. En het

is een zeer milieuvriendelijk product: ‘De logistiek, de verwerking, de hoeveelheden; alles werkt gunstig door op de ecologische footprint.’

Extra ruimte, minder grondstoffen

Meer doen met minder: dit vinden we terug in veel nieuwe materialen. Neem bijvoorbeeld de nieuwe metselstenen van exposant CRH Clay Solutions: hun ‘Beeksteen’ is 35 mm smaller en een stuk lichter dan vergelijkbare gevelstenen. Marketing manager Arnout Janssen van CRH: ‘Dat spaart niet alleen grondstoffen, het geeft de ontwerper ook veel keuzevrijheid. Hij kan kiezen voor meer vloeroppervlak binnen de bestaande kavel. Of hij gebruikt de ontstane ruimte om het gebouw extra te isoleren.’ In de Beeksteen® zit ongeveer eenderde minder klei verwerkt en bij het metselen bespaar je eenzelfde hoeveelheid mortel. Daarmee draagt de nieuwe metselsteen bij aan de reductie van CO2. Een ander nieuw product van CRH is de usteen, een gevelsteen met een opstaand randje. Janssen: ‘Met de u-steen kun je gewoon metselen en een gevel toch het strakke uiterlijk van een (veel duurdere) gelijmde constructie geven. Een ander groot voordeel is dat je mortel bespaart omdat je kunt metselen zonder verlies. Het metselwerk is schoner omdat de mortel niet meer

Dubbel zo groot ZZP-Plein

De Nederlandse bouw kan niet meer zonder de ZZP’ers. Zij zijn de vaklieden die de grotere bouwondernemingen flexibiliteit bieden, maar ook klaar staan voor particulieren, die voor een verbouwing de juiste vakman zoeken. Zeker in een tijd waarin er weinig nieuwbouw wordt gerealiseerd in Nederland, zijn huiseigenaren bereid te investeren in verbeteringen aan hun eigen woning. ‘Daar zitten momenteel de kansen voor de ZZP’er’, zegt Pascal Joore. De particulier zoekt steeds vaker online de juiste vakman. Werkspot.nl, dat opdrachtgever en vakman online bij elkaar brengt, heeft de voorbije jaren het aantal digitale koppelingen zien exploderen naar ruim vijftienduizend per maand.

Vakman, geen ondernemer

Toch ziet Pascal Joore dat veel ZZP’ers in de bouw worstelen met het ondernemerschap. ‘Ze zijn goede vakmensen, maar typische aspecten van het ondernemerschap zijn nog niet altijd de tweede natuur.’ Dat begint al met de online presentatie: zorgen dat de klant voor jouw aanbieding kiest. De opdrachtgever heeft het tegenwoordig namelijk voor het kiezen, des te belangrijker is het dus dat je je als ZZP’er in de bouw optimaal presenteert. Het gaat ook om zaken als hoe je meer omzet uit een klus kunt halen tot en met hoe je op een nette manier ervoor zorgt dat je je geld krijgt als de opdracht voltooid is. ‘Daar gaan we de bezoekers van het Werkspot

Materia is een internationaal netwerk van tienduizenden architecten en materiaalontwikkelaars gebouwd op een onafhankelijke materialencollectie. Materia richt zich op ontmoeten, inspireren en co-creëren. Met tentoonstellingen, beurzen, congressen, het Materia Inspiration Centre in Amsterdam en online instrumenten brengt Materia deze bouwprofessionals samen. Het netwerk stimuleert innovatie op weg naar een mooiere, meer duurzame en hoogwaardig gebouwde en ingerichte omgeving.

Over Material Xperience

Werkspot ZZP-Plein, Hal 12

Het Werkspot ZZP-Plein in Hal 12 van de Internationale BouwBeurs 2013 wordt twee keer zo groot als tijdens de vorige editie. ZZP’ers vinden hier straks alle informatie en ondersteuning die ze nodig hebben om succesvoller te opereren in de markt. ‘ZZP’ers kunnen veel meer omzet uit de markt halen dan ze nu doen’, zegt Pascal Joore, commercieel directeur van Werkspot.nl, dat samen met VNU Exhibitions voor de invulling van het Werkspot ZZP-plein tekent.

Over Materia

ZZP-plein bij ondersteunen’, kondigt Joore aan over de activiteiten bij dit onderdeel van de Internationale BouwBeurs.

Lezingen en workshops

Op het 450 m2 meter grote Werkspot ZZPplein ontmoet de bezoeker straks partners die voor de ZZP’er belangrijk zijn. Er vinden workshops plaats, waarin de ZZP’er prakti-

Materia organiseert sinds 2006 in Nederland haar eigen beurs, de Material Xperience. In februari 2012 vond de eerste Aziatische editie plaats in Shanghai. In 2014 gaat Materia naar Duitsland. Tijdens Material Xperience kunnen (interieur)architecten en creatieve professionals kennismaken met innovatieve en inspirerende materialen afkomstig uit de eigen Materia-collectie en van zorgvuldig geselecteerde partners. De beurs is uitgegroeid tot een toonaangevend vakevenement gericht op materialen, innovatie en inspiratie. Naar verwachting trekt de komende editie twintigduizend bezoekers. Meer informatie: www.materialxperience.nl

tussen de stenen vandaan wordt geperst. Dit heeft nog een ander groot voordeel: het levert een energiebesparing omdat in de spouw ontstaan geen koudebruggen meer ontstaan.’ sche handreikingen krijgt om een succesvollere ondernemer te worden: kopen of leasen van de bedrijfswagen; hoe richt je slim je boekhouding in; online present zijn, et cetera. Ook zal er aandacht zijn voor vakinhoudelijke presentaties, onder andere over gereedschappen en bouwmaterialen. Alle activiteiten op het Werkspot ZZP-plein zijn gratis toegankelijk voor beursbezoekers. Twee jaar geleden trok het plein meer dan 35.000 bezoekers. Pascal Joore: ‘Dit jaar wordt het plein een thuiskomhaven op de beurs voor minstens evenveel bezoekers. We willen dit keer vooral kwalitatief de bezoekers nog beter helpen met gerichte ondersteuning hoe ze meer succes met hun bedrijf kunnen behalen.’


VAN PASSEND NAAR OP MAAT GESNEDEN — Een stap verder in integrale toegangsoplossingen.

Wij geloven dat perfecte toegangsoplossingen gebaseerd zijn op een constante vooruitgang. Daarom streven wij naar permanente innovatie op elk niveau om de visie van onze klanten te realiseren.

DORMA. THE ACCESS.

www.dorma.nl

Drei Frauen 265_190.indd 1

15.01.2013 15:11:52

Kozijnen ontwerpen in een

thermische isolatie in de winter

BIM

Zwitserse houtvezelisolatieplaten Materialen uit de natuur bescherming tegen zomerhitte

geluidsisolatie

wordt kinderspel

brandveiligheid

diffusieopen

MatrixKozijn is toonaangevende software voor houten en kunststof kozijnen. Nieuwe tools maken samenwerking met bouwpartners nog eenvoudiger. Het ontwerpen en produceren van houten en kunststof kozijnen in een BIM wordt hiermee kinderspel.

ecologie/ cradle to cradle

duurzaam bouwen/ CO² reductie

www.matrix-software.nl/bim

swiss made

Pavatex Benelux b.v., Stentorlaan 5 NL-7534 HT Enschede Telefoon +31 (0)53 433 17 69 info@pavatex.nl Vraag naar onze dealers in uw regio.

De marktleider in software voor kozijnprofessionals: www.matrix-software.nl

www.pavatex.nl Matrix ADV 132x190 BIM kozijnen.indd 1

PAVATEX, de échte natuurlijke isolatie Daken, gevels, vloeren, hsb-elementen en passiefhuizen kunnen met PAVATEX houtvezel-isolatieplaten snel en eenvoudig worden geïsoleerd. De drukvaste én flexibele PAVATEX houtvezelisolatie biedt zowel bescherming tegen de kou als tegen de zomerhitte, heeft een uitstekende geluidsisolatie, is dampdiffusie-open en reguleert de vochtigheidsbalans. Aan PAVATEX worden geen vervuilende producten toegevoegd en de platen worden gebonden met het houteigen lignine. Dus PAVATEX is zowel natuurlijk in samenstelling als in kleur! Voor gezonder wonen, het hele jaar door!

18-01-13 10:45

afmeting: 132x190mm(bxh) cmyk: 60; 0; 80; 0


31

BEURSSPECIAL BouwHuis, Hal 1

Praat mee over succesvol bio-based bouwen Tijdens de Internationale BouwBeurs 2013 gaat het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in gesprek met de bouwbranche over de mogelijkheden van biobased bouwen en de circulaire economie. Deze mogelijkheden bieden prachtige kansen om een werkelijke transitie te realiseren in de bouwsector, een sector die een belangrijke pijler is in de Nederlandse economie. Het symposium vindt plaats op dinsdag 5 februari 2013 van 10:00 tot 14:00 uur in het BouwHuis, het theater op de BouwBeurs-vloer. Deelnemers kunnen zich kosteloos aanmelden via: www.biobasedbouwen.nl Tijdens het symposium worden vragen beantwoord als: Waar zijn er inmiddels successen geboekt en welke toekomstige projecten of ontwikkelingen zijn er in

de branche? Tegen welke knelpunten lopen bedrijven aan om innovaties op grote schaal toe te passen? Duidelijk zal worden dat bedrijven door te innoveren en in te zetten op duurzaamheid hun concurrentiekracht kunnen vergroten. Ook gebruikers vragen hierom. Daarnaast kunnen bedrijven kosten besparen door efficiënter om te gaan met grondstoffen.

Het symposium kent drie programmaonderdelen:

1. Plenair gedeelte met sprekers die een toekomstvisie hebben op biobased bou-

wen, de circulaire economie en successen belichten van projecten die reeds zijn uitgevoerd; 2. Plenair interactief gedeelte waar vertegenwoordigers uit de keten met elkaar in discussie gaan en vragen uit de zaal beantwoorden;

3. Interactieve netwerkborrel. Sprekers zijn onder andere: Maarten van Hezik (directeur Stichting STABU), Peter Fraanje (directeur NVTB), Els Zijlstra (Materia) en andere belangrijke spelers uit de sector, zoals architecten, ontwikkelaars en gebruikers.

Bouw & ICT, Hal 10

ICT speelt grote rol op BouwBeurs Ook in de bouwwereld is ICT van ongekend belang. Tijdens de Internationale BouwBeurs 2013 worden bezoekers geïnformeerd over ICT-toepassingen en -diensten in de hele bouwkolom, in de sector Bouw & ICT. ICT is al jaren een belangrijk thema in de bouwwereld, maar de sector was aanvankelijk wat aarzelend met het omarmen van automatisering, zegt projectmanager van de BouwBeurs Martijn Carlier. ‘Maar nu de markt moeilijker wordt, wordt de noodzaak om meer en efficiënter samen te werken harder gevoeld.’ Slimmer en efficiënter werken betekent: meer gebruik maken van ICT. ‘In de bouwwereld wordt veel informatie overgedragen: de bouweisen, de schets, de bouwtekening, het bestek, producten die besteld moeten worden’, somt Carlier op. ‘Verschil-

lende partijen spelen hierbij een rol. Automatisering helpt om dat proces te stroomlijnen.’ Jarenlang was Bouw & ICT een op zichzelf staande beurs van drie dagen. Voor het eerst is er nu een sector Bouw & ICT die plaatsvindt binnen de BouwBeurs en dus ook zes dagen duurt. In hal 10 vinden bezoekers onder meer diverse aanbieders van software. In het ‘Bouw en ICT-theater’ worden verschillende cases gepresenteerd.

BIM

BIM, een Bouw Informatie Model, staat centraal in de sector Bouw & ICT. ‘Het is de kapstok voor automatisering’, aldus de projectmanager. ‘Van de eerste schets tot het bestek breng je onder in een soort dossier, een elektronische rode draad waarmee je kunt communiceren. Het is een manier van

werken waarvoor allerlei softwarepakketten in ontwikkeling zijn.’ Binnen het thema Virtueel bouwen met BIM wordt onder meer besproken hoe je als bedrijf BIM organiseert. En hoe het binnen een BIM-constructie geregeld is met de verdeling van kosten, opbrengsten, risico’s en aansprakelijkheden. Daarnaast krijgen bezoekers antwoord op de vragen: Waar loop je tegenaan in de praktijk en hoe los je dat op? Welke marktkansen biedt BIM? Wat verdien je ermee? En wat is nou de lol ervan? Aansprekende partijen binnen de bouwwereld geven hun visie op het vakgebied. Onder meer Brink Groep, Herke ICT Group, Van Meijel Automatisering, Kraan Bouwcomputing, Itannex en ViaData zijn te vinden op de beurs. Naast BIM staan bij hen ook de thema’s ketensamenwerking en Lean bouwen centraal.

Houtpaviljoen, Hal 8

Bewust met hout op Internationale BouwBeurs 2013 Houthandelaren, bedrijven in de houtverwerkende industrie en toeleveranciers kunnen zich tijdens de Internationale BouwBeurs presenteren op een gezamenlijk platform: het Houtpaviljoen in Hal 8. Samen dragen ze één boodschap uit: bewust bouwen met hout. Om de houtsector tijdens de beurs een centrale plaats te geven is gekozen voor het paviljoen. Initiatiefnemers Centrum Hout, de VVNH (Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen), NBvT (Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten) en de VHSB (Vereniging van Houtskeletbouwers) staan bij elkaar in een grote stand. ‘Wij zijn het centrale aanspreekpunt’, legt Eric de Munck van Centrum Hout uit. ‘Om ons heen staan bedrijven uit de houthandel- en industrie.’ Hout is bezig met een opmars. In het Houtpaviljoen worden de voordelen voor het voetlicht gebracht. ‘Hout heeft veel

milieuvoordelen’, aldus De Munck wiens organisatie zich inspant om het verantwoord gebruik van hout in Nederland te stimuleren. ‘Zo kun je in tegenstelling tot de meeste andere materialen bij hout de herkomst en garantie achterhalen.’

Voordeel

De Munck hamert erop dat milieuvriendelijkheid niet het enige voordeel is van hout. Ook als het gaat om energiezuinig, industrieel (prefab), kosteneffectief, snel en innovatief bouwen, pleiten de organisaties achter het paviljoen voor het gebruik van hout. ‘Veel gemeenten willen

klimaatneutraal zijn en wij laten in het Houtpaviljoen zien dat dat ook met hout kan. Hout legt veel CO2 vast. In het paviljoen kun je precies berekenen hoeveel.’ In het Houtpaviljoen worden ook andere

toepassingen gedemonstreerd. De Munck noemt als voorbeeld het bevestigen van plaatmaterialen: ‘Hierbij worden in de bouw soms een aantal belangrijke vuistregels vergeten. Bijvoorbeeld ventilatie. Genoeg luchten is van groot belang om topkwaliteit te leveren.’ Centrum Hout helpt en ondersteunt bij het duurzaam bouwen en ontwerpen in hout. Architecten en bouwers kloppen met vragen aan bij de vereniging die veel kennis heeft van innovatieve bouwmethoden. Volgens De Munck kan de houtindustrie zich op een trotse manier presenteren in het paviljoen: ‘Het hout dat in Nederland wordt toegepast is al voor 77 procent duurzaam. Uiteindelijk willen we naar 100 procent.’


32

BEURSSPECIAL Nieuwe veiligere opbouw van rolsteigers

‘Veiligheid niet aanpakken met botte bijl maar bij de wortel’ Schilders, gevelwerkers, installateurs, zzp’ers en particulieren: allemaal maken ze gebruik van de rolsteiger voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. Maar de veiligheid laat daarbij nog wel eens te wensen over. Bij de totstandkoming van het A-blad Rolsteigers werden daarom afspraken gemaakt over een veiligere manier om een rolsteiger op te bouwen. Tijdens het opbouwen van een rolsteiger mag het platform nu pas worden betreden nadat deze rondom beveiligd is met heupleuningen. Die nieuwe, veiligere opbouw is door fabrikanten ‘vertaald’ naar hun rolsteigers. De Internationale BouwBeurs 2013 is het podium waarop die oplossingen worden gepresenteerd. Vooraf sprak BouwTotaal tijdens een forumdiscussie met de fabrikanten en leveranciers van rolsteigers over veiligheid en de achtergronden van de nieuwe veiligere opbouw. Tekst: Martin Franke, Beta Public Relations BV

Eind 2012 werden de resultaten gepresenteerd van de controleacties die door Inspectie SWZ werden gehouden. Bij de inspecties werd uiteraard ook gekeken naar het rolsteigergebruik. Wat waren de belangrijkste resultaten op dat gebied? Leo de Jong van Inspectie SZW: ‘In vijf van de zes gevallen waarin op hoogte wordt gewerkt, is er iets niet in orde. De helft daarvan heeft te maken met rolsteigers. Daarbij is gekeken naar alles wat mogelijk fout zou kunnen zijn: van niet gestabiliseerde rolsteigers tot rolsteigers waar een deel van de onderdelen

er nog naast ligt – alles komt voor. Dat maakt duidelijk dat er te weinig Sepp Vedral: ‘De veelzijdigheid in de toepassing van rolsteigers vraagt om extra aandacht voor veiligheid.’

overtuiging is bij mensen om echt met hun veiligheid bezig te zijn. Voor ons is dat reden om ook komend jaar weer te gaan con-

troleren. De branche zal zich daarbij ook moeten afvragen hoe het gedrag van mensen kan worden aangepast.’ Daarmee is een probleem aangesneden dat vaak gerelateerd is aan het werken op hoogte: er wordt veel voorlichting gegeven, maar in de praktijk wordt er niet altijd wat mee gedaan. En het controleren van het verkeerde gedrag blijkt vaak moeilijk. Is daar een verklaring voor? Henk Dirks van Dirks Klimmaterialen: ‘Wie veilig wil werken, zal in zekere zin zijn levensstijl moeten aanpassen. Veiligheid is nu nog een ondergeschoven kindje. En dat is eigenaardig als je bedenkt dat iedereen een rolsteiger kan kopen en gebruiken. Men leert echter nergens hoe je die rolsteiger moet gebruiken. En toch is er niet veel voor nodig: met een korte toolboxmeeting is de gebruiker binnen 10 minuten op de hoogte.’ Adri van Antwerpen van Custers vult aan: ‘Leveranciers en producenten van rolsteigers doen er van alles aan om het veilig werken te stimuleren. QR-codes op het steigermateriaal, handleidingen die bij de rolsteiger zitten: het probleem is dat ze niet worden gelezen. Veel mensen die een rolsteiger kopen of huren, gaan daar direct mee aan de

Veelgemaakte rolsteigerfouten Bij het werken met rolsteigers kan er veel fout gaan. Belangrijke fouten die veel worden gemaakt, zijn: 1. Horizontaal- en diagonaalschoren ontbreken of zijn niet op de juiste plaats aangebracht. 2. Het leuningwerk is niet aanwezig/ aangebracht. 3. De rolsteiger is niet op de rem gezet. 4. Er wordt geen stabilisator gebruikt. 5. De rolsteigervloer is niet dichtgelegd. 6. Er zijn te weinig vloeren. 7. Kantplanken ontbreken . Deze en andere fouten kunnen worden voorkomen door gebruik te maken van de checklist ‘Veilig werken met de rolsteiger’ die door de VSB wordt uitgegeven. De flyer is te downloaden van de website www.vsb-online.nl.

slag. De handleiding wordt er pas bijgepakt als er onderdelen overblijven. En dan is het nog maar de vraag of de handleiding inderdaad bekeken wordt.’

VSB-Forumdiscussie

De VSB-Forumdiscussie is een initiatief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB). Door hun jarenlange ervaring beschikken de VSB-leden over een onschatbare hoeveelheid kennis en deskundigheid. Die knowhow wordt onder meer via de forumdiscussie overgedragen. Tijdens de discussie passeren onder meer de stand der techniek, ontwikkelingen en aandachtspunten voor potentiële gebruikers de revue. De VSB-Forumdiscussie wordt vier maal per jaar georganiseerd, waarbij actuele of relevante onderwerpen centraal staan. De bijeenkomsten staan onder leiding van Frank de Groot, hoofdredacteur van BouwTotaal en vinden plaats onder auspiciën van de PR-commissie van de VSB. Deelnemers aan de VSB-Forumdiscussie over de nieuwe opbouwmethode voor rolsteigers waren Sepp Vedral van Skyworks (Berkel en Rodenrijs), Leo de Jong van Inspectie SZW (Den Haag), Henry Dijksma van Altrex (Zwolle), Henk Dirks van Dirks Klimmaterialen (Helmond), Jan Ockhuizen van Layher (Raamsdonkveer) en Adri van Antwerpen van Custers Hydraulica (Venray).


33

BEURSSPECIAL Ongewenst gedrag

De veelzijdige toepassingsmogelijkheden van de rolsteiger maken het volgens Sepp Vedral van Skyworks niet eenvoudiger: ‘De mogelijkheden zijn zo uiteenlopend dat je met de rolsteigeronderdelen altijd wel iets kunt opzetten, waarmee je op hoogte kunt werken. Maar daarmee is de veiligheid niet altijd gediend. Je zult dan ook op de bouwplaats aandacht aan veiligLeo de Jong: ‘Gebruiker overziet niet altijd de consequenties van fout gedrag.’

heid en het veilig gebruiken van rolsteigers moeten blijven geven. En in sommige gevallen is het verstandiger om niet met een rolsteiger maar met een ander arbeidsmiddel een klus te doen.’ Henry Dijksma van Altrex merkt wel verschillen tussen typen gebruikers: ‘Opmerkelijk genoeg gaat de professional over het algemeen nonchalanter te werk dan de consument die slechts heel af en toe met een rolsteiger werkt. Maar wie spreekt die professional aan op ongewenst gedrag? Inspectie SZW kan niet overal tegelijk zijn en de werkgever beseft niet altijd wat zijn verantwoordelijkheid is.’ Het gedrag van de professional is volgens Jan Ockhuizen te verklaren: ‘Een rolsteiger wordt relatief kort gebruikt. Als je drie uur op een rolsteiger moet werken, ben je geneigd om te besparen op het helemaal goed in elkaar zetten. Je kunt je dan wel voorstellen, dat het daar mis kan gaan.’ Daar is Henk Dirks het niet mee eens: ‘Of je de rolsteiger goed of fout opbouwt: je bent er even lang mee bezig. Dat kan dus nooit een excuus zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat er al tijdens de opleidingen aandacht komt voor dit soort veiligheidsaspecten. Op die manier groeit onze nieuwe generatie werknemers en collega’s op met veiligheid tussen de oren.’

Bewustwording

Toch heeft de branche de afgelopen jaren veel tijd en aandacht gegeven aan het veilig werken met de rolsteiger. De VSB introduceerde een speciale flyer, er werden toolboxmeetings georganiseerd en samen met andere brancheorganisaties wordt het land doorgetrokken met een mobiele demonstratieopstelling. Hebben al die activiteiten dan geen zin gehad? Leo de Jong: ‘Ik merk dat we vaak zoeken naar rationele aspecten om mensen te overtuigen om het anders te doen. En dat is ook goed en nuttig. De praktijk leert dat de gebruiker van de rolsteiger lang niet altijd overziet wat de consequenties zijn als hij iets fout doet.’ En ook als iemand enthousiast raakt van veiligheid is dat nog geen garantie voor succes. Henk Dirks: ‘Neem een leerling die net van school komt en die daar geleerd heeft hoe de rolsteiger moet worden opgebouwd. Als hij dat zijn collega vertelt die het al dertig jaar op een andere manier doet, dan heeft Henry Dijksma: ‘Nieuwe veiligere opbouw van rolsteigers gaat met name over veiligheid voor gebruiker bij betreden van platform.’

zo’n jongen het zwaar op de bouwplaats. Wat je in vier jaar op school leert, ben je in drie weken op de bouw weer vergeten. En ook op die bouwplaats geldt: als je vandaag een toolboxmeeting organiseert, is men het morgen vergeten. Je zou één iemand op de bouwplaats verantwoordelijk moeten maken voor rolsteigers en die persoon moet aanspreken of beboeten als er niet veilig wordt gewerkt. Ik denk dat het veiligheidsniveau de dag erop al veel hoger is.’ Bij die bewustwording op de bouwplaats is een belangrijke rol voor de werkgever weggelegd. Hij is per slot van rekening ook degene die de verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van zijn werknemers. Maar hoe kan die werkgever op een goede en effectieve manier worden bereikt? Henk Dirks: ‘Ik denk dat veel werkgevers goed zijn te bereiken. De VCA is daar bijvoorbeeld een uitstekende ingang voor. Het gaat alleen om meer dan controle. Het begint allemaal met een goede opleiding.’ VCA is geen wettelijke verplichting en de Inspectie SZW controleert niet of bedrijven VCA gecertificeerd zijn. Leo de Jong: ‘Vanuit de Arbowet moet de werkgever de werknemer voorlichten over de risico’s, instructies geven hoe en welke maatregelen moeten worden getroffen en daar toezicht op houden. Het aantal ongevallen wordt weliswaar minder, maar er blijft nog veel ruimte voor verbetering. Dat betekent dat wij ook meer gaan kijken naar de veiligheidscultuur binnen bedrijven. Wij willen de bedrijven en mensen die vorig jaar fout zaten, nu over de streep trekken om het beter te doen. En daarbij worden strengere en hogere boetes niet gemeden. Maar uitHenk Dirks: ‘Alhoewel iedereen een rolsteiger kan kopen en gebruiken, is veiligheid nog ondergeschoven kindje.’

eindelijk moet het toch door de mensen op locatie - werkgever en werknemers - worden gedaan.’

Nieuwe, veiligere opbouw rolsteigers

In oktober 2012 werd het nieuwe A-blad Rolsteigers gepresenteerd. Hierin zijn de afspraken vastgelegd over het werken met rolsteigers: werkvoorbereiding, opbouw, gebruiksfase, montage, opslag en onderhoud. De afspraken gaan onder meer over latere aanpassing van rolsteigers en inzet van de gebruiker als bouwer en zijn bevoegdheden daarbij. Ook wordt aangegeven welke minimale kennis en kunde vereist zijn om de rolsteiger op verantwoorde wijze op te bouwen en te demonteren. In het A-blad is een inspanningsverplichting tot een veiligere opbouw van rolsteigers opgenomen. Doel is het werken op rolsteigers nóg veiliger te maken. Fabrikanten van rolsteigers hebben de afgelopen

Maak kennis met de nieuwe opbouwmethode De Internationale BouwBeurs 2013 is het podium waar de nieuwe opbouw van rolsteigers wordt gepresenteerd. Wie kennis wil maken met de nieuwe methode doet er dan ook goed aan om de beurs te bezoeken. Een uitstekend startpunt is de VSB-stand in hal 4 (hal 04BV, standnummer C077). Van daaruit kunt u ook langs bij de dagelijkse demonstraties die door verschillende rolsteigerfabrikanten worden verzorgd. Meer informatie hierover kan worden verkregen op de VSB-stand.

periode gebruikt om hier invulling aan te geven. De Internationale BouwBeurs 2013 is het moment waarop de oplossingen van verschillende fabrikanten worden gepresenteerd. Over deze ontwikkeling vertelt Henry Dijksma: ‘De ontwikkeling is ingegeven door de afspraak van de branche met Inspectie SZW om het veiligheidsniveau van rolsteigers op een hoger niveau te brengen. Jan Ockhuizen: ‘Relatief korte gebruikstijd van rolsteiger nodigt uit om rolsteiger snel op te bouwen.’

Waar het om gaat, is dat de gebruiker bij het betreden van het platform rondom beveiligd wordt met heupleuningen. Hoe die beveiliging wordt bereikt, is aan de fabrikanten overgelaten.’ Sepp Vedral: ‘De BouwBeurs wordt daarbij het podium waar de fabrikantspecifieke oplossingen voor het eerst worden getoond en gedemonstreerd. Dat is ook het moment waarop het nieuwe informatiemateriaal van fabrikanten wordt gepresenteerd.’ De nieuwe oplossingen moeten draagvlak krijgen in de markt. Er zal dan ook een overgangsperiode komen naar de ‘nieuwe stand van de techniek’ met een veiligere opbouw. Tevens zal een aanpassing van het A-blad Rolsteigers moeten volgen. Henk Dirks vult aan: ‘Het is goed om nu eerst de nieuwe opbouwmethode voor rolsteigers uit te dragen en bedrijven de tijd te geven om zich deze methode eigen te maken. Fabrikanten hebben hun ontwikkelinAdri van Antwerpen: ‘Handleiding bij rolsteiger wordt te weinig gelezen. Dat werkt onveilige situaties in de hand.’

gen gedaan en het is nu tijd om mensen op te leiden en bedrijven de tijd te geven deze nieuwe methode toe te passen. Vervolgens wordt daar weer op geïnspecteerd en waar nodig beboet.’ Jan Ockhuizen plaatst ook een kanttekening bij de nieuwe ontwikkeling: ‘Als fabrikanten worden wij gedwongen om steeds veiliger producten op de markt te brengen. Het is echter de vraag

in hoeverre de gebruiker daar ook veiliger mee gaat werken. Je ziet het nu al vaak fout gaan. Waarom zou je het dan nog ingewikkelder maken?’ Leo de Jong: ‘Veiligheid betekent niet automatisch dat het ook moeilijker wordt. Natuurlijk zou het ideaal zijn wanneer er een rolsteiger zou zijn die alleen maar veilig te gebruiken is. Die bestaat echter niet en dus moet je als gebruiker voortdurend blijven nadenken of je de juiste veiligheidsmaatregelen hebt getroffen. Daar dragen wij vanuit onze rol als toezichthouder als Inspectie SZW ook ons steentje aan bij. Door gerichte controles proberen we alle bedrijven bij de les te krijgen en te houden. Op brancheniveau werken we graag met de VSB en andere partners samen om de naleving van de wet te vergroten. Gecombineerd met de inspanningen van fabrikanten kan het alleen maar veiliger worden.’

Rol verhuurbedrijven

De veiligere opbouw van rolsteigers is met name een onderwerp dat bij fabrikanten in het brandpunt van de belangstelling heeft gestaan. Zij hebben oplossingen ontwikkeld en staan nu op het punt om die breed te presenteren en introduceren. Wat is de rol van verhuurbedrijven hier nog bij? Henry Dijksma: ‘De verhuurder biedt een complete oplossing aan en de klant moet er in principe zelf voor zorgen dat hij die -samen met de bijbehorende instructie - meeneemt. De vraag is alleen wat die klant er vervolgens mee doet. Daar is weinig zicht op.’ Henk Dirks: ‘Bij grote verhuurders is dat lang niet altijd het geval. Het komt zeer regelmatig voor dat de klant bewust en met een gerust hart een deel van de onderdelen achterlaat. En feitelijk kan die verhuurder daar ook niet veel mee, want hij weet niet of het om een rolsteiger of een uitbreiding daarop gaat.’ Adri van Antwerpen: ‘De verhuurder zal alles meegeven waar de klant om vraagt. De klant mag echter ook onderdelen bij de verhuurder achterlaten. De verhuurder zal de klant daar echter wel voor moeten laten tekenen.’ Henry Dijksma: ‘Je merkt ook daar dat gedrag moeilijk te beïnvloeden is. Maar als wij er allemaal geen aandacht meer aan besteden, dan valt alles weg. Ik denk dan ook dat wij - fabrikanten én verhuurders - veiligheid moeten blijven benadrukken en promoten.’


