Page 1

leden 2012

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ

V zahraničí to víc fičí z obsahu Téma Rozvíjíme obnovitelné zdroje v zahraničí I Rozhovor s Michaelou Chaloupkovou  O čem se mluví Audit zakázek pro Škodu Power I Svět ČEZ Dukovany a Temelín jsou bezpečné


slovo ředitele

2

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přelom roku je vždy časem bilancování. Každý z nás přemýšlí, co se mu v uplynulém roce povedlo a co může udělat v roce následujícím, aby se mu vedlo lépe. Takové bilancování probíhá i ve Skupině ČEZ. Zatímco na výsledky roku minulého si budeme muset počkat do konce února, jsem rád, že máme velmi jasnou představu, co musíme letos udělat, abychom byli schopni realizovat ambiciózní strategii připravenou v loňském roce a abychom naplnili cíle stanovené v rámci NOVÉ VIZE. Nežijeme v jednoduchých časech. Stagnace ekonomiky i krize eurozóny se jednoznačně odrážejí i na fungování celého energetického odvětví a přinášejí celou řadu nejistot pro rozhodování o budoucím směřování Skupiny včetně pro nás tak důležitých cen elektřiny a povolenek CO2. Je před námi celá řada rizik, která musíme letos ošetřit, a zároveň je nutné realizovat klíčové kroky naší strategie. Co tedy od roku 2012 očekávám? Je to rok, ve kterém budeme muset dokončit složitá jednání o dodávkách uhlí na příští léta pro naše klíčové hnědouhelné zdroje. Je to rok, ve kterém očekáváme nabídky potenciálních dodavatelů na dostavbu jaderných bloků 3 a 4 v Temelíně a zahájíme jejich vyhodnocování. Je to rok, ve kterém dokončíme větrnou farmu Cogealac a porozhlédneme se po dalších zajímavých příležitostech v oblasti obnovitelných zdrojů v zahraničí.

Je to rok, ve kterém se pustíme do prvních projektů ve vybraných regionech v rámci nové regionální strategie. Abychom tyto rozvojové projekty a příležitosti mohli realizovat, budeme v rámci iniciativy Výkonnost řešit nelehký úkol, jak nalézt rezervy ve vnitřním fungování naší firmy – prostředky pro zajištění financování výše uvedených aktivit. Již jsme zahájili práce na optimalizaci investic s týmy v Severočeských dolech a ČEZ Distribuci. Od Nového roku má ČEZ nové, štíhlejší uspořádání vrcholu společnosti. Zeštíhlovat se bude celý ČEZ, již jsme nastartovali přípravné práce na vytvoření tzv. centra sdílených služeb Skupiny ČEZ, které by mělo vyústit v konsolidaci podpůrných činností a dceřiných společností. Všechny tyto priority a celá řada dalších úkolů byly formalizovány jako strategické priority a cíle pro rok 2012, s nimiž vás jistě seznámil váš nadřízený. Finanční cíle roku tradičně vyhlásíme až 28. února, spolu s hospodářskými výsledky uplynulého roku. Všechny strategické priority a úkoly budou v dalším kole promítnuty do úkolů jednotlivých divizí, útvarů, dceřiných společností a následně cílů všech zaměstnanců. Mám-li se pokusit letošní rok stručně charakterizovat, čeká nás období s řadou zajímavých, ale velmi náročných úkolů. Držím nám všem palce a přeji vám úspěšný start roku.

Daniel Beneš

generální ředitel a předseda představenstva ČEZ, a. s.

naše principy

ČEZ NEWS 1/2012

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ VYDAVATEL ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 ŠÉFREDAKTOR Petr Holub REDAKCE Jaroslav Bílý ADRESA REDAKCE ČEZ News, Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, e-mail: ceznews@cez.cz, tel.: 211 042 459 Číslo registrace MK ČR: 6395, ISSN: 1801–0350 NÁKLAD 14 100 výtisků. Elektronickou podobu ČEZ NEWS najdete na www.cez.cz a intranet.cez.cz Grafickou úpravu, DTP a Tisk pro společnost ČEZ, a. s., zajistil Boomerang Publishing, s. r. o., www.bpublishing.cz UZÁVĚRKA TOHOTO ČÍSLA 16. 12. 2011 UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 20. 1. 2012


3

aktuality

Na titulní straně: V zahraničí to víc fičí

Teplárnu Trmice vlastníme celou

Jednou z pěti klíčových iniciativ programu NOVÁ VIZE je další rozvoj obnovitelných zdrojů energie, především větrných elektráren. V Česku už pro ně příliš vhodných lokalit nenajdeme, proto se chceme zaměřit na zahraničí, zejména na Rumunsko, Polsko a Německo. Více čtěte na stranách 10–13.

Na konci prosince 2011 se ČEZ dohodl s firmou Dalkia ČR na uplatnění opce, a získal tak zbylých 15 % ve společnosti Teplárna Trmice, a. s. (dříve Dalkia Ústí nad Labem), která zahrnuje zejména Teplárnu Trmice a zhruba 20% podíl v Tepelném hospodářství Ústí nad Labem. Stali jsme se tak 100% vlastníkem této společnosti. ČEZ získal 15% podíl za stejných podmínek, za jakých získal v listopadu 2009 majoritní 85% podíl. Letos bude zahájena příprava fúze této společnosti v rámci divize výroba.

Jaroslav Bílý

Eva Kalužíková

Dukovany jedou naplno

Temelín vloni dosáhl dvou rekordů

Čtvrtý blok JE Dukovany, který byl 27. listopadu odstaven pro výměnu paliva a provedení revizí vybraného zařízení, ukončil svou odstávku 16. prosince – tedy v plánovaném termínu 20 dní. Dukovany v roce 2011 celkovou výrobou 14 368 656 000 kWh splnily plán na 100,32 % a dosáhly druhé nejvyšší výroby ve své historii. K překonání rekordu z roku 2008 (14 447 548 000 kWh), který byl přestupným rokem s 366 dny, chyběl vloni právě ten jeden přestupný den navíc. Za téměř 27 let svého provozu vyrobila elektrárna už 337 miliard kWh. Plán pro rok 2012 počítá poprvé v historii s výrobou nad 15 miliard kWh (15 024 396 000).

V roce 2011 vyrobila JE Temelín 13,913 miliardy kWh elektřiny, a překonala tak o 91 milionů kWh dosud nejvyšší výrobu z roku 2010. Od zahájení provozu v prosinci 2000 vyrobil Temelín už 119,769 miliardy kWh elektřiny. I přes rekordní výrobu chybělo elektrárně ke splnění plánu 0,895 TWh. Důvodem bylo především prodloužení odstávky pro výměnu paliva na 2. bloku, způsobené zaseknutým blokem ochranných trubek. Letos chtějí Temelínští vyrobit 15 miliard kWh. Elektrárna má naplánovány dvě odstávky pro výměnu paliva o celkové délce 101 dní. První bude zahájena v květnu na 2. bloku, v červenci bude odstaven 1. blok. Dalšího rekordu dosáhlo místní Informační centrum. V uplynulém roce jej navštívilo 32 661 lidí, což je o 710 více než v dosud rekordním roce 2010. Od roku 1991, kdy bylo IC otevřeno, sem přijelo už 426 661 návštěvníků, z toho 26 110 ze zahraničí.

Petr Spilka

Marek Sviták

Zima si už žádá plné nasazení lidí a techniky Nástup zimy zejména v horských oblastech zaměstnává poruchové čety společnosti ČEZ Distribuční služby. V pohotovosti jsou stovky pracovníků včetně techniků zajišťujících kalamitní stavy podobné těm, které nedávno způsobila vichřice například v Krušných či Jizerských horách. Posíleny jsou počty pracovníků na dispečinku, v případě potřeby jsou povolávány i subdodavatelské firmy. Nasazena je veškerá potřebná technika a mechanizace. Jen ve východních Čechách, kde leží nejvýše položené energetické zařízení – trafostanice na Sněžce, disponují 9 sněžnými skútry a 5 pásovými vozidly s vlečnými saněmi. Nezbytné jsou na horách také sněžnice, které zlepšují pohyb v hlubokém sněhu. Renata Skupníková, foto: ČEZ Distribuční služby Trutnov


4

svět ČEZ

Zátěžové testy neodhalily žádné bezpečnostní vady Poslední říjnový den loňského roku odevzdal ČEZ závěrečné zprávy týkající se zátěžových testů provedených na obou českých jaderných elektrárnách. Po jejich posouzení připravil Státní úřad pro jadernou bezpečnost národní zprávu, kterou předal Evropské komisi. Závěrečné zprávy k bezpečnosti obou českých jaderných elektráren mají dohromady přes 400 stran. Šest měsíců je zpracovávaly desítky odborníků z ČEZ i specialisté z dalších institucí, například z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži a ČVUT. Hodnocení potvrdilo odolnost elektráren a neodhalilo žádnou bezpečnostní vadu, která by vyžadovala neodkladné řešení.

Experti prověřili i odolnost proti extrémnímu zemětřesení, povodni, mrazu a vedru

Naše elektrárny vydrží skoro vše

V analýzách odborníci hodnotili odolnost Temelína i Dukovan vůči velmi málo pravděpodobným vnějším vlivům. Posuzovali například, jak se obě elektrárny vypořádají s nadprojektovým zemětřesením, mrazy o teplotách -46 °C trvajícími celý měsíc nebo dlouhodobými vedry, při kterých rtuť teploměru dosahuje 46 °C. Došlo i na vodu – posuzovalo se, co udělá s Temelínem desetitisíciletá povodeň na nedaleké Vltavě, vzniklá protržením hráze lipenské přehrady, nebo dešťové přívaly přesahující maxima posledních 10 000 let. „Projekty obou elektráren jsou velmi robustní a s rezervou odolají i těmto extrémním přírodním vlivům,“ rekapituluje závěr zpráv k tématu přírodních vlivů Vladimír Hlavinka, člen představenstva ČEZ a ředitel divize výroba. „Výsledek zátěžových testů odpovídá i naší filozofii aktivního přístupu k bezpečnosti jaderných elektráren, kdy kontinuálně prověřujeme a vylepšujeme jejich projekty. Na základě vlastních hodnocení či doporučení mezinárodních prověrek jsme již v minulosti realizovali desítky vylepšení na obou elektrárnách,“ dodává Vladimír Hlavinka. Rovněž výcvik personálu je na vysoké úrovni. Zaměstnanci obou elektráren pravidelně trénují zvládání různých nestandardních stavů včetně řešení nadprojektových havárií.

Bezpečnostní systémy ještě posílíme

V bezpečnostních analýzách, které byly podkladem pro vypracování závěrečných zpráv, odborníci záměrně nechávali selhávat bezpečnostní systémy včetně jejich dalšího jištění a hodnotili, jak bloky vážné situace zvládnou. „Vše samozřejmě probíhalo na základě bezpečnostních studií a inženýrských výpočtů. O reálné testování opravdu nešlo. Z výsledků nám vyplynuly příležitosti k dalšímu zvýšení odolnosti i vůči extrémně málo pravděpodobným scénářům a nepředvídatelným podmínkám,“ pokračuje Vladimír Hlavinka. Nová opatření se budou týkat i dalšího posílení bezpečnostních zařízení. Bloky na Temelíně budou například vybaveny dalším záložním zdrojem elektrického napájení. Mobilní dieselgenerátory tak budou jedenáctou možností zajištění elektrického napájení. Posílí se i systém na likvidaci vodíku v kontejnmentu. Takzvané rekombinátory brání jeho nahromadění v koncentraci, která je se vzduchem výbušná. „Máme

k dispozici rekombinátory, které zvládnou projektové havárie. Jejich počet zvýšíme i pro nadprojektové havárie,“ naznačuje další opatření ředitel elektrárny Temelín Miloš Štěpanovský. Posilovat systém na likvidaci vodíku v kontejnmentu budou i Dukovany. Také zde se počet rekombinátorů zvýší na množství pro nadprojektové havárie. „V elektrárně Dukovany dokončíme rozpracované projekty k dalšímu zvýšení odolnosti proti zemětřesení a důležité je i dopracování postupů pro nadprojektové havárie a jejich procvičení. Obdobně to od roku 2007 děláme s procvičováním situace nadprojektového blackoutu lokality,“ komentuje další opatření ředitel elektrárny Dukovany Tomáš Žák. Českou národní zprávu, kterou zpracoval SÚJB, budou nyní společně se zprávami dalších zemí EU kontrolovat mezinárodní experti na jadernou energetiku v rámci Evropské komise. Ta výsledky zátěžových testů oznámí v polovině roku 2012. Ladislav Kříž


5

svět ČEZ

Výstavba v Počeradech běží naplno Rychlým tempem roste nový paroplynový cyklus v Elektrárně Počerady. Vloni v březnu se tu slavnostně poklepávalo na základní kámen, dnes jsou již téměř dokončeny stavební práce včetně betonáže turbínových stolic.

Stoletá historie Elektráren Poříčí

Staví se i přípojný plynovod. „Vně elektrárny bude mít ocelové izolované potrubí délku zhruba 1500 m. Pro zajištění čištění bude vnější plynová přípojka osazena vstupní komorou. Výstupní komora bude u regulační stanice v areálu elektrárny. Zde se začalo i se stavbou patek potrubního mostu, po kterém plynovod povede od regulační stanice ke stanici předehřevu a jemné filtrace. Obě stanice jsou již rozestavěny a ve finále z nich povedou dva plynovody z nerezového potrubí až k jednotlivým plynovým turbínám,“ říká Jiří Šinágl. Zkušební provoz by měl nový paroplyn zahájit ve druhém pololetí roku 2013. Předběžně byla celá investice vyčíslena na cca 17 mld. Kč.

Na sklonku 19. století byla v Trutnově uvedena do provozu městská elektrárna, ta však brzy přestala stačit rostoucím požadavkům na dodávky elektrické energie. Problém nedostatku elektřiny byl vyřešen krátce před první světovou válkou. V lednu 1912 byla zahájena výstavba elektrárny v Poříčí (EPO I) nákladem 7 mil. Kč. Zároveň bylo postaveno 300 km vedení vysokého napětí. Když byla v únoru 1914 nová elektrárna uvedena do provozu, dodávala elektřinu do 60 obcí s asi 20 000 žárovkami. Elektrárna byla umístěna v blízkosti kamenouhelných dolů v Žacléři a ve Svatoňovicích. Uhlí se do elektrárny dopravovalo po vlastní vlečce ze stanice Poříčí (dnes Trutnov-střed). Z vagonů se uhlí vykládalo na skládku, která pojala 7000 t. Díky průběžným rekonstrukcím a modernizacím v období první republiky činil v roce 1938 instalovaný výkon elektrárny 26 MW. V roce 1945 musel být její výkon snížen na 6 MW, protože celé zařízení elektrárny bylo po druhé světové válce velmi poškozené. V roce 1949 byl uveden do provozu dálkový parovod na dodávku páry do továrny na zpracování kožešin Kara, v následujících letech byly dodávky páry rozšiřovány do dalších průmyslových podniků. V roce 1968 padlo rozhodnutí o postupné likvidaci elektrárny. K 1. lednu 1971 bylo veškeré zařízení odstaveno a elektrárna EPO I definitivně zrušena. Již v 50. letech však byla zahájena výstavba nové elektrárny 3x 55 MW (EPO II), která byla uvedena do provozu v letech 1957–1958. Po modernizaci elektrárny a instalování fluidních kotlů v 90. letech je EPO II spolehlivým výrobcem ekologického tepla a elektřiny z biomasy.

