Page 1

jaargang 8 / nummer 10 oktober 2011

Bent u wel goed beschermd? Hoe bepaal je wat het bouwplaatspersoneel moet dragen aan beschermende middelen? Wat is verplicht en wat niet? Voor veel bouwbedrijven is dit blijkbaar onduidelijk, want er zijn nog steeds bouwplaatsen waar werknemers zonder helm en andere adequate beschermingsmiddelen rondlopen. Ook kwartsstof is een onderschat probleem. BouwTotaal zet voor u de belangrijkste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) voor hoofd, oren, ogen en mond op een rij. Welke regelgeving is hierop van toepassing en wat zijn de laatste noviteiten op dit gebied? Ook sprak BouwTotaal met Intersafe Groeneveld en Wiltec over de nieuwste ontwikkelingen en geven we een overzicht van de noviteiten op het gebeid van PBM’s.

Schijven s in 3D op pagi

20.

I n dit nummer

8 Bijzondere membraan constructie De Scheg

T H EMA

13

Lees verder op pagina 11

Foto: Intersafe Groeneveld.

Bouw Compleet Venray bundelt krachten Wegens behaalde successen van Bouw Relatiedagen Hardenberg en Gorinchem organiseert Evenementenhal nu ook een

na

Waar en wanneer gebruik ik PBM's

19

Kwaliteit PBM's

21

Draagcomfort en

onder druk

design bepalen succes PBM's

31 Bouw Compleet Venray

bouwbeurs in Venray. ‘Bouw Compleet’ is een vakbeurs voor de totale bouwwereld. In Venray worden de

36 Beursplattegrond bekende vakbeurzen Bouw Relatiedagen, Schilder, Glas en Afbouw Vakdagen, Interieurbouw en Hout & Kunststof Vakbeurs samengevoegd. Vandaar de naam ‘Bouw Compleet’. BouwTotaal besteedt in deze uitgave aandacht aan deze beurs. Lees verder op pagina 31

38 Beursnieuws EN VERDER

40 Bouwkosten

43 Bouwgebreken 45 Fiscaal en Personeel

Een vliegende start bij je nieuwe werkgever Ga snel naar JobTec.nl/actie, schrijf je in en ontvang een gratis ticket!

JobTec.nl

vacaturebank voor technici


Met IsoBouw gaat uw werk eenvoudig beter. IsoBouw brengt nieuwe ideeën in praktijk. Met PolyFortPro®. Door steeds goed naar u te luisteren, komt IsoBouw telkens met doordachte, innovatieve oplossingen. Die zorgen ervoor dat u makkelijker, sneller en voordeliger kunt werken. Zo staat onze PolyFortPro® bekend als een uiterst hanteerbaar product dat gebouwen op extreem dunne wijze isoleert. Maar het zijn ook de slimme details die een wereld van verschil maken. Zoals de extra grote sponning, waardoor uw werk nóg gemakkelijker wordt en u koudelekken geen kans geeft. Meer weten over onze innovaties? Kijk op onze website of maak een afspraak: 0493-49 81 11.

www.isobouw.nl/PolyFortPro

WT_ZS_265 x385.indd 1

11-09-2009 16:14:48


ACTUEEL

3

Gemeenten verspillen tientallen miljoenen bij aanbestedingen Ambtenaren van gemeenten hebben onvoldoende kennis van de aanbestedingsregels. Hierdoor verspillen gemeenten jaarlijks tientallen miljoenen euro's bij de aanleg van infrastructuur, gebouwen en technische installaties. Door eenvoudiger aan te besteden, kunnen gemeenten veel geld besparen en krijgen zij meer kwaliteit dan nu het geval is. Dat concluderen de brancheorganisaties UNETO-VNI (installatiesector) en Bouwend Nederland op basis van onafhankelijk onderzoek. UNETO-VNI en Bouwend Nederland vinden dat inkopers van gemeenten ten onrechte klagen dat de regels voor openbaar aanbesteden te bureaucratisch zijn. Volgens Pieter van den Eijnden, aanbestedingsspecialist bij UNETO-VNI, passen gemeenten vaak onnodig een openbare aanbesteding toe, waardoor procedures veel administratieve rompslomp opleveren en hoge verwervingskosten. Gemeenten snijden zichzelf en de belastingbetaler hiermee in de vingers. Zij mogen namelijk zelf de grens bepalen, waarboven zij openbaar aanbesteden. 'Die grens wordt nu soms al gelegd bij 100.000 euro, terwijl dit volgens de wet

pas vanaf 4,8 miljoen verplicht is. Wij hebben becijferd dat er door meer onderhands aanbesteden op jaarbasis tientallen miljoenen euro's te besparen zijn', aldus Van den Eijnden.

Kwaliteit en energiezuinigheid

Beide brancheorganisaties raden gemeenten dan ook aan om kleinere projecten vaker onderhands aan te besteden. Bij deze procedure bepalen gemeenten zelf welke partijen zij uitnodigen om aan een aanbesteding deel te nemen. Joost Fijneman, aanbestedingsdeskundige bij Bouwend Nederland: 'Een gemeente die een groot deel van haar werken aanbesteedt via onderhandse procedures, heeft opdrachtgevers echt wat te bieden. Goed gedrag kan worden beloond, zodat kwaliteit leveren de moeite waard is.' Ook innovatie en duurzaamheid krijgen volgens beide brancheor-

ganisaties meer ruimte bij deze manier van aanbesteden.

Voorlichting aan gemeenten

UNETO-VNI en Bouwend Nederland gaan gemeentelijke opdrachtgevers met een voorlichtingscampagne wijzen op de mogelijkheden die zij hebben om hun aanbestedingsproces zelf vorm te geven. Het startschot gaven beide organisaties tijdens een congres over doelmatig aanbesteden dat in september in Zoetermeer plaatsvond. Hierbij waren veel gemeentelijke opdrachtgevers aanwezig. Ook gaan beide organisaties overleg voeren met de aanbestedende diensten van de grootste gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en met provincies en waterschappen.

Aanpassingen pensioenakkoord eerste stap in goede richting Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra vindt dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een eerste stap in de goede richting zet met de aanpassing van het pensioenakkoord voor zware beroepen en lage inkomens. Door de vitaliteit-regeling anders in te richten, komt er een extra mogelijkheid voor pensioensparen. Echter, de Aannemersfederatie meent dat er meer moet gebeuren voor werknemers in zware beroepen in bouw en infra. Het gaat hier niet om werknemers met topinkomens, die zomaar geld opzij kunnen zetten voor hun pensioen.

AFNL vindt dat voor werknemers in bouw en infra de mogelijkheid gehandhaafd moet blijven op 65-jarige leeftijd uit te treden als zij reeds 45 jaar in de sector bouw

en infra werkzaam zijn. Het kan niet zo zijn dat deze medewerkers worden gestraft met een korting op de AOW als zij op 65-jarige leeftijd uittreden. De meeste werknemers

in ambachtelijke beroepen zijn op jonge leeftijd, 16 tot 18 jaar, begonnen met leren/ werken en hebben een lang werkzaam leven van 45 jaar achter de rug.

Sparen in zware beroepsgroepen geen praktijk

Aannemersfederatie Nederland is verheugd over de motie Vermeij en Schouten die het Kabinet oproept vormen van inkomensaanvulling voor deze werknemers te zoeken. Echter, als dit wordt ingevuld met een regeling waarvoor werknemers zelf moeten sparen, is dat wel heel summier. Bovendien leert de praktijk dat de bouw geen enkele traditie kent voor wat betreft sparen via bijvoorbeeld levensloopen spaarloonregelingen. De gemiddelde bouwplaatsmedewerker is hiertoe met zijn inkomen ook niet in staat. Het voorstel van de minister heeft daarom een hoog theoretisch gehalte. De instelling van een werkbonus voor lage inkomens die langer doorwerken vanaf hun 62e, zou een tweede stap in de goede richting kunnen zijn. Maar hier moet de minister zich realiseren dat CAO-partijen sowieso al de nodige stappen moeten zetten om werknemers in bouw en infra langer te kunnen laten doorwerken. De Aannemersfederatie sluit de ogen niet voor verlenging van de arbeidsduur, onder andere als gevolg van vergrijzing. Maar merkt

Kop boven het maaiveld De bouwsector sleept zich nog steeds met hangen en wurgen door de bouwcrisis heen, maar de communicatiebehoefte lijkt alleen maar toe te nemen. BouwTotaal brengt bij dit nummer de beursspecial Bouw Compleet Venray uit. We hebben nog nooit zoveel beursnieuws en advertorials mogen ontvangen, uiteraard gerelateerd aan de omvang van de beurs. Het bouwbedrijfsleven beseft maar al te goed dat innovatie en een goede communicatie vooral nu belangrijke aandachtspunten zijn. ‘De kop moet boven het maaiveld uitsteken’, zeg ik altijd, anders word je niet gezien. De exposanten op Bouw Compleet zullen dan ook hun uiterste best doen om uw aandacht te trekken. Dat is wat anders dan voor de crisis, toen de heren en dames in veel stands (uiteraard niet de uwe) nog onderuit gezakt met een vroeg biertje al die ‘lastige’ beursbezoekers voorbij zagen schuifelen. De deelnemers nemen nu een veel actievere houding aan en zo hoort het ook! Bezoekers willen geïnformeerd worden en met een voldaan gevoel huiswaarts keren. Is de crisis toch nog ergens goed voor…

Frank de Groot Hoofdredacteur

wel op dat een dubbelslag moet worden gemaakt, daar via de CAO nu nog uittreding op 61 jaar en twee maanden plaatsvindt. Dit opkrikken naar 65 is al een hele stap en dan volgt nog een stap naar langer werken na het 65e levensjaar. Ook constateert AFNL dat de bouw door de vergrijzing steeds meer wordt geconfronteerd met oudere werknemers met gezondheidsproblemen. Met name lager opgeleide werknemers hebben hiermee al gedurende gemiddeld dertien jaar voor hun 65e te kampen. Overigens merkt de Aannemersfederatie op dat langer werken in de bouw niet automatisch leidt tot meer productiviteit, gezien het oplopend verzuimrisico en de daarmee gemoeide kosten met name in het midden- en kleinbedrijf; dé belangrijkste representant van de uitvoerende bouw.


ACTUEEL Gemeenschappelijke Satellietontvangst maakt eind aan schotelwoud Steeds meer woningbouwcorporaties kiezen bij nieuwbouw en renovatie voor Gemeenschappelijke Satellietontvangst (GSO). Waardevermeerdering van woningen is hiervoor het belangrijkste motief. Dat blijkt uit een door ASTRA Benelux georganiseerde conferentie voor woningbouwcorporaties.

Betonbouwgids 2012 De VOBN, de brancheorganisatie van de betonmortelindustrie, presenteerde tijdens de Beton Vakdagen in Gorinchem (27 t/m 29 september) het eerste exemplaar van de Betonbouwgids 2012. Deze 96 pagina’s tellende uitgave brengt kennis over de werkvoorbereiding en uitvoering van betonbouw op handzaam formaat samen. Met beton wordt duurzaam en efficiënt gebouwd. Het materiaal is niet alleen zeer solide maar onderscheidt zich ook door voortdurende innovatie. Die innovatie is te danken aan de jarenlange kennis en ervaring die de betonmortelbranche heeft opgebouwd. Innovaties waarmee wordt ingespeeld op veiligheid, duurzaamheid, de wens om sneller te bouwen en de daarbij behorende ketenintegratie. De Betonbouwgids is de opvolger van de Gietbouwpocket die voor het eerst verscheen in 2007. Met de nieuwe naam wordt meer recht gedaan aan alle sectoren die betonmortel verwerken en aan de kennisuitwisseling met de sectie Betonbekistingen van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerken Betonbekistingbedrijven en de Vereniging Wapeningsstaal Nederland. De Betonbouwgids is daarmee een naslagwerk voor alle partijen uit de betonbouwketen.

Veelzijdig

Bij GSO wordt gebruikgemaakt van één gemeenschappelijke schotelinstallatie waar alle woningen uit een flat of appartementencomplex op kunnen worden aangesloten. Bewoners kunnen hierdoor zelf kiezen welke TVaanbieder ze willen en bovendien is het niet meer nodig dat bewoners zelfstandig schotels plaatsen. Frans Horst, adviseur voor de corporatiesector, bevestigt de trend: ‘Anno 2011 is satellietontvangst onmisbaar om aan de uiteenlopende wensen en voorkeuren van bewoners tegemoet te komen. Overige infrastructuren schieten daarin al jaren tekort, waardoor bewoners tot plaatsing van individuele schotelantennes overgaan. Dat ziet er vaak niet fraai uit en bovendien leidt het tot waardevermindering van het pand. In dat opzicht slaat GSO vele vliegen in één klap: gevels blijven schoon, bewoners zijn tevreden en de waarde per woning stijgt met duizenden Euro’s, een veelvoud van de benodigde investering.’ Bill Wijdeveld, Managing Director ASTRA Benelux: ‘Niet alleen voor liefhebbers van internationale televisiezenders is GSO een uitkomst. De satelliet biedt ook het meest uitgebreide aanbod tv-kanalen in HD-kwaliteit, waaronder alle Nederlandse zenders via CanalDigitaal. Daarmee is satellietontvangst een logische keuze voor de snel groeiende groep bezitters van plasma- of LCD-televisies. Daarnaast biedt de satelliet honderden gratis zenders, waarvoor je als kabelabonnee moet betalen – voor zover ze überhaupt via de kabel beschikbaar zijn. Kortom: voor uiteenlopende doelgroepen is satellietontvangst van essentieel belang. Wij zijn dan ook enthousiast dat steeds meer woningbouwcorporaties dit onderkennen en tot de aanleg van gemeenschappelijk satellietontvangst besluiten.’ Meer weten? Kijk op www.onastra.nl/gso

5

De Betonbouwgids is een veelzijdige en veelomvattende uitgave geworden die alle aspecten en eigenschappen van het robuuste materiaal behandelt. De informatie over de materiaaleigenschappen en de bouwmethoden is geactualiseerd. Maar er zijn ook tien pagina’s nieuwe onderwerpen toegevoegd. Aan de hand van de Betonbouwgids kunnen materiaalkeuzes duurzamer en calculaties exacter worden gemaakt. Met ontwerpkeuzes voor het integreren van installaties en leidingen, kunnen verlaagde plafonds vervallen waardoor ruimtewinst wordt geboekt en kosten worden bespaard. De in de gids opgenomen voorbeelden van stortplannen en praktische aanwijzingen voor

betondekking, storten en nabehandelen, kunnen veel faalkosten voorkomen. Verder is er in de Betonbouwgids veel aandacht voor veiligheid. De hijslast van volle kubels is opgenomen, evenals gegevens over de winddruk per gebied in Nederland. De informatie leent zich bij uitstek voor werkvoorbereiders en uitvoerders die de Betonbouwgids kunnen gebruiken vanaf het eerste ontwerp tot en met de oplevering

van een constructie. De Betonbouwgids 2012 ondersteunt de eigen werkzaamheden en is nuttig in de contacten met andere disciplines in het betonbouwproces. Naast de 96 pagina’s informatie wordt in de gids verwezen naar brochures, websites en andere informatiebronnen. De Betonbouwgids 2012 wordt mogelijk gemaakt door alle VOBN-leden in Nederland. Exemplaren van de Betonbouwgids 2012 kunnen worden besteld via het Gietbouwcentrum. Kijk op www.gietbouwcentrum.nl.

Cursussen voor up-to-date kennis onderhoudsvak In oktober start een gloednieuwe leergang SigmaClass met maar liefst twaalf cursussen voor iedereen die met onderhoud van gebouwen en woningen te maken heeft. Het aanbod omvat onder andere masterclasses die de belangrijkste aspecten van het onderhoudsvak behandelen gericht op ondergronden en beschermingssystemen. Tevens zijn er houtrenovatiecursussen, maar ook onderricht op speciale vakgebieden, zoals kleur en decoratieve verftechnieken.

Sigma Coatings organiseert SigmaClass omdat de bouw een dynamische sector is waarin nieuwe producten en technieken elkaar in hoog tempo afwisselen. Daarnaast vragen maatschappelijke ontwikkelingen zoals nieuwe arbo- en milieuwetge-

ving om constante scholing. Met de cursussen onderstreept Sigma dat het meer doet dan het verkopen van een breed en hoogwaardig assortiment verfproducten en toebehoren. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het opstellen van onderhoudscontracten, maar ook aan de professionele Sigma adviseurs die beschikbaar zijn voor advies tot aan de oplevering toe. De SigmaClass cursussen vinden zowel in Amsterdam als Den Bosch plaats en worden gegeven door ware professionals op hun vakgebied. Zie voor veel meer informatie: http://www.sigmaclass.nl.

Maurice van Sante ING Economisch Bureau Maurice.van.sante@ing.nl

Bouwmonitor B&U Flinke terugval B&U sector in 2de kwartaal 2011

Na een sterk eerste kwartaal 2011 viel de B&U sector in het 2de kwartaal weer flink terug. Ten opzichte van een kwartaal eerder daalde de omzet met -/-7,2%. De daling is vooral een gevolg van een “inhaaleffect” in het eerste kwartaal. In de laatste maanden van 2010 werd de sector geteisterd door slecht weer terwijl in de eerste drie maanden de weergoden de sector juist zeer gunstig gestemd waren waardoor er een inhaalslag gemaakt kon worden. De terugval geeft aan dat het herstel broos is. De installatie- en afwerkingsbranche hebben duidelijk minder last van weersinvloeden en ontwikkelden zich daardoor veel gelijkmatiger. Zij profiteren daarnaast ook van de stabielere onderhoudsmarkt waarin beide branches voor een groot deel actief zijn.

Renovatiesector profiteert van lager BTW tarief

De stabiele renovatiemarkt voor woningen liet in 2010 voor het eerst sinds 2006 een kleine krimp zien van -/-1,0%. De verlaging van het BTW tarief bij verbouw en renovatie heeft wel gezorgd voor een beperking van

de daling. Uit zoekgedrag op internet naar de term “verbouwen” en uit een enquête van het CBS blijkt dat consumenten eerder hun huis wilden gaan verbouwen. Toen de regeling werd aangekondigd, resulteerde het in de CBS enquête tot een positievere houding ten opzichte van woningverbetering. Bij invoering van de regeling in oktober 2010 leidde het daarna tot meer zoek-

opdrachten naar de term verbouwen. De regeling is verlengd maar dit geldt alleen voor werken die al in uitvoering waren. Doordat de regeling pas eind 2010 is ingevoerd levert het waarschijnlijk vooral meer verbouwopdrachten op in 2011. We verwachten voor 2011 dan ook een licht herstel van de renovatiesector van 1,5%.

Figuur 3 Gewogen zoekvolume in Google naar term “verbouwen” en % respondenten onderhoud of verbetering woning (3 mnds voorschrijdend) 70

30 Toenemende interesse in verbouwen

65

29

60

28

55

27

50

26

45

25

40

24 apr07

jul07

okt07

jan- apr- jul- okt- jan- apr- jul- okt- jan- apr08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 Gewogen zoekvolume naar term "verbouwen"in Google

jul10

okt10

jan- apr11 11

jul11

CBS enquête: % onderhoud of verbetering woning met antwoord: Jazeker of misschien (r.as) Bron: CBS en Google, bewerkt door ING Economisch Bureau


ACTUEEL

7

Webviewer voor uitwisselen wanduitslagen kalkzandsteen Al een aantal jaren kunnen klanten van Calduran Kalkzandsteen bv de Calduran Viewer® gebruiken. Dat is gebruikersvriendelijke software waarmee werkvoorbereiding van het bouwbedrijf en het projectbureau van Calduran digitaal wanduitslagen met elkaar uitwisselen. Er is nu ook een webbased viewer beschikbaar. De Calduran Viewer® levert tijdens het teken- en controleproces een behoorlijke tijdwinst op: per controleronde minimaal twee dagen vergeleken met toezending per post. Daarnaast kunnen de kalkzandsteenwanden via de viewer ook driedimensionaal bekeken worden. Door deze manier van werken ontstaat een beter inzicht in het werk en wordt de kans op foute wandaansluitingen aanzienlijk verkleind. Natuurlijk

heeft dit ook een positieve invloed op het eindresultaat. Sinds half oktober is er ook een Calduran Webviewer beschikbaar. Door te werken via internet kunnen wanduitslagen straks overal gecontroleerd worden, ook zonder speciale software te installeren. De webviewer is overzichtelijk en makkelijk in gebruik. Het is eenvoudig om correcties door te voeren. Via een mail met een directe link

worden gebruikers geïnformeerd dat wijzigingen ook daadwerkelijk zijn verwerkt. Doordat wijzigingen automatisch worden opgeslagen is onduidelijkheid over de laatste versie uitgesloten.

Verdere digitalisering

Ook de komende tijd zal het bedrijf verder werken aan het digitaliseren en efficiënter maken van processen. Naast de webviewer en ontwikkelingen om geheel driedimensionaal te werken is men bezig met het verder digitaliseren van bestel- en factureringsprocedures. Nu al verstuurt Calduran 80 procent van de facturen digitaal.

Website geeft overzicht wie twittert over bouwproces Twitter in en over de bouw is sterk in opkomst. De nieuwe website www.debouwtwittert.nl geeft het overzicht wie twittert over het bouwproces in de breedste zin van het woord. De lijst bevat tevens een sympathieke waardering over de mate van inhoudelijkheid, relevantie en conversatie. DeBouwTwittert is een initiatief van communicatiebureau DeJong&Verder, dat focust op de bouwsector. De Twitterlijst start met ruim 200 namen. Bij de samenstelling is gekeken of tweets focussen op het bouwproces, niet uitsluitend consument- of bewonersgericht zijn en niet alleen eigen belangen promoten. De grens is gelegd bij minimaal circa 300 volgers. Vier factoren bepalen de waardering: autonomie, kennisdeling, balans, dialoog, uitgedrukt in drie soorten smileys. Autonomie waardeert de mate van onafhankelijkheid; wie niet uitsluitend tweet over eigen organisatie en belangen krijgt een hogere waardering. De factor kennisdeling staat voor de bijdrage aan kennis en informatie over het bouwproces. De balans waardeert het evenwicht in aantallen volgen, gevolgd worden, tweets en frequentie. En bij de factor dialoog zijn de mate van retweeten, antwoorden en het sociale aspect bekeken. Bekijk de Twitterlijst op www.debouwtwittert.nl.

Videoblog debouwtwittert.nl

De lijst en waarderingen zijn zorgvuldig samengesteld, maar zijn een momentopname. De lijst is bedoeld om te informeren en te inspireren en zal regelmatig worden geactualiseerd. De site helpt te bepalen wie interessant zijn om te volgen en bij het vaststellen van je eigen koers. Wie suggesties heeft voor nieuwe namen, zijn Klout-score wil doorgeven, of andere opmerkingen heeft, is welkom te reageren. Kijk voor een videoblog over de DeBouwTwittert op www.dejongev.nl.

Meer zenden dan uitwisselen

Mensen hebben een Twitter-account om te kunnen volgen waar anderen mee bezig zijn en om het laatste nieuws te ontvangen. Veel twitteraars gebruiken het platform ook om zich professioneel te profileren en om klanten te bereiken. Ook zijn velen op Twitter actief om ervaringen met anderen te delen.

De website www.debouwtwittert.nl geeft het overzicht wie twittert over het bouwproces in de breedste zin van het woord.

Uit de inventarisatie voor DeBouwTwittert blijkt dat in deze markt vooral bedrijven en organisaties een Twitter-account hebben. Dat kan de reden zijn dat momenteel meer informatie eenzijdig wordt geplaatst dan doorgestuurd en dat het uitwisselen van persoonlijke meningen en conversatie nog niet zo sterk is ontwikkeld. Informatie plaatsen en promotie bedrijven, is immers eenvoudiger dan een nieuw sociaal medium strategisch inbedden in marketing- en/of bedrijfsprocessen. Maar Twitter is als nieuw kanaal ook in de bouw sterk in opkomst. Honderden accounts haalden deze lijst vanwege kleinere getallen daarom nog niet.

Na de bouwvakvakantie zien we in Nederland dat het vooruitzicht op een volle orderportefeuille bij de meeste bouwbedrijven er nog niet is. De onzekere toekomst brengt een aantal vragen met zich mee. Wanneer komt de opleving? Moet ik daarop wachten voordat ik mijn vaste personeel ga afbouwen? Hoe kan ik de juiste vakkrachten terugkrijgen na afloop van deze economisch mindere tijden? Het weten vast te houden van de juiste mensen is immers de basis van veel bouwbedrijven. Maar hoe doe je dat nu als de orderportefeuille het eigenlijk niet toelaat? Dan stop je met uitbesteden! In de huidige markt zie ik steeds meer bouwers het werk wat vroeger uitbesteed werd in eigen beheer maken. Voordelen hiervan zijn inderdaad dat je de vaste medewerkers langer aan het werk kunt houden. Misschien doe je de timmerman er ook wel een groot plezier mee omdat hij eindelijk weer eens een kapconstructie mag maken. Ja, misschien loopt het op de bouw ook wel soepeler omdat er met minder partijen gewerkt wordt. Dus alleen maar winnaars zou je kunnen denken. Toch zit er een addertje onder het gras! Waarom waren we ooit begonnen met uitbesteden? Toch omdat er blijkbaar partijen waren die het slimmer, beter en efficiënter konden? Zou het hier dan ook mis kunnen gaan en hebben we op het eind meer kosten gemaakt met een kwalitatief slechter eindresultaat? Ook dat zou kunnen. Weet waar je goed in bent en focus op je core business. Daar wordt het verschil gemaakt ten opzichte van de concurrentie. Capaciteit kun je inlenen!

Opleidingsbedrijf VSB verzorgt GIM-trainingen De Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven en de VOBN, de brancheorganisatie van de betonmortelindustrie, hebben in samenspraak met deskundigen uit de bouw, het Gietbouw Informatie Model ontwikkeld. Tegelijk met het model werd een training ontwikkeld die door het Opleidingsbedrijf VSB wordt verzorgd.

Uitbesteden

Het Gietbouw Informatie Model (GIM) is een webgebaseerd hulpmiddel dat de gebruiker ondersteunt bij de keuze voor de optimale bouwmethode. Daartoe worden via de website vier hoofdstappen doorlopen. Na analyse van de projectgegevens van het bouwplan, worden de mogelijkheden en voorkeuren voor de bouwmethode bepaald. Vervolgens kunnen de draagconstructie en het ontwerp op deze bouwmethode worden afgestemd en de casco-onderdelen optimaal op elkaar worden afgestemd. Deze gestructureerde werkwijze voor het maken van een bouwmethodekeuze, leidt in de praktijk tot tal van voordelen, zoals kostenbesparingen, vergroting van de haalbaarheid en voorkoming van faalkosten. De voor het GIM ontwikkelde training wordt door het Opleidingsbedrijf VSB georganiseerd. In oktober en november 2011 worden in totaal twaalf trainingen gehouden. De trainingen worden verzorgd door deskundigen uit de bouw. Na de training

Wim van Wanr0oij directeur Randstad Divisie Bouw

van één dagdeel is de deelnemer in staat GIM toe te passen in een eigen bouwproject.

