Alumni Zuyd Carrièremagazine 2020

Page 1

Alumni Zuyd Editie 2020

Carrièremagazine voor Limburgse hbo-professionals

Legal Lab helpt bij juridische vragen Emmanuel Ohene Boafo: geloof is een troost Maud Amkreutz: coaching is confrontatie met mezelf Coronapandemie legt onze leefstijl onder de loep


Met fiscale controle Nederland financieel gezond houden. Dát doen wij. Ons land financieel gezond houden. Dat is complex en uitdagend werk. Controleren of iedereen voldoende afdraagt, fraude voorkomen; het is teamwork voor specialisten – controlemedewerkers én registeraccountants. Van die samenwerking leer je zelf ook veel. Of je nu aan het begin van je carrière staat, of juist al heel wat jaren vakinhoudelijke ervaring hebt. Ook bijdragen aan iets voor ons allemaal? Ontdek wat jij kan doen.

werken.belastingdienst.nl


Inhoudsopgave

4

Zuyd Professional op locatie want leren doe je van en met elkaar

20

Emmanuel Ohene Boafo (Toneelacademie) over gedrevenheid, zijn geloof en zijn ambities

6

Online speeddaten: wennen voor studenten ĂŠn bedrijven

24

Studeren met een baangarantie slaat aan

36 Zelfstandige opleiding Technische Bedrijfskunde zoekt het werkveld op

32

Maud Amkreutz: het hoofd en het hart?

42

Zuyd community toont creativiteit tijdens de corona lockdown

Alumni zuyd / 1


Interview

Lector Susy Braun: zoek de balans in je leefstijl zodat je je fysiek en mentaal fijn voelt

Coronapandemie legt onze leefstijl onder de loep Susy Braun, lector Voeding, Leefstijl en Bewegen, is stellig, zonder mensen persoonlijk te willen veroordelen. De heftigheid waarmee het Covid-19 virus heeft toegeslagen in de Westerse landen, hebben we deels aan onszelf te danken. “Corona legt de vinger op de zere plek, op zaken die al lang de verkeerde kant op gaan. We zijn kwetsbaar geworden door onze leefstijl en onze leefcontext. Daardoor treffen epidemieën ons harder.” Tijd om in actie te komen, letterlijk en figuurlijk.

2 / Alumni zuyd


Het coronavirus toont aan hoe onze vitaliteit bedreigd wordt, niet alleen door dit virus. Het aantal leefstijl gerelateerde aandoeningen neemt alsmaar verder toe, net als een aantal oncologische ziekten die zijn toe te schrijven aan de manier van leven. Minder bewegen, veel calorierijk, bewerkte voeding, stress, alcohol, te weinig nachtrust verzwakken ons immuunsysteem. Als twintiger kun je dat fysiek meestal wel hebben. Het lichaam heeft dan nog de veerkracht om de döner kebab na een nachtje doorzakken te verteren. Susy Braun, net geen 50, weet echter dat haar lichaam daar nu wel moeite mee zou hebben.

Doorgeschoten met voeding Overgewicht is een voorspellende indicator voor chronische aandoeningen zoals diabetes, hart- en vaatziekten maar ook depressies. In Limburg heeft 52 procent van de volwassenen overgewicht. Dat is hoog. Maar dat geldt net zo goed voor andere regio’s in Nederland. En dat 50 procent van de Nederlanders overgewicht heeft, steekt nog positief af bij andere Europese landen, waar nog meer mensen overgewicht hebben. De kiem hiervoor is misschien wel onbedoeld gelegd in een doelstelling van de Verenigde Naties na Wereldoorlog II, namelijk nooit meer honger in de wereld. Een nobele doelstelling, vindt Susy. “Maar we zijn met voeding doorgeschoten naar een niveau waarop we spelen met voedsel.” Ze wijst vooral naar ultra processed food, dat mensen ziek maakt - zowel fysiek als mentaal - als het in grote hoeveelheden geconsumeerd wordt. We onttrekken natuurlijke voedingsstoffen, voegen chemische smaak-, geur- en kleurstoffen, conserveringsmiddelen en zouten met daarbij suikers en vetten toe, waardoor zwaar bewerkt voedsel ontstaat. Daarnaast kunnen veel mensen niet meer zelf koken. Susy: “We eten, maar we voeden ons niet meer.” Peter Klosse (oud lector Gastronomie bij de Hotel Management School Maastricht) spreekt in dit verband over de GBL-formule: gemakkelijk, betaalbaar en lekker. Als gezonde voeding niet minimaal even

gemakkelijk, betaalbaar en lekker is als gemaksvoeding, zullen we niet snel voor het gezondere alternatief kiezen. Het draait echter niet alleen om voeding, beklemtoont Susy Braun. Voeding, bewegen, je mindset, maar ook bad habits en je slaaphygiëne hangen nauw met elkaar samen. “Dat samen bepaalt je leefstijl.” Veel Nederlanders bewegen ook onvoldoende: in 2018 voldeed 47 procent van de bevolking van 4 jaar en ouder aan de beweegrichtlijnen. Soms schrikt ze van de ontwikkelingen in Nederland, zoals over drugsgebruik bij kinderen en jongeren. “Wat vroeger vooral alcohol en roken was, daar is voor de jonge generatie drugs met stip op nummer 1 bij gekomen.”

Hoe keer je het tij? De uitdaging is: hoe kun je het tij keren? Voor een deel hebben we daar als individu minder directe invloed op. Een voorbeeld is de luchtkwaliteit van jouw regio of dat je in een achterstandswijk met weinig ‘groen’ woont. Maar er zijn ook zaken waar je wel controle over hebt en dat zijn persoonlijke keuzes in leefstijl. We weten dat de keuzes die je voor je 45ste hebt gemaakt (niet roken, geen overgewicht) mede bepalend zijn voor de levensverwachting, het aantal jaren dat je zorg nodig hebt in de herfst van je leven en je kwaliteit van leven. De hamvraag is dan: willen twintigers, die aan het begin van hun professionele loopbaan staan, nu hun leefstijl veranderen zodat ze daar over tientallen jaren de vruchten van plukken? Zijn ze gemotiveerd om vandaag rekening te houden met de effecten van een ongezonde leestijl op de levensverwachting en de zorgbehoefte en kwaliteit van leven over 60 jaar? Om een verandering op gang te brengen, zal je in ieder geval individueel moeten gaan werken, denkt Susy Braun. Een gepersonaliseerde leefstijl. Samen met Peter Klosse heeft Susy Braun daarom enkele jaren geleden het programma Vitale (Lim)burgers in het leven groepen. Met de projecten in dit programma willen ze burgers helpen met producten, diensten en tools om een vitale leefstijl aan te nemen, die bij hen past en daardoor

vol te houden is. “Het begint bij de persoon die doordrongen moet zijn dat je direct invloed hebt op je welzijn met je leefstijl.” En met een paar simpele basisregels kun je dan al veel bereiken. “Plan je maaltijden. Doe de boodschappen voor een week en kook op zondag alvast voor enkele dagen. Want wacht je tot het laatste moment, dan pak je vlug gemaksvoeding en schiet de gezonde maaltijd er weer bij in.” Regelmaat, hoe saai het ook klinkt, is net zo’n belangrijk aspect van je leefstijl. Zeven tot negen uur slaap per nacht is wezenlijk. Susy: “Wat vooral telt, is ken jezelf. Welke stappen zijn op dit moment in jouw leven voor jou haalbaar in de verandering van je leefstijl? Deze stappen moeten realistisch zijn. Niet te veel in één keer. Creëer kleine successen, daarmee bereik je eerder een duurzame verandering. Zoek naar de balans tussen sociale interactie (ook al is die digitaal), voeding, bewegen en ander leefstijlgedrag zodat je je fysiek en mentaal fijn voelt. Dan heb je ook de meeste veerkracht!” www.vitalelimburgers.nl

Maak eten weer lekker Peter Klosse heeft onlangs afscheid genomen als lector Gastronomie bij de Hotel Management School Maastricht. Afgelopen zomer heeft hij nog een position paper ingediend bij de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties. Hierin pleit hij voor drie stappen. Allereerst moeten landbouwers geld krijgen om smaak terug te brengen in groenten en fruit zonder dat er additieven nodig zijn. Ten tweede vindt hij dat belemmeringen die noodzakelijke veranderingen tegenhouden, weggenomen moeten worden. Volgens hem is er een groot kennisgebrek op het vlak van biologisch eten, biodiversiteit en kleinschalige landbouw. Zijn derde punt is dat overheden gemotiveerd moeten raken om veranderingen in gang te zetten.

Alumni zuyd / 3


Onderwijs

Waarom Zuyd Professional fysiek onderwijs continueert

Hoe Zuyd Professional in coronatijden van en met elkaar blijft leren Zuyd Professional biedt dit studiejaar opleidingen en trainingen aan buiten de Zuyd-locaties. Een bewuste stap, om in coronatijden veilig onderwijs aan te kunnen bieden zonder af te moeten wijken van de onderwijsvisie. Daarin is fysiek onderwijs verankerd, omdat juist bij professionals het groepsproces een duidelijke bijdrage levert aan het leren. De beperkingen vanwege het Covid-19 virus zijn voor Zuyd Professional aanleiding geweest om op zoek te gaan naar onderwijslocaties buiten Zuyd. “Met de anderhalve meter regel lukt het niet om alle onderwijs binnen Zuyd onder één dak te organiseren”, zegt Maud Doveren, marketing en sales manager van Zuyd Professional. De opleidingsactiviteiten voor professionals uit het werkveld vinden daarom sinds dit najaar op verschillende locaties in Limburg plaats, onder andere in Kasteel Limbricht, een van de partners waarmee wordt samengewerkt. “Ook enkele zorginstellingen hebben aangeboden dat we van hun vergaderruimten gebruik kunnen maken. Deze optie hebben we al enkele keren uitgerold maar vanwege de oplopende besmettingen zijn we telkens van locatie moeten veranderen. Het is wel gaaf dat werkgevers zo willen meedenken.”

Waarom fysiek onderwijs belangrijk is Voor Zuyd Professional is fysiek onderwijs belangrijk. Zolang dat kan, wordt hieraan vastgehouden. In de onderwijsvisie van Zuyd Professional neemt het groepsproces namelijk een belangrijke rol in. “Leren doe je met en van elkaar”, zegt Maud Doveren. Het uitwisselen van ervaringen van deelnemers aan een cursus blijkt ontzettend leerzaam te zijn, onder andere omdat iedere deelnemer vanuit zijn eigen professionele achtergrond informatie inbrengt waar de anderen veel aan hebben. “De professionals brengen bagage mee die relevant is voor het welslagen van het groepsproces.” En omdat het onderwijs van Zuyd Professional doorgaans in kleine groepen plaatsvindt (5 tot 12 personen) is het goed mogelijk om de afstand te waarborgen, dankzij de grotere ruimten waar nu gebruik van wordt gemaakt. Daarnaast houdt het serviceteam voortdurend nauw contact met de

4 / Alumni zuyd

deelnemers. “Als iemand twijfelt over deelname aan een bijeenkomst, bijvoorbeeld vanwege een verkoudheid, dan faciliteren we op dat moment deelname via Teams of Zoom. Er is dus altijd een plan B, een alternatief dat we kunnen aanbieden.”

Persoonlijke ontwikkeling Zuyd Professional oogst met deze aanpak lof bij de deelnemers die dit najaar cursussen en trainingen volgen. “Deelnemers zijn blij dat ze naast thuiswerken in zo’n groep met anderen in gesprek kunnen gaan en dat ze verder kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling”, zegt Maud hierover. De belangstelling voor na- en bijscholing blijft onverminderd groot en neemt eerder zelfs toe. “Mensen hebben door het vele thuiswerken plots ruimte in hun hoofd om na te denken over hun persoonlijke ontwikkeling.” Je vindt het hele aanbod op de website van Zuyd professional: www.zuydprofessional.nl


Zuydreportage Pragmatics en de opleidingen van Zuyd werken samen in het kader van de community-leerlijn. Dat levert voordelen op voor iedereen, zeggen (van links naar rechts) Annemie Jongen, Friso Antonides en Dave Vaessens.

In het nieuwe curriculum van Finance & Control en Accountancy is de community de derde leerlijn, naast kennis en vaardigheden. Het vakgebied van de finance professional ontwikkelt zich zo snel, dat een opleiding niet zonder de inbreng van de community kan. Pragmatics pakt die rol actief op, omdat de samenwerking meerwaarde voor iedereen oplevert, zegt Friso Antonides, HR Manager van Pragmatics.

Pragmatics zoekt samenwerking met Zuyd-opleidingen

Professioneel netwerk bouwen Driekwart van de consultants van Pragmatics, actief op het vlak van financieel interim management en consultancy, komt van Zuyd Hogeschool. Sinds enkele jaren werkt Pragmatics alsmaar intensiever samen met de twee opleidingen Accountancy en Finance & Control en het lectoraat Future Proof Financial van Zuyd. Dat heeft tot concrete successen geleid, van lessen verzorgen, mee scripties beoordelen tot praktijkgerichte opdrachten voor de studenten inbrengen. Een win-win voor onderwijs en bedrijf. “Als onze consultants een praktijkgerichte opdracht voorbereiden of met de studenten daaraan werken, leren ze zelf ook bij”, zegt Friso Antonides.

PRAGMATICS MAASTRICHT AIRPORT +31 (0)43 365 92 85 PRAGMATICS EINDHOVEN AIRPORT +31 (0)40 240 99 61 INFO@PRAGMATICS.NL WWW.PRAGMATICS.NL

Andere vaardigheden De voorbije jaren hebben de opleidingen Finance & Control en Accountancy de banden met het bedrijfsleven aangehaald. “De community is als derde leerlijn meer betrokken bij ons onderwijsprogramma”, zegt Dave Vaessens, opleidingsmanager Accountancy. Het heeft alles te maken met de veranderende financiële beroepen en de snelle ontwikkelingen aan de IT-kant, vult collega-opleidingmanager Annemie Jongen (Finance & Control) aan. Dit vraagt om andere vaardigheden, zowel soft-skills als IT-skills. “Professioneel gedrag is erg belangrijk”, zegt ze.

Consultants trainen De inbreng van praktijkopdrachten is slechts één voorbeeld van de samenwerking die Pragmatics heeft met de beide opleidingen. Het lectoraat Future Proof Financial traint de consultants. Friso Antonides: “Wij vinden het belangrijk dat onze consultants altijd klaar zijn voor de volgende opdracht.” Scholing staat bij Pragmatics daarom hoog op de agenda. “Zo hebben we intern een training Persoonlijke Presentatie voor consultants, gebaseerd op Simon Sinek’s Why How What model”, gaat Friso verder. De consultants moeten zich immers regelmatig bij een nieuwe opdrachtgever profileren. In de training leren de Pragmatics consultants hoe ze hun sterke kanten en

relevante levens- en werkervaring het beste kunnen etaleren. Op een manier die goed bij iemand past, zodat de ander voor hen kiest. Pragmatics wil deze training toegankelijk maken voor de studenten. De beide opleidingen hebben al de intentie uitgesproken dit op te pakken, zodat studenten nog beter voorbereid in het werkveld kunnen stappen.

Netwerk Met dit soort samenwerkingen halen de opleidingen de versnelling die je momenteel in het bedrijfsleven ziet naar binnen, vinden Dave Vaessens en Annemie Jongen. Het maakt het onderwijs boeiender en uitdagender. De opleidingen zoeken hiervoor bedrijven met, wat Dave noemt, de juiste mindset. “Ze moeten een win-win zien in de structurele samenwerking. Bedrijven halen er kennis uit, of geven jongeren de kans zich te ontwikkelen.” Precies wat Pragmatics voor ogen heeft. Friso Antonides: “Door de community waarin we samen met studenten opereren, hebben de studenten tegen de tijd dat ze klaar zijn al een heel netwerk opgebouwd.” Dan zijn ze de jong professionals die voor Pragmatics aan de slag gaan. Annemie Jongen: “De generatie studenten verandert, de manier van studeren ook. Waar de arbeidsmarkt behoefte aan heeft, zijn professionals die problemen aanpakken.”

Alumni zuyd / 5


Zuyd community

Kennis- en Informatiecentrum brengt bedrijven en studenten online samen

Online speeddaten: even wennen maar wel praktisch Studenten kunnen niet vroeg genoeg kennis maken met de organisaties in het werkveld waarin ze straks als professional aan de slag gaan. Maar hoe pak je dat aan als coronamaatregelen fysieke ontmoetingen in de weg staan? Speeddaten via Zoom en Teams. En dat blijkt verrassend goed uit te pakken. Het Kennis- en Informatiecentrum van Zuyd Hogeschool heeft via www.CareerServices.zuyd.nl een platform gebouwd waarop bedrijven en studenten elkaar ontmoeten, met name als het om stage- en afstudeeropdrachten gaat. “Werkgevers

6 / Alumni zuyd

willen zich al vroeg presenteren aan de studenten, zodat ze aan elkaar kunnen snuffelen voordat ze een selectie maken�, zegt John Roex van het KIC. Dit jaar heeft het KIC aan dit platform een extra tool toegevoegd: online speeddaten. In het voorjaar

hebben 77 bedrijven met ruim 170 studenten van Zuyd meer dan 400 speeddate sessies gehad. Online, conform het nieuwe normaal in het coronatijdperk. De eerste editie was met name gericht op stageplekken voor in het derde studiejaar, de


najaarseditie meer op de afstudeeropdrachten. Half november heeft de tweede editie plaatsgevonden. Dit keer met meer dan 80 bedrijven, 127 studenten en meer dan 400 gesprekken.

