Page 1

Nyt fra Børnefonden 4 · 2008 mad og målebånd Tema side 4 - 8 Breve eller ej? side 12 Dit CPR-nummer side 14 Giv lys til Afrika side 15


GYNGETUR. Børnene bliver vejet og målt til BØRNEfondens sundhedssessioner en gang om måneden. Her er det et barn fra Mali, der er en tur på vægten. Foto: ditte valente

2

Nyt fra BØRNEfonden 4·2008


Kære sponsor

Indhold

I år 2000 satte FN’s regeringschefer sig sammen og besluttede otte mål, der samlet set skulle skabe en mindre skæv verden.

Men på nogle områder går det også fremad. Langsomt, men fremad. For eksempel er dødsfald på grund af mæslinger faldet med to tredjedele siden 2000, og 90 procent af alle børn i udviklingslandene går nu i skole. Et fremskridt, der især er kommet pigerne til gavn. BØRNEfonden arbejder også for, at vi i fællesskab med verdens regeringer, virksomheder og organisationer kan opfylde 2015 Målene. Især arbejder vi indenfor målene om at få børn i skole, og i Afrika syd for Sahara er der desværre et stykke vej endnu sammenlignet med andre verdensdele. Vi arbejder også for at reducere børnedødeligheden, standse udbredelse af sygdomme og i det hele taget at udrydde fattigdom og sult. Et arbejde, som kun er muligt, fordi du som sponsor har valgt at støtte et barn, barnets familie og lokalsamfundet hver evig eneste måned året rundt. Børn, som med din støtte er sikret uddannelse, adgang til medicin og en bæredygtig fremtid, blandt andet fordi vi er med til at sikre adgang til rent drikkevand og indkomstskabende aktiviteter.

Foto: ditte valente

Målene, som skal være opfyldt i år 2015, spænder fra at opbygge et globalt partnerskab for udvikling over udryddelse af fattigdom til at sikre grundud– dannelse til alle børn. Mål som på en og samme tid er både indlysende og ambitiøse. Indlysende, fordi alle børn selvfølgelig skal have mulighed for at gå i skole, og fordi ingen børn bør dø af simple sygdomme, der nemt og billigt kan behandles. Ambitiøse, fordi fattigdoms-, uddannelses- og sundhedsproblemerne i en stor del af udviklingslandene stadig er så omfattende, at det kan virke som et håbløst projekt at nå de otte mål. Især når man tænker på, at 1,4 milliarder mennesker stadig lever i ekstrem fattigdom, og at hvert fjerde barn i udviklingslandene lider af underernæring.

VIDEN. Sundhed er vigtigt, hvis man vil have velnærede og stærke børn. Her bliver mødre undervist i ernæring ved en sundhedssession i Mali.

4 Mad og målebånd 6 Du gode grød 8 Sundheden skranter 9 Børnedødeligheden skal nedbringes 10 BØRNEfonden og alliancen 12 Breve eller ej? 5.593 sponsorer er blevet hørt

De seneste måneders globale finanskrise skaber selvfølgelig begrundet frygt for, at udviklingen går i stå, og flere mennesker presses ud i yderligere fattigdom. Det er derfor vigtigt, at vi fortsætter vores udviklingsarbejde med fuld styrke. Og da vi dagligt møder børn, for hvem, det vil betyde en verden til forskel at få en sponsor, er vi i fuld gang med at skaffe flere sponsorer. Jeg håber, at også du vil være med til at sprede budskabet, så vi sammen kan hjælpe endnu flere til et værdigt liv og en bæredygtig fremtid.

13 14 16

”Et sådant besøg glemmer vi aldrig!” Kort fortalt Bliv sponsor for et barn mere

I ønskes god jul og godt nytår. Annette Lüdeking Direktør Foto: britt lindemann

Nyt fra BØRNEfonden er udgivet af BØRNEfonden | ISSN 0909 - 9042 | Oplag: 58.000 ■ BØRNEfonden | Jagtvej 157 | 2200 København N | Tlf. 70 22 12 11 | Fax 35 84 02 11 | Telefontid: Mandag-fredag klokken 10-15 | Giro 1 95 97 00 | mail@bornefonden.dk | www.bornefonden.dk | ■ BØRNEfonden er en uafhængig, dansk sponsorbaseret udviklingsorganisation. Siden 1972 har BØRNEfonden forbedret sundhedstilstanden, uddannelsesmulighederne og ­levevilkårene for det ­enkelte barn, dets familie og lokalsamfundet. ■ BØRNEfonden formidler kontakt til over 71.000 af de fattigste børn i den tredje verden og deres sponsorer.

■ BØRNEfonden ledes af en ulønnet bestyrelse: Bjarne Møgelhøj (formand), Lis Augustinus, Arly Carlquist, Bent Fabricius-Bjerre, Hanne Bech Hansen, Anne-Katrine Hjetting, Søren Jansen, Rolf Jensen, Svend Ørjan Jensen, Erik Langkjær, Lise Lauritzen Loft, Jes Stein Pedersen, Erik Fangel Poulsen, Mads Rieper, Hanne Schmidt, Eddie Skoller, Barbara Læssøe Stephensen, ­Jakob Grymer Tholstrup. ■ Direktør: Annette Lüdeking. ■ Redaktion: Marianne Schou Delkus (ansv.), Charlotte Toft (red.), Cecilia Sejer, Bente Frederiksen, Flemming Green, Jeanette Kørner, Mette Katja Marcussen og Pia Andersen. ■ Redaktionen modtager gerne indlæg på cd-rom eller via e-mail (ct@bornefonden.dk), men forbeholder sig ret til at redigere og sortere.