Aanmelden

Deelnemers kunnen zich aanmelden voor de training via de website van het Gietbouwcentrum (www.gietbouwcentrum.nl); aan deelname zijn geen kosten verbonden. Per groep zijn maximaal 20 plaatsen beschikbaar. Deelnemers kunnen hun eigen laptop meenemen om tijdens de training interactief met GIM te werken.

Meer informatie

Opleidingsbedrijf VSB Drutenstraat 2, 3087 CC Rotterdam T: 010 - 245 08 60 / 06 - 243 246 00 E : m.koerts@opleidingsbedrijfvsb.nl I : www.opleidingsbedrijfvsb.nl of www. gietbouwinformatiemodel.nl


TECHNIEK

8

Bijzondere membraanconstructie overkapt ijsbaan De Scheg De nieuwe overkapping van kunstijsbaan De Scheg in Deventer is een primeur! Het is namelijk de grootste overkapping van de Benelux. Poly-Ned Steenwijk maakte de bijzondere membraanconstructie voor het middengebied van de ijsbaan: met maar liefst 6600 m2 doek tot op een hoogte van 25 meter. De constructie was extra ingewikkeld omdat deze moest aansluiten op de bestaande overkapping. Tekst: Carla Debets Bouwtekst; Foto’s: Sportbedrijf Deventer, Carla Debets

De kunstijsbanen in Nederland voldoen nog steeds in een grote behoefte, maar het gebruik ervan beperkt zich meestal tot een periode van oktober tot maart. In Deventer besloot eigenaar NV DOS de halfopen ijs-

nodig waren. Maar uiteraard waren er wel extra voorzieningen aan de bestaande constructie noodzakelijk. De overkapping leidde ook tot een compleet ander aanzicht van De Scheg. De bestaande contouren met de kenmerkende blauwe daklijsten blijven gehandhaafd, maar krijgen een extra uitstraling: het

Van buitenaf geeft de nieuwe overkapping de ijsbaan een futuristisch uiterlijk.

baan De Scheg te overkappen. Het ontwerp van Alberts & Van Huut uit 1992 had wel een overkapping van de 400 meterbaan zelf, maar het middenterrein was open. Door de extra overkapping verwacht de opdrachtgever het schaatsseizoen te verlengen en daarmee de schaatsbaan rendabeler te maken. Het overdekte middengebied

complex is nu al van verre zichtbaar door de hoog oprijzende toppen van de bijzondere spankapconstructie.

Tien toppen

Hoewel het te overdekken middenterrein ‘slechts’ 4900 m2 groot is, is de oppervlakte van het doek circa 6600 m2. Dit enorme

Het middenterrein van kunstijsbaan De Scheg in Deventer is overkapt met een membraanconstructie. Vlak voor de opening wordt nog hard gewerkt aan diverse onderdelen op het middenterrein.

De ijsbaan vóór de overkapping. Alleen de ijsbaan zelf was overdekt.

kan bovendien gebruikt worden voor andere activiteiten: de helft van het middenterrein is verlaagd en ingericht als winterspeelplaats, op de andere helft is een nieuwe ijsvloer van 60 x 30 meter aangebracht, die ’s zomers kan worden ingezet als multifunctionele sportvloer.

Nieuwe overkapping

Alberts & Van Huut ontwierp samen met constructeur Witteveen+Bos en leverancier Poly-Ned Steenwijk de nieuwe overkapping. De relatief lichte membraanconstructie zorgde ervoor dat geen extreme (en dus kostbare) aanpassingen aan de fundering

Voor de overkapping werden vier portalen en twee enkele kolommen geplaatst. Tophoogte is 25 meter.

doek – met een gewicht van 14 ton - wordt ‘gedragen’ door vier stalen portalen en twee pylonen, dus 10 kolommen in totaal. Deze ronde stalen kolommen hebben een hoogte van 25 meter en een omtrek van zo’n 500 mm.

De overkapping bestaat uit pvc gecoat polyesterweefsel van 1 mm dik. Het type IVdoek is dubbel uitgevoerd en de vier hoogste toppen bestaan zelfs uit drie lagen doek. Dit laatste is noodzakelijk omdat de krachten uit wind en sneeuw op de uitein-

den terecht komen en deze door een korte doorsnede of omtrek (nokring) moeten worden opgenomen. De pvc coating is wit om niet alleen zoveel mogelijk licht door te laten, maar ook licht te reflecteren. Dit is gunstig in het kader van energiebesparing (verlichting). De coating zorgt ook voor enig zelfreinigend vermogen. Het membraan is bovendien op Arbo-veilige wijze beloopbaar voor reiniging en onderhoud. Het doek is stabiel, dat wil zeggen: de membraanconstructie is volledig uitgespannen zodat de overkapping zich onder alle weersomstandigheden veilig en stabiel gedraagt. Het polyesterweefsel is aangeleverd in vijf delen. Elk deel is daarbij al in de fabriek samengesteld uit op maat gesneden patronen waarbij de naden zijn gelast. De koppeling van de onderlinge naden van de vijf delen op de bouwplaats gebeurde met zogenoemde mechanische naden, ofwel met behulp van klemstrippen. Het membraan hangt aan de kolommen door middel van grote stalen nokringen. De grootte van de openingen boven in het doek varieert daarbij van 4,50 meter doorsnede voor de vier grootste toppen tot 3,30 meter voor de kleinste. De openingen moeten onder meer rookafvoer garanderen (voorschrift brandweer). Op enige afstand boven de openingen in het doek bevinden


TECHNIEK

Het complete doek voor de overkapping is circa 6600 vierkante meter groot en weegt zo’n 14 ton.

het aanpassen en versterken van de funderingen. Ondertussen werd in de fabriek (in Steenwijk) het membraandoek in vorm en op maat gemaakt. Ook de diverse (hulp) constructies werden gefabriceerd zoals de stalen kolommen, stalen nokringen, de dakjes en bevestigingen. De zomermaanden mei en juni waren gepland om de staalconstructie overeind te zetten en het membraandoek te monteren. Dat laatste was nog spannend: op de dag dat het doek gehesen zou worden – 6 juni j.l. – waaide het te hard en ging ‘de hijs’ niet door. Een week later was de gigantische klus echter toch geklaard. Dit vergde spectaculaire handelingen, mede door de bijzondere vorm van de membraanconstructie. Met behulp van kranen, hoogwerkers én speciaal getrainde abseilers werd het doek in de juiste positie gebracht en op alle benodigde punten bevestigd. In de voorbereiding werd gebruikt gemaakt van een centraal BIM-model: aan de hand van dit 3D-model werd het complexe ontwerp geoptimaliseerd, zowel met betrekking tot de constructie als voor wind, brandveiligheid, licht en akoestiek. Vooraf werd bovendien een schaalmodel van de constructie getest in de windtunnel.

Sneller ijs?

De vraag is of het ijs sneller wordt door de overkapping. Vooral wedstrijdschaatsers

De constructie aan de top van de kolom bestaat uit een nokring voor bevestiging van het doek, met een dakje erboven. Abseilers doen hun werk op grote hoogte.

zich vijfhoekige dakjes: deze moeten inregenen voorkomen. Deze dakjes bestaan uit polycarbonaatplaten in een stalen raamwerk.

toppen zorgen eveneens voor rookafvoer én reguleren het geluid. Voor de bevestiging van het membraan aan de onderzijde – en aan de bestaande overkapping - zijn 30 randliggers en 30 randkolommen extra aangebracht. De bestaande constructie kon de toegevoegde belasting namelijk niet opnemen. De membraanoverspanning is met 80 stuks afspankabels afgespannen aan de betonkolommen rondom de 400 meterbaan. Per afspankabel moest een kracht van circa 3 tot 6 ton worden overgebracht en afgevoerd. Hiervoor werden bovendien betonnen pendels aangebracht ter plaatse van de stalen afsteuning van het bestaande dak, aan de binnenzijde van de baan. Bij een aantal betonkolommen moesten deze pendels met extra spankabels worden doorgekoppeld naar nieuwe funderingen buiten het ijsbaangebouw.

Aanpassing bestaande constructie

Tussen twee seizoenen

Het doek vlak voordat het opgehesen wordt. De onderlinge verbindingen van het doek zijn duidelijk zichtbaar.

Uiteraard vormde de bestaande overkapping het uitgangspunt voor de nieuwe membraanconstructie. Belangrijke eisen aan de totale constructie hadden vooral met de brandveiligheid te maken: voor rookafvoer moesten er voldoende openingen blijven tussen de bestaande en de nieuwe overkapping. De openingen in de

Om de schaatsseizoenen zo optimaal mogelijk te gebruiken, diende de overkapping te worden gerealiseerd tussen twee seizoenen in. Ofwel: de planning liep van circa april 2011 tot en met september 2011. Deze geplande bouwtijd leverde geen extra problemen op. In de eerste twee maanden werkte Van Wijnen Deventer vooral aan

Doorkoppeling/ afvoer van de krachten via de bestaande kolommen.

9 Bouwgegevens Opdrachtgever: NV DOS, Deventer Ontwerp: Alberts & Van Huut, Amsterdam Projectmanagement: AREC, Tilburg Constructies, installaties, bouwfysica, vooronderzoek: Witteveen+Bos, Deventer Engineering en leverancier membraanconstructie: Poly-Ned, Steenwijk Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Van Wijnen, Deventer Start bouw: maart 2011 Oplevering: september 2011 Doekoppervlak: 6600 m2 Gewicht doek: 14 ton

hopen op een positief resultaat, maar dat zal proefondervindelijk moeten worden vastgesteld. De overkapping zal – zo verwachten de ontwerpers – wel zorgen voor een verlaging van de energiekosten, vooral omdat de kou langer wordt vastgehouden.

Ingewikkelde verbinding tussen doek en staalconstructie, hier nog met tijdelijke spanners.

In de uiteindelijke knooppunten zijn ook nog hemelwaterafvoeren opgenomen.

De open ruimte tussen bestaande en nieuwe overkapping moeten zorgen voor voldoende rookafvoer in geval van brand.


11

THEMA

Bent u wel goed beschermd? Hoe bepaal je wat het bouwplaatspersoneel moet dragen aan beschermende middelen? Wat is verplicht en wat niet? Voor veel bouwbedrijven is dit blijkbaar onduidelijk, want er zijn nog steeds bouwplaatsen waar werknemers zonder helm en andere adequate beschermingsmiddelen rondlopen. Ook kwartsstof is een onderschat probleem. BouwTotaal zet voor u de belangrijkste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) voor hoofd, oren, ogen en mond op een rij. Welke regelgeving is hierop van toepassing en wat zijn de laatste noviteiten op dit gebied?

Op iedere bouwplaats is het dragen van in ieder geval helm en veiligheidsschoenen verplicht.

Arbocatalogus voor de Bouw en Infra

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zijn middelen die de werknemer beschermen tegen letsel en weersomstandigheden. Je moet dan denken aan hoofd-, gehoor- en oogbescherming, stofkappen en veiligheidsschoenen. Ook handschoenen en goede werkkleding kunnen we tot de PBM’s rekenen, maar die laatste categorie laten we hier buiten beschouwing, omdat hier eigenlijk sprake is van veiligheidskleding. Het gebruik van PBM’s is een vanzelfsprekendheid in de bouw, zou je denken. Wie beklimt er immers een ladder op slippers? Of wie staat er op de steiger zonder helm? Blijkbaar nog teveel werknemers, want de wetgever heeft het noodzakelijk geacht PBM’s te verplichten via arbowetgeving.

Dat is een goede zaak. De procedure is op deze wijze vastgelegd en verplicht gesteld. Iedereen weet precies weet op welke wijze hij of zij bepaalt wat er onder welke omstandigheden aan PBM’s gedragen moet worden.

Welke wet- en regelgeving is van toepassing?

In eerste instantie moet u nagaan of het mogelijk is gevaarlijke situaties bij de bron aan te pakken. Kunnen bepaalde gevaarlijke stoffen bijvoorbeeld niet worden vervangen door minder gevaarlijke stoffen, kan een lawaaiige machine niet worden vervangen of worden geïsoleerd, et cetera. Zijn deze maatregelen niet voldoende, dan moet de werkgever overgaan tot het verstrekken van persoonlijke bescher-

mingsmiddelen (PBM) aan zijn werknemers. De inventarisatie van risico's moet schriftelijk worden vastgelegd. In de volksmond noemen we dit een risico inventarisatie en evaluatie (RIE). Tevens moet hierin worden aangegeven welke PBM's gebruikt gaan worden om de overgebleven risico's af te dekken. Waar staan deze verplichtingen zult u zich wellicht afvragen? We zullen u hier niet lastigvallen met allerlei wetsteksten. Maar wanneer u die teksten toch wilt lezen dan staat hieronder waar u de wet- en regelgeving met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen kunt vinden:  Arbowet: artikel 5, 6 en 11  Arbobesluit: artikel 8.1 t/m 8.3 Zie het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de teksten (www.arboportaal.nl).

De Arbocatalogus Bouw en Infra is van toepassing op werkgevers en werknemers behorend tot de werkingssfeer van de CAO Bouwnijverheid. In deze catalogus staan de door hen gemaakte afspraken over de wijze waarop binnen de bouw en infra invulling kan worden gegeven aan de door de overheid gestelde doelvoorschriften in de Arbowet om gezond en veilig te kunnen werken. Dit betekent niet dat alleen op de beschreven wijze aan de doelvoorschriften kan worden voldaan. Bent u in staat om op een andere (aantoonbare) manier hetzelfde beschermingsniveau te bieden, dan bent u daar vrij in. De arbocatalogus is bedoeld om u tegemoet te komen, niet om u te beperken. Als u gebruik maakt van de in deze catalogus aangeboden maatregelen, voldoet u aan hetgeen de arbeidsinspectie van u verlangt. Meer weten? Kijk op www.arbocatalogus-bouweninfra.nl.


VAN KEES

Diamond Board van Knauf De overtreffende trap in droge afbouw VAN ■

Optimaal verwerkbaar

Geluidsisolerend

Stootvast & sterk

Brandwerend

Bestand tegen vocht

Standaard leverbaar in 600 en 1200 mm

Een topkwaliteit afbouwplaat waarin de goede eigenschappen van gipsvezel- en gipskartonplaat zijn gecombineerd in één plaat met uitstekende verwerkingseigenschappen. www.diamondboard.nl

0055.07 Adv Diamond Board_verwerk_289x415-Bouwtotaal.indd 1

27-07-11 15:25


13

THEMA CE-markering Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen pas worden gebruikt indien deze aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen die zijn afgesproken binnen de Europese Gemeenschap. Producten die hieraan voldoen, zijn herkenbaar aan het CE-teken. Dit CE-teken (CE = Conformité Européenne) is echter geen kwaliteitsindicatie of keurmerk maar het geeft aan dat het persoonlijke beschermingsmiddel voldoet aan de minimale essentiële eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Werkgeversverplichtingen De werkgever:  Verstrekt PBM gratis aan zijn werknemers.  Geeft de benodigde voorlichting en instructie over juist gebruik en onderhoud.  Geeft aan waar PBM gebruikt moeten worden.  Houdt toezicht op het juiste gebruik.  Maakt afspraken over onderhoud en vervanging.

Waar en wanneer gebruik ik PBM’s? Wanneer moet ik een helm dragen? Heb ik gehoorbescherming nodig? Moet ik een veiligheidsbril op of veiligheidsschoenen aan? In veel situaties is het gebruik van PBM’s voor de hand liggend, maar er zijn ook werkplekken waar u twijfelt over het nut. Of u weet door het enorme aanbod niet welk type PBM u moet kiezen. En bij twijfel gebruikt u liever geen helm of bril, want het zit allemaal maar in de weg. Bijgaand een overzicht van situaties waar u een draagplicht heeft.

Ademhalingsbescherming

Veel werknemers in de bouwnijverheid hebben last van stof, dampen en gassen die slecht zijn voor de gezondheid. Als op geen andere manier het inademen van stof en/of gas kan worden voorkomen, moeten werknemers bij schadelijke hoeveelheden stof of gas/damp ademhalingsbescherming dragen.

Werknemersverplichtingen De werknemer is verplicht:  De verstrekte PBM te gebruiken.  Deel te nemen aan voorlichting en instructie.  PBM op de juiste wijze te onderhouden en op te slaan.

PBM’s op een rij

Er zijn heel wat verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen. We hebben ze voor u op een rij gezet. Volgens de Arbowet moet de werkgever bij voorkomende risicogevallen de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen:  Ademhalingsbescherming (maskers minimaal P2, bij kwarts P3).  Gehoorbescherming (gehoorkappen/otoplastieken/oordoppen/schuimproppen).  Hoofdbescherming (veiligheidshelmen).  Huidbescherming (onder andere bij hitte en UV-straling, een pet en zonnebrandcrème).  Oogbescherming (brillen).  Veiligheidshandschoenen.  Veiligheidschoenen/veiligheidslaarzen.  Veiligheidskleding / regenkleding.

Volg ons op:

@bouwtotaal

Welke soorten ademhalingsbescherming zijn er?

Ademhalingsbescherming bestaat uit een filter en een masker. Er zijn filters die stof tegenhouden, filters die gas/damp tegenhouden, of beter gezegd absorberen en er zijn filters die allebei tegenhouden: combinatiefilters. Filters kunnen zijn aangebracht in diverse maskers.

 Halfgelaatsmaskers. Geschikt voor filteren van vrij onschuldige soorten stof zoals gipsstof, cementstof of marmermeel in lage concentraties. Halfgelaatsmaskers worden gebruikt in combinatie met een P2-filter en/of met een A1- of A2-filter. Het stoffilter kan een filterbus zijn of een inlegfilter. Het gasfilter kan een filterbus zijn tegen een enkel type gas of een combinatie van verschillende filters waardoor het tegen meerdere gassoorten beschermt. Gebruik liever geen P3-filter in een halfgelaatsmasker want er is grote kans op lekkage. Gebruik dan liever een volgelaatsmasker.

Filters

Filters die stof tegenhouden worden aangeduid met de letter P gevolgd door een cijfer. Filters die beschermen tegen gassen en dampen worden aangeduid met de letter A gevolgd door een cijfer. Hoe hoger het cijfer, hoe beter het stof of het gas/damp wordt tegengehouden.  P1-filters zijn niet geschikt voor de bouw.  P2-filters houden een groot gedeelte van het stof (meestal meer dan 95 procent) tegen. Het filter moet dan wel in een goed masker zitten. Een wegwerpmasker met P2-filter lekt vaak zoveel langs de randen dat niet meer dan 80 procent van het stof wordt tegengehouden.  P3-filters houden bijna al het stof tegen: meer dan 99,8 procent. P3-filters moeten altijd worden gebruikt in combinatie met een volgelaatsmasker of een aangeblazen volgelaatsmasker.  A1-filters houden gassen tijdelijk vast.  Bij A2-filters moet u bij 4 uur gebruik en concentraties vanaf circa 10 ppm (delen per miljoen) rekening houden met doorslag.  Bij A3-filters moet u bij 4 uur gebruik en concentraties vanaf circa 100 ppm rekening houden met doorslag.

Maskers

www.bouwtotaal-online.nl

van vrij onschuldige soorten stof zoals gipsstof, cementstof of marmermeel in lage concentraties. Dit masker heeft een P2-filter. Het wegwerpmasker zit met elastieken om het hoofd vast. Het neusbeugeltje kan in vorm worden gebogen. Wegwerpmaskers lekken vaak zo veel dat ze maar 80 procent van het stof tegenhouden.

De keuze voor een masker is afhankelijk van het gewenste beschermingsniveau, maar ook van persoonlijke voorkeur. De maskers die de meeste bescherming bieden, staan onderaan:  Wegwerpmaskers. Geschikt voor filteren

 Volgelaatsmaskers. Een volgelaatsmasker met P2-, A1- of A2-filter kan zinvol zijn als er sprake is van hoge concentraties van minder schadelijke stoffen. Het kan ook zinvol zijn als zowel de luchtwegen als de ogen moeten worden beschermd. Meestal zal een volgelaatsmasker worden gecombineerd met een P3- of A3-filter. Belangrijk is dat het masker van een hypoallergeen soort rub-

ber of kunststof is gemaakt. Het masker moet volkomen op het gezicht aansluiten. Een masker heeft één tot drie filterhouders. Bij een groter aantal filters wordt de ademweerstand lager en het comfort dus groter. Wissel wel de filters op tijd en onderhoud het masker goed. Een scheurtje in het masker of een vuiltje in het ventiel doet de werking van het masker teniet.

 Aangeblazen luchtkappen en helmen in combinatie met aangeblazen luchtkappen. Het filter beschermt tegen specifieke gassen/dampen of soorten stof. Het gebruik van luchtkappen luistert nauw. Verkeerd gebruik vermindert de bescherming aanzienlijk. Als de aanblaasmotor niet werkt, biedt de kap geen bescherming. Laad iedere dag de batterij op. In situaties waarin een veiligheidshelm verplicht is, kunnen alleen helmen in combinatie met luchtkappen worden gedragen die voldoen aan NEN-EN 397.  Aangeblazen half- of volgelaatsmaskers. Een volgelaatsmasker met een P2-, A1- of A2-filter kan zinvol zijn als er sprake is van hoge concentraties van minder schadelijke stoffen of als u zowel de luchtwegen als de ogen moet beschermen. Meestal zal een volgelaatsmasker echter worden gecombineerd met een P3- of A3-filter. Belangrijk is dat het masker van een hypoallergeen soort rubber of kunststof is gemaakt. Het masker moet volkomen op het gezicht aansluiten. Een masker heeft één tot drie filterhouders. Bij een groter aantal filters wordt de ademweerstand lager en het comfort dus groter. Dit is bij aangeblazen filters minder van belang. Meerdere filters zijn wel van belang voor de maximale gebruiksduur. Wissel de filters op tijd en houd er rekening mee dat niet ieder filtertype op elk masker past. Onderhoud het masker goed. Een scheurtje in

(Advertentie) aluminium carports serredak dubbele carport metalen carport deurluifel rokersoverkapping overkapping auto terras overkapping veranda afdak

Nobelstraat 26 | 3846 Cg HarderwijkT 0341 460444 | F 0341 412224 | E info@carportharderwijk.nl


ProStyle ... ... ben jij klaar voor een nieuwe look?

Bezoek ons op onze stand in hal 3/J18

D眉sseldorf 18.-21. Oktober

VOSS-HELME GmbH & Co. KG 30938 Burgwedel / Germany 路 www.VOSS-HELME.de

VOSS_ProSty/Cap/Mast_hoch_sep11.indd 2

04.10.2011 12:50:07 Uhr


15

THEMA het masker of een vuiltje in het ventiel doet de werking van het masker teniet.

Gehoorbescherming

Veel werknemers in de bouw staan regelmatig in lawaai te werken. Boven de 80 decibel is geluid schadelijk voor het gehoor. Om gehoorbeschadiging te voorkomen, zijn er in de Arbowet regels opgenomen over lawaai. De werkgever is verplicht er alles aan te doen om het lawaai te beperken. Als het geluid toch nog boven de 80 decibel (dB(A)) uitkomt, gelden de volgende regels:  bij geluid harder dan 80 dB(A) moet de werkgever zijn werknemers gehoorbescherming geven;  bij geluid harder dan 85 dB(A) moet de werknemer de gehoorbescherming dragen.

ogen zijn beschermd). De kleur van de glazen hangt af van de soort laswerkzaamheden die worden verricht. De bril wordt mogelijk door verschillende mensen gedragen en moet dus over een correctiebril ('gewone' bril) heen passen. Wanneer de kans bestaat dat er lasspatten in het gezicht komen, moet een lashelm of lasschild worden gebruikt.  Otoplastieken (in het oor). Otoplastieken zijn op maat gemaakt en vullen de gehoorgang dus precies op. Demping tot 25 dB(A) is mogelijk, per merk staat dit aangegeven. Doordat ze prettig zijn om te dragen, zijn ze voor alle situaties geschikt. Ze kunnen van een filter worden voorzien, dan dempen ze bepaalde frequenties wel en andere niet. Hierdoor kun je elkaar gewoon blijven verstaan en alarmsignalen blijven horen, terwijl schadelijk geluid wordt tegengehouden..

Welke soorten gehoorbescherming zijn er?

Er zijn verschillende soorten gehoorbescherming. Gehoorbescherming voor in het oor en gehoorbescherming voor over het oor:  Oordoppen en -proppen (in het oor). Geschikt voor situaties waarin het geluid niet boven 90 dB(A) uitkomt. Bij goed gebruik en als ze goed passen, is de demping 10 - 15 dB(A). De gebruiker rolt de oorproppen eerst in elkaar en stopt ze vervolgens in het oor. Eenmaal in het oor zetten ze weer uit en sluiten ze de gehoorgang af. Oordoppen worden vaak niet goed in het hoorkanaal ingebracht, waardoor onvoldoende demping optreedt en dus gehoorschade kan ontstaan. Ook zijn ze niet altijd hygiënisch, waardoor gezondheidsklachten kunnen optreden. .

Veiligheidshelm

In de bouwnijverheid kan een werknemer gewond raken aan zijn hoofd door:  allende, omvallende of wegschietende voorwerpen;  chemicaliën;  stoten van het hoofd. Het is daarom belangrijk dat het hoofd goed beschermd is. Na een val of stoot moet een helm worden vervangen ook al is er geen schade zichtbaar. Een helm mag verder niet lang in de zon liggen, omdat dit het verouderingsproces versnelt. Een helm mag ook niet worden beplakt met stickers, omdat lijm het verouderingsproces versnelt.

De werkgever moet een veiligheidshelm ter beschikking stellen, ervoor zorgen dat de helm wordt gedragen en dat deze in een goede staat verkeert. De werknemer is verplicht de helm te dragen. Iedere helm moet het CE-keurmerk bevatten. In iedere helm moeten volgens NEN-EN 397 de volgende gegevens onuitwisbaar in de helmklep zijn aangebracht:  Het materiaal waarvan de helmschaal is gemaakt.  De productiedatum van de helm. Die is te herkennen aan een cirkel waarin de maanden en het jaar zijn aangegeven. In de gebruiksaanwijzing moet de uiterste gebruikstermijn zijn aangegeven. Aan de hand hiervan kan worden nagegaan of de helm aan vervanging toe is.  De maataanduiding.  De naam van de fabrikant.  De modelbenaming.

Veiligheidsbril

Het dragen van een veiligheidsbril is nodig bij werkzaamheden waarbij stof, rondvliegend materiaal of chemicaliën in de ogen kunnen komen. Een veiligheidsbril moet in elk geval worden gebruikt bij slijpen, verspanende bewerkingen en hakken. Collega's in de omgeving moeten worden gewaarschuwd wanneer rondvliegende deeltjes binnen hun bereik terecht kunnen komen. Ook zij moeten in dat geval hun ogen beschermen, of er moet voor een deugdelijke afscherming worden gezorgd.