Ota Schnepp

Eva Kalužíková

Montáž opláštění strojovny

Koncem července 2011 byly dokončeny základy pro spalinové výměníky a další betonáže probíhají. Roste betonová chladicí věž o průměru 96 m a konečné výšce 129 m. Ve výstavbě je i budova zapouzdření rozvodny a plynová přípojka směrem k elektrárně od 1,5 km vzdáleného tranzitního plynovodu. Probíhá také výstavba portálu pro vyvedení výkonu a betonového kanálu pro kabely 400 kV. Kanál od blokových transformátorů až k zapouzdřené rozvodně je již dokončen. Staví se i nový čiřič, z nějž se bude doplňovat chladicí voda. „Už je vybetonována celá základová deska turbostolice, byly rovněž dokončeny 42 m dlouhé základy pro obě plynové turbíny a jejich generátory. U hlavního výrobního bloku jsou hotovy budovy strojovny parní turbíny i plynových turbín a dokončuje se jejich opláštění. Před dokončením výstroje jsou oba železobetonové skelety 110 m vysokých komínů,“ říká Jiří Šinágl, vedoucí projektového týmu paroplynový cyklus Počerady. Zastřešeny a zatepleny jsou všechny rozhodující budovy, v nichž tak může i při nepříznivém počasí probíhat montáž strojního zařízení.

Nové technologie

V Počeradech je tak již většina strojních komponentů kombinovaného cyklu, který se bude skládat ze dvou plynových turbín (kaž­

dá o výkonu 284 MW) a jedné parní turbíny o výkonu 270 MW. „Parní turbína bude mít jeden kombinovaný vysokotlaký a středotlaký díl a jeden dvouproudý nízkotlaký díl. U něj přistoupila Škoda Power ke dvěma zásadním inovacím: rotor nízkotlakého dílu turbíny není kovaný, ale svařovaný. Další prvotní modifikací jsou velikost a typ lopatek poslední řady nízkotlakého rotoru, které jsou dlouhé 1,22 m a vůbec poprvé osazeny nakovanými zámky,“ vysvětluje Jiří Šinágl.

1500 m plynovodu


6

svět ČEZ

Místo nudných přednášek zábavná show Hlavní roli v přednáškové show určené exkluzivně studentům partnerských středních odborných škol Skupiny ČEZ hraje populární anglický vědec Michael Londesborough. Předvádí experimenty vysvětlující zákony fyziky a chemie takovým způsobem, že i laik zatouží po bílém plášti. Ústředním tématem je zachycení nových trendů v energetice.

Personální změny v divizi finance S účinností od 1. března 2012 dochází ke změnám na manažerských pozicích ve vedení divize finance ČEZ, a. s. Ředitelem útvaru centrální control­ ling se stává Jan Klaus, dosavadní ředitel útvaru řízení rizik. Ve funkci vystřídá Jiřího Postolku, který odchází na pozici finančního ředitele do Severočeských dolů. Petr Roháček, dosavadní manažer útvaru transakční účetnictví, nahradí na pozici ředitele útvaru účetnictví Radima Sladkovského, který se ujme místa ředitele útvaru řízení rizik. Manažerem útvaru transakční účetnictví se stane Lenka Gojová, dosavadní vedoucí útvaru účtárna výkonových a investičních závazků.

Londesboroughovy přednášky jsou populární i díky vtípkům, pokusům, explozím a hrám s ohněm

Vědec Michael Londesborough, který pracuje v Ústavu anorganické chemie Akademie věd v Řeži, je veřejnosti známý spíše jako spoluautor a moderátor televizního pořadu Port. Michael má nejen vynikající dar řeči, neúnavnou chuť vysvětlovat přírodní zákony, ale patří také mezi propagátory čisté energie. Jeho přednášky ničím nepřipomínají nudné hodiny chemie či fyziky, jaké si možná mnozí z nás pamatují ze svých školních let. Díky různým pokusům doprovázeným oblaky páry, mohutným explozím i dobré češtině plné vtípků a slovních hříček se přednáška stává podívanou oceňovanou častým potleskem publika. „Snažím se studenty seznámit s využitelnými zdroji energie v duchu dnešní moderní doby. Pomocí jednoduchých experimentů ukazuji, v čem všem se energie skrývá a jak by ji bylo možné někdy v budoucnu využít. Pokaždé chci, aby odešli z přednášky s celkovým přehledem o tom, co se může někdy v budoucnu uskutečnit. Vesměs se jedná o aktivity, které stojí někde na počátku a skrývají v sobě spoustu problémů. Než budou dotaženy do uspokojivého konce, budou vyžadovat ještě hodně práce. A je právě na této mladé ge-

neraci, aby se o to pokusila, případně předala své poznatky generaci další, která už je bude schopna dotáhnout,“ poznamenal Michael Londesborough. Přednášky vycházejí ze seriálu Futuremotion vysílaného v České televizi, který vznikl za podpory Skupiny ČEZ. Studenti se tak během hodinového vyprávění doplněného o několik zajímavých experimentů dozvědí vše podstatné například o takzvané chytré síti pro domácnosti, již ČEZ realizuje ve Vrchlabí. Dále uslyší o elektromobilitě a o využití větrné, solární i jaderné energie. Přednáškové show Michaela Londes­ borougha už proběhly na partnerských odborných školách v Táboře, Chomutově a Brně. Populární vědec ještě navštíví školy v Plzni, Praze, Ústí nad Labem, Třebíči, Liberci a Pardubicích. O jeho přednášky nyní bojují i studenti, kteří se zapojili do soutěže Elektrika je cool. Deset z nich je vyhraje nejen pro sebe a spolužáky, ale i pro své učitele. Lucie Ehrlichová Více na: www.futuremotion.cz a www.kdejinde.cz

„Jsem velmi rád, že se všechny pozice podařilo obsadit interně, a že tak využijeme znalostí a zkušeností vlastních expertů. Jim samotným se otevírají další příležitosti profesního růstu. Děkuji všem za dosud odvedenou práci a přeji jim hodně úspěchů na nových pozicích,“ uvedl Martin Novák, ředitel divize finance. Monika Dobiášová


7

svět ČEZ

Nejlepší energetický web spustil mobilní verzi Skupina ČEZ spustila první verzi korporátního webu www.cez.cz pro mobilní zařízení. Nové stránky jsou reakcí na aktuální trend zvyšujícího se počtu mobilních přístrojů a jejich přístupu na internet.

Hlavním cílem mobilního webu je usnadnění přístupu zákazníků Skupiny ČEZ k informacím. Aplikace bude postupně rozšiřována o další užitečné uživatelské funkce. Mobilní stránky umožňují snadno nalézt nejbližší kontaktní místo Skupiny ČEZ a nasměrovat k němu uživatele díky GPS vestavěné v přístroji. Mapové podklady pak uživatele na zákaznické centrum přímo navedou pěšky nebo autem. Webové stránky tak využívají nových technických schopností přístrojů. V nové mobilní verzi webu si zákazník také snadno spočítá, kolik ušetří s nabídkou plynu od společnosti ČEZ Prodej. Ta garantuje nejméně o 5 % nižší cenu plynu oproti dominantnímu dodavateli plynu v každé oblasti, a to minimálně do konce roku 2012. Mobilní webové stránky Skupiny ČEZ jsou optimalizované pro všechny mobilní operační systémy a telefony s přístupem na internet. Postaveny jsou na publikačním systému Edee a realizovala je společnost FG Forrest. „Rozvoj mobilních zařízení nám poskytuje nový prostor k efektivnímu kontaktu s našimi zákazníky, proto je mobilní verze webu, vytvářená podle pravidel User Experience, jedním z klíčových zlepšení, která našim klientům nabízíme,“ řekl Pavel Foršt, manažer on-line projektů Skupiny ČEZ. „Mobilní verze webu je dalším logickým krokem v nastoleném směru mo-

Nová linka v Hodoníně V prvním lednovém týdnu byl v elektrárně Hodonín zahájen zkušební provoz nově instalované dopravní linky pro biomasu ve formě peletek. Cílem investiční akce je zvýšit výkon fluidního kotle FK2 a elektrický výkon celého bloku provozovaného na čistou biomasu. Dalším přínosem je stabilizace spalovacího procesu rovnoměrnou dodávkou peletek do kotle. Navržená koncepce dopravy umožňuje spalovat všechny dostupné druhy peletek vyrobených například z cíleně pěstovaných rostlin, z vedlejších produktů vzniklých při sklizni zemědělských plodin nebo z papíru a také granulovaná alternativní paliva.

dernizace služeb našim zákazníkům. Jednou z prvních služeb, k te ré j s m e z d e připravili, je možnost spočítat úsporu na plynu od společnosti ČEZ Prodej. Pokud nám zanecháte kontakt, naši pracovníci se s vámi spojí a pomohou vám se změnou dodavatele. On-line cesta k výhodnější ceně plynu je opravdu snadná,“ říká Tomáš Pešek, manažer on-line prodeje ČEZ Prodej. Aktuální statistiky v poslední době ukazují výrazný nárůst počtu mobilních zařízení a zároveň zvyšování počtu uživatelů, kteří používají mobilní internet. Mobilní verzi www.cez.cz za první měsíc navštívily téměř 4000 unikátních uživatelů. Nejnavštěvovanější stránkou je vyhledávání kontaktních míst Skupiny ČEZ. Internetové stránky Skupiny ČEZ jsou absolutním vítězem soutěže Web Top 100 o nejlepší tuzemskou korporátní internetovou prezentaci z let 2008 a 2009 a aktuálním lídrem této soutěže v oboru energetických webů. Martin Schreier

„Zvýšení výkonu biobloku nám přinese vyšší finanční profit ze zelených bonusů. Dopravní linka nám rovněž umožní částečně eliminovat výpadky v dodávkách dřevní štěpky v zimním období její náhradou za fytomasu ve formě peletek,“ řekl Antonín Svěrák, vedoucí odboru řízení provozu hodonínské elektrárny. Dopravní linka se skládá ze dvou samostatných dopravních tras pneumatické dopravy. Pro skladování peletek jsou využity stávající betonové zásobníky, které byly původně určeny pro uhlí a při provozu kotle na čistou biomasu se nevy­ užívaly. Pod zásobníky je umístěn mezizásobník, který je průběžně doplňován z betonových zásobníků. Ve spodní části mezizásobníku je instalován rotační podavač, který dávkuje peletky do ejektoru napojeného na dopravní vzduch. Ejektor ústí do potrubí pneudopravy, kterým se peletky dopravují do kotle. Potrubí pneudopravy je vyrobeno z ocelových trubek, oblouky jsou pro zvýšení odolnosti proti opotřebení vyloženy čedičem. Úpravou prošel rovněž řídicí systém kotle. Byly doplněny komunikační karty a instalována nová operátorská stanice. Velký důraz je kladen na ochranu před výbuchem, všechny hlavní komponenty mají protiexplozní systém. Eva Kalužíková


8

o čem se mluví

text: Petr Vobořil foto: Profimedia

Interní audit prověřil zakázky pro Škodu Power Vztahy ČEZ se společností Škoda Power byly nastaveny standardním a obvyklým formálním způsobem včetně například smluvní penalizace. Audit neshledal v dokumentaci našich vztahů se Škodou Power žádné prvky neformálních vazeb, které by naznačovaly nekorektní, neetické nebo korupční jednání. Vztahy společností Skupiny ČEZ se Škodou Power ověřoval náš interní audit na základě úkolu z představenstva ČEZ z poloviny října 2011. Výslednou zprávu předal představenstvu a následně připravil její prezentační podobu pro informování majoritního vlastníka, z jehož popudu byl audit uskutečněn, ale i všech ostatních akcionářů. Rozsah vztahů ČEZ se Škodou Power vyplývá z významné historické vazby na dodavatele téměř všech turbosoustrojí provozovaných v elektrárnách ČEZ (všechny turbíny s výkonem 100 MW a vyšším, s výjimkou EPR II). Charakterem však jde o standardní obchodní vztahy, s parametry obdobnými jako v případech jiných dodavatelů ČEZ (včetně například uplatnění smluvního penále). Z podkladů vyplynul významný nárůst objemu zakázek pro Škodu Power po roce 2004, ten je však zcela v kontextu nárůstu celkových investičních výdajů Skupiny ČEZ. Rozhodnutí společnosti ČEZ, která k takovému nárůstu vedla (například projekty obnovy hnědouhelných elektráren či program dodavatelské údržby logických celků elektráren), byla motivována podnikatelskými důvody v souladu se strategií ČEZ. Interní audit prověřoval vzorek 39 kontraktů, které Škoda Power od roku 2004 získala od ČEZ nebo naší dceřiné společnosti Škoda Praha Invest a které pokrývají více než 95 % dosud fakturovaných částek. Aktuální hodnota kontraktů tohoto vzorku představuje 26,4 mld. Kč, z toho 15,4 mld. Kč již bylo Škodou Power fakturováno a společnostmi Skupiny ČEZ zaplaceno. Závěry auditu ■ Rozhodnutí o klíčových zakázkách, kterých se zúčastnila Škoda Power, byla motivována podnikatelskými důvody v souladu se schválenou strategií Skupiny ČEZ.

co píší jinde

O energetické situaci v Bavorsku „Bavorský ministr hospodářství Zeil: Bavorsko potřebuje proud z Temelína. Ministr hospodářství počítá s atomovými dovozy z Česka. Ostrá kritika opozice.“ Tak shrnul 6. 1. deník Passauer Neue Presse obsah přehledu o současné energetické situaci v Bavorsku. „Od března 2011, kdy se kvůli moratoriu odstavilo osm jaderných bloků, je Německo výrazněji závislé na dovozech elektřiny. Z čistého vývozce jsme se stali čistým dovozcem,“ připomněl Zeil. V diskuzi v zemském sněmu zdůraznil energetický expert Zelených Ludwig Hartmann: „Bavorsko má dostatek výrobních kapacit, aby se obešlo bez proudu z Temelína. V příštích čtyřech pěti letech se nebude odstavovat žádná bavorská atomová elektrárna a ani doposud se toho příliš neodstavilo. Navíc se budují nové elektrárny. Důležité je vybudovat přenosovou trasu ze severu a dopravit tamní větrný proud do Bavorska,“ řekl Hartmann, který se vyslovil proti výstavbě přenosové trasy do Česka: „Sporná atomová elektrárna Temelín se má v příštích letech rozšířit o dva nové bloky. Má tlakovodní reaktory ruského typu a za českými hranicemi proslula desítkami poruch.“

Vztahy ke Škodě Power byly nastaveny standardním a obvyklým formálním způsobem včetně například uplatnění smluvní penalizace. ■ Nebyly zjištěny neformální vazby, které mohly být nekorektní, neetické, popřípadě by mohly být vnímány jako prokorupční. ■ Postupy jednání zaměstnanců Skupiny ČEZ při zadávání zakázek byly nastaveny a dostatečně popsány v řídicí dokumentaci, v souladu s obecnou legislativou. ■ Výběr dodavatelů probíhal v praxi bez významných odchylek od řídicí dokumentace či zákonem stanovených postupů. ■ Absence dat na některých dokumentech (vesměs interní rozhodovací akty ČEZ, a. s., či Škody Praha Invest, s. r. o.) snižuje jejich průkaznost. ■ Společnost ČEZ neposkytla Škodě Power žádný úvěr. ■

K závěrům auditu se ještě vrátíme v dalším čísle ČEZ News rozhovorem s ředitelem interního auditu Petrem Vobořilem.