4·2008 Nyt fra BØRNEfonden

3


Top TEMA

Mad og målebånd Sundhedssessioner for mødre og småbørn er et af BØRNEfondens vigtigste redskaber til at forbedre sundheden blandt børn. Det handler om at give mødrene mere viden om ernæring, hvordan man undgår sygdomme, og hvad man gør, hvis ens barn alligevel får malaria. Det er ved sundhedssessionerne, børnene bliver vejet og målt, her, mødrene lærer at lave mere varieret mad til deres børn, blandt andet ud af ting de kan dyrke selv eller finde i naturen. Det er også her mødrene får vejledning i hygiejne, hvad der er vigtigt at gøre, når man er gravid, og hvor de kan dele erfaringer med hinanden. Tekst: Cecilia Sejer, Foto: Ditte Valente

VIDEN. ”Der eksisterer en skrøne i Afrika om, at kylling og æg ikke er godt for børn. Måske er det fordi, det er dyrt, og det derfor er nemmere at sige, at børn ikke kan tåle det? Måske er det fordi, man er bange for, at hvis man spiser alle æggene, så kommer der ikke flere høns?”, siger Nema Daó, der er BØRNEfondens sundhedsansvarlige tilknyttet center 707 i Mali. Hun underviser mødrene i ernæring, blandt andet om de gode egenskaber i proteiner fra æg og kylling. Hun underviser også i, hvordan man undgår og behandler sygdomme som for eksempel malaria og diarré. I stedet for at skrive på en tavle er alt, hvad hun fortæller om, malet på væggen, så alle mødrene kan følge med i undervisningen, hvad enten de kan læse eller ej.

4

Nyt fra BØRNEfonden 4·2008


sundhed

MÅLING. Alle mødre, der bor i landsbyer, som er tilknyttet et center i BØRNEfonden, har mulighed for at komme til sundhedssessioner med deres børn én gang om måneden. Der er flere landsbyer tilknyttet hvert center.

STOR DRENG. Osmane Bagayoko er tre år gammel og synes ikke, det er ret sjovt at skulle måles og vejes. Desuden er han meget bange for fotografen. Men han er et af de mange børn, der er underernærede, så BØRNEfondens sundhedspersonale har særlig fokus på ham. Derfor anbefaler de hans mor, at hun kommer til vejning med ham hver måned. Siden sidste vejning har han taget 500 gram på, så det går den rigtige vej. Nema Daó, BØRNEfondens sundhedsansvarlige i området, fortæller, at det er tydeligt at se, at hans mor bruger, den viden hun får på sundhedssessionerne.

NORMALVÆGT? Alle børn, der kommer til BØRNEfondens sundhedssessioner bliver målt og vejet. De bliver placeret ind i en vægtkurve, hvor alderen er på den horisontale linje, og vægten på den vertikale linje. Hvis barnets vægt befinder sig i det grønne felt, er det normalt, men hvis barnets vægt er på vej ned i det gule felt og i særdeleshed det røde, skal der holdes særligt øje med dette barns udvikling. Hvis barnet er svært undervægtig, får familien ekstra mad til barnet af BØRNEfonden.

4·2008 Nyt fra BØRNEfonden

5


TEMA

Du gode grød Der findes mange måder at forbedre børns sundhedstilstand på. I BØRNEfondens programlande er noget så elementært som grød ét af redskaberne. Af Cecilia Sejer og charlotte toft

Foto: Ditte Valente

SÅ ER DER MAD. Kvinderne til BØRNEfondens sundhedssessioner laver selv grøden på skift. Der skal store gryder til store portioner grød.

Børns runde maver er ikke nødvendigvis et tegn på velstand eller sundhed. Alt for mange børn i Vestafrika lider af enten fejl- eller underernæring, fordi de får for lidt og for ensidig kost. Et vigtigt element i BØRNEfondens sundhedssessioner i centrene er derfor at sørge for, at der bliver lavet en ernæringsrigtig grød, som børnene får at spise i slutningen af hver sundhedssession. For at mødrene selv skal lære at lave den derhjemme, er det derfor også dem selv, der på skift laver grøden, når de mødes i BØRNEfondens centre.

6

Nyt fra BØRNEfonden 4·2008

Ud over, at børnene får et godt og næringsrigt måltid mad, og at mødrene bliver mere bevidste om, hvad de kan give deres børn at spise, så de undgår fejlernæring, så har seancen med grøden også andre positive effekter.