34

BEURSSPECIAL

9B110 9B096

9B088 9B096

9B088 9B068

9B068 9B062

9B052 9B062

9B111

9B111

9A110

9A110 9A100

9B032 9B0269B032 9B026 9B042

9A085

9A086 9A087

8F033 8F046

8E049 8E045 8E049 8E041 8E035 8E041 8E031 8E045 8E035 8D048 8D0548D044 8D048 8D044

8C052

8D028

8C032 8C040

8C040 8C052

8D028 8D018

8C010

8C032

8C075 8B076

8B074

8B062 8B074

8B073

8B073

8A074

8A068 8A074

8C017 8B062

8B044

8B044 8B043

8A060 8A068

8A052 8A060

8A049 8A075 8A067 8A063 8A075 8A067 8A057 8A063 8A057

Legenda

HAL / HAL / ENTREE WEST / 4 HALL 3 HALL

HALL 11

HAL / HALL 8

HAL / HALL 10

HAL / HALL 9

HAL / HALL 3

8D002

8C001

8C001

8B002

EAST

PERS

PERS

8A052 8A0328A042 8A032 8A042 8A043 8A049 8A031 8A043 8A031

8A010 8A013

8A002 8A010

10 Houten kozijnen in ENTREE

opmars HALin1 renovatie / ENTREE HAL 1 / ENTRANCEENTRANCE 12 Herbestemming HALL 1 HALL 1 Buigerij

2B030

2B030

2C030

2C030

2A074 2A058

2A058 2A052

2A052

2B052 2B064

2B052

2A093 2A074 2A090

2A103 2A093

2A103

2A090 2A106

2B076 2B064

2B076 2B090

2B098 2B090 2B106 2B098

2C077

2C077

2C097

2C064

2D040

2D030

2E030

2E0302E040

2F030

2F030

2C064

2D048 2D040

2D070 2D048

2E055

2E055 2E068 2E054

2E054 2E040

2F042

2F050 2F042

2G030 2G0362G030 2G036

2G056

TERRAS

TERRAS

2A106

2C097

2B107 2B106

2C090

2C090 2C104

2D090 2D078

2D078 2D070

2D100 2D090 2D112 2D100 2E095

2E068

2E090

2C119 2C104 2C120

2C119

2D119

2D119

2D120 2D112

2D120

1C002

EHBO

ENTREE OOST OOST ENTREE

EHBO

1A011

NS P1NSP3P1 P3

2E095

2E100 2E100 2E090 2E110

2E110

2G068 2G056

2F070 2F050

2G074 2G068

2F070 2F090

2F090

2G091

2G091

2G074 2G092

2G104 2G092

2F110

2F110

2G104

1A010 1A011

1A010 1B010

1B010 1C010

1A033

1C022 1D023 1C022 1D023 1D020

1A020

1A033 1A034

Structural materials, wood and materials Daksystemen, isolatie enbuilding bakstenen / Roofing systems, insulation and bricks

Gereedschappen, bevestigingsmaterialen, bedrijfswagens en bedrijfskleding /

Pleinen en activiteiten / Theme squares and activities

1A039

1A039

1A045

1A044 1A045

1B028

1B028

1B038

1B038

1A044 1B040

1A061

1A061

1A073

1A068 1A073

1A0681B060

1A077

1A080 1A077

1A0801B078

1A089

1A089

1B052 1C060

1C0651B060

1A099

1A102 1A099

1A105

1A105

1A1171B106

1B090

1A1021B098

1B098

1A119

1A119

1A121

1A121

Parkeren / Parking

1A123

1A1231B119

1A131

1A131

hal, gangpad, stand. Dus 01A100 = hal 1, gangpad A, stand 100

1F060

1E032

1E032

1E038 1D036

1E038

1D020 1D032

1B118 1B119

1B123

TERRAS

1B118

1D036

1D046 1C0541D044 1D0461D044 1E050

1E050

1C060 1D060

1D060 1E030

1E030

1E072

1E072

1C074 1D082 1C084

1E0831D082 1E082 1E083

1E090

1B1061C1191B112 1D118 1B112 1C119

1D092

1D092

1C092 1D104

1D104

1E082

1E090

BOUWHUISBOUWHUIS FOYER FOYER

1D118

BOUWHUISBOUWHUIS

1B123

TERRAS

ENTREEENTREE KOP HAL KOP1 HAL 1

galerijophoging

1C042

1C102 1D107 1C102 1D107

Material Xperience

als volgt opgebouwd: hal, gangpad, zijn stand. Dusopgebouwd: 01A100 = hal 1, gangpad A, stand 100 De standnummers als volgt

1B090

1C092

1A117

Station Utrecht Centraal

1E010

1F060

1C065

1B078 1C074 1C084

Pleinen en activiteiten / Theme squares and activities Parkeren / Parking

Station Utrecht Centraal zijn De standnummers

1D032

1C054 1B040

1A0601B052

Tools, fasteners, delivery vans and workwear

Material Xperience Horeca / Catering

1D010 1E010

1A034 1C042

Informatie en kennisoverdracht / Information and transfer of knowledge Bouwconstructies, hout en bouwmaterialen /

Daksystemen, isolatie en bakstenen / Roofing systems, insulation and bricks Horeca / Catering

1C0101D010

1A021 1A020

Bouw & ICT en / Construction & ICT machinery and equipment Bouwmachines -materieel / Construction

Tools, fasteners, delivery/ Information vans and workwear Informatie en kennisoverdracht and transfer of knowledge

1C002

1A016 1B015 1A016 1B015 1A021

Renovatie, onderhoud en afbouw/ Renovation, maintenance and finishing

14 Systemen voor

HAL 1HAL 1

Plattegrond + standhouders

18 Aanpak historische houten kozijnen

BEDRIJF 2Jours On-Line Bouwen 3M Nederland B.V. 4PS Aannemers Inkoop Centrale A.I.C. Aboma bv ABUS - August Bremicker Söhne KG Aco B.V. Acosorb Acoustics & NoiseReduction BV Actis S.A. Admicom Systems B.V. Adviesbureau Vekemans - Metselwerk Kennisplein Afval.nl AGC Flat Glass Nederland B.V. Agentor B.V. AKAR - Roztan B.V. Akoestikon Geluidsisolatie B.V. Alara-Lukagro Noise Control Solutions Alimak Hek B.V. All In Techniek Nunspeet B.V. All-Up BV ALNO AG Alp Lift B.V. Alprokon Aluminium B.V. Altrex B.V. ALUMINIUM PAVILJOEN 2013 Aluminium Verkoop Zuid B.V. ALUSTA Natuurlijke Ventilatietechniek B.V. Appel Beton Opmeer B.V. APS B.V. Aquaberg Vloerputten Aquafix Milieu B.V. Aralco NVS Archidat Bouwformatie Argent Alu NV Armor BV Artitec B.V. Design Technology Artros Healthfocus ASB sanering ASSA ABLOY Nederland B.V. Assinkhout ASteQ BV AstroVac ATAG Nederland bv

STANDNR 04.A048 01.B123 10.D025 08.C032 04.C057 02.F050 09.A022 01.B123 11.G044 11.G015 10.D056 01.D060 12.A061 01.B123 01.B123 03.D066 11.A037 01.A119 04.C088 12.E088 11.E068 04.A103 12.F097 02.G036 04.C076 01.A080 01.E072 01.B040 08.B043 12.B117 09.D078 08.F012 01.D023 01.E090 02.D078 12.A098 02.B064 04.C077 03.C045 02.C030 08.F011 01.B090 09.D110 09.B052

Atila GmbH Atlas Acomfa B.V. A&T Save-Up Sales Autodesk AWB AXA Balm Uitwendige Wapening b.v. Barrisol Benelux Normalu Barrisol BASF Nederland B.V. Construction Chemicals BBC Bouwmanagement B.V. BBD International BV Böcker Nederland B.V. B&C Raamdecoratie BDU Uitgevers BV Beckum Workwear | Dutch Workwear Company b.v. Beelen Groep B.V. Belastingdienst Berdal Rubber & Plastics B.V. BestBend BIA-Beton / BIA-Systeemwanden BIA Beton B.V. - Metselwerk Kennisplein BinPro Binnenafwerking voor de bouw Bison Professional (divisie van Bison International) B & J Polyurethaan Techniek BV Blastrac BV Blåkläder Nederland B.V. Bloem Sealants B.V. Boal Profielen Boal Systemen B.V. Boele & Van Eesteren Boels Verhuur B.V. Bolidt Kunststoftoepassing B.V. Borgh B.V. Bos elektro bv Bos Machines B.V. Bostik B.V. BOTAMENT Systembaustoffe GmbH & Co. KG Bott Nederland B.V. BouwInfosys Bouw/Laser B.V. Bouwmaat Nederland B.V. BOUWMAG B.V. Bouwvisie advies met fysicalc BpfBOUW Brennenstuhl GmbH & Co

08.F022 11.C016 11.C041 10.F052 09.A100 02.E030 03.D028 01.B123 03.B110 08.C040 01.F010 04.C021 01.B123 11.C090 12.B101 04.A018 12.ZP06 11.C068 01.A039 11.D068 01.D060 08.F028 03.A064 11.E058 03.D106 12.C102 04.B056 01.A080 01.A080 04.B132 08.C052 03.B100 12.E076 08.C010 12.E006 03.B070 04.A050 12.D084 10.F055 12.A016 12.C040 01.B123 11.F002 10.A048 12.A035

2C120

HAL 2HAL 2

ENTREE ENTREE

Installaties, sanitair en projectkeukens / Installations, sanitarware and project kitchens 1A060

P

2A030

8A002

8A013

Installaties, sanitair en projectkeukens / Installations, sanitarware and project kitchens

HAL / HALL 1

4D021

8B043

Hang- en sluitwerk / Door and window furniture

P

RENOVATIE BOULEVARD

ENTREE

ENTREE

EXPOPOINT EXPOPOINT

8C017

Facade systems and elements, windows doors materials Structural materials, wood andand building

HAL / HALL 2

4C0204D021

8C010

Gereedschappen, bevestigingsmaterialen, bedrijfswagens en bedrijfskleding /

HAL / HALL 8

2A0692A061 2A069 2A039 2A045 2A0612A055 2A031 2A0452A039 2A055

TERRAS

Bouw & ICT / Construction & ICT

ENTREE OOST / ENTRANCE ENTREE HAL / EAST OOST / HALL 1 ENTRANCE

2A031

NAAR NAAR JULIANAZAAL JULIANAZAAL

Bouwmachines en -materieel / Construction machinery and equipment

HAL / HALL 2

RENOVATIE BOULEVARD

ENTREE

ENTREE

8D002 8D010

Renovatie, onderhoud en afbouw/ Renovation, maintenance and finishing

HAL / HALL 4

4A018 4C021 4B022 4C021 4B0224C020

8E001

Bouwconstructies, hout ramen en bouwmaterialen / Gevelsystemen en -elementen, en deuren /

/ HALL HAL / 9

4D035

2B107

ENTREE ENTREE

Legenda

HAL HAL / HALL 12

4A025 4A018

2A030

BOUWBEURS BOUWBEURS ORGANISATIE ORGANISATIE

Hang- en sluitwerk / Door and window furniture

ENTRANCE WEST

3D022 4A025

4C0404D035

4B028

8E002

HAL en 8HAL 8 / Gevelsystemen en -elementen, ramen deuren

HAL / HALL 10

9A013

TERRAS

8B002 8B016 8B014 8B0108B016 8B010

8B014

4B028 4A026

4A026

4D050

9A004

9A010

ENTREE ENTREE

8C075

8B076

3D024

HAL 9HAL 9

2D030 8D010 8D018

3D024 3C024 3D022

3C024 3B024

3A0243B024

8E031

(SITUATIE PER(SITUATIE 19-12-12. EN ZETFOUTEN PERWIJZIGINGEN 19-12-12. WIJZIGINGEN ENVOORBEHOUDEN) ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN)

HAL / HALL 11

Pitstop café Pitstop café

8F012

Facade systems and elements, windows and doors

HAL / HALL 12

9B010

9A022 9A010 9A013

8F033 8F021 8F011 8F021 8F011 8E002

8E022

8E062 8F063

9A022 9A030

HOUTPAVILJOEN HOUTPAVILJOEN 8E046 8E0568E0408E046 8E040 8E016 8E024 8E0248E0108E016 8E010 8E001

8D042

8E065

8D054 8D066

9B010

9A047 9A0419A047 9A041 9A065 9A059 9A065 9A059

8F046

8E056

9C004

9A004

9A046 9A030

8F068

8F068

8E092 8F091 8F092

8E062 8F063

8E067

8E092 8F091 8F092

HAL 7HAL 7

9B042 9B052

8F060 8F054 8F060 8F054 8F034 8F032 8F034 8F072 8F028 8F032 8F022 8F028 8F012 8F022

8E068

8E067 8B091 8B090 8C091 8C090 8C092 8D091 8D090 8E091 8E065 8A091 8A090 8A092

GREENBUILD PAVILJOEN

GREENBUILD PAVILJOEN

8B091 8B090 8C091 8C090 8C092 8D091 8D090 8E091

8A091 8A090 8A092

ENTREE WEST / ENTRANCE WEST

9C030 9C042

9A046

9A100 9A086

9D004

9C004

4C050 4D050

2C111 2C115

9B110

8D066

3A025 3A024

3A035

9D004

4D070

3C054 3D052

2A100

9C061

9D010

9C022 9C022 9C010 9C014 9C010 9C030 9C014

9C0429C048

9C048

9C078 9C061

9A087 9A097

9D010 9D020

9D089

9C078 9C090

9A111 9A097

9D020 9D024

9D050 9D0409D050 9D040 9D024

9D066

9C081

NAAR NAAR CROESEZAAL CROESEZAAL

3A025

10A041

DEMO ROL STEIGERS

2C111 2C115

9D066 9D078

9C081 9C095

8E068

10A041 10A051

3C054 3B052

3B052 3A050

2F100

9D078

9C095

TOTAAL

Hal 8, Stand A031

10E054

11G067

CORRIDOR

CORRIDOR

Gratis t? en abonnem Mail naarelsnd info@haen .nl uitgav

RENOVATIE

10A051

11A009

3A033

9C090

8F072

3A023

3A049 3A050

2F100

9C110

4A063 4A063 4C057 4B056 4C057 4A0504B056 3D052 4A050 4B048 4C051 4B048 4C051 3D042 3D042 4A048 4B0494A048 4B049 4C050 3C044 3D049 3C044 3D049 4C047 4C047 4B041 3A044 3D038 4A051 3A0443B044 3C045 3B044 3C045 3D038 4A046 4A051 4B0414A0464B044 4B044 4B037 4B037 3D032 3D032 4B040 3A033 4B040 4A045 4B033 4B033 3C038 3C0383D028 4A045 3D028 4B036 4B036 3B034 3A035 4C040 3B035 3A036 3B034 3B035 3A036 4A034 4B0294A034 4B029 3D026 3D026 3C032 3D031 3C032 3D031 4A037 4B032 4A037 4B032 3A023

3A049

DEMO ROL STEI-

4C076GERS

RENOVATIE RENOVATIE 4B070 4C067 4B0704C068 3C0663D066 4A067 3D066 4A067 4C0674D069 4C0684D070 4D069 THEATER THEATER

RENOVATIE BOULEVARD

9C110

SEATS2MEET.COM SEATS2MEET.COM WORKSPACE WORKSPACE

10A046 10A04010A046 10A040 10A048

10A048

4D096

4B001

9D110

10B049

3B0703C066

2A100

11A009

9D110

10B049

10A060

3A065 3A064

10B030

2E078

11A049 11A043 11A037 11A043 11A037

9A111

Jaargang 1 # 2, juni 2011

10F064

10A060

3A065

3A0643B070

4C0964D096

4C088

4B080 3D080 3D080 4A077 4A077 4B078 4C077 4B078 4C077 4A078 4B0794A078 4B079 4A075 4A075 3B0643C076 3D077 3C076 3D077 4C076 4B074 4B074 3D072 4A071 3D072 4A071FAAY FAAY

RENOVATIE BOULEVARD

11A010

10B010

RENOVATIE BOULEVARD

11G018

11G018

11B009

11A028 11A042

9D089

Praktijkblad voor de renovatiesector

10E054

11F070

11F070

11A049 11A079 11A077 11A06711A077 11A06111A067 11A061 11A079

11B009 11A028 11A010

10B059

10B040 10B030

4C103

3A074 3A0733B083 3A074 3B083 3B064

4B023

12A011

11B039

10B059

10B040 10B046

10B046

4C113

4B118

4B082 4C088

4B023

12A011 12A021

11A058 11A056 11A058 11A042 11A072 11A056

11B010

4B120

3A073

RENOVATIE BOULEVARD

12A021 12A035

11A072

11B002

11B010 11B020

11B032 11B020

4C133

4C097 4A1034B102 4C097 4B1024C096

4B082 4B087 4B087 4A086 4A086 4B083 4B083 4B080

3C084

4B132

4B128

4C103

4B001

12A043 12A045 12A043 12A04512A035 12A073 12A071 12A06112A071 12A061 12A073

11B039

12A006

11B002

10B010

11B040 11B052 11B032 11B040

3B091 3A081

3A081

3B088 3C084

4B118

2E078

12A044 12A032

11C041

11C003

10C016 10C022 10C01010C016 10C010

3B088 3B091

2E076

12A058 12A044

11B070 11B052

11C003

The Foodgate The Foodgate

10D023

3D108 4A116 4B117 4A116 4B1174C113 4B120

2E076

12A099

12A058 12A068

11B070

10D02510D023

BOUW & ICTBOUW THEATER & ICT THEATER 10C022

3A084

2A034

12A016 12A006

12B085

12B006

10D025 10D027

10D027 10D061

3A084

10E010

3D108

3B110

3C114 3C114 4A109 4A109 3D104 3D104 3B100 3C112 3D103 3C112 3D103 4A101 4A101 3D094 3D094 4A103

2A034

12A016 12A032

12B087 12A080 12A086 12A068 12A080

11C041 12B006

10D061 11D003

10F010 10E010 10E026

10E026 10D014

3B110 3A108

4C133

4A1224B128

ENTREE

12B021

11C010

10F010 10E032

10E032 10D014 10D040

4A117 3C122 3D123 3C122 3D123 4A117 3B124 3B1203B124 3B120 3D116 3D116 4A122 3C116 3D113 3C116 3D113 3A108

4C140

4B143 4B132

KASSA

3B100

ENTREE

12B021

11D003

10D040 10D050

9B039

12B055

12B055

11D017

11C016 11C010

10D050 10D056

10B045

12B032

11D017

11C036 11C048 11C030 11C036 11C016 11C030

10D056

10B045

12C033

12B042 12B032

11C048

11D010

9A040

12A099

12A096

12A096

12A117

12C043 12C033

12B042 12B058

11D067

11C068

11D010

11D034

KASSA

10F014

8F009

12A117

12C043

12B058 12B068

11D067

11C076 11C068

11D034 11D042

10A044

12B085 12A106 12A114 12A10012A106 12A10012A086

12C067

12B068 12B080

11C076

11D042 11D058

9B039

12A114 12A126

12C067

12C006

11D058 11D062

9A040

12A126

12C02212C006

12C022

11D076 11D068 11D07611D062 11D068

10F014

TERRAS

8E0228F009

12B115 12B107 12B10112B107 12B10112B087

12C040

11E063

TERRAS

8A029

12B115 12B117

12B080 12B088

12C040

12D006

11E006 10F055 10F055 10F066 10F066 TERRAS 11E002 10E066 10E066 10E056 10E056 11D002 10E064 11D002 10E064

11E002

10B058 10B054

12B117

12B098 12B098 12B104 12B088

12D067

12C058

12D006

12D026

11E014 11E006 11E030 11E014 11E010 11E010

11E030

10B058 10B054

12B116 12B104

12D067 12D071

12C058 12C070

12A034

12B116 12B124

12D068 12D060 12D044 12D060 12D044 12D026

12A034

12C078

12B124

11E050

10A044

12D07012D068

12C078

12C08412C070

12C084

12C113

12C113

12C115

12C102

11E058 11E068 11E050 11E058 11E063

12E093

12D071

12C102 12C114

11E068

12E006

8D042

12E006

11F051

8D040

12D084 12D10212D092 12D084 12D092 12D070

12E030

11F051 11F059

8A029

12E10112E093

12D102

12E040 12E030

11F059

8D040

12E101

12E040 12E050

12F025

11F030 11F040

10F064

12E058 12E050

11G059

11F058 11F058 11F040 11F050 11F068 11F050

4C140 4B143

10G060 10G060 10G056 11G021 11G015 11G009 10G056 11G021 11G015 11G009 11G003 11G003 10G052 10G052 10G055 10G055 10G050 10G050 11F030 11F016 11F020 11F010 10G053 11F020 11F016 11F002 11F010 10G053 11F002 10F030 10F030 10F026 10F026 10F022 10F022 11E007 11F013 11F013 11E007 10F062 10F052 10F062 10F052 10F018 10F018

9A085

12E066 12E066 12E076 12E058

12F025 12F033

TERRAS

12C115

11G022

11G022

12E076 12E088

12F033

11F068 11F078

HAL 4HAL 4

3HAL 3

11G010

11A038

12E088 12E096

12F051

11F078

11A038

12E096 12E100

12F051 12F057

12F041

12E100 12E116 12E110 12E104 12E116 12E110 12E104

12F057 12F065

12F065

12F008 12F018 12F014 12F008 12F036 12F032 12F036 12F018 12F032 12F014

12F054

12F040

12F097

12F054 12F064

12F041

12F127 12F12112F127 12E115 12F097 12F121 12E115

12F064

12F100

12F040

12F100

11F072

11G059 11G077 11G075 11G071 11G077 11G075 11G071

12F120 12F116 12F120 12F116

12C114

11F072 11G067

11G078 11G066 11G058 11G03411G040 11G032 11G010 11G044 11G040 11G024 11G078 11G066 11G058 11G034 11G032 11G024 11G044

HAL 12 HAL 12

P2 P4P2 P4

ENTREE WEST WESTHAL ENTREE

HAL HAL 10 10

HAL HAL 11 11

Breuer & Schmitz GmbH & Co KG Bribus B.V. BRIS bv Brockhaus Heuer GmbH Bruil Brustor nv Bruynzeel Keukens B.V. BSH Huishoudapparaten B.V. BTL, maakt Leven op Daken Buckler bv Burghouwt Burg-Wächter KG BUVA B.V. DE SPHINX Maastricht Cadac Group CAD & Company Cadez B.V. CAD-PLAN GmbH Calvet B.V. Canon Nederland Capital Safety EMEA Carhartt® B.V. (EMEA) Carlisle CM Europe Carl Stahl Benelux B.V. Carpet Sign B.V. Carrosseriefabriek Veth B.V. CENO Membrane Technology GmbH Centrum Hout CE-Professional CESnederland B.V. C.G. Sieben en Co. B.V. Cityroofs Claytec Nederland ClimaRad BV CNV Vakmensen Coba Afbouwproducten Comelit Nederland B.V. Comfort Company BV Comhan Holland B.V. Concreet Betonherstel B.V. Construsoft B.V. Contimeta B.V. Contralink B.V. Control Union Certifications BV Copper Benelux

02.F090 09.A046 10.A040 12.A045 01.D044 01.D107 09.C048 09.B010 08.D090 12.F025 02.E054 02.A061 02.B030 09.A086 10.D023 10.F014 10.E060 01.B090 01.D046 10.E010 11.F040 12.D044 11.E014 01.A045 01.B123 12.A114 03.A108 08.E024 12.B068 02.E040 12.A043 01.B123 08.D091 09.C022 10.B049 03.B034 02.D090 04.B022 01.A080 04.A051 10.E026 12.F127 10.B059 10.F066 01.B123

Cottonmix 01.B123 CRH Clay Solutions 01.B123 CSN Groep 10.G056 Curtain-Wall Nederland 04.A045 Custers Hydraulica B.V. 04.C020, 04.D021 Daas Baksteen Zeddam B.V. 01.B118 DecoLegno 01.B123 Decovan Benelux BVBA 12.F033 De Gier Drive Systems 01.A117 De Groot Houtbewerkingsmachines B.V. 12.B088 De Groot Vroomshoop B.V. 01.A020 De Hoop Pekso BV 08.A063, 04.B044 Dejo Metaalindustrie B.V. 08.F034 Dekker Zevenhuizen B.V. 01.B123 Delto BV 10.G052 Delux BVBA 08.C092 De Meeuw Bouwsystemen B.V. 08.D066 De Mâr Houtkonstrukties B.V. 08.E040 DEN-2 B.V. 08.F091 Den Doorn BV Installatietechniek 08.E056 Derbigum Nederland B.V. 08.E067 Design8 B.V. 10.E066 Desso B.V. 08.A090, 08.A092, 01.B123 De Twee Snoeken Automatisering 10.C022 Deutsche Steinzeug Nederland B.V. 01.B123 Deventer Profielen C.V. 02.G036 DeWALT - Stanley 12.A006 De Wit Bouwmachines B.V. 08.E068 Dictator Productie BV 02.D070 Digitable 10.F062 Dipanox B.V. 02.E055 Disan Nederland 09.D010 DJS Hekwerken & Toegangstechniek B.V. 08.B073 DL Chemicals N.V. 03.D103 DND Aluproducts B.V. 11.A038 DOM Sicherheitstechnik GmbH 02.B052 Donkersloot Tapijt 01.B123 DORMA Nederland B.V. 02.A030 Drimensa BV 01.B123 Drost Coatings 03.A081 DS- Werbung Holger G. Schulze e.K. 03.A050 Duco Ventilation & Sun Control 01.B010, 01.C010 Duranet B.V.B.A. 11.B040 Dustco Benelux BV 04.B037 DWS Safe and Secure 02.B107


19

20

19

20

2

BEURSSPECIAL Dyka B.V. 09.A013 Dynnox 12.A086 Dziuba-Tepferd Dämmtechnik Bautrocknung GbR 03.A108 ECONEX - JCB HARDWARE 12.A034 EDILTECO Benelux nv 11.E002 Eigenhuis Keuken Groep B.V. 09.B010 Eisma Bouw Media 08.D028 El-Björn AB 08.A060 Elcee Holland B.V. 01.B119 Embassy of the Republic of Poland, Trade and Investment Prom. Section 04.A117 E-Mergo BV 10.E064 EnSafe B.V 11.B070 Equi Nederland B.V. 12.E116 Esbi Bouw B.V. 04.B074 Esco Vloeren-Import B.V. 04.A109 Esmé Interieurbouw B.V. 03.D022 ET Electric B.V. 08.E068 Eternit N.V. 11.A058 Euroscaffold 04.C040, 04.D035 Evolias 08.E092 Exact Software Nederland B.V. 10.E032 Expoforum- Polish Companies 11.G018 Extreme Air-Products 09.A047 Façade Groep 04.B079 Faay Prefab Products 02.A100 Faay Vianen B.V. 02.A090 Fakro Nederland B.V. 11.C036 Falk Bouwsystemen B.V. 11.E063 FARO 10.D023 FEIN Elektrisch Handgereedschap (RHH) 12.E058 Felder Nederland 12.E040 Fento 12.C070 Ferdinand Stükerjürgen GmbH & Co. KG 03.A108 Fermacell B.V. 04.B078 Ferney Group B.V. 12.C022 Finex Timber Solutions B.V. 08.F092 Finstral Nederland 01.D010 Firma Thomas Wenge Gas, Wasser Heizung, Sanitär 03.A050 Fischer 01.D060 fischer Benelux B.V. 12.D006 Flex Power Tools BV 12.E066 FLIR Commercial Systems BV 12.E104 FOAMGLAS® / Pittsburgh Corning Nederland B.V. 11.F059 Forbo Eurocol BV 03.A024 Forbo Flooring B.V. 01.B123 Formani Holland B.V. 02.A058 Framework Industry BV 01.A089 Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG 02.E076 Frencken B.V. 03.A084 FSB Nederland 01.B123 Fuhr Benelux B.V. 02.E090 Gadella Lasersystemen BV 12.F054 GaviGreen 11.G040 GAVO B.V. 01.E082 Gebr. Bodegraven B.V. Metaalwarenfabriek 08.A052 Gebr. De Vries B.V. 11.B039 Geran Handel B.V. 08.A074 Gerflor B.V. 01.B123 Gevelscan - Leakscan 04.A075 Geze Benelux B.V. 02.F042 G-Fittings GmbH 02.A093 Gilde Software 10.D050 GLASSOLUTIONS Saint-Gobain 12.ZP12 Graydon Nederland BV 10.B045 Grillo Dakafwerkingen 11.F050 Grohe Nederland B.V. 04.B036 Group Nivelles NV 09.C014 G.U.- Nederland B.V. 02.G036 Gunters en Meuser / Dirk Stam 12.D071 Hagemeister GmbH & Co. KG - Klinkerwerk 11.C030 Hakron Nunspeet B.V. 08.A013 Halfen B.V. 08.B062 Handwerkskammer Dresden 03.A050 Hansgrohe BV 09.B026 Hardhouthandel Hotim B.V. 08.E035 Hautec GmbH 03.A108 HaVeP Workwear / Protective wear 12.A058 HBI Holz-Bau-Industrie GmbH + Co. KG 01.D104 HBSoftware BV 10.G050 HeBlad - Metselbedrijf Gebr. van der Heijden BV 08.E001 HeBlad Raamdorpelementen B.V. 08.C001 HEBO Kozijnen B.V. 01.D020 Heco-Schrauben GmbH & Co. KG 12.D092 HELM - KWS Woelm GmbH 02.E110 Henkel Nederland B.V. 04.B128 Heradesign Nederland 01.B123 Hercuton b.v. 08.E056 Herke ICT Group 10.C016 Hermann Otto GmbH 03.A065 Herock Workwear 12.B055 Heruvent B.V. 01.C102 HEWI Heinrich Wilke GmbH 02.D100 HEYLO GmbH 12.F051 Hi-Con Nederland B.V. 01.D044 HI-MACS 01.E032 HMB profit locks & tools 02.D030 HOCAP 04.C118 Hoeve Dak- en Geveltechniek BV 11.C003 Holonite BV - Metselwerk Kennisplein 01.D060 Hoogendoorn MBI BV 03.D113 Hoogwerker Centrum Nederland B.V. 04.D096 H. Oude Hengel B.V. 08.F060 House-Liner BV 09.A004 Houtgroep van Drimmelen 08.B016, 08.C075 Houthandel Blok bv 01.B123 Houthandel Lambert van den Bosch B.V. 08.E016 Houtindustrie Amersfoort BV 01.C092 Houtindustrie Veteka BV 08.E035 HRsolar 09.C110 HUBTEX Nederland B.V. 08.D018 Hugro Technics 09.A110 Hunter Douglas Europe BV 01.A060 Hunter Douglas® Gevelsystemen 01.A060 Hunter Douglas® Limelight 01.A060 Hunter Douglas® Luxaflex® Raambekleding 01.A060 Hunter Douglas® Plafondsystemen 01.A060 Hurks precom+ 01.D060 Hydraschelp BV 11.A077 IBIS 10.C010 Icopal 11.D042 iLOQ Benelux BV 02.G030 Imarco Agenturen nv 12.E050 Imbema Groep 09.C030 Imerys TC 11.B020 Interactive Blueprints 10.A044 InterDam Projects 01.A080 InterDynamics Salesgroup B.V. 12.B080 Interface Nederland B.V. 01.B123 Ironside 12.C022 ISC BV 01.E083 ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG 12.F039 IsoBouw Systems B.V. 11.D010 Isolatiebedrijf Pluimers B.V. 11.F010 Isolatienet 11.B009

ISOSCHELP 04.B083 Isotec Benelux 11.A042 Isotechniek Nederland BV 04.B041 Isovlas Oisterwijk B.V. 08.C091 Itannex (Building Solutions Provider BV) 10.E054 Itho Daalderop B.V. 09.D050 ITW / SPIT PASLODE DUO-FAST HAUBOLD 12.A032 Ivana groep 02.C064, 12.F036 Jaga Konvektco Nederland BV 09.C081 J.M. van Delft + zn. B.V. 08.E056 Jomo Products B.V. 12.A068 JORDAHL Norm-teq / JORDAHL H-BAU 08.B044 Joris Ide NV 11.C010 J.P.M. Kok Handelsonderneming 02.F110 Kabel Design 01.A045 Kaindl KG 01.B123 Kaindl RKE Technik GmbH 12.A071 KALUA keukens en montage 04.A103 Karcher Design 02.A039 Kelfort 12.C022 Keller Keukenfabriek bv 09.C048 Kem Europe BV 12.E093 Kip GmbH 03.C116 Kiwitz B.V. 03.A033, 04.B022 Klima Flex Wintergarten und Faltwände GmbH 01.D082 Klop Innovations B.V. 12.F120 Knauf B.V. 01.B123 Knipping Bouwelementen B.V. 01.D092 Kochs GmbH 01.F060 Kolen 01.A131 Kon. VVNH - Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen 08.E024 Kraan Bouwcomputing B.V. 10.D040 Kreunen Kunststoffen B.V. 01.C074 KWB tools GmbH & Co. KG 12.F064 Kwintet Workwear B.V. 12.B042 Ladder- & SteigerCentrale LSC b.v. 04.C040 Ladder- & SteigerCentrale LSC b.v. 04.C040 Lagerwey, bestrijding en bescherming 03.C024 Lambri International BV 08.F028 Lamikon B.V. 04.A034 Latchways Plc. 11.D076 Laumans GmbH & Co. KG, Gebr. - Ziegelwerke 11.A043 Layher B.V. 04.C050, 04.D050 Leica Geosystems B.V. 12.A021 Lei Import B.V. 01.B123 Leitz Service B.V. 12.D060 Lexerta 10.A040 Lightway 11.G034 Linnea Bergingen B.V. 11.F016 Lintner b.v. 12.E110 Little Jumbo Klimmaterieel B.V. 12.A117 LKM Collection 02.E095 Load-Lok Nederland B.V. 12.F032 Loromeij-Goor B.V. 11.F013 Luxlight B.V. 11.A010 Maasland Groep 02.C090 Maatwerkkozijn.nl 01.E038 Mafell AG 12.A080 Maiburg Schuurtechniek 01.B123 Mainline Power 04.B023 Makita Nederland B.V. 12.C006 Mapei Nederland B.V. 04.B102 Marco Lifttechniek B.V. 08.E046 Marlin Contract 01.B123 Mascot International B.V. 12.E030 Matrix Software B.V. 10.F010 Mauer® Locking Systems 02.D040 Mavotrans B.V. 08.B062 MaXXprint 01.B123 Mayer Treppen 03.A108 M&B Bevestigingsmaterialen BV 12.E100 MBI 01.B123 Meetcentrum van Dijk BV 12.C113 MEGA Gossau AG 02.A055 Meilof Riks B.V. 11.E030 MEJAWA 02.B076 MEMO Import-Export B.V. 02.A045 Merford Noise Control b.v. 01.B123 Meridiana-Werzalit B.V. 01.A021 Messe Essen GMBH 03.A108 Mesterom Glasconstructies 01.C054 Metabo Nederland B.V. 12.D068 Metafa Holland B.V. 02.A052 Metaglas B.V. 01.B028 Metsä Wood Holland B.V. 08.E010 Meuwissen Bouwproducten BV 11.F030 Mflor International-BV 01.B123 MHB B.V. 01.A034 Milin B.V. 04.A025 Mobilane BV 01.A011 Modulyss 01.B123 Morgo Folietechniek BV 08.E041 Mosa 01.B098, 01.B123 Mostert De Winter bv 11.E050 MultiBouwSystemen BV 08.D048 Multiko s.c. 01.A099 Multipanel UK Limited 01.A073 Multizaag.nl 12.F121 Muurkracht B.V. 08.A068 Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie 08.E024 Nederlandse Handelsuitgaven BV, RenovatieTotaal 08.A031 Nedsale dakaccessoires B.V. 11.B032 NedZink B.V. 01.B123 Nefit B.V. 09.C090 Nelskamp Dakpannen 11.D034 NEN 08.A002 NES B.V. 11.F051 Nestinox B.V. 01.A123 Nestle, Gottlieb GmbH Vermessungsgerätefabrik 12.C115 Netim B.V. 12.A073 Nevima B.V. 04.B029 Next Schoorsteensystemen b.v. 11.E006 NIBE Energietechniek B.V. 09.A030 NIBE - Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie 10.F030 NIBM Kraan- en Lifttechniek B.V. 04.D069 Nicomax B.V. 12.E096 Niek Roos BV 11.A061 Nieuwenhuis Stofvrij Stralen BV 03.B035 NIEWIELITH Bodensysteme GmbH 03.A108 Ningaloo Trading 12.C067 NMC s.a. 03.D032 Noizezz 08.D042 Nomacon BV 04.B080 Nonhebel Anti-Slip 09.A111 Nora Flooring Systems B.V. 03.A049 Nordlam GmbH 08.F021 Novatech International N.V. 03.C054 NRW.International GmbH 03.A108 Numatic International B.V. 12.C043 N.V. BEKAERT S.A. 01.D060 N.V. Sadef S.A. 11.A049 NVT Onderhoudsgroep BV 04.B143