Welke soorten brillen zijn er?

Welke soorten helmen zijn er?

 Oorkappen (over het oor). Geschikt voor situaties waarbij 80 dB(A) maar af en toe wordt overschreden. Ze zijn heel makkelijk op en af te zetten. Bij goed gebruik is demping tot 25 dB(A) mogelijk, per merk staat dit aangegeven. Het is belangrijk dat de ringen helemaal heel zijn. Kapotte ringen geven lekkage en beschermen dan niet meer volledig tegen het geluid. Als de gebruiker een bril draagt, kan de ring door het brillenpootje ook niet goed aansluiten. Ditzelfde geldt als hij andere beschermingsmiddelen moet combineren met de kappen. Ook kunnen de oorkappen bij langdurig gebruik warm zijn. .

Wat zegt de wet?

 Gewone veiligheidshelm. Deze helm wordt gedragen in situaties waarbij voorwerpen op het hoofd kunnen vallen, voorwerpen kunnen omvallen of kunnen wegvliegen of waarin het hoofd kan worden gestoten.  Veiligheidshelm met gootje. Deze helm wordt gedragen in situaties waarbij wordt gewerkt onder leidingen die chemicaliën kunnen lekken.  Veiligheidshelm met verlengde achterkant. Deze helm wordt gedragen in situaties waarbij veel naar beneden moet worden gekeken.  Veiligheidshelm met verkorte klep. Deze helm wordt gedragen in situaties waarbij veel naar boven moet worden gekeken.  Veiligheidshelm in combinatie met gelaatsbescherming. Deze helm wordt gedragen in situaties waarbij de kans aanwezig is dat er iets in het gezicht spat.  Veiligheidshelm in combinatie met gehoorbescherming. Deze helm wordt gedragen in situaties waarbij het dragen van een helm én gehoorbescherming verplicht is.

 Veiligheidsbrillen en ruimzichtbrillen. Geschikt voor situaties waarin (grof) stof, slijpspatten en vloeistoffen vrijkomen die niet gevaarlijk zijn voor de huid. De glazen zijn gemaakt van gehard glas of polycarbonaat. De veiligheidsbril lijkt meer op een gewone bril, terwijl de ruimzichtbril meer weg heeft van een duikbril. De ruimzichtbril wordt door verschillende mensen gedragen en moet dus over een correctiebril ('gewone' bril) heen passen.

 Lasbrillen. Geschikt voor tijdens het lassen, wanneer er geen kans is dat lasspatten in het gezicht komen (alleen de

 Beschermbrillen. Wordt meestal maar tijdelijk gedragen door mensen die het werk bezoeken. De bril wordt mogelijk door verschillende mensen gedragen en moet dus over een correctiebril ('gewone' bril) heen passen.

Veiligheidsschoenen

Bij veel werkzaamheden in de bouw bestaat het risico om in scherpe voorwerpen te stappen of een vallend voorwerp op de voet te krijgen. Om dit risico te beperken moet de werkgever veiligheidsschoenen verstrekken. Voor de bouw worden veiligheidsschoenen met S3-codering aangeraden (of laarzen met S5-codering). De S3-co-

(Advertentie)


FIGHT BEURSSPECIAL

FOR YOUR RIGHTS Hard werkende vakmensen zoals jezelf verdienen het beste. Neem dus nooit genoegen met minder dan de ultieme on-the-job functionaliteit, veiligheid en bescherming. Dat doen wij ook nooit. Al meer dan 30 jaar zijn wij baanbrekend in het ontwikkelen van geavanceerde werkkleding gebaseerd op de werkelijke behoeften van de vakmensen die moeten kunnen rekenen op hun uitrusting. Wij vechten elke dag om uw professionele leven makkelijker, veiliger en meer productief te maken. Ontdek onze nieuwe range en u zult het meteen zien. We weten wat nodig is om de klus te klaren.

VIND UW DEALER OP WWW.SNICKERSWORKWEAR.NL

FIGHTING FOR BETTER WORKWEAR

16


17

THEMA dering betekent dat de schoen de volgende eigenschappen heeft:  speciale veiligheidsneus die bescherming biedt tegen vallende voorwerpen en stoten;  stalen (ondoordringbare) tussenzool;  geprofileerde loopzool;  gesloten hiel;  antistatische eigenschappen;  energie absorberende hak;  waterdichte schacht.

Welke soorten veiligheidsschoenen zijn er?

 Veiligheidsschoenen laag model. Geschikt voor mensen die veel moeten knielen. Minder geschikt voor bouwplaatsmedewerkers, wel voor UTA-personeel (staf- en lijnfunctionarissen).

staan. Ook chemicaliën en hitte of vonken kunnen verwondingen veroorzaken. Het is dus belangrijk de handen goed te beschermen door middel van handbescherming. Draag trouwens nooit handschoenen in de buurt van draaiende machines of onderdelen. Wanneer de handschoenen in de machine terechtkomen, is de kans namelijk groot dat ook de handen tussen de draaiende delen terechtkomen.

Welke soorten handbescherming zijn er?  Handschoenen die beschermen tegen mechanische invloeden. Dit zijn handschoenen die weerstand bieden tegen snijden, schuren en prikken. Er zijn:

Welke soorten beschermende kleding zijn er?

 Veiligheidsschoenen hoog model. Geschikt voor de bouwplaatsmedewerker. Ze geven voldoende steun en beschermen de achillespees. De voet is wel minder makkelijk te bewegen.

 Snijvaste handschoenen. Voor situaties waarin de kans bestaat op snijwonden door metaal of glas of door het werken met een mes. Deze zijn van roestvrij staal of gebreide handschoenen van kevlar, aramide vezels, dyneemagaren of spectragaren. De vingergevoeligheid is bij roestvaststalen handschoenen beperkt.  Werkhandschoenen. Bedoeld voor lichte werkzaamheden waarbij geen kans is op snijden, schuren en prikken. Er zijn werkhandschoenen van katoen en leer en handschoenen van alleen leer. Handschoenen van alleen leer zijn bestand tegen warmte. Als het koud is, kunnen er katoenen binnenhandschoenen in worden gedragen.

 Laskleding.  Vloeistofdichte kleding/chemicaliënpak.  Wegwerpkleding.

Valbeveiliging

In deze uitgave gaan we niet uitgebreid in op valbeveiliging, omdat dit weer een geheel eigen discipline is. Toch behoort de valbeveiliging wel tot de persoonlijke beschermingsmiddelen. Volgens de wet moeten er maatregelen worden genomen bij werken op hoogte (>2,5 meter) om valgevaar te voorkomen. Als het echt niet mogelijk is valgevaar te voorkomen door maatregelen aan de bron of door collectieve maatregelen (bijvoorbeeld leuningen), dan moet persoonlijke valbeveiliging worden gedragen.

Overige handschoenen.

 Veiligheidslaarzen van leer. Geschikt voor werken in natte of vochtige omgeving. Voering is mogelijk waardoor de laarzen ook geschikt zijn om te dragen in een koude omgeving. Ze zijn tevens bestand tegen hitte.

 Veiligheidslaarzen van kunststof. Geschikt voor werken in erg natte omgeving en bij het werken met chemicaliën die door leer heen kunnen dringen. Ze zijn goedkoop en onderhoudsarm maar bieden wel een slechtere isolatie tegen koude en ze zijn gevoelig voor hitte.

 Handschoenen die beschermen tegen chemicaliën. Er zijn handschoenen die bestand zijn tegen een groot aantal chemicaliën. De handschoenen worden 4Hhandschoenen genoemd. 4H geeft aan dat de doorbraaktijd (moment dat de handschoen zijn beschermende werking heeft verloren) voor veel chemicaliën ten minste 4 uur is. Het materiaal is een vijf lagen laminaat met een totale dikte van 0,065 mm. De handschoenen zijn goed bestand tegen rek, hebben een lange kap en zijn in vier maten verkrijgbaar.

 Handschoenen die beschermen tegen hitte en vonken. Deze handschoenen zijn hittebestendig en hebben isolerende, hitte reflecterende en vlamwerende eigenschappen. Kies de juiste (linker of rechter) handschoen. In sommige gevallen is het mogelijk de handschoenen zowel links als rechts te dragen.

Veiligheidskleding

Veiligheidshandschoenen

Bij veel werkzaamheden in de bouw kunnen verwondingen aan de handen ont-

Veel ongelukken kunnen worden voorkomen als mensen beschermende kleding dragen. Deze kleding beschermt tegen verschillende risico's, zoals:  gegrepen worden door bewegende delen van machines;  agressieve stoffen;  hete of koude materialen;  vuur.

Welke soorten persoonlijke valbeveiliging zijn er?

 Valbeveiliging voor werken in het verticale vlak (in op- en afgaande richting).  Valbeveiliging voor werken in het horizontale vlak (op één verdieping). Het gaat in beide gevallen om hetzelfde type valbeveiliging. Het verschil zit in de bevestiging van de harnasgordel. Meer informatie? Kijk op www.arbouw.nl.


19

THEMA Kwaliteit PBM’s onder druk

ken met gevaarlijke stoffen, veilig werken op hoogte en veilig en gezond werken in de gebouwen. Verder adviseren we over bedrijfshulpverlening en ergonomie op de werkplek en verzorgen we lucht- en watermetingen op locatie en in ons eigen laboratorium. Bij watermetingen gaat het dan om onderzoek naar legionellabacteriën. Tot niet op draagcomfort en kwaliteit. Droegen slot verzorgen we veel opleidingen binnen de mensen op de bouwplaats jarenlang bijons werkgebied. Kortom; het werkveld is voorbeeld een Bata-schoen, nu wil de inveel breder geworden.’ koper de goedkoopste schoen hebben die Persoonlijke beschermingsmiddelen worvoldoet aan de S3-norm. Of de inkoper wil den pas continu gedragen wanneer er ‘rode’ werkhandschoenen. Maar welk tysprake is van een hoog draagcomfort. ‘Wij pe het dan moet zijn, weet hij niet. Hij kan leveren dan ook veel PBM’s op maat. Veialleen benchmarken op prijs en levertijd, ligheidsbrillen op sterkte, otoplastieken, maar niet op draagcomfort, mode, veiligveiligheidsschoenen en veiligheidskleheid, levensduur en onderhoud.’ ding; we kunnen het allemaal klantspeciVan Meer gruwelt van de huidige tenders fiek aanleveren. Vanaf tien personen mewaarbij hij een offerte mag uitbrengen ten we alles bij de klant op. We werken bij voor persoonlijke beschermingsmiddelen: sommige grote klanten met een persoons‘Zitten er 300 juridische pagina’s bij, gragebonden budget. Dan kan een werknemer tis levering, betalingstermijn van 90 dazelf inloggen op een afgeschermd deel van gen, enzovoort. Wil je dat niet? Dan val je onze site en dan kan hij kiezen uit divergelijk af. Helemaal lastig wordt het wanse persoonlijke beschermingsmiddelen die neer de tender voor meerdere landen is. we samen met de inkoop en veiligheidsDan heb je namelijk te maken met taal-, kundige hebben geselecteerd. We werken cultuur-, klimaat- en pasvormverschillen. daarbij met een puntensysteem. Een werkDaar kun je niet één product op loslaten. Ik nemer kan dan bijvoorbeeld maximaal mag ook geen contact hebben met de in100 punten besteden. Alle producten die koper, ook al vraagt deze ‘rode’ handschoehij ziet voldoen in ieder geval aan de eisen nen. En de veiligheidsbrillen moeten ook van inkoop, veiligheid, comfort en corpogoedkoop zijn. Of ze zijn niet nodig, want rate identity. Zo kan hij zelf een keuze maze krijgen ze al graken tussen bijvoortis bij de gereedbeeld een jack of een schappenleveranparka, een overal of ciers. Het gevolg? een tuinbroek of tDie werknemer shirts of polo’s. Ingooit die goedkope dien gewenst kan spullen in de hoek het PBM-pakket na en gaat zelf shopde bestelling bij de pen bij een Techniwerknemer thuis sche Groothandel. worden afgeleverd.’ Die wil goede perEen trend is ook dat soonlijke bescherveiligheidskleding mingsmiddelen en schoenen steeds hebben. Veiligheid sportiever worden: mag daarom nooit ‘Vroeger waren de in de uitverkoop!’ veiligheidsschoeVolgens de comnen alleen functimercieel directeur oneel, het uiterlijk wordt ook nog wel was niet belangrijk. eens vergeten dat Nu mogen ze gede werkgever eindlukkig ook mooi en verantwoordelijk stoer zijn. Sommige is voor de veiligveiligheidsschoenen heid van zijn werklijken zo uit de hinemers: ‘Maar veel ker-collectie van een werkgevers weten outdoorwinkel te koFoto: Intersafe Groeneveld. niet eens hoe de permen. Hetzelfde geldt soonlijke beschervoor de veiligheidsmingsmiddelen worden ingekocht. Staat er brillen. Zo is het merk Uvex tevens gespeeen S1 veiligheidsschoen in de schappen, in cialiseerd in topsport skibrillen en helmen. plaats van een S3. De stalen zool ontbreekt Dat zie je terug in de zeer sportieve veiligdan. Trapt zo’n medewerker in een spijker heidsbrillen met een hoog draagcomfort.’ dan is de kans groot dat die in zijn voet teDe producten zelf worden steeds meer rechtkomt met alle gevolgen van dien.’ high-tech, zoals de otoplastieken voor geNaast al deze voorbeelden van bedrijven hoorbescherming: ‘In de bouw moet je kunwaar het niet optimaal gaat, zijn er volgens nen blijven communiceren. Daarnaast is Van Meer natuurlijk ook bedrijven die een het ook niet veilig als je niets meer hoort, schoolvoorbeeld zijn van hoe het wel moet: zoals een naderende kraanlast of vracht‘Deze bedrijven maken gebruik van de kenwagen. Daarom is er gehoorbescherming nis en de toegevoegde waarde van de levedat geluid selectief dempt. Zo zijn er otorancier en laten zich volledig ontzorgen. In plastieken die alleen het geluid dat binde praktijk ben je als klant niet duurder uit nen 10 centimeter komt laten horen. Kun je en je krijgt er veel voor terug. De grootste dus gewoon bellen of via een microfoontje onkosten zitten vandaag niet in de producmet dezelfde voorziening communiceren. ten, maar in de verstrekking ervan en in de Denkt de ander dat je in het bos staat, in onkosten van zieke medewerkers en ongeplaats van naast een gillende slijpschijf.’ vallen.’ Ook op andere fronten staan de ontwikkelingen niet stil, zoals waterbestendige en ademende Gore-Tex bij veiligheidsschoeMaatwerk nen en meerlagensystemen bij de kleding. Persoonlijke beschermingsmiddelen worVan Meer: ‘Tevens zien we integratie van den volgens Van Meer steeds meer op maat systemen, zoals helmen met veiligheidsbril geleverd. ‘Vroeger ging er een pallet veien oorbescherming. Of brillen met geïnteligheidsschoenen naar een klant, nu worgreerde oordoppen of adembescherming den ze per paar op maat aangemeten met die naadloos aansluit op de bril. Fabrikande juiste lengte, breedte en pasvorm. Je ten maken steeds meer producten, dus zorziet een verschuiving van bulkleveringen gen ze ook voor een betere onderlinge aannaar een fijnmazige distributie. De klant sluiting.’ Hij besluit met de constatering wil namelijk volledig ontzorgd worden. dat er nog een belangrijk gebied braak ligt: Daarom voeren we ook risico-inventarisa‘Persoonlijke beschermingsmiddelen voor ties en –evaluaties uit, arbomanagement, dames; die zijn er nauwelijks. Die gaan we VCA-begeleiding en certificering, geluidsde komende tijd dan ook ontwikkelen!’ metingen en advisering inzake het wer-

Veiligheid in de uitverkoop Via arbowetgeving is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in de bouw verplicht. De kwaliteit van de gebruikte PBM’s staat echter onder de druk doordat de keuze voor het juiste type steeds meer de verantwoordelijkheid wordt van de inkoper, in plaats van de veiligheidskundige. ‘Er moet meer vanuit risico worden gedacht, in plaats vanuit de kosten’, vindt Roger van Meer, commercieel directeur van Intersafe Groeneveld.

Roger van Meer, commercieel directeur Intersafe Groeneveld: ‘Ik luid de noodklok. Inkopers zonder kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen rommelen in het boodschappenlijstje van de veiligheidskundige.’

In 1934 opende Roel Groeneveld zijn eerste optiekwinkel in Dordrecht. Veertien jaar later ging hij ook veiligheidsbrillen op sterkte verkopen. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevend expert op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen met vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Polen en GrootBrittannië. ‘Klanten willen one-stop-shopping, dus toen er ook werd gevraagd naar persoonlijke hygiëneproducten zijn we daar ook op ingesprongen’, zegt Van Meer. Er worden niet alleen producten op dit gebied geleverd, maar het bedrijf beschikt in Dordrecht ook over een laboratorium waar onderzoek wordt gedaan naar onder andere Legionella en andere risico's met lucht en water. Verder kent het bedrijf passervices voor kleding en schoenen, het aanmeten van oog- en gehoorbescherming op locatie en persoonlijke PBM-pakketten die bij medewerkers thuis bezorgd worden. ‘We willen meer zijn dan een dozenschuiver. Dat kan bij veel PBM-producten ook niet. Veiligheidsbrillen op sterkte, gehoorbescherming en veiligheidsschoenen op maat: het zijn persoonlijke beschermingsmiddelen die extra aandacht vragen. Je hebt niets aan persoonlijke beschermingsmiddelen die niet goed zijn afgestemd op de gebruiker. Dat wordt nog wel eens over het hoofd gezien. Ons motto is dan ook: de werknemer moet aan het eind van de dag net zo gezond weer naar huis gaan als hij ’s ochtends is aangekomen.’

Bezuinigen op veiligheid

‘Het is overigens niet zo dat we direct maar PBM’s moeten kopen om de gevaren op de bouwplaats te lijf te gaan’, wil Van Meer duidelijk stellen. ‘In eerste instantie moet je namelijk nagaan of het mogelijk is gevaarlijke situaties bij de bron aan te pakken. Stel dat je te maken hebt met geluidsoverlast, kun je de bron dan uitzetten? Zo niet, dan moet er gekeken worden naar collectieve maatregelen, zoals een geluidskap eroverheen. Zijn deze maatregelen niet voldoende, dan pas moet de werkgever over-

gaan tot het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan zijn werknemers. De inventarisatie van risico's moet schriftelijk worden vastgelegd in een risico-inventarisatie en -evaluatie (R&IE). Tevens moet hierin worden aangegeven welke PBM's gebruikt gaan worden om de overgebleven risico's af te dekken; het zogenoemde restrisico.’ Van Meer constateert dat zeventien procent van de bedrijven de risico-inventarisatie en –evaluatie niet maakt. En de trend is dat steeds meer bedrijven de RI&E niet op orde hebben. ‘Ook de veiligheidskundige sterft uit. Vooral de crisis heeft gezorgd voor een fikse bezuiniging op veiligheid. Maar de arbeidsinspectie heeft al aangekondigd strenger te gaan controleren op veiligheid in de bouw. Dat is zeker nodig, want de bouw is van oudsher niet veiligheid georiënteerd. Positief is wat dat betreft ook de ontwikkeling van de arboconvenanten voor de bouw- en afbouwsector. Preventief informeren blijft belangrijk.’

Inkoper kent PBM’s niet

Het is volgens Van Meer opmerkelijk dat hij bij veel bedrijven met steeds minder mensen om tafel zit om een goede keuze voor persoonlijke beschermingsmiddelen te maken: ‘Ik luid daarom de noodklok. Inkopers zonder kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen rommelen in het boodschappenlijstje van de veiligheidskundige. Vroeger zat je om tafel met de veiligheidskundige van een bedrijf, iemand van de draagcommissie, soms een logistiek medewerker of een voorman en natuurlijk de inkoper. De veiligheidskundige maakt een boodschappenlijstje op basis van de RI&E en de draagcommissie geeft de wensen van de werknemers aan. Nu zit ik vaak alleen nog met de inkoper om tafel. Diezelfde inkoper moet ook beslissen over de inkoop van gas, water en licht of de stoelen en tafels. De inhoudelijke kennis over persoonlijke beschermingsmiddelen ontbreekt bij de meeste inkopers daardoor. Dus wordt er te vaak alleen nog op prijs ingekocht en


k de i u r b Ge il! 3D br

s n e v j i h c S l y n b . n s o n t e k v u j r i St h c s . w ww ! e t i ebs

w e d euw

i

rn e v e d u n k j Beki

SC H

triffic+SCH_Adv_265x385_3D.indd 1

I JVE

ON NS C

BRI

I E FA

FECT

RE I LVA EK H

NBE

.V.

EK B

07-10-11 12:03


21

THEMA High-tech gehoorbescherming en stoere brillen en schoenen

Draagcomfort en design bepalen succes PBM’s ‘De beste PBM is een PBM die gedragen wordt’, zegt Sjon de Bie, Manager PBM en beroepskleding bij Wiltec. Helaas leidt prijsdenken vaak tot verkeerde keuzes. Dat is jammer, want de mogelijkheden van de persoonlijke beschermingsmiddelen nemen steeds verder toe. Voorbeelden zijn geïntegreerde systemen en gehoorbescherming die is te combineren met uitgebreide communicatiemogelijkheden. En met de opkomst van design schoenen, brillen en kleding kan niemand meer zeggen dat PBM’s er niet stoer uitzien.

de otoplastiek wordt ook de spraak van de ander doorgegeven. ‘De spreker aan de andere zijde heeft nauwelijks hinder van het feit dat je bijvoorbeeld naast een gillende cirkelzaag staat. Het is high-tech gehoorbescherming’, aldus De Bie. Belangrijk is volgens hem ook dat de geavanceerde gehoorbescherming, zoals otoplastieken, de mogelijkheden tot communicatie met de omgeving open houden: ‘Eigenlijk is het gevaarlijk en onhandig om je volledig af te sluiten van de geluiden op de bouwplaats. Je wilt die vrachtwagen horen aankomen, of iemand roept dat je op moet passen voor een kraanlast. Verder is vaak communicatie nodig met collega’s. Vandaar dat een otoplastiek bijvoorbeeld wel spraak doorlaat, maar geluid boven de 85 dB(A) wordt gedempt. Ze zitten verder zo comfortabel dat de gebruiker niet eens merkt dat hij de gehoorbescherming de hele dag draagt. De otoplastieken moeten wel jaarlijks worden getest en gaan bij normaal gebruik drie tot vier jaar mee. Ze zijn duurder dan gehoorkappen: je bent 70 tot 100 euro kwijt. Maar wat is dat nu voor een bedrag op vier jaar en je voorkomt ook nog gehoorschade. Want bedenk wel: gehoorschade is onomkeerbaar!’

Adembescherming Sjon de Bie, Manager PBM en beroepskleding bij Wiltec: ‘Een goed advies over PBM’s is hard nodig, want PBM’s die niet in orde zijn of verkeerd worden gedragen bieden schijnveiligheid.’

‘Voor goed gereedschap hebben we veel geld over en we laten het ook regelmatig keuren. Maar PBM’s moeten zo goedkoop mogelijk zijn. We laten ze ook nooit keuren, terwijl dat bij veel PBM’s wel moet, zoals valbeveiliging, adem- en gehoorbescherming’, constateert De Bie van Wiltec. Dit bedrijf levert onder meer een breed pakket beroepskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Vaak gebeurt dat inclusief advies en op maat. De belangstelling voor PBM’s neemt enorm toe, want het bedrijf ziet de omzet dit jaar maar liefst 30 procent stijgen. ‘Maar advies is hard nodig, want PBM’s die niet in orde zijn of verkeerd worden gedragen bieden schijnveiligheid. Na een val worden de vanggordels bijvoorbeeld vaak niet vervangen. Ook helmen worden na veelvuldige stootbelasting en overmatige blootstelling aan uv-straling te lang gedragen. Versleten schoenen en veiligheidskleding worden nog iedere ochtend aangetrokken en slecht zittende brillen en gehoorbescherming belanden in een doos in de keet.’ De Bie houdt een goedkoop eenpuntsharnas omhoog: ‘Voor 20 euro heb je een valbeveiliging, maar als je dit harnas even weglegt zitten de banden al snel door elkaar. Dan moet je dus eerst weer prutsen om de banden in positie te krijgen. En als je moet hurken snijden de banden in je liezen. Het gevolg: zo’n harnas ligt al snel ongebruikt in de hoek. Voor 90 euro heb je een tweepuntsharnas dat meerekt met bewegingen en altijd in positie blijft. Je stapt er dus zo in. Ook kun je er allerlei accessoires aankoppelen, zoals een telefoonzakje of gereedschapsgordel. Voor zeventig euro meer heb je dan een gordel die wel gedragen wordt. Wat is nu zeventig euro voor een mensenleven?’

Otoplastieken

De beste PBM hoeft volgens de PBM-manager niet altijd de duurste te zijn: ‘Dat heeft ook weer te maken met het draagcomfort. Dure oorkappen met luidsprekers die niet

permanent gedragen worden hangen al snel om de hals van de gebruiker. Dat gaat ook irriteren, dus een dag later liggen ze in de bus. Dan kan je beter even oordopjes pakken en daarna weer weggooien.’ Een fraaie oplossing bieden volgens De Bie de otoplastieken. Deze worden ter plaatse op maat gemaakt, waarbij een filter wordt aangebracht, afgestemd op de heersende lawaaiomstandigheden. Vervolgens wordt het geluid op de werkplek zowel buiten als binnen het oor gemeten, terwijl men het

Wat voor gehoorbescherming geldt, is ook van toepassing op adembescherming: de PBM moet goed zitten. De Bie constateert dat er veel onduidelijkheid is over de coderingen, die de mate van bescherming aangeven: ‘Als je in aanraking komt met slijp- en kwartsstof moet je een P3 masker dragen. Denk aan het slijpen van tegels, het frezen van sleuven in beton of het zagen van kalkzandsteen. Ook bij het boren in hardhout komen schadelijke stoffen vrij. Maar dan zie ik de meeste mensen toch weer met een P2 masker lopen. Dit type masker biedt te weinig bescherming. Goede voorlichting is dan van belang. Overigens verbaas ik me er wel over dat het werken met asbest zo streng is gereguleerd,

nen worden geleverd met een comfortabel, schokdempend en vochtabsorberend voetbed. Ook moet de pasvorm goed zijn en de voet moet zo min mogelijk kunnen bewegen, waardoor transpiratie tot een minimum wordt beperkt. Vandaar dat we tevens speciale sokken leveren die comfortverhogend werken in zowel zomer als winter.’ Bij de veiligheidsschoenen is er eveneens nog wel eens onduidelijkheid over de coderingen. Voor de bouw worden veiligheidsschoenen met S3-codering aangeraden. De S3-codering betekent dat de schoen ondermeer een speciale veiligheidsneus heeft die bescherming biedt tegen vallende voorwerpen en stoten en een ondoordringbare stalen tussenzool. Maar soms zie je toch weer mensen met een S2 schoen lopen. Als je dan in een spijker trapt, dan zit die zo in je voet.’ Volgens De Bie heeft vijf tot tien procent van het bouwplaatspersoneel een voetafwijking: ‘Denk aan een extra zooltje, een hogere hak, hogere wreef, smalle of brede voet: vaak is dus ook hier maatwerk nodig. Wij laten die afwijkende schoenen door orthopeden maken. Zo’n speciale schoen is tien tot dertig procent duurder, op een schoen van pakweg 75 euro. Dus weer een gering bedrag voor zo’n belangrijke PBM.’ Er zijn verder veiligheidsbrillen op maat: dat zijn de brillen met glazen op sterkte. ‘Vanaf zeventig euro heb je al een veiligheidsbril op sterkte. Daar ben je in de winkel zo honderd euro voor kwijt! Daarnaast zijn die veiligheidsbrillen in allerlei sportieve ontwerpen te krijgen. Dat geldt ook voor de veiligheidsschoenen. De tijd dat brillen en schoenen er lomp uitzeggen is al lang voorbij. Design heeft zijn intrede bij de PBM’s gedaan en dat bevordert de bereidwilligheid tot dragen.’

