Page 1

september–october 2011

SVĚT LUXUSU A BOHATSTVÍ

ABÚ DHABI

THE WORLD OF LUXURY AND WEALTH

ABU DHABI

Váš osobní výtisk | Your personal copy

| www.czechairlines.com |


WITH THE ARRIVAL OF CHINA EASTERN, SKYTEAM WILL EVEN TAKE YOU TO THE PLACES YOU NEVER THOUGHT YOU WOULD GO. &',12#0,,"'21$9*'2#!-+.,7&,%&''0*',#1(-',)7#+-,3,#12%'4',%2&#**',!# ,#5&3 ',&,%&',"!!#112-3,'/3#,#5"#12',2'-,1',2&#0#2#0&',#%'-,-35'** #,#92 $0-+  9012 !&-'!# ,#25-0) -$   "#12',2'-,1 ', 0#2#0 &', 1- 7-3 !, #4#, 4'1'2 2&# '!# 1!3*.230#1 -$ 0 ',7-$$#0',% 5##)*7$0#/3#,!'#1 #25##,30-.#,"0#2#0&',,"1#04'!#1-32-$2&#2&0## +(-0&3 1&,%&'3,%8&-3,"#'(',%)7#+5'**!-,2',3#2-#,&,!#'21.0#1#,!#," 0',%7-3 2-2&#.*!#17-3,#4#02&-3%&27-35-3*"%--0+-0#',$-0+2'-,4'1'2skyteam.com


| OBSAH | CONTENT

ČLÁNKY | ARTICLES 6

Div Česka | Czech wonder

8

Navigátor | Navigator

14

Rozhovor | Interview

24

Reinhold Messner – Tam nahoře nesedíte v obýváku | Reinhold Messner – It’s not like sitting in your living room up there 24

Destinace | Destination Abú Dhabi – Svět luxusu a bohatství | Abu Dhabi – The world of luxury and wealth

34

Téma | Topic České vinařství získalo zasloužené renomé | Czech wineries winning merited renown

42

Kompas | Compass Plzeňský kraj | Pilsen region

46

Destinace | Destination

46

Bukurešť – Město protikladů | Bucharest – The City of Contradictions 54

Osobnost na palubě | Personality on board Tonya Graves – Prostě to uděláš | Tonya Graves – You just do it

58

Knižní tip | Book tip Marek Toman – Frajer | Marek Toman – The Cool Guy

62

Životní styl | Life style

72

Reportáž z Českých aerolinií | Reportage from Czech Airlines S OK letenkou z Prahy až pod Jižní kříž | From Prague down under the Southern Cross on an OK flight ticket

76

Střípky | News

54 SERVIS | SERVICE 78

Program OK Plus | OK Plus Programme

80

Užitečné informace | Useful information

82

Na palubě | On board

84

Mapy | Maps

86

SkyTeam

87

Terminál a plán letiště | Terminal and airport plan

90

Letadlový park | Fleet

92

Dárky | Gifts

TĚŠÍME SE NA VAŠE NÁZORY NA REVIEW. POSÍLEJTE JE, PROSÍM, NA | YOUR OPINIONS OF THE REVIEW WOULD BE MUCH APPRECIATED. PLEASE, SEND THEM TO: review@csa.cz, České aerolinie, Jana Kašpara 1, 160 00 Praha 6, Czech Republic PRO ČESKÉ AEROLINIE VYDÁVÁ | FOR CZECH AIRLINES PUBLISHED BY: Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7 – Troja, tel.: +420 244 023 101, e-mail: info@bpublishing.cz, www.bpublishing.cz REDAKČNÍ RADA | EDITORIAL BOARD: Barbora Kubíčková, Ingrid Slívová, Hana Hejsková, Magdaléna Chvalinová, Rudolf Král INZERCE | ADVERTISING: Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz, +420 774 075 614. Vydavatel neručí za obsah inzerátů. | The publisher is not responsible for the content of advertisements. TISK | PRINT: Slovenská Grafia, a. s. Tiskové chyby vyhrazeny. REVIEW VYCHÁZÍ JAKO DVOUMĚSÍČNÍK. | THE REVIEW IS PUBLISHED BI-MONTHLY. Registrace Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 16853

4


www.prg.aero

VIP TRAVEL STARTS ONLY WITH US The VIP Service Club Continental offers immediate private check-in in the luxurious club setting of the VIP terminal, stress-free travel and no waiting at counters. Use your miles from the OK Plus Frequent Flyer Programme of Czech Airlines and order VIP Service at Club CONTINENTAL for you and your friends. Number of passengers 1 2 3-4 5-6

Number of miles required 20,000 30,000 40,000 50,000

VIP Service, Prague Airport, K Letišti 6/1019, 160 08 Prague 6, Czech Republic +420 220 114 490, +420 220 562 525, +420 724 888 914 vip.service@prg.aero www.prg.aero

VIP Service Club CONTINENTAL provides • immediate private check-in of both passengers and luggage • all-inclusive refreshments including service • discreet security screening • transportation directly to/from the aircraft • Škoda Limousine Service with chauffeur free


Zřícenina hradu Rabí Ruins of the Rabí castle


Nejrozsáhlejší česká hradní zřícenina, jež se

In its heyday, the largest among Czech castle

ve své době pyšnila jedním z nejvyspělejších

ruins boasted one of the most advanced defence

obranných systémů své doby v Evropě. Své místo

systems for its time in Europe. The castle also

v české historii si hrad získal mimo jiné tím, že

earned its place in Czech history due to the fact

tady přišel o oko legendární český vojevůdce Jan

that it was here that the legendary Czech military

Žižka z Trocnova. Od roku 1978 je Rabí národní

commander Jan Žižka from Trocnov lost his eye. In

kulturní památkou.

1978 the ruins were designated to be a National cultural monument.

STRANY | PAGES 42–45 ▶


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Kachní závody Duck races Na tyto závody jste pravděpodobně trénovali ještě dříve, než jste vůbec začali chodit nebo mluvit. Plastové a gumové kachničky do vody ovládnou 1. října – stejně jako každým rokem – německý Tübingen, univerzitní město na řece Neckar. Závody začínají v pravé poledne a zúčastnit se jich může opravdu každý. Pro všechny, kteří svého šampiona zapomněli doma nebo jim uplaval, jsou k dispozici kachny k zapůjčení. Divákům lemujícím břehy řeky po celém městě se naskytne opravdu ojedinělý pohled na houfy závodících žlutých kachniček. Více na www.tuebinger-entenrennen.de. You probably started to train for these races even before you learnt to walk or talk. On October 1, plastic and rubber ducks will completely take over the river Neckar in the German university city of Tübingen, as they do every year. Races begin exactly at noon and absolutely anyone can take part. If you forget your champion at home or it’s swept away down river, there are ducks you can borrow. The spectators lining the riverbanks through town will be presented with the truly unique spectacle of flocks of competing yellow ducks. More at www.tuebinger-entenrennen.de.

Běh noční Prahou Prague night run Přidejte se 10. září ke sportovním nadšencům a zaběhejte si kouzelně rozzářenými ulicemi Prahy. Mattoni Grand Prix Praha startuje na Staroměstském náměstí a provede vás historickými částmi města za doprovodu živé hudby a tance. Zúčastněte se METRO Běhu na 10 km (v kategorii ženy nebo muži), adidas Běhu pro ženy na 5 km, nebo můžete posílit svého týmového ducha při Týmových závodech. Ať tak či onak, Mattoni Grand Prix Praha je ideálním zakončením PIM běžeckého seriálu závodů za rok 2011. Více informací na www.praguemarathon.com. On September 10 you can join all the sports enthusiasts and take a nocturnal jog through the enchantingly lit streets of Prague. The Mattoni Prague Grand Prix starts in the Old Town Square and leads through the historic parts of the city, to the accompaniment of live music and dance. You can take part in the METRO 10km Race (in the category of men or women) or adidas Women’s Race 5 km, or build your team spirit in team competitions. Either way, the Mattoni Prague Grand Prix is the perfect ending to the PIM 2011 series of running events. More at www.praguemarathon.com. 8


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Ukrajinský Fashion Week Ukrainian Fashion Week Oproti tradičním týdnům módy v Miláně, Londýně, Paříži nebo New Yorku je kyjevský Fashion Week výrazně ovlivněn ukrajinským tónem. Západní a východní vlivy kombinují inovativní design s vyzývavým, vše prezentují ukrajinské supermodelky. Ani na této velké události nechybějí známé tváře a mnoho VIP hostů, vstupenky jsou ale dostupné i široké veřejnosti. Ukrajinský Fashion Week představuje vždy v podzimním období módu na nadcházející rok. Více na www.fashionweek.com.ua. Unlike traditional fashion weeks in Milan, London, Paris or New York, Kiev Fashion Week has a strong Ukrainian flavour. Western and eastern influences combine in innovative and provocative  designs, all presented by Ukrainian supermodels. Well-known faces and many VIP guests attend this event but tickets are also available to the general public. Ukrainian Fashion Week in the autumn always showcases fashion for the upcoming year. More at www.fashionweek.com.ua.

Oslavy literárního festivalu Literary festival celebrations Již 11. ročník literárního festivalu přivítá své návštěvníky ve dnech 7. až 17. září v německém Berlíně. Přidat se tak můžete ke spisovatelům z Jižní Koreje, Spojených států, Evropy, Blízkého a Středního východu a Ruska, kteří budou oslavovat psané slovo ve všech jeho podobách. Čtení, koncerty, aktivity pro děti nebo prodej knih, to vše se děje během tohoto festivalu, který není pouhou multikulturní oslavou, ale poutá pozornost také svým umístěním na historickém místě. Bebelplatz byl v minulosti svědkem hromadného pálení knih v temných dobách německé historie v roce 1933. Více info na www.literaturfestival.com. The 11th year of the annual literary festival welcomes visitors to Berlin from September 7–17. You can join writers from South Korea, the United States, Europe, the Middle East and Russia in celebrating the written word in all its forms. Readings, concerts, activities for children and book sales, all this happens during this festival, which is not just a celebration of multiculturalism set in a historic location. In 1933, during the dark days of German history, Bebelplatz witnessed mass book burnings. More info at www.literaturfestival.com. 9


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Den Ochi Oxi Day V časných ranních hodinách 28. října 1940 obdržel řecký vůdce Ioannis Metaxas ultimátum od Mussoliniho: umožněte nám vstoupit na vaše území a obsadit některé jeho části, nebo budete čelit následkům. Vzdorná a krátká řecká odpověď údajně zazněla jasně – Ochi!, tedy Ne! Ráno 28. října Řekové vyšli do ulic a nedbajíce na politickou příslušnost skandovali „ochi“. Protože jsou Řekové hrdí na své podzemní hnutí odporu, je tento den oslavován jako Den řecké národní hrdosti, který doprovází množství koncertů, ohňostrojů, večírků s nejrůznějšími proslovy a poctami. Občané v každém řeckém městě skandují „ochi“ v souzvuku s vojenskými přehlídkami tanků a vojáků, prezentujících se v ulicích. Za soumraku jsou vojenské přehlídky vystřídány opulentními řeckými párty, kdy Řekové hodují s rodinami a přáteli. In the early morning hours of 28 October 1940, the Greek leader Ioannis Metaxas received Mussolini’s ultimatum: let us cross your borders and occupy some of your territory or you will have to bear the consequences. The defiant and terse Greek response was clear – Oxi! (No!) That morning all Greeks took to the streets and, regardless of their political affiliation, chanted “Oxi”. Since the Greeks are proud of their underground resistance movement, this day is celebrated as the Day of Greek National Pride and is an occasion for concerts, fireworks, parties and various speeches and ceremonies. Citizens in every Greek city chant “Oxi” in unison while military parades of tanks and troops fill the streets. At dusk the military parades give way to lavish parties, as the Greeks feast with families and friends.

Čokoládový ráj Chocolate paradise Milovníkům čokolády by se mohlo zdát, že se dostali do nebe, když mezi 14. a 23. říjnem zavítají do italského města Perugia. Týdenní Eurochocolate festival v místě známém jako „Costruttori di dolcezze“ nenechá nikoho chladným. Čokoládové sochy, dorty, fontány, nebo dokonce potrava pro domácí mazlíčky na bázi čokolády – sladké hříchy jsou zde k nakousnutí naprosto kdekoli. Aby si žaludky mohly i odpočinout, nabízí festival také další akce, jako jsou např. výstava o výrobě čokolády, semináře na téma společensko-ekonomické otázky výroby kakaa ve světě a podobně. Po všem tom vzdělávání si ale i tak určitě nechte alespoň kousek místa na tradiční italské tiramisu. Více na www.eurochocolate.com. If chocolate lovers visit the Italian town of Perugia between October 14 and 23, they might think they’ve died and gone to heaven. The week-long Eurochocolate festival in a  place called Costruttori  di dolcezze won’t leave anybody cold. Chocolate sculptures, cakes, fountains, or even chocolate-based pet food – sinful sweetness is absolutely everywhere, waiting to be tasted. To let your stomachs get some respite, the festival also offers other events, such as an exhibition detailing the production of chocolate, a seminar on socio-economic issues in the world production of cocoa and the like. After all that learning you should nonetheless leave at least a bit of room for the traditional Italian tiramisu. More at www.eurochocolate.com. 10


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

| N AV I G

Japonské rytmy v Praze Japanese rhythms in Prague

Pod záštitou Velvyslanectví Japonska v České Republice se v neděli 9. října a v pondělí 10. října koná v pražském divadle Archa komponovaný projekt Music & Rhythms of Tokio – ojedinělý workshop pro děti a dospělé. Materiály jako kámen, listí či bambus se v rukách účastníků a pod vedením japonských špičkových bubeníků mění v hudební nástroje, vytvářející nejrůznější zvuky, od těch nahodilých až po společný večerní koncert. Buďte při dalším z workshopů, které jsou oblíbené nejen v Japonsku, ale i v Jihoafrické republice nebo Saúdské Arábii. Více na www.archatheatre.cz. Under the auspices of the Embassy of Japan in the Czech Republic, an event called Music and Rhythms of Tokio will be held in the Prague theatre Archa on Sunday, October 9 and on Monday, October 10. It is a unique workshop intended both for children and adults. Materials such as stones, bamboo and leaves will in the hands of the participants and under the guidance of top Japanese drummers transform themselves into musical instruments, creating a variety of sounds, from the incidental to a joint evening concert. Take part in the next workshop, which are popular not only in Japan, but also in South Africa or Saudi Arabia. More at www.archatheatre.cz.

LUXURY SPA RESORT KARLOVY VARY www.savoywestend.cz Welcome into the world of luxury life!

11

Enter your unique membership password „LUXURY-LIFE“ and take advantage of our unrepeatable offer – exclusively for on-line reservation system www.savoywestend.cz


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Namurští chodci na chůdách The stilt walkers of Namur Pokud žijete v zemi pod úrovní hladiny moře, nemusí být chůze na chůdách nutně pouze pouliční nebo cirkusové umění. Každý, kdo tento způsob pohybu ovládne, může navíc porovnat své dovednosti i při tradičních belgických závodech Zlatá chůda. Tato soutěž, pořádaná již od roku 1411, je dnes symbolem šikovnosti a hbitosti soutěžících týmů. Dech beroucí zábavu v ulicích Namuru si určitě nenechte ujít. Pohled na desítky pestrobarevně oděných mužů a žen, klátících se na vysokých tyčích a snažících se vyvést z rovnováhy své protivníky, opravdu stojí za to. Více na users.skynet.be/fa005132. If you live in a country that lies bellow the sea level, stilt walking may not be only a street or circus art. Anyone who masters this kind of moving around can compare his or her skills with others during the traditional Belgian Golden Stilt competition. This event, held already since the year 1411, is nowadays a symbol of skilfulness and agility of the competing teams. Definitely do not miss this breathtaking entertainment in the streets of Namur. The sight of dozens of colourfully dressed men and women dangling on high poles and trying to offset the balance of their opponents is really worth it. More at users.skynet.be/fa005132.

Norský svátek jezdectví Norwegian holiday of horsemanship V říjnu se každoročně mění Telenor Arena v Oslu v jízdárnu a stáj pro koně a jezdce z celého světa a dává divákům a účastníkům Oslo Horse Show nahlédnout do mezinárodního jezdeckého sportu, který je napříč Evropou velmi populární. Kromě parkuru jsou na programu této velkolepé události také další zajímavosti: mezinárodní drezura, westernové ježdění, různé kurzy a předváděcí lekce nebo zábavné programy z Norska i zahraničí. Více na www.oslohorseshow.com. In October the Telenor Arena in Oslo traditionally changes into a riding-hall and stables for horses and riders from all over the world. The spectators and participants of the Oslo Horse Show are given an opportunity to get an inside into the international equestrian sport, so popular throughout Europe. In addition to horse jumping the programme of this spectacular event also includes other attractions: international dressage, western riding, various courses and demonstration lessons, as well as entertainment programmes from Norway and abroad. More on www.oslohorseshow.com.

12


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

KONÁ SE Hudba 7.–21. října 2011 – 46. mezinárodní hudební festival Moravský podzim, Brno, ČR 21.–23. října 2011 –Bratislavské jazzové dny, Bratislava, Slovensko Kultura 16.–25. září 2011 – Mezinárodní filmový festival Arsenals, Riga, Lotyšsko 31. října–30. prosince 2011 – výstava Codex Manesse, Heidelberg, Německo Sport 18. září 2011 –Ústecký 1/2Maraton, Ústí nad Labem, ČR 9. října 2011 –Velká pardubická, koňské dostihy, Pardubice, ČR 15.–23. října 2011 –ATP Stockholm Open, tenis, Stockholm, Švédsko Ostatní 4. září 2011 – Regatta Storica, Benátky, Itálie 24.–25. září 2011 – Montgolfiades, horkovzdušné balony, Francie 24.–25. září 2011 – KivikApple Market, ovocná show, Švédsko

WHAT’S ON Music 7–21 October 2011 – 46th International Music Festival Moravian Autumn, Brno, Czech Republic 21–23 October 2011 – Bratislava Jazz Days, Bratislava, Slovakia Culture 16–25 September 2011 – Arsenals International Film Festival, Riga, Latvia 31 October – 30 November 2011 – Codex Manesse exhibition, Heidelberg, Germany Sport 18 September 2011 – Ústí half-marathon, Ústí nad Labem, Czech Republic 9 October 2011 – Velká Pardubická steeplechase, Pardubice, Czech Republic 15–23 October 2011 – ATP Stockholm Open, tennis, Stockholm, Sweden Other 4 September 2011 – Regatta Storica, Venice, Italy 24–25 September 2011 – hot-air balloons, Montgolfiades, France 24–25 September 2011 – Kivik Apple Market, fruit show, Sweden

13

!"#$%&'()*$+,'")')-.'-&)./ 0$/)&%'1*"2+. CD.%'9"$/E'F*&,'G'D@,@ 1&H*.I%J'K5'1*"2+.'L M

(,.*$3"%'4&+/.)).5'1&6.*5 7.8"#'0&/9:.,5';/"36'<"365 1&%)&&%5'1+%)&';"%3&5 =/&)',"3-$%.#'>'?/@'4&+/.)). AAA@3"#$%&")*$+,@3B


| ROZHOVOR | INTERVIEW Text Pavel Loněk Foto Profimedia

Tam nahoře nesedíte v obýváku

Reinhold Messner It’s not like sitting in your living room up there 14


| ROZHOVOR | INTERVIEW

Na jihotyrolském hradě Juvalu, který koupil

We are sipping coffee with the mountaineering

v roce 1983, sedíme u kávy s horolezeckou

legend Reinhold Messner in the south Tyrolean

legendou Reinholdem Messnerem. Stal se

castle Juval he bought in 1983. He was the first

prvním horolezcem, který vystoupal na všech

climber to climb all fourteen of the world’s eight-

čtrnáct osmitisícových vrcholů planety. Přešel

thousand metre peaks. He has crossed Greenland

Grónsko, Antarktidu i pouště Gobi a Taklamakan.

and the Antarctica, the Gobi and Taklamakan

Hory mu vzaly bratra Günthera i první

deserts. It was due to mountains that he lost his

manželství, ale on jde dál. Poslouchá Boba

brother Günther, as well as his first marriage. But

Dylana, čte Franze Kafku, pije vodu a občas

still he goes on. He listens to Bob Dylan, reads

červené víno. Rozhodně odmítá, že je superman,

Franz Kafka, drinks water and occasionally red

který se vymyká pozemským rozměrům.

wine. He strongly denies being superman.

Yetti potká yettiho a ptá se: tak co jsi celý den dělal? – Toulal jsem se po Himálaji. A víš, koho jsem tam potkal? Reinholda Messnera! – Nepovídej, říká první yetti. Messner fakt existuje? Co si myslíte o téhle anekdotě? Vlastně z vás dělá supermana... Nejsem žádný superman. Měl jsem jenom dost vůle a sil, když jsem stoupal k nejvyšším vrcholům na téhle planetě. Pak jsem si svět poněkud překlopil z vertikální do horizontální polohy a chodil po pouštích, v Grónsku. Žijete na hradě, takže jste spíš šlechtic? Ne, pozor. Šlechtic, to už vůbec nejsem. Nemám rád šlechtice. To jsou lidé, kteří nic nedělají, nejsou kreativní, jenom kvůli svému rodovému původu přišli snadno k penězům. Pocházíte z Jižních Tyrol. Cítil jste už tehdy, že ke svému životu potřebujete hory? Narodil jsem se uprostřed hor ve villnösském údolí. S bratrem Güntherem jsme zlézali okolní kopce a dělili se o jednu helmu. Hory rámovaly můj život, obklopovaly jej. Měl jsem k nim blízko, doslova jsem k nim natahoval ruce. Spousta slavných horolezců ale pochází i z velkých měst. 15

A yeti meets another yeti and asks, “What have you been up to all day?” “I was walking in the Himalayas and guess who I ran into: Reinhold Messner!” “You don’t say,” says the first. “So he really exists?” What do you think about this anecdote? It makes you look like a superman! I am no superman. I only had enough reserves of will and strength when climbing the highest peaks on the planet. After that I sort of switched from the vertical to horizontal world and started wandering on deserts, in Greenland. You live in a castle now; does it make you an aristocrat? Oh no, not at all. I am no aristocrat and I don’t even like aristocrats. They are the type of people who don’t do anything, aren’t creative, and only live off money they inherited. You come from south Tyrol. Have you always felt you needed mountains in your life? I was born in the middle of the mountains, in the Villnös valley. Together with my brother Günther I climbed all the surrounding peaks. We shared one helmet. Mountains framed my life, enclosed it. They were very ▶


| ROZHOVOR | INTERVIEW

REINHOLD MESSNER Horolezec, dobrodruh, spisovatel Narozen 17. 9. 1944 v Brixenu jako druhé z devíti dětí venkovské ho učitele. Vystoupil na všech 14 osmitisícových vrcholů v Himálaji a Karákoramu (první Nanga Parbat – 1970, poslední Makalu – 1986) a stal se živou legendou horolezeckého sportu. Přes léto bydlí na hradě Juvalu, zbytek roku v Meranu. V letech 1999–2004 byl poslancem Evropského parlamentu za italské zelené. Založil řetězec muzeí věnovaných artefaktům z navštívených světových hor.

Kdo například? Polák Jerzy Kukuczka byl z Katovic a žil v Krakově, Slovinec Humar pochází z Lublaně. Mě ale hory přímo utvářely, žili jsme vedle sebe. Když jste studoval na universitě v Padově, tak ani z jednoho okna studentské koleje nebyly vidět hory. Prý jste z toho byl nešťastný. Potřeboval jsem se alespoň očima přidržovat hor. Jedním z důvodů, proč jsem studia ukončil, byly obavy, že jako inženýr-architekt budu sedět na zadku v úřadě a kreslit projekty. To mě děsilo stejně jako představa, že budu muset žít ve městě. Mým prostředím byla příroda, ve které jsem se mohl volně toulat, a ne se tlačit v metru.

close to me, I could literally touch them. However, many famous mountain climbers come from large cities. Who, for example? The Pole Jerzy Kukuczka was from Katowice and lived in Krakow, the Slovene Humar comes from Ljubljana. I, however, was formed by the mountains; we lived next to each other.

Kdy jste odrostl Alpám? Na začátku sedmdesátých let minulého století jsem cítil, že už mám dostatek zkušeností, abych mohl jít výš. A Alpy vlastně končí tam, kde Himálaj začíná.

When you were a student at the University of Padua, you couldn’t see any mountains from any of the student hostel windows. I heard it made you unhappy. I needed to have contact with the mountains at least with my eyes. One of the reasons I quit the university was the fear that as an architectural engineer I would be forced to sit in an office and draw projects. That scared me, and so did the idea of having to live in a city. I felt at home out of doors where I could wander around, and not stuck in a crowded metro train.

Himálaj tedy pro vás znamenal cestu do nebe? Ne, to ne. Pro mě představoval nepoznané tajemství, mýtus nejvyšších hor planety. Geomorfologicky je daleko složitější než Alpy.

When did you outgrow the Alps? In the beginning of the 1970s I felt experienced enough to venture higher. And in fact the Alps end where the Himalayas start.

16


MERCURY jewellery boutique

Traditional Italian brand since 1975. Its “masculine” character derives from an unusual combination of

Choose among a selection of beautiful jewellery

gold and precious stones

at your jeweller right at Prague Airport in the Duty Free

with innovative materials and open use of technical elements.

zone of Terminal 1.

www.baraka.it

Stephen Webster is one of

In Pasquale Bruni’s

Luxury, splendour and

the UK’s leading jewellery

collections, this famous

Spanish passion. Launched

designers. His eye for detail,

designer’s favourite symbols

in the 1970s, Carrera y Carrera

perfect technique and glam-

are used to capture the

is now one of the ten largest

rock flair guarantee dramatic

contemporary woman with

manufacturers of jewellery in

creations and consistently

her poetry, glamour but also

the world and is the essence

elegant design.

dark sides.

of perfect jewellery.

www.stephenwebster.com

www.pasqualebruni.com

www.carreraycarrera.com

For over thirty years Bibigi

Innovative design. Unique

Dandy Edition Arty Watch

jewelry has aimed to craft

style. Glittering stars. These

combines discreet elegance

emotions from gold and

expressions truthfully

with refined details. Two dials

diamonds. The brand offers

describe the quality of one

are asymmetrically placed

high-quality diamonds,

of the leading contemporary

on a black sapphire and

creative design and excellent

brands of luxury jewellery.

guarantee that you will wear

customer service.

www.hstern.net

a true original on your wrist.

www.bibigi.com Airport Prague – Ruzyne – Terminal 1 / Duty Free Gate A + 420 224 267 561 / Duty Free Gate B + 420 224 282 728 www.mercury-jewellery.cz / airport.prague@mercury-jewellery.cz

www.chaumet.com


| ROZHOVOR | INTERVIEW

Did you see the Himalayas as a path to heaven? Not at all. To me they represented an unsolved mystery, the myth of the world’s highest mountains. In geomorphic terms they are much more complex than the Alps. In the 1970s doctors doubted that humans could survive in the death zone, over 8000 metres above sea level, without wearing an oxygen mask. They considered it physiologically impossible to survive and return without brain damage. In 1978 you and Habeler ascended Mount Everest without oxygen masks. What were your feelings as you attempted to achieve the impossible? Yes, it is true that doctors and scientists considered the altitude of 8500 metres the death line, the place of no return. Or, if someone did make it back, he would be suffering from brain damage similar to the damage suffered by those who get drunk every day. Doctors spoke mostly about the highest eight-thousand metre peaks, such as Everest, K2, Makalu. But I was convinced that it is within the bounds of human ability to tolerate such altitudes. I wanted to try it. The whole history of mountaineering has been a history of attempts to enter the unknown. The untrodden path. We wanted to persuade the people from the labs that it is possible to survive without an oxygen mask in such altitudes. This is why Peter Habeler and I reduced our movement above eight thousand metres to a minimum. We ascended the peak from South Col and immediately started descending. We did not build any high altitude camp. We were fast. S kolegou Hansem Kammerlanderem v údolí Braldu, odkud se horolezci vydávají zdolat himálajské osmitisícovky. With his buddy Hans Kammerlander in the Braldu valley, from where climbers set out to conquer the Himalayan “eight-thousander” peaks.