Octatube 01.C022 ODS - Jansen 01.B052, 01.B123 Oertli Gereedschappenfabriek BV 08.E045 OK FRAME 01.C002 Old Dutch Wood 01.B123 Olivier Nederland B.V. 09.D066 Omnicol Nederland B.V. 03.C084 Oostwoud International B.V. 02.A069 Opleidingsbedrijf VSB 04.C077 Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing 11.E007 Oranjedak B.V. 11.A056 Orcon bv 09.C061 ORGADATA Benelux B.V. 01.B090 OutMore bv 01.A077 Overmat Industries B.V. 03.A025 Oxloc 12.C022 Pam Galerij- en Balkonverhoging B.V. 03.B044 Panasonic Benelux a branch of Panasonic Marketing Europe 12.B116 Partners in Design 01.B123 Patentgoot Patentriet Polytech Kunststoffen 11.A009 Patina B.V. 11.A079 Pavatex Benelux B.V. 08.B091 Paxton 02.C097 PCI Augsburg GmbH 03.B110 Peikko Benelux B.V. 08.D040 Perfectpro B.V. 12.B080 PERI B.V. 04.C077 Permapack AG 04.A077 Perselectief Werving en Selectie 11.D017 Peugeot Nederland N.V. 03.B052 Pfeifer Montageservice 03.A050 pgb-Europe nv 12.E101 Pierres et Marbres de Wallonie 03.C038 Plandatis B.V. 10.F026 Plastica Plaat B.V. 01.C084 P-Line Netherlands B.V. 04.B040 Poppers Senco Nederland B.V. 12.B098 Portaal 01.B111 Post & Eger hang- en sluitwerk B.V. 02.F030 Poujoulat bv 11.F068 Powers Fasteners Europe B.V. 12.C033 probin Nederland 12.B006 Prodim International 04.A063 Profel Nederland B.V. 01.C060 Profialis NV 01.A044 Profity Software 01.A080 Progé Binnenafwerking bv 01.A061 Promotion Care B.V. 12.C078 Q-netics 04.B082 Q-railing 01.C042 Raab Karcher 08.B010 Randstad Bouw 03.D080 Rato Elektronica NV 11.G022 Recapan 04.B070 Reckli GmbH 03.A108 Recystel B.V. 01.C065 Reflexy 11.G009 REINAERDT Deuren bv 08.E091 Relius BasF 01.B123 Relius Benelux 01.B123 Remeha B.V. 09.B042 Remmers Bouwchemie B.V. 01.B123 Renault Nederland N.V. 12.D067 RENSON® 01.D032 Renz Nederland 02.C077 Repair Care International 04.A122 Reppel B.V. Bouwspecialiteiten 08.A057 Respo Repair Service 03.C114 Resysta - Bewust in de Bouw 08.B090 Richard Wernekinck 01.B123 Rivafoam B.V. 11.G003 Riverclack Benelux B.V. 11.D062 RM & CØ Sanitair B.V. 09.B096 Robert Bosch Benelux 12.D026 Robland bvba 12.A044 Rob - Louage & Wisselinck N.V. 02.B106 Rockwool B.V. 11.B010 Rodeca Systems B.V. 01.B123 ROHRLUX 12.A106 Rojo Steigerbouw B.V. 04.C067, 04.C068 Romar-Voss 03.D108 Romex Benelux B.V. 03.A108 ROMEX MB GmbH 03.A108 ROTHENBERGER Nederland B.V. 09.B039 Rubi Benelux B.V. 12.B058 Ruro Gereedschappen B.V. 12.F100, 12.F116 S2 safe & secure 02.F070 SABA Dinxperlo BV - Metselwerk Kennisplein 01.D060 SAB-profiel bv / A Tata Steel Enterprise 01.C119 Sachsen- Bau Ltd.& Co.KG 03.A050 Saint-Gobain Glass Benelux 01.A016 Saint-Gobain Gyproc Nederland 12.ZP09 Saint-Gobain Isover 12.ZP15 Saint-Gobain Weber Beamix B.V. 12.ZP17, 01.D060, 12.ZP18 SALTO Systems BV 02.C104 Sanders Vakinformatie 08.F033 Saxony Economic Development Corporation 03.A050 Schako B.V. 04.B032 Schöck Nederland b.v. 08.A032 Schellekens en Schellekens B.V. 01.E030 Schepens Beton 01.D060 Schlüter-Systems KG 03.C076 Schmalz B.V. 09.B110 Schneider - die klempner gmbh 03.A050 Schönox GmbH 03.A044 Schoofs Holzverarbeitung und Fensterbau 03.A108 Schroeder 08.B002 Sdu Uitgevers 10.A060 Secoia B.V. 09.C081 SecuProducts B.V. 02.D030 Security Cabin 08.B076 Sempergreen 11.F072 Sensor BV 12.B107 SieMatic Nederland B.V. 09.A046 Siemens Locatie Hoofddorp Inspiratiehuis 20-20 09.B010 Sievert N.V. 11.A067 Sigma EigenZaak 12.ZP14 Sika Nederland B.V. 03.B064 Silky de Wild B.V. 12.F018 SimonsVoss Technologies BV 02.E068 Smart Homes 10.A041 SNA Europe (Benelux) B.V. 12.B124 Snickers Original B.V. 12.D102 Snoek Centraal Stofzuiger Apparatuur B.V. 09.D040 Soft-Ing.Team GmbH & Co. KG 01.B090 Solarlux Nederland 01.A102 Soloan B.V. 03.D094 Sortimo Nederland B.V. 12.D070 Soudal N.V. 03.A084 Spanogroup 08.E031 Speedheat Nederland B.V. 09.A041 Spirotech B.V. 09.D024 STABU Bouwbreed Informatiesysteem 10.A051 Staka Dakluiken 11.A028

35 Stanley Bostitch 12.C033 State-1 B.V. 11.G010 StaVeilig Nederland B.V. 03.C044 Steenfabriek Engels Helden B.V. 11.D058 Steward Design Panels B.V. 01.B123 Stichting Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid 10.A048 Stichting S@les in De Bouw / Novaq 10.F022 Stiebel Eltron Nederland B.V. 09.C010 Stiho 08.A010, 01.B123 Stolker Glas Harmelen B.V. 03.C032 Storax B.V. 01.B038 SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH 01.B078 Sunparadise Netherlands 01.A068 Synensis Payrolling 04.B028 Syntess Software 10.A046 Target Fixings BV 04.B117 Tata Steel 01.C119, 01.B123 Technea Nederland B.V. 09.C078 Technosoft B.V. 10.A040 Teleflex B.V. 01.B015 TELETEK GmbH 03.A050 Tepe Bouwmaterialen 12.F057 Terhalle Holzbau GmbH 03.A108 Termokomfort Nederland 11.D003 Testo B.V. 09.D020 TFD Floortile 01.B123 T.G.N. Tegeldrainage Nederland 04.A116 Tieman Trading B.V. 12.B115 Tiggeloven Verankeringssystemen B.V. 08.F046 Tilmar B.V. 01.D060 Timmerfabriek gebrs Bos B.V. 01.B060 TimmerSelekt Groep 08.F072 Timmers Holland B.V. 08.A049 TM Isolatiebouw 08.E065 Tonzon B.V. 11.D067 Tooltechnic Systems B.V. 12.C084 Top-Fire GmbH & Co.KG 08.B074 Total Wall Concept 04.B001 Totech Totaal Techniek B.V. 04.A078 Tracé Detachering 10.B058 TRADEPORT AB 12.B021 Tremco Illbruck B.V 03.B024 Trespa International B.V. 01.B123 Triflex B.V. 03.C066, 11.B002 Triflex BV, Doordachte Daksystemen 11.B002 Troelstra & de Vries B.V. 11.C076 TTI Nederland 12.C040 Tubus System 04.B087 Tweha B.V. 01.E050 Twentinox 01.B123 Ubbink B.V. 11.B052 Umarex GmbH 12.B104 Unifloor B.V. 04.A037 Unilin Beheer B.V. 11.C048 Unilin Insulation bv 11.C048 Union Hechttechniek B.V. 12.F008 Vaillant Group Netherlands B.V. 09.A100 Vakblad Houtwereld 08.F032 Van Besouw Tapijt B.V. 01.B123 Van Delft Installatie B.V. 08.E056 Van den Berg Afvoerputten B.V. 09.C042 Vandersanden B.V. 01.B123 Van de Vin Ramen en Kozijnen B.V. 01.A010 Van Ganzewinkel Dakturf 08.C090 Van Helden Relatiegeschenken B.V. 12.F014 Van Leeuwen International 02.F030, 01.B123 VAN LIEROP B.V. 03.B083 Van Meijel Automatisering BV 10.D014 Vape B.V. 11.D002 VBI Verkoop Maatschappij B.V. 04.A086 VD Industry 01.A105 VeiligheidNL 04.C077 VELUX Nederland B.V. 01.D118 VERBO Prefab 01.D060 Vercoma Communicatie Systemen B.V. 02.B090 Vereniging van Houtskeletbouwers 08.E024 Vereniging Van Steiger-Hoogwerk- en Betonkistingbedrijven VSB 04.C077, 04.C088, 04.D070, 04.C097, 04.C103 Vescom Nederland B.V. 01.B123 ViaData - Connect-It 10.D027 Viega Nederland B.V. 09.A040 Vilton B.V. 08.D054 VisscherHolland 11.G021 Visser Assen 08.D010, 08.D002 Visual Solutions B.V. 03.C112 Vloer & Wand 03.D116 Vlutters Verticaal Transport Nederland B.V. 04.C140 VNU Exhibitions Europe 01.A000 Vraag & Aanbod / Hout & Toelevering 08.E002 Wageco Benelux B.V. 01.A033 Wagenbouw HAPERT B.V. 12.A096 Walki 11.F030 Wallebroek Benelux B.V. 02.D112 Wédéflex Duurzame Daksystemen 11.A072 Wecycle 04.A026 Wera Werk, Hermann Werner GmbH & Co. KG 12.B032 Westag Nederland B.V. 02.A074 Weston Isolatie B.V. 04.B033 Wevers B.V. Internationale Handelsonderneming 12.F065 W.F.Weijntjes BV 02.A034 Wiha Werkzeuge GmbH 12.C058 Wijma Kampen B.V. 08.F054 Wiltec B.V. 03.A074 Windows2000 01.B112 Winkhaus Nederland BV 02.E078 Withagen Houtprodukten B.V. 08.F009 Woodfield BV 03.C122 Workx Materieelverhuur B.V. 08.B014 WTH Vloerverwarming B.V. 09.C095 YBS Insulation Ltd. 11.E010 Yelloo B.V. 04.C140 Zehnder Group Nederland B.V. 09.B068, 01.B123 Zehnder J.E. StorkAir 09.B068 Zelfstandigen Bouw 12.ZP05 Zevim Bedrijfswageninrichting BV 12.A099 ZinCo Benelux B.V. 01.B123 Zoontjens 04.B049 ZORGPLUS Schuifdeursystemen 01.E010


Withagen Houtprodukten BV de specialist in gelamineerd hout 1. NIEUW: Vilam® DUO; een prachtige combinatie van Accoya© en Vilam® Vuren. 2. Vilam® Sandwich Lariks; het geïsoleerde kozijnhout met koudebrug onderbreking. Voorzien van SKH garantie verklaring en vele referentie projecten. 3. Vilam® Lariks; nagenoeg foutvrij hout voor vliesgevels, kozijnen, ramen, deuren. Ook in lange lengtes en grote afmetingen leverbaar; en toch foutvrij! 4. Gelamineerde houtconstructies zoals spanten, liggers, kolommen in diverse houtsoorten. Projecten in gelamineerd hout; vanaf het ontwerp en met montage! 5. Gelamineerd Vuren constructie hout; directe levering op de bouwplaats binnen 2 weken. 6. 3D tekenwerk, en productie tekeningen van gelamineerde houtconstructies en projecten.

Withagen Houtprodukten BV Exportweg 1 • 9482 WP Tynaarlo I: www.withagenhoutprodukten.nl • E: info@withagenhoutprodukten.nl • T: 0592 - 274280


37

BEURSSPECIAL De Nederlandse Bouwprijs 2013

Bouwprijs 2013 zet in op ‘Bewust Bouwen’ De 137 inzendingen voor De Nederlandse Bouwprijs 2013 getuigen van creativiteit, duurzaamheid en ondernemerschap in de bouw. Dit zei juryvoorzitter drs. Karla Peijs tijdens de bekendmaking op 19 november van de nominaties voor deze prestigieuze prijs. De jury heeft elf inzendingen genomineerd voor de prijs die in vier categorieën wordt uitgereikt. De nominaties werden bekendgemaakt op een druk bezochte persbijeenkomst over de Internationale BouwBeurs. De genomineerden zullen tot het Gala van de Nederlandse Bouw op 6 februari moeten wachten om te horen of zij de prijs in de wacht hebben gesleept. Het gala is onderdeel van de Internationale BouwBeurs 2013. Het is de jury deze editie niet onopgemerkt gebleven dat de inzendingen getuigen van

creativiteit, duurzaamheid en ondernemerschap in de bouw. Daarnaast blijkt de focus op de toekomst en de wensen van de eindgebruiker in groten getale aanwezig te zijn. Complimenten aan het innovatieve karakter van onze branche mogen daarom volgens de jury niet ontbreken. ‘Bewust bouwen’ is het thema van De Ne-

derlandse Bouwprijs 2013. Naast dat de jury in haar beoordeling het gebruik van biobased bouwmaterialen extra waardering toekent, heeft zij ook gekeken naar initiatieven die, in deze moeilijke tijden voor de bouw, een inspiratie en stimulans zijn voor de gehele bouwketen. De jury van De Nederlandse Bouwprijs heeft in vier categorieën een selectie gemaakt van genomineerden:  Categorie Gebouwen.  Categorie Bouwaterialen & -systemen.  Categorie Civiele kunstwerken.  Categorie Talent met toekomst. Ook de bezoekers aan de BouwBeurs kunnen hun stem uitbrengen op één van de genomineerden. De genomineerde met de meeste stemmen wint tijdens het Ga-

la van de Nederlandse Bouw de Publieksprijs.

Talent met toekomst

Voor Young Professionals is er de aanmoedigingsprijs. Deze wordt toegekend aan personen die een opvallende bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van een gebouw, civiel kunstwerk of (biobased) bouwmateriaal of systeem. De categorie Talent met toekomst telt drie genomineerden: de heer D. Horjus, projectleider afdeling Vastgoedproductie WoonFriesland; de heer D.W. Brugging (architect, ORGA Architect) en de heer S.L. Duckworth (architect, Inbo).

Nederlandse Bouwpluim 2013 stimuleert Stichting Nederlandse Bouwpluim stimuleert en waardeert een steeds betere teamvorming en ketensamenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw. Eens in de twee jaar wordt de Nederlandse Bouwpluim uitgereikt tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw. Hiermee tracht de stichting de sector en het publieke domein bewust te maken van de geweldige resultaten die geboekt worden als alle partijen op een transparante, gelijkwaardige en coöperatieve manier met elkaar omgaan. Er zijn in totaal 43 inzendingen binnengekomen voor de derde editie. Een verdubbeling ten opzichte van de vorige editie en daaruit kunnen we opmaken dat er een belangrijke ontwikkeling gaande is. Op woensdag 19 december hebben de genomineerden en de jury van de Nederlandse Bouwpluim 2013 elkaar geïnspireerd tijdens een dialoogsessie bij Bouwend Nederland. Uit de sessies over de genomineerde projecten is gebleken dat ketensamenwerking wel degelijk een positief verschil kan maken in het comple-

Mr. drs. Elco Brinkman, juryvoorzitter Nederlandse Bouwpluim en voorzitter Bouwend Nederland: ‘De inzendingen zijn stuk voor stuk aansprekende voorbeelden van ketensamenwerking en laten daarmee zien dat de cultuur in de bouwwereld écht verandert.’

te bouwproces. Een intensieve en constructieve samenwerking tussen alle partijen in de bouwketen, van aannemer tot opdrachtgever, heeft bij de genomineerde projecten tot geweldige resultaten geleid. De acht genomineerden, verdeeld over de categorieën Burger- en Utiliteitsbouw (B&U), Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) en Jong Talent, kregen allemaal exact acht minuten de tijd om de jury op een dynamische en creatieve wijze te laten zien waarom zij de Nederlandse Bouwpluim verdienen. De jury, onder deskundige leiding van juryvoorzitter Elco Brinkman, werd geënthousiasmeerd door de wijze waarop er in de projecten invulling is gegeven aan ketensamenwerking. De resultaten die hierdoor zijn geboekt, lopen uiteen van een eerdere oplevering, realisatie binnen budget, een hoge tevredenheid bij de eindgebruiker en innovatieve oplossingen. Zo zijn in de categorie GWW de A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal en de A2 Hooggelegen eerder opengesteld en heeft de Bataafse Alliantie geleid tot een alliantieresultaat van 2,6 miljoen. In de categorie B&U is de Vicarielaan in IJsselstein sneller gerealiseerd dan gebruikelijk, is de doorlooptijd van woningen aan de Marnixstraat in Alkmaar fors teruggebracht en heeft niaNesto de markt uitgedaagd om met innovatieve oplossingen te komen. Verder maken de twee genomineerden in de categorie Jong Talent, de Denktank Ketensamenwerking en Kristel van Haaren (Heijmans), zich hard voor een klantgerichte denkwijze in de bouw. De denktank doet dat door studenten praktijkkennis bij te brengen en bij Kristel van Haaren komt de nieuwe denkwijze tot uitdrukking in het project de ‘slimme snelweg’. Aan het eind van de dialoogsessie kon de jury concluderen dat de genomineerden van de Nederlandse Bouwpluim 2013 stuk voor stuk hebben laten zien dat de cultuurverandering in de bouwwereld steeds meer voet aan de grond krijgt. Door interne krachten te bundelen en traditionele patronen te doorbreken, wordt er een positieve bijdrage geleverd aan het externe resultaat.

Burger- en Utiliteitsbouw

In de categorie Burger- en Utiliteitsbouw zijn de volgende projecten genomineerd:  Project: niaNesto, Nijmegen, Arnhem en Utrecht. Belangrijkste ketenpartners: Portaal, RauwCC, Deloitte Innovation, EnergieSprong, Netwerk Conceptueel

Bouwen, W&E Adviseurs, De Bouwer en Partners, Vestia en De Woonbond.  Project: Project Marnixstraat en omgeving Alkmaar, Alkmaar. Belangrijkste ketenpartners: Bouwbedrijf Bolten b.v., Woonwaard Noord Kennemerland, KS consultant, Loodgieter Stam en Stam, Gebroeders Den Nijs Alkmaar, BNI, Dakspecialist Leo Nelis, Koedooder B.V., Keijsper-Reus bv, Lebens Voegafdichtingen, De Visser Schilders en Bouwcenter Eiland de Wild.  Project: Vicarielaan, IJsselstein. Belangrijkste ketenpartners: Kokon architectuur & stedenbouw B.V. i.s.m. Het Facilitair Bureau, Provides, Bunnik Bouw, IMD

B.V. en CFE Nederland BV en KWS Infra BV).

Nieuwe categorie: Bouwpluim voor jong talent Het bestuur van de Nederlandse Bouwpluim streeft naar een organische vernieuwing en verjonging in de bouwsector en wil jonge talenten een podium geven. Daarom is dit jaar de nieuwe categorie ‘Bouwpluim voor jong talent’ in het leven geroepen. Talentvolle mensen die als échte vernieuwers en verbinders een opvallende rol spelen in de bouwkolom komen in aanmerking voor deze prijs. De genomineerden zijn:

De jury tijdens de dialoogsessie bij Bouwen Nederland. Van links naar rechts de aanwezige juryleden: de heer ir. B.J. Pluijmers, de heer ir. L.C. Bouter, de heer mr. drs. L.C. Brinkman, mevrouw F. Felten, de heer ir. D.A. Sperling en de heer drs. A.H.M. Vermeulen.

Raadgevende ingenieurs, Elektrotechnisch Installatiebureau Schalkwijk, Installatiebedrijf Kruit bv en Installatiebedrijf Kwekel bv.

Grond-, Weg- en Waterbouw

 Project: A2 Hooggelegen, Utrecht. Belangrijkste ketenpartners: Trajectum Novum (bestaande uit: Van Hattum en Blankevoort, Mourik Groot Ammers, KWS Infra, Boskalis en Vialis), Rijkswaterstaat en Gemeente Utrecht.  Project: A12 Utrecht Lunetten – Veenendaal, Samenwerken zonder omwegen, tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal. Belangrijkste ketenpartners: Poort van Bunnik (een samenwerking van BAM PPP, BAM Wegen, BAM Civiel en BAM Infratechniek) en Rijkswaterstaat (RWS A12LuVe).  Project: Bataafse alliantie voor het project Onderbouw Houten 4-sporig, Houten. Belangrijkste ketenpartners: ProRail Projecten, CH4 (combinatie van Mobilis

 De Denktank Ketensamenwerking, een vrijwilligersinitiatief waarbij ketensamenwerking naast het gewone werk vanuit de praktijk wordt overgebracht op jonge mensen.  Kristel van Haaren (33 jaar), werkzaam bij Heijmans Wegen.

Overigen

Er is een aanmoediging voor het project Lincubator in de categorie B&U met belangrijkste ketenpartners: Dura Vermeer, Ymere, Stichting Havensteder, Eigenhaard, De Alliantie, Portaal, Bam/AM, Ballast Nedam en Era Contour. Tevens is er een eervolle vermelding voor Station en OV knooppunt Sassenheim, met als belangrijkste ketenpartners: ProRail, Ministerie van I&M, Provincie ZuidHolland, Gemeente Teylingen, Bouwbedrijf firma Dekker, Grontmij, TU Twente, TU Delft, NS en Stedenbaan.


BEURSSPECIAL

38

Genomineerden De Nederlandse B Categorie Gebouwen Gebouwen is de categorie voor in Nederland gerealiseerde nieuwbouw, transformatie, renovatie of restauratie in woning- en utiliteitsbouw.

Wat: Wie:

TNT Centre, Hoofddorp Architectenburau Paul de Ruiter

Omschrijving

Het nieuwe TNT-hoofdkantoor in Hoofddorp staat synoniem voor ‘Het Nieuwe Ontwerpen’. Het motto van TNT ‘connectiviteit’ werd vertaald naar het centraal stellen van de mens. Dat vertaalde zich in een open en transparant gebouw, bestaande uit een U-vormig hoofdvolume van zes verdiepingen rondom een atrium. Dit centrale atrium fungeert als ontmoetingsgebied. Duurzaamheid is bij dit project onder andere vertaald naar de connectiviteit in stedenbouwkundige, logistieke en sociale zin. Verder zijn de oriëntatie en lay-out van het gebouw bepaald door de plek, de stedenbouwkundige en landschappelijke structuur. De jury is erg onder de indruk van de duurzaamheidprestaties van dit toonaangevende gebouw. Het heeft als één van de weinige kantoorgebouwen in Europa het LEED Platinum certificaat (New Construction v2.2). De jury kan de ligging van het gebouw (bedrijventerrein van Hoofddorp) minder bekoren. Over de toepassing van de binnenwanden is de jury erg te spreken. Deze zijn gemaakt van vlasisolatie waarbij gebruik is gemaakt van speciale lijm en FSC-gecertificeerde houtsnippers.

Wat: Wie:

De Karel Doorman Royal HaskoningDHV/Ibelings Van Tilburg architecten

Omschrijving

Op het bestaande winkelpand Ter Meulen aan het Binnenwegplein in Rotterdam is een 16-laags appartementenblok gebouwd waarbij drie elementen van groot belang waren: verborgen draagvermogen, wijziging constructief systeem van het bestaande gebouw en extreem lichte optopping. Er is sprake van een zogenoemd ‘licht bouwen’ project. Deze vorm van herontwikkeling demonstreert het benutten van de draagkracht van bestaande constructies en het combineren van stedelijke verdichting met het behoud van een jong monument. De jury vindt dit gebouw een prachtig voorbeeld van binnenstedelijke verdichting. De innovatieve constructieve aanpak en de toepassing van lichte bouwmaterialen zijn uniek. Er is hier slim gebruikgemaakt van de reservecapaciteit in de bestaande draagconstructie. De jury prijst de keuze voor zo min mogelijk milieubelastende materialen, zowel in de ruwals in de afbouw. De trillingproblematiek in de lichte optopping is uiteindelijk goed opgelost. Daarnaast draagt de realisatie van dit hybride gebouw bij aan de vergroting van de leefbaarheid van het winkelgebied, met name in de avonduren.

Categorie Bouwmaterialen & -systemen Bijzondere bijdragen op het gebied van bio-based bouwmaterialen, bouwelementen, materialen, hulpmiddelen, daksystemen, gevelsystemen, installaties, afbouw en onderhoud, hang-en sluitwerk, isolatie, keukens & sanitair en ruwbouw.

Wat: Wie:

Nieuwbouw NIOO – KNAW, Wageningen Claus en Kaan Architecten

Omschrijving

Nieuwbouw van het NIOO-KNAW voor het Nederlands Instituut voor Ecologie, valt onder de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Het is een combinatie van een hoofdgebouw (laboratoria, (opslag)ruimtes, kantoren) en bijgebouwen (opslagschuur voor gereedschap, volières, aquaria met waterplanten en een lab voor grover werk). Om de ambitie ‘meest duurzame kantoor/laboratorium’ te realiseren is gekozen voor een integrale aanpak om de verschillende programmatische, materiële en technische vraagstukken te beantwoorden. Het gedachtegoed van cradle-to-cradle is als basis gebruikt. Het is een compact gebouw, waar laboratoria, kantoren en kassen/vijvers op korte afstand naast elkaar liggen en waar veel ruimte is gecreëerd voor ‘de informele ontmoeting’. De jury vindt dat het duurzame gebouw is ontworpen met een krachtige architectonische articulatie. Uit het oogpunt van duurzaamheid zijn ook vernieuwende keuzes gemaakt. Er wordt onder ander gebruik gemaakt van een bijzondere vorm van zonne-energie die uit planten wordt onttrokken. Het gebouw heeft een prachtige compositie van volumes en is zorgvuldig ontworpen en, ook met oog voor detail, gerealiseerd.

Wat: Wie: Omschrijving

Spuittechniek biobased materialen Warmteplan BV

Warmteplan BV heeft recent een spuittechniek ontwikkeld, waardoor het mogelijk is om vezels zeer gelijkmatig aan te brengen tegen oppervlaktes. Het bijzondere aan deze vernieuwde spuittechniek is de snelheid en gelijkmatigheid van spuiten zonder dat er overspray en afval ontstaat. De vlakke en gelijkmatige ze spuitstraal zorgt voor een egale isolatiemassa van uitermate lage densiteit. Door gebruik van kleuren en texturen ontstaan mooie effecten. De toepassing van het bouwmateriaal verbetert de akoestiek in ruimtes en bespaart energie. De voornaamste grondstof is vooralsnog gerecycled papier (cellulose). De jury prijst de toepassing van biobased producten, gecombineerd met innovatie en esthetiek bij de spuittechniek. De toepassing van biobased materiaal wordt verenigd met robotisering. Prijzenswaardig is de akoestische absorberende werking die toepasbaar is in discotheken. Het onderhoudtechnische aspect vraagt bijzondere aandacht. Vanwege de gevoeligheid voor mechanische beschadiging van het materiaal moet het hoog worden aangebracht. De verschillende patentaanvragen kunnen de verspreiding van deze nieuwe techniek belemmeren.


BEURSSPECIAL

39

e Bouwprijs voor het voetlicht Categorie Civiele kunstwerken In Nederland gerealiseerde bruggen, viaducten, tunnels en overige kunstwerken die de (leef)omgeving optimaal benutten.

Wat: Wie:

Rentovloer® Mulder Obdam bouw b.v.

Omschrijving

De Renovatietotaalvloer (Rentovloer®) is een lichtgewichtvloer van 30 kg/m². Het is een eenvoudig vloersysteem en de ideale oplossing voor de vervanging van houten balklagen in bestaande woningen. In korte tijd en zonder veel overlast kan een vloer worden gerealiseerd met een hoge isolatiewaarde. De Rentovloer® bestaat uit gerecyclede kunststof liggers met wapening versterkt, isolerende EPS-elementen, dampremmende/dampdichte folie en een toplaag van FSC underlayment. De vloer is ongevoelig voor vocht en is daardoor in vochtige gebieden een ideale oplossing. De vloer kan eenvoudig en snel door twee mensen worden aangebracht en is direct na het aanbrengen af te werken met de vloerdekking van de bewoners. Door het geringe gewicht is geen herberekening van de fundering nodig. Volgens de jury is de Rentovloer® een snelle en slimme oplossing voor renovatie in bestaande woningen met houten balklagen. Bijzonder noemt de jury het gebruik van kunststof als constructie. De snelheid zit hem in het slechts in één dag laten renoveren van je vloer. De efficiënte inzet van arbeid, slechts twee personen, en de recyclebaarheid van de vloer in de toekomst is prijzenswaardig.

Wat: Wie:

Wat: Wie:

Mosesbrug Fort de Roovere te Halsteren RO&AD Architecten

Omschrijving

De 17e eeuwse West Brabantse Waterlinie is een verdedigingslinie van een reeks forten en steden. Vanwege de recreatieve functie van het Fort de Roovere met wandel- en fietsroutes was de aanleg van een brug noodzakelijk. Het realiseren van een brug over een gracht van een verdedigingswerk was vanuit historisch perspectief bekeken een dilemma; zeker als die brug ook nog eens komt te liggen aan de kant waar de vijand werd verwacht. RO&AD Architecten hebben daarom een brug ontworpen die je vanaf een afstand niet ziet, omdat de grond en het water tot aan de rand staan. Kom je dichterbij dan opent het fort zich aan je voeten door een smalle sleuf. Je loopt als Moses door het water het fort op. Via de hardhouten traptreden loop je naar de brug als het ware dóór het water. De damwandachtige wanden zijn uitgevoerd in gemodificeerd naaldhout. De jury prijst het originele ontwerp dat gerealiseerd is met respect voor de historische context van het fort. Het moet volgens de jury een bijzondere ervaring zijn om er gebruik van te maken. Het innovatieve karakter bevindt zich vooral in het ontwerp. De constructie komt wat geforceerd over door de betonnen balken die onder water moesten worden aangebracht. Aan de andere kant is de constructie ook weer bijzonder te noemen vanwege de materiaalkeuze in de vorm van verduurzaamd naaldhout ontwikkeld volgens een Nederlands systeem.

Fire Fighting Layer® Bartels Ingenieursbureau B.V.

Omschrijving

Bartels en Voorbij hebben samen met de TU Delft de Fire Fighting Layer® (FFL®) ontwikkeld. Dit is een brandwerende betonplaat die geschikt is voor toepassing op wanden, vloeren en plafonds van onder andere tunnels en parkeergarages. Het materiaal bestaat uit een betonnen plaatelement voorzien van een brandwerende afdeklaag, die wordt gekoppeld aan de constructie. Tijdens de bouwfase van de constructie doen de FFL® elementen dienst als bekisting. Na verharding van het beton verandert de functie van de plaat en leveren de elementen de gewenste brandwerendheid. In één werkgang worden twee functies gecombineerd. De jury is van mening dat zij hier te maken heeft met een technisch interessante vinding voor het verhogen van de brandveiligheid van bouwconstructies. De combinatie van bekisting en brandwerende betonplaat maakt het veelbelovend. De jury waardeert de efficiëntie in tijd en geld door in een werkgang twee functies te combineren en benoemt de duurzaamheid van het materiaal. Er is volgens de jury een goed doordachte oplossing gerealiseerd die zijn echte waarde in brandveiligheid kan bewijzen bij toepassing in tunnels en parkeergarages.

Wat: Wie: Omschrijving

Fietsverbinding over de A2 tussen Maarssenbroek en Haarzuilens Aletta van Aalst & Partners Architecten BV

Aletta van Aalst & Partners Architecten BV zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van de fietsverbinding tussen Haarzuilens en Maarssenbroek met daartussen de tien rijstroken van de A2. Het is een 500 meter lange verbinding die een integraal onderdeel vormt van de recreatieve route. Naast een hoofdoverspanning over de A2 (91 meter) zijn er vrij lange aanbruggen door de keuze voor comfortabele hellingspercentages (179 meter aan de kant van Haarzuilen en 176 meter aan de zijde van Maarssen). Door de beweging over de slinger van de plattegrond is er een steeds wisselend zicht op de omgeving. De constructie heeft afmetingen en onderlinge afstanden die een relatie leggen met de menselijke maat. Vernieuwende materiaaltoepassing zijn de zelfdragende gezette aluminium panelen van de leuning. Rijkswaterstaat vereist een technische levensduur van vijftig jaar met eenmaal tussentijds onderhoud aan het conserveringssysteem. De onderdelen moeten zoveel mogelijk demontabel blijven voor latere scheiding en hergebruik. De jury vindt de fietsverbinding over de A2 een opvallend architectonisch ontwerp dat zeer goed past in het routeontwerp van de A2. De jury prijst de elegantie van de brug die op een hele natuurlijke wijze met een slingerbeweging in het landschap verdwijnt. De gezette en geperforeerde aluminium beplating als borstweringselementen is volgens de jury een vondst. Vanwege het aangename hellingspercentage worden alle gebruikers (fietsers, voetgangers en minder validen) serieus genomen. Ook de toepassing van 100% recyclebaar materiaal maakt deze inzending opvallend.


40

BEURSSPECIAL

Greenlabel voor tijdelijke stroomvoorzieningen Bos elektro bv richt zich in haar presentatie op de Internationale BouwBeurs 2013 vooral op duurzaamheid en het ‘groene’ aspect in haar leveringsprogramma. Producten zijn dan ook waar mogelijk voorzien van het door Bos elektro geïntroduceerde greenlabel. Volgens directeur Marcel Bos wordt het milieuvriendelijk denken, ook tijdens de bouw, steeds belangrijker. Aan de andere kant waarschuwt hij voor het onjuist acteren in dit actuele thema. ‘Dat de milieubescherming een belangrijk onderdeel is van ons moderne denken, staat ook voor mij buiten kijf. Maar we moeten ons daardoor niet laten misleiden en het kostenplaatje goed bestuderen alvorens klakkeloos en ongefundeerd een modegrill achterna te lopen’, aldus Bos. Zijn be-

Dé vervanger van de 36 Watt Tubelight in de T5 uitvoering. Lichtopbrengst: 2900 Lumen; Stroombesparing: 34,7 %.

drijf is sinds 1985 fabrikant en uitgegroeid tot marktleider in elektrotechnische apparatuur voor tijdelijke stroomvoorziening, zoals stroomverdeelkasten, verlichting, lichtmasten, schakelmateriaal, kachels, ontvochtigers, kabel en verlengkabels.

LED-verlichting niet altijd gunstiger

Bos: ‘Neem bijvoorbeeld LED-verlichting

als tijdelijke bouwverlichting. Iedereen heeft er de mond van vol. Dat zou kostenbesparender, duurzamer en milieubeschermender zijn. Dat dit niet altijd opgaat toont de volgende vergelijking: tot nu toe wordt overal, voor verlichting op de bouw, onder andere de zogenaamde 400 Watt HQI gasontladingslamp tot volle tevredenheid ingezet. Vergelijken we een LED-lamp van 400 Watt met een gasontladingslamp van 400 Watt dan zie je dat beide armaturen evenveel energie gebruiken en bijna dezelfde lichtopbrengst hebben (zo’n 33.000 Lumen). Echter heeft de LED-lamp een aanschafprijs die zeker het tienvoudige is vergeleken met de gasontladingslamp.’ Hij vervolgt: ‘De voorschakelapparatuur van een LED-lamp is bovendien veel gevoeliger voor de toch behoorlijke spanningrimpels die op een bouw vaak voorkomen. Op een LED-lamp wordt gemiddeld drie jaar garantie gegeven. De vertrouwde gewikkelde voorschakelapparatuur voor de HQI gasontladingslamp kan tegen een stootje en is mechanisch veel sterker dan de elektronica in een LED-armatuur. Minder kans op storing en minder servicekosten dus. Als je alle kosten naast elkaar legt en vergelijkt, verdient een LED-lamp zich - bij deze toepassing - dus nooit terug. Ik ben er vast van overtuigd dat de gasontladingslamp nog steeds een zeer hoog rendement geeft, de beste prijs-kwaliteit verhouding heeft en ook nog eens het prettigste licht geeft. Op de BouwBeurs willen we de

GREENLABEL Greenlabel voor de producten van Bos elektro bv.

Directeur M. Bos van Bos elektro bv: ‘Duurzaamheid van onze producten voert bij ons de boventoon.’

afnemers dan ook bewust maken van het werkelijke groengebeuren. Bewust er mee bezig zijn: ja; ongefundeerd achter een modegrill aanrennen: nee.’

Energiebesparende Tubelight T5-verlichting

‘Op het gebied van TL-verlichting zijn er wel ontwikkelingen die zeker de moeite waard zijn’, aldus Bos. ‘Neem nou de in serie doorlusbare Tubelight T5-verlichting die zijn toepassing vaak vindt als oriëntatieen werkverlichting in de bouw, scheepsbouw en industrie. De T5 is 34,7 % effi-

ciënter in lichtopbrengst per watt dan de bekende T8 (gewone) TL-buis. Door de toepassing van een zeer energiezuinige elektronische starter, in plaats van de bekende mechanische starter, wordt de levensduur van de lamp 2½ maal verlengd. Was het oude verbruik 36 Watt+10Watt startersverbruik; de nieuwe T5 met elektronische starter verbruikt 28 Watt+2 Watt voor de elektronica; een besparing dus van bijna 35%. Bovendien geeft de T5 prettiger licht voor de ogen door de hogere frequentie. Wij zijn dus als bedrijf zeker zeer bewust bezig met energieverbruik en duurzaamheid. Het door ons ingevoerde greenlabel is dan ook op vele producten in ons leveringsprogramma toepasbaar.’ Bos elektro bv www.boselektro.com Hal 8, standnr. C010

Prijswinnend nieuw gereedschap voor tegelzetters Tijdens de Internationale BouwBeurs zal tegelzetter Twan Geelen op de stand van PCI de MultiBuddy introduceren en demonstreren: een door hem ontwikkeld gereedschap ter vermijding van lichamelijke klachten. De MultiBuddy werd op 20 december 2012 tot winnaar uitgeroepen van de FNV Arboprijs 2012.

wordt voorkomen. Door het afsteunen heeft de tegelzetter meer bereik en kan een groter lijmbed worden opgezet. Hierdoor kan er ook efficiënter worden gewerkt. Gebruikers en ergonomen zijn te spreken over de gezondere werkhouding. Verzekeringsmaatschappijen die arbeidsongeschiktheidsrisico’s afdekken zien de MultiBuddy als een hulpmiddel dat veel blessures en verzuim kan voorkomen.

