Page 1

03/11

den začíná skvěle


2

Obsah

04 Co o nás píší Hamburgery od michelinského kuchaře 06 Kvalita Dobré ráno všem 08 Téma Stojíme na trojnožce 12 Udalosť Radosť malých futbalistov

06

11

12

14

18

22

29

32

14 Talenty Naše olympijské naděje 18 Rosteme s vámi Studenti si práci u nás pochvalují 20 Dovednosti Etiketa s Ladislavem Špačkem 22 Zaměstnanci Role hostesek v restauraci je velmi důležitá 26 O nás Čeština v McDonald’s 28 Akcie Čo sa delo vo Zvolene a v Banskej Bystrici

McNoviny 03/2011 Vydavatel: McDonald’s Česká a Slovenská republika Oregon House, Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5, e‑mail: info@cz.mcd.com Výroba: Boomerang Publishing, s.  r.  o. Nad Kazankou 37/708, 171 00 Praha 7, e‑mail: info@bpublishing.cz Uzávěrka čísla: 12. 12. 2011 Datum vydání: 22. 12. 2011 Foto: archiv McDonald’s, Jan Zavřel, Michael Kratochvíl, archiv autorů, Profimedia Vychází: 4× ročně MK ČR E 14 560, neprodejné


Editorial

Vážení přátelé, pomalu končí rok 2011 a my se těšíme na Vánoce a na to, že úspěšně vstoupíme do nového roku 2012. Ten bude pro naši společnost velmi významný, protože v tomto roce oslavíme 20. výročí působení McDonald’s na českém trhu. Současně vyvrcholí 15. ročník McDonald’s Cupu a připomeneme si také 15leté působení námi založené neziskové organizace Ronald McDonald Charity v České republice. Příští rok tedy pro nás bude nejen bohatý na oslavy‚ ale bude pro nás též velkou podnikatelskou výzvou vzhledem k tomu, že doba není a nebude jednoduchá. Věřím ale, že společnými silami dosáhneme úspěchů, které naše podnikání opět posunou o něco dopředu. Přeji vám všem pevné zdraví a štěstí a také mnoho radosti a pohodu o Vánocích v kruhu vašich rodin. Váš Radek Janalík

3


4

Co o nás píší

Lidovky.cz, 9. 10. 2011

McDonald’s nabídne hamburgery od michelinského kuchaře Řetězec s rychlým občerstvením McDonald’s rozšíří v Itálii na omezenou dobu svoji nabídku o speciality navržené nejslavnějším italským kuchařem. Gaultiero Marchesi, kterému se jako prvnímu italské‑ mu kuchaři podařilo získat tři michelinské hvězdy, vytvořil pro největší světový řetě‑ zec s rychlým občerstvením dva hamburge‑ ry a dezert, které budou v restaurací v zemi v nabídce od 5. do 15. listopadu. „Vytříbené“ hamburgery se jmenují Viva‑ ce a Adagio a jejich cena je 4,70 eura (117 Kč). Vivace čili živý nebo temperament‑ ní je se slaninou, slaným špenátem, marino‑ vanou cibulí a majonézou se semínky hoř‑ čice. Hamburger Adagio, což stejně jako v hudeb‑ ní terminologii znamená pomalu, obsahu‑ je proužky lilku ve sladkokyselém nálevu, raj‑ čata a sýr ricotta. Houska pro hamburger je posypána nasekanými mandlemi. Dezert nazvaný Menuet či Tiramisu alla Mi‑ lanese je klasický dezert tiramisu vytvořený ze sladkého pečiva nazývaného panettone, krému s kávovou příchutí, sýru mascarpo‑ ne, mandlí a kandovaného ovoce. Jeho cena činí 2,50 eura (62 Kč). Generální ředitel McDonald’s Italia Roberto Masi nazval spolupráci s Marchesim snem, který se stal skutečností. Marchesi je pova‑ žován za duchovního otce moderní italské kuchyně, napsala agentura ANSA.  

sme.sk, 28. 10. 2011

V Martine otvorili prvú reštauráciu McDonald’s aj s McCafé Otvorili už 26. reštauráciu McDonald’s na Slovensku, tentoraz v meste Martin v obchodnej zóne Campo di Martin. Zároveň prvú v srdci Turca – turistami a mi‑ lovníkmi lyžiarskeho športu navštevovanom stredisku cestovného ruchu. V novej prevádzke nechýba štýlová kaviareň McCafé, ktorá ponúka nielen rozmanité kávové špeciality, ale aj šesť druhov čajov a osemnásť prvotriednych dezer‑ tov od renomovaných dodávateľov z rôznych kútov Eu‑ rópy. McCafé nie je samostatná prevádzka, ale príjem‑ ne dizajnovo oddelená kaviareň v rámci reštaurácie McDonald’s tak, aby svojim zákazníkom poskytla ma‑ ximálne pohodlie a naplnila očakávania aj tých najväč‑ ších priaznivcov tradičných kaviarní. Reštaurácia McDonald’s v Martine ponúka svojím ná‑ vštevníkom príjemné posedenie v interiéri i exteriéri s asi 200 miestami. Pre domácich i turistov je pripra‑ vených 42 miest na parkovanie. Najmenších návštev‑ níkov určite poteší osobitná miestnosť na narodenino‑ vé oslavy pre 10 detí a vonkajší Outdoor Climbing pre 12 detí. Dizajn interiéru reštaurácie McDonald’s je v štýle LIM Food a dizajn McCafé v štýle LIM. Pracovný tím reštaurácie v Martine má dovedna 50 za‑ mestnancov.


Co o nás píší Hospodářské noviny, 14. 11. 2011

McDonald’s zrychlí tempo otvírání restaurací Ambiciózní cíl si dal pro příští rok nej‑ větší americký řetězec rychlého ob‑ čerstvení McDonald’s. Chce otevřít o dvacet procent restaurací více než letos. Do 1325 nových zařízení zamýš‑ lí investovat 2,9 miliardy dolarů. V letošním roce přitom investoval 2,5 miliardy a do provozu uvedl 1100 stravovacích zařízení. Nejvíce nových restaurací, 750, má příští rok vzniknout v regionu Asie, Blízkého východu a Afriky. Dal‑ ších 250 jich přibude v Evropě, 200 ve Spojených státech amerických a Kanadě, zbývajících 125 pak v Latin‑ ské Americe.

Řetězec také chystá pro 2400 zaří‑ zení modernizaci, jejímž výsledkem má být zejména zútulnění prostředí. Z příjemnějšího interiéru by se podle údajů agentury Reuters měli těšit ze‑ jména zákazníci v Evropě. Chystaný směr expanze v Asii, Afri‑ ce a na Blízkém východě podporu‑ jí i poslední říjnová data. Tržby firmy zde stouply o 6,1 procenta, což bylo více, než odhadovali analytici oslo‑ vení agenturou Bloomberg. Ti oče‑ kávali růst „pouze“ o 5,6 procenta. Za překonáním odhadů stojí zejmé‑ na dobré tržby v Číně, navzdory sílí‑ cí konkurenci ze strany dalších firem nabízejících rychlé občerstvení, jako je Yum! Brands, KFC či Pizza Hut. McDonald’s si dobře vedl i v Japon‑ sku či Austrálii. Společnost v sou‑ časné době očekává, že tržby v roce 2012 porostou o tři až pět procent,

5

zatímco provozní zisk by měl vzrůst o šest až sedm procent. Plány firmy by ale mohl ohrozit nárůst cen surovin. Ty by jen ve Spojených státech amerických měly stoupnout o 4,5 až 5,5 procenta, v Evropě pak o 2,5 až 3,5 procenta. Vůbec nejví‑ ce by se do hospodaření společnosti mohlo promítnout zvýšení ceny hově‑ zího masa. Z tohoto důvodu již firma musela zvýšit ceny, což částečně vy‑ rovnalo růst nákladů na suroviny. McDonald’s provozuje ve 117 zemích po celém světě přes 32 000 restau‑ rací, kde zaměstnává přibližně 1,7 mi‑ lionu lidí. Na českém trhu řetězec podniká podle údajů agentury ČTK od roku 1992 a vlastní zde 85 restaurací.

hnonline.sk, 3. 1. 2011

Zaujímavé fakty, ktoré ste netušili o McDonald’s McDonald’s sa svojimi tržbami zaraďuje medzi veľké svetové ekonomiky. Jeden z ôsmich Američanov dokonca pracoval v tomto fast foode. Príkladom sú hviezdy ako herečka Sharon Stone či spe‑ váčka Pink. Ak si myslíte, že existuje spoločno‑ sť, ktorá je viac globalizovaná ako McDonald’s, tak sa mýlite. Zlaté oblúky sú najznámejším symbolom na svete. Reštaurácia ponúka jedlá v 119 kraji‑ nách, prevažne však v USA. V Indii dokonca sú McDonaldy, v kto‑ rých ľudia nejedia hovädzie ani bravčo‑ vé mäso. Spoločnosť naďalej však ras‑ tie a expanduje. Najnovšie sa chystá vydobyť si svoju pozíciu v 76 krajinách.

Týchto 13 faktov vás však určite prekvapí: 1. Počet denných zákazníkov v McDonalde je väčší ako populácia Veľkej Británie.

2. McDonald’s predá viac ako 75 ham‑ burgerov každú sekundu. 3. McDonald’s so svojimi tržbami 24 miliárd dolárov je deväťdesiatou naj‑ väčšou ekonomikou sveta.

8. McDonald’s je najväčší svetový dis‑ tribútor hračiek. Má na „svedomí“ až 20 percent. 9. Zlaté oblúky na logu spoločnosti McDonald’s sú viac uznávané než sym‑ bolický kríž.

