PlanBørnefondens sponsormagasin Vinter 21/22 - Asien

Page 1

PLANBØRNEFONDEN

SPONSORMAGASIN vinter 21/22

Sådan gør dit sponsorbidrag en forskel ”At give kan være ligesom at få” Kom med på optagelse med Bodil Jørgensen PlanBørnefonden er med i klimakampen


nsor4.500 spo Mere end le M g no børn i Asie en dansk ar h n te s ø lem sponsor.

Asien er stadig i COVID-19-krise

COVID-19 påvirker stadig rigtig mange lande over hele verden. Det gælder ikke mindst i Asien, hvor mange familier er blevet skubbet ud i fattigdom. Vi har derfor fortsat fokus på at bekæmpe COVID-19 og på at håndtere de konsekvenser, som pandemien har for børn og deres familier, når deres lokalsamfund lukker ned. Du kan se nogle eksempler på vores indsatser herunder. De her ting kan kun lade sig gøre takket være sponsorer som dig. Tak for din støtte!

Det har vi gjort under COVID-19 Nepal

10.840 familier, herunder 4.165 sponsorbørn, har fået økonomisk støtte.

Bangladesh

6.533 familier med sponsorbørn har fået økonomisk støtte, så de kan købe mad til hele familien.

Indien

585.084 af landets mest udsatte borgere, herunder 35.000 sponsorbørn, har fået information om COVID-19. Derudover har over 7.000 sponsorfamilier fået uddelt mad og andre basale fornødenheder, mens over 27.000 familier har fået uddelt pakker med mundbind, håndsprit og andre hygiejneprodukter. Vi har også sørget for værnemidler til frontpersonalet, og over 400.000 ansigtsmasker er blevet uddelt til landets sundhedspersonale.

Cambodia

I forbindelse med pandemien, har vi lavet oplysningskampagner, som er nået ud til 398.869 børn og 851.505 voksne fra 266.037 hjem i 1.249 byer.

indhold 4

Så stor en forskel gør dit sponsorbidrag

5

PlanBørnefonden er med i klimakampen

6

MØD NOGLE AF VORES SEJE SPONSORER

8

Ligestilling kommer både piger og drenge til gode

10

FN’s Pigedag og uddeling af PlanBørnefondens Pigepris

11

Partnerskaber ændrer liv

12

Behind-the-scenes med Bodil Jørgensen

13

Spørgsmål og svar til sponsorerne

14

Underholdning til de yngste sponsorer

15

Sponsorbørn skal fortælle deres egen historie

Forsidebilledet: Børnene er søskende og bor i et område i Vietnam, hvor rigtig mange børn under fem år er underernærede. Derfor underviser vi både mødre og fædre i god ernæring og forældreskab, så deres børn kan få en sund og tryg barndom.


Kære sponsor

Mange af de lande, vi arbejder i, er stadig hårdt ramt af COVID-19. Det er særligt nedlukningen af samfundet, der rammer de fattigste hårdest. Børn kan ikke komme i skole, og forældre har mistet deres indkomst. Når der ikke er mad nok til alle i familien, kan forældrene være nødt til at gifte deres piger bort, så der er færre at forsørge. Sådan kommer ligestilling alle til gode

side 8

Mange af vores indsatser har derfor handlet om at mindske konsekvenserne af pandemien. I Benin har vi f.eks. opstillet 24.000 håndvaske på skoler og sundhedscentre, så børn, unge og deres forældre har haft mulighed for at værne sig mod COVID-19. Pigers rettigheder har altid været et stort fokus i vores arbejde. Under pandemien har vi arbejdet med at oplyse pigerne og deres familier om, hvor vigtigt det er, at piger selv får lov at bestemme over deres egen krop og at fortsætte i skolen, når samfundene genåbner. Det har vi bl.a. gjort gennem radio. I Togo alene er vores radioudsendelser nået ud til 2,5 millioner piger, drenge, kvinder og mænd.

Fotograf: Stine Heilmann

FN’s Pigedag med fokus på Sahel-krisen

side 10

Klimavenligt magasin I PlanBørnefonden har vi fokus på vores klimaaftryk i alt, hvad vi gør. Derfor er vores magasin produceret efter de højest mulige miljøstandarder. Cradle to cradle-certificeringen er garanti for, at papir og trykfarver er produceret uden kemikalier og tungmetaller, og den garanterer, at et produkt ikke forurener eller bruger jordens ressourcer. Magasin og kalender er desuden svanemærket og produceret CO2-neutralt udelukkende ved brug af vindenergi. Træet til papiret kommer fra bæredygtigt FSC-skovbrug i Europa.

Vi ved, at ligestilling mellem kønnene kommer hele samfundet til gavn. Tal fra Verdensbanken viser f.eks., at for hvert år en pige går i skole, stiger hendes indkomst som voksen med 12 procent. Og det gavner ikke bare den enkelte pige, men kommende generationer af både piger og drenge. Det kan du læse meget mere om i magasinet på side 8. Jeg ved, hvor vigtigt det er, at man som sponsor let kan følge med i sit sponsorbarns liv, holde kontakten med familien og sende en hilsen eller en gave. Derfor er jeg glad for, at vi har fået den nye digitale platform ”Mit PlanBørnefonden”, hvor vi har samlet fotos og opdateringer om dit sponsorbarn og de resultater, du er med til at skabe. På den måde kan du let og enkelt følge med i udviklingen for barnet, familien og området. Du kan læse mere om platformen på magasinets bagside. I 2022 fortsætter vi vores COVID-19-indsats, så endnu flere piger og drenge får mulighed for at få en uddannelse, endnu flere unge kan få et job, og færre piger bliver undertrykt og udsat for overgreb. Dit verdenssind har gjort, at intet mindre end 1,2 millioner børn og unge har fået gavn af vores arbejde over hele verden. Det er faktisk en rekord. Det er kun muligt takket være loyale sponsorer som dig. Du kan læse meget mere om, hvad dine bidrag er gået til her i magasinet og i vores årsrapport, som du finder på vores hjemmeside. Tusind tak for din støtte. God læselyst.