Integratie PBM’s

‘Voor zeventig euro meer heb je een gordel die wél gedragen wordt. Wat is nu zeventig euro voor een mensenleven?’

otoplastiek in het oor draagt. Op basis van de gemeten geluidsreductie wordt gecontroleerd of de otoplastiek daadwerkelijk genoeg dempt. Binnen een kwartier heeft de gebruiker een gehoorbescherming op maat. Sommige modellen zijn ook aan te sluiten op communicatie-middelen, zoals een portofoon of zelfs mobiele telefoon. De spraak verloopt dan via de otoplastiek die de spraakgeluiden inwendig opvangt. Via

terwijl er voor het werken in kwartsstof veel minder is geregeld.’

Veiligheidsschoenen- en brillen

Voor de veiligheidsschoenen is draagcomfort uiteraard ook van groot belang: je staat er immers de hele werkdag op. Wiltec levert ondermeer veiligheidsschoenen die al sinds 1924 in de eigen schoenenfabriek Neskrid worden gemaakt: ‘Al deze schoe-

‘Er zijn nu veiligheidsbrillen die perfect aansluiten op de adembescherming. Dat komt doordat fabrikanten tegenwoordig meerdere PBM’s produceren. Dat bevordert de onderlinge afstemming en integratie van PBM’s. Want die adembescherming en bril kunnen afzonderlijk wel goed zitten, als die niet op elkaar aansluiten is er alsnog sprake van een slecht draagcomfort. Je hebt zelfs veiligheidshelmen waarin een veiligheidsbril en gehoorkappen zijn geïntegreerd. Dan kun je die veiligheidsbril zo in de helm wegklappen.’ Een fraaie ontwikkeling is verder de veiligheidsbril die eenvoudig is om te bouwen tot ruimzichtbril, die de ogen ook aan de zijkanten beschermt: ‘Je kunt de pootjes eraf halen en vervangen door een brede band, waardoor de zijkant van je ogen ook wordt afgeschermd. Er zijn tevens veiligheidsbrillen die in ademluchtmaskers passen; nuttig als je glazen op sterkte hebt. Of wat te denken van een helm met inwendig propeller voor koeling. Dat soort ontwikkelingen verhogen het draagcomfort en daarmee de bereidheid tot gebruik.’


Dealers:

AANBIEDING

Almelo - Holland bedrijfskleding

Bedrijvenpark Twente 411, www.hollandbedrijfskleding.nl

Amsterdam – Hijman B.V. De Flinesstraat 26, www.hijman.nl

Deventer – Total Safety Center Staverenstraat 11, www.totalsafetycenter.nl

Doornspijk – Firma L. van den Hardenberg Zuiderzeestraatweg-west 105, www.hardenberg-doornspijk.nl

Ede – Handelsonderneming Van Huigenbos Lorentzstraat 4 – 6, www.handelsonderneminghuigenbos.nl

Elspeet – Confix Workwear Staverdenseweg 73, www.confix.nl

Genemuiden – Bouw Waar Lus 8, www.bouwwaar.nl

Harderwijk – Klaassen Handelsonderneming B.V. Nobelstraat 21, www.klaassenbvharderwijk.nl

Kesteren – Profistep Industrieweg 2b, www.profistep.nl

Kootwijkerbroek – Van Roekel Reclame De Spil 10, www.vanroekelreklame.nl

Krimpen a/d IJssel – Harvest Promogifts Van Utrechtweg 65, www.harvest-promogifts.nl

Leiden – Timmerman Beroeps Kleding Haarlemmerstraat 203-205, www.tbkleiden.nl

Thermo onderhemd & Thermo onderbroek

Lelystad – Bedrijfs Kleding Flevoland Werfweg 60, www.bkf-flevoland.nl

SETPRIJS: € 26,50

Reduzum – Coos Kuindersma Op’e IIsbaan 5, www.cooskuindersma.nl

Staphorst – Texas Store Westerparallelweg 24, www.texasstore.nl

Waspik – Liro Scharlo 13, www.liro-waspik.nl

Zaandam – Nomag Zaandam Ronde Tocht 5, www.nomag.nl

Zuidbroek – RSP Zuidbroek Beneluxweg 42, www.rspzuidbroek.nl

Deze actie is geldig van 20 oktober t/m 18 november 2011. Prijs is netto en exclusief BTW.

Voor meer info bel: 0348-750370. Of scan de barcode

<

PowerWorkwear.nl

DENIM YOURSELF

Function, design and comfort All packed in a pair of jeans

www.fristads.com Bouwtotaal PBM special okt2011.indd 1

13-9-2011 11:22:29


23

THEMA

Het Europees Ecolabel Het Europees Ecolabel is het Europese keurmerk voor non-food producten en diensten, die zeer laag belastend zijn voor het milieu. Het gaat om niet-voedingsmiddelen en diensten, variërend van wasmiddelen, binnenhuis verven en lakken, gloeilampen, afwasmachines tot toeristische accommodaties en toiletpapier. In Europa zijn er meer dan 22.000 producten en diensten met het Europees Ecolabel verkrijgbaar. Ook werkkleding is leverbaar met Ecolabel. Waar het bij andere milieulabels vaak gaat om recycling of energie-efficiëntie, gaat het bij het Europees Ecolabel om een

lage milieubelasting voor de gehele levenscyclus van een product. Door werkkleding te dragen met een Europees Ecolabel zorgt u voor een lagere milieubelasting. Europees Ecolabel werkkleding Zelfs stoffen van natuurlijke vezels, zoals katoen en wol, kunnen schadelijk zijn voor het milieu. Zo is de katoenteelt verantwoordelijk voor een vierde van het pesticidengebruik wereldwijd. Tevens wordt veelal geen rekening gehouden met het milieu bij werkingen als bleken, verven, of bedrukken van kleding. Hierdoor heeft de productie van werkkleding een groot effect op het milieu. Door strenge aandacht voor de veiligheid van verfstoffen, drukinkten en andere behandelingen is textiel met het Europees Ecolabel beter voor uw omgeving en het milieu.

Voordelen

Wat zijn de voordelen van werkkleding met het Europees Ecolabel?

Milieu voordelen:

 De fabrieken moeten hun waterver-

bruik beperken en zij moeten de watervervuiling verminderen.  Wasmiddelen en stofverzachters die bij de productie gebruikt worden, moeten voor 95 procent biologisch afbreekbaar zijn.  De drukinkten mogen geen bepaalde gevaarlijke substanties bevatten.  De verfstoffen moeten natuurlijk of op andere manier milieuvriendelijk zijn.  De productiemethode die schade kan toebrengen aan flora en fauna onder water is beperkt.  Ontkleuringmiddelen moeten aan de ecologische voorschriften voldoen.  De fabrikanten wordt gevraagd om uitgebreide informatie te verstrekken over het besparen van energie, tijdens het vlechten, het breien, het weven en andere arbeidsprocessen.

Economische voordelen:

 Kleding met het Europees Ecolabel krimpt minimaal tijdens het wassen en drogen.  De kleurvastheid tegen zweet, wassen en blootstelling aan het licht wordt gegarandeerd.  Energiebesparing door maatregelen op het gebied van fabricage-efficiëntie kan leiden tot kostenbesparing voor de gebruikers.

De bloem

Producten en diensten die gecertificeerd zijn met het Ecolabel zijn te herkennen aan ‘de bloem’, het symbool van het Europees Ecolabel. Kiest u voor de bloem, dan maakt u een bewuste en betrouwbare milieukeuze. Op een groot deel van bijvoorbeeld de werkkledingmerken F.Engel en Workzone zit een Europees Ecolabel. Door dit label te volgen, kunt u werkkleding dragen die gedurende de hele levenscyclus milieuvriendelijk is. Dit geldt voor grondstoffen tot aan het weggooien. Kortom: Producten met een Europees Ecolabel zijn natuurlijk beter. Info: Kijk voor meer informatie over werkkleding gecertificeerd met het Europees Ecolabel op www.powerworkwear.nl of Tel. ((0348) 75 03 70.

(Advertentie)

Kunnen Luisteren…. Uw zintuigen verwerken elke dag duizenden prikkels. Van de meeste impulsen bent u zich niet eens bewust. Deze worden gefilterd. Het zijn de situaties waarin u bijvoorbeeld wel iets hoort, maar niet echt luistert. Indien u beschikt over een goed functionerend gehoor, is horen én luisteren voor u een keuze.

Geluidssignalen kunnen ook overgaan in geluidsoverlast. Op uw werk zult u dat hoogstwaarschijnlijk wel eens ervaren. Zonder bescherming kan onherstelbare schade aan het oor het gevolg zijn.

In een dergelijk geval is de werkgever verplicht gehoorbescherming aan te bieden. Als werknemer ben je verplicht boven een geluidsniveau van 85 dBA gehoorbescherming te dragen.

Lawaai is overal en dus niet alleen in fabrieken Musici bijvoorbeeld krijgen veel te maken met geluidsoverbelasting. Bij motorrijders ontstaat gehoorbeschadiging door het lawaai van windgeruis onder de helm. Maar denk ook eens aan geluid bij popconcerten, op bouwplaatsen, werk aan de weg, offshore industrie etc.

Goede gehoorbescherming Er zijn vele soorten gehoorbescherming, de beste gehoorbeschermer is echter diegene die gedragen wordt. Daarom is bij de ontwikkeling van de Tympro otoplastiek veel aandacht besteed aan het draagcomfort. Als zij eenmaal zijn ingebracht in het oor merkt u nauwelijks dat u gehoorbescherming draagt. Door het traploos instelbare filter worden de schadelijke geluiden gefilterd. Toch kunt u ook in een lawaaiige omgeving prima met u omgeving in optimale spraak– en richtingsverstaanbaarheid blijven communiceren.

Gehoorschade is al snel onherstelbaar Als u langer dan 8 uur per dag wordt blootgesteld aan een geluidsbelasting van 80dBA of meer is er sprake van onherstelbare gehoorschade (bron: Arbo-wet).

Tympro ontwikkelt en produceert geavanceerde otoplastieken. Op maat gemaakte gehoorbescherming voor elk individu. • Individuele bescherming… • Optimale spraak– en richtingsverstaanbaarheid… • Uiterst nauwkeurige afstelling van instelbaar dempingsfilter… • Comfortabel en op maat gemaakt… • Beheer van individuele otoplastiekspecificaties… • Persoonlijk relatiebeheer… • Controle, onderhoud en service… • Gebruikersondersteuning, informatiebijeenkomsten en toolbox meetingen... Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Tympro Hearing Protection BV Minervum 7483 | Postbus 5519 | 4801 DZ Breda T +31 (0)76 572 92 98 | F +31 (0)76 587 03 41 E sales@tympro.com | W www.tympro.com

ATY111006 Tympro advertorial.indd 1

07-10-2011 14:15:46


BREATHABLE WORKWEAR

LAUNCHING BLAKLADER GORE-TEX速 LINE Wij vinden dat u altijd goede kleding moet dragen - ook op het werk. Daarom hebben we samen met Gore een collectie werkkleding in GORE-TEX 速 ontwikkeld. Lange werkdagen in de regen, guur weer en ijskoude wind zijn slechts een paar goede redenen om een beetje extra geld te investeren in je werkkleding. Eigenlijk kan een GORE-TEX 速 jack een aantal van uw andere wind en regen kleding vervangen. Dus investeren in een functionele 365/24 jas kan u daadwerkelijk helpen besparen op werkkleding kosten. Onze nieuwe lijn van GORE-TEX 速 is te vinden op www.blaklader.com en bij onze dealers.


25

THEMA

Preventieplan moet gehoorschade voorkomen doorgaans maar weinig zin. Mensen die zich niet bewust zijn van het eigen gedrag, zowel zakelijk als privé, lopen een veel groter risico op gehoorschade die vaak onherstelbaar is. Deze onherstelbare schade vormt een bron van veel medische gevolgklachten, denk daarbij onder andere aan concentratiestoornissen, depressiviteit en hartklachten. Het blijkt vaak een hele grote verborgen kostenpost te zijn. Een werkgever doet er daarom verstandig aan om in de voorlichting en aanpak van geluidsbelasting met name het gedrag van de werknemer centraal te stellen.

SAPP

Fabrikant van op maat gemaakte gehoorbeschermers Tympro Hearing Protection heeft de SAPP-methode ontwikkeld. SAPP staat voor Signalization, Awareness, Prevention and Protection. Als men weet waaraan men blootgesteld wordt, de risico’s binnen het bedrijf in kaart zijn gebracht en men op de hoogte is van de status van het gehoor van de medewerkers binnen het bedrijf, dan kan er een gericht preventieplan worden opgesteld. Eén van de meest voorkomende beroepsziekten is gehoorschade. Echter blijkt dat gehoorschade vaak niet tijdens het werken wordt opgelopen, maar in de vrije tijd. Werkgevers hebben een wettelijke verplichting om te voorkomen dat hun medewerkers worden blootgesteld aan lawaai. Als een medewerker niet beseft dat een MP3 speler, een concert, festival of een zware geluidsinstallatie wellicht meer schade kan aanrichten dan lawaai op het werk, dan heeft gehoorbescherming tijdens werk

De SAPP-methode van Tympro Hearing Protection geeft inzicht in de genoemde problematiek. Door een verband aan te brengen tussen diensten op het gebied van audiometrische (gehoor) metingen, dosimetrische (geluidsbelastings) metingen en bewustwordingstrainingen verbetert het rendement zowel fysiek als financieel aanzienlijk. De uitgevoerde diensten worden gepresenteerd in een adviesrapport dat kan worden geïntegreerd in een plan van aanpak voortvloeiend uit een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Een goede coördinatie tussen de diensten waarbij de situatie wordt vastgelegd maakt een betere afstemming betreffende de middelen die worden ingezet mogelijk. Eén van de belangrijkste uitgangspunten is de mate waarin de comfortgrens van de gebruiker kan worden benaderd. Dit betekent dat de dempingswaarde van de gehoorbescherming zodanig wordt ingesteld dat hij binnen veilige marges het geluid dempt, maar voorkomt dat het gehoor wordt ‘overbeschermd’. Een te hoge bescherming geeft het gevoel dat je van de omgeving wordt afgesloten en dat is niet de bedoeling. Een goede op maat gemaakte gehoorbeschermer moet in principe gedurende een gehele werkdag gedragen kun-

Gehoorkap met ingebouwde portofoon De spraakgestuurde (VOX) portofoon is volledig programmeerbaar, zowel op vergunningsvrije als op vergunningsgebonden frequenties. Plotselinge en schadelijke impulsgeluiden worden onmiddellijk gedempt. Er is keuze uit een model met hoofdband, helmbevestiging of nekband. De headset wordt geleverd met een verwisselbare, oplaadbare accu en bijbehorende oplader. De ingebouwde portofoon is programmeerbaar op frequenties tussen 430 en 470 MHz. Ruisonderdrukking is ingebouwd en er zijn drie zendniveaus mogelijk: 10m W, 20m W en 200m W. De portofoon is alleen door geautoriseerde dealers te programmeren. Wiltec is exclusief Service Center van Peltor communicatieapparatuur en is als eerste specialist geautoriseerd om de Lite-Com Pro headset te programmeren. Tevens kunnen alle service- en garantie werkzaamheden worden uitgevoerd. Naast Peltor voert het Service Center ook service- en onderhoudswerkzaamheden uit aan vele andere merken persoonlijke beschermingsmiddelen en communicatie apparatuur. Nog steeds vinden er vaak (ernstige) ongevallen plaats in een lawaaiige werkomgeving. In veel gevallen had dit voorkomen kunnen worden door goede communicatiemiddelen. Wiltec introduceert de Peltor Lite-Com Pro. Deze nieuwe gehoorkap is ATEX gecertificeerd en heeft een ingebouwde portofoon. Deze “horende” gehoorkap heeft een ingebouwde “active sound” functie. Hierdoor hoort de gebruiker alles in de omgeving, dus ook naderend gevaar, zoals een rijdende heftruck.

Wiltec B.V., Uden, (0413) 24 44 44, www.wiltec.nl

nen worden en zorgt ervoor dat de spraakverstaanbaarheid intact blijft. De drager zal hem dan niet verwijderen als hij of zij wil communiceren.

Tympro gehoorbeschermers

Eigenlijk valt een op maat gemaakte gehoorbeschermer te vergelijken met het dragen van een bril, als je het eenmaal gewend bent, blijf je die gewoon dragen. Tympro gehoorbeschermers hebben een instelbaar filter waardoor de demping ter plekke in te stellen is tot een comfortabel niveau. Bij iedere Tympro gehoorbeschermer wordt tijdens de uitlevering een lektest uitgevoerd. Hierdoor wordt de juiste en volledige werking van de gehoorbeschermer getest en vastgelegd. Bij iedere uitgeleverde gehoorbeschermer weet je dus zeker dat deze goed functioneert. De gegevens worden in een centrale database opgeslagen en periodiek worden de gehoorbeschermers gecontroleerd. Indien de geluidsomgeving van de drager veranderd, kan de gehoorbeschermer naar een aangepast niveau worden ingesteld. Als iemand gedurende een dag werkt met een geluidsbelasting van 100 decibel en goed beschermd is, is er niets aan de hand. Stapt diezelfde persoon daarna in de auto en laat hij alle woofers en waffers in zijn hoedenplank trillen door harde muziek, dan is de kans groot dat hij met een decibelniveau van meer dan 100 dB(A) binnen enkele minuten een gehoorschade oploopt waartegen zijn werkgever hem een hele werkdag beschermd heeft. Bewustzijn van oorzaak en gevolg bij lawaai en aanpassing van gedrag levert daardoor meer rendement op. Tympro Hearing Protection BV, Breda, (076) 572 92 98, www.tympro.nl

(Advertentie)

Beton Industrie Zwolle BV uw specialist voor • • • • • • • • • • • •

Bron en bronpomp beschermings putten Gecertificeerde bergingsvorstranden Kalamiteiten- /lekbakken Septictanks IBA 1 o.a. 6000L Slibvangputten Ringen: met en zonder bodem; dicht en geperforeerd; stapelbaar Infiltratieringen voor o.a. afkoppeling HWA Huiskelders Div. watermeterputten Pomp putten Inspectie putten Div. prefab op aanvraag

Beton Industrie Zwolle BV Betonstraat 5 8263 BL Kampen Tel. 038-4534646 Fax. 038-4534696 E-mail: info@betonindustriezwolle.nl

www.betonindustriezwolle.nl


VCA diploma via e-learning Steeds meer bedrijven eisen van hun werknemers, onderaannemers en inleenkrachten dat zij een persoonlijk VCA certificaat (diploma) hebben. De VGM Box biedt zowel de cursus VCA VOL als de cursus VCA Basisveiligheid aan in een audiovisuele versie, waarbij de cursist in eigen tempo en in eigen omgeving de cursus kan volgen. Dus geen files, verloren uren en een hele dag in een klaslokaal, maar comfortabel op de bank. De audiovisuele versie is een nieuw e-learning concept voor de ZZP-er en het MKB. VCA VOL is bedoeld voor ZZP-ers en leidinggevenden in bedrijven en organisaties. VCA Basisveiligheid richt zich op de operationele medewerkers bij bedrijven en organisaties. De online VCA cursus van de VGM Box onderscheidt zich door de grote hoe-

Artikel 94004 Zero Crew Long Sleeve

Artikel 94035 Zero Pulli Artikel 97010 Zero Long Underpant

Craft Zero is de orginele Craft onderkleding bekend uit de sportwereld en bevat de unieke vochtafvoerende kanalen in de vezel. Comfortabel werken met Craft functioneel ondergoed draagt bij aan een hogere arbeidsproductiviteit en minder ziekteverzuim. Comfortabel warm................ook op de bouw. Voor meer info of een verkooppunt: www.safety-centre.com of tel.073-6221790

veelheid filmmateriaal die in de cursus is verwerkt. Dit maakt de leerstof zeer duidelijk en prettig om te leren. Bovendien resulteert dit in een hogere slagingskans. De VCA Basisveiligheid bestaat uit tien hoofdstukken en de VCA VOL cursus uit twaalf hoofdstukken. De cursus is actueel conform de laatste eind- en toetstermen, die door de stichting ECABO worden gesteld. Beide cursussen zijn voorzien van veel oefenvragen. Na het bestuderen van de leerstof kunnen ook online oefenexamens worden gemaakt. Zo bent u optimaal voorbereid op het examen. Deze VCA cursussen worden aangeboden via een landelijk distributienetwerk van bouwtechnische groothandels. Tel. (073) 622 17 90, www.safety-centre.com


27

THEMA

Winddichte werkkleding houdt u warm Samen met Gore heeft Blåkläder een collectie werkkleding in Windstopper® ontwikkeld. Het materiaal beschermt u tegen koude winden, terwijl het tegelijkertijd een maximaal ademend vermogen biedt. Door ervoor te zorgen dat u warm en droog blijft, wordt u minder snel ziek en kunt u uw werk beter uitvoeren. Lange werkdagen in de regen, guur weer en ijskoude winden vragen om extra aandacht voor uw werkkleding. De 365/24-collectie bestaat uit een jack en broek in tweelaags materiaal van 160 g/m2 met een Gore-Tex® membraan. De kledingstukken beschermen u in alle weersomstandigheden en kunnen het hele jaar door gedragen worden.

Flaneren in werkkleding Hij is er: Fristads’ eerste jeans voor vakmensen in de populaire collectie Gen Y. Hij is bedoeld voor professionals, hij is comfortabel en heeft alle mogelijke functies die u zich kunt indenken. Dit betekent dat hij niet alleen perfect is als werkkleding, u kunt hem ook vol zelfvertrouwen dragen aan de schoolpoort, naar de winkel of tijdens ontmoetingen met klanten.

Lange levensduur

Blåkläder heeft Gore uitgebreide tests laten uitvoeren om te garanderen dat functie en kwaliteit van de kledingstukken van topklasse zijn. Zo wordt de stof getest, maar ook de hele keten van membraan, stof, voering, constructie en productie. Testen gebeurt in de meest veeleisende omstandigheden, om een duurzaam kledingstuk te garanderen. Want met een kledingstuk dat lang meegaat wordt er kosten bespaard.

Comfort

Waarom is de winddichtheid zo belangrijk? Bij een windsnelheid van 11 m/s, voelt een temperatuur van +4°C binnen slechts twee minuten aan als -10°C. Hierdoor gebruikt u uw energie om uw lichaam warm te houden in plaats van aan uw werk. Sluit daar-

om winterkoude buiten en bescherm het warme microklimaat dat uw lichaam omringt. Windstopper®-materiaal is volledig winddicht. Ook hebben Blåkläder en Gore een collectie werkkleding in Gore-Tex® ontwikkeld.

Het comfort van een Gore-Tex® kledingstuk biedt zowel werknemers als werkgevers voordelen. Door ervoor te zorgen dat men warm en droog blijft, wordt men minder snel ziek en loopt men minder risico om gewond te raken. Een hoger comfort zorgt bovendien voor een hogere productiviteit en efficiëntie tijdens het werk. Dit betekent dat het gemakkelijker en aangenamer werken is tijdens regenachtige en koude dagen. Blåkläder Nederland BV, Meppel, (0522) 246 742, www.blaklader.nl

Veiligheidshelm met fraai design Ook genoeg van het standaard design van een veiligheidshelm? Als meest recente ontwikkeling binnen het assortiment van veiligheidshelmen presenteert VossHelme GmbH de ProStyle helm. Deze veiligheidshelm biedt de gebruiker een erg apart design en tegelijkertijd de noodzakelijk bescherming volgens de huidige normen.

dig en ook krasbestendig. Standaard zijn de helmen voorzien van een comfortabel binnenwerk. Ook kunnen er diverse accessoires gecombineerd worden met deze helmen.

A. van As veiligheid en advies, Nieuwpoort, (0184) 60 10 27, www.avanas.nl

Het gepatenteerde proces van het behandelen van de oppervlakte van de helm geeft Voss-Helme GmbH een bijzondere positie op de Europese markt. De helm is gemaakt van polyethyleen en is verkrijgbaar in een aantal stoere, aparte designs. Hierdoor kunt u zich als gebruiker onderscheiden van de massa. De helm is goed bestand tegen weersinvloeden, uv-besten-

Meerlaagse werkkleding De werkkleding die gedragen wordt moet aangepast kunnen worden aan de diverse weertypen en werkomstandigheden. Een goede manier hiervoor is kleding volgens het drie-lagen systeem, hoewel met de zogenaamde softshell jacks in de meeste omstandigheden twee lagen voldoende zijn.

