Special Edition: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Βιομηχανία

Page 1

INDUSTRY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.05.24 731 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 1 BOUSSIAS MEDIA Αναζητώντας νέες ισορροπίες «στον καιρό» των ΑΠΕ Κ αθώς η ανάγκη για ενίσχυση της υιοθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δίνει τη θέση της στην ανάγκη για διαχείριση της πλεονάζουσας παραγόμενης «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας, ενίσχυση της αποθήκευσης και του δικτύου διανομής, η ελληνική βιομηχανία προσπαθεί να βρει τις νέες επενδυτικές ισορροπίες. Η χρήση ΑΠΕ στη βιομηχανία έχει αναδειχθεί ως μια κρίσιμη στρατηγική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πηγές ενέργειας όπως η ηλιακή, η αιολική, η υδροηλεκτρική και η βιομάζα, προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, της ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Ξεκινώντας από τα βασικά, η μείωση των εκπομπών CO2 είναι ίσως το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης ΑΠΕ, ειδικά για τις βιομηχανίες που, αποτελώντας σημαντικούς καταναλωτές ενέργειας, ευθύνονται για ένα μεγάλο ποσοστό των παγκόσμιων εκπομπών. Παράλληλα, η ενεργειακή ασφάλεια είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για τη βιομηχανία, σήμερα περισσότερο από ποτέ. Η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία συχνά προέρχονται από πολιτικά ασταθείς περιοχές, δημιουργεί κινδύνους για τη σταθερότητα των ενεργειακών προμηθειών, ενώ αντιθέτως, οι ΑΠΕ, όπως η ηλιακή και η αιολική, είναι διαθέσιμες σε τοπικό επίπεδο και δεν επηρεάζονται από γεωπολιτικές εντάσεις. Ένας καθόλου αμελητέος παράγοντας είναι ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και προωθεί την οικονομική ανάπτυξη: η εγκατάσταση και συντήρηση των ανανεώσιμων ενεργειακών συστημάτων απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ η έρευνα και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας προάγουν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Η άλλη πλευρά του «πράσινου» νομίσματος Η εν λόγω μετάβαση ήταν αναμενόμενο να εμπεριέχει προκλήσεις για τον βιομηχανικό κλάδο, ειδικά για τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Η αρχική επένδυση για την εγκατάσταση των συστημάτων μπορεί να είναι υψηλή, και η τεχνολογία πρέπει να βελτιωθεί για να γίνει πιο αποδοτική και οικονομικά βιώσιμη. Ωστόσο, μεγαλύτερο «αγκάθι» για την ελληνική αγορά αποτελεί η έλλειψη υποδομών αποθήκευσης ενέργειας και η αδυναμία ενσωμάτωσης των έργων ΑΠΕ στο υπάρχον δίκτυο ηλεκτροδότησης, βήματα τα οποία απαιτούν σημαντικές τεχνολογικές και υποδομικές βελτιώσεις. Παράλληλα, πρόβλημα έχει δημιουργηθεί λόγω της αυξημένης παραγωγής πράσινης ενέργειας και της μειωμένης ζήτησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές. Ενδεικτικά, σε βάθος τριετίας (2021-2023), η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το 2023 βρισκόταν στο χαμηλότερο επίπεδο, κοντά στις 48.5 TWh. Τα αιτήματα των εγχώριων βιομηχανικών καταναλωτών και οι κυβερνητικές προαναγγελίες δείχνουν μια στροφή προς την αναζήτηση λύσεων που θα οδηγήσουν σε ένα πιο ισορροπημένο μείγμα ΑΠΕ, με τιμές που ευνοούν την εξαγωγή ενέργειας, ενισχυμένο δίκτυο και περισσότερα συστήματα αποθήκευσης. Παρ' όλα αυτά, τα οφέλη της χρήσης ΑΠΕ στη βιομηχανία είναι σημαντικά και μακροπρόθεσμα. Η μετάβαση αυτή όχι μόνο συμβάλλει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά ενισχύει και την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των βιομηχανιών σε έναν κόσμο που αλλάζει.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ SPECIALEDITION