Dorthe Petersen

Adm. direktør, PlanBørnefonden Udgives af: PlanBørnefonden Mimersgade 47, 4. sal 2200 København N www.planbornefonden.dk Tlf. 70 22 12 11 mail@planbornefonden.dk

Redaktion: Signe Holme Julie Yapa Claus Randrup Marianne Søndergaard Kirsten Brogaard

Layout: Sine Adamsen

Tryk: KLS PurePrint

Redaktør: Cathrine Marie Nørgaard

Oplag: 47.000

Fotos: PlanBørnefonden, medmindre andet er angivet.

03


Den bedste start på livet

SÅDAN GØR DIT

SPONSORBIDRAG EN FORSKEL Som sponsor i PlanBørnefonden bidrager du til at skabe fremskridt og udvikling i sponsorbørnenes lokalområder med fokus på både uddannelse og sundhed. Men sponsorerne er også med til at ændre levevilkårene for verdens mest udsatte børn og unge på lokalt, nationalt og globalt plan. Det seneste år alene har vi støttet flere end 1,2 millioner børn og unge gennem vores programarbejde. Og det kan kun lade sig gøre, fordi så mange danskere støtter os fast hver måned.

Modstandsdygtige samfund

Da vi er til stede i lokalområderne og har været det gennem mange år, er vi de første til at rykke ud med livreddende nødhjælp, når katastrofen rammer – f.eks. ved klimarelaterede katastrofer som jordskælv eller tyfoner eller ved sundhedskriser som under COVID-19. Med vores sponsorer og donorers støtte sikrer vi f.eks., at 400.000 flygtninge i Etiopien får adgang til rent vand.

Vi er til stede i lokalområderne gennem vores lokale kolleger, der er i tæt kontakt med børn og deres familier. Vi vejleder kommende forældre under graviditeten, så de kan give deres baby den bedste start på livet. Gennem barnets opvækst arbej­der vi for at sikre barnets sundhed og tryghed via oplysning, adgang til sundhedsydelser – og selvfølgelig til skolegang. Mere end 90 procent af de børn, vi arbejder med, går i skole.

13-årig e Burkin Isidore fra a Faso på sko er tilba le g at hav bænken eft e er e flygte t fra sit hjem.

Vi kæmper fo r forandrin g, allerede før børnen e bliver fød t

at Det er med til ge un og styrke børn

Unge driver forandringen

kala fra e Prem n 17-årig medlem af e er l s a n p e e d n N Børnefo af Plan per. p ru g unge

Vi arbejder bå de akut og langsigtet

Når de unge lærer om deres ret til f.eks. at bestemme over egen krop eller retten til at gå i skole, kan de skabe et bedre liv for sig selv og deres familier. Vi arbejder også med deres forældre, skolelærere, sundhedspersonale, religiøse ledere og lokale myndigheder i byer og landsbyer for at sikre, at børn og unge får en tryg skolegang med kvalitet i undervisningen. De seneste fire år har vi uddannet mere end 2.000 unge via vores ungegrupper, så de nu kan oplyse andre om pigers rettigheder. Det gør dem i stand til at skabe forandring i deres lokalområde ved f.eks. at kæmpe imod børneægteskaber.

Vi gi ve stem r børn o me p å glo g unge e n balt plan

Indflydelse i EU og FN

I 2019 ve Mozam dtog regering bique e en i n forbyde r børne lov, der ægtesk aber.

Vi er en global organisation med dybdegående viden om de områder, vi arbejder i. Det betyder bl.a., at Udenrigsministeriet og store fonde som f.eks. LEGO støtter vores arbejde gennem projekter over hele verden. Ledere og regeringer lytter til os, når vi kræver lovændringer for at beskytte børns rettigheder. Vi har f.eks. været med til at presse Mozambiques regering til at vedtage en lov om at forbyde børneægteskaber. Med os bag dem får de unge desuden adgang til verdens øverste ledere i FN og EU for at dele deres erfaringer og kræve forandring.

04 / PlanBørnefonden

ioner erat dig n e g idige være remt r takket f r å de nf Såda mulighe e r fle


PlanBørnefonden er

med i kampen mod

klimakrisen “Det seneste år har været hårdt for piger, da manglen på vand og mad gør, at nogle piger bliver ofre for seksuel udnyttelse i bytte for bind, mad og rent vand,” fortæller 15-årige Halima fra Kenya. Klimaforandringerne er allerede i gang med at ødelægge livet for mennesker som hende. I Kenya har ekstrem tørke slået tusindvis af dyr ihjel og medført, at mere end 2 millioner kenyanere nu mangler mad og vand. Det er afgørende, at hele verden gør en indsats for at mindske konsekvenserne af klimaforandringerne. Derfor har PlanBørnefonden sat mål for vores arbejde med klima, miljø og bæredygtighed. Som

rke. nu med tø mper lige . Men vi Kenya kæ ær pigers liv i fare r som r is e e tt ig p l sæ ti t d e D å sikre ma t a r akut og p fo e r d e å b arbejd nfamilier rø s g re e re d fle g . Halima o nem f.eks imaet bane gen er både kl vn a den lange g r e d r, e ls e n n . a ne udd indkomst miliernes og øger fa

organisation skal vi gå forrest for at hjælpe verdens mest udsatte børn og unge med at tilpasse sig og hjælpe til med at reducere klimaforandringerne. Samtidig skal vi kigge indad og reducere vores eget CO2-aftryk. U D D A N NE LS E OG JOB S Vores programarbejde i Benin er et godt eksempel på, at grønne løsninger er et vigtigt skridt mod et bedre liv. Kun en tredjedel af befolkningen i Benin har adgang til elektricitet, og størstedelen af strømmen er importeret. Regeringen i Benin har igangsat flere initiativer, der skal udbrede brugen af solceller, men kun få har færdighederne til at installere og vedligeholde dem.

lere r at instal rer kvinde anlæg. le I Benin læ el lc so olde og vedligeh r klimaet og giver k dt fo økonomis Det er go res familier dem og de sikkerhed.