Het Solid softshell jack is een jack in de tweede laag die, door het gebruik van nieuwe technische materialen, ook over extra beschermende eigenschappen beschikt. De nadruk van het jack ligt weliswaar vooral op warmte- en vochtregulatie, maar het jack is ook waterafstotend en winddicht. Door het gebruik van elastische materialen is de bewegingsvrijheid van het jack veel groter dan bij een normaal jack. Hierdoor is het jack zeker onder droge omstandigheden een goed en comfortabel alternatief voor een normaal jack. Het Solid softshell jack is verkrijgbaar in de kleuren zwart, marine, korenblauw, rood en antraciet. www.triffic.nl

De nieuwe broek in de herfstcollectie Gen Y is er één waar de vraag het grootst naar was: aantrekkelijke jeans in denim voor professionals, volledig uitgerust voor professioneel gebruik. De jeans komt tegemoet aan de eisen die in het bijzonder jonge professionals stellen aan werkkleding: die moet zowel tijdens de werkuren als tijdens de vrije tijd draagbaar zijn. Fristads’ DY-229 jeans voor professionals is vervaardigd uit slijtvast denim van 100 procent katoen. Na het wassen wordt de binnenzijde geel, en na veelvuldig dragen geeft dit de jeans een vintage uiterlijk. Deze Gen Y jeans heeft een verstevigd kruis met een dubbel gestikte inzet. Hij beschikt over niet minder dan twaalf zakken, voor spijkers, duimstok, mobiele telefoon en nog veel meer. De spijkerzakken zijn verstevigd met polyamide en klinknagels. De knieën zijn voorgevormd en verstevigd met polyamide en een zak aan de binnenzijde van de knie. De jeans zal in de winkels verkrijgbaar zijn in de herfst van 2011. De volledige Fristads Gen Y-collectie omvat broeken, shorts, T-shirts, sweaters, overhemden, jassen, schoenen en accessoires, waarvan het ontwerp is geïnspireerd op streetwear en sportkleding. De collectie is vervaardigd uit comfortabel slijtvast materiaal. Kwintet Workwear BV, Breda, (076) 5725625, www.fristads.com


INTRODUCTIE SW90 & SW91 „„ SW90„Super„zacht„zonder„dots „„ SW91„Extra„grip„mét„dots

Toepassingen „„ Assemblage „„ Schilderwerkzaamheden „„ Bouw- en constructie „„ Industrie

SafeWorker® NFTcoating „„ NFT„is„een„super„zachte,„lichte„en„flexibele„coating „„ Door„de„speciale„structuur„extreem„water„en„olie„afstotend „„ Neemt„geen„vocht„of„vuil„op„en„is„sterk „„ Nitril NFT coating kan ingezet worden bij natte werkzaamheden SafeWorker®„is„een„geregistreerd„merk„van„Rehamij„Nederland„B.V.„Bel„Rehamij„voor„verkoopinformatie Postbus„90„2860„AB„„BERGAMBACHT„„Tel:„0182„-„35„38„41„„www.rehamij.nl„„„info@rehamij.nl„„„Twitter:„Rehamij

AANBIEDINGEN Slijtvast en functioneel pilot jack.

Actieprijs:

€ 99,95

Dealers: Almelo - Holland bedrijfskleding

Bedrijvenpark Twente 411, www.hollandbedrijfskleding.nl

Softshell Jack

Actieprijs:

€ 43,99

Amsterdam – Hijman B.V. De Flinesstraat 26, www.hijman.nl

Deventer – Total Safety Center Staverenstraat 11, www.totalsafetycenter.nl

Doornspijk – Firma L. van den Hardenberg Zuiderzeestraatweg-west 105, www.hardenberg-doornspijk.nl

Ede – Handelsonderneming Van Huigenbos Lorentzstraat 4 – 6, www.handelsonderneminghuigenbos.nl

Elspeet – Confix Workwear Staverdenseweg 73, www.confix.nl

Genemuiden – Bouw Waar Lus 8, www.bouwwaar.nl

Sweat Jack

Actieprijs:

€ 52,50

Harderwijk – Klaassen Handelsonderneming B.V. Nobelstraat 21, www.klaassenbvharderwijk.nl

Kesteren – Profistep Industrieweg 2b, www.profistep.nl

Kootwijkerbroek – Van Roekel Reclame De Spil 10, www.vanroekelreklame.nl

Krimpen a/d IJssel – Harvest Promogifts Van Utrechtweg 65, www.harvest-promogifts.nl

Leiden – Timmerman Beroeps Kleding Haarlemmerstraat 203-205, www.tbkleiden.nl

Lelystad – Bedrijfs Kleding Flevoland Werfweg 60, www.bkf-flevoland.nl

Hooded sweater

Actieprijs:

€ 23,95

Reduzum – Coos Kuindersma Op’e IIsbaan 5, www.cooskuindersma.nl

Staphorst – Texas Store Westerparallelweg 24, www.texasstore.nl

Waspik – Liro Scharlo 13, www.liro-waspik.nl

Zaandam – Nomag Zaandam Ronde Tocht 5, www.nomag.nl

Zuidbroek – RSP Zuidbroek Beneluxweg 42, www.rspzuidbroek.nl

Deze actie is geldig van 20 oktober t/m 18 november 2011. Prijzen zijn netto en exclusief BTW.

Voor meer info bel: 0348-750370. Of scan de barcode

<

PowerWorkwear.nl


29

THEMA

Werkkleding van de toekomst Snickers Workwear verlegt de grenzen van werkkleding met de introductie van de XTR Shield. Een gloednieuwe technologie maakt het jack en de broek absoluut waterdicht. Verder zijn ze zeer licht om te dragen en extreem slijtvast. Bovendien zijn ze geschikt om zowel binnen als buiten in te werken. In de nieuwe werkkleding zijn ideeën en verzoeken van vakmensen samengebracht. Tevens is een geheel nieuwe technologie gebruikt om een materiaal te ontwikkelen dat geschikt is om het hele jaar te kunnen dragen, in alle weersomstandigheden. Dit resulteerde in XTR Shield, een jack en broek voor de vakman die hoge eisen stelt aan functionaliteit en modern design.

AED op elke bouwplaats noodzakelijk Waarom een AED op elke bouwplaats noodzakelijk is? Omdat een plotselinge hartstilstand op ieder moment en overal kan voor komen. Meestal zijn er vooraf geen signalen die duiden op hartproblemen. Aangezien mensen een groot deel van de tijd op hun werk doorbrengen is het belangrijk een AED in de buurt te hebben. Een plotselinge hartstilstand is de situatie waarbij het hart niet langer in staat is het bloed naar de hersenen en de rest van het lichaam te pompen. Zo’n situatie kan iedereen overkomen, onafhankelijk van leeftijd, ras, conditie en man of vrouw. Veel patiënten die een verhoogd risico lopen zijn daarvan niet op de hoogte. Wanneer iemand een hartstilstand heeft dan is gebruik van een automatische externe defibrillator (AED) en directe hart long reanimatie essentieel voor de kans op overleven.

De meeste slachtoffers van een hartstilstand overlijden omdat er geen directe hulp aanwezig is. De gemiddelde responstijd van een ambulance naar een bouwplaats is dusdanig dat er een BHV’er maar ook een AED op de bouwplaats aanwezig moet zijn. De Cardi Aid AED is zeer eenvoudig in gebruik en uitermate geschikt voor publie-

Tel. (073) 622 17 90, www.safety-centre.com

Painters Line en High Visibility Tricorp kleedt u graag aan met haar collecties; de bouwvakker en wegenbouwer, de schilder en stucadoor, de timmerman en loodgieter, de ZZP-er en installateur. Zo heeft men bijvoorbeeld de Painters Line ontwikkeld; een uitgebalanceerd kernpakket van kleding voor schilders en stucadoors. De Painters Line bestaat naast een Amerikaanse Overall onder andere uit een robuuste en ergonomisch gestylede worker. Deze is voorzien van ijzersterk Cordura op de meest kwetsbare plekken. Dit is aan te vullen met een bodywarmer en een pilotjack voorzien van zichtbaarheids bevorderende reflectiepiping en is te complementeren met geheel bijpassende T-shirts, polo’s en sweaters. Maar er zijn ook producten voor werknemers in de logistiek, industrie, groenvoorziening, beveiliging en dienstverlening. Met de High Visibility Line voert het bedrijf al jarenlang een groot pakket Zichtbaarheidskleding EN471/RWS; dus met striping

Extreem slijtvast

‘Toen de kledingstukken op duurzaamheid werd getest, beëindigde het onafhankelijke testlaboratorium de test omdat het gebruikelijke schuurpapier-test mechanisme totaal geen invloed op het materiaal had’, zegt Petra Engström, Product Manager, Snickers Workwear. De werkkleding is absoluut wind- en waterdicht. Bovendien weegt de kleding heel weinig, is deze ademend en kan zonder beperkingen zowel binnen en buiten worden gedragen. Andere functionaliteiten zijn de borstzak van het jack met waterdichte ritssluiting, een gemakkelijk toegangcompartiment voor de mobiele telefoon en de geavanceerde kniebescherming van de broek met gepatenteerd ‘twisted leg’ design voor optimaal comfort. Er zijn geen schurende naden aan de binnenkant als gevolg van de geavanceerde naadloze technologie. ‘Vakmensen besteden het grootste deel van hun dagelijkse uren op het werk. Dat maakt het extra belangrijk om kleding te gebruiken die het werk eenvoudiger en effectiever maakt’, aldus Petra Engström. Snickers Original BV, Apeldoorn, (055) 599 98 60, www.snickersworkwear.nl

kelijk gebruik. Op elke werkplek, dus ook de bouwplaats is en AED een must.

conform de Richtlijnen van Rijkswaterstaat. Daarnaast is dit najaar de High Visibility Line uitgebreid met een pakket Bi-colour EN471 kleding. Onderdeel daarvan is een volledig EN471/EN343 gecertificeerde Parka, dus wind- en waterdicht en ademend. Een andere topper in dit segment is het nieuwe Soft Shell Jacket dat zowel in de EN471 uitvoering als in de EN471/RWS uitvoering beschikbaar is. Kortom, met de High Visibility Line kunt u zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts veilig, comfortabel en goed zichtbaar uw werkzaamheden uitvoeren. Als specialist biedt Tricorp u het ‘One Stop Shop’ concept, aan waarmee u zich letterlijk van top tot teen kunt kleden. Maar een

kledinglijn exclusief ontwikkeld en geproduceerd voor bedrijf of organisatie is ook mogelijk. Het bedrijf werkt met een afvalscheidingssysteem en committeert zich reeds vele jaren aan de gedragsregels voor eerlijke arbeidsomstandigheden conform de Fair Wear Foundation. Tricorp Textiles Europe B.V., Rijen, (0161) 29 55 77, www.tricorp.com

Kleding met optimaal zweettransport De Solid body-dry artikelen zijn gemaakt van 100 procent polypropylene. Dit materiaal heeft als functie het transpiratievocht snel op te nemen en weer door te geven naar de volgende kledinglaag. Katoen neemt het vocht heel goed op maar geeft het niet door; het verdampt namelijk niet snel. Hierdoor koelt de huid sterk af en dit veroorzaakt het bekende rillerige gevoel. Een kunstvezel zoals polypropyleen of polyester is ideaal als ondergoed en blijft

ook bij zware inspanning droog aanvoelen. De eigenschap van de Solid body-dry artikelen is dat het materiaal elastisch en vochtregulerend is. Het houdt de huid droog en voert het vocht naar buiten. Deze kleding is zeer geschikt tijdens werkzaamheden wanneer u veel transpireert of wanneer u het snel koud heeft. Het is verkrijgbaar voor heren en dames in verschillende modellen in marine en wit. www.triffic.nl


MOBIELE DAKEN

PIRANACONCEPTS.COM

Blommaert is reeds 30 jaar Europees marktleider in aluminium scheepsluiken voor de binnenschepen. Op dit ogenblik telt de onderneming een vijftigtal gespecialiseerde werknemers en heeft het een vestiging in Wijnegem (België) en Werkendam (Nederland). De ervaring en de expertise die we op vlak van scheepsluiken hebben opgebouwd, gebruiken we ook voor het maken van schuifdaken voor toepassingen op het land.

OVERSLAG

OPSLAG

VEEGVUIL

WASSTRAAT

ZOUTLOODS

SCHUIFDAKEN

Onze schuifdaken bieden een efficiënte en ordelijke opslagplaats voor uiteenlopende activiteiten. Dat gaat van het afdekken van een afvalput, over het beschermen van grondstoffen, tot het toegankelijk maken van productieruimten voor grote en moeilijk hanteerbare werkstukken.

VOORDELEN • optimale combinatie van bescherming en toegankelijkheid • sterke en duurzame constructie • manuele of elektrische bediening naar keuze • onderhouds- en milieuvriendelijk • efficiënter gebruik van kranen, vrachtwagens, bulldozers enz.

OPLOSSING OP MAAT

Wij zorgen voor het opmeten, het ontwerpen van de beste en meest efficiënte oplossing, de verkoop, de productie en de plaatsing. En voor de service na de plaatsing. U vindt bij ons alles onder één dak. En dat is in uw voordeel, want er is maar één verantwoordelijke, en u hebt maar één aanspreekpunt: Blommaert. En op Blommaert kunt u rekenen. Bel ons op het nummer +32 (0)3/353 26 89 of stuur een e-mail naar info@blommaertalu.be met uw vraag of probleem. Wij luisteren, bekijken uw situatie en maken vrijblijvend een offerte. Stokerijstraat 35 2110 Wijnegem

T +32 (0)3 353 26 89 F +32 (0)3 353 35 90

WWW.BLOMMAERTALU.BE WWW.MOBIELEDAKEN.BE

AdBlomBouwTotaalDRUK.indd 1

15/07/11 11:44

Bouwend Nederland juicht! De BouwTotaal kán niet zonder Elektronische Bouwplaats Beveiliging ( EBB2.0 ) van Heras. De optimale beveiliging van uw bouwplaats, binnen en buiten. Ook door het nieuwe element Optica Secure. Een krachtige bewaker die detecteert én haarscherpe beelden maakt. Tot wel 100 meter. Minder faalkosten is meer winst. EBB2.0 helpt u op weg. Op dinsdag 8 november is er in het Heras Experience Center een EBB2.0 demodag (met gratis kart race). Inschrijven kan via de website www.tijdelijkebeveiliging.nl

2.0

1 1 1 08-1

e v i l

tie

in

uc trod

Voor zekerheid in het bouwproces


31

Bouw Compleet Venray bundelt krachten Wegens behaalde successen van Bouw Relatiedagen Hardenberg en Gorinchem organiseert Evenementenhal nu ook een bouwbeurs in Venray. ‘Bouw Compleet’ is een vakbeurs voor de totale bouwwereld. In Venray worden de bekende vakbeurzen Bouw Relatiedagen, Schilder, Glas en Afbouw Vakdagen, Interieurbouw en Hout & Kunststof Vakbeurs samengevoegd. Vandaar de naam ‘Bouw Compleet’.

Evenementen Frank Groenewegen, beursorganisator Bouw Compleet Venray: ‘De exposanten kunnen zich door de full-service-formule volledig richten op hun gasten, want de drankjes en hapjes worden verzorgd. De standhouders betalen één bedrag, waarvoor ze een compleet ingerichte stand­unit krijgen.’

Evenementenhal Venray organiseert op dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 november 2011 de eerste editie van Bouw Compleet Venray 2011. Beursorganisator Frank Groenewegen toont zich zeer tevreden met deze nieuwe beurs: ‘We hebben circa 170 exposanten en dat is erg veel voor zo’n nieuwe beurs. Veel deelnemers zien met deze beurs nieuwe mogelijkheden om klanten uit zuidoost-Nederland en Duitsland te ontmoeten. Net zoals in Gorinchem en Hardenberg werken we ook hier met de full-service formule. Exposanten hoeven zelf niet te cateren op hun stand, alles wordt geregeld en de sfeer op de beursvloer is goed en laagdrempelig. Verder zijn er 4.000 gratis parkeerplaatsen.’ Deze vakbeurs richt zich met name op aannemers, gemeentevertegenwoordigers, werkvoorbereiders, timmer fabrikanten, meubelfabrikanten, jachtbouwers, architecten, onderhoudssectoren, woningbouwverenigingen en interieurbouwers. De exposanten presenteren de (interieur) bouwbranche, afvoegmaterialen, hoogwerksystemen, gereedschap, houtbewerkingsmachines, projectmeubilair, (kunststof) profielen, schuur- en freestechniek en afzuiginstallaties.

Er zijn diverse evenementen op de beursvloer. Zo is er het Van Enckevort Bouwevent 2011, het Hagemans Verfplein en de Probinstraat.

Van Enckevort Bouwevent 2011, standnr. 211

Van Enckevort is, een groothandel voor de bouw en industrie, met vestigingen in heel Limburg en Zuidoost Brabant. In de loop der jaren is het bedrijf uitgegroeid tot een gespecialiseerde groothandel voor aannemers- en bouwbedrijven, woningbouwverenigingen, timmerfabrieken, renovatie- onderhoud- en klusbedrijven. De laatste jaren is Van Enckevort ook zeer actief op het gebied gevelbeslag voor de hout en kunststof industrie, elektronische toegangscontrole systemen en PBM’s. Op Bouw Compleet Venray pakt de groothandel uit met 500 m2 ‘bouwverstand’. Samen met maar liefst 28 leveranciers laat men zien waarom Van Enckevort groot is in bouwverstand. Noviteiten die op het ‘Bouwevent’ gepre-

Van Enckevort Bouwevent 2011.

Hagemans Verf pakt groots uit bij Bouw Compleet.

senteerd worden zijn onder andere: Ellen Matic Ferro, een brandwerende deurafdichting; Aqua plast Universal, nieuw universeel vulmiddel; Nemef Radaris Evolution; veilige toegang zonder sleutel en de Renova kettingzaagmachine, eerste kettingzaag voor steen en beton. Verder zal de NecolocKeer cilinder van Ivana gedemonstreerd worden. Dit betreft sluitsysteemtechnologie met oneindige merkbescherming. De Necoloc Keer leent zich voor toepassing in alle mogelijke sluitsystemen, zoals centraal-, hoofd- en generaalhoofdsleutelsystemen en is tevens te combineren met tal van elektronische oplossingen. Gedurende de hele beurs zullen uitgebreide demonstraties gegeven worden van de nieuwe freesmallen van Ivana. Met de freesmallen en sjablonen kunnen op een

snelle en efficiënte wijze de uitsparingen van sloten en scharnieren in kozijnen, deuren en ramen gemaakt worden. De groothandel biedt haar relaties de mogelijkheid om met de bus het ‘Bouwevent’ te bezoeken. Hiervoor zullen op 9 november vanaf de vestigingen van Van Enckevort bussen naar Venray rijden. Vertrektijd is circa 17.00 uur. Hiervoor dient u zich wel aan te melden. Dit kan bij de medewerkers op de vestigingen of online via www.enckevort.com.

Hagemans Verfplein, standnr. 151

Voor Hagemans Verf was het een logische keuze om op de eerste editie van Bouw Compleet groots uit te pakken. Met diverse vestigingen in het gebied tussen Arnhem en Venlo loopt de verfgroothandel uit Nij-


33 Bezoekersinfo Bouw Compleet Venray

Openingstijden

Dinsdag 8 november 2011 14:00 - 22:00 uur Woensdag 9 november 2011 14:00 - 22:00 uur Donderdag 10 november 2011 14:00 - 22:00 uur

De Probin-straat is ook aanwezig op Bouw Compleet Venray.

megen natuurlijk voorop. Hagemans Verf is groothandel voor de schilder en industrie. Naast verf zijn alle denkbare aanverwante artikelen leverbaar. Door een onderscheidend assortiment te voeren en nauw samen te werken met fabrikanten is het bedrijf al ruim 50 jaar een bekende naam in de regio. De nauwe samenwerking met fabrikanten is ook zichtbaar op de beurs. Samen met de mensen van Caparol, Nelf, Global Paint, Herfst en Helder, Bichemie, DL Chemicals en Storch bemant Hagemans Verf het grote Verfplein aan de rand van de beurshal. Op het plein worden diverse producten en nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd. Met vragen bent u op het plein ook op de juiste plek. Omdat fabrikant en groothandel samen aanwezig zijn is er altijd iemand die deze kan beantwoorden. Bijzondere producten die gepresenteerd worden zijn onder andere een superreinigbare muurverf, anti graffiticoating op waxbasis en een laksysteem waarmee in één dag gegrond en afgelakt kan worden. Dat laatste zorgt door de vernieuwde ‘2010’-regelgeving bij veel laksoorten nog steeds voor problemen. Uiteraard worden ook de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gereedschap niet vergeten. Bij een beurs wordt snel gedacht aan presentatie van nieuwe producten en ontwikkelingen, maar ook aan aanbiedingen. Zo ook bij Hagemans Verf. Voor de precieze inhoud van deze aanbiedingen kunt u terecht op het Verfplein.

Probin-straat. standnr. 160

Tot slot pakt Probin uit met een ‘Probinstraat’ (zie elders op deze pagina’s) waar bijna 30 A-merken aanwezig zullen zijn, waaronder tal van nieuwkomers die niet eerder binnen Probin te zien waren. Veel producten worden gedemonstreerd en u kunt deze producten ook zelf testen. Kortom: genoeg redenen om een bezoek te brengen aan Bouw Compleet Venray.

Full-service-formule

Omdat vakbeurzen doorgaans veel werk met zich meebrengen en daardoor veel tijd kosten voor de toch al drukke ondernemers, worden de exposanten door Evenementenhal Hardenberg, Gorinchem en Venray bijgestaan in hun voorbereidingen. Evenementenhal heeft hiervoor de full-service-formule in het leven geroepen. Groenewegen: ‘De exposanten kunnen zich volledig richten op hun gasten,

Bezoekadres

Wattstraat 2 (Let op! Navigatie adres: De Voorde 30, Oostrum) 5807 GB Venray (Afslag Oostrum) Tel: (0478) 519 790 Fax: (0478) 519 780 E-mail: venray@evenementenhal.nl

Routebeschrijving Vanuit richting Arnhem (A50) Vanaf A50, richting Nijmegen A73 en richting Venlo. Afslag 9 ‘Venray, Oostrum, Helmond’. Eind van de afrit rechts naar Oostrum. Verkeerslichten rechtdoor. Rotonde 1e afslag Rotonde 2e afslag 1e afslag rechts

Vanuit richting Eindhoven (A67) Full-service-formule.

want de drankjes en hapjes worden verzorgd. De standhouders betalen één bedrag, waarvoor ze een compleet ingerichte standunit krijgen. Daarnaast hebben ze de beschikking over twee standhouderbadges, inclusief maaltijden in het standhoudersrestaurant. Verder bevinden zich op de beursvloer diverse terrassen, waar ze met hun relaties onbeperkt gebruik kunnen maken van de catering. Ook de uitnodigingservice, die door de organisatie wordt verzorgd, en het parkeren voor de relaties zit bij de beursprijs inbegrepen. Een service waar door de exposanten enorm positief op wordt gereageerd. Eén keer een bedrag betalen en daarmee zijn ze verzekerd dat alles tot in de puntjes is geregeld voor hen én voor de gasten.’

Uitnodigingservice

BouwTotaal zal ook in Evenementenhal Venray aanwezig zijn met een stand.

het gratis gebruiken van drankjes en hapjes en vrij parkeren. De relaties worden uit naam van de standhouder uitgenodigd. Door alle dubbele adressen uit de bestanden te filteren, voorkomen we dat de relaties worden overspoeld met uitnodigingen. De standhouders hebben zelf geen omkijken meer naar de verzending en besparen daarmee kosten. Tevens worden op deze manier niet gekwalificeerde bezoekers gemeden. Daarbij komt dat de openingstijden

Op vertoon van een entreebewijs, aangeboden door de exposanten, kunt u de vakbeurs gratis bezoeken, gratis gebruik maken van een volledig verzorgde catering binnen Evenementenhal Venray en gratis parkeren. Indien u geen entreebewijs heeft ontvangen, dan kunt u via www.evenementenhal.nl gratis een entreebewijs aanvragen.

Om optimale ondersteuning aan hun standhouders te bieden, riep de organisatie de uitnodigingservice in het leven. De vakbeurs is uitsluitend op persoonlijke uitnodiging te bezoeken. Groenewegen: ‘Wij regelen, namens de standhouder, de verzending van de entreebewijzen, die naast gratis toegang tot de beurs, recht geven op

van 14.00 tot 22.00 uur het voor de bezoeker mogelijk maakt om buiten de werktijden om een bezoek te brengen.’ De formule maakt het volgens Groenewegen ook voor kleinere bedrijven mogelijk om aan de beurs deel te nemen. Kleinschalige stands vormen het grootste deel van de beursplattegronden van bovenstaande vakbeurzen. Het concept van de beurs, kleinschalig en overzichtelijk, wordt door de bezoekers als zeer prettig ervaren. De hallen zijn overzichtelijk ingedeeld en men kan makkelijk alle standhouders bezoeken.

Vanaf A67 richting Venlo en vervolgens richting ‘Venray’ (A73). Afslag 9 ‘Venray’. eind van de afrit rechts naar Oostrum. Rotonde 1e afslag Rotonde 2e afslag 1e afslag rechts

Vanuit richting Utrecht (A27) Afslag ‘Arnhem’ A12 Afslag ‘Nijmegen, Eindhoven’A50 Zie routebeschrijving Arnhem


34

PROBIN maakt Bouw Compleet

Deelnemers Probin Standnr. 160

PROBIN komt met keur aan A-merken naar Venray PROBIN maakt de Bouw Compleet. Dat doen ze met hun aanwezigheid op de gelijknamige beurs in Venray. Maar dat geldt zeker voor het assortiment van 25.000 artikelen, haar landelijke dekking en haar brede dienstverlening naar zowel bouw als industrie. Alles wat de professional aan gereedschappen, ijzerwaren en hang- en sluitwerk nodig heeft, vindt hij in de 17 PROBIN-vestigingen. In deze maanden is PROBIN veel ‘on tour’. Na de BouwRelatiedagen in Gorinchem en Hardenberg komt de voorstelling van A-merken naar de beurs Bouw Compleet. De beurs Bouw Compleet beleeft haar première. Na de successen van de Bouw Relatiedagen in Hardenberg en Gorinchem presenteert deze gerenommeerde beursorganisatie haar succesformule - een ongedwongen sfeer die vergezeld gaat met hapjes en drankjes - in Venray. Bouw Compleet is een vakbeurs voor de totale bouwwereld. In Venray worden de vakbeurzen: Bouw Relatiedagen, Schilder, Glas en Afbouw Vakdagen, Interieurbouw, Hout & Kunststof Vakbeurs samengevoegd. Vandaar de naam: Bouw Compleet. In totaal presenteert PROBIN op de beurs bijna 30 A-merken. De absolute top uit de professionele wereld van gereedschappen, materialen en hang- en sluitwerk. Namen die de breedte van het assortiment duidelijk weergeven. Variërend van de elektrische handgereedschappen van Panasonic en elektrische gereedschappen van Bosch en DeWalt, de diamantgereedschappen van Carat, lijmen en kitten van Tremco Illbruck, de thermokleding van Craft, en de hang- en sluitwerksystemen van Van Leeuwen. International. Bevestigingsmaterialen van HECO en tapes van TESA. Extra interessant is de kennismaking met onder andere het gereedschap voor de installateur van Rothenberger en de transportsystemen van Matador. Steinsel presenteert haar heteluchtbranders en haar sensortechniek, terwijl Hermeta uit het Gelderse Asperen een prachtige collectie in aluminium uitgevoerde garderobesystemen laat zien.

