Page 1

Agost 2012 路 Numero 29

Suc de pinya

Edici贸 Festa Major

la revista dels castellers de sants


Sumari Editorial

3

La presid猫ncia parla

4

El Cap de colla parla

6

El primer tram

8

100 quatres de vuit

14

Gralles i timbals

17

El torneig de futbol

18

Salut i castells

20

Rac贸 de la canalla

22

La colla opina

24

Borinots des de lluny

26

Creixement

27

2 - Suc de pinya


Editorial

C

omença una nova Festa Major i amb

durada del concurs -el dissabte les colles de set i vuit;

ella el tret d’inici de la segona part de

i el diumenge les colles de vuit i nou- obre el que és

temporada. Una segona part d’espant

l’esdeveniment casteller més important per a un grup

amb les actuacions de La Mercè -no

molt important de colles.

sabem encara si un o dos dies-, el Concurs, la Diada, Tots Sants... Enrere ja queda la maleïda pluja de

El món casteller no evoluciona sol, també ho fan

Sant Cugat, els problemes amb els veïns i potser ja

tots els elements que l’envolten, cada dia hi ha més

podrem tornar a assajar amb unes condicions que

presència als mitjans de comunicació tant locals com

una colla del nostre nivell i arrelament es mereix.

nacionals. La prova és l’ampliació de la durada del Quarts de Nou i de l’informatiu casteller de Catalunya

Però no queda enrere tota la feinada que hem fet als

Ràdio, 3 Rondes. També cal destacar l’aposta del diari

assajos del mes de juny, el rècord de castells de vuit

ARA pels castells.

abans de l’estiu o la catedral -5 de 8- descarregada a Sant Cugat el passat 1 de juliol. I és que tota aquesta

Si abans parlàvem de coses que es queden enrere

feinada serà el punt de partida de les grans actuacions

i evolucionen, el que sembla que no evolucioni és

d’aquests propers mesos.

la posició d’alguns cercles de l’Ajuntament i colles castelleres envers l’actuació de La Mercè de colles

El que també queda enrere és el vell format del

convidades.Ens tocarà -novament- ser pacients,

Concurs de Castells de Tarragona i és que el Concurs

assajar fort i sobretot gaudir d’aquesta segona part de

ha sofert l’evolució del món casteller d’aquests

temporada que tot just ara comença.

últims anys. La reducció de colles participants el diumenge però alhora l’ampliació a dos dies la

Suc de Pinya

La revista dels Castellers de Sants Número 29, Agost de 2012 c/Comtes de Bell-lloc, 49 · 08014 Barcelona http://www.borinots.cat borinots@borinots.cat Imprès a Indústries Gràfiques Cochs Revista sota llicència Creative Commons Exemplar gratuït. Prohibida la seva venda

Cordem-nos bé els cinturons que això comença!

Equip de redacció: Clara Martín, Roger Martrat, Eduard Niubó, Esther Oriol i Alba Vinyes. Fotografies: Josep Colet, Mireia Garcia, Carles Paniello, Mariana Petitti Hi han col·laborat: Mercè Vilalta, Marc Febrer, Pere Ortiz, Esther Oriol, Roger Martrat, Manu Sabaté, Guillem Andrés, Patricia Vera, Aina Pérez, Andreu Botella, David Pellicer, Lola Martínez, Anna Navalpotro, Olga Velilla, Paula Liébana, Cèlia Ibars, Òscar Sorolla, Eduard Niubó, Guillem Gisbert, Lluís Via, Albert Torrent.

Suc de pinya - 3


Presidenta

D

urant la primera part de temporada

del barri de Sants amb el barri de Basurto.

hem participat en moltes activitats.

Aquest viatge l’està coordinant el Secretariat

Vam començar amb l’esquiada

d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

borinota, la participació en el

torneig de futbol, les jornades de prevencions de lesions castelleres, la celebració del XIX aniversari, les colònies de la canalla i vam acabar amb la

“La feina, el suport i les ganes de civisme de la Colla han quedat demostrades en moltes ocasions, hem de seguir en aquesta línia”

celebració de la revetlla de Sant Joan amb un èxit d’assistència tant de castellers com de veïns del

Així, com a mostra de tota la cultura popular

barri de Sants!

que tenim al barri no hi anirem pas sols, sinó que farem aquest viatge conjuntament amb els

I aquesta segona part que arribarà després de

geganters, diables i bastoners. Per convocatòria

les merescudes vacances no serà menys, com

rebreu més informació amb els horaris concrets

a novetat volem recordar-vos que del 12 al 14

de sortida dels autocars i de tota la informació

d’octubre anirem de viatge a Bilbao! Es farà un

que necessitarem per fer el viatge!

intercanvi de les cultures tradicionals i populars

4 - Suc de pinya


La presidència parla Una altra novetat de la segona part de temporada

que han anat sorgint durant aquests dinou anys.

serà el canvi d’emplaçament del local d’assaig,

Des d’aquest escrit vull agrair tota la feina, el

les obres a l’escola ja s’estan acabant i la previsió

suport i les ganes de civisme de la Colla, que

és que durant el mes de setembre, sempre que no

han quedat demostrades en moltes ocasions, ja

es retardin, ja podrem tornar a assajar al lloc de

que aquest és el tarannà dels Castellers de Sants

sempre. Hem d’agrair que han aixecat el sostre

i crec que hem de seguir en aquesta línia de no

especialment per nosaltres, perquè puguem

entrar en confrontacions ni provocacions, però sí

assajar còmodament els nostres grans castells.

defensar els nostres drets i la nostra imatge.