Mange steder fører fattigdom til, at familier gifter deres små piger bort alt for tidligt. Hvis der er mangel på mad, er det typisk pigerne, der går sultne i seng. Vi ser lige nu en global sultkatastrofe som følge af klimaforandringer og COVID-19. Mere end 900 millioner mennesker går sultne i seng hver dag. Vi har derfor øget fokus på at sikre mad til de mest udsatte – f.eks. ved at uddele mad i skoler og gennem særlige indsamlinger herhjemme med det formål at skaffe mad til så mange som muligt.

Med støtte fra Mica Fonden, Danske Commodities og Kemp & Lauritzen giver PlanBørnefonden fire erhvervsuddannelser i Benin mulighed for at oprette en ny linje, hvor unge, især kvinder, kan uddanne sig i installation og vedligeholdelse af solcelleanlæg. På den måde vil klimaaftrykket falde, samtidig med at kvinderne får større mulighed for at få et arbejde. Uddannelsen er tilpasset kvindernes liv, så de både kan passe deres børn og modtage undervisning. P IGER RA MME S H Å R D E S T U N D ER KR IS E R Vores arbejde med udsatte samfund verden over viser, at kriser som klimaforandringerne forværrer pigers situation på områder, hvor de i forvejen er udsatte. Piger vender typisk ikke tilbage til skolen, hvis forældrene tager dem ud for at hjælpe med at finde mad og vand.

Vi arbejder over hele verden for at fremme grøn omstilling. F.eks. i Den Dominikanske Republik, hvor kvinder som 26-årige Rosangela modtager træning i at drive bifarme. Det er godt for miljøet, og kvinderne tjener penge på den honning, der bliver produceret.

05


u ... Vidsetnedd50.000 bøkrn

ere ans … at m nde har en d la i 48 or? spons

Tak til jer, der gør en forskel

LISBETH FOSBÆK, 100 ÅR, ER SPONSOR FOR TRE BØRN I TOGO OG MALI.

IRENE JØRGENSEN, 29 ÅR, ER SPONSOR FOR ET BARN I COLOMBIA.

KENNETH JONASEN, 57 ÅR, ER SPONSOR FOR ET BARN I FILIPPINERNE.

KANJA MØLLE-TALLINGBJERG, 40 ÅR, ER SPONSOR FOR ET BARN I BENIN.

”Jeg startede som sponsor i Brasilien for 30 år siden. For min søns dreng, mit barnebarn, har en mor fra Brasilien. Der støttede jeg flere børn engang, primært drenge. Jeg støtter dem med glæde, det gør jeg.”

”Jeg blev adopteret fra Colombia, da jeg var otte måneder gammel. At blive sponsor er med til at skabe mere mening for mig i forhold til, at det tilfældigvis var mig, som fik bedre odds i livet.”

”Mine forældre havde sponsorbørn og skrev meget frem og tilbage med dem. På et tidspunkt sagde de, at de ikke ville have flere, fordi de var blevet for gamle, og så sagde jeg, at jeg ville lave et sponsorat i stedet. Det har været naturligt hele mit liv at hjælpe. Jeg har aldrig følt, at jeg kastede penge ud af vinduet hos PlanBørnefonden. Her ved jeg, at det hjælper.”

”Det hjælper, at mine piger har et billede af Fifonsi og kan se, hvordan hun ser ud. Alle de oplysninger, vi har fået om hende, har vi på væggen i stuen. Det er meget konkret, og på en eller anden måde er det også meget vigtigt for dem, ligesom det er vigtigt for dem med deres fætre og kusiner.”

Arven

efter Martin

Da Christinas bror pludselig døde, var hun efterladt med en følelse af kaos, afmagt og meningsløshed. Én ting gav dog mening: At overtage Martins sponsorbarn. I efteråret 2020 blev alt vendt op og ned i 46-årige Christinas liv, da hun modtog beskeden om, at hendes lillebror, Martin, var død i en trafikulykke. 06 / PlanBørnefonden

”Selvom jeg stod i et kæmpe kaos efter hans død, så vidste jeg bare, at jeg skulle overtage hans sponsorbarn.” Christina endte med at overtage Martins sponsorbarn i Mali, og hendes forældre fik også et sponsorbarn i landet.

”Mine forældre og jeg er enige om, at vi bliver nødt til at lære noget af Martin. Blandt andet at være mere bevidste om, at selv små handlinger i livet kan have en stor betydning for resten af verden. At man skal tage sig tid til andre mennesker. Og at man skal tro på det bedste i folk.”

Da Martin døde, valgte hans søster Christina at overtage hans sponsorbarn.


Mere end 50.000 danskere – privatpersoner og virksomheder – har et sponsorbarn hos os. I er med til hver dag at gøre en forskel for børn og unge over hele verden. Her kan du møde nogle af dem, der støtter verdens mest udsatte børn.

SKUESPILLER SOFIE GRÅBØL, 53 ÅR, ER SPONSOR FOR ET BARN I BENIN. ”Når børn bliver behandlet dårligt, er det ikke til at bære. Det føles rigtig rart at kunne bruge den lille stemme, jeg har på grund af mit arbejde, til at være med til at skabe opmærksomhed på noget, der giver mening, og som rækker ud over mit eget lille liv. Det at jeg kan se, at der er et menneske i den anden ende ... det giver dyb mening for mig.”

