Page 1

I.P

Gildekwartier

Godebaldkwartier

Radboutkwartier

I.P 30.00

121.98

30.00

82.00

26.82

3+

4.5+

31.42

1.5+

3.00

21.05

10.00 16.80

3.00

13.84

7.35

7.35

4.00 R1

0.0

0

0.60

afschot 3cm p/m

54.82

zoekgebied kiosken en eventspace

zoekgebied paviljoen

rooilijn stadskantoor

7.50

17.31

vloerpeil 7+

7+

7+

9.00

Fase I

Fase II

nd pe rlo eld ve aiv a m

0.60

4.00

6+

1.66

13.00

6+

22.87

3.00

3.00

overgangszone

overgangszone

12.63

32.85

6+

6+

20.17

10.00

vloerpeil 3+ 10.00

vloerpeil 3+

UTRECHT CENTRAAL OUDEGRACHT 23 3511 AB UTRECHT T. +31 (0)30 273 42 49 E. mail@OKRA.nl

TITEL

20101014_FO_fietsgebouw +2

TEKENINGNAAM

20101014-Fietsgebouw +2

N

INTEGRAAL PROGRAMMA VAN EISEN | FUNCT IONEEL O NT WERP PROJECT

Utrecht CS FO

OPDRACHTGEVER POS

SCHAAL DATUM

1:1000

14-10-2010

STATION SP L E IN OOST & N IEUWE STAT I ON SSTRAAT

DEFINITIEVE VERSIE | OKTOBER 2010


UTRECHT CENTRAAL INTEGRAAL PROGRAMMA VAN EISEN | FUNCT IONEEL O NT WERP

STATION SP L E IN OOST & N IEUWE STAT I ON SSTRAAT

DEFINITIEVE VERSIE | OKTOBER 2010


IPVE FO STATIONSPLEIN OOST & NIEUWE STATIONSSTRAAT UTRECHT CENTRAAL; OKTOBER 2010

3

I NTEGRA A L P RO GRA MMA VA N EI S E N | F U NCT I ONE E L ONT WER P STATI ONS P L E I N OOST & NI EUW E STATIO NSSTRA AT | U TRECHT C E N T RAAL O KTO B E R 2010 Dit IPVE FO is het toetsingskader voor de op te stellen ontwerpen voor zowel de openbare ruimte als het vastgoed aan Stationsplein Oost & Nieuwe Stationsstraat. De beoogde kwaliteit en de uitwerkingsregels worden per onderdeel omschreven. De kaarten en illustraties laten zien op welke wijze het programma een plek krijgt op de locatie. Op basis van dit IPVE FO heeft POS een haalbare businesscase opgesteld voor Stationsplein Oost. De kwaliteit van Stationsplein Oost is een groot nieuw plein op het hoge maaiveld. Onder dit plein is de perfecte ruimte voor inpassing van alle benodigde fietsparkeervoorzieningen, inpassing van het expeditieverkeer en inpassing van expeditieruimte. Stationsplein Oost is het brandpunt in de verschillende voetgangersstromen. Open ruimte en overzichtelijkheid zijn hierbij van wezenlijk belang. Groen speelt een belangrijke rol, niet alleen op het maaiveld, maar ook op de trap en het (boven)plein. Stationsplein Oost is naast transferruimte een plein om elkaar te ontmoeten, om te winkelen, voor kleinschalige evenementen of om te verblijven. Samenhang in de verschillende bouwmassa’s ontstaat door de wijze waarop gebouwen bijdragen aan de gewenste wandvorming van de pleinruimte. Verbinding tussen het hoge en lage maaiveld ontstaat door het maken van een zo breed en lui mogelijke trap, waarbij roltrappen en liften onderdeel zijn van de openbare ruimte. Een gelijkwaardige oplossing aan de noord- en zuidzijde van Stationsplein Oost draagt bij aan de herkenbaarheid van Stationsplein Oost.

De kwaliteit van Stationsplein Oost is een groot nieuw plein op het hoge maaiveld. Onder dit plein is de perfecte ruimte voor inpassing van alle benodigde fietsparkeervoorzieningen, inpassing van het expeditieverkeer / expeditieruimte.

Het winkelcentrum echt op de grond zetten. Dat is de bedoeling van de nieuwe plint rondom Hoog Catharijne. Daarom wordt ervoor gekozen om de nieuwe plint te laten reageren op de specifieke eigenschappen van de bovenbouw. Dit zijn bijvoorbeeld de vier kwartieren, de plastiek en de horizontaliteit. De nieuwe plint heeft een begeleidende functie in het verweven van het hoge en lage maaiveld. Daarom vormen trap en plint samen een onlosmakelijk onderdeel in de begeleiding van de lage pleinen naar het excentrisch gelegen hoge plein. Een continue en actieve plint van het lage maaiveld, via de trap en de bordessen naar het hoge maaiveld maakt zowel ruimtelijk als functioneel de verbinding. Aan Stationsplein Oost wordt een hogere plint voorgesteld: het entreegebouw. De rol van het entreegebouw is het geven van een voldoende hoge pleinwand, het accentueren van de toegang tot de twee ‘golden miles’ en het reageren op het stramien van het Radboutkwartier.

HC

(+1)

CS

(+1)

City

(street level)

Illustratie van de opgave met connectie tussen OVT en NHC op +1-nivo en het maaiveld van de stad op 0-nivo.

Centrale pleinruimte als brandpunt in de verschillende voetgangersstromen. Openheid en overzichtelijkheid.

Samenhang in de verschillende bouwmassa’s door plaatsing aan de centrale pleinruimte van Stationsplein Oost.