4. Z franšízingových licencií dosahuje McDonald’s 32 miliárd dolárov, čím sa spoločnosť zaradila na 68. priečku naj‑ väčších ekonomík sveta (je väčšia ako napríklad Ekvádor).

10. Anglická kráľovná Alžbeta II. vlastní McDonald’s neďaleko Buckinghamské‑ ho paláca ako súčasť svojho rozsiahle‑ ho portfólia nehnuteľností.

5. McDonald’s každý rok zamestnáva okolo 1 milióna pracovníkov v Spoje‑ ných štátoch.

11. Najbližšie tri roky plánuje McDonald’s otvoriť každý deň jednu reštauráciu v Číne.

6. Podľa odhadov spoločnosti bol jeden z ôsmich amerických pracovníkov zamestnaný v McDonald’s.

12. McDonald’s dokonca doručuje svoje produkty v 18‑tich krajinách až domov.

7. Sharon Stone pracovala v McDonald’s ešte predtým, ako sa stala slávnou. Medzi bývalé zamestnan‑ kyne patrili aj Shania Twain, Jay Leno, Rachel McAdams a Pink.

13. Američania prejedia 1 miliar‑ du libier len na hovädzom mäse z McDonald’s ročne, čo predstavuje päť a pol milióna kusov hovädzieho do‑ bytka.


6

Kvalita

Dobré ráno všem Základem dobrého dne je dobrá snídaně. Čerstvá, s vůní dobré kávy a čerstvým výtiskem denních zpráv, sladká či slaná, zkrátka neošizená. Přesně taková jako u McDonald’s. Naši zákazníci si mohou již čtvrtým rokem ušetřit ranní kuchtění a cestou do práce se zastavit na snídani dle svých představ. A není divu, že tak činí čím dál tím víc. „V rámci Evropy se u nás snídá nejvíc hned po Velké Británii,“ vysvětluje Tibor Neizer, odpovědný manažer za zavedení snídaní do restaurací McDonald’s. „Podíl snídaní na našich tržbách v České republice je v současnosti exkluzivních 12,2 % a na Slovensku krásných 8,5 %,“ dodává. Ze snídaňové nabídky vybírají zákazníci dennodenně téměř ve všech našich restauracích. A v čem kouzlo našich snídaní spočívá? Zjednodušeně řečeno: žádné polotovary, rozumné ceny a vysoká kvalita. Tak, jak je u McDonald’s běžné. Ať už si zákazník objedná kterýkoliv z našich snídaňových produktů, může si být zcela jist, že dostane skutečně dobré jídlo – jako od maminky. Kromě standardních McDonald’s surovin nabízíme i speciální produkty pouze na snídaně.

Vejce Dodavatele této základní snídaňové suroviny jsme po dlouhém a pečlivém hledání našli v zemědělském výrobním a obchodním družstvu Begokon. To splňuje naše standardy udržitelné zemědělské produkce (program MAAP), jejichž dodržování pravidelně kontrolují naše audity. Vejce pocházejí z chovů nosnic na podestýlce a jsou vždy velikosti L. Jejich čerstvost zajišťujeme skladováním a distribucí v chladírně, jejíž teplotu kontrolujeme několikrát denně. Maximální kvalitu každého muffinu či sendviče s vejcem zajišťujeme také tím, že každé vajíčko rozklepneme na gril až ve chvíli, kdy je to zapotřebí.

Sausage maso Vepřový McMuffin a McMuffin Fresh obsahují plátek kvalitního vepřového masa, které vždy naplňuje předepsané atributy kvality. Kromě 94 % vepřového masa obsahuje také vodu, sůl, sušený glukózový sirup, bylinky, dextrózu, koření, červenou papriku, rostlinný olej, aromatické látky, kyselinu askorbovou a kyselinu citronovou. Maso skladujeme zmražené na ‑18 °C a v momentě, kdy obdržíme zákazníkovu objednávku, putuje z mrazáku přímo na gril. Během několika desítek sekund tak dojde k jeho zahřátí na minimálně 70 °C. Tímto postupem zajišťujeme, že je dokonale propečené a že nedojde k procesům, které by mohly mít negativní vliv na kvalitu těchto oblíbených lahůdek.


Kvalita

Croissant

Jogurt

Sladká varianta McDonald’s snídaně stojí na jemném pečivu z kynutého listového těsta upečeného s opravdovým máslem. To tvoří celých 21 % croissantu a dává mu opravdu lahodnou chuť. Pokud jde o jeho další složení, croissant obsahuje pšeničnou mouku, pitnou vodu, cukr, droždí, pekařský zlepšující přípravek, jedlou sůl s jodem a vejce. Podle přání si k němu zákazník může dopřát klasiku v podobě nutelly nebo jahodový či meruňkový džem ve výběrové kvalitě.

Pro ty, kteří rádi začínají den něčím lehčím, bude ideální snídaňovou variantou. Vyrábí ho pro nás mlékárna Berglandmilch v Rakousku a vlastně se jedná o slazený jogurtový výrobek s 3,7 % tuku. Obsahuje mléko, jogurtové kultury, cukr a mléčnou bílkovinu. A i v tomto případě má zákazník na výběr. V naší nabídce najde jogurt s ovocem a se sušenkami BeBe. Sušenky jsou tak vtipně přibaleny, že si je zákazník může vzít s sebou na pozdější svačinu. Borůvky, které si do své snídaně

+

7

zamíchá, pocházejí z polských lesů a jahody z marockých plantáží. Oboje samozřejmě nabízíme v té nejvyšší kvalitě. BeBe sušenky nabízíme kakaové s čokoládovými pecičkami. Obsahují 30 % celozrnných obilnin (celozrnná pšeničná mouka, ovesné vločky, celozrnná ječná mouka) a jsou obohaceny směsí vitaminů a minerálů (vitamin B1, vitamin E, niacin, železo, hořčík). Článek připravila Natálie Veselá. Za pomoc děkujeme Tiboru Neizerovi a Vítu Grecovi

McMuffin

Všechny naše anglické muffiny jsou obaleny v kukuřičné krupici a upečeny z pšeničné mouky. Na jejich typické chuti se dále podílí pekařské droždí, sůl, voda, pšeničný lepek, dextróza a zlepšující pekařský přípravek.


8

Téma

Souhvězdí McDonald’s Cílem naší společnosti je nejen její prosperita a spokojený zákazník, ale také prosperita a spokojenost pro všechny partnery a dodavatele. Máme na to vlastní ověřené postupy, které dělají z naší práce unikát. Napadlo vás třeba někdy, že základní principy fungování naší společnosti se dají přirovnat k ševcovskému verpánku?

Dodavatelé

McDonald’s Franšízanti

Říkáme tomu princip trojnožky (z anglického three‑legged stool). Na té se dá pohodlně sedět pouze v případě, že všechny její nohy jsou stejně dlouhé. A těmi nohami jsou v našem případě tři základní pilíře fungování naší společnosti: naši dodavatelé, naši

franšízanti čili operátoři a McDonald’s sám o sobě. Tyto hvězdy tvoří ono souhvězdí McDonald’s. Náš svět zdaleka nekončí za dveřmi restaurace. „Také se to označuje jako

‚velká rodina McDonald’s‘. V té musejí být spokojeni všichni, všechny nohy musí být stejně dlouhé. Pak ten systém funguje,“ vysvětluje Vít Grec, manažer kvality v naší společnosti. Co tyto ideály znamenají v praxi?


Téma

Noha první: dodavatelé Rozhodně se nechceme tajit tím, že na dodavatele, ať už výrobků či služeb, máme vysoké nároky. Chceme po nich kvalitní zboží za únosné ceny, záruku spolehlivosti a schopnost flexibility a splňování všech předepsaných standardů. Na oplátku nabízíme dlouhodobé partnerství a spolupráci systémem „win-win“, čili každý vyhrává. Nejde nám o jednorázový, jednostranně výhodný byznys, ale o trvalou spolupráci, při které porosteme my i náš dodavatel. Proto není v našem zájmu fungovat na úkor někoho jiného. Až na výjimky, pokud nám to například nenařizuje výslovně zákon, neuzavíráme s dodavateli žádné dlouhodobé smlouvy o spolupráci. „Dá se říci, že fungujeme opravdu téměř od objednávky k objednávce,“ říká pan Grec. „Tento systém praktikoval už zakladatel McDonald’s, legendární Ray Kroc, před více než 50 lety. Spočíval v tom, že si se svými dodavateli prostě plácl. A bylo.“ Tyto „gentlemanské dohody“ se ukázaly být velice funkční. Řada podniků, které jsou dnes našimi kmenovými dodavateli, začínala právě v této době jako malé rodinné firmy. A dnes jsou z nich podnikatelská impéria s pobočkami na všech kontinentech. Patří k nim například i firmy jako pekárny East Balt nebo výrobce masných výrobků OSI. „Pokud firma sdílí náš záměr vybudovat dlouhodobě úspěšnou spolupráci, ví, že s námi poroste. Takový dodavatel nemá problém s našimi vysokými nároky, nemá v úmyslu rychle zbohatnout. Jde mu o kvalitní spolupráci, ze které budeme mít užitek my i on. V tom je onen dramatický rozdíl v chápání našich letitých partnerů,“ dodává Vít Grec. Pro příklady úspěchů nemusíme chodit daleko do minulosti. „Například náš dodavatel AHB. Původně to byla malá pekárna rakouské firmy Mann Brot. A pan Mann začal po příchodu McDonald’s na rakouský trh dodávat naší společnosti žemle. Spolupráce s námi ho motivovala k expanzi a on si