(Green

INDUSTRY ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.05.24 731 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 2 BOUSSIAS MEDIA
ίναι πλέον σύνηθες φαινόμενο να βλέπουμε καθημερινά, κυρίως στις ώρες ηλιοφάνειας, μηδενικές ή και αρνητικές τιμές στο χρηματιστήριο ενέργειας με αποτέλεσμα να προκύπτει ανάγκη για σημαντικές περικοπές στην πλεονάζουσα παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ. Και τούτο διότι η συνολική παραγόμενη ενέργεια υπερβαίνει πολλές ώρες μέσα στην ημέρα τη ζήτηση (φορτίο) στο σύστημα, όταν οι καιρικές συνθήκες συνηγορούν για υψηλή παραγωγή από ΑΠΕ και όταν οι τιμές στις γειτονικές χώρες δεν ευνοούν εξαγωγές, καθώς επίσης οι πρώτες μονάδες αποθήκευσης θα είναι σε λειτουργία μετά από τρία έτη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι νέες ΑΠΕ δυναμικότητας 15 GW έχουν ήδη λάβει όρους σύνδεσης, πλέον των 13 GW που είναι σε λειτουργία, συμπεραίνουμε ότι η σημερινή κατάσταση θα χειροτερεύει, καθώς η ζήτηση δεν αναμένεται να αυξηθεί. Από τα ανωτέρω συνάγουμε ότι υπάρχει ορατός κίνδυνος η χρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξης των ΑΠΕ να καταστεί οικονομικά μη βιώσιμη, καθώς θα συμπιεστεί σημαντικά η αμοιβή που θα ανακτούν οι μονάδες ΑΠΕ από το χρηματιστήριο ενέργειας. Το ίδιο παρατηρούμε ότι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, καθώς η ευρωπαϊκή βιομηχανία δεν έχει επανακάμψει μετά την ενεργειακή κρίση, καθώς πιθανότατα αντιλαμβάνεται το πολύ υψηλό κόστος, που αναμένεται σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα να έχει η πράσινη μετάβαση για αυτή. Την ίδια στιγμή από μελέτη που έγινε για λογαριασμό της Ολλανδικής κυβέρνησης προκύπτει ότι η τελική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τις ελληνικές μεγάλες βιομηχανίες είναι μη ανταγωνιστική, καθώς είναι διπλάσια ως προς εκείνη των γερμανικών και τριπλάσια ως προς εκείνη των γαλλικών βιομηχανιών. Η διαφορά οφείλεται αφενός στις υψηλότερες τιμές της ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς, αφετέρου στις χαμηλότερες εκπτώσεις για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και στις μειωμένες κρατικές ενισχύσεις που δίδονται στις εγχώριες βιομηχανίες ως προς εκείνες που τυγχάνουν οι αντίστοιχες γερμανικές και γαλλικές βιομηχανίες. Στο περιβάλλον, που σήμερα διαμορφώνεται στη χώρα μας, οι προτεινόμενες μακροχρόνιες συμβάσεις αγοράς πράσινης ενέργειας (ΡΡΑ) δεν αποτελούν από μόνες τους λύση για να επιτύχουν οι ελληνικές βιομηχανίες ανταγωνιστική τιμή ενέργειας, καθώς εμπεριέχουν τεράστιο επιχειρηματικό ρίσκο στις τιμές που προσφέρονται Απαιτείται επομένως να ασκηθεί από την ελληνική κυβέρνηση ισχυρή πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει το αίτημα της χώρας μας για έγκριση μηχανισμού επιδότησης της βιομηχανίας για μέρος του κόστους, που προκύπτει από την προσαρμογή της καμπύλης παραγωγής ενός Φ/Β στην καμπύλη λειτουργίας μιας βιομηχανίας
Pool) \\ Αντώνης Κοντολέων, Πρόεδρος ΔΣ ΕΒΙΚΕΝ Τα πράσινα ΡΡΑs δεν εξασφαλίζουν από μόνα τους ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας για τις μεγάλες βιομηχανίες της χώρας
Ε
3 BOUSSIAS MEDIA

2.

3.