Ideaal voor het mkb De interesse vanuit het werkveld was heel breed. John Roex: “Veel regionale bedrijven, maar ook van daarbuiten. En van klein tot groot. Voor kleine bedrijven die zich vaak afvragen of ze wel voldoende bekend zijn bij de studenten, is dit een goede manier om zich te presenteren.” Hoewel het online speeddaten een week lang duurde, bepaalde elk bedrijf zelf de tijdslots waarin medewerkers beschikbaar waren voor studenten. De bedrijven waarderen deze flexibiliteit, blijkt uit de evaluatie. Ze konden zelf voor elke medewerker die wilde speeddaten een account aanmaken. Via het profiel op de website krijgen de studenten al een eerste indruk van het bedrijf en wat ze eventueel concreet kunnen aanbieden. Daarna maken ze dan hun keuze voor een online sessie van een kwartier. Een van de lessen die het KIC uit de eerste editie heeft geleerd, is dat studenten vooraf duidelijkheid willen of er concrete stagevragen liggen of dat een bedrijf zich meer algemeen wil presenteren. “Daarom gaan we dit bij de volgende edities vooraf duidelijker vragen aan de bedrijven”, zegt John Roex.

gemakkelijk afgaat om zich online te presenteren. Dat geldt overigens ook voor de bedrijven. John Roex: “Voor sommigen was het onwennig, anderen ging het wonderbaarlijk goed af. Iedereen vond het echter leuk en leerrijk. En bedrijven zijn overtuigd van de meerwaarde.”

Uitbreiding Omdat het online speeddaten zo goed bevalt, wil het Kennis- en

Informatiecentrum Zuyd het initiatief gaan uitbreiden. “Om radiostilte tussen de beide speeddate weken te voorkomen, willen we webinars gaan aanbieden zodat er focus blijft tussen studenten en bedrijven. In een eerste reeks mikken we op zo’n tien organisaties die hieraan meedoen.” Dat kan dan heel breed zijn, gericht op meerdere opleidingen, of heel gericht, specifiek inzoomen op één thema.

Joey Einerhand over Speeddaten

Goed alternatief, maar te kort voor diepgang Afgelopen voorjaar heeft Joey Einerhand zijn meewerkstage geregeld tijdens het Speeddaten bij Career Services. In november is hij tijdens het tweede event op zoek gegaan naar een afstudeerplek. “Speeddaten is een goed alternatief, maar face to face met een webcam blijft toch anders”, zegt de derdejaars student ICT bij Zuyd Hogeschool. Joey Einerhand heeft eerdere jaren de bedrijvencontactdagen op de hogeschool bezocht. De gesprekken tijdens zo’n live evenement bieden meer diepgang, vindt hij. “Het kwartiertje tijdens Speeddaten geeft me het gevoel dat ik mezelf pitch en dat het bedrijf een pitch geeft. Dan is er nog tijd voor een of twee vragen, meer niet. Een kwartier tijd biedt weinig ruimte voor interactie.” In een persoonlijk gesprek let Joey altijd op de lichaamstaal, die hem veel informatie geeft. Onlinegesprekken vindt hij afstandelijker. “Je ziet alleen iemands gezicht.”

Meerwaarde

Beter voorbereid

Uit de reacties van zowel de bedrijven als de studenten blijkt dat deze manier van online speeddaten goed bevalt. Voor bedrijven is het vooral een flexibele manier van kennismaken. John: “Ze hoeven niet op een bepaalde dag met enkele medewerkers naar Zuyd te komen en af te wachten. Ze geven hun behoeften aan en hun beschikbaarheid.” Bedrijven kunnen vrij eenvoudig het aantal slots uitbreiden als ze tijdens het aanmelden zien dat er veel interesse bestaat. Voor studenten is het vooral een praktische manier om zich te oriënteren op werkgevers, alhoewel het niet iedereen even

Daar staat wel tegenover dat de studenten veel beter beslagen ten ijs komen. “Ik selecteer op basis van de opleiding, ga het lijstje af, bekijk de informatie op Career Services en ga soms nog naar het LinkedIn profiel. Hierdoor krijg je een beter beeld van de bedrijven.” Joey heeft het gevoel hierdoor gerichter in gesprek te gaan. Het zijn bovendien echte één op één gesprekken. “Tijdens Bedrijvencontactdagen is het meer een groepsgesprek. Bijna altijd luisteren andere studenten mee.”

Vervolgafspraak Afgelopen voorjaar kwam Joey tijdens een van de onlinegesprekken in contact met de CEO van Blockheating, een start-up op het vlak van recycling van energie van datacenters. “Het bedrijf en de attitude van de CEO spraken me aan. Binnen een kwartier hadden we beiden een goed beeld om tot een vervolggesprek te komen.” Tijdens het Speeddate event heeft hij een vervolgafspraak gepland, die daarna tot de stageplaats heeft geleid.

Alumni zuyd / 7


HBO-Monitor

8 / Alumni zuyd


HBO-Monitor 2019 schetst florissante arbeidsmarkt voor hbo’ers

Snel vast werk, maar wat brengt 2020? De HBO-Monitor die in het voorjaar van 2021 verschijnt, zal waarschijnlijk een van de meest interessante edities van de voorbije jaren worden. Welke invloed heeft de coronapandemie op de Nederlandse arbeidsmarkt voor hbo-professionals? Die arbeidsmarkt zag er eind 2019 nog heel goed uit voor de meesten. Van de lichting die in 2018 bij Zuyd Hogeschool afstudeerde, had bijna 85 procent direct werk. Dit blijkt uit de HBO-Monitor 2019, het jaarlijkse onderzoek door de Vereniging Hogescholen onder hbo-alumni. Het cijfer van 85 procent geeft aan dat de arbeidsmarkt vorig jaar nog wat krapper is geworden, want het jaar daarvoor lag dit percentage op 82,2 procent. Binnen drie maanden na het afstuderen had 95 procent van de Zuyd-alumni werk gevonden. En na anderhalf jaar had 58 procent van de alumni een vaste aanstelling, opnieuw meer en tegen de algemene trend van flexibilisering op de arbeidsmarkt in.

Nog geen corona-effecten meegerekend De cijfers van de HBO-Monitor schetsen de arbeidsmarkt eind 2019. De onderzoekers wijzen erop dat de invloed van de coronapandemie in deze resultaten niet terug te vinden is. De precieze gevolgen hiervan voor de volksgezondheid en de economie zijn op dit moment lastig te voorspellen, maar enige vorm van recessie lijkt onvermijdelijk. Ook hboafgestudeerden zullen hiermee te maken krijgen. De hier gepresenteerde cijfers zijn derhalve het beste te lezen als een momentopname: de situatie voorafgaande aan deze crisis, zo klinkt de disclaimer van de onderzoekers.

Zuyd Hogeschool op hoofdlijnen De cijfers van deze HBO-Monitor schetsen voor de alumni van Zuyd Hogeschool een: - stabiel werkloosheidspercentage (3,9 procent) - het mediaan bruto uurloon dat 10 Eurocent hoger ligt dan een jaar eerder (€14,71) maar een stuk onder het landelijk mediaan ligt (€16,00) - hogere waardering voor het functieniveau passend bij de opleiding (84 procent) - gelijk percentage dat (zeer) tevreden is over de voorbereiding die de opleiding geboden heeft (net als een jaar eerder 51 procent) - een iets afgenomen tevredenheid over de studie (65 procent versus 67 procent in 2018)

Hoeveel verdienen ze? Wie dieper graaft in de resultaten per opleiding, komt wel verschillen tegen. Alumni van Bèta Sciences and Technology zijn minder tevreden over de aansluiting opleiding en functie en verdienen mediaan €14,60 per uur. Opvallend, want waar het mediane bruto uurloon voor alle alumni samen 10 Eurocent hoger ligt dan in 2018, ligt dit bij de technici juist lager. Qua salariëring doen de afgestudeerden Gezondheidszorg het het beste. Het mediane bruto uurloon ligt op €16,58 (was een jaar eerder nog €15,50). Ze staan samen met de alumni Sociale Studies (€16,51) bovenaan, want bijvoorbeeld wie met een ICT-diploma op zak op de arbeidsmarkt komt, verdient mediaan €14,74 (wat fors lager is dan

Alle hbo-afstudeerders vinden goed hun weg naar de arbeidsmarkt. Toch zijn er verschillen

Alumni zuyd / 9


HBO-Monitor De landelijke cijfers in een notendop.

de €16,15 die deze groep een jaar eerder bruto per uur verdiende). Bij Educatie ligt het bruto uurloon op €13,85; en bij Commercieel en Financieel Management op €14,42. Omdat het aantal gewerkte uren per week nogal uiteenloopt, verschillen eveneens de bruto maandsalarissen. Bijna 79 procent van de alumni van Commercieel en Financieel Management werkt 33 tot 40 uur in de week. Een kwart werkt zo’n 4 uur in de week over. Ruim 41 procent verdient hiermee maandelijks tussen de €2000 en €2499 bruto. Technici gaan doorgaans met een hoger bruto maandsalaris naar huis (42 procent verdient €2500 - €2999). Bij Gezondheidszorg heeft bijna 35 procent een maandsalaris tussen €2000 en €2499; bijna 16 procent tussen €2500 en €2999. Maar: ruim 41 procent van deze groep werkt tussen de 25 en 32 uur in de week, ruim 42 procent tussen de 33 en 40 uren. Het hoge uurloon van alumni Sociale Studies komt terug in de maandlonen. Bijna een op de drie heeft een maandloon tussen €2500 en €2999.

Wie vindt het gemakkelijkste werk? Alle hbo-afstudeerders vinden goed hun weg naar de arbeidsmarkt. Toch zijn er verschillen. Landelijk was de werkloosheid anderhalf jaar na het afstuderen het hoogste bij alumni

Alumni van Bèta Sciences and Technology zijn minder tevreden over de aansluiting opleiding en functie

van de economische studierichtingen (5,4 procent), het laagste bij Educatie (1,2 procent). Gezondheidszorg zit daar met 2,5 procent tussenin. Hoe zit dat bij Zuyd Hogeschool? Het werkloosheidspercentage bij alumni van Commercieel en Financieel Management ligt op 4,1 procent; bij Management en Recht op 9,1 procent en bij International Business and Communication op 13,7 procent.

En vinden ze werk in de juiste richting? Sommige hbo-opleidingen zijn heel specifiek gericht op één sector, andere zijn breder. Dat zie je terug in de banen waarin de alumni terecht komen. Landelijk zegt 78 procent een baan te hebben gevonden in het eigen vakgebied. Dit cijfer ligt bij Zuyd-alumni vrijwel gelijk; 3 procent is een heel andere richting uitgegaan.

Bij Bèta Sciences and Technology belandt meer dan 90 procent van de alumni in de richting waarin ze gestudeerd hebben, net als bij Gezondheidszorg. Alumni Hotel en Facility Management zwermen over de hele wereld uit. Ruim driekwart heeft werk gevonden in deze of aanverwante richting. Bij International Business and Communication ligt dat percentage op net geen 57 procent.

Honkvast Zuyd alumni zijn iets minder honkvast geworden: ruim 63 procent heeft werk gevonden in Limburg, 12 procent in een van de buurregio’s en bijna 11 procent is naar het buitenland getrokken om te gaan werken. Dat laatste percentage ligt op 6,3 procent bij de technici; bijna 13 procent bij Hotel en Facility Management; ruim 23 procent bij International Business and Communication.

totaal

vol jd

deel jd

duaal

agro en food

bètatechniek

economie

gezondheidszorg

kunst

onderwijs

sociale studies

Tabel 2: Contract en salaris anderhalf jaar na afstuderen, sectoren in vol jd

arbeidsuren per week

34

34

32

33

37

37

37

31

31

34

30

deel jdaanstelling

40

38

52

52

22

16

19

67

56

43

68

vaste aanstelling

58

53

83

81

56

59

52

57

42

61

47

bruto uurloon 16,00 15,20 21,10 19,90 14,70 15,90 15,00 16,40 12,00 15,40 15,10 bruto maandloon 2.394 2.289 3.015 2.921 2.421 2.592 2.394 2.213 1.727 2.241 2.058 Bruto maandloon afgerond op hele Euro; bruto uurloon afgerond op 10 Eurocent.

10 / Alumni zuyd


Alumna Kunstacademie

Iris Bruijnen (Docent Beeldende Kunst en Vormgeving) heeft haar draai gevonden in de kinderopvang

Vertrouwen in jezelf krijgen Iris Bruijnen stond er in de zomer van 2019 zelf versteld van hoe snel ze werk vond. De alumna Docent Beeldende Kunst en Vormgeving had eerder een arbeidscontract dan het diploma. Vakdocent bij enkele basisscholen. Inmiddels is ze vanuit het onderwijs overgestapt naar de kinderopvang. “Veel relaxter dan de school.” Het ging in de zomer van 2019 heel snel met Iris. Ze hoorde wel van andere alumni dat ze soms maar hun studentenbaan aanhielden omdat ze geen vast werk konden vinden. “Bij mij ging het echt snel”, zegt ze. “Toeval, maar zeker ook een kwestie van op tijd beginnen met netwerken en oriënteren”, denkt ze. LinkedIn is zeker handig, geeft ze als tip mee. “Je leert dan wat werkgevers echt zoeken.” Zelf heeft ze haar eerste baan gevonden via een vacaturesite voor de culturele sector.

Ervaren wat je leuk vindt Wat misschien ook wel een rol speelde, is dat Iris niet meteen op zoek was naar haar droombaan. Achteraf vindt ze het prima dat ze de eerste tijd op meerdere scholen, in verschillende milieus heeft gewerkt. “Het is goed je in het begin te

oriënteren.” Via deze school is ze bij de kinderopvang terecht gekomen, als vakdocent en pedagogisch medewerker. Hier heeft ze haar draai gevonden. Vier dagen in de week organiseert ze voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar een workshop. Het verschil met school? “Op school moet het, hier willen ze het”, vat Iris samen. Ze geeft elke dag een andere workshop, gerelateerd aan kunst. Kinderen die willen, doen mee. “Ze hoeven niet per se iets te bereiken, ze hoeven niets af te maken. En ik hoef geen punt te geven. Daar heb ik een hekel aan.”

Eerste maanden wel heftig Het eerste jaar op de arbeidsmarkt is wel heftig geweest, erkent Iris, terugkijkend. “Je hebt wel van alles geleerd op school, maar in het werk begint het pas echt. Dan voel je de

druk, dat je dingen moet voorbereiden; er is niemand meer die kan ingrijpen.” De druk is inmiddels minder. Iris vindt dit ook een kwestie van vertrouwen in jezelf krijgen. “De eerste maand was slopend, nu weet ik dat het goed komt.” Iris vindt de kinderopvang een plek waar ze zichzelf verder kan ontwikkelen. Haar droombaan die ze aan het begin van haar hbo-studie voor ogen had, is het echter niet. Iris: “Autonoom kunstenaar worden met een eigen atelier is nog altijd mijn droom. Maar dat is niet waar ik nu het meeste mee bezig ben.” Sterker nog, ze komt lang niet altijd toe aan bezig zijn met autonome kunst. “Ik mis dat wel. Dat is superleuk, maar nu heb ik het druk genoeg met werk. Als ik de behoefte voel, dan maak ik wel iets.” Ook dat gaat goed komen, weet ze zeker.

Alumni zuyd / 11


Daarom werk ik graag bij

Talenten en kunde “Door mezelf te ontwikkelen en de kansen die DHL Express biedt te benutten, heb ik begin dit jaar de overstap kunnen maken naar het global accounts receivable team. Hier werken we aan projecten die de wereldwijde betalingsprocessen bij klanten ondersteunen. Met 500 collega’s, meer dan 40 nationaliteiten, binnen DHL SSC Maastricht zijn we verantwoordelijk voor verschillende financiële processen voor de hele Express divisie. Je werkt hier dus echt in een internationale omgeving. In mijn vorige functie als European Key Account Desk Expert had ik veel contact met externe klanten; nu zijn andere DHLcollega’s mijn klanten. Mijn directe collega’s werken in Maastricht, Singapore, Australië en Zuid-Amerika. Via Skype heb ik dagelijks contact met hen.

Ik voel me erg thuis bij DHL Express. Er heerst een familiegevoel en fijne bedrijfscultuur. Ik denk dat het in elk bedrijf belangrijk is je targets te halen, maar het gaat in de maandelijkse gesprekken met mijn manager niet alleen over prestaties. De menselijke kant komt ook naar voren. Gezamenlijk kijken we welke kennis en kunde ik nog kan vergaren, zodat ik me verder kan ontwikkelen. Er is een cultuur waarin iedereen aan zijn eigen ontwikkeling werkt, zonder dat het een competitie wordt. Wanneer je als hbo’er ambitieus en gemotiveerd bent, kun je hier carrièrestappen maken. Of ik zelf ooit naar het buitenland wil? Ik sta er wel open voor. Ik kan van hieruit op elke functie wereldwijd solliciteren. Maar: hier werk je internationaal, heb je wereldwijd impact en kun je toch in de regio blijven wonen.”