před 15 lety kousek za Vídní postavil jako svou dceřinou společnost výrobní závod na hamburgerové žemle. Věřil, že s námi poroste, zainvestoval a nastotisíckrát se mu to vyplatilo.“ Dalším příkladem může být logistická společnost HAVI, která svoji působnost během posledních třiceti let rozšířila po celé Evropě, společně s námi. Prostě a jednoduše, McDonald’s si spolehlivého partnera váží a nabízí mu možnost spolupráce i v nových, mnohdy nelehkých teritoriích. A právě ve složitých podmínkách se pozná, jaký potenciál v obchodním partnerovi je. Protože stavíme na lidech a dlouhodobých vztazích, víme, s kým máme tu čest, a každého dodavatele, který nám „usnadňuje život“, si velmi ceníme. „Třeba firma Farm Frites, náš dodavatel hranolek, je ukázkou perfektní spolupráce. Oni vědí, jak udělat ze suroviny ty nejlepší hranolky, a o svoje know-how se s našimi manažery podělí. Navíc je ještě proškolí zábavnou a soutěživou formou. Výsledkem je, že zákazník dostává dlouhodobě hranolky v nejvyšší kvalitě, a spokojeni jsou pak všichni. Zákazník, McDonald’s i Farm Frites,“ objasňuje Vít Grec. Navzájem se tedy vedeme ke stále vyšším výkonům a vyšší kvalitě. A o to v tomto systému jde. „Systémovou vlastností pak je, že všichni mají zájem na tom, aby vše fungovalo co nejlépe. A protože jsme partneři, naše vzájemná očekávání si jednou ročně ujasňujeme v rámci výročního hodnocení, kde si nastavíme všechny oblasti naší spolupráce s ohledem na různá kritéria. Ať už je to hladká komunikace, ekonomické hledisko, výroba nezávadného a bezpečného výrobku v nejvyšší kvalitě, nebo nastavení priorit. V případě, že dojde k jakékoliv krizi, máme připravený „plán B“. A k němu potřebujeme flexibilně fungující partnery, kteří navzdory počasí, nehodám či náhodám vědí, že zákazník je prostě na prvním místě. Vzpomeňte na situace při povodních v ČR v letech 1997 a 2002, kdy jsme až na několik výjimek fungovali bez kolapsů. A to především díky flexibilitě nás a našich partnerů.

9


10

Téma

jso ardy é d n a t S t ůle ži d

u

Jsm ús pě e šní

Noha druhá: franšízanti „Oproti jiným restauračním řetězcům je pro nás franšízing klíčovou záležitostí. Ve světě je 80 % všech našich restaurací franšízami. V České a Slovenské republice dnes 26 franšízantů provozuje 60 % restaurací McDonald’s,“ říká Ivo Lamich z oddělení franšízingu. A naším cílem je zvýšit počet franšízových restaurací na 70 až 80 %. „Proč to děláme? Protože věříme a víme, že podnikatel, který má v restauraci svoje peníze, je mnohem efektivnější, dokáže agresivně budovat tržby a bojovat o každého zákazníka‚“ vysvětluje. „V celém obchodním světě platí McDonald’s za synonymum franšízingu neboli partnerského vztahu, kdy oba investujeme prostředky a know-how. A díky tomu je náš vztah vyvážený.“ Asi není potřeba zdůrazňovat, že stát se naším franšízovým partnerem není snadné. „Zájemců je hodně a my si chceme být jistí, že vybereme jen ty nejlepší. Franšízová smlouva se totiž uzavírá na 20 let. A to je hodně. My poskytujeme renomovanou značku, ale jen těm, kteří ji budou dobře reprezentovat,“ dodává Ivo Lamich. Proto je velmi důležitý profil budoucího franšízanta. Podle Iva Lamicha jsou naši partneři tzv. lokálními ambasadory značky. Ve svém městě a kraji reprezentují celou naši společnost, mají blízko ke svým

zaměstnancům i zákazníkům, a díky tomu jsou i efektivní. „Musí to být člověk, který je schopen vést své lidi, průměrná restaurace má 50 až 70 zaměstnanců, a to už vyžaduje určité schopnosti,“ vysvětluje. „Část zájemců se hlásí i z řad našich zaměstnanců, kteří již mají přehled o tom, jak společnost McDonald’s funguje,“ dodává Ivo Lamich. Kromě manažerských schopností a patřičného „tahu na branku“ potřebuje úspěšný kandidát na franšízanta také minimální finanční zázemí, ochotu absolvovat několikaměsíční zaškolení a dodržovat předepsané standardy McDonald’s. Ty předepisují jak vybavení kuchyně i prostoru pro zákazníky, tak samozřejmě výrobní postupy a nabídku restaurace. „Musí to být zkrátka standardní restaurace McDonald’s,“ shrnuje Ivo Lamich. Na oplátku má každý franšízant možnost využívat všech předností, které systém McD nabízí, tzn. jeho dodavatelský řetězec, veškeré know-how, servis pro restaurace, servisní firmy a marketingové oddělení. „Každý franšízant přispívá do marketingového fondu, z něhož se platí společné reklamní aktivity. Kdyby si měl každý platit svou kampaň sám, rozhodně by to nemělo takový efekt,“ říká Ivo Lamich.

Partnerům také zajišťujeme kurzy a školení zaměstnanců, kteří musí zvládat totéž,

co každý zaměstnanec naší společnosti. Neméně důležitou je pro nás, stejně jako v případě dodavatelů, společná výměna názorů a zkušeností, jak vést restauraci co nejlépe. Vzájemným sdílením argumentů i zpětné vazby od zákazníků si zajišťujeme podrobnou znalost potřeb a přání našich zákazníků. A to zase umožňuje nám i franšízantům vycházet vstříc jejich přáním. „Přestože naším zájmem je počet franšízových restaurací ještě zvýšit, chceme si udržet určitý počet restaurací, které provozujeme sami, abychom mohli značku McDonald’s dále rozvíjet. Ideální je tak 20–30 %,“ uzavírá Ivo Lamich.

Noha třetí: McDonald’s Třetím a posledním pilířem naší trojnožky je sama společnost McDonald’s. Její cíle, priority a standardy neurčuje nikdo menší než náš zákazník a také naše vnitřní předpisy a závazky, standardy pro kvalitu našich výrobků, naše společenská zodpovědnost a další faktory, jejich dodržování a spolehlivý chod celé firmy jsou v rukou právě vás, našich zaměstnanců. A proto je i vaše spokojenost veledůležitou veličinou ve vyvážení celého systému trojnožky. Článek připravila Natálie Veselá. Za pomoc děkujeme Vítu Grecovi a Ivu Lamichovi


Udalosť

Pomocníci v núdzi Veľkolepá akcia v prešovskom McDonald’s sa uskutočnila 17. novembra po obede pod záštitou hasičov a policajtov. Vyše 50 detí spolu s dospelými malo možnosť možno po prvýkrát vo svojom ži‑ vote na vlastné oči vidieť prácu psovo‑ dov, vycvičeného „komisára Rexa“ v akcii pri zaistení drog a hľadaní výbušniny v aute či spacifikovanie páchateľa. Všet‑ ko to bolo fingované tak dokonale, že keď naša hosteska Anička „ostala zakliesne‑ ná“ v aute, každému behal mráz po chrb­ te, keď sledoval, ako sa k nej pomocou špeciálnych nástrojov snažia dostať ha‑ siči. Samozrejme, úspešne sa to podari‑ lo a deti so zatajeným dychom sledovali, čo sa bude teraz diať. Fííííha, kartón, ban‑ daska s benzínom a zápalky. Auto sme zapálili, nestihli sme sa ani obzrieť a celé okamžite vzbľklo a dokonca ľudia z ulice sledovali, čo sa na parkovisku vlast‑ ne deje. Ale šikovní hasiči auto zahasi‑ li za pár minút, a tak po požiari ostal iba kúdol dymu a torzo vraku. Aby toho nebolo málo, náš úžasný a vždy usmiaty Ronald sa venoval deťom, pripra‑ vil si pre ne zaujímavé vedomostné súťa‑ že a sladká odmena neobišla ani jedné‑ ho detského diváka. Ronald tak bravúrne zabával detské publikum, až sme chvíľka‑ mi mali pocit, že sú na akcii Ronaldovia dvaja! Všade sa to hemžilo usmiatymi tvá‑ ričkami s balónikmi v ruke a z parkovis‑ ka široko-ďaleko znela siréna našich po‑ mocníkov. Táto akcia vďaka našim pomocníkom v núdzi dopadla na jednotku, nielen deti si upevnili svoje vedomosti, ale každý si odniesol aj nezabudnuteľný zážitok. Franciszek Pieta, Prešov

11


12

Udalosť

Veľký deň malých futbalistov Pre malých trenčianskych futbalistov zo Základnej školy Hodžova to bol naozaj veľký deň. Veď vyvádzať slovenskú a arménsku futbalovú reprezentáciu na dôležitý medzištátny zápas sa nepodarí len tak hocikomu. Víťazi 13. ročníka Majstrovstiev Slovenska v minifutbale žiakov prvého stupňa základných škôl si to skutočne užili. Ich výlet do Žiliny sa začal v reštaurácii McDonald’s Dubeň, kde sa o nich príklad‑ ne postarali. Po skvelom menu sa zabavili s Ronaldom McDonaldom, ktorý si pre nich pripravil zábavné súťaže a nezabudol ani na drobné ceny pre víťazov. Vo veselej nálade si potom poriadne po­ obzerali žilinský štadión. Mohli si prezrieť aj šatňu slovenskej reprezentácie, dotknúť sa dresov ich futbalových idolov a porozprávali sa aj s masérom futbalistov. S Jozefom Zá‑ horským zo Slovenského futbalového zväzu si natrénovali nástup na trávnik, aby ho večer zvládli bez trémy a na výbornú. A potom už prišla tá dlho očakávaná chvíľa, keď pred zrakmi tisícov divákov a pred tele‑ víznymi kamerami hrdo vyvádzali na trávnik našich i arménskych futbalistov, držiac ich za ruku. V nových dresoch od Slovenské‑ ho futbalového zväzu, farebne zladení s veľ‑ kými hráčmi. Po hymnách oboch krajín sa prezliekli a futbalový zápas si pozreli z tribú‑ ny vo VIP zóne. Bol to skrátka zážitok, na ktorý malí víťazi 13. ročníka McDonald’s Cupu určite nikdy nezabudnú!