SKUESPILLER RASMUS BJERG, 45 ÅR, ER SPONSOR MED SIN FAMILIE FOR TO BØRN I BANGLADESH OG BURKINA FASO. ”Vi blev sponsorer, fordi vi synes, at man har en pligt til at hjælpe andre. Vi er privilegerede i vores land og i vores liv. Det er det ikke alle, der er. Derfor vil vi gerne vise vores børn, at de kan hjælpe andre børn til at komme i skole og til at få et lidt bedre liv.”

DESIGNER JESPER HØVRING, 47 ÅR, ER SPONSOR FOR ET BARN I BENIN.

HÅNDBOLDSPILLER MADS MENSAH, 30 ÅR, ER SPONSOR FOR ET BARN I GHANA.

”Da vi så en reklame for PlanBørnefonden i fjernsynet, var det faktisk et af mine børn, der sagde, at vi skulle have et sponsorbarn. Jeg sagde, at det var fint, så længe de betaler halvdelen. Det har de aldrig gjort. Men vi er selvfølgelig stadig sponsorer, fordi vi synes, det virker som en god måde at støtte fast på.”

“Jeg kan ikke komme på mange ting, som giver mere mening end at hjælpe børn til en bedre hverdag.”

Fotograf: Mads Christensen

Vær med i nyt sponsorkorps Kunne du tænke dig at dele dine erfaringer som sponsor med andre? PlanBørnefonden er ved at opbygge et sponsorkorps med vores værdifulde sponsorer. Så har du lyst til at fortælle om dine oplevelser som sponsor i din lokale klub, forening eller andre steder, så har du nu muligheden for at være en del af PlanBørnefondens sponsorkorps. Hvis du vil være med, kan du sende en mail til sponsorkorps@planbornefonden eller ringe til Lena Geert Jørgensen på telefonnummer 31124364, hvis du har spørgsmål. Vi starter korpset op pr. 1. marts 2022, og vi hjælper dig godt i gang.

find fle vores spo re historier fra nsore på www.p r og ambassadør er lanborne fonden.dk

Giv et barn en fremtid Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af din formue i fremtiden. Du kan betænke PlanBørnefonden i dit testamente og på den måde holde liv i børns drømme om en tryg barndom og skolegang og give dem en fremtid, hvor de kan bestemme over deres eget liv. Kontakt Gitte Haaning Høj på gitte.hoj@planbornefonden.dk eller 51 76 27 20 hvis du har lyst til at høre mere. 07


Vidste duert..e.kstra år en pige går st ... at for hv livsindkom er hendes g ti s , le o k is cent? med 12 pro

Alle vinder, alle vinder,

Både drenge og piger får gavn af ligestilling mellem kønnene. Vores arbejde i Vietnam er et eksempel på det. Her samles forældre i grupper og lærer om ligestilling mellem kønnene og sund ernæring for de yngste. Det kommer både drenge og piger til gode, når begge forældre er involverede i opdragelsen og ved, at både piger og drenge har de samme rettigheder. Flere kvinder får mulighed for at tjene penge og bidrage til husholdningens indkomst til gavn for hele familien.

når piger har samme muligheder som drenge

Et af PlanBørnefondens vigtigste fokusområder er at støtte pigerne. Men hvordan hænger det egentlig sammen med, at der også findes millioner af drenge, der har brug for støtte? Er det okay at sige nej til sex? Må du godt blive i skolen, selvom dine forældre er fattige og siger, at du skal giftes bort? Må du godt vente med at få et barn, til du selv har lyst? Alt for mange piger og kvinder over hele verden ville sige nej til de ting. Rigtig mange ved nemlig ikke, at de har ret til at sige nej til sex, ligesom rigtig mange piger og kvinder bor i lande med love, der fratager dem muligheden for at be08 / PlanBørnefonden

stemme over egen krop. Hvert år bliver omkring 21 millioner piger mellem 15 og 19 år gravide i udviklingslande, og på verdensplan er 650 millioner nulevende kvinder blevet gift, før de var 18 år. For drenge og mænd er det tal 115 millioner. Piger er udsat for diskrimination og stigmatisering – kun på grund af deres alder og køn. Konsekvensen er, at de ikke gennemfører skolen, de bliver giftet bort, de udsættes for overgreb og bliver

gravide, mens de stadig er børn. Når vi sikrer pigers rettigheder, gavner det alle omkring os, også økonomisk. Det kan faktisk øge udviklingslandenes BNP med 10 procent, hvis alle piger gennemfører en grunduddannelse! Men vi kan ikke skabe forandring uden at inddrage hele samfundet. Derfor er drenge og mænd en vigtig del af vores programindsatser. Vi arbejder med forældre, lokale ledere, myndigheder, drenge og piger for at oplyse om pigers ret til at bestemme over egen krop. Men hvilken betydning har det helt konkret, at pigers rettigheder respekteres? Vi har givet to eksempler for at illustrere det. F O R E S T I L D I G at vokse op i et hjem, hvor du som pige får fortalt, at du ikke er lige så meget værd som dine brødre. De får lov at starte i skole, men du skal blive hjemme og passe dine søskende, lave mad og gøre rent. Hvis du alligevel får lov at komme i skole, er der en risiko for, at du igen dropper ud, når du når til puberteten og får din menstruation. På skolen er der dårlige toiletforhold, du har ikke råd til menstruationsbind, og hvis


