Page 1

Agost 2011 路 Numero 27

Suc de pinya

Edici贸 Festa Major

la revista dels castellers de sants


Sumari Presidenta Cap de colla Salut i castells El torneig de dia ... el torneig de nit El primer tram Rac贸 de la canalla Gralles i timbals Creixement La colla opina Molt m茅s que una colla Passatemps

2 - Suc de pinya

4 6 8 10 11 12 20 22 23 24 26 27


Editorial Amb l’emoció del primer dia

edició, col·laboració rere col·laboració, esperareu frisosos la seva publicació. I pretenem aconseguir-

Per tal de continuar amb tot el que hem fet

ho involucrant a molta més gent en cada fornada

fins ara, per a seguir somiant, cal que encarem

i incorporant-hi nous apartats. D’aquests, els que

aquesta temporada amb la mateixa empenta que

més llueixen són el de La colla opina (on la colla

les dels darrers anys. De fet, l’única cosa que cal

respon una pregunta de temàtica castellera pro-

fer és projectar el futur: si l’imaginem fulgurant,

posada en un torn obert), el del Torneig de futbol

interpretarem la situació actual com el moment

(on es pot llegir una crònica tant de les proeses

d’entrar a boxes i fer un pit stop. És a dir, ha

en el terreny de joc com a la sala de ball), el de la

arribat el moment de tancar-se al local d’assaig

canalla o el dels Borinots des de lluny (on diversos

(el flamant nou local d’assaig) i assajar, assajar,

borinots ens expliquen com han viscut els castells

assajar fins que els relleus es consolidin i se sentin

quan han hagut de marxar del país) entre d’altres.

còmodes en la seva posició. Només amb aquesta

Abans de donar pas a tots aquest nous apartats

il·lusió aconseguirem que tota la nova massa

ens agradaria dedicar un petit pensament a aquells

ingent de castellers frisosos d’experiències puguin

castellers que disortadament ens han deixat en

dir d’aquí a uns anys: “ep! que érem molt nous...

relativament poc temps així com també a tota la

però molt tossuts! I ara mira quins castells fem!”

corrua d’infants que han nascut des del darrer

I, igual que el sistema capitalista té èpoques de

Suc de pinya. Així doncs, sense més demora,

bonança i èpoques de crisi —i a tots ens toca fer

donem pas a una nova tirada de la nostra estimada

pinya per ensortir-nos-en —amb els castells passa

revista.

el mateix. Així doncs, des del Suc de pinya volem

Salut, constància a l’assaig i bons castells!

encoratjar-vos a seguir lluitant per aquests somnis fets d’esforços compartits. I és que en el nostre petit món de somnis que es fan realitat també caldrà esforçar-se al màxim i encarar els canvis no com a punts febles sinó com a reforços. I albirant aquesta fita hem intentat retornar al sentit original del ‘suc de pinya’, en altres paraules, des del nou equip de la revista apostem per una publicació pensada no només com a mitjà de comunicació o com a recull d’actuacions sinó com a autèntic vincle de la colla, que enforteixi encara més la pròpia coneixença. Un dels nostres objectius és el d’apropar la revista a la pinya, que us la feu vostra. Ens agrada pensar que edició rere

Suc de Pinya La revista dels castellers de Sants Número 27, Agost de 2011 c/Vallespir, 28 · 08014 Barcelona http://www.borinots.cat borinots@borinots.cat Equip de redacció: Clara Martín, Eduard Niubó, Alba Vinyes, Esther Oriol. Fotografies: Josep Colet, Joana Garrigosa, Mireia Garcia. Hi han col·laborat: Joan Agustí, Joel Artiaga, Naomi Artiaga, Jordi Braña, Joan Campmany, Genís Campreciós, Pau Camprovín, Míriam Cano, Laia Escolà, Alexia Escribano, Marc Febrer, Guillem Gisbert, Pau Granell, Grup de grallers i timbalers, Seamus Hally, Joan Ibánez, Miquel Hernández, Cèlia Ibars, Laia Jaén, Albert Marimon, Paula Martínez, Ricardo Mascarenhas , Aina Montañés, Anna Ortínez, Pere Ortiz, Martina Rabassa, Josep Lluís Riera, Adriana Segura, Albert Torrent , Montse Vera, Martí Vilalta, Mercè Vilalta, Pau Vilalta, Marta Xarles. Imprès a Indústries Gràfiques Cochs. Revista sota llicència Copyleft, Creative Commons. Exemplar gratuït. Prohibida la seva venda.

Suc de pinya - 3


Presidenta

Una reüllada endarrere

S

embla ahir quan em van citar en un

De feina no n’ha faltat i ha estat un primer tram

bar i em van proposar si em volia

“mogudet” pel que fa als canvis! El projecte

presentar

a

del nou local social de Cal Borinot ja va a tota

presidenta. Ho vam estar parlant i

a

l’assemblea

com

marxa, les obres tan esperades ja han començat i

era una responsabilitat molt gran, tot i així la

si tot continua amb el ritme previst per la nostra

Montse Rafí i el Ramon Rabassa em van dir que

Festa Major ja podrem inaugurar el nou local.

d’ajuda no me’n faltaria, i quanta raó tenien.

També, pel que fa al local d’assaig, hi han hagut canvis, coincidint amb l’última setmana

Després d’arribar al final de la primera part de

d’assajos han començat les obres a l’escola i tot

temporada i fent una reüllada endarrere veig

i que quan estiguin acabades podrem assajar

tota la feina feta en aquests mesos i tots els

de forma més còmoda. Mentrestant hem hagut

castellers que en un moment o altre m’han estat

de cercar un altre lloc i gràcies al districte

ajudant, us voldria agrair a tots la feina que ha

i al secretariat, ens han cedit un espai per

estat fent tot l’equip de la junta i també a tots els

poder assajar i deixar tot el nostre material,

castellers que o puntualment o donant suport

i si ens plou l’església de Santa Maria ens

han fet que tot aquest primer camí fos més fàcil.

cedeix l’espai perquè ens hi puguem aixoplugar!