Intertek Group PCL is een vooraanstaande en succesvolle internationale serviceverlener van laboratorium-, kwaliteits-, certificeringsen veiligheidsdiensten. In het al meer dan 100-jarige bestaan van Intertek waarborgen wij voor onze klanten de kwaliteit en veiligheid van producten, processen en systemen. Het internationale netwerk van Intertek omvat ruim 850 laboratoria met > 35.000 medewerkers. Onze vestiging in Geleen, Intertek Polychemlab B.V. stelt intussen meer dan 185 professionele analisten, technici, experts en consultants te werk en is gelegen op het “Chemelot Chemical & Science Park”, vlakbij de Belgische en Duitse grens. Wij leveren onze kennis aan de automobiel, verpakkings, (petro)chemische en polymeer industrieën in West-Europa. Kernactiviteiten van Intertek Polychemlab zijn het op laboratorium- en pilotschaal karakteriseren, adviseren over en certificeren van de verwerkbaarheid van kunststoffen, alsmede de vertaling daarvan naar applicaties in o.a. de verpakkings- en automobielindustrie. Regelmatig zijn er binnen onze organisatie mogelijkheden voor (startende) Bachelors. We bieden een uitdagende loopbaan met goede carrière perspectieven. Interesse? Neem dan contact op via het tel. 088 - 1268800 of mail naar hr.geleen@intertek.com. Intertek Polychemlab B.V. • Koolwaterstofstraat 1 • 6161 RA Geleen

NAAM: TALASSA SIJSTERMANS WERKT BIJ: SSC MAASTRICHT / DHL EXPRESS FUNCTIE: SPECIALIST GLOBAL ACCOUNTS RECEIVABLE OPLEIDING: INTERNATIONAL BUSINESS (2014) WEBSITE: HTTPS://WWW.DHL.COM/EN/EXPRESS

Meander innoveert! Bij MeanderGroep denken we graag vooruit. Inn Innoveren in de zorg is ons dagelijks werk. Zo hebben we een eigen Meander Innovatie Netwerk waarin iedereen wordt uitgedaagd mee te denken over slimme oplossingen in de zorg. Sinds kort werken we met de Smart Glass bril. Collega’s op afstand kunnen live meekijken bij de zorghandelingen die jij uitvoert of andersom. En zo zijn er nog veel meer slimme toepa toepassingen binnen Meander. Zelf ervaren? Kom bij ons werken! www.werkenbijmeander.com


Alumnus Finance

Jeroen Reumkens: droomjob finance en circulaire economie Enkele maanden voor het afronden van zijn bachelor Finance, zei Jeroen Reumkens nog dat de arbeidsmarkt ruim genoeg was om eigen keuzes te kunnen maken. “Werk moet wel in mijn straatje passen.” Is het gelukt om de baan te vinden waarin hij zijn passie kwijt kan? Jeroen Reumkens heeft na zijn Finance bachelor bij Zuyd de master Circulaire Economie gedaan bij de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Zijn afstudeerscriptie over datascience bij Zuyd overtuigde hem dat fintech niet zijn piece of cake is. “Ik ben niet super technisch onderlegd. Bovendien dacht ik in die richting aan mijn PC gekluisterd te zijn,” legt Jeroen uit. Want duurzaamheid en circulariteit zijn z’n passie.

Sociale innovatie Je verwacht bij een thema als circulariteit misschien eerder iemand met een technische achtergrond. Jeroen denkt echter juist met zijn bedrijfseconomische achtergrond bij te kunnen dragen aan het verduurzamen van bedrijven. “De circulaire economie is een nieuw economisch model. Ik combineer dat met mijn traditionele finance kennis. Verduurzamen en circulariteit zijn namelijk veel meer een sociale dan een technische innovatie. Het gaat om gedragsverandering.” Hoe je het ook wendt of keert, als je iets bedrijfsmatig onderneemt moet dit uiteindelijk economisch rendabel zijn. De drie P’s (People, Planet, Profit) gaan ook in een circulaire economie nog steeds op maar dan wel in balans met elkaar. Vanuit zijn bedrijfseconomische achtergrond weet Jeroen maar al te goed dat ondernemers op twee manieren in beweging zijn te brengen: wetgeving die iets oplegt, of ze de kans bieden ergens geld mee te verdienen. Precies op dit snijvlak begeeft hij zich momenteel met zijn bacheloren masterdiploma.

Nieuwe business opstarten Jeroen werkt namelijk sinds enkele maanden bij Volantis, een ingenieursen consultancybureau voor de gebouwde omgeving. Als consultant Circular Innovation is hij er een beetje de vreemde eend in de bijt. “Volantis zit in de pioniersfase qua circulariteit. We willen op dat vlak meer een strategische partner voor onze opdrachtgevers worden om het samen op de lange termijn beter te doen op de 3P’s.” Deze functie is Jeroen op het lijf geschreven. En hij heeft er niet eens voor hoeven solliciteren, wat maar goed ook is. “Ik heb vanwege de coronaregels enkele online sollicitatiegesprekken gehad. Dat vind ik afstandelijk en minder persoonlijk. Ik lees namelijk veel uit lichaamstaal af.” Voor zijn huidige baan heeft Volantis hem benaderd. Voor zijn masterthesis had Jeroen enkele keren contact gehad met het bedrijf. “Na twee maanden vakantie kreeg ik een belletje van de bestuurder of ik wilde komen praten over circulariteit in algemene zin. Vervolgens is het balletje gaan rollen en zijn we gaan sparren over hoe Volantis hier invulling aan kan geven.” Nu werkt hij mee aan het businessplan en ontwikkelt hij een quick scan waarmee hij bij opdrachtgevers in kaart kan brengen waar ze staan qua circulariteit en duurzaamheid. Hoewel toeval zeker een rol heeft gespeeld, denkt Jeroen dat vooral de praktische inslag van z’n hbo-opleiding en van de master, die erg praktijkgericht was, de doorslag hebben gegeven.

Passie blijft belangrijk Jeroen Reumkens heeft een “gave eerste uitdaging” gevonden. Hij is er de persoon niet naar om met iets anders genoegen te nemen. “Werkplezier staat bij mij voorop. Als ik geen klik heb met een organisatie, stap ik niet in.” In de paar maanden dat hij naar werk heeft gezocht, is hem opgevallen dat bedrijven dit jaar eerder voor ervaring kiezen dan voor de frisse blik van een net afgestudeerde. “Ze hebben mankracht nodig en hebben weinig trek in lange inwerktrajecten.” Daarom is hij blij met de match die er is gekomen met Volantis. “Als ik werk kan doen waarvoor ik een passie heb, kan ik onbeperkt werk verzetten. Maar als er geen passie is, verlies ik snel mijn interesse, ben ik vele malen minder productief en voelt werk eerder als een verplichting. Dat is niet als ik het met passie en plezier kan doen.”

Alumni zuyd / 13


Werken bij Sanja Tomic: door je professioneel te ontwikkelen, wordt de hulp aan de cliënten beter.

Sanja Tomic: van mbo-stagiaire naar cliëntbegeleider bij Pergamijn

Je eigen carrièrekansen maken Terugvallen op routine is niet besteed aan Sanja Tomic, senior cliëntbegeleider bij Pergamijn. Amper heeft ze haar hbo-opleiding afgerond of ze is alweer op zoek naar een volgende studie en de daarbij behorende carrièrestap. “Jezelf blijven ontwikkelen is ook voor de cliënten belangrijk. Zo kunnen we hen beter helpen”, zegt Sanja.

NAAM: SANJA TOMIC AFGESTUDEERD: SOCIAL WORK (2019) FUNCTIE: SENIOR CLIËNT BEGELEIDER WERKGEVER: PERGAMIJN WWW.PERGAMIJN.ORG

Sanja Tomic wist het aan het begin van haar mbo-opleiding Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg stellig: met mensen met een verstandelijke beperking wilde ze absoluut niet werken. Het onbekende boezemde haar angst in. “De stage in het eerste jaar bij Pergamijn is zo goed bevallen dat ik er niet meer weg wilde”, zegt Sanja nu, negen jaar later. Ondertussen is ze bij de Stichting van stagiaire via woonbegeleider en pedagogisch medewerker woongroep doorgegroeid tot senior cliëntbegeleider. Nog steeds haalt ze elke dag voldoening uit de eerlijkheid en de openheid van de cliënten. “Mensen met een beperking zijn ook mensen met kwaliteiten. Als ik hen kan helpen het allerbeste uit zichzelf te halen, dan maakt me dat gelukkig.” Daarom vindt Sanja het belangrijk dat zij zich professioneel blijft ontwikkelen. Als je je professioneel niet ontwikkelt, staat de zorg stil. “Om cliënten beter te helpen, moeten we kennis blijven opdoen.”

Energie Deze gedrevenheid zit in haar karakter. Sanja wil niet op routine draaien. “Ik haal energie uit het leren van nieuwe dingen, uit ander werk. Als ik te lang hetzelfde moet doen, raak ik ongemotiveerd.” Sanja is in 1992 samen met haar ouders als vluchteling vanuit Bosnië naar Nederland gekomen. Bij Pergamijn krijgt ze alle kansen om zich verder te ontwikkelen. “Mijn familie in Bosnië krijgt die kansen niet, terwijl ze wel

14 / Alumni zuyd

wil. Dat stimuleert mij om het beste uit het leven te halen.” Daarom heeft ze gekozen voor de voltijds hbo-opleiding. “Ik wilde alles uit mijn opleiding halen, bijvoorbeeld stage lopen in Amsterdam. In een deeltijdopleiding kan dat niet.” Tijdens haar hbo-studie werkte ze bij Pergamijn in een flexibel contract; nu werkt ze weer voltijds. Als senior cliëntbegeleider heeft ze meer verantwoordelijkheden. Ze denkt op mesoniveau mee over de zorg voor de cliënt. Samen met de gedragskundige stelt ze het dossier op, waaruit de woonbegeleiders handvatten halen voor de dagelijkse begeleiding. Ook coacht ze het team.

Volgende stap In 2019 heeft ze haar hbo-opleiding Social Work afgerond. Ondertussen heeft ze in een gesprek met haar leidinggevende al aangegeven een nieuwe opleiding te willen gaan volgen met een nieuwe loopbaanstap. Dit keer in deeltijd. “Mijn lange termijn doel is door te groeien naar de functie van gedragskundige”, zegt Sanja. Ze zoekt nog naar de passende opleiding. Vooruitlopend daarop heeft ze zich al aangemeld voor de commissie ethiek van Pergamijn. “Een idee van mijn leidinggevende, zodat ik me breder kan ontwikkelen.” Het geeft volgens haar aan hoe Pergamijn medewerkers stimuleert zich te blijven ontwikkelen. “Het hoeft niet. Anderen worden moe van mijn onverzadigbare honger naar uitdagingen. Maar als je wilt, kun je hier je eigen carrièrekansen maken.”


Kort nieuws

Ankie Hoefnagels lector Global Minds Ankie Hoefnagels (Hotel Management School Maastricht) is benoemd tot lector Global Minds. Het nieuwe lectoraat Global Minds houdt zich bezig met competenties die nodig zijn om in een internationale omgeving optimaal te kunnen functioneren. Basis voor het onderzoek vormen data uit de door het lectoraat ontwikkelde Global Mind Monitor en het blogplatform Curious People. Ankie Hoefnagels gaat met haar team dit onderzoek verdiepen en verbreden, en het netwerk verder uitbouwen. Het lectoraat wil daarbij zowel het onderwijs als het beroepenveld betrekken. “Al sinds ik begin jaren negentig stage liep in hotels in Londen en New York, en daarna zelf stagiairs ging begeleiden, merkte ik hoe belangrijk het is dat je als professional tussen de - culturele regels door kunt lezen,” aldus Ankie Hoefnagels. “De huidige Covid-19 pandemie heeft de urgentie van een global mindset alleen maar vergroot. Om huidige en toekomstige professionals hierbij te ondersteunen, is kennis nodig. Die kennis

willen wij ontwikkelen in samenwerking met de beroepspraktijk en vertalen naar aantrekkelijke onderwijsconcepten.” Samen met het lectoraat van Mark Pluymaekers, waarin onderzoek wordt gedaan naar de toepassing van kunstmatige intelligentie in bedrijfscommunicatie, vormt het lectoraat Global Minds

vanaf 1 september 2020 de multidisciplinaire onderzoeksgroep International Relationship Management. Zowel het lectoraat Global Minds als de onderzoeksgroep International Relationship Management zoekt nadrukkelijk de samenwerking met bedrijven en instellingen in de regio en daarbuiten.

MKB Datalab helpt ondernemers te digitaliseren Het MKB Datalab Limburg is open. Ondernemers die willen digitaliseren, zeker als ze iets willen doen met data, kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij het lab. Het lab brengt de mogelijkheden in kaart, kan zorgen voor stagiairs en biedt trainingen en masterclasses aan. Het traject is gratis. Voor een eventueel vervolgtraject wordt de ondernemer doorverwezen naar relevante marktpartijen. Het MKB Datalab Limburg wordt uitgevoerd door de onderwijsinstellingen Gilde Opleidingen, Vista College, Zuyd Hogeschool,

Universiteit Maastricht en Open Universiteit. Het Datalab wordt ondersteund en gefaciliteerd door de Rabobank en de Brightlands Smart Services Campus (BSSC). De Provincie Limburg en het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) financieren het Datalab. Het MKB Datalab Limburg richt zich uitsluitend op het midden- en kleinbedrijf; bedrijven met minimaal twee en maximaal 50 werknemers.

https://www.brightlands.com/brightlands/mkb-datalab-limburg

Alumni zuyd / 15


Zuyd community

Laagdrempelige juridische dienstverlening door studenten slaat aan

Zuyd Legal Lab: voorkom dat probleem een juridisch geschil wordt

16 / Alumni zuyd


Jasmijn Keulers, alumna HBO-Rechten, werkt sinds kort als coördinator in het Legal Lab van deze Zuyd-opleiding. Vanuit andere HBO-Rechten opleidingen in het land wordt het initiatief van Zuyd met veel belangstelling gevolgd.

Mr. Frank Visser lost sinds dit najaar dagelijks eenvoudige juridische vraagstukken op in het TV-programma Wordt U Al Geholpen? Precies wat het Zuyd Legal Lab van de opleiding HBO-Rechten van Zuyd Hogeschool al enkele jaren doet. En dat blijkt een concept te zijn dat niet alleen bij consumenten en ondernemers aanslaat, maar ook bij de studenten. De juridische opleiding van Zuyd startte enkele jaren geleden het Legal Lab, een leerbedrijf voor studenten. Het brede publiek, burgers en ondernemers, krijgen laagdrempelig toegang tot juridische advisering over alledaagse vragen. Studenten pakken deze op, ondersteund (en gecontroleerd) door docenten. Tegelijkertijd worden studenten en docenten zo uitgedaagd na te denken hoe je juridische dienstverlening kunt verbeteren en dichter bij de mensen brengen. Jasmijn Keulers, sinds 1 september coördinator, merkt namelijk dat de drempel naar juridische hulp nog altijd hoog is voor velen. “Om persoonlijke redenen. Bang voor procedures, voor kosten; ze weten niet wat ze moeten verwachten”, somt ze enkele redenen op waarom mensen zich laten afschrikken. Onterecht is haar ervaring. Vaak kan het probleem met goede communicatie al worden opgelost. Een brief, een e-mail, een telefoontje. “Dikwijls is het niet ingewikkeld, omdat wij al in actie komen voordat iets een juridisch geschil wordt. We zijn vooral preventief bezig.” Zowel particulieren als ondernemers kunnen normaal gesproken - vóór de coronabeperkingen - vrij binnenlopen bij het Legal Lab, gehuisvest in een winkelpand in de Sittardse binnenstad. Bellen kan ook. En steeds meer informatie is online te vinden. In een intakegesprek verhelderen de studenten de vraag en gaan ze aan de slag met de oplossing. Jasmijn vergelijkt het Legal Lab met de rol van de huisarts. “Wij zijn de juridische huisarts; het eerste aanspreekpunt. Bij zaken waar geen advocaat verplicht is, zoals bij de kantonrechter, kunnen wij procederen. Als het te specialistisch wordt, verwijzen we door naar een advocatenkantoor en begeleiden we de klant in die stap.” Op die manier concurreert het Legal Lab niet met de juridische dienstver-

leners, maar pakt een deel van de vragen op die anders blijven liggen.

Duidelijker profileren De afgelopen maanden heeft het Legal Lab organisatorisch een aantal zaken veranderd. De benoeming van Jasmijn Keulers als coördinator is er daar één van, tot voor kort lag die taak bij twee docenten. Daarnaast zijn er expertiseteams gevormd, ondersteund door docenten die van zo’n deelgebied veel afweten. “We willen ons duidelijker profileren en met de expertisegroepen kunnen docenten gerichter helpen”, zegt Jasmijn. Ook is gestart met juridische advisering rond corona-zaken. Dat doen de studenten volledig gratis, voor de andere advisering moet men betalen. Bij de particulieren spelen rond corona vooral vragen rond de reisvouchers. Ondernemers zijn onder andere geholpen op het vlak van privacyregels toen de horeca opeens contactgegevens van bezoekers moest gaan registreren. “Rutte zei wel dat je klanten gewoon de namen onder elkaar in een schriftje kunt laten schrijven, maar in feite heb je dan al een datalek”, waarschuwt Jasmijn Keulers. De advisering rondom corona-gerelateerde vragen illustreert hoe het Legal Lab vanuit individuele vragen thema’s naar een hoger niveau kan tillen. “Studenten hebben een online checklist gemaakt voor de horecaondernemers. Daarvan hebben we een flyer afgeleid voor ondernemers die digitaal minder actief zijn.” Ook werken de studenten met infographics om lastige juridische kwesties voor een bredere groep toegankelijk te maken. Zo sijpelen ook zaken vanuit het Legal Lab door naar het onderwijs. Jasmijn geeft als voorbeeld de AGV-regelgeving, die de privacy van persoonsgegevens beschermt. “Omdat we daar regelmatig vragen over kregen, is de vraag gerezen of we daar iets mee

moeten doen in het onderwijs. Zo is de AGV in het onderwijs terecht gekomen.”