du bløder igennem, bliver du mobbet af dem omkring dig. Menstruation er nemlig et tabu, for de fleste har ikke lært, at det er naturligt. Dine forældre er fattige og vælger at gifte dig bort, så de har en mund mindre at mætte. Ingen har lært dig, at du selv må bestemme over din krop, eller hvordan du beskytter dig mod at blive gravid. Snart får du dit første barn af mange, og det gør drømmen om en uddannelse sværere at nå. Det betyder, at du ikke kan få et job og forsøge din familie. Dine børn vokser op i fattigdom, og det er meget sandsynligt, at dine døtres liv vil følge samme mønster som dit. F O R E S T I L D I G S Å et hjem, hvor du og dine brødre ved, at I er lige meget værd. I får begge lov at starte i skole og få en uddannelse, der øger dine chancer for et job. Når du får menstruation, er det ikke et problem, for drengene har lært, at det er naturligt. Når du bliver gammel nok, er det op til dig selv, hvem du vil gifte dig med. Du får færre børn, fordi du ved, at du har ret til selv at bestemme, hvornår du vil have sex. Du har råd til at give de børn, du får, en god opvækst, og de går en lys fremtid i møde. Som veluddannet kvinde er du en vigtig ressource for dit lokalsamfund – især nu, hvor eksempelvis klimaforandringer truer med at rive eksistensgrundlaget væk under mange af de fattigste familier i dit lokalområde. ER DET SÅ BEDRE AT VÆRE SPONSOR FOR EN PIGE? Nej, for uanset, om du er sponsor for en dreng eller en pige, kommer din støtte hele lokalsamfundet til gavn gennem vores forskellige programindsatser. Gennem dem arbejder vi for, at både piger og drenge kan få en tryg opvækst, gå i skole og selv bestemme, hvornår de bliver gift og får børn, ligesom både piger og drenge bidrager til at skabe ligestilling til gavn for alle. Så hvis du står og skal have nyt sponsorbarn, og du får tilbudt en dreng, giver det god mening at sige ja. Så får nemlig både han og alle andre børn i området gavn af støtten.

24-årige Eric plejede at chikanere pigerne i slummen i Kampala. Han er en af de mænd, der har deltaget i vores undervisning med fokus på at gøre byen mere sikker for kvinder. Her har han lært, hvor skadeligt det er at chikanere kvinder, og nu bidrager han i stedet til at fremme ligestilling mellem kønnene.

I Senegal er det kutyme, at mændene bestemmer mest i hjemmene. Men når både mænd og kvinder lærer vigtigheden i at respektere særligt piger og kvinders rettigheder, kommer det børn som drengen her til gode. Det er bevist, at piger og kvinder, der har mulighed for at bestemme over egen krop, har et bedre helbred, de tjener flere penge og har mulighed for at give deres børn en sund barndom – hvilket betyder, at de går en lysere fremtid i møde.

PIGEFONDEN ÆNDRER LIV I ØSTOG VESTAFRIKA PlanBørnefondens Pigefond har til formål at støtte piger og unge kvinder i otte afrikanske lande Øst- og Vestafrika. I Vestafrika har vi sidste år samarbejdet med 191 ungdomsuddannelser og uddannelsesministerier i landene for både at øge kvaliteten af undervisningen, men også for at forhindre vold og overgreb på skolerne. Indsatsen betyder, at antallet af piger, der dropper ud, på et år er faldet fra 26 procent til 17 procent. I Østafrika har vi haft fokus på at skabe mere tryghed i byerne for piger og kvinder. Et eksempel er Uganda, hvor det også er tydeligt, hvor vigtigt det er at inddrage mænd i vores arbejde. De seneste to år har vi arbejdet i slumområder i Nairobi og Kampala, for at piger og

unge kvinder kan føle sig mere trygge, når de bevæger sig rundt i deres by. “Den vold, som unge kvinder udsættes for, er i høj grad seksuel vold, voldtægt og overgreb. Der efterlader nogle utrolige ar på sjæl og krop i resten af deres liv,” siger Morten Lynge Madsen, Head of PlanBørnefonden’s Urban Programming, Documentation and Research, der skriver ph.d. om vold i byerne. “Vi kan se i vores arbejde, når mænd tager ansvar og ikke bare siger: ‘Det er ikke mig, der gør det,’ men de siger: ‘Det er mit ansvar, at mit lokalområde er sikkert og trygt for alle,’ så batter det.” Siden vi begyndte arbejdet i Uganda, er andelen af piger og kvinder, der føler sig trygge i deres by, fordoblet fra 10 procent til 20 procent. 09


De grønne pigespejdere

vinder Pigeprisen 2021 For fjerde år i træk uddelte vi PlanBørnefondens Pigepris, der gives til en person eller organisation, der har gjort en ekstraordinær indsats for at fremme ligestilling. I år gik prisen til De grønne pigespejdere. Igen i år lagde Nærum Gymnasium lokaler til fejringen af FN’s Pigedag i oktober. Til stede var bl.a. udvklingsministeren Flemming Møller Mortensen, PlanBørnefonden-ambassadør Andrea Lykke Oehlenschlæger, H.K.H. Kronprinsessen, sidste års Pigepris-vinder Nagin Ravand samt ny PlanBørnefondenambassadør Josephine Skriver. Fotograf: Stine Heilmann

”I mere end 100 år har De grønne pigespejdere kæmpet for at nedbryde forældede kønsroller, der diskriminerer piger. De har vist, at de også har en berettigelse i dag, hvor de giver piger og kvinder redskaberne til at tackle de udfordringer, som mange af dem møder i 2021,” sagde Stine Bosse, forperson for PlanBørnefondes bestyrelse, da hun overrakte prisen.

Pigedag med fokus på den glemte krise i Sahel

Glæden var ikke til at tage fejl af for de fremmødte pigespejdere, der håber, at prisen kan give dem flere medlemmer. De andre nominerede til prisen var aktivist Aphinya Jatupariskul og podcasten A Seat at The Table.

”De har en kæmpestor platform, som De kunne vælge at bruge til hvad som helst, men De har valgt at bruge den på at kæmpe for pigers rettigheder. Tusind tak for det,” sagde journalist og tvvært Ditte Haue til H.K.H. Kronprinsessen fra scenen på Nærum Gymnasium.

Med prisen modtager De grønne pigespejdere 20.000 kr fra TuborgFondet. I år blev Pigeprisen uddelt i mediesamarbejde med Femina.