4 BOUSSIAS MEDIA INDUSTRY ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.05.24 731 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ Δρ. Στέλιος Λουμάκης, Πρόεδρος ΣΠΕΦ Η υπερανάπτυξη των ΑΠΕ απειλή για τη βιωσιμότητά τους Η υπερκάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που οδηγεί όλο και συχνότερα σε μηδενικές ή αρνητικές τιμές χονδρικής και εν συνεχεία σε περικοπές της πλεονάζουσας παραγωγής τους, απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητά τους αλλά και τα οφέλη που λαμβάνουν για χρόνια από αυτές συνολικά οι καταναλωτές και ιδίως τομείς ευαίσθητοι στο ενεργειακό κόστος όπως η βιομηχανία. Την πρόκληση αυτή δεν περισώνουν ούτε οι εξαγωγές, αφού γίνονται με εξευτελιστικές τιμές κάτω του κόστους λόγω του πανευρωπαϊκού συστήματος συναλλαγών της οριακής τιμολόγησης και της σύζευξης των αγορών. Όπως είναι γνωστό η αποζημίωση των ΑΠΕ τροφοδοτείται από δύο σκέλη. Αφενός από το ανταγωνιστικό σκέλος των λογαριασμών ρεύματος δια μέσου της χονδρεμπορικής αγοράς και αφετέρου από το ρυθμιζόμενο ΕΤΜΕΑΡ, το γνωστό σε όλους τέλος ΑΠΕ, το οποίο όμως οι εξαγωγές δεν καταβάλουν. Επιπλέον όταν η χονδρεμπορική τιμή μηδενίζει ή καθίσταται αρνητική, μεγάλη μερίδα έργων ΑΠΕ με συμβάσεις διαφορικής προσαύξησης, το γνωστό feed-in premium, δεν πληρώνονται ή πληρώνουν κιόλας για το ρεύμα που παρήγαγαν στη χονδρική ενώ αναστέλλεται και η καταβολή λειτουργικής ενίσχυσης από τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) του ΔΑΠΕΕΠ. Σε ότι αφορά τον τελευταίο, αποδυναμώνονται δραματικά τα έσοδα του λόγω των μηδενικών τιμών ή πληρώνει και αυτός αντί να εισπράττει στην περίπτωση αρνητικών, οπότε και απειλείται η δυνατότητα του να αποπληρώνει μια εξίσου μεγάλη μερίδα ανανεώσιμων έργων με συμβάσεις feed-in tariff. Μέχρι σήμερα η βιομηχανία, που εκ της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας καταβάλει για το πράσινο ρεύμα που καταναλώνει περίπου μηδενικό ΕΤΜΕΑΡ σε σχέση με τους υπόλοιπους καταναλωτές, απολαμβάνει στο μέγιστο βαθμό τα οφέλη των ανανεώσιμων, αφού οι πολύ χαμηλές έως και μηδενικές τιμές χονδρικής που διαμορφώνονται οφειλόμενες στην μεγάλη ανανεώσιμη διείσδυση ευεργετούν σταθερά τα βιομηχανικά τιμολόγια των προμηθευτών. Η ισορροπία αυτή απειλείται, ωστόσο, να μεταβληθεί άρδην λόγω της αυξημένης ανανεώσιμης παραγωγής, των μηδενικών ή αρνητικών τιμών ή και των περικοπών έγχυσης , οπότε και δεν θα πρέπει η βιομηχανία να απέχει από το δίκαιο μερίδιο της στην απαιτούμενη λειτουργική ενίσχυση των ανανεώσιμων όσο και του ΕΛΑΠΕ, μέσα από ένα λ.χ. αναπροσαρμοσμένο ΕΤΜΕΑΡ ή από μια νέα δυναμική συνιστώσα εσόδων, αφού αν οικονομικά οι ΑΠΕ καταρρεύσουν, τα τιμολόγια των προμηθευτών θα εκτοξευθούν σε ανεξέλεγκτα επίπεδα λόγω των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων. \\ Παναγιώτης Παπασταματίου, Γενικός Διευθυντής ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΣΕΚ: Μέγιστο όφελος για την Ελλάδα με πιο πολλά αιολικά πάρκα Τα διακυβεύματα της ενεργειακής μετάβασης για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον είναι κρίσιμα και σπουδαία: 1. Ανάσχεση της κλιματικής κρίσης που, εκτός από μέγιστο περιβαλλοντικό πρόβλημα, συνδέεται και με άλλα παγκόσμια προβλήματα όπως είναι η διάθεση τροφίμων, η δημόσια υγεία και το μεταναστευτικό.
Ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας. Οι ΑΠΕ είναι τοπικοί πόροι που όλοι διαθέτουν. Έτσι θωρακίζουν τη δημοκρατία και την ελευθερία και μειώνουν τους διεθνείς ανταγωνισμούς.
Σταθερό κόστος ενέργειας. Ένα ενεργειακό σύστημα που θα βασίζεται αποκλειστικά στην ποικιλία των ΑΠΕ, αποθήκευση, δίκτυα και εξοικονόμηση ενέργειας έχει μηδενικό κόστος καυσίμου. Έτσι το συνολικό του κόστος είναι απολύτως προβλέψιμο, παραμένει σταθερό και δεν εξαρτάται από τις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων. 4. Χαμηλό κόστος ενέργειας. Εκτός από σταθερό, οι ΑΠΕ -και ειδικά η αιολική ενέργεια- προσφέρουν πλέον το χαμηλότερο κόστος στον καταναλωτή. Αυτό αποδείχθηκε στην πρόσφατη ενεργειακή κρίση: το φυσικό αέριο εκτοξεύθηκε και η αιολική ενέργεια παρέμεινε σταθερά φθηνή. Έτσι, τα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα διασφάλισαν 4 δισ. ευρώ επιδοτήσεις στους καταναλωτές δηλ. το 46% των συνολικών επιδοτήσεων που διατέθηκαν. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για την οικονομική ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την ανθεκτικότητα των νοικοκυριών. Για να μεγιστοποιηθούν αυτά τα οφέλη απαιτείται καλύτερος σχεδιασμός στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Με σειρά μελετών και ανακοινώσεων, η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει υποστηρίξει ότι χρειαζόμαστε ένα ισορροπημένο μείγμα τεχνολογιών ΑΠΕ, με πολύ περισσότερα αιολικά πάρκα από ό,τι προβλέπει το σημερινό σενάριο. Ένας από τους λόγους είναι ότι τα αιολικά παράγουν όλες τις ώρες του 24ώρου, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι συνολικές περικοπές ενέργειας και το συνεπαγόμενο κόστος και να μπορούν να εξάγουν τις ώρες αυτές (δηλ. τις μη μεσημεριανές) κατά τις οποίες η ενέργεια έχει υψηλότερη αξία και η ζήτηση δεν έχει συμπιεστεί λόγω του μεσημεριανού ταυτοχρονισμού των φωτοβολταϊκών.