Brede ervaring Jasmijn Keulers noemt de brede ervaring die de studenten opdoen de meerwaarde van Zuyd Legal Lab. Studenten leren er ondernemen en preventief juridische dienst verlenen. “Je moet hier ook plannen, organiseren, communiceren. Nu zijn ze bezig met chatbots: eerst moeten ze de vragen bedenken, de beslisboom maken; daarna moeten ze de chatbot programmeren. In dat opzicht is het hier ook het ontwikkellaboratorium voor de opleiding.” Deze brede inzet laat studenten ontdekken waar hun echte voorkeuren liggen en maakt ze bewust dat bij het runnen van een juridische dienstverlening veel komt kijken.

Alumna HBO-Rechten Jasmijn Keulers heeft zelf in Sittard de HBO-Rechten studie afgerond. Ze heeft in het vierde jaar stage gelopen bij het Legal Lab. “Hier krijg je de ruimte om er alles uit te halen.” Jasmijn heeft haar scriptie gewijd aan het onderwerp auteursrechten in de muziekwereld. “Als een robot met kunstmatige intelligentie een nummer componeert en een muzikant voert dit uit, waar liggen dan de auteursrechten?”, vat ze haar onderzoeksvraag samen. Deze kennis komt dan later beschikbaar voor de andere studenten in Zuyd Legal Lab. Na een jaartje op een advocatenkantoor te hebben gewerkt, is ze begin dit studiejaar als coördinator Legal Lab aan de slag gegaan. “Hier sta ik echt voor: mensen helpen, mogelijkheden onderzoeken en mee helpen ontwikkelen.”

Alumni zuyd / 17


Zuydreportage Jorik Uiterwijk (links) en Ruud Bongers (rechts).

Samen met iCaptur bouwt ilionx platform met mobiele app voor gepersonaliseerde revalidatie op afstand

De smartphone als je eigen therapeut Big data en Kunstmatige Intelligentie gaan komende jaren een heel nieuwe wending geven aan revalidatie. Algoritmes beoordelen of de patiënt zijn oefeningen goed doet. Pushberichten en beloningen stimuleren je een tandje bij te schakelen. En uit tienduizenden behandelingen, kiezen de algoritmes de meest effectieve. De Limburgse start-up iCaptur, gestart door Zuyd docent en onderzoeker Ruud Bongers, bouwt samen met ilionx het IT-platform hiervoor. Een mooi voorbeeld hoe kennisontwikkeling in lectoraten uiteindelijk samen met het bedrijfsleven wordt omgezet in nieuwe business en effectievere zorg. Jorik Uiterwijk, Managing consultant bij ilionx, spreekt uit eigen ervaring als het gaat over revalideren na een sportblessure. Ook hij zei braaf ja, als z’n therapeut vroeg of hij de oefeningen had gedaan. “Maar ik wist nooit of ik ze goed had gedaan en of ik het punt had bereikt dat ik weer kon gaan sporten.” Precies het probleem dat Ruud Bongers, docent Engineering, onderzoeker bij het lectoraat Data Intelligence van Zuyd Hogeschool en nu ook ondernemer, wil oplossen. Hij wil met de sensoren in een smartphone, een sportband en AI (Kunstmatige Intelligentie) de vooruitgang in het revalidatieproces monitoren. Over het belang van zo’n oplossing twijfelt niemand meer als je de cijfers van sportblessures bekijkt.

ILIONX MAASTRICHT WWW.ILIONX.COM

18 / Alumni zuyd

Elk jaar zijn er dat in Nederland zo’n 4,4 miljoen, goed voor 440 miljoen euro medische kosten en 1 miljard euro verzuimkosten. Maar evidence based revalideren is nog ver weg, weet Ruud. “50 tot 70 procent van alle mensen die onder behandeling staan van een fysiotherapeut, voert de oefeningen thuis niet eens uit.”

Data Intelligence De basis hiervoor is gelegd in verschillende projecten binnen het lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen en is doorontwikkeld onder het lectoraat Data Intelligence, waar Ruud onderzoeker is. Het werk van een stagiair heeft hem uiteindelijk in contact gebracht met ilionx, een IT-consultancy bedrijf. Ruud Bongers:


“De student, Nigel Croese, had in zijn stage een app ontwikkeld om een sprongtest te meten. De sensoren van een smartphone registreren de beweging en het algoritme detecteert of je de oefening goed uitvoert. Dat is nog nooit eerder gedaan.” Het lukte echter niet de data zo op te slaan in een database waarmee de validatie van algoritmes gedaan kon worden. “De stagebegeleider deed de suggestie om met ilionx te gaan praten. Dat klikte meteen.” Bij ilionx werken medewerkers in hun vrije tijd in het innovatielab Q-LABS aan innovatieve IT-oplossingen die niet direct gekoppeld zijn aan een opdrachtgever. “Bij pizza en bier ontwikkelen we maatschappelijk

relevante oplossingen”, vat Jorik samen. Hij is werkzaam in het Application Development team, waar ze met bijna honderd collega’s werken aan maatwerk softwareoplossingen. De laatste jaren steeds meer projecten en producten en zo ook intensievere samenwerking met start-ups. “We zijn geen bank, maar we zoeken wel altijd een creatieve manier om met een start-up samen te werken.”

Proof of Concept Ilionx heeft samen met het lectoraat Data Intelligence met een Proof of Concept aangetoond dat het mogelijk is om met de sensoren van een smartphone, een sportband en machine learning algoritmes, te monitoren of (revalidatie-)oefeningen correct worden uitgevoerd. De app herkent op basis van de sensordata in 70 tot 90 procent van de gevallen of de oefening goed wordt uitgevoerd. “Uit een eerste analyse met studenten blijkt dat dit consistenter is dan de meeste fysiotherapeuten”, zegt Ruud. Momenteel loopt een groter onderzoek om te achterhalen of dit ook voor een grotere groep therapeuten geldt. Zo’n app geeft de patiënt meer controle over zijn eigen revalidatie. Ruud heeft inmiddels de start-up iCaptur opgericht. “Dat is nodig om vanuit de onderzoeksfase naar een concreet product te gaan waarmee zowel economische als maatschappelijke impact wordt gecreëerd”, legt hij uit. De maatschappelijke betekenis is onder andere dat op basis van big data, behandelingen met elkaar vergeleken worden om wellicht de efficiëntie en de verschillen van behandelmethodes vast te stellen. Daarnaast kan hiermee een vergelijking gemaakt worden in patiënten- en therapeutpopulatie, denk hierbij in verschillen op basis van leeftijd, achtergronden en regio. Toen Ruud het concept onlangs presenteerde aan een groep fysiotherapeuten en studenten, was het enthousiasme groter dan hij had durven dromen.

”Ik dacht dat zij het misschien als een bedreiging zouden zien. Ze zagen echter direct de mogelijkheden. Ze draafden eerder door met ideeën dan dat ze me afremden.” Inmiddels is dan ook een aanvraag ingediend om het concept te valideren.

Platform om verder te groeien De mogelijkheden van het iCaptur concept zijn legio. Daarom heeft het projectteam van ilionx een platform met mobiele app (Minimum Viable Product) gebouwd dat meegroeit met het aantal gebruikers, een aanpak die de dienstverlener heel vaak volgt in dit soort projecten. Jorik: “Zeker bij start-ups is het belangrijk dat je niet snel een app ontwikkelt maar dat je een fundament voor een platform neerzet waarop de onderneming verder kan groeien. Een platform dat om kan gaan met de flexibiliteit van een start-up. Budgetten zijn beperkt en je kunt je geld maar één keer uitgeven. Zo’n architectuur houdt rekening met de roadmap van de gebruiker.” Op dit whitelabel concept kunnen in de toekomst voor uiteenlopende toepassingen apps gebouwd worden met de look and feel passend bij de doelgroep, maar gebruik makend van hetzelfde platform. “Je moet klein beginnen, maar wel meteen groot denken. Design big, build small”, aldus de Managing consultant van ilionx. “Onze architectuuraanpak is internationaal gekend. Daar bovenop kijken wij naar de lange termijn.”

Ilionx Hardlopen iCaptur is inmiddels met meerdere patiëntenorganisaties in gesprek. Big data en smartphones gaan de revalidatie veranderen. Begin 2021 komt er ook een commercieel product uit, een hardloop app, gebaseerd op hetzelfde platform. Als fanatiek Ironman wil Ruud Bongers ook zijn eigen progressie meten en weten of hij goed op weg is voor de volgende wedstrijd over 3,86 km zwemmen, 180 kilometer fietsen en tot slot nog een hele marathon.

Alumni zuyd / 19


Alumnus Toneelacademie Maastricht

Emmanuel Ohene Boafo: “Ja, ik ben een dromer, maar wel eentje die dromen omzet in daden.” (Foto: Het Nationale Theater / Koen Veldman)

Henriëtte Hustinxprijs voor acteur Emmanuel Ohene Boafo ‘diamant op zijn opleiding’

“Geloof is een troost. Ik hoef niet al mijn zorgen zelf te dragen” Afgelopen zomer heeft acteur Emmanuel Ohene Boafo (alumnus Toneelacademie Maastricht, 2018) de Henriëtte Hustinxprijs gewonnen. Een erkenning voor vier jaar hard werken. “Het diploma is belangrijk, maar dit is niet de kers maar de diamant op mijn opleiding.” Een interview over de drang op het podium te staan, geloof, inclusiviteit en Emmanuels grote droom. Dat hij op het podium wilde staan, wist Emmanuel Ohene Boafo al als kind. Hij drumde in de kerk en genoot daarvan. Acteren kwam pas in beeld na het zien van een voorstelling van JongRast, tegenwoordig de Amsterdamse theatergroep DeGasten. “Ik vond het zo fantastisch om te zien; ik wilde acteur worden om mijn eigen verhaal te ontdekken.” Emmanuels ouders zagen echter een andere toekomst voor hun zoon. Ze vonden dat hij voor zekerheid moest kiezen: International Business Studies en die studie heeft hij ook afgerond. Hij noemt die tijd “de donkerste dagen van mijn leven.” Het is wel de periode die hem uiteindelijk enorm heeft gemotiveerd en hem op de bühne heeft gebracht tot waar hij nu staat. “Een leven met International Business Studies kon ik mezelf niet aandoen. Daar is een soort vuur in me opgeflakkerd. Spelen en audities doen waren op leven en dood, zo voelde ik het. Ik móést

20 / Alumni zuyd

aangenomen worden bij de Toneelacademie Maastricht.”

De jury van de Henriëtte Hustinxprijs omschrijft je als een overtuigende theaterpersoonlijkheid die groots denkt, droomt en speelt. Waar komt die gedrevenheid vandaan? “De gedrevenheid komt doordat ik mijn familie heb moeten overtuigen waarom deze opleiding bij mij past. Mijn familie staat nu volledig achter me. En ik ben dankbaar dat het zo gelopen is. Want doordat ik eerst International Business Studies heb gedaan, weet ik hoe het voelt iets te doen wat je eigenlijk niet wilt doen. Dat zorgt voor een drive. Ik ben weer een vrolijke jongen, lach elke dag omdat ik doe wat ik wil doen.”

Ben je een grootse dromer? Een korte stilte, zijn ogen omhooggeslagen, nadenkend. “Ja, ik ben een dromer, maar wel eentje die dromen omzet in daden. Ik wil

dromen verwezenlijken. Soms is het spannend of het gaat lukken, maar tot nog toe is het telkens gelukt. Het lijkt wel alsof alles iedere keer dichterbij komt. Ik durfde het niet te dromen, maar na mijn afstuderen kreeg ik een vast contract aangeboden bij Het Nationale Theater. De bevestiging dat het kan; maar ik werk er ook keihard voor.”

Als je zo’n drive hebt om op het podium te staan, ben je dan nog kritisch over de rollen? Of ben je zo gretig dat je elke kans aangrijpt? “Toen ik net begon met acteren, was ik zo dankbaar dat ik mocht spelen, dat ik soms vergat te kijken naar de rol. Ik mag spelen, yes. Hiervan heb ik geleerd; nu ben ik kritischer. Wat leer ik van deze productie?, vraag ik me bij een nieuwe rol af. Ik ga niet meer in een productie staan die geen waarde toevoegt aan mijn carrière en het gesprek daarbuiten.”


Alumni zuyd / 21


Alumnus Toneelacademie Maastricht

Bij het Nationale Theater speel je in Sea Wall, een monoloog, een personage die kritisch over het geloof is na een onomkeerbare gebeurtenis. Heeft die rol een speciale betekenis voor je, omdat je gelovig bent opgevoed? “Zeker. Het mooie van deze rol is dat het me dwingt alle vooroordelen on hold te zetten. Je leert door zo’n rol andere mensen beter begrijpen. Ik heb mezelf ook de vraag gesteld wat er zou gebeuren als ik van mijn geloof afstap. Mijn geloof is door deze rol sterker geworden. In de vele gesprekken met regisseur Erik Whien ben ik dieper gaan onderzoeken waarom ik geloof.”

Wat betekent geloof voor je? “Geloof is een troost. Ik hoef niet al mijn zorgen en vragen zelf te dragen, maar ik kan ze aan God geven. Dat gaat heel ver. Geloof is een soort bril hoe je naar de wereld kijkt. Het geeft mij rust. Het geloof shaped mij voor een groot deel. Het maakt me ook humble; ik weet dat er iets veel groters is. Het geloof maakt me nieuwsgierig naar wat er nog meer is; naar dingen die we wel een naam hebben gegeven, maar die we niet volledig begrijpen.”

Je bent actief betrokken bij Need for Legacy, een beweging die zich inzet voor een meer inclusieve theaterwereld. Hoe belangrijk is Need for Legacy voor je? “Heel belangrijk omdat er veel jonge acteurs zijn die net als ik hun dromen willen verwezenlijken. Maar als er niet genoeg werk is, of geen verhalen waaraan ze zich kunnen verbinden, dan is er niks om te groeien. Need for Legacy gaat als gesprekspartner voor theaterscholen en theaters fungeren, zodat er meer ruimte en begrip komt. En ook dat er meer weet komt van de vergeten zwarte makers.”

Wat heeft je hierin aangetrokken? “Ik speelde in een stuk van Arthur Miller over de arbeidsklasse en

22 / Alumni zuyd

Emmanuel in de voorstelling Sea Wall: “Mijn geloof is door deze rol sterker geworden.” (Foto: Het Nationale Theater / Koen Veldman)

immigratie. Ik herkende mijn ouders daarin. Zij zijn vanuit Ghana naar Nederland gekomen. Het stuk ging dus over mijn ouders, daar voelde ik me direct mee verbonden. Het maakte veel los.”

Vinden jullie gehoor met jullie oproep voor een meer inclusieve theaterwereld? “Het lijkt alsof er meer draagvlak is maar dat niet iedereen begrijpt wat het inhoudt. Als je een donkere persoon in je cast hebt, betekent dit niet dat je er bent. Het gaat dieper; we willen mee aan tafel zitten, waar beslissingen worden genomen. Het is lastig, niemand wil terechtgewezen worden. We moeten grote gezelschappen uitdagen anders te programmeren.”

Heb je zelf het gevoel dat je je harder moet bewijzen dan blanke acteurs? “Nu hoef ik me niet meer te bewijzen, maar ik heb dat wel lange tijd zo gevoeld. Nu weet ik dat ik verdien wat ik doe omdat ik hard gewerkt heb. Als ik het gevoel krijg dat ik me

Prijzenkast Emmanuel Ohene Boafo is in 2018 afgestudeerd aan de Toneelacademie Maastricht. Al vanaf 2017 speelt hij bij Het Nationale Theater in Den Haag. Sinds 2013 heeft hij aan enkele films en TV-producties meegedaan, waaronder de film Exit die een Gouden Kalf won voor beste televisiefilm 2013, geregisseerd door Boris Paval Conen. In 2017 heeft hij de Guido de Moorprijs gewonnen, de publieksprijs voor het veelbelovend jong acteertalent van Het Nationale Theater. En afgelopen zomer heeft Emmanuel de Henriëtte Hustinxprijs gewonnen. Deze wordt jaarlijks toegekend aan studenten van de kunstopleidingen van Zuyd die excelleren en beloftevol zijn.

ergens extra moet bewijzen, weet ik niet of ik daar wel mee wil werken.”

Je droomt, denkt en speelt groots, aldus de jury van de Henriëtte Hustinxprijs. Waar zien we Emmanuel Ohene Boafo over tien jaar? Schiet in de lach, strekt zijn armen naar de hemel. “Dan wil ik graag begonnen zijn met de productie over Kwame Nkrumah (de stichter van het onafhankelijke Ghana, red.). Ik wil zijn verhaal met de wereld delen. Hij is mijn held die dit podium verdient, voor wat hij gedaan heeft en ik wil laten zien hoe belangrijk wilskracht is, hoever je kunt komen. Soms lijkt het alsof zijn verhaal vergeten wordt. Dat is niet eerlijk. Voor mij hoort hij bij de grote namen, zoals een Nelson Mandela.”