4 - Suc de pinya


Una reüllada enrere També el projecte d’actualització de la base de dades va endavant i ja hi ha un bon gruix

dels

castellers

actualitzats.

Aquest

fet ens permetrà que la comunicació amb tots els castellers sigui més fàcil, i parlant de comunicació també ja molts de vosaltres rebeu les convocatòries per correu electrònic i podeu consultar els horaris i la ubicació de les actuacions per la pàgina web i pel vostre mòbil.

De feina no n’ha faltat i ha estat un primer tram “mogudet” pel que fa als canvis! La nova pàgina web dels Castellers de Sants ja va prenent forma, hi ha molta feina de realitzar una reestructuració i un nou disseny i també posar al dia i revisar els con-

I ja que estem amb les novetats, aquest any

tinguts. Molt aviat ja la podrem estrenar!

estrenem nova ubicació per la festa major, passarem de fer-la al carrer Vallespir a Comtes de

Un altre repte que hem tingut, com ja sabeu

Bell-lloc, així que quan llegireu aquestes lletres

tots, és el tema econòmic, ja que per condi-

estarem en plena festa! Així que només em

cionar Cal Borinot fan falta molts diners, i

falta dir-vos que passeu una Bona Festa Major

un altre cop tota la Colla ha respost posi-

Borinota!

tivament venint a les actuacions comercials que s’han anat fent al llarg d’aquests mesos. Aquestes actuacions ens ajudaran a poder

Mercè Vilalta

fer front a les despeses del nou local social.

Presidenta

Suc de pinya - 5


Cap de colla

Un any difícil? Si ens hi posem ja us dic que NO!

A

vui podria escriure amb el mal gust

què hem estat sotmesos. I ser justos vol

de boca que ens ha quedat (per segon

dir veure que fins a dia d’avui hem fet uns

any consecutiu) després de la darre-

registres força semblants als dels darrers anys.

ra actuació abans de vacances, però

avui toca fer una lectura justa, realista i positiva!

És cert que la “travessa pel desert” que estem patint amb el 2 de 7 ens està condicionant molt

Si bé sí que és cert que la trompada de Sant

la dinàmica de la temporada però a dia d’avui

Cugat ens va agafar una mica per sorpresa (tot

portem més castells de vuit que el 2009 (2 de

i el que havia costat trobar una bona sintonia en

8 amb folre a Sant Cugat i 5 de 8 a la Diada)

l’estructura, ho havíem aconseguit i divendres ho

o que el 2008 (2 de 8 amb folre a Sant Cugat

vam demostrar descarregant després d’un parell

i 3 de 9 amb folre a la Diada) per exemple.

de mesos el 2 de 7 a l’assaig), els castells són així. Evidentment comparant-nos amb el 2010 no Tot i així, i com deia, cal ser justos amb nos-

estem rendint al mateix nivell, però tampoc no

altres mateixos i avaluar-nos pel que hem fet

estem tan lluny. Hem fet els mateixos 4 de 8 i

fins ara tenint en compte tots els condicionants

només dos 3 de 8 menys (amb dues actuacions

6 - Suc de pinya


Un any difícil? Si ens hi posem ja us dic que NO! menys en el calendari per culpa dels festius).

folre i una catedral abans de vacances que aquest

Però això sí, l’any passat vam fer dos 2 de 8 amb

any no hem pogut dur a plaça.

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2

6+1

7

4+1

6

2

2d7

7

7

1

2+2

4

4+1

4d8

7

9

5

6

3

2

1

1

1

3d8 2d8f

1

5d8

Comparativa a dia 15 de juliol A més podem observar que en aquest 2011 de

mentre que l’any 2010 vam fer castells de vuit en

les catorze actuacions que hem fet en nou d’elles

nou actuacions (un 56,25%) i el 2009 cinc actua-

hem fet castells de vuit (això suposa un 64,29%),

cions de vuit en tretze actuacions (38,46%).

2011

2010

2009

2008

2007

2006

14

16

13

12

16

17

Actuacions Castells 8

9

9

5

6

4

5

64,29

56,25

38,46

50,00

25,00

29,41

%

Comparativa a dia 15 de juliol Així que venint dels magnífics anys passats (en

tornar a somiar. És l’hora d’assajar amb valentia

què vam fer molts castells de vuit, en què la cat-

i plantejar-nos un molt bon segon tram de la

edral va aparèixer abans de l’estiu i en què vam

temporada, ha arribat l’hora de demostrar del

tastar no només el 3 de 9 amb folre sinó també el

que som capaços!

4 de 9 amb folre i buscàvem la primera tripleta

Només depèn de nosaltres fer grans actuacions

màgica de color gris) aquest any, doncs, se’ns ha

a la Mercè, la Diada, a Sitges, per Tots Sants, a

presentat com aquell en què hem de demostrar

Mataró i a Terrassa perquè les opcions, les nos-

la força i la unió en el treball que sempre ens ha

tres opcions, continuen intactes.

caracteritzat.

Som-hi?

És el moment de “tancar” les portes de l’assaig

Marc Febrer

i de dedicar-nos a treballar amb constància per

Cap de Colla

redreçar el camí ben ràpidament i així poder

Suc de pinya - 7


Salut i castells

A

quest nou apartat de salut i castells

I en el cas de la canalla, la part més afectada,

anirà enfocat a comentar les con-

suposant un 31,2% del total de les lesions, és

seqüències més típiques en cas de

l’extremitat inferior i el cap (d’aquí que s’hagi

caiguda d’un castell. S’explicarà el

fet un estudi perquè la canalla porti casc durant

que és cada cas per entendre millor la lesió i com s’hauria d’actuar. Per començar val a dir que les lesions més típiques depenen del grup a estudiar

l’enlairament del castell).