Mad motiverer ”For nogle mødre kan det umiddelbart være en motiverende faktor at komme til sundhedssessionerne med deres børn, når de ved, at børnene hver gang får et nærende måltid”, siger Karen Oppfeldt, der arbejder med sund-

hed i BØRNEfondens programafdeling. Hun forklarer, at det for mange kvinder kan være svært at afse tid til sundhedssessionerne i det daglige, fordi de i forvejen har mange arbejdsopgaver. For eksempel er det stadig kvinderne, der står for alle de huslige pligter ud over, at de skal arbejde i marken og tage sig af børnene. Men der kan også være andre grunde til, at man som mor bliver væk fra sundhedssessionerne.


sundhed Foto: poul jørgensen

SUNDHED GENNEM SANG. En stor del af de kvinder, der modtager undervisning i sundhed og ernæring er analfabeter. Derfor foregår undervisningen ved sundhedssessioner heller ikke gennem bøger og hæfter, men gennem tale, sang og dans. Sang og dans har traditionelt spillet en stor rolle i formidling af viden, og det gør den også i undervisningen af både mødre og sundhedshjælpere. Her er en gruppe kommende sundhedshjælpere fra center 427 i Benin på vej til en anden gruppe kvinder, der allerede er uddannet sundhedshjælpere, for blandt andet at lære nogle af de sange om gode måltider og rent vand, som de selv skal bruge i undervisningen i lokalområdet.

”Der er nogle, der til at begynde med synes, at det kan være pinligt at komme til sundhedssession med et underernæret barn, fordi de tror, at de vil få skældud. Derfor er det vigtigt, at få dem til at møde frem, så de kan erfare, at det ikke er tilfældet. Andre kommer ikke til sundhedssessionerne på grund af overtro. Hvis man for eksempel tror på, at ens

Foto: Ditte Valente

KALORIEBOMBE. Grøden her er fra en sundhedssession i Mali, og den er lavet af peanutolie, sukker, mælk og malet korn af sorterne millet og sorghum. Man kan bruge sheasmør i stedet for peanutolie. Det er lidt forskelligt fra land til land, hvad der kommer i grøden, men hovedreglen er, at det skal være nærende fødevarer, heriblandt også helst nogle, der er lette selv at dyrke eller finde i naturen.

barn er underernæret, fordi det er besat af en ond ånd, så går man ikke til sundhedssession og lærer om ernæring – men til heksedoktor,” siger Karen Oppfeldt. Derfor tager de sundhedshjælpere, som BØRNEfonden har trænet blandt mødrene, på familiebesøg, hvor de fortæller kvinderne om vigtigheden af, at de møder op. Specielt hvis de tidligere har været til sundhedssessionerne og har haft et underernæret barn med, er det vigtigt, at de kommer igen, for de kan blandt andet have stor gavn af at lære at lave den ernæringsrigtige grød.

Foto: Charlotte Toft

Opsøger mødrene

Udveksler viden Karen Oppfeldt understreger vigtigheden af, at grøden bliver lavet hver gang, for jo flere gange man er med til at lave den, jo bedre bliver man også selv til at lave den derhjemme, og der kommer hele tiden nye mødre til. ”En meget vigtig del af sundhedssessionerne er også, at mødrene udveksler erfaringer med hinanden om, hvad der virker for dem i arbejdet med børnenes sundhed”, siger hun. Erfaringer om hvad de for eksempel gør, når børnene er syge, hvad de giver børnene at spise og spørgsmål om hygiejne.

DIARRÉ. Christine Akpadho på 36 år går hver måned til vejning med hendes knap et-årige pige Angèle i center 427 i Benin. Angèle har også lidt af diarré, og på centrets sundhedssessioner er Christine blandt andet blevet undervist i, hvad hun skal gøre, når Angèle eller hendes andre børn har diarré. ”Jeg skal tage en liter rent vand og presse saften af en halv citron i. Der skal også otte stykker sukker i og et halvt låg salt. Det skal hun så have at drikke,” fortæller Christine.

4·2008 Nyt fra BØRNEfonden

7


sundhed

Sundheden skranter Selvom danske sponsorer dagligt er med til at forbedre sundhedstilstanden blandt fattige børn og familier, er der på verdensplan lang vej igen. Af charlotte toft

Foto: Ditte Valente

me som malaria, diarré og tuberkulose,” fortæller Karen Oppfeldt, der arbejder med sundhed i BØRNEfondens programafdeling.

Store forskelle

HELDIG. Som sponsorbarn får man refunderet alle medicin- og lægeudgifter. Forældre og søskende får også tilskud til udgifter i forbindelse med sygdom.

I 2006 kom antallet af børn, der dør, inden de er fyldt fem år for første gang i årevis under 10 millioner på verdensplan. Så der er sket en positiv udvikling i FN’s mål om at nedbringe børnedødeligheden med to tredjedele i perioden 1990-2015. Men antallet af børn, der dør, er stadig uacceptabelt højt. Især i landene syd for Sahara er problemet stort. Her dør hvert 6. barn, inden det er fyldt fem år – ofte af sygdomme de i princippet kan behandles for. ”BØRNEfonden arbejder i nogle af de fattigste lande i verden, og især i Afrika er problemet stort. Her dør børn stadig af sygdomme, som vi i Danmark kan behandle. Samtidig er den generelle sundhedstilstand dårlig, og befolkningen mangler viden om og penge til at bekæmpe selv de almindeligste sygdom-

