Page 1

Det är inte bara grönt – det lönar sig också!

Miljövänliga bläster och skärmedel Garnet Greenline - en del av Meldgaard Gruppen


Garnet Greenline AB Garnet Greenline AB grundades 1995 av Sjöingenjör Jens Johannisson med fokus på försäljning och återvinning av Garnetsand till sandblästring och vattenskärning. Från starten har verksamheten haft ett retursystem för blästersand. I början av 2000 talet började vi att undersöka metoder för återvinning av sand från vattenskärningen. 2006 stod den första testanläggningen klar efter många försök med olika lösningar, 2008 producerades de första mängderna under namnet SuperCut ™, under 2012 sålde vi för första gången mer SuperCut ™ än ”jungfru sand”. Från hösten 2010 ingår vi i den danska koncernen Meldgaard. Meldgaard är ett danskt familjeägt företag som grundades 1970, och i dag ägs och drivs av 2a generationen i Meldgaard-familjen; Henrik, Line och Lasse. Företaget består av 14 självständiga avdelningar som sysselsätter ca. 600 medarbetare. I Meldgaard-koncernen ingår bl.a. avdelningen Meldgaard Silikat A/S, som är vår dagliga samarbetspartner. Meldgaard Silikat A/S har många års erfarenhet av försäljning av abrasiver. Med deras omfattande expertis i transport - logistik och återvinning är det den perfekta partnern för oss med tanke på framtida utmaningar, koncernens starka finansiella position gör det möjligt för Garnet Greenline AB att fortsätta med utveckling och förbättring av vårt återvinningskoncept. För våra kunder innebär samarbetet, att vi inte bara är en leverantör av skärsand /blästersand, utan en totalleverantör av Garnetsand, reservdelar, knowhow, service, utbildning och returtagning av använd sand. Garnet Greenline är det enda företaget i Skandinavien, som erbjuder ett slutet kretslopp, Där vi genom återanvändning av den använda sanden skonar miljön och skapar en ännu bättre slutprodukt – SuperCut – till glädje för våra kunder och för miljön.


Vilka är vi? SVERIGE

SVERIGE

Claes Bergdahl Försäljning/Administration

Stefan Nilsson Service och Försäljning

Mob +46 (0) 735 00 67 93

Mob + 46 (0) 761 61 11 47

claes.bergdahl@garnetgreenline.se

stefan.nilsson@garnetgreenline.se

SVERIGE

SVERIGE

Carina Hällfors Forsäljning /Administration

Magnus Kristensson Produktionsansvarig

Tlf. +46 (0) 523 142 10 Mob +46 (0) 731 57 03 84

Mob +46 (0) 735 02 60 26

carina.hallfors@garnetgreenline.se

magnus.kristensson@garnetgreenline.se

SVERIGE Ulf Andersson Produktion Mob + 46 (0) 763 38 81 73 ulf.andersson@garnetgreenline.se

DANMARK

DANMARK

Jørn Holm Avdelningschef

Kasper Tiedemann Forsäljning /Administration

Tlf. +45 74 33 72 06 Mob +45 20 33 72 06

Tlf. +45 74 33 72 29 Mob +45 20 33 72 29

jh@garnetgreenline.se

kasper.tiedemann@garnetgreenline.se


Det är inte bara grönt – det lönar sig också!


För att sand inte bara är sand... Garnet är ett mineraliskt skär- och blästermedel baserat på den naturligt förekommande mineralen Almandit. Produkten är kännetecknad av stor hårdhet och hög specifik vikt. På grund av sin hårdhet och kubiska kornform är det idealiskt som abrasiv till vattenskärning och som blästermedel. Garnet är fri från metaller och innehåller inte upplösliga eller dammande beståndsdelar.

En ren naturprodukt – det består 100% av mineralen Almandit!


1 Vi levererar ny Garnet

Vi tar emot den använda skärsanden

2 4

Kvalitetskontroll Vi tillsätter ny Garnet

3

Vi tvättar och återanvänder den använda skärsanden


Återanvändning av garnet SuperCut är tvättad garnet sand, där skärförmågan förbättrats genom återanvändning. Köper du SuperCut hos oss, tar vi den använda sanden i retur och återvinner den. Omfattande tester har visat, att bra tillverkad retursand har en betydligt bättre skärförmåga än jungfrusand., och det blir därmed tal om en ”upp-hottning” av produkten. Utöver det skapas ett slutet kretslopp, där spill av begränsade naturtillgångar och kostnader till deponi undviks.

Det är inte bara grönt – det lönar sig också!


Det är inte bara grönt – det lönar sig också!


Högre effektivitet kan ses på sista raden Den återvunna garnet sanden är kvalitetsmässigt något av det bästa på marknaden, och tester har visat, att det genomsnittligt kan skäras 13% snabbare samtidig med att det används 11% mindre sand. Det betyder alltså ökad produktivitet och lägre produktionskostnader i din vattenskärnings process. En effektivitetsökning på 13% motsvarar till att tillföra ca. 32 arbetsdagar på ett år.

Beställ en test Är du intresserad av en demonstration av SuperCut, kan du beställa en test genom att kontakta oss på telefon 0523-14210. Vi sänder gärna en säljare och en tekniker, som testar SuperCut på din egen maskin, helt utan förpliktelser.