Contusions

(canalla o adults), i sobretot de cada persona. S’entén per ‘contusió’ una lesió traumàtica En el cas de la canalla, és més freqüent patir

en els teixits tous per un xoc, un cop o una

contusions lleus en les extremitats inferiors i al

pressió sense haver-hi ruptura de la pell. Es

cap. En el cas dels adults, és més freqüent les

caracteritza

contusions lleus en les cervicals i en les dorsals.

canvi de coloració i dolor. Sempre ve acompanyada

per

d’algun

inflamació, grau

hematomes,

d’hemorràgia.

Els

Així doncs, en els adults, la part que queda

efectes del cop d’una contusió varia segons

més afectada amb un 22% del total de les lesions,

la força i l’energia aplicada sobre l’organisme.

és la columna cervical i l’extremitat superior.

Les contusions suposen un 52,8% de les lesions que pateixen els adults i el 60,6% de les lesions que pateix la canalla. Del total d’aquestes lesions, el 67,5% es presenten com a contusions lleus. El tractament de les contusions petites és simplement aplicació de fred local o gases humides a la zona per reduir la inflamació. Si la contusió és produïda per un cop més fort, s’aplica fred local, s’eleva la part afectada i s’haurà de mantenir repòs i aplicar un embenat immobilitzador. CONTUSIÓ AL TÒRAX Les lesions que és produeixen al tòrax estan al voltant de 9% del total de les lesions. D’aquestes lesions, el 64,9% només són cops sense cap lesió associada. El 21,6% es presenten en forma d’esquinç intercostal. I el 12,2% són fractures costals. De totes les lesions que es

8 - Suc de pinya


Contusions i ferides

produeixen al tòrax, un 85% són de tipus lleu.

trització, afavorir l’asèpsia i que tanqui per prime-

Les contusions al tòrax a diferència de les

ra intenció. En cas d’infecció evitar la propagació.

d’extremitats i el cap, no es poden immobilitzar.

El tractament de la ferida serà: - En cas de que sagni, fer-hi pressió amb una

El moviment que fa el tòrax per respirar impe-

gassa i si cal, aplicar una mica de fred per aturar

deix aquesta immobilització, provocant un

l’hemorràgia.

retard en la recuperació. Caldrà aconsellar al pacient que faci repòs.

- Si la ferida sagna molt o és molt gran caldrà suturar. S’haurà de traslladar al pacient al CAP o a l’hospital. Netejarem la ferida amb sèrum

Ferides

fisiològic, evitarem tocar la ferida, aplicarem una solució antisèptica i cobrirem la ferida amb un

La ferida és considerada una lesió física

apòsit estèril.

causada per un cop, caracteritzada per una esquinçada de la pell. Depenent de la seva gravetat, és necessària l’assistència mèdica. Un

5,1%

de

les

lesions

dels

castel-

lers són ferides, i gairebé totes al cap. L’objectiu de la cura d’una ferida oberta és la cica-

Montse Vera

Suc de pinya - 9


El torneig de dia... En Pau Granell té la recepta per a convertir a més de 70 Borinots en uns hooligans. I és que al Torneig intercasteller de futbol l’afició és tan important com els jugadors Primer de tot posarem a uns quants d’aquests borinots a tallar tela com uns bojos per tal de tindre uns 70 trossos de forma rectangular i de la mida d’una bufanda. Un cop estigui tota la tela tallada uns altres borinots -o els mateixos- hi pintaran tot de eslògans, frases i altres coses que la imaginació els permeti. Deixem que les bufandes s’eixuguin i mentrestant anem pensant en quelcom portable, més o menys econòmic i que ens permeti fer molt soroll sense deixar-nos —com a mínim no tant— les cordes vocals. Un cop arribem a la conclusió que s’ha de comprar un equip de megafonia, anem a la botiga, el compreu i l’acoblem a un carro de super mercat (nota: per aquest pas és molt important l’ajuda d’uns quants borinots manetes i amics del bricolatge). Un cop el carro estigui preparat i pintat i s’hagi aprofitat la tela sobrant per a fer algunes banderes, es busquen uns quants patrocinadors per a poder “sufragar” el cost:

benfet.com, Unicej, “la Faixa, parlem?”. Es compren pintures, es grava algun anunci per tal d’animar el personal i cap a Granollers que hi falta gent. Arribats a aquest punt, no ens fem responsables si una colla d’il·luminats —no més de 30— que s’han avançat al carnaval —ui no, perdó CARNESTOLTES—, i que no surten de casa sense els brics de Don Simon i copiant slogans —”No hi ha color som la millor afició” és nostre— es fan amb el premi de la millor afició perquè segons la organització “heu perdut per un sol vot i com que ja teníeu el premi als tercers classificats...” Tot i així passar un cap de setmana amb més de 70 borinots i borinotes deixant-se la veu i animant més que ningú —diguin el que diguin!—, tindre un dels millors equips de futbol del món casteller, arribar a les semifinals després d’uns quarts de final molt emocionants amb els Capgrossos i milers d’anècdotes que van passar durant el torneig de futbol casteller, realment no té preu! I tranquils, l’any que ve, serà nostre.