Kort nieuws

Maastricht Institute of Arts: nieuw met 200 jaar historie Hoge waardering voor Zuyd Professional

Sinds het nieuwe studiejaar 2020-2021 zijn de kunstenopleidingen van Zuyd opgegaan in het Maastricht Institute of Arts. Het is een verzamelnaam waarmee het instituut wil aangeven dat zij vernieuwend en onderscheidend zijn. Edwin Jacobs, directeur van het Maastricht Institute of Arts: “Het Maastricht Institute of Arts wil hét onderwijsinstituut van de kunsten in Zuid-Nederland en daarbuiten zijn.” Hoewel het instituut dus net het levenslicht heeft gezien, is de historie erg rijk. De geschiedenis gaat terug tot 1823, toen het Refugiehuis in Maastricht startte. Het verleden, heden en de toekomst van Maastricht Institute of Arts wordt weergegeven in onder meer het digitaal platform The Braid. https://thebraid.nl

Een 9,8. Dat is het láágste van de twee rapportcijfers die Zuyd Hogeschool van cursisten heeft gekregen voor de training of opleiding die ze naast hun werk bij Zuyd volgen. Het andere cijfer is een 9,9. De rapportcijfers voor Zuyd Professional komen uit een onderzoek door het onafhankelijke Rotterdamse onderzoeksbureau Cedeo afgelopen zomer. Dit is de derde keer op rij dat Cedeo de meningen in het onderwijs voor professionals peilt. Het Cedeocertificaat helpt bedrijven en particulieren bij het zoeken naar een kwalitatief goede opleiding.

Applied Science in race voor Hogeronderwijspremies Het team van de opleiding Applied Science dingt mee naar de allereerste Nederlandse Hogeronderwijspremies. Het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool nomineert dit team, omdat het de afgelopen jaren een opleiding heeft neergezet volgens het CHILL-opleidingsconcept (Chemelot Innovation and Learning Labs) in samenwerking met de Brightlands Chemelot Campus. Dit betekent dat alle studenten van

Applied Science in de beroepspraktijk van de Brightlands Chemelot Campus worden opgeleid. Als beginnende professionals werken ze vanaf dag één samen met ervaren professionals uit het werkveld in ‘learning communities’. Met dit vernieuwend onderwijsconcept wordt sterk ingezet op de relatie tussen studenten en docenten, en is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht en ontwikkeling. Studen-

ten, docenten en bedrijven zetten samen hun schouders onder de meest uiteenlopende projecten. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap reikt de Nederlandse Hogeronderwijspremies in maart 2021 uit aan drie onderwijsteams uit het hoger beroepsonderwijs en aan drie teams uit het wetenschappelijk onderwijs. Hiervoor is 2,5 miljoen euro gereserveerd.

Alumni zuyd / 23


Onderwijs: duale zorgopleidingen

De duale opleidingen Klinische Zorg en Ouderenzorg slaan aan, zowel bij werkgevers als bij studenten. Bijzonder aan deze hbo-opleidingen is onder andere dat de partners uit het werkveld intensief bij de inhoud betrokken zijn. Docenten van Zuyd geven het onderwijs deels in de instelling zelf. Is dit de opmaat voor hbo-onderwijs op locatie, in de dagelijkse praktijk?

Groeiende interesse voor duale zorgopleidingen van Zuyd Hogeschool

Studeren met baangarantie Dit jaar zijn de eerste studenten van de duale opleiding Ouderenzorg afgestudeerd. Over een baan heeft niemand zich druk hoeven te maken. De betrokken partners geven de studenten namelijk een baangarantie als ze slagen voor de duale hboopleiding. “Studenten die voor deze opleiding kiezen, krijgen een leerwerkovereenkomst en de belofte ‘van een vaste baan’ als ze geslaagd zijn”, zegt René Claassen, opleidingsmanager duale opleidingen. Zuyd Hogeschool heeft de duale opleidingsvariant enkele jaren geleden ontwikkeld. In eerste instantie de duale opleiding Klinische Zorg, omdat het Zuyderland ziekenhuis, MMUC en Adelante méér medewerkers wilden die doelgericht voor de klinische zorg

24 / Alumni zuyd

zijn opgeleid. “Het probleem is namelijk dat Hbo-verpleegkundigen wel in het ziekenhuis gaan werken, maar weer vertrekken om pas jaren later terug te keren. Het verloop is hoog”, schetst René Claassen de aanleiding. Boeien, binden en behouden, dat zijn de drie doelstellingen. Een idee dat enkele jaren geleden indruiste tegen de gedachte dat je studenten juist generieker moet opleiden, omdat ze dan een bredere kijk hebben op de hele zorgketen waar ook het ziekenhuis mee te maken heeft. “Met de duale opleiding hebben we de specifieke ziekenhuisomgeving dieper geborgd.” Klinisch redeneren, pathologie en fysiologie gaan net een slag dieper. Hetzelfde concept is ontwikkeld voor

de instellingen die meedoen aan de academische werkplaats voor ouderen. René Claassen: “Weinigen gaan in de ouderenzorg werken vanwege een verkeerd imago; mensen hebben een verkeerd beeld.”

Eerste twee jaren generiek De duale opleidingsvariant geldt alleen voor het 3e en 4e studiejaar. De eerste twee jaren volgen de studenten de voltijd bacheloropleiding Verpleegkunde. Behalve dat de studenten een leerwerkcontract krijgen - en dus voor de formatieplaatsen van de instelling meetellen - is een ander verschil dat de zorginstellingen het onderwijs mee ontwikkelen. “Ze zijn zeker bij de start intensief betrokken geweest,


In de toekomst zullen ook de voltijd opleidingen meer op de werkplek worden aangeboden

communityvorming. Docenten zijn dan veel meer actief binnen de muren van de zorginstelling. “Als je de leerarbeidsovereenkomst eruit haalt, zul je de voltijdopleiding in deze richting zien bewegen.”

Bewuste keuze van studenten ook studenten en alumni hebben meegedacht”, zegt René Claassen. Vooral dan bij het verhelderen van de vraag wat belangrijk is wat de studenten moeten leren. Hierbij verschillen de leeruitkomsten niet van die van de reguliere bacheloropleiding. René Claassen: “Alle opleidingsvarianten zijn op hetzelfde pakket competenties gebaseerd, waaronder dezelfde leeruitkomsten hangen. Alleen de context waarin ze handelen, is anders.” De duale studenten zijn dan ook net zo competent om in een andere zorgomgeving te gaan werken als de voltijdstudenten. “Ze zijn competent om in verschillende contexten te handelen. Alleen hebben deze studenten in het ziekenhuis of de

ouderenzorg al routine opgebouwd waardoor ze direct inzetbaar zijn.”

Onderwijs in de instelling Een ander punt waarop de duale variant verschilt van de voltijd opleiding, is dat de docenten om de week één dag in de zorginstelling aanwezig zijn om daar het onderwijs aan te bieden, samen met de praktijkbegeleider van de instelling. Vanuit het onderwijs gezien vindt René dit een sterk punt, omdat er altijd een één op één relatie bestaat tussen de theorie en waar de studenten in de praktijk mee bezig zijn. Hij verwacht dat je dit in de toekomst méér gaat zien, ook in de voltijdopleiding. Er is een beweging merkbaar richting werkplekleren,

De leerarbeidsovereenkomst is een heel apart aspect van de duale opleiding. Studenten kiezen hier bewust voor. Sommigen doen dit omdat ze zeker zijn van de richting die ze op willen, anderen zoeken als student al de zekerheid van een vast inkomen, bijvoorbeeld omdat ze willen samenwonen. René Claassen: “Het gros kiest voor de duale variant omdat ze hun keuze voor een sector al hebben gemaakt. Zij hebben de drive om zoveel mogelijk uit de studie te halen. De intrinsieke motivatie bij de duale studenten is helderder.” Daarmee is niet gezegd dat de ene variant beter is dan de andere. “Voltijd en duaal zijn beide fit for purpose. Een bepaalde doelgroep vindt duaal interessant, de andere wil zich breder ontwikkelen en kiest voor de voltijd opleiding.” Wel heeft het team gemerkt dat de duale variant een zware wissel op de studenten trekt. Daar wordt nu in de voorlichting nadrukkelijk bij stilgestaan. René zegt het zo: de voltijdstudent is vooral student; tijdens een stage zijn ze boventallig. De duale student is een werknemer die gelijktijdig een opleiding volgt. “Je krijgt geld, maar daar staan ook verplichtingen tegenover. Je kunt dan andere dingen niet meer doen. Het duurt soms even voordat dit is ingedaald.”

Uitbreiding partnernetwerk Op dit moment volgen 85 studenten de duale opleiding Klinische Zorg. Ouderenzorg is aanvankelijk gestart met 12 studenten, die inmiddels zijn afgestudeerd. Momenteel telt deze duale variant 34 studenten. Dit studiejaar heeft ook Proteion en de Zorggroep zich bij de duale opleiding Ouderenzorg aangesloten.

Alumni zuyd / 25


Daarom werk ik graag bij

Stevige professionals die ruimte durven nemen NAAM: WERKT BIJ: FUNCTIE: OPLEIDING:

ESMEE BOIJENS, HBO-V VERPLEEGKUNDIGE ADELANTE ZORGGROEP VERPLEEGKUNDIGE AFDELING DWARSLAESIE REVALIDATIE HBO-V (2020)

WWW.ADELANTE-ZORGGROEP.NL/NL/WERKEN-BIJ-ADELANTE/ De drang om jeugdhulpverlening efficiënter te maken, raakt een kleine groep kwetsbare jongeren hard, zeg Giovanni Coenen, directeur Via Icarus. In deze JeugdzorgPlus instelling worden jongeren met ernstige problematieken geholpen om na zes tot acht maanden met ambulante ondersteuning hun leven weer op te pakken. In die korte tijd moet de Social Worker duidelijk maken dat de wereld ze niet vergeten is. “Wij zijn het laatste station in de jeugdhulpverlening. Het gros van de 70 jongeren is hier geplaatst omdat de kinderrechter zegt dat het thuis niet meer gaat. Open trajecten zijn niet goed gegaan. Daarvoor is de problematiek, psychiatrisch en vaak verslaving, te complex. Om met deze groep te werken, moet je een eigenzinnige professional zijn. Een Social Worker die de ruimte durft te nemen. Het is een vilein koord waarop je danst, maar hier gebruik je de kracht van het alledaagse. Je mag jezelf laten zien; je eigen ervaringen in het leven gebruiken. Onze jongeren hebben stevige professionals nodig, die weten hoe je de-escaleert, die durven onderhandelen in een wereld die niet zwart wit is. Juist daardoor kun je hier ondanks alle regels je eigen kleur aan het werk geven.”

Jongeren echt raken “Ik heb zelf ook op de groep gewerkt. De voldoening haal je uit kleine stappen. Verwacht niet dat je van de jongeren in een half jaar modelburgers maakt. De behandeling staat vooral in het teken van rust krijgen. Voldoening vind je als je merkt dat je ze raakt als persoon. Zoals de jongens laatst, toen ze vroegen: kijk je straks mee naar het voetballen?”

VIA ICARUS, INSTELLING VOOR JEUGDZORGPLUS PATER KUSTERSWEG 8 6267 NL CADIER EN KEER 043 40 77 150 WWW.VIAJEUGD.NL

26 / Alumni zuyd

Zelfredzaamheid patiënt vergroten “Ik ben na mijn eindstage gebleven op de afdeling dwarslaesie revalidatie van Adelante. Het langer durend patiëntcontact in de revalidatie spreekt me erg aan. Psychosociaal vergt een dwarslaesie een hele aanpassing. Ik vind het mooi dat ik als verpleegkundige mijn steentje kan bijdragen aan de zelfredzaamheid van de persoon, aan het leren dealen met de gevolgen van de dwarslaesie. Je moet vooral een luisterend oor bieden; dat is soms nog belangrijker dan het fysieke werk als verpleegkundige. In mijn afstudeerstage heb ik me beziggehouden met decubituspreventie. Routinematig doen we al veel goed op dat vlak. Mijn aanbeveling was er bewuster mee bezig te zijn. Ik zou dat oppakken op de afdeling, maar vrij snel nadat ik bij Adelante ben gaan werken, werd de afdeling omgebouwd tot een afdeling voor medisch specialistische revalidatie van coronapatiënten die van de IC kwamen. Het werken met die patiëntengroep is absoluut anders dan met dwarslaesiepatiënten. Tijdens de ombouw naar coronaafdeling is me de enorme collegialiteit opgevallen. Niet alleen verpleegkundigen maar het hele team van therapeuten en artsen was super collegiaal. Iedereen paste zich snel aan, we leerden van elkaar. Iedereen hielp mee in de zorg, we waren een hecht team. In juli zijn we weer teruggegaan naar de oude afdeling. Maar we proberen nu wel de goede dingen van de coronaafdeling te behouden. Toen werd een deel van de therapie op de afdeling gegeven, waardoor de lijnen erg kort waren. Dat proberen we nu ook met de dwarslaesiepatiënten te gaan doen. Adelante is een organisatie waarin mensen van elkaar leren, waar de collegialiteit super is en waar je jezelf verder kunt ontwikkelen met scholing. Ik wil nu echter eerst werkervaring opdoen, pas daarna ga ik me specialiseren.”


Onderwijs: duale zorgopleidingen Swen Wetzels werkt nu in een gespecialiseerd thuiszorgteam.

Duale opleiding Ouderenzorg bewuste keus van Swen Wetzels

Klik met ouderenzorg Swen Wetzels is een van de twaalf studenten die als eerste geslaagd zijn voor de duale opleiding Ouderenzorg. Twee jaar geleden heeft hij bewust voor deze variant gekozen. “Ik had meteen een klik met ouderenzorg.” “Ik voelde me in het tweede jaar al aangetrokken tot het sociaal maatschappelijk contact in de ouderenzorg. In de casuïstiek van de thuiszorg ben je betrokken bij niet alleen de patiënt, ook bij diens verleden en de naasten”, zegt Swen Wetzels. “In de ouderenzorg kijk je méér naar wat de cliënt zelf wil; in het ziekenhuis staat de behandeling die moet gebeuren meestal voorop.” Een ziekenhuisstage gaf voor hem de bevestiging. De beslissing om door te gaan in de duale variant ouderenzorg was toen snel genomen.

Onderdeel van de organisatie Als duale student heeft Swen 32 uur in de week bij MeanderGroep Zuid-Limburg gewerkt. De relatie voelde anders dan tijdens een stage, vindt hij. “Ik was onderdeel van de organisatie en niet de stagiair.” Hij vindt de duale variant niet zwaar. Natuurlijk, zijn vakanties waren korter dan die van de voltijdstudenten. Of toch eigenlijk niet. “Eigenlijk had ik meer vakantie. Dan word je namelijk doorbetaald. Als voltijdstudent ga je in de vakantieweken werken. En naast de studie hebben de meesten ook nog een bijbaan.”

Voorsprong Swen denkt niet dat hij méér uit de duale opleiding heeft kunnen halen dan een voltijdstudent. “Ik heb er wel meer uit kunnen halen wat dicht bij mijn interesses ligt.” Bovendien is hij vertrouwd met de organisatie waar hij werkt; hij kent het proces, hij kent de visie van waaruit Meander werkt. En hij kent al collega’s. “Daardoor heb ik een voorsprong.” Hierdoor kan hij direct

een vliegende start maken in het team. En omdat je de organisatie al leert kennen tijdens de studie, kun je je beter oriënteren op een baan. “Ik heb nu de baan die ik leuk vind.” Swen werkt nu in een gespecialiseerd thuiszorgteam van Meander. Hij en zijn collega’s geven onder andere ziekenhuiszorg in de thuissituatie, aan baby’s, kinderen,

volwassenen, ouderen en ze zijn regelmatig betrokken bij de terminale fase van cliënten. Sinds kort doen ze ook de eerste screening als een patiënt de huisartsenpost belt. “Ik kan hier ervaring opdoen met klinische handelingen en mijn passie voor de ouderenzorg delen. Want met oudere patiënten heb ik nog steeds de grootste klik.”

Alumni zuyd / 27


Zuydreportage

NAAM: AYLA MEIJS OPLEIDING: HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FUNCTIE: PERSONEELSCONSULENT EN JUNIOR HR-ADVISEUR NAAM: ROWENA DENEER OPLEIDING: BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA FUNCTIE: INFORMATIEMANAGER CBS - LOCATIE DEN HAAG HENRI FAASDREEF 312 2492 JP DEN HAAG CBS - LOCATIE HEERLEN CBS-WEG 11 6412 EX HEERLEN

28 / Alumni zuyd

CBS zoekt veelzijdig talent op HBO- of WO-niveau Het CBS is een dynamische en innovatieve kennisorganisatie, die midden in de samenleving staat. Er werken mensen met diverse HBO- en WOachtergronden, van wiskundigen tot sociologen. Ayla Meijs is sinds kort één van hen. Zij studeerde Human Resource Management en werkt als personeelsconsulent en junior HR-adviseur. Haar collega Rowena Deneer zette na een studie Bedrijfskundige Informatica bij Zuyd Hogeschool en verschillende banen in de IT-sector een volgende stap in haar carrière als informatiemanager bij het CBS. Beiden vertellen over hun ervaringen.


Auteur: Sjoertje Vos Fotografie: Sjoerd van der Hucht

Open bedrijfscultuur Tijdens haar studie Human Resource Management aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven liep Ayla Meijs tien maanden stage bij het CBS. ‘Ik wilde graag brede werkervaring opdoen in het HR-veld. Het CBS is een grote, dynamische organisatie en heeft een uitgebreide HR-afdeling. Daar kon ik kennismaken met de verschillende disciplines binnen het werkveld, zoals recruitment, mobiliteit en HR-advies. Het CBS heeft een open bedrijfscultuur en een fijne werkomgeving. Collega’s - van managers tot medewerkers - zijn heel toegankelijk en denken graag met je mee.’