Deník informoval o nouzové pomoci z Rakouska: „Provozovatel sítí Tennet už 8. a 9. 12. využil k pokrytí výpadků rakouskou studenou rezervu v mazutové elektrárně u Štýrského Hradce. Pomoc z Rakouska však nesouvisí se zimou a pomocí v nouzi, nýbrž s absencí severojižní přenosové trasy. Ve zmíněných dnech vál na severu silný vítr, avšak chyběly kapacity pro přenos proudu a atomový blok Gundremmingen C byl mimořádně odstaven,“ uzavřel Passauer Neue Presse. „Problémy vyvolané velkou výrobou elektřiny na severu a jejím nedostatkem na jihu naznačují, jak rychle dosáhl program urychlené likvidace atomové energetiky svých limitů,“ zdůraznil ve stejný den deník Frankfurter Allgemeine Zeitung pod titulkem Hra vabank. Připravil: Ladislav Kříž


9

trh

text: Marta Ctiborová foto: archiv

On-line služby lákají stále více našich klientů Spravovat své účty za energie moderním způsobem, tedy prostřednictvím internetu, chce stále více českých zákazníků. Skupina ČEZ v tomto směru patří mezi průkopníky na trhu.

Již řadu let nabízíme zákazníkům služby naší Virtuální obchodní kanceláře. Vloni jsme pak uvedli na trh produktovou řadu eTarif, která přináší zákazníkům slevy při využívání elektronických služeb. Před koncem loňského roku jsme ještě spustili mobilní verzi našeho webu, díky níž si zájemci mohou na chytrých telefonech ověřit výhodnost našich produktů nebo například vyhledat nejbližší kontaktní místo. Novou produktovou řadu eTarif nyní využívá přes 55 000 našich zákazníků. „Díky tomu na elektřině, kterou od nás odebírají, ušetří přechodem ze standardní produktové řady 576 Kč ročně. A pokud změní dodavatele a přejdou jako zákazníci ke Skupině ČEZ i s plynem, tak mohou v závislosti na spotřebě ušetřit i několikrát tolik,“ připomíná Tomáš Pešek, manažer on-line prodeje společnosti ČEZ Prodej. Také počet uživatelů Virtuální obchodní kanceláře v loňském roce výrazně vzrostl. V prosinci 2011 jsme dosáhli počtu téměř 300 000 uživatelů z řad domácností a podnikatelů. Hlavní výhodu Virtuální obchodní kanceláře není nutné dlouze popisovat: je

to on-line přístup k zákaznickému účtu odkudkoli bez nutnosti osobní návštěvy kontaktního místa. Je zde možné řešit záležitosti odběru elektřiny, plynu a nově i tepla (pro zákazníky společnosti ČEZ Teplárenská). Klienti tu vyřeší většinu svých požadavků, mimo jiné mohou využít například stále žádanější elektronickou fakturaci, při které dostanou fakturu elektronicky přímo do Virtuální obchodní kanceláře. „V letošním roce chceme pokračovat v rozvoji on-line služeb. Zákazníci se mohou těšit na nové funkcionality Virtuální obchodní kanceláře, chystáme změnu registrace do Virtuální obchodní kanceláře tak, aby byla obsluha ještě snazší než doposud. Další nové služby usnadní zákazníkům orientaci v nastavených tarifech a službách, které od ČEZ využívají,“ doplňuje Tomáš Pešek. Pokud ještě nemáte zřízené naše on-line služby, vyzkoušejte je také vy a zlevněte si elektřinu i plyn. Více na www.cez.cz/etarif

Vylepšený web pro firemní zákazníky Nové webové stránky pro naše zákazníky ze segmentu business (tj. se spotřebou elektřiny nad 100 MWh ročně), které vloni na podzim spustila společnost ČEZ Prodej na adrese www.cez. cz/business, prošly v závěru loňského roku dalším kolem vylepšení. Grafické, designové a obsahové úpravy webu návštěvníkům nabízejí přehlednější prostředí, přibyla atraktivní soutěž o zajímavé ceny nebo nové sekce Otázky pro… a Osobní příběh. „Nově vzniklé sekce, ve kterých dáváme ještě větší prostor především našim zákazníkům, jejich názorům a potřebám, jsme připravili ve spolupráci s oddělením marketingu ČEZ Prodej a s kolegy z útvaru tvorby webových prezentací,“ uvedl Milan Neubert, produktový manažer ČEZ Prodej business. V Otázkách pro… se mohli návštěvníci webu v lednu ptát ředitele podpory prodeje business Martina Ludvíka na jeho názor na vývoj cen komodit za uplynulý rok 2011 a na výhled pro letošní rok. Další téma pro dotazy bude vyhlášeno v nejbližších dnech. V sekci Osobní příběh se jako první společnost představuje benešovský pivovar Ferdinand a místopředseda jeho představenstva Jiří Kubovič, který v rozhovoru popisuje nejen dění v pivovaru, ale také vztah ke svému dodavateli energií. Zcela nová je také Soutěž, ve které mohou naši zákazníci vyhrát atraktivní cenu – zapůjčení elektromobilu na víkend. „Nová tvář webu nás opět přiblížila našim firemním zákazníkům, ke kterým se snažíme přistupovat profesionálně a individuálně nejen v oblasti produktů a služeb, ale i v oblasti komunikace,“ doplnil Martin Ludvík. Marta Ctiborová Zajímá vás, co nabízíme odběratelům z řad firem? Podívejte se na www.cez.cz/business


10

téma

text: Jaroslav Bílý foto: archiv

Rozvíjíme obnovitelné zdroje v zahraničí

Do roku 2016 chceme mít za hranicemi ČR instalovány 3000 MW Skupina ČEZ se na nejistém trhu s elektřinou snaží vytvořit takové portfolio zdrojů, které bude i v budoucnu konkurenceschopné a udrží finanční stabilitu firmy. Jednou z pěti nových iniciativ, které ji mají zajistit, je i další rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Ty by měly po roce 2016 prodejem své produkce významně finančně podpořit dostavbu Temelína.

Budoucnost evropských energetických trhů je díky nejednoznačnému vývoji cen elektřiny nejistá. Během posledních několika desetiletí se navíc technologie výroby elektřiny výrazně změnila. V současnosti je proto nezbytné investovat do takových výrobních zdrojů, které budou schopny co nejlépe odolávat všem alternativám příštího ekonomického vývoje ve světě. Díky možnosti rychlé výstavby a instalaci vyspělých technologií v kombinaci s vhodně vybranou lokalitou a relativně nízkými provozními ná-

Kolik už máme…

V zahraničních vodních a větrných elektrárnách má nyní Skupina ČEZ v Evropě (Polsko, Rumunsko) celkový instalovaný výkon 367,1 MW (viz infografika). Do konce roku 2012 s dokončením rumunského větrného parku Cogealac instalovaný výkon ještě vzroste o dalších 252,5 MW. Celkový instalovaný výkon našich obnovitelných zdrojů v Evropě (Polsku a Rumunsku) tak do konce letošního roku dosáhne téměř 620 MW. Aby bylo do roku 2016 možné dosáhnout

Klíčovými zeměmi jsou pro nás zejména Polsko, Rumunsko a Německo klady se ke slovu stále více dostávají obnovitelné zdroje energie – především větrné elektrárny. A protože v ČR jsou již možnosti pro jejich výstavbu omezené, je nutné se po vhodných lokalitách pro nové projekty po­ ohlédnout v zahraničí. Ve většině zemí, kde Skupina ČEZ již působí, jsou podmínky pro výstavbu větrných elektráren příznivé. Jde o regulovaný byznys s jasnou garancí výnosnosti, který v budoucnu pomůže firmě stabilizovat tržby. Jedná se však o časově omezenou investiční příležitost, protože vhodné lokality bude v nejbližších letech hledat i konkurence. Pokud tedy chceme i nadále patřit ke špičce evropských energetických společností, musíme na tuto situaci rychle zareagovat.

vytyčeného cíle 3000 MW (v Polsku, Rumunsku a Německu), bude tedy zapotřebí v obnovitelných zdrojích instalovat dalších bezmála 2400 MW. Bezesporu jde o cíl velmi ambiciózní, kterému je nutné věnovat zvláštní pozornost. Celý projekt byl proto svěřen do péče divize international, která má již zkušenosti s výstavbou větrného parku Fântânele v Rumunsku. Kromě obnovitelných zdrojů, které jsou či budou provozovány společnostmi 100% vlastněnými Skupinou ČEZ, má prostřednictvím společného podniku s tureckým partnerem ČEZ ještě v provozu dalších 281 MW obnovitelných zdrojů ve vodních elektrárnách a 15 MW v elektrárně větrné. Dalších 85 MW ve vodních elektrárnách bude dokončeno v roce 2012 (viz infografika).


Náš větrný park v Rumunsku  rojekt realizován ve dvou fázích P v rumunském regionu Dobrogea mezi obcemi Fântânele a Cogealac ■ Po dokončení v roce 2012 půjde o největší pevninskou větrnou farmu v Evropě ■ Celková instalovaná kapacita bude 600 MW ■ Provozováno bude 240 větrných turbín, každá s výkonem 2,5 MW ■ První realizovaná zahraniční investice na „zelené louce“ ■ První významná zahraniční investice v Rumunsku do obnovitelných zdrojů ■ Dosáhneme 10% podílu na výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů v Rumunsku ■ Nejrychleji postavená rozvodna 110/400 kV v Rumunsku ■ Úspěšné působení lokálního týmu, zodpovědného za výstavbu větrného parku ■ Úspěšná spolupráce lokálních a zahraničních expertů v projektovém týmu ■

Fântânele (první fáze projektu) 139 větrných turbín ■ Stavební práce zahájeny v roce 2008 ■ Připojeno k přenosové síti v červnu 2010 ■

Cogealac (druhá fáze) ■ 101 větrných turbín ■ Stavební práce zahájeny v roce 2010 ■ Plánované dokončení v roce 2012


12

1.

W

M 00

30

Přehled našich obnovitelných zdrojů v zahraničí

Polsko

Malá vodní elektrárna Skawinka (1,6 MW)

Turecko

Portfolio 8 vodních elektráren Akenerji a) Akocak (81 MW) b) Bulam (7 MW) c) Burcbendi (27 MW) d) Uluabat (97 MW) e) Feke II (69 MW) Vodní elektrárny ve výstavbě, které budou spuštěny v roce 2012 f) Himmetli (27 MW) g) Gokkaya (29 MW) h) Feke I (29 MW)

Rumunsko

Větrný park Fântânele – 139 větrných turbín – 347,5 MW (dokončeno v roce 2010) Větrný park Cogealac – 101 větrných turbín – 252,5 MW (plánované dokončení v roce 2012) Soustava 4 vodních elektráren Resita (celkový instalovaný výkon 18 MW)

Větrná elektrárna Ayyildiz (15 MW)

Celkem tak na konci letošního roku bude Skupina ČEZ spolu s tureckým partnerem provozovat 381 MW obnovitelných zdrojů.

Projekty na „zelené louce“

Až na výjimky se nadále Skupina ČEZ nechce vydávat cestou nákupu jednotlivých projektů od různých developerů. Má zájem kupovat developerské firmy s co nejširším portfoliem projektů v různém stadiu administrativní rozpracovanosti, které hledají silného investora a s nimiž bude možné pokračovat v dalším rozvoji projektů až do fáze výstavby tzv. na zelené louce. Tato strategie je nutná kvůli urychlení celého procesu výstavby zahraničních obnovitelných zdrojů a umožní jejich větší ziskovost. „Snahou ČEZ je v příštích dvou letech koupit dvě až tři velké zahraniční developerské společnosti s rozsáhlým portfoliem projektů na výstavbu pevninských větrných parků. Protože potřebujeme v zahraničí během pěti let navýšit kapacitu v obnovitelných zdrojích o 2400 MW, musíme nejdříve začít velkými ‚sousty‘ a teprve později můžeme naše portfolio dolaďovat sadou menších projektů, např. vodních elektráren,“ informuje ředitel útvaru řízení zahraničních majetkových účastí Martin Pacovský a dodává: „V současné době intenzivně

pracujeme na sestavení kvalitního centrálního týmu, který bude schopen s developery jednat, jejich projekty technicky vyhodnotit, zrealizovat jejich nákup a s místními dodavateli i jejich výstavbu. Sestavit takový tým je naší současnou největší výzvou. Odborníci potřebného typu totiž v Česku prakticky neexistují, takže se musíme rozhlížet po Evropě. Celý tým by měl začít fungovat zhruba do půl roku.“

První vlaštovka

Klíčovými zeměmi, které jsou pro výstavbu větrných parků vhodné pro své dobré větrné a regulatorní podmínky, jsou Němec-

2.

Plánované navýšení celkového výkonu v zahraničí

V Polsku, Rumunsku a Německu hodlá Skupina ČEZ v roce 2016 provozovat z obnovitelných zdrojů celkový instalovaný výkon 3000 MW. Jak bude tento výkon rozložen po jmenovaných státech, ještě není možné odhadnout, protože se bude odvíjet od úspěšnosti realizace jednotlivých projektů.