10 - Suc de pinya


... el torneig de nit

L

En Miquel Hernàndez i en Joan Agustí parlen sobre la nit de dissabte. Heu de saber que això només és un avanç del que trobareu a borinots.cat, no us perdeu la continuació!

a classificació per la semifinal ja era una realitat, i per tant, era el moment de festejar-ho. La nit va començar suau a causa del cansament acumulat, però la gran victòria del Barça i l’inici del concert de Miquel del Roig, evidenciaven que davant nostre ens esperava una gran nit. I ho va ser. Els primers cubates començaven a caure i l’ambient es començava a caldejar. Va

ser en aquest punt, quan els borinots més responsables van decidir anar a descansar per tal d’afrontar amb garanties el gran partit que s’havia de disputar l’endemà, i van abandonar el pavelló. Entre aquesta gent es trobava el Mister i Cap de l’expedició borinota Mou Febrer, la marxa del qual va provocar un clar descontrol en les files borinotes. Jugadors i aficionades van començar a protagonitzar una interessant caça de bruixes i les més sofisticades tècniques de pesca van acabar amb fructíferes conquestes per part de l’expedició borinota. Interessants disputes per a veure qui es proclamava reina de la nit, grans relats amorosos, escenes semi-pornogràfiques, segrestos de jugadors i molt més van tenir lloc aquella nit, demostrant que els i les borinotes no només triomfen als terrenys de joc sinó que també arrasen a les pistes de ball.... Per a una informació més ampliada de la nit amb tots els detalls, pèls i senyals, consulta el Racó de la colla, a www.borinots.cat

Suc Suc de de pinya pinya -- 11 11


El primer tram

Amb il·lusió! Comencem temporada amb la mateixa o més

Crec que s’està fent un bon primer tram de

il·lusió que l’any passat. Un any amb molts can-

temporada, esperançador, gràcies als dimarts i

vis tant a la junta com a la tècnica. Canvis a nivell

divendres, dimarts i divendres, jejeje, que estem

social i molt important, a nivell tècnic. No hem

fent; tot i haver sofert alguns petits imprevis-

d’oblidar el que costa renovar i substituir castel-

tos a assajos i en alguna actuació. Ens hem de

lers a troncs, pinyes i folres. Estem davant d’un

posar al cap que no serà gens fàcil repetir els

any amb moltes baixes: gent que marxa per estu-

èxits de l’any passat, però amb les ganes que es

diar, treballar, oci... Això ens ho hem de prendre

veu la gent a l’assaig, la feina que s’està fent i

amb calma, paciència i molt de treball.

la il·lusió inesgotable d’aquesta colla ho podem aconseguir.

No obstant això, estem fent uns grans assajos, amb proves molt interessants i provant els possi-

Amb canvis importants a pinyes, folres, troncs

bles recanvis futurs. Estem fent actuacions molt

i canalla s’estan assolint gairebé tots els objectius.

dignes i dintre dels objectius anuals. Cal remar-

Això vol dir que si seguim fent la mateixa feina,

car l’assistència d’un gran nombre de castellers a

o potser una mica més, aquest gairebé serà un

la majoria d’assajos i actuacions, i sobretot a les

TOTS.

comercials (tan importants aquest any amb el nou local social en marxa).

Ens veiem la segona part de temporada. Apa! Salut i castells! Joan Campmany

12 - Suc de pinya


Santa Eulàlia dóna el tret de sortida a una nova temporada borinota Santa Eulàlia va donar, com és tradició, el tret de sortida a la temporada castellera dels borinots. Tot i que fins el mes de març no començaven els assajos regulars, els borinots vam portar a plaça tres castells de 7 executats amb solvència. La diada, en la que prenien part les 6 colles de la ciutat -s’estrenà oficialment la Jove de Barcelona- es va allargar fins tocades les tres de la tarda. En la primera ronda els borinots vam plantar un quatre de set amb agulla que, tot i mostrar-se un pèl obert al pis de segons, fou treballat sense més problemes per descarregar-lo. En segona ronda, els grisos vam optar per un solvent quatre de set amb estrenes al pis de

porada, un xic obert de mides però amb una

terços i a diferents posicions de la pinya. La ter-

solvència contrastada.

cera ronda, individual, es va fer molt llarga, però

En segona ronda, vam realitzar un cinc de

tot i l’espera, vam acabar amb un sòlid cinc de

set controlat en tot moment i finalment, en ter-

set, que mai havíem fet abans per Santa Eulàlia.

cera ronda, vam construir el primer tres de set

La temporada començava amb castells inèdits

de l’any, “marca de la casa”: amb bones mides,

per les dates en les que ens trobàvem i les sensa-

ferm, segur, i descarregat.

cions éren bones. Aquesta actuació va servir per estrenar canalla Després de l’actuació de Santa Eulàlia, arriba

i una crossa, i ens permet començar a posar les

la tradicional trobada de colles castelleres de

piles en el que serà les bases de tota la tempo-

Sant Medir (Sant Cugat, Vila de Gràcia i Sants).

rada castellera.

Aquest any vam actuar a Sant Cugat, a la plaça del Rei. Una plaça situada al costat del Monestir i amb unes grans vistes cap a la serra

Arriba la primavera a la temporada castellera

de Collserola. Després d’un magnífic assaig on vam Els Borinots vam arrencar l’actuació amb un

col·locar quints al dos de vuit amb folre, la

quatre de set amb agulla, el tercer de la tem-

primera actuació de creixement de l’any va ser

Suc de pinya - 13


“tot i que era el primer quatre de vuit de la temporada, amb la mica de nervis que això comporta, va mostrar bones mides” 14 - Suc de pinya


Creixement i diumenge de Rams a Les Corts. Com ja és habitual, sota el lema “hi

d’homenatge, a diverses posicions de pinyes i

faltes tu” els Borinots vam visitar el barri veí

tronc i, sobretot, una gran diada de participació

acompanyats, aquest cop, pels Castellers de Sant

popular amb la consulta del 10A com a teló de

Cugat i els Castellers de Sagrada Família.

fons.

Després dels pilars reglamentaris, els borinots vam encetar l’assoleiat dia amb un cinc de

El carro gros arribà el diumenge de Rams

set impecable que va lluir per les estrenes tant a tronc com al pom de dalt i al nucli de la pinya.