Det är inte bara grönt – det lönar sig också!


Teknisk assistans Finns det behov för det erbjuder vi mycket gärna teknisk assistans. Med medarbetare som har 20 års erfarenhet inom vattenskärning, har utbildning och rådgivning i vattenskärning till företagens operatörer blivit en viktig och värdesatt del av vår verksamhet.

Du erhåller ett certifikat Vi kommer naturligtvis att jämföra förhållandet mellan köp av sand och returnering av använd sand, för att kunna sända ut ett miljöcertifikat en gång om året, så att våra kunder kan redogöra hur de hanterat sitt avfall det gångna året.


Produktbeskrivning GreenlineGarnet är en produkt, som är baserat på det naturligt förekommande mineralen garnet (almandit). Pga. den kubiska kornform och en Mohl hårdhet på 8 är mineralet garnet i förhållande till andra mineraler optimalt som abrasiv till vattenskärning och som blästermedel. Garnet är fritt från metaller/järn och innehåller inte upplösliga eller dammande partiklar. Garnet är godkänt för skärning av samtliga material, som tex. Rostfritt Aluminium mm. Kemiskt innehåll (typisk)

Fysiska egenskaper (typisk)

SIO2

35%

Specifik vikt

ca. 4,1 g/cm3

AI2O3

21%

Litervikt

ca. 2,4 kg/l

Fe2O3

31%

Hårdhet (mohs)

ca. 8

Kornform

kubisk

MgO

8%

CaO

1,5% Kornstorlekarr

Emballage 25 kg papperssäckar i big bags á 1000 kg 1000 kg big bags

Mesh 80

0,18-0,35 mm

Mesh 120

0,07-0,20 mm


Produktbeskrivning SuperCut är en tvättad Garnet sand, där skärförmågan förbättrats genom återanvändning. Som leverantör kan vi hjälpa branschen med att reducera behovet för utvinning i gruvorna genom att återanvända produkterna. Det är därmed tal om en komplett lösning, som optimerar kundernas produktionsprocess samtidig med, att de säkras en miljömässigt korrekt avyttring av använd skärsand.

Kemiskt innehåll (typisk)

Fysiska egenskaper (typisk)

SIO2

36%

Specifik vikt

ca. 4,1 g/cm3

Al2O3

20%

Litervikt

ca. 2,4 kg/l

FeO

30%

Hårdhet (mohs)

ca. 8

Kornform

kubisk

Fe2O3

2%

TiO2

1%

MnO

1%

Kornstorlekarr

CaO

2%

Mesh 80

0,15 - 0,3 mm

MgO

6%

Mesh 120

0,09 - 0,25 mm

Emballage 25 kg papperssäckar i big bags á 1000 kg 1000 kg big bags


Vi är leveranssäkra av reservdelar till vattenskärningsmaskiner Vi har delar till de flesta vattenskärningsmaskiner. Våra duktiga och erfarna medarbetare kommer att vara till hjälp med identifikation av den konkreta reservdelen och därmed säkra en snabb och riktig leverans. Vår servicetekniker står dessutom till hjälp för teknisk assistans eller servicebesök. Kontakta oss för mer information! Stefan Nilsson tel: 0761-611147. Mail: Stefan.nilsson@garnetgreenline.se


Produktbeskrivning Fysiska egenskaper (typisk)

Kemiskt innehåll (typisk) SIO2

36%

Al2O3

20%

FeO

30%

Specifik vikt

ca. 4,1 g/cm3

Litervikt

ca. 2,4 kg/l

Hårdhet (mohs)

7,5-8,0

Kornform

skarp kantet

Kornstorlekarr

Fe2O3

2%

Mesh 12/24

0,80-1,20 mm

TiO2

1%

Mesh 20/40

0,30-1,00 mm

MnO

1%

Mesh 30/60

0,20-0,60 mm

CaO

2%

Mesh 80

0,18-0,35 mm

MgO

6%

Mesh 120

0,07-0,20 mm

Emballage 25 kg papperssäckar i big bags á 1000 kg 1000 kg big bags


Garnet blästermedel - en ren naturprodukt GreenlineGarnet är en naturlig produkt av mineralen almandit, som är fri från giftiga tungmetaller och kvarts. Mineralets extrema hårdhet ökar avverkningen väsentligt – du kan blästra upp till dubbelt så många kvadratmeter i timmen.

Lägre förbrukning

Tack vare den snabba avverkningen minskar förbrukningen ned till hälften så mycket sand i förhållande till konventionella blästermedel.

Bättre arbetsmiljö

Hög densitet begränsar spridningen av materialet och ger mycket lite damm. Då kornen är fullständigt giftfria skapar det en mycket bättre arbetsmiljö.

Kan återanvändas

GreenlineGarnet kan återanvändas 3-8 gånger. Detta ger dig stora ekonomiska fördelar.


GarnetGreenline – det är inte bara grönt – det lönar sig också!

Björkemyrsvägen 3 • 454 93 Brastad www.garnetgreenline.se

garnetgreenline profil broschyr  
garnetgreenline profil broschyr  
Advertisement