“A la segona temporada podrem tornar a assajar al lloc de sempre, les obres a l’escola ja s’estan acabant”

Per acabar, dir-vos que ens retrobem a la Festa Major per explicar-nos com han anat aquests mesos, gaudir i participar de la festa i poder fer els primers castells que seran el tret de sortida

També esperem que durant aquesta segona part

d’una gran segona part de temporada!

es tanqui la mediació entre el districte i un grup de veïns de Cal Borinot. Ja sabeu que hem

Molt bones vacances Castellers de Sants!

tingut problemes de convivència que estem solucionant, sempre per via del diàleg i del

Mercè Vilalta

respecte com hem solucionat tots els problemes

Presidenta dels Castellers de Sants

Suc de pinya - 5


Cap de colla

Tornem a ser aquella colla que assaja de valent amb els objectius clars

B

orinots, ja ens trobem a l’equador

8 a la butxaca. Així era com ens presentàvem a

d’aquesta nova temporada. Sense

l’assemblea de principi d’any. Amb les ganes de

gairebé adonar-nos-en ja ens hem

millorar registres però sobretot amb les ganes de

plantat a l’estiu, hem fet la meitat de la

millorar les sensacions. I ho hem assolit!

feina i estem a puntet de gaudir les merescudes vacances. Faré, com és costum, una petita reflexió del que ha estat fins ara aquest 2012, l’any del

“La Colla torna a ser aquella que actua sempre al màxim de les seves possibilitats”

nostre XIX aniversari. La Colla torna a ser aquella colla que assaja de Vàrem començar el 2012 amb moltes expectatives.

valent amb els objectius clars (més de vint 2

Veníem d’un 2011 que havia generat força

de 6, 4 de 7 i 3 de 7 nets, el 5 de 7 net, folres a

dubtes. El dos havia estat la nostra “creu” i va

terra de dos, tres i quatre fins aixecador, pinyes

costar trobar-li la millor versió al tres i al quatre.

de cinc fins a quints, cinc soques de dos fins a

Malgrat tot, l’esforç fet durant aquells mesos van

quints i una altra fins a dosos...). La Colla torna

fer que el 2011 s’acabés amb un castell de nou

a ser aquella que actua sempre al màxim de les

descarregat, dos més de carregats i quatre 5 de

seves possibilitats (dos castells de sis, vint-i-vuit

6 - Suc de pinya


El cap de colla parla de set i dinou castells de vuit estant molt en la

Cugat, més de 200 a la Festa Catalana del Mercat

línia del 2010).

de Santa Caterina o les gairebé 200 persones que ens vàrem reunir el divendres de Sant Joan

I és que en aquest primer tram de la temporada

en són un gran exemple. Perquè darrere tenim

hem estat capaços de fer el que normalment

unes soques que tornen a ser unes autèntiques

fem entre finals de setembre i mitjans octubre.

roques. Formigó armat preparat per aguantar els

Col·locar aixecadors al folre a terra del tres

fonaments de les grans construccions borinotes.

i del quatre, i fer-ho de la manera com s’ha

Perquè darrere tenim uns folres que malgrat

fet, és símptoma que la Colla progressa molt

les constants renovacions continuen demostrant

adequadament. Col·locar sisens al 3 de 9 amb

que la feina hi és i que està molt ben feta. Perquè

folre en dues ocasions i col·locar-hi quints en sis

darrere tenim uns troncs molt ben adaptats,

ocasions més està a l’abast de molt poques colles

molt rodats i als que ara per ara qualsevol canvi

i la nostra n’és una d’elles. Poder-nos plantejar

és possible. Perquè darrere tenim una canalla

castells de nou abans de marxar de vacances

que mai s’ha fet enrere; una canalla que, sempre

és tot un èxit. I ho és perquè ens demostra una

decidida, avança marcant el ritme de la colla

vegada més que quan hem volgut assolir un

amb pas ferm i segur. Perquè darrere hi ha la

objectiu i hi hem dedicat esforços i hores de

il·lusió de tot un barri per dur aquest nom ben

treball aquest s’ha acabat complint. Descarregar,

amunt.

per segon cop a la nostra història, el 5 de 8 abans de l’estiu i fer aquest castell per quarta temporada consecutiva demostra la tenacitat i l’ambició d’una colla que no té por a les grans

“En el primer tram de la temporada hem estat capaços de fer el que normalment fem entre finals de setembre i mitjans octubre”

estructures ni als grans reptes. Així que encarem aquest últim tram de la Però el més important és i serà la sensació que

temporada amb les ganes i la il·lusió d’aquells

com a colla hem tornat a transmetre cada dia

que tenen molt (per no dir tot) a guanyar i molt

a l’assaig i cada diumenge a plaça. La sensació

poc a perdre. Encarem-lo amb les ganes i la

de ser aquella colla segura i valenta que avança

il·lusió d’aquell 2010 gloriós. Encarem-lo amb el

amb pas ferm cap al millor futur possible. I

convenciment i la seguretat que serà millor que

aquesta sensació només és possible si com hem

els altres. O senzillament: encarem-lo!

demostrat enguany, anem tots a una i remem amb totes les nostres forces.

Que tingueu una molt bona Festa Major!

Perquè darrere tenim una quantitat de camises

Marc Febrer

que ens avalen: més de 250 persones a Sant

Cap de colla dels Castellers de Sants

Suc de pinya - 7


El primer tram Nous reptes, noves sensacions, nous moments i noves perspectives

El Roger Martrat resumeix el primer tram on l’esforç i la persistència s’ha traduït en un brillant inici que de ben segur continuarà el setembre

L

a temporada anterior havia finalitzat

meitat de temporada, el primer cinc de vuit

amb la millor actuació de la nostra

realitzat l’1 de juliol a Sant Cugat per Festa Major.

colla, a una descarregada d’aconseguir

Fer-ho abans de Festa Major només ho havíem

la tripleta màgica. El 27 de novembre

aconseguit un sol cop.

del 2011 vam fer història a Terrassa a la Diada dels Minyons amb el cinc de vuit, el tres de nou amb folre i el quatre de nou amb folre carregat. Amb aquesta fita ens plantejàvem tota la temporada amb la necessitat de superar aquest registres.