Poland Distribution B.V. kontrakty na koupi 67% podílu ve společnosti Eco – Wind Construction S.A., která je předním polským developerem větrných parků. V rámci kontraktů uzavřených s touto společností se zároveň podařilo definovat podmínky, za kterých může CEZ Poland Distribution B.V. v budoucnu získat i zbývající 33% podíl. „Jde o ukázkový příklad toho, jakým způsobem hodláme při rozvoji zahraničních obnovitelných zdrojů postupovat,“ konstatuje Martin Pacovský. ČEZ se však podle něj bude muset umět vyrovnat s odlišnými podmínkami, které vládnou na polském, rumunském či německém trhu. Za-

Získali jsme 67 % akcií předního polského developera větrných parků ko, Polsko a Rumunsko. Ačkoli je iniciativa Obnovitelné zdroje teprve na začátku, stačil ČEZ již těsně před koncem minulého roku uzavřít prostřednictvím společnosti CEZ

tímco v Německu je vhodných míst na výstavbu nových větrných parků již nedostatek, ale je tam stabilní legislativní prostředí, v Polsku a Rumunsku je příležitostí


13

3.

Předpokládaný podíl Skupiny ČEZ na trhu obnovitelných zdrojů energie v jednotlivých zemích v roce 2016

Skawinka (1,6 MW)

Resita (18 MW)

Polsko 10–15 %

Fântânele + Cogealac (600 MW)

Rumunsko 20–30 %

Ayyildiz (15 MW)

Německo 2% pro výstavbu větrných parků ještě relativně dost, ale jde o výrazně rizikovější investice, protože legislativní prostředí je tam o poznání méně čitelné. Vstup na německý trh s obnovitelnými zdroji nebude pro Skupinu ČEZ rozhodně jednoduchý, protože je v mnoha směrech značně specifický. Je na něm velmi málo zahraničních investorů, protože německé firmy obchodují v drtivé většině případů jen mezi sebou. Z tohoto důvodu není pro ČEZ stavba nového větrného parku příliš pravděpodobná. Ke vstupu na německý trh budeme tedy muset využít nákupu dosluhujících větrných elektráren, připravených ke kompletní obnově. Z této oblasti už podle Martina Pacovského začínají chodit první zajímavé nabídky. „Také jednáme o vzájemné pomoci a výměně znalostí a zkušeností s německými developery, kteří mají zájem vstoupit do Polska a Rumunska, ale na těchto trzích se, na rozdíl od nás, dostatečně neorientují. Navrhují, že pokud jim zde pomůžeme, oni pomohou v Německu nám.“ Pokud jde o výstavbu nových větrných parků, ty se budou v Německu v příštích letech stavět zejména na otevřeném moři, což je velmi rizikový projekt i pro místní ostřílené matadory a ČEZ se do něj zatím pouštět nechce.

Akenerji (366 MW)

Časový plán

Jak bude celkový výkon zahraničních obnovitelných zdrojů rozvržen do jednotlivých zemí, se dnes podle Martina Pacovského dá jen velmi těžko odhadnout. Záleží na tom, kolik rozpracovaných developerských projektů se podaří opravdu dotáhnout do úspěšného konce. Předpoklad je podle něj ale takový, že rozsáhlé a klíčové projekty budou realizovány v Rumunsku a Polsku, v Německu půjde spíše o doplňkovou aktivitu. V letošním roce by chtěl ČEZ uskutečnit další dvě akvizice developerů s rozsáhlým portfoliem rozpracovaných projektů. Vyhledávání, nákup a příprava vhodných projektů pak budou pokračovat až do konce roku 2013. Každý z budoucích větrných parků musí mít před realizací za sebou dvouleté měření meteorologických podmínek, jehož výsledek vždy vyhodnocuje nezávislý specialista, který posoudí, zda jsou naměřená data opravdu relevantní. Na tomto základě je pak rozhodnuto, jaký typ turbín bude pro danou lokalitu nejvhodnější a jaké rozestavění bude optimální. A samozřejmě musí být ve zvolené lokalitě možnost připojení do rozvodné soustavy. V letech 2013–2016 už bude probíhat vlastní výstavba již schválených projek-

tů. Půjde o investičně nejnáročnější období, které pomůže překlenout skutečnost, že nová výstavba bude částečně financována z již zprovozněných zahraničních obnovitelných zdrojů. Realizace jednotlivých projektů bude rozčleněna na tři hlavní subdodávky, tak jak se to osvědčilo v rumunském větrném parku Fântânele a Cogealac. Každou ze tří částí výstavby – stavební, elektrickou a instalaci turbín – bude provádět odlišný dodavatel, protože tato varianta se ukázala jako finančně nejvýhodnější. Lokální tým divize international bude práci tří vybraných dodavatelů na místě koordinovat. Kromě přítomnosti týmu po celou dobu výstavby je pro její úspěšné dokončení samozřejmě důležitá angažovanost lokálního developera. Pro kvalitní projektové řízení je nezbytná též dobrá smlouva s dodavateli a podpora renomované a místních poměrů znalé právní kanceláře. Rozvoj obnovitelných zdrojů v zahraničí splňuje všechny podmínky atraktivní investice, kterou lze zrealizovat ve velmi krátkém časovém období ještě před plánovanou dostavbou Jaderné elektrárny Temelín po roce 2016. Na ní se zahraniční obnovitelné zdroje budou díky stabilním finančním příjmům ze své produkce významnou měrou podílet.


14

lidé

text: Lucie Ehrlichová foto: archiv

Svým názorem jste dali věci do pohybu Buďte otevření a poukažte na nešvary, se kterými se při své práci potýkáte – tak jsme vás vyzývali k účasti v prvním celoskupinovém průzkumu názorů zaměstnanců, který proběhl před letními prázdninami. Pak jsme si ještě díky debatám s více než třemi stovkami zaměstnanců upřesnili zjištěné nedostatky a nyní jsme připraveni zahájit změny s cílem zlepšit pracovní klima ve Skupině. a aktivity. „Pro zlepšení spolupráce je důležité, abychom o sobě navzájem více věděli, abychom znali a lépe chápali odpovědnost a pravomoci týmů. I na to se zaměříme,“ slibuje Hana Krbcová.

Dobrý příklad táhne

Náš plán se zaměří zejména na zlepšení spolupráce a otevřenosti ve Skupině ČEZ. Právě tato témata se totiž ukázala jako nejpalčivější. Akční plán nápravných opatření, který vznikl na konci loňského roku, schválil generální ředitel Daniel Beneš a na konci ledna bude projednán s představenstvem společnosti. „Zaměstnanci by se neměli obávat postihů za takzvaně nesprávné otázky, měli bychom o věcech hovořit otevřeně,“ říká Daniel Beneš. „Nejde o projev neloajality nebo přidělávání problémů. Je přece v našem zájmu věnovat se tématům, na která zaměstnanci upozorňují. Zejména jde-li o tak závažné skutečnosti, jako jsou nevyužité příležitosti k úsporám, nesladěné priority či nereálné termíny.“ Jeho slova potvrzuje i ředitel inspektorátu bezpečnosti ČEZ, a. s., Karel Böhm: „Zejména v oblasti kultury bezpečnosti musíme dobře pracovat s náměty zaměstnanců. Zaměříme se také na zlepšení systému sdílení informací, předávání zkušeností a předcházení lidským chybám.“

Žádné Potěmkinovy vesnice

Vrcholový management pro své rozhodování potřebuje mimo jiné nezkreslené informace z terénu. „Chceme posílit přítomnost strategického managementu v lokalitách

a vytvářet více příležitostí pro diskuze se zaměstnanci přímo v provozu. Ostych je přirozenou bariérou velkých setkání, některá témata proto bude lepší řešit na pracovištích,“ uvádí personální ředitelka Hana Krbcová. Tradiční každoroční pracovní setkání jsou velkým přínosem pro sdělování důležitých firemních informací; jejich formu upravíme tak, aby podpořila otevřenou atmosféru a kooperaci. Stejně tak je důležité, aby i zaměstnanci, kteří jsou v terénu nebo provozu odtrženi od svého nadřízeného, měli přístup k důležitým informacím. Ověřujeme proto možnosti vy­užití nových způsobů komunikace, například terminálů (PDA) pro přístup k intranetu.

Mnohdy nevíme, s kým spolupracovat

Míra spolupráce ve Skupině ČEZ je snižována její velikostí. Fakt, že jsme rozeseti ve všech regionech, má za následek neznalost spolupracujících procesů či zodpovědných kolegů. Často ani netušíme, na koho se při řešení nějakého úkolu obrátit. Chceme proto posílit osobní kontakty tam, kde je potřeba efektivně kooperovat. Budeme přicházet s příležitostmi pro navazování osobních setkání, podpoříme debaty nad palčivými problémy, pomůžeme spolupracujícím útvarům vzájemně si představovat a ladit priority

„Velmi si vážím hrdosti našich zaměstnanců na energetickou profesi a na Skupinu ČEZ jako svého zaměstnavatele. Jsem opravdu pyšná na jejich zapálení a loajalitu. Angažovanost je třeba podporovat a rozvíjet. Soustředíme se proto na hledání klíčových zaměstnanců a jejich další rozvoj a motivaci,“ pokračuje Hana Krbcová. Pro manažery připravujeme rozvojové aktivity, které jim ukážou nové možnosti podpory motivace a spolupráce v jejich týmech. Manažeři by měli být zaměstnancům dobrými lídry, měli by umět pracovat se zpětnou vazbou či ověřovat, zda je jejich stanovisko pochopeno. Změnou projde i proces obsazování pracovních míst a povyšování. „Zaměstnanci poukazovali na to, že povyšování ve Skupině neprobíhá transparentně a spravedlivě, že neznají pravidla interního trhu práce. Metodika, která tyto problémy řeší, již vzniká a představíme ji na jaře,“ říká Hana Krbcová. „Ale již nyní tam, kde je to možné, obsazujeme aktuální volné pozice z vlastních zdrojů. Příkladem z nedávné doby jsou posuny na pozicích ředitelů a manažerů v divizi finance. Pokud se nám nedaří nalézt uvnitř Skupiny ČEZ kandidáta, který zcela naplňuje naše požadavky, realizujeme otevřené výběrové řízení a porovnáme interní kandidáty s externími,“ upřesňuje Hana Krbcová. Celý akční plán bude do konce ledna zveřejněn na intranetu, kde vás rovněž budeme průběžně informovat o plnění nápravných opatření. Více informací naleznete na: intranet.cez.cz/pruzkum


15

lidé

text: Hana Salajková foto: archiv

Vánoční nadílka byla plná chutí a vůní Každý zaměstnanec Skupiny ČEZ dostal na svou privátní adresu ještě před Vánocemi přání s poděkováním za práci v uplynulém roce, podepsané ředitelem jeho divize či elektrárny. A 497 šťastným výhercům akce Vánoční nadílka domů dorazilo i něco dobrého k jídlu či pití.

Karel Klusák předseda ERZ Skupiny ČEZ:

Chráníme zájmy našich zaměstnanců Ochranu práv českých zaměstnanců na nadnárodní úrovni zajišťuje institut Evropské rady zaměstnanců (ERZ). O jeho významu v prostředí Skupiny ČEZ jsme hovořili s předsedou ERZ Skupiny ČEZ Karlem Klusákem. K čemu ERZ vlastně slouží? Řada tuzemských firem působí v různých zemích EU, bylo proto nutné se tomuto trendu přizpůsobit i z pozice zástupců zaměstnanců. Na informovanost zaměstnanců a na projednání zákonem stanovených otázek, které jsou předpokladem pro řádný chod firmy, je kladen stále větší důraz. Tuto úlohu z hlediska nadnárodních informací plní právě Evropská rada zaměstnanců.

Vánoční nadílku dostali i kolegové Václav Hynouš a Alexandr Poláček z JE Temelín

Největší pozornost přitáhla Vánoční nadílka ve středu 12. 12. ve 12 hodin. V ten okamžik byl na intranetu spuštěn unikátní losovací systém, do něhož byla zařazena všechna osobní čísla zaměstnanců. V elektronickém osudí se ocitlo přes 12 000 čísel, z nichž bylo třeba vylosovat 497 výherců Vánoční nadílky. Kdo byl v tu chvíli u počítače, mohl jedním kliknutím udělat někomu ze svých kolegů radost, přičemž výběr výherce nebylo možné ovlivnit rychlostí, znalostí ani místem losování. Svou cenu během několika minut získalo 497 kolegů, tedy každý 25. Poslední tři gurmánské ceny vylosoval za dohledu kamery generální ředitel Daniel Beneš. „Rozhodla jsem se pro možnost pozvat svou rodinu na večeři,“ napsala nám Stanislava Cmoriáková, odborná účetní z Ostravy. Zvolila půvabnou restauraci na zámku v Zábřehu. „Pozval jsem do své oblíbené hospůdky kolegy z obou směn,“ prozradil technik z Elektrárny Chvaletice

Jaroslav Šípek, jeden ze tří výherců gurmánské ceny. Tomáš Kobr, elektromontér ČEZ Distribučních služeb z Liberce, pozval rodinu a přátele na svou chalupu v Adršpachu, kde přímo z rukou šéfkuchaře ochutnali zimní fazolovou polévku Locro a steaky ze čtyř druhů argentinského hovězího se spoustou zeleniny. „Hodování zakončil grilovaný ananas, káva a nápoj jihoamerických indiánů yerba maté,“ svěřil se Tomáš Kobr. Předání 497 balíčků Vánoční nadílky výhercům proběhlo v posledním adventním týdnu. Poděkování patří všem kolegyním a kolegům, kteří byli při předávání nadílky nápomocni. „Byl jsem mile překvapen, že se při losování Vánočních nadílek štěstí usmálo i na mne. S obsahem vánočního balíčku jsem byl spokojen. Lázeňské dobroty jsme s kolegy hned ochutnali a ještě zbylo i na mlsání doma s rodinou,“ prozradil nám Karel Wzatek, specialista měření a regulace z Elektrárny Dětmarovice.

Jaký má ERZ pro Skupinu ČEZ přínos? Jednoznačným přínosem je výměna zkušeností mezi jednotlivými zástupci zaměstnanců a vzájemná diskuze. Je dobré porovnávat se nejen napříč Skupinou, ale srovnávat Skupinu ČEZ jako celek s ostatními energetickými společnostmi na základě zkušeností získaných z fungování Evropské rady zaměstnanců. Jsou informace a výstupy z jednání ERZ určeny pouze vybraným zaměstnancům, nebo všem? Samozřejmě co nejširšímu okruhu zaměstnanců. I když musím přiznat, že v tomto ohledu máme stále ještě rezervy. Jednou z priorit výboru ERZ Skupiny ČEZ v současném volebním období proto je nalézt další efektivní způsoby toku informací směrem k zaměstnancům. Lucie Ehrlichová


16

oranžová spojení

připravila: Vladimíra Rosendorfová

Hledáte odpověď? Zeptáme se za vás… Tentokrát jsme pro vás z intranetové Oranžové schránky vybrali pět dotazů týkajících se jediného tématu – změny dodavatele elektřiny či plynu. Na otázky odpovídala Jitka Kortánová, specialistka procesní podpory retail ze společnosti ČEZ Prodej.