V sedmdesátých letech minulého století lékaři pochybovali o tom, že se člověk bez použití umělého kyslíku může pohyboval v zóně smrti, ve výšce nad osm tisíc metrů. Považovali za fyziologicky nemožné přežít a vrátit se zpátky bez poškozeného mozku. V roce 1978 jste s Habelerem vystoupili bez kyslíku na vrchol Everestu. Jak vám bylo, když jste vstupovali do komnaty, kterou před vámi nikdo neotevřel? Ano, je pravda, že doktoři i vědci považovali výšku osm a půl tisíce metrů za čáru smrti, odkud se nikdo nevrátí. Anebo se vrátí a bude mít těžce poničený mozek jako člověk, který se každý den do němoty opíjí. Doktoři mluvili hlavně o nejvyšších osmitisícovkách, jakými jsou Everest, K2, Makalu. Já jsem ale byl přesvědčen, že je v lidských silách se s touto výškou vyrovnat. Chtěl jsem to zkusit. Celá historie horolezectví je vlastně historií pokusů vstoupit do neznáma. Tam, kde ještě nikdo nebyl. Chtěli jsme přesvědčit ty lidi z laboratoří, že je možné pohybovat se bez kyslíku v takové výšce. Tehdy jsme s Peterem Habelerem 18

You have stood on all the eight-thousand metre peaks. Which of your climbs do you consider the most challenging, when you felt that things might not turn out all right? The hardest climb of my life was Nanga Parbat. I was climbing it with my brother Günther and we arrived too late. We took one of the scariest ways up, the one over the 4500-metre Rupal face. It is after all two and a half times higher than the “Death Wall”, the deadly northern face of the Eiger. We got out alive, which is extremely difficult in itself. However, it cost us a lot of strength. We were both like a punctured balloon from a fun fair. My brother was not feeling well. He kept falling onto the snow and getting up again. We got ourselves into a difficult, life-threatening situation. This is why we decided to descend via the rather easier Diamir face. We bivouacked at an altitude of 8000 metres. For three days we were at the verge of madness. It was if my soul was parting from my body. I was not a single person. I had a feeling that I was looking in▶


!"#$%&"'(%' Sheraton Bratislava Hotel

Opened in 2010, the Sheraton Bratislava Hotel is the new centerpiece in the heart of the popular Slovak city. Only a stone’s throw away from the Old Town, the hotel in the immediate vicinity of the Slovak National Theater is a trendy get-together for business travelers and an ideal point of departure for city tourists. The hotel is located in the new multifunctional city quarter EUROVEA on the Danube embankment, which is a modern boulevard with over 25 bars and restaurants, that fulfils not only the leisure demands of all guests but also offers a lot of shopping possibilities. The 186 rooms and 23 suites are designed in the familiar and comfortable style of the Sheraton brand. Offering breathtaking views, the luxurious Presidential Suite on the seventh floor is the jewel of the hotel. On 8611 square feet, visitors enjoy the wellness amenities of the Health Club and Shine Spa, including a swimming pool, Sheraton Fitness powered by Core Performance as well as massage and beauty treatments. Chef de cuisine is responsible for the culinary highlights. French specialties and the restaurant’s own creations wait for visitors at Brasserie Anjou with its unique summer terrace, while the Link@ Sheraton Café offers small snacks and sweet temptations. The hotel offers large congress and event premises, including one of the largest Ball rooms in Bratislava, on more than 700 m2, with natural daylight, special event lighting and equipped with the most modern technologies. The guests can relax in hotel’s library with fireplace or in an interactive business center Link@Sheratonsm, equipped in cooperation with Microsoft® Company. If you want to rest and unwind, Amber’s Bar and the Lobby Bar Port Wilson are the right places to spend an evening over a relaxing glass of wine or a sparkling cocktail.

Tento zlatý hřeb v centru oblíbeného slovenského města byl otevřen v roce 2010 a nachází se coby kamenem dohodil od Starého města v přímém sousedství Slovenského národního divadla. Hotel je oblíbenou destinací pro pořádání obchodních schůzek a zároveň výchozím bodem pro turisty. Je zasazen do moderní multifunkční městské čtvrti EUROVEA, v jedinečné nábřežní lokalitě u Dunaje s promenádou nabízející více než 25 barů a restaurací. Toto ohnisko společenského života uspokojí jak náročné cestovatele, tak nabídne jedinečný zážitek z nakupování v novém komerčním centru. Všech 186 pokojů a 23 apartmánů dodržuje styl osobního a pohodlného designu řetězce Sheraton. Perlou hotelu je pak luxusní prezidentské apartmá, které se nachází v sedmém patře a nabízí uchvatný pohled na město. Pro zrelaxování mohou hosté využít wellness vybavení v Health Clubu a prostorách Shine Spa, včetně plaveckého bazénu, Sheraton Fitness s programy Core Performance a dále pak masážemi a zkrášlovacími procedurami. Kulinářské pochoutky má na starosti náš chef de cuisine. Francouzské speciality a výtvory z vlastní kuchyně mohou hosté ochutnat v Brasserie Anjou spolu s jedinečnou atmosférou letní terasy. V Link@ Sheraton Café mohou hosté zakusit něco malého k snědku nebo něco sladkého na zub. Tady také začíná většina hostů a turistů svůj den nad šálkem kávy a u e-mailu. V neděli se pak podává oblíbený Jazz Brunch, zatímco Pre-Theater Dinner - večeře před představením o třech chodech - je ideálním způsobem jak si chutně užít neobvyklý kulturní večer. Hotel dále nabízí velké prostory vybavené moderní technologií, jak konferenční, tak pro firemní akce, včetně jednoho z největších plesových sálů v Bratislavě, na více než 700 m2, disponující denním světlem i speciální osvětlovací technikou. Hosté si mohou odpočinout u krbu v knihovně hotelu nebo také v interaktivním business centru Link@Sheratonsm, vybaveném pro spolupráci s Microsoft® Company. Pokud se toužíte odreagovat, je tu pro Vás Amber’s Bar a Lobby Bar Port Wilson, kde můžete strávit příjemný večer nad sklenkou dobrého vína nebo cocktailu z naší nabídky.

SHERATON BRATISLAVA HOTEL Pribinova 12, 811 09 Bratislava, Slovak Republic, Reservation No.: +421-235350300, e-mail: sheraton.bratislava@sheraton.com Website: www.sheratonbratislava.com, Facebook: http://www.facebook.com/sheratonbratislava


| ROZHOVOR | INTERVIEW

omezili pohyb ve výšce nad osm tisíc metrů na minimum. Z Jižního sedla jsme šli na vrchol a hned sestupovali dolů. Nebudovali jsme žádný výškový tábor. Byli jsme rychlí. Stál jste na všech osmitisícových vrcholech. Který svůj výstup považujete za nejobtížnější, kdy jste cítil, že všechno nemusí dobře dopadnout? Nejtvrdší výstup mého života byl Nanga Parbat. Na vrchol jsme stoupali s bratrem Güntherem a přišli jsme tam příliš pozdě. Překonali jsme Rupalskou stěnu vysokou čtyři a půl tisíce metrů, vylezli jsme jednu z nejděsivějších cest. Vždyť je dvaapůlkrát vyšší než „Mordwand“, smrtelná severní stěna Eigeru. Dostali jsme se odtud živí, což je hodně složité. Vzala nám však hodně sil. Byli jsme oba jako propíchnutý balonek z pouti. Bratr nebyl na vrcholu v dobré kondici. Padal do sněhu a znovu vstával. Dostali jsme se do složité situace, ve které nám šlo o život. Proto jsme sestupovali poněkud snažší Diamirskou stěnou. Bivakovali jsme ve výšce osm tisíc metrů. Tři dny jsme byli na pokraji šílenství. Jako by se moje duše oddělovala od těla. Nebyl jsem jedna bytost. Měl jsem pocit, že se dívám sám do sebe a sám ze sebe vystupuji. Bratra poslední den pohřbila velká lavina. To otočilo můj život. Psychicky a fyzicky jsem byl na dně. Vrátil jsem se domů a v Innsbrucku mi amputovali šest prstů na nohou. Ovlivnila tragédie na Nanga Parbatu vaši horolezeckou filozofii? Vlastně jste se potom stal sólovým lezcem. Nechtěl jste nést zodpovědnost za někoho jiného? Na Nanga Parbatu se mi poprvé v životě stalo, že jsem měl obrovské fyzické problémy. Ztratil jsem téměř veškeré síly, neměl jsem z čeho brát. Zůstal jsem jenom stínem člověka, blouznil jsem, mozek jako bych měl z vaty. Začal jsem uvažovat o tom, že s horolezectvím skončím. Po bratrově smrti mě o to prosila i moje maminka. Od tohoto přechodu Nanga Parbatu jsem změnil přístup k horám. Pochopil jsem, že pokud horolezec nedohlédne až k smrti jako důsledku svého konání, tak je blázen! Co vás tedy definitivně přesvědčilo o tom, že jste se stal sólovým lezcem? O dva roky později zabloudili a zahynuli na Manaslu ve vichřici dva lezci – Schlick a Jager. To mě definitivně změnilo. Máte-li s sebou lidi, nikdy jim nezaručíte, že přežijí, nezabráníte tomu, že v extrémních podmínkách zahynou. Ve sportu prohrajete o gól, o sekundu a sportovci obyčejně říkají, že si z porážek musí vzít ponaučení. Mohou i porážky v horách přinést nějaká pozitiva? 20

side of myself and leaving my own self. My brother was buried under a large avalanche on the last day. This turned my life upside down. I was completely exhausted, both mentally and physically. I came back home and had six toes amputated in Innsbruck. Did the Nanga Parbat tragedy influence your mountaineering philosophy? After that you became a solo climber. Is it because you did not want to be responsible for other people? Back in Nanga Parbat, it was the first time I had encountered major physical difficulties. I lost almost all my strength; I had no reserves. I was just a shadow of a man. I was delirious, as if my brain was made of cotton wool. I began to consider quitting climbing altogether. Even my mother asked me to do so, after my brother died. Since that Nanga Parbat experience my attitude to the mountains has changed. I realised back then that if a mountaineer doesn’t see death as a possible consequence of his actions, then he is crazy! So what made you decide to become a solo climber? Two years later, in Manaslu, two climbers, Schlick and Jager, got lost and died. This definitively changed me. If you climb with other people, you can never guarantee their survival; you can never prevent their deaths in extreme conditions. In sports you can lose by one goal, by one second, and athletes usually say that they need to learn from their defeats. Can defeats in the mountains be positive in a way? I took part in over thirty expeditions in the Himalayas and I know that sometimes it is good to lose, because only defeats make you think about where you made a mistake. Among climbers, do you still speak about the oft-repeated friendship of the rope, or are people in the mountains becoming increasingly selfish? This applies to daily life as well: figuratively speaking, people should not cut another one’s rope down here either! However, situations in the mountains very often get much more difficult. I’ve met many good people and also many bad people in my life. And it’s the same among climbers. It is not easy to be a first-rate human, and it is not easy to be a first-rate climber either. Let’s try to imagine a very tense situation: You and your climbing partner are at about 8500 metres and he is having some problems. He has lost his strength and is sluggish. What do you do? I am sure it is not


| ROZHOVOR | INTERVIEW

Byl jsem členem více než třiceti expedic v Himálaji a vím, že je dobré občas i prohrát, protože jenom porážky nutí člověka přemýšlet o tom, proč vlastně selhal. Platí stále mezi horolezci ono často opakované přátelství lana, nebo jsou lidé v horách stále bezohlednější? Mělo by to platit i v normálním životě, kde by jeden člověk tomu druhému – obrazně řečeno – také neměl přeříznout lano. V horách je ale situace mnohdy o mnoho složitější. V životě jsem poznal hodně dobrých i špatných lidí. A také mezi horolezci to platí. Není snadné být špičkovým člověkem a špičkovým horolezcem. Pojďme tedy simulovat vypjatou situaci. Pohybujete se s parťákem ve výšce kolem osmi a půl tisíce metrů a on má problémy. Ztratil síly, těžce se pohybuje. Co uděláte? Určitě není snadné pomáhat příteli, když tím můžete ohrozit vlastní život. 21

easy to help a friend when that might put your own life at risk. Sure. But I will help my friend get down, if it is at all possible. I can help by talking to him and letting him know he’s not alone. But I can’t carry him down on my back. At that altitude this is simply not an option. Some people, sat in their homes can’t understand it; they sit at their tables watching television, sneering at climbers: “They didn’t do anything to help.” No, they didn’t, because it simply wasn’t possible. It’s not like sitting in your living room up there!

▴ Cesta na Nanga Parbat byla nejtvrdším výstupem Reinholdova života. The way to the top of Nanga Parbat turned out to be the hardest climb of Reinhold’s life.

There are also commercial expeditions whose members get in difficult situations. What do you think of these events? I am no fan of them, but I do not condemn them either. Look, there are still lots of people who have no experience, no physical abilities for such endeavours, but have the money. And these people tell you: “I will give you money, a lot of money, if you get me to ▶


| ROZHOVOR | INTERVIEW

▴ Postupem času se z Reinholda Messnera stal sólový lezec. Over time, Reinhold Messner became a solo climber. ▶ Bydlí sice na hradě, ale aristokratické manýry nepěstuje. While he lives in a castle, he does not abide by aristocratic manners.

Jistě. Ale pomůžu příteli dolů, pokud je to alespoň trochu možné. Mohu ho podpořit slovem a dát mu pocit, že na to není sám. Nemohu ho ale snést dolů na zádech. V té výšce to prostě není možné. Lidé, kteří sedí doma u stolu a koukají na televizi, to nemohou pochopit a mnohdy se na horolezce dívají skrz prsty. Nepomohli. Ne, nepomohli, protože to prostě nešlo. Tam nahoře nesedíte v obýváku.

CESTA NA EVEREST JE DNES SKORO JAKO DÁLNICE. Do obtížných situací se dostávají i lidé v komerčních expedicích. Jak se vy díváte na tyhle akce? Nemám je rád, ale neodsuzuji je. Podívejte se, stále je dost lidí, kteří nemají žádné zkušenosti, nejsou na ten výkon fyzicky vybaveni, ale mají peníze. A ti lidé řeknou: „Dám vám peníze, hodně peněz, ale dotlačte mě nahoru. Na Everest!“ A horští vůdci zafixují cestu jako zábradlí a na vrchol je opravdu dotlačí jako stádo. Cesta nahoru je dnes skoro jako dálnice, někdy je to už jako na nějakém hudebním festivalu… Zažil jsem, že v Jižním sedle pod Everestem sedělo čtyři sta lidí. Bylo krásně, slunečné počasí, bezvětří. Ale nikdo z těch lidí na vrchol nešel, protože nebyla natažena fixní lana. Seděli a bezmocně koukali. Co říkáte pronikání civilizace do míst, kde by měl být klid, čistota, pokora. Pod Everestem dokonce stojí japonský hotel Everest View. 22

the top. Up Everest!” And mountain guides go and prepare the track with handrails and push them all the way, like herds. These days, the way to the top is like a highway, or a music festival, if you like… I have seen four hundred people sitting in the South Col below Everest. The weather was beautiful, sunny, there was no wind. But none of them could go to the summit because the fixed ropes were not installed. So they just sat there, helpless. What do you think of civilization’s spread to places we’d rather see as peaceful, clean and humble? There is even a Japanese hotel Everest View beneath Mount Everest! Yes, the hotel is there, is architecturally interesting, but it is overpriced and thus losing money. Tourists are not able to breathe there. They need at least a week to get acclimatised, to get used to the rarefied air. Instead they fly in there and can’t take a breath. That is why the hotel puts oxygen masks in the rooms. But I’ve nothing against the hotel. Every country needs tourism. What kind of travelling do you like? The kind that brings you closer to the local people and their culture and country. And what kind is of no interest to you? The hamburger kind, the Coca-Cola kind. Let them enjoy those in the US. When in Nepal, I prefer lentil porridge dablat to steak.


| ROZHOVOR | INTERVIEW

Ano, hotel existuje, má zajímavou architekturu, ale je předražený a finančně propadá. Turisté tam nejsou schopni dýchat. Potřebují alespoň týden na aklimatizaci, aby si zvykli na řídký vzduch. Ale oni tam přiletí a ani se nenadechnou. Nemohou. Proto mají na pokojích kyslíkové přístroje. Ale nic proti hotelu. Každá země potřebuje turistický ruch. Jaké turistika zajímá vás? Taková, která představí místní lidi a jejich kulturu, zemi. A jaká vás naopak nezajímá? Ta hamburgerová, kokakolová. Tu ať si dělají v Americe. V Nepálu si dám raději čočkovou kaši dablat než stejk. Žijete v Itálii, v Jižním Tyrolsku, které dříve patřilo Rakousku. Cítíte se jako Ital, nebo jako Rakušan? Nejsem Rakušan ani Ital. Jsem Jihotyrolan, a především Evropan. Moje identita je víc evropská než národní!

You live in Italy, in south Tyrol that used to belong to Austria. Do you feel more Italian or Austrian? I am neither Austrian nor Italian. I am a South Tyrolean and, above all, a European. My identity is more European than national!

REINHOLD MESSNER Born 17 September 1944 in Brixen as the second of nine children in the family of a country teacher, Reinhold

Do kolika let vlastně může člověk lézt po vysokých horách? Řekl bych tak do šedesáti. Domnívám se, že lidé mezi třicítkou a šedesátkou mají přibližně stejnou sílu.

Up to what age can one climb high mountains? I would say up to sixty. I think that from the age of thirty to sixty there is not much difference in a person’s strength.

Tvrdíte, že největším úspěchem horolezce je přežít. Přežil jste toho hodně, ale před lety jste prý měl nehodu na svém hradě Juvalu... Měl (usmívá se). Zapomněl jsem si na hradě klíče, lezl jsem přes plot jako kluk a spadl. Nalomil jsem si patní kost a dlouho nemohl moc chodit. Překážky nemusejí měřit osm tisíc metrů!

You have survived a lot, but it’s said you had an accident in your castle a couple of years ago... That’s true. I forgot my keys in the castle, climbed over the fence like a small boy and fell down. I cracked my heel bone and for a long time I could hardly walk. Obstacles don’t have to be eight thousand metres high!

Messner has climbed all 14 eight-thousand metre peaks Himalayas and Karakorum and became a living legend of mountaineering. Between 1999

inzerce

23

and 2004 he was an MEP for the Italian Greens. He has founded a chain of museums displaying artefacts brought back from his mountaineering expeditions.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N Text Pavel Jirát Foto Profimedia

Abú Dhabi Svět luxusu a bohatství

Abu Dhabi

The world of luxury and wealth


Exotika, Arábie, luxus, ropa, šejkové, vedro,

Exotic Arabia, luxury, oil, sheiks, heat,

poušť, to jsou typické asociace, které napadnou

desert: these are the typical associations most

většinu z nás při vyslovení jména Abú Dhabi.

of us think of when we hear the words Abu

Všechno je to naprostá pravda, a aby toho nebylo

Dhabi. All of it is absolutely true, and – as if

málo, já bych k tomu ještě přidal – vynikající

that was not enough – I would like to add:

jídlo, pestrá směsice kultur a báječné

fantastic food, a diverse mix of cultures and

nakupování.

great shopping. ▶


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

T

he words Abu Dhabi literally mean „Father of the Gazelle“, but you will have to reconcile yourself to the fact that you won’t get to see many free-roaming gazelles here. You are more likely to encounter unusually high numbers of car brands like Rolls-Royce, Ferrari and Lamborghini crisscrossing the wide multilane boulevards. We are in the capital of the United Arab Emirates. Though the media attention has long centred on neighbouring Dubai, which built its fame on crazy construction projects, Abu Dhabi is definitely not skulking in the shadows. On the contrary, since the recent Dubai real estate crisis, its star has been rising fast and this situation is not about to change soon. CNN even claims that Abu Dhabi is the richest city in the world. MONEY IS EVERYWHERE ON DISPLAY

▴ Kdyby se vypisovala soutěž o nejhezčí interiér letiště, to v Abú Dhabi by bylo horkým favoritem. Should a contest for the best interior of an airport be announced, the one in Abu Dhabi would be a top contender. ▶ Do velké mešity šejka Zayeda se prý vejde až čtyřicet tisíc věřících. The grand Sheikh Zayed mosque can allegedly accommodate up to forty thousand believers.

S

lova Abú Dhabi znamenají doslova „otec gazely“, ale smiřte se s tím, že volně pobíhajících gazel tady moc neuvidíte. To spíš potkáte neobvykle vysoké počty vozů značek Rolls-Royce, Ferrari a Lamborghini, které křižují místní široké, několikaproudové bulváry. Jsme v hlavním městě Spojených arabských emirátů. Ačkoli sousední Dubaj byla dlouhou dobu středem pozornosti médií a budovala svoji slávu přes šílené stavební projekty, Abú Dhabi se rozhodně nekrčí někde ve stínu. Ba naopak, po nedávné dubajské realitní krizi místní hvězda stoupá strmě vzhůru a nezdá se, že by se to mělo v brzké době nějak změnit. CNN dokonce tvrdí, že Abú Dhabi je nejbohatší město na světě. PENÍZE JSOU VIDĚT VŠUDE

Nic tady není neokázalé, spíš naopak. Zapomeňte na staré omšelé budovy a neudržované ulice, které jste možná viděli v jiných arabských zemích. Tady je vše nové, vyleštěné, celé město se přímo blýská. Ať již jde o sklem pokryté mrakodrapy originálních tvarů, které zde vyrůstají z pouště, velkorysé budovy, kde sídlí různé státní a kulturní instituce, nebo mešity, z jejichž minaretů muezzinové pravidelně pětkrát denně svolávají věřící k modlitbě. Hlavu si vyčistíte ve spoustě přepečlivě udržovaných parků a zahrad nabízejících perfektní odreagování a odpočinek. Pokud tedy venku zrovna není 50 °C. To je pak lepší držet se v klimatizovaných prostorách hotelů či nákupních středisek a zabývat se místní kratochvílí – nakupováním. 26

There is nothing modest about this place. Forget the dilapidated old buildings and unkempt streets you might have seen in some of the other Arab countries. Here everything is new and polished. The whole city seems to glitter, whether it be the innovatively shaped glass-covered skyscrapers that seem to grow directly out of the desert, the grandiose buildings that house various state and cultural institutions, or the mosques with their minarets from which the muezzins regularly call the faithful to prayer, five times a day. You can clear your head in one of the many meticulously maintained parks and gardens that offer perfect relaxation and recreation. Well, unless it is 50°C outside. Then it is better to stick to the airconditioned hotel lounges or malls and engage in the local pastime – shopping. If you are interested in luxury fashion brands, you have come to the right place. The shopping centres offer a huge selection of goods from  fashion houses from all  around the world. In addition to clothing and various accessories you will also come across piles of jewellery – this is a veritable paradise for women. However, gentlemen will also not miss out on anything, especially if they are keen on high-quality watches. Swiss watches are the natural counterpart to gold and diamonds here, because in accordance with the Muslim tradition the local men do not adorn themselves with jewellery. So they have to ”make do” with watches that often carry a price tag equal to a house. LOCALS IN THE MINORITY

You probably won’t see many locals as they are actually a minority in the city. Abu Dhabi has a wide mixture of people from around the world. Hundreds of ▶


27


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▴ Ulice v Abú Dhabi jsou čisté a upravené, je vidět, že tohle město nouzí nestrádá. The streets in Abu Dhabi are clean and tidy, it is clear that this city is not in financial straits.

Zajímají-li vás luxusní módní značky, jste na správném místě. V nákupních střediscích, tzv. mallech, je ohromný výběr všech módních domů celého světa. Kromě oblečení a různých doplňků tu také narazíte na hromady šperků – hotový ráj pro ženy. Ale ani pánové nepřijdou zkrátka, zvlášť potrpí-li si na kvalitní hodinky. Švýcarské výrobky zde tvoří přirozený protipól zlata a diamantů, neboť podle muslimských tradic se místní muži nezdobí šperky. Zbývají jim tedy „jen“ ty hodinky. Často v ceně rodinného domu… MÍSTNÍ LIDÉ V MENŠINĚ

Těch zde ani tolik neuvidíte, protože jich je ve měs tě vlastně menšina. Abú Dhabi je ohromná směsice lidí z celého světa. Statisíce přistěhovalců z Indie, Pákistánu a východní Asie, spousta Arabů z dalších zemí Blízkého východu, Afričané hlavně ze severní a východní Afriky a v neposlední řadě i dost Evropanů, Američanů či Australanů. Přilákáni vysokými příjmy, které se zde vůbec nedaní, mají zásluhu na tom, že město neustále roste a vzkvétá a úroveň služeb se drží na nebývale vysoké úrovni. Mezi všemi těmi přistěhovalci sem tam ale narazíte na opravdové místňáky. Muži oblečení v dlouhých splývavých košilích – v  létě zářivě bílých a v zimě modrých, hnědých či žlutých, s arabským šátkem po beduínsku svázaným do turbanu na hla28

thousands of immigrants from India, Pakistan and the Far East, many Arabs from other Middle Eastern countries, Africans, predominantly from north and east Africa, and last but not least also a lot of Europeans, Americans and Australians. Attracted by high incomes, which are not taxed here, they can be credited with the fact that the city continues to grow and flourish and that the standard of services remains unusually high. But among all those immigrants, once in a while you do get to meet a true local. They are the

YOU CAN CLEAR YOUR HEAD IN ONE OF THE MANY METICULOUSLY MAINTAINED PARKS AND GARDENS. men dressed in long flowing robes – stark white in the summer and blue, brown or yellow during the winter, with Arab scarves on their heads tied into a turban in the Bedouin fashion. Almost everyone fondles a misbaha, the Islamic version of rosary beads. Ladies are often shrouded in the black abayas that cover the whole body and sometimes even the face, with an Islamic scarf called the hijab covering their heads. And from under the long abayas their Gucci court shoes peep out, matched by Louis Vuitton purses slung over their shoulders. Needless to say, these are all originals. ▶


Model EL03001B / Specifikace / Mechanický automat ORIENT caliber 40N5A Made in Japan. Automat natahovaný pohybem ruky, ukazatel rezervy chodu, ukazatel data, celonerezové pouzdro a pásek, safírové sklo, dýnko na závit, šroubovací korunka, extra nárazuvzdorné, jednosměrně otočná luneta, vodotěsné do 200 m, průměr 46,00 mm. Certifikát podle normy ISO 6425 pro potapěčské hodinky, ISO 764 pro antimagnetické hodinky and ISO 1413 pro nárazuvzdorné hodinky.

Seznam prodejen najdete na www.tophodinky.cz Oficiální stránky: www.orient-watch.com


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

vě. Skoro každý si v ruce pohazuje „mizbachem“, islámskou verzí růžence. Dámy jsou pak často zahalené v černých abájách zakrývajících celé tělo a někdy i obličej, na hlavě islámský šátek hidžáb. Z pod dlouhých abáj vykukují střevíčky značky Gucci doplněné kabelkou Louis Vuitton přes rameno. Netřeba připomínat, že vše je pravé. MĚSTO MLSNÝCH JAZYKŮ

Abú Dhabi je gurmánův ráj. Najdete zde snad všechny kuchyně světa. Nebo tedy skoro všechny – ale tu českou snad můžete na cestách postrádat. V luxusních hotelích jsou ty nejlepší možné restaurace, kde vaří kuchaři slavných jmen. Díky tomu, že – ač převážně muslimové – jsou zde dost toleratní i k ostatním kulturám, seženete tady klidně i vepřovou pečínku a na zapití vybraná vína.