8

Nyt fra BØRNEfonden 4·2008

At store forskelle i sundhedstilstanden ikke kun eksisterer mellem rige og fattige lande, men også indenfor mindre geografiske områder, viser ny rapport fra WHO ”The World Health Report 2008”. Eksempelvis dør 15 ud af 1000 børn, inden de er fyldt fem år i de rige områder i Kenyas hovedstad Nairobi, mens der i samme bys slumområde dør 254 børn ud af 1000. Ifølge WHO er netop høj børnedødelighed i et område eller et land ofte en indikator for, at der ikke er adgang til helt basale forhold som rent vand, medicin og sund mad. Samtidig kritiserer WHO overordnet den måde sundhedsindsatsen mange steder i verden er organiseret på og efterlyser, at regeringer og NGO’er i højere grad igen begynder at fokusere på primær sundhed, hvis verdens sundhedstilstand skal forbedres. ”BØRNEfonden arbejder netop med primær sundhed, der er kendetegnet ved forebyggelse og indsatser i lokalområdet, som for

eksempel sundhedsoplysning og sundhedspleje. Helt konkret uddanner vi lokale sundhedshjælpere og støtter de lokale sundhedscentre med kurser, rent vand og latriner. Umiddelbart lyder det måske af lidt, men de funktioner er så basale for sundheden og den enkeltes overlevelse, at de i sig selv gør en stor forskel,” siger Karen Oppfeldt.

Sygekasser I de seneste år har BØRNEfonden gjort en særlig indsats for at støtte oprettelsen af sygekasser, der er en slags sundhedsforsikring, hvor man gennem fælles opsparing får mulighed for at få dækket dele af udgifter til medicin. Sygekasserne drives af en valgt komité og udgør en selvstændig institution i lokalsamfundet. Når BØRNEfonden en gang trækker sig ud af området, er sygekassen familiernes sundhedsforsikring. ”Oplysning, støtte til sundhedscentre og oprettelse af sygekasser giver tilsammen folk den nødvendige viden og mulighed for at tage bedre vare på deres egen og familiens sundhed. Når flere er sunde, er der bedre overskud til at udvikle lokalsamfundet,” siger Karen Oppfeldt.

2015 Målene På FN’s Millenium topmøde i 2000 besluttede verdens statsledere og regeringschefer otte mål for udvikling, som skal være opfyldt globalt såvel som i hvert enkelt land i 2015. Også Danmark og BØRNEfonden arbejder aktivt for at nå 2015 Målene: Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder Mål 6: Bekæmpe hiv/aids, malaria og andre sygdomme Mål 7: Sikre miljømæssig bæredygtig udvikling Mål 8: Skabe et globalt partnerskab for udvikling Læs mere om 2015 Målene og hvordan det går med at indfri dem på www.2015.dk


DANMARKS INDSAMLING Foto: Desirey Minkoh/polfoto

”Elementerne i projektet er en blanding af helt konkrete ting, som for eksempel køleskabe til sundhedscentrene, så vaccinen kan holde sig, og så er der et arbejde med at ændre folks adfærd. Det er for eksempel træning af ledere fra lokale kvindegrupper, så de bliver i stand til at give budskabet videre til andre, om hvor skadeligt omskæring af kvinder er for sundheden”, fortæller Franck Pondevie fra programafdelingen i BØRNEfonden.

Involverer flere

VACCINATION. Oplysning og vaccinationer skal være med til at nedbringe børnedødeligheden i Mali.

Danmarks Indsamling 2008

Børnedødeligheden skal nedbringes I januar fik BØRNEfonden 10,8 millioner kroner fra Danmarks Indsamling 2008 og er efter knap et års grundig planlægning nu klar med et stort projekt i Mali, der skal få børnedødeligheden til at falde og forbedre levevilkårene for landets børn.

At BØRNEfonden arbejder for at nedbringe børnedødeligheden er i sig selv ikke et nyt tiltag. Gennem fire indsatsområder i sundhedsarbejdet: ernæring, vand, hygiejne og sanitet har BØRNEfonden i en årrække været med til at forbedre sundhedstilstanden for udsatte børn og voksne. Med det nye projekt er der skabt mulighed for at forbedre indsatsen. ”Projektet gør, at vi nu kan arbejde med for eksempel vaccination, akut henvisning af gravide kvinder og malaria, som også er meget vigtige områder, hvis man skal nedbringe børnedødeligheden. Desuden når vi endnu flere mennesker med det her specifikke projekt, end vi gør til daglig”, siger Franck Pondevie. Projektet løber over fire år. Herefter over– tager de lokale myndigheder aktiviteterne i projektet. Ny indsamling i 2009

Af Cecilia Sejer Når 100 børn bliver født, dør hver tolvte ved fødslen, og hvert femte barn dør, inden det fylder fem år. Så barsk er virkeligheden i Mali. Men takket være de 10,8 millioner kroner fra Danmarks Indsamling 2008 har BØRNEfonden nu igangsat projektet ”Børneoverlevelse og velfærd i Mali” i landets to store regioner Sikasso og Koulikoro. Målet med projektet er at nå 12.500 børn i løbet af fire år. Børn, der ellers har stor risiko for at dø ved fødslen eller af sygdomme som diarré og malaria, der let kan kureres eller undgås med den rette hjælp og vejledning.

Børneoverlevelse og velfærd Projektet ”Børneoverlevelse og velfærd i Mali” består af flere komponenter, der til sammen skal nedbringe børnedødeligheden og forbedre levevilkårene for landets børn: vaccinationer af børn, malariaforebyggelse, undervisning i ernæring og bedre vand-, sanitets- og hygiejneforhold. Der bliver også arbejdet for at forbedre forholdene for kvinder med komplicerede fødsler, blandt andet ved at sørge for adgang til ambulancer, så de kan komme hurtigt på hospitalet. Den sidste del af projektet består i oplysning om det sundhedsskadelige og farlige aspekt ved omskæring af kvinder.