De MultiBuddy bestaat uit een stabiele kunststof greep met verwisselbare afsteunpootjes. Deze wordt gebruikt om in het lijmbed te kunnen afsteunen, zonder vieze handen te krijgen of het lijmbed te verstoren. Het hulpmiddel kan worden gebruikt door professionele tegelzetters, stoffeerders en parketteurs. Het gaat dus om verwerkers die een egalisatielaag of lijmbed aanbrengen waarop tegels, tapijt, siergrind, vinyl of parket worden gelegd.

tot winnaar uitgeroepen van de FNV Arboprijs 2012. De Arboprijs van FNV Bouw wordt tweejaarlijks toegekend aan de bedenker van de meest innovatieve uitvinding waarmee de werkomstandigheden in de bouwen houtnijverheid verbeterd kunnen worden. De bedenker, tegelzetter Twan Geelen, ontving € 10.000, die hij moet gebruiken om zijn uitvinding uit te voeren. De vakjury prees de ergonomische voordelen van

Grotere vloertegels

Isolerende bodemafsluiter

Door de trend van steeds grotere vloertegels, moet een tegelzetter vaak ver reiken om het lijmbed strak aan te brengen. Hierbij worden rug en armen regelmatig overstrekt. Bij het neerleggen van de tegels gebeurt dat nogmaals. Door de MultiBuddy als steun te gebruiken verbetert de werkhouding, wordt het lichaam aanmerkelijk minder belast en treedt minder vermoeidheid op. Dit blijkt niet alleen uit testrapporten van ergonomische onderzoekers. Ook tegelzetters waren na de praktijktests enthousiast. Maar het handzame ‘maatje’ biedt de verwerker niet alleen ergonomische voordelen. Met dit hulpmiddel werkt men – naast gemakkelijker – ook beduidend efficiënter. Door het afsteunen heeft de verwerker meer bereik en kan een groter lijmbed worden opgezet. Vieze vingers en het vervuilen van wanden door afsteunen met de handen is verleden tijd. Na de BouwBeurs start de verkoop van de MultiBuddy via de professionele vakhandel.

Winnaar FNV Arboprijs 2012

Op 20 december 2012 werd de MultiBuddy

de MultiBuddy. Schouders, armen, polsen en knieën worden aanmerkelijk minder belast en het onnatuurlijk torderen van de rug

Een schelpenlaag van minimaal 25 centimeter vormt een isolerende bodemafsluiter, waardoor vocht niet meer kan optrekken en wordt tegengehouden. Het is daarmee warmte-isolerend en dringt de stookkosten terug. Het zorgt voor een natuurlijk en blijvende drainage en voorkomt stank, ongedierte, zwam, schimmelvorming en betonrot. Isoschelp is een duurzaam en milieuvriendelijk product dat nagenoeg in elke kruipruimte kan worden toepast.

BASF Nederland B.V. Construction Chemicals www.PCI-Afbouw.nl Hal 3, standnr. B110 Isoschelp is actief door het hele land. Met het eigen materiaal en de ervaring van de mensen levert het aanbrengen van de schelplaag geen overlast. Vocht behoort tot het verleden en het comfort is volgens de leverancier groot. Ook voor mensen met astma of reuma ontstaat een perfect leefklimaat. Het is verder een veelzijdig bouwmateriaal. Dat blijkt ook uit een andere toepassing die wordt aangeboden: het voor lange tijd verhelpen van de problemen van verzakkingen. In verschillende delen van Nederland komen verzakkingsproblemen voor. In die gevallen waar de grond onder funderingen zakt, wordt een pakket schelpen aangebracht. Een laag schelpen is ontzettend sterk en stevig, er ontstaat onmiddellijk tegendruk. De verdere verzakking wordt voor lange tijd tegengegaan omdat de grond van buitenaf de schelpenlaag niet kan verschuiven. Schelpen zijn bovendien 2,5 keer lichter dan zand en zijn veel stabieler. Isoschelp www.isoschelp.nl Hal 04, standnr. B083


BEURSSPECIAL

Modulaire lichtstraten verbeteren bouwproces en binnenklimaat Tijdens de Internationale BouwBeurs introduceert de Velux Groep de Velux modulaire lichtstraten. Deze modulaire lichtstraten zullen de manier waarop lichtstraten worden toegepast veranderen. Het wordt nu eenvoudiger om frisse lucht en daglicht toe te laten in commerciële en openbare gebouwen, met behoud van een hoge energieprestatie.

Een bijzonderere eigenschap van de modulaire lichtstraten is dat de motor van de elektrische aandrijving verborgen zit in de profielen van de lichtstraat. Hierdoor heb-

41 nen geïntegreerd worden in het gebouwbeheersysteem, want ze zijn verenigbaar met KNX en de meest voorkomende protocollen in de markt. De lichtstraten worden geleverd in een aantal standaardformaten en zijn in te zetten als lessenaarsconstructie met te openen modules van 2,4 meter, maar ook te schakelen tot een zadeldakopstelling of atriumdak. Daarnaast kenmerkt het systeem zich

Velux modulaire lichtstraat lessenaarsdak.

Met de introductie van de nieuwe modulaire lichtraten worden de principes van een goed binnenklimaat naar commerciële en openbare gebouwen, zoals kantoren, scholen, verpleeghuizen en winkelcentra, gebracht. Deze lichtstraten zijn ontworpen in samenwerking met het internationaal gerenommeerde architectenbureau Foster + Partners. Het resultaat is een nieuwe kijk op commerciële lichtstraten; een slank en elegant ontwerp met een unieke modulariteit en een hoge energieprestatie, dat breekt met de traditie van op maat gemaakte oplossingen.

Modulariteit

De nieuwe lichtstraten zijn een modulair en volledig geïntegreerd lichtstraatsysteem compleet met profielen, afwerking, glaselementen, binnenzonwering en elektrische bedieningssystemen. Bovendien zijn de profielen vervaardigd van een speciaal energie-efficiënt gepultrudeerd glasvezelcomposietmateriaal, dat zorgt voor uitstekende U-waarden. In tegenstelling tot de dakramen zijn de modulaire lichtstraten zelfdragend en moeten ze geïnstalleerd worden op een subconstructie in het

we systeem biedt een standaard oplossing, maar is nog steeds flexibel om mee te werken. Het is samengesteld uit geprefabriceerde componenten die klaar zijn om op locatie afgemonteerd te worden. Dit minimaliseert de onzekerheden die zich kunnen voordoen bij lichtstraten die op het dak moeten worden samengesteld uit componenten van verschillende leveranciers’, aldus Michel Sombroek, algemeen directeur van Velux Nederland. De modulariteit biedt ook het voordeel van gestandaardiseerde productie, wat kwalitatief hoogwaardige producten garandeert. Bovendien worden de modulaire lichtstraten in de fabrieken getest als een compleet systeem. Sombroek: ‘We hebben een oplossing gecreëerd die een snellere montage mogelijk maakt in volledige overeenstemming met uit te voeren specificaties, veiligheid en uniformiteit.’

Beter binnenklimaat en energiebalans

Dankzij de energiezuinige glaselementen en profielen gemaakt van een hoogwaardig composiet zijn de modulaire lichtstraten één van de meest energie-efficiënte

Velux modulaire lichtstraat zadeldak, binnenzijde.

ben alle modules hetzelfde strakke aanzicht of ze nou wel of niet te openen zijn. De automatische bediening van zowel de zonwering als het openen/sluiten van de modulaire lichtstraten vermindert de noodzaak voor mechanische ventilatie. De producten kunnen worden bestuurd door een stand-alone bedieningsunit of kun-

door het ruime toepassingsbereik, waaronder een minimale hellingshoek van slechts 5 graden. VELUX Nederland www.velux.nl/modulairelichtstraten Hal 01, standnr. D118

Deuroplossingen ‘live’ ervaren Assa Abloy Nederland presenteert op de beursvloer een aantal nieuwe productinnovaties. Bezoekers kunnen deze producten en nog vele andere deuroplossingen ‘live’ ervaren op de stand. Het bedrijf presenteert ondermeer de Certa-lijn motorsloten van Abloy, het zelfsluitende Nemef EL4000 voordeurslot met afstandsbediening, de eerste deurdranger met geïntegreerde elektrische sluitplaat en de uitbreidingsmogelijkheden van het toegangscontrolesysteem Aperio. ASSA ABLOY Nederland www.assaabloy.nl Hal 2, standnr. C030

Velux modulaire lichtstraat lessenaarsdak, binnenzijde.

dak. Dat verklaart waarom ze het meest geschikt zijn voor platte daken en daken met een flauwe hellingshoek. ‘Tegenwoordig wordt de markt gedomineerd door op maat gemaakte producten van verschillende leveranciers. Dit nieu-

systemen op de markt. ‘Het speciale composietmateriaal bestaat uit 80% polyester en 20% polyurethaan. Het is vier keer sterker dan hout en heeft isolerende eigenschappen die 700 keer hoger zijn dan aluminium’, vertelt Sombroek.


42

BEURSSPECIAL

Het Nieuwe Installeren Op de stand van Viega Nederland staat ‘Het Nieuwe Installeren’ centraal. Met dit motto presenteert Viega een compleet concept om de drinkwaterkwaliteit milieu- en kostenbesparend te waarborgen. Als onderdeel van het concept presenteert Viega Nederland tijdens de BouwBeurs 2013 een nieuw gebruikersstation met Hygiene+ functionaliteit. Het station is bedoeld voor omgevingen die tijdelijk niet worden gebruikt, zoals hotel- of ziekenhuiskamers, waar de drinkwaterkwaliteit niet kan worden gegarandeerd door doorstromend te

De vernieuwde Sanpress dubbele muurplaat leent zich bij uitstek voor het doorstromend installeren van drinkwaterleidingen.

installeren. Het Viega gebruikersstation herkent of de leidinginstallatie wordt gebruikt en spoelt indien nodig op het juiste moment en met de juiste hoeveelheid wa-

ter om de drinkwaterkwaliteit te kunnen garanderen. Het gebruikersstation verschilt daarmee van centrale oplossingen die altijd het volledige leidingnet spoelen. Bovendien voorkomt het Viega gebruikersstation met Hygiene+ functie dat een lokale belasting van het water, de drinkwaterkwaliteit van de totale installatie nadelig beïnvloedt. Naast het gebruikersstation toont het bedrijf de vernieuwde Sanpress dubbele muurplaat die wordt ingezet voor het doorstromend installeren van drinkwaterleidingen. Nieuw is de vorm van de Sanpress dubbele muurplaat die ervoor zorgt dat de muurplaat een aanzienlijk lagere stromingsweerstand heeft en daardoor minder drukverlies in de serieleiding veroorzaakt. Als gevolg daarvan laat ook de maatvoering van de leidingen zich optimaliseren. Door de kleinere leidinginhoud wordt al bij een regelmatig gebruik van een tappunt, de waterverversing van etageleidingen gegarandeerd. De dubbele muurplaat is vervaardigd van brons en is geoptimaliseerd voor het aansluiten van koperen en roestvaststalen leidingen.

Renovatiemarkt

Naast de drinkwaterkwaliteit maakt Viega Nederland op haar stand ook duidelijk hoe het bedrijf inspeelt op de renovatiemarkt. Een goed voorbeeld daarvan is het vloerverwarmingssysteem Fonterra Reno dat speciaal voor de renovatiemarkt is ontwikkeld. Opvallend is de mogelijkheid om de

Met Fonterra Reno biedt Viega Nederland een vloerverwarmingssysteem dat zich door de geringe opbouwhoogte uitstekend leent voor renovaties van onder andere badkamers.

systeemplaten dankzij een slijtvaste gietmasssa direct te plaatsen. De platen lenen zich voor montage door één persoon en bieden houvast voor de flexibele polybuteenleiding. Gecombineerd met de gietmassa wordt een stabiele ondergrond verkregen die opbouwplaten overbodig maakt. De gietmassa heeft uitstekende vloei-eigenschappen, waardoor het nastrijken tot het verleden behoort. Bovendien kent de vlakke vloeropbouw - zeker voor renovatieprojecten waar de opbouwhoogte beperkt moet blijven - een zeer korte droogtijd. Tenslotte toont men het Profipress persfittingsysteem. Dit beproefde systeem met koperbuizen biedt een omvangrijk programma in de maten 12 tot en met 108 mm. Kenmerkend voor het systeem is de snelle

Totaaloplossing in bevestigingsmiddelen Onlangs is de overname afgerond van Powers Fasteners door Stanley Black & Decker. De gecombineerde onderneming biedt hierdoor een volledig assortiment bevestigingssystemen en een totaaloplossing in bevestigingsmiddelen. Beide bedrijven presenteren zich tijdens de Internationale BouwBeurs. Bezoekers kunnen tijdens de beurs het nieuwe gecombineerde assortiment van Stanley Bostitch (onderdeel van Stanley Black & Decker) en Powers Fasteners bekijken en uitproberen. Stanley Black & Decker is wereldwijd producent en leverancier van gereedschappen. Als eigenaar van de gerenommeerde merken Stanley, DEWALT, Black & Decker en Bostitch heeft het bedrijf een jaarlijkse omzet van meer dan 11 miljard dollar. Powers Fasteners is een toonaangevende producent en leverancier van boor- en verankeringssystemen voor beton, metselwerk en staal. Het bedrijf levert tevens mechani-

Stanley Bostitch en Powers Fasteners leveren nu een volledig assortiment bevestigingssystemen.

sche, lijm- en geschoten bevestigingssystemen. Met de overname completeert Stanley Black & Decker de bestaande Bostitch portfolio bevestigings- en verankeringsmiddelen voor de utiliteitsbouw. Voor 2013 is de introductie van een groot aantal nieuwe producten en innovaties gepland.

Unieke positionering

Colin Earl, vicepresident handgereedschappen en bevestigingsmiddelen bij Stanley

Black & Decker Europe: ‘Het Powersteam heeft zich in het verleden steeds succesvol

bewezen op het gebied van groei, productvernieuwing en het streven naar perfectie. Het bedrijf heeft in de afgelopen vier jaar meer Europese technische goedkeuringen (ETA) ontvangen, dan welk bedrijf dan ook. Wij zijn er trots op dat wij Powers Fasteners kunnen verwelkomen bij Stanley Black & Decker. Door de bestaande portfolio van bevestigingsmiddelen van Bostitch in te

verwerking. Het Profipress perssysteem is uitgevoerd met het SC-Contur waardoor abusievelijk niet-vastgeperste verbindingen onmiddellijk worden herkend. De fittingen zijn voorzien van een geïntegreerd dichtelement dat beschermd wordt tegen beschadigingen bij montage door een cilindrische buisvoering van de persverbinding. Met de persgereedschappen worden bovendien in één bewerking twee persingen uitgevoerd: één voor de O-ring en één er achter. De verbinding kent daarmee niet alleen een lange levensduur maar is ook op lange termijn torsiezeker en trekvast. Viega Nederland www.viega.nl Hal 09, standnr. A040

zetten, kan het gecombineerde bedrijf zich op unieke wijze positioneren in de markt. Zo kunnen wij voldoen aan de vraag van uiteenlopende eindgebruikers naar bevestigingsmiddelen en toepassingen, waarbij de nadruk ligt op mechanische verankeringen, lijmerverankeringen en geschoten montage.’ Stanley Bostitch www.bostitch.eu Hal 12, standnr. C033

Noviteiten op gebied van ventilatieroosters Duco Ventilation & Sun Control pakt op de Internationale BouwBeurs opnieuw groots uit. Het bedrijf staat er met twee stands en presenteert tevens – naar eigen zeggen - een wereldprimeur. Op beide stands kunt u niet alleen kennismaken met de totaalconcepten op maat, maar ook met enkele opvallende noviteiten. De laatste innovatie op Topniveau, die het ultieme comfort in huis garandeert, wordt exclusief op de BouwBeurs aan het grote publiek voorgesteld. Duco legt bij deze deelname ook de nadruk op de renovatieoplossingen die het bedrijf kan voorleggen. Met het Duco CO2 System en het Duco Comfort System heeft het twee Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen (VNV) in huis, die perfect bij renovatie toegepast kunnen worden. De snelle en eenvoudige installatie, in combinatie met de afwezigheid van complexe en moeilijk te onderhouden toevoerkanalen, zorgen er voor dat beide systemen probleemloos in een bestaande woning zijn te integreren. Met de RenoTop 60 ‘ZR’, heeft Duco trouwens ook een rooster in huis dat specifiek ontwikkeld werd voor plaatsing op kunststof renovatiekozijnen. Op beide stands kunt u ook kennismaken met een waaier aan oplossingen die bedacht werden voor specifieke situaties. Zo is er onder meer een brandwerend ventilatierooster (FireMax ‘ZR’), een rooster op maat voor hoogbouwprojecten (SkyMax ZR) of de volledig vernieuwde muurdemper (Silenzio ‘ZR’). Tot slot worden er ook enkele oplossingen voor de utiliteitsbouw voorgesteld, zoals een geluiddempend lammellenwandsysteem (DucoWall Acoustic). Duco Ventilation & Sun Control www.duco.eu Hal 01, standnrs. B010 en C010


43

BEURSSPECIAL

Aan de slag met 64 accumachines

Praktisch en betrouwbaar

Het complete assortiment accugereedschap staat centraal in de stand van Makita op de BouwBeurs. Bezoekers kunnen de 24 14,4V en 40 18V Lithium-ion machines volop uittesten en tegelijkertijd ervaren dat de accu's van één voltage altijd onderling uitwisselbaar zijn. Makita levert het accugereedschap daarom zowel compleet met oplader en accu's als in een Basic uitvoering, zonder 2 accu's en oplader. De professional kan in dat geval handig gebruikmaken van de 14,4V of 18V Lithium-ion accu's van z'n andere Makita machines. Makita biedt naar eigen zeggen het meest uitgebreide 14,4V en 18V assortiment accugereedschap van Nederland. Voor alle toepassingen heeft men een snoerloze machine voorhanden. Afhankelijk van de behoefte kiest een professional voor een 14,4V of 18V machine. Complete 14,4V machines zijn goedkoper en ook lichter dan de 18V uitvoering, maar voor verschillende toepassingen komt de 18V machine meer in aanmerking. Makita adviseert professionals om alle machines in één voltage aan te schaffen om zo optimaal te profiteren van de uitwisselbaarheid van de accu's. Makita toont alle toepassingen van accugereedschap tijdens de BouwBeurs.

Beursactie

Tijdens de beurs kunnen bezoekers met eigen ogen zien hoe gemakkelijk een 165 mm

De 14,4V accu is de meest gebruikte accu. Dat komt omdat deze op zeer veel verschillende machines past. Dat onderschrijft ook Foppe Land van VDM Woningbouw. De honderd medewerkers van dit bedrijf werken al meer dan twintig jaar met het gereedschap van Makita: ‘Het grootste gedeelte van ons gereedschap werkt op accu's. Dat is praktisch omdat niet op alle bouwplaatsen stroom aanwezig is. Of je hebt lange snoeren en stroomkabels nodig. Onze keuze voor het Makita accusysteem is gebaseerd op de betrouwbaarheid en de hoeveelheid verschillende machines. Het is een enorm voordeel dat je door één accutype met al deze machines kunt werken en dat je niet iedere keer een complete machine hoeft te kopen.’

cirkelzaag op accu door ongeveer 50 mm dik plaatmateriaal gaat. Ook de lamellenfrees, haakse slijper, plaatschaar, pintacker, nieter, decoupeerzaag, slagschroevendraaier, combihamer en slagmoersleutel staan klaar om uit te testen. Professionals die t/m 25 maart 2013 een 14,4V Basic (is zonder accu’s en oplader) machine aanschaffen, ontvangen daar een gratis accu ter waarde van € 130,- bij cadeau. Verder deelt Makita tijdens de beurs stoere caps uit en een sampleverpakking met een XTT slagschroefbit uit de serie Prestatieverbeteraars. Makita www.makita.nl Hal 12, standnr. C006

Koolstoflijmwapening, puntopleggingen en betonribben Hakron introduceert op de Internationale BouwBeurs diverse noviteiten. Enkele hiervan worden pas tijdens de beurs zelf geïntroduceerd. Voorbeelden zijn koolstoflijmwapening, puntopleggingen van ESZ en betonribben met een dekking van maar liefst 100 mm.

Koolstoflijmwapening

Carbon combineert ongekende sterkte (maar liefst zeven keer sterker dan staal) met een laag gewicht (vier keer lichter dan staal). Hiermee is carbon uitermate geschikt om toe te passen als externe wapening. Ter vergelijking: een uitvoering in carbon is meer dan 25 keer lichter dan een uitvoering in staal. Toepassingen variëren van vloerversterkingen bij nieuwe trapgaten tot vergroten van de draagkracht van verkeersviaducten. Na het aanbrengen kan een stuclaag en/of brandwerende coating worden aangebracht.

gingen opnemen. Bij grote lengteveranderingen moet worden gekozen voor een (punt-) glijoplegging. Puntopleggingen worden op maat geleverd. Waar gewenst worden sparingen aangebracht.

 Certacon: metselwerkondersteuningen (geveldragers, lateien), borstweringssteunen en randbekistingen. Op de stand is er met name aandacht voor de innovatieve Multi-D geveldragers.  Innofix: dienstverlener montage en afdichtingstechniek.

Hakron Nunspeet B.V. www.hakron.nl Hal 08, standnr. A013

(Advertentie)

Betonrib dekking 100 mm

Vanwege de toenemende vraag naar grotere dekkingen zijn nu ook betonribben met een dekking van maar liefst 100 mm verkrijgbaar. Deze Betonrib heeft een afmeting van 230 x 80 x 100 mm. Het aantal per pallet is 250 stuks. Zoals alle andere cementgebonden afstandhouders van

krachtpatser Koolstoflijmwapening.

Carbostrips worden voor Hakron professioneel en gecertificeerd aangebracht door Geco Composietbedrijf B.V. uit Urk, op beton, hout, baksteen of staal. Ook biedt de afdeling Techniek van Hakron onder meer ondersteuning op het gebied van berekeningen.

Puntopleggingen ESZ

Nieuw in het productengamma van Hakron zijn de puntopleggingen ESZ. Dit materiaal, gemaakt van synthetisch rubber, wordt toegepast op de steunpunten van opgelegde bouwdelen. Belastingen worden met behulp van een puntoplegging geconcentreerd overgebracht op de gewenste plaats. Het gebruik van oplegrubber voorkomt schade bij onnauwkeurigheden tijdens de bouwfase. In de meeste gevallen worden hoge eisen gesteld aan het oplegmateriaal. Vaste puntopleggingen kunnen hoekverdraaiingen en geringe horizontale bewe-

Puntoplegging ESZ.

STAND O4C021

Hakron, is ook dit product KOMO- gecertificeerd en geschikt voor alle milieuklassen. Op de stand zijn aanwezig:  Hakron: toeleverancier van producten voor betonconstructies, bekistingen en woningbouw. In België opereert de zelfstandige vestiging Hakron B.V.B.A.  Hakron-Terwa: totaalleverancier/producent van producten voor de prefab-betonindustrie.

www.boecker.nl info@boecker.nl

tel. 0418-571.444


44

BEURSSPECIAL

Kozijnen ontwerpen en produceren in een BIM Tijdens de BouwBeurs 2013 introduceert Matrix Software een nieuwe uitbreidingsmodule voor de uitwisseling van informatie over kozijnen met de 3D bouwkundige ontwerpsoftware Revit. Het doel van deze uitwisseling is dat kozijnleveranciers toegang krijgen tot ontwerpgegevens van kozijnen in Revit en op basis van hun eigen product specifieke oplossing een gedetailleerd 3D Revit model terug kunnen leveren. Deze werkwijze is speciaal van belang in een BIM proces, waar de betrokken disciplines zoals de architect, de aannemer en de kozijnfabrikant in een vroegtijdig stadium kunnen beschikken over gedetailleerde informatie.

Kozijnen ontwerpen in co-makership Met behulp van deze koppeling kan een efficiënter ontwerpproces worden bereikt, waarbij de architect op een globale en gemakkelijke wijze een kozijn kan definiëren. Daarna kan het kozijn vrijwel automatisch worden omgezet in een uitgewerkt, gematerialiseerd kozijn door de architect of bouwkundige. Ook kan het kozijn rechtstreeks door een kozijnfabrikant

intelligent 3D model van een gebouw noemen we Building Information Modeling, kortweg BIM.

Matrix Software B.V. www.matrix-software.nl/bim Stand : Hal 10.F010

worden aangeboden volgens de eigen productspecificaties. Tot slot kan een fabrikant als co-maker aansluiten bij een BIM proces en in een relatief vroeg stadium bijdragen aan de gewenste oplossing. Het idee achter de ontwikkeling is dat kozijnfabrikanten in een eerder stadium van het ontwerpproces betrokken kunnen worden en met hun specifieke kennis kunnen bijdragen aan het ontwerpproces. Het modelleren van het kozijn door de fabrikant zelf, in plaats van door de eindgebruiker, kan bijdragen aan efficiëntere oplossingen. Dit samenwerken aan een

(Advertentie)

4-9 Februari Jaarbeurs Utrecht

Hakron Nunspeet B.V. is al ruim veertig jaar toeleverancier van producten voor betonconstructies, bekistingen en woningbouw.

Bouwbeurs

Trendsetters in de bouw

Certacon opereert in de markt van metselwerkondersteuningen (lateien en geveldragers), borstwerings- steunen, randbekistingen en klein ankerwerk.

Hakron-Terwa heeft al ruim veertig jaar ervaring als producent en toeleverancier van producten voor betonconstructies in prefab en bouwindustrie.

www.hakron.eu

Standnummer A013, hal 8

Innofix biedt als dienstverlener extra service op het gebied van montage en afdichtingstechniek.


45

BEURSSPECIAL

Renovatie en onderhoud/verbetering houten kozijnen Kreunen Kunststoffen B.V. is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige kunststof producten. Het bekendste product is de DTS® dorpel uit het eigen Hollodeen® materiaal, waarmee men al ruim tien jaar onder andere de Nederlandse markt bedient. Als aanvulling op DTS® is een nieuw geoctrooieerd systeem genaamd LBS® (Light Building Systems) ontwikkeld. LBS® bestaat uit verschillende systemen die worden toegepast op gebied van renovatie en duurzaam onderhoud/verbetering van houten kozijnen, ramen en deuren. Deze systemen zijn glas- en neuslatten, peilplus dorpels/stijlen en neuten. Voor Light Building Systems wordt het materiaal Durodeen® toegepast. Durodeen® is een kunststof met zeer goede technische eigenschappen. Het materiaal is zeer gemakkelijk verwerkbaar (vergelijkbaar met hout), is goed overschilderbaar en te verlijmen. Het heeft verder een zeer goede isolatiewaarde, vochtopname van minder dan 1%, is onderhoudsarm, heeft een zeer lange levensduur en uitzetting en krimp zijn nagenoeg nihil.

Neuten van Durodeen® zijn ook toepasbaar in combinatie met DTS® dorpels. Het materiaal is overschilderbaar en daardoor kunnen de neuten onzichtbaar verwerkt worden in de houten stijlen. Doordat het materiaal gemakkelijk en zeer goed verwerkbaar is, zijn alle profielen en afmetingen mogelijk. Kortom: LBS® is een nieuwe innovatieve oplossing voor onder andere reparatie van houten gevelelementen en

biedt het materiaal mede dankzij de zeer lage warmtegeleidingcoëfficiënt mogelijkheden voor Passief- en duurzaam bouwen.

Kreunen Kunststoffen bv www.kreunenkunststoffen.nl Hal 01, standnr. C074

Bevestigingspunt balkonhekken aan houten kozijnen Tijdens de Internationale BouwBeurs 2013 komt Van de Vin ramen en kozijnen met een primeur: vinSecure. Dit is een bevestigingspunt voor balkonhekken aan houten kozijnen. Het is de eerste KOMO-gecertificeerde bevestiging voor balkonhekken en doorvalbeveiliging voor houten kozijnen. VinSecure wordt geleverd met SGT-garantie. De bevestiging voldoet aan de BRL 0801 voor wat betreft stootbelasting en de statische belasting is overeenkomstig NEN 6702. De bevestigingspunten worden met attest geleverd en kunnen zowel aan de voorzijde als aan de dagkant van het kozijn worden toegepast. Het betreft een eenvoudige mechanische bevestiging, die voldoet aan het Bouwbesluit. Op verzoek zijn de verwerkings- en onderhoudsvoorschriften beschikbaar voor gebruik. Door middel van een verouderingsproef is aangetoond dat vinSecure een duurzame oplossing biedt.

Project Eikendonk

De bevestiging werd succesvol toege-

past bij 70 woningen in het nieuwbouwproject Eikendonk te ’s-Hertogenbosch. De vinGarant® kozijnen werden volgens Concept III, dus afgelakt en beglaasd, aangeleverd op de bouw. Tijdens de pro-

ductie werden ze in de fabriek voorzien van vinSecure. De 420 balkonhekken in dit project werden door Van de Vin op de bouw bevestigd aan 1680 stuks vinSecure punten.

met een maximale lengte van 11.20 m bij aan het bereik van de nieuwe kraan.

Wereldprimeur Böcker:

SOLIDFLEX aanhangerkraan kan op elke bouwplaats uit de voeten Met de nieuwe aanhangerkraan AHK 34/1800 SOLIDFLEX heeft de Böcker-Group uit het Duitse Werne een wereldprimeur in de markt gezet. Dankzij de combinatie van lichtgewicht solide staal en aluminium ontstaat een dakdekkerkraan met meer stabiliteit en unieke prestaties. De aanhangerkraan beschikt over een ultramodern mastsysteem van hoogwaardig lichtgewicht solide staal, dat voor het eerst binnen het bereik van dakdekkerkranen wordt ingezet. Böcker heeft als grote pionier van de aluminiumkraan bij veel wezenlijke bouwdelen nog steeds voor het succesvolle aluminium gekozen; de noviteit zit in de ingenieuze combinatie van de materialen staal en aluminium en de daarbij horende producteigenschappen.

STAND O4C021

Van de Vin ramen en kozijnen www.vandevin.nl Hal 1, standnr. A010

www.boecker.nl tel. 0418-571.444

Groot bereik De AHK 34/1800 aanhangerkraan is op voorhand concurrerend: 34 m uitschuiflengte en 1.800 kg maximaal hefvermogen bij een totaalgewicht van 3.500 kg betekenen een enorme sprong voorwaarts in het bereik van de aanhangerkranen. Met een zijdelingse reikwijdte van 23 m legt de kraan de lat in één keer een stuk hoger. Zelfs bij de maximale last van 1.800 kg heeft de kraan nog een reikwijdte van 4 m. De twee maal uitschuifbare jip is met sensoren bewaakt en draagt

Ander voordeel van de kraan is de innovatieve Multiflex-afstempeling voor maximale reikwijdte in de kleinste ruimte. De nieuwe stempels zijn zowel zwenkbaar als klapbaar. Met 256 verschillende posities van de stempels kan de AHK 34/1800 op kleine en/of complexe bouwplaatsen uit de voeten. Gelijktijdig biedt de stabiele klaptechniek een bodemvrijheid van 50 cm hoogte. Verder is het mogelijk om de kraan optimaal tot de last te richten. Gemakkelijk en secuur De kraanbesturing is gemakkelijk en secuur dankzij de volledig nieuwe EHSC besturing, die voor de eerste keer in de nieuwe aanhangerkraan wordt ingebouwd wordt. EHSC staat voor Easy Handling & Safety Concept. Hierachter schuilt een gloednieuwe SPS besturing in 32-Bit techniek met 150 MHz, die voortborduurt op het bestaande besturingsconcept, maar duidelijk meer prestatie geeft. Dankzij het zachte aanlopen van de bedieningsfuncties geeft deze besturing de mogelijkheid tot bediening met de minste slingerbeweging. Vanzelfsprekend is ook de AHK 34/1800 SOLIDFLEX als gecombineerde machine inzetbaar. De optionele personenkorf kan dankzij het EASYLOCK systeem nog sneller en eenvoudiger zonder gereedschap aan de kraan worden gemonteerd. Bij het verzetten van de kraan hoeft de personenkorf niet te worden afgenomen, hetgeen veel tijd scheelt. Böcker www.boecker.nl Hal 4, standnr. C021


25 PRODUCTEN. ONTELBARE OPLOSSINGEN. Wanneer doe-het-zelfproducten niet meer volstaan, is er altijd TEC7. TEC7, dat is een assortiment van 25 kitten, montagelijmen en andere bouwproducten voor professionele gebruikers. Al jaren legendarisch bij bouwprofessionals in België. En nu dus ook in Nederland! TEC7, dat is professionele kwaliteit, voor een professioneel resultaat!

Meer weten? Vraag raad aan uw vakhandelaar. Of kijk op www.tec7.nl

BEZOEK ONS OP DE INTERNATIONALE BOUWBEURS 2013 IN UTRECHT. Benieuwd naar wat TEC7 voor jou in petto heeft? Kom zelf kijken op de TEC7-stand in hal 3, stand C054. Je kan er al onze producten in actie zien en je technische of commerciële vragen stellen. Enne … een kleine tip: begin alvast maar met krachttraining …

Industrielaan 5B - 2250 Olen - Belgium t +32 14 85 97 37 - f +32 14 85 97 38 info@tec7.be - www.tec7.be ISO Certified Company ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007

TEC7-Bouwtotaal NL 2013.indd 1

R

17/01/13 14:43


47

BEURSSPECIAL

Tape voor extreme omstandigheden

De zelfklevende technologie van tesa, levert steeds weer innovatieve producten op. Sinds kort introduceert tesa een zelfhechtende tape die onder extreme omstandigheden dienst kan doen. Een lekkende slang, buiten of zelfs onder water, de tesa® Xtreme Conditions tape zorgt eenvoudig voor een onmiddellijke en gegarandeerde afsluiting. tape is bestand tegen brandbare materialen, chemische stoffen en extreme temperaturen. De tape hecht aan zichzelf, en kan dus onafhankelijk van de ondergrond worden toegepast.’

juiste product voor de juiste toepassing te vinden. De Xtreme Conditions tape komt op de markt in de uitvoeringen zwart en transparant. Vanaf 2013 heeft de Xtreme Conditions ook nieuwe afmetingen: langer en breder. Innovatie is de kracht van tesa. Met tweehonderdvijftig werknemers in de eigen laboratoria in Duitsland, de Verenigde Staten, Singapore en China wordt voortdurend gewerkt aan het omzetten van innovatieve ideeën in nieuwe producten, toepassingen en systeemoplossingen en aan de verbetering van bestaande producten. Ieder jaar vraagt tesa patent aan voor gemiddeld 70 nieuwe ontwikkelingen.