Creusen Technology

Binnen het assortiment aan industriële machines is Creusen Technology een absoluut buitenbeentje. Het Roermondse bedrijf heeft een gerenommeerde naam binnen de slijptechniek. De hoog gekwalificeerde engineers van Creusen Technology ontwikkelen echter een breed assortiment aan hoogwaardige metaalmachines. Op de Bouw Compleet legt Creusen het accent op haar innovatieve slijpsystemen. Marianne Creusen zegt daarover: ‘Het verbaast ons hoe weinig mensen vaak nog weten van de slijptechniek. Niet alleen dat ze niet weten hoe een eenvoudige beitel te slijpen, maar hoe weinig ook bekend is van de techniek achter het slijpen. Wanneer ze onze demonstraties zien, begrijpen ze hoe belangrijk het trillingsvrij slijpen is, om te komen tot een optimaal eindresultaat.’

A-merken

Al deze circa 30 professionele A-merken hebben gemeen dat ze innovatief zijn en direct inspelen op de huidige wensen van de markt. Ze geven antwoord op vragen als: snel en efficiënt bouwen, duurzaam, onderhoudsvriendelijk, milieuvriendelijk en energiebesparend. Voordeel van een beurs als Bouw Compleet is, dat de bezoekers zich met alle vragen direct kunnen richten tot de leverancier. Ze kunnen de apparaten en gereedschappen vasthouden en in werking zien. Tijdens hun bezoek krijgen ze een compleet beeld van de mogelijkheden en de meerwaarde.

PROBIN formule

Ook kan men algemeen kennismaken met de voordelen van de PROBIN-formule. Jo Janssen van PROBIN Venray omschrijft die voordelen als: ‘PROBIN adviseert haar klanten volledig. Van het advies tot het zoeken naar de beste maatwerkoplossingen. Wij zijn onderscheidend in de levering van een compleet assortiment, waardoor de professional op één adres alles kan verkrijgen. Geen tijdverspilling, altijd verzekerd van innovatieve en besparende oplossingen. Het levert hem een garantie aan efficiency op.’

Fair en Square

‘Het uitgangspunt van PROBIN is het ‘fair en square’ zaken doen’, zegt Jo Janssen. ‘Een degelijke partner van bouw en industrie. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen, op deze manier bouwen wij aan een lange termijn relatie. Een bezoek aan de stand op de beurs Bouw Compleet kan daarvan het begin zijn.’ Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. U kunt VIP-kaarten aanvragen op de website van PROBIN: www.probin.com.

Aris & Monas BV Beaumont BV Boorwerk Bosch BV Carat Nederland BV Hermeta Metaalwaren BV Hettich-Heco

HMB Profit Tools

Klemko Techniek B.V. Klop Innovations BV Van Leeuwen agenturen BV Load Lok International 3M Nederland bv Matador BV Mauer Techniek voor Veiligheid Novatech NV Panasonic Netherlands B.V. Rothenberger Nederland Ruro Gereedschappen

Safety Centre International BV Sola DeWALT

Tesa BV

Tilmar bouwproducten

Tremco Illbruck B.V. VSA agenturen

WD40-compagny

Werner Weralit

Wiegel Transport Equipment


35

Wie staat er in de straat?

Enkele Probin-deelnemers hebben aanvullende informatie over hun noviteiten aan de redactie van BouwTotaal gestuurd. Deze innovaties treft u op deze pagina’s aan. Wilt u alle noviteiten zien dan is een bezoekje aan de Probin-straat op standnummer 160 zeker aan te bevelen!

Steigeraanhanger voor Altrex steigermateriaal Altrex introduceert een Steigeraanhanger, die speciaal is ontwikkeld om steigermateriaal eenvoudig te kunnen transporteren. Deze compacte Steigeraanhanger is goedgekeurd voor het gebruik van Altrex steigermateriaal door de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). Het innovatief borgingsmechanisme voorkomt ongewild verliezen van steigermateriaal. De Steigeraanhanger biedt extra veiligheid door de eenvoudig te bedienen dubbele borging. Door middel van een slot is het materiaal eenvoudig te beveiligen tegen diefstal (slot niet meegeleverd). Er zijn geen losse onderdelen en spanbanden nodig voor het transport van het steigermateriaal. De Steigeraanhanger is geschikt voor alle Altrex brede en smalle rolsteigers met lengtes 1,85, 2,45 en 3,05 meter, tot 12,20 meter platformhoogte. De aanhanger is te gebruiken met B-rijbewijs (E is niet noodzakelijk). De aanhanger is in combinatie met een rolsteiger 5100 of 5200 aan te schaffen. Altrex B.V., www.altrex.com

Arbortech nu tot 170 mm diep U kunt nu 170 mm diep zagen in steen, kalkzandsteen, poriso, gasbeton, enzovoort. Dat kan met de populaire Arbortech AS170 All Saw. Door de oscillerende zaagbeweging, zaagt de machine stofarm en zeer nauwkeurig. Één steen uit de gevel zagen, zonder het omliggende metselwerk te beschadigen? Ja dat kan, zonder brokstukken in de spouw. Een monument restaureren met heel smalle voegen? Ook dat kan met de 3 mm zaagbladen. Maak kennis op de Probin stand met de uitgebreide voordelen die Arbortech u biedt. Klop Innovations b.v., www.klopinnovations.com

Click & Drill Geen gatzaaghouders meer nodig: u klikt gewoon de centreerboor in de gatzaag. De voordelen van Click & Drill systeem op een rijtje: 1. geen gatzaaghouders meer nodig, alleen een centreerboor 2. u kunt snel wisselen met iedere Profit Click & Dril gatzaag 3. de prop verwijderen kan nu ook bij iedere gatzaag 4. twee gatzagen op de centreerboor en u kunt een gat vergroten 5. onder een hoek boren is een fluitje van een cent: zaag naar achter verschuiven en boren. Boorwerk BV, www.profitholesaw.com

Aluminium schuifdeurkommen Hermeta Metaalwaren, heeft zijn assortiment schuifdeurkommen uitgebreid. Naast het bestaande ovale model 120 mm is er ook nog een groter model verkrijgbaar van 150 mm voor hogere deuren. Tevens zijn er in deze maten ook rechthoekige modellen aan het programma toegevoegd. De aluminium schuifdeurkommen zijn geanodiseerd en leverbaar in de kleuren naturel en nieuwzilver. Hermeta Metaalwaren is fabrikant van onder andere aluminium bouw- & meubelbeslag en garderobesystemen. Hermeta Metaalwaren, Asperen, (0345) 63 48 88, www.hermeta.nl

Handtegelzaagmachine De nieuwe Carat handtegelzaagmachine TC-1800 is de perfecte oplossing voor het snel en precies zagen van tegels en natuursteen tot 55 mm dikte. Deze machine is te gebruiken uit de hand met zijaanslag of in combinatie met de geleiderails. De machine kan met waterkoeling of met stofafzuiging gebruikt worden. Ook geschikt voor het uitslijpen van oude voegen in tegelvloeren. De machine wordt geleverd inclusief diamantzaag Ø180 mm, geleiderail, accessoires en koffer. Technische gegevens: motor 1,8 kW, diamantzaaglad Ø180 x 25,4mm, gewicht 6,7 kg. De machine is voorzien van PRCD-schakelaar, soft-start en overbelastingsbeveiliging. Actieprijs is € 499,00 (excl. BTW). Carat Nederland BV, www.carat-tools.nl

Veiligheid zonder sleutels Mauer® Locking Systems laat op Bouw Compleet Venray ondermeer elektronisch krukgestuurd beslag zien. ELL-Locks is de naam van de elektronische oplossingen van Mauer® Locking Systems. Dit is een elektronisch krukgestuurd beslag dat bediend kan worden middels een Mifare® transponder. De deurkruk wordt aan de buitenzijde elektronisch gecontroleerd. De deurkruk aan de binnenzijde werkt altijd. Het beslag is geschikt voor montage op insteekslot met een PC maat van 55, 72 of 92 mm. Groot voordeel van het beslag dat de cilinderfunctie van het slot in tact blijft. Dit slot is batterij gevoed en heeft een gedeelde kruktuimelaar. Het slot is links/rechts toepasbaar, heeft een RVS behuizing en is geschikt voor 17 mm europrofiel cilinder.

ELL-Locks.

Solenoidslot

Het Mauer solenoidslot, type 5492 is een elektronisch krukgestuurd slot. De deurkruk aan de buitenzijde wordt elektronisch gecontroleerd. De deurkruk aan de binnenzijde heeft een anti-paniek functie. Het slot is geschikt voor montage in een deur met een doornmaat van 35 of 55 mm. Het insteekslot heeft een PC maat van 92 mm. Groot voordeel is dat de cilinderfunctie van het slot in tact blijft. Door spanning op het slot te zetten (arbeidsstroom) of te verbreken (ruststroom) kan de deurkruk aan de buitenzijde worden bediend. De deurkruk aan de binnenzijde werkt altijd, tenzij ruststroom dubbelzijdig gecontroleerd. Het systeem is verder zelfvergrendelend, heeft een 12V, 100 procent belastbare spoel en een gedeelde kruktuimelaar. Het slot is links/rechts toepasbaar (draairichting opgeven bij bestelling) en heeft een RVS voorplaat. Het slot is geschikt voor 17 mm europrofiel cilinder en is optioneel te voorzien van schootstand signalering. Mauer® Locking Systems, www.mauerlocks.com

Alleskunner voor de bouw Op de stand van Probin presenteert WD 40 de bekende multispray WD-40: het onmisbare hulpmiddel voor het klus- en bouwwezen. Hoogtepunt binnen het productenpalet is de bus met de WD40 Smart Straw, een speciale sproeikop die het werk veel makkelijker maakt. WD-40 heeft vijf functies: het is roestoplosser, smeermiddel, contactspray, corrosiebeschermer en onderdelenreiniger. Met behulp van de gepatenteerde sproeikop, die zich over de hele wereld al miljoenen keren heeft bewezen, kan het vloeibare gereedschap niet alleen gericht worden toegepast maar kunnen ook grote oppervlakken worden behandeld. Dat kan snel, schoon en zelfs op de kop. Dankzij zijn extreme capillaire werking verspreidt het middel zich snel onder roestlagen en maakt op deze manier ook vastzittende onderdelen op moeilijk toegankelijke plekken in een handomdraai los. Een dunne, achterblijvende laag zorgt ervoor dat nieuwe corrosie geen kans krijgt en zorgt dat mechanieken soepel blijven lopen; bijvoorbeeld bij piepende scharnieren of vastzittende schroeven. Naast roest verwijdert WD-40 ook hardnekkig vuil en lijmresten en is dus een uitstekend reinigingsmiddel. In de elektronica en elektra wordt het ook als contactspray gebruikt. Preventief zorgt het allroundhulpmiddel ervoor, dat de (gebruiks-)waarde van machines en gereedschap ook op de lange termijn gewaarborgd blijft.

Verpakkingen

De bus met de handige Smart Straw is verkrijgbaar in verpakkingen van 300 ml en 450 ml. Ook zijn er bussen van 100, 250 en 400 ml te koop. WD-40 wordt bovendien verkocht als grootverpakking van 5 en 25 liter. WD 40, www.wd40.nl


36

DEELNEMERSLIJST & PLATTEGROND

2011

standnr.

Bedrijsfnaam

182

2 Jour

160

activiteiten

Plaats

standnr.

Bedrijsfnaam

activiteiten

Plaats

Calculatie software

BROEKLAND

160

BOUMANS BENSCHOP BV

Hang- & Sluitwerk

Ijsselstein

3M Nederland BV

Schuurmaterialen en tapes

Zoeterwoude

184

Bouw Center Jan Opreij BV

Bouwmaterlialen en natuursteen

MARGRATEN

103

AC de Hoop bv

Staalmeester kwasten en non-paint gereedschappen

VLAARDINGEN

136

BouwInfosys

Totaal oplossing voor projectmatig werkende bedrijven

TILBURG

211

Alprokon aluminium development

Producent sluitsystemen dubbele deuren en traptrede-/dorpelprofielen.

BARENDRECHT

205

Bouwtoe BV

Keukens en Kasten

GOIRLE

211

Ami Arcense Metaal IND

AMI BV Nederlandse producent van aluminium bouwbeslag voor woningbouw en utiliteit.

LOMM

189

Bruynzeel Home products Deuren BV

Handelsmaatschappij in deuren

ZUTPHEN

209

BTI-Benelux

Groothandel bevestigingsmateriaal

OSS

151

Caparol

Verffabrikant

NijKERK

160

Carat Nederland BV

Diamant gereedschappen

Breda

160

Cardi Aid

Veiligheidsartikelen

Rosmalen

195

Casadata c.v

Internetuitgeverij

DOETINCHEM

107

CES Nederland B.V

Hang en Sluitwerk,sluitsystemen,electrisc he en mechanisch

APELDOORN

180

Chemtec Chemicals BV

Producten voor reiniging, bescherming en onderhoud

ROTTERDAM

218

CNC Team Nederland BV

CNC gestuurde machines

HETEREN

167

CollĂŠ Rental & Sales

Verhuur en verkoop bouwmachines

SITTARD

160

Craft

Thermokleding

Rosmalen

192

Custers Hydraulica bv

Rolsteigers en hoogwerkers

VENRAY

212

Dagblad De Telegraaf BV

UItgeverij

Amsterdam

203

Dakcenter Eindhoven

Groothandel in dakbedekking en isolatie

EINDHOVEN

158

De Jonge Coatings BV

Verfgroothandel DE JONGE COATINGS BV

NIJMEGEN

195

De Wit Bouwmachines B.V

Verkoop en verhuur van Bouwmaterieel

OSS

145

DecoLegno

Groothandel decoratief plaatmateriaal

ZAANDAM

149

Deco-Visie Den Bosch

Decoratieve plaatmaterialen

`S-HERTOGENBOSCH

186

Andrews sijkes

Verhuur van Klimaat apparatuur

BLEISWIJK

174

ASC Group

fabrikant van aluminium rolsteigers en klimmaterieel

ETTEN-LEUR

211

BAHCO TOOLS B.V.

"Bahco, fabrikant en leverancier van gereedschappen".

HELMOND

160

Beaumont

Kluizen, sleutelkasten etc.

Sittard

165

Besam Nederland BV

Fabrikant van automatische deuren

EDE

190

Bia Beton

Stenen en blokken

WIJCHEN

151

Bichemie

Verffabrikant

LELYSTAD

210

Bijlard International

Lijmtechniek

ZOETERMEER

211

Bodegraven BV GEBR.

Gebr. Bodegraven BV (GB) is fabrikant van verbindingen uit metaal en kunststof voor de bouwnijverheid.

NIEUWKOOP

160

Boorwerk (Profit Gatzagen)

Verspanende gereedschappen

Weesp

211

Boorwerk B.V

ProFit , world's smartest holes saw system

WEESP

160

Bosch B.V. (Robert)

Electrisch gereedschap

Breda

115

Bostik

Lijmen en kitten

`S-Hertogenbosch

160

Bott Vario

Bedrijfswageninrichting

Oirschot


37

BOUW COMPLEET VENRAY standnr.

Bedrijsfnaam

activiteiten

Plaats

standnr.

Bedrijsfnaam

activiteiten

Plaats

173

Delto BV

EPAview, software voor energielabelbeheer.

MEPPEL

211

Novoferm

Novoferm – Dé Garagedeur!

ALMELO

160

Novus

Hechttechniek

Oirschot

187

Omnicol Nederland BV

Professionele lijmen en kleefstoffen

HEDEL

164

PAM Galerij en balkonverhoging bv

Galerijverhoging,drempelhulpen en balustradeverhoging

ALMELO

211

Panasonic

PANASONIC POWERTOOLS: Tough tools for tough conditions

DEN BOSCH

160

PANASONIC NETHERLANDS B.V.

Electrisch (hand)gereedschap

'S-Hertogenbosch

160

Parat

Monteurskoffers

Elst

211

Petry ladders/trappen

PETRY -     Aluminium ladders – trappen – steigers – trappen op maat

HOESELT

203

Phoenix Dichtungstechnik GMBH

Luchtdicht Bouwen met EPDM

Alkmaar

160

Picard

Handgereedschap

Nieuwegein

155

Pirisol BV

Buitenzonwering

RIJSSEN

111

Polyplus Kunststoffen

Dakgoten & windveren (polyester bouwproducten)

ASSEN

211

Powers europe

Powers Fasteners Europe BV: Bevestigingsmateriaal voor de bouw

WIERINGERWERF

105

Press Hechttechniek

Importeur van pneumatische niet/ spijkermachines en compressoren

DEVENTER

160

Probin

Groothandel voor de bouw en industrie

ZWOLLE

160

Pullzall

Electrische handlieren

Voorhout

128

Remmers BV

Fabrikant van Interieurlakken en beitsen

ANGEREN

160

Rennsteig

Handgereedschappen

Nieuwegein

161

Repair Care International BV

Houtreparatie oplossingen

WAALWIJK

166

Reppel bv Bouwspecialiteiten

Bouwmaterialen

DORDRECHT

127

RET Bouwproducten

Importeur/grossier hout & bouwproducten

UTRECHT

169

RIGA Handelsbedrijven BV

Meubelbeslag

BEMMEL

211

Rolt

Rolith Chemicals: Reinigings- en onderhoudsproducten

LELYSTAD

160

Rothenberger Nederland

Gereedschap voor W-Installateur

Rijen

160

Ruro Gereedschappen

Gereedschappen

Nieuwegein

112

Sadef NV

Stalen Bouwcomponenten

DEN HAAG

104

Saint-Gobain Abrasives bv

Slijp- en schuurmiddelen, bouw en constructie

EIBERGEN

138

Sankoo Verhuur & service BV

Verkoop en verhuur van Bouwmaterieel

BERGEIJK

156

Schlüter - Systems KG

Tegels bouw

ISERLOHN(D)

172

SDS Ommen Systemen en Projecten BV

Importeur/groothandel

OMMEN

146

Semin

Spray en airbrush apparatuur

UDEN

211

Simons- voss technologies BV

Toegangscontrole met nieuwe dimensies, SimonsVoss streeft ernaar met ons systeem uw leven, uw werk veiliger, gemakkelijker en doelmatiger te maken.

SCHIPHOL

160

Sola

Meetgereedschap

Baarle-Nassau

211

Soudal

Soudal : Sterk innovatieve fabrikant van Silicone, Lijm, PU schuim

Breda

211

Spax international GMBH.KG

de absolute top als het om schroefbevestiging gaat.

ENNEPETAL

114

Steenbok Holland

Fabrikant in tegels

PANNINGEN

160

Steinel

Heteluchtbranders - Sensortechniek

Oirschot

160

Dewalt

Electrisch gereedschap

Bergen Op Zoom

175

Dienst regeling/beschermde dieren en planten

beschermde dieren en planten

ASSEN

151

DL Chemicals

Kit en Lijmfabrikant

Waregem (B)

148

Dörken Benelux

Producent folies

ZELLIK

211

Dorma

DORMA; betrouwbare partner voor premium toegangsoplossingen & service.

DODEWAARD

211

Elton BV

Leverancier van een compleet assortiment Ellen profielen.

RODEN

211

Emma

“Fabrikant van kwalitatief hoogwaardige veiligheidsschoenen”

BRUNSSUM

109

Europanel BV

Dak & gevelbevestigingsystemen

ALMELO

179

Falk Bouwsystemen

Producent en totaalleverancier van metalen dak-en gevelbeplating

EDE

171

Felix van der Putten Verf BV

Verfgrossier

UDEN

124

Festool BV/Protool bv

Elektrisch gereedschap

WADDINXVEEN

122

Flame Guard

Brandpreventie

GRONINGEN

194

Flexotrade BV

leverancier van houten panelen en brandwerende platen

WIJCHEN

211

Frencken

Frencken BV:  Producent van professionele lijmen, vullers, sealers.

WEERT

118

G2 Guide & Guard

Arboveiligheid

OMMEN

211

Gadella geodesie B.V

“Gadella Lasersystemen: voor beter meten”

ZEEWOLDE

125

Gavo bv

Ventilatie

LIEREN

113

Gevelmeesters

Oppervlakte reiniging + bescherming

BEERS

193

Gilde Software

Software

ZEVENAAR

151

Global Paint Products

Verffabrikant

Beneden- eeuwen

211

Gretsch-Unitas Nederland BV .

Producent Hang en Sluitwerk. Verkoop van hoogwaardig hang en sluitwerk voor ramen en deuren.

HELMOND

197

Häfele Nederland BV

Groothandel in meubel- & bouwbeslag

APELDOORN

151

Hagemansverf

Verf en toebehoren

NIJMEGEN

188

Handelsonderneming van Lankveld

Handel in sandwichpanelen

HANDEL

116

Havebo bv

Handelaar in betonnen systeemvloeren en prefab beton

DEN DOLDER

212

HDW Nederland

Leverancier van hoogwerkers.

RIDDERKERK

160

Heco Schrauben

Bevestigingsmaterialen

Eemnes

152

Henk Huijts ventilatietechniek

Toiletventilatie+ Wandbekleding

LANDGRAAF

144

Hercules Beton bv

Producent prefab betonproducenten

VENRAY

151

Herfst en Helder

Verffabrikant

LELYSTAD

160

Hermeta Metaalwaren BV

Hang & Sluitwerk \ garderobesystemen

Asperen

200

Hinowa Nederland

Hoogwerkers & Rupsvoertuigen

LEIMULDEN

110

Hitachi power tools

Gereedschappen

NIEUWEGEIN

101

Holzprof bv

Brandvertrager + Bio/ecologische producten

VENRAY

132

Hout Import Reuver

Decoratieve plaatmaterialen

REUVER

128

Huisman beslagtechniek/HBT Meubelbeslag

groothandel in meubel en bouwbeslag, verlichting, gereedschappen, glas en sierbeslag.

ANGEREN

211

Huldceher Ten D&W - Design BV

Ten Hulscher bv:         uw lifestyle in deuren raambeslag!

GARDEREN

141

Stevens Hout VOF

Klein en groothandel hout & Plaatmateriaal

VENRAY

108

ICCS bv

Software HSB bouw

HOOFDDORP

151

Storch

Schildersgereedschap

WUPPERTAL (D)

203

Icopal BV                                                                                     Producent van Dakbedekking Groningen

160

Tesa

Tapes

Hilversum

133

IsoBouw Systems bv

Fabrikant van EPS-Isolatie systemen

SOMEREN

162

Producent van houten deuren en kozijnen

VENRAY

207

Isocal Belelux BV

Calsitherm

TILBURG

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven

135

Jackon Insulation GMBH

Isolatie (xps) producent

ROOSENDAAL

160

Toggler pluggen (Aris & Monas)

Bevestigingsmaterialen

Purmerend

139

Jako Groep B.V

Verkoop/verhuur van betonbekistingen en ondersteuningen

MALDEN

160

Tremco Illbruck B.V.

Lijmen en kitten

Arkel

203

Troelstra & de Vries BV

producent van Dakbedekking

ijlst

160

Jung

Metselgereedschap

Nieuwegein

211

TTI Techtronic industries NED.

DORDRECHT

203

Kingspan Unidek BV

producent van EPS isolatie

Gemert

Milwaukee voor de professionele gebruiker.

160

Klemko

Gereedschap voor E-installateur

Soest

208

Tunal NV

Ventilatie, zonwering en gevelsystemen

OOSTROZEBEKE (B)

160

Knipex

Handgereedschap

Nieuwegein

120

Uitgeverij SWM

Power ToolsMagazine

WEERT

140

Koninklijke Dekker

Houthandel/industrie

DEN HAAG

207

Uniblock Benelux BV

Keramische snelbouwstenen

TILBURG

163

KPD Automatisering bv

Automatisering

OEGSTGEEST

170

Unilin Beheer bv

Dakelementen en isolatieplaten

NIEUWEKERK A/D IJSSEL

121

Kreunen Kunststoffen BV

Kunststof onderdorpels voor kozijnen

LOCHEM

207

KST Kalkzandsteen

Kalkzandstenen

TILBURG

119

Van Boven BV

Kunststoffenindustrie Van Boven BV

GORINCHEM

143

Larius

Schilder en stucadoorgroothandel

UDEN

211

Van Enckevort

Groothandel in bouwverstand

VENLO

211

Leeuwen International RVS

Van Leeuwen International is fabrikant van exclusief bouw- en interieurbeslag

RHENEN

160

Van Leeuwen Agenturen BV

Hang & Sluitwerk \ toegangstechniek

Rhenen

131

Bouwmaterialenhandel

VENRAY

160

Load Lok

Lading vastzet systemen

Oud Beijerland

Van Neerbos Bouwmaterialen groep

211

Makita Nederland B.V

Leverancier professioneel elektrisch gereedschap

EINDHOVEN

106

Vebo beton & staal

Prefab/stalenmetselwerkondersteining/ aluminium

BUNSCHOTEN

211

Mascot

MASCOT WORKWEAR - Producent van werkkleding en -schoenen

NAARDEN

123

Verfpunt BV

Verf leverancier

ECHT

143

Veveo Coatings

Coating

AMSTERDAM

178

Mastermate

Groothandel voor bouw en industrie

DEN HAAG

181

Visser Instrument

Bouwlasers & GPS

ASSEN

160

Matador BV

Transportsystemen

Helvoirt

211

Voorden BV

ETTEN-LEUR

160

Mauer Techniek Voor Veiligheid

Hang & Sluitwerk \ toegangstechniek

Amersfoort

Zagen of boren in beton of steen..dan kan je niet om van voorden heen!

183

Mebin BV

Betonmortel

"S-Hertogenbosch

214

Vossen Natuursteen

Natuursteen voor de Bouw

SOMEREN

191

Mega mix Terraq

Bouwstoffen leverancier

VENLO

160

Vsa

Handgereedschap

Oirschot

157

Metabo Nederland bv

Elektrisch hand en stationair gereedschap

BREUKELEN

160

WD 40

Smeermiddelen

Bad Homburg

176

Monta Rent

Fabrikant snelmontage torenkranen

BEVERWIJK

160

Werner Weralit (Wera)

Handgereedschap

Elst

213

N.E.S

Groothandel in bevestigingsmaterialen

ALMERE

146

Woodfield

Spray en airbrush apparatuur

UDEN

204

Nederlandse Handelsuitgaven BouwTotaal

Uitgeverij

Deventer

207

Wüpor Cellenbeton

Cellenbeton

TILBURG

137

Xella Nederland BV

Bouwmaterialen

GORINCHEM

151

Nelf

VERFFABRIKANT

Marrum

126

Zettex Europe bv

Innovatieve lijmtechnieken

ZEVENBERGEN

147

Nelskamp GMBH

Fabrikant dakpannen

Ulft

217

Zwembad company

Wellness

VENRAY

211

Nemef BV

Nemef biedt een compleet en innovatief assortiment producten en concepten voor sluitoplossingen.

WENUM WIESEL

129

Netim

Groothandel voor bouw & industrie

HARDENBERG

211

Ningaloo Trading

VOEL HET VERSCHIL VAN STEEL BLUE. Niet tevreden? Dan krijg je gewoon je geld terug!