Com ja comença a ser habitual, la diada

En segona ronda, vam descarregar un quatre de

de rams, a la Plaça de Sants, va començar

set de bones mides i finalment, en última ronda

acompanyada d’un bon sol que augurava bons

els de Sants vam triar el quatre de set amb

castells.

l’agulla que tot i una mica nerviós no va mostrar perill en cap moment.

Castells, sol i democràcia

Els Borinots vam sortir de quatre de vuit. I tot i que era el primer de la temporada, amb la mica de nervis que això comporta, va mostrar bones mides i destacava l’estrena de cares als pisos inferiors.

Continuant amb les actuacions de creixement

En segona ronda, vam encarar un cinc de set

vam seguir treballant per consolidar les estruc-

on van anar rodant els pisos de cara al cinc de

tures de set i poder afrontar ben aviat els primers

vuit. La canalla, on es comencen a consolidar

castells de vuit de la temporada al barri, en una

els recanvis, va ser com sempre molt fineta i

jornada de calor intensa marcada per la consulta

espavilada.

popular sobre la independència.

Finalment i abans de la ronda de pilars, els de Sants hem tancat la jornada amb un tres de set.

L’actuació es va desenvolupae amb certa

Vam acabar amb la tradicional ronda de pilars

rapidesa, al menys en les dues primeres rondes

on els de Sants vam aconseguir descarregar dos

on els de Sants vam plantar un cinc de set,

pilars de cinc

seguit d’un tres de set i un quatre de set, tots ells executats sense més dificultat. El públic, en molts casos sorprès per l’arribada de les colles mentre esmorzava a les terrasses de les cafeter-

Amb pas ferm cap al XVIII aniversari

ies del passeig de Sant Antoni, va ser generós en aplaudiments.

En una actuació al sempre agradable Cap de la Vila, els Castellers de Sants vam dur a plaça

Estrenes, amb les corresponents mantejades

tres castells segurs i que significaven un pas

Suc de pinya - 15


Sitges, XVIII aniversari, Terrassa, Poble Sec més en l’assoliment dels objectius marcats per a aquestes alçades de la temporada.

A la ronda de pilars, vam aixecar tres pilars de cinc simultanis. Vam acabar amb el ja clàssic pilar caminat

El carro gros, executat per segona vegada

per les escales de l’església de Santa Maria que,

enguany, no va presentar cap problema i de-

any rere any, ens emociona a nosaltres i al munt

mostrà que l’estructura que fa algunes tem-

de gent que ha vingut a compartir la celebració

porades calia treballar de valent, enguany es

de la nostra majoria d’edat.

mostrava, al menys fins el moment, com un valor segur. El cinc de set, alçat després d’un primer

Consolidant la feina feta

peu desmuntat, no ha presentat cap problema i el quatre de set va descarregar-se còmodament.

Divuitè aniversari, primera clàssica

A Terrassa, amb motiu de l’aniversari dels Castellers de Terrassa, els Castellers de Sants vam sortir de quatre de vuit. El castell va mostrar les bones maneres perdudes la setmana anterior i va mantenir bé les mides, tot descar-

El diumenge de l’aniversari ens esperava la primera actuació a Bonet i Muixí després de les

regant amb comoditat el quart carro gros de la temporada.

obres a la plaça. La barreja entre l’emoció per l’aniversari i per la primera clàssica de vuit de la

En segona ronda, vam alçar el segon tres de

temporada va fer que el quatre de vuit sacsegés

vuit de l’any. El castell va anar acompanyat d’un

una mica més del compte, però salvats els nervis

bellugueig constant però es va mantenir sota

primerencs, l’acompanyàrem d’un tres de vuit i

control en tot moment amb un petit esforç extra

una torre de set gairebé perfectes.

per part de la pinya i el tronc per a poder ser completat amb èxit.

16 - Suc de pinya


Per completar l’actuació es va optar pel cinc de set. Tot i a priori ser el castell més assequible

El quatre dóna guerrra

dels tres va ser el que va portar més problemes. Unes males mides i una lenta execució però no

A principis de juny va venir un cap de set-

van fer perillar en cap moment un castell molt

mana atapeït de castells: amb dues actuacions i

a l’abast de la colla i van evidenciar que falten

el repte de fer com a mínim dos castells de vuit a

polir alguns detalls abans de poder treure el cinc

cada actuació des de llavors i fins a les vacances

de vuit a plaça.

d’estiu.

Aniversari del Local dels Castellers de Poble Sec

dels Capgrossos de Mataró amb la idea de repe-

Així doncs, diumenge encarem l’aniversari tir el tres de vuit, quatre de vuit i cinc de set que ja es van descarregar a la Fes-te al carrer el

A casa dels nostres veïns del Poble Sec vam

dia abans

obrir diada amb el cinc de set. A aquest primer

De sortida descarreguem un tres de vuit molt

castell, que es va coronar amb celeritat, el vam

parat, però a segona ronda el quatre de vuit

acompanyar d’un tres de vuit i per tancar la

gris, per variar, s’ha bellugat molt després de fer

tercera ronda vam tirar un quatre de set amb

l’aleta tot i descarregar-lo amb èxit al final. Els

l’agulla.

borinots vam tancar l’actuació amb un cinc de

Suc de pinya - 17


“Ara els castellers descansem durant una temporada tot preparant la propera festa major, que serà quan tornarem als assajos amb més energies i força que mai” 18 - Suc de pinya


Gràcia i Sant Cugat set molt quiet que ens duia a imaginar-nos-el

dins del calendari borinot, on s’hi han pogut

amb un pis més d’aquí poc…

veure grans construccions per part dels de la

Recuperant bones sensacions a Gràcia

camisa grisa com el dos de vuit amb folre o fins i tot el cinc de vuit. Aquest any, però, ni el dos ni el cinc estaven a punt i calia fer la millor actuació possible pensant en el futur. En primera

La bonica plaça del Raspall va acollir la penúl-

ronda es bastia un tres de vuit que, amb el nou

tima actuació dels borinots en aquest primer

tronc ja consolidat, només s’ha hagut de treballar

tram. Els de Sants anàvem decidits a repetir

just després de l’aleta degut a alguna batzegada

l’actuació que havíem sovintejat més aquesta

provinent de la part de dalt del castell.

temporada : dos castells bàsics de vuit, el tres i el quatre acompanyats d’un cinc de set.