Udalosť

13

O aký zápas išlo: O kvalifikačný zápas o postup na futbalové majstrovstvo Európy Euro 2012 Kto hral: Reprezentanti Slovenska hrali proti reprezentácii Arménska Kde: MŠK Žilina, 6. 9. 2011 so začiatkom krátko po  20. hodine Výsledok: Slovensko–Arménsko 0:4


14

Talenty

Olympijské naděje míří k úspěchu Už od roku 2005 McDonald’s podporuje mladé nadějné sportovce v programu Olympic Hopefuls, který funguje pod záštitou Českého olympijského výboru. Některé z našich nejnovějších talentů nejspíš už brzy uvidíme reprezentovat Českou republiku na olympiádě nebo jiných vrcholových sportovních událostech. Projekt Olympic Hopefuls je tu hlavně proto, aby sportovcům pomohl překlenout těžké období při přechodu z juniorských kategorií mezi dospělé. Poskytuje jim

zázemí, které jinak sportovci získávají díky osobním sponzorům, obvykle až ruku v ruce s prvními výraznými úspěchy. Kromě finanční podpory, kterou jim poskytujeme, mají naše olympijské naděje přístup k od‑ borníkům, kteří jsou pro jejich sportovní výkon velmi důležití. Je mezi nimi například odborník na výživu Petr Havlíček, který se stará o správný tréninkový jídelníček. Sportovní psycholog Marian Jelínek, který mimochodem trénuje hokejisty Plzně, zase pomáhá v oblasti psychické přípravy. Fyzioterapeut David Vrbický pečuje o fyzickou kondici. No a nad všemi konzultanty bdí jejich patron, jímž je už pár let kanoista Martin Doktor, který v roce 1996 v Atlantě vybojoval pro

Českou republiku dvě zlaté medaile. V projektu je momentálně zapojeno deset mladých sportovců. Z toho tři patří k tak‑ zvané přípravce. Ta vznikla v rámci projektu v roce 2009 a podporuje ty nejmladší sportovce od věku 16 let. Její členové mají v budoucnu šanci stát se plnohodnotnými olympijskými nadějemi, pokud budou mít odpovídající výsledky. O naše olympijské naděje je kromě výbor‑ ného odborného zázemí postaráno rovněž ohledně oblečení. O to se sportovcům stará společnost Alpine Pro. Ta mimo jiné připravila olympijskou kolekci pro ZOH ve Vancouveru. Pro LOH v Londýně chystá kolekci, která jistě naváže na předchozí úspěch.


Talenty Společná příprava

Na konci prázdnin všechny naše olympij‑ ské naděje vzaly útokem Račice a zkoušely jízdu ve vratké závodní lodi pod dohledem kanoistů Lukáše Korandy, Tomáše Jandy a patrona projektu Martina Doktora. Před‑ tím si ještě popovídaly s fyzioterapeutem Davidem Vrbickým, který jim hned na místě ukázal některé užitečné cviky. „Jdeme k vodě,“ vyzvalo duo Koranda– Janda. Dopoledne v uvolněné atmosféře slyšeli na své konto spoustu žertů, když asistovali Davidovi Vrbickému jako modelové. „Teď se pobavíme my,“ těšil se Lukáš Koranda. Věděl totiž velmi dobře, jak náročné bude pro jeho kolegy jen udržet se v kánoi. Martin Doktor na úvod „na suchu“ vysvětlil základy a pak se přešlo k praxi. Kanoisté nejdříve ukázali, jak ladně se dá na vodě pohybovat, když to člověk umí. Pln sebevědomí se jako první vrhnul do lodě Lukáš Krpálek. „Opři se o vodu pádlem,“ radil mu z břehu Martin Doktor, ale už bylo pozdě a judista se koupal vedle kánoe. Podobně na tom byli také ostatní členové týmu, kteří se odvážili do singlkánoe. Ve vodě skončili všichni. V deblkánoi, jištěni zkušenými vodáky, už jim to šlo lépe. Triatlonista Lukáš Kočař

vynechal trápení v singlu a po bravurní jízdě v deblu (s Lukášem Korandou, který balancoval vzadu a nenechal ho spadnout do vody) jako jediný absolvoval workshop bez koupele v račickém kanálu.

Naděje na Hradě

Před každými olympijskými hrami se opakuje tentýž rituál – sportovci jsou oficiálně pozváni na celo‑ světový svátek sportu Meziná‑ rodním olympijským výborem (MOV). Tentokrát se tato milá událost týkala i některých členů McDonald’s Olympic Hopefuls. Na Hradě s prezi‑ dentem Václavem Klausem a mnoha osobnostmi českého vrcholového sportu se sešli jach‑ tařka Markéta Audyová, moderní pětibojař Ondřej Polívka a trio rychlostních kanoistů Tomáš Janda, Lukáš Koranda a Radek Miškovský.

Kdo patří k olympijským nadějím:

Lukáš Koranda – rychlostní kanoista Radek Miškovský – rychlostní kanoista Adam Zika – sjezdař na lyžích Kateřina Cachová – vícebojařka Veronika Vítková – biatlonistka Lukáš Krpálek – judista Ondřej Polívka – moderní pětibojař

V přípravce jsou:

Markéta Audyová – jachtařka Tomáš Janda – rychlostní kanoista Lukáš Kočař – triatlonista

jsem si i splnil jeden z dětských snů – pověsit si na krk medaili z MS,“ popsal vicemistr světa své bezprostřední pocity po finálové jízdě.

Co dělali v létě:

Vícebojařka Kateřina Cachová byla bronzová na univerziádě v Číně. V Šen‑ -čenu reprezentovala Českou republiku a v sedmiboji dosáhla na bronz. Navázala tak na svůj zatím největší letošní úspěch – stříbro z ostravského mistrovství Evropy do 23 let. V Číně musela bojovat jak se soupeřkami, tak s výrazným časovým posunem a nepříjemnými klimatickými podmínkami. Právě kvůli extrémně teplému počasí přizpůsobili organizátoři i harmono‑ gram jednotlivých disciplín, závodilo se tak i v pozdních večerních hodinách.

15

Rychlostní kanoista Lukáš Koranda se stal vicemistrem světa, když pokračo‑ val ve své spanilé medailové jízdě napříč letošní sezonou. V Szegedu na mistrovství světa si vyjel stříbrnou medaili na své oblí‑ bené trati 5000 m. Na prestižním světovém podniku předvedl soupeřům i fanouškům, že je ve svých dvaadvaceti letech vyzrálý jak po technické, tak psychické stránce. „Moc to pro mě znamená. Podařilo se mi úspěšně uzavřít celou vydařenou sezonu, kdy jsem z každého mezinárodního závodu přivezl alespoň jednu medaili. Vlastně

Judista Lukáš Krpálek v srpnu na mist‑ rovství světa v Paříži vybojoval bronzovou medaili. Nešlo pouze o jeho osobní úspěch, ale taky o výrazné zviditelnění českého juda na prestižní mezinárodní akci. V historii samostatné České repub‑ liky se Lukáš stal prvním mužem, který přivezl cenný kov. Lukáš je považován za jednu z největších českých medailových nadějí pro nadcházející olympijské hry, což o posledním srpnovém víkendu dokonale potvrdil. Jako jeden z mála sportovců se již do Londýna kvalifikoval.


16

Talenty mistrovstvím světa v Moskvě odjel Ondřej načerpat energii do italského horského střediska Val Gardena. No a v první polovině září vybojovalo družstvo českých moderních pětibojařů i díky Ondřejovi osmé místo na MS.

Lyžař Adam Zika si užíval čokoládu, hory a lyže a zavítal do malebného městečka Saas Fee, kam jezdí trénovat každý rok. Švýcarsko tentokrát navštívil ze dvou důvodů. Jel trénovat na nadchá‑ zející sezonu a zároveň si vyzvednout nové lyže, které rovnou na svazích otestoval. Mladý sjezdař si pochvaloval alpskou idylu, kterou dotváří i fakt, že je do města zakázán vjezd automobilů. „Všude okolo jsou jenom hory, hory a zase hory. A k tomu ta skvělá švýcar‑ ská čokoláda. Po celém městě chodíte buď pěšky, nebo jezdíte srandovními ma‑ lými elektromobily,“ popisoval prostředí Adam. Předtím už ale v červenci a srpnu strávil několik týdnů v USA. Přes Atlantik neletěl na dovolenou, ale za tvrdým lyžařským tréninkem.