Drie excentrisch gelegen pleinen in de Nieuwe Stationsstraat. Nieuwe plint NHC als verbinding tussen hoog en laag maaiveld. Entreegebouw markeert een van de vier kwartieren: het Radboutkwartier.


IPVE FO STATIONSPLEIN OOST & NIEUWE STATIONSSTRAAT UTRECHT CENTRAAL; OKTOBER 2010

Aanzicht van Stationsplein Oost vanaf Nieuwe Stationsstraat zuidzijde.

Aanzicht van Stationsplein Oost vanaf Nieuwe Stationsstraat noordzijde.

Doorsnede over Stationsplein Oost met hierin kiosk, fietsgebouw, entreegebouw, expeditiedok en kabels en leidingentunnel.
IPVE FO STATIONSPLEIN OOST & NIEUWE STATIONSSTRAAT UTRECHT CENTRAAL; OKTOBER 2010

I.P

Gildekwartier

7

Godebaldkwartier

Radboutkwartier

I.P 30.00

121.98

30.00

82.00

31.42

3+

4.5+

26.82

1.5+

3.00

21.05

10.00 16.80

3.00

13.84

7.35

7.35

4.00 R1

0.0

0

0.60

afschot 3cm p/m

54.82

zoekgebied kiosken en eventspace

TITEL

N

OUDEGRACHT 23 3511 AB UTRECHT T. +31 (0)30 273 42 49 E. mail@OKRA.nl

zoekgebied paviljoen

rooilijn stadskantoor

7.50

17.31

vloerpeil 7+

7+

7+

9.00

Fase I

Fase II

nd pe rlo eld ve aiv a m

0.60

4.00

6+

1.66

13.00

6+

22.87

3.00

3.00

overgangszone

overgangszone

12.63

32.85

6+

6+

20.17

10.00

vloerpeil 3+ 10.00

vloerpeil 3+

PROJECT

20101014_FO_fietsgebouw +2 Utrecht CS FO

OPDRACHTGEVER POS

TEKENINGNAAM SCHAAL DATUM

20101014-Fietsgebouw +2 1:1000 14-10-2010


IPVE FO STATIONSPLEIN OOST & NIEUWE STATIONSSTRAAT UTRECHT CENTRAAL; OKTOBER 2010

expeditiedok t.b.v. OVT & Noordblok

+1 verdieping 2930 st.

115

115

95

95

65

65

115

115

115

115

115

115

115

115

N

115

70

125

175

800 175

8


IPVE FO STATIONSPLEIN OOST & NIEUWE STATIONSSTRAAT UTRECHT CENTRAAL; OKTOBER 2010

N

140

100

100

115

115

115

115

65

65

115

115

115

115

115

115

115

115

75

125

175

175

175

115 vide

175

expeditiedok t.b.v. OVT & Noordblok

25

775

9


IPVE FO STATIONSPLEIN OOST & NIEUWE STATIONSSTRAAT UTRECHT CENTRAAL; OKTOBER 2010

100

100

100

40

40

40 100

100

100

100

100

100

100 200

-1 verdieping 4.860 st.

320

150

N

220

100

vide

150

100

100

50

50

100

100

100

100

100

100

1700

100

tunnel t.b.v. kabels en leidingen 6.5 m breed 220

10


IPVE FO STATIONSPLEIN OOST & NIEUWE STATIONSSTRAAT UTRECHT CENTRAAL; OKTOBER 2010

Ruimtelijk beeld van Stationsplein Oost met zicht op respectievelijk het entreegebouw NHC, de OV-terminal en het paviljoen en als laatste zicht op NHC vanaf Stationsplein Oost.

Ruimtelijk beeld van de Nieuwe Stationsstraat, gezien vanaf Stationsplein Oost: 1e en 2e beeld kijkend richting de Inktpot; 3e beeld kijkend richting de bibliotheek.

11


IPVE FO STATIONSPLEIN OOST & NIEUWE STATIONSSTRAAT UTRECHT CENTRAAL; OKTOBER 2010

Ruimtelijk beeld van Stationsplein Oost, gezien vanaf Nieuwe Stationsstraat noordzijde.

Ruimtelijk beeld van Stationsplein Oost, gezien vanaf Nieuwe Stationsstraat zuidzijde

12


IPVE FO STATIONSPLEIN OOST & NIEUWE STATIONSSTRAAT UTRECHT CENTRAAL; OKTOBER 2010

13


IPVE FO STATIONSPLEIN OOST & NIEUWE STATIONSSTRAAT UTRECHT CENTRAAL; OKTOBER 2010

COLOFON Titel document:

IPVE FO Stationsplein Oost & Nieuwe Stationsstraat, Utrecht Centraal

Datum:

oktober 2010

Auteur :

OKRA landschapsarchitecten

Opdrachtgever :

Project Organisatie Stationsgebied

Documentnaam: Status:

definitieve versie, niet voor publicatie

Voor het samenstellen van dit document heeft OKRA getracht alle auteurs, fotografen en andere rechthebbenden te benaderen. Mocht iemand in dit document een illustratie aantreffen, waarop hij of zij rechten kan doen gelden of een niet correcte bronvermelding aantreffen, gelieve zich dan te melden. Alle rechten zijn voorbehouden, zowel voor het gehele werk als delen ervan. Niets uit dit document mag in enige vorm of op enige wijze worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, fotocopie en digitale vermenigvuldiging in begrepen. Voor iedere vorm van gebruik is schriftelijke toestemming van OKRA vereist.

14

IPvE en FO Stationsplein Oost  

Programma van eisen en functioneel ontwerp Stationsplein Oost en Nieuwe Stationsstraat

IPvE en FO Stationsplein Oost  

Programma van eisen en functioneel ontwerp Stationsplein Oost en Nieuwe Stationsstraat

Advertisement