Comencem inaugurant el monument casteller de la plaça Sant Miquel

Les previsions més engrescadores s’han calmat,

Aquest any vam començar la diada de Santa

però les dades confirmen que portem una mitja

Eulàlia amb el bon gust de boca després de

temporada enorme: amb nou tres de vuit, vuit

l’actuació de Terrassa. El 12 de febrer els castellers

quatre de vuit i el castell més important d’aquesta

inauguràvem també el monument casteller situat

8 - Suc de pinya


El resum de mitja temporada a la plaça Sant Miquel, darrere l’Ajuntament de Barcelona, que els reis mags ens havien regalat. Un cop fet un pilar de quatre per donar gràcies pel monument iniciàvem la diada amb un pilar de quatre caminant. La faixa prenia la fresca després d’uns mesos amagada a l’armari, els mocadors conservaven el vibrant record de les últimes actuacions i els primers castells de set no trigaven gaire a arribar: el primer va ser el tres de set, seguidament un quatre de set amb agulla i per acabar un quatre de set, rematat amb un pilar de cinc. Una diada amb la primera i la tercera ronda semiconjuntes per accelerar la participació de les sis colles de la ciutat que tornarem a actuar juntes a les festes de la Mercè.

Amb set i ganes de pujar pisos

Concòrdia veu el primer cinc de set

Tot i voler enfaixar-nos un altre cop vam haver

Assaig rere assaig va arribar el 25 de març i les

d’esperar un mes per fer-ho i va ser a Sant Medir,

Corts es van convertir en borinotes. La plaça de

aquest cop a la plaça de la Virreina de la Vila

la Concòrdia va fer gala del seu nom amb els

de Gràcia. A la diada vam actuar amb una colla

Castellers de Terrassa i la Jove de Sitges, ajudant-

que ha compartit molts moments amb nosaltres,

nos a fer brillar, en un calorós dia de primavera,

el de Sant Cugat, que han participat al nostre

el tres de set per sota, el primer cinc de set i el

costat en tres diades. Els de Sants vam assegurar

tercer tres de set. Els castells ja començaven a ser

els castells exhibits el mes anterior i vam fer el

de tràmit de tan bé com els executàvem, en una

quatre de set, el quatre de set amb agulla i el

diada on «hi faltes tu» per fer de la colla de Sants

tres de set, inaugurant també el vano de cinc

la més gran de la ciutat.

juntament amb els amfitrions graciencs. Amb dues actuacions ja podíem començar a valorar l’arrencada de temporada, de moment ja dúiem dos tres de set, amb ganes de començar a pujar pisos i més pisos.

Diumenge de Rams amb bon ritme Sense descans tocava fer la primera actuació al nostre barri i el millor dia era el Diumenge

Suc de pinya - 9


El resum de mitja temporada de Rams a la plaça de Sants. Acompanyats per santsencs, la Jove de Barcelona i els de Badalona, els Borinots vam repetir el quatre de set amb

Els primers castells de vuit arriben a Sitges amb el bon temps

agulla, vam fer el tres de set per sota i vam acabar amb el cinc de set. A cada castell vam

Encaminats, ja desitjàvem bastir els primers

aprofitar per indicar als espectadors quina era

castells de vuit, que van arribar per la diada de

la nostra colla, quin era la direcció del nou local

Sant Jordi, amb el bon temps i el bon ambient de

amb el dit o repartint als més petits adhesius

Sitges, rebuts perfectament per la Jove de Sitges,

amb el nostre bonic escut. Amb el vano de cinc

una altra colla que participaria amb nosaltres un

sota els braços vam marxar contents amb el bon

cop més. Envoltats pels sitgetans, vam situar-nos

ritme que portàvem en pocs mesos.

al carrer de Jesús i vam enlairar tranquil·lament

Estrenada la plaça Joan Pelegrí

el primer tres de vuit de la temporada, primer repte aconseguit. Sense perdre el temps, vam alçar també el primer quatre de vuit. I per

Encara al barri la següent diada era a meitats

rematar la genial diada vam construir el cinc de

d’abril i la vam fer estrenant una nova plaça,

set i un vano de cinc. Feliços havíem aconseguit

dedicada al metge, historiador i pedagog Joan

el que ens havíem proposat. Aquell dia molts

Pelegrí. Les previsions meteorològiques havien

el recordem com el dia en què Sitges ens va

anunciat pluja, però no arribaria fins a la tarda,

convidar a dinar al seu local i ens va regalar una

així que la diada va ser ben calorosa, per a molts

pluja de boles d’espuma que es va convertir en

la primera cremada a la pell de la primavera.

batalla campal, i també com de la primera platja

La Plaça Joan Pelegrí no és d’aquelles que els

de la temporada.

veïns estimen per les seves ombres o per la seva proximitat, però que agrada als castells perquè és ben plana i ajuda a no haver de moure el tronc.

10 anys amb els Castellers de la Sagrada Família S’acabava l’abril i era el moment de celebrar

Acompanyats per la colla del Poble Sec i els

l’esperada desena diada dels Castellers de la

Sagals d’Osona els de Sants vam fer un tres de

Sagrada Família. Els turistes ens van acompanyar

set per sota, un segur cinc de set i vam recuperar

durant la diada mentre repartien els seus

el tres de set després d’una diada sense ell.

esglais entre l’enorme construcció de Gaudí i

Un dia rodó, però no era el primer: de les cinc

els nostres castells, que no volien ser menys i

actuacions que ja havíem realitzat totes havien

també reclamaven tocar el cel. Els Borinots vam

sortit rodones ja que havíem anat realitzant el

fer lluir novament el tres de vuit per segona

que ens havíem proposat sense canvis, segurs i

vegada. L’àgil quatre de vuit va venir després

decidits cap als primers castells de vuit.

de les actuacions de la Colla Joves Xiquets de

10 - Suc de pinya


El resum de mitja temporada Valls, els Xiquets de Tarragona i els amfitrions.

fer els pilars de comiat, un d’ells alçant l’enxaneta

El carro gros va brillar aquell dia al costat de la

des del balcó, el terç, el segon i fins i tot el baix! I

façana de la Catedral de la Sagrada Família, com

rematadament feliços vam fer un sensacional set

també ho va fer el cinc de set, que va servir per

de sis de dones borinotes completament de dalt

anar provant nova canalla. La diada va quedar

a baix sense dificultats.

immortalitzada en les càmeres de centenars de turistes que cercaven torres de pedra i van topar-

Aplaudiments i celebracions ens van acompanyar

se amb torres humanes. L’únic repunt amarg va

encara el dia següent. Aquell diumenge ens

ser la caiguda del pilar central del vano de cinc

vam trobar a Bonet i Muixí els Castellers de

després d’haver-lo carregat.