5 BOUSSIAS MEDIA \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.05.24 731 INDUSTRY
6 BOUSSIAS MEDIA INDUSTRY ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.05.24 731 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Σήμερα, το Ενεργειακό Μείγμα της Χώρας που καλύπτεται άμεσα από Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω ΑΠΕ αγγίζει το 45%, ενώ υπάρχουν ώρες μέσα στο έτος όπου η παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καλύπτει το 100% της Ηλεκτρικής Ενεργειακής Ζήτησης. H Ελληνική Βιομηχανία έχει πλέον πρόσβαση σε περισσότερη «πράσινη ενέργεια» από ποτέ. Η ΚΑΠΑΧΗΜ, ούσα ηγέτης στον χώρο της Χημικής Βιομηχανίας, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στον τομέα του περιβάλλοντος και του ενεργειακού αποτυπώματος. Κατασκεύασε φωτοβολταϊκό πάρκο μεγέθους 1MW με τεχνολογία net-metering, το οποίο ηλεκτρίστηκε στις αρχές του 2024. Αποκομίζοντας άμεσα σημαντικά οφέλη στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, εξετάζει ήδη λύσεις για σημαντική επαύξηση ισχύος του συγκεκριμένου φωτοβολταϊκού πάρκου με στόχο να μειώσει περαιτέρω το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα Στον απόηχο της ενεργειακής κρίσης, η ΚΑΠΑΧΗΜ συνεχίζει δυναμικά και μελετά τρόπους για σημαντικό ποσοστό κάλυψης της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει από ΑΠΕ, όπως υπογραφή «πράσινου» (green) PPA (Power Purchase Agreement) με παραγωγούς ΑΠΕ (Φωτοβολταϊκών ή Αιολικών Πάρκων, Υδροηλεκτρικών Εργοστασίων), αλλά και κατασκευή μονάδας Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) με απευθείας καύση του υδρογόνου που παράγεται κατά τη λειτουργία της μονάδας ChlorAlkali. Ταυτόχρονα εξετάζουμε και λύσεις μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας όπως με τεχνολογίες εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας μέσω συλλεκτών Στόχος η 100% κάλυψη από ΑΠΕ Στόχος μας τα επόμενα χρόνια είναι σταδιακά η 100% κάλυψη της καταναλισκομένης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, σε μία συνεχή και αδιάκοπη κούρσα για μείωση του τελικού περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Έτσι, όχι μόνο θα μειωθεί περαιτέρω το ενεργειακό μας κόστος, αλλά ταυτόχρονα τα «πράσινα» προϊόντα μας θα έχουν καθαρό μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα, συμβάλλοντας έμπρακτα στον εθνικό στόχο για μείωση παραγωγής CO2 Η GoodWe, παραμένει στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσω της προσήλωσής μας στη ποιότητα και της επένδυσής μας σε ανθρώπινο δυναμικό. Διερευνούμε διεξοδικά την αγορά και αναπτύσσουμε συνεχώς καινοτόμα προϊόντα και λύσεις στους πελάτες μας. Η βιομηχανία ηλιακής ενέργειας βρίσκεται στα πρόθυρα μιας επανάστασης. Καθώς οδεύουμε προς το 2025, οι εξελίξεις στη φωτοβολταϊκή τεχνολογία θέτουν τις βάσεις για μια δυναμική εποχή μετασχηματισμού στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η GoodWe, ενσωματώνει στα προϊόντα της τεχνολογίες ΙοΤ και ΑΙ για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και τη βελτιστοποίηση της παραγωγής ενέργειας. Παράλληλα, με την κατασκευή καινοτόμων φωτοβολταϊκών πλαισίων PVBM, η GoodWe παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για το μέλλον της έξυπνης ενέργειας, δημιουργώντας προϊόντα που επιτρέπουν πιο έξυπνα και αποδοτικά ενεργειακά συστήματα. Το μέλλον της ηλιακής ενέργειας δεν αφορά μόνο σταδιακές βελτιώσεις, αλλά μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και χρησιμοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Οι τάσεις δείχνουν μια κίνηση προς πιο αποδοτικές, ολοκληρωμένες και έξυπνες ηλιακές λύσεις, ενώ οι καινοτομίες παρουσιάζουν ένα άλμα στην τεχνολογία που θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει τη σχέση μας με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. \\ Γιώργος Βαγιωνάκης, Technical Director ΚΑΠΑΧΗΜ H Ελληνική Βιομηχανία έχει πλέον πρόσβαση σε περισσότερη «πράσινη ενέργεια» από ποτέ \\ Γιώργος Σωτηρίου, Διευθυντής Πωλήσεων Ελλάδας, Κύπρου, Βαλκανίων GoodWe Η βιομηχανία ηλιακής ενέργειας βρίσκεται στα πρόθυρα μιας επανάστασης