Danmarks Indsamling 2009 kommer til at foregå den 24. januar, og det overordnede tema denne gang er ”Giv fattige familier i Afrika en fremtid”. BØRNEfondens projekt fokuserer på at få flere børn i skole og gøre skolegangen bedre, så flere familier kan bryde ud af fattigdomscirklen. Især vil projektet fokusere på at få flere piger i skole. Den foreløbige arbejdstitel lyder: ”Varig forbedring af grundskolen fører familier ud af fattigdommen i Burkina Faso”. Læs mere på www.danmarksindsamling.dk

4·2008 Nyt fra BØRNEfonden

9


ChildFund Alliance Foto: børnefonden

ÉN MILLION. Medlemsorganisationerne i ChildFund Alliance formidler i dag støtte til omkring én million sponsorbørn verden over. Her børn fra Mexico.

BØRNEfonden og alliancen BØRNEfonden er medlem af den internationale paraplyorganisation ChildFund Alliance, der i dag har 12 medlemsorganisationer. Medlemsorganisationerne i ChildFund Alliance giver direkte støtte til omkring en million sponsorbørn i 57 lande verden over. Af Charlotte Toft Medlemsorganisationerne i ChildFund Alliance har base i vidt forskellige lande, men de arbejder alle for at skabe væsentlige forandringer for fattige eller udsatte børn og deres familier – uden hensyn til etnicitet, religion, køn eller national oprindelse. Samtidig arbejder organisationerne for at sikre en bæredygtig udvikling i børnenes lokalsamfund. Det kan være gennem bygning af brønde og sko-

10

Nyt fra BØRNEfonden 4·2008

ler, indkomstskabende aktiviteter, udvikling af uddannelsestilbud, etablering af sundhedsklinikker og sygekasser eller uddeling af nødhjælp i forbindelse med naturkatastrofer.

Flere lande Medlemskabet af ChildFund Alliance giver BØRNEfonden en række fordele. ”Den mest konkrete fordel er, at BØRNE-

fonden kan tilbyde danske sponsorer at støtte børn udenfor Kap Verde, Benin, Togo, Mali og Burkina Faso, hvor vi selv har ansvaret for hjælpen,” siger Annette Lüdeking, direktør i BØRNEfonden. Knap 20 procent af de danske sponsorer støtter i dag børn gennem BØRNEfondens amerikanske søsterorganisation CCF, der med sine 70 år er den ældste af de deltagende


Foto: DIDI/POLFOTO

Medlemmer af ChildFund Alliance Barnfonden (Sverige) BØRNEfonden (Danmark) CCF Kindershilfswerk (Tyskland) Christian Children’s Fund (USA) Christian Children’s Fund of Canada ChildFund Australia ChildFund Ireland ChildFund Japan ChildFund Korea ChildFund New Zealand Taiwan Fund for Children and Families Un Enfant Par La Main (Frankrig) Læs om ChildFund Alliance på www.childfundinternational.org

organisationer. Gennem CCF har danske sponsorer haft mulighed for at støtte børn i yderligere 19 lande, men et nyt samarbejde med den canadiske organisation CCFC vil i de kommende år give danske sponsorer mulighed for at hjælpe børn i endnu flere lande.

Udveksler erfaringer Medlemslandene arbejder efter fælles standarder og principper for udviklingsarbejde, fundraising, ledelse, administration mv. Standarder og principper der koordineres og besluttes på årlige møder mellem medlemslandene, hvor blandt andet BØRNEfondens formand Bjarne Møgelhøj og direktør Annette Lüdeking deltager. ”På og mellem møderne gør vi meget ud af at erfaringsudveksle, så vi kan yde den bedst mulige hjælp for færrest mulige penge. Specielt er der mange penge at spare ved at trække på hinandens erfaringer inden for it-området og indsatsen inden for sundhed, hygiejne og undervisning,” siger Annette Lüdeking.

Hjælp for milliarder Fælles for alle medlemsorganisationerne er, at størstedelen af deres indtægter kommer fra private sponsorer. Tilsammen modtog organisationerne i 2007 i alt tre milliarder kroner, men der er store forskelle fra land til land, da medlemsorganisationernes størrelse varierer meget. Mens USA modtog over en milliard kroner i bidrag, indsamlede mindre organisationer som den franske, irske og japanske 15-20 millioner årligt. Til sammenligning modtager BØRNEfonden 171 millioner kroner.

1850. Indien er det land udenfor BØRNEfondens egne programlande, hvor flest danskere har sponsorbørn. For øjeblikket er 1850 indiske børn sponsoreret.

ChildFund Alliance hjælper børn i 57 lande Afghanistan, Albanien, Angola, Benin, Bolivia, Brasilien, Burkina Faso, Burundi, Cambodja, Kap Verde, DR Congo, Dominica, Ecuador, Etiopien, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea, Honduras, Hviderusland, Indien, Indonesien, Jamaica, Kenya, Laos, Letland, Liberia, Litauen, Mali, Mexico, Mongoliet, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Pakistan, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Filippinerne, Saint Vincent, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Sydafrika, Sydkorea, Sri Lanka, Taiwan, Tanzania, Tchad, Thailand, Togo, Uganda, Ukraine, USA, Vietnam, Zambia, Østtimor.