Vilafranca i els Capgrossos de Mataró. En una

Dinou anys imparables

diada ben àgil vam portar a la nostra plaça el tres de vuit, el quatre de vuit i el dos de set fortament defensat després d’arronsar-se als pisos més

Repic de timbals i tocava celebrar un gran dia,

alts. L’actuació va acabar amb dos pilars de cinc.

el nostre dinovè aniversari! Com sempre va ser

Les altres colles també van desplegar els seus

un cap de setmana amb sobredosi castellera.

millors castells i ens van acompanyar en l’últim

Després d’un complet assaig va venir la vigília

aniversari abans de complir dues dècades. El

a la plaça d’Osca. Després d’assistir al seu desè

públic va poder també gaudir del tradicional

aniversari, els Castellers de Sagrada Família

pilar caminat per les escales de l’església de

ens van acompanyar el dissabte. I amb ganes

Santa Maria que va emocionar a tothom per la

d’intentar aquells castells que sovint ens costen

força, escala a escala, de pujar un pilar. Els de

més vam fer el primer dos de set de l’any amb

Sants ens vam fer la foto de record a les mateixes

esforç. Contents vam arrodonir-ho amb el quatre

escales i vam gaudir del dinar de germanor tots

de set i el cinc de set. Encara més contents vam

plegats, acabant la nit fent festa al local.

Suc de pinya - 11


El resum de mitja temporada

Festa catalana lluint el vuit

Firentitats a ritme de barri

La següent actuació la vam realitzar entre turistes,

A principis de juny es va fer el Firentitats, que

en una diada organitzada per l’Ajuntament de

coincidia amb les segones Jornades Romanes

Barcelona per promocionar la cultura catalana.

Barcino Colonia Romae organitzades pel grup

Entre tabalers, balls de bastons i sardanes

de reconstrucció històrica Barcino Oriens. Els de

nosaltres vam portar el quart tres de vuit de la

Sants vam insistir amb el tres de vuit, el quatre

temporada. A la diada ens va acompanyar la

de vuit i el cinc de set. La bona progressió i el bon

Jove de Sitges que participava amb nosaltres en

ritme es palpaven a l’ambient del barri. Els que

aquesta diada turística. I el segon castell va ser

també ho van poder notar van ser els Margeners

el cinc de set. La diada va concloure aquí per la

de Guissona, que ens van acompanyar en una

caiguda d’un castell de la Jove, que al marxar

diada plena d’organitzacions, associacions,

l’ambulància es va decidir cloure l’actuació amb

colles, empreses i d’altres organismes que fan

dos pilars de quatre per part nostre. El quatre

respirar Sants com ho fem nosaltres dia a dia.

de vuit el vam reservar per altres diades com el Firentitats de Sants.

12 - Suc de pinya


El resum de mitja temporada Doble diada amb clàssiques de vuit

nou amb folre. El quatre de nou amb folre ja

Encara a principis de juny vam enfilar un cap de

regust de la tripleta màgica a mitja temporada,

setmana complet a Barcelona en la segona festa

a Sant Cugat. La diada es va realitzar en un

catalana en la què participàvem, aquest cop amb

poliesportiu on vam sortir al terreny de joc amb

els de Sant Cugat. Al Pou de la Figuera, en ple

el públic a les grades. Les condicions ens van

barri de la Ribera, esbossant l’actuació també

fer desistir de provar el castell, però vam ser

prevista per l’endemà al Corpus de Cornellà vam

més forts que les circumstàncies i vam bastir el

fer el tres de vuit, el quatre de vuit i el dos de

primer cinc de vuit de la temporada. La resta de

set. Una diada rodona que també va servir per

castells van ser el tres de vuit en primera ronda,

assajar amb els de Sant Cugat les soques abans

demanant un pis més, i el quatre de vuit.

s’havia posposat una mica més perquè encara no era segur, però volíem començar a portar el

no ens retrobéssim a la seva Festa Major. El diumenge vam repetir amb les clàssiques de vuit

La primera part de temporada va cloure

a la Festa Major de Cornellà, demanant un pis

amb el convenciment que al tornar de l’estiu

més al setè tres de vuit, amb un dos de set millor

aconseguirem amb tu de nou, nous reptes, noves

que el del dia anterior i el sisè quatre de vuit.

sensacions, nous moments i noves perspectives.

Sant Joan a Vilassar de Mar

Demostrarem que ningú ens aturarà, que si ens ho proposem som capaços d’aixecar el que volguem.

A punt d’acabar la temporada tocava anar a aquest bonic poble costaner i presentar davant dels Castellers de la Vila de Gràcia i els Capgrossos de Mataró el nostre tres de vuit, el quatre de vuit i el cinc de set, demostrant la possibilitat de pujar-los un pis més. Faltaven només dos assajos importants per comprovar si el fervent ritme que portàvem serviria per fer història a Sant Cugat.

Cinc de vuit cobert en un pavelló esportiu de Sant Cugat I l’últim dia abans de la parada d’estiu va arribar. Però amb un temps indigne per l’u de juliol. La pluja va aconseguir endarrerir el que ja s’havia aconseguit als assajos: posar sisens al tres de

Suc de pinya - 13


14 - Suc de pinya


Suc de pinya - 15


La foto “Vam ser més forts que les circumstàncies i vam bastir el primer cinc de vuit de l’any”

16 - Suc de pinya


Fins aviat

D

L’excap de gralles Manu Sabaté fa una valoració musical del que suposa ser graller en una colla com la dels Castellers de Sants

es que vaig entrar a la colla, sempre

(és a dir, si hi ha un criteri, una exigència i un

havia somiat fer un article per a

treball constant), dóna uns fruits excel·lents: que

la revista explicant les diverses

els grallers ens sentim part de la colla, que molt

modalitats del “Toc de Castells”

sovint prioritzem la colla per davant d’altres

del país o la relació que sempre hi ha hagut entre

activitats i que a més sonem amb uns mínims de

el món de la gralla i el dels castells… Però mai

qualitat -exigibles a una colla del nostre nivel-. El

m’havien deixat fer-lo!

perill d’aquest model és que, si no hi ha la figura del “torracollons” que demana aquests mínims,

Ara m’havien demanat, aprofitant que plego

el nivell musical cau en picat… I és que, borinots,

de cap de gralles, que fes una valoració de com

la gran sort que hem tingut en aquesta colla ha

ha anat la cosa… Però com que no he sigut pas

estat que SEMPRE hi ha hagut aquesta figura del

un cap de gralles modèlic -ans el contrari….-,

“torracollons”… I per molts anys!

prefereixo parlar de la feina que tots els músics de la colla hem anat fent al llarg d’aquests anys.