και στη συντήρηση έργων που βασίζονται σε ανανεώσιμες

Η ΝΑΝΚΟ Ενέργεια αποτελεί μια σημαντική παρουσία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στην Ελλάδα, με βασική δραστηριότητα την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και τη διαχείριση μικρών υδροηλεκτρικών έργων. Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1999 και έκτοτε δραστηριοποιείται ενεργά στην ανάπτυξη, στη λειτουργία
πηγές ενέργειας. Η φιλοσοφία που διέπει κάθε έργο που αναλαμβάνει βασίζεται στην ακρίβεια, στην εξειδίκευση και στην ποιότητα - από την αρχική φάση της μελέτης, μέχρι την τελική φάση της συντήρησης. Υπηρεσίες της ΝΑΝΚΟ ΕνέργειαΤο περιβάλλον σε πρώτο πλάνο Μικρά Υδροηλεκτρικά: Η εταιρεία διαθέτει εξειδίκευση στην ανάπτυξη Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ), προσφέροντας στις τοπικές κοινότητες τη δυνατότητα βιώσιμης ανάπτυξης. Η προσέγγιση της ΝΑΝΚΟ Ενέργεια, καλύπτει όλο το φάσμα της ανάπτυξης των ΜΥΗΕ, από την αρχική μελετητική φάση, μέχρι και την τελική λειτουργία και διαχείριση, εξασφαλίζοντας μέσω της κατάλληλης επίβλεψης ένα μακροχρόνιο προσδόκιμο ζωής των έργων, το οποίο μπορεί να φτάσει από 50 έως 100 χρόνια. Πλεονεκτήματα ΜΥΗΕ Μέσα στα πολλαπλά οφέλη των ΜΥΗΕ συμπεριλαμβάνεται η αυτονομία κατά τη λειτουργία τους, καθώς και η υψηλή αξιοπιστία της υδροηλεκτρικής ενέργειας εν γένει. Παράγουν ενέργεια υψηλής ποιότητας 24/7, χωρίς διακυμάνσεις, εξασφαλίζοντας μια σταθερή προσφορά στο ηλεκτρικό δίκτυο. Επιπλέον, επιδεικνύουν εξαιρετική μακροπρόθεσμη απόδοση και μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα σε υφιστάμενες υδραυλικές και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις. Διαθέτουν έναν προβλέψιμο χρόνο απόσβεσης για τις απαραίτητες επενδύσεις τόσο λόγω των χαμηλών δαπανών συντήρησης και λειτουργίας, όσο και εξαιτίας της απουσίας κόστους πρώτης ύλης για τη λειτουργία τους. Ο ρόλος της υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι καθοριστικός στα πλαίσια της ενεργειακής μετάβασης και της απανθρακοποίησης στο ηλεκτρικό σύστημα. Τα ΜΥΗΕ που αναπτύσσει η ΝΑΝΚΟ Ενέργεια, αποτελούν παραδείγματα έργων που ισορροπούν με ευαισθησία τις ανάγκες της παραγωγής ενέργειας με την περιβαλλοντική συνέπεια. Είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να εντάσσονται αισθητικά και λειτουργικά στο περιβάλλον λόγω της μικρής κλίμακας των τεχνικών τους επεμβάσεων. Επιπλέον, με την τοποθέτησή τους σε απομακρυσμένες τοποθεσίες, ενισχύουν το ηλεκτρικό δίκτυο και την τοπική οικονομία, μέσα από την παροχή ενέργειας και την ικανοποίηση πολλαπλών αναγκών, όπως ύδρευση, άρδευση και αντιπλημμυρική προστασία. Αξίζει να σημειωθεί πως η υδροηλεκτρική ενέργεια συμβάλλει στη γενικότερη αποκέντρωση του συστήματος παραγωγής ενέργειας, προσφέροντας ταυτόχρονα οφέλη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό αποφορτίζονται τα συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το κόστος και οι απώλειες από τη μεταφορά της. Αξιοποιώντας τα οφέλη της καθαρής ενέργειας και στοχεύοντας σε ολοκληρωμένες λύσεις, η NANKO Ενέργεια προσφέρει υπηρεσίες που καλύπτουν ολιστικά τις απαιτήσεις των επενδυτών και επιχειρηματιών, χωρίς να υποβιβάζει τη σημασία της περιβαλλοντικής προστασίας και της δημιουργίας ενός βιώσιμου μέλλοντος. Οι υπηρεσίες που προσφέρει προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε έργου και είναι διαθέσιμες είτε ως ολοκληρωμένο πακέτο, είτε ως αυτόνομες υπηρεσίες. Με τεχνογνωσία και εμπειρία 25 ετών στον τομέα, η ΝΑΝΚΟ Ενέργεια αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη παραγωγή ενέργειας και το μακροχρόνιο κύκλο ζωής των εγκαταστάσεων σας. Τα πλεονεκτήματα των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) ΝΑΝΚΟ Ενέργεια: Το περιβάλλον σε πρώτο πλάνο \ \ ADVERTORIAL 7 BOUSSIAS MEDIA INDUSTRY ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.05.24 731 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Στοιχεία Επικοινωνίας: 2106785024, 2106785038 | nanko@nanko.gr, energy@renewables.gr Λεωφόρος Κηφισίας 244 & Αχιλλέως 1, 15231, Χαλάνδρι

\\

, Managing Director BayWa r.e. Solar Trade

\\ Χρήστος Γιαννίτσης, CEO Omiros Dairies S.A.