En segona ronda tocava alçar el dos de set, l’únic castell de set pisos previst però alhora

Si bé el treball als assajos anava a bon ritme,

el que més maldecaps ha portat en els últims

el quatre de vuit s’havia mostrat guerrer en les

temps a causa dels canvis al tronc. Després de

darreres actuacions i només l’experiència i l’alt

molta feina fosca als assajos era el moment de

nivell tècnic que demostra la colla l’havien per-

començar a veure els fruits a plaça. Així amb

mès descarregar en totes les ocasions. Tocava fer

molta concentració es va tancar la pinya i pos-

aquell “clic” del que tothom parlava i donar-li

teriorment s’alçà amb seguretat el dos. Quan

aire a aquest quatre. I així va ser. Els borinots

l’enxaneta anava a fer la passada, però, els nervis

vam plantar d’inici el millor quatre de vuit

s’han apoderat del castell, que ha caigut just

del que portem de temporada. Feia setmanes

abans de l’aleta.

que buscàvem aquest plus de motivació que

Havent renunciat a la ronda de repetició, en

només arriba quan la feina feta a l’assaig té

tercera ronda es va optar per assegurar, rebaix-

correspondència amb els castells que es fan a

ant pretensions, amb un segur quatre de set

plaça. Amb la fera domada, un tres de vuit de

(estava previst fer-lo de vuit pisos).

bones mides i un impecable cinc de set tancaven actuació pels de gris.

Desafortunada clausura a Sant Cugat

Ara els castellers descansem durant una temporada tot preparant la propera festa major, que serà quan tornarem als assajos amb més energies i força que mai per a poder esmenar aquesta ensopegada. Bon estiu a tothom i ens veiem per

Els Castellers de Sants tancàvem la primera part de la temporada actuant a la festa major de

festa major, que enguany serà al carrer Comtes de Bell-lloc!

Sant Cugat. La del Vallès és una actuació que en

Adaptació de les cròniques de Jordi Braña, Míriam

els últims anys ha guanyat molta importància

Cano, Clara Martín, Esther Oriol i Josep Lluís Riera.

Suc de pinya - 19


Racó de la canalla

No tot és fer castells per a la canalla borinota Còctels al local Un divendres vam anar al local i vam fer còctels i canapès. Després de l’assaig ho vam vendre a la colla. Era per a fer una sortida per anar al Tibidabo o al Port Aventura. Martina i Aina

Sopar de gala Van entrar els pares i els hi vam fer una foto, després els nens vam anar servint el menjar que van fer els pares a casa. Els monitors van donar una banda a les tres millors parelles que van venir. Al final alguns monitors ens van preparar un joc que vam fer tres grups: els pares, la canalla i els monitors. El joc tenia unes proves: en unes s’havien de cantar cançons i els pares amb les seves cançons antigues. En una altra també vam haver de dir embarbussaments, endevinalles... i va guanyar.. la CANALLA!! Ens ho vam passar MOLT BÉ! Anna i Martí V.

20 - Suc de pinya


Activitats organitzades per l’equip de canalla Torneig de futbol Vam anar al Torneig de futbol infantil de Barcelona. Vam guanyar els quatre partits i després van repartir tots els premis. I com que vam quedar primers ens van donar la copa més gran. També van jugar els monitors i també va guanyar en primera posició. I després vam anar al parc a fer una gimcana entre les colles de Barcelona i encara ens han de donar les medalles (esperem)! Joel i Pau V.

Colònies Les meves últimes colònies sens dubte van ser les millors. Els dia que vam arribar ens van explicar el tema de les colònies, que eren les festes tradicionals d’Espanya i ens ho vam passar la mar de bé. El primer que vam fer va ser el San Fermín que dins d’això vam participar en diferents proves, i en una jo sense voler vaig tirar una nena al terra! A la nit, vam fer el joc de por, primer dels petits i després els grans (jo i tres nens més). He de reconèixer que em va fer por perquè que et deixin sola al bosc, de nit, no és gaire agradable. Però va estar molt bé! Vam anar a dormir bastant tard i l’endemà ens van aixecar a les nou! El següent dia vam fer Moros i cristians i al final van guanyar els moros. A la tarda vam fer el que més ens agrada a part de fer castells, jugar a futbol! A la nit, vam fer la Feria d’Abril i algunes nenes (petites) anaven vestides de sevillanes, molt mones! Hi havien diferents tipus de menjar: crestes, croquetes, calamars... Vam anar a dormir i fins l’endemà no vam fer les motxilles. L’últim dia van venir els pares que es van quedar a dinar i després vam fer una gimacana, ens ho vam passar molt bé! Després vam fer el típic partit de pares contra fills i monitors i va guanyar la canalla! Després tothom cap a casa a descansar. La veritat és que trobaré molt a faltar les colònies de canalla dels Castellers de Sants! Cèlia

Platja El dissabte dia dos de juliol amb la canalla vam anar a la platja. Vam quedar a l’estació de Sants. Quan vam arribar allà vam col·locar les tovalloles i vam anar directe a l’aigua. Vam fer molts castells com un 3 de 4 carregat. Després vam estar intentant entre tota la canalla fer un pilar de tres però no el vam aconseguir. Després més tard vam marxar cap a casa. Per nosaltres va ser el millor dia que hem passat a la platja amb la meva colla. Naomi i Alèxia

Suc de pinya - 21


Gralles i timbals Aquelles coses de les gralles (i els timbals) que no sabeu i no sabem si hauríeu de saber...