Dit això, us demano que tingueu molta cura dels vostres músics, ja que gràcies a ells podem

No sé si sou/som conscients de la sort que

aixecar grans castells amb un so com cal! I,

hem tingut: la colla, a nivell de gralles, és

grallers meus estimats, ara que ja no em tindreu

“autosuficient”. Això vol dir que nosaltres

als assajos perquè us toqui el que no sona amb

formem els futurs grallers, que al seu torn

l’afinació, el timbre, l’articulació, etc., espero que

formaran els futurs-futurs i molts de nosaltres

sapigueu estar al nivell dels castells que fa la

hem estat formats per antics grallers. Aquesta

colla (n’estic convençut)!!!!

manera de treballar, si està ben portada i ben feta

Suc de pinya - 17


Aquesta és l’afició que

E

L’Esther Oriol analitza, com si d’una redactora esportiva es tractés, les dues jornades de l’onzè Torneig Intercasteller de futbol de Guissona

ls Castellers de Sants vam participar a

Castellers de Cornellà, Minyons de Terrassa

l’onzè Torneig Intercasteller de futbol

i Tirallongues de Manresa. Classificats per a

celebrat el primer cap de setmana de

vuitens, el quadre va determinar trobar-nos

març a Guissona, on es van congregar

amb els Salats de Súria que van encaixar un

trenta-dues colles en dos dies de futbol, festa i

contundent 6 a 1 que generà un cert optimisme

convivència castellera lluny de les places. Vam

en l’ànim d’una afició grisa que no va deixar

acabar assolint la cinquena posició sense haver

d’animar incansablement durant tots els partits.

perdut cap partit, al menys no en el decurs dels minuts cronometrats dels 6 encontres jugats. Les opcions de finalitzar entre els tres primers classificats es van esvaïr a l’eliminatòria de quarts

“El borinot Richard Ward va ser el màxim golejador d’un torneig on els de Sants vam assolir la cinquena posició”

de final després d’una emocionant tanda de penals.

Ja a quarts de final, els creuaments van tornar a propiciar un partit que comença a ser un

La lligueta de dissabte al matí va acabar amb tres

clàssic del torneig: l’enfrontament entre Borinots

victòries de tres possibles en els partits contra

i Capgrossos. L’encontre, molt ràpid i intens va

18 - Suc de pinya


no deixa mai d’animar ser el més igualat de tots els disputats. Dos gols

El primer dels partits ens enfrontà als Castellers

borinots al darrer tram semblaven assegurar

de Badalona i es va resoldreamb un 6 a 1

el pas a semifinals, però un xut després d’un

favorable. El darrer i definitiu partit, contra

servei de banda dels de blau marí van posar

Castellers de Castelldefels, ens donà la cinquena

el 3 a 3 al marcador a falta de sis segons per

posició final gràcies a un 10 a 1 que va tancar una

acabar el partit. La temuda tanda de penals va

meritòria participació gris brut a la competició.

afavorir els interessos dels Capgrossos que van passar a semifinals i els de Sants vam haver de

Els guanyadors del torneig van ser els Castellers

conformar-nos amb la lluita pel cinquè lloc.

de Vilafranca que van superar els Capgrossos de Mataró a la final. El tercer lloc va ser per

“A Guissona s’hi van congregar en el torneig trenta-dues colles en dos dies de futbol, festa i convivència castellera lluny de les places”

als Xiquets de Tarragona que guanyaven els Castellers de la Vila de Gràcia a la consolació. Els Castellers de Poble Sec han rebut el reconeixement a la millor afició i el borinot Richard Ward, que participava per primer any al torneig amb la

Diumenge va caler matinar per disputar el primer

camisa —samarreta en aquest cas— grisa, va ser

dels dos partits pendents. Tot i que la nit anterior

el màxim golejador.

es va allargar fins ben entrada la matinada amb diversos concerts organitzats pels Margeners de

Enhorabona als jugadors i jugadores, l’afició i els

Guissona, a quarts d’onze al Pavelló Municipal

organitzadors.

ja ressonaven els càntics de l’afició grisa.

Suc de pinya - 19


Salut i castells Pere Ortiz ens indica les causes d’algunes molèsties que apareixen al fer castells i ens aconsella com evitar possibles lesions Estirar, escalfar abans d’un exercici físic i estirar

Nosaltres només podem intervenir en la ventilació.

després és cosa ben sabuda. És cert però també és

La inspiració i expiració es realitza per l’acció dels

una realitat la manca del seu compliment pel que fa

músculs intercostals externs i el diafragma. Aquest

a la majoria de castellers. La intenció d’aquest article

últim és un múscul que quan es contrau es desplaça

és donar uns petits consells, amb els seus fonaments

cap a baix i augmenta la caixa toràcica. Però també

anatòmics, per evitar lesions o alleujar-les. No és un

desplaça les vísceres abdominals cap avall. Les

intent de fer un tractat d’anatomia o un manual de

dones no acostumen a respirar amb aquest múscul,

medicina, sinó fer unes pinzellades de cada apartat

sinó que acostumen a tenir una respiració costal

per entendre millor la solució.

superior.