▾ Až vás unaví nákupy, vyražte na pláž, lehněte si na jemný písek a užijte si pohled na blankytně modrý oceán. When you get tired of shopping, head to the beach, lie down on the soft sand and enjoy the view of the sky-blue ocean.

V LUXUSNÍCH HOTELÍCH JSOU TY NEJLEPŠÍ MOŽNÉ RESTAURACE, KDE VAŘÍ KUCHAŘI SLAVNÝCH JMEN. Ale vlastně ani není nutné mít v kapse platinovou platební kartu, Abú Dhabi si můžete užít i s výrazně skromnějším rozpočtem. V menších restauracích se bo-

30

THE CITY OF GOURMETS

Abu Dhabi is a gourmet’s paradise. You will find almost all the world’s cuisines here. Or almost all – but you can surely do without Czech cooking while you’re abroad. The luxury hotels boast the best possible restaurants with meals prepared by chefs of internation-

ABU DHABI HAS A WIDE MIXTURE OF PEOPLE FROM AROUND THE WORLD. al fame. Even though this is a predominantly Muslim country it is quite tolerant of other cultures, and so you can easily get your roast pork and fine wines. You do not even have to have a platinum card in your pocket. You can enjoy Abu Dhabi on quite a modest budget. For a few bucks you can eat well in Lebanese, Indian or Chinese restaurants and have a delicious coffee in one of the local cafes while puffing away on the traditional water pipe. SPORT AND CULTURE

Man shall not live on bread alone, so you should know that Abu Dhabi also has major cultural and sporting ambitions. There are a number of museums here and concerts by stars of world pop music


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▶ V Abú Dhabi najdete všechny kuchyně světa. In Abu Dhabi you can find all cuisines of the world.

HOLIDAYS CZECH AIRLINES ZVE… Navštivte s námi město, které patří šejkům i vám. Pobyt přímo na míru vám připravíme v HOLIDAYS Czech Airlines. Kontaktujte nás na www.holidayscsa.cz.

HOLIDAYS CZECH AIRLINES INVITES YOU Let us take you to a city that belongs equally to the sheikhs and to you. In HOLIDAYS Czech Airlines we can help plan a trip tailor-made for you. Contact us at www.holidayscsa.cz.

TIPY ČESKÝCH AEROLINIÍ

CZECH AIRLINES’ TIPS

Co ochutnat? Máte na výběr ze všech kuchyní světa, ale když už jste jeli až sem, tak si dejte tu místní. Třeba velice lokální „mačbús“ sestávající z masa, rýže a nejrůznějšího koření.Anebo třeba rybu či velké krevety ze Zálivu. Bude vám určitě chutnat.

What to taste? You can choose from all the world cuisines, but if you have travelled this far, get the local one. Like very local matchbus consisting of meat, rice and various spices. Or maybe fish or large shrimp from the Gulf. You will definitely enjoy the meal.

Kam vyrazit? Oáza Liwa leží zhruba 150 km od města. Nejlépe se sem dostanete autem. Cesta pouští je zajímavá sama o sobě, ale kvůli čemu sem jedete, jsou písečné duny. Prý jsou největší na světě.

Where to go? Liwa Oasis is situated about 150 km from the city. The best way to get there is by car. The drive through the desert is interesting in itself, but the reason you are going there is the sand dunes.

Co si přivézt? Ceny luxusního zboží jsou obecně nižší než v Evropě, protože tu neexistují daně. Chcete-li něco opravdu místního, tak zajděte do an tikvariátu.

What to bring? Prices of luxury goods are generally lo wer than in Europe since taxes are non-existent here. If you want to get something really local, aim for a se cond-hand bookstore.

Jak zapadnout? Tohle je opravdu multikulturní místo, které vás bez problému přijme. Nicméně pozdrav „salám alejkum“ a poděkování „šukran“ místní

How to fit in? This is a really multicultural place and you will be accepted without a problem. However, the greeting salaam aleikum and shukran (“thank you”)

potěší.

will please the locals.

hatě najíte za pár babek libanonských, indických nebo čínských jídel, v některé z místních kaváren si můžete dát výbornou kávu a zabafat si z tradiční vodní dýmky. 32

are held throughout the year. If you are a night bird, then you will surely enjoy the atmosphere in one of the local nightclubs, while in the daytime you can get


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

SPORTEM KE ZDRAVÍ

Abyste nežili jen tím jídlem, vězte, že Abú Dhabi má i značné kulturní a sportovní ambice. Je zde řada muzeí a celý rok se ve městě konají koncerty hvězd světové populární hudby. Jste-li noční ptáci, pak si jistě rádi vychutnáte atmosféru v některém místním nočním klubu, ve dne se zase vyřádíte na plážích, kde se můžete jen tak opalovat nebo se oddávat vodním sportům. Hlavní městská pláž zvaná Corniche je dlouhá několik kilometrů a září bílým pískem. Je opravdu ve městě a je opravdu čistá. Kromě koupání se tu najíte, projdete se po zahradách, zahrajete si volejbal nebo budete pozorovat svoje děti, jak si hrají v prostorách k tomu vyhrazených. Máte-li vyšší ambice a dobrou kondici, můžete skočit na wakeboard, který tu začíná být velice populární. Sečteno dohromady: Abú Dhabi je místo, kde se rozhodně nudit nebudete. Otevře vám oči do nové, luxusem a bohatstvím oplývající Arábie, kde se sny stávají realitou. A ničeho se nebojte, protože kriminalita je tu v podstatě neznámý pojem. inzerce

your kicks on the beaches, either simply soaking up the sun or indulging in water sports. The main city beach, called the Corniche, is several kilometres long and shines with white sand. It is really right in the city and it is very clean. Besides swimming, you can eat here, stroll through the gardens, play some volleyball or watch your children playing in the areas especially designated for kids. If you have higher

CONCERTS BY STARS OF WORLD POP MUSIC ARE HELD THROUGHOUT THE YEAR. IF YOU ARE A NIGHT BIRD, THEN YOU WILL ENJOY THE ATMOSPHERE IN LOCAL NIGHTCLUBS. ambitions and are in a good shape, jump on a wakeboard, an activity that is booming here. Altogether, Abu Dhabi is a place where you definitely won’t get bored. It will open your eyes to a new Arabia abounding with luxury and wealth, a place where dreams turn into reality. And you need not fear anything, as crime is a concept practically unheard of here.

S ČESKÝMI AEROLINIEMI DO ABÚ DHABI Z Prahy do Abú Dhabi v pondělí a ve čtvrtek ve 23.35 hod. a ve středu a v neděli ve 12.15 hod. Zpět v úterý a v pátek v 9.50 hod a v pondělí a ve čtvrtek v 1.35 hod.

TO ABU DHABI WITH CZECH AIRLINES From Prague to Abu Dhabi on Mondays and Thursdays at 11:35 pm, on Wednesdays and Sundays at 12:15 pm. Back on Tuesdays and Fridays at 9:50 am and on Mondays and Thursdays at 1:35 am.


| TÉMA | TOPIC Text Lucie Kettnerová Foto Profimedia

České vinařství získalo zasloužené renomé Czech wineries winning merited renown


Dobrá vína mohou být gastronomickým

Good wine can be a gourmet experience,

zážitkem, koníčkem i posedlostí. Mýtus, že

a hobby and an obsession. The myth that there is

v Česku je na kvalitní vína málo sluníčka, již

not enough sun in the Czech Republic to produce

dávno padl a česká a moravská vína po právu

quality wines was dispelled long ago and now

získávají ocenění na mezinárodních soutěžích.

Czech and Moravian wines are deservedly being

Takže si nalaďte chuťové pohárky a zamiřte do

awarded prizes at international competitions. So

některého z renomovaných vinařství, kde si

why not head to one of the renowned wineries

můžete vína nejenom zakoupit, ale také

where you can not only buy wine but also take part

absolvovat řízenou degustaci nebo se

in a guided wine-tasting tour or take a look at the

podívat, jak se víno vyrábí.

process of wine production.


| TÉMA | TOPIC

WINE ENJOYED BY STATESMEN AND KINGS ALIKE

▴ Mýtus, že na víno je u nás málo sluníčka, už dávno padl. Poznáte to už na sladkosti burčáku. The myth that there is not enough sun here to produce wines has long ago been dispelled. You can tell from the sweetness of half-fermented wine.

NA VÍNU SI POCHUTNALI STÁTNÍCI I PANOVNÍCI

Josef Valihrach své první víno vyrobil už ve čtrnácti letech. Vinařství se začal profesně věnovat hned po roce 1989 a nyní jeho rodinná firma obhospodařuje asi 17 hektarů vinic ve Velkopavlovické podoblasti, která díky svým příznivým podmínkám umožňuje pěstování široké škály odrůd. A právě velká pestrost odrůd, zároveň s nabídkou starších vín, je pro toto vinařství charakteristická. Zaměřují se především na kvalitní přívlastková vína a vína archivní, bariková, ledová a posledních pár let také na cuvée nebo na zatím nezatříděné odrůdy, jako je Cabernet Franc. Jejich vína v supermarketech nenajdete, dodávají je pouze do vybrané sítě vinoték, specializovaných obchodů či privátním zákazníkům. Pochutnat si na nich mohly také oficiální státní návštěvy, například Hillary Clintonová, princ Charles nebo japonský císař Akihito. Produkce Vinařství Josef Valihrach sbírá jedno ocenění za druhým nejenom na domácích výstavách, ale také v zahraničí. V roce 2009 k nim putovalo ocenění Vinař roku České republiky, loni se jim jako prvnímu vinařství podařilo vítězství v soutěži obhájit.

Josef Valihrach produced his first wine when he was just fourteen years old. Immediately following the revolutionary year of 1989, he began devoting himself to wine professionally. Nowadays his family firm farms on about 17 hectares of vineyards in the Velkopavlovická sub-region where favourable conditions allow the cultivation of a wide range of varieties. And it is this great diversity of varieties, together with a choice of older wines, that is characteristic for this winery. Its focus is mostly on quality attributive and archival wines, Barrique and ice wines and in the past couple of years also on Cuvée or thus far unclassified varieties, like Cabernet Franc. You will not find the Valihrach wines in supermarkets as they only deliver them to a select network of wine bars and specialized shops, or to private customers. Their wines have also been enjoyed by official state visitors, among them Hillary Clinton, Prince Charles or the Japanese Emperor Akihito. Products of the Josef Valihrach winery have picked up one award after another, both at home and abroad. In 2009 they won the Czech Republic Winemaker of the Year Award and last year they managed to successfully defend the title. Our tip: Chardonnay, grape selection 2007 (winner of the the Czech Republic’s first Grand Medaille d’Or at the Concours Mondial de Bruxelles competition) Where to find it: Josef Valihrach winery, Kašnice 52 (on the main traffic artery from Brno to Hodonín)

FOR LOVERS OF AROMATIC WINES

Vladimír Tetur cultivates 12 hectares of his own vineyards but most of his grapes are purchased from proven suppliers from Velké Bílovice, where his company resides. They process 12 varieties of white and 11 varieties of red grape, but his trademark is most often associated with the production of aromatic varieties known as Orsai Oliver and Moravian Muscat. Visitors can purchase wines and learn about wine production, as well as having a peek at the special storeroom where red wines mature in large-volume barrels with a 5,000 litre capacity or rest in the Barrique type barrels. Our tip: Moravian Muscat, cabinet 2009 (this year the wine

Náš tip: Chardonnay, výběr z hroznů 2007 (držitel první velké zlaté

has made it onto the Wine Salon list of 100 best wines)

medaile ze soutěže Concours Mondial de Bruxelles pro Českou

Where to find it: Vladimír Tetur Winery, Žižkovská 1366, Velké

republiku)

Bílovice

Kde se nachází: Vinařství Josef Valihrach, Kašnice 52 (na hlavním tahu z Brna na Hodonín)

A PALETTE OF FLAVOURS FROM FRUIT TO

PRO MILOVNÍKY AROMATICKÝCH VÍN

Moravíno ranks among mid-sized wine producers. Their white wines benefit from a rich and characteristic aroma of flowers with a mature honey-linden accent,

CHOCOLATE

Vinařství Vladimír Tetur obdělává 12 hektarů vlastních vinic, převážnou část hroznů ale nakupuje od stálých 36


| TÉMA | TOPIC

dodavatelů výhradně z Velkých Bílovic, kde firma sídlí. Zpracovávají 12 bílých a 11 červených odrůd vinné révy, jejich značka je ale nejčastěji spojována s výrobou aromatických odrůd Irsai Oliver a Muškát moravský. Zájemci si zde mohou víno nejen zakoupit, ale seznámí se i s jeho výrobou a podívají se třeba do speciální místnosti pro ležení červených vín ve velkoobjemových sudech o kapacitě 5000 litrů nebo v sudech typu barik. Náš tip: Muškát moravský, kabinetní 2009 (letos se probojoval mezi 100 nejlepších vín do Salonu vín) Kde se nachází: Vinařství Vladimír Tetur, Žižkovská 1366, Velké Bílovice

PALETA CHUTÍ OD OVOCE PO ČOKOLÁDU

Moravíno patří svým objemem mezi středně velké výrobce vína. Jejich bílá vína těží z bohaté a výrazné aromatičnosti květin s vyzrálým medolipovým akcentem, jež je doplněna rozsáhlou škálou chutí citrusů a jižního ovoce. Červená vína se vyznačují nevtíravou, ale výraznou vůní po lesním ovoci, v chuti přechází od ovoce až ke kávě a čokoládě. Strukturu tvoří nasládlé třísloviny, které v dochuti dokreslují harmonii vína. Stále oblíbenější růžová vína jsou svěží, ovocně aromatická, s jedinečným odrůdovým charakterem. Vybrané partie vín pro nejnáročnější zákazníky zrají ve velkých dubových sudech a některá červená vína v sudech barikových. Tato vína, bohatá na tóny vanilky, skořice, pražené kávy, ligninu a cizokrajného dřeva, vhodně doplňují ucelený sortiment vinařství.

37

which is supplemented by a wide range of citrus and southern fruits flavours. The red wines are notable for their discreet but distinctive bouquet of forest fruits, and range all the way from fruity to coffee and chocolate . Its structure consist of sweetish tannins whose aftertaste completes the harmony of the wine. The ever more popular rosé wines are fresh, fruitily aromatic, with each variety having a unique character. Selected batches of wines for the most demanding customers age in large oak barrels and some red wines in Barrique barrels. These wines possess a wealth of vanilla, cinnamon, roasted coffee and exotic woods tones and appropriately complement the comprehensive assortment of the winery. Our tip: Frankovka Barrique, late harvest 2009 (this year it was chosen for the Wine Salon wine collection) Where to find it: Moravíno, Mikulovská 176, Valtice

DELICIOUS WINES FROM PÁLAVA

Miloš Michlovský is one of the most esteemed domestic wine producers. He has devoted literally his entire life to the cultivation of grapevines and production of wine. He founded his Vinselekt Michlovský company in 1993 and first grew mostly grapes for sparkling wines. In 1995 the firm began to bottle its best wines and keep them till they reached optimal maturity. Since then it has focused its attention primarily on the highest quality wines and its Malverina and Laurot brands even hold the BIO certificate as products of ecologically-minded agriculture.

▾ Ve vinném sklípku chutná víno nejlépe. Wine tastes best in a wine cellar.


| TÉMA | TOPIC

▴ Než se vinná réva obalí hrozny, je na vinici hrozná spousta práce. Before the vines are covered with grapes, the vineyard takes an awful lot of work.

Náš tip: Frankovka barrique, pozdní sběr 2009 (pro letošek je součástí kolekce Salonu vín) Kde se nachází: Moravíno, Mikulovská 176, Valtice

LAHODNÁ VÍNA Z PÁLAVY

Miloš Michlovský patří k nejuznávanějším tuzemským vinařům, vínu zasvětil doslova celý život. Firmu Vinselekt Michlovský založil v roce 1993 a zprvu produkoval především vína určená pro zpracování na sekty. V roce 1995 začala firma plnit svá nejlepší vína do lahví a uchovávat je do okamžiku optimální zralosti. Svou pozornost soustředila zejména na vína nejvyšší kvality, pro vína Malverina a Laurot vlastní dokonce certifikát BIO produkt ekologického zemědělství. Vinařství bylo opakovaně zařazeno mezi 100 nejlepších vinařských firem světa, v loňském roce si odneslo ze soutěže Prague Wine Trophy ocenění Nejúspěšnější tuzemské vinařství a celkem 11 medailí pro svá vína. Náš tip: Chardonnay, pozdní sběr 2009 (držitel zlaté medaile ze soutěže Vinalies Paris 2011) Kde se nachází: Vinselekt Michlovský, Luční 858, Rakvice

ŽERNOSECKÉMU ZÁMKU VÉVODÍ SKLEPY

Historie vinařství v okolí obce Velké Žernoseky sahá podle dochovaných písemností až do 10. století. V současné době Žernosecké vinařství obhospodařuje 31 hektarů viničních ploch v Litoměřické podoblasti a ročně naplní v průměru 150 000 lahví. Za zmínku stojí jejich unikátní vinné sklepy z poloviny 13. století, v nichž vína dozrávají a které jsou součástí Žernoseckého zámku. Hlavní průčelí zámku je řešeno tak, že vchod nevede do zámeckých komnat, ale rovnou do předsklepí a dále do vlastních vinných sklepů, které nesou pojmenování jako Panenský, Jánský či Křížový. 38

The winery has repeatedly been listed among the 100 best wine companies in the world and last year it collected the Most Successful Domestic Winery Award, as well as ten other medals, at the Prague Wine Trophy competition. Our tip: Chardonnay, late harvest 2009 (recipient of the Gold Medal at the Vinalies Paris 2011 competition) Where to find it: Vinselekt Michlovský, Luční 858, Rakvice

CELLARS TAKE PRIDE OF PLACE AT ŽERNOSEKY CHATEAU

The history of wine production around the Velké Žernoseky settlement dates as far back as the 10th century, according to extant documents. The Žernoseky winery currently cultivates 31 hectares of vineyards in the Litoměřice sub-region and annually produces about 150,000 bottles. Worth a mention are their unique wine cellars dating back to the 13th century and forming part of the Žernoseky chateau complex. The main facade of the chateau is designed in such a way that the entrance does not lead to the castle chambers, but directly to the ante-chamber of the cellars and then on to the wine cellars themselves. The cellars carry names like “the Virgin”, “John” or the cellar of “the Cross”. The company focuses mainly on grape varieties intended for the production of white wines, which make up about 80 % of the overall produce. This is the place to taste excellent Müller Thurgau, Riesling, Pinot Blanc or Gris, Traminer or the lesser-known Mopr (Moravian Muscat). For red wines, blue varieties of grape are grown like Blue Portugal, St. Lawrence, Pinot noir and Dornfelder. Our tip: Traminer, late harvest 2009 (champion and winner in the White Dry and Semi-dry Wines category of the National Wine Competition) Where to find it: Žernoseky winery, Velké Žernoseky 1


| TÉMA | TOPIC

Společnost se soustředí zejména na odrůdy na výrobu bílých vín, která v produkci tvoří až 80 %. Ochutnat tu můžete například vynikající Müller Thurgau, Ryzlink rýnský, Rulandské bílé či šedé, Tramín nebo méně známý Mopr. Pro výrobu červených vín pěstují modré odrůdy Modrý Portugal, Svatovavřinecké, Pinot Noir a Dornfelder. Náš tip: Tramín červený, pozdní sběr 2009 (šampion a vítěz kategorie bílá vína suchá a polosuchá v Národní soutěži vín) Kde se nachází: Žernosecké vinařství, Velké Žernoseky 1

VÍNO S PUNCEM HISTORIE

Zámecké vinařství bylo založeno v roce 1603 roudnickou větví Lobkowiczů. V roce 1641 mělo panství osm vinic, z nichž se do dnešní doby zachovaly dvě: Sovická a Kochovská. Již v této době bylo zdejší bílé i červené víno pověstné svojí jakostí. Dnes hospodaří Lobkowiczové na 75 hektarech vinic, z nichž většina leží na stráních při březích Labe. Lobkowiczké zámecké vinařství má největší podíl modrých odrůd v českém regionu, pro svá červená vína zpracovávají odrůdy Modrý Portugal, Svatovavřinecké a Pinot Noir. Na výrobu bílých vín pěstují odrůdy Müller Thurgau, Ryzlink rýnský, Sylvánské zelené, Rulandské bílé a šedé, Chardonnay a Muškát Ottonel. Vedle odrůdových vín jakostních v nabídce naleznete i široký sortiment vín přívlastkových a archivních, část produkce vybraných vín se nechává před lahvováním nazrát v nových sudech z francouzského dubu metodou barik. Vína z roudnických zámeckých vinných sklepů jsou převážně suchá s minimálním obsahem zbytkového cukru do čtyř

▶ Česká bílá vína zaznamenala za poslední roky ohromný vzestup kvality. Czech white wines have in recent years greatly advanced in quality.

40

WINE WITH A TASTE OF HISTORY

The chateau winery was established in 1603 by the Roudnice branch of the aristocratic Lobkowicz family. In 1641 the estate owned eight vineyards, two of which, Sovice and Kochov, still survive. Even back then the local wines, both red and white, were known for their quality. These days the Lobkowicz family keeps 75 hectares of vineyards, most of them spread over the Elbe river banks. The Lobkowicz chateau winery has the greatest share of blue grape varieties from among the Czech regions. For their red wines they use the Blue Portugal, St. Lawrence and Pinot Noir varieties. For whites the Müller Thurgau, Riesling, Grüner Sylvaner, Pinot Blanc and Gris, Chardonnay and Muscat Ottonel va-

THE LOBKOWICZ CHATEAU WINERY HAS THE GREATEST SHARE OF BLUE GRAPE VARIETIES FROM AMONG ALL THE CZECH REGIONS. rieties are grown. Besides bred quality wines there is a wide selection of attributive and archival wines. Part of its production is aged in new barrels made of French oak using the Barrique method before bottling. Wines from the Roudnice chateau wine cellars are mostly dry, with a minimum content of residual sugar of up to four grams per litre and are favoured by consumers for their distinctive character and stable quality.


| TÉMA | TOPIC

gramů v jednom litru a mezi konzumenty jsou oblíbená pro svůj osobitý charakter a stálou kvalitu.

Our tip: Fratava, quality wine 2009 (the winner in the Red

Náš tip: Fratava, jakostní víno 2009 (vítěz kategorie červená vína

Where to find it: Lobkowicz Chateau Winery, Chateau no. 1,

v Národní soutěži vín)

Roudnice nad Labem

Wines category of the National Wine Competition)

Kde se nachází: Lobkowiczké zámecké vinařství, Zámek čp.1, Roudnice nad Labem

WINE GROWN ACCORDING TO THE PHASES OF THE MOON

PĚSTUJÍ RÉVU PODLE FÁZE MĚSÍCE

Vinné sklepy Kutná Hora jsou rodinnou společností, která si dala za cíl obnovit zašlou slávu a dlouholetou tradici pěstování révy na Kutnohorsku. Vína z této oblasti vynikají svou mineralitou a kořenitostí, která pramení z kamenitého či štěrkopísčitého podloží bohatého na minerální složky. Společnost hospodaří systémem ekologického vinohradnictví bez chemických postřiků. Od roku 2009 nesou jejich vína označení bio a majitelé dokonce provádějí různé pracovní operace v závislosti na fázi měsíce. Zakoupíte zde vína zemská, jakostní či přívlastková včetně vína slámového a ledového.

Kutná Hora Wine Cellars is a family company which set itself the goal of restoring the faded glory and the old tradition of viniculture in the Kutná Hora region. Wines from here excel for their mineral properties and spiciness, which derives from a stony or gravel sand subsoil rich in minerals. The company prefers ecological methods of vineyard cultivation, which include grassing over vineyards and no chemical spraying. Since 2009 their wines have borne the label Bio and the owners even schedule various work tasks acording to the phases of the moon. Here you can purchase country, quality or attributive wines, including straw and ice wines.

Náš tip: Svatovavřinecké, kabinetní 2008 (zařazeno do letošního

Our tip: St. Lawrence, cabinet 2008 (included in this

Salonu vín)

year’s Wine Salon)

Kde se nachází: Vinné sklepy Kutná Hora, Klášter svaté Voršily, Jiřího

Where to find it: Kutná Hora Wine Cellars, Monastery of St.

z Poděbrad 288, Kutná Hora

Voršila, Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora

inzerce

LUXURY

SPA

RESORT

KARLOVY VARY www.savoywestend.cz

If you want your spa stay to be an unrepeatable and unique experience, accept our invitation to the exclusive and fabulously charming spa resort, the Savoy Westend Hotel, which is located in the most attractive historic part of Karlovy Vary. Allow yourself to be carried away by the atmosphere of a bygone era which follows you at every step. Thanks to the careful reconstruction of the original historical buildings and the preservation of the unique architectonic elements, in combination with a sensible incorporation of the most modern equipment, this spa resort meets the requirements of even the most demanding clientele. Welcome into the world of luxury life! Enter your unique membership password „LUXURY-LIFE“ and take advantage of our unrepeatable offer – exclusively for on-line reservation system www.savoywestend.cz


| KOMPAS | COMPASS

Plzeňský kraj Pilsen region

Výhodná poloha vůči zemím

Praha Plzeňský kraj

Its convenient location for the

západní Evropy a snadná dostupnost

countries of western Europe and its

hlavního města Prahy i okolních

closeness to the Czech capital Prague

lázní dělají z Plzeňského kraje

and the nearby spa towns make the

lákavou turistickou oblast.

Pilsen region an attractive tourist area.

Lesnatý kraj na jihozápadě Čech kromě toho disponuje výjimečným přírodním i historickým bohatstvím. Na hranici s Bavorskem se rozprostírá Národní park Šumava s jedinečnou přírodou, mezi stovkami historických památek se vyjímá například kladrubský klášter, dílo Jana Blažeje Santiniho.

The heavily forested region in southwest Bohemia also possesses exceptional natural and historical riches. The unique landscape of Šumava National Park straddles the border with Bavaria, and among the hundreds of local historic landmarks are some outstanding ones, for example the Kladruby monastery built by Jan Blažej Santini.

42


| KOMPAS | COMPASS

Plzeň Pilsen Metropole Plzeňského kraje je čtvrtým největším městem České republiky. Dominantu města tvoří katedrála svatého Bartoloměje na náměstí Republiky s nejvyšší kostelní věží v České republice tyčící se až do výšky 102 metrů. Z vyhlídky věže se můžete pokochat pohledem na Velkou synagogu. Po synagoze v New Yorku a Budapešti jde o třetí největší stavbu tohoto typu na světě. V létě příjemně osvěží také procházka po zoologické a současně botanické zahradě, která se může pochlubit výběhem pro kriticky ohroženého tygra ussurijského. The Pilsen region’s capital is the fourth largest city in the Czech Republic. The Cathedral of St. Bartholomew in Náměstí republiky (Republic Square) dominates the city with the highest church tower in the Czech Republic, looming to a height of 102 metres. From the lookout atop the tower you can enjoy the splendid view of the Great Synagogue. After the synagogues in New York and Budapest it is the third largest building of its kind in the world. In the summer, a refreshing walk takes you to the zoo – and a botanical garden at the same time – which boasts an enclosure for the critically endangered Siberian tiger.