WORMERVEER

160

Novatech Nv

Lijmen en kitten

Olen (België)

211

Novatio

“Novatio Holland B.V., importeur voor producten in de bouw”

ROERMOND


38

Weer 20 nieuwe decoren In de stand van Hout Import Reuver dit jaar veel aandacht aan innovatieve producten van de Pfleiderergroep. De nieuwe Stars-collectie van Wodego, een aanvulling op de reeds bestaande collectie 2009-2012, biedt opnieuw mogelijkheden om te ontwerpen met de meest trendy decoren. De collectie bestaat dan ook uit twintig nieuwe decoren die verkrijgbaar zijn als kleurkoppeling.

Balanceboard: nieuwe groene spaanplaat

Dat Wodego groen denkt kunnen we concluderen uit de productie van een nieuwe spaanplaat balanceboard. Deze milieu-

vriendelijke plaat bestaat voor 35 procent uit plantaardig afval en is tevens 30 procent lichter. Op de beurs bestaat de mogelijkheid deze plaat eens nader te onderzoeken. Nieuw in de collectie zijn tien uniekleuren van Wodego / Duropal in de structuur VV. Er is tegenwoordig steeds meer vraag naar uniekleuren in een mattere afwerking dan de standaard miniperl structuur. Het bedrijf speelt hierop in door de runners in de uniekleuren (W400 / U1011 / U1026 / U1027 / U1115 / U1184 / U1188 / U1200 / U1233 en U1306) nu standaard op voorraad te hebben in Hpl en 18 mm spaanplaat. Op de beurs presenteert Hout Import Reuver deze kleuren in de VV afwerking. Hout Import Reuver b.v., www.houtimportreuver.nl, standnr. 132

Reciprozaagblad met gebogen vorm De Reciprozaag Specialcut van BTI-Benelux heeft een innovatief zaagblad met een gebogen vorm. Deze nieuwe gebogen bladvorm ondersteunt perfect de beweging van het zaagblad tijdens het gebruik. Dit maakt bij het zagen van buizen en rond materiaal een hogere krachtoverbrenging mogelijk.

Gelijktijdig grijpen de tanden door de bladkromming in optimale hoek in het materiaal en zorgen daardoor voor een effectieve zaagbeweging met verbeterde spaanafvoer. De bladlengte wordt optimaal ge-

bruikt: tot 10 procent meer tanden worden gebruikt in vergelijking met een normaal recht blad van dezelfde lengte. Door sneller werken (tot 30 procent hogere zaagsnelheid) en langere standtijd (tot 25 procent

langere standtijd) is er minder gereedschapswissel nodig. BTI-Benelux, www.bti.de, standnr. 209

Lichtgewicht steenzaagmachine De nieuwe CM 351 Uno van Clipper is een lichtgewicht steenzaagmachine met een extra brede transporttafel en een tot 45° kantelbare zaagkop. De kantelbare zaagkop maakt het afschuinen tot 45° mogelijk, met aangepaste uitsparing in de transporttafel. Ook heeft deze kantelbare zaagkop een diepteregeling, die volledig dieptezagen of in stappen zagen, zowel onder 90° als 45° instelling, mogelijk maakt.

Heel veel schroeven in korte tijd Festool vergroot het bestaande accu-assortiment verder uit met de nieuwe accu-slagschroevendraaier TI 15 IMPACT. De machine is speciaal ontwikkeld voor de verwerking van vele en grote schroeven. Of het nu gaat om terrassen, kozijnen of bouwconstructie. Bij alle werkzaamheden, van zeer krachtig werk tot zeer fijn werk, toont de TI15 IMPACT zich een ware Allrounder.

Wat maakt deze machine speciaal?

- Het 3-in-1 principe: slagschroevendraaier, boormachine en haakse boormachine in één! - Innovatieve EC-TEC motor - meer vermogen, meer kracht, meer intelligentie en een hogere levensduur. EC-TEC levert meer vermogen, meer kracht en meer uithoudingsvermogen. Hierdoor wordt het mogelijk om nog sneller te werken. Ook werkt EC-TEC zonder koolborstels en dus bijna zonder slijtage. De temperatuur en het toerental wordt bewaakt. De stroomtoevoer en het vermogen van het gereedschap wordt indien nodig gereduceerd. Deze combinatie maakt de machine en accu extreem duurzaam. Daarnaast garandeert EC-TEC, door de intelligente aanloopsnelheid, een rustige start en meer controle over de machine – elke schroef is raak. EC-TEC garandeert de IMPACT snelheid, de grootste efficiency en een lange levensduur. De noviteiten worden op de beurs Bouw Compleet 2011 gedemonstreerd op de stand van Festool, standnummer 124. TTS Tooltechnic Systems BV, www.festtool.nl, standnr. 124.

De extra grote transporttafel van 600 x 600 mm is voorzien van een antisliplaag en wielen die onder een hoek geplaatst zijn. De zaagtafel is zeer stabiel. Brede materialen liggen stabieler en zijn gemakkelijker te zagen. De robuuste kunststofwaterbak is uitneembaar waardoor deze eenvoudig is te reinigen en te hanteren. De beschermkap is eenvoudig te verwijderen, wat makkelijke toegang biedt tot het verwisselen van het diamantzaagblad. De zaaggeleiding kan zeer nauwkeurig ingesteld worden. Hierdoor kan er gemakkelijk, snel en precies gesneden worden zonder extra toebehoren. De elektrische waterpomp met afscherming van (zaag) brij biedt een verhoogde levensduur. Deze machine wordt door Saint-Gobain Abrasives standaard geleverd met het diamantzaagblad Alfa, Ø 350 mm. Deze Alfa is bijzonder geschikt voor het zagen van betonklinkers en bouwmaterialen. Dit zaagblad is ook leverbaar in Ø 400 mm. Saint-Gobain Abrasives BV, www.saintgobain-abrasives.nl, standnr. 104


39

Poedertegellijm voor natuursteen Omnicem PLX is een poedertegellijm die zich eenvoudig met water laat mengen tot een makkelijk verwerkbare massa die meteen klaar is voor gebruik. De tegellijm is nieuw in het assortiment van Omnicol en speciaal ontwikkeld voor de verlijming van onder andere gekalibreerde natuursteen. Zijn witte kleur maakt hem ook geschikt voor het verlijmen van doorschijnende steen, zoals diverse marmersoorten. De poedertegellijm is veel breder toepasbaar en ook geschikt voor keramische vloer- en wandtegels, cementtegels en (glas)mozaïek. Het is een flexibele tegellijm die in allerlei omgevingen en op diverse ondergronden kan worden gebruikt. De tegellijm is geschikt voor zowel binnen- als buitenwerk, op onder andere cementdekvloeren, anhydriet of bestaand tegelwerk, eventueel in combinatie met vloerverwarming. Geschikte ondergronden bij wandtoepassingen zijn onder andere kalkzandsteen, cellenbeton, beton, sulfaathoudende ondergronden en bestaand tegelwerk. Omnicem PLX is verkrijgbaar in zakken van 25 kg voorzien van het CE-label. Digitale informatie voor mobiele gebruiker De website van Omnicol is begin 2011 vernieuwd en verbeterd. Als toeleverancier in

de bouw loopt het bedrijf voorop met het aanbieden van gegevens via mobiele applicaties en QR-codes. Dat maakt informatie nog beter toegankelijk, ongeacht de locatie van de gebruiker. De applicatie die direct toegang geeft tot productbladen en adviezen is medio februari eenvoudig te downloaden van de website www. omnicol.info. Hij is geschikt voor de meest courante systemen in een mobiele omgeving. Omnicol is ook gestart met het aanbrengen van een QRcode (quick response) op verpakkingen. Een QR-code is een tweedimensionale streepjescode die informatie snel identificeerbaar maakt. Wie met zijn telefooncamera de code scant, komt direct op het bijbehorende productblad terecht indien hij internettoegang heeft. De QR-code bevat een quicklink naar de webomgeving en bespaart de gebruiker het moeizaam op een telefoon intypen van een URL. Omnicol Nederland bv, www.omnicol.info, standnr. 187

Mobiel en inklapbaar werkplatform

Het mobiele in- en uitklapbare werkplatform X-Deck® is snel inzetbaar voor werkzaamheden op een platformhoogte van 80 to 280 centimeter. Deze noviteit van ASC is ‘overgewaaid’ uit Amerika en is ontwikkeld volgens de nieuwste technieken. De X-Deck® valt niet onder de categorie draagbaar klimmateriaal, maar onder de categorie hoogwerkers. Onderzoeken in de praktijk hebben al uitgewezen dat het gebruik van dit werkplatform tijdbesparend is. Het platform is in slechts 30 seconden gereed om mee te werken en heeft tijdens de laatste vier beurzen veel aandacht getrokken. De X-Deck® is een gebruikersvriendelijk product met heel veel toepassingsmogelijkheden, waarmee snel een optimale, veilige werksituatie is te realiseren. Voor alle modellen zijn diverse accessoires verkrijgbaar, uiteenlopend van all-terrain wheels tot een gereedschapsbak. Mede door de vele toepassingsmogelijkheden, het gebruiksgemak en de innovatieve uitstraling heeft ASC hoge verwachtingen van de X-Deck® De foto’s op hun site tonen de diverse modellen en hun toepassingsmogelijkheden en er is ook een demo filmpje te vinden.

Als toeleverancier in de bouw loopt Omnicol voorop met het aanbieden van gegevens via mobiele applicaties en QR-codes.

Verkleven van folie overlappingen De luchtdichtheid van een dak- en wandconstructie is niet alleen belangrijk ter voorkoming van condensvorming (vochtschade). Het is ook essentieel om energieverlies te voorkomen. Om een honderd procent lucht- en winddichte overlapping te kunnen realiseren heeft Dörken de Delta®-Plus folies ontwikkeld. Per 1 januari 2012 stelt het Bouwbesluit een hogere eis aan de warmteweerstand van de gebouwschil. Het steeds verder verhogen van de warmteweerstand heeft echter geen zin als de luchtdichtheid van de constructie niet goed verzorgd is. Momenteel worden waterkerende dampdoorlatende folies dakpansgewijs overlappend aangebracht. Warme lucht kan zich dus eenvoudig via deze overlappen naar de buitenlucht verplaatsen. Daarnaast heeft ook wind een negatieve invloed op de prestatie van isolatiemateriaal in een dak- of (open) gevelconstructie. Door koude luchtinfiltratie via de overlappen van de folies als gevolg van windstroming kan de prestatie van het isolatiemateriaal behoorlijk minder zijn. Volgens studies kan bij een goed afgesloten dampdoorlatende folie aan de buitenzijde van de constructie de prestatie van de isolatie zeker 10 procent verbeteren.

ASC Group, www.asc-bv.nl, standnr. 174

Nieuw: Gevelproducten.nl Op Bouw Compleet Venray presenteert importeur RET het gloednieuwe concept Gevelproducten.nl. In samenwerking met bekende fabrikanten, zoals Eternit, Rockpanel en Bruynzeel Multipanel, is er één centrale gevelsite ontwikkeld waar bezoekers snel en makkelijk de juiste oplossing kunnen vinden.

Naast producten van de bekende fabrikanten vindt u er ook interessante nieuwe merken zoals Fortalit, ISIcompact, Fortex en diverse luxe garantiemultiplexen. Kortom: één overzicht van het grootste assortiment gevelproducten. Producten op de site zijn fysiek te koop bij de aangesloten hout& bouwmaterialenhandel. Op de Gevelpro-

ducten.nl stand van RET Bouwproducten tijdens Bouw Compleet wordt de nieuwe site gepresenteerd en kunt u vele producten live bekijken. RET Bouwproducten, www.retbouwproducten.nl, standnr. 127

Delta-Vitaxx Plus: universele gewapende, waterdichte dampopen folie.

Lijm-op-lijmverbinding

Om een volledig lucht- en winddichte overlapping te kunnen realiseren heeft Dörken de Delta®-Plus folies ontwikkeld. Deze membranen zijn voorzien van een dubbele geïntegreerde kleefstrook waardoor de banen aan elkaar bevestigd worden door middel van een lijm-op-lijmverbinding. Daarmee is de overlapping niet alleen winddicht, maar ook regendicht. Onder andere de volgende Delta-membranen worden met deze dubbele kleefstrook geproduceerd:  Delta-Vitaxx Plus, de universele gewapende, waterdichte dampopen folie.  Delta-Foxx Plus, de waterdichte folie voor daken met een flauwe dakhelling (>10º).  Delta-Fassade Plus, de UV-bestendige folie voor gevels met open voegen. Dörken Benelux, (0486) 46 05 24, www.doerken.nl Standnr. 148


BOUWKOSTEN

40

Bouwkosten dakopbouw met Voor het aanbrengen van een dakopbouw op een plat dak van een woning, garage of berging kan men kiezen voor uiteenlopende oplossingen. In BouwTotaal nr. 5, mei 2011 ging het om een dakopbouw met een hellend dak boven een garage/berging. In dit nummer laat casadata.nl als voorbeeld de kostengegevens van een dako dakbedekking. Door www.casadata.nl

Bij de dakopbouw is uitgegaan van het samenstellen van alle onderdelen van een complete, in het werk gemaakte dakopbouw met een plat dak op een bestaand plat dak van een woning. De dakopbouw heeft een afmeting van 5.400 x 9.000 mm en een bruto vloeroppervlakte van 48,6 m2 bvo. Het sloopwerk heeft betrekking op het slopen van de dakbedekking op het platte dak van de woning. Ook betreft het 't zagen in de betonnen dakvloer van een opening voor het trapgat van 1.100 x 2.400 mm, alsmede kleine sloopwerkzaamheden. Voor de nieuwe leidingen zijn sleuven gefreesd. Het ruwbouw timmerwerk betreft het aanbrengen van de buitenwandconstructie

in houtskeletbouw (HSB) met houten stijlen regelwerk van 38 x 170 mm, h.o.h. 600 mm. Aan de buitenzijde zijn Keralit gevelpanelen en aan de binnenzijde triplex en gipsplaten op regelwerk aangebracht. De isolatie bestaat uit 140 mm dikke steenwolplaten. De balkconstructie voor het dak is uitgevoerd in vurenhout C, 71 x 171 / 196 mm met underlayment platen van 18 mm op afschotregels. De staalconstructie met spanten bestaat uit stalen IPE-200 profielen, inclusief tussen- en voetplaten, strippen, lassen en ondersabelen met krimpvrije mortel. Als kozijnen en ramen zijn in de gevel acht meranti raamkozijnen met draai-valraam toegepast, waarvan vier zijn voorzien van ventilatieroosters. Het meranti kozijnhout

is 67 / 90 x 114 mm en het raamhout is 60 x 94 mm. In het platte dak zijn tevens twee vierkante, dubbelwandige, polycarbonaat (PC/PC) lichtkoepels gemonteerd met een dagmaat van 1.000 x 1.000 mm. Het platte dak van de opbouw is gedekt met APP tweelaagse bitumen dakbedekking op minerale wol dakisolatieplaten van 100 mm dik.

Binnenafbouw

Binnen zijn drie binnendeurkozijnen met vaste bovendorpel geplaatst, met een gelakte opdek boarddeur van 880 x 2.115 mm. Het binnendeurkozijn is een montagekozijn in meranti FSC, wanddikte 100/125 mm. De opdek binnendeur is met honingraatvulling en is inclusief kruk en schild, slotplaat en deurslot. Er is verder een open mahonie trap met twee kwarten geplaatst, alsmede een mahonie balustrade, traphek en leuning. Het trapgat is eveneens in mahonie afgetimmerd. Het stukadoorswerk betreft behangklaar spuitwerk van dunpleisterwerk op gipsba-

sis op de binnenmuur en spuitwerk op het plafond. Op de bestaande betonnen dakvloer wordt met mortelspuit een cementdekvloer van 50 mm dik aangebracht. Het afbouwtimmerwerk betreft het monteren van een scheidingswand van vuren regelwerk h.o.h. 600 mm met een vulling van 70 mm glaswolisolatie en 12,5 mm dikke Fermacell gipsplaten aan weerszijden. Het plafond wordt afgewerkt met gipsplaten van 9,5 mm dik, tegen vuren regelwerk van latten 22 x 50 mm (ruw). Aansluitingen worden afgewerkt met meranti plafondplinten van 12 x 55 mm. De twee lichtkoepels timmert men af met standaard dagkantaftimmering (pvc). Tenslotte worden de houten buitenkozijnen aan de binnenzijde afgetimmerd en worden er MDF vloerplinten en Werzalith vensterbanken van 200 mm breed aangebracht. Voor het schilderwerk en de isolerende beglazing is een gangbare stelpost opgenomen. Ook voor het installeren van verwarming en elektra en voor loodgieterswerk zijn gangbare stelposten opgenomen. Voor

200 Kant-en-klare projectbegrotingen

Voor een aanbouw, dakopbouw, dakkapel, renovatie van een badkamer of keuken en voor onderhoudschilderwerk staan inmiddels zoâ&#x20AC;&#x2122;n 200 kant-en-klare complete projectbegrotingen op casadata.nl. Compleet met de hoeveelheden en gehanteerde uren en prijzen van de onderdelen. Deze projectbegroting kunt u een eigen projectnaam geven en aanpassen voor eigen gebruik. U kunt deze begroting ook downloaden in Excel of een andere spreadsheet. Alle gewenste kostengegevens van casadata.nl kan men met Casalink snel en goedkoop in eigen calculatiesoftware importeren. Daarvoor heb je alleen een importroutine van je eigen softwareleverancier nodig.

Kostentabel Dakopbouw met plat dak boven woning, 48,6 m2 bvo, 5.400 x 9.000 mm, excl. btw, bron casadata.nl Activiteit Uitbreiding woning met dakopbouw met plat dak boven woning

Omschrijving

Bijzonderheid

Directe Kosten

Indirecte Kosten

Totaal

Totaalkosten

48,6 m2 bruto vloeroppervlakte

Afmeting dakopbouw 5.400 x 9.000 mm

59.853,08

59.853,08

119.706,16

Kosten per begrotingspost

Stut- en sloopwerk

Slopen dakbedekking, inzagen en slopen betonvloer voor trapgat en klein sloopwerk

2.552,08

433,85

2.985,93

Zaagwerk trapgat en freeswerk leidingen

689,45

117,21

806,66

Ruwbouw timmerwerk

Buitenwand constructie met houten stijl- en regelwerk, buitenzijde Keralit, binnenzijde triplex, steenwolisolatie 140 mm dik

19.421,23

3.301,61

22.722,84

Houten balklaag en afschotregels, underlaymentplaten 18 mm dik

3.495,07

594,16

4.089,23

Metaal constructiewerk

Stalen spanten van IPE-200 profielen

2.029,52

345,02

2.374,54

Kozijnen, ramen en deuren

Acht meranti raamkozijnen met draai-valramen

4.618,10

785,08

5.403,18

Drie houten inmetsel binnendeurkozijnen en opdek boarddeuren

764,87

130,03

894,90

Trappen en balustraden

Open mahonie trap met 2 kwarten

3.707,04

630,20

4.337,24

Dakbedekkingen en dakopeningen

Tweelaagse APP bituminueuze dakbedekking met isolatie en 2x polycarbonaat lichtkoepels

5.123,49

870,99

5.994,48

Stukadoorwerk

Spuitwerk plafond en wanden behangklaar

2.745,39

466,72

3.212,11

Dekvloeren

Cementdekvloer 50 mm dik

1.055,61

179,45

1.235,06

Afbouwtimmerwerk binnen

Binnenwand van regelwerk, 70 mm glaswolisolatie en Fermacell platen

2.486,76

422,75

2.909,51

Plafond van gipsplaten op regelwerk tegen balklaag

2.837,70

482,41

3.320,11

Werzalith vensterbank, vloerplinten, diverse aftimmeringen

1.528,93

259,92

1.788,85

Schilderwerk en beglazing

Stelposten

2.625,28

446,30

3.071,58

Verwarming, loodgieterswerk en elektra

Stelposten

3.000,00

510,00

3.510,00

Hulpmaterieel

Stalen steiger, dekkleden, opruimen

1.172,56

199,34

1.371,90


BOUWKOSTEN

41

plat dak boven woning en stortkosten. De kosten zijn inclusief de huurkosten voor het gebruik van een wegterreinkraan. Het uurloon is zonder opslagen voor de bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten en winst en risico. Alle complete calculaties van de verschillende begrotingsposten kunt u na het inloggen op www. casadata.nl zien. Deze calculaties kunt u

dan ook meteen downloaden in Excel en eenvoudig aanpassen. Ook kunt u direct de complete projectbegroting met de onderdelen van de dakopbouw opvragen. Compleet met de hoeveelheden en gehanteerde uren en prijzen van de onderdelen. Deze projectbegroting is kant-en-klaar voor eigen gebruik. Het regionale kostenniveau betreft de regio

Oost Gelderland (postcode 7000 - 7100). Op www.casadata.nl ziet u het kostenniveau van uw eigen regio door het opgeven van de postcode. Bij de indirecte kosten is gerekend met een toeslag op de directe kosten van 17%. Dit toeslagpercentage bestaat uit 8% voor algemene bedrijfskosten, 5% voor winst en 3% voor risico.

Simpel begroten met ruim 13.700 richtprijzen van www.casadata.nl Voor betrouwbare richtprijzen van de bouw- en onderhoudskosten ga je naar www.casadata.nl. Daar vind je circa 13.700 richtprijzen op basis van complete calculaties. Elke calculatie kun je na het inloggen direct bekijken, downloaden, aanpassen of er een eigen begroting mee maken.

steigerwerk is gebruik gemaakt van stalen steigers en met dekkleden is het werk waterdicht gehouden.

Bouwkosten

Er is uitgegaan van het samenstellen van alle onderdelen van een complete, in het werk gemaakte dakopbouw met een plat dak. In de kostenberekeningen is uitgegaan van de uitvoeringstijden voor de werkzaamheden en van de bruto prijzen voor de materialen en producten zonder inkoopkortingen. De kosten zijn exclusief bouwplaatskosten, veiligheidsvoorzieningen, transportkosten, afkomende materialen

Kijk op www.casadata.nl voor de prijzen uit uw regio Kostenspecificatie Ruwbouw timmerwerk buitenwandconstructie (HSB), excl. btw, bron casadata.nl Kostencomponent

Omschrijving

Hoeveelheid

Eenheid

Norm per eenheid

Totaal uren

Kosten per uur / eenheid

Totaal Kosten

Loonkosten

Stijl- en regelwerk aanbrengen voor houten wand (HSB)

192,4

m

1

0,200

38,480

38,34

1.475,32

Aanbrengen spaanplaat, dik 22 aan buitenzijde HSB wanden

86,4

m2

0,500

43,200

38,34

1.656,29

Waterwerende en dampdoorlatende laag aanbrengen

86,4

m

2

0,040

3,456

38,34

132,50

Aanbrengen vuren regelwerk 20 x 45 mm

156

m1

0,200

31,200

38,34

1.196,21

Isolatie in houten wandconstructie aanbrengen

81,6

m2

0,100

8,160

34,56

282,01

Dampremmende laag aanbrengen, binnenzijde

81,6

m

2

0,040

3,264

38,34

125,14

Aanbrengen vuren regelwerk 20 x 45 mm

156

m1

0,200

31,200

38,34

1.196,21

Multiplexplaat aan binnenzijde aanbrengen

81,6

m

2

0,300

24,480

38,34

938,56

Gipsplaten aanbrengen

81,6

m2

0,400

32,640

38,34

1.251,42

Dpc-folie, breed 150 mm, aanbrengen

28,8

m

1

0,050

1,440

38,34

55,21

Aanbrengen keralit op regelwerk

485,8

m1

0,075

36,435

38,34

1.396,92

Verwerken profielhulpstukken keralit

80,8

m

1

0,010

0,808

38,34

30,98

Keralit waterslag monteren, incl. kopschotjes

12

m1

0,500

6,000

37,80

226,80

Subtotaal loonkosten Materiaalkosten

Directe kosten

260,763

9.963,57

Vurenhout C, geschaafd, 38 x 170 mm

198,2

m1

3,30

654,06

Spaanplaat, dik 22 mm

89

m

2

6,71

597,19

Dampdoorlatende, waterkerende folie

89

m2

1,21

107,69

Vurenhout C, ruw, 22 x 50 mm

160,7

m

0,55

88,39

Isolatieplaat, steenwol bouwplaat, dik 140 mm

84

m2

15,45

1.297,80

Dampremmende en waterwerende folie

84

m

1,23

103,32

Vurenhout C, ruw, 22 x 50 mm

160,7

m1

0,55

88,39

Meranti multiplex, interieur, dik 12 mm

84

m

2

8,13

682,92

Gipskartonplaat, dik 12,5 mm

84

m2

3,97

333,48

DPC-folie, breed 150 mm

30,2

m

1

0,34

10,27

Keralit gevelpaneel

534,4

m1

8,90

4.756,16

Keralit eindprofiel

31,2

m

1

4,52

141,02

Keralit eindprofiel, basisprofiel

31,2

m1

2,61

81,43

Keralit hoekprofiel

13,2

m1

7,70

101,64

Keralit hoekprofiel, basisprofiel

13,2

m

4,09

53,99

Keralit anker t.b.v. waterslagprofiel

32

stk

3,35

107,20

Keralit waterslagprofiel, 130 mm

12

m1

14,36

172,32

Keralit kopschot t.b.v. waterslagprofiel, 130 mm

24

stk

3,35

80,40

1

2

1

Subtotaal materiaalkosten

9.457,66

Eindtotaal directe kosten

19.421,23


SG A

Schilder, Glas & Afbouw

Gorinchem 25, 26 en 27 oktober 2011

Dé vakbeurs voor de schilder- en glasindustrie, afbouw en afwerking in de bouwwereld!

Openingstijden 14.00-22.00 uur

Venray Nieuw inpleet Venray

m Bouw Co0 november 2011 8, 9 en 1

Metselbedrijf Gebr. van der Heijden BV

Evenementenhal Gorinchem Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem T 0183 - 68 06 80 F 0183 - 68 06 00 www.evenementenhal.nl MetselbedrijfI Gebr. van der Heijden BV E gorinchem@evenementenhal.nl

Ons evenement.

UW MOMENT.

Raamdorpelelementen BV

Kijk voor een razendsnelle offerte op www.HeBlad.com

Elke kozijnmaat leverbaar

12 kleuren en 10 modellen

Levering 1 tot 4 weken

Geleverd in stalen bakken en rekken

Eenvoudig en snel te plaatsen

HeBlad Raamdorpelelementen BV - T 0497 - 36.07.91 - F 0497 - 38.09.71 - info@HeBlad.com 30-9-2010 14:29:31

Een adverteerder die wil weten of hij het juiste bedrag betaalt voor z'n advertentie kijkt of een titel het HOI-keurmerk heeft. Dan zijn de oplagecijfers gecontroleerd

Uiterlijke perfectie – Innerlijke waarden? Roto doet het voor. * Meer dan 90% van onze producten.