La única cantada que a dia d’avui recordem és d’un 5 de 7 a Sabadell on la Laia, per culpa d’uns queixals del seny, es va quedar sense tocar. Aquell dia, sense el “ferm” lideratge de la Laia ens vam menjar la segona aleta del cinc. Provocant una girada massiva de mitja pinya i molts comentaris de: “ha sigut intent desmuntat?”. Després d’aquell dia i amb la mirada posada al 5 de 8 NO L’HEM TORNAT A CAGAR! (més que res, comptem el número d’aletes abans de començar). També podríem parlar de la relació amor/odi que tenim amb els enxanetes: tots sabeu que l’aleta implica un gir melòdic que hem de marcar els grallers. El gran repte, o guerra, que tenim amb la canalla és encertar el moment just. Gràcies canalla, ens feu les diades més amenes! L’última que ens ha passat va ser a l’actuació comercial de L’Oreal. Fent una manta al coll interminable. “Perquè nosaltres ho valem!”. El llenguatge timbaler: NOOOO!! Ahh! Pum, pum!! Tocar el timbal sembla (NOMÉS HO SEMBLA) una cosa molt senzilla. Ara bé, aprendre el seu particular llenguatge és digne d’un màster universitari: són una espècie diferent? FRASES APM (Frases que hem d’escoltar): · “Per què els grallers heu de veure l’aleta si s’escolta?” (dit per un “nen” de la colla). · Altres noms de la gralla: trompeta, flauta, graella, gaita, grulla i el millor de tots: “l’instrument del diable”. CODA:Aquest és un intent de recuperar l’antiga secció de gralles a la revista. Si no voleu que el Manu foti rollos històrics, aporteu idees. Gràcies.

22 - Suc de pinya


Creixement

M

L’Albert Torrent, Cap de Creixement, ens explica quins són els objectius d’aquesta àrea i com s’ha treballat fins ara per assolir-los. Totes i tots som creixement!

olt bones a tothom, una vegada més em disposo a informar-vos de les novetats i activitats de l’equip de creixement. Com molts sabreu enguany hem estrenat junta nova, això ha suposat algunes lleugeres modificacions en l’organització i distribució de vocalies. La nostra feina, però, segueix essent la mateixa, tot i que amb lleugers matisos que ara us

explicaré.

Creixement ha crescut (i no, no em refereixo al meu perímetre corporal): hem incorporat tot un seguit de gent nova amb la finalitat de refrescar idees, aportar més opinions i poder dur a terme més iniciatives. Així mateix hem redefinit els nostres objectius, mirant de tenir-ne pocs per poder-los dur a terme eficientment. En aquest primer tram de temporada hem començat a treballar amb un dels nostres grans objectius, la canalla. Hem redefinit el model de taller que fèiem, implicant més als pares dels nens i realitzant-lo just després d’horari escolar. Això, juntament amb l’elaboració d’uns materials didàctics per a les escoles, creiem que ens permetrà establir nous vincles amb les escoles del barri i crear, per fi, una dinàmica de treball anual de la qual mica en mica anirem obtenint nova canalla. De moment la prova pilot realitzada a l’Escola Jaume I va ser bastant fructífera i ens fa pensar que a poc a poc i amb paciència podrem crear aquesta dinàmica. Aquest projecte és de llarg termini, és per això, que en aquesta legislatura volem anar introduint aquests tallers en diferents escoles del barri. En cartera tenim altres idees de les que us anirem informant quan estiguin més treballades i madures, ja que ara mateix no passen de simples paraules. Com hem dit abans, pocs projectes però ben fets. I això no seria un text de creixement si en acabar no us digués: TOTES I TOTS SOM CREIXEMENT.

Suc de pinya - 23


La colla opina Creus que la colla està preparada per afrontar una temporada de mínims o de retrocés? ADRIANA SEGURA Una temporada sense nous castells no té perquè ser una mala temporada… Crec que és una temporada de canvis, de renovacions i de nous reptes; tot i que no siguin nous castells. I també és la manera que aquesta gent nova se n’adoni del valor dels castells i la feinada que aquests comporten. Així que seguirem esforçant-nos per fer una MOLT BONA TEMPORADA!!! PAULA MARTÍNEZ Personalment crec que si. Totes les colles han passat per millors i pitjors moments i estava clar que algun dia ens arribaria a nosaltres. Aquests últims anys hem tingut una molt bona ratxa i, com és evident, la gent s’hi ha acostumat. Una persona que porti força temps a la colla sap tot l’esforç que hi ha hagut darrere dels grans castells i, per tant, pot entendre el retrocés actual. En canvi, per a una persona nova és més difícil acceptar la situació ja que només ha viscut els bons moments. Però tot és qüestió d’entendre-ho per així poder acceptar-ho. GENÍS CAMPRECIÓS Jo crec que ara mateix no perquè som una colla molt jove. El gran gruix de la colla no ha viscut encara una “mini” crisi, per tant, fins que no ho sobrevivim i veiem que ens ensortim doncs.. Jo crec que si es reorienta bé la cosa i n’aprenem aquest any, l’any que ve tornarem a apretar i ja està, no té més. També caldria plantejar si la colla s’ho creu que aquesta és una temporada de transició i si s’ha explicat suficientment al gruix o no. Perquè si la tècnica no s’ho creu, no ho transmet. I si no ho transmet, la colla pot no ser-ne conscient del que això significa.