I forbindelse med FN’s Pigedag satte vi i år fokus på den glemte krise i Sahel i Vestafrika, hvor voldelige kampe, fattigdom og klimaforandringer går hårdest ud over piger og unge kvinder. Eventet blev sendt live på Facebook fra gymnasiet, hvor mere end 1.000 elever var samlet sammen med blandt andre H.K.H. Kronprinsessen og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen. Under arrangementet kunne de alle lytte til historier fra piger og unge kvinder fra Burkina Faso og Mali i det centrale Sahel. Luna Marie Petersen fra 3.G spurgte ministeren, hvorfor der er behov for særligt fokus på piger og unge kvinder. ”Kvinder og piger udgør halvdelen af verdens befolkning, men vi taler stadig om dem som en marginaliseret gruppe. Derfor skal vi have fokus på uddannelse, de skal have mulighed for at indfri deres potentiale,” lød Flemming Møller Mortensens svar. Over 2 millioner mennesker er lige nu på flugt i Burkina Faso og Mali i det centrale Sahel. Mere end 35.000 børn i Vestafrika har en dansk sponsor, og vi er massivt til stede i området for at støtte dem, deres familier og lokalsamfundet. F.eks. har flere end 17.000 internt fordrevne i Burkina Faso fået bedre adgang til vand under COVID-19. 10 / PlanBørnefonden

De grønne pigespejdere modtog PlanBørnefondens Pigepris 2021 for deres konference ’GIRLS ACT’, der har til formål at finde løsninger, som skaber lige muligheder for alle uanset køn. Fotograf: Frederik Heller


Partnerskaber ændrer liv

Har du hørt? En bedre start på livet for børn i Togo og Mali

30 millioner kroner fra

Søsterkærlighed fra

I Rwanda, Uganda og Myanmar har børnehaver og skoler været lukket det sidste halvandet år på grund af COVID-19. Derfor har børnene hverken haft adgang til læring eller skolegang. PlanBørnefonden har modtaget 30 millioner kroner fra LEGO Fonden til at hjælpe 34.000 børn og forældre med at lære gennem leg.

Siden oktober 2020 har det været muligt at købe special-designede stofnet med forskellige print i alle Søstrene Grenes butikker i Europa. Ved køb af et stofnet går fem kroner til vores arbejde med unge kvinder i Østafrika. Hvis man køber en flaske vand i en af Søstrene Grenes butikker, så støtter man PlanBørnefondens arbejde for udsatte kvinder i Østafrika med 75 øre for hver vandflaske.

Lego Fonden skal sikre læring gennem leg

Søstrene Grene

I 2021 var hele Danmark med til at samle 120.409.254 kroner ind til Danmarks Indsamling. Med vores del af midlerne giver vi børn i Togo og Mali en bedre start på livet. For dem er krig, terrorangreb og klimaforandringer en del af hverdagen, samtidig med, at COVID-19 stadig udfordrer deres liv. Takket være danskernes støtte kan flere børn nu få den start på livet, de fortjener. Når Danmarks Indsamlingen løber over skærmen i januar 2022, er det igen projektet i Togo og Mali, danskerne støtter.

Bind holder piger i skole

Vidste du ..

.

... at Plan Børnefon den er en del af de n globale organisa tion Plan Internatio nal, som samarbe jder med 36.567 partnere over hele verden?

Grundfos-fonden bekæmper

COVID-19-smitte

Med støtte fra Poul Due Jensens Fond, som ejer Grundfos, kan vi sikre rent vand og oplysning om COVID-19 til mange tusinde børn og voksne i Togo og Etiopien. I forvejen støtter fonden PlanBørnefondens arbejde gennem flere projekter, bl.a. SunWASH, der sikrer jobs og vandforsyning til mere end 118.000 mennesker i flygtningesamfund i det vestlige Etiopien.

DANSKE Nature Planet GIVER

BØRN EN TRYG OPVÆKST Dreng fra Nepal med et tøjdyr i hånden fra Nature Planet. Han er et af de mange børn, der får gavn af virksomhedens støtte.

Nature Planet producerer kvalitetslegetøj til zoologiske haver, akvarier, museer og familieparker i hele Europa, og fem procent af deres omsætning fra salg af tøjdyr støtter vores arbejde med uddannelse og ligestilling mellem piger og drenge.

På den internationale menstruationsdag i maj gik vores ambassadører med influencer Mette Marie Lei Lange og tv-vært Sarah Grünewald i spidsen ind i kampen for at samle penge ind til bind, så piger i Togo, Benin og Kenya kan blive i skole, når de har menstruation. Der blev indsamlet hele 329.355 kroner, hvilket betyder, at tusindvis af piger har fået genanvendelige bind, der holder i omkring to år. Rigtig mange har ikke råd til bind, så det gør en kæmpe forskel for pigerne.

la glaces andreaKage

Vi kender alle Kajkagen. Men i år har det takket være elever fra Hans Knudsen Instituttet i København også været muligt at købe Andreakagen, som de udviklede i samarbejde med konditoriet La Glace. For hver solgt kage gik 25 kroner til PlanBørnefondens indsats for, at udsatte kvinder i Uganda kan få en gratis uddannelse som enten bager, frisør eller skrædder, så de ikke længere skal prostituere sig for at tjene penge. Kagen var populær, og eleverne fik indsamlet intet mindre end 25.625 kroner! 11


sponsor Bodil Jørgensen:

”At give kan være ligesom at få”