Chtěl bych odebírat plyn i elektřinu od ČEZu. Co pro to mám udělat? Proces změny dodavatele vám chceme maximálně usnadnit. Veškeré kroky potřebné ke změně dodavatele zařídíme jako váš nový obchodník za vás na základě smlouvy, kterou s námi uzavřete, a plné moci, kterou nám udělíte. Plná moc je součástí smlouvy a slouží k ukončení stávajícího smluvního vztahu s dosavadním dodavatelem elektřiny/plynu, k uzavření smlouvy o připojení a k zastupování při registraci u operátora trhu s elektřinou (OTE, a. s.). Udělením plné moci nám tedy umožníte zastupovat vás při všech úkonech, které je nutné pro změnu dodavatele zajistit. Veškeré smluvní dokumenty nutné ke změně dodavatele jsou pro vás připraveny na intranetu či internetu. Údaje potřebné k vyplnění smlouvy naleznete na poslední faktuře od vašeho stávajícího dodavatele elektřiny či plynu. Proč není na formuláři uveden způsob hrazení záloh složenkou? Hrazení záloh a vyúčtování složenkou je v dnešní době velmi nevýhodné především pro samotného zákazníka, proto tento způsob placení nedoporučujeme. Naopak doporučujeme zřízení přímého inkasa z účtu zákazníka, které šetří váš čas i peníze, případně hra-

zení záloh prostřednictvím SIPO u České pošty. Nejvýhodnějším způsobem platby je určitě přímé inkaso, protože zatímco prostřednictvím služby SIPO lze hradit pouze zálohy, přímým inkasem můžete uhradit jak zálohové platby, tak celkové vyúčtování. Zvolíte-li si jako způsob placení tzv. vlastní podnět, můžete platby hradit složenkou. Avšak složenka se už zákazníkům nezasílá – musíte si ji vyzvednout na poště a sám vyplnit. Když se rozhodnu přejít k vám, musím uzavřít smlouvu na nějakou minimální dobu? Smlouva na dodávky plynu se uzavírá standardně na dobu určitou, 24 měsíců ode dne zahájení dodávky plynu. Po uplynutí doby trvání smlouvy se její platnost i účinnost opětovně prodlouží, a to vždy o 12 měsíců. Smlouva na dodávky elektřiny se uzavírá na dobu neur­čitou. Jak je možné, že ČEZ prodává plyn levněji než zavedení dodavatelé RWE, E.On či Pražská plynárenská? Liberalizovaný trh s plynem nám umožňuje obchodovat na energetické burze a nakoupit plyn pro své zákazníky za výhodné ceny. ČEZ Prodej v rámci tohoto obchodování zajistil pro rok 2012 pro své zákazníky výhodnější podmínky na straně ceny než vámi jmenovaná konkurence. Svou přesnou cenu za plyn od

ČEZ Prodej si můžete spočítat na kalkulačce, kterou naleznete na www.cez.cz. Jaká bude garance ceny pro zákazníky odebírající plyn od ČEZ pro rok 2012 a dále? Při výběru produktové řady Comfort garantujeme prvních 12 měsíců od zahájení dodávky úsporu z celkových ročních nákladů minimálně 5 % oproti dominantnímu dodavateli. Po zbývající dobu trvání smluvního vztahu garantujeme cenu za dodávku plynu vždy nižší než dominantní dodavatel. Pokud si zvolíte produktovou řadu Praktik, garantujeme vám, že po dobu prvních 24 měsíců dodávky vám nebudeme při užití této produktové řady účtovat stálý měsíční poplatek spojený s dodávkou plynu, a současně vám garantujeme nižší cenu za spotřebovaný plyn, než jakou nabízí dominantní dodavatel. Po zbývající dobu trvání smluvního vztahu i nadále garantujeme nižší cenu za spotřebovaný plyn, než nabízí dominantní dodavatel. K dispozici je zákazníkům ještě produktová řada eTarif, určená všem, kteří mají zájem o finanční úsporu na stálých platbách za plyn, dávají přednost on-line komunikaci a splní všechny podmínky, kterými je eTarif definován.

Své dotazy posílejte do Oranžové schránky na intranetu Skupiny ČEZ


17

pomáháme

text: Hana Salajková foto: archiv

Komu pomůžeme letos? Atmosféra, kterou se podařilo vytvořit na prosincových předvánočních trzích chráněných dílen, byla úžasná, milá, příjemná a voňavá. To je jen několik z mnoha přívlastků pro trhy projektu Plníme přání, na nichž se prodávaly rukodělné výrobky i dobroty.

energetika

ČEZ naplňuje nařízení REMIT 28. prosince 2011 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií, známé pod zkratkou REMIT. Toto nařízení si klade za cíl zamezit zneužívání a manipulacím na energetickém trhu a insider tradingu a zajistit větší transparentnost. Povoleno tak není použít vnitřní informace při prodeji či nákupu na velkoobchodních energetických trzích, zakázány jsou transakce, které vysílají falešné či zavádějící signály o nabídce, poptávce či cenách produktů na velkoobchodních energetických trzích, či šíření falešných zpráv, které vysílají zavádějící signály o těchto produktech.

Vloni jsme podpořili klienty chráněných dílen

Mezi nakupujícími, kteří si na prosincový předvánoční trh přišli vybrat z bohaté a milé nabídky výrobků chráněných dílen, byl také Daniel Beneš. „Využil jsem příležitosti a na trhu koupil svému synovi knihu. Doufám, že budu mít po večerech čas, abych mu z ní před spaním četl,“ prozradil na sebe generální ředitel ve vánočním přání zaměstnancům na intranetové ČEZ TV. Ručně vyrobený „náramek přátelství“ dostali koncem roku jako poděkování z Nadace ČEZ všichni ti, kteří přispěli finančně na podporu některé z chráněných dílen. Do konce ledna rozešle Nadace ČEZ všem dárcům potvrzení o výši daru za rok 2011, a to za podporu projektů Fukušima a Plníme přání. V letošním roce bude projekt Plníme přání pokračovat již pošesté. Chceme pomoci tam, kde z vlastní vůle a přesvědčení pomáhají zaměstnanci Skupiny ČEZ, a jejich aktivitu pak společnými silami umocnit. Až do konce března budeme če-

kat na tipy, kam letos projekt Plníme přání nasměrovat. Posílat je můžete na e-mail plnime.prani@email.cz. Z došlých nápadů a doporučení pak společně s Nadací ČEZ vybereme znevýhodněnou skupinu, na niž naši pomoc zacílíme. A komu jsme pomohli v uplynulých pěti ročnících? Nákupem dárků dětem v dětských domovech a hendikepovaným v ústavech sociální péče. Přispěli jsme také na pomůcky a vybavení tělesně postiženým sdruženým v Nadaci Charty 77 – Konto bariéry. V roce 2010 jsme podpořili start do života mladých lidí z pěstounských rodin, sdružených v Nadačním fondu Rozum a cit. A zatím poslední naše pomoc směřovala zaměstnancům či klientům chráněných a terapeutických dílen. Věříme, že společný projekt zaměstnanců Skupiny ČEZ a Nadace ČEZ získá i v roce 2012 opět své příznivce, a tím také potřebnou podporu. Čekáme na vaše doporučení.

Jedním z prvních úkolů a povinností, které připadly na energetické společnosti, je zveřejňovat vnitřní informace předtím, než se stanou podkladem pro obchodování na velkoobchodních energetických trzích. Jde například o informace o výrobě elektrické energie či plánovaných a neplánovaných odstávkách. ČEZ proto od konce prosince 2011 zveřejňuje komplexní informace o stavu výrobního portfolia na svých internetových stránkách, a to v českém i anglickém jazyce, čímž bezezbytku naplňuje požadavky REMITu v této oblasti. Dalším pilířem transparentnosti bude v budoucnu i reportování všech transakcí (včetně dodávky koncovým zákazníkům s odběrem nad 600 GWh ročně) do jednotné databáze Agentury pro spolupráci energetických regulátorů (ACER). Evropská komise musí ještě definitivně stanovit, v jaké podobě a v jakém časovém horizontu se budou tyto transakce nahlašovat. Zároveň budou mít účastníci trhu povinnost registrace u národního regulátora, aby byl v rámci EU přehled, kdo na energetických velkoobchodních trzích operuje. Lucie Horová


18


19

rozhovor

text: Petr Holub foto: WWA

Michaela Chaloupková Z referentky nákupu členkou představenstva ČEZ Po mnoha letech se stala členkou představenstva ČEZ opět žena, teprve druhá v historii firmy. Vstup Michaely Chaloupkové do nejvyššího vedení je o to cennější, že se k tomuto úspěchu vypracovala ve společnosti doslova od píky – z pozice obchodní referentky nákupu. Teď ji v čele nové divize nákup čeká řada těžkých úkolů, z nichž tím nejdůležitějším bude výběr dodavatele pro dostavbu Temelína.

Proč se vlastně po letech stala z útvaru divize? Podstatným důvodem je současná realizace jednoho z největších a pro ČEZ i Českou republiku nejdůležitějších výběrových řízení na dodavatele pro dostavbu Jaderné elektrárny Temelín. Vedení ČEZu dává tomuto projektu absolutní prioritu, takže i díky tomu se stal nákup divizí a já členkou představenstva. V nové divizi je sloučen pod jednu střechu nákup paliv a provozních hmot, nákup pro výstavbu a komplexní obnovu elektráren a nákup služeb a materiálu. Nákup tak bude mít jedno strategické vedení ve Skupině ČEZ. V neposlední řadě chceme další centralizací nákupu přispět k finančním úsporám, kterých bude potřeba v dalších letech dosáhnout. Jakou roli hraje ve výběrovém řízení na dostavbu Temelína nákup? Zodpovídáme za proces výběru dodavatele a zejména za to, že i tento tendr proběh-

ra Závodského, kteří na technickém zadání spolupracují s divizí výroba. Součástí zadávací dokumentace je i požadavek na dodávku paliva pro nové bloky. Zadávací dokumentaci jsme zájemcům předali 31. října. Už vás od té doby některý z nich kontaktoval s tím, že chce něco vysvětlit nebo doplnit? Ano, do dnešního dne jsme obdrželi přibližně 50 dotazů, každý ze zájemců nás již za účelem vyjasnění zadávací dokumentace kontaktoval. Dotazy se týkaly například podmínek lokality pro výstavbu. Můžete se s nimi v takových případech ještě setkat? Během lhůty pro podání nabídek nám legislativa přesně popisuje způsob komunikace se zájemci. Ti nám mohou klást pouze písemné dotazy, které se týkají zadávací dokumentace. Z naší strany mají určenu jednu kontaktní osobu, které své otázky zasílají. My

Absolutní prioritou je pro nás výběr dodavatele dostavby Temelína ne podle všech legislativních předpisů, a to jak zákona o veřejných zakázkách, tak našich interních pravidel. Při všech výběrových řízeních vždy úzce spolupracujeme s naším interním zákazníkem, což je v případě dostavby Temelína divize investice. Zadávací dokumentace obsahuje obchodní a technickou část. Obchodní část zpracovává nákup, technické řešení je v kompetenci odborníků z útvaru výstavba jaderných elektráren z divize investice pod vedením Pet-

jsme povinni jim do šesti dnů opět písemně odpovědět a tuto naši odpověď společně s textem původního dotazu poslat i ostatním zájemcům. Tím je zajištěn rovný a nediskriminační přístup ke všem zájemcům, kdy všichni mají vždy rovný přístup k informacím. Vedle toho jsou organizovány ještě prohlídky staveniště a přednabídková konference. Kdy vám mají uchazeči předložit své nabídky?


20

Termín pro podání nabídek je 2. 7. 2012. My pak musíme zkontrolovat, jestli jsou úplné a zda splňují všechny naše požadavky včetně takzvaných vylučujících kritérií, která když dodavatel nesplní, jde automaticky z kola ven. Může se stát, že si budeme nabídky s dodavateli ještě vyjasňovat. Pokud je všechno v pořádku, začíná samotné hodnocení. To se zjednodušeně řečeno skládá ze tří hlavních částí: ceny, techniky a podmínek smlouvy. Po prvním hodnocení nabídek se stanoví předběžné pořadí uchazečů a poté se všemi, kteří předložili nabídku, jež prošla testem na vylučující kritéria, zahájíme jednání o nabídce jako celku. O čem tato jednání budou? Budeme chtít například vyjednat vylepšení určitých parametrů nabídky a jednat o nabízené ceně. Také budeme detailně řešit podobu smluv o dodávce technologií a paliva. Jak jsou do zadávací dokumentace zapracována kritéria bezpečnosti? Kritéria bezpečnosti jsou podrobně specifikována zejména v technické části zadávací dokumentace, tak aby dodávaná elektrárna plně odpovídala podmínkám legislativy. Právě bezpečnost je jedním z těch zmiňovaných vylučujících kritérií. Dokdy musíte nabídky vyhodnotit? Legislativa nestanoví povinně termín, dokdy musejí být nabídky vyhodnoceny. Bude to záviset na tom, v jaké podobě nabídky obdržíme a jak dlouho nám bude trvat jejich případné vyjasňování. Každopádně bychom nejlepší nabídku chtěli vybrat do konce roku 2013. Vzhledem k vývoji energetického trhu hraje možná čas pro nás… To je otázka. Ale určitě v tom smyslu, že uchazeči budou mít více času na dokončení svých rozestavěných jaderných zdrojů, které nám uvedli jako referenční. Co to znamená? Rádi bychom, aby ke dni, kdy budeme podepisovat smlouvu, měl vybraný dodavatel zprovozněnou elektrárnu co možná nejpodobnější té, kterou bude stavět pro ČEZ. Abychom si potvrdili, že uchazeč je skutečně schopen to, co nám nabízí, postavit v požadované kvalitě, v harmonogramu a nabízené ceně za dodržení požadovaných bezpečnostních parametrů.

