Page 1

16

43

11/21A

108

16A

79 79A

1A

81A

C

ZIJD

7

E

6

8A/8H

4 C

10

12

10A

22

22A

50

85E

6 22/28

14

34/44

2

ZAKKENDRAGERSHOF

AV

SM

G

11

18

41

5

7

11

11bs

39

37

13

35

17

26

20

12

14

34

30

36

32

38

BU RG

16

3

A

L

1

E

12

K

TU N N EL

A

25 5

N O O RD ER

2

CA

7

7 15 6 15 5 15

1 15 0 15

G

29

EL

7

2

4

14

AT

4 13

A TR

1 /2 11

14 6

39

11

HS

T BE

14 8

4

7

15 2

16b

s

5

23 18

10

27

3/

37

25

8

C

51

18D

20 1A

B EN

/G

22

6

EI

R U

Q

23

L SP ON

R LA

I AT ST

25

R TE H

4

C A

15

29

26

2/

15

1

33

O

DB

RA

34

16

21 12

32

TR

UD

18

6

35

36

E AV

10

12

19

KO

E

17

RT

IO

AT

RS

15

11

9

E

E

38

2

13

20

A

S LI

6

15

T A A R

14 2/

4

3 14 14 4/

1/

11

8

17

ST H

3

9

19

ET B A IS

22

55

5 3/

BO

A

21

44

C

N

VE

33

4

21

6

24

59

1

IN LE SP ON

40

R

ST

C

5

26

E G N LA

1 4/

7

jodenrijtje

L

R BU EN AR 55 CL 5/ 2

GE

27

2 61

6

NS

5

23

8A

41

T AA

3

28 52

I AT ST 1

13

6

STR

25

IN ES IJN

/1

RG

23

12 9

12 7A

0

25

30

BU

E NN

1

1

A

30

ST

4

25

Q

N

G

Q

PLE IN

27

9

EN

V-RV 17

Q

15

35

49

2

Q

22

6 Q

15 13

21

19

WES T

3 15 2 15

29

32

14

31

T

ES

JP

SI

4 15

AR TH CA

1

R LA

D

N

31 34

13 3

N 6

14 30

48

U

OR

VA

33

36 13 13 1b 1 s

AA

2

13

EB

IJN

AT

8 13 4/ 13

AR

A TR SS

9

NO

JN EI

35

ED

VR

7

L

E

UR

B EN

12

50

D KA

G

2

14

12

30

2

37

1

TH

AR

42

T

39

0

14

6

12

JP

VA

T ER

5 12 s 5b

12

ER TI AR 9 KW 9/20 EN 17 LD 1/45 GI

W SD

EL

NN

TU

JN EI

ES

1

BA KK ER

N IO AT ST

10

27

1

SI

3

12

26

29

N

)