Černé jezero Black Lake Jde o největší přirozené jezero v  republice, které vzniklo během poslední doby ledové. Název jezera souvisí s černou barvou jeho hladiny, v níž se odrážejí okolní tmavé lesy. Tato chráněná krajinná oblast na Šumavě oplývá velkou druhovou biodiverzitou rostlin a živočichů. Návštěvníkům je k dispozici několik pěších tras a také jedna cyklotrasa kolem jezera, která pokračuje dále na Špičácké sedlo, výchozí bod na okolní vrcholy Špičák a Pancíř. The largest natural lake in the country came into being during the last Ice Age. Černé jezero takes its name from the black colour of its surface which reflects the surrounding dark forests. This protected landscape area in Šumava abounds with great biodiversity in both flora and fauna. Visitors have several footpaths to choose from, as well as a bike trail around the lake that continues to Špičácké sedlo, the point of departure for the surrounding peaks of Špičák and Pancíř. 43


| KOMPAS | COMPASS

Plzeňský pivovar Pilsen brewery Legenda Plzeňského kraje, která přerostla jeho hranice a je známá po celém světě, se zrodila v Měšťanském pivovaru v Plzni. Plzeňský Prazdroj, ve světě známý pod značkou Pilsner Urquell, poprvé spatřil světlo světa 5. října 1842. Součástí pivovaru je i pivovarské muzeum. Jako jediné muzeum svého druhu na světě sídlí v původním právovárečném domě. Osoby starší osmnácti let mohou během prohlídky ochutnat filtrované a nepasterizované pivo Pilsner Urquell přímo ze sudu. A  legendary feature of the Pilsen region, which soon  outgrew its boundaries and is now renowned throughout the world, was born in the Burghers’ Brewery in Pilsen. Plzeňský Prazdroj, known under the Pilsner Urquell brand around the world, first saw the light of day on 5 October 1842. The brewery now also features a museum. The only museum of its kind in the world, it is housed in the original brewery building. During tours of the brewery, anyone over 18 years can enjoy a filtered and nonpasteurized Pilsner Urquell beer straight from the barrel.

Zámek Kozel Kozel Chateau Netradiční název loveckého zámku má svůj původ ve slovanských pohanských rituálech obětování zvířat, v tomto případě kozla. To mělo zaručit bohatou úrodu a také úspěšný lov. Zámek byl vybudován na konci 18. století jako venkovské sídlo šlechty. Součástí areálu je také rozsáhlý park o rozloze 40 hektarů, který v detailech připomíná vídeňský Schönbrunn. Jeho autorem je S. X. Franc, který své dovednosti nabyl právě ve Vídni. V zámecké jízdárně se kromě výstav konají i koncerty českých zpěváků a muzikantů, jako například Marie Rottrové nebo Čechomoru. The unusual name of the hunting lodge castle has its origins in the Slavic pagan rituals of sacrificing animals, in this particular case a male goat. These were supposed to guarantee a bountiful harvest, as well as successful hunts. It was built as an aristocratic country retreat in the late 18th century. The chateau grounds feature a large park spread over forty hectares and resembling Schönbrunn in Vienna. It was designed by S. X. Franc who learnt his trade in Vienna. The chateau riding hall serves as an exhibition hall as well as a space where concerts by Czech singers and musicians like Marie Rottrová or Čechomor are held. 44


| KOMPAS | COMPASS

Vodní hrad Švihov The water castle Švihov Gotický hrad na Klatovsku patří mezi nejstarší v České republice. Byl vystavěn v letech 1480–1489. Svou nedobytnost dokázal již během třicetileté války, když ho marně obléhala švédská vojska. Právě jeho nedobytnost byla jeden z důvodů, proč ho chtěl dát císař Ferdinand III. ze strachu z protihabsburského odporu zdemolovat. Jeho záměr se mu pro neustálé odkládání naštěstí nikdy nepodařilo naplnit. I proto se zde mohly v roce 1973 natáčet záběry z oblíbené pohádky Tři oříšky pro Popelku. Pokud se rozhodnete toto místo navštívit, můžete si vybrat ze dvou přehlídkových okruhů – Hradu a Kuchyně. The Gothic castle in the Klatovy region belongs among the oldest in the Czech Republic. It was built in the years 1480–1489. Its impregnability was successfully tested during the Thirty Years war, when the Swedish armies lay siege to it in vain. Its very impregnability was the reason why the Emperor Ferdinand III., fearing anti-Habsburg resistance, planned to have it torn down. Luckily his intention was never fulfilled, thanks to constant delays. That is also why the popular fairy tale Three Wishes for Cinderella could be filmed there in 1973. Should you decide to visit this place, you can choose between two guided tour routes – Castle and Kitchen.

Benediktinský klášter v Kladrubech The Benedictine monastery in Kladruby Klášter založil již ve 12. století kníže Vladislav I. Jeho současná podoba však pochází z 18. století, kdy došlo k jeho rekonstrukci a přestavbě. Součástí kláštera je i kostel Nanebevzetí Panny Marie, v němž se ještě i v současnosti konají mše během významných náboženských svátků. Dominantou třetího největšího chrámu v českých zemích je velká osmicípá mariánská hvězda na podlaze, která představuje symbol Panny Marie. Nedaleko kláštera se kdysi nacházela Norimberská zemská stezka, která představovala významné spojení mezi Čechy a Bavorskem. The monastery was founded already in the 12th century by the Duke Vladislav I. However, its present-day appearance dates to the 18th century when it was renovated and rebuilt. The Church of the Assumption of the Virgin Mary is also part of the monastery complex. It is still in use and masses are held there during important religious holidays. The third largest cathedral in the Czech Republic is dominated by an eight-pointed Marian star on the floor, which represents the symbol of the Virgin Mary. Not far from the monastery once ran the Nuremberg trail which formed an important commercial link between Bohemia and Bavaria. 45


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N Text Lenka Ciznerová Foto Profimedia

Bukurešť Bucharest Město protikladů

Rumunská příroda je uchvacující,

The City of Contradictions

Romanian nature is captivating, sublime,

vznešená, elegantní a svá. Stejná začíná být

unique and elegant. Bucharest is slowly but

Bukurešť, ve které pomaličku, ale jistě opět

surely becoming the same, with its art nouveau

ožívají secesní domy, kryté pasáže, vilové

houses, arcades, residential villa areas, art deco,

čtvrti, art deco, kavárničky, parky, galerie

cafés, parks, galleries and museums coming to

a muzea.

life again.| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▴ Časy, kdy se Bukurešti říkalo Paříž východu, se pomalu vrací. The times when Bucharest was called the Paris of the East are slowly coming back.

HOLIDAYS CZECH AIRLINES ZVE… Navštivte s námi znovuožívající elegantní Bukurešť a uvidíte nespočet architektonických skvostů různých národů na jednom místě. Pobyt přímo na míru vám připravíme v HOLIDAYS Czech Airlines. Kontaktujte nás na www.holidayscsa.cz

N

edejte přespříliš na to, co se o Rumunsku povídá. Většina lidí tam byla naposledy před dvaceti lety. Zeptejte se raději těch, kteří z Bukurešti přiletěli teprve nedávno. Nejspíš vám potvrdí, že časy, kdy se jí říkávalo Paříž východu, se pomalu vrací. V Bukurešti bydlí asi dva miliony lidí a je to hlavní a největší město Rumunska. Kromě Rumunů tady vedle sebe najdete Řeky, Srby, Bulhary, Armény, Židy nebo Albánce, což se viditelně odráží na rozmanité architektuře města. V Bukurešti se mísí monumentální paláce z éry stalinismu, elegantní stavby francouzských architektů, romantická náměstí i široké bulváry.

D

on’t go by the popular vote on Romania. The vast majority of people were there last twenty years ago. Ask rather those who have been there recently. They are likely to confirm that the time when Bucharest used to be called Paris of the East is slowly returning. There are about two million people in the capital and also largest city of Romania. Apart from Romanians you will find Greeks, Serbians, Bulgarians, Armenians, Jews or Albanians living side by side, which visibly reflects on the varied architecture of the city. Bucharest is the home of monumental Stalinist palaces, elegant constructions designed by French architects, romantic piazzas and broad boulevards.

MĚSTO RADOSTI A DRACULA

Podle rumunské lidové pověsti bylo město Bukurešť pojmenováno po svém zakladateli, pastýři Bucurovi, česky Veselém. Starší příběh ale vypráví o getském králi Dromichaitovi, který tady měl vybudovat Bucurie, česky Město radosti. Úplně první písemná zmínka o městě pochází ale z roku 1459, z listiny knížete 48

THE CITY OF MIRTH AND DRACULA

According to a Romanian folk legend, the city of Bucharest was named after its founder, the shepherd Bucur, meaning ‘merry’. An older myth tells the story of the Getian king Dromichait who built Bucuria, the City of Mirth on the selfsame site. The first historical re-


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

Vlada Tepeše (Nabodávače), nám známého pod jménem Dracula. Právě na Draculův pokyn byly všechny rezidence valašských knížat přestěhovány z Târgovişte do Bukurešti. Ostatně pozůstatky knížecího dvora si můžete jít sami prohlédnout na romantické náměstí Curtea Veche (Starý dvůr) v historickém centru města.

cord comes from 1459, from a document by the count Vlad Tepes (the Impaler), mostly known as Dracula. It was on Dracula’s orders that all residences of Wallachian counts were moved from Târgovişte to Bucharest. You can go and see the remains of the count’s court for yourself in the romantic square of Curtea Veche (The Old Court) in the historical city centre.

JEDNA ULICE MÁ 41 FONTÁN

A STREET WITH 41 FOUNTAINS

Když centrum Bukurešti v roce 1977 postihlo zemětřesení, byla to záminka pro tehdejšího diktátora Nikolae Ceauşesca, aby nechal srovnat se zemí rovnou celou čtvrť Dealul Spirei a stejně tak i horu Spirei. Na jejím místě pak začal se stavbou moderního správního centra. Ještě dnes je nedokončené a místní mu s nadsázkou říkají Hirošima. K dokončené západní části se ale rozhodně nezapomeňte vydat. Vede sem 4 km dlouhá a 120 metrů široká třída Boulevardul Unirii s 41 fontánami, která končí u monumentálního paláce Parlamentu (Palatul Parliamentului). Je to druhá největší stavba na světě, hned po Pentagonu. Večer je budova nádherně osvětlená, okružní jízda kolem ní trvá plných patnáct minut.

When the centre of Bucharest was hit by an earthquake in 1977, it was an incentive for the dictator Nikolai Ceauşescu to demolish an entire quarter, Dealul Spirei, together with the eponymous Spirei mountain. On its site, he began to build a modern administrative centre. It lies unfinished to this day, and the locals refer to it sarcastically as Hiroshima. Do not, however, ignore its finished Western part. It’s connected by the 4 km long and 120 m broad avenue

▾ Před třemi lety zavítala do Popradu i anglická královna Alžběta II. The British Queen Elisabeth II visited Poprad three years ago.

V CENTRU POHODLNĚ PĚŠKY

V Bukurešti narazíte na celkem slušný výběr muzeí. Mezinárodně proslulý je bukurešťský skanzen Muzeum vesnice – Muzeul Satului v severní části města. Najdete ho asi 4 km od centra v parku Herăstrău, což je zelená oáza Bukurešti, kde se skvěle odpočívá. Uvidíte tady nádhernou sbírku více než tří stovek lidových staveb, které sem dopravili ze všech koutů Rumunska.

V BUKUREŠTI SE MÍSÍ MONUMENTÁLNÍ PALÁCE Z ÉRY STALINISMU, ELEGANTNÍ STAVBY FRANCOUZSKÝCH ARCHITEKTŮ, ROMANTICKÁ NÁMĚSTÍ I ŠIROKÉ BULVÁRY. Skanzen je právem považován za jedno z nejzajímavějších etnografických muzeí na světě. Řeka Dâmboviţa odděluje novodobé Centrul Civic od historického jádra města. Jeho srdcem jsou Piaţa Revoluţiei – náměstí Revoluce a Pieţa Universităţii – Univerzitní náměstí, která vzájemně spojuje hlavní městská tepna Calea Victoriei – třída Vítězství. Většinu památek najdete právě tady a dají se pohodlně obejít pěšky. Přímo na Piaţa Revoluţiei stojí Královský palác, který do roku 1947 sloužil jako rezidence rumunských králů. Všimněte si několika nenápadných bočních vchodů, které hojně využívala například milenka krále Carola II. Po válce dali panovníci přednost jiným rezidencím, 49

called Boulevardul Unirii featuring 41 fountains, with the monumental Parliament Palace (Palatul Parliamentului) at its end. It is the second largest building in the world, after The Pentagon. It’s magnificently lit in the evening, and it takes a whole 15 minutes to circumnavigate it.

▴ Pravoslavné kostely přežily i éru Ceausescova urbanistického řádění. Orthodox churches survived even the era of Ceaucescu’s mad urban spree.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

HOLIDAYS CZECH AIRLINES INVITES YOU Visit the reincarnated elegance of Bucharest with us and experience the unique atmosphere and see the countless architectonic gems designed by a variety of nationalities situated on this one spot. HOLIDAYS Czech Airlines will prepare a tailor-made trip for you. Contact us at www.holidayscsa.cz

a tak se tady po pádu monarchie v roce 1948 usídlilo Národní umělecké muzeum. Když už je řeč o muzeích, za návštěvu určitě stojí Národní muzeum umění v ulici Calea Victoriei, které nabízí rozsáhlé sbírky rumunského malířství od Nicolae Grigoresca až po Camila Ressua, ale taky mistrovská díla světových umělců. VÍTĚZNÝ OBLOUK TADY TAKY MAJÍ

Pokud půjdete z parku Herăstrău, nesmíte se zapomenout stavit u rumunského Vítězného oblouku, který tady byl postaven v roce 1922 na památku bojů a vítězství rumunské armády v první světové válce. Tohle dílo známého architekta Petra Antonesca postavené původně ze dřeva, později přestavěné z kamene, nezapře svůj pařížský vzor Arc de Triomphe. Ze všech čtyř stran je oblouk zdobený pozoruhodnými basreliéfy a mimo jiné taky erby jednotlivých částí Rumunska. Vyplatí se taky navštívit zahrady Cişmigiu, kde je spleť stezek, uliček a průchodů, jezírek, jeskyní i prolézaček pro děti. Občerstvit se tady můžete v populární restauraci Monte Carlo, nebo si jen tak sedněte na ně-

▶ xxx xxx

50

COMFORTABLE PEDESTRIAN ZONES

Bucharest is the home of a fine array of museums. The village folk museum, Muzeul Satului, is famous internationally – you’ll find it in the northern part of the city, some 4 km from the centre, in the Herăstrău park which is a green oasis of Bucharest, ideal for relaxation. You’ll find a magnificent collection of more than three hundred examples of folk architecture brought here from all corners of Romania. It is duly considered one of the most captivating ethnographic installations in the world. The Dâmboviţa river divides the modern Centrul Civic from the historic heart of the city comprised by the Piaţa Revoluţiei (the Revolution Square) and Pieţa Universităţii (The University Square), the two connected by the main city artery of Calea Victoriei (The Victory Avenue). Most historic monuments are to be found here and you can reach all of them comfortably on foot. The Royal Palace, the seat of Romanian kings right until 1947, is situated directly on the Piaţa Revoluţiei. Pay attention to a few inconspicuous side entrances, frequently used by the mistress of king Carol II, for instance. Af-


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

kterou ze spousty laviček stejně jako milenci, nebo důchodci hrající tady šachy. Park vybudoval ve druhé polovině devatenáctého století na místě bývalých bažin vídeňský architekt Carl Meyer. Jste v centru a přitom daleko od hluku a ruchu velkoměsta. Posezení na lavičkách, projížďka na šlapadlech po jezeře nebo procházka přes celý areál o rozloze sedmnácti hektarů je vážně uklidňující.

ter the Second World War, the royals moved to other, more suitable residences, and the National Art Museum moved here after the fall of the monarchy in 1948. As we’re discussing museum, it’s definitely worth your while to visit the National Art Museum in Calea Victoriei which is the home of vast collections of Romanian art from Nicolae Grigorescu to Camil Ressuu, as well as international artists.

KRÁSA NOČNÍ BUKUREŠTI

THEY DO HAVE A VICTORY ARCH HERE TOO

Večerní posezení v místních restauracích vám mnohde zpříjemní poslech živé cikánské kapely, kterou tvoří nejčastěji kvarteto hudebníků. Pokud natrefíte na zpěvačku, budete si pravděpodobně moci poslechnout některé z tradičních žalozpěvů, kterými jsou místní produkce proslulé. Jestli dáváte přednost modernější hudbě, vyrazte do studentské čtvrti Regie na březích řeky Dâmboviţa, kde jedou noční podniky, kluby a bary, v nichž se pořádají diskotéky, rockové koncerty nebo jazzové večery. Pokud máte raději vážnou hudbu, neměli byste si nechat ujít vystoupení Filharmonického orchestru v Athenaeu na Revolučním náměstí. V létě v Bukurešti často narazíte na koncerty vážné hudby pod širým nebem, zajít můžete i na operu či

If you’re walking from the Herăstrău park, you mustn’t forget to stop by the Romanian Victory Arch, erected in 1922 in commemoration of the fights and victories of the Romanian Army during the First World War. It’s the work of a famous artist, Peter Antonescu, originally built in wood and later rebuilt in stone – and it’s not hard to guess its source of inspiration, namely the Parisian Arc de Triomphe. All four sides of the arch are decorated by extraordinary bas-reliefs and heraldic signs of the various historic parts of Romania. You should also visit the Cişmigiu gardens with its tangle of footpaths, narrow streets and passages, lakes, caves and climbing frames for children. The popular Monte Carlo restaurant offers a welcome rest, or you can sim-

51

▴ Fontána na Piata Unirii je mezi více než čtyřmi desítkami fontán v Bukurešti asi tou vůbec nejkrásnější. Among the more than forty fountains in Bucharest, Piata Unirii is probably the most beautiful. ◀ V pasážích výstavních paláců najdete spoustu příjemných koutků, kde si můžete dát kávu. In the arcades of exquisite palaces there are numerous pleasant nooks to have a coffee.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

ply sit on one of the many benches like lovers do, or join the pensioners at chess. The park was built in the second half of the 19th century on a former swamp site by the Viennese architect Carl Meyer. You’re in the centre but far from the noise and bustle of the city. Sitting on benches, sailing around the lake on paddle boats or walking all the way across the seventeen hectares worth of greenery is truly relaxing. THE BEAUTY OF BUCHAREST BY NIGHT

▴ Hledáte-li originální dárek, určitě si projděte nabídku malých galerií s díly místních umělců. If you are looking for an original present, you should definitely visit the small galleries with works by local artists.

operetu. Například do Opery Romănă nebo Operety Ion Dacian vedle Národního divadla. Možností je spousta, stačí si jen vybrat podle toho, co vás zajímá. V Bukurešti si to určitě užijete.

S ČESKÝMI AEROLINIEMI DO BUKUREŠTI Z Prahy do Bukurešti každý den v 11.40 hod. a kromě soboty také ve 21:35 hod. Zpět každý den v 15.15 hod. a kromě neděle také v 7.20 hod.

Evening sessions in the local restaurants are made even more enjoyable by live Gypsy bands, usually a quartet of musicians. If you chance upon a female singer, you’ll be able to listen to the traditional elegiac songs famous for this part of the world. If you prefer modern music, go to the student quarter Regia on the banks of the Dâmboviţa river, with night clubs and bars, discos, rock concerts and jazz sessions aplenty. If you prefer classical music, you shouldn’t miss the local Philharmonic at the Athenaeum on the Revolution Square. In the summer, there are open-air classical concerts in Bucharest, including opera and operetta productions. Opera Romănă or the operetta theatre Ion Dacian situated next to the National Theatre. There are many options at hand, all you have to do is choose according to your tastes. You’ll certainly enjoy Bucharest!

TIPY ČESKÝCH AEROLINIÍ

CZECH AIRLINES’ TIPS

Co ochutnat? Rozhodně některou z tradičních rumunských polévek – ciorbă. Jsou vynikající a stejně velké a vydatné jako hlavní jídlo. K polévce si nezapomeňte objednat smetanu (smântână) a pálivé papričky (ardei iute).

What to taste? Do try one of the traditional Romanian soups – ciorbă. They’re excellent as well as big enough to make up for a main course. Don’t forget to order cream (smântână) as well as spicy peppers (ardei iute) with your soup.

Co si přivézt? Jeden z největších darů přírody, které Rumunsko má, jsou jeho vinice. Takže jednoznačně víno. K nejlepším značkám se řadí vína z vinařství Murfatlar, Jidvei, Cotnari či Stafaneşti.

What to bring back? One of the biggest natural resources of Romania are its vineyards. So wine tops the list of souvenirs. Murfatlar, Jidvei, Cotnari or Stafanești are the best labels available.

From Prague to Bu-

Jak zapadnout? Rumuni vás překvapí vstřícností a ochotou. Jsou zvídaví. Pokud je neodbudete a povyprávíte jim sami nějaké zajímavosti, budete jejich.

How to fit in? Romanians will surprise you by their cordiality and complaisance. They are naturally inquisitive. If you don’t ignore them and rather relate some curiosities of your own, you’ll be as good as their own.

charest every day at 11:40 am and, except Saturda-

Kam vyrazit? Třeba do největší a nejmodernější

Where to go? Why not visit the biggest and most

nákupní galerie Sun Plaza se 175 obchody. Najdete ji na křižovatce ulic Piaza Sudului a Calea Vacaresti.

modern shopping mall Sun Plaza with 175 shops. You’ll find it at the crossroads of Piaza Sudului and Calea Vacaresti.

TO BUCHAREST WITH CZECH AIRLINES

ys, also at 9:35 pm. Back every day at 3:15 pm and, except Sundays, also at 7:20 am.

52


Inzerat


| OSOBNOST NA PALUBĚ | PERSONALITY ON BOARD Text Jana Kománková Foto Profimedia

Prostě to uděláš

Tonya Graves You just do it

54


| OSOBNOST NA PALUBĚ | PERSONALITY ON BOARD

Američanka usazená v Praze Tonya Graves je

Tonya Graves, an American living in Prague,

známá jako zpěvačka Monkey Business a host

has been known as the singer in Monkey Business

řady projektů dalších muzikantů. Nyní se chystá

and a guest singer for numerous other musicians.

vydat sólovou desku a plánuje spoustu dalších

Now she has a solo album coming up and lots of

věcí. Narození dvou synů jí změnilo život, ale

other plans. Having two sons changed her life but

stále dokáže být pracovitou hudebnicí. A miluje

she still finds time to be a hard working musician.

cestování letadlem. Jak to jen stíhá?

She loves air travel, too. How does she manage?

„K

dyž se stanete rodičem, neptáte se: ‚Jak to jen zvládnu?‘ Prostě to uděláte,“ říká energická žena, usazená v útulné karlínské kavárně. Má na sobě malé černé šaty s plisováním a usmívá se. „Jedno dítě má někde být v 9, druhé zase v 9.15 úplně jinde. Prostě to nějak uděláš. Není to lehké, ale stojí to za to.“ Působí organizovaně a není typická bohémská matka. 55

“W

hen you become a parent, you don’t think about how. You just do it,” says the energetic woman sitting in a cozy café in Karlín and smiling, dressed in a pleated little black dress. “One kid has to be somewhere at 9, the other somewhere else at 9.15 – you just do it somehow. It’s not easy, but it is worth, definitely.” ▶


| OSOBNOST NA PALUBĚ | PERSONALITY ON BOARD

She seems quite organized and not a typical bohemian mum. “I am a strict mother,” she says. “If I am strict now, they will be better people for it. They have to know nobody will give them anything for free. If they want something they have to work for it.” SOLO ALBUM IN OCTOBER

What is she working on at the moment? “Right now I am finishing my first solo album. It will be called I’m The Only Me and it will be out on 30 September. On that day you will be able to get it on iTunes, on Amazon, in Bontonland, everywhere… which is great – although I feel Czech in many ways, I have a lot of friends and family in other countries around the world who want to be able to buy my album. I’ve just finished a video, too.” Some songs from the record were played in April at Akropolis and the audience will have some more chances to hear them. “Before the album comes out there are a couple of other gigs, but we plan to release the album at the end of October.” She decided to make a solo album 11 years ago, after the split of the band Liquid Harmony. “At that time I met Monkey Business and everything else went onto the back burner. The whole point of this album is not trying to leave Monkey Business – it’s about not leaving things unfinished.” I WILL NEVER BE TINA TURNER

▴ S Matějem Rupertem a Ondřejem Brouskem, kumpány z Monkey Business, na vyhlašování hudebních cen Andělů. With Matěj Rupert and Ondřej Brousek, her pals from the Monkey Business band, at the Angels Music Awards.

„Jsem přísná máma,“ říká. „Když budu na děti přísná, stanou se z nich lepší lidé. Musejí vědět, že jim nikdo nic nedá zadarmo. Pokud něco chtějí, musejí pro to něco udělat.“ SÓLOVÁ DESKA BUDE V ŘÍJNU

A na čem teď právě pracuje? „Dokončuji svou první sólovou desku. Bude se jmenovat I‘m The Only Me a vyjde na konci září. V ten den bude k mání v Bontonlandu, na iTunes i na Amazonu, všude, což je skvělé. V mnoha ohledech se cítím jako Češka, ale 56

I have tried to record with different people; now I am working with Hynek Toman from Support Lesbiens, and it is working out very well for me. He’s got great ideas for music. I wrote all the lyrics – I don’t have a problem singing other people’s lyrics but this is more about me,” says Tonya about how the record was conceived. “People are asking what is the album going to be like – I tell them it is pop. It is what the title says – I’m The Only Me – I am not going to be Tina Turner tomorrow. Maybe there was a time when I was afraid to be me, or afraid of who ‘me’ is, was it good enough… but hey, I’m The Only Me! And I’m OK with that now.” What else does this temperamental woman have to manage? “I still sing with Monkey Business… and I am a mother! Now I’m divorced and we have joint custody, which means they are one week with their father and one week with me. When I don’t see them, I miss them so much!” Tonya likes to travel but does not fly as much as she’d like to. “It’s not so easy to travel with small children – believe me, I’ve done it. I have to say I love to travel with CSA though – because they play Vlta-


| OSOBNOST NA PALUBĚ | PERSONALITY ON BOARD

ve spoustě zemí jsou lidi, kteří si chtějí moji desku koupit. Dodělali jsme i videoklip.“ Několik skladeb z nového alba už ale mohli její fanoušci slyšet v dubnu na koncertě v Akropoli a pár příležitostí ještě mít budou, než I’m The Only Me vyjde. „Před vydáním alba máme ještě několik koncertů, ale křest plánujeme až na konec října.“ vysvětluje Tonya. K rozhodnutí vydat sólovou desku dospěla zpěvačka už před 11 lety, po rozpadu kapely Liquid Harmony. „Tehdy jsem ale potkala Monkey Business a všechno ostatní šlo na vedlejší kolej. Tahle deska neznamená, že bych od Monkey Business chtěla odejít, spíše nechci nechávat věci nedokončené.“

va when we get back to Prague. Nobody else does that! Tadadada-daa-da (sings the legendary Smetana melody) – and I’m home and everything is okay!”

NESTANU SE TINOU TURNER

„Zkoušela jsem točit s několika lidmi, teď pracuju s Hynkem Tomanem ze Support Lesbiens. Má skvělé hudební nápady. Napsala jsem všechny texty – nemám problém zpívat slova jiných autorů, ale takhle je to víc o mně,“ rozpovídá se Tonya o tom, jak deska vznikala. „Lidi se mě ptají, jaká ta deska bude, a já odpovídám, že to bude čistý pop. Ale jak to říká název alba, I‘m The Only Me, jsem sama sebou, nestanu se od zítřka Tinou Turner. Možná jsem se kdysi bála být sama sebou, nebo jsem se bála, kdo to ten ‚já‘ vlastně je a jestli je dost dobrý… ale haló, jediná já jsem já, a teď jsem s tím v pohodě, I‘m The Only Me!“ Co dalšího musí ještě tahle maličká temperamentní žena stíhat? „I nadále zpívám s Monkey Business a jsem matka! Po rozvodu máme s exmanželem společnou péči, což znamená, že jeden týden jsou děti s ním a jeden se mnou. Když je u sebe nemám, tak mi hrozně chybí!“ Tonya cestuje ráda, ale nelétá prý teď tak často, jak by ráda. „S malými dětmi to není tak jednoduché. Věřte mi, zkusila jsem to. Ale musím říci, že miluju létání s ČSA, protože po příletu do Prahy hrají Vltavu. To nikdo jiný nedělá! Tadadada-daa-da,“ zanotuje legendární Smetanovu melodii, a než se rozloučíme, ještě dodá: „ A jsem doma a všechno je v pořádku!“

KUFR TONYI GRAVES

TONYA’S SUITCASE

Knihu a časopis koupený na letišti – miluju Vanity Fair a pokaždé si ho na letišti opatřím. Co se týče knih, zbožňuju detektivky a přečetla

A book and a magazine that I usually buy at the airport – I love Vanity Fair and always buy it. For books, I love murder mysteries and I’ve read all the Agatha

jsem už všechny Agathy Christie, teď mě hodně zaujal norský spisovatel Jo Nesbø. Dále pak

Christies so now I’m hooked on a Norwegian writer whose name is Jo Nesbø. I also take some kind of

nějaké sáčko, kapesníčky a samozřejmě věci, které zabaví děti. Dětské knihy, pastelky, papíry a nějaké omalovánky…

jacket, tissues and things to entertain the children – children’s books, crayons, paper and some sort of colouring book.