RDE okt2010.indd 1

Designo R7 – Toptuimelramen van de nieuwe Roto generatie. Vloeiende lijnen, elegante overgangen, antraciet-metallic lak: Dat is Designo. Sterk zijn ook de innerlijke waarden: UW 1.3 W/m²K dankzij dubbele energiebesparende beglazing Roto blueLine in combinatie met het optionele thermische isolatieblok. Voor extra comfort en vrijheid zorgen de hoge tuimelas en de greep aan de onderzijde voor éénhandbediening van alle functies. Topkwaliteit „made in Germany“* – in optima forma.

en zijn de advertentietarieven daarop gebaseerd. PS Deze titel heeft het HOIkeurmerk.

Roto Frank NV Rue du Bosquet 1 Zoning Industriel II 1400 Nijvel België Tel.: +31 (0)800 0232 114 www.roto-frank.nl Dak- en Zonne-energie technologie

11_Anzeige_DesignoR7_132x190_NL.indd 1

4/12/2011 12:19:36 PM


BOUWGEBREKEN

‘Schoorsteen van buren geeft bij ons lekkage’ Een familie kocht circa tien jaar geleden een woning, gebouwd in de jaren dertig van de vorige eeuw. Het betreft een tussenwoning met twee woonlagen onder een platdak en een serre op de begane grond. De woning heeft dan al enkele jaren leeggestaan en is aan een grondige renovatie toe. De renovatie wordt deels in zelfwerkzaamheid en deels door een erkend aannemer uitgevoerd. Enige tijd na de afronding van de renovatie worden er op muur en plafond op de eerste verdieping bruine vlekken zichtbaar. Tekst en beeld: Jos van Leeuwen Bureau voor Bouwpathologie BB www.bouwpathologie.nl

De renovatie begint met het totaal strippen van de woning en het verwijderen van de schoorsteenkanalen in de voorkamer op de begane grond en de voorslaapkamer op de eerste verdieping. De gashaarden worden vervangen door een cv-ketel. Al het sanitair en de keuken worden vernieuwd. De houten gevelkozijnen met enkele beglazing worden vervangen door kunststof kozijnen met isolatieglas. Alle muren in de woning

er een warmdakconstructie ontstaat. Maar na enige tijd keert de lekkage terug en de bruine verkleuring neemt weer toe. Doordat de schoorsteen verwijderd is en de schoorsteen van de buren nog intact en gebruik is, krijgt de schoorsteen van de buren de schuld van de lekkage. De buren zijn erg meegaand en besluiten ook hun dak te renoveren en uit te voeren als een warmdak. Maar ook na deze aanpassing is de problematiek niet opgelost. Omdat verondersteld wordt dat de schoorsteen op het dak de schuldige is, wordt hier weer de oplossing gezocht. De schoorsteen wordt opnieuw gevoegd en van nieuwe loodslabben voorzien. Dit alles komt voor rekening van de buren, want de schoorsteen op de woning van onze familie is immers verwijderd.

geeft aan dat de bouwmuur ter plaatse van de voormalige schoorsteen droog is, maar wel bruine vlekken toont. De schoorsteen op het platte dak is alleen bereikbaar via de woning van de buren. De buren gebruiken het rookkanaal op de begane grond nog steeds als rookgas afvoerkanaal van de moederhaard in de voorkamer (foto 2). Het schoorsteenkanaal op de eerste verdieping wordt niet gebruikt. Er is nog wel een gashaard op aangesloten, maar de haard is afgesloten van de gasaansluiting. Bij de buren is geen lekkage zichtbaar. Buitendaks blijkt de schoorsteen van onze familie niet verwijderd, maar staat er nog een schoorsteen met twee open kanalen van de buren en twee dichtgezette kanalen (foto 3). De schoorsteen is recentelijk opnieuw gevoegd en van nieuw loodwerk voorzien. Van de beide woningen is de dakbedekking vernieuwd. De bitumenbedekking op het dak van onze familie is vrij laag

43 moederhaard functie voor de hele woning. De rookgassen worden afgevoerd door het voormalige kolenstookkanaal.

Oorzaak lekkage

De roetvorming in de bouwmuur en het plafond van de slaapkamer is niet het gevolg van lekkage via de schoorsteen, maar het gevolg van roet-uitbloei onder invloed van condensvocht in de schoorsteenkanalen. Doordat de rookgassen van een gasgestookte cv-ketel of een moederhaard erg veel condensvocht bevatten wordt het bakstenen schoorsteenkanaal zwaar met vocht belast. Het condensvocht ontstaat wanneer de ketel/kachel ‘s avonds ‘op een laag pitje’ wordt gezet. Het vocht trekt in de bakstenen van de kanalen en de bouwmuur. Tijdens het transport door de steen wordt roet meegevoerd en langzamerhand wordt de baksteen doordrenkt met roet. Aan de muuroppervlakte verdampt het vocht en tekent het roet zich als een bruine vlek af. Onder invloed van het nieuw aangevoerde vocht tijdens een nieuw stookseizoen treedt dit lekkage probleem elk jaar weer op. Ter plaatse van de verwijderde schoorsteenkanalen is de muur schoongeborsteld en is beroete muur van een isolerende verf voorzien. Echter de werking van deze isolerende behandeling is dubieus en wordt altijd zonder garantie op succes uitgevoerd.

Onderzoek herkomst vochtoverlast

De bouwpatholoog begint na het informatieve gesprek het onderzoek. De voormali-

Foto 3. Buitendaks blijkt de schoorsteen van onze familie niet verwijderd, maar staat er nog een schoorsteen met twee open kanalen van de buren en twee dichtgezette kanalen.

Foto 1. Op de muur en het plafond op de eerste verdieping, waar voorheen het schoorsteenkanaal liep, worden in het winterseizoen bruine vlekken zichtbaar.

worden opnieuw gestukadoord. Enige tijd na de afronding van de renovatie worden er op de muur en het plafond op de eerste verdieping, waar voorheen het schoorsteenkanaal liep, bruine vlekken zichtbaar (foto 1). Aan Bureau voor Bouwpathologie de vraag om de oorzaak van het vochtprobleem op te sporen en met een adequate oplossing te komen.

Zoeken naar oplossing

Een gesprek met de eigenaren is het begin van het onderzoek. Tijdens zo’n gesprek komt er altijd wel relevante informatie boven water. De lekkages doen zich voor in het najaar, de winter en het voorjaar. Lekkage van de verouderde mastiekbedekking lijkt de oorzaak te zijn en besloten wordt om de dakbedekking te vervangen. Hierbij wordt gelijk isolatie aangebracht waardoor

tegen de schoorsteen opgezet maar dit blijkt na kunstmatige beregening, uitgevoerd door ondergetekende, geen lekkage te geven. Een inspectie van de bitumenbedekking op de beide daken levert ook geen mogelijke lekkagepunten op. Buiten het feit dat het buitendakse deel van de schoorsteen niet verwijderd blijkt te zijn, is er op het dak weinig aan te merken op de kwaliteit van de schoorsteen en de aansluitingen van Foto 2. De buren gebruiken het rookkanaal op de begane grond nog de dakbedekking. De oorsteeds als rookgas afvoerkanaal van de moederhaard in de voorkazaak van de bruine vlekmer. ken ligt dus niet op het dak maar elders in de schoorsteen. De baksteen schoorsteenkage schoorsteen is oorspronkelijk gebouwd nalen zijn jarenlang gebruikt voor kolenvoor kolenstook en heeft tegen de bouwstook. De binnenzijde van de rookkanalen muur gestaan. Buitendaks heeft de schoorzijn door roetvorming vervuild. Bij onze fasteen een geheel gevormd met de kanamilie zijn de kanalen verwijderd, de muren len van de buren. Bij de binnenopname van zijn schoongeborsteld en met een roet isohet probleem wordt duidelijk dat het prolerende verflaag ingesmeerd en daarna gebleem zich alleen laat zien in de slaapkastukadoord. Bij de buren is de kolenhaard mer op de eerste verdieping. Een door onvervangen door een gashaard met een dergetekende uitgevoerde vochtmeting

Het in de baksteen achtergebleven roet van de eigen schoorsteenkanalen draagt dus zeker bij tot dit probleem.

Herstel

Zowel bij onze familie als bij de buren moeten er maatregelen worden genomen om van dit probleem verlost te zijn. Onze familie: 1) Het buitendakse gedeelte van hun schoorsteen van het dak verwijderen. De dakbedekking naar behoren aanhelen en aansluiten tegen de schoorsteen van de buren. 2) De beroete stenen in de slaapkamer op de eerste verdieping weghakken. De muur aanhelen met nieuwe, schone stenen. De baksteen muur insmeren met een roet-isolerende verf en daarna de muur afstukadoren. Dit geeft een goede kans op succes maar echter zonder garantie op succes. De buren: 3) De buren moeten in het schoorsteenkanaal een metalen binnenpijp trekken waardoor de rookgassen worden afgevoerd. Hierdoor kan het condensvocht niet meer in het bakstenen kanaal trekken en roetuitbloei veroorzaken.


FISCAAL & PERSONEEL

45

Geen privégebruik van de bestelauto? De bestelauto blijft de gemoederen bezighouden. Vooral de verplichte rittenadministratie voor werknemers die de bijtelling voor privégebruik willen ontlopen roept veel ergernis op. Op 15 februari 2011 zijn daarover zelfs kamervragen gesteld. Destijds heeft de staatssecretaris geantwoord dat hij de ergernis begrijpt. Sterker nog, hij is bereid om alles in het werk te stellen om die weg te nemen. Inmiddels is bekend hoe hij dit wil doen: met de ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’. En hoe aardig dit voornemen ook lijkt, er zit (zoals zo vaak) toch een adder onder het gras. Tekst: Mr. Frank Kerkhof FB Alfa Accountants en Adviseurs fkerkhof@alfa-accountants.nl

Op dit moment wordt een forfaitair voordeel bij het loon van een werknemer opgeteld indien hij een auto van de zaak ook voor privé doeleinden gebruikt. Iedereen kent dit voordeel als de bijtelling. Deze bijtelling geldt, behoudens enkele uitzonderingen, ook voor bestelauto’s. Als de bestelauto in een kalenderjaar voor niet meer dan 500 kilometer voor privé doeleinden wordt gebruikt, wordt het voordeel gesteld op nihil. En zo komt de beruchte rittenadministratie in beeld.

Huidige verklaring geen privégebruik

De werknemer kan onder de huidige wetgeving bij de belastingdienst een verzoek indienen voor een ‘verklaring geen privégebruik’. Als de belastingdienst deze verklaring afgeeft kan inhouding van loonbelasting over het ‘voordeel’ achterwege blijven. Maar dit neemt niet weg dat de belastingdienst de werknemer gedurende het jaar kan verzoeken aan te tonen dat de bestelauto voor niet meer dan 500 kilometer voor privé doeleinden

wordt gebruikt. De werknemer blijft in feite dus verplicht een rittenadministratie bij te houden. En juist dit roept in de praktijk veel ergernis op. Om die ergernis weg te nemen wordt met ingang van 2012 een nieuwe ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ geïntroduceerd. Hiervoor wordt een digitaal formulier ter beschikking gesteld dat door de werknemer en de werkgever moet worden ingevuld. Daarna is een rittenadministratie niet meer nodig: de belastingdienst vertrouwt in beginsel volledig op uw mededeling.

Controle

Maar de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik is geen ‘vrijbrief’. De belastingdienst gaat wel degelijk controleren. De controle krijgt wel een andere vorm. De belastingdienst kan niet meer vragen naar de rittenadministratie. Dit ligt voor de hand nu deze, bij gebruik van de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik, niet meer verplicht is. Maar de belastingdienst gaat u wel met camera-auto’s volgen. Als de bestelauto wordt geflitst tijdens een rit of op een plek waarbij bij de belastingdienst het vermoeden rijst dat van privégebruik sprake is, wordt er contact opgenomen met de werk-

nemer en de werkgever. Zij krijgen dan de kans het zakelijke karakter aan te tonen.

Foto van privégebruik

Zoals gezegd zit er een adder onder het gras. Als de werknemer en de werkgever er niet in slagen aan te tonen dat de foto ‘gewoon’ zakelijk gebruik heeft vastgelegd, dreigen zware sancties. De bijtelling wordt alsnog volledig in aanmerking genomen. En daar stopt het niet, want daarnaast dreigt een boete die kan oplopen tot 100 procent van de alsnog verschuldigde belasting. U denkt wellicht dan alsnog te kunnen terugvallen op de 500 kilometer-norm. Anders gezegd: u verwacht mogelijk dat u de bijtelling en de boete kunt ontwijken door alsnog aan te tonen dat de bestelauto in het betreffende kalenderjaar voor niet meer dan 500 kilometer voor privé doeleinden is c.q. wordt gebruikt. Maar dan moet ik u teleurstellen. Terugvallen op de 500 kilometernorm is niet meer mogelijk.

Tot slot

Degene die in 2012 gebruik maakt van de nieuwe ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’, kiest in feite voor een ‘alles of niets benadering’. Er wordt (te)veel discipline van de werknemer gevraagd. De bestelauto mag nooit privé worden gebruikt. Het is dus nog maar de vraag of deze oplossing aansluit bij de dagelijkse praktijk.

Prinsjesdag Het is al bijna een traditie: het uitlekken van de Miljoenennota vóór Prinsjesdag. In vorige jaren was het steeds een ‘ingewijde’ die lekte. Overigens is mij niet bekend of dat lek ooit is opgespoord en de persoon daarvoor heeft moeten boeten, maar dat terzijde. Dit jaar was het opmerkelijk genoeg de bron zelf, die bij het plaatsen van de Miljoenennota op een site van de overheid over het hoofd zag dat zonder beveiliging iedereen daar bij kan komen. Een journalist die zo maar wat probeerde had tot zijn eigen verbazing bij de eerste poging al succes. Daarop werd besloten dan maar alle plannen, waaronder het Belastingplan 2012, vrij te geven. Talloze fiscalisten verdiepten zich vervolgens (en in mijn geval tot diep in de nacht) in de nieuwe fiscale regels en regeltjes. Bijna 300 pagina’s tekst: er zijn leukere avonden te bedenken. Wat direct al opvalt is dat de fiscale regels volgens het kabinet vooral eenvoudiger moeten. Bij mij komt dan het beeld op dat ‘Henk en Ingrid’ het anders niet meer begrijpen. Het staat er niet, maar je denkt het wel. Vervolgens zie je dat het kabinet daadwerkelijk probeert ons belastingstelsel te vereenvoudigen. In de afgelopen jaren is dat wel eens anders geweest. Merkwaardig genoeg werden de regels door de ‘vereenvoudiging’ meestal (veel) complexer. Maar dat is nu, in ieder geval gedeeltelijk, anders. Diverse belastingen worden zelfs afgeschaft. Ik zie u al juichen, maar dat is te vroeg. De af te schaffen belastingen raken maar een zeer klein deel van de Nederlandse bevolking. Ik neem althans aan dat u de afgelopen jaren weinig tot niets heeft gemerkt van de afvalstoffenheffing, de grondwaterbelasting, de verbruiksbelasting op pruim- en snuiftabak en de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. Als je dit leest (en de lijst is veel langer) is ook duidelijk waarom Nederland buitengewoon hoog in de top 10 van landen met de meeste belastingsoorten staat. Daarnaast zie je in het Belastingplan 2012 (en aanverwante plannen) een enorme hoeveelheid wijzigingen van bestaande regels. En, het moet gezegd, vaak terecht. Ik ga u in deze column uiteraard niet vermoeien met een opsomming, maar veel wijzigingen zijn inderdaad verbeteringen. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk of er voor u nog iets verandert (in uw portemonnee). Welnu, door de vele wijzigingen is daar nauwelijks een antwoord op te geven. Hoe dan ook kunnen we wel vaststellen dat dit kabinet het opschonen van ons belastingstelsel daadwerkelijk probeert. Natuurlijk kun je twisten over de gemaakte keuzes, maar het streven is goed. Hetzelfde geldt overigens voor de hoeden die door de dames op Prinsjesdag werden gedragen. Mr. F.J. Kerkhof FB Alfa Accountants en Adviseurs te Wageningen FKerkhof@alfa-accountants.nl


Uw nieuwe systeem voor breedplaatondersteuning!

Ontwikkeld door Konosch Omdat gietbouw de toekomst is!

HP Trading Hanzeweg 18-22 8061 RC Hasselt (OV) 038 477 8106 www.hs2systeem.nl info@hs2systeem.nl


PRODUCTNIEUWS Instapmodel decoupeerzagen met hoog comfort Voor vele vaklui - zoals binnenhuisarchitecten, elektro-, sanitair- en verwarmingsinstallateurs - behoren het recht zagen en het zagen van bochten in hout, kunststof of metaal niet tot de dagelijkse werkzaamheden. Toch hebben ze een professioneel toestel nodig waarop ze kunnen vertrouwen. Voor hen heeft Bosch het nieuwe instapmodel decoupeerzagen Bosch GST 90 E Professional en Bosch GST 90 BE Professional ontworpen. Ze bieden een eersteklas werkcomfort. Beide modellen garanderen met hun krachtige 650 wattmotor snel resultaat bij zaagdieptes tot 90 millimeter in hout. Het Bosch-SDS-zaagbladwisselsysteem laat toe om snel te wisselen van zaagblad zonder gereedschap. Het geringe gewicht en de ergonomische greep met softgrip zorgen voor bijkomend werkcomfort. Met de robuuste constructie en de stalen voetplaat zijn de decoupeerzagen zowel geschikt voor gebruik in de werkplaats als voor montage ter plaatse.

Precieze werkstukbewerking

De blaasfunctie, die naar wens uitgeschakeld kan worden zoals bij het gebruik van een externe afzuiging, zorgt voor vrij zicht op de zaaglijn en op het werkstuk. Met de elektronische toerentalregeling en de pen-

Colofon Onafhankelijke informatiebron voor de uitvoerende bouw waaronder de aannemers, onderaannemers, inkoopmanagers, metselaars, voegers, dakdekkers, installateurs, stukadoors, zzp-ers en al hun toeleveranciers. jaargang 8, nr. 10, oktober 2011 Uitgever André Lardinois Hoofdredacteur ing. Frank de Groot Redactie Carla Debets Vaste medewerkers Ed de Rechteren van Hemert Mr. F. J. Kerkhof Ing. Peter Borgers Ing. Arjan van Wingerden Cor Spronk Casadata CV Advertentie André Lardinois telefoon: 0570-654660 e-mail: a.lardinois@handelsuitgaven.nl Freddy Burgers telefoon: 0570-623852 e-mail: freddy@handelsuitgaven.nl Ontwerp en opmaak Ronald Wientjes (RoDo grafisch ontwerpburo) e-mail: ronald@rodoweb.nl Abonnementen e-mail: administratie@handelsuitgaven.nl BouwTotaal is een uitgave van Nederlandse HandelsUitgaven BV Postbus 2273 NHU 7420 AG Deventer Maagdenburgstraat 22 Nederlandse HandelsUitgaven 7421 ZC Deventer tel.: 0570-654660 fax: 0570-656580 email: info@handelsuitgaven.nl Copyright Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder de nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze uitgave is zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Uitgever en auteurs kunnen echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van handelingen of beslissingen die op deze informatie zijn gebaseerd.

deling met vier posities kunnen de machines optimaal op het te bewerken materiaal ingesteld worden. Bovendien garandeert het lage trillingsniveau uitstekende resultaten en kan men werken zonder moe te worden. De decoupeerzagen GST 90 E/BE Professional zijn bijzonder geschikt voor het recht zagen en het zagen van bochten in materialen, zoals hout, spaanplaten of akoestische platen. Ook metalen profielen, buizen, kabelgoten en plinten kunnen er makkelijk mee gezaagd worden. Daarnaast kunnen met de cirkelgeleider precieze cirkels in verschillende materialen worden gemaakt. De Bosch-decoupeerzagen zijn verkrijgbaar als staafmachine GST 90 E Professional en als beugelmachine GST 90 BE Professional. Beide toestellen zijn in de vakhandel verkrijgbaar tegen de aanbevolen verkoopprijs van 129,95 euro, excl. BTW. Robert Bosch B.V., Breda, (076) 579 54 54, www.bosch-professional.nl

47 Voegloze gevel in glazuursteen Een geglazuurde gevelsteen die voegloos wordt verlijmd. Jointless Bricks is één van de nieuwe ontwikkelingen van Keramische Industrie St. Joris uit het Limburgse Beesel. Bouwen gaat sneller en innovatiever. Een voegloze gevel vraagt ook minder onderhoud. Het procedé van de voegloze gevel is niet helemaal nieuw. Sinds een aantal jaren worden al voegloos verlijmde gevels geproduceerd. Wel nieuw is, dat een verlijmde gevel nu ook kan worden uitgevoerd met geglazuurde gevelstenen. Architecten en liefhebbers van een innovatieve gevel kunnen met de Jointless Brick bijzondere attractieve en onderscheidende gevels creëren. Een gevel gemaakt van Jointless Bricks biedt niet alleen architectonisch veel mogelijkheden. De gevel heeft meer uitstraling en geeft nadrukkelijk invulling aan de persoonlijke wensen van de opdrachtgever en architect. Helemaal naar eigen smaak, maar wel uitgevoerd volgens een modern hedendaags systeem. Want het verlij-

Fluisterstille 22 bar compressor Na de succesvolle introductie van de 22 bar compressor AC320H tijdens de internationale Bouwbeurs 2011, brengt Makita nu drie nieuwe startsets op de markt. Met deze startsets kunnen professionals tegen een aantrekkelijke prijs kennismaken met het Makita 22 bar High Pressure gereedschap. Een complete set bestaat uit de nieuwste compressor AC320H, een beton- of een constructietacker of een schoefautomaat, een haspel met 30 meter HP slang en enkele dozen nagels of schroeven. Een nieuwe set met een beton- of constructietacker kost € 2.715,-, een set met een schroefautomaat is € 2.915,-. Het 22 bar gereedschap is niet goedkoop, maar de voordelen wegen bij frequent gebruik op locatie zeker op tegen de kosten. Het verschil van 30 procent kleinere en 30 procent lichtere machines biedt grote voordelen op het werk. Nagels, brads, pins en nieten worden nagenoeg terugslagvrij geschoten en dat gaat vermoeidheid in de pols tegen. Alle startsets zijn te bestellen via de Makita dealers en de website.

Compressor AC320H

De nieuwe 22 bar compressor AC320H heeft een maximale tankdruk van 35 bar en een tankinhoud van 2 x 5,5 liter. Hij weegt slechts 18 kg en met een geluidsdrukniveau van 65 dB(A) werkt deze compressor de helft stiller dan zijn ook al stille voorganger AC310H. Het debiet van de onderhoudsarme olievrije tweetraps compressor bedraagt 140 liter per minuut. Dankzij vier elektronische standen is de snelheid van de machine in combinatie met het gewenste geluidsdrukniveau eenvoudig in te stellen. De compressor heeft twee regelbare 22 bar en twee regelbare 8 bar uitgangen, waarop ook oude tackers aangesloten kunnen worden. Standaard wieltjes zorgen ervoor dat de compressor eenvoudig te verplaatsen is.

Startsets

De constructie tacker AN911H is door zijn geringe gewicht en kleine formaat inzetbaar in kleine ruimtes. Dankzij de voelbaar mindere terugslag werken de tackers heel comfortabel. Omdat het drukverlies in de slang minimaal is, zijn slanglengtes tot 100 meter mogelijk. Hierdoor hoeft de compressor minder vaak verplaatst te worden. Dankzij de hoge druk van 22 bar, kan er met High Pressure ook geschoten worden in beton met een karakteristieke kubusdruksterkte van 65 N/ mm². Met de betontacker AN250HC zijn constructies mogelijk die zowel met een gasnailer als een kruitschiethamer niet realiseerbaar zijn. Maar zelfs voor constructies die wel mogelijk zijn met gas of kruit, is 22 bar kostentechnisch voordeliger, teruggerekend naar de prijs per schot. De schroefautomaat AR410HR schroeft in

men gaat sneller, men hoeft niet langs een touwtje te werken. Een keer aanzetten en vervolgens kan men eenvoudig doorstapelen. Als Lego-steentjes lijmt men ze voegloos op elkaar. Een verlijmde gevel is extra sterk en duurzaam. Een gevel die niet alleen door een metselaar, maar zelfs door een handig doe-het-zelver gebouwd kan worden.

Geen onderhoud

een fractie van een seconde een schroef door (dubbel) gips of Fermacell op hout of metalstud (maximaal 0,8 mm). Ook met deze set bespaart de professional veel tijd.

Met dit systeem bouwt men ook een gevel die nauwelijks onderhoud vraagt. Waar de traditionele metselgevel op een gegeven moment opnieuw gevoegd moet worden, is dat bij deze voegloze gevel niet van toepassing. Eén keer per jaar de gevel nat afdoen en hij behoudt jarenlang zijn glanzende uitstraling. Zo bespaart men met de Jointless Brick ook op de onderhoudskosten.

Makita Nederland B.V., Eindhoven, (040) 206 40 40, www.makita.nl/22bar

St. Joris Keramische Industrie b.v., Beesel, (077) 474 01 00, www.stjoris.nl

Met de startset DK1194 kan de professional direct met de 22 bar constructietacker aan de slag.

GVT-diamantzagen 200 mm en 230 mm Vanuit de (verhuur)markt kreeg G. Vosselman Techniek BV de vraag of de GVT-bladen ook voor de muurzagen en haakse slijpers geleverd konden worden. De zaagexpert en importeur van de GVT-diamantzaagbladen heeft daarom de zaagbladenlijn uitgebreid met de 200 mm en 230 mm diamantzaagbladen. De GVT-diamantzaagbladenlijn bestaat nu uit de formaten 200 mm, 230 mm, 300 mm, 350 mm en 400 mm voor respectievelijk muurzaagmachines, haakse slijpers, doorslijpmachines en zaagtafels. Met het GVTdiamantzaagblad zaagt men (gewapend) beton, asfalt, baksteen, grindtegels en kalkzandsteen. De voordelen van het GVT-blad zijn de lange levensduur (standtijd) voor veel meters zagen en de hoge zaagsnelheid. Het GVT-diamantzaagblad zaagt rustig, waardoor er minder slijtage is van het diamant. Op basis van meer dan 40 jaar zaag(machine)ervaring heeft G. Vosselman Techniek B.V. zelf het GVT-diamantzaagblad ontwikkeld. Het GVT-blad wordt desgewenst geleverd in de kleur van de

bedrijfshuisstijl (één RAL-kleur) bij een afname van gelijktijdig 50 stuks. G. Vosselman Techniek BV, Elburg, (0525) 68 29 90, www.vosselman.com


bouwtotaal_2011_10