Jachtařka Markéta Audyová po pauze věnované přípravě na maturitu a přijíma‑ cí zkoušky ukázala, že závodit rozhodně nezapomněla. Začátkem července se v Helsinkách konalo mistrovství Evropy Laser Radial a mladá jachtařka u toho nechyběla. Od počátku závodu ME se Markétě dařilo, i když podmínky nebyly zrovna ideální. Vál jen velmi slabý vítr. Celkově obsadila dvacáté šesté místo a v kategorii do 21 let skončila na vý‑ borné čtvrté pozici. Markéta nezahálela rozhodně ani v dalších měsících. V září ji závody Evropského poháru zavedly do Maďarska a Rakouska. Poté ji čekal trénink na oblíbeném Lago di Garda.

Ani biatlonistka Veronika Vítková v létě neodpočívala. Začátkem srpna vyra‑ zila s týmem do rakouského Obertilliachu. Těšila se, protože předchozí soustředění v Altenbergu musela kvůli zdravotním kom‑ plikacím oželet. Během pobytu trénovala především jízdu na kolečkových lyžích a střelbu. I když sezóna biatlonistům ještě nezačala, v září se Veronika zúčastnila dvou závodů: mistrovství České republiky v letním biatlonu na kolečkových lyžích v Letohradě a mistrovství světa v letním biatlonu na kolečkových lyžích v Novém Městě na Moravě. Veronika sice nebyla s výsledky spokoje‑ ná, v obou závodech figurovala nakonec vždy na čtvrtém místě, a na medaili tak nedosáhla. Na druhou stranu byla ráda, že se dostala z únavy, která ji na konci srpna a září tolik potrápila.

Moderní pětibojař Ondřej Polívka si v červenci u příležitosti konání finále SP vyzkoušel budoucí olympijské sportoviště. V Londýně obsadil 25. místo. Doufejme, že se na LOH 2012 kvalifikuje a že mu za rok při klání světové pětibojařské elity v Greenwich Parku budeme moci držet palce. V srpnu se pak Ondřej spolu s výpravou českých moderních pětibojařů vydal na evropský šampionát do britské‑ ho Medway, aby se popral o nominaci na olympijské hry. To se sice nepodařilo, ale Ondřej Polívka, Michal Sedlecký a David Svoboda mohli slavit alespoň bronz v hodnocení družstev. Ještě před

Rychlostní kanoista Tomáš Janda se v září po pětitýdenní pauze k pádlu vrátil také. Tomáš věří, že v nadcházející sezoně dosáhne co nejlepších výsledků a nasbírá cenné skalpy. K tomu by mu mohla dopo‑ moci i nová loď. „Čekají ji ještě drobné kosmetické úpravy, aby neoslňovala pouze rychlostí, ale také vzhledem,“ zasmál se Tomáš. Poslední zářijový víkend si pak na Memoriálu Karla Máši dopádloval pro dva bronzy ze sprintů a pro zlato z vytrva‑ losti. Nelenil ale ani v soukromém životě. Úspěšně zakončil střední školu a na pod‑ zim nastoupil na vysokou. „Po vytouženém a zaslouženém volnu hurá na vysokou ško‑ lu, zjistit něco o marketingu,“ řekl nadšeně nadějný kanoista.

Další kanoista Radek Miškovský se úspěšně předvedl na červencovém mis‑ trovství Evropy do 23 let. V chorvatském Záhřebu nastoupil v kategorii C4 se svým parťákem z deblkánoe Lukášem Korandou a dvojicí Drahokoupil, Spálený. Čtveřice měla ambice na umístění na špici. Po vyda‑ řeném startu si česká posádka na soupeře vytvořila náskok a ocitla se na první pozici. Zhruba v polovině trati začaly ale reprezen‑ tantům docházet síly, čehož využila polská


Talenty

posádka a v posledních dvaceti metrech i ruská. Radek si tedy se svými parťáky vyjel bronz. „Byli jsme samozřejmě velmi šťastní, ale mrzelo nás, že jsme nedoká‑ zali udržet náskok,“ řekl po závodě ještě trochu zklamaně. Předposlední červenco‑ vý víkend patřil v Račicích mistrovství ČR na krátkých tratích. Čtyřkánoe s Radkem startovala na kilometr ve stejném složení jako na ME a její posádka potvrdila své kvality, získala republikový mistrovský titul. Další medaile si Radek připsal na konto společně s Lukášem Korandou v kategorii C2 na 200 m, vybojovali bronz. Kromě kanoistiky se Radek věnoval také studijním povinnostem. Podařilo se mu nasbírat dostatek kreditů, a tak může pokračovat do třetího ročníku FTVS.

Mladý triatlonista Lukáš Kočař doplnil během letních měsíců svou letošní sbírku medailí ze závodů Evropského poháru juni‑ orů. K bronzové z Brna a zlaté z belgického Zwevegenu přibyla poslední červencový den stříbrná z Tábora. Startovalo se v okolí Jordánu za chladného počasí. Po první disciplíně – plavání – byl Lukáš na dru‑ hém místě. „Hned od začátku cyklistiky jsme tedy na nic nečekali a ve třech spolu s Rakušanem Knablem a Belgičanem Jurgensem jsme na táborské náročné trati pomalu odjížděli další početnější skupině,“ popsal průběh závodu Lukáš. Do depa při‑ jel zhruba shodně s Knablem, a tak se při běhu mělo rozhodnout o vítězi. Mírný ná‑ skok si Knabel udržel až do konce. Úspěch přesto přinesl talentovanému triatlonistovi posun na třetí místo v celkovém hodnocení Evropského poháru juniorů.  Článek zpracovala Lenka Ciznerová, za pomoc děkujeme Richardu Adamcovi

17

Specialita ze Slovenska

Ani na Slovensku McDonald’s neza‑ hálí. Místní mohou být právem hrdí na to, že podporují čtyři nejlepší slo‑ venské kajakáře. Za vším stojí Zoltán Vida, franšízant McDonald’s. S Mišou a Richardem Riszdorferovými, Jurajem Tárrou a Erikem Vlčkem se Zoltán Vida seznámil díky jejich společnému kamarádovi, taky kajakářovi. „Věděl jsem, že chodí do McDonald’s rádi. Že často navštěvují naše McDrivy, a to hlavně v Bra‑ tislavě. Měl jsem tak usnadněnou cestu,“ vzpomíná, jak ke všemu došlo, Zoltán. Čtveřice kajakářů má za sebou řadu úspě‑ chů. Z OH v Sydney si dojeli pro 4. místo, jsou to mistři Evropy z roku 2008 na 1000 a 500 metrů. Na olympiádě v Pekingu už byli stříbrní. Nápad na možnou podporu ze strany McDonald’s vznikl při vzpomín‑ ce na památnou větu zakladatele Raye Kroce: „Tam, kde vyděláváme peníze, se je snažme taky vrátit. Podporujme lokality, kde působíme.“ Kajakářům se tak díky centrále McDonald’s dostává jednak finanční podpory a jednak materiální přímo od naší franšízové restaurace. „Chlapi potřebují hodně kalorií, a tak toho mnoho sní,“ usmí‑ vá se Zoltán Vida. Z častých návštěv jsou nakonec nadšení také zákazníci. Vždyť mo‑ hou usednout hned vedle tak výjimečných sportovců a pro každého, kdo má to štěstí, je to určitě velký zážitek. Nemluvě o tom, že chlapci jsou absolutně bezprostřední a na nic si nehrají. Celý slovenský McDonald’s s napětím sleduje všechny jejich úspěchy a pozorně naslouchá jejich potřebám. Zoltán Vida je byl dokonce letos v létě osobně podpořit na MS v Szegedu, kde si vybojovali postup na olympiádu v Londýně. Jestli se za nimi dostane také tam, to se ještě uvidí, ale rád by. „S Mišou Riszdorferem přerostly naše pracovní vztahy do rodinného přátelství. Naše manželky také našly společnou řeč a stejně tak i naši dvouletí synové,“ uzavírá podporu kajakářů Zoltán Vida.


18

Rosteme s vámi

Studenti si práci u nás pochvalují Pracovat pro McDonald’s je pro studenty skvělé. Zeptali jsme se dvou z nich, Daniela Nikolova z restaurace Eurovea v Bratislavě a Ivety Kinterové z restaurace na Václavském náměstí v Praze, jaké mají z McDonald’s zkušenosti.

1 Iveta poznala výborný kolektiv Iveta studuje 6. ročník Strojní fakulty ČVUT v Praze, obor řízení a ekonomika podniku. Před rokem a půl úspěšně složi‑ la bakalářské státní zkoušky v oboru strojí‑ renské technologie a managementu a ob‑ hájila bakalářskou práci. Pokud se zadaří, tak by v létě měla obhajovat diplomku. Práci hledala Iveta v roce 2009 kvůli škole. Aby ji mohla dokončit, potřebovala nutně peníze na studium. Cíleně se rozhlí‑ žela po zaměstnání, které bude zábavné, kde může dělat na směny podle svých ča‑ sových možností (ranní, odpolední i noční) a pracovat na zkrácený úvazek. Proto si vy‑ brala McDonald’s.

Hurá do McCafé

Iveta prošla restaurací na pražském Vác‑ lavském náměstí, pak přešla na Savarin a zpátky na Václavák. Tentokrát už ale ne do klasické restaurace, ale do McCafé, které tu bylo právě otevřeno. Momentálně ji najdete na pozici Floor managerky v tré‑ ninku, v McCafé působí jako hlavní barista.

„Máme v restauraci jako jediní v republice dvě McCafé a náš tým v současné době tvoří zhruba 25 baristů,“ říká Iveta ke své současné práci, která ji zjevně baví.