57

▴ Malá energická černoška se skvělým hlasovým projevem vtrhla na českou hudební scénu jako uragán. This little energetic black woman with great vocals stormed the Czech musical scene like a hurricane.


| K N I ŽN Í T I P | B O O K T I P Text Marek Toman Foto Profimedia

17

November 1989, National Avenue in Prague

Frajer

Marek Toman The Cool Guy 17

. 11. 1989, Národní třída v Praze

Zavěsil jsem. Holka v červené bundě stála ještě pořád před budkou. Tvář pod pískovou ofinou jí zbledla. „Všechno je v pořádku,“ oznámil jsem jí podobným tónem, jakým jsem předtím uklidňoval mámu. Měl jsem pocit, že když se mi to podařilo s ní, zvládnu to s každým. „Zablokovali Národní!“ vyhrkla. „Tak půjdem na opačnou stranu,“ navrhl jsem. „Zablokovali ji z obou stran!“ Natáhl jsem se na špičky a uviděl řetěz bílých přileb někde u Nové scény. Holka se třásla strachy. Ani jsem nevěděl proč a vzal jsem ji za loket. Připadalo mi, že teď dokážu všechno vysvětlit i policajtům. Protlačili jsme se stísněným davem kupředu, konečně jsme vstoupili do volného prostoru před první řadou, kde na dlažbě hořely svíčky. Táhl jsem ji za sebou. Před námi už stál kordón policajtů v bílých přilbách, s plastovými štíty a s bílými obušky. Těkal jsem pohledem z jednoho na druhého, až jsem zůstal koukat na toho přímo přede mnou. Pokusil jsem se podívat se mu do očí. Neuviděl jsem nic, protože v plastovém hledí přilby se odrážely svíčky. Policajt se pohnul, zvedl obušek nad hlavu 58

I hung up. The girl in the red coat was still standing outside the phone box. The face below her sandy fringe had turned pale. “Everything’s OK,” I announced to her, in the same tone I’d used earlier to calm my mother. It had worked with her, I thought, so it could work with anyone. “They’ve blocked off National Avenue!” she blurted. “So let’s go to the other end,” I suggested. “They’ve blocked it at both ends!” I stood on tiptoe and saw a chain of white helmets somewhere by the New Stage. The girl was shaking with fear. I couldn’t understand why, and I took her by the elbow. At that moment I had the feeling I could explain anything to anyone, even the police. We pushed our way into and through the tightpacked crowd, at last reaching the open space at the very front, where there were lighted candles spread across the pavement. I’d pulled her along behind me. In front of us was a cordon of police in white helmets, bearing plastic shields and white truncheons. My gaze wandered from one to the next, before coming to rest on the one right in front of me. I tried to look into his eyes, but the glass visor of his helmet reflected the candlelight. The policeman moved, lifted his truncheon above his head, then swung it about slowly and oddly. I had time to notice that the others had not reckoned with anything like this: as they made room for him, their surprise was evident. The girl dragged me by the arm back into the mass of the demonstrators. The blow did not fall. Instead, the policeman tucked the truncheon under his left arm and grabbed at me. I tried to shrug off his grip, but the fingers in the black leather glove closed around my arm, which he shook until it was free of the girl’s hand. He hissed into my ear, “Don’t make any trouble.” Only when he added the words “you idiot” did it dawn on me who he was. Now I got a proper look at his eyes. They were amused. From behind the cordon an order was issued. The cordon moved forward. The white truncheons were raised. That was when I first heard the surprisingly loud, hollow, smacking sound the human body makes when it is dealt a truncheon blow. The crowd started whistling; then the sound became a roar dominated by the higher pitch of girls’ voices before it was lost in a vortex of noise in which no individual cry could be distinguished. My brother swung his truncheon at my shoulder but made no contact. Even so, at the prospect of the blow I sank to my knees.


| K N I ŽN Í T I P | B O O K T I P

a podivně pomalu se jím rozpřáhl. Ještě jsem si všiml, že ti druzí s něčím takovým zřejmě nepočítali, protože mu začali překvapeně dělat místo. Holka mě táhla za ruku zpátky, abychom se schovali mezi demonstranty. Rána ale nedopadla. Místo toho si policajt vrazil obušek do podpaží levice, a chňapl po mně. Pokusil jsem se mu vysmeknout, jenže prsty v černé kožené rukavici se mi sevřely kolem paže. Škubl, až vytrhl mou ruku z holčičí dlaně. Zasyčel mi do ucha: „Nedělej problémy.“ Teprve když dodal vole, konečně jsem pochopil, kdo to je. Teď jsem viděl jeho oči jasně. Dívaly se pobaveně. Za kordónem zazněl rozkaz, řada se pohnula vpřed. Bílé obušky se zvedly a pak jsem poprvé zaslechl ty duté, mlaskavé, překvapivě hlasité rány, které vydává lidské tělo. Ze zástupu se ozval pískot, co přešel do řevu. Ve výškách se prosadily holčičí hlasy. A pak se ztratily v jediném víru, už bych jednotlivé výkřiky nerozeznal. Brácha se rozpřáhl obuškem, ale těsně nad mým ramenem přibrzdil. I tak mě ta rána srazila do kolen. Přitlačil mě k zemi. „Lež, vole!“ zařval mi do ucha. Poslušně jsem se natáhl, a nade mnou se rozkročily nohy v bagančatech, mezi kterými se houpal obušek. Esenbáci odtlačili lidi pár metrů od nás. Dav ječel, prosil, holky vzlykaly. Kolem produněly nohy v kanadách, které pokračovaly maskáčovými nohavicemi. Opatrně jsem mrkl nahoru a uviděl červené barety. Jeden z nich protáhl kordónem kluka s československou vlajkou. Pokusil se mu ji vyrvat, a když ji nepouštěl, ubalil mu ránu pěstí. Úder ohnul kluka do předklonu, zároveň se chytil za hlavu. Vlajka mu vyklouzla a Michal po ní skočil, rychlým, tanečním pohybem ji popadl a roztáhl ji nade mnou. Slyšel jsem všechno, co se na Národní odehrálo: povely, mlaskavé údery dopadajících obušků a výkřiky. Slyšel jsem všechno, ale neviděl jsem nic. Měl jsem kolem sebe jenom bílo-červeno-modré příšeří. Hověl jsem si pod vlajkou, jako když jsem si bral pod deku knížku a četl jsem si. Brácha ze mě serval vlajku stejně prudce jako tehdy. Tentokrát se netvářil ani trochu suverénně, pod zvednutým hledím přilby měl vyděšený výraz: „Padáme. Teď anebo nikdy.“ Na podobné lehce přehnané výkřiky jsem byl u něj zvyklý, brácha si připadal jako desperát a věčně si představoval, že bojuje s přesilou. Michal zvedl štít s  obuchem a  vyrazili jsme. V podloubí na Národní postávalo pár červených baretů, na nároží hlouček bílých přileb. Pod nohama mi zachrastily něčí rozbité brýle. Na chodníku ležely hadříky, mohly to být kapesníky nebo snad ponožky. Kolem baretů jsme proběhli, před bílými přilbami brácha ještě zrychlil. Úspěšně jsme je minuli, jenže 59

He pressed me to the ground. “Lie down, you idiot!” he yelled into my ear. Obediently I stretched out. I looked up at military boots stepping over me, at truncheons being swung. A few metres from us, plainclothes cops were shoving people aside. The crowd was yelling and pleading; girls were sobbing. Knee-high boots attached to camouflage trousers thudded past. Cautiously I glanced up; I saw red berets. One of them was pulling someone through the cordon – a boy with a Czechoslovak flag. The red beret tried to snatch the flag from him; the boy refused to give it up, so the red beret thumped him. The blow knocked the boy forward; he clutched at his head and the flag slipped from his grasp. In a swift, dancer-like movement Michal seized it and spread it over me. I heard everything going on out there on National Avenue: the commands, the smacking truncheon blows, the cries. I heard everything, but I saw nothing. I was immersed in a half-light tinged with white, red and blue. I curled up under the flag, just as I’d curled up under a blanket with a book. My brother ripped the flag off me just as he’d ripped off the blanket. But now there was nothing cocksure in his expression; the eyes beneath the raised visor were scared. “Let’s get out of here! It’s now or never!” I was used to him making such exaggerated declarations. My brother fancied himself a desperado and was always imagining he was fighting a numerically superior foe. Michal picked up his shield and cudgel and we were off. A few red berets were standing about in the arcade, and there was a small group of white helmets on the corner. Someone’s broken glasses crunched under my feet. There were rags on the pavement; they might have been handkerchiefs or socks. We were past the red berets. As we approached the white helmets, my brother picked up speed. We were safely past them, too, when – we were barely into Mikulandská Street – we heard someone call “Comrade!” My brother froze. His black leather glove seized my forearm, squeezing it harder than he perhaps realized. A chap in a mid-length coat stepped towards us. He had thick glasses, through which he regarded us for a long time. It was plain to me that he wasn’t out for a walk. “Is this one under arrest? You leading him away?” There was an incomprehensible hint of a smile in these questions. “If so, you’re heading away from the vehicles.” Though his amusement was obviously tinged with ridicule, he was keeping a straight face. “I was thinking I’d take him straight to the station.” ▶


| K N I ŽN Í T I P | B O O K T I P

MAREK TOMAN (1967) vystudoval Filozofickou fakultu UK, ale je i vyškoleným sociálním pracovníkem. Pracoval v nemocnici, v literární redakci Českého rozhlasu, v diplomatických službách. Je editorem a překladatelem několika knih, autorem několika básnických sbírek a próz. S poezií vystupoval v klubech, s prózou na základních a středních školách v ČR a v zahraničí. Jeho knihy pro děti Dobytí ostrova Saaremaa a Můj Golem byly součástí mezinárodních projektů, vyšly v ČR i v zahraničí. Můj Golem získal nominaci na Magnesii Literu a byl zařazen mezi White Ravens – výjimečné evropské dětské knihy roku 2011. Marek Toman žije momentálně v Praze.

sotva jsme urazili pár metrů Mikulandskou, uslyšeli jsme zvolání: „Soudruhu!“ Brácha strnul. Popadl mě za předloktí rukou v černé, kožené rukavici. Stiskl asi víc, než si uvědomoval. Přistoupil k nám chlapík ve světlém polodlouhém plášti, se silnými brýlemi. Dlouze se na nás podíval. Bylo mi jasné, že si sem nevyrazil na procházku. „Odvádíte zadrženého?“ zazněla otázka s nepochopitelným náznakem úsměvu. „Pročpak na opačnou stranu, než jsou vozidla?“ Do jeho pobavení se přimíchal maličko výsměšný tón. Mužova tvář přitom zůstávala nehybná. „Myslel jsem, že ho vezmu rovnou na  Barťák.“ „Aha. Soudruh je iniciativní. Takové lidi potřebujeme. Při čem jste ho zadržel?“ „Ehm… vytáhl jsem ho z první řady.“ Bráchovi trochu zakolísal hlas. „Výborně. Takže to možná nebude řadový narušitel… Pokračujte.“ Brácha se mnou škubl, vyrazili jsme. Sotva jsme urazili pár kroků, ozval se znovu ten hlas: „Okamžik.“ Brácha neochotně zastavil a muž nás překvapivě svižně doběhl: „Ještě jméno a hodnost.“ Brácha se narovnal, na okamžik zůstal mlčet, pak po pravdě řekl, kdo je. Vzápětí jsme ostře vyrazili vpřed. Cválali jsme Mikulandskou a já se divil, proč mě brácha pořád drží za předloktí. Pustil mě, až když jsme zabočili do Ostrovní. Opřel se o zeď, pak se sesul do podřepu. Prohmatal si náprsní kapsy, až vylovil balíček spart. Několikrát mu vypadl na zem, než z něj dokázal vytáhnout cigáro. Strnul s nezapálenou cigaretou v puse. Pochopil jsem, že na podobné číslo se zapalovačem už nemá sílu. Vytáhl jsem z kapsy sirky. Brácha vtáhl kouř tak hluboko, až se mi zdálo, že ho nikdy nevyfoukne. „Tak to dopadlo dobře, ne?“ odvážil jsem se. „Ty vole!“ vystřelilo z bráchy zároveň s kouřem. „Teďka vědí, že jsem se pustil do sólo akce!“ „Proč jsi mu teda říkal, jak se jmenuješ?“ „Ničemu nerozumíš!“ štěkl na mě. „Dyť to byla nějaká šarže! Moc mi nevěřil, ale neměl čas se zdržovat. Kdyby si všiml, že se jménem nějak váhám, klidně by zlegitimoval mě i tebe! A byli bysme v loji voba!“ „Aha, a teďka je v loji kdo?“ „No přece já, ty pako! Myslel jsem, že tě nějak dostanu za kordón a pak se vrátím. Ty vole, dyť ty jsi ze mě udělal dezertéra!“ Automaticky jsem napřáhl k bráchovi dlaň, a on s povzdechem vyklepl z paklíku cigaretu. Než jsem ji dostal ven, ohnula se, ale kupodivu se rozhořela. Brácha se vysoukal na nohy. Udělal jsem něco, co jsem 60

“I see. The comrade is showing initiative. We need people like you. What did you arrest him for?” “Erm ... I pulled him out of the front row.” My brother’s voice was wavering a bit. “Excellent! So he’s probably no ordinary troublemaker, then. Go ahead.” My brother tugged at me and we were off. But only a few steps further on, we heard the voice again. “Just a moment!” Reluctantly my brother stopped. The man ran up to us with surprisingly nimble steps. “I need your name and rank.” My brother straightened up. For a moment he said nothing; then he gave a true account of who he was. Then we hastened on our way. As we raced along Mikulandská Street, I wondered why my brother was keeping hold of my forearm. He didn’t let go until we’d turned into Ostrovní Street. He leaned against a wall and slid into a squatting position. He felt around in his breast pocket for a pack of Sparta, which he dropped several times before succeeding in getting a smoke out. Then he stayed as he was with the cigarette in his mouth unlit. I could see he lacked the strength to perform the same number with his lighter. I reached into my own pocket for some matches. My brother drew the smoke in so deep that I was worried he wouldn’t be able to blow it back out. “All’s well that ends well, eh?” I ventured. “Bloody hell!” This my brother spat out along with the smoke. “Now they know I’ve gone solo.” “So why did you tell him your name?” “Don’t you understand anything?” he barked at me. “He was a senior officer! Didn’t trust me much but didn’t have time to lose. If he thought I was slow to produce my name, he’d check my ID and yours. Then we’d both of us be in a hole.” “So who’s in a hole now?” “I am, you berk! I was thinking I’d get you to the other side of the cordon and then go back. Bloody hell, you’ve made me into a deserter!” Automatically I held out a hand to my brother; with a sigh he tapped at the pack of cigarettes. The one I got out was bent, but to my surprise it burned OK. My brother stood up. Then I did something I’d never done before: I reached out and slapped him on the shoulder. “It looks like you’re a deserter now, whether you like it or not.” “When I think of the lads in the regiment ... What am I going to do?” It took me a while to realize that this was a genuine question. “Well, first of all you’ll have to get rid of that, won’t you?”


| K N I ŽN Í T I P | B O O K T I P

do té doby nikdy neudělal: natáhl jsem ruku a uhodil ho do ramene. „Tak se tím dezertérem asi musíš fakt stát, no.“ „Když si představím, co by řekli kluci z pluku… – Co teď?“ Chvíli mi trvalo, než mi došlo, že se mě Michal opravdu ptá. „No coby. Nejdřív se budeš muset zbavit tohohle, ne?“ Brácha se podíval na svou uniformu. „Hm. No tak jo.“ Zašklebil se a najednou z něj byl zase suverén s patkou. Teatrálně odhodil štít do ulice, až třískl do zaparkované škodovky. Strhl si přilbu a chystal se s ní udělat totéž. Varoval jsem ho, že bychom se měli chovat opatrněji. Hodil přilbu do popelnice, obušek natlačil do druhé. Měli jsme docela problém zavřít víko – struna v obušku kladla nečekaný odpor. Společně jsme to zvládli. Brácha si pak stáhl kabátek s mazácky zvednutým límcem a poslal ho za přilbou. Otřásl se zimou v saku od uniformy: „Tak co?“ „Pořád vypadáš jako policajt. Na.“ Stáhl jsem si svou ošoupanou vojenskou bundu z výprodeje západoněmecké armády, která se záhadně dostala do českého obchodu pro myslivce. Omotal jsem si šálu ještě jednou kolem krku. Měl jsem na sobě huňatý svetr a pod ním další dva. Měly ztlumit rány stejným obuškem, jaký se ohýbal vedle mě v popelnici. Vlajku jsem strčil mezi ně. Brácha zaváhal, pak si bundu rychle navlíkl. Zahnuli jsem do pootevřených vrat. Uvnitř jsem uviděl otřískané poštovní schránky, některé bez dvířek, jiné očouzené. U stropu visela žárovka, uprostřed průjezdu se leskla louže krve. V prvním patře jsem zazvonil na zvonek, brácha to zopakoval na druhé straně chodby. Za dveřmi byli určitě lidé, cítil jsem, že tam jsou. Nikdo neotevřel. Uslyšel jsem, jak do průjezdu někdo vběhl. Po špičkách jsme vyskákali do dalšího patra. Opatrně jsem stiskl zvonek. Nic. Rozběhli jsme se o patro výš. Na schodišti se rozezněl dupot nohou v těžkých botách. Další sada schodů byla natřená šedou barvou, vedly k plechovým vrátkům na půdu. Vrátil jsem se k posledním dveřím a zvonil tak dlouho, až se vedle jmenovky odloupla mosazná slza kukátka. Uvnitř se objevilo oko, které si mě bez pohybu prohlíželo. Zíral jsem do něj. Zdola se blížil řev „Otevřete! Jménem zákona!“ Teď už kanady zaduněly na schodech pode mnou. Dveře povolily, objevila se vrásčitá vousatá tvář s mohutnými brýlemi a s ustaraným výrazem. „Pojďte dál,“ řekl ten chlapík, který vypadal, jako by ho ani největší nebezpečí nedokázalo přimět, aby trochu přidal. Skoro v tu samou chvíli, kdy za námi zavřel, dopadl na dveře obušek. 61

My brother looked down at his uniform. “Hmm, I suppose I will.” He grinned and suddenly he was again the cocksure kid with a long fringe. He tossed his shield into the street with such melodrama that it slammed into a parked Skoda. He tore his helmet off his head and made to do the same. We ought to be more careful, I warned him. He threw the helmet in one dustbin and the truncheon in another. We had problems getting the lid down––the wire in the truncheon was surprisingly stubborn––but together we managed it. My brother then pulled off the coat with its coolly turned-up collar and sent it the way of the helmet. He stood there in the jacket of his uniform, shivering. “What do you say, then?” “You still look like a cop. Take this.” I pulled off the threadbare West German army surplus coat that had mysteriously ended up in a Czech shop for hunting enthusiasts. I wrapped my long scarf around my neck in an extra layer. I was wearing a thick wool sweater, and I had two more of them on underneath. They were meant to dampen the impact of the very type of truncheon that was shoved into the dustbin at my side. I stuffed the flag in the same bin. After a brief hesitation, my brother pulled on my coat. We turned off the street through a half-open gate. Inside I could see battered letterboxes, some of them missing their fronts, others smoke-blackened. In the entrance hall a light bulb hung from the ceiling, illuminating a shiny pool of blood at its centre. On the first floor I pressed one of the doorbells; my brother did the same on the other side of the corridor. I knew there were people behind those doors; I sensed them there. No one opened up. I heard someone run into the entrance hall. We tiptoed up to the next floor. I pressed one of the bells carefully. Nothing. We ran up to the next floor. Heavy boots thudded on the stairs. The next flight of steps was painted grey and led to a sheet-metal door that led to the attic. I returned to the last door and rang for so long that at last the brass tear of the peephole next to the nameplate peeled away. There appeared an eye, which watched me motionlessly. I stared into it. The cries from below were getting closer. “Open up! In the name of the law!” The high boots were now thudding on the flight of stairs immediately below me. The door yielded to reveal a bearded, wrinkled face with huge glasses and a troubled expression. “Come in,” said the man. No danger would be great enough to get him to hurry, I thought. No sooner had the door closed behind us than it was struck by a truncheon.

MAREK TOMAN (b. 1967) is a graduate of the Faculty of Arts of Prague’s Charles University and also a trained social worker. He has worked in a hospital, as a literary editor for Czech Radio and in the diplomatic service. He is the editor and translator of a number of books and the author of several volumes of poetry and prose. He has presented his poetry in clubs and his prose at primary and secondary schools in the Czech Republic and abroad. His books for children The Conquest of Saaremaa Island and My Golem were created under a European initiative and have been published in the Czech Republic and abroad. My Golem was nominated for a Magnesia Litera award and designated a White Raven of 2011, a recognition of exceptional books for children from around Europe. Marek Toman now lives in Prague.


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

Dům tří přání The House of Three Wishes Je těžké představit si smysluplnější pomoc,

It is hard to imagine more meaningful form of

než je pomoc dětem. Místem, kde každý den

help than helping children. The House of Three

nachází děti útočiště při krizových situacích, je

Wishes in Prague is not only a place where

i pražský Dům tří přání. Pomoc zde ovšem

children in need can find a shelter. It is also

nekončí jen poskytnutím útočiště. Jak říká

a place where the entire families can find a way to

MUDr. Elena Turnovská, která stála u jeho

get back on their feet. The motto coined by the

zrodu: „Naše motto je, že nelze pomoci dětem

founder MUDr. Elena Turnovská says: “There is no

bez pomoci rodičům.“

helping children without helping their parents.”

62


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

D

ům tří přání je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem v nouzi s cílem umožnit jim bezpečný vývoj v jejich původní rodině. Už z tohoto popisu je patrné, že nejde o dětský domov ani o zařízení ústavního typu. „Dům tří přání je svým konceptem ojedinělé zařízení,“ vysvětluje PR pracovnice a fundraiserka Michaela Štěpánová. „Naším zaměřením je nejen poskytnout dítěti pomoc v krizové situaci, ale zároveň poskytnout rodině možnost začít řešit svoji situaci a umožnit dítěti žít v bezpečnějším a stabilizovanějším prostředí. Dům tří přání otevřel své dveře v roce 2003, ale myšlenka, která stála u jeho zrodu, je ještě o dva roky starší. „Když jsme zvažovali, jakým směrem projekt azylového domu směrovat, uvědomili jsme si, že alternativ pro děti a rodiny v ohrožení je u nás velmi málo,“ říká MUDr. Turnovská, která je v současné době metodičkou organizace. „Vedla jsem mnoho diskusí s odborníky o tom, jaký typ zařízení pro ohrožené děti u nás chybí. Velmi často jsem slyšela názor, že nemáme k dispozici krizové pracoviště rodinného typu, které by se zaměřovalo nejen na pomoc dítěti, ale zároveň se snažilo obnovit prostředí rodiny.“ Na základě tohoto konceptu vznikl projekt, jehož pobytová část je sice určena pouze dětem, ale poskytuje i služby terénně ambulantního centra, ve kterém jsou poskytovány konzultace a pomoc rodičům.

T

he House of Three Wishes is a non-profit NGO aiming to help socially endangered children and reunite them with their families. From this description alone it is apparent that the House cannot simply be called a children’s home. “The House of Three Wishes is a unique facility,” says PR coordinator and fundraiser Michaela Štěpánová. “Our goal is not only to help children in vulnerable situations but to give their families the opportunity to start resolving their problems so the child can live in a safe and stable environment. The House of Three Wishes opened its doors in 2003, but the idea behind it is two years older. “During our discussions about a new children centre we realized that there were very few alternatives for children and their

ÚTOČIŠTĚ PRO DĚTI

V azylovém domě nachází útočiště děti ve věku od tří do osmnácti let. Důvody přijetí se různí. Může jít o přechodnou krizi rodiny, dlouhodobější rodinné problémy až po případy disfunkčních nebo neúplných rodin. Pomoc zde nalézají děti vystavené dlouhodobým konfliktům mezi rodiči, děti s poruchami chování i děti týrané, zanedbávané a zneužívané. „Nejčastěji k nám děti najdou cestu s pomocí sociálních pracovníků,“ říká Michaela Štěpánová. „Často ale volají sami rodiče, kteří se dostanou do situace, se kterou si nejsou schopni sami poradit – například když se ocitnou v existenční tísni, přijdou o práci, bydlení, když se rozhodnou situaci řešit a podstoupit například léčbu závislosti nebo onemocní či přijdou k úrazu, který vyžaduje hospitalizaci, a oni nemají nikoho, kdo by se o dítě v té době postaral. Několik lůžek azylového centra je také vyhrazeno pro krizové případy dětí, které najdou na ulici policisté poté, co odešly z domova nebo se ocitly v jiné krizové situaci.“

families,” says MUDr. Turnovská who currently works for the organization as a consultant. “I consulted many specialists about what kind of facility we were missing and the most common opinion was that it was an institution that would not only help children but also tried to fix the family environment. That’s why we decided to open an outpatient centre where the parents can seek help and advice, along with the shelter home.” CHILDREN’S SHELTER

UNIKÁTNÍ PROJEKT

Dům tří přání je v Česku ojedinělé zařízení a jeho ekvivalent byste těžko hledali i jinde v Evropě. „Měli jsme možnost navštívit podobná zařízení například ve Švýcar63

The House provides care for children aged from three to eighteen in need of immediate help. The reasons for admission vary from temporary family problems to long-term family crises and dysfunctional or incom▶


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

sku a v Anglii,“ říká MUDr. Turnovská. „Tam jsou ovšem podobné projekty postavené na jiných principech, například na pěstounské péči. Zařízení jako je Dům tří přání fungují jen v malém měřítku pod místními úřady.“ Poskytování komplexní péče dětem i jejich rodinám je samozřejmě velmi náročné na odbornou způsobilost a schopnosti pracovníků. V Domě tří přání působí tým psychologů, sociálních pracovníků, speciálních pedagogů a vychovatelů. Do projektu je dále zapojená řada dalších externích odborníků. To, že myšlenka Domu tří přání opravdu našla nepokrytou oblast péče o děti v nouzi, dokazuje jeho velká vytíženost, která často překračuje možnosti zařízení. V minulém roce poskytl Dům tří přání útočiště 46 dětem a ambulantní pomoc 117 rodinám s dětmi. „Poptávka je velká,“ říká Michaela Štěpánová. „Protože musíme udržovat několik volných krizových lůžek, stává se, že naše kapacita nestačí a noví klienti se musí zapisovat do seznamu čekatelů. Chtěli bychom naše služby rozšiřovat, ale bohužel nám na to doposud nestačí ani finanční prostředky, ani kapacita pracovníků.“ VÍTANÁ POMOC

Provoz pobytového zařízení i ambulantního pracoviště je velmi náročný po finanční i technické stránce. Dům tří přání funguje jako nezisková organizace a své financování zajišťuje prostřednictvím státních dotací, grantů, nadačních projektů a sponzorských darů. „Vítáme samozřejmě jakoukoliv finanční pomoc například na doplnění odborného profesionálního týmu, provozního zázemí, renovaci pobytového zařízení a podobně,“ říká Michaela Štěpánová. „Stejně tak nám ale pomůže i přispění jiným způsobem,“ dodává. Vítané jsou sportovní potřeby, hračky, výpočetní technika a vybavení prostor. 64

plete families. The facility supports children from conflicted families, children with behavioral problems and abused and neglected children. “In most cases, the children find their way to us with help from a social worker,” says Michaela Štěpánová. “We can, however, be contacted directly by parents who get into a situation they cannot handle themselves. They could get unemployed or homeless, decide to go into rehab, get sick or injure themselves without having anybody to take care of their children. Several beds in the shelter home are also reserved for crisis situations when children are brought in by the police after they leave home or find themselves suddenly homeless.” A UNIQUE PROJECT

The House of Three Wishes is a unique facility not only in the Czech Republic but in Europe. “We had a chance to visit similar facilities for example in Switzerland or in the UK,” says MUDr. Turnovská. “But their projects are based on different principles, for example on foster care, and the most similar facilities to our House are small foster centres run by local authorities.” The comprehensive care provided to children and their families is of course very demanding on the staff’s expertise and their professional capabilities. The House of Three Wishes employs its own team of psychologists, therapists, social workers and tutors, and has links to many external experts. Still, the occupancy often exceeds the facility capacity. In the first half of the year 2011, the House provided shelter for 46 children and helped 117 families. “We can see that demand is high,” confirms Michaela Štěpánová. “With several beds reserved for


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

emergency purposes we sometimes have to put new clients on a waiting list. We would like to expand our capacity but, unfortunately, we lack both financial and human resources in the moment.” ANY HELP IS WELCOME

Stejně tak je potřebná i pomoc s udržováním provozu zařízení a jiné druhy spolupráce – například formou poskytnutí právních konzultací při uzavírání smluv. „Způsobů, jak se zapojit, je skutečně mnoho,“ říká Michaela Štěpánová. „Nejlepším způsobem, jak se dozvědět o našich aktuálních potřebách, je navštívit naše webové stránky www.dumtriprani.cz, kde v sekci „podpora“ uvádíme aktualizovanou poptávku po prostředcích nebo službách, které nám právě chybí.“

The operation of the shelter home and outpatient centre is highly demanding both financially and technically. The House of Three Wishes operates as non-profit NGO, depending on state contributions, grants, foundations and private donors. “We greatly welcome any financial support that enables us to hire new team members, for example, or buy new equipment or refurbish our facilities,” says Michaela Štěpánová. “We also appreciate other kinds of donations. We need sports equipment, toys, computers, stationery and office equipment. Just as needed is any help with the facility maintenance or any other form of help – such as legal or consultancy services. The best way how to find out about our current needs is to visit our website www. dumtriprani.cz and check out the updates in “podpora” (support) section.