La respiració i la seva fisiologia

Un altre punt a tenir en compte és el ritme respiratori

Us pregunteu on hi pot haver una la lesió a l’hora

inspiracions profundes i lentes, intentant de moure

de respirar? Doncs bé, dins de la pinya hi ha

el diafragma (és a dir, respirar amb l’estòmag). Tot i

posicions, com les crosses i els taps, que estan

això, cal tenir present que moltes vegades la pressió

sotmesos a una pressió i una reducció de l’espai

no permet fer un gran moviment de les costelles.

vital. Els resultats són marejos i possibles pèrdues

Cal evitar, doncs, una respiració superficial (en

de coneixemenet, sobretot en els principiants. Per

altres paraules, inspiracions curtes i ràpides), ja

solucionar-ho, primer hem d’evitar el sentiment de

que així només movem l’aire de l’espai mort que no

claustrofòbia que juntament amb la por i l’esforç

arriba als alvèols.

poden desencadenar en un problema respiratori. La respiració té tres apartats: la ventilació, procés pel qual l’aire penetra als alvèols durant la inspiració i els gasos són expulsats en l’expiració; la difusió, que és quan els gasos van a parar a la sang a través dels alvèols; i la circulació, que és quan la sang carregada d’oxigen i alliberada de CO2 és distribuida pel cos.

20 - Suc de pinya

i la profunditat respiratòria. La solució és intentar fer


Contusions i ferides Pèrdua de sensibilitat en braços i mans o formigueig

costella. Juntament amb el plexe braquial, hi ha

Les lesions del tronc superior són ben comuns en

l’arteria. Per exemple, quan s’estira un nen pel braç,

els castellers, tant de tronc com de pinya. Una de

li podem causar una paràlisi del plexe (i també al

les que poden aparèixer són les anomenades com

nèixer). Aquesta paràlisi apareix amb els esquinços

a ‘parestèsies’. Es caracteritzen per una sensació

nerviosos. Les parestèsies són més benignes.

l’arteria axial, encarregada d’irrigar el braç. Després, per l’axila continuen el seu camí, tant els nervis com

de formigueig, adormiment... produït per una patologia en qualsevol sector de les estructures del

Quan poden aparèixer aquestes parestèsies a l’hora

sistema nerviós central o perifèric. L’entumiment i

de fer castells? Doncs són diversos els castellers

formigueig són sensacions anormals que es poden

que en poden resultar afectats i per diferents

produir en qualsvol part del cos, però són més

mecanismes:

usuals en mans, peus, braços i cames.

• En les crosses, pot aparèixer quan recolzen l’espatlla al baix i el punt de recolzament és la punta

Evitar aquesta línia de força

de l’espatlla. Això provoca que la musculatura cedeixi i l’estructura òssea, com és la clavícula, presioni el plexe contra la primera costella. • En els baixos, quan la crossa clava la punta de la seva espatlla en la seva aixella. Cal dir que és més

• •

complicat que això succeeixi per la posició dels braços del baix. Vegeu la imatge. • En els pisos de segons i terços, quan fan una extensió del braç i del cap cap amunt, el plexe queda al descobert i la costura de la camisa pressiona l’aixella; és a dir, el plexe nerviós i arterial. S’ha

Segon punt conflictiu

d’evitar aquest segon punt conflictiu. En tots els casos els efectes són els mateixos,

En castells la més típica és la de mans i braços. Per

parestèsies. Si és per causa arterial durarà segons, si

entendre una mica l’origen i la manera de prevenir-

és nerviosa pot durar fins a una setmana. La millor

ho, hem de veure un esquema d’anatomia. De la part

manera és evitar les dues forces provocadores. Pel

posterior del coll surten les terminacions nervioses

que fa a les crosses cal que evitin fer força amb la

que continuen coll avall i formen el plexe braquial.

punta de la clavícula i els de tronc cal que vigilin la

Aquest és l’encarregat d’inervar, connectar, tot el

camisa. Per últim, quan es desfa una pinya quan hi

braç i els músculs lligats. El plexe braquial continua

ha un accident, si es fa amb compte i seriositat, no

per sota de la clavícula i per damunt de la primera

hi haurà paràlisi a l’estirar els castellers.

Suc de pinya - 21


Racó de la canalla

A

finals del 2011 se’m planteja, per

gran cap de setmana envoltat de la natura. Fa

part dels caps de canalla, formar

uns anys, no gaires, les colònies se’t presentaven

part de l’equip de canalla i amb això

diferent ja que havies d’escoltar tot allò que et

et vénen al cap tots els moments

deien i ara resulta que ets tu el que has de parlar.

que segurament passaràs la mar de bé amb

A les colònies, per cert, ens ho vam passar molt

els nens, que fins fa no gaire tu eres un d’ells.

bé entre jocs, tallers, piscina, partits de futbol...

Comencen els assajos i arriba l’hora d’ensenyar als més petits tot allò que has après mentre eres

Ara que ja han passat uns quants mesos estic

canalla, passar de ser alumne a ser professor.

molt content de formar part de l’equip de canalla

Pensava que seria més difícil i que els nens es

i vull donar gràcies als qui em van permetre

farien pregar més, però realment els costa molt

formar-ne part i sobretot als nens sense els quals

poc fer el que demanes, i és més, et persegueixen

res seria possible, i tot i que a vegades arriben a

perquè volen pujar més, i això et fa sentir molt

ser una mica pesats, no hi ha més satisfacció que

bé. A mida que van passant els dimarts veus

et salti un nen a sobre cridant el teu nom.

com milloren i evidentment el gran mèrit és d’ells i del seu esforç però també notes que, en

D’aquí a final de temporada espero que puguem

part, és gràcies a la teva ajuda (cosa que et fa

assolir tots els castells i per la meva part

sentir útil).

col·laborar que la canalla passi grans moments.

Ja estem a juny i després de passar grans

Guillem Andrés

moments arriben les colònies on es passa un

17 anys

22 - Suc de pinya


Els petits de la colla opinen A mitjans de la segona part de la temporada

el II Torneig de futbol casteller o Port Aventura!

de l’any passat la Núria (mare de l’Anna

Després d’un any de retard va arribar el gran

Ortínez) i jo vam començar a fer els estiraments

dia que els nens anessin a Port Aventura! I

d’abans d’assaig perquè als nens no els agafi cap

per acabar la primera part de temporada com

estrebada ni res.