24 - Suc de pinya


Creus que la colla està preparada per afrontar una temporada de mínims o de retrocés? JOSEP LLUÍS RIERA “TXURRO“ Ningú està mai preparat per acceptar un fracàs i menys si, com ens passa a nosaltres, hem encadenat tota la nostra història anant endavant d’èxit en èxit. Això no vol dir que no es pugui superar el tràngol, evidentment que es pot superar i que es superarà, aquí està la gràcia. Cal aprofitar-ho per a fer-se més forts i aprendre per a ser millors coneixent el terreny que es trepitja, la base principal de l’evolució de l’ésser humà. marta xarles Jo penso que està preparada perquè és cert que hi ha molta gent que ha entrat en l’últim temps i que està acostumada a què els folres és normal, a fer castells de nou... Però penso que hi ha suficient gent que sap que és difícil mantenir-se en castells de nou i que només el fet de mantenir algun castell de nou i inclús de no aconseguir fer-ne cap en una temporada però renovar troncs o canalla és tenir perspectiva de futur. Penso que som suficientment gent que coneix del tema com per anar transmetent a tothom que no passa res. A més la gent nova que tenim no és una bombolla a part, són conscients que som una colla de vuit que ha fet algun castell de nou, i saben el que costa fer-los. Per tant, poden entendre que en el nivell en què estem si puntualment no podem fer castells de nou, és normal. PAU CAMPROVIN Crec que la gent veterana de la colla l’hem de saber preparar i explicar molt bé a la gent més nova que ha entrat que no sempre hi han aquests èxits. I a més a més per mi el més important no és anar a buscar ja els castells de nou sinó que com a mínim la nostra colla ha de mantenir tota la gamma de vuit que hem anat assolint diada rere diada i any rere any. I per últim, crec que consolidant això és forjar les bases per si som prou gent fer un salt endavant. GUILLEM GISBERT La veritat és que no ho sé. Home decep.. però és el que hi ha, no? T’has de resignar. Tampoc crec que marxi molta gent encara que desmotiva ja se sap que aquestes coses passen, ho hem vist a moltes colles. I aquest any doncs ens toca a nosaltres i ja està. Hi ha molta gent que tot i dur temps a la colla no ho hem viscut mai... Jo no puc dir com s’ho prendrà la colla però sé com m’ho prendré jo: serà un any més tranquil, que el tronc torni a agafar confiança i l’any que ve ja farem alguna cosa. La gent que ha entrat fa menys o que està menys motivada doncs ja es veurà què fa... però tampoc és una cosa que puguis decidir, per tant... LAIA JAéN Crec que la gent està preparada, especialment els que portem més anys a la colla. Per això els més veterans hauríem d’explicar i fer entendre a la gent més nova que els castells són així i que és quan cal estar més units. Més opinions a www.borinots.cat

Suc de pinya - 25


Molt més que una colla

F

En Ricardo Mascarenhas és un borinot que ara ens segueix des del Brasil, però ens ha volgut explicar quina ha estat la seva experiència a la colla del barri on va néixer la seva dona.

eia tres anys que havia vist els castells per

de tornar a casa. Només volia dir-vos que qual-

primera vegada: estava flipant i encara

sevol Borinot té casa i una família aquí al Brasil.

no entenia molt bé quin motiu portava a

Ara estic una mica lluny. Però segueixo les activi-

tanta gent a una plaça, un diumenge, per

tats de la colla través de la pàgina web i pels mis-

pujar uns sobre els altres. I he hagut d’esperar uns

satges que m’envien molts Borinots. Tinc el penó

anys més abans de començar a entendre tot això.

penjat al menjador i la camisa i la faixa esperant per suar molt un altre cop. Muito obrigado por

Aquest any em vaig quedar més temps a Barcelona

tudo!

i després de veure l’actuació de Santa Eulàlia, vaig reunir coratge per anar a un assaig. Vaig triar la

L’article complet i la visió des de lluny del

colla de Sants perquè sempre va ser molt especial

Manu Sabaté els podeu llegir al Racó de la colla

per mi. Era la primera que havia vist i la del barri on va néixer la meva dona. Els assaigs eren bons, però les actuacions tenien un sabor especial. Aprofitava per conèixer pobles de Catalunya. La meva primera actuació va ser a Sant Cugat. Per casualitat a la mateixa plaça on vaig veure als castells per primera vegada. La millor va ser la de Sitges. La colla també m’ha ensenyat moltes coses: que la cultura catalana és única al món, que el somriure d’un nen que puja per primer cop a un taller no té preu i que fer una copa abans del migdia no és tan dolent. Un dia en Kelet em va dir: “treu-te les sabates que puges”. Tot i que no me’n recordo de res i que encara tremolava quan es va descarregar el meu primer castell, va ser un dels moments més emocionants de la meva vida. Entre pinya i soca, els mesos van passar volant. I va arribar al moment

26 - Suc de pinya


Passatemps Mots encreuats

HORITZONTALS 1. Allà on durant el dia la competició és esportiva i a la nit, si van mal dades, cal prendre-s’ho amb esportivitat. 3. No són família, però es fan dir cosinets. 4. Si els segons no van prou decents, les crosses tenen la impressió de menjar-ne. 8. Allò que aquesta primera part de temporada encara no hem bastit i que la segona part de la temporada haurà de calçar el dos, els tres i el quatre. 10. Els petits diuen que són poderosos, però enguany estan fent que l’inici sigui més prudent del que estàvem acostumats. 12. Els comtes d’aquest bonic paratge segur que estaran encantats d’acollir el nostre local a partir d’aquest any! VERTICALS 2. Si n’ajuntes moltes, són capaces de fer un tres de sis per sota en unes vigílies d’aniversari. 5. El que tenen en comú Santa Eulàlia i el nostre Cap de colla. 6. Si te la descuides a casa, un graller generós sempre te’n podrà deixar una. 7. Feina de formiga, força d’...... 9. No li hem acabat d’agafar el to a la primera part, però a la segona segur que tot plegat farà aquell clic esperat. 11. Proclama que no hi ha prou amb la felicitat i exigeix eufòria.

Suc de pinya - 27


28 - Suc de pinya

Suc de pinya 27  

Revista dels Castellers de Sants

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you