30

(26A

4 30/3

SM

3

K

A

E JD ZI RD EE

4

2

10

20

119

121 121bs

22

26

28

SV

R

A

8

L

E

16 18

11

6

D

4

13

W

1

1bs

3

5

3bs

9

25

/

5 14

14

ID

LE

T

DRIEHAR

7 17

12

SE

LEIN

31

09

L GI

27

/1

N DE

132A

117 117bs

INGSTRAA

KW

21

E VE

WESTP

33

35

AR

EL

7

7bs

S

15

R

130

115

E TI

NN

DE

2

EN

65

4

U RT

AAN

6

ED

2

23 19

1

11

20

3

20

2

70

4

6

8

61

66

10

60

62

64

12A

12B

Q Q Q

C

s

3b

Q Q

Q

Q Q

Q

Q

G IN

4

3

1

Q

Q

Q

ES

6

3

Q

C

1

IJN

3bs

Q

EL

6

/4

5

Q Q

13

13

Q

ort

po

jde

wi

2

5

AA TR

C

15

S RIA MA

C

s B

/5

5A

A 38

3

STEENWEG

AR

TH

7

11

50

7

12

5

9

N EI

5

10

E

CA

5

AT

PL 7

15

15

OR

14

N AA

3

A TR SS

AU

NS IO AT

52

BU

EN

AR

CL

VO

AD

1

AR

TE LA

ST

1

16

7b

5

31

1/

RA

EB JN

3

19

O

DB

K JN RI

56

W SD

P NS IO AT

7

19

RG

17

I AR TH CA

N IO AT ST

ST

K UD

65

TI

AR

W

9

19

72

Q

7

1 3

C

3

Q

9

5

13

V-V

ER

69

37

60 1 20

67

101 100

RG BU EN ED E VR2/27 AG

103 102

113 113 bs

4

S / 61 PA RG BU 1 /6 EN 55 16 ED /1 VR 88

6 8

VR

104

-

N VE BO

IL

A

10 12

2

11

N DE

68

105

111

TR

E KK

bs 109

OUDEGR ACHT

EL

SV

AR

LA

3 1

19

E

D

I

LE

14 16

109

109

5

E RS

VE

E DS

7 5

106

20

NN

TU

ER

20

105 107 107 bs

70 bs

AT TRA

EL

9 11

18

107

19bs

8/8C

15 13

H A M ST EE G

2

4

8 6

10

E

12

8

10

17

S GEL HA

14

AG

DE

GE

EIN PL ST WE

22 24

108

EG

9

19

26 28

103

ERSSTE

4

D

KA

LAN

EL

ENDRAG

8

IN

SV

9A

SS

JN RI

AR

21

101

ZAKK

22

LA

23

9B

22A

LE TP ES

KE

4

10

BO

6

/8

78

AK

25

0

/4

33

PA RG BU EN 4/77 7 ED

W

/6

63

SM

27

VR

VR

8

31 29

BLEKERSTRAAT

N VE

ED

WEERD ZIJDE

93

E

VR

G

UR

B EN

40

1

3

90

89

N DE

25

GE

SA

AS

GP

R BU

31

0 10

32

21/33

11

10

LA

96

30

OUDEGRACHT-

62 64

99

13

L GE IN

33

4

N

G

/1

ES JN

60 58

97

10

T

2

56

91

I AR TH CA

52 50

54

WERF

40

15

BURG

VREDEN

AA T

T A A R ST EL

112H

85B 85D

OUDEGRACH

G

2B

2C

2

4

A

2D

112E

112G

6 (6A) (6B)

8

8A

8B

10

8C

6bs

36

H

2G

2E 85

85A

N

E

112D

24

27

26bs 26

28/28C

29

30

29bs

32

31

33

37 B /37 37A 38

AA EB JN RI

48

112C

40

A TH CA

10

VEER

LEIDSE

39 s

T VEER

39b

AA

E AD EK IJN AR TH CA

R ST

AL

42 46

35

35bs

T

DA LEIDSE 34 36 38

44

34

AA TR ES

34A

KO 1

112B

19

25

2

T

TRAA

IES GE V

LAN 21

E RT

D

30

E UW NIE

L

A

A

20 48 3 7/ 66 9

C C

112A 2A 2

KO

35

N

U

T

112

23

s

3b

L

C C

175

4 s 4b

3

391 301/

4

s

5b

STRAAT

POTTER

1

6

3

WILLEMSTRAAT

8bs 8

1A

16

22

24

22A

26

28

28A

30bsA

30bs

32bs

30

E

NG

LA

18

T

AA

KO

112L

L

AAT

KOESTR

TR

ES

2A

SE

E RD

83

5

E

E T- W

81

1/91

AAT

ESTR LANGE KO

14

GE

7G

1/

LANGE

N

ACH EGR

1

15

21

23

27

29

31

9B

33B

33

9A 35

35bs

37/37B

39/39H

45

45bs

47

47bs

51/63

41

43/43B

E

SIN SE

L

A

A

D

AD

SE

AL

71

NS

KE

AR

9

10

25

EK

DA

U

T

O

PO

12 19

I JN

N AA EB IJN AR TH CA

L

E

N

N

RT

1/9

15bs

AR 9

33C

OORT WATERP

TH

NL.IMRO.0344.BPSTADSKANTOVTERM-0301.dgn

14A

33A

14

CA

S

IP

KN

OUD

STRAAT ST.-JACOBS

AT

A TR

41

A

Q Q Q

47

C

19

E ID

C

R EU IN

U

RT

37

C

M

3A 22

ZU

R

TIE

N

C

AR

C

C

L

VE

C

3

8C A/1 18

C

5

54

4/

32

IO

AT

GO

G

NS

/19

IN

(sv-vwz)