JEDNO ZE TŘÍ PŘÁNÍ

ONE OF THREE WISHES

„Náš Dům je místem, kde mohou svá přání vyslovit děti, kterých se na jejich přání nikdy nikdo nezeptal,“ říká MUDr. Elena Turnovská. „Když se mě někdo ptá, jaká jsou ta tři přání, podle kterých dostalo centrum své jméno, říkám, že na tu otázku si každý musí odpovědět sám. Mně samotné se už jedno splnilo – přála jsem si otevřít Dům tří přání.“

“Our House is a place where we listen to children who were never asked what their wishes are,” says MUDr. Elena Turnovská. “When somebody asks me what are those three wishes in our name, my reply is: you have to answer that for yourself. I can only say that one of my three wishes already came true. It was to build the House of Three Wishes.”

65


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

Apollon inlux Hudebně mediální most Praha / Ženeva Bridging music and visuals, Prague and Geneva

„Hudba dává duši našim srdcím a křídla

“Music gives a soul to our hearts, and wings to

našim myšlenkám,“ říká Platón a Igor Stravinski

our thoughts,” said Plato and Igor Stravinsky, after

po více než dvou tisících let dodal: „Nestačí hudbu

more than two thousand years, added: “Just to listen

jen poslouchat, ale musíme ji i vidět.” Hudební

to music is not sufficient, we must also see it.” Music

tvorba překonává vzdálenosti a současně dokáže

creation overcomes distance and can simultaneously

být společným jazykem všech národů světa.A co

be a language common to all nations of the world.

se teprve stane, když klasická komorní hudba

And what happens when you merge classical

splyne s digitálně vizuálním uměním?

chamber music with digital visual art?

U

ž klasická hudební tvorba 20. století se začala propojovat s technickými inovacemi své doby a jednadvacáté století tento koncept dále rozvíjí. Tato takzvaná interdisciplinární tvorba tedy těží ze spojení různých uměleckých žánrů. 66

C

lassic musical production began to be closely intertwined with technical innovations in the 20th century, and the 21st century keeps developing this trend. This interdisciplinary work benefits from the combination of various artistic genres.


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

KVARTETO APOLLON

Na tomto základě je postaveno představení Apollon inlux, které se koná 7. října v Ženevě. Na koncertě v rámci evropského turné vystoupí přední české kvarteto Apollon s vynikajícím švýcarským klarinetistou Wenzlem Grundem. Kromě hudebního zážitku čeká posluchače ještě další lahůdka. „Originalita tohoto koncertu spočívá v propojení hudby s vizuální projekcí,“ říká Jan Švec, umělecký ředitel pořádající agentury Soprania, a dodává: „Nejen že klasické kvarteto Apollon předvede svou jazzovou produkci, ale zároveň se spolu s projekcí videoartu či VJingu necháme přenést do světa snů v čisté architektuře ženevského auditoria Jana Kalvína.” Koncert tak spojí dva nezávislé umělecké subjekty – zvukový a vizuální svět. Tóny českého komorního klasicismu a jazzové hudby se opticky umocní v gotických klenbách kaple. O multimediální projekci se postará Belgičan Frédéric Monnoye, umělecký ředitel asociace Metahub, a Švýcar Manuel Sigrist, odborník na soudobé umělecké technologie z muzea Elysée v Lausanne. Nové technologie posluchačům tedy umožní vnímat koncert doslova všemi smysly.

The performance by Apollon inlux to be held in Geneva on October 7 is built on this very premise. The concert will be given in the framework of its European tour by the eminent Czech Apollon Quartet, together with an outstanding Swiss clarinettist Wenzel Grund. As well as the musical experience, the audience can expect another treat. “The originality of this concert lies in the linking of music and visual projection,” says Jan Švec, the artistic director of the organizing agency Soprania. He adds: “Apollon Quartet will not only perform its jazz production, but thanks to the projection of video art and VJing we will be transported into the world of dreams, and all that will take place in the pure architecture of the John Calvin auditorium in Geneva.” The concert will thus combine two independent artistic entities – the worlds of audio and visuals. The tones of Czech classical chamber and jazz music will be optically amplified among the Gothic arches of the old chapel. The multimedia projection will be handled by Frédéric Monnoye from Belgium, who is the artistic director of the Metahub association, and by the Swiss Manuel Sigrist, an expert on contemporary art technologies from the Elysée Museum in Lausanne.

vzniklo v roce 1993 a tvoří jej hudebníci Pražského filharmonického orchestru a profesoři pražské konzervatoře. Soubor pravidelně vystupuje na prestižních mezinárodních hudebních festivalech a koncertních turné po celém světě. Ve snaze přilákat širší okruh posluchačů na koncerty vážné hudby zařadilo toto kvarteto do svého repertoáru vedle klasických děl rovněž skladby jazzové. Soubor také spolupracuje s řadou českých a zahraničních skladatelů, kteří komponují svá díla přímo pro něj.

APOLLON QUARTET

SOPRANIA

SOPRANIA

Hudební agentura Soprania se zabývá organizováním koncertů klasické, soudobé a jazzové hudby ve Švýcarsku a dalších evropských zemích. V čele agentury stojí český saxofonista

Soprania music agency organizes concerts of classical, contemporary and jazz music in Switzerland and other European countries. The agency is headed by the Czech saxophonist and clarinettist

Apollon Quartet was founded in 1993 and consists of musicians from the Prague Philharmonic Orchestra and professors from the Prague Conservatory of Music. The ensemble regularly performs at prestigious international music festivals and during concert tours all around the world. In an effort to attract a wider circle of listeners to classical music concerts, the quartet also includes jazz compositions in its repertoire, alongside classical pieces. The ensemble also works with many Czech and foreign com-

a klarinetista Jan Švec žijící již 10 let v Ženevě. Nejen, že se snaží přiblížit švýcarským poslucha-

Jan Švec who has been living in Geneva for ten years. Not only does he try to introduce Czech mu-

posers who produce pieces specifically for the

čům českou hudbu, ale samotné koncerty koncipuje jako zajímavá multimediální přestavení. Více na www.soprania.ch.

sic to Swiss audiences, he also presents the concerts themselves as attractive multimedia performances. More at www.soprania.ch.

quartet.

APOLLON INLUX

APOLLON INLUX

Kvarteto Apollon a Wenzel Grund (klarinet) Frédéric Monnoye a Manuel Sigrist (Vjing/videoart) 7. 10. 2011, 20.30, Auditoire de Calvin, Ženeva, Švýcarsko

Apollon Quartet and Wenzel Grund (clarinet) Frédéric Monnoye and Manuel Sigrist (Vjing/videoart) October 7, 2011, 20:30, Auditoire de Calvin, Geneva, Switzerland

67


Trvalé hledání dokonalosti

Moser

The eternal quest for perfection Sklárna Moser reprezentuje, ve světovém měřítku, vrchol řemeslné rukodělné výroby v oblasti nápojového a dekorativního křišťálu. Křišťál Moser je synonymem trvalého hledání dokonalosti. Zpracování bezolovnatého ekologického křišťálu, dokonalé ruční broušení, rytí, malování zlatem a platinou přinesly celou řadu ocenění na světových výstavách.

On a global scale, the Moser glassworks stands at the summit of the manufacture of fine crystal stemware and decorative glassware. Moser crystal is synonymous with the eternal quest for perfection. Using environmentally friendly lead-free crystal and producing perfect hand-cut, engraved, gold and platinum painted crystal products, the company has won a number of awards at international exhibitions.

Š

pičková kvalita a nadčasovost jsou hodnoty, které překonávají všechny umělecké směry a módní trendy. Výrobky značky Moser vynikající svou čistotou, elegancí a klasickými proporcemi se brzy staly vyhledávaným vybavením královských rodů, preziden68

T

op quality and timelessness are the two values that outweigh all artistic styles and fashion trends. Distinguished by their purity, elegance and classical proportions, Moser products soon became sought-after articles for royal families, presidents and other promi-


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

tů a dalších významných osobností na celém světě. Díky této tradici je křišťál Moser oprávněně označován jako „sklo králů“. Anglický král Eduard VII., norský král Haakon VII., anglická královna Alžběta II., španělský král Alfons XIII., československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, papež Pius XI., perský šáh a mnoho dalších podlehlo kouzlu luxusních nápojových souprav a dekorativního křišťálu Moser. Sklárna dodávala své produkty také prvorepublikovému ministerstvu zahraničí, mimo jiné například vybavila salonní vůz, který používal Dr. Edvard Beneš. Na tuto tradici navazuje i dnes, kdy pro reprezentační účely vybavila souborem Splendid vůz pro výstavu v nizozemském Utrechtu. O zrod sklárny se zasloužil Ludwig Moser (1833 – 1916), tvořivý a talentovaný rytec, který roku 1857 založil v lázeňském městě Karlovy Vary firmu nesoucí jeho jméno. Specializací na foukané, broušené, ryté a malované sklo si v průběhu mnoha desetiletí vydobyl pevné místo mezi světovými výrobci skla té nejvyšší kvality. Od samého začátku se firma Moser prezentuje pouze špičkovou ruční prací. Ať je to foukání, broušení, rytí či zlacení skla, celosvětové renomé značky Moser je založeno na rukodělném umění mistrů. Šikovné ruce jsou přitom jen základním kamenem budoucího úspěchu. Nezbytnou součástí profesního růstu zaměstnanců je také láska ke sklu. Zkušenosti mistrů, kterým ušlechtilé zpracování křišťálu přirostlo k srdci, rozvíjí historické tradice firmy. Každý kus křišťálu, vytvořený dechem skláře, projde rukama mnoha zkušených pracovníků. Každý dotek přenese do chladného materiálu kousek lidského mistrovství, vědění a tradice. Přesvědčete se o špičkové kvalitě, nadčasovém designu a trvalé hodnotě výrobků značky Moser, která i v současném době udává trendy ve sklářském designu a zaujímá přední místo mezi světovými výrobci luxusního designového skla. 69

nent figures from around the world. Thanks to its tradition Moser crystal is rightfully known as the “Glass of Kings”. King Edward VII, King Haakon VII of Norway, Queen Elizabeth II, King Alfonso XIII of Spain, president of Czechoslovakia Tomas Garrigue Masaryk, Pope Pius XI, the Shah of Persia and many others have succumbed to the charm of deluxe sets of Moser stemware and decorative crystal. The glassworks’ clients have also included the foreign ministry of the first Czechoslovak Republic; even President Benes’s railway saloon car was furnished with Moser products. This tradition continues to this day, as the company has designed a crystal set called Splendid for a carriage for exhibition in Utrecht, the Netherlands. The glassworks was founded in 1857 in the spa town Karlovy Vary (Carlsbad) and bears the name of its founder, a creative and talented engraver named Ludwig Moser (1833 – 1916). For many decades the company has specialized in blown, cut, engraved and painted glass and has gained a leading place among world producers of glass of the highest quality. From the very beginning, Moser has produced only handmade glass artefacts of superb quality and its reputation is based on the work of its excellent glass blowers, cutters, engravers and gilders. But skilful hands were only one of the cornerstones of future success; a love of glass is also essential for the professional growth of Moser employees. The company’s historical traditions are developed by experienced master craftsmen for whom fine crystal is a labour of love. Every crystal artefact is created by Moser glass blowers and passes through the hands of many experienced workers, each of whom enriches the cold material with his own measure of human skill, knowledge and tradition. Come and see for yourself the high quality, timeless design and enduring value of products made by a company that sets trends in glass design and occupies a prominent place among world producers of luxury designer glass.

MUSEUM MOSER Společnost Moser si je vědoma tradice sklářského řemesla, kterou je potřeba udržovat a přenášet i na současné a budoucí generace. Pro to bylo v roce 2008 otevřeno sklářské muzeum s prohlídkovým okruhem výrobního závodu Moser v Karlových Varech, do kterého jste srdečně zváni.

MOSER MUSEUM Moser is aware of the tradition of glassmaking and wants to preserve it for today’s and future generations. That is why the company opened a museum of glass in 2008, part of which is devoted to the factory in Karlovy Vary.


Pubertu máme za sebou Dneska vydáváme firemní magazíny pro své klienty, ale rockerské srdce nezapřeme. 22 vítězných Zlatých středníků napovídá, že nám to jde. Vezměte nás do své kapely!


S E R V I C E S

(FUBEJTDPVOUDBSE"""SBEJPUBYJ BUJOGPSNBUJPOEFTLJOUIFBSSJWBMIBMM :PVXJMMHFUQSFGFSFODFTFSWJDF XJUIEJTDPVOUBOEZPVXJMMSFDFJWFBEJTDPVOUDPVQPO GPSZPVSOFYUSJEFCBDLUPUIFBJSQPSUXXXBBBUBYJD[ 1SBHVFUBYJTFSWJDFXJUINPSFUIBOZFBST PGUSBOTQPSUBUJPOFYQFSJFODFJO1SBHVF  UIF$[FDI3FQVCMJD BOE&VSPQF

  /POTUPQTFSWJDF TI 8FTQFBL&OHMJ SWJDFJO1SBHVF 'SFFQJDLVQTF T 'BSFRVPUBUJPO DBSTBWBJMBCMF .PSFUIBO FE DFQU $SFEJUDBSETBD


| R E P O R TÁ Ž | R E P O R TA G E

S OK letenkou z Prahy až pod Jižní kříž

From Prague down under the Southern Cross on an OK flight ticket Přesuňme se společně na konec letošního

Let’s transport ourselves together to the end of

listopadu. V Praze na letišti poletuje sníh,

this year’s November. Snow flakes fall on Prague

teplota těsně pod nulou. A představte si, že

airport, the temperature is just below zero degrees

právě míříte k odbavení, v kufru kraťasy, košile

Celsius. Imagine yourself heading to the check-in

s krátkým rukávem a pár věcí na šnorchlování,

counter, with a suitcase packed with shorts,

v ruce OK letenka Českých aerolinií.

short-sleeved shirts, a snorkel, your OK Czech

A destinace? Například Sydney, Seychely,

Airlines flight ticket in hand. And the destination

Maledivy či Kapské město…

is? Sydney, Seychelles, Maldives, or Cape Town, for example…

72


| R E P O R TÁ Ž | R E P O R TA G E Text Daniel Šabík Foto Profimedia, Archiv ČSA

O

d konce září se s Českými aeroliniemi a Etihad Airways, národním dopravcem Spojených arabských emirátů, pohodlně dostanete z Prahy na jednu OK letenku do celé řady exotických dálkových destinací na indickém subkontinentu, v jihovýchodní Asii nebo v Austrálii s jedním přestupem v Abú Dhabi. V letovém řádu Českých aerolinií se již na konci letošního srpna poprvé v historii objevila taková města jako Sydney, Melbourne, Peking, Johannesburg či Kapské město. A po velmi dlouhé době se do něj vrátily Bangkok nebo Colombo. Od zimní sezony pak přibudou další žádané destinace, např. Malé na Maledivách nebo seychelské hlavní město Victoria. Cestující si mohou vybrat celkem z více než třicítky nových zajímavých a důležitých dálkových destinací. Prodloužit si léto, užít si teplých letních dnů i v průběhu nepříjemně sychravé středoevropské zimy je tak z Prahy díky spolupráci Českých aerolinií a Etihad Airways snazší a pohodlnější.

F

rom the end of September, a whole range of remote exotic destinations on the Indian subcontinent, in southeast Asia and Australia will become comfortably accessible from Prague, with a single OK ticket and via a single transfer point in Abu Dhabi. All thanks to the cooperation agreement between Czech Airlines and Etihad Airways, the national carrier of the United Arab Emirates. At the end of August the Czech Airlines flight schedule will include, for the first time

◀ ◀ xxx xxx

◀ xxx xxx

SPOLEČNÝMI SILAMI DÁL, DO VÍCE NOVÝCH DESTINACÍ

Všechny zmiňované dálkové destinace budou společně operovat České aerolinie a Etihad Airways na základě strategického partnerství, které obě společnosti podepsaly na konci června. Součástí je kromě jiného i dohoda o tzv. codeshare spolupráci na vybraných linkách obou aerolinek. V praxi to znamená, že v letovém řádu Českých aerolinií najdete např. linku Praha–Melbourne pod kódem OK. Rezervujete si ji jako let Českých aerolinií a obdržíte jedinou OK letenku. A nakonec se na ní odbavíte až do Melbourne najednou už v Praze. Na úseku Praha–Abú Dhabi a zpět vás přepraví výlučně České aerolinie, z Abú Dhabi do Melbourne vás zase odvezou Etihad Airways. Aby to fungovalo a navazující spoje pokračovaly bez zbytečného čekání, obě společnosti musely co nejpřesněji sladit své letové řády. „Tento typ spolupráce dvou aerolinií přináší bezpočet výhod, ovšem pokud je nastavena pro obě společnosti rovnocenně. V současném globálním světě je trendem spíše hledání vzájemných synergií, vytváření aliancí a propojování letových řádů přes přirozené přestupní body než sólo operování paralelních dálkových linek,“ vysvětluje Jiří Marek, viceprezident pro obchod a marketing Českých aerolinií a dodává: „Například samostatná dálková linka Praha–Sydney nedává smysl, protože pro ni není na lokálním trhu v České republice takový potenciál. Stejně jako pro Etihad Airways, aby zavedly denní přímé lety z Austrálie do Prahy.“ Z toho plynou jednoznačná pozitiva pro cestující: více destinací v letových řádech obou společností, více možností spojení, minimální čekací doby 73

in its history, such cities as Sydney, Melbourne, Peking, Johannesburg or Cape Town. And Bangkok or Colombo will have returned to it after a very long time. Since the winter season, other sought-after destinations will be added as well, for example Male in the Maldives and Victoria, the capital of the Seychelles. Travellers will thus be able to choose from more than thirty new, interesting and important long-distance destinations. Thanks to the cooperation between Czech Airlines and Etihad Airways, leaving Prague to prolong one’s summer and enjoy warm summer days even during the unpleasantly damp and cold Central European winters will be far more easy and convenient than ever before.

▴ Spolupráce Českých aerolinií a Etihad Airways je oboustranně výhodná. The cooperation between Czech Airlines and Etihad Airways is mutually beneficial.

JOINING FORCES TO REACH MORE NEW DESTINATIONS

All the destinations mentioned above will be operated jointly by Czech Airlines and Etihad Airways on the basis of a strategic partnership that the two companies signed up to in late June. Among other stipulations it includes a code-share agreement on selected routes of both airlines. In practice this means, to give you an example, that the Czech Airlines flight schedule will include the Prague– Melbourne route, coded OK. You will then be able to book it as a Czech Airlines flight and will receive only one OK ▶


PRAGUE

| R E P O R TÁ Ž | R E P O R TA G E

BEIJING

KUWAIT

BAHRAIN ABU DHABI

MUSCAT

BANGKOK

COLOMBO MBO

SYDNEY

CAPE TOWN JOHANNESBURG

▴ Mapu destinací operovaných ve spolupráci s Etihad Airways postupně doplní i další atraktivní cíle. And further attractive destinations will be added to this map of routes currently opearated in partnership with Etihad Airways.

na přestup a příznivější ceny letenek. Přesvědčte se na www.czechairlines.com. České aerolinie budou na linku do Abú Dhabi nasazovat nejnovější letouny Airbus A32S. Prémiová třída těchto letadel prošla v průběhu letošního léta zásadní přeměnou. Je vybavena mimo jiné nejmodernějšími sedačkami určenými pouze pro dálkové lety s komfortním prostorem pro cestující. Další novinkou je, že kompletní menu, která se v průběhu letu budou na palubě Českých aerolinií podávat, na klíč vymyslel a sestavil Marek Fichtner, vyhlášený výkonný šéfkuchař Hotelu Kempinski v Praze. Jeho neotřelý přístup a inspirace pestrou mezinárodní kuchyní se promítly také do všech receptů, podle kterých se teplá i studená jídla budou pro linku do Abú Dhabi připravovat. Marek Fichtner bude přítomen na prvním letu do a z Abú Dhabi a osobně bude cestujícím své recepty prezentovat. MINIMÁLNÍ ČEKÁNÍ NA PŘESTUP V ABÚ DHABI

Pokud jste někdy v minulosti cestovali z Prahy do jihovýchodní Asie nebo Austrálie, zcela určitě jste museli kvůli dobré návaznosti použít některý ze západoevropských přestupních bodů. Díky novému spojení Českých aerolinií z Prahy do Abú Dhabi a letům Etihad Airways tato nelogická nutnost odpadá. Ušetříte tak minimálně 3–4 hodiny zbytečné cesty, než se dostanete geograficky zpět na úroveň Prahy. Proč cesto74

MELBOURNE

ticket. Finally, you will check in all the way to Melbourne and will receive a single OK flight ticket. The Prague-Abu Dhabi segment of your journey will be handled exclusively by Czech Airlines, while Etihad Airways will take you from Abu Dhabi to Melbourne. To make this work so that the connections follow one another without delay, the companies had to do their utmost to align their flight schedules. “This type of cooperation between two airlines brings countless benefits, but it has to be equally advantageous for both companies. In today’s global world the trend is to search for mutual synergies, creating alliances and interconnecting flight schedules through natural transfer points, rather than aiming for solo operation of parallel long-distance routes,” explains Jiří Marek, Czech Airlines Vice-president for Sales and Marketing. And he adds: “For example, an independent long-distance route from Prague to Sydney does not make sense, since there is not a great potential for it on the local market. The same goes for Etihad Airways and flying from Australia to Prague.” There are clear positives for passengers from such partnerships: A greater number of destinations in the flight schedules of both airlines, a greater range of possible connections, minimal waiting times during transfers and more favourable fares. Find out for yourself at www.czechairlines.com. On the route to Abu Dhabi, Czech Airlines will only deploy its newest Airbus A32S aircraft. The premium


| R E P O R TÁ Ž | R E P O R TA G E

vat na západ, když vlastně potřebujete na východ, resp. jihovýchod? Díky harmonickému sladění letových řádů Českých aerolinií a Etihad Airways nebudete muset při své cestě z Prahy čekat na přestupu v Abú Dhabi déle než dvě hodiny. Při cestě nazpět do Prahy jsou to dvě až tři hodiny. Tento údaj se týká naprosté většiny společných codeshare spojů. Nezapomínejte, že za minimální čas na přestup v Abú Dhabi se považuje jedna hodina. Žádné zbytečné čekání při standardních podmínkách vás tedy v Abú Dhabi nečeká. Naopak druhou hodinku můžete využít na protažení svalů, zdravotní procházku, drobné nákupy nebo rozptýlení. Tři čtvrtiny společných spojů odlétá nebo přilétá v přirozenou denní dobu: ráno, v poledne nebo mezi devátou hodinou večerní a půlnocí. Když k tomu připočteme přehlednost a modernost letiště v Abú Dhabi, má spojení Českých aerolinií a Etihad Airways z Prahy přes Abú Dhabi dále na Střední Východ, do jihovýchodní Asie a Austrálie nesporné výhody před dalšími možnými přestupními alternativami. Co tedy strávit letošní Vánoce nebo silvestra konečně jinak? Třeba u moře pod Jižním křížem nebo uprostřed věčného seychelského léta díky novým linkám Českých aerolinií a Etihad Airways? To myslím stojí za zamyšlení.

75

class of these planes has throughout this summer undergone a fundamental transformation. Among other things it is now equipped with the most modern seats specifically designed for long-haul travel so that passengers are comfortable and have plenty of room. Another novelty is that the complete menu served on board during the flight was entirely put together by Marek Fichtner, the renowned executive chef of Hotel Kempinski in Prague. His fresh approach inspired by the diverse international cuisine is duly reflected in all the recipes to which both the hot and cold meals on the Abu Dhabi route will be prepared. Marek Fichtner will be present on the maiden flight to and from Abu Dhabi and will personally present his creations to the passengers. MINIMAL WAITING TIME WHEN CHANGING PLANES IN ABU DHABI

If you have ever travelled from Prague to southeast Asia or Australia, you have almost certainly used one of the western European hubs in order to ensure a smooth transfer. Thanks to the new Czech Airlines connection from Prague to Abu Dhabi and the Etihad Airways fleet, this illogical necessity has now been eliminated. You will therefore save about 3–4 hours of needless travelling time needed just to reach the geographic longitude of Prague you set out from. Why travel west when you need to go east, or more precisely, southeast? Thanks to the harmonious coordination between the Czech Airlines’ and Etihad Airways’ schedules, you will not need to wait more than two hours when changing planes in Abu Dhabi. On the return flight to Prague, the wait will not take up more than two to three hours. This figure is true for the absolute majority of joint code-share connections. Do not forget that the minimum time needed to change planes in Abu Dhabi is estimated at one hour. So, under regular conditions you need not worry about any needless waiting around in Abu Dhabi. On the contrary, you can use the second hour to stretch your limbs, take a health walk, do a little shopping or distract yourself in other ways. Three quarters of all flights depart or arrive during natural day time: either in the morning, at noon, or in the evening between nine o’clock and midnight. When we add the well arranged layout of the modern Abu Dhabi airport, the joint Czech Airlines – Etihad Airways connection from Prague via Abu Dhabi to the Middle East, southeast Asia and Australia clearly has many distinct advantages over alternative transfer routes. So what about finally spending this year’s Christmas or New Year’s Eve a bit differently? For example by the ocean beneath the Southern Cross or in the middle of the eternal Seychelles summer, thanks to the new Czech Airlines and Etihad Airways flights? It’s something worth thinking about.