Ontwikkelmogelijkheden Na haar afstuderen werkte Meijs een jaar als personeelsconsulent bij een andere organisatie. Toen de CBSvacature voor de gecombineerde functie van personeelsconsulent en junior HR-adviseur voorbij kwam, solliciteerde ze meteen. ‘Mijn stage was een positieve ervaring en ik wist dat ik in een fijn team terecht zou komen. Daarnaast wil ik graag doorgroeien van personeelsconsulent naar HR-adviseur. Deze functie biedt mij die mogelijkheid.’ Het werk van Meijs bestaat uit twee delen. ‘Als personeelsconsulent ben ik het aanspreekpunt en de vraagbaak voor teammanagers: over het personeelsinformatiesysteem, de bezetting en formatie van hun team, vacatures en werving. Eens in de vier weken zit ik met hen om de tafel en denk ik mee over verschillende vraagstukken, bijvoorbeeld over verzuim of arbeidssatisfactie. Binnenkort begin ik met mijn werkzaamheden als junior HR-adviseur en word ik gekoppeld aan de senior HR-adviseurs. Zo kan ik het vak in de praktijk leren.’

Statistiek en data Rowena Deneer werkte al in de IT-sector tijdens haar duale studie Bedrijfskundige Informatica. Eerst op een IT-helpdesk, later als functioneel beheerder, consultant, product- en projectmanager en uiteindelijk als

In een grote organisatie zoals het CBS is het IT- en applicatielandschap complexer, dat zorgt voor meer uitdaging

informatiemanager. Op die manier maakte zij kennis met de verschillende aspecten van werken in de IT-branche: informatiesystemen, hardware en diensten rondom IT-infrastructuur. ‘Die brede kennis en ervaring kan ik goed gebruiken in m’n huidige functie als informatiemanager. Werken met informatiesystemen en data heeft mijn voorkeur. In een grote organisatie zoals het CBS is het IT- en applicatielandschap groter en complexer dan bij kleinere bedrijven. Dat zorgt voor meer uitdaging. Data en statistiek zijn de pijlers van het CBS, dat maakt de organisatie extra interessant. Data zijn ook ‘hot’. Veel nieuwe IT-ontwikkelingen vinden op dat gebied plaats, zoals artificial intelligence. Het is mooi om te werken voor zo’n overheidsinstelling als het CBS: je doet het voor de publieke zaak.’

Kwaliteit van dienstverlening Als informatiemanager houdt Deneer zich bezig met de informatievoorziening en IT-systemen. ‘Ik adviseer over de aanschaf van systemen of het zelf ontwikkelen daarvan. Bij het opstellen van begrotingen en het onderhouden van contacten met leveranciers ben ik ook betrokken. Daarnaast bewaak ik de kwaliteit van de dienstverlening en de kosten. Als managers of medewerkers bepaalde behoeften hebben op het gebied van hard- of software adviseer ik daarover. Tevens ben ik betrokken bij innovatieprojecten. Op dit moment bekijken we bijvoorbeeld de mogelijkheden

om face-to-face enquêtes door interviewers via videobellen te laten doen in plaats van een bezoek aan de respondenten aan huis. Ik denk mee over de technische mogelijkheden en de benodigde voorbereidingen, zoals handleidingen en instructies. Mijn functie is nog vrij nieuw en ik krijg veel ruimte om die zelf vorm te geven.’ Interesse in een baan op HBO- of WOniveau bij het CBS? Raadpleeg voor meer informatie onze site: www.werkenbijhetCBS.nl

Werken bij het CBS Bij het CBS werken mensen met diverse achtergronden op HBO- en WO-niveau nauw samen. Je vindt er economen, wiskundigen, sociologen, datascientists, software engineers en IT-specialisten. Wat iedereen gemeen heeft, is een focus op onderzoeksresultaten van de allerbeste kwaliteit. Daarom is het CBS altijd op zoek naar betere en efficiëntere methoden en technieken. Ook wil het statistiekbureau nieuwe manieren vinden om databronnen met elkaar te verbinden en niet eerder ontdekte feiten boven water te krijgen. Daarbij is er veel ruimte voor eigen initiatief en nieuwe ideeën. Innovatie staat bij het CBS hoog aangeschreven. Het CBS heeft een vestiging in Den Haag en in Heerlen, waar voortdurend vacante functies zijn. Bovendien zijn er meer dan genoeg carrièremogelijkheden, zowel horizontaal als verticaal. Je kunt doorgroeien naar een andere baan of je specialiseren in je huidige functie tot expert. Interesse in een baan op HBO- of WO-niveau bij het CBS? Raadpleeg voor meer informatie onze site: www.werkenbijhetcbs.nl

Alumni zuyd / 29


WANT TO WORK FOR A LEADING INTERNATIONAL MATERIALS TECHNOLOGY COMPANY WITH STATE OF THE ART R&D FACILITIES? Trespa International B.V. is internationally recognized as a leading developer of high-quality panels for facade cladding, decorative facades and interior surfaces. Since its founding in 1960, Trespa has worked closely with architects, designers, installers, distributors and end users all over the world.

Trespa’s focus is on product development, combining special production technologies with intelligent solutions for architectural applications. With a unique view of the most suitable market challenges and requirements, Trespa has always been passionate about providing innovative, aesthetic and high-quality solutions for various architectural designs. Trespa, with its head office in Weert, has 700 employees worldwide and in short more than 5 million square meters of panel material.

Nemho employs over 60 technicians, engineers and chemists responsible for the development of new products and processes and for the continuous improvement of the product quality and production processes efficiency by implementing new and innovative technologies. Our talents challenge the current way of working and implement new solutions, being hands on and involved in projects from start to finish. IF YOU’RE A TALENTED HBO GRADUATE OF AN AREA SUCH AS CHEMISTRY, MATERIALS TECHNOLOGY OR BUSINESS MANAGEMENT AND CAN WORK PRAGMATICALLY AND IN GOOD COLLABORATION WITH OTHERS, BOTH NEMHO AND TRESPA WELCOME YOUR APPLICATION. WE ARE ALSO OPEN TO INTERNSHIP APPLICATIONS.

The R&D team for Trespa and its materials technology sister companies is called Nemho (Next Material House). Our material technology business includes the international companies Arpa, Westag, Formica Group and Homapal in addition to Trespa, and has a leading position in the global market for surface materials. Innovation is at the core of the close cooperation between our companies to ensure their relevance, even decades from now. This requires substantial investment in an ongoing development of R&D capabilities and continuous improvement in operations.

NEMHO

careers@nemho.com

TRESPA INTERNATIONAL B.V.

info@trespa.nl

Zet jouw talent in bij de overheid! WIJ ZOEKEN VERNIEUWERS! INFO@IGOM.NL WWW.IGOM.NL T. 045-5608040

IGOM ZOEKT OUT OF THE BOX DENKERS! Heb jij je ideale baan al gevonden óf denk je dat er meer is? Zoek je nieuwe uitdagingen, persoonlijke groei, of juist een baan met iets meer stabiliteit? IGOM is het antwoord op je vragen! De deelnemende IGOM organisaties werken samen met het doel om talenten van medewerkers te ontwikkelen en talentvolle nieuwe medewerkers te werven. Als één sector bijna alle disciplines kent, dan is het de (semi)overheid. Door de vergrijzing enerzijds én de omslag naar nieuwe werkwijzen anderzijds, liggen uitgerekend hier kansen voor hbo-professionals.

De jongere generatie hbo’ers die communicatief sterk is ingesteld, past perfect in de nieuwe bedrijfsfilosofie. IGOM bundelt de kracht, kennis en ervaring van ruim 300 managers en 6.000 medewerkers binnen de Zuid- en Midden-Limburgse overheid. Op IGOM.nl staan alle openstaande vacatures, klussen en stageplekken van de 33 aangesloten (semi)overheidsorganisaties. Door de diversiteit in taken die bij de overheid liggen, zijn er vacatures vanuit uiteenlopende disciplines. Gemeenten en ook semioverheden zoals de Veiligheidsregio, Waterschappen en de GGD hebben een complexe werkomgeving. Het gaat niet alleen om veel verschillende disciplines. Het gaat ook om verschillende belangen waar telkens de goede balans in gevonden moet worden De uitdagingen zijn niet minder dan in het bedrijfsleven!

TIJD VOOR VERANDERING?

Vacatures Zoals wel vaker is de eerste stap de belangrijkste. Je hebt een account nodig om gebruik te maken van al het moois dat IGOM te bieden heeft. Schrijf je dus snel in op www.igom.nl en ervaar direct de voordelen. Met een persoonlijk account bij de Banenzoekers op de website krijg je, door het instellen van de e-mailservice, de vacatures als eerste in je mailbox. Volg IGOM op Facebook, LinkedIn en Twitter, dan zie je de vacatures ook voorbij komen!


Kort nieuws

Levensloopbestendig wonen De gemeente Kerkrade en Zuyd Hogeschool gaan inwoners van de wijk Eygelshoven bewust maken van levensloopbestendig wonen. Het multidisciplinaire project ‘Langer thuis, naar levensloopbestendige particuliere woningen in Eygelshoven’ moet woningbezitters stimuleren om bij (ver)bouwplannen vooruit te denken, zodat hun huis toegankelijk, comfortabel en veilig is voor elke levensfase. Het gezamenlijk initiatief

sluit nauw aan bij het transitiethema Vitaliteit en participatie van de bevolking. Het project grijpt terug op de kennis die is opgedaan in het RAAK-project Levensloopbestendig Wonen in Horst aan de Maas. “De aanpak die we in Horst aan de Maas ontwikkeld hebben, kunnen we nu in Eygelshoven implementeren en doorontwikkelen”, zegt Ramon Daniëls, lector Ondersteunende Technologie in de Zorg. Naast een

bewustwordingscampagne is het initiëren van samenwerking tussen bouw- en zorgprofessionals een belangrijk onderdeel van het project. Want samen kunnen zij woningbezitters beter ondersteunen bij het levensloopbestendig maken van hun woning. Binnen Zuyd gaan net als bij het eerdere project opnieuw meerdere opleidingen op het gebied van Built Environment en Commerciële Economie samenwerken.

Lectoraat Sociale Integratie: er is geen goed of fout Sabrina Keinemans heeft haar inauguratie als lector Sociale Integratie in een hybride vorm beleefd: deels met belangstellenden in de hoorcollegezaal van Ligne, anderen die haar inauguratie online volgden. Sabrina Keinemans stelt dat de benadering van sociale vraagstukken al jarenlang gebaseerd is op het idee dat alle individuele leden deel uitmaken van de samenleving. Iedereen moet meedoen en een bijdrage leveren. In haar rede stelde Keinemans dit ter

discussie omdat dit mensen niet altijd verder helpt. Sommige mensen zullen nooit volgens de huidige spelregels kunnen integreren in de ‘gewone’ samenleving. Als voorbeeld noemt ze jonge moeders. Zij hebben eerst een kindje gekregen en zoeken daarna pas een opleiding, werk en een huis. Dat is niet zoals het ‘hoort’. Keinemans vindt van wel. Zij en enkele onderzoekers uit haar lectoraat zien dat zo’n jonge moeder juist haar kracht kan vinden op de punten waar ze

volgens haar familie uit de maat loopt. Ze kan er bewust voor kiezen om geen opleiding te volgen en bij haar kind te blijven óf ze kan juist wel een opleiding kiezen. Er is geen goed of fout. Het onderzoek door het lectoraat Sociale Integratie draagt bij aan het verbeteren van de vitaliteit en participatie in de regio en bestaat uit drie programmalijnen: Over leven, Samen-leven en de sociale professional en diens rol in het leven van de mensen waarmee hij of zij werkt.

Alumni zuyd / 31


Alumna People and Business Management

Maud AmkreutzGodschalk heeft een succesvolle carrière in de HR-wereld als ze besluit om zichzelf om te scholen als coach. Een stap die vooral is ingegeven door de zingevingsvragen die ze zichzelf ging stellen nadat ze moeder werd. “Doe ik waar ik echt gelukkig van word en welk voorbeeld geef ik hiermee aan mijn kinderen?”

Maud Amkreutz verruilt HR-wereld voor coachen en leert mensen bewust vanuit eigen brein te leven

Het hoofd en het hart? Maud Amkreutz-Godschalk (33, alumna People and Business Management) bestempelt zichzelf als een strategisch denker. Haar LinkedIn profiel toont de logische carrièrestappen voor een HRprofessional: van recruiter via junior HR-adviseur tot HR-adviseur. Maud, op haar 26e voor het eerst moeder geworden, is altijd voor het maximale gegaan. “Ik heb mezelf altijd gepusht tot het uiterste. Met een 6 was ik niet tevreden. Ik wilde een 9, goed was niet goed genoeg.” Ze studeerde cum laude af. “Nooit heeft iemand mijn puntenlijst gevraagd tijdens een sollicitatieprocedure. Punten zeggen meer iets over jezelf dan dat ze voor een schifting bij een sollicitatie

32 / Alumni zuyd

zorgen.” Toen ze in haar laatste baan als HR-professional slecht ging slapen en ’s ochtends met buikpijn naar haar werk vertrok, wist ze dat er iets niet goed zat. De balans tussen werk en privé, met twee jonge kinderen? De reisafstand? Het steeds maar goed willen doen? Of het HR-werk zelf? Het bleek een combinatie van dit alles. “HR-werk is

een mooi en betekenisvol vak, maar soms ook eenzaam. Je staat tussen de organisatie en de medewerkers in. Je gaat niet vlug met een lege agenda een gesprek in, er zijn altijd diverse belangen te behartigen. Daarnaast bleek ik energie te verliezen op de beleidsmatige zaken en de vele mutaties die moesten worden doorgevoerd.”


Innerlijke strijd In haar laatste baan bij ZOwonen heeft Maud het roer omgegooid. Ze vroeg zich steeds vaker af of dit het leven was wat ze wilde leiden? Doorgaan vanuit haar hoofd met haar strak geregisseerd, weloverwogen leven? Of het hart uitnodigen om mee te doen? “Door de coaching ontdekte ik in een innerlijke strijd

met mezelf te zijn. Ik heb nooit geleerd dat een 8 ook goed is als er dan wel nog vrije tijd is om te genieten of om iets te mogen wensen voor mezelf”, zegt ze. Een opleiding tot coach heeft de verandering gebracht. Het is een pittig traject geweest, waarin ze ontdekte wie ze eigenlijk wilde zijn. In deze opleiding heeft ze de basis gelegd

voor Bewust in eigen Brein, de naam van het coachingbureau dat Maud afgelopen zomer is gestart. Daarin gaat ze met cliënten op zoek naar waarden, normen, overtuigingen en kwaliteiten die bij iemand passen. Want alleen dan ga je gedrag vertonen dat bij je past en het leven leiden waar je gelukkig van wordt. “Om anderen te kunnen helpen,

Alumni zuyd / 33


Alumna People and Business Management

Ik wil nu vooral doen wat goed bij me past en waar ik goed in ben

moest ik eerst mezelf leren kennen en iets aan mezelf geven.” Het zal geen gemakkelijke beslissing zijn geweest om de zekerheid van een mooie baan te verruilen voor de onzekerheid van bestaan als zelfstandig coach. Al helemaal niet voor iemand die elke stap weloverwogen zet en steeds strategisch denkt. Of toch? Maud: “Nee, dat klopt. De onzekerheid van het opstarten van een eigen coachpraktijk was echter heel anders dan het onbestemde gevoel dat ik ervoor had. Los van de onzekerheden die het ondernemerschap met zich meebrengt, kreeg ik ook weer veel nieuwe energie en voelde ik de overtuiging en de passie dat dit was dat bij mij paste. In tegenstelling tot wat ik eerst deed, streng zijn voor mezelf en de controle willen houden, ben ik nu milder geworden. Ik heb geleerd hoe ik kan loslaten en mag vertrouwen op de samenwerking tussen mijn hoofd en wat goed voelt. Ik heb daarnaast ook veel geluk met een man die me steunt. We hebben een stabiele basis opgebouwd van waaruit ik deze praktijk heb kunnen opstarten.”

Karma kwam op mooi moment Bovendien kon ze per 1 maart van dit jaar aan de slag als Coach Persoonlijk Leiderschap en Studieloopbaanbegeleider bij Business Studies van Zuyd Hogeschool. “Karma kwam op een heel mooi moment”, lacht Maud. Om dan te relativeren: “Ik ben van HR-professional niet plots bakker of slager geworden. Ik heb een mooi cv, coaching sluit hierop aan. Ik zeg niet dat ik nooit terugkeer naar de HR-wereld. Alleen dan wel in een HR-rol die past bij mij en die gericht is op ontwikkeling van mens en

34 / Alumni zuyd

organisatie. Een rol waarbij ik mijn vaardigheden als coach kan inzetten. Ik leg me niet meer vast voor de komende vijf jaar. Ik wil nu vooral doen wat goed bij me past en waar ik goed in ben. Ik ben nu bezig zoals ik bezig wil zijn: genieten van het hier en nu, waarde toevoegen in het leven van anderen op een open, nieuwsgierige en soms ook spiegelende manier.” Maud betrapte zichzelf in de eerste maanden er nog op dat ze HR-vacatures op LinkedIn bekeek. Dat doet ze inmiddels niet meer. Ze heeft een leuke baan bij Zuyd Hogeschool en daarnaast al een aantal coachtrajecten lopen. “Ik weet dat ik deze praktijk tot een succes kan maken en hier wil ik voor gaan.” Gaat ze dan toch weer voor het maximale? “Ik doe het niet voor de helft”, antwoordt ze in alle eerlijkheid. “Dat is de aard van het beestje.” Het voelt echter anders: coachen is haar ding.