BA

DE

31

A TR

19

E PL RS EU

E

RS

V

W DK

15B

B AR JA

AA SL

22

35

46

E NN

33

C

L

12

ES

W

5

14

bs 33

4

14

7

14

13

2A

RA

ST

R TE

T

AT

15

48 9

14

C

C

ST

C

C

1

C

13

(pk)

29

(h)

11

C

C

10

15

24

NS

C

30

48

AR

C

C C

C

C

C

C

C C

C C C

C

C

67

AR

C

AR

C

C

ES

TR

GE

IN

NS

C

21

IJN

38

IO

AT

L

44

B 18 18A 18

L

DE

HA

H

NS

IO

T TA

S

65

16

57

bs

1

BA

1

17

23

GO

48

NS

SE

IO

ER

AT

AV

ST

AL

/2

sA

1b

1

LD

1A

KW AR

19

IN

S ER

3A

(sv-fos)

3B

ST

R EU

4

0

NS

/4

17

IO

V-V

PL

K

13

AT

B

JA

14

ST

AR

EK

RA

15C

11

V

U

AR

JA

15A 15B

HO

E

LE

P RS

3

RIA

(gd)

15

MA

57 29 17

R

(sv-vwz)

2

TIE

V-OVS

90

(sv-ovs)

20

19

N

TH

28

ST

AA

CA

EB

24

IJN

N

C

TH

22

AA SL

L

CA

HA

R EU

NS

C

IO

5H

/5

55

(sv-ovs)

14

17

4

5

1A

BE

17A 17B

MA

1

56

28

(sv-vwz)

S

AT

PLA

RIA

4A

5 9/

65

15

6C A/1 16

C

16

O SP 29

IN M

28

21 E A/

17

AT

RA

ST

OR

9

IER

AT

H

IO

AT

ST

(sv-ov)

69

ST

AL

13

RT WA DK AL

16

NS

21

B DE GO

18

ID

K

DE

T

V

EL

90

KA

AA

IN

C C C

22

09

/1

ZU

C C C C

C

5

79

N UN

ER

17

11

DE

I ZU

T

27

JN

TR

LE

24

U

RT

RI

SS

28

E NN

14

23

DW

C

IO

32

L

17

13

K

/6

N

42

EI

9

5

AR

EP

5

LS

7

K

EE

OE

OR

MA

67

V

AH

RI

M

6 29

V-V

12

AT

SP UR BE AR JA

N IO E AT RS ST VE A TR 1/19 (gd)

26

13

ST

S-

4A

25

18

25

38

19

(sv-f)

17

Q

WR-A

4 13

11

7/

7

12

5

9

AT

ST 1

1C

LA

SP

N

M

EI

LE

PL

IL

NS

W

IO

10

31

IO

EN

AT

12

SO

ST

NT

(sv-f)