V McCafé je to skvělé

„Těší mě především vedení McCafé, i když si každý myslí, že baristi tam jenom našle‑ hají mléko a nakreslí něco na cappucci‑ no a v práci si v podstatě hrají. Ale není to jednoduchá práce a kladou se na ni vy‑ soké nároky. Ne každý zaměstnanec se na práci baristy hodí,“ říká Iveta. Na vede‑ ní McCafé je zajímavé a užitečné, že se zaměstnanec může naučit spoustu věcí. Plánování směn, profit, BTO rozmrazová‑

ní, navážení, QSC atd. Na vedoucí pozici si Iveta zatím teprve zvyká a ví, že bez lidí kolem a jejich spolupráce by to nešlo. Nej‑ důležitější je získat si u nich důvěru a urči‑ tě i respekt, a to není jednoduché. „Tady bych ráda všem, kteří mě podporují a po‑ máhají mi, ať je to náš tým baristů nebo crew na provoze či někteří manažeři, moc poděkovala,“ usmívá se Iveta.

Důležitá je vstřícnost

Volného času Ivetě mezi prací a stu‑ diem moc nezbývá. Výhodou je, že jí McDonald’s vychází vstříc například ve zkouškovém období. Je jasné, že se musí především připravit na zkoušky.


Rosteme s vámi

2 Daniel si cení toho, že McDonald’s je fér Daniel začal v McDonald’s pracovat díky svojí kamarádce. Když byl na střed‑ ní, řekla mu, že ona sama pro spo‑ lečnost pracuje a že to tam má moc ráda. Vyprávěla mu o parádním kolek‑ tivu a o tom, jak v restauraci všechno skvěle funguje. Netrvalo dlouho a Da‑ niel sám přišel na přijímací pohovor. Tehdy to bylo hlavně kvůli penězům. Dnes už je ze zcela jiných důvodů. Pro McDonald’s pracuje s krátkými přestáv‑ kami více než šest let. Za tu dobu pro‑ šel čtyřmi provozovnami, jedna byla

Co má v plánu dál? Plánů má Iveta hodně. Chtěla by dostudovat, vyjet někam do ciziny, naučit se pořádně anglicky. „Pro práci v oboru je to nezbytné, člo‑ věk bez angličtiny je pomalu jako negramotný,“ usmívá se. „Ráda bych dovedla McCafé do takové‑ ho stadia, aby všechno fungova‑ lo tak, jak má, a podařilo se nám vytvořit skvělý tým baristů, kteří vždy poskytnou zákazníkovi oče‑ kávaný, výjimečný servis. Věřím, že jsme na správné cestě. Jinak si vůbec nic moc raději neplánuji, protože moje plány pak většinou nevyjdou.“

Když nebude mít v pořádku školu, nebu‑ de moci pracovat naplno. „Stejně jako ně‑ kteří vyučující nechápou, že chodí studen‑ ti do práce při denním studiu, aby si vůbec mohli dovolit studovat, tak někteří kolego‑ vé v práci se diví, že mám i jiné povinnosti, než je práce. Stále se ale snažím dodržo‑ vat všechny termíny školních i pracovních povinností,“ přibližuje Iveta. „Obvykle do‑ stávám dovolenou, kdy ji potřebuji, což každý zaměstnavatel nedělá. Dostávám směny vždy podle svých požadavků,“ říká na závěr Iveta.

dokonce v Čechách. K tomu studuje marketing v Trnavě, což je docela zají‑ mavé, když jeho práce je v Bratislavě. „Momentálne pracujem ako vedúci smeny,“ říká Daniel. „Mojou úlohou je riadiť jednotlivé smeny v prevádzke. Ako vedúci smeny som zodpovedný za zamest‑ nancov a zároveň aj za zákazníkov. Okrem toho však samozrejme aj za hladký prie‑ beh počas celej smeny, čo znamená kvalitne ponúkané služby a zabezpeče‑ nie 100% spokojnosti,“ dodává.

Je to tu fér

Mezi největší výhody práce v naší spo‑ lečnosti Daniel rozhodně počítá to, že

19

si může všechno naplánovat přesně tak, jak potřebuje. To mu samozřejmě jako mnohým jiným studentům dost pomá‑ há všechno zvládat. Kromě této výhody ho ale v McDonald's drží také mladý ko‑ lektiv, se kterým si rozumí a potkává se nejen v práci. „Veľa kolegov mi je dobrý‑ mi kamarátmi,“ říká. Navíc si Daniel cení férového přístupu za jasně daných podmínek. „Neviem vy‑ pichnúť iba jednu vec, nemám problém s odkomunikovaním takmer čohokoľ‑

Co má v plánu dál? Danielovi je 23 let a v první řadě chce úspěšně dostudovat vysokou školu. Co bude pak? „Nechajme sa prekvapiť,“ usmívá se Daniel.

vek. Je to asi o dôvere a pomoci si na‑ vzájom. Ako keď si pomáhajú dvaja ka‑ maráti. Raz pomôžem ja jemu a inokedy zas on mne.“ Podle Daniela je práce v McDonald’s pro studenta jako stvořená. „Práve vďaka flexibilnému pracovnému času sa mi jednoducho zosúladí škola s prá‑ cou a ešte mi ostane aj nejaký ten čas na kamarátov. Určite mi pomáha hlavne v období skúškového, keď mám nejakú nečakanú skúšku,“ pochvaluje si Da‑ niel. Článek zpracovala Lenka Ciznerová, za pomoc děkujeme Janě Šedové


20

Dovednosti

Etiketa, lekce první Slovo „etiketa“ zavání časy, kdy pánové nosili cylindry, líbali dámám ruce a na jídlo v restauraci jste potřebovali čtyři vidličky a kleště na hlemýždě. V novém seriálu McNovin se pokusíme etiketu vykreslit ne jako něco archaicky zkostnatělého, ale jako přirozeně se vyvíjející soubor pravidel, který nám naopak umožňuje cítit se ve společnosti uvolněně, beze strachu, že si uřízneme ostudu. Ukážeme si ji jako něco, co nám může pomoci i v každodenní praxi v restauraci. Jako průvodce světem pravidel společenského chování jsme si pozvali člověka nejpovolanějšího. Spolutvůrce české etikety Ladislava Špačka.

Kde se etiketa vzala „Už v pravěké tlupě muselo být jasně dané, kdo bude sedět nejblíže u ohně a dostane nejlepší kousek mamuta,“ zahajuje Ladislav Špaček naše povídání výletem do prehisto‑ rie. Moderní etiketa, jak ji známe dnes, se ovšem začala vyvíjet daleko později. Její po‑ čátky se dají vystopovat do aristokratických kruhů na dvoře francouzského krále Slunce Ludvíka XIV. a Jindřicha III., který se prosla‑ vil tím, že v pařížské restauraci LeTour de Argen začal používat vidličku. Poté, co fran‑ couzská revoluce umožnila vstup do nejvyš‑ ších společenských kruhů bohatým měšťa‑ nům, se obecně uznávaná pravidla chování stala víceméně nezbytností.

Moderní etiketa a její vývoj „Etiketa je disciplína založená na mezilid‑ ských vztazích, a proto se musí neustále vyvíjet, stejně jako se vyvíjejí tyto vztahy,“ vysvětluje Ladislav Špaček. Například ta naše prodělala velký zlom po rozpadu Ra‑ kouska-Uherska. Úkolu přetvořit etiketu cí‑ sařského dvora do prostředí moderního demokratického státu, se tehdy ujal šéf protokolu T. G. Masaryka Jiří Guth-Jarkov‑ ský. Ani jeho legendární Společenský ka‑ techismus ovšem nemohl vydržet věčně. „Dnešní moderní podnikatel vypadá jinak než továrník z první republiky,“ říká Ladi‑ slav Špaček. „Zcela jiné je postavení ženy ve společnosti, jinak vnímáme děti a tak dále.“ A jaké je nejnovější zavedené pra‑ vidlo? „V roce 1994 jsem v televizním se‑ riálu Etiketa modeloval muže v restauraci jako člověka v tmavém obleku s krava‑ tou a světlé košili,“ vzpomíná. „Dnes už takto do restaurace chodí málokdo a je možné si obléct sako s košilí bez kravaty a na uvolněnější příležitosti jsou přípustné i džíny,“ dodává.


Dovednosti

Jak je to u nás: U rychlého občerstvení se na důsledné dodržování etikety nehledí tak přísně jako v pětihvězdičkovém podniku. Jak ale Ladislav Špaček v první lekci etikety naznačil, znalost pravidel společenského chování nám především umožní chovat se přirozeně a ohleduplně ke svému okolí. Lidé kolem nás, ať už to budou kolegové nebo hosté, se tím pádem budou cítit příjemně a o to přece u McDonald’s jde.

Za volantem etikety Už jen z rychlého postupu bývalých pra‑ covních kalhot do společensky akcep‑ tovatelného šatníku je vidět, že etiketa není něco svazujícího. Ladislav Špaček dokonce tvrdí, že znalost společenské‑ ho chování je naopak osvobozující. Kdo ho zvládne, může se ve společnosti cho‑ vat naprosto přirozeně a soustředit se na opravdu důležité věci. Jak říká Ladislav Špaček: „Dobrý řidič také nemyslí na to, kdy má zmáčknout spojku, zařadit rychlost a dát přednost zprava. Má tato pravidla zažitá, a může tedy věnovat plnou pozor‑ nost tomu, co se děje kolem něj.“ Proto se v příštích pokračováních zaměříme na konkrétní příklady toho, jak má etiketa vládnout v restauraci McDonald’s. Článek zpracoval Jiří Holubec

21


22

Zaměstnanci

Hosteska je tváří restaurace Hostesky jsou v McDonald’s důležitou součástí týmu. Mají své vlastní know‑how a školicí kurzy, aby se s ním seznámily. S Janem Sekaninou jsme se bavili o tom, co může dobrá hosteska restauraci přinést a proč ji někdy neprávem považujeme jen za někoho v růžové košili, kdo rozdává balonky.