8 BOUSSIAS MEDIA INDUSTRY ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.05.24 731 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Στις 15 Μαΐου έκλεισε πρόωρα το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» για net-metering σε οικιακές εφαρμογές και αναμένουμε την έλευση του νέου προγράμματος net-billing. Ποιες είναι όμως οι διαφορές και πώς θα επηρεάσουν την ανάπτυξη της αγοράς; Στο net-metering είχαμε μάθει να αξιοποιούμε το δίκτυο ως μία μπαταρία άπειρης χωρητικότητας, στην οποία συμψηφίζουμε την παραγόμενη και καταναλισκόμενη ενέργεια και μάλιστα σε κύκλο τριετίας. Σαφώς, μια πολύ ευέλικτη και αποδοτική λύση για τον χρήστη, αφού επί της ουσίας η ισοδύναμη τιμή πώλησης της ηλιακής ενέργειας στο net-metering είναι ίση με τη λιανική τιμή αγοράς. Στο net-billing, όπου συμψηφίζουμε λογαριασμούς αγοράς και πώλησης ενέργειας, η ηλιακή ενέργεια που δεν θα μπορεί να αξιοποιηθεί τη στιγμή που παράγεται, θα πωλείται στο δίκτυο με μια σαφώς χαμηλότερη τιμή από τη λιανική. Το net-billing δίνει κίνητρο για τη μετατόπιση ηλεκτρικών φορτίων μέσα στην καμπύλη παραγωγής των φωτοβολταϊκών καθώς και για την ενσωμάτωση μεγαλύτερης μπαταρίας για την αύξηση του ποσοστού ταυτοχρονισμού, σε αντίθεση με το net-metering που η προσθήκη της μπαταρίας στηρίχτηκε κατά κύριο λόγο στο πρόγραμμα επιδότησης. Ένα νέο μοντέλο αυτοκατανάλωσης Το net-billing θα είναι το νέο μοντέλο αυτοκατανάλωσης και αναμένουμε να δούμε τις λεπτομερείς διατάξεις που θα ορίζουν το ύψος της επιδότησης για την μπαταρία, την απαλλαγή ΦΠΑ για τελικούς καταναλωτές καθώς και την τιμή πώλησης της πλεονάζουσας ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο. Η εμπειρία από τις κύριες ευρωπαϊκές αγορές δείχνει ότι τo net-billing είναι ένα βιώσιμο εργαλείο που στηρίζει την αύξηση της ζήτησης στο παράθυρο υψηλής ηλιοφάνειας και μπορεί να συνδράμει στην περαιτέρω διείσδυση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο ενεργειακό μείγμα. Η σημασία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην προσπάθεια ενεργειακής αυτονομίας της ΟΜΗΡΟΣ είναι καθοριστική για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική ευθύνη που αναλαμβάνει η εταιρεία. Η ΟΜΗΡΟΣ μέχρι τώρα έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις σε ΑΠΕ , ξεκινώντας με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 2MW στις στέγες των εργοστασίων της. Αυτή η πρωτοβουλία έχει ήδη μειώσει σημαντικά την εξάρτησή της από παραδοσιακές πηγές ενέργειας, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Μια επίσης σημαντική επένδυση που έχει προγραμματίσει η ΟΜΗΡΟΣ είναι η κατασκευή ιδιόκτητης μονάδας βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η μονάδα, σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα φωτοβολταϊκά, θα καλύψει το 90% των ενεργειακών αναγκών των εργοστασίων της εταιρείας. Επιπλέον, υπάρχει σχεδιασμός για επέκταση της ισχύος των φωτοβολταϊκών συστημάτων στα 5MW με τις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις, γεγονός που θα ενισχύσει περαιτέρω την ενεργειακή αυτονομία της ΟΜΗΡΟΣ. Οι προκλήσεις της μετάβασης σε ΑΠΕ Παρά τα σημαντικά οφέλη, η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν έρχεται χωρίς προκλήσεις. Η εγκατάσταση και η συντήρηση των ΑΠΕ απαιτεί σημαντική αρχική επένδυση και εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Ωστόσο, η δέσμευση της ΟΜΗΡΟΣ στη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής της πρακτικής. Μέσα από στρατηγικές επενδύσεις στις ΑΠΕ, η ΟΜΗΡΟΣ όχι απλά μόνο μειώνει την ενεργειακή της εξάρτηση, αλλά και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή η προσέγγιση ανοίγει τον δρόμο για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Χάρης Χρηστίδης
Ελλάδας Το net-metering τελείωσε, το net-billing έρχεται!
Μείωση ενεργειακής εξάρτησης και προστασία του περιβάλλοντος
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.05.24 731 INDUSTRY