és tradició la canalla hem anat de colònies, les meves primeres colònies com a monitora.

Arran d’això em vaig atrevir, havent acabat

Sempre quan fas alguna cosa nova i per primer

un curs de pre-monitora, a demanar si podia

cop tens aquella mena de por d’esperar no cagar-

continuar amb les pràctiques acompanyant-los a

la. La valoració que m’emporto de les colònies és

les excursions. Ells tan amables van acceptar i al

molt favorable, ja que la canalla crec que m’ha

dia següent cap al Tibidabo a fer una caminada!

acceptat molt ràpid i m’he sentit molt còmoda.

Les petites vam guanyar als grans amb molta

En conclusió la meva experiència com a monitora

diferència! Després em diuen si vull participar

nova que sóc, és fantàstica i no em penedeixo en

en organitzar l’espectacle de la Diada, tot i que

absolut d’haver acceptat aquella oferta!

ho comencem a preparar el divendres mateix a la Diada, pensant que no ho aconseguiríem.

Patrícia Vera

Un gran error, ja que si els petits s’ho proposen

17 anys

ho fan i així m’ho van demostrar. En menys d’un dia es van aprendre el ball sencer i perdó

Hola sóc l’Aina i visc a L’Hospitalet de Llobregat

que ho digui però ho van fer d’allò més BÉ! A

i faig castells des de petita. Fins als 10 anys he

continuació de la Diada va venir la Ciutadella,

estat a una colla petita fent castells de 6 i de

fent el lipdub amb la cançó d’Enxaneta.

7. Vaig venir a fer castells a Sants a principi d’aquesta temporada i així he complert un dels

Finalitzada la temporada pensava que ja

meus desitjos, que és poder estar en una colla

s’havien oblidat de mi, però un altre cop estava

gran. M’agrada fer castells i pujant m’ho passo

equivocada, un dia vaig rebre un missatge dient

bé. També m’agrada la gimnàstica i patinar.

si volia formar part de l’equip de canalla, al llegir aquest missatge se’m va dibuixar un somriure

Sóc una mica tímida i al principi no parlava amb

d’orella a orella, òbviament vaig acceptar. A

ningú; però un dia unes mares em van presentar

partir d’aquí han transcorregut les sortides com

la canalla. Amb l’ajut dels monitors de canalla, després d’uns quants assajos, Port Aventura i unes colònies ja tinc un munt d’amics! Aina Pérez 11 anys

Suc de pinya - 23


La colla opina Creus que intentar fer els tres castells límit de la colla abans de l’estiu implica un canvi del model de colla? ANNA NAVALPOTRO Crec que no canviaria el model de colla si els castells fossin fruit de la feina feta en els assajos i estéssin ben preparats, ja que la trajectòria de la nostra colla sempre ha estat portar a plaça els castells amb la seguretat i el convenciment de que es poden descarregar. Podria ser positiu per començar la segona part de la temporada amb més tranquil·litat, però mai forçar els castells a la primera part i fer un sobre esfoç per aconseguir-ho, només quan vingui rodat. OLGA VELILLA Tot i que fa pocs anys que sóc de la Colla hi ha una cosa que sempre m’ha agradat molt, quan el Cap de colla no ho té clar, no arrisquem! I pel que m’han dit aquest ha estat sempre el model de colla. No sé vosaltres però jo confio plenament en el Cap de colla. És per això que crec que no hem canviat el model, si fem 3 castells limits és perquè estem preparats, sigui abans o després de l’estiu. Ho trobo molt positiu!

PAUla liébana No se si realment canvia el model de la colla, perque no crec en un model de colla. Jo pense que cada temporada transcorre d’una manera, aleshores ens hem d’adaptar... si en aquest cas es pot assolir un castell extra per a la colla abans de l’estiu...més motiu de superació i motivació per a la segona part de la temporada.Si tot plegat és perquè la colla creixi ho trobe positiu.

24 - Suc de pinya


Creus que intentar fer els tres castells límit de la colla abans de l’estiu implica un canvi del model de colla? cèlia ibars No, no crec que voler fer-ho canviï el model de colla que som. El que ens fa fer els castells més grossos cada vegada més d’hora són els assajos i el fet que hem crescut molt com a colla. Però el tipus de colla que som no crec que sigui molt diferent de la del principi. I sí, ho trobo positiu perquè és la recompensa als assajos que fem. OSCAR SOROLLA La filosofia de la Colla no està canviant (malament va una colla que canvia el seu tarannà). El que sí evoluciona és el nivell de la colla i el pensament i les intencions de les persones que formem la Colla. Per mostra, actuació de Sant Cugat. Intenció inicial: 3 de 9 amb folre, 4 de 9 amb folre i 5 de 8!!!!! El divendres abans de l’actuació es descarta el 4 de 9 amb folre perquè encara no està a punt. Diumenge a plaça, es descarta el 3 de 9 amb folre per por a què caigués per “motius externs”. Resum: la filosofia de prudència, pas a pas com formiguetes, etc. segueix i això fa que la Colla creixi de forma lenta però sense pausa... Per tant, pot semblar que la filosofia canvia, però no; el que ha canviat són els objectius per l’alt nivell aconseguit. El canvi està en l’alt nivell del col·lectiu dels Castellers de Sants (la gent i la seva unió). A més, aquest any hi ha concurs i totes les colles van molt fortes. Positiu? Si ho fem units i amb alegria, sempre serà positiu. EDUARD NIUBÓ Està clar que sí. Si això és un repte fins i tot per a les colles més grans, per a nosaltres encara més, sobretot veient el ritme de renovació de la colla i que el nostre penúltim folre descarregat data del 2010. És evident que hi ha un canvi de model de colla i el següent pas és ser-ne conscients per començar a canviar el discurs, que ara ja no és el d’anar pas a pas sinó el d’apostar sobretot per les grans fites. A alguns agradarà i a altres no, tot és lícit, però sobretot és important que el discurs i el model encaixin perquè ningú no se senti decebut. Per tant, positiiu o no, tant se val, l’important és que qui fa castells sàpiga a què juga, sobretot la gent nova, que és molta i naturalment sovint entén abans el discurs que no pas els fets. GUILLEM GISBERT Un canvi de model de colla no, però un canvi de mentalitat fort si. De fet el que significa és créixer, i anar a més, superar-nos. Fa que treballem fort per als nostres castells límits per, algun dia, passar als següents. Ens estem començant a comparar amb els més grans i qui sap, potser algun dia això ens dura a ser-ho nosaltres! No hem de tenir por a fer un pas endavant, però això sí, sempre dins del nostre estil; sense voler córrer massa, ja que si no s’arriba a tenir llest algun o alguns castells, serà aquí on haurem de donar tots un pas com a colla i aprendre que això NO és una derrota, és mitja victòria de la batalla següent (la feina ben feta no té fronteres, ni rival). Així doncs considero que si que és positiu dintre d’aquestes restriccions, que a més ens aportaran maduresa com a colla.