Hvordan ser det egentlig ud, når PlanBørnefondens kampagnefilm skal produceres? Kom med på optagelse med Bodil Jørgensen. Hun går ind ad døren og smyger sig forbi kameraer og teknikere, der er ved at gøre klar til dagens optagelser, som finder sted i et kontorfællesskab i København. Skuespiller Bodil Jørgensen, der siden 2005 har været sponsor, er den seneste i rækken af kendte danskere, der uden at få løn investerer tid i at fortælle om PlanBørnefondens arbejde i lands­dækkende tv-kampagner. Hun smiler til de fremmødte og bliver vist ind i baglokalet, hvor makeupartist Søren Hedegaard hilser på hende med et kram. Før hun har smidt jakken, har han allerede gjort fladjernet klar. Bagefter sætter han hendes hår op, så det ikke hænger i vejen for makeuppenslen. ”Jeg mødte nogle små børn ude foran, da jeg var på vej herind. Jeg smilede til dem, og de stoppede op og smilede

tilbage. Det, man giver, gør altså en forskel. Selv hvis det bare er et smil,” siger Bodil og lukker øjnene, så Søren kan lægge hendes øjenskygge, mens filminstruktør Kasper Torsting og kreativ manager hos PlanBørnefonden, Mille Milt, sætter sig på stole omkring hende for at gennemgå manuskriptet. SPONSORBARNET KALILOU ”At give kan være ligesom at få.” Bodil Jørgensen siger kampagnefilmens budskab højt for sig selv. Hun har selv haft indflydelse på lige netop denne sætning og andre dele af manuskriptet. Sådan har hun gjort ordene til sine egne. ”Man får meget mere end det, man giver som sponsor. Derfor synes jeg også, det er et fint slogan, hvis vi skulle have glemt det,” siger hun, før hun rejser sig og går ind foran kameraet. ”Er du klar, Bodil?” spørger Kasper Torsting, da alle er klar til at optage. ”Ja,” lyder det fra stolen, hvor Bodil sidder og betragter billedet i sin hånd.

Makeupartist Søren Hedegaard sætter Bodil Jørgensens hår og lægger hendes makeup, før hun skal ind foran kameraet. De to kender hinanden og snakker ivrigt sammen, indtil Bodil er klar til at blive filmet.

”Han ser så dejligt skeptisk ud, Kalilou,” siger hun og skærer ansigtet som for at ramme hans udtryk. Når hun taler, er alle omkring hende stille. Der er ellers fyldt godt op med mennesker i det lille rum og i baglokalet, hvor det er muligt at følge med på en monitor. ”Jeg må skrive til Kalilou, at han kommer i fjernsynet,” siger Bodil på et tidspunkt. Efter noget tid lander den ene gode optagelse efter den anden. Hun hviler i ordene nu. Mille Milt og Kasper Torsting kigger på hinanden og er enige. De har det, de skal bruge. ”Må jeg få billedet af Kalilou med hjem?” spørger Bodil, da Søren Hedegaard har fjernet hendes makeup. Hun kigger på Mille Milt. Selvfølgelig må hun tage billedet med hjem.

Bodil Jørgensen har været sponsor hos PlanBørnefonden siden 2005. I dag er hun sponsor for Kalilou fra Mali.

12 / PlanBørnefonden

Med en nænsom bevægelse putter Bodil Jørgensen Kalilous billede ned i sin skuldertaske. Hun smiler og vinker, før hun vender sig om og skynder sig ud af bagdøren.


Spørgsmål og svar

til sponsorerne

spørg os!

Vi vil rigtig gerne høre fra dig. Hvis du har spørgsmål eller ønsker til dit sponsorat, så ring endelig til os på telefon 70 22 12 11 alle hverdage kl. 10-15. Du kan også sende os en mail på mail@planbornefonden.dk, så sidder vi klar til at hjælpe dig.

Hvor lang tid kan jeg være sponsor?

Du kan være sponsor hos os lige så længe, du vil. Vi er til stede i sponsorbørnenes områder i en årrække, og derfor er din trofaste støtte vigtig. Som sponsor kan du dog opleve, at det barn, du er sponsor for, stopper som sponsorbarn. To af de hyppigste årsager kan du læse mere om herunder.

NÅR VI HAR NÅET VORES MÅL

Vi samarbejder med børnene, deres familier og lokale myndigheder for at skabe bæredygtige løsninger og udvikling, så lokalbefolkningen selv kan løfte opgaverne, når vi ikke længere er til stede. Vi er derfor meget glade og stolte, når det mål er nået. Det betyder, at vi med bl.a. din støtte har skabt et mere sikkert og trygt lokalsamfund for børnene og påvirket politikker, der beskytter børns rettigheder nu og i fremtiden.

NÅR SPONSORBARNET FYLDER 18 ÅR

Barnet udtræder af sponsorordningen i løbet af det år, det fylder 18. Det tidligere sponsorbarn og familien vil fortsat kunne deltage og have gavn af vores projekter og aktiviteter, så længe de bor i området.

Hvad sker der så?

Hvis nogle af disse ændringer sker, informerer vi dig direkte og hurtigst muligt. Vi vil i den forbindelse tilbyde dig at blive sponsor for et andet barn, som vi vedlægger information og billeder af. Du kan således fortsætte uændret som sponsor i PlanBørnefonden, hvis du ønsker det.

Din mailadresse er vigtig

Hvis det er muligt, vil vi gerne kommunikere med dig pr. mail, når vi for eksempel har vigtigt nyt om dit sponsorat og sponsorbarn. Du må derfor meget gerne oplyse din mailadresse på mail@planbornefonden.dk, hvis vi ikke allerede har den.

Rebecca Fredslund (øverst til højre) fra sponsorafdelingen er en af dem, du kan få i røret, når I ringer ind:

”Det er så skønt at se, hvor mange forskellige personer der skriver og ringer ind. En ting, de har tilfælles, er, at de alle vil gøre noget godt for andre. Det er jo fantastisk, at der findes så mange, der bakker op om børns rettigheder,” siger Rebecca.

Skattefradrag

Når vi har dit CPR-nummer, oplyser vi automatisk dine bidrag til Skat. Du vil kunne se, hvad vi har indberettet på din årsopgørelse. I 2022 kan du få skattefradrag for bidrag op til 17.200 kroner.