Náš interní audit koncem roku 2011 prověřoval zakázky, které ČEZ zadával Škodě Power v době, kdy ho vedl Martin Roman. Proč se tento audit dělal? Provedení auditu týkajícího se ověření vztahu vůči Škodě Power nařídil generální ředitel Daniel Beneš z popudu našeho většinového vlastníka. Tento audit ověřoval, zda jsme po dobu působnosti Martina Romana v čele ČEZu – tzn. v období od února 2004 do září 2011 – nezadávali neopodstatněně více zakázek Škodě Power. K jakým závěrům auditoři dospěli? Obchodní vztahy se Škodou Power byly shledány jako standardní a korektní. Nedostatky, které byly zjištěny, mají pouze administrativní charakter, nejsou v rozporu s legislativou a nenaznačují žádné korupční jednání ani případné ovlivňování zakázek nejvyšším managementem ČEZ. Jaké zakázky od nás Škoda Power tedy v uvedeném období získala? Škoda Power byla mimo jiné vybrána na základě výběrových řízení jako dodavatel strojoven na retrofitech Prunéřova a Tušimic a výstavbě nového bloku v Led-

Teď už z větší části je. Nakupujeme jak pro ČEZ, tak pro integrované dceřiné společnosti, od ledna do divize nákup spadá také nákup paliv a provozních hmot. Letos chceme provést analýzu možnosti zajišťování nákupu pro Severočeské doly a posoudíme i možnost zajišťování nákupu pro Ústav jaderného výzkumu Řež. Zaměříme se rovněž na ČEZ Distribuci, kde existuje větší útvar operativního nákupu, který chceme postupně začlenit do naší divize. Nákup ostatních dceřiných společností už byl zcentralizován? Ano, ten už zajišťujeme my, v dceřiných společnostech zůstal většinou jen jeden, maximálně dva operativní nákupčí. Někde jich je i víc, pokud tam jsou větší objemy nákupu – například v ČEZ ICT Services a právě v ČEZ Distribuci. Letos budeme proces nákupu v dceřiných společnostech revidovat a posuzovat možnost jeho integrace do ČEZ ve snaze zajistit ještě větší míru kontroly a konzistence celého procesu. Kolik lidí má teď vaše divize a jaká je její základní struktura? Máme 256 zaměstnanců a k tomu 172 lidí v ČEZ Logistice, kterou metodicky řídíme. Divizi tvoří pět hlavních nákupních útvarů

Přejednáváním smluv dosahujeme značných finančních úspor vicích a Počeradech. Je třeba si uvědomit, že většinu všech turbogenerátorů na našich stávajících uhelných elektrárnách i soustrojí obou jaderných elektráren dodala Škoda Plzeň nebo její právní nástupci. Logo s okřídleným šípem nese téměř 75 % počtu a 88 % výkonu turbogenerátorů ve zdrojích ČEZ. Není proto po technické stránce tak snadné najít jiné vhodné dodavatele zejména na opravy a údržbu, zvláště když v některých případech jde o unikátní zařízení. V úvodu jste zmínila potřebu další centralizace nákupu ve Skupině. On tedy ještě není zcela sjednocen?

a jeden podpůrný. Palivový cyklus pod vedením Ladislava Štěpánka se zabývá nákupem uhlí a jaderného paliva. Nákup pro výrobu zajišťuje materiál a služby ve smyslu údržby, oprav a investic pro veškeré elektrárny a vede ho Božena Strachotová. Od ledna máme v týmu nového člověka – Tomáše Vachtla. Řídí nákup pro výstavbu a komplexní obnovu elektráren, jehož součástí je i tým pro výběr dodavatele dostavby Temelína pod vedením Jiřího Novotného. Posilujeme nákup pro distribuci, který řídí Tomáš Zecha. Dále je to útvar non-core nákup pod vedením Martiny Strossové, jenž se stará o vše ostatní, tj. například o poradenské služby, školení, veškerý nákup pro


21

ČEZ ICT Services, nákup pro ČEZ Správu majetku (tzn. veškerá auta, údržba budov atd.). Posledním útvarem je podpora nákupu, zabývající se údržbou nákupního systému a správou nákupních dat. Velí mu Milan Chotěborský. V rámci programu NOVÁ VIZE se měl nákup pokusit přejednat smlouvy s našimi externími dodavateli. Jak se vám to daří? U většiny vytipovaných smluv byla tato jednání úspěšná a změnou smluv jsme dosáhli významných finančních úspor. Podařilo se nám například smluvně snížit hodinové zúčtovací sazby dodavatelů elektromontážních prací pro distribuci. Můžete uvést ještě nějaký jiný příklad? Přesmlouvávání začalo už v roce 2010 v ČEZ ICT Services, kde jsme společně s kolegy z ČEZ ICT Services docílili přejednáním smluv a realizací konsolidačních projektů úspor v externích nákladech pro roky 2011 a 2012 ve výši 300 mil. Kč. Ušetřili jsme ale i v distribuci a ve výrobě. V případě klasických elektráren, kde historicky existuje řada drobných dodavatelů, to jde ale asi složitě… I tam se nám ovšem podařilo změnit některé smlouvy, které byly uzavřené na delší dobu ještě před krizí, takže byla velká pravděpodobnost, že dodavatelé půjdou s cenami dolů. Navíc ve výrobě je velké množství činností pokryto smlouvami na funkční údržbu logických celků a ty se stejně standardně přesmlouvávají každý rok. Chápu, že se smlouva přejednává v době, kdy končí nebo se z nějakých důvodů mění. Jak ale přinutíte partnery k jednání o smlouvě, která je platná a běží? Jedině jednáním. V zásadě všichni námi oslovení dodavatelé chápou, že situace na trhu není jednoduchá, naslouchají našim potřebám a jsou ochotni jednat o smluvních podmínkách již uzavřených smluv. Což je však jistě dáno především velikostí a významem Skupiny ČEZ… To nepochybně. Je to ale také o tom, že jsou to většinou tradiční dodavatelé, kteří vědí, že jde o dlouhodobou spolupráci a že se jim vyplatí někdy trochu ustoupit z pohledu možného budoucího byznysu.

Po dlouhých letech je v představenstvu ČEZ opět žena. V energetice se přitom mnoho žen nepohybuje… To máte pravdu. Kolegové, kteří opravdu hodně pamatují, říkali, že jsem teprve druhá žena ve vrcholovém vedení ČEZu, a to po dlouhých 14 letech. Pro mne je to obrovská výzva a zároveň ocenění mé dosavadní práce. S jakými pocity jste šla na první zasedání? I když jsem členkou představenstva teprve od října 2011, už předtím jsem se jednání představenstva zúčastňovala jako host. Takže jsem věděla, o čem to je. Každopádně je ale rozdíl, když je tam člověk jenom jako host a pak když je sám spoluzodpovědný za všechna ta důležitá rozhodnutí. Takže cítíte odpovědnost? Samozřejmě, velkou. Vnímám to ale také jako ohromnou profesní výzvu. Uvědomuji si, že jsem se dostala do vedení jedné z největších firem v naší zemi a zároveň ve středoevropském regionu. Současně je to pro mě také velká satisfakce, protože se tak často nestává, aby se člověk, který do firmy nastoupil na řadovou pozici, dostal až do představenstva.

Michaela Chaloupková Vzdělání

■  Právnická fakulta Západočeské

univerzity v Plzni (JUDr.) ■  Executive Master of Business

Administration Program (MBA) na KATZ School of Business, University of Pittsburgh (MBA)

Kariéra

■  Advokátní kancelář JUDr. Jiří

Vy jste se opravdu vypracovala od té nejnižší pracovní pozice? Ano. Do ČEZu jsem nastoupila ještě za vedení Jaroslava Míla v roce 2003 na místo obchodní referentky na základě výběrového řízení. Takže jsem začínala úplně odzdola. To zní jako americký sen. Takže žádní známí, žádná protekce? Opravdu ne. Při svém příchodu do společnosti jsem neznala vůbec nikoho. V ČEZu si hodně lidí myslí, že na vysoké pozice vždy přijde někdo z venku a že tady nemá člověk možnost profesně vyrůst. Ale jak je vidět na mém příkladu, není to tak úplně pravda. Jak vás kolegové na představenstvu přivítali? Myslím, že mi řekli jen: Vítej do klubu! Nebo něco podobného.

Kratochvíl a JUDr. Jaroslav Harvalík (1999–2000) ■  Stratego Invest, a. s., obchodník s cennými papíry (2000–2002) ■  ČEZ, a. s. – obchodní referentka v sekci správa majetku, obchod a služby (22. 4. 2003–30. 6. 2004), vedoucí oddělení veřejné zakázky v sekci správa majetku, obchod a služby (1. 7. 2004–31. 12. 2004), vedoucí odboru významné zakázky v sekci integrovaný nákup (1. 1. 2005–31. 12. 2006), ředitelka sekce integrovaný nákup (1. 1. 2007–31. 12. 2007), ředitelka útvaru nákup (1. 1. 2008–31. 12. 2011), ředitelka divize nákup (od 1. 1. 2012), členka představenstva ČEZ, a. s. (od 20. 10. 2011)

Rodina

vdaná, syn Viktor (1) A co vaši nejbližší, jak vaše povýšení komentovali? Manžel měl velkou radost, celá rodina se mě snaží maximálně podporovat.

Hobby

knihy, divadlo, film, sport (cyklistika, potápění, lyžování, snowboarding)


22

projekty

text: Vladimíra Rosendorfová

Nové projekty v ČEZ Zákaznických službách Akcelerace plynu, Legislativa změn dodavatele, CIS Slovensko, Rozvoj Virtuální obchodní kanceláře nebo Retence. To jsou jen některé z nových projektů, kterými se ČEZ Zákaznické služby musejí zabývat v reakci na změny na trhu a nové legislativní podmínky. Výsledkem dvoukolové prioritizace ICT projektů je sada schválených ICT projektů v oblasti zákaznických systémů, plánovaných na první nebo druhou polovinu letošního roku. „Prioritizace nám umožní mnohem pružněji reagovat na potřeby byznysu a schvalovat, respektive realizovat projekty dříve než v ročním cyklu,“ vysvětluje Rostislav Válek, vedoucí odboru podpora zákaznických služeb ČEZ Zákaznické služby. Cílem projektu CIS Slovensko je úprava informačních systémů, zejména SAPu a Virtuální obchodní kanceláře (VOK) tak, aby lépe podporovaly prodej elektřiny a plynu pro oblast retailu na slovenském trhu. Úpravy pomohou také dostát požadavkům lokálních distributorů na technickou komunikaci v oblasti předávání dat při změnách dodavatele, fakturaci nebo běžné obsluze zákazníka. „V oblasti VOK se zaměříme na nové funkcionality a výkonnostní optimalizaci,“ říká Rostislav Válek. Úprava by tak měla zrychlit odezvy zejména u zákazníků s velkým počtem odběrných míst. V plánu je i projekt pro optimalizaci procesů a související systémové podpo-

ry v oblasti řízení pohledávek, jehož součástí bude nasazení SMS a e-mailové brány integrované na SAP pro upomínání pohledávek. Tím by se měly snížit náklady na jejich vymáhání a současně zvýšit jeho úspěšnost. Projekt Retence umožní nabídku nových produktů a služeb a lepší řízení retenčních procesů. „Rozšiřována bude i systémová podpora pro fakturaci a obsluhu zákazníků, kterým Skupina ČEZ zejména prostřednictvím ČEZ Teplárenské dodává teplo,“ uvádí Rostislav Válek. Výsledky druhé prioritizace v oblasti zákaznických systémů, z níž vzejdou další projekty, budou známy na konci února. „Lze však očekávat, že se ve druhé polovině roku budeme věnovat zejména dalším optimalizacím v oblasti kanálové strategie nebo lepší systémové podpoře v oblasti procesů prodeje a obsluhy – například nasazení nových technologií umožňujících zvýšit efektivitu zpracování příchozích zákaznických e-mailů, jejichž průměrný denní počet se za poslední roky zněkolikanásobil,“ doplňuje Rostislav Válek.

ICT projekty ČEZ Zákaznických služeb 2012

Účast na projektech v rámci Skupiny ČEZ

Akcelerace plynu

Centrum sdílených služeb

Vyhláška o zúčtování

Řízení pohledávek – retail

Legislativa změn dodavatele

Cash flow management

Rozvoj Virtuální obchodní kanceláře

Kontakty

SMS a e-mail engine

Rozvoj smluvních partnerů

CIS Slovensko 2012

Zákaznické systémy

Řízení pohledávek

Distribuční systémy

Retence Rozvoj CIS Teplo Virtuální obchodní kancelář 2012

Dispečer Vladimír Klápa při práci s novým řídicím systémem

Sjednocujeme dispečerský řídicí systém Projekt ASDŘ (automatizované systémy dispečerského řízení) vstupuje do další fáze. Na přelomu ledna a února převezme nový systém plné řízení napěťové úrovně vvn (110 kV). V minulém roce byl dokončen realizační projekt, úspěšně proběhly zkoušky systému vvn a následně i vn u dodavatele a kontroly a zkoušky systému vvn s reálnými daty. V průběhu letošního roku bude jednotný dispečerský systém uveden do provozu i na hladině vn. „Nový řídicí systém přinese výrazné zvýšení kvality a spolehlivosti dispečerského řízení distribuční soustavy, hlavně v oblasti zálohování jednotlivých pracovišť. V případě nutnosti tak může řízení v jednom regionu převzít region jiný. Systém také umožní větší míru zabezpečení a možnost kooperace mezi regiony v případě rozsáhlých výpadků elektřiny či živelních pohrom. Provozováním a správou pouze jednoho systému místo stávajících pěti dosáhneme i úspory nákladů,“ vysvětluje hlavní přínosy nového systému Pavel Filipi, ředitel úseku řízení sítí ČEZ Distribuce. Cílem projektu ASDŘ je nasazení jednotného řídicího dispečerského systému distribuční sítě, který nahradí pět stávajících samostatných systémů, vložených do společnosti ČEZ Distribuce z bývalých REAS v roce 2005. Dodavatelem systému je NESS Czech, s. r. o., se subdodavatelskou společností Elektrosystém. V rámci projektu je dodávána kompletní hardwarová i softwarová infrastruktura, zároveň je zajišťována také integrace dat a jsou vytvářena rozhraní i pro ostatní systémy ČEZ Distribuce. Gabriela Pátková


23

projekty

text: Jaroslav Sibera foto: archiv

Virtuální obchodní kancelář už slouží i pro teplo Internetová aplikace Virtuální obchodní kancelář Skupiny ČEZ rozšířila koncem loňského roku své služby i pro odběratele tepla, tedy zákazníky ČEZ Teplárenské.