◀ Takovýhle pohled se vám naskytne, když se s Českými aeroliniemi vydáte do Kapského města. Flying to Cape Town with Czech Airlines offers such amazing view of the city below.


| STŘÍPKY | NEWS

75 let linky Praha–Moskva 75 years of the Prague–Moscow route Nejfrekventovanější mezinárodní linka v síti Československých státních aerolinií a jedna z těch nejvyhledávanějších v síti linek Aeroflotu. Takovými superlativy se hned zkraje svého operování mohlo pyšnit letecké spojení mezi Prahou a Moskvou. Přestože ČSA uvažovaly o zřízení nové zahraniční linky vedoucí do Moskvy již v druhé polovině roku 1935, veřejnosti byl tento důležitý dopravní most představen až v září roku 1936. Z Ruska do Prahy zajišťovalo spojení letadlo Aeroflotu ANT-9, opačným směrem otevřelo tuto linku letadlo Airspeed Envoy Československých aerolinií s imatrikulací OK-BAO a známým šéfpilotem Karlem Brabencem, radionavigátorem Bedřichem Soukupem a palubním mechanikem Vladimírem Čadským. Let, který si v minulosti žádal několik mezipřistání (Praha – Užhorod – Jasy – Kyjev – Brjansk – Moskva) a trval přes 10 hodin, dnes zvládají České aerolinie napřímo za 2,5 hodiny. The busiest international route in the network of Czechoslovak State Airlines and one of the three most popular in Aeroflot’s flight network … These were the superlatives the flight connection between Prague and Moscow could boast from the very beginning of its operation. Even though Czechoslovak Airlines had already considered setting up a new international route to Moscow in the second half of 1935, this important transportation bridge was only introduced to the public in September 1936. The connection from Russia to Prague was secured by the Aeroflot’s ANT-9 plane. The flight in the opposite direction was opened by the Czechoslovak Airlines’ Airspeed Envoy aircraft with the registration code OK-BAO, and manned by the famous chief pilot Karel Brabenec, radio navigator Bedřich Soukup and the flight mechanic Vladimír Čadský. The flight had to have several stopovers (Prague–Uzhgorod–Jasy–Kiev–Bryansk–Moscow) and altogether took over 10 hours. Nowadays Czech Airlines covers this distance in a mere 2.5 hours.

Garance nejlepší ceny Guarantee of best prices Od konce srpna 2011 se mohou návštěvníci stránek www.czechairlines.com setkat s novinkou, která jim usnadní hledání těch nejatraktivnějších nabídek. České aerolinie se zavazují k tomu, že vždy nabídnou tu nejnižší možnou cenu elektronické letenky aktuálně dostupnou na daném trhu (jde o konečnou cenu bez servisního poplatku). Pokud kupující nalezne nižší cenu na jiné internetové stránce, bude mu připsán cenový rozdíl ve - for mě voucheru na další letenku. Navíc obdrží další slevu 10 % z ceny jízdného nalezené levnější letenky. From the end of August 2011, visitors to the site www.czechairlines.com can use a novel tool that will facilitate their search for the most attractive offers. Czech Airlines is committed to offering you the lowest possible price of an electronic ticket available on a given market (i.e. the final price, without the service fee). Should the buyer find a lower price on another website, the price difference will be credited to him or her in the form of a voucher counting toward the purchase of another ticket. In addition, the buyer will also receive a further discount of 10 % from the fare of the cheaper ticket. 76


OSEKEJTE CENU ZA PARKOVÁNÍ ONLINE REZERVACE NA WWW.PRG.AERO

SLASH THE COST OF PARKING ONLINE RESERVATIONS AT WWW.PRG.AERO od/from

750 Kč /CZK týden/week


OK PLUS

THE OK PLUS FREQUENT FLYER PROGRAMME JEDINEČNÝ PROGRAM PLNÝ VÝHOD A ODMĚN

FULL OF BENEFITS AND BONUSES A UNIQUE PROGRAMME

Staňte se členem exkluzivního věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií a nechte se na svých cestách hýčkat.

Become a member of Czech Airline’s exclusive OK Plus Frequent Flyer Programme and allow yourself to be pampered whenever you travel.

ČLENSTVÍ V PROGRAMU VÁM PŘINÁŠÍ:

MEMBERSHIP IN THE PROGRAMME BRINGS YOU:

Ň%RQXVRY«OHWHQN\GRFHO«KRVYÝWD Ň/HW\YHWč¯GÝ%XVLQHVVVOHWHQNRXWč¯G\(FRQRP\ Ň%H]SODWQ«QDGY£K\]DYD]DGHO Ň3URQ£MP\YR]ğ Ň3RE\W\YbKRWHOHFK Ň=£MH]G\ Ň6SRXVW\GDOĕ¯FKY¿KRG

Ņ%RQXVWLFNHWVWRWKHZKROHZRUOG Ņ7UDYHOLQ%XVLQHVV&ODVVZLWK(FRQRP\&ODVVWLFNHWV Ņ&RPSOLPHQWDU\H[FHVVEDJJDJH Ņ&DUUHQWDOV Ņ+RWHOVWD\V Ņ+ROLGD\VSDFNDJHV Ņ$QGPDQ\RWKHUEHQHųWV

PRO NEJVĚRNĚJŠÍ ČLENY

FOR OUR VALUED LOYAL MEMBERS

Stříbrná, Zlatá a Platinová karta OK Plus vám zajistí spoustu nadstandardních výhod, které vám zpříjemní cestování.

OK Plus Silver, Gold and Platinum Cards offer many above-standard advantages, making your journeys both more comfortable and more pleasant.

JAK SE PŘIHLÁSIT

HOW TO REGISTER?

Přihlášku do programu OK Plus naleznete na www.okplus.cz nebo vám ji na vyžádání rád poskytne náš palubní personál. Více informací o programu OK Plus naleznete na www.okplus.cz.

Application form for the OK Plus Programme membership can be found at www.ok-plus.com or you can ask our on-board personnel. For further information about OK Plus Programme please visit www.ok-plus.com.

NOVINKY A NABÍDKY OK PLUS

OK PLUS NEWS AND OFFERS

MÍLE ZA PARKOVÁNÍ, PARKOVÁNÍ ZA MÍLE

MILES FOR PARKING, PARKING FOR MILES

Zaparkujte na letišti Praha-Ruzyně v Parkingu C, C VIP nebo D a získejte míle do programu OK Plus. Anebo za parkovné mílemi OK Plus zaplaťte.

Park your car at Prague Airport in parking areas C, C VIP or D and earn miles toward your OK Plus programme. Or, pay for your parking with miles.

MÍLE ZA PARKOVÁNÍ: Míle získáte za platby parkovného v hodnotě nad 499 Kč, které provedete předem on-line na www.prg.aero.

MILES FOR PARKING: You can acquire miles for parking payments in the value of over CZK 499. These payments have to be made in advance and on-line at www.prg.aero.

PARKOVÁNÍ ZA MÍLE: Vybírat můžete z několika variant parkovacích karet s platností od 4 dnů do jednoho roku.

PARKING FOR MILES: You can choose from several kinds of parking cards with validity from 4 days to one year.

Přesné podmínky pro získání a využití mil za parkování naleznete ve svém profilu OK Plus na www.okplus.cz v sekci Využijte míle / Parkování.

You will find the full conditions for acquiring and redeeming miles for parking in your OK Plus profile at www.okplus.cz in the Redeeming miles / Parking section.

78 | review


OK PLUS CORPORATE

CORPORATE

OK PLUS CORPORATE VÝHODNÝ PROGRAM PRO FIRMY, KTERÉ VĚDÍ, JAK SNÍŽIT NÁKLADY

FOR COMPANIES THAT KNOW HOW TO LOWER THEIR COSTS

Věrnostní program OK Plus Corporate Českých aerolinií nabízí i vaší firmě možnost úspory nákladů až o čtvrtinu a spousty dalších výhod.

The Czech Airline’s OK Plus Corporate loyalty programme offers companies the opportunity of cutting up to a quarter of their costs and many other advantages.

VÝHODY PROGRAMU OK PLUS CORPORATE:

ADVANTAGES OF THE OK PLUS CORPORATE PROGRAMME:

ŇœVSRUDILUHPQ¯FKQ£NODGğ Ň2GPÝQ\]DPÝVWQDQFğPDREFKRGQ¯PSDUWQHUğP Ň2.3OXV&RUSRUDWHD2.3OXVĽGYRM¯RKRGQRFHQ¯]DMHGHQOHW Ň6SU£YD¼ÏWXLUH]HUYDFHOHWHQHNRQOLQH Ň%H]SODWQ«ÏOHQVWY¯

Ņ/RZHULQJFRPSDQ\FRVWV Ņ%RQXVHVIRUHPSOR\HHVDQGEXVLQHVVSDUWQHUV Ņ2.3OXV&RUSRUDWHDQG2.3OXVĻWZRYDOXDWLRQVIRURQHŴLJKW Ņ$FFRXQWDGPLQLVWUDWLRQDQGŴLJKWUHVHUYDWLRQVRQOLQH Ņ)UHHPHPEHUVKLS

V programu OK Plus Corporate získáváte za lety s Českými aeroliniemi body na svůj firemní účet, které si následně vyměníte třeba za bonusové letenky a další odměny.

By using the OK Plus Corporate programme, your company can earn points for its Corporate account for flying with Czech Airlines, which can then be redeemed for bonus tickets and other rewards.

Létejte chytře a zřiďte si svůj Firemní účet na www.okpluscorporate.com.

Fly smart and establish your company account on www.okpluscorporate.com.

NOVINKY A NABÍDKY OK PLUS CORPORATE

OK PLUS CORPORATE NEWS AND OFFERS

REKLAMACE BODŮ ON-LINE

CLAIMING POINTS ON-LINE

Zapomněli jste při rezervaci letu nahlásit vaše firemní číslo OK Plus Corporate nebo nebyly vaše body načteny automaticky? V takovém případě využijte reklamace on-line. Do jednoduchého reklamačního formuláře vyplníte pouze jméno cestujícího a číslo letenky a o vše ostatní se postaráme my.

Did you forget to provide your OK Plus Corporate membership number while making a booking? Or were your points not credited automatically? In such cases make use of the on-line reclamation. You only need to fill out the name of the passenger and the flight ticket number on a simple claim form and we will take care of everything else.

Reklamační formulář naleznete ve svém firemním profilu na stránkách www.okpluscorporate.com v sekci Reklamace / Registrace letů.

You will find the claim form in your company profile at www.okpluscorporate.com in the Claims / Flight registration section.

Body za lety OK, které jste vy nebo vaši zaměstnanci absolvovali s Českými aeroliniemi, jsou automaticky načítány v období 10–12 týdnů po proletu.

Points for OK flights that either you or your employees take with Czech Airlines are automatically credited 10–12 weeks after the flight.

review | 79


!"# $ %&'()#'*+, - ./% ) 0 ) !1%*!2 ) #'*+, - .$ #+' U ŽI T E Č N É I N FOR M AC E | USEFUL INFORM AT ION

3)4+5+67)3%)386!/5! *#$)*+,)*29#': V POHODĚ VE VZDUCHU | FIT TO FLY

N!.76?.*-03%0J@8*@M?.;*M5-*7-M!'H*3*9"?-9!I)*.*97@?(/*9787%$1 Několik snadných cviků vás osvěží a přispěje k pocitu pohody. Q*B)E*-?496)*)c)&@?-)-*@30*8)69*$7/*B))6*B?(*30%*&)B&)-8)%1 A few simple exercises can help you feel fit and refreshed.

NOHY

RAMENA

NOPQ*Q*=QRS

KOTNÍKY

KOLENA

CHODIDLA

Ob!ma rukama Oběma rukama obeobejm!te koleno a p"ijměte koleno a přitáhn!te ho k hrudi. táhněte ho ke hrudi. #$%&'()*+,*-)./0%1* Vydržte 15 sekund. 2/.343*-(56)*.76)07* Rukama stále koleno %&'()*3*078/*97436/* držte a nohu pomalu -9/-:te dol;. Vym!<te spusťte dolů. Vynohy, opakujte měňte nohy, opakujte %)-)(.&5(1 desetkrát.

2/@)*9767'()*%630!mi Ruce položte dlaněmi dol;*03*-()8031*23G dolů na stehna. 4)0$*.&/'()*%79"edu, Rameny kružte nahoru, dozadu dopředu, nahoru, a dol;1*=78$>*4/-H* dozadu a dolů. Pohyb být plynulý. N!kolikrát musí být plynulý. 793./I()*3*%J@8)I()* Několikrát opakujte p"i tom pomalu a praa dýchejte při tom videln!. pomalu a pravidelně.

T87%?%63*9767'()* Chodidla položte na zem a zatáhn!te na zem a zatáhněte b"?@871*=7436/*-)* břicho. Pomalu se p"edklo<te a rukama předkloňte a rukama -I)Ute po nohou sjeďte po nohou a natáhn!()*I)*3'* a natáhněte je až .*9&-(;m na noze. k prstům na noze. #*(V(7*9767W)*M$%&'()* V této poloze vydržte +,*-)./0%1 15 sekund.

Pomalu a praviPomalu a pravideln!*.&/'()*0787/* delně kružte nohou M*.7(0H./1*X)I9&M)* v kotníku. Nejprve 03*I)%0/*-(&30/* na jednu stranu a pak na druhou. Na a pak na druhou. .3'%7/*-(&30/*.&/'()* Na každou stranu +,*-)./0%1 kružte 15 sekund.

Ohn!te koleno, Ohněte koleno, zdvihn!te nohu a zazdvihněte nohu a zatn!()*-()8)00H*-M36$1* tněte stehenní svaly. X78$*M$-("H%)I()1* Nohy vystřídejte. F*.3'%7/*0787/* S každou nohou 793./I()*YZ.&5(*3'* opakujte 20krát až 30krát. 30krát.

Ob! paty op"ete Obě paty opřete 7*W)4*3*9&-($*\9?]ky o zem a špičky @87%?%)6*W%M?80!te chodidel zdvihněte @7*0)IMJ\)1*=3.* co nejvýše. Pak o zem op")()*\9?]ky o zem opřete špičky a zdvihn!()*@7*0)IG a zdvihněte co nejMJ\)*93($1 výše paty.

ANKLES

KNEES

FEET

=/(*>7(8*830%-* Put both hands around one knee and around one knee and &3?-)*?(*(7*$7/&*@8)-(1* raise it to your chest. A76%*B7&*+,*-)@70%-1* Hold for 15 seconds. C))9?0D*$7/&*830%-* Keeping your hands around your knee, around your knee, -67E6$*67E)&*$7/&* slowly lower your leg. 6)D1*FE?(@8*6)D-*30%* Switch legs and repeat &)9)3(*()0*(?4)-1 ten times.

=63@)*$7/&*830%-*70* Place your hands on $7/&*(8?D8-1*K&?0D* your thighs. Bring $7/&*-87/6%)&-*B7&G your shoulders forE3&%L*(8)0*/9L*(8)0* ward, then up, then >3@.E3&%*30%*%7E0* backward and down ?0*3*@?&@/63&*47(?701* in a circular motion. 2)9)3(*-)M)&36*(?4)-L* Repeat several times, D)0(6$1*K&)3(8)* gently. Breathe -67E6$*30%*)M)06$1 slowly and evenly.

Rotate your feet Rotate your feet -67E6$*30%*)M)06$* slowly and evenly ?0*3*@?&@6)*3&7/0%* in a circle around $7/&*30.6)-L*B?&-(*?0* your ankles, first in 70)*%?&)@(?70*30%* one direction and then the other, for then the other, for +,*-)@70%-*?0*)3@8* 15 seconds in each %?&)@(?701 direction.

K)0%*70)*.0))*30%* Bend one knee and &3?-)*$7/&*6)DL*()0G raise your leg, tens-?0D*(8)*4/-@6)-*7B* ing the muscles of your thigh. Alternate your thigh. Alternate 6)D-1*2)9)3(*YZ*(7* legs. Repeat 20 to [Z*(?4)-*E?(8*)3@8* 30 times with each leg. leg.

^?(8*>7(8*8))6-*70* With both heels on (8)*B677&L*&3?-)*$7/&* the floor, raise your (7)-*3-*8?D8*3-*$7/* toes as high as you @301*_8)0*9/(*$7/&* can. Then put your (7)-*30%*(8)*>366-*7B* toes and the balls of your feet on the floor your feet on the floor 30%*&3?-)*$7/&*8))6-1 and raise your heels.

NOHY

LEGS LEGS

RAMENA

SHOULDERS SHOULDERS

ZÁDA A PAŽE

KQTC*QXP* BACK AND ARMS ARMS

Place both feet flat on =63@)*>7(8*B))(*B63(*70* the floor and hold in the ground and hold your stomach. Bend ?0*$7/&*-(743@81*K)0%* slowly forward and -67E6$*B7&E3&%*30%* move your hands down 47M)*$7/&*830%-*7M)&* your legs toward your $7/&*6)D-*(7E3&%*$7/&* toes. Rest in this posi(7)-1*2)-(*?0*(8?-*97-?G tion for 15 seconds. (?70*B7&*+,*-)@70%-.

KOTNÍKY

ANKLES

BOJÍTE SE LÉTÁNÍ?

80 | review

FEET

AFRAID OF FLYING?

STRACH Z LÉTÁNÍ LZE PŘEKONAT!

THE FEAR OF FLYING CAN BE OVERCOME! Czech Airlines continues to hold specialized courses every two months in its Crew Training facility at Prague–Ruzyně Airport to enable =`AaK JÍDLO A PITÍ you enjoy X)-)Ute dlouho ve K!8)4*6)(/*-)*0)9"e-()I0V*9767W)1*=7G IH%)I()1*=?I()*87%0! FLYING WITHOUT FEAR vzbuU()*.&)M0H*7>!h M7%$*3*74)W()*9?(H* Ņ Seven hours of training by Czech Airlines profes(H4L*')*M-(30)()L* alkoholu, ]aje a kávy. sional pilots and cabin crew 9&7I%)()*-)*97*.3>?0! Po p"?-(50H*(3.*>/G Ņ Individual approach using latest training 3*9&7(580)()*-?*&/@)* dete ])&-(M!I\H1 technology a nohy.

LÉTÁNÍ BEZ STRACHU

!"#$"%&'()*$+,,---.

KNEES

CHODIDLA

České aerolinie pořádají další specializované kurzy ve dvouměsíčních intervalech v prostorách Výcviku posádek letadel na ruzyňském letišti v Praze s názvem

Ň Sedm hodin v péči profesionálních pilotů a stevardek Českých aerolinií Ň Individuální přístup s využitím nejmodernější výukové techniky Ň Diagnostika formou autorizovaného dotazníku Ň Technické aspekty létání Ň Návštěva pohyblivého kabinového trenažéru A320 Ň Občerstvení zdarma po celou dobu kurzu Ň Relaxační techniky Ň Na závěr let v pilotní kabině simulátorů B737 a ATR

+Zd**|**&)M?)E

KOLENA

Termíny kurzů Létání beze strachu: 17. 9., 19. 11. 2011 Cena kurzu: 7950 Kč včetně DPH Přihlášky a bližší informace na +420 220 112 571, e-mail: iveta.kamenikova@csa.cz, www.letanibezstrachu.cz

Ņ Diagnosis using authorized questionnaire MOVING EATING AND Ņ Technical aspects of flying DRINKING P70b(*-?(*(77*670D*?0* Ņ A visit to the movable cabin of an A320 flight

Avoid eating heavily (8)*-34)*97-?(?701* simulator during the flight. F(?4/63()*@?&@/63(?70* Ņ Free refreshment during the whole course P&?0.*96)0($*7B*E3()&* by getting out of Ņ Relaxation techniques 30%*07(*(77*4/@8* $7/&*-)3(L*E36.?0D* Ņ The course is completed by a flight in the cabin of 3&7/0%*(8)*@3>?0*30%* 36@7876L*()3*7&*@7BB))1 B737 and ATR flight simulators _8?-*E?66*8)69*$7/*B))6* -(&)(@8?0D*$7/&*3&4-* Schedule of Flying without FearB&)-8)&*70*3&&?M361 training courses: Septem30%*6)D-1 ber 17, November 19, 2011. Course fee: CZK 7950 incl. VAT, Applications and details at +420 220 112 571 or iveta.kamenikova@csa.cz, www.letanibezstrachu.cz

/(*)*/001---(23)43))


U ŽI T E Č N É IN FOR M AC E | USEFU L I N FOR M AT ION

LEVNÉ

PONDĚLKY Hlavní město vaší zábavy

CINEMA CITY: Palác Flóra

Vinohradská 151 Praha 3

Metropole Zličín Řevnická 1 Praha 5

Galaxie

Arkalycká 1 Praha 4

Pardubice

Kč 9 1 1 od

**

* VÍCE NA WWW.CINEMACITY.CZ

AFI Palace Pardubice Masarykovo náměstí 2799

Plzeň

Plzeň Plaza Radčická 2


NA PA LU BĚ | ON B OA RD

V POHODĚ V K ABINĚ | RELAXED IN THE CABINE

Dámy a pánové, vítáme vás na palubě letadla Českých aerolinií. Pro lepší orientaci a zpříjemnění vašeho letu bychom rádi přispěli i následujícími informacemi. Ladies and Gentlemen, welcome on board of a Czech Airlines aircraft. We believe that you will appreciate the following information to make your flight as enjoyable as possible.

BEZPEČNOST Ň Dodržujte prosím pokyny světelných transparentů „Nekuřte“ a „Připoutejte se“. Ň Během startu a přistání mějte zapnuté bezpečnostní pásy (doporučujeme mít je zapnuté během celého letu), ujistěte se, že opěradlo sedadla a stolek jsou ve svislé poloze. Ň Věnujte prosím pozornost pokynům posádky, zvláště předvedení použití záchranných prostředků, zorientujte se, kde se v letadle nacházejí nouzové východy.

ELEKTRONIKA Ň Konzultujte prosím v zájmu bezpečnosti letu použití jakéhokoliv elektronického přístroje s posádkou, zejména mobilní telefony nesmí být zapnuty ani v pohotovostním režimu (Stand by).

KABINOVÁ ZAVAZADLA Ň Těžší zavazadla ukládejte pod sedadlo před vámi, lehčí do schránek nad vaší hlavou. Za zavazadla, která s sebou máte na palubě, nenese dopravce žádnou zodpovědnost.

82 | review

SAFETY Ň Please obey the “No smoking” and “Fasten seat belt” illuminated signs. Ň Fasten your seat belt during take-offs and landings (though we recommend you keep your seat belt fastened for the duration of the flight). Make sure your seat back and folding tray are in their full upright position. Ň Kindly pay attention to the instructions given by the flight attendants, particularly as they demonstrate the use of safety features and devices. Take a few moments to locate the aircraft’s emergency exits.

ELECTRONIC DEVICES Ň In the interest of on-board safety, please consult any use of electronic devices with the flight attendants. Mobile phones must be turned off completely at all times and cannot even be in their stand by mode.

CABIN LUGGAGE Ň Stow your heavier carry-on luggage underneath the seat in front of you and place the lighter pieces in an overhead bin. Be aware that the carrier bears no responsibility for your carry-on luggage.


NA PA LU BĚ | ON B OA RD

PALUBNÍ AUDIO A VIDEO Ň Ve vybraných typech letadel je na centrálních obrazovkách promítána pohyblivá mapa s aktuálními údaji o poloze letadla a průběhu letu. Ň Na dálkových a středně dlouhých linkách nabízíme v business třídě k zapůjčení osobní přehrávače iPod touch s hudbou, filmy a hrami.

TISK NA PALUBĚ A HRAČKY PRO DĚTI Ň Při vstupu do letadla vám palubní personál v business třídě nabídne hlavní české i zahraniční deníky a časopisy, nabídka se liší podle přepravní třídy, délky letu a cílové destinace. Ň Na všech pravidelných linkách jsou pro děti připraveny drobné hračky, bez ohledu na přepravní třídu a délku trasy.

JÍDLA, NÁPOJE A ALKOHOL Ň Druhy a množství jídla a nápojů závisí na denní době a délce letu, speciální jídla (dietní, košer, vegetariánská, dětská apod.) si prosím objednejte již při rezervaci letenky. Ň Palubní průvodčí nesmí podávat alkohol osobám mladším 18 let. Na palubě prosím konzumujte jen ty alkoholické nápoje, které vám donesli palubní průvodčí nebo které jste si koupili na palubě v rámci doplňkového prodeje.

PALUBNÍ PRODEJ Ň Zboží zakoupené na palubě můžete uhradit v českých korunách, eurech i v dalších světových měnách nebo platebními kartami. Výběr zboží najdete na stránkách 92–98 tohoto časopisu, kompletní sortiment pak ve Sky Shop katalogu.

NEMOCNÍ A HANDICAPOVANÍ CESTUJÍCÍ Ň V některých typech letadel jsou nemocným a handicapovaným cestujícím k dispozici speciálně upravená

ON BOARD AUDIO AND VIDEO Ň On select type of aircraft, a moving map with information on the current position of the aircraft and progress of the flight is projected on the central screens. Ň On long and mid-distance flights, passengers in Business Class can borrow personal iPod players with music, movies and games.

IN-FLIGHT DAILY PRESS & TOYS Ň Upon entering the aircraft, flight attendants offer passengers in the Business class Czech and foreign dailies and journals. The offer depends on the travel class, flight duration and destination. Ň Children are awaited by small presents on all regular routes, irrespectively of the travel class or flight length.

MEALS AND BEVERAGES & ALCOHOL Ň Kinds and amounts of food and beverages offered depend on the time of day and flight length. If you have special meal requirements (diet, kosher, vegetarian, children’s food, etc.), please make sure to place your order already when booking your ticket. Ň Flight attendants are not permitted to serve alcohol to persons bellow the age of 18. When on board, kindly consume only those alcoholic beverages brought to you by flight attendants or those you purchased on board.

DUTY-FREE SALES Ň Goods purchased on board can be paid for in Czech Crowns, Euros or other major currencies, as well as by credit card. The selection of items on offer is listed on pages 92–98 of this magazine, the entire product assortment is available in the Sky Shop catalogue.

ILL AND DISABLED PASSENGERS Ň On certain types of aircraft, specially designed seats and toilets are available for ill and disabled passengers.

sedadla a toalety.

KOUŘENÍ Ň Všechny linky Českých aerolinií jsou nekuřácké.

SMOKING Ň All Czech Airlines flights are non-smoking.

review | 83


M A PY P Y | M A PPS S

FINLAND NORWAY

NORTH SEA

SWEDEN

BALTIC SEA UNITED KINGDOM POLAND

DUBLIN

BELARUS

POZNAN

GERMANY

POPRAD/TATRY

LVIV UKRAINE

LUXEMBOURG FRANCE

ROMANIA

VENICE

VARNA

ITALY

SPAIN

MALTA

AFRICA

MEDITERRANEAN SEA

DESTINACE NALÉTÁVANÉ ČESKÝMI AEROLINIEMI CZECH AIRLINES DESTINATIONS DESTINACE NALÉTÁVANÉ VE SPOLUPRÁCI S PARTNERY DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH PARTNERS DESTINACE V SEVERNÍ AMERICE NABÍZEJÍ ČESKÉ AEROLINIE VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ DELTA AIRLINES. NA LINCE TOHOTO DOPRAVCE DO NEW YORKU MAJÍ ČESKÉ AEROLINIE SVŮJ CODE-SHARE. ZNAMENÁ TO TEDY, ŽE PŘÍMÉ TRANSATLANTICKÉ SPOJENÍ POKRAČUJE. OPEROVANÉ DESTINACE JSOU ZÁVISLÉ NA AKTUÁLNÍ POPTÁVCE A SEZONNÍCH ZMĚNÁCH. CZECH AIRLINES OFFER FLIGHTS TO NORTHERN AMERICA IN CO-OPERATION WITH DELTA AIRLINES. IT MEANS THAT DIRECT TRANSATLANTIC FLIGHTS TO NEW YORK ARE STILL AVAILABLE AS CODE-SHARE FLIGHTS OPERATED BY DELTA. SUBJECT TO CHANGE BASED ON DEMAND OR SEASONAL REQUIREMENTS.