\\ M Renewables

H

\\ MOTOR OIL

10 BOUSSIAS MEDIA
Στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης με διεθνές αποτύπωμα \\ ΔΕΗ Ανανεώσιμες Στόχος η διεύρυνση χαρτοφυλακίου σε νέες τεχνολογίες ΑΠΕ
Ενεργειακή μετάβαση με ορίζοντα το 2030 και «όχημα» την MORE
MYTILINEOS Energy & Metals τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως κορυφαία και ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία, με διεθνή παρουσία σε όλο το φάσμα της ενέργειας. Η συνολική δυναμικότητα του ώριμου και εν λειτουργία παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της
που επεκτείνεται δυ-
και στις πέντε ηπείρους, είναι πλέον της τάξεως των ~4,8 GW, ενώ συμπεριλαμβάνοντας και μία σειρά έργων σε αρχικό και μεσαίο στάδιο ανάπτυξης, δυναμικότητας περίπου ~5,7 GW, το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο της MYTILINEOS πλέον ξεπερνά τα 10 GW, στο τέλος του Α’ τριμήνου του
Η παραγωγή ενέργειας από μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ
MW στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2024, ανήλθε σε 325 GWhs. Από αυτές, οι 182 GWhs παρήχθησαν από ΑΠΕ εντός Ελλάδος και οι υπόλοιπες 143 GWhs από ΑΠΕ του εξωτερικού. Τέλος, και μεταξύ άλλων στρατηγικών κινήσεων, ο προσανατολισμός της εταιρείας προς την έντονη παρουσία στην αγορά των PPAs αναμένεται να ενταθεί σημαντικά όσο «ωριμάζει» η αγορά, ακολουθώντας το παράδειγμα και άλλων εγκαταστάσεων Φ/Β πάρκων της εταιρείας σε πολλές περιοχές του κόσμου. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ δραστηριοποιείται, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην αιολική και ηλιακή ενέργεια από την δεκαετία του ’80. Σήμερα, με 38 αιολικά πάρκα, 18 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, 35 φωτοβολταϊκούς σταθμούς και 1 υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος άνω των 700MW, και το φιλόδοξο επενδυτικό της πλάνο, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει τοποθετηθεί δυναμικά στον ελληνικό χώρο των ΑΠΕ και δημιουργεί τις βάσεις για να οδηγήσει τον ενεργειακό μετασχηματισμό στη χώρα. Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω διεύρυνση του χαρτοφυλακίου σε νέες τεχνολογίες ΑΠΕ, όπως τα υπεράκτια αιολικά και τα πλωτά φωτοβολταϊκά, η ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με χρήση συσσωρευτών (μπαταρίες). Όσον αφορά το συνολικό χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, είναι διασφαλισμένες τεχνικά και αδειοδοτικά συνθήκες ωρίμανσης για έργα άνω των 4GW. Με βάση το ισχύον πενταετές επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες στοχεύει στην διαμόρφωση ενός διευρυμένου και διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας, είτε μέσω οργανικής ανάπτυξης είτε μέσω εξαγορών και συνεργασιών με εταιρείες εγνωσμένου κύρους, που αναμένεται να ανέλθει σε επίπεδα άνω των 5GW εντός της επόμενης πενταετίας. Η ΜΟRE θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Motor Oil αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ΑΠΕ στην Ελλάδα και στην ΝΑ Ευρώπη. Με όραμα να πρωταγωνιστήσει στην ενεργειακή μετάβαση και τις ΑΠΕ, ο Όμιλος Μotor Oil ολοκλήρωσε την εξαγορά της Anemos RES από τον Όμιλο Ελλάκτωρ. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, τον Ιανουαρίου του 2024, που αποτελεί το μεγαλύτερο project εξαγοράς για τον Όμιλο, η Motor Oil ενισχύει ακόμα περισσότερο το αποτύπωμά της στον τομέα των ΑΠΕ, που αποτελεί αναπόσπαστο πυλώνα του στρατηγικού σχεδιασμού για ενεργειακή μετάβαση του Ομίλου με ορίζοντα το 2030. Η εταιρεία διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 839 MW, το 94% του οποίου είναι μονάδες παραγωγής με βάση την αιολική ενέργεια. Επιπρόσθετα, διαχειρίζεται έργα σε διάφορα στάδια ανάπτυξης συνολικής ισχύος 2.2 GW. Υπενθυμίζεται ότι μέσα στο 2023, αδειοδοτήθηκαν περισσότερα από 450 MW νέα έργα με περιβαλλοντικές άδειες, ενώ λήφθηκαν τελικοί όροι σύνδεσης με το δίκτυο για 287 MW. Κατά τα επόμενα 4 χρόνια, αναμένεται να κατασκευαστούν 311MW νέας λειτουργικής δυναμικότητας σε έργα που είναι έτοιμα προς κατασκευή ή έχουν ήδη εξασφαλίσει την τελική σύνδεση με το δίκτυο. Επιπλέον, έχει ήδη εξασφαλίσει περιβαλλοντικές άδειες για 895MW αποδιδόμενης ισχύος, ενώ κατέχει άδειες παραγωγής για έργα που υπερβαίνουν την ισχύ του 1GW. INDUSTRY ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.05.24 731 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
M Renewables,
ναμικά
2024.
779
11 BOUSSIAS MEDIA \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.05.24 731 INDUSTRY gr.goodwe.com Lynx C Series 60 Σύστημα Μπαταρίας 60 kWh Lynx C Series Μπαταρία Υψηλής Τάσης 101-156 kWh BTC Series Retrofit Μετατροπέας Μπαταρίας 50/100 kW ETC Series Υβριδικός Μετατροπέας 50/100 kW Αποθήκευση Ενέργειας και Οικονομία Για Επιχειρήσεις: Μειώστε το ενεργειακό κόστος. Εξοικονομήστε χρήματα. SOURCE: Top 3 in Europe PV Inverter Supplier