Pojďme to vzít po pořádku. Co to je hostesing? V krátkosti by se to dalo přeložit jako po‑ hostinnost. Je to proces, během kterého zákazníka vítáme, vycházíme mu vstříc, ra‑ díme mu, pomáháme. Už z tohoto popisu je patrné, že hostesing je něco, co by měl zvládat každý zaměstnanec, který se zá‑ kazníkem přijde do styku. Někde jsem ne‑ dávno četl takové pěkné heslo: „Hýčkejte si své zákazníky!“ Není to jen práce hos‑ tesky, ale nás všech. Kdo rozhoduje, jestli v restauracích budou přítomny i specialistky – hostesky? Rozhoduje o tom vedoucí restaura‑ ce a je to hodně dáno lokalitou. Větší restaurace má pro hos‑ tesku lepší využití. Když je ale restaurace třeba v nákupním centru a prostor pro zákaz‑ níka sdílí s ostatní‑ mi restauracemi, tak pro hostes‑ ky nemá příliš možností k vy‑ užití. Často to dokonce vede‑ ní nákupních center zaka‑ zuje.

Co mají hostesky na starost? Měly by být vyčleněny vý‑ hradně na péči o zákazní‑ ka. Mohou poskytovat ty nej‑ lepší služby v době silného i slabšího provozu. Například nabízejí ochutnávku nových produktů, informují o novinkách a snaží se zkrátit zákazníkům chvilky v re‑ stauraci. Zrovna tak se hosteska velmi uplatní při organizaci provozu v restaura‑ ci. Ukáže hostům volnou pokladnu, usadí velkou skupinu, donese objednávku. To všechno rychlému a plynulému provozu restaurace pomůže daleko víc než jeden člověk za pokladnou navíc. Když přijde mnoho hostů najednou, tak situace samo‑ zřejmě svádí k tomu, stáhnout hostesku do běžného provozu, a často se setkává‑ me s tím, že v restauraci hosteska pracu‑ je většinu času za pokladnou. To ale není správné, protože tím pádem v restaura‑ ci chybí člověk, který by zašel mezi zá‑ kazníky.


Zaměstnanci

23

je nkce u f e Naš ůle žitá d

Hosteska je, zdá se, velmi důležitou součástí restaurace. Hosteska je tváří re‑ staurace a její funk‑ ce je velmi důležitá. Vzhle‑ dem k tomu, že hosteska také nosí odlišnou uniformu, je první, na koho se zákazníci často obrátí, když se děje něco neobvyklého.

Jakou by tedy měla mít hosteska vlastnost, aby byla ve své práci dobrá? První a nejdůležitější vlastností dobré hostesky je, aby měla dobrý vztah k lidem. Potvrzuje se nám, že dobré hostesky bý‑ vají ty, které už mají určitou životní zkušenost, na‑ příklad, že jsou matkami dětí.

Nakolik se může hosteska ve své práci vyškolit a nakolik pro ni musí mít přirozené nadání? To je dobrá otázka, kterou možná málo ře‑ šíme. Školení a praxe určitě může naučit mnohému. Máme k dispozici manuály a po‑ stupy McDonald’s, které vysvětlují, jak při‑ stupovat k určitým druhům zákazníků – rodi‑ na s dětmi při narozeninové oslavě si určitě vyžaduje jiný přístup než skupina teen‑ agerů nebo zaměstnaný byznysmen. Do‑ kážeme naučit to, jak komunikovat se zá‑ kazníky, jak vysvětlit a prezentovat novinku v restauraci, například McCafé. Jednu věc ovšem naučit nedokážeme – to, jaký ten člověk skutečně je. Jest‑ li někdo touží stát se hosteskou jen proto, že se mu nechce stát u grilu, tak to opravdu není ta Hostes k nejlepší kvalifikace. Hosteska r áda po a musí ráda pomáhat lidem. m

musí áhat

V praxi potom dokážou přistupovat k zá‑ kazníkovi s opravdovou péčí. Je hostesing i pánskou záležitostí? Ano. Správně se anglicky říká „host“, ale my jsme si navykli na počeště‑ né „hostesák“. Můžu říct, že na kaž‑ dém kurzu


24

Zaměstnanci

e me s ní í ř ě Zam vazová na na nt aktu ko

jsme ze zhruba dvanácti účastníků měli jednoho pána. V Praze je minimálně jeden takřka v každé restauraci. Zkusme si stručně popsat, jak takový kurz probíhá. Kurz je rozdělen do dvou dnů. První den se bavíme o tom, co je náplní práce hos‑ tesky. Tedy ne to, že má mít růžovou koši‑ li, stát u dveří a rozdávat balonky, ale celé spektrum funkcí a činností, které v restau‑ raci zastává. Další součástí prvního dne je komunikace s různými druhy zákazníků, navazování kontaktu, ale i trénink nových hostesek v restauraci. Všechno je navíc provázané praktickým cvičením. Teoretic‑ ká část končí setkáním s Ronaldem. Ten vysvětluje, jakou má jeho šou v restau‑ racích úlohu, co k ní potřebuje, a kromě toho je samozřejmě naučí nějaké finty z klaunské psychologie. Druhý den je, předpokládám, zaměřen prakticky. Ano, druhý den se přesouváme do provo‑ zu. Posledních několik let jsme kurzy po‑ řádali v licenční restauraci Daniely Bár‑

tové v Nových Butovicích. Tam jsme měli jednak výborně připravené zá‑ zemí, a hlavně díky kontaktům vedou‑ cí restaurace na okolní školy i dostatek dětí, které jsou pro trénink nejvhodněj‑ ší publikum. Poslední kurz ovšem probí‑ hal v restauraci na I. P. Pavlova, která má po rekonstrukci rozšířený dětský koutek a do které chodí v běžném provozu hodně různorodých skupin zákazníků. Dopole‑ dne probíhalo cvičení s dětmi, které bylo pojaté jako narozeninová oslava, na kte‑ rou dorazila celá třída dětí i s rodiči, byla tam spousta dárků a gratulací. Odpole‑ dne jsme se věnovali dospělým zákazní‑ kům, což už byli reální hosté, kteří přišli do restaurace. Zaměřovali jsme se na na‑ vazování kontaktu, komunikaci se zákazní‑ kem, probírali jsme marketingové materiá‑ ly, vlastně jediný rozdíl od skutečné praxe byl, že v restauraci normálně nepotká‑ te deset hostesek najednou. Jinak jsme se ale vše, co jsme probrali v prvním dni, snažili aplikovat v praxi.


Zaměstnanci

25

Jde

ok om p zák éči plex ní azn o íky

Pro koho je kurz hostesingu určen? Už jsem zmínil, že hostesing není jen záležitostí hostesek, ale všech zaměstnanců McDonald’s. Jeho podsta‑ tou je komplexní péče o zákazníky a určitě si z něj mnohé odnesou i manažeři nebo pracovníci, kteří hostesky v restauraci řídí. Jaký je o kurz zájem? V posledních dvou letech šel zájem o kurzy trochu dolů a v současnosti pořá‑ dáme tři až pět do roka. Měli bychom se ale zamyslet nad tím, kdy je pravý čas pro větší využití hostesingu, a mám pocit, že si bohužel často myslíme, že nikdy. Když se restauraci daří, chodí do ní spous‑ ta zákazníků, tak se každá ruka využije na obsluhu a hostesky jsou často vidět za pokladnou. Když se restauraci neda‑ ří, připadá nám hosteska jako zbytečný

luxus. Je to ale přesně opačně. V rušné restauraci dobrá hosteska zorganizuje a zklidní situaci. V té prázd‑ nější naopak podpoří prodej. Co absolvování kurzu jeho účastníkům přinese? Hlavně schopnost dobře a efektivně vy‑ konávat svou práci. Také si účastníci vy‑ měňují zkušenosti a v neposlední řadě se dobře baví. Kurz není přímo spojen s ka‑ riérním postupem. Jeho absolvování ale účastníkům dá možnost lépe pracovat se zákazníky a posune pracovně i lidsky ku‑ předu. Což je mnohdy daleko více než certifikát z manažerského kurzu. Článek zpracoval Jiří Holubec, za pomoc děkujeme Janu Sekaninovi


26

O nás

Čeština v McDonald’s Jestli také někdy přemýšlíte, jak se vlastně v češtině správně píše manažer nebo jestli je slogan I’m lovin’ it srozumitelný pro všechny naše zákazníky, máme pro vás dobrou zprávu. PhDr. Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český je na tuto problematiku na slovo vzatou odbornicí. Jazykem naší společnosti se zabývala již od vstupu McDonald’s na český trh a všechny proměny, kterými prošel, má perfektně zmapované.