NS

6

N

EI

PL

1

1

31

2

RS

EU

IN

M

6A

AN

LA

3

3

IN

LE

SP

UR

CR

E RB

A

9

SE

OE

JA

4B

2

LA

4A

AN

V-RV

4

13 W

5

1

SP

M

LE

IL

5A

EN

7

7A

N

AR

AA

EP

LS

EB

EE

IJN

OR

AR

SO

TH

NT

CA

M

C

6

LA

C

C

C

AR

TH

CA

K

8

2

IN

ES

IJN

9

0

C

10

GE

AN

L

LA

10 4

VA

11

N PU

C

RG

BU

EN

NT

Plangebied

6

C

Plangebiedgrens

C

C

8

RK

PA

C

SE

EL

E OR

C

C

AN

M

C

LA

RS

Bestemmingen

C

EU

IN

M

C

2 2A

C

C

C

C

Kantoor

C

C

K

GE TE

C

C

ER

Verkeer

K

K

C

V

AR

C

C C

LW

EP

C

AN

BO

LA

LS

C

SE

EE

ER

C

OE

OR

M

CR

C C

C

C

C

C C

C

C C

3

C

C

C C

C

V-OVS

Verkeer - OV-station

500

C

LA AN

V-RV

VA N

A AM AD

14

Verkeer - Railverkeer

PU NT RG

C

C

LT HE

BU

SC

EN

N VA

V-V

Verkeer - Verkeer en verblijf

I AR TH

N AA AB

CA

EM

K

AR

EP

LS

EE

M

IN

M

A bs 44 bs 44 44 43

Waarde - Archeologie

42 bs 42 sA b 42

A

WR-A

bs 43 sA b 43

N

EI

PL

EM

VE

59

OR

EU

T RK

L GE IN ES JN

Dubbelbestemmingen N

AA

L RS

75 bs 75 A bs 75

CR

18

OE L SE

77 bs A bs

77

Gebiedsaanduidingen

AA

77

N

79 bs 79 A

S

BO

EN

bs

RR

79

E ST

wro-zone - wijzigingsgebied 1 6

5

11

1

/7

81 bs 81 A bs 81

7

9

8

61

10

T CA

9

83 bs 83 A bs 83

R HA

4

10

ER

ST

Functieaanduidingen

85 A bs 85

81

12

S

BO

HO

87

1

N RE

11

13 5

(gd)

EN

RR

F

bs 87 A bs 87

L GE IN

61

2

bs

ES

IJN

3

85

E ST

gemengd 14

83

89 bs 89 A bs 89

C

1 91

bs

C

91

(h)

horeca C

C

93

bs

CR

93

N

EI

OE SE

95 bs

LA

95

15

AN

97

bs

(pk)

PL

IA

parkeren

IT

E

T US

J

W

OU

97

VR 99

bs

99

1 10 s 1b

(sv-f)

10

specifieke vorm van verkeer - fietsgebouw 62

3 10 s 3b

10

7 10 s 7b

10

(sv-fos)

9 10 s 9b

C

5 10 s 5b 10

specifieke vorm van verkeer - fietsgebouw ontsluiting C

C

10

C

C

C

C

R HE

C

C

1 11 s 1b 11

C

M C

AN

1

R GO

9

C

R TE

7

3

AT

C

C

RA ST

9

V AT

/2

10

40

C

55

C

5

specifieke vorm van verkeer - openbaar vervoer C

3

(sv-ov)

C

A TR

C

S KT

specifieke vorm van verkeer - openbaar vervoerstation C

C

(sv-ovs)

C

AR

EM

VE

C

20 C

C

C

C

1C

13

1/

13

3C

13

3/

13

(sv-vwz)

24

specifieke vorm van verkeer - voetgangerswijkverbindingszone

C

35

1 5/

A

13

V

7C

13

SC

7/

13

LT

HE

9C

EM

13

9/

13

AB

1C

14

AA

1/

Bouwvlak

14

HER

MA

N

28

NG OR

TER

C

43

1 3/

STR

AAT

14

C 45

1

/ 45

7

C

1

bouwvlak C

3B

16

3A 3 16

C

16

1

C

7

9

6E

18 s b 18

/1

A

16

5

16

75

1A

3

Maatvoeringaanduidingen

C

17 15

bs

20

20

11

13

maatvoeringsvlak

T

AA

C

TR

SS

T EE

AS

B

LA

C

CO

RT

HA

NI

s

GS IN

2b 2

C

TR

1

0

maximale bouwhoogte (m) 10

10

28

4

s

T AA

4b

C

5 17 5@ 17 5# 17

7 17 7@ 17 9 17 10

C

2

10

C

0/

1

18

2

C

2

22

6/

5

2

bs

bs

6 10

3

A

bs 21 19

21

C C

19

AT

Topografische gegevens

1

21

80

21

N AA

9 18

4 10

sA

18

bs

23 s b 23 sA b

7b

7b

23

SEL

s

25

7

18 18

25

OE

CR

bs

27

5 18 5A 18

27 bs A 27

1

bs 29 29

83

21

Verklaringen

1A

18

C

RA

ST

4 15 bs 15 sA b 15

SE

AS

C C

17 bs 17

JN LI

5

6

91

C

1

3

1 bs 13 sA b 13 11 bs 11

3 19 s 3b

C C

C C

EG TW

C

JS ZI

C

VA N

C C

C

5

C

C

T

C

TS

TR

C

AA

C

AR K

C

OE GR

C C

C

10

4 11

C

NL.IMRO.BP..