Extreme prestaties De Xtreme Conditions tape van tesa heeft zeer bijzondere eigenschappen:  Uitstekend bestand tegen brandbare materialen, chemische stoffen, oliën, zuren, oplosmiddelen, zout water, UV-straling en extreme temperaturen (-60° C tot 260° C);  De tape bestaat uit flexibel materiaal dat zich aanpast aan elke ondergrond. Toepasbaar op natte, vuile en vette oppervlakken, zelfs onder water;  Onmiddelijke afdichting. Geen droogtijd nodig;  Tot 8000 volt elektrische weerstand;  Drukvastheid tot 8 bar;  Voor permanente en tijdelijke toepassingen. Schoon verwijderbaar;  Te gebruiken zowel binnen als buiten voor elektrische kabels, reparaties, lekkages.

De tesa® Xtreme Conditions tape is ontwikkeld voor de professionele markt en is verkrijgbaar in de vakhandel. Hier is in het schap met tesa producten aan de hand van geplastificeerde kaarten gemakkelijk het

BouwBeurs Hal 12, standnr. B006 Xtreme Conditions is een zelfvulkaniserende tape op basis van siliconen. De tape zit op een rol. Na het verwijderen van de beschermfolie, is de tape direct toe te passen. Bij het uitrekken van de tape ontstaat het hechtend vermogen. Door de tape in lagen over elkaar te wikkelen rond een buis of kabel, ontstaat direct een hermetische afsluiting met een hoge weerstand terwijl het materiaal toch flexibel blijft. Het is zelfs toepasbaar op vuile en vette oppervlakken (zie kader).

tesa BV

Stationsplein 3-1 1211 EX Hilversum Tel. 035 62 50 200 www.tesa.nl

te

tesa’s

ing

‘Ook deze editie van de BouwBeurs brengt tesa met de Xtreme Conditions tape een noviteit op de markt, zegt Aurélie Maes, Trade Marketing Manager Industry & Distribution Benelux, met trots. ‘De nieuwe


48

BEURSSPECIAL Zo veel mogelijk oplossingen met zo weinig mogelijk producten. Dat is het credo van de Belgische bouwchemie-specialistTEC7.

TEC7: Belgische kwaliteit voor vakmensen TEC7 is al bijna 25 jaar de Belgische marktleider in bouwchemische producten voor vakmensen. Het bedrijf uit Olen, niet ver van de Nederlandse grens, specialiseert zich in innovatieve producten met een breed toepassingsgebied. Zo vind je in het TEC7-assortiment o.a. hoogwaardig PUR-schuim, montage- en afdichtingskit, waterdichtingsproducten, lijmende chemische ankers en epoxymortel.

Ambitieuze Belgen

Is er nog ruimte op de drukbezette markt van lijmen, kitten en andere bouwchemische producten? Het Vlaamse TEC7 denkt van wel, en dan wel op de professionele markt. TEC7 maakt de borst nat en is klaar om haar Belgische succesverhaal verder te zetten in Nederland. TEC7 Nooit van gehoord? In België is TEC7 al sinds de jaren ’90 dé referentie op het vlak van montage- en afdichtingskitten. Het bedrijf richt zich vooral naar vakmensen in de bouw, maar bereikt ook een groot deel semiprofessionele en meer ervaren DIY’ers. De basis van dat succes vind je ook in de slogan: “Innovators in Quality”. TEC7 maakt kwalitatieve producten die aangepast zijn aan de snel veranderende uitdagingen van bouwprofessionals.

Klein, doeltreffend gamma

“We gaan tegen de stroom in.” stelt Nick Van Den Bosch, salesdirector Benelux bij TEC7. “De meeste producenten zetten steeds nieuwe producten in de markt voor heel specifieke toepassingen. Dat is zinvol voor de hobbymarkt, maar de TEC7-gebruikers zijn vakmensen met een sterke technische achtergrond. Die weten drommels (zeer) goed dat de meeste van die produc-

onderschatten nog altijd het belang van een zuivere en sterke ondergrond bij verlijmingen. Daarom hebben we met HP7, FOAM7 en TEC7 Cleaner een trio ontvetters / reinigingsmiddelen die elke verontreiniging aankunnen. We bieden ook ergonomische tools zoals kokerpistolen die afgestemd zijn op intensief gebruik.”

Marktgerichte innovatie

ten klonen zijn met een aangepaste verpakking.” “Wij gaan voluit voor de professionele markt. TEC7 kiest voor een klein assortiment producten met een breed toepassingsgebied. Weinig producten, veel oplossingen. Zo moet een vakman maar een beperkt assortiment aankopen. Dat bespaart tijd, geld en frustratie.” Het TEC7-assortiment bestaat uit een beperkt aantal productgroepen. Dat gaat van hoogwaardige lijm- en afdichtingskitten over snelwerkende epoxymortels tot brandwerend PUR-schuim. “Wij maken excellente producten voor excellente resultaten. Daarom hebben we aandacht voor elke handeling die bij een taak komt kijken, van voorbereiding tot afwerking. Vakmensen

Innovatie staat centraal bij TEC7: “We realiseren meer dan 10% van het zakencijfer met producten die nog geen 2 jaar op de markt zijn. Dat betekent dat onze producten een antwoord bieden aan de problemen waarmee professionals geconfronteerd worden. En dat is het resultaat van een doelbewuste innovatiepolitiek. We vertrekken niet bij een product, maar wel bij de klant.” “TEC7 luistert naar professionals.” zegt Nick Van Den Bosch “We krijgen elke dag vragen via telefoon of e-mail. Onze medewerkers gaan regelmatig op de werf advies geven. Zo blijven we op de hoogte van de uitdagingen die onze klanten moeten aangaan. Want wie wil uitblinken moet snel kunnen werken, met een hoge kwaliteit en een duurzaam resultaat. Daar stemmen we het assortiment helemaal op af. We releasen dan ook pas een nieuw product als het grondig getest is in real-life situaties. Pas als we een ‘Wow-effect’ kunnen bereiken, zijn we tevreden.”

Trouwe fans

TEC7 heeft in België een topstatus bij professionals én DIY’ers. Dat verdien je niet ‘zo maar’. Nick Van Den Bosch: “Het is heel leuk om te zien dat je als merk echte fans kan hebben. Als er in België iets mis gaat met een montage of een afdichting, volgt vaak de reactie: ‘Dan had je het maar met TEC7 moeten doen’. Als MacGyver een Belg was, had hij geen gaffertape nodig!” “TEC7 heeft in de voorbije 25 jaar de focus gelegd op kwaliteit en innovatie, in die volgorde. Dat geeft vertrouwen in gekende én nieuwe producten van het merk. Dat vertrouwen brengen we nu ook naar Nederland. Onze producten staan nu al in een kleine 100 professionele winkelpunten en dat gaan we uitbreiden. Onlangs hebben we een tweede account manager op de Nederlandse markt gezet. ” Novatech International N.V. Industrielaan 5b | B-2250 Olen Belgium | T: 014-85 97 37 | F: 014-85 97 38 www.novatech.be

Stand 03.C054

(Advertentie)

Beers Bouwproducten BV Bouwen met vertrouwen

uw leverancier van: Centrum: De specialist in klimmaterialen met ruim 60 jaar ervaring!

Polyester dakgoten Polyester windveren & boeiborden Polyester deurluifels Aluminium deurluifels Polyester dakkapellen Polyester schoorsteenomkledingen Polyester raamluiken Polyester gevelelementen Keralit Leuningverhogers voor o.a. galerijen

Centrum: in klimmaterialen klimmaterialen met ruim 60 jaar ervaring! Centrum:De Despecialist specialist in met ruim 60 jaar ervaring!

Onze beurskosten Utrecht = UW extra korting

Onze beurskosten Utrecht=met = UW extra korting Onze beurskosten Utrecht UW extra korting Centrum: De specialist in klimmaterialen ruim 60 jaar ervaring!

T.a.v. afdeling Inkoop

De voordelen van Centrum Steigers:

AKTIE ROLSTEIGER TYPE CEN-2200

Onze beurskosten Utrecht = UW extra korting

T.a.v. afdeling Inkoop T.a.v. afdeling Inkoop

1. Industriële uitvoering Alles 2.2 mm dik/8.20 pl.h. 10.20 w.h.–2.50 x 1.35 m De voordelen van Centrum Steigers: AKTIE ROLSTEIGER TYPE CEN-2200 Nederlands fabrikaat De2.voordelen van Centrum Steigers: AKTIE ROLSTEIGER TYPE CEN-2200 3. Aluminium spindels / 8 mm dik 8 klimramen 7 sporten 1. Industriële uitvoering Alles 2.2 mm dik/8.20 pl.h. 10.20 w.h.–2.50 x 1.35 m T.a.v. afdeling 4. Alle buizen 2.2Inkoop mm of 3.2 mm dik 2 leuningframes 1. 2. Industriële uitvoering Alles 2.2 mm dik/8.20 pl.h. 10.20 w.h.–2.50 x 1.35 m fabrikaat 5. BeterNederlands wiel 2 platforms met luik + 2 platforms zonder luik Nederlands 8 klimramen 7 sporten 3. Aluminium mm dik De voordelen vanfabrikaat Centrum ROLSTEIGER TYPE CEN-2200 6.2. Klauw gesloten +spindels valpunt/ 8Steigers: 2 AKTIE stabilisatoren 2 8leuningframes 4. Allegelast buizen 2.2 mm/ of klimramen 7 sporten Aluminium spindels 8 3.2 mmmm dikdik 7.3.Rondom 16 diagonaalschoren / 10 horizontaalschoren 2 2.2 met luik + 210.20 platforms zonder x luik 5. wiel 1.Geen Industriële uitvoering mm pl.h. w.h.–2.50 1.35 m 2platforms leuningframes AlleBeter buizen 2.2 mm of 3.2 mm dik 4 Alles spindels metdik/8.20 wiel 8.4. losse pennen 2 2stabilisatoren 6. Klauw + valpunt 2.Tevens Nederlands fabrikaat platforms met luik + 2 platforms zonder luik Beter wielgesloten 9.5. uitwisselbaar met andere diverse merken 16 diagonaalschoren / 10 horizontaalschoren 7. Rondomspindels gelast / 8 mm dik 8 klimramen 7 sporten 3. Aluminium 2 stabilisatoren 6. Klauw gesloten + valpunt 4 spindels met wiel 8. Geen losse 2 leuningframes 4. Alle buizen 2.2 pennen mm of 3.2 mm dik 16 diagonaalschoren / 10 horizontaalschoren 7. 9. Rondom gelast Tevens 2 platforms met luik + 2 platforms zonder luik 5. Beter wiel uitwisselbaar met andere diverse merken 4 spindels met wiel 8. Geen losse pennen 2 stabilisatoren 6. Klauw gesloten + valpunt 9. Tevens uitwisselbaar met andere diverse merken 16 diagonaalschoren / 10 horizontaalschoren 7. Rondom gelast prijslijst 01-04-2012 4 spindels met wiel 8. Geen losse pennen 9. Tevens uitwisselbaar met andere diverse merken

Van € 6.690,00 nu voor € 2.299,00 excl. btw Tevens voor € 1.000,00 gratis uitzoeken Van € 6.690,00 nu voor € 2.299,00 excl. btw voor € voor 1.000,00 gratis uitzoeken Van € Tevens 6.690,00 nu € 2.299,00 excl. btw prijslijst 01-04-2012 CEN 2200 Rolsteiger 10.20 m pl.h./12.20 m w.h. – 2.50m-1.35m € 2.699,00 voor € gratis uitzoeken €Tevens 6.690,00 numvoor € 2.299,00 excl. btwvoorradig) CENVan 2200 Rolsteiger 10.20 m p.h./12.20 w.h.1.000,00 – 2.50m-1.35m € 2.699,00 (indien Ook €€1.000,00 gratis uitzoeken prijslijst 01-04-2012 voor 1.000,00 gratis CEN 2200Tevens Rolsteiger 10.20 m pl.h./12.20 m w.h. – 2.50m-1.35m €uitzoeken 2.699,00 CEN 2200 Rolsteiger 10.20 m p.h./12.20 m w.h. – 2.50m-1.35m € 2.699,00 (indien voorradig) prijslijst 01-04-2012 Tevens verkoop van aanhangwagens speciaal voor steiger vervoer Ook € 1.000,00 gratis uitzoeken

Beers Bouwproducten B.V. voor de zakelijke- en professionele markt

€ 2.699,00 € 2.699,00 2.699,00 Ook € 1.000,00€€ gratis uitzoeken 2.699,00

CEN 2200 Rolsteiger 10.20 m pl.h./12.20 m w.h. – 2.50m-1.35m

CEN 2200 D Rolsteiger 10.20 m p.h./12.20 m w.h. – 2.50m-1.35m (indien voorradig) D CEN Ladder –lijn 60% 10% korting (indien Tevens verkoop van aanhangwagens 2200 Rolsteiger 10.20 m-pl.h./12.20 m w.h. voorradig) – 2.50m-1.35mspeciaal voor steiger vervoer S –lijn 60% m - 10% kortingm (indien CEN 2200 Rolsteiger 10.20 p.h./12.20 w.h. –voorradig) 2.50m-1.35m (indien voorradig) Trappen 50% - 10% korting (indien voorradig) D Ladder D –lijn (indien voorradig) Uitwijkconsoles 60% 60% - 10% korting (indien voorradig) S –lijn 60% - 10% korting (indien voorradig) Tevens verkoop van aanhangwagens speciaal voor steiger vervoer Af fabriek, 3 jaar gratis keuren Documentatie en prijslijst op aanvraag. Trappenop = op! 50% - 10% korting (indien voorradig) Uitwijkconsoles 60% (indien voorradig)

Ook € 1.000,00 gratis uitzoeken

Tevens verkoop van aanhangwagens speciaal voor steiger vervoer

Houtkopersgilde 2a 1671 RB Medemblik Tel. (0227) 712 362 Fax (0227) 712 363

D Ladder D –lijn 60% - 10% kortingNL (indien voorradig) REF.NR. / AKTIE 30113 D Ladder D –lijn 60% - 10% korting (indien voorradig) Af fabriek, = op! jaar gratis keuren Documentatie en prijslijst op aanvraag. Sop –lijn 60% -310% korting (indien voorradig) S –lijn 60% - 10% korting (indien voorradig) Trappen 50% - 10% korting (indien voorradig) Trappen 50% - 10% korting (indien voorradig) AKTIE NL voorradig) 30113 Uitwijkconsoles 60% REF.NR. /(indien (indien Uitwijkconsoles 60% voorradig)

Af op==op! op! Af fabriek, fabriek, op

3 jaar gratis keuren 3 jaar gratis keuren

Documentatie en prijslijst op aanvraag. Documentatie en prijslijst op aanvraag.

REF.NR. / AKTIE NL 30113 REF.NR. / AKTIE NL 30113

W W W. B EE RS BOUW PROD UC TE N . N L 1000-21-2000-1847 BNA Archtect. 2012/2013 Kl: fc 1_4_StA4_fc_A.indd 1

3/27/2012 3:36:03 PM


49

BEURSSPECIAL

U EN HET MILIEU VERDIENEN BETER Het Greenworks label Een duurzaam bedrijf zorgt ervoor dat het een positieve invloed heeft op de rest van de wereld en de toekomst hiervan, zowel op gebied van mens, milieu als maatschappij. Wij hebben daarom het Greenworks label ontwikkeld. Onder dit label bieden wij tal van geselecteerde duurzame bouwmaterialen uit ons bestaande assortiment aan. Een duidelijk herkenbaar assortiment ‘groene’ producten, die bijdragen aan een duurzaam gebouwde omgeving.

Bij de samenstelling van het assortiment Greenworks producten is zorgvuldig gekeken naar de duurzame kenmerken van een product, de koers die de overheid vaart op gebied van duurzaamheid en naar de milieuprestaties van het product. Van het onttrekken van grondstoffen aan de natuur tot en met de verwerking van afval na de sloop van een gebouw. Productinformatiebladen Voor elk Greenworks product hebben wij een productinformatieblad opgesteld waarop direct te lezen is aan welke duurzame kenmerken het product voldoet. Het biedt onder meer informatie over grondstoffen, productie, toepassing en verpakking. Het productinformatieblad bevat tevens twee labels, te weten de ranking in de rekeninstrumenten (GPR Gebouw en GreenCalc+) en de Greenworksscore.

Greenworksscore De Greenworksscore is een ontwikkelde methode om de duurzame materiaal- en productie eigenschappen inzichtelijk te maken. De maximaal te behalen Greenworksscore is 20. Ranking in rekeninstrumenten Dit label geeft de branchegemiddelde milieubelasting van het betreffende product binnen het toepassingsgebied weer. De score is afkomstig uit het onderdeel materiaal van de rekeninstrumenten GPR Gebouw en GreenCalc+. Keurmerken Indien aan het duurzame product een keurmerk is toegekend, wordt dit ook op de productinformatiebladen vermeld. Denk hierbij aan keurmerken als FSC, PEFC, Dubokeur en Cradle to Cradle.

BEZOEK ONS OP DE BOUWBEURS 2013 HAL 8, STAND B.010 WORDT GREENWORKS VAKMAN!

Greenworks Academy In Breda is de eerste fysieke Greenworks Academy geopend. DE plaats voor alle partijen in de bouwsector, zoals Aannemers, Architecten, Woningbouwverenigingen en ZZP’ers om zich te laten informeren over duurzaam bouwen. Rondom drie verschillende thema’s wordt duurzaam bouwen belicht: Leren, Zien en Doen.

Leren: In samenwerking met de deelnemende industrie en met opleidingsinstituut Bouwradius worden interessante cursussen en opleidingsprogramma’s aangeboden, gericht op duurzaamheid. Zoals luchtdicht bouwen en na-isoleren. Zien: De Greenworks producten zijn verwerkt in duurzame toepassingen. De meest voorkomende bouwdetails zijn uitgewerkt. Met deze details is een compleet nieuwbouw- en renovatiehuis opgebouwd. Doen: In een ruim opgezette en inspirerende werkruimte kunt u zelf met de producten aan de slag of u woont een demonstratie bij.

www.raabkarcher.nl

www.dejagertolhoek.nl

In de Greenworks Academy worden verschillende trainingen en cursussen aangeboden, zo ook voor de vakman. De eisen die gesteld worden aan duurzaamheid worden steeds strenger en er is een steeds grotere vraag van uw klanten naar duurzaam bouwen. Daarom bieden wij vakgerichte theorie en praktijk opleidingen aan, die aansluiten bij deze eisen en wensen. Na afronding van deze eendaagse opleidingen kan men, met een certificaat op zak, als Greenworks gecertificeerd vakman aan de slag. Alleen maar voordelen De opgedane kennis kan meteen in de dagelijkse praktijk toegepast worden. Op deze manier voorziet de vakman niet alleen in de behoefte van vandaag, maar is ook op de toekomst voorbereid en laat hij zien dat hij sociaal en maatschappelijk betrokken is. Op deze manier kan hij zich onderscheiden van de concurrentie. Om de vakman de mogelijkheid te geven dit ook op zijn bus te laten zien, ontvangt hij een autosticker waaruit blijkt dat hij ‘Greenworks gecertificeerd’ is. Meer informatie over het opleidingsaanbod vindt u op: WWW.GREENWORKSACADEMY.NL

www.van-keulen.nl


50

BEURSSPECIAL Stapje verder dan Nederlandse normen

Withagen Houtprodukten:

Telkens het beste van twee werelden Het is voor Withagen Houtprodukten uit Tynaarlo geen kwestie van ‘ofof’. Het is bij voorkeur ‘en-en’. Bijvoorbeeld door hout te leveren dat zowel constructief aan alle eisen voldoet en tegelijkertijd foutvrij is, zodat ook de architect er perfect mee uit de voeten kan. Ook bij het nieuwe, unieke Vilam®DUO hout is sprake van het beste van twee werelden: geoptimaliseerd Accoya hardhout als buitenzijde van onder meer kozijnen en vliesgevels voor een hoogwaardige en duurzame bescherming, en vuren en/ of Lariks voor de binnenzijde. Dat zorgt voor een warme en fraaie uitstraling, en biedt tevens een gemakkelijke verwerking van het standaard hangen sluitwerk, waarbij RVS dus geen vereiste meer is bij toepassing van Accoya.

een project zorgen wij voor maximaal resultaat in gebouw en kosten.” Het spreekt voor zich dat vrijwel al onze gelamineerde houtprodukten standaard zijn voorzien van een PEFC, FSC of DUBO certificaat.

Waardering voor manier van werken

Ter illustratie noemt Joost Withagen het voorbeeld van de keuze voor kruislaags hout dat uit constructief oogpunt wordt bekleed. “Dan gebruik je twee systemen door elkaar. Dat is zonde. Je hebt ook wanden en vloeren die constructief meewerken. Wij kunnen vanuit onze expertise de optimalisatie in constructie, spantlengte, aantal knopen en houtkeuze voor de juiste toepassing helpen kiezen. Welke functie wil men met hout uitoefenen en welke soort past daarbij? Is er nagedacht over onderhoud en wat voor invloed het heeft op de houtkeuze?” Wij kunnen van A tot Z helpen, van tekenen en rekenen tot en met montage. Wij geven ook een goede prijsraming, waar wij niet gaandeweg allerlei plussen aan toevoegen. Geef de klant de keuze, en maak deze vooraf inzichtelijk. Dat is een andere manier van werken in de

bouw, maar die wordt gewaardeerd. En als het moeilijk is, zegt men thans: ‘Geef maar aan Withagen, die kunnen dat wel’. Een mooier compliment is niet denkbaar.” De waardering is er ook voor het maatwerk dat de onderneming levert en voor de ontwikkeling van innovaties. Joost Withagen:

De Nederlandse normen, zoals het Bouwbesluit en Beoordelingsrichtlijnen, werken met verschillende sterkteklassen voor zowel constructie als kozijnhout (GVT). Withagen Houtprodukten kijkt echter ook naar de functie en wensen van de opdrachtgever. Directeur Joost Withagen: “Wij laten ook het esthetische aspect meetellen. Wij bieden de klant foutvrije houtprodukten die aan de constructieve Europese normen voldoen en tevens aan de kwaliteitseisen voor geveltimmerwerk. Een surplus voor mooi zichtwerk. Door optimaal gebruik te maken van kennis en technieken uit de timmerindustrie en de hoogstaande productiemogelijkheden van onze partners zijn wij in staat om maatwerk te leveren op hoog niveau. Maatwerk is de juiste kwaliteit hout inzetten voor de toepassing en conform de wensen van de klant. Withagen Houtprodukten is op de Bouwbeurs te vinden in hal 8, standnummer F009. Daar worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gelamineerd hout gepresenteerd. Voorts wordt de winst van het bouwteam ‘voorgerekend’.

weerstand voor de buitenzijde en een andere houtsoort zoals vuren aan de binnenzijde. Op die manier dragen wij ons steentje bij aan het milieu door het gebruik van hardhout te minimaliseren. Voor een gebouw is het ook de slimste en goedkoopste oplossing. Ik kan maar één advies geven: “Kijk naar de functies en kies daarbij

“Met maximale inbreng naar maximaal resultaat” Withagen levert gelamineerde houtprodukten aan handel en industrie. Dat is de kernactiviteit van het bedrijf dat in 1993 is begonnen. Voor directeur Joost Withagen, de tweede generatie, is de komende Bouwbeurs een goede gelegenheid om die kernactiviteit te onderstrepen, maar tevens wil hij de bouwsector tonen dat Withagen ook binnen een bouwproject toegevoegde waarde heeft via Withagen Projekt BV. “Wederom geldt dat en-en. Wij zijn leverancier van gelamineerd hout, in heel Nederland voor de handel en houtverwerkende industrie. Elke week zijn wij overal binnen Nederland present met zowel constructiehout almede kozijnhout. Wij leveren en lossen snel en direct op de bouwplaats namens de houtleverancier. Wij kunnen en willen echter ook onze kennis eerder in het bouwproces inbrengen. Bij

voorkeur in het voortraject van een project, wanneer architect en opdrachtgever zich buigen over esthetische en technische oplossingen. Deze architect wil een fraaie uitstraling van het hout en de constructeur wil een efficiënte, slimme constructie. De opdrachtgever wil beide. Het is beter als men Withagen vooraan in het bouwteam meeneemt, want met maximale inbreng in

“De industrie en handel krijgen die produkten waarmee zij het beste kunnen werken. Gelamineerd hout specifiek naar de wensen van de klant. Mede dankzij onze eigen ontwikkelingen kunnen wij die wensen nog adequater invullen. Wij beogen namelijk de materiaaleigenschappen van de houtsoorten maximaal te benutten. Het voorbeeld van een houtsoort met een hoge

de juiste houtsoorten en kwaliteit. Wij helpen graag bij die keuze.”

BouwBeurs Stand 08.F009

Withagen Houtprodukten

Exportweg 1 9482 WP Tynaarlo Tel. 0592 - 274280 E-mailt: info@withagenhoutprodukten.nl Internet: www.withagenhoutprodukten.nl


51

BEURSSPECIAL Recticel Insulation:

cker 68X28mm.indd 1

24/01/11 16:13

Gulden middenweg tussen vertrouwde woningen en vooruitstrevende energiezuinigheid Boek basisdetails voor architecten

die beschikken over Volstrekt normale woningen waarvan de bewoner de ramen mensen die zijn of gewoon kan openzetten en waarbij de bouwer traditioneel kan gecertifiworden gecertifi ceerd als erkend bouwen met een spouwmuurconstructie en spouwisolatie. Geen Eurowall verwerker. poespas met allerlei ingewikkelde technische trucs om een lage “Een goede uitvoering is cruciaal. Zowel EPC te behalen, maar een heldere bouwvisie met massieve bouwvooraf, tijdens als na materialen (stenen en beton) en een goed geïsoleerde luchtdichte de uitvoering is er aandacht voor. gebouwschil. Binnen deze bouwvisie worden projecten zodanig Bovendien testen wij de gedetailleerd en geïsoleerd, dat automatisch een nagenoeg paswinddichtheid van het Roland van gebouw met een zgn. siefwoning ontstaat. “Zonder daarin door te slaan en uit te monder Hoek blowerdoortest en den in het binnenklimaat van een thermosfles,” stelt Roland van indien nodig de aansluiting van de isolatie met thermoder Hoek van Recticel Insulation. “Het vertrouwde en betrouwbare van grafische metingen. de woningbouw hebben wij weten te koppelen aan de vooruitstrevende Roland van der Hoek erkent dat er veel methoden zijn om energiezuinige woningen toekomst van comfort, gezondheid en energiezuinigheid.” Recticel Insulation heeft een bouwvisie ontwikkeld waarbij twee werelden met elkaar worden verbonden: enerzijds het vertrouwde bouwen met massieve bouwmaterialen (stenen en beton) en spouwmuren met een pakket isolatiemateriaal en anderzijds het energieneutraal bouwen met zeer hoge isolatiewaarden die nu al ruimschoots

maand. Je hebt dus helemaal geen dure en ingewikkelde technische systemen nodig om een hoge mate van energiezuinigheid en comfort in Nederlandse woningen te bereiken.”

zijn zaken als luchtvochtigheid en invloed van pollen minimaal en wordt door de gebruikers een gezond en comfortabel binnenklimaat ervaren.”

Energiezuinigheid zit in woningschil

Voor Recticel is energiezuinig bouwen helder: de meest efficiënte gebouwinstallatie is en blijft de schil van de woning. Als deze

“De meest efficiënte gebouwinstallatie is de gebouwschil.” Drie uitgangsprincipes

Aan het massief passief bouwen heeft Recticel Insulation een drietal essentiële factoren gekoppeld. Ten eerste zijn kwalitatief goede producten vereist. Recticel Insulation produceert polyurethaanisolatie dat gedurende de gebruiksperiode de goede isolerende werking behoudt. Het materiaal is dimensioneel stabiel, veroudert nauwelijks en

voldoen aan de ambitie om in 2020 energieneutraal te bouwen. Roland van der Hoek, commercieel manager Recticel Insulation te Kesteren: “Binnen deze bouwvisie is het uitgangspunt massieve woningen en geen lichte woningen, omdat deze laatste weliswaar snel opwarmen maar ook te warm kunnen worden, zodat je ze eerder moet koelen. Met massieve woningen benut je de thermische accumulerende capaciteit van de massieve muren en vloeren en zijn de woningen hierdoor van zichzelf al behoorlijk aangenaam qua binnenklimaat. Door dit voor de bouwsector gangbare principe zowel bouwkundig als bouwfysisch op een hoger plan te tillen, worden de woningen dermate energiezuinig en comfortabel dat bewoners hier direct van profiteren. We hebben al diverse woningbouwprojecten met ons ‘massief passief systeem’ uitgevoerd en dan blijkt dat de netto maand-lasten aan energiekosten veel lager liggen, hooguit een paar tientjes per

na te streven. “Vraag is hoeveel systemen je daarbij moet invliegen om dat in een woning te bereiken. Daarbij moet je je ook afvragen of er in het hele project met genoeg verstand van zaken wordt gehandeld, zodat de systemen ook blijvend goed werken. Onze

Recticel Insulation beschikt over een eigen Technische Dienst die in samenwerking met architecten basisdetails voor het woningontwerp heeft ontwikkeld. Roland van der Hoek: “Wanneer je een gevel en alle gevelopeningen goed wilt isoleren, zul je juist in de details zorgvuldig te werk moeten gaan. Je schrikt soms hoeveel koudebruggen ontstaan als hier niet goed over wordt nagedacht. Met het boek ‘Gedetailleerd in beeld’ dat via Archidat te raadplegen is, kunnen architecten vrijelijk basisdetails gebruiken.”

visie is gebaseerd op bewezen methodes die de bouwsector ook beheerst. Het is een heel gewone bouwmethode, met heel gewone woningen. Maar wel extreem energiezuinig en gezond. Een kleine installatie van hoog niveau is voldoende voor de verwarming en ventilatie. De bewoner kan ook gewoon de ramen open doen. Dankzij de luchtdichtheid en de goede installaties

goed is uitgedokterd en uitgevoerd, heeft de woning de grootste stap in energiezuinigheid gemaakt. “Het begint met isoleren van een goede, massieve gevel. Niet met een huis dat bij wijze van spreken uit kippengaas is opgebouwd en wordt volgehangen met installaties. Waarbij ook nog eens de valkuil van slechte installaties kan optreden. Wij zijn in staat om met ons massief passief systeem een Rc waarde van 10 te halen, waar nu wordt gesproken over 3,5. Zonder grote kunstgrepen en zonder dat de gevel te dik wordt. We voldoen aan alle eisen van passief bouwen. Indien alle uitgangspunten worden gevolgd, wordt ook een ontwerpcertificaat op de woning afgegeven. Voor de bewoner betekent dat een gezonde woning met een hele lage energierekening.” de naden worden met een speciaal systeem afgedicht. Het product bezit het Keymark certificaat. Dit is een Europees kwaliteitslabel waarmee Recticel Insulation haar producten kwalitatief kan onderscheiden. Ten tweede is er het doordachte ontwerp. Dit loopt uiteen van een goede oriëntatie ten opzichte van de zon tot uitgekiende standaarddetails om de koudebruggen uit te sluiten - ook bij kozijnen - en de luchtdichtheid te garanderen. Ten derde gaat Recticel Insulation zover dat ook de uitvoering zorgvuldig geschiedt. Daartoe wordt gewerkt met uitvoerende partijen

Recticel Insulation

Spoorstaat 69 4041 CL Kesteren T: +31(0)488 48 94 00 F: +31(0)488 48 31 87 E: insulation_info@recticel.com I: www.recticelinsulation.nl


52

BEURSSPECIAL

Zelf offerte maken raamdorpelstenen HeBlad - Raamdorpelelementen B.V. maakt kant-en-klare raamdorpelelementen op maat voor onder uw kozijnen. Dit is een makkelijk product voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. Makkelijk is ook het nieuwe online offertesysteem waarmee u zelf offertes kunt maken. Al jaren kunt u bij Raamdorpelelementen BV zelf uw offertes maken. Na een trouwe dienst van ruim acht jaar, met ruim 41.000 unieke offertes, gaat het oude offertesys-

teem met pensioen. Deze maakt plaats voor een vernieuwde, op de toekomst gerichte, versie. Zaterdag 9 februari lanceert het bedrijf dit compleet vernieuwde online

offerte systeem op www.HeBlad.com. Met behulp van dit programma wordt het nog makkelijker om zelf uw offertes te maken en uw bedrijfsgegevens te beheren. Het nieuwe programma bevat ruim twintig verschillende modellen raamdorpelstenen. Ook is het uitgebreid met maar liefst tien nieuwe kleuren. Na het kiezen van uw kleur en model ziet u door middel van een foto direct wat u heeft gekozen. Daarnaast kunt u nu ook zelf uw verstekken samenstellen. Op de website kunt u formulieren downloaden waarmee u de verstekken makkelijk in

kunt meten. Deze maten kunt u direct invoeren in het offertesysteem. Hierdoor hoeft u bij bestelling geen losse formulieren mee te zenden. De offertes komen nu, inclusief verstekken, vlagkozijnen en melkmeisjes, in pdf formaat op uw mail binnen. In de loop van het jaar wordt het programma nog verder uitgebreid met online facturen, mail- en sms-diensten en digitale vrachtbonnen. Hiermee hoopt HeBlad - Raamdorpelelementen BV het systeem steeds klantvriendelijker te maken en verwacht zij in de toekomst nagenoeg papierloos te kunnen werken. HeBlad Raamdorpelelementen BV www.HeBlad.com Hal 08, standnr. C001

Bekijk BouwTotaal nu ook online!

www.bouwtotaal-online.nl


BEURSSPECIAL Presentatie tijdens BouwBeurs 2013 in Utrecht

53

Vernieuwd UNILIN Insulation wil marktpositie verder versterken Het nieuwe UNILIN Insulation b.v. wil zijn positie op de markt van isolerende dakelementen en isolatieplaten aanzienlijk versterken. Het bedrijf presenteert op de BouwBeurs in Utrecht de nieuwe organisatie en het volledig gemoderniseerde assortiment aan isolerende dakelementen en isolatieplaten. UNILIN Insulation bv is te vinden in hal 11. Stand: C048. De markt vraagt van toeleveranciers niet alleen een hoogwaardig product, maar zeker ook ondersteuning in kennis en advies. Vandaar dat UNILIN zijn organisatie heeft geoptimaliseerd met 8 Rayonmanagers en 12 mensen op de afdeling verkoop binnendienst. Opdrachtgevers, architecten en aannemers kunnen elk moment een beroep doen op de kennis van UNILIN.

Kennis en vakmanschap

UNILIN zet de ervaringen en vragen uit de markt om in hedendaagse innovatieve producten. Producten met een zeer ruime keuze aan afwerkingsmogelijkheden, met verschillende isolatiematerialen en de mogelijkheid tot grote overspanningen en maatwerk. Met het zeer uitgebreide leveringsprogramma heeft UNILIN een antwoord op het overgrote deel van de vragen uit de markt. Maar ook bij overige vragen gebruikt UNILIN zijn technische kennis en jarenlange ervaring om project-specifieke oplossingen te realiseren.

Slank en licht bouwen

Op het gebied van slank en licht bouwen neemt UNILIN een vooraanstaande positie in. UNILIN maakte als eerste producent van isolerende dakelementen en isolatieplaten gebruik van PIR-hardschuim. Met PIR kan bij iedere isolatiewaarde slanker en lichter worden gebouwd. Dit heeft een gunstige invloed op het bouwvolume en biedt tevens esthetische mogelijkheden.