„Nefunguje to tak, že bychom se v ústavu sešli a dohodli se, co dnes budeme kodifi‑ kovat a jak,“ vysvětluje doktorka Pravdová způsob, jakým se vlastně přijímají cizí slova do české slovní zásoby. „Když se nějaké slovo používá častěji, snadno to lze zjistit například nahlédnutím do Českého národ‑ ního korpusu, což je soubor reprezentativ‑ ních textů, který slouží k jazykovému vý‑ zkumu. Zde se můžeme i dozvědět, jak se v českém jazyce užívá slovo franchising.“ Takže, abychom se vrátili k otázce z titulku, obě uvedené varianty jsou možné. Podle Markéty Pravdové prošlo slovo franchising nebo, chcete‑li, franšízing po svém vstupu do češtiny ukázkovým vývojem. Nejdříve se

používal pouze anglicky psaný výraz, který ale časem zdomácněl natolik, že se počeš‑ til i jeho pravopis. „Používáte‑li slova fran‑ šíza nebo franšízový, jednotně by měl být i franšízing. Proto bych v českém prostře‑ dí již doporučila český pravopis. Nicmé‑ ně možné je psát obojí,“ dodává. A pokud jde o onoho manažera, v užívání jeho po‑ češtěné varianty paní doktorka rovněž ne‑ vidí žádný problém – vždyť slovo manažer uvádějí už slovníky z 30. let minulého sto‑ letí. Přestože slovo manažer či manažerka je z jazykového hlediska naprosto v pořád‑ ku, stále bychom měli psát management. „Slovo manažer píšeme i vyslovujeme už česky, ale v případě slova management

Franch

aneb

tomu tak není, vyslovujeme ho anglicky a nadále i anglicky píšeme. Pokud bychom ho chtěli psát počeštěně, asi bychom volili varianty manažment či menežment, ale tyto podoby se zatím v češtině moc nevyskytují.“ Jak se s češtinou vyrovnává McDonald’s? V adaptacích zahraničních reklam po­užíval do roku 2001 poměrně kultivované a spi‑ sovné češtiny, u názvů jídel důsledně pone‑ chával původní podobu v angličtině. Výjim‑ kou snad byl jen McBůček – výrobek, který získal v letech 1993, 1994 a 1995 označe‑ ní Czech Made. Tehdy jsme poprvé sáhli do názvu konkrétního produktu a naši zá‑ kazníci to ocenili. Přiblížili jsme naši společ‑ nost lokální kultuře. Postupem času se ale


O nás

nebo hising franšízing?

náš zákazník proměnil. Dnes už ho anglič‑ tina nepřekvapuje a McDonald’s již nevní‑ má jako „cizí“ element, ale jako místo, kam se rád vrací a kde se o něj postarají. Podle Markéty Pravdové došlo k tomuto zlomu kolem roku 2002, kdy McDonald’s oslavil svých prvních deset let v České republice a začal se orientovat na mládež. Právě mlá‑ dež používá v běžné mluvě s oblibou ang‑ lické výrazy. A my jsme byli opět těmi, kteří tuto změnu reflektovali, a proto víme, že slo‑ gan I’m lovin’ it je srozumitelný i našim zá‑ kazníkům. Přesto si stále dáváme záležet na tom, abychom zákazníka nejen dobře nakrmili, ale i mu vytvořili pocit domova. Hrajeme si se slovy tak, aby byla v domá‑

cím kontextu srozumitelná. „Například kam‑ paň na Mexické týdny u McDonald’s využila velice zdařile češtiny jak ve svém sloganu ‚Všichni už jsou v Mexiku‘ připomínajícím písničku Michala Tučného, tak v jazykových hrátkách s češtinou provázejících celý re‑ klamní spot,“ říká paní doktorka. „Také vy‑ užití běžné mluvy, říkanek a jazykového hu‑ moru je dobrý způsob, jak se může globální firma nenásilně přiblížit lokálnímu trhu,“ do‑ dává na závěr. Článek zpracovala Natálie Veselá

manažZ ger

27


28

Akcia

LETNÝ KARNEVAL MAL ÚSPECH

Krásne počasie a slniečko nás v Ban‑ skej Bystrici prinútili vymyslieť prázdnino‑ vú akciu pre všetky deti, ktoré milujú zába‑ vu, karaoke, hry a súťaže. Nápad s Letným karnevalom zaujal mnohých, a preto náš McDonald’s v jednu letnú nedeľu pras‑ kal vo švíkoch. S detičkami sme nielen spievali karaoke, súťažili, maľovali na tvár, ale mali sme pre ne pripravené aj pred‑ stavenie bábkového divadla. Aj z nás sa

na chvíľu stali rozprávkové bytosti, ktoré rozdávajú radosť a vyčarujú úsmev na det‑ skej tvári. Akcia sa vydarila a my sa už teraz tešíme na ďalšiu – Rozlúčku s prázd‑ ninami. Ľubka Barnová z McDonald’s  Banská Bystrica


Akcia

Zvolenčania odštartovali štýlovo Len nedávno sme otvorili úplne nový McDonald’s vo Zvolene. Pri tejto príle‑ žitosti sme uskutočnili akciu zameranú na detičky s rodičmi, pri ktorej sa pred‑ stavil náš maskot Ronald. Krásne počasie a živá hudba prilákali mnoho rodín, ktoré s nami strávili krásne víkendové popolud‑ nie. Detičky sme zaujali nielen maľova‑ ním na tvár, rôznymi hrami a súťažami, ale najmä samotným Ronaldom, ktorý im uro‑ bil show, ako sa patrí. Ľubka Barnová z McDonald’s  Banská Bystrica

29


30

Kvalita

Náš kečup je třída Před několika měsíci jsme požáda‑ li nezávislý a v Česku nejrespektova‑ nější spotřebitelský časopis dTest, aby ověřil kvalitu kečupu, který po‑ užíváme v restauracích. Po zevrub‑ ných, důkladných a náročných zkouš‑ kách jsme dostali hodnocení.

Co v něm stálo? Posuďte sami. Do‑ stali jsme následující e‑mail: „Dovoluji si Vás informovat, že Vámi nabí‑ zený výrobek – kečup McDonald’s – získal v nezávislém a objektivním testu vydaném v časopisu dTest velmi úspěšné hodnoce‑ ní kvality, které Vás opravňuje po uzavření smlouvy užívat ZNAČKU KVALITY dTest. Štítek se značkou kvality dTest můžete vy‑ užít k propagaci výrobku, je možné ho pre‑ zentovat: přímo na výrobku na webových stránkách v tištěných materiálech v letácích v katalogu výrobků outdoorové reklamě apod.   V současné době je značka kvality dTest užívána při propagaci bezmála stovky kvalitních výrobků.“

Náš kečup je ve všech ohledech mimořádně kvalitní a můžeme se jím zá‑ kazníkům chlubit. Samo‑ zřejmě, že jsme to sami věděli už dřív, ale teď to máme potvrzené z ne‑ závislých zdrojů. Naše produkty i suroviny jsou zkrátka skvělé.

se pem lubit u č e h K me c m ů že


Kvalita Akcia

31

SLNKO, TISZA A PÁR DNÍ „LAJF“

V Mekáči sa v auguste nemaká. Jasné, že iba 3 dni, no platí to len pre takých, čo sa neboja vody, majú výdrž a silné ramená. Akciu na Tisze pre nás vymyslel, zariadil a zacvakal Tamás Major – náš akčný franšízer, ktorý pre nás vybavil to najlepšie, čo sa len dá.

V prvom rade frajerské kanoe (nebola tam žiadna dierka) a do ruky pádlo s menom. Za druhé veľa slniečka a ešte viac vodič‑ ky. Každý deň prešlo našimi rukami cca 25 kilákov. Odmenou nám boli krásne prí‑ rodné pláže, kde sme si na obed opiek‑ li špekáčiky a slaninku pri ohníku, a na‑ plnili tak brušká. Potom hor sa do vody schladiť si pekne opálené telá! Pri príjem‑ nom oddychovaní, s nožičkami boriaci‑ mi sa v piesku, sa s nami tešili aj rybičky a bobor európsky. Potom sme opäť na‑ sadli do kanoe a tešili sa na náš tábor,

kde si postavíme stany. Postavili sme si malú nocľaháreň, dali sprchu a už nás na stole čakala maďarská večera. Po ve‑ čeri pivčo, vínko, poldeci – všetci sme si pekne spolu sadli na kecy. Zábava a smie‑ choty – niektorých už chytali driemoty. Keď sa náš Tomi pobral spať – išli sme mu zaspievať. Vytiahli sme uspávanky, árie – zaslúži si, veď ho máme radi, či nie? Daniela Peczúchová, Košice Optima


Akcia

32

Výlet do Terchovej

á že n ú l s a Za men od

Tento rok sa náš manažerský tím z Nitry vybral na malý výlet za krásami slovenskej prírody. Naša cesta smerovala na sever Slovenska do Terchovej, rodiska slávneho slovenského hrdinu Jánošíka.

krátko. Keď sme sa vrátili na chatu, čakala nás zaslúžená odmena v podobe príjemnej a chutnej večere, dobrej fľaše vína a prí‑ jemnej atmosféry našich rozhovorov, ktoré trvali až do neskorej noci. Ďalší deň nás čakala cesta domov, ale my sme boli radi, že aspoň pár dní sme mohli stráviť spolu, porozprávať sa a upevniť naše vzťahy a priateľstvá.

Ubytovali sme sa v malebnom komplexe drevených chatiek. Na druhý deň nášho pobytu sme sa vybrali skúmať okolitú prírodu. Naším cieľom sa stali takzvané Jánošíkove diery. Príroda bola nádherná a terén dosť náročný, keďže sme museli zdolávať vodu, skaly, nespočetné množstvo prechodov a rebríkov. Asi v polovici cesty sme zmenili cieľ našej túry a rozhodli sme sa, že cieľom našej výpravy sa stane vrch Pod Pálenicou. Pred nami sa odkrývali nádherné zákutia. Keď sme dosiahli vrchol našej cesty, boli sme unavení a vyčerpaní, ale pohľad na krajinu pod nami stál za všet‑ ku tú námahu. Bol očarujúci. Zostup nadol nám trval v porovnaní s výstupom veľmi

Lucia Lašová, Nitra

McNoviny  

Firemní magazín pro zaměstnance společnosti McDonald's Česká a Slovenská republika.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you