Statistické ověřování elektroměrů 1. ledna 2012 nabyla účinnosti vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu, která zavádí možnost hromadného ověřování elektroměrů na základě vyhovujícího výsledku tzv. statistické výběrové zkoušky. Rozhodnutí, zda vybraný soubor elektroměrů splňuje, nebo nesplňuje požadavky, se bude činit na základě náhodně vybraného vzorku z tohoto souboru. „Místo desetitisíců měřidel, která bylo nutné demontovat ze sítě a ověřit, nám teď bude stačit zkontrolovat jen řádově stovky kusů. A pokud bude výsledek jejich zkoušky vyhovující, za ověřené se pak budou považovat i všechny ostatní elektroměry z definovaného souboru. Tedy i ty nevymontované. Ušetříme tak mnoho času a peněz,“ vysvětluje Přemysl Vániš, provozně-technický ředitel společnosti ČEZ Měření. Podmínkou úspěšného využití nové metody je kromě legislativní podpory a nutnosti precizního zvládnutí procesu také metrologická kvalita měřidel a kompletní a kvalitní evidence technických kmenových dat v informačním systému.

Zákazníci společností Skupiny ČEZ tak dnes mohou přes internet z jednoho místa pohodlně obsluhovat své záležitosti týkající se nejen elektřiny a plynu, ale už i tepla. „Virtuální obchodní kancelář je jedním z úspěšných marketingových nástrojů Skupiny ČEZ. Pomáhá nám zvyšovat úroveň služeb poskytovaných koncovým zákazníkům a upevňovat naši pozici na trhu,“ vysvětluje obchodní ře-

ditel společnosti ČEZ Teplárenská Petr Hodek. Virtuální obchodní kancelář pro teplo nabízí podobný přehled a služby jako u jiných komodit Skupiny s tím rozdílem, že se zákaznické požadavky zasílají na kompetentní pracovníky, kteří je následně řeší. Jednotný vizuální styl Skupiny ČEZ a zkušenosti převzaté z původní podoby Virtuální obchodní kanceláře zajišťují uživateli maximální komfort.

Statistická výběrová zkouška, na jejímž legislativním zavedení se společnost ČEZ Měření významně podílela, přispěje v následujících letech ke splnění jednoho z hlavních cílů společnosti v rámci projektu NOVÁ VIZE, tedy k optimalizaci nákladů na nákup nových měřidel. Roční potenciál úspor se pohybuje až kolem 30 mil. Kč. Petr Zamouřil, Gabriela Pátková


24

tým

text: Roman Peterka foto: Jaroslav Vogeltanz

Bezpečnost bez vrátnic Tým odboru bezpečnost a ekologie Tisíce kilometrů vedení vysokého i nízkého napětí, stovky rozvoden, nepočítaně trafostanic – to vše jsou prvky distribuční soustavy, o jejíž řádné fungování se starají zaměstnanci společnosti ČEZ Distribuční služby. Při práci jsou vystaveni řadě rizik, tím největším je přímé setkání s elektřinou, jež může skončit vážným úrazem, v nejhorším případě i smrtí. O to, aby k podobným neštěstím nedocházelo, se stará tým odboru bezpečnost a ekologie.

Útvar sestává z devíti bezpečnostních techniků, kteří zajišťují kontrolní činnost přímo v terénu, každý ve svém regionu. „Zároveň je každý odborníkem na jednu oblast bezpečnosti, kterou pokrývá komplexně od A do Z a působí jako interní odborný konzultant pro danou problematiku nejen pro naši společnost, ale někdy i v rámci celé Skupiny,“ podotýká vedoucí útvaru bezpečnost a ekologie Otakar Maceček. Kromě devíti bezpečnostních techniků, kteří zajišťují kontrolní činnost v jednotlivých regionech, je tu i technik ekologie a čtyři systémoví specialisté, kteří „sedí“ v kancelářích a starají se o agendu spojenou s jednotlivými oblastmi bezpečnosti a zajišťují komunikaci se státními institucemi, která ne vždy probíhá úplně hladce. „Komunikujeme například s krajskými hygienickými stanicemi – každá z nich vychází ze stejných předpisů, má ale své vlastní a mnohdy dost odlišné požadavky,“ říká specialistka pro hygienu práce Jarmila Bártová. Spolu s kolegy v terénu pak specialisté analyzují a vyhledávají potenciální nebezpečí, která mohou ohrožovat zaměstnance při jejich práci. „Cílem je odhalit možná nebezpečí ještě dříve, než dojde k nějakému neštěstí,“ vysvětluje Otakar Maceček. A také navrhují opatření, jak tato nebezpečí eliminovat.

Bez kontroly to nejde

Práce bezpečnostních techniků společnosti ČEZ Distribuční služby je v některých ohledech obtížnější než ta jejich kolegů z elektráren. „Naši provozní zaměstnanci se pohybují různě v terénu, jejich práce se neodehrává v uzavřeném areálu, jako je tomu v elektrárnách. Dokonce ani nemusejí ráno, než začnou pracovat, dorazit na základnu – pokud mají v autech dostatek materiálu, mohou do terénu rovnou z domova,“ vysvětluje Otakar Maceček. „Ke své práci využíváme technický informační

5

6

2

systém, ve kterém si provozní zaměstnanci plánují svou práci. Naši technici mají do tohoto systému přístup, aby viděli, kde je naplánována nějaká činnost, a mohli tam zajet na kontrolu, aby si ověřili, že lidé v terénu netrpí provozní slepotou,“ dodává.

Provozní slepota

Právě provozní slepota bývá příčinou těch nejhorších úrazů. „Ti lidé vědí, co mají dělat a jaké zásady dodržovat, aby se jim nic nestalo. Přesto je někdy poruší, protože mají pocit, že už tu práci perfektně znají, a ztratí to nejdůležitější – respekt z elektřiny. Následky mohou být tragické,“ říká Otakar Maceček. A hned svá slova dokládá tragickým případem z loňského roku. „Jeden náš zaměstnanec začal pracovat na zařízení, aniž si ověřil, zda je zajištěné a v jakém rozsahu, a sáhl si na dvaadvacet kilovoltů. Naštěstí to přežil, přišel ale o ruku,“ vypráví Otakar Maceček. S cílem zabránit těmto zbytečným úrazům útvar bezpečnost a ekologie společnosti ČEZ Distribuční služby přichystal pro letošní rok projekt nazvaný Skoronehody,


25

8 7

12

11 9

10

1

Odbor bezpečnost a ekologie 3

4

sdílení zkušeností. „Skoronehoda je situace, kdy sice vše dopadlo dobře, ale moc nechybělo a mohlo se stát neštěstí,“ vysvětluje Otakar Maceček. „Nejlépe to lze přirovnat k situaci při řízení auta – jedete ke křižovatce, přehlédnete stopku, projedete křižovatkou jakoby nic a naštěstí se nic nestane, protože zrovna po hlavní nic nejelo. Ale kdyby jelo, mohlo to hodně špatně dopadnout,“ vysvětluje. O těchto skoronehodách se normálně nikdo nedozví – nic se nakonec nestalo a nikdo se nechce dobrovolně „pochlubit“ tím, že si málem přivodil pracovní úraz. „My ale chceme zaměstnance motivovat k tomu, aby nám tyto skoronehody hlásili, protože nám mohou pomoci odhalit nová rizika. Nejde nám o to řešit kázeňsky pochybení daných zaměstnanců, ale zlepšit systémově prevenci rizik,“ podotýká Otakar Maceček. Součástí připravené kampaně tak bude i soutěž o „nejlepší“ skoronehodu. „Všechny podněty, se kterými se nám budou lidé svěřovat, bude posuzovat komise a ten, kdo na sebe prozradí skoronehodu s největším přínosem z hlediska vyhledávání rizik bezpeč-

1

nosti práce, bude odměněn elektroskú­ trem,“ dodává. Podněty z provozu přicházejí i v současné době. „Je jich zatím málo, ale jsou velmi dobré,“ říká Otakar Maceček. „Na základě jednoho takového podnětu, který se týkal výsuvných žebříků, se podařilo včas odhalit konstrukční vadu, kvůli níž se mohl žebřík v průběhu práce kdykoli zbortit a přivodit tak vážné zranění.“

Nohama pevně na zemi

Bezpečnostní technici i specialisté musejí mít „v malíku“ spoustu znalostí a nesmějí jim chybět zkušenosti. „Směrnic je ohromné množství a vytvářejí určitý virtuální svět, ve kterém je snadné ztratit povědomí o realitě běžného provozu,“ říká Otakar Maceček. Snaží se proto své podřízené vracet ze světa papírových nařízení do reality. „Udělali jsme i to, že jsme naše bezpečnostní techniky nechali pracovat týden s elektromontéry, byli jako jedni z nich. Šlo o to, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli, co všechno obnáší práce těch, které kontrolují,“ vysvětluje Otakar Maceček. „Zpočátku

Otakar Maceček, vedoucí odboru 2

Karel Fiala, technik BOZP, práce na elektrickém zařízení

3

Pavel Polášek, technik BOZP, revize spotřebičů a technická normalizace

4

Vladimír Melničuk, technik BOZP, zdvihací zařízení a skladování

5

Antonín Jakšík, technik BOZP, provoz distribuční soustavy a dodavatelé

6

Oldřich Landa, technik BOZP, přenosné nářadí a motorové pily

10 Luboš Holman, technik BOZP, tlaková a plynová zařízení 11 Pavel Zuček, technik BOZP, vybrané práce pod napětím 12 Jiří Hradecký, technik BOZP, práce ve výškách 7

Vojtěch Kalužík, specialista požární ochrany a technik BOZP, svařování

8

Jiří Mazal, specialista řízení BOZP

9

Jarmila Bártová, specialista hygieny práce a pracovního prostředí Pavel Marek, specialista EMS, ochrana přírody, ochrana vod, ADR Eva Kubíková, technik ekologie, odpady a nebezpečné chemické látky

se jim to moc nelíbilo, pak ale sami uznali, že to byla hodně užitečná zkušenost – pro ně samotné i pro zaměstnance, se kterými byli na pracovištích,“ uzavírá.


26

skupina v pohybu

text: Alena Němcová, Petr Holub foto: archiv

Na dovolenou či pracovní setkání do našich hotelů Bývalé regionální energetiky i ČEZ samotný vlastnily kdysi po celé republice řadu rekreačních a školicích středisek, z nichž už je dnes většina prodána. V majetku ČEZ Správy majetku zůstaly čtyři poslední objekty, které jsou v režimu ekonomického pronájmu. Pátý objekt, Kostínek, vlastní a jeho provoz financuje ČEZ, a. s. Zdá se tedy, že už ve firemním časopise nemáme co propagovat, kam vás, vaše rodiny či pracovní týmy pozvat. Nejsme tu přece od toho, abychom pomáhali k vyšším ziskům soukromým hoteliérům. Jenže jak už to bývá, situace není tak jednoduchá… „Bohužel je pravda, že návštěvnost uvedených rekreačních zařízení je dlouhodobě velmi nízká a jejich provozování téměř ztrátové. Stává se proto, že když skončí platnost nájemních smluv, nájemci už o jejich prodloužení nemají zájem a nové hledáme jen velmi obtížně,“ popisuje nepříznivou situaci Petr Krob, ředitel úseku správa nemovitostí společnosti ČEZ Správa majetku. „Tyto objekty nám tak mohou zůstat prázdné, budou chátrat a my jen budeme muset vynakládat peníze na jejich údržbu.“ ČEZ Správa majetku se proto obrátila i na naši redakci s prosbou o prezentování uvedených rekreačních zařízení. „Potřebovali bychom, aby zaměstnanci Skupiny ČEZ se svými rodinami tato naše zařízení navštěvovali. Zejména pak apelujeme na pracovní týmy, protože jim tato zařízení mohou nabídnout zázemí pro různá školení, semináře či firemní porady,“ říká Petr Krob. A proč tato poslední zařízení prostě neprodáme stejně jako ta ostatní? „Tyto objekty samozřejmě nabízíme, nicméně situace na realitním trhu je v posledních letech složitá a podobné objekty bývají obsazené pouze sezonně, tedy v letních a zimních měsících. Rekreačních objektů je na prodej spousta a případný zájemce si má z čeho vybírat. Rodinná rekreace se přesunula spíše do malých soukromých penzionů a větší rekreační zařízení udržují nad vodou zejména školení, kurzy či jiné firemní akce,“ vysvětluje Petr Krob. Žádosti kolegů z ČEZ Správy majetku proto rádi vyhovujeme a alespoň stručně vám „naše“ zbylá rekreační zařízení představujeme.

Garni Hotel Palatin****

Karlovy Vary Karlovy Vary jsou atraktivní bohatým kulturním a sportovním životem i možností jedinečných vycházek po upravených promenádních cestách, jimiž lze dojít ke krásným výhledům do údolí říčky Teplé a na vrcholy blízkých Krušných hor. Garni hotel Palatin**** se nachází v centru města v Lázeňské ulici (pěší zóna). Kapacita hotelu činí 35 lůžek ve dvoulůžkových pokojích (některé s možností přistýlky). Hostům je k dispozici společenská místnost a bar. Snídaně se podává formou bufetu.

Penzion Beskydy (Visalaje)***

Penzion Beskydy se nachází v malebné přírodě Moravskoslezských Beskyd, při úpatí Lysé hory, v nadmořské výšce 750 m. Z nedaleké křižovatky vedou turistické stezky k oblíbeným cílům: na Bílý Kříž (cca 3 km), Gruň (5 km), Travný (7 km) a Lysou horu (8 km). Penzion nabízí komfortní ubytování v pohodlně zařízených pokojích, které svým vybavením uspokojí i náročnější hosty. Je vhodný pro rodiny s dětmi i pro pořádání rekondičních a rehabilitačních pobytů. Disponuje vlastním střeženým parkovištěm s možností parkování autobusů (kromě zimního období). Kapacita ubytování je 60 osob ve 22 pokojích. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení. V pokoji je TV a satelit (uzavřený okruh z bazénu – tzn. pohled přes TV do bazénu – hlídání dětí), videookruh z recepce, telefon, centrální vytápění elektřinou – podlahové topení a přímotopy. Vnitřní bazén, tenisový kurt a fitcentrum jsou v ceně ubytování. Penzion nabízí mnoho způsobů aktivní i pasivní relaxace. K odreagování lze využít wellness služby – krytý bazén, saunu, masážní perličkovou vanu, čtyřkomorovou vanu, lymfatickou drenáž a masáže (na objednávku – externí masér). Penzion disponuje také prostory pro pořádání firemních akcí – školení, konferencí nebo jazykových kurzů. K dispozici je školicí místnost s kapacitou cca 40 osob, vybavená potřebnou audiovizuální technikou a počítačem s připojením k internetu. Místnost může sloužit i jako klubovna, herna pro děti či tělocvična. Penzion Beskydy provozuje Mgr. Hana Fingrová. Informace a objednávky pobytů: www.penzionbeskydy.cz, tel.: 558 646 166, 775 699 225, fax: 558 646 166, e-mail: recepce@penzionbeskydy.cz


Hotel Vydra***

Srní, Šumava Hotel Vydra se nachází u obce Srní v jedné z nejkrásnějších částí Šumavy. V létě jsou zde dobré podmínky pro pěší turistiku i horská kola, v zimě upravené trasy pro běžkaře. U hotelu Vydra je vlastní vlek (POMA) a dětský vlek. Ubytování je ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Hostům je k dispozici společenská místnost a bar, dětská herna, malá posilovna, sauna s ochlazovacím bazénkem, venkovní tenisový kurt, volejbalové hřiště, úschovna kol či lyží. Ve společných prostorách je bezdrátové připojení na internet (wi-fi). Stravování je zajištěno v hotelové restauraci, která je držitelem certifikátu Czech specials.