Nieuw assortiment

Tijdens de BouwBeurs presenteert UNILIN naast het vertrouwde gamma ook twee volledig nieuwe producten. SANDWICH PLUS Het Sandwich Plus element is een isolerend, zelfdragend dakelement voor hellende daken met een onderconstructie van gordingen en muurplaten. De PIR-hardschuim isolatie is voorzien van gasdichte cachering. Het Sandwich Plus element verenigt de constructieve eigenschappen van een traditioneel sandwichelement en een enkelschalig element. RENO CLICK UNIVISION Reno Click Univision is volledig nieuw en speciaal ontwikkeld voor de renovatiemarkt. De elementen vormen samen met de profielen een isolerend, decoratief en luchtdicht systeem voor renovatie van hellende daken van binnenuit.

Bezoek UNILIN tijdens de Bouwbeurs: Hal 11, Stand: C048.


!

DTS® REFLEX DORPELS dorpels voor renovatie en/of opplussen

UW E NI

d u u r z a m e

h o u t v e r v a n g e n d e

p r o d u c t e n

i n n o v a t i e v e

e n

d u u r z a m e

d o r p e l s y s t e m e n

Duurzaam hout vervangen..?

Renoveren en/of opplussen..?

Kreunen Kunststoffen BV, bekend van o.a. de DTS®-laagreliëfdorpels, brengt onder de naam LBS®, Light Building Systems, een vernieuwend kunststof Durodeen® op de Nederlandse markt voor duurzame houtvervanging. Dankzij de zeer gunstige eigenschappen en verwerkingingsmogelijkheden bij uitstek geschikt voor het duurzaam herstellen van houten kozijnen. Weldorpels, deurverlengers, glas- en neuslatten, worden geleverd uit een breedt scala standaard profileringen of volledig volgens klantspecificatie.

Met de DTS® ReFlex II-dorpel is renoveren van bestaande kozijnen kinderspel. De renovatiedorpels worden toegepast waar de onderdorpel van het houten kozijn verrot of dermate beschadigd is dat deze vervangen dient te worden. In dat geval hoeft niet het gehele kozijn vervangen te worden. Tevens kan men de bestaande woning een upgrade geven d.m.v. het zogenaamde “Opplussen”. De woning wordt dan geschikt en toegankelijk gemaakt voor minder valide mensen door de dorpel te verlagen. Met relatief lage investeringen kan men daardoor langer in een woning blijven wonen.

Wij leveren het materiaal in de gewenste vorm en afmeting, standaard afgewerkt met een grijze coating. Het Durodeen® laat zich uitstekend verlijmen, boren, schroeven, zagen en overschilderen zodat u altijd het gewenste eindresultaat behaald. Durodeen® is erg licht in gewicht (ρ = 0,55 kg/dm3) en heeft bovendien een zeer lage warmtegeleidingscoëfficiënt (λ = 0,0895 W/m.K)

BouwBeurs 2013

E info@kreunenkunststoffen.nl I www.kreunenkunststoffen.nl

Internationale

Duurzaam

Ons zwarte DTS® materiaal bestaat al uit meer dan 90% gerecycled kunststof. De dorpels zijn na gebruik 100% recyclebaar.

Bezoek onze stand (1 C 074) op de Internationale BouwBeurs 2013

• Asbestverwijdering • Dakbedekking

BouwBeurs 2013

E info@dts-dorpels.nl I www.dts-dorpels.nl

Internationale

KRUIPRUIMTE ISOLATIE

Waarom Isoschelp ? ®

• Warmte-isolerend, dus minder stookkosten • Isolerende bodemafsluiter, geeft vocht geen kans • Natuurlijke en blijvende drainage

Drachten Bedum Beilen

• Voorkomt stank, ongedierte, zwam, schimmel en betonrot

T 0512 - 54 44 45 T 050 - 301 35 13 T 0593 - 72 11 00

• Milieuvriendelijk materiaal

Schelpenisolatie bij renovatie

• Lichtgewicht opvulmiddel bij verzakkingen • Vlotte en snelle plaatsing

www.manenmach.nl

• Levenslange garantie (Andere isolatiematerialen hebben een beperktere levensduur en vaak vervalt de garantie na 10 jaar) • Waardevermeerdering van de woning

Schelpenisolatie bij natuurlijk bouwen

• Werkt zuiverend en zorgt voor een aangenaam klimaat in de hele woning, vooral voor mensen die erg gevoelig zijn voor lucht vochtigheidsverschillen (denk aan reuma, astma) is deze toepassing bijzonder geschikt

Innovatief automatiseren met vacuüm

• Kostenbesparend

Bezoek

Intern ons op BouwB ationale eurs 20 13 Stand 9.B.110

• Subsidie mogelijk (vraag ons naar de mogelijkheden)

Werkpaard en pakezel! Het beladen van houtbewerkingsmachines met behulp van Schmalz vacuümhefsystemen garandeert een ergonomische, efficiënte en kostenbesparende afloop van productieprocessen!

Wereld van vacuümtechnologie Lansinkesweg 4, NL- 7553 AE Hengelo, Nederland

072AdvBouwTotaalFebr2013.indd 1

w w w. s c h m a l z . c o m Tel. +31 74 255 57 57

14-1-2013 21:29:34

Nazorg bij aangetaste betonvloeren

Voor meer informatie over

Isoschelp gaat u naar : www.isoschelp.nl ®

Voor .......

Schelpenisolatie bij nieuwbouw.... Fuchsialaan 12, 4401 HV Yerseke - Nederland Tel: 0113-571249 Fax: 0113-573774 e-mail: info@isoschelp.nl internet: www.isoschelp.nl

Na ....... Kostenbesparend en duurzaam


55

BEURSSPECIAL

Layher is erbij

Innovatie kent geen crisis Layher, toonaangevend producent en leverancier van innovatieve en slimme steigersystemen is aanwezig op de Bouwbeurs 2013. Met een imposante stand toont Layher op deze bouwbeurs in Utrecht dat de marktleider als geen ander blijft innoveren en de markt voorziet van degelijke, veilige steigerbouwproducten.

round frame voor het ondersteunen van zeer zware constructies, altijd zorgt Layher voor veiligheid tijdens het gebruik, alsook bij het opbouwen en afbreken. Wadners: ‘Tijdens de beursdagen demonstreren we, in samenwerking met onze branchevereniging VSB de nieuwe, veilige montage methode P2 voor Layher rolsteigers. Met behulp van speciaal ontwikkelde montagehaken, voorloopleuningen en platformen verhoogt P2 de veilige (de)montage van uw Layher rolsteiger voor u en uw personeel.’

NAJAAR 2012

AANBIEDING Nieuwe showroom

Als geen ander weet Layher dan de bouwprofessionals de producten waarmee ze werken met eigen ogen wil zien en aanraken. De kracht en de kwaliteit van Layher is voelbaar. Ook daarom laat Layher deze bouwbeurs niet aan zich voorbij gaan. Wadners: ‘Maar mocht u niet in de gelegenheid zijn ons te bezoeken tijdens de beursdagen, is in de hoofdvestiging in Raamsdonkveer een nieuwe showroom ingericht.’ Een in de huiskleuren van het bedrijf geschilderde hal waarin uitgebreid de ruimte genomen wordt om metselsteigers (Allround systeem), gevelsteigers (Blitz systeem), podia en/of tribunes voor evenementen en industriële steigers te laten zien. “Hier hebben we altijd tijd voor een kopje koffie en advies op maat!”

Doorwerken met de Blitz-gevelsteiger > 100 m2 Blitz-gevelsteiger

Breedte: 10.28 m (4 vakken van 2.57m) Hoogte: 8.30 m

BouwBeurs Hal 4 Stand C050

m) 0 1 ( n e p rkap n! e e k g i n e a t l s p t n f4 Inclusie keringen en ka ran e v s i t a r en g

l www.layher.n

Marketing Manager Erwin Wadners geeft aan waarom Layher op deze editie van de Bouwbeurs niet mag ontbreken. ‘ We voelen ons verplicht te blijven innoveren en gesprekspartner te zijn voor iedereen in de bouw die behoefte heeft aan goed, veilig en innovatief steigermateriaal. ‘ Samen vinden wij een rendabele oplossing voor uw bouw- of renovatieopgave. ’Daarom zijn we hier, overigens als enige steigersysteem leverancier, aanwezig.’ En het zijn drukke dagen, ‘na Utrecht maken we ons direct klaar voor de Batibouw in Brussel.’

Nieuwe website

Layher heeft ook wat om te laten zien. De Multi-inzetbare voetgangersbrug, ondersteuningsconstructies en sinds begin januari is de nieuwe website van Layher in de lucht. ‘De grote hoeveelheid aan producten en mogelijkheden van ons assortiment zijn met deze nieuwe website gemakkelijk te ontsluiten,’ legt Wadners uit. ‘Professionals, klanten, kiezen in het hoofdscherm hun werkgebied. Industrie, nieuwbouw, renovatie, infra of events. Ze komen zo sneller bij de producten die voor hen van toepassing zijn. Downloads als documentatie,

Veilig; Hoge kwaliteit; Lichtgewicht en weinig onderdelen; Flexibel en aanpasbaar; Eenvoudige montage; Geschikt voor alle lichtere werkzaamheden zoals:

Gevelreiniging

Stukadoren

Voegen

Schilderen

Doorwerkmogelijkheden onder alle weersomstandigheden. Layher B.V.

video’s en direct contact met een van onze deskundigen is vanuit alle schermen mogelijk.’ De nieuwe website biedt verder een overzicht van interessante Layher projecten en nieuws uit de branche.

Layher b.v. Veiligheid Lissenveld 18 ‘De voornaamste drijfveer achter al onze 4941 VL Raamsdonksveer innovaties is de veiligheid op de bouw. Of

het nu gaat om de Multi- inzetbare voetgangersbrug, voor een tijdelijke overspanning tot wel 30 meter, of het TG60 All-

Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers.

www.layher.nl

Lissenveld 18 Postbus 167 Tel.: 0162-58 68 00 4940 AD Raamsdonksveer Tel.: 0162 58 68 000162-58 68 88 Fax: Website: www.layher.nl mail@layher.nl E-Mail: mail@layher.nl


Interclamp: de juiste verbinding Met het uitgebreide assortiment buiskoppelingen van Interclamp is vrijwel iedere denkbare toepassing te realiseren. Van frames tot complete hekwerken, van kledingrek tot fietsenstalling en van meubelstuk tot sportveldomheining.

SikaHyflex®-250 Façade, dé nieuwe duurzame voegafdichtkit

Interclamp maakt lassen overbodig en biedt daarmee een aanzienlijke besparing op zowel montage- als transportkosten. Voor dit kosteneffectieve systeem heeft u een minimum aan gereedschap nodig, terwijl de kwaliteit in kracht en veiligheid niet onder doet voor die van traditionele gelaste constructies. De kwalitatief hoogwaardige koppelingen zijn van gegalvaniseerd gietijzer, de stelschroeven van rvs en het product is volledig TüV-gecertificeerd. Voor eenvoudige, sterke en kosteneffectieve montage rekent u op Interclamp buiskoppelingen!

G

De hoogwaardige SikaHyflex®-250 Façade is een nieuwe waterdichte en weersbestendige, elastische afdichtkit. Deze is speciaal geschikt voor het opvangen van bewegende voegen in gevels en voldoet een de hoogste technische eisen: EN 15651-1, klasse 25 LM; ISO 11600, F 25 LM ISO 16938-1 veroorzaakt geen verkleuring van marmer Hoge UV-stabiliteit Duurzaam toelaatbare vervorming +100/-50%

roen Bevestigingsmaterialen BV

BOUWBE

URS

2013

STAND: 03 .B064

Interclamp wordt in de Benelux exclusief gedistribueerd door Groen Bevestigingsmaterialen BV Netwerk 121 1446 WV Purmerend info@groenclamps.nl / www.groenclamps.nl

Sika Nederland B.V. - www.sika.nl

Foreco, uw partner bij uitstek! In vakmanschap, advies, service en voorraad hebben wij een naam hoog te houden.

Foreco is op zoek naar...

Houtkenner voor de bouw met gezag

Foreco is een groeiend en innovatief houtbedrijf met een focus op duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit. Volgend jaar vieren wij ons 30-jarig bestaan en inmiddels werken wij met een enthousiast team van ruim 80 medewerkers. Vestigingen Dalfsen en Noordeloos Onze activiteiten variëren van handel in rondhout producten tot hoogwaardige houttoepassingen voor gevels, plafonds en speeltoestellen. In Dalfsen is het hoofdbedrijf gevestigd midden in de bossen, waar ook ons onderdeel IJreka playgrounds is gevestigd. Foreco Houtconstructies in Noordeloos is verantwoordelijk voor prefabricage en montage met de nadruk op gevels en bergingen. Van naaldhout tot hardhout (alternatief) Als houthandel betrekken wij grondstof voor onze producten van over de hele wereld. De producten die wij leveren variëren van Europees naaldhout tot diverse hardhoutproducten, speeltoestellen en onze specials. Versterking gezocht De groei van de laatste jaren is veelbetekenend voor het perspectief van de onderneming. Ons team heeft daarom versterking nodig. Een houtkenner voor de bouw met gezag, is de beste omschrijving voor de persoon die wij zoeken. De uitdaging is om op niveau in contact te zijn over grensverleggend, efficiënt, duurzaam en veilig bouwen met architecten, projectontwikkelaars, bouwondernemingen en adviesbureaus. Wij bieden een salaris en vergoedingen die aansluiten op uw ervaring, expertise en professionele ambitie. Functie-eisen • U heeft affiniteit en ervaring met hout- en bouwprojecten; • U heeft een relevante opleiding gevolgd op hbo-niveau; • U heeft deskundigheid op het gebied van brandveiligheid; • Goede beheersing van o.a. Engelse, Duitse en Franse taal is een pre. Kijk voor meer informatie en andere vacatures op onze website www.foreco.nl. Wij garanderen absolute discretie bij de gewaardeerde reacties. Voor inlichtingen en sollicitaties: Foreco Dalfsen BV t.a.v. P. Swager Postbus 73 7720 AB Dalfsen

of mail: info@foreco.nl

60.000 m2 voorraad, dus u kunt op ons rekenen! Onze labels: • WaxedWood®, verduurzaamd met waterafstotende werking • NobelWood®, gemodificeerd op basis van biopolymerisatie • SafeWood®, waterdampbestendig brandvertragend hout • SafeWood® select, weersbestendig brandvertragend hout Specials: • Gevelbekleding • Bergingen

• •

Pergola’s Vlonders

• •

Erfafscheidingen Carports

www.foreco.nl


BEURSSPECIAL

Meer naam, meer assortiment. In 1925 was het genoeg. John Magnusson in het Zweedse plaatsje FriFri stad had genoeg van het feit dat er geen geschikte werkkleding te vinden was. Daarom ging hij zelf achter de naaimachine zitten en deed er iets aan. Rond dezelfde tijd was er een Deen genaamd Ja-cobsen die dezelfde gedachten had. Hij startte wat wij vandaag de dag als Kansas kennen op. Een totaal van 177 jaar aan ervaring later hebben we besloten om samen verder te gaan als Fristads Kansas.

Stand 12.B042 op de Internationale Bouwbeurs

Uiteraard brengt dit veranderingen met zich mee. Kansas heeft zijn wortels in de industrie en Fristads is sinds jaar en dag hét merk voor vakkundige ambachtslieden. Het betekent dat wij nu Europa ’s grootste assortiment aan werkkleding kunnen aanbieden. Wij zijn ervan overtuigd dat werkkleding boven alles comfortabel moet zijn. Dat u nooit in uw bewegingsvrijheid belemmerd mag worden door uw kleding. Dat u zich veilig voelt. Dat u warm gehouden wordt of juist koel, wanneer nodig. Ieder detail van de kleding is belangrijk. Want als u zich comfortabel voelt, bent u op uw best. En dat is waar wij ons altijd op richten bij het ontwerpen van onze kleding; focus op comfort, functionaliteit en kwaliteit.

duEr is veel gebeurd en veranderingen du ren voort maar we verliezen onze geschiedenis nooit uit het oog. We blijven geloven dat kleding altijd verbeterd kan worden en daarom blijven we gepassioneerd. Net als Magnusson en Jacobsen. Op de Internationale Bouwbeurs 2013 ontvangen wij u graag op onze opvallende stand (B042) en kunnen wij u alles

vertellen over het samengaan van onze merken en wat wij voor u kunnen betekenen. We tonen u de nieuwste producten en voorzien u van het beste advies bij de aanschaf van uw kleding. We kunnen u bijvoorbeeld alles vertellen over het drielagen systeem. Om werknemers in de bouw goed de winter door te laten komen is het van essentieel be-

57 lang dat men zich goed aankleedt. Wij adviseren mensen gebruik te maken van een drie lagen systeem: t.w. als eerste de basislaag. Deze laag bestaat uit zachte, synthetische materialen die gemaakt zijn om u droog, warm en comfortabel te houden. Deze laag absorbeert de transpiratie van uw huid en transporteert deze naar de volgende laag zodat er geen koud gevoel kan ontstaan. Als basislaag kan gedacht worden aan thermisch ondergoed. Vermijd katoenen ondershirts of onder onderhemden. Katoen kan goed vocht absorberen maar heeft niet de ei eigenschap om vocht verder te transporteren waardoor de deze altijd nat blijft en dus koud aan blijft voelen op de huid. De tweede laag, ofwel de isola isolatielaag, geeft meer warm warmte wanneer de basislaag en de buiten buitenlaag niet ge genoeg isola isolatie bieden. Er worden klei kleine luchtzak luchtzakjes gevormd in het materi materiaal en tussen de kledingstukken waardoor warm warmteverlies wordt vertraagd. Als isolatielaag of tussenlaag advise adviseren wij een swea sweater van fleece of softshell. Tenslot Tenslotte is er de derde laag, ofwel de bui buitenlaag. De bui buitenlaag beschermt tegen wind, regen en sneeuw ter terwijl transpiratie wel van uw li lichaam wordt weggevoerd. Denk hier hierbij aan een wind -en waterdichte buitenjas ademet ade mende eigenschappen. Onze werkjassen zijn over het al algemeen ruimer gesne gesneden dan gewone jassen. Dit is speciaal gedaan om de bewegingsvrijheid te bevor bevorderen. De stoffen die gebruikt worden voor onze winterkleding zijn daarnaast nooit te dik of te compact van structuur om zodoende de bewegingsvrijheid optimaal te houden. Meer informatie? www.fristadskansas.com • tel 076-572 56 25 • fristadskansas.nl@kwintet.com


59

BEURSSPECIAL IsoBouw weer prominent aanwezig op de (Iso-)BouwBeurs

Trendsettende isolatiesystemen die duurzaam bouwen betaalbaar maken IsoBouw Systems bv ontwikkelt en vervaardigt isolatieproducten gebaseerd op EPS (geëxpandeerd polystyreen). Het bedrijf heeft een voortdurende focus op innovatie. De isolatiesystemen kenmerken zich door een hoge kwaliteit en veel verwerkingsgemak. Dat leidt tot besparing van tijd, geld en energie. Onder de noemer: ‘Met IsoBouw is duurzaam bouwen betaalbaar’ is de isolatiefabrikant ook dit jaar weer prominent aanwezig op de BouwBeurs met isolatiesystemen voor nieuwbouw- én renovatiedoeleinden.

IsoBouw = betaalbare duurzaamheid

Het hoofdthema dit jaar is ‘duurzaamheid’. Dit onderwerp wordt met het toenemende milieubewustzijn en de aangescherpte wetgeving steeds belangrijker.

tie wordt aanmerkelijk dunner en het plaatsen van de isolatie en het stellen van het houten raamwerk wordt kinderlijk eenvoudig. Het aaneengesloten isolatiesysteem met extreem hoge isolatiewaarden voorkomt bovendien koudebruggen.

Uitbreiding assortiment isolerende dakelementen IsoBouw introduceert een verdere uitbreiding op het huidige assortiment

De SlimFixXT® dakelementen bevatten alle eigenschappen die noodzakelijk zijn om aan alle voorwaarden te voldoen en zelfs te overtreffen. Zonder concessies te doen ten aanzien van de dunne dikte, de goede vochtbestendigheid, het lage gewicht, de grote overspanningen en de eenvoudige verwerking. Het huidig assortiment met houten langsribben wordt aangevuld met versies die voorzien zijn van geïntegreerde houten aansluitregels. Bovendien worden drie Passief-elementen geïntroduceerd met Rc-waarden van 8, 10 of 12.

Efectis met de uitstekende waardes B-s1, d0. Als isolatiemateriaal wordt EPSHR toegepast waarmee de platen zeer hoge isolatiewaarden bereiken bij beperkte diktes. Zowel ThermoTop CTG als ook PolyTopHR Flex kunnen vrijwel bij alle dakbedekkingen toegepast worden.

Nieuwe renovatieoplossingen voor het platte dak. Met EPS als basismateriaal behoren de prestaties van IsoBouw op het gebied van duurzaamheid tot de allerbeste in de markt. Deze claim wordt volgens de fabrikant bevestigd in LCA-studies en meerdere Dubo-keurmerken. Tijdens de BouwBeurs zal IsoBouw haar uitstekende prestatie op dit gebied aantonen.

IsoBouw neemt u mee naar een nieuwe dimensie

Met spetterende productshows en spraakmakende innovaties verwacht IsoBouw weer veel bezoekers op haar stand te ontvangen. Een voorproefje van wat u kunt verwachten is nu al te zien op de site van IsoBouw via www.isobouw.nl/bouwbeurs.

Nieuw en innovatief gevelisolatiesysteem

Een absolute primeur tijdens de BouwBeurs is de introductie van SlimFort®, een compleet nieuw isolatiesysteem voor gevels die met esthetische beplating worden afgewerkt. De gepatenteerde SlimFort® isolatieplaten vereenvoudigen en versnellen de verwerking aanzienlijk ten opzichte van de traditionele bouwwijze. De construc-

SlimFixXT® dakelementen. SlimFixXT® is hét antwoord op de aangescherpte eisen ten aanzien van de isolatiewaarde en brandklasse in het nieuwe Bouwbesluit.

IsoBouw toont op de BouwBeurs twee isolatieplaten voor het platte dak die bij uitstek geschikt zijn voor renovatie, ThermoTop CTG en PolyTopHR Flex. Beide platen zijn voorzien van een Nibe-Dubokeurmerk en een brandclassificatiecertificaat van

Tevens introduceert IsoBouw het nieuwe product RenoTop. RenoTop is een renovatieoplossing waarmee hoge isolatiewaarden kunnen worden bereikt zonder aanpassingen aan de waterkerende detaillering (dakranden, loodslabben).

Winnaar ‘Nederlandse Bouwprijs 2011’

Met het Cradle-to-Cradle gecertificeerde BioFoam® won IsoBouw in 2011 de ‘Nederlandse Bouwprijs. Tijdens de BouwBeurs zal IsoBouw tonen tot welke nieuwe isolatiesystemen deze innovatie heeft geleid. Zoals bijvoorbeeld het zolderisolatiesysteem SlimFix® DecoBio. Dit door TNO-beoordeelde systeem is volgens de fabrikant de snelst verwerkbare zolderisolatie. In slechts 3 verwerkingstappen zorgt het voor een luchtdicht geïsoleerde zolder die tegelijkertijd fraai afgewerkt is.

IsoBouw: hal 11, stand D010


OLIE-/BENZINE AFSCHEIDERS

VETAFSCHEIDERS

LAMELLENAFSCHEIDERS

AFVOERGOTEN

VOOR NEDERLAND: Aquafix Milieu BV Genieweg 20 3641 RH MIJDRECHT NEDERLAND Tel.: 0297 26 29 29 Fax: 0297 26 12 72 www.aquafix.nl info@aquafix.nl

POMPPUTTEN

BEZOEK ONZE STAND ! 4 Bouwbeurs 2013 Jaarbeurs Utrecht 4 t/m 9 februari 2013 Aquafix stand Hal 8 - stand F012

WWW.AQUAFIX.EU

VOOR BELGIË: Aquafix Belgium BVBA Bosstraat 75/4 B 3560 LUMMEN BELGIË Tel.: 013 66 83 03 Fax: 013 66 17 68 www.aquafix.be info@aquafix.be


BEURSSPECIAL

61

Ford bouwt bedrijfswagenlijn fors uit: nóg economischer én extra service van Transit dealers

Nieuwe Ford Transit-lijn: Voorrang voor rendement Ford geeft de bouwsector een krachtige impuls met de nieuwe Transit range. Deze moderne bedrijfswagenlijn is intelligenter, fraaier, veelzijdiger én economischer dan ooit. Het aanbod groeit fors (tot 6,5 ton). En: als ondernemer krijg je voorrang bij de nieuwe Transit Centrum dealers. De Ford Transit-familie, al 47 jaar de Europese best(s)eller, groeit fors: er komen straks maar liefst vier modellijnen. Naast de (middel)zware Transit introduceert Ford ook de Transit Custom, de Transit Connect en de Transit Courier. ‘Transit’ evolueert zo van een modelnaam naar een compleet ‘bedrijfswagenmerk’. Van elke modellijn zijn straks ook maatwerk uitvoeringen mogelijk, voor iedere toepassing. Daarmee wordt Ford de grootste aanbieder van lichte en middelzware bedrijfswagens in Europa.

Transit Custom, ‘International Van of the Year 2013’

Eerste model in deze nieuwe succesreeks is de Transit Custom, recent gekroond tot ‘International Van of the Year 2013’. De Transit Custom is er met korte en lange wielbasis en enkele of dubbele cabine. Onder het stijlvolle nieuwe uiterlijk is het een echte Transit: praktisch, betrouwbaar, duurzaam en rendabel. Hij heeft een toonaangevend laadvermogen (6,0 m3 met volledig laadschot, het grootste in zijn klasse) en slimme details op het gebied van laadruimte-indeling. Zelfs de korte uitvoeringen zijn ruim genoeg voor drie Europallets achter elkaar. Standaard plaatmaterialen van 2440 x 1220 mm passen plat tussen de wielkasten. En lange vracht tot 3 meter kan mee met de

deuren dicht, dankzij een slimme doorlaadmogelijkheid. Ook handig: het praktische dakimperiaal dat je eenvoudig kunt neerklappen om luchtweerstand, brandstofverbruik en kosten zo laag mogelijk te houden.

Harde werker, prettige collega

De Transit Custom is een harde werker én een prettige collega. Van buiten ziet hij er fraai en dynamisch uit dankzij Ford’s veelgeprezen kinetic design. Daarmee kom je altijd goed voorrijden. De cabine is comfortabel, de cockpit overzichtelijk en compleet. Rijden doet de Custom als een echte Ford: comfortabel, koersvast én dynamisch, dankzij het perfecte onderstel.

Eveneens opvallend: de intelligente hightech van de Transit Custom, die tot nu toe alleen beschikbaar was in personenauto’s. Denk aan Lane Keeping Alert, Driver Alert, Ford’s SYNC communicatie- en entertainmentsysteem en Emergency Assistance. Dat maakt de rijk uitgeruste Transit Custom ideaal voor ondernemers die hun bedrijfswagen ook privé rijden.

Topklasse veiligheid: 5 Euro NCAP-sterren

Arbo en veiligheid zijn belangrijke issues in de bouw. Standaard heeft de nieuwe Transit Custom daarom ABS, ESP, Hill Start Assist, Torque Vectoring Control, Load Adaptive Control, Trailer Sway Control (bij affabriek trekhaak) en dagrijverlichting. De nieuwe Ford is tevens leverbaar met tot wel 6 airbags. De buitenspiegels hebben een anti-dodehoek functie en geïntegreerde richtingsaanwijzers. De Transit Custom is de eerste in het segment met een 5-sterren Euro NCAP score. En hij ontving een Euro NCAP ‘Advanced’-award dankzij het Lane Keeping Alert systeem.

Bij de 22 Transit Centrum dealers krijgen ondernemers eerste prioriteit

Zuinigste in zijn segment

Voor de aandrijving zorgt een krachtige en zuinige 2.2 Duratorq TDCi-motor, le-

verbaar met 100, 125 of 155 pk. Elke uitvoering heeft standaard Ford Auto-Start-Stop en service-intervallen van 50.000 kilometer, voor minimale gebruikskosten. De extra zuinige Transit Custom ECOnetic Technology verbruikt gemiddeld zelfs slechts 6,2 l/100 km en is onlangs door Natuur & Milieu en de ANWB uitgeroepen tot de zuinigste in zijn segment.

Voorrang bij Transit Centrum dealers

De beste bedrijfswagens verdienen de beste service. Daarom opent Ford binnenkort 22 ‘Transit Centrum’ dealers, speciaal voor bedrijfswagens. Ondernemers vinden daar alle kennis, maatwerk, service én ruimere openingstijden. Als bouwbedrijf krijg je daar onder meer:  Voorrangsboeking in de werkplaats.  Werkplaatsservice ook op zaterdag.  Haal- en brengservice en voordelig vervangend vervoer.  Razendsnelle diagnose (binnen 2 uur).  Snellere service/reparatie dankzij ruime onderdelenvoorraad. Alle 22 vestigingen zijn vanaf medio eerste kwartaal 2013 operationeel. De nieuwe Transit Custom is verkrijgbaar in een groot aantal carrosserievarianten en uitvoeringen en heeft een vanafprijs van € 17.900,- exclusief BTW/BPM.


n e n n a p n   o y t x e e B s r e e w n e d wor beurs af naire o i t u l t revo

hting) c i d r e g en v werkin

e Bouw d r a a n D-034 len > kom d e n o a v t s n / e u zien t Hal 11 h c e r t U Dit moet s aarbeur J i r a u r b 4-9 fe

(me

Gratis reGistreren? Ga naar nelskamp.nl

130115 Advertentie Nelskamp Dakpan v4.indd 1

18-01-13 20:06


63

BEURSSPECIAL Bostik herlanceert Simson:

Koploper in lijmen en kitten, maar peloton moet kunnen volgen Het onderscheidende kenmerk van Bostik, wereldwijd actief in de ontwikkeling, productie en verkoop van een brede range kwalitatief hoogwaardige lijmen en afdichtingmiddelen, is het innovatieve vermogen van de onderneming om nieuwe, specifieke producten voor specifieke vraagstukken te ontwikkelen. “Dat komt mede voort uit onze industriële takken als automotive en marine, waar continue nieuwe lijmproducten worden gevraagd en toegepast. Ook voor de bouwsector ontwikkelen wij voortdurend nieuwe producten. We moeten alleen de bouw (nog) beter begeleiden om bijvoorbeeld die nieuwe Simson producten voor de geëigende toepassing in te zetten.”

dit visueel het fraaiste resultaat oplevert. Zij moeten er van uit kunnen gaan dat die gevel technisch hoogwaardig te verlijmen is, zodat hun ontwerp in volle glorie gerealiseerd kan worden. Onze technici zijn dag in dag uit bezig om flexibele lijmen te ontwikkelen die ook voor die bijzondere geveltoepassing zorgen dat deze probleemloos te verlijmen is. Krachtpatsers onder de lijmen

Ook in de samenwerking met prestigieuze systeemleveranciers in de bouwsector wordt meer en meer samengewerkt. Op die manier kunnen producten exact worden afgestemd op de toepassing. Voor ons is het essentieel dat wij nieuwe producten in de praktijk testen. Want de technische ontwikkeling moet ook in de weerbarstige bouwpraktijk een voltreffer zijn. Dat kan prima in die samenwerkingsconstructies. Evenzo in de producten die onze klanten toepassen. Wij volgen nauwgezet de prestaties van onze producten in het veld.” Het blijft namelijk nodig om de twijfel bij sommigen weg te nemen. Bart van den Berg is duidelijk: “Verlijming mag nooit de zwakste schakel in de keten zijn. Lijmproducten doen met gemak dubbel zo lang hun werk als mechanische verankeringproducten, mits juist toegepast. Dat wil toch wel wat zeggen over onze producten, de krachtpatsers onder de lijmen.”

“Verlijming is nooit de zwakste schakel, eerder het omgekeerde”

Een probleemoplosser, maar dan wel praktisch georiënteerd. Met beide voeten op de bouwgrond. Zodat opdrachtgevers, architecten, bouwers en verwerkers uit de voeten kunnen in specifieke toepassingen en voldoende houvast krijgen bij hun keuze in lijmen en afdichtingmiddelen. Dat is Bostik met topmerken als Simson en Ardal en hun toegespitste producten. Bostik is op de Bouwbeurs te vinden in hal 3, stand B070

Bart van den Berg, marketing manager van Bostik, steekt de hand in eigen boezem als het gaat om de afstand tussen de productinnovatie en de implementatie in de bouw. “Bostik is een innovatieve onderneming. Er lopen alleen al meer dan 500 mensen rond in de diverse laboratoria in Europa. Veel technici en chemici die de beste en krachtigste lijm- en kitproducten ontwikkelen en ondersteunen, in combinatie met aantoonbare duurzaamheid van deze producten. Duurzaamheid in de zin dat lijmen, ook in de bouw, heel lang hun werk doen. We moeten echter in de ontwikkeling niet zover voor de muziek uitlopen dat de markt ons niet meer kan horen. We blijven koploper met merken als Simson (complete bouwrange) en Ardal (tegelwerken), maar op een manier waarop de bouw optimaal kan profiteren van productontwikkeling. Dit gaan wij ook nadrukkelijk vertellen aan onze klanten met het vernieuwde merk Simson.”

Specifieke toepassing? Specifiek product!

Als voorbeeld haalt hij het brede productassortiment van Simson aan. “Er was enkele jaren geleden de trend om een aantal functies in één product te vatten. Lekker makkelijk voor de verwerker. Maar dan kom je tot grootste gemene delers in toepassingseigenschappen. Simson staat echter voor topkwaliteit en topresultaten. Daarom is de insteek thans dat producten

20:06

worden afgestemd op specifieke toepassingen. We hebben daarbij onze producten opnieuw ingedeeld, zodat het voor de bouwsector duidelijk is welk product bij welke toepassing past. Meer begrip en kennis bij onze klanten, die overigens zeer loyaal en merktrouw zijn. En bij nieuwe productontwikkelingen geven wij meer ondersteuning zodat het niet vijf jaar duurt voordat een product in de gehele markt wordt toegepast.” Het uitgangspunt ‘Het beste product voor de iedere toepassing’ past volgens Bart van den Berg ook bij de huidige tijd waarin de claimcultuur een plek heeft gekregen. “De eisen aan producten worden steeds zwaarder. Er worden hogere prestaties verlangd. Daar horen garanties bij, want men wil voorkomen dat zaken fout gaan en er claims komen. Wij geven die garanties op onze producten daar waar het juiste product voor de juiste toepassing wordt gebruikt. Neem architecten die een bijzondere gevel hebben ontworpen en kiezen voor verlijming omdat

Bostik / Simson

De Voerman 8 5215 MH ’s-Hertogenbosch T 0031 (0)73 - 6 244 244 F 0031 (0)73 - 6 244 344 E infoNL@bostik.com I www.bostik.nl


ADVERTORIAL ADVERTORIAL

647

Makita: meer mogelijk in accugereedschap Bekijk alle accumachines op de Bouwbeurs

“Ik ben nieuw. Pas jij bij mij?”