Herkenning Voor Maud is haast elk coachingstraject een confrontatie met hoe ze zelf een aantal jaren geleden was. “Mijn cliënten en ik hebben vaak iets gemeen. Dat trekt elkaar toch aan. Ze brengen vaak veel tijd in hun hoofd door, er knaagt iets. Faalangst, perfectionisme, het niet kunnen aangeven van grenzen, piekeren. Hier kan ik me in herkennen en toch is ieder traject voor iedereen anders.” In een traject van zo’n vijf tot zeven gesprekken leert ze hen vanuit het eigen brein bewust te gaan leven, op een manier die bij ze past. “We kijken welke gedachten en gevoelspatronen je gedrag in gang zetten. Als je dat achterhaalt, kun je er iets naast zetten, omdat je dan bewust wordt

waarom je dingen doet.” De klik met de cliënt is voor haar belangrijk. Die klik moet wederzijds zijn. “Anders werkt coaching niet. Coaching is een zeer persoonlijk en uitdagend traject waarbij de klik, vertrouwen en veiligheid centraal staan. Ik moet open kunnen staan voor de ander, maar wel voldoende afstand houden om die ander de spiegel voor te houden.” Soms is het confronterend en kan ze zich geraakt voelen. “Ik ben wel een mens van vlees en bloed.” En als ze dan aan het eind van het traject een glimlach bij de ander ziet, de rust is wedergekeerd, de coachingsdoelen zijn behaald, en de ander hier zelfstandig mee uit de voeten kan, geeft haar dat voldoening.

Bewust Maud is een ander persoon geworden. Ze was te veel bezig met presteren. Vooral omdat ze gevoelig was voor wat anderen van haar als persoon en haar werk vonden. Vandaag beseft ze dat ze meer is dan haar hoofd. “Mijn hoofd is nog steeds enorm waardevol voor mij, maar is niet meer de enige die inspraak krijgt bij belangrijke keuzes of momenten.” Ze laat ook haar hart meewegen. Dat geeft haar rust. Ze heeft de regie over haar leven terug. “Ik hecht nu veel meer waarde aan zaken zoals gevoelens, emoties en intuïtie. Woorden waar ik vroeger een hekel aan had, waarvan ik dacht dat ze me zwak zouden maken. Ik weet nu wel beter.” Daarmee suggereert Maud beslist niet dat ze de perfecte balans gevonden heeft. Het grote verschil met vroeger is dat ze bewust is waar ze bij wil horen, van wie waardering belangrijk is en vooral hoe ze waardering aan zichzelf kan geven. “Natuurlijk zijn er nog situaties die me uit balans brengen. Dat is helemaal niet erg. Ik weet hoe ik weer terug op koers kan komen.” Dat probeert ze ook studenten die ze coacht mee te geven. “Persoonlijk leiderschap gaat over de regie over je eigen leven pakken en doen waar je gelukkig van wordt.” www.bewustineigenbrein.nl


Werken bij Jordy Delsing: “Het werk hier verveelt nooit. Het verandert altijd. En ik leer steeds bij.”

Investeren in je eigen ontwikkeling In de ruim vier-en-een-half jaar die Jordy Delsing voor VIRO werkt, heeft hij bij drie verschillende bedrijven in de hightech industrie gewerkt, aan vijf verschillende projecten en heeft hij tien cursussen gevolgd. “Het werk wordt hier nooit vervelend. Het verandert altijd. En ik leer steeds bij”, zegt de alumnus Werktuigbouwkunde van vestiging Echt.

NAAM: JORDY DELSING STUDIE: WERKTUIGBOUWKUNDE (2016) FUNCTIE: JUNIOR ENGINEER BEDRIJF: VIRO HTTPS://CAREERS.VIRO-GROUP.COM/NL

Jordy Delsing is leergierig. Daarom bevalt het werk bij VIRO hem zo goed. VIRO ontwikkelt voor opdrachtgevers uit de internationale hightech industrie complete modules en onderdelen. Deels bij de klant op locatie, deels in de vestiging in Echt of een van de andere locaties van het ingenieursbureau. “Ik doe hier breed ervaring op, niet alleen door de verscheidenheid aan projecten, ook door de verschillende mensen waarmee ik samenwerk”, zegt Jordy, die na zijn studie Werktuigbouwkunde bij VIRO in dienst is getreden. “Mijn lead engineer bij mijn laatste klus bij ASML had meer dan twintig jaar ervaring uit projecten die hij wereldwijd heeft gedaan. Daarvan leer ik dingen die ik anders nooit te weten zou zijn gekomen.”

Brede ervaring opdoen In de projecten vindt hij voldoende diepgang. “Als je bij één bedrijf gaat werken, ga je nog dieper de technologie in. Maar doordat ik in de keukens van verschillende bedrijven kan kijken, doe ik breder ervaring op. Bij ASML heb ik al aan drie van de zeven machines meegewerkt.” Het vergt in het begin wel telkens even aanpassen omdat elk bedrijf z’n eigen werkwijze heeft. “Maar dat gaat steeds sneller.” En als je al ervaring hebt met de gangbare 3D CADpakketten, verloopt de start van een nieuw project vlot.

Cursussen VIRO investeert veel in scholing en training. Jordy: “Als je begint, moet je

de cursus Vorm- en Plaatstoleranties volgen en een training communicatie.” Jordy heeft ondertussen al zo’n tien cursussen gevolgd, gedeeltelijk onder werktijd, gedeeltelijk in eigen tijd. “VIRO heeft een eigen VIRO Academy met een hele database aan trainingen waaruit je kunt kiezen. Als er voldoende belangstelling bestaat, wordt een cursus georganiseerd.”

Onderdeel van Afhankelijk van het project, werkt Jordy enkele dagen in de week op locatie bij de klant, bij VIRO in Echt en soms thuis. Op beide plaatsen voelt hij zich onderdeel van het team. “Je merkt dat je geen nummer bent, maar een medewerker. Als er een nieuw project komt, kijken ze of dat past. En zit je echt op de verkeerde plek, dan is er altijd ruimte om samen wat anders te zoeken.” VIRO doet er namelijk alles aan om medewerkers betrokken te houden bij het bedrijf. “Men kijkt positief naar je. Ik voel me gesteund en weet dat ik er nooit alleen voor sta.” En qua carrière biedt het ingenieursbureau hem voldoende kansen. Ofwel kiest hij straks voor de richting projectleider of groepsleider; of hij gaat verder in de designrichting. Van TPD engineer en junior naar senior engineer. “Het fijne is dat je telkens voor andere bedrijven werkt, maar met de zekerheid van je dienstverband bij VIRO.” Jordy heeft zijn keuze overigens al gemaakt. Hij wil zich verder ontwikkelen in de designrichting. “Complex puzzelwerk oplossen is meer mijn cup of tea dan andere mensen aansturen.”

Alumni zuyd / 35


Onderwijs Technische Bedrijfskunde wil de industrie helpen processen te verbeteren.

Opleiding ambieert sleutelrol om bedrijven in digitaliseringstijdperk te helpen hun processen te verbeteren

Technische Bedrijfskunde weer zelfstandige opleiding Technische Bedrijfskunde is sinds dit studiejaar weer een zelfstandige opleiding. En dat slaat aan: 50 eerstejaars studenten zijn in september gestart. Het opleidingsteam wil nu de samenwerking met het werkveld verbreden en verdiepen. “Als opleiding hebben we een verbindende rol in de regio tussen het bedrijfsleven en het onderwijs”, zegt opleidingsmanager Hanne Drijkoningen. En daar kunnen ook de alumni van de vroegere opleiding een rol bij spelen.

Enkele jaren is Technische Bedrijfskunde (TBK) één van de afstudeerrichtingen geweest binnen de bacheloropleiding Engineering, naast Mechanical, Electrical en Energy Engineering. “We merkten echter dat de technisch bedrijfskundige toch een ander type persoon is dan de typische engineer”, zegt Hanne, opleidingsmanager TBK. De technisch bedrijfskundige is vooral geïnteresseerd in de processen en kijkt meer vanuit een helicopterview naar een bedrijfskundige uitdaging. De verzelfstandiging geeft de opleiding de kans om dat profiel nog sterker te ontwikkelen. “We willen de dingen die we al goed deden, nog beter doen.”

36 / Alumni zuyd

Ambitie: 80 tot 100 studenten per jaar De instroom van 50 eerstejaars die in september zijn gestart, ligt hoger dan het opleidingsteam had verwacht en is groter dan de groep die vorig jaar de afstudeerrichting TBK koos. “Dat is fijn om te zien. Ook bedrijven reageren positief”, zegt Hanne. Naast de 50 eerstejaars zijn dit studiejaar ook studenten vanuit de studie Engineering overgestapt om bij de zelfstandige opleiding hun opleiding af te maken. TBK wil zich nu vanuit de eigen sterktes doorontwikkelen en verder groeien naar 80 tot misschien wel 100 eerstejaars studenten. Het werkveld biedt daar zeker ruimte voor. “Onze alumni zijn breed inzetbaar en daarom gewild in

de maakindustrie en andere sectoren”, legt de opleidingsmanager uit. De eerstejaars TBK-studenten kunnen zich in de loop van hun opleiding inhoudelijk richten op de thema’s Supply Chain Management & Logistics òf Business intelligence. Dit laatste profiel is nieuw voor TBK en komt voort uit de samenwerking met de academie ICT. Dit thema sluit aan op de trend dat bedrijven digitaliseren en steeds meer stuurinformatie halen uit data van de verschillende processen. Hanne: “Deze groep maakt van de beschikbare data waardevolle informatie voor het management. Zij zorgen voor KPI’s, waarop het management kan sturen.” De studenten doen in de laatste twee studiejaren vier


Alumni van de opleiding Technische Bedrijfskunde zijn gewild in het bedrijfsleven vanwege hun brede inzetbaarheid.

minoren, waarvan ze er twee buiten de eigen opleiding en zelfs buiten Zuyd mogen kiezen. Hiermee kunnen ze een eigen inkleuring aan hun profiel geven.

Uitgedaagd worden Voor de docenten is het pittig geweest om een nieuw programma te ontwikkelen naast het onderwijsprogramma voor de ouderejaars dat doorloopt. Hanne merkt echter dat de verzelfstandiging van de opleiding veel energie oplevert. “Docenten zijn ontzettend enthousiast; studenten en docenten dagen elkaar uit TBKstudenten kunnen de lesstof op de actualiteit projecteren; ze discussiëren graag over dingen die ze zien.”

Samenwerken met werkveld De stap die het docententeam dit studiejaar zet, is het versterken van de relatie met het werkveld. Er zijn al veel praktijkelementen verankerd in de nieuwe opleiding, maar Hanne wil een langdurige relatie met bedrijven opbouwen, om structureel samen te werken. “Als Technische Bedrijfskunde willen we een sleutelpositie in de regio vervullen door bedrijven die komende jaren moeten digitaliseren, te helpen hun processen te verbeteren. Als opleiding willen wij een verbinder zijn in de regio tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.” Hiervoor werkt de opleiding samen met diverse lectoraten zoals bijvoorbeeld het lectoraat Data Sciences. De samenwerking met het werkveld heeft ook betrekking op de onderwijsinhoud. Hanne: “We willen zoveel mogelijk met onze studenten in het bedrijfsleven doen. Zeker minoren, maar ook projecten en zelfs de theoretische inhoud als dat kan.” Hierdoor kunnen de studenten een beter beroepsbeeld vormen en zich daarna verder verdiepen in de materie. Alumni van de opleiding TBK kunnen hier een rol in spelen. Zo heeft de eerste groep oud-studenten al meegewerkt aan de voorbereiding van de open dag in 2021. Het opleidingsteam wil het daar beslist niet bij laten. De TBK-alumni zijn immers een eerste ingang in het bedrijfsleven.

Alumni zuyd / 37


Werken bij Alexander Knoben in de showroom van Mosa, dat vooral naar het potentieel van medewerkers kijkt en niet naar de leeftijd.

Alexander Knoben (49) wil met hbo-opleiding klaar zijn voor volgende stap bij Mosa

Investeren om een kans te creëren Al zijn leven lang wil Alexander Knoben zich blijven ontwikkelen. “Leren is voor mij belangrijk”, zegt de Procesteamleider bij Mosa. Begin 2020 is hij op zijn 49e gestart met de deeltijd bacheloropleiding Engineering bij Zuyd. Een kans die Mosa hem biedt. Alexander Knoben werkt alweer zo’n dertien jaar in de wandtegelfabriek van Mosa, een van de oudste maakbedrijven in Limburg. Hij heeft destijds de overstap gemaakt van de automobielindustrie naar de keramische industrie. “Een grote stap. De autoindustrie werkt heel gestructureerd. Lean thinking is een begrip. Toen ik bij Mosa begon, was dat hier nog ver te zoeken.” Inmiddels heeft ook in de productie van wandtegels het thema lean thinking een vlucht genomen. “We gaan steeds meer in processen denken.” Alexander merkt ook dat er steeds meer vanuit een klant-leverancier verhouding wordt gedacht. “We kijken bijvoorbeeld veel beter met de technische dienst naar onze planning.”

KONINKLIJKE MOSA BV MEERSSENERWEG 358 P.O. BOX 1026 NL-6201 BA MAASTRICHT WWW.MOSA.COM

38 / Alumni zuyd

Team aansturen Dat is een van de taken die op Alexanders bordje liggen sinds hij Procesteamleider is. Hij stuurt een ploeg van tien tot twaalf operators aan, zorgt dat zij hun werk goed kunnen doen, dat planningen gehaald worden. “De productie zelf is vergaand geautomatiseerd. Het gaat er vooral om dat we goed plannen wanneer we wat produceren, afstemmen voor het onderhoud en zorgen dat we de opleidingsplannen van de operators waarborgen.” Mosa, zo zegt Alexander, hecht hier veel waarde aan. In een skillsmatrix worden de competenties die medewerkers hebben, bewaakt: welke competenties zijn nodig voor een job, welke mensen hebben we en waar moet er bijgestuurd worden, bijvoorbeeld met een training on the

job of een procestechnische opleiding op mbo web 2, 3 of 4 niveau. Vapro A, B of C in de volksmond genoemd.

Zaaien en daarna oogsten Alexander Knoben beschouwt opleidingen als iets belangrijks. “Je moet investeren in jezelf. Dat heeft me bij Mosa gebracht en de deur voor me open gezet.” Begin 2020 is Alexander bij Zuyd Hogeschool gestart met de deeltijd bacheloropleiding Engineering. Op z’n 49e, voegt hij eraan toe. “Ik word straks 50 en vroeg me af wil ik dit werk, dat ik graag doe, nog jaren blijven doen? Hou ik het ploegenwerken vol? Zet ik een stap terug, ga minder interessant werk doen en minder verdienen? Of kies ik voor de vlucht naar voren en creëer ik voor mezelf een kans om tot aan mijn pensioen in dagdienst interessant werk te blijven doen?” Dat laatste is het geworden. Garantie op een andere baan na zijn studie heeft Alexander niet, dat snapt hij. “Maar ik zorg wel dat ik er klaar voor ben. Eerst zaaien, dan oogsten.” Dat hij op deze leeftijd de kans krijgt om een door Mosa betaalde en gefaciliteerde hbo-opleiding te volgen, typeert het bedrijf. “Mosa biedt mensen waar men potentieel in ziet, kansen. Ik zal zeker niet de laatste in het bedrijf zijn die een hbo-opleiding kan gaan volgen.” Pittig is het wel, ervaart hij, zeker in combinatie met de ploegendiensten. Sinds hij elk blok als een subdoel ziet, gaat het studeren hem gemakkelijker af. En het vooruitzicht dat hij over vier jaar klaar is voor een volgende stap binnen Mosa, motiveert nog eens extra.


Kort nieuws

Werken of verder studeren in het buitenland Ga je werken of verder studeren in het buitenland? Dan is je diploma niet automatisch geldig. En het schooltype dat je hebt gevolgd, bestaat misschien niet in het land van bestemming. Voor werk of studie in het buitenland heb je vaak een gelegaliseerd diploma nodig. Of een ander gelegaliseerd opleidingsdocument, bijvoorbeeld jouw cijferlijst. Met een legalisatie weten de instanties in het buitenland dat jouw opleidingsdocumenten echt en erkend zijn. Je kunt je document bij DUO laten legaliseren. Voor meer info kun je de website van DUO (https://duo.nl/particulier/ nederlands-diploma-in-buitenland/) raadplegen.

Download je diploma uittreksel Heb je een digitaal uittreksel van je diploma nodig omdat je bijvoorbeeld gaat solliciteren? Op de site van DUO (https://www.duo.nl/diplomaregister/ diplomaregister.jsp) kun je gratis diploma uittreksels downloaden.

Zuyd-opleidingen scoren goed in Keuzegids Hbo 2021 Dit jaar hebben tien opleidingen van Zuyd Hogeschool in de Keuzegids Hbo 2021 het kwaliteitszegel ‘excellent’ gekregen. Ze mogen zich hiermee officieel een Topopleiding noemen. Ook tien andere opleidingen van Zuyd behoren binnen hun categorie tot de top-3 van Nederland.