4·2008 Nyt fra BØRNEfonden

11


brevudveksling Foto: henning eide hansen

5.593 sponsorer er blevet hørt Af Marianne Schou Delkus

BØRNEfonden gennemførte i begyndelsen af juli 2008 en stor spørgeskemaundersøgelse blandt sponsorerne. 5.593 af jer blev stillet en lang række spørgsmål i undersøgelsen, der blev sendt ud pr. e-mail. BREVUDVEKSLING. Der kan gå op til tre-fire måneder fra, man sender et brev til sit sponsorbarn til, man modtager svar og omvendt. Særligt op til jul kan ventetiden være lang. Brevene bliver oversat på landekontoret og hentet af centerpersonalet én gang om måneden. Når barnet skal svare tilbage, er processen den samme i modsat rækkefølge.

Breve eller ej? Skal man skrive med sit sponsorbarn, eller skal man ikke? Det er et dilemma mange sponsorer står i. Nogle har ligefrem dårlig samvittighed over, at brevskrivning aldrig bliver en del af det at være sponsor. Men hvad er rigtigt og forkert? Sara Muizelaar leder af Sponsor Relations giver her sit bud. Af Cecilia Sejer

Er det vigtigt, at man skriver breve til sit sponsorbarn? ”Nej. Det er grundlæggende ikke vigtigt. Det er en ekstra dimension til dét at være sponsor for et barn. Det vigtigste er, at man støtter barnet og familien økonomisk, fordi det er med til at forbedre deres tilværelse på en lang række punkter, for eksempel giver det mulighed for skolegang og lægehjælp”.

Hvad får barnet ud af at modtage breve fra sin sponsor? ”Man kan sige, at der ligger en kulturel udveksling i brevene. Barnet får en relation til nogle mennesker, der lever i en anden del af verden, og det kan selvfølgelig være med til at udvide deres horisont. Og så betyder brevene, at barnet føler sig set”.

12

Nyt fra BØRNEfonden 4·2008

Skal man have dårlig samvittighed, hvis man ikke skriver breve til sit sponsorbarn? ”Nej. Det skal man ikke. Barnet og familien ved godt, at det langt fra er alle sponsorer, der skriver, og de fleste har derfor ingen forventninger til det. Det vigtigste er, som sagt, den hjælp og støtte, de får i familien igennem de månedlige bidrag”.

Læs mere om brevskrivning på www.bornefonden.dk/brevskrivning.aspx

Formålet med undersøgelsen var at blive klogere på, hvilke behov og ønsker I sponsorer har, så vi kan blive bedre til at yde jer den rette service. Undersøgelsens resultater er nu samlet og viser blandt andet, at 99 procent af de adspurgte på det overordnede plan er tilfredse eller meget tilfredse med at være sponsorer i BØRNEfonden. Halvdelen af alle sponsorer har kontakt med deres sponsorbarn, og langt de fleste oplever årsrapporten og korrespondance om og fra barnet som vigtig. Men en del har også dårlig samvittighed over, at de ikke skriver breve til deres sponsorbarn. Undersøgelsen viser, at 75 procent oplever det som vigtigt, at man ud over barnet også støtter familie og lokalsamfund. Og at stort set alle finder, at BØRNEfondens princip om at mindst 85 procent af pengene går direkte til hjælpearbejdet i barnets land, er noget af det væsentligste. Undersøgelsen giver os et godt indblik i jeres behov, ligesom den giver mange konkrete bud på, hvordan vi kan gøre vores arbejde bedre. Blandt andet efterlyser en del med sponsorbørn udenfor Vestafrika flere artikler i ”Nyt fra BØRNEfonden” fra deres børns lande. Noget vi fremover vil prioritere højere. Tak for hjælpen.


SPONSORBESØG MIDTPUNKT. ”Pascal er en total sød lille dreng. Det overraskede mig, at han ikke var mere genert. Det plejer børn på fire og et halvt at være, særligt hvis de skal være festens midtpunkt,” skriver Lasse Fjeldgaard, der her står sammen med Pascal og Pascals far.

privatFoto

Alle rigtige søde mennesker, en god stemning og behageligt uformelt. Og så lige bag BØRNEfondens bygning boede Pascal og hans familie.”

”Et sådant besøg glemmer vi aldrig!”

Annette Schaff, København, på besøg hos Griselda og Nazarely, Mexico (juli 2008): ”Præcis klokken 13 trådte velkomstkomiteen ind ad døren og hvilken velkomst! Griselda med et flot skilt bydende ”Velkommen” til de to sponsorer (…) Det var meget livligt og utroligt rørende. (…) Da vi havde krammet og sagt farvel til den ene og den anden, ja så startede vi forfra igen, og på den måde blev der krammet og sagt farvel til alle voksne og børn tre-fire gange. Og ja – vi havde tårer i øjnene, og det havde vores mexicanske værter også, for denne dag i selskab med disse mennesker gav os fantastisk meget. Vi synes, at vi fik indblik i deres verden og forståelse for, at det gør en forskel at hjælpe.”