Lamellenfrees, haakse slijper, plaatschaar, pintacker, nieter, decoupeerzaag, slagschroevendraaier, combihamer, slagmoersleutel en ja zo kunnen we nog even doorgaan. Allemaal verschillende machines, maar met één overeenkomst, want ze zijn allemaal met accu in plaats van met snoer. Dat was tot voor enkele jaren nog ondenkbaar en nu zijn ze er gewoon. We laten ze graag zien op onze stand op de Bouwbeurs. Want je wilt toch wel met eigen ogen zien hoe makkelijk een 165 mm cirkelzaag op accu door plaatmateriaal van pakweg 50 mm gaat. Als je dan toch op de beurs bent, dan delen we gratis een Makita cap en de Makita Prestatieverbeteraar: XTT Slagschroefbit uit (OP=OP). Schrijf je vooraf wel alvast gratis in via www.makita.nl/bouwbeurs.

Leverbaar in

14,4V en 18V 14,4V Haakse boormachine tandkransboorkop

BDA340ZX

205

00 ,

14,4V Slagmoersleutel M10-M16 bouten

BTW250ZX

229

00 ,

14,4V Zaklamp

STEXBML145 00 ,

38

14,4V Boor-/schroefmachine 44 Nm hard

NIEUW BDF448ZX

BDF446ZX

209

159

00 ,

14,4V Boor-/schroefmachine 77 Nm hard

Haakse boormachine snelspanboorkop

14,4V Boorhamer 16 mm beton ALLEEN IN 14,4V

205

249

00 ,

14,4V Schroefautomaat snelbouwschroef 25-55 mm

BFR540ZX

BTL062ZX

249

269

00 ,

00 ,

14,4V LED Zaklamp

STEXBML146 00 ,

39

00 ,

14,4V Haakse slagmoersleutel M4-M12 bouten

14,4V Stofzuiger 1.200 l./min.

BCL140Z 00 ,

49

18V Combihamer 20 mm

18V Combihamer 20 mm

Alleen leverbaar in

18V

18V Snelle reciprozaag 255 mm hout 90º

BJR181ZK* 00 ,

319

18V Schaaf 82 mm

BKP180ZX* 00 ,

239

Voor

14,4V en 18V

BHR202ZX* 00 ,

18V Haakse slagmoersleutel M4-M12

BTL063ZX* 00 ,

269

BSS610ZX* 00 ,

45

18V Betontrilnaald 1.200 mm lengte

BVR450ZK* 00 ,

319

14,4V en 18V Hoofdlamp

STEXBML800 00 ,

BHS630ZX* 00 ,

319

319

18V Cirkelzaagmachine 165 mm

18V Cirkelzaag 165 mm

BHR241ZX* 00 ,

249

249

14,4V Slagboormachine 13 mm steen

BHP446ZX € 00 ,

179

14,4V Slagschroevendraaier 155 Nm

BHR162ZX

BDA341ZX

00 ,

14,4V en 18V LED Zaklamp

STEXBML801 00 ,

50

Doe de test op www.makita.nl/pasjijbijmij

14,4V Slagboormachine 14 mm steen

NIEUW BHP448ZX

229

209

00 ,

14,4V Schroevendraaier snelbouwschroef 4 mm

14,4V Koolborstelloze slagschroevenrdraaier 160 Nm

BTD133ZX

279

219

00 ,

14,4V Multitool

BTM40ZKX3 00 ,

199

18V Combihamer 24 mm

NIEUW

BHR242Z*

279

00 ,

18V Metaal cirkelzaag 136 mm

BCS550ZX* 00 ,

279

00 ,

14,4V Plaatschaar 1,6 mm staal tot 400 N/mm2

BPJ140Z

229

359

00 ,

14,4V Pintacker 18-35 mm pinlengte

BPT350ZX

309

00 ,

18V Slagmoersleutel M12-M22

00 ,

14,4V Hybride slagschroevendraaier

BTP130ZX

259

00 ,

14,4V Pendeldecoupeerzaag 135 mm hout 90º

BJS160ZX

BFS441ZX

00 ,

BTD134ZX

14,4V Lamellenfrees 20 mm schaafdiepte

BJV140ZX

259

00 ,

14,4V Blaas- en zuigmachine

BUB142Z 00 ,

NIEUW

BMR102

119

00 ,

14,4V Haakse slagschroevendraaier M4-M8 schroeven

BTL060ZX

249

00 ,

14,4V Cirkelzaag 136 mm

BSS500ZX

199

00 ,

14,4V Nietmachine 10-22 mm nietlengte

BST220ZX

99

14,4V Radio

299

00 ,

18V Rechte slijper 6 mm

18V Combihamer 24 mm

met verwisselbare boorkop

NIEUW BTW450ZX* 00 ,

329

18V Plaatschaar 1,3 mm

BJS130ZX*

379

00 ,

BGD800ZX* 00 ,

249

18V Afkortzaag 190 mm

BLS713Z*

679

00 ,

BHR243Z*

309

00 ,

18V Haakse slijper 115 mm

BGA452ZX* 00 ,

225

14,4V of 18V?

Breid goedkoop uit

Die vraag wordt vaak gesteld. Het antwoord: het hangt af van je behoefte; wat je wilt. Vind je prijs belangrijk? Dan adviseert Makita een complete 14,4V machine die je uitbreidt met Basic modellen. Complete 14,4V machines zijn € 40,- goedkoper dan de 18V versie, en qua kracht voldoet de 14,4V versie voor heel veel toepassingen. Een 14,4V machine is ook lichter. Voor sommige toepassingen komt 18V meer in aanmerking. Daar kijken de Makita ingenieurs heel goed naar. De 18V serie bestaat uit 40 machines, en biedt daarmee meer mogelijkheden dan de 14,4V serie (24 machines). Dus als je veel verschillende klussen doet of machines wilt gebruiken die alleen in 18V beschikbaar zijn dan adviseert Makita je om 18V machines te kopen. Zo simpel is het. Op deze pagina kun je precies zien welke machines er wel in 18V beschikbaar zijn en niet in 14,4V.

Veel bedrijven beschikken al over een of meer Makita accumachines. Dat is ook de reden dat we op deze pagina alle accumachines als Basic machine tonen. Basic betekent zonder accu’s en oplader, want die heb je al, maar alle getoonde modellen zijn net zo goed met 2 accu’s en oplader verkrijgbaar, maar dan uiteraard een stuk duurder. Zie hier het prijsverschil: Prijsverschil Basic (ZX) vs. compleet (RFX) 14,4V € 170,€ 190,18V

Prijsverschil 14,4V vs. 18V € 20,Basic (ZX) Compleet (RFX) € 40,-

Beschik je reeds over een complete machine, breid dan uit met een Basic machine, want je bent veel goedkoper uit.

*) Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Alle machines op deze pagina zijn Basic modellen, dus zonder accu’s en oplader. Lees voor meer info “Breid goedkoop uit”.


BOUWKOSTEN

65

Gratis beschikbare marktprijzen Marktprijzen bou wmaterialen

Tekst: Ed de Rechteren van Hemert Nederlands Bouwkosten Instituut Edrecht@nbi-online.nl

Sinds 1 januari 2013 zijn de marktprijzen voor bouwkundige en installatiematerialen van het Nederland Bouwkosten Instituut gratis. NBI heeft namelijk subsidie gekregen voor de opzet van het Nederlandse deel van een Europese databank van bouwkosten. De informatie moet dan wel gratis beschikbaar zijn voor iedereen die werkzaam is in de bouwsector. Er wordt gestart met de materiaalprijzen. De marktprijzen worden elf keer per jaar naar u toegezonden. Met deze overzichten beschikt u over een uitgebreid en actueel overzicht van materiaalprijzen. De materiaalprijzen zijn netto prijzen die gehanteerd kunnen worden voor calculaties en voor het toetsen van offertes. Van meer dan 3.500 materialen worden de prijzen maandelijks aangepast. De materiaalprijzen zullen steeds worden uitgebreid met nieuwe materialen. Mist u prijzen, dan kunt u die opvragen en ze worden dan het volgende kwartaal opgenomen in de lijst. Welke onderdelen zijn opgenomen? Bouwkundige materialen: beglazing, be-

tonmortel, binnendeuren, buitendeuren, dakafwerkingen, dakbanen, dakbedekking, dakpannen, dakplaten, dakvensters, golfplaten, hout, heipalen, isolatie, kozijnen, lichtkoepels, lichtstraten, natuursteen, plaatmateriaal, plafondafwerking, staal, stenen, tegels, terreinafwerkingen, trappen, vensterbanken, vloeren en zand, grind en cement. Installatie materialen: afvoeren, armaturen, binnenriolering, bliksembeveiliging, boilers, buitenriolering, buizen, cv-buizen, cv-ketels, dakgoten, drainage, dozen, elektrotechnisch materiaal, expansievaten, gasleidingen, geisers, inbraakbeveiliging, kabels, koelapparaten, kranen, leidingen, luchtbehandeling, luchtgordijnen, luchtverwarmers, radiatoren, sanitair, ventilatoren, verlichting, vloerverwarming, waterleidingen en watermeters.

slecht eenmalig € 10,, excl. BTW. U ontvangt een factuur van € 10,00, excl. Btw. Na ontvangst van het bedrag worden door Multi Consultants de markprijzen in PDF iedere eerste volle week van de maand toegezonden. Multi Consultants is het adviesbureau van het NBI. Meer informatie: info@multiconsultants.nl.

NL/SFB

(0-)

Omschrijving

prijs per

Algemeen bou wmaterialen Zand, Grind en Cement Zand

prijs per Metselzand m3 Rivierzand m3 Straatzand m3 Ophoogzand m3 Vulzand (wit) m3 Vulzand (geel/b ruin) m3 Witzand(gezeefd ) m3 Voegzand m3

Grind

05 - 32 mm 32 - 120 mm

Cement CEM A 42.5 LL, hoogoven CEM I 32.5R, por tland CEM I 52.5N, por tland Metselcement mc 12,5

wit, 25 kg 25 kg 25 kg

Metselmortel Betonmortel Zand/cement

zak, 20 kg zak, 20 kg zak, 20 kg

m3 m3

kg kg kg kg kg kg kg

Betonmortel C12/15 X C1 m3 C12/15 X C2 m3 C12/15 X C3 m3 C20 m3 C28 m3 C35 m3

Voorwaarden

Verhuurprijzen steigers en klimmaterieel De afgelopen jaren zijn ook de prijzen van het materieel flink gedaald. In de tabel vindt u in de praktijk waargenomen huurprijzen van steigers en klimmaterieel. In de grote steden zijn de prijzen gemiddeld 5 tot 10 % hoger dan in de rest van Nederland. Het is dus raadzaam steeds per project of klus een offerte aan te vragen. De verhuurprijzen zijn een gemiddelde. Er kunnen per provincie of streek nogal wat verschillen zijn. De verhuurprijzen kunnen dan hoger of lager liggen dan de genoemde prijzen. Het gaat hier om prijzen exclusief BTW.

6m 49,00

8m 63,00

6m 51,00

8m 66,00

10 m 77,00

12 m 84,00

6m 123,00

8m 147,00

10 m 172,00

12 m 203,00

11,5 m 135,00 325,00

14,0 m 175,00 425,00

15,5 m 210,00 485,00

14 m 210,00 525,00

17 m 248,00 840,00

21 m 307,00 750,00

15 m 198,00 505,00

16 m 223,00 565,00

20 m 275,00 648,00

21 m 288,00 702,00

4m 0,23

5m 0,3

2m 0,1

3m 0,16

4m 0,23

6m 0,40

9m 15,00 25,00

14 m 98,00

26 m 468,00 1152,00

jan 2013

12,15 13,01 9,59 7,51 9,93 6,42 13,27 26,94

12,15 13,01 9,59 7,51 9,93 6,42 13,27 26,94

23,05 32,81

23,05 32,81

0,15 0,14 0,18 0,17

0,15 0,14 0,18 0,17

0,15 0,17 0,14

70,56 71,44 72,32 74,09 85,55 81,14

Onder welke voorwaarde kan ik de prijzen toegezonden krijgen? De voorwaarde voor de verkregen Europese subsidie is dat men zich moet registreren, zodat de Europese subsidieverstrekker kan zien wie deze ontvangen en welke type bedrijf het is. Om de marktprijzen te ontvangen moet u de lijst invullen. Voor de registratie (handelingkosten en verzenden) zijn de kosten Rolsteigers, aluminium, smal Werkhoogte 2m 4m 31,00 38,00 prijs per week in € Rolsteigers, aluminium, breed Werkhoogte 2m 4m 33,00 34,00 prijs per week in € Rolsteiger, Fiberglas, breedte 0,85 m Werkhoogte 2m 4m 77,00 95,00 prijs per week in € Doorloopframe 11,00 prijs per week in € Kamersteiger met opbouwset 28,00 prijs per week in € Stagedrager met handlier 49,00 prijs per week in € Loopbrug 6 m 25,00 prijs per week in € Daksteiger, lengte 2,45 m 35,00 prijs per dag in € 74,00 prijs per week in € Schaarhoogwerkers , elektrisch Werkhoogte, maximaal 7,50 m 9,5 m 56,00 84,00 prijs per dag in € 130,00 195,00 prijs per week in € Schaarhoogwerkers , diesel Werkhoogte, maximaal 10 m 12 m 150,00 165,00 prijs per dag in € 375,00 412,00 prijs per week in € Knik-telescoophoogwerker Werkhoogte, maximaal 10 m 12 m 135,00 151,00 prijs per dag in € 342,00 396,00 prijs per week in € Steigerplanken geband, lengte 2m 3m 0,10 0,16 prijs per maand in € Steigerbuis Gegalvaniseerd, lengte 1 m 1,5 m 0,05 0,08 prijs per maand in € Koppelingen 0,06 prijs per maand in € Kortelingen 0,12 prijs per maand in € Voetplaten 0,06 prijs per maand in € Voetplaten, verstelbaar 0,12 prijs per maand in € Ladders, opsteek Werkhoogte, maximaal 4 m 7m 5,00 12,00 prijs per dag in € 12,00 22,00 prijs per week in € telecoopladder Werkhoogte, maximaal 5,25 m 8,00 prijs per dag in € 19,00 prijs per week in € Vouwladder Werkhoogte, maximaal 5,50 m 8,25 prijs per dag in € 20,00 prijs per week in €

Dec 2012

16 m 105,00

0,15 0,17 0,14

71,27 72,16 73,05 74,83 86,41 81,96

18 m 120,00

20 m 126,00


BOUWKOSTEN

66

Massieve Massieveprefab prefabbetonnen betonnen b Voor bedrijfshallen en agrarische gebouwen kan men snel en goedkoop een prefab betonnen borstwering aanbrengen. Er zijn diverse typen panelen, zoals massieve panelen, sandwichpanelen, traliepanelen, al dan niet in een geĂŻsoleerde of ongeĂŻsoleerde uitvoering. In dit artikel gaan we wat dieper in op de gecalculeerde richtprijzen van de massieve prefab betonnen panelen.

Tekst: www.casadata.nl, met medewerking van Noordhuis Bouw- en betonsystemen in Emmen.

Voor bedrijfshallen en agrarische gebouwen kan men snel en vrij goedkoop een borstwering aanbrengen met prefab betonnen panelen, zoals met prefab sandwichpanelen, traliepanelen of massieve panelen. Het monteren van de borstweringspanelen gebeurt horizontaal tegen een achterliggende constructie van stalen of betonnen kolommen. Men plaatst de borstweringspanelen met stelruimte op de funderingspoeren of op de verlengde voetplaat van de stalen kolommen. Montage vindt het meest efficiĂŤnt plaats als men het borstweringspaneel via de ingestorte ankerrails met een Z-plaatje aan de stalen kolom klemt met een hamerkopbout. Bij betonkolommen vervangt men

het Z-plaatje door een HKZ-plaatje, die men met een keilbout of hamerkopbout en ankerrail aan de betonnen kolom of stiep bevestigt. De verticale naden moet men met elastische betonkit met rugvulling waterdicht afwerken.

Aandachtspunten

De verticale naden goed waterdicht afdichten met betonkit en rugvulling.

Planningsaspecten

De bouwplaats moet voldoende geschikt en bereikbaar zijn voor een kraan voor het ondersabelen en plaatsen van de borstweringspanelen.

Bouwkosten

In de kostenberekeningen is uitgegaan van de uitvoeringstijden voor de werkzaamheden en van de brutoprijzen voor de materi-


BOUWKOSTEN

67

n borstweringpanelen alen en producten zonder inkoopkortingen. Voor het plaatsen van de prefab betonnen borstweringselementen is uitgegaan van een dagproductie van 24 tot 32 stuks onder normale omstandigheden met een werkploeg van drie personen en een werkdag van acht werkuren. De kosten zijn steeds uitgedrukt per vierkante meter bruto vloeroppervlakte (m2 bvo) van de bedrijfshal of per m2 prefab betonpaneel. Elk kostenbedrag is gedetailleerd berekend met alle directe uitvoeringskosten van arbeid en materiaal. Het uurloon is zonder opslagen voor de bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten en winst en risico. Alle complete calculaties van de prefab betonnen sandwichpanelen kunt u na het inloggen op www.casadata.nl zien. Deze calculaties kunt u dan ook meteen downloaden in Excel en eenvoudig aanpassen. In de kostenberekening is uitgegaan van prefab betonnen panelen van 5 meter lang en 1,6 meter hoog. Bij de kostenberekening is gerekend met twaalf prefab betonpanelen bij de bedrijfshal met 200 m2 bvo, 22 panelen bij een bedrijfshal van 600 m2 bvo en 28 prefab betonpanelen bij een hal met 1.000 m2 bvo. De bouwkosten zijn exclusief bouwplaatskosten en inclusief kraankosten en de kosten van ondersabelen en plaatsen. Meer kostengegevens over andere geisoleerde en onge誰soleerde prefab betonnen borstweringspanelen vindt u op www. casadata.nl. Het regionale kostenniveau betreft de regio Oost Gelderland (postcode 7000 - 7100). Op www.casadata.nl ziet u het kostenniveau van uw eigen regio door het opgeven van de postcode. Bij de indirecte kosten is gerekend met een toeslag op de directe kosten van 17%. Dit toeslagpercentage bestaat uit 8% voor algemene bedrijfskosten, 5% voor winst en 3% voor risico.

Simpel werken met de 18.000 calculaties van www.casadata.nl Voor betrouwbare richtprijzen van de bouw- en onderhoudskosten ga je naar www.casadata.nl. Daar vind je ruim 18.000 richtprijzen op basis van complete calculaties. Elke calculatie kun je na het inloggen direct bekijken, downloaden, aanpassen of er een eigen begroting of offerte mee maken.

Kijk op www.casadata.nl voor de prijzen uit uw regio Kostentabel borstwering met massieve prefab betonnen panelen aanbrengen, excl. btw, bron casadata.nl Activiteit Borstwering met prefab betonnen panelen aanbrengen

Massieve panelen 140 mm dik

Omschrijving

Eenheid

Directe Kosten

Indirecte Kosten

Totaal

Hal 10 x 20 m, 200 m2 bvo

Per m2 bvo

25,53

4,34

29,87

Per m2 paneel

53,18

9,04

62,22

Per m bvo

14,84

2,52

17,36

Per m2 paneel

50,59

8,6

59,19

Per m2 bvo

11,09

1,89

12,98

Per m2 paneel

49,5

8,42

57,92

Per m2 bvo

26,29

4,47

30,76

Hal 15 x 40 m, 600 m bvo 2

Hal 20 x 50 m, 1.000 m2 bvo Hal 10 x 20 m, 200 m2 bvo

Ge誰soleerde panelen 140 mm dik met 40 mm isolatie, type koudebrug

2

Per m paneel

54,76

9,31

64,07

Per m2 bvo

14,69

2,5

17,19

Per m2 paneel

50,08

8,51

58,59

Per m2 bvo

11,44

1,94

13,38

Per m paneel

51,08

8,68

59,76

2

Hal 15 x 40 m, 600 m2 bvo Hal 50 x 20 m, 1.000 m2 bvo

2

Kostenspecificatie massieve prefab betonpaneel aanbrengen, dik 140 mm, hal 20 x 50 m, per m2 paneel, excl. btw, bron casadata.nl Kostencomponent

Omschrijving

Hoeveelheid

Eenheid

Norm per eenheid

Totaal uren

Kosten per uur / eenheid

Totaal Kosten

Loonkosten

Ondersabelen prefab betonelement

28

stk

0,25

7,00

37,80

264,60

Plaatsen betonelement

28

stk

0,60

16,80

37,80

635,04

23,80

Subtotaal loonkosten Materiaalkosten

Directe kosten

899,64

Prefab betonpaneel, massief, dik 140 mm, hoog 1.600 mm

224

m2

34,91

7.819,84

Transport betonpanelen (ongelost)

3

vracht

367,50

1.102,50

Wegterreinkraan, gieklengte 42 m, maximale last 70 ton

8

uur

158,36

1.266,88

Subtotaal materiaalkosten

10.189,22

Eindtotaal directe kosten

11.088,86


Hoe zou u dit probleem Un problème? Un problème? in 30 seconden oplossen?

tesa®®®4600 Xtreme Conditions - la solution tesa Conditions tesa 4600 4600Xtreme - Xtreme Conditions- la solution Xtreme Conditions Xtreme Conditions Xtreme Conditions ■ une fermeture hermétique immédiate grâce au ruban ■ une fermeture hermétique immédiate grâce au ruban ■ Onmiddellijke silicone joint auto-amalgant hermetische afsluiting dankzij siliconen in de vorm silicone joint auto-amalgant ■ s’adapte van een zelfvulkaniserende à toutes lestape surfaces mouillées, sales et grasses ■ ■ Uitstekend s’adaptebestand à toutes lesbrandbare surfaces mouillées, sales et grasses tegen materialen, zuren, ■ pour des applications permanentes etoliën, temporaires - ne ■oplosmiddelen, zout,résidu water en UV-straling et temporaires - ne pour desaucun applications permanentes laisse ■ Extreem temperatuursbestendig van -60°C tot +260°C laisse aucun résidu ■ excellente résistance à la pression ■ Elektrische weerstand tot 8000 Volt ■ excellente résistance à la pression ■ résistance électrique jusqu’à 8000V ■ résistance électrique jusqu’à 8000V Voor lekkages onder hoge druk tot 8 bar ■ Voor permanente en tijdelijke toepassingen, binnensen buitenshuis Le ruban idéal pour les plombiers, les Le ruban idéal pour les plombiers, les ■ Schoon verwijderbaar zonder lijmresten électriciens et les artisans qui rencontrent électriciens qui rencontrent achter te latenetoples deartisans meeste ondergronden ■

les circonstances difficiles au travail. les circonstances difficiles au travail.

www.tesa.be www.tesa.nl

www.tesa.be www.tesa.be www.tesa.nl www.tesa.nl


BOUWGEBREKEN

Scheurvorming Een echtpaar heeft enkele jaren geleden een oud monumentaal pand aangekocht. Het pand was toen al naar de oorspronkelijke situatie gerestaureerd. De buitengevels tonen wel wat scheurvorming, maar dat wordt aan het zware landbouw verkeer geweten. Tekst: Door: Jos van Leeuwen Bureau voor Bouwpathologie BB te Montfoort www.bouwpathologie.nl

De woning is gelegen in een oud, monumentaal centrum van een plattelands dorpje. Het betreft een vrijstaande ‘op staal’ (een ondiep gelegen draagkrachtige grondlaag) gefundeerde woning met houten vloeren en

dat de woning oorspronkelijk in opdracht van een notabele inwoner van het dorp als woonhuis is gebouwd. Hierna is de begane grond verbouwd tot winkel. Met de laatste restauratie is de begane grond zoveel mogelijk in de oorspronkelijke situatie teruggebracht. Er zijn echter weinig oude documenten, tekeningen en/of foto’s beschikbaar waarop de restauratie gebaseerd kon worden. De uitgevoerde restauratie is daardoor gebaseerd op mondelinge informatie omtrent de indeling en het uiterlijk van de woning. Na het gesprek met de eigenaren wordt het

Problematiek

Recentelijk heeft een bevriende kennis met enige bouwkundige kennis naar de scheuren in de gevels gekeken en hij legt de oorzaak van de scheuren bij de kapconstructie. De kapconstructie zou ‘gespat’ zijn en daardoor de gevels hebben uitgedrukt met

Plaats van de originele schoorsteen.

onderzoek aan de buitenzijde aangevangen. De voorgevel is vanaf het maaiveld tot aan de eerste verdiepingsvloer geheel opnieuw opgemetseld, en vertoont geen scheuren. De rechter zijgevel is door de aangebouwde garage niet zichtbaar. De linker zijgevel toont ter hoogte van de borstwering op de zolder

scheurvorming als gevolg. Omdat de scheurvorming in de gevels als ontsierend wordt gezien willen de eigenaren deze nu herstellen. Het probleem is echter dat nog steeds niet duidelijk is wat de scheurvorming veroorzaakt. Aan Bureau voor Bouwpathologie BB de vraag om de oorzaak van de scheurvorming in de gevel te onderzoeken en daarover te rapporteren. Tijdens het gesprek met de eigenaren blijkt

Op de vraag, neergelegd bij Bureau voor Bouwpathologie BB, wat de scheurvorming in de gevels veroorzaakt, dient het antwoord te zijn: de schoorstenen. De huidige schoorstenen zijn niet de oorspronkelijke schoorstenen. Oorspronkelijk hebben de vier schoorsteen op de zijgevels gestaan en werden middels smeedijzeren verankering aan het dak gekoppeld. Om voor de bouwpatholoog onbekende redenen zijn de schoorstenen in het verleden buitendaks gesloopt en aan de binnenzijde van de kap versleept en samengevoegd in de nok. Dit kan een bouwkundige oorzaak hebben maar werd in het verleden vaak om esthetische redenen (modernisering) uitgevoerd. Door deze aanpassing is het gewicht van de versleepte schoorsteenkanalen en de twee ‘nieuwe’ schoorstenen aan de spanten komen te hangen. Met deze extra belasting is in het ontwerp van de kapconstructie geen rekening gehouden, waardoor de kapconstructie opnieuw is gaan zetten. Omdat de meeste krachten op de hoekkepers wordt afgedragen veroorzaken deze dus een nieuwe druk in het gevelmetselwerk. Doordat de muurplaten meerdere slechte reparaties tonen is er nagenoeg geen constructieve samenhang in de muurplaatconstructie, waardoor deze dan ook eenvoudig kan afschuiven en daarbij de gemetselde borstwering meeneemt en doet scheuren. De scheurvorming in de gevels wordt dus veroorzaakt door het spat-

Slechte reparatie van de muurplaat.

Diagonale scheuren in de linker zijgevel.

Onderzoek

met de nok zijn, op een betonplaat, twee zware baksteen schoorstenen gemetseld. De vier versleepte schoorsteenkanalen worden door slapers ondersteund. De slapers zijn middels stalen strippen opgehangen aan de kapconstructie. Achter de schoorstenen is te zien dat de borstwering, de muurplaat en het dakbeschot in het verleden zijn aangeheeld.

Conclusie

Diagonale scheuren in de linker zijgevel.

balklagen en een houten schilddak. De woning is aan de achterzijde deels onderkelderd. Aan de voorzijde ligt een zeer breed trottoir, maar de linker zijgevel ligt pal aan de straat. Door het centrum rijdt veel zwaar landbouw verkeer.

69

Scheuren ter plaatse van de blokkelen.

verticale en op de hoeken met de voor- en de achtergevel diagonaal verlopende scheuren. De scheuren zijn niet zwaar, maar wel aanzienlijk. De achtergevel toont eveneens ter hoogte van de borstwering op de zolder verticale en op de hoeken met de linker- en rechter zijgevel diagonaal verlopende scheuren. Het schilddak toont van straatniveau gezien geen onvlakheden of vervormingen. De binnenopname wordt aangevangen in de kelder. Daar is te zien dat het een gemetselde kelder met troggewelven in stalen dragers betreft. De stalen gewelfdragers zijn dusdanig door roestvorming aangetast dat het muurwerk is gescheurd en opgetild. Deze scheurvorming is ook zichtbaar in de binnenmuren en aan de buitenzijde op de begane grond van de achtergevel. Op de verdieping is alleen in de linker zijgevel lichte scheurvorming zichtbaar, die overeenkomt met die aan de buitenzijde. Op de zolder is de kapconstructie als schoonwerk, dus in het zicht, uitgevoerd. De borstwering toont ter plaatse van nagenoeg alle blokkelen scheurvorming. De muurplaten tonen slecht, niet constructief en laten onvakkundig uitgevoerde ‘reparaties’ zien. Plaatselijk is de muurplaat naar buiten toe afgeschoven. Dit alles lijkt inderdaad te kloppen met de uitleg van de kennis van de eigenaren, die zegt dat de kap gespat is. Omdat de verbindingen van de spantbenen met de kreupelen stijlen nagenoeg geen vervorming aangeven wordt het spatten door de bouwpatholoog vooralsnog in twijfel getrokken. De woning kent intern vier rookkanalen, waarvan er twee in/tegen elke zijgevel zijn gemetseld. Op de zolder worden de schoorsteenkanalen aan de binnenzijde van de zij dakvlakken versleept naar de nok. Ter plaatse van de samenkomst van de hoekkepers

Twee van de versleepte schoorstenen.

ten van de kapconstructie, zij het dat de constructie niet bezweken is. Het vermoeden dat het zware landbouw verkeer de oorzaak van de scheuren zou zijn kan niet geheel ontkend worden. De trillingen en de deiningen die dat verkeer veroorzaken hebben ongetwijfeld invloed gehad op de stabiliteit van de gehele woning. De spanningen in de gevel, opgebouwd door / afkomstig vanuit de kapconstructie, kunnen zich onder invloed van die trillingen hebben ontlast in de vorm van scheurvorming.

Herstel

Herstel zal moeten bestaan uit het ontlasten van de kapconstructie van het extra ingebrachte gewicht van de vier versleepte schoorsteenkanalen en de twee schoorstenen. Dit kan door de schoorstenen hun oorspronkelijke vorm en plaats op de zijgevels terug te geven. Ook kunnen de versleepte bakstenen kanalen en de schoorstenen vervangen worden door dubbelwandige metalen pijpen die buitendaks omtimmert kunnen worden. Deze buitendakse omtimmering kan met steenstrips of gefelst lood in monumentale stijl afgewerkt worden.


DO BETTER IN COMFORT

WWW.FRISTADSKANSAS.COM


FISCAAL & PERSONEEL

71

Wat moet u doen met uw levensloopregeling? De afgelopen maanden is in de media veel aandacht besteed aan de vele (bezuinigings)plannen van het kabinet Rutte II. Deze aandacht richtte zich vooral op ‘inkomensplaatjes’. Terecht natuurlijk, iedereen is immers benieuwd naar wat hem of haar in 2013 (en verder) te wachten staat. Ondertussen werd door het kabinet ook nagedacht over een wijziging van de regels voor de levensloopregeling. Inmiddels zijn deze bekend. En ook hier moeten wij vaststellen dat de gevolgen ingrijpend (kunnen) zijn. Tekst: Mr. Frank Kerkhof FB Alfa Accountants en Adviseurs fkerkhof@alfa.nl

Allereerst is van belang onderscheid te maken tussen levenslooptegoeden die per 31 december 2011 groter dan of gelijk waren aan € 3.000 en levenslooptegoeden die per 31 december 2011 kleiner waren dan € 3.000. De nieuwe regels (en vooral de mogelijkheden) verschillen aanzienlijk per groep.

Levenslooptegoeden ≥ € 3.000 per 3112-2011

Kenmerkend voor deze groep is dat er twee, sterk van elkaar verschillende, mogelijkheden zijn. Er valt dus wat te kiezen in 2013! Doorgaan met ‘levenslopen’ De eerste mogelijkheid is doorgaan met opbouwen van het levenslooptegoed volgens

de waarde belast. Het in 2012 en 2013 opgebouwde tegoed wordt volledig belast. Na deze volledige opname is verdere deelname aan de levensloopregeling uitgesloten.

Kiezen is maatwerk

Er zijn veel aandachtspunten die een rol kunnen spelen bij de keuze tussen opname in 2013 dan wel doorgaan met opbouwen tot en met 2021. Zo kan opname in 2013 leiden tot een zeer forse stijging van het ‘verzamelinkomen’. Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de hoogte van toeslagen, de studiefinanciering van kinderen en drempels in de inkomstenbelasting, zoals de drempel die geldt voor de aftrekpost specifieke zorgkosten. Een stijging van het verzamelinkomen kan er ook voor zorgen dat de opname van het levensloopte-

Naarmate de crisis langer duurt, raak ik er steeds meer van overtuigd dat wij (u en ik dus) daar de oorzaak van zijn. De crisis zit in ons hoofd en zolang die daar niet uit is, woekert hij schijnbaar niet te stoppen voort.

en. Per et werk

ppen m er te sto

1

eerd f of om ld verlo a ta e b voor on ling. ooprege s sparen levensl tosalari g ru n b li e n g u h sre eel van ergang rs een d r een ov goed tegen het toptarief van 52% wordt berkneme aft en kwam e e w n e d fgesch ng kon last. Dit progressienadeel kan mogelijk weer geling a pregeli o re o p sl o o n e sl v n (gedeeltelijk) teniet worden gedaan door te Via de le 12 werd de leve 20 januari ‘middelen’. Uiteraard is ook van belang dat de regels geldend per 31 december 2011. Dit

Levenslooptegoed < € 3.000 per 31-122011

Voor deze groep is de situatie duidelijk. Het tot 31 december 2011 opgebouwde levenslooptegoed wordt in 2013 voor 80% van de waarde als loon belast. Het meerdere, ofwel de bijgeboekte rente in 2012, is volledig belast. De tot eind 2011 opgebouwde levensloopverlofkorting komt hierop uiteraard in mindering.

Vertrouwen

kan uiterlijk tot en met 2021. Over het tegoed mag (tussentijds) vrij worden beschikt. Het tegoed hoeft niet te worden aangewend voor verlof. Het is dus mogelijk zowel te sparen als op te nemen. Als op 31 december 2021 nog een levenslooptegoed over is, wordt dit als loon belast. Volledig opnemen in 2013 De tweede mogelijkheid is een volledige opname van het levenslooptegoed in 2013. Het tegoed dat tot en met 31 december 2011 is opgebouwd wordt voor 80% van

bij een volledige opname in 2013 ‘slechts’ 80% van het op 31 december 2011 bestaande levenslooptegoed wordt belast.

Tenslotte

Er valt dus weer wat te kiezen voor de ‘levenslopers’. Maar niet voor iedereen. De keuzemogelijkheid geldt slechts voor degenen die per 31 december 2011 beschikten over een levenslooptegoed groter dan of gelijk aan € 3.000. De keuze moet in 2013 worden gemaakt en is - hoe kan het ook anders - maatwerk.