kdrossou@boussias.com

gpantazopoulos@boussias.com

mkaravasiloglou@boussias.com,

Μπράττου, fbrattou@boussias.com, Άννα Χατζή, ahatzi@boussias.com

INDUSTRY ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.05.24 731 12 BOUSSIAS MEDIA ΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΟΝ ΙΚΕ Λ. Κηφισίας 125-127 -Τ.Κ. 115 24, Αθήνα Κτίριο Cosmos Center Τ: 210 710 2452
ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
ΤΑΚΤΗΣ:
Φαίδρα
Κόστος ετήσιας εταιρικής συνδρομής: 270€ + ΦΠΑ 24% ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αντωνία Κατσουλιέρη ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ: Κατερίνα Πολυµερίδου GROUP ΑDVERTISING DIRECTOR: Λήδα Πλατή GROUP SUBSCRIPTIONS DIRECTOR: Αμαλία Ψιλούδη ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: Σοφία Ανδριτσοπούλου, sandritsopoulou@boussias.com ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Θανάσης Μουτζίκος, amoutzikos@boussias.com ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αλέξανδρος Εγγλέζος FIND US ON \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ Κωνσταντίνος Μεφσούτ, Corporate Affairs & Sustainability Director, ΔΕΛΤΑ Αγκαλιάζοντας πράσινες ενεργειακές λύσεις \\ Κωνσταντίνος Καστάνης, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΒΑΝ Α.Β.Ε.Ε Να εκμεταλλευτούμε το έμπειρο οικοσύστημα κατασκευής φωτοβολταϊκών έργων Στη ΔΕΛΤΑ υλοποιούμε διαρκώς δράσεις που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στη μείωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Στο πλαίσιο αυτό, το 2023 εγκαταστήσαμε και θέσαμε σε λειτουργία στο εργοστάσιό μας στον Άγιο Στέφανο φωτοβολταϊκή μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 1,5 MWphv, η οποία αποτελεί μέρος των 20 μεγαλύτερων έργων ενεργειακού συμψηφισμού στην Ελλάδα, ενώ μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται η αποπεράτωση και θέση σε λειτουργία επιπλέον 0,5 MWphv. Η ολοκλήρωση του project επιτρέπει στη ΔΕΛΤΑ να παράγει τουλάχιστον το 10% ενέργειας που καταναλώνει, μειώνοντας παράλληλα με αυτόν τον τρόπο την αγοραζόμενη ηλεκτρική ενέργεια κατά 10-15%. Παράλληλα, επενδύουμε και στο εργοστάσιό μας στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, με μια νέα μονάδα ισχύος 1,4 MWphv, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του Ιουνίου 2024, επιτυγχάνοντας μείωση της αγοραζόμενης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 15-20%. Αγκαλιάζοντας πράσινες ενεργειακές λύσεις, συνεχίζουμε να παράγουμε τρόφιμα κορυφαίας ποιότητας και διατροφικής αξίας με γνώμονα τη βιωσιμότητα και τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Ρίχνοντας μια ματιά στο 2023, βλέπουμε ότι είχαμε για δεύτερο έτος στη σειρά μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά στον τομέα των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών έργων, τουλάχιστον στα νούμερα. Είδαμε την σταδιακή υποχώρηση των μικρομεσαίων επενδύσεων της τάξης των 400-1.000 kW και την προβλεφθείσα στροφή στους Φ/Β σταθμούς μεγάλης κλίμακας, που άρχισαν πλέον να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Και βέβαια αυτή η τάση θα συνεχιστεί και τα επόμενα 3-4 χρόνια. Βλέπουμε όμως παράλληλα και ότι το δίκτυο υψηλής και υπερυψηλής τάσης, λαμβανομένου υπ΄ όψιν και του μεγάλου αριθμού αιτήσεων που εκκρεμούν, θα κορεστεί τα επόμενα 3-4 χρόνια. Βέβαια θα γίνουν και επενδύσεις στο δίκτυο (επέκταση και ενίσχυση των δικτύων, των διασυνοριακών διασυνδέσεων, προσθήκη μπαταριών) που θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε εύλογα γεννάται το ερώτημα: μετά από αυτά τα 3-4 χρόνια τι θα μείνει σαν κέρδος στην Ελληνική οικονομία; Ήδη τα Φ/Β έργα που κατασκευάζονται έχουν πολύ μικρή ελληνική προστιθέμενη αξία, αφού σχεδόν όλα τα υλικά είναι εισαγόμενα από τρίτες χώρες. Αυτό που θα μείνει στην Ελλάδα είναι ότι θα έχει δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα κατασκευής Φ/Β έργων, με πολύ μεγάλη συσσωρευμένη εμπειρία. Και για να το εκμεταλλευτούμε αυτό πρέπει να ακολουθήσει μια περίοδος εξωστρέφειας. Έλληνες εγκαταστάτες να κάνουν έργα σε όλο τον κόσμο, ελληνικές βιομηχανίες να εξάγουν εξοπλισμό Φ/Β έργων Made In Greece παγκοσμίως, Έλληνες επιστήμονες να σχεδιάζουν πρωτοποριακά προϊόντα που απευθύνονται σε αγορές εκτός Ελλάδος. Η πράσινη μετάβαση λοιπόν, μπορεί να γίνει ένας «μοχλός» για την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας, για τον προσανατολισμό της προς προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και προστιθέμενης αξίας και για νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Κατερίνα Δρόσου,
ΑΡΧΙΣΥΝ
Γιώργος Πανταζόπουλος,
ΣΥΝΤΑΞΗ: Μαριλένα Καραβασίλογλου,

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.