Flere og flere sponsorer ønsker at besøge deres sponsorbarn. Sidste år blev der alene i Kap Verde gennemført 50 sponsorbesøg. Her er uddrag af nogle af de rejsendes oplevelser fra Kap Verde, Mali, Togo og Mexico. Af Anne Burlund købt en dør til et af rummene for nogle af de penge, vi havde sendt i gave.”

”Maria har fire mindre søskende og har desuden selv en lille datter, Jessica, på ét år. De bor sammen med deres mor i et forholdsvis nybygget hus i udkanten af byen Porto Novo. Huset er efter vore forhold meget primitivt, og det var også meget sparsomt møbleret. De havde for eksempel kun to stole og to senge til deling. Moderen til Maria fortalte, at de løbende udbygger huset, når der er penge til det. Blandt andet viste hun stolt, at de havde

Karin og Martin Glerup, Aars, på besøg hos Broulaye, Mali (januar 2008):

Besøg dit sponsorbarn Ønsker du selv at besøge dit sponsorbarn, kan du kontakte Sponsor Relations på telefon 70 22 12 11 eller på mail@ bornefonden.dk. Fortæl, hvornår du ønsker at besøge dit sponsorbarn, hvor mange I skal af sted, og om I har brug for en tolk. BØRNEfonden skal have besked om din rejse senest otte uger før, besøget skal finde sted. Du betaler selv alle udgifter, der er forbundet med din rejse og besøget hos sponsorbarnet.

”Familien og Broulaye er glad for gæsternes gaver. Navnlig fodbolden og legetøjsdyrene får øjnene til at stråle. Kvinderne kaster glade blikke på de 100 kg ris, som er en festspise – og som kan være med til at strække forsyningerne, når der bliver smalhals forud for næste høst. Et sådant besøg glemmer vi aldrig! Man kommer hele følelsesregisteret igennem og bestyrker forvisningen om, (…) at vor hjælp og BØRNEfondens utrættelige indsats gør en forskel!”

Læs de fulde rejseberetninger og flere til på www.bornefonden.dk/rejseberetninger. aspx privatFoto

Birgit og Ingvard Johansen, Ribe, på besøg hos 19-årige Maria, Kap Verde (november 2007):

Lasse Fjeldgaard, København, på besøg hos 4-årige Pascal, Togo (marts 2008): ”Det går langsomt i Togo. Det skal man lige vænne sig til. Virkelig langsomt. Og særlig meget i de servicefag, jeg var i kontakt med som turist. Og der er ikke noget at gøre. Det er tempoet, og det må man finde sig i. Men det er ok. Sjovt faktisk.(…) Besøget i Bangeli forløb rigtig godt, synes jeg. Jeg mødte blandt andet den lokale centerleder, sekretæren og forældrekomitéen.

GAVEREGN. En glad Broulaye får gaver fra Danmark.

4·2008 Nyt fra BØRNEfonden

13


Kort Fortalt

Skriv til ny adresse i Kap Verde BØRNEfonden i Kap Verde har flyttet kontor. Når du fremover sender post til Kap Verde skal du benytte følgende adresse:

Foto: Claus Rosenløv

BORNEfonden Avenida Santiago 28 Bloco A, 2º Andar C.P.209C, Palmarejo Praia Cabo Verde

”BOOORNEFONDEN”. Ny TV-kampagne op til jul skal skaffe sponsorer til de tusinder af børn, der for øjeblikket venter på hjælp.

Da postboksadressen er den samme, vil al post, der er sendt til den gamle adresse, nå frem under alle omstændigheder. CT

Julekampagne Netop nu kan du se BØRNEfondens nye spot på TV2. Du kan også se spottet på www.bornefonden.dk. ”Vi har med et glimt i øjet skabt en film, hvor budskabet er, at man i år kan vælge at give en lidt anderledes julegave. En gave, som både er personlig og unik samtidig med, at den gør en verden til forskel for et barn i ét af verdens fattigste lande. Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af opfordringen og blive sponsor,”siger Marianne Schou Delkus, kommunikationschef i BØRNEfonden. CT

Vil du have fradrag, skal vi bruge dit CPR-nummer Vil du fremover have fradrag for dine bidrag til BØRNEfonden, så skal vi have dit CPR-nummer. Så klare er reglerne, som SKAT har indført fra 2008. Reglerne betyder, at du skal oplyse dit CPR-nummer til den organisation, som du støtter. Derefter indberetter organisationen automatisk dit bidrag til SKAT, som så beregner dit korrekte fradrag. Du kan altså ikke længere selv skrive dine støttebidrag på selvangivelsen, men indberetter det i stedet via organisationerne. Som sponsor i BØRNEfonden klikker du ind på www.bornefonden.dk. På forsiden finder du et link, der guider dig direkte ind på en side, hvor du nemt og sikkert kan indtaste dit CPR-nummer. Du kan også maile det ind til os på adressen mail@bornefonden.dk. Husk at oplyse dit sponsornummer. Dit CPR-nummer bliver behandlet fortroligt og kun brugt til at sikre dig fradraget. CS