82 | review 84


RUSSIA

CANADA

SEATTLE

BOSTON CHICAGO

U.S.A.

CINCINNATI

NEW YORK

CLEVELAND WASHINGTON

SAN FRANCISCO LOS ANGELES

ATLANTA

ATLANTIC OCEAN

DONETSK

ORLANDO TAMPA

ROSTOV ON DON

FORT LAUDERDALE

MEXICO

SEOUL CUBA

MEXICO CITY

BAKU TURKEY BEIJING

BANGKOK

KUWAIT

HANOI HO-CHI-MINH

MELBOURNE COLOMBO SYDNEY

BAHRAIN CAPE TOWN JOHANNESBURG ABU DHABI

MUSCAT

review | 85 83


SK Y T E A M

SKYTEAM CO JE SK Y TEAM?

WHAT IS SK Y TEAM?

SkyTeam je mezinárodní aliance čtrnácti leteckých společností, která byla vytvořena pro to, aby pečovala o zákazníky. Prostřednictvím jedné z nejrozlehlejších sítí přestupních bodů na světě nabízí SkyTeam 373 milionům cestujících, kteří využijí jeho služeb, přes 15 000 letů denně do více než 728 destinací ve 149 zemích.

SkyTeam is a global alliance of fourteen airlines established with the aim of caring for their passengers. Thanks to one of the world’s most extensive connection point networks, SkyTeam is able to offer the 373 million customers who opt for its services a total of over 15,000 daily flights to more than 728 destinations in 149 countries.

OBJEVTE DISCOVER 10 SKVĚLÝCH DŮVODŮ, 10 GREAT REASONS PROČ ZVOLIT SKYTEAM TO CHOOSE SKYTEAM Ň VÍCE MIL Elite míle získáváte a můžete využít u kterékoli členské letecké společnosti.*

ŇVÍCE SALONKŮ Máte přístup do více než 390 salonků po celém světě.**

Ň GAR ANTOVANÉ REZERVACE Členové SkyTeam Elite Plus mají garantované plné rezervace v ekonomické třídě při rezervaci 24 hodin před odletem.***

Ň VÍCE LETŮ Můžete si vybrat z více než 15 000 letů denně do více než 650 destinací po celém světě.

Ň VÍCE TARIFŮ Máte více možností do více destinací. Členové aliance SkyTeam nejen nabízejí všechny cestovní třídy, od ekonomické po první, ale také nabízejí tarif kolem světa – „SkyTeam Around the World Fare“.

Ň SNADNÁ SPOJENÍ Pohodlná spojení přes naši širokou celosvětovou síť přestupních bodů.

Ň V YLEPŠENÉ ODBAVOVACÍ POSTUPY Ušetříte čas s praktickými letištními postupy aliance SkyTeam.

Ň POUZE JEDNO ODBAVENÍ Když přestupujete na jiné lety aliance SkyTeam, odbavíte se pouze jednou.****

Ň STANDARDY K VALIT Y Všechny členské společnosti SkyTeam vám zaručují stejnou kvalitu služeb.

Ň REZERVAČNÍ SÍŤ Udělat si rezervaci a získat informace můžete v kterékoli z 2100 kanceláří aliance SkyTeam. Navíc cestující mohou požádat o pomoc kteroukoli společnost aliance.

Ň MORE MILES Earn miles toward Elite status. (Redeemable on any member airline.*)

Ň MORE LOUNGES Access to more than 390 member lounges worldwide.**

Ň GUAR ANTEED RESERVATIONS Guaranteed full Coach/Economy Class reservation for SkyTeam Elite Plus members with 24-hour advance notice.***

Ň MORE FLIGHTS Over 15,000 flights to more than 650 destinations worldwide.

Ň MORE FARES More fare options to more destinations. Not only do SkyTeam partners offer all classes of fares from Economy to First, we also offer a “SkyTeam Around the World Fare”.

Ň EASY CONNEC TION Make convenient connections with our extensive worldwide hub network.

Ň ENHANCED CHECK-IN Save time with SkyTeam’s streamlined airport procedures.

Ň SINGLE CHECK-IN Check-in only once when connecting to other SkyTeam airline flights. ****

Ň QUALIT Y STANDARDS Guaranteed quality SkyTeam service on all member airlines.

Ň RESERVATION NET WORK Make reservations and get information at any of SkyTeam’s 2,100 ticket offices. Additionally, worldwide passengers can go to any of the SkyTeam partners for assistance.

* See your specific Frequent Flyer programme website for valid SkyTeam airline flights. Accrual is subject to each airline’s programme rules. Some restrictions apply. Award ticket redeemable on all * Platné lety společností aliance SkyTeam naleznete na webové stránce svého programu Frequent

SkyTeam operated aircraft.

Flyer. Podléhají pravidlům programu každé letecké společnosti. Existují určitá omezení.

** Complimentary access to member airline lounges when you are departing on a same-day internati-

** Volný vstup do salonků členských leteckých společností, pokud letíte v první nebo business

onal flight or connecting to/from an international flight operated by a SkyTeam member. This benefit

třídě na mezinárodním letu aliance nebo pokud jste SkyTeam Elite Plus frequent flyer – v den

is available to International First / Business class customers or SkyTeam Elite Plus frequent flyers.

cesty.

*** You must be an Elite Plus frequent flyer and make your reservations 24 hours in advance.

*** Musíte být Elite Plus frequent flyer a udělat si rezervaci 24 hodin před odletem.

**** With a maximum of two SkyTeam airlines on your itinerary, and a maximum of three

**** Pokud máte v itineráři maximálně dvě společnosti aliance SkyTeam a maximálně tři přestupy.

connections.

86 | review


T ER MINÁ T ERMIN A L T TER ERMINÁ MINÁLL L ||| TERMINAL TERMINAL

TERMINÁL TERMINÁL LETIŠTĚ LETIŠTĚ PRAHA PRAHA A A PARKOVIŠTĚ PARKOVIŠTĚ PRAGUE PRAGUE AIRPORT AIRPORT TERMINAL TERMINAL AND AND PARKING PARKING CC Terminál Terminál22 T2 T2

Cesty Cesty na/z na/z Letiště Letiště Praha Praha

BB

Terminál Terminál11 T1 T1

AA VIP VIP Schengenská Schengenská

Cargo Cargozóna zóna

Aviatická Aviatická

Terminál Terminál33 T3 T3

Příjezd Příjezd

Chomutov Chomutov

Výjezd Výjezd KKLetišti Letišti

Lipská Lipská

R7 R7

Směr SměrCentrum CentrumPraha Praha

Ostrava Ostrava Brno Brno Olomouc Olomouc Plzeň Plzeň Liberec Liberec Hradec HradecKrálové Králové České ČeskéBudějovice Budějovice Linz Linz Karlovy KarlovyVary Vary

D1 D1 D1 D1 D1 D1 D5 D5 R10 R10 D11 D11 R4 R4 R4 R4 R6 R6

Ústí Ústínad nadLabem Labem Berlin Berlin Dresden Dresden

R8 R8 R8 R8 R8 R8

PARKING PARKING CC

PARKING PARKING CC

50 50Kč Kčběhem běhemprvních prvních22hodin, hodin,potom potom40 40Kč Kčza zadalší dalšízapočatou započatou hodinu. hodinu.Za Zaprvní prvníden denmaximálně maximálně500 500Kč, Kč,za zakaždý každýdalší dalšíden den400 400Kč. Kč. Za Za5–14 5–14dnů dnů2000 2000Kč. Kč.

Covered Coveredparking: parking:CZK CZK50/hour 50/hourfor forthe thefirst firsttwo twohours, hours,CZK CZK40 40for for every everysubsequent subsequenthour hourup upto tomax. max.CZK CZK500 500for forthe thefirst firstday; day; CZK CZK400 400for forevery everysubsequent subsequentday; day;CZK CZK2,000 2,000for for5–14 5–14days. days.

Přepážky Přepážkypůjčoven půjčovenautomobilů automobilůprovozují provozujísvé svéslužby službyvvhale halevvpřízemí. přízemí.

Car Carrental rentalcounters countersare aresituated situatedon onthe theground groundflfloor. oor.

PARKOVÁNÍ PARKOVÁNÍ BUS BUS

BUS BUS PARKING PARKING

TERMINÁL TERMINÁL11––KRÁTKODOBÉ KRÁTKODOBÉPARKOVIŠTĚ PARKOVIŠTĚ––do do20 20minut minutstání stání zdarma. zdarma.Dále Dálepak pak100 100Kč Kčza zakaždou každoudalší dalšízapočatou započatoupůlhodinu. půlhodinu. TERMINÁL TERMINÁL22––do do20 20minut minutstání stánízdarma, zdarma,za zakaždou každoudalší dalšízapočatou započatou půlhodinu půlhodinupak pak50 50Kč. Kč.

TERMINAL TERMINAL11––SHORT SHORT-TERM -TERMPARKING PARKING––Up Upto to20 20minutes minutesparking parking

PLATEBNÍ PLATEBNÍ AUTOMATY AUTOMATY

PAYMENT PAYMENT MACHINES MACHINES

Platební Platebníautomaty automatyjsou jsouumístěny umístěnyvvodbavovací odbavovacíhale haleterminálu, terminálu, vevstupní vevstupníhale haleParkingu ParkinguCCnebo nebouuvýjezdu výjezduzzparkovišť. parkovišť. Opusťte Opusťtelaskavě laskavěparkoviště parkovištědo do20 20minut minutpo pozaplacení. zaplacení.

Payment Paymentmachines machinesare arelocated locatedin inthe thedepartures departureshall, hall,at atthe theParking ParkingCC

free freeof ofcharge. charge.Each Eachfollowing following30 30minutes minutes100 100CZK. CZK. TERMINAL TERMINAL22––Up Upto to20 20minutes minutesparking parkingfree freeof ofcharge, charge,each eachfollowing following 30 30minutes minutes50 50CZK. CZK.

entrance entranceand andat atcar-park car-parkexits. exits.Please Pleaseleave leavethe theparking parkingzone zonewithin within 20 20minutes minutesof ofpaying. paying. For Forfurther furtherinformation, information,see see24-hour 24-hourdispatch dispatchservice serviceat atdesk deskininParking ParkingCC

Bližší Bližšíinformace: informace:nepřetržitá nepřetržitádispečerská dispečerskáslužba službauupřepážky přepážkyParkingu ParkinguCCnebo nebona natelefonních telefonních

ororcall call220 220113 113408 408oror220 220114 114022. 022.

číslech číslech220 220113 113408 408aa220 220114 114022. 022.

review | 87 review review || 83 83


AIRPORT OR T PL PLAN AN PL Á N L E T IŠT ĚĚ || AIRP TERMINAL 1 OSTATNÍ STÁTY | NONSCHENGEN STATES

TERMINAL 2 STÁTY SCHENGENSKÉ DOHODY | SCHENGEN STATES Belgie | Belgium, Dánsko | Denmark, Estonsko | Estonia, Finsko | Finland, Francie | France, Island | Iceland, Itálie | Italy, Litva | Lithuania, Lotyšsko | Latvia, Lucembursko | Luxembourg, Maďarsko | Hungary, Malta | Malta, Německo | Germany, Nizozemsko | Netherlands, Norsko | Norway, Polsko | Poland, Portugalsko | Portugal, Rakousko | Austria, Řecko | Greece, Slovensko | Slovakia, INFORMACE | INFORMATION TRANSFEROVÁ PŘEPÁŽKA | TRANSFER DESK Slovinsko | Slovenia, Španělsko | Spain, Švédsko| Sweden, ODLETY | DEPARTURES PŘÍLETY | ARRIVALS Švýcarsko | Switzerland

34 16 60

57

64

25 26

59

14

28

23

35

24 13

13

29

72

30

27

36 15

32

14

56 54

12 30

20 19

SMĚNÁRENSKÉ AUTOMATY | CURRENCY EXCHANGE MACHINE

22

63

58 15

KANCELÁŘE LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ | AIRLINE OFFICES SMĚNÁRNA | EXCHANGE OFFICE

33

01 31

12 71

02

73

55 21

VRACENÍ DPH | TAX REFUND BANKOMAT | ATM PASOVÁ KONTROLA | PASSPORT CONTROL KONTROLA PALUBNÍ VSTUPENKY | BOARDING PASS CONTROL BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA | SECURITY CONTROL ÚSCHOVNA ZAVAZADEL | BAGGAGE DEPOSIT NADMĚRNÁ ZAVAZADLA | OVERSIZE BAGGAGE

31

REKLAMACE ZAVAZADEL | BAGGAGE OFFICE VÝDEJ ZAVAZADEL | BAGGAGE CLAIM

18

CELNÍ KONTROLA | CUSTOMS VYHLÍDKOVÁ TERASA | VIEWING TERRACE JEDNOSMĚRNÝ VÝCHOD | ONE-WAY EXIT

74

38

VIP SALONKY LETIŠTĚ PRAHA | PRAGUE AIRPORT’S VIP LOUNGES

17 61

BUSINESS SALONKY | BUSINESS LOUNGES

37

VÝSTAVA | EXHIBITION AUTOMAT S KVĚTINAMI | FLOWER VENDING MACHINE VÝTAH | LIFT TOALETY | TOILETS SPRCHY | SHOWERS MÍSTNOST PRO MATKY S DĚTMI | BABY ROOM

34

PŘEBALOVACÍ KOUT | BABY CHANGING AREA

65

DĚTSKÝ KOUTEK | CHILDREN‘S CORNER

18

MODLITEBNA | PRAYING AREA

33

STANOVIŠTĚ TAXI | TAXI STAND

19 20

21

ZASTÁVKA AUTOBUSU | BUS STOP

03 04

VEŘEJNÁ ČÁST/TRANZITNÍ ČÁST | PUBLIC AREA/TRANSIT AREA

20

PARKOVIŠTĚ | PARKING

08 16 17

RESTAURACE | RESTAURANTS

09

OBCHODY | SHOPS SLUŽBY | SERVICES

OBCHODY / SHOPS TRAVEL VALUE / DUTY FREE 01 DUTY FREE PERFUMERY 02 DUFRY SHOP 03 DUTY FREE & TRAVEL VALUE 04 DUFRY SHOP 05 BEST OF TRAVEL VALUE 06 DUFRY SHOP 07 AELIA DUTY FREE 08 DUFRY SHOP 09 DUTY FREE PERFUMERY 10 DUTY FREE & TRAVEL VALUE 11 DUFRY SHOP 12 DUTY FREE & TRAVEL VALUE 13 DUTY FREE SELECTION

84 88 | review

DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY, SUVENÝRY, SKLO / GIFTS, SOUVENIRS, CRYSTAL 22 EGERMANN 23 BLUE PRAHA 24 EGERMANN 25 SWAROVSKI 26 BLUE PRAHA 27 EGERMANN 28 MANUFAKTURA 29 BLUE PRAHA 30 SPARKYS 31 BLUE PRAHA 32 ERPET BOHEMIA CRYSTAL 33 EGERMANN

MÓDA A MÓDNÍ DOPLŇKY / FASHION AND FASHION ACCESSORIES 41 CZECH GARNET 42 4PM 43 SERGIO TACCHINI 44 MERCURY JEWELLERY BOUTIQUE 45 ROLLING LUGGAGE / NATURALLY CASHMERE 46 TAMUZ 47 HUGO BOSS 48 MERCURY JEWELLERY BOUTIQUE 49 LACOSTE, TOMMY HILFIGER 50 EMPORIO ARMANI 51 LONGCHAMP 52 CZECH GARNET

POTRAVINY A DELIKATESY / FOOD AND DELICATESSEN 62 BOHEMIA DELI 63 NEUHAUS 64 BOHEMIA DELI 65 BILLA KNIHY A ČASOPISY / BOOKS AND MAGAZINES 66 RELAY 67 RELAY 68 RELAY 69 RELAY-VIRGIN 70 RELAY

39


AIRPORT ORT PL PLAN AN PL Á N L E T IŠT ĚĚ || AIRP INFORMACE | INFORMATION TRANSFEROVÁ PŘEPÁŽKA | TRANSFER DESK ODLETY | DEPARTURES PŘÍLETY | ARRIVALS KANCELÁŘE LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ | AIRLINE OFFICES SMĚNÁRNA | EXCHANGE OFFICE SMĚNÁRENSKÉ AUTOMATY | CURRENCY EXCHANGE MACHINE VRACENÍ DPH | TAX REFUND BANKOMAT | ATM PASOVÁ KONTROLA | PASSPORT CONTROL KONTROLA PALUBNÍ VSTUPENKY | BOARDING PASS CONTROL BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA | SECURITY CONTROL ÚSCHOVNA ZAVAZADEL | BAGGAGE DEPOSIT NADMĚRNÁ ZAVAZADLA | OVERSIZE BAGGAGE REKLAMACE ZAVAZADEL | BAGGAGE OFFICE VÝDEJ ZAVAZADEL | BAGGAGE CLAIM CELNÍ KONTROLA | CUSTOMS VYHLÍDKOVÁ TERASA | VIEWING TERRACE JEDNOSMĚRNÝ VÝCHOD | ONE-WAY EXIT VIP SALONKY LETIŠTĚ PRAHA | PRAGUE AIRPORT’S VIP LOUNGES BUSINESS SALONKY | BUSINESS LOUNGES VÝSTAVA | EXHIBITION AUTOMAT S KVĚTINAMI | FLOWER VENDING MACHINE VÝTAH | LIFT TOALETY | TOILETS SPRCHY | SHOWERS MÍSTNOST PRO MATKY S DĚTMI | BABY ROOM PŘEBALOVACÍ KOUT | BABY CHANGING AREA DĚTSKÝ KOUTEK | CHILDREN‘S CORNER MODLITEBNA | PRAYING AREA

19

STANOVIŠTĚ TAXI | TAXI STAND

21

40

ZASTÁVKA AUTOBUSU | BUS STOP

35 32

VEŘEJNÁ ČÁST/TRANZITNÍ ČÁST | PUBLIC AREA/TRANSIT AREA PARKOVIŠTĚ | PARKING RESTAURACE | RESTAURANTS OBCHODY | SHOPS SLUŽBY | SERVICES

9

01 02

03

04

03 06 42

02

01

23 05

22

06

41

05 04 07 11

07 12 05

10 08

44 67 09

10

66 13

24

62

06 25 45

14 43

16

46 26 47 15

53 10 07 17

08 69 48 49

68 11

09

28 70

50

27

RESTAURANT LETIŠTĚ PRAHA / FAST FOOD RESTAURANT LETIŠTĚ PRAHA / FAST FOOD THE GLOBE RESTAURANT KFC WINE & MORE PILSNER URQUELL ORIGINAL RESTAURANT AIR PILSNER URQUELL BAR SUBWAY MCDONALD‘S BODEGA AEROPUERTO TAPAS-BAR & SMOKER‘S CAFÉ KFC NUDE JUICE BAR BRICCO EXPRESS CULTO CAFFE CIOCCOLATO

18

29

11

51

RESTAURACE / RESTAURANTS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

52

SLUŽBY / SERVICES 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

SANDWICH SHOP EL MUNDO DEL TABACO & CAFÉ LA TAZZA PORTO CAFÉ RESTAURANT SHORTY‘S PUB BRICCO EXPRESS DECANTO ICE & FRUIT FOLLOW ME CAFÉ BLACK AND WHITE CAFÉ MATTONI GR@ND CAFÉ SWEET HOME CAFÉ PIZZERIA PILSNER URQUELL ORIGINAL RESTAURANT COKE POINT

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

KONGRESOVÝ SÁL / CONGRESS HALL MĚSTSKÁ POLICIE / MUNICIPAL POLICE KOOPERATIVA ČESKÁ POŠTA / POST OFFICE SKY RELAX HOTEL TRANZIT AMBULANCE MEDITRANS MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA / PUBLIC TRANSPORT AAA RADIOTAXI 1.1.1. RADIOCAB TAXI BALENÍ ZAVAZADEL / BAGGAGE WRAPPING AUTOMAT NA POHLEDNICE / POSTCARD VENDING MACHINE FOTOKABINA / PHOTO BOOTH BALENÍ ZAVAZADEL / BAGGAGE WRAPPING

review | 85 89


DL OV Y Ý PA PAR RK K || FL FLEE L E TA DLOV EETT 10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

AIRBUS A321 – 200

2 212

20 100 kg 89 000 kg

34,09 m

850 km/h

44,51 m

3950 km

AIRBUS A320 – 200

8 156/162

16 992 kg 73 500 kg

34,09 m

850 km/h

37,57 m

4100 km

9 34,10 m

16 200 kg 68 000/ 75 500 kg

33,84 m

850 km/h

AIRBUS A319

135

3360 km

90 | review


DL OV Y Ý PA PAR RK K || FL FLEE L E TA DLOV EETT 10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

BOEING 737 – 500

8 108

14 146 kg 52 999 kg

28,89 m

790 km/h

29,79 m

2600 km

ATR 42 – 500

7

4906 kg

46

18 600 kg

24,57 m

540 km/h 1594 km

Počet letadel | Number of Aircraft

Užitečný náklad | Payload (kg)

Počet cestujících | Seating Capacity

Vzletová hmotnost | Take-off Weight (kg)

Rozpětí křídel | Wingspan (m)

Cestovní rychlost | Cruising Speed (km/h)

Délka letadla | Length of Aircraft (m)

Dolet s maximálním počtem cestujících | Range with Maximum Seating Capacity (km)

review | 91


DÁ R K Y | GIFTS

Výběr produktů ze Sky Shopu Českých Aerolinií A Selection from Czech Airlines Sky Shop DÁMSKÉ PARFÉMY WOMEN’S FRAGRANCES

GIVENCHY VERY IRRÉSISTIBLE Edt 50 ml + 15 ml Cena/Price

1330 Kč

approx.

53.20

JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE X COLLECTION Edp 50 ml Cena/Price

1260 Kč

VERSACE VERSUS Edt 50 ml Cena/Price

1160 Kč

92 | review

approx.

46.40

approx.

50.40


DÁ R K Y | GIFTS

PÁNSKÉ PARFÉMY MEN’S FRAGRANCES

NEW

DIOR DIOR HOMME Edt 50 ml Cena/Price

1570 Kč

approx.

62.80

JEAN PAUL GAULTIER LE MALE Edt 75 ml Cena/Price

1090 Kč

approx.

43.60

PACO RABANNE 1 MILLION Edt 50 ml Cena/Price

1040 Kč

approx.

41.60

review | 93


DÁ R K Y | GIFTS

KOSMETIKA COSMETICS

LANCÔME MAKEUP PALETTE „ABSOLU VOYAGE“ Cena/Price

1390 Kč

approx.

55.60

ESTÉE LAUDER ADVANCE NIGHT REPAIR SERUM Cena/Price

1850 Kč

GIVENCHY MASCARA PHENOMENEYES Cena/Price

550 Kč

94 | review

approx.

22.00

approx.

74.00


DÁ R K Y | GIFTS

HODINKY WATCHES

NEW

FESTINA MEN’S WATCH Cena/Price

3150 Kč

approx.

126.00

NEW AVIATOR AVIATOR LADIES INTERCHANGEABLE STRAP WATCH Cena/Price

2490 Kč

approx.

99.60

BREO BREO ROAM WATCH Cena/Price

260 Kč

approx.

10.40

review | 95


DÁ R K Y | GIFTS

DOPLŇKY ACCESSORIES

MORGAN & OATES SCARF Cena/Price

1240 Kč

approx.

49.60

TINTAMAR VERY INTELLIGENT POCKET Cena/Price

760 Kč

TRAVALO REFFILABLE PERFUME ATOMISER SLEEK GOLD AND SILVER Cena/Price

310 Kč

96 | review

approx.

12.40

approx.

30.40


DÁ R K Y | GIFTS

ŠPERKY JEWELLERY

MISAKI COSMIC BLACK PENDANT AND EARRINGS Cena/Price

1890 Kč

approx.

75.60

ORQUIDEA SET 3 PEARLS ERRINGS Cena/Price

980 Kč

approx.

39.20

AEON RED & BALCK BEAD BRACELET AND MATCHING NECKLACE Cena/Price

860 Kč

approx.

34.40

Další produkty naleznete v katalogu Sky Shop. More products in the Sky Shop brochure.

review | 97


DÁ R K Y | GIFTS Nabídka platí do vyprodání zásob. Offer valid while stocks last.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA SPECIAL OFFER

–20 % LANCÔME HYPNÔSE SENSES Původní cena/Price

1220 Kč Nová cena/New Price

970 Kč

approx.

38.80

–20 % CHLOÉ CHLOÉ INTENSE Původní cena/Price

1620 Kč Nová cena/New Price

1290 Kč

LOLITA LEMPICKA SI LOLITA

–20 %

Původní cena/Price

1280 Kč Nová cena/New Price

1020 Kč

98 | review

approx.

40.80

approx.

51.60


Dynamický. Pro opravdové potěšení z jízdy není jiné volby: Subaru OUTBACK AWD.

Kombinovaná spotřeba paliva 6,4-10,0 l/100 km, emise CO2 167-232 g/km. NOVÉ ceny od 779 000 Kč vč. DPH.

OUTBACK AWD

2.0D - 110 kW/150k | 2.5i - 123kW/167k | 3.6R - 191 kW/260k Na silnici nebo mimo ni, na všechna místa, kam chcete jet, není žádné vozidlo tak dynamické jako Subaru Outback, pokud jde o skutečné potěšení z jízdy. Kompaktní motor SUBARU BOXER s protiběžnými písty je instalován nízko u země pro dosažení nejlepšího možného těžiště. V kombinaci s originálním pohonem Subaru Symmetrical All-Wheel Drive, oba ty to systémy posky tují dokonale v y vážené a působivé rozložení hmotnosti v podélné ose vozu, rychlou odezvu na vaše povely, stabilitu i působiv ý trakční v ýkon bez ohledu na terén, a vštěpují tak Vaší jízdě tak uklidňující důvěru, kterou jste nikdy před tím při řízení nepoznali. Buďte stejně dynamičtí. Pro opravdu inspirující jízdu s plným potěšením není jiné volby. Navštivte autorizované partnery Subaru ČR a rezervujte si svoji předváděcí jízdu již dnes! Brno, C & K, tel.: 547 136 215 Brno, MIJA AUTOCENTRUM, tel.: 545 245 277 České Budějovice, BALKAR, tel.: 387 240 727 Dvůr Králové, AC BOOM, tel.: 499 320 249 Frýdek-Místek, AUTOSALON FRÝDEK-MÍSTEK, tel.: 558 432 872 Fryšták u Zlína, IVOS ZLÍN, tel.: 577 912 590 Hradec Králové, RADKO POLÁK - ILOS, tel.: 495 220 873 Jihlava, AUTO VYSOČINY, tel.: 567 322 536 Jíloviště, SRBA SERVIS, tel.: 255 717 011 Liberec, ILOS, tel.: 485 100 896 Olomouc, TRENDCAR, tel.: 585 700 977 Opava, DANCARS CZ, tel.: 553 719 296 Ostrava,SUBI STYL, tel.: 596 616 940 Plzeň, AUTWEC, tel.: 377 473 935 Plzeň, M. LIŠKA, tel.: 377 452 083 Praha 5, EMIL FREY ČR, tel.: 255 720 111 Praha 9, EMIL FREY ČR, tel.: 283 061 234 Praha 10, ALM, tel.: 271 961 283 Sedlčany, AUTO VERO, tel.: 318 875 297 Sokolov, ALGON PLUS - AUTO, tel.: 352 621 211 Ústí nad Labem, BETA HASE, tel.: 475 201 206

Financování s 0% navýšením!

www.subaru.cz

Review, ČSA  

Review ČSA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you