Regulering af bidrag

For at fastholde niveauet i vores arbejde for børnene regulerer vi dit månedlige bidrag med 5 kroner pr. 1/1 2022. Reguleringen træder i kraft ved næste opkrævning. Tusind tak for din støtte.

mail@planbornefonden.dk

+45 70 22 12 11

Følg med på vores sociale medier, og læs nyt fra de børn og unge, vi arbejder med: Facebook: @PlanBørnefonden

Instagram: @planbornefonden

Twitter: @planbornefonden

LinkedIn: @planbornefonden

13


For de Y N GST E

sponsorer

Du og dine forældre er sponsorer for et barn, der bor meget langt væk. Men hvor bor sponsorbarnet egentlig, og hvordan ser flaget i barnets land ud? Udfyld felterne herunder og find ud af det. Din mor og far kan helt sikkert hjælpe. Start med at finde de oplysninger, som I har fået om sponsorbarnet – og så er I klar til at gå i gang. Vores sponsorbarn hedder ________________, er _________ år gammel og bor i et land, der hedder ______________________. Går jeres sponsorbarn i skole? Alle børn skal have lov til at lege og have det sjovt. Drengen her fra Nigeria har fundet et cykelhjul, som han elsker at få til at rulle, så han kan løbe efter det. Hvad får dig til at smile?

S EJ E B ØRN S LÅ R RE KO RD

JA

NEJ

Nogle børn er så heldige, at de ikke skal bruge særlig lang tid på at gå i skole. Hvis du eller dine søskende går i skole, hvor lang tid bruger I så på at komme i skole om morgenen? _______________________________________________________ Hvad med jeres sponsorbarn? Hvor lang tid tager det for ham/ hende at gå i skole? ________________________________________________________ Du ved måske, hvordan det danske flag ser ud. Men hvordan ser flaget i dit sponsorbarns land egentlig ud? Find farverne frem og udfyld flaget her på siden.

På Elise Smith Skole i Aarhus har eleverne i år slået en vild rekord. Eleverne afholder årligt et sponsorløb, hvor de samler ind til et godt formål. I år nåede eleverne op på 49.480 kroner – det højeste beløb, som er samlet ind, siden sponsorløbet første gang blev afholdt i 2012. Det er elevrådet på skolen, som beslutter, hvad pengene skal gå til, og i år faldt valget på PlanBørnefondens arbejde for at få flere børn i skole. ”Vi går selv i skole, og det er helt fantastisk, at vi kan give det videre til andre børn, som ikke har de samme muligheder som os,” siger Cathrine Friis Rossa, som sammen med Ellen Budtz-Lilly er elevrådsforkvinde på skolen. 14 / PlanBørnefonden

arn sponsorb it d e r æ Du kan l nde på dre at ke e b ver u n d n e n.dk/opga e d n o f e n nbor www.pla


”Plan hjælper os med at bekæmpe naturkatastrofer. Vi får hjælp til at lægge en plan for, hvordan vi bedst kan forberede os mod de næste tyfoner”, fortæller Roxanne.

Lokale unge er blevet trænet i mobiljournalistik. Det er dem, der har filmet sponsorbørnenes liv. I Filippinerne er det Hazel, Rommel og Gerard, der har filmet Roxanne.

I videoen viser Roxanne rundt i sin landsby. De fleste i lokalsamfundet fisker eller dyrker landbrug, fortæller hun blandt andet.

Nyt initiativ:

Sponsorbørn

”Mine søstre arbejder fuld tid. Men vi har brug for flere penge. Så vi sælger også street food – som disse hjemmelavede fiskeboller,” siger Roxanne.

skal fortælle deres egen historie Historier om børn og unge skal produceres af de unge selv. Det er idéen bag et helt nyt initiativ, som PlanBørnefonden har iværksat på tværs af hele Plan International.

”De fleste i mit lokalsamfund fisker eller dyrker landbrug. De voksne kæmper for at beholde deres job. Unge i området lærer at tjene penge på nye måder – f.eks. ved sælge hjemmelavet slik,” fortæller 13-årige Roxanne fra Filippinerne.

Hun er et af de 46 sponsorbørn, hvis liv du snart kan få et indblik i. Hun har nemlig filmet sit eget liv i samarbejde med lokale unge, som har modtaget træning i journalistik og videoproduktion. Mange af de unge er tidligere sponsorbørn eller involveret i Plan Internationals programmer og kan nu kalde sig selv mobil-journalister. De får løn og redskaber til at uddanne andre unge i mobiljournalistik. ”Med det her initiativ giver vi de unge en reel stemme og indflydelse på, hvordan

deres arbejde og Plan Internationals programmer bliver formidlet til omverdenen,” fortæller Andreas Malmos, der er projektleder for initiativet hos PlanBørnefonden. PlanBørnefonden står for træningen i samarbejde med Hashtag Our Stories, der har uddannet mobiljournalister i udviklingslande for bl.a. BBC og Facebook. Projektet forventes færdig i begyndelsen af 2022. 15


latform sponsorp de l a it ig d å Ny tilgå på b er let at og mobil computer

Mit PlanBørnefonden Nu bliver det nemmere for dig at følge med i dit sponsorbarns liv, holde kontakten med familien og sende en lille hilsen eller gave. På vores nye digitale sponsorplatform ”Mit PlanBørnefonden” har vi samlet nyt om dit sponsorbarn og de projekter, du støtter, så du let og enkelt kan følge udviklingen for barnet, familien og området.

På ”Mit PlanBørnefonden” kan du: •

Se fotos af dit sponsorbarn og læse nyt om familien

Få overblik over dine bidrag og donationer

Se resultater fra de projekter, du støtter

Nemt sende en gave til dit sponsorbarn og skrive brev til familien

Modtage hilsner fra dit sponsorbarn

Det er let at oprette en profil og adgangskode via login øverst på vores hjemmeside, planbornefonden.dk Hvis du ønsker det, kan du naturligvis fortsat modtage opdateringer fra dit sponsorbarn med posten.