Hotel Kostínek***

Solenice u Orlické přehrady Kostínek je moderní, dobře vybavený hotel, resp. školicí zařízení, které se nachází na velmi atraktivním a klidném místě přímo u hráze Orlické přehrady. Díky své poloze a rychlé dostupnosti je vhodný pro pořádání školení, pracovních porad a seminářů (k dispozici jsou dvě konferenční místnosti s celkovou kapacitou 48 osob), ale i pro klidnou rodinnou rekreaci. Útvary ČEZ, a. s., mohou toto zařízení využít pro firemní akce bez nutnosti přímé úhrady nákladů za ubytování a za využití prostor, důležité je mít jen sjednaný a potvrzený termín. Hotel nabízí v konferenčních místnostech vybavení potřebnou audiovizuální technikou a možnost wi-fi připojení k internetu. Poloha hotelu nabízí mnoho možností využití volného času. Koupání v přehradní nádrži, surfing a jiné vodní sporty. V blízkosti se nacházejí pláže Popelíky, Trhovky a Lavičky. Rekreační oblast je ideální pro houbaře a rybáře, je zde také možnost lovu zvěře. Pro rodiny i firemní akce doporučujeme využít možnosti exkurze do vodní elektrárny Orlík či atraktivní projížďky parníkem po Orlické přehradě s možností návštěvy hradů Zvíkov a Orlík. Hosté si mohou pronajmout tenisový kurt, hřiště na plážový volejbal, streetball, kroket a minigolf v těsné blízkosti hotelu. Další sportovní vyžití se nachází v 5 km vzdáleném komplexu Trhovky. Členitá síť komunikací v okolí uspokojí zájemce o cykloturistiku, krátká vzdálenost zámků Orlík, Dobříš a Březnice, gotického hradu Zvíkov a města Písku vybízí k výletům. Hotel disponuje 49 lůžky v třílůžkových, dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a sprchovým koutem. Některé pokoje mají vlastní balkon. Hostům je k dispozici restaurace, bar s terasou, posilovna, sauna a herna s kulečníkovým stolem, šachovými stoly a šipkami. Provoz školicího a rekreačního střediska Kostínek zajišťuje Energotis, s. r. o. Informace a objednávky pobytů: www.energotis.cz/cr/hotel_kostinek.htm, tel.: 318 694 347, e-mail: hotel_kostinek@centrum.cz

Hotely Vydra, Garni hotel Palatin a penzion Jiskra provozuje Energotour, s. r. o. Lze je využívat pro pořádání firemních akcí – školení, seminářů, výjezdních zasedání, konferencí apod. Salonky jsou vybaveny potřebnou audiovizuální technikou a počítačem s připojením k internetu včetně sítí ČEZ. Do salonků lze objednat občerstvení. Informace a objednávky pobytů: www.energotour.cz, tel.: 371 102 471, 371 102 473, 602 185 032, e-mail: vydra@energotour.cz, palatin@energotour.cz, jiskra@energotour.cz

Penzion Jiskra**

Železná Ruda, Šumava Městečko Železná Ruda je největším rekreačním střediskem západní Šumavy. Leží v údolí v nadmořské výšce 754 m. Většina lyžařských terénů je na jižních svazích, které jsou za příznivých klimatických podmínek vystaveny hřejivým slunečním paprskům. Podmínky pro běžkaře jsou rovněž velmi příznivé. V letním období se mohou rekreanti věnovat pěší turistice a výletům na horských kolech. Část pokojů je vybavena sociálním zařízením, ostatní mají sociální zařízení společné. Hostům je k dispozici společenská místnost s televizí. V penzionu je fitcentrum, venkovní tenisový kurt, volejbalové hřiště, pingpongový stůl a půjčovna sportovních potřeb. Pro hosty je zajištěno ubytování se snídaní nebo s polopenzí, pro školení celodenní stravování. Podrobné informace včetně odkazů a ceníků na rok 2012 jsou uvedeny na intranetu Skupiny ČEZ/portál lokalit/školicí, ubytovací a rekreační zařízení


28

den s

text: Roman Peterka foto: Michal Matyáš

6:30

Petr Němeček

konzultant společnosti ČEZ Zákaznické služby Je krátce po osmé ranní a v pražském Zákaznickém centru Skupiny ČEZ u metra Invalidovna už je rušno. Zákazníci sem chodí se všemi možnými – a občas i nemožnými – záležitostmi: výměnou elektroměru a změnou tarifu počínaje a žádostmi o připojení malé fotovoltaické elektrárny konče. K službám je jim tu 12 konzultantů, pokud ale zákazník přijde s nějakým obzvlášť složitým technickým problémem, skončí obvykle u Petra Němečka.

Petr Němeček je vzděláním elektrikář silno- i slaboproudař. „Než jsem nastoupil do ČEZ, pracoval jsem ve Spolaně. Měl jsem na starost několik středisek, kde bylo i vysoké napětí a s tím byla spojena obrovská odpovědnost za lidi. Byl to velký nápor na psychiku,“ říká. Do ČEZu si tak šel v podstatě odpočinout. „Práce se zákazníky je sice také psychicky náročná, ale člověk je zodpovědný jen za sebe a za kvalitu své práce,“ dodává. V práci se nikdy nenudí. „Jakmile otevřeme, nahrnou se sem první zákazníci a den pak strašně rychle uteče,“ říká. Přestože je pražské zákaznické centrum na cizím distribučním území, o zákazníky nemá nouzi. Spíše naopak – zdejší konzultanti řeší požadavky zákazníků ze všech regionů. „Většina Pražáků má v některém z našich distribučních regionů chaty a vše, co souvisí s elektřinou, chodí řešit sem,“ vysvětluje Petr Němeček. „My se jim při té příležitosti snažíme také vysvětlit, proč by bylo výhodné přejít k nám i s pražskou domácností.“ K častým zákazníkům patří rovněž lidé z nově budovaných příměstských lokalit, kteří tu vyřizují podklady ke stavebnímu povolení nebo žádosti o nové připojení. „Máme tu i hodně zákazníků ze středních Čech – řada z nich dojíždí do Prahy za prací a rovnou si tu při té příležitosti vyřídí i věci kolem elektřiny,“ podotýká Petr Němeček. Zákazníkům tu jsou schopni poradit i se změnou tarifu či návratností různých energeticky úsporných řešení. „Poradíme jim se zateplováním, úsporami na vytápění, ohřevu vody apod.,“ říká Petr Němeček. Práce ho baví – přestože občas narazí i na problémové zákazníky, většina lidí přichází s věcnými problémy a jsou rádi, když jim je někdo pomůže vyřešit. „Nejspokojenější jsem, když přijde zákazník s technickým problémem, se kterým si neví rady, a má pocit, že to bude běh na dlouhou trať, a odchází od nás spokojen, protože se vše vyřídilo jednou návštěvou,“ uzavírá Petr Němeček.

Do práce Petr Němeček doráží kolem půl sedmé. Vstává ale už v pět, protože dojíždí z Neratovic. Otevírá se až v osm, předtím je však třeba se na zákazníky připravit – převléknout se do předepsaného oblečení a zjistit, co je nového.

7:45

Proběhne také pravidelná porada všech konzultantů s vedoucí Zákaznického centra Praha Jitkou Hruškovou. Jejím smyslem je upozornit všechny na důležité události a především na případné změny v informačním systému či v metodikách.

8:00

Krátce po otevření už má Petr Němeček u sebe první zákazníky. Vyřizují si žádost o připojení objektu postaveného v jedné z příměstských lokalit a vůbec netuší, co všechno je třeba udělat. Petr Němeček je celým procesem provede.

11:00

Občas radí Petr Němeček nejen zákazníkům, ale i svým kolegům, když si nevědí rady s obzvlášť zapeklitými technickými záležitostmi. „Někdy se na mě obracejí i kolegové z jiných zákaznických center,“ usmívá se.

13:00

Den utíká, zákazníci se střídají jeden za druhým. Petr Němeček na chvíli mění svou židli za místo u vyvolávacího systému a pomáhá zákazníkům s výběrem správného požadavku.

17:30

Dnes Zákaznické centrum zavírá v pět hodin. Pokud ale přijde těsně před koncem otevírací doby další zákazník, je obsloužen a zavře se až pak. Na závěr ještě nezbytná administrativa a pak už jen stačí převléknout se do „civilu“...


30

Dag Wiesner ředitel úseku výstavba klasických elektráren, divize investice ČEZ, a. s.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance. V energetice pracuje od roku 1997 (ABB, Alstom, Slovenské elektrárne), od roku 2008 v ČEZ, a. s. Rád cestuje, zajímá se o historii, plave a chodí po horách.


31

15 otázek

text: Petr Holub foto: WWA

Dag Wiesner

Modernizované Tušimice komín nepotřebují V jakém stavu je dnes kom1 plexní obnova našich elektráren?

Začnu v Tušimicích, kde modernizujeme čtyři bloky po 200 MW. První etapa začala v roce 2007 a skončila na podzim 2009, kdy byla zároveň zahájena 2. etapa.

2 Jak probíhá?

Na rozdíl od 1. etapy, která měla rok zpoždění, jedeme ve 2. etapě podle harmonogramu. K 9. 11. 2011 jsme předali dokončený blok 22, poslední blok by měl být předán v březnu. Celý projekt obnovy Tušimic ukončí v dubnu demontáž komína.

3

Co zapříčinilo zpoždění 1. etapy?

Příprava projektu byla extrémně rychlá. V Česku se také delší dobu žádná elektrárna nestavěla, takže dodavatelé ztratili částečně schopnost optimálně koordinovat subdodávky i práce na stavbě. I přes zpoždění jsou parametry fungujících bloků především v emisích a účinnosti lepší než projektované.

4

Jak to vypadá v Prunéřově?

Ta d y n a h r a d í m e p ů v o d n í c h 3x 200 MW třemi zrekonstruovanými 250MW bloky. Chtěli jsme začít v březnu, ale kvůli pokračujícímu složitému legislativnímu řízení jsme to museli odložit na září.

začnete v září, kdy 5 Pokud budete hotovi?

Jednotlivé bloky budou dokončeny postupně ve zhruba dvouměsíčních krocích na přelomu let 2014 a 2015.

6

V Ledvicích budujete jeden nový 660MW blok. Jak práce postupují?

Jsou dokončeny stavební práce včetně chladicí věže a intenzivně probíhají montá-

že. Na staveništi je připravena už i turbína, kterou plánujeme letos roztočit. Celý projekt má bohužel dva roky zpoždění.

7

Proč?

Dodavatel kotle, francouzský Alstom, nedodal tlakové části včas kvůli nezvládnutí materiálu. S tímto typem mají problémy dodavatelé asi u 17 různých bloků v Evropě.

práce. Do května se musíme rozhodnout, zda bude projekt pokračovat.

V jakém stadiu je přípra11 va paroplynu v areálu elektrárny Mělník?

V březnu bude v představenstvu ČEZ projednán aktualizovaný podnikatelský záměr na lokalitu Mělník. Měl by řešit nejen nový paroplyn, ale i stávající uhelné bloky tak, aby mohla tato lokalita fungovat co nejefektivněji.

je cílem komplexní obno8 Covy těchto Probíhají modernizace elektráren? 12 i v našich elektrárnách v zahraničí? Zefektivnění výroby a snížení emisí. Účinnost „starých“ Tušimic byla 33 %, po rekonstrukci to mělo být cca 38 %. Reálná čistá účinnost je ale téměř 40 %, při výrobě tepla dokonce skoro 42 %. Míra emisí, které modernizované elektrárny vypouštějí, je tak nízká, že se například u tuhých znečišťujících látek dostáváme na hranici měřitelnosti. Díky zavedení odsířených spalin do chladicí věže nepotřebují obnovené Tušimice komín.

Jak pokračuje výstavba 9 841MW paroplynového zdroje v Počeradech?

Začali jsme vloni v březnu a zatím vše probíhá podle plánu. Byly už téměř dokončeny stavební práce i betonáž turbínových stolic jak pro plynové turbíny, tak pro tu parní. V březnu by se na ně měly turbíny usadit, koncem roku chceme spustit plynové turbíny a následně i parní. V polovině roku 2013 by měl být projekt dokončen.

10

Jak to vypadá se dvěma 850MW paroplyny, které jsme chtěli stavět s koncernem MOL?

Paroplynový zdroj v areálu Slovnaftu v Bratislavě byl pozastaven kvůli nutnosti dořešit vyvedení výkonu do sítě. Projekt Dufi v maďarské Százhalombattě pokračuje, už byl vybrán dodavatel a zahájeny přípravné

To je spíše otázka na divizi strategie. Pokud vím, v bulharské Varně jsme výstavbu nového paroplynu předloni pozastavili kvůli sporům s místními úřady. Ve Skawině v Polsku je situace podobná jako u Mělníka – také tady se letos bude rozhodovat, jak dál v rámci celé lokality.

A co plánované projek13 ty s naším tureckým partnerem?

V Turecku byla zahájena výstavba 853MW paroplynové elektrárny Egemer. Už probíhají zemní práce a na jaře by se mělo začít betonovat. Pracujeme také na přípravě projektu Kemah, což je velká nová vodní elektrárna s výkonem cca 200 MW.

Kolik peněz už Skupina 14 ČEZ vložila do obnovy tuzemských klasických elektráren?

Do konce roku 2011 přes 60 miliard a čeká nás ještě proinvestování dalších cca 50 miliard.

na těchto stav15 S kým bách spolupracujete?

U všech projektů v tuzemsku je generálním dodavatelem Škoda Praha Invest. Samozřejmostí je však spolupráce napříč celou Skupinou ČEZ.


News  

Firemní časopis pro zaměstnance skupiny ČEZ.

News  

Firemní časopis pro zaměstnance skupiny ČEZ.

Advertisement