Suc de pinya - 25


Borinots des de lluny

P

Des d’Anglaterra en Lluís Via exporta la pasió pels castells i des de la distància segueix totes les actuacions dels Borinots

rimer de tot felicitar-vos per dissimular

fornades d’encamisats i d’encamisades (ara no

tan bé que les coses segueixen en el

seria aquest l’ordre d’importància). Sortosament

bon camí sense la meva presència.

la forta presència de Borinots en aquesta illa ha

Mentre aneu fent i creixent, en la meva

estovat l’aterratge. I fins i tot quan dos en marxen

imaginació seguiu tots igual. Vaig marxar un 14

n’hi arriba un altre.

de gener, veient-vos per últim cop un sopar de Nadal o Cap d’any, i si no fós per la visita llampec

Us puc assegurar que el millor d’aquesta illa

del juny encara seguiríeu tots amb jaqueta.

no és pas el temps, ni el menjar, ni... (paro per si algun dels illencs em llegeix), però no s’hi

Només sis mesos fora i moltes coses han

viu gens malament. De moment sembla que

canviat. Molta canalla nova (de la qual no en

l’aventura continua.

sóc responsable ni autor), l’Albert Martínez canvia la veu, sa germana és simpàtica, l’Iñaki

Però tranquils, uns “Amics” meus diuen que la

M. es tanca per estudiar un examen (i ha estat

millor part de l’aventura és tornar. I per si de cas

pescat!), entre molts altres canvis i safarejos (que

tinguessin raó, jo no me la perdré pas.

no comentaré o acabaré expulsat per múltiples targetes). Tot i així vull donar les gràcies a totes

Una abraçada a tots!

les persones que em mantenen informat. Lluís Via Tots els Borinots hem estat, som i serem protagonistes del que es fa i es desfà, però el borinot exterior es converteix per aquesta condició en un seguidor a distància. Per algú que ha format part de LPDLP i de l’equip de creixement (per aquest ordre d’importància, of course), la vida a l’exili és dura. La pitjor part se l’emporta el no tenir el suport dels (i les) fans, de perdre oportunitats de fer de primeres mans, o de no poder conèixer les noves

26 - Suc de pinya

Oxford, Anglaterra


Ens espera un gran futur

M

és d’una vegada em pregunto

aquest objectiu, seguim treballant en dues grans

si algú es llegeix els articles de

línies clares: en primer lloc, fer divulgació i

l’equip de creixement o se’ls salta.

donar a conèixer el fet casteller a tanta gent com

Total, ningú o gairebé ningú té

sigui possible. En segon lloc, procurar que al

clara la nostra tasca i funció. Doncs avui és el dia

llarg de l’any entrin el màxim de camises noves

que tots esperàveu, el dia en què us explicaré qui

(principalment canalla).

som i què fem, esteu preparats...? Voleu dir que esteu preparats...? Realment esteu preparats...? Doncs, el que fem és... ENGANXAR POSTERS!!!! Us prego que disculpeu el meu irònic sentit de l’humor, ara va de debò. Aquest és el meu quart any com a cap de l’Equip de creixement i crec que és un bon moment per fer balanç i donar a conèixer el canvi de rumb que ha fet aquesta part

El nostre conveni amb el Consorci per la

de l’organigrama de la nostra colla. En aquests

Normalització Lingüística és l’exemple d’un

quatre anys hem mirat d’expandir la colla a nivell

projecte que funciona i que respon al primer dels

social, d’involucrar-nos en altres entitats o de fer

nostres objectius. Any rere any, fem entre tres

propostes per tal de sumar nous castellers a la

i quatre sessions amb els alumnes del Consorci

nostra causa.

on donem a conèixer la nostra activitat i els convidem a un assaig. D’aquest conveni ja hem

Desenganyem-nos: hi ha hagut més errors que

incorporat un nou casteller (això compleix amb el

encerts i molts dels projectes inicials han quedat

segon objectiu) i esperem que se n’apuntin molts

en el no-res o en l’armari de les propostes a

més amb els anys. Pel que fa a la incorporació de

desenvolupar. Amb els anys hem vist que la bona

canalla, volem dir-vos que s’està treballant amb

voluntat no era suficient per tirar endavant la

l’Ajuntament de Barcelona en un projecte per fer

nostra tasca i que calia una organització més bona.

tallers extra-escolars per als nens de les escoles

Precisament, aquest és el gran objectiu d’aquest

de Barcelona. És un projecte molt embrionari i

any: crear per fi un calendari amb reunions

del que puc donar pocs detalls. Probablement

mensuals, fer comissions de treball per a cada

el futur nou cap de creixement (ups, això sona a

projecte i centrar-nos en poques coses però mirar

despedida.... o no) us en pugui donar més detalls.

de fer-les bé. En definitiva, donar a l’equip més

Som més gent que mai, més capacitada que mai i

rigor i seriositat del que tenia abans. Això ha estat

per fi coordinats i organitzats. De debò creieu que

possible sobretot gràcies a la incorporació de gent

no ens espera un gran futur?

nova a l’equip; gent molt capacitada, amb bones idees, molta il·lusió i ganes de treballar. Apuntalat

Albert Torrent

Suc de pinya - 27


28 - Suc de pinya

Suc de pinya 29  

Suc de pinya, Revista dels Castellers de Sants

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you