Begrijp mij goed: natuurlijk is de crisis reëel. Ik zie de gevolgen dagelijks bij veel ondernemers (en trouwens ook bij niet-ondernemers). Maar de brandstof daarvoor zit in ons hoofd. Het is niet de huizenmarkt zèlf die besluit van de ene dag op de andere dag vast te zitten. Evenzo heeft de utiliteitsbouw niet zèlf besloten dat er maar niet meer gebouwd wordt. Nee, dat hebben wij gedaan. Lamgeslagen door de voortdurende stroom van slecht economisch nieuws hebben wij vroeg of laat, maar uiteindelijk collectief, besloten de crisis te accepteren en daarnaar te handelen. Geld uitgeven en investeren doen wij, als voorzichtige koopmannen, voorlopig maar even niet. ‘Voorlopig’ betekent in de praktijk ‘zolang de crisis duurt’. En de crisis blijft voortduren, zolang wij alleen het hoogst noodzakelijke aanschaffen of vervangen. Hierdoor is de dynamiek volledig uit onze economie verdwenen. Door de crisis, zegt u. Doordat wij in de crisis geloven, zeg ik. Het lijkt sterk op het domino-effect. Als de eerste steen valt, valt vroeg of laat iedere steen die daarmee in de keten verbonden is. De steen in het midden weet vanaf het eerste ogenblik dat het slechts een kwestie van tijd is dat de vallende stenen ook hem bereiken en aanvaardt zijn lot. Evenzo de laatste steen. Het lot is duidelijk en kennelijk onvermijdelijk. Maar wat gebeurt er als één steen besluit uit de keten te stappen? Inderdaad, de keten wordt verbroken en alle stenen achter hem blijven staan. En zo kan het ook gaan met de crisis. Natuurlijk weet ik ook wel dat het ‘allemaal niet zo simpel is’ en dat veel economen smalend hierom lachen, maar laat mij dan maar simpel zijn. U en ik hebben de crisis gemaakt tot wat hij is. Evengoed kunnen wij de crisis breken. Daarvoor is ‘slechts’ vertrouwen nodig. Bij u, bij mij en uiteindelijk bij iedereen. Vertrouwen dat het anders kan. Dat is dan ook mijn wens voor 2013: haal de crisis uit uw hoofd en heb weer vertrouwen in de toekomst!

Mr. F.J. Kerkhof FB Alfa Accountants en Adviseurs fkerkhof@alfa-accountants.nl


Bewust

4 - 9 februari 2013 Jaarbeurs Utrecht

Bouwen : o.a. t e d m buil n n e Gre aviljoe ard v tp Hou ie Boule erp ovat s Ontw n n e R and joe Holl arpavil T Sol w & IC Bou

GRATIS TOEGANG

Ga naar bouwbeurs.nl/registreren en registreer nu met code: 100.000.534

#bouwbeurs

Internationale BouwBeurs


FISCAAL & PERSONEEL

73

Payrolling: veel gestelde vragen In BouwTotaal nummer 3 van 2012 hebben we al eens een artikel gepubliceerd over het onderwerp payrollen. In alle gelederen van het bedrijfsleven neemt de vraag naar flexibele arbeidscontracten nog steeds toe. In de bouwsector is dat niet anders. Het payrollen van personeel biedt een werkgever meer flexibiliteit en kan in veel gevallen een (loon)kostenbesparing opleveren. Tegelijkertijd is eind vorig jaar in de politiek een discussie op gang gekomen om het payrollen af te schaffen. Reden genoeg om hier nog eens aandacht aan te besteden en op veel gehoorde vragen antwoord te geven. Tekst: Payroll Intermediair

Wat is Payrolling?

Payrolling is het juridisch overdragen van uw medewerkers aan een payroll bedrijf om deze vervolgens, exclusief, terug te huren. Het payrollbedrijf zorgt dan voor de

Waar moet een werkgever op letten bij het aangaan van een payroll overeenkomst?

Een bedrijf of organisatie die een payroll constructie aangaat blijft zelf aansprakelijk voor de afdracht van loonbelasting en premies sociale verzekeringen. Daarom is het

soneelskosten, of zelfs goedkoper, aangeboden worden. Van belang is dat u bij het beoordelen van een offerte of voorstel niet alleen let op de zogenoemde opslagfactor, maar met name kijkt naar wat een payrollkracht u werkelijk kost. Is het genoemde tarief wel een all-in tarief? Zo worden onaangename verrassingen achteraf voorkomen.

Wat is het verschil tussen uitzenden en payrollen?

In tegenstelling tot uitzenden is er bij payrolling geen sprake van een werving en selectie traject en selecteert de ondernemer zelf het personeel. De samenwerking met de medewerker is in principe ook langer van duur. Als gevolg daarvan valt de kostprijs van een medewerker via een payroll constructie lager uit in vergelijking tot het inhuren van een uitzendkracht met behoud van dezelfde flexibiliteit.

Is payrollen voor de bouwsector wel geschikt?

Payrollen is voor elke bedrijfstak geschikt en zeer zeker ook voor de bouwsector. Het is wel belangrijk voor een werkgever in de bouw te kiezen voor een payroll bedrijf met enige expertise van de branche. De bouwcao kent een aantal specifieke regels, zoals het tijdsspaarfonds. Naast de verplichting minimaal loonvolgend te zijn aan de bouwcao is het van belang dat de payroller deze specifieke regelingen kent en daar juist mee weet om te gaan. Een vakkracht in de bouw die een payroll bedrijf als juridisch werkgever heeft, moet ook vakantiedagen en vakantiegeld conform de bouw-cao op kunnen bouwen.

afhandeling van alle juridische en administratieve zaken rondom de personele aangelegenheden van uw bedrijf.

Als men een payroll constructie wil aangaan, moet dan al het personeel overgedragen worden?

Nee, zeker niet. Een werkgever kan met één werknemer of een kleine groep werknemers beginnen. Bijvoorbeeld nieuw personeel dat het bedrijf anders zelf aangenomen zou hebben met als doel om een flexibele schil op te bouwen en in te kunnen springen op economische veranderingen.

belangrijk dat men bij de keuze voor een payroll bedrijf kiest voor een betrouwbare partner die beschikt over het NEN 44001 keurmerk. Daarnaast is het een pré als de payroller de mogelijkheid biedt om een gedeelte van de factuur te kunnen betalen op een G-rekening. Met de combinatie van het NEN4400-1 keurmerk en de G-Rekening wordt het risico voor de ondernemer voor bijna 100% weggenomen. Payrollbedrijven met het genoemd keurmerk worden met regelmaat gecontroleerd op de juistheid van hun afdrachten en de belastingdienst

Er zijn payroll bedrijven die een dispensatie voor de BTER (Bedrijfs Tak Eigen Regelingen) hebben. Wat betekend dat precies?

Een zeer beperkt aantal payroll bedrijven die zijn aangesloten bij de NVUB ( Nederlandse Vereniging van Uitzend en Bemiddelingsbedrijven) hebben van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dispensatie verkregen van de bouw-cao. De bouw-cao is door allerlei voorzieningen en regelingen duurder dan menig andere cao, terwijl medewerkers in de bouw jonger dan 55 jaar daar nauwelijks van profiteren. Leden van de NVUB kunnen daarom vakkrachten in bouw vaak tegen een lagere

groot belang over een juiste mix te beschikken van vast en flexibel personeel. Geen enkele werkgever wil nog vast zitten aan personeel waarvoor er op termijn, al dan niet tijdelijk, geen werk meer dreigt te zullen zijn. Daarom is voorzichtigheid bij het aanbieden van een vast dienstverband geboden. Financiële risico’s die kunnen ontstaan door ziekteverzuim en ontslagaanvragen, kunnen met payrolling volledig worden ingedekt.

Bouwen medewerkers in een payroll constructie wel rechten op?

Medewerkers die via een payroll constructie bij een opdrachtgever werkzaam zijn bouwen net zo goed rechten op als medewerkers die in loondienst werkzaam zijn. Heeft een medewerker al een vast dienstverband voor onbepaalde tijd en wordt hij of zij overgedragen aan een payroller, dan is er sprake van opvolgend werkgeverschap en neemt het payrollbedrijf het contract voor onbepaalde tijd over.

Uitzend- Payrollkracht of ZZP-er?

Het is een gegeven dat er ondertussen meer dan 100.000 ZZP-ers werkzaam zijn in de bouw sector. Of een bouwonderneming gebruik wil maken van de diensten van een ZZP-er, een uitzendkracht of een vakkracht via een payrollbedrijf, hangt af van de situatie en van de persoonlijke voorkeur van de onderneming. ZZP-ers zijn over het algemeen prima en ervaren vakkrachten. De binding met de opdrachtgever is in de meeste gevallen wel minder in vergelijking tot eigen personeel. De ZZP-er heeft meer opdrachtgevers en is bovendien ook niet altijd beschikbaar. De medewerker die via een payroll bedrijf werkzaam is bij een bouwondernemer, wordt terecht meer gezien als eigen personeel. Het payroll bedrijf mag dan de juridisch werkgever zijn, maar de huisregels worden bepaald door de inlener. Het inhuren van een uitzendkracht leent zich beter voor ‘piek en ziek’ situaties. Een uitzendkracht is naar verhouding duurder want een uitzendbureau berekent tevens kosten voor werving en selectie.

Is het mogelijk voor een medewerker met een lopende pensioenregeling bij Cordares, deze voort te zetten als hij over gaat naar een payroll bedrijf? Er zijn gespecialiseerde payrollbedrijven die deze mogelijkheid bieden. Lang niet

Wat zijn de belangrijkste voordelen van payrolling?

De belangrijkste voordelen zijn dat het een ondernemer tijd en geld kan besparen en het meer flexibiliteit biedt op de werkvloer. De salarisadministratie kan worden terug gebracht naar één factuur wat als bijkomend voordeel heeft dat de personeelskosten eenvoudig inzichtelijk worden. Bovendien kunnen de ondernemersrisico’s ten aanzien van personeelskosten worden beperkt. Denk hierbij risico’s ten aanzien van ziekte, ontslagaanvragen en afnemende hoeveelheid werk. De ondernemer krijgt bovendien meer tijd om te doen wat hij of zij het liefste doet, namelijk ondernemen.

Wat zijn de nadelen van payrolling?

Uit onderzoek is gebleken dat medewerkers op voorhand bang zijn dat er met payroll meer afstand tussen het bedrijf en verschil op de werkvloer zou ontstaan. Na eenmaal een jaar ervaring met payroll te hebben opgedaan blijkt dat 85% van dezelfde ondervraagde medewerkers een betere binding met hun werkgevers hebben gekregen. Zaken waren beter geregeld en voor wat betreft het onderscheid op de werkvloer zei 89% niets te hebben gemerkt.

accepteert het gebruik van een G-rekening als bewijs dat de afdrachten op de juiste wijze zijn gedaan.

Wat zijn de kosten en tarieven van payrollen?

In veel gevallen kan payrolling kostenneutraal, in vergelijking met uw huidige per-

kostprijs aanbieden terwijl ze tegelijkertijd loonvolgend blijven aan de bouw-cao.

Er wordt vaak gezegd dat payrolling helpt bedrijfsrisico’s te verlagen. Welke risico’s worden hiermee bedoeld? Het personeel is in een bedrijf vaak het belangrijkste kapitaal. Het is daarom van

elke payrollbedrijf heeft aansluiting met Cordares. Het BPF, waarvoor Cordares de afdrachten regelt, is een relatief duur pensioenfonds. Voor een werknemer die net met zijn pensioenopbouw begint, kan het aantrekkelijker zijn om een persoonlijk pensioen op te bouwen.


PRODUCTNIEUWS Specialisten bundelen krachten in buitengevelisolatie Isofinish is een nieuw innovatief concept voor isolatie en afwerking van buitengevels. Het combineert de isolatieplaten van Recticel Insulation, de gevelschroeven van Borgh en de gevelafwerking van Eternit tot een hoogwaardige oplossing voor buitengevelisolatie én -verfraaiing. Het systeem, dat aan de bestaande gevel te bevestigen is, levert volgens de fabrikanten een energiebesparing tot 25% op. Tegelijkertijd krijgt de gevel door de afwerking met gevelplaten, Cedral stroken (Sidings) of leien een eigentijdse uitstraling. Het systeem leent zich voor nieuwbouw en renovatie. Dankzij de ultradunne isolatieplaten en regelbare gevelschroeven zorgt Isofinish voor een hoogwaardig en doorlopend isolatieschild zonder koudebruggen. Bij renovatie is het niet nodig de fundatie aan te passen. Borgh BV Nederland, Almere, (036) 535.93.33, www.borgh.net

‘Poorten met klasse’

De nieuwe collectie ‘Poorten met klasse’ van DJS Hekwerken bestaat uit 60 luxe draaipoorten en 40 schuifpoorten in vier verschillende stijlen. DJS presenteert de toegangspoorten in een overzichtelijke map met duidelijke tekeningen, details

Prefab beton droog monteren Vilton is in samenwerking met een fabrikant van prefab bouwsystemen erin geslaagd een eerste serie met prefab woningen te realiseren. De casco’s van de woningen zijn binnen enkele dagen compleet droog gemonteerd. Hiermee is aanzienlijk bespaard op de bouwtijd en dus kosten. Dit is mogelijk geworden door

gebruik te maken van het zogenaamde Spanslot systeem; een voorziening waarmee de constructieve delen van de prefab betonnen elementen worden gekoppeld. Al na een paar dagen kan begonnen worden aan de afbouw van de woning welke bestaat uit schilderen en het afmonteren van de diverse onderdelen.

Metabo heeft vier nieuwe 14,4 en 18 Volt accumachines voor boren en schroeven op de markt gebracht. De machines zijn compact en krachtig. De typen BS 14.4 LT en BS 18 LT zijn elk beschikbaar in een variant met vaste boorhouder en met het praktische Quick-snelwisselsysteem. Daarmee wisselt de gebruiker in enkele seconden tussen boren, schroeven en haaks schroeven. Neemt hij de boorkop af, dan kan hij met de korte machine - dankzij de in de booras geïntegreerde zeskantopname - zelfs in extreem kleine ruimten zonder problemen schroeven. Door de korte bouwvorm en het geringe gewicht ligt de machine nog beter in de hand. Wie in kleine ruimten moet boren kan ook een boor met zeskant opname direct in de booras plaatsen. Bij alle vier modellen zorgt de robuuste 4-polige Metabo-motor voor meer vermogen en een optimaal koelsysteem voor een zeer hoge overb e l a s t i ngsg ra ad . Het multifunctionele controlesysteem met elektronische afschakelfunctie garandeert een lange levensduur. Metabo geeft op alle accupacks drie jaar garantie, ongeacht het aantal keer dat de accu is opgeladen.

Volg ons op:

Vlint Holding, Lelystad, (088) 887.71.00, www.vlint.eu

en specificaties. Hiermee kunnen architecten hun klanten gemakkelijker adviseren over een passend hekwerk en eigenaren van luxe woningen krijgen een beter idee van de uitstraling die past bij hun woning. Met de unieke collectie ‘Poorten met klasse’ komt DJS tegemoet aan de toenemende vraag naar designpoorten. De nieuwe collectie omvat landelijke, tijdloze, moderne en klassieke toegangspoorten in staal en in hout. Ze zijn volledig op maat te leveren in handbediende als volledig geautomatiseerde poorten, eventueel voorzien van geavanceerde toegangscontrolesystemen. DJS Hekwerken & Toegangstechniek BV, Vuren, (0183) 56.20.38, www.djshekwerken.nl

Leuningverhoger maakt verhoogde galerijen weer veilig

Compacte en krachtige boor-schroefmachines

Informatie: www.metabo.nl

74

Het komt steeds vaker voor dat woningeigenaren en woningbouwverenigingen kiezen voor het opplussen van galerijen en balkons. Zij doen dit uit oogpunt van de toegankelijkheid van de woningen, mede omdat ouderen steeds langer in hun woning blijven wonen. Het kost hen steeds meer moeite om hoogteverschillen en obstakels zoals drempels te overbruggen bij

het verlaten en betreden van hun woning. Echter, na dit opplussen blijken galerij- en balkonhekken veelal niet meer qua hoogte te voldoen aan het Bouwbesluit. Beers Bouwproducten komt met een oplossing om na het opplussen weer aan de regelgeving en veiligheid te voldoen. Hiervoor heeft het bedrijf een kunststof leuningverhoogsysteem ontwikkeld. Dit wordt eenvoudig op de bestaande balustrade gemonteerd met behulp van klemschalen. Daardoor wordt de balustrade 140 tot 180 mm verhoogd, zodat het hekwerk weer aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet. De leuningverhoger is vervaardigd uit duurzaam nylon waar een RVS of aluminium buis in wordt bevestigd. Rubber inlegdelen voorkomen onnodige beschadigen. De verhogers zijn in meerdere kleuren leverbaar. Tevens is aan het nylon UV-stabilisator toegevoegd. Ze zijn op bijna elk model railing toepasbaar. De benodigde montagewerkzaamheden kunnen door Beers Bouwproducten worden verzorgd. Het hoogwaardige, kostenbeheerste systeem is ook zelf eenvoudig aan te brengen. Informatie: www.beersbouwproducten.nl Of: Informatie: Marc Beers, Beers Bouwproducten BV, telefoon (0227) 712362, www.beersbouwproducten.nl.

@bouwtotaal bouwtotaal


PRODUCTNIEUWS

75

Nieuwe profielseries voor voorzetramen Om het authentieke aanzien van panden met kozijnen met enkelvoudge beglazing vanaf de buitenzijde in stand te houden, worden veelal voorzetramen aan de binnenzijde achter de kozijnen geplaatst. Om de isolerende resultaten te verbeteren heeft Isoglas een nieuwe aluminium profielserie ontwikkeld, de ProThermo, waarmee in combinatie met het bestaande glas een U-waarde van maxi-

Handsfree werken met de verfblikhouder Met de verfblikhouder, een klem, en ladderlimb van Wienese kan men handsfree werken op zowel een aluminium als een

Akoestisch paneel aan wand of zwevend 3D

maal 06, W/m2K te behalen is. De spouw die ontstaat tussen de oorspronkelijke beglazing en het nieuwe aangebrachte voorzetraam werkt ook mee om deze waarde te bereiken. In de ProThermo profielen is standaard een isolerende beglazing (4 – 10 – 4) met een coating op te nemen. De samenstelling van het glas is desgewenst aan te passen aan de omstandigheden.

De geluidsabsorberende Solo-panelen van Ecophon zijn nu ook beschikbaar als wandsysteem. direct aan de wand of in ver-

Isoglas Haarlem, Haarlem, (023) 531 90 36, www.isoglas.nl

Boetevrij dankzij UniPrime Superlite deurpaneel Voor buiten – en binnentoepassingen worden vaak 40 mm dikke multiplex panelen gebruikt. Deze panelen wegen al gauw 50 kg, waardoor het plaatsen geen eenvoudige klus is en Arbo problemen en boetes kunnen opleveren. Met de nieuwe UniPrime Superlite deurpanelen van Fetim Professional is dat te voorkomen. Dankzij een bijzondere opbouw zijn deze panelen ruim 35% lichter dan een standaard Okoumé deurpaneel. Bij het samenstellen is geen concessie gedaan aan de stabiliteit en de duurzaamheid.. De panelen laten zich eenvoudig bewerken, hebben een goede schroefvastheid en voldoen aan de UniPrime kwaliteitseisen.

schillende lagen. Het bedrijf introduceert hiervoor twee nieuwe systemen. Met het Connect Haakprofiel en de nieuwe Paneelhaak kan de panelen ‘als een kunstwerk’ aan de wand op te hangen. Met de Connect Afstandshanger zijn de panelen in drie verschillende lagen te installeren, voor een bijzondere 3D-creatie aan de wand. Het nieuwe Connect Absorber anker zet zich beter vast in de glaswol en zorgt voor een gemakkelijkere positionering en stabielere bevestiging. Het anker wordt snel en nauwkeurig vastgezet met een schroefboormachine en wordt toegepast in combinatie met de Connect Verstelbare kabelhanger. Ecophon Nederland BV, Etten-Leur, (076) 502 00 00, www.ecophon.com

Fetim Professional, Amsterdam, (020) 580 52 85, www.fetimprofessional.nl

houten ladder. De houder wordt simpelweg om de boom en een sport van de ladder geklemd. Dan kan zowel links als rechts. De houder heeft een ergonomische handgreep, waarmee het verfblik makkelijk is

(Advertentie)

op te tillen. De verfblikhouder is te gebruiken voor een verzetblik en een literblik. Ook aan de ladderlimb zijn verfblikken te hangen, maar ook gereedschap en emmers. De limb is een conisch gevormd hulpmiddel dat men in de holle sport van vrijwel iedere aluminium ladder kwijt kan. Aan het uiteinde zit een harpsluiting, waarin het hengsel van een blik of emmer of de greep van een stuk gereedschap is te verankeren. Combifit, Velddriel, (0418) 63.89.80, www.combifit.nl

Snoerloze snelschroefautomaat

lift de prijs niet in de hoogte

Nieuw in het assortiment snoerloze machines van Hitachi is model WF14DSL: een snelsc h roefautom aat. Het is een 14,4Volt machine met standaard 2 Li-ion batterijen met 4.0 Ah. De WF14DSL heeft een uniek Hitachi frictie-koppelingssysteem, dat een perfecte controle geeft over de schroeschroe ven, die per 50 stuks op een schroefband zitten. De machine heeft een stevige anti slip handgreep, een handige batterij indicator zodat je de lading van de batterij in de gaten kan houden en led verlichting voor goed zicht op het werk. Als er even gestopt moet worden, is deze snelschroefautomaat met de riemhaak zo aan

je broek te bevestigen. De machine wordt gebruikt voor houtschroeven met een dikte van 4 mm en lengte van 35-41 mm en wordt compleet geleverd in kunststof koffer. Hitachi Power Tools Netherlands BV, Nieuwegein, (030) 60 84 050, www.hitachi-powertools.nl

STAND O4C021

www.boecker.nl info@boecker.nl

tel. 0418-571.444


PRODUCTNIEUWS

76

's Werelds eerste accu constructietacker Lijmtuit met dubbele opening verlijmt sneller Faay Vianen brengt een bijzondere vernieuwing op de markt: een lijmtuit met dubbele lijmopening. Deze slimme innovatie voor FaayFix maakt het verlijmen van wanden nog eenvoudiger en sneller: meer

DeWalt introduceert de nieuwe XR® Lithium Ion accu constructietacker. De fabrikant voor professioneel elektrisch gereedschap en accessoires combineert in deze innovatie de beproefde brushless motortechnologie met de nieuwe 4,0 Ah accu’s. Het resultaat is eerste accu constructietacker ter wereld waarmee zonder gebruik van gaspatronen nagels tot 90 mm kunnen worden geschoten bij temperaturen tot -15ºC. De kracht komt vanuit de bekende 18 Volt 4,0Ah XR accu. Hierdoor hoeft er geen ontploffing te worden geproduceerd, zoals bij een gastacker, waardoor zeer regelmatig reinigen van de tacker niet meer nodig is. De prestaties zijn constant, gedurende de levensduur van de machine. De gebruiker bespaart ook nog eens extra geld doordat kopen van kostbare gaspatronen niet langer nodig is. Bovendien bevordert deze aandrijving door een accu de veiligheid. DeWalt BV, Bergen op Zoom, (0164) 28.30.63, www.dewalt.nl

dan 50%. Met de luimtuit brengt je namelijk aan twee zijden tegelijk lijm aan in de speciale groef. Anders gezegd: in één handeling twee lijmrupsen. Hierdoor wordt de snelheid van verlijmen meer dan verdubbeld. Een ander voordeel van de nieuwe lijmtuit is dat fouten vrijwel uitgesloten zijn. Eerst plaats je de te verlijmen wanden naast elkaar en vervolgens breng je in één handeling op beide wanden lijm aan. Vergissen is eigenlijk niet mogelijk. Dus ergernis, tijdverlies en verspilling van materiaal zijn zo goed als uitgesloten. Faay Vianen BV, Vianen, (0347) 37.66.24, www.faay.nl

Deur van bamboe Van nat water droog water maken in plaats van tropisch hardhout Met de ontwikkeling van een van bamboe gemaakt deur, schaft Reinaerdt Deuren, een onderneming van Volker Wessels, het gebruik van tropisch hardhout af. Dit levert volgens het bedrijf een enorme milieuwinst op. Bamboe is namelijk een snelgroeiende grassoort en geen hout. Maar ge-

De lichtste mobiele tafelcirkelzaag

Het waterabsorberende granulaat Imsorb van IMSO is te gebruiken om daken en goten bij onderhoud en reparatie snel droog te krijgen. Je legt met het granulaat een dijkje van tweemaal de waterhoogte aan. Het materiaal absorbeert vervolgens het water, sluit hermetisch af op de ondergrond en vormt zo een dammetje om verdere watertoeloop te stoppen. Binnen vijf à tien minuten is het water ingetrokken en is er een werkbare situatie ontstaan. Imsorb is onschadelijk voor milieu en dakbedekking en neemt 200 keer het eigen gewicht aan water op. Strooibussen van 800 gram en emmers van 5 kg hebben dus een absorptievermogen van respectievelijk 200 en 1000 liter. Na het werk is het granulaat af te voeren of te verdelen over het

dak; na twee weken is het materiaal biologisch afgebroken. IMSO, Amsterdam, (020) 642.60.11, www.imso.nl

De nieuwe tafelcirkelzaag TS 254 van Metabo met geïntegreerd onderstel en wielen is in enkele seconden op- en afgebouwd en is met slechts 33,4 kilo in vergelijking met ander mobiele tafelcirkelzagen tot 50% lichter. Bovendien zijn voor het transport alle

Immuun voor kou en snijgevaar toebehoren, zoals de dubbel geklemde parallelgeleider, de afzuigslang of een tweede zaagblad beschermd op te bergen aan het machinehuis. Het meegeleverde Precision-Cut zaagblad met 40 tanden en het zonder gereedschap verstelbare spouwmes worden voor het transport gewoon verzonken in de tafel. Met de krachtige 2.000 Watt motor vordert het werk snel, ook bij de maximale zaaghoogte van 87 mm. Bij 45° is nog altijd tot 50 mm dikte te zagen. Met de uittrekbare tafelverbreding bereikt de gebruiker aan de parallelgeleider een zaagcapaciteit tot 630 mm. Metabo Nederland BV, Breukelen, (0346) 25.90.60, www.metabo.nl

schaafd en verlijmd tot balken en planken kan het materiaal zich meten met hardhout. Alle testen op het gebied van krachten, brand en rook en duurzaamheid zijn glasrijk doorstaan. De fabrikant gebruikt bamboe momenteel alleen voor sandwich binnendeuren, maar het leent zich ook voor de productie van kozijnen en puien. De praktijk moet uitwijzen of met het materiaal ook massieve deuren zijn te maken, die bestand zijn tegen weer en wind. Reinaerdt Deuren, Haaksbergen, (053) 573.57.35, www.reinaerdt.nl

De winter is aangebroken, de dagen worden korter en de temperaturen dalen. Goede en warme handbescherming is dan ook onmisbaar. De nieuwe Rig Lizard Arctic handschoen van HexArmor is zeer geschikt om te dragen in de winter. De Thinsulate thermo-voering houdt de handen gegarandeerd warm, ongeacht de buitentemperatuur. De speciale Hipora® laag zorgt ervoor dat de handschoen waterafstotend is. Daarbij garandeert deze winteruitvoering de extreme snijbestendigheid, de impactbescherming en de hoge vingergevoeligheid, die gebruikers van HexArmor gewend zijn. De flexibele smash guards op de handrug zorgen voor impactbescherming. Daarnaast biedt de versterkte handpalm goede grip, zelfs wanneer de drager met olie werkt. De handschoen is zeer soepel en comfortabel, dankzij het ergonomisch ontwerp en het gebruik van topmaterialen. Gereedschappen hanteren is dus geen probleem. Prestop BV, Uden, (0413) 24.44.88, www.prestopbv.nl


PRODUCTNIEUWS Droge vloeren met Design schuifdeuren

Ontkistingsvloeistof voorkomt luchtbelvorming Doka-Optix is een ontkistingsvloeistof die bij het ontkisten zorgt voor een optimale scheiding van beton en bekisting en daarmee garant staat voor een strak betonoppervlak. Dankzij de chemische samenstelling wordt na het betonstorten de vorming van luchtbellen op het grensvlak van bekistingpaneel en betonoppervlak voorkomen. Nadat het beton is uitgehard en het paneel is gelost, komt er een glad betonoppervlak met weinig poriën tevoorschijn. Doka-Optix wordt geleverd in vaten van 20 en 210 liter. Opbrengen gebeurt met een sproeier om eenvoudig en snel een fijne nevel op het oppervlak aan te brengen. De vloeistof

Colofon Onafhankelijke informatiebron voor de uitvoerende bouw waaronder de aannemers, onderaannemers, inkoopmanagers, metselaars, voegers, dakdekkers, installateurs, stukadoors, zzp-ers en al hun toeleveranciers. jaargang 10, nr. 1/2, februari 2013 Uitgever André Lardinois Hoofdredacteur ing. Frank de Groot Redactie Carla Debets Jan Bol Joop Wilschut Vaste medewerkers Ed de Rechteren van Hemert Mr. F. J. Kerkhof Ing. Peter Borgers Ing. Arjan van Wingerden Cor Spronk Casadata CV

bestaat uit ongevaarlijke bestanddelen en is biologisch afbreekbaar. De milieuvriendelijke emulsie is met behoud van alle producteigenschappen tot een minimum temperatuur van -4 ºC te verwerken.

Duo Folie ook weersonafhankelijk te verwerken Tremco illbruck heeft het assortiment ME500 Duo Folie vernieuwd, zodat het ook zeer eenvoudig aan de binnenzijde van een kozijn te verwerken is. Montage is hierdoor niet afhankelijk van de weersomstandigheden of bouwactiviteiten aan de buitenzijde van de gevel. Duo Folie is een lucht- en slagregendicht membraan dat garant staat voor lucht- en waterdichte kozijnaansluitingen. Dankzij de waterdampdoordringbaarheid, die varieert afhankelijk van de omgevingsvochtigheid, voorkomt Duo Folie elke vorm van condensatie in de voeg. Naast de bestaande Duo Folie met zelfklevende strip en stucgaas introduceert Tremco illbruck ook een uitvoering met rubber profiel. De ME 500 K1-4 is te verkrijgen met vier verschillende profielen voor bevestiging aan veel voorkomende kozijnen. De nieuwe rubberprofielen K1

Copyright

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder de nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze uitgave is zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Uitgever en auteurs kunnen echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van handelingen of beslissingen die op deze informatie zijn gebaseerd.

t/m K4 zijn bedoeld om zonder gebruik van dubbelzijdig tape of lijmkit luchtdicht aan te sluiten in aluminium of kunststof kozijnprofielen. Het is ook geschikt voor een freesnaad in houten kozijnprofielen. Tremco illbruck BV, Arkel, (0183) 56.80.19, www.tremco-illbruck.com

Anti-inbraakstrips in hoogwaardig aluminium Naast haar bestaande stalen SecuStrip anti-inbraakstrips komt Secu Products met

een nieuwe serie: Alu Line. Deze anti-inbraakstrips zijn gemaakt van hoogwaardig blank geanodiseerd aluminium. Modellen zijn te leveren voor naar binnendraaiende voordeuren en naar buitendraaiende achterdeuren met een terugligging. Bij elk model zijn de montageschroeven onzichtbaar. Door de bestendigheid tegen corrosie is de Alu Line zeer geschikt voor toepassing in kustgebieden. De aluminium anti-inbraakstrips hebben een strakke vormgeving, die mooi past bij aluminium deurbeslag. De strips zijn standaard te leveren op lengten van 2150 en 2500 mm. Secu Products BV, Nieuw-Vennep, (0252) 62.09.01, www.secu.nl

Ontwerp en opmaak Ronald Wientjes (RoDo grafisch ontwerpburo) e-mail: ronald@rodoweb.nl

BouwTotaal is een uitgave van Nederlandse HandelsUitgaven BV Postbus 2273 NHU 7420 AG Deventer Maagdenburgstraat 22 Nederlandse HandelsUitgaven 7421 ZC Deventer tel.: 0570-654660 fax: 0570-656580 email: info@handelsuitgaven.nl

HÜPPE Design is een nieuwe serie schuifwanden voor douches. Voor liefhebbers van ‘less is more’ staan deze douchewanden voor pure perfectie. Voor nog meer comfort en een geruisloos gebruik, zijn deze dou-

Doka Nederland BV, Oss, (0412) 65.30.30, www.doka-nederland.nl

Advertentie André Lardinois telefoon: 0570-654660 e-mail: a.lardinois@handelsuitgaven.nl Freddy Burgers telefoon: 0570-623852 e-mail: freddy@handelsuitgaven.nl Hugo Arends telefoon: 0570- 861007 e-mail: hugo@handelsuitgaven.nl

Abonnementen e-mail: administratie@handelsuitgaven.nl

77

Schaafmachine met omkeerbare messen Als aanvulling in het assortiment houtbewerkingsmachines, introduceert Hitachi model P20SF, een 620W schaafmachine. Dit model is uitgevoerd met 82 mm omkeerbare HM schaafmessen. De sponningdiepte is 9 mm en de spaandikte 2,6 mm. Achterop de P20SF bevindt zich een haak die ertoe dient de positie van het snoer naar wens aan te passen. De zool van deze schaaf is zo geproduceerd, dat er beslist geen beschadiging van het te bewerken werkstuk plaatsvindt. En wilt u stofafzuiging, ook dat is (optioneel) mogelijk. De P20SF wordt com-

pleet geleverd met schaafmessen, geleiders en stofzak. Hitachi Power Tools Netherlands BV, Nieuwegein, (030) 60 84 050, www.hitachi-powertools.nl

chewanden leverbaar met de functie Soft Open/Close. Bij de nieuwe serie heeft men de keuze in de vormstijl ‘pure’, strakke en heldere lijnen, of ‘elegance’ met ronde elegante vormen. Het afdekprofiel is te leveren in 4 kleuren: glanzend chroom, mat zilver, wit en zwart. De instap is met of zonder waterkeringprofiel uit te voeren. Om de deuren te reinigen hebben ze een uitklapmechanisme. Naast de standaard helder glasuitvoering heeft u ook nog de keuze uit Sandplus (mat) of Intima glas (met decorrand). Optioneel is het glas in ‘anti-plaque’ te verkrijgen. Een extra laag, dat ervoor zorgt dat op het glas minder vuil aanhecht en het schoonmaken vereenvoudigt. Hüppe BV, Alblasserdam, (078) 610.20.22, www.huppe.nl

Ventileren via de onderdorpel Met de MOVAIR+ sluit ISC® naadloos aan op de nieuwste ontwikkelingen wat betreft het isoleren en ventileren van bestaandeen nieuwbouwwoningen en gebouwen. De MOVAIR+ heeft verscheidene unieke eigenschappen. De belangrijkste is de onzichtbare ventil at ieop en i ngen in deze onderdor pel voor houten kozijnen gecombineerd met een koppeling naar binnen. Deze combinatie maakt het mogelijk om verse buitenlucht via een WTW-wisselaar comfortabel in de binnenruimte te brengen. De EPC waarde zal verbeteren en de koppeling met een binnenunit geeft een perfecte balansventilatie per ruimte. Fysieke roosters zijn minder noodzakelijk. Uiteraard is er ook een variant van deze onderdorpel zonder ventilatieopeningen waardoor alle ramen gelijkwaardige zijn uit te voeren met een gelijkblijvend gevelaanzicht. ISC BV, Schijndel, (073) 611.06.14, www.isc-nl.com


HAL 12 B006

Kom naar de probin stand en maak kans op de speciale 8-delige 18V accuset, geleverd in compleet Tough Systeem t.w.v. € 1699,of één van de 10 Tough-Trolley-Systemen.

Maak tevens kennis met probin en haar sterke partners:

#probin_nl

probin nederland

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN ALLE ADRESSEN OP WWW.PROBIN.COM

BouwTotaal februari 2013  

Praktijkblad voor de uitvoerende bouwsector

BouwTotaal februari 2013  

Praktijkblad voor de uitvoerende bouwsector

Advertisement