Excellente opleidingen De tien Topopleidingen zijn Docent Beeldende Kunst en Vormgeving, Docent Theater, Docent Muziek, Hotel Management School Maastricht, Associate degree Facility Management, Verloskunde, Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie en Vaktherapie. Ook vorig jaar waren deze opleidingen al beoordeeld als Topopleiding.

Twintig opleidingen in de top-3 van Nederland Vijf opleidingen staan op de eerste plaats in hun categorie. Dit zijn Associate degree Facility Management, Docent Muziek, Ergotherapie, Verloskunde en Logopedie. Logopedie staat op een gedeelde eerste plaats. Naast de tien Topopleidingen van Zuyd staan ook tien andere opleidingen binnen hun categorie in de top-3 opleidingen van Nederland. Dat zijn Applied Science, Engineering,

Built Environment, Business Studies, Mens en Techniek | Biometrie, Facility Management (Bachelor), European Studies, Vertaalacademie, Oriëntaalse Talen en Communicatie, en Theater.

Kwaliteitsonderwijs en student centraal Ook de afgelopen jaren stonden veel opleidingen van Zuyd in de top-3. Wat uit de studententevredenheidsonderzoeken door de jaren heen blijkt, is dat onder meer de kwaliteit van de opleidingen en de kwaliteit van de docenten van Zuyd bovengemiddeld scoren. De uitkomsten sluiten aan bij de strategie van Zuyd waarin de ontwikkeling van de student centraal staat. Een ander belangrijk element is dat het onderwijs van Zuyd verankerd is in de praktijk en het onderzoek verankerd in het onderwijs.

Alumni zuyd / 39


Werken bij Van links naar rechts: Ive Reijnders, Mark Vermeer en Jordy Goddery.

HEEMWONEN MARKT 52 6461 ED KERKRADE WWW.HEEMWONEN.NL

Een woningcorporatie lijkt misschien het werkterrein voor technische mensen. HEEMwonen, de corporatie die zo’n 10.000 huurwoningen in Kerkrade en Landgraaf beheert, laat zien dat de moderne corporatie qua functies veelzijdig is.

Vastgoeddata als basis

Psychosociale begeleiding

Met algoritmen aan de slag

Jordy Goddery (Facility Management, profiel Real Estate Management) houdt zich bij HEEMwonen bezig met vastgoeddata. “Dit kunnen data zijn voor de taxatie van het vastgoed, om de huurprijzen te berekenen of gegevens over renovatie van woningen”, geeft Jordy enkele voorbeelden. “Het interessante aan dit werk is dat ik met het hele bedrijf in contact kom. Zo leer ik de corporatie goed kennen en leer wat er speelt.” Jordy heeft bewust gekozen voor HEEMwonen vanwege de maatschappelijke rol die de corporatie speelt. “De huurder staat op de eerste plek. Dat maakt het werk veelzijdiger, want het gaat hier om mensen, niet primair rendement. Bij elke keuze die we maken, houden we rekening met onze doelgroep.” Daarnaast spreken de innovatieve projecten van HEEMwonen aan. Niet alleen qua software waarmee gewerkt wordt, ook de aanpak van bouwplannen. “Zoals het SUPERLOCAL project, circulair bouwen en hergebruik van materialen. Het is fijn als je werkgever open staat voor nieuwe ontwikkelingen.”

Geen enkele ochtend dat Ive Reijnders (Psychologie) bij HEEMwonen binnenstapt, weet ze hoe haar dag verloopt. “Dat is het leuke aan dit werk”, vertelt de Sociaal Consulent. Na haar studie Psychologie is Ive via een traineeship bij HEEMwonen gestart. Woningcorporaties hebben een steeds grotere rol op psychosociaal vlak. Tegenwoordig werkt Ive samen met drie collega’s. Ze begeleiden nieuwe huurders die bijvoorbeeld na een gevangenisstraf de stap naar zelfstandig wonen maken. Daarnaast bemiddelt ze bij overlastsituaties. De welbekende ‘Rijdende Rechter’ voorvallen, bestempelt Ive dit werk. De derde groep is het inspelen op crisissituaties rond verwarde personen. Dat zijn de acute situaties waarin er wordt samengewerkt met andere hulpverleners. “HEEMwonen gaat ver met de begeleiding. Maar soms, als mensen echt niet willen, moeten we voor de belangen van de buurt kiezen.” Dan heeft ze wel eens te maken met een uithuiszetting. “Dat frustreert wel, zeker als je weet dat de huurder ergens anders voor dezelfde problemen zal zorgen.” Naast de inhoud van haar werk spreekt de flexibiliteit die HEEMwonen biedt, Ive aan. “We werken allemaal op basis van vertrouwen.”

Als data-analist zoekt Mark Vermeer naar cijfers waarmee andere afdelingen van HEEMwonen hun beleid kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld de misgelopen huurinkomsten door leegstand. Dat betekent algoritmen ontwikkelen, de kwaliteit van data beoordelen en verbeteren, uitkomsten samen met de afdelingen interpreteren. “Daarnaast maak ik deel uit van het I&A-team, waarin nog vijf collega’s met andere vraagstukken binnen ICT bezig zijn. Indirect leer je van elkaar. Als iemand uitvalt door ziekte of vakantie, moeten wij de vragen kunnen beantwoorden.” Voor Mark, afgestudeerd bij HBO ICT bij Zuyd, is dit een ideale mix van taken. “Vrienden van de opleiding zijn vaak met programmeren bezig. Daarvan wist ik al direct dat ik dat niet mijn hele leven wilde doen. Bij HEEMwonen voeren wij regie en wordt het ontwikkelen en implementeren uitbesteed aan diverse partners. Het streven is om bepaalde vraagstukken, zoals big data, waar HEEMwonen te klein voor is, samen op te pakken met meerdere partners. HEEMwonen gaat met de tijd mee.” Daar sluit ook het persoonlijk ontwikkelingsplan van de medewerkers op aan. “Je wordt gestimuleerd bij te blijven met cursussen en opleidingen. Eigenlijk net als bij Zuyd, je maakt je eigen POP.”

40 / Alumni zuyd


Prijzenkast

Masterstudent Toneelacademie Maastricht wint Franse prijs Tom Van Der Borght, die de Master in Theatre aan de Toneelacademie Maastricht volgt, heeft een van de belangrijkste prijzen gewonnen op het Hyères International Fashion and Photography Festival in Frankrijk. Tom heeft 20.000 euro gewonnen, een modeshow tijdens de Mercedes Benz Fashion Week Berlijn en de

mogelijkheid om een project te ontwikkelen in samenwerking met sponsor Chanel. Het modefestival wordt jaarlijks georganiseerd voor veelbelovende opkomende modeontwerpers, accessoire-ontwerpers en fotografen. Vorig jaar won hij ook al de Fashionclash Festival Award in Maastricht.

eHealth Scriptieprijs voor Zuyd studente Zuyd-alumna Ilona Bronneberg heeft de landelijke V&VN VZI eHealth Scriptieprijs 2019 (beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten) gewonnen. Bronneberg heeft in 2019 de master Advanced Nursing Practice bij Zuyd Hogeschool afgerond. Haar scriptie heeft als titel ‘Draagt het gebruik van de CalProSmart thuistest bij aan het zelfmanagement van de IBD-patiënt?’ In het dagelijks leven werkt zij als verpleegkundig specialist bij Zuyderland Medisch Centrum waar gemiddeld 2.500 patiënten met de IBD-aandoeningen worden behandeld. IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease, een groep van chronische darmontstekingen waarvan de ziekte van

Crohn en Colitis Ulcerosa het meest bekend zijn. De eindscriptie voor haar master Advanced Nursing

Practice richt zich op het gebruik van de CalProSmart thuistest voor patiënten.

Alumni zuyd / 41


Zuyd community

Tal van initiatieven om te helpen een samenleving virtueel te laten doorgaan

Zuyd community toont creativiteit in lockdown De Nederlandse samenleving die in lockdown gaat. ’s Ochtends stille snelwegen, lege treinen en bussen. Onderwijsgebouwen die leeg blijven, ofschoon de zomervakantie nog ver weg is. Maar ook overbelaste zorginstellingen; studenten die willen afstuderen maar plots hun scriptieverdediging niet meer op locatie mogen doen. De creativiteit die Zuyd-studenten en -docenten in de eerste maanden van de coronacrisis aan de dag legden, was enorm. Van een online sociale hotspot tot boodschappendiensten tot Verpleegkunde studenten die zijn gaan meehelpen. Alumni van Hoge Hotelschool Maastricht zwermen niet alleen over de hele wereld uit, je komt ze ook in haast alle sectoren tegen. Niet gek dus dat als de horeca op slot gaat, de consultants van Hospitality Consultancy van de Maastrichtse hotelschool zich heel snel in andere sectoren nuttig maken. Maarten Bos, een van de Maastrichtse consultants, schoot een oud-studievriend bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s Hertogenbosch te hulp, toen in april bleek dat ziekenhuismedewerkers aan het eind van de dag vaak voor lege schappen in de supermarkt stonden. Binnen een dag organiseerde hij een Jumbo pick up punt in het ziekenhuis. Hij wist groothandels zoals Sligro en Van Hoeckel die normaal aan de horeca leveren, mee te krijgen om pakketten voor de ziekenhuismedewerkers samen te stellen. “Als een Hotello om hulp vraagt, is het gas erop”, zegt Maarten Bos.

42 / Alumni zuyd

Adapters 3D printen Het is slechts een voorbeeld hoe Zuyd-studenten, alumni en medewerkers in de eerste crisismaanden de handen hebben toegestoken. Toen Zuyderland Medisch Centrum verlegen zat om 200 adapters om een snorkelmasker aan te sluiten op een filtersysteem, zodat het als beschermingsmasker voor medewerkers gebruikt kan worden, wisten Django Goffin en Harrie Theeuwen, medewerker Onderwijs en Onderzoek bij Engineering, dat 3D printen de snelste oplossing was. Django haalde de zeven printers op de locatie Nieuw Eyckholt naar hem thuis. Harrie Theeuwen had er toevallig een thuis staan die gereviseerd moest worden. Binnen 24 uur konden ze het ziekenhuis de eerste prototypes leveren om te testen. Toen die bleken te functioneren, konden er met steun van enkele bedrijven uit de 3D printindustrie

binnen 72 uur meer dan 300 adapters worden geleverd aan het ziekenhuis.

Docenten en studenten Verpleegkunde De druk op de medische sector was die eerste maanden immens. Om te helpen, heeft Zuyd Hogeschool in maart docenten Verpleegkunde met een BIG-registratie de kans geboden om naast hun onderwijstaken te helpen bij de verpleging van coronapatiënten. Ook vierdejaars studenten Verpleegkundige zijn om hulp gevraagd. Zo’n 200 eerstejaars studenten zijn gevraagd om te helpen in het noodziekenhuis dat in het Van der Valk Hotel in Urmond is ingericht. Tijdens de uitbraak van de pandemie liepen 800 Verpleegkunde studenten stage in zorg- en verpleeginstellingen. Een deel van hen heeft tijdens de stage direct met de zorg voor coronapatiënten te maken gehad.


Online onderwijs en afstuderen Virtuele podia De cultuursector zorgt normaal voor de nodige ontspanning na hard werken. Dit jaar zijn de meeste voorstellingen echter in het water gevallen door de coronabeperkingen. Aan de Toneelacademie Maastricht verplaatste het onderwijs zich ook van de klaslokalen naar de onlinewereld. Toen Lex Bohlmeijer, presentator van het Radio 4 programma Passaggio hoorde dat de studenten iets met poëzie moesten doen, bood hij ze een podium in de ether. Een aantal studenten kreeg de kans het eigen gedicht in de uitzending voor te dragen. Troostende woorden voor de luisteraars, een podium voor de studenten. En dat je ook online samen kunt musiceren, hebben meer dan 40 studenten van Conservatorium Maastricht gedemonstreerd met hun online uitvoering van The Seal Lullaby van Eric Whitacre. Ieder vanuit zijn eigen kamer thuis, maar wel alsof ze samen op het podium stonden. (Op Youtube kun je de uitvoering terugzien: https://youtu.be/K9OjIspMafQ).

Zuyd Hogeschool is in het voorjaar snel overgeschakeld naar online onderwijs. Dat is niet altijd even gemakkelijk, elke opleiding heeft er dan ook een eigen invulling aangegeven. Studenten en docenten van de opleiding Communication and Multimedia Design (CMD) van Zuyd Hogeschool hebben een eigen onderwijs-, leer- en sociale omgeving gecreëerd. De virtuele ruimte is doorontwikkeld tot een virtuele onderwijs en social hotspot met onder andere een eigen auditorium, werkruimtes en een expositiehal. Zo volgen én geven studenten hier nu volop workshops, vinden posterpresentaties en exposities plaats, worden gezamenlijke projecten uitgevoerd en wordt online onderwijs gegeven. Bovendien worden in de expositiehal de werken van studenten niet alleen geëxposeerd, maar ook beoordeeld. Aankomende studenten kunnen hier proeflessen volgen.

Online afstuderen Ook afstuderen is verschoven naar de virtuele wereld. Jill de Esch en Kimberly Wijsman van respectievelijk Business Studies en Communication and Multimedia Design waren in maart de eersten binnen Zuyd Hogeschool die op afstand afstudeerden. Jill de Esch: “Heel even dacht ik dat ik mijn studie nog niet kon afronden maar gelukkig werd er snel naar een oplossing gezocht. En daar zat ik dan, achter mijn laptop. Ik ben blij dat Zuyd met mij naar een mogelijkheid heeft gezocht om toch mijn studie te kunnen afronden. Nu kan ik tenminste zeggen dat ik geslaagd ben!” Kimberly Wijsman studeerde af op het onderwerp de prestatiegeneratie. Ze wees er tijdens haar verdediging nog op dat het coronavirus voor extra druk kan zorgen bij jongeren die daar toch al last van hebben. Omdat ze nu meer thuis zijn - en ouders ook - willen ouders de druk nog wel eens extra opvoeren, wat erg onverstandig is, vindt Kimberly Wijsman.

Alumni zuyd / 43


Daarom werk ik graag bij

Teske Kloth, jeugdzorgwerker behandelgroep Erica

Daarom werk ik graag bij Rubicon Jeugdzorg! “Als stagiaire ben ik bij Rubicon begonnen. Het leek me altijd al heel leuk om met jongeren te werken. Na mijn stage bij Rubicon wilde ik niets anders meer. De groepsdynamische processen en het individueel begeleiden van jongeren vond ik fantastisch. En nog steeds hoor, want het is nu al 14 jaar geleden dat ik bij Rubicon in dienst kwam. Op dit moment werk ik op behandelgroep Erica. Het werken met jongeren is gewoon erg leuk en boeiend. Er zijn steeds weer nieuwe uitdagingen, nooit is het saai. Dat je als team samen sterk staat, dat geeft je een goed gevoel. En ik geniet enorm van de verbinding die er is met de jongeren en hun netwerk. Hoe ik het verschil probeer te maken? Ik denk vooral: door gewoon mezelf te zijn! Ik stel mezelf niet boven een ander, want ik ben ook maar een mens. Jongeren en ouders voelen meteen of je authentiek bent of niet. Ik vind het mooi om met de jongeren een bepaald pad te lopen, waarin je ze iets mee kunt geven. Daar krijg ik bij Rubicon alle ruimte voor.”

Joblinks

Méér uitdagende hbo-jobs vind je bij deze organisaties

www.ggdzl.nl

www.wp-haton.com

www.prm.nl

Over Rubicon Jeugdzorg Rubicon Jeugdzorg helpt kinderen & jongeren (0-23 jaar) en hun netwerk bij opgroei- en opvoedproblemen. Wij werken in Noorden Midden-Limburg.

Wil je ook bij Rubicon werken? Kijk op www.rubicon-jeugdzorg.nl

44 / Alumni zuyd

www.jobs.engie.com/netherlands


Contact met Zuyd Nieuw Eyckholt 300 Postbus 550 6400 AN Heerlen Telefoon: 088-9893000 info@zuyd.nl www.zuyd.nl www.zuydprofessional.nl

Het Kennis- en Informatiecentrum van Zuyd Hogeschool is 50 weken per jaar bereikbaar via: www.zuyd.nl/voorbedrijven kic@zuyd.nl Telefoon: 088-9893000 Nieuw Eyckholt 300 Heerlen C.0.209, centrale hal, hoofdgebouw Zuyd Hogeschool

Colofon Alumni Zuyd Magazine is een uitgave van Borgerpark Media in samen­werking met de dienst Marketing en Communicatie van Zuyd Hogeschool.

Concept en realisatie Borgerpark Media Vlodropperweg 62 Postbus 8027 6060 AA Posterholt Telefoon: 0475-711362 info@borgerparkmedia.nl www.borgerparkmedia.nl Coördinatie vanuit Zuyd Corine Castenmiller, communicatieadviseur Redactie VOF Franc Coenen Publiciteit, Elsloo E-mail: franc.coenen@fcp.nl Franc Coenen (teksten en fotografie) Jo Goossens (fotografie) Marie-Louise Vrancken

Dit Alumni Zuyd Magazine wordt je aangeboden door Zuyd Hogeschool omdat je daar geregistreerd bent als alumnus. Heb je tips of opmerkingen, mail ze dan naar alumni@zuyd.nl Overname van artikelen is toegestaan mits bronvermelding en toezending van bewijsexemplaar. 2020

Verkoop en marketing Borgerpark Media www.borgerparkmedia.nl Arno Römers Lydia Bevers Ilona Schmitz Vormgeving Made by Sacha www.madebysacha.nlArticles from Alumni Zuyd Carrièremagazine 2020