14

Nyt fra BØRNEfonden 4·2008


Skriv et eventyr og vind en koncert Vil du vinde en flot My Friend sølvhalskæde eller nøglering og en koncert på din skole med Moussa Diallo og hans band? Så få gang i din fantasi og deltag i eventyrkonkurrencen, som BØRNEfonden og OLE LYNGGAARD COPENHAGEN har udskrevet. Der er allerede kommet nogle rigtig gode bidrag til konkurrencen, men fristen for at være med, udløber først den 1. januar 2009, så du kan nå det endnu. Konkurrencen er for børn og unge til og med 9. klasse. Læs mere om konkurrencen i sidste nummer af ”Nyt fra BØRNEfonden” eller klik ind på www.bornefonden.dk under Nyheder. CS LYS. Nyt samarbejde mellem Radio 100FM, QXL.dk og BØRNEfonden giver solpaneler til Benin. Foto: shutterstock.com

Giv lys til Afrika I Afrika brager solen ned næsten hele året rundt. Men når solen går ned om aftenen, slukker lyset for de fleste. Der er nemlig ikke mange, der har adgang til elektrisk lys. Men børn i Afrika har også brug for at lave lektier. Hvordan kommer de til det? Og hvad har Radio 100 FM, QXL.dk og BØRNEfonden med det hele at gøre? Er du blevet nysgerrig, og har du lyst til at vinde store præmier? Så klik ind på www.givlystilafrika.dk CS

illustration: ole lynggaard copenhagen

Månedsbidraget stiger med fem kroner Fra den 1. januar 2009 koster det 195 kroner om måneden at have et sponsorbarn. Stigningen dækker de generelle prisstigninger, så BØRNEfonden kan blive ved med at levere de samme ydelser til børnene. Betaler du via Betalingsservice (BS) sker reguleringen automatisk, og du behøver ikke foretage dig noget. Ønsker du at tilmelde dig Betalingsservice, kan du downloade et skema på www.bornefonden.dk/tilmelding.aspx. CT

@

JULESTEMNING. My Friend pingvinen er tilsyneladende kommet i julehumør og har fået sig en nissehue. Nu sidder den og venter på dine bidrag til eventyrkonkurrencen.

Din email-adresse?

BØRNEfonden ønsker fremover at få mulighed for at udsende information pr. email. Men vi mangler en hel del adresser. Du kan derfor hjælpe os ved at indtaste din adresse på www.bornefonden.dk/email.aspx. Er du i tvivl om vi har din nyeste email-adresse, kan du også ændre den her. PKR

4·2008 Nyt fra BØRNEfonden

15


Sorteret Magasinpost

BØRNEfonden Jagtvej 157 2200 København N

ID-nr: 41080

Bliv sponsor for et barn mere – eller anbefal en ven Lige nu venter tusindvis af børn i nogle af verdens fattigste lande på hjælp fra en sponsor til blandt andet skolegang, medicin og lægehjælp, så her kommer en opfordring: Bliv sponsor for et barn mere.

Du, der læser denne bagside, er højst sandsynlig allerede sponsor i BØRNEfonden. Du ved derfor, at din støtte er uvurderlig i arbejdet med at hjælpe nogle af verdens fattigste børn og deres familier til en bedre fremtid. Men der er stadig tusinder af børn, der har brug for en sponsor, så de også kan komme i skole, få lægehjælp og medicin. Skal et af de børns nye sponsor være dig? Vi håber det, men vi ved også godt, at vi spørger om en stor ting, fordi du allerede støtter os. Har du alligevel lysten til og muligheden for endnu et sponsorbarn, så klik ind på www.bornefonden.dk eller ring til Sponsor Relations på 70 22 12 11, hvor BØRNEfondens medarbejdere sidder klar til at hjælpe dig med at blive sponsor for endnu et barn.

Anbefal en ven Hvis du har lyst til at hjælpe nogle af disse børn, men ikke selv har mulighed for at få et sponsorbarn mere, er der også råd for det. Du kan nemlig anbefale dine venner og din familie at blive sponsor i BØRNEfonden. Send os blot en mail på mail@bornefonden.dk med navn og adresse på folk, du kender, og som du tror, kunne tænke sig at blive

sponsorer i BØRNEfonden. Husk at skrive dit eget navn og adresse i bunden af mailen, så sender vi dem et brev og vores informationsmateriale om dét at være sponsor i BØRNEfonden. GOD JUL OG GODT NYTÅR. Hilsen BØRNEfonden

siden sidst

Giv os dine 25-ører I sidste nummer af ”Nyt fra BØRNEfonden” opfordrede vi alle til at samle de nu udgåede 25-ører sammen og give dem til BØRNEfonden, som vil bygge en børnehave i Benin for pengene. Børnehaven med tilhørende legeplads og latriner koster 92.429 kroner. Den 6. november, var der indsamlet 25.000 kroner via bankkonto og hjemmeside. Hvis du endnu ikke har tømt din sparegris, vil vi stadig gerne have dine små mønter. Du kan sætte pengene ind på BØRNEfondens konto: Nordea, reg.nr. 2191 konto nr. 3490-442-005 eller gå ind på hjemmesiden www.bornefonden.dk under "Støt et fællesprojekt". CS

Nyt_Fra_BORNEfonden-2008-4  

BØRNEfondens sponsorblad 2008, nr. 4, har fokus på sundhedssessioner, hvor det handler om at forbedre sundheden blandt børn.

Nyt_Fra_BORNEfonden-2008-4  

BØRNEfondens sponsorblad 2008, nr. 4, har fokus på sundhedssessioner, hvor det handler om at forbedre sundheden blandt børn.

Advertisement