2/

NM

C

2

subdirectory

T

AA

NS

N

33

BLAD 1

54

E GG

Q04.45.088.01-1

schaal

1: 1000

pentabel

256.tbl

datum

17-02-2010

BR

VA

CA

1/

tekeningnummer

Y RR

6

9

11

56

58

50

52

60

Hierbij horen de regels van Stadskantoor en OV-terminal

48

62 46

64 44

66

kadernota / SPVE voorontwerp

fase 1

beroep

fase 5

fase 2

onherroepelijk

fase 6

ontwerp

fase 3

beheer / archief

fase 6

vaststelling

fase 4

Datum 8

81

0/

80

40

StadsOntwikkeling

Gemeente Utrecht

38

N

36

VA

Planfase

UR

Plannaam

Datum

TH

Planfase

AR

Plannaam

42

68

72 32

HE

SC

34

76

78 28

26

84

Gemeente Utrecht / StadsOntwikkeling / Ravellaan 1 / Postbus 8406 / 3503 RK / Utrecht / Tel. 030-2860000 AT

D

RA ST

AT

RA

ST

ER

K EC

EL

ND

30

80

82

3 22 s 3b 22 sA 3b 22

DE

VA

N AA

2

N

EL

22

6

58 59

R

S OE

2

1b

GO

74

CR

1

s 1b 22 sA 1b B s 22

5

12

TR

S ES

53

GR

T

AA

70

OE

7

12

22

57

bs

29

31

51

0 s 11 0b 11

ST

AL

A ND

3

49

AT

RA

9

15

29

47

1

3

8 s 10 8b 10

12

1

11

1

27 bs 27

37

45

21

1 13

15

Stadskan. en OV-terminal U

41

43

6 10 6bs 10

9

1

7 14

9

06-Binnenstad

projektnaam(dir)

TR

PLANKAART

39

4 s 10 4b 10

7 21 s 7b

21 33

14

Q04.45.088.01

wijk

15

1

5

13

5

Stadskantoor en OV-terminal

35

5 21 s 5b

21

14

ordernummer 13

7

3

7

5

NL.IMRO.0344.BPSTADSKANTOVTERM-0301.dgn

9

5

s

3b

/5

Ontwerpbestemmingsplan

12

14

21

13

56

Identificatie (ID) van het plan (Bestandsnaam)

11

11

s

DE

3

21

10

19

4

2

2b

9

13 39

86

0/

85

52

R

N VA

0

DE

23

25

21

13

T SS

E

GO

sA

2 s 10 2b 10

1 21 s 1b 21

1

14

2b

3

14

9

V

15

AT

RA

6

0 s 10 0b 10

9 20 s 9b 20

I

W

DE

17

2

R

AN

TR

NS

E EL

3

16

A ST

KA

18

14

8

98 bs 98

s

b 07

6

10

96 96 20

/3

T

AA

RT

AE

LP

12

bs

7

21

79

9/

20

s 1b sA 1b

5 20 s 5b 20

40

62

0

11

26

24

22

1

3 20 s 3b

20

38

8

2

sA 2b s 2b

bs 38

A

38

28

s 5b A s 5b

s 3b

1 20 s 1b

20

20

bs

38

32

30

5

3

9 19 s 9b

19

19

37

10

-

4

34

bs 36 6 3

9 s 7b A s 7b

s

7b

7)

s

7

19 19

/1

US

8

9b 7

1

(2 18

C

7

VI

5 19 s 5b 19

RE

19

KaartBestemPlanOVterminalStadskantoor-februari_2010  

9 6 b s 29 17 15 17 9 7 b s 7 9 b s 9 5 b s 9 3 b s 8 5 b s 8 9 b s 7 4 /7 6 1 /6 18 1A 23 21 13 bs 4 0 /5 9 1 b s 8 3 b s 8 7 b s 21 bs 1 7...

Advertisement